ידיעון איל"א – מספר 5 – נובמבר 1993

OCR (הסבר)
הכנס השנתי השמיני של האיגוד הישראלי לבינה מלאכותית יערך ב 27-28 בדצמבר 1993 ו קבוצות העבודה של אלל"א 0/4 הנדסת תוכנת במהלך המחצית השניה של חודש נובמבר תתקיים כמתוכנן הרצאה בנושא מולטי-מדיה - עקרונות והצגת יישומים. המועד המדוייק טרם נקבע. המעוניינים מתבקשים להתקשר למשרדי איל"א לבירור הפרטים. המפגש של קבוצת העבודה ₪01 שתוכנן ליום 3 - בוטל !1 בוטל !! בוטל !! בוטל |!! במקומו - יתקיים ביום חמישי, 25.11.93, בשעה 0 מפגש משותף של קבוצות העבודה אבטחת מערכות מידע ממוחשבות שמרכז אברהם הים וזפם שמרכז גרי ספיר, בנושא: "היבטים של אבטחת מערכות המידע בהטמעת זפ₪ בארגון". ה-1סם הוא כלי חשוב לתפעול באירגון. השימוש ב-[סם יצר מערך נוסף של סיכוני אבטחה למידע ולמערכות המידע בתקשורת נתונים עם העולם הממוחשב שמחוץ לארגון. תכנון מראש של שילוב ה-זם בארכיטקטורה של מערכות המידע ובמערכות האבטחה שלהן, תכנון ויישום אמצעי אבטחה, יאפשרו את השימוש ב-זסם ברמת סיכון מינימלית למידע ולמערכות המידע של האירגון. אבטחת יכו כל מרכז - עופר אלבק נפגשים ביום שני, 29.11.93 בשעה 17:00 מר שלמה (מוני) פתייה ירצה על "אבטחת איכות תוכנה - מדיניות תוכנה, אבטחת איכות ונסיון יישום בפועל", והרצאתו תקיף את הנושאים הבאים: 1. מדיניות 04. 2 החדרת 034 לאירגון. 3 קביעת מתודולוגית פיתוח. 4. קשר ישיר מול אנשי פיתוח ואנשי בדיקות. גליון 5 - נובמבר 1993 ואט סס של מערכות מידע מרכז הקבוצה - מתי מנור נפגשיט לראשונה ביום שלישי, 30.11.93, בשעה 17:00 מר צבי עבר יתן מבוא על האספקטים השונים הקשורים לנושא. ניהול פרוייקטים מרכז - נחמן אגמון 6 המפגש ייוחד הפעם לעסקאות וחוזים, פורמליים ולא פורמליים, בהקשר לפרוייקט ענ"א, ויתקיים ביום שני, 8.11.93, בשעה 17:00 הנושא יטופל משתי נקודות מבט: א. | חמזים והתקשרויות, הנחתמים במישור הפורמלי עם ספקי חומרה ותוכנה, חכרות יעוץ וקבלנים למיניהם. בנושא זה ירצה עו"ד גדי אופנהיימר, המתמחה בדיני מחשבים ויעסוק בהרצאתו בעקרונות לחוזים, עבירות מחשםב, חוק המחשבים ו-"טיפים בנושא". ב. | "עסקאות", הנוצרות במישור הלא-פורמלי, בין השותפים לפרוייקט ענ"א - אנשי מחשב, משתמשים, עובדי האירגון, עובדי חוץ וכו". בנושא זה ירצה פיליפ שיימן, יועץ למערכות מידע אשר חקר ופרסם מאמר בהקשר למתודולוגיית 88איד להכנסת טכנולוגיות מידע לארגונים. בהקמה - קבוצת עבודה חדשה !! טכנולוגיית בסיסי נתונים יחסיים מרכז הקבוצה - דני אופק בסיסי נתונים יחסיים מהווים מרכיב מרכזי במספר גדל והולך של מערכות ומשמשים הן כחלופה לטכנולוגיות בסיסי נתונים אחרות והן כאמצעי להחדרת טכנולוגיית בסיסי נתונים בכלל לרבדי מיחשוב נוספים כמו תחנות עבודה, מיחשוב אישי ומערכות זמן-אמת. הקבוצה תיגע בנושאים מגוונים הקשורים במישרין ובעקיפין לטכנולוגית 5|אפפה. בין השאר נדון בהתפתחויות טכניות, נסקור כלים תומכים ומוצרים ונשמח לשמוע על היבטים ישומיים מיוחדים. המעוניינים להצטרף לקבוצה יפנו בכתב אל מזכירות איל"א, אפשר באמצעות הפקס, למס' 74 המעוניינים להרצות יוסיפו נושא ותמצית. מפגש המשך... במסגרת קבוצת העבודה אבטחת מערכות מידע עקב שאלות רבות של המשתתפים ודברי ההסבר המפורטים ורבי הענין שניתנו ע"י מר שמשון שפי, מפקח מאגרי מידע במשרד המשפטים, ס נסתיימה הרצאתו חלט לקיים מפגש שלא מן המנין להמשך ההרצאה, ביום 3 שעה 1630. להזכירכם, נושא ההרצאה: הביקורת של יישום תקנות הגנת הפרטיות באירגונים. אריה עמית אהובה פיינמטר כל המפגשים מתקיימים בכפר המכביה, בבנין הכנסים, אלא אם פורסם אחרת. מחיר השתתפות בקבוצות העבודה - חברי איל"א - ללא תשלום; עובדי חברה מאוגדת - 15 ש"ח; אורחים (שאינם חברים) - 30 ש"ח. נא הקפידו לאשר השתתפותכם מראש במזכירות איל"א, טלפון: 6771292 ,03-6715770. % : - 0 = איל"א רואה. סיכום המפגש ה-4 של הסדנא 150-9000 מרכז - זיור מנדל במסגרת קבוצת העבודה להנדסת תוכנה ביום 7.9.93 נערך המיפגש הרביעי של הקבוצה. במסגרת הפגישה העבירו מרדכי בן-מנחם ויונה לביא דיווח קצר מסיוריהם בחו"ל. המיפגש החמישי התקיים ביום 20.10.93. צוות העבודה הכולל את יונה לביא, יוסי קודיש ומיכאלה קודיש, הציג את רשימת הנוהלים של סקר החוזה ומיפרט דרישות הלקוח. פתיחת הסרנא החדשה בנושא ]אס - נדתית ו היא תיפתח לאחר תום ישיבות הסדנא הנוכחית בנושא 150-9000 וזאת מכיוון שקיימת חפיפה מבחינת קהל המתעניינים. על המועד המדוייק תבוא הודעה. ימי עיון - מידע מוקדם... אמיא - איגוד ישראלי למערכות פתוחות מקיים מפגש מקצועי בנושא: מערכות פתוחות במיגזר הציבורי - תמונת מצב של המערכות הפתוחות בממשלה ובמוסדות ציבור אחרים. המפגש יתקיים ביום חמישי, 23.12.93. פרטים נוספים יפורסמו בידיעון הבא . ו לקראת יום העיון בנושא "קישוריות" שיתקיים ביום שנל, 20.12.93,. בכפפר המפביה תחום עיבוד הנתונים עובר עתה שינוי מהותי. אנו עדים לצורך למקם את המידע החיוני בקרבת המשתמש. התרחיש בו מחשב מרכזי יחיד, המספק את כל פתרונות המידע לארגון השתנה לסביבה בה הרשת היא מאשב עיקרי המקשר מעכדים מבוזרים מכל גודל ואשר כמותם הולכת וגדלה. פתרונות אלו מחייבים את היכולת ליצירת קישוריות עם מגוון רחב של מערכות חומרה ותוכנה המבוססות על פלטפורמות שונות והטרוגניות המאופיינות בסביבות מרובות פרוטוקולים. אנו עדים עתה לתופעה הרווחת בעיקר בארגונים גדולים בה מנהלי מתקנים)אגתת-אז4 וא רבים חוכחים בדעתם כיצד לחצות את הגבול בין יישומים ריכוזיים לישומים מבוזרים. מעבר לשיקולים של הפונקציונליות הנדרשת ותאימות, קיימים גם שיקולים של עיצוב הפתרון האופטימלי, פיתוח יעיל, שילוב התהליכים המבוזרים וכן שיקולים לגבי מיקום הנתונים, כאשר החוליה העוברת כחוט השני בין כולם מתמקדת בנושא ה"קישוריות". במהלך יום העיון תועברנה הרצאות על ידי גופים מרכזיים בישראל, אשר התמודדו באופן מעמיק בבעיות הרבות והמסובכות סביב "קישוריות". סדר היום יכלול הרצאות. מטובי המומחיט של חכרת פורמולה, עירית ת"א, משוב, 18% קונתהל ו-821. : , ב 4 . 4 אש / סא % ד "חשיבה מסודרת" לנושא. = בארץ בנושא זה, נראה כי וני רבים. | לרמות האסטרטגיות והטקטיות.