Polycenter

תוכנת Polycenter לניהול ולבקרת מערכות ורשתות

OCR (הסבר)
שו | בר כ מו הבר הר ב זז | =] | ממיר-% ו ש-נבל ללוש \ \ : ב 0 5 0 ₪ 0 אם אתה מ(הל כמ מתשב... כדא' שתמתשב את. ה('הול תוכנת "םדא 00 לן'הול לבקרת. מערכות. ורשתת. מעט כל מנהל מערכת 18 פתוחה, חולם על ניהול מערכות אוטומטי וקל שישחרר אותו מאינסוף פעולות שגרתיות. תוכנת 2016158 קלה כנראה גס ממה שחלמת עליו. סיק כוללת אוסף תוכנות ניהול המחליפות את הפעולות השגרתיות שלך - בלי שאתה, המנהל, מאבד לרגע את השליטה בנעשה. עייי מיחשוב הפעולות האוטומטיות 1₪8א6ע1סק משחררת אותך לעשות את מה שאתה לודע ואוהב - לנהל את מערכת ה-15א7 הפתוחה שלך... לפניך מספר דוגמאות המראות איך 2016018 מפשטת ומיעלת את עבודתך: כדי לפקח ולנהל מחשבים מפוזרים מעמדה אחת, נסה את ז6ְבַ804/ 60050|6 אפדאט6אוסץק מנקודה אחת, לדוגמא, משולחן העבודה שלך, תוכל לנהל עד 200 מחשבים מחברות שונות במרחק של בניינים, מדינות ואף יבשות. תוכנת 1428865 6055016 תמא 0 1סק, היא הגירסה האחרונה והמתקדמת של תוכנות 705 (גמ6ז575 60005016 406105162 /) ההיא מאפשרת לך לפקח על סביבות עבודה שונות ומרוחקות כאילו עבדת על מסוף מקומי. מעכשיו, תוכל בשלט רחוק: * לייכבות" מחשבים (פעיגוכ זטם5) * להפעיל מחדש מחשבים (36000%) * להריץ תוכנית בדיקה * לבצע גיבוי לתוכנות * להתקין תוכנות בעזרת ]6 (886ת14 02005016 מ 0 צ/2001) תוכל לעיין בנתוניס הסטוריים, לבחון אותס מחדש ולהדפיסם. כל הנתוניס נרשמיס בדיסק כדי לאפשר לך פיקוח על פעילויות ה- 6088016. כדי לבקר ולתקן ארועים במערכות ורשתות בצורה אוטומטית נסה את 45007000 55061 אמדאסס סק הוסף תוכנה זו למערכת, ותגיע לרמה של דיוק סדר ועקביות שלא ידעת מעולס. 56ץ5 01 .01 של דיגיטל שומרת על המערכת וציודה מפני ארועים ונפילות, 24 שעות ביממה. אם לדוגמא נפל תהליך בצומת מחשבים מרוחקת, או בפקודת אצווה, התוכנה תגיב מיד עייי העברת הידיעה למסך המפעיל. יתר על כן, התוכנה מגדירה תגובות עבור ארועיס מיוחדים מיד עס הופעתם - או טרס הופעתס במערכת, ומשחררת אזהרות בהתאם לסדרי הקדימויות במערכת שלך. בעזרת יכולת האבחון ויכולת השחזור של 4062608/ 556 אמא 6צ סע הופכת 0 לחלק אינטגרלי מפתרון הניהול הכולל של האירגון. כדי לתזמן אפליקציות ומשימות בצורה אוטומטית נסה את "5006006 אפדש6צוסץ כשס שהכרות מולידה נוחות - השיגרה מולידה טעויות אנוש. מעכשיו, תוכל לצמצם את השיגרה ואת טעויות האנוש עייי הכוונת אנשיך לפעולות יצירתיות יותר. יומן העבודות האוטומטי של 560600164 אע1א0צ01ק עוזר לך לפקח על ביצוע פרוייקטיס ומשימות. כל שעליך לעשות הוא למלא ימי חג וימי עבודה בלוח - ודרך ממשק גראפי תוכל בקלות למחשב תהליכים אירגוניס ומשימות מורכבות כולל כימות התהליך מבחינת עלויות. בנוסף, דואגת התוכנה לאיזון בין תהליכים באשכול מחשביס ומשפרת את ניצול הזיכרון באופן מירבי. בכל פעולותיה, ע56166016 018 מאפשרת לך מעקב מתמיד החוסך בזבוז זמן וניירת. כדי לאבחן בעיות ביצוע ולפתוה אותן בצורה אוטומטית נטלה את 4060 06מ8וזס6ץ אפדאש6 וס ככל מערכת מושלמת, גם 201018 מבקרת את פעולת עצמה בומן אמת וערוכה לפתור בעיות הנוצרות בזמן העבודה. השתמש ב'יזספושו0/ 06ח8חזיוס+ו6יי של המערכת לצרכיך. תן לתוכנה לנתח את פעולותיך ולהמלי על פתרונות שישלימו את הנקודות הבעיתיות במערכת. כמו כן, תוכל להשתמש בתוכנה זו כדי להציג את שיפור הביצועיס במערכת באמצעות גראפים ציבעונים ומרשימים. לקבלת מידע נוסף, נא להתקשר אל חגית גבאי, מחלקת שיווק מוצרי תוכנה, טל' 09-5938426 וו שמות המוצרים והחברות הינס סימנים מוסכמיס של החברות עצמן אם ברצונך לדעת יותר על תוכנות אשזא06צ0ק סמן א במשבצות המתאימות ברצוני לקבל מידע כתוב נוסף על תוכנות אשזא65צסץ ב בג 609016 ב 4500000/ 596 ב 506006 1 4060 06ח8וחיזס+ו6 ב ברצוני להפגש עם נציג המכירות. הד-און, מערכות מחשבים בעיימ, מפיץ מורשה של דיגיטל למוצרי תמדאמ /זסט אל: חגית גבאי, מחלקת שיווק מוצרי תוכנה, פקס: 09-542530