האיגוד הישראלי לבטיחות מערכות מידע – הכינוס השנתי 1986

22-23 בדצמבר 1986. הזמנה

OCR (הסבר)
מידע כללי מקום הכינוס ייערך במלון הילטון, גן העצמאות, תל-אביב. החניה בחניון כיכר אתרים (בתשלום) דמי השתתפות 0 ש"ח + מע"מ 5 ש"ח + מע"מ למשלמים עד 22 בדצמבר 1986 דמי ההשתתפות כוללים - קובץ תקצירים -- שתי ארוחות צהריים - כיבוד הרשמה המעונינים להשתתף מתבקשים למלא את הטופס המצורף ולשלוח אותו אל חב' ארטרא בע"מ, עד 15 בדצמבר 1986. מזכירות וארגון ארטרא בע"מ רח' קויפמ| 2 ת.ד. 50432 תל-אביב 61500 טל' 03-664825 הנהלת הכינוס ראול פולק -- יו"ר הכינוס ב.מ.ב. בטיחות מערכות בינה אריה בירון רבת"ג תעשיות נסים בראל אגוד הבנקים" שלמה הנדל בנק לאומי לישראל שאול לביא משרד הבטחון ששון מרון בנק דיסקונט לישראל חוה סלומון בנק המזרחי המאוחד כתריאל צימט יו"ר איל"א אליעזר תאומי בנק הפועלים בצלאל תאזיני יבמ -- ישראל 0 האיגוד הישראלי לבטיחות מערכות מידע הס; אסוד!5500; | וםהחפו פד צדוהע650 6ואם ד5צ5 אסודהואחהס-או הכינוס השנת' 1986 65אםחםא 60 וא4טאאג פחד מלון הילטון תל-אביב 2 בדצמבר 1986 6 00 266060] 22-23 ,חסזוו4] שטוט-|וד האיגוד הישראלי לבטיחות מערכות מידע הילטון תל-אביב, 22-23.12.1986 מקומן ומורכבותן של מערכות המידע הממוחשבות והגידול המהיר בתלות הארגונים והמקצועות השונים בהם, מחייבים הבנה, התייחסות וכלי שליטה ובקרה שלא תמיד הם בנמצא. גישות ניהוליות ומדעיות חייבות פיתוח ויישום להשגת שליטה ובקרה נאותים על הנכס החשוב ששמו -- מידע. ההיסטוריה הקצרה, יחסית, של שימושים במחשבים לימדה אותנו את הבעיתיות שבשליטה, אבטחה, ובקרה על המידע. האיגוד הישראלי לבטיחות מערכות מידע הכיר בחשיבות התחום והחליט על עריכת כינוס לבטיחות מערכות מידע. מטרות הכינוס - להציג ולדון בעבודות עיוניות ויישומיות בתחומים הקשורים לנושאי הכינוס, בדרג הניהול של: ארגונים, תעשיה, פיננסים, שלטון, שרותים, משפט, חקיקה, ביקורת, פשיעה וכו'. - להציג ולדון בבעיות מקצועיות הנובעות מהצורך באבטחת מידע. -- להציג ולדון ביישומים קיימים ועתידיים לאבטחת מערכות מידע. - ליצור פורום להחלפת דעות אנשי מקצוע בתחומים שפורטו. נושאי הכינוס = תכנון למצבי חירום -- גיבוי והתאוששות *= בטיחות העברת כספים אלקטרונית - (דקוצ5) הם:פאהחד סאט? סואסמ דסם.ום ד-6 = בטיחות במערכות תקשורת א אספקטים חוקיים ומשפטיים במערכות מידע, הגנה על זכויות יוצרים, הגנה על פרטיות, חקיקה אזרחית ופלילית * הקמה, יישום וניהול של פונקצית הבטיחות במערכות מידע * פשיעה באמצעות מחשב, מניעה, איתור וחקירה * הגנות פיזיות מפני טרור, אסונות טבע ופגיעה מכוונת פלילית = הצד האנושי בבטיחות המערכות (הצדדים הפסיכולוגיים -- חברתיים וכלכליים) שתפקיד הביקורת הפנמית והחיצונית באבטחת מידע הטכנולוגיות העתידיות לבטיחות מערכות מידע (בינה מלאותית, מערכות מומחה) % * למי מיועד הכינוס מנהלים בכירים מנהלי מערכות מידע מומחים בתחום ענ"א ותקשורת נתונים מבקרים פנימיים מבקרי ענ"א רואי חשבון משפטנים %א % % % % % % יום ב' 22 בדצמבר 1986 0 ר-ר- = התכנסות 0 - מושב פתיחה הרצאת אורח כבוד: מרי. רוטמן, רו"ח, נשיא לשכת רואי החשבון בישראל א "בטיחות מערכות מידע מנקודת ראותו של רואה החשבון" * "מגמות והתפתחויות בתחום מערכות מידע בנקאיות והשפעתן על בטחון ובטיחות מידע" ד"ר מ. גוטרמן -- עוזר למנכ"ל, מנהל אגף המחשבים, בנק דיסקונט לישראל 0 - הפסקת קפה 0 - מושב א' ,א-"תכנון אסטרטגי :הח זה :כ. צומט: ---יו"ר האיגוד הישראלי-לעיבוד א * "עקרונות ויישום אבטחת מידע בארגון" ב. תאזיני -- מנהל בטחון, בטיחות ואבטחת מידע, י.ב.מ. ישראל 0 -=- הפסקת צהריים 0 - מושב בי * "פשיעה באמצעות מחשב" ניצב משנה נ. פייט -- אגף החקירות, משטרת ישראל * "בטיחות מידע במערכות תקשורת" ד"רד. בירן -- מנכ"ל 646 ודמבמ מערכות ממוחשבות 0 - הפסקת קפה 0 - מושב גי * "תפקידי הנהלה וגורמים מקצועיים של הארגון ביישום אבטחת מערכות מידע" ד"רד. גרנות - רפא"ל בטיחות העברת כספים אלקטרונית (5-58אחד סאש סואסח דסם ום ד-ם): א "אבטחת מידע במערכות .ד.ח.ו..פ" וא או אא פה דאו ספועוס ומסצ = צידטו500) ואסוד סואטואואססם ופד) י. ירום -- ראש מטה אגף תפעול, בנק לאומי לישראל יום ג' 23 בדצמבר 1986 0 - מושב ד' א "היבטים משפטיים (אזרחיים ופליליים) בהפעלת מערכות מידע ממוחשבות" עו"ד י. מולכו -- חבר הועדה להכנת ההצעה של חוק המחשבים אי "פונקציות ביקורת בסביבה ממוחשבת, הווה ועתיד" ש. מרון -- (88ו) פס ,פוס, גוס מבקר ראשי, בנק דיסקונט לישראל 0 -=- הפסקת קפה 0 - מושב ה' יישומי בינה מלאכותית: * "מערכות מומחה: העתיד של בטיחות מערכות מידע" ר. פולק -- מנכ"ל ב.מ.ב., בטיחות מערכות בינה * "הביקורת הפנימית ובטיחות המידע" ש. הנדל -- א8ו0, מנהל ביקורת מערכות מידע, בנק לאומי לישראל -=- 0‏ הפסקת צהריים 0 - מושב ו אי "פתרונות טכנולוגיים באבטחת מערכות מידע" נ. בראל -- איגוד הבנקים בישראל א "תכנון למצבי חירום" גב' ד. אמיתי -- תכניתנית בכירה, ר.ד.ט. הנדסת אלקטרוניקה 5 -- הפסקת קפה 0 * "טכנולוגיות ומוצרים זמינים בישראל בתחום אבטחת המידע"