ידיעון איל"א – מספר 8 – פברואר 1994

OCR (הסבר)
החודש ברצוני להסב את תשומת לבכם לפן אחר בפעילות איל"א. בגליון זה תמצאו מכתב מאבי כהן, יו"ר ועדת התקשורת של איל"א וחבר הנהלת. איל"א. ועדת התקשורת של איל"א מייצגת אותנו, קהל צרכני תקשורת המחשבים, בפני הגופים המטפלים בנושאי התקשורת באר כמו בזל, משרד התקשורת ומכון התקנים. ועדה ואת מדגישה את תפקידה של איל"א כמייצגת תעשיית המחשבים באר מול הרשויות וגורממי משק אחרים. הענו לקריאתו של אבי כהן, נצלו את הכלי שאיל"א. נותנת לכם והעלו את רעיונותיכם ובעיותיכם. קבוצות (נודה קבוצות העבודה של איל"א הן המסגרת בה נפגשים חברי איל"א. המפגשים האלה פותחים בפנינו, החברים, את אותן זויות ראייה שעיסוקנו היומיומי איננו מאפשר לנו לראותן. כדאי לצאת מדי פעם מהמסגרת המשעבדת אותנו לתפיסות מסוימות, ולשמוע מה אחרים חושבים ועושים. החלפת דעות ואת מרחיבה את האופקים ומלמדת הרבה. קבוצות העבודה מרוכזות ע"י חברי איל"א. אתה יכול להשתתף בהן כשומע או להצטרף באופן אקטיבי לפעילות ולתרום בהרצאות, רעיונות, ארוח במקום העבודה שלך ועוד. אם ברצונך להשתתף השתתפות אקטיבית, פנה למזכירות איל"א לקבלת פרטיו של מרכז הקבוצה. הכניסה לחברי איל*א - חופשית. לעובדי חברות מאוגדות - 15 ש"ח, לאורחים (שאינם חברים) - 30 ש"ח. נא הקמידו לאשר השתתנטותכס מראש במזכירות איל"א, טל. 03:6771292, פקס. 03/5744376. ניתן לשלם טלפונית באמצעות כרטיס אשראי. מידע בארגון-מודיעין עסקי ממוחשב יום חמישי, 32.94 19:00-17:00, אולם ההרצאות של מלמט"ם, עתידים, בניין 2 קומה ב מרכזי הקבוצה: אהובה פיינמסר, דוד בן עמי תהליך המודיעין העטקי הנושא הרלוונטי כל כך יעניין אותך בין אם אתה ספק, צרכן או מקבל התלטות, דוד בן עמי ירצה בפגישה על תהליך המודיעין העסקי. לאחר מכן יתקיים דיון שמטרתו תכנית העבודה של הקבוצה לשנה הקרובה. ודיעון איל'א כתובת המערכת. מזכירות איל*א, כפר המכביה רמת גן 52109 טל. :677129 פקס. 0375734374 6 זאו מי יפור ש |[ יום שני, 7294 1900-17.00, אולם ההרצאות של מלמט"ס, עתידים, בניין ? קומה ב' מוכז הקנוצה: ליאור קמיל טבנולוגלרת לחוטגוח] . וס אזס \ 1" שהחטטמוטח:16-1 בהמשך ליום העיון, מחדשת בימים אלו קבוצת העבודה 6א61ג]ג1 את פעילותה באיל"א, ותתכנס אחת לחודש במפגשים יוצגו טכנולוגיות 6א61ג1ג1. וטכנולוגיות משלימות, יתוארו ויוצגו פתרונות מישראל ומהעולס ויידונר (ושאי 10]אחס ר 6א₪]אוס]-₪1 והקשר שלהם עם יישום פתרונות 6א161ג] בארגון חברים וחברות איל"א אשר להם ידע ונסיון בתחומי ה" 6או6גא! והמעוניינים לתרום מהידע שצברו ומנסיונם, אנא פנו למזכירות איל"א בקרוּב <הס' עלוךן בנושצת טעה באמצעות מחשב שרסטלש בלולעשון טבנולוגיית בסיסי נתונים יחסיים יוס רביעי, 9293, 19:30-17:00, אולס ההרצאות של מלמט"ם עתידים, בניין ? קומה ב' מונז הקנבוצה: דני אופק המרצה: מר אריק פישל, מנהל יחידת המתחשב בכנסת ו א יישום בסיס נתונים טבלאי בכנסת הכנסת ממוחשבת "בגדול" באמצעות אשכול מחשבים יחיד שאליו מחוברים כ- 450 מסופים. כ- 40 ישומים פועלים בנושאים הבאים: * פהוטוקול ועריכה * משרד ממוחשב * מידע ותהליכים פרלמנטריים * איחזור מידע * מידע מינהלי מרבית היישומים "יושבים" על בסיס נתונים אחד גדול, הבנוי בטכנולוגיית בסיס נתונים יחסי (פוא0₪א). המיחשוב בכנסת גדל במהלך השנים והתפתח לרוחב ולעומק ויחד איתו גדל בסיס הנתונים. בהרצאה יוצג המודל הטבלאי כפי שהוא מיושם בכנסת עם דגש על הגמישות והיעילות שלו לגדול, הן במספר עמודות בטבלאות והן במספר השורות, כאשר הצורך בעיצובים מחודשים הואו מינימלי. ג של < הר ך ‏ 25 יום חמישי, 9 102, 193071730, אולם ההרצאות של מלמט"ם, עתידים, בניין ? קומה ב'. מוכז הקבוצה: גרי ספיר התקשרות משפטית בין שותפים עטקייט 51 גדעון פישר מוסמך למשפטים ממשרד עו"ד דר' צבי תמיר ושות'. היבטים משפטיים של |([ ביחסיט בין רשויות המדינה וארגונים כלכליים ערד אנה שניידר, יועצת משפטית של ועדת הכספים והועדה לביקורת המדינה של הכנסת ובעבר יועצת משפטית של אגף המכס והמע"מ. המפגש. מיועד גם ליועצים משפטיים של חנרות ואירגונים המיישמים 91]. ₪ 8 ₪ 8 ש ש 7 | יום ראשון, 13294, 19:00-17:00, אולס ההרצאות של מלמט"ם, עתידים, בניין 2 קומה ב' מונז הקנוצה עופר זילברשטיין במפגש זה יוצג הנושא בכלליות ותגובש תכנית עבודה למפגשים הקרובים. המתשב האישי בארגון יוס שלישי, 15294, 19/00-17:00, אולס ההרצאות של מלמט"ם, עתידים, בניין ? קומה ב' מיכז: אבי עסיס מרצה: מר אריה סקופ מננכ"ל מיקרוסופט ישראל. עת'ד המתשוב על 55 ]11670501 1 התמיכה בעברית כחלק מאסטרטגיית מיקרוסופט העולמית. 2 אסטרטגיית מערכות ההפעלה 3 מבט לשנות ה" 2000 והדגמות מוצרים שבדרך.. קבוצת העבודה זםאתתזצו אמנם תכננו להפגש מדי חודש ביום חמישי האחהון בחודש, אבל מה לעשות זה תמיד יוצא בחג, לכן קבענו תאריכים חדשים: 7794 9693 .13594 719% 4 בר [ בר | 9004 1ב ₪ ךפאתת דא המתשב האישי בא:רגון הבינוס השנת' ה-11 למחשבים בת'נוך יום רביעי, 162.94, 19:30716/00, אולם ההרצאות של מלמט"ם, עתידים, בניין ? קומה ב' מאיר * מתימו"9 מוכז: גורג מוצה: יעקב בר לשומים עטקיים ב- ז אק או אנטחת א:כות כוללת 10%0) יום ראשון, 20294 19.00-17400, אולם ההרצאות של מלמט"ם, עתידים, בניין 2 קומה ב' מרכז הקנוצה: עופר אלבק מורצה: מוטי קריספל, מנהל פיתוח תוכנה, חברת טסקום. מטריקות וכלים שונים לסיוע בניטור פרולקטי פיתוח תוכנה * כלים לניטור קצב התקדמות הפרוייקט * שיטות וכלים לחיזוי מוקדי מצוקה במהלך פיתוח המערכת * מטריקות לאומדן מורכבות ואיכות הקוד המפותח תקשורת א*שלת (028) יום שני, 2124 1930-17:30, אולם ההרצאות של מלמט"ס, עתידים. בניין 2 קומה ב מרכז הקנוצה חיים נוימו השימוש בתוכנת 6!ההווויו 6‏ | מחשגים בתעשיה " יום שלישי, 22294 19:00-17:00, אולם ההרצאות של מלמט"ם, עתידים, בניין ? קומה ב'. מרכז הקבוצה: דר' גדעון הלוי ניהול מערכי. ייצור במפעלים תעשייתיים התפתחו לאורך עשרות ומאות שנים, ומבוססים על היכולת והצרכים של ניהול ללא מחשבים. הופעת המחשבים והוזלת מחירם. וכן רוח החידושיות הרווחת לאחרונה, מעלה שאלות לגבי יעילות המערכים, ומביאה להצעות ולגישות חדשניות. קבוצת העבודה המקבילה לנו ברמה בין-לאומית וו - החלה לאחרונה לערוך סקרים להערכת המערכות התפעוליות. בנוסף למערכות והגישות שכבר התרגלנו אליהן. מופיעות לאחרונה גישות בסיסיות והצעות תפעוליות נוספות. במפגש זה בכוונתנו לקיים דיון בלתי פורמלי, במטרה להכיר, להבין, להעריך את משמעות הגישות השונות, היסודות שעליהם הן מבוססות, ולקבוע את מידת התאמתן לצרפים, אבטחתת מערנות מידע יום שני, 282.6 19:0071600, אולם ההרצאות של מלמט"ם, עתידים, בניין ? קומה ב מונז: אברהם הים מרצים: צ. קורן - מנהל אבטתת מערכות מידע, תב' אל-על, צ. נתיב - תג' נ מיחשוב בע"מ בטיחות בקרת הגישה למחשבים אישיים יום שלישי, 15394 1930-17:00, אולם ההרצאות של מלמט"ם, עתידים, בניין ? קומה ב' מוכז: אבי עסיטס. מרצה: מר נני דר, || )ץ- וו0ץ ומערכת ההפעלה זאטסו1גך טבנולוגיית המידע בבל אסטרטגי בניהול יום רביעי, 163.94 19:30-17:00, אולם ההרצאות של מלמט"ס, עתידים, בניין ? קומה ב'. מוכז: אריה בירון אבטחת מערבות מידע יום רביעי, 3.9 23 19:30716:00, אולם ההרצאות של מלמט"ם, עתידים, בניין 2 קומה ב מוכז: אברהם הים חבר איל"א 9 תדון: מעלות ועדת התקשורת של איל'אא אני פונה אלך, במסגרת תפקידי כירר ועדת התקשורת של איל"א, בבקשה להקדיש מספר דקות לנושא זה אנו מעוניינים להרחיב את תחום הפעילות של ועדת התקשורת ולטפל, בין היתר, בנושאים בהם נתקלו | חברי איל"א במסגרת פעילותם, המצדיקים טיפול ‏ ע"י גורם ייצוגי | מול השלטונות או גורמים אחריס במשק, הפועלים בתחום זה. הנושאים יתייחסו, בעיקר למדיניות התקשוב בארץ, תקנים חסרים, עידוד תחומי פעילות חדשים מצד בוק וחברות אחרות העוסקות בייצור ושיווק מוצרי תקשורת (חומרה ו/או תוכנה). נשמח לשתף פעולה עמכם! בברכה, אני כהן * י"ר ועדת התקשורת 2 מפגש משותף אי א. - האגודה הישראלית לארגונומיה יו"ר * הר" מיכאל בריקנר וד איגוד מעצבי המוצר בישראל מזכיר - מר אבי שחם בנושא: הנדסת אנוש ועיצוב המוצר יתקיים ביום חמישי, +1729, 19:3071600, אולס ההרצאות של מלמט"ם, עתידים, בניין ? קומה ב. מחיר: לחברים באי א או איל"א - 20 ש"ח. לאורחים - 40 ש"ח, עוד הנחות לחברי איליא חברת 006וה8חע3] מציעה הנחות ברכישת מודמים מתוצרתה (תוצרת האר)) לחברי איל"א. לדוגמא: מודם פנימי כולל פקס במהירות 14400 20%] במחיר 5474. וצרי ) מרכז הקונגרסים, גני התערוכה, תל אביב, 22721 במר), 1994 תקשוב מערכת התינוך בשנות ה-2000 שימוש במחשבים למטרות הוראה, הדרכה ואימון (מסו)שנת51ה1 35813166 ז6וטקותס-6)) נמצא בשנים האחרונות בתנופה רבה של שינוי והתפתחות. מדינת ישראל מייצאת לומדות במיליוני דולר. מחשבים משתלבים בקצב מוגבר במסגרות בתי הספר ככלי הוראה ולמידה מחשבים חודרים גם למסגרות הדרכה ואימון, בתעשיה ובייצור. מדינת ישראל נמצאת בין המדינות המתקדמות ביותר בעולם ביחס שבין כמות המחשבים ומספר הלומדים. עם ההתפתחות המהירה מתעורר הצורך בגיבוש קונספציה ברורה לגבי המתודות. היעילות: לשימוש במחשבים ללימוד הוראה והדרכה בנושאים אלה ידוו הכינוס, וילווה בתערוכה שתציג מערכות. למידה ממוחשבות שפותחו במדינת ישראל בשנים האחרונות 6 מנסים בינלאומיים של קןתו איל"א חברה בארגון העולמי לעיבוד אינפורמציה - שוזו,. אתה כחבר איל"א יכול להשתתף ולהרצות בכל אחד מהכנסים והסימפוזיונים הבין-לאומיים של הארגון. מדי פּעם (פרסם רשימה של כנסים כאלו שפרטיהם הגיעו למשרדי איל"א. לפרטים אנא פנו למזכירות איל"א טווטו0 0 01 מטוזווב-] מס נשתטזט!מטט טַמואזטא ץ[:ן]. * 3/1 המות ) שזטש] וט - ב טטתוט1 זהטותטטתג] 4 א שחוש00] טזו!הש-] חס לשתשזט|תט 6 [החטוווהוזטות] ?]| * - שור [ ") כ[ 6 0% ו מטו!ומטטשטו 21-61 ששת18"] .>שתחטוטהטג וג חטשו( - טמואזנומשמ36 הט קטמאמזש \ ץ | * [-16 .אסא . הטמ שתטזד - שושגז [חט-] וי התטזט ו טש 0 ן תו פותטז 8 [6[נולוזווכ] זוו! אטנוף נמ 16 סנקו א 4 .0 זש/!1ול ‏ שח3]-:1010601ל] אמ טו1 בשות ט ות מז > זטו וחטש חס שטתשזט!חטש [חו1התזטזמו וו .95 1 6 * שחוןן3] -טוזשטתוטמש א מטו6ושטזק תו אחטוזש !קור 1-5 . וחוון) הודעה לחברלם: מיזה ולא הגעה אליכם הודעת תשלום דמי החבר לשנת 1994, עדין לא מאוחר לחדש חברות דמי החבר הם 120 ש"ח וניתן לשלמם בכרטיס אשראי. פרטים במזכירות איל"א. חברי הנהלת איל"א: משה גוטליב (ין"ר) - אונ' בר אילן עזרא בן כוכב - ברוידא יועצים אבי כהן - אונ' תל אביב יעקב נוי (נויברט) - ענדן בע"מ אויה עמית - קסלמן ניהול בע*מ אהובה פיינמטר - משרד התינוך