קומפאק ישראל – פרסומת למחשב נייד Presario

OCR (הסבר)
מאיפה שח א תסתכו ענו 12%1 - )3 6 5 : עד ו 7 8 מתנה 6 כרטים מסך: 508160 818 סוס ו 6 דיסק קשיח: 508, 608, 1068, 1508 = | 200 0 8 זיכרון|: 641/8, םו/128 6 כונן תקליטורים: 60 או סשס , בעכרית 8 מודם: 56.000 6 כרטיס קול: מוכנה + רמקולים ₪8₪8] איכותיים 6 מסך: "12.1 או "13.3 6 מערכת הפעלה: =!ש פאוססחוע 6 חודשי תמיכה טלפונית ללא תשלום במחטשבים של קומפאק מותקנות מערכות הפעלה פעשסטחו// אספסזסוו/! מקוריות. 0+ סח/ץ30זוכ/ וה ס50.6סזסורח.צ/עצעצ ₪2 "0 ו ]רהוז סכ = קומפאק - יצרגית המחטוכים המוכידה כעולם ו 6 התקשרו ו תקשורת לקוחות: