שירותים מקצועיים – דיגיטל באתר הלקוח

שירותי Outsourcing, שירותי Facility Management, שירותי ניהול ותפעול בסביבות עבודה שונות, שירותי ניהול ותפעול למערכת מחשבי PC, שירותי הקמה ותפעול לדלפק סיוע אירגוני, תקשורת מחשבים ורשתות-ניהול ותפעול, ייעוץ ושירותים מיוחדים

OCR (הסבר)
הרת כלר זב = )ררנכי?לבר, בר מ שקליי ררז דקשלרירר:לכ דקכלקןפברקבל?כז שוכ דיקכרכזקי צ ו. שוררירר?? <%+1430->-וגוכ>1+5וכ> 1 > שזרלרירר:ל 4 ורוו <> רד >< ה< רצ > זא 1147 1 -> > + קשרריררזל רזכקגרל רבלדקרלי בסבלברר: דהעברדיד; דקשורבררז = שורריררז" בידקרלי ררנכיעגרלי לכלקגרך כלדז שבל יז 1 <שרריררז" דקקזכלדק ררנכפקגרקי לדלפק סיר אירברבל 2 רנק שטרריר: כלדזשובניכם רריששורנרר: - בלדקרל ררנפילגרלי 4 רו <> רודו = 5 = רו > 1/א ->1- > שר <> זא כב 2 כקבר<ך רשלריררנלבם כקלרדץדילבם <צ הפי - דהששלרירר: רכש הזכל 2ררלהרקבם לעזק זהקבככוק שיכלולן של מערכות המחשב העסקיות הביא להגדלת הפוטנציאל הגלוס בהן, אך באותה מידה גם הגדיל את הצורך בכוחות מקצועיים למימוש פוטנציאל אדיר זה. יחידות מערכות המידע באירגוניס נאלצות היוס להתמודד עם בעיות רבות ומורכבות יותר: סביבות מיחשוב מגוונות ומבוזרות, מערכות הפעלה מרובות פלטפורמות, ריבוי ספקים, צורך באבטחת מידע ונתונים, גידול במספר משתמשים - ובעיקר לח מתמיד מצד ההנהלה והמשתמשים לשיפור רמת השירות. האתגר המתמיד - להגביר את כח המחשוב באירגון וליישס פתרונות מהירים יותר, מקצועייס יותר ויעילים יותר - הפך לצורך קיומי עבור מרבית האירגונים. כחברה מובילה במתן פתרונות כוללים לסביבת עבודה ממוחשבת, מובילה דיגיטל מהלך גם בנושא זה ברחבי העולם. באמצעות מחלקת השירותים המקצועיים מעמידה כיום דיגיטל את ניסיונה הביךלאומי העשיר ואת הידע הרב שנצבר בה, בהקמה ובניהול של מערכי מחשב משולבים, לרשות לקוחותיה - באתר הלקוח. צוותי מחלקת השירותים המקצועיים של דיגיטל באתר הלקוח זוכים לגיבוי מצד מומחי דיגיטל באר ובחוייל - דבר המבטיח עמידה של השירות בחזית הטכנולוגיה. בנוסף, על 9 מסורת דיגיטל, עבודת הצוותים נמצאת תחת ביקורת איכות שוטפת ודיגיטל אף נוטלת על עצמה התחייבות חוזית לרמת השירות. - 89 ' דקשטלריררנלבז דקכלקןצבר/בללבם שול דיקכרכזלי (ההכלשוך-) מחלקת השירותים המקצועיים בדיגיטל מספקת באתר הלקות את השירותים הבאים: ניהול אתר המחשב ניהול ותפעול מחשבי 6 - חומרה ותוכנה הקמה ותפעול של דלפק סיוע אירגוני - 68% כ[116 ניהול ותפעול רשתות תקשורת מקומיות ובינלאומיות ייעוץ ושירותיס מיוחדיס: 4 תכנון קיבולת - שחוחחג[/ /ו63961 > | גיבוי בשעת חירום - 8660/67 184816 > | אבטחת מידע + | פיתוח יישומים > | ניהול סביבת עבודה מבוזרת מחלקת השירותים המקצועיים של דיגיטל פועלת בשלושה אופנים עיקריים: 1 שירות מתמשך בצורת ניהול אתר (1601ת3046]א 0611:07) כאשר דיגיטל מספקת את הציוד, את התוכנה, את הידע ואת כוח האדם המקצועי - הנדרשים לתפעול השוטף של האתר. 2. שירות חד פעמי, לפרוייקט מוגדר, שבטופו נמסר ללקוח תוצר סופי. 3. הקמת השירות, הטמעתו ומתן אחריות ללקוח להמשך תבעול שוטף. יתכן כי היוס הטיפול במערכת המידע מתבצע על ידי אנשי האירגון שלך. אך בהחלט יתכן כי יש נושאים אחרים להם היית מעדיף להקדיש זמן יקר זה. ייתכן גם כי הנך מעוניין בגיבוי מקצועי לאנשי המחשב שלך, או הנך מעוניין בפתרון בעיות *יחודיות, הדורשות התמחות ספציפית. כך, או כך - השירותים המקצועיים של דיגיטל מיועדיס לך. ו1. שורריררז? = 14 ->-ו1 וגווכ>=4ודכ > שירת באתר הלקוח (פחו6וטספוטכ)) עומד בבסיס רעיון מחלקת השירותים המקצועיים של דיגיטל. מחקרים שנעשו בעולס מצביעים כי בשנים האחרונות קיים גידול מתמיד במספר החברות והאירגוניס הבוחרים לתמוך במערכות המידע שלהם באמצעות חברות המתמחות בכך. הדבר אינו מפליא. תפיסת שירות את מבטיחה ללקוח את האחריות הכוללת של ספק השירות, ואת ומינותו לספקה באתר הלקוח בזמן אמת. יתרון מהותי נוסף לשיטה נובע מהתפיסה הכלכלית, המוכיחה עצמה פעם אחר פעם, כי על כל אירגון לפעול בתוך תחום היתרון היחסי שלו. במקוס להתמודד עס הבעיות הרבות שמביא עמו עידן מערכות המידע - התמקד בעיסוק המרכזי של החברה שלך. תן למקצועני המיחשוב לשרת אותך. הניסיון מלמד, כי חברות שבחרו למקד את פעילותן בתחום היתרון היחסי שלהן, שיפרו את רווחיותן בצורה ניכרת. כך למשל, חברת מיקרוסופט העולמית, הבינה כי עליה להשקיע את עיקר מאמציה בפיתוח תוכנה, ואילו את השירות לרשת התקשורת העולמית שלה עצמה - הפקידה בידי חברת דיגיטל העולמית בשיטת ה השחושוטספזטכ). כלקות מציעה לך שיטת ה - פוווסוטוספוט0 יתרונות מהותיים נוספים: חיסכון בתקורות הקטנת סיכוניס בבחירת טכנולוגיית המיחשוב, המתיישנות בקצב אדיר מניעת התעסקות באיתור ובהכשרת כח אדם מיומן בתחומי המיחשוב פתרון שירות לאתריס מרוחקים - במערכות מבוזרות מחלקת השיהותים המקצועיים של דיגיטל מציעה גם לך שירותים בתפיסת שמושזטספוטכ). | ניתן ליישם תפיסה זאת בגמישות רבה על טווח שלם של שירותים: החל מפרוייקט בודד ּ בהיקף מוגבל, בכפופות לאנשי המיחשוב באירגון, וכלה בהפעלה שוטפת של מערכות המידע לכל האלרגון. לועצי דיגיטל ירתמו את נסיונם העשיר ויסייעו בידך לתכנן בקפידה את המעבר לתפיסה שירות זו, תוך תפירת הפתרונות המתאימים לך ספציפית. | יחד נוכל להגדיר את מקטע הפעילות המדויק, נגדיר את המשאבים הנדרשים ונציע מספר צורות תמחיר אלטרנטיביות. שרריררז? 4 43=> ררו-><5ו: רצ ג: ]א 1147 1 ->> ד אפ באפשרותך לתחוס במערכת המיחשוב של האירגון שלך קטעי פעילות מוגדרים, כגון: ניהול מערכות, ניהול רשתות תקשורת (אצ א א.1) ליווי והטמעה, או שירותי דלפק סיוע, ואם ברצונך לזכות בשירות המקצועי ביותר בחלק מקטעי פעילות אלו, או אפילו בכולס - יש למחלקת השירותים המקצועיים של דיגיטל הצעה עבורך. ראשית, עליך לקבוע את היקף השירותים הנחוצים לך בכל קטע פעילות. אם תרצה בכך, נשמח לסייע בהגדרת התהליכים, המשאבים והכישורים הנדרשים בכל קטע כזה מכאן, תן למומחים של מחלקת השירותיס המקצועיים של דיגיטל לספק לך את השירות הנדרש. באתר שלך. בזמן אמת. החלטה על הפקדת קטע פעילות בידי מחלקת השירותים המקצועיים של דיגיטל תבטיח לך: * שחרור מדאגות מקצועיות בקטע הפעילות המוגדר * שחרור מדאגות גיוס כח אדס מקצועי והכשרתו * חיסכון רב בהשקעה בציוד מיחשוב * עמידה בחזית הטכנולוגית * שירות באיכות הגבוהה של דיגיטל * גיבוי מקצועי הנסמך על הניסיון של דיגיטל באר ובחו"ל * ודאות מוחלטת בעלויות תפעול קטע הפעילות המוגדר * הימנעות מעבודה מול מספר רב של ספקים 69 2]רכיבי השירות המסופקים על ידי המחלקה לשירותים מקצועיים של דיגיטל באתר הלקוח: > תפעול שוטף של מרכז המחשבים > ניהול מערכות הפעלה ומסדי נתוניס > הקמה ותפעול של דלפק סיוע אירגוני > תמיכה באתר הלקוח ברשתות ויישומי 26 > הצבת כח אדס מקצועי באתר הלקוח במשרה מלאה, על בסיס חלקי או כגיבוי לעובדי הלקוח בעת העדרות. בעידן מערכות המחשב הפתוחות, המשלכות סביבות עבודה מגוונות, בולטת דיגיטל. בעולס ביכולתה לספק פתרונות מיחשוב אינטגרטיביים. הניסיון הבינלאומי העשיר של החברה והידע הרב שהצטבר בה בנושא כל אחת מסביבות העבודה, מאפשר למחלקת. השירותיס המקצועיים של דיגיטל לנהל עבורך סביבות שרת/לקוח בשורה של מערכות הפעלה על גבי מגוון פלטפורמות. ו ב איפיון כח האדס המקצועי בסביבות העבודה השונות: * מנהלי תפעול - 68ש3חג1( חסגזגחטקכ) * מנהלי מערכות - 13040618 מושואעפ אואט ע 2 לרדררנל בידקרל ררזלפקעגרל נבשסבנרבנרר:ז ‏ ענבכרדידק שזרבררצ (דהכלשוך-> * מנהלי בסיסי נתונים - %זסוגו5וחווח]6: 132156 וכו * מנהלי רשת - 8זסזוווחווח|6: אזסיאוטא * מפעילי תקשורת - אזסזוטק) זסעאזשא סא )זי 6 זכ הח א וס|6חו\ * מהנדסי שירות ל-6/ - פחגוסוחו[166 6 0% ו 6 שו 8 * מפעילי מחשב - וסזוזטקס * משרד ממוחשב - חסווהווסווג 01166 1-אן-].]ג אסא אחו1 אוה הי ן -- שוררירר:? ברדקרל ררזכיקגרלל כלקןצברקבלרבז לכ7קבו כלדזשובב? . ><1 בוכות הפופולריות הרבה של פלטפורמת ה-6 פיתחה חברת דיגיטל העולמית סל שירותיס מיוחד לסביבה זו. מחלקת השירותים המקצועיים של דיגיטל צברה ניסיון רב בתפעול ותחזוקה של מערכות 6 באר והיא מספקת את השירותיס הבאים לסביבה זו: > תחזוקת חומרה ותוכנה מרוכזת באתר הלקוח לכל סוגי מחשבי ה-;6ץ = יעוץ, הקמה והפעלת שירותי דלפק סיוע אירגוני (א3ש2] ק[16]) = הדרכת משתמשים באתר הלקוח ותמיכה שוטפת בתפעול המערכות > הטמעת מערכות, יישומים ונוהלי עבודה אירגוניים > התקנות ועידכוני תוכנה יתרון חשוב נוסף שמציעה מחלקת השירותים המקצועיים של דיגיטל ללקוחותיה, ה תמיכה מקצועית בזמן אמת בכל מוצרי התוכנה של חברת | = - - הביטחון של מיקרוסופט בדיגיטל הוא כה רו מיקרוסופט, בחוזה רב שנתי, לנהל ולתחז ָ 6% שורלרירר:" דקקןכ?דה ררזכפקגר<לל <ד-ללכנקן כררקב 6<רר-ברבר לפק הסיוע אותו מיישמת מחלקת השירותיס המקצועיים של דיגיטל באירגוניס עתירי 6 הינו גוף מקצועי הפועל בתוך האירגון ומספק תמיכה למשתמשים. דלפק הסיוע מהווה כתובת אחת ויחידה לכל סוגי המשתמשים, לכל בעיה שהיא - הן בעיית חומרה והן בעיית תוכנה. פעילותו מתבססת על היענות מיידית לקריאות תקלה, או לפניות טלפוניות לקבלת סיוע. דלפק הסיוע באירגונים אלה, מאויש במהנדסי התמיכה של דיגיטל. מרבית הבעיות מוצאות את פתרונן על ידי צוות דלפק הסיוע עצמו. בעיות מורכבות יותר מוצאות את פתרונן על ידי הסתייעות צוות דלפק הסיוע במומחי דיגיטל במרכז התמיכה הארצי, ואף במרכזי תמיכה בינייל. ניקוז הבעיות לדלפק הסיוע מבטיחה השגת חיסכון משמעותי בזמן עבודה 'יאבודיי, וכן צמצום עלויות נסתרות של תמיכה הדדית בין המשתמשים. אגב, מחקריס מורים כי, עלות סיוע '"מחתרתיי'י של משתמשים לעמיתיהם מגיע קרוב ל" 30% מעלויות התפעול של משתמשי הקצה באירגון. שירותי צוות דלפק הסיוע באירגון: * מתן מענה מיידי לפניות טלפוניות של משתמשים * רישוס ומעקב אחר התקדמות הטיפול עד לפתרון הבעיה * הכוונה וייעוצ טלפוני לגבי אופן השימוש וההפעלה של אפליקציות * פתרון בעיות תוכנה שוטפות בהפעלת %'6/ * אופטימיזציה של המערכת ובקרת ביצועיס * בקרה על אבטחת נתונים ומידע * מציאת פתרונות לבעיות חוזרות והפצתס באירגון שורריררז" דזקןכ?ד; ררזכי;גרל ד-לכ2<ן כזררקג 5<קריכרב (דהכלשוך> איתור משתמשים הזקוקים להדרכה והדרכתם באופן אישי הטמעה דינמית של פתרונות לנושאים ייעודיים שעליהן נתקבלו קריאות חוזרות ריכוז קריאות שירות לטיפול גורמיס טכנייסם אחרים (חומרה, רשת וכדי) קביעת מדדיס להצלחת השירות, ביצוע סקרי שביעות רצון, הפקת לקחים ויישומס. הנסיון המצטבר מראה כי למעלה ממחצית מהפניות נפתרות במהלך שיחת טלפון הראשונה של המשתמש. גיבוי מקצועי של מומחי דיגיטל לפתרון בעיות מורכבות בעיות מורכבות במיוחד שלא מצאו את פתרונן בדלפק הסיוע, מופנות על ידי צוות הדלפק למומחי דיגיטל במרכז התמיכה של דיגיטל בהרצליה. על פי הצורך נעזר מרכז התמיכה גם במערכות חיצוניות כגון: 1%14ד מערכת מומחה בינלאומית לאיתור תקלות חומרה/תוכנה. זהו אחד ממאגרי המידע הגדוליס בעולם בנושא. :ופ 1יןא6 מאגר מידע אמריקאי אשר מספק מידע למהנדסי פיתוח ותמיכה העובדים בסביבת מוצרי מיקרוסופט. במאגר זה מתנהלים פורומיסם נרחבים בנושאי פתרון בעיות. שא 1ג' 16 - קישור ישיר למרכז - עתחששחוטח !וטול :1%, המאפשר ללבן בעיות באמצעות מומחי פיתוח :6ץ. הניסיון בישראל מחלקת השירותים המקצועיים של דיגיטל מפעילה בישראל שירותי דלפק סיוע במספר אירגונים עתירי 16% העובדים בסביבת מוצרי מיקרוסופט וסביבות אחרות. דיגיטל מחויבת חוזית לרמת שביעות רצון משירותיה באירגוניס אלו. 90 בכ לש הת |כלדתלשב-כבם רר-לשרנרר: == בלדהרל* הרנפולברקי + 4 <> ברד >< רו 23 1/1 > 17 > 4 > זא בעין מערכות המידע המקושרות, שירותי הרשת והתקשורת של דיגיטל הם התשובה לצורכי הלקוחות לשילוב אינטגרטיבי של מערכות מחשב פנימיות וחיצוניות. חברת דיגיטל צברה בפעילותה הבינלאומית ניסיון רב וידע עשיר באספקת שירותים אלו. המיומנות שנרכשה בדיגיטל, השיטות והכלים בהן היא משתמשת - הפכו אותה לחברה מובילה גס בתחום זה. אופי שירותי הרשת משתנה בהתאם להיקף מעורבותה של מחלקת השירותים המקצועיים של דיגיטל באתר הלקוח. בדומה לשירותים האחרים, גם כאן, סל השירותיס נתפר לצורכי הלקוח. שירותי דיגיטל לאירגון שלך בתחום זה: ניהול ותפעול רשתות תקשורת מקומיות באתר הלקוח יחד עם אנשיך ננתח את סביבת העבודה ונגדיר את הדרישות מרשת התקשורת. על בסיס ניתוח זה נציב באתר מנהל רשת מטעם דיגיטל אשר ינהל עבורך את רשת התקשורת בהתאמה לצורכי האירגון, תוך התבססות מקסימלית על ציוד מיחשוב קיים והתאמתו למבנה המוצע, להוולת עלויות. הקמה, ניהול ותפעול רשתות תקשורת בינלאומיות פריסתה הבינלאומית של דיגיטל מאפשרת לה לספק שירות יחודי זה לחברות ישראליות רב לאומיות במתכונת עחושזטסטוט 0. במסגרת השירות נבצע עבורך ניתוח צרכי הרשת הן בישראל והן באתרי חברתך בחו'"ל, נציע פתרון מתאים ונהווה עבורך "461זחס6 01 זחוסק 6|פחופ* בכל שלבי ההקמה, הניהול, התפעול והבקרה של הרשת העולמית. לדיגיטל קשרי עבודה קבועים עם ספקי תקשורת בינלאומיים ומקומיים ברחבי העולס, דבר המאפשר גמישות רבה במתן שירותיס אלו ללקוחותיה הרב לאומיים. 6- =- 8 1 רנק שררירז כלדזשזבביכם רריששרצרר: - ברדקרל ררצכפקבו 4 4 => רד >< > רו = זא 1-ו > ששה4=> צי. (דקכלקשטוך-> שירותי אינטרנט חברת דיגיטל מספקת שירותי ייעוץ להקמה וחיבור אירגוניס לרשת האינטרנט באר ובחוייל. בעזרתנו, אוטוסטרדת המידע תהפוך לכלי עבודה שימושי באירגון. החיבור לאינטרנט יכול לשמש גס כתשתית לסביבת עבודה מבוזרת באירגון. אינטגרציה בין רשתות במסגרת שירות זה, יבצעו מומחי דיגיטל תכנון מפורט לחיבור ולאינטגרציה בין מספר רשתות קיימות או שילוב רשתות אאג.1 ברשתות א/ וכן יצירת קישוריות למחשבים חיצוניים. גיבוי הרשת מטרתו של שירות זה להעמיד לרשותך מערך גיבוי כולל. מומחה דיגיטל יתקין מערך גיבוי רשתי, המשחרר את המשתמשים ברשת מהצורך לגבות את מערכת המחשב. הגיבוי יעשה אוטומטית בתדירות שתיקבע. : הדרכה 2 מומחי דיגיטל ידריכו את מנהלי הרשתות בניהול הרשת ותחזוקתה הי תינתן הדרכה למשתמשי הרשת באשר לנוהלי העבודה האירגוג בקרת תצורה ושינוי גירסה 2 על פי צורכי האירגון, ניתן יהיה לשנות את ת' 2 קקקברך רשזלרירר:לכם כקררדזדירבז %% בצד העבודה השוטפת, עומדים מומחי דיגיטל לרשות לקוחות החברה לצורך ייעו שוטף. יש לזכור כי לרשות מומחי דיגיטל, פרט לניסיון עשיר, גם נגישות למאגרי הידע העצומיס של דיגיטל ושל גורמיס אחרים ברחבי העולם. מומחי דיגיטל ישמחו לייעץ במגוון תחומיס בתחוס מערכות המידע ובתחומים משיקים. הנך מוומן לראות במאגר המומחים של מחלקת השירותים המקצועיים בדיגיטל את היועץ שלך לתחומיס הבאים: תכנון קיבולת - שחוםם13 634030107 במסגרת שירות זה מספקים אנשי מחלקת השירותים המקצועיים של דיגיטל מידע רב ערך על יכולת מערך המיחשוב של הלקוח, לספק למשתמשיו את השירות הנדרש בהתאס להתפתחות הצפויה של הצרכים והיישומים. לשם כך דיגיטל משתמשת בכלי תוכנה ייעודייס ובידע מצטבר, המספקים ניתוח מדויק באמצעותו יכול הלקוח לתכנן נכון את ההצטיידות. כך הלקוח יכול להימנע מצווארי בקבוק , הנובעים מהצטיידות חסרה, וכן ולחסוך כסף הנובע מהצטיידות לא נבונה. שירות זה נותן ללקוח את הכלים להחליט כיצד להשקיע את משאביו באופן אופטימלי. גיבוי בשעת חירום 866061 1845067 ההסתמכות הגוברת על מערכות המידע באירגון מחד, ורגישותן של המערכות מאידך, מחייבת לדאוג לגיבוי לשעת חירוס. מחלקת השירותים המקצועיים של דיגיטל מציעה שירות ייחודי של גיבוי בשעת חירום - לסיוע בהתאוששות ושיחזור מידע ו/או אתרי מחשב חליפיים במקרה של פגיעה או נזק לפעילות מערך המידע האירגוני. לשס כך מבוצע גיבוי שוטף של פעילות מערכת המידע של הלקוח באתר של דיגיטל (אפליקציות ומסדי נתונים). בעת חירום, מעמידה דיגיטל לרשות לקוחותיה אתר חליפי מיידי במטרה לאפשר להם המשך תפקוד עסקי תקין. במקביל, תוך עמידה בלוח זמנים קפדני, משוחזר המידע הנדרש. 5 לרקבר<ך רשזיריררניבם כקקרדזדירבם אבטחת מידע יחד עס הלקוח מבצעים מומחי אבטחת המידע במחלקת השירותים המקצועיים של. דיגיטל הגדרת תקן למדיניות האירגון בתחוס אבטחת המידע. בעקבותיו יבוצע סקר מצב קיים של אבטחת נתונים ומידע. מסקנות הסקר יועברו ליישום מדיניות אבטחת המידע והנתוניס. פיתוח יישומים מחלקת השירותים המקצועיים של דיגיטל תסייע ללקוח להגדיר צרכים ולהתאיס להם יישומים קיימים. במקרה ויהיה צורך בפיתוח יישוס ייעודי לאירגון, תגדיר המחלקה את היישוס הנדרש ותספק את כח התכנות הנדרש לפיתוחו. ניהול סביבת עבודה מבוזרת שירות זה הינו תשובת דיגיטל לאחת הבעיות הקשות העומדות כיוס בפני לקוחות המבצעים ‏ שחוופחאו20]* של מחשבים מרכציים לשרתים חזקים, לתחנות עבודה ול- 6% הבעיה המרכצית בדרך כלל הינה שילוב המערכות ורשתות המחשבים ההטרוגניות באירגון לכלל מערכת הרמונית ואינטגרטיבית, הנשלטת ומנוהלת עייי גורס מרכזי אחד. דיגיטל מסוגלת כיום, יותר מספקים אחרים, לסייע לגופים כאלה בביצוע התהליך המורכב. (גס כאשר רוב הציוד, או אפילו כולו, הוא של חברות אחרות). שירותי ייעוץ נוספים = ייעוץ אירגוני * פיתוח מערכות > הסמכת אירגונים לתקני איכות - 9000 180 = * עיצוב בסיסי נתוניס , * תפעול מערכות ו | | | ---ת‎ שכר מחלקת שירוונים מק צרעללם ב קול מלבכז כ(דק> בע"מ טלפון. 09-593351, 09-5593434 פקס. 097-5666 ם ט טלפון אחד עתיד לעשות לך את החייס הרבה יותר פשוטיס. לקבלת מידע נוסף, אנא פנה אלינו: טלפון: 09-593351, 09-5934354 או באמצעות פקס: 09-566198 שס משפחה. ‏ - שס פרטי 0 שס חברה/אירגון ל 0% של=. ל 00007 4 5 ו שפ ו הריני מעונין לקבל מידע נוססף בנושא השירותים המקצועיים של דיגיטל. תחומי ההתעניינות שלי: ניהול אתר המחשב ניהול ותפעול מחשבי 6 - חומרה ותוכנה הקמה ותפעול של דלפק סיוע אירגוני - 12686 ק1161 ניהול ותפעול רשתות תקשורת מקומיות ובינלאומיות ייעוץ ושירותיס מיוחדים: תכנון קיבולת - שהוחחג! ץ1ו636 גיבוי בשעת חירום - 866067 80510 אבטחת מידע פיתוח יישומים ₪ ניהול סביבת עבודה מבוזרת 9