אנשים ומחשבים – כולל ירחון מחשב אישי – גיליון מספר 22

נסרק על ידי Asaf

OCR (הסבר)
0 כל 22 8 אפריל 1985 בינה מלאכותית-היכן אנו עומדים? סמס הררי בוחן את שפת לוגו אוקטימה בחמש אצבעות -- יוזמה ישראלית! חדש! מבזק 022 בוחן תוכנה לכלבו 3-2-1 סקירת מיצוב: מחשבי יבמ הבינוניים והגדוליס חדש: לוח אירועים עולמי השפעת מחשבי <1] על ההחלטה הנכונה לפני שנים לא רבות, היה על חברת"היולט פקרד''להתמודד, ומיד, עם "בעיה"טובה: היערכות מהירה ויעילה לנוכח הגידול העצום בהיקף הפעילות שלה בעולם. כחברה המפתחת, מייצרת ומשווקת מגוון מוצרים רחב ומתוחכם -על כל שלבי הייצוררשלהם - נדרש לה פתרון חדשני. התוצאה: המוחות של"היולט פקרד"הציגו לראשונה את מערכת פריון הייצור(אףסעשא צ העוט סא 6אזאט דג אהא המשרתת מפעלי תעשייה בעולם כולו. התפיסה העקרונית היתה מקורית: מערכת מחשבים משולבת - ליישומים עסקיים וטכניים כאחד. היישוס בשטת: גישה של כל רמות התפקוד במפעל למערכת מחשבים אחת, למן רצפת הלייצור ועד לחלונות הגבוהים של מקבלי ההחלטות. השיטה: השילוב, הבלתי אפשרי כמעט, של מערכת מתגמשת (1500011260ו6) בתוכנות סטנדרטיות. תרומה טכנולוגית המתבטאת מיד בשורה התחתונה: הגברת הפריון, צמצום העלויות, והיערכות מהירה לקראת כל שינוישהוא בשוק. התבונה הטכנולוגית של אנשי ץ1, תעוזה ויכולת חיזוי- כל אלה עומדים לרשותך- לשפר את ה"שורה האחרונה"במאזן שלך. קז מחשבים. הברירה האינטליגנטית. דד= וש 0 לכ 2 מערכות מחעווב ומדידה (פוא6) בע"ס רח' מסד וו. תל-אביב 67060 טל 03-388405 מפיצים בלעדיים אבנת | קרמון |שיפרי |נעמן 838 - שפת התכנות רבת העצמה, שהוגדרה ע"י משרד ההגנה האמריקאי עבור הדור הבא של מערכות התכנה 83 - הוגדרה במשך מספר עונים והיא מייעומת את העקרונות המקובלים ביותר של הנדסת התכנה 8 -- מצטיינת בניידות מושלמת ומאפעורת פיתוח תכנה, המצטיינת בקלות תחזוקתה 8 -- מקנה למתכנני התכנה מיניד חדעו ביכולת פיתוח תכנה ושילוב מרכיבי תכנה מוכנים למערכת תכנה שלמה. תוך חיסכון בזמן פיתוח ובעלויות 8 - מיועדת למערכות משובצות מחוב ועשויה להחליף בעתיד גם שפות כמו ו6080 הח זמס- ו- 1 | טִכַם מייצגת בישראל את ז16!6501, החברה שהתקינה עד עתה יותר מ-500 מערכות ₪08 - 616501ד בעולם. 5 מהן כבר פועלות בישראל. 8-6!6501ד מופעלת על מגוון מחשבים ומערכות הפעלה;: אואט אהע, פואע אבצ + ספד 65 : טע שפו 5 סזסוו 000 68 16 * 8088. 8086. 9836 ₪ כולל: פחסוזפזטו!חס6 5-100. 5ש8-ודטוש, 805:ם הכנס גם אתה לעידן 08 פנה לאגף העויווק בטכם הפתרון הכולל של בעיות התוכנה שטכם טכנולוגיה מתקדמת בע'"מ עתידים נוה שרת רח' דבורה הנביאה, ת.ד. 13045 תל-אביב 61130 טל. 03-491262, טלקס: \וזא 341621 0 ְ ; 1 5 . | |>= ש פ .ו וח 5% ₪ השאי רו קיפזר ₪ע7 אוקטימה כחמש אצבעות 33 אוקטימה מקלדת הצירופים, כותבכת ומשבחת את הרעיון לאה סופיר. ההוגה והמייצר, יזם ישראלי, חכרת ארגופליק בע"מ. לאחר ניסויים רבים מספר גרסאות ודגמים שונים, ניתן לומר בביטחה, הרעיון שווה ניסיון -- ויותר מזה. אוקטימה מקלדת הצירופים -- ראה עמ.33 המדור המרכזי מבזק 022 12 אירועי החודש האחרון , בישראל ובעולם, במבזקים מהירים. המדור המרכזי שו הבר ויו אצ עב שר ומירה לוח אירועים בעולם. 7 חדש. לוח האירועים התלת-חודשי העו- למי. חשוב לכל טייל מחשבים ותייר טכנולוגיה גבוהה. עידכונים מן הלוח, מתפרסמים מדי שבוע, בשבועון אנשים ומחשבים. מבט מקרוב: לו2ז סמס הררי 22 השפה המדוברת ביותר, בעיקר בתחומי הלומדה. סמס הררי סוקר ומציג. כל להק ו 2 ל דיר דן בונה 5 הכותב, אנתרופולוג במקצועו, בוחן את התוכנה המוכללת הראשונה בישראל עבור מחשבי אפל 2 לסוגיהם. מעבד תמלילים, גיליון אלקטרוני וכסיס נתונים, בכפיפה אחת. בינה מלאכותית -- הכל (נדעחתיים)/ אירוע מרכזי 5 סיכום אירוע ייחודי במינו, סיכום שני ימי עיון בנושא בינה מלאכותית, אותה ערכה מערכת אנשים ומחשבים. המרצה פרופ' אבי קנדל מארה"ב. קרו והוסיפו מהידע האישי שלהם בנושא: אורי טריכטר וגיל אריאלי. 7 ג'ים מונוסון 19 כיצד משלבים, לתוך אותה רשת, את המחרטות שבקומת הייצור, ואת הנהלת החשבונות שבקומת המינהל? מהן רמות הרישות ההופכות את המפעל היצרני לממוחשב, מי עוסק בנושא וכיצד מתעמתת שוב יבמ, מול דיגיטל - בתיב"מ. אנשים | 6 ונוחשבים , / ,| 4 = שב מדורינו הקבועים זה עסקי 58 מסוף 6 -- 1 07 שימושים 51 מחשבשעשוע 8 קלטפלט 07 מוייל עורך רכזת מערכת ישראל פלד ניסו כהן לאה סופיר עורך טכני סמס הררי עיצוב גראפי נאוה אלון עריכה לשונית נירית לול תוכנה ודעת ‏ יעקב שיבי חדשות פניס דודי גולדמן תיב'יס ראובן ליבנה משתתפים קבועיםס אלבר גרשון, אריאלי גיל, בן-שחר ערן, הבר יהודה, ירדן עידן, לביא יניב, לוטס עמנואל, לוקר ירוס, ליבנה ראובן, סופר אביב, פישמן אלון, פניני גד, קלופמן צחי, שלגי מנחס שיווק רענן רוגל מודעות ‏ יובל אופק פרסום נחמה בוימייסטר חשב שלמה וונגרט הנהחייש שושנה גרינהויו תפוצה וגבייה מנחם צוקר הפקה דליה פלד בעיימ מזכירות ‏ דורית גולד יועץ כללי ‏ יורם יוסיפוף סדר-מחשב טכנוסדר בעיימ הפצה גד המען למודעות: | פינסקר 64, ת''א, טלי 295148, 0, 287560 קו"פתוח למנויים: | מנחם צוקר, טלי 295148 מען למשלוחים: | תייד 33325, תייא 41332 אין המערכת אחראית לאובדניס ואינה מחזירה כתבי יד. אין לראות בטקרי תוכנה וחומרה, ובטבלאות-השוואה משוס המלצות לפעולה אלא חוות "דער להנחיה גרידא. המערכת מסירה מעצמה אחריות לנזקים ישיריס או עקיפיל .| כלפי צד כלשחו. כל המודעות מתפרסמות על אחריות מפרסמיהן בלבד 5 8 פזסזווכןזס<) ₪ טוכספקן (הספזמקו שה" ץש סשסשטסזכן שחה פחסוזפ0אוסטוכ 6 קט קוהזחסוה 0/8/05 ספו/כו ההכ על וסקס .61332 שושג-וטד ,33325 86% 0 ₪ 87961 חו סשוחוזק ו 20 5 6/0 57801 היום צריך לדעת שפות לתכנן תוכניות לשרטט טבלאות למיין ולשכלל. בקיצור: [7כ6250ת?6וו/ ז050סחסו מציעה את מיטב הכלים, שיעזרו לך להפיק את המקסימום ממחשבי ₪6 שפו ההפ5סדאוסגו. שפות - כלי פיתוח ק8ן), 45041ם, 6, אגחהזח0ס:, 600801, 845/60 א |סוד ]₪ - גליון אלקטרוני עם ביצועים מעולים. 07 = לתיכנון העומד בזמנים. 67 - תן לגרפיקה לדבר בשבילך. "07 - למיון ואיחוד קבצים. 5 - העכבר ששאג: שים את המסך בכף היד. ב 0 5 כלי-תוכנה עם ביצועים מעולים נציגים בישראל: משוב חומוה, תוכנה, שוות ותמיכה תחת נג אחד. בין תוכנות משוב: נציגים בישראל של: מעווב מחועובים ע"א יג . ניהול 2000 סא רחי ירמיהו 4, תל-אביב, טל. 037453202 8 > כתבנית 2000 .22507 משוב ירושלים, בנין כלל (247), טל. 027234174 הש הטיש של ונה * מלאי 2000 2 משוב חיפה, רחי נורדאו 28, טל. 04-7642217 * מחולל-ישומים גאוס וז משוב באר- שבע, רח' ההסתדרות 73, טל. 057-3012 * המשרד הממוחשב בדה כוכיצו-: + ופסא גם לי טוב לעבוד עם משוב ג'תיור מת -- יחי פיסי,!1 יבמ חדלה מלייצר את המחשב שמעולם לא הגיע לישראל ולאירופה, פיסי ג'וניור. רק בגליון קודם הימרנו על אפשוות הבאתו לישראל והנה, שבק "בוטן" חיים לכל חי. אמנם, מודיעה יבמ כי תמשיך לייצר חלקי חילוף למחשב, תוכנות ועוד. אולם יהיה קשה מאוד לשכנע עשרות אלפי בעלי יחידות יקרות, בארה"ב, שהמחשב שברשותם היה עסקה כדאית. ג'וניור היה מחשב טוב (ראה חוות דעתו של סמס הררי) אולם, היה יקר מדי. בימיו הראשונים היו בו תקלות רבות והוא לא שווק נכונה. החל מהראשון לאפריל, הופסק ייצור המחשב. זאת לאחר שבחודשים האחרונים ניסתה יבמ בכל כוחה להחיות את מכירתו, אם באמצעות הפחתה דראסטית במחיר, בהחלפה (חינם!) של מקלדותיו הבלתי מוצלחות ובמסע פירסום "צ'ארלי הקטן" בשווי 40 מיליוני דולרים יקרים. עדיין לא ברור אם יבמ תפרוש משדה המחשבים האישיים. אולם להזכיר, בשבוע שבו הכריזה על ג'וניור, ירדו מניותיה בשבעה אחוז, בבורסה הניויורקית, וניו יורק זה לא תל אביב, שבעה אחוז זו עלייה של חודשים... המשקיעים האמריקנים, בוגרי טקסאס אינ" סטרומנטס, קולקו ונפָלִים אחרים, ידעו טוב יותר מיבמ עצמה, יש שווקים אליהם לא כדאי אפילו לנסות ולהיכנס. יהיה מחשב חדש? משקיפים סבורים כי עד קריסטמס הבא, תציג יבמ מחשב חדש, זול. "ג'וניור היה חולה מימי בראשיתו," אומר מאט פיצמונס, איש רשת קומפיוטר- לאנד. "אולם יבמ תחזור. יבמ לא תשאיר את כל העוגה לאפל." שוק המחשבים הביתיים כולו, אחוז בקשיים בימים אלה. הודעת יבמ באה ימים מספר לאחר שאפל מצידה, הודיעה על יציאה מאו- רגנת לחופש של מאות עובדי ייצור, ולא בגלל חג הפסח דווקא. ליבמ לא היה ג'וניור ביג דיל, 150 מיליון דולר "בקושי" מסך הכנסות של 46 מיליארד (!!!). לאפל, הבעייה רצינית יותר: קו ייצור מחשבי אפל 2, שיצא לחופשה, שוויו מיליארד דולר, כשלושה רבעים מהכנסותיה הכוללות. "שוק המחשבים הביתיים אינו בבעייה," טוען כנגד נורמן דהוויט, איש דאטהקווסט. קומודור, אטארי, אפל, כולן ממשיכות להפיק מחשבים המתומחוים פחות מאלף דולר. "כרגע, ירד שחקן אחד מהמגרש, אבל הקבוצה כולה ממשיכה לשחק." יהיה או לא יהיה, שוק המחשבים בטוח שיבמ עומדת להוריד את מחירי פיסי בצורה דראסטית,לקראת הכרזת מחשב חדש, פיסי 2 בקרוב. 0 ןר קלס 6 מ-ס-ן-ף 2 ד 8 1 תחזיות, תחזיות וויליאם זאקמן הוא איש חברת 16, הנחשבת לאחת מחברות החיזוי והמחקר הגדולות ביותר בעולם, ומהמהימנות שבהן. וויליאם זאקמן קבע 13 נקודות, אליהן הולך ושואף שוק המחשבים בשנה הזו. תחזיות אלה מסכמות את כנס 16 שנערך באחרונה. אגב, בשנה הקודמת קלע זאקמן "בול" בתשע מתוך 13 תחזיותיו. מספיק לפרס חמישי בטוטו. מה הוא חוזה השנה? > שנה קשה עבור יבמ. יבמ כבר הודתה שיהיה לה קשה להראות גידול משמעותי ברווחיה במחצית השנה הראשונה. זאקמן אינו סבור שהמצב ישתפר גם במחצית האחרת. "ליבמ בעיות מהותיות הרבה יותר מאשר ידועות בציבור," הוא קובע. ראשית, יבמ אינה יכולה להמשיך ולהסתמך על הכנ" סות קבועות מהסבות חכירה למכירה השנה. שנית, יבמ מתקשה עדיין למצב את עצמה בשטח מערכות הביניים, שם היא מועמתת בחוזקה מול דיגיטל. = פוליטיקאים יתערבו וינסו להפיל את "מעקפי התקשורת" הטכנולוגיים אותם מנסים כעת ליישם בארה"ב, כנגד העלייה החריפה במחירי שירותי הטלפונים שבבעלות '18/. שבבי 256 ק"ב יהפכו לסטאנדרט. זוהי תחזית "בטוחה יחסית". המשמעות הישירה יותר ויותר מחשבי מיקרו בעלי זיכרון ראם של 1 מ"ב או יותר. בשנה הבאה, הוא אומר, יהיה השבב התקני, בגודל 1 מ"ב. כאשר כך יהיה, נהיה צפויים למערכות חומרה טובות יותר, בעלות אפשרויות גרא- פיות ואפשרויות צבע מעולות -- גם במחשבי מיקרו. > כניסת הדיסק האופטי. כבר השנה, יראה המשתמש הסופי דיסקים אופטיים (לייזר) שיציעו לו איחסון חיצוני במיליוני בתים. "האיחוד המתקרב, בין וידאו, מערכות אודיו מעולות ומחשבים, ייצור עולם חדש במוצרי אלקטרוניקה בעתיד הקרוב מאוד." > מחירי תוכנות פיסי ירדו. בעקבות הצלחתן המסחררת של תוכנות סָיידקִיק וטורבו פאסקאל, הנמכרות בחמישים דולר האחת, צופה זאקמן ירידה דראסטית במחירי תוכנות פיסי מתחרות. "החכרות הגדולות יצליחו לעכב מעט את הנפילה, אולם לקטנות זו תהיה ברירת הקיום היחידה: תוכנות בפחות ממאה דולר, במקום בכמה מאות היחידה." במקביל, יהיה פחות כדאי להעתיק תוכנות ! * שנת אעטל 80286. שבב זג, קובע זאקמן, יהיה היע"מ המועדף על ידי עשרות יצרני חומרה השנה. רבים מהיצרנים ישתמשו בו כדי לייצר תואמי 1. רבים אחרים יכללו אותו ברשתות מקומיות, שרתי קבצים, אנשים | 62 ומחשבים מערכות רב"משתמשים ועוד. > תקליטים קשיחים רבי-נפח וזולים. תקליטים קשיחים בגודל 20 מ"ב יהפכו לנורמה. ובמקביל, ירד מחירם (בארה"ב) לפחות מ-81,000. > יצרני תואמי פיסי לא יפלו. זאקמן מאמין ביכולתן של חברות כקומפאק, זניט, טאנדי, יצרנים יפניים שונים ואפילו קורונה, להמשיך ולשרוד גם השנה. יכולת זו תותנה, הוא סבור, בהפקת תואמי 1/ במחיר נמוך. הוא מצביע על קייפרו שהצליחה כבר לייצר תואם, בעוד יבמ נאבקת עדיין בתקלות המחשב שלה. > פאסקאל לפיסי ולמשתמשי קצה. השנה, יעברו מתכנתים משפת בייסיק לשפת פאסקאל כשפת תיכנות מועדפת. תהיה זו פאסקאל עצמה או שפות דמויות פאסקאל, כשפת 2 וטכוסוא. פאסקאל של טורבו, הזולה, היא זו שיצרה את הבסיס לתחייתה של השפה. > תצלח דרכן של אטארי וקומודור. אחת או שתי החברות, יצליחו לייצר מחשב 32 סיביות סביב שבב 68000, בעל אפשרויות גראפיקה וצבע. זאקמן מאמין ב"ג'אקינטוש" של אטארי וב"אמיגה" של קומודור (עליו לא ידוע דבר עדיין): "מחשבים אלה עשויים להיות המחשבים בהא הידיעה של השוק הביתי השנה." = "שנת השרתים". זאקמן מאמין שהשנה, יוצרו מספר רב של מערכות שירות לרשתות מקומיות, שרתי קבצים, בסיסי נתונים, מדפ" סות לייזר ועוד. "מערכות פיסי מהירות, המתקשרות בקלות ומבוססות רשת 80% מקומית -- זו הדרך ". >שוק החכירה *יפול. זו תחזיתו המסוכנת ביותר, מודה זאקמן. אולם, שערי הרבית המשתנים תדירות, חוסר היכולת להאריך חייהן של מכונות רבות ושינויים מתמידים בחוקי המיסוי עשויים להוביל לשקיעתו של שוק ענק זה, בארה"ב. * יבמ לא תרכוש את אינטל. למרות התח- זיות בכיוון זה, ולמרות חלקה העכשווי של יבמ בחברה המצליחה, תימנע יבמ מלרכוש את אינטל כליל. אם לא תיקלע אינטל לקשיים שיחייבו הצלתה, יימנעו ראשיה מלמכור חלקים נוספים ממנה לענק הכחול. אפל הצילה את מאקינטוש לא, אין זו טעות. מאבק משפטי קצר ובלתי נודע כמעט, הסתיים בבית משפט בפנסילב" ניה. את התביעה כנגד השימוש בשם "מאק" הגישה חברת תוכנה המייצרת מוצרים רכים בקידומת "46/א5 ובהם ‏ "36% /א511: 65 וא ועוד. החברה, הקיימת מאז 1966, תבעה אר עם ציוד הקפי של רדט - המחשב שלך יפסיק להזיע. בעואתה קונה צידד היקפי למחעובים מרדט אתה מקבל לא רק ציוד מעולה אלא גם שרות וגיבוי מהחברה המובילה ביעוו אל בעויווק טכנולוגיות מתקדמות ברדט מערכת היחסים איתך, הלקחח, מתחילה עם קניית המוצר: אתה מקבל מוצרים מהעוורה הראוונה ומערכת גיבוי ועורות מעולה. הצטרף גם אתה לחוג הלקוחות של רדט צוות המכירות עומד לעורותך בטלי 03-483211 אפל על השימוש במונח 6אא, המוגן לטענתה. התביעה נדחתה. "לא טוב? קבל כספך בחזרה" הייתם מאמינים? משפט מעין זה אינו בדיוק נחלת שוק המחשבים. אולם דווקא יבמ היא זו שטבעה אותו. יבמ הכריזה בחודש שעבר על תוכנת החלונות טופויוּ. בדרך כלל, מתחייבות חברות תוכנה בעולם לאחריות על התקליט הפיזי. אולם יבמ נקטה בצעד בלתי שגרתי והיא מציעה החזר כספי מלא תוך 90 יום, "אם לא תמלא התוכנה את הדרישות ממנה," כפי שהן כתובות במדריך ההפעלה. הגדרה שכזו, טוען אינפוורלד, פתוחה לפירושים רבים שכן אחת ההבטחות במדריך היא, "המוצר יגכיר את פוריותך וייעל את השימוש בתוכנות הקיימות ברשותך זה מכבר." טופויוּ, להזכיר, היא תוכנת הרחבה למס- דוס, המסוגלת להכליל כמה תוכנות שונות, במערכת ההפעלה, להרצתן בו זמנית. אטארי מתקשה להחליט אטארי גאה על סדרת 81 "ג'אקינטוש" שלה, אולם מתחבטת בבעיות גדולות במערכת ההפעלה של המחשבים החדשים. אטארי מנסה לבחור בין שתי מערכות הפעלה, האחת הקרוייה על שם ג'אק טראמיל (105) והאחרת, הקרוייה בקוד ג'ייסון. זו האחרונה, כך אנו שומעים, היא בעלת ביצועים טובים יותר, ובעיקר מסוגלת לשלוט על סידור קבצים הירארכי בתקליט הקשיח המתוכנן למחשב. אם יצליחו כל שאיפותיה של אטארי, יהיה בידה מחשב טוב יותר ממאקינטוש בשלושה תחומים חשובים: מחיר נמוך הרבה יותר, צבע (בהפרדה נמוכה אמנם), ושליטה בתק- ליט קשיח. בינתיים, אין בנמצא מספיק מכשירי 51, גם לא עבור פיתוח תוכנה. פשוט, לא ניבנו עדיין. לכן, מספרים עוד, עמלים מתכנתים על מחשבי ליזה של אפל דווקא, ובעזרתם מפת- חים תוכנות יישומים לג'אקינטושים. תעוד תואם -- קייפרו אי. טי קייפרו הצליחה להיות מהראשונות ביצרנים המערביים, המציגה תואם ז עובד, ולא בהבטחות בלבד. בימים האחרונים שמענו גם מ-0-וף על הצגה דומה מצד טקסאס אינסטרומנטס, אולם המחשב שלהם, לא יופץ לפני יולי. קייפרו דילגה באחת, על דור "תואמי הפיסי", ממנו התקיימו חברות רבות בשנה האחרונה. המחשבים הקודמים שייצרה, קייפרו 4,2, ו107, מחשבי 8 סיביות -- הופ" כים בהדרגה למחשבי 16 סיביות, תואמי פיסי. המחשב החדש, המכונה קייפרר 286, הוצג בסוף פברואר והוחל בשיווקו. במחיר בסיסי הדומה למחיר 1א, מציעה קייפרו מחשב בעל זיכרון ראם בסיסי כפול, 512 ק', ושני כונני תקליטוני 1.2 מ"ב, במקום אחד בלבד ב-11 המקורי. "או הוא תוספת קייפרו עבור "משופר" (כ סא ואו) אר "מרשים" (₪ 551 אק ואו), טוען בגאווה דיוויד קיי. כמסורתה של קייפרו, מגיע המחשב עם חבילת תוכנה מרשימה, בנוסף למערכת ההפעלה פיסי-דוס 3.0. בין התוכנות, גם וורדסטאר, בגרסתה החדשה. עוד בתואם כרטיסי וידאו צבע וממשקים, שאינם כלולים במחיר 41 של יבמ. המחשב מבוסס על שבב אינטל 80286, אולם בגירסה זולה יותר של אותו שבב, הנמצא במחשב יבמ. אינטל מודה שביצועי שתי הגרסאות שווים. קייפרו הצליחה להציג את המחשב כחודש לפני הזמן שנקבע במקור. החברה מקווה להתגבר באמצעותו על קשייה האחרונים, שנגרמו בעטיים של מחשבים רבים הנמצאים במלאי, לא מכורים עדיין. פריימוורק מנצח תחרות ביצועי גליונות אלקטרוניים נערכה בניו יורק. במשך 27 שעות רצופות, עמלו המתחרים ניסו לפתור בעייה עסקית קשה, באמצעות תוכנות שונות. 10 המתחרים, סטודנטים במינהל עסקים מבית הספר וורטון הניו יורקי, חולקו לעשרה צוותים בני שלושה מתחרים כל אחד. לצוו- תים היה נסיון אפסי בתוכנות אותן בחנו והתחרות כולה אורגנה בידי חכרת ייעוץ, מיקרוטרֶק. אנשים ₪2 ונוחשבים התוצאות? פריימוָוּרק ראשון, לפני סופר- קאלק, + וא א:, בשלוש המקומות הראשו- נים, התוכנות היחידות שצוותיהן הצליח להגיע לתוצאה המבוקשת המדוייקת. למקום הרביעי הגיעוּ לוטוס 37271 ואחריה, 05, ויזיקאלק, פיצ'קאלק, סימפוני, סְמַארט ר מולטיפלאן - במקום האחרון. כל ששת הצוותים האחרונים לא הגיעו לתשובה הנכונה. לוטוס, "הזוכה הבטוחה" סבלה מצוות ש"לא ידע כיצד מפעילים תוכנה כלל", טוע- נים אנשיה. התוכנות הקלות יותר להפעלה, זו המסקנה העיקרית של המתחרים, הן הטובות יותר. אולם, קובעים הם עצמם, לא התוכנות הן שקבעו את דרך הפיתרון. השימוש הנכון הוא שהביא לניצחון. "איני נותן קרדיט לפריימ- וורק דווקא, אלא לחשיבה היצירתית שלנו," לא-מצטנע סאם מרפי, ראש הצוות הזוכה. הבריטים לא אוהבים את מאק להבדלים בין אומות, תפקיד חשוב במשחק הבינלאומי של סחר במחשבים אישיים, נוכ- חים, מאוחר מדי? אנשי אפל. בצרפת, אוהבים רבים את 86 8 הצרפתים הרומנטיים רוצים בהצלחתו של "דוד" מאקינטוש מול "גוליית" פיסי. אפל מוחזקת בצרפת כחברה סימפטית הרבה יותר, באנגליה, נכשלים בזה אחר זה מסעי הפירסום למאקינטוש. אצל האנגלים מעלים מחשבי סינקלייר אבק בארונות וכמוהם מחשבי ביביסי שסובסדו על ידי הממשלה אבל עדיין, הם אינם מוכנים לרכוש מאקינ- טוש, "האמריקאני מדי לטעמם," מקוננים אנשי אפל. דיגיטל מחזקת את ריינבו לאחר שנודע כי חדלה מייצור ריינבו 100 לדגמיו השונים, עקב הצטברות מלאי, מודיעה דיגיטל על מחשב חדש במשפחה, ריינבו 0 דיגיטל מציעה מחשב המכיל 640 ק"ב זיכרון, תקליט קשיח 10 מ"ב ותוכנית עיבוד תמלילים חדשה. עוד מוצעת תוכנת ניהול משרד חדשה, המסוגלת לקשר בין מחשבי ריינבו לבין מעבדי ואקס. "התוכנה החדשה מעניקה את כוח ואקס לבעלי ריינבו, מבלי לוותר על יתרונות מס-דוס," אומרים בדיגיטל. ביולי, יוכלו בעלי ריינכו 100 לרכוש ערכת הרחבה לדגם 190. דיגיטל ממשיכה בקו שקבעה לה, ייצור מחשבים אישיים המסוגלים להתקשר בקלות וביעילות לסדרת ואקס שלה עצמה אולס - הימנעות מייצור מחשבים תואמי יבמ פיסי, תקן השוק בפועל. מה קרה לפיסי ג'וניור? לאחר ההצלחה המסחררת של פיסי, מחשבה האישי הראשון של יבמ, עצרה כל תעשיית המחשבים את נישמתה לקראת הופעתו של המחשב הביתי הראשון של יבמ. במשך כל שנת 1983 עבדה חרושת הרכילות והספקולציות שעות נוספות בני- סיון לגלות טפח מתכונותיר של המחשב החדש שזכה גם לכינוי "בוטן". חברות תוכנה וחברות הוצאה לאור תלו תיקוות גדולות בהצלחת המחשב ואילד יצרני המחשבים האישיים הכינו עצמם למהלומה נוספת מידי הענק הכחול. יבמ החליטה להפסיק את ייצור ג'וניור. == ו 'במ פי סי גיוניור - הערכות אופטימיות של השוק טעויות שיווק , ומוחלות ילדות שגרמו למתוז רווחים קטן ולהפסקת ייצורו של המחשב הוזל מ ו לאפריל 1985 בשלהי 1983, במר:ז החברה בניו יורק, הוא הוצג לראשונה בשמו פיסי ג'וניור. כמו לכל מחשב, היו לג'וניור יתרונות וחסרונות אולם חסרונותיו של הג'וניור היו תוצאה של החלטת יבמ להגביל את ביצועיו, מפחד כירסום במכי- רות פיסי ולא כחוצאה משגיאות תיכנון או ביצוע. העתונות המקצועית, מתוסכלת מכך שבמשך שנה שלמה פירסמה הערכות ונתונים בלתי מבוססים (יבמ הצליחה לשמור בסוד את תכונות המכונה עד לרגע ההכרזה), עטה על המוצר החדש בעוינות והוא זכה לביקורת שמאפייניה העיקריים היו התעלמות מהיתרו- שמשון (סמס) הררי | נות והבלטת החסרונות. הג'וניור הפך ל"לִי- מון" של שנת 1984, לשימחת המתחרים, בעייתו העיקרית של ג'וניור היתה שלא כיוונו אותו לפלח שוק מוגדר; הוא היה יקר מידי לשוק הביתי או החינוכי, ומוגבל מידי לשוק העיסקי/ביתי קרי, אנשי עסקים המביאים חלק מהעבודה הביתה. מגבלות טכניות כמו לוח קלידים בתנועה חלקית (עם מערכת אינפרא אדום במקום כבל חיבור),. זיכרון מוגבל ל-128 ק', כונן אחד בלבד ובסיס תוכנה קטן, חיסלו את אפשרות שיווקו. אולם יבמ הוכיחה שהיא חברה גדולה: היא הכירה בטעויות, תיקנה אותם ובקיץ 1984 הופיע' הדגם המשופר עם מערכת קלידים בתנועה מלאה וזיכרון מורחב ער 512 ק', יבמ לא שכחה את לקוחותיה ובמחווה נאמנות בלתי רגיל (לתשומת ליבך סטיב ג'ובס) החליפה חינם את המיקלדת. לקראת מכירות השנה החדשה, הורידו משווקים את מחיר הג'וניור ומחירה של מערכת בסיסית הכוללת 8 ק' ומצג צבעוני היה 850 דולר בלבד, וכך הפך הג'וניור למתחרה אמיתי של אפל 2 סי. שוב אי אפשר היה להתעלם מתכונותיו הטובות של המחשב. אומנם לוח הקלידים גם במתכונתו החדשה קיבל ציון נמוך למדי, אך לפתע גילו כולם את מערכת השמע המעולה (על בסיס שבב הטקסס אינסטרומנט א576496), את תצוגת המסך היציבה כסלע ואת המעבד אינטל 8088, 16 הסיביות. בעימות תוכנה מול תוכנה הוכיח הג'וניור שהוא טוב יותר מאפל 2: הגליון האלקטרוני מולטיפלאן לדוגמא, דומה כמעט בכל תכונותיו בשני המחשבים, פרט לכך שהג'וניור טוען, שומר ומחשב את הנתונים במהירות גדולה יותר. פלייט סימולטור 11 של ברוס ארטוויק שמשווק לאפל על ידי סבלוג'יק וליבמ על ידי מיקרוסופט, עשיר יותר בנתונים (בטיסה מעל מנהטן רואים יותר פרטים כמו פסל החרות) ומהיר יותר (התמונה קופצת פחות). השוק הגיב מיד, מכירות יבמ ג'וניור קפצו מ-3900 מחשבים באוגוסט 1984 ל-10600 באוקטובר 1984. אבל חומרה היא רק חלק מהסיפור: ליבמ לא היה סיכוי להגיע למבחר של אפל, כ-10000 תוכנות והיהלוס של יבמ, לוטוס 3-2-1, בתצורת קסטות רום, עלה כ"250 דולר, יקר מידי עבור מחשב ב-850 רולר. כאשר חזרו המחירים לרמתם הרגילה, 0 דולר מחשב ועוד 430 דולר עבור המצג הצבעוני, נפלו המכירות שוב ויבמ לא חיכתה אנשים ‏ 6 ונוחשבים והחליטה על הפסקת ייצורו החל מ-1 לאפריל 5. התמיכה במחשב תמשיך וכן גם פיתוחן של תוכנות חדשות וייצור חלקי חילוף, אך חייו הקצרים (18 חודש בדיוק) והעצובים של ג'וניור באו לקיצם. אפל וו סי - כושר הישרד,ח גבוה הודוח לבסיס תוכנה רחב ביותר פיסי ג'וניור -- שבבי היסטוריה נובמבר 83 -- יבמ מכריזה על המחשב דצמבר 83 -- אין מחשבים במכירות כריס- טמס. משלוחי ג'וניור מתחילים יבמ מוכרת 2,400 יחידות בחודש. מחליפה את המקל- דות הישנות בחדשות ומג" דילה כושר זיכרון. נובמבר 84 -- יבמ מפחיתה מחירים ב- שליש ומצרפת מצג צבע לחבילה. דצמבר 84 -- יבמ מוכרת 96,000 יחידות בחודש (!) יבמ מפסיקה הייצור, לאחר שמכרה 275,000 יחידות. ו | ינואר 84 - יולי 84 - מרץ 85 - לא צריך בּולוורקר -- צריך מחשב תוכנה "חדשנית ומהפכנית", כך מגדירה את המוצר שלה חברת סקארבורו סיסטם, שייצרה את קומפיוטר דִיאֶט, תוכנת הרזייה, המבוססת על ייעוצם של מומחי דיאטה מאוניברסיטאות אמריקניות. מי ייָבָא לישראל? התוכנה מוצעת ליבמ פיסי, לחואמים, לאפל 2 ולמחשבי קומודור. אפל תחלק תוכנה חינם? אפל עשוייה בקרוב לחלק תוכנת סוויצֶ'ר עם כל מחשב מאקינטוש שיימכר. התוכנה החדשה פועלת בצורה דומה לתוכנת החלו- נות טופויוּ של יבמ ותפקידה, לטעון מספר תוכנות בכת אחת למחשב, ולהפעילן בחלו- נות, בדומה להפעלת התוכנות הקיימות, מאקרייט ומאקפיינט. להבדיל מטופויוּ של יבמ, הדורשת כמות זיכרון רב, תופשת סוויצ'ר אך 14 ק' זיכרון. אפל מתחבטת עדיין בשאלה האם תימכר התוכנה במחיר זול, או האט תחולק חינם לרוכשי המחשב. 1א:]6 עדיין חי, וחי היטב לפחות לדעתה של חברת ספקטרה ווידאו הקאליפורנית. החכרה תכריז כקרוב על מחשב חדש, בעל כונני תקליטונים 3.5 אינטש ומצג גביש נוזלי בן 25 שורות. המכונה החדשה, בניגוד למרבית מחשבי הברך של הדור החדש, תבוסס על מערכת ההפעלה הוותיקה סרפראם. 10 ו גם קייפרו, וותיקת סי-פי-אם בעצמה, אינה נואשת וממשיכה לייצר ביתר שאת את קו מחשביה שלה, קייפרו 2, 4, ו107. גם בשטח התוכנה צפויות כמה הפתעות חיוביות. לקייפרו 10 מצפה תוכנת חלונות חדשה, ממש בדומה לתוכנות החלונות לפיסי. קומפאק ספרינגפילד כאשר החל ריק ספרינגפילד את מסע ההופ- עות מחוף לחוף שלו, העמיס על שש משאיות 5 איש, 75 טונות ציוד הגברה וקומפאק פלוס, תואם פיסי נישא, מצוייד במסד נתונים. המחשב הנישא, הפך לתופעה בקרב להקות רוק רבות, מוסרים לנו מארה"ב. התוכנות מטפלות בדרך כלל, בהוצאות המסע ובפרטי תחנות הרדיו שבדרך, אלה שאותן יש לעדכן שהכוכב "עומד להגיע לסביבה". ברשותו של ספרינגפילד גם מודֶם, המקשר את קומפאק פלוס עם בסיס האם, המצוייד ביבמ אקס-טי, וממנו נשאבת, דרך הטלפון, אינפורמציה נוספת בזמן המסע. מאקינטוש מצליח בקוב חברות אפל ממשיכה במאמצים גדולים, לשכנע לקוחות ענק לרכוש את מאקינטוש, במקום את פיסי, כמחשב אישי למחלקות האירגון. צעד חשוב בדרך להכרה המיוחלת, היא הצלחתה של החברה לשכנע את בנק סיאטל פירסט נאשיונאל (חברת בת של בנק אמריקה הענק) לרכוש את מאקינטוש עבור מאות עובדיה, בני גיל העמידה, "ביישני המחשב." השלב הבא -- החדרת מאקיטושים לבנק אמריקה עצמו. שני צוותים בודקים את המחשב כבר שישה חודשים, ולא הגיעו להחלטה עדיין. דווקא צוות המשתמשים, מתקשה לתמוך במאק, הנחשב למחשב קל להפעלה. ואם טופויו -- תואם טופויו דיווחנו בעבר על האכזבה הרבה שמנחילה טופויו של יבמ לרוכשיה. התוכנה איטית, תופשת שטח זיכרון ואינה מסוגלת להעלות תוכנות "כבדות" כלוטוס 3-271 ונוספות -- בכת אחת, כמובטח. דינאמיקל סיסטמס, מברקלי קאליפורניה, הצליחה ליצור את מה שיבמ לא הצליחה לייצר כהלכה, ומה שמייקרוסופט כמעט מתייאשת מלייצר- תוספת למערכת ההפעלה שיריץ מספר תוכנות בבת אחת, בחלונות, התוכנה החדשה קרויה פאנורמה ולמרבית הפלא, זו תוכנה מהירה, התופסת שטח זיכרון אנש ים 7-ו ווחשבים מועט, פועלת היטב ומציעה הרצת עד 250 ( !) קבצים במקביל, לעומת 20 בלבד בתוכנת יבמ. ₪ ו תויא 6 1 א 1 וגאו , פאנורמה עשויה לזכות ביתרון ענק בגלל התעקשותה של יבמ שלא לשווק את התוכנה שלה באמצעות משווקי תואמי פיסי. אותם יצרני תואמים, שחיכו זמן רב למוצר העצמאי של מייקרוסופט, יוכלו לרכוש רישיון פאנורמה, ולהינות מיתרון חשוב נוסף על יבמ פיסי. אינטל תציע רשת תקשורת יצרני השבבים הנפוצים מקווים להנפיק בקרוב את אוּפֶן נֶט (זשא אפקס), רשת תקשורת מקומית חדשה, שתוכל לבצע העברה יעילה של קבצים בין מערכות הפעלה שונות, כולל פיסי-דוס, זניקס ו"אואא. הרשתות הקיימות הנפוצות, ובהן רשת 360% או פיסינט של יבמ, אינן מסוגלות לטפל בקבצים שמקורן במערכות הפעלה שונות. תואם ‏ 81 -- המפעיל 12 מסופים *.פי.אי., המשווקת בישראל את מחשב סופר- מיקרו 11, מערכת רב"משתמשים המבוססת על מחשב מולקולאר, מכריזה על מחשב חדש, הקרוי 1.0 47 אטן. המחשב, המפעיל יע"מ 80286, הוא תואם אי. טי. הראשון בישראל, אולם להבדיל מאי. טי., שאינו מצוייד עדיין במערכת הפעלה זניקס להפעלה רבת-משתמשים, מצוייד 41 פלוס במערכת ההפעלה החדשה, בנוסף למערכת ההפעלה מס-דוס, המריצה תוכנות פיסי. המחשב החדש מסוגל להפעיל עד 2! מסופים, בעוד אי. טי. מפעיל (כשיצוייר במערכת ההפעלה) שלושה בלבד. חברת מולקולאר האמריקנית, המתמחה במערכות מחשב מרובות משתמשים, הצליחר לצייד את המחשב החדש באפשרויות רבות א המחשב מסוגל לתמוך בעד 120 מ"ג זיכרון חיצוני. * הזיכרון ההתחלי בן 512 מ"ב, מסוגל להתרחב עד 3 מ"ב, בעיקר לצורך הפעלת תוכנות זניקס. = למחשב כרטיס צבע ויציאת :6:1 במקור ומבחר ממשקי תקשורת, שאינם נכללים ב- 1 של יבמ. למחשב יע"מ מיוחד לביצועי קלטפלט - יע"מ אינטל 80186. י.פי.אי., כך נמסר, תספק את המחשב תוך שבועיים לכל דורש. יפיאי. מציעה את המחשב, בתצורה ראשונית של 512 ק"ב זיכ- רון ראם, כונן תקליטונים ותקליט קשיח 20 מ"ב במחיר 85,400 פו"ב, מחיר הנמוך בהרבה ממחיר יבמ אי. טי. בתצורה דומה, בית התוכנה של יפי.אי,, עוד נמסר, נערך לקראת הסבת תוכנות קיימות לפעולה בעזרת זניקס 3.0 (גרסת מעבדות בל, אותה גרסא המתוכננת ל-1). מולקולאר עצמה ציידה זה מכבר את מחשביה בכמה תוכנות זניקס. קומודור מחדשת יום העיון "מיקרו מחשבים בחינוך -- עם הפנים לעתיד", נערך בחודש שעבר במלון דניאל החדש בהרצליה. לחובבי קומודור היתה זו הזדמנות שלא נוצלה (המקום רחש מורים ומנהלים בלבד), להעיף מבט בחידושי החומרה של קומודור. ראשון, המחשב החדש 6-128. מחשב זה, התואם לתוכנות המחשב הקיים, 6764, כולל 8 ק' זיכרון ראם -- המסוגל להתרחב עד 2 ק'( !) עוד במחשב 48 ק"ב ברום, בייסיק גירסה 7.0, יע"מ 8502 ויציאות וידאו 68א, .1 ועוד. למחשב 12 צבעים והוא פועל במהירות שעון 2 מ"ה, הכפולה ממהירות השעון של 6764. החידוש של 6-128 בהיותו כולל, נוסף ליע"מ החדש, גם את יע"מ 6510 הוותיק של 4 ובנוסף לו -- יע"מ א80? להפעלת תוכנות סִיפיאָם עסקיות, במהירות שעון המגיעה ל-8 מ"ה, מרשים? נראה כי קומודור מתחילה לעלות על דרך המלך. מוצר אחר אותו הציגה קומודור (המיוצגת בישראל באמצעות תדיראן) לראשונה ב- ישראל, הוא תואם פיסי של קומודור, דגם 0 המחשב, המבוסס כללית על תואם פיסי קנדי בשם האיפריון, מכיל את יע"מ 8088 התקני והוא בעל זיכרון ראם בסיסי 256 קי הניתנים להרחבה עד 640 ק"ב. למחשב 2 כונני תקליטונים בני 360 ק"ב והוא מסוגל להצטייד בעד 2 כונני תקליט קשיח בסדר גודל של 70 מ"ב כל אחד, המחשב מוצע עם מצג 12 אינטש ירוק או "14 אינטש, צבע. 0 הוא מחשב דומה, המכיל במקום כונן תקליטונים אחד, תקליט קשיח 10 מ"ב פנימי. עוד הודיעה תדיראן, ביום העיון, על הקמת מרכז הדרכה למשתמשים במערכת החינוך. בכוונתה לרכז את התמיכה בפיתוח לומדות, לערוך ימי עיון ולקיים ספריית תוכ- נות וספרות מקצועית לרשות משתמשים במערכת החינוך. כיועץ למרכז ישמש מר חיים שלזינגר, מפתח פרוייקט ס.מ.ל. אפל 2 אי -- שיפורים צפויים אפל, המעוניינת להמשיך ולייצר את סדרת 2 בכל מחיר, עומדת להכניס במחשב שיפורים ניכרים ובעיקר, היא תחליף את יע"מ המחשב, 2, ביע"מ משופר, 65602, זה הנמצא במחשב אפל 2 סי. אפל תחליף את היע"מ הישן לכל בעל מחשב 2 אי, תמורת 870 (בארה"ב בינתיים). היע"מ החדש שונה מהישן, הוא מהיר ממנו ובעל סט פקודות שונה. כבר היום ישנה אי- תאימות מסויימת בין תוכנות אפל 2 לאפל 2 סי. בתחום התוכנה, עשוי אפל 2 לדגמיו, לזכות בתוכנות רבות עוצמה ואפילו, כך אנו שומעים, בגירסה מיוחדת של לוטוס 3-2-1. אפל עשויה גם לצייד את 2 אי בממשק מיוחד עבור עכברון, בדומה מאקינטוש. מחשב שובינסטי וואנג מקווה למכור מאות אלפי מחשבים למיליון ושלוש מאות אלף מזכירות ברחבי בריטניה. פלח שוק זה רחב יחסית, סוברת וואנג שהנפיקה מחשב מיוחד, שילוב חומרה- תוכנה עבור מזכירות בלבד. המחשב החדש אופיס-אסיסטנט, המתומחר בפחות מאלפיים ‏ | לי"ש, מצוייד במעבד תמלילים עצמאי, גליון . | אלקטרוני מאלטיפלאן ותוכנת > לתיוק. המחשב כן 16 הסיביות אינו מסוגל להריץ אנשים ₪ ונוחשבים אפל מציגה סוף סוף מצג שטוח כאשר הוכרז אפל 2 סי, הבטיחה אפל לציידו במהירות במצג גביש-נוזלי (6 1). ההבטחה לא כל כך קוימה ורק כיום, מציגה אפל מצג שכזה, העשוי להפוך את 2 סי למחשב נישא של ממש. | | מ 1% | ל + ₪0 ו אולס המצג החדש (בתמונה) אינו נהנה מביקורות טובות. רבים טוענים כי אינו ניתן כלל לקריאה. אפל גם ביצעה "תרגיל צימ- צום" שאינו נושא חן בעיני מבקריה: היא החדירה 25 שורות למצג המיועד ל-16 שורות בלבד, דבר המקשה על הקריאה אפילו יותר 204 ר ששששש שש )‏ " ה-מידיו-ר ה-מ:ר-כ:ז: 2 כבלים וקונקטורים הואגאושד [מבזק 022 מדפסות 311011 6 הודיעו ש.. ל-34/36/38 ]םחו מאושרים ע"י החברה ! אספקה מיידית מהמלאי !! התקינו. . ג. ברס בצ"מ ניקוב מחשבים. מערכת פיננסית תפנית. במכון לפיריון העבודה והייצור. הצפירה 10 ת"א קונתהל. מערכת כספית מורחבת (מכ"ם). בטלקאר אויס. טלפונים: 380823-4, 373466, 03*377316 תים מחשבים ומערכות. משרד אלקטרוני ממוחשב (0₪0. במשרדיה שלה. . א. מיטווך. מחשב 9300 הסצ. באב ק. .'.' ניקוב מחשבים. מערכת ממוכנת למכירת רכב ותפנית. ליאו גולדברג. פתרון יחיד ובלעדי מידן מחשבים. מציעים שירות תחזוקה למחשבים מיצרנים אחרים. סטימצקי. ספרו מיליון ספרים באמצעות מסופוני טלסון של אלקסון מקבוצת אלש מלל תעשיות תוכנה וסיסמל. הציגו תוכנות בערבית. בקהיר. יבמ. יהיה קשה להראות רווחים במחצית השנה הראשונה. הדולר עולה מדי לטעמם. בורסת המחשבים בחיפה. מוכנים לספק שירות אחזקה ליבמ 34 בחצי מחיר, רד. השתתפו בתערוכת אינטרפיס. חברת ההשקעות קורקס. התקינו שני מחשבי מקינטוש. עינת מערכות מחשב. יספקו תוכנת ביטוחית פיסי לחברת הביטוח מנורה. אלסינט מעלות. פיתחו מערכת לבקרת איכות בתהליך ייצור מעגלים מודפסים. סוכניס בלעדיים קרט אלא ל |ַי7וא מפיצים מורשים ברהבי האוצ דיגיטל. ואקס 11/785. בעורק זהב. קונתהל. מערכת מבוזרת לניהול אסירים על מחשבי 5!]. בשירות בתי הסוהר, לארגו. סופרמיקרו של אינטל ותוכנה לביטוח של שדר. בסוכנות הביטוח לבקוביץ' "שיקלולית" נובק. - ל טום -1 נכתכה בעזרת מחולל היישומים לוטוס. שגיא מיקרו מחשבים. מערכת שיווק ומלאי ליבמ פיסי. בחברת מנדלבאום לשיווק ן 5 27 ניקוב מחשבים. נכנסו, במחשבה שניה לעסקי מחשבים -- מיד שניה תוכנה 4 1 למשכזרות גומי. . כולל מעפוווקשו גרפיקה בעברית על הוזסך המדפסת והפלוטר .. עיודק, הפצה ועדכו גרסאות קודמות לרגן מחשבים בע"ם רח' קרליבך 27 תל-אביב טל. ו28515 2-ו משוב. נכנסו לעסקי "ברטר ממוחשב" בשותפות עם גינדי. חיון מחשבים. זכו במשאלי העסק הנבחר והמצטיין באיזור הצפון. חיון מחשבים. מעבדת מיקרו ליבמ פיסי, תואמי אפל, קומודור, סינקלייר ודראגון. מ.ר.ב מחשבים. מערכת שיווק. במפעלי דור כימיקלים. קונתהל. מיחשוב ועדת החקירה בנושא מניות הבנקים. על גבי מחשב ואקס. י. פי. אי מערכת טלקס רבת משתמשים על סופרמיקרו |!. בחברת וקטרוניקס. ניצן. הנהלת חשבונות. בישיבת וויז'ניץ בבני ברק. כלנית. מיחשוב מפקד חברים של תנועת רצ. כור תקשורת והתראה. בדיקת רעילות חומרים על זיילוג 31. בחברה לחקר מדעי החיים בנס ציונה. קומדעת. תוכנה מושכית בכפר ורבורג. ניצן. הנה"ח, שיווק, תמחיר ומלאי. בחברת פרג מפעלי מיזוג אוויר. "שיקלולית" היחידה שפותחה במיוחד למיקרו מחשבים (עובדת על 0--8₪ו ועל כל המָקְרוּ מחשבים) מייצגים ,,. מותקנת אצל יותר מ40 משתמשים (רואי חשבון, לשכות שרות, חברות ומפעלים.) רשת זהב. מודמים של הייז. גושן מחשבים. בית התוכנה דיגיטל ריסרץ', נציגה רשמית. אי. אס. תוכנת הגנה 20) !|| לתוכנות פיסי. אל-שפ. מדפיסי בר-קוד ניידים. רשף. בקרי תקליט קשיח של זיבק. אגנטק (אגנטקס לשעבר). מחשבי היולט פאקארד, לשוק הרפואי והמדעי. סיסטרוניקס. מערכות בדיקה אוטומטית סג חש ד. רדט. מערכות בדיקה אוטומטית 3/0 6. לשעבר יוצגה על ידי סיסטרוניקס. כסאות מוסיקליים. פרטים: = ט.מ,ל. מקרו מחשבים בע"מ רח' ז'בוטינסקי 7 ת"א טל. 287745, 037239504 הכריזו חומרה בעולם... בורוז. 15./. ביצועי סיארה. נאס. סדרת .8/%1/. "ביצועים מקסימליים". דגמי 60 ו-80. האניוול. 90 006. בשיתוף נא"ק. ביצועי סיארה. אינפוורלד מכנה את התופעה: "בליץ המעבדים". 1 ד0/. מחשב 6300 מורחב, כולל ביצועי יוניקס. מעבד מוטורולה 68010. מהיר, 10 4 -0- 00-00-07 00000 ->%- / / מבחר תוכנה עסקית + יְ יבגז )וא 18| | הארש אורשן ₪ <=| -- מה"ץ. ליבמ פי.סי: + ה הסכם שרות אחזקה שנתי יבמ. 88//₪ 851. מערכת אל-פסק מבוססת על מחשב סטראטוס 32. טאנדם ' למחשבים אישיים של יבמ, בצרות? * הנהח"ש / * חשבוניות, מכירות, גביה ‏ + ) + מלאי, הזמנות, משלוחים | ' * מעקב יבוא-יצוא ה פשוטה -- ביצוע מעולה ‏ קומפאק. טלקומפאק. מחשב משולב מודם. יע"מ 8086. מספר דגמים החל ב-94,195. טקסאס אינסטרומנטס. ביזנס פרו. תואם דא/. קייפרו. 2861. תואם ד4/. היולט פאקארד. תווין עט דיו נוזלי. 7 ק"ג. ג'נראל אלקטריק קאלמה. תחנת עבודה לתיב"מ מבוססת על 4000/! של דאטה ג'נראל. דיגיטל. ריינכו 190. גירסה מורחבת (640 ק'"ב) של 100 פלוס. נאס. יחידח בקרה לדיסקים 30--7880. דאטה ג'נראל. מחשב 32 סיביות חדש. 4000/06/צו₪. בורוז. מיני 5550< עם מערכת יוניקס ו81)257. יעמי"ם מוטורולה 68010 ואינטל 6. מ.ר.ב מחשבים. פרוייקט ייצור ושיווק למפעל דלתא בסקוטלנד. מיחשוב מערכות מידע. תוכנה השומרת על חיי אסירים פוליטיים. הצלב האדום בג'נבה. קומ שירותי תוכנה. תוכנות ורשת קנונט. לבית התוכנה שמרוק סיסטמס בבוסטון. משוב. תוכנת = ד/). מאפשרת שימוש במס-דוס ברשתות מקומיות. ארה"ב. 6 מעבדח שרות מורחבת + צוות טכנאים מנוסה 6 שרוח מהיר בזמן תגובה של עד 24 שעות במקום ההתקנה, כולל רכיבים וזמן עבודה. בדבר פרטים נוספים נא לפגות למוטי ברכה טל. 292393, 03-285151 0-0 200-200 0-0 > וציוד הקפי נלווה. | | | | משרד ראשי - קרליבך 27 ת"א. חדש במאגר מידע ... אדר מחשבים טל. 298340, 03-299877 > 6 ₪ שר ->- 0-00 אלנט. דנס גייד של דן אנד ברדסטריט. מידע מקוון על חברות. 000000 - ה אנששי 2 ₪ ו אנשים 2 מ וש ונוחשבי צ-י-ן-ד ה-י-ק:ף.י כיצד תפעיל כו זראגון? יה ,הי מה חדש באטארי? בו" ליל מה הייתם אומרים על מחשב הדומה למקינטוש, בעל זכרון 512 ק', מהירות חישוב גדולה מיבמ פיסי המחירו פחות נ46007? | | | | | | | | | או על תקליט קשיח בעל קיבולת 15 מ"ב (15 מיליון בתים) | ב"%399? אטארי הדהימה את תעשיית המחשבים האמריקאית בהכרזות אלו בתערוכת 665 570 156780₪165 505 60) שנערכה בלאט וגאס, ארה"ב. 7-5 מ ד = אטארי הכריזה בתערוכה על סדרת 81 החדשה שלה, המבוססת על למחשב דארגון ביכולתך לקשר עד 4 כונני תקליטונים בני 5% שרשרת. המעבד 68000 של מוטורולה ופועלת תחת מערכת הפעלה הדומה לזו אינטש, בעל תכולה של 184 ק' (נטו לאחר פירמוט) כל אחד. טאי - קריאה של משתנים/רשומות מקובץ נתונים. של מקינטוש. המחשב עובד בתדר 8 מגה | ובמהירות הכפולה כיצד מאורגן התקליטון? בצפיפות כפולה. 10 מסילות ו - נותן את כמות השטח הפנוי בבתים על כמעט ממהירותו של 8088 המפעיל את מחשבי יבמ למיניהם, למעט (טראקים), 18 קטעים (סקטורים) בכל מסילה, ובכל סקטור 256 התקליטון. דא. לשני המחשבים החדשים בסדרה, 13081 ו520817, תכונות בתים. דא או = כתיבה של משתנים/רשומות לקובץ נתונים. זהות: זיכרון רוּם 192 ק' (הניתן להרחבה עד 320 ק' בעזרת קרט- הקונטרולר מכיל את מערכת ההפעלה דוס, ומתאם בין המחשב |ואאוה י- נותן את הכתובת המהווה את התחום העליון רידג'); 512 צבעים; מצבי גרפיקה של 320%200 נקודות (16 צבעים), לכונני התקליטונים. הוא מאפשר לעבד עשרה קבצים במקביל. עבור הבייסיק. 6400 נקודות (4 צבעים) ו4007 640% נקודות (בצבע אחד); יציאה מערכת ההפעלה דוס מכילה 33 הוראות (הללו מצטרפות וא -= ביטול קובץ/תוכנית מהתקליטון. למדפסת סנטרוניקס; יציאה לממשק טורי 887232; ממשק לבייסיק המורחב הבא עם מחשב הדראגון). נפרט הוראות אלו: 0 - טעינת תוכנית לזיכרון המחשב. לכונן ולתקליט קשיח; ממשק לחיבור סינטיסייזר אלקטרוני 06 - נותן את המיקום בתוך הקובץ. (1 1011 דאח ואט אד5א1. 161 טוא-וכ1א); שתי יציאות לג'ויסטיק 0 - נותן את אורך הקובץ בבתים. המאפשרות גם חיבור עכבר; יציאה לטלוויזיה ויציאת 68; שלושה סגא -- מיספוּר אוטומאטי של תוכנית הבייסיק. ו - קישור בין תוכניות שונות. מחוללי-צליל ; לוח מקשים עם מקשי חיצים, לוח מקשי ספרות ועשרה 860 - העתקת תוכן תקליטון אחד למשנהו. סק - הגנה על קבצים מפני מחיקה או כתיבה מקשים מיוחדים; מערכת הפעלה 105 (6או1 אמקס .גוא אד קפ - השמעת צפצופים. מחדש. וא 81 8); מערכת ניהול גרפית -- |א65 (-אסאוצאש 0165 00 - טעינה של מערכת הפעלה נוספת (כגון: מאאאפא = שינוי שם התוכנית או הקובץ. 0% אהא דא5וא); מערכת הפעלה הדומה למערכת ההפעלה של | . 9א.1, 08/9. וכר') אטא -- טעינת התוכנית לזיכרון וביצועה. המקינטוש, ואשר פותחה ע"י חכרת דיגיטל ריסרץ'. מערכת זאת ג'אק טראמיל מציג ג'אקינטוש 7 -- טעינה וביצוע של תוכנית תוך שימוש בערכים ו - איחסון תוכנית על גבי התקליטון. מאפשרת לעבוד 0 יותר מכל המחשבים הביתיים והאישיים הקיימים היום, אלא גם מרוב של משתנים מתוכנית קודמת. ו - קריאת סקטור בודד. טים "נשלפים", חלונות והיא תומכת גם בעכבר. כן כולל וא 9 ו מחשבי 16 הסיביות העסקיים. בהנחה שאטארי תוכל לעמוד מאחורי 0 - "סגירת" כל הקבצים שהיו בשימוש (עד 10 ו = כתיבת סקטור בודד. ציור בהפרדה גבוהה ובצבעים, ואנימציה דמויית התוססנים ש הכרזות אלו, אין ספק שמחשב זה, שיימכר עם כל הציוד החיקפי קבצים). ו -- מחליפה את התוכן בין שני משתנים. קומודור, הקרויה 88ש8א ד 81.06% דוא. בפחות מ-51000, יכבוש את השוק. ץק - העתקת קובץ/תוכנית מתקליטון אחד צקואת/ =- לבדיקת תקינות תוכן העניינים. ההבהל היחיד בין אטארי 13051 ו520517 הינו בגודל הזיכרון כפי שאמר ג'ק טראמיל, נשיא החברה, "אנו לא מוכרים מחשבים למישנהו. זוא = עיכוב ביצוע התוכנית לזמן קצוב. ובמחיר, כמובן. מחשב 13051 מכיל 128 ק' ומחירו 8399; מחשב ביתיים ואנו לא מוכריס מחשבים עסקיים. אנו מוכרים מחשבים 6 - הקצאת שטח על התקליטון עבור קובץ 1 מכיל 512 ק' ומחירו 8599, בארה"ב כמובן. אישיים. האנשים יחליטו כיצד הם רוצים להשתמש בהם". גתונים. בנוסף למערכת ההפעלה דוס קיימות כיום שתי מערכות הפעלה שני הדגמים יופצו למכירה ברבע השני של 1985, בארה"ב. ואם מספר מבקרים בתערוכה מטילים ספק ביכולתה של החברה לעמוד אום -- מציג על המסך את תכולת התקליטון (תוכן מתקדמות ביותר עבור מחשב הדראגון, והן: פאש.1ש 05/97 חשבתם שבכך מסתפק ג'ק טראמיל, חכו עד שתשמעו מה מצפה לנו מאחורי הכרזותיה. בתערוכה הוצגו דגמי היסוד (אב-טיפוס) של עניינים). ' באמצעות מערכות ההפעלה הללו תוכל להפעיל על מחשבי ‏ בתחום הציוד ההיקפי. המחשבים ולא דגמי ייצור -- דבר מקובל למדי בתערוכות מסוג זה. פצואם - קובע את מספר הכונן שאליו אנו ניגשים הדראגון, בשיל י יטוני י עדיין לא החליטה על מספר מרכיבים חשובים כמו: האם בעומוד השוטף. ה החל משני כוננים יבר רל של תוכנה. למלתל - ל בתוך - ואם כן -- איזו? בייסיק או לוגו. גם ומעלה.) /% שפות תיכנות = :| קובול, פסקאל, אסמבלר, פורטרן, סי חידושי התקליט הקשית מערכת ההפעלה אינה מושלמת וכמובן שעדיין לא פותחו למחשב זה זואואפס - מכשיר את התקליטון לשימוש ראשוני (חייב בייסיק קומפיילר ועו " א תוכנות שימושיות, בעיה דומה היתה גם למקינטוש בשנתו הראשונה. 0 4 תוכגות עיסקיות: = מעבר המלילים, הנהלת חשבונות, מלאי, במקביל לסררת 81 הוכרז זעיר-כונן 3.5 אינטש במחיר 8150 (מדב- ו ו ן התק ] 7 ניהול טבלאות, דואר אלקטרוני רים גם על 0) המאכסן בצד אחד 250 ק', או מ ועד אז? : - : , , : שיאכסן 500 ק' וימכר במעט יותר מהדגם הראשון. כן ה % 6 7 0 ל 1 תוכנות שירות ‏ + מיון וקישור, ניפוי שגיאות, הסבת שפת קשיח בעל קיבולת ו 1 ו בנוסף לסדרת המחשבים החדשה, הכריזה אטארי על סדרת המשך בת - = נותן את קוד השגיאה. 9 8 ל"6809 (מאפשר לתוכנות הבנוי בתוך המחשב, עובד בקצב העברת מידע - 3 ו ְ כ 0% 0 -- ניהול הטיפול בשגיאות במהלך ביצוע 0-0 .0 - - ה ו ניתן למלא את כל 512 ק ז 6 הקור לסדרה זו הינו ]א וש₪1א+%1 וא המחשבים מתוכנ- ז טַ : ו ו . . שרי 2 ש 5 הי / צשאם - 0 הבתים הפנויה עבור משתני ב מ אנגלית, כימייה, פיסיקה ועוד. מנתונים אלו ברור למדי שסדרת המחשבים החדשה, לא רק וקה ₪ כ ה 9 מלאים למחשבי .וא. מחשב ראשון, 65%%, הינו 4 40 זים, כמובן. 2 אנשים ‏ + 15 : וסחשוב טסקין ונוחשפים = | המדור ה-מ-ר-כיזי ‏ | "6 "= |-/>]כ6 5 ד והאסודג ופה ו 55 דא האוא הכריזו חומרה בארץ... רב משתמשים על 7 וו י.פי.אי.05. ₪1 ד =ן. מחשב רב-משתמשים תואם 1/. עד 12 תחנות ו 0 ₪ פשוטה בשימוש ובעלת רמת ביצועיס גבוהה מערכות ₪ שוד ש. שכל מסופיו גם 07 / מו 2, גירסה חרשה למחשב תואם פיסי. תפיץ בישראל -- חברת 8!|. מאפשרת קיצור זמן פיתוח בצורה משמעותית - מלל מיקרו מחשבים. מערכת רב"משתמשים 0.0.ש. עד 64 משתמשים. באמצעות מילוו נתוניס אינטנרטיבי. ספת מדפסות לייזר. עצמא ם? 5אס ונין נון. מחשבונים מקצועיי ל הי שליפות וניהול +550005. מחולל דוחות א זניקס. יש . [צוע בשה ולט פאקארד. מעבד תמלילים ₪4קצ)6 התוכנה עובדת על : תדיראן. מחשבי קומודור ₪0-128 ותואם פיסי 06-10, מחשבי - אואט 68000 ג.וססדסט הש כלל מערכות. מיקרו עסקי חדש. 8-25 ו- 7/0 18% ותחת מערכות הפעלה דטס .0 1 : 5 ו 05-05 6558 גזגס. 5 , , יְ , ₪5%. 5שצ )הזוסוס ו נעצרו... רייד - ג'וניור. וו. אורן בן אלקנה, מנכ"ל מיקרו-האוס ומנהל שיווק פי.סי.סי. מנכ"ל אדיוקט לשעבר. אי סדרים בחברה שבבעלות קוקה-קולה. וויליאם מיליארד. מייסד קומפיוטרלאנד. הפסיד במשפט. ישלם 125 מיליון דולר. יבמ. לא מייצרת יותר את ג'וניור. אפל. מוציאה את עובדי קו אפל 2 לחופשה. רמת מלאי גבוהה מדי. אפל. ייצור מאקינטוש. ירד מ-30,000 לחודש ל-10,000. רשת חנויות פאט טארל. צפון מערב ארה"ב. נשלל זיכיון דילרשיפ. פעילות "שוק אפור". זירוקס. מפסיקה ייצור קו מחשבי מיקרו. אף אחד אינו מתרגש. ג'ון ברייס (גלסגו) בעיימ, ‏ יד חרוציס 16 ירושלים 4420 טל 713181 01710628 עוד לא... 0 וו וו 00 וזסווה 6 המחשב התואם במחיר ההוגן מאקינטוש. תוכנת 422 /.. גירסת סימפוניה למאק. דחייה עד יולי (בינתיים ?) מיקרוסופט. חלונות. תוכנת מטרייה להרצת מספר תוכנות בו זמנית. יבמ. זניקס 3.0 עבור ד/. ל-34/36/38 ]8! רוכשים ב מור אלקטרוניקה ארלוזורוב 28, רמת-גן טל. 736280, 730938, 03-735790 לפנות לאילן. תואמות מלאה בחומרה ובתוכנות הנפוצות הכריזו תוכנה... 5-0 000000007 20 .20 רו - . > --- אי.וי.אל. מערכת פריטון לבתי מרקחת. על מחשב מיקרו-בי. מיקרוקד. גירסה ראשונה של תוכנה לייצור בבקרה ספרתית (0.א). מחשב קרוממקו. ילן. ניתוח פעילות משקים במושב וכלל המושב. על מחשב דיינבייט. ט. מ. ל. מיקרו מחשבים. תוכנית פיננסית חדשה, רב-מטבעית. למחשב האישי של יבמ. טכם. שתי מהדורות נוספות של שפת עדה. גטר מחשבים. מעבד תמלילים בהונגרית למאקינטוש. קומ שירותי תוכנה. מחולל דוחות למערכת הנה"ח של קומ. קומטק. תוכנת ביטוח חיים לדאטה ג'נראל. קומדעת. גירסאות חדשות למערכת תומכת החלטות 8./.5 להאניול 8/6 ו-חסא. י.ב.ס תעשיות תוכנה. שיפורים במערכת החלטות 5.ש.=.!. מערכת אסופאפואוס (בסיס נתונים טבלאי). מספרים ש ... -- סוכנים בלעדיים: קרט זקא * רח' מונטיפיורי 10 ת"א טל. 663721, 037655244 מפיצים מורשים ברחבי האר / פיליפ אסטרידג'. נשיא 5/₪ 8/87 יח ₪ ביבמ. נבעט למעלה. בגלל הצלחת פיסי. בגלל כשלון ג'וניור. בגלל בעיות ד/. אלנט. השקעה של 1.8 מיליון דולר לא מניבה פרי. אלביט מחפשת לברוח. דילרים. עד סוף החודש תכריז יבמ על מספר משווקים חדשים. תדיראן מועמדת. ישראטל. מחפשת דרך להתארגן לקליטת ד 8 ד. מגעים עם תדיראן. איחוד? טורבו מאק. גרסת מאקינטוש חדשה בעוד שנה. 2 מ"ב ראם. קומודור אמיגה. יהיה מחשב 16 סיביות. 256 ק"ב ראם. מערכת הפעלה אסודוטדאו. ביטוח מערכות מחשבים 6 תוכנה 6 מידע הסקרים אומרים ש... באמצעות מוסמך למחשבים וביטוח ש 0 ו מחשבי מיקרו משומשים. בין 18% ל-47% פחות ממחיר חדש. נורתסטאר אדבאנטג' -- 71% פחות. סקר אינפווורלד. מכירות מחשבי מיקרו. יבמ 1. אפל 2, טאנדי 3. קומפאק 4. 4 5. סקרי מיקרומארקטוורלד. 6 ביטוח אחריות מקצועית בארץ ובחו"ל לבתי תוכנה, לשכות שרות. חברות מחשבים ויועצים לעיבוד נתונים. ביטוח ציוד מחשבים הכולל רכיבים ושכר טכנאים. | 8 ביטוח נגד רמאויות באמצעות מחשב. | שיחקו אותה... דאטה ג'נראל. הגיעו ל-1.16 מיליארד דולר מכירות. חברה חדשה במועדון המיליארד. יבמ. החברה הרווחית ביותר בעולם, 6.5 מיליארד. יותר מאקסון. עו"ד שמעון פרוידנברגר. זכה בקייפרו 2 בהגרלה של שבועון אנשים ומחשבים. 4000 משתתפים. סאיטקס. גידול של 46.4% במכירות בשנת 1984. היולט פאקארד. עליה ברווחים ברביע הראשון. דיגיטל. עליה ברווחים ברביע השני. | נשיונל סמיקונדיוקטור. פרס רוטשילד. 89000. מתחלק בן ארבעה מפתחים, 0 . אנשים ‏ 6% 2 ו ונוחשבים סוכנות לביטוח בניהול התארחו... דרור מרום (מנתח מערכות) . 4 7 , , רח' דיזנגוף 33 ת"א ו < ש בב טל: 281634, 03-282444 אינפוט - אאוטפוט החשמוואים 39 ת"א, טל. 285688 גייל וולינגטון. הממונה על פיתוח תוכנה לקומודור. יום עיון תדיראן מחשבים יב הבינוניים והנדולי ניוונים ואופקים חזשי מערכות סיאדה הוכרזו. הבאות בתור -- מערכות פיסגה, הגדולות אף יותר. המאמר להלן, מרכז ממצאים בתוך עבודת מחקר שנכתבה בארה"ב עבור מספר חברות. מחברי הדוחו"ת, אנשי חברת .5 8 = ארה"ב וידידי אנשים ומחשבים בישראל, נחש בים למומחים ראשונים במעלה בהכרותם את יבמ ואת ביווני החשיבה של חברת הענק. המערכות הבינוניות א43% הארכיטקטורה של מערכת 370 קיבלה את צורתה עם תחילת העשור בדמות מחשבי 4300 ולאחר מכן בוואריאציה אחרת כמו במערכות 3 למיניהן. ואמנם בבדיקת מחקר סטטיס- טית מתברר כי בארה"ב ישנן תנודות משמעו- תיות וצפויות בשני כיוונים עיקריים: הראשונה מתייחסת להגירה ממערכות 370 למערכות 1 ומערכות 4341. והשנייה, הגירה ממער- כות 4341 למערכות 4381, 4366 ומערכת 3. להלן שני סיכומים סטטיסטיים המת- ייחסים לתופעה תוך שימוש במספרי התקנות והזמנות פעילות. ההגירה ממחשבי 370 למחשבי 4331 ומחשבי 1, ראה טבלה 1. 0 ו433 4341 מערכות אחרות 2% 17% 18% 40% 3 2% 28% 326 18% 4 2% 38% 24% 1066 5 י'עקב איצקוביץ וג'ים מוריסון איצקוביץ יעקוב -- שימש כתוכניתן מערכות וש וניהל מרכז מחשבים של אוניוורסיטת ניו"המפשייר בארה"ב. ההגירה ממחשבי 4341 ל-4366, 4381 ולמח- שבי 3083, בטבלה 2. 1 ו436 4381 3083 מערכות אחרות 3 660 3% 206 28% %ו 4 18% 17% 19% 39% 7% 5 126 24% 440 12% 4% מתברר כי בשנת 1983, 40% של מחשבי 370 יירדו ל10%7 בשנת 1985. בשנים 83 ך-84 היתה נהירה ברורה, בעיקר מבין "ותיקיי אנשים ‏ ,0 ונוחשבים 4341, לעבר מערכת 3083. לפיכך, הסך הכל של מערכות 3083 עלה בצורה משמעותית, בשנת 85 צפוי ש-12% בלבד מקבוצת מערכות אלו יהיה של 3. הגידול יהיה בעיקר בין מחשבי 4361 ומחשבי 4381. מהממצאים הללו ניתן לראות תנועה שניתנת להתפרש כמעבר מ43317 ל43617, ומ-4341 למערכות 4381, ישנן כמה סיבות למעבר ל-4381 במקום ל- 3: 4381 מקורר בעזרת אוויר, 438173 שווה או עדיף בביצועים ממערכת 3083 קטנה, מחיר מערכת 4381 נמוך יותר, וסיבה נוספת היא שהמשתמשים נוטים להשקיע זמן לימוד על דור מחשבים חדש במקום לנוע למערכת גדולה יותר. היבט נוסף בהגירה חייב להינתן ל"מערכות אחרות", שהן כוללות מחשבים כמו 8, 36, 34 ומערכות אחרות הדומות ל-4341 ואשר אינן תוצרת יבמ. כאן המספרים מדברים בעד עצמם. לעניין זה נוספת העובדה של זמני ההכרזה השונים של מחשבי יבמ ושל המתחרים. עם זאת כדאי לציין כי יבמ שמה דגש מיוחד על מערכת ההפעלה |א/ הקיימת על מערכות 0 ביישומים שונים ומתחדשים תחת מערכת ההפעלה החדשה מה שנקראה פעם 08 וגם תחת מערכות הפעלה אחרות המתארחות אצל ץ. דוגמא נוספת היא מערכת ההפעלה סופוא אשר תחת 8חח₪86 פופַחופ | ואצ מסוגלת לתת שרות ל-80 עד 120 מסופים בסביבה תכנותית מעורבת בעת ובעונה אחת * עותקים ניתן להשיג במחיר %200 לדו"ח בכתובת הבאה: צמטו3ץ5 086810 הסווה006/ .0.6.8 ת.ד. 5551 הרצליה 46102. ברשימה שלושה דוחו"ת שונים: וא פוא :]אוה וא א308 -! 5 א [438 ₪ |436 5 אצ סאד אס גא /פצוא. 5 וצו אא הכוללת משתמשים כמו - פורטרן, קובול, פסקל, בייסיק, עיבוד תמלילים, .וי / וכו'. מערכת הפעלה זו ידועה כאידיאלית וחסכונית לסביבה הנדסית, תכנו- תית, ואוניברסיטאית. למרבה הפלא, מערכת ההפעלה הסטנדר- טית לצרכים מינהליים של חברת 181 היא מערכת 816/וא. בנוסף לכך יצויין כי יבמ עצמה תשווק מערכת הפעלה אוא\ תוצרת עצמית שתיקרא א6/1. מערכת הפעלה זו תהיה אורחת תחת מערכת ההפעלה ואצ על ה-0א6ווא :וי 50 החדש של יבמ (32 ביט) אשר יוכרז בארה "ב כנראה בספטמבר 85 ואשר יהיה קשור טבעית למערכות 4300. (במאמר מוסגר כדאי לציין שתקוות חברת התוכנה מיק- רוסופט לכתוב את מערכת ההפעלה של אזאו לסופרמיקרו -- נגוזו). יצויין כי לקראת ההכרזה של סופרמיקרו עם ואצ ועם אואט צפוי דור חדש של תקליטים קשיחים תואמים לו ולכל המחשבים האישיים של יבמ. המאפיין העיקרי של תקליטים אלו בגודל 10% יהיה מחירם, 8400. כן, ארבע מאות בלבד עם אחריות לשלוש שנים. החברה האמריקאית, המייצרת דיסקים אלו, כבר הכריזה עליהם בחודש שעבר. לעובדה זו יש גם משמ- עות לגבי הדיסקים של יבמ במערכות 4300 ומערכות גדולות יותר כאשר מדובר על ביזור ותחנות עבודה. ניתן לומר כי למערכת 4300 עם ואצ יש השפעות לא רק על תנועות הגידול של מחש- בים גדולים ובינוניים, אלא גם על עולם מחשבי המיקרו ואין ספק שהיא תהיה עימנו עוד זמן רב. עקב כך יש לצפות למאמץ נוסף סביב התצורה הזאת גם בישראל. להלן, שני גראפים המתארים את מחיר המערכת באלפי דולרים (ארה"ב), על ציר ה-ץ כפונקציה של 18וא על ציר ה-א, (1178א)= צ5. הגראף השלישי מתאר את קו המוצרים של המערכות הגדולות יותר כמו א308 א-308%, קו המוצרים של מערכות 308% = 8 - 1 / אא . --* 5 א 300 י'>ך. מ . המערכות הגדולות 08% סיארה ומערכות 11ואוא8 כאשר מביטים אל התצורות החדשות של המחשבים הגדולים שהן מעבר למערכות השו- נות של א308, מבחינים במערכות סיארה, אשר | | זה עתה הוכרזו, ומערכות פסגה אשר לדעת מומחים אמורים להיות מוכרזות לקראת סוף 8 תחילת 1989, מערכות 4300 אחת המטרות במדיניות ההאצה של הכרזות בתדירות גבוהה היא להקשות על מתחרים, לרבות על יצרני וא בנוסף לכך ובניגוד להשערות קודמות, ניתן להניח כי מרווח הזמן מיום ההכרזה ליום האספקה של המחשב יקטן. הסיבה לכך פשוטה. במסגרת פעילות החברה במדינות השוק האירופי המשותף, התחייבה יבמ לספק למתחריה את האינפורמ- ציה הטכנית הקשורה למוצר לרכות זו הנחוצה למגשרים (6% :₪8 1אז). התחייבות זו חייבת להתמשש ארבעה חודשים לכל היותר מיום ההכרזה של מוצר חדש. כלומר, אם יבמ תכריז על מוצר חדש, תספק מידע עליו למתחריה ארבעה חודשים לאחר מכן, ולא תזדרז לשווק 30%. ו בב אנשים 2 ונוחשבים | יהיה קשה לחדור לשוק עם | פסגה בארה"ב, אמורות מערכ אותו, | להניח כי ז נהפוך הוא; זמן קצ את מוצריה. מכאן גם ההנ ו[ ק עם מחשב החמישי" שלהם. למרות שמוקדם עדיין לקבוע, לדעת מומחי בסדר גודל ממוצע של "ןוא סיארה תמכרנה בכ-1%)א | 520% כ"10% פחות ממערכות אא30. לצורך השוואה ראה טבלה קודמת. במערכות הפסגה והסיירה קיים חיי- שום של טכנולוגיית וא16, אשר קיימת גם במערכות אאט3. בדרך זו של תדירות הכרזה גבוהה, תחזיר לעצמה יבמ סכומי כסף ענקיים אשר הוצאו לצורך הפיתוח בטכנולוגיית וא")] כלומר, ההחזר ייעשה תוך שלושה דורות של מחשבים: דור ה-%א308, דור סיירה ודור פסגה. יחד עם זאת יש לציין את השינויים והפיתו- חים הצפויים בטכנולוגיית התוכנה של יבמ למחשבים אלו. לדוגמא, יש להניח כי על מנת לנצל היטב את טכנולוגיית החומרה, תעבור יבמ מחבילת 15א1 לחבילה אחרת של מאגר נתונים יחסי. יתרה מזאת, צפויה לנו תנופה יזומה של מוצרי תוכנה שונים וחדשים. מכאן שהרגש של החברה יעבור מרווחים דרך חומרה לרווחים דרך תוכנה. כלומר, ככל שעוצמת החומרה גוברת, וככל שתהיינה יותר חבילות תוכנה נתמכות, תמשיך יבמ לדחוף את מה שקרוי "זא א זז ופ" מערכת המחשבים סיארה אמורה להתחיל עם מעבד כפול (דיאדי) על מנת להשיג עוצמה עם, פץווא 30 של 48 ערוצים, קצת יותר ממערכת א3084-0 בעלת עוצמה של 28.5 ו וא ו-48 ערוצים. בהמשך צפויים מודלים מתקדמים בעלי ביצועי 50 פיז1וא, כמעט כפול מזה של א3084-0 וכן כפול במספר הערוצים, במהלך חייה של סדרת סיארה תשתנה האר- כיטקטורה, כך שיווצר מצב שבו תהיה הפרדה מלאה בין מערכת ההפעלה אא מיתר מערכות ההפעלה. תהליך זה יהווה הכנה לקראת מערכות פסגה. כללית, ניחן לאמר כי התצורה הראשונית של סיארה תהיה הרחבה של אאטג אבל לא שיפור ממשי. למרות זאת המודל הראשון יהיה בעל משמעות היות והוא יהיה עם מעבד מרכזי 0 ס נטפב 06:05 אהסר מחשבי יבמ הבינוניים והגדולים בעל עוצמה מכסימלית של 256 מ"ב לעומת 96 יך*מ . 4 מיליון כמחיר אגרסיבי, 56.8 מיליון מערכות 308% ו"א-308% מ"ב של מערכת 3084. במודלים המאוחרים כמחיר מתון ו87.67 מיליון כמחיר שמרני. תציג יבמ טכנולוגיה חדישה של מערכי מעב- כתגובה למחירים אלו ירדו מחירי מערכות | |0-------- 4 דים (80655508/ צא אאא). מעבדים אלו 1 בממוצע עד ל-56% ממחירם המקורי 0 אמורים לתת עוצמה לצרכים הנדסיים, מדעיים כמחיר אגרסיבי, ל-72% כמחיר מתון ולכ- , ו וגם זמן אמת. בנוסף לכך יש הגורסים כי יהיו | 80% כמחיר שמרני. , גם מעבדים נוספים ספציפיים כמו מעבד מיוחד ההנחה היא שמערכת מינימלית של 3081 ה לצורכי 1/0 עולה בממוצע 83.2 מיליון. לעומתה מערכת 2 ולבסוף נשאלת השאלה, איך ישפיעו מחירי | מינימלית של 4 בממוצע עולה 86.4 מיליון. א סיארה על מחירי מערכות א308. בשיחות לא ערכה של מערכת זו בהשפעת ה"סיירה" יהיה 20 ו פורמליות עם אנשי יבמ בארה"ב ניחן לנחש כי | 50% ממחירה המקורי כמחיר אגרסיבי, 65% כ / מחיר מערכת עם 4 מעבדים, בארה"ב, יהיה = כמחיר מתון, 72% כמחיר שמרני. 2 ביצוצי מחשבים בינוניים וגדולים 0 1 להלן כמה קריטריונים בסיסיים המצביעים על ההבדלים בין המחשבים השונים. מודל המהשב מחיר בסיס" 0 85 ערוצים|מהירוה העברה נתונים 5/עת מערכות הפערה נתמכות = 8 0 ער 2 א 1 5 2-4 0 על 2 | 05/0965 ,אש, 091 סש 2-9 0 על 2 | 05/0568 ,אט, 091 ₪09 2-8 0 על 2 | 05/0565 ,מט, 051 פשו 2-16 0 ער 2 | 05/0955 ,אט, 091 פע 2-6 0 על 2 | 06/08₪פ, חט, דפ פטוו, ספש/אפם 2-12 0 על 2 5-6 אש, 09/0591 2-12 0 79 2 6 -55% , חש, 051/ 09 5-16 0 על 4 6 05 ,06 , סש , מא / פשו 6 0 על 4 6 05 , 0% ,6 / שא 28 40 ,חש סשא, 51 2-8 0 אע פא 2-08 0 חק 5 51 4 0 6 08 פטו, 51 4-10 0 אט, פש, 1פש 4-4 50 1-24 .5 4-4 2 43 : 3 , 3 4 א ₪04 4 0 ס סי סי ס טס ס ס ס סי םס 5 מ בשו 85 > / 9 פיירה <ג| 512 הערות: מחיר בסיסי הכוונה למחיר בארה"ב עבור מינימום 1/0 וזיכרון כפי שהוגדרו על ידי היצרן. מחירי הסיארה הם השערה בלבד + 20 אנשים ₪ ונוחשבים חח 5: ]צ%:::::וונוווגל סקרי אנשיס ומחשבים סקר רוכשי 6 ופו ותואמיו רכשת יבמ פיסי או תואם, מגיעה לך תוכנה חינס! מערכת עתוני אנשיס ומחשבים עורכת סקריס בתחוס המחשבים בארצ (סקרים נוספים שנערכיס עתה או שהסתיימו לא מכבר: סקר משתמשי מחשבים אישיים, סקר שביעות רצוו מחומרה). הסקר, הפעם, בא ללמד על מניעי קניה של מחשבי יבמ פיסי ותואמים בין המשתתפים יוגרלו פרסים: חבילת תוכנת ניחול מסדי-נתונים ווו 856 6 וחבילת התוכנה המוכללת אמסצופשאחץ מוצרי האיכות מבית =ז8 ז--א0ז8א, המיוצגת בישראל על ידי פרי אינטרנשיונל. בנוסף, כל משתתף בסקר, המעוניין בכך, יוכל להזמין תוכנות אלה בהנחה משמעותית של 26% באמצעות התלוש המצורף. מחיר זה התאפשר בשל היקף הקניה הצפוי; אלפי אנשים משתתפיס בסקרי אנשיס ומחשביס. התוכנה החושבת בנוילים ובמספוים * מחולל רעיונות * גליון אלקטרוני * מסד נתוניס * גרפיקה * תקשורת * גישה ל"₪008 * מעל 140 פונקציות מוכנות * שפת תיכנות ₪50? 0 ₪ א אא חאה חאה חאה אא ממה אה חאה מאה ממה אא חא ממה ממה ממה חאה מה חאה שו וי את שאלון הסקר יש לשלוח עד 30.6.85 למערכת אנשיס ומחשבים, עבור סקר 6ק 7 ב )" ניהול מסדי נתונים על מחשבי 16 סיביות. פיתוח של וו 8455 6, המתבסס על הניסיון והידע הרב שנצברו במוצר זה, הנחשב כאסמכתא בנושא מסדי נתוניס . סוג ודגס המחשב . מספרו הסידורי . נרכש ע"י ו היישומיס שעבורס נרכש :גוו 5 החברה/ המשווק מהם נרכש .... סיבות הרכישה בחברה זאת . אלה תוכנות כבר בשימוש . תוכנות לרכישה בעתיד = םרת 0 04 סם פרטי ממלא השאלון 8 ים בכתב ברור, כדי שנוכל לשת זגרלה 0 : מס'ת"+(למניעת כפל) מחשב בבית טלפון בבית . שס מקוס העבודה כתובת בעבודה תחומי פעילות החברה בהזדמנות זאת רציתי שתדעו ש תאריך : וש תוכנות ווו 8455 6ו- אהסצו פאגא? ונייניס לרכ : : 5 ווו8455 0 | | אמסצושואגחץ במחיר מיוחדשל 8850 לכל מוצר, במקוס 1150 % מקצוע מיקוד טלפון חתימה אני מזמין את מוצר התוכנה | חיר אינו כולל מע"מ) וח " " קודת אנשיס ומחשביס בע"מ ע"ס 4% אה ל9פ? - 9 2- ו של הדולר ביוס משלוח ההמחאה והוסף מע"מ בשעור 15%) שראל . ו ל שאקבל תמיכה, הדרכה ועדכוניס מפרי אינטרנשיונל, מפיצי פזא ז--א0ז5א בישראל קה 1 , כ שקליס (הכפל ו 0 לוגן 060 שמשו (סמט) הררי מילון אוקספורד מגדיר 0 כסימן דפוס שבו משתמשים חברות או גופים עסקיים כסמל מסחרי. בלאטינית 1060 פירושה מלה ובקהיליית המחשבים 0ררושה שפת מחשב. אך לוגר איננה סתם עוד שפת מחשב. אלא מקופלת בתוכה גם פילוסופיית חינוך, שיש הסבורים שהיא מקרבת את סופה של שיטת החינוך שאנד מכירים. קלות השימוש, היישומים הנהדרים והתרומה הפדאגוגית הופכים כבר כיום את לוגו לאחת משפות המחשב המועדפות לצד פאסקאל (במקום בייסיק) בחינוך האמריקני. המבנה של לוגו ושיטתה לפתור בעיות הופכים אותה לכלי עזר לְלִי מוד שפות מחשב מסובכות יותר כמו פאסקאל או ליספ, שהיא שפת מחשב מיוחדת לעבודה עס אינטליגנציה מלאכותית. ועוד, בלוגו אפשר ליצור צורות גראפיות ולהפעיל רובוט קרקעי שיצייר אותן על הריצפה בעזרת עיפרון שנמצא בתוכו. כל אלו הופכים את לוגו לכלי חינוכי ממדרגה ראשונה. כלי המאפשר לבנות גשר בין מושגים אבסטראקטיים להתנסות מעשית. לוגו, פאפרט רפוא 50 אזוא לוגו אינה שפת מחשב חדשה. כבר לפני 16 שנה פיתחה את השפה החברה לייעוץ טכנולוגי א וא/ו א א אאא אמ ₪10 עבור מעב- דות מחקר בארה"ב. אולם כיום לוגו היא שם נרדף לסימור פאפרט, האיש שעמד במשך שנים בראש קבוצת לוגו ב"11א. הוא זה שבנה את העקרונות, פיתח את התוכנה, והפך איש יחסי הציבור של השפה. פאפרט, שהושפע מעבודתו של פילוסוף החינוך השוויצרי ז'אן פיאג'ה, האמין שאם ניתנת לתלמיד האפשרות לחקור, לחפש ולהתנ- סות הוא ילמד עד אשר יגיע לגבול הבנתו, ההולכת ומתרחבת עם הזמן. ממש כמו שאנו לומדים ללכת, לאכול, לדבר, כך אנו יכולים ללמוד נושאים "אקדמיים", בתנאי שנפעל בסביבת למידה שווה -- תפקידה של לוגו ליצור עבורנו את הסביבה הזו, בספרו 5108815 אווא תוקף פאפרט את מערכת החינוך האמריק- נית וגורס שבמקום ללְמָד היא טוענת את התלמיד בידע. ולכן השימוש העיקרי במחשב ברוב כתי הספר האמריקניים הוא כ"הופך דפים אוטומאטי וכמערכת מעקב הישגים אלקטרונית." ולא זו בלבד, אלא שיטת החינוך גרמה לכך שהישגים וציונים אינם בהכרח מערכת למעקב אחר רמתם של התלמידים, אלא מטרה שמביאה לתופעת הפחד מהלימוד, מתופוביה, לא רק בקרב הילדים אלא גם בקרב המבוגרים. תופעה זו מהווה אחד הגורמים העיקריים לכך שכבר בגיל צעיר אנחנו מזהים עצמנו כשונאי חשבון, או שונאי אנגלית. במציאות כאשר אנחנו שוגים, אנחנו מנסים שוב ושוב עד שאנחנו מזהים את השגיאה ומתקנים אותה. בבית הספר, כשאנחנו נכשלים במבחן, אנחנו משתדלים להדחיק את זכרו של המקצוע הזה כמה שיותר עמוק. פאפרט מאמין שבעזרת לוגו נוכל להרכיב אותה סביבת- לימודים של החיים גס עבור המתימטיקה. ובמקום ללמד ילדים פיסיקה על ידי שינון וזיכרון של חוקי ניוטון, ללמד אותם להיות 22 אנשים פיסיקאים ולהגיע לחוקי ניוטון בעזרת התנסות. בקיצור להכניס את עץ התפוח לכיתה כאשר המחשב ולוגו יעשו עבורנו את העבודה. לוגו כמערכת כלי עבודה בעיקרון לוגו הוא ארגז כלי עבודה ללימוד. כאשר התלמיד מלמד את צב-הרצפה לבצע ולצייר מסלול מסויים, הוא לומד אלו הוראות וכיצד עליו לתת כדי להפוך את הצורה הגראפית שבדמיונו לציור ממשי. גראפיקת הצב היא רק חלק קט מכוחה של לוגו. באמצעות אבזרים נוספים, כמו אקרן (מסך) המחשב ותיבת הנגינה של אדינבורג, לומד הילד שהמחשב הוא כלִי עבודה בלבד, הנתון למרותו. שיטת הפקודות של לוגו מאפשרת ליצור מערכת הוראות מורכבות ביותר בעזרת צ'רופן של פקודות שונות, אבל תמיד-תמיד בתוך תחום התפיסה של התלמיד. ולחיפך, כאשר יש בעיה מסובכת, התלמיד לומד לפרק אותה למרכיביה הפשוטים ביותר, וכאשר הללו נכנסים למרחב התפיסה שלו יש לו פיתרון ביד, נא להכיר, מר צב - | . 000000 ----- השחקן הראשי בלוגו הוא חצב (10811-5), אשר מתייצב במרכו האקרן ער אשר יגידו לו לאן ללכת. הצב הוא דמות בעלת כושר ניידות גבוה הנעה ב"צעדי צב" בתגובה לפקודות פשוטות כמו כ ג 0:, 6%, קדימה ואחורה, או מֶשָנה כיוון לפקודות וא הצב משאיר אחריו עקבות כך שנוכל להתייחס אלין כמו אל עיפרון המצייר על גבי האקרן. בעזרת צירופים שונים של הפקודות אפשר ליצור את כל הצורות הגיאומטריות, ₪ ונוחשבים תיכנות בשפת לוגו פירושו ללמד את הצב (המחשב) פקודות חרשות הנקראות 86 0 06₪אק. כדי להגדיר פא 80 משתמ- שים בפקודה 10 ואחריה נותנים שם ל"85טפססאץ, ואת רשימת הפקודות שמרכיבות אותו. אפשר להשתמש ב-88/ו:₪00/ החדש כפקודה ב-א 06איו אחָר, וכך לבנות מערכת מורכבת של צורות גראפיות. תוך כדי בניית 0608 א נתקל המתכנת בעקרונות שונים של אלגברה, גיאומטריה, טריגונומטריה, טופולוגיה ועוד מערכות מתימ- טיות. ההתמודדות עם עקרונות אלו כשלעצמה מהווה תהליך למידה רב ערך. בדיוק באותה שיטה אנחנו יכולים לבנות כל מיני צורות גיאומטריות פקודה אחרת היא אל א. זו מאפשרת לנו ללמד את = פעמים עליו לחזור על פעולה מסויימת. למשל, נרשום: כדי לצייר עיגול [ 6 | אא 0 | 360 דא ץק זא לפקודה זו יילך הצב 360 פעם צעד אחד קרימה ומעלה אחת ימינה, עד אשר ישלים מעגל של 360 מעלות. לוגו זה לא רק גראפיקה מר צב בונה בית משום מה מתייחסים רבים ללוגו כאל שפה לילדים, שלה כושר גראפי בלבד. אומנם גראפיקת הצב והצב הקרקעי היו סימלה המסחרי של השפה, אך לוגו יכולה לנהל רשימות (1.181%) כפי שרק שפות מחשב מיוחדות לאינטליגנציה מלאכותית מסוגלות. ההבדל היסודי בין ניהול 16 בבייסיק 1.1517 בלוגו נעוץ ביכולתה של לוגו לארגן את הרשימות בצורה הירארכית. כלי רב עוצמה נוסף של לוגו מהווים התהליכים הרקורסיביים (א608510:א), למרות שיש משהו "לא תקין" בתהליכים שבהם אנחנו מגדירים מושג תוך כדי שימוש במושג עצמו, שעדיין לא הוגדר. לדוגמה "מעגל הוא משהו המורכב מחלקים של מעגל." תהליכים כאלו הופכים את הפתרון של בעיות מורכבות לפשוט ביותר. כדי להדגים את צורת התיכנות נרכיב תוכנית שתצייר בית, תחילה נְלַמד את הצב לצייר את ה-₪8 06500 "ריבוע" בעזרת סידרת הפקודות הבאה: אני מגדיר ריבועצ סד לך קדימה 50 צעדים 50 פ8אשקם] בנה ימינה 90 מעלות - 90 זא6וש לך קרימה 50 צעדים 50 פפהשקם: בינה ימינה 90 מעלות 0 זוו6וש לך קדימה 50 צעדים 50 88אשאם: 4 בינה ימינה 90 מעלות 0 זאו לך קדימה 50 צצרים 50 468אפם:ז זהר 0 ו סז א ם] ו זוא לאחר מכן נגדיר מהו משולש, שוב בעזרת סידרה של פקודות: ו , סאץ אני מגדיר משורלש ואדסד בינה ימינה 30 מעלות 0 זוסוק שן קדימה 50 צצדים 50 פפהאשס: בינה ימינה 120 מצלות 0 ז6וא 4% 7 קדימה 50 צעדים 50 פשהאאםז בינה ימינה 20ו מעלות 20ו זהשוש לוגו -- לא רק יתרונות לך קדימה 50 צעצדים 50 פקהצאם: ך זה פא: | אף-על-פי שללוגו עוצמה רבה, גם היא סובלת מאי-אלו חסרונות. בסידרת הפקודות האחרונה נגדיר דלת: ראשון החסרונות כרוך לא בשפה עצמה אלא בחומרה. באקרנים בעלי מיקוד נמוך קשה לגלות לאיזה כיוון מצביע הצב, והקו שהוא אני מגריר דלת 8 משאיר אחריו עבה; וכאשר הצב מצייר קשתות הוא מצייר זאת בזיג"זג קופצני. חיסרון אחר נעוץ בגודל השפה. לוגו היא שפת מחשב הצורכת הרבה זיכרון שפירושו מחשב בעל בסיס ראם רחב (אפל 2 צריך לפחות 4 ק'), שמיד מקפיץ את המחיר ודורש תוספות יקרות של אמצעי אחסנה. ועוד חיסרון של לוגו הוא איטיות. אי אפשר לנצלה כדי לבנות תוכניות שבהן מהירות עיבוד הנתונים קריטית, ולכןאין לוגו משמשת שפה לכתיבת תוכנה (משחקים או תוכנה עסקית), והלומד אותה עושה זאת רק על מנת להשתמש בלוגו. מגמת השיפור בתכונות הגראפיות ובמהירות המעבדים והקטנת המחיר של הרחכת הזיכרון ואמצעי האיחסון, יביאו לפיתרון טבעי של חסרונות אלו. אך החיסרון הגדול ביותר של לוגו היא הלומדה. פאפרט העניק לנו כלי רב עוצמה, אך לא סיפק לנו אמצעי לממש את העוצמה, ספרים רבים נכתבו על "כיצד לתכנת בלוגו, " תחת שם זה או אחר. אך ספר שירגים כיצר נלמד כפל וחילוק בלוגו, או מדריך למחנך כיצר להשתמש בשפה כך שיוכל לנצלה באמת ליצירת האווירה הפיאז'טית במקצועות השונים, כמעט ולא קיימים. בינה ימינה 90 מעצלות 0 זסוקא לך קדימה 20 צעדים 20 פשגאא0) בינה ימינהספ מצלות 0 זאסוא לך קדימה 20 צעדים 20 פפהאפס: זהר לך קדימה 20 צעדים 20 פאגאאם:ז | | 4 פא: עכשיו יש לצב כל הכלים ל"בנה ביתך". רק צריך להיזהר ולזכור שהצב אינו משנה כיוון ללא פקודה. אני מגדיר בית 0 סד בנה ריבוצ ל בינה ימינה 90 מעצלות 00 לך קדימה 50 צעדים 0 סאג אאם: בנה משרלש וא בינה שמאלה 90 מעלות 900 יק לך קדימה 90 צעדים 50 "7 לה 90 מעלות לרקו ל פ| סאאאא0] 4 לך קדימה פוצעדים - בינה שמאלה 90 מצלות 0 זץ . אנשים | +9 ' ונוחשבים חר רר 0-7 מ-ב:ט לוגו -- חומרה ותוכנה כמעט לכל המחשבים האישיים המשווקים בארץ יש גירסה כלשהי של לוגו. גירסת לוגו הראשונה למחשבים אישיים הייתה דווקא למחשב טקסס אינסטרומנטס 99/4 טי.אי. מיד לאחר מכן זכה אפל לגירסה הראשונה של לוגו, שעד מהרה הפכה פופולארית ביותר. כיום נהנים אדם של קוליקו, אטארי, יבכמ וקומודור 64 מגירסאות מעולות של לוגו. בצד השני של האטלאנטי לא פיגרה חברת אקורן וייצרה עבור המחשב בי בי סי גירסת לוגו. גם לספקטרום לוגו משלו ואפילו באוסטרליה אפשר למצוא את אוז לוגו עבור המחשב מיקרו בי. זו האחרונה היא גירסה מעניינת במיוחד בגלל הזיכרון הסטאטי של המחשב, שאינו נמחק. [ בישראל אפשר למצוא מחשב מיוחד. עבוף לוגו, 9100 61.6, מתוצרת מפעל עץ הדעת בקיבוץ יסעור. ו מחשבים שלהם ביצועים גראפיים מעולים מהווים בסיס טוב יותר ללוגו. לוגו, שהיא שפה בעלת זיקה לגראפיקה, רגישה במיוחד למהירות, ובמחשבים מהירים יתרון זה בא לידי ביטוי (לא להתפתות לנוסחאות בסגנון "צב שנע בקצב איטי מתאים למהירות תפיסת הילד" - מהירות גבוהה אפשר להאט אך אי אפשר להאיץ מחשב איטי). מחשבים מסוימים מנצלים את פונקציית התוססנים (58781188), ומחשבים אחרים את מערכת השמע. ובכן, כשאתה קונה לוגו עליך לבדוק היטב לשם מה הוא נחוץ (זכור! זה לא משחק מחשב נוסף), ואז לבחור בגירסה המתאימה לך. לוגו מוגשת בצורות שונות: כקלטת-רשמקול זולה ואיטית, כמחס- נית רום יקרה ואמינה אך אינה ניתנת לשינוי (שבב רום צרוּב אותו מכניסים לתוך המחשב), או תוכנה שטוענים לראם סטאטי שיישמר גם לאחר כיבוי המחשב. אולם רוב הגירסאות הן על גבי תקליטונים (דיסקטים) והן דורשות מחשב וכונן. כשאתה רוכש לוגו אתה חייב לזכור גם את התיעוד. אל תסתפק בספר המלמד כיצד לכתוב תוכניות בלוגו. מצא ספרוּת שתַראה כיצד משתמשים בלוגו לצרכים השונים: גני ילדים, בתי ספר יסודיים, או כיתות של חינוך מיוחד. לחלק מגירסאות לוגו יש הסבה חלקית לעברית. לפניך טבלה חלקית של גירסאות לוגו השונות. מבין התכונות האופייניות בחרתי את הפונקציות .11.1ש, ₪אט80, ואריטמטיקה, מתימטיקה, עיבוד רשימות, תוססנים, שינוי מהירות הצב, זא81, ודפץ84. בעצם אין זה עקרוני באיזו גירסה אתה בוחר. לוגו עדיין בתחילת דרכה. אתה תהיה זה שיצטרך למצוא לה את השימוש הנכון בהצלחה. שם פורמט ]1 כאט50 אזואה אפל | ריסקט אין | אין יש אטארי מחסנית אין | יש יש יבמ | ויסקט יש | יש יש 0 אסא אץ | אץ יש 0 דיסק | איץ | אין יש 4 דשקט אץן יש אמ דיסקט אךן יש וד מחסנית אין יש טופין | דיסקט אין יש זווא יסקט אן יש מ-קיר-ו-ב משווקי לוגו גירסאות לוגו עבור מחשבים אירופיים ופרטים על תכונותיהן תוכל לדלות מהמשווקים המורשים: ספקטרום -- קומפרייט; ביביסי -- אסכולה; מיקרו בי -- סונריי; ודראגון -- המחשב. גם בישראל זכתה לוגו להשקעה של משאבי אנוש של הסקטור האקדמאי. אורי לירון מחיפה ויהושפט גבעון מהרצליה דחפו את השפה בכוח רב לתודעתה של קהיליית המחשבים בארץ, ולאט לאט היא הופכת משפה לילדים לשפה של מחנכים. לא כולם שותפים לדעה שלוגו היא באמת הפתרון לחינוך ; יש המטיחים כלפיה ביקורת נוקבת, במיוחד על רקע החוסר בלומדה. אך גם המקטרגים אינם מטילים ספק בכך ששפה זו מהווה שימוש חדשני במחשב, השונה לגמרי ממערכת תירגול ואיבחון בלבד. לוגו, תיעוד והסבה לעברית מספר גורמים שהכירו בחשיבותה של השפה עוסקים בתיעודהּ ובה- סבתהּ לעברית. כדאי להזכיר את חברת אסכולה, המשווקת את ביביסי, שלה גירסה עברית של לוגו, המיועדת לגיל הרך. בגירסה זו כל הפקודות מופעלות בעזרת החיצים בלבד. לחברה זו גם לוגו לתיכון, שבה כל מסכי העזרה והודעות השגויים תורגמו לעברית, וגירסת גראפיקת הצב מופיעה גם היא בתרגום עברי כמעט מלא, חכרת קומפטרייד, זו המשווקת את ספקטרום, הוציאה גירסה עברית עבור הלוגו על גבי קלֶטֶת (קאסטה). אוניברסיטת בן גוריון בנגב הוציאה עבור לוגו לוח קרטון מיוחד שמתחבר למקלדתו של אפל 2 אִי. נעלה על נס גם את פועלם של אורי לירון, פרלה נשר ורינה צצקיס שכתבו את המדריך לעסקי צבים. זהו הספר הראשון בעברית המנסה להתמודד עם שפת לוגו והפילוסופיה שמאחוריה. הספר מבוסס על ניסיון שנצבר בין השנים 1983-1980 בחיפה, ומיועד עבור מחשבי קומודור ואפל. חמישה מפרקיו של הספר עוסקים לא רק בלימוד השפה אלא גם בהיבטים החינוכיים שלה לגיל הרך. ולכן מתעכב הספר בעיקר על היכולת הגראפית של לוגו. ולסיום מלה טובה על חברת באג. חלק גדול מספרוּת העזר והסבת התוכנה של לוגו לעברית נעשה בעזרת חברת באג, שהקדימה בכך את המערכת הממוסדת בהשקעת כספים בשפה בעלת זיקה פדאגוגית כה חזקה כלוגו. באג -- כל הכבוד. הזאא ז115 זתת5 כפםץ5 דאזחק מץג5 יש יש אין יש יש אין יש יש אין יש 4 אנשים 0 ונוחשבים = =-- % /ת2/07 < אנשים ובוחשבי חתום עכשיו על מנוי שנתי וקבל ספר על פי בחירתך אתה משתמש במחשב? אתה חייב לדעת יותר. אינך משתמש עדיין במחשב? ודאי שאסור לך לא לדעת. אנשים ומחשבים אישי הוא הירחון שיספר לך הכל, מדי חודש בחודשו, בשפה שקל להבינה! קבל את המגזין ישירות לביתך - וכך תוכל לדעת הכל על כיוונים ופיתוחים בענף, בדיקות וממצאים, מחקרי שוק, תחזיות, משחקים - ומה לא... מחיר מנוי שנתי ל-12 גליונות: 23,200 ש' (כולל מע"מ) ובנוסף תקבל ספר מספריית אנשים ומחשבים, על פי בחירתך. בחר לך ספר, מלא את התלוש, צרף המחאה - ושלח עוד היום. מחיר המנוי עלה ל-28,745 ש'! רק עד סוף מאי תהנה מהמבצע המיוחד מנוי + ספר ב-23,200 ש' בלבד! ₪ מתוכניתן בייסיק - מ כ גי ועד מנהל יחידת מחשב שידוכי מחשב. גי = מז המקצועות והעיסוקים בעגף הממשכיט | | | עותקנה מחעו כרילריות הזמן של 2 וב ושרון קוו מתוכניתן בייסיק וש עד מנהל יחידת מחשב **י מדריך המקצועות והעיסוקים בענף המחשבים. ספו חובה לכל המתכנן לימודים וקריירה בענף הלוהט ביותר בשוק. (מחיר קטלוגי: 8,067 ש') עצור לפני שתקנה מחשב שידוכי מחשב במרו4 נגד הזמ % זזמן ג" מאת ברי פריגת קנ המדויך היחידי בעבוית שיספי לך מאת דב ושרון קינן כל מה שכדאי לדעת על מחשבים אישיים ותוכנה. (מחיר קטלוגי: 8,702 ש') סיפורי מחשב בדיוני, הספו שישעשע וירתק אותך (מחיר קטלוגי: 8 שי'י) הפוןך 60 דקות עבודה ל-90 רקות תוצאה עס הספו הזה גם אתת תוכל לנצח במוו נגד מחוגי השעון' (מחיר קטלוגי: 8,067 ש') אנשים ומחשבים אישי, ת"ד 33325 ת"א 61130 כן, אני רוצה להיות מנוי על 12 גליונות אנשים ומחשבים אישי, אני מצרף המחאה ע"ס 23,200 ש' אשמח לקבל, ללא תוספת בתשלום, את הספר: ב 7 מס' טלפון מס' מקום עבודה/ לימודים תי ---=---=- ה ו( בר ו 587 + 6)ם > 06ם שאאשש כלבו 2-3- | עיסקת הבילה ₪ למחשבי אפל ₪ לאחר שבמנזין קודם, הבאנו את תגובתה (הפושרת מעט...) של תי זילברג על התוכנה, אנו מביאים את סקירתו הרחבה של ד"ר דן בונה. דיר זן בונה הוא אנתרופולוג, המנהל בימים אלה מרכז למידה לצעירים עולי אתיופיה בבאר שבע. בעבר, היה ד"ר בונה איש מחלקת המחקר של רשת עיתוני סומסעט מו 60. "טוביס השניים מן האחד" אמרו חז"לינו, אך *טובים השלושה מן השניים" אומרים היום אנשי ס*בית שירותי מ'קרו מחשבים בע"מ יצרני חבילת התוכנה כלבו 1-2-3 אשר בה נדון בכתבה זו. | כלבו 1-2-3 הינה חבילת תוכנה משולבת בעברית המיר עדת למחשבי אפל שוו, סו רזוו. התוכנית תורגמה מהגירפה האנגלית 5אמס/ע ו שזכתה להצלחה בארה"ב מאז הופעתה לפני יותר משנה. בהיותה תרגום של גירסת האב האנגלית יכלו אנשי סיבית לוצל את הידע שנרכש בארה"ב לגבי מרכיביה הפור פולריים ביותר של חבילת התוכנה האי- דיאלית: צורת הקומונוקציה עס המשתמש, האפשרות לשילוב בין התוכניות השונות, אופציות הדפסה, וכיוצא באלו מרכיבים שונים של חבילת התוכנה. כלבו 1-2-3 כוללת מעבד תמלילים, מסד מידע א ד אכו), וגיליון עבודה (1251181:1 :1 5) שנבחרו על ידי אפל כשלושת הישומים החשובים ביותר למשתמש הממוצע ולבית העסק הקטן. אין לנו טענות כלפי בחירה זו שכן על רקע מיגבלות הזיכרון הנדרש (128 ק' -- אך אפשר גם עם 64 ק' אך כמעט בלי זיכרון לצורכי עבודה) אי אפשר היה להכיל מרכיב 66 הייו נוסף כגוןגראפיקה חזותית שתעבוד עם מסד המידע. התוכנית דורשת כרטיס של 80 עמודות ופועלת ביעילות רבה יותר בעזרת שני כוננים, אך אפשר גם עם אחד. את המחיר נציין כבר עכשיו כדי לעבור את השלב הקשה כבר בהתחלה. המחיר, נכון להיום, הינו 8325 והוא גבוה במקצת מהמחיר לגירסת האב ש.ועץא =אסא- .)8250(‏ סיבית' מספקת הדרכה בשימוש בתוכנית וסיוע בהרכבת מודלים לעבודה -- כך נאמר לי בביקורי בחברה ואינני מתכוון להתייחס לשאלת המחיר. חשבון זה יעשה כל קונה לעצמו. לפני בחירת מרכיבי חבילת התוכנה בנפרד, הבה נתייחס לשילוב עצמו ולמאפיינים הכוללניים המצויים בכלבו, כלבו בלשון הקודש כלבו היא חבילת תוכנה בעברית. אין זה אומר כי עבר זמנה של השפה האנגלית וישנן אכן פונקציות שעבורן רצוי לדעת לפחות את אותיות השפה האנגלית. למרות זאת, ושלא כמו בתוכנית כגון א 1ואאי + 1שיא, עובדת כלבו בשפתנו הקדושה לאורך רוב הפעולות הנדרשות. מָסכי התוכנית המקורית (המכאן נגזר שם החברה "סיבית"?) נדרשו כאן למצוא מילים שאינן מופיעות בדרך כלל בז'רגון המקובל. מושג כמו 82 61,180 אשר אליו שולחים, וממנו מקבלים, קטעי אינפורמציה להעברה מתוכנית לתוכנית, נקרא סלסלה (אותו מוצר פלסטיק מפוקפק אשר עליו מני- חים מכתבים במעוזי הביורוקרטיה בארץ), ואילו מושג ה-28%%10, אותו שטח בזיכרון הנועד להחזקת קבצים, נקרא בעברית המכתבה, אין טענות, אנו מקבלים. מעניין לציין כי מתרגמי התוכנית היו חייבים למצוא שמות שאינם ארוכים מהמונח המקורי באנגלית וזאת אנשים ₪ ונוחשבים כדי להישאר בגבולות הזיכרון אותו דורשת התוכנית -- 55 ק'. כלבו יכולה להתגאות כאן בראשוניות השימוש המלא בעברית בגיליון העבודה של התוכנית. בתי עסק ומשרדים אשר לבטח ימצאו שימוש בגיליון העבודה לא ְדְרשו עוד למניפולציות אין ספור כדי להכליל תוויות ומילים בעברית. גיליון העבודה של כלבו עובד כולו בעברית להוציא את ציוני העמודות האופקיות בגיליון המצויינים ב-'8-6- האנגלי. אליעזר בן"יהודה ושאר קנאי השפה העברית מברכים היו ללא ספק על נאמנותה של כלבו לשפת הקודש, אלא שכאן מתעוררת אחת השאלות אשר לכלבו בינתיים אין תשובה מספקת. שאלה זו הינה יכולת התוכנית לשלב גם קטעים ומשפטים בשפה האנגלית או שפות לועזיות אחרות המשתמשים ב-8-6-/ האנגלי. נכון לעכשיו, יכולה כלבו לשלב מילים בודדות באנגלית בלבד בעזרת מצב דחיקה אשר על פיו נרשמות אותיות לועזיות משמאל לימין. דחיקה זו מתרחשת כל עוד נרשמות האותיות הלועזיות יחדיו אך ברגע בו מוכנס רווח בין מילים מבוטל מצב הדחיקה והמילה הבאה תירשם משמאל לראשונה, כך למשל, אם בכתבי את הדברים נדרשתי להשתמש במונח האנגלי ל'מצב דחיקה', היה מתקבל המשפט מסא ולא מססוא 0511 כראוי. מיגבלה זו משמעותית לכל מי שמעוניין לשלב משפטים באנגלית ורצוי שאנשי סיבית יתנו עליה את הדעת. שלא כמו הגירסה הדו-לשונית של א וא וטוא שבה התמלילן מסוגל לשלב את שתי השפות על כלל פעולותיו, כלבו הינה חבילת תוכנה בעברית ואילו היכולת לשלב אנגלית מצוייה כפעולת עזר משנית. אין בכך פגם אם אנו בוחנים את כלבו על בסיס היותה תוכנה עברית אך לא תוכנה דו-לשונית. בוה . לפעימים מחשב אזיטיי/6ס פטווטו לא מספיק... השגה הרבה עיססים ירכשו מחשב ישי / 6 ברי לגלותז א\רי הוצגוה טל גולפי דולרים, "טשהגויטוי לוחץי עשליהם"י בש-6ס איג מספיק חזס - בטשמתנברר לר שאטתזה צרירמהירות חישוב גבוהה יור (ה-6וס רהו הרבה יהתר מהיר) בול זברון גדולה יווזר(ל-4%6א ד עד ט8 וברוו פבימי), יחירותי הספיותי הבותי/גדולות יווזר (ה-6אוס דהוא בעיל סבולות ריססים טל מאות מזיליוני בתזים) בין טזה לעסס ססו, למוחלסה בארגון גדול, או ביחידה אופיינית טבמוה רבותד המתפסרדות בטרגוגה.. בטו-6ס לאו גיתזן לההחבה מספס - טבעצצם עיטארה גזיטו צטריבים בעת ובעובה תאזו ח- 66 שרבשותן בשמותברר לר טלק מזהם רוצצים תחנתי עבורה על שולח) עבוהים (ל-6אוס ד הרבה תחנות עבורה זו שסתוגוום בסתזם בגר הזברון וצריר להזחיל להוציגז ממצו גוזונים בדי להבניס אוחזרים במוסמזםי.. (ב-אשאוס ד זה כמעסי ולאו יסֶרה) בטי-6ס איגו מלבלי. - בשמתברר לר שאהוספת מספר 6 במתפבסט ממהת העבורה בארגונר ומהתופקיר שהועידתי ל-6ס., יסָרה מזטובועותויתז יווזר מהטלטורנטויבה טאונו מצ'יעים לר.. שאאס ו-סו אוז יתבהר לר טיל-6 יט מלבד -)0, עור פו\.. גוז יתברר לר טותזוכל לחסור הרבה ולפי הולרים עם 15-ו ₪ 6 א י. א. מיטווך גבניו בע"מ הטרט אאז הור וג גוחב הזו ₪2 9-1 4 - עכן -ג 5 )| ₪ ו % : 7 [ 55 ₪5 ₪₪ -|--₪5 ₪ -4 -- == = יי | ₪ - 5 ₪3 א מ מו 0 המכב מקלדת הצירופים לאה סופיר ובכן, בתחילת דרכה לפני כ-100 שנה היתה המקלדת בנוייה מזרועות אשר בקצותיהן האותיות, ברגע הלחיצה על קליד מסויים הזרוע היתה מונפת ומכה על הנייר את האות המוקלדת. בעת הקלדה מהירה, "זרועות" אילו יצרו בעיה מאחר והיו נתקלות אחת בשנייה. לכן סידרו את האותיות כך שיאיטו (!) את קצב ההקשה ויפתרו הבעיות המכניות. לאור המצב תוכננו מספר מקלדות שניסו לפתור סימולטנית את בעיות ההתנגשות והמהירות. הוצעו מס' מקלדות כמו מקלדת האל בסידור אותיות או8=6א; מקלדת מוריס לפי סידור 5 ו5או6/א ועוד. היו מודלים רבים נוספים של מקלדות והאידיאלי ביניהם היה הצירוף של האותיות 508אפזאואם ששולט על כ-70% מהמילים האנגליות -- וזאת בשורה אחת. לבסוף נותרה המקלדת שבה אנו משתמשים היום כאמור, מקלדת ה-צזהּפצום. רבים טענו ועמדו על דעתם שהמקלדת גרועה וביניהם ד"ר אוגוסט דבוז'אק שחזר, וטען שהמקלדת כיזוע, דרכפם העיקרית של מנהלים ?"דבר" עם מחשביהם היא דרך מזכירתם ו/או איש המחשבים במשרדם. חברת ארגופליק הנמצאת בחיפה עוסקת בפיתוח אמצעים ושיטות בתחום התקשורת אדם" מכונה ובפרט אדם -מחשב, פיתחה מקלדת צירופים --אוקטימה שמה. לדעת היזמים זאב ברריצחקמנכ"ל החברה, דר יהודה ברגמן וד"ר זהר עילם, הפועלים בשיתוף עם דיסקונט השקעות, האוקטימה פותרת את בעיית ההידברות אדם--מחשב. היזמים עוסקים בתחום התאמת מוצרים טכנולוגיים לתכונות האדם הנקרא הנדסת גורמי אנוש (₪6/ה=5א/6א₪ 07085 אגשטחה). "שינויים". המילה הכי קבועה במצב המשקישל היום. "חריגים". המקל בגלגלי יעילות התפקוד השוטף. מערכות מחשבי 117 עונות על האתגרים. למן המתרחש על רצפת הייצורועד לריכוזהמידע הפיננסי בחדרי המנהלים - מספקות לך מערכות המחשבים המתוחכמות של 115 את השליטה המוחלטת על דופק המפעל ועל ההחלטות שלך. למן איתור חריגים וחיזוי שינויים ועד להיערכות מחודשת בתוךזמן קצר השפעת מחשבי קז על מהירות התגובה במערכת העסקית והייצורית. התקשורת התוך-מפעלית והגישה המיידית של כל דרג במפעל למידע הנחוץ לו, מאפשרים איתור מגמות מהיר ומעניקים תמיכה בקבלת ההחלטות. עודתרומה של"היולט פקרד"מחשבים לעולם התעשייתי, החייב להגיב מידד לדרישות השוק המשתנות ולפעימות המשק התכופות. האינטליגנציה האנושית של 117. המוח שמאחורי לב המפעל שלך. 117 מחשבים. הברירה האינטליגנטית. דגם ראשון יוצר על ידם לפני כ-5 שנים. מאז נערכו ניסויים רבים שהביאו לשיפור המקלדת וכל זאת במטרה להפוך את המקלדת לנוחה לעבודה ולקליטה יותר. היסטוריה והיסטריה... כולנו מכירים את המקלדת הסטנדרטית הנמצאת בשימושנו כיום ונקראת מקלדת צז83/שם; היא נקראת כך משום שהאותיות בשורה העליונה (משמאל לימין), מסודרות בסדר זה... וסדר זה קיים, עדיין, בגלל סיבות היסטוריות והיסטריות... (2/)3/6()969))969/0(69) ו אינה עונה על הצרכים. וכדי להוכיח את רצינות השקפתו בנה מקלדת שסודרה כך שחמשת אצבעות יד שמאל הונחו על חמשת "התנועות" וחמשת אצבעות יד ימין הונחו על חמשת ה"עיצורים". מכאן שאותיות השורה העליונה היו בסדר זה 5 דווסוטפסא. מקלדת זו הוצגה ע"י ד"ר דבוז'אק ב-1943. (:)(5()3()1()9()0()2()4/)6()8) (7) 0609( (-0100)5(6 006 )02 (5)(ס)(5) = )( ))3( 0909090960) מאז שהוצגה המקלדת מספר חברות מחשבים תמכו (בצורה לא ישירה) במקלדת דבוז'אק ביניהן אפל -- שקיבלה את מקלדת דבוז'אק ברצינות כמו שעשתה וואנג שהציעה את המקלדת כאופציה לכל מערכות 0/8 שלה. היולט-פקרד אף הפכה את דד ש= 60 לילים שלה סם גא אס 0 ]ב 503065 - דבוז'אק לאפשרית במערכת מעבד התמ : מערכות שוב מדידה ופוסו ברק | כ מפיצים בלעדיים אנשים 5 . ונוחשבים סנייה > הגמ טק ההשו ה חב' ארגופליק שותפה לדיעה שהמקלדת הינה מיושנת וללא יתרונות רכים ובנוסף לא עברה שינוי משמעותי במשך 100 השנים האחרונות. בארגופליק מוּדעים לעוּכדה שהמקלדת היא בעצם האמצעי העיקרי לתקשורת בין האדם למחשב ולכך שהמקלדת גורמת לעייפות ול"מחלות מקצועיות": היא גדולה ומסורבלת, קצב העבודה נמוך בכתיבה לא מיומנת וזמן הלימוד רב (בשיטה עיוורת), ומבחינה פסיכולוגית ‏ - למקלדת דימוי של עיסוק נחות ומתאים לסוג מסויים של האוכלוסיה. אמצעים חילופיים שניסו לפתור את בעיות המקלדת הסטנדרטית הם העכבר (הידוע) ומפענח מילים שבעצם לא פתרו את הבעיה מבחינת רמת ביצוע ומחירים. "מדברים באצבעות ושומעים בעיניים... " מקצועם של היזמים (הנדסת אנוש) הוא שגרם להם לרצות לשפר את אורח חיינו ה"משוכתבים" ואת זאת הם מנסים לעשות בעזרת מקלדת בת שמונה קלידים ובשימוש בחמש אצבעות בלבד. היום כשעידן המחשבים הולך ומשתלט על עולמנו בקצב מהיר כל-כך לא יאחר היום שלכל אחד מאיתנו יהיה מחשב בביתו ואם נרצה ואם לאו נצטרך לדבר באצבעות (להקליד) ולשמוע בעיניים (מסך) כל עוד לא נוכל לדבר אל המחשב ולשמוע אותו. מקלדת האוקטימה, לפחות במבט ראשון, הינה קומפקטית ומפתיעה בגודלה, והשאלה העולה: הכיצד?!? מקלדת האוקטימה עברה מספר גילגולים מאז היוולדה לפני כחמש שנים. זוהי מקלדת בת שמונה קלידים בלבד ( !) וגודלה - מעט יותר מכף-יד ממוצעת. הנחת כף היד עליה נעשית בצורה טבעית כך שקצות האצבעות "נופלים" בדיוק על המקשים (כך לפחות קרה עם אצבעותי...) ולזרת העצלה הוכן אצבעות יד ימין ומקלדת האוקטימה. מקש גבוה במקצת לנוחותנו,.למצב זה הגיעו היזמים לאחר ביריכיב. [יויליד שערכו ניסויים רבים במוסדות גדולים ומוכרים כמו התעשייה האוירית, אלתא, בתי משפט ומערכת הביטחון. ניסויים אילו הביאו לכך שמקלדת האוקטימה כיום הינה נוחה יותר לעבודה וקליטה יותר. החשש לעבוד איתה פג זמן קצר לאחר שמבינים את עקרון עבודתה הלוגי ופשטותה. המקלדת הראשונה נבנתה עכור מחשב יבמ פיסי ומבטיחים בחברה מקלדות עבור מחשבים נוספים בעתיד. מקלדת המאה-20 בכחול-לבן המערכת בנוייה משתי יחידות ושלוש מערכות קלידים. יחידה ראשונה היא החלק החשוף לעינינו כשעליה מערכת שס החברה ארגופליק גזור מהמילים אַרְגונומיקס אַפּליקשיין היינו: יישומים בהנדסת אנוש. הכוללת 8 קלידי הקשה. חמישה מהם בהירים ומיועדים לכל צרופי האותיות (כיום -- לאנגלית ועברית) והשלושה הנוספים: > אדום -- להקשת ספרות,קיימים 2 מצבים: 1. ספרות חד-פעמי כלומר; כאשר אנו במצב התחלתי, מעבר להקשת ספרות נעשה על ידי לחיצה יחידה על המקש האדום ולאחר מכן הצרוף המתאים. 2. ספרות קבוע -- מצב זה נותן ראשוניות לספרות והופך את מצב האותיות לעדיפות שנייה, להבדיל ממצב התחלתי של המקלדת (כשבמצב זה יש עדיפות לאותיות). למצב ספרות-קבוע מגיעים ע"י לחיצה על מקש-מגע )55 (קיצור המילה ז55|50) הנמצא בשמאל המקלדת והקשה עוקבת על 006 ./שטא. * צהוב -- שולט על סימני הפיסוק ע"י הקשה על הקליד הצהוב ובעקבותיו על הצירוף המתאים. > כחול - שולט על פונקציות עריכה או ספרות (הנמצאות בימין המקלדת -- של היבמ.). נשמע מסובך ? ובכן זה רק נשמע כך מאחר שבתרגול בָּפועַל השימוש במקלדת פשוט ובנוסף קיים שימוש עוקב לאורך כל הדרך באותם צרופי קלידים שמתפקדים אחרת בכל פעם שנקיש על מקש מסדרת מקשי הפונקציות. בשמאל המקלדת קיימים מקשי-מגע של פונקציות שונות. כל מקש מגע מתפקד בשני אופנים שונים. על כל מקש-מגע קיים קו מרכזי המפריד בין הפונקציה העליונה והתחתונה. לימין התחתונה קיימת נורית אדומה. כשאנו במצב פונקציה עליונה -- הנורית כבויה וכשאנו בפונקציה תחתונה -- הנורית דולקת. (ראה תמונה). חשוב לציין שקיימת אפשרות להשתמש אך ורק בשמונת המקשים כדי להגיע לכל מצב המצויין ע"י מקשי העזר (מקשי המגע). יחידה שנייה = היא יחידה נשלפת הגראית כמגירה ועליה 30 מקשי-מגע. כפי שאנו רואים במבט-על של המקלדת -- מקשי המגע בצירוף מקשי הפונקציות על היחידה הראשונה מציגים לפנינו את כל מערכת קלידי הפונקציות של מקלדת יבמ פיסי. בשמאל המגירה הנשלפת קיימים 10 קלידי-מגע של פונקציות 0, ובימינה קבוצה שניה של קלידי-מגע האחראים על העריכה. בחברה מציינים בהדגשה שהוסיפו מגירה נשלפת זו כדי לאפשר למשתמש החדש התמודדות קלה יותר.המגירה מיועדת לאפשר תואמוּת תפעולית נוחה בשימוש עם תוכנות מוכנות. ואולם, הוסיפו שלשם שימוש יעיל ומלא במקלדת אין צורך במגירה נשלפת. בעלי מחשבי יבמ פיסי יבחינו בודאי בתואמות הקלידים ואכן, המקלדת תואמת לחלוטין את יבמ פיסי. אוקטימה -- שם מקלדת הצרופים שבסיס שמה הינו במילה אוקטָאל (הספרה 8) ומבטא את היותה מקלדת בעלת שמונה מקשים. עיקרון הפעולה ארגופליק מציעה לנו דרך פשוטה ויעילה ללמוד את צרופי המילים. זאת היא עושה ע"י סדרת המילים/אותיות 2צא סטש א קט0 ₪6 צשא5 סמסו אפחד קודי האוקטימה. שבמידה ונלמד אותם ע"פ ולאחר מכן נתרגל אותם לפי הסדר הכתוב -- השליטה באוקטימה תהיה קלה להשגה. אביא לפניכם מספר דוגמאות שיבאירו את הלוגיקה הטמונה בדרך פעולת המקלדת: את המילה הראשונה אפאד -- ניתן לכתוב כך: לחיצה על מקש מספר 1 מיועד לרווח בין האותיות/מילים (550₪). לחיצה על מקש 2 בשביל ז, מקש 3 בשביל 4,מקש 4 בשביל 6 ומקש חמישי בשביל א. המילה השניה -- ס08! נכתבת כך: מקשים 2+1 נותן ), מקשים 3+2 נותן 0, מקשים 4+3-ח, ומקשים 5+4"ם. המילה השלישית --/54 נכתבת כך: מקשים 3+1--8, מקשים 1 - 8 ומקשים 5+1 -- או. כבר פה אפשר להבחין שקל לזכור את הצירופים: המילה הראשונה כל אות מקש אחד, במילה השנייה שני מקשים צמודים ועוקבים, בשלישית המקש הראשון בתוספת המקשים השלישי הרביעי והחמישי. זו דוגמה מהרכב הצרופים שלדעתי קליטה וקלה לשליטה לאחר שעוברים את השלב הפסיכולוגי של קבלת השינוי הדרסטי במבנה ובתפקוד המקלדת. לחץ על קליד 2 כדי ליצור את האות ך. לחץ על כל חמשת אצבעותיך לקבלת האות . ולסיכום... אין ספק שזוהי דרך חדשה ומעניינת לנצל את המחשב לצרכינו -- ושהשמרנים בינינו יהססו לקבלה. מקלדת זו טומנת בחובה יתרונות : * מבחינת הגודל -- ניתן יהיה להניח אותה כמעט בכל מקום ולאו דוקא על שולחן מיוחד כמו שקורה היום. > המקלדת משחררת לנו יד אחת לביצוע פעולות נוספות בו זמנית, מאפשרת לנו לעבוד בכל מצב -- לפי אפשרויותינו ברגע הנתון, והחשוב -- חוסכת לנו זמן יקר. בניסויים שהחברה ערכה הוסק ע"י היזמים: = שהאוקטימה עדיפה מבחינת לימוד הקלדה בשיטה עיוורת על לימוד דומה במכונת כתיבה רגילה. > ביצועי הקלדת בנתונים ספרתיים זהה באוקטימה ובמכונת כתיבה רגילה. מתוך כך הוחלט בחברה לראות כיעד שיווקי ראשון אנשים שקיים אצלם הצורך בכתיבת טכסט ואין להם ניסיון קודם בכתיבה בשיטה עיוורת במקלדת רגילה. בשלב זה תשווק המקלדת עבור יבמ פיסי. המערכת שתשווק תכלול: מקלדת -- כוללת עברית, דיסקט וספר הדרכה, קוביה מקרטון שתרכז עליה את כל הפונקציות והאפשרויות של המקלדת. המערכת תשווק בארץ ובחו"ל בתחילת מאי והמחיר לצרכן בארץ יהיה כ-200 דולר -- כשהמחיר נתון, כמובן, לתנודות הכלכליות במדינתנו. ולבסוף -- ברכות לחברה ויזמיה על הרעיון המקורי ומאחלים הצלחה למקלדת הצירופים בכחול-לבן. . -- : אנשים ‏ 64 55 6 *שם ונוחשבים רשא ה לש < שמח עהאבעאוה ‏ יק ערוק עה העושי לטהטקתשק ‏ תשמח דה ת ‏ הק ה תת - ו - 1 4 המחה הפחד" תחה9רופק זז 02 שמשחקקתנתעת סרקה הנומט עוני , 7 וקה הו קב 7 דריו ה 0 גיליון 22 6 כ נאחרור -5 אף חם > 0 > כס בינה מלאכותית-היכן אנו עונמדים? סמס הררי בוחן את שפת לוגו חדש! מבזק 022 בוחן תוכנה לכלבו 3-2-1 סקירת מיצוב: מחשבי יבמ הבינונייס והגדוליס לוח אירועיס עולמי ה עוף ח לפני שנים לא רבות, היה על חברת"היולט פקרד"להתמודד, ומיד, עם ו ע "בעיה"טובה: היערכות מהירה ויעילה לנוכח הגידול העצום בהיקף הפעילות שלה בעולם. כחברה המפתחת, מייצרת ומשווקת מגוון מ חשובי קז] מוצרים רחב ומתוחכם - על כל שלבי הייצוררשלהם - נדרש לה פתרון : חדשני. על ה ה חלטה התוצאה: המוחות של"היולט פקרד"הציגולראשונה את מערכת פריון הליצור (א8סע1אא צדושד6טפסתת סאזתטד6 התטאגא), ו המשרתת מפעלי תעשייה בעולם כולו. התפיסה העקרונית היתה יְ 2 ה נכלונה מקורית: מערכת מחשבים משולבת - ליישומים עסקיים וטכניים / ּ '/ ₪ כאחד. היישוס בשטח: גישה של כל רמות התפקוד במפעל למערכת מחשבים אחת, למן רצפת הייצור ועד לחלונות הגבוהים של מקבלי ההחלטות. השיטה: השילוב, הבלתי אפשרי כמעט, של מערכת מתגמשת (11260ת605%0) בתוכנות סטנדרטיות. תרומה טכנולוגית המתבטאת מיד בשורה התחתונה: הגברת הפריון, צמצום העלויות, והיערכות מהירה לקראת כל שינוישהוא בשוק. התבונה הטכנולוגית של אנשי 1, תעוזה ויכולת חיזוי- כל אלה עומדים לרשותך- לשפר את ה"שורה האחרונה"במאזן שלך. קז מחשבים. הברירה האינטליגנטית. דדש שש / סםב>6 מס מערכות מהעווב ומדידה (8ואס) בע"ס רח' מסד ו1. תל"אביב 87060 טל 03-3884056 מפיצים בלעדיים רנטיחון החחוווד ו חוווגי ה רחוריז הווררי | זל ₪ / הזמן עכשיו את לכסיקון המחשב -- ספר חובה לכל העוסק ומתעניין במחשבים ₪446 4% + 046 06 58, ותקבל, חינס,את הספר ''מתוכניתן בייטיק ועד מנהל יחידת מחשביי מדריך המקצועות והעיסוקים בענף המחשבים (שמחירו הקטלוגי 8,067 ש) == דליה כלד מוצ'צזים לאור - ספריית אנשים ומחשבים ספרית אנשים ומחשבים, ת"ד 33325 ת"א 61332 אנא שילחו לי את לכסיקון המחשב ואיתו, כשי חי / 5 שי' לעותק), 0% 0 - 0 יט שמי רחי עיר גיל שי (לפי מס' טלפון ----תָ7ָ777ק7ק7ק--------------------------- ב( ב ב ו ----------3- --- ----------..... מיקוד מקוס עבודה/לימודיס תפקיד -----%-%₪רק-'--רדר ,- - -------.........., תאוריךך תייז -----תָ77קתכ---ן----------------------........... ‏ חתימזרזן כו ב 7 -------תכ.-]-]-]-706---77-77-77-7-7-7-7-7-7]-]------ְ יש ו ; עקרק קכבקמוה סי וה קקח דיק הצצה אל תוך: ירום לוקר במאמר זה נדגים את השימוש בשגרות 5פתך שפת בייסיק. השגרות מציידות את המתכנת בשפה עילית בכלים לטיפול באמצעי קלט/פלט במהירות וביעילות. נביא גם תוכנית המדגימה את עקרונות הפעלת שגרות המערכת. מאמר זה מיועד לקורא עשאינר מתכנת ב" אסמבלר, אך ברצונר ליהנות מיתרונות השימוש בשפת מכונה מתוך תוכנית בשפה עילית. בשיטה זו ניתן לבצע פעולות, שמתוך שפה כמר בייסיק היראיטיות מאוד או בלתי אפשריות. מתוך הספרות שיבמ מספקת עם המחשב תחקשה ללמוד כיצד לשלב שגרות באסמבלי בתוך תוכניות בייסיק, וכאן המקום להשלים את החטר. נפתח בהבנת מספר פקודות בסיסיות בשפת בייסיק: הפקודה (000א) אטטץ = צ מעבירה למשתנה ץ את תוכנה של הכתובת ו הפקודה 400 0% מעבירה את הערך א לתוך ל ו מכיוון שמילת המחשב בפיסי היא בגודל שש-עשרה סיביות, תוכל להגדיר את הכתוכת ז רק בתחום של 64 ק' (16 סיביות מגדירות מרחב של 2% כתובות, שהם 64 ק' בתים). במעבד 8088, המיקרו-פרוססור של פיסי, יש מרחב כתובות תיאורטי של 1024 ק' בתים, שהם מעל ל-1 מגאבית. ולכן, על מנת לאפשר גישה לכתובת כלשהי בזיכרון, עליך להגדיר לאיזה בלוק או סיגמנט של 64 ק' בכוונתך לכתוב או לקרוא. פקודת צ-0 זכ מגדירה את הקטע בזיכרון שאליו תתייחס הקריאה או הכתיבה מהזיכרון. לדוגמה, על מנת לפנות לכתובת המוחלטת 8 (בהקסאדצימאלי), בצע את הפירוק הבא: נגדיר את הסיגמנט ואת האופסט נקבל כתובת 0100 0100 0100 0 0000 1000 0100 0 פררעקת ש"ע שי 7 2 עפ שק -% שגרות המעדכת | > של יבמ פיחי | 5 וו 20 מוחלטת 0 1000 1100 0100/0100 בקוד בינארי, המתאימה לכתוכת 41144688 (בצורה זו נסמן כתובת בהקסא.) מתוך בייסיק הגדרת הסיגמנט היתה מתבצעת עלדידי הפקודה 806-8611444 1:1 ברור שתוכל להגדיר כתוכת אבסולוטית מסויימת בזיכרון על ידי מספר צירופים של סיגמנט ואופסט שונים. על מנת להמחיש מעשית את השימוש בפקודות אלו, נכתוב תוכנית קצרה המטפלת במסך. אך תחילה עליך להבין כיצד מוצגים התווים על המסך (מדובר במסך המונוכרו- אנשים ‏ 4? ונוחשבים ערך האות לפי קוד !4561 מגדירה שוטופוזווא. כלומר יופיע התו על המסך (אות אות | מודגשת וכו'). המסך מתחיל בכתובת 80000 (א 1ו) כלומר בסיגמנט 8118000 ואופסט 0000. בחשבון פשוט תמצא, שכדי להציג שורה על המסך אתה זקוק ל-160 סיביות. כעת, לאחר שברור הקשר בין התווים המוצגים על המצג לבין מקומם בזיכרון, תוכל למשל לבצע פעולה של גלגול המסך .801.1 %6) לכל כיוון רצוי. התוכנית המצורפת תָּראה כיצד לבצע גלגול של המסך כלפי מטה על ידי קריאה של כל תו ורישומו בשורה שמתחתיו, כך שכל שורה תנוע כלפי מטה. הקריאה מתחילה מהשורה התחתונה, לפיכך תוכל לרשום את התו לפני שתכתוב במקום שבו הוא הופיע. בחירה נבונה של הסיגמנט תאפשר לך להשתמש בכתובות, שלאופסט שלהן משמעות לגבי המיקום היחסי במסך. למען האמת, אם תנסה להריץ את התוכנית תבין מדוע שיטה זו תיאורטית בלבד. הרי תוכנית זו כתובה בשפה עלית, ולכן הקריאה סמאהטדפה פדו590ה טבלה 2 [008וד 1אטו] .₪ 25 עס 40 = 0) ) פטוהצ 6ססח - א [0006ח 1אשז] 5 שט 140 א 25 קט 2580 60% 25 עס 80 = 3 [06 סוסה וט] 200 עס 320 = 4 (/₪ 200 צֶט 640 = 6 ,וס 200 צאט 320 = 5 שחו! ההז זספזוו6 ,0-4 פזוח - 0 6ו! ₪00 .0-4 פוש 04 (0 3 הַוזו51) צאסי - הום (0 31 ְְחוח8ז3) הוחטוס6 - םס וטוטה ה - חח ופט - ₪4 (0008 05וו גו זס' 0 6 וח) זסוחוח פַחָא - רוח וסט - )כ ,אאסז - רוס ד פטס - 0406 בוו > 1 ,השס 00 הטוא = 0) 9105 - 4 (08ו/ חוחוס6 300 סו - ו. וס (99! -0) סחו! /80) - וכ (639 ,0-319) חוחטוסט |שאוכ - א (00168ו1 1א6]) 6 והש ההכ ששח - | ודוסו)סם )3 אחגוט 85חו! !0 וסוחטח - )ה (00%חווצ אח8וט=0) וו0ו56 64! וסקקט וס הוחטוסס ,סז - 4,0וס 0 זה זסט זו זטאוסו וס הוחטוסס ,שוסז - 06 רוס שחו אחאוט חס 60פט 6 סו פוטטוזוה - 4ום 5 68 )0 שוופחווה - וה (0108 ]אש - 080 - .)ה 0 וז 0] 00880107 - | (0009 ]א6)) ִהָּ ₪508 - ₪ זסוסט זס פוטטוא - )₪ טס 0981 003780107 - א 6 שא80ו0 - ום 6 0 180187 תס - .)4 0 8 וו !0 והטסס - אס (08וח0ן4זן) הו סז 1 אח) % 000 0! זסוס6 - ₪ 4 06 ס! 808 וסוס - )₪ ואש זסוסס = זססוחטח אס - אס טוח הטוס - א זססוחטה סז - אס זט וחטח הוחטוסס - 0% שו 0 0037801067 - | 68 הח30 חי פַחָג0 שְ8וס8וט - רום סוס ₪ הטסזח6זסי -- )₪ טש וס -- 6 !60 8786161 6 01 וסטוה - 4וה טס - 6 8 /803ו0 8שו801 - ₪4 0 0 = 506008801 = 0 ויז הזה - )ג ו = 1 ,5060088000 = 0 צס ' 8 והש - )3 5000050 = 0 6 5 | - 0 6 !0 זפטוחטה - )4 0 שו - .)0 .6 680 - רום 8000881 5000 - )0/0 406 - חס 8018 90108 0 וטוטה - .)0 | 0 00705505 80007966 5606 - 8% 58/3800 ו סו 88 58706 0 וס 35 58770 0 וס 88 58700 וס 85 5876 8 0 85 58706 0 וס 85 53006 זרח ₪ 65 שט ג סוחוסכ זפוט 0318 שחד -0ו60018 560101 6300 וס פס זטסי חוג!חסס 050 0 50610 .6 680 0 80 שחו .2 = 02 .256 = 128/01 = 00 6ו6חאו) 03 = 1024( אנשים ‏ ₪ ונמחשבים בקצב זוחל. לכן, כאשר יש לטפל בפלט למסך, או לבצע שגרות בסיסיות כגון קריאה מהמק- והכתיבה לזיכרון איטיים מאוד והמסך מתקדם | לדת, מהתקליטון וכדומה, עדיף לקרוא - 8 דאואגהואק דטקאו הפאזס - 34ה 0 4 ת% אסוחשאטז סאג >סוצפס 0 )קטזזטוחו-כא/! סשסוצ 8 א 9686 680 6 הסוזופסכ 6501 56% חסוזופס זספזטוס 1980 הסוזופסכ חטכן-זחו! 1680 6 50 30 561 קט סַהָכ 8צ/801 |וסזספ ח00 פס פטווסג |ו0ז50 ו 1680 6 זוז 0ח3 603780101 וזאי (ץוחס) 608780187 פזוזשצ 56) 00! 6 (ו6אוס) 001 זוזי ((6אוכ) )00 1980 חסוז8 רחש זסזושצסכ וו 68 סוט ]ה6זזט6 6 3 וקטזז6זח!- וא זצ5 אפוס 57567 015% !1890 | סז 518005 61 9 חסוו פטס 8 0זחו 5661075 1680 5% סוחס 3001078 6ווזאי 8 08980 6ח] ץ!וזפצ 30% 180ו065 6ח!] |8וחזסו 4% - 58 44 - 5 5 - 4 6 08/8001 - | 58 - א סז = 1 סז סה 0 6% = 0 זס! 6סץז 'סזז - ג ד + 016 85| 0! זחוסם - 8% 55 808 65ועם וס וחטס6 - אם 006 85 54706 8 ח50 - ג | - 6087801601 068 6 סח = 1 8ו30ו88 0006 = 0 (חָבו)2 20 0006 - 4% 4) -- 8 05068880 = 1 18105 -- ג 6 - 40 58 - א לשגרות 8סוגו, שאודותן נפרט בהמשך. פיסי מכיל ברום מספר שגרות המאפשרות תיאום בין המשתמש לבין אמצעי הקלטפלט. שגרות אלו נקראות 01 0/1 1וא! ₪816 וא 3/3 או בקיצור 8סוגו. לכל שגרה ב-₪108 תוכל לקרוא על ידי הפעלת פֶסִיקת תוכנה (אמפט זץט אא זאו). כל שגרה מאפשרת לבצע מספר פעולות בסיסיות, שאותן תבחר על-ידי הכנסת ערך מסוים לאחד הרגיסטרים של 8088. בטבלה שלהלן תמצא ריכוז של רוב שגרות 10%א₪, שנאספו מתוך 1א6וא161 ןאוא אא של יבמ פיסי. הרשימה מפורטת למדי ומתוכה תבין את השגרות הנתמכות עלדידי 108ג1. כדי להשתמש בשגרות אלו אינך צריך לתכנת בשפת מכונה. כל שעליך לדעת הוא אלו מיצדים (פאראמט- רים) יש להכניס לאוגרים (רגיסטרים) ואלו מיצדים יימצאו באוגרים לאחר שבוצעה הפסי- קה. היתרון בשימשו בשגרות 0%ו₪: לכולן מבנה דומה, ולכן משתבין שגרה בודדת וצורת הפעלתה תוכל ליישם בשאר השגרות. לפני שנדגים שימוש בשגרה מתוך 810%, נעמוד על טיבם של האוגר'ם השונים, המצויים ב-8088. אוגַר הוא תא מיוחד בתוך המעבד, שבו מאוחסנים ערכים שבהם המחשב משתמש תוך כדי פעולתו. ב-8088 מצ"יים ארבעה אוגרים ראשיים, הנקראים אא, 8%. א6, אגו; כל אחד מהם בעל שש עשרה סיביות. ניתן לפצל את האוגרים לשני חצאי מלה: האחד נקרא גבוה והשני, הנקרא נמוך, מורכב משמונה הסיביות ספאהטדפה 5זו50:ה | - 0 5060 - אם (60ש6587// 5600 10 68/3067 - )ה 0 56 - אס 0 0 - אס 0 ס' 65 !0 השס - 6% זט 088 10 זשוחוסס - אם 55 58706 85 6 0וווז 08 0! ז8/3016ח6 - ]2 (3 10 0) 580 06 10 זפוחוזם - אס 6 וווזוחו 06 10 זפוחוזם - אס זוחוזס - אס הפחות חשובות (1.88). כמו בשפה עילית כך גם בשפת המכונה: כל התייחסות לכתובת תהיה על בסיס של שני אוגרים, המגדירים את הסיגמנט ואת האופסט, כך שביחד נקבל את הכתובת האבסולוטית. בנוסף לארבעת הרגיסטרים העיקריים שאותם ציינו ישנם מספר זוגות אוגרים, המגדירים את הכתובות שאליהם מתייחסת התוכנית, הנתונים וכדומה (ראה תרשים). בשלב זה נוכל לבצע פעולה דומה לזו שבי- צענו בתוכנית הבייסיק, ע"י שימוש בשגרת 1/0 0 מתוך ה-08ו₪. מכיוון שרצינו לגלגל מסך כלפי מטה נבחר בתת שגרה המוגדרת על ידי 7=ו1א, כלומר על ידי השמת ערך 7 בחלק העליון של האוגר א שאר המיצדים שיש להגדיר הם: הפינה העליונה של המסך, או קטע המסך שבו יש לבצע גלגול; את הפינה התחתונה השמאלית; את ה"שוטטזווא שבו תופיע השורה הריקה ואת מספר השורות שיש לגלגל. נגדיר את המיצדים: |=.1א 41157 (1=7ה מוזסח) שוטסוז311 שו| אה|פ ‏ 311-7 פינה עליונה 0 1-0 פינה תחתונה 9 וכן 23- )וגו (ערכים דצימאליים) את הערכים הללו נעביר לאוגרים על-ידי שגרה קצרה באסמבלי, שתוזן לזיכרון מתוך תוכנית הבייסיק המצורפת. כדי להפעיל את השגרה נוסיף את השורות אנשים ‏ 6 ונוחשבּים 8 דא הק דשקאו ה=ווזס ג אסודסאט* סאג =סוצשס 4 )קז167ח!-0/ 5-2320 0 5 !3 4(26:זור 9600 0 0 2 חססם 01 ₪8105 א6066 5 וקטזזפוהו-0/ו 6556715 355076 3 6 0 5 טסום 6ו' 6 וקטזזסוח|-0/| 030 +56 0 6 |ו450 אפר 1680 1 ו 666 6סג גה 2 5 5 [ה8זזו6 הז 7 וקטזזזה!- ס דאזוק 0 3 וחוזם 1 סכ ז6זהזם 26וו4וחו 2 5 6 זם 06 | הבאות: >= 0 :13 000 ]א 610 לאחר הטענת הערכים לזיכרון ניתן לקרוא לשגרה זו מכל מקום בתוכנית, וכמובן שניתן לשנות רק את אחד המיצדים על ידי פקודת אס וקריאה חוזרת לשגרה. הפקודה א /:. ו') בתחילת התוכנית מיועדת להגן על השגרה ש"דחפנו" לתוך הזיכרון, כך שהתוכנית שנכתוב בבייסיק לא תתפשט בזיכ- רון ותכסה את השגרה שהוספנו או חלק ממנה. מניסיוני האישי (ולפי חוקי מרפי) יש נטייה לטעות בשורות %/1גו. טעות "תתקע" את התוכנית ואין דרך לעוצרהּ אלא לכבות את המחשב, כך שהתוכנית תאבָד. לכן עדיף שתשמור את התוכנית לפני שתריצנה. ושימה | | 508668 5080 0 סשס= מס 100 1- ששזפ 0 סז 8₪00=23 אס= 110 0-דצצ5ה1: 120 9 סז 0=שדצם 508 150 אפפק=ש0 |פפפזצע - 140 (םדצפזפא1;+שדצת) +פזצפז5ה1;) ₪006 - 150 שזצפת, (160+שזצתה ש=דצפ זאשא ‏ 160 שסא זאספא 170 *י*>שצםאא1 15 180 0 סז60 אשהזד פאם 190 4 טבלה 3 5 |84ח00) רשימה 4 5 4 0ח30) 5 (>)חו007655// וס 58 יזוס 5 קוראים היודעים להשתמש בתוכנית הניפוי (5806) יכולים להיכנס ולבדוק את נכונות התוכנית ע"י הרצת התוכנית מתוך ה288₪67] או ע"י הרצה קודמת ואחר-כך כניסה לתוך אותו קטע בזיכרון. דומני שלאחר דוגמה פשוטה זאת ביכולתך להשתמש בשאר השגרות של 810% בצורה דומה, וליהנות ממהירות הביצוע. ואתה ודאי גם עושה זאת. בהצלחה. 1 *פ מה חדש באטארי? בעצם .1א800, ללא הממשק המקבילי מאחור (שממילא כמעט ואינו בשימוש). במחשב 64 ק"ב זיכרון ראם; בייסיק פנימי; 256 צבעים; 4 מחוללי"צליל; !1 מצבי עבודה לגראפיקה; 5 מצבים לטקסט, גראפיקת שחקנים; כניסה לקרטרידג'; יציאה לכונן; חיבור לשני ג'ויסטיקים וכל שאר הדברים הטובים שבמחשבי אטארי. המחשב, שעיצובו דומה לסדרת 81, יימכר בארה"ב ב-899 בלבד ! הדגם השני בסדרה זאת הינו 130% שהוא מחשב 65% עם 128 ק' זיכרון וממשק מקבילי מאחור. מחירו בארה"ב -- 8150. המחשב השלישי הוא |אא65% (10516א-א). זהו מחשב דומה ל-א65 אך ייעודו למוזיקה. למחשב שבב שקרוי *צ!א * שלפי דברי אנשים ששמעו את ביצועיו, הוא עולה על 512 של קומודור עשרות מונים. צואא, סינטיסייזר בעל 8 קולות, מסוגל להפיק קול בעוצמה של עד 60 דציבלים ובתחום שבין 4.8 הרץ (נמוך בהרבה מתחום השמיעה של האדם) ועד 7.8 קילוהרץ, ב-11 אוקטבות. כפי שדווח, שבב זה מסוגל להפיק כמעט כל כלי מוזיקלי. מחירו של המחשב -8150. המחשב האחרון בסדרת שא הוא 57א65 (ש.ו₪ דאסש-ץ). זוהי אנשים 0 ווח 10 90%79-625ה1 ש%אש1+8₪% ' : ( 1 ו . 5 וד ו יחת ההח ואשס - שחנ+טס-פט5 פמגבהסן ב 1 הסח סעם מ 570 540 -086 =ז55--0‎ 0 70 4 6 תג6ק 0 = |4ע,ז5ס--ס שאסס 50 [5פם-- זאמא 570 אה הס[ ' : 73706א%,0705 ,4158 הזהבפ 572 .5 80ם! י : 407א,0סהת:,פפוא הזהתם 574 086! ' ! 00|)00,670300,פפרהא הזהפע 576 4% 6בם1 ' : 317ק0,-74] , סא בזהבת 570 0, א בזהתס ככפ וטש ז : 6% הזהת כחה5פ 1 זב || שהסחח 4גפסם 15 3407855 50501056 טפך ץ 4 ש6=>ת% 304 599080% סשה% הקשוה < גירסה נישאת של 8א65, הארוזה בתוך מזוודה קטנה אשר המכסה שלה הוא לוח המקשים. המחשב מכיל מצג ירוק 5 אינטש, זעיר-כונן % אינטש ובטריות נטענות (מספיקות לשלוש שעות עבודה בין ההטענות). המחשב יימכר בארה"ב ב83997, מוצרים נוספים שהכריזה החברה: * מצג ש"ל 1148אא המשלב אפשרות עבודה ב-80 טורים עם כל מחשבי אטארי. בתערוכה הודגם המצג עם תוכנת אא'דוא עו ₪1 א 5% שמאפשרת עבודה ב-80 טור. מחירו המוערך: %150. = מצג צבעוני, 14 אינטש -- 6141א ב-8250. * מודם בחיבור ישיר, בקצב 300 ביט לשניה -- 301ואא שיימכר בפחות מ%507! א שש מדפסות שיתאימו לכל מחשבי אטארי ומחירן ינוע בין 899 ל-8150. * שני מצגים לסדרת 81, שאחד מהם כולל בתוכו זעיר-כונן 3% אינטש ומחירו 8300. * שלוש מדפסות לסדרת 81 שמחירן ינוע בין 8150 ל-8200. אין ספק, יהיה מעניין בזמן הקרוב. שבים ההממממם שמהששמם טטהסממם המשטטשם ₪ דה או שלוחוה תדיראן בבר הטולם מב | חטיבת התקטזרת " "מרים -- צהדל 10. קרית אליעזר חיפה. סל. 04-539227 סברלופון- בע"מ -- רח' צה . 4 וי ר התעעדה פ"ת, טל 9262484, 9262213. 9262399 ₪ ו ת ישראל 3 גבעחיים, טל. 03-770141 (5 קוים) ₪ זאו דא, 373731, 64 382069 ₪ "שמרד אלקטדוניקה ₪ א-ר. מערכות תקשורת פראג 1 ירושלים סל. 02-221857 ₪ תדיראן חטיבת תקשורת רח* ה ₪ "רס-טל" בע"מ -- מערכות תקשורת, רח" תפוצו ₪ "אורטלקו" בע"מ -- רח' מטלון 55. ת לת תקשורת- רח' הלני המלכה 5. ירושלים. מל 220006 - (1977) בע-מ -- רח* השומר 72. בני-ברק. סל. 05-772171 מערכות המידע על מוטור גשר אל העתיד / מוטורולה-אדריכל עולם המידע בזונוורוכד; יעורצול מערכות מידע בע"מ רח' הרקון 6. רמת-גן 1, ת.ד. 5197, 70. 05-2583588 הישגים שיטת מיני-מאקס א/ וא-וא!וא נעזר בדוגמא לשם הבהרת השיטה. ישנם שני שחקנים, השחקן הראשון מנצח אם הגיע למספר המקסימלי והשני מנצח אם הגיע למספר המינימלי. מטרתו של כל שחקן לבלום את היריב. לכל מצב במשחק, מעניקים ניקוד בהתאם לסיכון שהוא מהווה לכל שחקן. בדוגמה לפנינו, שחקן ה"מאקסימום" תורו ן שיטת מיני מאקס (1012 1 וא א וא-ואווא) מז אווש אאא א 6 סוקשוויא ו ואג ב ואו ותא זו אוו אא וק ואו סנואו אאא לבחור מספר. החישוב שנעשה הוא - שני צעדים קדימה. שחקן המאקסימום מחשב את כל עלי העץ (א110/ ט.1 צ6). במקרה זה הם 2,7,1,8. שחקן המאקסימום יודע כי בשלב הבא בוחר שחקן המינימום מספר מינימלי כלומר, בשלב הבא יהיו בענף השמאלי 2 ובענף הימני 1. לכן, שחקן המאק- סימום בוחר ללכת בענף השמאלי ובוחר 2. כך מנע ניצחון משחקן המינימום. שלטת .אלפא-ביתא (ג 4-81 חש 1ה) זוהי שיטה משופרת של מינרמאקס. נסתכל באותה דוגמא שהבאנו עבור מינרמאקס. בשלב הראשון, שחקן המאקסימום אינו מחשב את כל עלי העץ (כמו בדוגמא הקודמת). הוא מחשב את העלים בתת-עץ השמאלי (110% .1 ש5), ומקבל 2,7 בשלב המינימום, שהוא - השלב הבא, יהיה בתת עץ השמאלי 2. כלומר, בשלב המאקסימום, שבו שחקן המאק" סימום עומד לבחור, תמיד יהיה גדול או שווה ל-2, כי בו בוחרים מאקסימום. כעת, עושה שחקן המאקסימום חישוב לעלה השמאלי בתת-עץ הימני, ומקבל ו. במצב זה, לא מעניין אותו לחשב את העלה הימני בתת-עץ הימני, כי מע קיך הוא יודע שבשלב המינימום בענף הימני יהיה מספר שהוא קטן או שווה ל-1. בהתאם, יבחר שחקן המאקסימום את המספר 2 ראינו כי בעזרת שיקולים מסויימים אפשר לבצע "גיזום" בעץ מבלי לבדוק את כולו שיטת אלפאביתה (כוסו וא ג ו ז₪-א וו וה) +זצו בא נוא וצז ש6אוק ואו מצ) סאוו7ושוצא וז האווקוא וגו ו" באאוקואואוא ,. זז באוקואואאא באו וטוא אא מצז באוקואואוא זז בוק אאא מכשירים לפיתוח בינה מלאכותית מעבדי סמלים מכונות פרי עבודת הפיתוח שבוצעה במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס (111א) וחברת זירוקס בשנות השב- עים. כיום יש שלוש חברות עיקריות המייצרות ומפתחות מכונות ליספ: זירוקס, חברת סימבר ליקס ממסצ'סטס|וליספ, משין מקאליפורניה, כששתי האחרונות נוסדו ע"י מדענים נוטשי מעבדות זו1וא. סימבוליקס מובילה במספר מערכות מותקנות, כ-300 לפי נתוני החברה, ובפיתוח מתמיד עבור השוק המסחרי. מעבדי סמלים מתוכננים לעיבוד לוגי, בניד גוד לעיבוד נומרי במחשבים קונבנציונאליים, למרות יכולתם לתמוך בשניהם. יתרונותיהם בארכיטקטורה, כמו ניהול זיכרון גמיש ומנג- נוני עיבוד רבי עוצמה, מתוכננים כבר בשלב החומרה. זאת במקום לבצע קידוד במהרר הליספ ותוכנת מערכות ההפעלה הצורכות, במעבדים נומרים, חלקים גדולים מהזיכרון. שפות תיכנות -- שפות התיכנות הדומי- ננטיות כיום בבינה מלאכותית הן פרולוג וליספ, כשהאחרונה היא הוותיקה בין השתיים. שתיהן שפות השונות בעיקרן משפות תיכנות רגילות כמו פורטראן, פסקל ובייסיק. אלו הן שפות תיכנות סימבוליות. לוגיקת סמלים מאפשרת לנו לאחסן שלל משמעויות מופשטות במשיכת קולמוס אחת, עצם, תחושה, מילה או הרגשה. עיבוד סמלים מנסה לחקות לוגיקה זו: לכל סמל ניתן להקצות רשימת מאפיינים בלתי מוגבלת המגדירה אנשים ‏ +66 ונוחשבים מוגבלים במבני נתונים קבוע סמלים שני יתרונות לעומת גמישות ויכולת לעמוד בחוסר ו סיבוך גבוהה ליספ ופרולוג שונות בצורת שהן מסד הנתונים שלנו וחוקים שמתייחסים למסד הנתונים. בעזרת החוקים והתייחסותם למסד הנתו- נים, אנו מקבלים מסקנות ועובדות חדשות. משפות קונבנציונאליות. אנו מגדירי הן דוגמה לשימוש בפרולוג נניח שמסד הנתונים שלנו הוא: (186 וא וזא ג ) א זווא + (08 1 ,1 דה העובדה הראשונה היא היות אברהם אביו של יצחק. והעובדה השניה מציינת כי יצחק אביו של יעקב. אם נגדיר באותה תוכנית את החוק הבא: (2,א) ודה (צ,א) או זה זפאא 0 (צ.7) ₪ ודה כלומר, סב הוא אב של האב. אם נשאל את השאילתא הבאה: (ץ, וא אוו אםה) או זה וטא המחשב יחזיר בתשובה: אצ בדוגמא זו ראינו כי בעזרת הגדרת חוקים שמתייחסים למסד נתונים, הסקנו כי אברהם הוא סבו של יעקוב. החישוב בליספ ופרולוג נעשה בבניית עץ- חיפוש (כל האפשרויות) וסריקת העץ ער לקבלת עלה הצלחה. אם קיימים כמה עלי הצלחה, תיתן התוכנית כמה תשובות. לדוגמה : פונקציה 88!א :וא שמחשבת אם איבר א מסויים שייך לרשימת איברים מסויימת: אם נשאל א ]א ) א האוא נקבל ו אם נשאל .א )א גוא זוא נקבל כתשובה סא בשאילתא [6,א,א ], א) ₪ :ג וא וא כאשר א הוא משתנה, נקבל כמה תשובות: כלומר, יהיו כמה עלי הצלחה. פרולוג וליספ מחזיקות את הנתונים בצורת רשימות. צורה זו נוחה לתיכנות רקורסיבי (פונקציות שקוראות לעצמן). יתרונות אלו הופכות את פרולוג וליספ לשפות "חזקות", ולא מסורבלות. לסיום נביא דוגמא לתוכנית לחישוב סימ- בולי של מושג הנגזרת במתימטיקה. (ו.א.א) זצוזאצאים ((60%0% , %, (א)חו5) = צוד/ צא:וס (%/1 ,א ,(%)קסו) מצוד שח - (00 + + ,% ,6 + +) פשוד שאפס ,א ץ) פצודה צמפס (060 ,א ,6) פצוד שאיס - מ*6+6ס*ת, א,6*ץ)פצודהצאפת ,ס.א ,ת) פצוד צהפכ (6 ,א, 6) פצוד צאפם לחלק העליון, למסד הנתונים, אפשר להו- סיף, כמובן, את כל הפונקציות המתימטיות הקיימות. "היגיון פשוט" ‏ - 5% אסואוא60 "ההגיון הפשוט" קשה להגדרה כי אין בנמצא חוקים מתימטיים להעברת "ההגיון הפשוט", ולכן אינו מיושם עדיין; אולי בעתיד? מערכות מומחה 5 ךדתתקאת אלו הן תוכניות יישום לפיתרון בעיות ברמת מומחיות גבוהה: מערכות שבמרכזן מסד נתו- נים אדיר ובו מידע רב בנושא מסויים. רמת המומחיות של המערכת תלויה באיכות המידע שמקורו במומחה האנושי, בתחום בו עוסקת המערכת. מערכות מומחה הן דרך ללכוד, לקדד ולהציג מומחות אנושית תוך הגדרתה בקיבול הזיכרון ובאוסף אדיר של כללים. הפצה חדשה: משכורת 85, כולל טבלאות עדכון לתוספות מפעליות ומערכת מיוחדת ללשכות שירות. לפנות לאבי או בוב. הפצה חדשה: הנהלת וושבונות כולל 91 מטבעות חוץ, כולל טבלאות מטבע לשנה שלמה, כולל תחזית פיננסית. לפנות לבוב. יום עיון לקונקורנט פיסי דוס וסי בייסיק קומפיילר לקראת סוף מאי. לפנות לרוזיטה. 8 8 תדגבקרית 7 ו | מ וו א וו מו וו 9 4ו וי ו ו ו מבנה בסיסי של מערכת מומחה. מומחים רואים את התקדמות מערכות המומחה התעשייתיות וההתקנים הרובוטיים והאינטליגנטים, כמקור למהפיכה תעשייתית. מבנה בסיסי של מערכות מומחה מערכת מומחה מכילה: > מסד ידע 885% פ6סם.]זשסאא - זהו בסיס נתונים שבו מרוכז ידע רב נושא מסויים, בצורה של עובדות חשובות ויוריסטיות השיי- כות לנושא. ו [ז ו ו ו זום % ב מהנדס ידע "חולב" מומחה, וכך יוצר מודל מערכת המומחה המתוכננת לתחום זה. הפצה ותמיכה של מוצרי דיגיטל רסרץ' ארה"ב = מחירים = מיוחדים עד סוף מאי הד חק 1 - 1986 שרות מיוחד למפתחי תוכנה וחומרה. נא לצלצל לבוב או רוזיטה לקבלת פרטים נוספים. * כל הנ"ל סימנים רשומים של דיגיטל רסרץ' ארה"ב, אונו 55100 טל: 340856 03 אנשים ₪ ומחשבים = וקווס0ס 0ו845 6 . 4 .סא א 60 - זהו "מנועיי שמניע קבלת החלטות. > מסר נתונים גלובאלי -- תפקידו לשמורעל עקבות תהליכי פיתוח פתרון הבעייה, ולשמוו על הקלט של הבעייה. יישומים בנושא מערכות מומחה אחת מחבילות התוכנה הראשונות ועדיין המר- שימה ביותר בתחום הבינה המלאכותית, היא א אצ05/א שפותחה בְּדזווא על ידי צוות שבראשותו עמד ישראלי בשם יואל מוזס. זוהי מערכת נבונה, המשתמשת בגמישות ובעוצמה של עיבוד סמלים לפיתרון משוואות אלגברה וקלקולוס כה מסובכות, עד שהן בְדרך כלל מעל ליכולת ולסבלנות של מתימטיקאים בני אנוש. מערכת זו מספקת פתרונות אנאליטיים חשובים שיוכלו להיות מוערכים רק באומדן על ידי שיטות סיפרתיות. תוצאות החישוב ניתנות להדפסה כתצוגה גראפית. מערכת זו פותחה במשך 12 שנים ובמאמץ של למעלה ממאה שנות אדם. עוד מערכת מומחה ידועה ומוכרת היא אזסצוא, שפותחה על ידי מכוני הבריאות הלאומיים בארה"ב. המערכת מאבחנת זיהומים בקטריאליים על ידי העברת דגימת זרעים, מורפולוגיה, ניידות באויר ומידע טכני רפואי נוסף דרך מערכת כללים הנגזרים ממיקרוביו- לוגיה רפואית. עוד קיימות בשוק מערכות גילוי מחצבים טבעיים, מערכות בתחום הצבאי ועוד... ]/דוכ)ו גושן מחשבים ומערכות ח6חה605 5 8 85פזקא 6 55100 סחכ) וסץזוא 33 .8 כ היייבים אוטומציה במפע? סוני מונוסהן, מחברו של הדו"ח החודטוי 6 0 א80פסאסשו*, מסביר את בעייתיות מיחשוב סדנאות הייצור. הוא סוקר את המאמצים הנעשים בכיוונים שונים, לאחד את רשתות התקשורת בין מחשבי התיכנון למחשבי הייצור, לשלמי הרובוטים ולשלטי מכונות השיבוב. בסקירה, דיווח על מאמציהן של כמה חברות, ובהן היולט פאקארד, יבמ ודיגיטל לרכוש נתחי שוק גדולים יותר ועל השפעתה של ג'נראל מוטורס דווקא בשטח זה. אוטומציה במפעל הוא, כיום לפחות, מבוך שאין לצאת ממנו בקלות. הרבה ציפיות ומעט פתרונות מוסכמים. נהוג לסווג את רמות האיטמוט לחמש רמות. ברמה הראשונה, הנמו" כה, אנו כוללים את רמת שלטי מכונות השי- בוב. אלה בעצם מכונות משובצות מחשב, הניתנות לתיכנות מקומי מספרי. ברמה הזו, אנו כוללים גם רובוטים הנשלטים באמצעות מערכות ידניות, קוראי בר-קודים ומכונות הרכבה שונות. הרמה השנייה -- תא העבודה ברמה השנייה, נמצא את יחידות העבודה, או *תאי העבודה" הכוללים מספר יחידות מכניות, המבצעות מספר פעולות על אותו מוצר או פעולה אחת על כמה מוצרים. זו יכולה להיות יחידה הכוללת, באותה שליטה מקומית, מכונח עיבוד שבבי כמחרטה מיתכנתת, מקדחה, רובוט חיתוך ורובוט הרכבה. תא עבודה שכזה, המוזן באמצעות מסועים, מבצע את העבודה המוטלת עליו ומעביר את החלק -- הלאה, אל התא הבא. רמה זו, של תא העבודה, מחייבת תיכנות ושליטה מרכזית של המכונות הכלולות בו, כדי שפעולתן תתבצע בתיזמון המתאים ביניהן. 00 * מונוסון על דא"ק הוא ירחון למנויים, המופץ בישראל, ללקוחות נבחרים, בידי אנשים ומחשבים. קוראים המבקשים לקרוא דו"ח זה במלואו, מוזמנים להתקשר למערכת אנשים ומחשבים, טל. 03/280640. סוני מונוסון המה = מ הפי העבהה כאשר מספר תאי עבודה מבצעים עבודה מוגדרת, בשלבים שונים, מחוייב איטמוט מרכז העבודה, או איזור העבודה. מחשבים גדולים יותר מחלקים את העבודה בין התאים השונים המרכיבים את המרכז, קובעים תיזמון בין-תאי ומעבירים דיווח "למעלה" -- אל קומות הפי- קוח, על התקדמות ביצוע הפרוייקט, על מחסור בחומר גלם, על תקלות. רמה 4 -- תיכנון ואמצעים ברמה זו, קיים המידע ומתבצעות ההחלטות הכוללות של המפעל. הידע על חומרי הגלם, תיזמון הפרוייקטים, תיכנון ההתקדמות, מלאים ועוד. זו הרמה המשתמשת במחשבי תיב"מ לתיכנון המוצרים ולתיכנון איזור העבודה, ברמות הנמוכות יותר. אנשים ‏ :6 ונוחשבים המה 5 -= רפת האירגרן התיכנון הכוללני, הניהול, מרוכזים ברמה זו, המוכרת לנו כיום יותר כיוון שזו בדרך כלל הרמה בה נמצאים מחשבים זה מכבר -- כמס" ייעי קבלת החלטות ברמת ההנהלה, כסייעי ניהול פיננסי, ניהול השיווק, ויתר המטלות המקובלות על מחשבים בעלי "ביצועים משרדיים". איפה הבעיות? רמות 2 ו-3 הן הרמות הפחות ממוחשבות, אם בכלל במפעלים כיום. אם רואה תפיסת "מפעל העתיד" את כלל המערכת כממוחשבת, כמזינה את עצמה ואת הרמות הגבוהות ממנה ב המציאות היום אומרת אחרת ומעטים הם המפעלים בעולם הפועלים בהיקפי מיחשוב כה גבוהים. בין הידועים, שין ניקון היפני, ג'ון דיר האמריקני וחלקים מסויימים ממפעלי ההרכבה ‏ 4 9 של יבמ. שוק הרובוטיקה עדיין מזדחל כבר שנתיים שלוש ברמת חצי מיליארד דולר בשנה. חוסר הטעם בהשקעה ברמת הרובוטים מופגן בממצאי מחקרים האומרים שחמישה עד עשרה אחוז בלבד מעלות המוצר הסופי משקפים את שכר העבודה. עוד, בדרך כלל מחליפים רובו- טים עובדים במלאכות קשות "צווארון כחול קלאסי". אלה, שלא רק בישראל, אלא בעולם בכלל, מקבלים שכר נמוך. ת*י+ב- מ זמן רב, בעיקר בזכות שליטתה בתעשיית המכוניות ובתעשיית המטוסים האמריקנית. היולטרפאקארד היא יריבתה הקרובה ביותר ודיגיטל עשויה לעבור אותה בתחום אחר, הוא תחום תעשיית האלקטרוניקה ומערכות ייצור המוליכים למחצה. דיגיטל סומכת על תפיסת ואקס, התואמות בין מחשביה, וחוזק רשתות הקשר שלה. אולם כדי להגביר את שליטתה, היא מתחילה לשווק החודש את ,א אי8.55, מוצר התוכנה עליו הכריזה באוקטובר האחרון. מכבר. ג'נראל מוטורס, מודעת להשפעתה, אינה מעוניינת לשחק לידיו של יצרן אחד או שניים, בעוד דיגיטל והיולט"פאקארד תומכות ברש- תות מטיפוס 1"א58א 1, הרי יבמ מבטיחה תקשורת טבעתית (0א₪1 0א551 א אסא) א6 בוחנת את כולם. הוויכוחים סביב התועלות השונות, והחסרו- נות של שיטה אחת מול האחרת יימשכו עוד זמן רב. רשת וא פותחה במקורה לתמוך בשלטי המכונות ברמה 1. למען האמת, אין ש-י-מ-1-ש-י-ם גראפיקה למעבדי 6809 עפר הלוי למחשבים המבוססים על השבב 6809 (טאנדי, דראגון) ישנם 14 אקרני (מסכי) גראפיקה שניתנים ליצירה על ידי שפת הבייסיק או על ידי שפת מכונה. "א = 654760 א .2 0 הנקודות באקרן הן מכתובת 65478 עד .3 1 (שימוש ב-:אסק). 1 105 ג 0 (7 כ[א/ ,65314 1א65314(:03) א 11 - א .| 6+ כאשר 8=6 בשביל 1:=665 או שווה 0 בשביל 0=095. 0 "א (65474,0:0 .]א :65473.1 א .2 בנמצא ולוּ אחד שיאמר שרשת ץגוא עלולה להיות חסרת-תועלת. גא עשויה לסייע מאוד להיולט פאקארד דווקא, המשווקת את 1101000 אורחי האקרן (מודים) הם בהפרדה של צ 5 - תוכנת המיכלול 6 :סא ואט א זו 1 51116 11168 כתחנת שליטה מקומית ואת תחנות 103000 5 | .לשאה 6914 סקיא - א ו | הדלקת הנקודות באקרן וגודלו נקבעים על. .: , למרכזי עבודה ברמה 3 ותיכנון ברמה 4. בעוד 644 :111058 5116 0" :654751 א 65475,0:0 001 .2 ידי הכתובות הללו: 8 ב ב א בוחנת את פיתרון דיגיטל, היא מתקינה את 8 51010 = | הדלקת הנקודות באקרן וגודלו נקבעים על. .3 ד ו : ! ו ק וא במקומות שונים, ואפילו במפעליה שלה, :2 ידי ה -478, 65 יצרו לעצמם "איי מיחשוב" בעיקר סביב תאי ו ן 4% :8.1112 5116 די הכתובות 491, 8-65 ברוזויל קאליפורניה, שם היא מייצרת אביזרי 92 :11024 8 510 קלט/פלט עבור מחשביה. 0 11105: 64647 15 ה 6 עבודה ואזורי עבודה (רמות 2 ו37, להזכיר). ? הממצאים המטרידים יותר הם אלה שנעשו בידי ג'נראל מוטורס לפני חמש שנים, ובידי סינסינאטי מילאקורן, בשנה הקודמת. ממחק- רים אלה מתברר כי כמחצית מהזמן בממוצע, לא פועל ציוד הייצור היקר. ממצא מטריד אחר אומר שמלאי חומרי הגלם היקר, התופס מקום יקר ואחזקתו מסבה הוצאות מימון גדולות, נמצא בשלבי עיבוד ממשיים אך 5% מהזמן. ממצאים אלה מפגינים את הצורך הגובר בשליטה מלאה על כל רמות הייצור, אופקית ואנכית ובעיקר -- על הצורך באינטגרציה מלאה בין הרמות. דיגיטל לוטשת עין דיגיטל לוטשת עין אל שוק זה, מתוך הערכה שהוא ימנה 7.2 מיליארד דולר השנה בלבד, ויגיע עד 30 מיליארד בסוף העשור. סקרי השוק של דיגיטל כוללים את כל מער- כות החומרה והתוכנה שיופנו לשוק זה. האי- סטרטגיה החדשה בה נוקטת החברה קובעת שמיצובה כיום חזק ברמה 2 דווקא, בזכות מהשבי פידיפי! 1 כשלטי תאי עבודה וברמה 3, בזכות מחשבי פידיפי גדולים יותר ובעיקר, מערכות ואקס. לדיגיטל כ-30% מהשוק מזה 0 אותם "איים", כך התברר, אינם מסוגלים להתקשר זה לזה, או לרמות הגבוהות יותר. מפעל עשוי להחזיק במספר מכונות נשלטות מחשב לביצוע פעולות שונות, בתאי עבודה שונים. תא אחד יעסוק בהרכבת חלקים, תא אחר בריתוכם זה לזה, תא נוסף בצביעה ותא אחר -- יספק את חומרי הגלם מתוך מחסן אוטומטי. כל תא פועל כיום, במרבית המפעלים, כ"אי" עצמאי. הקישור ביניהם -- זו המשימה לשמה הופק צגא55ג8. דיגיטל פיתחה את התוכנה במקור עבור ג'נראל מוטורס, כדי לפתור בעיות מקומיות. לאחר שהוכיח המוצר את עצמו, החליטה לשווקו למפעלי ייצור אחרים. מטרתה הנוספת של דיגיטל היא ליצור ממשקי תוכנה אחידים לרמות 2 ו-3 -- ולקשרם אל רמה 4, רמת התיכנון. אם אכן יהפוך + שו55א8 למוצר תקני, תשחק התוכנה לידיה של דיגיטל, כיצרנית חומרה מועדפת. דיגיטל מתאמצת מאוד בימים אלה לעניין בתי תוכנה עצמאיים בפיתוח תוכ- נות שליטה שיקושרו למוצר החדש. ג'נראל מוטורס -- קובעת התקן !0-00000-0-]-/-/]/-]/]-7-7-7-7-7-7---- ל-א6 השפעה רבה על התעשייה כולה, לא רק בזכות שיתוף הפעולה עם דיגיטל בפרוייקט צ א855. חברת הענק תומכת מזה זמן רב בפיתוח פרוטוקולים לרישות מקומי ץגוא. עבור דיגיטל, זו כמעט "מכה מתחת לחגורה" שכן, :וא הופך לתקן בפני עצמו בזכות "הוותק" והוא מוצר הפועל בפילוסופיה שוגה לחלוטין מזו של צה שש55ג8. ?גוא "פתוחי יותר ומאפשר השתלבותם של יצרני חומרה ובתי תוכנה להם מוצרים קיימים הפועלים זה אנשי 6 יבמ מרוויחה מדץ גוא בזכות חוזקה היחסי ברמות 4 ו57 בחבילות התוכנה א60716 4105 וא החדשה. 2 - 200 משתמשים רשת גוא נתמכת בידי 200 לקוחות, חברות ייצור ענקיות, בארה"ב לבדה, ועוד 100 באי- רופה, כך נמסר לאחרונה. ל"א א₪55 כמה התקנות. ג'נראל מוטורס עצמה יישמה את המוצר החדש בעשרים מפעלי משנה שלה. מפעל פראט אנד וויטני, לייצור מנועי מטו- סים, התקין את התוכנה אף הוא וכמוהו מפעל פורד במישיגן. העתיד יאמר האם הצליחה דיגיטל במאמציה. = * 05: 6 165: 128 08: 1 05: 1 05: השימוש בכל אחד מהאקרנים הנ"ל נעשה בצורה הבאה: 6 סא ואטאגת1ה 606 וגם 84516 601.08.אא עוב- דים על אקרן כזה במקרה של 8557א. 4 1116 5116 7 כאשר משתמשים במסך זאשך בבייסיק או באקסטנדד בייסיק. אפשר להש- תמש גם בצבעים/ צורות וגם במספרים/אות- יות על ידי תאים (...85,86) סיבית גראפיקה מס יהיה =:1. 6 16 108 + (7 40 ,65314 65314(:2087)א795 = .1 א-5 כאשר א=0 כאשר 605 שווה ל-0 (צבעים ירוק 00 צהוב 01 650 ] כחול 10 אדום 1 לבן 00 6581 ] ירוק בהיר - 01 ורוד 10 כתום 1 51.16: 1110: 4 (7 תא .)65314 1א65314(:/02)א 11 - א .1 0 ₪א65475,1:0 1 א0: [,65477 01 .2 הדלקת הנקודות באקרן וקביעת גודלו. .3 נעשים על ידי הכתובות הללו:65478-65491 8 + (7 אג 6531404 65314/:2081) א 1 - א .1 6 + 128 128=6 כאשר 1=605 או שווה 0 כש-668 שווה 0. (ראה6 01116 116א86 ). 0 "6 :65474.0 ₪ אכ0: 65473.1 או .2 הדלקת הנקודות באקרן וקביעת גודלו .3 נעשים על ידי הכתובות הללו: ד" אנשים % ובוחשבים 7 פא ).65314 4:0 א א ןו ו 8-6 כדי שיהיה 1:=665 ושווה 0 כאשר 5) = [,65476 :8 65475,0:7008 :81 :65472.0 1 אס .2 6 דאס סא +(7 ןאג ).65314 -1א65314(:0) א 1 = א א (6=0 לירוק) (6=1 ללבן) 1 65473 :001 = 65475.1 :1 א כ₪5476,0:1% ]1 יו 111 אנ .דא 0 ץססואץ .א 2 שססואץ .דא 3 פססואץ ואג .65314.0 65314(:70%1) 1 = ה 128+64+6+(7 0 "א :654740 1 א65477,1:700 :זא 0 כא )65314 1א65314(:70) א = ה 128+64+16+6+(7 [,65473 :81א65474,0:702 א 1:00 65477 א 0 2 ואג ,65314 65314(:0081) א = ה + 0 :654751 א 65477,1:70 אע 1 256% :1116 [נ) (-ד5%) 4 זססואץ סאג 653140 65314(:001) אק = / 6++128+64+(7 0 "א 65475,1:0 :1 :654771 ₪ אכ סא התחלה רגילה ‏ | שורה | דוו = שורה 1 2 + שורה 2 ומסן 32+ שורה 2 2 3+ שורה 16 61 |510 + 1 0 7 קוד 5611 2 סיביות מודלק באותיות גדולות ולא מודלק באותיות קטנות. התחלה רגילה ו = שורה 1 0+ שורה 1 62| 1+ שורה 2 3261 + שורה 2 2 2 סיביות שורה 16 61 510+ שורה 16 2 2 ₪ ה אם סיבית=0 נקודה כבויה ואם = 1 היא דלוקה סא התחלה על פי | | שורה | וז6] 0+ שלב 3 שורה 1 62| 1+ 2+ : 3+ ו שורה 16 0+ שורה 16 2+ 8 אם סיב=0 נקודה כבויה ואם = 1 היא דלוקה 4 הקסוא | טורא שורה1 ₪1 | טור שורה1 072 טור א שורה 1 623 טור ג שורה 1 6032 טורפ שורה 1‏ |67 סיביות2/45 | טורפ שורה1 ₪2 | טור א שורה2 |67 טור שורה 2‏ 072 . | טור פע שורה 16 631] טורפ שורה 16 6032 לא להתחשב> א נקודה דלוקה/כבויה אנשים ₪ ונוחשבים 5 סא התחלה כנדרש | טור א שורה 1 |67 0 ו 0 טור א שורה 1 :60 1+ טור א שורה 1 6032 ו סיביות ור שו 12 | טורא שורה 1‏ 672 3+ טור שורה 2‏ |67 | 92ן+ טור שורה2 622 | גַפּן+ טורץ שורה16 [673 | 300+ טורץ שורה 16 6032 1 נקודה דלוקה/כבויר | צבע לא חשוב=א התחלה כנדרש ו | טור שורה1 6 | 40 ו | טור שורה 1‏ 6 | 1+ טור א שורה 03 | 2+ | טור א שורה1 6732 ו סיביות | טור8 שורה 1 00 2+ ו | טורפ שורה1 0 | 33+ ב טור ג שורה2 |67 | 38₪+ טור א שורה 2 5+ טור.1 שורה 16 6731 | 6142+ טור.] שורה16 6032 | 6143+ אש--- | נקודה דלוקה/כבויה לא חשוב=א התחלה כנדרש טור 1 שורות 4-1 טור1 שורות8-5 טור 1 שורות 12-9 סיביות 4 | טור 1 שורות 64-61 טור2 שורות 4-1 טור 64 שורות 60-57 טור 64 שורות 64-61 צבע 7-ו 0 +1 +2 +5 +6 +2 +3 ]6[ 0 7 ₪.. מ-ו- ש.י התחלה כנדרש ו טור1 שורות8-1 | 40 טור 1 שורות 16-9. ]ו טור1 שורות 24-17 |2) סיביות >- : 7 4 |טור1 שורות 15128-120+ טור2 שורות 8-1 )1+ ש 42 | טור 4 שורות 1022119-112+ טור 64 שורות 1023128-120+ 0 ל [6 6 [] שורה 7+א -- 1 שורה 6+א שורה 5+א שורה 4+א שורה 3+א שורה 2+א שורה 1+א שורהא ‏ --- 9 סא התחלה כנדרש טטור 1 | שורות 4-1 1+טור 1 | שורות 8-5 2 טור 1 | שורות 12-9 יבי [ ל ן-טור1 שרות 64-61 8 2ג+טור2 = שורות 4-1 0+ טור 64 = שורות 60-57 7 טור 64 שורות 64-61 4 | שורה ו1+א 4 שור א 7 ךפהה אנשים ₪ ונוחשבּים 56 1 סיביות. כל סיבית 5 . ] 66 6 וו טוא 2 סיביות. כל סיבית=4 טורים 6 2 סא 2 סיביות. כל סיבית=8 טורים. רבב 3 זא 4 סיביות. כל סיבית=4 טורים. 7 0 ] 6 4 זא 4 סיביות. כל סיבית=8 טורים. 0 6 : 3 = ו ו 5 תוכנ ית ] דוגמה: :6 +64 אכ |אעא 100 0 טא וו 51 א 120 471 א 0 130 1282 + (7 כ]א (65314)א ?)= 140 ,65314 +א00. 150 31 1024+32%31 10 1024= |א א 160 7 שא 70 אצ זאתא 180 0 60010 190 ת וו אנשים ומחשבים אני מעוניין !) לרכוש מספר גליונות קודמים של "אנשים ומחשבים" שבהם מידע על המחשבים "קומודור 64", "דראגון", 886, אטארי .1א800 ואת הגיליונות בהם הפינה - תכנות עצמי, 2) האם תוכלו לייעץ לי איזה מחשב בייתי רצוי לקנות במחיר לא מאוד גבוה. 3) האם כדאי לקנות מחשב בחו"ל? איזה סוג מתאים לישראל? האם עדיף מוניטור או טלוויזיה, באיזה גליונות ניתן למצוא תשובות לשאלות אלה? תודה רבה, גיורא פרנקל 4 לרכישת גליונות קודמים יש לפנות ישירות למערכת. בקשר לקניית מחשב - אין אנו מייעצים. קניית מחשב זוהי החלטה שתוכל לבצע בעזרת מידע שאותו תמצא בגליונות עתון זה. מבחינת המחיר כדאי לקנות בחו"ל - אך קיימת הבעיה של התמיכה והגיבוי. אם תחליט לקנות בחו"ל עליך לקנות מחשב שעובד על שיטת השידור .1ש, (זוהי שיטת השידור בארץ). מוניטור נותן תוצאות טובות יותר, אך עולה יותר -- טלוויזיה לרוב יש בבית. מקורא לקורא קושיות לאפל הנני קורא נאמן זה זמן רב. לפני כד3 חודשים רכשתי מחשב אישי מסוג אפל 11 סי. 3 שאלות נשארו לי עדיין ללא תשובה: 1. כיצד אני מפיק מסך בעל רזולוציה גבוהה מאוד א₪₪801.110 1116 א אד וטל 2. כיצד אני עושה שימוש בזיכרון המורחב? (128 ק'!) 3. כיצד אני מפיק את הצלילים של הסינטסייזר (בתוכנה)? אנדי קרויטורו, נתניה מוסיקה וגראפיקה בקומודור אני קורא קבוע של מגזין זה ונהנה רבות ממנו. ברשותי קומודור 64 ונתקלתי בבעייה. אני מבקש שתעזרו לי לפתור אותה. הבעיה היא זאת: יש לי תוכנית מסויימת בבייסיק, ואני מעוניין לחבר לה מנגינה, כך שבזמן הרצת התוכנית המוסיקה תופעל ותישמע. התוכנית בגרפיקה גבוהה. אבקש שתעזרו לי לפתור את הבעיה. האם אפשר לעשות זאת גם בסופר-בייסיק? אייל דבור, אשדוד וידידנו החדש -- אמסטראד חברת קומפטרייד הודיעה למערכת שהם היבו- אנים הבלעדיים של מחשבי סינקלייר והיבו- אנים הרשמיים של מחשב האמסטראד, בשיתוף עם חנויות באג ת"א וקרית המחשב חיפה. מועדון ביביסי עונה תשובה לסבריאל סטמקר מאעדוד, גיליון 20. על מנת לגלות מהי אורכה של תוכנית במחשב בי"בי"סי עליך לכתוב: "א" 60/1024 4ס-ססז) דומ אפשר לעשות "חילוק מסך", חלק ב ו =מסאו וחלק ב"2 +מסשו ע"י רוטינה בשפת מכונה, לדוגמא: במישחק שדו1=: פקודת ה" 0041 נמצאת בתוך 80006 למשול: אם לפני פקודת 6 -- 4-א ולאחר ה"0800-שם יש פקודה א 0044 ולאחר מכן משנים את ערך ה"א, אחרי ה" ססממסופחזור לערכו הקודם, דהיינו 4=א. פקודת ה"אודסועש קובעת את רוחב ההדפסה, לדוגמא: הדפס: 0 דועש 10 "61" זאוחק 20 0 6010 30 פקרדת 5₪שהיא כמר 644 ומחזירה את ערכי הרגיסטרים. בשימוש: חפש-א או 058 זשוחק נשמח לענות על שאלות נוספות בנוגע למחשב הבי"בי"סי. מועדון ביביסי, 053-30638 ושוב אמסטראד ברשותנו מחשב אמסטרד (מאוקטובר 74). בסקירה שערכתם על מחשב זה נפלו כמה טעויות (שכנראה נבעו מכך שהמחשב חדש ולא מוכר): 1) העריכה באמסטרד נוחה, היא אומנם שונה מזו של הקומודור 64 אך יש לציין אנשים ‏ )6 וממוחשבים ווההההההההההההההההההההה'ההההההההה.,.,,,,,, הררה שלאמסטרד מקש +60 שבעזרתו ניתן להעתיק לתוך השורה בה כותבים, כל תו אחר הנמצא על המסך, בכל שורה אחרת. 2) בסקירה הוזכר מצב עריכה שנכנסים אליו כאשר המחשב מגלה טעות בזמן ריצת התוכנית. למצב עריכה זה ניתן להיכנס בעזרת הפקודה 211 עוד לפני הרצת התוכנית. 3) לאמסטרד יש 8 אוקטבות ולא 3 כפי שצויין, כנראה שהכוונה היתה לערוצי צליל ואומנם לאמסטרד יש שלושה + רעש לבן. אורן ויורם יקותיאלי, קיראון > תודה על הארותיכם. כוונת המערכת היא להעיר את תשומת לב הקוראים לגבי התכונות החשובות ופשטות השימוש בהן; לשם כך הובאה הדוגמה עם מחשב הקומודור הידוע בפשטות הפעלתו ומכך יעילותו בנושא העריכה. איזה מחשב לקנות? אני כותב לכם מכתב זה כי ההורים שלי רוצים לקנות לי מחשב ביתי טוב. אני לומד על מחשב תואם, ואני רוצה לדעת איזה מחשב טוב בשבילי מהסוג הזה. בהתחלה כשרציתי מחשב חשבתי ישר על יבמ ואז הורי אמרו לי "זה עולה הרבה מאוד כסף". בסוף הגעתי להחלטה שאני רוצה מסוג תואם. ורציתי לקנות אותו מיד. אמי אמרה לי "חכה רגע, אני אלך לקנות לך עתון על מחשבים". אמי קנתה אותו -- אז שמעתי עליכם והחלטתי לשאול אתכם. אז מה לדעתם המחשב הטוב ולא עולה הרבה כסף? בתודה, איתי חוגי, מגדיאל 4 לרשותך עומדים סקירות מחשבים חדשים וישנים וסקרים נוספים למיניהם שאנו עושים, לפיהם רצוי לבחור מחשב שיענה על צרכיך העכשוויים והעתידיים. משוואות ריבועיות הייתי מעוניין לתקן את התוכנית שהתפרסמה בגיליון 19 בעמוד 18 בנושא "משוואות ריבועיות". כדי שהתוכנית תפעל תמיד רצוי לתקן שורה 80 ולהוסיף: 4**6- 412-כ 1.6 80 אוד 2-0 1 85 "למשוואה אין פיתרון ממשי" אזאץ 86 0 7 כך לא יווצר מצב של ביצוע פעולת שורש למספר שלילי, פעולה המלווה בהודעת שגיאה ועצירת התוכנית. אופיר גיל מודם תקשורת הייתי שמח אם תשובתכם תפורסם בגיליון הקרוב של אנשים ומחשבים במדור "זה עסקי". ברשותי מחשב אפל | אי והייתי רוצה לדעת מהו מודם תקשורת? מהם שימושיו ותפקידיו? מהם היישומים שלו? והאם האפשרויות שלי מוגבלות? על אילו נתונים עלי להתבסס בקנותי מכשיר זה והיכן ניתן לרוכשו בארץ? אלי כהן, תלדאביב > מודם הינו מתקן אלקטרוני המתרגם אותות בינאריים מהמחשב לגלים הניתנים להעברה בטלפון או בקוי נל"ן. משתמשים בו כדי להעביר נתונים בין מחשבים ומסופים. האפשרויות של תקשורת תלויות בדמיון ובכסף. למשל, עתה יש ניסויים בבנקים לחבר בתי עסק בעזרת מודם למחשבי הבנקים ולבצע הוראות ישירות מהמחשב שבעסק. בשעת הקנייה עליך להתבסס בעיקר על אמינות ונוחות. ישנם שני סוגי מודם עיקריים: הראשון כרטיס הנכנס למחשב והשני עומד בפני עצמו ומתחבר למחשב בנמל קלט/פלט (לרוב מטיפוס 58232). לכל אחד יתרונות וחסרונות. על כל מקרה, עליך לבדוק את כל המבחר המוצע לך. מחשב יד-שניה ברשותי מחשב מדגם ספקטרום וברצוני לרכוש מחשב משוכלל יותר ומכיוון שאין ברשותי את הכסף הדרוש למימון קניית המחשב, ברצוני לקנות מחשב יד-שניה. אשמח אם תענו לי: א. | האם מומלץ לקנות מחשב יד שניה? ב. | אם לא מומלץ -- מדוע? דרור יצחק, ראשל"צ > במידה ובאפשרותך לבדוק את המחשב במעבדה או אצל מומחה אחר -- מחשב יד שניה הינו פיתרון סביר בהחלט למצבף. לוגו לקומודור שש שמי עופר וורבלוד ולא מזמן רכשתי מחשב קומודור 64. בקשתי היא שתפרסמו מספר פוקים אשר יכולים לעזור בתיכנות משחקים. האם אתם יכולים להמליץ לי על ספר בשפת הלוגו לקומודור 64 בלי כונן? וורבלוד עופר 4 פוקים שימושיים מפורסמים ויפורסמו בכתבות שונות על הקומודור. קיימים ספרים המכילים תוכניות משחקים, לנוחיותך. 4 קיימת תוכנה הנקראת 6וזוץ 11-68 א/זד ("גרפיקת הצב") והינה הגרפיקה של שפת הלוגו. התוכנה משווקת על מחסנית (קרטריג') ומלווה בספר הדרכה. ניתן לרכוש תוכנה זאת אצל משווקי הקומודור או בחנויות תוכנה. גאולת הגני > אלי שאול מאשדוד הואיל למסור למערכת - עבורכם -- משתמשי מחשבי הג'ני קולור את כתובת החברה היכולה לענות על שאלות ובקשות שלכם: דוס וס 6 ע1/6ח86 ,1.10 פסוסזו1:160 1.0 ) 65061161 6080, 1100 כןא .61 51.5 124 6זו+עמזטכ טלפון: 5 (0629) טלקס: 06 377472 ולאילו הרוצים להרשם למועדון חברים של משתמשי הג'ני: ,קסז0) 3678 6ות6) זנוס]ס-) ]א מסוזו.א ,516 תה ומח16 231233 ו כןא .1 .35 67 מהתקחווזסא מסתרי הספקטרה ברשותי מחשב ספקטרה וידאו 328, * מאחורי המחשב בחלק התחתון ישנו מתג מיסתורי שעליו הכתובות 611-3/6114. מח תפקיד מתג זה וּלְמה הוא חיונִי? * האם מחשבים שלהם א8וא בייסיק כמו לספקטרה וידאו יתאימו הפוקים של ספקטרה ולהיפך? * כיצד אוכל להשתמש בשפות תכנות כשהמחשב פועל על בייסיק. (כיצד אוכל לעבור למצב שהמחשב יבין שפות אלו)? משה ולנסי, פתח"תקוה > כנראה שזהו מתג לערוץ וש בטלוויזיה. > ודאי שלא -- בגלל מפות הזיכרון השונות. 4 עליך לבדוק איזה שפות שמישות עם מחשב זה וכיצד החברה הנפיקה אותם (דיסקט, מחסנית?). כל שפה פועלת בדרך משלה. אנשים ₪ ונוחשבים תלאות הספקטרוס ברצוני לשאול: א האם יש דרך להקטין את התווים במחשב הספקטרום, וכך ליצור יותר תווים? א במודעות הפירסום של הספקטרום כתוב שאפשר לערבב את 8 הצבעים שלו, וכך ליצור צבעים חדשים. כיצד עושים זאת? ברצוני לענות על השאלה של: אלזרן רזזן, קרית אחוזה מגלזון 18. > במקלדת דקטרזניקס. יש שיפור ניכר ביחס למקלדת המחקים של הספקטרום. לדעתי הבעיה היחידה שתהיה לך בעתיד, היא עם המדבקות של המקלדת, היות שהן לא מחזיקות לנצח, ובחברת קומפטרייד המשווקת אותה, לא תוכל להשיג את המדבקות שונית (כיום) לחוד. אולי בעתיד תשווק החברה מדבקות לחוד. + תוכל לחבר כל כונן תקליטונים רגי? שמתחבר ל 5232 טורי, בצירוף עם 1 זאו של הספקטרום. אך זדבר זה לא כדאי, היות ואין תוכנה על דיסקטים רגילים. הערות מריוס קייזרמן, אשדוד ככלל, רמת העיתון גבוהה ולולא כמה פגמים הייתי יוצא מגדרי בתשבחות: 4 להיכן נעלמו כל התכניות לאפל? (מחשבשעשוע) בירחונים האחרונים התפרסמה תוכנית אחת והרמה שלה מתחת לפָנִי הים. 4 רבותי, עד שאתם עונים למכתב (אם בכלל) השולח כבר זקוק למקל הליכה. לאור הבצורת בתוכניות לאפל שלחנו אני וחברי תוכנית מכסחי השדים (בלי שום נסיון לחיקוי המשחק לקומודור) לפני 3 חדשים - אין קול ואין עונה! 4 אני מחזיק מחשב מיקררפרופסור 2. כל מי שזקוק לעזרה או עיצה יכול לפנות אלי (טל: 03-749215). מחשבים נפוצים פחות זוכים לסיקור ופירסום נרחב. מה עם הפרופסור שלי? מקווה שתגיבו על המכתב בכל דרג. שריג רייכרט, רמת-חן שריג היקר. אנו מקבלים עשרות משחקים בחודש וגם תור תוכניתכם יגיע. לגבי הפרופסור שלך, מדוע לא תשלח לנו מאמרים עליו? נפרסמס בשמחה! 5 הידי יר ה 74 נהול ציוד ותחזוקה כעזרת נוחעשוב ]₪ סתרון חדיראן: יום עיון "מיקרו מחשבים בחינוך -- עם הפנים לעתיד". מלון דניאל. 400 'מודים ומנהלים. אוכל לא מי יודע מה. חנוך רוזן. נחמד. =ם]. תערוכה. גני התערוכה. הרבה. מעניין. אנשים ומחשבים. דיפלומט. שני ימי עיון בנושאי בינה מלאכותית. אופיקס 85. תערוכת האגובר. 5 התמנו... פוינט 3 סערכות סידט בט"ס. קרפל ליפא 2 גבעת שמואל טל 770657 > עמיחי שפירא. ראש מינהל אבטחת איכות חטיבת תקשורת בפיברוניקס. עזב את = קולסו. יוסי רוסינק. מנהל סניף קדם בירושלים. משה אלון. מנכ"ל טמיר. במקום ג'ימי שוורצקופ. = יעקב ריבלין. מנהל שיווק ניקסדורף באלדור. מנכ"ל כלל ציוד היקפי לפני כן. 9 וטוה ) חהםזטקואסס6 חשושםה קוט מכריזה על מחשב ה- הראשון בישראל צוטט מפי ... ו המיד הת | ד"ר דוד בירן, יו"ר הוועדה המארגנת את =₪=!. "מחסור חמור בכוח אדם". עבר זוסמן. מנכ"ל חברת כוח האדסירוברט הלפ. "החברות בישראל מעדיפות עובדים אמריקניים וקנדים בזכות מוסר העבודה הגבוה שלהם. נייבא 100 עובדים השנה". = יעקב מרק. מנכ"ל סי. סי. אי. ישראל. "יש בישראל מומחי יוניקס. אין צורך לייבא ).<< מחר"ל;%=, - צבי ינאי. דובר יבמ, "יבמ ישראל מציעה תפריט מגוון של חוזי שירות וכל אחד רשאי לבחור לו את צורת ההתקשרות בטובה בעיניו." אוריאל לין. אסיפת אמצ"י. "שיטת המיסוי בישראל היא דגם של כל מה שלא צריך = > לעשות. בשלוש השנים האחרונות הוטלו 18 מסים חדשים." = אלי אלרואי. רב-שיח אנשים ומחשבים בנושאי יצוא תוכנה. "עלות כוח האדם 0 ה אין כל יתרון. יחסי. " סוכניס בלעדיים; קר ג זה אא רח' מונטיפיורי 10 ת"א טל 663721, 03-655244 | |מפיצים מורשים בוחבי האוצ טל-גע 4 - 0 אספקת עברו דירה .. וק 4 3 8 אצביזרי תקשורת 5 מחברים 6א8--א4אושד זז | מיקרוקד -לרמת השרון. 0 מ"ר. מסיבה. | 490702 = אנשים ומחשבים. לרח''פינסקר 64 תל אביב. 287560,280640 י. פי. אי. למלון פאלאס ברח' הירקון 277 תל אביב. !!4451 שקעים ותקעים 8 פינים (דגם סימנס) למסופים ולטלפרינטר תוצרת ז9ח1ז6!9086 ד(מ. גרמניה) באישור | פו, משרד התקשורת ומכון התקנים* הגנות נגד ברקים לנ"ל יָדַיעות למבזק הבא -- למגזין אנשים ומחשבים אישי, , הָמִדוְרָ המרכזי, רח' פינסקר 64 תל אביב. ת.ד. 33325 מיקהד-61350"- "1 > חי / % אנשים ‏ ₪ 66 ונוחשבים א-י-ר-ו-ע-י-ם ב-ע:ר-ל:ם לוח האירועים מורכב עפ"י מידע הזורם ממקורות שונים. בשבועון אנשים ומחשבים מתפרסם עידכון שבועי של האירועים. על המתעניין ליצור קשר ישירות עם הגורם העורך את הארוע, בהתאם לכתובות המצורפות, כדי לוודא אם אכן הארוע מתקיים במועדו במקום ואת סדרי הרשמה. הי 6 אש זטקה 00 .ץש 505,80585 יי - ,5 )+אהגק 5 0800 7, לצא זא 0005 61-א068 ספאה 5אשז9צ5 זא6>ץא: 8 06.0868-ַ10] 7008 05א1צז1600|קקה א1תהד א אם]ה 15-14אק ,אסא זט 5, זאג 58 5 07 .ז 150 שא 12122 3 א0,6א)אא[א + ,5 8 זפאסה 8א20/-2| א.4.0 הששז 18א1האזט 1 80א800,7א580א8)/060 )אא זאאא5זאן 005 006 ו 16, +60 16 זאטס 66 2 086₪ק60א851 = ₪ 0 16 )טקא 5 6008)שז 0818 ב 8, +40 06008 5% )"7222 8 אא[אק5 ץצ חס אפא 1, 6 0 (312) |שז 105א0אז50|₪ א5086א00 08 0160600 5-, 8>אטר 5 418 0.8.ק 0, ,07751 נא ₪ ז 18 8 אשז-1א₪ הח אדא |אטפ 408 ,4 9 8א85,7.0.80-א1ת )אזאסא 3-85א1ה אס1זהזפ 080ק 00 1/005ק =חאאז .אפזאך 4 6% 000א60, 5 זאסה זשאאאת 4 ,₪6 דאס 5, שא 9 0.8.ק 015108 אשזטקה600 1 מא.0א1א<5 א81|06 א10ז1א5000א אאשזזאץ 412 )+ 8 א אא8 4, שאטר 27| צאהא06.א,א סא 6, ₪שאש3 0 א0.80.ק צאההא=6.א 21 א!0א 5000- 1 (0221) )שז )אא זהאא6זאן 8 אש זטק 00 2 וא 6 0.8.ק 60 0ק סאד צא,אאסצ אשא %9, שאער 8 )6 61/58000א5 1 א8א18 א0-6 ₪4 )₪11 א10ז0סז0א א05510 8, 0008 88/ 6, טשאטר 0ל3 0.8.ק בב ביני 3, 126002 צא , 0 ₪08 זא00506א4א אאסשזשא 086 א850 7, סשאטצ 1 ₪ ה0ה6א1הא: 1680₪א608ז 00- בלל ולג ס[י-0-0 (312) א 58 - הא צא, 0008 1808 3, + טר אסז5;אץ 1899 0:17:58 )8א10זאא 66א + 8, +30 אסז9פםא ,1%06א 6 05א6א5-א60 אשז0ק008 0, 22099 08 + %6, צ+ 3 אשזמהא .א6ה)51ה 808 5' 81068064 08 8 א50 =א4| א8850)! 2211 0 א0 ,01880 6זא80 ז |4א10זאא 60 -85' א08שזא1 8 =8006א 1 1 שמש ז901 .א ו 4 א;808160,4א0א5 )606,060 . א%א5+א00 צ0)006א 8 א50 9, ז0008 אנשים ‏ ₪ ובוחשבים יי ,56,43,27,37,37,37,63,62,54,62,00,55,63,36 3, 0 2 = א 08 :"...055םק זאשאסה שאם..." וא1אק :8 פהזה :12 פהדט : דאשדך : באאסא 0 5 |0 =ז7ז₪0א :233,126 085ק :232,144 םאסק : זאשא :צ,א מאסק :גצ פהאשא :32600 םז 00 לאחר מכן יצטייר לפניך לוח המשחק שכולל מידע על אחוזי השודד בעל רגל אחת / חיכרט שריג זכייה שונים, שמות וגלגל הפירות שיסתובב ללא הרף עד שתלחץ ב 320 ₪070 :160 מטפסה :ז8₪ - טח = שת: וא1א] : פדטו על קליד הרווח (שורות 90-60). ₪ 6 ו זא : מפאמטא] : ואואק ומוד 0 = (סו זאז ‏ זז 320 " (טי, ₪5 ם] (ט) פטטאק" [א1אק : וא1שק זא : ההתאטא :;"|)וצשאם המשחק נכתב למחשב מיקררפרופסור 2. במשחק הימורים ידוע זה באם תלחץ על קליד הרווח, המחשב יבדוק את מצב הפירות וו ומע ב קה קז יוק דכ תינתן לך האפשרות להרויח מיליוני דולרים מבלי לצאת מפתח באותו רגע, יחשב את סכום הזכייה, ידווח לך על מצבך וייאפשר פא : זאוהק אשאזד "0" = 6% זו 330 חדרך! לך להמשיך בהֶימורים (שורות 390-180). יי שר ד "ם 1 1% 340 - מש 2 4 % : 68 .ל צנ |ן 5 עם תחילת המשחק יערוך המחשב את הצורות הגרפיות בטבלה, אזהרה -- לכל המכורים למשחקי מזלות משחק זה עלול לפגוע וט וטס 15 82180 שד" ז[א1א₪ : שטאםטאן] : זא1אק : זאוםץ אקווד 4 א גח / סז ]| 360 יקלוט את שמך, סכום הכסף שבידך וסכום ההימור (שורות בבריאותכם ! ₪002 0 ₪6 טטצ" וא61 = 6צא1 : זא1אק : זא1אק : ]ההאטא :;(7) 66% ;"!*! צפמסר 0 בהצלחה. סא : ]₪184 זאו : הח טצ :;" ' 4 וו : 7 : . 0 8ש 6₪05‏ 370 ("..שטאזזאםס סד ץמא צאא,דנטם אטח (ם) פפשאק" זא1א; : טפשטטא1 : זאנמק : זא1קק 0ב זו פאם : זא1<ק : זא1אק אשד "טש" = 65 15 :%א ז60 : (אאמסא שש ו 60 ₪080 .4 390 4+ + שא 0 ,2 5,247,|2,0,59,0,100,0,130,0,177,0,73,49,02,03,62,62,6 אזאט ‏ 400 + 1 אמא -1 , ,77 37,362 ,26,60,39,47,ד6,44,20,07,430,27,20,46,02,5 % טוא 2 ו + אשאה -2 ב,54,53,63,53,12,50,55,02,0,73,43,2,4,54 % + אקם - 3 - 6 ,,, ,4 60,36,06,093,36,44,06,44,44,00, 2 וע ו41 % ₪107 0610ב צם + א -4 37,54,55,35,62,5,5,3,2,46,04,54,53,54,62,0,62,54,62,54,04,05,00,62,5, 6,360 11%-ששוי אם= שאהאזקספ+ | אשקש -5 7 + 5 :,:. וש % אא 60 46,577 ,36,346 ,27,44,06,06,06,60,600,36,33,60,45,46, 7 6 | 420 % 5 הכאה % ₪ -7 , 7 67,/,07,07,02,53,55,53,62,63,62,54,543,53,52,46,53,45,35,4,3, % .₪4 816 צם סשזא1אק 4 | אשה -8 / 0 +44 אשק - 9 ,7 ,כל ,טל ,36,305 זה 400 0 = (63ש:140 = (110:₪62 = (70450:₪01,ו63ק אנם - 10 2 4 1 ב 186-451 8686ב 1 ד:1: -18068- 3-1 1: ב . 1 :13 מאזון :2 טאדש :"0 א 1 2 3 א" זא1אק :14 ההזה :1 האזש : זאשז :3 =אםוססה - 30 : 5 " טי צ / : , + סא הסטוה אס" זאזקק :11 מהדש :%שאאא;"-=ההא" זטקא1 :9 האזט :100 80808 :"0" = ₪8 40 ₪9 / 0 אפחז 2000 < ₪1 18 : זא1קק :₪1 = 1:80א;"" זטשא1 :"200092 - אהא) שטהה טסץ ספ צשא 0 8 - 5 - 7 2 , הקפה 232 הבארוהם ₪259 ו 0 סזםב :672 06% זא1שק 0 ₪008 :110 08908 :160 8ש₪09- 50 || | לק ז '06ה9' 58שאק" זא1אק : שפאםטא1 :9 פאז :1 ההזט :100 0808ב :140 מטפסב : אבה - 0 . 9+ 2 ז₪₪0 :90,70 סז 90,110 סד 130,110 סז 190,70 סז 90,70 דסושה : המסא :;"שסזם ם | ש | ₪ 0 סד 155,70 ד07שקה ]125,110 סד 5,70 - -- ----- ,גע+ץ זא (0)) אהאאע :3 =₪00/08 :1 + ₪2 % 61 פאא % זא 1‏ = (3::62 סד ג > ע אםץ - 70 1 מא , , 6 | ו 1 4 64 4 0 אשחהך 12 = 609 אמששק - 18 : זאשא :90 . ; 0 סזסבּ : דאשא :₪%00,90 זה ג%0] אאאפם :0 =אסוססה :3 סד 1 = ע אסץ- ספ ו / , ( זם ₪|קקא" זא1אק :3 פאז :7 מהאזט : דאשא :46,930 % 0 07 3 אאאע :5 סז 1 > ב אםסת ‏ 100 ו ד מז ₪9 ₪ () שו 7 אאטז5א :"צ=אשה אבש האאצוח ץצ שאט זא1אק אשחז 0 > 4 דשם 18 :ד86;"-זשש אטסצ 15 הבשח אסא" זטשא1 : זא1אק ‏ 110 0 0דס₪ :672 אהסא :;"...זאמד סאםץקה ד'אאט טטצ" זא1אק : מפאשטא1 : זא1קק אשחד סא < זשם 15 120 תת[ 0 070 :472 09 זא1אק : ₪2 בווהה:עה | 7ך 7ך שי : והוא צריך לענות עליהם ולבסוף מקבל גם דו"ח מפורט של אאטזשה 130 מַדָמה מורה / בטיה פדהצור ל אגחם :135,130 + 20 6 3 דג 2 אהאם :10,125 - 20 % 4 דה 1 שהאם :8 סד 1 = 6 אטק - 140 ו התרגילים, תשובות התלמיד והתשובות הרצויות + ציון כללי של 5 :50,180 + 20 % 40 זה 5 אגאם :125,150 + 20 % 40 זה 4 אבאם :10,150 - 20 4% 87 ב השיעור, ! / 9 0 יקה בכמה רמות קושי התוכנית נכתבה ליבמ פיסי ובשינויים קלים ניתן להתאימה לכ טפ" זא1אק :21 האז :16 ההוש :"פשאטע %סטג" זאנאק :10 ההזה :16 מהדט : 56אקשאז ‏ 150 זוהי תוכנית מחשב המדמה מורה למתמטיקה ב [ זמפעיל בייסי יקרוסופט. טאסם 70%" זא1אק :30 פאז :20 עבוש :"פטאסם 120%" וא1שק :9 ההז :20 ההזש :"פטאטם 5 הניתנות לבחירה ע"י המשתמש. המשתמש מקבל תרגילים שונים מחשב המפעיל בייסיק של מיק אמטז₪ : אמסא :"פטאסט 150%" זא1אק :20 מאזו :23 ההוש ו קצג ילים וקליטת תשובות במסן | %ו%)ו*:%י 260 (5(,8010.5(.8%)10.1)אה;, 05015 ו10) ו 5 א :;" משאה טסץ " דא1אץ : האמאטסא :;%שחאא זא1א : שפהפשא1 :;".אא" וגא 160 ו 0 א אהטדשה :"0080 שחד א1 9" וא6=1 : אמסא :;טמ+ זאז ‏ דוגא : ה רדר א 1 2 8 א" זא1אק :14 מהזה :1 טהדט : דאשז : שבחאאטא : זאשא :1500 סז 1 > 8 אסח ‏ 170 0 :"שעור מספר "+(518%00 ןונד ל 1 0 "כ--כ-כב-כה-==" 0107 101 בוו :2 פהדש גייס 0 1-1 א 40 ו 1 0 אשחד (1)] <‏ > (863 פא (763 < - > (42ק עאה (2)ת כ - > (0)1ק קן - 180 7 0 8 הצגה וקרימת נתרגים במטן תפרים | זוי 6 9 אשחד (1)] כ > (6)3] עאה (63ק = (0)2ק אם (3)%ץ < > (2)] סאה (6)2; = (1)ק 15 190 %-(410(00:041,1(ן)שא=)/ה)*נו)פאת זאו-ז 0 600₪:"הרגילים - בהשבו|"זא|אתוכ3,: צר רילק ולית 0 ,81 ןפוג )פאה אפ ו - 9 הונהחולט,? שדהסס: 00 0 אטוז (2)" <‏ > (6)3 סאה (%3א = כב)ץ 18 200 0 ךסו ל 5 מכ אד ללס ו ל = 420 40 (0)2 = (1)] 18 20 1 6 2 יק הקש בחירתו: נ )" ו 6ז0600) שכן ו 7 אד | = (61= 16 220 = הנ ו אוד 2 1 ו 2 (69? 00808 6)56 2550 טזסש אד 2 כ1)= ו 230 ו סב מאה 1-1 אן 10 ו ל מ הששתשטו 2 ו 7 כפוכי])מו %"38-7% א6%ז ₪3 מה 1-2 7 / 0 5999 וו 1 1 0 >= 80% אשהד 5 = ג1)] 1₪ 2600 5 0 ב ו 1 ל 06 פשאסם 368 טסצ" זא1אק : זא1א :"ווו2א משחז זט טטצ" זאומק : זאזאק 270 ו 8 אוד |-= פא הוה 18 ו הצגה ואלישת גחונים ג : זשם + סח = 10040 7 0% א זשפן ב פוה ו זאזאק :; זאנםק :"7" ופ ו . 1 המת סושי 1 ומרגולר חי : פד : ו ו ג ונמס : זא1 :00 ספ + ו / ו מה יש > ו 0 זשט טטצ" זא1אק : זא1אק :"₪828 וסא פזהמד,השהז ₪5 סאד ושט טטצ" ואוגשק + 0 : זאוהפוט יז =זהטס0 ונפ זונאק:ב-ש.גיז פורת - רמה קרש ו 0 1 0 600 :160 60808 :100 / 20 * ז86 + כמ = שח: זטזמק :"פטאסה 200 ו "7 סט שי 624 8 886ז,850 ₪6 זא'ספ" זא1== : זא1אק 1 ₪ 6-0 ו על 0 - : : : ו 6 :"...₪1807 שאס סא זטם טטצ" זאזהק : זאומ סוב 6 ב - 9 = שר ה אנשים ‏ +64 אנשים 6 שבים * וטחשבים ₪ 0 שש ירי סקר מחירי מחשבים וציוד היקפי מחירי רוב המיקרו מחשבים והציוד ההיקפי בירידה. תוצאות הסקר הודפסו כפי שנמסרו ע"י משווקי המחשבים למיניהם. * המחירים שקליים ואינם כוללים מע"מ מחיר גבוה מחיר נמוך מחשב 0-64 --.275,000 --.200,000 כונן --.299,000 --.220,000 רשמקול --.56,600 --.55,000 מדפסת 5801 --.254,100 --.254,000 מוט משחק קומודור --.7,500 --.6,300 מצג ירוק--סניר --.159,000 --.110,000 מצג ירוק--קוניק --.159,000 --.155,000 מצג צבעוני --.450,000 --.293,100 מחשבי אטרי 800)א --.200,000 --.190,000 כונן --.240,000 --.255,000 רשמקול --.36,000 --.35,000 מצג ירוק -- סניו --.145,000 --.110,000 מצג צבעוני -- סניך --.450,000 293,100.-- דראגון 32 --.220,000 --.200,000 כוגן --.370,000 --.360,000 מוט משחק --.15,000 --.15,000 מצג ירוק--סניו --.145,000 --.110,000 מצג צבעוני--סניון --.450,000 --.295,100 טבלת שרטוט --.220,000 --.220,000 מודם אסינכרוני --.150,000 --.150,000 דראגון 4 --.290,000 --.280,000 כונן --.370,000 --.560,000 מדפסת סיקושה 80100 --.250,000 --.250,000 מדפסת אדמט 100 --.450,000 --.580,000 6 אש ווח ם ספקטרום 48 כונן מוט משחק מצג ירוק--סניו מצג צבעוני--סניו ספקטרום + דיגיטל ריינבו 1008 (כולל 2 כוננים מקלדת ומוניטור) מדפסת 50 18 מדפסת 100 8! מצג ירוק מקלדת דיגיטל ריינבו 100 + מחיר גבוה --.200,000 --.250,000 --.45,000 --.159,000 --.450,000 500,000.-- מחיר גבוה (ב-8) מחיר נמוך 180,000.- 200,000.-- 45,000.-- 110,000.-- 295,000 .-- 0.000 מחיר נמוך (ב-6) (לפי ₪ער % 850--₪970') (כולל תקליט 10 מ"ב, מקלדת ומוניטור) אפל 2 אי כונן + מתאם מדפסת מצג ירוק סקר מחשבים מש דראגון 32 ק' דראגון 64 ק' ספקטרום 48 ק' טכסס אינסטרומנטס/וד שארפ 2731 קומודור 64 ויק:20 אטארי 800 9 0 מחיר גבוה 200 20 200 200 200 200 100 200 אַטארי 800 א (כולל טייפ) 600 מיקרופרופסור וו ג'ני קולור אפל וו 200 0ו 100 תואם אפל -- ווינר 48 ק' 300 * המחירים בדולרים אנשים / ונוחשבים ומשים מחיר נמוך 200 200 0ו 0 200 200 020 200 מ-ח>ש-ב-ש-ע> ₪- 1 4 8 :א צושמז 90 1 פצוה- 5 ז א 0 0 יי ו ו (0863ק :1-!|= (1 ) אה :5+ ]= (2) צה= 0 ו 0 (8)1,2 > (1,1)ם פז אשחז 1.,5(=50ז)ק =ן 0 (8₪)1,2 ו פז אשרוד 1,3(=1)ם =ן ו 2 | 61.13 פך אשחד 1.,5(=2)₪ -ן 0 | 00 פז אפחז 5-(3,ן])₪ 15 7 (002%) שמש= 1 עו ז 0 %)(" ", (5%%)006)- (5) + 16% ה ז00%>8 אשמזד (53)אם. (00%)אש 1 ₪ אשווד 78 שפד אן כ 7% 1:00:0-₪,.5-ז וה 0 ₪000₪: ((40)3ה:ק,00%) 1375 זאז3 1 (4,ז)ת 210 5ך=(,ך)ם 9 % = 70 1 דאטשוו 746 אא%אאלאא% הצגת תרגילים וקליטת פשובום במסד ₪2 %%>%+אאא%אלי ₪0 ₪ 7 21 אש 27 780 050 0 ו זאשא :300 סד 5=1 אס₪= 790 1 זאש ₪00 אא%אאאאאאא הצגת תרגילים וקליטת תשובות במסך 2 %א*א%א%אאאאי פ|89 8 ב 5 70 111 אק סדם :300 סד = חם= 0םם ת"א - שוקן 12 מיקוד 66063 טל. 037835252 1 דאשא 860 ₪ ירושלים טל, 02-247041/2 6 חיפה טל. 04527007 ₪ א%)%/א%א% הצגת תשרבות למסך 1 א%א%אאאאא* 870 / באר שבע טל. 057771052 6 נתניה טל. 053-35554 0 ו . אא%א%וא%א*א% הצגת טשובות למסז 2 ְ ואאצי 990 לרגו אבילר בע מ הרצליה טל. 052-597462 . 0 03 :2.0 *)א%אצאא% הצגם תשובות למטז 0 000 :10 נש תפס פסהל 0 0 11=1 מםסת 940 א כל זא 960 א*א%%+אאאא%א% רוטינת שגיאה אאואא)ואא%אא%' 70 (" ",15)פבא]הזם זאזאקוק,ככק אזה 00 סו / 5 דיסקט "51 . אש ו ג"בקשה לא הוקית"זא1מ:2, 2" מ ו 7 רו 8 דיסקט 7 1 ₪ אסדהשזסוז :7,090 אהסששסם אא 10| %אא%אאאא%אצ% טברושינה לקליטת שדות אא וצ' סכקנגון | (טור) (1)אהקי כסתסן (שורה) = (ש)אמש' 1040 8 | לניקוי ראש כונן מכל הסוגים ן ₪1 ) 1 + ) / (₪) 4 (1 א = 1 1 יו :א מזהסם.ן 110) (%0806008ע ₪86 1120 8070 אשד 0= (06)א₪ קן ושש₪]א] 9 120 | ו 0 8070 אשחז 13=לעש אן 30| ((008,1 10775 הלט ₪186 1170 אשד 2> פק)אש ₪[ 11090 ו 0 007 :0-1א0ס=1=511-1:060 וא אשחד 0><20סו פאה 75>לש 1 50ון 89 60+1:607א0=20א11=3411+1:0א צשחד (4452ק< םא פאה 0 ! 001 קיט לניקוי אנטי סטטי 0 סד80 אפחד (1ו) 19588 5] פפון| ו 41 דאפא 1200 ת"א - שוקן 12 מיקוד 3 טל. 037835252 ₪ ירושלים טל. 02-247041/2 6 חיפה טל. 047527007 6 באר שבע טל. 2 8 נתניה טל. 053-35554 6 ל 9 צליה טל. 0527557462 רגו א1?ל 7723 הליע 4 1220 ₪070 9 8% 18₪8א:2,311א 00076 ):1%= 0 0% : 0+1אס>=0אם 1250 1240 ₪11=411+1:607 0 ₪1 זאשא:(21₪ק+0%+₪0%500% הפחד " " (ק1ק)0% -10:1 סז 1=ק1ק אם= 12508 (208)3)+(0₪)02(,₪08)1ק שזהסס):(" ". :1 )10% אזם זא]אק:(1)ההח,(כ2)אהק 6זב06ס. 260 ((5)אה21607%0)00%,7 זא1אק:((600%+אש- אאטזשה 1270 אצאאצצ% טעינת ערכים לסברוטינה לקליטת השדות +%א%%++%צי 00כן 1 פצש30 1210 אנשים ₪ 2 ונוחשבים מ-ח-₪-ביע>ע= = 24 4 כך 1שז אס 1299 (11)% 3:07 כסקפן 1 דאא 10 ה" : (8מהם) 8.ו-9,60 מזמססו:"מהיר יחידה אחת הרא "+10ל)9קז וקלים ,"-₪₪8% " "."+"."-".".","ס"."ס"."ה"."4"."5"."6","7","ד"."ק","1" הזה 320ן ./ 0 - ו 501 1.6 :₪ אמשזשא 10 כו 0007₪ :"מה ערכם של :( 5+" עב יז "+ ו 5+" 2"-5ה סו 400 = 5+ 50181 1:1 | 1 %%או%אצֶ ציור מסגרת המסך %(%+%צ+אצצצי כמאן ,ו 1+ := (5 ]וו + א | 7 ₪ 8 60 7= (3 6 :7- (8מאטוו) א.-50= 41 0 :12 = 2 5 "ו"וזא1א: 1,79 6ז0600.::("-",78+6%א1הדפ דאזאי 0 | וס | ל 8 ו "ו"ז23,79:318 פזהסם:ן:("-",78)%שא:חזפ זא1תש::" "זא :ן 1 ו - | 1 2 סז 52: מםח 0פ: 8 (2 ,1-10 509 =.ו: 0412 514%= (1+5.1 01 וספ ו ל ב - 0 דחה ופד (00%)הע=ו - |" האנחן:1,79 6875):"|"זא1הק:1,ן הכ" 0 ו" ", (006)אם,]- 3 =) 00% ₪96 2030 סז₪0 אפטד 443 ו ₪ . , דהם)%דהסךה=;"/";(2,%זהם)%דהש|;"/":; (4,2,%דהכ): זא ו:2,ק 8 00=%ז 1420 , [ 2 0 ו 0/0 ו 6 0 אססם: ((3)אה, 100% זוא :7 חם ו :7- 5 +א6 12,501 שזמסם | 0 0 וו0.ו₪0:"השבונית - להרראת השבוך "זאזס :9.7 .ו 430 כ ₪ ו -. : 4 אוד 1440 ל . . 3 ו , 5 צ+++צצ+וצ% הצגם תשובות למסד | צ+ו+ווצוצו 0 ב ה 0% "תשובות לשעור מס 1"זאזאת:0,7 א0ם,2,50:00 6ז060 |:1560 הטפסס:5 ₪ ₪79 דאפות: (1) פוא 260580 סך 151 אס" 1460 אה" זא1אק:6,43 ₪ז000):"גורם ב" 8ז6,28:₪18 מומסס/:"גורם א" ז1₪אהו:6.14 מזמסם) : [ דאשא: (1+%?שא₪ פמשת:26 סך 1= = 1470 9 000₪: "חשובת התלמיד" זאזא::6,92 אזהש|:"הו: : / 1 דאשא: (₪₪0%41 00ק4:3 סז 151 אס= 1480 10 םד 154 מםץ וי ,"דעו ","יהושפט","תמר","נאווה","שלומית","עשהאל","יעקב","אברהם" הדשע 1470 ההז8+1,30:5 פדהסט|:ון,%41 זטנ[את:25,וום 06076 |:(30)1.1 זשזאץ:8+1.15 מזהטה | פפן ל ו ררהוי, להה ההרהר, תרצת ,רבקה ",רלה ו ר תל יפר םיהכ ג '*רמ3" ו)ם זא1,57:10+₪ מזהסם: ₪01.59 זאנפ ג1,42+₪ 6ז060.]:"="זא1אק:8+1,37 שזהשס|ג(2,ווו טמ סל ה ייר בייתי" ,"ישו 4 נסדם", דבו "רם", "ברבגם","גירלים","מהחיםי,"עפרוגדת"תפהתים"."אהורדים" מדסס 1500 ו =עא1 אשווד (1.,4)₪=(5.ן])א -] 10| ", "מפתתות","מתדדים", "מהברות","צבעים", "טושים","נירות","אגורות","שקלים".,"ספרים"."ח 1 דשא כו "ספרים","מטוסים","שקדים","ברמנים","פוסטרים","הולצות","תמונרת","קסטרת","מקליטים או190/10:21=210אתאז=210 0כו גלל התנהגות שובה ","לסירש הלימודימ ","לתהילת הלימודים ","ליום ההרלדת " הזהבע 51| ה על "+(1₪8₪)%א87+" מתוד 106 תרגילים .לכפן הציון הרוא %"+(8ש8186071+" ."=%באטח3 40| "ב מא זו א : כו א₪.20,60-1 מזמסס|:"עגיס נכו ואוד 0 אשווד = פס א 16 :9+ 51 ו %אאאאצאאאא הצגת מרגילימ וקליטת תפשובות במטז ? %וא)וגאוצי אווז:ה 150 9 אאא%אאצא% הצגת תשובות למטכים י ר 2 %א%(%ו%*ווא סלן שן " ד תמר ו ) ששדס - . 0 008 50| 0 גנ "תשובות לשעור מס "+(%001אז9 זאזאק:7,₪ 600 :2,330 שז00 :60| טפט :₪ ו 0 ₪ 0סס +"שע ור מספו + (₪)+ אד זאזחש: = ₪ז :7 0 156 1 ו0:₪, 81 1 סצוא א 61 סותא כ 2 בו ד )םיש 570 מ מז ₪:=1 אם- סצןי ₪6 ₪ זויוס 580 4+ 0 1 א (1) פופו )+ * 1+ תא זאז=% כפפן , מטסי' "+(ז8%0ז5+":" ז0.65:81%םס שזהסם) טן 1+ (26א 1+ עא) דא = 1500 (1 1 801% דו1חש: 01,120 ₪50981% .| אם -65, וס 05 0 + 926 (1 > + זו =1 > 16100 (1%41,2א580| דאנחס:(ו2, 9081801 | אש -65, 1+ טס 0 4/0 "שאלה מט "+(970%011+" :" זא1הח:5.58 שזהסם] 1620 (₪5001%01,3.| זאזא=: (1,3 )1.501% אם.65-1, 2+ 00075 2980 (68חופ )א ו-70,₪ 6ז00ס.|:"ל"+(ןק)פמה9+" היר "+(א)%הד5+" "+()25שח+" וט 1030 (1%)01.4א690) דאזה=:((0/58081%)1,4א5|-2,46+וס =דהסס)| אשד 136 15 2000 1 59019 1 :%ההשח8 דתי : > אס 15:00 ,3+.ום שזהסם ו 01,200 550828 |) והש "4098888" טפט זז 6+ 0 9 "?| א / ב . , זּ בא 5 והות 4 ב" 1 והלמי . 1 יו א א )סא דוו ד 1 1.0 01 :"048%" 10 + 0006 7,051 0.04 : "תשובת התוו ה 1+ (26א 13 + פאוא) דצו 1 8 0₪ס0ס:"תשובה רצויה"זא1אס:0,7 08ו5,40:00+ום שזמ6ס):(1.10ו2% זא אק : (8או5) 965-168 75מ00.ו: (1א)573%+" מתרכם גיתנו ל"+(1:+0%ה4+", "=פמאשטתם 660 , - [ בוצם 0 0 = 2 ,0-1 018 ₪8 ו ד (נ1א-א) + (1) פא זוא 1670 ל 1 (26 + (1) סצום ) דוה 1 160 אאצאאצצא הצגת ציון כולל א%א++אאאא' ספ 8 [א1אק: (שמאטופ)א6.ו-10,65 שדהסם |:"עוד "+(2א978%4+" ניתנו ל"+(1ק)פק/א=5המטחם 1470 0 תםוסם:"ציוו סופי" זאנת6,7:0 2,35:00:08 6ז1860:|000 מ טפט נפו 10 ו 7 1% :או ישעור מס' 1 :"זא1ה":5.61 שזהסס! / , / :₪6 " ' 4 = 2 4-1 + 1 אכ ₪ א / 1 9 . ש 1 : (פמאט9) 5 50-6,קו ש[הסס.ן|:"כמה "+(2%46ש8+" נשארר ל"+ כ 5בא+" ?"=%ממטוופ 1700 שעור מסי 2 0 לאד 0 8 65015 :הח זוא 0 : יינ 1 :8- (500805) אש 50-1 ,12 מזמסם] 1710 שווך פללי (משוצע שעהרים) "ץזאופ2,4 שד 5 . ו : --(50: 4 ₪ סכל , ו א %" 2) 4+" " =+מ+ט. ו = :7- (500₪08) א 50-1= (1) 0 :12= (2 )אמ 1720 נכונה על "+(פא8)1הד8+" מתוד 10 פרגילים ,הציוץ הרא 7 לת 10 00508 כ 1 1 : %מחווחם ז41% : (%ח! רופ + א 6 : . ₪ / 0 , / %5) :5 א:1=₪ 0 2 (2א+1א%)-א%=] 1740 4% 00508 :1-5 : % 5 בהציוז הוא %"+(א8%)710ז5+" ."=33050% ₪00 26 )2% , -- ה "גיל %, 5028 1: (ו) 4 ד9= (1.1,1) 50%2%ם 1 1750 בכונה על "+(מ1%8)%₪זפ5+" מתוד 5 תרגילים ]זהסם|:"ענית וו זצו1 == : (%₪חו5 + 6 60-1 ,= = 11 : 1=6ו מאטדשה אשחד (00000%8= 16 1760 0ם+ (" ", (09ם) א - (043=) 008-5781086 =9|ם 1780 סד60 אפחד (0863ם= (009 )מ | ש1 1778 0 200 : שדטבה התרה 5 תרגגלדם ,הציון הרא %"+ 5758210" ,."=8המט53 2400 . ו ו זוא : (פצו 0 + א= 1-₪ : "ע נית 9 3((:00008₪)כ00%,₪0)%ז100א זאזאק :7 א00)0 :7- (0%א500) אם12,50-1 פזמסם | 178 8 :309 סד 88=1 אםץ 1799 2 =>12006₪7 2410 0 0ז₪0 420י ייל ידא : :3/ (47+71וסמ) :"88%" טאזפט זאנאה: : ! ּ/ אמטד5 1800 130 30 %%ו+ו%% הצגם תרגילים וקליטת תשובות במסך 3 אאאצצאצאאי 1810 נא סז א זט 140 א 1020 . הש ) 0% |הל ;| 1 0 מ0050 1880 1-ו אסוז ((2.ז%)2%א650 1 הע= 1.13 +כשאם 4% 9 0008:"שעור מספר "+(%40אז5 ז18ק:3,33 שז0,7:!00 אסוסס 1840 ונ 1 410 10) סאה )ווה כ(2 ,5% ד) ד 1א) 0500 1850 אש1?: ה ו ו 0176 1369 אאט זה לו ננ100+נן)סשאח) )א 1) םתח דאת1=א 170 ; ו%סם )= זז :5 צ = וא 1 >% , 1+ 26 (1) פא דצו = 100 ו -4 וד "שאלה מט "+(%4/1אזַ5+" 0 ןג מסד טיום +1*1%י אלה מס ( 5+" :" [א5,56:518 שזהסם| 1900 > (808ש9) א ו-70 ,8 שזהס ן:"ל"+(1) 6+" היר "+(א97860+" "+(702%)0+","=%מתטמם סן19 ל -- 10 .01.1+9 150015 :וו זוז : 1 ו 2 אנשים 62 ומחש 2 6 ונוחשבים - 0 הוספת פקודות לקומודור 64 / שיגל נךזאב כדי להוסיף פקודות לבייסיק, המחשב חייב לדעת על קיומן. לשם כך צריך לשנות וקטור שיודיע למחשב על הפקודות שנוספו. הווקטור הטוב ביותר לשימוש זה הוא 776-777 (8308-8309) שמצביע על הכתובת %784 שאליה הולך המחשב בכל פעם שה נתקל בתו שהוקש. המחשב בודק אם התו הוא פקודה או חלק ממנה ומבצע אותה. אם התו אינו פקודה תופיע הודעת שגיאה מתאימה. כשנרצה להוסיף פקודה כלשהי פשוט "נסדר" את המחשב ע"י שינוי הווקטור לכתובת אחרת ששם ייבדק אם וא הפקודה החדשה נכתבה. אם הפקודה נכתבה המחשב ייבצע אותה ולאחר מכן יילך לכתובת 5784 כדי להודיע על ביצוע הפקודה. "וצו יי זוז זי "₪1 ₪ . ו ידאוו ו 9 8 ו 00 ה ו וו | ו וטוט ו ו אם היא לא נכתבה המחשב יילך לכתובת 84767 ויבדוק אם נכתבו הפקודות הרגילות של הבייסיק. כדי לבדוק אם הפקודה נכתבה עלינו להשתמש בשיגרה ששמה ו. שגרה זו נמצאת בזיכרון באזור שבין 138 לבין 115. השגרה קוראת תו אחר תו את הנתונים שנכתבו למחשב ומאכסנת אותם באוגר (אקומולטור). ע"י שליחת המחשב לשיגרה ניתן לדעת איזו פקודה נכתבה. התוכנית הבאה תדגים כיצד להוסיף פקודות. העתק אותה למחשב והרץ אותה. אם יש ברשותך נוטר (מוניטור) העתק את הגירסה השנייה והרץ ע'"י כתובת 49152 8צ8. לאחר ההרצה הקש ₪8. אם פעלת לפי ההוראות -- התווים על המסך יהפכו לתווים הנגדיים להם. א866 דן 086ד8:! +,80-%) אד5 8; 31 6035 1*ו ץצונ ו 8 6637 א, טס שאס0ס; 06 6כ%צ א1נ שח ?7 06 60038 8 %6 סז | ססמו 6 16 66 66 6638 ,77 6שאסקו 8 סז 566 2080 6 אס 66 ₪5 0630 אאטדפה: 8 סז 8 שאנ1השיססו 8 חס 68 69 0636 8 ₪ ד6ט: 6 8%8 אן, 1 86 = טס 0646 83 סז 8=60 16: 6 סז אמטדשת: פדא 0 6042 "ש* סז ₪ 6א01ק000: 7 0070 *6"-8 א1: 3 ,8 ,141 ,198 ,168 ,3 ,8 ,141 ,11 ,169 אדהם 16 6 סז 80606 600! 3 ,846 ,64 ,261 ,4 ,2346 ,6 ,15| ,38 ,936 הזהאם ₪6 8 ₪ 067: 3 ,840 ,83 ,301 ,₪ ,15| ,38 ,167 ,831 ,76 הזהם 36 *5* סז ₪ שא[משיסס: 8 ,167 ,₪88 ,76 ,98| ,39 ,38 ,167 ,831 ,76 הזאם 40 1 8070 *"8="5 א1; 7 ,258 ,133 ,4 ,189 ,251 ,34| ,0 ,166 ,60 אזהם 56 6 סז 8006 200 8 ,236 ,₪47 ,208 ,200 ,251 ,145 ,188 ,73 ,251 אזהם 60 0 שפד 0070ו .2 ,96 ,239 ,268 ,8 ,201 ,258 ,165 אזהם 76 6 סד 160 6? סד |>081= 806 + 0 א 8+א-אוה 6600 90 6 0% 2 8+ ש6אסט 166 6 שו אש 2 1 זאש שגו , שופויאזהם 1% אסאאש"זהואק משחד 87983<>%א =1 180 , 8 5785 136 866%א0פ והסק= אהחס דשט: , א זו 86א6ששא: 0 < ו ל > 5 0 | /2 / [ י יו ( -/2.. / | הלל . | - ה" 4. .40% 0 6 אנשים ‏ +96 ונוחשבים +8 8 +6 "3 03 0 ו 1017 7 103 3+ 14001 7 14007 4 ב 0+ 8 4 46 צ,ג%8) 0+ 8 מדב 8 מזם א ₪4 50 לט | שפנ 18 שיזס 50 שחנ אפ שי אס צםם אזפם יי זפ יי 3 3 3 0 7 5 ₪7 08 7 08 8 5% 3 73 34 40 [33 7 73 3 03 0 7 4 06 ₪8 "8 4 66 8 6 6 שמ ו ב 5 07 ה 08 6 16 18| 14 117 18 ₪106 01 1 4 0-7 [-) 0-8 660 00 31 3 קשרי מחשבים = יצירת קשר. שלחתי לך 5 דיסקטים בהם יש 3 שפות ו-2 ריקים לאחר שצילצתַ אלי כאשר רציתי את הפיק והפוק. נא התקשר אליי. אורן, מאשדוד, 2. מעוניין ליצור קשר עם אנשים רציניים בעלי מחשב רדיו-שק צבעוני (6'00/0)) לשם החלפת מידע, ספרוּת ותוכנה. להתקשר לאלכס 7 (אחרי הצהריים). מעוניין ליצור קשר עם בעלי קומודור 64 עם כונן דיסקטים -- תוכניות רק בשפת מכונה, מעולים, בגרפיקה גבוהה. שמוליק יורמן, נתניה, 3 אר 053-92834. מעוניין בקשר עם בעלי אפל ותואמיו, רצוי בירושלים. מוטי שראבי משעול היערה 4, חורש רמות ירושלים, 02-875708. תוכנה: מכירה/קניה/החלפה ספקטרום למכירה או החלפה תוכניות בשפת מכונה -- הוביט, שח-מט, סימולציית טיסה, טאווא 6וא /וא, פולשים מהחלל, הורס עושה סקי, ועוד... תמורת משחקים אחרים על גבי קלטות. מעוניין במיוחד בתוכנית א(%0א/? תומר 065-73004 (9:15 בערב !). למכירה והחלפה: תוכנות לקומודור 64, משחקי הרפתקאות גראפיים, שפות, ומשחקים מדליקים. רועי 03-720137. מעוניין לקנות תוכנה על רמה גבוהה לתואם אפל. מעוניין בעיקר בשפות (פסקל, פורט וכו'). מוכן להציע שווה ערך עבור כל תוכנה מתאימה. ת.ד. 6 ב"ש 84191. לדראגון 32/64 שפות, דיבור, משחקים, הרפתקאות, מוסיקה, תוכנות חשיבה ועוד... מבצע ! רכוש חמש תוכנות וקבל שש! החלפה/מכירה חוברות וספרים לדרגון. מעוניין ללמוד בייסיק ברמה טובה? פנה אלי! אופיר 8,, לאפל ! + ! להחלפה/מכירה: קומפיילרים לבייסיק, פסקל, לוגו (ללא א /67), 116111 סד 1וא51, תוכניות ליצירת מוזיקה וגראפיקה, מערכת הפעלה מהירה ומשחקים משוכללים, ועוד. עופר ברטר, השר-משה 77, רמת-גן, 03-749686. מעוניין להחליף או למכור במחיר סביר, תוכנות על-גבי דיסקטים למחשב אטארי 1.800א. (יש לי מעל 200 ! ! תוכנות, גם לימודיות). ברשותי המשחקים החדשים ביותר! ! ! דויד, רח' רזיאל 8 רמת-הנשיא, בת"ים, 03-514176. מעוניין להחליף ולמכור משחקים בשפת מכונה לדראגון. מעוניין בעיקר בהרפתקאות גראפיות. מעוניין גם ברשימת הפיקים והפוקים של הדרגון תמורת שלושה משחקים בשפת מכונה. אבי גרצמן, אחד-העם 48, פ"ת 49507, 03-908097. גא"ט סא"ט ווילי. בידי קוד אשר ממשיך את המשחק ללא פסילה אחת. תמורת 5 דולר תקבל זאת. צלצל לתיאום משלוח המכתב. נ.ב. -- מיועד לבעלי ספקטרום 48 ק' בלבד. 04-988659: כל מי שרוצה את הפיק והפוק למחשב אפל שישלח אלי את כתובתו + 1500 שקל. אורן אורבך, רח' דקר 6, ת.ד. 6751, אשדוד 77121. קל 5:ל-0 יי מעוניין בשפות מחשב כגון לוגו, קומפיילר או בכונן דיסקטים וקרטריג' + 1011. כמו כן מעוניין לקנות תוכניות, משחקים, רשימת הפיקים י והפוקים. איתמר שגיא 052-23443 (בשעות הערב 0 -- 22.00), מעוניין למכור ספר "רעיון היכרות עם דרארגון 4 של יוסף רוטמן, במחיר 7500 שקל, ומעוניין להחליף תוכנות למחשב אפל 11+ גיא סגל אשדוד 055-42815, מעוניין למכור/להחליף תוכנות לדראגון 64/32 על גבי קלטות או תקליטונים. מתוך מכחר של 0 תוכגות, מהטובות והחדשות ביותר של הדראגון: עסקיות, לומדה ומשחקים, כולן באסמבלר. אורי אלוני 04-935392. מעוניין בתוכנות יישומיות, לתואם אפל להעתקה תמורת סכום סביר. מעוניין במיוחד במחוללי יישומים שונים, במעבדי תמלילים ובדפי חישוב אלקטרוני. קובי תדמור, באר-אורה 8, ר"ג 52273, 4 למכירה או החלפה משחקים על גבי תקליטונים לאטארי ,600/800%1 כמו כן גם 111611 2. עידו דדר 03-455053. ברשותי תוכנות ומשחקים רבים למחשבי אפל ותואמיו. מעוניין להחליף. אוהד פרי קיבוץ רוחמה, ד.נ. חוף-אשקלון 79180, 051-44348. מעוניין להחליף או למכור תוכניות לספקטרום 8 ק'. עדיפות תינתן לתושבי גבעתיים, תל-אביב והסביבה. נעם 03-310021 (בשעות אחה"צ). ברצוני לקנות כרטיס 80 טור במחיר סביר. כמו כן מעוניין להחליף משחקים ותוכנות לאפל. אורן 2 למכירה תוכנית למחשבי אטארי המעתיקה קרטרידג'ים לקסטות ודיסקטים. לפרטים: טל 7. מעוניין למכור ו/או להחליף תוכניות בשפת מכונה לדראגון 32. כל הקונה 10 תוכניות מקכל אחת חינם. מעוניין גם לקבל את רשימת הפוק של הדראגון. תמיר חטיבה 053-96244. מעוניין בסכימה חשמלית של מחשב אישי תמורת מחיר סביר. אייל 03-761397. מעוניין לקנות משחקים ברמה גבוהה לאטארי. גולן זבידה, הכרמל 62, פנימית אורים, קרית טבעון 32000. בעל קומודור 64 מעוניין להחליף תוכנות ומשחקים. מעוניין להתקשר עם ילדים מחיפה. יש לי בערך 200 משחקים ותוכנות. מחליף תוכנות לטייפ. דרך הים, חיפה, 04-80291. למכירה/החלפה 140 משחקים מלהיבים של אטארי ע"ג תקליטונים וקלטות, כל משחק 85. משחקים, סימולציות, עסקיים, לימודים, הרפתקאות, גרפיקה מעולה של אטארי (עדיפות לתקליטונים). דני גולן, אילת, 059-73578. מעוניין בתכניות לימודיות לילדים במיוחד לוח הכפל וחשבון לאטארי .%1א800 מעוניין גס ב" ]20% אא/1 ובמשחקים תלת מימדיים וברמה גבוהה. רצוי על דיסקטים. יוסי 02-861372. מעוניין להחליף או למכור בזיל הזול משחקים לספקטרום 48/16 ק". מחיר כל משחק בין 0 בין שקלים. ארז ויסברד, החרמון 15, בת-ים 59647, 03-592502. אנשים ‏ :6 ונחשבים > מעוניין להחליף ת לקומודור 64 ב 1 ביתיות כלשהן. אוהד נבון, ת.ד. 557 כרמיאל, או משעול החצב 26/26, 04-989691 רה למשחקים או ת > מעניין למכור, לקנות, להחליף תוכנה לאפל וו שאול, ת.ד. 9216 באר-שבע |8419 + מבחר תוכנות מגוון מהחדשות ביותר עבור מחשב ספקטרום. ברשותי משחקים רבים ותוכנות עסקיות. מעוניין להחליף או למכור (מעוניין בדחיפות בתוכנה א/א ש/ ₪1). יהודה 4 * להחלפה או למכירה משחקים ל-ויק 20. אמנון, 2-06 = למכירה: טייפ דיגיטלי לויק 20 + משחקים (מחסניות וג'וידסטיק. 2) משחקים ל-אפל //אי (דיסקטים). ניר כהן 02-430604, = למכירה או החלפה: משחק ₪ 1- ₪6 למחשבי אטארי. טל, 052-35014. *+ מעניין להחליף תוכניות לספקטרום 48 ק'. אייל לוין, חפץ חיים 20, פ"ת 49350, 03-906563. > בעל קומודור 64 + כונן + 529 משחקים מעגיין למוכרו ב-8350 עם כל הציוד, או להחליפו בעד יבמ פיסי 2 + כוננים. כמו כן נותן משחקי קומודור לצורך רכישת חכרים. אמיר זומר 4 (לא בשבת). = מעוניין לקבל את טכלת ה-%ץ% של הקומודור 64 בתמורה אתן משחקים ותוכנות יפות ונדירות. עופר 04-740354 (בשעות הערב) = ברשותנו תוכנה חדשה ומלהיכה לקומודור 64 על גבי כונן ריסקטים וגם על טייפ, להחלפה או קניה. אבי 053-34656 או עופר 051-12950. = למכירה לאפל פורטרן 77 ! לוגו, פסקאל, תמונות, קומפיילרים, מעבדי תמלילים, גליונות אלקטרוניים גם בעברית ! ! אפל יוטיליטיס, תוכנות להכנסה והוצאה של משחק מתוך הקובץ של 12008 אי צו1 תוכנות גרפיות. פרוקופל רונן 063-14717. > מעוניין למכור או להחליף תוכניות ומשחקים לאטארי .%1א800 בקלטות. אודי ת.ר. 21263, ת"א 622 03-457513. > קומודור 64. מעוניין להחליף משחקים ותוכנות עדיף על דיסקטים. בני רייך 04-719777. = לספקטרום. תוכנית לחישוב משכורות 50 עובדים לחודש, אפשרות מנטו, רולרים ותוספת יוקר, טופס 126 אוטומטי בסוף שנה. אפשר במרפסת מחיר נמוך. בן-ציון פריד 01-711193 (לא בשבת) קומודור 64. מעוניין להחליף/למכור תוכנות ומשחקים וכן מעוניין בשפת קובול על טייפ בלבד. ניר, חולון, 03-846168. מעוניין להחליף תוכניות לקומודור 64 או למכור כל תכנית ב-51.5. איתן עדשה, אלי סיני ד"נ חוף עזה 051-29666. מעוניין ברשימת הפוקים של הדראגון 32. אורי אייל, ת.ד. 1055, אילת 234/2, 1055, 059-76683 = דראגון 31/64. לקבלת רשימה מעודכנת של יותר מ-200 תוכניות באסמבלר (משחקיס, שפות, עברית וכדומה) שלחו מעטפה מבויילת (כל הקונה תוכניות באסמבלר מקכל תוכניות בייסיק). יעקב לרר הנרייטה סולר 26, פ"ת (4953, 03-907763. 4 07 ספקטרום. כל המעוניין לקנות קסטת תוכנה הכוללת תוכניות כגון: פאק-מאן, 10/41 + 1 6וא ורס אווא ישלח 850. זוהר קליין, בי"ס חקלאי עיינות, דואר עיינות 70490, 39, ברשותי תוכנות חדישות ביותר למחשבי אטארי .וא באסמבלר (על קלטות בלבד). אם הינך מעוניין, צלצל -- אשר, 052-454816. מעוניין למכור את התוכניות וא א-8 .81 ו- 0560 > 0 1 א לקומודור ולאטארי ב- 0 כל אחת. אסף 03-997090. מעוניין להחליף תוכנות של משחקים או תוכנות עבודה למחשב אפל ]1 +. נא למהר. גיא סגל, דקר 54, אשדוד 77513, 055-42815. מעוניין למכור/להחליף תוכניות לספקטרום כל אחת 1000-600 ש' על כל חמש אחת חינם ! אסף 0.,. למכירה משחק אטארי, + שש קסטות משוכללות שלשה מוטות היגוי. מעוניין להחליף תוכניות לאטארי .800%1. ברשותי כ-100 תוכניות ע"ג קלטות/דיסקטים. להחלפה דיסקטים 5.25 ליבמ, אסבמלר, פסקאל, תמורת תוכניות לאטארי. ישי 8,. ויק"20. מעוניין במעבד תמלילים? בגליון אלקטרוני? מדמה-טיסה? מסך 40*24, בשפות: אדאסא, דס.ווש, ‏ ווסוץ, .אש? כרטיסים מפוצחים (פאק-מן, 61071.1 א)? להחליף/למכור. כתוב לרשימה מלאה. איתן מ. ת.ד. 97, ערד 80750. מעוניין להחליף משחקים לדרגון 32 בשפת מכונה. ברשותי מעל 150 תוכנות ומשחקים. איל 4.,. ספקטרום. מעוניין בז.4861 1150177 כולל הוראות. כמו כן מעוניין בדיסאסמבלר 8א0)!א. ברשותי תכניות מגוונות. גל אדלר 04-733055. להחלפה משחקים של מחשב אטארי .1א800 בשפת מכונה. צפריר פייר, כפר סאלד, 12,,. ברשותי המשחקים הבאים למחשבי אטארי ,1א - (סינטיסייזר דיבור) !א.5.1., +11-510, 8 000 א וא ורבים נוספים. אשר, 6. ספקטרום. מעוניין להחליף או לקנות משחקים בשפת מכונה. מעוניין בעיקר במשחקים: *מוסדפאא.וץ 1.6א6-טץ ש.ו1=-צ ומשחקי הרפתקאות. מריוס קייזרמן, הרב קוק 282/26, אשדוד. * ספקטרום. מעונין בתכניות מקצועיות המותאמות למיקרו כונן וכן בתוכנה המעתיקה מקלטות למיקרו כונן. ברשותי מספר רב של תוכנות שונות. מאיר רז 03-246768. > מעוניין להחליף משחקים לתואמי אפל 11+. עידו גרין, צנובר 1, ת.ד. 2439, נוה מונוסון, 60986. = לקומודור למכירה/החלפה משחקים מעולים בקלטות: גוסט-באסטרס, סמולייטד פלייט, א וא- שט וא, אסאא.?, פורט-אפוקליפס, תוכנת דיבור משוכללת לשילוב בתוכנית בייסיק, ועוד. שפות: פורט', פסקל, לוגו, וכן סופר-בייסיק. דוד 42, > מעניין בחוברות ישנות של +. תמורת שווה ערך. שלמה 03-878713. 08 מעוניין להחליף תוכנות למחשב. אפל 11 ברשותי תוכנות עבודה ומשחקים כמו מעבד תמלילים, תוכנית לשמירת נתונים ומשחיקם כמו אולימפיאדה והרפתקאות. גיא סגל 055-42815. מעוניין לקנות כונן לקומודור 64. כמו כן מעוניין להחליף משחקים. ברשותי המשחקים שהופיעו בחוברת "אנשים ומחשבים" האחרונה. חן רוזן, מושבת כנרת, ד.ג. עמק הירדןר 15105, 7,, מעוניינים בהחלפת תוכנות עם בעלי קומודור 64. המעוניינים יפנו ל: אילן 08-473821, או ל: אסף זלטקיס אייזנכרג 11, רחובות 76291. ברשותי תוכנות גרפיקה שונות, מעבד תמלילים דו-לשוני, תוכנות, משחקים, הרפתקאות "פעולה" למחשב אפל |1+. ברצוני להחליפם. גיא סגל מ חדש! !! למכירה הסבה לעברית למחשבי קסיו 0 ו-1000-:1 באמצעות תוכנה. לפרטים נוספים: יובל חג'ג', נוה זית 48, לוד 71390, 4,. מעוניין להחליף/למכור תוכנה למחשב ביביסי 8 ברשותי כ-150 תוכנות כולל משחקים חדישים ביותר וכן מעוניין בספר לימוד שפת מכונה וכן מעוניין להקים מועדון ביביסי באשדוד. סבריאל סטמקר, 055-33242. למכירה לטי.אי. ספרים ומשחקים בבייסיק ובבייסיק מורחב במחירי מבצע, כל הקונה מעל שלושה משחקים יקבל משחק נוסף חינם. אבי, אלי כהן 26, בת-ים, 03-895105. מעוניין בתוכנית חסימה לתוכניות אפל. עופר גורן, אשל הנשיא, ד.נ. הנגב 85310, 057-420262. חומרה : מכירה/קניה/החלפה מעוניין בידית היגוי ותוכניות לימוד כגון אנגלית, חשבון ושפות תיכנות למחשב דראגון 32. שאול אליאסי 03-944385. שרפ 127700 64 ק' + טייפ פנימי + תוכנה רבה + ספרים + הדרכה. איל זילברברג, שפירא 16 ראשל"צ, 03-951740. למכירה ספקטרום 48 ק' + שני אינטרפייסים + ג'ויסטיק + משחקים רבים + תוכנה עיסקית. לפרטים: מאיר, 04-988659. למכירה עקב נסיעה. לבעלי אפל ותואמיו. חדש באריזה. מאוורר 850. כרטיסי .41 .16/1 08184+ 0% או 550 ₪ מודולטור 828. הזדמנות בלתי חוזרת. עידו 03-642386. מעוניין בטלוויזיה צבעונית או שחור-לכן או במוניטור "16-"12. מעוניין בקרטרידג'ים לאסמבלר, ולמעבד תמלילים עברי-אנגלי, ובתוכנית טורבו לטייפ עבור קומודור 64. צמח ראובן, מעונות סגל 5/4 הטכניון, חיפה 32000, 4, 04-510379, למכירה או החלפה במדפסת אטארי 400 + תוספות. לפרטים: טל, 052-35014. למכירה טקסס אינסטרומנטס /11994. באריזה מקורית + בייסיק מורחב + קרטרידג' ניהול משק בית + ניהול תיקיה אישית + 2 מוטות היגוי + כבל לטייפ + ספרות גרחבת. מחיר מפתיע. הראל 1 (אחה"צ). אנשים ‏ ₪ וטחשבים מעוניין לקנות כונן לאטארי + חיבור למחשב + משחק הכדורסל של אטארי בין ד"ר ג'יי ולארי בירד. שמעון, קרית שמונה, 067-42777. למכירה טקסס אינסטרומנטס א /11994 + בייסיק מורחב + משחקים רבים + ספרים וחוברות + חיבורים לטייפ + קסטה ללימוד בייסיק. רן תמיר, 5 למכירה ספקטרום 48 ק', + שני אינטרפיס + ג'ויסטיק + 250 משחקים + תוכנה עיסקית %420. המחשב חדש. מאיר, 04-988659. למכירה מחשב גולדן 11 + כונן. כמעט חדש, במצב טוב מאוד. בהזרמנות! אל תחמיצו. אמיר ליבוביץ אשטרום 34, ת.ד. 127, מעלה אפרים, ד.ג. בקעת הירדן, 02-941397. חייב להימכר אטארי .600%1 חדש! + משחקים ותוכנות. 100,000 שקל. ארז 02-418651. מעוניין לרכוש מחשב מקינטוש מיד-שניה. כמו כן מוכן לסייע בהתאמת תוכנות המקינטוש לצרכי המשתמש. לפנות בכתב, ולציין טלפון להתקשרות. רוני ליפשיץ, ת.ד. 235, גבעת זאב 90917. למכירה מחשב טקסס אינסטרומנטס + חיבור לטלוויזיה + ספק + כבל לטייפ + קלטות עם תוכניות + קלטת לימוד בייסיק + שלושה ספרים + מחסנית של בייסיק מורחב. אלון אבירן, רח! לילינבלום, שכונת האוצר, חדרה 38427, 5,. למכירה תואם אפל כולל כונן תקליטונים, מוט היגוי, מוניטור "12 ירוק, כרטיס .1/, ספרות ותוכנה. מאיר אסתרין 04-80834 (בשעות הערב). למכירה דרגון 32 + כל החיבורים + תוכנה עשירה + ידית היגוי + ספרים רבים. במצב מעולה -- כחרש. אנדי, 03-9227864. בהודמנות מחשב ספקטרום 48ק' כולל מימשק וכונן דיסקטים חדש! באריזה ! ! כולל דיסקטים שפות תוכנות רבות וספרות. גיא קרן, הדרור 80, חסכון ב' אפרידר, אשקלון 78383, 051-33857. למכירה דראגון 32. כולל ידיות היגוי, קלטות משחקים, ספרים וטלוויזיה שחור-לבן. 8400. בוארון אלי 03-725929. למכירה מערכת מחשב דראגון 32 + כונן דיסקטים "5% + תוכנה (כולל אסמבלר) + מוניטור נק /א18-1205 ירוק + ג'ויסטיק + ספרות + ידע (אפשרי לימוד בייסיק ו/או אסמבלר). מחיר: 8900. שי פוליקר, מושב צור-משה, ד.נ. לב-השרון, 053-88202, מעוניין למכור או להחליף תוכניות בשפת מכונה לדרארגון. כל הקונה מעל 10 תוכניות מקבל תוכניות בבייסיק. תמיר, חטיבה, כפר ויתקין 0, 053-96244. למכירה מחשב סינקלייר ספקטרום 48ק', + מדפסת (נייר לבן) + טייפ + מאות תוכנות. אפשר כל דבר לחוד. רן, 063-88120. להחלפה/מכירה דראגון 32 ג'וק עברית ברום, 2 ידיות היגוי, תוכניות וספרים. במוניטור צבעוני (08א) או שווה ערך. פטר יעקב 04-729774 (בשעות הערב). מעוניין למכור דראגון 32 במצב מצויין + אחריות לחצי שנה מהחברה + ג'ויסטיק + 90 משחקים + כל החיבורים במחיר מציאה! !! כל הקודם זוכה ! ! ! רון, 04-82106. 7/<:0/;ְ/<*<<-₪-/ .ואוו קיל.0 5:ל.0 דרוש ! ! ! כונן דיסקטים למחשב קסיו 7271100/. >= מעוניין במחשב אישי או עסקי לפחות 48 ק', רצוי > מעוניין במחשב ויק-20 רצוי עם עברית. דורון וו עסקי לפחות 48 ק', מעוניין במחשב 2 עם עב נא להתקשר בהקדם האפשרי אל: חג'ג'י יובל, תואם אפל או ספקטרום, בזול. שי 03-483444 3 נווה זית 48, לוד 11390, 08-222724. (בערב) > מבחר תוכנות מגוון מהחדשות ביותר עבור מחשב למכירה כחדש 2781 הרחבה 16 ק', ספק כח * למכירה מחשב ספקטרום 48ק' + ספק כח + כוגן ספקטרום. ברשותי משחקים רבים ותוכנות עסקיות. מעוניין להחליף או למכור (מעוניין ברחיפות בתוכנה אא וא ₪ .81). יהודה 04 וחיבורים לטייפ וטלוויזיה, ספר הדרכה ולימוד בייסיק באנגלית 865, תיכנות בתוספת מחיר. נועם עמישר 02-711920. חדש באריזה + 4 ספרים. וסילבסקי יהושע, דובנוב 3, רעננה 43370, 052-454835 (החל משעה 20.00). טופס פרסום במדור סלפי/פלסי מחאה שחו אחא שמחה אתה שאה מאה מאה חאה שאה חאה חאה חאה חאו ממה מאה מאה ממה ממה מאה מאה מאה מא כל הוועותזיך חייבו להיכופב בכתב-יר ברור וסְריא על טופס א המכיל ער 30 מלים גוג א לעב טלמוגר זייבים להיכלל בטלוטים המלים זגו מסְבלים הורעות מסוראזים מרטייים בלב בלטהי במוער כלשה אזינה נועאוד בטחריות לתוכו המורא אנא ער לגר כ הטמאזלי מזכי א טלטי/מלטי בהצלחה "זה א" - - ד וחורחי הצרא לורר מורור כ , ו , . ו ₪ ]שו | ישן ה | | 4 0 /] / ב ב | כ חר הרונו 8 : ממככטם ו ב ה | ו יי -,, ,+ 77ּ7ּ/ּ)/)/)/)?/ זִּק לוח מפגשי איגוד המשתמשים במחשבים אישיים מפגשי קבוצת אטארי מפגשי קבוצת קומודור 000 יום שני - 22.4.85 יום שני - 15.4.85 יום רביעי -‏ 1.585 מפגשי קבוצת אפל וק 00 הס ו 77 7 777777777 יום חמישי = 2.5.85 כל המפגשים נערכים במרכז ענ"א של המכון לפריון העבודה, שד' יהודית 30, תל-אביב. לפרטים: טל. 330071 (אבי או אורנה). מפגשי קבוצת סינקלייר/ספקטרום יום שלישי -- 2.5 אנשים ‏ 6 9 ובוחשבים . עוצמה העומדת לרשותך ווו =₪0045 הינה מאגר-| ..-- - עוצמה אמיתי: המערכת 1 החזקה ביותר לניהול מסדי נתוניס במחשבי מיקרו זו8--16, המאפשרת לשאוב מידע בכל חתך ללא מאמצ ואף ללא ידיעת תיכנות. ווו 00456 הינה פיתוח של וו 08455 ומתבססת על הניסיון והידע הרב שנצברו במוצר זה, הנתשב כאסמכתא בנושא מסדי נתוניס. ב-ו|| 08455: * מעל מיליארד רשומות בקובץ אחד. * 128 שדות לרשומה. * 4000 בתיסם לרשומה (קבוע) + אורך משתנה של שדה אלפנומרי. 0 קבציס פתוחיס בעת ובעונה אחת. * מיון ואינדקסיס במהירות שיא. * טיפול בנוהליס. * העברת פאראמטריסם ומשתניס אוטומטייס. * * * *% תיק כלול 32 נוהלים. בקוב אחא קובצ-פתוח נשאר פתוח, ולכן הגישה לנוהלים מיידית. מסד נתוניס ידידותי: 6 מחולל יישומיס 6 שיפור במחולל דוחות 6 מחולל תוויות ₪ שיפור בעבודה עס המסך ועוד. * הסבת תוכניות |ן 08455 ל-ווו 08455. * תמיכה בעברית. ו ווו 08455 מבית שד ז-א0דח5א, גדול יצרני תוכנת המיקרו. מא אדא כדי ליהנות מעוצמת וו 68485 -- פנה לפרי אינטונשיונל או למשווקיסם המורשים. מפיץ בלעדי: משווקים מורשים: תל-אביב: גטר, קרליבך 29 תי/א, 03-285282. לרגו, קרליבך 7 ת''א, 037285151, איכות מיקרו מחשבים, היצירה 29 פרי אינטורנעויונל 7 רייג, 03-721536. חיפה : מיקרוליין, טשרניחובסקי 35, 04-337123-6 ירושלים: לרגו הראל, ינאי 3, 02-247041. רק קניה אצל משווק מורשה מקנה למשתמש גיבוי ועדכון מהדורות. פָּרי אינטרנשיונל -- תוכנות שמניבות פרי רחובות: 08-452877, תל-אביב: 03-251448 רנטיחון החוור | ₪ [ 2 יי" 0 וש : זז | מ / +. הזמן עכשיו את לכסיקון המחשב -- ספר חובה לכל העוסק ומתעניין במחשבים ותקבל, חינם,את הספר ''מתוכניתן בייטיק ועד מנהל יחידת מחשב'י מדריך המקצועות והעיסוקים בענף המחשבים (שמחירו הקטלוגי 8,067 ש') >< == דכיה פלד מוציצזים לור - ספריית צזנשים ומחשרים אש ספרית אנשים ומחשבים, ת"ד 33325 ת"א 61332 אנא שילחו לי את לכסיקון המחשב ואיתו, כשי חינם, את יימתוכניתן בייסיק עד מנהל יחידת מחשביי. רצייב המחאה עייט 8 8 שי (לפי ב 5 שי לעותק), עבור עותקיס של לכסיקון המחשב. - שמי מסי טלפון כ ונה 0 הצ = 3 עיר 2-ו ו 1-0 ו יי =. מקום עמודה/לימודים ג תפקיד תארל "הרה ב / .בר )יול