קח את המחשב וקח לך את הזמן לשלם עליו

פרסומת למחשבים ניידים Compaq 1700 ו Compaq 1592DT. שנת פרסום משוערת.

OCR (הסבר)
כ 1 ו קח לך את הזמן בבצע מ'וחד לסעודנעים - מחשב נ"ד של קומפאק 24-1 תשלומ'ם חודש'ים שווים! ₪ עלם וקה את הל'מודים בקלות ! ו דברעים אצו 8 ללא קלפרים ומחברות - בל החומר תמ'ד א'תך בתוך המחשב המשווקים המודשים של חברת קומפאק: לחבם רק פּעם אחת - ישר לתוך המחשב מדבז - ע' פ' אם 7 יבוד תמלילים וארגון החומר בלחיצת בפתור ₪ 7 8 צפון - ג'קרו מחשבים ₪ ת'בור לאינטרנט ולמקודות מ'דע פאוו1-צוס 0 ₪] תא וו א-5 אישי לבל הטרה ₪ שלל ה'ישומ'ם הנוספ'ם מחב'ם רק לך, הג'ע הדמן להנות מהם 9 / שיקישו שיל ישי לייק 7 סט סיו טתוסוז ו [מם שיו 1060 בו ָ שה = 5 השעי ו סי 6 וסוס 7 2 ה סו ] - - == 5 ברו בורו דע [> . כ כ | [=-=-10 ה | ןת 4 0 "ץד יול השלץ ץד יי - - יז יה %ן: << 600240 1700 6000 15 233 רחו חס 8 / וו 0 מסך 0 "12 2 ₪ 86 255 !| וחטווחסת | מסך הא 13.3 == 24800 ה א ₪ צמו" ₪ דחו מ 0 7 7 2 ו 0 וי