מערכות דיגיטל – קטלוג הדרכה 1989/90

OCR (הסבר)
בי "5 5 ל םש 0 455 4080 פ/ או 4200 פמדדננדדט צו// א ו + 00 7 ברוכים הבאים למרכז ההדרכה של דיגיטל אגף ההדרכה של דיגיטל שמח בזה להגיש את קטלוג הקורסים למערכות דיגיטל לשנת 00 קטלוג זה מכיל את תאור הקורסים, אשר ינתנו במסגרת כתתית במרכז ההדרכה וכן תכנית הדרכה המכסה את החדשים יולי 1989 ועד דצמבר 1989. כדי לאפשר תכנון טוב יותר, בקרה והענות מירבית לדרישות לקוחותינו, אנו נפרסם את תכנית ההדרכה למחצית השנה השניה (ינואר 1990 עד יוני 1990) בשלב מאוחר יותר וכך להתאים אותה לצרכי הלקוחות. אנו ממשיכים גם השנה לספק קורסים מגוונים ברמות שונות ובאיכות גבוהה, כדי להעמיק הידע של הלקוחות ולאפשר להם שמוש טוב יותר ויעיל יותר במערכות אותן רכשו מאתנו. פרט לקורסים המופיעים בקטלוג זה, נקיים במשך השנה קורסים נוספים וסמינרים על פי ן ו ן ו דרישות הלקוחות. לפרטים נוספים אנא התקשרו למרכז ההדרכה, טלפון 052-548373. בברכה, עמנואל פרץ מנהל אגף הדרכה קורסים של מרכז ההדרכה הקורסים המאורגנים ע"י אגף ההדרכה מתקיימים בין השעות 9:00-16:00. כל קורס מתועד, והספרות המלווה את החניך בזמן הקורס, תסייע בידו גם בעת השימוש במערכת בעתיד. תאור של כל קורס נמצא בעמודים הבאים, כאשר התאור כולל: תאור כללי - למי הקורס מיועד ונושאיו העקריים. דרישות קודמות - ידע קודם הדרוש בכדי להשתתף בקורס. יעדים - אותם ישיג בוגר הקורס. משך הקורס. הקורסים נערכים במרכז ההדרכה הנמצא בשדרות הגלים 51, אזור התעשיה, הרצליה. קורסים חדשים = השנה אנו מוסיפים לקטלוג קורסים חדשים למגוון הקורסים הנתנים במרכז ההדרכה. 5 א - 6417085 אמ דצ 6וא/ א צ. שפות - א אאתד 0 - 0405אג.1 .25641 61.) 005 - - 0א]1אוא4 00 6 סע6אגצסה המשרד הממוחשב - 0558 84516 [-אז-11ג - סא]זואואא סאק [-אז-11א - 115ע-5ק/ש [-א[-.11א אזתזט ותחנות עבודה - 05אג אא60 סאא מז ודט אואדוט - דא א אגא אע דצ אואדוט - 0א]1א]א 200 משססאןש6פ כ - םתא אתסשעא זאדוסוס. - 501אא60אעדא] סא[ 56 ד א6ג |פל/אגצ (ראה גם קטלוג ביה"ס לרשתות ותקשורת) תרשים המקום . קורס חדש בשם 8158א4550 0ת6גוע פא גש, שהנו שלוב של 557 אסדד)טד5א א ו-60ג1א א<אצ ונמשך 8 ימים. = השנה אנו מציעים 3 חבילות קורסים בתנאים מיוחדים: חבילה א'- [5שא4 60 8 מודוודד פואצ/אגצ סאג 60 6 מנדד ורד פוא אגא חבילה ב' - | דאפאע6.אגא אע דצ5 פאצ/אגצ אא אהא אמ ד5צ5 פאץ/אאצ חבילה ג' - 4151א8פזאו פאט/אגט וו 15 אפדדאו פואט/אגץ כל חברה/מוסד אשר ירשום את אותו אדם לשני הקורסים שבחבילה יהנה מהנחה של 20% בקורס השני אשר בחבילה. ההנחה תנתן בתנאי שההרשמה תתבצע לשני הקורסים ביחד. במידה ונסיון זה יצליח, אנו נמשיך לפתח ולבנות חבילות ומכלולים בתנאים מיוחדים. סדרי ההרשמה ההרשמה לקורסים המתקיימים במרכז ההדרכה של דיגיטל תעשה בכתב (דוגמא לטופס הרשמה מופיעה בדף הבא), או בטלפון. כתובתנו: דיגיטל ת.ד. 2033 הרצליה 46120 טלפון: 052-548373 פקס. 052-542530. אין לבוא לקורס אלא אם התקיימו התנאים הבאים: א. השתתפות אושרה ע"י מרכז ההדרבה של דיגיטל (טלפונית או בכתב). ב. התלמיד קיים את כל הדרישות המוקדמות, כפי שמופיעות בתאור הקורס. ג. התקבלה התחייבות בכתב מן הלקוח בדבר התשלום עבור הקורס. על ביטול הרשמה יש להודיע למרכז ההדרכה מוקדם ככל האפשר. ביטול הרשמה לא יחוייב בתשלום אם נעשה לפחות שבוע ימים לפני תחילת הקורס. קורס שמספר הנרשמים אליו מועט עשוי להתבטל. כמו כן ייתכנו בטולים או דחיות של קורסים מסיבות אשר אינן תלויות בנו. מנסיון פעילותנו במרכז ההדרכה, אנו ממליצים לכם להרשם לקורסים מוקדם ככל האפשר, כדי להבטיח מקום בקורס ובמועד המתאים לכם. למעוניינים לשלוח מספר גדול של משתתפים, אנו מאפשרים להזמין קורס בהתאם לצרכיהם הספציפיים, ומאפשרים אף לקיימו אצל הלקוח. המעונינים להוועץ בנושאי הרשמה ל ורס, מידת ההתאמה של הנרשם לקורס מסויים, דרישות מוקדמות, היקף הנושאים הנלמדים בו וכיו"ב, מוזמנים לשוחח עם מדריכי מרכז ההדרכה. = אל: דיגיטל - מרכז ההדרכה ת.ד. 2033 הרצליה 46120 תאריך: בקשה לרישום לקורסים ברצוני לרשום את (שם מלא באנגלית) (שם מלא בעברית) לקורס 0 07107 =כש=-=-=-=->-=<==תה-שנט- =שנשנ- בשש ---ב2 ו בשש וי ו שיתקיים בין התאריכים אנו מאשרים כי המועמדים שלנו עומדים בדרישות המוקדמות של הקורסים להם נרשמו. ם א אנו מתחייבים לשלם את עלות הקורס כנגד המצאת חשבונית. ם * הקורס הינו על חשבון רכישת מחשב א.ע מספר ויודעים כי אם ברצוננו לשנות את מועד הקורס עלינו להודיע לפחות שבוע מראש, אחרת נחויב בתשלום. שם המזמין טלפון חתימה וחותמת כתובת למשלוח חשבונית מיקוד. ‏ --05 ו רשימת קורסים עמ' 5 12 || ב 12 7-ו וי 3 ה ה להקה הלהלהההנבהלהוהגריהקלליכנורי ובשי .6000001106 כ ירד הדץנ ד 16/לק/ דכ ער 3 הלהש הההיטלטהכהלהלהרוהנירק-.י ...ב 17 0300110105 כדא סוב דד ורקי הבר 4 == הו ורוו יי ה ייל 4 רל הטלב ב קנ ב-הילהההיהסווהרנהרררויופוקריר-ויר .יבג 1 3/0100 6308 הדרפ יפ 5]אוקר/ אי ו - 0 6 אגא אדפ 5 פוא א אע 5 ה 51188 רך50181 55 פוא 6 הו רה כב ו תקליראשהלררוילהרטתלהוויבהרריהררלההר-ייורוריה.-ייורי-, 1 1-3)150-) 101107 הר לי הוהרך פד ד-)-ר/לר 6 בר קקלל הקל הרלורוהוטהרו- .וש --ירי-- ג 1 1/1862 מב) 411 )ךכ הכל בע בו 7 של ו 77ב הר ריר ה ד ו 100688 א ג ]80 פפטידאמת פ|אט 6אול ודד 8 0 - שש ]א 0 5פוד11דדט קוא 51060855 פוא /)]))-2?777 7/0 8‏ .ו פּ ו 5 11 125 א המודא ואי 99 להמטסם שיל א 00 א א050כ אצ/פכג אגאצ א א הפכ אסוזג)|אטואוא60 414 70 אסוד)טפסא דא 6 1 0 אגא אתסש א א +-ז6ה6תכ 21 וו 22 שד דגא אתסשדעא זא סוס 2 /((00 ו ד א6גץ-[פע ]אל 1 א אג דסי ל 2 1 24 6 44 לוודורחררררורווררורדוררדרדרוררורוררורדררורררוררררררהרוטרהטוהררוררוררוהרופרוההרהלרההילורופההרלוטווטיופילרורטהר-נהטההרהלמר שבול בלשב לבבב בבש כ א אא תק 6 סמש6אגשסה א 0 וו 05-05 1-אז-.411 מא אגט א[ 6א]1אוא ה סע סוטטסב םלגל טל כל 1% 0-טרמכמס-םהככםטההרמהבסטמדדטגצגו דוס רודוט וד היברויס טי שר סננא בכ 6 06 ו אסוד את סש א אזתדוט ..... 05אא60% סאג פוה וודט אותד וט 2 סאגו דצ אזפדוט 58 0 --7/- יר ית מק תרשים זרימה מתכנתי מערבת 6אץ/אגץצ 65 = | 8אץ/אגאץ סוסקל הד + 5 0 ו ופט 6 שורג זקסזק קחוקוןוז פא | אגצ הזז 5 א 005 8 פסוזו!וז1 1 אע )אגא = 05 8 וגוז 1 6 א .= 3506 15 אה 6 חגזזזסי] א / 1- לו אגצ 4556 610ג]/[ שחואסח א 6 א | 00600₪תות1 6 8 | חסו6הטתתת 60 תרשים זרימה מנהלו מערכת 5!א9/א4 . 6 . 5 טי 8 8 א 4 ב אא ו ו 556 ו 6 ו ו ו *ב פאצ/אצ 05 8 65ו0ג1וזז 1 מאצץ/אגצ זחא 5516 1 |פוקוע 6 6 + + פאץ/אאצ 05 8 ןוז 1 ו 5אצ/אצ 0 ח0ו6ט00זזה1 8 0 ה 3 56 וא א 6 תרשים זרימה אפליקצוות במערכת 6אץ/4% וש 6 קחווחוגזקסזק 6 אאץ = זא . 1 פחוקוןוו ו ; | מאץ/פסת אגץ - יְ ל א/ קחושסחא ₪ ת506ץ5 15] א 1 . . . | א שא | 65ה4טקַהג| אצ מז0ו] יש 6 ו | : בק צר ( ירי 4 5אץצ/אג = 605 8 65וו!וזץ / 6אצ/אגא 005 8 6וזו1וז1 1 10 תרשים זרימה למשתמשו ו-א411-1 | | [-אז-ז1 הא 5506 שוטנ סטלקנה קה אש ג תט 1-א1- 11 חסוזגשו!קק/ ]0 קגזק סז קחו רת וח 3זקסז סא א\ הו זוא 1-אן-11 זו 6אצ/אגצ 05 א 65וו1וז 1 1-אז-11 5 60 0 56 וא א 6 תרשים זרימה מערכות א1דזז אותחוט 13 5516 ו גח )8 65וזו]וזז כ הרהז קסע 0.-. צ משך הקורס שלושה ימים תאור כללו קורס זה מבהיר מושגים ועקרונות פעולה של מערכת הפעלה פוא תחת ארכיטקטורת ה-אא. הקורס סוקר את השיטות בעזרתן מנוהלים ומחולקים משאבי המערכת, באופן יעיל, בין משתמשים רבים: תזמון ה-2806858, ניהול הזכרון, תקשורת בין 280685585, הקצאות משאבי המערכת הקורס הינו רקע חיוני וחשוב לתכניתנים, מנהלי מערכת ומשתמשים המתכננים להשתתף בקורסים מתקדמים יותר במערכת פואץ/אגץ בין הנושאים הנלמדים בקורס: = מרכיבי חומרת ה-אגץ 0- צ משך הקורס שלושה ימים תאור בללו קורס בסיסי זה מלמד את המיומנוית הדרושות לשימוש במערכת זו אגטסתסווא ובמערכת ההפעלה פוא הקורס מיועד למשתמשי קצה ומפעילים שאינם מפתחי תוכנה, במערכת 00 ווא. ורס זה מיועד לספק כלים בסיסיים ו אאטסתסווג בין הנושאים הנלמדים בקורס: חומרת ותוכנה ה-זו ססוג . יצורה וניהול של קבצים ו-880108183וש ד ]אצ אא = מאפייני ארכיטקטורת ה-אגץ - ניהול 20656 ניהול זכרון - מרכיבי תכנה אופציונלים - תקשורת ותאום בין 280688888 דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): = 6005 סאא פפדדורדט פואץ/א אע ועדים עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: = שמוש בשמות לוגיים ובסימבולים להתאים סביבת עבודה . פונקציות בסיסיות בניהול מערכת דרישות מוקדמות הקורס תוכנן עבור משתמשים אשר אינם מכירים תכונות ב-פוגט נסיון קודם במחשבי מיקרו (%) או בתכנות אינטראקטיבי יועיל לבאים לקורס זה ועדום עם השלמת הקורס יכיר המשתמש: - את חומרת זו אאטסתסוו 12 . לתאר את מרכיבי החמרה/תכנה במחשבי ה-א = לאפיין את ארכיטקטורת ה-אג/: זכרון וירטואלי, סוגי נתונים, אופני מיעון ופקודות ה-אגץ > לתאר נהול זכרון: תרגום כתובות 56 6א2461, וזכרון משותף > לתאר נהול 6655סתפ: מבני נתונים, יצירה ובטול, ומצבי ה-066%6ת > להכיר תכניות אופציונליות נוספות. > תקשורת ותאום בין 686885סתק: מנגנונים שונים הקיימים במערכת ההפעלה פאץ אסא ₪ . = יצירה ואחזקה של קבצים = אירגון והגנה על קבצים . שמוש במדיה ניידת (דיסקטים וקלטות) = תפירת סביבת העבודה תפקידי ניהול בסיטיים, נוהלי גבוי קבצים . העלאה והורדה של מערכת ה-אגטסת6ווא 10- צ משך הקורס חמישה ימים תאור כללי קורס בסיסי למשתמשי פואץ/א;ט, הבא לסווע להשתמש במערכת באופן יעיל הקורס מתאר את הסביבה של מערכת 5אץ/אגצ ומלמד כיצר להשתמש בשפת הפקודות של פואץ (061), בתוכניות- השירות ובהתקנים העומדים לרשות משתמשים כלליים בין הנושאים הנלמדים בקורס זה: - יצירה וניהול של קבצים ו-1890108188 = שימוש בשמות לוגיים וב-8013א+5, כדי 0 צ משך הקורס חמישה ימים תאור כללו הקורס מיועד למשתמשי אלא המעונינים בהרחבה והבנה עמוקה של תכניות שרות ופקודות במערכת ההפעלה 5 כדי להעשיר את סביבת העבודה של משתמשי המערכת. הקורס יספק מידע חיוני לתכניתנים ומנהלי מערכות, אך הוא מיועד גם למשתמשים מנוסים בין הנושאים הנלמדים בקורס זה: - תאור המערכת . שימוש מתקדם ב-8/5 = שימוש יעיל בשמות לוגיים - הכנת ספריות (1188185) והשימוש בהן 1 5שא 60 סאג זז פואע/ ג לתפור סביבת עבודה .= כתיבה ושימוש בקבצי-פקודות דרישות מוקדמות כדי להפיק תועלת מירבית מהקורס, על המשתתפים להיות: = בעלי נסיון במערכת מחשב. - בעלי ידע בשפה עילית, ונסיון בכתיבת תוכניות ועדים בסיומו של הקורס יוכלו המשתתפים א 60 סאג דד פאץ/אגץ - בנית קבצי קפא פרטיים - תכנת השירות 885468 - הגדרת פקודות פרטיות כחלק משפת הפקודות הסטנדרטית לימוד רחב של נוהלי כתיבת קבצי פקודות (280690088 סאא/אוא60) טיפול בשגיאות בתוך קבצי פקודות פקודות .₪1 מתקדמות - אופציות מתקדמות לניפוי שגיאות בעזרת ה-8800088 דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): = 6051 פא פפדדנרדט וטא ג 13 להשתמש ביעילות במערכת פואץ/א/ ולבצע את הפעולות הבאות על ידי הקשת פקודות בעבודה אינטראקטיבית: - לתפור את סביבת העבודה באמצעות הי - ליצור ולפקח על קבצי-פקודות, עבודות אצווה 84164 ועבודות הדפסה - להריץ תוכניות שנכתבו בשפה עילית . להתקשר עם משתמשים אחרים במערכת - להפיק מידע על ואט באמצעות המחשב ומתוך הספרות ולפחות שלושה חדשי עבודה במערכת ההפעלה פא . ידע בכתיבת תכניות בשפה עילית הנתמכת ע"י פוא ועדים עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: = להבין ולתפעל ביעילות את תכניות השרות הסטנדרטיות במערכת - להביר את מגוון האפשרויות בכתיבת 7 פקודות, תוך טיפול בשגיאות . להתאים ביעילות את סביבת העבודה לכל משתמש במערכת 0- צם משך הקורס חמישה ימים תאור כללו ורס למפעילי מחשב אגץ, המאפשר בצע פונקציות הפעלה במערכת 5ט/אגל בין הנושאים הנלמדים בקורס: - זיהוי רכיבי חומרה ותוכנה במערכת אע = שימוש בשפת ההפעלה .61ם, כדי להתקשר עם מערכת פואו/אגץ - שימוש בפקודות ובתוכניות שירות, כדי לבצע תחזוקה ומטלות תקופתיות - טיפול בציוד היקפי של מערכת אגץ 0+ צם משך הקורס חמישה ימים תאור כללו קורס טבני לעוסקים בניהול המשאבים ובביצועים של מערכת פואץ/אגט. הקורס בא לספק ידע הדרוש לניהול, תחזוקה והרחבה של מערכת פואץ/א גצ כך שתעמוד ברמת הביצועים, האמינות והאבטחה, המתאימה לצרכי המקום כמו כן, הקורס מיועד למשתמשים מנוסים, המעונינים להעמיק בהבנת מערכת ההפעלה בין הנושאים הנלמדים בקורס: - ניהול משאבי המערכת . התקנה ועדכון של המערכת ומוצריה > פיקוח על ביצועי המערכת דרישות מוקדמות על מנת להפיק תועלת מירבית מקורס זה על המשתתפים להיות: = בעלי ידע בסיסי בתחום המחשבים = בעלי נסיון במערכת מחשב ועדום עם השלמת הקורס יהיו המפעילים מסוגלים: - לזהות את רכיבי מערכת המחשב 5אצ/אגש, כולל חומרה ותוכנה . להשתמש בשפת הפקודות של פאע 1 ךא אגא אצ פאץ/אגש דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): + 08א0א60 אא פפדדנזרדט פוגץ/א אש ולפחות שלושה חודשי התנסות בעבודה תחת מערכת ההפעלה פאץ/אץ. - בעלי נסיון קודם בניהול המערכת יפיקו את מלוא התועלת מהקורס ועדום עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים הרשאה ותיעוד עבודת משתמשים - להגיב לבקשות משתמשים לסייע בעבודתם 4 ג 03 15 א ש= (₪), כדי להתקשר עם מערכת 5 > להשתמש בפקודות מערכת ותוכניות שירות המבקרות תיפקוד מערכת: לפקח על התנהגות המערכת, להתקשר עם משתמשים, לתפעל תורים, להוריד/להעלות את המערכת, לבצע מטלות תקופתיות כגבוי קבצים > לטפל במערכת פאצ/אגצ: לתפעל ציוד היקפי, הכנת שטח איחסון < להשתמש בגישת פתרון בעיות כתגובה לשגיאות . - להגיב לבקשות משתמשים לטייע בעבודתם - לבצע גיבוי ופעולות אבטחה ותחזוקה נוספות - להתקין ולעדכן מערכת פואץ ומוצריה - לזהות בעיות פוטנציאליות במערכת (חומרה או תוכנה) - לפקח על פעילות המערכת ולהבטיח שביעות רצון מביצועי המערכת 10-]א6956- צם משך הקורס חמישה ימים תאור כללי קורס זה משתמש בגישה של פתרון בעיות, כדי ללמד מנהלי מערכות מחשב מנוסים נושאים מתקדמים, אשר יסייעו בידיהם לנהל את מערכת פואו/אג לאורך זמן הקורס מיועד למנהלי מערכת מחשב מנוסים. הקורס מרחיב את הנושאים של קורס ניהול מערכת פוא/אגץ דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): = | אאא 53 אץ/אגע ולפחות שנת התנסות בנהול מערכת פאץ/אגץ 0-.- צ משך הקורס שלשה ימים תאור כללו הקורס מתאר את השיטות והמבנים המשמשים לישם את תכונות הבטיחות של מערכת פואע. הקורס מיועד למנהלי מערכות מנוסים, המעונינים ללמוד כיצד לישם את תכונות הבטיחות של פוא בין הנושאים הנלמדים הקורס: . סקירת בטיחות במערכות מחשב . בקרה על בצוע א1061 . שיטות הגנה על קבצים = מעקב בטיחותי על המערכת . בטיחות במערכת 4605788 ועדים עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: - לכתוב קבצי פקודות, המשתמשים בפקודות .61 וב-5אסוד)אטץ 641ואפ 1, כדי לבצע מטלות תקופתיות של נהול המערכת = לתפור את סביבת .+או למשתמשי המערכת, תוך שמוש בטבלאות 61, טקסטים של א6ַ118₪, טבלאות של שמות- לוגיים עבור אפליקציות ספציפיות, וכן חשבונות 640118 - להגדיר מושגים ב-8אע, הקשורים לנושאי נהול מערכות כגון: נהול משאבי התכנה ופתרון בעיות תוכנה בסיסיות = להגדיר את מושגי 11ו-₪118 ו-5אא, ד אצ אע דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): = | אוה אוו אדפצ5 פוא אע ולפחות חצי שנה של התנסות בנהול מערכת 8ו/אאץ. ועדים עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: - להגדיר את נהלי הבטיחות הבסיסיים > לישם את שיטת ההגנה באמצעות 1 דא 6 אגא אצ פאצ/אגצ הקשורים לנושאי נהול מערכת, לנהול דיסקים וקבצים - שמוש בפקודות ותוכנות השרות של 68 /א;ט, כדי להפיק מידע על משאבי חומרה ותוכנה, ולאבחן בעיות הקשורות למשאבים אלו - להכיר בתופעות הקשורות למספר בעיות תוכנה, ולנקוט בפעולה המתאימה לפתרון בעיות אלה - לחזות ולמנוע בעיות חומרה, תוך שימוש במידע מתוך מספר קבצי 06 המתוחזקים ע"י המערכת . לתאר את השקולים בתכנון התצורה של המערכת, וכן הרחבת תצורה נתונה ע"י הוספת התקני חומר חדשים סיסמא, ובקרה על ביצוע או106 להגדיר ולפקח על הגישה אל קבצים ושאר מבנים של המערכת . להשתמש בפקודות .1 ותוכנות השרות המתאימות, כדי לישם ולתחזק תהליכי בקרה וביטחות - להשתמש בכלי ההצפנה של פע - לכתוב קבצי פקודות בטיחותיים לחשבונות 8ש64?1 0 צ משך הקורס חמישה ימים תאור כללו קורס למנהלי מערכות פואש/אגש, המתאר שיטת עבודה יעילה, כאשר משתפים מספר מחשבי אגץ באמצעות ערוץ 61 מהיר (8ד01051)-אגט 83580 ₪) או באמצעות דט אתקודדת (תדדפט61-א ג אפת א 10641) בין הנושאים הנלמדים בקורס: = תכנון ובניה של 8:דד08.₪-אגט - נהול של 8דדפט0-אגץ - רכיבי חומרה ותוכנה של פדפט).אגע 10-: צ משך הקורס חמישה ימים תאור כללו קורס מתקדם זה מלמד את המיומנוית הדרושות לזהות, להבין ולפתור בעיות של ביצועים, באפליקציות המתבצעות תחת אצ הקורס מיועד לדון בבעיות ביצוע אמיתיות ואקטואליות, וגם לספק מסגרת כללית לטפל בהם הקורס מסביר את האלגוריתמים ש-פואץ משתמשת בהם לניהול הזיברון, 6א961, 506 וכן 0א5050011 בין הנושאים הנלמדים בקורס: - ניהול זיכרון ב-₪א/אא/ + דאפורדפטן א 587 6אזא סש סא ואסדט א + 501016 60 פוא א > 3085 1/0 פוא /א אע ךא אצ ה-א דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): | אא אגא ואפד5צ5 פאט/אגע ובעלי נסיון של חצי שנה לפחות בניהול מערכת פאץ/אגע יעדום עם סיום הקורס, המשתמשים יבינו: = מהי משמעות מושג ה-6105188-אגצ > מה התפקיד של כל רכיב חומרה ותוכנה ב-6108188-א אע > לבחור ולתכנן את סביבת ה-6105188-%גע = את התהליך הדרוש לבניה ולהוספת מערכות לתוך 105188)-אגץ > לבצע פעולות נהול > להוסיף ולנתק צמתים ודיסקים ממערכת דפ ).אע > להבין כיצד לאתר ולפתור בעיות ה-א . 6 ג ע6אג תת א 55 א א = = 605 סא . המשתתפים יפיקו את מלוא התועלת - יסודות 6אואטד ₪ = שיטות איבחון לבעיות בביצועי המערכת = ההטודט 8סדואסוא . סקירת כלים נוספים לניתוח ביצועים, כגון וא80 ו-א דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות מתכנתי מערכות או מנהלי מערכת שיש להם שנת נסיון אחת בניהול מערכת פאץ/אגש וכן להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): דא אגא 55 ו אש (לפחות חצי שנה לאחר הקורס) . רצוי שליטה בשפת תיכנות אחת הנתמכת ב-5אץ/אאץ 6 בקורס זה באם הם יהיו בוגרי דא 6 אגא אצ פאץ/אש 511 את דאן פואץ/אגצ יעדום עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: - לתאר בעיות ביצוע יסודיות כלליות - להסביר את המכניזמים ש-מאט/אע משתמש בהם לשם ניהול הזיכרון, 50506 טק6, ניהול תת מערכת 1/0 - לנצל ביעילות את תוכניות השרות הסטנדרטיות של פוא כדי לצפות ולפקח על ביצוע המערכת - לתאר איך לזהות, לבודד ולפתור בעיות בביצועים 10- צ משך הקורס שמונה ימים תאור כללו קורס זה מלמד לכתוב תכניות בשפת האסמבלי 680ג)א/אגץ הקורס מלמד אופני מעון, הוראות לבצוע פעולות אריתמטיות ולוגיות, טפול במחרוזות, גישה לקבצים דרך 8א8/אאץ. בין הנושאים הנלמדים בקורס: = הוראות לפעולות במספרים שלמים, נקודה צפה, מחרוזות תוים = הוראות מחסנית, סברוטינה ופרוצדורה . כתיבת סמ6אא . גישה ל-5א8 0- צ משך הקורס חמישה ימים תאור כללי קורס לתכניתנים מנוסים, הזקוקים לגישה לאמצעים תלויי-מערכת 8ואש/אגש הקורס מתוכנן ללמד נוהלי קריאה ל-6וע59 3/9 פואת, שגרות מ-118848%-פואזד-אטא וכלים אחרים, כדי להריץ אפליקציות מסחריות ומדעיות בין הנושאים הנלמדים בקורס זה: - נהלי קריאה לשרותי מערכת . תקשורת וסנכרון בין 20685885 - מבנה וגישה לקבצים . שתוף של נתונים וקוד בין משתמשים דרישות מוקדמות . על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): 455 630 פאץ/אגץ דרישות מוקדמות . על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): - | סא 60 סאה פד ודדט פואט/> ג - וכן בעלי נסיון בשפה עילית כלשהיא ועדים . עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: לקודר אלגוריתמים נבחרים . להבין את התפקיד של הוראות מחסנית, סברוטינה ופורצדורה 15 א ג ז[אסת 5פת0דד54ע מאץ 6אזל דט = 605 סאג >פודוחדט פוגצ/ אש ועבודה מעשית של שלושה חדשים לפחות תחת מערכת ההפעלה פואצ/אגץ . שליטה באחת השפות הבאות: .24561 ,84516 ,1680 .6 .60801 אתדת 0 ועדום הקורס מתוכנן להכשיר מתכנתים: . להשתמש במשאבים הכלולים במערכת ]אש . לבחור ולקרא ל-558/1665 551 כדי לבצע בקשות: אפועזד, יצירת אסדד610841.580, יצירה ונהול של 806858?, סנכרון ארועים בתוך ובין 8069555ק, בצוע 1/0, שמוש ב-451 ובשמות לוגיים 7 . לתאר טכניקות שונות הכוללות קודי התנייה ושמוש בספריות כדי ליישם תכנות בשפת 680גוא/אגע . להשתמש ב-6א8/אגע לגישה לקבצים מתוך 680אא/אג/ הוראות מחסנית, סברוטינה ופרוצדורה כתיבת 680גוא גישה ל-6א8 . - לבחור ולקרא ל-55801686 551 ולשגרות מ-צ118848-פואחד-אטא כדי לשלוט ב-1/0 למסופים ולהתקנים אחרים - ליצור ולהשתמש בכלים לתקשורת בין 5 ותאום זמנים . להשתמש באופציות ה-תפאאו1 ליצירת 8 אופטימלי ץצ משך הקורס חמישה ימים תאור כללו הקורס מיועד לתוכניתני אפליקציות המשתמשים בקבצי 856080 או 6 אגא הקורס דן בשיטות לייעל את השימוש בקבצי פגא, הן ברמת .6 והן ברמת התוכנית עצמה בין הנושאים הנלמדים בקורס: = אירגון ומיבנה של קבצי אא = מבניהנתונים של פא אגא ,48 ,88 ,148) . יסודות ה-אס |1-זה פואצ/צגט זז 1 דר ד5- או - קבצי מפתחות: מבנים פנימיים, פיצול 0% דחיסה 0- צ משך הקורס חמישה ימים תאור בללו הקורס נועד להעניק הבנה מעמיקה במרכיבים השונים של פוא לתכניתני וישומים בכירים המנוסים בתכנות תחת א, או לכל מי שמתענין באלגוריתמים ובמבני הנתונים אותם מפעילה המערכת בין הנושאים הנלמדים בקורס: . רמות עדיפות ופסיקה (דקטתתמדאו) . מבני הנתונים של ה-8066%ע . פרמטרים של א5+808 והשפעתם על 8 סנברון בין המאורעות במערכת - סנכרון בין 88מ6סתק - הרצה של קוד מוגן 6אצ אס זז זנד0 עאג 506108 את = דה זדדט את - פקודות .₪64 הקשורות ל-₪8 = ניהול 5פתפט9 = אופטימיזציות של זמן-ריצה = כלים נבחרים להערכת ביצועים - הצלת נתונים מתוך קבצים משובשים דרישות מוקדמות . על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): = 8נד8ת ואש 6אז?וורדט ובעלי נסיון של שלושה חודשים לפחות, באחת מהשפות: 4561 ,84516 , אאא 209 אע 608010 5008 . יצירה ומחיקה של 2806886 + 17298 אגא קואטכ 55 דרישות מוקדמות - על המשתתפים להיות בוגרי הקורסים (או בעלי ידע מקביל): = (80ק 5 תד 85 וו 6אז2וזדדט א אל 550818 14630 פוא אע ועדום - עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: . לתאר את התוכן, השמוש וקשרי ועדים - עם השלמת הקורס יוכלו המשתתפים: > להעזר ב-דפטא60 ,1סע/דוס ו ואט ,125 אא, דט אפ ואת דפ5, שו 507 = לבצע 6אואטד של קבצים - לזהות אופציות של זמן ריצה, העשויות לייעל ביצועים > למדוד ביצועים - לחשב ולקבוע את מספר ה-85פעפטא הדרושים לאפליקציה - לגשת למבני נתונים של 85 ולקרוא לשגרות של אא מתוך שפת תכנות = להציל נתונים מתוך קובץ משובש 1 415 אתפדאז מאץ/אג הגומלין של רכיבים ומבני נתונים נבחרים במערכת פואט/אגע . לתאר כיצד משתמשת מערכת 5אץ בכלים שונים, כדי לבחור כיצד לשרת את הארועים השונים במערכת = לתאר כיצד פרמטרים של א5%868 משפיעים על שליטת אצ במשאבי המערכת = לנפות תקלות במערכת תוך שמוש ב-50. וו 0- צ משך הקורס חמישה ימים תאור כללי קורס המשך לקורס | 13אאתפדאו פואט/אגע בין הנושאים הנלמדים בקורס: יישום 78068888 של המערכת = הפעלת 68אאו ומפויו בזכרון הוירטואלי = ניהול זכרון במערכת פואץ = תת מערכת קלט-פלט דרישות מוקדמות - על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): 151 אתקידאו וא אש 10 צ משך הקורס חמישה ימים תאור כללו קורס בטיסי, המלמד כיצד לתכנן, ליצור ולגשת אל בסיס נתונים ₪08/%%65 65 שהוא בסיס נתונים יחסי. הקורס מיועד למתכנתים ולמנהלי מסדי נתונים, אשר מיועדים להשתמש ב-5אע/808 בין הנושאים הנלמדים בקורס: . סביבת פואט/פסת אגש . שאילתות - איחסון, עדכון ומחיקת נתונים יעדים = עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: - לנהל בצורה נכונה את השמוש בזכרון בעת התכנות ב-8א/ . לתאר יצירה, הפעלה וביטול של 68גאז . לתאר את מבני הנתונים ורכיבי מערכת ₪ .- לתאר את השנויים שהוכנסו בליבת מערכת פוא כדי להתאימה לתמיכה בסביבה של 6558085סמ-דהוטוא 6אאג 06 סאג אסנפמכ פאץ/פכת אגץ - שמוש בתכניות כדי לגשת לבסיס-הנתונים - תכנון בסיס נתונים = הגדרה ותחזוק של בסיס נתונים - תחזוק של צפגאסודסוס ג'דע אסואואס6 דרישות מוקדמות . על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): = 605 אא פמדדוררט פוגט/ הגע דרוש ידע במושגים בסיסיים בנהול בסיס פּ 1 415 אתמדאז פאץ/א ג נתונים: מושגים במודל יחסי ומבנה בסיס נתונים פשוט = דרוש ידע בשפת תכנות עילית יעדום - עם סיום הקורס יוכלו המשתתפים; - להציג שאילתות, לאחסן, לעדכן ולמחוק נתונים מבסיס-נתונים 9/5 - לתכנן, ליצור ולתחזק בסיס נתונים 8/8 0- צם משך הקורס שלושה ימים תאור כללי ורס זה מיועד למנתחי-מערכת, תוכניתנים ולמנהלי מערכות מחשבים, העתידים לעבוד עם מערכות הכוללות מספר מחשבים ברשת. הקורס הינו מבוא לקורסי 0566 מתקדמים יותר כמו כן יכול הקורס לענין כל מי שזקוק למבוא כללי לטכניקות תקשורת נתונים בין הנושאים הנלמדים בקורס: = רכיבי הרשת = מודמים 0 צם משך הקורס שלושה ימים תאור בללו ל זה עוסק בתכונות אא%-66פכ ומיועד תוכניתנים ולמנתחי מערכות המעורבים בפיתוח ומשתמשים בשפת תכנות הנתמכת במערכות פא/אאץ הקורס מדגיש את קלות השימוש ב-69פס בזמן עבודה מעשית ברשת בין הנושאים הנלמדים בקורס: - תכונות מיוחדות של 4%/-66פס = תיכנות %א66-0פכ א. טכניקות גישה אל קובץ מרוחק ב. תקשורת א10-185-א5ד באמצעות .6 ג. תקשורת שקופה מתוך שפת תיכנות - שימוש בכלים סטנדרטים - קריאה לשרותי מערכת אדא 60 414 סד אסנז6טספסזאז = מערכות מיתוג להעברת נתונים - טופולוגיות רשת - סקירת תצורות רשת שונות . תאור רשת תקשורת מקומית - דםאתפתדם - סקירת רכיבי רשת ב-וג'דו6ום דרישות מוקדמות על מנת להפיק את מירב התועלת מהקורס חייב להיות למשתתפים ידע בסיסי במערכות מחשב / ועדים עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: > לתאר תפיסות ומונחים הקשורים בהעברת נתונים = לתאר טכניקות קישור במודמים > לתאר תפיסות שונות בפרוטוקולים לרשתות 5 לתאר טופולגיות רשת שונות ./ א 06 א ג - דא = ד. תקשורת לא-שקופה מתוך שפת ועדים 0 בת - עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים שי מסוגלים: - הקמת קשר לוגי - הודעות פסיקה ה. הגדרת :081801 אאסשפא דרישות מוקדמות - על המשתתפים להיות בוגרי הקורסים (או בעלי ידע מקביל): + כ 10 א10ד6פס דא אסהדג6ואטואס6 = 8088 ואו 6אז2 ודדט בעלי ידע בשפת תכנות עילית 20 = לכתוב תוכניות באמצעות א6-04ח6פס . לתאר את התהליכים המעורבים בתקשורת לאור טכניקות התיכנות השונות 0 צ משך הקורס חמישה ימים תאור כללו הקורט מיועד למנהלי מערכות מחשבים, מתכנתים ומנתחי מערכות, אשר יהיו מעורבים בהקמה ובפיקוח על מערכת 0 קורס זה עוסק בהתקנה ובניהול של מערכת ש609מס בין הנושאים הנלמדים בקורס: = קונפיגורציות = התקנת 6% (העלאה והורדה) .> שימוש ב-69א = בקרת פעולות רשת 0 צ משך הקורס חמישה ימים תאור בללו הקורס מיועד למנתחי מערכות, מנהלי מערכות ומשתמשים מנוסים, שבסביבת עבודתם פועלים או יפעלו בעתיד שרתי מטופים כאמצעי קישור לחיבור מסופי קצה ומדפסות, המעונינים להכיר את מגוון האפשרויות שניתן ליישם בשרתי המסופים לסוגיהם בין הנושאים הנלמדים בקורס; = פונקציות של שרתי מסופים 00001 1 . התקנה = כלים ל-6א1ד5400 00815אד = אבטחת מידע ברשת דרישות מוקדמות . על המשתתפים להיות בוגרי הקורסים (או בעלי ידע מקביל): = 1 10 אסוד6טפסאדאז אסוד6ואטואואס6 | דאפו6 או אפד5צ5 פואצ/א הש . על מנת להפיק את מלוא התועלת מהקורס רצוי להיות בוגרי הקורס: א 00 אש-66פ . הכרת מבני נתונים פנימיים - לימוד אופן זרימת הנתונים - הגדרת ממשקים למטופי משתמשים ולמדפסות = פונקציות ניהול עיקריות טכניקות בסיסיות לאיתור תקלות דרישות מוקדמות - על המשתתפים להיות בוגרי הקורט (או בעלי ידע מקביל): + אה0עודפאן ל חספ 0 אע 211 זא אגא אתסשידפא אתא ועדים עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: - להתקין ולהגדיר רשת 86% = ליישם תהליכי אתחול וסגירת רשת - ליישם נושאי אבטחת מידע בכלי 66פש שונים - לבצע פעולות פיקוח ובקרה ברשת זכ / 1/5 תד ועדים הקורס יכשיר את המשתתפים כך שיהיו מסוגלים: - להבין את התפקירים והאפשרויות לעבודה דרך שרתי מסופים - לבצע התקנות ובדיקות של תוכנת השרתים להגדיר למשתמשים סביבת עבודה מיוחדת להכיר ולהשתמש בפונקציות הניהול הדרושות לשם פיקוח ובקרה 0 צם משך הקורס יומיים תאור בללו גאפ היא ארכיטקטורת הרשת של חברת וס המיושמת במוצרי ה-6פס השונים קורס תיאורתי זה מתאר את ארכיטקטורת ה-גאפ על שכבותיה השונות ואת השרותים השונים הניתנים במסגרת רשת הבנויה בארכיטקטורת ה-גאפ הקורס מיועד למהנדסי תקשורת מנתחי מערכות ומתכנתים המעונינים להרחיב את ידיעותיהם במבנים הפנימיים של מרכיבי רשתות. 56ס 0.- צם משך הקורס חמישה ימים תאור כללי הקורס מקנה הבנה במגוון התחומים המאפשרים חיבור מחשבי אגצ לרשת מיתוג מנות (אספפ) דוגמת דפא884ו הקורס מיועד למנהלי רשתות ומנהלי מערכות שבארגונם פועלת רשת מחשבי אגצ דרך א50פ ובעזרת המוצר 881 11-גץ בן מיועד הקורס למתכנני פרוייקטים בתקשורת בסביבת אגץ המעונינים להכיר את הדרכים והאפשרויות לחיבור אע בעזרת זע בין הנושאים הנלמדים בקורס: - מתן כלים להכרת מגוון האפשרויות במוצר |פ/אאץ התקנה ובנית קונפיגורציה לעבודה תחת ולצא . 4 ובקרה מתוך מוצרי ניהול הרשת של [9%/ *תנד תא אתסשידעא ג סוס = הכרת מבני נתונים ב-דפאתטצדת - יחסי גומלין ל-25א ו-081 בקרת זרימה בשכבות השונות מבני הנתונים של השכבות השונות - הפונקציות השונות בכל שכבה ושכבה - שרותי הרשת תאור כללי של מנגנוני הקישור לרשת אא5 דרישות מוקדמות - על המשתתפים להיות בוגרי קורס א'דע 10 אסחשטטסתדאו אסודג6ואטואוא60 או בעלי ידע מקביל וכן נסיון בתקשורת מחשבים אדא סאזת6 ד 5 657 ש-51ק/אגש - הקמת קשר 29.א דרך גי ודרך 288 - כתיבת תכנה דרך שירותי [9%/אע לפרוטוקולים 25א ו-29א - מעקב אחר בעיות ותקלות ברשת תוך שימוש ב-881%ד 1000886% - זהוי בעיות אופייניות והדרך לפתרונן - זהוי מבנה נתונים עיקריים של |פ/אגע דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): = קורס יסוד ב-25א להכרה כללית של סביבת ה-אפפק = קורס דא408%18 148 המ . ידע בתכנות בשפה עילית בסביבת אגץ - קורס (80ע פפתטדמת פוא 6א21]זודט א אל - רצוי בוגרי קורס 6או1א4(1. 28068 חספ 2 ו ועדום: עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: > לתאר את תהליך העברת הנתונים ברשת אא . לתאר את הקשרים בין גאט לרשתות אחרות ולסטנדרטים בינלאומייט > להכיר את התפקידים השונים של השכבות ב-גאש ו ועדים עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: - להתקין את 1?/אגע . לפקח ולבקר את מרכיבי הרשת השונים = להפעיל כלים לזהוי תקלות = לכתוב תוכנה לתקשורת דרך 4/2981 - להתמצא במנגנוני אבטחת מירע המקובלים ב-[4/98? 0 צ משך הקורס חמישה ימים תאור בללי הקורס מקנה כלים לתכנות ב-א0818? וכולל למוד כללי תחביר, צורה ומבנה של השפה. בין הנושאים הנלמדים בקורס: = מבנה תכנית אא%'091? . פתוח תכנית = כללי תחביר ופורמט של השפה > סוגי 041 קבועים ומשתנים = פעולות לוגיות ואריתמטיות = לולאות ₪0 = קלט/פלט = פונקציות ו-₪5אדד508800 5 1/0 םוה 0 צ משך הקורס חמישה ימים תאור כללו קורס זה מיועד לאנשים המעונינים ללמוד את שפת פסקל וכן עבור מתכנתים המעונינים ללמוד מאפיינים מיוחדים של ה-אגץ. בין הנושאים הנלמדים בקורס: = מחרוזות תווים ומספרים - לולאות = הצהרות מותנות - פונקציות ופרוצדורות = מערכים ורשומות ניהול קבצים וצורות גישה .- מאפייני השפה דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): = 605 סאג פפדדודרט פואצ/ אא מומלץ דהא אד צ5 פואץ/ אע ועדום עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: - לכתוב תכנית בשפת אגא081%? שתכיל: -פעולת 1/0 לקבצים --לולאות ₪0 --קריאה ל-פּא1דט50880 . להשתמש במבנים של השפה דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): 605 אא פמדדגזרדט פואעי/ א ועדים עם השלמת הקורס המשתתפים יהיו מסוגלים: . לכתוב תכניות בשפת פסקל . לפתח תכנית משלב יצירת ה-5008609 ועד הרצת התכנית 23 ווווררייייי 0 | == = 0 ו ממצושכשצוו בת ]1 א אגודתסץ 1 א 0 צ משך הקורס חמישה ימים תאור כללו קורס זה מלמד לתכנת בשפת 6. הקורס כולל מבנה שפת 6 לימוד פונקציות, פוינטרים ורשומות בין הנושאים הנלמדים בקורס: = פעולות לוגיות ואריתמטיות בשפת 6 = הצהרות בקרה - ;ן 5פום-י],908 ,םושו - פונקציות פוינטרים ורשומות 0 צם משך הקורס שלושה ימים תאור כללו הקורס ידון בכתיבת תכניות מתקדמות ב-6 תוך ניצול יתרונות השפה בתכנות ואפ5, שליטה על 2806886 ותקשורת ביניהם. כמו כן ידון הקורס בשיטות בתיבה נכונות ב-6 תוך המנעות ממלכודות ושמירה על צד1ַ0081811 ו-א0ח2ואהט0 6005 של התכניות יולמדו ויתורגלו תכניות א8'ד5+5 שונות ושיטות ליצירת 65ג=חמדאו אגזאטו נוח בין הנושאים הנלמדים בקורס זה: + זט רדסל 68 60 אא = 6001 00958 דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): * ] 05אגאא60 סאג ודוד פאצ/אגצ ועדום עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים לתכנת בשפת 6 ולנצל את כל הנושאים הנלמדים בקורס 60 . א 206 6 כ6אג כ = + 28008486 אםם/807 אסודג6|אטואוא60 * אגאג דס תת דא סאג 15ג אס51 > אסוד2וואדק0 וא סאק > 11816 פסה סא 6 > 6 א] פ6אתתטדאן אגואטת 6אופנוטת דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בעלי ידע בסיסו בשפת 6 ועדים עם השלמת הקורס ירכשו התלמידים הבנה ומיומנות בטכניקות תכנות מתקדמות בשפת 6 24 2-0 צם משך הקורס שלושה ימים תאור כללו קורס זה מיועד למשתמשים חדשים ב-ו-או--11 ולכל המעונין בלימוד השימוש ב-ו-או-411 בקורס ילמדו עקרונות השימוש ב-ו-א11-1, הפקת מסמכים בעזרת מעבד התמלילים 5, שימוש בסיסי בדואר אלקטרוני ושימוש בסיסי בכלי העזר של |-א411-1 בין הנושאים הנלמדים בקורס: - סקירת עץ תפריטי ו-אז-411 = שימוש במעבד תמלילים 95.8108 = שימוש בדואר אלקטרוני = סקירה ושימוש בכלי עזר (עזרי משרד, 0.. צם משך הקורס יומיים תאור כללו קורס זה מיועד למעונינים בהכרת מעבד התמלילים 98.1.08 בין הנושאים הנלמדים בקורס: - סקירת מעבד 28-005שו - יצורה, בחירה, עריכה, ומחיקה של מסמכים - ביצוע שינוי במסמך . שימוש בקו-תחתי והדגשה - חיפוש והחלפת מחרוזות עימוד והדפסת מסמכים - שליחת מסמכים דרך דואר אלקטרוני - שימוש ב-ו86פ ניהול זמן, מדריך טלפונים) = שימוש במאיית (010פפ) = הכרת מערך לימוד עצמי (681) דרישות מוקדמות אין ועדים הקורס יכשיר את המשתתפים לעבודה שוטפת עם: .- מעבד התמלילים 5.0008קשו והמאיית |(50כם - דואר אלקטרוני = כלי העזר של ו-או-11א דרישות מוקדמות אין ועדים עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים בעלי יכולת: - ליצור, לערוך ולהדפיס מסמכים לשלוח מסמכים דרך דואר אלקטרוני . להשתמש במאיית |ק6פט 25 456 ז-אז- 11 5" 84516 [-אן-1 41 0- צם משך הקורס שלושה ימים תאור כללו זהו קורס בסיסי ב-₪5 הקורס מציג את הכלים לתכנון טפסים ולפתוח תוכניות המשתמשות בטפסי ₪5 (5/51 דאמו 40 א ]א ₪אה0? א*גץ) כדי לקלוט ולהציג נתונים הקורס מיועד למתכנתי אפליקציות בין הנושאים הנלמדים בקורס: = רדט 08דו0פ 085 ₪5 = אג91 1188 2085 ₪15 הפץטןפק 208 ₪15 + 6אנוסאג1ו ספ 10 צ משך הקורס חמישה ימים תאור בללו הקורס מיועד למתכנתים, מפתחי מערכות המעונינים לפתח אפליקציות בסביבת באו1וא במהלך קורס זה יסרקו כלי הפתוח העומדים לרשות המפתחים, מושגי התכנות ב-ו-או-411 ועקרונות בתכנות ב-ן-אז.411 בין הנושאים הנלמדים בקורס: = הגדרת מושגי תכנות ב-ו-אז-411 = עריכת מסכים בעזרת ₪5 . יצורת תפריטים - יצירת מסבי קלט 5 אג צז 6א]אאג 063 == = 16 דא פטםזודדג דהפ * 6 ספא תס מ [קודוטוא דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): = הנדש ואט סאזלמוודט ובעלי נסיון קודם בתיכנות ועדים עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: . ליצור ולשנות טפסים = שימוש בפונקציות וסימבולים - יצירת 9691 = שימוש בכלי עזר לניפוי שגיאות = קישור אפליקציה לתפריט דרישות מוקדמות קורס: שימוש ב-1-א411:1 בסיסי קורס: עאא 8ז11ודז פאצ/אגצ וא 60 ועדום עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים בעלי יבולת לפתח אפליקציות פשוטות שישולבו ב-ן-א411-1 וו . לבחור מאפינים לטפסים ולשדות, כולל 5 ספאפסאז = ליצור תחומים ל-6א%680111 > ליצור ספרית טפסים לגשת לטפסי 5 מתוך שפות תיכנות > לגשת לטפסי פא מתוך מטפוחד אד אא 0-. צם משך הקורס חמישה ימים תאור כללי קורס בסיסי למשתמשי אופדוט/אגץ, הבא ללמר שימוש יעיל במערכת הקורס מתאר את סביבת המערכת אואיוט/א אש ומלמד את הפקודות והפרוצדורות הדרושות על מנת לפתח תכניות ולהריצן, ך שימוש בתכניות שרות ובהתקנים של המערכת בין הנושאים הנלמדים בקורס: - יצירה וניהול של קבצים - הכרת פפקוק ו-5תמדזו₪ . שימוש בתכניות עריכה = כתיבת 5811.508101% 0 צ משך הקורס חמישה ימים תאור כללו קורס זה מעניק גישה מעשית לניהול המשאבים ושיפור הביצועים של מערכת הפעלה 32-או1וט אשר רצה במחשב אגץ בין הנושאים הנלמדים בקורס: * ניהול משתמשים ומשאבים + יצירת דו"חות מערכת - תחזוקה וגבוי של קבצים . התקנת עדכוני מערכת ותכנה אופציונלית - פיקוח על ביצועי המערכת 65 סאג מדזדדט אזאיד זז דרישות מוקדמות כדי להפיק תועלת מירבית מהקורס, על [ [ המשתתפים להיות: = בעלי נסיון במערכת מחשב = בעלי ידע בשפה עילית, ונסיון בכתיבת תכניות א אגא א דצ אזתדזט דרישות מוקדמות על המשתתפים להיות בוגרי הקורס (או בעלי ידע מקביל): + 00% סאג פד וררט או'הוט/ אא ולפחות שלושה חודשי התנסות בעבודה תחת מערכת ההפעלה אופדוט/אע - בעלי נסיון קודם (קצר) בניהול המערכת יפיקו את מלוא התועלת מהקורס ועדום עם השלמת הקורס יהיו המשתתפים מסוגלים: - להתקין תכנת לג-אואזזוט באופן נכון ויעיל 17 ועדים בסיום הקורס יוכלו המשתתפים: - להבין את התחביר של פקודות אופדו, ולהשתמש בהן ביעילות - ליצור קבצים ולתחזק אותם . להתקשר למשתמשים אחרים במערכת אןאיהוט, וגם למשתמשים במערכת >ואע בעזרת אא - לנהל יצירה וסיום של 066686א, ולבנות אזזפקו? - לכתוב 5%4811.568101% תוך שימוש ב-אסדדג דע דאז 51111 - ליצור חשבונות למשתמשים ולקבוצות, תוך מתן גישה משותפת לנתונים והבטחת הגנה לקבצים - לבנות מערכות ניהול קבצים כך שהגישה תהיה מהירה והשימוש בשטח דיסק יהיה יעיל - לגבות קבצים בצורה אינטראקטיבית או בעזרת 8זק501 .51311 . להתקין תכנה ב-0/160007 הנכון ולכוונן ההרשאות לקבלת ביצועים אופטימליים . לפקח על פעילות המערכת ולהבטיח שביעות רצון מביצועיה 0. צם משך הקורס חמישה ימים תאור כללו קורס זה מלמד כיצד לפתח אפליקציות בסביבת 0869/8609 ללא תלות במערכת ההפעלה בין הנושאים הנלמדים בקורס: - סקירה על 680%פ - מערכת שססאוש.א - תכנות בעזרת ה-11א1001 - בנית פדפספזש = שיקולי תכנות דרישות מוקדמות - נסיון בתכנות בשפה עילית . ידע בסיסי בגרפיקה - יכולת קריאה (לפחות) של תכניות בשפת 6 א 2061 5שסכ אזש6פכ ועדים עם השלמת הקורס יוכלו המשתמשים: - ליצור חלונות בעזרת 07001%11פס . לבנות 16815 . להשתמש ב- (זט) 65אש6א ג 6 תת דא הפפ . להשתמש ב- (אתס) 655 אאגוא 65תטס5ות וגידוסום 8 מממא 0 0 אם לפעמים, ביצוע קייש ומיים על תחנת העבודה שלך נעשה כמו באמצעות פתאום, משחק זה, כדאי שתבדוק מה תחנות תהתחנת העכודר העבודה "' מ4.519710ק/ 4 של דיגיטק שולך תכצע שכ דיגיטל תוכל להפעיל בקלות, במהירות ועלא ייטוונזויםו 8 כל מאמץ את ה:יש ומים התובעמים דר ד ביותר בתחומיס שונים כגון במם, 64 כ נואנוץ. 2 - ו 5 ו- 76458‏ נייש ומים מדעיים רבים. יתרונות 0 יכולות לעשות עבורך. באמצעות תחנות העבודה החדשות אלה מושגים על ידי שימוש בתחנות העבודה ההדשות " מ02851280:0ק41 המצויידות גס ב- 6720/65 "7 מזסזפתטטוסע - מאיציס גראפייסם מהיריסם במיוחד המבצעיס גראפיקה דו-מימדית ותכת-מימדית במהירות הגבוהה ביותר בהשוואה לתחנות העבודה האחרות. צוווה] אסודה ד5החק.וה שפא פווד 858 אהסד5ה5א 0 אזוש | 255 רוכי5131ב רוכן!/ לייעווכויםו כתרוונזי 5 5 כסה6=, סה6וא במוסף לכך, תוכל לבחור את סביכת העבודה 2 0 רו513%1ב רוכן!/ 0 רו1+:51ב רוכן! המתאימה לך ביותר ליישונוים תוכעניים כנויורוד: (400001172- .33.3(/1712. .266(/712) 500. מסנזםז5.מו/קן 1 : י7א פטוסשתוץץ, אזאש, 5 מסק0. לפרטים נוספים, אנא פנה אל אחד משותפינו העיס קיים, או ישירות לדיגיטל כטל. 02-5293222 או וני באמצעות האינטרנט .מס0סש.]/60721)2 70מ61תסת דיגיטל איתך בכל סביבה , ז בינתיים, לא מורא. העבודה תתבצע... זה רק יקח הרבה <ותר זמן. לא חבל? 7 7 6 ןתיי 6 שקיע 2" 4 25 0 03/70 שק /2/// ושעי 7/0007 שק 0-2 7 של 0.5092 ו 7/0 ולת 9/0 0% ל 0% ₪ עשי שש השש * הטוקיר 0/2 0 7 0 ןוטסוי | 60 )א ואס וא '272265-60 ₪065 0040606 006 )א 00 + 404 ו , וטס 6 )וא 8 | > שש סטש ₪ יששום)ש שוס)אצש וטאש ו ופט ופד 0 ו )+ סש 06 ופ ו גוו ₪60 אש 460 סש סא) *([ו וס עששץפן) 66 066 0006 060 060644 61 0006 00 4 זא 0047 6%06א) 00% 0086 6000 ץ [טששפנטנזסט ₪ )וש ₪07 6 (סצ)א 7 שו סטש 664 '₪6060 אש 0/0 900 ו 3 3 שרוש ושווסא 9סס" 006%) 0/0607 )סש )א 6 6 סו 6646 006 0606 ץ שנס ₪ 00 6₪0 402-0064 22145 * כ5. *שסלק ₪0 70005 05/1 רך :0 וש 15 (יו : 0 / *1879007ו כ-0/ו ,,.197101‏ 616%41) "שש ₪000 שתשם )אא 6 006660 0 פץ - קשטפנשמוסט 009 וּ ₪ ₪ / ₪ ₪ ףח שו סש 26 '6 6 4 ששו אש 0 26 0066 40 וןו 0 ה וּ 1 ₪ + || ג 64 00 ₪6 061 00060 סש 0% וטותוו סט טאוו . . . /--- ה ; /- וט שו הט חוא,סט השש הר ב ו ו 6 חן 07 כווןי 0 9661 ד)קווחן "יי 21 [)לולזן לט תו (נחקכטופג+ ק] דלונ [:לווכטון כ-טנסותנוסוו וי [ונכן [וויוקל שוין [ ייוו אהככדצ0 לט טק (חקכווותנ 107 פנן טור קקן שאי ןץ ווקטוז= 6) טוג וכאףנכוכין (וחקכוווחוף+ 0 ש' 0 י09209/85-50 ' 00 :116 ]₪101 '6:6!2₪ 60,0'02//292-10 (2861) שוסו0 :םו10 פס 0 "0 106 :10/0 6 889/888-80 60,007 "סא 6 וס :0/0 0ש-12 921 ",אס סוטטס צו6 ו !וו וס :וושא 6:₪ ו טואו₪6 א 0% 4 וא [9699 ₪ 406 5 8% דודר * ד)סטן 6כטט ןת / 6שץנן2' 8 צעה 0 6 אש ₪ / 6 )])66 606166 23 ₪ 10|[( 60 6 טג +ש0שש ם₪266% א שופ ו גוו 6 6 שא ₪066 60א60) ט)ש60 ש₪06 ב ₪ 06 '(פנטסן) 0% 06 6060 שו 66 06 חוהומ דהאסופ 4 "6 62 666 א)א םא (000אז90 פנטנוסט) 006006 66 + 600 סש םא ₪006 שא ₪ 'ם+06) ם6660% 66 6₪א6.אם 6862 א₪0 ₪ 606 זואסנט 4 ₪066 סוטטס 61 6 0 ₪066 60 "שו סט שא 660% סש )א שא 0862 ששא סא ₪062 61 ₪000 06)א שג 6 2 606 'כןוסטוא 5340 666)ם 606 א 066 60 סע םשש 040060/0/ 06 ₪066 606 2 06 או '0א1-₪ 20666 6666 )שא א6 6 טג '00062 גוט0 66 "1 שו חווט שוטשש טפווטאט ףוט ו ו 4 שא טפות 100 ו או ו ךד צר / 9-1 50062 66660 16 66 |