מחשבים, גיליון מספר 36, יוני 1984

כתב עת מקצועי-עסקי בנושאי מחשבים ועיבוד נתונים. כנס מיט"מ: בנקאות וביטוח, מגזר ציבורי ושירותים. מחשבים אישיים: שפת פסקל, איך מחשב המחשב. תנועות מקומיות, בעולם.

OCR (הסבר)
גיליון מס 36, יילי 84, 350 שקל כולל מע"מ. 8 זז עי- עסכי בנהטאי טרוש בים קונטרול דאטה בוחה מחוב קטן לאנעוים נחועובים גדול כנס מיט"מ: בנקאות וביטוח, מגזר ציבורי התטירותים. מחובים אישיים: שפת פסקל, איך מחטב המחטב. תנועות מקומיות, בעולם. ]ואא ב-19884 פתחנו את המאה החדעשה. במאה השנים האחרתות נרכשו האמינות, מסורת השרות והמחוייבות ארוכת הטווח של חברת .6.8.א. בפתח המאה השניה לפעילות .6.8.א. בעולם, נוסף מימד החדשנות: בשנת 1985 הציגה 6.8 א. בפני עולם עיבוד הנתונים יותר חידושים משהציגה כל חברה אחרת בענף. אלה הם לא רק פירות ההצלחה של המאה הקודמת, אלא בעיקר פתיחה מבטיחה ונועזת לשנות הפעילות הבאות. הנסיון העשיר שנצבר ב-.6.8.א. במאה השנים שעברו מעניק לך בטחון וגיבוי של חברה אמינה בשילוב עם פריצות הדרך הטכנולוגיות שהוצגו ע"י 6.8 א. בשנים האחרתות, ואלה שיוצגו השנה ובשנים הבאות. י. א. מיטווך ובויו בע" דוגמאות אחדות ממגוון החידושים שהוצגו לאחרונה ע"י .א6.8.א : 0 המוח הגדול הקטן ביותר בעולם המחשב הראשון בעולם המבוסס על טכנולוגית .ו.5. | צ המחשב היחיד הצורך עשירית (10%) מהאנרגיה הדרושה למחשבים בסדר גודל דומה, ופועל בממוצעע בלי כל תקלה -- כשנתיים רצופות. 2 הםצעצסד המחשב שבלע אולם ומלואו המחשב החדש, שהרשים את חברת ו 60 655או85 אחם ז5ם// שבארה"ב, עד כדי כך, שהחליטה לרכוש אלפים אחדים ממנו בסכום של מאה מילין קר צוווס = המחשב 4 העסקי ==" ביותר המחשב האישי/עסקי היחיד המשלב טכנולוגיות העתיד עם מאה שנים של התפתחות בלתי פוסקת. גמישותו והטכנולוגיה המתקדמת שלו מאפשרים את התאמתו המלאה לכמעט כל צורות התכנות הקיימות, וזאת ללא רכישת רכיבים נוספים 0.-.א המטביעה שהטביעה חותמה על הבנקאות "יש = העולמית 6 פרסים בינלאומיים בתחום העיצוב והטכנולוגיה הוענקו למערכת ההטבעה המגנטית 7760 6.5 א. מכתה זו הטביעה את חותמה בבנקים הגדולים בעולם וחוללה מהפך בתחום המחשוב הבנקאי. הטרם גאז הבוחר (וםז וחוור ₪ למידע נוסף סמן 120 למידע נוסף סמן 111 ב 1 כ ב- רי . ו תי 6 = |בזסהסג )הוהכן;4 מרכז מסחרי רמת-אילן, גבעת שמואל 51905 0ל. 540962, 712618 -035 סניף חיפה והצפון: ארלוזורוב 55, חיפה 55651 665119,661815-6.70 -04 0 ]1066 ּ זסזחוזק ₪80 וק |-600 1 0 פ !סו 5ס+חוזק ₪370 וק |-2000 למדטסות עול וה 0 |1006/] צְפו +טקחטסזחז 05 50-06 5החורחוז6 7 / 5ז6+רווז] 1-4 נצצות אחת | <--₪2 | בישראל = ב)צ'ב ולמי שעדיין בספק, השווק, השרות וגם התמיכה - , .ו של מגוון מדפסות הש 5דסטססאטה דה נמצאים מעתה באופן בלעדי בחב' אומניטק. | מדפסות רגילות וצבע החל מ- 605 100 למיקרו מחשבים ועד למדפסות צדטס צ/ג ₪ > ק] 2000 נמצאות > כולן עכשיו במרכז המסחרי | ברמת אילו. וז = לי 5% למידע נוסף סמן 126 | 8 13101 והז 100-ו סחהּ 2 וחפוז !1006 8 1 0//7/77) אובויקי 0 אורנים 1 רמת-אילן, גבעת שמואל 51905 טלי 712779, 03-340962 - שטטים קורא נכבד מי הוא האיש האחראי למיחשוב הארגון. אל מי אפשר לבוא בטענות על כך שהארגון אינו ממוחשב דיו - או מאידך, מי ראוי לשבח על מיחשוב מתקדם? צוות המפעילים? התוכניתנים? מנהלי הפרוייק- טים? מנהל מרכז החישובים? סמנכי'ל למידע? לכל אלו יש כמובן תרומה כזאת או אחרת - חיובית או שלילית - לקידום המיחשוב בארגון. אולם אם צריך להצביע על פונקציונר אחד מסויים בארגון האחראי לקידום או לפיגור המיחשוב, הרי שאין כל ספק שזהו המנכ''ל, כלומר בעל התפקיד הבכיר ביותר בארגון. לא תמיד אפשר היה להצביע באופן כה ברור על המנכ'"'ל כאחראי לקידום המיחשוב. במרבית הארגונים, כניסתו הראשונה של המיחשוב היתה ככלי עזר טכני לביצוע מטלות רישומיות ודיווחיות ללא השפעה מכרעת על התיפקוד הכללי. אולם, שלב התפתחות זה נמצא כבר מאחורינו. המיחשוב נכנס עתה לצירי הפעילות המרכזיים של הארגון. באירגונים תעשייתים - פיתוח, תיכנון, ניהול הייצור, שיווק; בארגונים מסחריים - שיווק והפצה; בארגונים ציבוריים - מתן שירות לאזרח. וכך כל ארגון וארגון. קשה להגזים במידת חשיבותו של המיחשוב לתיפקודו הכולל של הארגון, למילוי מטרותיו, לכושר התחרות וההשרדות שלו וחשיבות זאת תלך ותגדל כל הזמן. המנכ''ל לא חייב להיות איש מיחשוב כדי להבין את חשיבותו ותרומתו של המיחשוב לארגון שלו, כשם שהוא לא חייב להיות מהנדס תקשורת על מנת להבין מה הם צרכיו הטלפוניים או מהנדס מכונות כדי להחליט על הכנסת קו ייצור אוטומטי חדיש. אולם המנכ''ל חייב להבין את מהותו של המיחשוב והפוטנציאל הטמון בו עבור המטרות ואופני הפעולה הספציפיים של הארגון שלו. עליו ליטול מנהיגות בנושא המיחשוב בדיוק כשם שהוא נוטל מנהיגות בשטח הייצור, השיווק או הכספים. עליו להיות בעל כושר אבחנה בין טוב ורע, נכון ולא נכון, מועיל ולא מועיל - גם במיחשוב. כמובן לא במישור הטכני (מערכת הפעלה זו או אחרת, בסיס נתונים זה או אחר וכד'), אלא במישור האסטרטגי - מה יקדם את הארגון, איך המיחשוב ישפיע על תיפקודו ומטרותיו המרכזיות. יתרה מזאת. הבה נאמר זאת באופן ברור: מנכ''ל שאינו מבין מה זה מיחשוב, מנכ'"ל שאינו מסוגל לחוש איך המיחשוב יקדם את הארגון, מנכ''ל שאינו מסוגל להחליט בנושאי מיחשוב - אינו יכול להיות מנכ''ל במחצית השניה של שנות השמונים. האם אחריותו של המנכ'"'ל להובלת נושא המיח- שוב מורידה מאחריותם של אנשי המיחשוב באר- גון? כמובן שלא. מנהל המיחשוב בארגון משמש בד''כ בשני תפקידים: הוא גם איש המטה לנושאי המיחשוב וכשלונו (או הצלחתו) של המנהל בשטח המסויים עליו הוא מופקד הוא גם כשלונו (או הצלחתו) של איש המטה. תפקידו השני הוא הביצוע. הוא חייב להוציא לפועל, בצורה המקצו- עית והכלכלית ביותר, את המשימות שנקבעו ע''י המנהל ופה צריכים לבוא לידי ביטוי כל מקצועיו- תו, נסיונו ותושייתו. ובכן, כמו הרבה דברים אחרים, גם המיחשוב מתחיל מהראש. שלך 5 (6) או ₪ 1.08 תקשורת מתקדמת כחול-לבן תל-אביב, בית התעשיה, 03-652262 ירושלים, מרכז כלל, 2/!וו02-2234 חיפה, ככר מאירהוף 6, !04-52692 באר"שבע, החלוץ 105, 057-34422/3 -+ :2" נוי 9000 ל 2 למידע נוסף סמן 121 המו וי ה כור תקשורת והתראזה; אגף תקשורת = 4+ משרד התקשורת בנק היסקונט צה"ל משרד הבטחון טלכור בנק הפועלים טלרד אונ' בן-גוריון התעשיה האוירית כלל קונטרול דאטה פוספטים בנגב יענ"א מחשבים בנק לאומי כור תקשורת והתראה אנו יוצרים קשר בּיןך מחשבים. 4 תד 13022 תל-אביב 61130 ! טל. 3/ 03-492661 (10 קווים) קונטרול דאטה מובילה כיצרנית המחשבים הגדו- לים בעולם. את טכנולוגיות העל שהביאה אותנו למקום זה, אנו מיישמים עתה במחשבים קטנים. בעוד כל יצרני המיני נאבקים למתוח ולנפח את מערכות המחשב מעבר ליכולת האמיתית, אנו מציעים את ה-810 ואווא5658 שטמון בו פוטנצי- אל עצום להרחבת החומרה והתוכנה. פרושו של דבר, חסכון משמעותי בטווח הארוך, שכן מי ירצה להשקיע זמן, מאמץ וכסף במערכת שתהיה עמוסה מדי למחרת התקנתה? מערכת 810 ואווא058 5 - דור חדש של מחשבים במחיר תחרותי, מיועד למגוון יישומים בשטח ההנדסה, תיב"ם, מחקר, חינוך ועיבוד נתונים 4 למידע נוסף סמן 153 עורך: אהרן פלמון ניהול שיווק: מנחם בלונדר, אלי טנא גרפיקה: שמואל תמרי, אתי סייך, אבי בלומן. מינהלה וכספים: הגר פלמון מזכירת מערכת: איילת מרמור מזכירת מח' מודעות - ניצה לם עיבוד תמלילים: ברטה שילק סידור: מיפעלים אוניברסיטאיים, ת'"'א לוחות: מעבדת אופסט 'משבצת'"י דפוס: כחול לבן בע''מ, בני ברק הפצה: גד, ת'"'א המו"ל: מירב הוצאה לאור בע''מ. רח' תושיה 6, ת''א 67218. טל. 339673, 77 כל הזכויות שמורות למירב בע''מ, ישראל 3 חומר פירסומי המופיע בכתב-העת הינו על אחריות המפרסמים בלבד 12 וז 55! מדורים 8 בעולם ידיעות מהנעשה בעולם המיחשוב 5 תנועות מקומיות מוצרים חדשים וידיעות מהנעשה בענף המיחשוב בארץ הביס התפתחויות בטכנולוגיות המידע והשפעתן על הארגון מיט''מ - מרכז יישומי טכנולוגיות מידע בניהול ליד המרכז הישראלי לניהול, ערך כנס מיקצועי בחודש מרץ 1984. מחשבים קיבל על עצמו לערוך ולפרסם את ההרצאות שנישאו בכנס. בגיליון מאי הופיעו ההרצאות של מושב הפתיחה ושל קבוצת הדיון בתעשיה לענפיה. בגיליון זה ובגיליונות הבאים יופיעו הרצאות נוספות. 20 בנקאות וביטות ביזור מידע כתפיסה שיווקית בביטות - מרדכי הרשקוביץ ענף הביטוח הינו תעשייה של ניירת וכדי שאפשר יהיה להשתלט על הניירת חייבים לקרב את המידע אל הסוכנים והלקוחות מערכת מידע ככלי שליטה לניהול השק- עות בזמן אמיתיי- פרופ' שמחה סדן תיאור מערכת אשר פותחה כדי לספק למשקיע נתונים על שוק ההון הישראלי במטרה לשפר את החלטותיו. שירותים בנקאיים ממוכנים מחוץ לכת' לי הבנק - יורם אלסטר מהן הבעיות הטכנולוגיות והעסקיות הכרוכות בהבאת שירותים בנקאיים אל ביתו של הלקוח, מקום עבודתו, אתרי הבילוי שלו, או כל מקום אחר בו הוא נמצא. הרחבת שירותי המיחשוב ללקוח הבנק - עזרא בן כוכב. הפעילות להרחבת שירותי המחשב ללקוח הבנק מתרחשת במספר תחומים: פעולת הסניף, מסופי בנק אוטומטיים, נקודות מכירה ממוחשבות, מחשבים אישיים בבית. 159 מיגזר ציבורי ושירותים התמודדות עם ניהול באמצעות מערכות ממוחשבות - עוזי וכסלר. עיריית ירושלים מיישמת מרכיבים שונים מתחום חקר ביצועים ככלי סיוע לניהול פעולות העירייה. תיכנון והפעלה של מערכות מידע בשל- טון המקומי - דן גבעול. למערכות המידע של הרשויות המקומיות יש מאפיינים משותפים. המסקנה המתבקשת מכך הינה ריכוז התכנון. בעיות כח אדם באגפי מיחשוב במיגזר הציבורי- יצחק אלרון, צבי שוסטק. כח האדם המקצועי הינה הבעייה העיקרית של עיריית תל-אביב. איך העירייה מתמודדת ופותרת בעייה זו. כיווני התפתחות לעתיד של מערכי מידע לאומיים - אריה שגיא. מלם הינה החברה הממשלתית שקמה במקום המרכז למיכון משרדי. אחת התוכניות של מלם הינה לפתוח מספר מאגרי מידע שהיא מנהלת בפני הציבור. מאמרים כלליים 8 תוכנת סביבה, חלון בעולם המחשבים האישיים - ש. שני. תוכנת הסביבה מאפשר למשתמש במחשב אישי לפצל את המסך או לקבוע בו חלונות, כאשר בכל חלון ישנה תצוגה של תוכנית אחרת. מחשבים אישיים 00 ציור גופים תלת מימדיים - כיצד ובאיזה שפה - גארי מרשל. איך לתכנת במיקרו מחשבים היבטים בעלי פרספקטיבה של גוף מוצק. 71 שפת התיכנות פסקל - ענת לרנר. פסקל הינה שפת תיכנות חדשה יחסית, שפותחה ב-1970. אחת ממטרותיה העיקריות היתה ליצור שפת-תיכנות שתשמש להקניית גישה זהירה וממו- שמעת לתיכנות ולפיתרון בעיות. 59 כיצד מחשב המחשב. במחשב יש פקודות חומרה או תוכנה לביצוע פעולות חישוביות רבות: חזקה, שורש, לוגריתם, פונקציות טריגונומטריות וכד'. כיצד מבצע המח- שב פעולות אלה? % ל 0 5% מליון דולר ה היקף המכירות | - של קיו אלמך ג בשישה חודשים: | | ארבע "עשרה האוניברסיטאות המשתתפות נבחרו : 2 על סמך טיב ההצעה, רּמת המומחיות של צוות ‏ המחקר שלהן,. ומידת הגינון ביישומים השונים' . : המוצעים להפעלה באמצעות. המחשבים מָאוּשי | מכירות ְבַרָת המחשבים ה האמריקאית פרקין." > 2 . :> אלמה גדלו בהבע השני של שנת המאזן שלה (חודשי ינואר. - מהץ) ב -16 אחוזים בהשוואה ' > לתקופה המקבילה אשתקד. הָמכירות הסתכמו- .ב "289 מיליון דולר לָעומת 200 2מיליון דולר באותו . רבעון אשתקד. . . ו | מהמאזן החצי שנתי של החברת | עולה עוד > 0 > בששת החודשים הראשונים "של שנת המאזן של" | החברה לי536 מיליון דולרן -עליה של כ-15 יאחוזים: פרקין 0 מיוצגת ת בישָראל לי סו דטה ל > דוגיטל מ מפתחת תוכנית ₪2 בשוני 6 1 1 מזליוך דור - חברת ת דיגוכול הקללמלת ה הכריזה - - 0 תה של תוכנית.חדשה - שותפות לקידום מחשבים" בחינוך. 0 דאפופסאה פא פמוד חסת 5הפאדחהץ. | > תק - 6006108 1 8 מטרת" ₪0 התוכנית לסייע למוסדות. להשכלה גבוהה לפתח 2 | תוכניות :המיועדות לשילוב מחשבים. אישיים- ו : בעבודה בתחומים בלתיימסורתיים (שעד עתה לא , נעשה בהם שימוש במחשב) במסגדת הסביבה האקדמית. : 14 אוניברסיטאות מכל" רחבי ארה"ב משתתפות בתוכנית 5 <> | | המבצע החינוכי הזה -בולל. ציוד מחשבים ששוויו 0 | למעלה מ-16 מיליון דולרים, למטרות. תמיכָה . -במחקך מחשבים. - יי | באמצעות תוכנית סק תרכוש כל אוניברסיטה > , המשתתפת בתוכנית' עד 100 מערכות דיגיטל = > > | מסדרת 100 /וספאוה "350 .והאסו555?סהי, . : שמת לחברן באמצעות רשת לְמַערְכֶת. אא ל דיגְיטול, , לצורך עבודות פיתוח. 2 יים. ב " 2. / . | מערכות ח- ה 100 פוה וה 05550 הק > יופעלו בסביבות. מעבדה וגם בסביבות הוהָאה, | 0 לתמיכה בתוכניות הלימודים בחוגים למדעי הרוח, > האמנות, העסקים והביו"רפואה. ּ . אחד מיעדיה המרכזיים של תוכנית 9805 הוא . לעודד פיתוחן של שיטות. הוראה חדשות, תוך: : החברה המתחילה' בחודש אוקטובר, הגיעו מכירות 1 ]: הגברת פריון העבודה של הסטודנט ושל צוות ההוראה, ברמת התואר הראשון וברמת תוכניות.. 2 המחקר לתארים מתקדמים: -במו'"ב ישתמשו בתו- כנית גם במיקרו מחשבים במעבדות מחקר "לומוד- 1 יות, ובעבודה על פיתוח קוי תקשורת שיחברו בין 5 קבוצות מחשבים אישיים ם לבין רשתות קיימות ו . בתחומי הקמפוס: מאחר שיעד נוסף של התוכנית הוא לתפיץ: את " | : המידע שנצבר על חידושים והתפתחויות, בנתה = :‏ חברת דיגיטול שותפות. רשת, והיא תקיים בּחסותה | סמינרים מדי רבעון, על מנת לקדם את חלְיפֶת"- - המידע והטכנולוגיה בין נציגי האוניברסיטאות" הַמשתתְפות לבו אנשי דיגיטל. ו חבדת הלוטו ג הלאומית בצרפת א 4 5 -/ 0 .| נמצאת: בימים אלה" בעיצומו של תהליך מיחשוב," 0 המכניס את החְבְהָּה לעידן המחר. על כך נמסר . < בגליון האחרון של: :5אסודטס5, המופץ בין 3. = ענק.מסוג 87900 שליבורוז במטרה למחשב עד , 7 מסוף ומִדְפסת. ההימור ירשםובתוך 4 שניות יקבל = > = = > יים לפני מועד ההגרלה. לחברת הלוטו תחסוך... : חברת ל לי בי :אס. (.8.5 6 הנחשבת לאֶחת ה התב . - מחשבי וקטור גרפיל- בורוז הר מהפכה במנגנון ‏ = ההימורים של חב' הלוטו > הלות ו לקותות בורוז בעולם: חברת הלוטו קלטה. מחִשבי 6 שנת 6 את בל מערך ההימורים: ב -000 0 סניפיה שברחבי צרפת. | / הרשת הממוחשבת של בורוז נבחרה.: מבין 4 חברות מתחרות כאשר הציעה אתי הפתרונות = הטובים ביותר לצרכי חברת הלוטו.. 1 - 0 | : המערכת הכוללת מספר מחשבי 2000 נתמכת". |: בחבילות תוכנה של בורוז: מערכת לבסיס - נתונים" (1.5..2.פ), שפת פיקוד ועריכה (פסא6) ומערפת > > ניהול | ודיווח (2: .וא ם). מערכת המיחשוב, המוד- צבת במרכזי עיבוד הנתונים, יכולה לטפל; בוזזמנית : 5 ד ב-6000 מסופים משניים. 0 6 | על פי התכנון, יותֶקן בכל אחד מ' 000 100 הסניפים המשתתף טופס השתתפות. המערכת פועלת. במקווןן ומעבירה. ישירות את ההימור למחשב 5 המרכזי. הדבר מאפשר קבלת ניחושים' עד לשעת'. ; 2 השיטה החדשה. את הטיפול ב"000, 0000 15 טפטי. השתתפות, במשקל של 50 טון בכל שבוע" > יתהונות המערכת: ביטול הצורך בתהליך הביקורת.-. המייגע לכל משחק. לא פעם קרה שהיה צורך " להטיס בהליקופטר קרטון מלא טפסים שנשכת " היכן שהוא. ביטול תהֶליך הקרִיאֶה הידנית, שנעשה לטפסים לָא קריאים, באלה שנס כ" 7 :; 00 בכל שבוע 0 בשעות עבודה רבות של 2% מאות אנשים). . ' - ו > השיטה החדשה תחסוך .את הצורך : בתלעוד ושמי" < הת הטפסים לביקורת. ל-87900 אין שום קושל <> לזכור את כל הניחושים וגם לומר -. 4 | וקטור גרפיק ממחשב מרכזיר | לימודים גדולים באנגליה > רות הגדולות: והמובילות באנגליה בהכשרת כח" : אדם בתחום המחשבים, רכשה לאֶחֶרונה 0 - ּ = (6810 560 /) -- | .קה הנאמדת בכ-000 ,00 דולר. : -- יי המחשבים ישמשו בעיקר להכשרת עובדיט והפ- ל בתם לתחום המחשבים בענפי המשק השונים.: ₪ | המחשבים מותקנים בשישה מרכזי לימוד' ברחבי אנגליה והם כוללים דגמים שונים הפועלים: ברשת " 2 תקשודת מקומית לינק (סאו). היחודית: לנקטור : ו |גרפיק: חלק מהמחשבים יתקשר. למחשבי ובמ" 41 ויחקה מסופי. - (פסוס), = למידע נוסה סמו 127 אדי מור > רצונך לחסוך? השתמש ב-3 מ=קווודקס .| לפרטים נוספים על 3 מפקוושודפס - 2 : שו | עתידים נוה.שרת רח' הבורה הנביאה ת.ד..13045 > - פנה: לאגף השיווק בטכם. 2 אוד המערכת המפרת תכניות - | << הכתובות ב" 60806 !-מייעלת את-תוצר-; = > הקומפילציה, משפרת את נפח התכנית ואת. זמן הב יצוע הכללי שלה בהפעלה.: - 3 כלי יעגל לבדיקתתכניות לפנ = מכם-. 5 7 ברק בי לפרחל לוניחל ותילונו. עקב ארי כל ה ו המועולם לבעיות התכנה .| 0 ו תכנת: -מבדק כל קטעי התכני ית: 3 25₪8וו|דק 0 - 1600 לקוחות משתמשי יּם במערכת, - בישראל תמצא אותה ברנק עוראל בנק לאומי, בנק. 0 תדיראן, מגדל, התעשיה האוירית, בת": -הזיקוק " ועוד : טכנולוג: יח מתקדמת בע"מ | "ית התכנה הי ישרְאלי תל-אביב 61150 טל. 05-491262 טלקס: ווה 21 מחשבים איפל הקימה מפעל אוטומטי לייצור המקינטוש בהשקעה של 0 מליון דולר המפעל המייצר את מחשבי מקינטוש הוקם בפר- מונט ע''י חברת = וק בהשקעה של 20 מליון דולר. המפעל אוטומטי לחלוטין ומופעל עייי רובוטים בשלט רחוק. המפעל מייצר עתה 1500 מחשבים ליום, ומספר זה יעלה כבר בקיץ הקרוב ל-3000. המפעל המיוחד מפעיל מערכת מחשב מתוחכמת ומשלב ייצור אוטומטי עם ניהול חומרים ומערכת אספקה. מערכת המחשב המרכזית עוקבת אחר כל הפעולות הנעשות במפעל. חברת אייפל מיישמת במפעל שיטת חשיבה המכונה בדיוק בזמן (=!אוד או ד5/.) בכוונה להתגבר על הביקוש הצפוי ולהקטין את ההוצאות על המלאי. במפעל 2 פסי ייצור בלבד. בפס הראשון מורכבים כל החלקים הסיפרתיים ובפס הייצור השני מורכ- בים כל החלקים האחרים. המפעל מסוגל לייצר מחשב כל 27 שניות. פסי הייצור אוטומטיים לחלוטין ומערכות הסעה מיוחדות מעבירות את החלקים לייצור בפיקוח המחשב. לפני הכנסתם לפס הייצור עוברים הרכיבים הש- ונים בדיקות איכות ותהליכים שונים. המערכת המושלמת עוברת מבחן בן 24 שעות. תהליך זה מבטיח אחוז נמוך של ליקויים לאורך שנות חייו של המחשב. במפעל הייצור של מקינטוש 170 פועלי ייצור וכ*120 אנשי הנדסה ומינהל. בעתיד הקרוב תפעיל החברה רובוטים ומכשירים שונים שיופעלו בעזרת מחשבים אישיים, לרבות תהליך האריזה. יבמ וחברת ההשקעות מרלל לינץ' ישווקו בארה"ב מערכת ממוחשבת לייעוץ בשוק ההון חברת יבמ וחברת ההשקעות האמריקנית מריל לינץ' הודיעו על כוונתן לשווק בארה'"יב מערכת ממוחשבת מיוחדת המיועדת ליועצי השקעות וניירות-ערך. המערכת תסייע ליועצים לטפל במהירות וביעילות במידע ובנתונים המתקבלים אצלם, לערוך בדיקות על כדאיותן של השקעות, ולאתר באורח מיידי את הלקוחות המעוניינים במידע ספציפי על ניירות-ערך מסויימים. השירות המשותף יכלול תחנות עבודה המבוססות על מחשבים אישיים של יבמ שיוצבו במשרדי היועצים, מערכת תקשורת וחבילות תוכנה מיוח- דות. אלה יופעלו במשולב עם מערך לאספקת .נתונים פיננסיים שבו מתמחה חברת מריל לינץ'. השירות יהיה מיועד לבנקים מסחריים, חברות המנהלות תיקי השקעות וחיסכון, סוכני בורסה ולקוחות פרטיים אחרים. במערכת נסיונית שהופעלה לא מכבר עוקב מחשב אישי של יבמ אחרי פעילותן של 300 מניות. המחשב מספק ליועץ-ההשקעות מידע מיידי על תנודות בשערי המכירה והקניה של מניות אלה. בעקבות מידע זה משגר המחשב באורח אוטומטשי הודעות אל לקוחות המעוניינים במידע על מניות מסויימות אלה, ומספק - במקביל - שורה של נתונים פיננסיים נוספים על ניירות הערך המבוק- שים. נוסף על כך ניתן להגדיל את היקף הפעילות על-ידי התקשרות מהמחשב אל קבצי נתונים של לקוחות השמורים במאגר של מחשב גדול יותר ולעדכן את רשימות התפוצה שלו. הייעוץ הפיננסי הממוחשב יקצר, איפוא, את הטיפול בנתונים על שוק ההון ויוזיל אותו בצורה משמעותית. השילוב של מידע פיננסי המתעדכן ללא הרף, והפעלתו במעדכת מחשבים המאפשרת ניתוחי כדאיות וייעוץ מיידי למעוניינים עשוי המחעוב לכל חועוב. -ודפנוהּווע 5 ורדוס 655הופטכו לשפר לאין ערוך את הפעולות המורכבות המושם- עות מתהפוכותיו של עולם הכספים. קונטרול דאטה מציגה סידרת מחשבים חדשה לאחר מחקר שנמשך 10 שנים ובהשקעה של 350 מיליון דולר, הציגה לאחרונה קונטרול דאטה קורפוריישן, סידרת מחשבים חדשה בעלת תפוקה שהיא מהנרחבות בעולם המחשבים. הסידרה החדשה, 'סייבר 180' (180 868צ6), כוללת 6 דגמים (810, 830, 835, 845, 855, 990). הדגם הגדול בסידרה, סייבר 990, חזק פי 60 מהדגם הקטן בסידרה שהינו ה-סופר מיני 810. הכרזת המערכת בכללה ומחשב הסופר מיני בפרט מוערכת כאחת החשובות ביותר שעשתה סי.די- .סי. בעשור האחרון, שכן הסידרה פורצת מעבר למה שנחשב נקודות החוזק של קונטרול דאטה בייצור מערכות מיחשוב מדעיות והנדסיות. בסידרה החדשה מגולם יותר כח מיחשוב, במוצר קטן יותר ובטווח מחירים נמוך יותר (החל מ- 0 דולר). הסידרה מאפשרת למשתמש גידול הדרגתי ורצוף עד לעוצמת מיחשוב של עד פי 60 מזו ההתחלתית. יחודה של סידרת הסייבר 180, הוא ביכולתה להיות מופעלת בשתי מערכות הפעלה מקבילות: מערכת הפעלה וש ד5/5 6אוד אשקס אהסעצדסא (5סא) ומערכת הפעלה דא6ואאסהועאם והטדהוצ 5סא (5ש05א) עובדה זו מאפשרת למשתמשים עכשויים להמשיך ולהריץ תוכניות קיימות עם מערכת ההפעלה ₪05 על סידרת סייבר 180 ובמקביל לפתח מערכות חדשות ולהסב מערכות קיימות תחוז 0545א. 5צפסא הינה מערכת הפעלה מתקדמת, פשוטה לתפעול ומתאימה ליישומים שונים. ניתן להריץ ?ל רג ]בי א ה הפסא הו זהטחז ו אהופוון רח' החרושת 6 תל-אביב 67778 ת.ד. 36864 מיקוד 61368 (טל: 03-374222 (24 קווים) מידע נוסף סמן 29 1 נתונים טכניים = הדפסת איכות מעולה (3 סוגים) = גרפיקה |ופקטחסה שס ,ם וטס ,51615 = כל סוגי הנייר (גליל, בדיד, רציף) 6 הטענת תוים מהמחעוב = 160 05 6 6 7 צפיפויות כתב שונות וכותרות 6 8 סוגי תוים (ניתנים לתיכנות) = 148 פמ=הפאהז5 - צ+ג41ש0 %ה1-קי קוו - ץ%ג0041 %הגזק =א1אזפ = - ץ+811ש0 %ה1:ק דאסח 6עא אטתך - ע811%ט0 %ה1עק גו 9 , -. (₪₪) -' חסוו6ט1000 01901 * 9-9 כ 4 ב-ו כ 84-ו .ם.ד.ו אסודסוווסהט 5 חא דפטפאו 1.5.5 | =חסס הפדטקואסס הדגם 5-ו !רוטוה דרו=- 84 לי אי.אס.פי. בע"מ קידום מכירות לתעשיה לפרטים נוספים התקשר לאי.אס.פי. בעיימ טל. 03-957134, 003-952331/2. תד. 59 ראשליצ 04ופ? ה בתעשיה, חינוך.. אנרגיה , מחקר, עבוד נתונים, / , 2 מסחרי ואחרים;< ו 2 - 3 לפרוץ ולהרחיב. משמעותית' את מעגל לקוחות:: / 7 .החבהת. והסקטורים המשתמשים במחשביה:. עלוה תוכנות שפותחו 0 מחשבים אחרים במעט. ה = ללא' הטבה. למַעכֶת מו בפועל ג גדול .עד בד . 7 8000.505ג"בן. 7 ב -/. - במחשבי :סייבה ספ מורכבים עזרים להבטחת. - = + סודיות | ומיהוף. .7% 1 ה סידרת הסייבר 180 עונה למיגוון עצום של צרבי. : 0 מיחשוב ומאפשרת יישומים בשטחים ודרישות: ו חברת: יקונטרול דאטה מצפה ‏ באמצעות הסידרה. | היקף המכירות ברבע הרָאשון של שנת 14 גדל + מחשבים מדגם 3 ב 4 מב זידון - אחד. - להשלמת החומרֶה נוספה תוכנה של ו הכוללת / | מיללארד דולב לטה גול = > בי1984 > . במסיבת עתונאים שערכה הנחלה דטה הגערל . בניוזיורק, מסר נשיא החברה א. דה -קסטרה.: בו ? - בַ"32% לעומת. התקופה ז המקבילה ‏ אשתקד והג יע --- ל . 2 "280 מל דולר.: : . > רכש קומפלקק מחשביפרקין , אלמו : תשב (080. ₪ - עפייר הנתונים תגיע חברת דטה בערל: לראשונח .- ה בתולדותיה להיקף מכירות. של מִיְלִיאָרֶד דולף; 7 או בכף תְבסס החברה את מעמדה בצמרת יצרני , -- 5 = > | = המיני מחשבים בארה"ב ובעולם כולן > +" :: 1% > בית ל חמולי הפללי בטורונטה; אחד' מרָבזי ההדרי = : 8 . כה הגדולים. ביותר בקנדה, חתם חוזה לרְבישת 2 <> קומפלקס מחשב סופרימִיני פרקין אלמף מסדרת . : <<< 83200:ק כבסיס למערכת שתטפל בכל: הקשור.. >= = == בנושא הרפואי ובמערכות הפיננסיות. = = ו 0 והאדמיניקטרטיביות של בית החולים. : . = בשנה האחרונה זכֶתה דטה ג'נרל בכמה מהמכהזים. > הַגְדולִים בשוק הָאמריקאי: רשות היערות > 4 . האמדיקאי וחברּת הברוקרים א. אף. האטון ב בהיקף- .בוללשל 114 מליון דולה. בא 4 | בבית הִתּולים הכללי של טורונטו כ*1000 מיט תָי בשנה הראשוּנה יפתחו יתוכניתנל פרקין אלמה" בשיתוף עם אנשי המְחָשב של בית החולים תוכניח לרישום חולים; חיובים ,ותשלומים,: ומערכת: עיהו 0 בשנה השניה יפותחו מערכת לניהול אחיות בבית" החָולים, מערכות למעבּדוָת: השונות (המטולוגיה. ו בקטריולוגיה, -ביוכימיף); מערכות לניהול מחלקות " >>בית החולים: (פתולוגיה ותזונה,) וכן מערכות : 4 לניהול חדריניתוח. מתוכננים גם פיתוחים לת-. חנות עם' מיקרו מחשבים למעבדי תמלילום, 0 לוטלט המחשבים שמזמן, בולל סופ מיני חזק > שילוב ₪ יבמ וקאלינט במעדך החדש לניהול מלאי עבור ציי. = 15 מחשבי יבמ 1 ורשת של 54 יבמ 3 ₪ "של יום יום.- / הכנת האפיון הפונקציונאֶלי והמכדז לבח החומרח והתוכנה נמשבו, ב 2 שנים: התקציב "- להקמת בו החדש הינור 50 ה דולה במשך 2 א שנים. : : : - > המערך עצְמוּ ונהל. לפטי 0 בער של 0 מיליאדד דולר ובהיקף. של. 1 ליה רבישות.. ואספקות לשנה . .>> 7 ו 4 את התוכנה: הבטיסית למערך זה תספק חברת ) = קאלינט מבוסטון : אשףּ התוכנה שלה לניהול > מאגרי נתונים פופו, מָיָלון הנתונים ומִתָוּלל היישו". | מים 05/0 ומחולָל הדווחים ישמשו את פיתוח בל . התוכנה בפרוייקט. זה. שפת השאילתות המזדמנות-; 0 תהיה מעדכת 56118 פא 0 של קאלינע. "> - המאפשרת שאילתות למאגר הנתונים באנגלית - | אנשל הצי מעריכים בי ויבעזרת המערך. החדש ובל . ה כ 1007 -.- דולה לשנה חאת החל משנת - ; המודם החברותו נש , שססואואוס הגוע אדצה * > המודם ואס 0 9 שת חברת רקל מולגו ל . * הגיע ארצה ומשווק בלעדִית ע''י חברת. רד מחשך. > בים. מודָּם זה משלים את משפחת המודמים. של;. קל מלגן לקצב; 0 4 ללש" אנלוגיות ות וספרתיות: במודם הקרוב | והרחנק.. קלאפחן: | תקלות ולקבל אזעקות ואתדעות: המודם פּעל על ".ינחלו את מערך אספקת המלאי של זרוע האויר של | : יצו ארה''ב, שמרכזו. בפילדלפיה. ואת המרכז לבקרת.. > חלפום לספינות שמרכזו במקניסבורד פנסילבניה; > | לרגו אביל בע"מ מספקת סרטי דיו לכל ! מדפטות - מחשב מהמלא?:. 0 | א אלינג 9 ה 2 - אבולר בע"'מ | | שרד ראשי חל"אביב, | 03-835252, ירושלים 4 7 חיפה 0-7 ,באר"שבע 0 נתונים טכניים 8 מהירות: .605 200 = הדפסת איכות: .055 50 = רמת השקטה: 084 60 א | 9 ניר רציף בכל גודל + נייר בדיד למכתבים. | > קסטת דיו - 10 מיליון תוים! למידע נוסף סמן 106 | | > מערכת בקרה ודיווח על תקלות 9.7 דג ד 7 ו | = חיבור קואקס. ּ 0 0, אשדוד 9 | = אופציה: אותיות גדולות ה - 41 אי.אס.פי. בע"מ לפרטים נוספים התקשר ליגאל רם באי.אס.פי. בעי מ טל. 03-957134, 03-952331/2 7 דטנורד בז ודיבו ? >פז\צ\ד בוללירד = *\נצ ב\צ בוונצלצאוי' א. *ולוצצנצרותד בצינ | קגסזססס‎ | 0 0 | | [' 4 אהסוזפא - 8 2800585085 | סהזאסס ] ] ופז6‎ 4 [ א - =] % - = מידע בע"מ 17 2 טלפון: 05-588207. נדוכו ור ול רח' קרמניצקי 16 ו 67 ה תנועות מקומיות 00:00:00 2 י 0 2 0 . 5 " ₪ " 2 0% 0 0 2 0% 2 %%% מחשב מוטס שפותח באלישרא - אושר על-ידי חיל האויר האמריקאי מחשב מוטס המתאים להפעלה במטוסים בהם משובצים מחשבי 16 ביט, שפותח ומיוצר בחב' אלישרא, אושר לאחרונה על-ידי מומחי חיל האויר האמריקאי, לאחר שעבר סדרת בדיקות עמידה בסטנדרט. המחשב פועל בשפה העונה למיל סטנדרט (תקן צבאי) 17504-1, שפותחה על-ידי חיל האויר האמריקאי ותשמש כשפה אחידה לכל מערכות המחשב המוטסות. הוא מותאם למטוסי קרב הנמצאים בשרות צבאות ארצות הברית, ישראל ועוד. לדעת המומחים שבדקו את המחשב מתוצרת 'אלישרא' - הוא המהיר ביותר מבין אלה הנמצאים בשוק. הוא משמש בין השאר לבקרת מערכות הירי והלוחמה האלקטרונית. חברת 'אלישרא' פיתחה שתי גירסאות למחשב - האחת מעבדתית ומטרתה לפתח חומרה ותוכנה למשתמשים במחשב, והשניה מוטסת העונה לתקן בתנאי סביבה למערכות מוטסות. בסוף החודש מתכוונת חברת 'אלישרא' להציג את המחשב בכנס בסן-פרנסיסקו בו ישתתפו חברות המייצרות מערכות מוטסות מבוקרות מחשב ובע- לות פוטנציאל קניה למחשב. שתוף פעולה בין דטה מיכון וסינטל הניב טלקס ממוחשב חברת דטה מיכון, בשיתוף עם חברת סינטל, התקינה לאחרונה מערכות ראשונות של מחשבי וקטור גרפיק המשמשות כתחליף מלא למכשירי טלקס לשיגור טקסטים וקבלתם ממנויים בארץ ובחו"ל, על כך מסר דניאל פרבר ממנהלי דטה מיכון. המערכת, שיש בה תוספות ייחודיות שמכשירי הטלקס הרגילים אינם מסוגלים לבצע, אושרה עליידי משרד התקשורת. התוכנה מאפשרת ערי- כת טקסטים באמצעות תבניות קבועות לסוגי טלקס שונים, הצגה על המסך ותיקונים ותוספות לטקסט באמצעות מדפסת רגילה המחוברת למח- שב. תוכנית מיוחדת מאפשרת ניהול תור טלקסים יוצאים תול אפשרות למתן עדיפויות בשידור וחיוג אוטומטי על פי מספר שהוזן למחשב או מספר מתוך קובץ מינויים קיים. המערכת פועלת במשו- לב ובתאימות מלאה עם חבילות תוכנה מסחריות ואחרות של דטה, כך שבהגעת טלקסים הם נקלטים ומטופלים ללא כל הפרעה למהלך העבו- דה השוטף. מערכת תומכת החלטת 5:=-65- על ה"ק0דא5שק של דטה ג'נרל מערכת תומכת החלטות לתכנון עסקי5ק65-5= המותקנת בכ-40 מתקני מחשב בישראל, הותאמה בימים אלה למחשבי ה-707א055 של דטה ג'נרל. על כך מסר יורם לוין מנהל המשרד הישראלי של חברת 55ם5. לוין ציין כי גירסת המערכת שהוסבה למחשבי ה-07דא68, זהה לחלוטין לגירסת המערכת המו" תקנת במחשבים הגדולים של דטה ג'נרל. לדבריו כוללת גירסה זו אופציות רבות שאינן כלולות בגירסאות המיקרו של המערכת, כמו קונסולידציה היררכיה, סימולצית מונטה קרלו ועוד. ענת מערכת רפואית ממוחשבת לאיבחון מחלות הוצגה ביום עיון לרופאים בתל אביב ענת מערכת רפואית ממוחשבת, על מיקרו מחשב ווו = וח הוצגה לראשונה ביום עיון שערכה חברת אביק לרופאים פנימיים וקרדיולוגים במלון הילטון בתל אביב. המערכת הינה כלי עזר לאיבחון מחלות המאופי- ינות ע''י כאבי בטן, פועלת בהצלחה בבית חולים רבקה זיו בצפת. ענת היא פרי פיתוח משותף של רופא - מנהל מחלקה כירורגית בבית החולים, ושל שמואל אוקון, מומחה למחשבים ואלקטרוניקה. המערכת מכילה מאגר נתונים קליניים שהוא בסיס לתוכניות דיאגנוסטיות מחקריות הנמצאות בהכנה, ומהווה בסיס להפקת עיבודים סטטיסט- יים. מנהל המחלקה מסר כי מגיעים עקב כאבי בטן חריפים כ-50% מהפונים למחלקות הכירורגיות בבית החולים. במחלקתו מבוצעים כ-1000 ניתו- חים במשך השנה. לדבריו מסוגלת ענת להכיל נתונים על 4000 חולים, ולקלוט את הפונים לאישפוז במשך 3 שנים. בהבדל מתוכניות מחשב אחרות, עוקבת ענת אחר העבודה הרפואית בבית החולים לשלביה מקבלת החולה ועד שיחרורו, ומחזקת בכך גישה עקבית סיסטמטית בתהליך האיבחון תוך הוצאת מסקנות על בסיס רפואי. מנהל המחלקה מציין כי מגליון רפואי רגיל מתקבלת בדרך כלל, שליש מהאינפורמציה המתקבלת בעזרת המערכת הממו" חשבת, כל זאת בזמן קבלת חולה של 25 דקות. אוקון מסר כי המערכת ידידותית ואינה דורשת ידע במחשבים. בשינויים קלים ניתן להתאימה לניתוח מחלות נוספות ולמחלקות שונות בבית חולים. שירות ניתוח ותכנון משרדי של דיגיטל - כהמשך להרחבת פעילות בתחום מערכות מידע למשרד חברת דיגיטל הכריזה על שירות ייעוץ חדש אשר יפשט שילוב של מערכות משרד ממוחשבות במבנה הארגוני של החברה ויאפשר שינויים מרחי- קי לכת עבור החברה הלקוחה. שירות הניתוח והתכנון המשרדי, המוצע בכל רחבי אירופה כולל ישראל, מסייע להחליט על צרכי | הציוד וההכשרה של החברה באמצעות ניתוח | שיטתי של הציפיות הניהוליות והתפעוליות של | הארגון, העבודה הנעשית, והאנשים והכלים אשר אחראים לה. הבנקאות העולמית מצטיידת במחשבי פרקין-אלמר בנקו קונסלידדו, אחד משלושת הבנקים הגדולים בדרום אמריקה רכש לאחרונה מחשב פרקין אלמר מדגם 3210. קדמו לו בנקים רבים ביניהם - סיטי בנק, לוידס בנק וכמיכל בנק. המערכת שנרכשה על ידי בנקו קונסלידרו מכילה 5 מ''ב זכרון, דיסקים נתיקים ושלושה מסופים מסוג 1251, הקשורים למסופים מרוחקים בניו יורק ופלורידה. <<< 50% מחברת גרין קרד ישראל בע''מ, חברה : 3 העוסקת בהנפקת כרטיסי הנְחֶה ללקוחות ביש". האלה : . השתלבותה של מִ 5 5 בחברה, באה לאפשר . "> הקמת מאָגרי מידע ממוחשבים שיקיפו את מרבסתל. - - מיד לרשות המנויים שרותי מידע ממוחשבים על ל אפשרויות הרכישה .לפ סיווג ענפי או לפי חתך.: 0 מוצרים אוחתך גיאוגרפי ובעיקר על מנת לאפשר. 2 3 - בעתִיד רכישות באמצעות קטלוגים ממוחשבים/'. ל = שניתן יהיה | להקרינם. .על גבר מרקעי הטלויזית:? : = ... בבית המנוי = שיטת הוידיאוטקס או הטלקט ב - % / - / מנכ"יל החברה הוא רוברט: אלמליח. בנקאי ילשעבר. 7 הנחשב למומחה בעל) רעיונות מקוריים בתחום. 8 האשראל. והשיווק. " ו 2 %. חברת או איאס פי. = קידום מכירות לתעשיה בע"מ. , 0 | רו:. 0 .מדפסת סקסו 1 דגם 1 807 מבצעת בלל פעןל. > 0 | לות' ההדפסה הנדרשות - > הטענת יתוים מהמחשב,. 0 > גרפיקה (שלוש רמות הזולוצית); כתב.איפות. = , . (שלוש רמות איכות), תואמת ובמ פיסי. תקשורת . . ₪8-232 ומקבילית פסואאסאזאפס, כל סוגי הנויר: 2 << (בדיָד, גליל ורציף) ועוד. מגוון תכונות אלה מדגיש 6 יתרונה של המדפסת בהשואת מחיר לביצועום;.. 2 דגם 2 2 4 בע את תכונות ברוחב 12 עמר 2-- הנותן -1 ביצועים ותפוקה גבוהים מהמעבדים" 2 - המקובלים -כיום במחשבים' האישיים: הוא בולט < - | את מעדכת ההפעלה החדישה 05 -₪5, וזאת.: ]1 בנוסף לקיבולת אחסון נתונים על גבי.שתי יחידות ל 2 רכשה 0% מחברת ₪ | קרד ושראל 5 מל 8 0 -. ומחשבים בע'ימ בכשה. - הספקים. והלקוחות הפוטנציאליים בישראל ל ולהע". : . התמחתה מ ל 2 -במהלך השנים האחרונות. ; חדשה בי מכריזה על שיווקה השל מדפסת חדשה מבית, טנדי 2000 - פריצת תדרף לחר חדש צשל מיקרו ו מחשבים . י 8 | שלדיסקטים מגנטיים, בתכולה של0 0 0 > | תווים כל אחִד. = . : -] :את: תצורת המחשב ניתִן להרחיב 9 ידי הוספת . + 1984 באמצעות חְברת סיסמל - שיטות וציוד | חברת דגיטל הכדיזה געל מערכת תיקון ש שגיאות. 20 | *איות אינטראקטיבית ועל תוכנת. תקשורת חדשה ו 5 00 = - | ]> מערכת 608781 פועלת - משפחת מחשבי. 1 אצ של דיגיטל, כחלק ממערכת המשרד המשולב : 5 0 - , -1.:18:1 של החברה. המערכת כוללת מילון המכיל למעלה מ 0006 0% מללים באנגלית. " - :050 משתמשת בגישה אלגוריתמית להיגוי -- , המילה, ומתקנת מילים בודדות באמצעות חיפוש . / -. . אחרי פתרונות:פונטיים חילופיים. . 4 , |: התוכנית תומכת במילונים אישיים או משותפים דיסק מגנטי בנפח של 10 מליון תווים, -הזכרוך:. - ו |- הפנימי ניתן להרחבה עד לכדי: 000 תאיזכרון.. [ | - = ]: למחשב ניתן לחבר מסך מונוכרום בצבע ירוק; או-- / >< מסך צבעוני בעל שמונה צבעים ודזולוציה כפולה , - ]> מזו המוכרת במיקרו מחשבים מאותו סוג. ": ג המתשב מוצע בשתי אופציות: מחשב שולחני : = | (מוצב'על השולחן) או בדגם ריצפה. מחשב = == 0 סאד משווק בישרָאל החל. מחודש אפריל לעיבוד נתונים; (גמנית על קבוצַת חברות מ .לל- | התעניינות ד רבה במחשב החדש בישראלי. 5 דיגיטל הכ ועלמ מערכת איות ליאה ו // >לכמה. משתמשים, וכן במינוחים טכניים מיוחדים. רו / אומחלקתיים. היא מתחברת לסוגי קבצים ל ]0 ה ל = לפרטים נוספים נא לפנות לעורית צנטנה - 2 .0523548269 > די הכריזה על משפחת. | השק סד -. : חברת 8 יצרנית מחשבים תואמי יבמסק.. = *דא בארה""ב הכריזה על גן גזע ה חדש - משפחת 6 ספאטד. . משפחת ה-ספ8טד מצטיינת באפשרות הלת נפחל אחקון עד 32 מ''ב וזאת נוסף לכונן אחד או. . . שניים של תקליטונים בנפח של 360 אייב כלאחד. שפחת ה" 6 ד מבוססת ל המעבד 06 | 0 : המהירויות מאֶפָשר לעבוד הן במהירות של 77 +. | מה"צ, על מנת לעמוד. בדרושות ספציפיות של:< , | : תוכנה שפותחה במיוחד 'למחירות העיבוד של , 0 | המעבד 8088 עלוו מבוסס ה-06 18% >, -- זא והן במהירות של8 מִהָ''צ על מנת לבצע במידת: -- 3 האפשר, תוכניות בּמהירות גְבּוחָה פי3 ממחשב הק ופו. 2 : 7 -על מנת לנצל את מאגרי והאיחטון ו הגדולים ממ / (עם 32 מ''ב)' ניתן לחבר עד 55 0 אפ ץז בר % בו זמנית ברשת למחשבי משפחת 0ק ספהטד. = : = חברת מ.ל.ר.נ: : אלקטרוניקה מספקת עם כל". - מחשב 6 חבילות תוכנה סטנדרטיות: ,08 6 0 > | אמאו חן 5 6 ו 6 4 ו | תעשיות תוכנה ומחשבים בעי'מ) המשמשת במפי- | | צת מחשב 15-80 מתוצרת-טנדי רדירשק ביש- " : | 'ראל: לדברי הנהלת המברה כבר בשלב זה קיימת , 0% לפי בחירתת 0 בורר""> מחשב ברל וסווע לול הסכמי עבודה קיבוציים . ב מחשב דוגטל "7 אש הותקן מז וו - . ,2 / 0 העבודה והייצור. המחשב המופעל עם מערכת <> .יש . התוכנה .1.5 הותקן עבור המכון לְקידום 2 . 8 עבודה בשיתוף המכון לפריון העבודְהּ והייצור > / > ומשרד העבודה: המערכת מאפשרת לאתר באופן. - |:<-מקוון ב הסכם או חלק מהסכם או מילף. נידרשת. 00 | בהסכם 7 231 2 . | המערכת תאפשר לקבל; מיידית פסקאות. - | הסכמי עבודה לצרכי השוואה, אימות וכיןייב.* | = -(סעיפים הדנים ב חופשות: ו תוספות % > | יוק וכדומה): | 0 7 התוכנה היא פיִתְוּת, ז ישראלו של ח חברת 2001 2 : >השלמת. הפיתות של המַערכת וניסוי ראשוני בוצע . |< בימים אלו ועתה מתבצעת קליטת כל| הסכמי. . " העבודה למערכת. - /- / 7 0 = במכון לפריון העבודה והמכון לקידום יו יחפו עבודה . 6 = ].: יינתן שירות לאירגונים ואיגודים הנדרשים ולהסב". | מי העבודה לצרכיהם:. 3 ו לפרטים נוספים נא פנה לעילית: צוטונה, - | .548269 7 .7 ו שו 6 א ב אה תנק( ה)כקו ? . קסטות וסרטי דיו למדפסות מחשב.> 5 . כל סוגי הסרטים למכונות כתיבה חשכמליות ואלקטרוניות. . אוגדני אחסון לדיסקטים. . קלסר מיוחד דגם יבמ ליצרני תוכנה. . כריכות לדפי מחשב מנעול תוצרת חוץ. . ראשי הדפסה למכונות כתיבה יבמ. . תיק טכנאים מתוצרת זגטובן ארה"ב. רהוט מודולרי לחדרי מחשב. /7101 300 ארונות לסרטים מגנטיים. 0190108 0 דיסקטים מתוצרת יבמ מקורית. לרגו םטטט.ו לרגו אבילר נציגים בלעדיים של עשיק - מוצרי הדפסה קבוץ אפיק רמת-הגולן לרגו אבילר בעיי מ שוקך 12, ת''א 66063, טל. 03-835252, ירושלים 02-247041-2, חיפה 04-527007, 1, נתניה 053-35554 ! - 68 ₪034 8 2 (₪ למידע נוסף סמן 103 : ו 3 < בעולם. -. / )7 זאת השנה השניה ברציפות ש שפיברוניקס מציגה. << בתערוכה זאת. התעניינות שיא נרשמה מצד צרכנ > << .תקשורת סיב-אופטית ויבמ 3270, שהתרשמו. = | ממוצדי התקשורת של. פיברוניקס, פרי מחקר :> > : ישראלי מקורי.< : << במהלף התערוכה התקיים' כנס שַל נציגי המכירות . = :של פיברוניקס בעולם ומפגש-משקיעים. > ל >< <> >לתערוכה בשנה הבאה, שתערך באַטלנטה, רו - פיברוניקס השתתפה בתערוכת הסדא שנערי.. <-כה באמצע חודשי מרץ בלאס -ווגאס ארה'יב, המר- כזת את כל צמרת יצרני תקשורת המחשבים פיברוניקס ביתן ענק, המשקף את הגידול העצום = = = = בהיקף החברה ובמגוון מוצריה. ו << | בארץ מתבטא גידול זה בפַתיחת תסניף שירות- ו ומכירות בהרצלית.- : ו תוכנה לניחולש שכר גר של עד | מל כל: הכדיזה ושיחררה ה לשלווק בלשראל א את 0 000 עובדים על מחשבי = ]קקח * וו הותקנה בחברת ב יקר גת., -- חבילת ה תוכנה מיוחדת בלניהול ע שבָר עובדים ועל' | מחשבי 1 ₪ וקה הותקנה בימים אלה בחברת בן'": קר גת חברה - . החבילה' פותחה הַע"י טג בתי: תוכנה מתל אביב. + 22 חבילת תוכנה זו מיועדת לאנשל מהלסת הנחלת .> חשבונות שאין להם ידע בתכנות. המערְכת מפיקה 2-3 0 תלושי שבר כמקובל במשק' על כל :מרכיביו : / מדפיסה שיקים, טופסי 1 ו -106 לצרבי מס,. 0-3 מעדכנת מדרגות. מס, שינור בחוקי הּמַס, אחוזי ל , | ניכןי קרגות' ותוספות:יוקר, בדרך פשוטה וקלה / יה 6 . ב . ₪ - > | להפעלת.: 0 בנו בן יקר, מחברת בןיקר גת מסר בו חברתג : ל מעסיקה. 300 עובדים. לדבריר ביבולתו. לשלוט - <> היום מיידית על הנתונים המצטברים מידי יום7< = ]' למחשבי 5 -5 ולקבוע לוחות זמנים גמישים ם להפקת תלושי ו ל > המשכורת שתוף: ור בין חברת ₪2 , ג'ף קליון בעל חברת קל מסר כי בָרתו פיתחה במשך שש החודשים האחדונים חבילת ו תוכנה" | לחברת קל "7 א ייחודית בנושא תיקשורת: לטלקט ממוחשבת.: :| <החבילה פותחה על [מחשב מיקרו של יבמ ומשו | : - | 1 "לבת עם יחידת. חומרה מתוצרת. חברת סינטל - > 'החבילה מאפשרת למשתמש לשלות: ולקבלטלק:: 0 ] יסים ללא צורך במכשיר טלקס מכני. התוכנה . . מאֶפשרת שליחה וקליטה של טלקסים באופן. | אוטומטי.. התוכנה מאחסנת ‏ את המברקים הנכנסים והיוצ- > ] :אים בכרוה המחשב ומקקולגת אותם 4 -. = מפתחות.: % > התוכנה פוללת בתוכה מעבד תמלילים ייחודי . 8 לצרבי הכנת הַטלקסים. היא אינה מפריעה לפעול";. > | *תו השוטפת של המחשב וטלקקים. נכנסים נאגרים / .| -בזכרון חיצוני. ל + , מיבאל קסוביץ מנכייל חברת סנטל: מסה בי א 0 . בשבועות האחרונים הותקנו המערכות הראשונות > על בק חברת- -קל בתמִיכה של חברתו | המייצרת: = | בקרי טלקס ממוחשבים.) = יו 20 5 > קסוביץ צופה עשדות התקנות במדוצת החודשים > הקרובּים. ריש לציין שמחיר המערכת הינו כמצ" ממחיר מכשיר טלקט ה תקנו. בישראק. / > מחשבי "86 6₪אהשסג, שתוכננו ופותחו על די - חברת סאו סא קספד אה עס מלונדון > והמיוצדים על" ודי ענק האלקטרוניקה והטכנולון. : יות המתקדמות בבריטניה = פרנסי> > לדברי החברה מחשבי ה-"86 פסאגשסה מצטיינים' | בביצועיהם ובמחירם הנמוך במיוחד. יחודם בת | | . כנון האלקטרוני שלהם, בעיצובם ואמינותם כאשר., מערכת ההפעלה. 5 מבטויחה תאימות מוח- | דיגיטל מציגה אפשרות. - לתקשוות ביג מחשבים יי , ---| דיגיטל ארה"ב הציגה הלראשונת לצובור התקן > ו תקשורת א ואוש המבוסס על מיקדו. 0 ו מחשב מתוצרת חברת דיגיטל, ואשר נועד לאפשר . תקשורת בין מחשבים אישיים לבין עצמם ובינם > ליה מדפסות.. > היחידה החדשה מאפשרת. ת למחשבים. אישיים : = מתוצרת דיגיטל להעביר מידע בצורת קובץ או = מסמך, ולהשתתף בשימוש בהתקני קלט/ פלטו. . / | שונים כגון מדפסות, מודמים או מרבבים. ההתקן החדש הינו יחידה קומפקטית להצבה. על > שולחן, והוא נתמך באמצעות חבילות. תקשורת . אסינכרונית תקניות, -לפעולה על מחשבי דוגיטל = מסדרת ה-300 1 0%ו559סהק 1 "100 וספאואה: - באמצעות התוכנה הקיימת. בספרייָת 058 של- - דיגיטל, ניתן להעביר. מן המחשבים האישיים של | דיגיטל, קבצים ל אחרות, כולל : -ה ושפו- 2% . > דא אייפל 2 ואווםל 3 ומחשבי 10 6 . ביישומים משרדיים, מאפשר ההתקן שיתוף בין" .> מספר מחשבים אישיים בשימוש במדפסות סָדִּרַתד > = > יות. כך נוצר חליף חסכוני להקצאת מדפָסת לבל <.%% | מערכת, הבר המקטין את הְהוּצְאוֶת הכוללות: |:- לציוד משרדי: מחיך ה-860₪4865 אכ 900 . = 0 דולר והוא ניתן להתקנה עי המשתמש בעצמן. , ה טכם. -במקום הראשון בגידופ ‏ = = מיקדו מחשבים המיוצרים . = | = | במפעלי + פרנסי בבריטניה ישווקו, 0 6 | בכנס נציגים ם שנערך בשבוע שעבר באירופה, צוונה. - 9 מכירות ו " שואל פבעלת. ההישג הגבוח ביותר בגידול: מכיל. "רות מוצרי ואססאוס. גידול מכירְות מוצרִי סוס בשנה המסתיימת באַוקטובר 13 בישראל הגוע : :ל -173 אחוז יחסית לשנה הקודמת: . 0 הנְהָלַת א60אוס ציינה כי מדיגת. ישראלי מהוות . :שוק משמעותי ביותר למוצריה וזאת בזבות > -] ההתקדמות הטכנולוגית המאפיינת שוק זה " " וההצלחה. הרבה לה" זוכים מוצרי החברה. ורֶם ‏ = < מיכאליס; .מנהל אגף השווק והפעילות הבינלאה,. מית בטכם מטר כי עיקך הגידול נובע כתוצאה : 0 דר 0 - לטת עם כל סוַגי המחשבים והתוכנות הפועלום ] | מהצלחת יישום מערפת ₪415 בישראל. המע > באותה מערכת הפעלה. : ]=?= ="‏ למעבד מבנה של 6ב ביט, עובדה המאפשרת עובוד ותפוקה מהירים יותר ממחשבי ₪6:005 - ;= * הקיימים בשוק, כאשך דגשימיוחד ניתן לתאימות'" , << | המוחלטת עם:מחשבים הפועלים תחת מערכת <> | ההפעלה' -8. רמת התאימות עם מחשבי.. <> = | 8:908 מוחלְטת, ולכן כונת המחשב. תוּאם: אמת. 1 | רכת נקְלֶטה אצל אחוז'ניכר ממשתמשי ה-08ו ,0‏ . - בארץ ומהווה כיום את שפת הדור הרביעי הנפצה " ביותר במגזר זה. יישומי פודא4/נמצאים כיום > * בכל מגזרי המשק ובמאות הבות של.מסופים > מיושמות מערכות מקוונות תוך: שמוש ב ד . מהנהלת ס6אוס נמסר - הַהצלחה בהחדְרת . דא וא. מעמידה את *שראל כַאחד השווקים" " הפוטנציאליים. החשובים יביותר להחדרת המערד- = כות החדשות של ואססאוס ובכוונת החברה להק" : : = דיש משאבים רבים לשוק זה בעתיד'הקדוב. < בחטט | תוך ניצול אופטימלי של מכלול המשאביס העומדיס לרשותך. . 0 2% / 1 8 % 40414 0% 0 1 5% התחברל- גוג מחשבי פחףטסזזוטם מציגיס דפוסיס חדשיס בתחוס המחשוב ועוניס לצרכיס המיוחדים של כל ענפי המשק, בין אס זה תעשיה, פיננסים, מנהל ציבורי, חינוך, בנייה ועסקיס. 5וד אחת מחבילות התכנה לתעשיה שתוכננה במיוחד כדי לתת פתרונות מקצועיים לניהול יעיל של מפעלך. חבילת התכנה .5. א ד מיישמח למעשה את התפישות העדכניות ביותר במדעי הניהול המערכת בנויה מ-21 מודוליס הניזוניס ממאגר נתוניס משותף. כל מודול ניתן גס לישוס באופן עצמאי ברמות שונות של תיחכוס וזאת כדי לענות לצרכים המיוחדיס של מפעלך. לא בכדי התחברו כבר מפעליס רביס בארץ וברחבי העולס ל פחפטסזזטם. התחבר גס אתה ל- פחפטסזזוטם והעניניס יזוזו ביעילות. כ גוכויויו גו13 אם החלטת לרכוש מחשב - לך עם החברה הטובה ביותר במקום עם הגדולה ביותר. [ כלל מערכות בע'ימ רח' כורזין 1, גבעתיים 53583, טל. 03(777061) מ 5 ] ז ם 20 מחשבי ד 1 של יבמ לומדים דבר חברת 'רייטר מערכות תוכנה' נמצאת בעיצומו של פרוייקט פיתוח מתקדם ביותר המאפשר הקמת קשר אינטראקטיבי קולי (₪550%55ח סופטג) באמצעות טלפון, בין האדם המשתמש לבין המיני מחשב סידרה/1. המוצר הסופי של הפיתוח יהיה מחולל יישומים קוליים, המאפשר הגדרה פשוטה ומהירה של יישומי תקשורת קולית שונים ומגוונים. המשותף ליישומים הללו היא צורת השימוש במערכת: האדם הנמצא ליד מכשיר טלפון יוצר קשר טלפוני רגיל עם המיני מחשב הנמצא במרכז מאגרי המידע. הכנסת הנתונים מתבצעת באמצעות לחצני הטלפון, או מתקן לחצנים נייד וזול המת- חבר לכל טלפון חוגה סטנדרטי. עם הקמת הקשר הטלפוני, מקיש המשתמש את המספר הזהה אותו. המחשב בודק את המידע וחוזר אל המשתמש תוך השמעה קולית של הודעה מתאימה: ''בקר טוב אדוניי', "מה שלומך הבקרי'. הקולות המופקים ע''י המחשב הם אנושיים וברורים לחלוטין. מכאן ואילך מתנהל הדיאלוג כאשר המשתמש מציין שאילתות באמצעות לחצני הטלפון, והמחשב משיב לו בקול. מספר האפשרויות לשימוש במערכת זו הוא כמעט בלתי מוגבל. שימוש אופייני הוא ה'טלבנקי'. לדברי משה לוין, סמנכ''ל 'רייטר מערכות תוכנה' מחשב סידרה/1 של יבמ מתאים לצורך הקמת היישום בשל יכולת התקשרות המגוונת שלו. המחשב יכול לנהל מספר רב של שיחות, לשלוף ולעדכן נתונים במאגרי המידע המצויים על מחש- בים רבים ומגוונים. פרוייקט הפיתוח, שנקבע לו קוד זמני 'יורי/1' מפותח במקביל משני עברי האוקיינוס ע''י צוות שחלקו ממוקם בסניף החיפאי של 'רייטר' וחלקו בסניף החברה בסן פרנסיסקו. רייטר מערכות תוכנה הכריזה על מחולל פתרונות ששמו 'מפנה' לקראת כנס אילי'א הכריזה חברת 'רייטר מערכות תוכנה' על תפיסה חדשה לפתרון צורכי המיחשוב התעשייתי: 'מפנה' - מחולל פתרונות לניהול הייצור בתעשייה. 'מפנה' ינהל את סביבת הייצור תוך קיום קשר אמיתי עם ההתקנים המרכיבים את תהליך הייצור. וישתלב עם מערכות המידע המפעליות. משה לוין, סמנכ''ל רייטר מערכות מסביר כי עלותה של גישת 'הפתרון המותאם' לצורכי המם" על גבוהה וקיים בה אלמנט גבוה של סיכון. מאידך גישת 'מוצר המדף' איננה ישימה פעמים רבות בגלל היחודיות של כל מפעל. 'מחולל הפתרונות' הוא הדרך להעמיד יישומים מורכבים בתעשייה. מחולל הפתרונות מתבסס בהגדרתו על ארכיטקטורה מבוזרת בצורה מאוזנת ועל כלי תוכנה רבי עוצמה. משה לוין ציין כי מפנה הוא ביטוי להשקעתה של רייטר בפיתוח מערכות תעשייתיות עבור לקוחות רבים ומגוונים במיגזר התעשייתי, כאשר מרכיבים רבים של מחולל פתרונות זה כבר יושמו במערכות אלו. ספריה 83 תנהל ספריות גם בחו"ל מערכת התוכנה 'ספריה 83' לניהול ספריות ומאגרי מידע שהופעלה לראשונה בארץ בשנת 83 בשפה העברית על גבי מחשבי טלוידיאו הוסבה לשימוש בשפה האנגלית וליבמ פי.סי. התוכנה שהוצגה בתערוכות מקצועיות בחו''ל נבדקה ע''י מומחים בתחום הספרנות וזכתה להערכה רבה. במקביל נשלחו מערכות הדגמה ראשוניות מלוות במדריך למשתמש בשפה האנגלית למפיצים באירופה ובארה''ב לצורכי הערכה ובדיקת פוטנצי- אל השיווק. לאור ההתעניינות הרבה בחו'"ל החליטו יצרניות התוכנה, חברות טריפל-די מיקרו תוכנה ותו''פ מערכות, להתחיל בשיווק התוכנה בחו''ל. השיווק יבוצע ע''י גופים ישראלים וזרים המתמ- חים בשיווק אשר מסייעים באריזת המוצר בהתאם למקובל בתעשיית התוכנה האמריקאית. כנס מפיצים זרים ראשון יערך בארץ בשבוע השני של חודש יוני 84 ובו ישתתפו מפיצים מאירופה. במסגרת הכנס יוכרז על מהדורה חדשה ומורחבת של תוכנת 'ספריה 83'. 'ספריה 83' משווקת בחו"'ל תחת שמות מסחריים שונים בהתאם לגוף השיווקי המפיץ אותם. קופסא לדיסקטים במחירים מדהימים. לרגוטטהּ לרגו אבילר בע"מ למידע נוסח סמו 131 קופסא ל-50 דיסקטים 8" 5%" מהדורה אירופאית למעבד התמלילים |ווואפחסעש בכנס אילי'א הוצגה לראשונה על ידי אינטרסופס הנדסת תוכנה בע''מ גירסה אירופאית של מעבד התמלילים | ווואססש/צ על יבמ פי.סי. בגירסה זו תומכת התוכנה בהצגה על המסך של כל האותיות המיוחדות לכל השפות האירופאיות (גרמנית, צרפתית, ספרדית, הולנדית, שפות סקנדינביות). אפשר לקבל מלוח המקשים ולראות על המסך בצורה הנכונה את כל צירופי האותיות והאקסנטים הנחוצים בכל אחת מהשפות השונות. הגירסה האירופאית של | ווואפהסצ מדפיסה את הטקסטים בשפות הנ''ל באופן מדוייק: בכל הצירופים של אותיות ואקסנטים נידפס האקסנט בגובה הנכון, בהתחשב בגובהה המיוחד של האות שביחד איתה הוא מופיע. פרטוים נוספים על הגירסה האירופאית אפשר לקבל אצל אינטרסופט או אצל לרגו מחשבים. מעדכת תקשורת ממוחשבת מוקמת על ידי אלישרא בכפר הורדים חברת אלישרא מבצעת עבודות הכנה להתקנת מערכת תקשורת ממוחשבת מודרנית בכפר הור- דים, המוקם בגליל. המערכת, שהיא הגדולה והמתוחכמת מסוגה בארץ, כוללת אנטנה מרכזית לקליטת שדורי טלויזיה לאלפי חברי הכפר. במקביל מכינה אלישרא תשתית, שתאפשר העב- רת תקשורת בין מחשבים אישיים, ביצוע עבודות ממוחשבות במפעלים, מרכול ממוחשב, דואר אלקטרוני וקליטה מלווינים. באמצעות מערכת זו ניתן יהיה גם להגן על הישוב באמצעות אזעקות, בקרות גילוי אש ומערכת בטחון. המיגון יבוצע באמצעות מוקד מרכזי ממוחשב. משרד ראעשי תל-אביב, טל. 03-835252, ירושלים 02-247041/2, חיפה 04-527007, באר שבע 057-37801, נתניה 053-35554.. - למה אפוס 60/5 כבר מך = המחשב הראשון? המיקרו מחשב העסקי כתחנת עבודה עצמאית הוא עובדה קיימת ביותר ויותר עסקיס. אף הקטניס שבהס נמצאיס כיוס בתהליך הסתגלות למהפכת המיחשוב. אולס מהפכה נוספת כבר מתדפקת בשער : מחשבים עסקייס מחובריסם ברשת אחת. לך שאולי עוד לא רכשת אפילו את המחשב הראשון שלך, אסור להתעלס ממנה. תמציתה של המהפכה היא יכולתס של המחשביס העצמאזייס כיוס לפעול ברשת אחת. אולס אליה וקוץ בה. אין שני מחשביס מסוגליס להתחבר ולהשתמש ביחידת ציוד היקפי אחת (מדפסת, דיסק וקווי תקשורת) אפילו הס נמניס על אותו יצרן. ומה יעשה עסק ובו לדוגמא : 6, = וססג, צסאה ד, 6 = .וא.8.ו ו-חזואס?י הוא יזדקק ל-זפאואואס 5עע60₪. ומה הא ירוו*ח מ- דשאואואס 5ש/60₪! בראש וראשונה חסכון אדיר בציוד חיקפי וההסבר לכך הוא פשוט למדי. לכמה דיסקיס,(מאגר נתוניס)מדפסות ויציאות חוצ יזדקק לדעתך עסק ובו 4 מחשביס! אס ענית שהוא יזדקק ל-4 דיסקים, 4 מדפסות ו-4 יציאות חוץ, הרי שענית נכון. ולכמה יחידות מן הציוד ההיקפי הזה יזדקק עס ה- דשאואואס פטעחסס י אחת בלבד מכל סוג! ויתרון נוסף, מעתה תוכל כל תחנת עבודה להשתמש במאגר נתוניס משותף לכל המחשביס! יתרון עצוס זה היה עד כה נחלת המשתמשיס במחשביס גדולים בלבד. מהו אם כן ה- דפאואוא0 1608/05 ליבה של המערכת הוא דיסק 5שע608 המתחבר לכל מחשב כדיסק רגיל לכל דבר. בשילוב עס מס' כרטיסי התחברות (יחידה נוספת המכונה 55/58 זסאואווס) הופך דיסק ה-608/05 לרשת תקשורת פנימית. רשת זו הנקראת עתה זשאואואס פטצ60₪ תשרת את כל המחשביס שברשותך אפילו אין הס נמניס על אותו יצרן! מה עליך ללמוד מכך! כבר בעת רכישת המחשב הראשון שלך כדאי לחשוב צעד אחד קדימה. זה יחסוך לך כסף רב. לא חשוב איזה מחשב תרכוש, דאג כבר עכשיו שהתוית על הדיסק תישא את השס 5. בעתיד הקרוב מאד עס התפתחות עסקיך, המהלך הזה יתגלה כנבון ביותר 0 מיקרו מחשביס 6 ת"א -- רח' קרליבך 14 טל. 03-266292-6, מרכז מכירות -- רח' החשמונאים 91 טל. 03-252884 6 ירושלים -- מרכז כלל טל. 02-246095 86 חיפה -- שד' המגינים 41 טל. 04-528251-3 כל אשר יוותר לך הוא להּוסיף את יחידת ה-זפאואואס בעלות נמוכה להפליא וברשותך כעת רשת תקשורת מן המוכן! מרגע זה להזכירך אתה מתחיל לחסוך דיסקיס, מדפסות, יציאות חוץ, ומוסיף ייעול מירבי לעבודת משרדך. למעלה מ-50% מן השוק בארה'/ב 5 הוא המנהיג ללא עוררין בענף הדיסקיס והרשתות למחשביס עיסקיים. למעלה מ-50,000 מחשביס כאלה מחובריס ל-8,000 רשתות ברּחבי ארהייב בלבד (שהס יותר מ-50% מנתח השוק). בישראל הותקנו כבר בהצלחה עשרות מערכות מתוצרת 5ש/60₪. דםאואוס 60/05 כעת עומדת מאחורי דיסקיס ורשתות מקומיות מעוליס אלו באופן בלעדי, חברת מלל על 20 שנות הנסיון שלה ו-1000 עובדיה. כל אלה מבטיחים לך ניצול נבון ויעיל של מחשביך לשניס רבות, החל מן הדיסק הראשון. לכן, אס אתה רוכש את המחשב הראשון שלך דרוש מן המפיץ שלך 56וס 5טצ608 במחשבה על העתיד. אס ברשותך מחשב ואתה רוצה לגדול צלצל עודהיוס מלל-מיקרו מחשבים. אנחנו נשמח ללמד אותך כיצד להכפיל, לשלש (ואף יותר) את ניצולת המערכת שברשותך. אחסצצזםצ למידע נוסה סמו 152 .. ב - | | יישום ואשון למערפת הישסוסעי | 00 מערכת הכרָת הקול 0 דאםוא או 6 מופעלת ביישום הראשוני שלה בעברית. המערכת. * הוצגה כבר בפני קבוצה של ראשי ענף המחשבים . ומן בימִי עיון לאנשי מקצוע ועוררה עניין = . . מנכ'"ל מ ל עמירם שור.ומנכ"ל 0.8, מאיה. . = -וקסמן, הציגג את המערכת באתגר למפתחים" ואכן.: - חודשיים בלבד לאחר הדגמתה ; כבף *שולבת המע" 3 > רָכת ביישום ראשון.: - במסגרת יישום זה,, של כתבנית. לעל מעבד- תמלילים רגיל, | לבצע פעולות כגון דפדוף ובחירת 0 תפריטים ושימוש במקשים הפונקציונליים עי' פקודות קוליות תוך/ שמירת הידיים ועל: מקשיר. - האותיות והספרות:. | מעבד התמלילים הממושמע הוא רק דוגמא אחת : 7 מיני הבות -לאפשרויות המערכת המותירה' את ידי> המשתמש חופשיות להָקשה במקביל או לפעולות , שאינן קשורות במערכפת הממוחשבת תוך הפעלת - המחשב בעזרת הקול, > ו 2-ו חברת גולד הוציאה לאחרונה לשוק ה תווין גרפו.. > ספרתי חדש הנקרא המדוה עס 60 < . ו מתוזבר לְכל מחשב ספרתי, מער" - .פת מבוקדת מחשב, או מסוף ופ פואוד דרך : . מישק תקני (882320),או 1978 - 488 ספפו), בדי. ; > לאפשר תיווי אוטומטי לחלוטין על .פי פקודת"" | מחשב. . תחכומה ועוצמתה של התוכנה המשולבת > | ב -168ן חס 001 מקלים ג מאוד על תיכנותו. הת" , > ויל מאפשר - גמישוו מִיהבית למפַעיל: המלצועי. ו יְ = ו : == : : .. | טז מו קצי ה בע"מ. תלאמיה, רהל אנן גבירול 2 תייד לננר מיקוד. 1 , טלפון: 6 05 שלסט: 7 - =התיוול. -- .]+ ה- בקרים פשוטים ונוחים . 1 : ו. קידום נייר אועומטי: -. הוא ניתן להמעלה ג גם עו משתמשים בעלי נסיוך. ‏ 1 מועט ביותר- ואף ללא נסיון בלל - בתחום . המחשבים; התכונות העיקהיות הראויות ה של / /. רציף: :ללא נוכחות מפעיל, מבלי , התיווי בדפים בודדים.: | ז תוכנה , , התוכנה תאימהּ לרוב חבילות התוכנה המסחריות.. הקיימות. בשוק:. א % התווין ל 0 א. יכולת תיווי רב "תכליתית. - 6 < הטדוה/ה0 601 מאפשר תיווי אוטומטי ולחלוטין. על פי פקודת מחשך, אולם"יש לוּ גם הרבה תוכנה" 0 משלו. 5 מעדכות תווים שונות, כולל איכות | שרטוט; גודל אות ואורך שורה משתנים; | מילוי שטחים בקוקוו, היסטוגרמות:ותרשימים עגולים.. 0 קשתות. ועיגולים, אשנבים, מצבי עבודה ב > 200 - אלה אחדות מבין הרוטינות הקבועות. -המאפשדות לו רב -תכליתיות. בפלט גרפ > - דגמ!:10 עטים ו-7 עטים.., 7 2 001.0 גודל 3 (280" 360% מ" מתווה - ב-10 צבעים, גודל 4 (190 260% .מ"מ) מתווה ב"7* .> צבעים: ניתן לבחור בין מספר סוגי עטים; כולל ו <טוש, בעט כדורי ועט רחב במיוחד למילוי שטחים" = בצבע רציף: ניתן גם לשלב עטרּ 6אוהדסת או > |- שפדאפטרגילים באמצעות מתּאם פשוט; קיומים. 0 /) - גם עטים מיוחדים לתיווי על גבי שקפים.. ג מישקים' מתחלפים. : = ניתןך לרבוש' הפדעה 0:0 עם שני מישקים: 24882320 דדוס0, סריאלי, . "אלפ 488 (.8.ו 6 שסש). המישקים' מורכבים על גבי מודול מיוחד > > (פטטססוא ל וניתן ה ביניהם > תוך שניות ד זכרון: חוצץ 7 > -ל "הפ דוס 0 זכרון חוצץ יי הסט ) בְעַל עוצמה רבה, הניתן. להרחבה מגודל ו תקני 200 מלים ועד 5 -16 אלף מלים. -תכונה זו ' מאפשרת. העברתם המהירה של תיוויים מסובפים. / | לזברוו החוצץ של התוויין- --+בר. המשחרר את > > המחשב. הראשי למשימות. נוספות - ביצוע. בקרי הדוס 60 הינם לחצנים, ה המתוכננים" 7 | להפעלה פשוטה ואמינה. השימוש בבקרי. ו > הדיגיטיזציה +בכוונת (ד5!6) מאפשר הצבה > מדוייקת: וְהָעַברה. למחשב של כל ערכי קואורדי- - * עטות רצויים, וכן מאפשר את. מיצולו של 0 > הס דועס כלוח מספרת. 7 ותקנים אוטומטים להזנת נוי ומעטפות לכל ס סוגי המדפסות 4 מזיני נייר מתוזזכלים וניתנים לתכנוּת.: / + הזנת מכתבים עד 3 עותקים עם:מיוך אוטומטי:. | << == + הדפסת מכתבים ומיעוך אוטומטי של מעטפות ‏ > 5 א > > * אפעורות לְהכְנִיס דף:בודד להדפסה מיוחדת תוך כדי הדפסה אוטומטית. - | 0% 6 סו 6 ,מז 5 מוקוצו0: 6 6 הו 0 ,וס 8 ו 0 < חברת הבזק הזמינה בחברת ביטקום. יסוכנויות.500 . = מודמִים לטווח קצר 2-/58₪. הזמנה זו היא הזמנה . ו ומביעה כוונה של הַמֶשה להכרין ‏ על המודם ' 9 0 2 < כמודם תקני במשרד התקשורת.., ו , | המודם פותח ומיוצר כמ חברת ביטקום סוכנויות.. 2 ומשווק לחוייל בקנה מִיִדַּח גדול. . : | משרד התקשורֶת הישראלי הצטרף. למשדדג 0 בשימוש במודם זה:, ! מחשב דטה ל שני ללצ לאַחרונה הותקן מחשב שני מדגם אקליפס. דטה . גנל באחד. ממפעלי חברת אורדן. המחשב מיועד.: 9 > לבצע עיבוד נתוגים בנושא המלאי והייצור במת. . כונת.של עיבודים מבוזרים, דהיינו הביא את ו ו המיחשוב למקום' ארוע הַפעיְלות 2 ו |< מיקי<שחם, מנהל יחידת המחשב בקונצרן מסד, בי 7 / אדו תתקין במשך השנה הקרובה מחשבי דטה. - 9 ג'נרל נוספים במפעליה ברחבי הארץ במגמה 0 | אתמערכת עיבודי הַנתוּנים לאתרִים שונים. > | את התוכנה'חישומית לקונצרן אורהן מספקת " = | חברת ניהול פרוייקטים משותוןף עם: יהצוות - המקצועי של אוד - , 2 | תכונה זג הנרכשת באופצֶה, ג מאפשרת קידום'. מדוייק של סרט הנייר בצעדים של מסגרת מלאה-" אחת: ניתן לתכנת גירסה זו על. 'מנת, לאפשר תיווי 0 חוזרת של משרד התקשוהת :למודם מסוגזה ",ה 5 ל תקשורת אחרים ברחבי העולם כ כמוּ בשוי והולנד. : ו ל -- , הסופר-מיקרו החדש של אינטל - פריצת דרך טכנולוגית. פתרון אינטל לביזור אינפורנזציה. חברת אינטל בישראל. למידע נוסף סמן 110 הסופר-מיקרו 286310 55 החדעוז של אינטל: 6 הסופר-מיקרו שגודלו וצורתו כשל ה-6= תומך ב-1-16 מסופים ובדיסקים בנפח החל מ-10₪₪8. > הסופר-מיקרר רץ תחת מערכות ההפעלה ,286-או%א=א 5 ,2860-אוה > מחיר הסופר-מיקרו כשל 6ק ועוצמת ביצועיון כשל11/750-% /. אואט, תוכנה: > מערכת ההפעלה אואשא של ד:]ספסא6וש היא ה-אואש הנפוץ ביותר בעולם על מיקרן מחשבים (למעלה מ"60% מההתקנות). . ה-אואש המהיר ביותר בעולם על מיקרו הוא 286-אוא=א המיושם על הסופר- מיקרו של אינטל. > שפות התיכנות העיליות על מערכת הסופר-מיקרו של אינטל: , אהחזחהס- ,ו₪/וה , ו6080-שה ,6 , |/56ק ,85/6 וו ]םע | ובעתיד גם סגא. המעבד 80286 - פריצת דרך טכנולוגית: > המעבד 80286 שהוא לב הסופר-מיקרו 286/310 5צ5 הוא המעבד דו8 16 החזק בעולם, והוא דור ההמשך במשפחת המעבדים 8088, 6 נול אינטל. > המעבד 80286 כולל פונקציות מרכזיות של מערכת ההפעלה בתוך הסיליקון: ניהול הזכרון, הגנת זכרון, תמיכה בעבודת אוד וטוא ו- 6א!א5 דוד וטוא. > המעבד - 80286 בעל מרחב זיכרוך פיזי של 16/8 ובעל 168 זיכרון וירטואלי. * מעבד העזר - 80287 לצורך חיעשובי נקודה צפה מהירים עובד בשיתוף עם ה-80286 במערכת. קיימת תאימות בתוכנה של המעבד 80286 החדש למשפחת המעבדים 8086, 8088 כך שההשקעה בתוכנה נעשמרת. ביזור אופטימלי של האינפורמציה והורדות העומס מקווי תקשורת הנתונים: * בעזרת תוכנת ניהול מסד נתונים על מחשב מארח (,606 ,שפו 6ה2צואט), תוכנת ניהול מסד נתונים על הסופר-מיקרו של אינטל, ותוכנת תיקעוזורת בינהם - שופותחו עייי אינטל - יכול כל מסוף של הסופר-מיקרו לגזור חלק ממאגר הנתונים שבמחשב המארח לתוך הסופר-מיקרו ובעזרת תוכנת ניהול מסד הנתונים המקומי יכולים כל מסופי הסופר-מיקרו לעבד את האינפורמציה במשותף. קיימת גם אפשרות להורדת קובץ מהמחעוב לסופר-מיקרו ממסד נתונים שלא מתוצרת אינטל ושילובו בתוך מסד הנתונים המקומי בסופר- מיקרר. הפעלה וניהול של מסד הנתונים אפשרית גם באמצעות דיבור. אפשרות ביזור נוספת הנתמכת עייי אינטל: חיבור 6=-ואפו במקום מסוף לסופר- מיקרו, דבר המאפשר למצעשתמעו הקצה עבוד האינ פורמציה בכל שלושת הרמות - במחשב האיששי, בסופר-מיקרו ובמחשב המארח, ואפשרויות מגוונות להעברת אינפורמציה ביניהם. הארכיטקטורה ₪? מערכת הסופר- מיקרר של אינטל מאפשרת שמירה על ערך השקעתך: * הארכיטקטורה של המער כת מבוססת על מדיניות המ ערכות הפתוחות של אינטל ועל מחויבות אינטל לסטנדרטים מקובלים. בהופעת טכנולוגיה חדשה אין צורך לרכוש מחשב חדש, כי אם פשוט לישמה על אותו המחשב (י"*החלף קובייה בלגרי'). * ה-805 המרכזי במערכת הסופר-מיקרו הוא ה-,5טפוד וטוא שמהווה סטנדרט בשוק (796-===!). ישנם כיום מאות יצרני חומרה/תוכנה המייצרים 5או פסג ל-805 זה והתואמים למערכות הסופר-מיקרו של אינטל. תקשורת: ד35םר דש ,43057 ,6ק-וופו: 8 אינטל תומכת ישירות בחיבור מערכות הסופר-מיקרו שלה לרשת דםאמשהד: לצורך שיתוף משאבים (דיסקים, מדפסות, סרט מגנטי וכוי) ותיקשורת מקו מית יעילה בין המערכות ומייצרת את החוליה המקשרת לצורך כך. אינטל תומכת ישירות בחיבור מערכות הסופר-מיקרו שלה למחשב מארח - ופ! ,606 או 6צואנו לעבודה בסביבה מבוזרת ולצורך כך פיתחה ויצרה את החומרה והתוכנה המתאימות. ₪ אינטל תומכת ישירות בחיבור 6=-ו8! למערכותיה. (כתחנה חרחה במערכת רבת משתמשים). > המעבדים החדעשים תואמי תוכנה לישנים כך שההשקעה בתוכנה נשמרת. אינטל בישראל: 6 לאינטל מרכזי ייצור, תכנון ופיתוח, ומכירות המעסיקים כ-1000 עובדים/ות בישראל. אינטל סמיקונדקטורס עוסקת בשיווק וסיוע טכני למוצרי אינטל בארץ. סיוע זה כולל סיוע בתחומי החומרה והתוכנה לכל לקוחותיה בישראל. * קורסים בתחומים הקעשורים למוצרי אינטל - במרכזי ההדרכה של אינטל בארץ, ותחזוקה שוטפת של מוצרי אינטל בישראל. * בין לקוחות מוצרי אינטל בארץ נמנות רובן המכריע של חברות האלקטרוניקה בישראל, מכוני מחקר ופיתוח, אירגונים ומוסדות רבים אחרים. ואפ ,6-ואפו סימנים רשוגזים של: אסוד סה 60 65או0 וא 858555 ואס אאהסזאו ד6אהשווד6 סימן רעוום של: אסודגאסקהס6 אסהפא אואנו סימן רשום עול: 5שוהסדההספ | ₪511 5 ,אואשא סימנים רשומים עול: אסתאאסקהס6 דוספסהסווא 0 <אע סימן רעוום עול: אסו אסקהס6 זאפואשקוטס6 וג וסוס / 6 סימן רשום עול: אסודגאסקה 60 הזהם וסאזאס6 2868-אואה סימן רשום עול: אסוזההסקהס6 וסזאוי פרטים נוספים: בתי תוכנה וארגונים בתחומי עבוד הנתונים המסחרי בעלי ענין במערכות אינטל מתבקשים לפנות אל: אינטל סמיקונדקטורס בעיימ ת.ד.2404, חיפה 31024 או טלפונית 524261, 514236 -04 לברוך. למידע נוסף סמו 108 בשורה למנהלי כ"א ומנגנון, שכר-עבודה וכספים: "שעונומט" ממוחשב ס- <.ז וס/ש66סולן - סחווז וח/סו!סחו שעון נוכחות מהפכני, קומפקטי וממוחשב, לעיבוד ורישום מיידי ו"אובייקטיבי" של נתוני עובדים שעות עבודה ושכר. עם תוכנה "יישומית מתוחכמת של "דייקל" הכוללת את כל מרכיבי השכר בישראל = הכל ביחידה קומפקטית אחת: כל מרכיבי קליטת הנתונים, עיבוד חישוב ורישום - מבוצעים בתוך ה"שעונומט", ונקבעים מיד בזיכרון המחשב הפנימי ועליגבי סרט נייר. = הקלה גדולה לאנשי כ"א ושכר: ההפעלה קלה -- מתבצעת ע"י כרטיס אישי (דמוי כספומט"); אין עוד צורך בכרטיסיות קרטון; אין צורך לטרוח, לזהות ולפענח מה בדיוק הודפס. = שיפור ביחסי העבודה: הרישום האובייקטיבי והסיכומים המדוייקים - מונעים חילוקי דעות בין הנהלה ועובדים לגבי שעות עבודה שבוצעו והמגיע תטורתו; העובד זוכה בשכר הולם ולהנהלה יש פיקוח ובקרה על הוצאות ועלויות. = אידיאלי: למפעלים ומוסדות, לחברות ועסקים, לבתי-מלון, לבתי-חולים, לבנקים, לחברות ביטוח ולכל מקום עבודה מסודר!... יבוא פיתוח ושיווק בלעדי:. > "דו "הל" -- מרכז התבונה (מחשבים) בע"מ ו שינקין 55-60 תל"אביב טל: 613212, 613095, 03-235888 "דייקל" ירושלים, 02-2420118 -- "דייקל" חיפה, 04-515677 = | תוכנה משולבת חדשה למחשבר - == <> > >איפללניהול מסד נתונים, | עיבוד. 2 . הוקדם מדכז ישראלו ילציוד : ה << | תמלילים ולניתות וו 4 <> מיחשוב מיד שניה: > תחלופת ציוד מיחשוב הינה מהירה ביותר: במקז" - ים רבים ציוה מיחשן3 אינן יכול לשרת יותרּ'את ל > האירגון לאו דווקא יבגלל שחיקה טכנית אלא בגלל. , 5 - הערכות מחודשת של האירגון, מעבר לשיטוּ ו ו עבודה אח ו וכדומה. כתוצאה מכך: יש בידי > > האידגון ציוד ללא שימוש: ללא נלצול בלבלי. מצד : > שמ משתמשי מיחשוב; בעיקר הותיקים והמנוד. > סיס מוכנים ם לרכוש + ציוד מיד שניה וע" ילו | ל ו ,| | -- 6 קה הלא תוכנה למשולת הדשה עלות - 2 הכריזה ברתאיפלן ₪ 7 7 : התוכנה מאפשרת: למשתמש לנחל מסד תס | לעבד תמלילים ולנתח:דפי חישוב אלקטהוניים | בצוה אינטגרטיבית. תוך העברת נתונים מקבצום . 2 << של תוכנית אחת לתוכניָת שניה: ו מעבד התמלילים קל לשימוש ואין ברּהַפתעות: - - ניתן לראות את כל פקודות ההָדפסה בלְחיצת .<<< מקש. מעבד. התמלילים מדפיס באופן אוטומטי. + | -כותרות; הערות; מספרי:עמודים וכו גם פונקציות. מסד הנתונים וניתוח דפי חישוב' אלקטהונלים. הינם: בעלי ביצועים מהירים: תיים' 0 ן התוכָות מיועדֶת ל למחשבי ו שולל א 4 ] א | תקפה התברח את חשוק הְבִיתי; ; הרל + שהשנה : )| והעמקה. / האחרונה אופיינה בחדירה לשוק הָעסקים ל ואלו ציוד מִיד שניה במחיר הזדמנותו פותח * 2 : | אפשרויות חדשוּת ומהווה. זרז ולהתקדמות טבְנולוי. 2 | להפעיל. את ה בצורה: עצמאית בעוד המורה טר מערכות סוטל מ מתקינות 1 = מפקח על בל תחנת עַבוְדָה מהמחשב האושי של 2 | עבת ניהול משאבי אדם בחיל. = | מערכת:זו מאפשרת עבודה ברשת במחירנמוך | ביותר ויעודה ניהול התדגול היחידני בזמָן אמיתי: . כל תלמיד מקבלימי לת קוד מהמורה:-המורה:יכו == לנהל דוישיח. עם התלמיד בעת התרגול, להציע . 9 שינויים ולעודד. את ת התלמיד. על השגין: המורת . | 5 2 מידב הוצאה ה'לאור בע" ל = לנתיב / קשה הדו וקָבוע עם' 5 0 1 מרכזי חישו - = וממשיכה לעורר עניין ב בחוגה ע הדלי בארץ = 3 | שמי אל" "דור נמנכ"ל ל ּ: מִיקדו תוכנ מסר בי מחשבים ןו ו" , לאחרונה נכנסו לתוקפם. ו מטפהמוויים בחברת - | דטה מיכון מערכות מחשבים (976 בעי'מ, מקבר.. , > צת דה מיפון, המִייצְגּת בלעדית' בארץ. את חברת:: ל | איופל בתגיגות היובל במבון.. פרקין. אלמך האמריקאית.ומשווקת תוכנהייישן=<. 8 ד : - | מית לתחומים הטכניים'מדעיים. ולתחום הניהולי 2 5 | המסחרי. / 2 2% -6 דני רביד, המשמש בטמנב'"ל, נתמנה גם ם כמנהל :המכירות של החבהֶה. רביד, בעל נסיון של8 ישנה | בענף המחשבים, הגיע. לדטה לפנל בשלוש' שנים מחברת ננסי.ר. ושיו שְעְדַּכה במנהל השרות : . הטב[ יא . יש פדב בר "דוד התמנה כמנהל. אדמניסורטיבי ישל החברה. בר זדוד, לשעבר עובד. חברת: הבּיטוח. סהה * משמש גם באחראי על: פיתוּח מערפ ְ מתקהמות , >לְנִיהול ג ביטוח חיים . | לומדות בבימיה, פיזיקה. * 30 חלו אוים מנהריה עברו | <> ומתמטיקה בעברית על מחשבי. | קורס ל להפעלת מחשבי ויפל > % 3 0 או"ם ונשותיהם; השתתפו בקורס מיוחד 0 + להפעלת מחשביפוו ם.וסק. -/ - = החיולים מארה'"ב, סקנדינביה; צ צרָפַת ואתיופיה; = השתתפו :ב-10 פגישות שבועיות שהתקנימו במע: : > בדת המחשבים שלבית הספר העוריםי בקרית : - = ביאליק המונה 10 מחשבים. " / / . -. בקורס גלמדו יסודות:-שפת ה'בייטיק'; ה הכרת' - 2 המחשב, ויזיקָאלק"| ויושומים נוספים: המתאימים לעוסוקיהם. : המחלקה להולאת המדעים במכון וויצמןך לְמדַע". <הציגה שיטות יהוראה בעברית באמצעות, מחשב " שון ו במקצועות כימיהָ; פיזיקה ומתמטיקה. , | המחשבים הוצגו יבתעהוכהּ פתוחה שערכה המחל- ו קה לכבוד חגיגות יובל 0 שנות מחקר ישלהמכון . <והוצגו בה תוכניות לימוד חדשות, שיטות הוראה = / חדשניות בעזרת מחשב, משחקי סימולציה לימוד יים; שיטות' מחקר לתלמידים ועו : = דייר זהבה שרץו האחראית על פרוייקט המחשבים. ו | בקבוצת הכימיה: במכון אמרה בי צוות מיוחד.-. : המורפב מאנשי מדע והורְאהָּ (שאינם אנשי מחשב) . > מפתח מז שנה למעלה מ-19 תַוְכָנִיוַּת מחשם. > > > = חִינוכיות בעברית המציגות לְמורָהּ ולתלמיך' 0 - . מ קות שונות ומגוונות. לתרגול הוראה ופתרון בעיות. 0 : לדברי דיר שרץ, ניתן להמחיש' באמצעות המחשב. : <נושאים מופשטים בכימיהּ פמו תהליכי.אקראלות,.." * או תאוף הקשר שבין מודלים מיקרוסקופיים: ו < לחקר תופעות מאקדוסקופיות - תהליכים שה > קשים להדגמה:;. :גל 5 יט מחשבים חינוכיים מסה; "ב | הקורס הוגש' באנגלות, ומחצית ממשתתפיו ימש "בו ללמוד בקורס בויסיק מורחב: לדבריוּ תפתח ל > > חברתן קורסים נוספים:המיועדים לילדי משפחות< 5% / <> חיילו האו"ם: וקורס: דומה לחְּילים: :נוספים. : תוחל במיחשוב הנספחויות . | המסחריות ' בניו זורק קל | חברת טריפל. "דג להחלה לאחדוה. במ שוב 0 , מערכת עכסיםי לושת = רבסו ו | נספחויות. על בך מ - צדב ב : 0 . > פיתוח בטריפל "די מיקרו תוכנהָ. לאח שנה של חיפוש ובחינה מדוקדקת בל . < מערכות. ממוחשבוּת לניהול סוכנויות תיווךָ; הגיעו - מומחי אנגלן -סבסון למסקנה כייתוכנת. עבטים'. : ונה על דרישותיהם המורכבות 7 . מערכת. מרובת משתמשים רָאשונה הותקנהּ הבסניף <|) המרכז בת'יא - פעילותם השוטפת של אנשי - -) : - ההשתנות הרצופת; וסיוג חומדים: - ניתן למע סימולציה של ניסויים המסווגים במסוכנים, יק היום, כשאתה ניגש לבחור חברת יעוץ ותוכנה אתה כבר לא יכול להרשות לעצמך ליישחקיי. אתה צריך חברה שחושבת נכון, פועלת נכון, ועומדת על קרקע איתנה כבר 14 שנים. אתה צריך את קונתהל. קונתהל, חברת תוכנה בת 160 איש, עוסקת בכל הקשור בייעוץ, פיתוח מערכות מידע ותוכנה, הקמת פרוייקטים מתחילתם ועד סופם ובניהול מתקנים. חברת קונתהל פועלת בתעשיה, מסחר, שרותים, צבא, מוסדות, ממשלה ועוד. קונתהל מיצרת ומשווקת חבילות תוכנה בארץ ובחו'"ל. מסירות, יעילות, מקצועיות רבה ונסיון של שנים רבות - זוהי קונתהל, והיום חשוב שתבחר בראש טוב שיחשוב עבורך. חשוב שתבחר חברה איתנה, מבוססת ובעלת מוניטין. חשוב שתבחר בקונתהל. 0 3-ו יעוץ תוכנה ומידע - בחשיבה יוצרת רחוב כורזי 1 | | שד הרצל 04 = | רחוב ברל 86 סניפנו בארה"ב .14 609 גבעתיים 53585 | ירושלים 96887 | נה שאץ - - : שתוסונגו 51810 סתוסוח טל וו05-797 = | טל 02-5200355 = | חיפה 32769 סומסעת 5 350 (6 קוים) 04-2375680 8 אא 0-77 9ססת 0 .וו ווסד8) אסד [59ן- 564 (212). |" 40.20 2% | 1 ם.אוזום 6 6% למידע נוסף סמן 141 9 זכזק/זקכס. 'ז) א 060 שש א6 666 |) ₪ "ש6א6 שש בא 005 0406 6.5 41א-+א064 60 666 160 ₪ + א )סט 2 04466 6 0 1066 '00 ₪ אס 6 סט וט טסס6טט ש6סנ וש ₪ "06 טא\טם 6 וסוט הטסש ₪ 0 +0))א וא ₪ 006 ש)60 שש ]00 ₪ :בש 06 )0 > 58 |[א :₪ 586" ו :וש 0 2/2 שה)וו6 :2/0 ב םיוושו ו וס סי 9 0%" |/א 9 :6 .ו 6 סואוס6 *(6064)60+ל '/9-56+614 |61ח0 ,29829 .']).1ו0 '62 65 ות:ט ,ט וה 0106 וי וויא ששו 'םוסהוטוס 66-11 ור )06 06 ₪40614 614שסש !)וש אש טג שו 6006 וטא 66 'צוא לו6ס) 6 )₪06 60100 46466 )א 61.91 :+סא66 *ם00100 0006%) ₪44 40006 ב)אסט 5 סוס \6)סש 0 065% ₪06 ם₪04 וא 06 ₪406 0066 6סט6 אהאואסא . יצוא רובוטים מישראל לארה"ב חברת אשד רובוט (1982) בע"'מ המייצרת מערכות הדרכה לרובוטיקה הכוללות את הרובוט להדרכה וווח= ד560₪80, חתמה על חוזה לשיווק מערכות הדרכה מתוצרתה, עם חברת .6א! קפחץ מארה'יב. חברת <>ח? ידועה בתחום שיווק מוצרי הדרכה בשוק בתי הספר, האוניברסיטאות ומוסדות הדר- כה בארה''ב. החברה בארה'"ב צופה מכירות של מאות מערכות מתוצרת אשד רובוטק בשנה הראשונה, היות והמערכת הישראלית הינה מער- כת הדרכה מתקדמת הכוללת נוסף לרובוט, גם ספרות הדרכה, תוכנה מתקדמת וציוד עזר אור קולי. המערכת אשר הוצגה במספר תערוכות דידקטיות בארה''ב ובאירופה, עוררה ענין רב בקרב מורים, מנהלים ומפקחים מרמות הדרכה שונות. מעדכת ההדרכה לרובוטיקה הוצגה גם בתערוכת דידקטה, התערוכה הגדולה בעולם לציוד עזר לבתי ספר, אשר נערכה בסוף מרץ בבזל שוויץ; היא עוררה ענין רב בקרב חברות בתחום מוצרי עזר להדרכה באירופה, אשר הביעו רצונן לשווק את המערכות בארצותיהן. בעקבות התערוכה עומדת החברה לחתום על חוזי ייצוג מוצריה במספר ארצות באירופה. התקשרויות והסכמים לדגש בעקבות תערוכת הנובר השתתפות של חברות מחשבים ותוכנה מישראל בתערוכת האנובר 84 משתלמת וכדאית. כך סבור שמואל פייס, מנכ''ל דגש תוכנה ומחשבים וראש וועדת חו"ל באיגוד בתי התוכנה בישראל. חברת דגש צופה הגדלה של כ-50 אחוז במחזור השנתי שלה, בעקבות השתתפותה בהאנובר. זאת לאור התקשרויות, הסכמים ומגעים שנעשו במס- גרת התערוכה. בביתן דגש הציגה החברה מערכות תוכנה מקוריות לצד מערכות תוכנה שדגש היא נציגתן הבלעדית, ביניהן: מערכת תוכנה תומכת החלטות אימפקט, שהוסבה ע''י דגש למיקרו מחשבים, מערכת ד-מ סינטקס שהיא מערכת תוכנה ההופכת למכשיר טלקס את המחשב העס- קי של נ.ס.ר. דזמ-5. וכן מערכת תוכנה מקורית לניהול מטבחים מוסדיים. בין ההתקשרויות ניתן לציין את החלטתה של מאד, חברה אמריקאית למחשבים תואמי יבמ פי.סי., לשלב תוכנה תומכת החלטות אימפקט כמערכת מומלצת ולשווקה בארה''יב ובאירופה. בהאנובר הוגדרו גם סוכנים חדשים לדגש באיים הקריביים ובהולנד, לשיווק מוצרי התוכנה של דגש , מקבוצת כלל // <5צציגי ב140/ קוספי גבל האוץ תל-אביב: רח ריב"ל 8ו, טל. 03-375424-5-6 חיפה: יואר בע"מ, 04-524680. ירושלים: נציגים בע"מ, 02-280724 מערכות אל פסק של צ'כ)1:₪50א: למחשבים גדולים שיווק ושרות עייי סוין למידע נוסף סמו 143 א*למעלה מ-3000 התקנות ברחבי העולם (450,000,000 ור'יא) *ביצועים מעולים *טכנולוגיה מתקדמת 6סויןכוח למחעזרים ויוקוך 8 בנ הרק 51261, טלטון 002256/- 0 למידע נוסף סמן 145 ו ם > ₪ | ב ->] ם - ם ₪ - - - - חביב- "אירועית" בארצם. הנציגות החדשה בהולנד, שרותי סופטקס ד.ו. הציגה את מוצרי דגש בתערוכה לתוכנה אקס- סופט שנערכה ברוטרדם ב-8 עד 10 מאי. וידאוטקס במחשבי 2000 ד= של בורוז הוצג לראשונה בכנס משתמשי בורוז באנגליה במסגרת הערכותה של חברת 'כלל מערכות' לעידן הוידאוטקס, הוחלט בהנהלת החברה לבדוק אפש- רות שימוש בציוד של-בורוז, עליו יותקן פענח לוידאוטקס. לאור אי הוודאות בקשר לתקן בו יעבדו בוידא- וטקס בישראל, נבחר לצורך העניין המחשב/מסוף 0 ך6, בו ניתן לשלב את כל התקנים הנפוצים. אנשי כלל מערכות וחברת תלם עתיק, פיתחו בשלב הראשון את הפענח בשתי השיטות האירופאיות: אנטיופ ופרסטל. התוכנה החדשה נוסתה בהצלחה ע''י חיבור למאג- רי מידע בצרפת ובאנגליה. המערכת החדשה עוררה עניין רב בקרב אנשי בורוז, והיא תוצג לפניהם ע''י מנחם בוסטין סמנכ''ל כלל מעדכות ודוד חדד מאגף השיווק, בכנס משתמשי ציוד 'בורוז', שנערך בתחילת חודש מאי באנגליה. משווקים חדשים למעבד התמלילים ווווזפהסעש מעבד התמלילים הדו-לשוני | ווואסהסצ שפותת בישראל על ידי אינטרסופט הנדסת תוכנה, התחיל להיות משווק בדצמבר 1983 על ידי ארבעה מהמשווקים המורשים של יבמ פי.סי.: גטר מחש- בים אישיים, לרגו מחשבים, קומפיוטרלנד וקו- נתהל מיקרו מחשבים. לאחרונה הצטרפו לארבעה המשווקים הותיקים ארבעה משווקים חדשים: מ.ל.ל. (ירושלים), יוזמה מחשבים ותוכנה (ירושלים), טריפל די (רמת-גן) וילי'ן-- משקי תנועת המושבים. ל- | )וואסאסש גם גירסה עבור המחשב האישי של דיגיטל, ששספאואא; גירסה זו משווקת על ידי חברת דיגיטל עצמה וכן על ידי המפיצים המור- שים של דיגיטל: אתגר, חיון, טריפל-די, יוזמה וקומפיוטרלנד. מה מציגים ר- ,ציגלו ? מעבדי מסידרת א= המודולרית .6 חומרה עילית > תוכנה עילית > יחס מחיר/ביצוע הנמוך ביותר! סידרת א6, פרי פיתוח ישראלי מקורי, מציגה מערכת מודולרית רב לשונית לעיבוד תמלילים, המביאה למשרדך מימד חדש של יעילות, תפוקה ונוחות. עקרון המודולריות מאפשר גידול ממכונת כתיבה אלקטרונית אולימפיה מסדרת 0 655 ועד מעבד תמליליס מלא מבלי להחליף מרכיב כלשהו במערכת. סידרת א= כוללת שתי מערכות: תמלילן -- 200655508 דאש6ד, הכולל: מכונת כתיבה אלקטרונית ₪ - 10 מסדרת 100 55 או מדפסת איכות 103 /₪5 בתוספת צג מקצועי ממוחשב עס תוכנת יימילניתיי תואמת. זכרון פנימי א108. =< - 1 6 מעבד תמלילים מלא, הכולל את כל מרכיבי 10-5% בתוספת כונן תקליטוניס כפול (תכולה כ-2 מיליון סימנים). תוכנת עילית?ץ יימילנית-סופריי המאפשרת אחסון, קיטלוג, סיווג ומיזוג מסמכיס, עריכת טקסטים והשלמתס. אפשרות שימוש בתוכנות נוספות כגון : הנהלת חשבונות, מחולל יישומיס ועוד. זכרון פנימי כולל: א108. בשתי המערכות: * תצוגת מסך יחודית (96 סימנים < 32 שורות) + שמירת חומר בזכרון גם בזמן הפסקת חשמל. א מידות קומפקטיות ונוחות. אתה חייב לראות כדי להאמין - בוא אל אולס התצוגה שלנו בבית ''נציגיס'י. 2 דבל[ 12/2 יי רח' ריבל 18 תליאביר טל, 03-335424-7 סוכניס בלעדייס : * חיפה והצפון -- יואר בע''מ, 04-524680 * באר-שבע -- טל, 057-71052 + ירושלים -- נציגים בע''מ טל. 02-280724. :ול המשרד הממוחעב - עכשיו שורין- שורץ למידע נוסף סמן 146 מחשבים ספר חדש - מערכות מידע ממוחשבות 'מערכות מידע ממוחשבות' הינו ספר חדש שנכתב ע''י פרופ. ישראל בורוביץ, פרופם. זאב נוימן ויוסף מלמד ויצא לאור ע''י צ'ריקובר מוציאים לאור בעיימ. לפי דברי כותביו 'הספר נועד למנהלים ואנשי אירגונים החשופים לטכנולוגיות המידע המודר- ניות. מטרת הספר להקנות לקורא בסיס להבנת הפעולה, המבנה והשימושים של המחשבים ומער- כות המידע וכן להעמיד עבורו טרמינולוגיה שתא- פשר לו תקשורת טובה עם מומחי מחשביט''. בספר ישנם הפרקים הבאים: מערכות מידע - הגדרה תכונות ומיבנה; מערכת המחשב - חומרה, . תוכנה; תיכנות; טכנולוגיות עיבוד מידע; יישום מערכות מידע ממוחשבות; היבטים ארגוניים וניהוליים של מערכות מידע ממוחשבות; ענף המחשבים ומגמות לעתיד. למרות שכותבי הספר מועידים אותו למנהלים ואנשי אירגונים, הוא ערוך במתכונת של ספר לימוד שבא סייע ולתת רקע במסגרת של קורסים וזה יהיה כנראה עיקר שימושו. הוא כתוב בצורה תמציתית ועניינית ואינו חושש מלעסוק גם בהיב- טים 'טכניים' של עיבוד הנתונים. יחד עם זאת הינו מקיף כמעט את כל מרחב המיחשוב החל מעניינים טכניים הקשורים לציוד ואופן פעולתו, דרך נוש- אים מקצועיים של עיבוד נתונים, כגון אירגון קבצים, תקשורת ושפות תיכנות ועד להיבטים אירגוניים וכלכליים כגון בחירת מחשב, הקמת מערכת עיבוד נתונים וכדומה. העריכה הגרפית של הספר צנועה למדי (אין למשל אפילו תמונה אחת), יתכן כדי להוזיל את העלות ולאפשר רכישה במחיר נמוך יחסית. פיברוניקס זכתה בתואר יצואן מצטיין לשנת 1983 בטקס שנערך בבית הנשיא זכתה פיברוניקס בתואר יצואן מצטיין לשנת 1983. בשנת 1983 ייצאה פיברוניקס סחורות בערך של 5 מיליון דולר. יצוא החברה בשנת 1981 היה 364 אלף דולר וגדל ל-1.085 מיליון דולר בשנת 1982. בשנת 1983 שילשה פיברוניקס את היקף היצוא שלה. בשנה הקרובה צופים בחברה שהיצוא יעל על 85% מסה''כ מכירות החברה. לפיברוניקס מספר לקוחות קבועים, ביניהם חב- רות ענק כזיבמ, יוז (יצרנית המטוסים), אקסון, חברת המכוניות מרצדס וחברת דזו. בסה''כ מחוברים כיום למעלה מ-40,000 מסופים בעולם לציוד פיברוניקס. חברת פיברוניקס הינה יצרנית ציוד תקשורת המחשבים הגדולה בישראל, וכל מוצריה הם פרי מחקר, פיתוח וייצור ישראליים. החברה מתמחה במתן פתרונות לתקשורת מקומית (בעיקר עבור מחשבי יבמ) מפתחת ומייצרת מגוון יחידות קצה לתקשורת, כבלים וסיבים אופטיים, ומכלולים סיבאופטיים עתירי ידע. על מנת להציג את מוצריה בפני קהל הצרכנים של ציוד מחשבים משתתפת השנה פיברוניקס בעשר תערוכות שונות ברחבי העולם: בתערוכת אינטרפייס שנערכה בארה""ב הציגה פיברוניקס, זו הפעם השניה ברציפות, מיגוון גדול של מוצרים. בתערוכת סביט (דו658) שנערכת מדי שנה בהנובר גרמניה השתתפה פיברוניקס במסגרת מכון היצוא. בחודש מאי 1984 השתתפה פיברוניקס בארבע תערוכות, שתיים מהן באנגליה, תערוכה נוספת בסינגפור המיועדת לאנשי התקשורת במזרח- הרחוק, ולבסוף תערוכת אילי'א במסגרת ועידת ירושלים ה-4 לטכנולוגיה של המידע בה מציגה פיברוניקס את מוצריה לראשונה גם בפני צרכני המחשבים הישראליים. הרחבות והסבות למערכת ניהול העסק של שגיא מחשבים חברת שגיא מחשבים בע''מ הודיעה לאחרונה על הרחבות למערכת ניהול העסק המשולבת שפות- חה על ידה. המערכת כוללת ניהול מלאי, הנהלת חשבונות ומערכי עזר שונים הפועלים במשולב. ניתן לרכוש אותה גם בגירסה המתאימה לסוכני ביטוח (הור- אות קבע ותשלומים) ובגירסה מיוחדת לעמילי מכס. כמו כן נוספו למערכת יחידה לניהול הזמנות ויחידה לחישובי ריבית אפקטיבית ללקוחות (רי- בית יומית, חודשית ושנתית). תוספת אחרת היא מעדכת עץ מוצר משוכללת המשתלבת גם היא כחלק מן המלאי. המערכת כולה עובדת תחת מערכות הפעלה 65 ו-8005!/ והוסבה כבר והותקנה על מחשבי יבמ פי.סי. של יבמ, נ.ס.ד. ווואנג. מערכת עץ מוצר על מחשבי מיקרו פותחה בשגיא מחשבים חברת שגיא מחשבים שפיתחה את המערכת המשולבת לניהול העסק הוהיעה על סיום הפיתוח של מערכת עץ מוצר. המערכת מהווה תוספת למערכת ניהול העסק (הכוללת: ניהול מלאי, הנה''ח ומערכי עזר שונים). ניתן לקלוט לעץ המוצר אלפי פריטים (תלוי בגודל הזכרון הפיזי של המחשב) עד ל-9 רמות שונות. כמו כן ניתן לבצע חישובי ודו''ח הזמנות מהמחסן לייצור, מתבצעות בדיקות מול המלאי הקיים ודיווחים על כמויות נדרשות להזמנה, חישובי פחת ותמחיר המוצר. המערכת מהווה חלק אינטגרלי ממערכת המלאי המשולבת במערכת ניהול העסק כולה. ניתן גם לשלב אותה במערכות מלאי על מחשבים קיימים. תוכנת שרות לחברת מעליות חברת נ.ש. שרותי מעליות בע''מ, מיחשבה בימים אלה את מערך השרות והגביה שלה. המערכת אשר פותחה על ידי חברת אלרן מחשבים בע''מ, מאפשרת טיפול בנושאים הבאים: = הפקת חשבונות תקופתיים ללקוחות תחת חוזי שרות אישיים. > מעקב הגביה ומצב חשבון הלקוח. > חיובים עבור חלפים ותיקונים במהלך התקופה. = חיובי ריבית פיגורים. כל הנתונים במערכת צמודים לאחד משמונה מטבעות ומדדים ואין צורך לעדכן את המחירים עם כל הוצאת חשבון. המערכת מותקנת על מיקרו מחשב בעל 64 קייב זכרון פנימי ודיסק ווינצסטר בנפח של 10 מייב. צורב זכרונות אלקטרוני צורב זכרונות אלקטרוני בעל זכרון של 32 אייב פותח לאחרונה על ידי חברת דיגיטרוניקס מהרצ- ליה, המתמחה בפיתוח וייצור צורבי זכרונות אלקטרוניים. לדברי דן גייזלר מנהל השיווק של דיגיטרוניקס לא עוצבו עד היום מערכות בסדר גודל זה. מערכת ההפעלה של הצורב מנחה את המשתמש באמצעות מכוון אינטגרלי בכל שלבי ההפעלה. בכל מקרה של תקלה או הפעלה לא נכונה, מתריעה המערכת על מהות התקלה והדרכים לפתרונה. צורב זכרונות אלקטרוני של דיגיטרוניקס. . 0 המוצג בלשכות. האזוריות של משרד הפניםו' 2 9 2 מערכת. = באמצעות. מסופים - - לבדִיקת זכות"* ו ל ומ פר הקלפי; מערכת לקליטת עררים, : 2 [ ל ג 51 אלו טופר שחיה המנחל המקצועי במ:ג- מחשבים : -, . . ולפנל כ מבעלי חברו אלו מחשבים פרָש בתחילת. > | השנה והצטרף בחברת יבזק:מערכות מחשביםי 0 1 בפתחזתקוה. . - | :בזק מערכות מחשבים' שנתנה עד עתה שרותי: ,הנה''ח ל"250 חברות במסגלת לשכת:השרות: מרחִיבָה את שרותיה בנו ואים נוספים יכגון: מִלָאי. / שפר, ניירות .ערך, מדבקות; בהטסות ביטות; ובתי: = ספה על מחשבי בי י במ מחשבי מיקרו מסו אַקסא. | יבזק. נמצאת ת בבעלות חים נוליך וטופר אל (באשר- 5 > נודיף ימשמש במנכייל החב ו וכמנהל השיווק. 0 2 | וטופר כמנחל בית התוכנת.:": | 0 מחשבי 0 על ו ץ הזמן שנדרש לשמ' כך בעבף. . במורכן, ן עבודות. 5 לת בין ה לעבו 5 5 ב 5 ם 4 יחיעם אבישר מונה למנכ"ל משותף בפרוייקטה יחיעם אבישר מונה למנכי'ל משותף בחברת פרויקטה תוכנה וארגון מהרצליה. אבישר (35, נ+2) הצטרף ליהושע שוחט מייסד החברה בניהול החברה הנמצאת בבעלות משותפת של יעל תוכנה ומערכות מרמת-גן ושל שומן - קונצרן עבוד נתונים ממערב גרמניה. יחיעם אבישר עסק בעבר בנושאי שיווק ויעוץ לחומרה ותוכנה בארץ ובחו''ל. הוא בוגר אוניברסי- טת אטלנטיק בארה''ב, ניהל את השיווק המסחרי בחב' תים מחשבים ומערכות ותפקידו האחרון היה ניהול השיווק בחב' יעל. פרויקטה עוסקת בשיווק ותמיכה במוצרי תוכנה של חב' הענק האמריקאית סג וחבילות תוכנה בסיסית של 501/85 ,6או 5555 ,680-4ג 5 = ,5ק65א60. לחברה שני אגפים נוספים העוסקים ביעוץ, סיוע טכני והדרכה, בנושאי תוכנת תשתית, מערכות הפעלה, מאגרי נתונים ותקשורת. בשנה האחרונה התבססה פרויקטה ביעוץ ובשיווק מוצרי תוכנה וארגונים גדולים ובין לקוחותיה נמנים בנק הפועלים, בנק לאומי, אל-על, קופ''ח, שב''א ומת'יף. וועדות וממלאי תפקידים בהנהלת אמצ"י ביום רביעי 25.4.84 התקיימה ישיבה ראשונה של הנהלת אמצ''י הנבחרת בה סוכמו האסיפה הכל- לית ויום העיון אשר שולב בארוע השנתי. חברי ההנהלה נבחרו למלא תפקידים כדלקמן: > עמירם שור - יו''ר הנהלת האיגוד. > דן גבעול - סגן יו''ר הנהלת האיגוד. = רוממיה הלוי סגל - סגן יו''ר הנהלת האיגוד. > חיים גיל - גזבר האיגוד. לועדת הדרכה ושרותים נבחרו: דן גבעול - יו''ר, אלי'מ אבי פרי, דוד עוזיאל, ר.ה.סגל, אבי כהן, שמואל לוין. לועדת תקשורת וציוד נבחרו: ר.ה. סגל - יו''ר, עמירם שור, דן גבעול, משה נדיר, אבי פרי, אבי כהן. לועדת ארועים נבחרו: גדליה פליישמן - יו''ר, חיים גיל, אריה שמש, דוד עוזיאל, אבי כהן, שמואל לוין. ועדת פרסומים וגיוס חברים נבחרו: שמואל לוין - יו''ר, משה נדיר, אריה שמש, ר.ה. סגל, דן גבעול. לועדת תקנון האיגוד נבחרו: אלי'מ אבי פרי - יו'"ר, עמירם שור, גדליה פליישמן, דוד עוזיאל, עו''ד זיסמן. לועדת המערכות הבסיסיות נבחרו: אריה שמש - יו'י'ר, שמואל לוין ומנהלי המערכות הבסיסיות: ישי אלרהנד - מעב- דות טרבינול גדיאל שץ - פרחי ביקל דוד בן-דוד - הבנק לפיתוח תעשייה יוסי יבין - גן תיכנות חשב מיקי לפיד - אומן מפעלי סריגה גילי חיימזון - טלסיס יו''ד ההנהלה הנבחר עמירם שור קידם בברכה את כל חברי ההנהלה שנבחרו למלא שליחותם באיגוד, איחל להנהלה הנבחרת הצלחה והישגים בפעילו- יות האיגוד תוך שיתוף פעולה הדוק וענייני עם כל חברי האיגוד, וציין את הצלחת האירוע השנתי המרכזי - האסיפה הכללית ויום העיון: מספרם הרב של מאות המשתתפים, הדיונים הפוריים הארגון המוצלח של אירועי היום ושביעות הרצון המלאה של כל המשתתפים. 0 שמות משפחה יהודיים בבית התפוצות על מחשב דיגיטל בית התפוצות החל להפעיל בימים אלה מאגר מידע חדש על שמות משפחה יהודיים. עד כה הוכנסו למאגר המידע כ-10,000 שמות. המאגר הוכן ע''י צוות מחקר של בית התפוצות שהוקם למטרה זו במיוחד. מבקרי בית התפוצות יוכלו לקבל מעתה מידע על מקור שם משפחתם, היכן נזכר השם לראשונה ועל - מה מבוסס השם. מתברר כי חלק גדול מהשמות מבוססים על מקצוע או יום בשבוע, חגים עבריים וכדומה. יחיעם הלוי, מנהל חברת 2001 הנותנת שירותי תוכנה לבית התפוצות, מסר כי הערכת החוקרים להיפראינפלציה ולדולריזציה היא שבמשך המחקר יגיעו לסך כולל של 15,000 שמות משפחה יהודיים. חברת 2001 בנתה תוכנה מיוחדת לתפעול מאגרי מידע, המבוססת על מחשב 750-אע של דיגיטל. המחשב נמצא בתוך בית התפוצות ואליו מחוברים מסופים 100-ד/ הפתוחים לקהל + 2 מדפסות. המסופים הותאמו במיוחד לשימוש מבקרים במוזיאון. כמו''כ הותאמו המסופים לשימוש באסימונים. מאגר מידע זה מצטרף למאגר שכבר פועל מאז 8 והוא מכיל היסטוריה על הקהיליות היהוד- יות. מאגר זה מבוסס על האנציקלופדיה יודאיקה ומתעדכן באופן שוטף. למעשה, כל המבקר בבית התפוצות, יכול לקבל בלחיצת מקש אינפורמציה מאנציקלופדיה ממוחשבת. המיוחד במאגר זה שיש לו סובלנות גדולה לשגי- אות כתיב. הסטטיסטיקה מלמדת כי בתקופות השיא מופנות למאגר כ-40,000 שאילתות בחודש, כאשר מתוכן כ*"85% מופיעות עם שגיאות כתיב, בשל חוסר מידע מספיק על שמות הקהילות ובשל השינוי בשפות השונות. המחשב מצליח להתגבר על 99% שגיאות אלה. קומ נותנת תשובה חברת קומ שרותי תוכנה בע''מ, הכריזה בימים אילו על מעדרכת תוכנה כוללת הנותנת תשובה להיפראינפלציה ולדולריזציה במשק הישראלי. המערכת מקיפה את כל תחומי הניהול, הבקרה והישום במגזר העיסקי, החל מניהול העסק דרך המלאי, ביקורת שיווק ורכש וכלה בהנהלת חשב- ונות וספר תקבולים ותשלומים. כל הפעולות יכולות להתבצע הן שקלית כאשר כל תנועה מתורגמת מיידית לדולר או למטבע זר אחר בהתאם לדרישה, או פעולות מט''ח כמו חשבוניות מט''ח וכיו"ב. המערכת בכללותה תומכת בשקל ובעשרים מטב- עות זרים שונים במקביל, כאשר כל מטבע משוע- רך למט''ח הנדרש בהתאם לערך יום ביצוע הפעולה. המערכת כוללת את כל המרכיבים הדרושים לניהול השוטף של העסק ומספקת דוחות ניהול ובקרה להנהלת החברה לרואי החשבון ולרשויות המס, כולל הפקת כל מסמכי המקור, קופה, שאילתות, דוחות, גביה, הצעות מחיר, הזמנות מלקוחות וספקים, גיול חובות, תזרימי מזומנים, אינדקסים, אלפונים, מחירונים ועוד. כן מתקשרת המערכת למערכות תוכנה נוספות, מערכת לרואי חשבון ומערכת לחברות תעשיית- יות - עץ מוצר ותמחיר. - 0 וק יר מערכת לוטוס פועלת על מחשבי שספאוגח של דיגיטל ו 0-ו ררה חברת דיגיטל הכריזה לאחרונה כי מערכת לוטוס 3 שהיא מערכת תומכת החלטות משולבת, ניתנת עתה לרכישה מחברת הפיתוח לוטוס, לשם הפעלתה על מחשבי שְסְפאו84. מעדכת לוטוס 3 משלבת בתוכה שלושה עזרים אלקטרוניים - גליונות עבודה חשבונאיים, ניהול מידע וגרפיקה. כל אלה מתחלפים ביניהם בפעולתם בלחיצת מקש. על ידי שימוש בתוכנת לוטוס 1.2.3 על מחשבי 0 ששספאוגה או +100, ניתן ליצור מודל על גיליון העבודה הגדול ביותר הניתן להשגה בשוק. אפשר למיין ולהשתמש בנתונים תוך ניצול אפשרויות ניהול המידע, ואז להציגם במיגוון גדול של עיצובים גראפיים, כמו למשל טבלאות עמו- דים בשישה צבעים, גראפים קויים או תרשימים שכבתיים. לדברי שבתאי שאנני, מנהל השיווק של דיגיטל, לוטוס 1.2.3 מתאימה במיוחד להפעלה על ה-אוספּאו4א, כמו ההפרדה הגבוהה של הצב- עים, או הגראפיקה בצבע אחד, ולוח המקשים המתקדם. מערכת לוטוס 1.2.3 פועלת תחת מערכת ההפע- לה 158-005 גירסה 2ש, וניתן להשתמש באמצעור תה במודלים של גליונות עבודה שנכתבו למחשבי 6 או דא וופו, פבשוט על ידי הטענת אותו מודל למחשב ה-/80%א₪41 ללא צורך בהפעלה מיוחדת. המערכת מוצעת למכירה ב-600 דולר ולהפעלתה דרוש מחשבי אישי מסוג ששס8או₪4 הפועל תחת מערכת ההפעלה 8-005!/ גירסה 2/, עם זכרון בן 6 א''ב לפחות ותכונות של גראפיקה, בצבע אחד או בצבעים. לפרטים נוספים אנא פנה לעירית צנטנר בחב' דיגיטל. ו וו 0 ....₪ח₪₪₪ח₪--₪₪.-₪-- - 0 ₪ של 'בורוז', מחשב חדש ממשפחת 81000 דהה == חברת בורוז הכריזה לא מכבר על מחשבים נוספים ממשפחת המחשבים הקטנים שלה 81965 בתצור רת מעבד מרכזי יחיד ו"81995 בתצורת מעבד מרכזי כפול. מחברת 'כלל מערכות', נציגי מחשבי 'בורוז', בישראל נמסר, כי למערכות המחשבים החדשות תכונות משופרות ויתרונות רבים: 6 שיפור יחס מחיר-ביצוע. לדוגמא: מערכת -1990 5 היא מערכת כניסה שוות כח למערכת 81955 וזולה ממנה ב*-25% בקירוב. 6 גידול עתידי. המשתמש יוכל לגדול בהדרגה ובתוספות מחיר נמוכות, מבלי להיכנס להסבות יקרות. לדוגמא: גידול בזכרון מ-512 א'"ב ל-2 מ"יב. את מערכת הכניסה 1990-5 ניתן להגדיל בקלות למערכת ביניים /א-1990 וכן למערכת העל ס-1990. 6 שיפור אמינות וזמינות. בעזרת שימוש בטכנולוגז יות חדישות וכן שינוי בגישת התחזוקה, שופרה אמינות המערכת בצורה ניכרת. 8 מיזעור המערכת. ע''י שימוש בטכנולוגיות מיזעור חדישות, המיושמות בכל מחשבי הדור החדש של 'בורוז', התאפשרה הקטנת מימדי המערכת ב-50% בהשוואה למערכת 81955 שוות הכח. = תאימות תוכנה. המערכת החדשה תואמת את תוכנת מערכות ה-81000 הקיימות ללא הסבות כל שהן. מחברת 'כלל מערכות' נמסר, כי המערכות החד" שות כבר מוצעות לציבור בישראל ובכלל זה, ללקוחות החברה המבקשים להגדיל את כח המיח- שוב שלהן. ו קוק ועידת ירושלים ה-4 לטכנולוגיה של המידע והכנס הארצי ה-19 לעיבוד נתונים - כנס איל"א במעמד נשיא המדינה ובהרצאתו של פרופ' לורנס קליין, חתן פרס נובל לכלכלה, נפתחה ועידת ירושלים ה-4 לטכנולוגיה של המידע וכנס אילי"א ה-19 לעיבוד נתונים. הועידה התקיימה בבנייני האומה בירושלים בתאריכים ה-25-21 במאי 1984 וכללה בתוכה גם מסלול דיונים לנשיאי חברות ומנכ''לים בכירים מארצות העולם וישראל, שנושאם המרכזי כלכלת מחשבים ופרוייקטים משותפים של מחקר, פיתוח ותעשייה בין תעשיות עתירות ידע בישראל ובעו" לם. במסגרת הועידה, התקיימה גם תערוכת השגים של מוצרי 'כחול לבן', שהציגה חדשנות טכנולוגית בתחום החומרה והתוכנה של מחשבים. היקף המשתתפים מהעולם ומישראל ענה על , ציפיות מארגני הועידה. לדיוני המנכ''לים נרשמו כ-60 נשיאי חברות גדולות וכ-80 מנכ''לים ישראל- יים, למסלול הדיונים המדעי נרשמו כ-300 אורחים מחו"ל וכ-400 ישראליים ואילו בכנס אילי'א נטלו חלק למעלה מ-3000 מקצועני מחשב בישראל. משתתפים מכ-17 מדינות נטלו חלק בועידה, שדנה בנושאים מרתקים המעסיקים כיום את הקהילייה הבינלאומית בתחום מדעי המחשב, עיבוד הנתונים, טכנולוגית המידע, ייצור מחשבים ותוכנה. שני נושאים 'חמים' בהם דנה הועידה, ריתקו במיוחד את משתתפיה וגרמו לתשומת לב מיו- חדת. האחד עסק בתשובה של השוק האירופאי לתוכנית היפנית של "הדור החמישי של המחש- בים'"' (תוכנית 'אספרי'), הרצאה שניתנה על ידי מנהל התוכנית ד''ר קדיו והשניה היתה במסגרת הרצאות הנעילה של הועידה בתאריך 25 במאי 4, ונושאה המרכזי היה התוכנית היפנית של הדור החמישי של המחשבים". ועידת ירושלים התקיימה במקביל לועידה הכלכ- לית של ישראל ודבים ממשתתפי הועידה הביעו רצונם לקחת חלק בעיל בדיוניה. שלוש קבוצות של מומחי מחשב יהודיים, שתיים מאירופה ואחת מארצות הברית (בסה"כ כ-50 איש), הודיעו כבר על בואם לישראל ועל רצונם לבחון בהזדמנות זו את יכולתם להשתלב בתעש- יית המחשבים והתוכנה בישראל. קשת הנושאים בהם דנה הועידה על מסלוליה השונים, איכות ההרצאות והמרצים המוזמנים, הנמנים על טובי מדעני המחשבי בעולם המערבי, ההרצאות שנבחרו להצגה במסגרת הועידה, והשתתפותם של עשרות נשיאי חברות מובילות בתעשיית המחשבים והתוכנה בועידה ודיוניה, נתנו לועידת ירושלים ציביון ונופך יחודיים. לישראלים היתה זו הזדמנות נדירה לעקוב מקרוב אחרי החידושים, ההתפתחויות והמגמות לעתיד בתחום טכנולוגית המידע מחד ולפגוש בקברניטי תעשיית התוכנה והמחשבים בעולם מאידך. מחשבים > | | מ'ב יהיה 6,400 דולר במקום 7,750 דולר עד כה. - : מדפסת בנפרך. תוך תשומת לב ודגש על שמירת עיצוב משרדי והקפדה על = |מתשבים 7 חברת קומסט ליצוא תוכנה ה ישראלות בבעלות - במו כן הציגה החברה את מוצריה בהצלחה רבה - הנובר.. < > הוזלה בשיעור הנע בין 0 ל-30 אחוז במחירי המחשבים האישיים/עסקיים של חברת נ.סי.ר., | הוכרזה בימים אלה על"ידי הנהלת חברת י רא -מיט : זכרון של 64 א'יב, הכוללת מערכת הפעלה אס " | הודות להתקדמות. שחלה בתהליכי היצור ושילוב , | | לאנעוים הטו בד ים במקום . מתקן משכך הרעעו בא לפתור את בעיית: הרעש המחצבים הותקנה בקונטרול > דאטה בלשכת השרות של קונטרול דאטה ישראל הות- קנה לאחרונה תחנת עבודה לשרות מפעלי המחצ- בים ואיתור אוצרות הטבע. התחנה מדגם 'מיקרו-גיאוסייברי כוללת מיקרו- מחשב מדגם סי:די. 110 (110 .ס.0), שולחן דיגיט- ציה ותוכנה מתאימה לביצוע דיגיטציה, מיפוי, וחישובי שטחים. ּ התחנה הותקנה בהמשך להיערכות החברה למתן קומסט מרתוגה את פעולותיה כלל וסיינטיפיק אינבסטמנט מרחיבה את פעולו- > תיה בשוק האירופי ובדרא'יפ. בחודש האחרון חתמה החברה חוזה עם בית . התוכנה הצרפתי הגדול סו זאס, לשווק ] החבילה. ןקה - - דיבגר - במערכת 59/34 ,55/36 הספס. | ג נוסף לכך חתמה קומסט חוזה עם הקונצרן 5 , הדא שבדאריים.. - לשמש לתהליכי מיפוי, חישוב שטחים, חיפושי נפט; גיאולוגיה, כריה, ניתוח סרטי רישום ונתונים של מכשירי רישום אוטומטיים, וכדומה. | 7 התחנה עובדת כמיקרו"מחשב עצמאי. תוצאות" העבודה נרשמות על גבי תקליטון. עובדה זו מאפשרת למשתמש מספר שיטות עבודה: . = עבודה עצמְאית בלשכת השרות כשבסופה ישנו תקליטון המכיל את האינפורמציה הדרושה. : 6 העברת התוצאות המתקבלות למחשב קונטרול- * דאטה המותקן בלשכת השרות להמשך עיבוד באחת המערכות הרבות המותקנות בלשכה.. > > ביצועהעבודה כולה, עבור המשתמש על-ידי . אנשי לשכת השרות של קונטרול דאטה. חברת רטיר מוזילה מחירי. 2 מחשבים אישיים : ווך ובניו בע''מ, נציגי נ.סי.ר. בישראל. ' לדוגמא : מחירה של מערכת בסיסית 5 בעלת. / תוכנה לאיסוף שעות עבודה. ושני דיסקטים, יהיה ומעתה 300 ,3 דולה במקום 0+ דולר עד כה. , > תוכנת 'נתיב 0 לאיסוף שעות עובדים" ולחיוב מחיר מערכת כנ'"ל הכוללת דיסק קשיח -- 10 7 לקוחות. תוכנה זו מתאימה לרואה חשבון, עורכי . - | דין חב' שמירה חב' תחזוקה, פסי יצור לבדיקת "עלויות, מהנדסים, אדריכילים ולכל אלה שיש" | להם עניין בחיוב שעות ללקוחות. המערכת מחיי- בת -גם הוצאות שונות מעבר לשעות עבודה:: , המערכת בודקת רווחיות עובד, רווחיות לקוח, ‏ החברה מוסרת שהוזלנת ניכרות אלו התאפשרו השיטות החדישות של מיזעור, והודות להצלחות . בשיווק המחשב ה של נ .סי ד =5 גורם הרעש אשר נובע מעבודות המדפסת בסביבה משרדית מטשבע דמפריע . - . בצורה יעילה וזולה יחסית עיי התאמה מיוחדת על מכסד + מבודד רעָעש לכל סוג : נוחיות המעותמע בהפעלת המדפסת. | מותאם ליותר מ -128 סוגי מדפסות - = - -. והפין 1 תחנת עבודה לשרות קהיליית שרותי מיחשוב לקהיליית המחצבים בארץ ויכולת . . חב' גולן מיבאל, מוצרי תוכנה בע"ימ סיימה פיתוח : : רווחיות סוג עבודה, עורכת סטטיסטיקות שונות בחתכים שנתיים וחודשיים. כמוכן המערכת. מפיקה חשבונית עיסקה או חשבון שכר טרחה = ללקוח. המערכת פותחה למחשבי וואנג, יבמ פי.סי. ותואמיו. ּ בשותפות שטיגמן, לשכת שרות בחולון, הותקנה תוכנה 'נתניב 2000' עבור משרד רואי חשבון עד = את טורק, והיא תנהל עבורם את מערך הפיקות על העובדים וההתחשבנות עם הלקוחות. | = 'מביט' חברת לשמירה רכשה תוכנה תיב 00 אשר תפקח על שעות העבודה של עובדיה ותחייב : בהתאם ילסוג השמירה'" ודרגת העובד את לקוחות | החברה ותפיק דו''ח פעילות יומי על השמירה באתרים השונים אשר בהשגחתם. = תוכנה של 'דגשי בקטלור תוכנה של גס.ר. באירופה | 1 מערכות תוכנה שהותאמו ע'יי צוות בית התוכנה 'דגש' למחשבי נ .סי.ר. ד"מ-5 ישולבו בעתיד בקט- לוג מוצרי התוכנה המופץ ע'"י חברת נ.ס.ר. באירו- פה. - המדובר במעדכות תוכנה כמו דימ 3 החו- פכת למכשיר טלקס את מִיקדו מחשב נ.סיד. = = ד-מ -5' ובן מערכת תומכת החלטות 'אימפקטי של . - החברה האמריקאית מְ.ד.ס.ר. שהותאמה אף היא ' למיקרו מחשב ע'י 'דגש". שמואל פייס, מנכייל 'דגשי, מסר בי ההחלטה על כך נתקבלה לאחר שמערכות התוכנה הודגמו בפני -אנשי מרכז נ.ס.ר. באוגסבורג גרמניה. ו הצגת המערכות בקטלוג רשמי המופץ בין כל. סוכני ונציגי נ.ס.ר. באירופה, תגביר את מכירות | מוצרּי התוכנה של ידגשי באירופה.. מידע נוסן סמ 13 / | מתאים למדפסות ]: 6.04 ודאס ₪ אפסגאה . דאוסץ ב דגס 684% הזה 5 אס דה > פדסטססהץ זכ : הס אסופוסש0ס > הזש50 ג דגס 5 076 > ןב דוסוס + ס |חגוס 5 - 5256 |/8 6 3287 ום! > ואםו ואחרות. 6 = ט60 =ואוח > ודם/ו וס = סא + פס 1 אסהפא. 6 ד ו . . אני חייב לדע למידע נוסף סמן 137 רחוב היצירה 29 רמת גן טל. 03-7191912-3 יעל תכנה ומערכות. מחשבים 8 תוכנת סביבה חלון חדש בעולם המחשבים האישיים ש. שני באותו זמן שבו איפל, יבמ, דיגיטל ועוד 150 יצרנים מנהלים קרב אכזרי על חלקם בשוק המחשבים האישיים מתנהל קרב נוסף, עדיין לא רעשני כל כך, אולם כנראה לא פחות אכזרי. זהו הקרב על הבכורה בתחום חדש יחסית שאפשר לקרוא לו תוכנת סביבה. תוכנה זו מאפשרת למשתמש במחשב אישי לפצל את המסך או לקבוע בו חלונות, כאשר בכל חלון ישנה תצוגה של תוכנית אחרת. בעזרת תוכנה כזו אפשר יהיה להציג באותו זמן על גבי המסך תמליל המעובד ע''י תוכנת עיבוד תמלילים - למשל דוח שנתי להנהלת החברה, יחד עם נתוני שיווק חודשיים באמצעות תוכנת טבלאות נתונים (כגון ויזיקלק). פיצול המסך מאפשר למנהל המשתמש במחשב לעבוד באופן דומה לדרך עבודתו עם מסמכי נייר. כאשר הוא בודק נושא או עורך תזכור הוא שם על שולחנו מספר מסמכים ועובדעליהם בעת ובעונה אחת ע''י השוואה, שליפה, ריכוז ועריכה של המסמכים השונים, או של מסמך חדש הנוצר על בסיסם. אפשרות כזו של פיצול מסך קיימת למעשה היום כבר בליזה של איפל ובפי.סי. של יבמ. הקרב העיקרי על המנהיגות בת- חום החדש ניטש בין שלוש חב- רות תוכנה מובילות בענף תוכנת המיקרו: מיקרוסופט, דיגיטל ריסרץ' ויזיקורפ. כמו בתחום מערכות ההפעלה למיקרו, גם בתחום זה יאומץ כנראה מוצר אחד, כמוצר הסטנדרטי של הענף וכל התוכנות היישומיות יותאמו לפעול באמצעותו. על רקע זה מובנת גם ההתחרות העזה הקיימת עתה על הבכורה. הקרב העיקרי על המנהיגות בתחום החדש ניטש בין שלוש חברות תוכנה מובילות בענף תוכנת המיקרו: מיקרוסופט, דיגיטל ריסרץ' וויזיקורם. ויזיקורפ כבר יצאה לשוק עם מוצר הנקרא ויזיאון (אס-151/). מיקרוסופט עמדה להכריז בחודש נובמ- בר האחרון ש-23 יצרני מיקרו - בתוכם איפל, דיגיטל, הוניוול,וטנדי - כבר חתמו איתה הסכם לפיו תוכנת הסביבה שלה, המיועדת לצאת לשוק באפריל 84, תפעל על המחשבים שלהם. גם דיגיטל ריסרץ' עובדת על הנושא והיא טורחת להדליף שבקרוב מאד יצא לשוק גם מוצר כזה מתוצרתה ושהוא יוכל לפעול על מיקרו של 10 יצרנים. ברור לכולם שמפתחי התוכנה לא יוכלו או לא ירצו להתאים את המוצרים שלהם למספר רב של תוכנות סביבה ולכן בסופו של הקרב תוותר כנראה תוכנה אחת ומפתחי הישומים יתאימו את המוצ- רים שלהם אליה. כמו בתחום מערכות ההפעלה למיקדו, גם בתחום זה יאומץ כנראה מוצר אחד כמוצר הסטנדרטי של הענף וכל התו- כנות היישומיות יותאמו לפעול באמצעותו. מפתחי המוצר החדש נמצאים במילכוד. מצד אחד . כל חברה עמלה לשכנע את יצרני המיקרו שכותבי חבילות התוכנה יאמצו את המוצר שלה דוקא. מצד שני עליה לשכנע את יצרני חבילות התוכנה שהמוצר שלה יאומץ ע''י יצרני הציוד. כי איזה יצרן ציוד ירצה לאמץ מוצר שאינו מקובל על מפתחי חבילות התוכנה היישומית (ואם אינו מקובל - הרי שאותו ציוד יוכל להציע למשתמ- שים פחות אפשרויות בתחום הישומים). מאידך גיסא איזה מפתח חבילות תוכנה ירצה להשקיע בהתאמת המוצר שלו לתוכנת סביבה מסוימת, אם זו לא תאומץ ע"י יצרני הציוד. מיקרוסופט מקווה לבסס את שיווק תוכנת הסבי- בה שלה, הנקראת חלונות מיקרוסופט, (5/שססאו/צ-ד680507ווא) על מערכת ההפעלה שלה 05 8!ו/. מערכת זו משמשת ב-40% מהמיק- רו הנמכרים, ביניהם גם רב המכר יבמ פי.סי. אם כל אחד ממשתמשי 05 פוש יוסיף לעצמו את חלונות מיקרוסופט, אזי יש סיכוי, כך טוענים אנשי החברה, שהמוצר של מיקרוסופט ‏ יהפך למוצר הסטנדרטי. ויזיקורפ מבססת את מאמצי השיווק שלה על הצלחותיה בתחום התוכנה היישומית ובמיוחד על הויזיקלק, תוכנת טבלאות הנתונים הידועה שלה. דיגיטל ריסרץ' טורחת לשכנע חברות המפתחות תוכנה יישומית להתאים את המוצרים שלהן לתוכנת החלונות שהיא מתכוננת להוציא לשוק. אחד הנימוקים שדיגיטל ריסרץ' מעלה לטובתה- היא העובדה שהיא, לא כמו מתחרותיה, אינה עוסקת בפיתוח תוכנה יישומית ולכן לא תהווה איום תחרותי לחברות התוכנה. כנגד זה מיקרוסופט טוענת שאין כל קשר בין פיתוח תוכנת החלונות לבין יצור חבילות תוכנה יישומית ולכן אין מה לחשוש לתחרות לא הוגנת מצידה. מלבד שלוש החברות הנ"ל יש חברות נוספות בשטח. חברת קוורטרדק (א58056ז00) מקליפורניה, למשל, הוציאה לשוק תוכנת סביבה במחיר 399 דולר הנקראת דסק (650כ). אולם במקום לשכנע את יצרני התוכנה היישומית להת- אים את המוצרים שלהם לדסק, החברה התאימה את תוכנת הסביבה שלה למוצרי תוכנה קיימים. לדעת מומחים רבים המפתח לשליטה בתחום תוכנת הסביבה נמצא בידי יבמ. פי.סי., המחשב האישי של יבמ מהווה כבר היום 26% משוק המחשבים האישיים. בשנים הבאות אף יגדל חלקו והוא יתן את הטון בשוק המיקרו. בינתיים קשה לשער מה תהיה מדיניות יבמ. לא נראה שיבמ תעדיף תוכנה יחידה על פני השאר ויתכן שתאמץ את כולן. לעומת זאת יתכן גם שיבמ תפתח עבור הפי.סי. תוכנת סביבה משלה ואז לא ברור מה יהיה מצבן של חברות התוכנה. ליבמ יש כבר תוכנת חלונות הפועלת על הפי.סי., אולם מדברים כבר על מהדורה חדשה שתקרא 5. כנראה שתעבור לפחות חצי שנה או אף שנה עד שיתברר מי ניצח במערכה. מיקרוסופט לא תתחיל בשיווק התוכנה שלה לפני אפריל 84. למתחרותיה - ויזיקורפ ודיגיטל ריסרץ' - אמנם יהיו כבר מוצרים באותה עת,אולם גם באפריל עדיין אי אפשר יהיה לקבוע איזה מוצר יכבוש את השוק. 9% תיקון טעות במודעת 4-80 א20ו8ס! שנתפרסמה מטעם חברת 85ו, בגיליון מאי1984 (מחשבים 35), נתפרסמה בטעות התמונה הבאה: התמונה הינה תמונת מדפסת מדגם 487 ופו, התואמת ל-ופו 3270 8 ,4300, המשווקת גם היא ע"י חברת ?5!. במקומה היתה צריכה להופיע התמונה הבאה: 0 הינה מדפסת קטנה המתאימה למיקרו-מחשבים, כולל ספ-ושפו. הנהלת 'מחשבים' מצטערת על עוגמת הנפש שנגרמה לחב' 1.5.5 ומביעה התנצלותה. 4046 00% 0 1 מחשבים | | בנקאות וביטוח התפתחויות בטכנולוגיות המידע של הארגון - כנס מיט"נז ב-"1.3.84 התקיים במלון הילטון ת''א כנס על הנושא: התפתחויות בטכנולוגיות המידע והשפעתן על הארגון. הכנס נערכך ע''י מיט''מ - מרכז יישומי טכנולוגיות מידע בניהול, ליד המרכז הישראלי לניהול. בכנס התקיימו שלושה מושבים. מושב א' - פתיחה - נוהל ע''י שמעון שליש, מנכייל כלל מחשבים וטכנולוגיות ונישאו בו שתי הרצאות, האחת ע''י פרופ. יובל נאמן, והשניה ע''י יעקב רזון מחברת חשמל.. מושב ב' - קבוצות דיו - ובו התקיימו קבוצות הדיון הבאות: תעשיה לענפיה - בהנחיית דב בורשטיין, מנכי'ל כלל-בק. פיננסים, בנקאות וביטוח - בהנחית עזרא בן כוכב, מנכ'"'ל מחיש שירותי מחשב בעי''מ. מיגזר ציבורי ושירותים - בהנחיית אבי דגן, מנכ"ל א.ש.ד. מהנדסים יועצים. תחבורה - בהנחיית אמיר שומרוני, סמנכי'ל לתכנון ופיתוח רשות שדות התעופה. רפואה - בהנחיית ד''ר סמי פנחס, מנכי"'ל הסתדרות מדיצינית הדסה. גישות לפיתוח וחשיפת הדרג הניהולי לטכנולוגיות המידע - בהנחיית פרופ' פיליפ עין דור, אוניברסיטת תל-אביב. מושב ג'' - מליאה מסכמת. בגיליון מאי הופיעו המאמרים ממושב הפתיחה ומקבוצת הדיון על התעשיה. בגיליון זה ובבאים נמשיך להביא מאמרים. 6 6 6 ביזור מידע כתפיסה שיווקית בביטות מרדכי הרשקוביץ - הפניקס הישראלי מבנה אופטימלי של חברת ביטוח היה צריך לכלול תמנון גדול ככל האפשר של מכירות וטיפול בלקוח ומאחריו משרד קומפקטי ויעיל שיתן שירות למערך השיווק. בפועל המצב הפוך. מרבית אנשי החברה הם עובדי משרד ומרבית משאבי החברה מוזרמים לפעילויות אלו. לעומת זאת כח המכירה הינו זעום וצנום, עם סמכויות מוגבלות ומשאבים זעירים. הדרך היחידה להגיע למצב האופטימלי, דהיינו משרד יעיל וקומפקטי, הינה ע''י מיחשוב נכון. המערכות הממוחשבות הראשונות בחברות הבי- טוח לא הוקמו לשם ניהול ולא לשם אספקת מידע ניהולי, אלא כדי לבצע עבודות שבגלל ההיקפים אי אפשר היה יותר לבצע אותן באופן ידני. לדוגמא: הדפסת מכתבים וחשבונות לאלפי לקו- חות. כמו מרבית חברות הביטוח, גם אנחנו התחלנו את המיחשוב שלנו באמצעות לשכות שירות, עד שלפני כ-6-7 שנים מצאנו את עצמנו קשורים עם 4 לשכות שונות, בכל אחת יישומים שונים ומחשבים שונים. בשלב זה החלטנו לרכז את המיחשוב ולהתקין מחשב בחברה. רק אז, למעשה, החל אצלנו באמת עידן המיחשוב ועידן השירות היותר טוב. לאחר ההחלטה לרכוש מחשב היה רצון להסב במהירות את המערכות שפעלו בלשכות שירות כדי לחסוך מהר ככל האפשר את הוצאות העיבוד בלשכות השירות. המערכות שפעלו אז היו מער- כות מיכלול וכדי להסב במהירות היה צריך להסב גו" ן עואיון נלסחוננקותת בתוכוה | סטודרטית. ל"לירז מערכות" האמעורות לעזור לך! חבילות תוכנה סטנדרטיות עונות רק על חלק מהדרישות ומכתיבות למשתמש מסגרת קשוחה של תנאיס. על פי רוב יש לבצע עבודת התאמה לחבילת התוכנה הסטנדרטית על מנת להתאימה לדרישות הספציפיות. עבודה זו צורכת זמן ומשאביס כספיים, שעלוליס להסתכס ביותר מההוצאות לפיתוח תוכנה ייחודית. לירז מעוכות מציעה לך תוכנה ה''תפורה'' במיוחד לצרכיך הספציפיים. אנו חברה צעירה ודינאמית המעניקה טיפול וליווי אישי ללקוחותיה. החברה בנויה על תוכניתניסם ומתכנניס יוצאי ממר"מ המתמחיס במחשבי 8 ,36 ,5/34 /6.!8₪ק ווםו לירז מערכות מבצעת כיוס פרוייקטיס במערכות הקשורות לפיקוח וניהול הייצור, מערכות כספים, מערכות. רפואיות, מלאי, שיווק וכו'. לירז מערכות מסייעת ליחידות מחשב בהקמת מערכות חדשות, בתמיכה במערכות קיימות, ובהדרכה לאנשי המחשב בכל הרמות: מתכננים, מתכנתיס ומשתמשים. . 7 2 מערכות בע"מ למידע נוסה סמו 139 שבתאי שירותי פרסום רח' בצלאל 25 ת"א טל. 03-231681 - ו אחהי צעד. לי לקפועצ מטרות' לבוהות מדי. ד ב /: המדיניות שלנו היתה לתת למשתמש. ישירות. מהך" ' פכל | האפשר :ולא "לת" לו: | לחכות עד. שנבנה / הי מערכת. משוּכללת. ומפוארת. -. אחד הדבָרים שעמדף גד עוננו, היה להקל ל על ו . לה אותהף לסניטים קרב אתל 0 וללקוחות. <-פמעט: כל העבּודה, "שלנר היום' היא /- | מקוונת. "יש - 507 נקודות' קלטבפלט: = מסופים . "ומדפסות. = והזו הנתונים נעשית יבמקום שב" ל + נוצר :בנוסף. .יש מעהכת: | מידע. מבוזרת במפנרת של תיק השקעות. בל אחד בונה את תיק" : ההשקעוּת שלו לפ טעמו וצרכין: כך | למשל יש. > אלה שמוכנים להחזיק תיק השקעות יותר.מסר .: ", ויש כאלָה שרוצים תיק השקעות פחוּת מסוכן." איזה מידע דרוש למשקוע " ,2 > באשר. -עוסקים במלדע. .אפשר לאסוף. כל' > מינל. יש שמחפשים תשואה: גבוהה ‏ ומוכנים. לשלם. נתונים. לצרף אות יִחַךָ להעלות. אותם על מחשב:- ואֶח"כ להאות האם' הם מועילום לקבלת התלטות: : אפשר גם ללכבת בדרך. אחרת וכך: הִלְכנו אנתנן : - *לבחון: איזה' מידע: דרוש למשקיע בשוק ההון. ומת > ישפה: את. החלטותיו: אם' מידע. זה ישפר. את > החלטותוו של המשקיע הבודד : - אין ספק ששוק ההוך בכללותד ישתבלל.. ּ >אנתנו מדדברים. -על: : שוק תמון: הישראלי. - בבוקר ל | אֶל: א ימ האלטרנטיבות" העומדות בפני המשקיע בשוק זז . הערכה האנשים > האלטהנטיבות העיקריות נמצאות בשוק הכספים,..: העוסק יףםי בניע / הכולל את האפשרויות השונות שהבנקים מציעים, / :בל הנתונים שפורסמו אודות. חב- <= רות בעיתונות הבוקר או אחה"צ' קונקרטית למקבל הַהחַלֶל ות בדו; שיב מהם: ן או אחרת. לכן מערכת מידע כזאת צריכה להתְחִיל. ההשקעות.-- מהו תיק השקעותל איך בונים..> : | תוק השקעות, מה לקחת ו - וכתוצאה ומבך. לגזור. .את מערבי. המידע. או את מו ְּ שיענר על הצרְכים הקונקרטיים:: > בסיבון. ויש שלא: מערכת מידע' לקבלת החלטות ,. = לקשור את הדברים ז ולהציג "אותם בצורה ₪ -% - -לשמחתנו. הרבה" חלקי גדול ממרכיבו: * החשבון: " -במערכת. המוסדית % 4 הרְלבנכְויָים. לצורן ה הענין הֶזה: כאן: :באה לעזרתנו: >> התיאוהיה .המימוני < | שנותנים; . אינדיקציות "נוחות, יחסית לגבי הקש / - שבין. תשואה:.לסיכון - : > קיוָמת: שאלה הָאם' שוק ניירות' ה | המחירים. שהוא-משלם עבור בחורה מסויימת כזו" + | המאפערת שירות זשודר: 3% ובר המידע * כמובן. שכאשר מדברים' על שוק הכספים -או ועל - שול ן הזספון - = יש לקחת בחשבון את האינפלציה. - לבֶן "מערכת המידע. צריכה . לאפשר. למשתמש.. לתקן את הנתונים הנומינליים ג בדו לגע לערכי ל ריאליים. : ל בש שב ה לטווח ארוך כבר ניתנים במונחים. היאלים, אם:כי, + עדיון ישנן בעיות. | הדברים. מתחילים |להסתבך. = יותר כאשר ניגשים' ,לי ו 9 = קודם בל להביא במשבון את הקשר שבין תשואות =" 5 יום ₪ן יעטי 0 -- של. [ קוד מִג עים למחרת / וסיכונים. משקיע שאינו מבין קשר זה אין. .לו מת 7> - לעשות יבשוק ניירות: : הערך: לבן כל -מערכת. מידע: י/ צריכה להתחיל מהבנה של תשואות לעומת. .סיכון. ?= ; 0 בקשר לְכך. נשאלת -השאלה מהם המדדים. נִירוֶת ערה בתתום זה יש" ְּ האומרת שיש -מדדי סיכון: - הוא משוכלל. אם הו אננר 'משוכל: הרי שמתן.> | ללמוד ממה. שקרה. בעבר על מה שיקרה בעתיד: > ואפו ותואנויו כנוכשיר טלקש מתכונותיר הקוסמיות עול ה: 3001 605 1. חיוג ומעשלוח אוטומטיים לחלוטין. 2. עריכה ללא הפרעה (שטווו +וס) בעת קבלת/מעולוח הודעות. 3. אפשרות ליחה ששו ו אס עם הצד העוני. טַּ 4. זכרון עצמאי רחב (א32). ב-6ש שפו לא מוגבל בעוילוב עם תוכנה לעריכת קבצים. 3 בי 3 *50 שזא - איעשור מעורד התקעוורת מסי 30 עשר 7 (136). חושב טל קס 47 ל צל קוס מי ק 1 מזוסמים בעיים ערותי טניםם. מטדנדות תימעעשורת ממוחטעובות . 5 רחוב יצחק שדה 36 (אגף 228), חל-אביב 67212 טכ. 339841-5, 332288 338097. טכקס:!! 0506 342184 כ זז מחשבים 5 מאידך, אם השוק משוכלל, אזי יש לנו גם צורך לספק מידע נוסף, על מנת שנוכל להעריך את העתיד לא רק על בסיס העבר. לפי ההגדרה, בשוק משוכלל כל האינפורמציה הידועה לציבור כבר השפיעה על מחירי ניירות הערך כפי שהם נסחרים בבורסה. לכן, המטרה היא להביא בפני המשקיע את אותם נתונים שיאפשרו לו, על בסיס מודלים של החלטה שלו, להעריך את העתיד. ניירות ערך הם מוצר שמטבעו עוסק בספקולציה. בארץ, כששומעים את המושג ספקולציה, מזדעז- עים. אולם למעשה כמעט כולנו ספקולנטים. כל מי שיש לו מניה אחת או אגרת חוב אחת - הוא ספקולנט. לפי הגדרה ספקולנט הוא זה שמעריך את העתיד ועל סמך הערכה זאת הוא קובע איך הוא רוצה להיות ביום מסוים בעתיד. כלומר, אנחנו צריכים לגזור את מערכת המידע - על מנת שהיא תאפשר קבלת החלטות - ממדדי הסיכון למדדי התשואה. ניתן להגדיר מדדים אלו על בסיס נתוני עבר אבל צריך לזכור עניין נוסף - בעיית סחירות ניירות הערך. השוק שלנו הוא שוק צר מאוד. גם לאחר ההנפקות הגדולות שהיו בשנים האחרונות, יש בסך הכל כי250 חברות שמניותיהן נסחרות בבורסה ומתוכן חברות רבות גייסו רק כמות מצומצמת של הון בבורסה. מדוע זה מעניין את המשקיעז? מכיוון שהוא רוצה לדעת לא רק מה הסיכון והתשואה הבסיסיים, הריאליים שקשורים בהשקעה בני''ע, אלא גם מה יקרה כאשר ירצה לממש את התשואה שהוא קיבל. המימוש אינו נותן בהכרח את מלוא התשו- אה כי כאשר מוכרים חבילת ני"ע באמצעות השוק, ברוב המקרים משתנה השער באופן משמעותי. באותה צודרה כאשר רוכשים ניירות הערך בכמות משמעותית משתנה השער. לפיכך, נתון מאוד רלבנטי להשקעה בניירות ערך הם מדדי הסחירות. דהיינו, מה העלות האמיתית של עיסקה באותו נייר ערך. עניין זה משפיע פחות על המשקיע הקטן, אולם מערכת מידע לקבלת החלטות בשוק ניי'ע, צריכה לשרת קודם כל גופים מוסדיים וגורמים גדולים. תכונות המערכת על בסיס זה שאלנו את עצמנו, מה צריכות להיות התכונות של מערכת מידע כזאת. אין ספק שכל התכונות המקובלות של מערכת מידע צריכות להיות גם פה, אבל בעיקר יש לשים דגש על שלוש תכונות: א. אמינות הנתונים. שוק ההון בשלב זה עדיין פעיל בעיקר פעם אחת ביום, אולם היה כבר נסיון והנסיון עומד לחזור על עצמו, להפעיל אותו על בסיס יותר רציף. לכן יש חשיבות גדולה לאמינות הנתונים. ב. זמינות הנתונים. ככל שמספר האפשרויות לביצוע פעולות בשוק ההון רב יותר במשך יום עסקים, כך זמינות הנתונים חשובה יותר. אם מחליטים היום על בסיס שערים שהיו לפני יומיים, ההחלטות בעיקרן לא רלבנטיות. אם צריך היום לקבל החלטות בקשר לניי'ע של חברה מסוימת, חייבים להביא בחשבון את מאזן חברת הבת שפורסם אתמול. ג. ידידותיות המערכת. תכונה זו חשובה לכל מערכת מידע. המערכת צריכה לאפשר למשתמש לשבת מול מסך ולקבל נתונים בלי מומחיות או ידע מוקדם. כל הוראות ההפעלה צריכות להנתן ע'י'יי המערכת עצמה. סוגי הנתונים על בסיס עקרונות אלו פיתחנו מערכת שנקראת 'מהון להון'. בעיקרון מטרת המערכת היא לתת נתונים ולא מידע, לכן עיקר המערכת הוא בסיס הנתונים. יחד עם זאת אי אפשר כמובן לתת רק ערמות של נתונים - צריך לגבש אותם באיזו שהיא צורה. הגיבוש היה על בסיס חלוקת הנתונים לשני חלקים עיקריים: האחד הוא אודות האלטרנטיבות השונות כפי שצויינו כבר - שוק הכספים, שוק המניות, שוק אגרות החוב. החלק השני הן ידיעות כלליות שמשפיעות על שוק ספציפי, או על חברה ספציפית, או על איזו שהיא אינטראקציה בין השווקים. המערכת שפותחה מספקת את הנתונים האלה בצורה יחסית רחבה, אם כי עדיין לא מלאה. מצד שני ישנה בעיית האלטרנטיבות הקונקרטיות. כאשר מחליטים להשקיע סכום כסף מסויים במניות - באיזה מניות להשקיע? מהן החברות המעניינות את המשקיע! מה הוא רוצה לדעת עליהן על מנת לקבוע אם זה מעניין אותו או לא? כמובן שהמשקיע מעוניין באותה מניה שמחירה יעלה מחר, או מחרתיים. מערכת המידע צריכף לאפשר הערכה גם על בסיס מוניטרי וגם על בסיס ריאלי. כשאנחנו באים לבחון את השוק על בסיס מוניטרי, פירושו של דבר שאנחנו מעריכים שהקשר בין מחיר של נייר הערך בבורסה לבין הערכים הריאליים הכלכליים המיוצ- גים ע''י החברה אינו חזק ביותר. זה קורה כאשר יש הרבה כסף או מעט מאוד כסף. מידע לצורך וזערכת השוק על בסיס מוניטרי קשור כמובן בכמה אלמנטים עיקריים, כגון מי משקיע בני"ע הללו, מיהו המשקיע העיקרי, מיהם בעלי הענין, מיהם המשקיעים המוסדיים. לכן מערכת מידע שעוסקת בשוק מוניטרי חייבת לתת נתונים על בעלי עניין, על גורמים מוסדיים שמשקיעים במניות ספציפיות, על משקיעים מנהיגים בשוק. המערכת גם חייבת לתת מידע על מה שמתרחש בטווחים קצרים - מדדי הסחירות, מדדים של התנהגות השערים, מחזורים של ני"ע מסויים יחסית לעודף הביקוש וההיצע בו. מול הבסיס המוניטרי ישנו הבסיס הריאלי - כאשר באים להעריך השקעות על בסיס כלכלי. לשם כך יש צורך בנתונים שונים, כמו מאזן, דו''ח רווח והפסד, כולל ההתפתחות שלהם על פני שנים. נתונים כאלו יש להפוך לערכים ריאליים, כדי שיהיו ברי השוואה, בין על בסיס דולרי, בין על בסיס מדד, או כל בסיס אחר שמאפשר השוואה. אח''כ יש לתרגם את הנתונים לערכים רלבנטיים להשקעה, כמו למשל מכפילים, ערך נכסי, תחזית רווחים עתידיים על בסיס מה שקרה בעבר, וכמובן יש צורך בנתונים נוספים כמו במה עוסקת החברה, מהם המוצרים שלה. ישנם חתכים נוספים. לדוגמא: יודעים שהיום המדיניות המשקית היא לעודד את היצוא. לכן רלבנטי לדעת, למשל, מבין חברות התעשייה מיהן החברות היצואניות, כמה הן מייצאות, מה התפת- חות היצוא שלהן, לאיזה ארצות הן מייצאות. וע''י כך אפשרלקשור מידע אודות התפתחות משקית כללית, למה שמתרחש בחברות עצמן. המערכת שפותחה ניסתה לענוֶת על השאלות הללו. היא הציגה את הנתונים, לא את כולם אבל לפחות את חלקם הגדול, כדי לאפשר למקבל ההחלטות או למומחה להעריך באופן יעיל ככל: האפשר את ההשקעות שהוא מתעניין בהן. השא- לה האחרונה היא כיצד המידע הזה מגיע אל המשתמש. כיוון שמערך כזה הוא מאוד גדול ומורכב, הוא צריך מחשב גדול. המערכת פותחה על מחשב סי.די.סי. בחברת קונטרול דטה, כאשר מחשב סי.די.סי. שני באוניברסיטה משמש כגיבוי. ניתן להתקשר למערכת באמצעות הטלפון, ע''י מודם. אנחנו משתדלים לגרום לכך שהמערוכת תהיה אמינה וזמינה. כל הנתונים שפורסמו אודות חברות בעיתונות הבוקר או אחה'"'צ של יום קודם, מגיעים למחרת בבוקר להערכה אל האנשים שעוסקים במערכת המוסדית בני''ע. השערים נקלטים בש- עות אחה"צ לאחר המסחר. יש מהלך יומי לעדכון כל הנתונים הרלבנטיים הקשורים בשינויי שערים כפי שבוצעו ביום מסחר 44 .םדוק‎ כוכב חדעו עצטרני לאלפימטוניי -|טפו/ סגסשו.ו המלטון""בעל ססס1 הצרצובינו"-02)" 06 רררי ויר ויה '1000 הפרצופים' של 2 תפקיד של מסוף !145 : 2: 4 + ו-צ 1 בתוספת כר- מול מחשבי דיגיטל מדמה טיס גרפי (אופציה), 102 + 2 עצמו ל-100 ד/ וקיימות 1 הינו מסוף חליף ל- בו תכונות דומות ל-200 ד 4 אוא סה דאשד 0 0 ('מסוף העתיד' של דיגי- - -ז טל); מול 06 מדמה 102 שי עצמו ל-200-; מול כל = | המחשבים 'משחקי ב ליגד מידע טכני בע''מ נמנית על קבוצת א6645ך רחוב אלימלך 3 (פינת הרצל 75). רמת-גן 52415. טל' 727494, 728326. 2 - החדיש במסופי |808ו, הינו דור ההמשך לסדרת 100 - הפופולרית. : / = . 2 ו מצטיין בגמישות מיר-- 6-7 כ-- | " בית, בטכנולוגיה מתקדמת שש " שא ₪ ה ובהתאמה לצרכים מגוונים של מרבית מערכות המחש- בים. ן ל-102 ש הוספו תכונות 'ישראליות' ע''י 'ליגד', המעניקות לו יתרונות מכרי- שיפורי 'ליגד': עים. ב'ליגד' הוסיפו ל-102 צ תכ- נתונים טכניים: ונות ייחודיות כגון: עברית מסך "14 ירוק לא בוהק; יצי- התואמת לכל התוכנות הקיי- אה למדפסת; יציאה למוני- מות - למרסלנדרטים ל ירז ו' ,. 2 טור וידיאו נוסף; לוח מקשים ה - 7 טורי; 16 מקשי פונקציות; עםוזורנו ה אופציה לכרטיס גראפר רות של 'דיגיטל ' (08₪סדוס= 2 של דיגיטל בעברית), ועוד. 7 ב למידע נוסף סמו 135 מחשבים שירותים בנקאיים ממוכנים מחוץ יורם אלסטו אחת ההתפתחויות במיחשוב ככלל ובמיחשוב הבנקאי בפרט היא יצירת מכשירים שהקהל הרחב יכול להשתמש בהם באופן ישיר ללא תיווך של אנשי מקצוע. הכוונה לא רק לפקידי הבנק המפעילים מסופים במסגרת עבודתם הרגילה, אלא בעיקר לציבור הרחב המשתמש במיתקנים ממוחשבים למיניהם, כגון מסופי בנק אוטומטיים (למשיכת מזומנים או ביצוע פעולות אחרות), מסופים לשרות עצמי לקבלת מידע ועוד. תנאי הכרחי לאפשרויות כאלו הוא פיתוח מכשי- רים פשוטים ונוחים, באמצעותם מקיימים דו"שיח עם המשתמש. מבחינה טכנולוגית ישנה אפשרות להביא את השירות הבנקאי אל ביתו של הלקוח, מקום עבודתו, אתרי הבילוי שלו, או כל מקם אחר בו הוא נמצא ומבצע פעו- לו תופעה תוצאתית היא הבאת השירות הבנקאי אל הלקוח במקום להביא את הלקוח אל סניף הבנק. מבחינה טכנולוגית, מבלי להתייחס להיבטים אחרים או נקודות המבט של הבנקים, ישנה אפשרות להביא את השירות אל ביתו של הלקוח, מקום עבודתו, אתרי הבילוי שלו, או כל מקזם אחר בו הוא נמצא ומבצע פעולות. במסגרת מגמה זו היישום הנפוץ ביותר, עד עתה, הינו המסוף האוטומטי המותקן בקיר החיצוני של סניף הבנק. מסופים כאלו מותקנים לא רק בקירות הבנקים, אלא גם במקומות צבוריים שונים. אולם זו רק תחילת הדרך. ההתפתחות הבאה היא השתחררות מהאמצעי הפיזי שעליו נמצא המידע, בעיקר נייר בצורות שונות, ומעבר לפעילות על- סמך המידע עצמו. לדוגמא: במקום למשוך כסף מזומן, אפשר לערוך עיסקאות באמצעות מסוף לכתלי הבנק המחובר ברשת תקשורת למחשב. אחת האפשרויות הידועות היא מסופי מכירה, או יותר נכון מסופי תשלום. באמצעות מסופים אלו, המותקנים באתרי קניות או תשלום, ניתן לבצע תשלומים ללא שימוש כל שהוא בנייר - לא כסף מזומן, לא שיק ולא טופס כרטיס אשראי. הנייר לצודותיו השונות הוא שסותם את המערכת הבנק- אית הניירת דודש המון עבודת יד, מכונות למיניהן והרבה זמן. הכנסת מערכות תשלום כאלו מביאה איתה מספר בעיות שאולי אינן כ''כ קריטיות במערכי מיחשוב אחרים. בעיה אחת היא אמינות המערכות כנגד תקלות. לשם כך מקימים מערכות כפולות, אולם עדיין חייבים להכין גם מערכי גיבוי למיניהם, לאותו מקרה נדיר או צירוף מקדים שבו גם המערכת הכפולה לא תפעל. האמינות חייבת להיות לכל אורך התהליך - במסופים, בתקשורת, במערכות המחשב - וכל שעות היממה. בעיות מסוג אחר הינן אבטחת מידע וסודיות מידע. מטרת אבטחת המידע היא לוודא שהמידע אכן הגיע ליעדו ולא בטעות למקום לא לו. ברור שאם תנועה כספית לא תגיע למקום שאליו היא מיועדת ייגרם נזק כפול: מחד היא לא תבצע את יעודה, מאידך תגרום פעולה שגויה במקום אחר. עניין אחר הינו מניעת חדירה למערכת, הן למטרות שאיבת אינפורמציה, והאינפורמציה במערכות כספיות הינה תמיד סודית, והן למטרות גניבה. לשם כך קיימות שיטות שונות להצפנה ופענוח. קיימת גם בעיית זיהוי הלקוח. במערכות רגילות זה נעשה ע''י היכרות אישית, תעודת זהות, דוגמת חתימה וכד'י. אולם שיטות אלו אינן מתאימות כמובן לתקשורת ממוחשבת. לשם נך קיימות מספר שיטות. ידוע השימוש הנפוץ בכרטיס הפלסטי. זהו כרטיס עם פס מגנטי בגבו, שעלין ממוגנטת אינפורמציה והוא יוצר את התקשורת בין הלקוח לבין המחשב. על הכרטיס ממוגנטים נתונים אישיים של בעל הכרטיס וכן מספר סודי הידוע רק ללקוח. שיטה זו אמנם נוחה ופשוטה, אולם יש בה פרצות. המספר הסודי אינו תמיד סודי כליכך וקרו כבר מקרים של הונאה ע''י גניבת הכרטיס הפלסטי יחד עם ידיעת המספר הסודי. לכן קיימות כבר שיטות שונות אשר נועדו להבטיח הבטחת יתר את זיהוי הלקוח באופן חד משמעי. שיטות אלה מבוססות על כמה אפשרויות, כגון טביעת אצבעות, זיהוי קול, חתימה דינמית המזוהה באמצעים אלקטרו- ניים. קישור מערכי התשלום השונים - כרטיסי אשראי, מסופי בנק, נקו- דות תשלום, רשת סוויפט ועוד - יתן יתרונות הן לגורמים העיסק- יים והמוסדיים והן ללקוחות של אותם גורמים. שיטות אלו, ואחרות שלא הזכרתי, נועדו להבטיח בצורה חד משמעית שאותו מרכיב שבאמצעותו מרשים ללקוח לבצע בפעילות בחשבונו אינו ניתן להעברה לגורם אחר. זה כמובן יוצר בעיות מסוג אחר. אם אתה רוצה להרשות למישהו לפעול בשמך, באיזו צורה תעשה זאת? צריך לדאוג, אם כן, שגם מורשי הפעולה יהיו מוכרים ע''י המערכת. הבעיה אינה רק זיהוי הלקוח, אלא גם אישור חד-משמעי שאכן הלקוח הוא שפעל, בדומה לחתימתו ע"ג מסמך או שיק. בנושא זה יש אפשרויות שונות הנמצאות בבחינה ולמידה אולם לא ידוע לי על גודרם מוסמך כלשהו שכבר אימץ שיטה מסויימת. כאמור קיימים היום מערכי תשלום שונים - כרטיסי אשראי, מסופי בנק, נקודות תשלום, רשת סוויפט ועוד. בשלב זה עדיין המערכים האלו לא משולבים ולא קשורים אחד עם השני. אין לי ספק שקישור המערכים האלו יתן יתרונות לכל הגור מים המעורבים בעניין - הן גורמים העסקיים והמוסדיים, כגון הבנקים. והן ללקוחות של אותם גורמים. הבעיה אינה טכנולוגית כי אם עסקית, איך לגרום לגופים השונים לשתף פעולה אחד עם השני ואיך, אם יחליטו לשתף פעולה, להלק ביניהם את הוצאות התיפעול. 44 הבטה < וגם התחייבות ! בזוקטובר 1984 יעכה 1 סגהביט זכרון בועות 9 .₪ ב"1980 התחייבנו למחיר מסויים (נמוך) עבור 8וא1 זיכרון בועות שנמכור ב-1982 - וקיימנו זאת! עכשיו אנו שוב מתחייבים לירידת מחירים נוספת עבור 8ואו זיכרון בועות. קיימת גירסה צבאית.8838 הנמצאת בשימוש במספר רב של ישומים צבאיים. | 6' אינטל סמיקונדוקטורס בע"מ % מת"ם, ת.ד. 2404 חיפה 31024 טל.04-524261. 5" 0100000700 רלט 40-20 5362 = ואל למידע נוסף סמן ו15 יהודה לימור סוכננו בישראל: איסטרוניקס, רח' רוזאניס 11, תל-אביב טלפון 03-475151. 0% 7 5 הכנת דוחות, איסוף אונפורמצות, העברה. לוועדָה.. ל = מחוזית,, | משם לוועדה מרכזות. 7 2 מסופי בנק אוטומטים. = > = =.לאחָדונה יש שיתוף פעולהּ -בין הָבנקים. לפיו בל הפעילו -להדחבת-* שירותי המחשב ללקות | הבוק מתרחשו במספה. -תחומים: . א. מיחשוב פעולות. הלניףי. . ב -מסופי "בנק אוטומטיים.- ג נקודות. מכירה. ממוחשבות. 5 המסו [ | את , מצבו. 2 של> מחזיק . כרטיס. פלסטי של אחד. הבנקים. יוכל,. 7 > למשוך כסף מכל מיתקן בארץ. < 52 אם ביא בחשבון שמחיר המסוף -האוטומטי, בולפ." 0 | התקנה. בקיה, מגיע לב תי אלף דולר ושאם לא היו . הם קלימים בעסקים וגם בבתים. בעקבות תופעה זו יכולות לחול התפְתָחויות: גם: בשירות. הבנקאי: - מחשבים. אישיים , לו +וכלו, להתקשרּ למחשב. > צומת. בלשה;; אשר יקלוט: את השאילתות' ויה . מחובר מציההּ עם, מחשב הבנק. באופן כזה' שמחזיק | המחשב "יובל: *לשלוף: מידעל :על מצב חשבוותיו: | השונים. והפעולות. ר הבנקאיות. שהוא בוצע | כיווני. התפתחות . 7 = הכיוונים שציינתי לעיל אונם. ימודלים: תיאורטיים.. הּ ד > חלקם:, > כבר: | מוגשְמִים; ופועלים ַלכה' ו מגיעים ם לשותוף: פעולה - ל ה הבנקיט. ממשיבום" ; התקין מסופים ו חדשים : בקצב. ג של 00 ו כ 0 אולט נראה 3 שהטכנולוגיה וההוצאות " הנכבדות יכריחו את הבנקים לשתף פעולה: בנושא" המיחשוב: > 3 נקודות מ מכירה" ל > ושנן > היום: | חבּרות. ורשתות. שמפעילותיית "קופות" ₪ < = רושמות. יממוחשבות, המהוות: למעשה- ;מסופים, , ה מהֶכזי. .של החנות ‏ או. רשת. זה :קייט , 0 בהשתות. מכירה ומתחיל. -להבנס. לתחנות דלק : 5 ועד 8 השלב הבא הוא לחבר א אֶת מחשב הרשת אלו מחשב: ו . הבנק. ועייי כך להָעביר תנועות, חיוב : באופך ממר 2 " / - חש "וישור.. מחשבים יאישיים.יוכלו להתקשה: > למחשפםי צומת; כלשהו: אשד ₪ לוט את השאילתות ויהיה מחובר: העבודה. שהתה. ,את - דפוטי ההתנהגות- בקשר ; לכמות. המזומנים שאדם. מחזיק אצלו. : ב 3 מיחשוב השרות.: | יבִיא. לשונויים במערכת הח י > קים .והתקנות הבנקאיות . + 4 יחולו שינויים במדִיניוּת החיוב בשלה הבנקים 2 השירותים השונים:; 3 "- 0 2 - תתהתב. התופעה: של פשיעה בעזרת מחשב. : . מיחשוב הבנקים. ביא מחד -לשיפור. רמת השרו "תים ללקוח ומאידך לשיפור הניחול: | והתיפקוד: שלהם: . החלטות נכונות תלויות במידע אמין וזמיך ומידע בוה יבול להתקבל ₪ ע'יי העמקת המיח" = מצידר עם מחשב. הבנל< = ב -- 5 גזבר עיריית.. הרי ות ה האחידות שהמבדה. לה | מפתחת ומפעילה לא בהכדח מתאימות לעיר כמו" | | שוני נוסף הוא שגביית תשלומ 5 מים הנה העל בסיטי של ג מדידה ל | בעוד מעְרָּת- המיסים. מִתַבססת- על . | לפי החלטה: פוליטית של הנהלת: העיריה א מחלקות > הגבייה" > והמים.: כמובן שזה היהת כרוך + בפעיות. רבות, ארגוניות. ואנושיות,. אולם. היתה. גם' | עייה -מיחשובית שלפתרונָה נעזרנו בגורֶם: "חיצוני.: / לא .בהכרת מתאימות. לעל 3 = ירושליםי;. 2 - שאולר מעידים. על קהיאה. 0 נבונה. | ענווך + אחר בתחום המים. הינור ו'חלוקה. לאזורי ריאת מאוזנים , 0 ואחר "לא מספיק למור אותה יביום עבודה 2% >< צוות 2 אַחראי. אי לא רק:למערכת. המיחשובית. אלא + גם: לתהלוכי:עבודה יי פעילות זאת מלווהָ גם : ל: הדרכה בָהי: > להנחיל :) -את?. דוגמא < אחדת" הינה :תאורת; רחוּבּות: > במקבול . ּ לָיתוח ו מִידָע: הצוברות נתוני תחזוקת רשת' 2 יכום. -הצגת שא המיחשוב. -בעיריית ירושלום > "אפשר לומר:ש שעיקר ו ההישגים. מונחים בשני. תח" ה 2 , 0 מערכות- המידע. ישנה ועדת ה וא חינו 0% אם "מל עיריה תפתח' *חפילות 2 ועדות. היגוי- בגושא של הנדסה עירונית, ו 2 תוכנה משלה אנחנן צפויים למג << היגוי: :בנשא של שיפור' והפעלת' מערכת המידע. .. * ל בבליי, . 0 - ו - - הפיננסית: ועוד: במעט | בבל נושא מרכזי קוימת: ב 8 5 היום ועדת: היגוי. 8 יּ הו קחרה לאוטומציה. - = מאפיונים משותפים למערכות המידע " ל הרשויות המקומיות. / 2 הגישה שלנר למוחשוב בטלטו ה המקומ היא ריכוז* ב התכנון "של -מערכות המידע וביזור התפעול לשל . .5 ו > ו / : - = ו > ברגע שעוצבה מסגרת . מערכת המידע; :עולה -/ 2 - מעהכות' ענ"א: - אנחנר מאמינים: שזוהי הגישה -.: הוא המת ועדות היגוי של ג משתמשים להנדדת > 2 : ק 8 0 . השאלה -מי צריך: -לבצע. אותה. .מל מטפל יבתכנון: תּאִימָה והדצויה: "ביר -לשלטוון הֶמִקומי -והיא)- , הדהישות מהמערכת ובניית חבילות. תוכנה בעלות, 0 לי : -- | | המפוּרט,. -בכתיפת חבילות התוכנה ובתחזוקת; = : אה עומדתָ בסְתִירָה לנסיונות שלנ מיחשוב עצמי - מפנת. משותף רחב שמאפשרות: לכָל הצרכנים:. ו יר / 0 > המערכת. השלטון המִקוְמי הקים יגוף מרכזי שיט- ו 2 > > בעיריות, "גדולות.: 2 0 -בתוך השלטון המקומי לבל + את קטעה המידץ... 7 6 יפל בנושא. הזה בצורה מרוכזת. הגישה: יהכללות: הִיָא 0 ל 2 > שע'יי ריכוז כוחות- מקצועוים במסגרת:חַברְת גג" * באופן בּלִֶי; אפשר לחלק. את. מערכות המידע שפ . 5 מרכזית? :יתן .לוישם בצורה. היעילה: > ביותר: את ?2 . שלטוןה המקומי לשלוש קבוצות או תת "מערכן שי ו ה ראשיותן: - , > החלטות. ועדות. ההיגו <מיום הקמתה של ו / 7 = ב-1968 ועד הָיום; . בשותוף -עם'י העיריות - המְרְכזיים. למשל: | נתוני השכך, : או נתוני הגביָה, > "א | ימערכות. המידע ל | ו / הפנים: ומרכז השלטון- המקומק. > הוקמ . מספר שנוצרים בשות מקומית <קטנת,. מהווים, מרכיב 1 מערכות מידע למקרקעין: ונכסים. ב 7 4 5-7 6 2 0 מעדכות. "שיבולות לשמש דוגמהּ. לסקטורים אחז 5 ו 0 המודע. הדרש ה ברמה. הלאומית בגו אל מערכות מידע, לבספים:. %-. ו 0 . = רים: אחת המערכות . היותר -מרשימות," -בעיקר " : 3 | שלושת. המערכות. האלה ו זו .את זו ויש = 0 -מִנקודת ראות: -ניהולית, היא המערכת התקציבית ו השפעות גומלין ביניהן: -אם לוקחים, בתור' דוגמה;- ! המערְכת התקציבית. של השלטון. המקומי. מאפ: ת מערכת הגביה.- יש"לה: קשר הדוק' עם נושא 2 :-שרת לכל דְרּג תי + מקהּקעין ונכסים. "לא .גיתן: -לבנות. מערכת גביה. 8 = <הגדולות, מרכז. אמינה ללא בסיס נתונים של מקרקעין ונכסים. לא " תן לבנות. | תקציב. ללא מערכת' +גביה" מודהנית, 2 . לקה למערכת התקְציב. לא ניתן לבנות מעה" .> 0 כת גביהּ ללא קובץ אוכלוסין טוב: הנה כי כן רואים". , ב > שכל הַמערכות משפיעות זו על.זה" ל ב1 גיה % 2 שלושת קמאפיינים האלה, מוליפים למסקנה ז יהי . מבחונת: המשתמשים, "לא ניתף +לתכנן: תקציב של. 5 - בדורה: נית : לתכון. מערכות.: . מידע. .שיתאימו לכל >השלטון המקומי והקצאֶת: ימשאבים נכונה וצודקת = . . הדשויות: יתרה מכך, אִם לא: :הולכים" בדרך הזאת- 7 "ללא מערפת" מידע שמְאָפשָרת לקבל באופן שוטף : = = אלא כל עיריה מפתחת מבילו ת תוכנה ' משלה' < . מידע על ההוצאות הכספיות שהיו בּכל וש 2 אנחנו צפחיםי "למגדל בבלי?:לא ניתן יחיה להשנות "< ורשות, * על: עומס. > המילוות, -על. מצב. תקציבי: = > דברים; לא ניתן יהיה לקבל מידע בצורֶה "מיצרפות .. הפיתוח: ..לכן: ועדות:.ההיגוי, בשחן: שוקדות, על: <, וזה :יגרום-לשיבושיתהליף הבקהָה ברמה' הלאומית, >< עיצוב מעּכת מידע בשלטון המקומי; רואות את ' ל יכולת ל את הקצאת. המשאבים; <<< הדברים בראיה כוללת.-הן משתדלות. לראות מהם- - ! 7 ֶּ = 22 שו -- הצרכים ברמה התפעולית של הבָּשות, מה ו : 5 ריכוז התכנון, : -. 0 0/7 | ברמה האסטרטגית, כשלְרמָה. הזאת אפשר לשייך 5 52 45 ו 0 המסקנה המתבקשת מהענין -היא: ריכוד התכנון. | את: הנהלות הערים;" משרדי הממשלה' הגדולים, . > גם: מערכת השבר. הינה מערכת ! מתקדמת. | מעברי 5 4 > איָך עושים זאת? איך ניגשים לתכנן מעדכות "מיהע: > מרכ השלטון, המשרדים - הייעודיים "וביוייב. | --לשירותי הכְנת: -המשכורת לגופים קטנים שאינם: %, וז בצותה מבוקרת. שיענו לדרישות" ברמה האסטרטד .+ > אם נבחן מה מצב. ועדות הָהיגור שקיימות: -היום -- מסוגלים לטופל" בזה. בעצמם, היא מאפשרת, להוגל, . 0 גית, יבר הֶ התפעולית וברמה. הלבלרִית+ הפתרוה בעלטון ה המקומי, נמצא. -מספר = ועדות עילות | מה, יונ יום אחרי יי תשלום ו השכך לעובדי הקמת .המערכות. ותפעולן > 0 למערכת. המידע של השלטוך המקומי וש שלוטה 4 מאפיינים ו עיקריום: 2 , זשולטון. המקומי - - = זמין. וּאמין לְמדִי: לגבי. התקציב. המאושר לגב" 5 ההוצאות. - בפועלו. עומס החובות,. תחזית 7 ל הנזרכז היעוראלי לציוד נוחטווב נמיד טניה(ביסוד)בע"נו לראעוונה בישראל הוקם מרכז לטיפול בציוד מיחווב מיד שניה שמטרתו מחד לסייע ברכישת ציוד מיחשוב נדרעו במחירים מזדמנים ומאידך לאפעור למחזיקי ציוד בלתי מנוצל למכור אותו בתמורה הולמת. | המרכז יעסוק: | א. בניהול ממוחעוב של מאגר מידע על ביקושים והיצעים של מכלול סוגי ציוד בענף המיחעווב מיד שניה. -. | ב. איתור וניצול הזדמנויות עסקיות מיוחדות עבור ציבור המשתמעוים. , ג. סיוע פעיל בביצוע עסקות, כולל התייחסות לאמינות טכנית, שרות ואחזקה, תאימות וכדומה.. 2 אם אתה מעונין לקנות או למכור ציוד כלעשהו בענף המיחשוב מלא את הפרטים שלהלן . כל פניה תטופל ותיענה. לפרטים נוספים פנה לדוד אגם ל 03-3330133 : לכבוד [תיב- המרכז הישראלי לציוד מיחשוב מיד שניה (ביסוד) בעיימ רחי תושיה 6 תי א טל. 03(330133) ברצוני למכור/לקנות את הציוד כדלהלן (מחק את המיותר): א. פרטי הלקוח 1 כתובת ב. פרטי הציוד | גיל הציוד = | מחיר נדרש( )4‏ | הערות 25% 0007ב 7 1 ו 06 00 7-77 ו ב ו . מחשבים 2 לקבל מידע מפורט, כגון כמה עלתה תוספת השחיקה. זה נתון חשוב מאוד במקח וממכר עם משרד האוצר ומי שבא עם נתונים טובים ואמינים יותר, לפעמים מנצח במיקוח. ישנן מערכות ארציות נוספות, כגון מערכת לרי- שום תלמידים, שהיא מערכת מידע בקנה מידה ארצי; מערכת גביה; מערכת לניהול מקרקעין; מערכת לניהול אפסניה ומערכות אחרות. כל המערכות האלה עובדות עם חבילת תוכנה אחת המטופלת ע''י גורם אחד. עיבוד נתונים מבוזר ככל שהמערכות גדולות יותר, כן יש צורך בטכנולוגיות חדישות יותר, שאם לא כן לא ניתן לתת שירות ברמה הרצויה. החברה לאוטומציה, שהיא חברה ציבורית בבעלות מרכז השלטון המקומי וממשלת ישראל, אימצה את גישת עיבוד הנתונים המבוזר. בערים הגדולות הוקמו מרכזי חישוב, עם עוצמת מחשב גדולה, עם מסדי נתונים בתחומים שהזכרתי מקודם, עם רשת תקשורת המגמה הכללית היא לשיפור השירות וקבלת המידע בזמן אמי- תי, ע''י הכנסת מסופים ומיקרו מחשבים הקשורים למערכת המרכזית, אבל מאפשרים קליטת נתונים, בקרה ועיבודים מקומיים. שמאפשרת למעשה לקיים עיבוד נתונים מבוזר. אנחנו נמצאים כרגע בשלב של פריסת רשת תקשורת המקיפה למעלה מ-45 רשויות ועיריות. הרשויות האלה מחוברות באמצעות מסופים למר- כז החישוב ויכולות לקבל שירותים מקוונים בתחו- מים של גביה, הנה''ח, ניהול מקרקעין, ניהול כ'"א, ניהול אפסניה. התפתחות זו, שהיא חדשה למדי, אמורה להקיף בשנת הכספים הבאה את רוב הערים הבינוניות. 0 / 0 מיגזר ציבורי ושירותים המגמה הכללית כרגע היא לשיפור השירות וקבלת המידע בזמן אמיתי, ע''י הכנסת מסופים ומיקרו מחשבים (במקומות גדולים יותר מיני מחשבים) שבאמצעותם העיריה יכולה לקלוט את הנתונים אצלה, לבצע עליהם את תהליכי הבקרה, לקבל עיבודים מקומיים שאינם קשורים למערכות הארציות, ובמקביל לשמור על שלמות מסדי הנתונים ועל שלמות מערכת המידע. חיבור הרשות המקומית או העיריה למסדי הנת- ונים הארציים לא באה לפתור רק את בעית הגופים המפקחים והמתכננים. היא באה גם לפתור את בעייתו של המשתמש הקטן, משום שמרכז מחש- בים עם מסד נתונים שעומד לרשותו, מאפשר לו, בעלויות שוליות, לקבל שירות שאם היה מבצע אותו בכוחות עצמו, היה עולה לו סכומים גדולים מאוד. יתר על כן: בגלל מגבלות של כוח אדם, ספק אם בכלל ניתן ברשויות הקטנות להקים מערכות מתקדמות וככל שהרשות המוניציפלית קטנה יותר כן תפעול מערכת מידע קשה יותר עבורה. %% בעיות כח אדם באגנפי מיחשוב במיגזר הציבורי יצחק אלרון - גזבר עירית תל-אביב דגמי פתרון למיחשוב רשות מקומית האם המכנה המשותף של הרשויות המקומיות הינו מספיק רחב כדי להצדיק פתרונות מיחשוב אחי- דים ומרכזיים? יש אמנם דמיון בין הבעיות של רשויות מקומיות שונות, אולם יש גם שוני רב. לדוגמא: מזה שנים רבות שהאזרח בתל-אביב מקבל עייג הודעה אחת את החיוב ומעקב התשלומים עבור הארנונה למגורים, הארנונה לעסקים, מס העסקים וחשבון המים. דוגמה נוספת לעניין שמייחד את הרשויות וכל אחת צריכה לפתור אותו בנפרד הינו עניין ההנחות. יש מערכת שלמה של הנחות שנהוגות בנושא זה או אחר וכל מועצה של עיר או רשות מקומית מחליטה על כך לפי תנאיה. עניין כזה אי אפשר לנהל בצורה יעילה באופן מרכזי. מאפיין נוסף של תל-אביב הינו הגודל. עירית תל-אביב צריכה להפיץ, לדוגמא, למעלה מ-200 אלף הודעות לגבי ארנונה ומים. היקפים כאלו יוצרים מצב שונה מאשר ברשות קטנה. לפי דעתי יש לראות בחברה לאוטומציה חברת גג שמטרתה העיקרית לתת שירותים לרשויות קטנות ולכאלו שקשה להן לנהל מיחשוב עצמאי. בארגון כזה יש הצדקה לפעילותה. קיימים למעשה 3 דגמי פתרון למיחשוב רשות מקומית: א. פיתוח והפעלת המערכות באופן מרכזי, ע''י החברה לאוטומציה. ב. מיחשוב מקומי תוך הסתייעות רצינית בגורם חיצוני. ג. מיחשוב עצמאי לגמרי, כמו שקיים בתל-אביב מזה שנים. כאשר הגעתי לעירית תל-אביב מצאתי, להפתע- תי, שלעומת המערכות הכספיות-תקציביות, שהיו מפותחות למדי, המיחשוב למיגזרים האחרים, כגון המיגזר ההנדסי או החינוכי, היה מפגר למדי. פיגור זה נבע בעיקר מפני שהגופים המופקדים על נושאים אלו לא דרבנו ולא תבעו יתר מיחשוב, למרות שאלו נושאים מתקדמים מטבע עצמם ויש בהם גורם אנושי משכיל הן בתחום ההנדסי והן בתחום החינוכי. הפעלת עיבוד נתונים בעיריה אחת הבעיות בהפעלת עיבוד נתונים בעיריה, המהווה חלק מהסקטור הציבורי, היא החזקת אנשים בעלי רמה מקצועית נאותה. בעניין זה נגרמים קשיים מצד ארגון העובדים. כאשר אנחנו רוצים להיטיב את התנאים של קבוצה מיקצועית מסויימת, במקרה זה אנשי המיחשוב, ארגון העוב- דים אומנם מסכים, אבל דורש שיחילו את ההט- בות על כלל העובדים בעיריה, וזה כמובן מבטל :את הצעד. > 2 | לעומת הקשיים בנושא כח אדם יש לנו: הישגים . 2 / בתחום. הציוד. העיריה -נתנה. קדימה "לנושא. זה ** 13%. .ניהול מחסְנים, יעם 000 20 תנועות:בשנת." ישנה הצטיידות מתאיָמה ויש היום; לדוגמא; יותר. >< 14; תמרוחי + תנועה.: כ כמ -100 -מסופים בעיריה. -גם. בנושא. שכר לעוְבדים?. 8 מערך תחבורה עם דוווה על; | סקרי צמתים. נמצאו. בסופו של דבר פתרונות: ואנחנר היום, " > ותאונות דַרכים; / לדעתי; | על -דרך המלך לקידום. המערכת. - /. בויו יד | עם ניחָול. מיחשוב עצמאי אני לא שולל > פתהונות של הסתייעות. בגוָרמי חוץ: אנחנה 6 . מילוות של ה העידיה - = למעלה מ 0 מילוות. | . מערף צ'קים. ‏ . = 4 - הפועל ג בתוך המלתקן. שלנו: 0% יש גם מקום לצוות היגוי כללי .למיחשוב --. לש וס > 5 ./ 0 . המקומיות. גוף כזה יבול להקצות נושאי התמחות - צב , ש ו סִ 2 ק- | - הי חִ , ד שר . - בין: גופר המיחשוב השונים. -גוף אחד יתמחה בכת : 5 אדם ושברג גוף אחר בנושא ההנדסי וכן הלאה: :וחד . | עם זאת. עיקר המאמץ 2 גוף מיחשוף מהכזי, 'כמו: < החברה לאוטומציה,: לחיות 3 | מופנה לסיוע. : לרשויות הקטנות.. 7 שש 0 יש בשלטון: -המקומי. מיצול | רב וחָרבת: דשויות. : - קטנות עם בָעיות. נמהול. ותקציב" אחד הכלום > שיכולים לסייע, לניהל הדשויות: הקטנות' -- 60 2 בעיהָ: דרושה כנולוגי | חה ענייך פתור אן במעט 1 מערר מאוחד 5% מעדך-ז זֶה. כולל למעלה > מ "00 ₪ חשבונות עם' אפשרות, , ל שאילתות. 70 2 פיקוח' ח על. מדי מים. 170 אלף יחידות תשלום" > ב-33 אלף בתים, עם 1410 אל מדי מים ז הנקראִים' : - בק | > בגוף כמן עירית תל יאביב בי לא פיתרון מטפיק. למנוע: יאת העזי לגופום" שונים, בגון. בתר ל חלים, / שהעיריה מחות 8 להםל - שירותי;משכודות. / 4 -מעדך תקְציבים שיש ב50/0003 אלף ה לשנה "יש גם מערכי: 3- - בארגון + אחרי 3 השנים הראשננות אנחנו משתך" ב שים. גם ‏ בפתרון. זה -אולם. לדַעתִי ההסתייעות = | *- >> - לפותוה. והפעלה של מערכות 2 מחשב. דרושים <" להָעשות עיי היחידה:עצמה. לא מתקבל על הדעת | % ליל יה ל < מספה: - משאבים. = דרוש" בסף: ואת" כמובן. תמיד > אֶחַת. הבעיות: והמטהות. של. מנהל. יחידת מיכון >> | +תרוןך גדול. לכלים כמו מחן חולל-: יישומים, שבולל ה עזרים שונים כגון. תעוד. אוטומטי, מילון אוטומטת- .5% | גישות מהירות' לנתוּנים; אפשרות הזות' נתונום " ממקום. למקום, . אפשרות. הוספת נתונים. ועוד. םש 2.1% ::מחיר הרכישה מוחזר די מהר עשי חסכון: -בכח אדם. . 75 ל 5 ב; הצבת אַתְגְרִים מקצועיים. בפני אֶלו שנשארים: הש 7 פיצוי לשכר נמוך יו יותר: וש אנשים שנשארוה בגללז זה . מטירת עבודה לגורמי חוץ: "בלית: ברירה משתמי יי ן = בגורמי יחוץ יבולה להיות רק לשלבי חקף :הישימות" . והתכנון. התיכנות יבול להעשות ע'י גוּרֶם חיצוני-" רק אם ישנר יבלה עם תיעוד. אוטומטי, כמו מחולל. וכ > יישומים. "על בל פנים בשלב זה חייבת :היחידה כבּר ה - לחיות מעורבת לגמרי. ההפעלה והתחזוקה זצריבה ‏ - - שמערכת | מתותכמת- ו גישה . | תחיה. - מופעלת, 0 מתוחזקת ונשלטת כמ -גורם חיצוני: בדו להמחיש:. . 0 > אפשה לתת-ד מא את מערך השכר ולשער לאיזה 4 /- ! > מצב, אָפָשל להקלע' באֶשר. -יום לפני: תשלומ ‏ . | המשכולת "קורה תקלה' ואז צריך לפנות: 0 - 0 > אדיה שגיא - - סמנב"ל > .ה ה בע"מ. 6 <> בוני הו התפתחות במיחשוב הממשלתז. המרמ בתחילה בגוף אחד: = במלי"מ הרכז ל ל 5 משרד: - למספר גופים. = מצד אחד יש בתהליך הביזור יתרונות, בעיקר אלו וי > נסוו > אלו במשגדת. זו. ו ו עם בעיות. ג טכנולוגיות ואינר של להל 200 אלף. איש, שהם למעלה מ 5% מכוח' העבודה ל ישראל; = ומערך'. | הנהלת. החשבונות. 3 לקת המערכים. הַאֶלֶח" חוצים'" את : בל 2 - המשק הממשַלתי ולחלקם יש' גם השלכות על בלל המשק, או: "על כלל - אזרחי. מדינת. ישראל,: . 0 /- לצד. מערפים אלה אנחנו מפעילים' הרבה. מערכים. <> המיחשוב בממשלת ישראל. עבר התפתחות' טב >. = עָית שאחד ממרכיביה. היה פיצול הטיפול שחיה. | אחת;. שתאפשר לגורמים המוקמכים לבל מידע = ותמונה. כוללת ‏ ו 'ההתפתחות. בעתיד, תהיה. בשלושה -מישודים > / 0-0 - ונובעים מהתמחות;:יחידת מחשב במסגרת מינהל מקרקעי י ישרַאל, למשל, יכולה להתמחוּת בתחום: %- המקרקעין: יחידה ה עלת' במסגרת. מינהל -ה = עיקריים: 6 - 0 המדינה מתמחה במסים:וכדומה. מצד שניי. א. תקשורת ו ישנר מעב ממערכות. עיבוד ישנ 0 בעיה :של פיזור: וביזבוז. משאבים: תהליך: > דומה | קוה גּם בצה"ל ואין בכווגתי להכנס לנושאים' . -- > אחת. הסיבות. שהביאו. את הממשלה ₪ לסטראת > / ומרכז. - משרדי מאגף של משרד = האוצה" 2 הר מעבר ממסופים למיקרו מחשבים, שישמשו. וגם . : כמוקרו עומד בפני- עצמו וגם כמסוף. ב גב מאגדי מידע לציבור. הרחב. חלק מהמערכים" - | - = האלה. בכ פתוחים לקהל -וכל. .אחד: - יכול לבוא = "7 . ולעיין. בהם; + חלק מהמערכים . פתוחים, לציבור: - מורשה" = עפיו חוק או עף"י הלת של ו חרשות - כ - = המופקדת: על המעו . - בָל. בול על תקציב. ממשלתי - - - בעיקה 9 ּ | מערך: -סחריחוץ < - << אחד המערכים המעניינים: הקיימים באהץ ומעט : . . | מאוד, אולי; מכירים .אותו: - הוא מערך סחר חוץ, . המופקד. .על נושא, הייבוא. והייצוא * של. מדינת: 2 שראל; "יש מספר גורמים שמשתמשים במערך זה,. . העיקריים הם אגף' המכ והבלן, משרד המסחר > > והתעשית,, הלשָכה' המרכזית. לסטטיסטייקה, בנק: > ישְראל,: > משרד | החקלאות:. -המערך משרת.: ב-60 אלף. יבָוָאנִים ויצוָאנים. ו ולמעשה כל יבואן או יצואן > >חימית. *: > מערך שכר ובות "אדם. המפיק. היום משכורת לב- אינפורמציה ולהביא: אותה;. בסופו "של דבה אל- המסוף של המשתְמש. הסופי. בצורה מרוכזת. עברה | להפעלה. מקוונת <משתמש" בו המערכה מסוף' אל המערכת" המרכזית.. : בוצעה פעולת. התחברות. אל" המערכת. - יר אל. המערכת קשורים. כז190 מפופים ו "130 07 > יכולים להרשות. -לעצמם מסיבות תקציביות "לחת" 2. חבר. באמצעות מסוף. = משתמשים | במסופים 5 המותקנים בלשכות. שידות: - שנפתחו בָלשכות. 0 ְַעודִיים, : +כמו: מערכי-מידע .רפואִיים של משרד:" המסחר. הממוקיות-' % = הבריאותו; מערך מיהע למשרד הקליטה ואחדים. : > חלק. > מהמערכים. הייעודיים. משתלבים,. או .יש" . בעתיד כוונה 'לשלבם, לתוך מערכת אינטגרטיבית > י . אחד הדברים -המעניינים במערר סחר:חוץ' .הוא' | שהיוזמה' "הפרטית. > קרי עמילי המכס. - משתלבים"> >= > 04 בצורה. | אינטגראלית. העבת 2% | : הממשלתית:. . . ,= נתונים במכלול למערכות מקוונות בפרישת. כלל- -/ ב בחלֶק מהמקרים. אַנתנו. מדברים על תקשר / ל גם. נותנת שיהותים סטטיסטיים - 7 מעניינים ומגוונים למקבלי החלטות. אַנחגו "אוגדים'"- - במערכת, לבך מרשימוני. היבוא והיצוא;: גם "את" / | במדינת ישראל. אמנם צריך להיות. מוהע לסיכונים. ה צנעת' הפרט- הקיימים בכלי בזה;. אולם:. יחד עם זאת כל יבואן ₪ יצואן) של מדינת ושְראל / > ובול היום לקבל' מן המערכתת נתונים. מרוכזים: .על : שר " יבוא למדינת ישראל של פהיט מסויים; או-קבוצת *. ט: = פריטים בתקופה נַתונה. > הנתונים. ;יכולים: 'לסייע 8 ל לעיצוב. אסטרטגיה -של שיווק;. או ייצוא: זה נוסף 7 | | ללֶשכה. 1 המרכזית -לסטטיסטיקה. ומשרה "המסחףּ ו בות של' גורמים: נוספים+: <והיוּם בל: -השימון יבוא או יצוא: נפתח באמצעות. - ות -%- "לאחסון. טעינה ופריקה ממ'ין ג בשדה התע ופה לוד אחד. הדבּרים : : המיוחדים במערך' סחל"חוץ. | הוא 6 ול 7 שהיוזמה "הפדטית - =קרי עמִילי המכס - - משתלבים 0 עמילי המכסי ְהיבומֶנִים או "היצואנים. בקצוות.. ב צורה. אונטגראלית במערבת. ממשלתית: -עמילי לשחרר. סחורה; או ליצא סחורה מהארל 4 א 1 0 עמילי מכס. עמילי המכל שאינם מעוניינים או לא 05 תוני. היבוא: והיצוא - של מדינת ישראל -בשלוש: 0 השנים האתְדונות. בעיקרון, גוף. מוהִּשָה יכול לקבל: , נתוני ייבוא או וצוא של בל: חברה או: -כל פרט והתעשיה" אשר" > משתמשים. בנתונים' + למטרות 2 אסטרטגיות ותיפעוליות. שר ' שלב ההתפתחות הבא וטל המעדכת: 'הוא הטתל | ה - חברות. התעופה וחברות הִובְלָה הרשויות - = הַמפס; והרשזיות. -השו תִּ הַאחראיות ורשות: הנמלים בנְמַלְיִם. נקודת. המוצא: | שלנו ‏ חיא. > שלכל. המשתמשי: 2 במערכת - מחשבים,. וכולם' : = = במעט - יוצ / | מתוך בדיקה: לת 2 = = הוא עתיר עבודה : הרבה. מאוד ריצות-ש משהד . הפנים. ימסקלט אתב שאם' גם ו | 2 | הותה יולת 6% הקובץ היה יותד 3 מעודקן ממה לגשת אל רשם החברות ולעיין בתיקי חברות. כל אזרח יכול לגשת למשרדי הטאבו ולבקש לבדוק למי שייך נכס מסוים. כל עו"ד במדינת ישראל יכול לפנות היום אל קובץ מירשם התושבים במשרד הפנים ולבקש לאתר כתובת של עד באמצעות קובץ מירשם התושבים. כל עיריה יכולה לנסות לאתר כתובת של אזרח מסוים או נתונים אחרים באמצעות קובץ מירשם התושבים. הכוונה שלנו להשתמש ברשת התקשורת הארצית לכשתקום, או ברשתות תקשורת פרטיות אם תהיינה או תקומנה, ולאפשר לקבל את האינפורמ- ציה אל השולחן. עו"ד יוכל לשבת במשרדו, להתחבר למערכת, להזין מספר תעודת זהות או נתון אחר שהוא מחפש, אם הוא מורשה לכך, ולקבל כתובת של אותו אזרח כדי לשלוח לו הזמנה להעיד או כל תכתובת אחרת. עוי'ד שמטפל בדיני חברות יוכל לבדוק מי הבעלים וכיצד מתחלקות המניות ומה השעבודים של חברה מסוימת. הוא לא יצטרך להטריח את עצמו או לשלוח את הסטז'ר שלו אל לישכת רשם החברות. הוא יוכל גם לבדוק מה המצב בהוצל"פ, בתיק מסוים של נישום מסויים, או של חברה מסויימת ומה קורה בטאבו. לצד זה אנחנו רוצים להרחיב את מאגר המידע השיפוטי ולהקים קבצי מידע של המערכת השיפוטית, בעיקר קובץ החוקים והת- קנות של מדינת ישראל, מאגר פסקי הדין של ביה'"ש העליון ולאחר מכן המחוזי. אנחנו מתכוונים להחזיק במערכת גם קבצי מידע אחרים ברמה הלאומית - התקשי"ר, התכ"מ (תקנות כספים ומשק), חוקים ותקנות של מס הכנסה - על מנת לאפשר לכל גורם שמעוניין בכך להתחבר למערכת ולבדוק לדוגמה מה אומר התקשיי'יר לגבי מצב נתון של עובד. כל הדברים האלו אפשריים בזכות טכנולוגיות של תקשורת והוזלה רצינית של עלויות התקשורת, הן של הציוד והן של התקשורת עצמה. כאשר מדינת ישראל תחליט שתקשורת נתונים' היא בעדיפות והדבר אכן יוצא מן הכוח אל הפועל, אז נצעד צעד גדול קדימה. ‏ 44 חברת מדיט נציגתה הבלעדית של חברת סדנ6ו/ (חברת בת של 4% ופא סס6וא) מודיעה על יום עיון משולב במסיבת עיתונאים לרגל תחילת שיווק מערכות התיביי ם 65!חקה חטואנש. יום העיון ייערך בד2 ביולי, במלוך הילטוך ת'ייא, בשעות 0. בנוסף למסיבת העיתונאים בתחילת יום העירך, ייערכ הרצאות ויוקרנר סרטים בנושא תיביים. המעוניינים להשתתף באירוע מוזמנים להתקשר לרות בטלפון 2. 1 םב 0 00420 ההרצאות יועברו ע"י מרצים מחברוז 5י3אה ארהידב מוטורולה מגיעה לטויאים חדָטים * גול טכנולוגיה בתקטוורת נתונים ומכריזה על דור חדטו גול מוצרים: > סדרת 2600 א055ס6 - מוצרי מודולציה ומודמים חדשניים. = סדרת 4000 א=פס6 - רשתות תקשורת מקומיות ומרבבים לכבלים קואקסיאליים. = ממירי פרוטוקולים. = מודם מפוקד לטווח קצר ובינוני 9550 א05ס6. >= סדרת 6000 - מעבד תקשורת נתונים מתוחכם 6055 א5סס6, מרבב סטטיסטי מתוחכם 6002 אפפסס. למידע נוסף סמן 112 7 ייה "עוראל מערכות מידע בע"מ 5!|| 0065%)-) רח' קרמנצקי 16, ת"א 67899 ת.ד. 25016 טלפון: 05-588207 מור אלקטרוניקה בניינן המדפסות מתאימות למחשבי א43-]1 מיני מחשבים: זומ1, 1 ועוד מיקרו מחשבים: 6ץ-181 1, ל זקץ 4, ?זא ועוד ועוד... מור אלקטרוניקה בע"מ, האגף למדפסות וציוד היקפי, מציע לך מיגוון רחב של מדפסות המתאימות למערכת המחשב שלך. במור אלקטרוניקה, מחכה לך צוות מומחים מיומן ליעוץ, הדרכה ושרות. : הכנס למור אלקטרוניקה ארלוזורוב 8 רמת גן או חייג טל: 736280, 8, 03-735790 צוות המומחים לשרדותך! לכא מדפסות האיכות השויצריות. 4/1 המסא מהירות הדפסה: ‏ 041 400078 צדו זה טס דד 0051 110 וז טס סימנים בשורה: | 136 הזנת נייר: נייר בודד או רציף. זכרון: עד 406 שמיטם. מחיר: 0 (כולל גרפיקה) מדפסות טשמדפיסות בעד עצמו.. בוא ונתאים מדפסת למערכת המחטב נטלך שמא תאגיד התקשורת והמחשבים הענק מיפן, ממחשב ועד לוין. 6 8023-:6) מהירות הדפסה: 100075 סימנים בשורה: | 80 הזנת נייר: נייר בודד או רציף. את 6-8023ק מהירות הדפסה: 12005 סימנים בשורה: | 80 הזנת נייר: נייר בודד או רציף. | 6-8025? מדפסת רחבה מהירות הדפסה: 12005 סימנים בשורה: | 132 מוקד שיווק --- אביב: ט.מ.ל. ז'בוטינסקי 7 | תל אביב, טל, 03-139504. 1 הסאה למידע נוסף סמן 14! כיצד נזחעוב המוחטוב במחשב יש פקודות חומרה או תוכנה לביצוע:. פעולות חישוביות רבות: חזקה, שורש, : | לוגריתם, פונקציות טריגומטריות וכדי. | כיצד מבצע המחשב פעולות אלה? * בגליונות הבאים נדון במספר: פעולות, - שביצוען מבהיר פעולה מיוחדת." נתחיל הפעם בפעולה פשוטה- = הוצאת . שורש 7 | חלוקה לקבוצות של 2- שמאלה וימינה מן- = | הנקודה העשרונית. פעולה לפי ה השיטה מוד- ּ 'גמת ג בתרגיל ה הבא: / : / א / 3 | כלומדט > 00 188 36288190 - 2 | השורש ה הוא 1% ונשארת שארית 88 - | בתהליךז זה' מבצעים בכל שלב ו נלחוש. למשל; 2 | בשלב הראשון-מנחשים את המספר שריבועו.. 0 1 ו 5 הסטיה בין קרוב זה ללקודמה: ל 3 | קהוב ביותר ל-3 מלמטה (1). בשלב השני . | מוחשים את הספרת שאם נרשום אותה" ימִינה מ-? כספרת יחידות ונכפיל בה את. התוצאה נקבל מספר קדוב כבל האפשף. ל 2627 מלמטה (9).. , % הקדוב החדש. סא מתקבלמ מהקרוב ב הישן: 9 ו לע" הנוסחה הפשוטהי. > > דוגמה: 2 : ו בשיטה זו לחישוב השורש ששל - ל . | . 7 > נבחר מספר כלשהו בין 0 לזץ, ונסמנוב'".פא = | > את הקרוב הבא נקבל על הלדוג | 0 נשווה, עתה, לפי השוויון האחדון א את פא ואת | - ב הבא ל -כיון שהמחשב לא יכול לחשב ביעילות, הוא". = יצטרך פשוט לנסות את:כלי הספרות המתאיד : ו מות. דר זו אנה מתאימה עבורו. בביה''ס ל ל שורש ריבועי עלי ודו" 0 | . חישוב השורש במחשב נעשה בשיטה מקו" . | ו רבת, עםז דרגת דיוק 5 שנסמנה -ב 1 -- +כדי י להוציא: שורש - מספר פלשתו א אנו" מחשבים סדרת קרובים; ומפסיקים כאשר > התיקון, כלומר ההפרש בין הקרוב. החדש א | והקרוב הקודם. %א אִינו עולת ל 5 בערכו 0 | . המוחָלטי. ּ % | אעצמו. הקרוב הראשון שלנו יהיה 2 עצמו. הקרָוב הבא יהיה: .> . התיקון החדש הוא: + 2 א מו" = פא אפשר לראות זאת גם כך: 1 2 ו 1 1.4166 - 14162 = 7 4 נניח שזה קטן ןלמדִי ונפסיק את החשבון : הגענו לאחר 3 צעדים לתוצאה: הרחוקה מ | / התוצאה הנכונה ב-0.002. הצדקת השיטה" . כ" שרש שלנ מספר ץ הוא מספר א המקיים:" מתחילים. במספר בלשה ג 2 0 ל 0 למשל ל = א+א א > אם:םפקא. | : : = פירושו של דִבָר שהשורש האמיתי גדול: יותר 0 מהניחוש' שלנו, והוא נמצא בין פא ל "פא ". הניחוש הבא יחית; איפוא, במחצית הקטע : = (סא/צ + סא) 20/2 הבא ו א = א . -( = מחשבים מחשבים ו -----.]...ע מאת: גארי מרשל ' וו .ו בתחומים רבים בהם משתמשים בגרפיקת- מחשב חשוב שתהיה אפשרות לייצג גופים תלת-מימדיים בצורה ממוחשבת. המתוחכ- מים שבתחומי יישום אלה הם מסכים המופ" קים על ידי מחשב לדמייני-טיסה, או עיצוב הפנים של מכונית או מטוס. אלה הם יישו- מים של טכנולוגיה גבוהה, הממומנים על ידי חברות כמו אסודג וטואו5 אסזוספה, פורד ובואינג, עם תקציבים גדולים למחקר ופי- תוח. הם משתמשים בחומרה יקרה, הקשורה למחשבים גדולים, ושעות רבות הוקדשו לפיתוח התוכנה המתאימה. היכולת הגרפית של מיקרו"מחשבים אינה מאפשרת, עדיין, פיתוח והרצה של תוכניות מתוחכמות כל כך, ואף על פי כן אפשר לתכנת אפקטים גרפיים, בדומה למה שאם- . שר היה להשיג במחשבים הגדולים בעבר | == . ממא סז אתטזצה סז צשא צאה פפפת? הלא רחוק. כיום אפשר להשיג תוכנית הנקר- : את "'ג'מבו ג'ט פיילוט'' (של ווא5 אהסווד), הנותנת חיקוי טוב לעבודה עם דמיין-טיסה, עם גרפיקה של דמיין ולוח מכשירי בקרה. למידע נוסה סמו 101 0/0 מס'1 במדפסות למחשבים! 5-חרו מהירות .0.7.6 3ו, זכרון % 3, מדפיסה גם מהירות .0.0.5 25, זכרון א 3, מדפיסה גם מהירות 0.0.5 36, זכרון א 7, יתר | נתונים ותוספות כמו 88-25 מחיר (1065א180א0₪) 1858 % באדום .5.ל חיבורים נוספים: מזין ניר באדום.5.ץ רוחב עגלה 6%8ו אינץ. רציף, מזין ניר בודד, לוח מקשים שהופך חיבורים נוספים: מזין ניר רציף, מזין את המדפסת למכונת כתיבה רב לשונית, ניר בודד. מחיר (165א180א60) 1592 % מחיר (165א180א00) 992 % לכל המדפסות א*כות מבחר 3 מניפות בעברית ( כולל דו-לשונית) 200 ועוד יותר מ-20 בשפות לועזיות (בנוסף לסימבול). בקרוב יגיעו מדפסות מטריצה אוחזאא זכיס של )שוססוס מהירות.5.ס.6 60ו או - מדפסת ניידת פועלת על 41 באיכות (1.0. א) סוללות או חשמל.6.0.5 30 4 מחטים. ניתן להוסיף מדפיסה עברית/אנגלית על מזין לניר בודד.עם חותך ניר רגיל עם סרט או ני*ר ניר של ו אינץ. טרמ* ללא סרט.שקטה במיוחד מח*ר ( 165א6180) 1890 % מחיר - 346 5 * המחירים לא כוללים מ.ע.מ לבואנים: אמפיסל (ישראל) בע"מ, בית אמפיסל ברדר רח' אפעל 3, קרית אריה פ"ת 03-9225921 אולם תצוגה ומרכז מכירות בתל-אביב: אמפיסל, אלנבי 98, טל: 612994 וחנויות מובחרות למחשבים 2(" מחשביס בע"מ המומחים ל- !ג דוסופ תוכנת ואפד5צ5 מקצועית על כל מערכות הפעלה: | פט-אפד דח 5% ₪ למידע נוסף סמן 163 *אינטגרציה מלאה בין תוכנה לבין ציוד של | דוסופ ושל = ופודהקוזסס סשס. *תוכנת וא/קס על מחשבי ‏ וגדוסופ. *תוכנה אפליקטיבית. 7 = = | חיישומים העיקרי - ייצוג מוחשי של גופים תלת -מימדיום םעל = | שראשיתה בקרב אמני הרנסנס שהצליחו- ו ליצוה 7 יפהספקטיבה טוּבות בשנים * << 2 ] שמסביב 1400. השיטה שהשתמשו בה ל >> ]| צורתמונות כאלה היתה קונסטרוקטיבית. ; 7 = ?]| ביסודה, וכללה הצבת קו אופק ו''נקודת . .. ו היעלמות'י בה נפגשים, בהצגתם הפרספקטי: י ביתה קווים שבמציאָות היו מקבילים. .>" > > : אפשר לטעון, אמנם, שקונסטרוקציות כאלה >" מיותרות בגרפיקת.מחשבים, אך הן מתארות > לחאץ ₪ 0 מימדים. 2 חשבהם הרבה' פחות יומדניים. המשחקים.- יטים מתוך. קטלוג סטנדרטי, ולהציב . 54 אוּתם, ואז לקבל תמונה של מדאה החדר. המרוהט בכלי אחת ממספר נתון של זוויות שאפשר להשיג בעזרת מיקכו. זה רחוק. = :כנית מאפשרת ' למשתמש לחזות בּחדר: | המרוהט, הוא יבול. גם לבדוק עניינים |שקל | לשכוח, כמו האם' הדלתות. ייפתחו גם לאחר : | הריהוט, האם' החלונות נחסמים והאם יש 2 מ ום לאדם לנוע מסביב לכל חלק -ריהוט: ּ: 0 לגרפיקה. תלת *מימהית > . ו במיקרו"מחשבים' מיועדים לעזור בהבנת. מצ'. 2 7 2[בים מורכבים. . 17 ל 1 משטח דן זמימדק הואַ אומנוּת עתיקה , 4 : את הוקודות. העיקריות בהפקת ציור עם: ‏ ! (ההעתקה) של הפרֶספקטיבה;: ונבאה ביצך" | בעלי פרספקטיבה .של גוף מוצק: נראה * :הלישומים של. גרפיקה תלה: "מימדית במיקרו> - + | פהבולטים ביותר,. אוְלם קיימים גם ישו .= ?> | מים:רציניים:יותר. בין אלה אפשר למצוא 4 | תוְכניות אינטראקטיביות לתיכנון פנלם 0 שהד או החדר. בתוכנית זו אפשר לְבחָור של עיצוב בעזרת: +מחשב הוא טיפוסי. -- מלהיות יישום "פשוט, שכן נוסף לבף שהתר 2 / הלפיט לחתובר עליחן. השפה שבה מתוכד > : 7 :גתות: דוגמאות אלה. היא בייסיק בשילוב .: ה -/ > ל <> הרעיון של פרספקטיבה הוא: לייצג גוף: ףתלתי | אפשר להשתמש בה די לתכנת היבטים >", - / שלתוצאות ונבל ושנן כ כמה מגרעות, הבחן ‏ | יי - תמונה עם פרספקטיבה הוא עמדת הצופת ל ימי 1 קביעת מיקומה שלנקודה. = > פקודות תצוגה גרפית של:גירסאות שלף/ > . 2 ) 5 למיקרו מחשבים. יש, עם זאת, > / < שפה המיוחדת לגרפיקה, והיָא מצויה גם > . . במיקרו: +מחשבים. היא נקראת *-סאוש :נדגים : כיצד-יצירת נתמונות | של גופים תלתזמימדיים . ה זיא פשוטהָ בהרבה כשמשתמשים ב*+0א6/. +. לעומת בייסיק רגילה. להבנת ה לא > :> נדרש ידע מתמטי מיוחד.. מימדי באופן מוחשי על משטח דו"מימדי.: 2 "בלומר, על הגוף + להיות מצוייר באותֶה צודה, <<< > בה אנררואִים אות 1 5% 7 וטו > הדבר הראשוןהוא, ; איפוא,. לדעת למקם ג ו . | במרחב התלת מימדי. 577:- 5>- | > אפשר לקְבָּוע מיקום של קודה במרחב.. / << בעזרת מערכת. צירים קרטזית, פך שהמוקום 9 נתוּן על ידי התייחסות -לשלושה צירים, . : = ששלושתם מאונכים זה לזה, כמודגם: בציור 3 צהם במישוך והנייר, בעוד ציף" = הז "יוצא'"מן הנייר. נקודת מפגש הצורים . > . נקראת הַ"ראִשיִת". מיקום הנקודה'י מתואה - <> בעזרת המִהָחקים מן הראשית של נקודות:: | היוצרות עם? אנך לציר, בבל אחד משלושת. << <. כיווני=הצירים, כמודגם בציור מס'1. 5% > תיאוד מיקום כזה רושמים ברקָץ 6 ושלר . שת הָערּכים נקראים הקואורדינטות 2 2 0 8% 1 = בהתאמה: 5% 1 משלמדנו למקם! נקודה במרחב, ב גוסל למקם | = גוף עליידי מיקום הנקודות המשמעותיות = . = | << שעל פניו. כל צלע אפשר לתאר בעָזרת שתי = | = הנקודות שהיא קושרת: קוביה; למשל,: << אפשרלהגדיר על-ידי פך שנותנים את . | הקודקודים, ואחר כך מתארים כיצד קודקו- - הקוביה. : 0-0 = דבר נוסף שיש לקבוע -- שאפשה הלתת 0 = הגןף יִרָאה קטן יותר, פשצופים בּן ממדחק > וב יותה, וכן. מקָבלים מראה שונו מזוויות, 54 | שונות:, 7% : 0/0 = פרספקטיבית:: - נתבונן שוב בציוו מס ג 3 הנקודה 2 בעלת > 0 ֶּ לנקודת במישור התמונה. בעלת קואורְדִי 2 -- * נטות.: (סי ₪ עלינו למצוא את היחס.בין > "]. 2 <> .שתי מערכות:הקואורדינטות חללה,. עלימנת: = להיוּת מפוגלים ליצור תמונה | פרספקטיבית. | של המצב שבציור:מס3: תוך שימוש > דים אלת מקושרים ביניהם 7 את צלעות. 7 עמדת הצופה פירושה לא רק המקום בו הוא, 1 נמצא, אלא גם הכיוון אליןּ הוא מסתכל. 1 גורם ושלישי בהשגת התמונה הפרספקטי- . | בית הוא מיקום המישור שעליו יש ליצור את |: התמונה. מישור זה מכונה '"מישור התמונה",. .בציור מס' 2 מודגם המצב בו נקבעו ל 3 שלושת הגורמים ם הללו ליצירת: תמונה " נוסחאות פרספקטיבה . יר , ל 0 דרך' יסטנדהטית למקם את הצופה ומישור" 1 התמונה במערכת. צירים מודגמת בציור - | / 3 הצופה ממוקם בחלקו השלילי של ציר. = ה-2, בנקודה (ש-,0 0 והוא מתבונן קדימה > לאורך ציר הי והמישור ץ.א (שזה מישוך . ה הדח משמשי מישוך התמונה. הצירוף המסן": 8 יים הזה מפשט את הנוסחאות ז הדרושות, 0 = לטרנספורמציות הפרספקטיבה. ו ) +במךְחב;: מתאימה: 2 -של נקודה במַרחם. בציוף מס 4 מתואהּ ה > בתכונות של דמיון משולשים נובל לראות > | בציור הזה, שהיחס בין / ל-קא הוא כמו: היחס שבין 2+ע לא כך שנקבל: ₪' | מידע 0 ממוחטב " 0 | לענף המיחשוב בל 03-3352595 "א - 7 / 0 טלדע -- = מידע לענף המיחעווב -- המופעל עיי מירב הוצאה. 0% | לאור בטימ מקים רעות די קר א == שמטרתה העיקרית הינה העברת מידע ביך מרכזי חישוב לבין- . 0-4 עצמם בנושאים כגון: קניה ומכיירה זל ציוד יד שניה, יישומים 0 = = ממתוח עצמי שמטתיינים למכור ועוד. מרכזי חישוב = = ת.. המחזיקי ם מחעבי מיני ומטלה המעוניינים להיות מכותבים = :]<< ברשת(ללא ה מתבקעוים ל למלא את הספח הבא | ,. 7 הללוח אלינר:< | 2 | לכב טלדע- = מירב בעיז דח תועויה / -- == תללאביב6/218 = | = | נא לררם אותנו במכותבים ברעות מרכזי חישוב של טלדע.- |[ שםההחברה/הארון > רמל המרכז או אי 7 6 , כתובת.- 6 7 . . / ל ככ 7 2 , 9 ה הבאה:. ל - כך שקבל 6 = -₪ כו , ל | הראיגו, אפ - שנקודה במרחב בעלת " | קואורדינטות (2/אא) מתאימה לנקודה 5 -- או במישור - התמונת, באופן שמתקיים: ₪ ו 3 - 5 כעת שובל להאות; 2 שאם גוף תלת זמימדי מ 8 ל על ידי הקודקודים והדרך בה הם מתחברים > ו לצלעות; אפשר לתאר אותו 'בתמונה עם' 0 > | שור התמונה, המתאִימְוּת-לקודקודים שבמ". : - 6 הנקודות, באותו אופן כמו בגוף עצמו: 2 ' / : .תיאר וציור גופים קשיחים. |. כדי לייצג גוף תלת -מימדי עלינו לארגן אַת. 2% >= אפשרות אחת לעשות זאת היא לתת לבל - ?)| קודקוד את הקואורדינטות של מיקומה": 6 =]ונתון נוסף האומד אם יש צלע בינו לבין: = == | הקודקוד הקודם. במקרה זה הנתונים מופיל:'. 0 2 > וזו יהיה 0 באשר אין צלע בין הקודקוד 57 7 5 0 -נשים לב ה 0-7 לגבי גוף פשוט: כזה, עכשין לנקודה 5 ו -, : 6 למשל, המשולש הנטוי המתואר בְציור מסי. - 0 > יתואר בעזרת ארבע קבוצות הנתונים הבז : 2 התבוגנות בציור 3 3 תיתן לג באותו - את" מ ₪2 -. 2 ב פטס | | ש 6 09 ו 0 | פרספקטיבה על ידי מציאת הנקודות במי" " :. | ציוד מסי 2: השגת פרספקטיבה" - חשב: את הקואורדינטות של הנקודה במ ו ו שורהתמונה המתאימה ל"ןל,צ;) : ה + - - ו / פיה תש ישן = אם 0= -ועבוד לג קודה זו + אם = צייד קו. / . | לנקודה זו;'. 2 ל > התכנית הבאה מבוססת דעל סבימה זו, המש" - | תנה א נותן את מספר הרביעיות של נתונים, ] > ' > רשאת המרחק ילאודך, חלקו השלילו של צ ציר ". 25, ממנו מסתכלים: : זו ל - = נשתמש בפקודות הגדפיות סו ואמ . עים בצורת. רביעיות: מספרים 2% 4 10 ב כ - . הפקודה 8 סו פירושה: "הזז את הראש;. א 2 ייצגו את הקוארדינטות המתאימות; = 0 ציור מל צע מוצד דלהגדוך את מישור התמונה: 2 המצויר לנקודה 3 4% והפקודה 8 ,א אס" = פירושה: צייר קו מהנקודה בה נמצא האש ו | רחב, והעברת הקויםהמתאִימים המתחבהים > 2 | י הנתונים לגבי מיקומי הקודקודים והצלעות;. הנוכחזי לקודם או כאשר יש צל / הקואורדינטות של כל נקודה, ניתנות פעמה. יים. הכפילות הזרבולטת עוד יותר בגופים ' | או | 0 = מודכבים יותר, בהם מספר צלעות מצטלבות:, . ו - | > / : בקודקוד אחד. אוסף הנתונים המתארים כך ל 67700 = = גוף מסויים אינו יחיד. למשל, לגבי המשולש ., יי 7 הנטוי, אפשר היה להתחיל מכל קודקוד: / 7% : שהוא. בשיטה זו של אדגון הנתוניםיתהיה 2 הכמת מחשב לציור הגוף בעלת הטכימה . ו הבאהי > > התכנית תְהיה י7 4 מפסוו ו דש אפ > א 70 851 08ת 30 יי ,א פגפת 0 > = (צ/2 + ו)/א15א 750 - -(צ/2 + 751/)01 60 ]<< דצ ,דא פטסא אשד 150 חץ 70" ו אאתס ו ו 1 80 5 + "שא 390 > : לכלל קבוצת נתונים,. קרא את 0 . 2 דו: 2 את שורה 20 יש להחליף בפקודה ₪68 ב-= וקקג או: 4 פססוא ב-886 מיקרו. באופן דומה יתכן שצריך להחליף את הפקודות פצסוא ו-שצג/חס בפקודות המתאימות על המחשב שלכם. (זץ,א)ק ציור מס' 4: תרשים היטל מציור מס' 3. - ציור מס' 5: המשולש הנטוי. ב לציור מס' 6 שונו ערכי א ו"ש, וניתנו שורות הנתונים הבאות: 5 :וא 10 0 ו ,0 ,0 ,1-,1-,3- 1אע 100 1-, 33 ,1-,0 .1אכ 110 הדות 120 אדפ 130 אדוס 180 ,0 ,4 00 ,1 2-ו "1 הו 4-7 00 4-1 00 2 0-15 ציור מס' 7 נעשה על ידי הוספת השורות הבאות לאותה תוכנית, הנותנות ערכים התחלתיים ל-א וליצ, וכן מספקות את הנתונים: [ץ :8:27 10 2 ,0 ,3-,2-,2 41 100 2, ,3 ,2-,1.5 241% 110 5-,, ,2-,2-,3- 21 120 ,1 ,3-,2-,2 כ 130 ו ,3 ,ו-,5., ,2-,1-,3 7גכ 180 1 3 ,1-,5.ו1-.41כ2 150 1 ,ו ,3-,1-,2- .241 160 1 ,ו ,0 ,1 ,0 .זג 170 0 ,2-,5.!,! ,2-,2-,3 דכ 180 0 ,0 ,1 ,3 ,ו-,2411.5 190 7. -1 3 המבו בי שי 200 25%, ,2-,2-,3- 2414 210 2, ,0 ,1 ,0 21 220 1. 1 230 עולה מכאן שארגון הנתונים לתיאור הגוף הוא בעל חשיבות גדולה לאופן ציורו של הגוף, וכי כמות הנתונים הדרושה לתאר גוף כלשהו עשויה להיות גדולה למדי. שיפור ההופעה לציורים 6 ו-7 כמה חסרונות. הם מתארים "שלד'' של הגוף, ונותנים מושג טוב על צורתו, אך בכל זאת אינם מספיק מציאות- יים. כלומר, אין הם נראים כמו גוף קשיח, אלא יותר כשרטוט. וזאת משום שבמציאות, הצלעות שבגב הגוף אינן נראות לצופה. בגופים מורכבים, מודל ה''שלדי' לא רק מפחית ממציאותיות המראה, אלא עשוי אף לגרום להתהפכות הקווים בעין, כך שקשה יהיה לקבוע את הצורה מתוכו. בציור מס' 8 אנו רואים גוף מורכב למדי, שצוייר פעם כשלד ופעם כשרק הקווים הנראים לצופה הושארו. לעתים, ציורי שלד כאלה אפשר לראות בכמה אופנים סבירים ושונים. אפשר להדגים זאת על ידי שרטוט הצלעות בקוביה, כאשר הדופן שצוירה כחזית נראית גם כגב, ולהיפך. ציור מס' 6: פירמידה משושה, בציור-שלד. יי הדרך לשפר את מציאותיות המראה של ציור שלד היא להסיר, או לא לצייר כלל, את הקווים שאינם נראים לצופה. "הסרת קווים נסתרים" היא בעיה קלאסית בגרפיקת מחשב. אנו נטפל בה באופן מצומצם, בו אפשר לטפל בגופים פשוטים, יחסית, כאלה שבציורים 6 ו-7. השיטה שנביא יכולה לטפל בגופים קמורים (כלומר שאין בהם חלקים שקועים או חל- לים), ואשר ממוקמים כך, שראשית הצירים נמצאת בתוכם. כדי לנסות להסביר מדוע אלה ההגבלות שאנו נוטלים על עצמנו, ומדוע הן מפשטות את תהליך הסרת הקווים נשים לב, ראשית, שהסיבה לכך שהקו נסתר מעינינו במציאות היא שמשטח המפריד בינו לביננו מסתיר אותו. ציור מס' 8: עם ובלי קווים נסתרים. מחשבים מחשבים שש 4 עד כה, התיאורים שנתנו לגופים כללו רק קווים ונקודות, אבל עתה עלינו לשנות את התיאור כך שיכלול גם משטחים. אפשר לעשות זאת על ידי רישום כל הדפנות של הגוף, כאשר דופן מתוארת בעזרת קודקודי הפינות שלה, המחוברים בצלעות שהן הש- פות שלה. בגופים קשיחים קמורים, הממוקמים כך שהראשית נמצאת בתוכם, יש דרך פשוטה לקבוע האם דופן מסויימת נראית לעין הצופה. למעשה, דופן מסויימת נראית לעין אם המישור המכיל אותה נחתך עם ציר ה-27 בין הצופה לראשית. דופן בגב הגוף תהיה מוסתרת, והיא תהיה מאחורי הראשית, ביחס לצופה. ולבסוף - הצופה אינו יכול לראות דופן הנמצאת מאחוריו. מכל מקום, שקעים וחללים מבטלים את הניתוח הנ'"ל. לסיכום, על-מנת להסיר את הקווים הנסת- רים מן העין, עלינו לתאר גוף במושגים של הדפנות המישוריות שעל פניו, אז נוכל לק- בוע האם דופן נראית או לא, על ידי כך שנבדוק האם המישור המכיל אותה חותך את הקו שבין הצופה לראשית הצירים. רק אם החיתוך הוא בין הצופה לראשית, יש לציר את הדופן, על ידי ציור צלעותיה. בדרך זו מסירים את הקווים הנסתרים, משום שבצלעות הדפנות הנסתרות אינן מצויירות כלל. ארגוך המידע דופן אפשר לתאר על ידי מתן מספר קודקודי הפינות שלה ומיקומם. דופן שתוארה בדרך זו אפשר לצייר על ידי מעבר לנקודה הראשונה, וממנה העברת קווי הצלעות לנקודות הסמו- כות ועד שחוזרים לאותה נקודה. המידע המתאר גוף קשיח יכיל, איפוא, את מספר הדפנות, ולכל אחת מהן, את מספר הקודקודים ומיקומם. המידע לתאור הפירמידה שבציור מס' 6 בדרך זו, יהיה: 5 3 [1- [- 3- 0 4 0 3 [- 0 3 3 [- 0 0 4 0 מבנה התוכנית לתיאור גוף קשיח בדרך זו, ללא קווים נסתרים, יהיה: לכל דופן: קרא את מספר הקודקודים: קרא את הקואורדינטות שלהם: קבע את המישור המכיל את הדופן. בדוק האם הוא חותך את הקו שבין הצופה לראשית. אם כן - חשב את המיקום המתאים במישור התמונה לנקודה הראשונה. עבור לנקודה זו. עבור כל אחת משאר הנקודות: - חשב את המיקום המתאים במישור הת- מונה. - העבר קו לנקודה. העבר קו לנקודה הראשונה. את משוואת המישור אפשר לקבוע מתוך המיקום של שלוש נקודות כלשהן עליו, שאינן על ישר אחד. בשיטה הרגילה של גיאומטריית המרחב: 0 = ק + 02 + צ2 + אה אם אנו מסתכלים על הביטוי שבאגף שמאל בלבד כ + 02 + 5 + אה הוא יתאפס על ידי הצבת הקואורדינטות של נקודה כלשהי, הנמצאות במישור. הביטוי יהיה חיובי אם נציב קואורדינטות של נקודה כלשהי מעברו האחד של המישור, ושלילי בהצבת נקודה מעברו השני. הצבת הראשית תיתן פשוט את ם, והצבת הנקודה (%-0,0) תיתן פ+/6 מישור יחתוך את הקו שבין הצופה לראשית צ" בקטע שבין שניהם, אם שתי הנקודות הן משני עברי המישור באופן כזה, התנאי לכך שדופן מסויימת נראית לעין הוא של פ ול"צ6 פ+ יש סימנים הפוכים. דרישה זו זהה לתנאי, שהביטוי: פוצס =:1 > פס + 7ש -)6 יהיה שלילי. התוכנית תוכנית המבוססת על הסכימה שנתנו היא: וץ*בא - 3צ"וא05 200 ((ו)0*2 + (ו)צ"ת + (ו)א*ג)-25 210 צדזזזַנץט ת0ק דפשך אפת 220 0/5 - ו=ק 230 0 אשחד 50<ק קך 240 0₪תתט5 םפ51דץ אגתת אפת 250 (%/(2)1 + ו)/(ו)א-:5א 260 (צ/(2)1 + ו)/(ו)ץ =5צ 270 5 ,5א מטסא 280 קא 70 052 05ק 290 (ץ/(א)2 + ו)/(א)א-:אץ 300 (ץ/(א)2 + ו)/(א)צ =אצ 0ו3 א ,וא אאתק 320 א דאפא 330 5 ,5א אגתכ 380 א זאפא 350 (2)6 ,(6)ץ ,(6)א אנכ אגאד מתסא סא 60אזא550 אפת 20 7 ג א0 15צא01ק6 אפה 30 40 5 שא עגפת 50 קא 10 ו15 תס0ק 60 קא פאפת 70 קא 10 151 08 80 . (נ)2 ,(נ)צ ,(נ)א פגפת 90 צאפא 100 שאק 0 אסד1אט0ם פאדק אפת סוו (2)א - (ו)א5וא 120 (2)צ - (ו)צ=וצ 130 (2)2 - (21:2)1 180 (2)א - (3)א:3א 150 (2)2 - (23=2)3 170 ולב - 23*ו1: 180 (2)+צ - (3)צ=3+ 160 וא"23 - 3א*ו8:2 ציור מס' 10: אותה טכניקה, מיושמת על הפרמידה שבציור מס' 6. | מוכטינוום כיצועים ככויניכמום וחיר למידע נוסף סמן 102 עם תווינים תוצרת +ח סרח "51 רו ו ר כ51 ו סז מפרט 52 - קוופ גודל נייר: ופאו6 ס"מ כושר הפרדה: 0.025 מ"מ מהירות: עד 56 ס"מ שניה תאוצה: ניתנת לבחירה עד 46 סוג עט: רפידוגרף חד פעמי בקר: מתוחכם, מבוסס מיקרו"מחשב מפרט 19 - 06075 גודל ניר: גליל רציף, רוחב 90 ס"מ כושר הפרדה: 0.025 מ"מ מהירות: עד 38 ס"מ לשניה מספר עטים: | 4 סוג עט: חד פעמי או רפידוגרף בקר: מתוחכם, מבוסס מיקרו"מחשב אפשרות דימוי לטקטרוניקס 4014 ממשק: 0 ₪8 או 200 עם התווינים המקצועיים החדשים של דאפואטאדפאו אסד5טס מיחשוב השרטוט הינו עתה בהישג ידו של כל משרד אדריכלים, מודדים ומהנדסים. חלפו הימים בהם נדרשו עשרות אלפי דולר לרכישת תווין. המחירים המפתיעים של דאפווטאדפאו אסזפטס מאפשרים כיום רכישת תווין 4-1 תמורת אלפי דולר בודדים. | חטיבת זאפואטאדפאו אסדפ5טס מציעה מיגוון רחב של תווינים המאפשרים התאמה לצרכי המשתמש מבחינת ביצועים, גודל ומחיר. לבחירתך תווינים החל ב-955 דולר לתווין עט בודד בגודל 4-4 ועד לתווין מתוחכם 605-19 לעבודה מאומצת ורציפה ברוחב 4-0. כל תוויני דאפושוטחזפאו אסזפ5טסח כוללים בקר מתוחכם מבוקר מיקרו-מחשב. מבחר הפקודות מאפשר שרטוט וקטורים, מעגלים, קשתות, מלבנים, אלפא-נומריקה, סיבוב בדיוק של מעלה אחת, חלונות, שינוייימידה ועוד. דאפואטא דפאו אסדפטסו הינה חטיבת ציוד קלט/פלט גרפי למחשבים של 108 8 840508, אחת החברות הגדולות והמכובדות בשוק האמריקאי, המפורסמת בטיב ובדיוק מוצריה. עם 1088 ₪ 84050 ור.סי.מ. מחשבים בע"מ הנך בחברה טובה! 6 פווס > ווספטהם חסופוט +רז6 רו ג "51 רזו חר + ו סז ר.סי.מ. מחשבים בע'ימ דרך הרצליה 18--16, תד' 39844 ת"א טל' 476225, 485192 נציגי מוצרי איכות בגרפיקה ממוחשבת וציוד היקפי. מההההטהפפהטהפהפההאפפפהטהפהפהטפפפהפהפפם ₪ ₪ | -- 1 יי ₪ ו .. המה המשה ₪ !ו 3' האמה 1 - 5פשש ₪8 - 1 1 ₪ 0. 4 . . שפפ] ' רהש 4. = ... ₪ ₪ הההמפפהפטפהאפהפפפהפפהפפפפפפש התוכנה ‏ | לניהול עסקים וכופעלים "שיווקית 38" פותח על מחשכי 55/38 וו למידע נוסף סמן 16| ו . תמחיר . טיווכן ₪ מלאי -כמותי ו . 2 ייצור | ט' רו ה כית תוכנה (מחשבי ‏ .6.8 | (6 סטרכוס סוירט בטס ן = שרותי מחשב מקוונים (כתקשורת) שד' שאול המווך 8, ת"א (בנין כור)טל 03-219172 | לבית הלקוח , בתוח מערכות , או"ש. התוכנית עצמה: או 0 0 ץ ו = : 0 , ד 7-4 ו 0 1 -(8-0-,1.0-,1.0 )101003 , (3 7 9% 2 א -. ואת מישור 0 -- ו .העתק כללית ות | שב ציור מס' 11: זוויות שונות עם +-0א!ו6 למרות שציורי שלד נותנים מושג טוב על צורתם של הגופים, הם מוגבלים כמייצגים מוחשיים שלהם. השיטה להסרת קווים הנסתרים מן העין, מוסיפה מציאותיות לציורי-השלד. על מנת להבין וליישם אותה דרוש תיחכום מתמטי מסויים, אפילו לסוג המצומצם של בעיות בהן טיפלנו כאן. השי- טה שתארנו מתאימה לטרנספורמציה בה השתמשנו לפרספקטיבה, אך יש לזכור שהיא נכונה רק לגבי גופים קמורים, הממוקמים כך שראשית הצירים נמצאת בתוכם. לבסוף, בין אם אנחנו מציירים ציורי שלד או מסירים את הקווים הנסתרים מן הציורים, ארגון המידע המתאר את הגוף הוא חשוב ביותר. תאור מידע מאורגן היטב מפשט את התוכנית המשתמשת בו, ובכך גם את פיתור חה ואת הבנתה, כאשר כותבים אותה. ‏ 44 מחשבים .- = שירותי המידע של טלדע לענף המיחשוב הולכים ומתרחבים. מאגר הנתונים של טלדע כולל עתה יותר מ-450 חברות מיחשוב פעילות, כ-650 חברות מחוייל המיוצגות בארץ וכ-300 סוגי מוצרים ושירותים שונים בתחום המיחשוב בציון החברות העוסקות בכל סוג. גם השירות מתרחב. נוסף למידע שאנו נותנים לך ישירות כאשר אתה מחפש מי מספק ציוד או תוכנה מסויימים, אנו מעבירים, אחת לתקופה, לידיעת החברות הרשומות בטלדע את הפניות שהגיעו אלינו - לכל חברה את הפניות העוייכות לתחום שלה. אם אתה מודיע לנו איזה ציוד או מערכת בדיוק אתה מחפעו, החברות שיש להן מה להציע לך פונות אליך ישירות. כל זאת ללא תשלום מצידך. - -- ןמט0ְוגרל‎ לרגו אבילר בעיימ שוקך 12, תיא 66063, טל. 03-839292, ירושלים 02-247041-2, חיפהו 04-527007, באר"שבע 057-37801, נתניה 053-35554 רהוט לרודרי מרעשוב 6 פריטי רחוט מחשב *עוולחנות מסוף אשולחנות לקלדניות *מערכות מודולריות *ארונות לסרטים מגנטיים א*שולחנות למדפסות *עגלות לניירך רציף* בואו לאולם התצונה בשוקן 12 ת''א. פרוספקט יישלח לכל דורש. למידע נוסף סמו 125 ייצור- תעשיוו 98796008 - תל-אביב ענת לור / / :2 פטקל היא שפת "תיכנות חדשה, יחסית, 9 = שפותחה ב*1970 .על ידי פרופסור ניקולאוס. וירת"מציריך, שוויץ: : אחת המטרות העיקה: . - יות בפיתוחה היה ליצור שפת: "תנכות . - שתשמש להקניית: גישה זהירה וממושמעת. ית ולפיתרון בעיות. זוהי גם אחת:< > הסיבות העיקריות לפך; שפסקל זכתה ; | בפופולריות תה הוראה באוגיברסיטי: אות ובבתי הפפר. 7 > מאמר'זה פותת ‏ יָדְרְת מאמְרים ₪ פסקלל > המכוונת בעיקר לאלו שיודעים. כבר מהו 4 < תיכנות ז ורצ להכיר שפות: :נוספות: בחדנו * בפסקל דוקא משום שהִיא מבנית ונוחה. .. : = לשימוּש,. ובעיקר קלה לקריאה והבנהּ לאחך. : הכתיבה ולמ שאי הבעצמה 7 7 בהמשך. הסידרה נביא פרוט. גשל פקודות - - בסִיסיָות. בשפה וכן דוְגמאות של תוכניות > " שונות. "הדגשי שם על 'הדבך מ היימודייםי > << | לפסקל, מתוך הנחה שלקורא יש כבה גישה .| בסיסית 'לשפת. תִּיְכנות אחת. לפחות.. 2 | באוניבגסיטת -קליפוהניה שבסן-דייגו על דידי : : פרופ' קנת באוָלס, בעיקר לשימוש במיקרו". מחשבים, במקומות בהם שונה גירסה זו.. מפסקל: הסטנדרטית, נציין זאת. 7 כמוּ כן. לצרּבי המחשה, נשווה מדי פעם : תכונות מסויימות של השפה:עם בייסיק, + מתוך יהנחה שזו'השפה המוכרת לרוב הקור" - אִים שיש 7 ידע בתיפנות | למיקרו מחש". . > טיפוס זה יפוס" סימליים למקומות, או תאים, -בזיכרון- - המחשב. . המערכתת המממשת אף שפת-" 0% + המחשב למעננו, דואגת גם לניהול. המקום:" םי .| בזיכרון, בהתאמה עם השמות הסימליים- > | בַהם אנוּ משתמשים. אנו קושרים לשמות > אלה ערכים שונים (בעזרת: פעולות הצבה או | השמה), המשתנים גם במהלך. התוכנית. שמותָ אלו הם, איפוא, ו ה"משתנים'' של * התוכנית: : . <> מחשבים |-הו המוכר. עלזידי. השפה, ואין הבחנה בין סוגי : הר 0 את התוכנית ולה 0 : נתרכז בגירסה 456 050 שפותחה * 7 . 0 -- 0 ו *בכל תוכנית "מחשב אנו משתמשים בשמות /- - בשפת בייסיק יכול משתנה לקבל ערך בלש" . 2 ערכים שונים, כל עוד הפעולות שאנו מבצ" - : עיָם הן בעלות מובן ע עם םהערכים שהצבנו., הבחנה: מסויימת ישנה ביך ימשתנל מתרוזת -| -בלומר כאלה המקבלים בערכים. מחרוזות. של, - אותיות, לבין משחנים אַחרים. ההבחנה * " נעשית אז בעזרת ו הדולָר סו שם המשתנת.ה 0.5 7. : | בפסקל הבחנה כזו היא קפדנית ביותה, וישנם. 'טיפוסיםי שונים של .משתנים: - בהתאם, | לסוגי. .העדכים שהם יכולים לקבל: -משתנה. | - מטיפוס: אחדיאינו יבול לקבל ערּכים. מסוג. | אחד. גם לגבי הפעולות. המותרות בשפה, 0 "עליהם הן חלות 2 ] 2 ב הבה: צערוך היכרות עם: כמה' מה הטיפור,, > סים הללה הַפַעולָת המתאימות.: 2 | סוגי המשתנים והפעולות המותרות -1 . שלמים - 658מזאן .= : אלה הם המספרים השלמים (חיוביים ושלל: / | יים) מן המספר השלם הַקטן. ביותר ועד. = לגדול ו ינ 7 במחשב איתו .‏ עצבדים; * 5 :555. כ 0 הפעולות. שאפשר. -לבצע ו עם ל -- -א: - הצבה. = הכנסת :ערך י שלם לתא בזיכרון * (מתן ערך למשתנה). למשל: ₪ = % יר ב חיבור-- )), 3 שר -) א 9 ו - ו - 7 2 = :2 ד כפל = > - - חלוקה ה ללא'שארית - > שו 0 , למשל: בָּשום7 = ; לדו יוכנס כ > > ו. שארית החלוקה: = 45-00 ₪ = למשלו 2 5/0 = : ליו ונס סהעוך 1 8 = 5 2 , ,7 -- שאפשר לבצע: 1 <> א הצבה, חיבור; חיסור, בפל ו מוחלט - - זג ערך "מוחלט ] 0 ב ממשיים - וגה ו : דוגמָאות: :למספרים ממשיים ואופן; כתיבתם: -- .2 1.267 שפירושו 7 > <> שפירושו 3 ו * 3 - = 2 : כמו בשלמים. -. ב. חילוק:4:29/0* ספרה 5 , 0 4 = 8 ג. הוצאת שורש ריבועי -(0 ו == מידע טלפוני ממוחזעוב ט דע לענף המזיחחטוב 05 שירותי המידע של טלדע לענף המיחשוב הולכים ומתרחבים. מאגר הנתונים של טלדע כולל עתה יותר מ-450 חברות מיחעשוב פעילות, כ-650 חברות מחנייל המיוצגות בארץ וכ-300 סוגי מוצרים ושירותים שונים בתחום המיחשוב בציוך החברות העוסקות בכל סוג. גם השירות מתרחב. נוסף למידע שאנו נותנים לך ישירות כאשר אתה מחפעש מי מספק ציוד או תוכנה מסויימים, אנר מעבירים, אחת לתקופה, לידיעת החברות הרשומות בטלדע את הפניות שהגיעו אלינו - לכל חברה את הפניות השייכות לתחום שלה. אם אתה מודיע לנו איזה ציוד או מערכת בדיוק אתה מחפעו, | החברות שיש להן מה להציע לך פונות אליך ישירות. כל זאת ללא תשלום מצידך. | מיפעל נוסף: מדריכי טלדע לענף המיחעשוב. סידרת מדריכי טלדע כוללת 6 מדריכים לתחומים הבאים: ך. ציור היקפי . מיקרו- מחשבים ציוד עזר וחומרים תקשורת נתונים ומערכות ייעודיות . תוכנה . תוכנה . לשכות שירות ושירותים לענף כ] ₪2 15 דש ו המדריך הראעון (לציוד היקפי) יצא בחודש ינואר, העשני בפברואר וכך כל חודש עד גמר הסידרה. אם רצונך להיות מנני על מדריכי טלדע שלח אלינו את התלוש שבהמשך לכבוד מירב בעיימ - שלחו לי 6 מדריכי טלדע לענף המיחעווב. עבור טלדט מצורף עויק ע'"ס 3000 שקל לפקודת מירב בעיימ רחי תועויה 6 שלחו חשבונית ע'"ס 3000 שקל תל-אביב 67218 שם מקום עבודה יישוב נ בו וכיי טלפון 2 + שיכיל:את הצופר ה המספרי של התג הנמצא. ₪ בוליאניים: ‏ "אמת או ושקרז יוחד 0 משתנים הם המשתנים:. 6 בבייסיק אפשר רלרשום 0 המ פר שלם. - התג איפוא;: משתנה שלמ, , > מר, כאשר א אמנם שווָה'ל-5, יהית ערך. = + הביטו שבסוגדיים 1, ואז א יקבל את הסכום : > 5+ 4. אם א שונה מ-5 הביטוי יהיה שקרי. 0 / . וערפך יהִיה אפס, הא יקבל את הערך של - : בשפת פסקל "אמת"" ו"שקרי" הם ערכים > בפנ?עצמם, ואינם מבוטאים בה במספרים:. | לכן בפסקל. אי אפשר: יהיה לבצע פעולה כזר > שָכְתבנו יבבייסיק באותו באופן, כיוון שאיל: אפשה לבפולי ב'"אמת" או למשל, ל -שקר"'. . , אם כן משתָנה 0 הוא משתנה שיכול , = להכיל את העדכים "אמת ו"שקריש. = > למשל: אם משתנה יכיל פסוק כמו /ביוני > תמיד. יורדים גשמים'", הערך שלו יהיף . : "שקר'"'; או אם נציב לתוך משתנה את ערך : "-האמת: של הביטוי ייפ - שר המשתנה ייה , ₪ >'אמת?: , / 0 בפעולה: 55 5 = :4 5 "ה ערך פטחד. לעומת זאת במשפטו: 8 8 ל" ו שקר. 7 - ות | ישנן פונקציות, הפועלות על טיפוסים. אחז , "רים של משתנים, ומחזירות 2 שהןא > - מטיפוס בוליאני. 2 9 למשל: (א) פסס מקבל את הערך : אמת אם א הוא אי-זוגי. כאן הפונקציה פועלת: על מספד : ירים שלמים. הפעולות ההשואתיות תבין מ משתנים וכלשהם > | תוצאתן: בוליאנית:. 4 = שוויון אי -שוויון: :גדול או שווה, קטן או. - שוותו גדל ממש, קטן ממש.; : כש * באשר הביטוי שבסוגדיים הוא אמיתי, כלר" - | *יקשרים לוגייםָץ, והן מופיעות במשמעות זו יי גם בבייסיק ושפות אֶחַרותִ. . | קיימִים עוד סוגים של. משתנים ופעולות > | | גוף התוכנית מתחלק לי2 חלקים: | - -- הצהרות והסבר: -לחלק זה כמה מרכובים;. ישנן פעולות ב בין משתנים ל בוליאמים. שתוצאתן בוליאנית. : פעולות אלה נקראות - זסא = הופך את וש הביטני מאמת לשקר" 0 | א :8 ל ערֶך אמַת אם אחד למהמשתגים. | או שניהם נכונים.. 7 > אא - נכון רק אם שני המשתנים נכנים." * אותם לא מצאנו לובון לפוט בשלב זה.; מבנה תוכנית בשפת פסקל. ל תוכנית פסקל מתחילה בכותרת:. | ו . [שםי "התכנית': 0 | 5 -א. הצרת קבועים : | שו ו / לדוגמה: 9 ו ה של 7 = במקום לחזור ולפתוב. את ערכן": ( מספר רב של פעמים מגדירים בשלב. זה שם" . משפטים 1 בשו ת סקל -- של משתנה כףּ שכל פעם בתוכנית בשנכתוב. = + > | את המילה ול יבין המחשב שהכוונה:היא : אַפָסקל, בנויה באופןבסיסי משניסוגי משפי -| לערך 3.1415927. אין זה משתנה רגיל. מכיןון -טים: משפטום פשוטים/ומשפטים מורכבים.. שאסו , לשנות את ערפן המי התוּכנית. <> <<משפט פשוט הוא משפק יחיה העומד בפנ" , עצמ משפטים פשוטים מופרדים: יביניהם - ל בנקודה: "פסיק,:בדומה לנקודה: המפרידה. 1 א 8 משפטים' בעברית. משפט מורכב הוא אוסף; . על הצהדה. זו נתעכב ב בהמשך. ו היא א מיועדת 15 - משפטים, על נפודדוב בעלי הקשרלוגק > | בעיקר עבור הצהרת מבנים.כמו רשומות; .= - וקטורים וכו', ישאינם מבנים בסיסיים של" . 2 1 : | השפה (כמו משתנים פשוטים: שלמים;. >-- > אפשרלו להסתכל על בלו התוכנית בכעל משפט - = > ]| ממשיים וכו" שפורטו בהתחלה).:באופן כזה- = .> מורכב ארוך המתחיל תמיד ב-או856 ומסת. 0 | 2 7 טיפוקים שונים - . | אפשר ליצור טיפוסים חדשים שאנו ומעל ' <<< -וים ב"סאם. כללים אלה מאפשרים לכתוב - > || ינים בהם- | | תוכנית פסקל באופן הדומה לכתיבת שפת ו | | הצהרה על ל הֶקיימים בתוכנית: 0 "דגילה: ואִיָן הכרח להקפיד על מקום המלים - [ בתחילת התופנית יש להגדיה מה סוגו שליבל. / "בשורֶה אוּעַל התחלת שורה חדשה עבור; : יה משתנת שברצוננו להשתמש בן ו התךך = משפט חדש. השיקול לְַתיְחָת דט <> | כנית: /- = > הינו נוחיות הקריאה בלבד.. , " <> | הגדרה זו -- לשב תוכר איזה גוזל = לסכום קטע המבוא, בטרֶם נתחיל עם פרוט" / | של מקום בזכרון יצה למשְתְנה. כמן כן + .= = הפעולות המורכבות יותך, גביאתוכמית: . 7 > ו 7 "הכה זו עוזרת למחשב להחליט אם פעולה. > > קטנה ופשוטה המחשבת נפח ושטח מעטפת ‏ 0 . | 2 2 מסויימת חוקית. ההצהרות באות מיד אחר ה גליל. 9% ל פה שה ל -- | ) | הכותרת אע המכריזה על תחילת. קטע". 8 -- 20 3 / פט ו - ו : טפ פ סק 2 ל בת % יו - : ה ו 6% | | למשל > 0 15 1 1 . 1% ו "₪ 5 2 7 . ל וו 3 ג 0 | 0 ב רה יש .--- ל - נחישוב -שטח המעטפת + 0000000 0148940א52:₪. ‏ | 2 .2 התוכנית עצמה ו היא משפט מורכב ל 7" ל+חישוב נפת הכגלול4- 0200 :ה*ח+ה*1קש: 2 | בשפת פסקל. את מִבָנָה המשפט נתאר ובר ה ככ הד יפסת. השטת. ה והנפת+ 7 ו הגש שיווק קומפהרד ןודת תדו - ?10 - 6דד0/זקת חסכון במחיר עד 40% - אספקה מהירה לרב הדגמים. לכל הדגמים פאוו וגוט - 5שו ₪ קט5 הפדדס וק (.ח ד 0 ,פםק , אאו) ,דהואהס- זה 6 .ד65 .סאה זפ .6דם ואוו ,ועו וו 5 |קק וס 6ם ז5חם / 1וו! 8.7 4,5 6,015 | ₪01 - ו ווסחה6ווא 5 |ו= אודה6ו וקטס ס2מוס - | וה555שוא מערכות פקסימילה - 80080005 מחירים נוחים - זה פוזד 0 פד ז5 מערכות הדפסה מתקדמות - הוקאץ]0 מודולריות עד מעבד תמלילים מערכות לטפול בנייר רציף - 8005 חיתוך-הפרדה-תלישה-מהיר-כטוח-שקט. דיפקטים סרטים מגנטיים אפמסופוש דיפקים - ניקוי, בדיקה, תקון, אספקה, שירות מחיקת אינפורמציה. .₪5] |קק(ו5 הש ד וקו/60 חומרי ניקוי, פרטי דיו, חבקים, חגורות,וואוא מנעולים, יחידות אחסון, כיסויים אקוסטיים. רהוט לחדרי מחשב - מגוון רחב טגלות לצגים, למדפסות, שולחנות עבודה, ארונות וכו'. למידע נוסף סמן 117 5 דה 2דתשקווה ו כספות מיוחדות למדיה מגנטית 5 דאםואטססס 5 םאו 6 ום זפצץ5 חדרי כפפות כו קומפ הרד יבוא ושיווק צרכי מחשבים | כח ה קוא 6 רח' בלפור 69, תל אביב 226 65, טל: 615252 רשימת חברות מפרסמות אי.אס.פי. - ת.ד. 500 ראשל""צ - 03-952331 אלתא- ת.ד. 330 אשדוד - 055-30333 אלכס מזגנים - רח' עשר טחנות 12, רמת החייל ת"א - 03-491112 אומניטק - גבעת שמואל 51905 (מול אונ' בר אילן) מרכז מסחרי רמת-אילן טל 712618, 712918, 03-712779 אינטל - מרכז תעשיות מדע ת.ד. 9, חוף הכרמל, חיפה - 04-524261 ברודר ישראל בע"מ - רח' אפעל 3 ק. אריה, פ''ת - 03-9225921 דיגיטל- צומת אכדיה רח משכית א.ת. הרצליה - 052-557157 דיקל - שוקן 60 תל אביב - 613095 -03 טריפל די - היצירה 29 רמת גן - 03-719195 טכם - ת.ד.13045 תל אביב - 03-491262 ילן- ראח החרושת 6 תל אביב - 03-338015 יעל - היצירה 29 רמת גן- 03-719191 ישראטל - אבן גבירול 39 ת"א 03-218850 כור תקשורת והתראה - דבורה הנביאה בנין עתידים תל אביב - 03-418261 כלל מעדכות - כורזין 1 גבעתיים - 03-772031 לרגו אבילר - שוקן 12 תל אביב - 03-831351 ליגד - אלימלך 3 רמת גן - 03-728326 מ.מ. מערכות - הירדן 29, רמת-גן- 03-775111 מידןן - ת.ד. 3005 פתח-תקוה - 03-9229541 מוטורולה - קרמיניצקי 16 תל אביב - 03-338973 מ.ל.ל. * קרליבך 14 ת"א - 03-217221 מוניטין - שד' שאול המלך 8 תל-אביב - 03-219172 מור מחשבים - ארלוזורוב 28 ר''ג- 03-730938 נ.ס.ד. - דרויינוב 5 בית כללל ת"א 03-281151 נציגים - ריבל 18 תל אביב - 03-335456 סולן תקשורת ומחשבים - המרד 29 ת"א - 03-652262 סוין אלקטרוניקה - הירקון 8 בני*ברק - 03-707133 קומפהרד - בלפור 61 תל אבי - 615252 -03 קונטרול דטה - ברודצקי 43 רמת אביב - 03-418141 קוסמיק - יצחק שדה 36 ת"א - 03-33984[1 קונתהל - כורזין 1 גבעתיים - 03-749711 ר.סי.מ. - דרך הרצליה 16 תל אביב - 03-476225 שמר- הזיתים 12 רמת גן- 720601 -03 תים - גבעת שמואל 51905 (מול אונ' בר-אילן) טל.712779, 712618. 8. חברת ה 7 4 ( פםהאהדא\₪ בעבר) מציגה סדרות תויניס חדשים: 1 ]- 0 סו י (26ו5 43) (5126 3) לרשותך: | מגווו רחב של פונקציות חכמות מתאס תקשורת 232 ₪5 ,==ם!| ,ו6ווהזה8ק זום 8 מחיר: .0.8.] אפצ 583,000 (%2615) עס 232 ₪5 > עשרה עטים 4 > מהירות 450 מיימ/שניה - > רזולוציה גבוה 0.05 או 0.1 מיימ ‏ "= > דיוק 0.1% . .( לרשותך: החל מ .0.8.= אפצ 200,000 (8900) השקודוסום 1 .. , ולה . = שישה עטיס - 7 וכו היד 1000 זס > מהירות 150 מיימ/שניה (26ו5 43) > דוגמא להצעה: תוין עס מתאס תקשורת 232 ₪5 כולל רוטינות מעגליס, ספירלות, התאמת עיקוליס (1= 6צזטוס) במחיר: .0.8.=. אםצ 210,000 (%5950) למידע נוסף סמן 124 לרשותך : > רזולוציה של 0.1 מיימ > דיוק 0.5 מיימ > מתאס תקשורת 232 ₪5 מעתת גם: מחיר: .0.8.= אפצ 180,000 (8810) ₪ ה=קודו6ום סשפו? ד ₪ וא= ד5צ5 6וחק3חה6ספסם 7 ו מערכת 60 / | שרטוט טכני וגראפי מבוסס על מחשבי = |סקגא ₪ 65ה;ח= דא! דא=ו ו ום דאו 6 0 0/ו 0ו0ס. ,שחוסזושש , (זום 15) מ/כ ,ס/ג הסזסחטזוזוטוח ₪ = וקקג 03 606 שאוג הפ זאו 1 0!00% 6חוד |468 חזוש כ/ג ופהח8ח0) 4 4/0 50800 00 |פהחאת) 8 .6 20870 זסח ד 806 הוח זטסזק ופַחחהַת) 6 חברה לאימפורט, בנין ומסחר בע''מ .םוד .60 6אופגחד 8 6אופוועפ , דהסקאו רחוב מטלון 77, ת.ד. 2287, תל-אביב 61022, טל. 379901 (03) 1 (03) .|6ד ,61022 טוט |6ד, 2287 .ם.ס.ק, .51 חסוגּזהו 77 ]| 81| 640 35 א6ו9ד -- 0 9י. 14 ועד המרצדסיס שדוהריס על אוטוסטרדות אירופה. מזגן שהוא אבי הנדסת מיזוג- אויר- לרכב בישראל- פורץ דרך עולמי- שאיפשר למזג מכוניות גס בנפח מנוע בינוני וקטן, בעזרת מזגן שהושקעו בו עשרות אלפי שעות אדס המנתק האוטומטי- המצאה מקורית ומכונה, 15 שנות התמחות בלעדית ובלעדית שרשומה בפטנט מסי 27433. ''אלכס אוריגינל''- מזגן שמתוכנן מפותח במזוג אויר לרכב ו-30 שנות נסיון בהנדסת ''אלכס אוריגינל'' - מפעל לתפארת - ומיוצר לכל סוג מכונית בנפרד. רכב. אחת משלוש החברות השולטות באירופה תוצר הנדסי מתוחכס של טכנולוגיות רכב מזגן שעמד בהצלחה בכל תנאי האקליס ומזג במיזוג אויר לרכב. ברמה עולמית עס מוניטין והכרה האויר-בכל העולס בסוגי הרכב השוניס לאורך | שס אחד. שס שאומר הכל. בינלאומייס. מליוני קילומטריס - ממדבריות אוסטרליה ''אלכס אוריגינליי. .ו 2 - = 3 וכ - ה 5 ₪ ֶ למידע נוסף סמן 18! ''אלכס אוריגינל'''- מזגנים לרכב רחי עשר טחנות 12 רמת-החייל, ת''א : טל. 03-491112 פיתוח, תכנון, ייצור, התקנה ושרות - 4 הכל תחת גג אחד. קיבל באוה"נ ת רס עיצוב המוצר אבל זו רק הסיבה החמישית שבגללה כדאי לקנות אותו. צגו 6 סיבות חשובות יותר אשר בלאחת י | 7 לו ו +10 ו\א₪ עדיף ל-+100 א₪80א\₪ שתי יחידות עיבוד מרבזיות ושי בשאותה רוכש +100 %₪81%80 אתה מקבל שגה אחריותו מערבות הפעלה המאפשורות מבחר תוכנה גדול ומגוון יותר | מי עוד מוכן לתת לך אחריות לשנה מלאה1 עְ בל מחשב עיסקי אחר. אתה יבול לבחור עיבוד תמלילים, הנהלת חשבונות, מחולל ישומים ותוכנות את הסדה בעצמר לעורבי דין, מהנדסים, בעלי עסקים ובו" השירות גית ישירות ע"י חברת דיגיכול ולא ע"י גורמים למעלה בז0007 תוכגווז עומדות לרשותך. זהו יתרון עצום אחרים. בך אתה מבטייח לעצמך את השירות המקצועי זפעו בבל הנוגע לעסק שלר. הטוב ביווזר שיל מומחי דיגיטיל. + 100 818806 תוכנן במחשבה להפוך את השמוש בו בב 0 והסיבה החמישית: יר ב , רו , , . לפשו וקל. שים לב ללוח המקשים הנוח והנייד יקיר 1 ברגע שותראזה את + 100 ₪804 תבין למה וכה בפרס עיצוב המוצר 1983 בארה"ב. הוא יפה קומפקיי (אינו תופס שטח גדול על שולח עבודתך) וגוז יזר מכל מחששב עיסקי אחר. ל"+00 א80!₪ 6 מפיצים מורשים ברחבי הארץ. פנה עוד היום לאחת הבתובות הבאות, בדי לראוות ולהתרשם אתגרמחשבים ובתי תוכנה, באר-שבע,רחוב הרצל 76, טלפון: 057-34054 חיון מחשבים, חיפה,דרך יפו 30, טלפון: 645522, 04-663353 טריפל די מפיצים, רמת-גן,רחוב היצירה 29, טלפון: 6" יוזמה מחשבים ותוכנה, ירושלים מרכז כלל (אולם 310), טלפון: 249652, 02-249106 מ.ג.מ שיווק מחשבים פתח-תקוה, בית רים, רח' בר-כוכבא 23, טל. 908602, 903744- 03 קומפיוטרלנד, תל-אביב,רחוב קרליבך 43, טלפון: 03-289520 וימריעקבסון טמיר למידע נוסח סמן 118