תאור תמציתי של פעילויות הקבוצה לייעוץ מקצועי לעולים, מאז היוסדה

נכתב על ידי יו"ר הקבוצה, כתריאל צימט. 22 בינואר 1992.

OCR (הסבר)
לז' בשבט תשנ"ב 2 בינואר 1992 תאור תמצילתי של פעילויות הקבוצה ל?לעוץ מקצועי לעולים, מאז הלוסדה. קבוצה של עולים חדשים-ותיקים שנקלטו במקצוע בארץ ועסקו בזמנם החפש? ובהתנדבות בייעוץ לעולים חדשים פנתה לאיל"א בבקשה לעזרה ולשיתוף פעולה. הנהלת א?לל"א הטללה על כמה חברים לטפל בנושא בהנחילתו של החתום מטה. הקבוצה ל"ייעוץ מקצועי לעולה" החלה את פעולתה בחודש מאי 1990. בחודשים הראשונים הגדלרו תכנית פעולה, נפגשו עם העולים הזקוקים ל?**עוץ ועסקו בתכנון שיטה ממוחשבת לאיסוף הנתונילם המקצועיים של העולים. למטרה הזאת תוכננו כל הכלים, טפס" עזר למראיינלם, מבנה קורות חלים ובסיס נתונים ממוחשב לפ* סווגים שונלם. . חברת "?ב"מ" תרמה מחשב, חברת "משוב" תרמה כתיבת תכנלת מחשב בשפת מאג'לק, חברת "דביר" ‏ תרמה מעבד ‏ תמלילים קיו-טקסט ‏ וה"ג'ו:נט" מל*מן ‏ את הדפסת ה"מדריך המקצוע? לעולה החדש". המדריך הנ"ל ‏ חובר ונכתב ע"? כמה חברי הקבוצה בשפה הרוסלת והוא מכיל הרבה מידע על המקצוע בארץ, רשימות מעסיקים פוטנציאליים, כתובות, טלפונים, מילון מונחים מקצועיים, רוסי-עברי ועוד הרבה פרטים שימושים. החוברת זכתה להצלחה ‏ רבה ולבקוש ‏ גדול. ‏ הלא הגיעה גם לרוסלה וצולמה שם בהרבה עותקים. הביקוש עדלין קיים ולכן יש צורך להדפיס מהדורה חדשה ומעודכנת בתחילת שנה זו. . תקופת המתח לפנל מלחמת המפרץ והמלחמה עצמה גרמו להפסקה מסוימת בפעללות הקבוצה אך זו חודשה בהדרגה והתלצבה מאז. בחודש אפריל ‏ 1991 אורגן, תחת הסותה של "אנשלם ומחשבים" ובעזרת מח' העליה של הסוכנות, ‏ כנס רב-משתמשלם. מעל ‏ ל-300 עולים החדשים השתתפו בכנס בכפר המכביה אשר זכה להצלחה רבה. ; באיל"א נקלט עולה חדש במשרה תהלקלת ותפקלדו להכגלס למחשב את הנתונים המקצועיים של העוללם ומח' העללה של הסוכנות בשיתוף עם ארגון עול* ברלטניה עזרו במימון שכרו. ת"ם2מ| .ללקל :2 ו משרד ראשי כפר המכביה רמת גן 52109 טל. 715772 ,03-715770 פקסמליה: 03-5744374 משרד ירושלים ת.ד. 13009 מיקוד 81130 0ל. 420257 ,02-415032 חברת יב"מ הדפיסה עבור הקבוצה חוברת המכללה את כל הפרטים של מאות עולים חדשיםס שטופלו ‏ ע"כ הקבוצה. המידע מאורגן לפ? קריטריונים מקצועלים, כך שכל מעסלק פוטנציאלי ‏ יכול לבחור מועמדים לפ" התמחות מקצועלת. החוברת הופצה בין מעסלקים רבים במשק והלו כבר פניות רבות. ניתן לצליין בסלפוק שיותר משליש העולים, מתוך המאגר, מעל ל-100, מצאו עבודה ונקלטו במקצוע. לדעת כל הנוגעים בדבר מלאו חברי הקבוצה חלל חשוב. ההזדמנות הנתנת לעולה החדש להתייעץ בשפתו עם בעל מקצוע ותלק וגם לבנות קורות חלים בעברית. לפ? סטנדרטים המקובלים בארץ, אפשרות זאת זכתה להרבה הערכה מהעולים עצמם. כל העבודה במשך כשנתלים נעשתה בהתנדבות. בזמן שהוצאות המשרד ‏ מומנו ע"? איל"א, אנשים רבים תרמו מזמנם וממרצם כד: לקיים פעילות ברוכה זאת ולהתמלד בה. צר תדר של מתנדבים מתהלקים בתורנויות ומופיעים, שבוע בשבוע במשרדי אלל"א כדי לראלין עולים חדשלם ולייעץ להם וזאת תמלד אהחר? שעות העבודה הרגילה שלהם. חשוב מאוד להמשיך בפעילות הקבוצה ולשם כך אנו מודים למוסדות ולארגונים שהוזכרו לעיל ומבקשים מהם להמשיך לתמוך ולעזור במימון הפעילות. בהזדמנות זו חובה נעימה ‏ ל" להבלע, בשם איל"א את הערכתנו העמוקה לכל . המתנדבים שטרחו כה רבות ומקווים שימשיכו בפעילותם הברוכה. כתריאל צימט 0 64 לו"ר הקבוצה יו"ר איל"א לשעבר