מפעל עם עתיד – 1992. הכינוס הישראלי ה-13 לטכנולוגיות ייצור מתקדמות

תכנית. מלון כפר המכביה, רמת גן. 15 – 17 בדצמבר 1992

OCR (הסבר)
5 6וח== וא זאםהה 0 60 מפעל עם עתיד- 1992 הכינוס הישראלי ה-13 לטכנולוגיות ייצור מתקדמות תכנית מלון כפר המכביה, רמת-גן 5 בדצמבר 1992 102 שמת החדשנות התעשייתית מזכירות הכינוס: 5% ארטרא בע"מ רח' קויפמן 2 (בנין הטקסטיל) ת.ד. 50432, תל-אביב 61500 טל: 03-664825 טל. להרשמה: 03-660951 פקס. 03-660952 ייר הכינוס והתערוכה: טומי נוסין, טלרד חברי ועדה מארגנת: שמעון אשל, תליאביב ראובן גרנות, משה"בט גדעון הלוי, יועץ רולנד וייל, הטכניון יצחק יודלביץ, יועץ עודד מימון, אוניברסיטת תל"אביב יורם פישמן, אל-אופ כתריאל צימט, תכנון ומערכות מידע מוטי שדה, מקיט יצחק שפס, אליאופ חברי ועדת תחרות סטודנטים: גדעון הלוי, יועץ - יו"ר רולנד וייל, הטכניון דוד בניה, בינה איליה רויזמן, ביה"ס להנדסאים הכינוס השנתי ה-13 לטכנולוגיות ייצור מתקדמות יהיה השנה בסימן שילוב מערכות )תשזזטסחס6 0חוז60הופח= ב-"מפעל עם עתיד". הכינוס מאורגן על ידי הסניף הישראלי של ארגון לייצור בעזרת מחשב ורובוטיקה טואפ. התחרות שנוצרה בעשור האחרון וההכרה המעמיקה של התעשיה שיש לפעול במהירות ליתר יעילות באקלים עסקי קשה ביותר, אילצה ומאלצת בצורה עקבית את התעשיה לחיפוש שיטות ייצור, המספקות מענה לאתגרים שמציב עולם עסקי זה הכוללים: תיכון, ייצור, וניהול הייצור, לצד טכנולוגיות תשתית כדוגמת: תקשורת, בסיסי נתונים, הנדסת תוכנה ומערכות מומחה. כינוס זה ידגיש את השילוב בין כל המערכות בתפיסת הזושוס. שנת 1992 הוכרזה ע'"י התאחדות התעשיינים בישראל כשנת החדשנות התעשייתית. הכינוס והתעהוכה יהיו אחד משני ארועי הסיכום של שנת החדשנות. הכינוס | מיועד למנהלים, מהנדסים וטכנאים המעוניינים להשתלב בנושאים חדשניים וליישמם. בנוסף למושבים תערכנה תערוכה וסדנאותן 5 וסט בהם תוצגנה עבודות ולקחים מיישומי הטכנולוגיות בארץ ובחו"ל. שי" / ) .. 0 - מידע כללי מקום מלון כפר המכביה, רמת-גן תערוכת מפעל עם עתיד 1992 התערוכה תערך בימים ג'-ה' (17-15 בדצמבר 1992). הפתיחה הרשמית תתקיים ביום ג' בשעה 10:30. חברות המעונינות להשתתף ועדיין לא נרשמו מתבקשות להתקשר לחב' ארטרא. דמי השתתפות למשלמים עד ה-15 בדצמבר 1992: לכל הכינוס (3 ימים) 0 ש"ח + מע"מ לימים 16-15 בדצמבר1992 5 ש"ח + מע"מ ליום אחד 0 ש"ח + מע"מ לסטודנטים* * (לא כוללארוחות צהריים) | 375 ש"ח + מע"מ למשלמים עד ה-15 בינואר 1993:* לכל הכינוס (3 ימים) 0 ש"ח + מע"מ לימים 16-15 בדצמבר1992 3 ש"ח + מע"מ ליום אחד 5 ש"ח + מע"מ לסטודנטים* * (לא כולל ארוחות צהריים) | 413 ש"ח + מע"מ * אך ורק למפעלים/מוסדות שיש להם הסדר תשלומים עם חב' ארטרא בע"מ ** סטודנטים הלומדים לתואר ראשון, או תארים אחרים במערכת מלאה, עפ"י אישור האוניברסיטה. דמי ההשתתפות כוללים: - ספר הכינוס ארוחת/ות צהריים = כיבוד השתתפות בתערוכה המחירים מחושבים לפי 2.50 ש"ח = 1 8 וצמודים לשינויים בשער הדולר. יושבי ראש ומרצים יושבי ראש ומרצים פטורים מתשלום דמי ההשתתפות ביום בו מתקיים מושבם (מהצה אחד לכל מאמר) הצטרפות ל-=ו5% (האיגוד הבינלאומי להנדסת ייצור) מהנדסים המעוניינים להצטרף לארגון יהנו מהנחה של 0 8 על דמי החבר השנתיים ודמי ההרשמה בארגון יהיו 5 (במקום 65 %) אם ייהשמו כחברים במסגרת הכינוס. גימלאים יהנו מהנחה של 845 והמי ההרהשמה בארגון יהיו %20 בלבד. המי החבר מזכים בהשתתפות בפעילויות בארגון, הנחה בכינוסים בינלאומיים, הנחות ברכישת ספרות מקצועית של ₪ו5, קבלת הירחון ואו 6 אוה טד0 = טאהש ו" פטסא =וש5. נקודות זכות 0185/55 חברי ואפ בעלי זכות ספוואס אשר ישתתפו בכינוס זכאים לנקודות זכות לחידוש ההסמכה לפי נוהלי פוש9/וספו. הרשמה מוקדמת המעוניינים להשתתף מתבקשים למלא את טופס ההרשמה המצורף ולשולחו למזכירות הכינוס עד ה-ז1 בדצמבר 1992 בצירוף דמי השתתפות או התחייבות המפעל/מוסד. מפאת המחיר הגבוה של ספר הכינוס, כמות הספרים מוגבלת ולכן לא נוכל להבטיח ספר כינוס לנרשמים אחרי המועד הנ"ל. ביטול השתתפות למבטלים את השתתפותם ובתנאי שהודעת הביטול תגיע למזכירות הכינוס עד ה"5 בדצמבר 1992, יוחזרו דמי ההשתתפות במלואם. אחרי המועד הנ"ל לא יתקבלו ביטולים. במסגרת התערוכה תצגנה החברות הבאות: אוניקס אי.פי. אי אמיגור אשבל ברקום דיגיטל טיק-טיים י.ב.מ. מידן מקיט סימטרון סיסטמטיקס ואסד תכנית כללית יום שלישי, 5 בדצמבר 1992 0 | מושב פתיחה 1.0 יו" ט. נוסין הרצאת אורת: 15 הפסקת קפה - 0 | מושב 1.1 אוטומציה ומיכון תעשייתי יו"ה:י. יודילביץ 0 הפסקת צהריים 7-7 0 | מושב 2.1 מערכות רובוטיות י"ר י. יודילביץ 0 הפסקת קפה 0 | מושב 3.1 יישומים טיפוסיים יו"ר: ג. הלוי יום רביעי, 16 בדצמבר 1992 | 100800 מושב 4.1 בקרים מתוכנתים יו"ר: י. מרמור 0 הפסקת קפה 0 | מושב 5.1 תיכון לייצור ואזם יו" י. גולן 0 הפסקת צהויים 0 | מושב 6.1 יישומים 50-ואסד י"ר ג. הלוי -- 0 הפסקת קפה 0 | מושב 7.1 מרכז ואוס לימודי י"ר א. אילת "הי לוי ! דאפתה 006 ספדה 6שזאו *615 סא סאותפטאוסאם ,00300 1607810 0055ר6אוד166,65הסו .א מושב 1.2 מושב 1.3 ניהול תצורה כלכלה בתעשיה י"ר ר. גרנות יו" יי שפס מושב 2.2 מושב 2.3 5 || גישות ניהוליות מתקדמות 1 יו"ה: ר. גרנות יו" י. שפס מושב 3.2 מושב 3.3 מערכות תומכות | גישות ניהוליות | החלטה (055) מתקדמות !1 יו" ע. מימון יו"ה י. שפס = מושב 4.2 מושב 4.3 ניהול ייצור גישות ניהוליות !11 יור י. לוי י"ר י. שפס --) מושב52 - | ניהול ייצור ‏ ! 2 ומלאי מושב 6.2 פיתוח חשיבה המצאתית י"ר י. לוי כ מושב 7.2 חידושים ב יוה ז. קרוידמן 1 1 אכותית: 7 = | ומערכות מומח [₪8]|] "לעש וה 1 מושב 6.3 הנדסה משולבת 1 י"ר ר. וייל מושב 7.3 הנדסה משולבת !1 יו" ה וייל יום חמישי, 17 בדצמבר 1992 | 0 סנא 1 סנא 2 סדנא לטכנולוגיות ותשתית | סדנא לבקרת תהליכים סטטיסטית (550) מנחה: ע. מימון מנחה: י. להט 0-ו הפסקת צהויים = הש ו 0 | דנא 3 סא 4 משאבים סופיים תכנון וייצור מכני בסביבת קחוו בעזרת תיב"מ מנחה: י. שחם מנחה: ש. גולן ו / | מושב סיום ותחרות סטודנטים תכנית המושבים יום שלישי, 15 בדצמבר 1992 0 מושב פתיחה 1.0 יו"ר: ט. נוסין, טלרד = ובהפות: - דברי פתיחה: מר מיכה חריש, שר המסחר והתעשיה - הרצאת אורח: 6אוחםםאוס6אם דאש חח 6060 פשדה מ זאו *615 סאה 6 .א וס 00 וה 60 ום 56 טס סאודפסע 90 מושב 1.1 אוטומציה ומיכון יו"ר: י. יודילביץ, יועץ 1 מחשוב מפעל מוצרי צריכה - ישום נ. סמנסקי, אביב ניהול הנדסה בע"מ ו 2 שילוב חיישן מגע וראיה לזיהוי גופים בסביבה תעשייתית ר. הירשפרונג, ע. מימון, אוניברסיטת תליאביב 3 שילוב מכונות מדידה אוטומטיות 2-צ-א במערכי ייצור י. חבקין, רם הובוטיקה בע"מ יום שלישי, 15 בדצמבר 1992 המשר 0 מושב 1.2 ניהול תצורה יו"ר: ר. גרנות, משהב"ט 1.2.1 ניהול תצורה - כמכשיר להשתתת טכנולוגיות ייצור מתקדמות (מערכת מנתרה) ד. כהן, תעשיה אוירית 2 ניהול המידע ההנדסי לטובת הארגון ד. בורשטיין, תעשיה אוירית 3 ניהול תצורה בעידן ה-04!5 מ. דוידוביץ', פ.8.5 0 מושב 1.3 כלכלה בתעשיה יו"ר: י. שפס, אל-אופ 1 שיטת 'ד605-ספחופיי משולבת בתפיסת ווסד י. יוגב, ישום מערכות ניהול והנדסה (1987) בע"מ 2 גישה שיטתית להגברת יעילות בייצור מוצרים והורדת עלותם י. הלפמן, ב. בית הלחמי, א. צ'רנובלסקי, מ. גרשמן, י. גולדנברג, ר. הורוביץ, האוניברסיטה הפתוחה 3 בחירה נכונה של מערכות אוטומציה: אוטומציה קשוחה או רובוטים ג. אלדור, גבימ תעשיית מע' אוטומציה בע"מ 0 מושב 2.1 מערכות רובוטיות יו"ר: י. יודילביץ, יועץ 1 מחשב מקבילי לבקרת רובוטים ד. בראון, ד. גרשון, ע. ישראלי, ג. זונונגה, הטכניון 2 דיוק קינמטי של מבני מניפולטורים ורובוטים י. ברמן, ש.י. גרינפלד, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 43 סופוא 0סהד0םם זס מסאגוההס:זחפק פד סאוצטסהקווו 5 +0ז00₪ .סד 0055 אה66ד וסזא60 הספזסעה55 ,5ד53 .5 ,אפהסס.ו 0 מושב 2.2 5 וסט יו"ר: ר. גרנות, משהב"ט 2.1 אינטגרציה של מערכות מידע הנדסי בסביבת מיחשוב פתוחה ג. אשל, רפא"ל 2 קמםד5/8מפק ג'.פ. סטרבוס, תעשיה אוירית 3 ניהול מידע במערכות פתוחות ע. אילון, דיגיטל 7-7 יום שלישי, 15 בדצמבר 1992 המשך 0 מושב 2.3 גישות ניהוליות מתקדמות 1 יו"ר: י. שפס, אל-אופ 2.3.1 עלות איכות וניתוח סטטיסטי בתעשיה הקטנה מ. בלוך, רוקר אינטרנשיונל בע"מ 2 מערכות ייצור גמישות .5.א.= א. דבלה, תע"ש 3 ניהול "הנדסה משולבת" - גישת "הניהול הממוקד" ב. רונן, אוניברסיטת תליאביב ש. פס, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 0 מושב 3.1 יישומים טיפוסיים יו"ר: ג. הלוי, יועץ 1 ככנולוגיה חדשגית לייצור אוטומטי מהיר של דגמים ח. לוי, קיוביטל 2 ניתוח דיוק המיקומי של מערכות הפעלה ש.י. גרונפלד, ר. ברמן, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 3 קיצור זמני סבב ייצור במפעל טקסטיל י. שובל, בגיר 4 קיצור זמני סבב ייצור במפעל קוקה-קולה ע. אמיר, ארדע 0 מושב 3.2 מערכות תומכות החלטה (555) יו"ר: ע. מימון, אוניברסיטת תל-אביב 2[1 אסו5ו6םפ פוזז - פפ3ה6קט 61ו06.וסאה6שד 5 צסטזפ 6455 :06555ק 5 זפ טסאו א65הושסחה0 ,וושה-תח .ם 1[|22 סאג 5ו5ץ.וגאג ה0: מקצדסדסמק-55כ 6אופ.ווטם ואמ ד5צ5 םקצד-םטחד אם.וקוא60 :0 א0ו55םפ 0 וסאה66ד -0 הסדא05 שוא 0 ,אוצם ו .5.וא 1.[|23 568 דאםההט6א60 או 6אואגוא אסופוססס 5 אסודסטה ד5א60 אס 6אואאג .וק פאג א 560 !6 , םס וחד חד5 0 צהפתםעואט ,אודפח .א 0 מושב 3.3 גישות ניהוליות מתקדמות ]1 יו"ר: י. שפס, אל-אופ 3.3.1 שילוב טכניקות מתקדמות לניהול ייצור וישומן במפעל מערכות נשק א. גרינצוייג, א. בן-ארי, הפא"ל 2 ווסד ומערכות ייצור מתקדמות - סתירה או השלמה? י. שפס, אליאופ 3 הנדסה משולבת כתפיסה ניהולית חיונית - מנסיונה של רפא"ל ג. שלגי, הפא"ל יום רביעי, 16 בדצמבר 1992 0 מושב 4.1 בקרים מתוכנתים יו"ר: י. מרמור, תע"ש 1 ישומים חדשים תוך שימוש בבקרים מתוכנתים (₪10) נ. חבקין, טקסל אלקטרוניקה בע"מ 2 בסקרים מתוכנתים 56 - אססופסוא ק. עציון, אפקון 3 בקסקרי קצה ייעודיים לבקרת אולם הייצור ב. גילה, ליעד מערכות שקילה ובקרה בע"מ 0 מושב 4.2 ניהול ייצור יו"ר: י. לוי, פרוגרמה בע"מ 1 שלוב מערכות במחשוב רצפת ייצור ח. לקס, עמיגר מערכות מידע 2 שימוש ב"תגי נתונים" לבקרת יצור מבוזרת וליצור "נטול נייר" א. שמילוביץ', אוניברסיטת תל-אביב 43 -- =קוד.וטו הס 5אסודה טפס סאואוווס גה והואודקס שפו) ןססד סודפו וופמסהק דוש פפטז55 וססד צדופהםעואט סו 60-א86 ,וספהא .א 0 מושב 4.3 גישות ניהוליות מתקדמות ]1 יו"ר: י. שפס, אליאופ 1 צימצום עלות הייצור באמצעות הנדסת ערך ג. סינבר, הפא"ל 2 קיצור משך הייצור בעבוד שבבי וצמצום צריכת כלי חיתוך ח. כהן, עשות אשלקלון 90 מושב 5.1 תיכון לייצור ואזפ יו"ר: י. גולן, מוטורולה 1 5.1 בקרת ניהול איכות כוללת בפרויקטי מו"פ י. סוציאנו, ד. גולדנר, רפא"ל 2 60 סהקקה שפא פווד 'יה55ג וטפסאיי שאו ומצו פאג 6אודדט6 1558 אוזהואספסה ,אה חפט .2 0 מושב 5.2 ניהול ייצור ומלאי יו"ה: י. לוי, פרוגרמה בע"מ 1 סביבת עבודה ממוחשבת לתכנון מחסנים ר. דביר, פרוגרמה בע"מ יום רביעי, 16 בדצמבר 1992 המשך 0 מושב 5.2 המשך 2 תיכנות מערכת בקרה ואיסוף נתונים לניסוי מעבדה ממוחשב ע. אהרון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 3 מחסנים אוטומטיים י. רוזנשטוק, מהנדסים יועצים בע"מ 0 מושב 5.3 אינטליגנציה מלאכותית ומערכות מומחה (₪5/וג) יו"ר: כ. צימט, יועץ 1 מינהל מקרקעין ממוחשב - 215 + 6/5 ק. כוכב, קומפלוט (83) בע"מ 2 נהול סכונים בפתוח הנדסי באמצעות אינטליגנציה מלאכותית י. קליין, רפא"ל 3 מערכות מומחה כמכפיל כח להגברת היעילות הניהולית במפעלים עתירי ידע י. סוציאנו, א. כפרי, רפא"ל 0 מושב 6.1 יישומים 556-ווסד יו"ר: ג. הלוי, יועץ 6.1.1 "בקרה סטטיסטית" ג. שמואלי, שמואלי ייעוץ ופיתוח 2 ישום מערכת 550 לסדרות קצרות א. בש, יועץ 3 מערכת בקרת-איכות סטטיסטית בזמן אמיתי א. בר-אילן, נשיונל סמיקונדקטור 4 יישום בקרת תהליכים סטטיסטית בקו הצפויים בבית המלאכה המכני צ. אברהם, אלביט 0 מושב 6.2 פיתוח חשיבה המצאתית יו"ר: י. לוי, פרוגרמה בע"מ 6.2.1 פיתוח חשיבה המצאתית י. גולדנברג, תפנית, האוניברסיטה הפתוחה 2 מתודולוגיה חדשה לפתרון בעיות בטכנולוגיה ומדע וטיפוח דימיון י. סטופניקר, המכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה 0 מושב 6.3 הנדסה משולבת 1 יו"ר: ר. וייל, הטכניון 1 ססס ושיטות טגוצ'י - כלים ל- 6אוהשפאוסאם דאפההט0א00 ג. שטפל, ואסד בע"מ 7-7 )אב מתק'"7",,+6 + הר יום הביעי, 16 בדצמבר 1992 המשך ה 0 מושב 6.3 המשך 2 אינטגרציה בין תוכנית העבודה ותכנון הייצור בסביבה של ייצור בקינון ע. מימון, אוניברסיטת תליאביב א. דייגי, טלרד 3 6אוחטדסהזטאגו סאה אסופמפ .6.8.ם דאפההטסאסס .סדו אההוסגד ,צאפעפפהת .₪ 0 מושב 7.1 מרכז ווו6 לימודי יו"ר א. אילת, ביה"ס. להנדסאים, אוניברסיטת ת"א 2 7.1.1 הקמת ואוס כפרוייקט משותף לתעשיה והאקדמיה א. אילת, ביה"ס להנדסאים, אוניברסיטת ת"א 2 הקסקמה וייצוא ידע ב-ואוס א. צ'רסניה, אשד רובוטק 3 חומרות ותכנות ב- ואוס לימודי א. רויזמן, ביה"ס להנדסאים, אוניברסיטת ת"א 4 יישומי וזו6 בחינוך על-תיכוני י. קרבצ'ינסקי, ביה"ס להנדסאים, אוניברסיטת ת"א 5 יישומי וווס בתיכון ש. מנדל, ביה"ס להנדסאים, אוניברסיטת ת"א 0 מושב 7.2 חידושים ב- ו645/64₪ יו"ר: ז. קרויזמן, מקיט 1 חידושים טכנולוגיים בתחום 05/ו₪ה040/0 ז. קרויזמן, מקיט 2 תיכון בו-זמנית (הנדסה משולבת) מ. שדה, מקיט 3 תיכון מתקדם על בסיס 8;ו50 לתחומי ייצור והרכבות ע. בנאלי, מקיט 4 תיכון וייצור משולבים בבקרת איכות מתקדמת ע. בנאלי, מקיט 0 מושב 7.3 הנדסה משולבת ]1 יו"ר: ר. וייל, הטכניון 7.3.1 מערכת הפעלה מבוזרת לזמן אמת ד. בראון, ד. גרשון, ע. ישראלי, ג. זונונגה, הטכניון 2 הנדסה משולבת "שסאוחשפאוסאם דאפההטסאססי כתפיסה ניהולית חיונית ח. גזית, רפא"ל 3 הנדסה משולבת 'שאומפאוסאם דאפההטסאססי ג. הלוי, יועץ בשע 88,044 בש בשה סדנאות יום חמישי 17 בדצמבר 1992 0 סדנא 1 טכנולוגיות ותשתית מנחה: ע. מימון, אוניברסיטת תליאביב - רשתות תקשורת/מסדי נתונים '. פסטר, אלדור מחשבים - מערכות מומחה ומערכות תומכות החלטה י. אופנהיים, בינטל י. תומר, א. גרינברג, טלרד שו יי 0 סדנא 2 בקרת תהליכים סטטיסטית מנחה: י. להט, ווסד בקרת תהליכים סטטיסטית הינה גישה חדשנית המשמשת לבקרת תהליכים בזמן התהליך ומאפשרת לעובד איתור ליקויים תוך כדי תהליך, לצורך ביצוע תיקון מיידי של הגורמים לליקוי. גישה זו מבטיחה מיזעור הנזקים, כתוצאה מליקויים המתרחשים בתהליך ומונעת הפסדים ניכרים העלולים להיגרם כתוצאה מגילוי מאוחר. ו 0 סדנא 3 משאבים סופיים בסביבת קחוא מנחה: י. שחם, אשבל טכנולוגיות בע"מ ניהול היצור לפי עדיפויות ניהול יצור צריך בראש וראשונה לבצע את הדרישות מהיצור תוך מתן ביטוי למערכת הקדימויות המוכתבת ע"י ההנהלה. מגבלת המשאבים הסופיים מחדדת את הצורך ביצירת מערכת קדימויות, ובכלים שיסייעו לניהול היצור על פיהן. 0 סדנא 4 תכנון וייצור מכני בעזרת תיב"מ מנחה: ש. גולן, סימטרון משתתפים: נ. מוסק, סימטוגון א. לויכטר, סימטרון י. בראון, ישקר הצגת פיתרון מלא לתחום התיב"ם המכני באמצעות סימטוון, הכולל את כל יישומי המערכת ופתנונות החומרה. 0 מושב סיום ותחרות סטודנטים יו"ר: ג. הלוי, יועץ ככההררררההה-רההההרההההרההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההדהרהההההההההרהההררההרהרהההההההרהררר---76ררההרר- 6אוהפםאוסאם זא=ההטסאסס מפעל עם עתיד 1992 הכינוס הישראלי ה-13 לטכנולוגיות ייצור מתקדמות 5 בדצמבר 1992 מלון כפר המכביה, המת-גן טופס הרשמה (נא לשלוח אל חב' ארטרא בע"מ, ת.ד. 50432, תליאביב 61500 או בפקס. 03-660952) מפעל/מוסד שם כתובת מיקוד טלפון פקס. לתשלום עד ה-15 בדצמבר 1992 ( ) 500 ש"ח + ספש"ח מע"מ לכל הכינוס (3 ימים) ( ) 375 ש"ח + 68 ש"ח מע"מ לימים 15 ו-16 בדצמבר 92 ( ) 250 ש"ח + 45 ש"ח מע"מ ליום אחד בתאריך ( ) 375 ש"ח + 68 ש"ח מע"מ - לסטודנטים** רצ"ב המחאה מס = לזכות ארטרא בע"מ, על סך ש"ח. לתשלום עד ה-15 בינואר 1993:** ( ) 550 ש"ח + 99 ש"ח מע"מ לכל הכינוס (3 ימים) ( ) 413 ש"ח + 75 ש"ח מע"מ לימים 15 ו167 בדצמבר 92 ( ) 275 ש"ח + 50 ש"ח מע"מ ליום אחד בתאריך ( ) 413 ש"ח + 75 ש"ח מע"מ - לסטודנטים** רצ"ב התחייבות של לזכות ארטרא בע"מ, לס * התחייבות ואשראי יתקבלו אך ורק ממפעלים שיש להם הסדר תשלומים עם חב' ארטרא בע"מ. ** אישור האוניברסיטה מצורף פטור מלא ממס הכנסה במקור ב 01090 9 סםוסא.1 59 וי (0400,6 ]שס) > ]41:66 אא ,סש