Digital HiNote – לנושאים חשובים במיוחד

המהפכה שעבר עולם הניהול עם הופעת המחשב הנישא, הייתה רק הקדמה למהפכה בתפיסות הניהול והעבודה. חברת דיגיטל השקיעה שנות מחקר רבות כדי לפתח עבורך את המוצר המתקדם ביותר