GADGETS – גיליון מספר 9

נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
5 מי הרג את 3 דוקא עכפ כשמרמט המזקה מו הגע לוא הממלרות של מחחרים חדטיםסנסים לוק את מי ינח בתחרותל כושר ממוחשב המחטבים הנעו לחדר- המשר המכטירים הפנ חפט אנמנו מניםלשמור על הקצב. האדם הביווי הש השוה סוניס קרם שור די בלח חיר בומכנלונה הטלוויזיה נולדה מחדש חוכו מלוזה הפכ לסצע מסרם סדע בוני בערת סט רשאל | או ב -- ו ₪5 0 ספת 1107 3% בי == דד ה בדו המור הטוי 85/1 5-62 ו ב ג 7 0-0 אבטחת מ'ד9יפטואתי כ ושוכר ןר 243 אל ועכ .1.25 רדרו כ > . עער ער שר -- 0 ל טי ו מדהישי'ם של 6] ו כ 5 8 6 2 תוכן העניינים טרגוס. כל הפתרונות שהמחשב הנייד שלך צריך כדי לעבוד מסביב לעולם מסביב לשעון. בדיוק כמוך. דוו | -- יְ התנ"ך של הכלכלה החדשה 3 רדו-קאו של מוטורולה. שש ווצום טי ייד טדר אלי בדגישלי 00 'לדדםוחבריקים והפופטפ דוו 6ו 0 | תצוגה ומציאות הולכים ביחד 0 / ימותאם לקולנוע ביתיו שש וגו מיחשסל ב-- ₪ בול יש מחטמנם לכל צרים:מחון תג מעכא ורוה בורל ה79 ₪ '1₪א7 = = מס תמסה מס פורון לת שכר מאקל וטופגה דשחה מתומניס 9 0 בס = א בול טוש ישש האפור פוט כל המעט המבל בו ויל 10010050 !"| = אמול יש מק מאטטו מא למית תרכ השאר לכלאום אלל לל תנמל לבות אתרנל:(ד 5 עה בחינט > בול יס ידיס מוים לחר שבציס, מו לשמה דיל קדו המקנ קרו אלסטר וס ומת ו - 1 חד 1 . א אא א של תעטית המוזיקה היא שנפסטר סהווה חדשות שגות 9 אוקטובר 2000 (חוו מרכז הקונגרסים, 10ב תיה ביתד מערכות בית- חכם מערכות קולנוע לוזו מקרנים לוכי פלסמה. דוס הור / מצלמות- הוגיטליות. וד עריכה. מערכות אודיו טראו - וקור וד השמעה ולפנו ביתיים > הכנוסה בתשלום מו ו 1 כחים כוטור ממוחשב ו רמנ מק שח א ה המוהמה קל טרח סו מסוב ער ג בסהל הס . כדי שהילד שלכם ( ו מבצע הכרות התקשרו 03-6388818 , או וו.0061.00 6 וו ו :עוקפים את כולטם בקליק 4 ( יי אונטרנט מחשבים ומשחקי מחשב ספל טוב המכשירים היא לחוק את דובא -] למוכר המחשבים = מבחן ענק. + במבחן: פלאש 5 וודו 5 5500, 85 קוו ועוד. | צלצל 09-6085018 + 0000 סק 1 ניתן להשיג גם ברשתות השיווק ובדוכנ' העיתונים כיום אין סכשיר אירובי ללא צג שעליו מופיע משר האימון, המרחק והקלוריות 7 באחר חוכלו למצוו את כל ספרי ההוצאו א סחיבת הספרים גן מילויש הודיעמל הספרים האלקטרונים קריאים להפליא על מש" = סחשבי כ יד תפקידו של המו" יקטן וטחם של הקוראים יעלה. ₪ ₪ ₪ 88 000 ושמאל רק חול וחול... ו בר חל מה | בד אנמן גי הרקח לא מו | מכ יחת לח מא לפק מא גוג שרק שאו חפיס א גר ו האדם הביוני גידול איברים ו חקו תקדמת בצעדי ענה ר-- "ו וק 26 ל ץ לחודט' + מתנה לגל טיו וד - 1 הכל קורה רק בקומדקס תערכת קוטדקס בתלת מימר "חי" באעטרנט 0 200 ההרעומה עיצמה דבר אלי אל הלמ החפ ל אק בר לט מ הרדיו הוא חוספת חביבה אר לא ניתן לקבו את התחנות בוכר מצה 4 זמן הרוק אנד רל 1ות הפי ת--יץ השטון של קאסיו ממוקם בין הביוארי למעטי, מנגן 3שוו ומורה את השעה. 5סו5פ>הס/ו סמס- ד מש במסרת תעחכת תוכמס תערכה סהאת סקצאמת באר חברת אוש-נעם חכ ביס החסה של 5 יו ב בכנה =%%? 7 - יד של אייסוס 1.8408 מהסוג הכבד, גדול המידות אך העוצ 5 2 8 אש ישא קטן גדול מוכט עס ו החל וס ל המטבק, חבט טס הא הטלב המשל ב טעמה יח לא לצ'יטוט הממ הד טל כלמן סע דט גלשה קמוס סק המו הלפט סו כרא על הכביש גאטקָע0 בר || כ ל הח תקליטורים ללא הפסקה 4 ם 2 הטלוויזיה נולד השידורים הווירטואליים פותחים. תח לשילוב טלווזיה ואינטרנט הטכנולוגיה של הסט הווירטואכי מתבסס על עי קיבה של המצלמה מם: באולימפיאדה בסידגי נראה פרסוסות וירטואליות למ ורוו ]ןפ א בוקאוור"" שוופק | אישו ר-- יי שש יגב יחסים מסוכנים ו חשוראת חוקי הגלישה: יא 7. -