דיגטל ישראל – ברכת יום הולדת

OCR (הסבר)
ינואד מברואר מרץ אמריל מאי יוני יולי אוגופטם ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר ו 16 17 18 19 20 21 2)/ /ו 0 22