תחרות מצטייני המיחשוב בישראל 1994

מנמ"רים וארגונים

OCR (הסבר)
0/0. --- 1 - | : ג % . ! - אפ א > 6.7.25 1 ---- קט + ישוי קוש י*, הקד ו חור י.ח : תחרות וטקס מנמ"רים ואירגנים 1994 ₪ 5 = מצטיני השוב בישראל 4 מנמ"רים וארגונים: - | מצטםי = המיחשוב . בִּישַראל; 4 זוה סוס -) סוס זסזט סח 8/00ז6 זט סו 60 6 :60016 נעום ייזום וניהול קבוצח !עו ת"ד 11616 תא 61116 טל: 2951245, 05-5288448 פקס: 65-5251666 החברות המעודדות את מצוינות המיחשוב טחוזטכוחסס :68 1 = א.מ.ת. מיהשוב 50 יעל תכנה ומערכות בע"מ 6 6 0 ]/1 5 מערכות מחשוב ומדידה (5וו6) ביים פד וקוווסו6 5 .חטו065 עס זסוזסקט5 6זסע/50 | 1984 (905ו5ש5) :וה . ." א תה יכול לסמוך על 6 שתתן לך את הכלים לעמוד בצפיות בסופו של דבר, כבר 20 שנה שאנו עושים זאת במרכזי המחשבים הגדולים בעולם, זא60|אש-64 היא הערכה המושלמת של כלים לניהול מרכזי בסביבות העבודה הקריטיות והקשוחות ביותר שאפשר למצוא. 8מדא66[א6-0 של מערכת מידע אירגוני, על כל הפלטפורמות, מכל האספקטים בסביבות היא המערכת היחידה המאפשרת לך לנצל בסביבת א[אש ורשתות 6? את הנטיון א[אט, :תג וטא, 15( ,05/400 , 05/2 ,ד צאוסטחוצ ומחשבי ₪ואא חזאוג וא הנצבר בעשרות שנים ואלפי התקנות על מחשבי מא/אקא]14. אז תרים טלפון בקרה מושלמת על מה שקורה בכל שרת ובכל תחנת עבודה. בקרה על אבטחת ותראה איך בעזרת 6 הכל דופק כמו שעון שוויצרי. נתונים, אירכוב, גיבוי, ניטור ביצועים, איזון עומסים, תיזמון תהליכים, הפצת א זא א - 6 0 פא זא וא 05/2 מתגוותפא ואט 1 4 5 תוכנה עדיפה במחשבה תחילה דוחות, חיוב משתמשים, התראת תקלות - בקיצוה, כל מה שמדיר שנה מעיניו של כל מנהל מערכות מידע קריטיות. סאלידע אתה יכול לסמוך על 0 שתספק את הכלים הנכונים לבעיות האמיתיות. א6 ישראל ת.ד. 58160 קרית עתידים, תל-אביב 61580 טל': 03-6481120 פקס: 03-6481140 משווק מורשה: ליהד-בינה, הצורף 5 תולון, טל': 03-5573421 פקס: 03-5596586 תוכן הענייניס דבר מערכת למנמ"ר 0 2 שו די 4 2 טר וקיר יי 0 של בד ד 0 2 השופטיס שקבעו את הקריטריוניס והזוכיסם = [ החברות והארגונים שהגיעו לקו הגמר בתחרות מצטייני המיחשוב 94/ תעשיה אלישרא מערכות אלקטרוניות - מנמ"ר רון נווה ל יפי ל שש קיש 8 5-45 הוליס תעשיות מתכת 7 מנמ"ר דני ברגר שר 5 לטיל שק השפ לרש 6-6 שק כתר פלסטיק 7 מנמ"ר ירון מנור 0 ₪ 2 ב מפעלי ים-המלח - מנמ"ר ידידה הוניג א 294 9+ 5 .1 מפעל מדגל 7 קיבוץ גליל-ים - מנמ"ר ורד ריכמן ה ₪ ₪ ₪5 5 13 נטפים-חצרים - מנמ"ר הדס בשן קלש 6 ב א לט שיב עסרעם מב הכ" -76 15 סולל בונה - מנמ"ר מיכה הדס ₪ 85 171 שירותיס עסקיים טרנטכלל - מנמ"ר ישראל יוגב 8 5 043 0 0 .7 כ.א.ל. - מנמ"ר ראובן רשף שיל 5 לרש שי 8 ₪- פ-ו- בל טר בד אק ביטוח חכרת הפניקס - מנמ"ר אשר רשף 6-5 28 שש 0-6 ו 27 תקשורת מוטורלה פלא-פון - מנמ"ר קובי ארז ₪ 51 שלטון מקומי עיריית חיפה - מנמ"ר מיכל דביר 9 7.6 עיריית ירושלים - מנמ"ר שמואל שטינמץ 0 89 שי תב שש ₪ 5 2 27 מועצה מקומית עומר - מנמ"ר עמירס קראוס ]3 עיריית פתת-תקווה - מנמ"ר שמעון בוקשפן 2 עיריית רהט - מנמ"ר סלמה אבו דעבט + :₪ ₪6 :2551 252 תחבורה רשות הנמלים והרכבות - מנמ"ר אמירעם היידקר 3 ש 0 25 370 נדל'ן נצבא - מנמ"ר דוד פוניס 5 3925-6465 בריאות בית חולים אסותא - מנמ"ר שוקי טופר > 5 8 ₪98 4 5 41-20 קופת חולים מכבי - מנמ"ר יוסף וקסלר 8 2 5-9 רש ה ₪ ₪ 2 0 43 תשתית רשות שמורות הטבע - מנמ"ר יוסי כהן ו חינוך מכללת אורט ע"ש שפירא - מנמ"ר ברוך מורן ₪ רש 2-5 7 בית ספר אמי"ת - מנמ"ר נורית רייך 2 6 ממלכתי דתי בית אל - מנמ"ר תקווה קסטיאל * 486 ₪23 49225 תיכון ליד המכללה למינהל בתדים - מנמ"ר אילן אביוב 5005004 תיכון טכנולוגי נעמת חולון - מנמ"ר סביונה גיל 8 4 ₪ שיש ₪ 26 57 "עמל" פתח-תקווה - מנמ"ר נסיס לוי שו א 0-05 53 חוברת תחרות מצטייני המיחשוב ישראל 94 שלב הגמר בהוצאת אנשים ומחשבים מו"ל ועורך אחראי: פלי (ישראל) פלד עורך ראשי: משה שלו ניהול תחרות מצטייני המיחשוב: דלית סוחה ניהול כנס מנמ'"רים: עדי רפפורט ניהול הפרסום: פניה כתר הפקה: דליה פלד (הפקות בע"מ) המערכת: רחי פינסקר 644 תל אביב מאוגוס ט: רתי יד חרוציס 13 תל אביב מען לדואר: תד. 1146 תל אביב 61116 5: 037525166 ל15[: 0375288448 או 037295145 א 10 36 5 4 46 5 5 45 + 1 ה 1 ה וה 15 ה 45 16 ה 5 8 8 45 5 ה 8 01 18 מ באה בבר כ תכ מ צ 2-0 םאה כ ב ח 5 סאב ת ח רל תאה מ*ח ש רב949 19 מאחל: הבנק הבינלאומי הראשון (זווכה בתחרות מצטייני המיחשוב הראשונה - 1992) בש ד יז יע .1 יש ית ות ער תת תת ות יע ער ית ו ו ו שו ו 3 :3 31 :ןג 13 ג --///////רם. הל הגרדה ביכ יי השש. ברש אי הר וב כל הכבוד למתחרים - ולמצטיינים קורא יקר, כמיטב המסורת של עידוד מיחשוב מתקדם בישראל כמו גס אתגרי הפעולה לקידומו המקצועי של המנמ"ר (מנהל מידע ראשי), מוקדש גיליון זה של למנמ"ר - המגזין למנהלי מידע ראשיים לסיקור תוצאות תחרות מצטייני המיחשוב 4 שערך אנשים ומחשבים. תחרות המצטיינים שהפכה כבר למסורת, קמה גם על רקע השינוייסם המהירים במבנה וארכיטקטורת המיחשוב המהווה אתגר לכל מנהל מידע בארגון כמו גס להנהלת הארגון. על בסיס הצורך בקידוס המעמד והמקצוע פועל מועדון המנמ"רים שליד אנשיס ומחשבים וכן התחלנו לספק ספריה מקצועית בקלסר לחברי המועדון. ועתה, בשלב הסיכום של תחרות מצטייני המיחשוב, שייערך ב-12 ליולי במלון הילטון בתל אביב, ניתן לספר על הצלחת התחרות. לתחרות פנו בדרכיס שונות כ-300 חברות וארגוניס. אלה הומלצו על ידי גורמים פנימיים בארגון או ספקים, או גורמיס של פרסום ויחסי ציבור. כל פנייה התקבלה בברכה ועל בסיסה נערכה שיחה עם החברה, נשלחו כתבים לסיקור הפעילות (בעיקר בתחומי חדשנות מקצועית ותרומה כלכלית לארגון) והחל תהליך השיפוט . יצוי כי היו מנמ"רי חברות שהגיעו בעצמס למסקנה כי חברותיהן אינן בשלות עדיין לגשת לתחרות. וכך לאחר שורה של סינונים הגיעו לשלב הגמר כ-30 חברות המאוזכרות בחוברת שלפניך. מהן נבחרו כמצטיינות שש חברות וכן זכו לציון לשבח שני ארגונים נוספים. המועמדים שהגיעו לשלב הגמר כמו גס הזוכים ה"סופיים" יאוזכרו במוסף מיוחד שיוציאו במשותף - אנשיס ומחשבים ועיתון העסקיס של ישראל, גלבוס. ולבסוף, חובה נעימה היא לנו להודות לחברות המחשבים שנתנו חסות לתחרות המצטיינים ובכך הן תורמות לקידום המצוינות במיחשוב בישראל. אלה הן: אוליבטי, אלדור, א.מ.ת. מיחשוב (נציגי סאן בישראל) ג'ון ברייס (נציגי אורקל), היולט פקרד ישראל (61/15), יעל תוכנה, סי.איי. ישראל. המערכת גמר תחרות מצטייני המיחשוב 94 צוות השופטים בתחרות מצטייני המיחשוב 94/ ואלה השופטים שליוו את תחרות מצטייני המיחשוב 94', עיצבו לה קריטריונים, יהודה אורבך בעל הסמכה לראיית חשבון, בוגר קורסיס לניתוח מערכות ותיכנות. תואר ראשון כלכלה וחשבונאות. כיוס, סמנכיל הבורסה לניירות ערך בתל אביב. בעבר מנכיל קטלמן שרותי ניהול, משנה לממונה על הכנסות המדינה ומנהל שרות עיבודיס ממוכניס הממשלתי (שע"מ). פעיל בלשכת רואי החשבון, איגוד מנתחי מערכות איגוד מבקרי עניא, והנהלת אמציי. דן גבעול ממקימי מערך המחשבים ומערכות המידע בשלטון המקומי בישראל. בשניס האחרונות מכהן כמנכיל החברה לאוטומציה במינהל השלטון המקומי. בעבר ממייסדי יחידת המחשב בקריה למחקר גרעיני דימונה. ממקימי מערך המידע במעיץצ, ומפעל הפיס. פעיל בהנהלת אמצ'י, גייד-אירופה, הנהלת תיקשוב מערכת עיריית ירושלים. עזרא בן כוכב מנכ"ל חברת ברוידא יועצים. חבר הנהלת איליא. מרצה| בבית | הספר למינהל | עסקים, האוניברסיטה העברית ירושליס - מערכות מידע. בעבר, מנכ"ל חברת מחיש שרותי מחשב (מקבוצת בנק המזרחי המאוחד), יו"ר איליא, מנהל מרכז המחשבים, אוניברסיטת בר-אילן. דב הלפרין מנכייל ובעלים של חברת הלפרין שירותי מהול. קודם לכן מנכיל חברת קסלמן שרותי ניהול. החברה מנהלת פרויקטים רבים החל בניתוח מערכות ועריכת תוכנית אב ועד לתיכנון מפורטט בתחומי בנקאות, ביטוח, ותעשיה. במקצועו מהנדס תעשיה וניהול, רואה חשבון מבקר עמיא ומערכות מידע. דבורה מטרני סמנכ"ל ומנהלת אגף התיפעול בחברת הביטות סהר. בעלת כ-20 שנות ניסיון בניהול בחברות בענפי טכנולוגית המידע בישראל ובארהיב. מכהנת בהנהלות איגודים ציבורייס מקצועים: איגוד חברות הביטוח, גייד אירופה, ואיל"א בעלת תואר שני בהנדסת תעשיה וניהול מאוניברסיטת קולומביה בארהיב. איציק מלאך סמנכיל בנק-לאומי, וראש אגף התפעול בבנק. בעבר מפקד ממרימ. בעל תואר מוסמך (4א) בהצטיינות מאוניברסיטת ת"א, חבר בהתנדבות באיגודים הציבוריים המקצועיים: אמצ"י, איליא, איגוד מנתחי מערכות. בעל 25 שנות ניסיון, במגוון רחב בענף המחשבים, החל מתוכניתן דרך ניתוח מערכות בואכה לתפקידי הניהול בענף. ראיינו ובחרו את הזוכים: יעקב נוי (נויברט) יעקב נוי הזא מנכיל חברת היעוץ במיחשוב ענדן. קודם לכן כיהן כמנהל אגף מיחשוב ומערכות מידע בעיריית תל אביב-יפו. שימש כמנהל מרכז מערכות ומידע ובקרה בחברת מקורות ופעל בתפקידיס מקצועיים בכירים בצהיל. בעל תאריס אקדמאים בהנדסת אלקטרוניקה, מינהל עסקים ומערכות מידע. הנהיג מהפיכת מיחשוב בעיריית ת'יא. אלי עטר משנה למנכייל חברת הפניקס הישראלי וראש אגף מערכות מידע. בעבר יויר הנהלת איליא, מנכיל תנובה מחשבים וועץ מומחה לניהול המיחשוב, לאירגונים גדוליס בארץ ובעולס. בוגר המחזור הראשון של ממרימ. אריה עמית מנכיל קסלמן שירותי ניהול - חברת בת של משרד קטסלמן וקסלמן רו"ח, המספקת שירותי יעוץ בתחומי מערכות מידע, אירגון ושיטות, תמחיר, תכנון ובקרה תקציבית וביקורת עניא. אלימ (מיל) בעל 25 שנות פעילות מקצועית בצה"ל ובחברת דיגיטל לאחר פרישתו. בעל תאריסאקדמאיים בפיזיקה, מדעי המחשב ומינהל עסקים. כתריאל צימט יועצ בכיר למיחשוב. בעבר, מנהל מרכז המחשבים של אל-על מיוס הקמתה ועד 1983. ראש אגף מערכות מידע בטלרד. בין עיסוקיו: יוע+ ליו"ר ועדת המחשביס של הועדה לתיכנון ותיקצוב של המועצה להשכלה גבוהה. לוע ליו"ר מפעל הפיס. יו"ר ועדת המחשבים של 47], האירגון הבינלאומי לתעופה. גבי רון גבי רון שרת בחיל האוויר כ-20 שנה בתפקידי מיחשוב שוניס ומגווניס כולל פיתוח והטמעת מערכת יחודית בתחוס המודיעין, מינהלת תוכנית הלביא, ואחריות למטספר מערכות ממוכנות מבצעיות של החיל. לאחר סיום שרותו היה מנמיר חברת המיס מקורות (כאשר מקורות קיבלה את פרס מצטייני המיחשוב), מנמייר בתעיש ועתה מנכ"ל חברת "אינטרסיס - ניהול מיחשוב ומערכות בע"מ". ישראל שטראוס שותף בכיר במשרד רואי החשבון הה.ש.ל. האפט את האפט כולל שטראוס לזר ושות' מחבר שורת ספרים מרצה ויועץ בנושאי מיסים ובנושאיסנלוויס לרבות עניני ביטוח סוציאלי. יו'ר ועדת המיסים והקשר עס רשויות המס של לשכת רוה"ח וממונה על הקשר עם שעימ. חבר במועצה המקצועית של לשכת רוה"ח. אלישרא מערכות אלקטרוניות בע"מ המנמ"ר: רון נוה מחלקת מערכוח ידע ומחעווב הקדמה "אלישרא" הינה חברת אלקטרוניקה העוסקת בעיקר בפיתות מערכות לוחמה אלקטרונית והקיימת משנת 68/ "אלישרא" מונה ארבע חטיבות עיקריות: חטיבות מערכות מוטסות, חטיבות מערכות ימיות, חטיבת רכיבי מיקרוגל וחטיבת תפעול ורכש. זאת בנוסף לאגפי מטה. תחומי הפעילות מבוססים על שילוב בין גורמי החברה ומכסים יכולות טכנולוגיות כגון אנטנות חדשניות, מקלטיס מתקדמים, מערכות עיבוד אות חדישה ביותר, תוכנה מתותכמת וממשקי אדס מכונה גמישיס ומתקדמים. מערכות הל"א של "אלישרא" נחשבות כמתקדמות והוכחו באלפי שעות שירות פעיל. החברה כוללת כ- 1000 עובדים. מחלקת מערכות המידע הוקמה בחברה בשנת 82', כדי לתת מענה לצרכים עתידיים של החברה ולאפשר שליטה של ההנהלה בכמויות המידע הרבות שנאגרו. לצורך כך נרכשו מחשביס מרכזיים ונכתבו תוכנות יעודיות שנועדו לאפשר שליטה, בקרה, ייעול וחסכון בעלויות. במחלקת מערכות מידע כ-20 עובדים מהם 13 תכנתים. להלן תיאור תחומי ועיקרי הפעילות, המבוצעות באחריות מערכות מידע ומחשוב בחברה. עקרונות המערכת מערכות המיחשוב, למעט הנח"ש, נכתבו ופותחו כולן ע"י תכניתני "אלישרא", כל מערכות המיחשוב מקושרות ביניהן להעברת נתונים, עדכוניס מקביליים והיזון חוזר. למעשה מתואמים כל קבצי המערכת והנתוניסם הקיימים בהן, כך שניתן לראות את כל המערכת כמערכת אחת גדולה, (ללא כפילות בקבצים). בין כל המערכות ישנו מעבר אינפורמציה רציף ב-5א],1-א0, לדוגמה: הגעת פריט מספק עובר בצורה אוטומטית ממערכת הרכש למערכת המלאי כולל המחירים, הכמויות וכו'. המערכות מאפשרות שליטה מלאה של ההנהלה על המידע והנתוניס בחברה: כל המערכות עובדות מול מערכת התקציב המרכזית, התוכנה מגבילה ביצוע פעולות בתקציביס שאללו ועוצרת גלישות לא מבוקרות. גמר תחרות מצטייני המיחשוב 94 חיסכון בעלויות המערכת חוסכת בעלויות בכפילות של פעילויות. לדוגמה: לכל דרישה להזמנת רכש, התוכנה מבצעת בדיקה מול מלאיס מתים ושאריות יצור ומנסה לאתר את הפריט המבוקש כדי למנוע רכש מיותר, אס הפריט לא נמצא, התוכנה מנסה לאתר את הפריט, בפריטים תחליפים לפריט המבוקש ורק אס לא נמצא פריט כזה מיותר, נוצרת דרישה / הוראה למחלקה הרכש לרכוש את הפריט. י יבי מאחר וכל הנתונים במערכת ממוחשבים, יש זרימה אוטומטית של נתונים ממערכת למערכת, ללא הקשה חוזרת של נתונים שכבר קיימים, לדוגמה: מעבר אוטומטי של הגעות ממערכת הרכש למערכת המלאי ולהנח"ש. היסטוריית מידע - שמירת נתונים היסטוריים למשך שניס רבות בכל המערכות, כגון: נתוני פרויקטים רכש, עצי מוצר, מלאי, הנח"ש, כדי לשמר מידע להסקת מסקנות והשוואת נתונים. ממשק אדם מכוגת כל המערכות והמסכים מלווים במסכי ,1151 וכתוביס בסטנדרט אחיד (רקעים, מקשים יעודיס וכו') כדי להקל על המשתמש בשליטה בתוכנה. מאפיינים טכניים > כל קבצי המערכות הוסבו במשך השנתיים האחרונות ל- 12, דבר המאפשר גישה ,מהירה ונוחה יותר לשליפה ואחזור מידע. > בשנה האחרונה התבצע מעבר מסיבי לרשתות תקשורת שבמסגרתן קושרו כל המחשבים ברשתות ואליהם קושרו רשתות ה- ,1 ₪1 / 0 במפעל. כל 26 או תחנת עבודה ברשת יכולה להיכנס לכל מחשב, לצפות במידע לעדכן ולשלוף אותו (בהתאם להרשאות). > רשתות התקשורת ברובן פרוסות עס קווי 108488-71 דרך 8 מקומיים וכולן נשלטות ע"י תוכנת שליטה ובקרת */שומןצ-אמלקס". | % על רשתות ה- ,00/11 מופעלות תוכנות פיתוח ייעודיות ובנוסף גיליונות אלקטרוניים, דואר אלקטרוני, מעבדי תמלילים וכו'. מערך המחשוב באלישרא (3000-?ז) <-- העברת נתוני תשלום לספקים בארץ וח"ל וחיוב לפי משימות פתיחת ספקים בארץ --> <-- חוב קניות רסש קבוע <-- פתיחת ספקי חו"ל ברטש קבוע כ [= וכ ו = 3 5 = ב = 5 5 = = 5 5 <-- הזרמת דרישות לרכש לפי עץ מוצר <-- בדיקת מצב רכש לפ עץ המוצר שוות נחוני שכר מחושבים --> פתיחת. דרישות אוטומטיות ליצור עם פתיחת הזמנה לקות שו תעטיהשו ד סז זו 0115 המנמ"ר: דני ברגר לערכי הוליחעווב בהולים החברה הוליס הינה קבוצת חברות בינלאומית המתמחה בייצור מוצרי הצללה לבית. מגוון לקוחותיה כולל חברות להרכבת תריסים, חברות שיווק ולקוחות פרטיים. החברות על שלוחותיהן פרושות בישראל, אירופה, ארה"ב וקנדה.חברת האס בעפולה מעסיקה כשמונה מאות עובדים וערוכה כמרקס מפעלים המתמחים בתחומי הפלסטיקה, 2/6, טקסטיל, מתכת וקווי הרכבה, תהליך ההתמחשבות החברה קיבלה החלטה על מיכון מערכות המידע שלה בסוף 0, עת בה היקף פעילותה היה כעשירית מהנוכחי. במהלך שלוש וחצי השניס האחרונות הוקמה המערכת המתוארת. בניית המערכת מתחילתה בוצעה ע"י קונספט, בתמיכת הנהלת החברה ועובדיה, סה"כ ההשקעה המוערכת עד כה כמיליון דולר. מרכיבי המערכת חומרה: - 6 מחשבי 181 מסוג 4.5400, הפרוטים באתרי הקבוצה ברחבי העולם. - 90 תחנות עבודה. - קווי תקשורת על ציודיהסם. - רשתות ‏ 6ק. תוכנה: מערכי נהול מידע של בית התכנה "קונספט" בתחומיס הבאים: - שיווק . - פיננסים. (הנה"ח ,קופה ,גבייה ,תזרים ,תשלומים) - רכש. - מלאי. - ייצור. מערכים נוספים: - ניהול כ"א. - פקס ומשרד. תיאור הצרכים המיוחדים בסוף שנות השמונים, החליטה חברת הוליס לתת תנופה ליצוא המוצרים המוגמרים. יתרונו של המוצר הישראלי במחירו, איכותו ומגוון האופציות המוצעות. הבעיתיות בשיווק לחול נובעת מאופיו של המוצר (תריס), שמחד 7 מאפייניו פרויקטלים (מידה וצבע שוניס מהזמנה להזמנה), ומאידך - ספקיםס מקומיים יודעיסם לספקו במשכי זמן שאינם עוליס על שבוע. מכאן שלשסם התחרותיות, אספקה מהירה היוותה מרכיב חשוב בהצלחה. תיאור הפתרון הוקמה מערכת הכוללת את המרכיביס הבאים: - חבילת תכנה לניהול הזמנות באתרי הלקוחות. - תכנה לניוד הזמנות בין מחשבי החברה בעולם. גמר תחרות מצטייני המיחשוב 94 - מערכת הפקת פקודות ייצור אוטומטית . - תהליך פיקוח הרכבה אוטמטי. - תהליך המכלה והפקת מסמכי יצוא אוטומטי. התהליך: - הלקוח מצויד בפנקס הזמנות ממוחשב על 0ת, קולט הזמנות מלקוחותיו ומשדרס למחשב התברה הקרוב, אל תא דואר אלקטרוני שלו. - המחשב קולט את ההזמנות מעדכן את הלקות בשינוי סטטוס הזמנותיו, ומשדר את ההזמנות הלאה למחשב באתר ההרכבה. - באתר ההרכבה מופקת פקודת עבודה ברמת התריס הבודד, במבנה של פיחקית עס מאפייני התריס ומספר סידורי מוטבע בברקוד. - תהליך ההרכבה מדווח באמצעות קוראי ברקוד למנהל היצור. המכלה מתבצעת באמצעות קוראי הברקוד, במהלכה מופקיס מסמכי היצוא. התוצאה - פקודה לייצור תריס מופקת בארץ שעתיים לאחר שהזמנה הוקשה באחת מחנויות הלקוחות באירופה. - תהליך היצור מתחיל אוטמטית ללא עיכובים. - ההמכלה מתבצעת בכל עת במשך הלילה, ללא צורך בתמיכה ממחלקת היצוא לטובת הפקת המסמכים. - תהליך המכירה כולו, בהיקפי הזמנות גדולים, נעשה ללא כל הקשה במשרדי החברה וללא כל העמסה מנהלתית. - משך אספקת מוצר פרויקטלי ירד עד לארבעה ימים. ניהול ההזמנות אצל הלקוחות התייעל ובזכות זאת הקשר איתם התהדק. - יצוא התריסיס גדל בשלוש השניס האחרונות מ1,000,0007 ל- 0 דולר. יחודיות הפתרון > שימוש בממשקי 45/400‏ 26 חדשניים. > שימוש במערכות תקשורת אוטומטיות בין מחשביס. > מערכות מידע אוטמטיות ללא התערבות משתמשים. * היקף השימוש: עשרות לקוחות. > מהירות הפיתוח וההטמעה. לסיכום תהליך מיחשוב חברת הוליס התרחש בשלוש וחצי השנים האחרונות, תקופה בה היקף פעילות החברה גדל פי עשר. במשך תקופה קצרה זו, מנקודת מוצא של שלשה מחשבי 60ת, הוקמו המערכות המתוארות באמצעות צוות שמנה בשיאו חמישה איש מהוליס וקונספט. המערכות שהוקמו משרתות ביעילות את צרכי החברה, ושיפרו באופן ניכר את כושר התחרותיות שלנו בעולם. לו--ההוו הו 8 277 1 78/5 8 ט' ב 6 8 ףּ 7 ₪ ד ו 21.09 7022 .2/7 7 179/59 22 גמר תחרות מצטייני המיחשוב 94 ד "כתר פלסטיק" המנמ"ר: ירון מנור עדכון מהיר של מערכוח המידע חדשנות "כתר פלסטיק אנשי מערכות המידע בכתר מחוייבים לחדשנות ורואיסם בחדשנות את המפתח לשיפור מתמיד ותנאי להשרדות ולצמיחה. הדבר בא לידי ביטוי בתחום הניהול, השיווק, הטכנולוגיה והיזמות. חדשנות טכנולוגית מרכזי הפיתותח בירושלים וביקנעס כוללים מערכת תיב"ם מתקדמת ואמצעי ייצור מהירים לתבניות, המאפשריס קיצור תהליכי הייצור ושיפור המוצרים, תוך הקטנת עלותם. כתוצאה מהיכולת שפותחה בירושליס פותחו מוצריס חדשיס בפרקי זמן קצרי ומתאמים לכל עונה. במפעלים ביפו ובכרמיאל פיתוחו מערכות משולבות לאיסוף אינפורמציה מרצפת הייצור ואיפשרו בקרת תהליכים מרכצית. כמו כן, בימיס אלה מוקמים מערכות חדשות עבור הייצור אשר ישמרו את התהליכים שכבר קיימים, ובנוסף יושמו שיטות 111 שהביאו לכך שמלאי בתהליך ומלאי תוצרת גמורה הינם מינימליים. חדשנות ניהולית חברת "כתר פלסטיק" מיישמת שיטות ניהול מתקדמות המבוססות על מערך מיחשוב המאפשר בקרה מרכזית על תהליכי הייצור, השיווק והכספים בחברה בזמן אמיתי. האינטגרציה בין פונקציות הייצור והכספים מאפשרת הצגת אינפורמציה ניהולית ברמה יומית ומטה (₪א01.1) על מצבה העסקי של כל יחידה עסקית בחברה ושל התברה כולה. חברת "כתר פלסטיק" השקיעה במערכות מידע חכמות והן במערכות לאיסוף, ניתוח והצגת אינפורמציה על השוק. ניתן לקבל מידע על מוצרים מסחריים, יצרנים ולקוחות בחתכים שונים ולהפיצו למנהלים באופן ממוחשב ומהיר. יזמות על אף היות החברה ותיקה מקפידה כתר לפעול כחברה יזמית המתקדמת כל הזמן. הפתיחות הניהולית בחברה מאפשרת ומעודדת יזמות ברמה המפעלית וברמת כלל החברה. בשנים האחרונות, בהתאס לתנאי השוק העולמי והיכולת השיווקית, הטכנולוגית, הייצורית והניהולית של החברה, גרכשו חברות או הוקמו מפעלים חדשים בארץ ובעולס בקצב של אחד בשנה. בחברת "כתר פלסטיק" רואיס בחדשנות השיווקית, הניהולית והטכנולוגית, במקביל לשמירת האופי היזמותי של החברה את אבני היסוד לביסוסה והתפתחותה בשנים שחלפו ולשניס הבאות. מערכות המידע מערכות המידע ב"כתר פלסטיק" עוקבות אחר קצב השינוי המהיר של הארגון ותומכות בכל הרמות, מרמת ההנהלה עד רמת רצפת הייצור במפעלים, ובפיתות המוצרים. חדשנות גמר תחרות מצטייני המיחשוב 94 במערכות המידע ושימוש בטכנולוגית המידע הינם הדגל של הארגון. מחלקת מערכות מידע יצרה אן4 / עולמי שקוף בין כל החברות והמפעלים באר ובעולס, המאפשר שליטה ובקרה על כל היחידות העסקיות הנ"ל. קצב הקמת המפעלים ורכישת חברות בארץ ובעולס נתמך ע"י מחלקת מערכות המידע. רשימת היחידות העסקיות/יחידות המידע הן;: יפו - הנהלה; הרצליה - שיווק; יפו - מפעל; ירושלים - מחקר ופיתוח/ייצור תבניות; כרמיאל - מפעל - ריהוט גן (אוטומטי); כרמיאל - מפעל - מוצרי יוקרה; כרמיאל - מפעל - מפעל מאזניים. בשניס האחרונות צורפו לארגון יחידות עסקיות נוספות: אמ םא - אנגליה - חברת שיווק; ליפסקי - חברת בת בברקן (ייצור); 1,215018 11.8 - ארה"ב - חברה לריהוט גן (ייצור); א[ 148 - הולנד - חברה לריהוט גן (ייצור); יקנעם - מפעל למוצרים בפיתוח ומפעל לייצור מדפיס וארגזים; יקנעם - מחקר ופיתוח; רמת השרון - מנכ"ל. כל היחידות העסקיות החדשות הוכנסו תחת מטרית המידע של קבוצת כתר תוך שבועות בודדים וללא חשיבות בסוג הציוד ביחידה העסקית. מנכ"ל - חדשנות ניהולית בביתו של המנכ"ל הוקמה רשת אשר מהווה את אחת מיחידות המידע בקבוצת כתר. המנכ"ל יכול לקבל בביתו מידע על כל היחידות העסקיות, בצורה שקופה בכל הרמות, מן הרמה הניהולית ועד לרמה התפעולית (רמת מכונה 8.1) וכן יכולת ירידה היררכית מהניהול עד רצפת הייצור. הארגון עצמו שטוח מאד. כמעט ולא קיים דרג ביניים - (אין צורך מאחר וניתן להגיע לכל המידע הנדרש); קיים דרג ניהולי (מרכז) מצומצם מאד וכל שאר היחידות העסקיות. מידע מתקבל ישירות ממקורות המידע או בתהליכיס אוטומטייס ולכן אין צורך בדרגות הבינייס. לאחרונה הטיפול ברמת העסק נעשה בחשיבת 228 ומערכות המידע מלוות ושותפות לתהליכים עסקיים אלה. מערכות מידע חדשות בהתאם לקצב השינוי והגידול של הארגון, ועקב קצב השינוי והתחרות בשוק העולמי, נכנסות לאחרונה מערכות מידע חדשות רבות, כדוגמא: מערכות 1.% חדשות (דור שלישי); מסופונים ברצפת הייצור - ניהול משטחים, ניהול מלאי; דואר אלקטרוני - בינלאומי (בארגון); ניהול מסמכים; זרימת מידע בארגון -- 1.0 0% /; קופות 6 בחנויות, שליטה ובקרה מרכזית על החנות (מא1,1א0); כלים, יישומי 58/א80/דאםןס - כשרות טוב יותר למשתמש; מערכת יצוא חדשה משולבת ₪21 עס לקוחות וספקים - לשרות טוב יותר ללקוחות ועוד.. 2 שטטסא ₪" 0 00 0 8 8 ופצסצ ₪5 אד 1 - ₪ בצע זו 4 סש קמס 6 א 8 5 6 6% 5 /סה טאזס 000 מ 0 ב ך 3- 1 8 ב כ 53 ---- וו כסצ וו 2 5 1 1 ור ג .ו / וש = 1 1 0 /- ב מפעלי ים המלח בע"מ המנמ"ר: ידידיה הוניג לערכת "ברק" רקע מפעלי ים המלח נמצאים בימיס אלה בתנופת פיתוח אדירה. השקעות של מאות מיליוני דולרים, אמוריס להעביר את החברה, מחברה המייצרת מוצר עיקרי אחד (אשלג) לחברה המייצרת מגוון רחב של מוצרים ולהכניס את מדינת ישראל למועדון יצרני המתכות. מבחינה ארגונית צמחה החברה מחטיבת ייצור אחת לשלוש חטיבות ייצור. ברור שמערכות מידע חייבים לגבות ולתמוך בתהליכים אלה, החל משלב הפיתוח, וכלה בשלבי הייצור השוטפים. מערכת "ברק", שפותחה במפעלי ים המלח, מאפשרת למנהל גישה פשוטה ומהירה לכלל מערכות המידע של הארגון. אסטרטגיית העבר בשניס עברו התמקדה פעילות מערכות מידע, בבניית בסיס נתוניס מרכזי לכלל המערכות התפעוליות, כאשר הקו המנחה היה בניית מערכות בראיית מערכות. כל מערכת שהוקמה נבנתה ונותחה בהתיחסות לכלל הארגון (לדוגמא: מערכת איסוף נתוני נוכחות, שהוזמנה ע"י אגף כ"א - לא נתפסה כמערכת השייכת רק לכ"א, אלא נבחנה כמערכת ארגונית השייכת ומספקת מידע גם לתמחיר, גם להנה"ח וכן לשאר דרוגי החברה) המשמעות בשטח היתה הרחבת ה-80025, משך בניית מערכת ארוך יותר, ועלויות גבוהות יותר. התוצאה מגישה זאת היתה בסיס נתוניס אחד ויחיד של כל נתוני החברה, המכיל כ-1300 קבציס ומשרת את כל החברה, כיוס ניתן לקבוע שבמפעלי יס המלח אין ויכוח על נתונים! המצב הקיים הוקס בסיס נתוניס מרכזי בחברה, הנותן תמיכה לכל התפעול השוטף של החברה. בסיס הנתוניס נמצא במחשב יבמ 9121/120 המותקן בב"ש, הנותן שירות ל-500 משתמשים בכל אתרי החברה. על בסיס הנתוניס הכללי, הוקס מרכז מידע המקיף את רוב הנתוניס של החברה, בהיקף של כ-100 משתמשים. בנוסף למערכות הניהוליות, הוקמה מערכת בקרת ייצור. אסטרטגיית העתיד הנהלת החברה אימצה תוכנית רב שנתית לפיתוח מערכות מידע בארגון, ובמקביל, בהנחיות המנכ"ל, שינו מערכות מידע את תפקודס מגוף מתוקצב, המקצה שירותים לאגפים השונים, לגוף המוכר שירותיסם בחברה, מה שדרש ממערכות מידע להתייעל ולהתמקצע יותר כדי להיות מסוגלים להתחרות בגופים חיצונייס. מעניין לצייו תופעה שמאז הוטמעה השיטה החדשה ולמרות הדרישה לשלםס בעד שירותי המידע, חל גידול בדרישות המשתמשים לבנייה והתקנת מערכות. גמר תחרות מצטייני המיחשוב 94 תשתיות תקשורת בכדי לאפשר מימוש התוכגית האסטרטגית, בוצע תכנון אב להקמת רשתות תקשורת בכל אתרי החברה, כאשר הקויםס המנחים היו: > תשתית 0278 שתאפשר חיבור כל סוגי המחשבים וכל סוגי הפרוטוקוליס. > שיתוף קבצים ביןו משתמשים. > מערכת אמינה שלא תהיה מושפעת מתנאי הסביבה הקשיס בסדוס (חוס, אבק, והפרעות חשמל). > תשתית לפיתוח עתידי - העברת קבצים גדולים. > תשתית המאפשרת שליטה בקרה וניטור. > העלאת זמינות המערכת. > אפשרות לאחזקה מרכצית, וסיוע מרחוק. > אפשרות גיבוי מרכפי. > שיתוף והדפסות בין אפליקציות. > אפשרות ל-1כמ/אזיד זזוא. התשתית הוקמה בשלב זה, בשני האתרים המרכזיים של החברה בסדוס וב"ש. נתוני הרשת הנוכחיים: 7 ק"מ סיביס אופטיים. 0 ק"מ מא0-פק צץ. 0 פנח. 85 2 0 שרתים מסוגים שוניס (יבמ, דיגיטל, ,11 שסא, תסא). ניהול הרשת מתבצע באמצעות מערכות שליטה ובקרה מסוג ששםזצאתקסית. מערכת "ברק" בכדי לאפשר למנהלים הבכיריס במפעלי יס המלח, נגישות קלה ומהירה למערכות המידע של הארגון, פותחה במערכות מידע מערכת "ברק". מערכת "ברק" מרכזת את כל מערכות המידע הנדרשות למנהל ומאפשרת נגישות לנתוניס מכל אתר ברשת. המערכת מותקנת על גבי מחשב אישי 486/2% ומחוברת לרשת. רשימת המערכות: 1. מערכות המחשב המרכטי. 2. מערכות "בקרת על" לניהול הייצור ].?. 3 מערכת מרכז מידע 1.6. 4 מערכת למנהלים 5.1.5 5. מערכת שיווק ב-חם ע508דאם]6. 6. מערכת משרד ממוחשב. 7. יומן מנכ"ל. 8 מערכות רשת שונות. 1 מערכת ברק למנהל שוותעטיהשאו מפעל מדגל - קיבוץ גליל-ים המנמ"ר: ורד ריכמן שירות ממוחעוב לאלבי לקוחות מפעל מדגל, היגו מפעל לייצור והרכבת ברזים ביתיים המיוצרים בתהליך הזרקה מחומרים פלסטיים. חומרי הגלם העיקריים, המשמשיס את המרכיבים המוזרקים בייצור הברזים, הס חומרי פלסטיקה טכניים בצבעים שוניס (זס זסותץ0001) |80618ע1ס 58). יתר החומרים והחלקים הדרושים לייצור הברזים נרכשיס אצל הספקים על פי איפיונים ומפרטים טכניים של המפעל. חומרי הגלס ורוב החלקים לאטימה הינס מיובאיס. התבניות לייצור הברזיס גס הן מיובאות, תוך מעורבות חזקה של אנשי הפיתות וההנדסה של המפעל בתהליך ייצורס. תהליך הרכש ותהליך הייצור ניזוניס ממהלך ריצת ?8]א, המתחשב בהזמנות פתוחות מלקוחות חו"ל ומתחזיות שיווק בשוק המקומי. המפעל מעסיק כ-80 עובדים (שכירים וחברי משק). כמו כן, המפעל עובד באופן שוטף עס ארבעה מפעלי שיקום כקבלני משנה להרכבה. מערך הייצור מושתת בעיקרו על 18 מכונות הזרקה מתוכנתות, כ-350 תבניות ומתקני עזר כללייס כגון: מערכת מרכזית להזנת חומרי הגלם, מערכות קירור מים לתבניות ולמנועים, מערכות אוויר, מערכות אזעקה ועוד. הכמות הגדולה של מכונות הזרקה, מתקני עזר, תבניות ומוצריסם המיוצרים בסדרות ייצור קטנות, ייצרו את הצורך בכלים מיחשוביים מתקדמים לשליטה, בקרה ואינטגרציה של אמצעי ומשאבי הייצור העומדיסם לרשות המפעל, תוך שילובס המלא במערכות ניהול לוגיסטי, ניהול פיננסי, ניהול הייצור וניהול השירות ללקוחות - במסגרת תקופת האחריות. המפעל מקייס מערך אבטחת איכות - החל משלב ההזמנה של חומרים וחלקים מספקים, דרך קליטתם במפעל, בתהליכי הייצור וההרכבה וכלה בתהליכי הסימון והאריזה של תוצ"ג, לפני | המשלוח ללקוחות.| השיפור התמידי באיכות ובפונקציונליות המוצרים, מושג באמצעות אחזור המידע ממערכת "שירות לקוחות", במסגרתה מנוהלים בין היתר גם סקרי שביעות רצון והצעות לשיפור במוצר מצד הלקוחות הסופיים (18885ז פאם). רמת האיכות המושגת כיום במוצרי המפעל מאפשרת השגת יתרונות שיווקיים הן באר והן בחו"ל, באמצעות הבטחת תקופת האחריות למוצר של עד עשר (10)שנים!!! זאת בנוסף לעובדה כי המפעל נמצא בשלב מתקדם של הסמכה לתקנים 0 פיתוח מוצריס חדשים, הנעשה הן ע"י גורמי חוץ והן במפעל מבוצע במערכת תיב"מ - הנוספת למערך הלוגיסטי ולמערך הייצור של המפעל. במטרה להעלות את רמת השליטה והבקרה על נתוני המידע התפעולי והניהולי במפעל, ובמטרה לייעל את תהליכי קבלת החלטות על סמך מידע זמין שלם ועדכני, התליטה הנהלת המפעל, לפני כשנתיים, כי דרושים "כלים" ופתרונות מיחשוביים מתקדמים ומשולביס, הן בחומרה והן בתוכנה אפליקטיבית העונה לדרישות פונקציונליות ברמה התפעולית וברמה הארגונית. לאור הקריטריוניס הנ"ל בחר המפעל בפיתרון אשר סופק ע"י בית תוכנה "עמיגר", המיושם על פלטפורמה של דיגיטל - 74% 0 הפתרון מבוסס על חבילת תוכנה בסיסית (סטנדרטית). - "מעלה", אשר פותחה ב-8.2.3, שפת דור /1. בין המרכיביס הבסיסיים ב"מעלה" אשר יושמו עד כה, ניתן למנות: > כספים - ספקים/לקוחות (ממסריס כספיים), בנקיס, רכוש קבוע, מאזנים, תקציב, תמחיר, תזרים מזומנים וכו'. > לוגיסטיקה - ניהול מלאי, ניהול מחסנים, ניהול תנועות אוטומטי ורגיל, ניהול רכש, ניהול הזמנות, ניהול אספקות, ניהול שיווק ומכירות, ניהול עקבות, עצי מוצר וכו'. = תיכנון וניהול הייצור - ?.1.8, תוכניות עבודה ברמות שונות, פק"עות, דיווח תפוקות, ניהול תשומות ומשאבים, תיכנון מול ביצוע וכו'. = מחולל דוחות - המסא 4/א60א01110כ6מ, מבוסס על מחולל דוחות 11528 . המרכיבים אשר פותחו יעודית לפי דרישות המפעל ושולבו באופן מלא ואמיתי באפליקציה הבסיסית הם: * מערכת "שירות ללקות:" תהליך ממוחשב באופן מלא ועובד אינטגרטיבית במקוון עס מודול לוגיסטי של "מעלה". ייעודו העיקרי, מתן השירות ומעקב ביצועו אצל הלקות הסופי (1588כא5) במסגרת תקופת האחריות של 10 שנים!! למוצרי המפעל. בין המרכיביס העיקריים ניתן למנות: - ניהול נתוני הלקוחות (משמשים בין היתר גם לביצוע סקרי שביעות רצון וסקר שווקיס). - ניהול נתוני הטכנאיס (משמשים למעקב ביצוע עבודות שירות אצל לקוחות). - ניהול משלוחים ללקוחות ומעקב אחר חלקיס שהוחלפו. - ניהול ומעקב אחר סוגי התקלות המדווחות (משמשים גם כקלט למערך אבטחת איכות ולמערך ההנדסה/פיתוח מוצרים). * מערכת ניהול ובקרת ריצפת ייצור תהליך ממוחשב באופן מלא, שפותח בשילוב "מעלה" ותוכנת יא1200/י". ייעודו לטפל בשני הנושאיס הבאים: א. ניהול הייצור בזמן אמיתי. ב. תיפעול מערכות באולס הייצור ובסביבתו. - אינטגרציה מלאה למערך הלוגיסטי ב"מעלה" (תוכניות עבודה, מדדים תפעוליים, נתוני תפוקה, עדכון אוטומטי של מלאי חו"ג ודיווח פסילות/פחת). - תחנת עבודה ב-.0. ? ממומשקת לעבודה במקוון ובזמן אמת לחבילת תוכנה "מעלה" ב-א . כאמור, כל המרכיבים והמערכות כמוצג לעיל משולבים ביניהם באופן מלא, תוך שמירה על פונקציונליות הפיתרון והתאמתו המלאה לצורכי הארגון. גמר תחרות מצטייני המיחשוב 94 אא 3 ווההוה ורתווי יי ריוור . .. ...יווקו | | 0 | | | | | | תרשים זרימת המידע - מפעל מדגל קלט תהלין תפועות > > 41 + שממו - ם כי רות בצוע ל > צ ורג יכ סט יכ ה הי סטוררית מ כירורת ה זמ" כורת בצכרת תורכנכיורת - רכ מ ור * כתורנכי ורמדיכיות הם ל אי - 2 4 - 4 . . ב . . ש ב . . ו תכנכית ‏ ייצור הביי/מ פע 7 הופרי5ף בתהליך דיווה תקלות + הורפרים % שרות ללקוחהות | דריטות רכט > רכ ט . (י שו מ ות + "ה ה )+ ספקים % הע מ סורת יבודא * וי בו א + ם כקורםי % ₪ מפפסרי כפספפיים > תזריְס מ זו םג ים >* + תההזיורת % ₪ 6 צּ סכ קים / לקוהורת בנכקים 84 גמר תחרות מצטייני המיחשוב 94 כ ס ביס ה ורצ "ב !ל רג יו סט י קה + מ ט לו תה ים (הו "ל )% מ פפכל/ייצור מהסכים / קבלכי מ שכה לורגיסטיכקה לוג יכ סט יכ ה ₪ נטפים - המנמ"ר: הדס בשן בטים מידע אחד חברת נטפיס הינה החברה המוליכה בעולס בתחוס ההשקיה בנפח נמוך. החברה ידועה בטיב מוצריה, ברמת הפיתוח שלה ובטיב השירות שהיא מעניקה ללקוחותיה ברחבי העולם. קיבו חצריס היה המקוס הראשון בעולם שבו פותחה השיטה ומכאן יצאה הבשורה לחקלאי העולס. פעילותה של החברה מקיפה את כל היבשות ופרוסה על פני רוב מדינות העולס. בפעילות מסוג זה מהווה מערכת מידע יעילה תנאי הכרתי להצלחה עסקית. מערכת המחשוב והמידע בנטפים חצרים כללי: מערכת המידע והמחשוב של נטפים חצרים עובדת בסביבת שני מחשבי 48/400: מחשב תפעולי 20 ומחשב פיתוח ₪2 עם כ- 80 תחנות קצה. כמו כן קיים גם מערך של כ-70 6ק. מערכת המידע מקיפה מידע תפעולי (יצור, מחסן במלאי, רכש, מידע ניהולי - דוחות ניהוליים וכו' ומידע בנושאים פיננסיים). התוכנה המרכזית עליה מבוסס מערך המידע היא "גן תכנת חשב" תכנה איטגרטיבית הקושרת מודולים רבים כמו מלאי, רכש, מכירות, יצור עץ מוצר ועוד, והממומשקת לתוכנות נוספות בסביבות מחשבי ה- 0 או בסביבות 48/400. את מערכת ה- 6? מקשרת רשת נובל. העבודה ב- 76 הינה בסביבת חלונות תוך שימוש בתוכנות מתקדמות עם 02111 כיום מוכנסות לרשת גם מערכות משרד ממוחשב והמגמה היא עבודה ב"6ז /וקטסז). את מערכת המידע והמחשוב מתפעלת יחידת המחשב העוסקת בתמיכה ואתחזקת המערכות, בפיתוח ובליווי פרויקטיס הנעשים ב-5011861%06 02107 ומונה כ-4 - 5 אנשים. לצידה של יח' המחשב עובדת חברת "דעת" הנדסה ומערכות תוכנה בע"מ כמלווה/מפתחת ומייעלת את תהליכי המיחשוב במפעל. להלן עקרונות מערכת המחשוב והסבר מתומצת על תהליכי המיחשוב במפעל. תהליכי המחשוב בנטפים - חצרים א. מערכות המחסנים וניהול המלאי 1 החל משנת 1990 עברו המחסנים תהליך מחשוב עד לבנית מערכת התומכת בכל פעילות המלאי והאחסון, בהיבט תפעולי וניהולי. הוגדרו כלים ממוחשבים להפקת דוחות ערך מלאי, דוחות מלאי איטי/מת, דוחות, פעילות למתסנאי ותכניות מחשב ייחודיות לניהול ספירת מלאי על כל המשתמע מכך. עם הכנסת המערכת הממותשבת (לימוד/הטמעה וליווי המערכת) צומצם הפער בין המצאי שמתקבל מהספירה לבין המלאי הרשוס במחשב עד כדי קבלת סטייה של 1.02%. גמר תחרות מצטייני המיחשוב 94 חצרים למוצרי ההעוקיה התרומה הכלכלית של המערכת הנ"ל הנה בקבלת מידע מעודכן ומדויק על רמת המלאי, ביכולת לתכנן את כמויות היצור ולתכנן את ההצטיידות למלאי תוך כדי הקטנתו. כמו כן מאפשרת מערכת המחשוב במחסן לשלוט במיקוס הפריטיס ומיעלת את עבודת המתסנאים. ב. מערכת הרכש מחשוב מערכת המלאי היוותה מוטיבציה למחשוב מערכת ההרכשה של נטפים חצרים כהמשך למסלול זרימת האינפורמציה. הזמנות הרכש מוחשבו כדי לתמוך במודל לעיתוד המלאי מחד, ומאידך לתמוך באינטגרטיביות של מערכת הרכש עם מערכות אחרות. תהליך מחשוב הרכש תרס רבות ליכולת השליטה על ההזמנות ומועדי האספקה ועל ייעול תהליך הכניסה למלאי ע"י הפיכת הזמנת רכש לתעודת משלוח. ג. מערכת היצוא/המכירות הקמת מערכת מכירות ממוחשבת וקישורה לכלל המערכת, איפשר ליצור רצף משלב הצעות המחיר ועד לאספקת המוצר ללקוח, באופן הבא: הצעת המחיר הופכת להזמנת לקוח, הזמגת הלקוח הופכת ל-1.157 0א40%1ק, וה-,1? הופך לחשבונית. את הנתונים מקלידים פעם אחת בלבד בשלב הראשון של הצעת המחיר. כיוס מוכנסת לעבודה מערכת לחיזוי מכירות ולתכנון משלוחי היצוא המפותחתות על ידי חברת המהנדסים "דעת הנדסה ותוכנה בע"מ" כמו פרויקטיס אחרים המפותחים בנטפים בעזרת החברה הנ"ל. ד. מערכת לתכנון מערכות השקיה במחלקת התכנון של נטפים שתפקידה לתכנן מערכת השקית ולספק פתרון כולל ללקוח, הופעלה תכנה המקבלת את נתוני השטח ומתכננת את מערכת ההשקיה הכוללת, זאת בעזרת תכנה ייעודית וציוד חמרה מתקדס לשרטוט ממוחשב. ה. מערכת מידע ניהולית בנטפים חצרים הוכנסה לאחרונה מערכת מידע ניהולית הכוללת מודול תחשיב מוצריס המעדכן את עלות המוצריס אחת לרבעון והמאפשר ניתוחי רגישות שונים לגבי מרכיבי העלות. מודול נוסף הינו מודול רווחיות המציג רווחיות של קבוצות פריטים בתוך כל שוק וכן דו"ח רווח והפסד כלכלי של כל שוק. המודול ניזון מבסיס הנתונים התפעולי של נטפים היושב על מחשב 45/400 של 131 ומנתוני התחשיב. הנהלת נטפים מקבלת כל רבעון שנה דוחות אלה המאפשרים ניתוח רחבי (בין שווקים) ואורכי (בין תקופות) של רווחיות המוצרים והשווקים. מערכת המידע פותחה בעזרת "אשד מהנדסים" על גיליון אלקטרוני רב ממדי המאפשר עבודה עם פרמטרים רבים כגון סוגי פריטים, שווקים, תקופות, הוצאות, שנים וכו' ומאפשר הצגה לפי בחירת המנהל. 5 6 גמר תחרות מצטייני המיחשוב 94 תהליך זרימת האינפורמציה הלוגיסטית במערך המיחשוב בקשה להצעת מחיר הזמנת לקוח הפיכת הפיכת הזמנת לקות הזמנת להוראת לקוח יצור להזמנת רכש עיבוד במערכת מחשוב רצפת יצור קבלה מספק קליטת הפריטים < דווח ייצור ע"ס הוראת יצור תעודת משלות כניסה ע"ס הזמנת רכש דיווח אריזת פריט ע"טס יצירת הזמנת לקות חשבונית תשלום ע"ס ת. משלוח יצירת ת. משלוח ,2/1 ע"ס|ת. אריזה תשלוסם לספקים יצירת חשבונית ע"ס ת. משלוח < חשבונית ללקוח סולל בונה המנמ"ר: מיכה הדס הליחעווב טייע למהבך הארגוני בחברה קריטריונים לבחירת המצטיינים, בחברת סולל-בונה במהלך שלוש השנים: אמצע 1991 - אמצע 1994, בוצעה בסולל-בונה, מהפכת מיחשוב חיובית (מהפכה, לפי אבן שושן = שינוי הפוך ופתאומי), שהשיגה את המטרות (= קריטריונים לבתירה), שהוצבו בפניה, שהן: 1. לאפשר לחברה ליישם באופן אפקטיבי את המהפך הארגוני, שעברה החברה בעקבות המשבר העמוק של סוף שנות השמונים. זאת, ע"* התאמת המחשוב ומערכות המידע למאפייני החברה, לחטונה, ולמדיניותה. 2. ליישס חדשנות, יחסית לחברת סו"ב, ביישוס, תוך זמן קצר, ובשימוש בטכנולוגיות המידע. 3 לתרוס כלכלית ועסקית לחברה, גס תועלות כמותיות-מדידות וגס תועלות איכותיות. 4 להעניק לסו"ב יתרון תחרותי, שלא היה לה לפני מהפכת המיחשוב. 5 להקטין את הוצאות סו"ב למיתשוב, בו-זמנית עס ביצוע המהפכה. הצלחת המהפכה היא המצדיקה את בחירת סולל-בונה כחברה מצטיינת. מאפייני סולל-בונה, אחרי המהפך האירגוני + תחומי עיסוק: בניין לסוגיו, כבישים, גשריס, תשתית ומפעלי בטון, אספלט, ברזל, הובלה ואלמנטים טרומיים. * הקבלן הגדול מסוגו במדינה ב-93: מתחזור של ,1.1811 ש"ח וכ-60 מיליון ש"ת רווח, 2,000 עובדים. > חברה הסתדרותית המונעת ע"י הרווח. > ניהול עיסקי אגרסיבי, בשוק תחרותי מאד. > מבוזרת: 8 מרחבי ייצור, עצמאיים, במתכונת חברה בע"מ. פירמידת ניהול שטוחה. * הפרוייקטים = מרכזי רווח: מנהל הפרוייקט הוא מנהל העסקים של הפרוייקט, בנוסף להיותו המנהל המקצועי. * חברה מנהלת - עבודה, בעיקר, באמצעות קבלני-מישנה. תיפקוד נכון ויעיל במסגרת מאפיינים אלה, יתאפשר עם מידע אפקטיבי. עס מאפיינים אלה, תלות החברה במידע גדולה. התאמת המיחשוב ומערכות המידע למאפייני האירגון התאמה זו איפשרה לאירגון ליישם באופן אפקטיבי את המהפך האירגוני, שעברה החברה בעקבות המשבר העמוק של שנות השמונים. גמר תחרות מצטייני המיחשוב 94 התאמת המיחשוב באה לענות לדרישות הבאות: א. בטור מתן כלי מידע למרחבי החברה, לתפקד במתכונת של חברה בע"מ. ב. הפרוייקטיס הס מרכזי רוות ומנהל הפרוייקט הוא גס מנהל העסקים. העמדת מערכת מידע, בידיו של כל מנהל פרוייקט, באמצעותה יוכל, בכל עת ולפחות פעס בחודש, לבצע, להוה: בקרת תשומות ועלויות - תיכנון מול ביצוע ולעתיד: צפי לגמר. בנוסף, גוצרה שפה משותפת לכל הפרוייקטים בחברה, המאפשרת הפקתם של דוחות לניהול, אגרגטיביים. ג. חברה מנהלת העמדת מערכת מידע, לרשותו של מנהל הפרוייקט, לניהול קבלני המשנה, הן בשלב בניית המיכרז (השוואה) והן בשלב ביצוע הפרוייקט (מעקב תפוקה וביצוע תשלומיס). ד. שוק תחרותי מאד העמדת מערכות מידע, שיאפשרו בנייה יעילה ובעיקר אפקטיבית של מיכרזים ושיתנו כלי חיזוי טובים, שיאפשרו הערכת מחיר מדוייקת וכלי בקרה, שיתריעו בזמן על מצבי בעיה ביחס בין ההוצאות בפועל והצפי של ההוצאות ונתוני התכנון. חדשנות ביישום ובשמוש בטכנולוגיית המידע - מימדי מהפכת המיחשוב בסולל-בונה * מדיניות המיחשוב של סו"ב היא: שמרנות טכנולוגית. זאת, מטעמים כלכליים. עם זאת, יש חדשנות יחסית, בתוך סולל-בונה, ביישוס ובשמוש ויש העזה ולקיחת סיכון, בקצב המהיר, שבו חדשנות זו יושמה. * במהלך שלוש שנות ביצוע המהפכה, הוחלפו התשתיות היישומיות והמיחשוביות של החברה, בתשתיות חדשות, בעלות היקף ומורכבות גבוהים יחסית, התואמות את מאפייני האירגון. * מערכות הכספיס הוחלפו בחבילה, בעוד שמערכות מרחב המשק ומערכת השליטה והבקרה של ההנדסה, הוחלפו במערכות מעשה חייט. מערכת שליטה ובקרה נמצאת בתהליך בדיקת הסבתה לגישת שרת-לקוח. כל המערכות משולבות זו בטו. * התשתית המיחשובית שהיתה מורכבת משלושה מצעים הטרוגניים: ]א, ,5/36‏ 26, הוחלפה במצעי: 45/400 ו-0ם, משולבים (= 0א512.1א/000כ). הותקנו 9 מחשבי 45/400, בכל אחד ממרחבי החברה. 7 פריסשסת רשת התקשורת ו- 9 מחשבי סולל בונה בנין ותשתית שיכלנת 79.2 086 0 0ג 3 5 מרתב מרחב שי תל אביב כבישים צפון 5% , 5 (תל אביב) (מפר חיפה) % 8 (ְ544 1 (/544 מודל: 04 מודל: 04 דיסק: ‏ 2400/08] (4 ]יעור | זחן 24 ש ₪ > זכרו 24 2 > 90 %* ]| 0598 5448 ]| ב ג > 000 מודל: ‏ ₪10 1.00 מרחב מודל: | 204 0 00 << מודל: ‏ 10= דיסק: ‏ 2400 פיתוח שליטח דיסק: 24008 זכרו 16 ובקרח ישים דיסק: | 280088 מרחב 0 קוק אע ו ה י 27 )0 2 מגואות קרית-חיים (ראשל"צ) בר % 0 0 א544 7 5445 יה 0 זכרו 32 דיסק. ‏ 280088 מרחב זכרו 32 דרום 8 מבואות (באר שבע) 2 ₪;544 מוזל: 04 א דיסק 2400/08 כ . > 2 מבואות (תל אביב) 1 גח /- 0% 5 5445 2 - - ר- ר4 מרחב חמשק (בני ברק) 6 ב544₪ ו ל"ש מוזל: ‏ 10 10000 מרחב 775 מ 05 זיסק. | 24008 זכרו 24 8 מגואות (ירושלים) | 9 ;544 ]| 27 ו מודל: ‏ 04 % | ₪ דיסק ‏ 2400%8 | זכרו 16 | | 8 גמר תחרות מצטייני המיחשוב 94 | עיבודי שכר/כ"אן %2 טרנסכלל בע"מ המנמ"ר: ישראל יוגב דיכוז שירוחים תחת קורת גג אחת טרנסכלל נחשבת לאחת מ-3 החברות הגדולות בענף. מדי שנה מרחיבה את פעילותה ואת מגוון השירותים הניתנים ללקוחותיה, בהתאסם למדיניותה להעניק ללקות מכלול שירותים לוגיסטייס תחת קורת גג אחת, כדי לענות טוב יותר על צרכיו. השירותים אותס מציעה טרנטכלל מתחלקים לשלוש קבוצות: א. שירותי עמילות מכס ושילוח ימי ואווירי. ב. שירותי יצוא, איחסון והפצה. ג. שירותיס משלימים, כמו בלדרות אקספרס, ביטות והובלה יבשתית. ריכוז השירותים תחת קורת גג אחת משתלב במגמה כלל עולמית, לפיה הארגוניסם העסקיים מעביריס את הטיפול במערך השירותים הלוגיסטיים לגורמים חיצונייס מתמחים - מה שמאפשר למפעל עצמו לשחרר מקורות ולהתמקד בנושאי מחקר ופיתוח, ייצור ושיווק ("1.0018116 עדא ג סתזצדי). התפתחות המיחשוב בתחומי פעילותנו גרמה גם למפעלי ענק להיווכת כי זול יותר ויעיל יותר להסתמך על המיחשוב המתקדם שמציע המשלח, מאשר לקיים מערך לוגיסטי עצמאי במפעל. אופציה זו מציעה ללקוח גס חיסכון ניכר בעלויות וגם שירות מקצועי, זמין ומשוכלל יותר. כדי להעניק את מכלול השירותים לכל לקוח, משתמשת טרנסכלל במערך שירותיה וסניפיה, וכן בחברות קשורות או מסונפות, כמו שיגור אקספרס, מחסני מאה (שירותי אחסנה ומחסן ערובה) ואוברסיז קומרס (מסוף מטענים). מערך מורכב זה מאפשר לנו לעמוד בדרישות המחמירות ביותר של לקוחות מתותכמים ולשמש כפרוע הלוגיסטית של כל אחד מהס. משימות אלו מתייבות את טרנסכלל לשכלל ולייעל את שירותיה. לשם כך היא משקיעה סכומים ניכרים במערך המחשוב. כך הושלס לאחרונה המעבר למחשב החדש 11-6000 הפועל על תוכנת אוראקל - שפת הדור הרביעי. מערך מיחשוב מתקדם זה, שבמקביל לו משלימים את מערך ה-2.2.1 הייחודי של טרנסכלל, מעמיד אותנו בשורה הראשונה של החברות לשילות בינלאומי בכל הקשור למערכות מידע. ברור כי אין די במחשוב מתקדם ובמתן מידע ללקות - יש גם צורך בהתחדשות ובשיפור מתמידים באיכותו של השירות. לכן, זה למעלה משנה מיושס אצלנו תהליך ה-1א1*)2 ("ניהול איכות כוללת"), ובאחרונה החלה טרנסכלל בהיערכות לקבלת תקן איכות ישראל - 15029000. בנושאי מיחשוב ואיכות השירות פועלת טרנסכלל בשיתוף פעולה עס סוכנים גדולים בעולס: רשת ברלינגטון אייר אקספרס, המשמשת אותנו בשירותי שילוח אווירי, ואשר הציבה לעצמה מטרה להסמיך בשנה הקרובה את כל מערך טוכניה בתקן איכות 15029000 ניפון ביפן, 1.557 בשילוח ימי מארה"ב ועוד. גמר תחרות מצטייני המיחשוב 94 נתוני רקע כלליים בשנת 1990 ביצעה חברת טרנסכלל תוכנית אב למחשוב כולל, אחת המסקנות העיקריות של התוכנית היתה: "פעילותה של טרנסכלל הינה עתירת מידע וטכנולוגית המידע מהווה נושא בעל חשיבות אסטרטגית בשוק בו פועלת החברה". בעקבותיה נתקבלה המלצה: "להחליף החל משנת 1991 את תשתית טכנולוגית המידע: חומרה, מערכות הפעלה, תוכנה ישומית במערכות מודרניות." בשלב הבא ביצענו ניתוח צרכים בשיטה מובנית תוך ראייה כוללת של הארגון והגדרת הממשקים בין כל המערכות הממוחשבות הדרושות לארגון, דהיינו: > ממשק בין המערכות הממוחשבות לגורמים בתוך הארגון. * ממשק בין המערכות הממוחשבות למערכות ממוחשבות אחרות. + ממשק בין המערכות הממוחשבות לגורמי חוץ הקשורים לארגון. > הגדרת כל הישויות לגביהן רוצים לנהל מידע. * הגדרת כל השירותים המופקים והנדרשים. * הגדרת מילון הנתונים, כלומר, תחולת הישויות לגביהן רוצים לנהל מידע. בהמשך לניתוח הצרכים יצאנו בבקשה לקבלת הצעות, מחברות מובילות בענף ולאחר תהליך ממושך של בדיקות קפדניות של מוצרי חומרה, מערכות הפעלה, חבילות תוכנה ומוצרי תשתית הגענו לקבלת החלטה: > נבחר מחשב המבוסס על טנולוגיה של 7810מ1א 5 0 , מעבדי אינטל (486) ומערכת הפעלה אא - 116025 של חברת 5 צ8זאנ. * בסיס הנתוניס ₪.008/.01) כסביבת פיתוח. > חבילת תוכנה פיננסית מבוססת 01.8 084. פרויקט הפיתוח מחדש של כל המערכות החל בספטמבר 1992 והיה מתוכנן להימשך שנה אחת. בשלב התכנון השתמשנו בכלי 8 של חב' ₪.]?)4/ 28) באמצעותו הוגדרו מבנה הנתונים וכל הקשרים הלוגיים. התוצאה של התהליך הוזרמה למערך הפיתוח (מילון הנתונים). כל המערכות פותחו תוך שימוש ב-5-3]א08ת, ‏ 5802 ו-אםתז]ת/ ז[הסקעת. מערכות התקשורת פותחו תוך שימוש ב-0-6חק. פרוייקט הפיתוח הסתיים בנובמבר 1993, תוך השקעה של כ-8 שנות אדס ועמידה בלוחות הזמנים ובעלויות שתוכננו. החל מנובמבר 1993 אנו עוסקים בפיתות שוטף והרחבות בתחומיס מגווניס, כגון: יישוס ₪21 הפועל בטרנסכלל מול סוכננו בחו"ל ולקוחותיגו בארץ לפי סטנדרטים של 16467 1 פרטי אנו מקיימיס בחברה מול גורמי חוץ עוד משנת 1992. טִּ תצורת המחשוב והתקשורת | \ / | צח רשת 8887:ודת . מחשב ייצור שיגור אקספרס תקשורת למל"מ מכס תקשורת לסניפי החברה: נתב"ג 5 אשדוד חיפה תקשורת לסוכנים מסופים, 26 אדא וט מחשב ייצור ---- כתחנות קצה טרנסכלל למשתמשים. 05 מחשב פיתוח | 46 א3/] אוטומטי יְ בזק זהב | 1566 | הד 1 | / / 20 גמר תחרות מצטייני המיחשוב 94 0 %2 כ.א.ל. המנמ"ר: ראובן רשף !ערב ממוחעובת אוטוולטית לע יבוד כולל של משמכים תאור כללי מסמך זה יתאר בכלליות את מערכת עיבוד הטפסים הממחושבת העובדת כשנה במרכז המחשבים של חברת כ.א.ל. המערכת המוצעת מציגה: * פתרון טכנולוגי השומר על פתיחות, יבילות, שילוביות, ו-8ה31015121 מערכתי. * פתרון כלכלי השומר על היחסים בין השקעה, עלות תפעול ועלויות עתידיות. הצגה ש קיצוץ בכוח-אדס ומקוס אחסון. * מעבר חלק בין המערכת הקיימת למערכת המוצעת תוך דימוי מקסימלי של תזרים העבודה - הקיים. > שיפור השירות ללקוחות מהווה נקודת מפתח בפתרון המוצע. פילוסופית המערכת: מערכת [ווגקוחץ מתקדמת: * סורקים מהירים וחכמים. * עיבוד נפח גדול של טפסיס לזיהוי כתב מכונה, כתב יד וסימניס. לימוד טפסים. הסרת טפסים. טיפול ברעשים נילווים. עיבוד תמונה ( +ת16ק8!1 ,8מ1שו665%6 ,קת508[1). מערכת מודולרית, כתובה כולה בשפת "6" מופעלת ע"י פלטפורמה 111% או 41% המאפשרות שרות כר נרחב של לקוחות בתוך ומחוץ לחברה. המערכת מקושרת לרשתות סטנדרטיות, עמדות <6/, תחנות עבודה, עמדות איחסון ואיחזור, ומחשבים מרכיים. > איחסון מתקדס, החוסך מקוס בצורה משמעותית, שיהווה תחליף העולה באיכותו וזמינות אמצעי מיזעור קיימיס ותיוק ידני של נייר. שימוש בטכניקת הסרת הטופס בנוסף לדחיטה חכמה ביחסים של עד ל-210 מעל לדחיסת 0171/04 הסטנדרטית. דיסק אופטי ]א00/ מבטיח את שאיריות המידע ואיחזורו המהיר. אבני הבנין של אופטי-כ.א.ל.: * עמדת סריקה: הסורק הנמצא בשימוש מערכת האופטי-כ.א.ל. נבחר בקפידה לעבודה ממושכת בקבצי גמר תחרות מצטייני המיחשוב 94 סריקה גבוהים. 11900 604% סורק 12000 שוברים לשעה, ויכול להיות מוזן בכל גודל דף דרך 44 ועד 43. עמדת הפעלת הסורק: 76 ברמת 486/33%/112. בקר הטורק ומפקח על כל מצבי הסריקה ומאפייניה. כמו כן התכנה מאפשרת דפדוף, בדיקת רצף, ביטול/ואישור מסמכים סרוקים והצגת דו"ח אירועים מיוחדים של המערכת. תהליך לימוד הטופס מבוצע בעמדה זו. שרת 006.8/10/0/88/זטסתחסין/1886ת1: | ה"אימג'ים" מועבריס באמצעות הרשת לשרתי 025-5240 לביצוע העיבוד. נכתבו מספר מודולים יחודיים המטפליס במסמך הנסרק: דאטואםסא את - 1405 (עימוד, הסרת רעשים, תיקון עיוותיס, טיפול בגווניס), הסרת החלק הקבוע בטופס (0007/א0ע) וזיהוי כתב מכונה, כתב יד, וסימנים שונים. השרתים מבצעיס חישובים ובדיקות לוגיות של המידע המעובד. שילוב הטסקים הללו מביא את רמת זיהוי כתב היד וכתב המכונה לרמה של מעל ל-90% הצלחה. עמדות הקלדה (השלמת (תונים): עמדות ההקלדה באופטי-כ.א.ל מבוססות ‏ 20 (112א33 386). העמדות מאפשרות הקלדה/בקרת איכות מול דמות (140₪/א1) המסמך. טפסים שעובדו וזוהו בודאות נשלחיס לאחסון. כל ספק בזיהוי המידע נבדק ומאושר תחילה ע"י הקלדניות. שיקולי הנדסת אנוש מאפשרים התאמה אישית של תכונות המסמכים לטפסים השונים ולכל מפעיל. מפקחת על הקלדניות מקבלת ומטפלת בבעיות שאובחנו על ידי הקלדניות בעמדה יעודית הממקומת ברשת. עמדות איחסון/איחזור: שתי עמדות דיסק אופטי (צא₪א50 0 0600 /י) מבוקרות אז571/41710 7% נמצאות על רשת האופטי-כ.א.ל. | האחת משמשת לאיחסון (מא1-א0) והאחת לאיחזור (₪א11-ע0). המערכת מאפשרת איחזור מידי של ה-14028א1. פלטת דיסק אופטי אחת (03 6.4 "<12) חוסכת מקוס של כ-2000 קופסאות שוברים. עמדת בקרת מערכת: עמדת בקרה מרכזית מאפשרת ניתוב ופיקוח על מערך עמדות אופטי-כ.א.ל. ונותנת פתרונות תפעוליים מידיים לצווארי בקבוק מערכתיים. העמדה מבקרת את הקישוריות ל-40000 צ]א ,41 המאמ374-0כ ול-6000 42% 6מפ. 1 גמר תחרות מצטייני המיחשוב 94 מערכת אופטי- סאב זכוי בתי עסק חיובי מחזיקי כרטיסי חשבוניות סוחרים דפי פרוט מחזיקי כרטיטי. > דיווחי רשתותת קבצי מידע/משוב מיכון תפעול מערכת כרטיסי אשראי טפסיס שוניס תווי קניה וכו' פיון | עבוד ארכיב וסויקה ואיזון ואחזור תיירים, בתי עסק מכבדי תיירות מחזיקי כרטיס בתי עסק ציי רכב רשתות שיווק ------------ חברת הפניקט המנמ"ר: אשר רשף בניקלאם - מערכת חיתום ממוהעובת לראשונה בעולס הביטוח הצליחה חברת "הפניקס הישראלי" לפתח תהליך מושלס המאפשר קליטה, חיתוס והפקת פוליסות ביטוח חיים בצורה אוטומטית ומיידית. פריצה טכנולוגית זו משנה לחלוטין את רמת השירות שחברת ביטוח מעניקה לסוכניה ולקוחותיה. פיתוח זה, הכולל שימוש במערכת מומחה, התאפשר הודות לשיתוף פעולה בין מומחי מרכז מערכות מידע של הפניקס, בראשותו של אבירם שפריר ומומחי התוכנה של חברת אלרון - אור יהודה. יחד הושקעו בפרוייקט אסטרטגי זה עשרות שנות אדם. הפניקס מסמיכה מעתה את סוכניה המובחרים אשר יעברו קורס מיוחד כ"חברי מועדון חתמי פניקלאס". סוכנים אלה יוכלו להפעיל את מערכת החיתוס הממוחשבת ולהפיק פוליסות חתומות בשם החברה. המערכת מאפשרת לסוכן הביטוח להפיק את הפוליסות במשרדו או בבית הלקוח, באמצעות מחשב נייד המחובר בתקשורת למרכז המחשבים של הפניקס. תוכנת הפקת הפוליסות במרכז המחשבים פועלת על מחשבי דטה-ג'נרל המקושרים בארכיטקטורת שרת/לקוח ל"מחשב חיתוס" שהוא מתוצרת דיגיטל. מערכת הקליטה והחיתוס מחליפה את הפעולה הידנית של בדיקת ההצעות לביטוח חיים המתקבלות מסוכני הביטוח, והיא מקצרת את משך תהליך אישורן של ההצעות ממספר שבועות לדקות ספורות. בעוד שבעבר היה החתסם צריך לבדוק את כל הצעות ביטות החיים אשר מתקבלות מסוכני הביטוח, הוא יטפל מעתה רק בכ-20% מכלל ההצעות. מספר ההצעות לבדיקה אישית של החתם יפחת בהדרגה עס הכנסתם של נתוני בדיקה נוספים למערכת. מערכת המומחה לחיתוסם מאפשרת בנייתו של ספר "חוקיס" מלא, כולל כל הקריטריונים המשמשים לבחינת ההצעות לביטוח חייס לפני אישורן. המערכת היא ידידותית ומאפשרת הכנסת שינויים על ידי המשתמש, בהתאם לשינוייסם החלים בתקנות הביטוח. הוגה הרעיון ומי שיזס את פיתוח המערכת החדשנית, אליעוז רבין, סמנכ"ל ומנהל האגף לביטוח חיים בפניקס, מסר כי למערכת פניקלאס חשיבות אסטרטגית בשלושה מישורים: א. השירות ללקוח: אם עד כה נאלץ לקוח להמתין מספר שבועות להחלטת החיתום של חברת ביטות בטרם ידע סופית כי הוא מכוסה, ובאילו תנאים, הרי מעתה יוכל הלקוח לבחור את הכיסוי המתאיס לו כבר במשרדו של הסוכן, ובהתאם לכך תופק לו מיידית פוליסה. גם התשלום יהיה מדוייק ובהתאם לרצונו של הלקות. הלקוח יוכל לקבל מידע אלקטרוני בכל שלב בהפקת הפוליסה בכל סניף של הפניקס בארצ. עניין זה חשוב ביותר בעידן הפוליסה המשתתפת ברווחים. גמר תחרות מצטייני המיחשוב 94 ב. השירות לסוכן: % - 20% מזמנו של סוכן הביטוח מוקדש לאדמינסטרציה ולמעקב אחר הפקת הפוליסה, תהליך החיתום, הגבייה וכדומה. פניקלאס משחרר את הטוכן לחלוטין מצורך זה, כך שזמנו יוקדש מעתה למכירות ולשירות הלקוח. ג. יצוא: הטכנולוגיה החדשה, שהיא המומחיות המיוחדת של אלרון - אור יהודה, יצרה כבר בשלב ראשוני זה התעניינות בקרב חברות ביטוח חיים באירופה, שכן תהליך מקיף ומהיר של הפקת פוליסה מלאה ממשרד הסוכן אינו קייס למעשה בעולם. נוכח מצב זה, נוצר סיכוי טוב ליצוא המערכת לחברות ביטוח חייסם בהיקף של מאות אלפי דולרים. משה ויינרב, חבר צוות ההיגוי, מסר כי המערכת נוסתה במשך כשנה במשרדי החברה והצליחה להגיע להחלטת חיתום מיידית ב-82% מ-3,500 הפוליסות שהופקו בניסוי. אמן הפקת הפוליסות התקצר משבועות אחדיס לכ-15 דקות בלבד (משלב קליטת ההצעה ועד הדפסת הפוליסה). המערכת מטפלת גם בביטוחים חריגים הכולליסם התייחסות למחלות ולמקצועות מיוחדים, והחלטת החיתום עצמה מתקבלת 0א11-א0 בתוך 10-6 שניות!. פוליסת ביטוח בהפקה שולחנית פניקלאס חיתוס ממוחשב+ אחד הפרוייקטים האחרונים של הפניקס היה בניית מערכת חיתוס ממוחשב, הפניקלאט, המתפקדת בהצלחה זה שישה חודשים. מערכת זו מאפשרת הפקתן של פוליסות ביטוח חיים על ידי סוכני החברה מיידית במשרדיהם, ללא צורך בחתם אנושי של החברה. צעד זה הוא מהפכני בעולס הביטוח. עד כה ניתן היה להפיק אוטומטית פוליסות אלמנטריות כגון ביטוח רכב ודירה, המוגבלות לפרק זמן קצר יחסית, בדרך כלל לשנה. פוליסת ביטוח חיים היא התחייבות של החברה לעוד עשרות שנים. כל טעות עלולה לעלות בכסף רב בעתיד. תהליך החיתום בודק את נתוני הלקוח ומברר אס החברה מעוניינת למכור פוליסת ביטוח עבורו ובאילו תנאים. עד כה נבדקו פרטים אלו על ידי גורס אנושי - חתס החברה, ותהליך הבדיקה עד להוצאת הפוליסה המתאימה לקח זמן רב. כאשר הוחלט על הקמת המערכת הממוחשבת לחיתום והפקת פוליסות ביטוח, נבדקה תחילה אפשרות קנייה של מערכת מוכנה. שני צוותים באנגליה ובארה"ב בדקו מערכות דומות, אולס לא נמצאו מערכות שתתאמנה לחברה הישראלית. סוג אחד מן המערכות שנצפו בחו"ל היה מותאם לסביבת מיינפריים של יבמ, שאינה בנמצא בפניקס, ואילו סוג אחר הותאס למחשבי 6? בלבד ללא קשר לרשת המרכפית. סוג זה מהווה בעיה הן מבתינת יכולות מוגבלות של מערכת החוקים הניתנת להגדרה והן מחוסר התקשורת עם מאגר הנתונים. 3 כת ב << = 55 כ= פוליסה להפקה אישית מערכת "חתם מומחה" 3 מחלקת ביטוה חיים - 42 מוטורולה פלא-פון - תקשורת סלולרית בע"מ המנמ"ר: קובי ארז מערך המ'חעווב של מוטורולה נלא-צוו כללי מוטורולה פלא-פון הינה חברת בת של מוטורולה ישראל העוסקת בשווק ותפעול מערך התקשורת הסלולרית בישראל (פלא-פון). מערך המיחשוב התבסס עד לאחרונה על שימוש בלשכת שירות אשר סיפקה את רוב שירותי המיכון למעט צרכי מיחשוב אישי למספר בודד של משתמשים. בשנת 1991 נתקבלה החלטה אסטרטגית במוטורולה להקים מערך 115 עצמאי בחברה אשר יתבסס על תפיסת המערכות הפתוחות. במהלך 1992 הוקמה מחלקת מערכות מידע ועד לאפריל 1993 הושלמו פעילויות שונות כמו ביצוע פַח5121תשס של תוכנת לשכת השירות לתצורת המערכת שנבחרה, גיוס כ"א לפיתוח, תחזוקה והפעלה של מערכות המיחשוב, נפרשה רשת תקשורת ארצית, נרכש ציוד המיחשוב והושלמה הדרכת המשתמשים. כיום מספק מערך המיחשוב את כל צורכי החברה בתחומיסם שונים - ניהול לוגיסטי, עיבוד הזמנות, מכירת ציוד קצה למנוייס, טלמרקטינג, חיוב לקוחות, כספים, גבייה, ניהול טכני של רשת הסלולר, מוקד שירות לקוחות ועוד. הכרת החברה בחשיבות הרבה של מערך המיחשוב מתבטאת הן תקציבית והן אירגונית - מנהל יחידת המחשב מדוות לסמנכ"ל החברה ונמנה על פורוס ההנהלה. טכנולוגית המידע מערך המיחשוב של מוטורולה פלא-פון הינו מהמתקדמים בארצ. במוטורולה מיושס מזה שנה מערך עיבוד נתונים במערכות פתוחות בסביבת ה- אגם. כל מערך המיחשוב מתבסט על שילוב בין רשתות 2058 לרשת מחשבי רבי עוצמה של 112 מסדרת ה-9000 עס מערכת ההפעלה - אום[). בשלב הראשון נבחרה ארכיטקטורה של מחשב מרכפי ו0)087, אולם נתברר כי לתצורה זאת יכולת מענה לא מספקת לגידול הרב בפעילות החברה ובאוקטובר 1993 הותלט לממש את טכנולוגית שרת/לקוח. כיוס מתבסס מערך מחשבי ה-אום) על ארכיטקטורה של שרת-לקוח. במרכז המערך מחשב-על מתוצרת :11 המשמש בתור שרת בסיס הנתונים (02:408)) למחשב זה מקושרים ה- %) כאשר לכל מחשב תפקיד יעודי - מחשב פיתוח, מחשב לתהליכי מיכלול, מחשב מרכז-מידע (5845), מחשב לתמיכת משתמשי ה- 1.186-מ00 ועוד. כתוכנה לניהול בסיס הנתוניס נבחר 0:8016) וכיוס בסיס הנתונים הינו הגדול בארץ בתחוס היוניקט, בהקף של עשרות 68 ותוך התמודדות עס קצבי גידול של עשרות אחוזים בשנה. מערך רשתות ה-20 מספק שירותיס בסיטים של רשת, כמו שיתוף מדפסות וקבצים, וכן יישומי משרד ממוחשב ויישומים שוניס לתמיכת הפעילות העיסקית של החברה, כמו למשל מערך הטלמרקטינג או מערך מעקב אחר בקשות לקוח. : גמר תחרות מצטייני המיחשוב 94 כחלק מפעילויות מערך המיחשוב הוקמה רשת תקשורת עם עשרות חברות העוסקות בשיווק והשכרה של מכשירי פלא-פון בכל רחבי האר. בחברות אלו מותקנת תוכנה מפיתוח מוטורולה אשר קולטת מידע באמצעות הרשת. מידע זה מאפשר למשווק/משכיר לחייב את שוכרי הפלא-פון על השיחות שבוצעו. בנוסף, מופעלים ע** החברה יישומי מענה קולי אינטראקטיבי המשולבים בבסיסי הנתונים, כמו למשל מערכת אוטומטית להודעה ללקוחות על אי כיבוד הוראת הקבע לתשלום. תרומת המיחשוב לאירגון חברת הפלאדפון פועלת בטביבה דינמית ביותר בשוק התקשורת האישית המתפתח בקצבים מהירים. בסביבה תובענית שכזו הדרישות מהיחידה רבות וקריטיות להצלחת החברה. מטרת מערך ה- 118א היגו לספק לחברה את כלי הנשק הנדרשיס במאבק על הלקוח במהירות האפשרית וזאת כמובן בנוסף לתמיכה בפעילויות השוטפות של החברה. מערך המיחשוב העצמאי נכנס לפעולה בסוף אפריל 1993. מערך ה- אַת:2111 התומך את הפעילויות העיקריות בחברה נכנס ל- מסזז0ט06ז באפריל 1993, ובאפריל 1994 הוכנסה לפעולה מערכת פיננסית מתקדמת. מאפריל 1994 ועד היוס חזה המערך בגידול אדיר בכל תחומי הפעילות של חברת הפלא-פון - מ-40,000 מנוייסם למעלה מ- 0 מנויי פלא-פון במאי 1994. תוך פרק זמן זה מוחשבו עשרת משרדי המכירות בארץ ובוצע מהפך בתחוס המיחשוב האישי - מעשרות בודדות של מסופים, לקראת מאות מחשבים אישייס מקושריס ברשתות ועשרות מדפסות. כיום תומך מערך המיחשוב מאות משתמשי 6חו,1-ח00 בכל תחומי הפעילות. מערך המיחשוב אחראי על עיבוד מליוני רשומות ביוס ועל הפקת חשבוניות ופירוט שיחות לכלל מנויי הפלא-פון בישראל. התעקשות על סטנדרטים ביישומי התוכנה הכלליים ובחומרת המערכת, הביאה לחסכון ניכר בכוח האדס הנדרש לתמיכה ברמה גבוהה במשתמשים, ובעלויות הרכש. 5 הינה ההשקעה השניה בגודלה בחברה המפעילה שירותי רדיו-טלפון טלולרי (לאחר ההשקעה הנדרשת בהקמת ואחזקת הרשת הסלולרית). השקעה זאת נדרשת לצורך מימוש אמין, מבוקר, תדיר ויעיל של ההכנסה בגין השימוש בפלאדפון, ולקיצור ה- 13:61 10 11816 - זמן התהליך ליישוס המדיניות השווקית של החברה. בשנה האחרונה סייע מערך המיחשוב במימוש פעילויות שונות כמו למשל ביטול החיוב בגין שיחות נכנסות, פתיחת השוק ליבוא אישי, מבצעי פירסום, והחשוב מכל - ההערכות לקראת פתיחת שוק הסלולר לתחרות בסוף 1994. 5 % עיבוד הומנות 0 8 . % ₪ לוגיסטיקה גמר תחרות מצטייני המיחשוב 94 מוקד שירות לקוחות מוטורולה פלא-פון - מערך המיחשוב = ורי ו 0%/% עיריית חיפה המנמ"ר: מיכל דביר מערכת ניהול הצ'קוח והעומיטה מערכת ניהול הפיקוח ובית המשפט נועדה לתת כלים למינהל העירוני לבצע אכיפה יעילה של חוקיס ותקנות, החל משלב רישוס דו"ח על עבירה וכלה בסגירת הדו"ח עקב תשלום, ביטול או הליכי הוצל"פ. הושס דגש על נושא סודיות גישה לתוכניות, דבר המתחייב מאופיה הרגיש של המערכת ומריבוי המעורביס בשלביס השוניס שבטיפול בדו"ח. תהליך העבודה שבו עוסקת המערכת כולל מספר גופים המקבליס שירותי מחשב מהמערכת: א. הפיקוח העירוני הרושם דו"חות. ב. היועץ המשפטי המכין כתב אישום על סמך הדו"ח שהוגש. ג. בית המשפט הדואג לקביעת תאריכי משפט, זימון נאשמים ועדים להופעה בביהמ"ש, קביעת פסקי דין ומעקב אחר ביצועס. ד. הגזברות העוסקת בגביית הקנסות בגין הדו"חות שניתנו ע"י הפיקוח. מחלקות הפיקוח העירוניות מחלקות הפיקוח העירוניות יקלטו את הדו"חות למערכת. נבחין במיוחד בין סוגי הדו"חות: * דו"ח ברירת קנס * דו"ח פלילי דו"ח ברירת קנס מהווה כשלעצמו כתב אישוס. בדו"ח זה גיתנת לנאשם הזכות לשלס את הקנס ולא להישפט בתוך פרק זמן הנקוב בדו"ח. בשלב קליטת הדו"ח נקבע כבר תאריך המשפט, סכוס הקנס וכן מס' תיק ביהמ"ש. דו"ח פלילי מהווה, למעשה, חומר גלס להכנת כתב אישוס. הדו"ח מועבר ללשכה המשפטית להכנת כתב האישוס. המערכת תספק למחלקות הפיקוח מידע טטטיסטי רב שיאפשר לקבוע באיזה איזור קיימים יותר מפגעים ומאיזה סוג. המידע יכלול: רשימת דו"חות לפקת; פילוג דו"חות לאיזוריס בתחוס תאריכים נתון; רשימת דו"חות בשלב מסוים; רשימת דו"חות לפי מספר %זהות; רשימת דו"חות לפי שס נאשם; רשימת דו"חות לפי שסם עסק. לאחר שייקלטו הדו"חות במחלקות הפיקוח השונות הם יועברו ללשכה המשפטית להכנת כתב אישום. הלשכה המשפטית בלשכה המשפטית מתקבלים הדו"חות ממחלקות הפיקוח השונות. לגבי דו"חות ברירת קנס ניתן לראות במסוף אם יש רציפות במספרי הדו"חות. בדו"חות אלה אין ללשכה המשפטית טיפול נוסף, היות והס מהווים כתב אישוס. בדו"חות פליליים ניתן לנתב את הדו"חות לטיפול עורכי הדין. לאחר שהוכן כתב האישוס, ניתן לשנות את מצב הדו"ח לכתב אישום מוכן וכן לראות עבור כל עו"ד אילו דו"חות עדיין בטיפול ובאילו דו"חות הסתיים הטיפול. דבר זה יאפשר בקרה טובה יותר על עבודת עורכי הדין וזיהוי צווארי בקבוק במערכת. גמר תחרות מצטייני המיחשוב 94 ללשכה המשפטית יש סמכות לבטל דו"ח. דו"ח שבוטל לא יועבר לבית המשפט והטיפול בו הסתיים. בית המשפט לעניינים מקומיים הדו"חות יגיעו לביהמ"ש מהלשכה המשפטית. דו"חות מסוג ברירת קנס יקבלו מצב דו"ח של נקלט בבית המשפט. דו"חות פליליים יקבלו בנוסף גם מספר דו"ח רצ באופן אוטומטי, לאחר מכן ניתן יהיה לקבוע לכל דו"ח פלילי תאריך משפט והמערכת תשגה את מצב התיק לממתין להקראה ראשונה. בדו"חות ברירת קנס, תאריך המשפט נקבע בהיקלט הדו"ת בפיקוח. המערכת תאפשר גם קליטת בקשות של נאשמים לדחיית מועד משפט, איחוד תיקים וכו'. ניתן לאחד מספר תיקיס לנאשם לשסם דיון משפטי משותף בכל התיקים בבת אחת. המערכת תאפשר הצגה מיידית של כל התיקים בהס יש איחוד וניתן יהיה לבקש את רשימת התיקים שאוחדו אליהס. לאחר הדיון המשפטי ניתן יהיה לקלוט את תוצאות המשפט ומצב התיק ישתנה בהתאם לתוצאת וחמשפטי. בתיקיס משפטייס שצריכיס לעבור להוצאה לפועל ישונה מצב הדו"ח לממתין לביצוע וניתן יהיה לשנות את מצב התיק בהתאם להתקדמות הטיפול בו (נקלטה פקודת מאסר, פקודת מאסר נשלחה למשטרה וכו'). בתיק ששולם הקנס כתוק, ישונה מצב התיק לגמור. המתשב ישמש את בית המשפט בעיקר ככלי לאחזור מידע באופן מהיר. המערכת תספק את המידע הבא: רשימת תיקיס בשלב נתון; רשימת בקשות לנאשם; הצגת פרטי תיק לפי מפתחות חיפוש שוניס (שם משפחה, מס' זהות, שס עסק וכו'); הצגת תוצאות משפט; היסטוריית שלבי התיק; סכוס הכסף הגלום בתיקים להוצאה לפועל. הגזברות לתוך מערכת הגזברות נטעניס כל התשלומים (יחד עס תשלומי מערכות שונות) של הדו"חות והקנסות מביהמ"ש. המערכת אימצה, בשלב זה, את צורת החישוב הנהוגה במערכת דו"חות חניה. קישור למערכות נוספות המערכת אמורה להתקשר למערכות נוספות קיימות או הנמצאות בשלבי כתיבה ותכנות. מערכת כספית - זו מערכת קיימת המאפשרת קליטת תשלומים ואיזונס ברמה של מנה המגיעה מבנק. רישוי בנייה - המערכת מקושרת למערכת רישוי בנייה על בסיס מספר תיק, על מנת לקבל את המידע על הבנייה הבלתי חוקית או המבנה המסוכן. רישוי עסקים - המערכת מקושרת למערכת רישוי עסקיס על בסיס מספר תיק ומקבלת מידע על העסקים בהם נגעשתה העבירה. ניהול הפיקוח - המערכת מקושרת למערכת מעקב עבודת הפיקוח. תהליך עבודת הפיקוח הוא תהליך העוקב אחר תלונות ועבירות בשטח. עס ההחלטה על מתן דו"ח, המערכת מתקשרת למערכת בית המשפט. 7 8 תלונות המתקבכות מהאזרת או מהפיקותח גמר תחרות מצטייני המיחשוב 94 בליסת דוחות 1 תוצאית משפסים לטו מקומ< החברה לאוטומציה במינהל - השלטון המקומי בישראל , המנמ"ר: שמואל שטינמ תוכנית אב למחעווב מערך החינוך בעיריית 'רועולים כללי עפ"י הנחיית עיריית ירושלים והמנהלה לחינוך, בוצעה במחצית השנייה של שנת 1993 פעילות מקפת ומעמיקה, לגיבוש תוכנית אב כוללת למחשוב מערך התינוך בירושליס. תיחום התוכנית כלל את תחומי הפעילות העיקריים כדלקמן: א. צרכי המידע וחלופות למימוש הצרכים בהנהלת מנהל החינוך ומחלקותיו (יסודיים, חטיבות ביניים, על יסודיים, השירות הפטיכולוגי - חינוכי, מוסדות חינוך, יחידת התכנון ועוד). ב. צרכי המחשוב המנהלי בבתי הספר (כ-250 בתי טפר מסוגיס שונים בעיר) בנושאים העיקרייס של מצבות תלמידים ומוריסם, הנהלת החשבונות הבית-ספרית, טיפול בהקבצות במקצועות שונים, ציוניס וניתוחס והפקת תעודות. ג. התייחסות חלקית לתחום המחשוב הפדגוגי בבתי הספר, המכוון ע"י משרד החינוך, במישורים של תפעול ואחזקת מערכות המחשוב בבתי הספר והכשרת המורים ורכזי המחשוב. בכל אחד מתחומי הנעילות לעיל (בתחום הפדגוגי בבתי הספר, באופן חלקי בלבד) התייחסה התוכנית להיבטים הבאים: א. המישור הארגוני - ההיערכות הארגונית של מנהל התינוך ברמות השונות, לצורך מימוש התוכנית. ב. המישור הטכנולוגי - שימוש בכליס וטכנולוגיות בתחומים השונים. ג. המישור האפליקטיבי - צרכי המידע במחלקות השונות ובדרג הניהולי הבכיר. עיקרי התוכנית רמת הנהלת מנהל התינוך א. בכל אחת ממחלקות המנהל בוצעה סקירה מעמיקה לאיתור צרכי המידע החזויים, תוך הצבעה על קשרי המידע | הפנים-מחלקתיים והבין-מחלקתיים. | ב. סוכמו קריטריוניס לדירוג צרכי המידע באמצעותם קבע | מנהל החינוך את סדרי הקדימויות הרב-שנתיים למימוש | צרכים אלה. סדרי הקדימויות נקבעו גס תוך התחשבות | בתמונת המצב הנוכחית של מחשוב מערך החינוך. תמונת מצב זו שימשה כנקודת המוצא לתוכנית כולה. ההתאהטמטט וט טח ו חחח ור ו .= 777777 ג. ה. דגש מיוחד בקביעת סדרי הקדימויות ניתן לתחומי המערכות האגרגטיביות ומערכות תומכות החלטה, הנשענות על המערכות התפעוליות הקיימות והעתידיות. מתוך מכלול הצרכים המדורגים עפ"י סדרי קדימויות, הופקו נגזרות הפעילות השנתיות וגובשו ההערכות התקציביות למימוש התוכנית, הן למימון שעות העבודה לפיתות ותחזוקה והן למימון ההצטיידות המתחייבת. במישור ההיערכות האירגונית גובשו המלצות בשלשת התחומים העיקרייס הבאים: 1) היערכות מנהל החינוך לניהול ובקרת מימוש התוכנית וכן ההיערכות הנדרשת לתמיכה בתהליכי הפיתוח עצמם: הגדרת הצרכים, האפיון הכללי והמפורט ועד הטמעת המערכות החדשות במחלקות מנהל החינוך. 2 היערכות ארגונית אשר תיתמך בכלים ממוחשבים לקיום קשרי המידע עס בתי הספר בירושלים. 3 היערכות ארגונית לניהול ובקרת בניית מערך המחשוב הפדגוגי בבתי הספר. רמת המחשוב המנהלי בבתי הספר א. גובשה תוכנית מפורטת לשיפור המערכות לניהול בית-ספרי (מנב"ס) הקיימות והטמעתן המדורגת בכל בתי-הספר בירושלים. כן סוכמה התפיסה הטכנולוגית לקיוס קשרי המידע ההדדיים בין בתי הספר לבין מנהל החינוך. נבחנו חלופות וסוכמו המלצות להיערכות הארגונית הנדרשת לצורך התמיכה בהטמעת מערכות המנב"ס בבתי הספר. הוצגו כמובן גם צרכי ההצטיידות ומסגרות התקציב הנדרשות לתפעול מערכות המנב"ס בבתי הטפר, בפריסה רב שנתית. המחשוב הפדגוגי בבתי הספר א. כאמור, מגזבר פעילות זה מונחה ע"י תוכנית רב שנתית שהוכנה ע"י משרד התינוך, ולכן תוכנית האב בעיריית ירושלים אינה עוסקת במישור התכנים הפדגוגיים, אלא מצטמצמת לתחוס הכשרת המורים ורכזי המחשוב בבתי הספר. במסגרת זאת, גובשה תוכנית הכשרה כללית, הן יסודות ראשוניים במחשוב והן הכשרה יעודית על הלומדות שתופעלנה בבתי הספר. במישור הארגוני, הומלץ על הקמת מנהלת פרוייקט לניהול המחשוב הפדגוגי בתאום עס הגורמיס הרלוונטיים: משרד התינוך, ספקי המערכות, בתי הספר ועיריית ירושלים. גמר תחרות מצטייני המיתשוב %‏ |ר---------- 9-00 20 תפיסה מרכזית - מערכות מערכות מחלקתיות מחשב סרכזי מא " 4,- ,| מיני מחשבים מרכזי תקשורת |[1* ובקרת נתונים 0 (מתו"ב) 2 ' מש ו מערכות צבכמן . רד מו ו , ו ו על יסודי : | גגי ילדים ו 1 ! מגזר ערבי . !רכש וציוד : | הערכה וגביה : | רישום והעברות ‏ | | תלמידי חוץ , [ ו ו ו ו 1 ו ו / | מוסדות ו בדק בית [ כספים ן ירות <סיטלומי 1 : | הא | ! ו בכסים 1 פח"ר . ז ועוד : גיקור סדור כן [ ב=ששאששב- 2 ( | צבתר-ספה - 06 6 079079 0 0 0א חדמך טיהר כן 1 ומד ו גמר תחרות מצטייני המיחשוב 94 שלטון מקומ? המועצה המקומית עומר המנמ"ר: עמירם קראוס תנוכת מ'חעווב לעוימור העוירוח החל מתחילת 1985 ועד לימים אלה עוברת המועצה המקומית עומר תנופת מיחשוב שהולכת ומקיפה את כל מחלקותיה ונותנת פתרונות מיחשוב בכל תחום אפשרי. לוח זמניסם במיחשוב מ-1991 במהלך 1991 - הגברת השימוש ומיומנות המשתמשים במערכות השונות תוך התמקצעות המשתמשים לרבות ע" הדרכה פנימית. במהלך 1992 - הכנסת מערכות מנב"ס ל-3 בתי הספר בעומר (מנהל בית ספרי) עס קישור למאגר הנתוניס שבמועצה - לאחר בחינת כל המערכות המאושרות ע"י משרד התינוך נבחרה המערכת של חב' מחף-א.מנור בע"מ. מיחשוב הספריה העירונית על מע' של תואמי .]א.1.8 הקשוריס ברשת - תוכנה שסופקה ע"י חב' טופ מערכות לאחר בחינה של מערכות שונות המצויות בשוק לספריות בגודל כזה. החלפת מחשב ה-1100%8%א ל-3100 אסזד 57אג וקליטת מע' מג"ע והנה"ח להפעלה עצמאית במועצה (שמשנו כ-11/071ק לחב' לאוטומציה במע' מג"ע). קליטת מעי 1-א41.1,1 של דיגיטל והפעלה מצומצמת שלה. לקראת טוף השנה קליטת מע' הנהלת חשבונות 7-ש-134% בווקס. במהלך 1993 - הטמעת מע' 7-/-א114 בווקס בצרוף מע' רכש. קליטת מע' מלוות חדשה של החב' לאוטומציה. הסבת כל העמדות העצמאיות לתואמי .1.0.1 והחלפת מעבדי התמלילים ל-52.)//. קליטת מע' מימ"ד (לניהול אוכלוסין) על מחשב עצמאי. קליטת מע' לנהול ורשוס שיחות טלפון מהמרכזיה הדיגיטלית של המועצה. רכישת מע' ממוחשבת להכנת כותרות עבור טלויזיה בכבלים לקראת הפעלת ערו הודעות מקומי. קליטת מע' מנכולית ומשכורית ע"ג מחשב עצמאי (מע' של החב' לאוטומציה). במהלך 1994 - העמקת השימוש במערכות השונות תוך הרחבת מיומנויות השימוש בהן. פירוט הציוד שהוסף החל משנת 91 1 - רכישת 2 תואמי-.1א.1.3 7 386, 286. 2 - רכישת 3100 4110 857 - 4 מסופים ומערכת מתוג ק.ק.ס. רכישת 2 מדפטות לייזר 8-ק1.2 אסא6. רכישת 3 עמדות 286 לבתי הספר עבור מנב"ס. 3 -"- רכישת 2 מדפסות לייזר 8-ק1,2 אסא 68. הוספת זכרון 10 ל-4%/. רכישת 6 מחשבים 386 לעמדות הבודדות ומערכת למיתוג מדפסות. 4 - רכישת מדפסת 310 1,4. רכישת מודם עם גיבוי טלפוני 14.4. מצב החומרה ל- 4/94 - > תקשורת - מודס לנל"ג לחיבור עס האוטומציה. > מודמיס טלפוניים לשימוש בתוך עומר. * מערכת ,2.ק.כ לניתוב פורטים למחשב. ציוד דיגיטל בשימוש - 0 אצ - מיקרו מחשבים /80%א41 1008 (עס דיטק א10) - מסופי 220-420 - מדפסות 1.4100 - מדפסות 50 1/4[ 5 - 0-00 ת ציוד תואס ]א18 - מיקרו מחשבים 286 - מיקרו מחשבים 386 / מיקרו מחשביס 486 0 מדפסות סיכות 2 מדפסות לייזר - (עובדות גם מול דיגיטל) 0 > ם- סס סיכום כפי שניתן היה להיווכח הרי הכיוון בו בחרה הנהלת המועצה היה להמשיך ולעבוד עם ציוד דיגיטל תוך העברת כל המערכות למחשב שבמועצה והפעלת המערכות באופן עצמאי בתמיכת החברה לאוטומציה. גמר תחרות מצטייני המיחשוב 94 די 3 = 3 תורשים נויסת המחשוב הנה''ח 6 ך 0 - 2 מדפ' 1450 מתח מהרשת מדפ' 14100 מדפ' ליזר מדפ'ו0132 085 ₪ יחידת תאום וגתוב קו נלי'ג לאוטומציה אוש אסוזד מודם 14.4 12000 תקשורת 4 כניסות תוצרת 2 יציאות ]אדוטום 4 כניסות מזכירות 16 א 3 6 א ןו / מדפ' ליזר ראש המועצה מודם 0 זע טלפוני שרותי חרום ססו ₪0 מדפ' 4150 מודם טלפון מודם טלפון עומרים דפנה צבר מחסן מודם טלפון ו | 0-6 00 016 0 דש מדפ' סיכות מדפ' סיכות מדפ' סיכות מדפ' 1/4100 2 1 גמר תחרות מצטייני המיחשוב 94 -וד-, ------ 7 -------- עיריית בתח-תקוה המנמ"ר: שמעון בוקשפן מובילות בליחעווב עם מידעיר ]= ד/ך חדשנות ביישוס ובשימוש בטכנולוגיית המידע מערכות המידע שפותחו לשירות התושביס בעיר פתח-תקוה מתבססות על כלי תוכנה, איחזור מידע ותצוגת מולטימדיה מתקדמים ביותר. השיטות הנ"ל מאפשרות להעמיד לרשות המשתמשים גישה נוחה ביותר, לאיתור ישיר ומהיר של נתוני המידע הנדרשיס מתוך מאגר רחב ביותר מחד, ומאפשר להציג את המידע הנשלף בצורה ידידותית ומרהיבה הכוללת מידע מילולי, תמונות צבעוניות, קול, וידיאו ואנימציה מאידך. בנוסף לכך, מאפשרת המערכת להפיק תדפיסיס צבעונייס במדפסת לייזר ובכך לספק את נתוני המידע לשימוש משלים. את מערכות המידע בעיר פתח-תקוה, ניתן לחלק לנושאים הר"מ: מידעיר עמדות מידע ממוחשבות הפזורות ברחבי העיר והמיועדות להעניק מידע בשיטת השירות העצמי לתושבים ולמבקרים בפתח-תקוה בכלל ולאוכלוסיות ייחודיות בפרט. תלמידים, עוליס חדשים וכו'. המידע מוצג במספר שפות והוא כולל כאמור תמונות קול ותצוגה במולטימדיה. עמדות המידע הפטורות בעיר, בנויות בתפישה שווקית: הן הוצבו בצמתיס ובאתרים מרכזיים והן כוללות גס מרכיבים משלימים לצורד הענקת פתרון כולל ובין השאר: > מערכת טלויזיה הקשורה לערוץ הקהילתי של הכבלים וכן למערכת וידיאו נפרדת. > לוחות תצוגה אלקטרונייס להעברת הודעות העירייה, מסרים, סיסמאות ולות זמניסם של תחבורה ציבורית, מזג אויר וכו'. > טלפון ציבורי ומרכיבי פרסוס עירוניים. עמדות מידעיר מבוססות על מחשבי סופר מיקרו מהמתקדמיס ביותר והן מקושרות ביניהן ברשת תקשורת מקומית - א1.4 וברשת תקשורת מרחבית - / 4 //. - מערכת תקשוב העיר לבתי התושבים מערכת ,17/7781 הפועלת בעיר לשירות התושב, מאפשרת את העברת המידע אל ומביתו, באמצעות קוי הטלפון והצגתו במחשב אישי (20) או באמצעות מכשיר %.1 ייחודי (אינטרקטיבי). המידע המוצג הינו בנושאיס שוניס ובין השאר ניתן לקבל נתוניס כלליים או נתוניסם אישייס וכן לבצע הזמנות למוצרים ושירותים שוניס. מעוכת ,7107181 הינה חדשנית ביותר לתעבורת מידע ופתח-תקוה נבחרה כחלוץ ליישוס הפרוייקט, תחת הסיסמא אוטוסטרדת המידע חוצה את פתח-תקוה. מורשת והנצחה > 'גלעד לזכרם" - עמדת מידע לתיעוד הנופליס במערכות ישראל. > 'פתח-תקוה לכל איש יש שם" - עמדת מידע לתיעוד הניספיס בשואה והקהילות שחרבו. > 'שורשים'' - עמדת מידע לתיעוד ראשוני פתח-תקוה וראשית ההתיישבות בעיר. המערכות מבוססות על איסוף נתונים והקמת מאגרי מידע אישייס לרבות מידע מילולי ותמונות. מערכות המידע מוצבות באתרים מיוחדים בקרית המוזיאונים בעיר והן מעניקות אפשרות להתייחדות והנצחה מחד. ומעמיקות את המודעות בשילוב עס מרכיבים תינוכיים לדור ההמשך בפתח-תקוה מאידך. מוזיאון האדסם במוזיאון מותקת מערכת ממוחשבת המאפשרת תצוגה המשלבת אנימציה ומולטימדיה בנושאי גוף האדם. המערכת משמשת ללימוד והמחשה בשיטת השרות העצמי, צויינה לשבח ע"י מערכות החינוך והבריאות הארציים. תרומות לשירות התושבים ותרומה כלכלית כל מערכות המידע כאמור, מחייבות להציג כליסם וטכנולוגיות מידע מתקדמות לצורך הקמה, עדכון ותחזוקה מתמשכים. השיטות הנ"ל מאפשרות להציב בפני התושבים כליס מתקדמים ביותר לשיפור השירות (24 שעות ביממה, שפות שונות, ללא תור, נתוניס אמינים, אפשרות להדפסה, פיזור נרחב ועוד) וכן מייצרת כלים לניהול תקין ומתקדם יותר של השירותים בעירייה. בנוסף, מושגים לעירייה יתרונות כלכליים מעצם הקמת מאגרי המידע והעמדתס לשירות רחב של כל מחלקות העירייה וכן מאפשרות חסכון בכח-אדם כאשר השירותים לתושבים מיושמיס בשיטות הנ"ל, המביאים לקידוס רמות הניהול והעלאת רמת השירות. מחלקת ניתוה ו | מרכ+ תמיכה [מדור פיתוה | ₪ מוסדות הינור ותצודך 3 + הטישפם תרשים מבנה ארגוני אגף מיחשוב ומצרכת מידצ | אגף מיהחשוב ומצרכות מידצ -]| וסגן ג%בר הצירייה דהה 1 |מזכירות האגף ן ד--------------- 777-ל [ מחכקת הפצלת | מחלקת תכנוו תכנות והפצלה | מחכקת קכט/פכט | | ן ו ו ן ציוד תטשורת ה בוט | 7 ה יו ג | מדור |מדור תכנות | סגנית מחכקת מדור מצרכות = הקר יישימות | ְ | קכט/ פכט ₪ תקשורת ו פ קל : | מדור אבטהת | | |מלה תהזוקה | מדור מצרכות => מידצ וצנצת | מידצ הפרט | || ו ו [ ו מדור אוטומציה| משרדית | 1 | תכנות | | מצרכת | ו א : צווה ל 4 גמר תחרות מצטייני המיחשוב 94 שב --------0971ו--------- עיריית רהט המנמ"ר: סלמה אבו דעבט שילוב מיחשוב יעיל בישוב עירוני חדעו בעבר קיבלו מרבית הרשויות המקומיות את שירותי המיחשוב ומערכי המידע מלשכות השירות של החברה לאוטומציה. לפני שניס אחדות החלה מגמת בי[זור עוצמות המיחשוב של הרשויות עצמן, דהיינו, רכישת מחשביס עצמיים והפעלתם ברשויות. השאיפה להפעלת מיחשוב מקומי נבעה מהצורך לפתור בעיות תקשורת וזמינות, לצמצס עלויות המיחשוב ולאפשר שליטה על מערכי עיבוד הגתוניס ומאגרי המידע העירוניים. המטרה בהקמת מערכת מידע כוללנית היתה להעמיד לרשות המועצה כלים המאפשרים שיפור והרחבת השירותים הניתניט לתושבים, ותפעול יעיל ביותר של התחומים המינהליים, עסקיים, פיזיים וחברתיים. כל זאת תוך מתן כלים לשיפור תהליכי קבלת החלטות ומעקב ובקרה על אופן ביצוען. עמידה בקריטריונים עיריית רהט עמדה היטב בקריטריוניס שקבעו שופטי התחרות למגיעים לקו הגמר: חדשנות ביישום ובשימוש בטכנולוגית מידע רהט הוא היישוב הבדואי הראשון באר שעבר למיחשוב מקומי. * מערכת 4% / מסד נתוניס אדבס 4048458 נטורל 2. מערכת הפעלה 18//, מערכת פתוחה. ה-4% / מוכן לתכנית הסבה סוג אלפא מקושר לרשת תקשורת של השלטון המקומי משטר דםאסמס. * מחשבי 70 486 המשמשיט את המחלקות השונות בתוכנות עיבוד תמלילים, גליונות עבודה אלקטרוניים ואוטוקאד. * תקשורת מול גורמי חוץ: בנקים, אוצר השלטון, מסב (משכורות), דואר אלקטרוני. הקריטריון של תרומה כלכלית לארגון: שיפור השירות, הקשר והשירותים הניתניס לתושביס באמצעות המחלקות השונות. * יצירת כליס שישרתו את ההנהלה לשם תכנון לטווח בינוני וארוך, קבלת החלטות ושליטה, בקרה ומעקב. * בקרה תקציבית על המערכת. כלי עבודה חשוב מאוד לגזבר הרשות. * הגברת היעול של המחלקות השונות והגברת התיאום ביניהן. * יצורת מערכת שניתן להגדילה מודולרית, כך שתיתן מענה לצרכי הארגון הדינמי והמתפתח. * שיפור היחס עלות-תועלת של מערכת המיחשוב. קריטריון שיפור השירות ללקוחות יעוד העירייה הוא מתן שירותים לתושבים. ברהט כ-2100 בתי אב הצורכים מים ושירותיס כגון: פינוי אשפה, כבישים, ביוב, חינוך, רווחה וכו'. * ההתייעלות היא גם בהפעלת מערכת השירות בימים שישי, שבת וחגים, בהס המיזגר היהודי אינו עובד. מיחשוב עצמאי מאפשר לרשות לתפקד בימים אלה. * כדי שהעירייה תוכל לתת שירותים לתושבים, היא מעסיקה טפקים וקבלניס רבים, היוס יש באפשרותה של המערכת לתת מידע מידי על מצב חשבונו של הספק/קבלן. איכות הפיתוח וההטמעה כל המערכות הממוחשבות משיקות למערכת הנהלת החשבונות. כל מערכת מהווה חלק מהמערך הפיננסי הכולל, ומאפשרת זרימת מידע שוטפת בינה לבין שאר המערכות הפיננסיות, כגון: הנהלת חשבונות ורכש. בימים אלה נכנסה לפעולה מערכת פיננסית, שנקראת ניהול פרוייקטיס ותקציבים. בעזרת המערכת נעשה מעקב, ניהול ודיווח מקיפים של הנתונים הפיננטיס ברשות, השייכים לתב"ריס (תקציביס בלתי רגילים). המערכת מאפשרת ניהול משופר בעזרת שריון תקציב בגין חוזים, מעקב אחר שחרור תקציב לפרוייקט, מעקב אתר חשבונות חלקיים לחוזה. כל הנתונים המוזנים למערכת זו עוברים אוטומאטית למערכת הנהלת החשבונות. עם כניסת המערכת החדשה לעבודה, הנתונים הקיימים כבר במערכת הנהלת החשבונות נקלטים בה מיידית. מערכות התוכנה אפסנאות; חינוך; מערכת הכנסות/קופה; גבייה; הנהלת חשבונות; רכש; דואר אלקטרוני; מנכול; מלוות; פרוייקטים. מערכת אפסנאות: רהט הינה החלוצה בשימוש בתוכנת אפסנאות ומחסן ממוחשב מבין הרשויות המקומיות. מערכת האפסנאות מיועדת לניהול המלאי והאינוונטר של הרשות המקומוית. המערכת מתבססת על קטלוג הפריטים ברשות ועל קוב המחסניס ברשות. בכל מחסן נרשם המלאי הקיים מכל פריט, כאשר מצויין אם הפריט הוא מתכלה אוך שייך לאינוונטר. המערכת מספקת את כל השירותים הנדרשיס ממערכת מידע אפסנאית: תעודות כניסה, תעודות גיפוק והחזרה, ספירת מלאי. המערכת קשורה למערכות הרכש והנהלת החשבונות התקציבית, ומעבירה ומקבלת מהן תנועות מגנטיות. מערכת רכש: מערכת הרכש והשריון התקציבי מטפלת בכל הדרישות וההזמנות האפטנאיות, הרכישות והמעקב אחר שריון תקציבי ברשות. המערכת מטפלת הן בצד האפטסנאי והן בצד הפיננסי. במערכת מתבצעות בדיקות של ביצוע ושריון מול התקציב הפעיל של כל מחלקה, ובדיקה חשבונות ספק מול ההזמנה מבחינהת כמויות ומבחינה כספית. מטרות מערכת הרכש: 1. ניהול תקציבי - שריון וביצוע פא ז-אס. 2. מעקב אחר דרישות והזמנות. 3 מתן מידע עדכני נדרש לגבי מלאי, כמות ומחיר. 4. בדיקת חשבונות מול תעודות משלוח והזמנות. 5. הפקת מסמכיס ודו"חות ממוחשבים. 7-77 190 א = -] 5 2ב ו 3 קלשרים בין מערכות הנה''ח למערכות נוספות גורמי חוצ מערכות משיקות | מערכת | 7 הנהלת 2 - : == -: :חשבוגות > ו 1 הדדדהדדההההההההדההדחחחדררה מערכת גביה עירונית ו ב 1 ד מסב כ | 0 3% רכש ניהול פרוייקטים משרדי ממשלה רשות הנמלים והרכבות המנמ"ר: אמירעם היידקר רכת נמרוד - ניהול איתור' מכולוח, רישום, אינון ודיווח אוטוווי 1. חדשנות ביישום ובטכנולוגית המידע המערכת משלבת מספר טכולוגיות לאיסוף והעברת מידע למערכת הממוחשבת: * קורא צירים - 86מכססאם 511477 המתרגם את סיבוב צירי המנוף למיקוס פיסי של המכולה על גבי צירי 8 צ,2 (אורך רוחב וגובה). > תגיס אלקטרונייסם לקריאת מיקוס המנוף על גבי צירה- א,צ (לצורך גיבוי). > רשת תיקשורת אלחוטית בתקן 05%14 להעברת הנתוניס אל/ומאת המחשב המרכטי. > מסופים אלחוטייס מוקשחים נישאים ומותקנים על מלגזות. > שימוש בשפת דור רביעי. 2. תרומה כלכלית של המערכת לאירגון > חיסכון ניכר, עד כדי ביטול, בצורך בצוותי 'איתור מכולות' אשר מיקומן לא היה עדכני מספיק במערכת הממוחשבת 'הקונבנציונלית'. * חיסכון בזמני המתנת אניות בעת חיפוש מכולות יצוא (הגדלת סבב האניות). > שיפור בפריון עבודה - העלאה משמעותית של תפוקות מסוף המכולות וע"י כך זרוז תהליך פריקה/טעינה של מכולות וניצול הציוד הנמלי היקר. > הקטנת משך שהיית משאיות בהמתנה למכולות. * הקטנת הנזקים הנובעיס מטעויות (אי הטענת מכולות או הטענת מכולות לא נכונות). גמר תחרות מצטייני המיחשוב 94 > זרוז הוצאת חשבוניות ללקוחות. 3. שיפור השירות ללקוחות שיפור השירות הינו ללקוחות פנים וללקוחות חוצ. > הגדלת סבב אניות - עלות יוס אניה הינה גבוהה מאד וכל חיסכון הינו משמעותי ביותר לבעלי האניה ולמשק הלאומי. הקטנת שהיית משאיות בנמל. הקטנה, עד כדי ביטול, של מטפר הטעויות באיתור מכולות. יכולת שיחרור כמעט מידית של מכולות סמוך לפריקתן. יכולת הבאת מכולות יצוא עד סמוך למועד הטענת האניה. פישוט תהליכי עבודה בנמל - פחות 'טרטור' ללקוחות. הקטנת כמות הטעויות בעת חיוב הלקוחות. 4. איכות הפיתוח וההטמעה > המערכת הוכנסה לעבודה ללא השבתת מערכות מידע קיימות. > המערכת הותקנה ללא השבתת מנופים וע"י כך ללא הפרעה לפעולת מסוף המכולות. *> בוצעה הדרכה מקיפה של עשרות מפעילי הציוד הנמלי בחדר הדרכה ייעודי שהותקן. > פותחה תוכנת סימולציה לצורך הדרכה המאפשרת הדמיית המערכת בפעולה. * המערכת הינה פיתוח 'כחול לבן' ופותחה בעלות נמוכה משמעותית מכל אלטרנטיבה אחרת שנמצאה בעולס. 7 8 נמרוד - ניהול איתורי מכולות, רישום, איכון ודווח אוטומטי מרשס תקשורת מחשב ש616שכ) [168תת66ד - כתסא/תאז 8 וז וז גיבוי תפעולי מנהלי 5 גיבוי חם דס4ו84060 ישרואנת 3 תסו א 4 שרת מסופים קווקָסד ץצ מרבב תקשורת 2 אתרים מחלקת מכס אחוים | כספים סיב אופטי פסואסאפות מרבב תקשורת 2 סיב אופטי פסואסחטות מרבב תקשורת 2 אנטנה אנטנה שערנמל בקרואשי חנון חדרבקרה מחסני המכלה וריקון הדדדרדרדרדזידרררדידרירדידטדרדריר- דדדדדדררדר- / מלגזה צג אלחוטי יי בקר שטח מנוף גשר צג אלחוטי 1190 16 מדפסת 40 אופגח מנוף שער מודם אלחוטי 5100 םאו מחשב לבקר 4160 אס6צא (פומ!9ק חס 0<.םד5. וו צג למפעיל 4104 60% (עסץ.סד5-וא) 0 אססוססוא סוק מחשב בקרה צג אלחוטי 0 א מערכת חישה משונית. וה רא ו תודשל" | | מהשבבקות הממי ל ירי ₪ של ה (נלנץ) המנוף) ה . גמר תחרות מצטייני המיחשוב 94 נצבא מנמ"ר: דוד פוניס הליחעווב מייעל ניהול נכטיח נצבא - פרופיל הארגון קבוצת חברות בבעלות חברי וגמלאי "אגד", מספר בעלי המניות כ-5,000. בבעלות החברה שתי חברות שהונפקו לציבור: > נת"מ - נכטי תחבורה ומסחר בע"מ שהנפיקה אג"ח בשנת 0. * נ,י.פ-נכסים ייזוס ופיתוח בע"מ שהנפיקה אג"ח ומניות בשנת 2. הקבוצה מעסיקה כיום כ-500 עובדים, מחזור ההכנסות השנתי של הקבוצה כ-100 מיליון ש"ח. הקבוצה עוסקת בתחומים הבאים: נדלן: בבעלות הקבוצה מעל 100 נכסים תחבורתיים ומסחריים בשווי מאות מיליוני דולרים. הקבוצה עוטקת בהשבחת הנכסים וביישוס פרויקטים חדשים וכן בהגדלת התשואה מנכסים קיימים. הקבוצה עתידה ליזום ולהקים בשניס הקרובות פרוייקטים ברחבי הארץ בהיקף של מאות מליוני דולרים. תחבורת+ חברת "גת" בעלת צי של מאות מיניבוטים ואוטובוסיס וכן בעלת הזכיון להסעות בשטח נתב"ג, החברה עוסקת בהסעות עבור מפעלים, מוסדות וכן הסעת תייריס המגיעיס מחו"ל. תיירות: "ניצאטורס" אחד ממשרדי הנסיעות הגדולים באוץ עוסק בתיירות יוצאת, היקף העסקאות למעלה מ-10 מיליון 5 לשנה. פרסום+ הכנסות מפרסוס ע"ג אוטובוסי אגד באמצעות חברת "גלגלי זהב" וכן הכנסות מפרסום חוצות בתחנות המרכזיות שהינן בבעלות הקבוצה. הקבוצה שנקלעה לקשיים בסוף שנות השמונים, עברה תהליך הבראה מקיף בשניס האחרונות שכלל סגירת חברות מפסידות, הסדרת חובות עס המערכת הבנקאית וייעול העסקיס הקיימים ופיתוחם. בעקבות תוכנית ההבראה חל שיפור גדול בתוצאות הפיננסיות של הקבוצה המראות רווחים גדולים מאשר בעבר. יחידת מערכות המידע בנצבא יחידת מערכות המידע בארגון כפופה ישירות למנכ"ל נצבא. יעוד היחידה-לתמוך ולהגשיס את המטוות והאסטרטגיה של הארגון במינימוס עלויות ומכסימוס יעילות. יחודיות-זמני תגובה נדיריס ותחומי פעולה רבים במינימוס כח-אדס. יחידת מערכות המידע בנצבא ממונה על כלל הנושאיס הכרוכיס בהקמת מערכות מידע (ניתוח,תכנון ותכנות), תחזוקת מערכות, הצטיידות (חומרה, תוכנה, ‏ 6?, תקשורת), הכנסת טכנולוגיות חדשות בתחומי חומרה תקשורת ומיכון משרדי, קשר עם ספקי החומרה ונותגי השירות, ובנוסף מטפלת באופן חלקי בנושאי או"ש, נהלי עבודה, תכנון טפסיס, שיפור תהליכיס ועוד. במקביל לתהליך ההבראה של כלל הארגון עברה מהפך ניהולי / ארגוני ועברה ממבנה ארגוני היררכי (שכלל מנהלי פרויקטים, אחראי תחומים...) למבנה בועתי גמיש. בשנת 1990 מנתה היחידה למעלה מ-20 עובדים. כיום מונה היחידה ששה עובדים בלבד, הרעיון העומד מאחרי המבנה הנכתי הינו הכשרת צוות עובדים בעל כישורים גבוהים ביותר בתחום מערכות מידע (רקע בתכנות, ניתוח מערכות ולחלק רקע בתחוס הנדסת תעשיה וניהול תקשורת ו-206) שיהיו מסוגלים לעבודה עצמאית מחד ועבודה צוותית מאידך ובתחומים מגווניס. לעובדיס רמת מעורבות גבוהה בכל הפרויקטים והנושאים המטופלים ביחידה וזאת בנוסף לאחריות אישית שלהם על פרויקטיס נקובים ונושאיס מוגדריס מראש. קיימת גם התמחות בתחומים טפציפיים כגון 08/0 תקשורת 76 7 וכד'. האוירה היציבה והלא פורמלית, איכות העובדים והיתרון לאי הגודל מאפשרים ביצוע משימות בהקף שנשמע דמיוני. מערכות המידע בארגון מערכות המידע מבוססות על מחשב מרכזי המשמש בטיס נתוניס מרכזי לכלל הארגון, מירב המערכות התפעוליות פועלות על פלטפורמה זו אולס המגמה שכבר החלה להתבסס בארגון הינה השבחת סביבת העבודה של המשתמשיס (18ח0[/6) עי קישורס לרשתות מקומיות בסביבית חלונות וקישורס לבסיס הנתונים המרכזי של הארגון (ז561%0). אסטרטגיית פיתוח המערכות מתבססת על תפיסה זו כולל פיתוח יישומיס מתוכנניס לסביבות עצמאיות של הארגון בסביבת חלונות. פריסת חומרה המחשב המרכזי בארגון היגו מחשב ]א18 45/8400 דגס ₪20. למחשב קשורים כ-10 מאתרי החברה בתקשורת 8א11-א0ס או בחיבור 1.0681 באמצעות מסופים ומחשבי 26 באמולציה. כעקוון המתשוב מרוכז (011260:)מ026)) אולס בחברת "ניצאטורס" המיחשוב מבוזר (100160ז12151), בכל אחד מסניפי החברה רשת מקומית, לרשת המצויה במרכז החברה קישוו לסניפים ולמחשב המרכסי. תוכנל מבוסטת על פיתות עצמי של מירב מערכות המידע לארגון וחברות הבת.; > מערכת פיננסית כוללת "מהפך" של קונתהל; > פיתוח ישומים ל-26 באמצעות מחולל ישומים וחס6עו/ץ; > משרד ממוחשב "אדב"; * סביבת 8או60ת1/ כוללת 0[601ז 0506%ז110, אמולצית .חול של 05ם, גליון אלקטרוני 5 סוק ומעבד תמלילים "דגש". > תוכנות לתחוס התכנון והבניה: 0640ז4, "דקל". גמר תחרות מצטייני המיחשוב 9 תנכת ( נצבא - ניהול נכסים נ נכסים ופרויקטים בבני חוצים הסכמים חשבונות חלקיים מכרצים כתב כמויות 00 גמר תחרות מצטייני המיחשוב 94 חומרה המיחשוב בביה"ח מבוסס על מחשב מרכי - 5/400 שאליו מקושרות כ-100 תחנות עבודה (מסופים ומחשבי 26) ורשת מחשבים אישייס שאליה מקושרות כ-20 תחנות עבודה ברשת צסא. רשת המחשבים קשורה למחשב 45/400 באמצעות כרטיסי 0אזא-א 10 המאפשר עבודה מקבילית בין שני המחשביס מכל תחנת עבודה ברשת. בגוסף, מותקניס בביה"ח עוד כ-40 מחשבי ‏ 206 עצמאיים המשמשים בעיקר כמעבדי תמלילים מקומיים ותפעול גליונות אלקטרוניים. תוכנה פיתוח התוכנה בוצע במהלך 3 שלבים עקריים: א. התקנת מערכות בסיסיות: מערכת פיננסית ומערכת לוגיסטית (רכש ומלאי). ב. פיתוח מערכת התפעול המרכזית של ביה"ח: מערכת קליטה ושתרור - 4112 ובניית מסד הנתונים המרכפי. ג. פיתוח תוכנה מתקדמת לשנות ה-2000 הכוללת ניהול המידע של כל הפעילויות הרפואיות בחדרי הניתוח ומחלקות האשפול. כיוס אנו נמצאיס באמצע השלב השלישי אשר אמור להטתיים עד סוף שנת 94 ויעמיד את מערכות המידע של ביה"ח בחזית הטכנולוגית. בחינת התוכנה עפ"י קריטריונים חדשנות ביישוס ושימוש בטכנולוגית המידע א. שיתוף נתונים מרכזי - הזנת נתונים בכל מוקדי הארגון באופן מקוון (8א11-א0ס) למאגר מידע מרכזי. - כל מערכות המידע מתבססות על המאגר המרכטי. - ביזור המידע במשולב עם מידור הנתוניס ובטיחות המידע. ב. קליטת בדיקות ישירות ממסמכי מקור הלקוח (קופ''ת) - קליטת בדיקות מעבדה באמצעות קורא בר-קוד ישירות ממסמכי קופ'ח. - תרגוס קודי הבדיקות של הלקוח לקודי הפעילות בביה"ח באופן מקוון. ג. תפעול המידע בשיטת שרת/לקוה (₪8 /558-דא 61) - קישוריות המחשב המרכזי 4.5/400 עם רשת מחשבי 26 באמצעות כרטיסי 0א1א-אםא10. - שימוש משולב בתחנות עבודה ברשת ,0/81,1א ובמחשב 0 גמר תחרות מצטייני המיחשוב 94 בית חולים אסותא המנמ"ר: שוקי טופר טכנולוגיית המידע לעוירוח הבריאוח - העברת נתונים למערך מידע ניהולי. ד. פיתוח מערך ניהול מוקדים - פיתוח מערך יחודי/חלוצי בתחוס ניהול מידע רפואי. - ניהול מידע ורישוס לכל פעילות רפואית (תשומה) המבוצעת לחולה. - בסיס לתמחיר פעילויות אמיתי. - בסיס לחיוב לקחות עפ"י קבלת תשומות בפועל. ה. יישוס שיטת עצי תקן לפעילויות רפואיות. - פרויקט חדשני למיפוי ורישוס כל התשומות הרפואיות לפי פעילויות רפואיות / מוקד/רופא. - בסיס ליצירת תקן ניתוח מהיבט מכשור, כ"א, זמני ביצוע, תרופות, ציוד מתכלה וכד'. - סיוע למשתמשים באמצעות הצגת התשומות בתקן וקליטת כמויות בלבד, התרעה על חריגים. תרומה כלכלית של המחשוב לארגון א. מערך חיובי לקוחות פרטיים חדשני - ניהול מתירוניס/הסכמים עם לקוחות. - חיוב אוטומטי על בסיס מידע שוטף. - שילוב חיוב לקוח פרטי במשולב עס התחיבות מוסדית (ט. 7). ב. מערך חיובי קופ''ח/גורמים משלמים - ניהול מחירוניס על בסיס לקות גג, גורמיסם משלמיס. - ריכוז והפקת חיוביס חודשיים לקופ"ת. - דיווח לקופ"ח באמצעות מדיה מגנטית. - אפשרות לתיקוני חשבון וקיזוזיסם בהנחת כמויות וכד'. ג. תשלום לרופאים/נותני שירותים רפואיים - ניהול הסכמים עם רופאיס/נותני שירותיס. - הסכמים מגווניס לפי פעילות: אחוזים, סכום קבוע (ש"ח, דולר, צמוד) מדרגות, עפ"י לקוחות ועוד. - תשלוס על בסיס תקבולים בפועל. - תשלומים מוכתבים, מיוחדים, קיזוזים. - דיווח ממוכן להנה"ח/מדור שכר. ד. מידע ניהולי מקיף - מידע ניהולי שוטף לכל דרגי הניהול. - הצפת חריגים: דו"ח יומי למאושפזים מעל הממוצע ועוד. - מידע זמין לקבלת החלטות ניהוליות ושיווקיות באמצעות דוחות וכלי תוכנה מתקדמים. ה. חיוב עפ'י קבלת תשומות בפועל - חיוב על בסיס הדיוותיס של מערכת ניהול מוקדיס. - התרעה על חוסר דיווח תשומות חובה. - הצגת גליון חיוב מפורט ללקוח. 41 שילוב מעךרבו יקרי %ימונים לחדר ניתות תשלומים לנותני שירותים פזג כ"א תשלומים תשלום לנותני שירותים מלאי תשלום לנותני שירותים פזג כח אדם ושכר 2 גמר תחרות מצטייני המיחשוב 94 ו קופת חולים מכבי המנמ"ר: יוסף וקסלר רובא "ממוחעוב" נות| שירוח עמוד התווך של מיחשוב הקופה היגה רשת מחשבי ה-4,5/400 עס מחשב מרכזי דגם 280 ועוד 7 מחשביס קטנים יותר במגוון דגמים, החל מ-210 ועד 35ע. בנוסף, מפעילה הקופה מחשב "אל כשל" מסוג ]אמכ 14 לטיפול בבקרת הזכאות לשירותיס בזמן אמיתי. בנוסף למחשבים אלה, פועלים בקופה מחשבים אישיים ברשתות תקשורת מקומיות וכתחנות עבודה בודדות בכל אתרי הקופה - במחוזות, בסניפים, במעבדות ובמרפאות רופאי הקופה. רוב רובס של מחשביס אלה והרשתות המקומיות, קשורים זה לזה ולמחשביס המרכזיים ברשת תקשורת סיפראנת מהגדולות בארץ. סה"כ פועלים באתרי הקופה השונים כ-800 מסופי 0 ומעל ל-3,000 מחשביס אישיים ועוד כ-1,000 מסופוני תקשורת לבדיקת זכאות החברים. ניתן לומר כי כמעט כל עובדי הקופה וספקי השירותים הרפואייסם משתמשים בשירותי המיחשוב של הקופה וקשורים לרשת התקשורת שלה. על תשתית החומרה הזאת מפעילה מכבי מערכות תוכנה מגוונות. במחשב המרכפי מופעלות מערכות כגון "חברות וגבייה" לניהול נתוני החבר וביצוע מהלכי הגבייה; "אישפוזים" להפקה ממוחשבת של ט. 17 (התחייבויות לאישפוז), ובקרת ותשלוס חשבונות בתי החולים, בקרת צריכת התרופות וההתחשבנות עם בתי המרקחת וספקי התרופות; "החזרים רפואיים" להחזר הוצאות רפואיות של חברים ועוד. על מחשב 45/400 נפרד מופעלת מערכת פיננסית, פיתוח התוכנה מתבצע על עוד מחשב 0 ובדיקת הזכאות והתקשורת למרפאות השוות מתבצעות באמצעות מחשב ]אמסא ד ובכל מעבדה מחוזית מופעל מחשב 45/400 לניהול המעבדה, ניהול רצפת הייצור שלה ואיסוף תוצאות הבדיקות. באמצעות מחשבי 26 בודדיס או ברשתות מקומיות, מופעלות תוכנות לניהול המרפאה ותמיכה בפעילות המקצועית של הרופא. מערכות היקפיות אחרות ג"כ ע"ג 0 ו-א1.4 פועלות במכוני רנטגן, מכוני הדמיה, מרפאות השיניים ועוד. אף כי המגמה היא לרכוש חבילות תוכנה, הרי בשל הייחוד הארגוני של קופות החולים, לא ניתן למצוא תוכנות מדף מתאימות לרבות מפעילויות הקופה. לכן רבות ממערכות המידע תוכננו, עוצבו ופותחו בתוך הקופה או באמצעות ספקי תוכנה עבור הקופה. זה המצב עס רוב המערכות הניהוליות - "חברות וגבייה", "אשפוזים" ועוד פותחו ע"י צוות הפיתוח של הקופה בתגבור אנשי תוכנה חיצוניים. מערכות אחרות, כגון מערכת "מרפאת הרופא" פותחה ע"י חברת "ראש טוב" לפי דרישות מכבי על בסיס של מערכת בסיסית (לרופא הכללי). לעומת זאת, המערכת הפיננסית ומערכת מרפאות השיניים נרכשו כתוכנות מדף. הבולטת במערכות המדף הינה מערכת המעבדות שנרכשה מבית תוכנה בלגי שאותר ע"י חברת יבמ עבור מכבי. בשל היקף הפיתוח הנרתב, הצוות המצומצם יחסית וחשיבות אחזקת התוכנה ויעילותה, היתה מכבי בין ראשוני משתמשי 0 שרכשו ויישמו סביבת עבודה 6455 והראשונה גמר תחרות מצטייני המיחשוב 94 שרכשה והפעילה את המחולל א0סאצ8 בארצ. לגבי ההתפתחויות העתידיות בתחוס מערכות המידע, עומדת הקופה, בעתיד הקרוב, לבצע הורדה (8מ5121חאוסכ) של מערכות המידע המרכזיות לרמת המחוז ו/או הסניף הגדול, בנצלה את מחשבי המעבדות המחוזיות וביוצרה תוך כדי כך מערך מחשבים מגובה ע"י המחשב המרכזי דהיוס. חדשנות ומקוריות במערכות המידע בקופ'ח לקופ"ח מכבי תוכניות אב הבוחנות, מדי תקופה, את צרכי הארגון והמגמות במשק הבריאות לאור יעדי הקופה. על פי הניתוחיס האלה מאתריס את הפתרונות הרצוייס. פתרונות אלה הס, לעיתים, חדשניים או מקוריים בחלקם או במלואם, אך זאת בהתאם לצרכים ולא לשם החדשנות והמקוריות לשמן. לכולם ברור כי לפתרונות מוכרים ומוכחים יתרונות, בעיקר בניסיון שנצבר. תחום נוסף בו מכבי היתה ראשונה ליצור וליישס פתרון ייחודי הינו נושא בקרת הזכאות. הפתרון של מכבי, שפותח בקופה ועבורה ע"י גורמיס שוניס בתוך ומחוץ לקופה, מצטיין בניצול מרכיבים קיימים ומוכרים, כמו הכרטיס המגנטי, מסופוני הזכאות, מערכת תקשורת מבוססת על מחשב ]אמסא וכו', וביצירת פתרון שבכלליותו הינו ייחודי, מקורי ויעיל. התרומה הכלכלית המיחשוב משמש את הקופה, במספר אופנים, כמנוף לחיסכון ושיפור היחס בין ההוצאות להכנסות. קופ"ח מכבי, כמלכ"ר, אינה יכולה להצביע על רווחים, אך בהחלט ניתן לראות את תרומת המחשב בהגדלת ההכנסות וצמצוס ההוצאות. התרומה לשיפור השירות כיוס, ברוב מרפאות הקופה, מקבל החבר את הטיפול מרופא "ממוחשב". משירות זה נהנה גם הרופא בעל המרפאה "חטרת הנייר" וגם הפציינט המקבל מרשם וטופס בדיקות מודפס מחשב עם ברקוד, המצמצם את הטעויות במתן התרופות או בזיהוי בדיקות המעבדה. החבר מקבל, לרוב בשירות עצמי, את תוצאות הבדיקות מהמעבדה מרוכזות ומדפסות בבירור. בקרוב יועברו התוצאות, בתקשורת, ישירות למחשב הרופא ובכך תחסך ההליכה למעבדה. בנושא האישפוז, לבתי החוליס הגדוליס המשרתים את רוב חברי הקופה, הוצמדה "עמדת מכבי" המאפשרת לחברים לקבל את ההתחייבות לאישפוז ללא צורך בגישה לסניף הקופה. בקרוב יוכל הרופא להנפיק בעצמו את ההתחייבות לאישפוז, כפי שהוא מנפיק היוס מרשמים והפניות למעבדה. גס בתחוס המינהלה הושג שיפור עצוס בשירות ע"י השימוש במחשב. החברים מקבלים שירות מהיר ומדויק יותר מהפקידים הנעזריס במערכות ממוחשבות. 4 6 תרשים חצררות מידצ בקופת חולים מרבי | | מס | מקביל מצרכת אשפורדים 5 5 תרופות מרקח חברות התדרים | וגביה ספקי | מרפאת רפואיים 3 | מפופונ מצבדות דכאות +כאות מבוני מרפאות / הנה'ח קשורה לבל המערכת צ'י קָרַל סיבומי פצילות ----- 0 -------- רשות שמורות הטבע המנמ"ר: יוסי כהן מערכת 15 מעולבת מידע ישראל מדינה קטנה, וכך גם השטחים הפתוחים מועטים, ושטחם מוגבל. חלק ניכר משטחים אלה, הינו בעלי ערכים גבוהים: ערכים גיאולוגים, בוטנים וזואולוגיס, מקורות מים ואזורי הזנה למקורות מיס, ערכי טבע ונופים, חקלאות ואזורי נופש. אחד הערכיס החשוביס הינו המגוון הרב בכל התחומים בשטת המצומצם של מדינת ישראל. לאורך מרחק קצר של 400 ק"מ אפשר למצוא שינוייס דרמטיים של אקלים, נוף וגיאולוגיה מו המדבר בנגב דרך האזור הים תיכוני במרכז והגליל עד לאזורים אלפינים בחרמון. מן המקוס הנמוך ביותר בעולם ד ים המלח (400 - מ') עד לרום של 2500 מ' בחרמון. בגלל המגוון הרב באזורי האקלים, והמגוון הרב של הגיאולוגיה, קייס מגוון של מיני בעלי חיים וצמחים. למגוון זה חשיבות מדעית ואקולוגית רבה. לאור הסיבות הנ"ל ומסיבות נוספות, החלה רשות שמורות הטבע לפתח מערכת גאוגרפית ממוחשבת שתאפשר ביצוע הערכת רגישות וחשיבות של יחידות הנוף בשטחים הפתוחים בישראל. בהתחשב בחשיבות וברגישות כמו בנושאיס סביבתיים ותכנונייס, יש לסקור את כל השטחים הפתוחים, להעריכסם ולסווגם בתכנית המתייחסת לאפשרויות לשימור, פיתוח והמלצות לתכנון. פרויקט כזה מערב מדענים ואנשי מקצוע בתחומיס השוניס, ולוקח בחשבון את ה"צרכניס" לשטחים הפתוחים כמו גם את צרכי השימור. הבסיס לפרויקט הוא איסוף מידע אינטסיבי ומקיף. א) שכבות הבסיס כוללות בין השאר: טופוגרפיה, כבישים, מבנים; גיאולוגיה; מסלע והידרולוגיה; קרקעות; מיפוי צומח; נתוני אקלים. ב) מיפוי שמושי שטח כולל: 1. שימושי חקלאות. 2. יעור. 3. שמורת טבע וגניסם לאומיים. 4. שטחים סגורים (צה"ל). 5. אזורי נופש ופעילות. 6. קווי תשתית ראשיים. 7. מידע תכנוני ברמה מסויימת. יש מקוס רב לשיתוף פעולה עס ארגוניסם נוספים העוסקים בשטחים הפתוחים. בכל מקרה בו קייס מידע, נערך נסיון לשלב את הארגון המחזיק בו בפרוייקט. רשות שמורות הטבע היתה מודעת לחשיבות איסוף המידע והתכנון הבסיסי, וכן הוחל ב 1992 בפרויקט חלו בכרמל בו אנו מיישמיסם את הגישות שהוזכרו לעיל. בשנת 1993 הוחל בהרחבת הפרויקט לשטחים נוספיסם מעבר לכרמל, ביחד עם הקרן הקיימת לישראל. חדשנות ביישוס ובשימוש בטכנולוגיית המידע מפעיל המערכת הוא אגף מקרקעין ומחשב של רשות שמורות הטבע. באגף זה הוקמה במסגרת פרויקט הכרמל (פרויקט משותף למשרד הסביבה הגרמני ולרשות שמורות הטבע) יחידת 5 הכוללת 3 אנשים. צוות זה מתמחה בנתוח של מערכות טביבתיות ובהערכתן יחד עס אנשי מקצוע בתחומיס המקצועיים הספציפיים. בעבודת הצוות משולבים מדענים, אנשי מקצוע וחוקרים בתחומים השונים בבנית וארגון בסיסי הנתונים השוניס שנדרשים ובבנית המודלים והכלים לנתות. - הקמת המערכת ושימוש בבסיסי נתונים שונים תחת מערכת גאוגרפית אחת נותנת גישה למידע רב שהיה קייס במגרות במקומות שונים אולס היה בלתי זמין לצרכי נתוח כולל, אס כי לעיתים נערכו בדיקות בכל תחוס לחוד, ובכך יעילותן ואמינותן היו מאוד נמוכות. - יש חשיבות גבוהה למערכת המוצעת בהתייחסות לשטחים הפתוחיס הטבעיים והטבעיים למחצה (כולל יערות נטועים). בתחום זה חשוב ניתוח אינטגרטיבי בין כל התחומים: גיאולוגיה, ליתולוגיה (מסלע), הידרולוגיה, צומח, בעלי חיים, נושאי תרבות אדס וארכיאולוגיה, נושאי סביבה וזיהוס, אקליס, שמירת טבע, שמירת הנוף, יערנות, טיילות וסיירות, שמושי תיירות בשטחים פתוחים נושאים תכנוניים ונושאים נוספים. - המערכת בגויה בצורת ארגז כלים (0%פ 1001) בו ניתן בעזרת הצוות לפתח אפליקציה או תשובה לבעיה או שאלה. - מוצרי הנתות עומדים לרשות הגופים השותפים לפרוייקט ולרשות גופי התיכנון ומקבלי החלטות כדי לשפר את רמת ההחלטות בנושאיס הקשורים לשטחים הפתוחים, תרומת המיחשוב לאירגון ול''לקוחות/ שימושים למערכת קיימים במספר רמות בתוך רשות שמורות הטבע ומחוץ לה. - בתוך הרשות, מנהל הרשות, מנהלי אגפים כמו אגף פיזי ואגף מקרקעין, 4 מנהלי המחוזות מיצגים את הרשות בוע, ות תכנון ובניה ברמות שונות. בבוא נציגי הרשות לבחון ולהעריך פרויקטים ותכניות שונות המוצעים בשטחים הפתוחים, הם זקוקים לכלי נתוח מודרני, אמין ועדכני שיסייע להס לבחון את השפעת התוכנית המוצעת, להציע אלטרנטיבות במידת הצורך ולהתריע על הסיכוניס והבעיות במידה והס קיימים. - מצב דומה קייס גם לגבי הקרן הקיימת לישראל שהיא שותף וצרכן של המערכת המוצעת. גס בקק"ל צרכני המערכת קיימים מרמת ההנהלה המרכזית ועד לרמת החבל. - קבוצת צרכנים נוספת הם גופי התיכנון, בבואם לבקש נתוני רקע לתסקירים שוניס לקראת תיכנון או במהלכו. - משתמשים אחרים הס מתכננים לפרויקטים ספציפיים המבקשים לקבל מידע על רגישויות וערכיות משאבי הטבע בתא השטח אותו הס צריכים לתכנן באופן מפורט. - מקבלי החלטות ברמה הלאומית יכולים להעזר במערכת בנוסף ובהשלמה לכליס המצויים בידס. 6 7 1-77 6 01 57500 קת 60 0118 -4ג תא גמר תחרות מצטייני המיחשוב 94 --------000----- המכללה הטכנולוגית "אורט" ע"ש שפירא המנמ"ר: ברוך מורן "כל תלומיד נהעוף לעוימועו במחעוב" מערכת המחשוב הבית-ספרית כללי / מערכת המיחשוב הבית ספרית כוללת 79 מחשבים המחולקים למגמות לפי הפירוט הבא: 2 מחשבים - מגמת מכונות 0 מחשביס - מגמת אלקטרוניקה 2 מחשבים - מגמת חשמל 8 מחשבים - מגמת מינהל 2 מחשבים - מגמת מחשבים 5 מחשבים - מינהל בית ספרי כל תלמיד בבית הספר, עפ"י מגמתו ורמת לימודיו, נחשף להפעלה ושימוש במחשב. חדשנות ביישום ושימוש בטכנולוגיות המידע יישוס ושימוש במחשב שונה ממגמה למגמה. מגמת מכונות * תכנון בעזרת מחשב > שרטוט בעזרת מחשב * הפעלה ותכנון מערכות הידראוליות ופנאומטיות מבוקרות מחשב * בקרת תהליכים מגמת אלקטרוניקה * תכנון מעגליס חשמליים * תכנון מעגליס מודפסיס * הדמיה וניתוח מעגלים * פרוייקטיס המקשרים תוכנה וחומרה (בעקר לתלמידי י"ג) * הפעלת חומרה ותוכנה מגמת חשמל * הפעלת בקרים מתוכנתים * בקרה על מעגליס ותהליכיס חשמליים * הדמיה של מערכות לטכנאי חשמל מגמת מינהל * הפעלת משרד ממוחשב * כתבנות > שימוש מחשב בשיווק (טקריס ממוחשבים, נתוח כדאיות) * חשבונאות מגמת מחשבים * פרויקטיס המתבססיס על מאגרי מידע * גרפיקה ממוחשבת > שפות תכנות * תוכנות לניהול מאגרי מידע מינהל בית ספרי * קשר למאגרי מידע במוסדות חינוך בעולם, דרך ישראנט. * קשר למאגרי מידע למרכז אורט בעזרת רשת תקשורת אורטנט. > הפעלת תוכנות לניהול בית ספרי בתחוס האדמיניסטרטיבי והפדגוגי. תרומה כלכלית של המיחשוב לארגון בית הספר אינו ארגון כלכלי במלוא מובן המלה, ולכן תרומתו הכלכלית למשק עקיפה. התרומה מתבטאת בלימוד הבוגרים, המכירים בחשיבות המחשב והרוכשים ידע בזמן הלימודיס בתרומה לארגון או חברה בה יועטקו בעתיד. שיפור השירות ללקוחות כבית ספר, אנו מכירים 2 סוגי לקוחות: * תלמידים כלפי מורים והנהלה. > מורים כלפי הנהלה. בשני סוגים אלה חל שיפור משמעותי ביכולת קבלת החלטות, כתוצאה משימוש אינטנסיבי במחשב: * תלמידיס - תעודות ממוחשבות ואישורים - התלמיד מקבל תעודה ממוחשבת, מדוייקת, מעוצבת באופן אחיד וקריאה. קבלת אישורים במהירות ובדיקנות בהתאם לצורך. * מורים - דוחות פדגוגייסם המשמשים להערכת תלמידיס בצורה ברורה ונקיה כולל ניתוחים סטטיסטיים המאפשרים הערכה יותר מדויקת. קליטת נתונים יעילה ומהירה בעזרת קורא אופטי. איכות פיתוח והטמעה תלמידים מצטיינים בבית ספרנו זכו וזוכיס מידי שנה בפרסי הצטיינות. . בשנת הלימודים תשנ"ד זכו התלמידים מהמגמות הבאות: > מגמת המינהל - פרס השיווק מטעס איגוד לשכות המסחר (שנה רביעית ברציפות). * מגמת אלקטרוניקה - תלמיד המגמה פיתח מערכת תקשורת המגלה מכתבים בתיבות הדואר. כתוצאה מהפיתוח, חברת בזק מנהלת משא ומתן עס התלמיד למימוש המערכת. 97 בית הספר אמי"ת - רחובות המנמ"ר: נורית רייך ל גמח מדע' המחעוב בחיבון אמי"ח ביה"ס אמי"ת רחובות נוסד בשנות ה-50 ונקרא בשס תד"ע - תיכון דתי עירוני. רשת אמי"ת החלה לנהל את בית הספר בשנת 1982 ומאז הוא משתייך במשותף לעיריית רחובות ולרשת אמי"ת. ביה"ס מונה כיוס כ-520 תלמידיס ב-17 כיתות, מהם כ-260 בנות ו2607 בנים. הבגניס מתחילים לימודיהס בתיכון בכיתה ט' ואילו הבנות מתחילות את לימודיהס בכיתה י. לימודי המחשב בבית ספרנו החלו בשנת 1982, בעקבות יוזמת מנהל בית הספר מר ישראל שריר, שראה את חשיבות המקצוע כחלק מעיצוב השכלתו הכללית של האדס בן זמננו, וקבע שכל תלמידי כיתות י' ילמדו יחידת לימוד אחת. התלמידים קיבלו ידע בסיסי במבנה המחשב, בהכרת מערכת ההפעלה 058כ, ובתיכנות בסיסי בשפת ביסיק. כשהגעתי לבית הספר בשנת 1990, אכן כל התלמידים למדו יחידה אחת של לימודי מדעי המחשב כיחידה פנימית, אך אף תלמיד לא המשיך בלימודי המחשב כמגמה - לא ל-2 יח"ל וכמובן שלא ל-5 יח"ל כמגמת מדעי המחשב. התפתחות השימוש במחשבים בכל ענפי החיים המודרניים מתייבת לא רק הקנית מושגים רחביס על מהות המחשב ותחומי שימושיו, אלא אף מעבר לזה את מימושס המעשי בחיי היוס יום. לאור החשיבות הרבה של הנושא, החלטתי לקדם את המקצוע ולבנות מגמת מחשבים מתקדמת בבית הספר מחד גיסא, ולמחשב את מערכות בית הספר מאידך גיסא. בשלב ראשון ראיתי כמטרה ליצור מגמת מדעי המחשב, על ידי כך להגביר את מודעות התלמידים לנושא המחשבים, להכניט את המחשבים למקצועות הוראה נוספים ולבסוף למחשב את בית הספר גס בתחוס ההוראה וגם בתחוס המינהלי. הקושי העיקרי בהקמת מגמה היה בעובדה שלימודי מדעי המחשב מתאימים לאותה אוכלוסית תלמידים שמתאימיס למגמות מדעיות אחרות כגון פיסיקה, כימיה, וביולוגיה ועומט הלימודים המוטל על התלמידים שלומדים, בנוסף למקצועות המגמה, גם לימודי יהדות ברמה מוגברת כנדרש בבית ספר דתי - מנע מהם אף לחשוב על מגמת מדעי המחשב כמקצוע ראשי. פתרון לבעיה זו היה להתחיל את לימודי מדעי המחשב כבר בכיתה ט' ובכך לסיים את לימודי המגמה ברמה של 3 יח"ל כבר בכיתה י, ולסיים את הבחינה ברמה של 5 יח"ל כבר בכיתה י'א, וכך לאפשר לתלמידי יב' להתרכז במגמות מדעיות אחרות כשמאחוריהס כבר מגמת מדעי המחשב. הפתרון נראה על פניו פשוט, אך היה כרוך בבעיות לוגיסטיות סבוכות, שכן כאמור הבניס מתחיליס ללמוד בבית הספר בכיתה ט', אך הבנות מתחילות רק בכתה י' והיה צורך לתאם מערכת שעות בין התיכון שלנו לחטיבת הביניים הדתית שבעיר. כן אורגנו הסעות שהביאו את הבנות מחטיבת הביניים לתיכון. בזכות אירגון זה הגענו למצב שבסוף כתה י' התלמידים עמדו בבחינת בגרות ברמה של 3 יח"ל בהצלחה מרובה בנושאים: יסודות מדעי המחשב ותכנות לוגי - פרולוג, והשנה בכיתה י"א הם נגשו לבחינת בגרות ברמה של 5 יח"ל. ברצוני לציין ----------[ ותה אהא ] שבתוכנית הלימודיסם של מדעי המחשב, השתלבנו בתוכניות ניסוי חדשות בפיתות מכון ויצמן למדע והאוניברסיטה העברית בירושלים. במכון ויצמן השתלבנו בתוכנית חדשה ב"יסודות מדעי המחשב" המיושמת בשפת פסקל וביחידת "תכנות לוגי" - פרולוג, שהיא למעשה מבוא לבינה מלאכותית. הדרישה בשפת פרולוג היא לכתוב פרויקט בתחוס שמעניין את התלמיד ופה בא לידי ביטוי עידוד המקוריות והיצירתיות של התלמידים. דוגמאות לפרויקטים שנעשו על ידי התלמידים: טיולים של החברה להגנת הטבע, התפשטות מחלת האיידס, אומנות, מוסיקה, סיכוי להתקבל לחיל מבוקש בצבא ועוד. עלי לציין שהבוחנת שבחנה את התלמידים ציינה באופן מיוחד את הידע שהפגינו התלמידיס ואת רמת הציוניסם הגבוהה, השנה השתלבתי בצוות הפיתוח של הפרולוג ברשותה של ד"ר זהבה שר במכון ויצמן ואני כותבת ספר מעבדה למקצוע. הספר נמצא כעת בשלבי סיומו. התוכנית השניה בה השתלבנו השנה היא "תכנות מתקדס" המפותחת על ידי המחלקה להוראת המדעים של האוניברסיטה העברית, לתלמידי 5 יח"ל במדעי המחשב. במשך השנה ליווה אותנו צוות הפיתוח של התוכנית החדשה ואף הוא הביע הערכה לרמת הכיתה והישגיה הלימודיים. אני מקווה שבזכות הפרויקט החדשני יהיה המשך ללמודי מדעי המחשב ברמה מוגברת ומגמת מדעי המחשב תמצא את מקומה בין שאר המגמות היוקרתיות בבית הספר. המטרה השניה - מיחשוב בית הספר הקושי העיקרי עליו יש להתגבר מעבר לבעיות הטכניות הוא להביא לשינוי הקונספציה המושרשת של ניהול ידני במשך עשרות שנים, ולהתגבר על ה"פחד" מהמחשב המצוי אצל רוב האנשיס שלא נחשפו אליו קודס. במיחשוב בית הספר יש לתת מענה לצרכים הפדגוגיים של המורים, קרי לאפשר מעקב קל ונוח אחר התקדמות כל תלמיד במקצועות השוניס, יצירת מאגרי שאלות לכל המקצועות להכנה קלה של בחינות תוך הבטחת סודיות הקבציס, לאפשר גישה קלה ונוחה למאגרי מידע שיבטיחו את קידומו המקצועי של כל מורה, ויאפשרו הכנסת מערכות למידה מתקדמות לשיפור ההוראה. במקביל, יש למחשב וליעל את עבודת מזכירות בית הספר על כל הכרוך בכך. בעידודו הפעיל של מר מוטי יצחקי, מפקח על נושא המחשבים מטעס רשת אמי"ת, הכנטנו לבית הספר את תוכנת "משובית" אשר אמורה לענות על מירב הצרכים של ניהול ממוחשב של בית הספר מבחינה פדגוגית ומינהלתית. התוכנה מאפשרת ניתוח מצב התלמיד במקצועות השוניס על סמך יצירת חתכים מתאימים והדפסה ממוחשבת של התעודות. נציין כי הקלדת הנתונים נעשית ע"י סורק שולחני, ובכך נמנעת בעית "צואר הבקבוק" ומתייעלת באופן ניכר עבודת המסכירות. במקצועות המדעיים כבר שולבו תוכנות הוראה מגוונות לסימולציה של ניסויים בפיסיקה, ביולוגיה, וכימיה וכן שולבו אמצעי עזר ממוחשבים כמצגת. אנו עומדים לפני מיחשוב ספריית בית הספר ופתיחת מאגרי מידע ממוחשבים לשימוש המורים והתלמידים. בית ספר ממלכתי דתי בית-אל המנמ"ר: תקווה קסטיאל המלטרה - מ'העווב כל הכיתות בביה"ם הקדמה בי"ס בית אל בניס רואה במחשב כלי רב חשיבות ובעל עצמה בכל המקצועות ובכל הגילים, וכן מייחס חשיבות להכנת תלמידיו ומוריו לקראת תפקוד בעולס ממוחשב. עקב כך השקיע ביה"ס בשנה"ל הקודמת והנוכחית כספים רבים עבור רכישת רשתות מחשבים מהמשוכללות ביותר. עס החומרה גרכשו תוכנות ולומדות שונות המשמשות הן את התלמידים והמורים והן את הנהלת ביה"ס. בשלב זה ממוחשבות שמונה כיתות. בכל כיתה 5 משחבים. המטרה בעתיד למחשב את כל הכיתות בביה"ס ב- 7 מחשבים, לפחות, בכל כיתה. אוכלוסית המשתמשים * תלמידים -לרשות התלמידים עומדות לומדות מגוונות ברמות שונות, תוכנות ומאגרי מידע. (יש לציין שהתלמידיס משתמשים במחשבים גס לפני תחילת יוס הלימודים, ואף לאחר טיומנ). * מורים - המוריס משתמשיס במחשב בכמה צורות: 1. בלימוד בכיתות הטרוגניות, תוך שימוש במגוון התכנות והלומדות 2. בחדר מורים - לרשות המוריס מחשב בחדר מוריס המחובר לרשת. עס מחשב זה הס מתכוננים לשעורים, ומשתמשים במאגרי המידע. 3 עיבוד תמלילים - כתיבת מבחנים ודפי עבודה. 4 הכנת מבחנים - בעזרת מאגר מבחניס ממוחשב (בוש"ם). 5. מנב"ס (מנהל בית ספרי) - קבלת דוחו"ת ציוניס ממוחשב לפי חתכים שונים , לתלמיד, לכיתה וכד'. * מנהלה -שימוש במנב"ס לצורך קבלת דיווח שוטף על השגי התלמידים והמורים לפי חתכיס שוניס. השימוש במנב"ס מטייע רבות לאיתור מהיר של בעיות לימודיות אצל הילדים ומאפשר טיפול מהיר בהם. שימוש במעבד תמלילים וגליון אלקטרוני. חומרה * שתי רשתות נובל, אחת למנהלה ואחת לכיתות. לתלמידים אין גישה לרשת המנהלה. * שני שרתים. * מודם. * מדפסת סיכות, לייזר והזרקת דיו צבעונית. * 40 מחשבים בכיתות, 4 במנהלה (מזכירות, מנהלה וסגנים). אפ 48. * ]א0א 602 - למאגרי הנתוניסם בתקליטורים. * ]א30 ₪007 - על מנת שתהיה לביה"ס שליטה מותלטת על החומר במחשב הכיתות, אין באפשרות התלמידים להכניס דיסקטים, אלא לקרוא ללומדות ולתוכנות בשרת. דרך חדשנית זו מנוסה לראשנה בבית ספרנו, ואנו מוצאים כי היא עונה על שלושה צרכיס חשוביס : 1. שליטה על החומר במחשב. 2. הילדים אינס נדרשים להתעטק עס דסקטים וכיו"ב , דבר שבעבר הרתיע אותם וגרס לבעיות רבות. 3 כמו"כ , אין אפשרות לכניסת וירוסים לרשת. לומדות ותוכנות * לומדות העומדות לרשות הכיתות במקצועות רביס וברמות שונות. הלומדות הן מחברות שונות כגון : מט"ח, בסט, קומפדיה, תקוע,ק ומפיוטרס, מתקל ועוד. * עיבוד תמלילים - 5 15%7 0), איישטיין, קלבו. * מאגרי מידע - כגון התקליטור התינוכי, מאגר מידע תורני וכן מאגר מבחניס ממוחשב (בוש"ס). * מנב"ס -לרשות ההנהלה והמורים עומד מנב"ס ]12001 של מל"ל. הטמעה והשתלמויות על מנת להטמיע את המחשב בקרב המוריסם והתלמידים, עברו ועובריס השתלמויות רבות בנושאים רבים, ובעיקר, שילוב המחשב בהוראה . וכן הדרכה לגבי כל לומדה ולומדה. דרכי הערכה בביה"ס פותחה מערכת משוב (שאלונים וראיונות), הנותנת מידע עדכני לגבי : * מידת תרומתם של המחשבים להשגי התלמידיס והמורים. * תרומת המחשבים למוטיבצית של התלמידים והמורים. * רמת החדירה לכל התחומים בביה"ס. תכניות לעתיד עס קבלת משוב חיובי ביותר לגבי תרומת המחשבים להשגי התלמידים ולמוטיבציה שלהם, וכן לגבי רמת החדירה של המחשב לכל תחומי ביה"ס, ברצונינו להתקדם ולמחשב את כל הכיתות. ב- 7 מחשבים , לפחות, בכל כיתה. כמו"כ, אנו מעוניניס לרכוש לומדות ותוכנות נוספות, מאגרי מידע ומולטי מדיה. מתוך ראיית המגמה השלטת באר ובעולם, ברצונינו לפתח את מערכת תקשורת המחשבים, בעזרתה יוכלו התלמידים להתחבר למאגרי מידע בארץ ובעולס. ולבסוף, אנו מעודדיס ונעודד הורים לרכוש מחשביס + מודם, על מנת שיוכלו להתקשר למאגר הלומדות והנתוניס הקיימים ברשת ביה"ס, זאת" על מנת שהתלמידים יוכלו להמשיך וללמוד בביתס את הנושאים הנלמדים בכיתות. לסיכום אנו מאמיניס שביה"ס נטל על עצמו את המשימה להיות מוביל בתחוס המיחשוב, ובתוקף כך מהווה דוגמא לבתי ספר אחרים באזור כולו. זוהי משימה לא קלה , אולס אנו בטוחים שביה"ס עומד בו בכבוד. > ------1 ה התיכון שע"י המכללה למינהל בת-ים המנמ"ר: אילן אביוב מיחעווב מתקדם בתיכון הולכללה רמינהל בבת-ים בי"ס התיכון של המכללה למנהל הוא אחד מבתי הספר המתקדמיס באר בתחום המיחשוב. המערכת הממוחשבת מהווה חלק אינטגרטיבי של חלק ניכר מהפעילויות של הצוות הניהולי, צוות המוריס והתלמידים. בבית הספר פועלת כיוס מערכת נובל ובה 8 מסופים. הגישה למערכת היא חופשית: מורים, תלמידיס ואנשי הנהלה משתמשים בה באופן שוטף. השימוש השוטף במערכת הממוחשבת מקל על עבודת הניהול והחינוך, ומאפשר עבודה איכותית ותסכון במאמצ ובזמן. האחראי על המיחשוב בבית הספר, אילן אביוב, מחדיר את השימוש במערכת הממוחשבת בדבקות, בחביבות ותוך התייחסות אמיתית לצרכיס של העושים במלאכה. אילן נכון למצוא פתרון ממוחשב לבעיות השונות המתעוררות במציאות היוס יומית. המשתמשים, הפוניס בבקשה לקבלת עזרה ממוחשבת, נעניס בחיוב. אילן לומד את הצורך של המשתמש, דן איתו בצרכיס הספציפיים ומתחיל בבדיקה מהירה של הקיים בשוק, בחינה של אפשרות התאמה של תכנית קיימת או הכנה של "תכנית תפורה". ההיענות המיידית לצרכיס של המשתמש הפוטנציאלי מעלה את המוטיבציה להשתמש בפתרון הממוחשב המוצג. תהליך ההחדרה של המערכת הממוחשבת החל עס הקמתה לפני 7 שניס והוא נמשך עד היוס כחלק מן השיפור המתמיד שבית הספר אימץ כשיטה. התהליך המבוקר של החדרת השימוש במחשב לצורך פתרון בעיות אמת מנע את ההתפתחות של התנגדויות והימנעות מכוונת ומונעת על ידי פחדיס וחששות. השימוש השכיח של אנשי הצוות כולס במערכת מקל על תכנון העבודה וחוסך מאמצים וזמן. המפגשים בין המורים אפקטיביים בהיות כולם מוכניס עס חומר מעובד ומודפס, התלמידים מקבליס את התוצאות והציוניס בעוד מועד, הרישוס של ההפרעות ואיחורים אינו גוזל אלא את זמנו של התלמיד בעצמו ובמערכת מתרכלת כל האינפורמציה ללא התערבות של אנשי מינהלה. החומר המעובד נגיש למשתמשים בכל עת ודוחות מתקבליסם על פי בקשת הרכזים או המחנכיסם בזמן אמת. בביה"ס קיימיס 80 מחשבים ו-3 מעבדות המשרתות את כל תלמידי ביה"ס בעזרת לומדות הקשורות למגמות השונות ולמקצועות עיונייס שוניס. כמו כן קיימות 33 מדפסות לשירות התלמידיס. 0 גמר תחרות מצטייני המיחשוב 94 מינהל בית ספרי (מינהלית 3000-משובית) בין התחומיסם הממוחשבים: א. הרשמת תלמידיס חדשים הנקלטים בביה"ס לכיתות ט' - 6ון תס מהווה שיפור שירות ללקוחות - חוסך זמן גם לתלמידים ולהוריהס וגס למזכירות ביה"ס. ב. בדיקת יעילות שיווק ביה"ס באמצעות סקר תלמידים נרשמים מטרת הסקר לבדוק תהליכי שווק שנעשו והשפעתם. הסקר נערך בעזרת תוכנת סקריס של "אינטרוויו", שנמצאת בשימושס של תלמידי מגמת השיווק. הסקר נערך מול המחשב בעצזרת עט אלקטרונית. ביה"ס מנצל את תוכנת הסקרים לשימושים נוספיס: משוב מורים, משוב תלמידים, משובים על פעילויות שונות ופרוייקטיס יעוציים. זהו שימוש חדשני שאינו מצוי במערכת החינוך. ג. מודול כספי - מופעל במזכירות ביה"ס, מקל על עבודת המזכירה ומשפר שירות ללקוחות. תורס תרומה כלכלית. ד. הפקת דוחות - הפקת גיליונות רכוז ציונים. הפקת דפי הערכה ליום הורים. הפקת תעודות . הפקת מדבקות עס שמות וכתובות התלמידים. בכל אלה יש חסכון בזמנסם של המורים המזכירות וההנהלה, ויש בכך שיפור השירות ללקות (גס בחלקים האסטטיים). ה. הקלדת ציונים שוטפים ותקופתיים ע*י המוריס באמצעות דיסקט אישי ו/או סורק אופטי. יש בכך חדשנות ביישוסם, איכות בהטמעה ותרומה כלכלית - חיסכון רב בזמן הקלדה של מכירות. שתי אפשרויות ההקלדה מהוות שיפור שירות למורה ובחירה המתאימה לנוחיותו. כמו כן, הוא משוחרר מן הצורך להגיש דוחות ידניים ולשמור על ניירת. ו. הפקת דוחות סטטיסטיים ע"י רכז פדגוגי ועיבודס ע" רכזי המקצוע. הדוחות מתחלקים לפי דוחות לתלמיד, דוחות למורה ודוחות לכיתה. המטרה: העלאת הרמה הלימודית בביה"ס, תוך שיפור רמת ההוראה ואפשרות לקיוס מעקב מתמיד אחרי מורים ותלמידים. יש בכך חדשנות ביישוס ובשימוש בטכנולוגית המידע. יש בכך התייעלות וחיסכון בזמן. ררה תאור מערכת המחשוב הקיימת צרכים ניהוליים 9 ניהול פיננסי רישום תלמידים ופתיחת תיק תלמיד שיבוץ תלמידים לכתות אם ולמגמות. רישום איחורים והפרעות ע"י התלמידים באמצעות כרטיס מגנטי. רשת תקשורת להעברת מסרים למורים והודעות מיידיות בחדר המורים. הדפסת עיתון בית הספר. איסוף מידע על תלמידים בחתכים שונים לצורך קבלת החלטות ניהוליות. כרטיסי פרטים של מורים. מאגרי מספרי טלפון חיוניים. משרד ממוחשב (תכתובת ורשימות) חיבור במודם לבזק (ל-144) צרכים פדגוגיים איסוף ציוני תלמיד לצרך מעקב, בדיקת התקדמות התלמיד, מצבו מול הכתה. הכנת ציוני רבעון לתלמידים. הפקת דוחות ריכוז ציונים כיתתיינ וגיליונות משמעת לישיבות פדגוגיות הכנת גיליונות ציונים לימי הורים ותעודות. הכנת דוחות השוואה לביצוע מעקב פדגוגי על עבודת מורים בתחומי הדעת השונים. בדיקת גמר תחרות מצטייני המיחשוב 94 מודל לניהול גזברות. מודל ניהול החשבונות וגבייה מודל בקרת בנקים. דיווחי תקציב והשוואה לביצועץ. דיווחים למשרד החינוך על מצבת תלמידים. דיווחים להנהלת המכללה על גבייה ודו"ח הוצאות והכנסות. דו"ח ניהול קופה קטנה מאגרי מידע מאגרי מידע של חומר לימודי לתלמידים ולמורים (תקליטור חינוכי) ניהול ספריה ממוחשב והשאלת ספרים באמצעות כרטיס מגנטי. סקרים ומחקרי לימודית. מאגרי מידע לתלמידים חדשים בנושאים הקשורים למגמות בבית הספר, מערכי בחינות בגרות ופעילויות חברתיות. מאגר מידע מסייע לתלמיד בבחירת מגמות. (בתקליטור החינוכי) שוק במסגרת 1 בית ספר תיכון טכנולוגי נעמת חולון המנמ"ר: סביונה גיל שימושים רבים ומגוונים באולצעוח המחעוב בית ספר תיכון טכנולוגי נעמת חולון פועל מזה כ-20 שנה ומתקבליס אליו תלמידיס אשר התקשו בלימודיהם בבתי הספר היסודיים. תלמידי בית הספר באים מקרב שיכבה סוציו אקונומית נמוכה, חלקס סובלים מבעיות מוטוריות ובעיות פשוטות של ליקויי למידה. מטרת בית הספר היא לטפל באוכלוסיה זו, אשר בתי הספר האחרים אינם ערוכים לטפל בה, וזאת תוך שאיפה לאפשר לתלמידים לממש את יכולתם, דבר שלא היה מתאפשר בבתי ספר אחרים במערכת החינוך הרגילה. בית הספר מצליח לשפר את הישגיהם של התלמידים בלימודים, מעלה את דימויים העצמי של התלמידים ומקנה להם יכולת להתמודד עס חיי היומיוס המודרניים. לאחרונה, לאור תוכנית הרפורמה של משרד החינוך והתרבות, בית הספר מאפשר לתלמידים לצבור נקודות לקראת תעודת בגרות. בביה"ס מופעל, החל משנת 1990, השימוש במחשבים. מאצ ועד היוס, שוכללה בהתמדה ועקשנות מערכת המחשבים של בית הספר. כך מופעלת בבית הספר תוכנת מנב"ס, האחראית על ניהול שוטף של בית הספר, יישומים למגמות השונות (כגון מעבדי תמלילים, הנהלת חשבונות, מסדי נתונים, גליונות אלקטרוניים ועוד) ושימוש בלומדות במקצועות הנלמדים. כדי לוודא שייעשה שימוש אופטימלי במחשבים ובתוכנות, דואגת הנהלת בית הספר להשתלמויות רבות למורים, אשר מעביריס ידע זה לתלמידים. לתלמידים ניתנת ההצזדמנות להתנסות בתוכנות שונות המקובלות בשוק העבודה, כמו, למשל, גליונות אלקטרוניים מסוגים שונים - לוטוס, קווארו, קלבו ועוד, מעבדי תמלילים מסוגיס שוניס - אדב, איינשטיין, קלבו וכו', מתוך כוונה להקל על השתלבותס העתידית במקומות עבודה בסיוס בית הספר ולאחר שרותם הצבאי. מטרת מערכת המיחשוב ניתן לעמוד על 3 מטרות עיקריות העומדות בבסיס ההחלטה להטמיע מערכת מיחשוב בבית הספר: א. המטרה הבסיסית והמיידית היא הכשרת התלמידיס לעבודה באמצעות מחשב, מתוך רצון לאפשר לתלמידים לרכוש נסיון אשר יסייע להם במסגרת כניטתס לשוק העבודה בבוא העת. ב. קיימת חשיבות רבה לשיפור הדימוי העצמי של התלמידים, תחוסם המחשב נהנה מפרופיל גבוה בתפיסה הציבורית כתחוס מתקדם ומקצועי. הגענו למסקנה, כי תלמידיס שתוקנה להס היכולת לעשות שימושים מגוונים במחשב יפיקו מכך תרומה חשובה לדימוייס העצמי ולמעמדס בקהילה. ג. כמטרה נלווית, מצאנו לנכון לנצל את מערכת המיחשוב המותקנת בבית הספר לצרכים שונים הכרוכים בניהול בית הספר, על מנת להפכו למוסד אשר מנוהל באמצעים מודרניים 2 גמר תחרות מצטייני המיחשוב 94 ולהפיק מכך הקלה רבה מן הנטל המינהלתי המוטל על צוות ההוראה. כך מתפנה לצוות ההוראה זמן נוסף שיכול להיות מופנה לטובת התלמידים במקוס לעסוק במינהלה. שלב הביצוע לאחר שהשתכנענו בדבר חשיבות המטרות, כפי שעיקרם הוצג לעיל, הוחל בביצוע הפרוייקט הלכה למעשה. יצויין, כייההחלטה היתה מלווה בחששות לאור העובדה שבית ספרנו היה החלוץ לפני המחנה והוא ביה"ס הראשון מסוגו.שהחליט להתמחשב. החששות נבעו מכך שידענו כי אין לנו תוכנות ולומדות אשר יכולות לשרת את צרכי בית הספר. כמו כן ידענו, כי אין בנמצא ניסיון מעשי של אחריס מהם נוכל ללמוד ובמיוחד חששנו לאור הפער הקיים, לכאורה, בין האמצעים המשוכללים והיקרים שהכנסנו לבית הספר ובין יכולת התלמידים וההתנסויות שהיו להם עד אט. כתחליף לחומר מוכן ולניסיון של אחרים היה עלינו לפלס את הדרך בעצמנו. זאת עשינו בכמה דרכים: כתבנו תוכניות לימודיס מגוונות, תוך התאמתם בזמן אמת לצרכים וליכולת התלמידים, פנינו לעזרת המכון הטכנולוגי אשר העמיד לרשותנו את המחשבים והתוכנות שברשותם. כמו כן אתרנו חומר לימוד ותוכטות פתוחות קיימות ועסקנו בהתאמתס לרמה של התלמידים ולמגוון המגמות הנלמדות בבית הספר. תהליך זה נמשך באינטנסיביות רבה למשך תקופה ארוכה. תוצאות ביניים ככל שניתן ללמוד על תוצאות המהלך כבר בשלב זה, מבלי שנערך מחקר אמפירי של הבוגרים, אני יכולה בזהירות הראויה לסכם סיכום בינייס כדלקמן: 1. רמת ההישגים של התלמידים כפי שבאה לידי ביטוי בעיקר בבחינות החיצוניות של משרד החינוך עלתה. 2. בוגרי בית הספר אשר ביה"ס יכול היה לעקוב אחריהם, השתלבו בחלקט הגדול בעבודות בשוק הפרטי, תוך ניצול מעשי של יכולתס להשתמש במחשב בתפקידים שוניס. 3. מערכת המיחשוב הוטמעה בהצלחה בבית הספר ורוב מורי ביה"ס משתמשיס במחשב לצרכי הוראה. דומה כי בבית ספרנו אין המחשב בבחינת מאיים, אלא כלי שימושי אשר לכולם נגישות ישירה אליו. כל עוד לא נערך מחקר של אנשי מקצוע, אין אני יכולה להעיד על שאלת התרומה לדימוי העצמי של התלמידים וכל שיש לי הן תחושותי האישיות, ככל שאני מתרשמת מתגובות התלמידים והבוגרים, שהן חיוביות מאד. בי"ס עמל ב' בפתח-תקוה - רשת "עמל" המנמ"ר: נסים לוי מלערכות מינב"ם וולאגרי מידע רקע רשת "עמל" מאגדת בתוכה כ-60 בתי ועל-תיכונייס ברמות הוראה שונות. בית הספר עמל ב' בפתח-תקוה, המדורג כאחד הטוביס שבחבורה, הינו בית ספר תיכון טכנולוגידעיוני ומכללה לטכנאים ולהנדסאים. ספר תיכוניים המיסגרת והתכנים בבית ספר עמל ב' לומדים כ-1200 תלמידים בחטיבה התיכונית ובחטיבה העל-תיכונית. בית הספר מאפשר לתלמיד לבחור את מגמת הלימוד הרצויה לו, מתוך מגוון רחב של מגמות. לצורך זה מתקיים "וס פתוח" להוריס ולתלמידיס המבקשים להתקבל לחטיבה התיכונית. ביוס הזה מציגיס בפני הקהל את אפשרויות הלימוד בבית הספר, את המעבדות המצוידות היטב ואת המוריס המלמדים את המיקצועות העיקריים. בדרך זו יכוליס התלמיד הנרשם וההוריס הנלוויס להתרשם מהאופציות הפתוחות בפניהם ויכוליס לקבל החלטה שקולה בנוגע לעתידו של התלמיד הצעיר. מגמת המחשבים בעמל ב' מגמת המחשבים, או כפי שהיא נקראת בלשון משרד החינוך "טכנולוגיית המידע" (טכ"מ), היא אחת המגמות היותר יוקרתיות בבית הספר. מגמה זו נמצאת בתהליך מתמיד של התפתחות וצמיחה. להלן מספר מדדים המתארים את מצבה של מגמת טכ"מ: א. מספר התלמידים מספר התלמידים הלומדים במגמה הולך וגדל מדי שנה. כיום לומדיס במגמת טכ"מ כ-240 תלמידים (לפני ארבע שנים, מנתה המגמה כ-45 תלמידים בלבד). ב. הציוד מגמת טכ"מ החלה את דרכה בבית הספר עס מחשב 34/11 סץ (מחשב נכבד לאותם הימים) ועס 16 מסופים ומדפסת אחת. היוס יש בבית הספר מעל ל-100 מחשבים מדגם 6ק, רובם 6 חלק נכבד מציוד זה מותקן ב-2 המעבדות של מגמת טכ"מ, והיתר במעבדות לפיזיקה, ביולוגיה, אלקטרוניקה ועוד. ג. המורים המוריס במגמה הס מהטובים שניתן למצוא ורובם בעלי נסיון של מספר שנים בשטח עיבוד הנתוניס. יחד עס זאת, עקב ההתפתחויות הדינאמיות בתחומיס אלה, עוברים המורים השתלמויות רבות, במסגרת החופשות וגם בתקופת ההוראה. מיחשוב בית הספר א. המינב"ט בבית הספר פועלת מערכת מינב"ס (מינהל בית ספרי). במערכת יש מידע על כל המורים, התלמידיס ומגמות הלימוד. המערכת קולטת את ציוני התלמידים ואת רישומי ההפרעות והאיחורים ומפיקה דוחות סטטיסטיים להנהלה, דוחות סיכוס למורים וכמובן תעודות חציון וסוף שגה לתלמידים, לאחרונה, מערכת המינב"ס הופעלה ברשת (0%51א) ובכך עברנו לשלב מתקדם יותר בשיפור השירות. באצעות הרשת ניתן לשלוט במערכת המחסן, הנהלת החשבונות והספריה. ב. התקליטור החינוכי בבית הספר הותקנה מערכת של מאגר מידע על תקליטור (/א0א-62) כבר בשלבים הראשונים של פיתוח הפרוייקט. במידה מסוימת אנחנו היינו שדה הניסויים של הצוות המפתח. כיוס השימוש בתקליטור, לשליפת מידע מהמאגר, הינו נחלת כלל התלמידים והמוריס בבית הספר. כל תלמיד, בשלב זה או אחר של הלימוד, מבצע פרוייקט הקשור בתקליטור. ג. השתלמויות מורים בנושא המחשב משרד החינוך קבע הסדר המחייב את המוריס בהשתלמות של מספר שעות מדי שבוע. השתלמויות אלו נערכות בבית הספר בשעות הערב. מרבית המוריס בעמל ב' בחרו להשתלם בתחום "המחשב ושימושיו". במסגרת זו העברנו למוריס קורס להכרת המחשב, הכרת מערכת ההפעלה ומעבד תמלילים. השינוי הבולט המיידי הוא שהמוריס אינס כותבים יותר מבחניס בכתב-יד אלא בעזרת מעבדי תמלילים. הצלחת התלמידים - האתגר של המורים המטרה שלנו, כמורים, היא להקנות לתלמידים את מקסימום החומר הלימודי, מבלי להמאיס את המקצוע הנילמד. כמו בכל תהליך, יש גם כאן "שביל הזהב". תלמידי טכ"מ לומדיס מקצועות רקע ומקצועות לבחינות בגרות. בסך הכל המגמה מכינה את התלמיד ל-15 יחידות לימוד במסגרת מקצועות המחשב. להלן הפרופיל של החומר הנילמד לבחינות בגרות: כיתה י' - יסודות תורת המחשב (בעיקר שפת פסקל) ברמה של 3 יח"ל. כיתה י' - מחולל ישומיסם 845₪-כ. התלמיד מגיש פרוייקט ברמה של 1 יח"ל. כיתה יא' - מיבגה נתונים + אסמבלר - ברמה של 2 יח"ל. כיתה יא' - ניתוח ועיצוב מערכות א' - ברמה של 2 יח"ל. כיתה יב' - ניתוח ועיצוב מערכות ב' - ברמה של 2 יח"ל. כיתה יב' - הכנת פרוייקט (עבודת גמר) הכולל ניתוח ועיצוב מערכת ממוחשבת ותיכנות בקובול ברמה של 5 יח"ל או תיכנות ב-14016א ברמה של 3 יח"ל. הבוגרים - לאן! חלק ניכר מהתלמידים הטובים במגמת טכ"מ ממשיכים את דרכם במיסגרת העתודה האקדמית, כולל קצונה בצה"ל. קבוצה אחרת - מעדיפה את הנתיב של העתודה הטכנולוגית והס ממשיכיס ללמוד שנה נוספת בבית ספרנו (כיתה י"ג). בסיוס הלימודים הם מקבלים תואר טכנאי ענ"א. גמר תחרות מצטייני המיחשוב 94 ---------- -- 3 עמיתיך המנמ"רים כבר חברים במועדון ואתה! בו ו מ הי למועדון המנמ"ריםו |ב;'יהשי)|רה יי צבת"עוור. 2 ע-- 60/60 8 מפעילות המועדון: מש מפגשים ודיוניס פ₪ ימי עיון וסמינריס ₪ משלות ללא תשלוס של חוברות מקצועיות ₪ מז המבחר למנמיר אוגדן שנתי - מאמריס מקצועייס. שרות חודשי לחברי מנמיר מדור מיוחד לידיעות ודיווחיס לרשות חברי המועדון באנשיס ומחשביס מ נסיעות מאורגנות לתערוכות ולכנסים בחו"ל אנעוה., ₪ הנחות בהשתלמויות אנשים ומחשביס כ והסעשהש תקואס6 ו אנשיים ומחשבים תד 6 פקס 03-5251666 כול 8, 03-2951455 | שמי חברה | תפקידי כיל פקס ! כתובת מדוייקת למשלוח מסי' לחיוב עיר מיקוד 1 מציב ציק ע"ס 5+ מע"מ לפקודת אנשיס ומחשביס בים 5% 188 94' א05וו60 ם והסשח דוס במילוי המופס תקבל העזיפה בינלאומית חסרת תקדים 2 6785/ 1858 94' 60110 (ויכל %ל ₪48 (פקסס ₪44 כִּים!י +אנעוים ומחשבים סקס 03-525-1666 9/4' !29 4655 (שס החברה) 6וחהח עח8וח60 .1 (כתובת) :400688/ . (פקס) :8% .4 (טלפון) 6ח0ח6!80ד . (מספר עובדים) 665ץ0!קוח= +0 .סא .6 (שנת הקמת החברה) :8%90]18780 ]63 . 2 3 5 :(חברת אם - במידה ויש) (80!6סו!סקב3 )ו) עְח8קוח0) +ח6זהק .7 (חברות בת - במידה ויש) :(80|6סו01ק8 ]) 605101865 .8 9 (מיקוס משרדים בחוייל) :|536] 01 19106טכ) 0210005 01 ח0סו!1008 . (סוג המשרד) 01106 0% 6מעך (ו5060 0!6856) זפחזס ) (הפצה) חסוזטטוזזפוכ ם) (מכירות) 58|68 1) (מנכייל) :ז06ו27) 6צו6001א= 0161 .10 (מנהל יצוא) א זזַסִהְהַח3)!/! חסקאם .11 (מנהל שיווק) :זסהְהח3)! חח60אזהּו .12 (מנהל פיתוח) זַסטְבּח3)/! 48/2 .13 (מנהל כח אדס) :80801!/! 6500005 ההוחטר] .14 (מחזור שנתי) :(85 חו) זפטסחזט ד |טחח/ .15 (מוצריס עקריים) :00)9ו700] /חהוחוזק 01 181 1 .16 (מוצריס מיוצאים) :0060א= 0068ו0סזק .17 (ארצות יעד ליצוא ) :סא זס) 65ו7ה000 061זבד .18 (תחומי פעילות) :/1וטו01/ 01 16!08= .19 ח060ז5ח! 07 5חסו68והטוחוח 60 1) 5671086 71) 6ז8שו508 1 6זפּעשסזבּרה ש) :((/5060 016856) ז8ה)0 3] הטו69כ ד) הסוזסטוטסזק ו 60 ם) הסטטסושפוס .8 הסקחו כ (תחומי התמחות) :281!00ו|006018 01 685ז .20 סא | הקאס חברתך נסחרת בבורסה כלשהיא:)? 8006 00א= 000% 8 חס 6 ץח8קוח 600 זטסץצ 58| .21 (החל משנת) (681/) 01 8/ צנ (אמריקאית) חהסוזסוח ד (ניו יורק) אזס שו6א] 07 (תלאביב) טוט/ |6ד 1) = (איטה בורסה) ?חסוח/ (אחרת, אנא פרט) ((506018 0!6856) ז6ח+0 ו 4 6 601875 8 16ק60ק 4 .)03-525-1666 :אהּ-] 295145 ,03-528-8448 :|76 61116 טוט |6ד 11616 א0ם .0.ם 7 התחרות מיועדת לכל מפתחי, מנהלי ומפעילי זהשורה תקנטורת מחנטבים בארגונים, חברות, מוסדות, רנטויות מקומיות, מנטרדי ממולה, בתחום התנעוייה, חקלאות, מסחר, עוירותים, פיננסים ועוד. ה לה הרוה השיייה [ו תק רת 5 46 בין הקריטריונים המנחים את צוות השופטים בבחירת הזוכים: - ינוימות התקנטורת בארגון - חדטשנות ומקוריות היינטום - חרומת התקנטורת ליעילות . ולעויפור העוירות השופטים: ג'ימי שוורצקופ - יו"ר ועדת התחרות וצוות השופטים - מטה גרופ"ישראל. משה קפלן - מנהל טכני, טריגו מערכות. צבי גביש - ראש אגף מערכות מידע, חב' דלק. דרור חביון - סמנכ"ל, גילת הנדסת תקשוות. יאיר גלעד - ראש אגף מיכון ומערכות מידע, כ.א.ל.(ויזה) אלכס גמוס - מנכ"ל, מגאקום בע"מ. לכבוד אנשים ומחשבים עדי/דלית פקס: 03-5251666 פון: 295145, 03-5288448 שלוחה 48/73 ' 1- רוכ | ג ר3: - כ טו אני מגיש את מועמדותי לתחרות מצטייני התיקשורת 94' נא שילחו אלי את "השאלון למועמד" שם 0 דדש. 5 ₪ טלפ -------------005----------------------= = כתנוב/ת2 לאה סההבאסבתס כן! אני ממליץ על ארגון/חברה/מועמד/ת לתחרות מצטייני התקטורת 94/ | | מערכות מחשוב ומדידה (05) בטיי ₪ - . ה | ה שם הארגון המומלצ רה הר ו איש קשר. תפקיד. | 1% וי 6 פקס פה : | אואנת תקטוות בע'ם וו קז סטג - 6 77 ו ודם]/ [סןסיד הצנה גרפית של חלויות בין פעילויות בתרשים דד₪/8 ללא צורך במודל חיצוני. כעת תמצא תוכנה מקצועית לניהול פרויקטים שלא "תיגמר" לך במחצית הדרך.. עשרות תכונות חדוות הצגת תרעוים ותמיכה עברית בלתי עץ פעילויות 85// מתפעשרת הופכים את בוכל בותרות. צזרה ה בהירה תצוגה מָנטים עריכה קובץ סוס - 60/8 |- 2 לבחירה הטמבעית שלר. 0 1 ניהול מעזאבים מסוג ₪ | | | | 010494 |<140394 | ע166 ל - קצב ו | עכעויו במבצע וו חומר | 4 | 140394 | 56 | | | יסודות . : : צריכה וצבירה 8 | | 0 ו ו עם הרכישה. וללא תוספת מחיר, מול רמות מלאי. מ [ארח אותך בקורס בן יומיים 1רטים 5ם/ען עולן!ח. כסם ו ם] | | הגדרת תלויות בן פעילויות שונות בפרויקטים שונים. תעריפים וזמינות ניהול סעיפים תקציביים קורס הכרות בן תמיכה עברית מלאת: מעשתנים עול ללא תלות בפעילויות יומיים כלול מסכים, תפריטים, משאבים משותפים. או משאבים. ברכישת התוכנה. נחונים וספרות עזר. . [₪] 7 ל ב 0 | | בותלמד על ניהול פרויקטים ₪ -- = ] מקצועי וכיצד לנצל ביעילות | | יְ את התוכנה שרכשת. | מחיר מיוחד לבעלי סז )1160501 / 4 ו