LinkWorks של דיגיטל גם על מחשבים אחרים

וכל המידע מאורגן משולחן עבודה אחד.

OCR (הסבר)
מסמכים, ניתן לייצר כל סוג של מסמבי מידע: טקסט, גליון אלקטרוני, מצגת, שרטוט, תמונה, טופס, קול, וידאו, קוב, דוח וכו/, וזאת ללא תלות בתוכנה. |ארון תיוק. מערך תיוק מושלם המאפשר לנהל מיליוני יחידות מידע, ומבוסס על ארונות, מגירות ותיקים. התיוק מבוצע באמצעות בסיס נתונים .501 סטנדרטי. תיק. תיוק מסמך מתבצע ע'י 'גרירה והשלכה'' לתיק המתאים. התיק יכול להיות אישי או משותף. משלוח וקבלת הדואר מתבצעים בקלות עם אפשרות שימוש ברשימות תפוצה. ניתן לשלב את הדאר עם [והות:6)00 או [והו:15א או 6חו.1הוג16, ולקושרו ל-400א ול-%500 8 זס! 50/0818 4 088/17 0ַזבּא 30/0) מעטפת דואר ניתן להכניס למעטפה כל סוג של מסמך, או קבוצת מסמכבים, ואף תיק או ארון שלם. המעטפה נשלחת לכל נמען בקלות רבה ומגיעה אליו מיידית. ]סל ניירות. ''השלכת'' מסמכים לסל הניירות עם אפשרות להחזרתם עד תהליך ה"ריקון". מגרסה. | המגרסה מאפשרת ביטול מיידי של כל מסמך הנמצא במערכת. לרשות המשתמש עומדת מגרסה מיוחדת גפ לחומר מסווג. חיפוש מידע,. חיפוש מידע במאגר המסמכים והעברתו אל שולחן העבודה. החיפוש מתבצע לפי בל 'ישדה כותרת' ו''מילות מפתח'. השליפה מבוצעת בכפוף למנגנון ההרשאות ואבטחת המידע. מאפשר ליושם תהליכי ניתוב הכוללים סבב אישורים אוטומטי. ניתן לבצע ניתוב מקבילי, ליצור תנאי ניתוב, לדרוש חתימה אלקטרונית ועוד. יומן אירגוני, ניתן לשלב יומן אירגוני המקל על תהליך תיאום הפגישות, ניהול סדר היום וזימון משולב. תוכנת ו מאפשרת שילוב יישומים (קנויים או בפיתוח עצמי) מכל סוג שהוא וזאת מ''שולחן עבודה'' אחד. כלים, 15 תומכת ב-2.0 015 ומכילה 470 ושפת 56101 המאפשרים שילוב קל ויישומים תוך יצירת מערכת אינטגרטיבית אחת. של מידע שמות המוצרים והחברות הינס סימנים רשומים של החברות עצמן.