דיגיטל ישראל – מעטפת ברכה לראש השנה תשנ"ו

OCR (הסבר)
דוגוטל אקוופמנט (דק) בע"מ .6 (256) זת6ותקוטף [פוגפות > בית דיגיטל, צומת אבדיה תסוז6תט[ 4663612 ,110056 [הוושו = הרצלוה 46733 ישראל 1 ,46733 116721178 יְ % ת.ד. 2033 הרצליה 46120 0 הץ116211 ,2033 אסם .2.0 יו %. ערב ראש השנה תשנייו לאל 06009 אד סץץס 0 אאפץצ ג עשנה עול הזדמנויות