מחשב אלפא. תן לטכנולוגיה להתאמץ במקומך.

עליונות טכנולוגית מרגישים בכל צעד. העבודה זורמת במהירות, אין מעצורים. כרזה. איור: ירמי פינקוס. שנת הפרסום משוערת.

OCR (הסבר)
ב 0 :שא/1 1 טט/.00 וט\ 006 5 : ה 2 הללקורילהשששו 00% /2777. ע ם מ וו יר ד ה יז 2 . פורת 6 - 0 . ה . וורמת במה ריית / "ו אכ מקחשב אלפא 64 ביע אתה כ סף טבנ מתאמץ פהות.. -- 0 יי ו נוף טכנולוגית מרגישים בכל צעד. . שק וס 0-2 רש