PC World 32Bit הישראלי, גיליון 35 אוקטובר/נובמבר 1993

מהפיכת התקליטור, כוח המשיכה של ניוטון, המפתחים שלקחו ריסק, עוד מדור חדש: BBS

OCR (הסבר)
1 - 1 4 כוח המשיכה של ניוטון המפתחים שלקחו ריסק עוד מדור חדש: ₪88 חומרה: נוק אאוט למקינטוש " זדש: עוד 5 דיסקטים לבחירתך. ו תקליטור העתיד של 181 יכיל 5. יארד ביט על כל אינטש . פי 5 מהתקליטוריב 1 ] | / . , 4 4 (נכשיו אתה יכול להושות לעצמך למחוק את כל השאר: ו סדרת המחשבים האישיים החדשה של במ 207 (17420. בע שכיראת מחשבי )וע 6טו| החדשים של יבמ, תוכל לשכוח מהאחרים. כי מחשבים כאלה עוד לא ראית. אתה נהנה מהסטנדרטים הגבוהים ביותר במיחשוב אישי - במחיר אטרקטיבי. כל המחשבים מבוססים על מעבדי 1486 החדישים ומצטיינים ברמת ביצועים, מהירות, פתיחות ואמינות חסרי תקדים. מחשבי זח201 8106 מותאמים לכל צרכי המיחשוב בעסק, במשרד או במפעל שלך. אתה מקבל תוכנה טעונה מראש לפי בחירתך, עכבר, מקלדת ומצג - צריך רק להפעיל ו...להתפעל. הסדרה זכתה לשבחים ולהצלחה רבה אצל משתמשים ומומחים ברחבי העולם, ואף דורגה במקומות הראשונים במבחני ביצועים שנערכו ע"י גופים מקצועיים ידועי שם. בנוסף לתכונות חדישות כמו 10081808016 210068501" ותטוזח6, 58 1.0081 ועוד, מצטיינים מחשבי )תו0? 06[ גם במודולריות שלהם: אתה יכול לבחור בגודל המארז (קומפקטי, שולחני או אנכי), בגודל הזכרון והדיסק, בסוג הצג, במספר כונני התקליטונים (אחד או שניים) ועוד. מודולריות זו מאפשרת לך להרכיב כל תצורה שתבחחר. הכל בעיצוב חדשני יפהפה ובהתאם לדרישות ולצרכים המיוחדים לעסק שלך. . לפרטים על המשווקים, התקשו עוד היום: ' 0 | 8 --- ו...שנח את נל השאו. - "= ₪ ב 3 כ = 5 - ספ 2 (>] 2 5 [- 5 %=] ה] ב כם 5 2 = = 5 ם 5 5 כ 5 5 5 = 02, 6 קידמת הטכנולוגיה עם גמישות מירבית. במחעובה ראעוונה מערכת היחסים שבין עתונאים לבין אנשי יחסי הציבור, היא תמיד מורכבת ועדינה. היחצשים פועלים בשם לקוחותיהם ותפקידם הוא "להכניסי מה שיותר כתבות על הלקוח, לעתוניס המתאימים. העתונאים מוכנים לקבל חומר מיחצ'נים, בתנאי שהוא עומד לפחות בשני קריטריונים: יש בו עניין לציבור. העובדות הכלולות בו נכונות. לאחר שני קריטריונים אלה מפעיל כל עורך את שיקולי המערכת להכנסת הידיעה או הכתבה. בין השאר: בלבדיות, מקוריות, פיקנטיות וכמובן - אס היא יותר חשובה ומעניינת מידיעה אחרת, כאשר מתחילים להיאבק על מקום פנוי בעמודי העיתון. גם 3281 7/0810 26 נעזר בחומר שנשלח על ידי יחצשים. במשך הזמן נבנים יחסי אמון עדינים בין העתון לבין היחציץ, וכללי המשחק נשמרים. עד שמתרחשת חריגה. במקרה הזה מדובר בכתבה שהועברה לתרגום לניסו כהן, ממשרד יחסי הציבור המכובד 'כותרת הי טק". הכתבה, שעניינה השוואה בין מדפסת של קז לבין שתי מדפסות אחרות הוחזרה מתורגמת על ידי יכותרת" כנאמנה למקור (הירחון כ/01/ 6ק). אולס יומיים לאחר הופעת הגליון, התברר כי לכתבה שורבבו עובדות לא נכונות ומטעות, שהיה בהן כדי להציג את המדפסת של ?11 כבעלת תכונות מסויימות שאינן קיימות במדפסת מתחוה של טקסס אינסטרומנט הנמכרת בארץ, בעוד שהאמת היתה בדיוק הפוכה. מאחר וניסו כהן לא השיב לפניות-בירור אליו, הגשתי נגדו תלונה לוועדת האתיקה של האיגוד הישראלי ליחסי ציבור. הוועדה שמעה את הצדדיס ובסיוס החליטה לחייב את ניסו לפרסס כאן את ההתנצלות הבאה: *במאמר "41 ]1888108 מדפסת הבחירה הטבעית" (32ביט, גליון יוני-יולי) פורסמו עובדות מטעות על תכונות אחדות של מדפסת זו של היולט פקרד, היוצרות רושם כאילו הן עדיפות על תכונות מקבילות של מדפסות מתחרות. העובדות האלו פורסמזו כתוצאה מתרגום מטעה שהגשתי למערכת. אני מתנצל בפני מערכת 32ביט ובפני קוראיה". ועכשיו אפשר לעבור לסדר היוס. העורך, אורי אלוני מו"ל ועורך אחראי: ישראל פלד עורך: אורי אלוני הפקה: דליה פלד מו"ל בע"מ מנהלת שיווק: שני פישלר משתתפים קבועים: ניסו כהן, טל כהן, אורי אלוני, עו"ד יצחק זכריה, חן צורף, אמיר שחר, מיכאל האפרתי, ערן שביט, אילן וגנשטיין, שרית יעקב. .גח קול התקליטור. כחבה מקיפה על מהפיכת המולטימדיה הפי סי סוגר מרחק. המקינטוע נלחם על יחודו ניומון. כח המעשיכה החדש עול אפל כך נולד הריסק. דיווח בגוף ראעוון הצמא לזכרון. תענטיית האיחסון מתאונטצעת נחונים באוויר. החיבור בין המחעוב לפכלאפון סביבה טובה. איזו מערכת הפעלה תנצח עורתלקוח. ינע מקום לעויפורים עריכה גרפית: נתן אייכנבלט, דניאלה גבאי, מיכל (יעקב) לידני, תמי סלע, תוכנת החודש: מחלקת התוכנות פרסום: פניה כתר, אריה טל תיאום והפקה: אווה שקלאר מנויים: בת-אל רפפורט (רכזת),, שרה קטן, שמעון ניצן לוחות והדפסה: דרור תעשיות דפוס בע"מ כריכה: הכורכים המערכת: רח' 'פינסקר 64, תל-אביב, ת"ד 11616, תל-אביב 61116, 72,, כל 295145 972737 ₪ מםם ₪ ₪ ₪ ₪ ם "= מחעבים ניעאים. סובלים מתסביך נפוליאון חלונות דא. פותחים עידן החד צבע להמונים. לקשקש ולרטעו בבית הדיסק ריק. חלום בלהות קורה במציאות קומפיוסרב. החחבר למאגר המידע על חנטבוננו האם כדאי לקדרג? המומחים מדברים על 6אופ4הסקט האם כדאי לעודרג?" המומחים מדברים על 6או2?ופא/שצסס תוכנה בפוקוס. מממון דיסק מתוחכם דרי ל א 0% 3 ו ו 1 חר טי פירט 32 216 ]א כ [כ)// -%] ו[36זפ] שח ז קטטז ,16 ]יט זטט וחשו ג 6-תו-01:07/ תג זסת5ו1טטץ 1 |6הז5] זסז%ו0ם וחט|ה חל סז פזטו[115ט טש 6!!ש ה ווהוהסם ו \; |16 .51 זטא5חו'] 64 6 צוצ:-|6] 11616 .60.8 1---. אה ה בס בלי הקומפקט דיסק, הוא ה-62-8₪00, אי אפטשר היה לחלום על מולטימדיה. כאעשר מדובר בשילוב של מכלל, חמונה, וידיאו וקול, עם אפפטרויות אינטראקטיביות - מדובר בנפחי אחסון הכרחיים של מאות מגבייטים. פיצוץ של אינפורמציה. אם תרצו, התקכליטור הוא הדלק המוצק, שאיפשר לטיל המולטימדיה להמריא לגבהים קול התקליטור התקליטור הראשון, והמוכר ביותר, הוא התקליטור המוסיקאלי. זה שהחליף את תקליטי הויניל השחוריס, שהסתובבו תחת מחטי הפטפונים של אתמול. רק אחר כך באו תקליטורי המחשב, שבמקוס לאגור מידע מוסיקאלי-דיגיטלי, הס אוגריס נתוניס. התקליטורים בתחוס המיחשוב 5 מכילים החל ממלל פשוט, דרך ספריות של תמונות, צלילים, סרטי וידיאו, ושילוב של כולס יחד. באופן גס נחלקיס תקליטורי המחשב לשלוש קטגוריות פופולאריות: תקליטורים של איחזור מידע מילולי. תקליטורי מולטימדיה של אמנות, ספרות וגרפיקה. תקליטוריס של משחקים. למרות שהתקליטור הופך במהירות למדייה מובנת מאליה לצד המחשב, עדיין מדהים לחשוב על כושר הקיבול שלו. אנציקלופדיות של עשרות כרכים, נדחסות לתוך דיסק אחד. כל מנוייס הטלפון באר), למשל, 17000000 טילפוניס עס שמות וכתובות - אגוריס בתקליטור אחד. אלפי פסקי דין וחוקים, שבספריה היו תופסים עשרות מטרים של מדף - מצטמצמיס לתקליטור אחד. כל ספרי הקודש - זו329 מנזין ה-₪6 הישראלי נננומע בארץ התנ"ך, התלמוד, המשנה ומאות ספרי פוסקים, ניתניס לאחזור מתוך תקליטור בודד. לעומת דיסקט רגיל, המכיל עד 14 מגבייט, מכיל תקליטור רגיל למעלה מ-600 מגבייט. ובעוד שורות אלה נכתבות, כבר עובדים על גירסה מסחרית של תקליטור בעל נפח כפול: 1200 מגבייט וותר! פרשנים בעולס המיחשוב משוכנעים כי תוך זמן קצר גס תשתנה תצורת המחשב ותתאיס את עצמה לתקליטור כמדיית איחסון סטנדרטית. במחשביס שיורכבו מחר, ייעלם כונן הדיסקטים של 51/4 ובמקומו יופיע כונן תקליטורים מובנה, לצד כונן דיסקטים של '?/31. טכנולוגיית ה-]א00-80 נמצאת רק בתחילת הדרך. היא מתפתחת בקצב מסחררת ומתגברת במהירות על הבעיות והחסרונות שאפיינו את הדור הראשון של הכונניס והתקליטורים. בעמודיס שלפניך תוכל לקרוא הכל על 1א600-80 היום, כדי שמחר יהיה לך יותר קל להתעדכן בכוחות עצמך. אוקטובר 93 את פיתוח טכנולוגיית ה-62 (סכ 6קוחס0), הוא התקליטור יכולות לזקוף לזכותן חברת פיליפס ההולנדית וסוני מיפן, שהחלו בעבודה על המדייה החדשה בשנת 1976. שש שניס לאחר מכן פרסמו את '"הספר האדוסי, שכלל מיפרט לתקליטור אודיו (תקליטור שמע, כמו תקליטורי המוסיקה), שהגדיר את גודל המדייה ותכונותיה, המבנה הפיזי של הנתוניס על הדיסק, תיקון השגיאות, מהירות סיבוב הדיסק ופרמטרים אחרים. מימוש הפוטנציאל של טכולוגיית 6-01 כמדיוס איחסון בנפת גבוה ועלות נמוכה לנתוני "קריאה בלבד', היה פירסומו של 'הספר הצהוב", בשנת 1983. הספר כלל מיפרט 1א60-80. על אף שטכנולוגיית 62-80%1 זהה, באופן עקרוני, לו של 62 אודיו, הרי שעבור ]80%-כ נדרשת שלמות רבה ותר של נתוניס: ביט פגוס, שב"ע6 אודיו לא יורגש, יהפוך בלתי-נסבל אוקטובר 93 כשמדובר בנתוני מחשב. בנוסף לסטנדרט האודיו (702006ה10ח5010 6607 -607ש01055710167168) | 66 שנקבע ביספר האדוס", נכללים ביספר הצהוב" גס סטנדרטי ₪265 (קודים לאיתור שגיאות) ור₪068 (קודים לתיקון שגיאות). מאוחר יותר התפרסמו מפרטים נוספים ל-1א60-80, כולל *הספר הירוקי, שבו מיפרט 6711 (ש67800066ח1 66ו ו 00) לשילוב נתוני אודיו ווידיאו, ו"הספר הכתוס" - מיפרט לכונני 62-8 הניתנים גס לכתיבה (600104016 כ )). יסודות 8001-ק.) קוטרו של דיסק 62-80%1 סטנדרטי הוא 120 מילימטרים ועוביו 12 מ'מ. במרכזו חור בקוטר 15 מילימטר ושלא כדיסקטים קונבנציונלייס, שלהס ערוצים היקפייס המחולקים לתחומים, בדיסקי [א60-80 יש ערוץ ספירלי יחיד, כמו בתקליט, הפופולריות של 602-801 בין המשתמשיס במחשבים אישיים, הולכת וגוברת. ובכל זאת, עדיין קיימים בילבול וחוסר ידע בנוגע לטכנולוגית ]62-80 ולסטנדרטים עליהם היא מתבססת. כל מי שעומד לרכוש כונן /(622-80 יצא נשכר אם יבין כיצד פועלים כונני ]0-כ ) . כ ₪ / /- שו מנזין ה-6= הינשראלי המתחיל סביב המרכז ומתפתל כלפי חוץ. ערוץ זה, שאורכו 4.827 ק'מ (3 מייל), מחולק לתחומים - או בלוקיס - שאורכס זהה. רוחב הערוץ הוא כ-600 ננומטרים. הנתוניס שוכנים על הערוץ הספירלי בצורת שקעיס קטניס, הנקראים 218 (גומות), שעומקן 0 נ'מ ואורכסם משתנה, וביניהס תחומיס שטוחים הנקראיס 05א1.4 (יבשות). ראש הקריאה של ה-6-80%1, הבטי כמעוך אופטי, הכולל לייזר גליוס ארסניד, בעוצמה נמוכה וגלאי"אור - קווא את השקעים ואת היבשות. המעוך מכוון את קון הלישטר דוך מואה מחזירת-אור חד-כיוונית אל שטח הדיסק. היבשות מחזירות את אור הלייזר, והגומות בולעות אותו. המראה מחזירת האור מכוונת את האור החוזר אל "01006 הדיסק עצמו מורכב ממצע פוליקרבונט שקוף, שעליו מטביע היצרן יבשות וגומות. מצע זה מכוסה בשכבה דקה של אלומיניום מחזיר-אור - או של תערובת הכוללת אלומיניוס - ועליה שכבת חומר מגן ותוית היצרן. הכונן קורא את הדיסק מן התחתית, דרך שכבת הפוליקרבונט. חומר פלסטי קשיח זה, המשמש גם לייצור חלונות חסיני כדוריס, מוגן מפני חשיפה ישירה לשמש. 6-8 המתקדם ביותר תחוס ההתפתחות המלהיב ביותר - ובודאי המתקדס ביותר מבחינה טכנולוגית - של ה- [א80-ק6 הוא 62-8. פיליפס וסוני הניחו את היסודות לטכנולוגיה זאת, שפורסמה בחלק השני של מיפרט 'הספר הכתוס". טכנולוגיית 00-8, הנקראת גס 62-00 (כתיבה חד"פעמית) מאפשרת כתיבת נתוניס על דיסק שיוצר במיוחד למטרה זו. כל כונן 1א(60-80 סטנדרטי מסוגל לקרוא את הדיסק הזה. מיפרט הספר הכתוס כולל גם הנחיות להוספת מידע לדיסק 8-כ0, שעליו כבר נמצא מידע כתוב. הנחשת אלה מאפשוות לעקוף את הדרישה הסטנדרטית לפיה יש להטביע את כל המידע בו-זמנית וחד פעמית על התקליטור. יחד עס זאת, היוס יכול כונן 62-80 סטנדרטי לקרוא רק את חלקו הואשון של דיסק 62-8. קויאת שאר החלקים יכולה להתבצע רק באמצעות הכונן ששימש ליצירת הדיסק. דיסק 6-8 המיועד לכתיבה, כולל את אותס מצע פוליקרבונט וערוץ ספירלי, הקיימיס בדיסקי [א6-80 סטנדוטיים. אך במקוס צפוי האלומיניוס, מצופה ערוץ דיסק ה-00-8 בשכבת הקלטה של צבע אווגני, המכוסה בשכבת זהב וציפוי לכה. בחירת הצבע היא קריטית להפעלה מוצלחת של א-6. לצבע צריכה להיות יכולת של 70 אחוזים להחזרת אור (כמו היבשות בדיסקי ‏ 60-80% סטנדרטיים), ויכולת לעבור שינוי - באמצעות לייזר - למצב בו לא יחזיר את האור, אלא יבלע אותו. רכיבי ראש הקריאה/כתיבה של כונן 6-8 וי נתוני גרפיקה נתוני אודיו אודיו שלב גרפיקה שרב א |א0א-כי) זיכרון י אסה-קס ‏ ב דליית האודיו והשמעתו שלב 1: דליית הגרפיקה ‏ | והטענתה ל-ואגא ודיו שלב גרפיקה שלב 3: הרצת הגרפיקה ושילובה באודיו כדי להריץ בצורה סינכרונית את הגרפיקה ואת האודיו על פורמט סטנדרטי של תקליטור, חייב הכונן להפעיל סריקה כפולה: תחילה הוא מוצא את הגרפיקה ומטעין אותה לתוך ה-1ח, ורק אחר כך הוא מאתר ומריץ את האודיו. לעומת זאת: נתוני האודיו הדחוסים בפורמט 54, מאפשרים למפתחים לדחוס יותר נתונים על התקליטור ולאפשר מהילה הומוגנית של האודיו עם נתונים נוספים. בזמן ההשמעה, פורס השבב של ה-%4 את נתוני האודיו בזמן אמת, ומשלב אותם עם נתוני וידיאו, טקסט או גרפיקה. התוצאה היא סינכרוניזציה חלקה יותר והפחתת העומס על המעבד ועל מערכת הזיכרון. זהים, פחות או יותר, לאלה של ראש כונן וא60-80 סטנדרטי, אך ראש ה-6278 מצוייד בלייזר בעל עוצמה גבוהה יותר, המאפשרת לו ליצור גומות נתוניס. עוצמת הלייזר הדרושה משתנה לפי קצב סיבובי הדיסק. כדי לבצע פעילויות כתיבה מהירות יותר, על הדיסק להסתובב במהירות גדולה יותר. לפיכך עוצמת הלייזר צריכה להיות גבוהה יותר, עס פולסיס קצרים יותר. בדיסק 62 המיועד לכתיבה כבר קיימיס מספר חריצים, המשמשים למטרות איתור. מאחר והצבע על שכבת הזהב הוא מחזיר אור במקורו (כמו יבשות ה- ‏ 60-80%), משמש הלייטר לשינוי הצבע כך שיוכל לבלוע אור במקוס להחזירו. דבר זה וצר איזוריס הנראיס כמו גומות /א60-80%. כמו במקרה של דיסקי 62 אודיו, דיסקי ]60-80 מיוצריס בדרך כלל תוך שימוש בספירלה בת 60 דקות, המכילה 270000 סקטורים. עס זאת, ניתן לייצר דיסקיס אלה תוך שימוש בספירלה של עד 74 דקות, עס 333000 סקטורים. 44 הדקות הנוספות ממוקמות על 5 המילימטריסם החיצונייס של הדיסק. בתחוס זה קשה ביותר לבצע הקלטה טובה ולשמור על נקיון, ולכן הוא בדרך כלל נשאר ללא שימוש. הנפחים של דיסקי ‏ 60-80% שמפוסמיס היצרנים - נבדליס מאד זה מזה. הדבר תלוי במספר הסקטורים בהסם הם משתמשים - 270000 או 0 סקטורים - ובדרך בה הס מבצעים את חישוביהם. נפחו של דיסק ]62-80 בן 270000 סקטורים, עס 2048 בייט (2? ק"ב) של נתוניס מתוקנים בכל סקטור, הוא 55960000 בייט יש מספר יצרנים המעגליס זאת ל- 552 מב או מחלקיס ב- 1 ק"ב (1024 בייט) ומעגליס את התוצאה ל- 540 מיב. השיטה הנכונה היא לחלק ב-1 מיב (1048,576 בייט), עבור סה'כ של כ-527 מיב נתוניס מתוקניס. אס אתה משתמש בסקטורים בלתי מתוקנים (23% בייט לסקטור), הנפח עולה לע60 מיב. אס %ו28 מנזין ה-6= הינטראלי משתמשים ב- 333000 סקטוריס לכל דיסק, יסתכמו 0 בייט על דיסק עם תיקון שגיאות בנפח איחסון של 650 מיב הניתן לשימוש, או ב-742 מיב ללא תיקון שגיאות. 150 0 היוס כבר קייס מיפרט הספר הצהוב, המתאר את אירגון הסקטוריס והנתוניס ברמה נמוכה על דיסק 1א62-80. אך התקליטורים הראשוניס אופיינו באי-תאימויות ברמת המערכת, משוס שלא היה קיים כל סטנדרט למבנה קובץ או לאירגון נתוניס ברמה גבוהה יותר. הבלאגן הזה הסתייסם כאשר קבוצת חברות שהתארגנה אד"הוק, והידועה היוס כקבוצת היי-סיירה, הגדירה את מבנה הדה-פקטו של ימינו לפורמט הקבצים של ]62-80 פורמט היי-סיירה הפך במהרה לסטנדרט האיחסון של נתוני [א60-80 ואיפשר רמה גבוהה של תאימות ביךמערכתית בדיסקי ]א6-80. 0 אימץ את הפורמט ב-1988, עס התאמות קלות, תחת המיספור 960 150 סטנדרט זה הוא המכנה המשותף הפחות שכיח לדיסקי ואסג-ס0. חלקיקי הנתונים על התקליטור חייבים לעבור תחת ראש הקריאה בקצב קבוע, הידוע כ-61% (61001/ זגסתו.1 1ת59ת60). מאחר והסקטורים על הקצוות החיצונייס והפנימייס של הדיסק אינס באותו האורך, הרי שכדי להשיג %/61 יש לשנות את קצב הסיבוביס של הדיסק בהתאם לשינוי מצב הראש. כאשר הראש נע הרחק מן המרכז, קצב הסיבוביס נחלש. אס זה לא היה מתרחש, הביטים על הקצה החיצוני של הדיסק היו עובריס דרך ראש הקריאה במהירות גדולה פי שלוש בערך מאשר אלה הקרובים למרכז משום כך, אורכס הפטי של הסקטורים על הדיסק גדל, ככל שהערוצים רחוקים יותר מן המרכז. מערך הראש האופטי של ה-62-80% נשאר אוקטובר 93 התקליטורהוא הבסיס להתפתחות המולטימדיה במרחק גדול יחסית (1 מ'מ) מן הדיסק, וכך מונעו למעשה, את האפשרות שהראש יתרסק. ראשי הקריאה/כתיבה | של הדיסקים הקשיחים הקונבנציונליסם, לעומת זאת, צפיס במרחק של חלקיק מיקרומטר מעל הדיסק - קירבה של יותר מפי 2000. בעוד שהתרסקות הראש היא תופעה נדירה, הרי שאבק הוא אחת הבעיות השכיחות של כנני התקליטורים. הקרבייס של כנני א6-80 נחשפים לאבק בכל פעם שהמשתמש מכניס או מוציא דיסק. צבירת אבק על מערך הראש האופטי יכולה להפחית את האפקטיביות של הלייזר או של גלאי האור, ויכולה לגרוס לירידה או לנפילה בביצועי הדיסק. מספר יצרני כונניס משתמשים בדלתות כפולות, כדי להפחית את כמות האבק החודר לכונן. ביצועי כונן וא(60-80 נמדדיס בזמן גישה, שהוא כמות הזמן הממוצעת שלוקח לראש הקריאה להגיע למיקוס חדש בדיסק ולהתחיל לקרוא את אוקטובר 93 - 8 - )א | . (|) || % - 7-7 0-0 0-0 0 0 ----- הנתוניס. כונניס ישניס יותר זקוקיס לשנייה או יותר כדי לבצע פעילות זו, בעוד כונניס מודרנייס משיגיס משימה זו בפחות מ- 400 מילישניות. למרבית כונני 1א6-80% אותו קצב העבות נתוניס - 150 קב לשנייה - העונה למיפרט הספר הצהוב (קצב קריאת נתוניס של 75 סקטורים לשנייה). דבר זה הופך את זמן הגישה למשמעותי עוד יותר. זמני גישה של כונני וא6-80 הס ארוכיס מאד - כלומר: איטיים - כאשר משוויס אותס לזמני הגישה של מרבית הכונניס הקשיחים, העומדיס על פחות מ- 20 מילישניות. אחד הגורמיס המגבילים הוא גודלו של מערך הראש האופטי של 6-80 ראשי קריאה של דיסקיס קשיחים הס קטניס וקלים, בעוד הלייזר, העדשות וחומרה נוספת הקיימיס במערך הראש של 1א0א-כ6, מקשים על תנועה מהירה של הראש האופטי. מכשול משמעותי יותר לביצועים הוא הקצב המשתנה של סיבובי הכונן. מהירות הסיבוב חייבת, מנזין ה-₪6 היעשראלי כזכור, להשתנות לפי הסקטור הנקרא, ומיקומו יחסית למרכז הדיסק. הכונן עשוי ללחוץ על המעצוריס כדי להאט את מהירות הדיסק, לשם גישה אל (תונים השוכנים בקצה החיצוני של הדיסק, ואז לנוע במהירות מלאה כדי לגשת לנתונים על ערו פנימי. כדי להתאים ליישומי מולטימדיה, הופיעו בשוק בשנה האחרונה כונניס בעלי קצביס מהיריס יותר של העברת נתונים, המציעיסם קצב העברה שהוא כמעט כפול מן הקצב הסטנדרטי של 150 קיב לשנייה. תת-מערכות מולטידיסק מציעות קצב העברת נתונים מהיר כמעט פי ארבעה מן הקצב הסטנדרטי. קצבים מהיריס יותר של העברת נתוניס מושגים באמצעות סיבוב מהיר יותר של הדיסק. לשם כך, כונניס מהיריס אלה חייבים להכיל מנועים חזקיס יותר שיהיו מסוגלים להאיץ ולהאיט במהירות את קצב סיבובי הדיסק. באופן טיפוסי, כונניס אלה גם תומכים בקצב הקריאה של 75 סקטורים לשנייה עבור תאימות הפוכה, להשמעת תקליטורי מוסיקה. כדי ליצור קצב העברת נתונים חלק יותר ומהיר יותר - מספר כונני !6-80 כולליס 640115 ואג דבר זה מאפשר להפריד את נתוני הקריאה, בעוד הכונן שולח נתוניס למעבד המארח. מדיה מעורבת בעוד דיסקי 60-80% סטנדרטיים יכולים לשלב בין טקסט, אודיו ווידיאו, הסיכרוניזציה ביניהס היא לרוב מאכזבת, משוס שלא קיימת חפיפה בין הנתוניס. אחת מן ההרחבות הראשונות של מימוש 60-01 לטיפול בבעייה, זו היה מיפרט 1 או הספר הירוק של פיליפס/סוני משנת 1986. שלא כמו כונני [א6-80 סטנדרטיים, הפועלים כציוד מחשב היקפי, 6-8 מפרט מערכת שלמה, עס מחשב המשוב בה ויציאת 186א (סטנדרט אמריקני לשידורי טלוושיה). אחת מן ההרחבות היותר משמעותיות שלוו על פני טככולוגיית 62-01 סטנדרטית, היא היכולת לשלב בין מידע אודיו ווידיאו, כך שקריאתס תתבצע בסינכרוניזציה. 1 מגדיר סוג סקטור במצב 2 של כונן !80%-כ 6 עס כותרת משנה בת 8 בייט לתמיכה בסוגי נתונים נוספים, כולל נתוני אודיו ווידיאו חופפים. 1 דורש מעבד מוטורולה 68000 ביחד עס מערכת-ההפעלה ₪105 08-9 לזמןךאמת. השימוש ב-105 חיוני להשגת הבו-זמניות הפונקציונלית, שהיא המפתח לפעולת 62-1: פלט אודיו, פלט וידיאו, וגישות לדיסק - מתרחשות בו-זמנית. 1 גס משלב את סטנדרט דחיסת הווידיאו 0 (קבוצת המומחים לתמונות-נעות). בעזרת שבב 0 להתרת הדחיסה הפועל בכונן 601 , ניתן להתיר נתוני וידיאו ולשלוח אותס למעבד המארח במהירות הבזק. ]ו, ציוד מבוסס מחשב 1 פותת במקורו על ידי מעבדות סרנוף של ג'נרל אלקטריק///86 והופיע, כמו [-00, בשנת 1986. אינטל תרשים המתאר את פעולת הכונן והתק<יטור רכשה את הטכנולוגיה שנה לאחר מכן ובשנת 1989 הכריזה על מאמ משותף אינטליבמ, לניצול הטכנולוגיה. זוע הוא ציוד היקפי מבוסס-מחשב. הוא אינו מערכת מלאה, אך מכל בחינה אחרת הוא דומה ל-60-1. ]₪ תומך בתפיפה בין נתוני אודיו ווידיאו לקריאה בסינכרוניזציה וכולל דתיסת נתוני וידיאו. ריצה על מתשבי 26 מבוססי-86א80 אינה מאפשרת ל-]ע להשתמש במעוכת ההפעלה 8108 089 המצויה ב-60-1. במקומה, ₪1 משתמשת במנהל-זמן אמת משלה, המשעבד משאבי מערכת להשגת חפיפה באודיו/וידיאו/גישה לדיסק. אינטל פיתחה מעוך שבבי 750 מיוחד לעיבוד ווידיאו, המבצע דתיסה והתרת וידיאו בזמן אמת עבור לות בקר 1[ מבוסס-750 של יבמ, 1 14ס₪]אא6110. לוח יבמ יכול הן לקרוא, הן לפתח יישומי [זפ. אינטל עובדת על פיתוח גירסה מיוחדת של מעבד 6 שלה התומכת ב-2/1. זמינות ההתקן החדש אינה ברורה בשלב זה. אך התקן כזה :וכל לאפשר ייצור מחשבי 201 חסכונייס יותר, ללא צורך בתוספת של לוחות חיצונייס כמו 1 14ס]אא0110 של יבמ. עס כוח עיבוד מתאים, 21 מסוגל גם לתמוך בהצלמות (4005/א1) 24-ביט צבע עס 1054 על 768 !₪8 החוש ] ז מוטח זו פיקסלים, ושלושיס תמונות לשנייה. א 6.2701 פיליפס, סוני ומיקרוסופט הכרטו על ג א 1א60-80 בשנת 1988. גא 600-801 מגדיר את סטנדרט מיקרוסופט ברמה 2 ליישומי 60-80 ומולטימדיה. כמו 60-1, כך גם א ]א62-80 תומך בנתוני אודיו ווידיאו חופפים, הניתניס לקריאה סינכרונית, אך ללא הדרישה ל-8105 05-9. אא 1א62-80% שומר על מבנה הקבצים שבסטנדרט 9660 1580 ]62-80 ועל 2048 בייט של סקטורים מתוקנים. כמו במקרה של 611, תוכל להוסיף מידע כותרת לתמיכה בסוגי נתונים נוספים ולחפיפה בין נתוני אודיו ווידיאו. א 60-80% גם תומך בעד 16 ערוצי אודיו מקבילים. א ]2-80(1:) אינו תומך עדיין בדחיסת וידיאו, אך הוא תומך בדחיסת אודיו תוך שימוש ב-]א0פכ (ח0ו121ו100 2006) 156ג [118ח6ת21]16] 4030116 ). הוא תומך בארבע רמות שונות של איכות אודיו, המחליפות את כמות האיחסון באיכות, ומאפשרות לאחסן עד 19 שעות אודיו על דיסק יחיד. כדי לתמוך בנתוני האודש הדתוסים, על כונן אא %א62-80 או על הבקר שלו לכלול שבב [א, המתיר את הנתוניס בעת קריאתס מן הדיסק. ל-% 1א600-80 עדיין אין תמיכה נרחבת. ו מנזין ה-₪6 הישראלי פוטו 062 של קודאק הוא יישום מעניין של טכנולוגיית 60-8. מערכת פוטו 6 יכולה לדחוס ולאחסן באורח דיגיטלי עד 100 תמונות באיכות גבוהה על דיסק יחיד. פוטו 62 משתמש באותו מבנה פורמט קבצים כמו 601 ו-א 1א60-80. כדי להפיק דיסקי פוטו 60, חייבת חנות הצילוס לרכוש מערכת פוטו כ6. דיסקי פוטו 62 ניתניס לקריאה על התקני א 80%1-כ60 ו-60-1, בעזרת התוכנה המתאימה. הם אינס ניתניס לקריאה על כונן 1א6-80 סטנדרטי. קודאק גם תציע קווא פוטו 65 מתוצרתה, כמערכת בודדת. בנוסף לכך, קודאק פיתחה וריאציה משלה לדיסק 62-8. הדיסקים שלה דומיס לדיסקים אחרים הניתנים לכתיבה, אך קודאק מוסיפה לדיסקים שלה אריכות ימים, בעזרת ציפוי ץז נוסף על גבי שכבת הלכה. הטכנולוגיה הראשונה של דיסקי התמונות, איפשרה להעלות על התקליטור תמונות רק פעס אחת, אפילו אם לא נוצל אלא נפח קטן ביותר שלו. הכונניס החדישים כבר כולליס 'מולטי-סשן". דהיינו - אפשרות להקליט על התקליטור עוד ועוד תמונות חדשות, בנפת שנותר עליו. | ₪. אוקטובר 93 עם ירידת מחיריהם של כונני אאסחד00, הפכו התקליטורים למדייה מועדפת להפצת כל דבר שהוא ממערכות הפעלה ועד ליישומי מולטימידיה. 5 יצרניות חומרה גדולות, ביניהן אוליבטי, פיליפס אן. סי. ₪ וים וסט הדיעו כד בעתיד הקרוב יסווגר המחשבים האישיים לשני סוגים: מחשבי מולטימדיה ומחשבים איעיים רגילים. מובן שהנשכרת העיקרית 1 א 0-כ > ספריה מכך תהייה חברת מיקרוסופט, שפיתחה את תוכנת החלונות, המשמשת מצע הכרחי לישומי מולטימדיה. לכן אין זה פלא שמיקרוסופט כבר הוציאה יותר מד10 כותרי תקליטורים למולטימדיה. אחד הכותרים הראשונים של מיקרוסופט הוא הסמפוניה ה97 של בטהובן למחשבים אישיים, תקרא *עולם בטהובם*. הוא משווק על תקליטור ומאפשר למשתמש, פרט לשומיעת היצירה באיכות של קומפקט דיסק, גם לחקור את חיי בטהובן ולבחון באופן מעמיק את הארכיטקטורה המוסיקלית של היצירה. למוצר פותחה גירסה גם למחשני מקינטוש. אוקטובר 93 מולטימיקרוסופם בעזרת תמונות, טקסט וצליל, מתוארת התרבות החברה והרקע הפוליטי של בטהובן וחייר בוינה בשנות ה-20 של המאה ה19-7. האזור השלישי מטפל באומנות ההאנה. תוך שימוש הדרגתי במושגים מוסיקלים, מוסברת השפה המוסיקלית בה השתמש בטהובן בסימפוניה. פרק מיוחד מוקדש למילון מוסיקלי הכולל למעלה מ-150 מונחים | מוסיקלים ומושגים ובמשרד נעושה שימוש מוולב בטקסט, צליל וצבע. בספריה נכללים אנציקלופדיה, | מילון מדבר, תזארוס ועוד. כל האינפורמציה משולבת בתקליטור אחד ומופעלת באמצעות סביבת ההפעלה הגרפית חלונות. השילוב בי תוכנת חלונות לספריה, מאפשר חיפוש מהיר ואיתור האינפורמציה הדרושה. חלונות מאפשרת גם העתקת קטעי אינפורמציה | נתונים, ) יש ווק 2 ו 36 אא ושאר( א 86 0% 6% ופ "יאוי א הסטורים המסייעים למשתמש בתהליך לימוד הארכיטקטורה המוסיקלית והרקע ההיסטורי. מוצר מולטימדיה מוסיקאלי נוסף של מיקרוסופט על תקליטור הוא *כלי הנגינה"*, המשלב תמונות מפורטות של למעלה ממאתיים כלי נגינה מכל רחבי העולם. התקליטור מאפשר הפקת צלילים באיכות של אולפן ומשלב מידע היסטורי על כל הכלים. המשתמש יכול לבחור כלי מסוים ו"לנגן"* באמצעותו סגונות | מוסיקה שנים, מג'א ועד מוסיקה קלאסית. מוצר מסף ‏ תא: ספדיית מולטימדיה לחלונות, המבוססת על סח 0ס. הספרייה מיועדת לעימושים בבית בבית הספר דינוזאורים והדבקתם במוצרי חלונות אחרים, כמו מעבד תמלילים או גליון אלקטרתי. על אופנת הדינוזאורים הגיבה מיקרוסופט בתקליטור מולטימדיה המכיל את מרבית המידע העכשווי בנושא. מדריך הדינוזאורים כולל אינפורמאציה על יותר | משמתים סתי דינחאורים ומאפשר למשתמש לחזות כחיז הדינחאורים והסביבה המשוערת שבה הם חיו, ולעשמוע את קולותיהם המשוערים. בתקליטור כמאתיים מאמרים מקצועיים,. תקליטור מולטימדיה יוצא דופן של מיקרוסופט הוא *גולף", המעולב אפקטים צקיקיים ותמתות וידיאו ומדמה חבטות מנזין ה-₪6 הישראלי כדור, כדי לבחון אפשרויות שונות, ולקבל ייעוץ בבחירת אסטרטגיה של המשחק. במשחק שולבה מערכת לימוד והדרכה, שנועדה ללמד את כללי המשחק למשתתפים שאינם בקיאים ברזי הגולף. אפקטים צליליים ששולבו במשחק מאפשרים לדמות תנאי ששח אמיתיים," כו ציזק ציפורים, רעשי רקע וכדומה. ניתן גם להוסיף רעשים חדעוים, כדי 1 6 %40/ ₪ יי הלשרה אא הרמהל מ ליצור אפקט הפתעה מלאכותי. תקליטור מולטימדיה מעניין לא פחות הוא מדריך סרטים, הסוקר 190000 סרטים בעעורות צורות שונות של חתכים ומיונים. המוצר, המכונה סינמאניה ‏ (שגעון הקולנוע), כולל תפריטים משוכללים ומפתחות חיפוש לכל אינפורמציה הקשורה לקולנוע. ניתן, למשל, לחפש ולבצע צירופים של שחקן וסרט, שחקן ופרס, במאי ומפיק במאי ופרס אוסקר ועוד. בעזרת מפתחות המיון השונים נוכל לדוגמא לאתר בקלות את כל המערבותים בכיכובו של ג'ון וויין. הסרטים הכלולים במוצר מכסים את השנים 19147-1991. יח חדשות חדשוח חדשות חדשות חדשות חדשוח חדשווח 120 קוואמרו פרו 5.0 במחיר ללא תקדים חברת פרי בורלנד אינטרנשיונל הקדימה בחודש את ההוצאה לשוק של הגירסאות החדשות של הגליון האלקטרוני קוואטרו פרו לדוס ולחלונות, שימכרו במחיר ללא תקדים. באר נקבע לגירסה החדשה מחיר של 0 שקל (לכל סביבות המיחשוב), במקוס המחיר הקודם של 495 דולר לפני מע'"מ. המחיר יהיה בתוקף עד 15 בינואר 19%. פרי גונן, מנכ"ל פרי אינטרנשיונל, נציגת בורלנד בישראל, מאמין כי מחיר זה ישזעזע את שוק התוכנה וירתיב את השימוש בגליון אלקטרוני למימדים והיקפים שלא היו כמוהס בישראל עד הום. כל מי שרכש בארץ החל ב-1 ביולי השנה את קוואטרו פרו לדוס ולחלונות, יקבל ללא תשלוס את הגירסה החדשה (בתוספת 30 שח דמי טיול ומשלוח) ובנוסף יקבל את הגירסה העברית עם סיום פיתוחה. כל מי שיוכוש את המהדווה 50 החדשה של קוואטרו פרו לדוס, יקבל גם את גירסה 4 הקודמת, הכוללת עברית בקוד מקור. מיכל לאיסוף | סוללות משומשות ום32 מנזין ה-₪6 הישראלי פרס האיכות העולמי למומורולה תקנטורת מוטורולה תקשורת ישראל קיבלה את פרס האיכות הגבוה ביותר מטעמו של נשיא מוטורולה העולמית, על שפיתחה, ייצרה ויישמה בתוך פחות משנה, פרוייקט תקשורת אלחוטית מורכב עבור יו-פי-אס (175) - חברת המשלוחים האמריקנית, הנחשבת לגדולה בתחומה בעולם. הפרוייקט הניב למוטורולה תקשורת ישראל הכנסה בסך 116 מיליון דולר. הפרוייקט כלל פיתוח והתקנה של מסופי תקשורת אלחוטית להעברת נתונים תוך כדי תנועה, ב-55000 משאיות של חברת יורפי-אס. יודפי-אס, המשנעת מידי יוס 13 מיליון חבילות וצרורות, החליטה לשפר את התחרותיות שלה עלזידי עדכון נתוניס בזמן אמת על מיקוס כל דבר-דואו, החל מקבלתו ומיונו וכלה במסיותו לנמען. צוות הפיתוח במוטורולה תקשורת ישראל, ניגש למשימה שנראתה בלתי אפשרית בתחילה: להעמיד לרשות יודפי-אס מוצר מוגמר בתוך שבעה חודשיס בלבד. לוח הזמנים הצפוף היווה תנאי בלזיעבור מצידה של יו"פי-אס, היות שהחבוה התכוונה להפעיל את מערך התקשורת האלחוטי החדש עד תחילתה של עונת חג המולד 1992 - עונה שבה מגיע נפח המשלוחים לשיאו. ואכן, הפרוייקט הושלס עד לחג המולד 1992, לאחר שהצוות הישראלי פעל לעיתים קרובות 24 שעות ביממה. % % 4 כלנית מפיצה מיקרוסופם מיקרוסופט ישראל בחרה ב"כלנית" כמפי רשמי למוצרי בית התוכנה הגדול בעולם. החל מחודש זה תייבא כלנית ישירות את מכלול מוצרי מיקרוסופט ותשווקס במגזר העסקי והפרטי, הן ישירות ללקוחות קצה, הן למשווקי-משנה. פיני סביון, ממנהלי כלנית, אומר כי החברה תעניק תמיכה טלפונית, ללא תוספת מחיר, ללקוחותיה ותספק שירותי פיתוח ליישומי תוכנה, בסביבות העבודה של מיקרוסופט. יבמ נרתמה לשמירת איכות הסביבה. השבוע תמסור החברה למשרד לאיכות הסביבה אלפי סוללות משומשות, שנאספו על ידי עובדי החברה, כדי להעבירן להשמדה בטוחה. אוקטובר 93 בית תוכנה קנדי הכריז על תוכנת עזר שנועדה "לגלות סימני נוכחות של אלביס פרסלי". התוכנה, שוכנת הזכרון, אמורה להקפיץ את דמותו של אלביס על המסך, *בכל פעם שנוצרים בסביבה סימנים ברורים של נוכחותו*. בהכנה כבר נמצאות תוכנות דומות לגלוי נוכחותם של רוי אורביסון וג'ון לנון, חבריו של אלביס בעולס הבא. מחיר התוכנה 7+וניתן להשיגה בכתובת: 8001635 [שש = חסו81ו5 4204 08 2 18 6080808 ,סוזהוחכ) ,088 6חסחק6ק -ו/ דואר קולי ומרכזנית אוטומטית חברת ארטוב תוכנה ותקשורת מתל אביב הכריזה על 6206ת-1, מערכת מענה קולי ממוחשבת. המערכת מבוססת על כרטיס ותוכנה המותקנים במחשב אישי סטנדרטי והיא כוללת דואר קולי, מרכזנית ממוחשבת ומרכז מידע קולי. השימושיס ב"סמסםק6=-]א/ רבים. הדואר הקולי עשוי להוות תחליף יעיל לדואר אלקטרוני בעצס פיננטית מגבה על תקליטורים יצרנית תוכנת פיננסית +, רכשה לאחרנה ציוד באווחם ז6\=חק להפקת תקליטורי ואסח-0ס. הציחד ישמש להעברת גיבודי ספרי הנהלת חשבתות משנים קודמות של לקוחות החברה לתקליטורי ו0%ח-60. החל משנת הנמצאים וו מוסים תבלים נתתים במחשב כספר כרוך, על ידי שלטונות המס. באמצעות. הציוד שרבשה מזודיאק,. ניתן לאחסן יותר מ 600 מגה-בייט על תקליטור אחד, שאינו מחיק, קל לאיחסון, לשמירה ולאיחזור נתונים. קלות הפעלתו, והעובדה כי נעשה שימוש במכשיר הטלפון בלבד. 6מסמק6ת-]א% מאפשות השארת הודעות בתיבות אישיות ובכך מייעלת את התקשורת הפנים ארגונית והחיצונית. הנמען יכול להאזין להודעות מכל מקוס ובכל עת. שירות הדואר הקולי מתאים לכל ארגון, גדול כקטן, מערכת ה-"שמסםק0<-]אץ מאפשות הפעלת יישומיס נוספים כגון: הזמנות, סקרים, מערכות הדרכה, מערכות תמיכה במחלקות שירות, מידע קולי ממאגרי מידע ממוחשבים ועוד. אוקטובר 93 הוכרזה 3.12 6זבּ/)61א חברת נובל הכריזה על 3.12 6 )?060 שה'א ג'רסה חדשה למערכת ההפעלה הפופולרית והנמכרת ביותר בעולס לרשתות תקשורת מקומיות, 1 שה ))6. הג'ירסה החדשה כוללת את כל התיקוניס והעידכונים שפותחו עבור 1 והופצו במהלך החודשים האחרונים. בנוסף להיותה גרסת עדכון, כוללת 2 6 שיפוריסם משמעותייס וביניהסם: הכללת 000םו80]א| ז0) 6זג\ו6א לחמישה משתמשים; הכללת 860188 סופגס 115א; הכללת הססוחוסג]א -86 005 ]0 ]וגח ותו; גרסה חדשה של ותטו!6 ]א,1; כלים חדשים לתחנת. עבודה לתמיכה בחלונות; תמיכה בהתקנת כונני תקליטוריס וב"6ותט!סץ חס 681 ואסה-כ). דורון בן סירא, סמנכיל משוב מחשבים, נציגת נובל באוץ, מסביו, כי השיפורים והעדכונים שמספו לגרסה החדשה, משקפים את מחויבות נובל לצרכי הלקוחות. "חברת נובל רואה ב"3 ₪46 את אחד המוצריס האסטרטגיים העיקריים שלה ותמשיך לשווקו בשנתייס הקרובות במקביל לשיווק 4 6/86א שהוכרזה לא מכבר". 3 אג/אא מיועדת יותר לארגוניס המשתמשיסם בשרת אחד, בעוד ש-4 160/86 מיועדת לארגונים המשתמשים במספר שרתים. במסגרת הכרזת הגרסה החדשה יציעו משוב ונובל את העדכון ללא תוספת מחיר לכל לקוח שרכש את 311 6זג/וסא ושלח את גלוית ההרשמה בין התאריכים - 0 15/8. המפעל שעמד להסגר ניצרל ופורח מחדנם חברת | טאוואר | סמיקונדקטור ממגדל-העמק, יצרנית פרוסות שבבים לתעשיית ההיי-טק העולמית, צופה כי עד תוס 1993 תסתכמנה הכנסותיה בכ-40 מיליון דולר. הכנסות אלה צפויות מעשרה חודשי עבודה בלבד, החל במר השנה, בו ייצבה טאוואר את פעילותה כחבוה עצמאית. עד לחודש מו נראה היה כי המפעל לייצור פרוסות שבבים של חברת נשיונל סמיקונדקטור העולמית, הממוקס במגדל העמק, ייסגר ועובדיו יפוטרו, בשל חובות בהיקף עשרות מיליוני דולרים. אולס במאמצ גדול של צוות העובדיס וההנהלה דאט, ולאחר משא ומתן אינטנסיבי, רכשו במרץ השנה קבוצת ₪551 והחברה לישואל שליטה ב-801% מהבעלות על המפעל | לצד נשיונל | סמיקונדקטור, שהתחייבה להמשיך ולרכוש ממוצרי המפעל ולתמוך בו טכנולוגית. עם שעוי הבעלות, אימצה הנהלת טאוואר במהירות רבה תוכניות ייעול לאיתור צווארי הבקבוק בייצור ויישמה תוכנית לניהול איכות כולל (/א10) תוך השקעת משאביס רבים בהוחבת חוג הלקוחות של החברה. התוצאות העסקיות לא אחרו להגיע, וכבר בובעון השני של 1993 הסתכמו הכנסות החברה בכ-10 מיליון דולר, ורווחיה הסתכמו בכמיליון דולר. הפקט/מודם הקטן ביותר בעולס מיוצר על ידי חברת סם הי מקוריאה. אורכו 11 ס"מ, רוחבו 1.8 ס'ימ, משקלו 60 גרם והוא פועל על מתח של 5 וולט. ו מנזין ה-₪0 היעוראלי - ₪ = - = - = - -= ₪ = - - ו = - - שו = - - ו = - = - = - - -- = - -= ₪ | = - 11 ווסמ-ס0 / | רה ה כמו כל טכנולוגיה, שמחירה יורד ככל שהיא הופכת נפוצה יותר - כך גס טכנולוגיית הקלטות ה-1א0א-60. עדיין אין מדובר במדייה עממית דוגמת תקליטוניס או סרטיס מגנטייס, אולס הן מחירי החומרה, הן מחירי צלחות-הגלם של התקליטור, הולכים ויורדים. חברת "זודיאק" מרמת השרון, המתמחה במוצרים הקשורים באחסון נתונים אופטי, מציעה כיוס מקליט תקליטורים בכ-8000 דולר, שעליו ניתן לייצר תקליטורים במה שנקרא "יצור בודד', במחיר של 30 דולר לתקליטור. חקליטורים חינוכיים שני התקליטורים התינוכייס המוכרים בשוק, הם "התקליטור החנוכי" של משוד החתעוך והתקליטור של מכון הנרייטה סאלד למחקר במדעי ההתנהגות. "התקליטור | החעוכי" | כולל | תקצירים ומראי-מקומות, בנושאים שבהם נערכו עבודות מחקר במוסדות אקדמאיים שונים בישראל. המחקרים לא מופיעים במלואם, ובמקוס זאת מופנה המשתמש למקור המלא בספרית המוסד בו נעשה המחקר. התקליטור של מכון סאלד כולל אף הוא מידע ביבליוגרפי על פירסומים בחינוך ובמדעי החברה, שנעשו על ידי חוקרים ישראליים, מידע על ההיבטים החינוכייס של הכנסת מחשבים לבתי הספר ומידע על מאמרים שפורסמו בחו"ל החל משנת 1984. חדטים וינטונים על תקליטורים חברת 'מחשבת" כבר רושמת לזכותה למעלה מעשריס תוכנות משחק, תוכנות עזר ולומדות על תקליטורים. חלק מן המשחקים הם גירסאות משופרות של משחקים שהופיע קודס על תקליטוניס. אחריס הס חדשים שיצאו לראשונה על ]6-0 התקליטורים הזוליס ביותר - 149 שקל - הס אלה של המשחקים "אי הקופים 1" (גירסה משופרת) וענשקו הסודי של חיל האוויר הגרמני (הכולל שני תסריטים בונוס). המשחק היקר ביותר - 9 שקל - הוא | האורח השביעיי, הכולל מולטימדיה מלאה על שני תקליטורים. 'צעדים ראשונים" היא הלומדה העברית הראשונה של מחשבת, המופיעה על תקליטור בסידרת "גורדיסק". עיסקות חבילה חברת גרפיקס מולטימדיה, משווקת כרטיס הקול הפופולארי 145188 כא800, אורזת ומוכרת גם 'ערכות מולטימדיה" הכוללות, בנוסף לכרטיס הקול, צרור"תקליטוריס בנושאיס שוניס. יערכת מולטימדיה לבית", למשל, כוללת גם 12 אילן אורן, מנהל השיווק של זודיאק", אומר כי עד היוס נמכרו כבר למעלה מ-10 מכשירי הקלטה כאלה ללקוחות כמו מפתחי יישומים, ארכיבאות אופטית וחברות המעוניינות לשמור גבויים גדולי"נפת. "זודיאק" גס מקבלת הזמנות מבודדיס ליצור תקליטורים, במחיר של 50 דולר לתקליטור, 1507 דולר עבור כל שעת עבודה. מפתחי תוכנת ניהול החשבונות פיננסית', מציעיס לאחרונה ללקוחותיהס שרות (בתשלוס) של גבוי הנהלת חשבונות של שנה שלימה, על תקליטור בודד. כונניות ספרי חוק, מול כונני תקליטורים מאת יצחק זכריה, עו"ד עד לפני פחות משנתייס התחרו על כיסו של עורך הדין הישראלי מספר רב למדי של תוכטות לאחזור מידע משפטי, מתוכן ארבע המבוססות על תקליטורים. והנה מסתבר שהתחרות בין היצרנים אינה תמיד לתועלתו הצרופה של הלקות: היוס נותרו בשוק התקליטורים ורק שנייס: היפידאור" של לשכת עורכי הדין, וה'תקדין" של סי די איי מכרמיאל. אמנס נכון, הפ"דאור גרס לירידת מחיר דרסטית אצל המתחרים מכרמיאל והיוס שתי התוכנות עולות כמעט אותו מחיר, כ-250 דולר. אלא שזה בעצם המכנה המשותף היחיד לשתי התוכנות, לבד, אולי, מהעובדה שהפידאור נכנע זו329 מגזין ה-₪6 היעשראלי תקליטור אנציקלופדיה אחד ושבעה תקליטורי משחקים, עס אנימציה וקטעי וידאו. מחירה: 2000 שקל. ערכת מולטימדיה יצירתית', מכילה שני תקליטורי אנציקלופדיה, שלושה תקליטורי תוכנה להכנת מצגי מולטימדיה, שני תקליטורי אנימציה, תקליטוו קולות ומוסיקה לשילוב ביישומי מולטימדיה ושני תקליטורי משחקים לילדים. מחירה: 2500 שקל. בנפרד מציעה גרפיקס אנציקלופדיות, מילונים, קובצי משחקיס ולומדות על תקליטורים. למשל: תקליטור המכיל את מילון וובסטר המלא, המדריך המלא של הספרייה הציבורית בניוריורק, המדריך ההיסטורי של המאה ה-20, מדריך עסקי עס מאות דוגמאות של מכתבים מסחריים ומאגר הגדרות וציטוטים, נמכר ב-229 שקל. לתכתיב של התקדין וגס הוא מכיל היוס פסיקה שלא פורסמה עד כה באופן רשמי. הפ"דאור מכיל את החוקים במדינת ישראל בצורתם המעובדת לתאריך הטכחי. התקדין מכיל את החוקים בצורתם הגולמית מאז חוקקו, וכולל את כל תיקוני החקיקה הרשמיים, אם כי ללא עיבוד לתוך גופו של הטקסט. הפידאור מכיל פסיקה של בית המשפט המחוזי. התקדין כולל מאמריס מתוך ספרות משפטית מוכרת. למעשה, שתי התוכנות המתחרות על יהכיס המשפטי" - משלימות זו את זו. עו"ד שירצה לחסוך מעצמו 35 כוכים של החקיקה המעודכנת, ירכוש פידאור. אותו עו"ד יזדקק כמעט בכל משפט שינהל, לספר החוקים הרשמי של מדינת ישראל, כדי לעקוב אחר ההתפתחות החקיקתית בכל זמן נתון. לצורך כך ידרשו לו ארבעה או חמישה מדפים עמוסים לעייפה.. או התקדין. למרות ההתמחשבות הרבה, לנייר הכתוב שמור עדין מקום של כבוד באולמות המשפל. על פי חוקי המדינה כיוס, אסמכתא קבילה היא אסמכתא כתובה (כמו "ספר החוקים" הרשמי של מדינת ישראל או יפסקי דין" שבהוצאת לשכת עורכי הדין). תדפיסי מחשב אינס קבילים כאסמכתא, והס טוביס רק לשם הפנייה למקור. יתרונס הגדול של התקליטוריס הוא בקיצור מדהים של הזמן המוקדש לחיפוש מקורות משפטיים ופינויו של זמן זה לטיפול בתיקים נוספים. יחד עם זה, עד שלא ישתנה המצב התחיקתי, לא כדאי להיפטר לחלוטין מכונניית הספרים, לטובת כונן התקליטורים. ועד שלא תהיה חפיפה בחומר הכלול בשני התקליטורים המשפטיים המובילים בשוק, גם לא ניתן להסתפק רק באחד מהם. אוקטובר 93 בש'מוש מערכת הביטתון צה' מוסזות מחקו התוכגה שכבשה את ליבס של תלמידיס סטודנטים (מוריס כלי שימושי ורב גוני פרטים במחלקת התוכנות של אנשיס ומחשבים גיא, רפי ואיציק אורך מעבד טל. 295145 פקס. 295144 תמלילים גרפי טמרם בדקנו אם המחנטב נזכר היכן שהוא במקורות, אבל לא נתפכא אם נמצא אוחו באחד משני התקכליטורים הנמצאים בטשוק, ונטעניינם איהזור מידע מהתנ"ך, מהתכמוד ומספרי פוסקים בל התורה על תקכיטור אחד הרב יעקב ועברגר, האחואי על תקליטור 'פרוייקט השו"ת (שאלות ותשובות)" באוניברסיטת בר אילן (03-35318411), אומר שהוא עצמו נדהס מדי יוס, מהדבריס שהוא מעלה מנבכי התקליטור שלו. "לא מזמן התקשר אלי מישהו מקיבוץ דתי" הוא מספר, ואמר שיש לו בעייה. מישהי רוצה להתקבל לקיבוץ. אבל מתברר שהמישהי הזאת היתה פעם / מישהו, והוא רוצה לברר מה אומרת ההלכה בנושא הזה. קשה להאמין, אבל מצאנו לכך תשובה בפסיקות שנעשו לפני מאות שנים!" תקליטור השוית הוא אוסף של ספרי קודש וספרי הלכה, שנצבר זה 20 שנה ורק לפני שנה וחצי יצא לאור על תקליטור, המכיל כמעט 70 מיליון מילה! הוא כולל את כל התניך, התלמוד הבבלי, הרמבים, מדרשי אגדה ועוד. אולס חלקו העיקרי, הכבד, הוא 253 ספרי שאלות ותשובות של רבנים. על שולתנו של הוב ועברגר נערמיס מכתבי-שאילתות של אזרחים שונים, המבקשיס תשובה מתוך התקליטור. ביניהן: מה דינו של עובד ציבור שסרח, האס הפרדת תאומי סיאם, תוך סיכון ברור של מוות לאחד מהם - פירושו רצח, או האס מותר להטיל חרס קוניס על חברה מסחרית. הרב וינברגר מאוכזב, לדבריו, מהיקף המכירות של התקליטור. עד היוס נמכרו 400 עותקים, והרב אומר כי היה מצפה לראות עותק שלו בכל בית ספר דתי ובכל ישיבה תיכונית. אחת המכשלות בשיטת השיווק של תקליטור השו"ת, היא התניית רכישתו ברכישת. כונן תקליטורים. המחיר הכולל לחבילה הוא 950 דולר בתוספת מע"מ. המתחרה של פרוייקט השוית, הוא 'התקליטור 4 התורני', מבית ההוצאה 85ק, מאגרי מידע תורנייס בירושליס (177-022-3404) תקליטור זה מכיל כשליש נתוניס מתקליטור השו"ת, והוא כולל את התנ"ך, תרגומים לתנ"ך, המשנה, התלמוד, מדרשי אגדה, שולחן ערוך ועוד. בהתאם הוא נמכר ב-550 דולר בלבד, ללא הצמדה לכונן. "התקליטור התורני" נחות מתקליטור השו"ת לא רק בכמות הנתוניס שעליו במחירו, אלא גם ברמת תפעולו. בעוד תקליטור השו"ת פועל בסביבת חלונות, התקליטור התורני מבוסס דוס והוא סובל עדיין מכמה וכמה בגים. בין השאר, כדי לשנות את צבעי הטקסט, הרקע, או ההדגשות - יש לפנות לסיוע של בית ההוצאה לאור. אס תנסה לעשות את השנוייס ביוזמתך, אתה עלול להיתקע עס מסך שחור-לבן. יעקב ארליך, ממאגרי מידע תורניים, אומר כי מטרת התקליטור שלהס איננה לאחזר מידע בנושא פסיקות, אלא לאפשר ליהודי חרדי, הרוצה "להגות בה יומס ולילה", לשאת את כל הספריס החשובים על תקליטור אחד, ולקרוא בהס כמעט בכל מקוס, מעל גבי מחשב נישא. ות! הספר הכלבן עד היוס שלטו בשוק תוכנות וחומרות לאיתור מספרי טלפון ולחיוג באמצעות המחשב, כמו פי.סי. פון לחיוג מספר טלפונים פרטי, או תוכנת התקשורת 3 של הבצזק, המאפשרת גישה למאגרי המידע של שרות מודיעין 14. החטיבה להוצאה לאור של חברת סידיאי כדי לאתר ולהדפיס רשימות דיוור ולנהל סקרי שוק רנדומאליים, כולל הדפסתס. זוהי פונקציה ובת עוך, שלכאורה כדאי להשקיע בה סכוס של 1200 דולר. אולס כל הציפיות יורדות לטמיון בשל סיבה אחת: התקפון מבוסס על רשימת המנוייס בספרי הטלפון הרגילים, הלבנים, ולא בדפי זהב, כך שהמחפש יכול לבנות רשימות של בעלי מקצוע רק מקוב אלה שדאגו לציין את מקצועס בספר הרגיל, ואלה מעטים מאד בהשוואה לדפי זהב. על כך אומר שלמה בזס, המנהל המסחרי של הפרוייקט: "אנחנו לא באיס להתחרות בדפי זהב. כל מה שאנחנו מציעים זה את מאגר הבזק, וגס לו יש ערך". גס האיתור עצמו מהווה קושי. אס אתה מחפש, למשל, מזפת גגות ברעננה, לא תמצא אפילו אחד תחת הסיווג זיפות. גם לא תחת איטום, סיוד או בידוד. מסתבר שבעלי מקצועות אלה פשוט אינס מצייניס את עיסוקס ליד שמס בספר הרגיל. בעייה נוספת היא כאשר מתברר שמספר שאתה מנסה להשיג, הוחלף. במקרה כזה אין, כמובן, כל אפשרות לעדכן את התקליטון. אומר בזס: "לא מדובר באיתור עיסקי של בעלי מקצועות. אנחנו לא מתיימריסם להתחרות בחברות המספקות רשימת כתובות של בעלי מקצועותי. חסרונות נוספים של התקפון: אס המספר שהורית לו לחייג תפוס, הוא ינתק את הקשר כעבור שניות אחדות, אבל לא יחזור לחייג שוב. התקפון גם לא יזהיר אותך, למשל, ששכחת להפעיל את המודס וההודעה על המסך תאשר שהחיוג מתנהל כרגיל. כן, יש בתקליטור פונקציה אחת מעניינת. אתה יכול להקליד שם של עיר, רחוב ומספר בית, והתקפון יתן מירושלים (02-870112), הוציאה לאחרונה לשוק את ה"תקפון" (תקליטור-טלפון), הכולל את כל 1,700,000 המנוייס הרשומיס במדינת ישראל. התקפון הופיע בשתי גירסאות: הפרטית - שמחירה 99 דולר. העסקית - שמחירה 1200 דולר. ההבדל המחריד במחיר בין שתי הגירסאות נובע מכך שבגירסה העסקית ניתן להשתמש, בין השאר, זו328 מגזין ה-:₪6 הישראלי לך את שמות כל המנויים המתגוררים באותו בית, ואת מספרי הטלפון שלהס. לשס מה זה נחואז בזס: "אס מישהו רוצה לשלוח חוזר, למשל, לכל הדייריס ברחוב אבן-גבירול בתל אביב, הוא יכול להוציא את הרשימה מתוך התקפון" - אוקטובר 93 // 0/60/05 - 7 2 0 סז סזווהו) לדוס או 5טססאחט 599 5 לא כולל מע"מ יומנכ"ל גירסה 1.2 - כולל יומן פגישות ו חודשי, ספר א -- ומיקום לרישום - בולל מחשבון, שעון, תפריט עזרה. . 05 ש"ח ה ) 5 ןז כולל מע"מ יומן / לניהול זמן ופעילויות (כולל חייגן) 2 ברית תחת 3.1 משססמו/ עברית. 0 15 0 לה 5, 03-5288448 שולוחות 28-30 פנה לגיא, איציק או רפי / מחלקת התוכנה צעיר חיפאי פתח עסק-ביתי לייבוא אישי של תקליטוריס מארצות הברית, לכאלה ש"אין להם סבלנות לחכות" מאת צבי קצבורג חדירת הכונניס ותקליטי ה-]א62-80 לשוק העולמי, הואצה לא במעט הודות למשחקי הטלוויזיה, שככל שהפכו מתותכמים ועתירי-ביטים יותר, כך חיפשו להס מדיית איחסון מעשית יותר. כניסת כותרים חדשים כמו ה'אורח השמיניי, "אינדיאנה ג'ונס בעקבות סודה של אטלנטיס", אופיר פרוסק. תקליטורים בשיווק ישיר ד5שם סך 561 סז דחו דש =בוזההש סד ד 1 מסך (ז מגירסת התקליטור הכותר החדש "ומו של הטנטיקל" ואפילו לומדות"משחק לילדי כיתה אליף כמו "צעדיס ראשוניס" מסידרת עורדי" - דחפו את ה-0%1א-6 בארצ ליותר ויותר בתים. למרות שתחוס המשחקים מוביל את המהפיכה, אין ההצע באר מדביק את המבחר העצוס הקייס בחו"ל. את הפער הזה מקווה לסגור אופיק פרוסק, שהחל לשווק באר תקליטורי יבוא מארצות הברית. אופיר (05, בן להורים ורדים, שעלה מארצות הברית לפני 13 שנה, הקיס בחיפה חברה לשיווק ישיר, המציעה דיסקים מגווניס של בתוכנות שיתופיות 04-237844. העניין של אופיר במחשביס החל מתחום האנימציה. "רציתי לקטות כונן תקליטורים, אחרי שהתברר לי שעל דיסקיס ישנס אוספים גדוליס של 16 י ל . , 1 - קליפיס ותמונות, שמתאימיס לעבודות אנימציה', הוא נזכר. "באותה תקופה סרקתי עשרות חנויות והתאכזבתי מהמבחר הדל. הכותרים ברובם לא היו מעודכניס והמחירים גבוהים. כך צץ לי הרעיון לייבא תקליטוריס מארצות הברית'. אופיר לא רוצה להרוויח סכומי עתק מהעסק. הוא גם יודע שהשוק המקומי איינו מספיק גדול כדי לעשות אותו עשיר. 'אף אחד לא יודע מה בדיוק גודל השוק הזה", הוא אומר. "לכן אני הולך על סיכון נמוך ככל האפשר. לכן אני.עובד מהבית, ולא מחנות שיש לה הוצאות קבועות. לכן אני לא מחזיק מלאי גדול של כותריס. העיקרון העיסקי המנחה אותו, הוא להחזיק במלאי אך ורק תקליטוריס חדשיס ומעודכניס. רוב רוכשי המשחקים יודעיס היטב מהס הדברים 328 מנזין ה-₪6 הישראלי החדשים שיוצאיס בחוץ לאר. אופיר גס משתדל ללמוד ולהכיר כל תקליטור לפני-ולפניס, כדי שיוכל להסביר לשואליס בפרטי פרטים. 'אחד הדברים שתסכלו אותי בעברי, הוא מסביר, "היה חוסר הידע של המוכריס בחנויות. מה שרוב המוכריס ידעו זה פשוט לדקלם לי את מה שכתוב על האריזות. הס לא הבינו בחומרה. לא התמצאו בתוכנה. כלוס" מתמקד בתוכנות חופשיות נכון להיום מחזיק אופיר במלאי שלו כ-50 כותרים שונים. הלהיט המסתמן הוא תקליטור תוכנות חופשיות לדוס, 18005א- ז'1א51. יבתחילה הכילו התקליטוריס העתקים פשוטים של התוכנות שהיו על דיסקטים", מסביר אופיר. <יוס נוספו לתוכנות בגירסת התקליטור שיפורים בעיקר באנימציה ובסאונד. קובצי קול תופסיס המון מקוס ולכן אפשר היה להוסיף אותם רק על תקליטור". לפי שעה מתמקד אופיר בתחום התוכטת החופשיות והמשחקים. אולס הוא מתכוון לייבא בקרוב גם לומדות, אנציקלופדיות וכדומה. ברור לו שהוא עומד בפני תחרות קשה של חברות ישראליות מבוססות, המסוגלות בקלות להתחרות בו הן במחירים, הן במבצעי שיווק אגרסיביים. אבל הוא רואה את הנישה הקטנה שלו גס בתחוס הזה. 'אין לי ספק שאס כותר מסויים יהיה מאוד פופלרי, תמצא חברה גדולה שתייבא אותו לארץ. אבל זה ייקח זמן, ועל הקטע הזה אני בונה. תמיד יהיו כאלה שלא ירצו לחכות, ויהיו מוכניס לשלס קצת יותר כדי להיות עס תקליטור מסויים לפני כולס. לקהל הזה אני אייבא את התקליטור ישר מארצות הברית." ₪ אוקטובר 93 סאג 808 ופרי אינטרנשיונל, חברות התוכנה שיצרו סטנדרטים חדשים בשיווק תוכנה ל-56 בעולם ובישראל, מביאות עתה את המהפכה האמיתית במחירי תוכנה למחשבים אישיים: המהדורה החדשה והמלאה של הגיליון האלקטרוני המוביל בעולם - סחק סח זג וג (בגירסאות 05ס ו-5שוססאצוצ החדשות) במחיר 340 ש"ח בלבד (כולל מע"מ) בהצעה לתקופה מוגבלת (עד 15.1.94). --₪ וזה אומר הרבה: - אם עד עבעשיו נרתעת מטימוט ל ו ה אם השתמשת במקרה בגיליון אלקטרוני בגלל המחיר - באופן לא חוקי ב-0ק סח דזג וט - = מחסום המחיר ופרז,,, טבעויו אי לך בל חרוק גיליון אלקטרוני ל-5/שססאוצ 0 חק סח דוט0 ל-פשוססצוע מו 0 םק סבדהאטס ב-005 | ₪ תפישת האוגדן (8006ם דסא נמשכת). הגישה לכל התכונות מתבצעת דרך העכבר עם בוחני אובייקטים ו-5955084₪5. = סטנדרט חדש לגליונות אלקטרוניים: הגיליון האלקטרוני הקל ביותר = 6זחשקאם ו-5הסדטזס55ק5 מבצעים את כל המשימות המסובכות. לשימוש ובעל העוצמה הרבה ביותר ל-5ספ. ₪ תצוגת נתונים ברמה הגבוהה ביותר - מצגות שקופיות אלקטרוניות וכלי = אוגדני גליון אלקטרוני (₪80085 דסא) מאפשרים למשתמש לארגן את ציור המתחרים בחבילות גרפיקה עצמאיות. נתוני הגליון בדרך המתאימה לו ביותר. ₪ תאימות מלאה של קבצים, סגנונות ומקרו עם לוטוס 1-2-3 ואקסל. ₪ הבםס== 5 אינטגרלי, הנותן גישה מיידית לפקודות השימושיות ביותר. קישור למסדי נתונים מבוססי-56 ושרתים, כולל פרדוקס, דיבייס ואורקל. = גישה ללא תחרות למסדי נתונים פופולריים, מצויד בגרפיקת תצוגה ₪ קסדא5שס באו וםססוו זהס, מנהל תסריטים (5דקו503), ממזג גליונות, מרהיבה, כלי ניתוח מתקדמים, תצוגת 6//שופצצו, ועוד. גרפים אנליטיים, כלים לניתוחים מתקדמים. : ה התקשר כבר היום לפרי אינטרנשיונל, נציגי סא ו80₪ בישראל ועבור לדור הבא של תוכנה בדור החדש של מחירים. וחהווסם ץ698 806 זסעוסק / פרי איננורנווויונל רח' בית הילל 34 תל-אביב 67017 טל. 03-5622976, פקס. 03-5622985 כל שמות המוצרים והחברות הם שמות רשומים של בעליהם. מנכ"לים, מנהלי כוח-אדם, מנהלי מעואבי אנוש, יועצים למיחעווב, חברות השומה על כוח אדם, פסיכולוגים הננעוייתיים 7 - בואו להתעדכןו 7 2 ו 0 2 בי מיחשוב לניהול. י אנוש וכוח-אדם 0 0 ה ה 8 כ ב כל ל 5פ .1 1 .> מלון קרלנטון, ח"א. הכנס האר צי ד57 ויום העיון הנלקיבועי במסגרת יריד התעטוקה בהיי- טק - הר אעווו בישוראל!ו המשאב היקר ביותר בכל. ארגון וחברה הוא ציבור העובדים. נושא מרכזי זה הולך ונעשה מורכב משנה לשנה, ודורש פתרונות לשליטה יענילה. כוח הזיחשוב עומד עתה גם לרשות תחום זה, ביעול ניהול העובדים, השמה, איבחוץ, הערכת עובדים בעבודה, תוכנות שכר ושילוב משאבי כוח אדם בפעילות הכוללת של הארגון. גנוד ייסקרו ביום העיון - מדיניות הממשלה בתחום מרכזי זה, כמו גם תחומים מעוליזים בניהול גכ של משאבי אנוש. סדר יום: 0 התכנסות, רישוס וקפה 0 סקירת מצב התעסוקה בענפי ההיי"טק, האלקטרוניקה והמחשבים ותחזית לתקופה הקרובה - אברהם כהן, מנהל ארצי | לתעסוקת אקדמאיים, שירות התעסוקה . = 10:15 שיטות ממוחשבות לניתוח ו מועמדים לתחומי ההורטק - - דב ינאי, מנכיל ויד מועצת המנהלים, מכון אדם 0 הפסקת קפה | 5 שררותי תוכנה לניהול על של כות אדם - זאב קופל, מנהל קופל-ראם. | 0 ע קרונות דיני העבודה בישראל - נחמן אורי, הממונה הראשי 7 יחסי עבודה, משרד העבודה והרווחה 0 ההפסקה וארוחת-צהריים 0 שימוש בכוח-אדם זמני בהיי"טק כחלק 7 עסקי גמיש - ואב מיבאלי, מנכ"ל מנפאואר (ישראל) בעימ 5 מרום - מערכת גמישה לניהול כוח אדס - הדגמה ישראל ברקו, נציג שיווק, יבמ ישראל 0 פתרונות "אנוש 2000" בניהול משאבי אנוש ושכר רו"ח שמואל הרמן, סמנכ"ל מלל ושמואל חורי, מנהל חטיבת שכר וכוח , אדם, מ.ל.ל. תעשיות תוכנה ומחשבים י 5 מערכות משולבות לניהול משאבי אנוש ושכר "בשילוב ארכינאות אופטית - אפי אפרת, מנכ"ל דטה מיכון * יתקיים סיור ור בתצוגת החברות במסגרת יריד התעסוקה במקום ד ראיון ומיון עובדיס הלכה למעשה אל אנשים ומחשבים מרכז וההשתלמוות תיד 11616, ת'א 6116 פקט 295144 כל 295145 5288448" | כ[ אני רוצה להשתתף בכנסי משאבי אנוש וכוח אדס ב-4.11 קרלטון תיא שמי חברה 8 תפקידי טל .| פקסי כְתְבת מדוייקת למשלות ח-ן מס לתיוב 1 5 | 0 8 .| ער מיקוד מציב צ'ק ע"ס 125 5+ מע"מ. (למשלמים אחר האירוע + 15%) אפשר לבטל ההשתתפות בכתב בלבד - עד 6 ימיס לפני האירוע - אח'כ תחוייב ב"50% מש"ל) *דמי ההשתתפות הס הוצאה מוכרת למשתתף או למעבידו בהתאם להוראות המס * אנשיס ומחשבים שומריס הזכות ביטול האירוע או שינויו בהתאם (תלושתלו) : | --- 'יתגליתיי מגזין היי-טק מקבוצת אנשים ומחשבים = עורך יום עיון מיוחד לכרטיסי מחשב ‏ - - יום ה' 2/12/93 במלון הולידיי-אין, ככר אתרים, ת"א 5 הנושאים המרכזיים ביום העיון המיוחד. | וי בקרת צב"ד 678 | 2. תוכנות לעיבוד נתונים = = 3. תוכנות איסוף נתונים אנלוגיים 0 4. צב"ד נתקע 6 5. בקרה ואיסוף נתונים ברשת 38485 יום העיון מיועד שונטים שעיסוקם מדידות, איסוף נתונים, ניתוחם והצגתם: אנשי פיתוח, מעבדה, צב"ד, בקרה, ענ"א. ניתן להזמין עמדת תצוגה הכוללת: - שולחן תצוגה בגודל 1.80%0.80 מטר. - מפת שולחן. - 2 כסאות. - שקע חשמלי. במחיר 5295 + מע"מ המזמין עמדת תצוגה ופירסום בגליון 'יתגלית"י היוצא בסמוך ליום העיון, יקבל 10% הנחה על המחיר הכולל. פקסס 12 1 -03 ותבטיח מקומך! | | אל: אנשים ומחשבים כזואח. -מרכז ארועי היי--טק , ת"ד 11616, ת"א 61116 פקס: 03-5252112 טל: 03-5252111 | שם | חברה מחלקה תפקידי ל - ב . פקס : ב אני מעוניין להציג ב - 93' 045065 ₪ אני מעוניין לפרסם בתגלית ולהציג ב -93' 80805 . 1 ד ₪ חר חי לד חכש חר החד ל ד סה חרפ ל לחה לה שח לח שה ל שח ל שח סה שח לחה שחר לחר שח לתה לח התה התה התה החד לחה לחה התה התה שחר החק לחה לחר לחה שחר לחר לחר לחר לחה לחה לחה לחה לחק ההק לחה לחר שח השק השק לשה לתה ששה ו ו | | | ב ו ר; , : , כתובת מדוייקת למשלוח ח-ן ו .לידי . 4 ו יוו וו וו / ו ' | ו [ 0 נגד ₪340 המבחן המעעוי בין מק לפי.סי. 38 מוזין ₪0 הישר אוקמובר 93 מעבר מפי.סי. למקינטוט - האס ההליכה על החבל כדאית! במשך שנים היתה הבחירה בין מחשבי מקינטוש לבין מחשבי 26 עניין של שחורזולבן. משתמשים שנזקקו בעיקר ליישומים גרפיים ולהוצאה-לאור שולחנית, העדיפו את פלטפורמת המקינטוש. מי שנדרשו בעיקר ליישומיס עסקיים כמו עיבוד תמלילים, גיליונות אלקטרוניים ומסדי נתוניס, בחרו במחשבי 26 מעולס גם לא היתה כל סיבה להשוות בין שני המצעיס. אולס הזמניס השתנו ומשתמשי קצה כבר אינס מוכניס לעבוד על פלטפורמה שאיננה עונה לכל הצרכים. מחיריהס של מחשבי ה-26 והמקינטוש כאחד ממשיכים לרדת. בנוסף לכך, נעשו מחשבי ה-6 קלים :ותר לשימוש, בזכות מערכות הפעלה כמו חלונות ו05/27, המציגות מימשקי משתמש גרפיים (218)). בעלות הכוללת ליחידה היו הבדלים ניכריס לטובת ה-6?: 2680 דולר עבור ה-ג6חווסזק ו39507 דולר עבור ה-018ח6))בארהיב. דבר זה הביא לכך שיותר אירגוניס בעלי סביבת מיחשוב מעורבת, משתמשים בשילוב של מחשבי 6 ומק - תופעה שבוודאי תהפוך לנוומה ולא תישאר בגדר חריג. במחקר שנערך בין 5000 קוראי שבועון המיחשוב האמריקאי 6!זס\ס)ח1, נמצא כי 65 אחוזים מן האירגוניס משתמשיס במחשבי 6 בלבד וכי 30 אחוזיס משלבים בין מחשבי 26 ומק. בסקירה השוואתית בדק צוות מומחים של השבועון חמישה מחשבי מק מתוצרת אפל, ושמונה מחשבי 6, הנבדלים זה מזה מבחינת המעבדים המרכזייס והתצורות. המחשבים של אפל שהונחו על שולחן הבדיקה היו: קז 6, אצ]], 650 6088 6188610 זסוס60, וקוואדרה 950. מחשבי ה-26 שנבדקו היו: 5 ר074/667ץז3 של חברת אסט, דגמי 0 240 של 6873/25 ]סז 71 4/25"גסחווסזת, וכן ו4/66 סזק265% ו-/א66, כולס מתוצרת חברת קומפק, אוקטובר 93 ורוו רטכר ורוו ו-/א/433 5/3008 מסוו8מחס!ה1 מתוצרת חברת דל. ההשוואות בין שתי הפלטפורמות התבססו על מחירים, במטרה לראות איזה מבין המחשבים יתן לך יותר תמורה לאגרה. אפל הפתיעה לפני שבועות אחדים, עס הורדת מחיריהן של כמה מן המערכות השולחניות שלה, ביותר משלושים אחוזים. זהו שינוי דרסטי ובזכותו מובילה עתה אפל מבחעת המחירים, במקוס להּיגרר אחר יצרני ה-26. המערכות נבדקו גם מבחינת ביצועים, על ידי הרצת מערכי הבדיקה 611//48%א>48, המבוססים על ארבעה יישומים המציעים גירסאות מק ו-0/5סא1ו/05 . כאחד. פרט לזאת, ומאחר וקלות שימוש, כיוון ותמיכה הס פרמטרים מרכנזיים - נעשה עיקוב מקרוב אחר היתרונות והחסרונות של כל אחד מן המצעים. : סטנדרט להתיישרות כאשר אפל הציגה לראשונה את המק, הכל בו היה קנייני ופנימי: כל שיכולת לעשות היה להרחיב את הזכרון ולהוסיף כונן נתיק חיצוני. אחר כך הכריזה אפל על ה-1 86/א, אשר איפשר למשתמשים להרחיב ולשנות וכיביס בעצמס. מערכות חדשות יותר כוללות גם מבואות וטא להוספת כרטיסים, המגדילות "את אופציות ההרחבה. לאחרונה, הופיעו גס מעבדיס מהיריס יותר. - מצד שני, מחשבי 26 תמיד איפשרו הוספה של התקני רכיבים ומבואות הרחבה. מערכות רבות גם כוללות ערוץ וידיאו פנימי, בקרי כונניס קשיחיס ונתיקים, ומבואות מקביליות וסדרתיות. לפני הכרזתה של מיקרוסופט על חלונות, היה יתרון מימשק המשתמש הגרפי שייך בלעדית למערכת ההפעלה של אפל, וזאת בזכות ה"הנחיות למימשק אנוש" (80ח6וח1 תגותט1] 6תו[20100)) שהנהיגה החברה. כל מפתחי התוכנה מצד שלישי פעלו בקפידה לפי הנחיות אלה, מה שיצר מימשק ו מנזין ה-₪6 הישראלי אחיד בכל יישומי המק. עס זאת, המק נשאר מחוצ לזוס העסקים המרכזי, בשל מחירו הגבוה בהשוואה למחשבי 6. בנוסף לכך, מרבית התוכנות נכתבו עבור 6, והיה קשה לקשר את המק לרשת שאינה רשת א[ג161סק4. חלק מיתרון מימשק המשתמש הגרפי אבד לאפל כשמיקרוסופט הכריזה על ה-601, מימשק המשתמש האחיד מתוצרתה. השימוש במחשבי 6ק, המריציס דוס עם חונות, הפך קל יותר למשתמשים מאשר דוס בלבד, מאחר וליצרנים היה סטנדרט לפיו יכלו להתיישר. 6111 הביא עימו מימשקים עקביים לתוכניות מבוססות חלונות. הרכישה והמחיר בשל קיצוץ המחירים שאפל עשתה לאחרונה, מחשבי המק היוס הס יותר תחרותיים מאי פעם, לעומת מחשבי ה-20. מתוך המערכות שנבדקו בסקירה השוואתית זו, אין הבדל משמעותי בין מחיריהן של שתי המערכות החזקות ביותר בקצה העליון - קוואדרה 950 של אפל רר1א66 סזק6ק של קומפק. בנוסף, הצטמצס הפער בין הקצה העליון והתחתון בתוך משפחת אפל באורח ניכר. ההבדל במחיר בין הקוואדרה 950 לבין ה-0ו61488 זס|60 בארצות הברית, הוא 3060 דולר. למרות שפעם ניתן היה לרכוש מחשב 26 ברמת כניסה במחיר נמוך בהרבה מאשר מק קלאסיק, היוס זה כבר אינו נכון. ההבדל בעלות בין הד זס60 618:86 של אפל לבין 5 אסתו!ז7 של קומפק הוא 5% דולר בלבד (בארה"ט). יחד עם זאת, עלות ההרחבה נשארה מרכיב מרכזי במחיר הרכישה. הדוגמא שנלקחה לצורך התחקיר היתה של אוגון המבקש לצייד את מחלקת הכספים שו, המשתמשת בעיקר ב- אע ו-0או של מיקרוסופט, במחשבי מק או 26 במקרה כזה נלקחו להשוואה ה-ג6חו!סזת 3 של קומפק עם מעבד א4860 במהירות 33 21 סם נהד ₪26 מה", לעומת 650 91118 של אפל עס מעבד 68040 במהירות 25 מה" (שניהם כולליס את יחידת המעבד המתמטי הדרוש לחישובי גיליון אלקטרוני). למחירו של הקומפק היה הכורח להוסיף כרטיס את בעלות של 580, משוס שה-66₪18 כבר כולל יכולת [₪א:111/ פנימית. בשתי המערכות נבחרה תצורה של 8 מיב זיכרון, כונן קשיח של 230 מ'ב וצג 3966 סא בעלות הכוללת ליחידה היו הבדלים ניכריס לטובת ה-20: 2680 דולר עבור ה-ג6תו!סזת ו39507 דולר עבור ה-8ווח06. מבחנים וביצועיס חלק מתוצאות המבתנים היו צפויות. תוצאות מבחני היישומיס העסקיים, שנעשו על ,סא "סז ז)/א16ו, ה לטובת מחשבי ה- 6, כאשר מחשבי המק מזדנביס הרחק מאחוריהם. אך גם המבחנים | עתירי-הגרפיקה | 7 ז866ג]/6קַגת ו"קס09ו0ם? - לא הקפיצו את מחוג הביצועים בכיוון ההפוך, כפי שציפינו. בנתח הכתס הרדיאלי של מבחן הפוטושופ, המדגיש חישובי מניפולציה בדמויות, עלו ביצועי ה- 26 על אלה של המק. הקוואדרה 950, לדוגמה, פיגרה אחרי שלושת מחשבי ה-26 עם מעבדי 48602 במהירות 66 מה". מחשבי מק, כמו מחשבי 26, משתמשים במערכת 0א[64011 וזיכרון וירטואלי. בנוסף לכך, השילוב הנכון בין ה-]א4 הפטי עם הזיכרון הוירטואלי וה-0//0116 יוצר הבדליס משמעותיים בביצועים. עבור המבחנים הובטחתו ביצועיס אופטימליים לכונניס הקשיחים של מחשבי ה-6 ונבנתה מחדש המכתבה על המק. יחד עס זאת לא נעשה שימוש בזיכרון וירטואלי, משוס שיש לו נטייה להאיט את קצב פעולתס של מחשבי המק - ומצד שני, להגביר את ביצועי ה-6ק. קלות שימוש ולמידה אין להתעלס מהעובדה שתדמית עדיין משחקת תפקיד חשוב בבחירת מצע מיחשוב. משתמשים רביס ממשיכים לחשוב על המק כעל קל יותר לכיוון, ללימוד ולשימוש. מלבד מעצבים גרפיים, מחזיקים משתמשים רבים בעמדות ניהוליות מחשבי מק. אפילו חברות שעיסוקן בפלטפורמות 6, מספקות למנהליהן מחשבי מק, בעוד כל האחרים עובדים על 26. יש מי שעדייץ משוכנע שכדי להשתמש ב-6ק, צריך לדעת יותר. יישומי מימשק משתמש גרפי מאפשרים - על מק ר6? כאחד - לתת פקודות ולעשות קיצוריס באמצעות המקלדת, בעוד שקודס לכן היו מחשבי המק תלויים יותר בעכבר. מחקר קוואים שערוך השבועון האמריקאי הטיל אור רב על תדמיות קלות"השימוש של מחשבי 6 ומק. מחשבי המק קיבלו יותר נקודות בשאלות שכיסו קשת רחבה של נושאים הכרוכים בקלות שימוש, כמו הדרכת משתמשים והתקנת יישומים. אךהיתרון של המק על פני ה-6 בתחומיס אלה לא היה גדול כל כך בשאלות שהתייחסו ספציפית לפעולת המחשבים. הסביבה הגרפית - במק או ב-26 - הקלה על למידת תוכניות מסובכות. תוכנות ]1 הן קלות יותר ללימוד, ולמידת החבילה השנייה קלה יותר בשלושיס אחוזיס, בזכות מימשק היישומיס המשותף, העקבי על פני שני המצעים. חלק מיתרון מימשק המשתמש הגרפי אבד לאפל כשמיקרוסופט הכריזה על ה-6111, מימשק המשתמש האחיד מתוצרתה. למרות שרביס מן ההבדלים בין דוס עם חלונות, לבין 7 /א51₪צ5 טושטשו, החלונות עדיין נחשבת קשה יותר ללמידה, מאחר ושלא כמו במק, עליך לפתוח את מנהל הקבצים כדי ליצור מדריכים וכדי להעתיק ולשנע קבצים. לעומת זאת, גם 7 ]א51צ5 וגס 05/2 מספקות צלמיות נרדפות, ומאפשרות למשתמשיסם לבחור יישומיס במהירות סביבה מעורבת אס תינתן להן האפשרות, יעדיפו מרבית יחידות המידע סטנדרט אחיד של חומוה ותוכנה. אך מרבית יחידות המידע תומכות לפחות בשני מצעיס הנבדליס זה מזה מהותית - מחשבי 20 ומערכת מחשב מרכזי או מחשב מיני. במרבית המקרים, המק נכפה על האירגון על ידי ההנהלה, על ידי משתמש מק קנאי, או על ידי מחלקה התלויה בחבילה גרפית. במצביס בהם יחידת המידע מטפלת במחשבי מק ו- 26, עליה לרכוש מיומנות לטיפול בסוגי הבעיות המיוחדיסם לשני המצעיס ובאלה הנובעיס משילוב שני המצעיס ברשת אחת. יישומיס משפחתיים הקלו על יחידות המידע ליישס ולתמוך באסטרטגיית מיחשוב מרובת פלטפורמות. מאחר ותוכנות כמו מעבדי תמלילים וגליונות אלקטרוניים חצו את הקוויס בין מצעי מיחשוב, לאירגון קל יותר להריץ את אותה התוכנית על מצעים שונים. קבצי הנתוניס האלה ניתניס לקריאה ולשימוש של כל המשתמשים, ללא קשר לפלטפורמת המיחשוב בה הס משתמשים. דבר זה מגביר את יכולתן של מחלקות שונות בתוך החברה להשתתף בקובצי עיבוד תמלילים וגיליון אלקטרוני, כמו גס במידע על מסד הנתונים. = קישוריות רשת כבר איה מהווה מכשול כה גדול ליישוס סביבת מצעיס מעורבת. כל מק בעל מבואת הביצועים דומים - המחירים לא! 22 0 15 אצת י) 3 4 ב חצ ז[)א תחקירני שבועון המיחשוב האמריקאי 051.2? 0עא1, בדקו את רמת הביצועים, מול רמת המחירים, בין שני מחשבים דומים: תואס יבמ 3 !101 של חברת קומפק, והמקביל לו במקינטוש - 650 ₪ז)6)68). התוצאה: נוק-אאוט למקינטוש! התברר כי בארצות הברית עולה ה-68חו01ז? 2680 דולר, בעוד ה-8וז₪ח6) עולה 3950 דולר. בארץ ההפרש גדול עוד יותר: 68חו!0ז? 3350 דולר (על פי המשווק, "קומפיוטרלנד") ו87)ח6?) 6000 דולר (על פי המשווק "מעין תוכנה"). דהיינו, המקינטוש יקר מתואם יבמ המקביל לו - ב-2650 דולר! זופ32 מגזין ה-₪6 הישראלי אוקטובר 93 שפטא יכול לקלוט: כוטיס " מימשק ושת זשאתמדת, ובמתשבי : ה"8ו8ם60 = והקוואדרה, קיימת = יכולת | זטאאנ111ם = פנימית. מאתר רגא תומכת במק דרך א]ג1זטו0, יכוליס | משתמשי מק לראות קבצים על השרת באותה דרך. בה היו הואים קבציס על כונן פנימי. אס הרשת אה קיימת, עדיין ניתן להשתמש ביזמאתא האפ מחשבי מק מגיעיס כשהס מצויידים בכונןךעל (502001%₪) של 35 אינצי 4 מיצ, המאפשר למערכת ההפעלה לקרוא ולכתוב 208. דבו זה מאפשר למשתמשי מק להשתתף בקובצי נתוניסם עס משתמשי חלונות ולהיפך. ה-167'9[8סק. וה"זגמפ6!פק. הבנויים בתוך כל מחשבי המק, מאפשרים לרשתות קטנות של מערכות ‏ אלה להשתתף בישומים, בנתוניס ובמדפסות | בקלות, | | מבלי י. 2 לינטאתט טאפ י | בשל הארכיטקטורה. הקניינית = והשימוש במימשק 8081 פנימי, קל. יותר לכוון את מחשבי. . המק ולזוסוף להם ציוד, מאשר את מרבית מחשבי ה"6ק, אשר לרוב דורשיס תצורה פנימית. כלשהי בעת הוספת רכיבים.: פשוטות וניתנות לזיהוי בקלות. לא כך הדבר כשמדובר במחשבי 26, אשר. הבעיות המאפיינות אותן כרוכות לרוב בדרישת הפרעה (דקטתתתאן) וכתובות בסייסיות, אותן קשה יותר לבודד. קל לתמוך במק עס זאת, מחשבי 26 עשו דרך ארוכה מבחינת קלות הכיוון (60109). היוס מתקעים רבים מן. היצרניס את מערכת ההפעלה מראש, ביחד עם מספר יישומים לפי בחירתך. כמה מחשבים אף. . אוקטובר 93 נדרשים כרטיסי מימשק ספציפיים. ‏ 164( אינה מציגיס הדרכה המתפרצת למסך מייד עם איתחול המערכת בפעם הראשונה. למחשבי 26 רבים יש גם מנגנון חישה אוטומטי לזיהוּי דרישת הפרעה ולשינוייס בכתובות קלט/פלט. מכשול העומד בפני תמיכה בשתי הפלטפורמות הוא היעדר יכולת חילופין בין רכיבי החומרה. בשל ההבדלים בארכיטקטורות המערכת, גוברות הדרישות לשירות ולחלקי חילוף. גם מחיריהם של חלקים קנייניים לארכיטקטורות סגורות עשויים. להיות גבוהים. זה מה שקורה עם מחשבי מק - ובמידה פחותה עם תואמי 26 מתוצרת קומפק ויבמ. יחד עם זאת יש לזכור כי הבדלים קיימים גם בארכיטקטורות ערוץ נפרדות למחשבי - 20 184 4, |,617תת008ז0ו]א, שעבור כל אחת מהן מציעה כל יכולת חילוף, אך אתה יכול להכניס כרטיסי 154 אל חריצי 0184. קל ותר לתמוך במחשבי מק, שבטכות הארכיטקטורה הסגורה והחומרה הקניינית יש: להם פחות בעיות תוכנה. במחשבי 26, מלבד ארכיטקטורות הערו: : הנפרדות, קיימות גם כמה גירסאות 3105 מתוצרת > הדוגמא הקלאסית היא בחירת מדפסת, שבי = מפתחים שונים. התוצאה היא כאבי ראש ליחידות * מצריכה שנוי תצורה ובמק צריך רק לגשת אל . הבורר, רוב הבעיות האופייניות 0 המק הן: המידע, שמקורס החל בתאימות הבסיסית למחשב, דרך בעיות דוס וחלונות ועד לאי-תאימות חומרה, לדרישות הפרעה ולקונפליקטים בין כתובות בסיסיות. הבעיות האופייניות למק הן בדרך כלל = יותר ברמת המערכת או ה-תתסאזי. בסופו של דבר, איץ זה משנה אס מחשב 6 עולה פחות מאשר מק, או אם קל יותר לתמוך במק. : אס צורכיהס של משתמשי הקצה באירגון מכתיביסם | צורך בפלטפורמות שונות, כל הסיכויים שמנהל . המיחשוב ימשיך להתחבט בבעיות רכש ותאימות. זו328 מנזין ה-₪0 הישראלי ( ה הדעות הדעות הדעוה הדעוה הדעוה הדות רודעוות כור תקעוורת - | יעוראטל לציוד הקטי מנכ"ל כור תקשורת והתראה, בני מידן, הודיע על הקמתה של חברה-בת חדשה, שתיקרא "כור תקשורת ישראטל" ותעסוק. בשיווק ובתמיכה של ציוד היקפי לתחום ההוצאה-לאור השולחנית (0'117), המיועד לסביבות מקינטוש, :2% ותחנות-עבודה, וכן בשיווק ותמיכה של מערכות טלפוניה ומענה קולי. כור תקשורת ישראטל קיבלה על עצמה את רצף הטיפול בעסקי ההוצאה-לאור השולחנית והמידע הקולי, אשר טופלו קודם, לכן במסגרת כור תקשורת והתראה. רצף זה כולל נציגויות בלעדיות של חברות מן. המובילוֶת בעולם, מערך המכירות והשירות, רשת המפיצים הארצית ותמיכה בלקוחות . קיימים, = לבד חיזוק 8 תפתחז החברה החדשה תחום חדש לחלוטין, ' במסגרתו תפעל כנציגה מורשית של כ - חברת האם של כור תקשורת - לשיווק > ולתמיכה של ציוד טלפוניה ומרכזיות > . . פרטיות. כמו כן תשווק החטיבה את מערכת. .. הדואר הקולי "פלא-קול", פרי פיתוח | 7 ישראלי, המתחברת למרכזיות 1-אד של" > טלרד וקורל של תדיראן. ּ כור תקשורת ישראטל קיבלה גם את" נציגות ט4ג8, יצרנית הצגים, כרטיסי ההאצה ומוצרי הוויאו הגרפיים. 880105, שמכירותיה בשנת 1992 הגיעו לכ1607 מיליון דולר והרווח הנקי שלה עלה על 7.. = מיליון דולר, היא יצרנית מערכות גרפיות > המספקת פתרונות חומרה ותוכנה לסביבות מקינטוש ומחשבי 26 מבוססי חלונות. אחד המוצרים המוכרים שלה, הוא שסע1ת, הצג המסתובב ב457 מעלות. : . 4 4% ניהול רשחות + ברכזת 4600 אפס חברת .1 החלה לשווק בישראל את רכזת הערוצים 1600 ]62% לבקרה וניהול של רשתות.3/ו בשיטה חדישה ויעילה. = = הרכזת היא מערכת אוטומטית למיתוג, המאפשרת ניזול רשתות תיקשורת 9אז4.]) בגישת 84 עס ז0. המערכת בעלת 16 ערוצים וניתן לחבר אליה התקנים שונים כגון(017 נתבים/גשרים, רכזות, מודמים וכל . מכשיר אחר בעל יציאת 85232. . << הניהול במתכונת זו מאפשר איסוף, : שליטה ובקרה של הרשת גם במקרה של נפילה. המערכות משווקות בארץ על ידי חברת מומנטום. 23 סידרת כנסים מלעעויים, למוקדים וממצים על היבטים מרכזיים בתחונ' ה-6 52 מיועדים - למנהלי מחשוב בארגונים גדולים ובינוניים, מנהלי רכש, משתמשי 0 מתקדמים וכל גורם המתענין ב-:) ויישומיו. בשורות ה-00 ב-94 - 18.1.94 ארבעת המהפכות החשובות ומגמות המפתח בעולם ה067. מגמות בחומרה - חידושי ה-56 ומרכיביו, ה67 הניידים, נחדפסות וערר. מגמות בתוכנה - מלחמת מערכות ההפעלה, הוליונות האלקטרוניים החדעוים. מגמות בתקעוורת 7 %6וו52-/שסס ‏ 555 זאש וס, הקרב על ה-א ]. מה עוד חשוב? - סיכנים לארגון סכנות לעובדים, איומי הוירוסים ועדרד. רשת א3 ! 7 מה מרוויחים ? עשיקולים עיקריים בעיצוב ובחירת רשת. מה מציעות התוכנות המובילות - | |משסאצו ‏ 6וד6דא ו ,ד 6/שספצושש ? על %6ושו5-א/שסס 55/ח55- זאש 01 והשלכותיהם. על מהפכת המודמים המהירים. היכן ואיך תשיג מידע עיסקי ? רכש 06 מוצלח - 24.11.95 כמה ירדו המחירים ב-95 ? בכמה הם צפויים לרדת ב-94 ? היכן צפויות ירידות המחירים החחזקות ? הכר קיצורי דרך, להחלטות רכש מוצלחות. איך למנוע את "אי השקט* עשאולי טעית ? מה סוד הקסם של 51800 ? מתי יהיה כדאי לרכועש: 56 עם *פנטיום*, מחשב נייד, טייפ גיבוי ועוד ? המרצה בכל ימי העיון - מר קובי שפיבק, עורך *)/און", מהנדס ומוסמך במנהל עסקים, הכין למעלה מ- 0 סקירות מקצועיות במסגרת ")/און", על היבטי ה-6/ המרכזיים, והוא נחשב למומחה מוביל בישראל לשוק ה-?)]. י מלא ושלח עוד היום, או טלפן ל"'אנשים ומחשבים" טל' 03-295145. י לכבוד 'אנשים ומחשבים' ת.ד. 11616 ת'"'א, פקס 03-295144 אבקש לקבל מידע נוסף, על התדרוכים הבאים .2 .1‏ 3. (סמן בעיגול). : שם הפי בצ ל 6-8 6 יש רש 0 0 ל - י -2/4:8 0% 2 שה 8-4 2 ₪ כ 70080 ,מב א שריש קש ₪ בר 9-0 שר מק בש ו כ" : כתובת מ יקור + 2 0 6 א-ש ו 05 09-40 6-0 5 ל לי 1 אסד/ום א שבמוכה לה עתר טכנול | מחשב הניוטון באזפן ואף]צג בפעולה. וכון]הראשון בקו 8 האנה על ידי אפל פיים אישיים", 9ל הטכנולוגיה | 2 0 <<< ל פר, 0 0 אםועדסא‎ הרעיון של זיהוי כתב יד על ידי מחשב ושל תקשורת תוך כדי תנועה - אינס חדשים. כבר היו וישנם מחשביסם המספקים פנקציות אלה באמצעות >חווטקנתס0) ה6 זס) פאוססתוו, )מוסקת6ס, או מעוכות הפעלה אחרות. אולם בקו מוצרי הניוטון שלה, מפגינה אפל גישה שונה: מחשבי הניוטון מתוצרתה הס קטניט. משווקים הן כמוצרי צריכה, הן בשווקיס מוסדיים. תיכנונס - מן המסד עד הטפחות - מיועד להקל על השימוש, והחשוב מכל - הס זולים +תר מהמקבילים. הניוטוניס החדשים עוד לא ממש נמצאיס בשוק, אך מאז הכריזה אפל על המוצר באופן רשמי, החלו המתחרים לחשוף את תוכניות הפיתוח שלהם, או לפרסם את קיומן של תוכניות שכבר היו בשלבי ביצוע. מה שקרה היה, אולי, בלתי"נמנע, בהתחשב בשאיפות הגדולות של אפל. פרוייקט הניוטון התעכב. היחידות הראשונות היו אמורות להגיע לשוק כבר בשנה שעברה. אחר כך השתנה המועד למחצית הראשונה של השנה הזו, ולבסוף נקבעו כתאריכי היעד: 1 באוגוסט בארה'ב, 16 בספטמבר בבריטניה, ובאירופה מאוחר עוד יותר. למרות כל העיכובים הללו, הניוטון יגיע לשוק, ככל הנראה, עוד לפני מתחריו העיקריים ומה שלא יהיו מגרעותיו, הוא בכל זאת מהווה הישג טכטלוגי מרשים. לא תינעל בחו> אפל הבינה כי כדי למכור את הניוטון, היא זקוקה למודל עסקי שונה לחלוטין. אולי כלקת המיתחרים מחשב-יד של שארפ, שותפת אפל לניוטון קצת אחרי שאפל הכריזה על טכנולוגיית ניוטון, הכריזו טנדי וקסיו כי הן יעבדו במשותף על מוצר דומה. מיפרט החומרה של ה-20058 דומה להפליא לזה של הניוטון. הוא עתיד להיות מחשב יד 5-502 טייוואני בערך באותו הגודל, עם 1 מ*ב אאח, 4 מ*ב אסח ומבואת 00 מטיפוס 20, אך ככל הנראה יהיה זול יותר. הגירסה האמריקנית מבטיחה | לכלול, כסטנדרט, יותר יישומים ויותר אפערויות מידע מאשר פנקס ההודעות. גירסה זר אמורה לכלול, בנוסף ליומן ולפנקס רשימות גם מילון, מתרגם שפות הטזאו תוכנית פיננסית אישית פופולרית בארה*ב) רשאו ראס. הסוחפשאג קשר לשירות אמריקני מקוון עם מימשק משתמש גרפי). ‏ רבים מאלה יבטרכו לעבור שיויים לפוי שיהיה ניתן להכר עליהם באירופה. ה-2005 מבטיח לספק אתור קשוח. קסיו מכירה היטב את שוק האירגוניות האישיות תראה כי היא הצליחה להגיע למספר ]הוויד בטכנולוגיה של יבמ עדיף של תכונות, במחיר נמוך יותר. *הקלף המשגע* יהיה המימשק. שלא כלוח ההודעות, ה-20058 אעו יכול לקרוא כתב-יד באותיות כתב, והמימשק ומערכת ההפעלה שלו נראים קונבנציונליים יותר, ומבוססים סביב ייעשומים. 0=, השייכת עתה ל-ז8ז4, מייצרת מתקשר- איעוי מסזה6ואטששסס | |אספתש) שלו יומרות דומות. באופן מקורי הוא היה אמור להשתמש במעבד שחת של ניוטון ובמערכת הפעלה קניינית. אך כעת הוא משתמעש ב-זא|וסקא₪ש ובמעבד הוביט מתוצרת ודו ההתקנים הנוכחיים מתוצרת ₪0 הם גדולים ממרבית מחשבי כף היד, כמעט בגודל של תת-מחשב-מחברת, ועולים הרבה יותר. אך ₪0 היתה שם קודם והגיבוי של 4181 הופך אותה ליריב רב עוצמה. מיקרוסופט, | שלא אוהבת לאפעשר לאחרים ליצור שווקים למוצרים חדשים שאינם מגזין ה-₪6 הישראלי משתמשים | במימשק | חלנות, כרתה ברית עם קומפק, כדי לפתח את מוצרי עלוי פי סי" ל*אסואםשוסס סס"). אלה אינם צפויים להגיע לשוק לפני אמצע השנה הבאה, והם יתבססו על גירסה פשוטה יותר של חלונות, אך יעלו יותר מאלף דולר ומיועדים לקצה העליון של השוק העסקי. היולט | פאקרד | ואוליבטי, מעוניינות גם הן בשוק המחשבים הזעירים, כפי שהדגימו ב-₪957 וב- סאתש0 גשטס. שתי החברות אינן מאפשרות להציץ בקלפיהן, המחשב המתחרה של טושיבה אך נראה כי הן מזאמינות שאיש עסקים מבקש שסביבת המיחעווב השוכנת בכיסו, תהיה דומה ככל האפשר לזו שעל שולחנו (כלומר, מבוססת- חלונות). אסופס היתה אחת הראשונות ענכנסו לשוק האירגתניות ה"רציניות". היצע מחשבי כף היד אוקטובר 93 משיווקו הסנובי"בלבדי של המקינטוש, הפעס | איך הניונוון מזהה כתב יד = מוכנה אפל להעניק רשיונות לטכנולוגיית ניוטון כאשר המשתמש *כותב* על הצג של הניוטון, שלה בצורה חופשית, בתקווה שהיא תהפוך הוא מפעיל לחץ על שכבת המגן העליונה. מתחת לסטנדרט לא רק כיומךאירגונית וכעזר-תקשורת אישי, אלא גם בטלפוניס חכמיס ובהתקני טלוויזיה, . / לשכבה זאת נמצאות שתי שכבות מוליכות חשמל, ומתחתיהן שכבת פיקסלים דוגמת מסך 400 חינוך ובידור. הלחץ מעביר חשמל מן השכבה האמצעית אל כבר בתחילה החתימה אפל את שארפ כשותפה עסקית. שארפ עתידה .לייצר את הניוטון, ויש לה נסיון עשיר בייצור, שיווק והפצה של מוצרי צריכה. עד כה, היתה שארפ היחידה שניצלה את ההזדמנות : מחשב כף יד של 00 הקיים שלה, סידרה 5, איננו כולל זיהוי + עט, אך הוא זול יחסית ויש לו מימשק גרפי נגיש. ידוע כי אס/5 שוקדת על > הרחבות מסויימות לטווח המוצרים שלה הצפויות בקרוב, והיא הורידה את מחיריה. ולבסוף, ‏ יבמ. ליבמ ‏ יש תוכנית למחשב כף"יד והיא צפויה להכריז על משהו בשנה הקרובה. כרגע היא נראית כמי שמתעכבת כדי לצפות מה עושים המתחרים, | לפני | שתתחייב. > פרט ל-06/1, ליבמ יש נסיון מועט במכירת מוצרי צריכה, אך היא עתידה לנסות. מחשב יד סלולארי של 1467 אוקטובר 93 חרט-כתיבה לרכוש רשיון לטכנולוגיית ‏ נוטון, והמחשב' מתוצרתה נראה מאד דומה לזה שהיא מייצרת עבור אפל, למרות שייתכן והוא עתיד להימכר בדרך שונה. בעלי רשיונות אחרים כוללים את סירוס לוג'יק (שתייצר את השבבים), וסימנס (שתשתמש במערכת ההפעלה של הניוטון לטלפון). אפל סיפקה רשיונות לטכנולוגיות נוספות המיועדת לשימוש בניוטון, ביניהן פרוטוקול 8180 81.46 לתוכנה ניידת. הניוטון הוא דיגיטייר פסיבי. תוכל לכתוב עליו - גם | באצבעך, למרות שליפנקס ההודעות" (1635820780א) מצורף עט, כך שגם אס תאבד אותו, לא תנעל בחוץ. עם זאת עליך להיזהר שלא להניח | את ידך על המסך בעת הכתיבה. המסך הוא 00 ] 0 א 336 ברזולוציה גבוהה ובעל תאורה אחורית. 8% של ]א עומדיס לרשות המשתמש הסטט', מעין פשרה שבין ביצועיס למחיר, למרות שהנתונים הנכנסים אליו עוברים דחיסה. בעוד שנפת זה מספיק לאיחסון מידע מזוהה, הוא קטן מדי עבור מפות-ביט גדולות, וכתוצאה מכך, אופציית הפקס כוללת משלוח בלבד. : מבחוץ יש לניוטון מבואה לכרטיס 16018א0ת מטיפוס 2. הכרטיס מוחזק בעזרת סגר הנראה כמו מתג הכוח בגייס-בוי. ליד המבואה נמצא חלון עבור מעביר האינפרא-אדוס. אפל רכשה את הרשיון לטכנולוגיה זו משאופ, כך שהנשטון תואס לסטנדרט 10 לאינפרא-אדוס. רק דגס 109000 החדיש מציע קשר 18, אך בעזרת שימוש בכבל, הניוטון מסוגל לקרוא נתוניס גס מגירסאות 10 קודמות. המבואה הסידרתית היא צורת התיבור העיקרית לעולם החיצון, כאשר מבואת 1014א0 %ו328 מגזין ה-₪6 הישראלי 7 0 משטח פיקסלים פ6 !ו | השכבה התחתונה, ומשם אל המעבד של המחשב. מכיוון . שהשכבה התחתונה מכילה 100 יוצר הלחץ גם קו נראה לעיין. : = עשכבת מגן עליונה ₪] שכבות מוליכות חשמל -- ישן נקודות הלחץ 27 / / ₪ קו נראה לעין 0 , 0 משמשת בעיקר עבור זכרון ותוכנה. הפקס"מודם של ניוטון משתמש במבואה הסידרתית. | כל הדברים הטובים הללו ארוזיס בתיבה מעוצבת, העשוייה מחומר דמוי גומי קשיח. אפל מספקת למחשב כיס בעל דופן קדמי קשיח, להגנה על המסך, אך היא מצפה לשוק פורח של נרתיקי עור, וטוענת שזוהי הסיבה להסרת הכנף הנפתחת, שקודם לכן שכנה בחזית האבדטיפוס. ליפנקס ההודעות" שלושה. יישומים פנימייס עיקריים: היומן ורשימת "דברים שצריך לעשות', ספר הכתובות, ו"פנקס רשימות" (0)6746א) - שילוב בין עורך טקסט לתוכנית שרטוט. מימשק המשתמש בנוי על סמלים מילולייס, במקוס צלמיות (איקוניס). אפל היתה החלוצה בהפיכת הצלמיות לסמלים מקובלים. אך נראה שעם הניוטון, המלל חזר לאופנה. 'פנקס הרשימות" פתוח תמיד, למרות שייתכן שהוא יוסתר על ידי יישומים אחריס. את הצלמיות המסתירות ניתן לסגור באמצעות צלמית א. איץן צורך לבצע שמירת נתונים מ"פנקס הרשימות" הנתוניס יאוחסנו באופן אוטומטי, למרות שכדאי לגבות אותס על כרטיס. כמו בכל מימשק משתמש גרפי ראוי לשמו, רבים מן הפרוטוקולים שאתה לומד מתוך שימוש ביפנקס הרשימות', ישמשו אותך גם בשאר חלקי הניוטון. 'פנקס הרשימות" מופיע כמסך ריק עס קוי רוחב, המשמשיסם כשורות לכתיבה. כשמתחילים לכתוב, בין אם באותיות דפוס או כתב באנגלית, ינסה 'פנקס ההודעות" לתרגס את כתב היד למלים, תוך כדי כתיבה. הניוטון הוא המוצר החשוב הראשון המסוגל 7 זיהוי כתביד. הניוטון מזהה גם כתביד ישרוגם נטוי. העברת קו יטר עם העט בראש העמוד לפני תחילת הכתיבה, תעלה את התאריך. לטפל בטקסט באותיות כתב. קמטקותס) ת6 :10 8או60תו/, 1תו0ת6 ואחריס אינס מסוגליס להתמודד עם אותיות כתב מחוברות. כל מילה נבדקת כנגד מילון, המכיל כ-60000 מלים. אם לא ניתן לזהות את המילה. במילון, פנקס ההודעות יקפיץ למסך ושימה בת שש מלים חליפיות, ואם המילה אינה נמצאת ברשימה, ניתן להקליד אותה על ידי נגיעות במקלדת זעירה, שתופיע על המסך. מתקמט או עולה בעשן . הניוטון אינו על על ידי זיהוי כל אות בנפרד. הוא משתמש בקונטקסט כמו גם בצורת האות, כדי להחליט מה יכולה להיות המילה. כתוצאה, הוא לא ייהה שפות א זרות, קיצורים, או טרמינולוגיה אקזוטית (התמיכה בגרמנית, צרפתית ושפות לטיניות אחרות, תבוא מאוחר יותר). אם תנסה לשרטט קו ישר, מעגל או צורה בסיסית אחרת, יפעיל פנקס ההודעות "וריסטיקס סימטריים" (מונח מפואר שפירושו זיהוי דפוסים) שיתרגמו את השרטוט שלך לצורה הקרובה ביותר. זוהי שיטה מצוינת לציור מפות או דיאגרמות. תוכל לבחור בצורה הטובה ביותר, ואז להעביר אותה ממקום למקוס או לשנות את גודלה. - ניתן גס לקשקש על הצג ככל שתרצה, ולשמור את הקישקוש כמפתביטים, באמצעות כיבוי כל ה'"אינטייליגנציה" של פנקס ההודעות. אך אם תעשה זאת, לא תוכל לחזור ולהשתמש בניוטון כדי לזהות את התוצאה. תוכל לבחור בין כיבוי פונקציית זיהוי הטקסט, פונקציית זיהוי הצורה, או שתיהן. כלי העריכה של פנקס ההודעות הם מאד אינטואיטיביים ולעתים אפילו מהנים. כדי למחוק- מילה או תמונה, אתה מקשקש עליה - והיא נעלמת בתוך ענן עשף כדי לתלוש דף מפנקס הרשימות, אתה מצייר עליו 8 , והוא מתקמט לנגד עיניך ונופל לסל ניירות. כדי להפוך את העט מאמצעי קלט 8 בעזרתו מאמנים את הניוטון להכיר את כתב היד אינדווידואליטל המשתמש. לאמצעי הצבעה, עליך פשוט להתזיק אותו במקוס אחד במשך חצי שנייה והוא יצייר קו עבה בו תוכל להשתמש כדי לסמן דיאגרמה. לא תוכל לדפדף בפנקס ההודעות. במקוס זאת אתה מבצע גלילה כלפי מטה. קו אופקי מציין דף חדש: דבר זה ידוע כתיבת-הפרדה וביכולתך להשתמש בה בחופשיות. נוטון עובד טוב יותר עס הרבה דפים קצרים מאשר עס מעט דפים ארוכים. אגב, אם הקו שציירת הופך במקרה לקו רגיל ולא לתיבת-הפרדה, עליך למחוק אותו בעזרת 'ביטולי ולנסות שנית. כל תיבת הפרדה מספקת מעט מידע אודות הדף, כולל הזמן, היוס והקובץ בו מאוחסן הדף בלחיצה על המפריד תוכל לראות את התאריך והשעה בהם נוצר הדף וכמות המקוס שהוא תופס במונחי בייטים. אס עליך להוסיף משהו לדף, תוכל לגרור את תיבת ההפרדה כלפי מטה. חיצי הגלילה מבצעים גלילה כלפי מעלה וכלפי מטה, בעוד כפתור הסקירה המרכזי מראה את רשימת הדפים. מתוך רשימה זו תוכל לבחור את הדף בו אתה מעוניין. תוכל לחפש דפים גם בעזרת חיפוש טקסט, כתיבה במחרוזת או דרך שיגרת חיפוש. לכל דף יש צלמית להדפטה, למשלוח, למחיקה או להעתקה. צלמית נוספת מאפשרת לארגן דפים בתיקים, בדומה למערכת ההפעלה של המק. %- 17 כרטיסי ביקור מתוחכמיםס ניתן להכניס טקסט בין מלים אשר עברו זיהוי, באמצעות שרטוט קו על נקודת הריוות המיועדת וקו נוסף שידגיס את כמות השטת הדרוש לך לשם כתיבת הטקסט הנוסף ניתן "לערוך" טקסט שעבר זיהוי: תוכל לבחור בו אס תחזיק את העט ליד נקודת ההתחלה - עד שיופיע כתם, אותו תגרור על פני המשפט כדי לבחור. את המליס המודגשות ניתן לגרור למקוס אחר. פנקס הושימות מקושר אל שאר היישומיס זו328 מנזין ה-50 היעוראלי שיפור הציור. מנגנון הזהוי הגראפי טל הניוטון, מסוגל "לשפר" אוטומטית את קווי המתאר של ציור שנעשה ביד לא מאומנת. הודות ליאינטיליגנציה של ניוטון", רכיב מפתח בארכיטקטורת ניוטון, אותו רואה אפל כיתרון תחרותי. ניוטון מסוגל לזהות משפטי מפתח מסויימיס כפקודות: אם אתה כותב 'טלפן למייק ביוס שלישי בצהריים" ולוחץ על כפתור ה"488151" הנמצא בתחתית המסך, פנקס ההודעות יחפש את 'מייק" בספר הכתובות שלך. אם קיים יותר מ"מייק" אחד, הוא יציע לך רשימה. אחר כך הוא יבדוק ביומן שלך את יום חמישי הקרוב (שהוא, לדעתו, היוס בו אתה מעוניין) ויקשר פריט זה ביומן לרשימת ידבריס שצריך לעשותי. אם ביוס חמישי אתה מתכוון להיות בניו יורק, וכבר 'הודעת" לפנקס שלך שאתה עתיד להעדר. מהארצ, הוא כמובן יזכיר לך להתקשר בצהריים לפי זמן ניו"יורק. הוא יקפיץ: אל המסך את מספר הטלפון של מייק, ואס מייק מתגורר בתל אביב, הוא יוסיף אוטומטית אֶת קידומת השיחה הבינלאומית לפני החיוג. הוא יחייג דרך המודס האופציונלי או יבצע חוג צלילים, כשהוא מפיק את הצלילים המתאימיס באמצעות הרמקול הפנימי. פונקציות התקשורת של פנקס ההודעות עובדות גס דרך פנקס הרשימות. אם כתבת 'פקס למייקיי מעל הודעה, הפנקס יחפש את מספר הפקס של מייק. אם אתה מחובר לקו טלפון באותו הזמן, הוא ישלח לו את הפקס אוטומטית. אם הוא הרגיש שאינך מתובר, הוא יעכב את משלוח הפקס עד למועד בו תתחבר לקו. הדפסת מסמכים ופונקציות תקשורת אחרות שיתוספו בקרוב, כמו איתור, מודס. סלולרי ודואר אלקטרוני, פועלות באותה צורה. מסד נתוני הישמות" מציג עצמו כסידרת כרטיסי: ביקור, במבחר של שלוש צורות. ניוטון מתאר לעצמו - ובצדק - כי הדבר הראשון שאנשים עושיס עס כרטיסי ביקור הוא לכתוב עליהם, ולכן כל כרטיס קשור לדף - או דפים - בפנקס הרשימות ובהס תוכל (המשך בעמי31). אוקטובר 93 הטעות הקולוסאלית שעשתה אפל בפיתוח הניוטון, היתה ההחלטה ללכת על זיהוי כתבדיד, במקוס על זיהוי-דיבור. בעתיד תהיה טכנולוגיית זיהוי-הדיבור, הטכנולוגיה השלטת כאמצעי קלט אוקטובר 93 ניומון נפל הרחק מהתפוח זו329 מנזין ה-6= היעעראלי מאת רוני יפרח נואה שהמטוה הקדושה של יתור על המקלדת, הביאה את יצוני המחשבים לחיפוש דרכים לקלט פשוט יותר של המידע, במיוחד מהמשתמש הלא-מקצועי. למה לא מקלדתי הסיבות העיקריות לרצון העז להפטר מהמקלדת הן: א חלק גדול ממשתמשים הפוטנציאליים במחשב-אישי, נחסס עקב אי-יכולתו/אי-רצונו להשתמש במקלדת. הדברים נכוניס במיוחד לקהל מבוגר ובלתי-מקצועי. ב. התהליך האבולוציוני של התפתחות המחשב האישי: סד - וא 1 - אססמ דסא - קסד ץג - ץסד א8מס שעיקרו הזערת הממדים, הביא לכך שהמקלדת (יחד עס המסך) הפכה להיות המחסוס העיקרי להזערה נוספת. כבר במחשבי כף היד (0₪ד-וא 41ת) המופיעיסם בשוק בימיס אלו, לא ניתן להקליד במהירות הקלדה עיוורת בשתי ידים, בגלל גודלה הזעיר של המקלדת. למי שרגיל לעבוד עס מיקלדת רגילה, זהו חיסרון חמור. אמצעי הקלט האלטרנטיביים שעמדו בפני היצרנים היו: א. מסך מגע, בו אמצעי הקלט והפלט (מבחינת המשתמש) חד הם. כלומר, כל הבחירות נעשות על ידי נגיעה ב-ץ₪א-501 המצוייר על המסך. כאשר רוציס להקליד, ההקלדה נעשית על ידי נגיעה במקשים המצוייריס על המסך. ב. עכבר או אמצעי הצבעה מסוצמפ 6אוזאזסק) אחר. זהה לאפשרות הקודמת, אבל ההצבעה איננה על ידי נגיעה במסך, אלא באמצעות התקן ההצבעה. ג. כתב-יד. בחירת האפשרויות נעשית שוב על ידי נגיעה/הצבעה, ו"ההקלדה" מתחלפת בכתיבה בכתב יד על המסך, המפוענח על ידי המחשב. ד דיבור. כל הקלט, כולל בחירת אפשרויות ו'"ההקלדה נעשיס בדיבור, המזוהה על ידי המחשב 29 (בשיטת א1110א₪000 901 שתי האפשרויות הראשונות (מסך-מגע ואמצעי הצבעה) נמצאו קשות להפעלה ואיטיות עד מאוד. הן גס אינן פותרות את שתי הבעיות העיקריות של המקלדת: עדיין נדרשת מיומנות בהקלדה מהירה, ועדיין נדרש גודל מינימלי של מקלדת, המהווה מיגבלה על גודל אמצעי הפלט והמחשב כולו. מבין שתי האפשרויות האחרות, בחרה אפל להשקיע את מאמצי הפיתוח דווקא בזהוי כתב יד. הבה נבחן את היתרונות והחסרונות של שתי אפשרויות אלו. זיהוי דיבור או כתב-יד! במקרה של זיהוי כתבדיד, אמצעי הקלט כוללים מסך-מגע מיוחד, בעל רזולוציה גבוהה מאוד, ועט מיוחד. בזיהוי דיבור, אמצעי הקלט הוא מיקרופון. שתי האפשרויות מבוססות על אסא 60 אתחדדגת, כאשר לא קייס ההבדל עקרוני בקושי של יישוס האלגוריתמיס לזיהוי אות הכניסה. הצורך בעט מיוחד, הוא מכשלה לא קטנה בהיבט של 1א]א. אחת הסיבות לכשלון הרעיון (שנראה מבטיח מאוד בהתחלה) של עט-אור (אחק-1011 1), היתה הצורך בעט מיוחד, שהוא או קשור למחשב פיזית, או נישא איתך לכל מקוס. כאשר אתה מתרגל לעבוד בשיטה זו ומגיע למחשב זר, אס אין בו התקן מיוחד זה, לא תוכל להשתמש בו. המיקרופון, לעומת זאת, חבוי בתוך המחשב. מבחינת המשתמש המערכת פשוטה יותר, ויש בה אלמנט אחד פחות. אתה פשוט 'מדבר עם המחשביי המסך המיוחד, בעל הרטולוציה הגבוהה, הוא, ללא ספק, פגיע לשריטות ולחבלות חיצוניות אחרות. המיקרופון, לעומת זאת, הוא אמצעי אמין מאוד, ולא פגיע בתנאי סביבה. המסך המיוחד הוא גס יקר יחסית, וכאשר מדובר בהורדת המחירים המתמשכת של ציוד המיחשוב האישי - זהו פקטור משמעותי. המיקרופון הוא אמצעי זול מאוד. בייצור המוני ניתן להגיע לאיכויות מספקות במחיר של סנטים 20 בודדים. השאלה של נפחי האיכסון הגדוליס הנדרשים היוס לשמירת קול, נפתרת אוטומאטית בטכנולוגיה של זיהוי קול, היות ולאחר הזיהוי נשמר המידע המפוענח כ-4801 ולא כמידע גולמי (14כ או8) של הקול שנקלט במיקרופון. נוחיות למשתמש מובן מאליו שהנוחיות בהפעלה בדיבור, עולה לאין ערוך על הנוחיות בהפעלה בכתביד. הדיבור הוא פעולה טבעית הרבה יותר מכתיבה. די אס נזכור שאדם לומד לדבר כבר בשנת החיים הראשונה או השנייה שלו, ואילו הכתיבה מגיעה רק בשלב הבא, כפעולה שיש ללומדה. הדיבור משחרר את הידים לעיסוקים אחרים, וניתן לעשותו בכל מצב פיזי אפשרי. כאילוסטרציה ננסה לדמיין לעצמנו שהנחנו את המחשב האישי הקטנטן על השידה ליד המיטה לפני השינה, ובפיהוק האחרון שלפני ההרדמות - נזכרנו שצריך מחר בבוקר לבצע פעולה מסויימת, או שצריך להודיע משהו דחוף לבוס הנמצא בחו"ל. כאשר המחשב האישי שלנו מבין דיבור, אין קל מזה: אנחנו פשוט אומרים, והוא מבצע. גס בחושך. אם צריך לבצע את אותה הפעולה בכתיבה על המסך המיוחד, קרוב לוודאי שנוותר על הפעולה, ונצנח לתוך השינה. כאשר מדובר בשימושים ביתיים, המחשב יכול לקלוט מאיתנו הוראות באמצעות מיקרופון, תוך כדי עשיית פעולות ביתיות אחרות, והיתרון ברור. יתרון חשוב נוסף של המיקרופון, הוא המשקל והגודל, פרמטויס חשוביס מאוד בהתפתחות העתידית של המחשבים האישיים. לאחר שפותחה טכנולוגיה מתקדמת ואמינה של זיהוי דיבור, הפיכתה לקונספט אוניברסלי, היא עניין קל יחסית. מימושה במחשביסם קיימיס פשוט ביותר. כל 26 יוכל לקלוט כרטיס ותוכנה זוליס יחסית, שיהפכו אותו למחשב מהזן החדש, מבלי לפגוע בתכונותיו הישנות, בתיפקודו הקודם, ובמאגר התוכנות והנתוניס שכבר נמצאים בו. התאימות יכולה להישמר הן בין מחשב למחשב ברמה הביךאירגונית, הן עבור המשתמש העושה 21 מגזין ה-₪6 היעראלי שימוש בכל פעס במחשב אחר, באותו האופן. קשה לראות, לעומת זאת, את משתמשי המחשבים האישיים מוסיפים ‏ למחשב שלהם. אמצעי מסורבל ויקר כמו מסך-מגע לזהוי כתב יד. מחיר החומרה, הזול לאין ערוך בשיטה של זיהוי דיבור, נובע מהעובדה הפשוטה שאמצעי הקלט (מיקרופון) זול בהרבה ממסך -המגע, וכל שאר המרכיבים זהיס (מעבדי | חזק > ל-א710א3₪000 אאא ומימשק למחשב). גם אס מחיר הפיתוח יתגלה כגבוה יותר בזיהוי | . דיבור, הרי שהוא חסר משמעות בטווח הארוך, ' והמחיר הסופי הוא מחיר-מרכיבי החומרה. אמינות זיהוי הדיבור היא, אולי, היחידה בה יש יתרון לזהוי כתב-יד. האמינות של זיהוי-דיבור, עליה עובדים כבר כ-20 שנה, עדיין נמוכה לישומים מעשיים, מאחר והיא סובלת מהבעייה האנהרנטית של יחס אות לרעש. אס בכתב יד ה'רעש" הוא נמוך או אפסי, הרי שבזיהוי דיבור - מעצס היות אמצעי הקלט מיקרופון, בעל 'אונות-קליטה" רוחבה - מגיעים עס הדיבור אותות אקוסטיים נוספים, שחלקס רעש רקע וחלקם דיבור של מישהו אחר, ה'מטביעים", את האות הרצוי. יכולת ההבחנה המופלאה שיש למוח האנושי בנושא זה, מאפשרת לנו לזהות בברור את דבריו של דובר מסויים, גם אם בוקע ישנו רעש אקואי בעוצמה חזקה מאות הדיבור הרצוי. אבל ההנחה שלי היא, שאס המוח האנושי יכול, גם מחשביס יוכלו, במוקדם או במאוחר, להפריד בין האות המצוי, לרצוי. סביר שבנושא זה נהיה עדיס למעבר של כמה כמה דורות טכנולוגיה, החל מיכולת זיהוי דיבור רק בסביבה שקטה לחלוטין (קייס כבר היוס), ועד ליכולת הדומה למוח האנושי. לא לומדים מהלקחים לפעמים קשה להבין כיצד חברות ענק, בעלות משאבים אדירים, יכולות להגיע להחלטות מוטעות כל כך. לא חסרות דוגמאות לטעושת היסטוריות של חברות ענק, שנבעו כמעט תמיד מאי-הבנה של הצרכן הסופי. נראה שגם אפל לא למדה מהלקחים הבולטים בשוק המחשבים בשניס האחרונות. אי אפשר להשאיר את המשתמש מאחור, עס כל התוכנה והנתוניס שהוא צבר, הנסיון והמיומנות שהוא רכש, וילשבור" לכוון חדש. המכשיר החדש חייב להות 'מחובר" למכשיר הישן, וחייב להיות רצף ביניהם. מחיר החומרה הוא דומיננטי, כאשר מכווניס לשוק של המחשב האישי. אין ספק שהגורס המרכטי לניצחון של 13% בנושא ה-6, הוא מחיר החומרה. עלויות פיתוח נשחקות, מחיר הייצור של תוכנה הוא אפס והגורס הקובע הוא עלות החומרה. עוד כדאי לזכור כי נוחיות המשתמש קובעת בסופו של דבר יותר מכל את מידת השימוש, ובהתאם את המכירות. כל אחד מאיתנו עבר את החוויה של מכשיר מתוחכם מאוד שקיבל, אך זנח מאחור רק בגלל שלא היה נוח לשימוש. אוקטובר 93 (המשך מעמ'28) לרשוס כל כמות מידע שתחפוף על אותו אדס. טופס הכרטיס מבקש ממך למלא את שם המדינה (התוכנה האמריקנית גם מבקשת שסם עיר, מדינה ומיקוד), כתובת דואר אלקטווני, ותאריך יוס ההולדת. במידע זה ניתן להשתמש בעזרת שאר היישומיס, כך שהודעת שלח למייק" בודקת הן את כתובת הדואר האלקטרוני, הן את קידומת החיוג של המדינה, לשס משלוח דואר או פקט. = * כל המיךדע הזה לא חייב להצטופף על המסך. ישנן שלוש דרכיס לצפות בכרטיס: תצוגה פשוטהּ של כרטיס ביקור פשוט, תצוגת כרטיס ביחד עס הערות (כאילו צפית בצידו הקדמי ובצידו האחורי של הכרטיס) וצפייה בכל המידע. ּ צורתו של כרטיס ביקור מלמדת,. בדרך .כלל, משהו על האדס הנושא אותו. | במדינת אוטופיה של ניוטון, לכל אחד יהִיה נייטון משלו, עם כרטיס דיגיטלי משלו אותו "יבזיקו" אחד מול השני כאשר ייפגשו. הכרטיסיס מתוייקיס במערכת מדריך (צ1800108כ). תוכל ליצור קבציס, בהס תתייק כרטיסים לפי קטגוריות כגון "חברים", יאהבות" ו"קשרי עבודה". תוכל לערוך את המידע על הכרטיס אס תקיש עליו תחילה. כל הפרוטוקוליס של פנקס הרשימות פועלים באיזור הכתיבה. הקשה על מספר טלפון, תחייג אותו. יומן הפגישות ורשימת "דברים שצריך לעשות", מספקיס דרך ידידותית לצפות בפגישות על פני תקופה נתונה כלשהיא. כדי לראות מה אתה צריך לעשות בין ה-5 ל-12 בחודש, פשוט גע בכפתור ה'תאריכים" הנמצא בתחתית המסך, ואז גרור את העט שלך על פני תאריכים אלה ביומן, המופיע בפינה הימנית העליונה של המסך. לעניך שופיע שרטוט גרפי שיראה את התחייבויותיך. תוכל לגרור את קו הבחירה לאורך, על פני השמן, כדי לבחור כל יוס שלישי, ולחזור ליוס הנוכחי על ידי לחיצה על כפתור יהיוס'. אחד מן האספקטים היותר מרשימיסם ביומן הוא הקלות בה אתה יכול לצפות בטווחיס שוניס של זמן. המסך מספיק גדול כדי להואות יוס עבודה שלס וחיצי הגלילה מאפשרים לגשת אל שעות נוספות. כפתור הצפייה מראה לך את השבועיים הקרובים. כאן קיימיס אותס כפתורים כמו בפנקס הרשימות - לשם הדפסה, משלוח פקס, הדגשה, משלוח דואר או מחיקת יוס. צלמית א סוגרת את התוכנית. כדי להוסיף פגישה, אתה מצייר קו אנכי ממועד ההתחלה עד למועד הסיוס, וכותב את שם הפגישה הקרובה לזמן ההתחלה. תוכל להוסיף לפגישה 'פתקים', אס תקיש על הקו שציירת. בשדה הפתקים יש אופציית "צ6אא0טאת' המיועדת לאירועים חוזרים. אך אינך יכול להכתיב את התדירות, משוסם שאפשרויות הבחירה קבועות מראש. אפשר לקבוע שתי פגישות באותו הזמן, אס חריצים ומבואות. הניוטון מציע מבואת הרחבה לכרטיס 014 (למעלה) וקשר למשדרמקלט אנפרא-אדום (משמאל לכניסת הכרטיס). כמו כן הוא מצוייד במבואה סידרתית ובאפשרות הזנה ממקור מתח חיצוני (למטה). מועד, תוכל להתמודד עס כך באמצעות גרירתן על פני היוס. אס הפגישות מתרחקות אחת מן השנייה, תוכל "לחתוך ולהדביק" אותן מיוס אחד לשני. פגישות נמחקות אוטומטית מייד עס פקיעת המועד שנקבע להן. תוכל להצמיד ליומן שעון מעורר, אשר יתריע אוטומטית בתחילת פגישה או זמךָמה לפניה. זמךמה זה יכול להיות דקות, שעות או ימיס קודס לכן. השעון המעוור מציג הודעה ומשמיע קול (אופציונלי). בעזרת כפתור ה'אופציות הנוספות" תוכל להעלות מחשב של ארבע פעולות, שערי מטבע, חישובי הלוואות, הפרשי שעות בינלאומייס ומשחקי מלים, כמו גס עדיפויות עבור כל פונקציות פנקס ההודעות. גם הגישה ליישומי צד שלישי תתבצע דרך כפתור זה. יישומים נוספיס אפל מצפה כי תוך חודשים אחדים יהיו זמיניס עוד 12 יישומיס עבור הניוטון, חמישה מהם כבר עד סוף השנה. כרגע מדבריס רק על מדריך פודור לערי ארצות-הברית, מדריך 500 מאז01' לעסקים באמריקה, טפסים עסקיים, משחקי הרפתקאות ומשחקי מליס. כל היישומים נכתבים ב-ידץ1ת6פאסיד;אוטאי, שפת תיכנות קניינית, מוכוונת אובייקטים. אפל צופה כי עד סוף דצמבר 196 יהיו זמינים יותר הספקנים. אפילו תחזית חברת +סטףְגוגס האופטימית ביותר, מעריכה כי המכירות הכוללות מחוץ לארצות הברית, פנקסי ההודעות ושל עוזריס דיגיטליים אישיים אחרים מכל המקורות - יגיעו לכ-24,000 עד סוף שנת 1993 ול-76,000 עד סוף שנת 4. הערכות שמרניות יותר מדברות על כמחצית מכמות זו. ג'ף גולדברג, מסניף חברת דאטאקווסט באנגליה אומר: "אס הניוטון לא יתומחר בפחות מ-249 ליש"ט או אפילו 199 ליש'"ט, הוא לא יימכר. אין לו שוס סיכוי להימכר במחיר הנוכחי, של 500 עד 1000 ליש'ט". לדעתו האירופאים יותר רגישים למחיר מאשר אמריקנים. כמו המק הראשון, גס הניוטון ייה יקר בהרבה מהמתחרים והוא מבטיח יותר מאשר הוא מקיים. כדי להצליח, חייבת להיות לו יכולת לשלוח ולקבל הודעות דואר אלקטרוני, ויכולת לקבל הודעות פקס ולא רק לשלוח אותן. מה שמאד יכול לעזור לו, היא יכולת לבצע תקשורת אלחוטית, גודל שיאפשר לו להיכנס לכיס המקטורן וגיוסה במחיר של פחות מ-500 ליש"ט באירופה. כאשר יטופלו מרבית המיגבלות של המוצר - והן יטופלו - הוא יהיה מוצר מושך שיש לו פוטנציאל להיות השליט בשוק המוצרים מסוגו, בזכות האלגנטיות המאפיינת את התוכנה שלו. עד אז, הגירסה הראשונה הזו אינה הרבה יותר מאשר שמים אותן אחת לצד השנייה על הדף. אם יש לך = משלוש מאות יישומים וחלקי תכולה אחרים. יומךְאירגונית חכס ביותר. שתי פגישות במועדים שוניס והן עוברות לאותו למרות תשומת הלב שניוטון מקבל, רבים עדיין ₪ אוקטובר 93 7 מנזין ה₪07 הישראלי 1 תחנת עבודה מבוססת ריסק של היולט פקרד במהלך 15 השניס האחונות, התבססה טכנולוגיית ה-186 כמודל המועדף לתכנון של מעבדיס לשימושיס כלליים. הצלחתה היא האינדיקציה הטובה ביותר למידה בה הגשימה את הבטחתה הראשונית. התפיסה הבסיסית עובדת היטב: הפחת את מערך הפקודות, השאר רק אותן פקודות בנות שלב אחד, הנמצאות בשימוש התכוף ביותר. תן למהדר השפה אחריות רבה יותר לטיפול בפעילויות מורכבות ותקבל מהירות עיבוד גדולה פי כמה. אך מובית ארכיטקטורות | המעבדים המשתמשות בגישת 8156, נולדו כבר לפני שניס רבות וככאלה, הן עמוסות לעייפה, במידה זו או אחרת, בהשערות ובהנחות השייכות לאותה תקופה. 2 וה וה ההותחוהו המפתחים נולקחו ריסק עד שבשנת 1988 התבקש כח משימה הנדסי לתכנן אוכיטקטווה חדשה, אשרור תחליף את ארכיטקטורת אש של דיגיטל. כח המשימה, בו השתתפתי גם אני, החליט על תכנון 156 מן היסוד. קוד הפרוייקט היה אלפא. התכנון עבור פרוייקט אלפא החל בסתיו של אותה שנה. לא היה בכוונתנו לבנות עוד מכונת 4%" או אז]א/8156. מאחר שמלכתחילה פתרנו את נושאי התאימות עם יישומי 181% זט ר18א/ קיימים, היינו חופשיים ליצור מעין רשימת משאלות 8156. אחד השיקוליס שמילאו תפקיד בהחלטתנו, היה ההכרה בעובדה ש-15 שנות שימוש התעשייה ב- 6 סיפקו נקודת מבט יקרת ערך, ממנה אפשר לבחון מדוע הפך 8156 מוצלח כל כך ואילו שיפוריס ניתן לבצע בעקרונות התכנון הבסיסייס שלו. באלפא מתגלמים מספר אופני חשיבה חדשים בתכנון 8156. אלפא היא ארכיטקטורה, כמו גם תחילתה של משפחת מעבדיס ומערכות. היא נועדה להיות יותר מאשר פתרון קנייני. רשיונות לשימוש בטכנולוגיות הארכיטקטורה, החומרה והתוכנה 2% מנזין ה-₪6 הישראלי שלה - יימכרו לחברות צד שלישי. ארכיטקטורת 8156 של אלפא לטעינה/איחסון מבצעות את כל הפעולות שבין אוגריס (₪015175א) בני 6"ביט. הגישה לזיכרון נעשית דרך 42805806 מדצם אגזסאק ם.דדד11 בטת 4"ביט, המספקות מרחב זכרון בר"משלוח6/4:831 של 5 דגא 184 (4אם היא הקידומת ל-1018). האוכיטקטווה מספקת 32 אוגרי אפסעזאן (מספרים שלמים) 3271 אוגרי נקודה-צפה, והיא תומכת ב-0085עדא1 כאסאוסא0/ (32-ביט) וב- 5 אס אוכ ג (6 ביט). היא גם תומכת בארבעה סוגים של נתוני נקודה-צפה: 1505 יחיד (32-ביט), 102 כפול (6"ביט), ₪048 > אגא (32-ביט) ו-א / 8תו₪081 0. כח המשימה החליט להגדיר ארכיטקטורת 64 ביט אמיתית, משוס שאלפא תוכננה כטכנולוגייה שתוחלת חייה תהייה 25 שנים, ואשר ביצועי המערכת הסופית שתתוכנן על פיה, יהיו גדוליסם ביחס של 21000 לעומת ביצועי מערכת האלפא הראשונה. אוקטובר 93 היוס רק משתמשים הנמצאים בשיאו של הגל, ומשתמשים ביישום העליון ביותר מבין יישומי הקצה-העליון, זקוקיס למרחב כתובות בן 66 ביט. אך כמו כל דבר אחר בתחוס המיחשוב, דרישות המשתמשים למרחב כתובות משתנות עס הזמן. משתמשים מגיעים לקצה גבול מרחב הכתובות שלהם בקצב של כ-06 ביט לשנה, כך שמרחב הכתובות בן 64 ביט של אלפא - צריך אכן להספיק למשך 25 השניס הבאות. הארכיטקטורה גס תוכננה לשימוש בטווח שבין מעוכות כף היד ועד למחשבי-על מקביליים מסיביים. יישומיס משובציס נצפו גס הם. מעבד אלפא הראשון (21064-44) הוא שבב 5 בן 200 מה"ץ למתן פקודות כפולות עס ביצועי שיא תיאורטיים של 400 מיפס. בפיתוח נמצא גם מעבד אלפא מיוחד ליישומיס משובציס. שבבים מגדירים את האפשרי מידת ההשפעה של המיקרו-מעבדים על כלכלת המחשבים, היתה דומה להשפעתם על ביצועי המחשבים. כתוצאה מכך כמעט כל רעיון למעבד חדש נולד כתכנון של שבב-יחיד. תוצאת המירוצ תחנת עבודה 5000/200 מבוססת ריסק של דיגיטל אוקטובר 93 הזה ליישומן של ארכיטקטורות 8156 ברמת השבב, היתה שנוצר קשר הדוק בין ההתפתחויות בעוצמת המעבז, | לבין ההתפתחושת | בטכטלוגיות המוליכיס"למחצה: התכנון של מעבדיס מדורג לשבבים, וטכנולוגיית השבביס מתפתחת כך שתוכל להכיל מעבדיס חדשים. תלות הדדית זו של טכנולוגיות, משפיעה על האסטרטגיות הבסיסיות של היצרניס של שבבי 8156 ועל יצרני מערכות מחשבים. אחת התגובות של יצרני מחשבים גדוליס לתלות בטכנולוגיות של מוליכים-למחצה, היתה פיתוח יכולות משלהס במחקר, בתכנון ובייצור של שבביס ותהליכי מוליכיס-למחצה. דיגיטל לקחה לידיה את השליטה בגורלה תלוי-השבבים לפני שניס רבות. כתוצאה מכך, היא צברה נסיון משמעותי בתכנון ובייצור מוליכיס-למחצה, וכיוס היא מייצרת שבבים של מעבדי 4% במהירות של 80 עד 100 מה'"), בתהליך 6105 בן שלוש שכבות מתכת בעובי 075 מיקרון, עס יכולת להגיע (בהערכה שמרנית) למהירות של 200 מה". כמו כל חברה גדולה מבוססת-טכנולוגיה, לדיגיטל יש בסיס טכנולוגי פנימי, שנוצר כתוצאה מביצוע פרוייקטיס רביס של מחקר בהווה ובעבר. 2 מנזין ה-₪6 הינטראלי כמה מן הפרוייקטים האלה נועדו לחקור תכנוני מעבד, כולל תכנוני 8156, ותוצאותיהס תרמו לבסיס הידע של האלפא. כגישה לארכיטקטורת מעבד, 8156 סיפקה את הנדרש במונחי מהירות, חיסכון ובמידה מסויימת גם ניידות קוד מקור. אך מספר חסרונות בדור הנוכחי של מימושי 8156, מגביליסם את תוחלת החיים של הארכיטקטורה. למשל, יכולתה של משפחת מעבדים להתפתח אל אופקי ביצועים רחביס יותר עס הזמן: בהגדרת היעדים של אורך חיי התכנון ושל הגידול בביצועי אלפא, היוותה תוחלת "חיים ארוכה של הארכיטקטורה יעד תכנוני עיקרי. אורך-חייסם של ארכיטקטורה תלוי במספר גורמי מפתח. הראשון הוא מרחב"הכתובות. היוס, רק סריקות ה-641 הגדולות ביותר או יישומי הדמיית 16, מגיעיסם לגבולות מרחב הכתובות הוירטואלי של אורך מילה בן 32 ביט. עס זאת, רק לפני 10 שניס היו רק מעט יישומיס שהגיעו לגבולות הכתובות הוירטואליות של 16-ביט. כפי שכל ארכיטקט מחשבים יודע, אנשיס משתמשים בכל העוצמה והמרחב שאתה מספק להם, ואז מבקשיס עוד. 3 הגורס השני הוא ביצועים. לא רק ביצועי | מהירות שעון, אלא גם ביצועים ברמת מיפס. מהירות שעון יכולה להגיע רק עד דרגה מסויימת ד. היוס. מהירות שעון של 100 מה', מותחת את גבולותיהן של מרבית טכנולוגיות הסיליקון (למרות שהודות . למספר: החלטות שהתקבלו במהלך שרטוט השבב, רץ מעבד האלפא הראשון במהירות > 0 מהי>, תוך שמירה על מהימנות). אפילו עם טכנולוגיות שבבים חדשות יותר, תעלה, ככל הנראה, . מהירות השעון רק פי 10, שיעור שאין בו כדי לספק גידול ביצועים של פי 1000, החזוי עבור אלפא 6 5 שנים. לכן, מה שנדרש היו מיימדים נוספים ל מיפס, ואלה הו חייבים לבוא באמצעות הפקה. מרובת-פקודות, היכולת לתת :ותר מאשר ההות יחידה בכל סיבוב שעון והיכולת לקשר מעבדים. בתצורות מקבילות. רק מעטות מבין ארכיטקטורות = 6 של היוס מסוגלות להפיק ריבוי הוראות, ואלה מוגבלות להפקה דו-סטרית או, במקרים מסויימים,* = לסוגי ההוראות שבאפשרותן להפיק סימולטנית. כמו כן, רק למעט מעבדי 9180 יש את אותן יכולות התקשורת, הדרושות להרצת תצורות עיבוד מקבילי. בנות יותר מאשר שנייס או ארבעה מעבדים. כמה ארכיטקטורות אחרות דורשות פקודות כתוב/קרא קשותות בין. מעבדים, דבר שקשה .להשיגו תוך . שמירה: על מהירות ברשתות תקשורת מטתבות . רבות"מסלולים, .- של מערכות עיבוד | מקבילי " מסיביות.. , והדבר האחרון הוא העובדה שתכנוני 6 נועדו ל-אזא לדוגמה, הס מספקים פקודות . חומרה (מעבד משותף) לטיפול בגישת אזא] לניהול זכרון ‏ וירטואלי. ‏ דרך אחרת בה מתכנניס ארכיטקטורות' עבור א]א, היא באמצעות. אספקת. | חלונות אוגריס, התלויים בתדירות נמוכה של מיתוג קונטקסט. כמן-כן, מספר-תכונות הכְלוּלות בתכנון אזאט מיועדות להשגת תאימות ברמת מקור מ מצעי מיחשוב. . אך .תאימות זו מהווה מגבלה | פוטנציאלית. מאחר והן נועדו ל- אזאט, הן למעשה"/ קנייניות למערכת הפעלה זו. כמובן ש-)אט . היא מעְרכְת הפעלה חשובה, אך ללא כל ספק יצטרפו מעוכות הפעלה חשובות אחרות למשחק, שיתנהל על שולחנות > המשתמשים במהלך . 25 השנים הבאות.: כל ארכיטקטורת = הסטנדרטיים של 86 סְוג הפעולה .של טען/אחסן, בו הפקודות היחידות הניגשות לזכרון הן פקודות "טען או 'אחסף (אין פקודות מיוחדות). 2 אוגרי המספרים = השלמים (0זא) הסטנדרטיים (אז) ר32 אוגרי הנקודה הצפה, והפקודות ברותב 32-ביט. עשינו שימוש מחודש בעקרונות 2196 לתכנון מעבד, כדי לקבל מהירות שעון מקסימלית. במלים = אחרות, הכ שהשקענו בחיפוש אחר הדברים שנשאיר מחוץ לתכנון, היה זהה לזה שהשקענו במה * שרצינו לכלול בו. כתוצאה מכך, דחיו את כל האוגריס המיוחדים, כמו אלה השומרים על קודי = תנאים או מקדמי הכפלה, והשקענו ‏ מאמץ בהפחתת מורכבותם של פקודות ואוגריס." = = החשיבות הקריטית של ביצוע מקבילי, כאמצעי להבטחת גידול ‏ רצוף בביצועים, הבילה לכך : שארכיטקטורת אלפא מסוגלת להפיק שותר מאשר פקודה ז יחידה בכל סיבוב 2------ | המימוש - הואשון של. -אלפא הוא. מחשב דועושאי , המסוגל לבצע שתי פקודות לסיבוב, תכנון מימושים עתידיים עשוי:לכלול הפקת שלוש פקודות או יותר במקביל. הבדל משמעותי נוסף בין 0% ותכנוני 2186 בני זמננו, קשור בהעלאת ביצועים באמצעות עיבוד מקבילי, אך הפע בצורת ריבוי : מעבדים. > לתאימות הערוכה לריבוי מעבדים יש השלכות > תכנוניות רבות ז במיוחד בתכנון ותזמון זכרון ובטדר הפקודות. לדוגמה, = הסידרה | המותנית יטעונעל/אחטן" בה משתמשת אלפא" לעידכונים.. = אטומייס; | יכולה להתאים היטב למהירות מעבד (לא זכרון מרכזי). בהעדר הפרעה ממשית, ניתן לבצע עידכון: אטומי שונה על כל אחד מן המעבדים בו"זמנית. כמו כן, החוקים של.פקודות קוא/כתוב והכללתן. של פקודת מחטוס הזכרון, מאפשרים . = ביצוע תקשורת פנימית מורכבת; ברותבָ"פס גבוה, = בין מעבדים. . סטייה אחת אחרונה ממסורת 3186 התרחשה' > באלפא: הארכיטקטורה אינח, מיועדת ‏ למערכת' . הפעלה מסויימת כלשהי. המנדט לעצמאות זו, היה תרגוורן: 58 - אתרים 6 השואפת . לתוחלת = החוש = 40855555 - כתובות ממושכת, תרצה לאפשר שימוש בכולן = 00 7 הפקה ללא הטייה בתחום החומרה: הסח - קפיצה. 0 | - ₪8 מדא 7 מספרים שלמים. החלת עקרונות 1% || | עעסותהם/ס - הצפה את התלטותעו לגבי > אותם =" הדברים . שנשמור ואותס הדברים שנשנה בתכנוני 150 קיימים, ביסְסנו על תוחלת חיים לו המנחה אותנו. לדוגמה, שמרנו על התפיסות והמיימדים = = הפנקצונלייס 34 | 5516 00סחש 805פו-ודו 7 עיבוד רב-נושאי אסוד/הפקס שאו וסוס - פעולה בצינור - התחלת ביצוע פקודה < חדשה לפני שהסתיים ביצועה של פקודה קרדמת. סוד סא - 7 חריגים (חשבונאיים) | --.- ה-₪6 הישראלי. הצורך המיידו לתמוך במערכות הפעלה. רבות -. בתחילה,: פוא אזאד תו ר05/1 של דיגיטל. לקחנו את המנדט של תמיכה במספר מערכות : 6 <- כהזדמנות | להעניק | לאלפא ארתלות , אמיתית במערכות הפעלה, יתרון שיהיה חשוב אף : ות בעשור הבא. אי תלות במערכות הפעלה כדי להכיל תוכנות 4% ומיפס.קיימות, יצרנו . שני מתרגמים בינארייס מתותכמים. מתרגמיס אלה > יאפשרו ללקוחות להעביר תוכנות בנות-ביצוע אל | מצע אלפא החדש, מבלי צורך בהדרה מחדש של קוד המקור שלהן: עבור מספרים"יסודיים מורכבים יותר ‏ של מערכת ההפעלה (אֶלה. ענור. מיתוג קונטקסט, ניהול זכרון ואספקת הפרעה וחריגה), אימצנו מתוך פרוייקט מוקדס יותר שנקרא פריזמה, את התפיסה של ספריית פקודות - למעשה פקודות .>" - 186 רגילות, אשר רצות במצב עדיף - הנקרא = 006 166וו) 35/6000 ]13% 0066 1 > 106 (קוד ספרייה | לארליטקטווה, = -מועדפת 0066 עֶזג10) כולל תת-שיגרות ייעודיותו. = . המופעלות על ידי פקודות, הנקראות 1/9158 , . המפרטות אילו מספרים. מסויימים של מעוכת ההפעלה יבוצעו. אז נלקחות שיגרות מספריט אלה | מתוך ה"056ג-) מסגסנתופו1, או מתוך הזכרון המרכזי ומורצות במצב. עדיף (ללא , הפרעה). : למעשה, 10066 הוא אנלוגי ל"שזגוגת 2105 של מחשב 06: שניהס משמשים כמעין בידוד|א0 בין מערכת. . ההפעלה לחומרה. במקרה של אלפאןן 6 היא תוכנה ולא 6ומח, והיא מאפשרת את פעולתה | של אלפא (ותיכנונה) כמצע חומרה חיד, ללא הטייה. כך .גיתן לשפר 'את החומרה .באמצעות = | מימושי 7416066 שונים כדי להריץ מערכות הפעלת שונות. > ואולי חשוב אף ותר: תפיסת 21066 פותחת את הדלת למערכות הפעלה חדשות, שנמצאות היוס בפיתות או בשלבי תכנון, ובעוד חמש, עשר, או עשרים שנה - יהיו בעמדת שליטת: | הודות למתרגמיס ול"1/0006/, הנ חופשיים ליצור את ארכיטקטורת ה"196 | > המהירה. ביותר. שיכולנו לתכנן. בהתבסס על הסיבות שציעתי קודם - < לכן, החלטנו על אוכיטקטוות. 6 ביט מלאה, : עם מרתב. כתובות וירטואלי שטוח, ללא מחיצות, בן 64 > ביט, ארכיטקטורת 32 ביט היתה רצה קצת > קל | מהר | במימושים הראשונים, אך הינו משלמים את המחיר בתוך חמש או עשר שנים, = כאשר יישומים גדולים היו דורשים -. > = : ארכיטקטורה חדשה, או מחודשת. = = = ובאשר למהירות המעבד, עבדנו עס מהנדטי תכנון השבבים שלנו > לקיאת השגת המטרה של מהירות שעון בת 200 מה"צ/5 ננושניות, או | בערך הזמן שלוקת לקרן אור לעבור 5 רגל. בנוסף, יכולנו להוועץ בכמה אוקטובר 93 | 3] 41567 0 מחשב מבוסס מעבד ריסק של יבמ ממומחי ההדרה המכובדיס ביותר בתעשייה. דבר זה הוא חשוב ביותר, משוס שטכנולוגיית ההדרה היא המפתח לשיפור אינטראקציות חומרה-מתאם בארכיטקטורות 8186 ולשיפור ביצועי מערכת 6 באופן כללי. | משמעותה של בניית יכולת הפקה כפולה במעבד אלפא הראשון, היתה קבלת מספר החלטות קשות - במיוחד באירגון האוגריס - כמו גם התמודדות עס מספר השערות 8156 בסיסיות, בפונקציות כמו אינטראקציה בין פקודות וצנרת ריבוי פקודות. התחום הראשון, אירגון אוגרי החומרה של המעבד, היה קריטי לקבלת ביצועים גבוהיס בפעולות מעורבות של 1₪008א1/נקודה צפה. כהגדרה, מעבדי ₪156 משתמשים לעתים תכופות באוגרי חומרה עבור חישובי תסתדוא ונקודה צפה, והקצאת אוגריסם| ממלאה תפקיד חשוב באפקטיביות של מהדר 156א. גורס חשוב בשרטוט השבב כרוך בגבולות הפיזייס של מהירות ומרחק האלקטרון על פני הסיליקון לקבלת מהירות אופטימלי, מתאמי ה-088םדא1 צריכים להיות ממוקמים קרוב למחבר ולמכפיל הנקודה הצפה. ביצוע סימולטני של פעולות 11808 ונקודה צפה מתוך קוב אוגר יחיד, ידרוש יותר מאשר שש מבואות קרא/כתוב (למשלוח שני מספריס לחומרת ה-8058זא ושנייס לחומרת הנקודה הצפה, ולקבלת הערכים החוזרים, כמו גס לגישה לזכרון לשם ביצוע פעולות טען/אחסן נורמליות) דבר זה אוקטובר 93 ייצור צוואר בקבוק במעגל החשמלי ויאט את הביצועים. לכן, מימשנו קובץ אוגר בעל מחיצות במקוס קובץ משולב, ומיקמנו את אוגרי ה-008טזא] והנקודה הצפה בשני צידי השבב, קרוב לחומרה היחסית של כל אחד מהם ועס מסלולים נפרדים אל הזכרון המרכזי. כל קובץ מכיל 32 אוגרים בני 66 ביט. בדרך זו יהיו ביצועי אלפא מהיריס יותר, עלזידי שימוש בשני הקבציס הקטניס במקוס קובצ גדול יחיד. הימנעות ממלכודות מהירות ברגע שהסתייס תכנון קובץ האוגר, הכתיבו חיפושינו אחר ארכיטקטורה בביצועים גבוהיס וריבוי הפקות, קריאת תגר על כמה מהשערות ₪186 הבסיסיות. חיפשנו עוד אלמנטים או פונקציות שעלולים להאט (או לקשור) צינור ריבוי"פקודות, ואז קיבלנו מספר החלטות משניות חשובות. שלושת הדוגמאות לפונקציות האופייניות למכונות 8156 מוקדמות או מן הדור הנוכחי, אשר לא נכללו באלפא, הן אוגרים מיוחדים או פעולות אוגר מיוחדות, מלכודות גלישה אריתמטית, וחריצי עיכוב קפיצה. תוספת מורכבות פונקציונלית לפעולות אוגר פירושה תוספת מורכבות קיצונית - ובלגן על פני השבב - ללוגיקת התכנון השולטת בשימוש באוגריס במהלך פעולות בצנרת. כדי שהפעולות יהיו פשוטות ככל האפשר - דבר שהוא קריטי בממיוחד לארכיטקטורת 8156 זו329 מגזין ה-6= הינטראלי מוכוונת-אוגריס - מגבילה אלפא את אינטראקציית הפקודות לקריאה ולכתיבה לאוגרים או לזכרון. היא אינה כוללת כל אוגריס מיוחדים, כמו אוגרי התניית-קוד או אוגרי מקדס הכפלה, ואין כל פעולות מורכבות (כגון: טען ארבעה אוגריס ובדוק בייטס של 00. אלפא גם מפחיתה את המורכבות של פעולות חשבוניות. באלפא אין כל חריגים חשבונייס "מדוייקיס" (עס זאת, ישנס דוחות תקלה מדוייקים לניהול זכרון). חריג חשבונאי יכול להתרחש כאשר התוצאה של פעולה חשבונאית וצרת "הצפה" (שארית) על האוגריס. מספר ארכיטקטורות 8156 מנסות לחזות הצפה צפוייה על-ידי פקודות מורכבות (כגון חלוקה בדיוק כפול). אם הדבר נראה אפשרי, הס יעצרו את כל הפקודות האחרות עד שתושלס החלוקה. עס זאת, פקודה כזו יכולה להימשך על פני 30 מעגלי מכונה ויתר, וייתכן שבסופו של דבר היא לא תגרוס להצפה. לעומת זאת, אלפא אינה מספקת כל טיפול מיוחד בפקודות חשבונאיות מורכבות. הצפות, שהן נדירות מאד, מדווחות רק כאשר התרחשו. דבר זה חוסך מעגלי עיבוד יקרי-ערך ומפנה אותס עבור אותן פקודות שאינן מושפעות על"ידי ההצפה, וכן מאיץ באורח משמעותי עיבוד רב-נושאי ופעולות בצינור. (עס זאת, לאלפא אופציה של פקודת מחסוס מלכודת אס דרוש לך דיווח מדוייק על חריגיס חשבונאייס). אלמנט 8186 אחר שהוצאנו מתוך אלפא הוא חריץ עיכוב הקפיצה. עיכוב הקפיצה הוא אמצעי לשמירה על צינור פקודות מלא אפילו בזמן פקודות קפיצה - כאשר מתרחשת הפרעה טבעית בשליטה על ביצוע תוכנית בסדר רצ. בעיכוב קפיצה, פקודת הקפיצה מעוכבת והפקודות שלאחריה נשלחות לצינור. במשפחה ארכיטקטונית מרובת-הפקת-פקודות כמו אלפא - משפחה העשוייה לכלול מספר דורות של מערכות - לא ניתן לשמור על תאימות בינארית על פני כל המצעים, אם משתמשים בעיכוב קפיצה. הסיבה: מצעיס שוניס יגיבו בדרך שונה. כמה מהם ישלחו רק פקודה אחת, אחריס ישלחו שתיים וארכיטקטורה אחות, עתידית, עלולה לשלוח ארבע, שש או יותר פקודות אל תוך הצנור. במקוס עיכוב קפיצה, אלפא משתמשת במספר מנגנוניסם הנמנעיס מן העיכוב הנגרס על ידי פקודות קפיצה. אלה כוללים הוספת לוגיקה ניבויית הצופה את כשון הקפיצה עוד מעגלים רבים לפני היווצרותה. כאשר משתמשים בה עס מהדר ייעודי, התוצאה היא חתירה מהירה בכיוון הנכון. כמו כן, אלפא יכולה להשתמש במספר חלקיקים של פקודת קפיצה, כדי לקבל רמז על מטרת הקפיצה - דרך אחרת כדי להכין את לוגיקת הפקודות לטיפול בקפיצה. דיגיטל החלה בהפעלת תוכנית לרישוי טכנולוגיית אלפא בצורת שבב, לוח או קופסה ועס רמות שונות של תוספת תוכנה, ליצרניס ומפתחים מצד שלישי. כבר עתה הכריזה דיגיטל על מספר הסכמי רישוי אלפא, ואנו צופיס הסכמים נוספיס בעתיד הקרוב. - 55 הצמאון לזיכרון שנת 1991 היתה שנה קשה לתעשיית אחסון המידע. אולם תעשייה זו גילתה סימני התאוששות בשנת 1992. שנת 3 מראה על המשך חיובי 6 זו329 מגזין ה-₪6 הישראלי מאת ז'אן ז'אק מלוואל דבר אחד ברור מעל לכל ספק. הביקוש לאמצעי אחסון מידע - לא ירד. הוא רק ילך ויגדל. על כך חייבים יצרני הכונניס והטייפיס למיניהס תודה למיקרוסופט על הגירסאות האחרונות של דוס וחלונות, לאפל על מערכת 7 שלה וליבמ עבור 05/2, ונא לא לשכוח את יצרני היוניקס - מעוכת הפעלה זללנית במיוחד. צמא זה לזכרון ילך ויגבר עס יישומי המולטימדיה החדשים - אס אלה יצליחו להמריא מעבר להצלחה הטכנולוגית שלהס. כאשר בודקיס היוס קטלוג של יצרן מיקרו מחשבים, המרכיב הבולט ביותר הוא נפח הכונן הקשיח. התחרות בענף מאלצת ספקים וביס להצטמצס בדיסק בעל נפח מינימאלי, כדי להציג מחיר כללי נמוך יותר. המחיר ממשיך לרדת אולס כל מחשבאי מתחיל כיוס יודע, | שזכרון ונפת אחסון מתמלאים במהירות, והצורך לעבור לכונן גדול ייתר - הוא ממש מעבר לפנה. תעשיית אמצעי האחסון פורחת, אפוא, משתי סיבות: היא מייצרת כוננים קטניס, המוכנסים למחשב המקורי, ומיד מייצרת כונניס גדולים ותר, כדי שאנשים וכלו לשתול אותס במקוס הכונניס הקטנים. אולס גידול זה בביקוש לא מתורגם | לגידול = משמעותי אוקטובר 93 | אעבדים ברווחיס בענף. מפני שמחיר המגה"בייטיס על מדיה מגנטית אינו מפסיק לרדת, והוא כבר מגיע לפחות מדולר אחד למגה-בייט. כך התפתחה מלחמת המחירים, שהחלה בדגמים המבוקשיס ביותר: 100-300 מגהדבייט בפורמט 35 אינ'. אלא שמוקדם לדאוג לייצרני הכונניס ואמצעי הגיבוי. בשנת 1992 עלו מכירות שישה היצרניס העצמאייס הראשונים ביחידות ב-28%, ורווחיהם הוכפלו פי 50! מספר החברות 'השוקלות" יותר ממיליארד דולר, גדל מ-5 ל-7. קוואנטוס ומקסטור חצו סף זה ב-1992, קונר הגיעה ל-2 מיליארד דולר, וסיגייט תעבור כנראה את 3 מיליארד הדולריס בשנת העסקים 93', שהסתיימה אצלה בסוף החודש שעבר. מתינות בשוק הטייפים עד עתה לא היתה לתוכנות או לכרטיסי דחיסת נתוניס, המאפשריס להכפיל מלאכותית את קיבולת יחידות האחסון, השפעה שלילית משמעותית על מכירות הכונניס. המוצריס המוצעיס בתחומיס אלה עדיין אינס משביעי רצון. גס עס דוס 6 עס דחיסה מוכללת, צריך לחכות ולראות אס המשתמשים יושפעו ממנה בהחלטות רכש הכונניס שלהם. לעומת שוק הכונניס הפורח, שוק הסרטיס המגנטיים נשאר צנוע יותר. כונני הסרטים לא נחשבו מעולס כסטנדרט בעולס המיקרו-מחשבים. הס מהוויס סטנדרט בתחנות עבודה ומיני מחשביס. עדיין אין בשוק כונן קלטות זול דיו, כדי להשתלב ישירות במחשב אישי. כונן הטייפ נשאר, אפוא, לפחות לפי שעה, אבזר של ציוד היקפי, שלעתים רחוקות נרכש ישירות בעת קניית המחשב. הדבר נכון גם לגבי דיסקיס אופטיים או דיסקים שליפים, כמו אלה של סייקווטט או איומגה. שוק כונני הדיסקטיס הולך בעקבות מכירות המחשבים. נדיר המקרה שמשתמש רוכש לאחר מכן כונן שני, אלא אס כן מדובר ברצון להוסיף פורמט קריאה נוסף למערכת. מכירות הדיסקטיס לעומת זאת, הן בגידול מתמיד, במיוחד דיסקטיס 5 אינץצ' בנפח 2 מיב. ניסיון השקת דיסקטים של 4 מיב על ידי יבמ, הסתיים בכישלון. גס הדיסקאופטי (.1/0171641) של 21 מיב של אינסיט, שנתמך על ידי חברת ]א3, לא הצליח. כך קורה שכל היצרניסם מתחרים כיוס בתחוס הדיסקטים הקטנים של 2 מיב, הנמכרים כמו לחמניות הן למשתמשי קצה, הן ליצרני תוכנה או משכפלי דיסקטים. מרחיבים דגמים | = המנות המוטכר ביותר כיום, הוא 815 אשכולות הכוננים. ירידת מחירי הכונניס הקשיחים והעלות הגבוהה עדיין של תוכנות או בקרי 6410 דוחפים משתמשים רבים להסתפק בצורה פשוטה של שיקוף-מראה של נתוניס(העתקת נתוניס במקביל על שני דיסקים שוניס). אוקטובר 93 מדובר ב-10 מרמה 1, שאינו נותן ליצרני תת-מערכות את הערך המוסף של ₪12 3 או 5 ברמה הגבוהה יותר והמורכבים יותר. תופעה אחרת של שוק האחסון ב"1992: כל החברות הגדולות מנסות להרחיב את דגמי מוצריהן. יצרני הכונניס פוניס אל הסרט המגנטי או כרטיסי-הבזק (25 648 4511 ₪1 קונר, היצרן מס''? לדיסקים, רכש את חברת ארכיב, שהיא מסי 1 בסוטים מגנטיים, וחתס על הסכם אינטל לכרטיסי-הבזק. ?₪ קנתה את קולורדו ממורי סיסטמס. איומגה נכנסת - לא בהצלחה גדולה בעתיים - לקלטות מגנטיות קטנות 0200 וגם לדיסק אופטי. סיגייט רכשה 25% מסאנדיסק - יצרן כרטיסי הבזק. יצרני הסרטים המגנטייס רוציס גס הס להרחיב את ההיצע שלהם: אקסאבייט - במקור פעילה רק בתחום ה-8 מימ, רכשה את ארדבייט המתמחה ב-זת, ואז וכשה את טולגואס ואת חלק מאוורקס, כדי לכסות את כל (או את רוב) הטכנולוגיות של הסרט המגנטי. היפנים מפגרים התארגנויות אלה טרס הסתיימו. יש שמועות על רכישות צפויות. שתי השמועות האחרונות: סיגייט תקנה את טנדברג, וקונר תרכוש את מקסטור. אלן שוגרט, נשיא סיגייט, נשאל על כך בתערוכת סביט האחרונה בהנובר - והכחיש. הוא לא מוכן להיכנס לעולס הסרטים המגנטיים, אך יבחן את כל האפשרויות. סקיפ קילדונסק, סגן נשיא לשיווק במקסטור, היה מופתע מאוד מהשמועה שחברתו תירכש על ידי קונר, מה גס שדגמי הכונניס של קונר ומקסטור - רחוקיס מלהיות משלימים. מקור בארה"ב טוען כי לורנס הוטניק, מנכיל מקסטוו, יהיה המנהל הפיננסי הבא של קונר. אולי כדי להכין טוב יותר את הרכישה. היפניס והאסיאתים בכלל, מתקשים לעמוד בקצב של האמריקנים, היושביס ברובס בקליפורניה ובקולורדו. פרט ליוצאים מן הכלל, אין לאסיאתים כונניס תחרותייס מאוד, והס אינס אלא קבלני משנה של החברות מארהיב (8א]א מקבוצת מצושיטה לקוואנטוס, ₪6א לאורה, וכו'). כניסה בכוח לאיחסון החדשנות הבולטת של יצרני הכונניס מארה'ב, גורמת סבל גס ליצרני כרטיסי-ההבזק, מה גס שאינטל מתקשה לייצר את מודולי ההבזק, האמורים להביא לירידת מחירי מגהדבייטים, תופעה הבולטת יותר בכונניס המגנטייס של 18 אינץ' מאשר בכרטיסי ההבזק. גדולי יצרני פירטי המיחשוב כמו דטה ג'נרל, דיגיטל, ?1 ובעיקר יבמ, מתכוננים לכניסה בכותח להפצת מוצרי אחסון, כדי לנסות ולהפיק את מרב הרווחיס מהידע הטכנולוגי ומהייצור הפנימי שלהס זו328 מנזין ה-₪67 הישראלי פנמיום: מי צריך אוחם עד היוס עסקו הסיפורים על מחשבי הפנטיוס בשבבי רפאים ובשמועות, יותר מאשר מציאות. עתה נמצאיס מחשבי פנטיוס אחדים בהישג יד. האם אתה זקוק לאחד כזה! הביצועים של מחשבי 26 פנטיוס הראשוניס הס מצויינים, ועלות/התועלת היא טובה - למרות מחירי פתיחה גבוהים, בשל מחסור זמני בשבבי פנטיוס. אס אתה מוצא את עצמך לעתים קרובות מתנועע בעצבנות, בהמתנה למחשב שיסיים את המשימה שהטלת עליו, כדאי לך להתאמץ ולרכוש פנטיוס. מבחניסם שנעשו עד היוס מראים כי מחשבי 26 פנטיום מסוגלים להויץ גם תוכניות שהודרו עבור ה-486. בהדרה מחדש של אותס יישומיס עס מהדר פנטיוס, המנצל את ארכיטקטורת השבב במלואה, ניתן להשיג ביצועיס מהיריס עוד יותר. נוכל גם לצפות לסיבוב נוסף של תכנון מחשבי 26 פנטיום, שלהם ביצועי מערכת גבוהיס עוד יותר. מחשבי 26 המבוססים על מעבדי אינטל החדשים יכולים לבצע את משימותיך במהירות רבה יותר מאשר אלה המבוססיס על מעבדיסם מתחרים מתוצרת א81צ6, זך ו-ק!א. אך אס יוכל אחד המתחרים להגיע לביצועים העולים על אלה של הפנטיום, בהרצה של קוד 46 הפשוט והישן ותוך התעלמות משלוחות הפנטיום, כי אז התחרות על אספקת המוח למחשב ה267 הבא שתרכוש, תהיה חריפה מאי פעם. יחד עם זאת, סימן השאלה הוא גדול. לאינטל היתה סיבה טובה להרחיב את ארכיטקטורת הפנטיוס: לגבור על אתגר הביצועים שמציעות אלטרנטיבות ₪156 מתוצרת. דיגיטל ו- 1128א, שחלונות ‏ 1א מאפשרת להן - זו הפעס הראשונה - להיכנס לשלב הפתיחה של מירוץ ה-6ק. 17 הנחה ברכישת תוכנה | 2 קטובר | כ 5 0 0 ש' 9 ש' 5ססא (5005080 0 סאדדה ז 0 ש' 9 ש' סא ( 0000 50 סע סדה 0 ש' 5 ש' רשת 10 משתמשים, 50 0אץ סא דד - 0 ש' במקום 9355 ש' (70% הנחה).. "6ו--0 סאג והסם" 5ספאז ו זסו 0 0 + פוספאזו זו אס ה + 52 דסםתתק כפתסצ | 4500ש' 0 ש' * חינס ץ הגירסה הבאה של 5אוספאזאו 08 280 ספדדג טס. * חינס :ץ זקסוא סא אס של דגש (ללא אפשרות לשמור מסמך). חבילת 16ו50זזה 5 5טז0] - גירסה 2 * או / 1-2-3 מהדורה 4.0 * \/ 2.0 27400108) 6013006 * ז126ת8ז0) 7 יומן לניהול זמן ופעילויות,כולל חייגן. 0 ש' 0 ש' * מעבד התמלילים דגש, רב לשוני כולל ספלר עברי-אנגלי. (שלושת המוצריס הראשונים כולליס תמיכה עברית תחת עברית 3.1 פאוס0חנשש). מוצר השנה - מעבד התמכליכלים פ/שספאו/ זסז פה ס/ש-5ו בעברית /כולכ הערך המוסף. * מדריך עברי + הוראות התקנה בעברית חינס. * שובריס לתמיכה טלפונית חינס (לא כולל .06 ממוצר אנגלי). 1 פא0סשו בעברית / 5 ש' 2 עדכון ממעבדי תמליליס נבחריס אחרים 9 ש' 3 פפ0ו בעברית + וספאז זס .80651 בעברית במקוס 0 ט' 5 ש' 4 21,4.0?)אם(עברית)+3.1 ככ אןץ(עברית)+עכבר )0501ו6ו]א 0 ש' 9 ש' 5 כל הנכתב בסעיף 4 + עסו בעברית 0 ש' 5 ש' דרוש את המידע המגיע לך ממרכז התוכנה הגדוכ בישראכ - "עיר התוכנה" * תוכנית החסכון של בנק אנשיס ומחשבים. * רשימת המודמיס-פקסיס המוזלת לחודש ספטמבו. * רשימת מבצעי המולטימדיה הייחודים ליעיר התוכנה". * הירשס לקבלת קטלוג התוכנה הישראלי שיצא ב-1 באוקטובר 93. * קבל אינפ' ומחירי דא 5אוספא1ו, 5 0 אסא סע 5אוספאזצו (רשת לחלונות). 5. 227) 2 ככ /ו-/./(? -72. לדוגמא: אם נמצאים במחיצה 64185 על דיסק 6, ושם התוכנית הדחוסה הוא אאא, נכתוב (אם אנו נמצאיס ב-04]₪8 ו-אאא נמצא בכונן ג, למשל): 5 אאא צאוזפשס 0 5058 ההצלחה הגדולה של כ3 אזטדפאחת [סאו, שהופץ כמשחק שתופי, הביאה את חברת 5 או 50 כז, להוציא לשוק משחק מסחרי מלא: 'חנית הגורל". על הגיבור למצוא את החנית שיכולה לעזור לו לשלוט בעולס ולהעניק כוחות מאגיים למחזיק בה. השיטה היא אותה שיטה, אבל המשחק הרבה יותר קשה ומור שס הקוב הוא 500%:56₪. הדרישות הן מחשב מסוג 26 ומעלה, דיסק קשיח ומסך 204/%04. המשחק יסופק על דיסקט 88א12. דיסקט מספר 2 7 1 ךכ 604455 554065 במשחק החדש, הזה נכנס המשחק לנעליו של הסוכן ג'ייסון סטורם, שזה עתה הוטלה עליו משימה חדשה, אולי החשובה ביותר בימי חיז: לעקוב אחרי המנהיגים של חברת הפשע בע"מ, ולעצורס לפני שישתלטו על ממשלת הכוכבבדרך אל הפושעים תצטוך לעבור 30 מסכים שורצי אוייביס (זהו רק החלק הראשון, שמכיל 10 מסכיס) המתוחכמים ביותר שיכולה חברת הפשע בע'מ להציב מולך. שס הקובץ הוא 18%₪א8108. הדרישות הן מחשב מסוג 286 ומעלה, דיסק קשיח עס מזא? פנוייס ר8א540 זכרון פנוייס (8א580 פנוייס אס מפעילים את הלווי המוסיקלי). המשחק יסופק על דיסקט 7208 או 18א12, לבחירתכס. כ ₪ דג אקו.ו6 ה-ת61178048 של חלונות מסוגל להחזיק בתוכו תמונה או טקסט לצורך העתקה או העברה אוקטובר 93 מתוכנה אחת לאחרת. אולס המיגבלה היא שניתן לטפל בעצס אחד בכל פעם. התוכנית שלפניכסם מסוגלת לטפל בכמה עצמים בו זמנית ומאפשרת 0 2 הסופז6ע סז אוסח 69100068 = 006% שחה -> )קה וס וס! זוסטטט 6 כ .)כו זה 1 ן 6% מ | בו = שס הקובץ הוא ₪א118א1.2). הדרישות הן חלונות 31 מסך ‏ 6 ודיסק קשית. מומלץ להתשמש לפחות במחשב א3865 עס 18א4 זכרון, אבל אפשר להסתדר גם עס 28 עם זכרון זהה. התוכנית תסופק על דיסקט 8א360 או 720%₪. דיסקט מספר 8 קההצ ש5טסא + שה תס או/שא - | , 6 ו באה ו 800 106648 בפרד 132 תי + | הו 3 ה א יר אוגותקאזוא היא תוכנית שרטוט טובה, השונה מתוכנית ציור אחרת בכך שהיא מונחית אובייקטים. כלומר: ניתן לשלוט בכל חלק מהצור הנפרד, לשנותו, לצבוע אותו, להזיזו ולחבר אותו לאובייקט אחר, לפי הצרכיס השוניס של המשרטט. מדובר בגירסת חינס של התוכנה המליאה, ולכן היא מוגבלת במספר האובייקטים שניתן לשרטט, אבל היא עדיין מכילה את כל התכוטת של התוכנה 1ום32 מגזין ה-₪6 היעשראלי המלאה. שס הקובץ הוא ₪ שו חס אזשוא. לתוכנה אין שוס דרישות מיוחדות. 2: עתאֶ 0055 היא הגירסה החדשה לתוכנית שהופיעה רק בשנה שעברה, והיא מביאה שיפורים רביס: ניתן לבחור צורת סמן שונה מתוך עשרות ציורים, לפתות חלון שיאה את הקואורדינטות של הסמן, לתכנת את לחיצי העכבר (גם את האמצעי אס יש לכם), לגרוס לסמן'להבהב וגס לבחור ציור מיוחד לסמן לעת המתנה. שם הקובץ הוא 206 20קאאו והתוכנית זקוקה לחלונות 31מומלץ לשים אותה בתוך קבוצת ההתחלה של החלונות (פ 51481)התוכנות יסופקו על דיסקט 8א360 או 720% 0 0 5 דאוגק תוכנית המספקת אמצעים לשינו קבצים גרפיים מסוג אחד לסוג אחר ובמקביל לשנות אותס במקצת, להעבירס דרך פילטרים, לסובב אותס, לשנות צבעים ועוד. הגירסה הזו תומכת בלמעלה מ-35 סוגיס של קבצים גרפיים, ביניהם, כמובן, 01, קואם, 26% התוכנית גס מאפשרת פתיחת מספר קבציס במקביל על גבי המכתבה, כל אחד בחלון עצמאי ואחר כך לבצע את כל הפעולות על כל חלון בנפרד. שם הקובץ הוא ₪א252208. אחרי שפותחים אותו, יש לעשות התקנה מתוך תוכנת החלונות עצמה. הדרישות הן כונן קשיח, חלונות גירסה 3.1 ומעלה, מסך 64/ ומעלה וכמה שיותר זכרון. אחז ז5ג- + בח6ז0 הרבה ויכוחיס מתנהליס סביב הגירסה החדשה למערכת ההפעלה הוותיקה 6 05 868א. הנושא המועלה ביותר בוויכוחים הוא מידת יעילותה של חבילת האנטי-וירוס המצורפת, והפגמים שהתגלו בתוכנת-הדחיסה | 0081282402 התוכנית אד מיועדת לאלה שכבר התקינו את דוס 6 במחשב שלהם, והיא מחולקת לשלוש קטגוריות: מה חדש בדוס 4 התנסות באחדים מן החידושים שבה, ובחינה עצמית לגבי התוכנות והתכונות החדשות הכלולות בחבילה. הדרישות הן מחשב עם מסך 204/04 ודיסק קשיתח. רצוי עכבר. התוכנה מותקנת למחיצה בשם 18 שס הקוב להרצה אחרי ההתקנה: א/4818. 00161 היא גירסה קלה, צבעונית וחביבה של אחד המשחקים הותיקים ביותר בעולס ה-6ק, שהיה ידוע בשם 018%, אבל גס בשמות אחרים. המטרה היא לנוע על פני המסך, להשלים רבועיס, לכסות שטחים, ולהימנע ממפגש עס היצור שבמרכז המסך. הדרישות: מהיר ביותר גם על מחשב 286, מסך 03 ו-8א512 פנוייס של זיכרון. המשחק מותקן למחיצה ששמה 0006111 (בסלנג אנגלי: תפסתי אותך) שס הקובץ להרצה: 001614. התוכנה תסופק על דיסקט 8א720 או 8/א12. 1 טור הטור בו העויטות להאצת בורלנד פסקל 7 מאת טל כהן במשך ארבעת החודשיס האחרונים, הצגתי כמה עשרות שיטות לשיפור המהירות של תוכניות הנכתבות בעזרת טורבו פסקל בכלל, ובורלנד פסקל 7 בפרט. הפעם אציג מספר שיטות להאצת הכתיבה למסך, ומה שחשוב יותר - קויס מסכמים על שימוש נכון בשיטות לאופטימיזציה. הנושא הפעם: כתיבה מהירה למסך. זוכריס את הימים, עם מחשב ה-1א הישן והטוב, בהס אחרי הקשת 1%" יכולתס לראות את הטקסט מופיע על המסך, שורה אחר שורה, בקצב של כתיבה-ידנית פחות או יותרז חומרת הווידיאו במחשבים הולכת ומשתפות, עם מהיווצת כתיבת-טקסט שהן לעיתיס כה מהירות עד שנראה כי הטקסט מופיע משוס-מקום. אך עדיין, בתוכניית העובדות רבות עס מסך הטקסט ניתן עוד לשפר את המהירות בעזרת תכנות נכון. שיטה מס'30: השתמש בה)ז?) כל תוכנית המשתמשת ביחידת 6 תניב פלט-טקסט מהיר במאות אחוזים מתוכנית שלא תשתמש ביחידה זו. הסיבה פשוטה: יחידת 61 מפנה את פלט ההדפסה ישירות למסך, ולא דרך ה-8105 כפי שנעשה בתוכנית פסקל רגילה. שיטה מס'31: אל תפחד משלג מסכי 004 ישניס סבלו מתופעה מעצבנת של "שלג' על המסך בעת כתיבה ישירה. לפיכך, יחידת 1 בודקת עם כל כתיבה למסך את תזמון הקרן הקתודית שבמסך, וזאת כדי למנוע את הופעת הישלג". אם ברור לך כי התוכנית שאתה כותב לא 2 +, - 00 00 תופעל על מסכי /60, הוסף את ההוראה: 10186 =: א 0 660% ותקבל פלט מהיר שותר, פשוט משוס שבדיקת השלג מתבטלת. אם יש סיכוי שמשתמשי 004 יעבדו עם התוכנית, הוסף אופציה בתוכנית ההתקנה להפעלה של בדיקת השלג. אחרי הכל, אין צורך לגרוס להם סבל מיותר .. שיטה מס'33: קבע צבעיס בעזרת 6/4407 את צבע הטקסט הנכתב למסך קובעיס בדרך-כלל ע"י שימוש בפרוצדורות 0010/א16 ו07תט0זק1240%א16. אולם, שיטה מהירה יותר לעשות זאת היא שיעוי ערך המשתנה זו/16% הצב במשתנה זה את צבע הרקע כפול 16 ועוד צבע הטקסט, וחסכת קריאה לשתי פרוצדורות. למשל, כדי לעבור לטקסט לבן על רקע כחול, כתוב: 116 \+16 *6ט31 =:/)א6ך ההבדל במהירות הוא בערך 150 אחוז. סוף דבר: מתי כדאי להתאמ בסדר, כעת אתס מכירים המון שיטות להפוך את התוכניות שלכס למהירות כברק. חלקן פשוטות יותר, חלקן מסובכות יותר, וחלקן מסובכות להחריד. השאלה היא: האס המאמ כדאי!ו התשובה, כמה פוליטי מצידי, היא כן ולא. תלוי מתי. כלל הברזל של אופטימיזציה הוא: אם המשתמש לא ירגיש בהבדל, חבל על המאמץצ. למשל, אין טעס לשפר את הביצועיס המתמטיים של תוכנית המבלה את רוב זמנה בעבודה עם הכונן, בדיוק כמו שאין טעם לשפר את מהירות העבודה עס הכונן בתוכנית סטטיסטית שניגשת לכונן רק מגנזין ה-567 הישראלי כדי לטעון את גרפיקת-הפתיחה שלה. כדי לאתר מהס האזורים בהס התוכנית שלך מבלה את רוב זמנה, השתמש בהגיון בריא, או, פשוט יותר, בטורבו פרופיילר. תוכנית זו, הכלולה עס בורלנד פסקל 7 (או עם מהדורות 'פרו" של גרסאות קודמות), מנתחת את התוכנית בזמן ריצתה ומראה לך בדיוק היכן כדאי להשקיע בשיפורים. חלק משיטות האופטימיזציה צריכות להפוך לטבע שני שלך. למשל, השימוש ב-סח] 60כ. זוהי פשוט גישה נכונה. יותר לתכנות, שלעיתים פשוט עוזרת לכך ליצור תוכנית שהיא מהירה מספיק כבר בנסיון הראשון. בתוכניות קטנות, מתכנתיס רביס מצאו את עצמס הופכיס את הטיוטה למוצר הסופי. כאן גם המקוס לציין, שלאלגוריתס גווע לא יעזרו כל שיטות האופטימיזציה שבעולס. סידור מערך, למשל, בעזרת אלגוריתם "מיון בועות" שעבר אופטימיזציה מבריקה יהיה איטי יותר מסידור של אותו המערך בעזרת אלגוריתס חספאסוט0 שלא עבר אופטימיזציה כלל. המדריך של טורבו פרופיילר מדגים עובדה זו היטב בעזרת הצגת תוכניות שונות לאיתור מספרים ראשוניים בעזרת אלגוריתמים שוניס. קריאה נופפת על שיטות שונות לאופטימיזציה תוכלו לקרוא בכרך השני של 'שורבו פסקל 6 - הספר השלם', מאת סטפן אובריאן בהוצאת מחשבת. כבר המלצתי על ספר זה בעבר; מעניין אס המו"ל יתרגס גם את ספרו החדש של אובריאן, על גרסה 7. באשר לאלגוריתמים, ספר ישראלי המוכר ונמכר בעולס כולו הינו "אלגוריתמיקה", של דוד הראל. ספר זה אינו ספציפי לפסקל, כמובן, והוא עוסק באלגוריתמיקה ברמה אקדמאית למדי, אך כל מתכנת רציני (כמעט) ימצא בו ענין רב. 7 אוקטובר 93 על בשורוח ה-004-106 תדרוך מעשי להצגת נושאי המפתח, טכנולוגיות ומגמות בתחום ה-0] ב- .94‏ | במלון קרלטון, בת'א ב-18.1.94 מיועד - למנהלי מחשוב בארגוניס גדולים ובינונים, מנהלי רכש, משתמשי 26 מתקדמים וכל גורם המבקש לקבל פרספקטיבה כוללת, מקיפה, ממוקדת ומתומצת על הקיים, הצפוי והחשוב בתחוסם ה-26 ב-94, בעולס ובישראל. תוכן - במסגרת יוס העיון ינתן מידע מעשי החיוני לכל מקבל החלטות ומשתמש מתקדם. מידע זת. יכלול סקירה מקצועית, שיטתית ומקיפה, על כל ההיבטים המרכזייס הקשוריס ב-206 בתחומי: חומרה, תוכנה, תקשורת ונושאים נלווים. במסגרת הסקירה יוצגו: מגמות וטכנולוגיות חדשות, תשובות לשאלות מרכזיות, כללי אצבע מהירים לקבלת החלטות, שיקולי בחירה וטיפים לרכש. = המרצה - קובי שפיבק, עורך '6?און", נחשב למומחה מוביל בישראל לשוק ה-6. המידע שיוצג על ידו בתדרוך, הינו תמצות ביוס אחד של אלפי שעות מחקר, איסוף מידע מלמעלה ממאה מקורות מידע. | שוניס בארץ ומחו"ל ועשרות פגישות עס גורמי מפתח בשוק הישראלי. / בין הנושאים: ₪ מגמות מפתח בעולם ה07 7 מהפכות התקשורת, "חלונות", מולטי-מדיה, המחשבים הניידים והשלכותיתן. מ חומרה - ה₪07 השולחני ומרכיביו, המחשבים הניידים, אמצעי איחסון גדולים ומהירים, המדפטות לסוגיהן ועוד. א תוכנה 7 מלחנזת מערכות ההפעלה, יעון מול חדש במעבדי תמלילים, הדור החדש של הגליונות האלקטרוניים, זחוללי ייעוומזים, תוכנות עזר. ₪ תקשורת 7 8או2ו5 אעשס , ה5/ח55 זאו וס, קבוצות עבודה, תשתית התקעורת, ה"מלחמה" על ה-8/ |, תקשורת = מהירה לעולם החיצון. | מה עוד חשוב? 7 טיכונים לארגון וסכנות לעובדים, איוזי הוירוסים, קול, וידאו ועוד. מלא ושלח עוד השם; או טלפן ל"אנשים ומחשבים" טל' 03-295145. לכבוד 'אנשים ומחשבים" ת.ד. 11616 ת"א, פקס 03-295144 רשמו אותי בבקשה לתדרוך "בשורות ה-:) ב-94"' ב-1.94 .8. שס .00000 0000000000 ד 508% 06 8 5 8 5 68 שר 0 ₪ 6 8 5 6 6 6 6 06-ה 6-ל 6 ףנ ו התש +. 00000 4000080000 / / . %. טלי ך התא פקלי .404040000 .00 0000000000 > 555 6 5-6 17 ₪ 4 יש 6 ל 6 5-5 > חתימה ילקו 5 ₪300 מחיר הכנס 9119 + מע"מ למעולנוים לאחר הארוע תוספת של 15%. למנויים הרשומים שזמית, של "ססאוך", תינתן הארכת תקופת המינוי ב14%7 (שוויה למנויים שנתיים 840.5) עם משלוח הקבלה בגין ההעותתפות בארוע ל-סאון. וירדפרדררדרררידדידפיההראידררריפן 1ב 2 7 ₪ צבע להמונים מאת ג'אן מארי אנג'לו עברו חלפו הימים בהסם היינו צריכיס להמתין ימיסם אחדים לעבודת הפרדת צבעים, שנעשתה במעבדות מיוחדות, בעזרת ציוד מסורבל. התהליך המורכב ירד אל המחשב האישי והפך מהיר ופשוט. כל גרפיקאי מוכשר יכול היוס להגיע לתוצאות מדהימות, מבלי לזוז מהסטודיו. הזמנים האלה הולכים ונעלמיסם. היוס אפשר לשבת מול מסך המקיטוש, האמיגה או היבמ, ובעזרת תוכנות גרפיות רבות עוצמה, מבצעיס לא רק עבודות של ריטוש והפרדת צבעים, אלא גם קומפוזיציות ומניפולציות של תמונות, להשגת אפקטיסם מדהימים. יותר לקוחות משתמשי מקעטוש, למשל, נהגו להשתמש בתוכנת 2010502 של מפסכג, או בתוכנת 1.00 60. תוכנות גרפיות חזקות אלה עברו עתה הסבה גס למחשבים עס מערכת הפעלה דוס ולסביבות חלונות. חברת התוכנה המפורסמת 5 הוציאה לשוק את 08 1070511 האמנים המשתמשים כבר בתוכנות אלה, ממשיכים להתפעל מקלות התפעול שלהן ומהחסכון בזמן ובכסף שהן מביאות. "הירידה בעלות ההפקה של עבודות צבע, מזרימה אל הגרפיקאים יותר לקוחות, היכוליסם לאפשר לעצמסם עבודות כאלה", מסביר גרפיקאי 6 אמנות ריטוש והפרדות צבעים היו עניין מקצועי ויקר, של מעבדות שהפעילו ציוד מסובך. לא עוד. היוס אפשר לשבת מול מסך המקינטוש, האמיגה והיבמ, ולהשיג אפקטיס מדהימים במשרד פרסום. "העובדה שאנחנו שולטיס ישירות על תהליך הפקת העבודה הגראפית, מאפשרת לנו לערוך על ניסוייסם על המסך בוכחות הלקוח ולהגיע לתוצאות בזמן אמת". סטודיו ממוחשב תוכנות הצבע מאפשרות לא הוספת אפקטיס לתמונות קיימות, אלא מסוגלות גס לתקן פגמים, על ידי לקיחת "דגימות" מאיזור צבע מסויים, ושתילתן במקוס בו נפגע הצבע. מעין ניתוח פלסטי גרפי. הבעייה היחידה שעדיין מטרידה את המשתמשים בתוכנות לעיבוד צבע, היא הנפח העצוס של זיכרון שתופסות תמונות סרוקות. אולס אם לשפוט לפי קצב התפתחות הטכנולוגיה בתחוס זה, נראה כי לא ירחק היוס בו ניתן יהיה לדחוס תמונות למינימיוס נפח ולהעלותן חזרה למסך תוך שניות. יש להודות כי המקינטוש היה המחשב הראשון שהציע לגרפיקאים תוכטת מתוחכמות לעיבוד 328 מנזין ה-₪6 הישראלי צבעיס. אולס כיוס הולך הצבע וממלא במהירות גם את לחייהס של מחשבי 6, בעיקר בסביבת חלונות, מערכת ההפעלה העתידית. חברת 5 דאתפתתק 60% מאוהיו מציעה את תוכנת 60108148 ,41 א8510 0תק. מוצר נוסף היא תוכנת 4.0 1400787א1, המסוגלת לבצע גם שנויי קונטראסט.בתמונה. ליצירת אפקטים אמותיים, יכול המשתמש לפנות לתוכנת 08 1[צ'1101051ק של חברת 008 1ג, שבגירסתה האחרונה מאפשרת דחיסת תמונה +8 בשיטת 1:20, עיבוד בארבעה צבעים ובמגוון אפוריס, סריקה והפרדת צבעים. 'תוכנות כאלה מאפשרות לי ליצור אפקטים שבעבר היה הכרח לבצעס על מכשירי סאיטקס, בעלות של מאות דולרים לשעה," אומרת גרפיקאית עצמאית, שהקימה במרתף הקוטג' שלה, סטודיו ממוחשב. גרפיקאים העובדיס על מחשב דוס, יכולים להסתייע לעבודות צבע בתוכנת 21809010 של חברת 0/815א1ת, המאפשרת למשתמש לפתוח עד 6 חלונות בו זמנית ולבצע הגדלה של עד פי 16 מהמקור. תוכנה נוספת לבעלי מחשב אישי היא תתפ טפט 10708ת לתלונות מתוצרת %600]]א. גירסה 31 תומכת, בין השאר, בעיבוד דיגיטלי לתקליטורים של קודאק וביכולת 4% אוקטובר 93 הירחון עם הדיסקט הירחון שלך הצטרף למועדון המבינים ענייןי הצטרף עוד היום לקוראי 'רחון המחעובים )ו528 ד, =:. כוכדן ב-כברכרש כ ענשכז-+נדעופדזהה; כתרבת למעשלרדו רנ.ז. דזרתנינזר; 1. מאחז דיסקטים בעיצוב מודרני 2. סט מברגים מעוצב למחשב אין כל סיבה ליטול קורבן לשירות לקוי, למחירים לובמקעים ולוירופים הרפניים מגזין המחשבים האישיים בישראל יעדכן אותך באינפורמציה שוטפת וילווה אותך ברכישה ובשרות. מנוי שנתי 169 שח (כולל מע"מ) הסוך זזלן והתרוצצויות מיותרות! הצטרך עוד היום לקוראי זום32 כ 341 סעצ6סק לברטים נוספים מנה עוד היום למח' מנויים <> בדכר- כווכרכ- 169 כגו-דד ככריש בדכב-בד) ר) כ-ן שפכ- ור ראבר,; שלרורררג נדכנר- רקנב כגא- אאכרר קקכררב-- מזקום כנבודתי+ תפקיד טול מזצורפת בזאת המזואה לפקודת אנעוים ומחשבים גהפקורתנ) בגב"מז: זייבור את כרטיס האעור אי עולי וררזה<עיעשר כ ארפוע דיינרס מזס? נא כנדכן אותי בפננילויות נוספות של קבוצת אנשיו ממונטשביו לכבוד אנשים ומחשבים טל' 295145, 5288448 פ קס' 295144 פנסקר 64 ת-א 61116 ת-ד 11616 פקס בתרקף כ ינזר כביררך כם ותרכנרת וירוסים כמה וכמה סיבות טובות מהו הנזק הגרוע ביותר שווירוס יכול לגרוס למשתמש 16 איזו פרנס ולדמן לוחמי ווירוסיס רבים שואלים עצמס לעתיסם: מדוע להילחס בווירוסיס, כאשר רובס אינס גורמיס כל נזק. יתרה מזאת, למי שיש תוכנת אנטי וירוס והוא גם מעדכן את קבציו תדיר, וירוס איננו יכול לגרוס כל נזק רציני. בכל זאת יש כמה וכמה סיבות טובות להילחס בווירוסיס. הראשונה היא, כפי שכבר ציינו פעמיס רבות, היא שאין בנמצא וירוס תמים! כל וירוס גורס לסוג כלשהו של נזק, אפילו אם לא נועד לעשות זאת. כל וירוס יוצר שיטוי כלשהו בתוכנת המערכת, ושינוייס אלה לעולס אינס מיועדיס לשפר את המערכת. השאלה היא מתי מרבית המשתמשים סבורים כי הנזק המקסימלי שווירוס יכול לגרוס, הוא הצורך לפרמט מחדש את הכונן הקשית. אף פירושו של דבר השמדת כל הנתונים, תוך שניות ספורות. דבר זה מפחיד מאד את המשתמשים. למעשה, בעייה זו אינה כה חמורה. אס יש לך גבוי מעודכן, אתה יכול לאחזר את הנתוניס בקלות. אתה גם צריך לנקוט באמצעי הזהירות המתאימים כדי למנוע מן הווירוס לחזור על פעולתו. אך ההתגברות על נזק מסוג זה, שנגרס על ידי וירוס, היא דבר פשוט, יחסית, ונתוניך היקרים ניתניס לשיקוס. זוהי העובדה החשובה ביותר. 66 ו מנזין ה-₪6 היעראלי עיצה תוכל לתת למי שמבקשים להגן על המחשב שלהם מפני הווירוסים המרושעים ביותר! ומפני אילו סוגי מתקפה וירלית עליך להיזהר! כמובן שהכל תלוי בהנחה שברשות המשתמש נמצא גיבו. היעדר גיבוי פירושו כי המשתמש יאבד את הנתוניס בכל מקרה, במוקדס או במאוחו. השאלה איה האס הדיסק הקשיח ייפול אי פעם, אלא מתיי זה יקרה. נזק רציני אך אס פירמוט מחדש מייצג פחות דאגות מאשר המשתמשיס משערים, הרי שסוגים אחריס של פעולה ויראלית, מייצגים איוס גרוע בהרבה. אין זה סוד כי מספר וירוסים נכתבו ספציפית כדי לגרום נזק רציני למשתמש. וירוסיס אלה אינס מפרמטיס את הדיסק. במקוס זה, הס פשוט מחליפים כמה בייטים במקוס כלשהו - בכל מקוס שהוא - על פני הדיסק. יכוליס לעבור מספר חודשים עד שהמשתמש יגלה כי במסד-הנתונים או בגליון האלקטרוני, קורות יותר מדי שגיאות מכדי שניתן יהיה להסבירן כשגיאות קלט בלבד, וכך יבין לפתע כי וירוס חדר למחשב. מאחר והווירוס כבר פעל מספר חודשים, איחזור של גיבוי עדכני לא יהיה בגדר עזרה. הגיבוי אולי יכלול פחות שגיאות, אך הנתונים שלו עדיין יהיו בלתי-אמינים. כדי לאחזר את הנתוניסם ללא שגיאות, על המשתמש יהי להעזר אוקטובר 93 וירוס עץ תג המולד. למרות שמו, הוא אינו מופעל בדצמבר. וירוס זה מוחק את טבלת המחיצות, והופך את הדיסק כולו לבלתי נגיש מיידית. וירוס קזינו. אס המחשב שלך נגועה בווירוס קזינו, יופיע הטקסט הבא על המסך: 'משמיד דיסקים. מזכרת ממלטה. זה עתה השמדתי את השומן על הדיסק שלך!" יחד עס זאת, יש לי העתק ב-1א//. ואני נותן לך הזדמנות אחרונה לשקס את נתוניך היקרים. אזהרה: אס תבצע 38501 עכשיו, תאבד את כל הנתוניס שלך לנצח!" בגיבוי שנוצר מספר חודשיס קודס לכן - אס יש ברשותו גיבוי כזה. במקרה כזה יחסר הגבוי נתוניס, החל מן המועד בו החל הווירוס לפעול. כדי להחמיר את המצב, וירוסיס עושיס בדרך כלל את מעשיהס המלוכלכיס ברגעים בלתי צפויים. עס זאת, ישנס וירוסיס המופעלים על ידי תאריך ומבצעיס את שליחות ההרס שלהם בימים ספציפיים בלוח השנה. חודש אפריל האחרון, לדוגמה, היה פעיל במיוחד עבור וירוסים כאלה. אתה יכול לראות עצמך כבר"מזל אס לא התנסית בווירוסיס הבאים: וירוס קספר. וירוס זה כותב מחדש את טבלת הקצאת הקבצים. התוצאה: אובדן נתוניס. וירוסים. פרנס ולדמן הוא מנהל החברה ההולנדית .8.7 85885, המתמחה באיתור ובהשמדת חזית החדנטה ללוחמה בווירוסים מאת אמיר נתיב כרטיסי 206]61 המציעים רכיבי 2105 שניתן לשנותם, עלולים להפיל את המחסום האחרון בפני הווירוסים. היצרניס חייבים לחשוב על כך! 5 הוא אותו וכיב המכיל בתוכו אוסף הוראות, המורות למחשב כיצד לטפל באמצעי הקלט/פלט השונים המחוברים אליו, כמו המסך, הדיסק, המקלדת ואחרים. אחד המדדים לאיכות של מחשבים, נקבע לפי תכונות ה-8105 שלהם. עד כה, כאשר רכשת מחשב, קיבלת אותו עס 5 יצרוב', כלומר: שתוכנו נקבע מראש ואין כל דרך לשנותו, אלא על ידי החלפתו באחר. דבר זה הגביל את המחשב והפך אותו לפחות "גמיש". אולס הדבר הכרחי שכן זיכרון=העבודה (84) שבמחשב - הוא מסוג נדיף, כאשר מכבים את המחשב, תוכן הזיכרון נעלס. לו היה ה-8105 כזה, לא ניתן היה אפילו להדליק את המחשב. בזכות טכנולוגיה חדשה המכונה צאסואאוא ₪ צצו בשוק רכיביס שניתן לכתוב ולקרוא מהס מספר רב של פעמים ושגם עם כיבוי המתח, הס לא שוכחים" את תוכנם. בזכות כך הס הופכים תחליף אידיאלי ל-8105 ₪01 הישן. חברות רבות מציעות עתה ללקוחותיהן מחשבים אשר ה-8105 שלהם עשוי בטכנולוגיה זו, על מנת שאפשר יהיה לשנותו מפעס לפעם ובכך לשפר את ביצועי המחשב. לצורך כך ניתן יהיה להחליף את גירסת ה-8108 בכל עת, באמצעות תוכנית מיוחדת שתעשה זאת. אוקטובר 93 אולס בדיוק כשס שתוכנית תוכל לבצע את ההחלפה, כך גם וירוסים יוכלו לעשות זאת, שכן וירוסיסם בעצמס הם תוכניות שאין עליהס כל מגבלה מיוחדת. הבעייה הגדולה ביותר היא שעד היוס היה ה-₪105 הסלע הבלתי חדיר לווירוסים, מכוון שלא ניתן היה לשנותס בכל דרך כלשהי. עובדה או גרמה לכך שתוכניות אנטי וירוס רבות - ישתמשו בשירותי 8105 על מנת לעקוף את תרגילי ההסוואה שווירוסים מפעילים. ההנחה הבסיסית היתה שמה שמופעל מן ה-8105, איננו ניתן לעקיפה או להחלפה (דבר שהשיטה החדשה מפריכה). עם כניסת הטכנולוגיה החדשה- יוכלו זו328 מגזין ה-₪6 הישראלי הווירוסיס להחליף את הקטעים המענייניס אותס ב-8105 ולא נוכל לגלותס או לנקותם, לנצח! עובדה מבהילה עוד יותר היא, משחום שעיקרון ה'בדיקה הבטותה" שתוכנות אנטי"וירוס ממליצות עליו, המתבסס על תיחול של המחשב מדיסקט 05כ נקי - לא וכל עוד לווירוסים, שכן לא משנה מניין יופעל המחשב, ה-3105 תמיד ימלא את תפקידו. לכן לא נותר אלא להמליצ ליצרני המחשבים בעלי 8105 !אס להוסיף אמצעי חומרה בדמות מפסק, המאפשר נעילה של הרכיב מפני שינויים. הכותב הוא מומחה לאבטחת מידע במחשבים אישיים, ומחבר תוכנת האנטי-וירוס שת 6-ץ 7 אחה קם בבוקר, והדיסק ריקו מאת נייג'ל ווייטפילד ההשקעה בנתוניס היא מן ההשקעות הגדולות ביותר כיוס. בין אס מדובר בפירותיו של מחקר בן חודשים ארוכים, או בתיעוד מצטבר של עשריס שנות עשיית עסקים, אובדנו של מידע כזה הוא הרסני. ייתכן שלא יהיה אפשר לשחזר את הנתוניס, ואולי גס תפסיד הזמנות, משוס שלא תוכל למצוא את המידע הדרוש. אס אתה רוצה לחוש גל צמרמורת בעמוד השידרה, ולהתעורר כששערותיך סומרות, חשוב לרגע על האפשרות שהמידע המאוחסן בדיסק הקשיח שלך - ייעלם בן-לילה. לגבי רביס תקלה כזאת איננה נתפסת כדבר סביר. אולס תקלות מסוג זה שכיחות הרבה יותר ממה שאנשיס סבורים. לפני מספר חודשיס התפכח מלון שרתון בסופיה, בולגריה, ביקיצה מכאיבה אל תוך עידן הקפיטליזס, כאשר פורץ מחשבים שינה את תוכנת תשלומי החשבונות שלו והוציא פקודת תשלוס בסך מיליון דולר לחשבון בנק בלתי-ידוע. 4: בחודש יולי האחרון הואשמו חמישה חברי כנופייה ניו"יורקית בחדירה בלתי-חוקית למערכות מחשב ובמכירת מידע שגנבו מתוכן. את מקומן של מלחמות הכנופיות תפסו חדירות למערכות מחשב, 28 מנזין ה-₪6 היעשראלי במהלכן משנות כנופיות יריבות מסגרות אשראי, או מזמינות סחורות - שעבורן ישלס מישהו אחר. גם אס להעוכתך אין סבירות גבוהה שפורציס יתעניינו במידע האגור במערכת המחשב שלך, חשוב שתבין כי הסכנות האורבות למידע זה הן רבות יותר מפריצה בזדון בלבד. גס מי שכוונותיו טובות ביותר, עלול למחוק בטעות כמויות-ענק של מידע במספר הקשות מקלדת שגויות. יחד עס זאת, לא תמיד קל למצוא דרכים להגן על מידע, מבלי להעמיד בפני המשתמש יותר מדי מכשוליס. המפתח לאבטחת מידע הוא גילוי נקודות התורפה במערכת שלך וחיזוקן ככל האפשר. מספר נקודות תורפה פוטנציאליות מובאות כאן תחת הכותרת "עד כמה מוגניס הנתוניס שלך' יחד עס זאת, חשוב לשבת ולבדוק בדיוק אילו חלקיס מן המידע שלך חשובים, ואילו חשופיס לסכנות. למרות שמערכות אבטחה מתקדמות הן מרשימות ביותר, הן עלולות להיות בזבוז זמן וכסף, אס אתה צריך להגן, בסך הכל, על מסמך קורות-החיים שלך ועל מכתבי הבקשה לקבלת עבודה, מפני חטטנותס של (המשך מעבר לדף) אוקטובר 93 חבריך במקוס העבודה הטכתי. נקודות התורפה החשופות ביותר בכל מערכת מחשב הן אותס מקומות בהס מתרחשות כניסות או יציאות של מידע. מודמים, מסכים, מקלדות, מדפסות וכונני דיסקים - כל אלה זקוקים להגנה, למרות שניתן להגן עליהן בקלות על מחשב 76 בודד. המקומות הצפויים ביותר לגישה לנתוניסם, הס מקלדת או מסך שנשארו ללא השגחה. יישומים מודרניים מקלים על מי שמבקש למצוא מידע, לעשות זאת במהירות רבה. אחת הדרכים הפשוטות ביותר למניעת גניבת נתוניסם, היא הגנתס בעזרת סיסמה, אותה יש להקיש לפני הגישה לנתוניס. אך סיסמאות הן בטוחות רק כמו מי ששומר עליהן. בדיוק כמו במספר הסודי של כרטיס הבנק שלך, לעולס אין לרשום אותן. אסור לבחור סיסמאות צפויות או מלים אמיתיות. אס תשתמש בשמה של אשתך, או במספר הטלפון בביתך, יהיה קל מאד לנחש את הסיסמה. מליס אמיתיות ניתן לגלות תוך הפעלת תיחכוס מסויים, כמו תיכנות המחשב לנסות כל מילה במילון. קשה הרבה יותר לנחש שילוב בין אותיות ומספריס. אופציה אחרת, פשוטה הרבה יותר, הפתוחה בפני משתמשי דוס, היא הסתרת קבצים תוך שימוש בפקודת 411813. פקודה זו מסתירה אותס כאשר המשתמש מקליד אזת. לרוע המל, תוכניות ניהול קבצים כמו 85 חזט א10אסא או זא מאפשרות לראות גס קבציס נסתרים. עוד תחוס בו מתגליס חסרונותיה של דוס, הוא תחום ההגנה על סיסמאות. מערכות הפעלה וותיקות יותר, כולל מספר גירסאות של א/ק6 מתוצרת דיגיטל ריסרצ/ איפשרו לסיסמאות לשכון על קבצים נפרדים, שירות שקייס גם בגירסאות אחרות של דוס הניתנות לרכישה. ניתן גס להתקין תוכנת סיסמאות, שתשלוט במחשב עד לרגע בו תקיש את המילה הנכונה. לרוע המזל, מחשב ה-26 מעולס לא תוכנן להיות מערכת בטוחה. למרות שהסתמכות על ההגנות שמספקת 205 ועל תוכניות סיסמא פשוטות, עשויה להספיק כדי למנוע גישה ממדפדף מקרי, או למנוע מחיקה בטעות של נתוניס חשובים - היא לא תעצור את מי שבאמת מבקש להגיע אל הדיסק הקשיח שלך. כל שעליו לעשות הוא להכניס דיסקט נתיק עם העתק הדוס שלו ועס תוכנית כמו נורטון, והוא יכל לחפש בדיסק הקשית כל מילה או מושג המעניין אותו, להדפיס או למחוק, ככל שברצונו. אס המחשב שלך מחובר לרשת, אחד הפתרונות האפשריים הוא אחסנת מידע חשוב על השרת. אך יש אפשרות ששם המידע יהיה פגיע אף יותר, כי חלק מהרשתות אינן מצטיינות יותר מדוס בהגנה על הסודיות, ועל השרת גס אין אפשרות להשגיח אוקטובר 93 מקרוב על המידע שלך. אס הרשת מספקת הגנה מספקת ומאפשרת לך למנוע גישה של משתמשים אחרים, זו יכולה להיות אופציה הגיונית. אופציה נוספת היא פשוט לקחת עמך בסוף היוס את המידע החשוב שלך. הדרך המתבקשת לעשות זאת היא באמצעות דיסקט שליף אך אס כמויות המידע שלך גדולות, או שברצונך להסיר את כל המידע משרת הקבצים, אתה זקוק למשהו שתכולתו גדולה קצת יותר - כמו דיסק קשיח הניתן לשליפה. למעשה, כל הדיסקים הקשיחים ניתנים לשליפה: אתה יכול להסיר את מכסה המחשב, לנתק את הדיסק, לשים אותו בקופסה ולקחת אותו הביתה. אך פרט לדיסקיס שתוכננו לעמוד בתנאיס קשים, אין זה רעיון טוב במיוחד להוציא את הדיסק מתוך מחשב בכל יום. דיסקים שליפיס מהסוג של 0064ץ5 למשל, תוכננו לשליפה קלה של נתוניס השוכניס על דיסקים המכילים עד 80 מיב - כמות בהחלט מספיקה עבור מרבית מסדי הנתוניס שגודלס סביר. על אף שדיסקיס קשיחים נתיקים נראים שותר כמו דיסקטים שליפים מגודלים, הוי שמבחנת הביצועים הס קרובים הובה יותר לדיסקים קשיחיס. עבור משתמשי רשת, אופציית הדיסקיס השליפיס אינה כה פשוטה. למשל: ייתכן שמישהו עדיין משתמש בדיסק אותו אתה מבקש להסיר. אחד הפתרונות הוא להחזיק דיסק שליף על שרת הרשת, שיהיה זמין רק בשעות מסויימות ויהיה נעול בשאר הזמן. אס אינך צריך להשתתף במידע חסוי, הטוב ביותר הוא לשמור אותו על ה-6? שלך, שס תוכל לשלוט בקלות רבה יותר על הגישה אליו. מידע חשוב או רגיש באמת זקוק להגנה טובה יותר מאשר תוכניות סיסמא פשוטות, או קבציס סמויים. אם איחסון שליף אינו רעיון מעשי - כמו למשל כשיש לך יותר נתוניס מאשר מקוס על כונן בר"הסרה - עליך לבחון מערכות אבטחה מקצועיות. מערכות אבטחה למחשבי 26 נוטות להתבסס על סיסמאות השולטות בגישה אל המחשב שלך. מה שהופך אותן לבטוחות יותר מאשר תוכניות פשוטות, היא העובדה שאין להן כל קשר לדוס, וכך לא צריך לאתחל את המחשב לפני הרצתן. לרוב הן מבוססות על כרטיס הרחבה בתוך המחשב, השולט במערכת לפני איתחולה מן הדיסקיס הקשיחים או הנתיקים, והמבקש סיסמא לפני שהוא ממשיך כרגיל. כמה מערכות מגיעות יחד עס תוכנית לנעילת המערכת בעת השארתה ללא השגחה, כך לא יוכלו להשתמש בה ללא סיסמא. מערכות כאלה יכולות לטפל ביותר ממשתמש אחד, והן מאפשרות לאנשים שוניס להשתתף במחשב, מבלי שיוכלו לראות האחד את עבודתו של השני. שימוש בכרטיס אבטחה פשוט, מונע מאנשים אחרים להפעיל את המחשב שלך, אך אינו מספק זו 328 מנזין ה-₪6 הישראלי 59 הגנה רבה כשהמחשב כבר פועל. בנוסף לכך, ניתן לגשת אל הדיסק גס באמצעות הסרת הכרטיס. כדי להתמודד עם בעייה זו, כרטיסים רביס מציעיס גם הצפנת מידע. הס מקודדים את המידע שלך כך שאפילו אם הדיסק נבדק בעזרת תוכנית כמו נורטון, לא ניתן להבין דבר. אם יש ברשותך מחשב נייד ואתה מודאג לגבי שמירת מידע רגיש הנמצא עליו, תוכל לרכוש מין פלג מיוחד, הנקראת לרוב "דונגלי, הנכנס למבואה המקבילית ומצפין את המידע. להצפנה יש שני חסרונות עיקרייס. הראשון הוא מהירוונ - על אף שמרבית מעוכות ההצפנה המודרניות הן מהירות, הרי שהצורך בהצפנה או בפיענוח המידע בעוד הוא מועבר אל ומאת הדיסק הקשיח, גורס להאטה מסויימת במהירות. החיסרון השני, והמשמעותי הרבה יותר, הוא שלמות הנתוניס - אם דיסק מוצפן מפתח תקלה, או שכרטיס ההצפנה נופל, תוכניות כמו נורטון לא יוכלו לשחזר את הנתוניס. כיוס ניתן למצוא מודמיםס על יותר ויותר שולחנות, בעיקר כתוצאה מעליית הביקוש לשירותי חיוג כגון 61% או 00508%2קא60. בעוד שמודס המשמש בלעדית לחיוג אל מחשבים אחרים אינו מציב בעיית אבטחה גדולה מדי, הרי שכל מודס העונה לשיחות טלפון יוצר פירצה במערכת שלך. הדבר נכון במיוחד אם במחשב שלך שוכנת תוכנית כמו 0 6 וב או 5שסכפאא זס) 6007 תססג), המאפשרת למשתמשים אחרים לחייג אל המעוכת שלך ולהעביר קבצים או להריץ תוכניות כאילו ישבו לידה. למרות שכל תוכנית ששווה משהו תספק סיסמא שתגביל את הגישה למערכת שלך, גס זה אינו תמיד מספיק - הפורץ הנחוש בדעתו עשוי לבלות שעות בניסוי סיסמאות ושמות משתמש שוניס. לכן, אחת הדוכים להעלות את רמת האבטחה - היא להשתמש בסיסמא לגישה מרחוק, כך שאנשיס המחייגים אל המחשב שלך יצטרכו, בנוסף לשס המשתמש והסיסמה שלהם, להקיש קוד נוסף. החיסרון העיקרי בשיטה זו הוא שלרוב יותר מאדם אחד צריך לדעת את הסיסמא, כך שסביר שהיא תהפוך לנחלת הכלל. פתרון טוב בהרבה הוא להשתמש במערכת אבטחה לחיוג חוזר, בה המחשב שלך בודק את שם המשתמש והסיסמא, סוגר את הטלפון ואז מצלצל למספר שנקבע מראש. בדרך זאת אפילו אס מישהו מחזיק בשס משתמש ובסיסמא אמיתיים, הוא לא יוכל לגשת אל המערכת, אלא אס ינסה לעשות זאת ממספר הטלפון המתאים. תוכניות כמו 00\5א1\ זס) עק00) מססזג), מספקות אבטחה של חיוג חוזר, אך אפילו אם התוכנה שאתה מבקש להשתמש בה אינה מציעה שירות זה, יש מודמיס המציעים אותה. בכל מקרה, המספר הצפוי של סיסמאות ומספרי טלפון שתצטרך לאחסן, יהיה קטן בהרבה מזה שהתוכנית מציעה. אס מישהו באמת מעוניין במידע הנמצא על 00 1ו328 מנזין ה-₪6 הישראלי אוקטובר 93 המחשב שלך, הוא אינו צריך לבזבז את זמנו בניחוש סיסמאות. הרבה יותר קל לגטוב את המחשב, ולעבוד עליו בשעות הפנאי. הגנב הנחוש ישתמש במחשב נוסף כדי לנסות שילובים של סיסמאות, או כדי לקרוא דיסק קשיח מוצפן. כדי להבטיח את נתוניך מפני גישה פיטית זו, עליך להשתמש באצעקת 26, שתישמע בכל פעם שמישהו ינסה להזיז את המחשב. ישנן אזעקות הכוללות מתג אנטי-מגע, ובכך הופכים את הסרת המכטה וניתוק מערכות אבטחת החומרה. - לבלתי-אפשריים. זכור כי הסכנות האורבות לנתונים שלך אינן מצטמצמות רק לזדון ורשלנות. כל התקני האבטחה בעולס לא יספיקו כדי להגן על המידע שלך מבעיות חומרה שנגרמו, למשל, ממכת ברק. לכן חוזרת העיצה הבסיסית שוב ושוב: עליך לשמור תמיד גיבוי של כל הנתוניס החשובים, ואס ניתן לשחזר נתוניס מקבצי נייר, ייתכן ומשתלס גס לעשות ביטוח. מרבית הפוליסות מכסות את עלויות שיחזור הנתונים, אס הס נעלמים או נהרסים כתוצאה מתאונה, מפעולה זדונית, או מנפילת חומרה. רמת ההגנה שאתה נותן לנתוניס שלך תלויה בערך שאתה מייחס להס. אך בכל רמת אבטחה עליה תחליט, זכור כי הדרך היחידה בה תוכל לישון בשקט בלילה היא על ידי שמירה על גיבוי עדכני במקוס בטוח. האם הנתונים שלך מוגנים? עבור על הרשימה הבאה ובדוק עד כמה מוגנת המערכת שלך. * האס אנשים אחרים יכולים לגשת לציוד המחשב שלך! אחת הדרכים הקלות ביותר להגן על המחשב שלך, היא לא לתת לאיש להתקרב אליו. אס זהו שטח ציבורי, אל תאפשר גישה קלה אל מידע חשוב הנמצא על הדיסק הקשיח. תמיד זכור לצאת מן הרשת כאשר אתה יוצא מן הבניין, והשתמש בדיסקיס שליפים, הניתנים לנעילה כשאינס בשימוש. * האם יש על הדיסק הקשיח שלך מידע מוצפן! מידע מוצפן יכול להיקרא בקלות על ידי אנשים אחרים, אפילו אם אין ברשותס יישומים מתאימים. תוכניות כגון נורטון ר05ס1 26 מאפשרות לחפש בדיסק כולו אחר מלים או משפטים מסויימים. הצפנת מידע יכולה להקשות על פורצים למצוא את מה שהם מחפשים. * האם לכולס יש גישה לכל הקבציס על הרשת שלך! שיתוף קבצים ברשת מקל בהרבה על העבודה, אך אס הרשת אינה מכוונת כהלכה, יש לאנשים אפשרות לקרוא, או אפילו למחוק, מידע שמלכתחילה לא היו צריכים לגשת אליו כלל. ודא כי הרשת מאפשות רמות גישה שונות לכל קובץ. אם אינה עושה זאת, לעולס אל תאחסן מידע חשוב בשטח ציבורי. שים לב במיוחד לאבטחה | על ושתות שוושוניות. * האס אנשים אחרים יכולים לגשת לדיסק שלך ללא סיסמא או מפתח! אם יש גישה חופשית אל הדיסק הקשיח שלך, כל המידע המאוחסן עליו נמצא בסכנה. חשוב על שימוש במעוכת | של שליטה באמצעות סיסמאות, דיסק שליף או מערכת מפתח. אם אף אחת ממעוכות אלה אינה מעשית, ייתכן שכדאי להתקין | גירסת | 205 אוקטובר 93 תכופים. התומכת בסיסמאות קבצים. * האס ניתן לנחש את הסיסמא שלך בקלות! הגנה בעזרת סיסמאות יכולה להיות בטוחה אם אי אפשר לנחש את הסיסמא שלך. לכן שלעולם אל תשתמש במילה מובנת מאליה. כדאי לוודא שהסיסמאות מכילות מספרים ואותיות גם יחד, ושהן עוברות שינויים * האם אתה עורך גיבויים סדירים! במערכת הצפנת נתונים. ביצוע גיבויים באורח סדיר, יאפשר לך לשחזר את עבודתך אס נמחק מידע כלשהו. דבר זה גס יגן עליך כנגד כמעט כל מה שעלול להשתבש * האם דיסקי הגיבוי שלך נשמרים במקוס בטוח;? זו328 מנזין ה-₪6 היעראלי גיבויים הם בטוחים רק כמו המקוס בו הס נשמרים. המידע הנשמר עליהם הוא רב-ערך בדיוק כמו זה הנמצא במערכת שלך. אס ישתבש דבר-זמה, לא תוכל לשחזרו ללא הגיבויים. * האם מתן לושת ישירות למערכת המחשב שלך דרך מודם! אם עליך לאפשר גישה טלפונית למחשב שלך, וודא כי היא מוגבלת לאנשים הזקוקיס לה באמת. השתמש במודמים עם חיוגיחוזר או בסיסמא לגישה מרחוק, ואל תמסור לאנשיס את מספר הטלפון, אלא אס הס באמת זקוקים לו. * האס המודס שלך עונה אוטומטית לטלמון! אם אעך צריך לקבל שיחות במחשב, ודא כי המודס אינו עונה. לטלפון. חלק מהמערכות אינן עונות לטלפון, אלא אס התבקשו לעשות זאת. 1 . ;= 6 / . רל כ רל ג יץ וי ו | - "ל גל באוי צשע/ + שיש - דע ועיירותיהף, ו והוכרל בירי !וע רי פיל ר רם- ' רל כ 5 ה ףר 2 ₪ ,/* 6 4 /; 427 | 4 ו ע3 וש 9334 , חצי מנולי 6ז6הטקמוס, > = = = ₪ 9 1 רש ל* כ( חי [ורוצו (// פד ו 26% 42| 4. 2 יש ; -';*וח כרריר ל ה שר י מפדיו [ 2 //42400/ מאגו 1 / עש - )4 ע חל -%- 07( ל וע 5 ל | יש 5* של עצוכ ללא תשלום. מלא מאגרי מידע אינס דבר חדש בעולס. הס קיימיס זה מכבר במסגרת גופים כמו אוניברסיטאות, משרדי ממשלה, התאגדויות מקצועיות ואפילו תחנות 885 חצי-מקצועיות. הבעייה בכל מאגרי המידע הללו היא שהם מוגבליס לתחוס מסוייס. באוניברסיטאות ניתן להתחבר למידע אקדמאי, בלשכת עורכי הדין לאיחזור פסקי דין, בתחנות 385 למידע מחשביס ובמשרדי ממשלה למידע הספציפי של המשרד (הסגור, בדרך כלל, בפני האזרח הרגיל). אוקטובר 93 00% מפת מזג האוויר בארצות הברית, על מסך קומפיוסרב הרעיון שעמד לנגד עיניהסם של מקימי א 60, היה ליצור מאגר מידע עולמי לכל תחוס אפשרי, כדי שניתן יהיה לספק שרות למספר הגדול ביותר של משתמשים. כיום פועל המאגר במשך 24 שעות ביממה, כשבכל רגע נתון הוא או מקבל מידע ממומחים בתחומים שונים, המעבירים אליו אינפורמציה מעודכנת, או שולח מידע מבוקש למליוני החברים בו, באמצעות המודם. ישר לכונן הקשיח לפני חודשים ספורים החלה חברת קו-מנחה הישראלית, המתמחה בהעברת מידע בתקשורת, לייצג את קומפיוסרב בישראל, ובכך פתחה בפני עשרות אלפי משתמשים פוטנציאליים, את הגישה לשירות המידע. משתמשים אלה באים החל מחוגי תיכוניסטים, דרך אנשי מחשבים ומדעים וכלה באנשי עסקים ומדינה. המשותף לכל אחד מחברי המאגר הזה הוא: מחשב אישי, מודס ויצר סקרנות. נושאי העניין בקומפיוסרב מחולקים ליפורומים" וכל אחד יכול להתחבר לתחוס המסויים המעניין אותו: קשר לחברות מחשבים ותוכנה, מידע כלכלי ובורסאי שוטף, מערכת תומכת החלטות עסקיות, מאמרים כלכליים המקובציס מיותר מאלף מגזיניס מעודכנים, מידע אנציקלופדי כללי, מידע על תיירות, מכירות באמצעות המחשב, חדשות מהעולם, דיווחי ספורט, מזג אוויר, סוכנויית חדשות ודואר אלקטרוני בין המנויים. חברות מחשבים ותוכנה מנצלות את קומפיוסרב לא רק כדי להפיץ מידע חדש, אלא גם, למשל, כדי להפיץ עידכונים או תוכנות עזר חדשות, ובכך הן חוסכות כסף רב על משלוחי דואר. המנוי פשוט מתחבר למדור הנכון מכל מקוס בעולס, ומוריד את המידע לו הוא זקוק - ישר לתוך הכונן הקשית שלו. תוכנת החיפוש בתוך מאגוי המידע של קומפיוסרב, מסייעת באיתור מהיר של נושאיס, על אוקטובר 93 פי חתכים מגוונים. אס אתה מחפש בית עסק מסויים בארצות הברית - תמצא אותו בקומפיוסרב. אתה רוצה לעלעל בספר טלפוניס של מיאמי, תוכל להוריד את כולו לתוך המחשב שלך כקובצ דחוס, ואחר כך לפתוח אותו ולעלעל בחופשיות. ניתן גסם "להזמין" לקט על נושאיס מסויימים, ואז המחשב יאסוף את כל המידע לתא מיוחד, ובהתקשרות הבאה יוכל המנוי פשוט לאסוף אותו משס. גם מטבח אינדונזי מתחשק לך לצאת למסע קניות!אין בעייה. אתה יכול לדפדף בחוברת החודשית שמקבל כל מנוי, ולבחור במוצר על ידי הקשת שמו ופרטי הויזה הבינלאומית שלך. אגב, ספרים חשובים רבים שקשה להשיגם באר, ניתן להזמין דוך קומפיוסרב. אחד השימושים היותר פופולרייס בקומפיוסרב, ₪ ₪800 >: הוא הדואר האלקטרוני, הנחשב לזול ביותר בעולם. לאחרונה הכריזה קומפיוסרב על שירותי התחברות גס למטיי רשתות דואר אלקטרוני אחרות כמו דא, [6)א, וספרינט - במחיריס זהים לתעריפי קומפיוסוב | כך ניתן להשאיר הודעות בתיבות-קוליות של משתמשים ברשתות אחרות, מבלי לחוש במעבר לרשת אחרת. בישראל מגלים מנויים ובים עניין וב ב'יפורומיס', אותם 'מדורים" המוקדשיס לנושא מסויים, או מתופעלים על ידי חברה מסחרית מסויימת, ומאגדיס סביבס גרעין אנשיס בעל תחום התעניינות משותף. זה יכול להתחיל ב'חוג משתמשי ציוזד של יבמ" ולהסתיים ב'חוג חובבי המטבח האינדונזי". הפורומים הפופולויים ביותר הס של "מיקרוסופט" ונובל שס מקבלים אנשי מחשביס עזרה וטיפים מעשיים. לפעמים עובריס בקומפיוסרב דיוניס בזמן אמת, באמצעות המקלדת, וכל אחד יכול להצטרף אליהם, להביע דעתו, או לשאול ולקבל תשובה מידית. ממשק נוח וידידותי הספריות בקומפיוסרב מסודרות על פי נושאיס, והן מציעות קבצי טקסט, תמונות (בפורמט :01), תיעוד וטיפים. 95% מהתוכנות בקומפיוסרב, הן תוכנות-שותפה (6זג)6ז504), שניתן לקבלן לנסיון, אך הן מחייבות תשלוס של דולרים בודדים ממי שמחליט להשתמש בהן לאורך זמן. 4% הן תוכנות חופשיות (0ז66/8ז), שניתן להשתמש בהן ללא הגבלה, אך לא לעשות בהן שימוש מסחרי. אחוז אחד מכלל התוכנות הוא חוגוזסק ופט תוכנות שאין עליהן זכויות יוצריס כלל. דרישות החומרה להתקשרות לקומפיוסרב הן מחשב אישי (החל מ-1א), כונן קשיח, מודם, דמי מנוי חודשיים (פחות מ-9 דולרי). לקומפיוסרב ממשק נוח וידידותי למשתמש, העושה שימוש בצלמיות, ומאפשר ביצוע פעולות ברצף. | ו 1 מסך קומפיוסרב מבוסס צלמיות, ונוח לתפעול זופ32 מנזין ה-6= היעוראלי 30/0 1" שגלעטה ל 8 :( 8 בשיתוז דב'ך (מוצר' חוכה עורכים כוק כ והסשח:דקוווס חידועוי דא=ז0 לרשתוח תקעוורת מקומיוחה יום ג' 9/11/93 מלון קרלטון ת'א שעות הארוע 30: 14 - 08:30 סביבת המחשוב כיום מאופיינת במעבר לרשתות תקשורת מקומיות. המגמה קיימת בקרב חברות וארגונים בעלי יחידות מחשב גדולות ומשתמשים רבים, אך גם בקרב חברות קטנות ומשרדים הצועדים קדימה, לקראת עידן של תקשורת וקישוריות. לתאוצתה של התופעה תורמת כמובן התפתחותה של הטכנולוגיה, אך לא פחות מכך, בתי התוכנה השוקדים על פיתוח ישומים שיתמכו בעבודה ברשת ויגרמו ליותר ויותר משתמשים לעבור לסביבת העבודה המשותפת. מעבד התמלילים קיוטקסט בגירסת הרשת החדשה 14%- 011 הוא דוגמה בולטת בשוק התוכנה הישראלי למערכת התומכת בעבודה ברשת, בשיתוף משאבים ומידע, ובקישוריות בין המשתמשים. י מערכות מזידע. מנה , מנהלי רשתות. יועצי מיחעוובוו. בואו לראות ולשמוע את החידושים האחרונים ב - א14-דאד0ס, שיוצג לראשונה ע"י 'דביר מוצרי תוכנה" מנוגנון העברת מסרים בין המשתמשים ברשת; תוכנית +א=-ה=זס המשמעת כשרת-פקסים ברשת; אלפון כתובות וטלפונים; מילון עברי-אנגלי אנגלי-עברי מלא משולב במעבד; וחידועשים נוספים במעבד התמלילים קיוטקסט.. * בין המשתתפים בכנס יוגרל אירוח סוף שבוע במלון מוריה אילת הזדרז והרשם כבר היוספ! אל: אנשים ומחשבים כן, אני רוצה להשתתף ביוס העיון א0181-1.4בתאריך 9/11/93 במלון קרלטון 00 3 205% שא 00000 32558-5 52 25 וש ו וק ו 0-1 8 0 ל | כתובת מדוייקת למשלוח חשבונית . עיר .............222.. מיקוד 8058 לב מחיר הכנס 120 שח + מע"מ למשלמים לאחר הארוע תוספת 15% ₪ 2. *שכ[2? 4 מבצע מס'י! : "5סו--0 סאג וחסם" מבצע הכרות בלבד עד 29.9.93 5וספאזו זו 280 010 + פאוסכאו זס אססגתגץ + 2 תת פאס * תוספת חינס !י! הגירסה הבאה של 5אוססאתאו 08ע סע סאדדה טס. * תוספת חינס יו .תק סא אא או של דגש (ללא שמירה) * מחיר : במקום 1999 ש' 1299ש' + מתנות !!! מבצע מס'2: הכרזה עולמית 4 5)ספאו/ זסז 5טדס.ו * זכתה להכרה בעיתונות העולמית כתוכנת הגליון האלקטרוני החזקה ביותר בעולס. * מהדורה זו פותחה על תפיסת המטריצה של שורות ועמודות. * מיועדת למבקשים לעבור לסביבת 0/5כאזצו במינימוס מאמץ. * מחיר : במקוס 5495 5449 עדכון מגליונות אחרים: 149+ מבצע מטס' 3: ערכת מנהלים - 2 במחיר של 1 קנה צסח קוו ו-3225₪או6חס ב- 199+ במקום 5344 !!! (25 ערכות בלבד) * 0% ד הגליון האלקטרוני הדינמי, למנהליס ומקבלי החלטות * 00208 - אוגדן לניהול יומן ופעילויות. * עברית - לשני המוצריס של מערכת ההפעלה 5אוססאזאי. מבצע מס' 4: מהפיכה בנטוק מעבדי התמליכלים סחסעצ-5ו בעברית מגיע וו א. פוס0סאו זסו תפסא בעברית-מעבד התמליליס של 670300 ורוה וו" 2 ב. 5וססאתשו זס) קתסצו בעברית + 5אוספצנאו זס ,זיא בעברית הוווו רייו , בב ב רד ג. עדכון ממעבדי תמליליס נבחריס אחריסם .. 0-4 7100 70 ד. 61,4.0את(עברית)+3.1 5אוססאן/ו(עברית) + עכבר 506סתסו]א רייה טי ה. כל הנכתב בסעיף די+ סא 0זו בעברית.......... 3355ש' 2255 שי ללקוחותינו בלבד ספר 02/ בעברית ד חינם !! 2% 2-1 זכ מבצע מס'5: עזרים חיונים לכל 6ק * 70 (05כ זסו) פמזד, דט אסדאסא................... 586 ש' 555 ש' * 205 זס פ/ו0כא1ו זו 070015ק..........-. 586 ש' 555 ש' * 5 ו0כא1ו זו [%/060%את-תוכנת התקשורת הטובה ביותר 5000 * 30 0 א תאז/י-תוכנת ניהול פקס לחלונות, קלומהיר ----- 0000 000 ללקוחותינו בלבד - רשימת כרטיטי המודם-פקס המוזלים של אנשים ומחשבים !!! מבצע מס'6: החופטע הגדול-מעשחקי המחעוב המופלאים נטזכו בפרסים בינלאומיים וו * (דוגמא)ז1 15-ץ - סימולטור הטיסה הטוב ביותר שיצא אי פעס 9 135ש' * הזמן משחק מתוך רשימת משחקי המחשב הנבחרים שערכנו וקבל משחק מתנה !ו מידע שעכליך לדרוש כצרכןחכם - ננטלח הינם ו!! * "תוכנית החסכון של בנק אנשיס ומחשבים" דף המסביר מדוע כדאי לרכוש אצלינו * קטלוג התוכנה הישראלי "קיץ 93" של מח' התוכנה. * רשימת התקליטוריס הבלעדית של אנשיס ומחשבים * רשימת מבצעי המולטימדיה הייחודים. * רשימת המתנות המתלוות לכל רכישה מאיתנו למרות המחיריס הנמוכיס ביותר. זכור המלאי מוגבל - הזמן מהר או לא ישאר !!! 60 ד6גקואו - ו"שאחסופזס6 - נוספים תצוגה ארגון מקסט אפקטים סדר עריכה קוב 1 61ע3.! חס [[בחחזס4]] 130%-והסזבר, / :אש ך סוופוו/ה. 9 526% )תוס [1.92 ו 5 5 2 = 9 0 | א ונכ 0 - +|א קוול דוו 4 2 - של אימפקט - זה הדבה ?ותר מתוכנת גרפיקה ! עימוד רב דפי עד 999 עמודים, שני תקליטורים עם 18,000 תמונות, 750 סוגי אותיות, ספריית טקסטורות מדהימה, תוכנת אנימציה, גליון אלקטרוני, גרפים עסקיים ועוד... טיפול מתקדם בעיבוד תמונה והפרדות צבעים. שיפורים מקצועיים רבים בשלב ההדפסה והפרדות הצבע. - תוכנת אנימציה המאפשרת עריכת סרטים קצרים. - גליון אלקטרוני פנימי לחישובים והפקת גרפים מרהיבים + 99 רמות של ססצ. מתיחת טקסט על גבי צורות גאומטרית תלת ממדיות. - מעבר צבעים הדרגתי רב שלבי בין מספר רב של צבעים. < שרטוט מידות אוטמטי < זיהוי כתב (008) באנגלית < אפקטים חדשים לקוי שא ו קורל דרו 4 היא הרבה יותר מתוכנת גרפיקה, היא תשלובת של כלים רבי עוצמה הנוגעים כמעט בכל תחומי התדמית המאפיינים את המשרד המודרני. בנוסף לפרוספקטים ועלונים איכותיים ומקצועיים, ניתן להפיק באמצעותה גם מצגות, לבצע עיבוד תמונה מתקדם, להכין גרפים מרהיבים, ואפילו ליצור סרטי אנימציה . מגוון האפשרויות העצום אינו מוריד כהוא זה מהאיכות הגבוהה ומהנדסת האנוש המתקדמת שמאפיינת את קורל דרו מתחילת דרכה. משתמשיה הותיקים של הקורל דרו, ישמחו לשמוע על השיפורים והתוספות הרבות הנכללים בגירסה 4 החדשה: + עיבוד של מסמכים רב דפיים (עד 999 עמודים). באימפקט ישמחו להמשיך ולהסביר לך על היתרונות והשיפורים הרבים . הגדלת כמות הטקסט בכל פיסקה עד ל-4000 תוים. והמגוונים של קורל דרו 4 וגם על תוכנות איכותיות נוספות כמו: . הגדלת כמות הפונטים ל-750 פונטים באנגלית ו 30 בעברית. - שני תקליטורים עם 18,000 ! תמונות ואיורים לשילוב מהיר. ונטורה גיוסה 4.1 - תוכנת העימוד למקצוענים בגירסת 6וססאז/. < קטלוג תמונות צבעוני להתמצאות מהירה בספריית התמונות. פריהנד - תוכנת הגרפיקה שעברה ממקינטוש ל--06. - ספריית טקסטורות צבעוניות מרהיבה הניתנת לגיוון אינסופי. פוטושופ - תוכנת עיבוד התמונה שעברה ממקינטוש ל-002. אימפקט מערכות מחשבים בע"מ פינסקר 64 ת"א 63568 טלפון 03-5289121 פקס 03-5250516 זהר סקס, סקסס תמיכה והדרכה ואנעוים זמחשבים אירועים - מגישים - יומעיון חדנטני: בסידרת כל הסודות טל הגיליונות וי %יך +הי/ת 6/כים, י/תר בואו ללמוד להשתמש כשִיִהָ'ָ, /70יקי0. בהנחיית זהר סקס המומחה הארצי - יום ה' 28/10/93 מלון דן ת"א, 09:00-17:00 מדוע כדאי ללמוד טיפים וטריקים ולקבל על כל שאלה תשובה אחת התכונות היפות בגליגנות האלקטרוניים המודרנים הם אוסף הפטנטים האין סופי. כמעט כל יום מתגלה לכל משתמש - משהו חדש. המשפט המוכר "ולו רק בשביל .הטריק הזה היה שווה לבוא" נשמע רבות בימי העיץ בסידרה. אחד המששתפים בחר לתיאר את יום העיץ כך: "*הרגשתי כאילו כל כמה דקות צונחת אלי סוכריה". מה תלמד בטיפים וטריקים - בגיליון הנפוץ קוואטרו פרו 5: קשת הנושאים הרחבה בה מטפלת קוואטרר פרר5 והגמישות הרבה בתוכנה מעמידים למשתמש אוסף עצום של פטנטים "מתחבאים". יום העיון יחשוף את הנושאים שיקשה עליך לגלות לבדך והם גם אינם מתועדים בשום ספר, אלא נמצאים *חבויים" בין השורות. דוגמאות לטיפים וטריקים: [] איך לשמור קובץ עם סיסמה [] איך לחסוך מקום בדיסק [] איך להתגונן מהפסקות חשמל [] איך לשנות רוחב העמודה לפי אורך הנתונים [] מהם השימושים המיוחדים במקש 4 | [] איך להשתמש בתנאים לוגיים ללא הפונקציה -1ו9 [] איך להפעיל מחשבון בתא בודד = []איך להשתמש ב-ז8ט8 להדפסה | [] איך להכניס במהירות רווחים בטבלה [] איך לייצר קיצורים בתפריט ושימוש חריג בקיצורים [] איך לפתור משוואות עם א נעלמים [] איך לסמן תחום לפני בחירת הפעולה.(ללא עכבר) [] איך לסמן במהירות שורה/עמודה [] איך לסמן תחומים מכל מקום בגיליו [] איך לכתוב הערה בתוך נוסחה [] איך להסיר מהמסך את התצפריט, זמנית []!איך לאתר מצב סזוס ולתקנו [] מהן הטכניקות במצב דוס= [] איך למצוא היום בשבוע, תאריך אחרון בחודש, רצף תאריכים [] איך להציג בקלות תוכן נוסחאות מורכבות -. [] איך ליצור פורמט מיוחד למספרים, אפסים מובילים [] איך ליצור נוסחה המסכמת כמה גיליונות פתוחים - בבת אחת וללא סימט [] איך להתחרט על פעולה אחרונה ואחרת [] איך להעתיק טבלה מספר פעמים למטה או ימינה [] איך להעתיק טבלה מספר פעמים באלכסון : הסברים: מעבר ל-50 שורות תצוגה במסך; יצירת רצף של גרפים שהוגדרו מראש הדגמות: בעיות ופתרונץ בשמירת נתונים ע"י 502, בניית מסכי פתיחה עם תווי |[50, ביטול כל האותיות/סימנים בתא, מנקודה מסויימת ועד הסוף.ועוד.... ועוד... ועוד.... ועוד.... ועוד... ועוד...ועוד.. בניית מצגת גרפים משולבת בדפי הקישור, תמונות אפקטהם קוליים ! ה סקירת חידושי מהדורה כל משתתף יקבל חוברת מאמרי "סקסטס", תיעוד הפטנט יםוד יסקט הדגמה! אל: אנעוים ומהעובים, פקס 205144, פון 5298448, ת"ר 11616 "א 61116 [] כן, אני חייב להיות יותר טוב ב- 5 סזס-0זו91ט₪ רישמו אותי ל-28/10/93 ליום העיון טיפים וטריקים, 119% 9 לתפקופאחריוסעי תפקידי .5 סטודנט ; עב וד ה? . 0 :- בכל יום ה' בשבועון 6 : ממהאךהצה] ‏ בשיתוף תמצא את כל הצעות העבודה בישראל וק 25 ש"ח ואתה מקבל לביתך למשך 3 חודשים את שבועון המחשבים בו כל ההזדמנויות לקידום בקרירה ובעבודה כן, אני מזננוניין לקבכל מנוי כ-3 חודשים ו המחנטבים "אננוים ומחעעובים" ב-25 ש"ח אל אננטנים ומחעובים ת"ד 11616, ת"א 61116 פקס 295144, מל 03-2295145 | שמ מחלקה חברה חפקיד טל' פכס | כחובת מדוייקת עיר מיקוד | מט' כרטיט אוראי ויזה/ינעראברדם/דייורס - ב[ מאת אריק נור ומוּניקה קוש 7- 7777 את החלוס השיווקי של העשור הנוכחי, אפשר ו ןי לסכס במשפט אחדז: ייצור מחשב 26 שלעולס לא יזדקן. כל שעל המשתמש יהיה לעשות הוא, לשלוף את יחידת העיבוד המרכזית (יע'מ) ואולי מספר רכיבים נוספים, להקפיץ פנימה שבב או לוח מעבד ף 9 חדש-חדיש, והופ: מחשב 26 חדש לחלוטין, במחיר ההרחבה בלבד. . בעולם בו קניינים נמנעים מלהציץ במודעות הפירסומת של מחשבי 26 חדישים, כדי לא להיבהל האם קידרוג של 0/ ישן ברכיבים החדישים והמשוכללים 0 לפני ששה חודשים - מי יוכל לעמוד בפני מחשב 76 ביותר הוא מעשה הגיוני! או אולי עדיף להשקיע טכוס זה עס אפשרויות הרחבה בלתי מוגבלות! ברכישת מערכת חדשה! ממחקוים | שעוך| המגטץ האמריקאי כ1סאו 26 עלה כי קוראיו מעונייניס במידע על הרחבות יע'מ, יותר מאשר כל נושא חומרה אחר. ואכן, תעשיית המחשבים ערה לסקרנות זו ומרבית המערכות בנות-ימינו, מציעות מסלול להרחבת יחידת העיבוד המרכזית. החל מהחלפת לוח המעבד, דוך הוחבות שבב פשוטות, ועד לאפשרושת לשינוי מהירויות שעון, התומכות בשבביס מהיריס שותר ויותר. אך מהו חלקן של מערכות עם אופציה להרחבת יע'מ בסביבת המשרדז אירגוניס מעבירים, בדרך אוקטובר 93 - 32800000 מגזין ה₪67 הישראכי- 9 התקנת לוח-אם מתוצרת צד שלישי כרוכה במומחיות רבה, והתאימות היא הימור, המצליח רק לעתים נדירות כלל, את המערכות הוותיקות והפחות-חזקות שברשותם לעובדי המשרד או למחלקת הקלדנות, ורוכשיס מחשבים חדשים ומבהיקים עבור המשתמשים הזקוקים לעוצמת-עיבוד גבוהה. האס השפיעה יכולת ההרחבה של מעבדי 6 על דפוסי רכישת החומרה והקצאתה בחברות ואירגוניס? או אולי ירד רעיון ההרחבה בכלל מן הפרק, כתוצאה מהמתירים הנמוכים-להפליא, המאפייניס היוס את מחשבי ה-6ק! כדי לענות על שאלות אלה ואחרות, ראיין מגזין כ1אסש 26 עשרות אנשי עסקיס שהתלבטו בשאלת ההרחבה. קשת המנהלים המקיפה בעלי עסקים קטנים ועד למנהלי יחידות באירגוניס גדולים, האחראים על אלפי מחשבי 6ק. כצפוי, השפיעה האפשרות להרחבת המעבד על החלטות הרכישה של חלק מן האנשים האלה, אך לא על מרביתם. בסופו של דבר התברר כי מרבית הרוכשים היו מרוצים מן ה'ביטוח" הנוסף שמקנה להס האפשרות להרחבת המעבד, אך רק מעטיס מביניהס ייחסו לאפשוות זו תפקיד מרכזי באסטרטגיית הרכש שלהם. החלפה או השתלה! באופן תיאורטי ניתן לבצע הרחבת יעימ בכל מערכת שהיא. ניתן להתקין לוח מאיץ מתוצרת צד שלישי, או להשקיע בהחלפת לוח האם כולו. אך כפי שצויין על ידי רביס מהמרואייניס, למעט המקרה בו יש ברשותך מערכת יבמ 25/2 (עבורה תוכל לבחור בין לוחות מאיץ מסידרה שנתפרה במיוחד), הרי שהתקנת לוחזאס מתוצרת צד שלישי כרוכה במומחיות רבה, והתאימות היא הימור, המצליח רק לעתים נדירות. מערכות שיחידת העיבוד המרכזית שלהן תוכננה במיוחד להחלפה, מקלות על המעבר, למשל, מ-386 ל-486. מחשבים רבים, כמו אלה מסידרת פרימיום של 451 או סידרת ]א של קומפק, משתמשים בתכנון דמוי ישידרה פסיבית', בו יחידת העיבוד המרכזית יישבת על כרטיס המתאים לחריצ מיוחד. כאשר אתה זקוק ליותר כח-עיבוד, אתה ממיר אצל היצרן את כרטיס המעבד הישן בחדש, ותוקע את הכרטיס החדש בחריצ. יצרניס רביס מציעים לאחרונה תוכניות הרחבה ברמת השבב, המאפשרות גם ללקוח יחיד לרכוש מעבד חדש ולבצע את ההרחבה פשוט באמצעות הוספת השבב החדש. קארן דיקס, מנהלת טכנולוגיה בחברת שילוב מערכות, אומרת כי "המערכות המודולריות 20 הניתנות-להרחבה מספקות, בנוסף למאמצ מינימלי ועלויית נמוכות, גס את היתרון הסמוי של אחריות ללא פשרות". יצרניס מודים כי מערכות המאפשרות הרחבת מעבד הן דרך מצויינת ללכוד לקוחות המתלבטים בין רכישה מיידית לבין המתנה לדור הבא של מחשבי 6 מהירים וזולים יותר. גזליאן הורוביץ, מנכ"ל חברה למקצועני מיקרוהמחשבים, סבור כי עוצמת המחשבים גדלה במהירות כה רבה, עד שכעבור חודש מרכישת המחשב, הוא כבר ישן. 'אם אתה רוכש מערכת הניתנת להרחבה, אתה פשוט מוסיף לה חלק חדש, והרכישה כבר לא נראית כטעות חמורה כל כך". יש רק בעייה אחת במערכות הכוללות אפשרות להרחבת מעבד: אם אתה רוצה להפיק ביצועיס תחרותיים ממחשב 6 ישן, אתה עלול למצוא כי המעבד הוא רק אחד מתוך מספר רכיבים שיש להחליפם. אם היתה הסתייגות כלשהי לה היו שותפים מרבית המנהלים שרואיינו, זה היה הנושא. גזזאן באד, מנהלת תמיכה ושירות משרדי בחברת קוליפרמר, מדברת בשס רבים אחרים: "ההרחבה לעולס איננה מסתיימת בדבר אחד בלבד. כדי להפיק מן המכונות הישנות ביצועיס שיקבילו לאלה של המכונות החדשות, אתה זקוק ליותר מגנזין ה-6= היעוראלי זכרון, לכונניס מהירים יותר, ולצגיס טובים יותר". קנייניס רביס נרתעיס מריבוי ההשתלות הזה. ברוס הולברג, מנהל מערכות מידע, מפחית בחשיבותה של יכולת ההרחבה. "בעבר', אומר הולברג, "ראינו כי ירידות-ענק של מחיריס מקטינות את הפערים בין הרחבה לבין רכישת מחשב חדש, עד שהדבר היותר"משתלס הוא לרכוש מערכת חדשה". החברה בה עובדת לסלי פקהאם, מנתחת פיתותח טכנולוגי, רכשה מחשבי פרימיוס של 481 כבר ב-1988, כשחלק מן הסיבות לכך היו היכולת המלאה להרחבת המעבד. למרות זאת, היא מסכימה עם הולברג. 'אף פעם לא הרחבנו. הרחבה אינה מסתכמת רק בהוצאת הכרטיס או המעבד הישן והחלפתו בחדש. יש יותר מדי דברים נוספיס שעליך להרחיב. הרחבה היא פשוט לא החלטה כלכלית" תמריצים כלכליים ופוליטיים אם ההגיון מאחורי הרחבת מערכת ישנה מוטל בספק, מדוע התגנבה "יכולת הרחבת המעבד" אל תוך נימוקי הקניה של קנייניס כה רבים! הסיבה שצויינה בשכיחות הגבוהה ביותר, היתה כי על אף שהרחבות מלאות של דיסק, מעבד, זכרון ווידיאו הן יקרות למדי, הרי שהרחבת המעבד לבדו תמיד תעלה הרבה פחות מאשר רכישת מחשב 6 חדש. כשאינך יכול להרשות לעצמך לרכוש מערכת חדשה, החלפת מעבדים עשויות להיות הרע במיעוטו. 'אנו מתייחסיס למחשבים עס יכולת להרחבת מעבד, כאל מענה מהיר על הצורך בעוצמת מיחשוב', אומר ג'ון אלאניז, מנהל סיכון עבור חברה קבלנית משיקגו, אשר רכשה לאחרונה שלוש מערכות הניתנות-להרחבה, מתוצרת יצרנים ידועים. "לעולס אינך יכול לדעת מתי יוחלט על הקפאת רכישות או תתעורר בעייה כספית כלשהי. יכולת ההרחבה של המערכות מאפשרת לך להרוויח זמן. ברגע שהכל יחזור למסלולו, תוכל לרכוש מכונות חדשות". עלותן הנמוכה של הרתבות-מעבדים עשויות להפוך אותס לסוג של השקעה הונית (קפיטלית) סודית. אתה למעשה רוכש מחשבי 6ת, אך הרכישה הזאת אינה מופיעה בשוס דוח כרכישה של מחשבי 6 לצופה המקרי, הס נראים כמו המכונות המקוריות. לפרופיל הנמוך של ההרחבות יש יתרון מיוחד בחברות גדולות. כדי לאשר רכישה זקוקים, בדרך כלל, למספר חתימות של מנהלים. ככל שהעלות נמוכה יותר, כך נזקק המחליט לפחות חתימות ולפחות כאב ראש". הטבות-מס עשויות להוות, עבור אירגוניס גדוליסם, תמריץ נוסף לביצוע הרחבות. "אתה מעוניין שהמערכת תאריך ימים, במיוחד למטרות בלאיי, אומרת דיקס. יכדי לעשות זאת, הגיוני לרכוש מחשב בעל יכולת הרחבה - וכך, במקוס לחשוב במונחים של שלוש שנים - תוכל לחשוב על חמש שנים". ולבסוף, הרחבת מערכת ישנה יכולה למנוע את אוקטובר 93 מעבד שצומסם-הפצס: 2 25/50 0 דולר שו וזש קידרוג 25-4865%, למחנב 50-א4860: 550 דולר העבר את המערכדת הינטנה למישהו אחר העלויות המינהליות הסמויות הכרוכות בהתקנת מערכת חדשה. 'מנקודת מבט מינהלית, עדיף לא להזדקק להחלפות מחשבי 6, ובין השאר לדאוג, למשל, להעתקת קבצים וכדומה', אומר קווין קיין, מנהל המחשבים למשתמשי קצה בחברת ביטוח בקליבלנד. +מה קורה אס למחשב החדש תצורה פיזית שונה?' שואל הורוביצ. 'אולי הוא לא יתאיס למקוס שנועד לו על השולחן, או שיגרוס לבעיות ארגונומיות חדשות, או שלפתע יתגלה צורך לרכוש כבליס ארוכים יותר. אלה הס נושאיס שאינס נראיס לעין, אך הס גוזליס מן המנהל זמן יקר". בעזרת הרחבה פשוטה של המעבד ניתן לשמור על אותו מארז ולמנוע לחלוטין את ההוצאות הנילוות הללו. סבב החומרה גס מבלי לקחת בחשנבון את נושא העלויות, מרבית המנהלים שרואיינו בנושא, אמרו כי הס מעדיפים לרכוש חומרה חדשה על פני ההרחבה של מערכות מיושנות, וזאת מסיבה פשוטה: שני מחשבי 6 - חדש יחד עם הישן - עדיפים על מערכת אחת מורחבת. בחברות רבות (במיוחד באלה הגדלות במהירות), | נוחתות המערכות הישנות | על שולחנותיהם של עובדיס חדשים, או של עובדיס הנמצאיס בתחתית ההיררכיה האירגונית. באופן תיאורטי, מערכת 486 החדישה תגיע אל מי שזקוק לכוח"העיבוד הרב ביותר. מערכת 386 הישנה של אותו משתמש תרד שלב אחד בסולם, עד שלבסוף אוקטובר 93 לקדרג - או לקנות חדנט? מאיץ וידיאו: 300 דולר מסך סופר 64/: 0 דולר זיברון: 80 דולר כונן קננויח 8: 300 דולר תגיע מערכת ה-286 אל העובד שהשתמש עד כה במכונת כתיבה. ילמעשה הדבר אינו פועל בדיוק כך', מסביר רוב בראון, | מנהל פיתוח מעוכות | בטקסס אינסטרומנטס. "בדרך כלל, מחשבי ה-26 אינס מגיעיס רחוק כל כך. המחשב החדש ילך למשתמש הזקוק לעוצמת-עיבוד גדולה, והקודס יעבור לעובד חדש, או למי שלא השתמש ב- 26 קודם לכן". כדי שה"שרשרת" תפעל, יש צורך בכניסה מתמדת של חומרה חדשה - מצב שכיח בחברות גדולות. "יש לי 450 מחשבי 6, ומערכות עס אפשרות הרחבה לא יביאו לי כל ערך מוסף', אומר קורט קריסטוף, מנהל מערכות תמיכה בחברה המייצרת חומריס ואבזרים לחדרי ניתוח בממפיס. "המקוס בו מערכות כאלה עשויות להביא תועלת, הוא חברה שיש לה בין 10 ל-25 מחשבי 6קי לא כל המנהלים מאמינים כי הרחבת מעבדים ורכישה של מערכות חדשות, הן שתי אפשרויות נפרדות. רווית 6 גארי רייל, האחראי על רכישות 6? בחברה גדולה לאספקת מטון מפנסילבניה, פיתח שיטה חדשנית של שילוב בין השנייס. למרות שהוא בדרך כלל רוכש מחשבים חדשים ולא מרחיב מחשבים ישניס, הוא רכש עבור החברה מספר מערכות 26 6 מתוצרת יצרנים ידועים, הכוללות אפשרויות להרחבה. חלק מן הסיבות לכך היו כרטיסי המעבד המודולרייס שלהס. זו320 מנזין ה-₪6 הישראלי לוח מעבד 0 0 דולר המחירים מבוססים על השוק האמריקאי אך היחסים מתאימים גם לשוק הינטראלי. מערכת 50-4860% חדנטה: 3000 דולר באופן תיאורטי ניתן לבצע הרחבת יע"מ בכל מערכת שהיא. ניתן להתקין לוח מאיץ מתוצרת צד שלישי, או להשקיע בהחלפת לוח האם כולו 'כאשר משתמש זקוק להרחבת מחשב, מ-386 ל- 6 אנו רוכשיס בדרך כלל מערכת 486 חדשה לפי בחירתנו", אומר רייל, +אז מחליפים את כרטיס המעבד ב-3%6 הישן, עס זה הנמצא במחשב 486 החדש. הדבר חוסך לנו זמן משוס שאינטו צריכים להרכיב מחשב חדש עבור האדס שהיה זקוק להרחבה באופן מקורי, ואילו את מערכת ה-386 אנו מעבירים כלפי מטה, למי שזקוק לה. אס יבוא יוס ולא נזדקק למחשבים חדשים, נוכל פשוט לרכוש כרטיסי מעבד חדשיסי. כאשר לכל מי שזקוק ל-6? יש כבר אחד, נוצר מצב של ירוויית 26" עס זאת, פירושה של רווייה כזו אינו בהכרח הפסקת השרשרת. הקצה התחתון שלה פשוט מתרחב מעבר לגבולות המשתמשים. במערכות הפחות חזקות "אפשר להשתמש כשרתי הדפסה ושרתי תקשורת, למרות שלמטרה זו נחוץ רק מספר מסויים של מחשבים", מודה גלן ג'ורמן, מנהל חטיבה לטכנולוגיה משרדית בקופת-החולים בקסטר מאילינוי. "אנו מאפשריס לעובדיס לקחת 1 5ם4ח6סט את המחשבים הישנים הביתה, ובאמת למשך זמִךמה זה היה פתוון טוב. אבל היוס, כשהס מריציס חלונות במשרד, הס מגליס שפחות כדאי להחזיק בבית מחשב שאינו מסוגל להריץ חלונות', הוא אומר. ‏ יוס א תורמיס את המחשבים הישניס לאירגוני צדקה". כאשר אירגון מגיע לדרגה כזו של רווייה, תוספת של מערכות עס יכולת להרחבת מעבד עשויה לשמור על השרשרת מפני תרומה של יותר מדי מערכות, מהר מדי. בבית החוליס אנקורה בניו גרסי, אתר שבו פועלים יותר משישיס מחשבי 6ק, מעבירים העובדיס באורח שיגרתי את המערכות כלפי מטה. אך מנהל משאבי האנוש, אלאן בילדר, שלו 'כמות ניכרת של מידע" על רכישות חומרה, סבור כי הרחבת מערכות 'תעכב את התהלידי ותסייע לשלוט בהוצאות. הרחבת המעבד במערכת שלורעצמו "מספקת לי לפחות שנתיים נוספות, ואולי שלוש, לפני שאצטרך להעביר אותה למישהו אחר ולקבל מערכת חדשה". ההרחבות מסרבות למות מבין המרואייניס התבלטה קבוצה אחת כבעלת מחוייבות גבוהה יותר להרחבות מאשר כל האחרות: רוכשי 25/2 של יבמ. כאשר נשאל מדוע הוא נוטה להעדיף הרחבת מעבד על פני רכישת מערכות חדשות, משיב סטיב ברנסטין, ‏ יועץ לקבוצת מערכות השיווק בחברת הגז והחשמל של סךדייגו, בגילוי לב: 'כבר ביצענו את ההשקעה במערכות 2 שלנו ואנו מחוייביס לארכיטקטורה. היוס אנו תקועים עם מחשבי ה- 25/2 שלנו. במחלקה שלנו לבדה יש יותר מ-100, ולא כדאי לנו לזרוק אותט". בונסטין רכש 20 לוחות הוחבה מסוג מיקרומאסטר מ-408, חברה המתמחה בכרטיסי מאיצ ל-25/2. ערוץ המיקרו-צ'אנל מאפשר למעבד שבלוח 40% לתפקד כמעבד-מארח חדש, מבלי שהמתקין יצטרך להוציא את המעבד המקורי, לחבר כבלים או לעשות פעולות אחרות הכרוכות בדרך כלל במוצרי הרחבה מתוצרת צד שלישי. "לוח המיקרומאסטר עלה על כל ציפיותעו", אומר ברנסטין. 'הוא הותקן בתוך 10 דקות'. מאחר וברנסטין הרחיב את הכונניס הקשיחים מוקדס יותר, "כל שהיינו צריכיס היתה תוטפת המהירות של לוחות 40" חברת קינגסטון, הטוענת למחזור של 12 מיליון דולר בחודש ממכירת לוחות מאיצים, מוכרת בעיקר ללקוחות אירגונייסם אשר רכשו מערכות יבמ או קומפק. לדברי מנהל השווק של קינגסטון, רון סיידי, 'היות וההשקעה הראשונית במערכות אלה היתה גבוהה יותר, יש יותר צורך בהגנה על ההשקעה" מוריט קנדה, מנתח טכני בכיר, הבחין כי יש מחיר להרצתם של יישומי חלונות על העירבוביה המזדקנת של מחשבי 25/2 מדגמי 50, 60, ודגמי 70 המבוגריס עודייותר שהיו ברשותו. עם העלייה במספר תלונות משתמשים, קנדה פנה לסיגמה דאטה, ספק נוסף של לוחות מאיצים לד 28/2 סיגמה התאימו לו מגוון של כרטיסי מעבד, אשר 2 הפכו את מערכות ‏ 26 שלו למחשבי א3865 של 33 מה"ף. ההתקנה נמשכה כובע שעה, והשיפור בביצועיס הוא משמעותי', הוא אומר. קנדה גם צייד את המערכות המורחבות הללו בלוחות ווידיאו מהיריס ובמעבדים"נלוויס מתמטיים. טוס מרטין, מנהל שירותי המחשב בחברת ליטוניה לתאורה, מסכים עט גישה זו - עד כדי כך שהוא הרחיב כמעט 300 מחשבי 25/2 מדגס 50, אל תשליכנה לעת זיקנה ניתן להניח, כבסיס, כי הרחבה של מערכת ברמת זג - אינה שווה את הטירחה או את הכסף. מה בכל זאת נותר לעעוות עם מערכת 6 הישנה שלך? ו. להשתזש בה כמעבד תמלילים. יהתכן וש מישחו בסביבתך טוענדיין לא הוציא את מכונת הכתיבה שלו לגימלאות. מערכת ברמת זא היא מצויינת להדפטות, בתנאי שמשתמשים בתמלילן מבוסס דוס ולא 8 מנזין ה₪07 הישראלי. - - בחלונות. 2 לתרום אותה. בתי ספר ומוסדות אחרים ישמחו מאד לגאול מידיך את המערכת. 5. לשמור עליה למקרי חרום. אם המערכת החדשה שלך תצנח בטרם. עת, עדיין תוכל לבצע חלק מן העבודה על. המערכת היעונה. במיוחד כשמדובר בישומים לא-כבדים. אוקטובר 93 מבוססי-286, בעזרת כרטיסי מעבד 385 של 5 מה" מתוצרת א400. הוא גס הרחיב מספר מחשבי 08/2 6, והוסיף להס לוחות 48 של 33 מה". אך לא לכל סיפורי ההרחבה של 25/2 יש סוף 4 להעביר אותה לעובד אחר במעורד או לילד. הפוך את הבעייה ליתרון. אפילו אם אף , אחד מן העובדים איננו זקוק למערכת 286, ייתכן שילדיהם ירצו בהן. מערכות כאלה הן סבירות ביותר לשם הדפסה של עבודות בית | ספר או שיעורי בית - שלא לדבר על משחקי דא = 5 להשתמש בה כשרת הדפסות. רק מדפסות רשת מועטות מאפשרות לך להתחבר ישירות לכבל הקואקס, אך מרביתן דורשות 00 כדי לדבר עם הרשת. מערכת בעוצמה נמוכה היא מצויינת למטרה זו. 6. להשתנזעו בה כעורת תקשורת. אם יש לך רשת, לא כדאי לך להתקין פקס-מודם בכל מחשב 06 בחברה, אם אתה יכול להתקין כמה מהם ב-47, לרכוש מספר תוכנות ץמש ז0, ולאפשר לכל מי שעובד ברשת להעותתף בחגיגה. 7. לפתוח תחנת 885. השג תוכנת לוח מודעות כלשהי והתקן אותה על המערכת הישנה. זוהי דרך טובה לשמור על קשר עם לקוחות, או אפילו לספק להם חדשות על מוצרים ותמיכה. 8 להתקין מערכת דואר קולי. יש כמה לוחות במחירים תחרותיים, שמספקים יכולת דואר קולי במחיר נמוך יותר מאשר מערכות ייעודיות. עליך רק לוודא שה-41 שלך מצויידת בדיסק קשיח בן 500 מ"ב או יותר. 9 לייעד אותה לתחנת הדרכה. כמובן שראין מדובר בהדרכה של חלונות 6. אבל עבור עובדים שאינם רגילים לעבוד עם מחשבי 06, כדאי להחזיק כמה מערכות שעליהן יוכלו ללמוד ולתרגל מיומנויות בסיסיות - כמו הקלדה, לימוד מערכת הדוס וכדומה - או אפילו להריץ תרגילים ממוחשבים. הדבר יכול לעזור למשתמשים חדשים לצבור תאוצה, לפוי שהם עוברים לעבוד על מערכת בתצורה מלאה. סו. לאחסן אותה. אם אתה נמנה על הטיפוסים האוגרים, שים את המחשב בקרטון ואחסן אותו במקום בטוח. מי ירדע? בתוך סו או 15 שנה הוא עשוי להיות פריט לאספנים ואתה תגלה שאספנים נלהבים, שכיסיהם מלאים בכסף, מתדפקים על דלתך. ואולי לא. אוקטובר 93 טוב. במשרדים הניוריורקיים של הבנק השוייצי, הרחיב העוזר למנכ"ל, רוברט סייבות, יותר מארבעים מחשבי 25/2 מדגם 55, בעזרת לוחות מיקרומאסטר של 08ג. 'חשבנו שנחסוך יותר כסף מאשר חסכנו בפועלי, אומר סייבות'. 'מחירי החומרה המקבילה ירדו מהר יותר מן הצפוי, כך שבדיעבד נראה שבאותו מחיר יכולנו להחליף את כל המחשבים בחדשים". יותר תמורת פחות לכל הסיפורים הללו יש מוסר השכל ברור: ככל שעליך להשקיע יותר כדי לקבל ביצועים סבירים, כך כדאי פחות להרחיב מערכת ישנה. כאשר נשאל אם הרחבות מעבד הן עניין כדאי, ענה מיכאל סלייטר, | עורך | ומול המידעון המכובד 10070008508וא, בפשטות: 'תלוי מהי עלות ההרחבה". בינתייס המחיריס אולי אינס כה אטרקטיביים, אך ההרחבות של היוס, ברמת השבב, פונות, ללא ספק, בכיוון הנכון. תמורת כ- 5550 תוכל להרחיב 458 בן 25 מה" בעזרת מעבד נוסף של אינטל בן 0 מה"), ולקבל שיפור של 30 עד 70 אחוזיס בביצועים. 'הרחבות-שבבים הן הסוג היחיד של הרחבות"מעבד שכדאי לבצעי, אומר סלייטר. 'מחירן הוא הנמוך ביותר והן הקלות ביותר לביצוע". קימבל בראון, מנהלת המחקר לחומרת 26 בחברת המחקר 126 מציינת כי בקרוב, יציעו מספר יצרניס הרתבות-שבבים מסוג 6ץ8זכז6ץ0, הידועיס גם בשס מכפילי-שעון. 'תחרות בתחוס המחירים תהפוך את מכפילי השעון לזוליס באמת", אומרת בראון. *שנס יצרנים נוספיס בתחוס זה מלבד אינטל. יצרנים כמו סואג, 1% צ6, יבמ, טקסס איסטרומנטס - בקרוב לכולם יהיו מכפילי-שעווף. קשה למצוא אנשים שביצעו הרחבות באמצעות שבבי 6צחקז6צס, משוס שהשבביס הופיעו בשוק רק לפני שנה. אך המעטים שנמצאו לצורך הסקו, נשמעו מרוצים מהתוצאות. טוני בוטרוס, נשיא 5 אד 60 סת6אג צסג, הוא חייל וותיק במלחמות ההותבה. "יסינו לוחות-אם חדשים, לוחות תוספים - עשינו הכלי, הוא אומר. "היוס הדבר אנו נראה לי הגיוני אך שבב "062 הוא באמת דרך טובה להוסיף ביצועיס בעלות נמוכה. וגם קל לעשות זאת". אינטל מחוייבת לאספקת פתרונות 6צוזכתטס ללא הגבלת זמן. שבב פנטיוס של אינטל אמור לספק עוצמה הכפולה לפחות מזו של מחשב 486 המהיר ביותר הקיים היום. כבר היוס מופיעות מערכות 486 עם שקעים מיוחדיס עבור גירסת 6חסץס של פנטיום. גיוסה זו תאפשר למשתמשים להרחיב את ביצועי המחשבים שברשותס עד לתחום שבין ביצועי 48 הקיים - לעוצמת פנטיוס מלאה. ייתכן כי הרחבות-שבב רבות עוצמה אלה יחזירו אותנו למקוס בו התחלנו - עם מעוכות מורחבות-חלקית, הסובלות מכוננים מיושניס ומווידיאו אטי. יחד עס זאת, סלייטר מאמין כי מערכות חדשות, המשתמשות בטכולוגיית ערו זו329 מנזין ה-₪6 הישראלי מחשבים הניתנים להרחבה הם, ללא ספק, פתרון נוח להשגה של יותר עוצמה ומהירות. אך טבען של מכונות הוא שמספר הקילומטרים שלהם הוא מוגבל מקומי 805 .10641 יליייעו לשמור על ביצועי הציוד ההיקפי ברמה שתתאים לזו של עוצמת העיבוד. במקוס לחבר את הציוד ההיקפי לערוץ אטי בן 8 מה", יאפשרו מערכות הערוץ"המקומי לתקוע בקרי ווידיאו לביצועיס-גבוהיס וציוד היקפי אחר, אל תוך ערוץ שירוץ במהירות ;זה לזו של המעבד. כמו מכונית משומשת אך ובים מן המשתמשים מטילים ספק באפשרות שחבלי ההתבגרות יחלפו בעתיד הקרוב. "לפי המגמות בתחוס התוכנה, הכפלת הביצועיס תעזור להאריך את חיי המערכת בעוד שנה- עד שנה"וחצי נוספות', | צופה בווס הולברג מ-185. [א0. +אז, מה שבאמת נזדקק לו תהיה מכונה מהירה פי עשרי. סקפטיות כזו נובעת, ללא ספק, מן המעבר ההולך-ומתרחש מיישומיס מבוססי-סימניס אל יישומי חלונות, והדרישות הגוברות והולכות לנפח דיסק, זכרון ווידיאו מהיר יותר, שכבר עברו כל גבול. אבל אפשר להתווכח עס העובדה ששינוי מסוג זה, המהווה למעשה רעידת אדמה, אינו עתיד להתרחש שוב בקרוב. - לדוגמה: מיקרוסופט מבטיחה כי חלונות א תרוץ בערך באותה מהירות של חלונות 3.1 אך מי שראו את המערכות שלהם מאיטות ועוברות לקצב של זחילה, במהלך ההרצה של 001158אתסאו 08 >אוספצזאו, אס כה אופטימיים. עס המראת המולטימדיה, ישובו קבצי קול ווידיאו להקפיץ את הדרישות לאיחסון ולזכרון מסיביים, עד לגבהיס מסחררים. איש אעו יכול לנבא אילו סוגי ייסורים צופן לנו העתיד בתחום התוכנה. מי שזקוק לעיבוי חומרה, אך חייב להשאר בטווח אמצעיו, יעדיף תמיד הרחבות ברמת השבב. עס זאת, מי שנמצא בחיפוש אחר ה-26 בעל נעורי הנצח, מוטב שיוותר לפני שהוא יוצא לדרך. לדברי ג'ון אלאניז, "ככל שהמכונה מזדקנת, עולה הסבירות לנפילה של רכיב כלשהו. מחשבים הניתנים להרחבה הם, ללא ספק, פתרון נוח להשגה של יותר עוצמה ומהירות. אך טבען של מכונות הוא שמספר הקילומטריסם שלהם הוא מוגבל. מכונית משומשת שעברה שיפוץ, תישאר בכל זאת מכונית משומשת". 3 6או2ו5אשספ המונח המרחף מעל עולם המיחשוב בשנה האחרונה, ל "קהולו5העו0", טרס קבע לעצמו הגדרה מדוייקת הופעתן של ארכיטקטורות לקוח/שרת, יחד עם וגבולות ברורים, שלא לדבר על תרגוס עיברי. אולם אין 0 ספק שבסיוס קריאת כתבה זו, תדע עליו הרבה יותר מערכות מחשב מכל סוג שהוא. מנהלי המידע הראשיים, המנמירים, יודעים כי חסכון בכסף הוא הכרח, וכי רעיון ה"קחוטפתאסק טומן בחובו סיכוייס טוביס לחיסכון. הבעייה היא שלעתים קרובות, ןוספא ץש הקטנה לצורך הגדלה אוקטובר 93 המידע שבידס אינו מספיק כדי לגבש תשובות מבוססות ובנות מימוש. חלק מן הבעייה נובע מבילבול במינוחים. התעשייה משתמשת במונח "שחולופחאוסש" בהכללה כה גדולה, עד שהיא מאפשרת לכל יצרן לטעון כי המוצר שלו יכול להוות חלק מפתרון קתוטפחאיסכ. אופציות מיחשוב מיקרו-מעבדים הם אבני-בניין, מהן בנוייס לא רק מחשבים אישיים יחידים, אלא גס מערכות גדולות וחזקות יותר. מערכות כאלה הן, לדוגמה, מחשבים אישייס גדוליסם מאד המכיליס מספר מיקרו-מעבדיס (המשמשים בדרך כלל כשותיסם) אך גישה מעניינת וגמישה יותר היא להשתמש במחשבים ביחד, כאבני בניין למערכת גדולה יותר. הדרך המתבקשת לעשות זאת היא קחולפחצוסכ. המעבר משיתוף"זמניס במחשב-מארח, לפתרון לקוח/שרת. בסביבה זו, הן הלקוחות, הן המארחים - הס מחשבים עצמאיים לחלוטין, שכל אחד מהם מסוגל להתמודד עס משימות עיבוד מסויימות. עצמאות וכוח עיבוד אלה מייחדיס את סביבת הלקוח/שרת מסוגים אחוים של מעוכות רבות-משתמשים. לדוגמה, במרבית מערכות שיתוף הזמניס מתבצעים כל העיבודים על ידי מחשב מארח מרכטי. אם יחליפו את המסופים השולחניים הקשורים למארח במחשבי 6ת, עלולים המשתמשים לטעות ולחשוב כי החל עידן מיחשוב לקוח/שרת. למעשה, במרבית המקרים, כל מה שקרה הוא שמחשב ה-6ק הפך למסוף יקר. חשוב מאד לזכור הבחנה זו כאשר בוחניס את אופציות המיחשוב. השוואת עלויות אחת מנקודות המשיכה הגדולות של מערכות לקוח/שרת, היא היותן פחות יקרות ממערכות מבוססות-מארח במספר תחומים: חומרה, תוכנה, פיתוח תוכנה ועלויות תמיכה. * החומרה של מערכות-מארח יקרה באופן משמעותי יותר מאשר הסדרי לקוח/שרת. מחיריהם של מחשבי מיני נעיס בין עשרות אלפי דולרים ועד למאות אלפים. מחיריהס של מחשביס מרכזיים ומחשבי מיני גדוליס, כבר מגיעיס לתחוס המיליון. מחירי שרתים, לעומתם, מתחילים בכמה אלפי שקלים, ואפילו שרתים גדוליס וחזקיס מאד מגיעים רק לעתים נדירות לטווח מחירים העולה על כמה מאות אלפי דולרים. * תוכנת המערכות גם היא יקרה יותר על מחשבי שיתוף-זמניסם, מאשר על מערכות לקוח/שרת. אין זה בלתי-נפוץ לגלות כי מערכות שיתוף-זמנים הן יקרות יותר בטווח שבין פי שניים עד עשר. בנוסף, תוכנות יישומיס מסחריות הן בדרך כלל יותר יקרות על מערכות מבוססות-מארח. * יש הסבורים כי עלות פיתוח התוכנה תהיה זהה עבור פרוייקטים שמידת המורכבות שלהם אוקטובר 93 דומה, ללא קשר לארכיטקטורת המערכת. אך זה לא בדיוק כך. בעולס הלקוח/שרת הפיתוח מתחיל, לרוב, משילוב בין מודוליס קיימים, ולאו דווקא מכתיבת כל הקוד מן היסוד. אפילו במקויס בהס נדוש קוד שמהתחלה תפר על פי מידה", יאפשרו מצעי הכליס של מימשק המשתמש הגופי ((0%) בסביבת הלקוח/שרת, תפוקה גבוהה יותר של המתכנת. בהמשך יתורגם דבר זה להפחתת הזמן וההוצאות. כמו כן, במערכות לקוח/שרת, המתכנתים יכולים לעשות שימוש רב יותר בשיטות הנדסת תוכנה בעזרת מחשב (604588), בקודים הניתניס לשימוש חוזר ובתכנון מוכווךאובייקטיס. כתוצאה מכך, יגיעו בדרך כלל מערכות לקוח/שרת למצב פעולה בתוך פרק זמן קצר בהרבה - שבועות או חודשיס - מאשר מערכות מבוססות-מארח. הנמכת המגדל הטכני בשנים שחלפו מאז מאז עבר המחשב מהמעבדה אל המשרד - אי שם בשנות החמיעוים - הקפנו אותו במיגדל של פטפוט טכני. מגדל זה מוסיף לצמוח לגובה מאיים עד היום, ארבעים שנה לאחר מכן. מהפכת הזיקרר מעבדים איפשרה ליותר אנשים מאשר אי פעם בעבר, להנות מיתרונות המיחשוב, וזאת בעלויות קטנות והולכות. אך אנו מסתירים את ההזדמנויות שיצרה מהפיכת ה-0ם 7 מאחורי חומה של שפה בלתי מדוייקת, המעוותת יותר מאשר מבהירה. לדוגמה: כיום משתמשים במונחים "פַחו2ופס)", *פחוקפותחוה* ר "פהו2ופהשסס* כבדרך אגב - ואפילו ללא הבחנה - כדי לתאר מגוון של טכנולוגיות ותהליכים. כדי להגיע לאמת הטמונה במינוחים, הנה ההגדרות הבאות, שהן יותר מדוייקות מאער השימוש הנפוץ במונחים אלה: (02512117) - מה שקורה כאשר מחשבים אישיים ורשתות מחשבים אישיים (שעשויים להיות קשורים ביניהם במערכות בלתי-מורכבות כגון שיתוף במדפסות), מורחבים בעזרת שרתים, מערכות הפעלה חזקות יותר לרשת התקוורת ויישומים ברמת המערכת. תהליך זה מתרחש באופן טבעי, כאשר משתמשים ממצים את יכולתה של המערכת הקיימת, מזהים טכנולוגיות חדשות שעשויות לפתור את בעיותיהם העסקיות, ומרחיבים את השימוש - כך שיכלול פתרונות גדולים ומורכבים יותר. ישגן חברות העושות זאת ללא תכנון, או תוך תכנון חלקי ביותר - והמערכות שלהם אכן משקפות היעדר של מחשבה קדימה. אירגונים אחרים מודעים היטב לשינוי המתרחש, ויוצרים מנגנונים שינהלו ויכוונו את השינוי. 9חו2ו15ח! 1 - מה שקורה כאשר חברה בוחרת בפתרון הארכיטקטוני המתאים לצרכיה. לרוב דבר זה מתרחש כאשר החברה פותרת בעייה בעזרת מערכת חדשה, במקום להרחיב או לשכלל מערכת קיימת. זאת משום שקל יותר לעבור לארכיטקטורה חדשה כאשר אתה כותב על דף חלק. 200/5/219] - מה שקורה כאשר הפיתרון המתאים כרוך במעבר למחשב קטן יותר מבחינת גודל ועלות, אך לא בהכרח מבחינת עוצמת המיחשוב 7 מגישת מארח שיתוף זמנים על מחשב מרכזי אד מחשב מיני, אל פתרון לקוח/שרת. מאחר ר7 פחוקפחשסס כרוך בשינויים רציניים, הרי שמבין השלושה, זהו מסלול הצמיחה הקשה ביותר לניהול. דבר זה נכון בעיקר משום שרפחולפחשוס עשוי להיות כרוך בביטול משרות, בהדרכה מחדש של עובדים, בשינוי ספקים ובכתיבה מחדש של יישומי תוכנה קריטיים. כדי שייסורים אלה יהיו שווים את ההשקעה, מובן שעל התמורה להיות גבוהה מאד. 1 מגזין ה-₪6 הישראלי 25 + 6או2ו5אשספ * גם עלושות התמיכה הן נמוכות בהרבה עבור מערכות לקוח/שרת. בדרך כלל הדבר נובע מכך שאלו הסדרים פחות מורכביס והס משתמשים במימשקי 001 מודרנייס יותר, המאפשרים למשתמשי מחשב מכל הסוגים, קלות למידה וקלות שימוש. מה צריך המנמ"ר לעשות! מכל הסיבות הללו, נחשבות היוס מערכות לקוח/שרת כפתרון לכל בעייה בפניה ניצב מנהל המידע. אך ההגיון אומר שדבר זה פשוט או נכון. כך נשאר המנמ'ר במצב מביך. מאחר ונראה שכולם מדברים על פפוטפחאסע ועל מערכות לקוח/שרת, הרי מי שאו שוקל ברצינות את האלטרנטיבה הזו לעומת מחשב מאוח, עלול להיחשב כמיושן. לעומת זאת, מנהל מידע שימהר לאמצא טכנולוגיה זו מבלי לעווך בתחינהּ מקיפה, עלול לגלות שערכה עבור האירגון שלו הוא מוגבל, או כי גישה זו אעה מתאימה ליישום מסויים. או שהאירגון פשוט אינו בשל לעבור למיחשוב לקוח/שרת. המפתח הוא להעריך בצורה נכונה אס פאס היא הגישה הנכונה עבור האירגון שלך. ייתכן מאד שכן, אס הוא עונה על הקריטריוניס הבאים: * צבר הפיתות גדול, והמשתמשים מתלוננים על כך שאין משתפיס אותם בתהליך הפיתוח. * עלויות המיחשוב חורגות בהרבה מן התקציב. * הנתונים והניתות שייכיס לעשרות קבוצות של משתמשים, שמרביתם מעונייניס מאד לקבל כלים טובים יותר, ושתר שליטה. * על אף שהנתוניס מאוחסנים באופן מרכזי, לעתים קרובות יש להפיצ למשתמשים עותקים מעודכנים, בדרך קלה וחסכונית יותר מאשר באמצעות גישה ישירה לנתונים, השוכניס על מחשב מארת משותף יחיד. מצד שני, אתה עלול להיות מועמד מתאים הרבה פחות לתהליך קתוטפתשסע אם אתה שייך לאחת הקטגוריות הבאות: * יש לך בעיית מיחשוב גדולה מאד, ועליך להרי אותה כמסד נתונים יחיד. (במקרה זה, תרצה לשקול מאתמקרירץ" הבות: שלהן - כאשר. הן הצורך | להיות בו"זמנית של ההוצאות.- מיירון קרסטטר, מנהל שירותי מערכות הביניים בקבוצת גרטנר, | | חברת מחקר : וייעוץ | מקונטיקט, = מצביע 5% שתי התפתחושת הפותחות את הדלת בפני | קוטפחאיסע, ראשית, ביצועיהם של מוצרי. 3 והמיני מתשביס 2 שמחלקות מידע לתו היום ללשוב ברציות על מעבר מיישומי המחשב המרכזי " - כלפו. מטה. שנית, העלושת זפכו מעבר א לפתרון יעיל וכלכלי, שיכל להרחיב את עוצמת המחשב ולכלול בה מספר הולך וגדל של = מנהלי מידע ומנהלים בבלרים" חושבים, בדרך כלל, על קמוטפואוסס כעל אחת האלטרנטיבות, אומר קרסטטר, כאשה הם עומדים בפני = מצב בו דרושים יישומיס חדשים, או כאשר דרושה השקעה ניכרת כדי להרחיב או להגדיל את היישומיס הקיימים, | חִבָּרות | משתמשות % של. הטכנולוגייה . בהזדמנות. הזאת כדי לבחון את טביבת המיחשוב הכוללת שלהן, ולהחליט אם המעבר לסביבת מיחשוב קומפקטית ותר - הוא הגיוני עבורן. / עלות היא ללא ספק שיקול חשוב. אך מנהלי מידע חייבים - את כל העלויות - חומרה, תוכנה, הדרכה | ותמיכה: שוטפת - כאשר הם בוחניט סביבות מיחשוב שונות. בחינה מסוג זה מטה את כף המאזניים לטובת חופיס במספר גדל והולך של חברות. ‏ . = כתוצאה מכך, עבור מנהלי מידע רבים, השאלה אינה ה א ם לעשות צעד זה, אלא א י ך לעשות זאת. איך ניתן להצדיק פתמופתאסס. הן כלפי + << המשתמשים, הן כלפי ההנהלהז איך ניתן לבצע את המעבר ממחשב מרכזי אל מצעי מיחשוב קטנים יותר, באורח חלק! = = ואס אין די בשאלות אלה כדי לגרום :לכל מקבל החלטה בתחום המידע נדודי שינה, הנה שאלה שתעשה זאת: איך ישתנה תפקידה של יחידת המידע לאחר קתולפוואיסכן? לשאלות אלה אין תשובות פשוטות, אך הצעותיהם של יועצים ומנהלי מידע אשר התנסו במהפך זה - עשויות לסמן את הדרך. השג אישור סאןךקיסט, קואופרטיב. שיווק | העליות והמורדות . פרי"ההדר הגדול בעולם, שמרכזו בקליפורניה, החליט על פתו?פתשסס במערכות שלו כבר בשלהי שנת 1988. מטרותיו הץ להרחיב את ביצועי המחשב, להוסיף גמישות ולשפר את > השירות ללקוחות. צ'רלס מרשל, מנהל משאבי מידע בסאךקיסט, מדגיש את החשיבות של שיתוף כל הגורמים הנוגעיסם בדבר, וקבלת הסכמתם. "לפני שאתה מתתיל לפעול, הבטח קונצנזוס בתוך הצוות שלך', הוא מדגיש. 'אנשי התמיכה הטכנית, פיתוח היישומים, הפעלת המחשבים והתקשורת - חייבים כולם להסכים על מה שלדעתס ניתן וצריך להיעשות. ביצוע המעבר בהצלחה כרוך בעבודה רבה, ולא תוכל להעסיק מישהו שאיט נמנה על הצוות". כדי לקבל את התמיכה הדרושה, עליך לתכנן, לתכנן - ואז לתכנן עוד. ודא שטשאים תקציבייס ייכללו בתהליך זה. 'ההצלחה או הכשלון של המהפך יהש תלויים ביכולתך לנבא לכמה כסף תזדקקי, אומר מרשל. "לא תרצה לחזור אל ההנהלה ולבקש עוד כסף" כדי לנבא בהצלחה את העלוות, מרשל מציע למנמירים להכין גליון חישוביסם רב-שנתי, המפרט את כל העלויות - חומרה, תוכנה, הדרכה ותמיכה שוטפת - כמו גס חיסכון פוטנציאלי. 'אם אינך יכול להביא טיעוניס | עסקים | משכעים מנזין ה-₪07 הישראלי ל"פתולופוואיסכן של ג המערכת, לעולם לא תוכל למכור את התפיסה הזאת לאיש בחברהי/ הוא שועץ. - הגיוני גם 4 = במשתמשו . הסגה יברגע ש שלנו, ‏ יכולנו לתת למשתמשי | לטעום את טעמן של האפשרו | העומדות בפניהס', מז האלינגס, מנהלת. הדמוקרטית הלאומית האמריקנית . (6אפ) בוושינגטון. 'כתוצאה מכך, במהלך. תהליך התיקצוב, - הפכנ 12 המשתמשים - לשעצעהיבשלב ‏ זה = ההסבה כבר לא היתה משהו שבן = : מעוניינת יחידת המידע. הוא הפף< . למשחו שהמשתמשים חוצים בה סמל מלאו | האלינגס. יעליך לדעת בכמה נתונים : אתה מטפל, איך הס מגיעים, איך/ > מדווחים 4 מי משתמש בהם 22 יכך תוכל לראות את הדברים הדומים והמיותרים, ולהתתיל לקשף; . בץ דרישות מידע של קבוצה אק - אוקטובר 93 את פתרונות המיחשוב המקביליים החדשים, ההולכיס ומתפתחים בשוק הלקוח/שרת). * יש לך בעיות רציניות של אבטחת מידע. * התקנת לאחרונה יישוס קריטי גדול - אחד או יותר - מבוסס"מארח. * עדיין אינך בשל לשיס מחשבים אישיים על שולחנותיהס של המשתמשים. עם כל זאת צריך לזכור, כי על אף שהחברה אולי עדיין אינה בשלה ל- קתולופתאיסכ, ייתכן שהיא כבר מוכנה לקל יישוס חדש או "לעלות כיתה", מסביבת השולחן אל סביבת מיחשוב מסיבית יותר. גישת "ערבב ושלב' היא רעיון טוב מאד. למעשה, היא עשויה להיות דרך מעולה להכשיר את הקרקע לקראת >חמופוזאסם באותן חברות המרגישות מאויימות על ידי תפיסה זו. לשנייה. זיהוי החוטים המשותפים, יסייע לך לבחור מצע מיחשוב ויישוס שיהווה מענה משותף לדרישות רבות ככל האפשר של משתמשי הקצה" דייויד אנדריוס הוא מנהל-שותף בחברת היעוץ ]אא מקונטיקט, המתמחה במעבר ממחשב מרכזי אל 0. עצתו ללקוחות היא להתאים את היישומים למערכת. הוא מצֶביע על כך שהעיקוון המנחה כל עסק השוקל מצע מיחשוב חדש, צריך להות ביצוע ‏ יעיל ותסכוני של העבודה. 'פונקציות מסויימות - כגון מערכת להזמנת מקומות. טיסה, עיבוד תביעות עבור חברת ביטוח ענקית או עיבוד המחאות לבנק - הס פשוט גדולים מדי מכדי לטפל בהס באמצעות מערכת ברמת הביניים" מסביר אנדריוס. אס כך, איך יחליט מנהל המידע מהי הגישה הנכונהז לדברי רון פרי, נשיא חברת "תמיכה במחשביס לצפון אמריקה" מניו ג'רסי, הגישה צריכה להיות תלויה בעיקר במצב וביעדיס. 'המטרה הטסופית של המנמיר אינה להחליף מחשב מרכזיי, הוא מציין. 'אלא לפתור בעייה עיסקית בעזרת הטכנולוגיה הטובה ביותר, הזמינה עבור יישוס זה" התכונן לבלתיהצפוי 'קל להיות מוקסם על ידי טכנולוגיה מסויימת, אך יש לזכור כי לכל טכנולוגיה יש חסרונות ויתרונות, מציין מארטי ורניק, יועצ לרשתות תקשורת ביבמ. אוקטובר 93 בתוכנות חדות: העוורה התחתונה * לקבוע כללים לביזור מערכות. * לערוך ספירת מלאי בארכיטקטורות המערכות העסקיות הקיימות. * לקבוע סטנדרטים להדרכה, גיבוי, אבטחה, אמינות, שלמות נתונים ונושאים ביצועיים אחרים. * לקבוע מנגנונים לקביעת צרכים קיימים ועתידיים. * לקבוע קריטריונים לתיעול יישומים למצעי המיחעווב המתאימים להם. * לקבוע קווים מנחים לבחירת כלי מערכות. * להבטיח תיעוד איכותי. * להסכים על פורמט לכל הנתונים בחברה. * לקבוע סגנון פיתוח מערכות. 'המפתח הוא להשיג אטון טכנולוגי, | שיבטית את המענה האפקטיבי ביותר האפשרי לצרכי האירגון", הוא אומר. "קחולופחאוסכ מייצג מפנה יסודי בפעולות החברה', אומר תיאודור קליין, | נשיא קבוצת המערכות הבוסטונית. "אס לא תטפל בהסבה זאת, מאמציך עתידים להיכשלי. הוא ממליץ לחברות להתכונן למעבר עלזידי קביעת עקרונות אסטרטגיים שיגדירו את היחסים בין עסקים לטכנולוגיה. לדוגמה, כיצד יחולק המידע האירגוני, אס המעבר למיחשוב לקות/שרת! איך "והל תזרים המידע! כמה סיכון אפשר לקחת! כמה אוטונומיה! האם טכולוגיה נתפסת כמנוף להזדמטיות או כחיסכון בהוצאות! "על מנהל המידע להכין תוכנית, שתסייע למעבר חלק מטכנולוגיה אחת (כגון שיתוף זמניס) לשנייה (כגון מערכת לקוח/שרת) - מבלי להפריע לזרם העסקים', מוסיף ורניק. תוכנית זו צריכה להיות חלק ממחקר כולל של מהפך עסקי, הבוחן את ההשלכות על כל תחומי העסקים והדרישות מהם. בסאןך-קיסט ההסבה לא עברה ללא תקלות והוצאות נוספות. יישומיס קריטיים הושבתו למשך ארבע שעות בשבוע, כך שסאן-קיסט רכשה מערכת גיבוי חיוג, שאיפשרה למשתמשים| להתחבר | מחדש ליישומיהם, כאשר רשת התקשורת העיקרית נפלה. בעייה אחרת עלולה להיות התנגדות מצד יחידת המידע. שיגרה ותחומי אחריות שרווחו במשך שנים - עשויים להשתנות פתאוס באורח דרמטי. תפקידים שנראו בטוחים, עלולים להיראות לפתע כנתוניסם בסכנה, בין אס בשל חוסר התאמה מבחינת כישורים, בין בשל קיצוץ כללי במספר העובדים. יש לטפל בנושאיס אלה בשלב מוקדם, כדי לפזר חששות ולמנוע שמועות. אחת הטכניקות בה השתמשו חברות ובות בהצלחה, לדברי ורניק, היא הקמת ועדת היגוי בה חברים נציגי הנהלה ועובדי יחידת המידע, כמו גם נציגים של קהיליית | משתמשי | הקצה. 'באמצעות פורוס ליצירת דיאלוג על השינוייס העומדיס להתחולל, ועדת ההיגוי יכולה להקל על המעבר למערכת החדשה', הוא אומר. הדרכה, הדרכה, הדרכה טוס ונקל, מבקר ניהול משאבי מידע במדינת צפון קרוליינה, מעריך כי הדרכה היא קריטית עבור כל אירגון, בין אס הוא מבצע הסבה או לא 'הדרכה היא הלב והנשמה בעסקים', הוא אומר. 'הטכנולוגיה משתנה במהירות כה רבה, עד שללא הדרכה וצופה, הידע שלך עלול להפוך מיושן בתוך שבועות. אי אפשר להתייחס להדרכה כמו לדת ולעסוק בה אחת לשבוע. היא חייבת להיות | חלק | מן הפעילוטת היומיומיות". למרות שחשיבותה של הדרכה טכנית היא ברורה, אין להתמקד רק בתחוס זה. "מחלקות מידע רבות נכשלות בקיוס הדרכה ביחסים אירגונייס וביחסי אנוש" אומר ונקל. זו328 מנזין ה-₪6 היעשראלי תיאודור קליין, נשיא קבוצת המערכות הבוסטונית, אומר כי חברות השוקלות פַחו2ופחשסם צריכות להעניק מחשבה לתשעה שטחים קריטיים, לפני שהן אפילו מסתכלות בחומרה או 'סוג זה של הדרכה הוא חשוב, משום שאנו כבר לא פועליס בהירארכיות, אלא בצוותים. כך שאנו זקוקיס לתוכניות הדרכה המתאימות לדרך החדשה בה אנו עובדיס". ייתכן שבמהלך ביצוע המיקטון ישכנו במגירה, דרך-קבע, אקמול וטבליות נגד צרבת. יחד עס זאת, אס ההערכה של צרכי מנהל המידע והטכנולוגיות הזמינות היתה נכונה, הרי שלסבל תהיה תמורה. מרבית הלקוחות מדווחים על ירידה של שלושים | עד ארבעים אחוטים בהוצאות המידע. בחברת | סאךקיסט, | למשל, ההסבה איפשרה להפחית את ההוצאות הכוללות על תחזוקת מחשבים וכח"אדם על פני תקופה של חמש שנים, ב-25 מיליון דולרים. גס 6א השיגו תמורה משמעותית. "אנו חוסכיס לפחות 75000 דולר מתקציב המידע שלנו לשנה", אומרת האלינגס. היא מוסיפה כי 6אפ גם הפחיתה את הוצאות-העל ואת הוצאות הייעוץ בכארבעים אחוזים. בנוסף, מספר המשתמשיס במערכת עלה מ-18 ל 20. היתרונות שהשיגו חברות אלה לא יצאו אל הפועל ללא עבודה רבה וקשה. קפוטפאסכ הוא מאמץ עצוס והשפעתו על האיוגוניס המתנסיס בו נמשכת מספר שנים. המפתח להסבה מוצלחת היא קבלה של מידע מכל מי שהשינוי צפוי להשפיע עליו - משתמשי קצה, הנהלה ויחידת המידע - והתאמת צרכי האירגון לטכנולוגיה הטובה ביותר האפשרית. 5 7 מיהנעשוב הספריה, זה כל סיפור אווקר ניטולים רו"חום וג השאלום / | חיפוש ל8י כוחר - -‏ | חיפוש לי מחנר | חיפוש לפי נושאים חיפוש לפי מספר מרון - | חיפוש לי מספר טירורי | חיפוש ספרים מושאלים חיפוש לפי מרכו הורכה | עם החיצים עד לפעולה המבוקשת והקש +%6הש לביצוע. וה מממוכנית נסוף היום הק₪ < 204 [0ת)000 ). מאת לאה בן דטוביס כשמתקבלת החלטה לגבי הכנסת מחשב לספרית בית הספו, יש לרכוש חומרה ראשונית ולקחת בחשבון הכנת תקציב המשך-חומרה עתידית: שלב 1: מחשב ‏ 41/36, מהירות 33 מגהר, מסך-עדיף צבעוני-04/ 08ק80, כונן קשיח של לפחות 80 מגהבייט, מדפסת 24 סיכות איכותית. שלב 2: מערכת ברזקוד, אליפסק, טייפ גיבוי, הקמת רשת. לאחר רכישת החומרה יש לפנות לבדיקת תוכנות לניהול ספריה המקובלות בשוק ושאושרו על ידי משרד התינוך, כשהקריטריוניס לבחירה הם: א. התקציב המיועד. ב. בדיקה ברמה היישובית. האס יש מדיניות לגבי תוכנה מסוימת לגבי כל הישוב, כדי שבמבט לעתיד ניתן יהיה להתחבר ברשת מחשבים בין הספריות. ג. ידידותיות התוכנה. קלות הפעלה, פקודות 78 פשוטות והגיוניות. ד. בדיקת חוזה השוות עם החברה. אטו תמיכה נותניס (האס בטלפון או בספריה עצמה, ללא תשלוס במסגרת שנה ראשונה לפחות), שרות בנוסף להדרכה הראשונית. ה. מומלץ לבקר בספריות ממוחשבות, כדי לשמוע ולראות נתוניס בשטח. לאחר רכישת החומרה ובחירת התוכנה יש לבדוק עס חברת התוכנה כיצד לחלק את שעות ההדרכה הניתנות. ביוס ההתקנה יש לסגור את הספריה ולהתפנות לקבלת הדרכה מסודרת. להדרכה ראשונה מספיקות 4 שעות ואת שאר השעות רצוי לשמור לשאלות שיתעוררו תוך כדי עבודה והתנסות. חשוב לא לפחד, לנסות, לישחק" עם התוכנה. אין כמו לימוד תוך כדי התנסות. כשמתעוררות בעיות לא פתירות, יש לפנות למדריך. כשאין שרות הדרכה לשנה ראשונה, חשוב לכלכל היטב את השעות המוקצותלהדרכה, כדי להמנע מתשלוס על פניות הדורשות ביקור מדריך בספריה. מגזין ה-₪6 הישראלי במוקדם או במאוחר לא יהיה מנוס ממיחשוב ספרית בית הספר. כיצד עובריסם את התהליך המסובך הזה, במינימוס של טעויות! לומדים מנסיון של אחרים בתחילת התהליך יש להחליט על מדניות המיחשוב, בהתאם לאופי הספריה. ספריה שהדגש בההוא על ספרות יפה, תמחשב ראשית את ספרי הקריאה. ספריה שבנויה יותר על עבודותתלמידים וחומרים עיונייס, תמחשב ראשית את ספרי העיון. אם קיים קטלוג ידני טוב, ניתן למחשב את הספרים בעזרת כרטיסי הקטלוג לפי סדר המגרות, ולסמן כל כרטיס לאחר מיחשוב הספר. בסוף יוס, או בסוף התהליך כולו, יש לסמן את הספרים שמוחשבו ולמספרס לפי מספר המערכת. החלטה נוספת שיש לגבש לפני תחילת התהליך היא, האס למחשב את הספרים ברצף, כדי להגיע לספריה ממוחשבת כמה שיותר מהר ורק בגמר התהליך לעשות הגהה, או בסוף כל יוס לעשות בדיקה יסודית לגבי איכות הקטלוג. הספרנית צריכה כאן להחליט מה חשוב לה יותר. אני ממליצה על 'מיחשוב בסיטונות". כלומר: קטלוג ראשוני ללא בדיקה, כדי שניתן יהיה כמה שיותר מהר לעבור לספריה ממוחשבת, ואת התיקוניס לעשות לסיוס התהליך, או תוך כדי עבודה. אותו שיקול יש לקחת לגבי מיפתוח נושאיס. האם לסיים את כל הטיפול בספר בבת-אחת (אם כבר מחזיקים אותו ביד), או 'לרוצ' בקטלוג ללא מפתוח ורק בסוף למפתח בנחת, כדי שלא לעכב את תהליך המיחשוב. מנסיון: אי כל בעיה לבצע מיחשוב מהיר ורק בסיוס לבצע פעולות הגהה ומיפתוח. כך נהניס מספריה ממוחשבת ותוך כדי עבודה משכללים ומתקנים. צריך לזכור שמדובר במערכת מחשב הנותנת גמישות רבה, שלא כמו הקטלוג המסוותי, בו כל טעות או אי דיוק, גורמיס לאי מציאת ספר, או לקשיים רביס בחיפושיס. חייבים להכנס "לראש" אחר לגמרי ולהתנתק מהגישה המסורתית ומהשיטות המסורתיות, ולא אוקטובר 93 ו וצ להבהל אם הקטלוג לא מדויק ב-100% בתחילה. הדבר לא יפריע להגיע אל הספר, כי המחשב מאפשר גמישות בחיפוש ופרטיס חסרים לא יפריעו. די בנתוניס בסיסיים כדי להגיע אל הספר. באופן עקרוני, המערכת נותנת מספר לכל ספר מקוטלג וזה מספר המלאי של הספר. כל עוד אין בר-קוד (ובדרך כלל אין תקציב לברקוד בתחילת הדרך), יש לרשוס את מספר הספר (כדאי בצבע בולט-אדוס) בתוכו ולהדביק מדבקה קטנה על העטיפה, כך שניתן יהיה לראות במבט על המדף, מה ממוחשב כבר ומה לא. בתחילת כל יוס מורידים מדף ספריס לעגלה (לוקחיס את הספרים לפי סדר המדפים, כדי שיהיה רצף וכך גס קל לשמור על שליטה) ובסוף היוס מחזירים אותם למדפים, כשהם עס מספר חדש ומדבקת סימון חיצונית. מדי זמן מה כדאי לעבור על המדפים הממוחשבים ולאתר ספרים ללא מדבקה, שטרס מוחשבו. לגבי המשך עבודה עם הקטלוג הידני: שוב לשיקול דעת הספרנית. יש אפשרות להמשיך לקטלג כרגיל במקביל, ידנית וממוחשב, אך אס הלח כה גדול, אפשר בהחלט להפסיק את עדכון הקטלוג הידני ובמידה שמתעוררת בעיה ולקטלוג הידני אין תשובה, ניתן לחפש את התשובה באמצעות המחשב. יש למנות אחראית מיחשוב מצוות הספרניות, והיא זו שתתעסק רוב הזמן בנושא, או לפחות תהיה אחראית מבחינת חלוקת העבודה על המחשב, קשר עס חבות התוכנה/חומרה, עדכון הנהלת בית-הספר, טיפול בבעיות וכדומה. יש להמשיך ולהפעיל את הספריה כרגיל. לכן עדיף לעבוד במיחשוב בשעות הצהרייס ולא בשעות הלתף. יש לדרוש שעות נוספות ו/או כוח עזר לעבודת ההקלדה. מאד חשוב לפנות לצורך הענין זמן ומחשבה, אך ללא התאמת השטח יהיה קשה מאד לבצע עבודה רצינית בו זמנית של הפעלת ספריה ומיחשובה. בסך הכל מדובר בפרויקט מאד רציני וארוך. לכן אי אפשר ואסור להתעלס מהקשיים. חייביס להעזר במשאביס אנושיים נוספים מעל לתקניס המצומצמיס הקיימים בספריה. הקלדנית מקלידה וספרנית עוברת בסוף היוס או מדי כמה זמן ובודקת. חשוב שמכשיר טלפון יהיה בהישג יד, משוס שברוב המקריס מקבליס הדרכה טלפונית. עדיף מספר קצר בתיכנון התקציב הכולל יש לקחת בחשבון את הקטלוג הממוחשב של מרכז ההדרכה. הקטלוג מאד מקל על העבודה בכך שלא צריך לבצע פעולת קטלוג עצמית ולבזבז זמן יקר על עבודה שמישהוא כבר עשה. תרומה נוספת של הקטלוג היא אחידות בקטלוג בין ספריות ובכלל. השימוש בקטלוג מאד נוח וקל. מחפשים את הספר אותו רוצים לקטלג ברשימות הקטלוג של מרכז ההדרכה, מוודאיס שאכן מדובר באותו ספר אוקטובר 93 ובלחיצת כפתור ניתן להעבירו לקטלוג הנבנה של הספריה. נותר רק להוסיף פרטים הספציפייס לספריה, כמו מיקוס הספר, מספר עותקים וזמן השאלה. עוד מקורות עזר שניתן להשתמש בהם: המנב"ס. יש דרך להוריד לדיסקט את רשימות התלמידים והמוריס בבית הספר, עס כל הפרטים הרלוונטייס ולהעבירם לתוכנה ככרטיסי קווא. זהו חסכון משמעותי בזמן, מכיוון שהקלדת הפרטים של כל קורא תצרוך זמן רב מאד. מה שלא כל כך נוח במקרה זה, הוא שמספרי הקורא הס מספרי תעודת ו רל %ך ָ ד 5% = המחברים, כספר מלאי, ככותרים וכדומה. בהדפסה גם ניתן לגלות טעויות ביתר קלות. השאלה ממוחשבת בשלבים לפני שעוברים להשאלה ממוחשבת, חשוב להתייחס ליתרון משני - אך משמעותי - של מיחשוב הספריה והוא ריענון האוסף זוהי ההזדמנות לגעת בכל ספר בספריה, לבדוק מידת השימוש בו, לעשות שיקול לגבי נחיצותו באוסף, לראות אם הוא זקוק לטיפול פיסי ועוד. זו גם ההזדמנות לדלל מלאים, לחדש מלאים, הזהות של התלמיד, ולא תמיד הוא זוכר את המספר. לכן עדיף לקבוע מספר קצר. למשל: קובעיס סידרת מספרים בסדר ר לכל כיתה. לכיתה ז1, 0. לכיתה ז?, 517100. ברגע שמסתיים שלב הקטלוג ועדיין אין רשת בספריה, ניתן להפיק פלטי מחשב ממוינים לפי כותרים ולפי מחברים ובכך לתת תחליף זמני מעודכן באופן יחסי, לקטלוג המגירות, המפסיק להתחדש ברגע שמתחיליס במיחשוב. את הפלטים הללו מתייקים בתיקיה מיוחדת ומעמידים לרשות הקהל. אותו דבר ניתן לעשות בקטלוג נושאים כללי לפי סימן המדף (מס' מיון) וכך לתת תשובת ביניים, עד למיפתוח נושאים מסודר. גם ספר מלאי מדפיסים וזהו הספר שמחליף את הספר הישן. את תדפיס הקטלוג ניתן לחדש כל פרק זמן מסוים ובכך לשמור על עדכון יחסי (כל 3 חודשים למשל) התדפיסים למיניהס משמשים להגהת רשימת 2 מנזין ה-₪6 היעשראלי לשנות מיקוס, לתקן ובכלל - לחוש טוב יותר את האוסף. זו גם הזדמנות, אולי, לשנות את סדר המדפים ובכך לעורר התעניינות שכל שינוי מעורר, והזדמנות לאתר ספרים מסוימים (עברית קלה, מנוקדים, סדרות ועוד ולרכזס לצרכי בית הספר). כדי להתחיל בהשאלה ממוחשבת, אנו צריכיס שכל ספרי קריאה (ההשאלה) יהיו ממוחשבים (כולל אלו שנמצאים בהשאלה וצריך לאתרס כשהם חוזריס ולמחשבס) ושכל נתוני התלמידים יהיו במחשב. כדאי לבצע השאלה ממוחשבת בשלבים, כדי ללמוד את השיטה ולקבל ביטחון. כדאיגם להתחיל ראשית בהשאלה ממוחשבת בקריאה מונחית. לצורך זה יש למחשב ספרי קריאה מונחית ראשוניס ורק כשנתוני התלמידים במחשב - לחלק קריאה מונחית באמצעות המחשב. רק אחר כך אפשר להתחיל בהשאלות 'על יבשי. שלב זה יש להמשיך לעבוד ידנית כדי לא ליצור אי סדר ברישומיס וכשמסיימים את כל הכרטיסים, 9 מחתעובים בחינורך אפשר לעבור להשאלה ממוחשבת באופן שוטף מכיוון שאת הספריס המצוייס בהשאלה אי אפשר לסמן, ‏ יש לוודא סימונס שכשהס חוזריס מההשאלה. יש לפרסס בכיתות רשימות עס מספרי הקווא ועל כל ילד לזכור מספר זה. כמו כן ניתן להעמיד דפדפת בספריה עס מספרי הקורא. חשוב להעביר את האחריות על זכירת המספר לילד ויש להשאיר את הכרטיסים הידנייס למשך תקופת מה לצורך גיבוי ובירורים. למנות נאמני מחשב לאחר שכל הספריה ממוחשבת, כדאי להפשיר תקציב לרכישת בר-קוד, שיחסוך את הקשת מספרי הספר. לגבי הנפקת כרטיסי קורא. אחרי פרק זמן מסוים, ניתן להפיק דוחות ממוחשבים למורים, לגבי כמות קריאת ספרים, תלמידיס שלא קוראים כלל, תזכורות למאחריס בהחזרה וכדומה. כדאי לשלותח דוחות איחורים בזמן קבוע, כמו תחילת חודש. ניתן להפיק דוחות כלליים לגבי מלאי הספרים, כמות השאלות וכדומה. שרותי מחשב נוספים הניתניס לביצוע הס הזמנת ספרים המצויים בהשאלה והפקת הודעות לתלמידים לגבי ספרים שחזרו לספריה, או שנרכשו. פרסומים על ספרים חדשים, ספריס בהזמנה וכדומה, ניתן לתלות מחוץ לספריה. "7 | 7 כמובן שניתן להשתמש במחשב לצורך עידוד קריאה, בכך שהתלמידים מכיניס תכניות מחשב על ספריס (אנימציה,תמונות), מכניסים תקצירים על ספרים, המלצות. המחשב מאד אטרקטיבי עבורס ולכן ניתן להשתמש בכלי הקיים למטרות עידוד קריאה. לעזרת הספרנית ניתן למנות נאמני מחשב. תלמידים אלו יעזרו בהשאלות, בחיפושיסת ובברוריס המחייביס מחשב. במבט לעתיד יש לתכנן רשת מחשבים בספריה, שתכלול עמדות השאלה, עמדות חיפוש, מדפסת שתפיק הדפסת חיפושים שהתלמידים יבצעו ועוד. בעמדת מנהל יבוצעו עבודות ניהול שוטפות כמו קיטלוג, גיבוי, דוחות למורים/תלמידים, עדכוניס וכדומה. בעמדה זו יורשו להשתמש רק אנשי צוות הספריה ולא נאמני המחשב, אלא אס כן אחד הנאמניס מסייע בקטלוג. במקביל לתכנון רשת בסיפריה חשוב ליצור תשתית של שיתוף פעולה בין שאר ספריות הישוב בנושאי קטלוג אחיד, קטלוג נושאיס משותף ואחיד, פתרון בעיות משותפות, ותיכנון דרישות מרשת מחשבים. חשוב מאד להיות בקשר עם בית התוכנה, בנוגע לבעיות המתעוררות תוך כדי עבודה ולגבי בקשות לשינוייס שנראיס כמייעלים את העבודה. בשלביס בהותאחץ הקומ הו 05 ז הוחו 60 עששז10 שד - זו₪800 הדרך הקלה ביותר לנהחל קבצים |אדורים - |בעצדדית זוכ? 8716 מביסה את 70015 06ק תות סי) מסזזסצז ו-611ת055כ. פקס. 02-932204 זו328 מנזין ה-₪6 הישראלי 8 הצגת של עד 9 מדוריס בבת אחד ברשימות מתגלגלות 8 פעולה מלאה בעברית 6 הצגת שמות קבציס עברייס ₪ הצגת קבציס מימין לשמאל 8 ממשק רב חלונות נוח ומתקדס רק 199 ש"ח כולל מע"מ לתקופה מוגבלת. כל הפקודות השכיחות של 6 - 05כ ופ5/וספ אזעש תוכנה ירושלים טל. 02-932190 הראשונייס הקשר צריך להיות בין כל ספריה בפני עצמה לבין בית התוכנה. בשלב הקמת רשת הספריות, כדאי לעשות זאת ברמה היישובית אחרי דיונים משותפים וריכוז החומר מכל ספריה. כך יש לבקשות עוצמה יותר חזקה. אין להסס לבקש כל מה שעולה על הדעת ולתת לחברה להחליט מה אפשרי ומה לא. המטרה היא להגמיש ככל האפשר את המערכת ולהקל על העבודה, ובכמה שפחות פעולות להגיע לתוצאה הרצויה. יש לרכז הבקשות במכתב רשמי (רצוי לעבור עם עוד ספרנית על הסעיפים) ולחכות לתגובה. ולסיוס: הבטחת המידע. כדי לשמור על הנתוניס מפני כניסה של אנשים לא מורשים, על הספרנית לקבוע לעצמה טיסמת כניסה למחשב. הסיסמה צריכה להיות קשה לפיצוח, ולכן אין להשתמש בשם פרטי, או בשס משפחה, למשל. אפשר לקבוע כסיסמה את מספר תעודת הזהות, תאריך לידה או כל מספר אחר שאיננו נחלת רבים. ולא פחות חשוב: גיבוייס! יש לגבות את המערכת בסוף כל יוס ולשמור כמה דורות של גבוייס לאחור. לכל יוס בשבוע יש להקצות סט דיסקטים לגיבוי, דבר המבטיח את מקסימום הגיבוי. אוקטובר 93 הצוות(ם) קנ הניל להתמקדות בטוב ביותר! מדריך מס' 1 לתוכנות חופשיות תיאור עברי ל-20 תוכנות-חופשיות חזקות מאוד לצפייה בקבצים ובספריות, ולדחיסת קבצים. 8 עמודים - 33 ש"ח כל התוכנות בדיסקט "3.5 - 20 ש"ח מדריך מס' 2 לתוכנות חופשיות כל מה שרצית לדעת על הגנת המחשב שלך בתוכנת האנטי-וירוס הנפוצה בעולם 4] חוצ 0 עמודים - 33 ש"ח התוכנה בדיסקט "51/4 - 18 ש"ח נבחרת 70 תוכנות חופשיות 0 תוכנות- חובה לתחזוקה, לניהול ולאבטחת הקבצים בדיסק ובדיסקט 5% ספרון ו-3 דיסקטים - 49 ש"ח , לדריך ]!8711‏ 9% למחשב האיש' זא התנ"ך של ספרי המחשב האישי, למי שרוצה באמת להבין כל מה שהוא עושה במחשב 8 עמודים - 89 ש"ח ספר הפקודות של 6 0025 תיעוד עברי של כל הפקודות (לפי סדר אלפביתי): תחביר מלא, טיפים, אזהרות והודעות שגיאה 8 עמודים - 39 ש"ח 6 4 6 שימושים מתקדמים / אורי אדלמן למעוניינים להקיף ולהתעמק בכל חידושי 6 05 2 עמודים - 45 ש"ח צוחושו צוזשוו מדריך קניות למחשב האישי / גו'ן דבוראק מדריך החומרה מס' 1 בעולם עם כל ההמלצות של גו'ן דבוראק ו-6או0/2 ₪6 ל-1993 4 עמודים - 69 ש"ח ספר הפקודות של 3.1 0%/5חו/ הספר המקיף ביותר: תיאור מלא וטיפים לשימוש, כולל הגרסה העברית. ספר חובה לצד המחשב! 6 עמודים - 49 ש"ח ספר הפקודות של 005 5 תיעוד עברי של כל הפקודות (לפי סדר אלפב'ת'):] כיצד להתקשר ל--885, להוריד תוכנות חופשיות תחביר מלא, טיפים, אזהרות והודעות שג'אה ] ולשלוח דואר אלקטרוני במחיר שיחת טלפון אחת 8 עמודים - 33 ש"ח 0 עמודים - 39 ש"'ח המדריך השלם לניהול הדיסק הקשיח הספר המקיף ביותר שנכתב עד כה בעברית על ניהול הדיסק הקשיח 5 עמודים - 69 ש"ח ספר הפקודות של 7 011188865 חסוזסא 1 ב וט תיעוד עברי של כל הפקודות (לפי סדר אלפביתי) של התוכנה לאבחון בעיות בדיסק הקשיח, שתציל אותך אם הדיסק הקשיח שלך יקרוס, מבלי שתצטרך לקרוא לטכנאי 2 עמודים - 45 ש"ח רדת וח המדריך למחשב האישי 6 וזםו ותואמיו מעודכן ל-6 05 המדריך הבסיסי הנפוץ ביותר להפגת הפחד הראשוני מהמחשב האישי 8 עמודים - 39 ש"ח המדריך הקצר לקניית מחשב אישי וציוד היקפי כיצד לקנות בתבונה, ולחסוך בכסף 2 עמודים - 33 ש"ח מדריך הישרדות ל-6: ₪ תוכנה וחומרה כל מה שהמחשב יוכל לעשות בשבילך במשרד ובבית 4 עמודים - 69 ש"ח התחל ורוץ עם 6 005 להיכרות מהירה עם 6 05כ וחידושיה 2 עמודים - 39 ש"ח התחל ורוץ עם 5 005 -168 עמודים - 29 ש"ח ווח 60 הסצוסא תשפא הווווו60 ללימוד בסיסי של קיוטקסט ב-20 שיעורים תיעוד עברי של הפקודות (המסודרות אלפביתית) וו לו 0855 הממדריך הקל + לניהול המחשב באמצעות 4 בש הספר שיחלץ אותך מעונשו של 005 ו 6 עמודים - 45 ש"ח מדריך פוקוס למעבד התמלילים קיוטקסט, % מותאם לגרסה 5 "ו | קצרים ופשוטים : 2 עמודים - 39 ש"ח ספר הפקודות של - )51 / 05 ) של שפת התכנות הנמצאת בדיסקטים של 05ס. 8 עמודים - 39 ש"ח התחל ורוץ עם המדריך השלם ל- ללימוד בסיסי של 6601ק0זסו\ קורס מעמיק למשתמש ב-20 שיעורים קצרים ופשוטים ולמתכנת ב- /| 08/66 0 עמודים - 39 ש"ח 4 עמודים - 89 ש"ח המדריך לצילום והפקה בווידאו לכל חובב וידאו, ולמי שמתעתד להיות מקצוען 0 עמודים - 54 ש"ח להזמנות - נא לפנות למחלקת התוכנה של "אנשים ומחשבים" 50, 03-5288448 פקס 03-295144 א ה 6, כ" -.6 / / 6ן 0 אכיר/ כ6כי/ - ק7ר4/ הסדנה היחידה בישראל המכשירה אנעני מכירות מעולים להיי-טק אומנדת המכי 7 יב למעדכות, ציזד, תזכנה וחנמדה התשובה למחסור באנשי מכירות המחזור הקרוב, ב'-ד' 8-10/11/93 , מלון הולידיי אי ת"א - הזדרזו להרשם המקומות ספורים ! הסדנה החדשנית נבנתה במענה לפנייתן של חברות מחשבים ובתי תוכנה לאנשים ומחשבים מרכז ההרכה - הפעילו סדנה ברמה המתאימה להכשרת אנשי מכירות מתמחי היי-טק. הסדנה החדשה והיחודית בישראל פותחה במיוחד לאנשי שיווק בכירים והותאמה לצרכי חברות היי- טק וחברות מתקדמות אחרות, המוכרות ומשווקות בתהליך מכירה ארוך ומורכב. | בתכנית נושאים יחודיים ובמרכזה - איך עושים זאת בתנאי התחרות החריפה ביותר: [ ] להכשיר ולפתח אישיות של מוכרן היי-טקי [] אמנות או מדע? מיהו איש מכירות היי-טק מצליח [ ] בניית מתודולוגיית מכירה למוצרים מתוחכמים [] טכניקות מכירה אוניברסליות מותאמות להיי-טק [ ] הפיכת תכונות המוצר לתועלות ללקוחות [ ] סוגי קוני מוצרים מתוחכמים ומודל התנהגותם [] לתשאל לקוחות, כלי הנשק היעיל ביותר בהיי-טק [ ] תכנון נכון כתנאי להצלחת המכירה המתוחכמת []] המכירה המתמדת: ליווי לקוח היי-טקי לאחר הסגירה [] תרגול מתמקד במוצרי היי-טק לפי הרכב קבוצת המשתתפים ולפי דרישתם יודגשו בקורס האספקטים של מכירה בחו"ל ותלמידים המעונינים בכך יתורגלו בשפה האנגלית. נוכל להעביר את כל הקורס גם בשפה האנגלית, לארגונים ‏ מעונינים באנשי מכירות שיעבדו בחו"ל או ישרתו סוכנים ולקוחות בחו"ל. את הסדנה מנחה דוד רוזנברג (יבמ ישראל, מילי) ויתארח בה פלי (ישראל) פלד, מנכ"ל אנשים ומחשבים, שלא מפסיק לשווק רעיונות היי-טק, כבר 25 שנה. ישתתפו בה מרצים אורחים. כולם אנשי "שדה" ותיקים ובעלי נסייץ עשיר במכירות, בשווק והדרכה, בארץ ובחו"ל. לדוד עצמו נסיון של 25 שנה במכירות, ניחול אנשי מכירות, הדרכה והכוגנה שוטפת של אנשי מכירות בארץ ובחוייל, בחברה הבינ"ל יבמ ובאורבוט הישראלית בארה"ב. , המשתתפים בקורס יפגשו עם דוד רוזנברג לפני תחילתו, על מנת להתאים את הדוגמאות והתרגילים בקורס לפעילויות היומיום של המשתתפים. משך הקורס הוא 3 ימִים ועלותו %590 בלבד (+מע"מ). 5 הנרשמים הראשונים יזכו ללווי צמוד של דוד רוזנברג בהכנה והשתתפות במהלך אירוע מכירה אחד מה"חיים". 1 5 .5 6 ד-ווו ] 6ח+ 5 ₪ ד וו ביה"ס למכירות 117'15 אנעוים ומחעובים, פקס 295144, עגית 5288448-5-46 כן אני רוצה להיות איש מכירות היי-טק מעולה וללמוד אומנות המכירה | [] רישמו אותי לסדנה במחזור 8-10/11/95, הךל"ד" א'[, 590% + 5% תפפתלמטלמי אח"כ הלוח הפתוח לוח מודעות זה פתוח לכל זזי שמבקש לקנות/למכור ציוד מחעעובים. מודעות עאורכן לא יעלה על 15 מילה, יפורסמו ללא תשלום. הפרסום יעשה ללא הגבלה. עד עשהמפרסם יודיע בכתב (לתיבת דואר 6שןן תל אביב) כי הפרסום איננו אקטואלי עוד. | הררה )אד ד מסך "20 4 בן שנתיים, כמו חדש. למכירה. אריה 4--. כונן | ](00-80, | 678 עאתתאתס חדש ומהר.' למכירה 8959. 027765568. שני | מקשבים | למכירח: 1 -1254/ו 47'386, 184א, דיסק 0. מדפטת פנסוניק צבעונית . אפשר גם בחלקים. 2 7 41286, 0 מגהרץ, 2 כוננים 360, דיסק 0, מוניטור ירוק. למכירה ב-1400 שקל. שי קצר. 7,. | כרטיס מודם 2400 של ,1 זתת סעת6ת למכירה. אסף אוקמן. 08-436085. ,תת3תתתתתתת<תתת התיא תות אוקטובר 93 65 עם ותוכנות. מקינטוש | נייד מודם-פקס | פנימי דניאל. 0375244107. ב מחשב 41286 עם מסך 6604 צבעוני 81]א זכרון. כונן קשיח 0 וכונן 1/4 5 במצב טוב. עם ג'וי סטיק, מעבדי תמלילים ומשחקים למכירה מפרטי. 2.. מחשב 41286, מסך 68/08 "14, 183 זיכרון, דיסק קשיח 0. כונני 3.5 ו1/47 5. עכבר. הכל במצב טוב. כולל משחקים ותוכנות. צבי קצבורג. 1 2, קסטות משחקים חדישים של /886. 50 שקל במקום 150 שקל. מזל גבאי. 9-4 כנ יי יי סי בהזדמנות 41286 שחור לבן. כונן 1]840/ כמו חדש. אורי אסיף 047897646. | כו תוכנת חלונות 3.1 כולל תמיכה עברית למכירה. חדש בניילון. אריה רביד. 03-5364304 מחשב 41286 עם שני כוננים 4 ומסך צבעוני ‏ 004. שלומי שמעוני. 097-355592.. יתת תת תתתית, =. 7 המוסף הצרכני של 0 |מס/ש 6 הישראלי אוקטובר 1995 מחשב 286 עם 182 זיכרון, כונן 1/4 5. כונן קשיח 1840 ומסך 4 צבעוני. 8. ה-ליה-ו- ו הרה, תת / כ דיסק קשיח סקאזי 42 מ"ב למקינטוש. גלעד 03-6429808 0 מחשב, מסך צבעוני, מקלדת, דיסק | קשיח. מצב מצוין. 5 307 בר סגה מגדרייב מקורי באריזה בהזדמנות. 09-959450 סופר מגסון עם 3 קלטות 250 שקל. מאיר 097752218 מודם 2,400 חדש. 03-6475767 תות תתי, 1 8640 שני כוננים 4360 במצב מצויין 03-789118 ירת תתתתתתתתתתת יתת שתקתתתתתתתתשת > תת תת תע קת תלת דיסק ‏ 40 מ"ב כמעט חדש. 6 ו יי מ זא מסך מנוכרום ‏ דואלי. ותוכנות ומשחקים. 03-549336 ו 0 דיסק 40 מ"ב ולוח אם 286 עם. כל הכרטיסים הדרושים. 2-00 זא עם שני כוננים מסך צבעוני ומקלדת | במצב | מצו"ן. מנזין ה-0ק הישראלי מעבד תמלילים דגש לחלונות, כולל זכות עידכון. 0375490852 בי זא עם דיסק קשיח ומדפסת. 8 תת הרת אטרי 81 520 עם מסך צבעוני - ועכבר מכונן | כפול. 1" 1 286. | מסך ‏ ירוק. 4-2" תחת אמיגה 500. מרק. 0375228514 ו זא עם מטך צבעוני. 2 כוננים 0 0375656830 0 מק פלוס 4/40 ותוכנות. 2" קומודור 128 במצב טוב. . 7 זא ומסך סופר 24)ץ. דיסק קשיח עם תוספות. 0377515787 רותה שחור | לבן | 14". מסך אטרי | 520 עם תוספות. -.1 זא שני כוננים 8360 ומסך צבע. 037789118 3 מבצע מסי 1: צאט זכ 2 :81.45 500% כרטיס הקול הנפוץ ביותר בעולם + חוברת בעברית מבצע מס'3 : כונן 45016 א 4< ]0 60 18א390₪/540 כולל כרטיס בקר % שי'יח 449 שייח מבצע מסי 2: =אט, תס 20 0 א:51ג.זת פא800 . כרטיס הקול הסטריאופוני - הנפוץ ביותר בעולם, כולל: + 22 ערוצי קול סטריאפונים להשמעת עד 22 כלים בו-זמנית מבצע מסי 4: כרטיס וידאו ל-6ק (סינטיסייזר). מבצע מסי + אפשרות חיבור ל [ע]1א להקלטה ועריכה של מנגינות עייי אורגן 5א 1 2 1.5158 פאט50 כונן ]0% 62 + כרטיס בקר + שני תקליטורים 65 + הכנה מלאה ל 60-801, ללא צורך בכרטיס בקר נוסף. + תוכנת מולטי מדיה מקצועית, ליצירת מצגות אינטראקטיביות בסביבת חלונות. + בונוס מיוחד - תקליטון 6 המכיל: אנציקלופדית מולטימדיה מלאה, הכולל טקסטים, תמונות, קטעי וידאו, אנימציות, מפות וקטעי קול. % שייח 789 שייח מבצע מס'1 ומבצע מס' 2 כוללים: + תוכנות ל 05כ: תוכנות עזר לקול, דיבור עייי המחשב, האורגן התכם, התוכי המדבר, תוכנות מצגות. + תוכנות ל 5אוססאזאו: סטודיו הקול, תוכנת 01/8 לקול, היומן המדבר, תשבצון, תיבת נגינה, תוכנה לדיבור והקראת טקסט. + 2 משחקים מטריפים: מירוץ המכוניות *אינדי 500". נמלולים-המשחק שכבש את העולס בסערה. + מגבר עד /4, המאפשר חיבור ישיר לרמקולים. מבצע מס' 6: מולטימדיה למתחיל כוללת: 0 1.5 פא 50 +כונן 01 6 390₪9/540%18 +תקליטור 65 0 שייח 2060 שייח מבצע מסי מולטימדיה ביתית כוללת: ערכת מולטימדיה למתחיל + 7 תקליטורי פס: + !100% + 15 !אוה פוך + 10185 511008 + 8 גואסא684 1057 + סאג.51 צמאאסוא פד + םה דט 1 0 5א0ק התעו 50007 +00מ1אג5 אםואת 6 15 כ 1מסשו מצד אז מתפוז או +1סתק 010 צסאא הזסאדד זוע 5אאסאוזססד | כו[וס איות3 7913/07 כ3?: כאקו/יס , איקלוקון וצו5יו<. תיןש! | | הזמן עכשיו! *מלאי מוגבל *המחיר בשקלים כולל מע'ימ. *יש להוסיף דמי טיפול ומשלוח 7 שייח. מחלקת התוכנה של אנשים ומחשבים, פינסקר 64 ת"א, ת.ד. 11616, מיקוד 61116 טלי: 03-295145, 03-5288448. פקס: 03-295144 (פנה לגיא/רפי הצרכן הישראלי עומד לא אחת מבולבל. בעוד שבעתוניס הוא קורא על ירידת מחירי המחשבים בשיעור של עד 30%, אומר לו המוכר בחנות המחשבים, כי לא שמע על ירידה כזאת והוא עדיין דורש את המחיר הגבוה. כך מוצא עצמו הצרכן הישראלי מתוסכל, במיוחד כאשר הוא שומע מה קורה במלחמת המחיריס בחו"ל. מה מקור הטעות, או אי ההבנה! חברות מחשבים גדולות נוהגות להכריז, פעס או פעמיים בשנה, על ירידה במחירי דגס זה או אחר. חברות המחשבים בישראל, לעומתן, נמצאות בתחרות קשה בכל ימות השנה ולכן הורדות המחיריס שלהן, נעשות בהדרגה מספר פעמים בשנה. וללא הכרזות. הפרקטיקה היומיומית מראה כי ספק מחשבים ישראלי, המצליח להשיג בחו"ל מחשב או רכיב במחיר זול יותר - מעביר את ההוזלה מיד ללקוח, כדי להתחרות בספק אחר. לכן ההשפעה של הורדת מחירים בשוק המחשבים הישראליים, היא לא דרמטית, אל מצטברת. בעקרון: מחיר המחשבים בישראל דומה מאד למחירס המקורי בארצות הברית. ההפרש נובע מהמיסוי. מחירון אוקטוברנובמבר המחירים המופיעים להלן הס "מחירי רחוב", ולא מחירים רשמיים. דהיינו: המחירים שניתן למצוא אצל ספקי המחשבים לצרכן. המחירים נקוביס בדולריסם אמריקאיים ואינס כוללים מע"מ. ."3 תשש :םב -2 * 112]/א40- 8038678 (מוכן לקידרוג486) ...0 .220000050 שי ישי; .תת יתנ[ *12]א50- אכ-80486 0 2 050505 0000022200 775 *6]12- 0% 80486 000.0 .בב ב 8950000000 5% |-> 4 ה ₪ 8יש ₪ רש 2 שר 0-26 * ]170 100 * 2109 5 * ]240 5 * ם]א340 15 * 420% 00 יצי% .א.א ₪ (שי שה שש יק 57 00-5 * מא ]את 20 5 ל 1 נש ת 2 13-72 * % * ואל שוורוקבן -% -5 4 4 א 5 א .> 4 135-0000 * "14 5.02 0.28 0 - 365 * "17 5.04 0.28 00 5 * דואלי % 5 0 - = > ש סש ' ז הצצ ש שש ש ₪ 5 5 < <> > * *102 מקשיםס ‏ . -31 * תוצרת ארצות הברית 15 * בייבי 5 * מיני טאוור 4 שי יש ישש 2 5 5% ₪ 4 474 ₪ 6% .902 רש ₪ 2 2 או 4-4 ₪ -202 * סאונד בלאסטר 15 * סאונד בלאסטר פרו 20 * כונן פנסוניק !6-80 20 | מודמים * פנימזי 2400 רדשל סל ₪ בש 5 ₪ שה ₪ ₪ 28 0 1|(0 * מודםפקס פנימי 24000600 . .020202050 1800002020 *מודספקט פנימי 00 ו ₪ -₪: של 5 8 ש 0 הי * 4 29002 4 ₪ 4 ₪ ₪ 4 ₪ א ₪ ₪ 5% 2 600002 *חיצוני+ בקרם)א100 0.0 .50 .20202020 5200002020 *חיצוני+ בקר8)א290 0.0 .0 .02020.0 6400002020 *חיצוני ליציאה המקבילית 18א 250‏ -. .0 .0 .0 .0020202020 740 * חיצוניים20 חיבורסקזי+בקר 0.0 .0 .02050.0 1900020200 * חיצוני8/א4 חיבור סקזי +בקר .0 .0 .0 .05050 02020202 3100 המחירון הופק בחסות "פיקוק מחשבים". מרכז תוכנה וחומרה. רחוב הבנים 27 הוד השרון. טלפון: 09-901346/7 פקס: 09-457182. חוכנה בפוקום | 6טוזם דה הו5 מטמון דיסק מתוחכם מי שמשתמש בדוס מגירסה 5.0 ומעלה, מחזיק ברשותו עותק של מטמון הדיסק המעולה 6ווס'דת 5%1. פיטר נורטון מסביר כיצד להתקין ולנצל את מטמון הדיסק של דוס 6 > מעבר | לקידרוג החומרה (הכרוך, ‏ כידוע, = בהשקעת כסף רב), הדבר הטוב ביותר שניתן לעשות כדי להאיץ את ביצועי המחשב - הוא ליצור מטמון דיסק. - מטמון דיסק (6306 68%) הוא איזור בזיכרון השמור להחזקת נתונים שדוס קורא מהדיסק או כותב אליו. ה-6₪ג (מאגרי הזיכרון) מספקיס צורה פשוטה של מסמון דיסק. 41 שטוזסידת 8/4 תוכנית מטמון הדיסק המסופקת עם דוס 6, מבצעת : מטמון דיסק מתוחכם שותר מאשר ה"פט!וטפ. שים לב: ל-6א:כד9 5% דרוש זיכרון מורחב מסוג 68168060 אם אין לך זיכרון מסוג זה, לא תוכל לנצל אותו. הזזת נתוניס ממקוס למקוס בזיכרון, מהירה הרבה יותר מאשר גישה לדיסק. מטמון דיסק עשוי להשת הדרך הטובה ביותר לשפר את ביצועי המערכת שלך, היות שהוא מצמצם באופן דרמטי את מספר הגישות לדיסק סד 5/4 ממקמת את עצמה בין דוס לבין כונני הדיסקיס (וגס הדיסקטים) שלך (איור1), כך שהיא יכולה לעבד בקשות קריאה וכתיבה המתקבלות מדוס. כאשר הדוס | מנסה לקרוא נתוניס מהדיסק, 5/1106 מתערבת. אם הנתוניס הדרושים נמצאים כבר במטמון הדיסק, 5/6 מעבירה את הנתונים לדוס מתוך המטמון, ועל ידי כך נחסך הזמן שהיה נדרש, כרגיל, לקרוא מהדיסק. אס הנתונים הדרושים אינם במטמון, הדוס ימשיך הלאה וייקח אותס מן הדיסק. 5/6 מעתיקה את הנתוניס למטמון שלה, כדי שיהץ נגישים לפעולות קריאה וכתיבה עתידיות. אם המטמון מלא, הנתונים החדשים מחליפים את הנתונים הקיימים. אחד הדברים שהופך את חק ]5% לחכמה כל כך, הוא שהיא 6 יודעת כיצד לזהות ולהחליף אותס נתוניס הנמצאים במטמון, אשר בהס נעשה השימוש המועט ביותר. תד 5 יכולה גם לבצע מטמון דיסק לכתיבה. כאשר דוס מנסה לכתוב נתונים לדיטק, תס ד 51 מתערבת ובמקום זאת כותבת אותס למטמון, בהחליפה נתונים קיימיס במטמון, אם יש צורך בכך. . אזר 1: וכרד 5%4, 05 והכוננים שלך 5/6 איננה בהכרח מעבירה לדיסק מיידית את הנתוניס שנכתבו. היא מחזיקה את הנתוניס במטמון עד אשר לא תתבצע כל הקשה, הדפסה או גישה לדיסק. בעת | הפסקה בכל פעילות מסוג זה, 6שוסוד 5% כותבת לדיסק את כל הנתוניס הנמצאים במטמון, תוך שהיא מתתילה בקטעים המוקדמים ביותר. כתיבה מושהית זאת משפרת את ביצועי המערכת בכך שהיא נותנת עדיפות לקריאה ולעיבוד, והכתיבה מתבצעת כאשר המערכת אינה "עסוקה". 5/6 כותבת את תוכן המטמון לדיסק בארבעה מקריס אחרים: * כאשר הנתונים הושהו למשך חמש שניות. * כאשר 401006/א5 זקוקה למקוס עבור נתונים חדשים במטמון הדיסק * כאשר אתה מקיש [41-081-06 (שתכד ]5% כותבת מייד את כל הנתונים המושהים בטרם יבוצע אתחול מחדש של המערכת * כאשר אתה מקיש את הפקודה שתסדת/א5 (המתג ‏ 6/ מאלף את 5/6 לכתוב את כל הנתוניס המושהים אס כי ישנם משתמשים הדואגים שמא כתיבות מושהות לדיסק יגרמו לאובדן נתונים, כתיבות מושהות בדרך כלל לא יגרמו לבעיות. אם המערכת נופלת, במקרים רביסהסיכוגיס שתאבד נתוניס עקב אי שמירת העבודה גדולים יתר מאשר הסיכויים שתאבד נתוניס עקב כתיבות מושהות. אולס, ישנן תוכניות אשר מעדכנות מספר רשומות מפעולה (טרנזקציה חסו6פמ3ג0) | אחת. תוכנת גזברות, לדוגמה, עשויה לעדכן רשומת לקוח, רשומת חשבונית חיוב ומידע נוסף הקשור בהנהלת 3281 מנזין ה-6= היעוראלי | 7 --]₪ + החשבונות, כאשר מקלידים פנימה את נתוני התשלום. אס המחשב נופל במצב של כתיבה מושהית ביישוס שכזה, עלולות להתגלות בעות = באותן רשומות שיצאו מכלל סינכרוניזציה, כלומר חלקן עודכנו בדיסק וחלקן נשארו עדיין במטמון. אס אתה משתמש בתוכנה המבוססת על פעולות משולבות מעין אלו, בוודאי תרצה לכבות את תכונת מטמון הדיטק לכתיבה. כמו כן, לא תהיה מעוניין להשתמש בהשהיית מטמון דיסק לכתיבה בעבודה עם דיסקטים. קל מאוד לאבד נתוניס אס מחליפים דיסקט בטום הספיק הדוס לכתוב עליו את הנתוניס המושהים. מטמון דיסק ו57ז6!וטט אפילו עם תוכנית ‏ מטמון דיסק, הדוס צריך לשמור מידע מסוים ב-6₪/טפ. היות | שדוס מחפש בכל ה-משפ של, בטוס הוא : פנה לשכ /]א5, תוכל לחסוך זמן אס תצמצם באופן משמעותי את מספר ה-₪₪טס המוגדר במערכת בעלת מטמון דיסק. אס אתה משתמש ב"סותסיד 5/4 שנה את הפקודה פתתיהחום בקובץ ה-8צ10.5א60 שלך, כך שתכילרק 10 עד 5 ת6))ל. מעינת 6טוזכ דח ופ כדי לטעון את 6ווסי141א5, עליך להקיש את הפקודה הבאה: היו מו אפשר שתצטוך להקיש מסלול חיפוש, אם שד ]5% אינה בספריה התורנית או במסלול החיפוש. לדוגמה: אס אתה טוען את שותסיד ]5 מקובצ האג והפקודה ץד ה/א5 קודמת לפקודת ה-4111, עליך לכלול מסלול חיפוש. אם, כמו | רוב המשתמשים, אתה שומר את תוכניות דוס 6 שלך בספריה 5), תוכל להקיש את הפקודה הבאה: 5 6: שיס לב! עליך לטעון מנהל זיכרון 6₪0006%, כדוגמת | %צ0]5:]א1, | בטרם תטען את 6שס'81/א5. התגובה המדויקת שתקבל, תלויה (המשך בעמ'88) אוקטובר 93 אפנור גם ‏ אחרת | זירוז עבודת: הדיטן באמצעות תוכנת = 4 הששסק אושא-סק. דוס מטפק = שוש תוכניות חשובות לוירוז עבודת הדיסק. כל . אחת מתוכניות אלה" צורכת ציכרון:;. באופן עצמאי ובלתי תלוי באחרות.. שלוש התוכניות הן: | שתואר. בכתבה. תותג - דיסק | זיכרון = | ות - "פלר = הדפסה המשתמש החזק נזקק, ב כלל, לשלוש תוכניות אלה ועליו להקצות לכולן יחד זיכרון רב, אשר = חב הזמך אינו. מנוצל. | ההיגיון > הפשוט ‏ היה | מציע. להקצות. לתוכניות אלה את הזיכרון המורחב באופן דינמי כך שכל אחת תשתמש בו בתורה ותפנה אותו ברג שו : 0 את משימתה. = == דוסטרם עשה זאת אך שמ , | התוכנה את התאוסק אןאוא-סק. עושה זאת כבר שניס רבות בהצלחה = שצאת מן הכלל וזכתה כמה פעמים. בבחירת העורך של "1/3201 ק. נראה עתה מהן האופציות שמבצעת אע המוסק 20-18 בזיכרון. | | המורתב המותקן במתשב שלך | נלהול דיסק-ויכרון 00 ווזגיו) | > את הזיכרון המורחב הזח מתך 2 > לנצל במספר דרכיס לצורך זירוז העבודה במחשב. הדוך הוותיקה והידועה ביותר . היתה הקמת > דיסק"זיכרוך 6880 ותגז - כונן בלתי <. | הדיסקשיכרון . | ממשי. הנמצא בזיכרון ומתנהג מבחינה לוגית = ככונ) = בזיכרון המורתב. יתרונו של דיסק-זיכרון = הוא. שהמידע. הקיים. בו ניתך:; לשליפה ולאחסון. מהירים בשותרו: הת ואינס תלויים באיטיות של דיסק מכני סובב." | מאידך גיסא, = דיסק-איכהוןך חשמל, או באתחול מחדש של" המחשב - נמחק כל המידע הנמצא = חסרונו של בו כדי להתגבר: על חיטרון. זה, אוקטובר 93 מנהל ‏ תור" היא. צורה אחרת . לניצול. מאגר > הזיכרוף: היתרונות = של - ה'קשיי. הדיסקיזיכרון ברורים -- הוא : שבהפסקת?>: ל לאחסן לזיכרון מידע וש המתעדכניס כל הזמן חשוב : לציין שניצול. הזכרון = המורחב לטובת דיסקזזיכרון מזרץ ל את היישום הספציפי שנטעך 2 = לדיסק"זיכרון ולא שוס יישום אחר | הרצ בררזמָנִית במחשב. לדוגמה,. תוכנה לבדיקת. איות | טסה שח0ו01ק6 יכולה שער את המילון = שלה | לדיסקיזיכרון וכתוצאה מכך לרוץ במהירות גדולה - = | הרבה שתר מאשר בריצה מן הדיטק תפ 7 זיכחוך מטמון = וכתוצאה מכך היא חוסכת גישות > מיותרות ובלאי מיותר של הדיסק. ניהול מטמון דיסק (6:[00 46%) מטמון דיסק 63006 68% = "קשי) מיתן כדיסק-זיכרון דינמי בו לא מאוחסן מידע קבוע, אלא מידע המתחלף כל הזמן. בהתאם: לצורכי התוכניות. = הפועלות בכל רגע והגע: במחשב - התוכנה * המנהלת את ה"קשי מנצלת את מאגר הזיכרון בצורה חכמה בכך שהיא לומדת תוך כדי עבודה מהם הנתוניס. הנדרשים לעיתים קרובות על ידי היישוס, ורק אותם. היא שומרת .ב'קשי על"פני 1. התוכנית בוחרת. אוטומטית את המידע שיועבר בכל רגע ורגע מהדיסק למאגר הזיכרון, שלא כמו = | בדיסק-זיכרון המתייב אותך לטעון אליו מראש מידע נתון = בלבד. כך פותרת אותך התוכנית מן הצורך להחליט מה לטעון לזיכרון ואותו היא מפנה מהמאגר לטובת מידע חדש ונדרש *ותר. אולס, הייתרון הבולט ביותר של היקשי על הוא השמירה האוטומטית של נתוני המאגר לדיסק, כדי למנוע אובדן = המידע. תוכנת. הניהול של ה'קשי יודעת. לכתוב: את המידע לדיסק בצורה יעילה, כך שרק המידע שהשתנה ייכתב מחדש והיא בוחרת בעיתוי המתאים, כדי למנוע ה לרצף העבודה.: : התוצאה המתקבלת היא תוכנית זירוּז | יעילה ושקופה ‏ לתלוטין המבצעת את עבודתה ברקע, מבלי להגדירר 2 כאשר המאגר מתמלא, שודעת. = התוכנית: אישה מידע פחות: חשוב לדרוש | כל תשומת. לב | מצד ניהול ההדפסה 0 | הדפסה למדפטת היא אחת.. הפעולות האיטיות במחשב, במיוחד = כאשר מדפיסים. מטמכיסארוכים. = אס תדפיט באמצעות הפקודה: אפ [שפס קוב] 000% . תצטרך לחכות לגמר ההדפסה + בטוס: תוכל להמשיך לעבוד במהשב. לעומת זאת, אם תשתמש. | בפקודה החכמה :ותר של דוט): פקודת ‏ זאז, ‏ תתבצע. אומנם : ההדפטה ברקע, אך ניתן היה להפעילה מהדוס בלבד ולא מתוך היישוס. כדי להתגבר גס על מגבלה . זו נוצרו תוכנות "ספולר" (0016פ - מנהל תור הדפסה) שתפקידן ללכוד. את כל המידע המועבר מהמחשב למדפסת ולשמור. אותו במאגר. . זיכרון, כדי לשחרר. את. המחשב. להמשך העבודה. יספולריי הוא" דוגמה נוספת ‏ לניצול יעיל של הזיכרון לזירוז העבודה במחשב. | אב אמוס אזאוא-0ק = = תוכנה זו מנצלת את הזיכרון המורחב באופן דינמי לשם זירוז כל | הפעולות שמגינו . כאן. (ראה אשור). = התוכנה כוללת תוכניות נפרדות של > ויספולר?. > יקש דיסק-זיכרון. כמו-כן תמצא בה תוכנית מזרות מסך, מזרז מקלדת ואפילו תוכנית = לאיחוי (דפרגמנטציה של הדיסק)/. ותוכנית לניהול תצורות אתחול" שונות למחשב. כל מה שעליך לעשות הוא לאפשר לתוכנה להיטען אוטומטית והיא תקצה' את כל | הניכרון המורחב לזירוז ‏ המחשב בדרך החכמה. ביותר. | התוכנה מגלה = בעצמה - מהן = ברירות | המחדל = . המתאימות בישתר למחשב שלך' > וטוענת אותן. בכל מקרה, ניתן גם לשנותן עליפי : צרכיך. התוכנה מקצה לעצמה את כל הניכרון המורחב הפנוי ומשתמשת בו באופן - דינמי לצרכיה. לדוגמה, התוכנית נטענת תחילה במצב בו תופס היקש" את כל הזיכרון המורחב. ברגע שנשלת מידע למדפסת, מוגדר "ספולרי בהתאם ‏ לגודל המידע הנשלח למדפסת. לאחר התרוקנות ה'ספולר', חוזר הזיכוון לניהולה ופ32 מנזין ה-62= הינטראלי -גס דיסק"הזיכרו - מהירות של תוכנית היקש". בדרך זו פועל הוא טצר בהתאם לצורך ומפנה את מקומו לניהולה של תוכנית היקש" בשעה שהתרוקן. מעבר לגמישות: בניהול. ‏ , > הזיכרון המורחב, מבצעת התוכנה את כל אחת מהפונקציות = שלה בצורה יוצאת מן הכלל. תוכנית ה"קשי. מהירֶה ויעילה. ומאפשרת הפעלה. תוכנית ה"ספולר" מאפשרת שליטה מלאה בהדפסה: בעזרת זוג = מזרז המסך איט מזרז מסך = = שליטה מוחלטת - על כל פעולותיה .> - באמצעות' סדרה ארוכה של מתגי | מקשים חמיס עולה חלוך התוכנית. | = המציג את מצב היספולינג* הנוכחי ומתוכו בוחרים באופציה הדרושה | בלב אלא גס מכבה מסך, שומר. ‏ | את המטכים האחרונים. במאגר הזיכרון ומאפשר לדפדף בהם, ואף - לשמור אותם בקובץ או להדפיסם . מזרז המקלדת מאפשר שליטה על שנכ הפרמטרים הקובעים. = את" העברת = הנתונים ל למחשב: זמן ההשהייה בין הקשה ראשונה ושנייה ומספר כל הפקודות האחרונות ומאפשרת לף לדפדף בהן ולערכן . מחדש (אדיטור לפקודות דוס) > = כללי | 1. ככל שהמעבד של. המחשב = התווים. שעובריס . בשנייה.. בנוסף | לכך, שומרת התוכנית בזיכרון את : שלך מהיר. יותר,. כך תפיק שותר= תועלת מן התוכנה, מאחר ובמקרה כזה בולטת יתר איטשתו של הדיסק ביחס למעבד ולזכרונות. במחשב 01 = תפיק בזכות היקש" מהירות. גבוהה. פי 15 בממוצע; במחשב 286 - פי 3; במחשב 360% - פי 8, במחשב ‏ 48 - פי 18. 2 התוכנה עובדת בשיתוף | זיכרון, כמו וו וכן עם חלונות 3 התיעוד של התוכנה מפורט מאוד ויכול לענות כמעט על כל. בעיה טכנית: יחד עם זאת, התנסינו בשירות תמיכה מהיר ויעיל בפקט, בו נעזרנו לבחירה אופטימלית של תצורת הטעינה הרצויה לנו. ניתן להזמץ את התוכנות. דרך חברת אזטק, דרך השלום 7 ת'או טל' 03-695246. מחיר התוכנה: 120 דולר. פעולה- מלא עם כל תוכנית לניהול : 7 (המטך מעמ/86) | בתצורת המערכת' שלף תונח . אופיעית נראית. מ כך: 1 ת67510/ 6ה080 015% 6ע1הסדת/9 010705011 > .00 1993 בש תעקס , צר כו 6, 1 1 080 7 202,4 : ₪005 תח חור 086 06 , | 918%08 הת1ה086 ₪188 75 0 8 16פא > 08008/ 7880 - - ב 0 חסת = הגדלים של מטמון הדיסק הם ערכי ברירת. > מחדל, התלויים בכמות הזיכרון 198064א6 במערכת. = 7 הערכים המופיעים כאן הם עבור מערכת בעלת 1 = = עד 2 מגה-בתים של זיכרון = 66000066 הפנוייס כאשר 6שתסד1 ]5% נטענת. 6ווכד3 ]5% מוותרת = על חלק מזיכרון ה-660תפוא6 כאשר טועניס חלונותן. < היות שתלנות פועליס בצורה האופטימלית, כאשר עומדים לרשותס לפחות : מגה"בתים > פנויים ז של זיכרון 68066)א6 " על פי ברירת המחדל, עלכו כונני דוסקטים מתבצע מטמון דיסק לקריאה, אִּךְ לא לכתיבה. . לעומתם, ' על הדיסקים הקשיחים מתבצעים מטמון דיסק לקריאה לבת גם יחד. סוגים אחרים 0 דיסקים, כגון דיסק מדומה בזיכרון, ]0-80 דיסק רשת ודיסקיס דתוסים - אינם מוטמניס מספר כונני דיסקיס משתמשים בשיטה איטית יותר מזו של מטמון דיסק לקריאה ולכתיבה, הנקראת "אגירה כפולה" (682/טס 6וטטס0). כאשר 5146 נטענת, היא בודקת כל דיסק, כדי. לראות אם הוא:מצריך את תכונת ה"אגירה כפולה" תצטרך להתקין 'אגירה כפולה" אם ההודעות מראות '69ע' או יי בשורה כלשהי בטור "קמתט!]טפי. כדי להתקין 'אגירה כפולה", הוסף את הפקודה: הבאה בקובץ 00910.5%5. אמטמ זמס/ מא 00583 =מסוטס . החלפת כוננים בפקודה 148108%א5 תוכל לבחור. את טוג . מטמון הדיסק לכל כונן במקוס להסתפק בברירות המחדל. הוספת הפרמטר 6ט6 (אות כונן) לפקודה. אדא מדליקה את מטמון הדיטק לקריאה, אך לא את מטמון הדיסק לכתיבה, לעבו = הכונן שצוין. ‏ הפרמטר +66 מוליק את מטמון > הדיסק לקריאה וגם לכתיבה לגבי כונן זה. הפרמטר ₪67 מכבה כל הטמנה לגבי הכונן. יש להדגיש, שלא ניתן להדליק מטמון דיסק ל בלי לאפשר מטמון דיסק לקרטפה נניח שיש לך שני כונני דיסקטים, 4 רו -- דיסקים קשיחים (, ע ו-₪). אם תרצה שעל כוננים = 5 ר0 ינוצע אך ורקי מטמון דיסק לקריאה, על . = כוננים :4 ו" -יתבצע מטמון. דיסק -לקריאה.: ומונוים לא טמ 2 כללו השתמש ב > ולכתיבה 7 38000 ממ ה"סי הישראלי - ₪ הבאה כדי לאתחל א את /: תי 0 : >< התגובה שתקבל תהיה דומה למוצג בשורות = הבאות: 0/0 401 ת10פתפט 08088 215% שטבתקוהה/פ ++₪107050 | .007 016705011 1998 ו יי 58 048,576, 1 5 006 5 14 262 : פס סח ג הט "116 חא 28 3 8 0808 אפגם 0 068 חא 2008 1 . . 858 9087%070" 6קץצ ,810ה "0 היות שאתה מעוניין במטמון הדיסק שהוא ברירת המחדל לגבי הכונניס 8 ו-₪, תוכל א לָאתחל. את 6שח110 5% בפקודה הבאה: : 6 + 0 > ינור סוג מטמון הדיסק. | לאחר ש-6תסד 81 נטענה, - להשתמש ' ' בפקודה 841280 לשינוי סוג ההטמנה. עבור כונן, כדי לכבות כל סוג של מטמון דיסק לכונן 4, לדוגמה, הקש את הפקודה: יל /, 5 פקודה זו משנה את מטמון הדיסק לגבי כונן 4 בלבד; כוננים אחרים אינס מושפעים ממנה. כדי . לשנות את המצב לגבי הכונניס 6 ודפ, כך שיבוצע עליהם מטמון דיסק לקריאה בלבד, ולא לכתיבה, ולהותיר את שאר הכוננים ללא שינוי, הקש את הפקודה הבאה: 6 ץצ = צפייה בתוצאות 6טווס דה 5 השתמש בפקודה 42128%/א5 בצירוף המתג 5 (קיצור של 08ו5/8), כדי לבדוק את מצב ההטמנה <- של הכונניס במערכת: | 5/ סא התצוגה עשויה להיראות כדלקמן: . 1 ח10פ"פט 8ה080 015% 6ע1הסדה8/3 ל₪107050% .00 + 1991,1993 צַתסָנ הי עַק00 800 בי 2 0% %5ה61808 128 107 מססה . | 158 8 5,727 ה66ם 8ט8ת 8ח6תך * 8 0808868 3,111 0ת8 58 576, ,48 1 :5126 8 : 1800885 בַת1נהחטח 6 68 08078 5%8%05 8ת1ה080 015% 8 156קא - 08088 0880 262,144 8 8 68 0 ל 5080009" 6קע+ ,610 חסץ ו-6צוזס ד ה ופ : 0 האישיי ל = מוקוס-מחשבים. > > | כפי שניתן לְרָאות, וקוד ]5% לא רק מודיעת - זי ט7 2 | לך מה מצב מטמון הדיטק, אלא אף כ מוטרת ל דוח . - סטטיסטי אחרון על ביצועי מטמון הדיסק. יחי = (יפגיעה') פירושו, שת מצאה נתונים < במטמון וחסכה פעולת גישה לזיטק; שמ" " < (יהחטאה') - ההיפך. יחט פגיעות של 5700 ל"3/100/ - כפי שרואים בתוצאה, הוא טוב למדי. פירוש הדבר הואו שו מנעה עד כה | << את רוב הגישות לדיסק במערכת זו. יחס הפגיעות שלך יכול היה להגיע 2 ל1 או גבוה יתר, תלוי . בסוג העיבוד שאתה מבצע. = במרם חכבה את המחנטב כפי שראית קודם לכן, המתג 6/ (קיצוו של זגס!)) מאל את 6שותזכד 5% לכתוב לדיסק את | כל הנתוניס הנמצאים במטמון הדיסק םת עליך פשוט להקיש את הפקודה הבאה: ּ 8 6 השתמש תמיד בפקודה זו בטרס תכבה את. המחשב שלך. אם אתה מבצע מטמון דיסק לכתיבה על כונן דיסקטים, השתמש בפקודה זו בטרם תוציאו את הדיטקט מהכונן. לעיתים. נתקע המחשב, ואז אנך יכול להקיש את הפקודה 6/ /תסד4/א5. אס תוכל לבצע אתחול מחדש באמצעות צירוף המקשים ")1 ג, אי לך כל בעיה: 6ותסז5%14 מזהה את צירוף המקשים הזה, וכותבת לדיסק מיד את כל הנתונים. אס אינך מצליח לאתחל בעזרת הצירוף הנ"ל, יהיה עליך להשתמש בכפתור ה-666א, או לכבות את המחשב. אט זהו המקרה, תאבד את כל הנתונים המושהיס תוכנת חלונות דוס | וחלוטת = מגגעים | עם = הקוב את לתקדק/א5. אס ברשותך חלונות .31 או = גירסה מאוחרת יותר, השווה את חותמת התאריך והשעה של אש /5%/1708 בספריית החלונות | עם זו של אותו קובץ בספריית הדוס. השתמש בגירסה המאוחרת יותר של 6שתקד 6/4 אוהרה: אל תאתחל את 6וכ1/א5 כאשר | החלונות מופעלים; אל תאתחל אותה מחלון הז מתלון ה"וטשגתג] התגיקסות, או מחלון הדוס של חלונות. | אם ‏ רצונך לאתחל את 6שתסד3]א5, עליך לצאת. כליל . מתלונות. -לאחר | ש"טטסודת 5 הופעלה, תוכל בבטחה לטעון מחדש את חלונות. מתוך הספר החדש "מדריך נורטון למחשב שיצא זה עתה לאור. בהוצאת = <> אוקטובר.93 עכטשיו במבצע עד 15.11.93 כנזה שווה לך לדעת ?! דע לנצל את כל הנזידע הזה לצרכיך הפרטיים. תחנות 885-גישה חופשית לאלפי תוכנות מחשב שיתופיות (עיסקיות ועד משחקים), לוח מודעות/דואר אלקטרוני מכל רחבי הארץ/העולם, בזק אהב, טלדן, ישראנת, קו מנחה, המרכז הלאומי למידע טכנולוגי"מדעי, שירותיס בורסאים, שירותי בנקאות = עד לחשבון הקטן שלך, מאגרי מידע עסקיים,טכנולוגים,מדעים, פיננסים, עיתונות סוכני נסיעות ועוד. צרכנות ביתית-השווה מתיורים והזמן דרך ה-:26 מביתך/משרדך מההוזלות המיוחדות באותו יוס, השליח ידאג להביא את הזמנתך במהירות האפשרית לכתובת הרצויה. | . | וזה רק על קצה המללג.. כרטים מודם פנימי + תיקון שגיאות 4פאא,42.ץע רחיסת נתונים פ5קאא ו-42815.? העברת נתוגים עד 805 400 מודם - העברת נתונים ער ₪08 2400 פקם ‏ -- שירור/קליטה 8ק8₪ 9600 כרטיס מודם-פקס פנימי. " מורם - העברת נתונים | ער פס8 2400. פקם ‏ - שירור/קליטה 808 9600 ו כרטיס מודם-פקס פנימי+תיק רחיסת נתונים 5סאא ו-42818.", מודם - העברת נתונים ער פק9 40 ,14 - שירור/קליטה פקח 14,400 ון שגיאות 4פאא,42.ץ לגי * כל המוצרים כוללים חוברת הדרכה להתקנה והפעלת המודס ותעודת אחריות. פשוט כל מה שאתה צריך לעשות הוא לתקוע את כרטיס המודס בחריץ ההרחבה הפנוי במחשב, לחבר אליו קו טלפון ואתה מוכן להתקשרות הראשונה !ו | | | הזמן עוד היום ותזכה בערך המוסף הבלעדי עולנר . 1 תוכנת התקשורת א זאיד הפופולרית ביותר. 2 הספר שיענה על כל שאלותיך-המדריך לתקשורת באמצעות מודס במחשב האישי (160ע"מ) 3 רשימה עדכנית של' תחנות ה-285 בישראל. | זכור המבצע עד 13 אועדגמר המלאי | *המחירים אינם כוללים מע"מ - איש להוסיף 7 דמִי טיפול ומשלוח. יעיר התוכנה" - מרכז שיווק תוכנה ארצי למשווקיס ולקוחות, פינסקר 4 ת"א טל 8 גי 25 0 שלוחות יש פקס: ו 037 (פנה אל גיא, איציק, רפי). %ש08'%0'%%%8] .. וטר :יוה "הלק ראוון = מקרו לחלונות אחד הדבריס הטובים שבאו לאוויר העולס עס חלונות, היה האופציה ליצור עבור כל תוכנה שרצה בסביבת חלונות או דוס, קומבינציה של מקשיס חמיס. מקשיס אלו (ע6א זטשחסת9) עוזריס להריץ תוכניות במהירות וגס לעבור אליהן מיידית אחרי שנפתחו. כדי ליצור מקשיס חמים לתוכניות שונות, יש לפתות את תיבת ההגדרות (68וח6קסזק), של התוכנה לה אנו מעונייניס ליצור מקשיס חמיס ולגשת לשורת בה רושמיס את המקשיס החמים, שורה שנקראת ץ6א זוטחזסה5. כשנמצאיס בשורה הזו יש ללחוץ על המקשיס החמיס שאותס רוצים ליצור בצורה מעשית. עס זאת יש לזכור, שכדי ליצור מקשיס חמיס לתוכניות בחלונות, יש להשתמש בשילוב של מקשי 1+ 1 ומקש נוסף (למשל 417+91+.1אד) מהרגע שבו קובעיס את המקשיס החמים, וסוגריס את תיבת ההגדרות על ידי לחיצה על 0%, המקשיס החמיס כבר מוכניס להפעלה. מקרו למנהל הקבציס הבעיה שכל הדבריס הללו נעשיס מתוך מנהל התוכניות (ז6קגתג]א וחגזקסזק), ולכן אי אפשר, בעיקרון, ליצור מקשיס חמיס למנהל התוכניות, ותסכימו איתנו שזו אולי התוכנית הכי חשובה בחלונות. כדי לעשות זאת, ליצור מקשים חמיס למנהל התכניות, צריך ליעבוד' קצת על תוכנת החלונות עצמה. פיתחו את קבוצת ההתחלה שלכם (ק800ו8), או צרו אותה אס היא לא קיימת. לאחר מכן ייצרו צלמית חדשה למנהל התוכניות, שתשב בקבוצה זו (על ידי שמוש באופציית ה-וחא בתפריט ה-ט.זן). מכאן התהליך הוא כמו בכל תוכנית רגילה: פתחו את תיבת ההגדרות ובמקוס המתאיס לכך, שורת המקש החס, לחצו על ק+41/1+,61'81, למשל. הכל ירוץ מעכשיו אותו דבר, רק שלמנהל התוכניות יהיה שילוב של מקשיס חמים. מכיוון שיש עותק של מנהל התוכניות בקבוצת ההתחלה, יהיה ניתן להפעיל את המקשיס החמים בכל פעם שנריץ את חלונות. יתרון נוסף עס ההשמה של מנהל התוכניות של חלונות בקבוצת ההתחלה (5880), משיגים עוד הטבה, עבור אלו שבכל זאת משתמשים ביטפטיס" של חלונות. במקרה הרגיל של חלונות, מנהל התכניות, או כל תחליף, נפתחים על גבי המסך בצורה מלאה או חלקית, וכך מסתיריסם את הטפט. כדי לראות את הטפט בו משתמשיס עס ההרצה הראשונה של חלונות, יש לגשת שוב אל תיבת ההגדרות של מנהל התוכניות, בקבוצת ההתחלה, ולסמן את תיבת 6 ותוא תוא. דבר זה יגרוס לכך שכאשר מנהל התכניות יעלה, הוא יופיע כצלמית קטנה בקצה התחתון של המסך, וכך ניתן יהיה לראות את המסך בשלמותו כמעט, כולל את הטפט. את אותו הדבר יש לעשות, כמובן, בכל תכנית אחרת שנמצאת בקבוצת ההתחלה של חלונות. 90 בחלונות יש שיטה להגביר את מהירות הגישה לדיסק הקשית. קוראיס לזה 40058 או 32-8₪. זהו דרייבר שמחליף חלק מה-8108 של המחשב, ומאפשר גישה מהירה יותר לדיסק הקשיח. הבעיה היא, וכאן באה בשורה רעה לחלק מהמשתמשים, שלא עס כל הסוגיס של הדיסקים הקשיחים זה עובד. אבל למעשה זו לא בשורה כל כך קשה: הוא עובד רק עס דיסקיס שתואמיס לדיסק של ווסטרן דיגיטל 21003 /, ולמעלה מ-80 אחוז מהמחשבים באיס עס תואס לדיסק הקשית הזה. כמעט כל הדיסקים שעובדיס בטכנולוגיית 108 הס תואמים, וכך גס חלק מהדיסקיס שהס מסוג 8081. כדי לה"הדליק" את האופציה הזו, הדיסק הקשיח צריך להיות במצב א0. תשאלו מה כאן הבעיה! בחלק מהמחשבים הניידיס הדיסק הקשיח "מכבה את עצמו לדעת" לאחר כמה דקות שלא משתמשים בו. במקרים כאלו יש לשיס לב שהדיסק הקשיח נמצא במצב עבודה, וזאת כדי לאפשר למחשב, בזמן הפעלת הדרייבר, לדעת מה עומד לפניו. ההפעלה היא פשוטה. כדי לעבוד יש צורך להיות מה הטיפ שלך? יש לך טיפ מעניין? אל תשמור אותו בבטן. אנחנו מחפשים טיפים טובים בכל נושאי המחשב. החל מקובצי אצווה וישומים שונים וכלה בחומרה ובהנדסת אנוש. אם יש לך מה להציע, נא הדפס את הצעתך באותיות חדות וברורות ככל האפשר, כדי שנוכל גם לצלם את המסמך, אם יהיה צודך. הכתובת: 328 כ והס/צסק, ת"ד 11616 ת"א 61116. במצב 66סתגתת: של חלונות, מה שאומר שיש צורך במחשב 386 ומעלה, ולפחות 18א16 של זכרון !א/8. לחצו פעמיים על צלמית ה-61תג9 01ח00) כדי להריץ את התוכנית, ואז לחצו פעמייס במהירות על הצלמית שמסומנת "386 64סתגחא". בחרו בכפתור ה""ץזסוח6)א |גגוחו/'', ותפתח תיבת שיחה. הקליקו על כפתור השינוי (0₪א0111) ואז תגיעו למטרה. בקצה התחתון של המסך ישנה תיבת בחירה קטנה שנקראת )3281 56( 00055 אצום. סמנו אותה, וזהו זה. כמעט. כדי להפעיל את הדרייבר יש להריץ את חלונות מחדש. גישה מהירה - חלק שני עכשיו, יכול להיות שכל מה שהסברנו קודס - לא עבד לכם. הרי אמרנו שיש סכוי שהדרייבר להגברת מהירות הגישה לדיסק הקשיח, לא יעבוד. אס עשיתם נכון את כל מה שנכתב לעיל, ובכל זאת אתס לא מצליחיס להריץ את חלונות, יש גס זה לפתרון. התופעה היא שהמחשב 'נתקע" בכל פעס שמנסיס להריץ את חלונות, כי הוא לא מצליח להפעיל את הגישה המהירה לדיסק. הדרך להתגבר על כך היא פשוטה. כזכור, קובצי ההגדרות של חלונות הס, למעשה, קבצי טקסט, ולכן קל לשנות אותס גס מדוס. בעזרת תמלילן כל שהוא, העלו את קוב> ה-זא1]א91צ5 מגזין ה-₪6 הישראלי וחפשו את השורה "400608 -0218%7ומ32". עכשיו, במקוס א0 רישמו ז0. שימרו את הקובץ והריצו את חלונות, וחיסלתס את הבעיה. דרך אחרת היא להריץ את חלונות בצורה הבאה + אאזא זה מבטל באופן זמני את הגישה המהירה לדיסק הקשיח, ואז עליכס למחוק את הסימון שיצרתס בתיבת ה"ץסוח6) |גנוזו . אחת התוכניות שלא מקבלות תיעוד בספרי העזר הרשמיים של חלונות, היא דר' ווטסון (מאם 150% שוחס), שלא סתס היא זכתה בשס של עוזר הבלש המהולל שרלוק הולמס. התוכנה הזו לא תפתור לכס בעיות, ולא תחזיר אתכס למצב עבודה אחרי שנתקלתס בתקלת הגנה כללית (ח101000 פז1נוגי] [גתסת26)), אבל היא תוכל לעזור לכס לעזור לחברה שמייצרת את התוכנה, להבין מה גורס לתקלה. אס התוכנה רצה, והיא בדרך ממוקמת בקבוצת ההתחלה, (אס לא אז מקמו אותה שם, כדי שתעלה עם הרצת חלונות) הרי שבמקרה של תקלת הגנה כללית, נוצר מיד קובץ בשס 1.00א180 אואס, שמכיל את תיאור התקלה, הקוד שלה והסיבות לה. אס אותה בעייה חוזרת ומתרחשת מספר פעמים, הדבר מצביע על פגס מהותי בעבודה שלה עס חלונות. במקרה כזה ניתן להעביר את קובץ 1/000.א4150 או לחברה שמייצרת את התוכנה, ועס קצת מזל ידעו שס לפתור את הבעייה. זיכרו: כדי שדר' ווטסון יעבוד תמיד, יש צורך לשב את הצלמית שלו בקבוצת ההתחלה. אגב, תקלת חלונות מסוג תקלת הגנה כללית, מתרחשת כאשר כשתוכנה מסויימת מנסה לכתוב למיקוס בזכרון, שהיא, בעקרון, לא צריכה לגשת אליו. באופן לא מפתיע, זה יכול לגרוס לבלאגן בסביבת החלונות, ולפעמיס זה גורס למערכת להיתקע. | לא מתועד, אבל קיים אס אתס רוציס לבדוק את המקרו שהכנתס בעזרת תוכנת ה-₪060808 של חלונות, יש טריק קטן שיכול להראות לכס את כל הפעולות שכלולות במקרו שיצרתם, או שאחריס יצרו ואתס משתמשיס בהם. אחרי שסימנתס את המקרו שאתס רוצים לבדוק, בחרו בתפריט 0ז0ג]א ומתוכו בחרו ב"6גחשקסז, תוך לחיצה על 511171. הפעולה הזו תעלה למטך תיבת שיחה, שתכלול את כל הרשימה של כל הפעולות שכלולות במקרו, ואפילו ציון הזמן שצורכת כל פעולה. מאיפה לי כל כך הרבה זכרון? קרה לכס שרציתס לראות כמה זכרון פנוי נשאר לכס לאחר הרצת חלונות, ועוד מספר תוכניות! במקרה כזה בוודאי פניתס לאופציית ה"זטטַגתג] וחגזקסז זטסט, שנמצאת בתפריט ה-2 1181 של מנהל התוכניות. האס קרה שהתברר כאילו יש לכם על פי המפורט, הרבה יותר זכרון ממה שמותקן למעשה במחשבי אס כן, זו הסיבה וזה הפתרון: במקרה של הרצת חלונות במצב 36, מה שנקרא 6תאתתט, חלק מהדיסק הקשיח הופך לחלק מהזכרון בו יכולה סביבת החלונות להשתמש, אחרי ש'עגמר" הזכרון הרגיל. זה מה שנקרא קַסוח6א [גוחו. במקרה כזה, האופצייה מראה את הזכרון הפנוי שנשאר, אוקטובר 93 בתוספת לשטת המוקצה על הדיסק הקשיח. כדי לראות מה מצב הזכרון באמת, יש להפעיל את . חלונות בצורה רגילה (0210ח2ו9) ואז לעשות את אותם הצעדים כמקודם. חיסכון בזמן . למה לעבור על רשימה ארוכה של משתניס מהם יש לבחור, אס אפשר לקצר את הדרך: הכוונה לאותן רשימות שעולות בכל פעס, כמעט, שצריך לבחור איזושהי אופציה בחלונות. דילוג קליל ומהיר מושג על ידי הקשת האות = הראשונה באופציה שאתס מחפשים. הרשימה תקפו לשם הראשון ברשימה שמתחיל באות הזו, ויקצר בעצס את הדרך לאופציה הרצויה. | פשוט וקל בגליון 7? הוצעה דרך להזכיר שאנו תחת חלונות, בכל פעם שאנו יוצאים לדוס, על ידי יצירת קובץ אצווה. ישנה דרך פשוטה וקצרה יותר. ן יש להוסיף שורה אחת בלבד לקובץ ה-841 80א40108% שלכם, קובץ האצווה הראשי, והנה היא לפניכם: 8 855ו60ם1/ ז06תגו 56810 05= האקא/ו 5 אחרי שהכנסתס את השורה למקומה, בכל פעם שתצאו לדוס תחת חלונות, תקבלו את ההודעה הבאה: 1005 ז06תנו ת0ו5655 05 <85ו00ם1/ו:6 ירון גואז, חיפה ד 8 נכון שנמאט לכם להיכנס לספריה, להקיש את שם | התוכנה, ואז לצאת מן ולחזור לספריה הראשית! תוכנית קטנה זו תאפשר לכם להיכנס לכל תוכנה שתרצו, על ידי הקשת צ..21 ושס התוכנה. אלא שצריך להקפיד על שני דבריס: ששס התוכנה יהיה כשס המחיצה בה היא נמצאת, וכן שבשעת הפעלת תוכנית העור, נהיה במחיצה אחת גבוהה יותר מהמחיצה בה נמצאת התוכנה. כדי לכתוב את התוכנית אפשר להתשמש ב-זסט של דוס, או לחלופין לכתוב בשורת ההוראה את = = הפקודה הבאה: םצע אסס 0 ו ואז להתחיל לכתוב: 010 סע 0010 == יפי ו 41 4 כ6 פא 00170 אסחתט: :טועפ 0110 [דאטת זו גת 10זס פאח: עופר גרומן, רמת-השרון : תיקון טעות - 07 7 - בטיפ "דרך בטוחה להחלפת שמות" בגליון 33, נפלה טעות בשורה החמישית. השורה צריכה להיות א 1 אא עס אגב, זו תוכנה נהדרת ובמיוחד כאשר יש תוכנות שמשנות את הקבצים זא אזט, 847 סא דט וכולי. עקב דרוט, קינוץ חפ חיים אנו מודיס לך שהארת את עיננו. רק להזכיר: התוכנית מיועדת להחלפת שמות קבצים זה בזה. השורה שמציין יעקב דרוט, היא השורה השלישית של ההחלפה בין הקבצים. הדבר נעשה בדרך דומה לשפות תיכנות רגילות, כולל בייסיק, בהן משתמשיס במשתנה זמני, כדי לעשות את ההחלפה בין שני נתונים. למען אלה שהחמיצו את הטיפ, הריהו שוב לפניכם. יס 010 ואת ]סא 0010 *==יצי י טא אאא 2 0 טא 102 00 א א אאא צק 0 . אסא סא טכ פא ₪010 אק זקסא: גוסץ 1331 65מזהתס[1 סעוז זשותין 0110 חס)ן או 10 וגאו 02110 [110208] [1616%6] סא 011אט 610 שימרו את הקובץ תחת השס 001480881 כדי להריץ אותו יש לרשוס בשורת ההוראה את שמות שני הקבצים שרוציס להחליף ביניהס. תפריט לפני דוס 6 נכון שקל מאוד להשתמש בפקודה החדשה, 8, שצורפה לידוט 6. = אבל רק בגלל זה לעשות את הקידרוגו עדיין ישנם רביס המוכניס להסתפק בדוס 5 לאלה מצורף כאן קוב אצווה קצר, שעושה בדיוק את אותה הפעולה כמו 10 הבעיה היא שצריך לכתוב את שם התוכנית שרוצים להעלות כפרמטר בשורת ההוראה. אבל זה לא כל כך נורא. 010 1 0010 'אאצי== א חס (ם זא אי או) אז א יז 168 | (טאמואסדט חס וא 90 מקצדך 610 5וספאזאו 08 או 80 מקצך סח 2 0 ּ פא 010 א אחז סאע 0010 ]א טאשא = פאע היופי והחן הפירוש המילולי של המילה )קוחסזק, על פי מילון אלקלעי, הוא להיות מוכן. בעולס ה-26 המונח )קוחסזק מקייס את ההגדרה הזו כמעט במדויליק. ה")קוחסזק הוא אותו סמן המופיע בשורת ההוראה של דוס, כדי להודיע שהמערכת מוכנה לקבל הוראות פעולה. בדרך כלל הוא נראה כך: :6. = לפרומפט יש הוראות רבות שיכולות להפוך אותו לשימושי ביותר עבור משתמשי דוס, בעיקר עבור המשתמשיס רבות בשורת ההוראה של מערכת ההפעלה. הסמן שהראנו לעיל, +) מושג על ידי ההוראה הבאה: 8 סק ההוראה ק1 גורמת לכך ששורת ההוראה מראה גס את המחיצה בה אנו נמצאיס באותו רגע, וההוראה %2 גורמת לכך שיופיע.הסימן '" בסוף שורת ההוראה. אס, לדוגמא, אתס נמצאים במחיצת המשחקים שלכם, שנקראת, ננחש, וזגק, יראה סמן המערכת את השורה הבאה: 66ו11ץי6. אבל לפעמים יכול הדבר לגרוס לכמה בעיות. קחו למשל מקרה בו אתס נמצאים בעומק המחיצה השמינית. חישבו על כמות האותשות שיש במסלול כה ארוך, ותבינו שזה יכול לתפוס משהו כמו 50 סימני מסך, מתוך 80 בשורת טקסט אחת, וזה כבר לא נוח. יש דרך לעשות את זה הרבה יותר נוח וגס הרבה יותר יפה, וזאת על ידי שימוש בפקודות שמופעלות על ידי הקוב 55וצתג, בנוסף לפקודות המוטמעות ב"שפוחסזק. כדי שההוראות הבאות יעבדו, אתס צריכים לכלול את השורה הבאה בקוב> ה"6081128/8 שלכם: וי אפשר למשל לגרוס לכך שהפרומפט יהפוך את השורה הראשונה של המסך לשורה שתראה את מסלול המחיצות באופן קבוע, ולעשות זאת כך שהיא תיכתב שחור על גבי לבן (606189. אחרי שהמחיצה תיכתב בשורה 4 - בשורת ההוראה האמיתית, זו שאתס נמצאים בה - יופיע הק הסימן ". כדי להשיג זאת הוסיפו את השורה הבאה לקובץ ה"9 30686 שלכם: 07 56]556] 11967156]. 5050 (נא להקפיד על השילוב של אותיות קטנות וגדולות. . זה חשוב). קצת הסברים: ההוראה 688 גורמת לכך שבתא בזיכרון נשמר המיקוס הראשוני של סמן המערכת, וזה על מנת שנוכל לחזור למקום זה, אחרי שנצייר את הרצוי לנו בשורה העליונה. ההוראה %11 היא הוראת תזוזה לסמן על פי קורדינטות. אם לא כותבים את הקורדינטות, הסמן יזוז לפינה השמאלית העליונה של המסך, וזה מה שעשינו כאן. ההוראה ;5078 גורמת לכך שהשורה תִיכתב שחור . [ אוקטובר 93 זו329 מנזין ה-₪6 היטשראלי 1 ו על גבי לבן. ההוראה %]% מוהקת את השורה בה נמצא הסמן, ומשתמשת בצבע הרקע שבחנו. מכייון שאו בחרנו בצבע רקע לבן, תצכע השורה העליונה של המסך בלבן. את ההוראה ק5 כבר הצגנו לעיל. היא זו שכותבת את המסלול של המחיצות, עד המחיצה בה אנו נמצאיס. ההוראה ט]% היא אחת החשובות. היא מחזירה את הסמן למקוס הראשוני על ידי שהיא משתמשת בקורדינטות ששמרנו בזכרון על ידי ההוראה 568 ההוראה ₪ח5%6]03740 גורמת לכך שנזחור לצבעיס הרגיליס של המערכת: לבן על גבי שחור, ואת ההוראה 72 כבר הצגנו לעיל. ישנס עוד דברים רביס שניתן לעשות בעזרת השילוב של הפרומפט ושל ה515757תג ההוראה צ5, למשל, גורמת לכך שעל המסך תוצג גירסת הדוס שבה משתמשים באותו רגע. ההוראה % תציג תאריך על גבי המסך, וההוראה % תציג את השעה. כל ההוראות ההלו שייכות לפרומפטו. הוראות השייכות ל"5ץ5צתג: ההוראה 16611]% תביא את הסמן לטור ה-66 בשורה הראשונה. ההוראה 5/33/36 תגרוס לסימני הטקסט להופיע ירוק על גבי כחול (במסכי צבע כמובן). את שאר ההוראות הקשורות לפרומפט ול"5ץ15פתא8 אפשר למצוא בכל ספר דוס. לפי הדוגמא שנתנו לעיל, אפשר לפתח מסכים יפים בעזרת ההוראות הללו. בְחִירת התפריט פקודת 0110108 שצורפה בדוס 6, מוכרת לרביס ממשתמשי פסחסא 100110065 לדורותיהס. היא עושה בדיוק את מה שעשתה פקודת 45% באותה חבילת עזריס. היתרון היחיד, אס כך, הוא בכך שהפקודה החדשה מצורפת לראשונה לדוס ולמשתמשיסם חדשים, כאלה שלא נתקלו אף פעס בנורטון, או שפשוט לא חשבו אף פעס להשתמש ב-48%. מדובר בפקודה המאפשרת לייצר תפריטטיס טקסטואליים, כשהבחירה היא בידי המשתמש. ניתן להתשמש בה, למשל, במקוס ה",1 00055110[1, אס תפקידו של ה-.581611 אצל המשתמש הוא להריץ תוכניות בלבד. ניתן לקבוע באיזה תחוס רוציס לעסוק: משחקים, עבודה, חלונות וכדומה, והכל בעזרת ה-61010, כמו למשל בדוגמא הבאה: 1 אזג/א) 68 אס א0ןת 00 5 010 אס 080 5וססאזו 6 2010 5 כ 610 1 זטסץ זטות 6:000/ 0005 סאם 0070 4.זטעם [הסתם יז א 0010 3 .]טש [פסתתם יז או 0010 ?שת [מסתתתם יח 0070 1 שת [הסתתם יח אזזא: : אז/ו אגא 0070 ו דג אאסו. 6 אזג א 0070 5 6 אז/א 0070 סאם: 5 [ק)אסאץ 5% זהו תפריט פשוט, כשהשימוש בפקודת 6110108 מאפשר לא לצאת כלל לשורת ההוראה ולהריץ תוכניות מתוך תוכנית קטנה, בלי בעיות. קבצי ה-841 אסא וה-"165.841א0 הס תפריטי מישנה, המכילים את שמות התוכניות לעבודה משרדית (לדוגמא) ולמשחקים בהתאמה. הלב של תוכנית האצווה זו, הוא השורה בה השתמשנו בפקודת ה-011016₪ כשבעצס קבענו לה ארבע אפשרויות שונות, על ידי מתג ה-:6/. רק לחיצה על אחת מהאותיות שרשומות לאחר המתג, במקרה שלנו 4,8,6 רס, תפעיל את ההוראה. כל אות אחרת ס 0 --6ז6חס6חז/ [סט5ח,876,1ח,2,ז6זהטס6 זס)) -ז0010[000106) 0% )0010[70076- -6ז6ח6חז/ טור של מספרים עוקבים תגרוס לציפצוף. על ידי שמוש ב- ]םשש זַפִסתאם, שהוא הקוד שמחזירה המערכת כשהיא מקבלת ד0קא1 מהתקני קלט כמו המקלדת למשל, אנו מפעיליס את התפריט הלכה למעשה ובדרך מאוד פשוטה. לפקודת 6110105 יש מתגיס נוספיס. ההוראה כפי שהיא כתובה בדוגמא לפנינו, תוסיף בסוף שורת ההוראה [4,46,0], אולי כדי להזכיר לנו מהיכן באנו ולאן אנחנו הולכיס. אס רוציס שתוספת הזו לא תראה על המסך, מצרפיס אחרי מתג ה-[6:]863)/ את מתג הזא/ המתג 5/ גורס לכך שהמחשב יבחין בין אותיות גדולות לקטנות, כך שאס נקליד 4 רג נקבל שתי הוראות שונות. המתג האחרון הוא ₪ש/:1/, שהוא מתג השהייה. כלומר: אס מוסיפים אותו אז לאחר ז שניות, הוא מבצע את ההוראה 6 באופן אוטומטי. א יכול לנוע בין 0 ל-99 שניות. ההוראה 6 חייבת להיות אחת ההוראות שקבענו לפקודה עס מתג :6/ אס בדוגמא שהראנו לעיל היינו מחליפיס שורה וכותבים כך: 6 נזטסץ זסזתם 0,15:ד/ 80 :6/ 630105 8 מנזין ה-₪6 הישראלי הרי שלאחר 15 שניות הייתה המערכת יוצאת לשורת ההוראה של דוס, באופן אוטומטי. ג ל יונו תת אלקטרונייט טור של מספרים עוקבים לפניכס תוכנית מקרו קטנה, שימושית בלוטוס 172-3, שמאפשרת למשתמשים ליצור טור של מספרים עוקביס בגליונות אלקטרוניס, החל מהסיפרה 1. כדי ליצור את המקרו, אל תשכחו ללחו על () לפני שאתם כותביס את ה-(/), או את ה-(), או מספריס. לאחר שהכנסתס את כל הנתוניס, בחרו וק ו*[406 ]*סותג6*1קתגה/ (ה-/ מביא אותכס אל התפריט של הגליון האלקטרוני), ציבעו את הטור = 1- > 6 ₪ ₪ 4 0ס )0[ - -ז%6חש60/ 0% הראשון, במקרה שלנו מדובר בתאיס 41..412, ולחצו על אדא כדי להתשמש במקרו, גשו לתא בו אתס רוצים להתחיל את טור המספרים, הכניסו את המספר אליו אתס רוצים להגיע, ולחצו ודא חיסור מהיר אס רוציס לחסר מספר קבוע מטור מספרים, ואתס משתמשים בתוכנת .₪01א₪, הגליון האלקטרוני של מיקרוסופט, יש דרך קלה לבצע את הפעולה על כמות של מספרים, בלחיצת כפתור אחת, וכך לחסוך את הצורך לחסר את המספר מכל מספר ומספר אחר. למעשה, זוהי דרך קלה ביותר - 94518 סט נניח שטור המספרים שלכס נמצא בתאים 41/420. בחרו תא אחר מחוץ לטור, נניח 81, הכניסו את המספר אותו אתס מבקשיס לחסר מטור המספרים, ובחרו צפ0סי חס קבעו את טווח המספרים 41:420, בחרו דד קא, הקליקו על כפתור ה-5818401 (חיסור) בתיבה שנפתחה, לחצו על 0%, וזהו. מכל טור המספרים יופחת רק המספר אותו אתס רוציס לחסר. אוקטובר 93 0 =( (0ט5 הסח8זסטחסוח) ח6קס-2 וח 0 ץְזו)ס:0 ס!/ זוטף-3 60 ?וט החיים הרבה יותר קלים עם תפריטיס 6צוז:-1 6 שופח 60 ץְז]סף:0 זו/ הדבקה מרחוק קיצורים אישיים כדי לסמן מספר תאיסם יחד כבלוק בגליונות אלקטרוניים, על התאיס להיות צמודיס זה לזה. אס כי מאקסל גירסא 3.0 ומעלה, זו לא חובה. אס אתם מחזיקים את מקש 1816 בזמן הקלקה על התא עס העכבר, אתס מצרפיס את התא הזה לבלוק הנבחר, אבל לא את אלה שבין התא הזה לתא שסומן לפניו. תפריטים בגליון אלקטרוני באחד הקורסיט שעברתי לצורך לימודי האקדמאייס (תרגעו, אני לא דוקטור או משהו כזה) נדרשתי להכין עבודה בגליון אלקטרוני. העבודה כללה סעיפיס רבים, ולצורך הנוחות הכנתי תפריטים שטייעו לי לוותר על ריצות שונות. בעזרת התפריטיט גט עשיתי את ניתוח הנתוניס שנדרש ממני, כך שהמתרגל (שבדק את העבודה) רק הכניט את המספריט הדרושיס, לח על אחת האפשרויות בתפריט, והופ: קיבל את התשובה. אחר כך החלטתי שניתן להשתמש באותו התפריט, שהוא מקרו די פשוט, כדי לאפשר גישה נוחה לאותן פעולות בתפריט של הגליון האלקטרוני, שאינן מחוברות למקרו כסטנדרט של הגליון. בדוגמא הבאה, שנכתבה לשמוש בקאווטרו פרו, אך מתאימה גט ללוטוס 1-2-3, שתי פקודות בתפריט, שמצאתי את עצמי ניגש אליהן די הרבה: סשוו6 ו"פ6ק00). הפקודה הראשונה מעלה גליון חדש תוך סגירת כל הגליונות הפתוחים, והשניה פותחת גליון נוסף בזיכרון. כדי לקבל את התפריט יש ללחוץ על 41/1+2 יחד. אס תכתבו בתא 41 את התויס 0 במקוס ), התפריט "יצוץ' עס העלאת הגליון האלקטרוני שמכיל את המקרו (כזכור, לוטוס 1-23 וקאווטרו פרו מבצעיס תמיד את המקרו שמטומן כ-41/1+0, אלא אס קובעיס תצורת תיחול שונה). התפריט מופיע, לפחות בקאווטרו פרו, בפינה השמאלית העליונה. את האפשרות הרצויה בוחריס או על ידי הקשה על המספר הצמוד לפקודה, או על ידי בחירה באמצעות המקשים. את התפריט הזה אפשר לפתח כך שיבצע את כל הפעולות הקיימות בתפריט הקבציט של הגליון האלקטווני. נכון שלחלקן כבר יש פקודות מקרו מוכנות, אבל לדעתי יותר קל לגשת לפקודות מתפריט שתרכיבו לבד. ועוד טיפ יאלקטרוניי, למי שלא רוציס להכין לעצמס תפריטים, אלא מעדיפים, בכל זאת, את הקיצורים המובניס בתוך הגליון האלקטרוני. הטיפ, מיועד למשתמשי קאווטרו פרו. משתמשי קוואטרו פרו יודעיס, למשל, שכדי לישמור מסמך, אפשר ללחוץ על 8+.01₪1 יחד ולקצר את העניעים. יש קיצור גס להוטפת שורה או טור: 1+ 181 6. ישנה גם אפשרות לקבוע קיצוריס לפקודות אחרות, שהגעתס למסקנה שהן מאוד שימושיות לכס, ולמרות זאת אין להן מקשי קיצור. איך עושיס את זה. מגיעיס עס הסמן לפקודה הרצויה, על ידי שמוש רגיל בתפריטיס. כשהסמן נמצא במקוס המבוקש, מקישיס יחד על 8 [אט+ 6181 ואז מקישיס את הצירוף הרצוי של .6191 ואחד המקשיס שלדעתכס ישכיר לכס את הפקודה. לדוגמא, אפשר ליהאיר" את פקודת ה-8081 בתפקיט ה-8458 דכ ללחוץ 8מ[א₪+ 0181 ואז להקיש 2+ ]אד0. ברגע שלוחצים על מקשי הקיצור, הסימן יופיע ליד הפקודה. כדי לשמור על הקיצור החדש, ביחרו את וטיאס בבחירת הצירוף הרצוי לקיצורי הפקודות, אין חשש של הצמדה של אותו צירוף מקשיס לשתי פקודות שונות. התוכנה מגלה נסיון לשמוש כפול, ומדפיסה על המטך הוראת אזהרה רעשנית. ישנה אפשרות גס לבטל את הקיצוריט שהכנו (שאס תרצו תוכלו לקרוא להס מקשים חמים). מאיריס שוב את הפקודה שרוציס לבטל את הקיצור שלה, לוחציסם על תשדאם+.81ד60 ואז פעמייס רצופות על מקש ה- זפס. זה כל הסיפור. אוקטובר 93 מנזין ה-₪6 הישראלי ב רו מדנסת לייזר למקינטועו ב"1,500 דולר היולט פקרד הכריזה על מדפסת לייזר חדשה מסדרת מדפסות הדור הרביעי ל ,1א4. המדפסת, שתימפר" בישראל במחיר הנמוך מ1,5007 דולר, היא הראשונה שחיולט פקרד מבוונת למשתמשי מקינטוש, תוך שילוב מלא עמ מחשבי 0. מדפסת ,411 4506 ] 7 מדפיסה במהירות של 4 דפים לדקה. באיכות ההדפסה של 601300. ככל מדפסות הלייזר החדישות של 12ז, מצויידת המדפסת החדשה בטכנולוגיית (החלקת עקומות), המאפשרת הדפסה איכותית של גופני אותיות בכל גודל. במדפסת כלול זיכרון פנימי של 4 מ"ב. חידוש נוסף של 11, ראשון מטוגו במדפסות לייזר, הוא האפשרות לחבר את המדפסת ישירות לרשת א1.0691191 של 'אפל' ובמקביל לחבר לכניסה המקבילית השניה של המדפסת מחשב 6/. חידוש ייחודי נוסף של 117 במדפטת .411 38016 ז קז הוא ממשק מיוחד לסביבת 'חלונות 3.1', לקשר דו-כיווני בין המוזשב לבין המדפסת. % 9 4 הלבעל' עועמד ביציו טגירה - בורו חברת טאוואר טמיקונדקטור ממגדל-העמק, יצרנית ערוסות שבב'ים לתעשיית ההיי-טק העולמית, צופה כי עד תום 1993 תטתכמנה הכנסותיה בכ407 מיליון דולר. הכנסות אלה צפויות מעשרה חודשי עבודה בלבד, החל במרץ השנה, בו ייצבה טאוואר את פעילותה כחברה עצמואוית. עד לחודש מרץ נראה היה כי המפעל לייצור פרוסות שבבים של חברת נשיונל סמיקונדקטור העולמית, הממוקט במגדל העמק, ייסגר ועובדיו יפוטרו, בשל חובות בהיקף עשרות מיליוני דולרים. אולם במאמץ גדול של צוות העובדים וההנהלה דאז, ולאחר משא ומתן אינטנטיבי, רכשו במרץ השנה קבוצת 12551 והחברה לישראל שליטה ב-א80.1 מהבעלות על המפעל לצד נשיונל סמיקונדקטור, שהתחייבה להמשיך ולרכוש ממוצרי המפעל ולתמוך בו טכנולוגית. עם שינוי הבעלות, אימצה הנהלת טאוואר במהירות רבה תוכניות ייעול לאיתור צווארי הבקבוק בייצור ויישמה תוכנית לניהול איכות כולל 9א100) תוך השקעת משאבים רבים בהרחבת חוג הלקוחות של החברה. התוצאות העסקיות לא אחרו להגיע, וכבר ברבעון השני של 1993 הסתכמו הכנסות החברה בכ107 מיליון דולר, ורווחיה הסתכמו בכמיליון דולר. 3 אנעום ו - תדרוך מעשי לשיקולי רכש, מחירים וטיפים שימושיים במלון קרלטון ת'א ב-23.11.93 מיועד - למנהלי מחשוב בארגוניס גדולים ובינוניים, מנהלי רכש, משתמשי 6 מתקדמיסם וכל גורס המתכנן רכש מחשבים או ציוד נילווה בשנה הקרובה. תוכן - במסגרת יוס העיון יוצגו: שיקולי רכש, נתוניס מסקרנים, סקירות מקצועיות, טיפים "פנימיים" וכללי אצבע שימושיים. כן תּינתנה תשובות מעשיות לבעיות ודילמות יומדיומיות ומידע שימושי החיוני לכל מקבל החלטות ומשתמש ב-26. הנושאים שיסקרו יהיו תחומי החומרה הבאים: מחשבי 06ץ ומרכיביהם, מדפסות לסוגיהן, 2-001)), טייפים לגיבוי, אל-פסק ועוד. המרצה - מר קובי שפיבק, עורך ")און", מהנדס מחשבים ומוסמך במנהל עסקים, הכין למעלה מ-100 סקירות מקצועיות במסגרת "?)/און", על היבטי ה-6? המרכזיים, והוא נחשב למומחה מוביל בישראל לשוק ה-6. מ כמה ירדו המחירים ב-95 ? בכמה הם צפויים לרדת ב-94 ? ₪ היכן צפויות ירידות המחירים החזקות ? מ איזה "הפתעות* מגלים רק לאחר הרכש ? ₪ הכר קיצורי דרך, להחלטות רכש מוצלחות. ₪ איך למנוע את "אי השקט* שאולי טעית ? מ מהו סרד הקסם של 81800 ? מ וו טריקים שגורמים לך לחשוב כי רכשת ציוד במחיר נמוך. ₪ מתי יהיה כדאי לרכועו: ₪0 עם "פנטיום", מחעוב נייד, טייפ גיבוי ועוד ? ועוד עשרות תשובות לשאלות המרכזיות החשובות לכל מתכנן רכש חומרה. י מלא ושלח עוד היוס, או טלפן ל"'אנשיס ומחשבים" טל' 03-295145. : : לכבוד "אנשים ומחשבים" ת.ד. 11616 ת"א, פקס 03-295144 : י רשמו אותי לתדרוך "רכש 06 מוצלח' ב-23.11.93 י ! שם 7 0-ו י] חברה ל 0-06 ונר בק | + כתובת ו ה לי ,] מחיר הכנס 4119 + מע"מ למשלמים לאחר הארוע תוספת ול 15%. למנויים הרשומים שמית, של "ססאון", תינתן הארכת : תקופת המינוי ב-14% (שוויה למנויים שנתיים 440.5) עם משלוח הקבלה בגין ההשתתפות בארוע ל-6סאון. : עוברים לגרפיקה חרף השיפוריס הרביס שחלו בשרותי ה-885, עניין אחד נדמה שנשאר דורך במקוס - מימשק המשתמש. בעוד כל עולס המחשבים (ובכלל זה מערכות הפעלה) עובר למימשקים גרפיים - ממשק המשתמש במאגרי ה-885 הוא כמעט תמיד מסוג זגו אה הקיימיס. מסכי ?81 כולליס גרפיקה גבוהה, צבעים, שרטוטים, תשעה סוגי פונטים בשילוב עם חלון טקסט (לצורך הדברות עס המפעיל והודעות משתנות), והכל בתמיכת עכבר מלאה עס כפתורים אמיתיים. עקת - הס ראשי תכות | של עסותנננום ]0 בוגדך בח ס%מס 6ספשס! )פנו[ סיהב] נוסצ 16 ה-885 שולח אל המחשב שלך קוד טקסט (5000) המכיל פקודות גרפיות לשרטוט קויס, מעגלים, צביעת שטחיס וכדומה. קוד הטקסט מפוענח על-ידי ה-ואחז1א, שהופכת אותו לתמונה גרפית על מסך המשתמש. הקוד יכול גם להורות על ציור צלמית או על שימוש בפונט, הנמצא בספרית )ה ! רוס ספ ס% שטפא ששחה בבשזק שחה בהגז ך5= |₪00 שה+ ששבה כך נראה מסך ראשי בפורמט לחת לאמולציות אלו, שהם למעשה תווי ]4861 בצבעים, חסרונות רבים: הס מוגבלים (25 תווים), אי-אפשר ליצור בהס ציוריס או תמונות והס איטיים להחריד במודמיסם 2400825. הבעיות איננה רק בתחוס הפלט, אלא גם בתחוס הקלט: בעוד שכל התוכנות המתקדמות הוציאו את המקלדת לגימלאות ועברו לעבודה עם עכבר - כאשר משתמשים ב-888 צויך לנער את המקלדת מהנפטלין ולחזור ולהשתמש באמצעי הקלט המסוובל הזה (להוציא תוכנות תקשורת תומכות-עכבר שלרוב אינן מותאמות ל-₪85). לאחרונה החלו מספר תחנות 885 בישראל מרשת ₪1א64, להשתמש בפרוטוקול גרפי ַא שהוא אחד משלושת הפרוטוקולים הגרפיים אוקטובר 93 1 אתוקגות] 60/6 על מנת להשתמש בפרוטוקול ?81, על ה-885 לתמוך בקונפיגורציה זו והמשתמש צריך להשתמש בתוכנת התקשורת התומכת בפרוטוקול ?1א, הנקראת |אתדך81. זוהי תוכנת תקשורת גרפית המצויידת בכל האפשרויות והשכלולים | שמציעות תוכנות | התקשוות הפופולריות ה"רגילות". לתוכנת התקשורת מצורפת ספריה המכילה יותר מ-300% של צלמיות (פחסט1) וסוגי גופניס (טחסי), שחלקס נוצרו עלזידי כותבי התוכנה וחלקם נוצרו עליידי המפעיל שממנו נלקחה ה-ואא:דק שא מוגדר כַסְקָאטקַח19 )קח50 |ג0ותסגז 6 המבוסס על קוד טקסט: כלומר, כאשר אתה מתקשר למערכת תומכת 817 באמצעות ]אא:ד1א, זו328 מנזין ה-₪6 הישראלי הקבצים שקיבלת. במידה ואין המפעיל מסתפק בספרייה הראשונית, הוא יכול ליצור בעצמו פונטים וצלמיות, ולשלוח את הקבציס למשתמש בשעת ההתקשרות (ללא התעובות המשתמש), כך שהקבציס שהתקבלו יוכלו לשמש בעתיד. קו אדוס עמותת 1668 שהיא בעלת יותר מ-30 תחנות 385 ברחבי הארץ, פתחה קו מיוחד לטיפול בבעיות הנוגעות ל-388 ר16684 מספרו של "הקו-האדוס של 1664' הוא ו 55 | =הג1הם תפריט ראשי גראפי בתמיכת עכבר כמו כן, ניתן להגדיר שטחים מסויימיס שלחיצה על העכבר בהס תבצע פעולות מוגדרות מראש וגס לשלב זאת עס הגרפיקה. כך למשל בתפריט הראשי, במקוס להקיש ]א כדי להגיע לאיזור הדואר (19888869), ניתן להצביע עם העכבר על ציור של מכתב המופיע על המסך ולהקיש על הכפתור השמאלי של העכבר. באותו אופן, לתפריט הקבציס תוקצה תמונת דיסקט, וכפתור נוסף עם יד מונפת יסמן ניתוק (שלוס). כך הפך מימשק הפלט מטקסט משעמם - למסך גרפי עם סמלים, וממשק הקלט עובר להפעלה באמצעות עכבר. | לתקשורת גרפית ישנס יתרונות נוספיס. הראשון שבהס הוא המהירות - מסכי ?81 עובריס במהירות רבה יותר מאשר מסכי 51א4 רגילים. יתרון נוסף הוא במשחקים שמציעים מאגרי ה-288. בעוד משחקים בקודי 51 בלבד נראים כמו מתקופת ימי-הביניים, באמצעות ?31 ניתן להתקין משחקיס משולביס בגרפיקה (185א./8120), ולשפר ללא היכר את איכות המשחק (וכמובן בתמיכת עכבר מלאה). את תוכנת ה-31 ניתן להתקין על כמעט כל תוכות ה-8858, אולם היא מותאמת במיוחד ל-02800ח36 ומסכי ?31 לדוגמא מצורפים. לקבלת מידע נוסף יש להתקשר ל- 5 58 תג 1, 03-9318789 (24 שעות). מעוחזקי 885: אגדת הדרקון האדוס 'אתה נכנס למועדון ושומע את ברכות שלוס של האדונים. אתה מניף את ידך וסורק את החדו. החדר מלא עשן, המיתמר מהלפידים שעל הקירות..' * הציטוט הזה אינו לקוח מספר מתח, וגם 6 | 1.50.00 חפ%קנזה | נווסס | לא ממשחק תפקידים. הטקסט הזה יופיע לעיניך כשתיכנס לבר של משחק ה-888 החדש באוצ - 'אגדת הדרקון האדוס" (3200זכ 66 6ת1 01 6006 1), שהוא משחק נוסף בסידרת משחקי ה-"טתו 01 המופיעים לאחרונה בתחנות 385. משחק ה-38%8 הנפוץ בשותר הוא 85 (1₪6 68]₪8 תטְחגם), המבוסס על טקטיקה ואסטרטגיה כאשר כל שחקן מנסה לגייס עוד ועוד צבא, ולכבוש עוד ועוד טריטוריות, ולהכניע את שאר שחקני ה-885. ב'אגדת הדרקון האדוס", לעומת זאת, אתה מתמודד בצורה כפולה הן נגד המחשב, הן כנגד שאר השחקניס, כאשר המטרה היא לכידת הדרקון האדוס והכנעתו, לפני שאר השחקניס ב-פם. חמישה מדדים משפיעים על מצבך: נקודות הפגיעה, הניסיון, השריון שלך, הנשק שלך והשלב שבו אתה נמצא. ככל שאתה בשלב מתקדס יותר - כך אתה קרוב יותר למטרתך - הדרקון. המשחק מתנהל בצורה סיפורית, שמזכירה במקצת את משחקי התפקידים דוגמת 0א8כ, אולס גם שונאי סאפ ייהנו ממנו. בכל יוס מוקצבות לך 20 דקות לשחק ועליך לנצל אותן בחכמה ולדאוג להגנה נאותה, כדי שלא 'תיהרג" עליידי שחקן אחר, עד שתתקשר שוב. בכל יוס התקשרות אתה וואה תחילה את הדואר שקיבלת משחקנים אחרים (אם קיבלת). אחר-כך אתה רואה את החדשות היומיות. לדוגמא, שעה לפני כתיבת שורה זו, ראיתי בחדשות היומיות ששחקן אחר ב-385 עשה בי שמות ואני פשוט "הרוג'. מה שאומר שני דברים: האחד - שאני חייב להתחיל מההתחלה, השני - שאני הולך לחסל מנזין ה-₪0 הישראלי %אם= 2400.₪81 | פג-ספקזה | טר10-95= | 1₪שת=1= | אותו.. אחרי שאתה קורא את החדשות - אתה מגיע לכיכר העיר. משס אתה יכול ללכת למלחמה, לנסות ולטבוח בשחקנים אחרים (שלדעתך מטוכנים כי הס קרובים לדרקון), לרכוש שריון, להפקיד או למשוך כסף מהבנק ועוד. אחד המקומות המענייניט ביותר הוא המועדון. במועדון אתה יכול לשוחת עם שאר היאדוניסי (כלומר, שאר השחקנים ב-888) להשאיר להס הודעות, לנסות להיעזר בהם (ולפעמיט לרמות אותס), לרכוש חדר (שבו תהיה מוגן מפני התקפות) ואפילו לשמוע זמרת. אפשרות וטפת במועדון היא לפתח רומן עם ויולט, אלא שדבר זה יכול להות מסוכן - עליך לעשות זאת באיטיות ובהדרגתית. בתחילה עליך לחייך, אחר-כך לנשק את ידה וכן הלאה. טיפ: אם תלך חזק מדי מוקדט מדי (למשל, לנסות בפעס הראשונה לשאות אותה במדרגוות) - היא תסטור לך ואתה תפסיד נקודות פגיעה. כמובן שקשה להסתדר לבז, ולכך נועד איטור דואר (נוסף על השיחות במועדון), שבו המשתמשים יכוליס לכתוב זה לזה ואף לכרות ברית זה עם זה. זכור שעליך לשים לב לא רק למצבך, אלא גט למצב שאר השחקנים. אס אתה רואה שחקן שמתקזיס ותר מדי - תתחיל לחשוב כיצדד ניתן להפתיע ולהוריד אותו. למרות שמשחק זה אינו מפורטם כמו ה-א ולמרות שהוא לא 60 (מעבר מידע בין 885 שוניס) * הוא משחק מצויין, טיפורי ופשוט. העובדה שאין הרבה משתתפים כמו ב-טַא8, תורמת לכך שכל שחקן מכיר את שאר השחקנים ועוקב אחריהם. 77777 אוקטובר 93 המשחק מותקן ב"? תחנות 885 בדרום, שמפעילות אותו באופן בלעדי: סוטה, 07-3750% (24 שעות) שו 1חכ) ]ג1ו, 077376045 (24 שעות). הוכנהו: הדפסת הודעה למפעיל אס אתה משתמש קבוע ב-285 - אתה בוודאי מכיר את המצב הבא: עליך לשוחת עם מפעיל 86 (500ץ5) באופן דחוף, ואז אתה מתקשר ל-285 שלו, מבצע פעולת אַחוּקַגּ? ומכאן פתוחות אפשרויות. הראשונה, שהוא עונה (נדיר ביותר, אס הצלחת - נסה למלא לוטו), השניה היא שהוא עסוק מכדי לדבר איתך. אפשרות נוספת - הוא לא בבית. האפשרות האחרונה היא שאתה מחוץ לשעות ה"פָחוּקַגּ? (העובדה שאתה ער ב-3:00 לפנות בוקר לא אומרת שגם לו יש נדודי שינה). כך או כך, אס זו לא האפשרות הראשונה - שהוא עונה (וב-99% מהמקרים זו לא תהיה) - אתה בבעיה. אתה יכול כמובן לנסות שוב למחרת (ושוב לגלות שאין תשובה מהצד השני) או אתה יכול להשאיר לו הודעה, מתוך מחשבה (מוטעית) שהוא גם יקרא אותה ויענה לך. אולס עכשיו ישנה אפשרות נוספת: 41.(1 - קבוצת מתכנתים של תוכנות ללוחות אלקטרוניים, העלתה רעיון מבריק, שבבסיסו ניצול מקסימלי של החומרה הקיימת. אס למפעיל שלך יש מדפסת - מדוע לא תוכל להשאיר לו תדפיס של ההודעה! כשהמפעיל יראה שדפים יוצאיס מהמדפסת ומכסיס לו את החדר - לא תהיה לו ברירה אלא לקרוא אותם ולענות לך. זהו פיתרון אידיאלי למשתמשים המעניינים בסודיות מוחלטת להודעה, משוס שבדרך זו ההודעה לא נשמרת כלל ב-885, אלא רק על הנייר שעליו נכתבה. על"מנת להשאיר הודעה מודפסת המשתמש נכנס. 00017 4768826 "וחק (שנכתבה. על"ידי /, מכניס טקסט 6מו. 087 מהמקלדת שבביתו - וההודעה מודפסת אוטומטית ומיידית במדפסת של המפעיל. למרות ההתפעלות מהרעיון, שאכן מצליח לנצל את כל משאבי החומוה, הביצוע קצת לוקה בחסר בגלל כמה בעיות בגירסה האחרונה שראיתי (4100 הבעיה המרכזית היא שההודעה לא יכולה להיות ארוכו? מ-10 שורות טקסט. זה יספיק למבזק קצר, אנל לא לפטפטן גדול. דבר נוסף שחסר הוא קוקז 6מ12 - כלומר, העברת מילה לשורה הבאה כאשר היא מגיעה לסוף השורה הנוכחית (דבר שקייס ברוב התוכנות לעריכת טקסט) במקוס מפעילים שב-885 שלהם נפתח שירות מוחד או מותקנת בו תוכנה חדשה - מוזמנים לכתוב על כך 0082( םס[ באמצעות רשתות הדואר. זשאווס | / שא!וססום, או על"ידי וטא לכתובת 1/1 אוקטובר 93 זאת, בוקע ציפצוף שמתריע על כך שהגעת לסוף השורה - ואתה חייב למחוק את המילה, לעבור לשורה הבאה ולכתוב את המילה שוב. הבעיה השלישית היא שכתיבת הטקסט היא רק 6תג 1"חס, לא ניתן לערוך אותו 0/7116 ואז להעלותו כקוב (במקביל 68677 0סזגקטזק 3 6גסוק0' בדואר אלקטרוני). אס אתה מפעיל ואתה מעוניין לקבל את התוכנה ל-885 שלך - התקשר לכל תחנת ₪85 התומכת ב-1א.411, או ישירות למערכת המתכנת - 5 סותו 7 זס!!11, 097420168 (שעות 190070700). עוירות: פרסומות מקוונות הפירסומאים טוענים שפירסומת צריכה להיות ממוקמת במקוס שהצרכן נמצא בו. המקומות שבהם נמצאים כל חובבי המודם, הס כמובן הלוחות האלקטרוניים, וכדי שהפירסוס לגביהם יהיה יעיל - הפירסומת צריכה להופיע ב-885. בחודש שעבר פתת 338 42 ץווג6ת |גנטחו/ שירות פירסומות מקוון שבו כל משתמש, רשוס או לא רשום, יכול להשאיר הודעה למפעיל על דבר שברצונו לפרסס. המפעיל יוצר מסך 451 צבעוני עס הפרסומת שכוללת טקסט, סמלים וצורות. הפירסומת תופיע לעיני כל משתמש ב-888 שיכנס לתפריט הפרסומות, במשך שבוע ימיס. הפרסומות בלוח הס מכל סוג ועניין - מהודעה על מכירת מדפסת ועד מורה לטניס. תוכלו להגיב על ההודעות באמצעות מספרי הטלפון המופיעים בהודעה, או עליידי שימוש בדואר האלקטרוני. חשוב מאד: הפירסוס ב-₪85 הוא חינס ופתוח לכל המשתמשים. כדי לקרוא או לכתוב פרסומות - הקש 4 מהתפריט הראשי של - 2 6311 [הטדו , 03-9658607 (24 שעות ביממה). טים: שליטה ברמקול המודס חברת בזק קבעה כי מחירי שיחות הטלפון יהיו נמוכים בשעות הלילה, ולכן משתמשי מודם רבים מתחיליס את יומס בשעות אלה ומתקשרים ל-385 רבים. אין בכך (כמעט) כל פסול, להוציא את העובדה שלאנשים שפויים (כלומר, כאלו שאינס משתמשי מודם) יש רצון בלתי מוסבר לישון דווקא בשעות אלו, במחירי-שפל. המודם, כידוע, הוא מכשיר לא כליכך שקט כאשר שומעים את כל צלילי החיוג. ואת צליל ההתחברות. למוות שלווב משתמשי המודס צלילים אלו הם מוסיקה, לאנשים מסביב קשה לקבל טענה זו (בייחוד כאשר הס מתעורריס מזה ב-3 לפנות בוקר). רועי עוזיאל, מפעיל של 386 63916 נתן לנו את הטיפ הבא, המאפשר לשלוט ולווסת את עוצמת הרמקול של המודם. מנזין ה-₪6 הישראלי | שאשחאא | אטעת ‏ מעשרקט| 96| + | את הפקודות האלו יש להקיש בתוכנת התקשורת (גתומח16) לפני ההתקשרות: 0וא1/ - כדי לנתק את ה"ז3063%6 של המודם לחלוטין]אד - פעולה הפוכה (הדלקת ה806%67) 4110 - ויסות עוצמת הקול למינימוס 4112 - ויסות עוצמת הקול לרמה בינונית ‏ 113 - ויסות עוצמת הקול למקסימוס (זהירות משכניס!). שתהיה לכס תקשורת שקטה. 5 חדדעויטו להלן רשימת מערכות חדשות שנפתחו בחודש ספטמבר: | שפ | ועת | טמן |8ש| ושתות| ו 0 | 027619405 6 08 4 גל( ישן אאווז ש/חול) | 1007 | 4 שעות ו |הכב 0 | 03-5059026 בו פאא וס | שעת אטאט א - | סמוע = | 0331033 זטאטוט -- | שח | % | שעות | 0-1 | > | ו 1 2 6 | | א | אשעף | מאמצזש] או = | זאג ד מסופט!11 | 22::0077:00| 067526125 ו | 0מודשווה | | 065057 | בש ₪53 בנ הנתונים ניתנו באדיבות רשימת ה-מ₪ את את הרשימה כולה ניתן להוריד מרוב ה-885 באר), כקובץ 4501 (**41181) או כקובץ בינארי (1151*.1), שהוא בסיס הנתוניס של קוב ההרצה אטו/4 (**ום1 4 ) המערכת הואשית של 418₪ הא 885 צוסזסנתוחס 1 367006, שמספר הטלפון שלה הוא. 8 (24 שעות, מהיר) או 03-5443746 (24 שעות) 0=0=0/00000=₪=₪=₪=תם-₪---ע₪ש ...ה ₪ -ְִת/ ₪[1[1 1 1 73 73.3.31 73[3 7 3( 7*7(2*'עע ת-.-.- בי ק + 1 ור : בדיסקט החודש כללנו שתי תוכניות שונות מאוד במהותן. הראשונה, 18% 481, היא תוכנית לימוד. השניה היא משחק ישן בלבוש חדש, ששמו 0010₪. לפני הכל - מעט הסבר על תוכנית ההתקנה, לאלה שמתעצליס למצוא את הקבציס בעצמם. התוכניות מוגשות לכס כקבציס מכווצים, הנפתחים מאליהם. אי לכך, תוכנית ההתקנה פותחת את המתיצה המתאימה, לפי בחירתכם, או בכונן 6 או בכונן כ, ומתקינה את התוכנה המתאימה. כיצד עובדים עס התוכנה! הכניסו את הדיסקט לכונן המתאים, , או 8 (יצאנו מההנחה שכונן 4 הוא כונן 1218 וכונן 8 הוא, לפחות, כונן 8א720), לפי בחירתכם, הקלידו 32811, והקישו מאזטא. אס אתס נמצאים כעת במסך הראשון, שכולל את שמות התוכנות, עברו בעזרת התיצים או העכבר, לשורה המתאימה, ולחצו א₪7א, כדי להגיע למסך ההתקנה. כדי לקבל פרטים על תוכנית, יש ללתוץ על מקש העזרה (₪1) במסך הראשוני, כשסמן השורה נמצא על שס התוכנית בה מעוניינים. כדי לצאת מתוכנת המשחק ש/0 אותך בדרכים המהירות לדו0 6 6 05 70 אגא דד הרבה ויכוחים מתנהלים לאחרונה סביב הגירסה החדשה למערכת ההפעלה הוותיקה, 6 205 8וא, של מיקרוסופט. הנושא המועלה ביותר בוויכוחיס הוא מידת יעילותה של חבילת האנטרוירוס המצורפת, וכן הפגמים שהתגלו בתוכנת-הדחיסה 505 ₪1 0. התוכנית להלן מיועדת לאלה שכבר התקינו את מהלליס את התכונות החדשות של דוס 6 ועושים זאת בדרך צבעונית וקלה לעבודה דוס 6 במחשב שלהם, ועכשיו הס נמצאיס במאבק עם ספר העזר, כדי לגלות את כל מה שניתן להוציא מהחבילה. התוכנית מחולקת לשלוש קטגוריות: מה חדש בדוס 6, התנסות באחדים מן החידושיס שבה, ובתינה עצמית לגבי התוכנות והתכונות החדשות הכלולות בחבילה. גם אס טרס התעדכנתם לדוס 6, תוכלו להתנסות בחלק מהדבריס החדשים, כי התוכנה עושה להם סימולציה. התוכנית קלה מאוד להפעלה, והגרפיקה שלה מעניינת. דרישות: מחשב עס מסך 04/7/64 ודיסק קשיח. רצוי עכבר. התוכנה מותקנת למחיצה בשם צגתד. טס הקובץ להרצה אחרי ההתקנה: אגז ו 1 זוהי גירסא קלה, צבעונית וחביבה של אחד המשחקים הותיקים ביותר בעולס ה-20, שהיה ידוע בשס א8א0011), אבל גס בשמות אחרים. המטרה במשחק היא לנוע על פני המסך, להשלים רבועים, לכסות שטתים, ולהימנע ממפגש עס היצור שבמרכז המסך. אחרי שמצליחים לצבוע את רוב המסך - כלומר, לפחות 50 אחוז ממנו - עובריס לשלב הבא. המשחק מהיר ביותר גם על מחשב 2866, ולמרות שברגע הראשון לא התלהבנו במיוחד, מצאנו עצמנו משחקים ומשחקיס ומשחקים. הדרישות: מסך 64 ו-512%8 פנויים של זיכרון. המשחק מותקן למחיצה ששמה 00001884 (בסלנג אנגלי: תכסתי אותך!). שס הקובץ להרצה: 4.. ההתקנה, יש ללחו 10/. 08 :אד עו אא סנו (8א10ד 116 0ץ 6פז.11ג אז פשפט 61א1 55 10 15 דאפד 6אזו0 1011 חדד) זט 0116 \ ?1% ,068 0681300716 6 עוקת ס-) 80/5 כ0א ;פאוסא) זסוטקותס ) תג סח 6 80]א ,168100 6[זסעת6!נקתס) ,18מ6/ 26 סזמט/ מ סוס גונק וס 300278)טתג1א טקוחס) ,41010 טכ וחס) 180060 6מ32321]א 1414 ,1063431 השוטקנתס) פ'ס אא [ תד דא 1115 ;פאוסנמו ל ,6תסצו 6 ,אוח/) סהמטוא ;06 ?6 6מ268|8 אוסצ! ,2681826 אוסא] 6|זסאתפוטקותס 6 ,תו 1 וטק ותס0) 8'כואג, 7151 או א ,6ממגק גוא 6 100806 10ס//2) 6קזסא] 6הסשת6וטקותס) פיצ ג א תג הסט 6 8'ג [תםסוא תפו[סט ,166ו2) וסט6סז 165ס על > ,דסא 6|זסא 6 5%סזק5א סש 6 ,6תסאושא! שתסא 6וזסאסגוא 5 ;ןס א 5'ה 1 א ;6פהסספו 60זוכ 1260 ;6|זסאופאוס0מו ,6!זס אל אום!) ,2404 500681 ,6חסצר 4 0 ,6זסאת6וטקנתס) גתוה) 5'ג אז11 0 16 [ וק 8[ 50ק;6ס עו 5 תשק 6וסאתטוטק וס 6 סנס או6א] 5)א[11ם ₪ 01 ד 111011 162 ;תס א אזסאו חווד ) ,|החסנוגות6ות] 5סומסם160:] ,החוור ) א ,סא 6 ,6סאתשוטקוחס פטאזקקן 1 11 טספ פאוסא זטוטקותס6 פ'אםז?או5 16 ,או10500/ 0716 את6וטקוחס0) 115515 ;ח1סגוא 1-5 0 ךא השוטקוחס %/4ס ל 6 ,)תגוס 6וסאתטונוקוחס) גקוות 5715 ;5.4 קָתווטקוחס) 8'-1616 4 5021111 ;828206)א זסוומסוא 18'5אם 51/0 ;56 ודוא 6 0 ,081.0 /61 ,תק 6|זסאוסג1א ,016 108010065תוו רתס ,ההק 6|זס רונוק וס ) ,6!זסאר 8 רקוס 06 מ0060ו5זס טוקס 056 5'אם כ 5 ,6הסאוט5 פוסגת | תפסות 0) םקו 6 קמוטפו!סט ,זט / 0 ,11040וא ,התסאוסגוא -676 )וא ,סא 100 ,אג.1/זסצוגא א ,502 ₪ סאתטוטקותס) 5 א [7ד1 5 ,6 פאוס60מוא ,2313 אגא ,מסזס(מספהוגוגס 6 )0 סקא שוטקנתס) [0!003) ,מגאתג'1 0וזסאת6וטקות 0 8'א ג 41 1 ;הסווגופאזסצ 10-86 56612 ,6ץט ד 6|זסאוסג]א 0)מס)א 6וזסאתטוטקותס0) פיצ 8 1 ;6הסאתפוטקותס) וגרד 5'סא ג זז 11 ;מה אוד שד 5 כם11אש ;סאתט 5‏ 6חסאסג)א ]א 100 8']אססשסאזא פמדואט שקשטד 4חסאו 5 ס\ 1660 265010 ,6הסאתטוטקוחס) ,010 ,וסוס 2 מססזפפג|) 106 םו 03016 ,השקו וזה + 071007 ,2311670) 1910ק16ח] | 00:] ,66% זסונוקוחס 6 [1:00673 פאוסצ! סומסנוססו ,020166 6סזט 650 6 אזס סא ,016 / הו0סותוו|ט] ,6תסשסג]א שתשץ 1350 (ססנו 6|זסאוס/ם 1‏ 6חהסשסום1 פאססם חס 1060 ,1 5 ,6הס תט5 ,ה ח6ותט5 ,תופנ 6סצ 6 1005 6 636 6 ,ו [אסער א6א 062008 110700000 ,4|סנו2 שת 6|זסאתשוטק תס 5'ה 1 ?א ל ;6הסצ :109500 ססו גו 6|זס/ 6 פיאג אחז 32 מגזין ה-₪6 הישראלי 3 קספזצסת )0 שוצוטטוק 26| 6'5זס או שת קטסז) 2818 [8חס)הותטות! )0 מסווגסגוסטק 3 ₪ 5'ז6)נוק וח0<) 6חג 6016 סגו הס)חו חס 56/1065 מסו)מחס/תו )0 זס6וצסזק [2[009 8תו1036 6[ 6ם8 מסווגמדוסוםו 1614000 זשונוק תוס שו .606 61 ו סוס ונוקותס6 190 זסטס 65תצו!סטק קטסזכ) 2818 [80008 הוח 00 6 8 |008ו1גוח6ח] !הסוח 60 בַ10300!טטק קטס0) ג281] |4חסטהות6ות] 6זסוח ז0 6מס 634 6|קססקן מסון!וות 55 ;גחו1ח6קדא, 6|זסעוס!ם1 אתו]חסקזג 0תסאת6וטקוחס6 5 אא 400 =6ט[סחו פמסטגסווטווק >'קטסזכ) ַסקְבקַתו5 6!זס\ "1% 4518 50010638 6|זסארש!טק מזס )0‏ חס קַחס1] 4 תסאו 0 ,קחסא קחס1] 16 אתטוטק ותסס 2 הגו|גופנו ג ,גו!גופט, 6תסארשוטקותס0) 1/'5 75/1 4115 ;518ץג|ג]א ₪|זסאו 6 ,1312518 6וזסאתטווקוחסי) | אתשוטקוחס0) 410511/5 6%סזטס5 12600 ₪656!60 ,תס 6תסאוש 6הסאוסג)א חגו|גשפנוה ,6חסא !סט ,6חסא 0 ,אוה( 60מט1 ,13% 60תטא 6הסאתשונקנת 0 8711/58 6 0 0% =ססתוכ 6405 ;גתגק|ם 6)|זסע 26 0זסשו4ם 8תגקטם 0הסארשוטקוחס6 8' 1 0 ו 108 ,שטק נחס) 555 621111 ;808 תג 4וס9 אזסא60 ,264ה00-3/ח] ,6זסאתש)טקותס 6 60816גזכ) 6 2 ,166018 ,6|סאתטוטקותסכ) 10"'5, 31 וק 02011 ;גוטותט!ס0) 6תסאתסשוטקוחס 31'5!א 01 6 שת טקוחס ) ,%זגותתהכ] 6!זסארושוטקוחס0) ,6תס \ פחסנוגסותטותוחס) ,כ זאו !0/6 6 5'אחג ואאפס ,א:גותםגכ] 6|ז0א0ג)א ,₪ 210וג1%ט6ס? 5ס1תוסג]א ,חס 1.0115 61%ח11683 16זסארטוטק ותס) ,וס 5 06 0 201140088 ,6 תסע באס0םו ‏ 06ונקואט6סן] 6תסצ 20 גותתג 6תסצ 11600 ,11601860 רא סיווא 5'סאג, זא1 ג 446 בתסצ 06 ,ג 006 4זסאתסוטקותס) 6 0 66ש00) 16 פמסצץ5 8 5פ6ִפַטפַח] ()זסות] ,)גוא 001.0 שטטטפתצום פמסא את 6 סקס 5" א )00 60 ₪ 166005 ,שטףטגההס/ת] 66חסוא ‏ 16 ,שטףטגההוס)ותן וג ווחס!ח] ,4506816 66% התג 6ה0סאת6)טקוםס0) תוא 6םססאתסוטקו 60 ,פטסס:] 6בססאת6וטוקותס) 3 5"צת 0 טומ וסט מססל 0 66 0 0|סא62 ,66אוסג]א ,ח6ות6קההג)א ₪זסיורז6) וק וחס-) 15/4515 ;30008סותטותותס-) :8 תסוטקופס 6 5'ג1כ א[ ;סא 6 ,521 6וזסאתשוטקותס) ואס או6] ,12118 0!זסעוסג]א ,13232106 1,005 ,גו[9ו1 6תסאת6וטקותס) 5"ץ 171 161 שוסץ 1 01 | 5 א ;ח1309 6 תס תט5 ,מ1308 6 סאוס13/ ,מ1808 6הסאתפוטקותס 5'צ1 7 1 ,10118 וס 6 אוו אוקטובר 93 ךך7ך'''ו''ו'''''ההַההה- 4-ל ?רבוה הנעלה = = 8 סברות מחעובים בהוצאת באג סוות מרריכי הבוט שר הדיסק הקיח מדריך להשרדות 8 . 3-5 << %- 6 9 | זססטו!6 / | 1 - ריצ'ארד פרנקל - | 6 מאלף-בית ועד תו! | 43.- 0 "ש". מצורף תקליטון | מעבדת לימוד ב לשפת ושרדי הו תות עתליביציעם 7 המדריץ השיטושי ש? 0 שב 2 0 2 80 ל מיקרוסוסט. ל מ ולור | השרמ ב 0גאא, המתכות ה | החפ אוחן אזר סיל - שיר ולו התיאו דר נהליך זלובכא, וחוך עשי הגיצו שלך לסצ'מצמות, קירו וקלות יור להונאמה: איתך ווינר ופיל קרמר 79.7 : קוואטרו פרו 4 0 / גו ו 7 % 49.- % : 000 | | ג'רסה 12 מעבד התם/ + איינשטי כ מזוין ללימוו לעפי 60! 3 + )אא זוא זאופו המדריך לתקשוב 42.- % כולל תקליטוו המחירים בש"ח וכוללים מע" - להשיג ברשות חנויוח באג ובחנויוח הטברים המובחרות. )4 כולל שני תקליטונים 'ירסם הקודה טי כרטיסי 814515 סא500 המקוריים הופכים כל משחק מחשב לחוויה מדהימה וכל מחשב לחדר עריכה של מוסיקה, עם חיבור ל-60. כרטיסי ח=ז5 81 0שסו/ מאפשרים הצגת תמונות על צג המחשב ועריכת סרטי וידאו. ערכות מולטימדיה משוכללות | הופכות כל מחשב להרבה יותר מסתם מחשב. גרפיקס היבואנית הבלעדית של מוצוי - םץוז 0 המקוריים, היא שמביאה לכם את הצעקה האחוונה בעולם המחשנים. מקבוצת קונלוג רח' הסדנה 7 אזור תעשיה רעננה 09-911913 שצוז/ 1 ]8 50 ה גראמ41160 0 סזףם צפם)טא שפד שפצודה5מס