קבוצת עבודה וחשיבה בנושא: טכנולוגית המידע כמכשיר באסטרטגיה עסקית, ניהול ותפעול מתקדמים

הזמנה להשתתפות. יולי 1993

OCR (הסבר)
ה איל"א - איגוד ישראלי לעיבוד אינפורמציה השב ינע ו .ררה 70-2000000 28 ביולי, 1993 ב הח ק מ ה מספרנו: 9-265 קבוצת עבודה וחשיבה בנושא: טכנולוגית המידע כמכשיר באסטרטגיה עסקית, ניהול ותפעול מתקדמים טכנולוגית המידע (ט.מ.) מהוה כיום ענף תעשיה בעל השלכות מהותיות על המשק העולמי ועל הדרך בה ארגונים מנהלים את עסקיהם. קבוצת עבודה זו שמה לה למטרה להביא בפני מנהלים וסגל טכנולוגי בכיר נושאים מרכזיים והתפתחויות חדשות בתחום ט.מ. אשר יש בהם כדי לשפר את יכולתם לנצל באורח מיטבי את ט.מ. באסטרטגיה העסקית ובעיצוב ההערכות הארגונית והתפעולית. במפגשים יעשה מאמץ להביא להדגשת הקשר שבין: המטרות הארגוניות, התהליכים בארגון, שיטות מתקדמות של שינויים בהערכות הארגונית, החדרת שינויים ארגוניים, ארכיטקטורה של מערכות מיחשוב ומידע, תשתיות טכנולוגיות חדשות וחדשניות; כל אלה תוך הבטה בין תחומית בנושאים המשפיעים על הצלחת ט.מ. בארגון והצלחה הארגון להשיג מטרותיו. הנושאים אשר יוצגו במפגשים ילקחו מתוך קשת רחבה של תחומי ענין, ביניהם: * מיצוב תעשית טכנולוגית המידע במשק העולמי: אסטרטגיה של הענף, מאבקים וחלוקת העצמה בעולם; חדירה והשתלבות בענפים משקיים אחרים, תשתית מדעית וטכנולוגית; * אסטרטגיות ומיצוב חברות חמרה ותכנה בענף; תתי ענפים בטכנולוגית המידע, כווני התפתחות מדעיים, טכנולוגיים, מוצריים; בסיסי עצמה וחלשה של חברות ומגזרים תחומיים; שוק של קונים או שוק של מוכרים (היה, הינו, יהיה); * התמודדות עם מורכבות: הגישה המערכתית-יתרונות ומגבלות; תלות בידע ומודלים של ידע והתפתחותו; דינמיקה של פתוח ידע ומיומנות-אישית, צותית, ארגונית; למידה, פיתוח וקידום ידע, יצירת מצוינות; ניהול מורכבות ואי ודאות; * אסטרטגיות במיחשוב ארגונים: המימד העסקי והתרומה לעסקים - יש, אין, מדידה; המימד הטכנולוגי והטמעתו הארגונית; מפגשי ומאבקי תרבות והשלכותהם על מיחשוב ארגוני ויכולת ט.מ. להביא תרומה. * התרומה הכלכלית של ט.מ.: במשק ובחברה בכללותה; בארגון המשתמש; שיטות מדידה ומנגנוני הערכה; ניצול ט.מ. לשנוי מבני והערכות ארגונית. משרד ראשי כפר הכזכביה רכות גן 52109 = טל 6715772. 03-6715770 פקטסכוליה 03-5744376 משרד ירושלים תד 13009 מיקוד 91130 טל 02-415032 * חדשנות והתפתחות חידושים - טכנולוגיים וארגוניים וההשלכות על: אסטרטגיה עסקית, תפעול ארגונים, מערכות המידע כגון: שינדוס עסקי (0א55861א61א:5א 8555א8051) שינדוס תהליכים ארגוניים (6א581-א55%01א 2806555 8051%555), תזרים העבודה (108] 08%א), קובצה (08₪0070285), מידע בלתי מובנה, בינה מלאכותית ומערכות מומחה, טכנולוגיות מתעצמות - טכנולוגית העצמים (+01006א56ד ז08050), ארכיטקטורת שרת/לקוח (558/58/ זאש1 61). * היבטים חברתיים ותרבותיים; השפעות חברתיות של ט.מ.- דמוקרטיה, זמינות מידע; אומנות ממוחשבת-ציור, מוסיקה, מולטמדיה; רשות הפרט והכלל; אחריות מקצועיות ומקצועניות: * היבטים אסטרטגיים ביצור מערכות תכנה: אומנות מול מדע ישומי/הנדסי; מודלים וגישות פתוח; עתירות - ידע, הון, כוח אדם, מורכבות; תרומת תחומי ידע אחרים והטמעתם - ניהו? מיזמים, ניהול איכות, ניהול סלכונים. הצעות לנושאים וסוגיות נוספות אשר יוצעו ע"י המעונינים להשתתף בקבוצת העבודה והחשיבה תתקבלנה בברכה, כולל שמות מרצים היכולים ומעונינים לתרום למפגשים. אופי המפגשים: - מתן הרצאה בת שעה עד שעתיים - הבעת דיעות וקיום דיון פתוח - הפצת תרשומת ותמצית המפגש רכז הקבוצה הוא: | אריה בירון מפגש ראשון מתוכנן לחודש אוקטובר 1993. לחברי איל"א בלבד כל המעוניינים ירשמו בהקדם במזכירות איל"א: טלפון 03-6715770/2 בין השעות 13:00-08:30. או בפקס: 03-5744374. הנני מעוניין להשתתף בקבוצת העבודה בנושא טכנולוגית המידע. להלן פרטים רלוונטיים שלי: שם: מס" תד ארגון : תפקיד: ברב 0 4 0 - לש 4 סט קפרג: