אסטרטגיה היא משחק מלכים – Alpha Warehouse

Alph Warehoude מבית דיגיטל הוא הפתרון המוביל בתחום מחסני הנתונים. מבוסס על אכטיקטורת מחשבי Alph וכלי ניהול וניתוח נתונים המאפשרים לך לתרגם את המידע שבידך להחלטות אסטרטגיות יישומיות.

OCR (הסבר)
0 0 ה 0 0 2 ו 8 2 ה 0 0 0 9 6 ,/ . ו 1 ו ו 'אשמטגי-ה )רת 1 = 51 8 7 5 ל *006+*-1מ/110011 001 ה 88//*81028* 61 [ 0 / המציאות העסקית משתנה במהירות. ריבוי המוצרים, השוק האגרסיבי והחובה המתמדת להגביר את שביעות רצון הלקוח מחייבים אותך לאתר יתרונות ייחודיים בקצב מסחרר. נתונים עסקיים חשובים מצטברים באירגונך ואובדים ללא עיבוד. כעת בידך הפתרון לגלות את הידע שבהם. 6 סח זבּ)// בהּהכן!/ שילוב של טכנולוגית 64 ביט המתקדמת בעולם, יישומים של החברות המובילות בשוק והשירות הידוע של דיגיטל, יוביל אותך ליתרון תחרותי' ויאפשר לך זינוק עסקי. 6 זה )) החק!ה באסטרטגיה, שחק בכלים מובילים 36 3/כ%1/ מבית דיגיטל הוא הפתרון המוביל בתחום מחסני הנתונים (סצט0ת0זג/ גוגכ]), 156וס ]6 זב // ה כן1/ מבוסס על ארכיטקטורת מחשבי גוזק1א וכלי ניהול "שרת ה-8400 זפַַ56ַ8חק1 הוכיח את יתרונו כמצע נכון למיחסון נתונים הן ביחס עלות/תועלת והן כמנוע בעל עוצמה חזקה וניתוח נתונים המאפשרים לך לתרגם את המידע שבידך להחלטות אסטרטגיות. יישומיות. 6 זב // 4.13 מאפשר איסוף נתונים ממערכות תפעוליות כלשהן (גם של יצרנים אחרים) מכל מגזרי האירגון ועריכתם לפי נושאים, בהתאם לזוית מבטם של מקבלי ההחלטות. כך ניתן לכלי ניתוח נתונים וקבלת החלטות". מארי אן פרנסיס, מנהלת פיתוח מערכות מסדי נתונים, 186 6וחח8= לתרגם את המידע לתשובות המכוונות ישר למטרה שיווקית. אנשי השיווק שלך ישהו מגמות צרכניות ופלחי שוק מבודלים, אנשי הייצור יצמצמו עלויות וזמן הגעה לשוק וההנהלה תפתח תהליכים עיסקיים יעילים. 6 זה הּוו!|ה "מט עיסקי" במהירות האלפא 12 13 . ה ביצועים טובים הס המבדילים בּיָן משתמש מרוצה למשתמש מתוסכל. כשמדובר במאגר נתונים עצום, 10 *16 9 %. 17 - 2 5 ביצועים טובים ואפשרות גישה מיידית הם דרישות קריטיות. שרתי גםק] של דיגיטל זוכים במקומות . 6 20 יע . 0 / הראשונים במבחני ביצועים למערכות 6פטסוסתה/ הו (ש-6ס) וידועים כמובילים בשוק במהירות . . . 6 התגובה ובזמינות המערכות. כל ואת בזכות שילוב בין יכולות: 236 ( מערכת 64 ביט מלאה ובשלה החל מרמת השבב, מערכות ההפעלה "שימוש בּמידע בזמן אמת - - (ז' חטס0 ,1 פאיסטמו\, אזאט .1גח161), מסדי נתונים וכלה ביישומים. איפשר לקונצרן הענק ₪07 5 י סחורות > > = 6 שימוש בזיכהון גדול מאוד (א/1/). ו בשווי מליון הולר, להפחית 276 % ₪ חיבור מספר מעבדים לזיכרון משותף (₪א5). עלויות הובלה בכ-%400,000 ולצמצם 3 8 קישור מערכ 0 ן ות מחשב באשכולות משזפטו6), בעלויות. מהול הזמנות. בכ- 0000 גרג טון, סגן נשיא ?₪6 77. 76% 6ווסחסזהּ)) הּחק|ת "י כשהמשחק מתפתח יש לך "ימלכה"י אירגוניסם שפיתחו יכולת הסתגלות לשינוייס סביבתיים הם ששורדים וצומחים - זוהי האבולוציה - 746 = העסקית. 3161108156 3 41/ מאפשר לך גמישות עסקית מירבית. 0 % 3 1 0 8 לשרתי גכ[ יכולת שידרוג אולטימטיבית. השרת שתבחר ממשפחת שרתי אווק1ג/ יעניק למידע | *62 *6108107 71 *63 טי שבידך כוח בהתאם לצרכים. 8 ",70% 1 0 06% אתה יכול להתחיל במחסני נתונים מחלקתיים או נושאיים (פוזגא גוגּם) או הישר במחסן ‏ ,% ב נתונים כלל אירגוני. : לו 5 . 7 ף 4 גם כשיצמח אירגונך, יגדלו הצרכים וישתנו התנאיס, תוכל לסמוך על מחשבי גחק]. בל 19 יותר מכל טכנולוגיה אחרת, מאפשר לך הבסיס הטכנולוגי של גכ[ גמישות באימו> טכנולוגיות ו 7 441 / 0 עתידיות תוך שמירה על השקעתך. כ 1 8 השותפויות העסקיות שיצרנו עס ספקי מסדי נתוניס וכלי תוכנה המובילים בשוק מבטיחים לאנשיס 0 1 באירגון אפשרויות רבות ומגוונות של גזירה, טעינה וניתוח נתוניסם בהתאס לצרכיהס ולידע ה שברשותס. 6סח זה הּחק!ה 0 / ו 86 6 וס הזת 5 0 13506 0 ₪ ץזס () מ 0 טוקותסזק 1 פוחו 18 = | 00-מ 5 ב : 55 6חו1ת6ות6) 506 1560 5 לש 1% ו תוצע "נדהמגו, מעולם לא חזינו שיפור וגידול בביצועים בסדר גודל כזה" לארי אליסון, מנכ"ל 084015 0 או 356 | ו וחסוע5 51566 פוא 8ה ות הו ותטת!זג!ק 6סחסזהּ)) הּהן!|ה כדי לתת לך פתרון מלא, חברה דיגיטל עם ספקי כלי התוכנה ומסדי הנתוניס המוביליס בשוק: 3081065%5 5 858 שטק ות ס0) 5 רסח[ סח[ ,30110618 תסוזאההס!]חז אווודזס]ח1 סח[ ,5516018 6ץן81שסהח1 0 1110705 179169, 6 0 0 0 פס 0 0 9 9 9 9 0806 9 501/16 וסווע 8 76610108 ותטתווג3|ק 8 8|אגזק 8 8הסו1ט501 ותפוזק 8 88ת5806 30% 606 6וט)5ח] 545 6 90856 8 0 / 11 600 כולל שירות לדיגיטל ישראל מוניטין רב שנים של שירות מקצועי ואיכותי. אגף השירות של דיגיטל מציע מספר רב של תוכניות שירות לא רק למחשבי דיגיטל אלא גם למחשבים מתוצרת יצרנים שונים: שירותי חומרה ותוכנה, הקמה וניהול רשתות תקשורת, שילוב יישומים והטמעתם ושירות: :עו להקמת 86ט0ח0ז3/ הו8כ]. 76 0000 | תן 'ימט'י כשהתחרות קשה, עליך לנצל כל יתרון שברשותך בכדי להוביל. השותפות שאנו מציעים לך - הידע שלך, פתרונות שותפינו העסקיים והארכיטקטורה המנצחת של דיגיטל יביאו למיצוי את היתרונות שברשותך. 366 // 4113 הוא הפתרון המתאים לחברות עם גישה שיווקית יעילה ומתקדמת. 200 חברות יישמו את פתרון 316070%156\ 4113 ברמה האירגונית כבר בשנה הראשונה להשקתו והן נהנות ממנוף שיווקי עצום. כמובילה בתחומה בארץ, הקימה דיגיטל אולםס תצוגה במרכז היישומים שלה, בו תוכל לבחון את פתרון ה- 6 וזה ה הוכ!ת. בתצוגה, שרתי גגק41 להדגמת :כולות 1//664, טכנולוגית 517 וכלי גזירה, אירגון וניתוח נתוניס של החברות המובילות בתחוס. אנו מזמיניס אותך לבקר במרכז היישומים ולהתרשס במו עינייך. טלפן עכשיו אל רחל קנטי 09-9593026 ונשמח לארח אותך ולדון בפתרון המתאים לך ביותר. הכל אפשר' סטודיו רותי קנטור / קופיהאוז בייטנר 8 דורון