טפסי יצירת קשר ללקוחות

OCR (הסבר)
שם: חברה/ארגון: / כתובת: שם: פרטי חבּהה/אהגון: יי טלפון: 9 ה לתשומת לבך: ערותד מלוי כל הפרטים בגלויה חיוני בכדי שנוכל לשמור איתך על קשר. לתשומת לבך: מלוי כל הפרטים בגלויה חיוני בכדי שנוכל לתשומת לבך: פרטי משפחה מחלקה עיר מיקוד - 5 5 5 כ ₪ טלפון: פקס': הנח 00 ל בהקרם ו אגף השיווק א291/2.5 מלוי כל הפרטים בגלויה חיוני בכדי שנוכל לעדכן אותך. תודה!