המדפסות של דיגיטל – איכות שאפשר לראות בעיניים

מפיץ ראשי בישראל – דנגוט מחשבים בע"מ. שנת הפרסום משוערת.

OCR (הסבר)
המדפסות של דיגיטל איכות שאפשר לראות בעיניים. וגו וט | מפיץ וראשי בישואל | דנגוט מחשבים בע"מ מקבצה 885 | דנגוט מחשבים בע"מ חברת דנגוט מחשבים בע"מ, מקבוצת 5]], היא הנציגה הבלעדית בישראל למדפסות זתוזקטקוחס6 !81 (לשעבר "[[6וע6ת110") ומזה 3 שנים מפיצה מורשית למדפסות ופוס לאחרונה מונתה החברה כמפיצה ראשית למדפסות 01 בתחום ה- .0]. * כמו כן מונתה הנגוט מחשבים למפיץ מורשה למדפסות צבע ]אדאד דנגוט מחשבים קשורה בחוזה בלעדי עם חברת ₪8 א5, להפצת מתאם מדפסת המאפשר לקשר כל מדפסת למחשבי וגוושוע באמולציה מלאה, כולל תמיכה מקפת בעברית ובגרפיקה. לחברה מערך שרות מלא לכל אזורי הארץ וכן מחסן חלפים מעודכן, המשרת בזמן אמת את מאות לקוחותיה המוסדיים, בכל הקשור בתפעול שוטף של המדפסות, בקישוריות ובמתן פתרונות למשימות מיוחדות. כמו כן מפעילה החברה מחלקה לציוד עזר המעניקה פתרונות משלימים של סרטי-דיו, דיסקטים, קלטות גיבוי, תופים, טונרים למדפסות לייזר וכו'. עם לקוחותיה של הנגוט מחשבים נמנים הבנקים הגדולים בישראל, רבים ממפעלי התעשיה, ארגונים, מוסדות ממשלתיים, חברות ביטוח, צה"ל ומשהב"ט. דנגוט מחשבים נחשבת לאחד ממפיצי המדפסות הגדולים בישראל בכל התחומים: לייזר, סיכה והזרקת-דיו ומפיצה את מדפסות |גזופַו0 לאתרים שבהם פועלים מחשבי |גזוטו6 מרובי משתמשים ותחנות עבודה והן לאתרי מיחשוב אחרים, המפעילים מחשבי 6 קו מדפסות [גוופו0 החדש הינו מגוון מאוד וכולל מדפסות סיכה, מדפסות לייזר, מדפסות הזרקת דיו ומדפסות שורה. חברת דנגוט מחשבים נחשבת לאחד המפיצים הגדולים ביותר של מדפסות לשוק העסקי, בסביבת 45/400 18%1, רשתות מקומיות, מחשבי 1811 מרכזיים ו-%'06. 1 5 זז 4 סיכות, צרה 5 240, צבעונית, מקבילית 5 זו 4 סיכות, צרה 5 300, מקבילית, שקטה 5 6 4 סיכות, רחבה, 005 300, תקשורת טורית ומקבילית של 2 )1 מדפסת שורות 0 שורות לדקה כולל משתיק קול 1 הזרקת דיו אישית נישאת, : 2 דפים בדקה, - / וק300%3000, מקבילית ב 01 ש6)וא 0 הזרקת דיו, 3 דפים בדקה, קט 300א300, אופציה- צבע > <- 0 - 01 )ועו 06 הזרקת דיו, 5 דפים בדקה, ומס 300א600, אופציה-צבע 01886 2 לייזר, 4 דפים בדקה, 1קח150פסק 01 300, מקבילית טורית ו-א. גד זקק ה, במיתוג אוטומטי 77 א₪ ₪ שש ₪ ₪ ש₪ אש ₪ בק 7 0 ! ל | | [ 1 : / 0 )אמכ * 4 2 0 4 -- 0 1018506 | לייזר, 6 דפים בדקה, וס 300, אמולציה-א82501, ק60ם, ו-615ק, תקשורת טורית ומקבילית במיתוג אוטומטי 006150" 0 לייזר, 12 דפים בדקה, וק 600, 0519001 ו-01/5ק במיתוג אוטומטי, תקשורת מקבילית ו-דמאאמחד במיתוג אוטומטי 0 1)6עשוז1506010 לייזר צבע, (א ג .1 4]ת18ד), 2 דפים בדקה, וק0 600%300, מקבילית טורית : ו-א/ ]דט זקק ה במיתוג אוטומטי מדפסות דיגיטל דפוסים חדשים של איכות המדפסות של דיגיט איכות = שאפשר לראות בעיניים. ו 5 ו וט ו ויו 0 6 6 6 0 וט 0 6 ו 06 ל 8% הזרקת דיו ליזר לייזר צבעוני מדפסת טכנולוגיה סינות - 24 | > סיכות 7 24 | סמות 247 | מדפסת נשאת יי לייזר לייזר אגש. 141 סוד היוות : 9 5 וו 2 דפים בדקה 3 דפים לדקה 5 דפים לדקה 4 דפים לדקה ‏ | 6 דפים בדקה | *12 דפים לדקה | 2 דפים לדקה 0 מה > . 5 קְ 2 ה 3 ה ה לש ו 0 / הק 1200 [ מקבילית וטורית מקבילית = | מקבילית וטורית תקשוות 2 = מקבילית, מקבילית מקבילית וטורית מקבילית מקבילית מקבילית ו ו-זפאתפגתם. | = ששמ = | מקבילית וטורית אופציה טורית וטורית במיתוג אוטומטי במיתוג אוטומטי במיתוג אוטומטי | במיתוג אוטומטי ו חן 7 + | דאס קת וו סק ,01.5 ,5 ו | ,תסצקם , וגוופום אמולציה סק 0 ה 0 וו ה וקסוק ואמן ו 5 ו זיכרון הוחבה ו מפיץ ואשי בישואל דנגוט 8 - 8 ו ו 8ּאן 38 מא ו אל םג 58 98 ב בדיד כולל בדיד כולל בדיד כולל בדיד-נייר רגיל בדיד בדיד בדיד רציף ובדיד | | רציף ובדיד מזין דפים מזין דפים מזין דפים ו- ]סנה רציף ושקפי שקפי ושקפי אוטומטי אוטומטי אוטומטי ו ו שת שקפים רזולוציה 060 | 36060 | 3000 סוג נייך מקור+6 0000 30000 סי 3006006 | | 60000 000 | ' מגש נייר תקשורת 7 טרקטור 2 0 - יי נוסף מגש נוסף 7 וק מגש נוסף כולל משתיק מחשבים בע"מ/ מקבצת רציף מגש נוסף יד חרוצים 14 ת"א טל: 03-382372, פקס: 03-382378