קומפאק ישראל – פרסומות לשרתים ולמוצרי איכסון

OCR (הסבר)
איך וזהים עסשקהת % שרתי 301ו01זק 60030 במפרט עשויר במחיר לא רגיל: . זַ ו = ץ+ 1 > ( = שרת 330 !1 חב !זכ 36 ס6 > מעבד 10342 ז686850סז2 ||| פהתטוזח6ק ל6זח! עם אפשרות הרחכה עד 2 מעבדים > זיכרון 256/8 עם אפשרות הרחבה עד 488 בכסת > כקר ו505 מובנה גחו * דיסק קשיח 1868 43חזוט עם אפשרות להתקנת עד 5 דיסקים > תוכנות ניהול של קומפאק 35 טשנות אחריות בנוסף, אפשרות לרכישת חבילות שירות מורחבות באתר הלקוח. פטודהצסאאו ||.080.00וח60 0] 60 פזסח )טס שה|! ס)] 8 פאסודעט50 סדאו פ= דג ה 56דאו %ווג6)08 סםהפטוופס ]]]ירחטוזחסכ קומפאק - מרכז תקשורת לקוחות: 8. משווקי קומפאק המורשים: מרכז: קומפיוטרלנד-דורקום מחשבים 03-9250158 6 ליגד מידע טכני 03:9020540 6 אירוטק מחשבים 03-6476598 6 זפ)הפסטקוחס0 015 03-5774004 ₪ בינת תקשורת מחשבים 03-6459577 6 ספרינט 03-9616550 9 דיסקל מערכות 03-5683000 8 רוטל 03-5585578 6 יתד מחשבים 03-9211770 6 סי.טי.אם 03-6244444 6 אלי שרון 03-9669667 ₪ א.ב ברון 03-9510832 6 תקשוב 03-6875616 8 אוורי נט -וורקס 03-6194190 6 65ד תכונה 03-6320580 ₪ אבא מערכות 02-6256326 6 חשבשבת 09-8850599 8 קומסיטק 09-9509384 8 טכנו ראלקו 0 צפון: מיקרוליין 5 8 אכדור 04-8211881 8 אם.די.אם. אלירן 6 פוולטר יעקב 04-9590229 ₪ סאמקום 04-8405757 6 מחקר 5 י דרום: אילת אינטר 08-6340004 8 בית המחשב 08-6272726 ואצל מפיצי קומפאק המורשים *המחיר לא כולל מע*מ. מהיר השרת 5,920 ש"חה, כולל מע*מ. המחירים הושבו לפ' 1%=> 4.4 ש"ה. המבצע עד ה-15.1.02 או עד במר המלאי 518 ו 0 ו 0 1 1 ו 0 ו 1 769 ו 0.5 06 0 00 8818 900 וו אק 0018 00 ו0פ 5 ו 6 ץש ס!סחהת66ד הסו3%זוק5הו קרייג וונטר לא הצליו ח 2 יצח א ות קוד ד הגנום האנושי כזמן. הוא הקל ד - כטונו חיים! | כאשר 1 פיצנוח הקוד הגנטי, אשר השלכותיו מכריעות לגבי מצב 0 אוכלוסיית כדור | הארץ, מרכיב הזמן קובע. כשכחנו וונטר וצוותו כ-8ז06|8 אה האפשרויות הטכנולוגיות למימוש הפרוייקט, הם הגיעו למסקנה שיש רק תי מערכות המסוגלות להתמודד עם ן משימה בסדר גודל שכזה. הם ה מבדק השוואתי: מערכת אחת ה את המכדק במשך 87 שעות, ואילו שרתי ן ה- א|וא0 64טזד של קומפאק עשו זאת ב- 7 שעות בלבד! זוהי רק הוגמא אחת ליכולתם של שרתי 4 של קומפאק, לסייע לאנשים בהגשמת חלומותיהם. עוצמת העיבוד המדהימה שאיפשרה את ביצוע המשימה ב-8ז0/6!6, מבוססת על אותה הטכנולוגיה המאפשרת | לקומפאק לזכות שוב ושוב בפרוייקטים ענקיים כתחום ה-פחו)טוקוח60 זפקט5. זה מה שקורה כשמרחיכים את גכולות טכנולוגיית המידע לעבר עתיד שיש בו יותר השראה. טל. 09-7623888 ||.80.00קוחסס.שושו .ד| שח 8ח] 10 6וחסס|6/ 00 סז 7 ב חסוו8ז6ק5ח 6 01 80 .0.5 | חו 1 קט 0 766185 והוז ט!ה! 0018 01 118600315 816 ו קפ ח]. 0160 06781 13 חב 5.2161 הו 01516786 100 001 ו חק 00 0 הסג סק 00 ז16טק0010 001086 2000 (6) 9 | כתחום זי 7 005 כולל שירות מלא ומג 7-ה שע פהון סרטיפיקציות בם! ועבדות קומפו אק ב ית להבטחת אפס תקלות ככר מהיום הראשון. קומפאק מאפשרת, לראשונה כתחום, לכצע מסלול סרטיפיקציה גם על תוכנות ייעודיות של הלקות ומתן התחייבות לזמינות של 99.99% - סוחווק/ 1660 הזה ט. פתרונות ה- ז%6ח081806 2000 פשוססחו החדששים של קומפאק כתחום העורתים מכוססי אינטל, מצטרפים למגוון הפתרונות של קומפאק בתחום השרתים מרובי המעבדים, אשר כבשו ככר 60% מנתח השוק העולמי. את פתרונות ה- ז6/ח081809 2000 פאוסטחו/ו ניתן להשיב במגוון תצורות שרתים בטכנולוגיית פזפטז50 וח סזק ה ד 67 התקשרו למרכז תקשורת לקוחות: טל. 09-7623888 [60.1. קה ס) שו ץ !סה ת66ד הסו+בזוק5חו 6 ה 1 3 מז וק רפ ונע 0 2000 הכה 8-3 בוכטת ]0 "סטסכ/1 123 ופי בס הולש ברע +05 28 ה | בכיע פפככות-א1 הבריק בככ-) 1 ג =פכגל ₪3 בכטתכע1 יבכמ 05 יב הפכבל גבע מ 5 ( חן בסיפפקיה כו בבקסכ) 8" גרפ ב010780 )5 תומשו ב 41 תכמנטכי) עמ כותג) מצכיחטם וסעע. ‏ | שמעוני כיינקלשוין 9 , . - . - - ו .. מהפכת מיכוו ]סח ) 033 כארגונים החדה כעונת 2002 ועכשיו, תשתית המחשוב המגיבה אוטומטית לצרכי הארגון שוך הלחץ התחרותי גובר מדי יום. הצרכים משתנים באופן בלתי צפוי. הלקוחות מצפים ליותר. מקורות המימון ממשיכים להיות מוגכלים. ברוכים הבאים לעולם של היום. כיצד תוכל להתאים את הארגון שלך למציאות החדשה? בקלות, עם התשתית הכמישה החדשה של קומפאק. שרת הלהבים החדש של קומפאק, 81106 +חגנסזק, עם מעבד |!| 5 חוטו)ח6? *6)ח! ועם כלי הניהול |גו0ח8556 חמוסזק, תוכנן לאפיין, להגדיר ולהתקין מערכות הפעלה ויישומים באופן אוטומטי על גבי מאות שרתים, בלח'צה אחת על כפתור העכבר. מעכר לכך, טכנולוגיית שרתי הלהבים של קומפאק, תוכנה להתקנה במסדי המחשוב של הארגון, יחד עם שרתים קלאטיים ומוצרי אחסון וגיבוי קיימים. התשתית החדשה, המבוססת על הדור הבא של טכנולוגיית השרתים 6חזש-81366 +חג1וסזק, מציגה היום מערך חדשני המאפשר לארגון שלך להסתגל לשינויים, לחסוך בעלויות ולהגיב לצרכי הלקוחות בזמ| אמת. זה הזמן להתקדם לטכנולוגיה של קומפאק ולהצעיד את העסק שוך קדימה. לפרטים נוספים, קומפאק מרכז תקשורת לקוחות, טל. 09-7623888 ,5ז6עט 0ס;; פצוזהצסאאו ||.6000030.60 0+ 0ק 6זסוח +ט0 שת!) %0 8 5אסוזען|50 סזאו פתז64*:זאו צןוןג6108 פ:א;ץוןפס ]]]יהחטוזחסכן 65 016 26 .0.5 16 ח 1 65 ג ת ק > :1 כ 15 0 1 סו בז וקה 01166 661 גד ג 161 .05 הו 1510166 קפ בק וס 1 ג 00 בק > > 22002> 0 ץח ח66ד הסוזגזוק5חו ???2 ד האם מערך המחשווב שלך כנוי לקצכ שינויי המידע בארגו[? אתה מוזמן לגלות גישה חדשה מערך המידע הבמיש של קומפאק מאפשר לארגון שלך להפתגל לשינויים מהר יותר ולהגיב לצורכי הלקוחות בשיא היעילות - והכל תוך חסכון עצום במשאבים. דוגמא מצוינת לדרך בה קומפאק מפשטת עבורך את העבודה היא גמישות שרת הלהבים 6-6!355 81 +חג11סזק - עכשיו אתה יכול להטמיע שרת חדש במערך המידע שלך, בלחיצה אחת על העכבר. תודות להתקדמות הטכנולוגית העצומה של קומפאק בדחיסות וביעילות השרתים (עד 280 להכי שרת 6-61355 81 +חג)וסז? מתאימים ל - 6%גז 420), אתה יכול ליהנות מחסכון עצום בעלויות החשמל ובשטח אחסון. רוצה להשיג תפוקה מקסימלית של השרת שלך במינימום מאמץ ועלויות? זה הזמן לשנות גישה. לפרטים נוספים, קומפאק מרכז תקשורת לקוחות, טל. 09-7623888 שמעוני פינקלטקדן פכא ,5 פטודגטסאאו 5 וח30.60קות60 0+ 0 6זס %ט0 שה!ו1 0+ % 5אסוזעט!|50 סזאן פפזגא6>זאו 06 ו צן|4% 60 50א5צוןפפ 4 ]]]יהחט!זהסכן 2 ₪ ץש ס|סחה66ד הסו+גזוק5הו ככל שהארגון שלך תלוי כזמינות. המידע ההולך וגדל בקצב מסחרר, יש לך צורך כפתרונות גיבוי ושחזור המאפטרים לך שליטה מלאה. דוס 50056 החדש של קומפאק מהווה את הדור הבא של כוננים לגיבוי ואחסון כטכנולוגיית זוס. ל של כונן שוולחני ועד לחצורת ספריות ארגוניות אוטומטיות. קלטת 011 56ק!)5 מהווה פריצת דרך אמיתית ויכולה להכיל עד- 22068 כמהירות העכרה טל 8א22 לעשניה (עם כיווץ). לסדרת 011 5056 יכולת תיקון שגיאות גלי5 1 גיבנ ]א וטכנודוגיית כיווץ המורידה את נפח הנתונים לחצי כונן ד₪ 50056 החד מגיע עם התאמה מלאה לכל הגרסאות הקודמות של טפ ומסוגל לקרוא נתונים מקדטות מדורות קודמים. טכנולוגיית זוס משמטות ככר 12 ונה לגיבוי ואחסון נתונים כצורה הטובה והאמינה כיותר ההתפתחויות הטכנולוגיות של" זוס במשך הטונים הבירו פי 154 את נפר ח האחטון ושיפרו את הכיצועים סי 40, תוךשמירה עליכולת קריאת הנתונים כין גרסה לגרסה. קומפאק מובילה לעידן חדש ומרחיבה את גכולות טכנולוגיית המידע לעולם מלא השראה. דו סח 16 10 סהוזסס|6/ וח 00 וחסז] עחַס!סהת60ד הסוז3זוקפהו התקשרו למרכז תקשורת לקוחות: טל' 09-7623888 |30.60.1ק חח 60.עצעצעצ :₪ % חוקותם) ץ0!08ח 66 חסוזב3ּזוק5ח! 6 0/0 88 .5 0 סת] תו לו 1 טכ 600005 הס ב מחס/ת! הכ 01 1% הכז 8 15 1000 הסטובז וק 5ח! 10() זב המ 1 תג הפוג .5 0 תו 300510706 סו ככ -ה0כ) חן אתה 2) 0000 950066 תמח 1 הפ בזסכסכ) זמוכןוהם:) בק הזבכ) 0001 "ה שה מהפכנית לעשק [4 30 730 33 חם דא₪ זפנ קומפאק גאה להציג גישה חדשה בתחום השרתים החוסכת לך זמן ועלויות ומכטיחה שקט תכעולי לאורך זמן. סדרת השרתים החדשה של קומפאק 66/6158 518/!80ח| 6ז5], מגיעה עם מערכת ההפעלה המתקדמת 2000 85צוס0חו מותקנת מראש ועם חמישה רשיונות למחשבים ברשת. פתרון מחשוב זה, אשר נכדק מראש במעבדות קומפאק ועובד מהרגע הראשון, מאפשר לך להטמיע את הטכנולוגיה החדישה ביותר במערך המחשוב הארגוני שלך וליהנות מהידע והניסיון הרב של קומפאק. קומפאק ממשיכה להוביל את תחום המחשוב העסקי לעבר עידן חדש, מקצועי ויעיל יותר. קומפאק ישראל, מרכז תקשורת לקוחות 09-7623888 ₪ ,פדסטפסא; מצודהצסאאו ||.000080.00 10 0 שזסח זטס בה 0ס+] 8 פאסודש50 סדאו סש זג ה 6פזאו |[ אן|א6108 סםאהפעצןו|ספסם במחטבים טל קומפאק מותקנות מערכות הפעלה "5שסשחו/ *01פסזס!!! מקוריות [10161 0/0 8זוכ/וחס6.+50סז6|רח. אע הסוו08ק001 6705011 !0 1180008785 101510706 ו 2000 9י60ח1שש 806 8 אס שחו ו050ז6וא 45 .0166 068 8זד 804 הז .2.8 הו 3601510700 בס 08 תו 806 008 .886/90 ותו ו 6 הק 00 קת 0028 2001 0 ץ !סה ח66ד הסו+3זוק5הו 6 וס 7 7 7 7 ק טי - "גב - 5 .אק 5א'5)% ,5+ מחפש פתרונות חדשניים לאחפון ולגיבוי מידע ללא מחויכות למערכת סגורה של יצרן יחיד? קומפאק מעניקה לך חופש בחירה מוחלט: הפתרונות החדשים של '*57א5107806%/01 60080 מעניקים לך יכולות אחסון וגיכוי משולכות בניהוליות מתקדמת. פתרונות אלו אינם מגכילים אותך ליצרן מסוים ופותחים בפניך אפשרויות חדשות ליציאה ממערכות סגורות. אנחנו בקומפאק, פיתחנו עבורך את הדור הבא של מערכות האחסון הרששתי (5/!4) המבוססות על טכנולוגיית 6חת08 שזסו=! עם יכולות וירטואליזציה כאחסון המידע ממגוון מקורות וכל זאת כרמת ניהוליות גכוהה וככיצועים חסרי תקדים. רק כך תוכל לחסוך בעלויות שירות והפעלה וליהנות מגישה נוחה ומהירה למידע בארגון מכל מקום ובכל זמן! קומפאק יטראל, מרכז תקשורת לקוחות 09-7623888 סה פטוזגצסאאו ||.600080.00 0) 40 שזסה )%ט0 שה סו] 8 פאסודט|50 סדאו פשזגה 0םדזאו צ])|6|)084 ספםהפטווםם = .68זה60 ז טחוס 6 .0.5 הו ווק טס 05| | !00 0 א 1186 88 הד !8181 ה0-1ס2111) 77869787 806 18 .0.8 הו 01510786 פס 00 הו 6 0 0 ו 08 0088 2001 פ ו הב 8 ה 77 ה כ 60 2 ו ור 2 ץשס|סת ח66ד הסו+ב3זוס5חו