הכינוס השנתי ה-2 של האיגוד הישראלי לבינה מלאכותית

איגוד מתמחה של איל"א

OCR (הסבר)
תנאי הרשמה: דמי הרשמה: יומיים 0 שי' יום אחד | 50,000 ש' דמי ההרשמה כוללים כבודים וארוחות צהרים. התשלום חייב להגיע עם ההרשמה. טפסי ההרשמה בצרוף התשלום חייבים להגיע למזכירות האיגוד עד ליום 20.12.85 או בשעת פתיחת הכנס. לא יוכלו להשתתף בכנס ללא תשלום. במקרה של בטול ההרשמה יוחזר התשלום רק באם ההודעה על כך נתקבלה לא יאוחר מיום 20 לדצמבר 1985. המחאות יש לרשום לפקודת אילא - איגוד ישראלי לעבוד אינפורמציה. בדבר פרטים נא לפנות: מזכירות איל"'א ת.ד. 13009 טל. 02-521930, 02-525111 - שלוחה 443 הכינוס השנתי ה"2 האיגוד הישראלי לבינה מלאכותית איגוד מתמחה של אילי'א יג'--יד' טבת תשמייו 5 בדצמבר 1985 כפר המכביה הכנס השנה ישלב הצגת עבודות של מומחים מחוי"ל עם עבודות של חוקרים ישראלים,(פירות ראשונים תוצרת כחול לבן) בהשתתפות אורחים מחו'"ל: פרופ' שאול אמרל סדק]-74 א 08ד6םאזס ואוניברסיטת רטגרס ץצד5ם זאש פתמסדשת ברופ' יהודה פרל 4 5 א 05 641108818 "0 צזזפתםצזאט ד''ר סטן רוזנשיין מכון סטנפורד למחקר מדטדד5אז 055081 פמ ספא ד5 אנו ממתינים לתשובתם של מרצים אורחים נוספים. מארגני הכנס: ברופ' משה בן*בסט אוניברסיטת ת"א ד''ר אהוד שפירא מכון וייצמן למדע בימי הכנס תתקיים תצוגת מחשבים. תכנית הכנס 5 דצמבר 1985 הנושאים בכנס כוללים: טכניקות להצגת בעיות וידע טויפול באי ודאות ברשתות הסקה חיפוש יוריסטי מערכות מומחה לזיהוי תקלות מערכות מומחה לשימושים צבאיים מערכות מומחה לתיב''מ תכנון משימות לרובוטיקה תחנת עבודה לבינה מלאכותית פרולוג בעברית פרולוג מקבילי ועוד. (התכנית אינה סופית וניתנת לשינויים: לנרשמים תשלח תכנית סופית). קיימת עדיין אפשרות לשילוב מספר קטן של מאמרים במסגרת הכנס. אם יש ברצונך להציג מאמר אנא שלח סיכום המאמר (3-2 עמודים) לא יאוחר מיום 7.12.85 אל: פרופ' משה בן"*בסט אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה לניהול תל-אביב 69978 טופס הרשמה לכבוד מזכירות אילי'א ת.ד. 13009 ירושלים 91130 נא לרשם את הר''מ לכנס הז2 ל''בינה מלאכותית" דמי הרשמה ם יומיים םב יוםאחד 0 שי 0 שי' * סמןב- % רצ''ב המחאה מס'