מחשבת 2 – תכנות לשעות הפנאי ZX Spectrum

יחידה 2 – שעונים דיגיטליים ופירמידות

OCR (הסבר)
משצ* ן 0 %" 5 9% [ 0 / | 1 \ 1 )| >)] ₪ 4% לעז ו 35 1 | | | | ות ו ו משהו על חברת 'מחשבת" -- מערכות למידה זר חברה, אשר אחד מתחרמ? התמחרתה העלקר?ל?לס הרא פלתוח מערכורת ל?למרד עצמל. מחברי ?"החילדורת ל?למרד אלה עוסקים במשך שנים בפיתוח מערכות לל?למרד עצמ? עבור המגזר האזרח? רהצבא?. חל אלסרר מרחלט להעת?לק אר לשכפל ?חלדת לימרד זר בשלמותה אר בחלקה לכל מטרה שה?א אר לעשורת בה של?מרש מסחר? כלשהר, ללא רשורת בכתב מאת חברת מחשבת - מ.ל. בע"מ. ₪ כל הזכרלות שמורות למחשבת - מ.ל. בע"מ, ת.ד. 48032 ת"א מילקרד: 61480. הרצאה לארר - מחשבת מ.ל. בע"מ. .בעעע .ת.א למקממ5-תאהא טע 1983 (6 1087תעק602 .תעגת15 ,61480 שנטה-תעע 48032 אספ.ס.ע וב. 0 7-ה "ה מחשבת צעדים ראשונים במתשב בלימוד עצמי : 2 6 ז +50 ₪ 5אכו סח זד הוו,יכ6סובאיון ד כז לסלרות עזר ותוכנה לסחשכים דיזנגוף סנטר, על.03-290142 שעונים דיגיטליים ופירמידות תוכן העניינים פתיחה בצבע ובצל?ל .......... פרק א: משתנ?ם .+*.+:.5%: 444 פרק ב: לולאות ............. פרק ג: בניית שעון דיגיטל? 7 פרק ד: המחשב כמכונת שכפול .. פרק ה: אנימציה ............. פרק ו: בנלית צורות ............. . |. עמוד 20 25 29 020 3 50 2 בתיחה בצבע ובצליל... נפתח את ?חידת הלימרד השנ?לה בצבע ורבצל?לל. לשם כך העתק את התרכנית הקצרה הבאה למחשב: (אל תוטרד מכך שא?נך מבין את כל הפקודרת בשלב זה) 6 10 1=א 08ע 10 0ד א 808288 20 68 : א-7 פמקגת 30 סבפסססכסבםססס א * 2 ,0.2 עסעסם 40 ססססססבססס א נאפא 5 ססססכסשססם 6 0 0 20 ב ₪ . הרץ את התוכנית. מה קורה כאן? כיצד מתקבלים פעלולי הצבע והצליל על מסך הטלויזיה? - הסוד נעוץ בשתי השורות: 6 10 1=א תסע 10 א 1אפא 50 ביחידת לימוד זאת "נפצח" וגבין את הפקודות המופיעות בשת? שורות אלה ונראה כ? הן ?פתחר בפנינו עולס ומלראור: החל בבנית שעון דיגיטלי וכלה בבנית פירמידות ורצורות הנדסיות מענינות. נציין כי הפקודות החדשות הן מן השזימושיות בירתר בשפת ה-54516. ₪ . עצור את התוכנית והצג אותה על המסך. (לא זרכר איך? - פנה ליחידה 1 עמוד 61) עבור ללמורד את הפרק הראשון, אך עדיין אל תמחק את התוכנית מהזכרון. פרק א משתנים התבונן בתוכנית שהעתקת בעמוד הקודם. אתה רואה כ? כמעט בכל שורה מופיע א. מה תפקלדו של א יימסתורי" זה? בפרק זה נפענח זאת! ₪ תחילה מחק מזכרונו של המחשב את התוכנ?ת. (לא זוכר איך? - פנה לי?הידה ו עמוד 38) ועכשיו... ₪ העתק למחשב את התוכג?ת הבאה: 11>א ₪1 10 א ; 15 ,10 21 צאנפע 20 ססססםססססס - ז8פ] (לֶט) - פירושו: תןל.. סססססםסססם סשססכססטסטססםס ססססםסכנסססס ₪ > הרץ את התוכנית. על המסך הופיע: / (ו, אקו) 9 / * ומה יקרה אם נשנה את פקודה או ל: 22א ₪ 10 (אם אינך בטוח בדוק עצמך על המחשב, ולאחר שניסית החזר את שורה ו לקדמותה.) הבה, נתבונן בשתי הפקודות הרשומות למעלה ונסביר בדיוק מה הן עושות: | פקודה /!: בפקודה זו נאמר למחשב: : תן (1ע1) ל-א להיות שווה ל: ]2 (ו, 3) לאחר שהמחשב גמר לבצע פקודה זו הוא זוכר כ? א שווה ל-!ו. ואז הוא עובר לבצע את /2. פקודה /2: בפקודה זו נאמר למחשב: הדפס ב-15, סו את ערכו של א, אשר במקרה זה שווה ל ? מה יודפס, אם בפקודה 2 תשים מרכאות ל-א: "א"? "א" ; 15 ,10 1ג צאנתץק ‏ 20 ₪ .- בצע את השינוי בתוכגית והרץ את התוכנית. 6 3 93 כרי םם כאשר א מופלע בין מרכאות ("א') המחשב מבין אותו ב 0% (אות, מספר). בו א מופיע בלי מרכאות (א) המחשב מבין אותו רת כ 0/0009 (אות, מספר). מה תבצע התוכנית הבאה: 1>א 7ע 1‏ 10 א ; "=א" ; 15 ,10 21 צאנתק ‏ 20 על המסך תראה: ]2 0 שנה את הפקודה ובדוק את תשובתך. מה יקרה אם תוסיף לתוכנית את שת? הפקודות הבאות: 2א זפ 30 א ; "=א" ; 15 ,10 1 צאנתת ‏ 480 לאחר שחשבת מה יקרה - הוסף את הפקודות והרץ את התוכני?ת. הספקטרום הוא מחשב ד? זרלז ומבצע את הפקודות במהירות. לכן, כדי לעקוב אחר המתרחש, הכנס בין שורה 2 לבין שורה 30 פקודת 28058 (השה?ה). לדוגמא: 0 24058 25 לאחר שהוספת השה?ה - הרץ את התוכנלת. עכשיו הוסף עוד שת שורות כך שהתוכנית תכתוב על המסך: בהתחלה: 1=א לאחר מכן: 2=א ולאחר מכן: ‏ 3=א 5% 90 ואל תשכח "לשתול" השהיה בין שורה א58-לבין שורה /5. ועכשיו עליך לכתוב תוכנית שתספור עוד הרבה הרבה מספרים........... אל תתחיל לכתוב את התוכבלת !! דע לך, כי אינך צריך לעבוד קשה ולכתוב הרבה פקודות. מספלק לכתוב תוכנית בת החמש שורות שתעשה זאת: 1=א דט א ; "=א" ; 15 ,10 42 צאזתתק 0 מפטגץ 1+א=א דש 60 10 0 ₪ם₪-- הוסף את שורות /3 ו-808. (אגב, שים לב כ" שורות 38 ו-88 החדשות באות במקום שורות 38 ו-8 הקודמות, ומוחקות אותן אוטומטית!) ₪ עליך למחוק את שורות א5 ו-68 שהן מיותרות. (אינך זוכר איך? - פנה ליחידה ו עמוד 37) ₪ . לאחר שס??מת לכתוב את התוכנית הרשומה למעלה הרץ את התוכנלת. 10 20 25 30 40 ראה מה קורה על המסך: האם זה מזכיר לך שעון דיגיטל?? (בעוד כמה עמודים אתה תבנה שעון כזה.) ? כיצד קורה הדבר שהתוכנית סופרת... וסופרת... וסופרת? ברור כי הסיבה לכך שהתוכנית סופרת וסופרת קשורה לשת? השורות 38 ו-88 שהוספנו לתוכנית. רוי 5 נלך צעד צעד ונראה כיצד התוכנית עובדת: שורה 18: אחרי שהמחשב השלים את שורה או, א הלה שווה ל 8 20 3) שורה /2: כאשר המחשב משלים את שורה א2, הוא הדפ?לס: ו = א . שורה 308: בשורה זו נאמר למחשב: תן ל-א להיות מספר חדש שיהיה שווה למספר הקודם (ו) בתוספת !: 5 1 עפע 30 (קודם) (חדש) (במקרה שלנו: ו + ו = א) אחרי שהמחשב סיים את שורה א3, הוא מוחק מזכרונו את הערך הקודם של א, שהיה: (1, 2) ועכשיו הוא זוכר שהערך החדש של א הוא: 7 (ו, 2). 2 בזכרונו המחשב ?ודע כ? עכש?ו /-‏ = א. שורה 848: אנו כבר מכירים את פקודת 20 60 (לך ל...) מיחידה !. פקודה זאת שולחת את המחשב לבצע שוב את שורה 0 בתוכנית שלנו. הבה נעקוב אחרי הגלגולים ש-א עובר ככל שהמחשב מתקדם ומבצע את התוכנית. הייה אתה המחשב, לרגע. עבור שורה- שורה ורשום במקום המתאים את ערכו של א בכל שורה: 1-א- ==ככרהה=--=--=---- 1 =[ 1 = א 4> א ת----א ;"=א" ;15 ,10 41 צאזפע = א = א < בהשההאה-=-==== 01 = זא תק = א א > ההשהה ה הרט היה==--- ‏ 20 10 ₪0 (מתקשה? ראה תשובה !ו בעמוד 52) 19 20 30 90 שים לב בגלל ש-א משנה את ערכו ככל שהתוכנלת מתקדמת הוא נקרא - משתנה (ובאנגלית 5ז48ַתט - ור?אבל). זכור! המחשב שומר בזכרונו רק את המספר האחרון שמקבל המשתנה. המחשב לא שומר בזכרונו בעת ובעונה אחת מספר ערכים לאותו משתנה, אלא אחד בלבד! חזור והתבונן במסך. אתה רואה שהמחשב ממשיך לספור...ולספור בסבלנות רבה. אם לא תעצור אותו - האם הוא ?משיך עד אינסוף? המחשב יכול לספור עד המספר העצום 1035! (ו עם "זנב" של 8 אפסים, וזה יקה לו עוד הרבה שנים להגיע לשם). ₪ הפסק את ריצת התוכנית. (לא זוכר? - ראה ?חידה ו עמ' ו6) ₪ מחק את כל התוכנית מזכרונו של המחשב. ועכשיו, כאשר זכרונו של המחשב נק? - פנה ל: פינת המשחק: "בול"500'י בעזרת הפקודות טשלמדת זה עתה תוכל לשחק משחק קטן עם עצמך או חבריך: 8 כתוב את התוכנית הבאה: 1>א 1סע ‏ 10 "1" ; 10 ,10 41 צאדפע 20 1צא = א ₪ 30 ן 0 20 60 40 "דפ" (סְטַָרְט) באנגלית פירושו התחלה. אין מקש כזה במחטב. הדפס את המלה אות אחר אות. 10 הרץ את התוכנית. האס המחשב סופר על המסך? (כן, לא) אבל, דע לך שמרחו של המחשב סרפר כל הזמך! (המחשב רץ כל הזמן משורה 3/8 ל-48 רחוזר חליללה...) רוצה להשתכנע שהוא סופר? תח?ללה עצרר אותר (אגמתם) כדי לדעת לא?זה מספר הרא הגיע: כתוב: א עאזאפע (הדפס א) רכמובן סיים ב-אמעאקע. התבונך על המסך. לאיזה מספר הרא הגלע? (מספר זה הוא ערכו של א ברגע עצירת התוכנית.) חזור רהרץ את התוכבית עוד פעם, מהתחלה (תות). עצור את המחשב ובדוק עד איזה מספר הרא הגיע. רעכטיר למשחק: "בורל-500": מטרת המשחק: להפסיק את פעולת המחשב כאשר הוא מגיע ל-500 או קרוב ככל האפשר ל-500. שיטת המשחק: כל אחד בתורו מקבל חמישה נסיונות. בכל נסיון הוא מריץ את התוכנית, ומפסיק ארתה, כאשר הוא חרשב שהמחשב הגיע בספירתר ל-500, (על-י"די לחיצה על אגמת5). על כל אחד לזכור את המספר הקרוב ביותר ל-500 שהגלע אליר. (א עאזגע ואת"כ תמדאם) זה שמגיע למספר הקרוב ביותר ל-500 - נלצח! - סיימת לשחק? - עוברים הלאה... תקלה בתוכנית עלינו לכתוב תוכנית כזאת, שתדפיס במרכז המסך בזה אחר זה מספרים זוגי?ם: (... 6, 8, 2) כדי לבצע זאת כתב אחד מה'"מתכנתים הירוקים" את התוכנית הבאה: 2א 1 10 א ; 15 ,10 41 צאנתץ ‏ 20 0 מפטגע 25 1א = א 181 30 0 20 60 480 ₪-- העתק את התוכנית כמו שהיא למחשב והרץ אותה. 12 האם התוכנית מבצעת את המשימה שלנו? (היא צרלכה להדפיס ... 6, 4, 2 במרכז המסך) לתוכנית יש 846 (בָּג) - תקלה! כתבת תוכנית והיא לא מבצעת את מה שתכגנת - מה קרה? גם מתכנתים מקצועיים אינם בונים תוכנית בימכה אחת". לרוב, אחר? שהם כותבים את התוכנית ומריצים אותה, הם מגלים כל מיני תקלות, שבשפת המקצוענים נקראות: "6טשת" (בג). הם לא מתיאשים! ?ושבים, חושבים עד שמוצאים מהו הבג - ומתקנים. גם אתה צריך להיות סבלני: לאחר שגמרת לכתוב תוכנית (או חלק ממנה) - הרץ אותה. אם אתה מגלה שה?א אינה מבצעת את מה שרצית - מצא את ה"בגים" שבה. כרי כרי כרי כרי ועכשיו - מצא את הבג בתוכנ?ת של י"יהמתכנת ה?רוק". לאחר שמצאת את הבג הכנס את התיקוגנים לתוכנית והרץ אותה. האם התגברת על הבג? (מתקשה? - פנה לתשובה 2 בעמוד 52) מה עליך לעשות בתוכנית כדי שהמספרים הא?-זוגיים ?וצגו בזה אחר זה במרכז המסך? ( ,0 1) מה לדעתך עושה התוכנית הבאה: 5=א עס 18 א נאזתפת ‏ 20 90 מפטגע2 25 5 = א 17 30 0 170 060 40 בדוק את תשובתך על המחשב. שים לב כי הפעם קראנו למשתנה שלגו א (במקום א בתוכניות הקודמות). כלל: שמות משתנים ח?יבים להתח?ל באות אנגל?ת אשר אחר?ה גיתן להוסיף עוד... אותיות וספרות. הנה כמה דוגמאות לשמות של משתנים: 2,צא,851,א1א,1א. מה יקרה אם תכתוב את הפקודה הבאה במחשב: 2 = א1 1ע1 20 כתוב פקודה זאת במחשב. מה מודיע המחשב? הופיע סימן השאלה - סימן - שישנה "שגיאת כתיב" בשפת ה-24510. 13 המחשב מוד?ע לך כ? ?ש שג:אה '"תחבירית" בפקודה. הסיבה לכך: אסור שהאות הראשונה של שם משתנה תה?ה סיפרה! שנה את שם המשתנה ל-1א. האם עכש?ו ק?בל המחשב את הפקודה? מה תעטה התרכנית הבאה: 2 ;15 ,10 421 צאדפק 0 2088 0 + 2 = 2 1ס1 0 10 60 ₪-. כתוב ורהרץ אותה. מה הוד?ע לך המחשב? בתחתית המסך הופיעה הודעה מס' 2: 1, 6מטש50 06ם 084218016 2 המחשב מודיע לך כי בפקודה הראשרנה בשררה 20 (20:1) קלים משתנה (16ַסה18ַצַט) סהמחשב אינר ?ודע את ערכו, ולכן אינר לכול לבצע את הפקודה! (שמור של המשתנה הרא | ) המחשב איבר ?רדע איזה מספר להדפיס ב-15, 18. זכור! למשתנה ח??ב להיות תמלד ערך מספרי. (אם עדיין אינך מבין ננסה ללכת בכיוון אחר: ננ?לח שעליך לבצע את פקרדה 20% ולכתוב את ערכו של 2 במשבצת 15, 108. האם היית לכול לבצע את הפקודה?) הוסף סורה בה תתן למשתנה ערך התחלתי כלשהר רהרץ את התוכנית. ₪ מחק את התוכנית מהזכרון של המחשב והמשך... ית א. כתוב תוכנית שתצייר את 'השט:ח" הבא: (בתרגיל זה קרא למשתנה: א.) אם אינך זוכר איך לצאת מה-5080122 פנה ל?חידה ו עמוד 480 (תשובה 3 בעמוד 52) ש . עכשיו שפר את התוכנית כך שיופיעו פסיקים בין המספרים: ... ,5 ,3 ,2 10 זקוק לרמזים? - (אל תשכח מרכאות, והשתמש ב- ;‏ ) . (אם עדי?ן ?ש לך קשיים - פנה לתשובה 4 בעמוד 52) - .ב . המחשב עובד בזריזות וממלא את המסך במספרים. עכשיו נבקש ממ 'לשתול'' בתוכנית שורה מתאימה כך, שהמחשב ימלא את המסך באיעיות רבה יותר מבל? להשתמש בפקודת 8. (אם אינך יודע - תוכל לקנות רמז ביהידה !ו עמוד 89) (לאחר שני?סית תוכל להשוות לתשובה 5 בעמוד 52) אם תוך כדי ריצת התוכנית אתה מעונין לעצור את המחשב אל תשכח ללחוץ על ועל (אינך זוכר? - פנה ליחידה ! - עמוד ו6) אתה כבר אמור לדעת מ?ח?דה !ו כ? המספר השנ? בפקודת ה-ק58₪ נותן את גובה הצליל. הבה נבדוק עד לא?זה גובה צל?ל ניתן להגיע. לשם כך נשתמש בתוכני?ת הנמצאת עכשלו במחשב! ?! חשוב כיצד תשתמש במשתנה א בתוך פקודת ה-3882, שכבר נמצאת בתוכנית, על-מנת למצוא עד לאיזה גובה צל?ל ניתן להג?ע. (רמז: ראית כי ככל שהצל?ל גבוה יותר המספר השנ? בפקודת ה-קסעת גדול :ותר. לכן: נסה לחשוב ה?כן לשים את המשתנה א על-מנת לבדוק עד איזה מספר יגיע גובה הצל?ל.) תשובה 6 בעמוד 52 הודעת מחשב ‏ 8 כאשר הרצת את התרכנית, היא נעצרה כאשר המשתנה 11 הגיע ל-70 והופיעה ההרדעה הבאה: 1 ,מסאגת ע0 007 תמסמצאז 5 גובה הצליל יכול להגיע רק עד 69. כיון ש-% הגיע ל-77, המחשב א?לנר ?כרל לבצע 88808 כזה גבורה רהרא מרדלע כל בפקודה הראשרנה שבשררה 25 (25:1) לש עמטסת שהרא אינר לכול לבצע. 16 עכשיו שנה את התוכבית כך שתבדוק עד לא?זה גובה צל?ל הנמוך ביותר ?כול להגיע המחשב. (רמז: עליך להשתמש במספרים שליליים: עליך לשנות את שורה /3.) (בדוק את ערכו של א) תשובה 7 בעמוד 53 עכשיו עליך לאמץ את התאים האפורים במוחך, ולבצל את כל מה שלמדת עד כה כד?: ₪-- לכתוב תוכנית שתרשום את ה- הבאי?ם: גסה בכל כוחך לבנות, להריץ ולתקן את התוכנית כדי לקבל את התוצאה המבוקשת. 0 | 2 3 8 5 6 7 8910 12 18 16 [8 20 22 28 26 28 0 מתקשה? פנה לרמז הבא: רמז: התבונן בשתי הפקודות הבאות: 1+צ ₪ 10 "ג" ;11 ,צ 21 צאנתק 20 מה עושות שתי פקודות אלה? ₪ העתק והר]ץ אותן במחשב. 7 ₪ . ועכשיו הוסף עוד שתי פקודות כך, שכל ה-8 ?ודפסו. (תשובה 8 בעמוד 53) הודעת מחשב 5 המטשתנה שלנו, הנמצא בפקודת ה-1א291 גדל ורהגיע למספר שלא נמצא במסך: 1 , 22 22 צעאזתעק רלכן המחשב מרד?לע אמ5095 עס 001 5 כלומר - מחוץ למסך. עכשיו שנה את פקודה 2 כך, שבמקום כל ה-4 ?ופיעו המספרים: ו, 58, 7, 0ו, 13ו... (תשובה 9 בעמוד 53) ₪ .עשיו שנה את התוכנית כך, שבמקום מספרים ?ופל?עו ריבועים ₪ צבעוניים עם 7 צבעים - משחור 9 ועד צהוב 6. (רמז: עליך להגדיר משתנה נוסף, וכן להשתמש בפקודת ה-אאך כדי לצבוע את הריבועים.) (תשובה 10 בעמוד 53) כרי עכשיו הוסף פקודת ת288, תוך שימוש במשתנה של הצבעים, כד?ל שישמע צליל בגובה הולך וגדל. (רמז: כד? שיהיה הפרש גדול בגובה הצלילים תוכל להכפ?ל את המשתנה ב-3, למשל.) (תשובה ו1 בעמוד 53) ₪ . מחק את התוכנית מזכרונו של המחשב. 18 התוכנית "העייפה'י ?! האם אתה יכול לנחש מה תעשה התוכנית הבאה? 1>א עשע 10 ; "," ;א צאדפק 20 (* - כפול) א*א מפטג? 30 1+א>=א עם,ן 40 04 10 60 58 מדוע קראנו לה: התוכנית העייפה? ₪ הרץ את התוכנית ובדוק בעצמך. (אינך מבין - פנה לתשובה 2ו בעמוד 53) ולסיום... ומה תעשה התוכנית הבאה? ₪ 0 עע 100 + ₪ " ;א ,א 42 צאנתע 20 .1+א=א תע 30 40 60 70 0 חשוב היעב לפני שתעתיק ותרי+ את התוכנית במחשב. ם₪-- לאחר שהחלטת מה תעשה התוכנית, העתק והרץ אותה. יי האם התוכנית ביצעה את אשר חשבת שה?א תעשה? (אם לא - פנה להסבר נוסף בתשובה 3ו בעמוד 53.) .ועכשיו הגיע הזמן שתשחק לבדך עם המחשב. בנה כל מ?נ: קווים לרוהב, לאורך ובאלכסון ועם סימנים גרפיים שונים, צבעים וצלילים. פרק ב לולאות עבשיו לאחר שהכרת היטב את מושג המשתנה נוכל לפנות ולפצח את הפקודות: 6 10 1-א פסע ‏ 10 א צאמא 50 שהופיעו בתוכנית הצבעונית בפתיחת היחידה, בעמוד 5. ₪-- הרץ במחשב את התוכנית הבאה: 0 20 1>א 08ע 10 א ,0.2 פמסת : א ;15 ,10 21 צאזתץ ‏ 20 א עששא 30 (פוף = 50%) "509" צאנפק ‏ 40 האם אתה כבר מבין כיצד פועלות הפקודות צַאעא-08ע? כדי לעזור א טת5 זּ שורה 18: שורה 29: שורה 38: אם א גדול מ-58 המשך 'לשורה ‏ 80 20 לך, נעקוב אחר התוכנית שורה-שורה: כאן נאמר למחשב: תן למשתנה א להתהיל מ-!1 (ו=א תסע) ואל תרשה לו להיות גדול מהמספר 58 (58 0?) כאן עליו לבצע שתי פקודות: בראשונה עליו להדפיס ב-5ו, או את ערכו של א. ובשניה להשמ?ע צל?ל בגובה א. וכאן נאמר למחשב: הגדל את א ב-ו וחזור לשורה /1. (אם א כבר עבר את 50 והגיע ל-ו5 אל תחזור לשורה או - המשך לשורה /8.) בדוק עצמך אם הבגת. הלה אתה המחשב וכתוב את ערכ? א במקומות הריקים: אשת . 3 > א א 9 א א +--- 3 10 1=א 08סע 10 ף = א א| 9 > א א -א;10,15 41 דאנתץ 20 5 = א א | ב א א - --------- א עאמא 30 ]ו ן / ו "509" דאנפק 40 ייסוףיי ? ייסוף" 1 'יסוףי! ? ייסוףיי ? החלט, גם, מתי אתה תדפיס "סוף" ! (תשובה או בעמוד 548) ? מ₪- 3רי שם- ְָ מ₪- נחזור לתוכנית הנמצאת בתוך המחשב: מה יקרה אם בשורה או נשנה את 58 ל-88? שנה את שורה אק! ל: 80 120 1=א אסע 10 והרץ את התוכנית. הפעם התוכנית סופרת עד 0 מה יקרה אם ב-8ו נשנה את ו=א ל- 5=א? כך: 0 10 5-א 08ע 10 התוכנית תספור מ- 5 ועד 9ד. בסה וראה אם צדקת. מה יקרה אם תמחק בכלל את שורה /3? מחק את שורה 38 והרץ את התוכב?ת. המספר היחיד שהמחשב רשם הוא: 2 (5, 0ו, 27, 30) אתה רואה כי בלי שורה 38 המחשב לא חוזר לשורה קו. הוא רק מדפיס את הערך הראשון של א (במקרה זה 5). 2[ התבונן בשתי התכנלות הבאות: תוכנית א תוכנית ב 0 10 1=א 8סע 10 1>א דע 10 א ;15 ,10 21 צאדפת 20 א ;15 ,10 42 צאזגק 20 א דצאפא 30 1 = א עשע 30 40 60 10 9 בשתי התכניות יש לולאות: לולאה ה?א חלק בתוכנ?ת שהמחשב חוזר ומבצע אותו שוב ושוב. בתוכנית 9 (א, ב) הלולאה נוצרת על-יד? הצמד עאמא-ת0ע. בתוכנית ך (א, ב) הלולאה נוצרת על-יד? 10 60. ? התבונן בתוכנית הבאה: "1" צאדפע 10 (1ע518 באנגלית: 0 0 1=א פסע 20 התחלה) א זצאשא 30 "פא" צאזגע 40 (פאע באבגלית: סוף) מה עושה תוכנית זאת? מה תפקידן של שורות 28 ו-/3? הן מחליפות פקודה מוכרת לך. מה? הפקודה? לאחר שחשבת... ₪ . כתוב והרץ את התוכנית (את 514291 ו-עאע עליך להדפיס אות אחר אות). האם עכשיו אתה יודע את איזה פקודה הן מחלל?פות? ? מה עליך לעשות כדי להגדיל את הזמן בין הופעת 5191 לבין הופעת פאם? ₪ בדוק השערתך על המחשב! צמד השורות 28 ו-38 בתוכנית נתנו פסק-זמן, והחליפו למעשה את פקודת ה-4058ע2. כאשר המחשב מגיע לשורות 24 ו-/3, הוא מתרוצץ ביניהן (20, 39, 8קו, 200) פעמים וכאשר הוא מסיים הוא עובר הלאה לשורה 84. הזמן שבו בצע המחשב את 20 ה"סיבובים" בלולאה, יוצר את פסק-הזמן. לכן, ככל שמספר ה"סיבובים" בין שתי השורות (הלולאה) גדול יותר, כך נקבל פסק-זמן ארוך יותר. ₪-- שנה את שורה /2 כך, שתקבל פסק-זמן ארוך פי שניים. 2 כרי כרי בנה תוכנית אשר תצבע את השוליים בצבעים משחור ועד לבן: 97 2 6% עם גובה צליל הולך וגדל. 6 נגמרו הצבעים - המחשב מתחיל מן ההתחלה. (תשובה 15 בעמוד 58) עכשיו הוסף לתוכנית עוד שורה אשר בה המחשב יצבע את המסך בצבע שמספרו יורד מ-7 ל-8 כאשר צבע השוללים עולה מ-8 ל-7. (תשובה 16 בעמוד א58) ועכשיו השווה את התוכנית שפילתחת עם תוכנ?ת שהופ?עה בעמוד 5. האם הצלחת "'לפצה" אותה? מה למדת עד כה? ביחידה זו למדת שני מושג?ם חשובים ביותר! ו. היכרת את המשתנה! 2. למדת להכיר לולאה סופית הנוצרת בעזרת שת? הפקודות צאפא ... ת0ע. ראית כי שתי הפקודות חיי?בות לבוא האחת עם השנלה. בהמשך יחידת הלימוד נעשה שימוש נוסף במושגים שנלמדו. 23 2% וכמה תרגילים לסיום הפרק ? א. כתוב תוכגית שתרשום שבעה 3 לאורך אלכסון במרכז המסך: (השתמש ב-דַאמא-08ע.) (רמז: התבונן בתוכנית שבעמוד 19) (תשובה 7ו בעמוד א58) הוסף לתוכנית עוד פקודות כך, שהמחשב ישרטט עוד שבעה 3 באלכסון השני כך: (מלמעלה למטה) (רמז: הקטן כל פעם את מספרה של העמודה ב-!1: 1=א דם1) (תשובה 18 בעמוד א58) ? כתוב תוכנית שתרשום את שמך 5 פעמים בצורה כזאת על המסך: (שוב, השתמש ב-1אתא-098ק) (תשובה 9ו בעמוד 55) פרק ג בנית שעון דיגיטלי עכשיו, לאחר שהבנת את הפקודות צאתא-08ע, אתה ?כול לבגנות במחשב שעון דיגלטל?ל. אבו מתארים לעצמנו כ? בביתך מצוי שעון די?גיטלי. רצו? מאוד ששעון כזה יהיה לידך בזמן שאתה בוגה שעון ד?גיטל? במחשב. סגירת השניות תחילה נתרכז בבניית השניות של השעון הדיגיטלי. כ התבונן, בשעון דיגיטלי, על הספרות המציגות שבלות, וענבה: 0 / השעון מתחיל לספור את השביות מ- //% (0, !1). האם מופיע המספר 60? %| (כן, לא) אתה רואה כי השעון הדיגיעטלי שלך מתחיל מ-0 מגיע ל-59 ואז במקום לרשום 60 הוא חוזר ורושם 0 ומתחל*ל מהתחלה. כדי לעשות אותו הדבר במחשב, נבגה את התוכנית בשלבים: א. בשלב ראשון כתוב תוכנית שתספור, במרכז המסך מ-0 עד 59: הכנס גם פקודת 280558 כדי להאע את קצב התחלפות המספרים. ₪ . הרץ את התוכנית. (תשובה 20 בעמוד 55) 25 ב. | בשלב שגי הוסף פקודה שתפקוד על המחשב לחזור ולספור מ-0 כל פעם שהוא מגיע ל-59. (תשובה !2 בעמוד 55) ₪:- הרץ את התוכנית. ג. בתוכנית שלך יש בג - תקלה קעגה. האם אתה רואה מה?? (תשובה 22 בעמוד 55) ד. כיצד תתקן בג זה? עליך להוסיף פקודה אשר תמחק את ה-9: האם הבג נעלם? רמז: היזכר איך מחקת את הידיים של אי-ציק ביחידה ו. (תשובה 23 בעמוד 55) הכנסת השעון לקצב שניות אמיתי ? האם קצב הופעת המספרים על המסך (מהיר יותר, אלט?ל יותר) מזה של השעון הדיגיטלי? ? כיצד ניתן לשלוט על קצב התחלפות המספרים על המסך כד? לקבל קצב של שעון דל?גיעל?? 26 ₪, כרי איזה 24058 עליך להכביס בתוכנית כד? שהמחשב יספור בקצב קרוב ככל האפשר לזה של השעון שלך? -? מפטגץ בצע כמה גיסויים עד אשר תגיע לקצב הקרוב ביותר לזה של השגיות בשעות הךד?גיטלי. (תשובה 28 בעמוד 55) עכשיו נפנה לספירת הדקות חזור והתבונן בשעון הדי?גיטל? שלך: מה קורה כאשר השעון הדיגיטלי משלים לספור דקה? במקרה זה סיפרת הדקות קופצת ב-!. עליך להוסיף לתוכנית פקודות מתאימות כך, שהשעון יספור גם דקות. (רמז: עליך להוסיף לולאת לאמא-05ע מתא?מה לתוכנית.) הקפד על כך שהתוכנית שלך תבצע את הדברים הבאים: 6 ברגע הפעלת השעון ?ראה המסך כך: + + שגיות דקות הנקודותיים המפרידות בין הדקות לשניות לא ישנו את מקומן אף פעם. זוכר את הבג שהיה לגו בספירת השניות? (ה-9 לא נמחק) דאג שהבג לא ?חזור בשעת ספילרת הדקות. (תשובה 25 בעמוד 55) 277 בוא נעצור לרגע ונתבוגן בתוכני?ת שלנו: בתוכנית ?לש שתי לולאות 1אתא-02ע: ע פאסקע 8 08ע- לולאת | השניות 9 == = 5 חן לולאת הדקות = ----- = 2 אאא אנו רוא?ם כ? נ?תן להשתמש בתוכבית במספר לולאות צאמא-פסע ה'ישתולות'י' האחת בתוך חברתה. ?1 האם המחשב מסוגל לבצע תוכנית שבה יש לולאות צאמא-08ע מצטלבות כמו זו? ------ = 8 08ע ------ = א 08ע ------- = 5 עאפא- -- ----- = א אתא (תשובה 26 בעמוד 56) ₪ > אם לא במאס לך עדיין השעון - הוסף לו גם שעות! (ותאריך? ? ?) ולסיום הוסף צבעים וצפצופים לשעון שלך כיד הדמיון העובה עליך. (רעיון קטן שלנו נמצא בתשובה 27 בעמוד 56) 28 פרק ד המחשב כמכונת שכפול בנתחיל בשכפול צורות גרפלות פשוטות: הנה דולר אחד: 5 המחשב יכול לשכפל עבורך דולרים רבים... ? 0 28 26 24 22 20 18 16 18 12 910 8 7 6 485 3 2ו 0 כתוב תוכנילת בעזרת 1אמעא-08ע שתשכפל את הדולרים כך: את ה-% תמצא כאן: ספסכססכסאסטס סססססססססםס ססססכסססססס כבשססססכסםססככ זקוק לרמז? השלם את התוכנית הבאה: 070 =אתסע 10 0 4055ת : "8" ; ,4 47 צאנתץ 20 שא 30 (תשובה 28 בעמוד 56) ₪:. הרץ את התוכנית. 29 ? כתוב תוכנית דומה, שתשכפל את הדולרים כך: 0 28 26 28 22 20 18 16 128 12 910 8 67 5 48 3 2 !ו 0 התוכנית ה?א: ₪ 0 | ה חק קמהההםהמפשת התנגה ₪ | הרץ את התוכנית. (תשובה 29 בעמוד 56) ? עכשיו עליך לכתוב תוכנית שתיצור "שטיח" של דולרים: 0 28 26 28 22 20 18 16 18 12 910 8 7 6 5 4 3 2 ו 0 הזמ א ₪ או מ מש ו מו ₪ או קש מ ו א ₪ ₪ ו מ פופ קוו תו מו מתקשה? עבור לעמוד הבא. 0 = שש 5 3 44 פו כ = 25 4403 פי רמז 1[ : אנו רוצים לכתוב תוכנית, אשר תחילה תשכפל את השורה העליונה של הדולרים, ולאחר מכן תעבור לשורה השנל:?ה ותתחיל לרשום אותה מהתחלה. וכך הלאה עד שה?א תשלים ותכתוב את מספר השורות המבוקש. האיור הבא מדגים כיצד התוכנית מכפילה את הדולרים בשלוש [-8 ₪ 5 8 9 ₪ ₪ 7 9 -= התתעה % 5 5% % 8 5 % % % ד 5 5 5 5 % % % % 56 כיצד תכתוב את התוכנית כך, שכל פעם שהיא משלימה שורה הלא השורות הראשונות: תקפוץ, באופן אוטומטי, לשורה הבאה ותתחיל שוב לשכפל דולרים? אם אתה יודע לענות על שאלה זו אול? אתה ?כול לכתוב את התוכנית? נסה עכשיר בלי להמשיך לרמז 2. רמז2: בתוכנית הבאה חסרות שתי פקודות: 19 ? 3 20 5=א 08ע 20 9 055גת : "8" גא ,ץצ 41 צאנתק ‏ 30 א נאמא 40 0 ? אם תשלים אותן נכון תקבל את התוכנית המבוקשת. (תשובה 30 בעמוד 56) ₪ - יישחק'' קצת עם התוכנית ושגה את האורך והרוחב של המלבן. ו3 5 ₪ - עכשיו שנה את שורה /3 ל: 0 פפטגת : 36 012% גא ,צ 27 צאדתפקע 30 35 נמצא ב: מב פםםםם סט ם סססשסססססס בס ם טסט סש סם וק ל == | יך-= 0 כ כ כ ור (?ירוק, אדום) כדי לקבל 685% עליך תחילה ללחוץ על שני מקשי ה-2ע581 כד?ל שהריבוע המסמן ?הפך ל-[8] כפי שעשית ביהידה ו עמוד 17. לאחר מכן לחץ על המקש המתאים כדי לקבל 688%. ₪ הרץ את התוכנלת. ? מה קיבלת על המסך? ובכן, אם עבדת נכון אתה צריך לקבל שוב מלבן שלם עם דולרים. כיצד קרה הדבר? לכל סימן, אות, מספר, צורה גרפית ופקודה המופ?עים על לוה המקשים, יש מספר סידור? מסוים השמור באופן קבוע בזכרונו של המחשב. וכך, 36 הוא מספרו הסידורי של הסימן: %. 6 089% אומר למחשב לשלוף מזכרונו את הס?מן 5 ולכן פקודת: 6 085 זַא1תע אומרת למחשב לכתוב את הסימן %. םמ - נקה את המסך ושנה את שורה 38 ל: 37 089% והרץ את התוכנלת. איזה מלבן אתה מקבל? 22 בעמודים 188-183 בספר האנגל? ?שנה רש?מה מפורטת של מספריהם הסידוריים של כל הסימנלם. פתח את הספר בעמוד 183: מהו הסימן השייך למספר הסידורי 33? (סימן שאלה, סימן קר?אה) אתה רואה כי הסימנים המעניינים מתחילים ממספר סידור? 33. מהו המספר הסידור? הגדול ביותר? (260, 255) והנה אתגר ₪:-- שנה את התוכנית הנמצאת כבר בזכרוגנו של המחשב כך, שהתוכנית . תציר "ישטיחי' עם 7 שורות ו- 15 - עמודות: גזכיר לך מה היא שורה ומה 5 8 3 2 !ו 0 היא עמודה: 0 שורה 1 (בדוגמא אתה רואה את שורה !1 - 2 י ם ועמודה 2.) 2 . ₪ (מקם את ה'שטיח" על המסך לפי רצונך.) 6 המחשב מתח?ל לכתוב עם 33 פ08. 6 בכל שורה ?היה צבע נייר שונה (השורה העליונה / והאחרונה 7). 6 המחשב יכתוב את הסימנים בצבע ניגודי לזה של הנליר (לשם כך השתמש בהוראה המיוחדת 9 א%א1 שנותנת תמיד את הצבע הניגוד? לנייר). = בכל פעם שהשעיח מתמלא, המחשב חוזר ומתחיל למלא את השעיח בסימנים נוספים. וכך עד הסימן 255. השתמש בתוכנית ב-3 לולאות צאפא-08ע 'השתולות' האחת בתוך השניה. ואולי אתה מעונין להשתמש גם ב-9000? 33 8 נסה לכתוב תוכנית שתבצע את מה 38 ריבועי צבע וצליל התקשית? עבוד לפ? השלבים הבאים: א. ב. ה. שמצויר כאן: כתוב תוכנית (בעלת 2 לולאות צאמא-702) שתצ??ר את הריבוע הראשון (בצבע רג?ל - שחור). (תשובה ו3 בעמוד 56) הכנס (בשתי שורות ה-08ע) משתנה ‏ כך, שבכל פעם ש-4 יגדל, יתקבל רי:בוע במקום אחר לאורך האלכסון של המסך. (תשובה 32 בעמוד 57) כתוב עוד שורות בתוכבית כך, ש-4 יגדל לאחר ציור של כל ריבוע ויתקבלו ריבועים שחורים לאורך אלכסון המסך כמו בציור למעלה. (תשובה 33 בעמוד 57) עכשיו הכנס עוד משתנה (בשורת ה-7א81ע2) כך, שכל ריבוע יהיה בצבע אחר. (תשובה 384 בעמוד 57) והשיכלול האחרון: לאחר ציור כל ר?בוע משמ?ע המחשב צליל שגובהו הולך ויורד (או עולה) מריבוע לרלבוע! (תשובה 35 בעמוד 57) שמוש ב-קםז5 :ש לכתוב תוכנית אשר תשכפל 5 דולרים: 0 28 26 248 22 20 8| 0 16 ו 12 910 8 7 6 8.55 23 השלם את התוכנית הבאה כדי שהיא תעשה זאת: = א ₪1 10 | 10 1=א 08ע ‏ 20 ג מפעגת :"ף" ; ,4 עג צאדתק ‏ 30 + | =אשע 40 א צאשא 50 ₪ . הכנס את התוכנית למחשב והרץ אותה. (תשובה 36 בעמוד 57) שכלול התוכנית ניתן לקצר את התוכנית לשלוש פקודות בלבד! כדי לעשות זאת עליך להשתמש בהוראה: פע (סָטָפ) - צעד ספסססססססם סססססססססס סססססססאסם כ₪ םמ ם פם ם םסכ 5 ₪- מחק את התוכנית הקיימת במחשב והכנס את התוכבית הבאה: 4 5159 18 10 2=א תסע 10 0 058גת : "8%" גא ,4 22 צאעתק 20 א צאתא 30 הרץ את התוכנית. האם קיבלת אותה תוצאה כמו בתוכנית הקודמת? 3 מה ?קרה לדעתך אם תשנה את 4 5202 ל-2 5780? ₪]. הכנס את השינוי וראה אם צדקת! נסכם: הוספת 5182 נותנת הוראה למחשב לשנות את המשתנה המופיע ב-1אמא-0%ע 'יבקפיצות."' (צעדים) בהתאם למספר הרשום אחר? עמצס: 4 5199 אומר למחשב כי על המשתנה לגדול כל פעם ב , 2 5192 אומר למחשב כי על המשתנה לגדול כל פעם ב : , כרי הוסף עוד שתי פקודות לתוכנית כך שהיא תדפיס 3 שורות של 5% ברווחים של שתי שורות ריקות בין שורה לשורה. כך: 0 | 2 3 25 6 7 8 910 12 18 16 |18 20 22 248 26 28 0 5 מ ה ו מ מ מ ו סמו ב ו מ אמ סו ו מ עור ות מו שומ ו ו צפם פיפ ₪ פם מצות אמ ה מו בוה א ₪ ₪ א | || | הרי | | || |שר | || | ו 5 ₪ 8 ה 5 ג ה פומ ומ ₪ ו 2 ₪ 5 תא 44 פו (תשובה 37 בעמוד 57) ס3 ָ? מה תעשה התוכנית הבאה? 5 5299 40 10 /=א תסע - 10 0 מפטגע : א צאנאץ 20 א 1שא 30 ₪-- לאחר שחשבת - הרץ אותה במחשב. 1 ומה יקרה לדעתך בתוכנית הבאה? בי 90 - 5182 0 10 100-א תסע 100 שים לב לסימ - ב 0 058גת : א צאזתתע 20 א 1אשא 30 ₪ם-- הרץ אותה במחשב. הפעם הלך המחשב אחורה: הוא התחיל ב-88ו והגיע עד /. ₪-- השתמש בצעד (5182) שליל? כדי לשרטט את האלכסון ששרטטת בעמוד 24: הפעם בגנה את התוכנית כך ש?צטיירו ריבועים צבעוניים לאורך האלכסון. (תשובה 38 בעמוד 57) 17 שכפול רובוטים עכשיו נשתמש בצמד הפקודות צאמא-08ע וב-9ש51 כד? לשכפל צורות מורכבות על המסך. בא הכר את אי-לי - בן דודו של אי-ציק מהיחידה הקודמת: ןב בתחיל בכתיבת התוכגנית המציירת את אי-ל?: ₪ > א. תחילה נרשום את הפקודות המציירות את ראשו של א?-ל?: 1>צ עשת 10 22א עס 20 4 088% גא ,צ 27 ;9 אאז ;0 תסקגת צאנתץ? 30 (זכור כ: 9אא1 נותן צבע דיו לבן אם הנייר כהה ודלו שחור אם הנייר בה?ר.) שים לב: כדי לקבל עִיניים השתמשנו במרכאות. (מספרם הס?דור? של המרכאות בזכרונו של המחשב הוא 38 - ראה עמוד 183.) אנחנו כותבים את אי-לי באופן כללי, בעזרת המשתנ?ם א ו-ץ, כדי שגוכל בהמשך לשכפל אותו. ₪-- ב. עכשיו צריך להוסיף את הכתפיים והגוף: שים לב כי הכתפיים מתחילות בשורה אחת (מעל, מתחת) לראש, ועמודה אחת (שמאלה, ימינה) מהראש. לכן, הפקודה לקבלת הכתפי?ם והגוף תהיה: 1 - 5 , + צ 841 דאזפת 40 + (שים לב! זהו מיגוס) 7 אילו מספרים עליך לרשום במקומות הריקים? (תשובה 39 בעמוד 58) ₪- עכשיו הוסף את הפקודה והרץ אותה. האם קיבלת את הגוף במקום הנכון? (צבע את הגוף כרצונך.) 8 ג. מ₪- בעבור לרגל?ים: הוסף פקודה אשר תצייר את הרגל:?ים: 50 (השתמש ב-0694281065 ו-52405 לקבל את הרגל?ים.) (צבע את הרגליים לפי רצונך.) הרץ ובדוק! (תשובה 80 בעמוד 58) ועכשיו נשכפל את א?-לי על המסך: עליך להוסיף ולשנות את התוכנית כך שאי-לי ?ופיע 8 פעמים לרוחב המסך: + + ₪ ₪ 0 8ו6ו 18 ₪ 8910 608 25 23 א [) | ןי | ו הר 2 4 4 0 | ₪ ₪ | ₪ ו פא ד א מ מ מ מ (רמז: השתמש ב-1אתא-08ת ו-5782) (תשובה ו8 בעמוד 58) ועכשיו הוסף פקודות כך שהתוכנית תשכפל שלוש שורות של א?-ל? זו מתחת לזו. (חשוב כיצד קבלגו את השורות בעמוד 36) (תשובה 42 בעמוד 58) ו. שנה את התוכנית כך שי?ופלעו רובוטים בצבעים שונים. ולסיום... . שכפל את אי-לי באלכסון. . שכפל אותו בשני האלכסונים. 9 פרק ה אנימציה -- יצירת תנועה על המסך 40 זוכר את אי-ציק עושה התעמלות בוקר ב?חידה הראשונה? עכשיו ננצל את הכלים החדשים שרכשת כד? להנלע צורות על המסך. משימה 1 עליך לכתוב תוכנית אשר תר?ץ את הצורה < לרוחב המסך - (מעמודה 5 עד עמודה 25 - בשורה 8). כאשר הצורה < תגיע לקצה הימב? היא תתח?ל שוב לנוע משמאל לימין וכן הלאה. הצורה < נמצאת ב: | מסםסםםסטסטם דע לך כי אתה :ודע את כל ססססכססכסשאסססםס הפקודות הדרושות. סססססססכסכס רוצה לנסות לבד? כ6ססססכסססס כתוב את התוכ1לת: (אם קשה לך, או שאתה רוצה לבדוק עצמך - פנה לרמז בעמוד הבא.) (הוסף צבעים וצלילים כרצונך!) רמז: הנה מבגנה התוכנית: עליך לכתוב תוכגית אשר: החל מ- ָ תדפיס < ב-א, 4 תמחק את < + צ וכן הלאה עד 25=א וכשתסיים תחזור ותתחיל מהתחלה. האם מתוך מבנה התוכנית תוכל כבר לכתוב את התוכנית בעצמך? בסה! ₪ . הרץ את התוכנית. אם מצאת "בגים" בתוכנית - היה סבלב? וגנסה לתקן אותה. (תשובה 83 בעמוד 58) הערה: "'הציפורי" טסה מהר מדי? האט בעזרת 2058ע או קשמת. משימה 2 עליך לשנות את התוכגנית כך, שתחילה תראה הצורה < נעה משמאל לימין: (*וצאת מ"ק?לר" !1 ומגיעה ל"ק?ר" 2) מ - > ₪ 2 1 כאשר הצורה מגיעה ל"קיר" 2 הצורה תתהפך: > ותנוע בחזרה מייקל ריי 2 לייק?לריי [; וכאשר היא מגיעה ל"קיר'' ו היא מתהפכת וכך הלאה וכך הלאה... 24[ 42 בבניית התוכג?ת הקפד: 6 הציפור (<) אינה מוחקת את ה"קירות". . הציפור ממשיכה לעוף הלוך ושוב ללא הפסק. 6 ה-24055 או ה-2ש8ק8 נמצאים בין ההדפסה של הציפור לבין המח?קה שלה, והם באורך מתאל?ם. 6 הקל?רות אי?גם מהבהבים. 6 כשהציפור טסה ימינה הצליל הולך ועולה, וכשה?א טסה שמאלה הצל?ל ?ורד. 6 בכל פעם שהציפור משלימה סיבוב - צבע הקילרות משתנה! השווה את התוכנית שבגית לזו הנמצאת בתשובה 44 בעמוד 58. משימה 3 עליך לכתוב תוכנית שתצייר א גרות (כמו באלור). לאחר שהנרות דולקים, תופיע הרוח הרעה (<), תנוע ?*מינה ותכבה את הנרות: להבה (סמן כפל --- < רוח נר הגה כמה עצות: פמוע 6 הרוח תנוע כמו הציפור בתוכגנית הקודמת. 6 הלהבות בנויות מסימן הכפל *. 6 כתוב את התוכנית המשכפלת את הנרות, כמו שעשינו עם אי-לי בפרק הקודם. הכנס צבעים וצלילים כרצונך! לאחר שהתמודדת לבד, תוכל לפנות ולהשוות ל: (תשובה 45 בעמוד 59) רוצה לקבל "נרות-פלאיי? הוסף פקודה שתיצור לך נרות פלא: בכל פעם שהרוח גומרת לכבות אותם - הם נדלקים באופן אוטומטי, והרוח מנסה לכבות אותם שוב ושוב... פרק ו בנית צורות עצה ללומד: אם תמצא פרק זה כקשה ל"ע?כול", אל תנסה יילבלועי' אותו בשלב זה. קפוץ לעמוד 50 לסיכום ומשם ליחידה 3. בהמשך תוכל לחזור לפרק זה ולהתמודד איתו בשנית וביתר הצלחה. משימה 1 עליר לכתוב תוכגנ?ת, שתשרטע את הפירמילדה הבאה: התוכנית צריכה להיות בנוייה באופן כזה, שה?א תכלול רק פקודת 41 צַאדַפע אחת. כדאי לך להקדיש מספר דקות, ואפילו יותר מכך, כדי לנסות ולפתור את הבעיה בעצמך, ולהריץ את רעיונותיך על המחשב: אתה מתקשה? עבור לעמוד הבא... 33 כרי 8 בעזרת התרגילים הבאים תוכל לפענח את סוד בביית הפ?רמידה שבעמוד הקודם: תרג?ל 1: מה עושה התוכגבית הבאה? 9צ ₪ 10 6 ש 12 4 תא 18 8 10 ג-א 08ע ‏ 20 " ₪" ;א ,צ עג צאנתת 30 א צאפא 40 אחר? שחשבת, בדוק עצמך במחשב. עכשיו, כשסי?מת האם תוכל לכתוב את התוכבית הכללית של הפירמידה? (נסה לפני שתמשיך לתרג?ל 2.) תרגיל 2: אם עדיין לא הצלחת - הנה תרגיל עזר גוסף: עליך לשנות ולהוסיף פקודות לתוכגית שבתרגיל ! כך, שהתוכנית תרשום גם את השורה שבתרגיל ו, ותוסיף עוד שורה: השורה מהתרגיל הקודם - -- השורה הנוספת:-- ----> | | וכ ץצ 1+ | ] ] | ]| 1-א | (תשובה 846 בעמוד 5 ועכשיו, לאחר שבצעת את שני תרגילי העזר בהצלחה, אתה ח?יב לדעת כיצד לכתוב את התוכנית של הפירמידה. ואם בכל זאת לא הצלחת ראה תשובה 47 בעמוד 59. בוא 'ינשחק" קצת עם תוכנלת הפלרמ?דה: 1 .6 הוסף לתוכנית פקודות כך,שהמחשב ?צייר פ?רמידות בצבע?ם שונים בזה אחר זה. הוסף לתוכנית פקודות מתאימות תוך שימוש ב-08% כך, שהמחשב ?צייר פירמלדה ראשונה עם 33 00%, לאחר מכן יחזור ויצייר על הפ?רמידה הקודמת פ?רמ?דה עם 34 088% וכך הלאה... (ובאותו זמן גם ?תחלפו הצבעים). לא זוכר מהו 0895%? - פנה לעמוד?ם 33-32. שנה את התוכנית כך, שתקבל פירמידה גדולה ככל האפשר. מה יקרה אם תשנה את מקומם של א ו-צ בפקודת ה-צַאזאק: "₪" ;צ,א ג נאזפת שנה ובדוק השערתך. מה עליך לעשות בתוכנית כדי לקבל צורה כזאת? (תשובה 48 בעמוד 60) האם אתה מעונין לבנות צורה כזאת? אנו משאירים לך להתמודד עם זה לבדך... 5 6 משימה 2 עליך יהיה לכתוב תוכנית, אשר תצייר מלבגנים זה בתוך זה: בהתחלה תצייר התוכנית את המלבן הפנימי, לאחר מכן את שאר המלבנים בזה אחר זה: ד לצנ--(5: כק%4ר .חפ <> ושוב, גסה בכוחות עצמך לכתוב את התוכבית: עצה מועילה: על-מנת לבנות את התוכנית, עליך לחשוב בראש ובראשוגה כיצד לבנות מלבן אחד כללי, ולאחר מכן להוסיף פקודות שישכפלו את המלבן ו'יינפחו" אותו. אם אתה מתקשה פנה לתרגילי העזר בעמוד הבא. תרגיל עזר עכשיו נבנה תוכני?ת לבביית מלבן כללי בין העמודות 4 ו-5 לבין השורות 6 ו-כ2. 3 ור נבגה את התוכנ?ת בשלבים: שלב א: כתוב תוכנית, בה ישרטט המחשב את הצלע ו משמאל לימין (כיוון החץ). תן ערכים ל-4, 5 ו-0 כפי רצונך. ₪ הרץ את התוכנית במחשב. שלב ב: (תשובה 49 בעמוד 60) הוסף לתוכנית פקודות, שבעזרתן ימשיך המחשב וישרטט את צלע 2 מלמעלה למטה: (תן ערך גם ל-פ5) ₪ הרץ את התוכנית. | (תשובה 50 בעמוד 60) 27 ריר שלב ג: עכשיו, הוסף לתוכנית את הפקודות המתא?מות כך, שהיא תשרטע את צלע 3 (מ?מין לשמאל). הערה: אתה יכול להשתמש ב(1-ק2ע5) (תשובה ו5 בעמוד 60) ₪ - הרץ את התוכנית על המחשב. שלב ד: ועכשיו לא יקשה עליך להשלים ולכתוב את הצלע הרב?עית. כתוב אותה במחשב והרץ את התוכבית. הפעם לא ניתן לך תשובה. אם לא הצלחת לשרטע את הצלע הרביעית, סימן שלא הבנת משהו קודם. על כן, הזור והתחל את תרגיל העזר מהתחלה. שלב ה: מה צריך לקרות ל-2, 2, 6 ו-2 כדי שהתוכנית תצייר 3 מלבנים גוספים? הכנס את הפקודות המתאימות כך, שתקבל את שלושת המלבנ?ם הנוספים. ן (תשובה 52 בעמוד 60) 48 ושוב - בוא "נשחק'' עם התוכנית ו. | הוסף צבעים: שהמחשב ?צבע כל מלבן בצבע אחר. 2. עכשיו, לאחר שהתוכנית הכללית הפעתיימה, הוסף לה פקודה כך, שהמחשב ?שרטט את המלבנים באופן הבא: יצייר מלבן ד ימחק אותו ליצייר מלבן חדש יותר גדול כדי שהתוכנית תמחק את המלבן השתמש במקש 6285. (איגר זוכר מהו 018? - פנה ל?ח?דה !ו עמוד 12) 3. הוסף פקודה אחת: אחר? שהריבוע הגדול נמחק, התוכנית חוזרת ומציירת את הריבוע הקטן וכן הלאה. לאחר שסיימת בעל את פקודת 025, %. המשך לשחק עם התוכנית: 6 שנה את גודל ומיקום המלבבים. 6 הכנס שינו? כך, שבכל מלבן ?ופלע פַת0₪ אחר. 6 שנה רק את 5 והשאר את 4 6 ו-2 קבועים. הרץ את התוכנית וראה מה קבלת. וכך המשך לשחק עם השאר. 49 הגעת לסיומה של היחידה השניה עברת כברת דרך רצ?נית. אתה כבר ירדע לכתוב תכניות תוך שימרש נרחב בלרלאת ץצאמא-208 רשימורט במשתנים. ראינר ביחידה זר כי ניתן לשרטט צורות גרפיות מאוד מגורנרת עס פקודות אלה. ?תכן שבשלב זה אתה יכול כבר להמריא על כנפי דמיוגך. אס כן, אף אחד לא מננע זאת ממך... שאלת חזרה לסיכום לפניך רשימת מושגים שגלמדו ביחידה זו. עבור על כל אחד מהמושגים, ובדוק אם אתה זוכר אותם. (תוכל לרענן את זכרונך בעזרת מספר? העמודים המופיעים בסוגריים ליד כל מושג.) דוד (6) לולאה (22) 1א=א דמע | (9) 0 (32) | משתנה (0ו) פפךם | . (32) | בג (12) 57 שלילי (37) | צאפא-098? | (20) הודעות מחשב: | פסק זמן | (22) 2 (4ו) 5 (16) האם אתה מעוגין בכמה אתגרים רציניים? - פגה לעמוד הבא - מ וטוה םש ד וד 9 0 | לפניך מספר הצעות לשרטוט צורות במחשב התכניות הן בה?שג ידך. יחד עם זאת דרושה סבלנות רבה לכתוב אותן. אם אתה מעונין נסה אותן: (אל תשכח שלספקטרום שלך ?ש צלל?ל וצבע...) ו םי קרי מ שה דד ו ו 4 םש חמ ופ פה ואם חשקה נפשך . . , ו של ד צורות אלה פנה ₪ ו לעמודים !63-61 22 תשובות תשובה 1 מעמוד 9: 1>א =- -ה77ה-7----------- 1=א ש,ן 3=א-זק 2=א-< 1=א -----א;"=א";10,15 41 צאזפ? 6>א | 3=א | 2=א = דהדההההד: 0 4088 6 | 3=א |2= =----, | ההדדדהה-77 1+א=א שת ּ הההההח ה ה החד 20/20 ₪0 תשובה 2 מעמוד 13: 2א תש א;0,5 47 צאדפ? 0 מפטג?ל זאת הפקודה המתוקנת ---77----7 2+א=א 1 0 10 60 תשובה 3 מעמוד 15: 0=א 1 להדפיק בארתה ערה ה-ה-----7: א עאננק 1+=א דש 9 10 60 תשובה 84 מעמוד 15: 0=א תש חשוב להדפיס 3---------:; "," גא צאצפק כדי שהמחשב ידפיס באותה 1+א-א עט שורה! 0 0 60 תשעובה 5 מעמוד 15: השורה הנוספת היא 0 ,0.2 קסתת 25 תשעובה 6 מעמוד 16ו: א ,2 עססת 25 10 20 255 30 [-- 10 190 20 25 10 40 10 20 30 40 9 20 30 40 תמיד בשורה זו א גדל ב-ו (ולא ל-8ו) תשובה 7 מעמוד 17: 1=א טע 30 11>צ עסע 10 "ג" ;11 ,צ ג צאנפל 20 = > קופצים 3 שורות 3=ץ דש 30 לטה בעמודה !1 9 20 60 40 פקודה 2 משתגבה ל: הצ 10 ,צ 42 דאצפעק 20 הדפס את ערכו של המשתנה - צ. תשובה 10 מעמוד 18: 0=א 101 5 1>צ דפ 10 צ; 11 ,צ תג ; א אא1 עאזפע 20 3=צ עמ 30 1+א=א 282 35 9 10 60 40 תשובה !ו מעמוד 8!: 3*א ,0.2 קתמת 25 תשובה 2! מעמוד 19: ה-8058ע2 בשורה 38 הולך וגדל! בסיבוב ראשון 1>א ולכן 1=>א*א מפטג?. בסיבוב שני 2=א ולכן 4=א*א 24055 וכן הלאה. ה-284058 הולך וגדל והתוכנית "''מתעייפת"... תשובה 13 מעמוד 9!: בוא נסתכל על הפקודה: " 88 ";ו, א 1 צאזגע 20 כאשר ₪ גדל ב-! (בפקודה /3), אז גם מספר השורה גדל ב-!ו וגם מספר העמודה גדל ב-1: "א ->- ולכן מתקבל אלכסון. -₪---00 צי 3 584 תשובה 5ו מעמוד 21: 3א- 2=א -- ------- 3 10 1=א 208 10 3א | 2=א | 1=א ---- א;10,15 41 צאנפק 20 4>א | 3=א = ==--===- ]1 11000 30 , "509" צאזפע 40 בש-א מקבל ערך הגדול מ-3 (3 20) המחשב יוצא מה-1אמא-פסע וממשיך לשורה /8. 7 0 -=א פסע 10 א 209255 20 א ,0.2 שמת 30 א 1אפא 40 50 60 20 0 5 : א-7 אמעגע 25 כש-0=א מתקבל 7 תסקגת. כש-7=א מתקבל 0 תמקגק. 6 משמש לצביעת כל המסך בצבע ה-פמקגק. תשובה 17 מעמוד 28: 6 10 10=א 208 10 א ,0.1 עחסת 15 "א" ; א ,א 41 נאזפת 20 א 1אפא 30 תשובה 8ו מעמוד 28: 40 11 6 6 0 10=צ 8סע 50 %צ ,0.1 עחתת 55 "א" ; א ,צ 21 צאנת? 60 1-א=>א דש 70 צ צאפא 80 היה עליך להוסיף: תשובה 19 מעמוד 248: 8 עתע 55 20 6=צ תסע 10 "ממפסע" ; א גצ 21 ; 4-צ אא1 צאדפע 20 4*צ ,0.2 עסתת 25 2א=א עאע 30 צ אמא 40 תשובה 20 מעמוד 25: 9 170 5-0 פע 10 5 ; 15 ,10 2 צאדתק 20 5 05גץ 25 5 - שניות 5 צאפא 30 תשובה !21 מעמוד 26: נוספה הפקודה 20 60 40 תשובה 22 מעמוד 26: כשהמחשב חוזר ומתח?ל לספור מ-8, נשארת הס?פרה 9 מהמחזור הקודם! תשובה 23 מעמוד 25: ( ) = 8240₪) . " סם " ;15 ,10 31 צאנאץ 35 תשובה 28 מעמוד :27‏ 49 22058 25 תשובה 25 מעמוד 27: ":" ;14 ,10 1 צאדת? 25 9 170 0=פ פסע 4 פע ;12 ,10 21 צאזתת ‏ 6 9 10 5=0 05ע 10 5 ;15 ,10 47 צאדת? 20 8 405₪ת 25 5 אמא 30 ייסם" ;15 ,10 41 זאזפ? 35 פע דשא 36 ייסס" ;12 ,10 זא צאנא? 38 8 10 40/60 הדפס נקודותיים לולאת דקות הדפס דקות לולאת שביות הדפע שניות פוף לולאת שניות מחק שניות סוף לולאת דקות מחק דקות חזור להתחלה 55 דרחווו זז |ו תשובה 26 מעמוד 28: התשובה היא של?לית! אסור לכתוב בתוכנית לולאות מצטלבות. תשובה 27 מעמוד 28: הוספנו לשעון את השורות הבאות: תשובה תשובה תשובה תשובה 6 10 3=א 08ע 21 7 " :א ,4 1 ; 6/א אא צאצפץ 22 8 מעמוד 29: 9 מעמוד 30: 0 מעמוד ו3: 1 מעמוד 38: 2 2805 : א עאעא 23 6 10 3=א 08ע 24 0 ":; א ,4 21 צלאזפק 25 9 ,0.2 עעתסת : א צעאמא 26 5 10 5-א 01ע 10 "5" זא ,4 41 דצאזת?ק ‏ 20 א דשא 30 2 170 3=צ סע 10 "פָ" 51 גצ 7 צאזפעק 20 צ אא 30 7 3=צ 08ק 3 120 5=א 08ק "5" ;א ,ץצ 41 לאזתק א עאמא צ צאטא 5 10 2-א 208 10 5 10 2=צ 08ע 20 " ₪ " ; א (צ עה צאדפק 30 צ צצפא 40 א צאפא 50 רד לשורה הבאה תשובה 32 מעמוד 38: השלנו? הוא: 0 187 5 5+4 10 2+4=א 08ע 10 5+4 10 2+3=צ 8סע 20 כל ש?נו? של 4 ידפיס את הריבוע במקום אחר לאורך אלכסון-המסך. תשובה 33 מעמוד 38: יש להוסיף: | 4=4+3 עחם 60 90 20 60 70 תשובה 384 מעמוד 35: "₪]" ; א (צ ע7ג ; 4/3 אא עאדתק 30 תשובה 35 מעמוד 38: 8 ,0.2 עממת 55 תשובה 36 מעמוד 35: 2א עע 10 התחל בעמודה 2 5 10 1=א 08ע ‏ 20 בצע את הלולאה 5 פעמים "פָ" גא ,4 41 עאזתת 30 הדפע בעמודה א 4+א-א 107 840 קפוץ א עמודות | א שא 50 סוף הלולאה | תשובה 37 מעמוד 36: 3 919 8 10 2=ץ תסע ‏ 10 זאת לולאת בוספת 8 עע51 18 10 2=א תסע ‏ 20 | זאת הגורמת "פָ" גא ,ץצ 41 צאנת? 30 | הלולאה ללולאה הקודמת א צאא 20| הקודמת להתבצע על צ צאפא 50 3 שורות במסך! תעובה 538 מעמוד 137 0ץ ‏ 10 1 0 70 21-א תסק ‏ 20 "₪" גא ,צ 47 צאזת? 30 1צ=ץ עמ 40 א צאשא 50 57 תשובה 39 מעמוד 38: תשובה 840 מעמוד 39: " ₪ ₪" ;1-א ,2+צ עג עאנתק ‏ 50 208 ייצ " ;1-א ,1+צ עג דאנתק 40 עמודה אחת שורה אחת שמאלה למטה תשובה 841 מעמוד 39: ָ השורה 2=א 17 20 משתבגה ל: ‏ 5 עםצ5 17 170 2=א תסע ‏ 20 ובקוף, כמובן, נועפת השורה: %* צאמא 60 תשובה 842 מעמוד 39: 5 5759 11 10 1=צ פסע 10 5 5109 17 10 2-א פסע 20 3 ₪9" ;א ,צ עצה צאנפק 30 שורות יצע " ;1-א ,1+צ דג צאדפ? 40 של י₪ ₪" ;1-א ,2+צ דג צאדתל 50 רובוטים תשובה 83 מעמוד !8[1: תשובה 88 מעמוד 2א8: א זאשא 60 צ עצמא 70 5 10 5=א סע 10 "<" ;א ,4 41 צאדפל 20 25 24088 5 "1" ;א ,4 1 צאנתק 30 א נאאא 40 58 50 60 0 0 6 10 1>א תסע 3 4 " :26 ,4 37 :" " 40 ,40 1 ג;א אא דצאזתץ 5 58 5 10 5->א 08 10 "<" ;א ,4 41 באנחק 20 המשך בעמוד הבא... המשך תשובה 484: א ,0.1 קפסת 25 יך]" ; א ,40 41 לאנגת 30 א צאתא 40 1 5 170 25=א סע 50 ">" גא ,4 21 לאדפע 69 א ,0.1 עמעת 70 יך]" 49% 41 צאדפת 80 א צאפא 90 א זאטא 100 תשובה 45 מעמוד 82א: 5 עע51 25 20 10=א תסע 10 -- ."₪" :;א,10 דג ;4 אאד ;"*" גא ,9 לג ;2 אאז צאנאל 20 1 | " צ " ;1-א ,12 צג :5 אא ;"7 ₪" :א ,1ב דג עם פמוטים ‏ ' א צאעא 30 | 1 10 0=א 08סע 40 "<" גא ,9 41 לאנפע 50 הרוח הרעה 5 24055 55 הפה יה " ;א ,9 41 צאזתת? 6/0 ימינה א צאפא 709 תשובה 86 מעמוד 84: נוספו השורות: 0 70 9=צ 0ע 16 1 187 50 1 תש 60 צ דשא 70 תשובה 47 מעמוד 84: 5 ₪ : 15= עמ 10 8 70 3=צ פסע 15 5 10 ג=א 208 20 המשך בעמוד הבא.. 59 המשך תשובה 87: צ,3 עססת " ₪ " :א ,צ תג ;3/צ אאז עאזפק א אאא 1=ת לע : 2=2-1 השן צ אחא תשובה 68 מעמוד 85: :יש למחוק בשורה 58 את 1 7 תשובה 89 מעמוד 87: 9 עמ : תשובה 50 מעמוד 87: תשובה ו5 מעמוד 88: תשובה 52 מעמוד 88: יש להוסיף: 6 עמ :ן 6 ען : 2=13 דש 8 10 4=א 08ע " ₪ " ;א ,צ2ג דאזפק א צאפא 3= ץש פ 10 6=ץ פסע "₪ " ;א ,צ 1ג נאזפק צ צאפא 1 (ְ 20 5-=א 08ע " ₪ " ;א ,צ דה צאזפת א נאאא 4 10 1=א 08ע 2 עס : 2=4-2 דשןך 2 תע : 0-2= א זאעא 25 30 40 5% 60 19 20 30 40 12 60 "0 100 110 15 150 10 פתרון ה"שבלול"" 5 דש 1>ת ד 0 וס 8+ 10 ג=א סע "₪2" ,א ,0 זג עאנתת א צאפא 1+ 10 0=ץ 08ע 29" ג8+ת ,צ שג צאדפע צ צאפא 1 4-2 10 4+5-א 08ע "1" ;א ,6+8+1 41 עאזפק א זאפא 1 0-2 10 0+5+1=ץ תסק "88" ,2-ג ,צ עג צאדתק צ צאפא 2 ץש 2 שש 4 ישן 9 10 60 10 20 קטע השבלול הפנימ?: 30 20 ה . 45 . [ | 8 ד 55 41 -- ג 58 60 5 08 55 38 קטע השבלול הבא: 10 1:0 120 130 ו6 פתרון המשולשים 5 שש 8 שש 1=כ ץע 3 ישן 9+ 10 ג=א סע ;+ ,0 41 דצאזפתק 1 וש א צאעא 1 0=0-8 1 ם-2 10 1+5=א 08ע "פָ" גא ,ע 41 צאדפק א זאאא 4 10 4-5=א 208 ;50% 41 צאזפתק 1= ץז א זאאא ₪+פ=כ זש.1 343 וס 3 = 1 64 ישן 90 0 60 ווסו ו 2 5% שרטוע צלע ו ממ יר - | | 2 ₪ ג ו > 5 מחזיר את 6 לערכו ההתחלת? 00 0 שרטוט 90 צלע 2 100 110 שרטוט + צלע 3 130 2 מחזיר את כ לערכו ההתחלת? 15 10 מגדיל למשולש 150 הבא 100 פתרון המנורה 0 ד גצ שוש 2 ישן 3 ןז 6 ש,ך 3 10 1=א סע 8+ 10 6=צ תסע "0" ;ג ,צ עה צאנתת צ נאאא 4+7 20 4=א א0ע ₪" ;א ,08 41 צאזפק א צאפא 1 60 170 0+5=ץ אסע 2" וע+ ,צ 41 דאזפק צ צאעא 2 ץש 2=ת 107 46ת=ע דש א שא 4 10 0=ץ 08ע "[" ;4+7/2 ,צ 41 צאצפת צ צאשא ע+4 10 ג=א 08ע ₪79" ;א ,14 ג צאזפק א זוא % 600044 19 20 25 8 30 55 8 40 45 88 1 5 8 60 5 8 00 5 8 3 6 קנים קנה מרכזל בסיסי / מחשבת מ.ל. בעיימ / מערכות למידה