הכינוס ה-16 של DECUS ישראל

איגוד המשתמשים במחשבי דיגיטל- מיחשוב בעידן השיתוף – תכניה

OCR (הסבר)
וה = 0 : דבר יועוב הראעו % חברים יקרים, ברוכים הבאים לכנס ה-16 של דקוס ישראל. אחת המטרות המרכזיות לשמן הוקס איגוד המשתמשים במחשבי דיגיטל היא לשמש ערוצ להעברת מידע איכותי ועדכני בין דיגיטל לבין קהל המשתמשים שלה. הכינוס השנתי של דקוס מהווה מדי שנה את שיאה של הפעילות הברוכה בנושא זה אשר מתקיימת לאורך כל השנה במסגרת הפגישות של קבוצות ההתעניינות השונות. כפי שהנכם יודעים בוודאי, עולס המיחשוב משנה בהתמדה את פניו, לפיכך היום המלא והגדוש אשר הכינונו עבורכס הפעם, יפגיש אתכם לא רק עם המחר של דיגיטל, אלא גם עם המחר של טכנולוגית המידע באופן כללי. הסביבות המיחשוביות המשתנות בקצב מסחרר מציבות בפנינו, המשתמשים, שורה ארוכה של סימניי שאלה והתלבטויות הנוגעות להשקעות במיחשוב של האירגונים אותס אנו מייצגים. השתדלנו לאסוף את השאלות הייגורליות" ששמענו עליהם במשך השנה שעברה, למדנו את אשר מדאיג אתכם, חברים יקרים... (יקרים מאד... היה מוסיף אולי החשב שלכם), והיוס ננסה להביא בפניכס תשובות אשר עשויות ללוות אתכם בהחלטות החשובות שאתם הולכים לקבל בשנה הקרובה. אני בטוח כי את המפגש המסורתי והמשפחתי ייעל הדשא הירוקיי בין חברי דקוס ישראל, בו אתס לומדיס בין השאר אחד מנסיונו של השני, אין צורך להציג בפניכם, שכן הכינוס נחשב ככינוס המשתמשים החביב ביותר בתחום בו אנו עוסקים. ן הפעם, אנו מארחים בכינוס בין השאר את 51800858 צסאגא, סגנית נשיא דיגיטל העולמית ן האחראית על היחסים בין דיגיטל לדקוס. ננסי תביא בפנינו את המדיניות החדשה של דיגיטל כלפי | המשתמשים, ואני מאמין כי גם כאן יש חדשות טובות למשתמשים. האוירה של הכנס תהיה חגיגית באופן מיוחד, הפתעות נעימות ילוו את היוס מרגע הרישום ועד נעילת הערב... ואני לא רוצה לקלקל לכם את ההפתעה ולכן לא אפרט. אני מאחל לכס חג דקוס איכותי ושמח. מלאו את המצברים לשנה הקרובה באוירה חמה ועניינית. אריק פישל 4-4 5 | יוייר ההנהלה דקוס ישראל. 4 אולס מכביה אולס נשיא ארוחת צהרים 4 | 4 מודיעין/ מכירת כרטיסיס בנין הפטיו הרשמה/ חלוקת שי 5 אתרוג| אלמוגן ₪ קומה אי 4 קומת קרקע קפיטריה בנין מנהלה 4 נלנית כפר המכביה יום רביעי 5 במאי 1996 - סמינרים 2000 0 120 0 0 0 0 0 ו טסדר יום התכנסות והרשמה סמינרים בוקר הפסקת קפה סמינרים בוקר (המשך) ארוחת צהריים סמינרים אחה"צ הפסקת קפה סמינרים אחה"צ (המשך) בוקר: 13:00 -09:00 מס' סמינר אולם מרכז הסמינר 11 ארז יריב שפירא 12 אתרוג אלכס לנדסברג 13 אלה רונן אגמון 14 אלון שמואל קורן 5 אילן אבי קוברסקי 16 אלמוגן = שלום אלקין 17 הדס יעקב קניג 88 אורן ניצן דובדבני אחרי הצהרים: 14:00-18:00 מס' סמינר אולם מרכז הסמינר 1 אלמוגן | יוחאי גל 2+ אתרוג | אלכס לנדסברג 3 אלה ארתור למפרט 4** ארז משה ירושלמי 25 אילן אבי קוברסקי 56 אלון רמי הדדי 27 הדס עופר וינטראוב + סמינר זהה המתקיים גם בבוקר וגם אחה"צ ** | הסמקר יועבר באנגלית 4 טבלת סמינרים שם הסמינר צאזס/אחו.1 - שילוב יישומים ומידע בארגון אבטחת מידע באינטרנט 0 18א חש - פריצת דרך איכות - המפתח להצלחה עיסקית קישוריות וניהול רשתות 6? יישומי דא גסוחו/ - הלכה למעשה א[אש |גוופוכ זס) זטוצט|6ות נהלים ותהליכים עם ניהול תצורה שם הסמינר יישום מערכות 6פטסושזה/3ו אבטחת מידע באינטרנט שילוב בין סביבות ההפעלה 15(/ח6ק0 ו- דא פאוס0חו/ תכנון קיבולת (פַחוחח1[ ע0308010) קישוריות וניהול רשתות 6? איבחון ואיתור תקלות בסביבת ךא פצוס6חו/ פחוזטקוחס) 66חהוחזס]ז6 וטוה הקצירי סנצינרים 5זס\אהו] - עוילוב מידע ויישועפים באירגון מרצים: יריב שפירא, יקיר לביא - דיגיטל משך הסמינר: חצי יום - בוקר (09:00-13:00) בקרב אירגונים שונים גובר הצורך במערכות אינטגרציה ותשתית לשילוב מידע ויישומים באירגון. מערכות אשר יתנו פתרון לצורך בשיפור התקשורת בתהליכי העבודה ויאפשרו שיתוף מידע ממקורות שונים, זאת בצורה נוחה למשתמשים וקלה להתאמה, אך המאפשרת שליטה למנהלי המידע באירגון. צאזס\אחו1 הינו מוצר חדשני המבוסס על טכנולוגיה מכוונת עצמים ואשר שם לו למטרה לספק צורך זה. צאזס/אחו,1 בנוי כמוצר אינטגרציה רחב היקף הניתן להרחבה ואשר מיועד למחשוב תהליכי עבודה בארגונים. עיקר כוחו של המוצר במבנהו הטכנולוגי המיוחד, שהודות לו צאזס/אחו.] מהווה מהפיכה והזדמנות עיסקית לאותם גופים האמורים לספק פתרונות לאירגון. הסמינר יעסוק בנושא פיתוח ושילוב יישומים בסביבת ₪אזס\אחו1 תוך שימת דגש על ההיבט הטכנולוגי. במהלכו יסקר מבנה המוצר והשיטות השונות לשילוב ופיתוח יישומים בו. בהרצאות ישולבו הדגמות. הסמינר מיועד למפתחי תוכנה, משלבי יישומים ומנתחי מערכות. רצויה הכרות כללית עם המוצר מנקודת מבט המשתמש. אבטחת מידע באינטרנט / 1 מרצים: אלכס לנדסברג, יאיר צורן - דיגיטל משך הסמינר: חצי יום. סמינר זה יתקיים פעמיים: בוקר | (09:00-13:00), אחה"צ (14:00-18:00) במסגרת הסמינר יוצגו שני נושאים חשובים: 1. בטחון ואבטחת מידע ברשתות |שוחטוח1. 2. יישום אפליקציות בסביבת ה- 60\ 66;/ 6וזסע. בנושא בטחון ובטיחות מידע יסקרו פרצות ב-!6וחשוחז ומוצרי הגנה המבוססים על 815אשזות. בנושא היישומים תנתן סקירה של מוצרי %65 החשובים ובהמשך יפורטו התקנים והכלים לפיתוח יישומים במסגרת ה- 60/. שש 4 תקצירי סמינרים 0 8)//ה6ק2) - מעדיצת דרר 3 1 מרצה: רונן אגמון, מירון ברק[ - דיגיטל משך הסמינר: חצי יום - בוקר (9:00-13:00) הסמינר יעסוק בחידושים הרבים והמשמעותיים שמביאה איתה גירסה 7.0: המעבר למרחב כתובות בן ז1ט-64 האפשרות להשתמש ב- 66ג6זווז |שוח6א הכרות עם מערכת הקבצים החדשה (8ס!4זוק5) שיפורים ב- 0/ ושיפורים כלליים אחרים (6זטזג6] אוטאן) טיפים בנושאי התקנה, תאימות גירסאות וכו' איכות - המפתח להצלחה עיספקית מדצים: פרופ' בועז רונן | - ניהול ממוקד פיטר טוביה - משרד רוה"מ, המרכז לאיכות ומצוינות דר' לאה גולדין - אפרת טכנולוגיה עתידית פרופ' שאול שאשא - מנהל ביה"ח האזורי לגליל המערבי בנהריה משך הסמינר: חצי יום - בוקר (09:00-13:00) ההנחה הרווחת בארץ ובעולם המערבי כיום היא כי השגת הסמכה למערכת התקנים הבינלאומית 0 היא עתירת איכות. השאלות הנשאלות הן: האם קיים קשר בין הסמכת האירגון בתקן לאיכות מוצריו? מהי אם כן מידת ההתאמה בין ציפיות האירגון מתהליך ההסמכה לבין התוצאות בפועל? האם מהפכת האיכות המתנהלת במגזרי המשק השונים עונה על האתגרים החשובים של כלכלה חופשית ותחרותית? במסגרת הסמינר נעסוק בשאלות אלה וכן בהיבטים נוספים, כגון: איכות כדרך חיים - הטמעת האיכות ושינוי התרבות האירגונית. הקצירי טמינרים < קישוריות וניהול רשתות 6ק מרצה: אבי קוברסקי. - דיגיטל משך הסמינר: חצי יום. סמינר זה יתקיים פעמיים: בוקר = (09:00-13:00), אחה"צ (14:00-18:00) בעידן "הפתוח", לא מעטים המקרים שבהם האירגונים נאלצים להתמודד עם בעיות הקישוריות של מערכות ורשתות מתוצרת יצרנים שונים, ולחפש אמצעי שליטה ובקרה לסביבה הטרוגנית זו. בסמינר נציג פתרונות אפשריים לבעיות אלו. בין הנושאים שיועלו בסמינר: 6 שרת אוניברסלי - שרתי 15אצ ו- א[אטש |צטופום כשרתי רשתות 501סזסו1 ר- |[6צסא. 6 תוכניות ה-]חשו[6 | - 6אא0/ו1דץ ל- דא, 95 ססחוצ, שז/, פצוססחו+, 05ס. ₪6 0/0085 אגא - תוכנה לניהול שרתי |[שצס זפַ4ח13אחג.1 (כולל דא) ניהול מצאי, שליטה ובקרה ברשת מבוססת ץ1אא5 - הכל מתוך אפליקצית 5שסמו\ אחת על 26 אחד. = טאמאא]ן/ - תוכנה לניהול סביבת משתמש (אפליקציות, שולחן עבודה וכו') - מבית "גרין- סופט" חיפה. שרצים אורחהים ביום הכינום 8 השופט יעקב קדמי, בית המשפט העליון 6 |גוופוכ - 5182088 ץסהגא 6 6 07888 זסוחסופט0 6 80108 - ץק זט ץ - 12550 והתגצסונ) 6 בין המרצים האורתים השנה: חי חר 858 62051016 זס6ת6טוו[טזא 4 תקצירי פמינדים זא פשסשחוצ - הלכה למעעשה 6 מרצים: מרצה ממיקרוסופט, שלום אלקין, יוחאי גל, ואילן אלתר - דיגיטל משך הסמינר: חצי יום - בוקר (09:00-13:00) במלאת שלש שנים למערכת ההפעלה דא 8ס6חו/, מתבססת מעמדה כמערכת הפעלה מרכזית בשוק עמדות הקצה והשרתים. בסמינר יסקרו החידושים האחרונים של מערכת הפעלה זו, הפתרונות המשלימים של |אוופוסש לסביבת ךא פאסחו/ ותיאור של מימוש זא בפרוייקט רב היקף בישראל: 6 חידושי גרסת 361686 6ו04ק |[506 6 מימוש 1א פצוססחו/ - נציג מיקרוסופט בפרוייקט "אביב" - אילן אלתר 6 תוכנת 100686( ₪78 8 סואס +1א וס6חו/ בסביבת 6וחוך [68 - יוחאי גל - שלום אלקין אואו וקו זסז זסופטו6טיוד מרצה: יעקב קניג - דיגיטל משך הסמינד: חצי יום - בוקר (09:00-13:00) בסמינר נסקור את רכיבי החומרה והתוכנה של ה-זטופטו6 ב- אזא וגוושוס, ונבנה הלכה למעשה זטזצט₪ מן המסד לטפחות. הנושאים בהם יעסוק הסמינר: 1. פחתשוצט|6 - הרצוי והמצוי. 3 רכיבי התוכנה ב- זטוצטו6ותך 2. סקירת חומרה רלוונטית: - 5 ג, 1א1.5 (בקצרה). - |6חת008 שזסות6ו - (022058]0) ]ה6ותתסזו שח ז%6ז56 016ג]והצ - בקרי 5081 - (עחס) 0158 אגא 6פוטפחוצום - מחשבים נתמכים - (01.1) 1304867 1.00% סשוטטנופום - רכיבי תקשורת התהליכים הנוספים המעורבים ב- זשופטו6גתך - בקרי ₪[ 4. בניית זטוצטו6וחד על כל מרכיביו 5 (075) ז567%6 |918116 8016זכ) הקצירי פמינרים % נהלים ותהליכים עם ניהול תצורה מרצה: ניצן דובדבני - דיגיטל משך הסמינד: חצי יום (09:00-13:00) במסגרת הסמינר נקים במשותף מערך מיכון נהלי תצורה בפרוייקט פיתוח תוכנה המהווה חלק מאירגון דמיוני. לשם כך נשתמש ב- 2015 (ח6ו5ע5 זחטוח396ח13( חסנובזטק תס וסטחסזק). ניהול התצורה יכלול שילוב הדוק של תהליכים (ניהול שינויים "וטפסיאדה", בעלי תפקידים וסבבי חתימות, הקפאות ושיחרורים) בעבודת מפתחי התוכנה (עדכוני קוד ומסמכים, בקרת גרסאות ובניית מערכת), וכל זאת בפרוייקט "חוחסווגוק - טווט!א" המשלב אזאש, פ!אצ ו-6 . ארוחת ערב והובעה אומנותית ארוחת ערב חגיגית חי | והופעת "אתניקס" ע 4 4 תקצירי פמינרים יישום מערכות פקחופטסח6זגּ/\ 33 מרצים: יוחאי גל, אריה לוי - דיגיטל משך הסמינר: חצי יום - אחה"צ (14:00-18:00) מטרת הסמינר להציג את עיקרי תהליך ההקמה והתפעול של 6צטסח6זג \ 318 באירגון. במסגרת הסמינר יוצגו מתודולוגיות ושלבים הנדרשים ליישום פתרון מסוג זה, כשהדגש יושם יותר על תהליך הניתוח, ההגדרה והבנייה של 6צטסווטזג\ 313 ומוצרי תוכנה התומכים בשלבים אלו, ופחות על כלי אחזור וניתוח למשתמשי קצה (שג.01). השלבים בתהליך ההקמה והתפעול שיסקרו במסגרת הסמינר הם: מבוא ל - 0₪56ח6זג \ וג ניתוח עסקי וצרכי המשתמש עיצוב מודל הנתונים ל- אוש הגדרת ארכיטקטורה ל- שוש בניית ופ וניהולו א ל היח מיי צ | | מחר - יום חמישי 16.5 שעת הקסם = שלום אלקין + ליאור מנור תקצירי פמינרים < אבטחת מידע באינטרנט מרצים: אלכס לנדסברג, יאיר צורן, בנג'י פסקל, מיכאל מילצ'ן - דיגיטל משך הסמינר: חצי יום. סמינר זה יתקיים פעמיים: בוקר | (09:00-13:00), אחה"צ (14:00-18:00) במסגרת הסמינר יוצגו שני נושאים חשובים: ו. בטחון ואבטחת מידע ברשתות וטוחטוח1. 2. יישום אפליקציות בסביבת ה -ס6\ 06/ 6]חסא. בנושא בטחון ובטיחות מידע יסקרו פרצות ב- וטוחטוח] ומוצרי הגנה המבוססים על 418טזו]. בנושא היישומים תנתן סקירה של מוצרי 6\ החשובים ובהמשך יפורטו התקנים והכלים לפיתוח יישומים במסגרת ה-ס6\. שילוב בין פביבות ההפעלה: 15/ח6ק0 23 ו- ד] פשוסשחו/ מרצים: ארתור למפרט, אמיר קליין, רמי הדדי - דיגיטל משך הסמינר: חצי יום - אחה"צ (14:00-18:00) דיגיטל ומיקרוסופט משתפות פעולה במאמץ לשלב בין מערכות ההפעלה 15אח6קס ו- דא >אוסשחו/. שילוב זה יהפוך מערכות מחשב עם 18א/ח6ק0 לשרתי- על עבור מערכות המבוססות ךא אס0חו/ו. בנוסף, יאפשר שילוב זה לפתח כלי תוכנה בסביבת א >צוסשחו/ עבור 65 במסגרת הסמינר יוצגו הכלים הזמינים היום לצורך השילוב בין 1 פוסח\ ר- 15/חטקס. בנוסף יכסה הסמינר התפתחויות צפויות בשיתוף הפעולה בין מיקרוסופט ודיגיטל בהקשר זה. במסגרת הסמינר יודגם יישום המופעל בסביבה המשולבת. 4 תקצירי פמינרים תכנון קיבולת (קחוהחג!? ץ)630361) מרצים: משה ירושלמי, והז זשפסא ‏ - דיגיטל משך הסמינר: חצי יום אחה"צ (14:00-18:00) בסמינר זה יוצגו המתודולוגיות והכלים לביצוע תכנון קבולת בסביבת מערכות דיגיטל: אפליקציות לקות/ שרת, 7114/0885ץ, מעבר ל-גהק1ג ומערכות מבוזרות. הדגמה על מערכות דיגיטל: 5 ח6ק0, א]א11 [זופוס, דא צשסחוצו ההדגמה תסקור את כל השלבים במחקר תכנון קיבולת. יודגמו מחקרים בתחומים הבאים: 8 560 / זחטו[") 6 פ%אאסשחדת ₪ >אזסשוז6אן 6 מעבר מ- אג/ ל - בהק1. (חסגזבזטו!א גחקו) המשתתפים ירכשו ידע והבנה של תהליך תכנון קיבולת בסביבות המצויינות לעיל. הסמינר מתאים במיוחד למנהלי מערכות מידע ולמנהלי מערכת בכירים. כרטיפים לבן/בתה הזוג | כרטיסים לארוחת הערב ולתוכנית האומנותית עבור בן/בת זוג - 80 ש"ח לחר התקצידי פמינדים קיעשודיות וניהול רעותות 06 מרצה: אבי קוברסקי. - דיגיטל משך הסמינר: חצי יום. סמינר זה יתקיים פעמיים: בוקר | (09:00-13:00), אחה"צ (14:00-18:00) בעידן "הפתוח", לא מעטים המקרים שבהם האירגונים נאלצים להתמודד עם בעיות הקישוריות של מערכות ורשתות מתוצרת יצרנים שונים, ולחפש אמצעי שליטה ובקרה לסביבה הטרוגנית זו. בסמינר נציג פתרונות אפשריים לבעיות אלו. בין הנושאים שיועלו בסמינר: שרת אוניברסלי - שרתי 15א/ ו- א[אש [גוופום כשרתי רשתות 501סז6ו1א ר- ||6צסא. תוכניות ה-זחטון0 | - 5אח0שודת ל- דא, 95 פאוס0חו/, שז), פאוסטחוצו, 05. 5 אגא - תוכנה לניהול שרתי |[שצס! זספַבח13ח1.3 (כולל דא) ניהול מצאי, שליטה ובקרה ברשת מבוססת ץ1אא5 - הכל מתוך אפליקצית >אסשחוצ אחת על 6 אחד. טאמואאוצ - תוכנה לניהול סביבת משתמש (אפליקציות, שולחן עבודה וכו') - מבית "גרין- סופט" חיפה. 4 תקצירי סמינרים איבחון ואיתור תקלות בסביבת דצ פששסשחו/ 6 ( מרצים: רמי הדדי, חיים מילבאור. - דיגיטל משך הסמינר: חצי יום - אחה"צ (14:00-18:00) סמינר זה מיועד לאנשי תמיכה באירגון אשר מתקנים, מתחזקים, ותומכים ב- 1 פאוס0חו'\. הסמינר מתמקד בנושא פתרון בעיות מהיבטי ארכיטקטורה של מערכת ההפעלה. מטרת הסמינר להקנות כלים ושיטות לפתרון בעיות מערכת מורכבות, כגון בעיות התקנה, ביצועים ותקשורת ברשת. הסמינר יכסה את הנושאים הבאים: ₪ פתרון בעיות באמצעות ה- 69181 6 פענוח ראשוני של נפילות מערכת ההפעלה 01881 6 פתרון בעיות תקשורת בסביבת א.1/א /, בעיות פחופצוסז ‏ - צחוצ 6 פתרון בעיות ביצועים 6 ₪5 ו-15א5 ככלי עזר במהלך הסמינר יסקרו כלים קיימים לטיפול ופתרון בעיות ויינתנו דוגמאות שחוז קוה 60 66הבהזס!ז6ק תהקורן מרצה: עופר וינטראוב ‏ - דיגיטל משך הסמינר: חצי יום - אחה"צ (14:00-18:00) בסמינר זה נסקור, נרחיב ונדגים את סביבת התוכנה הרלוונטית ל- 6קן]. מחשוב מקבילי. הגס 6סהההחס 6 הפו אא סביבת פיתוח 055 ₪6 כלי טַחוסת - פחועשטסט רלוונטים 57 - עו[301י] פחחגוו5 1.086 [טחתהו!) קזסוה16 זטטס הסו1ג]טקותס 6 זטופט|) עורומט א אדם מול מחשב אלוף הארץ בשחמט, רב- האמן הבינלאומי ליאוניד יודסין, יתמודד בכנס 605 מול תוכנת השחמט "אלפא ג'וניור" על מחשב אלפא של דיגיטל. ור : להתמודדות תתלווה פרשנות שוטפת מפי מפתחי התוכנה, שי בושינסקי ואמיר באן. המשחקים יתקיימו באולם הקולנוע 15