Elektor Electronics Israel – הירחון הבינלאומי לאלקטרוניקה, גיליון 2, נובמבר 1990

מרכזת טלפונים ממוחשבת, מגבר הקלטה לוידאו, מגבר הספק לשמע, מגבר UHF לטלויזיה, מכניקות מדידה, ספק כח 400W

OCR (הסבר)
מרכזת טלפוניס ממוחשבת מגבר הקלטה לוידאו מגבר הספק לשמע מגבר "₪3 לטלויויה טכניקות מדידה ספק ‏ כת ץ400 ₪ +94 94 +4 4 בס לגלות עולם חדש כל מה שרצית לדעת - ולא היה לך את מי לשאול .. עשלוק פלנייקטים יקלים לממליק עעצשיק כשליל עלוק קלכיכים 7222: שו מעעלכקק אע עלמלכשוק 2272 /222ק.. ש /227 אלמל ?7 /קל7עק שלקק?/. ₪ קע7כק קליטק על/ישיק. ₪ שלשל כדיקק (77:79 2/9ללי0 77/22 . ש שיכל כיעועי :26 ל 227. ש 729 עש7/ק פל?ליקטים מעקש/ים 257 קעעלעק. לכל פרוייקט תוכנית בנייה מפורטת הכוללת שרטוטים תשמליים ושרטוט המעגל המודפס סקירות של מיטב חידושי האלקטרוניקה א רכיבים אי יישומים * * מכשירים * מערכות * מחשבים * כלי עבודה א חומרים * ספרות * 4% מדורים מיוחדים לפיתרון בעיות על ידי מומחים בעלאומיים % + יישום תגליות מדעיות בשטח האלקטרוניקה זו חידושים מקומייס ובעוקר חידושים מחנייל או ה'רחו הבינלאומי לאלקטרוניקה הקשור ירות לרשת אלקטור תמקימה את העולס אפשוות לרנישת חבילת. מנויים למבעלים ומוסדות גדולים , אל תשאר מאחור - קנה לך גישה למידע העדכני ביותר בעולם עשה מנוי עוד היום ! כתובתנו למנויים: אלקטורקל ת.ד. 41096 תל-אביב 61410 ב 03-879619 3-ו - -ו - 0 = איך תפרסם כאן מודעתך זז פרטים בטלפון: 03-879619 פועצרים יעילים לקעשיה פתק7פת סידרת המלחמים המבוקשים ביותר בעולם תוויות לזיהוי וסימון לכל מטרה 5 5וח5+6ץ5:!//=.ן קופסאות פלסטיק לכל ק 1 . ות ) 185116 קשת של גששים 8 10%6 6תגּ תקעים, ושקעים למו''פ עגלות ומדפים " סמסמחסדס>? לשינוע ואחסון =] לוחות בניה לאבי טיפוס, ₪₪] מטריצות ולוחות מחוררים = 7] במבחר עצום. גם מלאי רחב ] של אמצעי תכנון םיק שתא -תתם מתקני תאורה - עם עדשות הגדלה - עם סינון אויר רחי שפייר 15 ת"א, טלי: 658065, 03-660487 | פקס': 03-660489 0 .וש.ג. וש מאור סוכנויות ושווק בע"מ כתובת למכתבים: ת.ד. 251 הוד השרון 45201 רח' אלוף דוד מרכוס 9, סגולה פ"ת 49277, %* טל' 03-9341315, 03-9300384: 0% ] א "% מכשור שניתן לסמוך עליו! הה0ספ 0+ 5+ח6והנוז51ח! !חס ץ|₪6 סד = לה סאג דפפד - ו הפו דאפוקוטס6 מיקרופרוססור -ספר נתונים - 846% 247% 05508 :800ק40)זו הספר הוצא מתוך צורך של מהנדסי טכנאי ועורכי אלקטור, בעבודה מוכנה ומדוייקת בנושא המיקרופרוססוריס החשובים ביותר. עובדה אאת מרמזת כי ספר זה כולל לא רק מידע על הציוד החדש אלא גם הדגמים הידועים והממוסדיס היטב כמו ה- 280 וה-6800. תאור כללי: תרשימי חומרה, מיבנה תוכנה, מאיפייני 66 , ומערכת הוראות ניתנים כלמעלה מ-70 מיקרופרוססורים. על מנת שהספר יהיה שימושי (ויחד עם זאת להותיר את העליות נמוכות) דיאגרמת זמנים, ומאפייני *) הושמטו. בספר כלולים בין השאר: א סדרת ה-68000 א משפחת ה-6502, 280 , 8080, 8085 א אינטל 8086, 80186, 80188, 80286, 80386 * סדרת 1453220 א פוסוטקפתגעו 5זוא א . 2 מעגלים - 61860116 302 הפופולריות של ספר זה מתבטאת בהדפסתו החוזרת לא פחות משלוש חפעמיסם. הספר מציע מבחר של מאמריסם מהמענייניס ביותר שהוצאו בשניס 2, 3 84 ע'יי אלקטור אקלטרוניקס בספר ניתן למצוא מעגלים עבור שמע (אודיו) וידאו, מכוניות, אופניים, ואופנועים: ציוד לבית ולגן: מקלטים ואנטנות, תחביביס ומשחקים, ציוד מדידה ובחינה, מנועים, מקורות זרימה וספקי הכח, מיקרו מחשבים, ומוסיקה אלקטרונית, ומבחר נושאיס מענייניס אחריסם. 3 מעגלים - 61860116 303 כמו הקודמים לו, "303 מעגלים"י מציע קולקציה מקיפה של רעיונות מעשיים. תפיסות ופיתוחיסם בשטח האלקטרוניקה, שלא כקודמו הספר מחולק ל-11 נושאים על מנת להקל על הקורא למצוא את הרצוי לו. על פני יותר מ-300 עמי הספר מציע 32 פרוייקטים של אודיו. ו--111-11 , 14 מעגלים של מכוניות, ואופניים, 43 מעגלים של מחשבים ומיקרו פרוססור, 11 פרוייקטים אלקטרופונים ו-24 מעגלים "11 ,11 / 16 מעגליס עבור תחביבים שונים: 54 פרוייקטים עבור ציוד לבית ולגן, 29 מעגלי ספקי כח, 29 מעגלים עבור מיכשור מדידה ובחינה, 9 פרוייקטים של טלוויזיות ווידאו, וכמו כן 42 רעיונות עיצוב. ספר נתונים מס' 2 - 2 ₪008 51557 דהפ כקודמיו (כעת אינם מודפסים יותר) ספר זה מציע מידע תמציתי. רלוונטי וקל לגישה. חומר שהוא רק מעשי וגם אינפורמטיבי. הספר מכיל נתונים על מעגלים משולבים וכמו כן על טרנסיסטורים ודיודות. יתר על כן הספר מציג רכיבים מהירים (1)25א*)11) ומציג את הסמלים הלוגיים כפי שמובאים בסטנדרט האנגלי 353939, סעיף 21 (617-12 51800816 156). החלק הסופי של הספר עוסק במספר חלקי מחשב כמו הזיכרון (כולל מידע לגבי תוכנית בנושא) במערכת קלט/פלט. חלק זה כולל גם מידע על מתקנים לא דיגיטלים (לדוגמא ה-6522 /1?)/ 6580 .271 /8355). 0ש --- - ו שמשלו 5 - 9 0 בו הירחון הבינלאומי לאלקטרוניקה תוכן ענינים מערכות צליל ושמע פרוייקטים: ערבל דיבוב (חלק 1) מגבר הספק בינוני (חלק 1) גליון מספר 2. אלקטרוניקה כללית נובמבר 1990 מאמר: התנגדות שלילית חשון תשנייא ניהול ועריכה: משה אברהם פרוייקטים: מדכזיה ממוחטבת בקר מהירות למנועיס מכוון גיטרה עריכה גרפית: יערה מערכות גרפיקה בעיימ פרוייקטים למתחילים מד מופע עריכת ג לין- ארט גרפיקס רדיו וטלויזיה דפוס: דפוס המקור פרוייקטים: ממיר 18/05 /-5 ל ₪08 חלק 2. מגבר הקלטה לוידאו קדס מגבר מתכוונן ל "זז תרגוס: אריה פררה מנהל שווק ופרסום: ג. זיסו הפצה: סטימצקי בדיקה ומדידה מזכירת מערכת: מרגלית עבדי שיטות מדידה הגהה : אייל וירזעסקי יחסי צבור: דוד עמרני ספקי כח מוייל והפקה: אלקטורקל הא מידע כללו תל-אביב 61410 מוצריס חדשיס 27, 39; חדשות מעולס האלקטרוניקה 4 5; טל: 879619 סקירת ספרים 5 5; תערוכות וכנסים 5 5; שירות לקוראים 8 5; טפסי הזמנות 9 5; פרוייקט: ספק כח בעל הספק של /צ400 (חלק 1) תוכן המודעות באחריות המפרסם בלבד. כל הזכויות שמורות 0 3 זטטזא16ת (6 קורא יקר, עס צאת הירחון השני לדרכו ברצוננו להבהיר מספר דבריס אשר חוזרים ונשניס בשאלות הקוראיס. הירחון דומה במתכונתו לגירסה האנגלית של אלקטור, עס תוספות של מאמרים ופרוייקטים אשר התפרסמו בירחוניס קודמיס של אלקטור בשפה האנגלית. בנוסף יתפרסמו מאמריס וכתבות מהמתרחש בתחוס האלקטרוניקה בישראל. ומה בירחון הפעם, הירחון הפעס מתרכצ רובו ככולו בבניות פרוייקטים. מרכזת הטלפוניס מבוקרת המחשב נותנת פתרון זול יחסי לרוצים לבנות מערכת תקשורת בין חדרים, אס לבית ואס למשרד. המרכזת מבוקרת בעזרת מחשב ה 8/4816 אשר התפרסם בירחון אלקטור האנגלי בנובמבר 1987. פרוייקט זה יתפרסם בירחון הבא של אלקטור הישראלי. לחובבי הטלויזיה שבינכם הירחון נותן הפעס שפע של בניות. מאמר שני ואחרון לממיר 5-15 ל08א, קדס מגבר לתדרי 1(11, לשיפור איכות הקליטה בטלויזיה. ולרוציס להקליט את אשר קלטו מתפרסס מגבר הקלטה לוידאו. תרומתנו הצנועה לענף המוזיקלי באר הינה פרוייקט בניה של מכוון לגיטרה, בתקווה שביצועיהס ישתפרו לאחר מכן. בתחוס הבדיקה והמדידות מתפרסס החודש מאמר ראשון בסדרה שעוסק בטכניקות מדידה ושיטות לשיפור הדיוק ואמינות התוצאות. לבעלי המעבדות מתפרסם תיכנון לספק כח מעבדתי בעל הספק של ש400. קריאה מהנה . וצר מתקדם נוסף למשפחת המאמנים הקיימת למיקרופרוססורים. מערכת הדרכה ותרגול יחודית 5 מבוססת על מיקרו מחשב 68000 ה-155- מתאיס לבתי ספר מקצועיים ולתעשייה. מאפשר: = הכרת עקרונות בסיסיים ומתקדמים של מיקרו מחשב 16 סיביות. = כתיבת תוכניות, עריכה (טאזזזסם) ואיתור שגיאות (₪ס4אאד,5דאזסקץ מא חם) = איתור ותרגול תקלות = תרגול יישומים. המערכת הבסיסית מכילה: ערוצי קלט/פלט (0/) טורי ומקבילי, מחבר 6/66 לערוצי מידע/כתובות (805), קושחה (מףגשאאזת) וספרות הדרכה התומכת בכל שלבי הלימוד. | ה-38-155 כולל עזרי חומרה ותוכנה מוצרים נוספים במשפחת המאמנים למיקרו מחשבים: 1 מאמן 8 סיביות מבוסס על ה-8085 2 כוטיס הרחבה למאמן 8065 3 ממאמן 8 סיביות מבוסס על מיקרו בקר 8031/8051 4 כוטיס יישומים למיקרו בקר 8031/6805 6 כוטיס ישומים למאמן 16 סיביות 68000 טי :> נציגים בלעדיים בישראל איטק בע''מ קריית עתידים בניין מס. 12 נווה שרת ת"א, מען למכתבים: ת.ד. 10002 ת'"א 61100 טל: 491202 (03) 484832 (03) טלקס: 341307 1186 פקס: 897661 (03) ה-28-155 עובד עם ספק כוח עצמאי או בשילוב עם ו ה-88-2000-מערכת ממוחשבת ללימוד מקצועות האלקטרוניקה | %ץ דגם מטרבות בטים מרכזת טלפונים מבוקרת מיקרו מרכזת הטלפונים המתוארת כאן, מאפשרת חיבור של עד 8 מכשירי טלפון הפועלים בחיוג פולסים, ואפשרות לחיבור קו טלפון חיצוני אחד. היחידה מבוקרת על ידי מחשב 516 5 שנוייס או תוספות לביצועי המערכת מתאפשריס בקלות יחסית בגלל היות המכשיר מבוקר מחשב. הדבר היפה בקשר למיקרו 8052 (מקורות מס. 1 ומס. 2) הוא האפשרות לתכנתו בשפת 88816 הנהירה לרביס מאתנו. ביישוס הנוכחי המעבד פועל בהתאס לתוכנית הפעלה הנמצאת ב- [(0אקם על המעגל. כדי לשנות את תוכנית ההפעלה, כל שדרוש הוא מסוף או מערכת 26 במצב תקשורת, וחיבור תלת גידי ל-8052. באמצעות כליס אלו יכול המשתמש לערוך שנוייס ותוספות בתוכנית הבקרה כך שתותאם לדרישות היחודיות שלו ביחס למרכזת הטלפונים. משנמצא שהתוכנית המתוקנת פועלת לפי הדרישות, אין צורך יותר במסוף או במחשב 26. אם אין רצונך לשנות את תוכנית ההפעלה הקיימת, או שאין באפשרותך לתכנת ב-28810; השתמש ב- ]את הצרוב שהוכן עבור פרוייקט זה. תוכנית ההפעלה תספק בד"כ את כל הדרישות של משתמשי רשת תקשורת קטנה בבית, במשרד קטן, ובבית מלאכה. המבוסס על המיקוו-בקר 8052. מאת צ80וא ./ הטלפון - סקירה בסיסית מומלצ מאוד לראות כיצד פועל טלפון, טרס שנדון בתפקוד המרכזיה. בדיון שלהלן מניחיס שהשימוש הוא בטלפון הפועל בחיוג פולסים. לא טיפלנו כאן בחיוג צלילים (=1אזזכ). פרטיס על שיטת חיוג זו ניתן למצוא במקור מס. 3. (ברשימת המקורות שבסוף המאמר). איור 1 מציג את צורת החיבור הכללית של קו טלפון. כאשר השפופרת מונחת בעריסה, מחובר הצלצלן לקו הטלפון. כאשר השפופרת מורמת, מעגל הדיבור של מכשיר הטלפון מחובר לרשת הטלפון וזרס ישר זורס דרך המיקרופון. מכשירי הטלפון המחובריס לרשת, ניזוניס ממתח המסופק על ידי המרכזיה המקומית. כל המכשירים מחובריס לשני קויס ללא יחוס לאדמה. השימוש בקויס מאוזנים, הוא פשוט ויעיל והוא מאפשר מניעת רעשיסם ברשת התקשורת. הרעשיס הנוכחיס במבואות "א" ו-"ט" הס בעלי עוצמה שווה ונמצאיס ובאותו מופע; מסיבה זו אינס נשמעים למעשה. תכונות עיקריות * 8 קוים פנימיים * קו חיצוני אחד * זכרון ל-10 מספרים * בקרת מחשב * החזקת קו אוטומטית לקו החיצוני * ניתן לקישור ל-") * קבלה סלקטיבית של שיחות חוצ * קודיס לחיוג מקוצר למספר טלפון חיצוני * מתאים לטלפוניס הפועלים בחיוג פולסים * ממסר אחד, אופציונאלי, למיתוג חיצוני שיחות יוצאות דיאגרמת הזמניס שבאיור מס. 2 מציגה את סדר המיתוג במהלך קריאת טלפון. גם במקרה זה מבוצעת ההתקשרות באמצעות הקוים "8 ו-'"ס" בלבד. בדייכ נוכח מתח של 50 עד 60 וולט בין שני קויס אלו. המרכזיה חשה הרמת שפופרת, בעקבות נפילת מתח הקו לכדי 10 וולט וצריכת זרס של כ-20:4 דרך המיקרופון. לאחר מכן, שולחת המרכזיה לקו המתקשר צליל חיוג המורה שניתן לחייג מספר. בחיוג בשיטת הפולסים מתנתקת עניבת הזרס לסירוגין. קצב הפולסים נע בין 9 ל-11 מתקפים בשניה. זמן הניתוק של עניבת הזרס נקרא פולס!י, וזמן קיוס החיבור ניקרא 'הפסקהי. אורך הפולס מוגדר בדייכ כ- (3%+65%) של הזמן הכללי של המחזור. בהנחה שזמן זה הוא באורך של 1008%, נמצא שהזרס מנותק לפרקי זמן שבין 58.5 ל-64.518%. משך הזמן המינימלי בין מספר למספר הוא בין 0.7 ל- 8. עס תוס קבלת מספר שלס המבוקש לקריאה, תפנה המרכזיה למספר האמור על ידי אות צילצול. כשנענית הקריאה מוזרק אות מניה לצורך חיוב בתשלום בין קוי 'ג' ו-'פ'. זוהו אות סינוס בעל אמפליטודה של 50%. מכיוון שהאות זהה על שני הקויס הוא אינו נשמע הן בצד הקרוב והן בצד הרחוק של הקו (הכונה למתקשר ולזה שהתקשרו 20 אליו). מונה השיחות מחובר לרשת בצורה אסימטרית כדי לאפשר חישת הפולסים. כאשר אחד מהצדדים מניח את השפופרת, המתח בין הקוים ₪' ו-' חוזר למצבו הרגיל (50 עד 60 וולט). שיחות נכנסות באיור מס.3 מוצגת פעולת מערכת הטלפון במצב של קבלת שיחה. יודעים על קריאה על ידי שמיעת צילצול| הטלפון. המרכזיה קוראת לשלוחה על ידי הזרקת מתח חילופין בן פק 50 על הקוים א' ו-₪ש:. בגלל שהאותות על א' ו-שי נמצאים באנטי פזה זה לזה, מתאפשר השימוש בחיווי קולי כלשהוא (בדייכ זמזּם או פעמון קטן). הצילצול נמשך עד שהצד הרחוק מרים את השפופרת. אם אין הרמת שפופרת לאחר מספר צלצולים כלשהו הקשר ניתק (במכשיר המוצג במאמר זה, ניתק הקשר לאחר 13 צלצולים). כשהצד הרחוק מרים את השפופרת, מוזרס הזרם שהוזכר לעיל והמרכזיה מקבלת חיווי על כך שהקריאה נענתה. מרגע זה יכולה להתחיל השיחה. האלקטרוניקה בפעולה האותות המוצגיס באיורים 28 ו-20 מיוצרים על ידי מעגל התאום של מרכזת הטלפונים, ואלו פעולות הבקרה מבוצעות על ידי מחשב ה- 06. תפקיד מעגל התאום, ששרטוטו החשמלי מוצג באיור 3, הוא להמיר את האותות הסיפרתיים, הנמסרים על ידי מעגל המיקרו, לרשת הטלפונים, ולהפך. (כלומר, לתרגם את האותות המתקבלים מרשת הטלפונים לאותות בהס :וכל המיקרו לטפל). שמונת המעגלים המאפשרים קיוס הקשר עם שלוחות הטלפון מוצגים בחלק העליון של 5 סח הו תס | 1 וז ו 3" ופ 0 22 סט יי 2 ח9!0ח%6א6 "04 איור 1. תרשים אופן הפעולה הבסיסי של מערכת טלפון בעלת שני גידים. התרשים החשמלי. השלוחות מחוברות לקו 11 / (המתנה) או לקו 70108 (קול, דיבור). שלוחות משוחחות מחוברות תמיד לקו ה-0105), המספק את המתחים הנחוצים. שלוחות שאינן משוחחות מחוברות לקו ה-]41/ץ ומייצרות צליל תפוס כאשר מורמת השפופרת. ניתן לחייג מספר רק כאשר המרכזיה נמצאת במצב 481 וכל השלוחות מחוברות לקו ה-2025)/. הקשר של לוח התאוס עם המיקרו מבוצע דרך המחבר 814, המכיל את כל האותות הנחוצים לתקשורת תקינה בין שתי היחידות הללו. האות 7צ, המסופק על :די מפענח הכתובות במעגל המיקרו משמש למעון המעגלים הלוגיים שעל מעגל התאום. הקו מופעל בכתובות שבין 30007 ור-זויתיזת. מרחב זה מחולק לשלושה חלקים 5 סח 1 זו חחות "0.2 6 2 6 00 ו 1 חסופת6)אס בעזרת קוי הכתובות 410 ,411 ו-12 הממעניס את החוצצים 1015 ,1016 ו-1017 | במיקומיהם הנכונים במפת הזכרון. מתקף ה-דא1 המסופק על ידי מעגל התאום מעורר את המיקרו במקרה של קבלת צלצול בקו החיצוני. ה-8052 מחולל את צליל התפוס על קו ה-]אזאוץ. המערכת אינה מחוללת צללל חיוג. ניתן לבצע קשר במערכת אם אין נשמע צליל כלשהו באוזניה, בגמן הרמת השפופרת. שאר החיבוריס במחבר 814 נושאים אותות מידע, אותות קריאה כתיבה ומתח אספקה. 5 ו-10216 הם נועליס המשמשים כאוגרי 1/0 נוספים, לבקרת פעולות המיתוג האפשריות במרכזיה. למיתוג עצמו משתמשים בממסרים. 5 הוא אוגר 8 סיביות המבקר את הממסרים 8, בתווך החוצצים המוכללים ב-1018. יי 1 ו ו מחובר הטרנסיסטור 11' לקו ה-16₪, ומספק ‏ על הקו החיצוני למנוי כלשהוא בֶרשת. בזמן המחובר לקו ה-0210₪)/ לצלצל. הצד הקרוב ישמע משמש לחילול אות הצילצול. במצב יהיכון', לקו ה כאשר ממותג ה -010/. כתוצאה ממסר 369 מכך יחל הפעמון בטלפון הממסר 2611 משמש להעברת קריאה שנתקבלה הממסרים 69א, 610א ו-611א8. ה ראשון (869) ו כל מתח ה שנאי מחובר נחוצים שנוייס בתוכנית הה פתיחת דלת מבוקרת על ידי הטלפון. לשס כך פעלה של ה להרחבה; לדוגמא מיקרו. ה-4]1/ו לקו ה-%0105. שלושת הסיביות הפחות משמעותיות של 10616 ממתגות את ממסרים אלו ממתגים את מכשירי הטלפון בין קו ה-6סצ. תצורת הגיירטור של הטרנסיסטור מונעת הרכבת אותות דיבור על קו המתח הישר. הממסר ₪610 משמש כאופציה של זמאומים. | לכל הטלפונים את מתחי ההפעלה שלהם דרך קו איור 3. תרשים חשמלי של מרכוזת הטלפונים. מעגל זה מתחבר למחשב 0.516 הבנוי סביב המעבד 8052, באמצעות המחבר 14.%. את צליל הצלצול כסדרה ב = ואלפ 6-ו וס]ץ = 0610372 ולו !610 = 961072 ופוסו = סאג]2 +| | סןם ]| 7 סןם 0/0 ₪ ₪ 8| )םוט צ ב טא ב 2028 הרר9]25 1 גול 0 ב וו : | = : 0 | = [ ?| +אלולט 500 15 4066 80 טס כו 520 60ל אפ [|90 2 2/22/2227 ו | 8 5 ב]: ב 2% בס ב]'י ּ בו בזי בח ה ג א ה 0 ו ה ₪ 0 0 2/0 לק // ה 2/4 ב 0 ///////// 2 0 0 ה ₪ ₪ ו קתומ מק התיסני ההצמומוט הנמו הו מוההווד התוההתתני הק הממו ותומו ומוי המוקמ כעוהמתוט) תואה 11 12 שהמרכזיה משמשת לשיחות פנימיות מוחזק הקו החיצוני על ידי מיתוג 611א8. ביצוע קריאת טלפון כשמורמת שפופרת באחת השלוחות, לשם ביצוע קריאה, מתחיל לזרוםס זרס הגורם להדלקת ה- ] שבמצמד האופטי המתאים. כתוצאה מכך קו -א] המתאים יורד לאפס. המעבד מזהה את השלוחה המתקשרת על ידי קריאת ה-'0'" הלוגי המיוצר ב-1617, בכתובת 1111ם. לאחר מכן מיוצרת פקודת כתיבה ל-1615 ו-1)16 (בכתובות נתעמ ו- 711 בהתאמה) כדי לחבר את כל שאר השלוחות לקו ה-11//. שלוחות אלו אינן יכולות לפעול במצב זה, והרמת שפופרת תגרוס להשמעה של צליל תפוס. המעבד מונה את מתקפי החיוג המיוצרים על ידי הצד המתקשר, באמצעות 1017. המספר הראשון שחוייג קובע את השתלשלות הענינים לאחר מכן. אם חוייג '0', מופעל הממסר 612א8, ונבחר הקו החיצוני לשס יצירת קשר עס רשת תקשורת אחרת או עס מרכזיה אחרת. שנאי הקו, 2?ז1, מחובר לקו החיצוני וכל מתקפי החיוג שלאחר ה- '0' מוזנים לקו החיצוני על ידי תיקתוקי הממסר 2 הפועל בקצב מתקפים אלו. מגעי הממסר ממתגים בין עכבה נמוכה (שנאי הקו) לעכבה גבוהה (מעגל גלוי צלצול). לאחר אפשור שער ה- 0 המתאים (10128-10126 או 16138-1013) דרך 1020, מועבריס מתקפי החיוג אל מחוצ למרכזיה באמצעות 1611, 1012, 1013 ו-1014. השער 16116 מבטיח שמתקפי החיוג לא יועברו לקו החיצוני כאשר זה תפוס. פעולה זו חשובה ביותר, כאשר מועברת קריאה שנתקבלה דרך הקו החיצוני לשלוחה אחרת במערכת. קבלת שיחות נכנסות גלאי הצלצול הבנוי סביב ₪23, 24כ, 25, 1 ו-109, מגלה קריאות המתקבלות בקו החיצוני של המרכזת. משנתגלה צלצול שכזה, יוריד 1619 את קו ה-11א] של המעבד לאפס לוגי. רק שלוחות המורשות לקבל שיחות מהקו החיצוני ישארו על קו ה-0165/, כל השאר יחוברו לקו ה-411//. אות צילצול מוזרק לקו ה- בעזרת 869. המערכת מתירה 13 צלצוליס עס מרווחים של 2.5 שניות ביניהס. השלוחה הראשונה שנענתה לקריאה תחובר לקו החיצוני. מרגע זה יכולה להתחיל השיחה. לאחר שנענתה הקריאה החיצונית ניתן להעביר את השיחה לשלוחה אחרת ברשת. כדי לעשות כך, על השלוחה הפעילה להניח את השפופרת בעריסה ולחייג את המספר של השלוחה המבוקשת. הקו החיצוני לא ינותק אלא לאחר שכל השפופרות היו מונחות בעריסותיהן לפחות 5 שניות. בזמן שמוחזק המתקשר בקו החיצוני בהמתנה, מחייגת השלוחה שקבלה את השיחה למנוי אחר ברשת. הקו החיצוני מחובר לשלוחה הנשארת על הקו בומן שהאחרות הניחו את השפופרות. אס + / + 0 / % 2 . 2 / / / / / / / . , / / איור 4. מחשב ה-516./₪ ולוח התאום של המרכזיה מוכנים לשמוש. השלוחה שחייגו אליה אינה עונה לשיחה, ניתן לנסות שלוחה אחרת. בכל מקרה, משך הזמן שהשפופרת מונחת בעריסה אסור שיעלה על 5 שניות. אס אף שלוחה אינה עונה ניתן לחבר מחדש את הקו החיצוני על ידי חיוג המספר העצמי. בניה איור 5 מציג את תרשים המעגל המודפס והצבת הרכיביס על המעגל הדו צדדי של מרכזת הטלפונים. המעגל תוכנן כך שיהווה יחידה קומפקטית בשילוב עס מחשב ה-8/4810. חלק גדול יותר של המעגל שמור לממסרים ולמצמדים האופטיים. בהנחה שמשתמשיס במעגל שהוכן עבור הפרוייקט, לא צפויה בעיה כל שהיא בבניה, אס תבוצע בזהירות הנדרשת. כדי למנוע קצריס יש הכרח לבצע הלחמות טובות. שני השנאיס יותקנו על לוח 40 נפרד. זה נעשה כדי לא להגדיל את שטח המעגל המודפס של מעגל ההתאמה. (מטעמי מחיר מעגל מודפס). על המעגל הנפרד לשנאים קייס מתח הרשת; לכן, נקוט באמצעי זהירות כמתחייב. המחשב יוזן על ידי מקור מתח נפרד של צ5. מכשירי הטלפון והשנאיסם מתחברים למעגל באמצעות נקודות חיבור, המבודדות על ידי חומר פלסטי או קרמי. המגעיס של הממסר (האופציונאלי) 610א8, זמיניס על המחבר 9 לצורך ניסוייס. הבניה ואופן הפעולה של מחשב ה-8/4810 אינס מתוארים כאן. בדבר פרטים נא עיין במקורות מס. 1 ומס. 2. יש צורך לבצע שנוי קטן במעגל הקייס ביחס לאותות !אאוק, ‏ 7צ, ו-11א1. אותות אלו אינס קיימיס במחבר ההרחבה של מעגל המחשב. שלושה חוטי חיבור יפתרו בעיה זואת. חבר פין 3 של 82 (אות 1'ַא1) לפין 10 של 1א. לאחר מכן חבר פין 4 של 2א (אות ]אאוק) לפין 5 של [א. לבסוף, פין 8 של 82 (האות 7צ) לפין 7 של 1063 (74110138). בגלל שחוטים אלו מחובריס לפיניס שלא היו בשימוש ב-2א, הס אינס משפיעים על מהלך העבודה הרגיל של מחשב ה-8/4516. שני המעגליס מתחברים ביניהס באמצעות צמה שטוחה קצרה שאליה מחובריס מחברי 6פן. מחברים את %2 בצד המחשב ל-414 במעגל ההתאמה. המרכזת מוכנה לשמוש לאחר הכנסת ]0 המערכת לתוך התושבת המתאימה בלוח המחשב, וביצוע 5₪1םא. תוכנת הבקרה תוכנה היא דבר הכרחי בכל מערכת המבוססת על מיקרו מעבד. תוכנית הבקרה למרכזת הטלפוניס רשומה ב-816./₪ עס שפע של הערות הסבר. כפי שכבר צויין, התוכנה מסופקת בתוך ]00אק. אלו מביניכס שרוצים לשנותה יכולים להעזר במסוף או במחשב 26, אשר יחובר למחשב ה-8/510. השעה את התוכנית על ידי הקשת 6)-01זו1חסס. לאחר מכן צפה בתוכנית ההפעלה של המרכזת על ידי הקשת פקודת 1151. בצע שנוייס לפי רצונך, ולבסוף הרץ את התוכנית המתוקנת (על ידי פקודת א[(81) כדי לודא שהיא מתבצעת בהתאסם לשנויים שערכת. במדריך המתאיס של חברת ישא ניתן למצוא את תחביר הפקודות של המפרש (58 1 אק א דא1) של ה-8052. סקירת בעיות שעלולות להווצר בתקשורת בין המסוף או 14 "ד | 1 ו 5 קיית = 09 % סססססספס 1 איור 50. תוכנית הצבת הרכיבים. נגדים: 30 88 1090 9 ;5 60 100 12 סאן 0 3 4 14 47 16 7 881000 זזה 1וס 8 2 1 1 1 1 1 1 קבלים: 4; 01-08 100 09| 16 10 0 25% -ט100 1 2200 12 2210 3 22 ידי הקוד לאחר שהונחה השפופרת. כל הקודים ניתניס לשימוש על ידי כל השלוחות ברשת. הקודים ניתניס לשנוי בכל זמן על ידי כל אחת מהשלוחות. 4 שלוחה כלשהיא ניתנת לחסימה בפני קבלת שיחות מהקו החיצוני על ידי חיוג '5'. ביטול החסימה מבוצע על ידי חיוג '6'. התפקוד של המספרים '4', '7', 87', ו-'9' אינו קבוע, יחד עם ואת קיימות בתוכנית שגרות המתייחסות למספרים אלו. מספר '8' יכול לשמש ))) 3 66 79 2-5 מוליכים למחצה: 7 742 4 700 747 7 7-5 3עצ ו 0 7-8 1 5 וד 07 שך רנר 18 1 11 22 6 ]9ח26 0.4% 10% 2;]24 6 ז9ח26 0.4% 27% 2;27 6 ז9ח28 0.4% 68 60 שונות להפעלת הממסר 610א8, והספרה '9' לכבוי הממסר. כדי שתוכל לבצע ואת יש לערוך שנוייס בתוכנה, לבדוק, ולאחר מכן לצרוב ]780% חדש. 2 מקורות: 16608 2160107 .זסזטקרת 60 -4516/₪. | 7 שססות6צסצן .ז16טקותס6 4816 8052-2 זס1 צעק60-]א₪0 .2 ,0 חזססות6זק56 2166016 26810 (-]'1) ץ0מ1-116006טות 6תסנ-1אטכ .3 2 מחברים דו דרכיים למעגל מודפס 2 ממסר 50207 להתקנה על מעגל מודפס דגס 5א3]א51 2317-20001-8101צ 1 שנאי רשת בעל מתח מוצא של צ24, 8צ3.3. [זך 1 שנאי תאוס לקו טלפון לו 1 מעגל מודפס עס תוכנית בקרה עבור מחשב 8/.816. קוד האמנה 585 1 8 (3 1 מחבר תלת דרכי למעגל מודפס 9 1 מחבר 40 פינים בעל זרועות שליפה צדדיות ‏ 414 "2 0001 9 שג 1260170105 ז216610] .060000 הערה חשובה אין לחבר לרשת הטלפוניסם הארצית את המרכזת שתוארה כאן, ללא אשור מוקדס מהרשויות המוסמכות. 15 בקרת מהירות למנועים תלת פאזיים מאת פוַַתה7 ק תח מנועים תלת מופעיים (תלת פאזיים), ובמיוחד המנועים האסינכרוניים, הינם מנועים אמינים מאוד ובעקבות זאת שכיחים מאוד כמניעים בסיסיים במערכות שונות. בכל זאת, ישנה מגרעת למנועים האלה, וה'א מהירותם הקבועה, התלויה בתדירות ובמתח המסופקים להם. מאמר זה מתאר אמצעי המאפשר / שינוי של התדירות, וע''י כך - שליטה על מהירות המנועים בתחום רחב. עד לפני זמן לא רב ניתן היה לשלוט בתדירות המתח המסופק למנועים תלת מופעיים רק עייי ממיר סיבובי. פיתוחם של רכיבי הספק מוליכים למחצה, אפשרה התפתחותם של משני תדירות קבועים, המשנים את מתח החילופין בתדר נתון, לתדר שונה. רכיבים אלה יכולים אף לשנות את מספר המופעים (פאזות); לדוגמה: מזרס חד מופעי לזרם תלת מופעי. לבד מהשימוש במנועים, משני התדירות הללו שימושיים כגיבוי וכספקי כוח לחירום, ובבקרה איור 1. הצגה סכמטית של הפעלתו של מנוע תלת-מופע*י מאספקת רשת חד-מופעית באמצעות משנה תדירות. איור 2. דיאגרמת מלבנים של משנה תדירות. במעגלי מתנד שונים. ביישומים אלה, התחוס הרחב של מתח המוצא הישר ממצבריט הופך למתח חילופין קבוע במתחו ובתדירותו. / משנה תדירות לבקרת מהירות של מנוע תלת-מופעי חייב להיות בעל מתח מוצא ותדירות משתנים. שינויים יחסיים במַתח ובתדירות, המסופקים למנוע, מאפשרים שינוי במהירות המנוע תוך שמירה על מומנט קבוע, כפי שמראה איור 1 באופן סכמטי. | בקרת מהירות נותנת הרבה יתרונות, כמו : חיסכון באנרגיה, הקטנה בעלויות התחזוקה, ואופטימזציה או גמישות, בתפעול. משני תדירות כל משני התדירות פועלים על אותו העיקרון: מתח הרשת המסופק (בדייכ צ240 או צ415, בתדר של 2) מיושר, מסונן ומסופק למנוע דרך ממיר (ממתח ישר למתח חילופין), כפי שמוצג באיור 2 באופן סכמטי. המבנה של הדרגות השונות תלוי בסוג משנה התדירות. לדוגמה: דרגת ההספק של משנה תדירות קטן מופיעה (בהפשטה) באיור 3. המלישר הוא בדייכ מיישר גשר רגיל. מקור המתח מועמס רק בזרם הנידרש, עצמאי מתלות במנוע. 890073 - 3 זט 0 - זסווו זה מאפשר מקדם הספק טוב אשר למעשה הינו קבוע (בדייכ 6030=0.97) בכל תחומי ההעמסה והמהירות. מעגל הסינון הוא בדייכ מסנן ‏ .16 (מעביר תדרים נמוכים),. אשר עכבתו מגינה בפני שינויים וקפיצות מהרשת. הקיבול הגדול הנידרש בעומסים גדולים, מושג עייי חיבור קבלים אלקטרוליטיים למתח גבוה במעורב-בטור ובמקביל, כפי שמופיע באיור 4. נגדיס מותאמים מבטיחים חלוקה נכונה של המתח. הממיר בנוי משלושה זוגות של טרנסיסטורים המסודרים במבנה כוכב. שלוש הפאזות של המנוע מחוברות ברווחים של 120 מעלות בהתאמה, אל המגעים החיובי והשלילי של המסנן, כך שנוצר שדה מתחלף, שמקורו במנוע: בקרה מתאימה לממיר מאפשרת קבלת בקרה חלקה ומדוייקת של התדר. באופן כללי, מנועים תלת מופעיים ניתנים להפעלה עד כפליים מהמהירות המקורית הנקובה. לדוגמה: מנוע ארבע קוטבי, תלת-מופעי יכול להיות מופעל עד למהירות של 3000 סליד. מהירות כזו אינה ניתנת להשגה רק עייי שינוי ‏ התדירות. עיימ להשיג מומנט קבוע, השטף המגנטי בסטאטור חייב להיות קשור לתדירות העבודה. לכן, מתת המנוע צריך לעלות או לרדת לפי הצורך, ביחס וו איור 3. מעגל בסיסי של דרגת ההספק של משנה התדירות הקטן. / 16 ישר לתדירות. כאשר התדירות גבוהה :ותר מהתדירות הנקובה של המנוע (50112), המתח לא יכול לעלות, היות ומשנה התדירות אינו יכול לייצר מתח גבוה יותר מזה המסופק. זה גורס לירידה בשטף המגנטי ובשל כך לירידה במומנט. הפעלה בתדירות גבוהה מזו הנקובה על המנוע אינה אפשרית, לכן, במומנט הנקוב של המנוע. היחסיס הבסיסיים בין התדירות המסופקת 1%, היחס בין | מהירות המנוע הנוכחית לבין זו הנקובה עליו, מ/מ, והיחס בין המתח הנוכחי על 890073 - 4 איור 4. קיבול המסנן יכול להיות מורכב מקבלים קטנים בחיבור טורי ומקבילי. %+- 6 וזו ] 0 ₪908 מ 20 18 16 14 : 10 08 >-- ה 30000 3-5 איור 5. עקומת אפיין מתח המנוע ביחס למהירות הסיבוב וביחס לתדירות. האחרים. | | | 0% 1 0850 | 5% 2 0856 סלו -890073 [ | 5% 3 856חק איור 7. שני תיכנונים אפשריים לשימוש במחולל תלת מופעי. שניהם מחוללים שלושה אותות, שהמופע של ב''א מהם מוסט ב-*120 ביחט לשני המנוע לבין וה הנקוב עליו .₪//, באים לידי ביטוי באיור 5, בעוד שהיחס בין . מ/מ והיחס בין המומנט הנוכחי לבין אה הנקוב על המנוע, .7 /]/, בא לידי ביטוי באיור 6. לפני דרגת ההספק של הממיר ישנה דרגת בקרה, אשר, בין השאר, כוללת את האלקטרוניקה לייצור השדה המשתנה לליצור התדירויות השונות. שני מעגלים בסיסיים לייצורו של שדה זה מופיעים באיור 7: שניהס מקדמי מופע סיפרתלים. איור 78 מספק תדר מיוצב לבקרת מונה סיבובי (טבעתי). יביאותיו של מונה זה מחוברות למפענח 0 (בינארי לעשרוני). האותות, שהמופע שלהם מוזּ ב-'120 בהתאמה בין האחד לשני, והדרושים לדחיפת רכיבי ההספק המוליכים-למחצה, מופיעים במוצא של שלושת הדלגלגים. המעגל שבאיור 70 הוא פשוט יותר, היות ואינו מכיל מפענח כ6. שערי הייגםיי (עאא) מונעיס פעולה במצב לא קביל, אולם, ללא כל השפעה על מעגל קידום המופע. בתדר של 502 עבור השדה המשתנה, השעון של שני המעגלים שבאיור 7 יהיה 300112. חלק מייצרני המוליכים למחצה מספקים מעגלים משולבים מיוחדים לייצור השדה המשתנה, אולס, במשני תדירות משובחים מוכנסים מיקרו-מעבדים (.81ח60= 086]) - 16 18 0 4 ל-- ה/ח : 6 - 890073 :. אססוס 66000 "7 אססוס איור 6. אפיין המומנט. למטרה זו. כפי שכבר נאמר, מוצא המתח חייב לעלות ביחס ישר לתדירות. ישנן מספר דרכים לשנות את מתח המוצא; שתי הדרכים החשובות ביותר הינן: איפנון-פולס- אמפליטודה - ]גת, והאחרת- איפנון פולס-ומן - ]אכעץע, אשר יתוארו בהמשך. איפנון פולס- אמפליטודה שיטת ה-%א2 לשינוי מתח המוצא מורכבת מקוצף (מתג אלקטרוני), המחובר למסנן הנפתח ונסגר ביחס קבוע מראש עייי דרגת בקרה (ראה איור 8). כתוצאה מכך מתקבל מתח ישר היחסי למקדם של אות מעגל הבקרה. | רמת המתח ניתנת לשינוי באופן יחסי לתדירות, כך שישמר יחס קבוע בין מתח המוצא לתדירות המוצא עבור מנוע 400%. יחס זה חייב להיות 2 זס 400:502=8. בסוג ווסת המהירות המתואר כאן, מתח המוצא מורכב משישה מתקפים לכל מחזור (ראה איור 9.) מתח זה אינו סינוסי, והוא מכיל, פרט למרכיבי התדירות הבסיסית, מספר הרמוניות, כשהחשובות ביותר הן: החמישית, השביעית, האחת-עשרה והשלוש- עשרה. הרמוניות אלה גורמות למנוע לייצר מומנטים מזויפים, הגורמים להפסדי הספק - 800 - פחוז סח 0 46 17 נוספים. בשל עכבתו של סטאטור המנוע, | עומדת ההשוואה בין אות משולש לאות הזרס דרך המנוע הינו יותר סינוסי 4 סינוסי. התדירות של האות המשולש ן מהמתח. צורת הגל משתפרת, כאשר : היא גבוהה יותר מזו של אות הסינוס 0 המתח נבנה ממספר רב של מתקפים (ראה איור 12.). יירכבת"י המיתקפים למחזור. לדוגמה- כאשר ישנם 18 המתקבלת הינה אמצעי הבקרה שלנו. מתקפים למחזור, מתח המוצא והזרם | | / כמקודם, בשל פעולת האינטגרציה של | חינס בעלי צורה כפי שמוצג באיור 10. השראות הסטאטור, הזרס הינו סינוסי רמת ההרמוניות קטנה יותר, כך שפעולת. -] 5 - | לכל השימושים המעשיים. = = המנוע חלקה יותר. | אוו התיכנון והביצוע של מעגל הבקרה ווסת התדירות הפועל בשיטת ]את מופשטיםס בהרבה עייי הזמינות של יכול להיות מתוכנן עם מיישר מיוצב מעגלים משולבים, אשר מכילים במקוס קוצ כפי שנראה באיור 11. בתוכס את המשווה, מחולל גל הסינוט רמת המתח במסנן יכולה להשתנות עיי: ומחולל הגל המשולש. ושוב, גם כאן בקרה של זוית המופע. המגרעת העיקרית התיכנון יכול להתבסס על שילוב של של שיטה זו, היא המשוב למקור המתח מיקרו-מעבד. : הראשי, אשר בא לידי ביטוי במקדם התדירות של המתח הטינוסי קובעת את הספק נמוך וברמת הרמוניות יחסית תדירות המוצא של; ווסת המהירות גבוהה. חייביס לסנן הרמוניות אלו, ובכך את מהירות המנוע. כאשר אחרת יהיו לנו "צרות" עם חברת התדירות של הגל המשולש הינה החשמל בשל מקדם הספק לא מתאים. קבועה, המיתקפים מיוצרים בתלות בתדירות המוצא. בתדירויות מוצא נמוכות, מספר המיתקפים למחזור הוא יחסית גבוה, וגורס לזרם כמעט סינוסי דרך המנוע. כאשר תדירות המוצא / גבוהה, צורת הגל של זרם המנוע | ו 0% מעוותת. = | די יציב ותלוי במתח האספקה ובעומס. 0 : טרנסיסטורי מיתוג למתח גבוה ניתנים התנופה וצורת הגל של מתח המוצא > | לשימוש בדרגת ההספק של המהפך, כל נקבעת אך ורק עייי רוחב המתקפים ‏ אזר 9. מתה המוצא של ווסת המתירות בשיטת זוה עת' שהספק המוצא אונו גבוח מ- ותדירות': (ט) במחצית ממירב מתח המקור ותתדירות. = = 8. ניתן להשיג אצל מספר איפנון מיתקף-מחזור בווסתי תדירות העושים שימוש באיפנון מיתקף-מחזור אין קוצ או מיישר מתח מיוצב, כך שהמתח במעגל הסינון הינו ווו6ו5ו4 3 - 890073 איור 11. ווסת תדירות ]23% עם מיישר מבוקר. | איורי 12. מתח המוצא של ווסת תדירות ]אסץ: 6 במירב מתח המקור והתדירות; (ט) במחצית ממירב מתח המקור והתדירות. |18 יצרנים מארזים הבנויים מ-6 טרנסיסטורים, הדרושים לגשר עבור המעגל התלת-מופעל. כאשר הספק המוצא עולה על %4א ,50‏ יש להשתמש בטריסטורים. איור 13 מראה (ערוצ אחד מתוך שלושה זהים) מעגל חד-מופעי של. דרגת ההספק של מהפך, המבוסס על טריסטורים. שני הערוצים הנותרים זהים לחלוטין לראשון. היות והטריסטורים לא ניתנים למיתוג פשוט יש להוסיף מספר רכיבים למעגל. בכל אחד מהערוצים הנ"ל ישנם ארבעה טריסטורים כאשר שניים מהם ,751 ו-2ם1, ממתגים את הזרם דרך המנוע. שני האחרים, 73" ו-4מ1' נידרשים לצורך: ביצוע תהליך מיתוג (מ18110טומזותס)) אשר יתואר להלן. תהליך המלתוג (ח8110)נוחוזגת 0<)) במשך קיומה של הולכה קידמית, כל צמתי הטריסטור הינם תחת ממתח קידמי. עיימ להיות מסוגלים למתג את הרכיב, יש לפנות את כל נושאי המיטען , פעולה אשר נעשית בדייכ עייי חיבור מתח בקוטביות הפוכה על הטריסטור, תהליך הידוע כ-ם0גו9וטנתותס). התהליך יתואר בעזרתו של המעגל המופיע באיור 14, אשר הינו למעשה פרט מאיור 13. המעגל המופשט שבאיור 14. טריסטורים, רשת המרה מסוג 1/0 ושת: דיודות. עיימ למתג (לכבות) את 1111, על 113 להיות מופעל. בתחילה קבל 6 ניטען (1). זה גורסם למתח סינוסיי במעגל ה--1 במחצית המחזור הראשונה של הזרס דרך 1'13, אשר נפתח. כאשר הזרם מגיע לאפס, 3 ניסגר והקוטביות של הקבל 6 מתהפכת (2). המחצית השניה של המחצור זורמת 890073 - 5 איור 13. שרטוט מעגל של מופע אחד (מתוך שלושה) בווסת תדירות המבוסס על טריסטור, הקרוי גם ווסת תדירות מבוסט מתח. מורכב משני דרך הדיודה ודרך 181 או דרך המנוע. להרף עין אין זרם המנוע זורם דרך מעגל ה-1/.0, ואין כל זרס דרך 1מ1, והוא מתנתק. שאר הרכיבים באיור 14 מגיניס על רכיבי ההספק, המוליכים למחצה, או נידרשים להכנת תהליך המיתונג. (מ18110ונתנתס2)). היות ופעולתו של ממיר מסוג וה תלויה במתח 890073 - 6 איור 14 . מעגל מלתוג (תסנוגזטנתנמס)) מופשט (פרט מא*ור 13). שעל פני המנוע, מכונה הממיר -ממיר מתח. רמת הזרם דרך המנוע תלויה באופן מוחלט בעומס על המנוע. | ניתן לבסס את ווסת התדירות על עיבוד של הזרם, * אשר ניקבע עייי העומס עייג המנוע והקובע את המתח על המנוע. סוג זה של ווסת קרוי: ווסת תדירות על בסיס זרס. התיכנון של דרגת ההספק של ווסת המהירות מבוסס הזרם מובא באופן מופשט באיור 15. 6 וסרה | ןת 60 890073 7 שים לב לכך שהמסנן אינו כולל קבל. המיישר המיוצב בהדקי הכניסה קובע את ערך ה-8..ז. של הזרם דרך מעגל הסינון. המשרן מחליק את הזרם הישר לפני שהוא מוזן לסטאטור של המנוע. הזרס דרך המסנן מפוצל במהפך באופן, שיאפשר קיומו של השדה המישתנה. הזרס דרך המנוע והמתח שעל פניו ניראים באיור 16. שים לב, שבסוג זה של ווסת תדירות, צורת הגל של הזרם הינו גל ריבועי, בעוד שהמתח חינו כמעט סינוסי. בווסת תדירות מבוסס זּרס, מקדס ההספק בקצה המבוא אינו קבוע בשל המיישר המיוצב, אלא, משתנה בהתאם לעומס. יתרה מכך, סוג זה של ווסת תדירות אינו יכול להיות בשימוש בהפעלה מקבילה במנועים; בשל העובדה שקבל המיתוג (ת19110טונתנתס)) בממיר חייב להיות מותאם. לנתוני המנוע. היות ובסוג זה של ווסת תדירות, המנוע מהווה חלק ממעגל המיתוג, הרי שווסת תדירות כזה, בניגוד לווסת המבוסס על שינוי מתח, אינו יכול לפעול ללא חיבור למנוע. מצד שני, התיכנון של ממיר כזה, עבור ווסת תדירות המבוסס על זרם, הינו פשוט יותר מזה של ווסת תדירות המבוסס על מתח. יתרה מכך, תהליך המיתוג (מ18110טנתנת0)) מתקבל בפשטות עייי הממיר ועייי השדה המישתנה של המנוע, מבלי להזדקק: לרכיבים נוספים. בכל אופן, היתרון הגדול של ווסת התדירות מבוסס-הזרם אינו פשטות התיכנון, אלא, האפשרות לקבלת משוב מהמנוע אל מקור המתח מבלי להזדקק לתוספת רכיבים. כאשר המנוע פועל כמחולל, הזרם דרכו מתהפך, ומוזן למיישר המיוצב דרך מסנן ההחלקה. אצזיפועל המיישר אור 5 |. תרשים מעגל דרגת ההספק של ווסת תדירות מבוסס זרם. כמהפך, אשר מחזיר את ההספק לכניסה. נצילות הנצילות של ווסתי התדירות המודרניים הנדוניסם במאמר זה הינה גבוהה: בתלות בתיכנון ובטכנולוגיה בה עושים שימוש, הנצילות נימצאת בין 93% ל-97%. עקומת נצילות אופיינית של ווסת תדירות מבוסס מתח, העובד עס עומסים שונים מובאת באיור 17. סהייכ ההפסדים כוללים הפסדים בדיודות, בטריסטורים, במשרנים ובדרגות הבקרה. בכל אופן, רוב ההפסד מתקבל בעת תהליך המיתוג (ם0ג191גוווזס0)). סהייכ ההפסדים תלוי, אס כן, במספר המיתוגים למחזור. למרות שקצב מיתקפים גבוה מקטין את ההרמוניות, הוא מגדיל את הפסדי ההספק. בתדירות מתחת ל-10112, מפל המתח על התנגדות ליפופי המנוע מקטין את השטף והמומנט. בנסיבות אלה ניתן לקבל פיצוי לכך עייי העלאת מתח המוצא ביחס הגדול מיחס ישר, כפי שמובא באפיינים שבאיור 8. שונות כאשר אתה מאמצ לך דרישות משלך להבחנה ולדיון ממאמר זה, זכור שמספר רכיבים הנראה הינס עבור עומסים גדולים מאוד. בשוס מיקרה אין לחבר את הקבל שבמעגל הסינון למקור המתח או למקור מתח גבוה ישירות, היות וברגע של ההפעלה הראשונה נוצר קצר. קבל גדול כזה חייב להיטען דרך נגד מתאים; רק כשהקבל ניטען ניתן לחברו למתח המקור וגם אז דרך מעגל הגנה מתאים. הפוטנציאל על מסנן ההחלקה עולה לערך השיא של מתח המקור. הקבל/ים ישארו טעונים גם לאחר שמתח המקור נותק. תהליך המיתוג יוצר שיאי מתח גבוה אשר יש להתחשב בהם במשך בדיקות ומדידות המבוצעות במעגל. ככלל: כל הרכיבים בדרגת ההספק הינם בעלי פוטנציאל יחסית לאדמה. רק ווסתי תדירות קטנים מאוד ניתנים לבידוד מהרשת עייי שנאי מתאים. שוב, יש לזכור את היטב במשך בדיקות ומדידות במעגל. כמו כן ציוד מדידה, שפוטנציאל האפס שלו מוארק, כמו משקף תנודות, חייב להיות מחובר לרשת דרך שנאי מבודד. גם כך יתכן ויהיו קיימים הפרשי פוטנציאלים בין גוף המכשיר לאדמה. היזהר ! בנסיבות מסוימות *היה זה מסוכן לגעת בגוף המכש"ד: = שיאי המתח של הממיר יכולים להגיע לרמה, איור 16. המתח והזרם במנוע התלת מופעי המופעל בעזרת משנה-תדירות המבוסס על זרם 086 25% פן 4 50% 0 6.100% 8 1 9 - 890073 % חו 30600 % חו ץ0ח616ו91 איור 17. עקומת נצילות אפינית של משנה תדירות המבוטס על מתח. איור 18. אפיין מתח מוצא בתלות בתדירות, כשהמתח מועלה בתדירויות נמוכות. שתעלה על כושר הבידוד של ציוד הבדיקה. לכן, חשוב מאוד לדעת בדיוק את מתח הכניסה המירבי של כל מכשיר מדידה והמתח המותר בהתייחס לאדמה או לגוף המכשיר. יתרה מכך, במטרה לשקול האם המכשיר שבידך מתאים למדידה מסויימת, עיקרון פעולתו חייב להיות ידוע ומוכר. זאת, במיוחד כאשר מתח וזרם חילופין נמדדים וצורת הגל שלהם איננה תואמת את הכיול של המכשיר שבשימוש. 19 לקריאה נוספת 8 | וס 00 8208]/א קת עט 6 03004 408 0 א158 6 11110ת5016 בוט 1056 ץזגו510 ל דט הת 02 כסאסקכ ה ופ (1990 6מםגו 2106100105 זס0161]) ו = 16גם385 .11.]א עס 0 013 א150 1-ו 6 ] תת 6סס/ 66 וו 6 ופ 1160 וסיו516%1]) 00610001 1986 ( ץז0תו100 6וז6001ן10 1 .ת וס עס 1 13 0 אפ 1-ו 6 1 136 6סס עו כסאת אתה אמות 2 כ , ו ו 0101 1989 ( מו פתזשוססזע קתזץ]50 4 חסטוס2 | ]100017100 8 |5" וס סו .11.0 עס 1 8644 582 0 אַ58] 1 86 501611110 תהק הס 1 6 תת זז 1 + התג 20 וס זה 4מ[פתת ) 121610 121600 107068 1989 ( 20 ממיר 15 ט-5 או 685 ל-65א חלק 2: תאור המעגל ובנית הממיר בהמשך למבוא שניתן בחודש שעבר, על איפיוני שיטת ה-115-ז6קט8, אנו מסיימים את המאמר עם פרטים על ממיר המאפשר חיבור מכשיר וידאו או מצלמת וידאו בשיטת 115 -6, למבוא 86.2 של מקלט טלויזיה או משגוח. המעגל המוצג כאן משקף את המילה האחרונה לכל השיטות הסטנדרטיות להמרה אנלוגית של תמונה, ומבוסס על הטכנולוגיה החדישה ביותר של הכנסת מכשירי וידאו ומצלמות וידאו, הפועלים בשיטת 115/-5 בשנה שעברה, לא גררה הוצאה לשוק של מקלטי טלויזיה בעלי מבואות הארה וכרומינציה נפרדים. זוהי תופעה מוזרה, כיון שאחרי הכל זקוקים מכשירים מתקדמים אלו לאמצעי תצוגה שישקף את התכונות המתקדמות שלהם. חלק מבעלי הציוד החדיש יחליף את מכשירי הטלויזיה שברשותס במכשירים חדשיס שבהס מותקניס מבואות נפרדים, אך לעומתם ישנס רביס שאינס מוכנים לשלם את המחיר הגבוה של מקלטי טלויזיה אלו, או שאינס מוכנים לוותר עדיין על המכשירים שברשותם. ומה יעשו אלו עד קניית המקלט המתאיסם!ז המכשיר המוצג כאן מפריד את אות הצבע לשלושת אותות הצבע היסודיים, אדום, ירוק וכחול (028א ). אותות אלו ניתניס לחיבור למבוא ץז או למבוא 808 נפרד של מקלט מעגלים משולבים הקיימת למטרה זאת. מאת ת66[56א .8 טלויזיה. ביצועי המעגליסם המשולבים שהוכנסו למעגל הס כה טובים, עד שניתן להמיר גס אותות 5 (וידאו מורכב) ל-808. לשס כך הוקצה מבוא נפרד המאפשר לחלק ממשגוחי ₪08 של מחשב לשמש לתצוגת וידאו. תאור המעגל באיור 4, שהינו התרשיס החשמלי של המכשיר, ניתן לראות שלממיר יש שלושה מבואות לאותות וידאו. 4 6%85 בעל עכבת מבוא של 75%. מבוא זה מתאים לחיבור אותות (ממכשירי וידאו, מצלמות, מצלמות וידאו ומחשביס ביתיים) המספקים אותות 685 סטנדרטיים ברמה של כ-סטצ1. 4 צ (הארה או בהירות) עם עכבה ורגישות של ו-סק 1 , בהתאמה. האות צ מעובד ללא מלכודת צבע ברוחב פס של עד 12]א7. 4 צ/ (כרומיננטיות או מידע על צבע). עכבת המבוא היא 75%2, והרגישות קק0.5%. מבוא זה מעביר את אות הצבע למפענח ה-1[אק שבמעגל הממיר. עיבוד ההארה תפקוד האותות הנפרדים צ, ‏ ו-צ היוצריס יחדיו את אות הוידאו נדון בחלק הראשון של מאמר זה. המבואות צ ו-צ/(1] משמשים אותנו ביחס לציוד 115-5. מבוא ה-60/85 ניתן לחיבור לציוד המספק אות וידאו מורכב (200511₪]א00?) סמ ). א 306 * 0 א ₪ 5 5 5 ב 036| 5 3-2 סבה 10 8 8 4 2 12% 56 50 16 4 1...24 = 4 שר פש שב פבם! 20 8 חסו| | 107 יש 5 5 3 |024 |022 |021 ח470 0. |018 |019 ח330| ה330| ה47| ה220| 1000 027] 6 מין 18| 186 2 ו" 21 7 |סוס |ו01 ה470| ה470 איור 4. תרשים חשמלי לממלר הוידאו. היחידה מתחברת למקלט טלויזיה או למשגוח דרך מחבר 86/7 המסומן 81. שני ממסרים, ₪61 ו-862, משמשים למיתוג בין הפעלה ב-115-5 לבין 85. הממיר. ממותג ממצב 0785 על ידי חיבור מתח 12%+ למבוא הבקרה ]0₪%א/115-8. %115-5 נבחר על :די השארת המבוא פתוח. הממסר ₪61 מעביר את האות צ (הארה) ל-162 דרך קבל הצימוד 62. הרכיב 1244565 כולל, כפי שמוצג בתרשים הסכימטי שבאיור מס. 5, משפר זיקים של צבע (011), וקו השהייה עבור האות צ, קו השהייה זה נחוץ בכל מקלט טלויזיה, בגלל שלסיגנל ההארה יש רוחב פס רחב גדול בהרבה מאשר לאות הכרום. כתוצאה מכך נחוצה ההשהייה של כ- 5 גיירטורים אחדים הנמצאים בתוך ה- %5 מאפשרים השהייה לפרקי זמן שבין 858 ל-9608. ההשהייה ניתנת בקפיצות של 2 וסט הזאפ (5ח 270 ,180 ,0,90 = הו 84565פד דופ 0 5₪301ם הד זטסזטס צ זטקזטס ץצ (5ח 180 17 דופ זטפזטס (צ- 8) <> 08 ספ סאה ב | וס דופ , זטסזטס (צ-8) כ ד סאג 8 5 ץג ופם הסד אצ וזו (9005 9% =ז) . דהפ זאו ב 1 [055-08958?) "330 ָ " / [ 514031 זטקח! 68ההה/וחט! [צ) 330" 4- (צ-8) 6 זטסוסס 5 זטסחו 6אודה וזא6ה6;;וס , -]- 465זַ5 ן < 1-4 900055-|!-2 איור 5. תרשים סכימטי של ה-124565'. המעגל המשולב מטפל בזיקי צבע (זידס). 5 בעורת מתח הבקרה המחובר לפין מס. 5. במעגל הנוכחי נקבע זּמן ההשהייה ל-8מ780, | בעזרת מחלק המתח 89-810. האות צ המושהה, המתקבל בפין 12 של ה-1.44565' מחובר לפין 5 של רכיב מטריצת הצבע 083505 (067, דרך קבל הצימוד 656. לאות צ המושהה אמפליטודה של כ-קק/י0.5. 7 > | עיבוד הכרומיננטיות אות הכרום מועבר למפענח דרך המגעים של 862. לפני שהאותות מגיעים למפענח ,241 מסוג 0 (164), מונחתים האותות ///1 על ידי 7, ומועברים: דרך מסנן מעביר גבוחים . הבנוי מהרכיבים 1.2 ה-12/4510 תוכנן במקור לשימוש עם קוי השהייה מזכוכית, המשמשיס לאחסון אות הכרום של קו התמונה הקודמת. במעגל הנוכחי פועל ה- 0 ללא החלק החיוני הזה, אשר בו השהיית הזמן של קו תמונה אחת מאפשרת למעגל תיקון הצבע, במקלטי ,241, לתאם בין מידע הצבע שבין 2 קוי תמונה עוקבים. במקלטטי טלויזיה בשיטת .זבת, רכיבי צא - ו-צ-8, המאופננים על תת הגל הנושא של צבע בתדר 2 מושהים, ולאחר מכן מוספים לאותות הלא מושהים. בגלל שסיכום זה הוא קריטי ביחס למופע ולאמפליטודה, חוברו נגד משתנה וסליל שיקלו על הכיול. לרוע המזל, יש לבצע את הכיול בעזרת מקור אות .241 מכוייל. ה-11244660 שהוכנס לאחרונה לשוק מספק חלופה טובה לקוי ההשהיה מוכוכית, ובד בבד חוסך את אות הכיול המורכב של התדר והאמפליטודה. ניתן להשתמש ברכיב ההשהייה שב-1124660 על ידי חיבור מפענח ה- זאק בהתאם למוצג בתרשים החשמלי של המכשיר. אותות הפרשי הצבע, לאחר גלויים, נוכחים בפיניס 1 ו-2 של 164. אלו מחוברים למבואות. המתאימים של אוגרי ההיסט האנלוגיים הבנולים בשיטת כ)6, בתוך ה-12/44660' (ראה בתרשים הסכימטי שבאיור 6). לאחר פעולת ההיסט, מאוחדיס האותות המושהים עם הלא מושהים, = בתוך המעגל המשולב ומתקבלים אותות ה-צ-א וה-צ-3 הרגילים. השעון לאוגר ה-60:2 מסופק על ידי מעגל .211 (חוג'נעול מופע) המוכלל בתוך ה- 0,., תדר הייחוס של ה-.211 מיוצר מתוך תדר הקו, המתקבל ממתקף ה-5820088116 זסקט8 המסופק לרכיב דרך 813-814. המקור והתפקיד של מתקף ה-5820088116 זסקט5 נדון בהמשך מאמר זה. 2 4660 סד 2 900055 - !|- 3 פעולת ה- 671 אותות הפרשי הצבע, צ-ם ו-צ-8, מוצגים במבואות של רכיב ההשהייה ב-103, דרך פינים 1 ו-12 שלו. רמת האותות היא תק 1.0, | במבוא צ-5 (פין 11) ו-קְקץ 1.3 במבוא צ-8 (פין 12). משקף תנודות, שיחובר לפינים אלו יראה זמני עליה וירידה איטיים של אותות הפרשי הצבע, בתגובה לאותות סטנדרטיים של מכשיר לבדיקת צבע במקלטי טלויויה. דבר זה נגרס בגלל רוחב הפס המוגבל (כ-812א1) של אות הכרוס. רוחב הפס קטן עוד יותר (לכדי 0.5112 או פחות) כשמוכנס אות הנוצר על ידי חיבור קלטת 5.. קל לראות שזה גורס לקצוות הגל להיות | איטיים עוד יותר ומאבדיס חדות תמונה. נמצא, שבמקרים לא מעטים פוחתת איכות התמונה המתקבלת ממכשיר וידאו בשל הפרעות 6זנסמז. כפי שהוסבר בחלק הראשון של המאמר, 6זוסות נוצר בראש ובראשונה על ידי אי דחייה מספקת של התדריםס הצדדיים של תת הגל הנושא של הצבע. למרבית המזל, ניתן לשפר את איכות התמונה בצורה משמעותית על ידי רכיב 611. כאן מיושס ה-1244565 בצורה סטנדרטית. הדרך בה מבצעים 11), ללא העמסה ורעש נוסף, תדון להלן. ה-1124.4565' מגלה זיק צבע ('איתפצוא1) על ידי גזירת אותות הפרשי הצבע. זה מבוצע באמצעות מגבר הפרש פנימי ובאמצעות הקבלים 3 ו-024). כשמתגלה זיק צבע מופעל מעגל מעצב פולס המשתמש בקבל חחיצוני, 65. באותו הזמן מאוחסן אות המבוא באמצעות מעגל דגום והחזק (1101.0 סאג 54/:1.5). האות מוחזק שם עד לדעיכת הזיק. לאחר השהייה של 10058 מוכנס האות מחדש. פעולת מעגל הדגוס והחזק מבוצעת תוך העזרות ברכיבים החיצוניים 86-87 ו- 66 7. אותות הפרשי הצבע שעוצבו מחדש נוכחיס בפיניס 7 ו-8 של ה-1244565, והם מועבריס 580008516 איור 6. תרשים סכימטי של ה-112.4660. זהו רכיב השהייה כ בעל מחולל תדר קו מבוקר ,1 זם . איור 78. תדמית ואי עבור מוליבי המעגל המודפס של ממלר אותות הוידאו. למעגל מטריצת הצבע באמצעות זוג קבלי צימוד (0254 ו-055). מעגל מוצא 0 מטריצת הצבע מבוססת על רכיב וידאו נוסף המיוצר על ידי ת6מסק 60 פס11גתע; זהו ה- 5 (1007). ברכיב זה נפגשים אותות ההארה והכרום (במצב 85/-6) או נפגשים לאחר מכן (בשיטת 0/85). הצבעים היסודיים משוחזרים על ידי פעולת חיבור של אותות הפרשי הצבעיס ואות ההארה צ. הצבת התמונה, הניגודיות, החדות ורווית הצבע מכוונים על :די מתחים ישרים הקובעים את הממתת וההגבר במספר נקודות על פני המטריצה. כאן, רלוונטיים הרכיבים 363-871 והנגדיס המשתנים 2-24ק. האחרונים משמשים לכוון הבהירות (2ק), הניגודיות (23) ורווית הצבע (24). ניתן להחליף את הנגדיסם המשתנים הרב סיבוביים בפוטנציומטרים שיותקנו בחזית המכשיר. בצורה כזאת תתאפשר שליטה מתמדת במכשיר, להבדיל מהמקרה בו המכשיר מכוייל חד פעמית באמצעות הנגדיס המשתנים המותקניס על המעגל המודפט. שתי דרגות חציצה/היסט רמה נדרשות במוצא 4 5 7 20 1;3 2 346 5 3; ;4 2 1-8 4510 3 6; 6 7 59 1 בו 4 רנוימת רכיבים 247 10 120 22 ו 27 15 47 ו 7 ו 150 22 56 680 47 82 0801ז 106 1 וטוה ]10 | גוגו גו 8 ;ות י 5;0 7;א 5 6; ;7 8;19;52;54; 56 6;פת 10 11 12 13;314;28, 241 8 16;21;3 . 57 ;6 ;2 2040; |. 43; 3 5 לעה 23 24 5 :חס6סס ח0+וע 5 :00560 ח0+וע 5 - = ]66| ץצ פאס סא 5-5 |6צ6! צ/ 5 סאם "73-14 -- ש יי ס סּ ₪ - 5 <> כ 0 איור ל7. תכנית מיקום החלקים על לוח המעגל המודפס, והחיבורים לחלקים החיצוניים ולציוד הוידאו - אודיו. קבלים: 16)) + ) ;35;040;041 0-6 604 5 7 8" 4 1 5 33 )") 6 3 ) 6 1:8" 9 5 6 ו 4707 100 330 22 220 808 16% תון10 477 3 10 =ח10 330 =ח47 זסוחוחוזז 300 |80/8ז 16% 1000 > ט ₪ ט ₪ +- 6 ₪ .'ייו )9 0-5 4 9 )8 7 2 3 00 מוליכים למחצה: 2-24 2-9 56 20 11 7ה3הקרוד 6 ד 18 1 2 56 220 |80/8ז 16% 47 חח1 100 |8וו80ז 25% -1ן1,000 1 |8018ז 16% =1ן470 33 14 18 6 ז9ח26 /.4 5%6 6 ז9ח20 /.4 51 6 9ח26 /.4 4/3 0-0 0-05 0 2 5 רכיבים 69 --2 00 -5 -> ( 2 73-- 3-7 42- 2- א-2] 0 7% 8 1 2 הסוז 3 זט 3 וי 85 וז שפח סו0ט3 0 0דך 5דך 8 5 ד 306 101 3 119 080 ;80091806 5014 3 )119 סאסך ממסר חד קוטבי דו דרכי במארז כמו של מעגל משולב 462 ;461 (ץ9|8] 890:) שקע 50/41 למעגל מודפס גביש 8.8672381]/]772 ((!/618) 1 גוף קרור עבור 21)]. פיניס להלחמה מעגל מודפס 00005 איור 8. ציוד 115-5 זוכה לפופולריות גוברת. בתמונה משמאל נראה וידאו 115/-5 קומפקטי מתוצרת ‏ 1/6, הכולל תצוגת גביש נוזלי. נטען, שמכשיר וידאו זה הינו הקל והקטן ביותר בעולם. הוא שוקל 530 גרם ומידותיו 18 1א58א131 מ''מ. מצלמת הוידאו בשיטת ה-115/-5 הנלוית היא בעלת פס קול סטראופוני ובגודל של 122א69%א39% מ"מ. המצלמה ומכשיו הוידאו הם חלק ממערכת המיני וידאו דגם 506-2007 שהועמדה לרשותנו באדיבות 0חג!1101 6ץצז. המטריצה. הסיבה לכך היא,שהמטריצה אינה מסוגלת לטפק מתח הנמוך כדי צ0 או לדחוף ישירות עומס של 758. ההגברה וההסטה מבוצעיס באמצעות שלוש מערכות הבנויות כל אחת מעוקב אמיטר ומגבר בעל חיבור בסיס משותף (11-16). עכבת המוצא של שלושת החוצצים היא 759. לכל חוצץ צבע במוצא יש דיודה המאפשרת בחינת נקודת העבודה של מגבר שתי הדרגות. פעולה זאת נעשית דרך פין 26 של ה-43505 ס7. נקודת העבודה נבדקת ומתוקנת במידת הצורך בזמן ההחשכה האופקית של התמונה במכשיר הטלויזיה. המתח הישר הנדרש לפעולה זאת נאגר בקבלים 640-0642 במהלך הצגת התמונה. מעגל המטריצה מזהה את זמן ההחשכה האנכי בעזרת מתקף ה-0688116ת84 זסקט8. שקע ה-580681 המספק את אותות ה-₪08 מספק גסם אותות שמע (סטראו) המחוברים לפינים 3,1 ו-4. בנוסף מתקבליס בשקע זה מתחי ה-/4/ ומתח ה-5/1161. אלו הס מתחיס של צ12+ ו- 5+ בהתאמה למיתוג אוטומטי ל- שג ול-00א. במצב 6%85 פעולת המעגל במצב 0%88 (וידאו מורכב) פשוטה בהרבה מאשר במצב 75/-8. כאשר מחבריס למבוא הבקרה 115/%0₪8%1/-5 מתח של 12%+, מופעלים שני הממסרים. בדומה לאות הכרום, אות ה-6%85 מתחבר ישירות למסנן הצבע, כך שמפענח ה-41 מקבל את מרכיבי הצבע, אשר אסור שיייראו"י על ידי האות ץצ. הסיגנל המורכב המסונן מתחבר ל-162, לאחר שעבר דרך מלכודת צבע הבנויה מהרכיבים 44 ומעגל התהודה 1.1-061. אות ה-0/85) (או האות צ) מועבר למפריד הסינכרון, 165, דרך מסנן מעביר נמוכים, 821-0629. ספק כח ספק הכח של 12% המורכב על המעגל, הוא ספק רגיל המבוסס על מיישר, 1-24, קבל סינון, 7, ומייצב מתח, 161. למבוא המתח ניתן לחבר מתח חילופין של 10 עד צ12. סיינכרון מחולל הסינכרון האופקי ומפריד הסינכרון בנוי באמצעות 165. זהו רכיב מסוג 712/2595.. רכיב זה מייצר גס את מתקף ה- 5800688116 ז6ק580 .כאשר פין 9 של ה-1722595 מחובר ל12%+ דרך נגד 15%%2, יתקבל אות הסינכרון המלא בצורת מתקפיםס עולים עס אמפליטודה של קק12. המהפך 18 מופעל על ידי עוקב האמיטר 7. רמת אות ה-6א1צ5 בריקס בשקע ה-56/81 נקבעת למתח של סק /2, באמצעות מחלק המתח 7 והקולקטור של 18. כשהמוצא מועמס המתח נופל לכ-קק1. כאשר משתמשים במוניטור מרובה סינכרון בעל מבוא סינכרון תואם .111, יש לשנות ערך הנגד ₪37 ל-3909. ה- 7042595 דורש יצירת מתקף - ה- 86 0 6קט8. מתקף ארבע שיכבתי זה מכיל את מידע התיזמון שלהלן : * צ0 = זמן תמונה ורמת ייחוט * 2.5+ = החשכה אנכית * 4.5+ = החשכה אופקית * צ11+ = מפתק הפריצה מפתק הפריצה מתקבל מתדר הקו המבוקר .1 1ם, 25 שבתוך ה-1244660. הוא מאפשר למפענח ה- .]1 לתזמן את הזרקת הצבע בתדר 1112א4.43 לתוך זמן ההחשכה האופקי. מכיוון שאותות ההחשכה (האופקי והאנכי) מיוצרים בדרך כלל בלוחות ההטייה של מכשיר הטלויזיה,יש לחוללס בנפרד בתוך הממיר. דבר זה מושג תוך שימוש בשני דלגלגים חד יציבים המצוייס ב-166. אות הסינכרון המורכב, הבנוי בצורת מתקפים עולים, והמצוי באמיטר של 77 מועבר דרך מסנן מעביר הנמוכים 833-639. לאחר הסינון נותר רכיב הסינכרון האנכי. אות זה ממתג אחד הדלגלגיס החד יציבים דרך פין 4. במוצא מתקבל מתקף בעל אורך של 1.2188. אות זה מחובר עס מתקף ה-6688116ת58 דרך 832. אות המוצא של מתנד הסינכרון האופקי (בפין 4 של 105) מתחבר לחד יציב שני בתוך 166. זה מספק מתקף באורך 5, המוחזר ל-1232595 לשימוש כרמת החשכה אופקית במתקף ה-0688116ת84. בניה וכוון למרות שהמעגל הוא מסובך למדי, באופן יחסי, הרי שבניתו על המעגל המודפס החד צדדי המוצג באיור מס.7 היא קלה. התחל ההרכבה על ידי חיבור חמשת המגשרים על הלוח. יש לחבר את מייצב המתח 101 לגוף קרור גדול למדי, לפני חיבורו למקומו על המעגל המודפס. אס קיימות בשקע ה-5088₪1 "אוזניות" לחיבור, יש להשתמש בהן תוך חיבור גוף הפלסטיק של השקע באמצעות שני ברגיס למעגל המודפס. עבור שקעיס מסוג אחר, בעלי לשונות חיבור יהיה צורך לקדוח חורים מתאימיס במעגל המודפס. זכור להעביר את שלושת הנגדיס המשתנים למרכזס לפני או אחרי הכנסתם למעגל. אס לא תעשה כך, ובהנחה שהמעגל תקין, תקבל צורות משונות של תמונה ותתקשה באתור מקור הבעיה. עס תוס עבודת ההלחמה, בדוק היטב את המעגל המודפס. בדוק קוטביות המעגליםס המשולבים, הדיודות, והקבליס האלקטרוליטיים תוך שאתה נעזר בתרשיסם הצבת הרכיבים שעל המעגל המודפס ובאיור 76. חבר מתח לממיר ובדוק שצריכת הזרס היא בסדר גודל של וח 350 במתח של צ12. כעת כוון 1ץ עד שה-.211 פועל בתדר הקו, כלומר 15,625112 8. תדר זה ניתן למדידה בפין 4 של 165. חבר אות צבע למכשיר וסובב את הקבל הסיבובי 5 עד שיתקבל צבע על המשגוח. צבע יתקבל בדייכ, מיידית, אס הקבל הסיבובי היה קבוע במחצית מהלכו. בדוק שמתנד ה-1]82א8.86 מתחיל לפעול בצורה טובה, על ידי כבוי והדלקה של המכשיר מספר פעמים. הצבע צריך להופיע מיד עס הדלקת המכשיר. אם אין זה קורה כוון מחדש את הקבל הסיבובי 625. לבסוף, כוון את מלכודת הצבע, 1.1. חבר אות 6/5 וכוון את 1.1 לאמפליטודה נמוכה ככל האפשר של תת הגל נושא של הכרום. מדידה ואת תבוצע בצורה הטובה ביותר, באמצעות משקף תנודות המחובר לפין 12 של 162. בהעדר משקף תנודות, כוון 1.1 למינימוסם הפרעה מסוג ₪016 בתמונה הצבעונית. 1 התנגדות שלילית מאת 80610118 .4.11 זז .זכ חלק מנתוני הזרם-מתח של רכיבים מסוימים כגון: הטריסטור, דיודת המנהרה המגנטרון הינם בעלי שיפוע שלילי ז''א הזרם יורד עם עליית המתח או המתח יורד עם עליית הזרם. התנהגות זו הינה , כמובן, בניגוד 0 של רכיב אומי. בשעה שרכיב אומי צורך אנרגיה נראית התנגדות שלילית כמספקת אנרגיה. התנגדות ל מובאת בהדמייה אלקטרונית במאמר זה. מנקודת ראות חשבונית טהורה, התנגדות שלילית נותרת התנגדות, אך מופיעה עם אקדמה של סימן מינוס. איור 1 מראה התנגדות חשמלית רגילה והתנגדות שלילית, כאשר שתיהן. מחוברות לאותו המתח. השוני בהתנהגות של שתי ההתנגדויות ברור: הזרס בכל אחת מהן מנוגד לכיוון הזרס בשניה. | כאשר התנגדות חיובית והתנגדות שלילית 900101 - 1 איור 1. מחוברות בטור או במקביל, כפי שנראה באיור 2 התוצאה מאוד מעניינת. החיבור הטורי (איור 28) הניב קצר: סס= ₪ 2 - 900101 איור 2. .0 =(א-)+ א = 25 החיבור המקבילי (איור 29) הניב: ₪- = 0/ 2ק-= [(א-) + א] / 2א- = קת כאשר למעשה זהו מבודד. על מנת לבלבל אותך יותר, באיור 3 מחובר מתח של 10% לשני נגדיס המחוברים בטור. האחד בעל התנגדות חיובית של 100180 והשני בעל התנגדות שלילית של 1000%6. 900101 - 3 איור 5. סהייכ ההתנגדויות בלולאה, בהתעלס מההתנגדות הפנימית של מקור המתח ,היא 1842 הזרם הזורם דרך הלולאה יהיה ג/ג10, והסיבה היא מפל מתח של צא10.01 + עייג התנגדות של 1001%6. זה אינו בא, כמובן, להציג דרך חדשה לייצור מתח גבוה מאוד, כפי שהתפלגות המתחים מראה. באיור 13 ההתנגדות החיובית צורכת הספק: א | 02 = ץק ?0 א 2] = ק, בעוד שבאיור 15 ההתנגדות השלילית מייצרת הספק למקור המתח. זיא שההתנגדות השלילית אינה רק רכיב פאסיבי, אלא, שרכיב זה אינו יכול לעמוד בכוחות עצמו (היות וההספק המסופק למקור המתח צריך להגיע מאיפה שהוא- אין כאן יש מאין). למעשה, ההתנגדות השלילית ניתנת להדמייה עייי מעגל אלקטרוני, כפי שמופיע באיור 4. ההתנגדות השלילית מופיעה בין המגעים 4 ו-5. מגע 4 מחובר למקור מתח משתנה, המחובר בין המגעים 900101 - 4 8 ו- 6 ומייצר מתח 2%,5 = 765 . אם הפוטנציאל בנקודה ג יהיה חיובי ביחס לנקודה 8, המתח בנקודה 6 יהיה חיובי אף הוא. הזרס בנקודה 4 06/8 = 1 זורם דרך א בכיוון המופיע באיור, וכיוון חוא מ- 2(-) ל-4(+). במילים אחרות, ההתנגדות בין נקודות ג. ו-3 היא שלילית. כאשר מתחשבים בפעולתו של מעגל זה, חשוב לשים לב אך ורק לנקודות ג ו3: המעגל המסתתר מאחוריהן הינו ללא חשיבות כאן. הסברים מעשלים המעגל באיור 5 בנווי ממגבר שרת ושלושה נגדים, כאשר התנגדות שלילית של 6א18- מדומה בין נקודות 4 ו- 2. הפעולה ניתנת לבדיקה עייי חיבור נגד של 4.7862 | בטור לנקודות ג ו- 8. סחייכ ההתנגדות הנמדדת, במד התנגדות רגיל, תהיה 7%, ישתקף את העובדה/ שניתן למדוד את ההשפעה של ההתנגדות השלילית. ערכה תלוי בערכו של נגד היציאה בו עושים שימוש, בהדמייה והיחס לשני הנגדים האחרים. בהחלפה של הנגד הקבוע של 1800 לנגד משתנה, נוכל 900101 -5 איור 5. לקבל מיגוון של התנגדויות שליליות. שיטה אחרת, די פשוטה, היא חיבור נגד בטור להתנגדות השלילית. בדוגמה זו, נגד זה צריך להיות בעל ערך שלא יעלה על 1%05, על מנת למנוע את העלמותה של ההתנגדות השלילית. אם נגד (קבוע או משתנה) גדול יותר מ-1%0 יחובר במקביל לנקודות 4 ו-8, ההתנגדות השלילית תגדל (תהיה יותר שלילית). המעגל באיור 5 מתאים מאוד לניסוי בהתנגדות שלילית. כאשר מתרגמים את המעגל שבאיור 5 לשרטוט מעשי, עומס מסויים, צא, יהיה קיים בין נקודות 8 ו-2. עומס זה ישפיע על פעולת המעגל, ולכן עליו להיות גדול יותר מערכו המוחלט של א- , כלומר, במעגל זה, גדול יותר מ- 189. אס העומס בין נקודות 4 ו- 8 יהיה תמיד קטן יותר מ 8- , המעגל עדיין שימושי, אולם, יש להפוך את הכניסות למגבר השרת (זה שומר על המשוב הדרוש). למרות שהמעגל הופך בעיקרון לבילתי יציב כאשר הערכים המספריים של צא ו 8- זהים, יפסיק לתפקד כבר בשלב בו הערכים של שניהס סמוכיס האחד לשני. ברור, שמקסימוס מפל המתח על ההתנגדות השלילית תלוי מאוד בערכו של מקור המתח שבשימוש במעגל ההדמייה המדובר. זה גס מסביר מדוע המעגל באיור 3 אינו מייצר מתח גבוה מאוד למרות שהוא עובד באופן משביע רצון: המתח המיוצר אינו גבוה מספיק. נתוני המוצא של מגבר השרת מכתיבים את הזרס המירבי אשר י]זרום דרך ההתנגדות השלילית. אס זרמים גדוליס יותר נדרשים, יש לספק למוצא מגבר השרת דרגה נוספת. כמובן, שניתן להשתמש במגבר שרת המסוגל לספק זרמיס חזקים יותר. יישומים מעשיים באלקטרוניקה שימושית, התנגדות שלילית מנוצלת לפצות על הפסדים (אומיים). דוגמה טיפוסית הינה מעגל קבל-סליל הנראה באיור 6. תדירות התהודה היא 80082 והמקדס הוא 5.4. ערכו של () נמוך, היות והוא מושפע קשות מהתנגדותו של המשרן (סליל). ניתן לשפרו באופן ניכר, עייי תוספת התנגדות שלילית משתנה במקביל למעגל. איור 6. 1 = 02ו,61ו 900101 - 7 איור 7. 27 אנו משיגיס זאת באופן הבא: ההתנגדות השלילית מתחברת בין נקודות ג ו- 2, והנגד המשתנה מאפשר לפצות על ההפסדים הניגרמים בשל התנגדותו של המשרן. ניתן אף להביא את המעגל לאוסצילציה (ריטוט) , אס נביא להתנגדות שלילית גדולה מספיק עייי הקטנת הערך של הנגד המקבילי. תחוס התדרים של המעגל יצומצם, בכל אופן, עייי רוחב הפס של מעגל ההדמייה. שימוש נוסף הוא שיפור הבקרה של מנועי .6.6 קטנים. המהירות הסיבובית במנועים אלה, במיוחד בתחוס הנמוך של התחום, תלויה מאוד במומנט העומס. למעשה בנקודה נתונה המנוע לפתע נעצר. התנהגות זו ניתנת לתיקון או לשיפור, בעזרתו של המעגל שבאיור 7, אשר כולל, בנוסף להתנגדות שלילית משתנה, מקור מתח משתנה עבור המנוע. הנגד המשתנה 21 מבקר את המהירות המשתנה של המנוע, בעוד ש-22 קובע את הערך של ההתנגדות השלילית. ניסוייסם במנוע .4.6 קטן הראו, שההפרש של אפיין הממומנט כנגד המהירות, מהאפיין האידיאלי, ניתן לשיפור פי 2.7. יישוס אחרון הוא שימוש בהתנגדות שלילית של 3%2- לטעינת מצבר. בחיבור למצבר של 12% זרס הטעינה צריך להיות 4%. בחיבור למצבר 6% זרסם הטעינה צריך להיות /2. למטען כזה, עם התנגדות שלילית, ישנן כמה תכונות מוזרות: הפיכת הקוטביות של מגעי המצבר תעלה את זרס הקצר בערך אפסי. 1 גבישים לתדר נמוך בחברת <וגטססוטם מסומרסט, ניתן למצוא גבישיס נמוכי תדר, כשהבסיסיים ביניהם נעים בין 40 ל-800 קהייצ לפי תדריס המוגדרים עייי הלקוח. הגבישים בחיתוכים שונים, ניתנים לרכישה במארזי ריתוך התנגדותי. ניתן לקבל את הגבישיס בדרגות שונות של עפיצות - כיול. החל מ-20 חלקים למיליון, מיוצבי טמפרטורה בתלות בתדר ובטמפרטורת העבודה. 1 1.06 [061מא2186% 1/6 לתהטףסזטם 5 1418 6הסאוסץ") 51816 דיודת לייזר קטנה רכיב ה-1,21135 1407016 החדש, מתוצרת חברת למבדא פוטומטריקס, מכיל דיודת לייור, מערכת אופטית, ומערכת הפיקוד האלקטרונית במארז ממוזער אחד בקוטר של 16 מיימ ובאורך של 49 מיימ. המתח (בין 3 ל-5.25 וולט) מחובר דרך שני חוטים צבעונייס היוצאיס מתוך המארז. למרות שהמערכת מכוילת לקבלת קרן מקבילית, ניתן בקלות למקד את הקרן לנקודה זעירה אחת. ישנן 4 מהדורות בסיסיות : , /ווח1, /מז0.5 צוז3, \וז2 ב-660-685 ניימ. היחידה מהווה תחליף אידיאלי לליזרים מסוג %6, והוכחה בהרבה יישומיס כמתאימה יותר. 6 8068 1 1.16 1607108ת0ז0ס ג0טותג. [ 41.5 11678 ה66ח6כ113 צ!!ו]/ 3801076 מכוון גיטרה ב .ד צט הגיטרה היא אחד מאותם כלי נגינה הדורשים כוון יום יומי. בעיני רבים מנגני הגיטרה אין מלאכת הכוון קלה. עדות לכך ניתן למצוא במספר הרב של עזרי כוון המצויים בשוק. המכוון האלקטרוני המוצג כאן יקל על הנגן המתחיל וגם על הנגן המנוסה את מלאכת הכוון. במשך כ-300 שנה השתמשו נגני גיטרה בקולן (שהומצא בשנת 1711 על ידי 6זסת8 מגס1) או במשרוקית כוון מיוחדת (שהופיעה בסוף אותה המאה), כעזר בכוון כלי הנגינה שלהם. עזרי כוון חשמליים החלו להיות פופולריים בין שתי מלחמות העולם. אופיני למכשירים אלו הוא מד התהודה (8ק₪50805060א), שהופיע בשנת 6, כמעט בו זמנית, הן בארהייב והן באנגליה. מכשיר זה מספק חיווי ויזואלי בגובה הנכון של הצליל המכוון. הבעיות, הנלוות למכשירים אלו, הן שקשה ליצרם, ושנגניס מתחילים הנעזריס במכשירים אלו, אינס לומדים לעולס לכוון את הגיטרות שלהם בצורה נכונה. גס הקולן והמשרוקית אינם אידאליים. הצליל של הקולן נשמע מאוד חלש והוא נמשך לפרק זמן קצר בלבד. למשרוקית עוצמת קול גבוהה יותר, והיא למעשה תשמיע צליל כל עוד נושפים בה. מאידך, הדיוק שלה לוקה בחסר (תלוי כמובן באיכותה). המעגל שמתואר בזה, יכול להחשב כמשרוקית אלקטרונית מדוייקת מאוד. הדיוק מושג על יד שימוש בגביש, מכיוון שאפילו הסוגיס הפשוטים של רכיבים אלו אינס סוטים מהתדר הבסיסי שלהם, ביותר מ-ג.ק.ק100 (0.01%). ששת התוים הנחוצים לכוון הגיטרה מופקים על ידי חלוקת תדר הגביש במספר הנקבע מראש. משנקבעו החלוקות יהיו התוים מדויקים תמיד זה ביחס לזה. מקילים על הכוון גסם בכך שהצליל המושמע הוא סינוס טהור בעל עוצמה קבועה. וכמובן שמשתמשים באוזן, שהיא אמצעי המדידה האקוסטי הטוב ביותר. לאוזן יתרון נוסף הנובע מלמידה עקב נסיון, לאבחן בין הצליליס השונים. שיטות כוון ניתן לכוון כליס בהתאס לסקלה הטבעית של הטונים, או בטמפרמנט ממוצע טוניס (המאפשר כוון מקורב לכוון טבעי), או בטמפרמנט שוה (בשיטה ואת מוסטיסם מרווחי הטוניס מהסקלה איור 1. מבט כללי על המכוון האלקטרוני לגיטרה. בשיטה זאת הוא, שניתן לנגן בכלי בכל מפתח שהוא. החסרון הוא, שהטוניס אינס נשמעיס יטבעייםי. הדבר בולט במיוחד כאשר מנגניס קונקורדיס. באופן כללי, מרבית הגיטריסטים מעדיפים לכוון את הגיטרות שלהם בהתאם לתווי ₪1 1501)א, ז, כלומר לצלילים הרמוניים. (₪1 402501 3 הוא כלי נשיפה עתיק, בעל 6 נקבים). המונח הרמוני, כקיצור של המונח צליל הרמוני מיוחס לאחת מסדרת ההרמוניות. הנמוכיס שבצלילים אלו, הבסיסיים, נקראים ההרמוניה הראשונה, אחריהם צלילי ההרמוניה השניה וכך הלאה. מכל מקום, נגינה בהרמוניה בהקשר לגיטרה, משמעותה נגינה ללא ההרמוניה הראשונה, שהיא הצליל היטבעיי של הגיטרה. קל למדי לגרוס למיתרי הגיטרה לרטוט בהרמוניה השניה, השלישית והרביעית. זה נעשה על ידי גרימת רטיטה של חלק מהמיתר. כדי לקבל את ההרמוניה השניה מרטיטים מחצית מיתר, להרמוניה השלישית, שליש מיתר וכך הלאה 1 16סהיד .6+ [1908 סומסמדזה11 קתומט) שחומט) . הטבעית כדי להתאימס לשימושים מעשיים). בכוון בטמפרמנט שווה, כל מחצית טון נתון במרווח אחיד. במליסם אחרות, 12 הטונים באוקטבה הם בעלי מרחק שוה זה מזה על סקלת תדר לוגריתמית. כלומר, לכל טון יש תדר הגבוה פי (1.05946=) ?'"2 מהטון הקודם לו. היתרון 82.41 2 110.00 2 7 82.50 ₪ .= 112 880.00 = 3/5 = 4/2 2 = ;1 .= 112 440.00 = 3/0 = 4/9 7 = ןם) .= 12 586.67 = 3/0 = 4/01 7 = ןם] .= 112 782.29 = 93/81 = 4701 = ןם/ --. 112 990.00 = 2ג/3 = 4/81 = 8 = 4% 146.88 2 196.00 2 246.94 2 329.63 2 6ומסתדזבּת ]0 .סת 6 | פת1)הץ1ט קת!ז)5 01 81ח16 : 2 / גי -קטם זס[ גו ו 006 זס[הו 60)מ6ו זסהונת 6זום) זס[הגז ם)זטס) 600)ז6ק 48 00006 וו | ותו ווה 2כ-."9 איור 2. יחס בין תדרים הרמוניים ואורך המיתר הרוטט. |46 046 1 12 := סי ₪ פי - כ =- פס[ תת ש פּ <> ב תּ ₪ |= 29 (ראה איור. 2). על גיטרה המכוונת היטב, ניתן למצוא תדרים שוי הרמוניות על שני מיתרים שונים. לדוגמא ההרמוניה הרביעית של המיתר התחתון - 5, היא בעלת תדר זהה להרמוניה השלישית על המיתר . במונחים טכניים נאמר ש: 31 = ₪ש]4. יחסים הרמוניים בין מיתריס אחרים מוצגים בטבלה 1. אס מתקיימים יחטים אלו בגיטרה, נאמר שהיא מכוונת היטב. התדרים מבוססים על סטנדרט (ם2100 6202007 81מ8110ם61ת1), הקובע ש: 4=44082. שתי הרמוניות מתחת ל- נמצא ש: 82=11082. מתוך מספרים אלו ניתן לחשב את שאר התדרים. שים לב, שהמספר שליד .01...296 = 8 1 = 2 4 = 4 7 202 צסו = 1 - 900020 איור 3. תרשים חשמלי של מכוון הגיטרה. תדרי הכוון נקבעים על ידי מטריצת הדיודות 1-081. 20 האות מציין את מספר האוקטבה של הצליל מעל או מתחת לדו נסק (0 118616/). המספר 0 אינו מצוין. מטעמי שלמות, מציינת הטבלה גם את התויס כאשר מכוונת הגיטרה לטמפרמנט שוה. הברירה בידכם! טמפרמנט שוה מועדף בנגינה בקבוצה, אבל לנגינת יחיד (5021.0) מעדיפים רוב הנגניס כוון הרמוני, כיון שזה מאפשר צליל יחלקי יותר. ראה גס טבלה 2. המכוון תכנון המכוון פשוט יותר מאשר התאוריה שמאחוריו. ניתן לחלק את מעגל המכוון, פרט לספק, לארבעה חלקים. אלו הם: מתנד גבישי, 4; מחלק תדר בעל אפשרות קביעת חלוקה מראש, 163; מחולל צורת סינוס, 1)?28-1)18, ומסנן מוצא 86 בעל 6 דרגות. המתנד בנוי (וחייב להיות בנוי) סביב מהפך ללא דחיפה (שתאתיטפא)). זהו 1048 השייך למשפחה הלוגית [1101. אם יש בידך מונה תדר, כוון את 621 כך שיתקבל תדר מתנד של 12182 בדיוק. בהעדר מד תדר סובב את הקבל הסיבובי למרכזו. המתנד מחובר למבוא השעון (01.8) של המחלק. למחלק יש ארבע קבוצות מבוא בעלות 4 סיביות 0 כל אחת. אלו הס המבואות 11-116, שאמצעותם נקבע ערך המחלק, א (ל-א% יכול להיות ערך מירבי של 9999). הקבוצה 11-14 קובעת את מספר היחידות; 15-18 את מספר העשרות; 19-112 את מספר המאות ואילו -113 6 את מספר האלפים. הקביעה נעשית בעזרת מטריצת הדיודות 1-96 (לא כולן נחוצות לקביעת ה-א). נוכחות או העדר הדיודות קובעת את המחלק עבור כל אחד מששת הטונים. הטונים נבחרים באמצעות המפסק 52. נוכחות דיודה קובעת 'ן' לוגי במבוא [ המתאים של 163, והעדר דיודה קובע '0' לוגי. ראה גס טבלה 2. תדר אות המוצא של המחלק הוא פי 16 מהתדר הנחוץ. מחולל גל הסינוס מקבל שעון מתדר זה ומציג במוצאו, פין מס.1 (1618), אות סינוס טהור בתדר הנכון. הרכיב 1628 הינו אוגר היסט בן שמונה סיביות המחובר כך שיקבל '1'-ים לוגיים, כאשר 1() נמוך, ו-0'-יסם כאשר 081 גבוה. עס הדלקת המכשיר מתבצע מהלך איפוס בעזרת 818-04. המהלך גורס לטעינה של שמונה '0'-יס במבואות 0-1 של המחלק, ולאחר מכן טעינה של שמונה "1"-ים. הרמות הלוגיות במוצא 162 מתורגמות להתנגדות. התנגדות זאת, יחד עס הנגד 815 קובעת את ההגבר של 1618. צורת אות המוצא של 1618 היא סינוסואידלית בקרוב, בעקר בגלל הקבל 01, המצוי ברשת בסם.סססספס איור 4. המעגל המודפס של המכוון הינו חד צדדי כדי לאפשר הרכבת דיודות המטריצה ונגדי ה- קש ,1 ]זע כשהם ניצבים למעגל. רנטימת רניבים נגדים: ח22 = 07,011 | הדיודות הנחוץ תלוי בסוג הכוון. 0% = 8 ,₪1 22 = 08,012 | ראה טבלה מס.2) 8% = 47 ,2 ח27 = 09 1 = 272 )ןר % = 45 ,339 ,36 ,3 007 62] > 7480164 % = 45 ,4 ח013=10 | 03] = 74806164 0% = ₪14 ,₪9 ה014=1 | 04] = 7480004 7 = 415 ,10-13 חקו 015=1‏ 1)55 = 781.05 |/1 = 316-036 2 = 6016 שונות: 7% = 447 ,443 ,₪41 ,₪37 8 ,10 ,202 = 017 = [5 = מפסק חד קוטבי 0% = ,448 ,444 ,342 ,338 9 52 =מפסק מסתובב דו-קטבי,בעל 0 = ₪46 ,₪340 9 ששה מצבים, להרכבה על מעגל 9 = 49 = 020 = מודפס. קבלים: = 600 ווח = 021 | [א = גביש = 12815 קוור ח100 = 024-026 ,63 - ,01 808 16 1005 = 022 = [₪1 = סוללה 9% עס תופסן מתאים. ח200 = 04 וא ,/ 10 105 = 023 קופסא, רצוי שתהיה עשויה 485, ח47 = 65 מוליכים למחצה: 047 1-96 > 4148א1 (מספר בגודל 100%28 190% מיימ (בקרוב). מעגל מודפס מספר 900020 המחלק הדיודות שבשימוש : 6 2 +1 7 "2 7 +, 8 1: 94 4:6 1 77: 33;34;37 2נ ?"+ 8(" 4 1 איור 5. הנגדים 219-234 והדיודות שבשימוש יורכבו בניצב בין המעגל המודפס לבין מגשר העשוי מחוט קשיח. איור 6. מיקום חלקים מוצע על הלוחית הקדמיתד של המכשיו. טבלה מס' 2 תדר (כוון טמפרמנט שוה) 82.41 2 110.00 7 146.83 7 196.00 7 246.94 7 329.63 27 (כוון הרמוני) 82.50 2 110.00 2 146.70 2 195.60 2 247.50 2 330.00 2 תו 2 2 ופ[ 1 181 5 מצב המפסק 82 1 המשוב. למרות זאת, נמצא שההרמוניות ה-15 וה- 7 הן עדיין חזקות למדי. אבל מכיוון שהן די מרוחקות בתדר מההרמוניה הבסיסית, ניתן לשככן על ידי מסנן ₪6 פשוט מסדר שני. מכל מקום, הריחוק בתדר אינו כה גדול כדי שאפשר יהיה לסנן את ההרמוניות הללו בעזרת מסנן יחיד עבור כל ששת הטונים. לכל טון שכזה נחוץ מסנן נפרד. ששת המסנניס מתחברים למעגל על ידי 528. הגל בקוטב של מפסק זה הוא אות סינוס טוב בעל הפרעה הרמונית בסדר גודל של 0.04%. למרות זאת, מסופק במוצא חוצץ לאות, באמצעות 161₪. תדר החיתוך של המסננים הוא כ60% של התדר בנקודת ה-308-. מוצא המכוון, המוגן בפני קצר באמצעות הנגד 9, ניתן לחבור למגבריס מסוגים שוניס. עוצמת המוצא תלויה במידה מסויימת בתדר והיא נעה בין 450₪1 ל-6001% (%.₪.ז). | בגלל התלות הזאת בתדר, נראה שעוצמת הצליל נשמרת קבועה במידה רבה יותר, מאשר אם מחזיקים את רמת המוצא ברמה קבועה. בניה וכוון כדאי לבנות את המכוון על המעגל המודפס המוצג באיור 4, ולזוודו בקפסא בגודל 28א100%א190% מיימ. הרכב את הנגדים 819-834 ואת הדיודות הנחוצות (34 עבור טמפרמנט שוה; 33 עבור כוון הרמוני - ראה טבלה מס. 2), בעמידה, כמוצג באיור 5. המחלקיס מתקבלים כפי שהוסבר בקצרה לעיל. לדוגמא, כדי לקבל % עבור התדר 161 (כוון בשיטת טמפרמנט שוה) יש לחבר את הדיודות 9, 250, 051 למבואות 11, 12 ו-13, בהתאמה. ל-14 לא נחבר דיודה. בצורת חיבור זו נקבל את המספר הבינרי 0111 השוה למספר העשרוני 7; דיודה 54 תחובר ל-16, ואלו ל-15, 7 ו-18 לא נחבר דיודות. כאן נקבל את המספר הבינרי 0010, השווה למספר העשרוני 2; נמשיך עס חיבור 260 ל-112, וללא דיודות ב-19-111. כאן נקבל 1000 בינרי השקול ל-8 עשרוני; ולבסוף, נחבר 261 ו-062 ל-113 | ול-114 בהתאמה, ולא נחבר דיודות ל-115 ול-116. כעת יתקבל 0011 בינרי הזהה למספר העשרוני 3. לסיכום, המחלק א שוה ל-3827. המחלק ניתן לחישוב מתוך המשואה הבאה: ]6 / 106א12=א . אם משתמשים בתדרים השונים מאלו שבמאמר הנוכחי, יש לקחת בחשבון שיהיה צורך בהתאמת המסננים. אספקת המתח המעשית ביותר היא באמצעות סוללה 9%. צריכת הזרס הממוצעת של המכשיר היא 4 1ז12. והסוללה תחזיק מעמד זמן רב. אב הטיפוס של המכשיר שבנינו המשיך לפעול בצורה משביעת רצון, גסם כאשר מתח הסוללה ירד ל-4. 2 2 מגבר הקלטה לוידאו בהקלטה ישירה של סרטי וידאו קיימת ירידת איכות בלתי נמנעת. המגבר המוצג כאן מונע תופעה זו, = ובנוסף - מאפשר העברת אותות וידאו ממכשיר אחד לארבעה מכשירים, בו זמנית. = .אחד המדדים לשיפוט איכות של הקלטת וידאו היא הרזולוציה, או רמת ההגדרה, כלומר חדות התמונה. חדות התמונה תלויה ישירות ברוחב | הפס | שבו יכול מכשיר הוידאו לטפל. במהלך הקלטה נוספת מהקלטה קודמת נפגמת החדות בגלל ירידה ברוחב הפס, באופן התלוי במערכת ההקלטה. ההפחתה באיכות מתרחשת .בקצה העליון של תדירות האות, יותר מאשר בקצה התחתון שלו. איבוד איכות נוסף עשוי לקרות בגלל ירידה כללית ברמת האפנון, במיוחד כאשר מחוברים שני מכשיר וידאו או יותר, במקביל, למוצא של מקלט טלויזיה או מכשיר וידאו. ניתן לשפר את המצב ע'יי הגדלת ההגבר של המכשיר המקבל. לרוע המזל, הגבר מכסימלי, סלקטיבי מבחינת תדל, יחד עס איכות מירבית אינם ניתניס להשגה באמצעים פשוטים. קיימת, לדוגמא, סכנה של אפנון יתר שיבול לגרוס לפגיעה באות ולא ' בשפורו. המגבר הנוכחי מספק בקרה נפרדת לרמת האפנון ולעוצמת האות, ו-4 יציאות נפרדות, המאפשרות : העברה ממכשיר אחד ל-עד 4 מכשירים. תאור המעגל טרנסיסטורי תוצא שדה (₪1ת) 11 ו-172' באיור 1 יוצרים מגבר דיפרנציאלי, בעל עכבת כניסה גבוהה, היסט מופע נמוך ורוחב פס מצויין. : מוצא מקלט. הטלויזיה או הוידאו המשדרים, מובא לשער (3)) של 11 דרך 61. הנגדים 3 ו-85, והקבל 62 קובעיס את נקודת העבודה. המוצא של 11 מוגבר על ידי 13 ומגבר דח-סף 5, ומשם מוזן חזרה ל-12 דרך 813. הערך של 38 מבטיח שההגבר הכללי לא יפחת מ-648. המשוב (יחד עם התכנון הקפדני של המעגל המודפס) מבטיח יציבות מצויינת, יחד עם התנהגות טובה במופע, רוחב פס גדול, והגבר. מתאים. | קביעת הזרס השקט בדרגת המוצא מתבצעת אוטומטית על ידי דיודות בעלות קיבול עצמי נמוך, 21-23, ונגדי האמיטר ₪16 ו-817. אות הוידאו היציב אלקטרוליטי בעל וליגה נמוכה, 06, 2.. | : | במבוא 8% של מכשירי וידאו ומשגוחים (מוניטורים) נמצא נגד בעל ערך שבין 689 ל- והנגדים מוזן ל-4: מוצאים דרך קבלי 829 (ערך נומינלי של 7562), כך שחיבור המגבר גורס להנחתת סיגנל של-668. מכיון שההגבר של מגבר ההקלטה הוא לפחות 668, הרּי שהרמה במבוא המכשיר שאליו מחובר המגבר תהיה לפחות כמו הרמה הקיימת במבוא המגבר. . הנגד המשתנה בהתאם לרמת סיגנל, 10 ₪, מאפשר הגבר נוסף של אות המוצא מהמגבר. אפשרות זו להגברה שמושית במיוחד כאשר מועמסים כל 4 המוצאיס של המגבר. בקר המעטפת, 812 מאפשר הגבר מיוחד לתדרים הגבוהים של האות. רוחב הסרט הנדרש, בין 72 ל-112/א5 מושג, עם שוליים רחבים. רוחב הפס של אבי הטיפוס שנבנו משתרע מתדר 20112 עד לז]25. דרישות המתח עבור המגבר הן צ10-15 (צ12 נומינלי), בזרס של 50. מניעת צימוד לקוי ‏ המתח נעשה באמצעות 31 ו-027. ישנס מכשירי וידאו בעלי יציאה של צ12, שיכולה לשמש את המגבר. מכל מקום, רצוי לעיון בספר להשתמש של מכשיר הוידאו כדי לוודא, שמוצא זה אכן יכול לספק /501. | איור :1 תרשים חשמלי של מגבר הקלטה לוידאו. בניה מומל מאוד לבנות את המגבר על המעגל המודפס המוכן, כי לתכנון מעגל זה יש חלק נכבד-בפעולה . התקינה של המכשיר. שני הנגדיס המשתנים (₪10 ו-12א) יותקנו על פינים לחיבור (3 לכל אחד). | שיס לב שהנקודות המסומנות 1 באיור 1 מתאימות לאותן האותיות המסומנות על המעגל .: המודפס. (איור'2). בגלל המגוון של מחבריס בהם משתמשים ם לציוד וידאו, אין רשימת הרכיבים מציינת סוג כלשהו לשמוש. מומלץ לרכוש כבל הקלטה שעשוי במיוחד לוידאו המדובר, יחד עם השקע או התקע. המתאים (שיחובר למגבר הקיים). | 0 אותות השמע של הוידאו, או מקלט הטלויזיה: המשדר, יחוברו ישירות למבוא/ות של המכשירים המקבלים, מכיון שאין המגבר המתואר עוסק באותות אלו. הסיבה לכך היא, שכמעט שאין הנחתה של אותות שמע, ועכבת הכניסה של מבואות שמע של מכשירי וידאו היא גבוהה. | ₪ חובב, סטודנט, טכנאי, הנדסאי, ומהנדס. חברת אלקטורקל בעיימ רכשה את זכויות התרגוס וההפצה של הירחון הטוב ביותר בעולס לאלקטרוניקה מעשית, "אלקטור אלקטרוניקס". הירחון יוצא לאור מידי חודש ומסביר בצורה מעשית בניות של מכשירי אלקטרוניקה, ישום של רעיונות ופטנטים בשטח האלקטרוניקה. בין עשרות הבניות ניתן למצא: - מערכות אזעקה לרכב ולבית. - ערבל אותות וידאו (וידאו מיקסר) להפקת סרטי וידאו מקצועים. - מערכות קליטה מלויינים. - שיפור ביצועי). ? ללא היכר באמצעות תכניות בניה פשוטות. ועוד עשרות רעיונות בנושאים רבים ומגווניס. כמו כן מתפרסמים בירחון מאמרים שהם החידוש האחרון בתחוס האלקטרוניקה, מאמרים אלה הם של טובי המהנדסיס והחוקרים ברחבי תבל. בנוסף לכך משווקת חברת אלקטורקל בעיימ מספר רב של פרוייקטים לבניה עצמית, וספרים של אלקטור בשפה האנגלית. כמה זה עולה: הירחון נמכר במחיר היכרות של 10 שייח, בחודש אפריל תהיה עליה של 25% במחיר הירחון. עשה מנוי עכשיו במחיר הכרות וחסוך את עליית המחירים. מחיר ההצטרפות למנויים במבצע ההיכרות הוא 96 שייח לשנה (8 שייח לירחון כולל מעיימ ומשלוח). איך עושים מנוי! א. 1) מלא את פרטיך בספח המצורף. 2) צרף שיק עייס 96 שייח לפקודת אלקטורקל בעיימ. 3) שלח אל הכתובת: אלקטורקל בעיימ ת.ד. 41096 תל אביב 61410 ב. באמצעות כרטיס אשראי ישראכרט/ויזה. טלפן אל: 03-879619 =אי" | 98 פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון: 03-879619. ₪₪₪₪] |יענראכרט שלושה בש1רת אוקטובר- 90 גירסה אלקטרונית של מכונת מזל הנמצאת בבתי קזינו. פשוט, וקל לבניה. מעגל + רכיבים ...0 שייח שלט רחוק א*נפרא א7(ם - אוקטובר - 90 מערכת שלט רחוק באינפרא אדוס ל-16 או ל-10 ערוציס תוך שימוש במינימוס רכיבים. המערכת כוללת משדר ומקלט. מעגלים + רכיבים.........177 שייח מפסק אורות אוטומט* ללכב - אוקטובר - 90 מדליק ומכבה בצורה אוטומטית את אורות הרכב בהתאס למצב המנוע (מנוע פועל-אורות דלוקיס). מתחבר למערכת החשמל ברכב בצורה מקבילית ללא צורך בחיתוך או שינוי החיווט הקייס. מעגל + רכיבים ...40 שיח מגבר הקלטה ל!*דא - נובמבר - 90 מונע ירידת איכות בהקלטה ישירה של סרטי וידאו, ובנוסף מאפשר העברת אותות וידאו ממכשיר אחד לארבעה מכשירים בו זמנית. מעגל + רכיבים.........59 שייח מחשב ב**ס?ק - דצמבר- 90 מחשב פשוט לבניה ורבגוני. ניחן בקומפקטיות רבה, וניתן לתכנתו בקלות. מתאיס לתחוס רחב של יישומיס הן ביתייס והן תעשייתיים. שימושיו העיקריים - בבקרת תהליכים וביישומי אוטומציה. את התכניות למחשב יכול לכתוב לבדוק ולדבג (לנפות שגיאות) כל מי שרכש ידיעה סבירה בשפת הבייסיק. מעגל + רכיבים.........220 שייח מד קיבוליות ד*ג*0ל? דצמבר- 90 | / מכשיר זול וקל לבניה, הכולל חמישה תחומי קיבוליות המכסים תחוס מדידה כולל של 10001 עד ל גן100. : פועל על סוללה אחת של /9. - כולל התראה על גלישת תחוס (86ת13 ז6שס) למניעת קריאות מוזרות. כ מעגל (עריכה חדשה) + רכיבים.......65 שייח הקיטים אינם כוללים זיווד. המחירים כוללים מעיימ והוצאות משלוח. להזמנה יש למלא את ספח ההזמנה שבירחון ולציין: קיט. , עירות לקוראים | טקל מעמידה לרשות קוראיה אפשרות 3 להזמנת. מעגלים מודפסים, תוכנות ולוחות. = קדמיים של הפרוייקטים המתפרסמים בירחון. | % כמו כן, את כל ספרי אלקטור בשפה האנגלית. ‏ > המחירים המתפרסמים בירחון כוללים מעיימ. = למחיר יש להוסיף שני שייח (2 שייח) הוצאות : אריה ומשלוח עבור כל הזמנה. (עבור הומנת ספר > יש להוסיף 3 שייח.) להזמנות גדולות יקבע מחיה > . משלוח ואריוה על פי הכמות. את ההזמנות יש . לבצע באמצעות טופס ההזמנה המתפרסס בירחון. > | את ההזמנה יש לשלות בדאר לכתובתצ .5 | ניתן לבצע הזמנות טלפוניות באמצעות כרטיס ו 2 "*ישראכרט או ויזה |" | טלמ 0 -3 בכל' מקרה של מספר מוגבל במלאי תנתן עדיפות - למנוי הירחון. שירות נוסף לקוראי אלקטור הוא הזמנת מעגלים מודפטים, תוכנות, ולוחות קדמיים של פרוייקטים " אשר התפרסמו בירחונים קודמים בשפה. > | האנגלית. את ההזמנה יש לבצע באמצעות טופט . = = הומנה תוך ציון כל הפרטים הנחוצים +איתור . = = המוצר. = / בכל מקוה של מספר מוגבל במלאו 2 עדיפות: 1 = = למנוי הירחון. : | החזךים ' 0 . החזר. של מוצרים אשר ל בטעות יש לבצע מיד עם קבלתם עייי משלוח בדאר תוך צירוף חשבונית המס. ביטול הזמנה ניתן לבטל הזמנה כל עוד לא נשלחה-אל הלקוח. + ביטול הומנה תחוייב בתשלום של 15% מעוך. ההזמנה עס מינמום של 3 שקלים. דמי משלוח ואריזה לא יוחזרו במקרה של ביטול הזמנה. מנולים. מנויים יכולים להצטרף עיי משלוח דמי מנוי, שמם, וכתובת למשלוח הירחון אל הכתובת: -. או באמצעות כרטיס אשראי. > > *שראכרט או וטת" - 6 | טלפון: 879619 -03 מכתבים | מכתבים בנושאים כללים הקשוריס לאַלקטרוניקה, בעיות, והערות הקשורות לירחון יש להפנות אל המערכת ולציין על המעטפה - עבור ו | מאמרים קודמים - תשלום . | ו עבור תזמנות. ל מעגלים. מודפסים, > | שתתפרסמו בירחון.. | | את ההזמנה יש. לשלוח בצרוף. שיל 8 אלקטורקל. = אין לשלוח כסף מזומן. : | = כמו כן ניתך לבצע הזמנות באמצאות כרטיס | | אשראי,. | : | משלוח > : | המוצרים ישלחו אל המומין בדאר רתוך 1 *מים > = מקבלת ההזמנה. במקרים שאין: במלאי את . > ההומנה תיתכן הארכה בומן המשלוח.. = 7 אלקטורקל-תפרסם בכל ירחון מאמרים מירחונים קודמים על פי תחומי ההתעניינות.של הקוראים = ובקשותיהם. הצעות ובקשות יש להפנות בכתב אל המערכת ולציין על גבי המעטפה - ו בעיות טבניות אלקטורקל עומדת בקשר ישיר עס המשרד הראשי ומתכנני הפרוייקטים. בעיות טכניות בבניית הפרוייקטים יש להפנות בכתב' אל" המערכת. ולציין על המעטפה - מחלקת יעוץ טכני. 2 תשובה תשלח בהקדס לאחר בירור עס המשרד. הראשי בחוייל. ‏ אין למערכת אפשרות. לְתֶּת'; . 4 הזמנה הנמצא באמצע לחי תשובות טלפוניות לבעיות. . | רכיבים. | ּ . . לפרוויקטם . המתפרסמים בירחון אין בדרך כלל בעיה להשיג רכיבים. אצל המפרסמים בירחון זה | במקרה של קשיים בהשגת רכיב מסויים יתפרסם. | בירחון מקוס מומלץ להשגת הרכיבים. > י עבור = זכויות יוצרים 7 | כל השרטוטים,.: תמונות, מאמרים, 0 מודפסים, 280%1-ים וקלטות המתפרסמים. = בירחון זה ואשר התפרסמו בירחונים קודמים (פרט לפרסומי צד שלישי) הס מוגני זכויות = יוצרים ואין לפרסמם, ליצרם, או לשדרס בכל " צורה ובכל אמצעי, כולל שיכפול צילומי או הקלטה. כמכלול. או כחלק, ללא רשות. מוקדמת * בכתב מאלקטווקל. יש לקבל אשור שכזה בכתב || לפנו אחסון חלק כלשהוא מהפרסומים הללו > > | במאגר מידע מסוג כלשהוא. בלי קשר לאמור לעיל; = = : ניתן לייצר מעגלים מודפסים לשמוש פרטי ואישי . . ללא רשות מוקדמת ל הגבלת החבות. > | אלקטורקל לא תהיה אחראית חוזית או בהסכמה 0 או בדרך אחרת בגין אובדן או נזק שיגרמו א ,> נגרמו לקונה כלשהוא או בדרך כלשהיא אנ" .= בהקשר עם אספקת טובין:או שירותים מא = אלקטווקל, אלה להספקת טובין כמתואר, או לברירה בידי אלקטווקל: להחזיר לקונה כסף כלשהו" ששילם בהקשר לטובין. . התד'ינות כל שאלה המתייחסת:- לאספקה של טובין ושירותים עייי אלקטווקל תידון מכל הבחינות לפי חוקי מדינת ישראל. : פטנטים : יכולה להיות קיימת, הגנה באמצעות פטנט / לתוכניות, ‏ התקנים, רכיבים "וכוי (המתוארים .> בירחון) אלקטורקל לא תהיה אחראית ולא תהיה - לה שום חבות אם נכשלה בזיהוי פטנט שכזהי או הזנחה אחרת. . צילומי מאמרים (בשפה האנגלית) -‏ > | ניתן לרכוש דרך אלקטורקל צילומי מאמרים | מירחונים קודמים אשר התפרסמו בשפה האנגלית; המחיר הינו 80 אגורות עבור כל עמוד, . כולל מעיימ. / ומשלוח. ירחונים קוזמים - ניתן לרכוש ירחונים קודמים: במחיר 10 שייח " לירחון כולל מעיימ ומשלוח, ‏ באמצעות טופס = עופס מנו? = היה מנוי על ה'רחון הבינלאומי לאלקטווניקה 2 וקגל אותו ישיוות לביתן דמי מנוי לשנה הינס 96 שייח --00 עבור 11 גליונות (גליון כפול בחודשים יולי אוגוסט). במקוס 120 שייח שהוא המחיר בדוכני הספריסם. לצורך חתימה על המנוי אנא מלא פרטיך על גבי התלוש. ברף המחאתך ושלח למשרדנו. ע'יפ הכתובת אלקטורקל ת.ד. 41096 תל אביב 61410 כרטיס מנוי לקבלת הנחות וחשבונית על הסך הנייל ישלחו בדואר חוזר גזור ושלח ו םב 5 ה 7 אלקטורקל ת.ד. 410% תל אביב 61410 ברצוני לחתוס על מנוי שנתי. מצורפת המחאה בסך 9%6 שייח לפקודת אלקטורקל. שס משפחה ₪ ₪ ₪ ו ₪ הו ₪ ו ואפ מו ו ו ה כתובת עיר מיקוד וי ו ו ו ב ו טלפון תאריך 1 זו 1 | | ן || | חתימה 33 רנטימת רניבים ג ₪ +וס 30010 + 0 30010 (060ו/ 8) 00885815 ₪ חו סו0ט3 (80010) 0085815 4 חו 1080 1103 קפ 8 חן 600 חוחס)וצ5 500706 0 (ג) 1060) 60855815 % 8 0 ו ו 1 71 (ה 060) 0088819 (005 08)8) 0085515 00 0וזה16סכ ז68חו| 7א₪10;312=4 46 7 טָחואח3)ס 060וע )185 6סחוסספ וחוח4 וו (0ָחואח8)ס 060וע 135%) 0088515 14-2200 חו 060ו/ 0000058046 316;17=473 182 319-322=680 | = תִחָוח 0 זס] .+56)60 1 858 |]8 = שסן פוטַק+00 ])וס/חן 91660 2 3 8 ו 80010 4 5 12% ה זטס/חו 8010 6 ח01=220 ש16;=ון02-04=10 05680 ש1=;16ן06;07=220 מוליכים למחצה: | 1 - 889502 )5066 ג אום חוק-6 == ןרו 5-8 8 30-ו איור 3. תפקוד הפינים במחברים פופולריים המצויים בטלויזיות ובמכשירי וידאו. שונות: 9 פיניס להלחמה 2 כפתורים, המופעלים בלחיצה, קוטר 10 מיימ, | בעלי שנתות. 34 מערבל דיבוב ₪77000 חלק 1: תיאור מעגלים וחיבור מערבל קול זה, המתוכנן ומשווק על ידי צ.1= כערכה להרכבה עצמית, מאפשר מבחר של פעולות הדעכה (6א01 ת), דיבוב, והרכבות קול עם אפקטים. ערוץ הקול יכול לעקוף את ערוץ המוזיקה אוטומטית (על ידי בקרת קול) או ידנית. כל הפעולות של היחידה מתבצעות בקלות, באמצעות 14 בקרים מערבל דיבוב מסוג ₪%7000 משמש, בדרך כלל, במסיבות ובהצגת סרטים או שקופיות, וזאת כאשר יש צורך לעקוף את ערו המוזיקה (רקע) למטרת הודעות או הערות. להעברה חלקה בין ערוץ קול לערוץ מוזיקה, יש צורך במדעך כגון זה המתואר כאן. בקרי צליל נפרדיס מאפשריס קבלת איכות שווה בשני ערוצים. בנוסף, קיימים ביחידה בקרים נפרדים לווסות העוצמה והאיוון (0818₪06). הפעלה ובקרים כפי שניתן לראות בתצלום למעלה, ממוקנים כל הבקריס והמחווניס של המערבל בלוח ההפעלה הקדמי. מחברי המבוא והמוצא, מותקניס בחלק האחורי. לפני שמתחילים להשתמש ביחידה, יש לחבר אותה למקור מתח ולציוד הקול הקיים. ממיר קטן עס מוצא של 12 וכ-30014 יחובר לשקע ה-3.5 מיימ בלוח האחורי. נוריות 1:6א' 'תכ) ו-.םכ) 6ם:/1' בלוח הקדמי נדלקות, לחיווי מצב ההפעלה של המערבל. מומלץ לחבר את המערבל בין הקדם מגבר לבין ושני מפסקים קפיציים. מגבר ההספק. אות מוצא הסטראו המסופק מהקדם מגבר, מחובר לשקעי כניסה מסוג 8068 הנמצא בחלק האחורי של המערבל. המוצאיס של המערבל מחובריס לכניסות של מגבר ההספק. כאשר איור [. מערבל דיבוב - תרשים מלבנים משתמשיס בקדס מגבר בעל ערוץ :חיד (0אסוא), המוצא שלו מתחבר לערוץ הכניסה השמאלי של המערבל, והימני נשאר ללא שימוש. מגבר הדיבוב כולל מגבר פנימי המסוגל לטפל 1 8ז סטב 0% 0-6 שפאי ,' ק 511 1 ל נ לט ד 3 : 1 'טרר ספת : ד ו + ןו[ [9 |9 |9 85 | 5פט | ופט | ופט | פפט 6 "1 000% כ 7" כ / 966141 -ך1848 ₪ | כופן ב/פ]. םן2| ;| 0ו8| 060 בש 000 2 (כ) 9001 5-50 ₪ 0 0 +ל|וש| ו2|0 |9 |9 |ס 8 | ₪98 | סט | ופט | פט | בפט |נששן 60| כשל| 560] כספ| 260 א--- 96א-/298 --- איור 2. תרשים מעגלי מערבל הדיבוב. היחידות המרכזיות הם שני רכיבי עיבוד אותות שמע מסוג 7415244 (103 ,102). בסקה [ט רסא = ךזטפּ זט = אזכנם . ₪ = א- 06א /298 ---6] ב כָחךָ 36 -2 ברמות כניסה של בין 501/18 לבין פמ 1.7, כך שלמעשה ניתן לחבר מקור אותות כלשהו. הרמה המירבית של אות המוצא הסטריאופוני מהמערבל היא כ-1188/י1.7, וניתנת לכיוון לערך נדרש בתחום של 10068. המגבר כולל שני שקעי מבוא למיקרופון המחובריס במקביל: אחד לתקע | 3.5 מ"מ, והאחר לתקע אזס. הבקריס בלוח הקדמי מאורגנים בשלושה איזורים, המוקפים בקוים לבנים. חלק גדול מהמתואר בהמשך, לגבי הפעולה הבסיסית של המערבל, מומחש עייי תרשים המלבנים שבאיור 1. , | % הבקרים של ערוץ המ*קרופון ממוקמים בחלק העליון משמאל, של הלוח הקדמי. הנורית (20.) שבקצה השמאלי מציינת. את רמת השיא של המיקרופון. בקרי גוון הצליל והעוצמה משפיעים על ערוץ המיקרופון בלבד. המפסק הקפיצי המסומן מאפשר בחירה בין שלושה אופנים: 09' לביטול ערו המיקרופון; 'םכ0' להפעלת ערוץ המיקרופון; 'סזו' להפעלת פונקציית בקות קול אוטומטית 5 . | (00%). כאשר פונקצייה זו נבחרת, היא מספקת הדעכה אוטומטית, כאשר רמת המיקרופון עוברת רמה שנקבעה מראש. ההדעכה נפסקת אוטומטית, כאשר רמת המיקרופון יורדת מתחת לרמה שנקבעה מראש. מצב א0/ מצויין על ידי נורית 0 סוזאי. % בקרי ערו הקו ממוקמים באיזור השמאלי התחתון של הלוח הקדמי. ארבע הנוריות שבצד שמאל משמשות כחיווי על רמת המוצא של שני הערוצים. נוריות '0' ידלקו, כאשר האותות יהיו ברמה מספקת. רמת מינימוס של האות, מצויינת על ידי נצנוץ נוריות -א0'. בדומה לערוץ המיקרופון, כולל ערוץ הקו בקרים נפרדים לגוון צליל ולעוצמה, והם מסומנים ב-0םטסזפאסגט. בקר העצמה קובע את רמת הרקע של המוזיקה, כאשר ערוץ הקול מופעל. כאשר יכוון נגד כוון השעון עד סוף טווח, ערוץ המוזיקה מודעך לגמרי במהלך השמעת הקול. | נורית ₪כ) 6ם1.1' מציינת הפעלה והפסקה של פעולות ההדעכה. העוצמה-שבה הנורית מאירה, מהווה חיווי גס על רמת מוזּיקת הרקע במשך הכנסת ערוץ הקול. כאשר הנורית מאירה בעוצמה מירבית, ערוץ המוזיקה נמצא ברמה מירבית, כלומר ערוץ המיקרופון אינו פועל. 4+ הפעולות הבסיסיות נקבעות באמצעות הבקרים, הממוקמים באיזור הימני של הלוח הקדמי. פוטנציומטר 6391 6ו]א' קובע את ההגברה של ערו המיקרופון. את ב- ת60תט- הפוטנציומטר יש להציב במצב המאפשר קבלת עוצמת מיקרופון מספקת, כאשר בקר ' סא 1 בשליש מהלכו. המפסק הקפיצי, המסומן 167 16]' מאפשר להגביל את תחום התדר הנמוך ל-117 200. מצב זה מתאים במיוחד להדעכת רעשי קרקע, המיה והפרעות תדר נמוך אחרות. כאשר המסנן אינו בפעולה, התדר מתחיל מערך של כ-2082 המאפשר לערוצ המיקרופון להיות שמושי אף לאותות מוזיקה. בקר 1661[ ז880נח' קובע:את רמת הסף של פונקציית אסצ שהוזכרה קודם. סיבוב הבקר בכיוון השעון מעלה את רמת הסף של המיתוג, כלומר הדעכת המוזּיקה ברמת ערו מיקרופון גבוהה יותר. בקר 1662 ז1880צ' פעיל אך ורק כאשר מפסק ‏ תססתט1ז' נמצא במצב פטפ'. שלושת בקרי התזמון שבפינה הימנית התחתונה, מאפשרים לשנוּת את מהירות הפעלת: והפסקת פעולת ההדעכה כנדרש. בקר שג 1866' הוא בעל תחוס של 0 עד 7 שניות והוא אינו מושפע מהצבת הזמן, של בקר טס 1886'. בקר 4618' קובע את הזמן שבין סיוס שליטת ערוץ הקול לבין הדעכת ערוץ המוזיקה. התחוס של זמן זה הוא בין 0 ל-5 שניות. כמו בקר רמת אכ)/, גם בקר 6618 פעיל רק במצב שוטאי. פעולה זו נועדה למנוע את הפטקת ההדעכה של ערו המוזיקה, בזמן הפסקות קצרות בערוץ המיקרופון. תיאור מעגלים המרכיבים העיקרייס בתרשים שבאיור 2 הם שני רכיבי עיבוד שמע מסוג 104.15244'. כל פרמטרי האות (עוצמה, איזון וגוון צליל), נקבעיס על ידי מתחי בקרה. קווי אותות שמאל וימין, מסופקים לשקעים 8133 ו-2104 בהתאמה, והס מוזנים לפיני כניסה 4 ו-15 של רכיב ה-72415244 (103) דרך קבלי צימוד 6 ו- 027. מאחר וכל הרכיבים האקטיבייס מוכללים ברכיבי ה-1115244, נדרש מספר קטן של קבלים ונגדים להשגת פונקציות התניית.: האותות. רמת הבס נקבעת באמצעות 831 ,0632 ו-233) עבור ערו שמאל, ובאמצעות 332 ,036 ו- 7 עבור ערוץ ימין. בקרת ה-5 [1438' מצריכה קבל אחד בלבד: 634 (שמאל) ו-035. (ימין). קביעת מצבס של הבס וה-180815 מתבצעת באמצעות פוטנציומטריס אלקטרוניים ב- 4. פוטנציומטרים אלה מבוקרים על ידי מתחים חיצוניים. העוצמה נקבעת דרך פין 1. רמת הבס - דרך פין 9, ה- ת זפתי1 - דרך פין 10, והאיזון דרך פין 16. כאשר מסופק מתח של /10, יהיה תחום מתח הבקרה בין 0.25% ל-4.0 עבור כל הכניסות. רמת מתח האספקה כמעט ואינה משפיעה על הקביעה ההתחלתית, וזאת מאחר הפוטנציומטרים שקובעים את פרמטרי הקול, 0, מחוברים למתח הייחוס המסופק על- ידי פין 17 של 12415244 קבלים 028 עד 1 משמשים לביטול רעשים הנוצרים בעת סיבוב הפוטנציומטרים. שני בקרי העוצמה, הפועלים בפין 1 של 103 יוצרים תצורה מיוחדת שבה דיודה ₪12 מהווה רכיב חשוב. מתח הבקרה שבזחלן פוטנציומטר 5 מוזן לפין 1 ב-163 דרך 426 ו-0228. המתח החיובי לפוטנציומטר, מסופק על ידי המוצא של 5 ומחלק | מתח 52א-51. באופן שםו!' מסופק ל-825 מתח של כ-/4 המאפשר כיסוי של כל תחוס העוצמה. עם הפעלת המיקרופון, יורדת רמת המתת המסופק לפוטנציומטר לכמעט /00), מה שיגרום, בדרך כלל, להדעכת המוזיקה כליל. אך דיודה 12 שומרת על מתח בקרת עוצמה מיזערי של 0.7% מתחת לרמה הנקבעת על ידי 827, המבקר את עוצמת ה-' התטסצאסט. הפעולה של מעגל הדחיפה שמסביב ל-105, תובהר בהמשך. הקבל האלקטרוליטי 638 מהווה חוצ לאספקת המתח הפנימי ל-.415244/כ11 בעוד ש-639 מסנן את המתח המסופק למעגל. אותות המוצא בפינים 1 1 (שמאל) ו-8 (ימין) של 544% מוזנים לכניסות המסכמות של המגבריס המהפכים .104 ו-1049 דרך -640 3 ו-041-834. פעולת הסיכוס כוללת את שני. האותות (שמאל וימין), וכן את האות המיקרופון המסופק על ידי 162. רכיבים בעלי ערכים זהים לאלה שמשמשים לאותות הקו, מעבירים את אות המיקרופון מפיני מוצא 8 ו-11 של 162 לפיני הכניסה 2 ו-6 של 104. מגברי ההפרש ‏ 1043 ו- 8 משמשים להיפוך ולחציצה של האותות. אותות ערוץ שמאל מגיעים לשקע היציאה ₪05 דרך פין 1 במוצא של 104/3, ו 836-042. בצורה דומה, מגיע ערוץ ימין ל-8102 דרך פין 7 של 164, ו-0225)-821. אותות המיקרופון מטופלים על-ידי 102 ופוטנציומטריס 811 עד 14א8, בצורה דומה לזו שתוארה עבור מגבר הקו 163. מתח האספקה לפוטנציומטרי העוצמה, מסופק על-ידי פין 7 של ומחלק מתח 46-3.47. שתי הכניסות של 2 נדחפות במקביל על ידי המוצא של מגבר ההפרש 1018. 7 שיטות מדידה א מאת 78118 ק חק אנשי מקצוע רבים בתחום החשמל והאלקטרוניקה שמים את מבטחם בציוד המדידה שלהם, ומאמינים בתוצאות המוצגות על גבי מכשירים אלה, במיוחד כאשר התצוגה היא סיפרתית (דיגיטאלית). אך מעבר למדידה החשמלית עצמה מסתתרים דברים נוספים, כמו הכרת מכשיר המדידה בו משתמשים ומטרת המדידה. בעזרתם ניתן לבחור את מכשיר המדידה המתאים ביותר לביצוע מדידה נתונה. שקילת והבנת התוצאות המתקבלות מהווים את הצעד החשוב הבא. ההנחה הבסיסית היא, כי כל מכשיר מדידה מייצר טעות או סטייה. גדלן של סטיות כאלו, וכיצד להגיע לתוצאות בעלות משמעות, הינן מטרתם של סידרת מאמרים זו! בכל המכשירים ישנן מספר סטיות הניתנות למניעה, או לפחות לצמצום ניכר עייי הכרת מכשיר המדידה שבשימוש. טעויות מדידה כאלה ניתנות לסיווג לפי ארבעה סוגים עיקריים: 1. טעויות שיטתיות טעויות שיטתיות מתקבלות ביחס ישר לאיכותו של מכשיר המדידה שבשימוש, ונובעות כתוצאה מאי-דיוקים בתיכנון, ייצור, הרכבה וכיול המכשיר. ככל שיצרן המכשיר הקפיד בתחומים הללו הטעויות תהיינה קטנות (ומחירו של המכשיר יהיה גבוה יותר). 2. טעויות בשל תנאי סביבה טעויות אלו מושפעות ממיקוס גיאוגרפי, טמפרטורה, לחות, שדות חשמליים ומגנטיים. גורס שכיח ביותר הינו שדה אלקטרומגנטי הנוצר מסביב לשנאי (ראה איור 1), אשר עלול לגרוס 900113 1 איור 1. לכך שהמדידה חסרת ערך או בלתי אפשרית לביצוע. אפילו השדה המגנטי של כדור-הארצ עלול לעוות את המדידה. למשל:| השפעתו על קרן האלקטרונים האופקית במשקף התנודות (אוסצילוסקופ). רמת ההשפעה נקבעת עייי מיקומו של המשקף במעבדה. מבחיניס בהשפעתו של שדה זה על הקרן, עייי כך שהקו האופקי אינו מקביל לקווי המדידה האופקיים המשורטטיס עייג המסך. מיסוך משקף התנודות אינו יעיל, אלא יש צורך במכשיר מאיכות טובה יותר בעל שליטה ובקרה על תנועתה של הקרן. 900113 - 2 איור 2. אין לזלזל בהשפעתה של טמפרטורת הסביבה (ראה איור 2). ציוד מדידה מכויל, בדייכ, בטמפרטורת סביבה של 20 מעלות צלסיוס. כאשר ישנה סטיה של "10 מטמפרטורת הכיול, סביר שתהיינה סטיות וטעויות בתוצאת המדידה המתקבלת. בציוד מדידה אנלוגי ישנה חשיבות לעובדה-האם המכשיר עומד או שוכב (ראה איור 3). 3 טעויות אנוש טעויות אנוש קורות כשלמשתמש לא ברורה מטרת המדידה, או כאשר אינו מכיר את ציוד המדידה. לעיתים הסיבה היא שני הגורמים יחדיו. מקרה טיפוסי הוא כאשר לא יודעיס את התנגדות הכניסה של המכשיר בעת ביצוע מדידת מתח (טעות הגורמת העמסה לא נכונה של מקור המתח), ובשל בחירת תחוס מדידה שגוי במכשיר. רשלנות במדידה או ברישוס תוצאותיה הינס סיבה נוספת לטעויות אנוש במדידה. 4. טעויות בבחירת הציוד טעויות כאלה עלולות לנבוע מאי התאמת ציוד המדידה למדידה שצריכה להתבצע. לדוגמא, כאשר אין התאמה בין עכבת מכשיר המדידה לעכבת המבוא של המכשיר הנמדד. טעויות נפוצות הינן טעויות בקריאת התוצאה הנמדדת במכשירים אנלוגיים. במכשירים אלה צריך לקרוא את התוצאה כשהעין מול מחוון (מחוג) המכשיר, עיימ למנוע טעויות בקריאה כתוצאה מעיוות פאראלקסי (א8ג287811). לחלק מהמכשירים ישנה מראה מתחת ללוח הקריאה עיימ להבטיח שהמחוון קורא נכון (במקרה כזה אין לראותו במראה). 900113 - 3 %חו זסזזס % חן ה0ו0611661 ז6)6וח 0-2 900113 - 4 ד יו ו 4 ממום ₪ % חו זסזזס % ח! ה0וו061166 ז6וסחו ו ד וו |[ וו וו שו וו שו % חו זסזוט טעויות בביצוע רוב מכשירי המדידה עדיין מבוססים על טכניקת מדידה אנלוגית, ובעלי תצוגה אנלוגית. יש לכך סיבות טובות, כפי שנראה בהמשך הסידרה. דיוקס של מכשירי המדידה האנלוגיים מוצג בדייכ באחוזים (טעות מוחלטת ) ממלוא תצוגת המסך (529-). יש לשיםס לב שלרבי המודד ישנס אחוזי סטיה שוניס במדידה של זרסם חילופין ושל זרס ישר. ו'ייא, לדוגמה, שהמחוון (מחוג) במכשיר בעל סטיה של 1.5% בתחוס מדידה של צ10 :כול להראות בכל מדידה תוצאה שהסטיה שלה היא עד 1501 | מהתוצאה הנכונה. לכן, כאשר מתח של 1% נמדד התוצאה יכולה להיות בין 0.85% לבין צ1.15. זה מציג לנו טעות יחסית מירבית של 15% ! אס באותו תחוס מדידה נמדוד מתח של /9 התוצאה האמיתית תמצא בין 8.85% לבין +9.15. הסטיה המירבית תהיה 100%=1.67% א0.15/9. משתי הדוגמאות הללו נובע, שבמדידות בקצה הנמוך של תחוס המדידה, קביעת התוצאה הנכונה הינה יותר בגדר ניחוש מאשר מדידה מדוייקת; באמצע התחוסם התוצאה הינה אמינה בקושי, כאשר בקצה העליון של תחוס המדידה התוצאה הינה בעלת סטיה, העומדת בהתאם לסטית המכשיר הנקובה. מכאן נובע, שעיימ לקבל דיוק טוב יותר במדידה צריך לבחור בתחוס מדידה מתאים במכשיר המדידה (בו נוכל לקבל את התוצאה הקרובה ביותר לקצה התחוס). איור 4 מראה לנו את הסטיה היחסית באחוזים של שלושה מכשירים, אשר הסטיה המירבית הנקובה לגביהס היא | 0.5% ,1.5% ו-5% בהתאמה. שים לב לעליה המהירה של הטעות היחסית בקריאות הנמוכות של המכשיר. התאמת תחום המדידה לסוג המדידה המבוצעת חשיבות בחירת תחוסם המדידה המתאיס תודגם עייי הדוגמאות המובאות להלן: נניח שיש למדוד מתח חילופין של 20% לערך ושני מכשירי מדידה עומדיס לרשותנו. אחד מהס בעל סטיה מירבית של 0.5% ותחומי מדידה (ע6) של צ1 ,צס1, ו- ץ00, בשעה שלמכשיר השני סטיה מירבית נקובה של 1% ותחומי מדידה (52) של /3 ץ30 ו-צ300. את המכשיר הראשון יש להציב על תחוס מדידה של 100% והטעות היחסית תהיה: %, 0.5208 את המכשיר השני יש להציב על תחוס מדידה של ץ30, כשהטעות היחסית תהיה: %, א 0.3/20. מכאן נובע, שהמכשיר הפחות מדוייק נותן במקרה זה תוצאה מדוייקת יותר! זוהי נקודה חשובה, אותה יש לזכור כאשר רוכשים מכשיר מדידה: תחומי המדידה של המכשיר צריכיס להתאיס לערכים אותם אנו צופים למדוד. כאשר עיסוקך הוא באלקטרוניקת זרס חזק תזדקק למכשור שונה מזה שלו תזדקק בעיסוק בתחומי הטלביזיה והרדיו. מכשירים סיפרתיים (דיגיטאליים) במכשירים סיפרתיים הדיוק בדייכ קשור לערך המוצג. יתרה מכך, בשל ההמרה ממדידה אנלוגית לתצוגה סיפרתית, הדיוק של הסיפרה האחרונה צריך להילקח בחשבון. בדייכ, הדיוק של הערך המוצג הוא ספרה אחת, למרות שישנס מכשירים בעלי דיוק של 2 ספרות ויותר. סהייכ הדיוק האופייני הוא: 6% למדידת מתח ישר: 0.1% מהמתח הנמדד +1 ספרה. % למדידות מתח חילופין: 2% מהמתח הנמדד +7 ספרות. % למדידות זרס ישר: 0.35% מהזרס הנמדד +1 ספרה. 4 למדידות זרס חילופין: 0.9% מהזרם הנמדד +3 ספרות. אילו מדידת מתח החילופין שבדוגמה, בערך של צ20, היתה מבוצעת עייי מכשיר סיפרתי, הקריאות המתקבלות היו בין צן.87=21א20%1.02+0.1 לבין 0.1=18.9%א1.02-7א20 בהתאמה. הטעות היחסית היתה 1% 1 זה מראה, שהמכשירים הסיפרתיים אינס בהכרת מדוייקים יותר מהמכשירים האנלוגיים, כפי שלא מעט אנשים נוטיס לחשוב. שיס לב: | העקומה באיור 4 מתייחסת גם למכשירים הסיפרתיים. . 913 -5 איור 5. הגודל הנמדד והמכשיר לגודל הנמדד יכולה להיות צורת גל כלשהיא. בשל כך, מכשירים שונים ו/או שיטות מדידה שונות יתנו תוצאות שונות כאשר גליס אלה יימדדו. רק כאשר בסיס המדידה ידוע, תהיה לתוצאת המדידה משמעות כלשהיא. לדוגמה, מכשיר מדידה עס סליל נע ללא מיישר יראה את הממוצע החשבוני של הגודל. ערך ממוצע זה, עבור גל חילופין טהור של מתח (או זרס) הוא אפס, כך שהמחוון של המכשיר לא יראה שוסם ערך. (ראה איור 5). אם נמדוד במכשיר זה מתח (או זרס) מורכב, הוא יציג רק את רכיב ה-.6.ע. יש לשיס לב לערכו של רכיב החילופין במדידה, היות ואס ערכו יהיה גבוה מדי, הוא עלול לפגוס בסליל המכשיר, למרות שלא נראה השפעה על ערך ה-.60.כש הנמדד באותו הזמן. 900113 - 6 איור 6. עיימ למדוד מתח או זרס חילופין באמצעות מכשירי סליל נע, יש לחבר מיישר בטור למודד. כזה הוא המצב. כשמציבים מכשיר מדידה אנלוגי על אחד מתחומי ה-.0.. המכשיר יציג את ממוצע ה-.0.כ. של הגל המיושר (ראה איור 6). הממוצע החשבוני של מתח סינוס מיושר הוא: פמוחש 08=0.318, וזהו הערך אשר יוצג עיי המודד. בכל מקרה תצוגת המודד מכויילת לערכי 8 ות.ז ישנו יחס קבוע בין ערכי .8. חז.ז. של מתח או זרס חילופין לבין ממוצע הערך המיושר, אשר תלוי בצורת הגל הנמדד, הערך הנתון לעיל נכון רק לגבי גל סינוס. אס המתח או הזרס הס ריבועיים יש לכפול את קריאת המודד ב-0.89 עיימ למצוא את ערך ב-.4.חז.ז. כאשר גל משולש נמדד הטעות היא זניחה: הערך האמיתי יהיה אז גדול יותר רק ב-0.36% מהערך המוצג. יהיה זה טיבעי שנצפה, שאותסם דברים יהיו נכוניס לגבי מדידה במכשירים סיפרתיים: אולם, לרוע המזל אין אה כך. בתלות בשיטת המדידה עלולות להופיע סטיות אשר למעשה לא ניתן לחזותן מראש. בחלק מהמכשירים (היקרים שבהם) ניתן להציג את ערך ה-8.חז.ז האמיתי של המתח או הזרס הנמדד. מכשירים אלה מחשבים את ערך ה-8. .+ ללא תלות בצורת הגל. גורס חשוב אחר פרט לצורת הגל, אשר יש להתחשב בו, הינו התדר של המתח או הורם הנמדד. מרבית המודדיס הסיפרתיים מתוכננים למדוד מתח או זרס חילופין בתדר שאינו עולה על 2. מכשירים אנלוגיים בעלי עלות דומה הינס בעלי ביצועים טובים יותר ומסוגלים למדוד את אותה המדידה עד לתחוס ה-417. במכשירי מדידת .2.0 סטנדרטיים רביס מתאפשרת מדידת 8.גו.ז. תודות לשימוש במיגוון מעגלים מיוחדים, המחשבים את ערכו מתוך מתח החילופין הנמדד וממיריס אותו למתח ישר, אשר 900113 7 359 וחסזו זסוהטחסוובּ איור 7. נקרא בדרך המקובלת. מעגליס אלה מבוססים על מעגל משולב מיוחד: מעגל טיפוסי כזה מופיע באיור 7. (ראה ברשימת המקורות את מקורות 1 ר2 ). כאשר מבצעיס מדידה באמצעות משקף תנודות ניתן להבחין בערך הרגעי של הגל הנמדד, להרף עין. כך ניתן להבחין לפחות בשיאו של המתח או הארס הנמדד. בכל אופן, קביעת ערך ה-8..ז. אפשרית רק כאשר צורת הגל רגילה ומקדם ההמרה ידוע. לעיון נוסף: 6 .שת 60 15-10-26 א". 1 6 שז101 .131601700108 8 סש 1680 ,* ואצ 15 6גחיד" .2 9 6061006 מחולל דפקים ומשהה ארבע ערוצי מחולל הדפקים והמשהה הארבע ערוצי המדוייק אשר הוכרצ עייי היצרן 1616160 מציע דיוק רב, בביצוע תחוס רחב ועיוות נמוך. כמחולל השהייה סיפרתי ארבעת היציאות של היחידה ניתנות לתיכנות למירווחי זמן שבין 0 ל- 0 שניות בקפיצות של 5 פיקו שניה. בסיס רדימן הקבוע מספק דיוק של מזקס25, אולם, ניתן לקבל כתוספת מיוחדת דיוק של ותקק1. ה-ז1116 של כייא מהיציאות הוא פחות מ-8ק50 בתוספת חלק אחד מ-10% של ההשהיה המתוכנתת. כל היציאות חוזרות לרמה הבסיסית שלפני ההפעלה בערך של 80088 מתום ההשהיה הארוכה ביותר. כמחולל דפקים (פולסים) מדוייק, ארבעת מרווחי הזמן מגדיריס שני דפקיס לשימושים הדורשים רוחבי דופק מבוקריס בדייקנות. המיקוס והרוחב של כל פולס ניתנים לשליטה מלוח ההפעלה הקדמי או באמצעות 0213. מחברי ה-6א8 שבחזית המכשיר מאפשרים יציאות מהירות עבור 1, ]אזא, .711 או ביציאות ברמות הניתנות לוויסות. פולסים אלה והמשלימים שלהם מסופקים דרך יציאות ניפרדות שבחזית המכשיר. ניתן לכוון את היציאות לעבודה בקווים של 5062 או בעכבות גבוהות יותר. ,110056 1101818 ,1.60 שסזת11681 16166160 סז 0681 ,1070קהס.1 113086 גו 420 במגפתת 011 87נז משקף תנודות 1117א20 בעל רוחב פס מלא ורגישות גבוהה משקף התנודות 054025 מתוצרת 6ַססאום866 הינו דגם ל 20 מהייצץ בעלות נמוכה, בעל מסך 100 א80 מיימ (בחלוקה של 10א8 ). רגישותו ניתנת לכיוון (בין צו1//0ח5 ו צו5/8 ) למלוא רוחב הפס: אפשרויות עבודה ברגישות גבוהה של צו4/ 1 ו- צו6/ות2 אפשרית עד לתדירות של 5 מה"צ. בסיס הזמן ניתן לשינוי מ צו4/%ת0.5/ עד ל- צ0.5%/01. מהירות הסריקה המירבית של /8מ50 צו ניתנת להשגה תוך שימוש בגשש 'י10 א". הנחתת ה א181-02708%) היא לפחות 400₪- ב-1 קה". קייסם במכשיר מגבר אנכי שימושי (ערון 1) הנותן מוצא של צ:ג4/ 501 ברוחב פס של 100 הרא עד 10 מהייצ. אה מאפשר, לדוגמה, חיבור מד תדר לקבלת מדידה מדוייקת בתדירויות נמוכות. 6) 2 ,106 80087ת1-צט|זטתך אע7 7018 6תס6חו)תט1] ,6ג0סא 4מג|פתין 1 ((0480) 6ה0םס6[!6ך 20 ספק כח מעבדתי בעל הספק של 400 חלק 1: תאור המעגל מוצג בזה ספק מתח ישר, רב שימושי, לצרכי אספקת מתח סימטרי כמו גם אסימטרי. היישום מבוסס על רכיבים אנלוגיים דיסקרטיים בלבד. ספק זה בעל הספק של 400% ראוי למקום של קבע על שלחן העבודה שלך. מאת ת0)עםו₪000 .) הבעיה עס ספקי כח במעבדה או בבתי מלאכה היא, שהיישומיס בהס ניתן להשתמש בספקים הקיימים, מוגבלים לעיתיס קרובות בגלל האופיניסם של ספקים אלו. כל מי שעוסק בצד הפרקטי של האלקטרוניקה יודה שלא קל למצוא ספק תואס לצורך בדיקה של מכשיר זה או אחר. לעיתיס קרובות לא ניתן להעזר בספקים הרגילים הקיימים (לדוגמא 15%/24, צ0-60 בזרסם של ת100, או 5/104). קל לראות שמה שנחוצ זה ספק שבתוכו גלומים המתחים והזרמים המשמשים אותנו בד"כ. הספק צריך להיות סימטרי כמו גם אסימטרי ויחד עם זאת צריך להיות מוגן בפני העמסת יתר. בפרוספקטיס של רביס מהספקים המוכנים והזוליסם ניתן למצוא פרטים, על כך, שטרנסיסטורי המוצא של הספק מוגנים בפני עומס יתר. להגנה מסוג כזה חסרונות ברורים. נכון שהספק יספק את הזרס המירבי במתח המירבי, אך מאידך הוא יפיל את זרס המוצא כאשר המתח ירד בכוולט אחד. הסיבה לכך ברורה; הגנת העמסת היתר תופעל בגלל הפיזור הנוסף שנוצר. פיזור זה מביא את גוף הקרור לגבול העליון של יכולת פיזור החוס או למגבלות ההספק של הטרנסיסטורים הטוריים היקרים. הפיזור הנוסף יכול להווצר בגלל זרס המוצא והפרש המתחים על פני הטנסיסטוריס הטוריים. נתונים עקריים כספק יחיד ספק כח משתנה יחיד עם בקרת זרס ומתח מוצא הספק: 0-40 בזרס 0-58 כשני ספקים עצמאיים שני ספקי כח, נפרדיס מבחינה חשמלית המוצאים: ץ0-40 א 2 בורס 8% א 2 כספק סימטרי שני ספקי כח זהים מחובריס בטור המוצאים: 30-40 בזרס 0-5 צ0-80 בזרם /0-5 מתח וזרס של ספק כפוף עוקבים אחר מתח וזרס של ספק אב כספק בחיבור מקבילי שני ספקי כח זהיס מחובריס במקביל מוצאים: צ0.6-39.4 בזרס 0-10 מתח מוצא מירבי צ40 בעומס מלא 48% ללא עומס זרס מוצא מירבי ‏ 53 אדווה שצחז10 ללא עומס שהז50 בעומס מלא * הפרש מתחים במצב של ספק סימטרי 50% הספק המוצג כאן שם קצ לבעיות אלו. ניתן לקבוע אותו כך שיספק 4 220-5] 240 /0-5/ /40+-50, או 0-8017/0-5.4. בנוסף, הוא יספק את הזרס המלא גס עבור מתחי מוצא נמוכים. לא השתמשנו במעגליםס משולבים מיוחדים אוּ במיקרו פרוססורים. אהו ספק אנלוגי טהור הבנוי מרכיבים ומינים. התוצאה היא, ספק כח בעל יחס מצוין של מחיר/ביצועים. תרשים טבימטי המכשיר מורכב משני ספקי כח זהים המבודדים חשמלית זה מזה. ניתן לחבר את שתי יחידות הספקים במספר אופנים, כך שנקבל כמה צורות של ספקי כח. (ראה בטבלת הנתונים שבעמוד הקודם). התרשים שבאיור 1 מציג מספר גדול יחסית של מלבנים היוצרים שלוש דרגות של מעגלי ייצוב. הדרגה הראשונה היא קדס מייצב לשנאי, הדואג לכך שנפילת המתח על הטרנסיסטורים הטוריים 14-15 תהיה קבועה ברמה של כ-10%, כך שההספק המירבי אותו יש לפזר הוא %50 (או א25 לכל טרנסיסטור). שני מעגלי הייצוב האחרים הם עבור מתח (1) וזרם ). שני מעגלים אלו הם כמעט זהים. ההבדל היחיד הוא שמעגל בקרת הזרם מקבל מידע מנגד טורי, ואלו מעגל בקרת המתח מקבל נתונים ממחלק המחובר במקביל להדקי היציאה. שני מעגלי הייצוב האחרוניס מאפשריס בקרה ידנית, להבדיל ממעגל הקדם מייצב של השנאי. מעניין לראות שהטרנסיסטורים הטוריים, 14 ו-15, נוטליס חלק בכל שלושת מעגלי הייצוב. התרשים הסכימטי מציג ספק נפרד המספק מתח של צ12, לשימוש עבור המעגל הראשי. קו האדמה של הספק הסימטרי מחובר להדק החיובי של מוצא הספק הראשי. במהלך התאור שלהלן כשנתייחס ל 12%+ ול צ12- נתכוון ל צ12+ ול 2% - המיוחסים להדק החיובי של הספק הראשי. הספק הנפרד משמש גם כמתח יחוס. המלבן הקרול שגג111 )תסעעטס' מייצג את המעגל המקייס זרם נמוך מ-54 במוצא של כל אחד מהספקים. כדי למנוע חימום יתר ניתן לצרף למעגל זה חיווי טמפרטורה. מעגל הקדם מייצב כדי להסביר היטב את פעולת מעגל הקדם מייצב נעזר באיור 2. הזרס זורס מהצד החיובי של גשר היישור להדק החיובי של המוצא דרך שנל טרנסיסטורי דרלינגטון המחוברים במקביל (14 ו-15), ודרך הנגדיס 813, 214 ו-218. מעגל המייצב מנסה לקיים מפל מתח קבוע של 104 על פני הטרנסיסטורים הטוריים ועל פני נגדי האמיטרים שלהם. הטרנסיסטור 13' מופעל דרך מחלק המתח 815-816 והרשת. 17א-024. הרשת מייצרת השהייה מסויימת כדי למנוע השפעת קפיצות מתח ורעש במעגל הקדם מייצב. הזרם דרך הדיודה פולטת אור (לד) שבמצמד האופטי עומד ביחס הפוך למתח על פני-315-816 חסו6|31זסזק 15 5 סו חהּ!ּ 5ד/ו4ך ]זט זז 006 זס הז 8 / 900082 - 1 | איור 1 תרשים מלבנים של ספק הכח. התכנון מבוסס על שלושה מעגלי י*יצוב הפועלים יחדיו: 11 זסוחזס) החסו603ז (1) קדם מייצב לשנאי, (2) בקרת זרם ו-(3) בקרת מתח. זז סו זו ח0ו600]3%זסזק + 81 חחסז! איור 2. תרשים בסיסי למעגל המבקר את קדם המייצב של השנאי. .קל באופן יחסי לבקר עומס התנגדותי המחובר לרשת החשמל. רשת 8-6 המחוברת במקביל למתח הרשת יכולה לספק מתח הצתה עבור טריאק. תזמון ההצתה ביחס להתחלה של מחצית מחזור הרשת נקבע על ידי ההשהייה המיוצרת על ידי רשת ה-8-0. לאחר שהוצת הטריאק, הוא לוליך עד שמתח הרשת יפול לרמה הנמוכה מזּרם החחזקה שלו. זה מתרחש סמוך לנקודת המעבר (הנקודה שבה המתח הוא 0 וולט). הטריאק נשאר חסום עד שהוא מקבל מתקף הצתה נוסף בזוית מופע כלשהיא במהלך המחצית הבאה של תדר הרשת. הזרס המסופק לעומס עומד ביחס הפוך לזוית המופע, כלומר להשהיית מתקף ההצתה שלאחר חציית נקודת המעבר. עקרון זה של בקרת זוית המופע פועל היטב, כל עוד הזרס והמתח נמצאים באותו מופע, כלומר כאשר העומס הוא התנגדותי בלבד. י לרוע המזל, השנאי מהווה עומס השראתי, כך שהזרס והמתח אינם נמצאים באותו מופע. מכאן שיעמעם אורות! רגיל מהסוג שתואר לעיל לא יתאים למעגל הקדם מייצב. במקרה של עומס השראתי , עשוי לקרות שהזרם הרגעי הוא אומנם גבוה דיו כדי להצית את הטריאק אבל אין זרס יהחזקהי עבורו. לכן 2 ההצתה צריכה להתרחש רק כאשר זרס העומס הוא גבוה דיו כדי להחזיק את הטריאק בהולכה. מכל מקום, כשס שאין ורס העומס בספק כח קבוע, כך גם היסט המופע (ההפרש) בין המתח לזרס אינו קבוע. זה אומר שיש לשנות את רוחב מתקף ההצתה ולא את מיקומו. אס היינו מבצעיס הסטה פשוטה של הפולס, היינו מקבליס זרס מוצא א-סימטרי יחד עם רכיב .6.6 גבוה. זה היה גורס לרויה מהירה של ליפופי השנאי. כאשר משניס את רוחב הפולס, יש צורך להזהר שלא למתחו מעבר לנקודת המעבר של מתח הרשת. באיור מס.3 מוצג מעגל המרחיב את פולס ההצתה. גישה זאת מתאימה ליישומיס בהם זרמי העומס עשוייס להשתנות. רשת 8-6 המחוברת במקביל למתח הרשת משהה את זמן ההצתה. המעגל המורכב מ-61, מחלק המתח -1ק-₪29 0 (ענף מס.1), הנגד הטורי 831 וגשר הדיודות 3 (ענף 2). הצרוף של גשר דיודות ומצמד אופטי המופעל על ידו יוצרים נגד משתנה למתחי חילופין. כך שלשני הענפיס אותו התפקיד; דהיינו, להפוך את השהיית ההצתה, למשתנה (ראה איור 3). ההשהיה הבסיסית נקבעת על ידי 1ץ. עס הפעלת ספק הכח נטען הקבל 61 .כשמגיעיס למתח הסף של הדיאק, מוצתיס הרכיבים 11 ו- 1. כשזורס זרס הצתה מ-61 ל- ,111‏ יפיל הנגד 832 מתח הגבוה דיו כדי להצית טריאק קטן יותר, 1'12. התוצאה היא שזמן הפריקה אינו נקבע יותר על ידי שני הענפים, אלא על ידי 33+829(1א). כאשר 61 אינו יכול לספק יותר זרס החזקה עבור 1112 (דבר המתרחש מהר מאוד בגלל הערך הנמוך של הנגדים 833 ו-29א8) הטריאק נחסם ו-61 נטען שוב. תהליך זה חוזר על עצמו עד סמוך לנקודת המעבר, זוהי הנקודה שבה מתח הרשת אינו יכול לטעון יותר את הקבל 1) (ראה איור 48). צורת הגל על הטריאק מוצגת באמצעות קו מרוסק באיור 40. איור 46 מציג בעזרת קו מרוסק את הזרס המוסט בזוית, ובאמצעות קו רציף את צורת הגל המיוצרת על ידי העמעם. אסימטריות של הגל מתרחשת רק במהלך מחצית המחזור הראשון בלבד. הטריאק מוליך עד לנקודת הזמן '8', שבה זרס העומס נופל לאפס. ניתן להסביר במהירות את תפקיד שאר הרכיביס שבמעגל זה (איור 3); דיודת הזנר מגבילה את המתח שעל פני 2גזד לכדי 66, ובאותו זמן מספקת מתח ייחוס יציב למעגל ההצתה. הרכיבים 212, 13כ, 14כ, 827 ו-828 מבטיחים ש-61 יתפרק במהלך חציית נקודת המעבר. הסליל 1.1 משכך קפיצות זרס פתאומיות ולכן משמש כמסנן להפרעות "11. הרשת 602-834 מקצרת קפיצות זרס (6%א501) הנוצרות במהלך המיתוג, ובכך מונעת הצתה לא תקינה. בקרת מתח וזרם פעולת מעגל בקרת המתח מוצגת באיור 5. מחלק | המתח 73-89 מאפשר קביעת מתח ייחוס של -0. צ10, בין האדמה (הקוטב החיובי של מוצא [י :7 ו י פ 01 12 ... 15 = 4 020 .. . 23 = 1 900082 - 3 ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ] ו ו ו / [ ו ו ו ] / ו 0 0 0 0 / ] 0 ו ו / 0 ו 0 . ו ו ו / ו 0 / ו ו ו = שו/%/4=33ם...וס איור 3. תרשים חשמלי של ווסת מתח השנאי. השהיית ההצתה מבוקרת על ידי המעגל שבאיור מס' 2, דרך המצמד אופטי 165 ומיישר גשר משתנה הבנוי מהדיודות 23כ-20כ. הספק) ל12% -. מחלק מתח נוסף הבנוי מ-7-88א, המחובר במוצא הספק, מספק כ-20% ממתח המוצא, כלומר צ0-9 בקרוב (ביחס להדק החיובי של מוצא הספק). המתחיס המסופקים על ידי שני מחלקי המתח מושווים על ידי מגבר השרת 104. בעזרת 14-15, ינסה מגבר השרת לקיים הפרש מתחים נמוך ככל האפשר בין שני המבואות שלו. כאשר נחוץ מתח מוצא גבוה יותר, מסיטים את 1 כלפי הפוטנציאל צ12-. כתוצאה מכך המתח במבוא הלא מהפך של 104 נופל ומתח המוצא של מגבר השרת עולה. פעולה הפוכה מתרחשת כאשר נקבע מתח מוצא נמוך יותר, או כאשר הופעל מעגל הגבלת המתח. במצב . זה המתח במבוא המהפך של מגבר השרת גבוה יותר מאשר במבוא הלא מהפך ולכן מתח המוצא של מגבר השרת יורד. מעגל בקרת הזרס (איור .6) פועל בצורה דומה. בדומה ל-164, ינסה מגבר השרת 163 לקיים מתח מוצא של /0. ההבדל העיקרי ממעגל בקרת: המתח הוא בכך שמתח הייחוס עבור מגבר השרת (המחובר למבוא הלא מהפך) מוארק דרך 1א, ואלו הארס נמדד כנפילת מתח (1.1% לכל היותר) על הנגד הטורי 18. מחלק המתח 22-83 מתוכנן כך שנקודת המפגש שהוא יוצר נושאת מתח בין צ1.- לבין 1.1%+, ביחס לקוטב החיובי של מוצא הספק. כאשר אין זרימה דרך 18ג1, ימצא החלק החיובי של 22 בפוטנציאל אדמה. כאשר 2 מוסט לכוון זרס 54, כלומר כלפי ההתנגדות המלאה שלו (2.28), במבוא המהָפך של 163 יהיה נוכח מתח של צ1.1 -. כתוצאה מכך המתח: במוצא מגבר השרת עולה. כאשר זורס זרס של 54, יספק הנגד 818 /1.1. כאשר 22 מוסט למצבו הקיצוני השני (כלומר להתנגדות של 0), יהיה המתח במבוא המהפך גבוה מהמתח במוא הלא מהפך, ומתח המוצא לורד. 0 | כפי שמוצג באיור 5 ו-6, וכמו כן בתרשיס החשמלי המלא של המכשיר שבאיור 7, לאנודות של 8 ו-24 יש נקודת חיבור משותפת עם הנגד 423. בנקודה ואת מחוברים המוצאים של מגברי השרת של מעגלי בקרת הזרס והמתח. זה אומר שמגבר השרת המספק מתח מוצא נמוך יותר קובע את מתח הבסיס למגבר הזרסם הבנוי מ-14-15. הנגד 823 מחזיק את הרמה בבסיסים של 74-15 במתח של כ5-11.5%+. הדידודות 27 ו-29 מונעות צימוד בין המוצאים של מגברי השרת, על ידי מניעת מעבר זרס ביניהס. אחד הלדיס המחוברים בטור ידלוק כאשר המתח במגבר השרת המתאים נופל למתח שמתחת ל-/11.5 פחות נפילת המתח על פני שתי דיודות (7כ-24כ או 9כ-28). וה קורה כאשר המגבר המתאים נכנס לפעולה (הגבלת ורס או מתח). במהלך ההדלקה של המכשיר מוחזקים הטרנסיסטורים הטוריים כבויים עד שמושג מתח הזנר של 6. זה קורה כאשר מתח האספקה השלילי של מגברי השרת גבוה דיו. + 1מהוסזו - 81 חסזו 900082 - 5 איור 5. מעגל בסיסי לבקרת מתח.. 6 זוז 7 4 - 900082 / | איור 4. מוצגת כאן הפעולה הבסיסית של ווסת לעומס השראתי, המיושם כאן עבור קדם מייצב לשנאי. איור 43 מציג את מיקומי מתקפי ההצתה ביחס למתח הרשת. המתח על הטריאק 1 בהשואה למתח הרשת (הקו המרוסק) מוצג באיור 40. ולבסוף, בא*ור 46 מוצגת הסטת הזרם בגודל, עם (בקו מרוסק) ובלי (בקו רציף) בקרת זוית מופע. >. 6 0 [ טש + איור 6. מעגל בטיסי לבקרת זרם. 2 4 / )א 48 ( סְ סְ סְ סִ ס | 2200] 11 08 18 7 21% 900082 - 7 א 566 3% איור 7 . תרשים חשמלי של הספק המעבדתי. שני מעגלים כאלו נחוצים ליצירת ספק תפועל כספק מקבילי, טורי בצורה זאת מוגבלת 'קפיצת המתחי בהדלקה לכדי צ2.5 מעל למתח הנקבע על ידי 23. מתח המוצא המבוקש יתקבל כעבור מספר מילי שניות. למרות שקפיצת המתח בהדלקה אינה עלולה, במרבית המקרים, לגרום נזק לציוד המחובר לספק, מומלא לחבר את העומס הרצוי רק לאחר ההדלקה. הגבלת הרס של ספק הכח מבוצעת על :די המעגל המוצג באיור 8. כל עוד שמעגל הקדם מייצב פועל נכון, יתקיים הפרש מתחים קבוע על פני 14-313 ועל 15-314. במצב תקלה מסוג כלשהוא (מתח יתר, זרם יתר), יופעל הטרנסיסטור 1 דרך מחלק המתח 19-20. זה גורס לירידת מתחי הבסיס של טרנסיסטורי הדרלינגטון, וכתוצאה מכך זארם המוצא מוגבל. כדי ליישם מעגל המשלב הגבלת זרס והגבלת טפרטורה, יש להחליף את הנגד 820 בנגד 6זא (בעל מקדס טמפרטורה שלילי) של 100%. הנגד יחובר לגוף הקרור קרוב לטרנסיסטורים 14-15 > ₪ - 8 5 מגבר שמע בעל הספק בינוני מאת 6:ג)/₪61 .ך עבור רבים מהקוראים שאינם זקוקים למאות וואטים ממוצא מערכת הסטראו שלהם, מוגש מגבר שמע צנוע בעל הספק של /ו60. המגבר תואם היטב גם את הרמקולים האיכותיים ביותר. ניתן להפיק מהמגבר עומס נמוך כדי 2 אוהם ללא שום בעיות ועם עוותים נמוכים ביותר. מה צריך להיות ההספק של מערכת סטראו ביתית: /20, /50 אולי /1200 זוהי שאלה שלא יתקבל עבורה מענה פסיכולוגיה יכולה לשחק כאן תפקיד כלשהו גם כן. ההבדל בין הלחץ האקוסטי של מערכת המספקת %/20, למערכת המספקת /צ200 הוא 1008 בלבד, וזה נשמע הרבה פחות מההפרש של צצ180 בין שני ההספקים שהוזכרו. נאמר מה שלא נאמר, הספק של -50 ש70 הוא יותר ממתאיס עבור לפחות 95% מהמערכות הביתיות. עדיף בהרבה להחזיק מערכת בעלת איכות טובה בהספק של שו50 מאשר מערכת בינונית בעלת הספק של או200. אלו מבין הקוראים השומעיס מוסיקה בצורה שוטפת נוכחו בעובדה זאת בעצמם. קיימים מעט מאוד רמקולים הדורשיס הספק של לפחות %100 כדי להשמיע צליל. אס תיגש לחנות לממכר מערכות סטראו ותבקש מגבר בעל איכות טובה ועס הספק בינוני (למשל /50) תווכח שאין כמעט לקבל מגבר שכזה. עד לאחרונה איכות המגבר היתה קשורה להספק שלו. מסיבה זאת ניתן למצוא אנשיס רביס הרוכשיס מגבר בעל הספק הגבוה בהרבה מהצרכים שלהם. למרבית המזל, נמצאו מספר יצרניס שהבחינו בתופעה, וכעת ניתן לראות חדירה איטית לשוק של מגברים בעלי איכות גבוהה יחד עס הספק בינוני הנע בין /ש50-70. יתרה מכך, הרגשנו שיש צורך לתכנן מגבר באיכות גבוהה עבור החובבים המושבעים, ובנוסף, רצינו ליצור תוספת המכשיר בנוי סימטרית ובצימוד ישיר, למעט קבל הכניסה למגבר. הולמת לקדם מגברים האיכותיים שפרסמנו במהלך השניס האחרונות. שיספק את כולם. עולה על 0.006% נתונים טכניים (עס ספק כח של 4 225% וקבל סינון של 20,000₪ על כל אחד מקוי המתח) 60 בעומס. 8%2 110 בעומס 462 170 בעומס 2% הספק מוסיקלי (₪ם/וסק 516זוא) /200 בעומס 2% (ב-1%117; 20₪18 במצב הס, ו-80₪08 במצב 011) הספק רציף (סך העוותים ההרמוניים = 0.1%) הפרעות הרמוניות 150/20 0 50 % >> % >> > % > % > % > % > % > % (א1-50 בעומס של 89 ב 2א1 (/1 בעומס של 462, 2502-4%112) (עס מסנן מבוא) 7 0.01%> 12 102 הפרעה של אפנון הדדי ‏ 0.013%> % > 308 < 154% 8 < >> > 47% .מז ןו 1004 דת עשת 51 זרס מוצא שיאי יחס אות לרעש עכבת מוצא בהספק של או1 ב-100 וב-1000₪82 ב-12 10% עכבת מבוא רגישות המבוא הזרס השקט (נומינלי). תכנון סימטרי העדיפות הראשונה בתכנון המגבר היתה האיכות. התוצאה היא מגבר בעל יחס אות לרעש של לא פחות מ-1000₪ ב א1, הפרעה הרמונית שאינה (/ש802/50), ו-1816 ש816 של 30/8 אס תדמה לעצמך קו אופקי העובר במרכּ התרשיםס הסכימטי שבאיור !1 תראה שהחלק העליון הוא תדמית ראי של החלק התחתון (אס תתעלם ממעגל תקון 6 וממעגלי ההגנה). מעגל התקון האקטיבי ל- 6 מבטיח שבכל מקרה לא יופיע מתח ישר במוצא. דבר זה נחו+ ביותר מנקודת מבט של הצימוד הישיר שבין כל דרגות המגבר. מעגל ההגנה מספק השהייה בהדלקה, בודק אסם קייס מתח ישר כלשהוא במוצא ומודד את צריכת הזרס של טרנסיסטורי ההספק. השתמשנו בממסר מיכני מכיון שלא מצאנו מעגל מיתוג אלקטרוני שיגביל את הזרם ללא פגיעה בשמע. למרות שהתכנון של המגבר אינו מהפכני, אנו מרגישיס שחלקים ממנו הם מקוריים למדי ומכלילים מספר יתרונות הקיימים במספר תכנונים סטנדרטייס אחרים. הקפדנו על הגבר נמוך בחוג פתוח, כך שרמת המשוב יכולה להיות קטנה, דבר המיטיב עס האיכות הכללית של המכשיר. אחרי הכל, במצב כזה, תצטרך כל דרגה לספק חלק קטן יותר להגבר הכללי, דבר העוזר לקיים רמת עוותים נמוכה בכל דרגה. המבוא בנוי ממגבר דיפרנציאלי, 11-15, שהגברו הוגבל לכ-4068. טרנסיסטורי 16 המבוא מחוברים לזוג נוסף של מגברים דיפרנציאלייס בדמות 72 ו-16, בהתאמה. הגבר דרגה ואת הוא כ-27068. לאחר דרגה זאת נמצא את הטרנסיסטורים 79 ו- 0, המבוקרים על ידי מקור זרס. קביעת הורס השקט של דרגות המוצא מבוצעת באמצעות דיודת זנר הבנויה משלושה טרנסיסטוריס המחובריס בין הקולקטורים של פד ו-710. דרגות המוצא בנויות מהדוחפים 3 ו-7117 ושני זוגות של שלושה טרנסיסטורי הספק המחובריס במקביל. כל אחד מהזוגות יוצר עוקב אמיטר. בחירת הרכיבים לאיכות טרנסיסטורי המבוא, יש חשיבות גדולה בתכנון מגבר סימטרי. בתכנון ראשוני של המגבר השתמשנו בזוגות | משלימים של טרנסיסטורי 86. אלו יצרו בעיות שונות, וביחוד ביחס ליציבות טרמית. מסיבה זאת, ולמרות המחיר הגבוה, הוחלט להשתמש בזוגות מותאמיס הארוזים באותו מארז. אם ניקח בחשבון, שמעבר לאב טיפוס, יש להבטיח תוצאות מהימנות לאלו שיבנו את המגבר, ובנוסף, אס נתייחס לפעולה המקורבת לשלמות סימטרית של הטרנסיסטורים הללו, ולהתנהגות הטרמית המצויינת שלהם, הרי שההוצאה כדאית בהחלט. אחת מהבעיות איתן צריך להתמודד מתכנן, היא זמינות הרכיבים. טרנסיסטורי המוצא של מגבר 900098 - 2 זה הס דוגמא טובה לכך. למרות שהטרנסיסטוריס נמצאו בקטלוג מוצריסם סטנדרטיים של חברת 5 אלו שהוזמנו על ידנו לא נתקבלו גס לאחר ששה חודשים, למרות פניות טלפוניות רבות מצידנו. אולי זה מסביר מדוע 8קו1ו1ם? אינה מצליחה כל כך בימים אלו. לבסוף, בוטלה ההזמנה ובמקומה בוצעה הזמנה מ-תספוחסת5015-1 (שסיפקו את הרכיבים תוך מספר שבועות). ממרבית הבחינות, דומיס הטרנסיסטוריס בטיבס, פרט לרוחב הפס שהוא נמוך יותר. עובדה זו לא באה לידי ביטוי כלשהוא באבי הטיפוס שבנינו. מצד שני, מבחינת תואמות תכונות בין טרנסיסטורי עאץ ל-אקצז (זוגות משלימים), הרי שניתן לאמר שאלו זהים עבור כל היישומיס המעשיים. איור | התרשים המופשט, מציג בצורה ברורה את המבנה הסימטרי של המגבר. התכנון הסופי מבוא המגבר (ראה איור 2) מוגן בפני :1% באמצעות הקבלים 61 ו- 2 אם המגבר מתחבר לקדס מגבר הכולל קבלי צימוד במוצא, ניתן להשמיט את הקבלים הללו. אס תחליט לעשות כך, ובעתיד תחבר את המגבר לקדס מגבריס שונים, תצטרך לודא קיוס קבליס במוצא של צימוד כל אחד מהמכשירים האמורים. לאחר קבלי הכניסה נמצא מסנן מעביר נמוכים הבנוי על ידי הרכיבים 81-63. מסנן זה מגביל את רוחב הפס של אות המבוא, כדי למנוע הפרעה הנובעת מאפנון זרמי מעבר, או זיקי זרם. (ההפרעה נקראת ][א11). תדר החיתוך של המסנן הוא 180%12, בהנחה שעכבת המוצא של קדס המגבר היא 509. הדו- טרנסיסטורים 71 ו-75 יוצריסם את דרגת הכניסה הסימטרית. דרגה ואת מבוקרת על ידי מקורות הזרס הבנויים סביב 73 ו-17. הזרס בדו-טרנסיסטוריסם נקבע מעט מעל ל-ח1. ההגבר של המגברים הדיפרנציאליים של הכניסה נקבע בהתאם ליחס ערכי נגדי הקולקטור והאמיטר. המסננים 85-66 ו-₪14-67 קובעים רוחב פס של 50012, בחוג פתוח. הדרגה השניה מורכבת מהדו-טרנסיסטורים 72 ו- 6. אלו מבוקרים על ידי מקורות הזרס שיוצרים 4 ו-18. דרגה ואת מספקת הגבר של 2768, ובנוסף מתאימה את עכבת דרגת הכניסה לדרגת מגבר הזרס, העוקב לדרגה זאת. מתח הייחוס למקורות הזרס 14 ו-18, נוצר על ידי דיודות פולטות אור (לדים). וזכור שעל פני הלד, בממתח קדמי, קיים מתח של צ1.6. הזרס השקט דרך מגברי הזרס 79 ו-110 הוא כ- 8ת20. רמת זרס זו נחוצה כדי להבטיח שהדוחפים 713 ו-117' יספקו בכל הנסיבות את הזרס הנדרש. ההגבר של מגברי הזרם נקבע בהתאם לערך נגדי האמיטר שלהם, ועכבת המבוא של הטרנסיסטורים 713 ו-717. הקולקטוריס של מגברי הזרס מחוברים ביניהם דרך מערכת זנר הניתנת לכוון. מערכת הזנר קובעת את נקודת הארס השקט של דרגות המוצא. מערכת שכואת בנויה, בדייכ, מטרנסיסטור אחד. מצאנו שאין די בביצועיס הטרמיים של טרנסיסטור יחיד, כדי לפצות במהירות וביעילות על ההולכה הטרמית של דרגות המוצא. אי לכך נבחרה שלישיית טרנסיסטורים. זו פועלת בצורה כמעט מושלמת, ובנוסף יוצרת מעין מקור זרס, המבטיח ששנויי זרס לא יגרמו לשנוייס במתח הזנרי של השלישיה. הדוחפים וטרנסיסטורי ההספק הנדחפים על ידס הם, כמובן, בעלי אותה קוטביות (הכונה ל-אץקא רשאת בחלק העליון והתחתון של איור 1, בהתאמה). |= 33 92 80880 גן220 006 ד 36% 9 2200 %+-1 חק]--(-) 900098 - 1 איור 2. תרשים חשמלי של מגבר השמע בעל ההספק הבינוני. ג א 6 יש 4 805500 , / ה270 18 8 805568 > |: 1 17 ]סו %866 |" 18 השמוש בשלושה טרנסיסטורים במוצא, במקום בטרנסיסטור יחיד, מאפשר קרור יעיל יותר. יתרה מזאת, לטרנסיסטורים המיועדים להספק נמוך יש בדייכ תכונות חשמליות עדיפות על פני טרנסייסטורים המיועדים להספק גבוה. מסנן מוצא מטיפוס 800010700, הבנוי מהרכיבים 6, מבטיח שהמגבר יחיה מועמס בצורה נכונה בתדרים גבוהים. הטליל 1.1 מגביל את זמן העליה של אות המוצא עבור עומס קיבולי: הסליל גורס אומנס למקדסם שיכוך נמוך' יותר עבור תדריס גבוהים, אך עדיין נמצא שמקדם השיכוך הוא גבוה מ-100 (בתדר של 112א10 ועכבת מוצא ). המשוב מתבצע דרך הנגדים 817 ו-818,. ודרך מעגל התקון ל-0כ המבוצע על ידי 101. בגלל שרשת המשוב אינה כוללת קבלים, נמצא שמתח = 64/וץם.. 4 = ו 000 10 א4 (י -( 6% 900098 - 3 4צם 4 20... ה-0 שבמבוא, מוגבר באותה רמה כמו אותות מתח החילופין. בגלל אי הסימטריות המושלמת של מתחי ה-06 בדרגות הדיפרנציאליות של הכניסה, > חשוב ביותר להחזיק את מתח המוצא של המגבר ב-0% (0כ). על פעולה זאת אחראי 101. אי הסימטריות הנזכרת היא בלתי נמנעת, ונגרמת בגלל ההבדלים שבין טרנסיסטורי אקאז ל-עאק, ובגלל השוני בהתנגדויות הבסיסיס של הטרנסיסטורים. מוצא המגבר מועבר לאינטגרטור, 16:1, דרך מסנן מעביר נמוכים הבנוי על ידי הרכיבים 223)-₪60. האינטגרטור ניזון מספק הכח של המגבר, (36%) בעזרת הנגדים ₪63 ו-₪64 ודיודות הזנר 10 ו- 1. מעגל ההגנה בנוי מהטרנסיסטורים 121-1726'. עם הפעלת המכשיר, הטרנסיסטור 726 כבוי. כתוצאה מכך הדלגלג 124-125 נקבע מחדש (נוצר ב== 100002 א8 50 0ב -900098 אשור ‏ 3. שני ספקי כח' אפשריים; העליון עבור מגבר מונו, ואלו התחתון הוא ספק יחיד המיועד למגבר סטראו. ‏ א), והטרנסייסטור 1725 מופעל. הטרנסיסטור 6 אינו יכול להוליך עד שלא יתקבל מתח בסיס-אמיטר גבוה במידה מספקת. המתח יתקבל עם תום טעינת הקבל 621 דרך 858. זוהי למעשה פעולת ההשהייה בהדלקה של המכשיר. משהופעל הטרנסיסטור 726', מופעל גם הממסר 1 והלד 27 נדלק ומבשר לנו שהכל תקין. הטרנסיסטור 7121 בודק את זרם המוצא של המגבר על ידי מדידת נפילת המתח על נגדי האמיטר של 116 ו-120. לפעולה זאת הוא נעזר במחלק המתח 847-848. אם נמצא שהזרסם הוא מעל 53 (כלומר, זּרם כללי של 154, דרך שלושת הטרנסיסטורים) 121' מופעל. כתוצאה מכך משנה הדלגלג 124-125 את מצבו והממסר מתנתק לאחר כ-5115. | מתח ישר כלשהוא במוצא נמדד על ידי מסנן מעביר נמוכים 849-850-618-019. אם נמצא מתח ישר ברמה גבוה מ-/1, יופעל הטרנסיסטור 2 או 123 (עבור מתח שלילי או חיובי, בהתאמה). גם במקוה וה יתנתק הממסר | באמצעות הדלגלג. אם ניתק הממסר, כתוצאה מעליית זרס או מתח במוצא, הוא ישאר מנותק עד להפעלה לאחר כבוי של המכשיר, ובתנאי שהתקלה הוסרה. אספקת המתח הנומינלית למגבר היא צ2830, מתח זה יכול לעלות בריקם לכדי 37%א2. אפשר לחבר ספק נפרד לכל אחד משני המגברים, או לספק באמצעות ספק יחיד כפי שידון להלן. . ספק הכח בעקרון, קיימות שלוש שיטות של אספקת מתח למגבר; ספק יחיד עבור מגבר מונו; ספק נפרד לכל מגבר במקרה של מגבר סטראופוני; ספק יחיד למגבר סטראו. ההפרדה הטובה ביותר מתקבלת, כמובן, בשני המקרים הראשוניס. באיור 38 מוצג ספק עבור מגבר מונו. השנאי המצויין מסוגל לספק הספק כזה שיאפשר למגבר אספקת הגבר רציף בעומס נמוך כדי 462. לא נמצא לנכון להגדיר שנאי עבור עומס מוצא של . אחרי הכל העכבה של מרבית הרמקולים היא 4 למרות שיכולים להיות כאלו הנמוכים כדי -2 39. מכל מקום, הקבלים האלקטרוליטיים הגדולים יכוליס להבטיח אספקת זרס מתאימה, בזמן עליות חדות בהשמעה דרך המגבר. מכאן נבין מדוע נשתמש בקבליס אלקטרוליטיים בני 40,000 הספק היחיד עבור מגבר סטראופוני (ראה איור 0)) הוא בעל הספק גבוה יותר. לשמוש רגיל, יספיק שנאי של 64. לעומת זאת, אם משתמשים ברמקולים בעלי עכבה נמוכה מומל להשתמש בשנאי בעל זרס של 103. קבלי הסינון מוגדרים למתח 50%. אם אין ניתן. למצוא כאלו ניתן להשתמש בקבלים בעלי מתח פריצה של /63%, למרות שהם גדולים יותר. בניית' המכשיר תתואר בגליון הבא של הירחון. ₪ מופע, הפרשי-מופע,והזּוּ-מופע הם מונחים מקובלים בתיאוריה. כאשר אין בנמצא אוסילוסקופ או ווקטורסקום, נדרש ציוד בדיקה למדידת הזו-המופע, כך שיהיה ניתן לבדוק אותו לעומת העורןך המחושב. מכשיר שכזה מתואר כאן. מאת 23101076 .1 משתמשים במושג מופע (פאזה) כאשר מתארים שני מתחי חילופין, או יותר, שתדירויותיהם שוות, אך חציית האפס שלהם מתרחשת ברגע שונה. מתח חילופין חוצה את נקודת האפס כאשר ערך המתח הרגעי שווה לאפס. דוגמא לשני מתחיס משתנים, בעלי מופע שונה, ניתן לראות בתצלוס האוסצילוסקופ שבאיור 1. הפרש המופע במקרה זה הוא בערך כשישית מהמחוור. ההפרש יבוטא בדרך כלל בזווית, כיוון שגל סינוסי הוא מחזורי, כך שהמחזור שלו, 1, יכול להיות מתואר כמעגל, או *360; כלומר, ניתן להמיר כל חלק מהמחזור למונחים של מעלות: מחזור של 0.257, לדוגמא שווה ל-*90, 0.107 שווה ל-"35, וכוי. הפרש המופע בין שני גלי- הסינוס הנראים באיור 1 הוא, לכן, בערך "60. מה גורם להזו-מופע ! מאחר והפרש מופע בין שני מקורות מתח נפרדים כמעט אף פעם אינו קבוע, בגלל תזוזות קלות בתדר, אין הגיון בתיכנון מכשיר לשס מטרה זו. המודד המתואר כאן, לעומת זאת, מתוכנן לאתר פרוייקטים למתחילים זוהי סדרה של פרויקטים המיועדת לאלו שאינם מנוסים במיוחד. למרות שכל מאמר יתאר בפרוטרוט את אופן הפעולה, השמוש, הבניה, והיכן שרלוונטי את התאוריה שמאחורי הפרוייקט, הבניה לא תדרוש ידיעה מעמיקה באלקטרוניקה. כל פרוייקט בסדרה יבוסס על חלקים זמינים וזולים. מד מופע שינוייס באותות אשר מתרחשים במעגל. קח לדוגמא, מגבר מהפך. המונח "מהפךיי מרמז, שאותות הכניסה והמוצא הם בהזו של *180. במספר מיקרים, יהיה זה שימושי לבדוק זאת. טרנסיסטוריס ומגבריס הס לא הרכיבים היחידיס המסוגליס לגרוס להזז מופע. | קבלים וסלילים גורמיס להזזת מופע של *90 בין המתח לזרס. במקרה של קבלים, המתח מאחר אחרי הזרס ב-"90 (ראה איור 2); לסלילים התכונה ההפוכה: הארס מאחר אחרי המתח ב-"90. בקבליס וסלילים משתמשים בדרך כלל במעגלי סינון. דוגמא לכך ניתנת באיור 3. במעגל זה, נבצפה שמופע המתח במוצא יהיה והה לזה של הזרס דרך הקבל, כלומר, שתתקיים הזזה של *90 בין הכניסה למוצא. המציאות, לצערנו, שונה, משוס שהזז המופע תלוי, למעשה, בתדר (ביחס הפוך). התלות נגרמת בגלל היחס בין העכבה של הקבל לערך הנגד. מאחר והעכבה, 6א, נמצאת ביחס הפוך לתדר, היא גדלה ביחס להתנגדות (הקבועה) בתדרים נמוכים. מכך, הזו-המופע הוא בערך '*90 בתדרים נמוכים ו-'"0 בתדרים גבוהיס. 49 איור 1. שני גלי-סינוס עם הזז-מופע של בערך שישית מהמחזור, או בערך *60. הזז מופע: למה הוא גורם ברוב המיקרים, הפרש המופע בין מתחי-חילופין הוא קטן או חסר חשיבות. אולם קיימים מקריס בהס היחס חשוב מאוד. ניקח לדוגמא שני מתחי חילופין אשר יש צורך לסכמם. אס ההזז בינס הוא "180, פעולת הסיכום תגרוס לביטול הדדי ותתן תוצאה, שערכה יהיה צ0. הזרם הנובע מפעולה זאת יבוזבז. בתחנות כח גדולות הזו המופע והזרמים הנובעיס 0 ממנו חייבים להיות מינימליים. גנרטורים, לכן, מצומדים חשמלית, בכדי לשמור על סינכרון. יתרה מזאת, תחנות כח רבות מחוברות ברשת מיוחדת, אשר לעיתים חורגת מגבולות המדינה. למזלנו, בעיות. בהזו-מופע בתחנות כח אינם מענייננו כרגע, ואותן נשאיר למהנדסי החשמל. מערכת הסטריאו בחדר מגוריך תהיה דוגמא טובה יותר להמחשת חשיבות השמירה על הפרש מופע קבוע. מאחר וכל מגבר חייב להכיל בתוכו מסננת כלשהי, צפוי כי יחיה איזה שהוא היזז מופע, בין מקור האות, קומפקט דיטק לדוגמא, לבין המוצא - הרמקול. רצוי כי ההזז יהיה שווה ערך עבור כל התדרים, אחרת - יהיה עיוות במוצא, במיוחד כאשר הזו המופע בין הערוץ הימני לשמאלי הוא גדול. דוגמא אחרונה למעגליס בהסם החשיבות להזז מופע היא גדולה הוא המתנד, אשר פועל רק כאשר אות המוצא המוגבר, מוחזר כאות משוב לכניסה בהזו מופע של *0. מודד המופע ב כפי שתואר באיור 1, אוסילוסקופ (משקף) בעל | 2 שני ערוצים מצויין למדידת הפרש מופע. לצערנו | איור 2. המתח מאחר אחרי הזרם ב-"90. איור 3. הזז מופע הנגרם בגלל רשת 6-₪. 896056% - 4 8 א2 5 0 | 9 14| 069 08] 9 2 1 186 3 4 (7) ח100 (8) ה100 (8) ה100 (4) ה100 9-+ 6 שד פד פה כ + 8 א2 7 0 = 01 = 4א...₪1 ב 18 896056% - 3 איור 4. סרטוט המעגל של מודד המופע. החלק החיוני במעגל הוא שער ת-0₪א שער 3אן אשר מ*יצר מתח בפונקציה של הזז-המופע אשר קיים בין האותות המוזנים לנקודות 4 ו-3 של המודד. ש ₪ 0 ש 0 פ / ם ש 1 איור 5. תרשים המוליכים על המעגל המודפס כולל מיקום רכיבים, עבור מודד המופע. מכשיר שכזה אינו תמיד בנמצא, וכאן יכנס לתמונה מודד הפרש המופע. שרטוט המעגל של מודד המופע עבור שני ערוצים נראה באיור 4. הקבלים בכניסות המעגל נועדו למנוע כניסת רכיבי ה-.4.6 של האות. דיודות -1כם 4 נועדו בכדי להגן על מגברים 1א ו-2א מפני מתחים שליליים או גבוהים מדי. האותות מוזניס ל-162 ו-163, שני מעגלים נעולי מופע ,1 1ק) אשר עוקביס אחר תדירויות הכניסה וממירים אותן לאותות ספרתיים בעלי 6708 צדטכ קבוע של 0.5 ומשרעת של קק/צ5. המסננים מעבירי הנמוכים של מעגלי ה-011 הנס מסוג מיוחד, ומאפשרים לרכיבי ה-4046 לעקוב אחר שינוי תדר מהירים באותות הכניסה. תכונה חשובה זו מתקבלת על ידי הדיודות המחוברות בפינים 9 ו-13. משווה המופע הוא שער ה-08א, 3א. המוצא של השער ממוצע על ידי רשת האינטגרציה 811-011. ככול שהזו המופע יגדל, כך יגדל המתח המסופק על ידי חוצץ 164. מודד סליל ההזזה 11א, ההתנגדות 2 והפוטנציומטר 1 יוצרים ביחד אות במחוון המלמד על תזוזת המופע. מאחר ומתח המוצא של המודד נע בין 0% לבין מתח האספקה, חייב המעגל לקבל מתח מיוצב. למשתמש במייצב בעל שלוש רגלייס מסוג 7805 עבור מעגל זה, מתח החלופין המינימלי המוזן למעגל הנו צפ. .'יהיון 1 קבלים: 6 08 0 1 )12 66 7 )8 חצאי מוליכים: 0-08 09 3 4 5 ."ו" 10 47 1000 15 1 פש1 22 9561זס 100 10 470 |8וו80 63% -1ן47 ו חן 100 25% 4700 |8ו80ז 10% -ון1 18 11 10008 10009 0 5 6 2 2 1 , 4 1 1 1 טא ט טיט א > -- -- 8 1 1 2 1 1 שונות: 1 ז0ז0 |וסס-קָחוטסוח /וח1 1 בנייה והפעלה לבניית המעגל על גבי המעגל המודפס, חבר תחילה את שני המוליכיס המחברים, כך שלא תשכח אותס מאוחר יותר. שים לב לסימון הקוטביות של הרכיבים (דיודות, טרנסיסטורים, מעגלים מוכללים וקבליס אלקטרוליטים). הרכב תושבות לכל המעגלים המוכללים. בכדי לאפס את המודד הסר את הרכיביםס 162 ו- 3. חבר את פין מספר 3 של 162 לפין מספר 5 (אדמה) דרך נגד ה-10%. לאחר מכן, חבר פין מספר 3 של תושבת 163 לפין מספר 16 ( צ5+) דרך התנגדות 10%, הדלק את המעגל, ובדוק שפין מספר 1 בשער 3א נמצא ברמה של צס, ופין מספר 2 ברמה של 5%+. מוצא שער ה-08 צריך להיות 5%+ (פין3) מאחר ומצב זה מציין את הפרש המופע המכסימלי בין שני האותות. כוון 1? עד אשר יראה המודד על ערך של *180. הסר את שני נגדי ה-10% והשב את שני ה-4046. בשלב זה המעגל מוכן. על אף שהתחוס הנמדד מוגבל ל-"180 ניתן למדוד הזו גדול יותר, הזו של *270, לדוגמא, יראה כ- "90 כוון שהמעגל אינו יודע להבחין איזה ערוצ - א או 5 - עלה ראשון. - קדם מגבר מתכוונן לתדרי תצוט מבוסס על ת*כנון של טגזא.א לקליטת אות צווט חלש עבור טלויזיה אנטנה טובה היא הכרחית , אך היא לבדה לא תמיד מספיקה. במקרים כגון אלו, קדם המגבר הוא בדיוק הפתרון. אפשר ובקלות יחסית, להצמיד את האנטנה למגבר רחב סרט, אבל דבר זה עלול לגרוםס לבעיות, אם האותות אשר אמורים להיות נקלטים, קרובים בתדר לאותות חזקים. אפילו אס המגבר מאיכות טובה, התוצאה על פי רוב תהיה אפנון, וכל מה שבא איתו. דבר זה הוא בר מניעה על ידי בניית מגבר שניתן לכיוון בתחוס תדרים צר. אפילו שידור חזק בערוץ קרוב לאות החלש ניתן לדכא במידה רבה, אבל הקדסם מגבר יכול לבצע זּאת רק עד רמה מסויימת אס התחנה הרצויה מוקפת על-ידי מספר אותות חזקיס. המעגל באופן בסיסי, המעגל, באיור 1 מכיל שני מעגלים מתכוונניס וכמו כן מעגל 10571 דו-שערי. האות מהאנטנה מוזן ל-105751א דרך חיבור במעגל הכניסה, אשר מורכב מ-30%3.5 מיימ של קו מוליך. הסידור האגה מאפשר התנגדות כניסה ג50-758. המעגל הפנימי מתכוונן בעזרת 1). סא 11 מתפקד כמגבר בעל מקור מוארק, ו-63 יוצר את החיבור לאדמה עבור אותות ה- יז. התנגדות ה-א]84 נוצרת על-ידי המעגל המתכוונן השני, אשר בנוי גם כן מקו-מוליך, ומקבל תיקון קטן, 65. השבח של 11 מקסימלי - בתדר התהודה של המעגל המתכוונן השני. קבל 4 מונע מהזנת מתח ה 0 | ל-[₪ח05וא להתקצר אל המעגל המתכוונן. באותו זמן, 1.1 מונע מאותות "11 מלהיות מקוצריס על-ידי ספק הכח. המוצא של היחידות נלקח מחיבור במעגל המתכוונן השני כדי להשיג התנגדות מוצא של . נקודת העבודה (06כ) - כלומר - המתח בין השער והמקור של 71 נקבעת על-ידי 82. בהתייחס לפרמטרים של ה-1057₪1א, נקודת העבודה יכולה להשתנות מסוג לסוג, ולכן יתכן ויהיה צורך לשנות את ערך 82 בכדי לוודא שזרס המקור (5011865) יהיה בערך /101. במעגל המודפס, הערך 15062 גורס לזרס מקור של בערך ו 12. הערך של ₪2 יהיה בין 1008 ל-2209. רשת 62-81 מבטיח ששער 2 יהיה בפוטנציאל אדמה עבור אותות =11, כך שאותות אלו יעברו דרך שער1 בלבד. ספק כח קיימות דרכים שונות לספק כח למגבר, אס המעגל מחובר בקרבת האנטנה, מקור הכח יכול להיות מחובר דרך כבל הקואקס-ראה איור 2. המתח הישיר מוזן למייצב 161 דרך סליל 12. מוצא המייצב מוזן לכבל דרך המעגל המוצג באיור 2. באס הספקת המתח לא מתבצעת דרך הכבל הקואקסיאלי, ניתן להשמיט את 1.2 ומתח לא מיוצב יוזן לנקודה .. במקרה שמקור מתח מיוצב של 8% קיים, ניתן להשמיט את 1601 וכן 8. גשר החיוט בין נקודות 8 ו-60 אז חייב להיות ממוקס בין נקודות ג ו-8. נתוניס טכניים * 400-7502 + 400-8002 רוחב פס ב- | 182,16=5001712א495-513 הגבר ב- 5002 18 הנחתה מקסימלית - מחוץ לרוחב הפס בערך 1008 רעש (נמדד כאשר 001=50;/=ה21) ות8000-> תחוס תדריס * תק 61,65=1.5-5 + תק 61,65=0-5 1 - 0 = / ] = 01,05 = 5 +% 560 ]6%+ ₪ א איור [. שרטוט מעגל קדם המגבר המתכוונן לתידרי :זזז. 10 ...47" 1... 904077 .2 איור 2. אם המתח מסופק לקדם מגבר דרך הכבל הקואקסיאלי, מקלט הטלויזיה וספק המתח חייבים להיות מחוברים כנראה באיור. ססמס>> 53 רשימת רכיבים קבלים: 5 סס0-5 מתכוונן 15-50 - ראה נתוניסם טכנייס 6 ח1 קבל דיסק 7 יחו 100* 4 9 ח 330 סלילים: 2 108 מוליכים למחצה: | 400א1 01 (חאאחטזוד) 1 7808 שונות: 1 מעגל מודפס מסוג 904077 "קבל 2416 איור 3. המעגל המודפס עבור הקדם מגבר חייב להיות עשוי מחומר אפוקסי. כאשר המעגל נבנה באופן עצמאי, ולא נרכש דרך שירות לקוראים, יש לשים לב במיוחד ל : גודל קוי המוליכים. בנייה והרכבה מעגל קדס המגבר חייב להבנות על המעגל המוצג באיור 3. שיס לב שהרכיבים נמצאים בצד המודפס. אס אין בידך את המעגל המודפס, שים לב שקוי המוליכים הם במידות הנכונות. הרכב את הקבלים 62,063 וכן 66, לאחר מכן התקן את הקבל 64 ו-67. התקן את ה-1057₪1א בין 62 ובין 63. הלחס את שער 2 והמקור ש טרנזיסטור זה לקצוות העליונים של הקבליםס 02 ו-03, בהתאמה. הלחס שער 1 ואת ה א]4 אכ למוליך מתחתס. הלחס את 81 בין 62 ו-63 מעל ה-1םת05וא (אף שאיור 3 מראה כי הוא נמצא במקביל אליו). 5027 לאחר מכן הלחס את שאר הרכיבים. חבר ₪2,1.1 והגשר 6-8 (או 2-4:ראה תחת ייספק כחיי) לקצה העליון של הקבל הרלוונטי. הרכב את קבל 61 רחוק ככל האפשר מ- ‏ 02, [7 ו-063 לוודא שהמחיצה - הנראית על-ידי הקו המודגש תתאיס בדיוק ביניהס. לאחר מכן הלחס מחיצה בגודל 0 מימ, העשויה משכבה דקה של פח, במיקוס המצויין על-ידי הקו המקוקוו. לבסוף, חבר את הכבליס הקואקסיאלים וחזק אותס בעזרת ברגים כפי שנראה בתצלוס המעגל המוכן. סובב את 65 061 עד לקבלת האות הרצוי במקסימום עוצמה ,וכל אות לא רצוי בעוצמה 4. ו, / | / / " איור 4. דיאגרמת מעבר של הקדם מגבר. דרוג הציר האופקי צו12/4]א100; דרוג הציר האנכי - צו1002/4 ;מרכז הגרף ב- מינימלית, במילים אחרות, עד שהתמונה והקול במסך הטלויזיה יוצגו בצורה אופטימלית. אס הקדס מגבר ממוקס קרוב לאנטנה, המעגל יכוון באותה צורה, כיוון שהתנגדות הכניסה והמוצא שהמעגל רואה בכל צד של הכבל שווה (לפחות אס הכל כשורה). לבסוף, מילה על הקבליסם המשתנים. רשימת הרכיבים מציגה שני סוגים אפשריים: סוג ה- -1.5-50% הוא סוג לא יקר, אך שימוש בו לא מאפשר כיוונון בחלק הגבוה של פס ה-011%ז. אס יש צורך בשימוש בחלק זה של הפס אין ברירה אלא לרכוש את קבלי ה-ת0-50 היקרים יותר, מסוג 8וגזט]א. % 6 4 מליון ליש''ט לעזרת חרשים המשתמשים בשרותי הטלפון. ה-1ת761660 ת311118, הקציבה את הסכוס האמור לעזרת חרשיס לאפשרות שמוש טוב יותר בטלפון. (בבריטניה). שרות עזר לאומי לחרשים* ולכבדיי השמיעה שפותח על ידי השלטונות הבריטים יחד עם ה- גת161600 ת1018ז2, יחליף את המרכזיה המיוחדת לחרשיס השרות יאפשר לחרשים לקבל ולמסור הודעות טלפוניות בצורת טכסט על צגי מחשב. קטלוג חדש ל- עס זא 5 תוזת כססאותם ‏ ]זא10זא פרסמה לאחרונה קטלוג חדש בן 140 עמודים המכיל 2400 פריטים חדשים. המבחר החדש כולל קיטים לחובבים, מיקרופונים, רמקוליס, אוזניות, ראשים לוידאו ואנטנות. הקטלוג, ה-15 במניין, המוצא על ידי החברה משקף את מה שהחברה מתארת, כמבחר הגדול ביותר של רכיבי אלקטרוניקה בבריטניה. גשר נתונים חכם לשידורי טלטקס חברת ג1]86 פתחה גשר מידע חכם, דגס 0), המאפשר לרשת ארצית לשדר שידורי טלטקס מקומיים באמצעות המשדר המרכזי של הרשת. ה-1300:) קורא טלטקס נכנס, מגביר אותו ומשדר אותו מחדש. בנוסף הוא יכול לפענח שידורי טלטקס, ולערוך בהם שינויים לפני שידורם. עד 200 עמודי מידע נכנס, ניתניס להמרה על ידי עמודים מיוצרים מקומית. עמודי , = חדשות בעולם האלקטרוניקה מידע ונתוני בקרה יכוליס להלקח ממחשב אישי באמצעות מודס וממשק טורי של ציוד מתאים. גשר המידע יכול להיות מבוקר על ידי קו תקשורת טורי או על ידי לוח הלחצניס הפנימי של הגשר יחד עס תצוגת 32 הצורות המותקן ב פרטים ניתן לקבל מ: 6 פות506ש5 נ)3]א ,5080 51806 ,110056 סן[ו 6 פתת זז זי) מרכזת את פעילויות השווק. שרות משופר ויעיל יותר יתאפשר מראשית חודש זה, על ידי שיטות ריכוז השווק בחברה. כעת, בהסכמת מרבית הספקים של החברה, השווק יתבצע באופן ישיר ממרכז החברה ב- 6וחטסט אסז. המשרד האיזורי ב-01183081₪ יספק מידע על מגוון המוצרים, על משגוחים. המידע :ועבר לשס ממרכז החברה ב-6וחטספאסז באמצעות מחשב תקשורת. מגברי הספק לתחום השמע לכריזה וקולנוע ה60זותס] מייצרת סדרה של מגברי הספק לשמע. המגברים, בעלי 4 ערוצים קטניס בגדלס וגבוהיס בהספקם. הסדרה נקראת סזוגט(). היחידות של הסדרה החדשה עוצבו מחדש והוקטנו בגודל יחסית למגבריס בעלי נתוניס דומים המיוצרים על ידי חברות אחרות. כל המגברים, בהספק /500 , /%250 או ציש750 מותאמיס למסגרת סטנדרטית של יי19. 3 802% .2.02 ,ה60זותס]/ אשצו4 684 ,סאג [טא ,מסס1זא אא שבב אירופי ראשון למחשב, בן 4 מגה ביט. הענק היפני ₪65 בחר לייצר במפעלו שבסקוטלנד, את רכיב ה-4 מגה ביט הראשון המיוצר על ידי החברה מחו> ליפן. החברה הודיעה על השקעה של 30 מיליון לישייט במפעל הממוקם ב-8 102% שג)צז]. [, שתאפשר ייצור של פיסה שתכלול 4 מליוני תפקודים על גודל פיסה של :)5צ] המאפשרת כיום מליון תפקודים. מחשב על חדש מתוצרת ,161 נטען,שהמחשב בעל השס המסחרי 585% שהוצא לאחרונה לשוק על ידי חברת ,1)"1, הינו המחשב הייחזקיי ביותר הקיים בעולם. הוא מסוגל לשמש עשרות אלפי יחדות קצה בכל מקוס בעולם. כבר עתה קיימת כמות ניכרת של הזמנות למחשב מצרפת ומבריטניה. המפתח לכוחו של המחשב הוא המעבד, החזק ב-25% מבצועי כל מעבד יחיד הקיים בשוק. מידע נוסף ניתן לקבל מ: .6 8ת16קרת0?) [811008 116 ,א0כא 10 15 15 /8 ,10086 .101 .טאא,נאם הרחבת השמוש ב-"ועידת וידאו" מערכת אלקטרונית חדשה המיוצרת על ידי חברת צם1₪55ק ‏ -020, דגס 26, המאופיינת בירידה משמעותית בעלויות. ייועידת וידאויי, נוסתה בפעס הראשונה בתקשורת טרנס אטלנטית בין 6]0881ח1, | שהיא החברה המובילה בעולס בתקשורת ועידה וממוקמת בוושינגטון, לבין אולפן וידאו ועידה ליד לונדון. וידאו ועידה, היא טכניקה ההולכת ומתפתחת של קיוס ועידות, פנים לפנים על ידי משלוח תמונות, קול ונתוניס דרך קו טלפון. להבטחת איכות תמונה טובה נזקקו עד כה בשידור, ל-32 שורות לכל ועידה. המערכת מדגס 261 זקוקה לשורה אחת בלבד. .811008 616001016 7 2168586 6167 [חז 63 צאדאתצסס ,53 אס סע אז סאזס51₪ כא4 שאזפאשסאש 1 (הארקה וסיכוך במבנים) מאת חספוהס]/ תק₪31 ו-18א0 1 .11 תסיחג / 1 07 0 א158 8 עמודים-מאויר המחיר 32.15 ליש'יט (בכריכה קשה) למלים רבות באלקטרוניקה/חשמל יש משמעות המרוחקת מההקשר המילולי. כך ביחס לאדמה, סיכוך ובידוד. המונח יאדמהי (0א01א02) מוגדר כך: אהו חיבור מוליך, שנעשה במתכוון או שלא במתכוון, בין מעגל חשמלי או מכשיר כלשהוא והאדמה או גוף מוליך כלשהוא. למרות קיוס ההגדרה, אין המונח מובן באותה צורה על ידי מהנדס חשמל חזק, לעומת מהנדס אלקטרוניקה. המונחיס 'אדמהי ו- שסיכוך' הפכו לנושא מבלבל בקרב מהנדסים בעולס האלקטרוניקה של היוס. למרות החשיבות שבבקרת הפרעות חשמליות, והבטחת דרישות הבטיחות, נמצא שמהנדסים מיישמיםס נושאים אלו לעיתים קרובות באופן בלתי אמין. ספר זה הוא הראשון מסוגו, המעמיד נושאים אלו בפרספקטיבה נכונה. הספר מדגיש את תאורית השדה על מנת להסביר את התופעות, במקוס להכנס לתאוריה של מעגלים. הספר מראה כיצד להשתמש בהארקה ובסיכוך בצורה יעילה במבניס חשובים ובסביבות מיוחדות. יתרה מזאת, הוא פותר את ההתנגשות הקיימת לעיתים בין בטיחות וביצועיסם הקשורים לשטח זה. דבר זה נעשה על ידי הסבר קוד השפה של מהנדסי חשמל. מכאן, שקריאת החומר הזה היא חיונית לכל המהנדסים ומתכנני המערכות. 4 08ת50 86 ע116/ מס[ 1115 ] 6 כטשן 09 את דחי סא זטאת (טלויזיה ספרתית) אסזזמד זמיטות %ת 3 2 -) 5 92360 471 0 א155 ערוך על ידי 6 עמודים-מאויר המחיר 75.00 ליש'יט (בכריכה קשה) גידול עצוס באפשרויות הקשורות בעזרי עריכת תוכניות טלויזּיה, שפורים משמעותייס בהקלטה ובשידור-כל אלו הס תוצאה של התפתחות עיבוד אותות ספרתי המיושם בשטח זה. אנשי חטיבת ההנדסה ב-886 היו מעורבים בפיתוח הטלויזיה הספרתית מאז תחילת דרכה. הספר, שנערך על ידי המשנה למנהל ההנדסה ב-8806, משקף את המומחיות והנסיון הרב שנצבר על ידי המתכנניס המובילים בשטח זה. הספר מתאר את הרקע ההיסטורי, ההתפתחות הטכנית, סטנדרטים בינלאומיים, יישומיס עכשויים והיבט על יישומיס עתידיים של טכנולוגיה חדישה זאת. שוס ספר שפורסם (עד כה) אינו מכסה את התחוס העוסק באלקטרוניקה סיפרתית בשימוש בשידורי טלויזיה. בנוסף לטיפול בצדדים ההנדסיים והטכניים של שידורי טלויזיה ספרתיים, מטפל הספר בפרוטרוט בהקלטה ספרתית של וידאו, במצלמות ובממשקי וידאו דיגיטליים. מנקודת מבט של החשיבות של טכנולוגיה חדשה זאת, והצורה המקפת שבה מטפל הספר בתחוס נרחב וה, הריהו ספר אידאלי לכל מהנדסי השידור, לתלמידים ומורים של הנדסת אלקטרוניקה/טלויזיה, המחפשים כיסוי מהימן, כולל ומעודכן של תחוס הטלויזיה הספרתית. 46 508 6 ץ6]ן1/) תהס1 6 ] 8ח111 טפסן פוסץ ,אמ דחי סאג את הרצאות 1 בנובמבר - האתגר למהנדסי חשמל בבריטניה 2 - מחקר אוניברסיטאי על תחנות רדיו ניידות - 5‏ יישומי וידאו אינטראקטיבי 6 - 50 שנה של מדידות 7 - עבוד אותות ובבואות ברדיו אסטרונומיה 8 - כלי תוכנה לתכנון ממשקים 8 - מערכות העברה לטלקומוניקציה, הדגמת מדידות וביצועיס 9 - שימוש בעיבוד מקבילי לחישוביס 12 - מכשור 8טס] 3 - התענינות בריטניה בשנות ה-2000: תוכנית מדע החלל /6 3 - היישוס וההתקנה של ציוד חשמלי בפרוייקטי בניה גדוליס 3ו - חינוך ואימון מתמשכים: דרישות להחזקת 158 ו-8חםי) 14 - תכנון מערכות באבטחת ]1 5 - חיישני סרט עבים ודקיס 9 - שידור ישיר לבית באמצעות לווינים 20 - השפעות לא ליניאריות בתקשורת אופטית 20 - חינוך בחלל ו בחברה הלויינית 23 - אחריות מנהלית על תקנות עבודה בחשמל 26 - 40-92 / - הכנות 21 - תקשורת 6172/0641 ו-ז7?)מס 27 - התקנה ואחזקה של ציוד בטחון 28 - תמיכת 11 בתכנון מערכות 28 - פרוייקט מידע חזותי של 85 29 - תקנות חיוט אירופה 1992 29 - מיקרולוויניס לחקר החלל, רדיו וחינוך 0 - ביצועים גבוהים באריזה אלקטרונית מידע על אירועים אלה, ניתן להשיג ב- 6 עשסעט58 ,תם] 1 28 מ60ם1.0 תת 0 166א0א - התצוגה הבינלאומית של תעשיית ציוד ומוצריס אלקטרונייס - התצוגה תתקייס בפריס בתאריכים 12-16 בנובמבר במרכז התצוגות 6זסצ281715-1. פרטים ניתן לקבל ב: 48 (118) 581085סותסעק 5 ) 6מך 82 18008 056% 48 8 2,/ מסשמס.1 יריד מחשבים יתקייס באולס החדש של החברה המלכותית לגננות, ברחוב 1 ₪ מסזזסץ31 בלונדון, ב-4 לנובמבר. כרטיסים ומידע ניתן להשיג ב: 8 6אוא הק[6 ,10806 8 [5 .0001 בת03ת4!כ) תצוגת הפתרון המוחלט (מפעלים, מנועים, בקרים, חיישנים, רכישת מידע, טלמטריה, מערכות מקשרות, בקרים מתוכנתים) והתצוגה הבינלאומית לליפוץ סלילים, יתקיימו בו זמנית ב- ₪6א! בירמינגהס בתאריכים 6-8 בנובמבר, פרטים ב: קטסזנ) 10811005תטותותס?) ת8ות81680 תגטם 6מך ת0ז)1 ,621056 תספגתת ,טסט 6מד 100 / 00210 א586 סמינר מתקדס לחיישניס יתקיים ב-28 בנובמבר. פרטים ב: 6 ע 160000108 /8 ,קטסענ?) 006ת6ת10תסי) 46 10006[?) 75% 722 031071680 [ פסטיבל סרטי גרפיקה ממוחשבת, ותצוגת 2 64 יתקיימו בו זמנית, בתאריכים -6 8 בנובמבר ב- 21866 30018א16/ בלונדון תצוגה וועידה של תצוגות אלקטרוניות יתקיימו בתאריכים 6-8 בנובמבר במרכז הוועידות והתצוגות שבוומבלי לונדון. תצוגה וועידה של המחשבים בעיר יתקיימו בתאריכים 6-8 בנובמבר במרכו הוועידות והתצוגות של ם0168ז28. פרטיסם על אירועים אלה ב: 68 0116 מת61תם316 6זס וח גאה 5 145 זסתתוק 5 הייה מנוי על = הירחון הבינלאומי לאלקטרוניקה וקבל אותו ישירות לביתך דמי מנוי לשנה הינס 96 שייח עבור 11 ירחונים (*רחון כפול בחודשים יולי אוגוסט) במקוס 120 שייח שהוא המחיר בדוכני הספרים. לצורך חתימה על המנוי אנא מלא פרטיך על גבי התלוש. ברף המחאתך ושלח למשרדנו, עייפ הכתובת : אלקטורקל ת.ד. 41096 תל אביב 61410 כרטיס מנוי לקבלת הנחות וחשבונית על הסך הנייל ישלחו בדואר חוזר 0 כן ברצוני לחתום על מנוי שנתי. ד. 41096 תל אבב מ ולחסוך 20% ! ך] 11 ירחוניס (1 ירחון כפול) - במחיר של 96 שייח (חסכון של 20%) [] 22 ירחונים (2 ירחוניס כפולים) - מחיר של 180 שייח (חסכון של 25%) שם מלא מקצוע מקוס עבודה בתפקיד כתובת למשלות: מיקוד (במקרה של תלמיד/סטודנט, ציין ביה"סי ---0000000000--- כתה/שנה 01000 ]/0000---ב--=-שכ----=-<=>-=-=-=------- 1900% | 11/3:1 ) סמן אם הכתובת: [.] בבית ך] בעבודה חתימה = תאריך [] מצורפת המחאה בס ..------......-------‏ שיח לפקודת אלקטורקל. חתום מנוי. .. דְדִיס עיימ/ וכה | /) בפרסים יקרי ערך כל החותם מנוי עד תאריך 0 בנובמבר 1990 ישתתף בהגרלה נושאת פרסים 88 שירות לקוראים אלקטורקל מעמידה לרשות קוראיה אפשרות להזמנת מעגלים מודפסים, תוכנות,ולוחות קדמיים של הפרוייקטים המתפרסמים בירחון. כמו כן , את כל ספרי אלקטור בשפה האנגלית. המחירים המתפרסמים בירחון כוללים מעיימ. למחיר יש להוסיף שקל חדש אחד (1 שייח) הוצאות אריזה ומשלוח עבור כל הזמנה. (עבור הזמנת ספר יש להוסיף 2 שייח.) להזמנות גדולות יקבע מחיר משלוח ואריזה על פי הכמות. את ההזמנות יש לבצע באמצעות טופס ההזמנה המתפרסם בירחון. את ההזמנה יש לשלוח בדאר לכתובת: | אלקטורקל > מחלקת רכיבים 0 = | תל אביב 61410 = לא ניתן לבצע הזמנות טלפוניות !!! בכל מקרה של מספר מוגבל במלאי תנתן עדיפות למנוי הירחון. | שירות נוסף לקוראי אלקטור הוא הזמנת מעגלים מודפסים, תוכנות, ולוחות קדמיים של פרוייקטים אשר התפרסמו בירחונים קודמים בשפה האנגלית. את ההזמנה יש לבצע באמצעות טופס הזמנה מחוייל תוך ציון כל הפרטים הנחוצים לאיתור המוצר. המחיר להזמנות אלה יקבע לאחר בירור עס המשרד הראשי באנגליה. בכל מקרּה של מספר מוגבל במלאי תנתן עדיפות למנוי הירחון. | תשלום | עבור הזמנות ‏ של מעגלים מודפסים שהתפרסמו בירחון. | את ההזמנה יש לשלוח בצרוף שיק לפקודת אלקטורקל. > אין לשלוח כסף מזומן. . עבור הזמנות מירחונים קודמים שהתפרסמו בשפה האנגלית. | הסכום לתשלום יקבע לאחר בירור עם המשרד הראשי בחוייל. הודעת תשלופ תועבר אל המזמין בדאר. התשלום יתבצע עייי משלות הודעת התשלוס בצרוף שיק לפקודת אלקטורקל. חשבונית מס תשלח אל המזמין יחד עם המוצרים שהוזמנו. ּ משלוח המוצרים ישלחו אל המזמין בדאר תוך 7 ימים מקבלת ההזמנה. במקרים שאין במלאי את ההזמנה תיתכן הארכה בזמן המשלוח. החזרים החזר של מוצרים אשר נשלחו בטעות יש לבצע מיד עם קבלתם עייי משלוח בדאר תוך צירוף חשבונית המס. ביטול הזמנה ניתן לבטל הזמנה כל עוד לא נשלחה אל הלקוח. ביטול הזמנה תחוייב בתשלום של 15% מערך ההזמנה עם מינמום של 3 שקלים. דמי משלוח ואריזה לא יוחזרו במקרה של ביטול הזמנה. מנויים מנויים יכולים להצטרף עייי משלוח דמי מנוי, שמם, וכתובת למשלוח הירחון אל הכתובת: אלקטורקל מחלקת מנויים = ת.ד. 41096 תל אביב 61410 מכתבים מכתבים בנושאיס כללים הקשורים לאלקטרוניקה, בעיות, והערות הקשורות לירחון יש להפנות אל המערכת ולציין על המעטפה - עבור העורך. מאמרים קודמים אלקטורקל תפרסם בכל ירחון מאמרים מירחונים קודמים על פי תחומי ההתעניינות של הקוראים ובקשותיהם. הצעות ובקשות יש להפנות בכתב אל המערכת ולציין על גבי המעטפה - העורך. בעיות טכניות אלקטורקל עומדת בקשר ישיר עם המשרד הראשי ומתכנני הפרוייקטים. בעיות טכניות בבניית הפרוייקטים יש להפנות בכתב אל המערכת ולציין על המעטפה - מחלקת יעוצ טכני. תשובה תשלת בהקדם לאחר בירור עס המשרד הראשי בחויל. אין למערכת אפשרות לתת תשובות טלפוניות לבעיות. רכיבים לפרוייקטיס המתפרסמים בירחון אין בדרך כלל בעיה להשיג רכיבים אצל המפרסמים בירחון זה. במקרה של קשיים בהשגת רכיב מסויים יתפרסם עבור = בירחון מקוס מומלא להשגת הרכיבים. זכויות יוצרים כל השרטוטים, תמונות, מאמרים, מעגלים מודפסים, 34001-ים וקלטות המתפרסמים בירחון זה ואשר התפרסמו בירחונים קודמים (פרט לפרסומי צד שלישי) הם מוגני זכויות יוצרים ואין לפרסמם, ליצרם, או לשדרם בכל צורה ובכל אמצעי, כולל שיכפול יצילומי או הקלטה. כמכלול או כחלק, ללא רשות מוקדמת בכתב מאלקטורקל. יש לקבל אשור שכזה בכתב לפני אחסון חלק כלשהוא מהפרסומִים הללו במאגר מידע מסוג כלשהוא. בלי קשר לאמור לעיל, ניתן לייצר מעגלים מודפסים לשמוש פרטי ואישי ללא רשות מוקדמת מאלקטורקל. הגבלת החבות אלקטורקל לא תהיה אחראית חוזית או בהסכמה או בדרך אחרת בגין אובדן או נזק שיגרמו או נגרמו לקונה כלשהוא או בדרך כלשהיא או בהקשר עס אספקת טובין או שירותים מאת אלקטורקל, אלה להספקת טובין כמתואר, או לברירה בידי אלקטורקל להחזיר לקונה כסף כלשהו ששילם בהקשר לטובין. התדיינות כל שאלה המתייחסת לאספקה של טובין ושירותים עייי אלקטורקל תידון מכל הבחינות לפי חוקי מדינת ישראל. פטני יכולה להיות קיימת הגנה באמצעות פטנט לתוכניות, התקנים, רכיבים וכו' (המתוארים בירחון) אלקטורקל לא תהיה אחראית ולא תהיה לה שוס חבות אם נכשלה בזיהוי פטנט שכזה או הזנחה אחרת. ירחונים קודמים (בשפה האנגלית) ניתן לרכוש דרך אלקטורקל ירחונים קודמיס שהתפרסמו בשפה האנגלית ואשר נמצאיס במלאי המערכת בחוייל במחיר של 16 שייח לירחון. מנויים עבור הירחון באנגלית | מנוייס עבור הירחון בשפה האנגלית ניתן לעשות דרך אלקטורקל. דמי מנוי לשנה הס 120 שייח כולל מעיימ והוצאות אריזּה ומשלות. 9 מעגלים מודפסים טופס הזמנה מחו''ל אוקטובר 1990 , גר וו וה 1 ה שם פרוייקט מס קטלוגי מחיר לבבוד: | | מספר מנוי | ] איננו מנוי ! בודק =ת 8 3 שייח / | אלקטורקל שם מכבה אורות אוטומטי 900083 9 שייח | שלט רחוק א.א. | 904085/86 30 שיר | ת.ד. 41096 כתובת מחלק תדר 3712) 1.5 | 890051 4 שייח תל אביב 61410 עיר מיקוד קדם מגבר סטיראו 2 4 שיית מחלקת רכיבים טלפון תאריך שלושה בשורה 22 5 שייח נא מלא את שם המאמר באנגלית בצורה מלאה ואת החודש והשנה של הירחון אשר בו התפרסם מחולל הצלילים אין במלאי כרגע הפרוייקט. כמות מספר תאור הפריטים שס מאמר באנגלית תאריך נובמבר 1990 קטלוגי הירחון שם פרוייקט מס' קטלוגי | מחיר מגבר שמע הספק בינוני 900098 0 שייח מרכזת טלפוניס מבוקרת מיקרו , 01 5 שייח מכוון גיטרה 0 32 שיח ממיר ל %118-5 ל 808 900055 | 53 שיח מד מופע 006 0 שייח מגבר מתכוונן ל שט | 904077 9 שייח ערבל דיבוב אין במלאי כרגע מגבר וידאו 124 9 שייח שם המזמין ספרים (באנגלית) טופס הומנת לכבוד: . [ | מספר מנוי [ ] איננו מנוי 6 301 4 שייח אלקטורקל שם | 6 302 6 שיית ת.ד. 41096 כוובה 6 303 8 שייח : / ו 1 200% 50066 גוהכ 8 שיה | | תל אביב 61410 1 ו 2 000% )8066 אוהש | 8 שייח מחלקת רכיבים טלפון = תאריך 3 אססט 8ו3כ = 48 שייח 8% /1281 10100100658807]/ן 2 שיית נא הקפד למלא את כל הפרטים. כמות מספר פרטים מחיר מחיר קטלוגי היחידה תוכנות + פווסחק= שס פרוייקט מסי קטלוגי מחיר מרכזת טלפונים מבוקרת מיקרו (27128א1) 1 3 שייתח דמי אריוה ומשלוח ד שי 0-7 = חודש הבא = = מד קיבוליות דיגיטלי מה בירחון הבא פרוייקטים לבנייה ₪ מחשב 84516 ₪ ספק מתח מעבדתי צ 400 חלק בי ₪ מודד השראות עצמית ₪ מודד קיבוליות דיגיטלי ₪ רדיו +/! סולרי ₪ מודד חוס 100 ךדק ₪ מערבל דיבוב חלק בי ₪ גלאי עשן גלאי עשן ₪ מגבר ]4 הספק בינוני ₪ רמקול לצלילים נמוכיס חלק אי ₪ מתכנת ‏ ל 8751 ₪ אנטנת לולאה שידור/קליטה לייקמצניסיי מאמריס וסקירות, תקשורת באמצעות סיבים, רעיונות לתכנון, רשימות. יישוס, מוצריס חדשים, חדשות בעולס האלקטרוניקה, ספרים חדשים ועוד...ועוד...ועוד... חסוך 20.90 עשה מנוי עוד היוס והירחון ישלח לביתך 03-879619 | מתכנת עבור 8751 רח' רבאון 9, גני-תקוה 55900 פ ת. - .4 | | סס חג 1 לא רו סי - ה | ס סי חג סי 4 חג 1 /. | [=] מערכות גרפיק ה בע'"מ א שימו לבא מבצע !!! * שימו לבא בתי ספר מקצועיים! מרכזי מגמות אלקטרוניקה! חוגים! פרוייקטנטים! חברת אריהב בעיימ מחזיקה במלאי מגוון גדול ביותר של רכיבי אלקטרוניקה במחירים סיטונאיים. אנו משווקיס רכיבי אלקטרוניקה לתעשייה, חנויות אלקטרוניקה, ולבתי ספר מקצועיים למגמת אלקטרוניקה, מכשור ובקרה וחשמל. עס פתיחת שנת הלימודים אנָו יוצאיסם במבצע אספקה מרוכזת של רכיבי אלקטרוניקה מכל הסוגים למגמות האלקטרוניקה הכולל וזאת במחיריס ובתנאיס ללא תחרות. כמו כן ניתן להשיג אצלנו בצורה מרוכזת קיטים לבנייה. לחוגים, לעבודה מעשית וכן פרוייקטיס לעבודת גמר. בננות ושקעי בננה מיניאטוריס לערכות נסויים, וכל ספרי אלקטור. קיטים תצוגות חכמות ,41 א0זדג א פרו*יקטים משדר ]א 6 שייח 4 ספרות מונוליטי 1 דצ 1. ספק בוח ממותג מודולריהמביל: צייצן (ציוץ צפוריס) 5 שייח 8 ספרות מונוליטי 154160415 150160414 * שתי יציאות 110% /300 פעמון מוסיקלי 16 מנגינות 5 שייח 4 ספרות 3% [קז זנ זוא 2 המתאים למכשירים אמריקאים עין אלקטרונית 0 שייח אלפנומרי 4 ספרות 6 * תצוגה דיגיטלית למתח וזרם. אורגן אורות 4 שייח 4 ספרות עס מפענח 0 אצ * ספק ממותג /4 מתח משתנה מריץ אורות + אורגן 0 שייח 2 ספרות עם מפענח 7 *=ספק 1 רגיל משתנה מגבר טלפון 7 שייח 2 ספרות . /.") 4 * אפשרות ליציאת מתח קבוע (5) שעון דיגיטלי 9 שייח 2 ספרות אם, זט ד [!)ו]א-1/2 38 אפצז * מטען מצברים אוטומטי לרכב אינטרקוס 9 שייח 2 ספרות 07 את זקזדך ]א 581אפצז * אפשרות עבודה עס התצוגה של מגבר 30-40 8 ש'יח תצוגה כ?) 1 שתי שורות א 16 סימנים כולל מפענח הספק כמודד עצמאי ספק ממותג /4 צ5.1-40 3 שיח =-.35 ש'יח כולל דפי נתונים והוראות מטען מצברים אוטומטי 3 שייח תצוגה כ?) 1 שתי שורות א 20 סימנים כולל מפענח בעברית ובאנגלית. תצוגה 0" 1 8 שיח =-.45 ש"יח וכל זאת במחיר מבצע מדהים מולטי סירנה 5 שייח התצוגות הנייל מתאימות במיוחד לעבודה עס מיקרופרוססורים 2. מד סל'יד דיגיטלי 90 ש''ח ז מזוודה לוגית 55 שייח או מכשור וחוסכות הרבה חומרה עייי המפענח הפנימי א מראה את מספר סבובי שלהסהעובד במידע טורי או מרובב. המנוע של הרכב. , כל המחירים כוללים מעיימ. *נלתן לבצע המשלוחיט בדואר 4 > ו אריהב בע"מ גבעת חילים 12, נתניה, 053-3443217 פקס: 053-339954 | % < 7 7% ] ,ר-א- ה 4 אב| אקקטהוננק ה * יבוא * שווק * הפצה %* % רכיבים אלקטרוניים לטכנאים ולתלמידי בתי ספר מקצועים מפעלים ומוסדות א מעגליס מודפסים של אלקטור א ו איעוץ והבוונה בפרו'יקנזים לתלמידי בתי ספר לאנקטרוניקה (נוכל חומר רקע). ירחוניס של אלקטור 4% נגדיס א קבליס א מלחמיס * מכשירי * מדידה נעבודות גמר * ניתן לבצע הזמנות טלפוניות + אבל הציוד הדרוש לענת הלימודים. שד הרציו הלל תל-אביב זההםם צרביבים כבנית פרוייקטים המופיעים בירחון [(לן|: עןזע 1-43 |יע: בהל מ אצינום פרוספקנזים עול הרכיבים. א . = יי אקניות מרונזות לחלמידים. לטכנאים, למעבדות, לתלמידים, לתעשיה ולבתי - ספר אבלי עבודה ומבש'רי מד'דה. בלצר אלקטרוניקה בע''מ אמבחר גדול של מחברים, מעגלים מעזולבים והרחבות זברון למחעובים. א בכ ספרי אלקטור 301, 302, 303 יבוא ושיווק רכיבים לוידאו, טלויזיה ותעשיה מלאי של חצאי מוליכים, גבישים, קבלים ונגדים. מכשירי מדידה, בר גנרטורים, סקופים וספקי כח. חלקי החילוף לטלויזיות ולוידאו - מודולים, מכניקה וראשים. ספרות טכנית לרכיבים - סוכנים בלעדיים :30 גרמניה. רכיבים לפרויקטים לבניה עצמית א.א. מלאי אלקטרוניקה בע"ע %ז'בוטינסקי 39 ר"ג טל. 7518931 פקס. 7517278 שעות פתיחה: א', ב', די ה' - 8.30-19.00 רצוף שעות פתיחה: ג' - 8.30-17 ו' - 8.30-14.00 4% 9 0 0 + שדי הר - ציון 17 ת"א 66057 טל: 383726 , 376997 376903. א סניף רייג: זיבוטינסקי 30 רייג טל.735707 =קבלם יבוא והפצה של חלקי אלקערוניקה 8 למעבדות 8 לתעשיה 8 בתי ספר 8 לחובבים 8 פרוייקטים 8 אפשרות ליבוא אלש?ל בכמויות קטנות 68 משלוחים לכל האר | שד בוימ'] ₪ נחו'ה מל. 330058, 053-616466, פקוס: 053-618465 אלקטווכול 0 ₪ חלקי חילוף לוידאו+/1. ₪ ממגוון רכיבים לפרוייקטים. ₪ מיקרופונים, אוזנות מחטים ורמקולים. ₪ ציוד למרקידים. ₪ קיטים למניה עצמית. נתניה סמילנסקי 4 בפלז' טל. 053-34215 (ע'"יי בנק מזרתי) רתי קק"ל 82 (פסגי ציון) ת"ד 5522 באר שבע מיקוד 84154 טל. 057-73335 הדרחון הבעלאומי לאלקערוניקה = = |