התקנת מערכת ההפעלה OS/2 עם תמיכה בעברית

כל תכולת הקופסה של התקנת מערכת ההפעלה OS/2 של חברת IBM גרסה 3 עם תמיכה בעברית.

הקבצים הכלולים בפריט (המספר הוא קוד החלק של חברת IBM):

bonus pack card 19H6151
bonus pack cd 19H6166
conditions of use leaflet 45F0352
creating diskette images from cd booklet 28H6669
hebrew installation cd 28H8991
hebrew nlv bonuspack internet connection fix diskette
hebrew support 28H8924
hebrew support for os2 warp users card 24H3302
helpful installation information card 24H2074
ibm notice to users of internet services card 28H6719
ibm service mail in addresses feb 1995 booklet 23H8936
ibm works online access 19H5109
installation diskette heberw national language version 28H8994
installation diskette heberw national language version 28H8997
installing os2 warp on an aptiva card 28H5799
internet installation instructions hebrew
keyboard and code pages booklet 19H6459
kodak photo cd terms card 24H1938
register your copy today card
service statement card 28H8484
voucher for product card 39G5235
your diskettes card 23H9721
os2 warp ver 3 box
users guide 19H5138

לא הצלחתי לקרוא את תוכנם של שני הדיסקטים (חלקים 28H8994 ו 28H8997). אולי בעתיד מישהו יצליח ואז הם יתווספו לפריט בארכיון האינטרנט