הזמנה למפגש: פיתוח מערך ניהול מלאי כחלק אינטגרלי של מערך CALS ומערכי ניהול היצור

19 באוקטובר, 1993

OCR (הסבר)
המפגש הקרוב של קבוצת העבודה המחודשת יתקיים ביום שלישי, 19 באוקטובר 3, בין. השעות 17:00 - 19:00, בבנין ד' בכפר המכביה. נושא המפגש: פיתוח מערך ניהול מלאי כחלק אינטגרלי של מערך 641.8 ומערכי ניהול היצור. תכנית המפגש: - ההצאה על הנעשה בתחום זה בתכנית 641.5 הכללית. - הסבר והצעה לעבודה בנושא קביעת סטנדרטים ישראליים. - דיון בהצעה. - תכנית עבודה להמשך הטיפול בנושא. הכניסה לחברי איל"א חופשית; לעובדי חברה מאוגדת - 15 ש"ח; ולאורחים (שאינם חברים) - 30 ש"ח. נא אשרו השתתפותכם במפגש זה בטלפון 03-6715770, או שלחו הטופס המצורף בפקס מס' 03-5744374. בברכה, גדעון הלוי מרכז קבוצת העבודה הנני מעוניין להשתתף בקבוצת העבודה בנושא 1א61 (שם זמניו. להלן פרטים רלוונטיים שלי: שם: מס' ת.ז. חק תפקיד: : טלפון: . איל"א - איגוד ישראלי לעיבוד אינפורמציה 2 באוגוסט, 1993 מספרנו 9-415 אל: חברי קבוצת העבודה ]א61 [אוס חברי איל"א שלום רב, הנדון: קבוצת העבודה 6181 מתחדשת א התפתחה כגישה כוללנית לניהול מערכי יצור במפעלים תעשייתיים בסוף שנות השמונים. | מאז, חלו התפתחויות, והועלו | הצעות נוספות ושונות | לגישות המיועדות להשגת אותן המטרות שמערכת ה-א61 אמורה היתה להשיג. להלן מספר גישות: שומוך םמ[ )טנ - 117 שתהסטתוקַתם |תטהטסתט0 - 05 תסו)4זט0)ם] גמ9)0ץ5 - ]5 אסקקט5 1.0815105 0ח3 מסו!ופוטף 41600 זסוטקות 60 - 01.5 ]חטות480מג]/ ץ)ג[גט0 |גוסך - ואד 60568 01 ץזספםך - 706 סט 8 01 18תו804ת00 - 607 60 - 8116 פמנזסה)טות3)א‎ שחוזט)80)טת4] ם1068 - | 1 6 כל אחת מהשיטות הנ"ל משיגה ומקדמת היבט מסויים של מערך הייצור, ותבורך על כך. אך מתבור שעדיין לא נמצאה גישה או שיטה שתענה על כל הדרישות, ויתכן שגם לא ניתן למצוא או לפתח גישה כזו. אי לכך, בכוונתנו להרחיב את תחום ההתעניינות והפעילות של קבוצת ה-אזס ולהחילה על כל גישה התואמת את המטרות של קידום מערכי ניהול יצור תעשייתי, החל מפיתוח מוצרים, תיכון מוצרים, תכנון תהליכי עיבוד, וניהול היצור. בקיצור - יישומי מחשב במדע וטכנולוגיה. אי לכך, אנו פותחים מחדש את הההשמה לקבוצת העבודה הזו, נשמח לשמוע מהחברים רעיונות ונושאים שהיו מעוניינים לשמוע או להשמיע, ₪ 0-מ ו מושרד ראשי כפר הסכביה רמת גן 52109 טל 2. 08-6715770 פקססכזליה 03-5746874 משרד ירושלים תד 9 כיקוד 91130 טל 02-415032