ריקוד המכונה. אמיר מודן – צילומים

מתכבדים להזמינכם לפתיחת התערוכה ריקוד המכונה. התערוכה בחסות קומפאק מחשבים.

OCR (הסבר)
0 0 מוזיאון ארצ-יטראל חל אניב -- 0 ושע 0 ) ל" 7 ג ₪ מתכבדים להזמינכם לפתיחת התערוכה 8 אמיר מודן - צילומים 2 שתיערך ביום ראשון, י"ז בכסלו תשנ"ט, 6.12.98, בשעה 6 בערב, במבואות אודיטוריום קלצ'קין, במוזיאון ארץ-ישראל, רח' חיים לבנון 2, תל אביב. התערוכה תינעל ב-10.1.99 600 התערוכה בחסות קומפאק מחשבים סטאוז/ו.סָזס.81ו.צאצ