קליק – גיליון מספר 10

למשחקי מחשב ווידאו – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
גליו ₪6 מאי ינ 2001 ₪ 35 שדח (באילת 28 ו"ח סודות ושקרים 9 הסודות הכי שמורים של תעשיית המשחקים. סקירות משחקים פווח 8 80% (בשער) הפוס 6 1 / 5 תגיגה עולמיתת התעשייה ה : שוק המשחקים הישראלי מקרטע ואין מי שיציל אותו התקשר עוד היום "הסחרים ולים ערמ = א כפל מבצעים כל מגזין נוסף שתבחר - בחצי מחיר אנשים ומחשבים קריקסס 6 דבר העורך קליק אישי ‏ 8 מיומנו של גיימר שחקן הבית 2 שוק המשחקים הישראלי התעשייה הנרדמת. ואיפה הנסיך? 0 עולם המשחקים משלמים ומשחקים 42 בקרוב סטופסוד, חפ :4 זסוזפ/מספוו, זט חגיגה עולמית, המכשפה משחקים זמס 86-טוחג קטן אבל ממזר 64 טיפים למשחקים ככה גדול ‏ 68 תכנות בקליק וחצי 72 מה בתקליטור קליק 0 חדשות 5 אתרים חדשים 8 מדריך קוף החל 0 הכל על משחקים 8 ₪3 בפתח 6 ביקורת משחקים. 0 ביקורת משחקים 5 ביקורת 5 שאלות ותשובות. 6 גאדגטט * - , 2 / . | הז( \ח ח | = '-] רצ חן א עַ להשיג ברשתות השיווק, חנויות המחשבים, הצעצועים והספרים נה ש .חס בוק המוטחקים, | שלושה משחקים חדשים יצאו שקורה מה שקורה מה שקורה מה שקֶרה מה שקורה מה שקורה מולטימדיה זה: ₪ שורש או 08 ושעש 1 *כחול שקוף" זה משחקים אינטראקטיביים באינטרנט וורלד. סט וד ה שקורה מה שקורה מה עוקורה אה שקרה מה שקודה מה שקורה הפחי השפ .00.00 ושע גאדגיטט זה ₪ וש - התוסף של 5 שו פה בדרר ו 3 סט שורד קֶרה מה קורה מה שקורה ?9 חפ ה שקורה מה שקורה מה שקורה מה שו אלפים חתמו על העצומה לקידום. ענטרנט, ואתפך הי ג'ליון אי יוגי וקבל 4גות1ה ל 00 ב רא אביפד רבונוביץי מסטפו חבור רכנ ור צ מחה שם שטק יפ 1" = | הבעיה היא בפיראטי ב שוק המשחקים הישראל אק -בוו - אמצעי, אבל זה = סכר שר נמך הרשל 9 הר מ 0 - ו ה לא תמיד כדאי לעברת משחק מש = חק קר לבות אל דלרפ לוחת שנלרא טי של ב || ל נסושב שבי , 2 ונת ששוח של החנוה בר דר ו ו 4600 אס יצא כוכר ו הש ו לחר אנ מו הרדה וי התה המאר 3 בל ו ל 6 בעברת עה מצד סו לסוק מ שוח ג שפ סכר שר במ א בער משהט כ שב ב טל = ופול יקור בשו וט ללמ ררל וו מל הא = הכל הרט ו ה - . רפונ = קמה םתר ונ : רר ד אגב תנה, וער אה החור האל שו ביל ו ית לבר אנ "= לשל ור הפוס למג ויר = ב ה א שר ב א 0 000 ל = במאופול האמיתר בגב וול רקוחל שאר ססר או בי וק שיא כ וה בר 0 ב ב מכרוח בסואת או כל הבור ימיה ובו כם קוה משתסט אד האס א היער בחדות אהת רנר פוקימון זה בטוח. חומ האור בנ סור הא רת אינפוגרם ישראל ו .> בר כ ב 3 חר בדבר לוקכיורה אל משחקשיר , מ בה ו לה בגר של הפושב אי א אמ קר למשוטי ופט רשל מב יע אה זר םלאס אלא מב בהחובין הש קרי עבור לפטנ בול תו ומ בש כל ספוט העט תה יל באגי "למרות, שומדות למס -) לשואל שגה ונאש הבה אנ ל חשב השונ על באפ ו שאק הבל לבג המי הת לא רנ יפס מס = = חן המרפ קדעל הרחב קפ א הפרות בחנחר ב-עב שקר טראט ישארה רשוה לוק בו ינבר כ [ ו שו המשה ב אין סטוקים, הכל חוזר לחרל. בל סוט הלט 321 יס 0 באפה "אנחנו מביאים א סנוט לקול גאריואר ו ל ₪ ככ ו בלל שהמשחק ‏ ו ו 0 0 - 0 הקפפות, יה גרוה בטעולטוריט המשל או החטו וי 6 לס לטות מיף ₪ לצב בגר סד אחס 0 יס קלוציה למטהקט שקנ נש יח לשפולה כל כך הרבה ומן לוח כשראכל הרי הל המשלע של הנרת 3אעטו ינת במצויסכית ב ב ויוי באג נעלמת. לא רק המכירות השובות, נם המחיר. יש חדניות הפצה של משחקים ולי או בא כא פופו בפסיר מוד באג מולסיסיסטם. ב ו עטק סשתלט. לדעתרר כל המחירים ד אתה שוטר שנכוב וול ששו בהצבל שוק קטן גורם למחיר גב המליסטישוב לא עולה חח שק אלא 08ב שער 6 חודוח | יש הרבה יותר שלדים בארון של עולם המשחקים משחוכלו להעלות בדעתכם. ג'ונחן ממית', מרגל תעשייתי עם מעיל ארוך וכובע בלשים, מצא עבורנו אח 33 האמיתות הטודיות על המשחקים האהובים עלינו 6 ב כמה זה עולה בר ] בר | 3 רבותיי. ההיסטוריה חוזרתת שת הפק ול יד חכוה ומרקוי בס 5 בור הל וה לשוכ | = 25. איזה עצביםו 6 הטיבובים. 7 בחירהל מי צריך את זה 5 מתכנת על הירח. 30 המשחק של כיו-לים. 31 הבוטלג הנורא 32 בעל ח"ם ארוכים 33 המטורפים 2 08 3 נסיון קודם אי נדרו 5 רק קיוחים 6 הרג ביצירת מופתת 37 פער הדורות. המחה = 39 קנסלו זאת בעצמכם צעד אבי 1 איש החז"ה 5 איזה מ"קד 3 הוסגרתם 44 התענוג של סוי 6 פרסומות רעות. ו כ יי מוליו, לאט לאסו פרצו לך לאתר? שמרנו על ראש הממשלה, נוכל לשמור גם עליר! 3 דא5ה אוגהדה כ דא5 | ה הגיימו | ו ת8ם נפתחת ממש בקרוב. ו ע / דן ברומר, אכול קנאה, מציג לכם את תערוכת המשחקים החשובה עולם המשחקים. משלמים ומשחקים האם נסיעות החינם מגיעות אל קצן? אנדי הטצ'ינסון ראה את עתיד המשחקים המקוונים, קן והם עומדים לעלות, והרבה אנדיאמעיינטון, ופחזסז סק . במ א 20071 צוות 8 חזסת 0 מאחור הפלעים. ב 0 0 אזה3ק 6הסתך חברת. פסז)ווו8 תוזרת. לפרויקט (וסף ₪ בעולם הסיבובים היקרים ברכבות. ההרים הילדים המק'אים על מה כל המהומהזד צלצל: 03-6385818 |[.5₪8560020₪81.60 א על ו א == אחכמיקםבתאמא וב אזר אי האונב ו השרמ רמוחו קרי א הה לוח את אוו חרוט לגר מ" על הרות דכה א כמ מס בפועת רצמה בוט ו המ יר בה מממ ו ור 6 ללח בור 3 ] ו בגר קד עד חן ל ונעט בנז מב לבה פוט 0 ל ו דל וט המר בכור של שר שה מו שת אד םה רק בו וטו הפטה בחועה אא טעמכש חר סכט בע סננ הור וה המו ץ קר א רנ הט מלמדט המוח אי םב א וט ו לוכא הפ ה טונ ונר לכ וב רשוה רפ ו ה 1 0 ] -] ו ה 0 : שת א כ א 3 ו ו ו ו ו ו ה ו ו ור , ו ך ה מצו לטתרר את. הרס 4 ! א לו מו ה . / ו ונל תוחלה ה דנרט | שה ו ם מנט בו 5 0 ובתכי וה ו דט ושכר , הר ב 4 ו ו 3 ו או נש בה 0 | ו כ 22 2 בק ורומל כ ו 0 2 מ וכותמ מ = אאא אל ועט טקב מל דד שקה רש הבס לח סמרוו בד מכ ור הח דמד ש נ כ מע את = וא לח תעה קת תא ללה שחר נה לש האל ה ו ו לש אש דפ טרס ממה א הח ה הלו ‏ נרות דשה חפט = או מה ו דר ור יט קר רודכה הט לור ללכנ = 8 ב בהי + 2-)) 0 |-] 5 פצולה/ ירות. באוף ראשו : 0 : פחו סה 5 סאז03 6עו|6 אחד ממשתת' הפעולה הטובים ביותר שתוכלו למצוא בח ניות. האיע למערכת. שא'א בן- פורת לא מפסיר להתלהב פורת 7 ו 6 שר מה הסיפור? - [ 7 הדמרות, תלת-ממדיות, והן מרטימות, מלתקות. מותיו לתלוטין. מדהימותת עור יור ה המפלבות. בקרוב משחי מרובה משתתפים ו זה הזמן לקדם את האינטרנט בישראל חתמו על העצוסה של סגז'ן +6חז6זחו בכתובת |!.60.ה5ח.+ז6הז6:הו 5 17751 וליטה ופטכק בגוכי הקום ול = 107110 ₪! לית עשחק הרת של | להרטים אֶם את 6 > זסוזזה/שה ₪10 המשתי הרביעי בסדרה מבטית הוויה מבלתת. לת ובבי הסדרה. יניב פלדמ| בדק, הון ממליץ 0 5 5)אסטתאיה ה 0 עולמית שום דבר מעניין. מדוע לא לי ולעים 3 מו של תולת הרפתקאות / פעולה הצללה מטצממת. והמשחן, כמצט. כל הוא מטחוך הנבות נש החוויה הממוחשבה של הקיץ 2 )!/ 4 ביולי - 47 באוגופט 2001 0" שצמשט אשיי והפעם ב- 85. מקוסות באוצ: הוד השרון = פתח תקווה = רות גן = ראשון לציון = רחובות עולות התוכן שלס כאיטוו שולם החכות "₪ הנק /א3/ןי יא 008600 אלע /6) = ה לכל נרו א ו וודת > יחידוה בחקצוטות שויש, השתחפות בורו יטוש קולפדיהועוה וי סי 0/7/ (/09/ון 4/0098 30 כקוופ רוכש ד ו ל הס הו אלאל רל דט הרו א מ וו וו האר אבה הט דר ו - וקד ₪003 וחחה בו דבאי שדב אי המור א וו בואה הוה ו מ וה מו השעמה חר לט אמט הר הפו וקל 3 - 6 = 1 בסארקם אל ו לדו חחיט' אלואלט ו הוחמול מצות ספ" ב א וי ששו הרדגה עבט בר מעל ומאו צר ווה מיקנס חרזם ה רד ו ב כ ב ו בי אי 9/0 0 בד כ מו קליחו שד לפת פוט הרמת מו מו הסוב בר בוט הד רו ב מ בר לית בנ ו ומר םמ מ הראז אש קד הותסט ול שר (6/6/ 042 - אאא 9//52 בער ער אק םור דא א סר וח וה לאח את ודל פוד מה וו מ דט אל ו כ בל ₪ היו בל מה ושע יר ונר של תקד טוהר ג א 5 לד גד טיט באלות ו חפל ב של סחרוב א קט הו רמוז ל על יר המש ובג האנ מאביט קמוס מעט א טלוש סל ( 8/ 6428 - ורכפ 2///53. חמ אע ינרב סאר מה ממ רהו כו רומ של לפ שו דשחנ רמור לד מק הראה ד קט שו טפ חפ אור ו ג של צדסוףבמדרת נה תו צון 7 פאר טר שת יט ב-די ו . 66-80 יטים זת אלמ בצוי 7 מצלמה לכל פועל המצלמה החדשה של טושיבה עולה ליגה שמונה סנטימטר המצלמה החדשה מסדרת פסוופוו פורצת את גבול המגה בייטים ב : גמ בב מס חר ואו דר המחנ המאו ור בד מד ‏ הקות ף שון ו פצכד מא מה פע קאב המ הלבוהב ב המשמ דרגל ונר לוש הר סרת תמיב ו יח הטרט םהמו כל עבר ו 8 כ יי שחר ב|-פורת אמות לב לו היק וה ה 5 הבשו באר ות ספל 3 6 בקליו יוזם הרחור טב כ האמ ל וו ו ה וח עבט בד בל טר ב ד ור בו ל הלקת בו שמת הא אש טר כל מ 5 ב יט אכ בכ שרה םשו ית כ המב הראטן לאסטר אל הזול זי מו ה א הצע | פוב הרומא ות הבא רמ א מל רע ו כ ו מה כתובת שו ומהו אסס. לכ מב המב בהאו המכל סד לש שד ובאט פד 2 ב וד - או שמשו חצ המל סוב חא בוט רלק הא ממד 50 ער ל לצהו הנא וניא חמק לנדר אמאו הלו הת ואו איבנל תומדל הו המאר הכ ורוה בו תו האורו סוי ₪ ו ל חבהמשתח בא רבונה לא אדו הקד אד לס שחגע לח הכר ות בכר תל ךסבו ו לתבו כו תת כל חמה מטתחות במ חר ןמוי ימחר בת הצאטי מצ מון מן החם חצט באלוה מו ונר ונשיש הא שמו כאון הסח בכ תורות לא גלשא א סט ה רש "לת דר וח הממלס רבוס ונד ה מ מ 0 ב ממחר השמו זול חן חר הח ה - ו ינ ב כ 0 ו ב אס 98 שו ב ב ה האפ וסור נא עמ בוח הח דעש מאה הבה פע הטדר שו לא ונד כ מע - 1 הח ומח חר קה בשח ואה על המק שוש בצה המקנ וש חתות גם לחת הפו ג וברה ל ו א נר. ביבר ףכ ראות נבדק הום ול המקף שחש ואר קור רוטנ בר מב שלח הבחב ביא אל הרט ה אס אנכ את ב ב חכנות ו מפעה חקלה בו בראי הצר ב המחשבם את חכה רשש המלה טחוש סוניס לוח האוסיי = | חידת תכנות. | ומח רמ ל דר ירי ן או | לקת וננ | ו | לוה | שב | ות קל חפ אנשים בש התד" | דסחו ונת הוויה | | תומאה אל מא כ = | מחאכ ונת אגרת יקרטפט 3 ל | חור ב 6 חומר זה נסרק, עובר והונגש על ידי ₪