PC World 32Bit הישראלי, גיליון 55 אוגוסט 1995

חלונות 95

OCR (הסבר)
גל'ו| ל' 55 א|גפם 95' > 21.90 שקל (באילח 18.70) ווםשב מוהחוש שק ירחון החיחו . נכוכ-- ודה אינטרוסח. מדריך האוטוסטרדה ומאגרי המידע 8 | (0.07 קו-אופ צפו]ן : 5" בר אח המהפכה בתחום הוידאו קוראת לך החובב והמקצוען, הצעיר והמבוגר - כולם יכולים לערוך וידאו ברמה הגבוהה, תודות לטכנולוגיה הקיימת והמחיר. הנמוך. בעזרת ציוד דיגיטלי בעזרת המחעוב ו א 0 0 ₪01 [-01י8 ₪ מ" ₪ 1-0 עורך הוידאו הקל בעולם 7 ערוך את הוידאו שלך בעזרת המצלמה ומכשיר הוידאו אתה בוחר קטעים. בלבד. דיוק, קלות ומקצוענות יאפינו את סרטי הוידאו המחשב מבצע אוטומטית שלך. עשרות אלפי משתמשים נהנים כבר מהתוצאות. קול, אפקטים כותרות 6 עם הציוד הבית'6 חיבור והפעלה קלים > [ימציה ומלצגות א 7 ו 5 וס / רוכסוזהררוורו/ 6 עצו01 38 זה | סאוו אולפן וידאו במכשיר אחד תקן שידור, 4 כניסות וידאו, מתאם סינכרון (ספד), מחולל אפקטים, ערבול קול, החלפת רקע (שְ8א אחסזהס) ועוד. הפקת אנימציה מקצועית> שילוב וידאו/אודיו 6 כלי גרפיקה וכיתוב 6 הפקת מצגות מרהיבות 6 מולטימדיה לפיסי ומקינטוש 6 יבואן בתודי 1656 ₪699 מחולל כתוביות וכותרות | 1 | | רמת שידור גבוהה,. עשרות פונטים ואפקטים 5 עברית), אנימציה, צבעים, תוצאות מרהיבות עין, מקלדת | 2% מערכות ו והדרכה סטנדרטית, זיכרון פנימי. גדול. , 3 20000 ה מ ח ש ה למקצועיים ות = חנו 65ואסםפסוץצ שי | | | טל: 03-5758889, פקס: 68-5784818 חובבים > אוש כ<ת ‏ ה 6ושוות ב 2 = = מחשבים לא טועים לעולם. אם מישהו מנסה להתנער מאחריות תיקשוב במרחב הקיברנטי > > > > > > > > 4 כשהוא תולה את הקולו ביתקלת מחשבי, סימן שאיננו מבין דבר ...0 -- ----- במחשבים, או שהוא מנסה לנצל את העובדה שבן-שיחו איננו מבין זה כן לטלפון / דבר בנושא. הרשתות מוליכות את הכל > 4> > > > 4 > 124 למה כל ההקדמה הזאתי בגלל הפאשלה נוראה שקרתה בגיליון חלונות 95 > > > > > > > > > > 4-4 20-40-24 שעבר, כאשר ביותר מעשרה עמודים התהפכו המספרים והמילים 5 רִ ו באנגלית. זו לא היתה תקלת מחשב. זו היתה טעות אנוש אי-שם נבחרי ה-6 = בתהליך ההפקה של העיתון, שקשה היה לצפות אותה ולכן גס אור על התקליטור > 4 34 4 343 3 3 > -56 קשה היה למנוע אותה. אולס המסקנות והלקח נלמדו (ולא רק מחשב אוהב סביבה? > > 4 > > > > > > -20 2 הש:ג.) ואנו מקוויס שלפחות טעות מסוג זה לא תתזור קומפאק היין היי| היי| > > > > > > 4 > - 422-4 0 הגיליון שלפניכם הוא הגדול והמגוון ביותר שיצא אי-פעם והוא ההגנה הטובה היא הגבוןי 4 3 34 43 4 4 484 מבשר על שנויים רבים ומלהיבים. כפי שתוכלו לראות - הוא מתחלק לשלושה חלקים: עולם ה-26, מולטימדיה ואינטרנט. קוראים רבים קבלו על כך שאנו מאלצים אותם להיכנס להוצאות ברכישת שלושה מגזינים נפרדים, העוסקים כמעט באותו נושא: מחשבים. שכנעתם אותנו. החל מגיליון זה תקבלו באותו מחיר את חדעשןן > 4 4 4 > 4 4 40-4040404 0-4 10% ולם ה-20, את המגזין מולטימדיה ואת המגצין אינטרנט - בכריכה ה 0 | בינה מלאכותית. בהמשכים ‏ > > + > > > 564 עולם ה-26 מוקדש ברובו לשני נושאים מרכזיים: תיקשוב 9% - 00066 60 0 6 6 0 א א ו ו וחלונות 95 בחלק האינטרנט הקדשנו את הכתבה המוכזית המחירון[ + 4+ 4+ 4+ 44 4 71-4434444 לאנשים שעשו כסף מאוטוסטרדת המידע ובמולטימדיה אנו טופרטיפים > > > > 4 4 303430 34-44 > 764 מייחדים מקום מרכזי ליכולות האודיו-ויזיואליות של המקינטוש. גם הסדר הדיסקט-חינם שונה, כפי שהודענו למנוייס. במקוס בחר את הדיסקט שלך > 3 3 33 >>> 824 זאת יש לנו בונוס אחר. תוכלו לקרוא עליו בעמוד :8. ואם אתם חושבים שזהו סוף המהפך, יכול להיות שתתבדו. נתראה בגיליון הבא, שיופיע לקראת החגים - לאחר הכרזת חלונות 5 - כגיליון ספטמבר-אוקטובר. אינטרנט עושים עסקים באינטרנט > >> 9 >>> -88 0 ונות) הגידול המהיר ברשת > > > > > > > > > -95 רכש חברת לוטוט 8 הטיול הגדן[? > > > 4> 4 4 4 4 4 4-42 964 0 גם העיצוב חשוב > > > > > > >> >> -98 דפדפני( > > 4 > 4 4 40404 4-44 1000-34-24 כתובות טובות > > 4 4 > > > > > >- > 108 דגל שחור על 0278 4 4+ 4 4 4 4-44 117 היכולות המופלאות של המקינטוש > > > > 120 ן הצרה עם ההרחבה >>-4>- 0404 040-200-5040404 127 מציאות מדומה > 4 4 44 4 3 > >>> 150 | | העלות הסמויה של המולטימדיה ‏ > > > > 154 מולטימיד כ[ > > > > 0-90-240-240-404040>40>4 157 משתתפים קבועים: ארי פיק, לוחות והדפסה: דרור תעשיות בע"מ ב אנע ובו ו עו"ד הראל בורן, איל גונן, כריכה: צבי ונערועובייםום 7 זיגמונד שיידלינגר תוכנות החודש: צ'יף וי מנהלת מחלקת פרסום: פניה כתר המערכת: רח' יד חרוציס 13, ת'א קטסז0) פז6ווקווס:) 86 26016 פרסום ומודעות: גלה הרוש, חיית טננבאוס מען לדואר: ת"ד 11616, ת"א 61116 קז 100 01 ז6טת16 מו"ל ועורך אחראי: פלי (ישראל) פלד עורך: אורי אלוני הפקה: דליה פלד מו"ל בע"מ המגזין מקבוצת אנשים ומחשבים: 0 10 6ס\ ותד שבועון אנשים ומחשבים, מגזין חלונות רכזת שירות למנויים: אורית סטריקובסקי הפצה לחנויות: בר הפצה מנהלת הפקה: ליאת יערי מנהל סטודיו: נתן אייכנבלט עיצוב גרפי עולם-26 ואינטרנט: מאיה גרוס עיצוב גרפי מולטימדיה: אריקה שפיגל פקס: 0376889198, טל: 0376385858 שרות למנויים: 6385868 מנויים חדשים: 6385898 מחלקת פרסום: 6385802 רקעים: אאג8 62 אין המערכת אחראית לתוכנן של המודעות. השמות המסחריים השוניס המופיעים במאמריס הס סימנים מסחריים של החברות. (ץ761) 261160 [18786 :166ו01 מו זסוו6ע ץסן. ₪ : זסוו6ע ]סט 61166 28118 : 21060110 ,161 , 51 ולג 6+ ,13 6 וש -161 ,11616 א7.0.20 7 61:972-3-6385858 עולם ה-56 א | גוס 3 קשה להאמין שוק בתתילת העשור הנוכחי,היה עדיין השילוב בין מחשב לתקשורת בגדר חלום. היוס מהווה השילוב הזה מציאות חברתית, כלכלית ותרבותית אדירה. נתאר לעצמנו אנשים במאה ה-18, שמנסים לחזות את העתיד שיכלול כוח חשמלי, תקשורת אלקטרונית, מטוסי סילון כאמצעי תחבורה וביוטכנולוגיה. האם זה אפשריו אנחנו, שחיים בסוף המאה העשרים, נתקלים באותו קושי באבחנת הכוח האבולוציוני שהקנה צורה חדשה לעולמינו: שילוב של מחשב וטכנולוגיה של תקשורת. על אף מהירותה האדירה, אי אפשר לטעון שמהפכה זאת לא נראתה מזמן באופק. אס תרצו, הרי שנביאה הראשון היה לא אחר מאשר קארל מאוכס. היוס לאחר ימותו הבטות" של הקומוניזם, אנו יכולים להרשות לעצמנו לציין שמרכס יצא בשורה ארוכה של הכרזות מבריקות בנושא קפיטליזם, במיוחד במה שנוגע לזיקה ההדדית | בין אבולוציה | כלכלית, | מדע וטכנולוגיה.(בסיפרו יהקפיטלי, למשל, התנבא מרכס שהטלגרף, ספינות הקיטור והרכבות - יזרזו את זרימת ההון ובאופן כזה יגרמו לצמיחה מואצת של כלכלת המדינות המפותחות). במאה שלנו היה עוד נביא: אלדוס הקסלי, שכתב בשעתו: יהדפסה זולה, טלפונים אלחוטיים, רכבות, וכל יתר אמצעי תקשורת המונית, עוזרים להפיכת שבטים לאומות גדולות". אך היה זה גורג' מקלואן, סוציולוג ממאוניברסיטת טורונטו, שהציג את הרעיון ברגע הנכון. בעזרת ביטויים כמו יכפר עולמי" ויהמדיוס הוא המסרי, הצליח מקלואן למקד את תשומת לב הציבור במאה ה-20 לעובדה שהטלוויזיה, הרדיו, הטלפון ומטוס הסילון - הפכו את העולם שלאחר המלחמה, לקהילייה אחת. שינוייס מרתחיקי לכת בכלכלה, בחבוה ובתרבות, עקב שילוב של טכנולוגיה של מחשביס ושל תקשורת - נראים היוס בטוחים לא פחות מחוקיות זרימת מים במורד. ארבע סיבות מזינות את נחשול השינויים. המחשב הפך ממכשיר התופס אולם ענקי מלא אלקטרוניקה עם 'כוהנים" בחלוקים לבנים, וכושר ביצוע של כ-500 אלף פעולות בשנייה - לשבב בגודל ציפורן-אצבע או פחות, שפועל עשרים פעם מהר יותר. חתיכה קטנה כזאת של אינטליגנציה מאובנת, חוללה מהפיכה אדירה. את חוט הנחושת המסוגל לשאת 64000 עד למיליון ביט בשנייה - מחליפים עכשיו בסיב אופטי בעל כושר העברה של עשרות מיליארדי ביט בשנייה. טכנולוגיה של דחיסה מסוגלת להכפיל את המספרים הללו פי חמש עד עשר. הצג השטוח שיחוור את המחשב מהמבנה השולחני המקובל והפך אותו לדמוי ספר, או אפילו מחברת. הוראות אינטואיטיביות, צלמיות, חלונות ועכבר - תפסו את מקומן של הוראות בצורת מחרוזות אלפנומריות, שרק תוכניתן מקצועי יכול לאהוב. הטכנולוגיה החדשה הולידה שני צאצאים חשובים: | מולטימדיה ומציאות = מדומה. המולטימדיה מהווה ניסיון הראשון לשלב תמונות - בדרך כלל תמונות נעות - וטקסט וליצור שטף של ידע, לימוד או בידור, שהמשתמש יכול להשפיע על מהלכו. חבילות כאלה של לימוד וידע. נועו לאורך רשתות וישנו באופן קיצוני את כל מערכת החינוך על כל רעיונותיה הפילוסופיים ומוסדותיה. מציאות ווירטואלית מדמיינת מציאות פיסית באמצעות תצוגות תלת מימדיות, הענות למגע פיסי ולהבעת פנים וגוף. החוויה המואצת יכולה להיות קרובה ביותר לחיים אמיתיים. אולס בכל זאת מתעוווים ספקות אם הדוך המעולה להדרכת טייסים, נהגים מקצועיים או מנתחים, תוכל לסלק לחלוטין את המדריך האנושי. האם טכנולוגיית המציאות המדומה, ביחד עם המולטימדיה, תייצר אפיק חדש לביטוי אומנותי, או אולי צורה מתקדמת ביותר של פורנוגרפיה! (שהרי תקליטורים-כחולים נמכרים במאות אלפים עותקיס). מחשב מצוייד במודס ותוכנת תקשורת, נותן תחושה טובה של העתיד. בהיותו מחובר למערכת הטלפון הוא מבטל את גורס המוחק וכל מה שנמצא יאי-שס" הופך ליכאן". אפשר לדבר עס אנשים בכל העולם, או לדפדף בספרייה הנמצאת בקצה תבל, או לקבל מידע מכל בסיס נתונים. מצב זה מייצר זמן משלו, מבטל את ההווה של הטלפון המצלצל ברגע הלא נכון ואת האיטיות של הדואר הקונבנציונאלי, המכונה דואר חילוון. והכי חשוב: כל אחד יכול לקבל מידע, תוכנות לימוד או בידור, בכל רגע שיחפוץ ולא רק כאשר מישהו אחר החליט לספק לו אותו. ומה שאולי חשוב יותר: כל אחד יכול לקבוע בעצמו את הפארמטרים של המידע שבו הוא מעוניין, יתרון שערכו ותועלתו אינן ניתנים אפילו להשוואה עם סביבה לימודית עלובה וחסרת התאמה אישית של הכיתה. באשר לאדם הפשוט מיליונים של אנשים כבר חיים את חיי העתיד האלה. אנשי הבורסה מבצעים עיסקות בשוק שלא ישן אף רגע. העיתון אקונומיסט חישב ומצא שהיקף העיסקאות שנעשה דרך הערוצים הסיפרתיים במשך שבוע אחד - עולה על ארבעה טריליון דולר. מנהלים בחברות רב-לאומיות מחליטים על פי מידע שהם מקבלים מחברות-בת, המפוזרות על פני כדור האר. חברי הקהילייה המדעית חיים במוחב הקיברנטי שנוצר באינטרנט, המדיה המורכבת מאלפי רשתות, המכילות רבבות מחשבים כל אחת, עם מספר כולל של משתתפים העולה על 30 מיליון איש. התרתבותה של אינטרנט היתה כל כך מהירה, שבעצם אף אחד לא יודע בדיוק מה גודלה המדוייק וכמה אנשים קשורים אליה. לוח מודעות אלקטרוני אשר עליו 'תולים" את מודעותיהם פיסיקאים, מהנדסים וכל מי שעוסק באנרגיות גבוהות, נדרש יותר מעשרת אלפים פעם ביוס. ובאשור לאדם הפשוט: לוחות המודעות אלקטרוניים במרחב הקיברנטי מספקים לחמשה מיליון מינויים נגישות לבסיסי מידע ותכולת ירחונים וכתבי עת. הס מאפשרים גם עריכת קניות בצורה מקוונת. מניותיה של חברת שרותי המידע אמריקה אונליין עלו ב-521% אחוז במשך 3 שנים! מוילים של ירחונים ועיתוניס יומיים אינם ממתינים, אלא מעלים את כתבי העת שלהם למאגרים אלקטרוניים מקווניס. בשוק מופיעות גירסאות ואשונות של סוכן-אינטליגנטי המכונה "ספאספז" (על משקל "רובוטי), שמשמש כמזכיר-אלקטרוני ומדריך במרחב הקיבונטי. הוא לומד את ההרגלים והרצונות של אדוניו, ויפעל על אוטומטית על עולם ה-6פ א | גול 0 עולםה-6 א וגול 0 על-פיהן, כדי לארגן נתונים, לחפש מידע, להגן מפני דליפה, לסילוק ווירוסים ועוד. השילוב של מיחשוב ותקשורת האיץ את מעבר מכלכלת תעשייה - לכלכלת שירותים. לפי הערכות מסויימות, שלושה רבעים של התוצר הלאומי הגולמי בארצות הברית, מורכב עתה משירותים. שיעור זה כנראה לא ישתנה בהרבה בעתיד. במקום זה יגדל בהרבה בכל ענפי המשק אחוז הערך המוסף המיוצג על ידי טכנולוגיה של מידע. כבר היוס החלק הקולינרי של הפיצה, למשל, עולה פחות מאשר שיווק, ההוצאות האדמיניסטרטיביות | והמשפטיות, | הקשווות באותה פיצה. בתמרוקים האוז אף מוקיע שחקים יותר. ההירארכיה הניהולית של חברות, תעשה יותר שטוחה. - מכיוון שטכנולוגית המידע תאפשר קבלת יותר החלטות ברמה ביצועית. המציאות הווירטואלית יכולה לקבל צורה של משוד ווירטואלי. רשתות מחשביס יאפשרו לאנשים רביס לעבוד בבית ולהתקשר אחד עם השני בצליל, בתמונה ובמילה מודפסת על המסך. באופן אידיאלי המחשבים יהיו נוכתים בכל מקוס ומשולבים בתיים היומיומיים, כך שבקושי ירגישו את נוכתותס. מוסדות החינוך וההשכלה כמובן שלהתפתחות זו יש גם צד אפל. כמו לכל שינוי חברתי עמוק, גם ליתרונות העצומיס של מהפכת התקשורת יש גס מחיר והוא מתבטא בזעזועיס כלכליים וחברתיים מסויימים. שינוי צורה של הפירמידה בחברות כבר גרס לפיטוריס של מאות אלף מנהלים בדרג בינוני. עובדיס בשכר גבוה - נותרו מחוסרי עבודה, או ירדו למקומות נמוכים יותר בסולם הכלכלי. במשך העשור שחלף ירד מספר המועסקים בחמש מאות המפעלים הגדולים ביותר בארצות הברית - בארבעה מיליון. זוהי ירידה של 25% בהשוואה למצבת כות אדס לפני גל המיחשוב על ריצפת הייצור. טכנולוגיה של מחשבים ותקשורת מייצריס שוק עבודה שרוכש ברצון | רב מיומנות אינטלקטואלית. זה מביא לידי כך שעיסוקיס ראשונייס במפעלים, שדרכם אנשים מצאו את האפשרות להגיע למעמד בינוני - הצטמצמו ואלה שנותרו לעיתים קרובות אינס מובילים לשוס מקוס. קיימת סכנה שהטכנולוגיה החדישה תיצור מדינות של העולס השלישי במרכזי ערים. נושא מיוחד מהווה גורלם של מוסדות תינוך והשכלה למיניהם. הס אמורים להשתנות באופן מוחלט. גם הפילוסופיה עליה מושתתת מערכת החינוך תשתנה מיסודה. ההוראה בכל רמות ובכל נושאים תעבור למרכזי השכלה עולמיים, שיספקו את ההוראה ברמה טובה ביותר, מעודכנת ומתבססת על הישגים אתווניס של תורת הלמידה. הוראה זו תלווה בחומר גרפי עשיר, בהנפשה מוצלחת, בהדמייה מרתקת ובעוד אמצעי מולטימדיה מושכיס. כל השוואה עם השיעורים הניתניס עתה בכל מוסדות להשכלה, החל מגן קדס חובה וכלה באוניברסיטאות, תהיה ממש מצחיקה. כל החומר הלימודי שיובא ממרכזי הלמידה העולמיים, יעלה ביצוץ ברשת הגידול האדיר באוכלוסיית האינטרנט, אופייני לעניין שהציבור מגלה ברשתות וברישות בכלל. שתי נטיות טכנולוגיות מאניינות את ההשפעה שיש לרישות, על דרך העבודה שלנו עם מחשבים. הראשונה היא הגידול המדהים של התעבורה באינטרנט. אם בשנת 1991 השתמשו רוב האירגונים ברשתות תקשורת פנימיות, הרי שהשנה עלה ללא שיעור מספר האירגונים שהעובדים בהם גילו, כי הנגישות לעולם האלקטרוני הגלובלי אינה מסובכת יותר מאשר נגישות לעמיתיהם בחדר הסמוך. מספר הולך וגדל של עובדים משתתף בדיונים יומיומיים עם אנשים שמתעניינים באותם דברים, אם כי אינם מועסקים על ידי אותו מעסיק. התפתחות זאת מעמידה בפני מנהלים ברירה בין התועלת שמניקים העובדים מבחינה מקצועית, לבין הסכנות הנובעות מאפשרות דליפת מידע ואולי גס "עריקת" העובדים עצמם, כאשר מתברר להם שיש מקומות עבודה טובים יותר. הנטייה השנייה היא גידול מרשים של תקשורת ווידיאו על בסיס הרשת. גידול זה יואץ עם מעבר הווידיאו למסך המחשב. האפשרות לערוך בקלות וועידות-ווידיאו תהיה בעלת חשיבות רבה. אלפי מונים באיכותו ובאפשרויותיו על זה שמסוגל להעניק מורה בכיתה. המרכזים יספקו גם נושאים לעבודות עצמייות של הלומדיס, יעריכו אותן, יספקו חומר לתירגול וכמובן יספקו את הבתינות. בניגוד לשיטת הבתינות הקיימת הן יערכו באווירה ביתית ונינוחה, ללא כל התרגשות, ותהיה אפשרות לעבור כל בחינה אין סוף פעמים, דבר שמצד יעזור ויעודד תלמידים חלשים ומצד שני יבטיח שוני מוחלט בתוצאות. אולס חשש אחד ברור עדיין מרתף באוויר. החשש כי הפער בין אנשים מתותכמים מבחינה טכנולוגית לבין המפגרים מבחינה זו - עלול להעמיק ולתת אותותיו | בכלכלה. מדינות מסויימות, כמו יפן והודו ומדינות רבות אחרות בחוף המזרחי של האוקינוס השקט - כבר מנצלות בהצלחה את הדרישה לחומרה ולתוכנה ולדעת רבים הן עושות זאת על חשבון שוק עבודה אמריקאי. אבל מדינות מתפתחות שאינן מסוגלות לספק את החומר האנושי ברמה אינטלקטואלית גבוהה, יימצאו עצמן בעולם שאינו מאפשר התקדמות לרווחה חומרית. בעיות רבות לכל אלה הנכנסים לאיזור אלקטרוני חדש, החסר את מושגי הזמן והמרחב, מצפות בעיות רבות. בתחלל הקיברנטי המושגיס המקובלים של חופש אינטלקטואלי וזכות לקניין אישי - אינס ברוריס. האס חדירה לתוך מחשב של מישהו היא לצורכי מחקר, או גניבהו האם הטכולוגיה תאפשר פשרה בין הזכות לפרטיות או הזכות של חברה עיסקית לביטחון - לבין זכותה של הממשלה לחקור פעילות בלתי חוקית! איך יכול מחבר או מו"ל להיות מוגן נגד העתקה או שינוי צורה שלא מאפשר לזהות את המקורו נשאלת גם שאלה: האס ממשלות צריכות להשתתף בייזוס ובהדרכה לתשתית המידע, כפי שהן מעורבות, למשל, בבניית רשת הכבישיס המעולה! הקונגרס האמריקאי קיבל בעניין זה החלטה על הקמת "ירשת לאומית למחקר והשכלה". בתנאי פיתוח מהיר ביותר של רשתות והשירותים שהן מספקות - אין ביטחון שהקמת רשת זו, הנקראת בראשי תיבות אםאא, תעזור להתפתחות. מספר חברי קונגרס ואנשים חשוביס כמו סגן נשיא ארצות הברית גורסיס שאוטוסטרדה של מידע חייבת להגיע לכל אזרת של ארצות הברית, והחברות שיקימו אותה יחוייבו להבטיח נגישות לכל אחד, מבלי להתתשב באפשרויותיו הכספיות. איך ישפיעו הרשת וההתקניס המאפשרים גישה אליה, על תעשיית ההוצאה לאור המסורתית! אישה סטודנט ירצה לרכוש ספר לימוד מיושן, כאשר ניתן להשיג בכל רגע מהדורה מעודכנת אלקטרונית, מאויירת להפליא ומלווה בווידאו כמעט בטות שכל לומד יעדיף ספר אלקטרוני המגיע מקוון. האם בכלל יש מקוס לתפקיד של מוציא לאור, כאשר המחבר יכול להציע את עבודתו ישירות לקהל הקוראיס! ₪ טלבוניה חברות לציוד טלפוני שרויות בפאניקה. המעבר ממרכזיות יקרות וריכוזיות, לניתוב שרותי תיקשוב וטלפון דרך מחשבי 206 - מוחשי עתה יותר מתמיד זוכריס מה קוה למחלקות מערכות-המידע הריכוזיות, במהפיכת ה-6? של שנות השמוניס! ובכן, צאצאי הצבאות שהיו אחראים לכך, צרים עתה על שעריהם של יצרני מרכזיות א8? הריכוזיות, ובקרוב ימוטטו את הקירות של ספקי הטלקומוניקציה המובילים. אם אתה חסיד-מיקרוסופט, חשוב על 16 - מימשק תיכנות יישומי טלפוניה. אס אתה חי בעולם של נובל, מילת הקוד עבורך היא 1841. אך אם אתה אחד מאותם אנשים נדירים, הסבורים כי סטנדרטים צריכים להיקבע על ידי גופי תקינה ולא על ידי חברה המפעילה את שריריה בשוק, תוכל לקרוא לכך "המירוץ אל ה-5054" (ארכיטקטורת מערכת מיחשוב אותות). אולס מי שלא ווצה להסתבך בהגדרות שנוצרו על ידי יצרנים שונים, יכול לקרוא לעניין בראשי התיבות 611 - אינטגרציה בין טלפון למחשב. למעשה השם לא משנה, משוס שהתנועה למעבר אל הטלפוניה השולחנית - כבר בעיצומה, והטלפוניה השולחנית תעשה ליצרני ציוד הטלפון, מה שגורבצ'וב עשה לבריה"מ. זה הופך אישי כמו טכנולוגיות רבות מעידן המידע, 611 נוטלת את השליטה מידי היצרנים הגדולים של מרכזות טלפונים, ומעניקה אותה לך ול-6? שלך. 1 מחליפה את השליטה. המונופוליסטית, המנוהלת בצורה ריכוזית וממירה אותה לשיטת טלפון גמישה משולבת במחשב, בה שולט משתמש הקצה. מעבר זה אינו מפתיע, משוס שהוא מהווה חלק מן התמונה הכוללת: מחשבי מיינפרייס ריכוזיים מתחלפים במחשבים אישיים, ספריות נמוגות לצלילי דהרתם של דפדפני האינטרנט, והטלוויזיה | בכבלים נמסה לוגלי תוך הידיירקט-טיוי" ומכשירי הווידיאו המציפיס את השוק הביתי. יצרני מרכזיות טלפון אפ?ץ ניצבים עתה מול ההמונים השולתניים, הרוכבים על גל האינטרנט. במחקר שערך קומיוניקיישנס וויק, אמרו 5% אחוזים מן המרואיינים שלדעתם יישומי טלפוניה מבוזרים, השוכנים על שרתי 26 - הם רעיון מצויין. היוס אין ספק כי המחשבים השולחניים יתפסו בעתיד הקרוב את מקוס החומרה והתוכנה של מרכזיות הטלפון המשרדיות. השאלה היחידה עולםה-86 א וג|ל 0 עולם ה-6פ א וגול 0 שנותרה: איזו צורה הס עומדים ללבושו יש כבר כמה דוגמאות. חברת מדיה-טרנדס, למשל, מוכרת יישוס תואם-1421 המאפשר למנהלי הרשת לשלוט בתכונות מרכזיות סנטרקס ו-א8? באמצעות כל חיבור מודם או טלפון ל-6? מבוסס-חלונות. חברת סייפרס מוכרת כלי תיכנות ויזואלי, שמחירו 600 דולר, ושבאמצעותו תוכל לכתוב מערכת משלך לניהול מוכזיה, פקס, הודעות ודואר קולי, על מקינטוש שמתירו כ-2000 דולר. כלי זה מאפשר לך, בין השאר, לבטל או להפעיל מיידית שירותים שניתנים על ידי חברת הטלפונים, כמו שיחה ממתינה שמשבשת את הפקסים, או חיוג לשיחת ועידה. אך כל אלה הס משחקי ילדים ודווקא חברות קטנות עומדות עתה לגדול לממדי ענק. ויילדפייר קומיוניקיישנס, למשל, משווקת את יאיש-הפחי: עזר המופעל באמצעות קול, שבו זמנית גס עוקף לחלוטין מרכזיות סטנדרטיות, וגס מבטל את הצורך במתשב השולתניו ויילדפייר היא תוכנת-סוכן המתערבת במהלך שיחת הטלפון, מנתבת את הקריאה, מכריזה על מצב המתנה, ובאופן כללי מגיבה לפקודות דיבור במהלך כל קריאת טלפון. ויילדפייר משלבת את תכונות | חילופי ההודעות, הפקס, הדואר האלקטרוני, הזימונית, וניהול הקריאות של מרכזת טלפון גדולה מסוג סנטוקס, ללא כל האיפיוניס של המערכת הגדולה. שיחת טלמון לעתיד המשתמש יכול לבצע חיוג קולי אם יאמר בקול רס את שמו של האדם אליו הוא מבקש להתקשר וכן לתכנת תכונות אחרות, מבלי שיצטרך ללחוץ על כפתורים, לקרוא ספר הדרכה, או לשאול בהיסוס את המוכירה, כיצד לבצע שיחת ועידה. "| כבר היוס אפשר לחבר בקלות את רשת הטלפונים למחשב שלך. = חברת ]11 מירושלים, משווקת את קוממיומון, שילוב של מקלדת = עם אוזניות וחיבור לשקע הטלפון. המוצר החדש מכוון בעיקר = למגזר השיווק בטלפון, כאשר הוא מאפשר לדבר ולהקליד מידע = לתוך בסיס נתונים וכרטיסיות. שיחת טלפון בהתערבות הסוכן של ויילדפייר יכולה להשמע כך: שרון: היי דפנה אני רוצה להראות לך משהו. דפנה: היי. אוקיי. שרון: ויילדפייר. ויילדפייר: אני כאן. שרון: חפש! ויילדפייר: מה לחפשו שרון: בנימין לואיס. ויילדפייר: מצאתי את בנימין לואיס. שרון: תיאור. ויילדפייר: בנימין לואיס הוא סוכן ביטות. מספר הטלפון שלו בעבודה הוא.. שרון: לא חשוב. דפנה, שמעת! זה היה העוזר הטלפוני שלי.. ויילדפייר יוכל לספק הליך מזורז ומקוצר גס במערכת הסלולוית, שם מבקש המתקשר לקבל אינפורמציה מהירה, ללא שימוש בידיים, בעיקר אם הוא נוהג באותו רגע. במקרה כזה הדו שיח ישמע כך: - ויילדפייר. - מה אוכל לעשות למענך! - למצוא. - למצוא מהו - הודעות חדשות. - יש אחת. - ממיו - ממייק ריבלין. - השמיע אותה. ויילדפייר היא עדיין מעוכת קצת יקוה לשימוש ביתי או לעסקים קטנים. מחירה מתחיל ב-2000 דולר למשתמש והיא דורשת קו מסוג 1-1 שמחירו בארצות הברית דולר 900 דולר לחודש, כדי לתמוך בעד 72 משתמשים. (20 משתמשים בו-זמנית). מצד שני, . - .5 בא .₪ 9% היא מבטלת את הצורך במרכזית אפקאו סנטרקס. % > ל ויילדפייר היא רק אחת מסוגי המלכודות המחכות לחברות הטלפון. מה יקוה להן אם וכאשר האינטרנט תחליף את הטלפוניה לגמריו האפשרות של החלפת קווי הטלפון = בקווי > האינטרנט - היא המשימה המניעה ווקאלטקי - מבוססת-התלונות | הישראלית, = את = מייבן מבוססת-המקינטוש ואת וואט מבוססת-היוניקס.. = מוצרים אלה מאפשרים למיקרופונים שולחניים > לבצע קריאות טלפון אל כל מי שנמצא ברשת, תמורת עלותה של שיחה מקומית. השמיים עדיין אינס נופליס על ראשיהן של חברות הטלפונים, בעיקר משוס שהגישה לאינטרנט, עוברת עדיין דרך חברות הטלפון. אך טכנולוגיית הווידיאו והאודיו מתקדמת במהירות = כה גדולה, עד שאין חברה שיכולה להרשות לעצמה לקפוא על שמריה. זוכרים עד כמה בטוחה ומוגנת היתה יבמ לפני שה-70% נחתו על השולחנות! יש להניח כי חברות הטלקומוניקציה השליטות של ימינו, פגיעות בצורה דומה. ברור עתה כי בד בבד עם הפעילות העוברת מתחום המיחשוב אל תחוס התקשוות, יצטרכו קובעי הקצב בשוק הטלקומוניקציה לעקוב אתחר המתרחש. האס טמון זרע חורבנס בחברות המתחילות מן הדור הבא, שבקרוב יציעו לצרכנים קופסת אפע2/סנטריקס פרטית, המקושות באמצעות שירותים אלחוטיים מקומיים, ועוקפת לחלוטין את חברת הטלפון! אחרי הכל, חברות הטלפונים הן בעיקר כבלים ומתגים - סלק את הכבלים והחלף את המתגים ב-26%, ותיפטר מהצורך בחברות טלפוניס .‏ ₪ עתה ניתן להשיג בישראל את מחשב ה- אסתו[סזק השולחני החדש של 60008 . הדגם שקדם לו הוביל במשך שנים את שוק ה- 6 בעולם, ושום מתחרה לא נראה לו באופק. לכן, כדי לשמור אותנו במתח ולבנות מחשב טוב אף יותר, התמודדנו מול המתחרה הקשוח ביותר שלנו: אנו עצמנו. לא רק שביצועי ה- 68חו[סוק החדש טובים יותר, הוא גם חסכוני באופן משמעותי בעלויות הרכישה והתפעול, שלא לדבר על 3 שנות אחריות אחריות ותמיכת 6816 60280 המקיפה. ה- 68חו2101 ף4קות60) החדש מגיע מצוייד עם ארכיטקטורת 808 201 = ומעבדי 586 המתקדמים ביותר, והוא מותאם ל-95 8א0ח1/. תבחין מייד שהוא מוכן היטב לעידן הבא של ה- 206 ומציע את כל התכונות הדרושות לך במחיר סביר! אתה עלול לחשוב כי מי שמציע לך תמורה גבוהה כל כך עבור השקעתך והגנה עליה לאורך זמן, חייב להיות מטורף. ובכן, זהו הסטנדרט ב- 80קותסס . סקרן לדעת יותר? התקשר לאחד ממפיצי 40קותס) המורשים בישראל. משוב מחשנים שיווק בע"מ (ורשת משווקיה המורשים בישואל): רח' הפלדה 3 אזור התעשיה אור-יהודה טל. 03-5389400, פקס. 03-5389402 קוממיוטרלנד - דורקום מחשבים בע"מ: רח' נחל אילון 37 ת"א 67771, טל. 03-5373986, פקס. 03-5375087 סניף ירושלים: רח' הלל 24 ירושלים 94581, טל. 02-259472, פקס 01-256970 תים מחשבים ומעוכות בע"מ: מרכז מסחרי רמת אילן, גבעת שמואל 51905, טל. 03-5304444, פקס. 5325917 -03. סניף חיפה: טל. 04-338205 עולםה-56 א וגול 0 סּ הכל מנקודה מרכזית אחת. אינדיגו, מוטורולה ואחרות. בעומס יתר על משרד דואר' מסויים, של בסיס הנתונים היחסי של ו6אסזקקג. אוניברסיטת נו בל בארץ חברת נובל, היצרנית המובילה של תוכנות הפעלה לרשתות תקשורת, קיימה בישראל, זו שנה שנייה, את "אוניברסיטת נובל". "אוניברסיטת נובל" היא מסגרת לימוד, | בה | מדריכה | החברה ומכשירה את משווקיה ומפיציה המורשים בעולם, כדי שיהיו בשורה הראשונה של הידע הטכני על מוצרי החברה ושירותיה. 4 !זסשסזח! לעובחו את 6|טח 2וצו המגזין | האמריקני אינפוורלד הקדיש לאחרונה כתבה שלמה לתוכנת 6!וח?ו/ו הישראלית, פרי פיתוחה של חשבשבת. המגזין| משבח את התוכנה ומשווה בינה ליבן תוכנות דומות הקיימות כיום בשוק, כשמסקנתו הסופית היא שאף אחת מן התוכנות אינה מתקרבת ל-6|טח2ו/ לא מבחינת הביצועים ולא מבחינת המחיר. ואו הינה תוכנת ה- 26 הראשונה לגילוי שיטתי של חוקים וטעויות במסדי נתונים. התוכנה בנויה על אלגוריתם מתמטי מיוחד, שפותח על ידי מחלקת חקר הביצועים של חשבשבת. גרסת החלונות של התוכנה, המצויידת במימשק 06 (ץ1צו600תתס6) 2856 2818 ם6ק0), מקנה גישה לכל בסיסי הנתונים, והיא נמכרת בארה"ב במחיר של 495 דולר. 7-7 שו ?--.:7 ל על - ללייעווטי ק< לקיעו תוכנת בקרת פיתוח עול מיקרופופט חברת מיקרוסופט הכריזה על 3.1 50₪16058]6, תוכנת כלי לניהול ובקרה למנהלי פרוייקטים בתחום פיתוח התוכנה. 6 מנהלת את כל מרכיבי התצורה בפרויקט בפיתוח, החל ממתן זיהוי והרשאות וכלה בניהול קובצי היסטוריה וחלוקת הפרויקט לתת פרויקטים. התוכנה מותאמת לעבודה בסביבות פיתוח הטרוגניות המשלבות חלונות, מקינטוש, חלונות זא ובקרוב גם יוניקס - ברשת אחת. טס 1100506 נועדה להחליף את תוכנת אזו6. 7-7 שו 7-ל עשוי קלקייעון לוטוטס הכריזה ע7 ש6ו/!60:₪31 לוטוס הכריזה על מערכת ושו!וג6:01, שמציעה כלים מגוונים בתחום הדואר האלקטרוני, לניהול ולתחזוקה של מערכת |ג66:1 לסביבת חלונות מתוצרתה. המערכת מספקת למנהלי רשת |ו66 כלים גרפייס פשוטים אך בעלי עוצמה שמאפשריס לצפות בתעבורת הרשת, לנהל אותה, לשפר ביצועים ולמנוע תקלות לפני שהן מתרחשות - מערכת 664 בעברית מלאה יצאה לאחרונה לשוק והיא כבר משמשת בחברות כמו אטו 661 ג מציעה כלי ניתוח סטטיסטיים ועשרות דוחות מוגדרים מראש שמאפשרים להבין טוב יותר את הבעיות ברשת, הצרכים ומגמות ההתפתחות שלה. כך ניתן להבחין בטעויות שידור אופייניות ועוד. לוטוס שילבה ב-א6ו)%11ש6 למעשה את כל הפונקציות מלרכז התנסות ב-אפפו ליגד מידע טכני בע"מ, נציגת דיגיבורד בישראל, חנכה מרכז התנסות בטכנולוגיית אפ18. המרכז החדש ישרת בחינם כל עסק או ארגון שכבר קבלו מבזק קווי אפפ! אך טרם החלו להפעיל אותם בתקשורת עם גורם חיצוני. קווי אפפו אמנס הותקנו כבר בתברות רבות בארץ, אך הן אינם מאפשרים חיוג חופשי אליהן של חברות זרות, לצרכי בדיקת המערכת ותרגול השימוש בה. לוו חן '- = .לש מדפסת לייזר במלחיר מלדפסת הזרקת דיו גטר, נציגת יצרנית המדפסות לקסמרק בישראל, מציעה את מדפסת הלייזר 200 זווז/מואו במחיר של 575 דולר, מחיר הקרוב לוה של מדפסת הזרקת דיו. המדפסת תומכת בסטנדרט "מיקרוסופט | בסביבת | עבודה" המאפשר קבלת מידע על מסך - | המתשב בזמן אמת, לגבי מצב ‏ ר- המדפסת וכל האביזרים הקשורים למחשב | ותומכים = בסטנדרט. המדפסת, שתוכננה במשותף על ידי לקסמרק ומיקרוסופט, ‏ מדפיסה במהירות של 4 דפים בדקה, ברזולוציה של 300 נקודות באינטש. ההתקשרות למרכז א80] של ליגד נעשית בתיוג בקו אס5] לטלפון 03-90503 המחובר למתאס דיגיבורד 46א1 26. המתאם מותקן בשרת נובל 3.12 הכניסה מתבצעת בשם 1 0588 והיא, כאמור, חופשית, ללא סיסמה. מרגע יצירת הקשר יכול המשתמש לתרגל כניסה לעבודה ב-א85!, העברה מהירה של קבצים בין תתנות ואופציות תפעול שונות, כולל יישומים. בעתיד הקרוב תוסיף ליגד שרת זא ושרת יוניקס למרכז ההתנסות החדש. הטכניון ישקיע במערכת ההדפסה דוקיוטק הטכניון בחיפה חתם על הסכם עם חברת אלדף, נציגת זירוקס בישראל, לרכישת מערכת מתקדמת להפקה ולהוצאה לאור מסוג דוקיוטק (2061660), שתשמש להפקת החומר הלימודי, העבודות, החוברות והקטלוגים במוסד. דוקיוטק היא מערכת כוללת לצילום, הדפסה, הפקה וכריכת מידע בצורה אוטומטית ובאיכות גבוהה ומיועדת לתת פתרון לארגונים הזקוקים להפקת חומר מודפס באיכות גבוהה ובמספר עותקים מצומצם, בזמן אמת. היקף העסקה לרכישת מערכת אחת הוא כשלוש מאות אלף דולר. המערכת החדשה מאפשרת את קיצור תהליך ההפקה תוך חסכון בכוח אדם ובעלויות. המערכת משלבת טכנולוגיות של סריקה דיגיטלית, עריכה, אחסון, אחזור והדפסת איכות בלייזר. דוקיוטק מאפשרת צילום של עד 135 דפים בדקה ברזולוציה של 600 נקודות לאינטש בשחור/לבן. משקל המכונה 2.5 טונות, אורכה 6-9 מטרים, ומחירה החל מ7 250 אלף דולר. החלה אספקת דוגמאות מלעבד 6אה6פבּזווט קבוצת עסקי טכנולוגיית ‏ 52486 (518) של חברת המחשבים 50%, התחילה באספקת כמויות | לדוגמא | של | המיקרו-מעבד 8 : זהו המיקדו מעבד 64 ביט הראשון בתעשיה עם תמיכת מולטימדיה מקיפה על השבב.| מחשבים ראשונים המצויידים ב-882486ו יפעלו במהירויות ‏ 14% מגהרץ ‏ ו1677 מגהרץ, ‏ עם ביצועים המוערכים ב5200121927 20 ו820610927 350 . ה010882467 הוא גם המיקרוהמעבד 5196 ראשון המציע ביצועי תחנת עבודה בקצה העליון, בעלויות הקיימות רק בתחום המחשבים האישיים, ₪ אספקות כמותיות של המעבד צפויות בסתיו השנה. ה93524867ו0 64 ביט תומך במולטימדיה על השבב, בוועידות וידאו, בפריסת 0-2ם2]א בזמן-אמיתי, באפקסי וידאו ובחיפוי (8ת607ת36) משולשים ממופי-טקסטורה. התכנון הסקלארי ותפוקת הנתונים | שלו מאפשרים ל-480תפגטוט להעביר נתונים בקצב שיא של 13 ג'יגה-בייט בשנייה. ן התכנון בעל 5.2 מיליון טרנזיסטורים מיוצר בטקסט אינסטרומנטס במפעל 6105 מתקדם שהוקם בהשקעה של מיליארד דולר. ְ פנטיום 155 מגהרץ -המהיר ביותר במחעובים איעויים חברת אינטל העולמית הכריזה פנטיום 133 מגהרץ, המעבד המהיר ביותר הקיים כיום בשוק המחשבים האישיים. המעבד החדש עובד במהירות כפולה מזו של מעבד פנטיום 66 שיצא לשוק לפני שנתיים בלבד, ואף יותר מכפולה מזו של מעבד פנטיום 60 הראשון, שיצא לשוק בשנת 1993. כיום ניתן להשיג בישראל מחשבי פנטיום 75 ברמת מחירים של מחשבי 486 מלפני חצי שנה. שת"פ נטמדיה ובינת תקשורת מחשבים חברת נטמדיה מירושלים, המספקת שירותי איגטרנט לשוק הביתי ולשוק העסקי, הגיעה להסכם עם בינת תקשורת מחשבים, על שיתוף פעולה אסטרטגי במתן פתרונות שלמים להתחברות לאינטרנט. במסגרת הסכם זה תעניק בינת חודש התחברות חינם לאינטרנט לכל מי שירכוש מודם שהיא משווקת, כשהחיבור ייעשה באמצעות נטמדיה. כמו כן, כל המשווקים המוכרים ציוד של בינת ימכרו גם חבילות קישור לאינטרנט של נטמדיה. נטמדיה ‏ 'מציעה ללקוחותיה קישור לאינטרנט באמצעות תוכנת הדואר האלקטרוני סותסתע, המיוצרת בארץ על ידי חברת תס6טס דותותס0). חיקיי<.לקייקקקורקוכ -ייקקקוי וי קש ?2 הייעוקקטרייקיי=.. ו קוור 7 - :7 ל שו 7:2 עולםה-6פ א וגולל רו" . ב 6 2% ו | מנותק מהעולם. כמו מכונית תקועה בשולי 2 | :ה ייה -- > אוטוסטרדת המידע ₪ שיש -, 2 יְ ב מרכז הבקרה של הרשת באיזור פילדלפיה, שממנו עוקבת חברה 4181 אחר זרימת צליל, נתונים ובידור - מהווה דוגמה למרכז תקשורת הדורש שינויים מרחיקי לכת כדי לתמוך במיחשוב הגובר. ההתקדמות ענקית שחלה בשימוש במחשבים בעסקים ובפעילות מקצועית מכל סוג, וכן מחשבים השתכללו הרחבת השירותים למיניהם, כולל מדייה חדשה לבידור - יצרה צווך בשנים האחרונות חיוני בשינוי. המערכת החדשה חייבת להיות מסוגלת לטנל בסוגים שונים של תעבורה, אשר מהירותס נעה בין מאות ביטים לשנייה - עד מה שווה מכשיר הטלפון שיש לך בבית, אם | בקצב מסחרר ובאותה / מיליארדים של ביטים לשנייה, עם דרישות שונות לגבי דיוק וסודיות. איננו מחובר לרשת הטלפונים העולמית. מה שווה מידה שהשתכללו המחשב השולחני שלך, או הרשת המקומית שלך המחשבים, גדלו גם - אם איננה יכולה לדבר עס רשתות אחרות הדרישות לגבי הרשתות המעבירות את המידע תקשורת חייבות לתמוך בקצב העברה ממספר הרשתות העולמיות הציפו את איי-המיחשוב מסלולי ההעבוה חייבים לשאת נתונים מדעייס תוויס בשנייה ועד מיליארדים של תווים, או הקטנים, והותירו אותס חסרי כל תועלת. ללא וטכנייס וגם להבטיח חוליות קישור לכל דבו, אפילו עשרות מיליארדים תווים בשנייה. תחוס רישות מחשביס - אין התיקשוב יכול להתקיים החל מבידור וכלה בהדמייה מורכבת. מערכות | המשתרע מהקלדה ידנית - עד העברת תמונות עולם ה-56 א וגול 0 סּ הגש /0/ ש2/2060 ני בשבילי, הוא מענד התמלילים הטוב ביותר בעולס בסבינת חלונות: הוא מהיר הוא עובד בתאימות מי שהיה רגיל להתקע דקות ארוכות | מלאה עם כל גירסה מול המסך במסמכים כבדים יופתע | לשונית של חלונות ממהירות זרימת השורות בדגש2. בכל שפה שתבחר, בכל מקוס בעולס. הוא ידידותי הוא מתקשר בדגש? ידידותיות היא לא סתס מילה עם דשאם= דאו זאת האמת. כדי להתחיל לעבוד מיד בוכות הטכנולוגיה המהפכנית של עם דגש? אין צורך בידע מוקדם. דגש? יוכלו משתמשי הרשת לדבר הוא חברותי בלמעלה מ-30 שפות שונות. לדגש? תפריטים בשש שפות שונות | הוא רב פלטפורמות ועזרה מקוונת בעברית, אנגלית דגש? ר תחת 1א, 95 או60םו/, ורוסית. 2 (0ק ז6עק) 6ג]/. = . | הוא מדוייק ויש לו אבא חזק ₪ . עזרה ₪ ון טבלאות כלים / , 0 , ים - , % | ו בדגש? יש הקפדה על הפרטים משפחת כיוון מחשבים - יצרנית הגש? מא הקטנים ביותר כמו: ניקוד במיקום = מספקת תמיכה טכנית חעם ללא המדוייק או עבודה דו כיוונית הגבלת זמן כחלק ממערך השרות מושלמת. אותו רכשתם במסגרת מחיר התוכנה. בפנט | מק סכ 6 580 ו ששת 5 *ן ל 4.2724 רע 2266 הרבסט.מאיר.קלפר דגש2 מעבד התמלילים היטראלי |אוטוג א :'|טאז4! בחצטמאכ / ]| הטוב בעולס בי > אוואאו \ :104 אראו [וא\. וולר ו ל אצי ו ה הרל דה אהו הרל ל לה להשיג עכשיו אצל המפיצים המורשים: 0 8 כלנית המרכז לתוכנות .1.6 בע"מ רח' חומה ומגדל 16 ת"א, טלי: 03-6386363 8 אנשים ומחשבים יד חרוצים 13 ת"א, טלי: 03-6385878 אדיסימה מחשבי 2000 081687 רח' גאולה 45 ת"א, טלי: 03-5102581, פקס. 03-5102584 - 6 רדיקס טכנולוגיות טל': 03-9606350, 03-5193166 פוודקט רח' טשרניחובסקי 36, חיפה, טל': 04-335562/ 8 באג מתשבים- סניף ירושלים רח' הלל 6, טלי: 02-250254 - סניף תל-אביב דיזינגוף סנטר, טלי: 03-5288281 8 משווקי דגש 081 בישראל אלדור מחשבים בע"מ קהילת סלוניקי 11 ת"א, טלי: 03-4459292 המילה האחרונה בעיבוד תמלילים עולם ה-26 אוג|ל ? 5 רתות 9 השתברות של קרני א ברזולוציה גבוהה והדמייה של מזג אוויר לפי נתוני של מתשב-על. < בנוסף לכך תוכנות רב-משימתיות :כולות להתקשר עם תוכנות דומות אחרות. למשל , משתמש המריץ תוכנה של מעבד תמלילים, תוכנה של גיליון אלקטרוני ותוכנה של גרפיקה שולתנית יכול להיות מעוניין לקייס קשר של שיתוף פעולה מקוון עם תבר, שגם הוא מריץ תוכנה דומה במקוס מרוחק. מה דרוש כדי לתמוך בשטף הגובר: של תעבורת המגה-ביטים! מה נמצא כבר בשטת ומה יש עוך לבנות! איך: צריך לשנות ולעדכו את התשתית הקיימת - הכוללת מוצרים, שירותים ( (קשורת אוטונומית בין"תוכניתית נחקרת היום בצורה כללית יותר תחת כינוי *רובוט של מידעי, או בכינוי האנגלי המקוצר: 1 ופעולות שהן בסיס לרשתות של היום + איך ניתן לאתר שירות איכותי (מהירות, דייקנות וסודיות בהעברת מידע, למשלוו שאלות אלה מעמידות אתגר גדול עוד יותר כאשר מדובר על צרכים רב-יישומיים. נוכל לתאר לעצמנו שמספר כלשהו של תוכנות הרצות במספר כלשהו של מחשבים, צריכות להיות בקשר עם מספר מחשבים אחרים בזמנים כלשהס. על מנת לספק. דרישות כאלה, חייבת הטכנולוגיה של הרשתות למצוא דרך שתאפשר החלפת מידע בין מחשבים שונים בו זמנית. אס כן, המדובר הוא במעבר מתמיכה בגישה אינטראקטיבית עם מתשב בודד - למשהו קשה בהרבה: אינטראקציה בין מכונה למכונה, דרישה שמשפיעה כבר היום במידה רבה על התפתתות הטכנולוגיה של רישות מחשבים. מיחשוב מבוזר אחת הדרישות המוקדמות ליצירת תקשורת מוצלחת, היא קביעת שפה משותפת. ברישות מחשבים, תשוב שתוכנות התקשורת יעבדו לפי אותה שיגרה של הצגת מידע בצורה סיפרתית וזהות תהליכים לקביעת מסלולי התקשורת. בדומה לבני אדס, מתשבים המתקשרים חייבים לשמור על אותן אמנות לגבי תוקי האינטראקציה. במונחים של תקשורת בין אנשים אנו יכוליס לקבוע, למשל, שנשתמש בגלויות דואר כמצע משותף ובאנגלית כשפה משותפת. פרוטוקול תקשורת מתשבים מורכב מסידרה של מוסכמות הקובעות איך מידע סיפרתי יוחלף בין התוכנות. מוסכמות אלה הן מורכבות למדי ולכן מאוגנים אותן בסדר הראוכי עם המוסכמות הבסיסיות ברמה נמוכה. ביותר, ומוסכמות מתוחכמות יותר קרוב יותר לפיסגה. כאשר נבחרה השפה וניקבעה מערכת המוסכמות, הבעייה הבאה היא איך להקטין למינימוס את מספר המימשקים הדרושים ליצירת קשר בין המחשב והרשת. הדרך היעילה ביותר היא ריבוב, הנקרא בשפה המקצועית פַתואט!קט[ום. כל מחשב מזין מידע לתוך חוליה אחת, בעלת כושר העברה גדול, לרשת שאליה מחוברים המתשביס האחרים. מידע מכל אחד המחשבים נושא תג (6טגן) ובאופן כזה הֶרשת יכולה לכוונו ליעד מתאים. הרשת מטוגלת לספק מידע לכולם )שידור לציבור רחב, לקבוצה מסויימת, או ליעד בודד. אינטראקציות מורכבות כאלה של מתשב מכונות "מיחשוב מבוזר". מונח זה מכסה יישומיס ופרוטוקולים רבים. רעיון נפוץ של מיחשוב מבוזר, הוא הארכיטקטורה הפופולרית כל כך היום, של לקות/שרת. השרת הוא זה הנותן שרות לפי פנייה של מתשב לקות. למשל, מחשב אחד או יותר יכולים להיות מוקדשים לאיחסון קבצי מידע עבור כל יתר המתשבים והם יהיו השרתים. מחשבים אחרים ברשת יכולים לבקש משות הקבצים ₪6 לספק. העתקי קבצים לפי דרישה. מערכת אחרת של שרתים יכולה להיות מוקדשת להבטחת שרותי הדפסה על מדפסות ליטר. בצורה כללית יותר, מספר מחשבים יכול להיות מוקדש להבטחת נגישות לכמות גדולה של מידע מקוטלג, המאוחסן בבסיסי נתונים מקוונים. תקשורת אוטונומית בין-תוכניתית נחקרת היוס בצורה כללית יותר תתת כינוי ירובוט שַל מידעי, או בכינוי האנגלי המקוצר: ולסת. רובוטים של מידע תומכים במיחשוב מקבילי בנקודות שונות של הרשת. הס מתקשרים אחד עס השני, עם השרתים השונים ברשת ועם המשתמשים עצמם. בעתיד, אפשר להניח, תהווה רוב תקשורת מתשבים אינטראקציה של רובוטי-מידע ברשת עולמית של תיקשוב מרושת ומקורות מידע. בכל סוג של רשת עם ריבוב ישנן שתי שיטות של | מסירת | מידע: | מיתוג | מעגלים (פתום6וגש8 וטסזוס) ומיתוג מנות (קתוו6)ואיפ %6טגק). מיתוג מעגלים, שיטה מוכרת היטב, המקשרת בין טלפון אחד ושני, מוצדקת כאשר שני מחשבים צריכים להיות קשורים במשך זמן רב לצורך העברה של כמויות גדולות של מידע. מהירות ההעברה בשיטה זו נעה בין כמה מאות ביטים לשנייה עד כמה מיליונים. מעגלים ייעודיים להעברת נתונים ללא מיתוג, ‏ יכולים לפעול במהירויות של 45 מיליוני ביט בשנייה, אבל ההוצאה הכווכה בהקמתם מוצדקת וק אס מדובר בשטף, כמעט רצוף, של מידע בין מתשבים. למערכות עם מיתוג מעגלים יש תיסרון בולט: לעיתים הן אינן פועלות באופן משביע רצון ביישומיס הדורשים שמספר תוכנות, הרצות בו-זמנית במחשב אחד, יוכלו להתקשר עם תוכנות דומות הרצות במחשבים מרוחקים. במקרים כאלה יש צורך להבטיח שינוי במערכת המיתוג במעבר ממחשב אחד לשני, והדבר דורש זמן רב. אס משוויס את המיקרו-שניות הספורות שלוקת לבצע במחשב חישובים מסובכים, למאות מילישניות הדרושות ליצירת מעגל וניתוקו, הרי שזמן מיתוג המעגלים נראה ארוך מאוד. עוד בונוס חשוב מיתוג מנות חסר מגבלות אלה: הוא מיועד בצורה תד-משמעית לטפל בתקשורת מהסוג המתקבל במיחשוב מבוזר. מנות, או בלוקים, של נתונים, הנוצריס במחשב-המקור, מקבלים בפתיתח מידע המתייחס למסלול והמזהה את מחשב המקור ואת מתשב היעד. מחשבים קטנים, המכונים ממתגי מנות, קשורים אחד לשני ויוצרים רשת. כל ממתג מנות בודק את ההודעה הנמצאת בפתיח של המנה וקובע להיכן היא תמשיך כדי לקרבה ליעדה הסופי. כאשר מערכות עם מיתוג מעגלים אינן יכולות לקבל שיחות נוספות הן מסרבות לייצור מעגליס חדשים. לעומת זאת מערכות עם מיתוג מנות, במקום סירוב - מאריכות את הזמן בין האיחסון לשילוח של המנה והתעבורה אינה נעצרת, אלא מתעכבת במקצת. מערכות עם מיתוג מנות מספקות עוד בונוס חשוב. בעוד שבמערכות עם מיתוג מעגלים חייב המחשב השולת והמקבל להתליף נתונים באותו קצב, למשל 9600 ביט לשנייה או ₪ אלף ביט לשנייה, הרי שבמערכות עם מיתוג מנות המתשב השולת יכול לפעול במהירות גבוהה של, למשל, 10 מיליון ביט לשנייה, והמתשב הקולט יכול להיות מסוג המוגבל למהירות של 1200 סיביות לשנייה. ההתאמה האוטומטית של מהירויות במערכות עם מיתוג מנות, מאפשרת תקשורת בין מחשבים שונים, אפילו בין מחשב-על למתשב 26. בנוסף לכך, מכיוון שממתגי מנות הס מתשבים הניתנים לתיכנות, הם מסוגלים לגלות מתי קרתה תקלה בקו המקשר ביניהם ולבחור . מסלול אלטרנטיבי להעברת המנות, מבלי שיפריעו לעבודתם של מתשבי המקור או היעד. אומנס ממתגי המעגלים מסוגלים לזהות תקלות דומות, אבל יש צורך בבנייה מחדש של כל המעגל, על מנת לצאת מהתקלה. ברם, גם לממתגי מנות יש בעיות משלהם. מערכות מיתוג מנות תומכות בתהליכיס הרצים בו זמנית במספר מתשבים. אבל לפעמים המנות מופנות למספר מסלולים ומגיעות בסדר שונה מהסדר שנקבע במקור. המחשב הקולט תייב להבטית שהמנות יושמו שוב-בסדר מקורי אגב, <- קליטה בלתי מסודרת יכולה גם לקרות אם המנה משודרת שנית בגלל טעות שנתגלתה. ו בעייה אחרת היא הצפיפות (מסוַ66ְאַתסט). שטף המנות יכול לעלות על כושרס של הממתגים לאחסן ולהעביר הלאה. כשזה קורה - המתגים נאלצים לבטל מנות שלא ניתן לאחסנן או לספקן. גילוי ומניעה של צפיפות הוא נושא חשוב במתקר של מיתוג מנות ואין ספק שבעייה זו תבוא על פתרונה בעתיד הקרוב. כדי למנוע הופעה בלתי מסודרת של מנות, מערכות של מיתוג מנות מציעות שרות של מעגל ווירטואלי. במערכת כזאת. הרשת כאילו מספקת מעגל מיוחד, המוקדש רק להעברת מידע ממחשב מסויים לשני. בדרך כלל המסלולים הס קבועים ומשתנים רק במקרה של תקלה. אס התעבורה בכל מעגל ווירטואלי משתנית - פירושו של דבר שהמנות יוצאות מהמקור בצורת פרץ. בחירת מסלול למניעת צפיפות, יכולה להוות אתגר. כדי להתגבר על בעייה זו, קבעה הוועדה הבינלאומית המייעצת לטלפון וטלגרף (ז0017) - שהיא אחת הזרועות של האיתוד הבינלאומי לתקשורת 110 - סטנדרטים בינלאומייס למעגליס ווירטואליים | של מיתוג מנות והמלצותיה מתקבלות על ידי כל אומות העולם. זירוקס היתה מהראשונות אחת המערכות הראשונות של מיתוג מנות פותחה בשנת ‏ 296 על ידי אגף לפרויקטים מתקדמים = של משָרד | | בתהלץ קַגא/שמ, ההגנה האמריקאי, שנודע בראשי התיבות שלו - הז גק. תחת שס זה השתמשה המערכת במיני מחשבים בתור ממתגי מנות ובקווי טלפון ייעודייס עם כושר העברה של 5 ק"ב לשנייה כדי לקשור ביניהם. פרויקטים דומים בוצעו במדינות אחרות, ובמיוחד באנגליה ובצרפת. מאז הוקמו מערכות רשתות תקשורת רבות עם מיתוג מנות והן משתמשות בקווים בינעירוניים של 56000 0 או 15 עד 2 מיליון ביט בשנייה. במקביל ל-זטא?אג, שקל משרד ההגנה האמריקאי שימוש במיתוג מנות במערכות רדיו ניידות = ובלווייני תקשורת גיאוסטציונריים. דפאגץת ורשת מבוססת לווייניס, היוו דוגמה ראשונה למה שמכונה רשתות לאזורים נרתבים, או בראשי התיבות שלהן - אגאו. מערכות מיתוג-מנות פועלות על אמצעי תקשורת שוניס, כולל רשתות מקומיות (אג.1), רשתות שירותים משולבים (א155) ורשתות העובדות במהירויות של גיגה-ביטים בשנייה. כלומר: מיליארד ביט לשנייה. אחת הרשתות המקומיות הראשונות שהשתמשה במיתוג מנות, היתה זו שפותחה בשנות השבעים המוקדמות על ידי מרכז מתקר של חברה זירוקס בעיר פאלו אלטו שבקליפורניה. רשת איזורים-נרחבים (גזטוח6 8ח4-סוזו) מעבירה נתוניס בין מחשבים דרך חוליות מהירות גבוהה (הרשת מתוארת כענן, וזהו הכינוי המקובל בין המדענים). קיימת אפשרות לבצע ריבוב מנות של מידע ממספר תוכנות הרצות על אותו מחשב. בנוסף לכך הרשת יכולה לספק אותה הודעה למספר כתובות, כינוי המערכת, שפועלת עד היום הזה, הוא אטרנט (₪חטחום). רשת האטרנט משדרת אותות הנקלטים על ידי כל המקלטים (שידור לציבור) בעזרת כבל קואקסיאלי, למרחקים של עד שני קילומטרים. בהתחלה עבדה רשת אטרנט בקצב של שלושה מיליוני ביט בשנייה. הרשת החדישה פועלת בעשרה מיליון ביט בשנייה, ושילוח של ביט בודד נמשך 100 ננושנייות (ננו-שנייה היא חלק המיליארד של שנייה). כל משדר ברשת אטרנט מקשיב לפני שהוא משדר. אם מתגלה שידור אחר, המשדר מפסיק ומחכה תקופת זמן אקראית לפני שהוא מנסה לשלוח מחדש. שיטה זו של ניצול משותף של ערוצים מכונה "רב נגישות לפי זיהוי גל נושא" - 63%. רשת אטרנט בודקת בצורה מתוחכמת את השידורים המתחרים תוך השידור, כך שהתנגשות בהתחלת השידור גורמת לכל המשדוים המתחרים לעצור ולחכות למשך זמן אקראי. באופן כזה הפרעה הדדית של המשדרים הוקטנה למינימום. אם התוואי של אטרנט אינו עולה על 5 קילומטרים, התנגשויות או שידוריס מתחרים יזוהו מהר ולא יכרסמו בכושרה של הרשת. רשת ארוכה יותר תיסבול ממספר גדול בהרבה של התנגשויות. פיתוח חשוב שנעשה במקביל לאטרנט היה מבוסס על רעיון של טבעת מחשבים, אשר בה 'אסימון" (חשסו)( - שהוא סידרה קצרה של ביטים - מועבר ממחשב אחד לשני. מחשב שקלט את האסימון רשאי לשלוח מנה אחת או יותר; מחשבים אחרים חייבים לתכות עד לקבלת אסימון, המרשה לשדר. מערכות מבוססות על טבעת-אסימון, המסוגלות גם לשדר לציבור וגם לפנות לכתובות מרובות, עובדות בדרך כלל בקצב של 4 עד 16 מיליוני ביט בשנייה. יותר מאוחר פותחו טכנולוגיות של מנות המבוססות על שידור בסיבים אופטיים. סיביס אופטיים מעבירים נתונים במהירויות הרבה יותר גבוהות ומערכות של סיבים אופטיים מתאימות במיוחד לרשתות החובקות גושי ערים. אחת הדוגמאות היא "מימשק נתונים מבוזרים על בסיס סיבים אופטיים" - 1ספע, הפועל בקצב של 0 מיליון ביט לשנייה ומשתמש בטבעת אסימון כדי לנצל את כושר ההעברה של הסיב. למערכת הוקנתה צורה של טבעת כפולה, כך שאם יש תקלה בקטע מסויים, ניתן במהרה לשקס את התהליך ולתזור פעולה בהיקף מלא. מערכות עם טבעת אסימון יכולות לכסות מרחקים גדולים עולם ה-56 א וגול 0 סּ = 7ךר הווח עולם ה-56 א (גוס 0 סט בהרבה מאשר אטרנט, אבל במחיר הגדלה של זמן הגישה לטבעת. רשת סיבים אופטיים אחד הפיתוחים האחרוניס בתחוס זה היא טכנולוגיה של רשת מבוססת סיבים אופטייס המכונה רשת של 'אפיק כפול עם ביזור התור" - 8. בצורה זו, היעילה למרחקים של עשרות קילומטרים ויותר, הצמתים מחוברים לשני סיביס שונים, אחד לכל כיוון. בקצה הכניסה לכל סיב, צומת מיוחד השולת מנות ריקות. הצומת הראשון שיש לו מנה לשילות - ממלאה את המנה הריקה ושולת אותו ליעדו. כאשר לצומת יש נתונים המיועדים: לצומת אחר, הוא שולח 'מציין דרישה" (9נ6ז ז0ו09ו6ו) על המנות הזורמות בשני הסיבים. באופן כזה צמתים בכיוון מנוגד לזרימה מקבלים מידע שבצומת בכיוון הזרימה - יש מנה למשלות. כאשר מופיעות מנות ריקות, מאפשר כל צומת במעלה הזרימה להתקדם בכיוון הזרימה, עד לצומת שאמור לשלוח נתונים. כל צומת מודע לתור של המנות המחכות לשילוח בכיוון הזרימה. טכנולוגיה 058כ, שפותחה באוניברסיטה באוסטרליה בשנות השמונים המאוחרות, נבדקת על ידי מרכזיות מקומיות בארצות הברית ועל ידי חברות טלפון במדינות אחרות. מכשון ששרות זה נחשב כמסוגל לעבוד במהירויות עד 600 מיליון ביט בשנייה, מצפה לו תפקיד נכבד ברשתות מטרופוליטניות. טכנולוגיה אחרת של רישות היא "העברת מסגרת" (ג861 6מגזת). בעיקרון, טכנולוגיה. זו דומה למערכת מעגל ווירטואלי בהבדל שמעגל ווירטואלי נקבע בזמן שהמינויים מחובריס למערכת. בזמן מעבר המנות ממתג למתג, קיימת רק בדיקה של שגיאות קצה-לקצה ושידור חוזר. באופן כזה ההשהייה במעבו דוך הושת -0 מצטמצמת בהובה. מצפים שהענות מסגות תפעל בתחוס שבין 64000 עד 45 מיליוני ביט לשנייה ותנוצל ברשתות מקומיים, עירוניות או לאזורים גרחביס. התפתחות מרשימה חדשה במהלך 15 השנים האחרונות, פיתחו מפעילי מערכות קשר טלפוני טכנולוגיה של תקשוות ספרתית לרשתות לאזוריס נרחבים, המכונה א185, והמאפשרת העברת שמע ונתונים בצורה סיפרתית. אפ מציעה שני סוגים של נגישות למדיוס של ההעברה הסיפרתית. הנגישות הראשונה, המכונה "מימשק בקצב בסיסי" (0ג]זטום] 16ג 80816), מספקת למנוי שני אפיקים של הגל הנושא הפועלים בקצב 64000 ביט לשנייה כל אחד, ואפיק אחד המיועד לאיתות ולהעברת (תונים (אפיק פ) הפועל בקצב של 16000 ביט לשנייה. אפיק פ משמש להעברת הודעה המורה לרשת איפה לחבר כל אחד מאפיקי 8. גישה מהסוג השני מכונה יממשק ראשוניי שי % % % % שממווור ] % ₪ / אאא + | השמ | 4 מיתוג מעגלים (פַותשוזו5 וונשזוט) מייצר מסלול קצה-לקצה דרך הרשת עבור נתוניס הזורמים בין שני מחשבים. טכניקה זאת, המבוססת על שיטות שפותחו עבור קשר טלפוני, מפשטת העברת נתונים. החסרון שלה: יצירת הקשר דורשת יותר זמן משידור ההודעה עצמה. % "צָ 2 /======50( מיתוג מנות (עַמומווז5 ש%גק) מקטין את הזמן שנוסף על ידי צירוף קודים לכל נושא של נתונים הנשלח דרך הרשת. הקודים מזהים את המקור ואת היעד של הנושא ולכן אין צורך ביצירת קשר קצה-לקצה. באונן כזה מנות ממחשבים שוניס יכולות לנוע בקלות דרך אותן חוליות של הרשת. (טטג]זטום1 8316 שזומוזק) ומופעלת בקצב של 15 עד 2 מיליון ביט לשנייה ומספקת 23 עד 30 אפיקים מסוג 8. למובה הצער השוות הזה לא זכה לתפוצה רחבה. אחת הסיבות לקבלה צוננת היתה העובדה שהתמיכה לתקשורת של 12900 סיביות לשנייה באפיקי שמע, הפכה נגישה מאד בעזרת מודם. התקן זה הופך אותות סיפרתיים בינריים - לאותות צליל מאופננים, שיכולים לנוע ללא מכשול ברשת שמע, כמורשת טלפון רגילה, למשל. נכון שהיחס בין 19200 ל-64000 הוא אחד לשלושה, אבל יחס זה לא הספיק כדי למשוך אנשים רבים להשקיע בציוד היקר יחסית הנדרש כמימשק לרשת א185. התפחות מרשימה חדשה היא הופעת רשתות עס מהירויות הנמדדת בגיגה-ביט בשנייה. יש היוס רשתות מקומיות, הפועלות בתחוס של מיליארדים ביטים לשנייה, המסוגלות ליצור חיבור מקבילי בין המחשבים. למשל: כבל המכיל 6 גידים, יכול להבטיח קצב העברה אפקטיבי של מיליארד ביטים בשנייה, אם כל גיד יעביר 1 מיליון ביט בשנייה. כבלים המעבירים מעל 20 מיליון ביט בשנייה נפוצים ביותר. סוג כזה של רשתות משווק /ל ידי 6וקסוסמו0ט1 זסאווטא גזווט להבטחת קשר בין מחשבי-על. במשך השנים האחרונות, בנויות הטכנולוגיות על סיבים אופטיים שיצאו מהמעבדות והופיעו ברשתות לאזורים נרחבים (יאגאו). קווי העברה כאלה וטכנולוגיה של מיתוג מיועדים לעבודה נל אחד זונה תפוס ת'פרס של גרפ קט * | + ]| *|*]. החזר כספי של מיקלדת מידי 00 מוסיקלית הקניה במזומן הוא מחכה לך בערכות קריאמיב רו לאחד המפיצים המורשים של גרפיקס, קנה מוצר של קריאטיב המופיע במודעה זו וזכה על המקום באחד מהפרסים. הערכה הביתית ערנכת ריסקברי ברטיס לאולפן מקצועי ברטיס לקולנוע ביתי =סו א4 6 פשוסה =ס! א4 60 צהם/860וס =סן 32 =/\ .5.8 0 קוו ה= ד5 81 סשסו י המו עם :זא )וא , הכוללת 22 כותרים מרתקים. הופך את המחשב לאולפן הקלטה והשמעה כולל 4 כותרים ומשחקים בינהם הצגת סרטיס מתקליטורים רק 1320 ש''ח 1 תוכנות מלאות בשווי כ-3000 שייח רק 0 17 ש''ח על גבי מסך המחשב. ת חאסם 050717א וא בפ=שססהכנ+, בור 5-- רק 1150 ש''ח 2 הערנה ההינונית רק 2175 ש''ח קריאטיב + מט"ח קח: 2 א ]₪0 16+62 5.8 של קריאטיב כולל רמקולים עם מגבר ומיקרופון. ‏ ,, ובנוסף: 0 תקליטורים בשווי 1591 ש''ח , עם תו האיכות-ד'ר סופט של המרכז הבל בעיטקה לטכנולוגיה חינוכית (מט''ח)- חד עמ'יח המוסד המוביל בפיתוח לומדות למערכת החינוך. וק 5 שיח שמ בלול המתטג שלך.ת| לו את הטונ נייזו | | | 00 או הההההה . | גרפיקס מולטימדיה בע"מ נציגת קריאטיב בישראל - מקבוצת קונלוג ₪ ד /. 1ם משווקת בלעדית של מגוון מוצרי המולטימדיה המקוריים של קריאטיב: ד ום = אסא ₪62 עוכות מולטימדיה. // ₪ כרטיסי קול ₪כונני ''וידאו בלסטו'' "ס אונד בלס טר" יסי וי 0 ל ל ול ₪ כורטיסי וידאו ₪ עטוות תוכנות ומשתקים. הכרטיס שקבע את הסטנדרט העולמר העולמי ב-.0? מיוצר על ידי קריאטיב י וח' הסדנא 7 א.ת ועננה 09-911913 לוידאו ב-.6/ מיוצר ע"י קריאטיב ת פרסוחאים עולם ה-56 א וגול 0 סּ במהירויות העולות על מיליארד ביט לשנייה. בצד השידור, הרשת האופטית הסינכרונית (1א80), תומכת בהירארכיה של ריבוב עם מהירויות העברה מ-5 מיליון ועד 2000 מיליון ביט בשנייה. מערכת 81א50 מאפשרת שילוב של נתוניס עס מהירויות העברה שונות, וזאת מבלי לפרק כל זרס של נתוניס לרכיבים בודדים. משלימה את טכנולוגיה העברה זו טכניקה של מנות מהירות המכונה "מצב העברה א-סינכרוני", המוכר בראשי התיבות שלו ‏ 41%. טכניקה זו ממתגת מנות קצרות המכונות "תאים" בקצב גבוה ביותר. התאים, המכילים עד 48 אוקטטים (אוקטט - אס - הוא שמונה סיביות) של נתוניס וחמש אוקטטיסם של מידע, המכיל כתובת ובקרה, מסוגלים לשאת בצורה סיפרתית צליל, נתונים כלשהם ואפילו ווידיאו. אפשר להניח שמערכות של א185 עס פס רחב, מתגים של ]אד וטכנולוגיה של העברה בסיבים אופטיים (81א80) - יהוו במאה ה-21 מקבילה של רשת הטלפונים של ימינו. הרשת הרוחבה לשירותים משולבים, אפפום . אזסאז6 |ג11קוק 56701065 8)66ז68וה1 6ת08008ז - מציעה ערוץ העברה משותפת לכל המידע ולכל שרותי מידע, במקוס הרשתות מיוחדות לשירותים השוניס, כגון צליל, נתוניס ווידיאו. במספר מקומות הוקמו ונבדקות - בתמיכה של אפ והאקדמיה הלאומית האמריקאית למדעים - רשתות נסיוניות, במטרה לקבוע את היישומים ואת האוכיטקטוורה של ושתות לקצב של גיגה-ביטים בשנייה, המיועדות לרשתות-לאזוריס-נרתבים. בנוסף לפיתוח רשתות עם מהירות גבוהה, עמלות קבוצות גדולות של מדענים על רשתות אלחוטיות, שיאפשרו לתחנות עבודה ניידות להוות חלק מהרשת העולמית. רשתות מקומיות אלחוטיות, המסוגליס להעביר 10 מיליון ביטים בשנייה מחדר לחדר, או מבניין לבניין - פועלות זה מזמן, ומערכות עס פס רחב בהרבה נמצאות כבר בשלבי פיתוח מתקדם. המרכיב האלחוטי של הרשת העולמית יהיה, במידה מסויימת, דומה לרשת טלפוניס סלולרית: מחשבים הנישאים בכלי רכב, בספינות או בתיקי גיימס-בונד - יוכלו להבטיח קשר, לשלות ולקבל נתונים בכל מקוס. הירארכיה ארכיטקטונית אבל הטכנולוגיה הסלולרית הקיימת אינה מתאימה להעברת נתוניס באלחוט. ראשית, משוס שרוב רשתות הטלפון הסלולריות הן אנאלוגיות, רשתות אלחוטיות יאפשרו לתחנות עבודה ניידות להתקשר עם ורשת גלובלית. נהג המשאית משתמש באחת המערכות מבוססות על שימוש בלוויינים שפותחה בחברה ]1 חסשוגנ0. המערכת מבטיחה קשר דו-כיווני מיידי בין נהג המשאית לבין מרכז השילוח, דבר המאפשר, למשל, לעצור להעמסת סחורה על פי דרישה מיידית, ובכך למנוע "נסיעות ריקות'. שלא יצלחו להעברה של נתונים סיפרתיים. שנית, הרשתות הסלולריות אינן מסוגלות כבר היוס לעמוד בעומס השיתות, ועל אחת כמה וכמה שאינן יכולות לקבל עומס נוסף של העברת נתונים. "תא" טלפוני בודד, המכסה, בדוך כלל, כמה קילומטרים ריבועים, יכול לטפל ב-59 אפשר להניח שמערכות של אס15 עם פס רחב, מתגים של /41 וטכנולוגיה של העברה בסיבים אופטיים | - יהוו במאה ה-21 מקבילה של רשת הטלפונים של ימינו חיבורים בו זמנית. מספר קטן של מודמיס סלולריים יספיק לשיתוק של כל הצרכנים האחרים. שלישית, אפילו בתנאים הטובים ביותר, התדרים המוקצבים לרשת הטלפונים הסלולרית אינם מאפשרים קצב העברה העולה על 100 אלף ביט בשנייה - קצב שאינו מספיק ליישומים רביס בשרות נייד. תוספת אלחוטית לרשתות עולמיות כבר נבנית, ומדובר בטכנולוגיה חדישה, בהשקעות אדירות, ובשינוייס בהקצאת תדרים עבור העברת נתונים. על אף שאין הדבר נראה בברור, הרי שכל הטכנולוגיות שתוארו לעיל ניתנות לאירגון בהירארכיה ארכיטקטונית. גישה כזאת יכולה לעזור בפיתוח טכנולוגיה חדשה של תקשוות מחשבים. מכיוון שכל מעוכת של תקשוות מחשבים מתבססת על פרוטוקולים שלה, אין זה מפתיע שהמבנה הועיוני -הוא היוארכיה של פרוטוקולים. מלמטה כלפי מעלה ניתן לסמן את השכבות כפיסית, שיכבת קשר, רשת, העברה, מושב, ייצוג ויישום. השיכבה הפיסית. מתארת את המדיום האמיתי של העברה אלקטרונית, רדיו או העברה אופטית והדרך שבה הביטים הופכים לאותות במדיום. שיכבת הקשר קובעת איך סדרות של ביטים מרכיבות בלוקים. שיכבת הרשת מטפלת בתקשורת מנות וזוהי הרמה הנמוכה שבה תוכנות מחשב יכולות להתקשר. שיכבת ההעברה היא השיכבה הראשונה שבה מבוצעת בקרה של זרימה מקצה לקצה וגם שליטה על בעיות צפיפות בין התוכנות המתקשרות. יישומים מסויימים דורשים שהנתוניס יסופקו בסדר הנכון עס אמינות גבוהה. יישומים אחריסם מסתפקים בהעברה שאינה מדוייקת לחלוטין. למשל, מנות של צליל או ווידיאו יכולות להתקבל כמשביעות רצון אס ההשהיה ביניהן היא מזערית והזמן העובר בין המנות קצר. מנה אבודה של דיבור או תמונה מייצרת מירווח קצר, אבל אס המירוותחים | אינם תדירים, השומעים או המתבוננים כמעט ולא יחושו בכך. מצד שני, קובצ המכיל תוכנית מחשב - חייב להגיע בדיוק מוחלט, והעברתו ללא רבב ובסדר הנכון היא קריטית. השכבות מעל שיכבת ההעברה קרובות יותר ליישומיס ולעיתים משקפות את דדרישותיהם. הקשר בין התוכנות המתקשרות נקבע בשיכבת המושב, ה-ז6ץג| חסו9צ56 המוסכמות בייצוג המידע המיועד להעברה נקבעות בשיכבת הייצוג. שיכבת הניהול חובקת את כל השכבות, מכיוון שניהול מתייחס. לכל האספקטים של רישות, מהרמה הנמוכה ביותר - עד עד לגבוהה ביותר. מעל לשלוש שכבות פרוטוקול אלה - פיסיתו : קשר ורשת - מתתילות השכבָּות הגבוהות' יותר, : - הרשתות. המגלמות | את | רעטן | רשות. (13זסאוסת- 01 שמואזסאוסם), או התהליך של קישור > בין הרשתות, הנקרא קפוו!שחטות = 1 לא קל לנבא קשר בין רשתות נחקר בהתתלת. שנות. השיבעים על ידי אפאגת. טוכנות זאת חיפשה דרכים לקישור בין סוגים שונים של רשתות מיתוג-מנות, כך שהמחשביס המשתמשים בהן. יוכלו להתקשר מבלי לשים לב לסוג ולמספר. הרשתות המשתתפות ביצירת הקשר. פותחו מעבדים מיותדים המכונים גשרים - על משקל נגרים - (ְגּאטוג), הממוקמים בין שתי רשתות או יותר ושתפקידם להעביר תעבורה של מנות מרשת אחת: לשנייה. הגשרים טיפלו גם בשוני בין הרשתות, כגון מהירות, אורך מירבי של המנה ומספר השגיאות. / רשת ביניים מוסרת לכל אחד מהמשתמשים כתובת וקובעת פורמט סטנדרטי של המנה. כדי לשלוח מידע, המחשב מייצר מנות המכילות, בין היתר, כתובות של מקור ומען ואורז אותן בפורמט הנדרש על ידי הרשת הנתונה. המחשב מכוון את המנות לגשר: מתאים, או למתשב-שרת, לצורך עיבוד נוסף. סידרת פעולות זאת חוזרת על עצמה עד שהמנה מגיעה ליעדה הסופי. הרבה מהבעיות שמופיעות ברשתות רגילות - מופיעה גם ברשת ביניים. גשרים זקוקיס לאלגוריתמים מכוונים על מנת לקבוע את הטופולוגיה של התלקים הרלוונטים של ושת הביניים ולהחליט לאיזה מקום יש לשלות את המנות של רשת זו. המערכת חייבת להיות מסוגלת לטפל בשינויים בטופולוגיה הנובעיס מקילקולים ברשת, או מינפילות" בגשרים. בעיות של בקרת הזרימה וצפיפות ברשת הביניים, אינן שונות מאותן בעיות ברשתות ברמה נמוכה יותר. לא קל לנבא איך ארכיטקטורה של רשתות . ביניים, אשר פותתה בחמש עשוה השנים האחרונות, תצטרך להשתנות כדי לאמץ את הטכנולוגיות של מהירויות בתחום גיגה ביטים לשנייה, המיוצגות על ידי דפא80 ,41% ו-אפפופ. שכבות תקעוורת | שני המוסדות, ‏ ?249 והאקדמיה * הלאומית למדעים, יוזמים תוכנית. מיותחדת שמטרתה > לחקור את' הבעייה .על ידי בדיקה. ניסיונית | רשתות עם מהירוות סופר-גבוהות כאלה. שורה של חברות פיתחה" . ביניים. חברת דיגיטל - > = של יישומים הדורשים. בינְתיים *" טכנולוגיות של רשתות = חברת 00 > .תתה - :את. ופפ 0 0 |גווקָות אשר פיתחה . את 1 סוט 006 וחברת יבמ פיתחה אף | 40000₪86 | >סאוטא. 010תת00זטות1 אזסעומטון מפוצע . משרד ההגנה האמריקאי וזרועו המדעית ות ואת רתי - יזמו את המערכת הגדולה ביותר בעולם: הרשת הפתוחה אינטרנט. רשת זו פועלת במאה מדינות, מכילה עשרים אלף רשתות ותומכת בשלושים עד חמישים מיליון משתמשים, המפעילים כמה מיליונים של מחשבים ברבבות של אירגונים. בארצות הברית ‏ יש לאינטרנט תמיכה מסיבית מצד גופים כמו אגכ, סוכנות .החלל .54 ומשרד האנרגיה. > אחד התתומים שיושפע במיוחד מהתפתחות = = -זאת - יהיה המיגזר התינוכי. האפשרות להגיע = לכל מקום.עם המורים הטובים ביותר ועם שיטות' = ההוראה המתקדמות ביותר, תשנה את פני מערכת החינוךך לחלוטין. אחוז גבוה של מורים יצטרך - <- למצוא תעסוקה אתרת. המעולים. שבהם יפתחו לומדות שיתעדכנו באופן תמידי. החומר ילמד בקצב אישי, בזמן הנוח לכל לומד, ברמה אישית, . עם שימוש בהדמייה ובהנפשה. את בחינות ניתן היה לעבור אין ספור פעמיס עד להצלחה, ורמת הידע המושגת בתנאים אלה תהיה. כזאת, שניתן יהיה לבחון כל לומד על. חומרר כלשהו, ל התראה מוקדמת. + הרשת העולמית תביא. הוראה, תירגול ו ובחינות = = בכל נושאובכל רמה: = לכל אדם שירצה בכך, בכל. עת ובכל מקום. מרכזי לימוד ממוחשביס יענו על כל שאלות, יבחנו את כל העבודות ויעניקו ציוני אמת, ללא משוא: פנים. מספר עצום של לומדים לא יהיה קורבן: לאפלייה מסיבות: שונות ומשונות ותיפתת הדרך להשכלה לכל. אין זה תזון אחרית הימים אלא מציאות הנולדת לנגד עינינו וטוב יהיה אם גורמים הקשורים לעניץ, ובמיוחד משרד התינוך, יתחשבו בהתפתחות זאת בקבלת < כל התלטה בעתיד. "> הכותב הוא וינטון סרף נשיא המרכז ליוזמות מחקר. . לאומיות בארצות הברית - (1א6), אחראי : למערכת. סיפרתית. של. הסיפריף ‏ לתקשורת באמצעות דואר = אלקטרוני ולתכנית. המחקר של אינטרנט. הוּא. בעל. תואר ראשון. במתמטיקה באוניברסיטת סטנפורד, ותואר דוקטור במדעי מחשב באוניברסיטת .קליפורניה , = שבלוס אנגלסג 0 = 7 - א - עולםה-0פ א וגוס / חלונות 85 | 9 6 | במשך כמעט שנה, חזרה הסיסמה של מיקרוסופט והופיע בעשרות מודעות, על | מאות אלפי פוסטרים ובתשדירי. פרסומת ספור: ילאן אתה רוצה ללכ היוסו" כך קשה חברת התוכנה הגדולה לור האומרת: בעזרת ה 5 [ ל |להשותך, אתה חופ בי 1 ל הקיר במסדרון אחד . הבניים | 0 מיקרוסופט ברדמונד, וושינגטון, 1 תלו אנשי הפיתוח - עייפים וטרוטי עינייס | -יף עבודה ללא שינת|- גיל נייר גדול, וי בשולי הסימה כתב כל | , 6% " 9 = 7 ו ₪ ו אחד את המשאלה שלו: לדיסנילנד. הביתה. לחפש בעל. מישהו התתכס ותלה שס תצלוס של ביל גשס תי התשובה, כביכול, שלו: -/ ו - של במשך במעבדות ₪ של מיקרוסופט, ‏ צְא, לאוויר העולס ב- באוגוסט, אמור לחולל' מהפכה עולמית. חלונות 9, הפעס מערכת הפעלה מלאה ולא מסיכה גרפית לדוס, תגרור אחריֶה תגובת שרשרת כלכלית אדירח;'. ותיפול כפרְי וי על לחיקס של כ-85 לע מערכת ההפעלה החדשה של מיקרוסופט: חלונות 95, הגיעה לקירבת-סכנה אמיתית למערכת ההפעלה הידידותית של אפל. וזה מה שמדאיג את האחרונה משתמשי מחשבים אישיים בעולס. צריך לֶזכור: חלונות 95 איננה עומדת בזכות עִצמָה. היא מניעה את גלגליה של תעשייה הנָאמדת ב-130 מיליארד דולר, של 2 עניין הוא הרבה 2 . חברות המציצרות מחשבים, תוכנות ויישומיס. ט לה גס אֶלה יצטרכו להתאים את עצמן ו חדשות של תוכנת ההפעלה, כי התאמה כזאת - אין עתיד לא להן, ולא למערכת הְהפעלה. ועוד לא דיבונו על ההשפעה הֶעצומה שתהיה לתוכנה החדשה על התעשייה העולמית, שהמחשבים הס (המשך בעמ' 24) ה ח בו ה המוב'לה בשוות'ם לבתי תוכנה | עצי חומרה בע"מ טל וב קו!' 9-9 ספק מידע, עשרות אלפי בתים יהפכו בקרוב למרכזי קניות, בילוי, לימודים ומה לא... אם יש לך משהו שיכול לעניין אותם, כדאי שתכנס אליהם. ו 4 ל "קיוסק המידע"-כל המידע שבעולם בתוך המחשב האישי. מהו קיוסק המידע! מערכת "קיוסק המידע"" היא תשתית המאפשרת גישה לשירותי מידע ממוחשבים לכל בעל מחשב אישי ומודם. המידע מוגש עייי ספקי מידע ומועבר למשתמש באמצעות תשתית של בוק. סופרמרקט של מידע "קיוסק המידע" יציע מידע במגוון תחומים רחב, מאינפורמציה על שירותים שונים ועד מידע עדכני בנושאי רפואה, חינוך ובורסה, עם אפשרות להתחבר לדואר אלקטרוני, גישה לאינטרנט, ועוד. אתה חוסך ומרוויח ייקיוסק המידעיי מחליף עמדות שירות מאוישות וחוסך לך תשתית וכוח אדם. הוא מאפשר לך לחדור לפלחי שוק חדשים ולהוסיף שירותים חדשים. בוק תספק ק'ופק המ'דע לך דוחות סטטיסטיים חודשיים על התפלגות השיחות במשך החודש ולאורך שעות היממה. ניתוח זה יעניק לך מידע שיווקי עדכני ורב ערך. משפר שירות, מטפח תדמית הנוחות והנגישות למידע בזמן אמת מעלות את רמת השירות שלך. החברה שלך נתפסת כמודרנית ודינמית. עתיד מבטיח מספר מאגרי המידע יגדל בעתיד. אוטוסטרדת מידע לחוייל, שתפעיל בוק בעתיד, תאפשר קבלת מידע מכל מקום בעולם. הצטרפותך לקיוסק המידע היום תציב אותך על מפת המחר בתקשוב העולמי. הגב החזק של בזק בוק תפעל בעתיד הקווב להגברת מודעות הציבור לשירותי ייקיוסק המידע" ובכך תתמוך דמי הת שלוטה חודשים ראשונים חודשי, עבור הקו הראשון המבצע לטפקי מידע שיתחברו לקי תפריטי הקיוסק צע בתוק עד סוף ספטמבר 1995 הנוב שיווקית בספקי המידע. כמה זה עולה למשתמש התשלום עבור המידע הוא בהתאם לומן השימוש בשירות המידע של הספק. המחיר מוצג לפני השימוש והחיוב מתחיל עס ההתחברות למאגר המידע. תעריף ההתקשרות הוא אחיד, ללא תלות במיקום הגיאוגרפי של ספק המידע. מערכת "קיוסק המידעי"י מוהה את המשתמשים ומחייבת אותס באמצעות חשבון הטלפון. לאחר ביצוע הגביה מועבר התשלום אל הספק. התחברות ספק ל"קיוסק המידע' בשלב וה תומכת המערכת במאגרי |6-6 בקצבים של עד 19.2 קסייש. בקרוב תתמוך המערכת ב- דאםדמםקצה ו- הוסם!ותםק זו כנהוג בעולם האינטרנט ובקצבים של עד 28.8 קס"ש. שק שק שולק א לק = אגף השיווק קנת קו 25,% יאשון, ללא תשלום להתחברות ללא תשלום 'וסק ויפעלו דרך בילצקי ערמוני ע למלע נוסף.ולהצטרפנות לשורות תייג 177-011-5050 . - 7 - 2 8 ₪ שי 2 - .| זו 1 (המשך מעמי0) = = לב-ליבח - לטוב או לרע. נשכו המהנדסים במיקרוסופט שפתיים מתחרים. לא חדלו מלהקניט אותם על בהצגת ‏ המערכת, והמשיכו בעבודתם. כל און זה פשוט לגלות ולנקות באגים מיליון שורות-קוד. אפילו אס גירסת הביתא של חלונות 9 הופצה במאות אלפי עותקים בעולם, ‏ דבר שהניב הערות, הארות ותיקונים שנשלחו על ידי 400 אלף בעלי מחשבים אישיים. לגבי המשתמש הבודד, חלונות 95 היא חבילה על המדף בחנות המחשבים. לגבי מיקרוסופט פירושה הוצאה ענקית על פרסום, ישיבות אינסופיות עס יצרני תוכנה צד שלישי, ותאומים ל ר וחינה */'כ תי 270 למרות שניתן יהיה להשיג בארץ ערכות-קידרוג (אפגרייד) של חלונות 95 כבר בסוף אוגוסט, מניח אריה סקופ, נשיא מיקרוסופט ישראל, כי ירק פריקים יתקינו אותן". רוב המשתמשים, בעיקר במיגזר העיסקי - הוא סבור - יעדיפו להמתין לגירסה עס התמיכה העברית, עליה עובדים בימיס אלה במחלקה המטפלת בגירסאות העבריות והערביות של תוכנות מיקרוסופט. הסיבה להמתנה: אף אחד לא רוצה להתעסק פעמיים בהתקנה, תוך כמה חודשים. במיקרוסופט ישראל לא מתכים ליבול הגדול מבסיס ההתקנות של המיגזר הביתי. אלה או שיעתיקו מחברים את הקידרוג, או שיקבלו אותו עס רכישת מחשב חדש, במסגרת עיסקת החבילה הרגילים שמציעים בעלי החנויות. בכלל - אור סקופ - ההיסטוריה שלנו באר מראה שמעולם לא היו הכנסות משמעותיות מגירסאות קידרוג של מערכת ההפעלה. בין אם מדובר בדוס ובין אס מדובר בחלונות. לעומת זאת משוכנעים במיקרוסופט ישראל כי המעבר לחלונות 95 במיגזר העיסקי, יהיה הובה יותר מהיר בארף מאשר. בארצות הברית. ויש לכך סיבה מיוחדת: רוב היישומים העבריים - כמו וורד או אקסל ‏ - גדולים יותר בנפחס מהמקבילים באנגלית וכמובן דורשיס הרבה יותר משאבי מערכת. חלונות 95 תקצה משאבים גדולים יותר ליישומים ולעבודה בריבוי-משימות. יישנה עוד סיבה למעבר אינטנסיבי לחלונות 95', אומר סקופ. 'אמנם ארגוניס המפעילים ישום אחד או שניים לא ימהרו לעבור למערכת ההפעלה החדשה, אולם מי שמפעיל 4-5 יישומים ויותר, ומעוניין לעבוד עליהם בו זמנית, יהיה חייב לקדוג את מערכת ההפעלה. אין לי בדיקה מדוייקת לגבי ההשערה הבאה, אבל נראה לי שגם עס יצרני חומרה על דרישות המערכת החדשה. ההשקעה בקידוס המכירות של המערכת החדשה, מוערכת כבר היוס בכמיליארד דולר והיא אמורה לדחוף לא רק את המכירות של חלונות 95, אלא גם פריטים נוספים שלהם יזדקקו המשתמשים, כמו שבבי-זיכרון, דיסקים גדולים יותר (נפת המערכת יהיה בין 50 - 27 מיבי) וכונניי תקליטוריס (תוכנת המערכת תופף על |אסא-פס). אפילו משחקי מחשב, שלכאורה אין להס קשר ישיר למכירות של חלונות ‏ 95 יושפעו. מערכת ההפעלה החדשה לקחה בחשבון גם את צורכיהס של מפעילי המשחקים על המחשב, והיא מציעה יכולת האצה של גרפיקה ואפשרויות. טובות יותר להשמעת צליל ולהקרנת ווידיאו. כמה זמן יחלוף בטרס יחליפו כל המשתמשים את החלונות הישניס שלהס, במערכת ההפעלה החדשה. השבועון האמריקאי ביזנס וויק, המקדיש את כתבת השעו להופעת מעוכת ההפעלה החדשה, תחת הכותרות 'איך היא תשנה את המיחשוב" - סבור שהמעבר היה מהיר מאד: עד תחילת הסתיו כבר יהיה כל מחשב ביתי מבוסס אינטל מצוייד במערכת ההפעלה החדשה. היא תהייה כל כך נפוצה, עד שמי שירצה להשתמש בחלונות 3.1, למשל, או במערכת ההפעלה של יבמ 2 - יצטרך להזמין אותה במיוחד. 'חלונות 95 תהיה שסם-מותג שגור בפי כל, לא פחות מקוקה נשיא מיקרוסופט ישראל, אריה סקופ (במרכז) עס ביל גייטס (מימין) ארגונים רבים שעבדו עד היוס בדוס - ינצלו את המערכת החדשה כדי לעבור לחלונות.." בסיט ההתקנות של חלונות בישראל נאמד היוס בכ-120 אלף רוכשים חוקיים ונראה שבפועל הוא גדול יותר ב-50 אחוז. קשה, כמובן, להניח ש-60 אלף בעלי התוכנות הפיראטיות, ישנו לפתע ממנהגם וירכשו באופן חוקי את גירסת הקידרוג. אגב, ארגוניס רבים כבר רשומיס בפועל כרוכשי ערכות הקידרוג. מדובר בארגוניס שיש להם חוזה-תמיכה שנתי, הכולל בתוכו גם את כל הקידרוגים לתוכנות של מיקרוסופט היוצאיס לשוק באותה שנה. . קולה, = למשלי, במיקרוסופט. המפיצים ובעלי החנויות בארצות. הברית, מחכים לשלושה חודשים חמיס מאד במכירות. על 0 אנשי מחלקת ההפצה של מיקרוסופט יהיה עתה להבטיח כי המדפים בכ-15 אלף חתנויות בארצות הברית, לא יתרוקנו. המערכת תימכר התבטא | אחד. הבכירים (המשך בעמ' 06) אבעור כבר להויריה. ב'ז|ח מלה'ר של ישוי זז /זחסווש ג הבלים ה'חוד'ים ₪ ו 2 5 5ם 5ם ,|= םי ור הדרך ליחו שומים מהקדמים בארכיטקטורת שרח /לקוח נפרצה, ם הדור השנ' של כל' ב'חוח מהיר :0 ח6ק0-ה6 הדור השני מעניק, לראשונה, תוכן ממשי לסיסמאות שמרבים לשמוע: ארכיטקטורה המבוססת מודל תיכנות מוכוון-עצמיס מאפשר לך ליישם על מאגר עצמים (עַטוו09ק86) לשימוש חוזר. בניה מודולרית של ו במלוא עוצמתן את התכונות של הורשה ישומים מאלמנטים מוכנים מראש, בקלות ובבטחון שהמוצר (טטתגותטהח1), רב"צורתלות (תואותקזסוחעוסק) ועיטוף הסופי יעבוד כמתוכנן. ממשק משתמש גרפי שאועו תלוי | (ח0גו[ח5קהטת5). בפלטפורמה, בין אס אתה עובד בסביבת יוניקס או גסשמו\. סספִחטק0-ג6 הוא המוצר היחיד לפיתוח ישומים שתומך באירועי-הדק (פטפַפָזד) ובפרוצדורות מוכנות מראש (066ו5 עס אותו קוד מקור, מול כל מסדי הנתוניס הנפוצים. אינך צריך להיות מומחה כדי להשתמש בו- מבני ישומום מוכנוס | == 7 == | %. = אז אם אתה רוצה ללמוד יותר על הדור מראש (186קוחשד) מאפשרים לך להקים ישוס חדש בקלות מפתיעה. השני של כלי פיתוח מהיר לישומי שרת/לקוח, התקשר לפנינה בטלפון: .: אונחנו בוחחים בפניך את הדרך להמראה 0 0-00 0 ל 5 דקפה זו6ת) 01 1130008785 שוג ה החש 660 כת6/6ז 6)5סחק |[א. .1788-7000 ".151363 אח1 (החסוזהתז6זח! 55013165 זס)קחוס6 1994 5+ -חש950 עס זסוזסקט5 50/6 עולםה-56 א וגול ?0 פּ רשמית ב-209 דולר כגירסת התקנה ראשונית, או ב-10 דולר כגירסת עדכון מחלונות 3.1 המעבר לתלונות 95 בארגונים, יהיה כמובן איטי יותר. למרות שחלונות 95 פותחה תוך מחשבה על המיגזר העסקי, ובהתאם היא כוללת גם רשת מובנית ויכולות ניהול - הרי שכאשר מדובר בארגוניס שבהס מאות או אלפי מחשבים, תידרש תקופת מעבר ארוכה יותר, הן בשל הצורך בהדרכת העובדים, הן בשל ההוצאה הכספית והזמן שדרוש לבצע את המעבר באופן מעשי. לכן צופה הביזנס וויק כי ארגוניס רבים ימשיכו לדבוק בגירסאות הקיימות, ובעיקר בגירסת זַא החזקה, והמעבר שלהם למערכת החדשה ימשך לפחות שנה. לפי הערכה אחת, יגיע מספרם של משתמשי חלונות בעולם עד סוף שנה זו - ל-100 מיליון. הביזנס וויק צופה שבשנה הראשונה תימכר מערכת ההפעלה חלונות 95, ב-50 מיליון עותקים. אולם אפילו אם רק 5% אחוז מהמשתמשים ירכשו את המערכת החדשה, ההכנסה הצפויה למיקרוסופט היא מיליארד דולר! זאת ועוד: מיקרוסופט, שכנראה תסכם אתך שנת הכספים שלה (שהסתיימה ב-30 ביוני ) במכירות בסך 6 מיליארד דולר, תזכה למכירות - מלחמח מערכות הקו הראשון של מערכות ההפעלה. התכונות, הדרישות, המחיו. התכונה חלונות 95 חלונות 3.1 0/2 מק סיסטם מחיר גירסה 0 דולר (עדכון) | 48 דולר (גירסת | 00( דולר (פתא) | 110 דולר אחרונה קנוצות עבודה) (סיסטס 5 עדכון) דרישות 3% 4 מיב 306% 6 מיב 38658 4 מיב 00 המינימום 4 מייב דרישות מועדפות | ;א%%0 8 מיב 4% 8 מב 42 8 מיב 00 8 מיב תמיכה בתקן כן. עם תוספות לא. להוציא לא. להוציא כן חומרה התומכות כמה כרטיסי כמה כרטיסי תקע-והפעל בסטנדרט זה 00 0% למחשבי מחברת = למחשבי מחברת מנהל קבצים כן לא כן כן ויישומים משולב מקשי קיצור כן לא כן כן חיבור רשת כן לא לא כן מובנה בסך 400 מיליון דולר נוספים עבור חלונות 55, | בתחום הגיליונות | האלקטווניים | ומעבדי ועוד כ-50 מיליון דולר ממכירות המערכת החדשה בשנת הכספים 19%6. ואולס יש גם מי שאינם שמחים בשמחתה של מיקרוסופט. אלה הם, כמובן, המתחרים שלה בתחום התוכנה. בטרס החלה מיקרוסופט להריצ את גירסאות החלונות שלה, בשנת 1990, היא פיגרה בהרבה אחר לוטוס ואחר וורד פרפקט, התמלילים. את הקפיצה הגדולה קדימה איפשרו לה שתי מתחרות אלה, כאשר לא השכילו לפתח גירסאות לחלונות והמשיכו למכור גירסאות דוס. כיוס שולטת החבילה המשרדית של מיקרוסופט, 5 - הכוללת את מעבד התמלילים וורד ואת הגיליון האלקטרוני אקסל - ב-80% מהשוק. ישנס עוד מפסידנים קטנים. העובדה שתלונות 5 כוללת גם תוכנית-קטנה לפריקת נתונים ממתשב-מחברת למחשב השולתני ובחזרה - פגעה בעסקיהן של חברות שמכרו תוכנות כאלה כמוצר נפרד. לפחות חברה אחת כזאת, 5077/45 6 מצאה בכל זאת "חור" להיחל דרכו. היא מציע כיוס תוכנה המעבירה קבציסם מתלונות 95, לגירסאות ישנות יותר של חלונות . ובחזרה - דבר שחלונות 95 לא מסוגלת לעשות. בין החברות הנוספות התוששות לעסקיהן, הן אלה המשווקות תוכנות לניהול פקסים. תכנית כזאת כלולה ומובנית אף היא בחלונות 95. . גם מי שפונק על ידי מערכת ההפעלה של . המקינטוש, בוודאי לא יהיה בין המריעיס בהתפעלות לחלונות 95. האמת היא שמערכת ההפעלה של אפל, עושה כבר שנים - את מה שחלונות 5 מציגה עכשיו. "בסך הכל ה6 יהיה , ראיון עם ביל גייטס הנשיא של מיקרוסופט. כיום עכשיו יותר דומה למקינטוש", אומריס באפל. האמריקאי העשיר ביותר בעולם אבל כמובן שזה לא מרגיע אותס. הס תוששים מאד לטבוע בנחשול הגדול של מכירות מערכת ההפעלה החדשה, המאיימת לפלוש גם למעוז המסורתי של המקינטוש - חברות הפרסוס וההוצאה לאור. סקר אחרון כבר מראה כי נתת השוק של אפל ירד ל-83%, מהשיא של 94% שנרשס בשנת 1993. האס מיקרוסופט עומד להתרחב לתחומים חדשים! אני לא חושב. אמנס כבר עסקנו בעבר בתחומים שאיעם קשורים ישירות בתוכנה, ובהצלחה רבה. בשנת 1986 נכנסנו לתחום ה-א69-80. בשנת 19% התחלנו לעסוק בתחום מימשק המשתמש הגרפי. אבל לתוכנה יהיה תמיד תפקיד מרכזי בתחומים החדשים שנכנס אליהס. במיוחד בתקשורת, כולל רשתות-על מהירות ביותר. אנו משקיעים בתחוס הזה סכומים עצומים של כסף ושוכרים הרבה מאד אנשים טובים באפל אומרים = כי לעבודה. 8 ' . - כיצד אתה מצלית לא להיכנס 6 טוק 5 |₪ |- וו המוה צ->] 5 לתחומים שעשויים להראות כהוחבות : דול . ₪ ו 7 ו --- ]| היאגות בתחומי העיסוק שלכס, אך לקואת - תג ו . בטווח האוון הן עלולות להתגלות ה מולז וי 2 וי כהתנסויות לימוד יקרות! ל - אנתנו אוהביס לנסות את מומתיות יי - : | | התוכנה שלנו בתחומים חדשים. ואמנם, - שת | בחלק מן התחומים החדשים שאליהם אנו ל - נכנסים, איננו מצליחים כפי שציפינו. עלינו לעומת יי פשוט לנהוג בחוכמה, להבין לזהות את יושביס ‏ ולא [ 96 | מה וו שחפם שו | = העיתוי הנכון ולהחליט אס אנו מסוגלים עויס דבר | - סע 2 לשפר דברים, אם אולי להפנות את יי . 5 ו / . המשאבים לתחומים אחרים. התברה אומר לפעמים = זה עשוי להוביל למסקנות מוטעות. | למשל: | אם נוקטים בסבלנות, | לא מתייאשים מבעיות בתחילת הדרך, משקיעים מספיק | כסף ‏ וווכיס להצלחה, | הדבר עלול ליצור | אישו | משוכנעות פנימית כאילו סבלנות, עידוד וכסף הם שלושת המרכיבים | המבטיתים תמיד הצלחה. זה לא כך. את תחום התקשורת המקוונת אנחנו נלמד תוך הפעלה. לא מזמן הקמתס (המשך בעמי 28) כי *מערכת ההפעלה שלנו, 05/2, היא מה שמערכת תלונות 95 היתה חולמת להיות". ואין זה משנה אס | || ב סקר שנערך לא מכבר מראה כי נתת השוק של 05/2 הוא 10% בלבד. אנאליסטים מניחים כי יבמ מוותרת מראש על התחרות בתחוסם עם מיקרוסופט בתחום מערכת ההפעלה למחשבים שולחניים, | והיא משקיעה את משאביה בהתמודדות על התחוס שבו היא חזקה יותר - תקשוות ורשתות. אך השמועות המסתננות ממיקרוסופט כבר מדברות על השקעה אינטנסיבית בפיתוח גירסת 1א, התחרות הישירה לכל תוכנות הרשת המתחרות. -] | 7 8 5 4 3 2 5 3ו 2ו וו סור 5 |] 2 |2 20 ₪ 8ו 7ו 116 8 27 26 25 24 23 31 30 | עולםה-56 א וגול סּ עולםה-₪6 א וגוט ? סּ (המשךמעמי 27) חטיבת 'עו. אולס הרושם המתקבל הוא שאין היא פעילה במיוחד. לפעילות של החטיבה היה ערך רב עבורנו, מבחינת הבנת מצבים והתרחשויות באירגוניס גדולים. קיבלנו משוב נכון על מוצרינו, ושלחנו אנשים שיסייעו ללקוחות שלנו להשתמש באבני הבניין שאנו מספקים. אך התחום העיקרי שבו אנו עוסקיס ונעסוק תמיד - הוא בניית מוצרי תוכנה. אס כן, תחום הייעוץ לאירוגנים אינו עומד להתפתח להיקף דומה לזה של יבמ, למשלו לא בהיקף הזה ואפילו לא בהיקף עסקי הייעוץ של אורקל. האם אתה מוטרד מהצורך להשיג תמיד את העובדים הטובים ביותר שקיימים בשוק! מדי יום. איכות האנשים שאנו קולטים היא נושא חשוב ויסודי. התנאי המוקדס לאישור התחלת פרוייקטים חדשים - הוא גיוס עובדיס שיענו לסטנדרטים שלנו. אנו עסוקים יוס יוס בגיוס אגרסיבי של עובדים חדשיס והצלחת הגיוס היא הקובעת באיזו מהירות נוכל לבצע דבריס חדשים. יש לנו תוכנית קבועה לגיוס עובדיס מקרב בוגרי אוניברסיטאות, ואני מוכרח לומר שבתחוס הזה היה לנו הרבה מזל. גייסנו הרבה עובדיס ברמה עולמית בתחומים כגון גרפיקה או מסדי נתוניס ומחקר. 5 5805 5600 | 5 810/1214,1-..-. 1 וטס רווחיים כפי שהיינו, ובוודאי שמבחינת אחוזיס לא נצמח באותו שעור כמו בעבר. חלק מן הפילוסופיה שלנו היא שַלא להתפאר לעולס בעתידנו. 6-1 | ₪ % ₪ ₪ 6/6 00/8006 | 46 00 ש 2 טסוק 6 7 - ₪ 5 06 = אס 00 סומוו | 806 8 2 5 8 ₪5 (5 ופה | א6 16% | איש סו 5 1 | מס = 804 הפוחה = 806 החסה הפוחסו אפ 5 ו | |[ 21‏ ק- וי | | חצ | | ופ האס אתה רואה מגבלות כלשהן בגודל אליו יכולה להגיע החבוה! בוודאי שיש מגבלות. אנו עוסקיס בתחומיס המתמודדים בשווקים סופר-תחוותיים. גישתנו לניהול ולכספים היא מאד מאד שמרנית. אנתנו חוזרים ומודים שתמיד קייס סיכוי שלא נהיה מהו היקף הצמיחה שאתה חוזה בעתיד הקרוב! לא תראו אותנו מרחיבים באורח דרמטי את קבוצת המחקר והפיתוח שלנו. במשך שלוש השניס הקוובות עתידה קבוצת המחקר והפיתותח לגדול בכשלושים אחוזים לכל היותר. אמנס הדבר 6% 116705016 6מך 8 ]8ח) 6סו/זס5 שתווחס 5'))ס9סזסווא 15 אזסאוו6 4 ))ספסזסוו סד :0) 300698 ע685 01/68 אזסוו461 )/ספסזסוו! פד |וח ]תזפזח| 10 300859 המוסח ,וברח סומסזוספן= -* 0 חב ,6קטסזף סח +סחזפ)ח| ,זבספ מווטוושם -* שויסוח החפז! הַחור0עז6/י6 6זס|קא6 80 190085 0! פחחגוזס! 8 | 0ות90] -)] 30 899הופטום 0! 9אופו19% 6/6066 ,68101( , 5!זסק8 ,₪608 6חוו680ח !81| שח + 6וסוח הסגרת 35 , תסווה תזזס)חו יה , 7 6 ע|)הפזזגוס גוס .5% זב זוסע חס 66ז) םו 6.1 660ח |ווואי גוס יתבטא בתוספת של הרבה מאד אנשים, אך מדובר בגידול של לא יותר מ-10% לשנה. הצמיחה הגדולה ביותר שלנו תהיה בתחוס אי אתה מתמודד עם התופעה של קבוצות הוה הדוד 64.0 8 6. מפתחיס היושבות לדיונים מקצועיים ארוכים, ובכך מקדישות פסחות זמן לעבודה עצמה. אנו מפצלים את הפרוייקטים שלנו לקבוצות קטנות ועומדים על כך שמעגל הפיתוח של מוצר לא יעלה על שנתיים. במקרים רביס הוא מגיע רק ל-?1 או 18 חודש. מהי הקבוצה הגדולה ביותר שלנוו על פרוייקט אקסל, למשל, עבדו כ-150 איש. על חלונות 95' עובדים, להערכתי, כ-₪00 איש. האס יש למיקווסופט תחז'ית פעילות מגובשת דייה לשנים הבאות, כך שהחגרה תוכל לתפקד ביעילות גם אם לא תהיה שם להנחות אותה! כמובן שהייתי רוצה להחמיא לעצמי ולחשוב שהחברה אולי לא היתה מצליחה כל כך, או לא צומחת במהירות רבה כל כך - בלעדי. אבל ברור לי שאס אני הייתי נפלט מהחברה, היה בהכרת נוצר חלל שלתוכו היה נכנס מישהו אחר, שהיה לוקח את המנהיגות לידיו. אחרי הכל: מישהו חייב להתזיק בכל החוטים ומישהו חייב לקבל התלטות ולקחת סיכונים בפרוייקטיס חדשיס כמו רשת מיקרוסופט. מישהו אחר היה אולי היה יותר שמרני ממני ביחס לדבריס האלה. אך מבחינת השנתיים, שלוש, או ארבע השניס הקרובות - קבענו את הכיוון ולדעתי יעבור עוד זמן לא קצר עד שמישהו אחר ייכנס. ויטביע את חותמו על החברה. 9 0 ]טוט חותכת ב-50% או ותו את הוצאות רשוי התוכנה בוחבי = | הרשת שלך, במיוחד ברשתות אזו גדולות. ! קרוב לוודאי שאתה רוכש רשיונות לתוכנה פי שניים ויותר ממה אתה באמת צריך. קרוב לוודאי שאצלך בדומה לרוב החברות, רכש הרשיונות לתוכנה נעשה על פי מספר התחנות שיש ברשותך ולא על פי שימוש בו זמני (ופפייו טש 60). וזה עולה לך אלפים. עשרות אלפים, אולי אפילו מליונים. 0 6 מבקרת את רמת השימוש בתוכנות כך שאתה יכול לרכוש רק את כמות הרשיונות להם אתה זקוק באמת. 0 5166 מונעת ביזבוז משאבים של רשיונות בלתי מנוצלים המפוזרים ברחבי הרשת. חזו/צ פחטז זו 6זס/ 41 קטנות ממאה משתמשים, תוכל לקבל מיידית מרגע הפעלת התוכנה, גם ברשתות מידע מדוייק על רמת השימוש האמיתית ולחסוך סכומים ניכרים ברשיונות התוכנה. = 5% תוכנת המדידה הואשונה = ללא מגבלות ג'אוגרניות על ידי חיבור בין השרתים, גם באמצעות ?ו6ד על פני אגו, נותנת 5.0 "5106661 דוחות מקיפים המאפשרים לראות מעמדה גרפית מרכזית את היקף הפעילות בכל הרשת. חיסכון דולרי מספר משתמשים ככל שהרשת שלך גדולה יותר, גדל החיסכון איך לחסוך כמה מליונים בקניה חבאה ממיקרוסופט לוס אנג'לס רישיונות התוכנה עובדים משמרת נוספת בלוס אנג'לס כשבלונדון הולכים הביתה ובתל-אביב צופים בקומדי סטור עיצוב: ניו-גרפיק בע"מ טל: 03-9626249 0 506160 פועלת על השרת ללא צורך בתוכנה נוספת (1א66 ) בתחנות הקצה כך שההתקנה היא מהירה,לא מסורבלת וללא בזבוז משאבי תחנות הקצה. השרות ניתן לתחנות מכל הסוגים כולל 05 ,%אסוחו/ו 5 ס6ח: ,05/2 ומקינטוש. 4 לונדון תל-אביב 1 בזכות הארכיטקטורה המפותחת שלנו תוכל להוסיף את ז5116%166 לתוך סביבת 191 ויחד עם מגוון מוצרינו לניהול ואבטחת רשתות עידכוניס ותמיכה טכנית ללא תשלום 0 "51061600 עולה %15 לתחנה עבור 100 משתמשים וכולל תמיכה טכנית, סיוע טלפוני ועדכונים של התוכנה חינם במשך כל זמן הרישיון, והמחיר יורד ככל שמספר המשתמשים גדל. אם ברצונך לקבל מידע נוסף אודות 0 51616060 תוכל להיתקשר אלינו לצ'יף בטל: 08-400070 33 ו ולחסוך כמה מליונים בקניה הבאה. יה 0 עולםה-56 אוגול 0 סּ ו ₪ 2 6 5 בח זתפווסאי4] 4וזך 2סזקך וק | 6 | - 5 זוז ספושוסם חסוהם מס סע 5 [שסא= %5%5 פס וז רחס 5זסספו!) החסזם=) וז 4% 4 זגוסחו5] או שח הזהזס6| ו 86 הסחזות] בסווק6 וחב זב חס = ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ חזק 12-33 בזסאוחו א 5סחו/ החוסוחו// מסתפפחו/אר ו 5ו/ | בש -מוו מו מו 0% ]| -מו |בבשה | ₪ מדוע הוחלף שמה של "שיקאגו" - לחלונות 195 חלונות 9' הוא השס הרשמי של הגירסה החדשה לחלונות מתוצרת מיקרוסופט. חלונות ישיקאגו" היה שם הצופן לפרוייקט פיתות המערכת, שעתיד היתה להתליף את חלונות %.3 ואת תלונות לקבוצות עבודה 3% ובשס זה השתמשו עד שנקבע והוכרז שמו הרשמי של המוצר. 8 מה הס התכונות והיתרונות העיקריים של חלונות 95 חלונות 9' עושה צעד חשוב קדימה מבתינת הפונקציונליות ‏ למצעי 26 מחשבים שולחניים וניידים, בכך שהיא מספקת מערכת קלה יותר לשימוש, מהירה יותר וחזקה יותר, אשר שומרת על תאימות ‏ ליישומים ולציוד | תומרה היקפ המבוססים | על מערכות ההפעלה חלונות ו-18-205, שבהן השקיעו מליוני לקוחות בעולם. קלות השימוש תשופר באמצעות ארכיטקטורת *תקע והפעל" ומימשק משתמש אינטואיטיבי יותר. ההכרזה על מערכת ההפעלה תלונות 5' מחזקת את מערכת חלונות של מיקרוסופט ומאפשרת שיפור ביצועים וריבוי-משימות חלק. חלונות 5י היא מערכת הפעלה מלאה ומשולבת בת 32-ביט, שאינה זקוקה לדוס כבסיס. חלונות 95' תכלול תמיכת תקשורת אמינה ופתוחה וביצועים גבוהים, כמו גם שירותי הודעות וגישה מרתוק. כמחליפתן של תלונות 3.8 וחלונות לקבוצות עבודה 3.8, תספק תלונות ‏ 95' מענה למספר דרישות חשובות. ראשית, חלונות 9' תהיה תואמת גם ליישומים ולדרייבריס של התקניס מבוססי דוס. כאשר משתמש עובר לחלונות 95', הוא משיג ביצועים דומים או עוליס על אלה של חלונות 31, בתנאי שהמעוכת שלו מבוססת על מעבד 3608 ומעלה, עם לפחות 4 מיב אגת. במערכות שלהן יותר מ-4 מב זיכרון, ישתפרו הביצועיס לעומת חלונות 3.1 המעבר למימשק החדש יהיה קל למשתמשי תלונות קיימים, וחברות המבקשות לבצע את המעבר בקצב שלהן, עדיין יוכלו להריץ את זטטגתג]( תפסות ואת תג 16 במהלך תקופת המעבר. 8 מה מעלה ההשוואה בין חלונות 95י לבין חלונות 3.1, וחלונות לקבוצות עבודה וחלונות דַא! חלונות ‏ 95' מתוכננת להפוך מתשבי 6 בסיסיים - לקלים ולתזקים יותר. חלונות. זא מתוכננת לשימושים העסקיים התובעניים ביותר, כגון פיתוח או תכנון הנדסי מתקדם ויישומים פיננסיים. חלונות דא היא הבחירה הנכונה עבור לקוחות הזקוקים לרמת ההגנה הגבוהה ביותר על נתוניהם ויישומיהם. חלונות 1א היא גס הבחירה הנכונה עבור מי שזקוק למרחב צמיחה מדורגת למערכות 8156 ועיבוד מקבילי. 9 מדוע כדאי למשתמש לעבור לחלונות 5 קודם כל - בשל כמות השיפורים הנכללת בחלונות 95' לבדה. הראשונה ברשימת השיפורים הוא: קלות רבה יותר בעבודה עם ה-26. למשל: תמיכה בשמות קובץ ארוכים, במקוס ההגבלה לשמונה תווים בלבד. תכונת "תקע והפעל" מאפשרת התקנה אוטומטית של חומרה, ותקשורת פנימית תאפשר הקמת רשת חדשה, או התחברות לשרת רשת קיים, כגון שג/ווטא של נובל ושרת חלונות דא - בקלות דומה. רוב המשתמשים מעוניינים ביעילות ובעוצמה רבות יותר, ומבקשיס לסיים את עבודתם במהירות רבה יותר. הם מעוניינים להריץ יותר מיישוס או משימה אחת בו-זמנית. הס רוצים להשתמש במחשבים שברשותם כדי לגשת לקבצים, לדואר אלקטרוני ולרשתות מידע ציבוריות מכל מקוס שהוא - בעבודה, בבית, או בנסיעה. הס גם מעונייניס במולטימדיה טובה יותר, בין אם למשחקים מבוססי-דוס או לוועידות ווידיאו באיכות-טלווטיה. תמיכת מולטימדיה להלן היכולות העיקריות של תלונות ‏ 95/ העונות לדרישות אלה: 9 זכות קדימה לריבוי-משימות. חלונות 95י יכולה לבצע ריבוי משימות בצורה חלקה ובתגובה ₪ ביצועים מדורגים. שיפורי הביצועים של חלונות 95' לעומת חלונות 31 גדליס בהתאמה לגידול ב-א84, הודות לארכיטקטורת 32-ביט בביצועים גבוהיס של חלונות 9 9 תמיכה ביישומי :3-ביט. תלונות ‏ 95י תומכת במימשק פיתות היישומים. גָּאזא, ומשמעות הדבר היא שהמשתמש יכול לצפות לדור חדש של יישומים קלים יותר, מהירים יותר ואמינים יותר. אמינות משופרת. חלונות 9' מגבירה את ההגנה על הרצת יישומי דוס וחלונות קיימיס ומספקת הגנה ברמה הגבוהה ביותר ליישומי חלונות החדשים, מבוססי 32-ביט. כתוצאה מכך יורדת מאד הסבירות שיישוס פגוס יפיל יישומיס אחרים, או יפגע במערכת. 9 הדפסה מהירה יותר. חלונות 9' כוללת תת-מערכת הדפסה חדשה בת 32-ביט המפחיתה את הזמן המתבזבז בהמתנה לסיום עבודות ההדפסה ומשפות את תגובת המעוכת כאשר מודפסות עבודות ברקע. תמיכת מולטימדיה משופרת. בדיוק כפי שחלונות 31 הפכה את הקול לחלק מן המערכת, חלונות 9' כוללת עתה תמיכה בווידיאו. מערכת הווידיאו ומערכת קבצי ה- -1א0א-62 יספקו קלט באיכות גבוהה ליישומי מולטימדיה. 9 יותר זיכרון ליישומי דוס. פירוש העובדה שחלונות 95' משתמשת בדרייברים במצב מוגן - הוא שהמשתמשים יקבלו יותר מ-א600 זיכרון קונוונציונלי חופשי, גס כאשר הס מקושריס לרשת ומשתמשים בכונן וא0א-62 ובעכבר. 9 מרכז מידע. חלונות 95' כוללת את מרכז המידע האוניברסלי המאחזר הודעות לתוך תיבת דואר נכנס אוניברסלי מתוך מערוכות מסוגים רבים, כולל 1 01פשוא, | פקסים, דואר אלקטרוני של קומפיוסרב, של האינטרנט ועוד. * וצו קניל ששכיסע ש/כ:ּיס, ‏ =/ /ע ,שכ:/סע 3 ו בקכל'-כלו 0-2 א/63 60% //כ// 26 כועל חמונות תלת-מ'מדיות נוספו לרשילת רבי-המכר של 501]2055סוסוו! פוערכת לימוד ל-6.22 05 ₪ ערכת לימוד ל-3.11 1800088 פפצרים חדשים נופבים ₪ התוספות של 3.11 186015 לקבוצות עבודה - 45 שייח ₪ המדריך הקל ל-5 3661ותוח0?) מ0)זסא - 59 שייח ₪ מדריך הפקודות השלם לחבילת 4.2/4.3 02166 - 89 שח ₪ המדריך השלס ל-20110₪861%6) (כולל תוכנת התקשרות) - 79 שייח בש ₪ המדריך לניהול הזיכרון באמצעות 2//]1) - 45 שייח ₪ מדריך 10 דקות לשליחת פקסים באמצעות (110/ אג']ת1) - 49 שייח למלשתלמש המקצועי ₪ המדריך השלם להקמת יישומים ב-2 06655// - 129 שייח ₪ ₪ המדריך השלם למיפרטי ה-2)/ - 89 שייח נוי לרשת ה-85ם8-'ים 6חו]ח0 60 ב-50% הנחה בטל' 4-13-88ם9 [3ם] להזמנות בדיוור ישיר טל': 60-69-101 (03); פקס: 69-55-650 (03) הפצה לתנויות : ליאור שרף טל': 752-82-83 (03); פקס: 752-01-22 (03) עולםה-56 א וגוס? סּ עולםה-86 א 0911 חלונות 85 9 מדוע ארגונים גדולים יהיו מעוניינים לעבור לחלונות 95? משום שחלונות 95' תסייע להן להפחית את העומט בתמיכת ה-20, תחזק את שליטתן במיחשוב השולחני, ותסייע להגביר את תפוקתם של משתמשי הקצה. 9 בתלונות 95 הוכנסו מספר תכונות המיועדות להפחית את עלויות התמיכה ב-704 ובמשתמשי 6י: מימשק משתמש פשוט ואינטואיטיבי יותר. הוא אמור להפתית את דורישות ההדרכה למשתמשים חדשים ולאפשר למשתמשים ותיקים ללמוד משימות חדשות עס קבלת פחות עזרה. כפתור ההפעלה, מקש המשימות, ה-זטזט!פאם, ו | ₪ם 6 סט[ ) פפחוה >ום) = | 28% [| [שקץ ] סט)ז 4 , זססמז .3655768 18מקגי 41 . לק 8% + +49 ססם 0+ 0 .1 יהי + שם< א+שם ו+ם400 0 = כ06א %% | האשפים, מערכת עזרה חדשה ועוד. 8 תמיכת תקשורת פנימית קלה להתקנה ולתצורה, מהירה ואמינה יותר לשימוש. בין אס אתה מריץ רשתות 6זגאושא או מיקרוסופט עס פרוטוקול זטמפו6א, אק5/אק] או 7ז/167, ודרייברי פא או 01 - חלונות 95' שילבה תמיכה בלקוח, בפרוטוקול ובדרייבר הרשת שלך. ניתן להוסיף בקלות עוד סוגי רשתות. חלונות 95' כוללת לקוחות :3-ביט מהירים, אמינים, שאינם דורשים זיכרון קונוונציונלי נוסף, לרשתות 6זגאוטא ומיקרוסופט. 26 מבוסס-חלונות 5 יכול להריץ בו-זמנית מספר לקוחות רשת ופרוטוקולי רשת, לחיבור בין מערכות הטרוגניות. ₪ התקנת התקני "תקע והפעל". כדי למכן את התהליך המווכב של הוספת התקניס היקפיים ל-20. חלונות 9' תומכת במיפרט יתקע והפעל" בסטנדרט התעשייה, כדי לאפשר התקנה ותצורה אוטומטיות של ציוד היקפי. אם תתקין את תלונות -9': על המערכת [סנגו> שת (6כץ 1 סט 1) אוסצן זסןטוס 6 5 2818 .16 מסגופזסקס 0 1/1006 6מך 65 66866 כ 2 ואזיעגו5 )ןסב 1א ך 1ב 5 036 2 צא ועד פת סק סא זא 67 ('?|*") > ע6ט0 פקתטך 10% תשסעם 4%106% 6ת7 2 אקטוך 08 תשטסעס 016% 6םך7 % - ש5 תטסעס 016% 6ם7 , . | ופ[ | 0 שומ[ אסא וטס ]| שתלן | 0 מ |ושופאט הקיימת ותרכוש התקן היקפי בתקן 'תקע והפעלי - כל שיהיה עליך לעשות הוא לתקוע את ההתקן החדש במקומו ולהפעיל את המערכת. יתקע והפעל" מטפל בפרטים הסבוכים של התקנה ותצורה. "תקע והפעל" גס מאפשר יעגינה חמה" וישחרור חס" לתכנוני מערכת חדשניים התומכים ביכולות כאלה. 8 *כולות ניהול מערכת אשר יפשטו ניהול מרחוק ויאפשרו יישומי ניהול-מערכת חדשים. תכונות חלונות 95' כוללת תשתית לניהול 266 המשתמשת במסד נתונים הירארכי של מידע על תצורת המערכת, הנקרא עְאוּקָט. הוא מחזיק בכל המידע הקיים על המערכת - חומרה, תוכנה, העדפות והרשאות המשתמשים, ומספק גישה ברשת לתכולתו, באמצעות מגוון של מימשקים [ק ו ו 1 2 כו זסוגוק0 4 (6קץ ז6טז 1) 86 זסווטס) 116 ז6תנו20) :6ותפת 6)506קל עו 46 ב 0 006 18 :מ61910 וי ו 0 6קקטסמס ימנצרי-4 ?'' ה 0 5000 סוססוס ו 16666 בסטנדרט התעשייה, כולל <ואאףפ, | [ואפ, 681171 6זט0060ז2 86016 תשתית זאת תפשט רבות מן המשימות המינהליות, בכך שתכלול כלים לתצורה מרחוק של שולחן העבודה, ותוביל לדור חדש של יישומי ניהול מערכת מתוחכמים לניהול שולחן העבודה, לביצוע ספירות מלאי של תומרה ושל תוכנה, ולתמיכה בהפצת תוכנה. 8 מדיניות מערכת, המאפשרת למנהל לשלוט בתצורת שולחן העבודה. חלונות ‏ 5 תומכת בימדיניותי-התקנה שתצורתה נקבעת על ידי מנהל המערכת, המגדירה את הפעולות אליהן רשאים המשתמשים לגשת על ה-:20 שלהם. ניתן להשתמש במדיניות גם כדי להגדיר את צורתו של שולחן העבודה. לדוגמה: מנהל המערכת :כול וו םזםקויו סוחד וו8+פחו חוחַסט ד > לקבוע מדיניות שתבטל את סימן הדוס ואת פקודת אטא, כדי למנוע מהמשתמשים מלהריצ יישומים בצורה לא מבוקרת. 9 תמיכה במשתמשים מתחלפים. חלונות 5' יכולה להציג תצורות שונות, בהתאם למי ‏ שהתחבר אל ה-20. אופציה זאת מאפשות למשתמשים להיכנס למחשבים שונים על הרשת ולראות את התצורות האישיות שלהם. ₪ סוכנים פנימיים למיכון הגיבוי של מערכות שולחניות. חלונות 9' כוללת את התוכנה הנדרשת לגיבוי מערכת שולחנית באמצעות מערכת ‏ גיבוי | מבוססת-שרת. ‏ סוכני הגיבוי הנכללים בתלונות 95' עובדים עם המערכות מבוססות-השרת הפופולריות ביותר. זה לא עסק יקר להתקין את חלונות 5' על כל המחשבים בחברות גדולות! חלונות 95' נועדה לספק מעבר בטוח וחלק למערכת הפעלה חדשה. היא תפעל על החומרה והתוכנה ‏ שכבר קיימים ברשותך, באמצעות תמיכה בדרייברים של ההתקנים והיישומים זה 2ול זסוחוז 00 ₪89. הקיימים לדוס ולחלונות. על מערכות ממוצעות - שלהן לפחות 4 מיב ]אגא ומעבד 360% - חלונות תספק ביצועים במהירות זהה, או רבה יותר מחלונות 3.1, אם כל שתעשה הוא לעבור למערכת ההפעלה החדשה. תוכנית ההתקנה תזהה ותתחזק התקנות מערכת. קיימות ותאפשר התקנה אוטומטית באמצעות מגוון טכניקות, כולל תסריטי לוג-אין ויישומי הפצת תוכנה. משתמשי חלונות ‏ 31 שהשתתפו בבתינת המערכת, הצליחו לעבור במהירות למצב של עבודה יעילה, ממצאים שאושרו על ידי בדיקות > השימושיות המקיפות שערכה. מיקרוסופט למשתמשי חלונות 3.1 לאחר 15 דקות תירגול: מבוסס מחשב, נמצא כי משתמשי חלונות 31 שהשתתפו בבחינות היו יעילים באותה מידה בשימוש בחלונות 95' ובחלונות 1 בפעס הראשונה בה נבחנו על ביצוע מערך משימות טיפוסי. במיקרוסופט סבורים כי החיסכון שיושג כתוצאה משימוש בחלונות 95 - יהיה גדול מן ההוצאות על המעבר. קבוצת המחקר גארטנר מעריכה שעלויות המעבר ניתנות להחזר בתוך שלושה עד ששה חודשים. מה יקרה לדוס! מיקרוסופט תמשיך לתמוך ולהרחיב את דוס כל עוד הלקוחות ידרשו זאת. גירסאות עתידיות ייגזרו מטכנולוגיית המצב-המוגן שפותחה בפרוייקט חלונות 9'. ניצד עתיד מימשק המשתמש החדש בחלונות 95' להקל על השימוש! מיקרוסופט מצפה שמשתמשים מנוסים ובלתי מנוסים גם יחד ימצאו שהשינויים במימשק המשתמש בחלונות 95' - מקלים עוד יותר על הלמידה והשימוש. מקש המשימות של המערכת יאפשר גישה לכל הפונקציות להן זקוקיס מרבית המשתמשים, בלחיצת יחידה. מקש המשימות יציג את החלונות הפתוחים ויקל בהרבה על המעבר בין חלונות. במקום ללמוד סוגי כלים שונים (מנהל התוכניות, מנהל הקבצים, מנהל ההדפסה ולוח הבקרה) כדי לעבוד עם משאבים השוכנים על מחשבים שוניס - יוכלו משתמשי חלונות 5' לדפדף ולגשת אל כל המשאבים בדרך עקבית, בעזרת כלי יחיד. לכל המשאבים במערכת יהיו יגליונות רכוש", המייצגים התקנות מימשקים בסגנון מחשב המחבות, ואשר ניתן לשנותס ישירות. מערכת עזרה משולבת חדשה מקלה ומאיצה את קבלת העזרה בכל זמן. 9 חלונות 95' מתוארת כמערכת הפעלה בת 32-ביט, ובכל זאת יש האומרים שחלקים ממנה נוצרו עם קוד 16-ביט. האם זה נכון! חלונות 95' היא מערכת הפעלה בת <3-ביט, זכות קדימה לריבוי משימות, המשתמשת במעט קוד 6-ביט, כדי לספק תאימות ליישומים קיימים. חלונות 5' פורשת קוד :3-ביט בכל מקוס בו הוא משפר את הביצועים באורת משמעותי, מבלי לוותר על תאימות. היא שומרת על קוד 6-ביט בכל מקוס בו הוא נדרש כדי לשמור על תאימות, או במקוס בו קוד :3-ביט יגדיל את דרישות הזיכרון - מבלי לשפר באורח משמעותי את הביצועים. כל תת-מערכות הקלט/פלט ודרייברי ההתקנים (כגון תקשורת ומערכות קבצים) בחלונות 5' - הס :3-ביט מלא, כמו גס כל רכיבי ניהול הזיכרון והקצאת תור. פונקציות רבות של מימשק ההתקן הגרפי, עברו לקוד :3-ביט, כולל הספולר ותת-מערכת ההדפסה, ופעולות שרטוט חשובות. חלונות 5י כוללת מימוש ?3-ביט של 01/8. חלק ניכר מקוד ניהול החלונות נשאר ב-16-ביט, כדי להבטיח תאימות יישומיס. האם חלונות 9' משפרת את מגבלות משאבי המערכתו ועוד איך. חלונות 95' מרחיבה את גבולות משאבי המערכת באורח דרמטי, תוך שמירה על תאימות ליישומים קיימים מבוססי-חלונות. מבחניס פנימייס מראים כי הגבול העליון לשימוש במשאבים - גבוה פי 400 עד 600 אחוז לעומת חלונות 3.8 וחלונות לקבוצות עבודה א.3. 9 מה בדיוק מציע סטנדרט "תקע והפעל"! יתקע והפעל" היא טכנולוגיה שפותחה במשותף על ידי יצרני מוצרי 20, ואשר תשפר באורח דרמטי את האינטגרציה בין חומרת ותוכנת ה-0. לחלונות 95' מקוס מרכזי בהפעלת טכנולוגיית יתקע והפעל". טכנולוגיה זו בנויה לתוך כל הרמות של חלונות 95' ומכסה הן את תחוס המחשבים השולתניים הנפוצים, הן מחשבים והתקנים נישאים, כגון מסכים, מדפסות, כרטיסי וידיאו, כרטיסי קול, כונני /א6-80, מתאמי [פספ, מודמים כרטיסי 018 עם חלונות 95' המשתמש יכול להתקין או לחבר בקלות התקני יתקע והפעל" למערכת, ולאפשר למערכת להקצות אוטומטית משאבי חומרת. לדוגמה: בהוספה של כונן 1א69-80 וכרטיס קול, יכול 76 שולחני להפוך בקלות למערכת מולטימדיה. המשתמש פשוט תוקע פנימה את הרכיבים, מפעיל את ה-20 ומרי וידיאו קליפ. . חלונות 5' והתקני יתקע והפעל" יספקו תאימות חוזרת מלאה לעבודה עם (המשך בעמי 55) ו ,םס סחת0 זום5ה0 ₪0 !והסודסשותחסט פחד שאמ =וס זוטס8א סס100,00 מפעטס 5 ו םמת2/עע505 !צוומם ס5זהססט-5ש.וו=] .5סגס/עשסם סמדושווחע !וס 6411 +גום סד וה=ססו מטסל 55 עולםה-56 א וגול? ץוק פד +)ווהד5ו 106 והווסוזהווח;דוו! פּ אלפי הקוראים של "עולם ה-06 ושל השבועון "אנשים ומחשבים", קבעו את תוצאות המשאל לבחירת ספקי החומרה והתוכנה המצטיינים בישראל לשנת 1995 דיגיטל ישראל: מחשבי 46 ונטוריס, סלבריס ואחרים. יבמ ישראל: מחשבים ניידים מסידרת 4ג8מוו1. היולט פקרד ישראל: מדפסות לייזר, מערכי דיסקים פ1א, תוויינים, סורקים, מדפסות הזרקת דיו. כיוון מחשבים: התוכנה הגרפית קורל דרו. גרפיקס מולטימדיה: כרטיסי קול של קריאטיב וציוד למולטימדיה. גרינברג מהנדסים: המשרד הממוחשב אא000. דביר תוכנה: מעבד תמלילים דא018 (דוס). חשבשבת: הנהלת חשבונות ממוחשבת "חשבשבת". כרמל הנדסת תוכנה: תוכנות אנטי וירוס. מיקרוסופט ישראל: עבור תוכנות החלונות - מסד הנתוניס אקסס 20, תוכנת ניהול הפרויקטים פרוג'קט 40, תוכנת מצגות גרפיותפאוור פוינט 40, דואר אלקטרוני לחלונות גא 15א, מעבד התמלילים וורד 60, הגיליון האלקטרוני אקסל 50, והחבילה המשרדית 0/8₪06. עולםה-6 א|וגו?ל( סּ 1. פיני טל מקבל את הפרס ממנכ'ל אנשים ומחשבים, ישראל (פלי) פלד עבור חברת דביר (קיוטקסט). 2. מזל שמואלי מקבלת את הפרס ממנהל המערכת, משה שלו, עבור חשבשבת. 3 יעקוב גורן זוכה בפרס עבור מוצרי קריאטיב. 4. חיים שוורץ מקבל את הפרס מעורך "עולם ה-06" אורי אלוני, עבור דיגיטל. 5. צבי בן עמי מקבל את הפרס ממנכ"לית אנשים ומחשבים, דליה פלד, עבור יבמ. 6. הרצל ארביב מקבל את הפרס ממנכ"ל אנשים ומחשבים, ישראל (פלי) פלד, עבור היולט פקרד. 7. איריס גירשטיין מקבלת את הפרס מידי עורך "עולם ה-6", אורי אלוני, עבור חברת גרינברג מהנדסים. עול ה-6 א וגול ?0 פּ 0 כונן. חיוא-פ6 הפך בשנח האחרונה למרכיב אינטגרלי במספר גדל והולך של מחשבים. "מבחו) מרבית תכוננים 8 דומים מאד, אולם ונותיהם ינולות להיות שונות משמעותית. קובי שפיבק מפרט כונן התקליטורים או בשמו המקובל יותר: 62-80(1 (קזסומ6א ץ[ת636-0 2186 801קו60) הולך והופך ממותרות לחלק אינטגרלי בסביבת העבודה של ה-0ת. הוא אמין, קל לתפעול ושילוב והחשוב מכל: נפח אחסון של תקליטור בודד מגיע ל-640 מיב! ה-/69-80% פותח בשנת ‏ 196 על ידי מהנדסי סוניופיליפס ונכנס לשוק במידה ואויה להתייחסות, החל משנת 1990. בתחילה הוא היה איטי בערך פי ‏ 10 מהדיסק הקשיח, מחירו הסתכם באלפי דולרים והיו לו יישומיס מעטים. אבל הוא היה המדיה שהתאימה למאגרי מידע ולכן תעשיית הכותריס פנתה תחילה דווקא למיגזר העיסקי ולאקדמיה ובכותרים יקרים מאד. בשנים 91-92 חלה תפנית, עם כניסת יישומי מולטימדיה והופעת ערכות המולטימדיה לשוק הביתי. אלה שינו את השוק על פניו. יש ל-/א60-80 שתי מגבלות עיקריות: ניתן רק לקרוא ממנו ומהירותו איטית למדי. למרות זאת, גדל מספר כותרי ה-62 בהתמדה, בקצב של כ-45% בשנה, והוא מגיע היום לקרוב ל-10 אלפים כותרים, לרבות יישומים עיסקיים רבים. % ממחשבי ה-26 הנרכשים כיום למיגזר העיסקי - מצויידים בכונן /א80-פ0. בשוק הביתי השיעור עולה על 70% המומחים מעריכים כי עד סוף שנת 1995 עוד יגדל שיעור זה. לספרי מחשבים הוצאת הוד-עמי 2- המגמות החשובות שנת ‏ 19% היוותה פריצת דרך עבור ה-א62-80 שמכירותיו גדלו בכ-140%. | להלן המגמות העיקריות בשוק זה: ₪ המולטימדיה נכנסת לשוק העיסקי והביתי. 6 הוא המדיה היחידה עבור איחסון מאסיבי של וידאו, סטילס ואף סרטים באורך מלא. ₪ אפליקציות כבדות, מערכות הפעלה, תוכנות רשת, כלי פיתוח למתכנתים וכדומה, מסופקים היוס על פ6 במקוס על עשרות דיסקטים. ₪ ה-%א62-80 הוא אמצעי יעיל ונוח להפצת תוכנות חופשיות. הוא מאפשר לרכז אוספיס רחבים, במיגוון נושאים ובמתירים שווים לכל נפש. ₪ נפוץ והולך שיתוף 1א65-80 ברשת. ₪ גדל היצע מארזי ה-פ6. טכניקות שירשור וימחליפי כ6" מאפשרים לאחסן ולהחליף בין מספר תקליטורים. ₪ בולטת ירידת מחירי הכוננים עצמס, המתבטאת בעשרות אחוזים בשנה, כמו גם מחיר חומר הגלם שירד מ-5 דולר - לדולרים בודדים לכל תקליטור. ₪ מחיר צורבי ה-6 (608%) צונח במהירות גדולה עוד יותר. כבר כיוס הם נכנסיס לארגונים ומאפשרים שיכפול והפקת מידע בתוך-הבית. הטדהוך לפת ותכנות מונתה עבמים המדניף של 3 + ותכנות מונהח-עצמים | בעתיד הרחוק יותר נראה: תקליטורים קטנים יותר, בגודל פיזי של 35 ו-'25 ואולי פחות. פ6פז - כוננים בעלי צפיפות גבוהה, אשר יכילו פי 10 ויותר נתונים, באותו גודל פיזי. שילוב תקליטורים עם מידע מקוון - להפצת 3 כו -/2/י 6/: 7-5647/6ש כקקס5: 07-67/5%82 2/7 ק6/וג תי[ (/27/ 66 סכסכין, יי ו-,ק2/יפן <יגוון (ו0ין). ₪ = ₪הה--- עולםה-56 א וגול ? סּ שפז א4 ספא מאגרי מידע ולעידכונס השוטף בזמן אמיתי. שימושיס במיגזר העיסקי להלן כמה מהשימושים של .ה-%א09-80- בארגונייס ועסקיס: 8 מאגרי מידע - ספקי מידע מפיצים כותרים מדעיים, משפטיים ועיסקיים על בסיס מנוי או רכישה חד פעמית. למשל: מאגרי חברות, מוצרים בתחוס מסויים, נתוניס פיננסים, פסקי דין ועוד. 8 הדרכה ותמיכה - התקליטור מחליף את התיעוד הכתוב ואת קלטות הוידאו בהכשרה ובסיוע טכני. בין אם מדובר בשימושי מחשב או בתחוס מקצועי אחר. 8 אוספי עזרים - יצרני התוכנה הגדולים אימצו את השיטה למתן כלי פיתות, דרייברים, קוד מקור של מערכות ההפעלה ועוד. מושגים שחעווב להכיר וד או 'כותר- תקליטור הנושא תוכנה מסויימת. 8 שיווק תוכנה בשיטת "סה ובחר", תחום מתפתח מאד בארוה"ב. לקוח מקבל 65 עס תוכנות שונות, מתנסה בשימוש ואז בוחר בתוכנה המועדפת, משלם עבור הרשוי ומתקין אותה לדיסק שלו. ערכות התנסות - כנייל אבל במקרה זה מדובר בגירסה <כה" או גירסת דמו. 8 שיווק באמצעות תקליטוריס, תחוס מתרחב ומבטיח. 8 גיבוי - צורבי ה-69 הופכים את התקליטור גס למדית גיבוי. | הנפת, המחיר והאפשרות הקוובה ליכולת צריבה נוחה, הס גורמיס אא1חס אעפאסוץ מושכים למדי. למספר דברים חשוב לשים לב: 1 לרוב הכוננים גירסא "חיצונית". הס ץ0%0 62 - קופסת פלסטיק המשמשת לאיחסון תקליטור כאשר הוא מוכנס לכונן ה-1א0ח-60 (לא בכל הדגמים). 0 150 - תקן אב המגדיר את טכנולוגיית הקריאה והכתיבה מ/אל מדית ה-א0ח-60. ]ות0/ו - כינוי לשיטת השימוש ה"חד פעמי", של כתיבה אחת לשימוש ממושך לאחר מכן - לת3]! 680 06ם0) 6ווץ. מ0ו5059-!נ] - כתיבה וקריאה בקצבים שונים לפי שיטת 700002 של ג₪00. משולבת בכותרים רבים ולכן חשובה התמיכה בה במוצר שתרכוש. "הספר הירוק", "הספר הכתום" וכו' - ספרים המגדירים את התקנים השונים של כונני ה-]א0ח-6. הדרייברים ל-010ה-6 יש והמאניינים הטכניים של הכונן מונעים התייחסות ראויה לגורם כבד משקל כמו הדרייבר שבו משתמשים. יש להבדיל בין פוטנציאל הביצועים של ההתקן, למידת ניצולו בפועל. אם יש לך כונן מהיר, אבל אינך משתמש בדרייבר יעיל, לא עשית דבר. בהיעדר תקן, מסופק עם דוס תוסף הרחבה בשם ]6-80 60064.086 כמימשק לדרייבר של יצרן ה-60. יש לדעת כי קיימים מקרים שבהם היצרן לא מפתח אלא רוכש דרייבר מחברה מתמחה (כמו שזס0), הוהמזסכ 6זנונר1, 4030066 ועוד) מה שלא מבטיח בהכרח התאמה. הבעיה תחריף במקרה של שימוש מורכב שלא נבדק: חיבור כמה כוננים לבקר 80%1, שיתוף ברשת וכו'. עדיף אז לרכוש את המוצר השלם של מפתח הדרייברים. הבולטים בתחוס הם: 0 001015081 של [6076, 0 ]5)תטשוס. של ופוס 6וטונו]. שימושיים למחשבים ניידיס או כשתרצה להעביר אותו הכונן בין מספר משתמשים. 2 ליישומי מולטימדיה מוטב לרכוש כונן בחבילה משולבת עס כרטיס קול. ליישומים אחרים עדיף לרוכשו בנפרד. 3 קצב ההעברה כפול, כ-8א3008, הוא עדיין הסטנדרט הנפוץ. אולס כיוס כדאי לעבור לקצב מרובע. 4 בחירת המתאס המתאים היא גורס בעל משקל רב. 5 זמן גישה ממוצע אופייני נע בין 1505 ל-8ח350. מה שיותר נמוך - עדיף. 6 ל-תםץ"80 השפעה רבה על ביצועים, מקובל לספק 28%-א32. יש גם יותר. כל המרבה הרי זה משובת. 7 מנגנון אוטומטי לניקוי עדשות, יבטית עבודה תקינה לאורך זמן. קיומו משמש גס אינדיקציה לכונן איכותי. 8 אין תקן יחיד ומומלץ לכונני פ6. לכן רכוש כונן התומך בתקנים וביס ככל האפשר. העיקריים הם: 40606 6 גא, 120-2א, קסטוספץ, 01 9 אל תקנה מוצר שאינו מציין *פזוא (סזט[1ג] ת60שו6ל 116 תג6א) המציין את הזמן בשעות הפעלה מתקלה לתקלה. 30000 שעות הוא המינימוס. 50000 המקובל. 55 6 7046 קטלוגיס עבי קרס, ספרי הפעלה למכשירים, תיקי נוהלים רבים ומפורטים, כולם יקבלו מימד חדש באיתור המידע, באיחסון ובהעברה ממקוס למקום, | אם וכאשר תחליט להעבירס לתקליטורים. בעלות של אלפי דולרים בודדים, ניתן כבר היוס לרכוש מכשיר לצריבת תקליטורים" (62-86060 או 8פ6) שיעשה את העבודה. התוכנה הדרושה נלווית למוצר או נרכשת לחוד תמורת תוספת. להפיק תקליטורים לבד חשוב לדעת כי בקרוב צפויה ירידה של עשרות אחוזים בסוג זה של מוצרים, שתגיע, כנראה, למתחת ל-2000 דולר. לכן כדאי להתעניין עכשיו ולרכוש מאוחר יותר. 6% על המהירות וזמן הגישה מקובל להתייחס לרמת ביצועי כונן א69-80 לפי קצב העברת המידע שלו. דגמיס ישנים פעלו ב-150 קב לשניה, מהירות כפולה/משולשת/מרובעת היא לכן 300, 450 600-1 בהתאמה (או 2א, 83, 64). בפועל המושגים מטעים. למשל: קצבי העברה של 330 ו-270 יכונו שניהס "מהירות כפולה" למרות שההבדל ביניהם הוא יותר מ-20%. לכן חשוב לשאול מהו קצב ההעברה המדויק. נתון אחר החשוב לא פחות, הוא זמן הגישה הממוצע. זה יכול לנוע בטוות רחב שבין 1258 ועד 5006. למשל: בחיפוש מורכב במאגר על 65, מבצעים גישות רבות ומעט קריאות מידע. לכן קצב ההעברה לא משמעותי, לעומת זאת זמן הגישה יהיה קריטי. 8 301 ]א ]סד ישנן כמה דרכים להאיץ את זמן הגישה. למשל: תוכנית המטמון 6שוזקוזח5 מופעלת אוטומטית בכל 26 שיש בו דוס 6 ומעלה או חלונות. רק מעט מודעים לשיפור הביצועים הניכר שמאפשר מטמון עם ‏ א65-80. מכטון שזמן הגישה ארוך פי 10-30, השיפור עשוי להגיע גם הוא למאות ואלפי אחוזים! הרבה בקרים תומכי ואס62-8 כוללים מטמון פנימי. אבל גם אס המוצר אשר רכשת אינו כזה, תוכל להפעיל תוכנת מטמון. אס אתה משתמש בדוס 62, כל שעליך לעשות הוא להריץ את קובצ 006%( (מומלצת גירסה 20 ומעלה ולהקפיד למקם את הקוב ב-6אטטוט4, לפני השורה שבה מופיעה 6חכחגתפ). לחילופין תוכל למצוא תוכנות לדוס ולחלונות המציעות כלים משופרים. ביניהן בולטות: 8 4.00 600%6ק5 תסחסא. 00 0 0 אושא-0. 6 .6800086 0 לרשות המשתמש עומדות חלופות אחדות בנושא מתאמי-תקליטורים: 8 6וזו6חקסז - מימשקים פרטיים שהובה יצרניס נהגו בעבר לספק עם מוצריהם, בגלל* חוסר בתקינה. 18 - זול יחסית, אבל התקנתו עלולה להיות מסובכת. לכן הוא אינו נפוץ במיוחד כמימשק ל-1א02-80. 8 66-128סתגתם - שיפור שפורץ את חסם ה-528 מיב בקודמו, תומך בדיסק, כונני דיסקטים ו-א62-80, אך מחייב החלפת 8105 שלפעמים בעייתית. 0 - | ////-. 8 2-50% - תובעני מבתינת התצורה (180 כתובות 1 וכדומה) אבל מאפשר חיבור של 4 התקנים לכרטיס אחד ולכן הוא נפוץ ליישומיס מתקדמים. מימשק מקבילי (6ו1גזג?) - משמש בעיקר לכונני ‏ א62-80 חיצוניים: לא תמיד קל להתקין, איטי יותר, אבל מאפשר ניידות. כפרקטיקה עכשווית בחר במתאם קנייני או תוזת | ליישומים | רגילים. = ליישוס מתקדמים 5041 עדיף. למחשב נייד, היציאה המקבילית היא הפתרון. תוכנות על 69 כשתוכנות מסויימות תופסות 13 דיסקטיס (יישום כמו ₪סא) ואף 30 ויותר (תבילות משרדיות), ההתקנה אינה פשוטה. לכן מעדיפות החברות הפצה על גבי 1א0א-6, שמלבד אמעותו ונפתו, הוא גם זול יותר. הנפח העצום ימולא, במקרים רבים, בבונוסיס ללקוחות בגירסת ה-פ6. למשל, תוספת קליפים ופונטים ב-%600284, שאינם קיימים בגירסא רגילה. קצב ההעברה של כונן דיסקטים הוא 250-600 קב לשניה. התקנה מ-69 (שלא מחייבת החלפת דיסקטים) בדרך כלל נוחה ומהירה יותר. למשתמשי חלונות, שמטעינים דרייבר מדיסקטים, היתרון גדול במיוחד. הכתבה מבוססת על מחקר מנורט שהתפרסם ב"6קאון", פקס עתון למקבלי החלטות . עולםם ה-56 א וגווס 0 סּ 13 עה | לא יכוללוות לל :1/0 ,]. המחשב שלך! א מהק 7 8 האר) צריך להגידזו לא צריך -] דווקא על המחשבים. גם 0 מיליון יחידות של כל מוצר אחר עשויות להוות נטל על המערכת האקולוגית העולמית. אך << כאשר מדובר. ב-100 = מיליון | מתחשבי. 6 ? זוללי-אנרגיה, המשתמשים בסוללות =" טעונות-כימיקלים * והארוזים בתיבות שאינן >מתמחזרות, ל הנוק הוא משמעותי: ,+ זו הסיבה לכך שמדינות רבות מאמצות חוקים ותקנות המסדירים את טיפולס המחשבים ושל המשתמשים בטכנולוג בנושאים אלה. חוקים. שָעברו לאחרונה - 2 שנמצאיס בתהליך חקיקה במ ות בא % יכוליס לשנות כליל את הד 0 במחשב, את מה שמייצרים בעזרתו, את מה שמשליכים החוצה, ובכך יעמידו גורס נוסף במשוואת הרכישה המורכבת ממילא. שיקולים : סביבתייס | כבר משפיעים ‏ על . החלטות וכישַה במספר חבוות. לחברת : 0 08 8ואסג מניו יורק, המספקת מזה שנים רבות שרותי טלוויזיה בכבלים, בעיקר סרטים עלילתיים - מחוייבות חזקה לנושאים אלה והיא הוכשת עתה רק ציוד החוסך באנרגיה, אם זה קיים. גיים פלוק, סגן-נשיא למיחשוב ולמערכות משרדיות בחברה, אומר כי גילה שמחשבים וציוד היקפי החוסכים באנרגיה מתוצרת חברת אפל, הספק הראשי שלו, אינם יקרים יותר מיחידות שאינן חוסכות באנרגיה, כך שהגיוני לרכוש ציוד שכזה. בתחילה סבר פלוק שמחשבי 6 ירוקיסי יהיו יקרים יותר, אך החברה שלו היתה מוכנה לשלס הפרש סביר. גם "חברת הטלפון "בל. סאות' באטלנטה מתחשבת בסביב8. לחברה מדיניות רכישה של מוצרים ידידותיים לסביבה, לדברי נציג החברה לארי סטיבנס. בל סאות עובדת במשותף עם יצרני הציוד אותו היא רוכשת, כדי. להפחית באריזות ולהשתמש בחומרי אריזה הניתנים למיחזור. העלות אינה הגורס היחיד בקביעת ציוד ידידותי לסביבה, אומר סטיבנס. יהקריטריון בו אנו משתמשים הוא המידה בה הציוד מבצע את ב תח ם - יותר אם הוא ידידותי לסביבהי". אחת הבעיות הסביבתיות הגדולות ביותר, היא 8 > תפקידו", אומר סטיבנס. 'אך לא נדחה מוצר יקר- כיצד להיפטר מהסוללות הניתנות לטעינה חוזרת, פלטות ממיליוני: מחשבים ניידיס מדי שנה. ילו כאשר הן מתוחזקות כראוי, סוללות אלה מחזיקות מעמד רק לעתים נדירות יותר משנתייס. שימוש תכוף וטעינה מהירה - *כולים להפחית את אורך חייהן והשימוש בהן עד למחצית. פסולת רעילה / המודעות לנזק שיכולים החומרים הכימיים /. האצוריס בסוללות אלה לגרום, הביאו לאחרונת: לצעדים משמעותיים של זהירות. סוללות מכילות' חומריס מסוכנים, שבמשך הזמן יד שי ולזהס את האדמה ואת מי נקברים, או 9 את' האוויר אס הם 7 / ג כמעט כל סוג של סוללה הוא מסוכן, במיוחד אלקליין-מגנזיוס (שאינן ניתנות לטעינה חוזרת), ניקל-קדמיום (הסוללה הניתנת לטעינה-תוזרת הנפוצה ביותר במחשבים ניידים), ליתיוס (בגודל כפתור, המשמשת מחשבים, מצלמות וציוד אחרןן. וסוללות ליד-אסיד (המשמשות מכוניות ומספר מחשבים ניידים). , , ש למרות שחוקי ארהיב אעף-מטפליס בתהליך פינוי סוללות, החלו מדינות: ארשויות מקומיות , לטפל בבעייה. לפחות 13 מדינות בארהיב דורשות / כעת, או שוקלות, חקיקת וּקִים המסדיריס את = = ,' האיסוף והמיחזור של סוללות. מדינות: אחרות ! אינן דורשות מיחזור של סוללות משומשות - אך מסדירות את פינוי הסוללות בנפרד מסוגי פסולת 0% חוקים אלה דורשים בדוך ו סוללות להודיע למשתמשים על חובת ה ] לויצג, את הסוללְות כך שיהיו קלות לה ולקבוע תוכמות ותחנות - ולמיחזור. אך נסופ כ ור -מחשבים ‏ היוצאיס 4 טובה - , אקולוגיים כגון אלה. / ביס" הופכיס קליס יותר למיחזור. 'צרני מחשבים, המונעיס על ידי הצורך לציית לחוקיס קפדו לשמירה על הסבינה באירופה, מטפלים בחומףים ובטכניקות ייצור אשר בעבר היקשו על המיחזור, הס מפחיתיס את השימוש בתיבורי פלסטיק | שקשה לזהותם ולהפרידס' למיחזור,. ברכיבים שקשה לפרקס ובמסופים המכילים. כמויות עופרת משמעותיות. %" 4 ₪ לצאת בָשוָרוּת למיתזור 21 . 2 / מחשבים מתוצרת ‏ כל היצרנים, מקזדונלד, מנהל פיתוח עסקי ניהול פסולא'בחברת דיגיטל. החברה מקבלת מזה זמן מה מחשביסי מתוצרתה למיחזור. מקדונלד אומר כי דיגיטל גס פיתחה טכנולוגיית ייצור שתהפוך מחשבים ליותר ידידותיים לסביבה. לאורך כל מעגל החייס של הציוד. 1- לדוגמה, דיגיטלבוּדקָת אפשרות לסימון חלקי הפלסטיק השוניס במחשבים, במסופים ובציוד ההיקפי - כך שניתן יהיה לפרקס בקלות רבה יותר לשימוש חוזר. חברת המחשבים קומפק מספקת אריזות מבויילות מראש, כך שמשתמשים יוכלו להחזיר סוללות משומשות ומחסניות ריקות של מדפסות. החומרים המותזרים ממותזרים ומשולביס במוצרים חדשיס : באמצעות חנרה חיצונית. בעיית האריזות הבעייה של פינוי פסולת ‏ אינה מסתיימת ספר זה מתאר את ההתפתחות בתחום הבינה המלאכותית (161!156006ם1 [41118018/ - 1/) מאז תחילת המחקר בשדה זה ועד היום. מבלי לדרוש כל הכרות מוקדמת עם המונחים הטכניים בתחומי הפילוסופיה או המחשב, מנתח קופלנד את ההשגים בחזית נועזת זו של המדע היישומי וקובע מה על החוקרים לעשות לפני שיוכלו לטעון שיצרו מכונה המסוגלת לחשוב. הספר מציג בצורה בהירה ומובנת נושאים כגון עיבוד מקבילי מבוזר והיפותיזת השפה החשיבתית, תוך שילוב חומרים מתחומי הפילוסופיה, הבינה המלאכותית, והנוירולוגיה. כמו כן, נסקרים המדעים הקוגניטיביים ומועלים טיעוניו של ג'ון סרל, הפילוסוף הידוע, כנגד הבינה המלאכותית. דגש מיוחד מושם על מונחי : היסוד של התחום,כולל טבעו של המחשוב, מכונות טורינג, תיזת צ'רלי-טורינג וההבדלים בין עיבוד סמלים קלאסי לבין עיבוד מקבילי מבוזר. הספר חוקר גם את האפשרות שמכונות העתיד תהיינה בעלות רצון חופשי, ודן באפשרות שהמוח האנושי עצמו הוא מחשב. כרט וו 62 .7 לאוו 25 * במחשבים. רבים מן החומרים בהם משתמשים היצרניס לרפד את הציוד במהלך העברתו מכילים דיו, צבעים, פיגמנטים, דבקיס או מייצבים הכוללים מתכות כבדות, או שייצורס. כווך בשימוש בחומרים הפוגעים באוטון. זוהי הסיבה לכך שארגונים לשמירת הסביבה מקדישים לאחרונה תשומת לב לנושא פינוי האריזות. מדינת * איובה שבארצות הברית, למשל, אסרה כבר בשנת 2 את השימוש באריזות הכוללות מתכות כבדות, ומדינות אחרות בעולס תקנות דומות. התקווה היא שבעתיד פינוי האריזות יהפוך לנושא פחות חשוב, ככל שהיצרנים יבנו מכונות >קטנות: יותר וישתמשו בפחות אריזות. קומפק, לדוגמה, משתמשת בארסותיה | בחומרים ממוחזרים, בעוד אפל הפתיתה את הכמות הכוללת של חומרי האריזה בהם היא משתמשת. אינטל משתמשת בקופסאות מקרטון ממותזר שלא עבר הבהרה, ובמגשים מפלסטיק זר, וזירוקס החליפה את ריפוד - ממוחזר. ְּ תוכניות למיחזור אריזות וסוללות אינן רק טובות לסביבה. הֶן גס, משתלמות ‏ כלכלית. השימוש במחשבים' בעלי צריכת אנרגיה. נמוכה הוא פחות יקר -- מהם כעבור מחזור חיים - זול יותר בקיצור: - ה מבחינה אקול 4 יהיו בקרוב הצעה שלא שָּ לסרב לה. עולם ה-56 א וגול = ₪ ם - ס 1 = = = פּ חוולרה יצרנית המחשבים האמריקאית קומפאק, שייכת לאותו מועדון שיאים אקסקלוסיבי, שבו אין מערערים על תוארס של החברים. כפי שאין ספק שמיקרוסופט היא חברת התוכנה הגדולה ביותר בעולם, וקוקה קולה היא יצרנית המשקאות הגדולה בעולם, כך אין מי שמערער על מקומה של קומפאק במקוס הראשון במכירת מחשבים-אישיים במגזר העסקי בעולס.] סיכומי המכירות של שנת 19% בקומפאק, הראו היקף של 109 מיליארד דולר, גידול של 518 לעומת 72 מיליארד דולר שדוותו שנה קודם לכן. הרווח הנקי בשנת 19% הגיע ל-867 מיליון דולר, גידול של 88% לעומת 462 מיליון דולר שדווחו ב-93פנ. בשנה שעברה מכרנו 48 מיליון יחידות, דבר המעיד על הביקוש החזק למחשבי קומפאק בעולס כולו", אומר אקהארד פייפר, נשיא ומנכ"ל קומפק. ואכן, בשנת 19% הפכה קומפאק לספק הגדול ביותר של מחשבים אישיים בעולס, עם נתח שוק של 10%, על פי נתוני חברת המחקר 6פ1. באותה יבצרן המחשבים התופס את המקום הראשון בארצות הבוית, מסתעו עתה על השוק הישראלי באמצעות לא פחות מחמישה מפיצים שנה הציגה קומפאק וסיפקה מספר שיא של מוצרים, החל ממחשבים שולחניים לשוק הצרכני ועד שרתים במאר? 66ות00ם-180%. | בספטמבר חיזקה החברה את מעמדה בשוק ה-20 הצרכני עם הדור הבא של קו המחשבים השולתניים זוכי הפרסים 686₪זת, | המשלבים מיכשור ביתי ומשרדי-ביתי, כולל הכנה מראש לטלווטיה. ה-שוןופ 118 של קומפאק, המשפחה ובת העוצמה החדשה של מחשבי אססטפוסא 26, הביאה לשוק את כרטיס ה-46 המובנה הראשון בתעשיה במחשב מחברת בעל תפקוד מלא. בסוף יוני הציגה קומפאק את משפתת שרתי 1 עתירי הביצועים במארז |תטסמ-180%, הארוזים אנכית בארוניות מודולריות נוחות לשירות, ועונים לצרכי מיזוג ויכולת ניהול, שהיו זמיניס קודם לכן רק במיני מחשבים ובמחשבים מרכזיים. צופים גידול מספר שיא של מוצרים שהוכרזו ב-19%, יחד עם הצורך לעמוד בקצב רמת הביקוש הגובר, הביאו לדרישה לקווי ייצור חדשים. בפברואר הרחיבה קומפאק את פעולות הייצור שלה ביוסטון והוסיפה שבעה קווי ייצור חדשים למחשבי 26 שולחניים וניידים. במרץ פתחה קומפאק את מתקן הייצור הואשון שלה באמריקה הלטינית, בברזיל, המאפשר לה להגדיל את ייצור מחשבי ה-6? השולחניים שלה ולשרת את הצוכים הגדלים של השוק באמריקה הלטינית. באפריל הרחיבה קומפאק משמעותית את מתקן הייצור שלה בסינגפור עם הוספת שמונה קווי ייצור חדשים המאפשרים לחברה להגביר את הייצור של מחשבי ה-26 השולחניים והניידים שלה. באוגוסט פתחה קומפאק את מפעל הייצור הראשון שלה בשנזן, סין, בו ייוצרו מחשבי 26 מסדרות 01186זק |-1/סזק6%6 | להפצה בסין ובמספר שווקיס אחריס באסיה. "קומפאק צופה לגידול רב במהלך 1995", אמר פייפר. 'מאמצינו יכללו הכרזת אגרסיבית של מוצרים ב-1995, | המיועדים למחשבי ה-6? השולחניים, למחשבי מחברת למוצרי השרתים ולמחשבי ה-6? לשוק הצרכני". לפני שבועות אחדים נכנסה קומפאק בתנופה ובה לשוק הישראלי, עם שלושה מפיצים לתחום העסקי - כל אחז ההכה עם ההתמזגות בין מיחשוב ותקשורת, הפך ה-706 מציוד עיבוד עצמאי ויעודי, לכלי התקשורת וב שימושי, המתחבר לרשתות העולם מלאת אקהרד פייפר נשיא ומנכ"ל יצרנית המחשבים קומפאק אומרים שהכישלון הגדול בהיסטוריית החיזוי, היה תת-הערכה של השפעת הטכולוגיות על התרבות האנושית. יתכן שאין מקוס שבו הדבר נכון יותר - מאשר בתחום המתשבים האישיים. ה-0? שינה את הדרך בה אנו עובדים, לומדים ומשחקים, ואת הדרך בה אנו נעים, קוניס ומתיידדים. צדק המגזין פורצץ, כשכתב לא מכבר כי אנו נכנסים ליעידן נטולי. כלומר: קניות נטולות-חנויות, חינוך נטול-קמפוס, בנקאות נטולת-ציקים, ופגישות נטולות-נסיעות, אס לציין רק חלק. וכל זאת משום שה-0? המרושת הפך לכלי אוניברסלי לבית ולעסקים. חישבו על כך. משוב, תים וקומפיוטרלנד - ושני מפיצים לשוק הביתי - באג ועתיד. קומפאק, שהוקמה בשנת :198 תומכת במוצריה ביותר מ-100 מדינות בעולס דרך רשת של יותר מ-38000 אתרי שותפי-שיווק. איזור ואת המשרת את אירופה, המזרח התיכון ואפריקה, תרם 38 מיליארד דולר מהמכירות העולמיות של החברה בשנת 19%. על פי הערכות אותו 26 יכול לשמש היוס כטלפון, כפקס, כמודם, כטלוויזיה, כצומת ברשת משרדית, ככלי לחינוך ילדים, כמכשיר לניהול כספי אישי, כמסך להקרין עליו כותרי מולטימדיה וכקשר לרשת אינטרנט המסחרית. בסוף השנה יגיע בסיס ההתקנות של מחשבי 20 בעולם ל- 200 מיליון יחידות, כמות הכפולה מזו של 90פַנ. ומחשבי 6 יהיו כמעט ב-40% מהבתים בארה"ב. ה-26 המדהים הופך לקטן מתמיד, קל, נייד, חוסך אנרגיה, ובמקביל חזק יותר, מוצק יותר, (המשך בעמי' 44) ראשוניות של אנליסטים תפסה קומפאק כמעט % משוק ה-20 האירופאי ב-199% במונחי יחידות, לעומת 10% בשנה הקודמת.] בקומפאק יודעים כי כותה וב בתתום המחשבים השולחניים לעסקים, ופתות בתחוס המחשבים השולחניים הביתיים (שס תופסת פאקוד בל את המקוס הראשון). זאת בשל תג המחיר הגבוה יחסית לכיסו של המשתמש הפרטי. אולס יחד עס זאת אין למנהלי החברה ספק שמגזר זה הוא יעד שיווקי מהמעלה הראשונה. הגעתס הצפויה בקרוב של שירותים חדשים של מידע מולטימדיה, בידור ויישומים עתירי-תנועות, שיסופקו דרך אוטוסטרדות מידע, תאי את הביקוש למחשבים ביתיים ובסוף העשור הנוכחי הם צפויים להוות 5% משוק ה-26 העולמי. ‏ ₪ עולם ה-6ק א וגול סּ עולםה-56 אוגולע 9 | חוולרה המשך מע'43 פועל כמערכת אל-כשל, ומבטיח פעולה רצופה בסביבות לקוח/שרת עתירות דרישות. למעשה, ה-0? מרחיב את טווח פעילותו מהשולחן - אל מוכז הנתונים הארגוני והופך מכלי המרי גיליון אלקטרוני, לאמצעי המריץ יישומים קריטיים של הארגונים הגדולים ביותר. אך חשוב מכל, עם ההתמגות בין מיחשוב ותקשורת התפתח ה-26 מציוד עיבוד עצמאי ויעודי, לכלי התקשורת רב-פנים ורב שימושי המתחבר לרשתות העולם. לא וחוק היוס שבו כמעט כל אדס יוצה לפחות 26 אחד בבית, וכמעט כל אדס יוכל להרשות לעצמו שימוש ב-20. כיוס. עדיין מופתעים רבים מהמהירות בה הפך ה-0? לפתרון המיחשוב המועדף. הוא מגדיר עתה את תעשיית המחשבים, ויגדיר גם את תעשיית האלקטרונית הבידורית-צרכנית. כבר היוס ניתן איך כלי אוניבוסלי זה יתפתח עד סוף המאה ה-20 ומעבר להו איך הטכנולוגיה תתקדם, ואיוה יכולות חדשות יספק ה-0עו ישנס לפחות שני תסריטים אפשריים: הראשון, הוא לשלוש-ארבע שנים קדימה. השני - לשמונה-עשר שנים קדימה. תחילה נרוץ בזמן ליוני 199. יוס שלישי בערב ואתה יושב באיצטדיון הכדורסל, שקוע במשחק גמר ה-ג8א. היוסטון רוקטס מתקוביס אל האליפות השישית ברציפות שלהם. אל החגורה שלך מחובר "ידיד ניידי מבוסס-6? קל לשימוש וזול, בערך בגודל ובמשקל של ווקמן. אותיות אדומות לרוחב המכשיר מזהות אותו כיידיד הנייד קומפק 178 0פוא60'. הוא משלב מיקרו-מעבד בעוצמה של 1,000 מיפיס, מערכת קול ובת-עוצמה | עס איחסון | 065-808 כתיבה-חוזרת לנתונים, וידאו ואודיו. הוא משלב גם יכולות שידור נתונים וזיהוי קול, וכן שירות קול והודעות אלחוטי מתקדם הנקרא 0-8-ק (שירות תקשורת אישית). הידיד הנייד מחובר בחוט לאוזניות קלות משקל, הכוללות גס מיקרופון מובנה. בעוד אתה צופה במשחק ומאזין לשידורו, מודיע לך ציפצוף על שיחת טלפון נכנסת. אתה מדבר למיקרופון ופוקד: "ענה לטלפון". מעברו השני של הקו ממתין איש הפרסוס שלך, האומר: ימצטער להפריע לך במשחק, אך יש עניין חשוב שאתה חייב להיות שותף לך. חייבים להכניס שינוי מיידי בקמפיין הפרסוס אינטראקטיבי שבדף הבית שלנו באינטרנט, וכן באתרים האלקטרונייס של הוול סטריט ג'ורנל, בטיימס ובמספר כתבי עת אחרים. אפשר לשלוח לך את הפרטים בדואר אלקטרוניי יבוודאי', אתה משיב. יאני אקרא אותו ואחזור אליך בהמשך העובי. בעוד אתה ממשיך לצפות במשחק, ושואל את עצמך מדוע לעזאזל הסכמת להיות זמין ‏ % שעות ביממה - פרטי הששנוי משודרים אליך דרך רשת 2-0-8 אלחוטית, כולל תצלוס השער של עם שער אינטרנט. אתה מדבר אל מיקרופון הידיד הנייד שלך ופוקד: יאחסן דואר אלקטרוני בקובץ פעולה מיידית שליי. כשאתה נוהג הביתה, אחרי שהרוקטס גרפו גמר נוסף, אתה מחליט שהצוות שלך צריך להתאסף מוקדס מחו. אתה מדבר שוב למיקרופון ואומר: יגש לשרת היומניס". פקודה זו מקימה קשר עם שרת היומנים לוטוס נוטס של האוגון שלך, הממוקס במשוד הואשי של החברה. הקשר נוצר ואתה מבקש מהשרת לאסוף את היומנים של כל אנשיך ולבחור בשעתיים המתאימות ביותר לפגישה לכולם. הגעת הביתה, ובאמצעות קשר אינפרה-אדוס, אתה משדר את הנתוניס מהידיד הנייד - למחשב הקומפק פרסאריו שלך. עכשיו | אתה וואה | את המודעה האינטראקטיבית בצבע מלא על מסך 9% אינטש. המודעה מופיעה בצידו השמאלי של המסך וטור צלמיות מופיע בצד הימני. אתה מצביע ומקליק על צלמיות אלה, מוסיף הערות קוליות המציעות איך לחזק את טקסט המודעה, או איך להבליט צבעים. סיימת, ואתה משדר את הגירסה הערוכה חזרה למנהל מחלקת הפרסוס שלך דוך האינטרנט, כשאתה משתמש בקשר גישה מאובטחת עם הצפנת נתונים מתקדמת. מה שטוב בתסריט זה, הוא שניתן כבר היוס לעשות את כל המתואר בו, על ידי הרחבה ישירה של מיכשור קיים. הטכנולוגיות הדרושות ותשתית התקשורת כבר קיימים, או יהיו זמיניס בקרוב. אלה כוללים: 1. מיקרו-מעבדים בעוצמה של 500 או 1000 מיפיס ברמות מתח חשמלי נמוכות. 2 גירסאות עתידיות של פתרונות תקע-והפעל המוביליס של קומפאק. 3 תקליטורי 35 אינטש לקריאה/כתיבה. 4 התבססות רשת ה-0-8-? על תשתית אלחוטית. 5 ציהוי קול פשוט לפקודות ושליטה. 6 היכולת לשלוח לקבל קול ונתוניס בו-בזמן על קשר אלחוטי. 2 חברת קומפאק ושותפיה מתקדמים בהבאת חדשנות שימושית זאת לשוק. לדוגמא, יש לנו שותפות הדוקה עם חברה הנקראת 66ק6זטץ המתמחה בטכניקות זיהוי קול חדשניות. ביחד עובדות החברות שלנו על ארכיטקטורה מבטיחה המבוססת על שימוש ברשתות עצביות, שתתבטא בזיהוי קול וציף ובלתי תלוי בדובר. הארכיטקטורה תאפשר עיבוד מדורג-גודל ברחבי פלטפורמות מרובות, ותתאים טוב יותר לזיהוי 1ב תשתית מידע גלובלית לחיים, תדרוש לא רק פריצות דרך טכנולוגיות, אלא גם פוליטיות דגמי דיבור מאשר גישות קיימות. מטרתנו הסופית היא מערכת שתוכל לזהות כל קול אדם, ללא כל הדרכה או עס הדרכה מועטה, לטפל בדיבור רציף, ולהתאים באופן דינמי את גודל אוצר המילים שלה לצרכי המשתמש. אנו רוצים גס שהמערכת תעבוד על חוטי טלפון ונתיבי תקשורת אלחוטיים ופס רתחב, ובסביבות עיבוד רבות. זהו רף גבוה - אבל אנו צופיס לממש זאת עד שנת 1999. יותר מראש מדבר עכשיו, מי שמחפש קפיצה גבוהה יותר - מוזמן לבחון את הידיד הנייד באמצע העשור אתה יכול לשדר את מחשבותיך, או מוצרי מידע אחרים, לקהל גדול מאוד, כמעט בין רגע. כפי שמישהו ציין: צאינטרנט יכול כל אדס להיות תחנת טלוויזיה ללא רישיון". בנוסף, הגלובוס הופך לפתע לשכונה המיידית שלך. כפי שראינו במקומות העבודה, מחשבי 206 מרושתים שינו את הדגם של מי מדבר עם מי, ומי יודע מה ומתי. ברמה גלובלית, משמעות 26 המחובר לאינטרנט היא שיש לך דרכון אלקטרוני לשיחה עם מישהו ביפן באותה קלות כאילו היה מעבר לרתוב. מרבית המבוגרים והילדים המנסים את האינטרנט, נלכדים מיידית, מפני שהיא מאפשרת אינטראקציה אנושית עמוקה עם אנשים שבאופן רגיל לא היה נוצר קשר איתם כל חייך. בני נוער, במיוחד, אוהבים את היבטי הפיטפוט של ה-0ץ. ואס, כפי שיש מי שחוזה, תעלה אוכלוסיית בני העשרה העולמית על 2 מיליארד בשנת 2001, חישבו איזו השפעה גדולה תהיה לשוק נעורים זה המקושר אלקטרונית, על התנהגות הקניות הגלובלית. ניקולס נגרופונט, ממועצת המדיה של מכון זזוא, תפס את תמציתה של האינטרנט כאשר כתב: יהערך האמיתי של הרשת הוא פחות במידע ויותר בקהילה. אוטוסטרדת המידע היא יותר מאשר קיצור דרך לכל ספר בספריית הקונגרס. היא יוצרת רשת חברתית גלובלית חדשה". אני מסכים עס דברים אלה, וכשרשת חברתית חדשה זו תגדל, היא תביא הזדמנויות שוק גדולות חדשות. לדוגמא, חברת המחקר פורסטר ריסרץ' צופה כי מכירות עולמיות דרך האינטרנט יעברו את 10 מיליארד הדולרים בשנת 2000, וזאת לעומת 300 מיליון דולר בלבד ב-199%. האעטונט לא רק מרחיבה את הישג ידו ואת השפעתו של היחיד, כי אם גם את אלה של עסקים. עסקים חדשים לגמרי עם מוצרים חדשניים, ישתמשו באינטרנט כמערכת שיווק והפצה מוכנה לפעולה. זה מוביל לדיון בדרך ביצועו של המסתר. טכנולוגיית המידע משנה את המקוס ממנו באים לקוחותעו, הדרך בה הם מקבלים התלטות קניה, והדרך בה אנו מוכריסם ומתקשרים עס לקותות - והם איתנו. אם נביט אל המאה הבאה, הרי הדבר הראשון לו ניתן לצפות, הוא ההפחתה המהירה של מושג התיווך. היוס צרכנים עובדים דרך הרבה מתווכים שמנסים להוסיף ערך, כמו סוחרי בורסה, סוכני ביטות, או סוכני רכב. בעתיד לקותות יוכלו לשלות הודעה באינטרנט, שתכוון, לדוגמא, לכל חנויות האלקטרוניקה הקמעונאית המעניינות, ‏ בזו הלשון: "אני מחפש טלוויטיה סוני 32 אינטש עם וידאו מובנה. מישהו מכם מעוניין למכור ליו" מספר הולך וגדל של צרכנים משתמשים כיוס באינטרנט לדפדוף מרחוק בין מוצרי חברות ושירותים. הקלק על דף הבית של קומפאק, ותראה וידאו-קליפים של דגמים חדשים, לקרוא הודעות לעיתונות וללמוד איך לקוחות אחרים משתמשים במוצרים. בעתיד יעמוד הרבה יותר מידע לרשות הצרכנים, עם האפשרות לטיול מלא בהדרכה עצמית ברתבי התברה וההיצע שלה. שעוייס מרחיקי לכת התפתחות שלישית הקשורה למסחר היא, שללקוחות יהיה הרבה יותר מידע על מה שהם קוניס, ועל איך מוצר זה יספק את צורכיהם. אחד החסרונות של תוויית הקנייה של ימינו, הוא ההתעסקות עם אנשי מכירות בעלי רצון טוב - אך לעיתים בעלי הכשרה גרועה, שהידע שלהם על הסחורה עלול להיות שטתי. טכנולוגיית המידע תרפא זאת. בין אם בגישה לאינטרנט מהבית, ובין בשימוש בקיוסק אלקטרוני בתנות, לקוחות ילמדו מראש מה הם קונים ואיך להפעיל ולתחזק את המוצר. במשך הזמן צרכנים לא רק =יזמינו יותר מוצרים בלי התערבות אנשי מכירות, אלא הס גם יאבחנו ויתקנו בעיות בעצמם, על ידי חוג למערכות מומחה ממוחשבות של החנות. מערכת המחשב של יצרן תוכל להעביר אליה שליטה זמנית על תפעול מיכשור לקוח, בין אס זה 26, טלוויזיה, וידאו או מדיח כלים - ולנסות לבצע תיקון מרחוק. זה קורה כבר זמן מה בתעשיית מחשבי המיינפריים, וקורה עכשיו בתעשיית ה-20. כנראה שהשינויים מרחיקי הלכת ביותר ייראו בתינוך, אספקת שירותי בריאות וממשלה. בכל פס שאתם שומעים על הדור הבא של "בטטות-כורסא" המומות מטלוויזיה בעלת 500 ערוצים, אתם יכולים גם לקרוא על פרופסורים המשתמשים באינטרנט להוראת כיתות של סטודנטים מרוחקים, ומהנדסים מרוחקים ביניהס - המשתפים פעולה בפרוייקטים מסובכיס בעזרת שיתוף מקוון של הערות ושרטוטים. כל זה קורה היוס, ומחר תהיה מהפכה גדולה עוד יותר. לא רחוק היוס - זה יקרה כבר בתחילת המאה הבאה - שניתוחים רפואיים, מיחשוב, תקשורת, רובוטיקה ומציאות מדומה, יתמזגו במלואם. אנו נראה מנתחים בבית-תולים בניו-יורק שולטים על רובוטי ניתוח באתר אחר. איני רוצה להתעלס מהשפעת האינטרנט על ממשלות. פּעם אחר פעס ראינו מכונות פקס, טלפונים סלולריים, מודמים ומחשבי 26 מרושתים וכן את האינטרנט - חודריס מחסומי מידע, שממשלות מסוימות ניסו להקים. ניתן לסכם את ההשפעה המתמשכת של מהפכת המחשב בדרך הבאה: 1. במשך 15 השנים האחרונות כתבו מחשבי ה-0? מחדש את חוקי העסקים. 2 במהלך 15 השנים הבאות תהיה השפעתו של ה-6? מרובה השימושים, מורגשת הרבה יותר - לרוחב ולעומק. 3 כמתקשר, מקשר ומתאם, יגרום ה-26 למהפכה במסחר, בפוליטיקה, במימשל, בתינוך, בבריאות, ובתרבות הפנאי. ₪ עולםה-56 א וגול פּ 32/09 2 2% 7 עולם ה-06 כולו עולרו מולטימדיה, אינטרנט וחלונות - גם קורט הקצוני 1 ₪ 1 == ] אם אינך משתמש במחשב אישי - לא תבין מה קורה כאן. כיצד ₪ מ ח ,+ ₪ ל התוננות, כל הו רו לוה גל המחיר אלפי אנשים מכל הגילים מצטרפים - כל חודש למנויי מגזין - - - המחשבים הנפוץ ביותר בישראל - עולם ה-0ק. | == ו נעלמו לפרי ההפעלה = אלפי המנויים הקבועים שלנו, אוהבים לקרוא כל חודש, == 0 טל הפקסי זה 5 שנים, את הכתבות המרתקות על שימושי ה-76 החודר 9 ל תפסקת טליו - כל יום לפינה אחרת. 2 6 לי למי שיש מחשב במשרד, בבית, בכיתה, במפעל או בתיק - יש אתה חותם פעם אחת במבצע, סיבה טובה לנצל את המבצע החדש - חותמים על מנוי ובוחרים משלם רק 1 ש"ת לחודש (10 תשלומים) (או 199 ש"ח לשנה) ומקבל: 1. מנוי ל-10 גיליונות "חמים" של עולם ה"6ק. קורס לימודי משובת - חינם. 2. השתתפות (חינם) בקורס מחשבים מקצועי בביה"ס סקסס בת"א והחידוש: מעתה כל חודש יכלול מגזין עולם ה-6ק (מחיר רגיל 150 ש"ח) או יימן ניהול זמן מהודר זששתטס. 3 מוספים חמים ביותר - הכל על מולטימדיה 3. כל חודט תקבל במגזין עולם ה-20 את מוספי הענק הכל על אעטרנט והכל על אינטונט, וחלונות גם. והכל על מולטימדיה, והכל על חלונות. אז לולה אתה מחכה? טרבן, בקסם עכשיו! שולם ה-06 בדרך ואחה בוחר לעצומך קורם מהרעו'ויה הבאה, בביח הטבר שר מקםם - הטוב בתחומו. | אנשים ומחשבים, מחלקת שירות מנויים: פקס 7 , פון 8 -03 ר''ד 11616 רנ''א 61116 | : ב כן! אני רוצה לדעת מה קורה בעולם ה-6ק, חלונות מולטימדיה ואינטרנט, לקבל 10 גיליונות של המגזין - וגם ללמוד בקורס חינם כבחירתי! | שמי תפקידי חברה מחלקה | פקס פון כתובת מיקוד | ב מצ'ב המחאה בסך 199 ש"ח לפקודת אנשים ומחשבים הפקות בע"מ. | ב שילחו לי טופס מתאים לחיוב חודשי בהוראת קבע של כרטיס האשראי שלי בסך 21 ש"ח לחודש (10 תשלומים) | ב חייבו את כרטיס האשראי שלי ויזה / ישראכרט / דיינרס שמספרו בתוקף | ת.ז בסכום של 199 ש"ח, ברשותי מחשב בתצורה | ב שילחו לי תפס או כ' שילחו לי את תאריכי הקורסים ואבחר קורס מתאים ללא תשלום 68 מעבד תמלילים 6 6זס/ למתחילים (150 ש"ח) 8 מעבד תמלילים 6 אוס\ למתקדמים (150 ש"ח) גיליון אלקטרוני 5 (₪66 למתקדמים (150 ש"תח) ם ושח דט ו 60 | : 69 גיליון אלקטרוני 5 ₪661 למתחילים (150 ש"ח) | 8 החבילה המשרדית 4 21860) היכרות (150 ש"ת) = = ₪ חלונות לקבוצת עבודה בעברית אא\ (150 ש"ח) וו * קורס מקצועי בשווי 150 ש"ח. אנעוים ומחעובים ומגזין עולם ה->₪6 עולםה-56 אוגולט 9 הבא, בשנת 2005. אוקיי, אתה שוב בגמר ה-פא, אבל הפעם אקים אולגיואן הוא המאמן הראשי של היוסטון רוקטס. כדי להגביר את הנאתך מהמשחק החי, אתה משתמש בידיד הנייד שלך לא רק כדי לקלוט את הכיסוי הטלוויזיוני של המשתק, אלא-- גם כדי לשאוב נתוני שתקנים ממסד נתונים בשרת מרוחק. כאשר מגיע הצלצול ממנהל מחלקת הפרסוס שלך, הרי שבמקום לקיים רק. שיחת טלפון, אתם מקיימים ועידת וידאו בזמן אמיתי. אך מעוכת. התצוגה בה אתה משתמש אינה כוללת מטך. פרצופו של מנהל הפרסום שלך, מוקרן ישירות על רשתית העין שלך, תוך שימוש בציוד שהוא חלק ממשקפיך. ועידת הווידיאו נמשכת ללא הפרעה, בעוד הידיד הנייך שלך מקבל וטוען בו-זמנית את המסמכים המשודרים. כשאתה חוזר הביתה ממשחק הכדורסל, אתה נכנס לחדר העבודה שלך. אתה עומד במרחק של 3 מטרים מהפרסאריו שלך, ומחשבי ה-20 הנייד והשולחני יחוקרים" ומעדכנים אוטומטית אחד את השני. ל-26 השולתני שלך יש כל המידע שקיבלת במשתק הכדורסל. תוך שימוש בפקודות קול בלבד, אתה עורך את המסמך בפרסאריו, באותו דיוק שהושג פעם רק דרך מקלדת. אתה יכול להשוות . במהירות את התמליל של המודעה החדשה. עם מודעות קודמות ולגשת לאינטרנט, המוכרת: עתה כתשתית המידע הגלובלית (תמיג). העריכה הושלמה, ואתה מחזיר גירסה עס כל הערותיך למנהל הפרסום. בשנת 2005 לא נצטרך את סטיבן שפילברג כדי להפוך תסריט זה למציאות, אך זה ידרוש שפע חידושים. להתתלה,.נצטרך טכנולוגיה חדשה של ועידות וידאו המעשירה אינטראקציה: עס יותר מאשר "ראש מדבר" בלבד. לשם כך יצויד ה-26 המשרדי במספר תלונות אלקטרוניים שיוצבו מעל למסך. בכל חלון תהיה תמונת וידאו חיה. ממשרדו - של כל אחד מאנשי הצוות שלך, אותה הם יוכלו להפעיל ולנתק לפי רצונם. בדרך זו, קבוצה של עובדים בקומות או בערים נפרדות, ירגישו קוובים יותר. תוכל פשוט לגעת בחלון של האדם איתו רצית לדבר, ולומר "היי מוישה, אתה יודע, חשבתי ש..* אני מאמין שטכנולוגיה חדשה זו של ועידות וידאו תאפשר יכולת זו, ועוד שותר מכך. יהיה גם צורך בזיהוי קול המרחיק מעבר לזיהוי מילה ויכול לנהל זיהוי משפט ושינויים ‏ בתחושת הדובר, וכן לצפות את המילים הבאות שייאמרו על בסיס ההקשר. ובהתחשב במגבלות של רוחב פס אלתוטי, האתגר לתעשייה שלנו יהיה לדחוס וידאו כדי כדי לקבל תאימות אלחוטית וחוטית. ברור שטכנולוגיית דחיסה ומיתוג מתוחכמת מאוד תבוא כאן לביטוי. בנושא טכנולוגיית סוללה, אנו מאמיניס שבשנת 2005 סוללות פשוט לא יהיו גורס מגביל. למעשה, אנו עשויים אפילו להשתמש בטכנולוגיית תא דלקי הבטוחה מבתינה סביבתית והיא דָרךָ יעילה מאוד ליצור אנרגיה דרך ראקציה כימית שמוצר הפסולת העיקרי שלה הוא' מים. ותשוב ביותר: טכנולוגיה מרכזית זו לא תהיה יקוה ותספק רוחב פס זמין לתקשורת בנפת גבוה לבתים ולציוד נייד. אנו מאמינים כי מתשבי 26 מרובים בביתכם יהיו תופעה נפוצה, כפי שטלפונים ומכשירי טלווייה הינם כיום. מתחשבים אלה ילבשו מגוון צורות חדשות, עם סגנונות שונים של מיתשוב בתדרים שונים. לדוגמא: ה-20 בחדר המגורים יוכל להיות מצויד במסך גדול, נתון במארז ע. ה-6? המטבחי ישלב טלפון, מערכת הודעות מתותכמת. וקשרים למסתר אלקטרוני. כל אלה יופעלו על ידי מסך רגיש למגע. ה-26 בתדר העבודה :צויד בימתליפטורי (כוורת מחליפת תקליטורים), ובקישור למחשב המשרדי שלך ולמסדי הנתונים. ה-0* הנייד הביתי ישתמש בתקשורת האלתוטית ובזיהוי קול. ה-26 בחדר המשחקים יחובר לציוד היקפי למולטימדיה (/שמעות 6 המחובר לאינטרנט היא שיש לך דרכון אלקטרוני לשיחה עם מישהו ביפן באותה קלות כאילו היה מעבר לרחוב. ולתינוך/בידור, כמו גויסטיק וקסדות מציאות וירטואלית. כל ציוד ה-6 הזה יקושר דרך רשת מקומית ביתית. הם יוכלו לשתף תוכנה, כונני תקליטורים, מודמים ומדפסות, ולגשת לאוטוסטרדת המידע. אך הרשת המקומית הביתית תרתיק לכת מעבר לעבודת מחשב-למתשב. היא גם תאפשר למחשב שלך לתקשר עם מערכות ביתיות. לדוגמא: תוכל להתקשר מאתר מרוחק ולהשתמש בטכנולוגיית זיהוי קול כדי להפעיל מערכות בבית. תוכל לפקוד, למשל: יבית, הפעל את המיוג.. הפעל את דוד המים החמים בשעה תמש ושלושים.. הפעל את הווידיאו להקלטה בשעה שמונה בערב.. הדלק את התאורה התיצונית.. שנה את צופן האבטתה ל-4-15-8-ק-ו". וזה לא הכל. הבית שלך יתקשר עם ספקי שירותים שונים, כמו חברת הגז ותברת חשמל. זה יהיה בית חכם ואינטראקטיבי. מודל מערכות פתוחות מה שאנו חותרים אליו בסופו של דבר, הוא תשתית תקשורת גלובלית ממוקדת-20 שתאפשר לך לעבוד בכל מקום ולשחק בכל מקום. אפילו אם המשרד הוירטואלי שלך ממוקם כרגע בחוף נואיבה, אתה תנהל את עסקיך עם כל המיידיות והיכולת של מה שנקרא המשרד האמיתי - זה עס השם שלך ועם שלותת הטלפון שלך. שס הגג לעבודה ולמשחק בכל מקום ובכל עת, הוא: תשתית מידע גלובלית (תמיג). תמיג משלבת: 1 רשתות תקשורת. 2 יישומי מידע כמו מתשבי 26 ושרתי אינטרנט ו-איאועו רבי זמינות. 3 משאבי מידע כמו מסדי נתונים ובידור. 4 יישומים מרחיקי-לכת כמו לחר אלקטרוני וספריות דיגיטליות. הבאת תשתית מידע גלובלית זאת לחתיים, תדרוש לא רק פריצות דרך טכנולוגיות, אלא גם פוליטיות. אנו עומדים בפני נושאים של תקיקה ומדיניות חברתית. דיון מעמיק במדיניות זאת ידרוש ג'יגה בייטים, אז בואו פשוט נציג מספר נושאים מרכזיים. חישבו על פעילות הדדית. התמיג תדרוש אותה ברמה ללא תקדים. היום מעוכות הטלפוניה השונות בעולם מתקשרות ביניהן. מחר, מחשבי העולם, טלפונים, טלוויטיות, ‏ יישומים ומסדי נתוניס, יצטרכו לתקשר עם עמיתיהם בכל מקוס בעולם. לכן, פיתות ואימוץ סטנדרטים בינלאומיים מקובלים יהיה תיוני. גישה לשוק היא נושא מרכזי אחר. כדי ש-26 יהפוך לכלי אוניברסלי, נזדקק לחקיקה שתבצע דה-רגולציה אתראית בתעשיית תקשוות הבזק; תסיר את כל עיכובי התשתית הקודמת, ותקדם את גידול התמיג. רשת מידע גלובלית בלי גישה אוניברסלית, תהיה כמו אוטוסטרדה עם מתלפים רק עבור קדילאקים ומרצדסים. הגישה אינה רק שאלה של כמה זה עולה,. אלא גם כמה קל לתפש, להפיק ולצרוך מידע באינטרנט. | האתגר יהיה לעשות שירותי מולטימדיה בפס-רתב לזמינים עבור משתמשים בעלי כישורים ורקע שונים ומגווניס. פרטיות, אבטחה ואימות המידע, הם רק חלק מהנושאים. כדי לנהל עסקים ופעילות אישית בתמיג, יהיה עלינו לפתח ולאמ סטנדרטי הצפנה תזקים. סותרים תייבים לדעת שהתשלומים תקפים, וצרכנים צריכים לדעת שרשומות מידע הסחר האלקטרוני שלהם נשארות פרטיות. אני מאמין שעל תעשיית המתשבים לשכנע ממשלות שהמודל בתעשייה הזו - כלומר: מערכות פתוחות, תתרות עזה וסטנדרטים שמונעים על ידי התעשייה - הוא הגישה הטובה ביותר כדי להפעיל את עידן המידע החדש, שיעבוד עבור כולס. מנסי האינטרנט נלכדיס הבה נבתן תלק מההשלכות העסקיות והחברתיות המרגשות של קשר ה-20 - אינטרנט. יש התושבים שהמהפכה הדיגיטלית משנה כל דבר לצד הטוב ביותר, בעוד אחרים מאמינים כי היא וצרת חוסר שקט חברתי. קומפאק מתווה נתיב בין שתי קיצונויות אלה. אנו רואים את ה-26 לא כתרופת פלא, אלא ככלי מעשי עם שימושיות הולכת ומתרתבת. לדוגמא: עם האינטרנט יכול כל אדם להפוך למו"ל, לשדרן ולגורס חברתי גלובלי. אס אתה מחובר לאינטרנט, ה-70 שלך! ייתכן שהם | מהווים נכס חשוב ביותר + אך האס אתה שומר עליהם היטב! 4 5 " תאר לעצמך,יא ", 4 6 | נתוניס..!-הדיסק השיח זה צעד. הבא" שלךו האס תשלוף בשוויון ב את דיסקי הגיבוי שלך ותמשיך לעבוד כאילו לא קרה דברו האם תקלל ותתחיל לבלות את הימים הבאים בהתקנה מחדש של = תוכנה ובניסיונות לשחזר את נתוניך: או אולי תיכנס לפאניקה משום שאין לך מושג' מה בדיוק איבדת ואיך לפעול כדי לשחזר קבציס חיונייסו השקעת זמן וב בנתונים השוכנים על מחשב שלך. אם אתה חברה עסקית, ייתכן שהנתונים האלה הם אפילו חיונייס לקיומך. .כבר היו חברות שקרסו בגלל אסון מידע : רציני (ככל הנראה בגלל התוצאה המתמשכת של אובדן אמינות בעיני הלקוחות, כמו גם כתוצאה מהתקלה עצמה). ובכל זאת, נואה כי וק משתמשים כ ּ בלש | הסיוט הגע יור 6 מקפידים על שיגרת גבוי הדוקה. ה לא ברורה. 1 מופקת את + -מדועו בעיקר משום שאנשיס אינס מביניס תּ | "6 את הערך של הנתונים שברשותם ואת הקלות בה יכול דיסק ליפול. אך גס מָשוס שכל כך מעצבן לבצע גיבויים ללא תיכנון נכון. הדבר הראשון שעליך לעשות הוא לבחון את ערכם של קבציך ולזהות :את אלה שחיוניים ושאינס.: ניתנים לשיחזור בקלות. לאחר מכן, יש לשקול כמה זמן ייקח לך ליצור מחדש קבציס אִחַרִיס ולהתקין מחדש את התוכנה שברשותך - במיוחד כשמדובר ביישומי חלונות שנתפרו במיוחד - והאס תוכל להרשות לעצמך להשקיע את הזמן הנדרש, > / לכך. לבסוף, כל דבר שאינך משתמש בו וּלַא.> תטרח ליצור מחדש, כדאי שתעתיק לדיסקט כבר עכשיו ותמחק מן הדיסק.. אין ספק שתדע איך לנצל, טוב שתר את השטת שהתפנה. 4 כעת אתה מצ במצב בו 8 לקבל ) | / 5% למשל החשבונות ‏ הביתיים והספר .שאתה כותָב על המחעב הביתי, כי אז תוכל להשתמש ב*%607% 05 או בפקודות הגיבוי המתותכמות הנכללות. ב- 60 8-08 או ב-61 20-505, כדי להעתיק קבציס אלה לדיסקט, אולי תוך שימוש בקובץ אצווה או במקרו, עס סיום הפעילות. אם ברשותך יותר נתונים משניתן לאחסן.- .. בדיסקט, כי אז'/תודקק למשהו הרבה יותר מתוחְכם. > הדבה. הראשון .שעליך לשקול הוא: מה ו אם) אתה שומר על כל-הנתוניס שלך-- -במבנק פיה יה יחיד,, קל למדי לבצע. להם ש ל גיבוי. גביס מאפשרים לבנות של הקבצים אותס תרצח--> - / לגבות 7 שלאן תרצה לגבות: לפ שם = הקובא: סו ל , לט 6 6 ה בה + ו אם רק מספר קטן מקבציך הא | יוני, כמ = עולם ה-56 א וגול 0 סּ ...7 עתת- 6 566-ה0 שאגד - 566-ה0 סאגד מחזור גיבוי בקרת מחזור גיבוי פירושה שלעולם לא תכתוב על גיבוי עד שיהיה ברשותך עותק נוסף, המאוחסן בצורה בטוחה. (למעשה, נירוש הדבר הוא שאם גיבוי נופל, רק השינויים האחרונים חשופים לפגיעה, ולא המערכת כולה). אם אתה באמת רוצה להיות בטוח, אחסן מספר דורות מחוץ לאתר. בטרטוט נראה מחזור גיבוי קשוח למדי, בו מתבצע גיבוי מלא בכל שבוע, בעוד גיבויים דיפרנציאליים מתבצעים מדי יום. שים לב כי תוכנית זו פועלת היטב הס עם מחסניות טייפ והן עם דיסקטים. משתמשים ביתיים יכולים כנראה לבצע גיבויים מלאים מדי חודש, ולשמור על שני מערכי מחזור דיפרנציאליים (ללא איחסון מחוץ לאתר). משימוש עודף ברשימות אלה, משוס שקל לגלות שאינך מגבה משהו חשוב. חברות וארגוניס רבים נקלעו בעבר לתוסר גבוי, לאחר שהתברר כי תסריטי הגיבוי המורכבים כללו שגיאות. למשל: התברר כי ההודעות האומרות "הגיבוי הושלם" - היו מקודדות בתסריט ואיש לא בדק מה היה, למעשה, על הטייפ. הגיוני למדי שלא לכלול קבציס בעלי שלוחת א: מישהו רוצה לשתול קוד "סוס טרויאני", כדי לאפשר גישה ללא-הרשאה - הדבר הפשוטש ביותר הוא לשתול אותו בגיבוי ולארגן נפילת מערכת, כדי שיותקן הגיבוי שטופל ץואז, כל מה שקיים בספריית ?ואפד שלך וכן הלאה - אך כדאי שתציין לעצמך את הסיבות שבשלן לא כללת דברים פחות ברורים, במקרה והנסיבות ישתנו. ההחלטה הבאה היא: כיצד לערוך גיבוי. אינך צריך לגבות הכל בכל פעם, למרות שזוהי האופציה הבטוחה ביותר, אס תוכל להרשות לעצמך את הזמן הכרוך בכך. לאתחר שערכת גיבוי ראשון מלא, הגיבוי הבא יכלול רק את הדבריס שהשתנו מאז הגיבוי האחרון. קיימות שתי אופציות: גיבוי דיפרנציאלי, המעתיק את כל הקבצים שעברו שינוי מאז הגיבוי המלא האחרון, ק: לדחות גיבוי אם עליך לקבוע אותו ולהריצו בעצמך. קשה הרבה יותר להשיב בשלילה כאשר קופצת הודעה המציעה להתחיל בגיבוי מיידי וגיבוי אינקרימנטלי, אשר קודס כל מעתיק את כל הקבצים אשר עברו שינוי מאז הגיבוי המלא האחרון, ולאחר מכן מעתיק רק את הקבציס שהשתנו מאז הגיבוי האינקרימנטלי האחרון. בכל אחד ממקרים אלה, ביצוע גיבויי הביניים שבין הגיבוייס המלאים הינו קל ומהיר - ולכן, סביר שיתבצע. כאשר גיבויי הביניים נעשים גדולים מדי, תצטרך להריץ גיבוי מלא חדש. החיסרון היחיד של תוכניות כאלה הוא שכדי לבצע שיחזור מלא, אל תכניס לכונן! ך] במקוס זאת, מלא את הפרטיס ושלח המחאה דמי טיפול ושיכפול אל: אנשים ומחשבים שירות למנויים-דיסקרטון, ת"ד 11616 ת"א 61116 שס ומשפחה: גיל: שס חברה: כתובת: - == טלפון: == פקס: האם אתה מנוי על: 1 אנשיס ומחשבים ₪1 עולס ה-76 שלח 10 שקלים עבור כל דיסקט (דמי טיפול ושכפול) כל הזמנה של שתי תוכנות בתשלוס מלא מזכה בתוכנה נוספת חינס עפ"י בחירה מתוך ה"ששת" של חודש זה. ב חייבו את כרטיס האשראי שלי 1 ויזה 1 ישראכרט 1 דיינרס מספר כרטיט בתוקף == חתימה אר תכניס כלכונן! [] במקום זאת, מלא את הפרטים ושלח המחאה דמי טיפול ושיכפול אל: אנשים ומחשבים שירות למנויים-דיסקרטון, ת"ד 11616 ת"א 61116 שס ומשפחה: גיל: כתובת: - טלפון: 9ק0: שס חברה: האס אתה מנוי על: 1 אנשיס ומחשבים 1 עולם ה-06? שלח 10 שקלים עבור כל דיסקט (דמי טיפול ושכפול) כל הזמנה של שתי תוכנות בתשלוס מלא מזכה בתוכנה נוספת חינם עפ"י בחירה מתוך ה"ששת" של חודש זה. חייבו את כרטיס האשראי שלי 1 וטה 1 ישראכרט 1 דיינרס מספו כרטיס : בתוקף תס חתימה = > אלד תכניס כלכונן! [] במקוס זאת, מלא את הפרטיס ושלח המחאה דמי טיפול ושיכפול אל: אנשים ומחשבים שירות למנויים-דיסקרטון, ת"ד 11616 ת"א 61116 שס ומשפחה: גיל: כתובת: טלפוף > ----. 309% האס אתה מנוי על: 1 אנשים ומחשבים 1 עולס ה-6ק שלח 10 שקלים עבור כל דיסקט (דמי טיפול ושכפול) כל הזמנה של שתי תוכנות בתשלוס מלא מזכה בתוכנה נוספת חינם עפ"י בחירה מתוך ה"ששת" של חודש זה. ב חייבו את כרטיס האשראי שלי ב וישטה ב ישראכרט 1 דיינרס מספר כרטיט - בתוקף --- 0-0 - 4 חתימה. שס חברה: 4 4 שב 5 = 4 = וש = א 6 שי 5 5 נש = 2 % . אר תכניס לכונן! ך] במקוס זאת, מלא את הפרטיס ושלח המחאה דמי טיפול ושיכפול אל: אנשים ומחשביס שירות למנויים-דיסקרטון, ת"ד 11616 ת"א 61116 שס ומשפחה: > שם חברה: כתובת: טלפון: האם אתה מנוי על: 1 אנשיס ומחשבים ‏ 1 עולם ה-20 שלח 10 שקלים עבור כל דיסקט (דמי טיפול ושכפול) כל הזמנה של שתי תוכנות בתשלוס מלא מזכה בתוכנה נוספת חינם עפ"י בחירה מתוך ה"ששת" של חודש זה. נ' חייבו את כרטיס האשראי שלי 1 ושה 1 ישראכרט 1 דיינרס מספר כרטיס - בתוקף תז. . חתימה אל תכניס לכונן! [] במקוס זאת, מלא את הפרטים ושלח המחאה דמי טיפול ושיכפול אל: אנשים ומחשבים שירות למנויים-דיסקרטון, ת"ד 11616 ת"א 61116 שס ומשפחה: גיל: כתובת: טלפון: פקס: שס חברה: האם אתה מנוי על: 1 אנשיס ומחשבים 1 עולס ה-26 שלח 10 שקליס עבור כל דיסקט (דמי טיפול ושכפול) כל הזמנה של שתי תוכנות בתשלוס מלא מזכה בתוכנה נוספת חינס עפ"י בחירה מתוך ה"ששת" של חודש זה. נ חייבו את כרטיס האשראי שלי 1 ויזה 1 ישראכרט 1 דיינרס מספר כרטיס בתוקף תסז. חתימה אל תכניס לכונן! [] במקוס זאת, מלא את הפרטיס ושלח המחאה דמי טיפול ושיכפול אל: אנשיס ומחשבים שירות למנויים-דיסקרטון, ת"ד 11616 ת"א 61116 שס ומשפחה: כתובת: טלפון: שס חברה: - - פקס: האס אתה מנוי על: 1 אנשיס ומחשביס ב עולס ה-206 שלח 10 שקלים עבור כל דיסקט (דמי טיפול ושכפול) כל הזמנה של שתי תוכנות בתשלוס מלא מזכה בתוכנה נוספת חינס עפ"י בחירה מתוך ה"ששת" של חודש זה. ב חייבו את כרטיס האשראי שלי 2 ויזה נ ישראכרט 1 דיינרס מספר כרטיס בתוקף תז. ' חתימה -] --4 4 4 . 2 רו = = ר] ₪ ז. א 5% 2 -) ס > לי - (הוראות מעבר לדף) 7 2 ]₪ חבילת עזרים לסביבת דוס ו ₪ או תיפעול המודס מחלון המחשב \ב.ש 0664 4 > :ט60םא ₪02 ! 606 \0060.₪ 00664 צ > :ט0סטא 0.64 ₪614000 00064 צ + :ט66סא ₪62 תוכנת דחיסה חזקה כ 5 2 52 2 5 םס ז. - רז 2 = )\ 1.00 0664 ₪4 > :ט0סםא 002 )1.00.06: 064 ₪4 6 :60₪א 042 כל זה שחשוב 4 כן אני רוצה להיות מנוי על הירחון הייחודי במיחעשובו | שם ומשפחה חברה ב-א כתובת למשלוח עיר מיקרד | תפקיד פמ בית פון עברדה פקס | 3 מצ"ב המחאה ע"ס 199 ש"ח עבור 10 גיליונות לפקודת אנשים ומחשבים הפקות בע"מ - | | 0-0 | . מגזין המחשבים הנפוץ בישראל = | ד חייבו את כרטיס האשראי שלי ר)וחזה רוישראכרט ד דיינרס כולל שלושה מוספים מעודכוים: : מ בתוקף גנד חלונות, מולטימדיה ואינטרנט. 1 חתימה ד שילחו לי טופס מתאים לחיוב חודשי בהוראת קבע של כרטיס האשראי שלי 00 22 4 בסך 21 ש"ח לחודש 10 תשלומים). חר את הבונוס שלך! 22 ונ כן ד ברצוני להשתתף חינם בקורס מחשבים מקצועי, שילחו לי תאריכי ש . הקורסים ואבחר קורס מתאים 99 1 שח (במקום 9 שח : או ל-10 גיליונות או ד שילחו לי זסקחפףָזס, יומן ניהול זמן מהודר 1 ש"ח לחודע (12 תשלומים) : ה נזי שקורא ₪ כן אני רוצה להיות מנוי על השבועון המזביל טושה | יודע מה קורה! אנעוםו שם ומשפחה חברה ולרועובייבו פ ומס וס6 כתובת למשלוח עיר מיקוד שוחזוה וש תפקיד מ בית פן עבודה ו השבועון הענפי היחיד בישראל ר מצ"ב המחאה ע"ס 350 ש"ח + מע"מ (סה"כ 386 ש"ח) עבור 52 גיליונות כל ההכרזות, של המוצרים, | | כל המינויים החדשים של המשתמשיםו , | ד חייבו את כרטיס האשראי שלי 0 ויזה ה ישראכרט כ דיערס | מספר כרטיס בתוקף עד 0 ט"ח + מע"מ תז. חתימה ל-52 גליונות ב התמנתי לתפקיד חדש ב החלפתי כתובת | אשמח אם תעדכנו את פרטי / פרטי החברה בה אני עובד. | שם משפחה שם פרטר שם חברה תפקיד כתובת עיר מיקרד פץ בית פץ עברדה פקס* | ד ברשותי מחשב בתצורה : בבית בעבודה | אני מנוי על עיתונים ד שבועון אנשים ומחשבים דועולםה-0ק ד אחר | אני קורא מידי יום | ד ידיעות אחרונות | מעריב כ הארץ כוגלובס ד פקסעיתון בוקר טוב חתימה * הינני מסכים כי תשגרו אלי באמצעות פקסימליה מעת לעת דברי מידע ופרסומות מטעמכם! לכבוד קבוצת אנשים ומחשבים 720 ה ודו 60 הכולל מגזיך : אינטרנט מולטימדיה וחלונות מבצע מנויים ת"ד 11616, תל-אביב 61116 20: 05-6585868 פקס 05-6889207 לכבוד קבוצת אנשים ומחשבים |20 0 וקו 60 הכותל מגזין אינטרנט מולטימדיה וחלונות מבצע מנויים ת"ד 11616, תל-אביב 61116 0?: 6585868 05 פקס 05-6889207 לכבוד קבוצת אנשים ומחשבים 70| ו או ה = |" הסשת וקווס6 דופסב פוחמש שק ירחון המיחשור היורארי | הכולל מגזין אינטרנט מולטימדיה וחלונות מבצע מנויים ת"ד 11616, תל-אביב 61116 20: 6585868 05 פקס 05-6889207 תהיה זקוק למעוך הגיבוי המקורי ביחד עס מספר קבצי גיבוי נוספים, ותצטרך לתעד את הגירסה הנכונה לשיחזור - אך מרבית שירותי הגיבוי המיוחדים מאתרים אותה עבורך. עס זאת, הצורך לחפש במספר גיבויים אחר גירסאות הקוב האחרונות, יאיט את השיחזור וייתכן שלא יהיה קביל עבור שרת משרדי קריטי. ביצוע גיבוייס דיפרנציאלייס מתאיס אס אתה מבצע שינויים מתמידיס רק במספר קבצים חדשים. החומר שאתה עובד עליו זמין במערך הגיבוי האחרון, ואם עליך לשחזר הכל, כל שעליך לעשות הוא להוסיף את מערך הגיבוי המלא האחרון. דבר זה חוסך במדיית גיבוי וכנראה מתאים למשתמש בודד. גיבויים אינקרימנטליים מתאימים כאשר אתה מבצע שינוייס במגוון שלס של קבצים ולא מעונייו להעתיק כל הזמן את מדיית. גיבוי דיסקטים הבחירה המובנת-מאליה. זמינים בקלות, אמינים למדי (במיוחד אם אתה משתמש בתוכניות גיבוי עם תיקון שגיאות) ואינך צריך להשקיע בכונן חדש. עם זאת, גיבוי בדיסקטים אינו מעשי עבור דיסקים קשיחים גדולים. טייפ הבחירה החסכנית. כונני טייפים בסיסיים רצים מתוך בקר הדיסקטים שלך ומשיגים עלויות איחסון נמוכות להפליא לכל מגה-בייט, אך הס איטיים ובעלי נפח נמוך, יחסית. קריאת הטייפים למטרות בדיקה ושיחזור היא איטית ותצטרך לקרוא מחצית מן הטייפ, בממוצע, כדי לאחסן קוב יחיד. היוס זמינות מערכות טייפ מתקדמות יותר (והרבה יותר יקרות) כמו אודיו-טייפ דיגיטלי, שהן מהירות יותר, מסוגלות לאחסן הרבה יותר נתונים וה| האופציה הטובה ביותר עבור דיסקים קשיחים גדולים מאד. דיסקים קשיחים נתיקים כמו דיסקטים וטייט, הם יכולים להינגע כתוצאה מחשיפה לשדות מגנטיים ואיחסון לקוי. אך הם מהירים בהרבה - אם כי יקרים יותר - ומאפשרים גישה ישירה אל הנתונים (אם משתמשים ב-6071א, לדוגמה). איחסון אופטי ככל הנראה מדיום הגיבוי האידיאלי, שאינו חשוף לרבים מן הסיכונים הצפויים למדיה מגנטית. ניתן להתייחס אל דיסקים אופטיים הניתנים לכתיבה מחדש כמו אל דיסקים קשיחים נתיקים והם זולים בהרבה לכל מגה-בייט, למרות שהכתיבה עליהם איטית וההוצאה על רכישת הכונן עלולה להיות גבוהה יותר. אותס הקבצים. דבר זה מתאים לשרת קבציס משותף, אם אינך יכול להרשות לעצמך את מדיית הגיבוי או את הזמן הנדרש בכל פעם לגיבוי השרת. בכל תוכנית גיבוי שתחליט לאמץ, תצטרך לבחון בקרת מחזור, כפי שנראה בשירטוט. תוכל לאמץ בקלות את תוכנית המחזור בשרטוט, והדבר תלוי במידת הבטחון בה אתה מעוניין, ובמידת החשיבות שאתה מייחס לנתוניס שלך. אס תבחר בגיבויים אינקרימנטליים, עליך לשמור על כל מחזורי הביניים, וכמובן - לקחת עותקיס לאיחסון מחוץ למשרד, אם אתה זקוק לאמצעי בטחון נוסף. השאלה הבאה היא: האס עליך לבצע גיבוי לקבצים פתוחים או דחוסים. היתרון בגיבוי נתוניס פתוחים לדיסק נתיק או לדיסקט - הוא שכך תוכל להשתמש מיד בנתוניך או לבדוק אותס מיידית. דבר זה הוא נוח ביותר לכמויות קטנות של נתונים שעימס אתה עובד באופן אקטיבי, אך הוא איטי ותופס מקוס רב בדיסק. בדרך כלל, במיוחד אם אתה עורך גיבוי לטייפ, רצוי להשתמש בדחיסה, המסוגלת לחסוך בשטת, להאיץ את זמן ההעתקה (משוס שקלט/פלט למדיה נתיקה הוא אטי יותר מאשר תהליך הדחיסה) ואפילו להגביר את האמינות, משוס שתוכניות דחיסה רבות כוללות גם בדיקות לשלמות הנתוניס לאחר כתיבתם ואפילו (במספר מקרים) מאפשרות לך לשחזר נתוניס פגועים. אנו ממליצים להשתמש תמיד בשירותי תיקון השגיאות ובדיקת התוקף, אם אלה זמינים, למרות ההאטה המסויימת שהם יוצרים. הרצת הגיבוי ברגע שהחלטת מה לגבות וכיצד לעשות זאת, כדאי לך ליצור תהליכים אוטומטיים במידת עולםה-6ק אוגול פִּ עולםה-₪6 אוגוסלע פּ עשרת הדברות לגיבוי 1. השתמש בדחיסת נתונים, תוכנות שירות מהירות ולוחות זמנים אוטומטיים, כדי להקל ככל האפשר על עריכת גיבויים. דבר זה יסייע לך להבטיח את ביצועו של הגיבוןן 2. צא מן התוכניות או נתק את כל המשתמשים מן הרשת (לפי העניין) בעת הרצת הגיבוי. 3 גס מדיית גיבוי יכולה להיכשל: שמור על מחזור של גיבויים ישנים, ואחסן גיבויים בתנאי ניקיון, יובש, קרירות וחשיכה. 4. בדוק גיבויים: השתמש בשירותי תיקון שגיאות ובצע שיחזורי מבחן קבועים של קבצים מקריים. 5. שמור על דור גיבוי אחד לפחות שלא היה חשוף לאותן סכנות להן חשופים הנתונים המקוריים. דבר זה פירושו, בדרך כלל, איחסון מחוץ לאתר. 6. גיבויים בלתי-מוגניס הס דרך קלאסית לפריצה אל מערכת לשם גניבת נתונים או התקנת קוד כניסה. שמור עליהם נעולים. 7. ציין ורשום בבהירות את הגיבויים שעשית, כך שתוכל למצוא את נתוני הגיבוי שלך בעת הצורך. 8. השתמש בתווית ההגנה מפני כתיבה על דיסקטיס, כדי למנוע מחיקה בטעות של נתוני הגיבוי. 9. אס אתה עובד ברשת, אחסן את הנתונים באופן מרכזי על שרת הקבציס ונקוט בשיגרות לגיבוי השרת. 0. בחברה עסקית, מנה מישהו שיהיה אחראי באופן ישיר על שיגרות הגיבוי ואשר יוודא שכל הדברים החשוביס עברו גיבוי. האפשר. לכל הפחות השתמש באותן פקודות אשר יבקשו את שירות הגיבוי שלך לקובץ אצווה. אך לרבים מן השירותים המיוחדים יש שפות תסריט משלהם ואפילו לוחות זמנים, אשר יחלו בגיבוי בזמן נקוב. כדאי להשתמש בהם. קל לדחות גיבוי אם עליך לקבוע אותו ולהריצו בעצמך, אך קשה הרבה יותר להשיב בשלילה כאשר קופצת הודעה המציעה להתחיל בגיבוי מיידי. לפני שתריץ את הגיבוי בפועל, צא מכל התוכניות בהן אתה משתמש ונתק את כל המשתמשים אס אתה עובד ברשת. נכון שאפשר להורות לתוכנות שירות לדלג על קבציס פתוחים - אך אז לעולס לא תהיה בטוח אס הגיבוי שלך מלא (וסביר להניח שהקבצים עליהם תדלג התוכנה יהיו אותס קבציס קריטיים בהס אתה משתמש כל הזמן). קיימות תוכנות שירות חכמות שיכולות לבצע גיבוי בטוח של קבציס בעודס בשימוש (תמצא אותס ביחד עס מסדי נתוניס למחשבים מרכזיים, התומכים בזמינות בת 6 שעות, למשל), אך מרבית שירותי ה-0? אינס מסוגלים לעשות זאת. כאשר תשלים את הרצת הגיבוי, בדוק אותו. וודא שהודעות "הגיבוי הושלס בהצלחה" אכן מתכוונות לכך. אם לחצת על תיבת שפל בתת-ספריות" ובחרת בטעות ** 01/005א במקום ** פט61א1, תוכל לסיים את הגיבוי ביהצלחה" - מבלי שיישמרו נתוניס על הטייפ. לא כל תוכנות הגיבוי יזהירו אותך מפני אפשרות כזאת. כאשר אתה. מתחיל בגיבוי חדש, עליך להשוות את הקבציס המגוביס עס הדיסק המקורי (אם תוכנת השירות שלך תומכת בכך), ולבצע שיחזור מבחן של כל הנתונים שייכנסו לשטח הפנוי שברשותך. אך אל תמחק קודס קבציס קריטיים כלשהם. במקרה שהשיתזור ייכשל - בצע את שיחזור המבחן שֶלך אל ספרייה שונה (זמנית), אס תוכנת הגיבוי שלך מאפשרת זאת. לאחר מכן, בצע שיחזורי מבחן של קבצים חשובים שנבחוו במקרה, מדי שבוע בעוך. קל לשכוח לעדכן את תסריט הגיבוי שלך לאחר שהתקנת מוצר חדש ושיתזורים מקריים של נתוניס שאתה מייחס להם חשיבות, יוכלו להדגיש את ההשמטות. הדבר האחרון שתעשה בתהליך הגיבוי הוא לשמור אותו. מובית הגיבויים יהיו על מדיה מגנטית העלולה להימחק בשל שדות מגנטיים קוובים (שמור אותם הוחק מרמקולי המולטימדיה החדשים שרכשת), והחשופה לנפילות הנגרמות על ידי לכלוך הראש המגנטי ועודף חוס. מה שפחות מובן מאליו הוא שכל גיבוי חשוף לסיכוני אבטחת מידע, אלא אם הוא מוצפן (וגיבויי הצפנה הם מסוכנים, משוס שאתה עלול לשכוח את הסיסמה). לא רק שניתן להעתיק נתונים יקרי-ערך מתוך מערך הגיבוי, אלא גם אס מישהו רוצה לשתול קוד "סוס טרויאני", כדי + - אינם מבינים את הערך של הנתונים שברשותם ואת הקלות בה יכול דיסק ליפול לאפשר גישה ללא-הרשאה, למשל - הדבר הפשוט ביותר הוא לשתול את הקוד בגיבוי ולארגן נפילת מערכת, כדי שיותקן הגיבוי שטופל. באופן אידיאלי, יש לאחסן גיבוייס הרחק מן המערכת עליה מגינים, כך שהם לא ייחשפו לאותם סיכוניס. עבור נתוניס עסקייס קריטיים, כדאי לשקול מדיה חסינת-אש, אך הזהר מארונות תיוק חסיני אש שנועדו לתיוק מסמכי נייר, משוסם שנייר מסוגל לעמוד בהרבה יותר תוס מאשר מרבית מדיית הגיבוי. ₪ּ הוכנות גיבוי שירות גיבוי מיוחדות - 6.0 15-05 משתמשת בגיבוי נורטון ו-6.1 76-08 גיבוי 05 פקודה. לא מומל): התוכנית לא תמנע ממך לכתוב על דיסקטים קודמים במערך הגיבוי. ברגע שדיסקט אחד במערך אובד, כל מערך הגיבוי אינו ניתן לשימוש. לא קיימת בדיקת שגיאות. היתרון היחיד על פני 4607 05 הוא האפשרות לפצל את הגיבוי על פני מספר דיסקטים. ץץ00ג 05 פקודה. מתאימה רק לגיבוי כמות הנתונים הנכנסת לדיסק אחד (קטן, אס אתה משתמש בדיסקטים, אך תוכל להשתמש גס בדיסק קשיח נתיק או בכונן רשת זמין). יכולה להעתיק מבני ספריה שלמים (כולל תת-ספריות). יכולה להעתיק לפי תאריך או תכונת ארכיב, והגיבוי ניתן לשימוש מיידי אס אתה זקוק לו. תוכנות שירות גיבוי 205 הגירסאות החדישות ביותר של דוס כוללות גירסאות מקוצצות של תוכנות במוצרים המלאים. משתמשת בגיבוי סנטראל פוינט. בתוכנות האלה חסרות חלק מן האופציות לכיוון ולקביעת תור, הקיימות אך הן כוללות דחיסה ובדיקת שגיאות, המאפשרות גיבוי מהיר ואמין. ניתן אנילו להריצן מתוך חלונות. שירותי גיבוי של צד שלישי צפה לקלות שימוש ולמהירות רבה, אופציות כיוונון (כמו יעילות דחיסה לעומת מהירות), פורמטים יעילים לדיסקטים וכן הלאה. תיקון שגיאות לנתוני גיבוי פגומים ובדיקה אוטומטית הם חיוניים. אס אתה משתמש בטייפ, בדוק אם קיימת תמיכה בפורמט שלך - רבות מתוכנות השירות האלה נועדו לדיסקטים. הן בדרך כלל תומכות בדיסקים קשיחים חיצוניים - בין אם על הרשת או על כוננים נתיקים. לאינטרנט חוקים משלו... 7 לפני שאתה עולה על אוטוסטרדת המידע כדאי שתלמד לנהוגי אשנב לאוטוסטרדת המלד/ע, מבוא לתקשורת נתושם | 18.8.95, 22.9.95 777 שלב א | 6.8.95 9.8.95, 11.9:95 777 שלב ב | 14.8.95, 22.8.95 ללימודי המחשב הקש לל??![ 0 שת באר-שבע: נתניה: רשת בתי הספר המובילה לללמודל המחש1. ל 206%-זס ‏ על 09-618729 ה רמה"ש: שד' יהודית 24 ת"א על: 08-5621118 טל 0441988 = טל 03-5408047 0/0 | סםחש ]= סמינר חדשני בתחום פיתוח מתקדם של מערכות בסביבת ++6 5-6/9/95 דן פנורמה, ת"א שפת ++6 שפת התכנות מוכוון העצמים הנפוצה ביותר בעולם וחברות היי-טק, בתי תוכנה ויחידות מחשב עוברים 3% לעבודה ב-++6. עבודה בסביבה זו אינה דורשת רק הכרות טכנית בסיסית של הקומפיילר, אלא הבנה מעמיקה יותר של הדרכים הנכונות והיעילות לתכנות ב-++6. 0 >-- | מנחה --. = לי-מור צוקרשטיין, מנחה ויועצת, אחראית על מסלול תוכניתן ++ באנשים ומחשבים. מרצים יובל זילברווסר ואייל ענבר, מנהלי חברת צדודא= המומחה ביעוץ, הובלה והקמה של פרוייקטים בסביבת ב-++6. ניסיון רב ועשיר בעבודה מעשית בשנים האחרונות בפיתוח פרוייקטים |תכנ' הקימ בסביבת ב-++6. 5 | וצח דוס הסוסצד קהל היעד צ6א5סאשסספס "שסט וסאו" 6אוסטפ=ם ןקהל ה המאש 15 05ה-ח דאו דסג דפסה מפתחים בסביבת ++6 בעלי ידע מעשי בעבודה. בא וק60 פע "65-ה זאו זג-" אסוד24וא4סחס פססס-65הט0ס5 גושודסס ההסהסםקקה "או-6/ו וש" פחד ++6 הדוע באווסצדס דסםס אסוד64וו55 01 דסםנפס םושוד-אטם הכשרת תוכניתני ++6 בדרכים הנכונות והיעילות 5 צ סא ד5!ו5שס 5דספנפס בכתיבה ב-++ 6, כולל דרכים להמנע מנקודות 5צד דגס =דפח6ס6 כשל טיפוסיות וטכניקות מעשיות לטיפול בבעיות פ5דא=אסקו 60 = ופהפטש=ם האופ ווטם אופייניות לפיתוח מונחה עצמים |-++ 6. 85ד 8 פסוד | אל: אנשים ומחשבים - מרכז רישום לכנסים פקס 7 0 טל: 0-6 נש כןז אני מעוניין להשתתף בכנס ++0 5-6/9/95 במלון דן פנורמה, ת"א נשכמי | - - - תנפקיד טל - . פקס' כתובות = ככ נא אנעים מחיר יום העיון %295 + מע"מ ובש"ח עפ"י שער יציג (למשלמים אחר הארוע + 15%) ולרזעוזיםו 0 אפשרות לביטול ההשתתפות עד 1 ימים לפני הארוע-אח"כ ג ? 2% 1 = ב- 50% כז שו*ל * דמלו ה ה שש תת פו תת הם הוצאה מוכרת למשתתף או למעבידו בהתאם להוראות מס. * אנשים ומחשבים שומרים לעצמם הזכות לביטול פ|הסשאאפ:זעא60 הארוע או שינויים בהתאם * לנרשמ'ם בבוקר 'ום הע'ון לא מובטחת הוברת תקצ'רי הרצאות. שם חברה (המשך מעמי33) מערכות אשר לא תוכננו לפי מיפרט "תקע והפעל". כאשר אתה רוכש התקן "תקע והפעל" עבור 26 שאינו מתאים למיפרט, ומריץ את חלונות 95', עדיין תיהנה מתכונות ההתקנה האוטומטיות של התקני ציוד היקפי מסוג 'תקע והפעל". 8 מה התמיכה שמספקת חלונות 95י ביישומים! חלונות 95' תומכת ביישומי 05פ-8א, ביישומים מבוססי-חלונות 16-ביט הנתמכים על ידי חלונות 8 וכן בדור החדש של יישומי 32-ביט. דור חדש זה יספק יתרונות כגון עמידות רבה יותר, ריבוי-משימות חלק יותר, תמיכה בשם קוב ארוך, מראה ותחושה חדשים, ושזירות - אם לנקוב בחלק מהם. 8 האם יש צורך בתוכנת תקשורת חדטה כדי לחבר את חלונות 95' לשרת הקיים! לא ולא. חלונות ‏ 95' תמשיך להריץ רכיבי תקשורת קיימים במצב אמת, תוך הרחבת רכיבי התקשורת בני 32-ביט, במצב מוגן, שסופקו לראשונה ביחד עם חלונות לקבוצות עבודה. אילו שיפורים בתמיכת התקשורת מציעה חלונות 95', לעומת התמיכה בחלונות לקבוצות עבודה 3.11 בנוסף לתאימות חוזרת ללקוחות הרשת הקיימים, חלונות 9 תרחיב את ארכיטקטורת התקשורת בת 35-ביט הפתוחה והגמישה, שהיוס מוצעת ביחד עס תלונות לקבוצות עבודה 3.11 ומאפשרת ללקוחות לערבב ולהתאים רכיבי תקשורת. תלונות ‏ 95' כוללת לקותות מהירים מולדים 32-ביט עבור רשתות 6גאשא ושרתי חלונות דא. היא תומכת בדרייברים ,א2 18פא ו-א3 וכן בדרייבר 1פ0. ומספקת פרוטוקולי אקפ/אקן, [טפםושא ו-167/12 של 32-ביט. בנוסף לכך, ארכיטקטורת הרשת של חלונות 95' תאפשר למשתמשים להתחבר בו-זמנית למספר רשתות, תוך שימוש במספר פרוטוקולים. 9 האם בקרוב יהיה גם שרת חלונות 05 חלונות 95' לא תסופק כמוצר שרת נפרד. שרת חלונות זא הוא המוצר של מיקרוסופט שנועד לשימוש שרתי תפוקה. היצע תכונות נוספות להתקנה, בקרה וניהול מרחוק - משפרים את יכולות השרת בתלונות 95', לעומת יכולות השרת שהוצעו בתלונות לקבוצות עבודה. תכונות אלה יהפכו את חלונות 95' למוצר טוב עוד יותר עבור שיתוף קבצים, קלות שימוש ושיתוף בהדפסות ברשתות מקומיות, המתאימות באורח אידיאלי לעסקים קטנים, למחלקות קטנות או לסניפים מרוחקים. ₪ האם תלונות 95' יכולה להתחבר לאינטרנט! בקלות. תלונות -9' כוללת את תמיכת התקשורת הדרושה להתחברות לאינטרנט. היא כוללת פרוטוקול ?107/1 מהירה וקשות (?107/1 הוא השפה בה משתמשת האינטרנט) כמו גס תמיכת ??? או אן-211. תלונות 95' תומכת במספר גדול של כלי חיבור לאינטרנט, כגון מוזאיק, 415 ותוא |-ז6ק00מואו, דרך מימשק תיכנות השקעים של חלונות. חלונות 5 גס כוללת תמיכת אינטרנט סטנדרטית, כגון טלנט "קא. אילו תכונות ספציפיות לניהול שולחן העבודה תאפשר חלונות 95? ניתן להתקין ולעדכן את מערכת ההפעלה חלונות 95' מתוך שרת הרשת ולקבוע את תצורתה על שולחן העבודה, לריצה מקומית או ברשת. בכל אחד מן המקרים, מנהל הרשת יכול לקבוע תצורה ספציפית להתקנה, ולקבוע את התכונות שיותקנו ואת התכונות שאליהן יגש משתמש הקצה. כדי לאפשר למשתמשים לנוע ולהשתמש בכל מערכת ברשת, חלונות 95' תספק פרופיל משתמש. פרופילים אלה יאוחסנו באורח מרכזי, הגישה אליהם תתבצע וק כאשר המשתמש (כנס למערכת תלונות ‏ 95, והם ישמשו להתקנת התצורה המתאימה ולקביעת המדיניות המתאימה למשתמש. תלונות 95 גם מרחיבה את ההגנה שמספקת חלונות לקבוצות עבודה, כך שתכלול גס הגנה ברמת המשתמש. חלונות %5' כוללת סוכנים שולתניים מרכזיים, לתוכניות גיבוי פופולריות מבוססות-שרת וכן ל-קואא8 ו-]ואפ. 9 מה זה 6606 סוח]ן! זטות 6ה1, או מרכז המידע, הוא לקות המידע האוניברסלי שנבנה אל תוך מימשק המשתמש של חלונות /5, ואשר יכול לקרוא ולשלותח דואר אלקטרוני מתוך מערכות דואר אלקטרוני שונות, כולל מערכות מבוססות-אג/1 כגון 81 ספסזסו!א, או מערכות מרוחקות כגון קומפיוסרב, ולשלות ולקבל פקסים והודעות מרוחקות נוספות. מרכז המידע גם מספק דוך אפקטיבית לארגן, למיין, לחלק לקטגוריות ולסנן הודעות. 9 אילו שיפורים תציע חלונות 95' למשתמשים במחשב נייד או מרוחקז חלונות 95' תספק תמיכה במחשבים ניידים ותקל על משתמשי קצה את הגישה למשאבים כאשר הם נמצאים מחוץ למשרדם. מימוש 'תקע והפעל" בחלונות ‏ 5', יתמוך בהכנסה ובהסרה של התקנים, כגון כרטיסי ג20%/61, 'תוך ריצה" של מערכת ההפעלה. הוא גם יתמוך בתצורה אוטומטית מחדש של מחשבים עוגנים, עס העגינה או ההסרה מתחנת העגינה, מבלי לאתחל את המערכת מחדש. גירסה מורחבת של ניהול-זרס (אג) תאריך עוד יותר את חיי הסוללה. מיקוד מיוחד הוקדש לתקשורת מרחוק. חלונות 95' כוללת לקות רשת בתיוג, המאפשר למחשב נייד לגשת, באמצעות תיוג, אל תוך מוצרי תקשורת מרוחקים פופולריים, המשתמשים באותם פרוטוקולי רשת ותכונות הגנה מתקדמות כמו ה-6? השולתניים. ולבסוף, חלונות 95' תספק שירותי סינכרוניזציה לקבצים. 9 במה נבדלות יכולות הלקוח המרוחק בחלונות 95', מאלה של חלונות לקבוצות עבודה 3.11 > משתמשים המריצים את מערכת ההפעלה חלונות לקבוצות עבודה, יכולים לתייג מרתחוק לשרת חלונות ‏ 1א, או לשרתיס המבוססים על חלונות לקבוצות עבודה בלבד. חלונות 9' תומכת בסביבה מגוונת הרבה יותר לגישה מרחוק. היא יכולה להתתחבר לא וק לשרת תלונות זַא ולמחשבי 76 נוספים המריצים את חלונות 95 אלא גם לשרתי 6ג;אא המריצים את 0 6זגוטא, להתקני תקשורת כגון נטמודם, ולאינטרנט. ₪ עולם"ה-56 א וגול סּ עולם ה-56 א | גול 0 פּ כולוגיים שבהם אנו משתמשים איש ביחס לרעהו האנושי! או שמא תישאר התייחסות זו למחשב מטאפורה בלבד! האם יוכל מחשב לחשוב באמת פרק נוסף מתוך הספר המרתק "בינה מלאכותית" בהוצאת "אופוסי בחינה לא מעמיקה של הדברים שהוצגו בפרק הקודם (יעולם ה-20" מס' 6), יכולה לרמוז שמחשבים המסוגלים לחשוב נמצאים כבר בהישג יד. למעשה, אין זה כלל כך. שרדלו, פארי, אלייזה וחבריהן - אינס מסוגלים לחשוב או להבין. אמנס מדובר בתוכנות מדהימות, ועל כך אין ויכוח, אך אם תבחנו כל אחת מהן בדקדקנות, תגלו במהרה שביצועיהן המרשימים הס העמדת פנים בלבד ובמובניס רבים, תוכנות אלו שקולות לתעלולי קוסמיס. יחוס אינטליגנציה למכונות הקיימות כיום, היא מטאפורה בלבד. תיאור מחשב המשחק שח כישות החושבת לעצמה, "עכשיו אני תוקף את ר% המלך של היריב" - הוא משפט נוח, הבוקע מהשפתיים ביתר קלות מחלופות אחרות, מדויקות יותר. אך באותה מידה, ניתן לומר משפט כגון, יהמכונית החליטה להתקלקל ברגע הכי פחות מתאים". לכן, השאלה המעניינת היא האם יהיה שינוי במצב זה, כאשר תתפתח תעשיית המחשבים ותתקדם. האם נוכל למצוא את עצמנו מתייחסיס למחשבים במונחים פסיכולוגיים, כגון אלה בהם אנו משתמשים זה ביחס לזה! או שמא תישאר התייחסות זו למחשב מטאפורה בלבדו האם יוכל מחשב לחשוב באמתי זהו נושא מרכזי בפילוסופיה של הבינה המלאכותית. ההנחה הנפוצה אומרת שרק יצוריס מודעים יכולים לחשוב. אנשים כה רבים חושבים שהטענה שעצם בנוי מפלסטיק ומתכת לא יוכל להיות לעולם בעל מודעות, מובנת וסבירה, והם לועגיס לרעיון שמחשב יהיה מסוגל לחשוב. למעשה, אין זה כלל כה ברור מאליו שעצס בנוי לא יוכל להיות בעל מודעות. חשיבה ומודעות אינס כרוכים בהכרח זה בזה; הבנת עובדה זו משנה את הדיון ביכולתס של מחשבים לחשוב. בתחילת המאה, כשהכריז פרויד שהאדס אעו מודע לחלק גדול מהמתרחש בנפשו, קמה המולה של ממש. כיום כמעט כל פסיכולוג מקבל זאת כמובן מאליו. קרל לאשלי, אחד מחלוצי חקר המוח, תיאר ניסוי פשוט המדגים תופעה: שרוק מספר תווים ממנגינה המוכות לך היטב, ואז, מיד לאחר מכן, נסה לשרוק אותס בסדר הפוך, או בסולס גבוה יותר. תגלה, בוודאי, שאתה יכול לעשות זאת די בקלות. אבל איך אתה עושה את זה! מוחך עושה משהו שאתה אינך מודע לו, וכתוצאה מאותו תהליך מחשבתי - אתה מסוגל להפיק את הצלילים בסדר הפוך, או בסולס גבוה יותר. אס שריקה אינה הצד החזק שלך, בחן את עצמך בעזרת תרשים שלהלן: תחילה תיראה לך התבנית חסרת משמעות לגמרי, אך אם תביט בה די זמן, יצליח מוחך לפענח אותה לפתע לשתי מילים באנגלית. בזמן שבהית בצורות, בתסכול הולך וגובר, אולי ביצע מוחך מערך של תהליכים מורכבים למדי, להם לא היית מודע כלל. אתה היית מודע רק לתוצאת התהליך, לשינוי הפתאומי בתפיסה. הדיבור מספק ראיה נוספת למוח השקוע בעבודה קשה מבלי שאנו מודעיס לכך. לפעמים אדם מארגן את דבריו באופן מודע לפני שהוא פותח את פיו, אך בדרך כלל הוא מוצא את עצמו אומר את שברצונו לומר, מבלי לבחור את המילים באופן מודע. קיימים ניסויי מעבדה ובים המוכיחים, מעל לכל צל של ספק, שאנו איננו מודעים לכל התהליכים המנטליים שאנו מבצעים. נבחן שניים מהם. ראייה עיוורת תופעת הראייה העיוורת התגלתה על ידי לארי וייסקראנץ ושותפיו למחקר בתחילת שנות ה-70. אנשים שחלק מקליפת המוח שלהם, האחואי על מערכות הראייה - הוסר (למשל במהלך ניתוח להסרת גידול), מדווחים לעתים תכופות על אובדן חלק משדה הראייה. אור קטן המועבר הלוך ושוב מול עיניו של אדם כזה ידווח על ידיו כבלתי נראה באזורים בהם נראה לפני הניתות. וויסקראנץ ועמיתיו הושיבו מטופל מול מסך עליו הקרינו נקודת אור הנעה באזורים העיווריס שלו. לאחר כל תנועה של נקודת האור, ביקשו החוקרים מהמטופל להושיט את ידו ולגעת בנקודה. מאחר והמטופל לא יכול היה לראות את הנקודה, היה בטוח שהוא רק מנחש. וייסקראנ מדווח שהמטופל היה המום כשגילו לו שביצועיו היו מדויקיס מאוד במהלך כמה שעות של ניסוי. ניסוי זה מוכיח שהתפיסה אינה חייבת להיות פעולה מודעת. מעבר לכך, ניתן לומר שהנבדק ידע את מיקומה של נקודת האור, למרות שלא ידע זאת באופן מודע, והאמין - במודע - שאין לו כל ידע בנוגע למיקומה של הנקודה. וייסקראנצ טוען שתופעת הראייה העיוורת קשורה לקיומה של מערכת ראייה שולית, שאינה נמצאת בשימוש בתנאים נורמליים, וששימשה, אולי, בתקופה מוקדמת יותר של האבולוציה של המות. הוא מכנה מערכת זו בשס מערכת הראייה הראשונה. הניסוי של לאקנר וגארט ניסוי וה מבוסס על גירסה של תופעה המוכרת בשם יאפקט מסיבת הקוקטיילי. כאשר אדם מוקף במספר שיחות בו זמנית, הוא יכול למקד את תשומת לבו באחת מהן, ולהתעלם, פחות או יותר, מהאחרות. הנבדקים בניסוי זה הרכיבו אוזניות שהשמיעו מערכים שוניס של משפטים בכל אוזן. נאמר להם להקשיב רק לאחד הערוצים הללו, ולבטא בקול פרפרזה על כל משפט אותו שמעו בערוץ לו האזינו. למשל: (א) ביקור קרוביס יכול להיות משעמס. (ב) הקצין הגבוה פרש. (ג) ג'ק עזב עס הכלב שמצא בשבת. מדי פעם היה הערוץ האחר מציע משפטים שמשמעותם שללה את המשמעות של המשפט הנאמר בערוץ ההאזנה. לאחר הניסוי, לא יכלו הנבדקים לומר רבות בנוגע לחומר שהושמע להס באוזניה השנייה. כמה מהם יכלו לומר רק ששמעו קול אנושי, אחריס הצליחו לזהות מילים באנגלית, אך לא שמו לב האס המילים יוצרות משפטים בעלי משמעות. למרות עובדה. זו, כשיצרו הנבדקים פרפרזות על משפטים בערו לו האזינו, בחרו בדרך כלל במשמעות שהעניק המשפט הנוסף. מכאן ניתן להסיק שלמרות שהנבדקים לא היו מודעים לשמיעת המשפטים בערוץ השני, היתה רמה לא מודעת שביצעה פעולות עיבוד לחומר בערוץ זה, והגיעה להבנה חלקית לפחות של המשפטים. כמובן שיהיו כאלה שיטענו שהמקרים הללו מתארים פעולות שעושה אדס מבלי לחשוב עליהן. ואכן, אס מישהו מעיר הערה שנונה מבלי לחשוב עליה מראש באופן מודע, ניתן לומר, בשפת דיבור יומיומית, שההערה היא פעולה שנתבצעה מבלי שהמבצע חשב עליה, או, ללא חשיבה מודעת. ניתן גם לומר שהפעולה התבצעה בזמן שמודעותו של המבצע היתה נתונה לדבר אחר. השאלה המעניינת אינה מה ניתן לומר בשפה יומיומית, אלא האם יש סיבה כלשהי להעדפת האפשרות הראשונה על האחרונה, כשאנו מנסים לדבר בדרך מדויקת, פילוסופית. או אולי כל מי שטוען שהביטויים חשיבה וחשיבה מודעת הס שווי ערך, מבלבל בין חשיבה, לבין מודעות לפעולת החשיבה. מבחן טורינג במאמרו 'מכונות חישוב ותבונה", תיאר אלאן טורינג ניסוי מעבדה היכול לשמש, לטענתו, כדי ליישב את שאלת יכולתו של מחשב נתון לחשוב. הניסוי נודע בשם , מבחן טורינג'. מבחן זה היה, מאז ומתמיד, שנוי במחלקות בחוגי הפילוסופים, אס כי חוקרי הבינה המלאכותית נוטים, ברובס, לקבל את תקפותו. המבחן מערב שני בני אנוש ואת המחשב הנתון לבדיקה כשהרעיון הבסיסי הוא שאחד מבני האנוש, החוקר, צריך לנסות לגלות מי משני המשתתפים האחרים הוא המחשב. החוקר משוחת עס המחשב ועם בן האנוש בעזרת מסך ומקלדת מחשב. זהו המגע היחידי המתקיים בין השלושה. על בסיס השיחה שמנהל החוקר עם שני המשתתפים האחרים, עליו לקבוע מי מהס הוא המחשב. החוקר רשאי לשאול שאלות נוקבות, מכל תחוס שהוא, והמחשב רשאי לעשות הכל .כדי לשכנע את החוקר בזהותו האנושית. לכן,. צעדיס נבונים מבחינת המחשב, יהיו תשובה שלילית לשאלה, יהאם אתה מחשבי" ובמידה והוא מתבקש לחשב שורש של מספר בן מאה ספרות, יהיה זה נבון מצידו להיכשל. ‏ (רק המשתתף האנושי חייב לענות בכנות על שאלות החוקר). הנה הדוגמה שהביא טורינג לחילופי הדברים האפשריים בין החוקר לבין מחשב החומק מזיהןי: בהצלחה. חוקר: בשורה הראשונה של הסונטה שלך, יאדמה אותך ליוס קיציי, לא עדיף להשתמש בייוס אביביני מחשב: זה חסר משקל. חוקר: אולי "יוס חורפיוי זה ישמור על עול ה-56 א וגול 9 נושאים שידונו במהלך הסמינד דוגמאות מהשטתח חברה קטנה מצאה מפיץ חדש חברה גדולה בקשר עם הלקוחות יצרן מוצרים מוכר בקניון ספק שירותים מקבל הזמנות בזמן אמיתי רשת האינטרנט, הרשת הכלל עולמית / המקיפה יותר מ-80 ארצות ומעל 32 .₪ האם אפשו מיליון משתמשים הופכת להיות כל' . שווקי אסטרטגי בחברות רבות ₪ לעשות עסָלִים המנסות להשיג יתרון תחרותי. 3 [ בדרןך כלל מוטמעת ושת האינטרנט בארגון ‏ דרך גופי | ולהרויח התיקשוב ההנדסה או המו"פ, אך ] , החברות שידעו לנצל את רשת 0/0 . האינטרנט ככלי אסטרטגי לכל ו בא מצעות זרועות הארגון בכלל, ולגופי השווק ‏ "₪ והמכירות בפרט, 'צרו פער תחרותי משמעותי על פני יריבותיהן. האינטרנט? | השאלה שרוב החברות הישראליות שואלות את עצמן היא לא , "האם אנחנו מחוברים לרשת?" אלא "עד כמה אנו מנ:ילים את הרשת להשגת יתרון תחרותי שווקי?" 1.05 מלון הולידי אין ת"א. מנחה הסימינר: מעוז עציון למי מיועד הסמינו . יהם ספקי המידע והצוכנים : שכנוע הקונה הפוטנציאלי מנהלי חברות, מנהלי שווק ומכירות, ומנהלי : מי נמצא היום ברשת כיצד לבנות מערכת תמיכה במכירות תקשורת שיווקית המעונינים לבחון 0 ובמוצריס ולהעריך את הכלים השיווקיים החדשים = * איזה שירותים נמכרים הקיימים ברשת האינטרנט במטרה לנצל את * קהל המטרה - מיהם הקוראים - דמוגרפיה הרשת להשגת יתרון תחרותי בשוק העולמי. > של קהילת הרשת מרצה ומנחה הסמינר מעוז עציון, מסך ‏ 5 תמונת מצב בישראל ומנכ"ל חברת 6זג)( א ומומחה לשווק בינלאומי ברשת האינטרנט. בעל נסיון עשיר בשווק בינלאומי ופיתוח בחברות תוכנה ותקשוות איך לשווק באינטונט מדוע כדאי לחברות ישראליות לשווק באינטרנט השוואת עלות ] תועלת למדיות אחרות כמה זה עולה כיצד לנצל את הרשת בצורה יעילה - שווק 5 מרכיבי עלויות השווק והפרסום ברשת מקוון כהלכה ?: עתיד האינטרנט עקרונות למשיכת קוראים ] קונים ? כניסת שחקנים חדשים המכשולים הקיימים בדרך למסחר - אלקטרוני | הגידול הצפוי ברשת שיטות ליצירת נוכחות ברשת - הקמת אתר < ש'ויים דמוגרפיים בקהל המשתמשים שש ? עתיד המסחר ברשת בין נושאי הסמינו: איך הכל התחיל מהי רשת האינטרנט התפתחות ה- אושוע כיצד מתחברים לרשת הכלים הקיימים לשרות השיווק והמסחר רד - ן לכבוד: אנשיםו וכזרושביםו, מרוי אירועים טל: 03-6385850 פקס: 03-6889207 ן כ-], אגי מעוניין להשתנף בסמזינר שיווק עולכזי באינטרנט ב-13/9/95. שילחוו לי טופס הרשמה ! שמי חברה כתובת 4 טל פקס | מחיר הסמינר 5 %1%9 + מע"מ ובש"ח ע"פי שער יציג (למשלמים אחר הארוע + 15%) ו מ₪אנעום * אפשרות לביטול ההשתתפות עד 3 ימיסם לפני הארוע-אח"כ תחוייב ב-50% מש"ל* דמי ההשתתפות ו [ הס הוצאה מוכרת למשתתף או למעבידו בהתאס להוראות מס. * אנשיס ומחשביסם שומריס לעצמס הזכות לביטול ו הארוע ‏ אוה שנוייים בהתאם. * לנרשמים בבוקר יום העיון לא מובטחת חוברת תקצירי הרצאות. המשקל. מחשב: כן, אבל אף אדם לא ירצה שישוו אותו ליוס תורף. חוקר: האם היית אומר שמר פיקוויק מזכיר לך את תג המולדו מחשב: במובן מסויס. חוקר: אבל תג המולד הוא יום חורפי, ואיני חושב שמר פיקוויק היה מתנגד להשוואה. מחשב: אני לא חושב שאתה רציני. כשאומריס יוס חורפי, מתכווניס ליום חורף טיפוסי, ולא ליוס מיוחד כמו חג המולד. הניסוי חוזר על עצמו מספר פעמים, כשמספר אנשים שונים ממלאים את שני התפקידים האנושיים. במידה ומספר הזיהוייס של המחשב כמחשב אינו עולה על תדירות הניחוש, קרי, חמישים אחוז, הרי המסקנה היא שהמחשב יכול לחשוב. אחרי הכול - כפי שיאמרו מצדדי המבחן - לו היו העצים מסוגלים לדבר בשטף, כפי שהס עושים באגדות, האם לא הייתם אומרים ללא היסוס שהם מסוגליס לחשוב! האס מניעת התואר ישות חושבת ממחשב שעבר את המבחן בהצלחה, אינה שקולה לשמירת תואר זה לשימושס הבלעדי של בני האנוש ושל דודנינו הביולוגים - דעה קדומה נגד ישויות, המבוססות על סיליקון ולא על פחמןו ההנחה שהיכולת להשתמש בשפה היא אות ההיכר של יצור חושב, היא בעלת היסטוריה ארוכה. למרבה האירוניה, הפילוסוף הצרפתי בן המאה השבע-עשרה, רנה דקארט, הציע את יכולת הדיבור כאמצעי ברור לאבתנה. בין מכונה, מתוחכמת ככל שתהיה, לבין יצור חושב אמיתי. הוא טען ש"אין להעלות על הדעת שמכונה כזו תוכל להפיק סידורי מילים שונים כדי להעניק תשובה בעלת משמעות למה שנאמר בנוכתותה, כפי שמסוגל לעשות אף הטיפש שבבני האדס". מי עבר את המבחן אלייזה של וטנבאוס נבתנה פעם, שלא במתכוון, באחת מגירסאותיו של מבחן טורינג. בבנייני משרדים מובים להשתמש במסופי המחשב כדי "לשוחת", בקיוון ישיר, עס עובדים. אחד המנהלים ניסה להתקשר עם אחד המתכנתים שלו, ובטעות יצר קשר עם אלייזה. מנהל: אתה חושב שאוכל להשתמש במחשב הבוקר אלייזה: מדוע אתה שואלו מנהל: אולי אוכל לבצע כמה מכירות נוספות. אלייזה: מדוע אתה אומר אולי, אתה לא בטוח. מנהל: הלקוחות שלי עוד לא ראו הדגמה של המערכת. אלייזה: זה מאוד חשוב לך מנהל: כמובן שכן. אלייזה: אתה נראה מאוד בטוח בנושא. מנהל: זה מתחיל להיות מגוחך. אלייזה: מה פה מגוחך! מנהל: בקיצור - יש סיבה כלשהי לכך שלא אוכל להשתמש במחשב עכשיוו אלייזה: ספר לי עוד על הלקוחות שלך. בנקודה זו איבד המנהל הנרגז את סבלנותו והריס טלפון למתכנת, שלא ידע כמובן דבר. על סמך דו-שית זה טענו כמה אנשים שאלייזה מסוגלת לעבור את מבחן טורינג. אך תהא זו טעות לומר שאלייזה עברה את המבחן, למרות שמנחל העסקיס טעה וחשב אותה אנשים כה רבים חושבים שהטענה שעצם בנוי מפלסטיק ומתכת לא יוכל להיות לעולם בעל מודעות, מובנת וסבירה, והם לועגים לרעיון שמחשב יהיה מסוגל לחשוב ליצור אנושי. ראשית, המבחן לא נערך מספר פעמים עם בותנים שונים. מעבר לכך, דרישות מבחן טורינג לא באו לידי ביטוי בתילופי דבריס אלה. המנהל לא ניסה להבחין בין מחשב לבין בן אנוש. הוא היה בטוח שהוא משוחת - דוך המחשב - עם אדם אחר, ומעולס לא עלה בדעתו לבחון הנתה זו על ידי הצבת שאלה הולמת. דרישות מבחן טורינג הופרו גם עקב כך שבשיתה היו שני משתתפים, ולא שלושה. הסיבה לכך שהמבחן דורש משתתף אנושי נוסף היא שהשוואת המחשב לבן אנוש אמיתי, תהפוך את המבחן קשה יותר. תכונות מסוימות של המחשב, מהן עלול הבוחן להתעלם בשיחה בה אין למחשב מתחרה נוסף, יכולות שלא לבלוט לעין. כמו כן, בשיחה שאינה תחרותית, יכול הבותן לטעות עקב דיעה קדומה על יכולת נמוכה מצד המחשב, ולזהות את המחשב כבן אנוש. הנה, למשל, חילופי הדברים הבאים מעוררים פסימיות לגבי סיכוייה של אלייזה לעבור את מבחן טורינג. (אלייזה מדברת ראשונה) מה שלומך. בבקשה, תאר את הבעיה שלך. אני תוהה האם מחשבים יכולים לחשוב. מדוע אתה מזכיר מחשבים! עולם"ה-56 א וגול סּ 4 אוקטובר 1995 גני התערוכה, ת"א הכינוס המקצוע? של מנמ"רי י*שראל והמקצוענים התרשים באדיבות מרקיורי אינטראקטיב בואו לשמוע, לראות וללמוד - הכל על: היתרונות והחסרונות בארכיטקטורה? איך ליישם ובאיזה כלים לבחור? איך לבחור בשותף האסטרטגי? איך לשכנע את ההנהלה ומה מסלול ההכשרה? איך לבחור את השרת המתאים? מה קורה בכל פלטפורמה, מערכת הפעלה, מסד נתונים וסביבת פיתוח? אואע בשנות 2000 ]661/50 בסביבת לקוח/שר % לי יחידו סביבת לקוח/שרת -------. למנמרי"ם/מנה ת פיתוח מוכוון עצמים בסביבות יוניקס 2) פט שז01//0] 5 ההשפעה על הארגון במעבר עיצוב מערכות לקוח/שרת השרת המחלקתי בעולם המערכות לסביבת לקוח/שרת מולטימדיה בסביבות יוניקס 0 -. 0 מ מט5 ₪ קד -- 2 "= ניהול רשתות בסביבת יוניקס 9 , ל . , - 9 הקרב על המעבד |טוח! 8מן4/ פט מסלולי ההכשרה של אנשי תכנון קיבולת בסביבת יוניקס טסל 05 סז0ס5 5 המקצוע והמשתשמים אבטחת מידע בסביבת יוניקס הקרב על המסד (הנתונים) 36 איך לבחור ארכיטקטורה מתאימה אנטרנט בסביבת יוניקס 7 ו 00 5 ושותף לבניית מערכת לקוח/שרת . וטס .0001 אצדהוכלות ש לקוח/שרת - פרוייקט פנימי או הקרב על מחולל היישומים קבלנות חיצונית פתוסעווספונ? ב ווה מחזור החיים ומיקומו של , 5 זכ 5וססאועשי בסביבת ונה 5 1/0000 פטי כסוכ) המשתמש במערכת השרת/לקות ל קוח/שרת 0 הניתוח הכלכלי של המעבר לשרת/לקוח - חסכון ועלויות נסתרות הטכנולוגיה בבסיס מערכות לקוח/שרת 5' פטססמ!/) סקירת החידושים 6 ועבודה על מסדי נתונים הדרכים לשכנוע ההנהלה חידושי 2.0 01 במעבר לסביבת שרת/לקות מחוללי ישומים בסביבת מסס))| | = -- -- שד | שש שש שש שש שש שש ששה ששם ששן בשה ששף ששב ששב ב 7 סביבות פיתוח בחלונות ]| אל: אנשים ומחשבים טל 6385850 פקס 6889207 שלחו לי תכנית לימודים מפווטת | | פיתוח מערכות לקוח/שרת בחלונות | לכנסים סמ בעיגול) כנס 1, כנס זז, ה-א כנס ש1 - ן ניהול מערכות פשסטתו// | 9 /" - [ | = פרטים להשתתפות כמציגים בתערוכה: פניה כתר מנהלת פרסום [ פקסס מייד ותקבל תוכניות! ₪ הק | [ נושא התצוגה טל פקס לרמת התהליכים האלקטרוכימיים במות האחראים על חשיבה. אך כאשר מדובר במתשב, הקשר זה אינו קיים, כמובן. כדי להבין את חשיבותו של הקשר זה, נסו לתאר לעצמכסם שאתם וטורינג, אותו פגשתס זה עתה, נוסעים יחד למסיבה. המכונית מתהפכת בדרך. אתם לא נפגעתם, אך טורינג, שישב לצידכם, סובל מחתכים עמוקיס בכמה מתלקי גופו. להפתעתכם, אינכם רואים דם, אלא מתכת, פלסטיק, חוטים ושבבי סיליקון, הנושאים את החותמת "מיוצר בטייוואן". האם השיפוט הטבעי הראשוני שלכם, שקבע שטורינג הוא ישות חושבת זהה לכם, לא יועמד מיד בספק! בנסיבות הולמות, תהיו מוכנים אולי לשקול שוב את השיפוט. אך בוודאי תרצו לדעת עוד אודות טורינג האם הוא רק בובה מורכבת במיוחד! השיחה שניהלתס במהלך הנסיעה אינה נראית לכם עתה כהוכחה מספקת לכך שהוא חושב, אם כי לפני התאונה, כל עוד הייתס בטוחים שהרכבו הגופני זהה לשלכם, שימשה התנהגותו החיצונית כהוכחה מובנת מאליה למעמדו כיצור חושב. לכן, טורינג טועה כשהוא מתייחס למבחן שלוו כאל כפוף לאותם קריטריוניס שאנו מפעילים אוטומטית איש על רעהו. אנו איננו מפעילים קריטריוניס אלה על מחשבים. זמן החלטה השאלה האם יכול עצס מלאכותי לחשוב או לא, אינה שקולה לשאלה האם יכול, למשל, יצור חסר כלורופיל - לבצע פוטוסינתיזה. השאלה השנייה היא שאלה עליה ניתן לענות רק באמצעות תצפית. לאחר שהגדונו את השאלה, אנו פונים אל הטבע ומחפשים את התשובה. השאלה הראשונה, לעומת זאת, היא שאלה היכולה למצוא את פתרונה רק על ידי התחלטה מצידנו. חידה מסוימת תוכל אולי לחדד יותר את ההבדל. חידה ישנה עוסקת בספינתו של תיטאוס, ספינת עצ מקודשת השייכת לבני אתונה. השניסם חולפות, והתיקונים התכופים גורמים להתלפת יותר ויותר מחלקי הספינה בחלקים חדשים: בשנה אחת, חצי תריסר לוחות, שנה לאחר מכן התורן, וכך הלאה. לבסוף, הגיע זמן בו לא הכילה הספינה אף לא אחד מרכיביה המקוריים. החלקים המקוריים, אומרת האגדה, לא נזרקו, אלא נאספו במהלך השנים, וברגע שהיה האוסף מושלם, הורכבו יחד ליצירת ספינה שלמה, אם כי רעועה. כעת - אטו משתי הספינות, אס בכלל, היא הספינה המקורית! רוב האנשים אינם יודעים כלל מה לחשוב על חידה זו, בעוד אלה שבטוחים שהם יודעיס מהי התשובה הנכונה, אינס מסכימיםס בדרך כלל זה עס זה. דבר זה נובע מכך שבמובן מסוים, אמיתי מאוד, לשאלה עדיין אין תשובה. אס נבחן את המצב באופן מטאפורי, הרי שהוא נופל מתו> לגבולות התוקים הקיימים. אם אנו רוצים תשובה, הרי שעלינו, הקהילה הלשונית, לקבוע אישו מהספינות, אס בכלל, יכולה להיחשב לספינה שהושקה במקור למיס. ההחלטה שלנו חייבת להיות פסיקתית. הטלת מטבע אינה הדרך לפתור את הבעיה. המצב דומה, במידת מה, למצב נפוץ, בו נאלץ שופט להחליט כיצד ליישם חוק קיים על מצב חדש. דמיינו לעצמכס מצב בו מחליטה קבוצה של ותיקי מלחמת העולם להניח משאית צבאית משוחזרת על כן גדול בפארק, כך שתשמש אתר זיכרון לחבריהם. עם זאת, קיים חוק עזר עירוני האוסר על הכנסת כלי רכב לפארק. האס החוק אוסר על הקמת אתר הזיכרון! החלטתו של השופט לא תהיה צו פסיקתי, אלא תקבע האם המטרה לשמה נקבע חוק העזר תתמלא בצורה טובה יותר אס יאסור על הקמת אתר הזיכרון (וסביר להניח שלא). בדומה לכך, בחידת הספינה, ההתלטה צריכה להביא בתשבון האם המטרות שלשמן אנו זקוקים להגדיר את אותה ספינה (כגון קיוס חוזים הנוגעיס לספינה) - ישורתו בצורה טובה יותר על ידי הספינה המשוחזרת, הספינה המתוקנת, או אף אחת מהספינות. דוגמה מוזרה זו ממחישה בצורה גרפית איך שאלה הגיונית לגמרי יכולה להישאר פתוחה גס לאחר סקירת כל העובדות הנוגעות לדבר. תופעה זו תתרחש תמיד כאשר השאלה מתייחסת ליישומו של מושג על מקרה חדש וקיצוני - מקרה שלא נחזה כשנטבע המושג. שאלות כאלה שונות מאוד משאלות עליהן ניתן לענות על ידי גילויו של גווס חדש כלשהו (כגון היכולת לבצע פוטוסינתיזה ללא כלורופיל). במקרה זה, אנו מחליטים על תשובה במקוס למצוא אותה, ויש להגיע להחלטה תוך כדי שקילת המידה בה תשרת התשובה עליה התלטנו את המטרות לשמן אנו משתמשים במושג המעורב בשאלה. השאלה האם ניתן לומר על מחשב המתוכנת בהתאם שהוא חושב, היא בדיוק שאלה מסוג זה, ולכן, לא ניתן לומר שיש לה תשובה קיימת אותה עלינו למצוא. זו בדיוק הסיבה לכך שאנשיס כה רביס אינס יודעים איך להגיב כלל לשאלה המושג "ישות חושבת" נוצר בסביבה בה : המושג רק על יצורים חיים שנוצרו באופ עכשיו, בפעס הראשונה, אנו ניצביס מלאכותיים שלא ניתן להבחין בינם בכל הקשור ליכולתס לבצע פע שאנו עצמנו מבצעים, אס כי א פעילויות אלו על ידי הבנת הנושא בהם, תכנון תוכניות, פתירת בעיו החלטות, ומונחים פסיכולוגיים נוספים. אם כן - האם עלינו להעניק את התואר יצ חושב לעצם שכזה, עס כל המונתים הפסיכולוגיים הנילווים אליו! המשך בעמוד 67, בספר "בינה מלאכותית", שהופיע בהוצאת "אופוט". ₪ עצמים ני אנוש מסוימות עולם"ה-56 א וגוס ? עולם ה567 א ו ג ול ט סּ פסקל מהצעד הראשון מאת ויליאם פרגון. הוצאת הוד-עמי. 6 עמוד. 49 שקל. הספר, שנכתב על ידי בוגר אוניברסיטת = בן = גוריון, המלמד כיוס בבית הספר הבשור ומשמש כיועץ בנושאי מיחשוב חעוכי - מציג את דרך הפיתות של תוכנית בשפת פסקל מהצעד הראשון ומדריך את הקורא איך לעצב את התוכנית עד לפתרון הבעייה. בכל ויליאם פרג'ון נושא מובא תחביר הפקודות וכן דוגמאות תכנות פתורות ומוסברות, המלוות באיורים. הספר מותאם לתוכניות הלימוד למדעי המחשב עד 3 יחידות וכן לתלמידים בקבוצות לימוד במגמות אחרות. המדריך הקל לניהול המחשב מאת ד"ר שאול טל. הוצאת פוקוס. 4 עמוד. 59 שקל. בתחילת השנה יצאה לאור גירסה 5 של תוכנת המסגרת הפופולרית ז66תגוםז60 חסוטא, הנחשבת לנפוצה ביותר בעולס ובמיוחד בישראל. לתוכנה נוספו אופציות חדשות וחשובות כמו פינוי מקוס בדיסק על ידי ניקויו מקבצים מיותרים, חיפוש קבציס משוכלל, שימוש מתקדס במסננים לצורך ביצוע פעולות על קבצים, תמיכה משופרת בקובצי ארכיב ועוד. |] 1 1 == המהדווה של ספר זה שוכתבה ועודכנה לגירסה 5 החדשה של ז60תגממ60 מסחטא. היא מתארת את כל חידושי הגירסה החדשה ומוסיפה טיפים ודוגמאות למשתמשים מתקדמים וכן עצות שימושיות לעבודה בחלונות. הגליון האלקטרוני מאת ויליאם פרג'ון. הוצאת הוד-עמי. 2 עמוד. 35 שקל. בניגוד לספרי הפעלה ולספרים שיצאו לאור להדרכה לכל גיליון אלקטרוני בנפרד ובאופן ויליאם פרג'ון הגיליון ו = לימוד מושגים ומונחים > הדרכה לפתרון צעד-אחר-צעד . ניתוח בעיות וחקירת מצבים ספציפי - ספר זה מנצל את הדמיון הקייס בכל התוכנות לגיליונות אלקטרוניים, והוא קושר מראשיתו את הפעולה הטכנית - למשימה שימושית. גיליון אלקטרוני הוא טבלת חישוב משוכללת. אולס הוא גם יכול לשמש כסביבת למידה וחקירה. בספר מוגשת תוכנית לימודים מפורטת ללימוד הגיליוןן האלקטווני, תוך הדגשת שימושיו בתחומי דעת ומחקר שונים. משימות התוגול מפורטת ומדורגות לפי שלבי הלימוד ולפי דרגת הקושי הטכני והמושגי. ב ו ו ו ו יוניקס למתחילים ויותר מאת צוות וואיט. הוצאת הוד-עמי. 0 עמוד. 89 שקל זהו מדריך מקיף של מערכת ההפעלה יוניקס למשתמש מתחיל ולמי שרוצה להרחיב את תחום ידיעותיו בפעולות של ניהול קבצים, עיבוד תמלילים, דואר אלקטווני, העברת קבצים, ניהול תיקשורת, שליטה במעטפת 088 ועוד. הכלים של יוניקס המוצגים בספר - הן <וצז ו למתחילים ויותר למשתמשים מתחילים, הן למנוסים - הס אלה הדרושים ביותר בעבודה במשרד, לכתיבה ולהרצה של תוכניות בשפות תכנות שונות, כמו 6, פסקל ופורטרן. ( 0 המדריך השלם למיפרטי ה-0ם מאת סקוט מילר. הוצאת פוקוס. 2 עמוד. 89 שקל. ספר עיון מקיף על חומרת המחשב האישי, הדומה למדריכים שימושיים דומיס הקיימים בשטחי המדע והטכנולוגיה. | הספר מיועד למשתמשי מחשב מקצוענים, לתוכניתנים, למפתחים, לטכנאים ולכל משתמש בעל רקע טכני. בהפקת המדריך למיפרטי ה-0? הושארו כל הפידרה המקצועית )]1 1 הלדריך העולם למ'פרטי כל הטבלאות וכל התרשימים = % /. ₪ מירר * ג" / : ארוע'י הסתיו באנעוים ומחעובים הלצגת המוכרת איך לעוכנע קבוצה ולגרום לאנעוים לבעול לבי הצעחר? | = 14/9/95, מלון דן פנורמה ת"א | | מקצוען ומנהל, בוא להשתתף בקורסדנא היחידה בישראל שתלמד אותך במדוייק איך להכין ולבצע מצגת - מוכרת. תלמד להניע אנשים: להקשיב לרעיונותיך ולבצע את המלצותיך, ל"טפל" במציקים ובמתנגדים מהקהל ולהוביל את הקבוצה למטרה המשותפת. בקורסדנא עצמה המנחה מפעיל את הקבוצה כולה, כל אחד לחוד וכולם ביחד. הלימוד אינטנסיבי ומשלב תרכובת יחודית של מתודולגיה, מוטיבולוגיה, תורת השיווק והמכירות ותרגילי ניהול מנהיגות ופסיכולוגיה. המנחה: פלי (ישראל) פלד מנכ"ל קבוצת אנשים ומחשבים, מנחה את הקורסדנא שפותחה על ידו :בהתבסס על נסיונו הייחודי ב-27 השנים האחרונות. פלי הניע מאות ואלפי אנשים בכל הדרגים, מנהלים, מקצוענים ועמיתים בארץ ובעולם. פלי מתמחה בהנחיית קבוצות של אנשי היי-טק להשגת משימות מכירה. בין הנ שאים: ₪ למה כדאי לי ל"הציג" נושא! ₪ שיפור כושר העצמי ₪ איך לשלוט בקהל ₪ איך לבנות תוכן "זוכה" ₪ ולא תמנע - משלב ההכנה הכנס השנתי לניהול רשתות ארגוניות הנס בחסות הוהלינ ה מערכות מחעשוב ומדידה (15א6) בעייח 1הרח39ח3!! 6אזסעשז6) 56וזכןז0וח=] יום חמישי 7 בספטמבר, מלון דן פנורמה ת"א 4 פלטפורמות לניהול רשתות בארגון, מערכות הפעלה בתקשורת, שליטה ובקרה פלטפורמות לניהול גלובלי: שש\ תש ק1 0 שו/ מסמכ) קד1 כפלטפורמה לניהול רשתות טלקומיוניקציה (א) % שיקולים כלכלים וטכנולוגים במערכת שליטה ובקרה אינטגרטיבית %ניהול רשת מבוזרת - תצורה, תקלות, אבטחה וביצועים (דוגמת רשת סיפרנת של בזק) 6 5 ו ו 0 4 שילוב !סח במערכות שליטה ובקרה 6 זהשתשסְהת3! ה6ע5, תוכנה לניהול תצורה והפצת תוכנה ברשתות מחשבים אישיים 4 פרוטוקול ?51, וסתותססְבּת3)/! 83502 וספת ואפילקציות מתקדמות איך לשווק היי-טק 60% 5 יום ה' ו2 ספטמבר, מלון קרלטון תיא | מז מכירה יעילה ונמרצת בעולם תחרותי, כיצד ₪ שיווק ומכירות אסטרטגיה וטקטיקה פמ שיטות קידום מכירות ותיגמול המוכרים, בעולם ובארץ מז נסיון ולקחים של יבמ וחברות אחרות בקידום מכירות ₪ הצד המשפטי, המותר והאסור בדיוור ישיר, פיקסוס, טלמרקטינג ועוד. ₪ השלכות חוק המחשבים החדש על תחומי השזווק פו כיצד מתמודדים בשיווק ומכירת מחשבים אישיים בשוק תחרותי ובעל מתח רווחים נמוך מז ניהול, ארגון ותיפעול מכירות בחברה מו נקודת הראות של המשווק ₪ טיפוח לקוחות ומועדון לקוחות, שיווק מוצרים יחודיים מז יתרונות השיווק בעזרת משווקים מול השלווק הישיר מז שולחן עגול ורב שיח: דילרים, אנשי מכירות, ספקים, לקוחות | הכל על ד4 פתרונת אכן15 ו-/י4 חזת זואהח-] כעוס מקצועי ויום עיון בשילוב תקשורת ומידע המהפיכה באיחוד תשתיות קול, תמונה, ונתונים במערכת מהירה אחת. יום ש ישי 4[ מלון הולודיל שי 5 בין הנושאים: ת"א 4 ניתוח השוואתי של משקים ופתרונות; טכנולוגיה, תקנים, שירותים ומוצרים - אד ,א50 825 4 הותומא, קישוריות לאעטרנט %הצעות חברת הבזק בהעברת מסרים בטכנולוגיות התקשורת החדשניות %טכנולוגיות ויישומים-ממולטימדיה ועד וידאו קונפרנס אחידושים בשילוב תקשורת מקומית (1/48) עם תקשורת מרחבית (אג/0) %בין האתרנט וה-7ד4 4 בניית מערכות תקשורת, מיתוג והעבת מסרים במהירויות גבוהות אל: אנשים ומחשבים - מרכז רישום לכנסים פקס 03-6889207, טל 03-6385850-56 ו כן! אני מעוניין לשמוע פרטים נוספים אנא שילחו לי דף מידע על הקורסים הבאים: שמי עולם ה"6 א ו גול טל פּ ונונ ופנ ננננההההס=ס="ס((תה==ת₪₪/]?ְ₪ טבלאות הנתונים, הרשימות וסדר הדפים בצורתם המקורית בשפה האנגלית, מתוך הנחה שהנתונים המספריים אינם דורשים תרגום ומרבית המונחים הטכניים ממילא אינם ניתנים לתרגום לעברית). המדריך השלם ליישומים באקסס 2 מאת ג'ימס פאוול. הוצאת פוקוס. 5 עמוד. 69 שקל. אקסס 2 הוא מחולל היישומים העברי המצוי בחבילה המשרדית אופיס, של מיקרוסופט. גירסה זו גויוה לעברית והמדריך מספק תיעוד עברי של המדריך הטלס להקמות יטנים | 052 מ שת מש המ ק צוע' +לתיכנות מסדי ותונים + > שפע דוגמאות + טיפים + אזהרות כל הפקודות והנהלים של מחולל היישומים. הספר מיועד לכל רמות המשתמשים באקסס 2, ולכל מי שמכירים את יסודות השימוש בכל סוג של מחולל יישומים אחר. הוא ערוך במתכונת של מדריכי הפקודות השלמים והוא כולל: תיאור קצר וממצה של כל הפקודות והנהלים של אקסס ?. הנחיות לביצוע - צעד אחר צעד, מן הקל אל הכבד. סידור אלפביתי של הפקודות - לנוחות ההתמצאות. מידע מלא על כל חידושי אקסט 2. הסידרה הוויזואלית 5 |08א5 מאת ג'ני ספנס. הוצאת פוקוס. 4 עמוד. 89 שקל. הסידרה הוויזואלית 5 א לחלונות היא הספר החמישי בסידרת ספרים אזו, שזכתה לפופולריות רבה, ונועדה לקצר את זמן הלימוד של המשתמש. עד למינימוס, הודות לצמצום זמן הקריאה של טקסטים ארוכים. כ== אש > 051 5 5 א 0 ם או = ₪ 0, גלפפ| בגירסה העברית-אנגלית. הלחשה ו'זואלית של כל נושא | גישה לימודית חדשנית .. הסידרה הוויזואלית 5 81 לתלונות מציגה בפני המשתמש קרוב לאלף מסכים בעברית, ומאפשרת לואות בדיוק את מה שמתקבל על המסך. ב ו יישומים מתקדמים במג'יק מאת דני גולדמן. הוצאת הוד-עמי. 8 עמוד. 79 שקל זהו ספר המשך ל"מג'יק - המדויך השלם למפתחים ולמשתמשים", שנכתב על ידי אותו מחבר. יישומים מתקדמים דני גולדמן הפעם מיועד הספר למפתחים שכבר צברו נסיון מסוייס בפיתוח ישומיס והוא מלמד כיצד לכתוב יישומיים לעבודה ברשת, לשלב תוכניות חיצוניות ושיגרות בשפת 6, ליעל את השימוש בתוכנת 8)86/6, לנצל במלואו את מנגנון טבלאות הקוד לשימוש חוזר, לתחזק יישומים ללא צורך לגשת לאתר הלקוח, להגן על אמינות ועל שלמות נתונים ועוד. לספר מצורפים דיסקט תוכנות דמו, יישומי דוגמא ותוכניות עזר. המדריך להכפלת שטח הדיסק ב-ז514066 הוצאת פוקוס. 100 עמוד. 45 שקל. זגו של חברת 5106 היא תוכנת הדחיסה הנפוצה ביותר אחרי אגק>טאתס של מיקרוסופט, הנמצאת בכל גרסאות דוס מ-6 מעלה. ז00/0ו5 הצליחה לשרוד ולהצליח בשוק תחרותי זה, משוס שמשתמשים רבים רוכשים אותה בכסף, למוות שהתוכנה המתחוה הכלולה בדוס. - עומדת לרשותם חינם. המלדריך להבבלח שטח הדיםק באמצעות 513067 לדחיטה ש'ילה וגם בשוחה חרון הזול ביותר לטובריט הח בוצצות שטח הדיסק 4 המפושים למחעוב הבית" למחעוב' המחברת > לדיפק הקשיח > רדיסקט הצאה(ם)פוקז סנס הספר נועד להדריך את המשתמש בעבודה הנכונה עם ז5866, | בשימוש בכלים הרגיליס והמתקדמים שלה ובפתרון בעיות, כאשר הן מתעוררות. מחבר הספר מבקש להוכית. כי למשתמש שאין כל סכנה לעבוד עם ז9₪806, בתנאי שיפעל בצורה מושכלת ותוך הבנת התהליך. המשתמש בתוכנה זו יצא, בסך הכל, ב'רוות נקי" מעבודה עם ז6שטגוצ: הגדלת נפח הדיסק ללא תוספת תשלום, וללא. ירידה בביצועי המחשב (בתנאי שברשותך מחשב מסוג 366 ומעלה). משתמשי חלונות ירוויחו עוד יותר בעבודה עם 51360 מפני שקובצי הנתונים של יישומי חלונות הם כה מנופתים, עד כי דחיסה ביחס של 1:20 היא מעשה שכית בקובצי נתוניס כמו מעבד התמלילים סו או הגיליון האלקטרוני |66אם. 3?לה2?לפםםהתננננ ₪[ טידרת - 1 1 עישו של מיקרוסופט, ,כל' להכנת מצגות עסקיות. ביום זעי ונר בהרחבה הטכניקה לבנית מצגת מלאה, עשירה באפקטים, משולבת בקול ווידאו, באו לראות ולשמוע. הכרות כללית, בניית מצגת פשוטה, הוספת טקסט תמונות, עבודה עם אובייקטים - סיבוב, קיבוץ לקבוצה, שיטות צביעה, הצללה וכו'. עבודה עם אשפים, שינוי סגנונות, קישור עם תוכנות אחרות -=. 0 שילוב טבלאות וגרפים, עבודה עם שקופיות, סידור השקופיות לפי נושאים, משחק בצבעי הרקע, דירוג צבעים. הכנסת אפקטים להחלפת הדפים, שלבים אחרונים לפני סגירת המצגת, שמירת המצגת למסירה ללקוח, טיפים וטריקים מבית סקסס. מצגות מולטימדיה = ופרוספקטים ממוחשבים תוכנת 2 45000 הינה תוכנת מולטימדיה להכנת מצגות מקצועיות הכוללות תנועה, אנמציות, קול ווידאו. מוצר מדהים זה, מצטיין בקלות תיפעול, בפשטות יחסית, ברמה הגבוהה בהרבה משאר המצגות הסטנדרטיות המקובלות. להלן משפט ממשתמש מקצוען "כבר מזמן לא התרגשתי מתוכנה כפי שגרמה לי תוכנת ה- טחשטופא". במסגרת יום העיון תבנה מצגת מלאה, משלב ההתחלה ועד לליטוש הסופי. יום העיון ברמה גבוהה ובכמות חומר רבה כמיטב המסורת של זהר סקס. מנחה מקצועי: זהר סקס. מנכ"ל סקסס, *ועץ 5 ומומחה לסביבת החלונות. = ולגליונות אלקטרונים. ₪ מעבד התמלילים החדש מבית היוצר של מיקרוסופט פותח בפני המשתמש עולם חדש ועשיר של תכונות, החל מאשפים ידידותיים וכלה ביכולות של גיליון אלקטרוני ובסיס נתונים. 6 סחמסצצ מתמודד עם אוסף עצום של נושאים חדשים שבחלקם הגדול מסתתרים מעין המשתמש. מטרת יום העיון לבצע חשיפת הנושאים למשתמש, לקצר את זמן ההסתגלות לתוכנה החדשה ולהציג את יכולות התוכנה. יושם דגש על חיבור לתוכנות פשטססאוצצ אחרות. מ'עד למשתמשי מעבר תמלילים בסביבת פאוססאואו ולמתעינים בגושא; הרוצים - | להכיר את יכולתו הרבה של: מעבר התמלילים המוביל מבית | = יקרוסופט - לא למתחילים. כנכיד נרנוניםו ומרוולל יישומיטםו. ולמפשתמשיבו מותרויליםו ומנוסים ולמפתחי ‏ תוכנה ב מהו מחולל יישומים? בנית טבלאות, הגדרת שדות ובחירת סוג הנתונים, הוספת והסרת שדות. עיצוב בסיסי נתונים, הצבת מפתחות מיון. שימוש באשף הטבלאות ליצירת ועיצוב טבלאות ובסיסי נתונים. ד הכנסת והוספת נתונים לטבלאות. עיצוב טפסים ושימוש באשף הטפסים ליצירת טופס קליטת נתונים. סוגי קשרים בין טבלאות וקביעת קשרים באמצעות מפתחות המיון. ב מהי שאילתה ומדוע להשתמש בה? יצירת שאילתה, בחירת שדות הוספת, החסרת ושינוי שדות בשאילתות תוך שימוש בעריכת דינאמית. מיון וסינון נתונים באמצעות שאילתות. יצירת שדות חישוב בשאילתות, יבוא קבצים ממחוללי יישומים ובסיסי נתונים אחרים. קישוריות בין 2.0 40008 לבין ₪69 |-זסאו תוך שימוש בתוכנת ה- 6 06 עם 20 ₪. | אל: אנשים ומחשבים - מרכז רישום לכנסים פקס 5-27 -03ס, טל: 56 - 6385850 -03 | ב כן! אני מעוניין לשמוע פרטים נוספים אנא שילחו לי דף מידע | שמי שם חברה | תפקיד / ו טלי - על הקורסים הבאים: | נא אנעו'ם | והש | פקסי עולם ה-₪6 א ו ג וס 0 סִּ 5-0 0000000000 009 0 ++6 יישומים מתקדמים מאת שמעון כהן. הוצאת הוד-עמי, 0 עמוד. 99 שקל. עוד ספר תיכנות שנועד למתכנתים בעלי ניסיון. הוא כולל סקירה מקיפה על שפת ++6 ושיטות תיכנות מתקדמות, פיתוח ספריות גנריות, שיטות לפיתוח בסיס נתונים מוכוון אובייקטיס, תיכנות ‏ יעיל באמצעות פונקציות ווירטואליות, הסבר של מודל האובייקטים, המודל הדינאמי והמודל הפונקציונאלי - ועוד. שמעון כתן יישומי תכנות מתקדמים ב- ++6 אלגוריתמים ומבני נתונים ניתוח ועיצוב יישומים בשיטת 011 דוגמאות תכנות ותרגילים בכל פרק 4 | הוצאת הוד-עמי [ לספרי מחשביס מצורף דיסק זישימים ותוכניות עור את ההסברים מלוות דוגמאות. קטעי הקוד אינס תלויים במערכת הפעלה או במהדר מסויים. רובס נבדקו במספר מהדרים ותחת מספר מערכות הפעלה. התרגילים בכל פרק ניתניס בשלוש רמות קושי ומאפשרים חזרה על החומר שנלמד. תקליטון המצורף לספר מכיל ספריית אובייקטים, בסיס (תונים מכוון אובייקטים והיישום לדוגמה שפותחו במהלך הלימוד. כלולות בו גם פונקציות, פרוצדורות ותוכניות שהוסברו במהלך הלימוד. 2 200555 - כל אחד יכול מאת סקוט פאלמר. הוצאת באג 0 עמוד. 79 שקל זהו הספר השביעי בסידרת "כל אחד יכולי (8זוא]אטכ 08ת), שהושקה לפני יותר משנה על ידי המו"ל האמריקני הידוע "80085 6פז', ומאז נמכרו ממנה יותר מ-8 מיליון עותקים בכל רחבי העולם. "? 400088 - כל אחד יכול", מיועד, כמו כל הסידרה, לקהל חסר ניסיון, שאינו מומחה למחשבים והוא בנוי כמדריך עזר שימושי המספק פתרונות ‏ זמינים וברורים למשתמשים מנוסיס ומקצועיים. "? 406848 - כל אחד יכול" מדריך כיצד להשתמש בחבילת התוכנה 2.0 של 106885, אך ניתן להשתמש בו גס עם גרסאות 10 או 1.1. המדריך מקנה התמחות במושגי היסוד של התוכנה, מסביר כיצד לפתוח ולתכנן מסדי נתונים, להזין את המידע לתוכם, להדפיס דוחות, לעצב טבלאות, להרי שאילתות, להוסיף תרשימים כדי ליצור דוחות מתותכמים ולפתח מסדי נתונים רבי טבלאות ברמה גבוהה. הוא גם מדריך להתמחות באשפי ה-008%8, כמו אשף הטבלאות ואשף הדוחות. בסוף הספר מופיע נספח המסביר כיצד להתקין את התוכנה. אין חובה לקרוא את המדריך מתחילתו ועד "אפר מהיותה תופעה בענף המו" . הזה מסימני התקומר 7 ו סוות ה- | ה = הדרך הקלה והמהנה ללמוד 2 860068 עבור 5איסול לאנשים כמונ! = ערכת *העזרה הראשונה- שלך ליצירת טבלאות ודוחות -46009% 7 0 = מה לעשות כאשר מתעוררות ‏ | בעיות - הסברים בעברית עב משוטהו 6 סופו. כל פרק עומד בזכות עצמו, וניתן ולבתור בנושא בהתאם לצורכי המשתמש. מחיר לצרכן- 79 ש"ח. ניתן להשיג ברשת תנויות "באג סטור", ובחנויות הספרים והמחשבים המובחרות ברחבי האר. מערכות שרת/לקוח מאת ברברה בוצנסקי. הוצאת הוד-עמי. 0 עמוד. 99 שקל. מדריך זה אמור להעניק לקורא יתרונות עסקיים תחרותיים, על ידי שיפור השירות ללקוחות ועל ידי ייעול וחסכון משמעותיים בארגון. הספר - הפונה למנהלים עסקיים ולמנהלי מיחשוב, למנתחי מערכות ולמנהלי פרוייקטים בארגון - מתמקד בהיבטים השונים של מיחשוב שרת/לקות. הוא מתאר את המערכות ומשווה אותן לשיטות מיחשוב אחרות, מציג מגוון חומרה ותוכנה המאפיינים רשתות, יוע כיצד להתגבר על התנגדויות בתהליך המעבר לטכנולוגיה החדשה, ועוד. מדריך 10 דקות ל-סזס א18חו/ע מאת ג'ו קריינק. הוצאת פוקוס. 6 עמוד. 49 שקל. 0 גגתמו\ היא תוכנה נפוצה מאוד למשלוח פקסיס בסביבת העבודה של חלונות. למרות שהתוכנה זכתה לתפוצה גדולה באר), היא אינה משווקת עם תיעוד עברי מסודר ומקיף ולכן המשתמש הישראלי אינו יכול להפיק ממנה את מלוא התועלת. מדריך זה נועד לאפשר לכל משתמש התחלת עבודה מהירה ופשוטה. הוא מתאים למשתמשים מתחילים או לאנשים עסוקים, המעוניינים להתחיל. לעבוד מיידית עם התוכנה. בסידרת שיעורים, של 10 דקות כל אחד, :וכל הקורא ללמוד את הדרוש כדי להתקין את התוכנה, לשלוח ולקבל פקסים ולנהל את כל מעוך הפקסים מתוך חלונות או מתוך כל יישום של חלונות. הוא ילמד, בין השאר, כיצד להשתמש בפקודות ובתפריטים של התוכנה, ליצור ספר טלפונים ולהשתמש בו, לעצב דף פתיחה אישי, לסווק מסמכים כדי לשגרם בפקס, לצפות בפקסים היוצאים ונכנסים, להפוך את הפקס לטקסט שניתן לערוך אותו ועוד. ץצדוס 5148 משחק. זה מיועד לאוהדי כדורסל והייחוד שבו הוא היותו מבוסס כולו על צילומי ווידאו ושתקניס אמיתיים (ללא | אנימציה). | המשחק מתפרש על פני 4 תקליטורים ומשתתפים בו כוכב הכדורסל סקוטי פיפן ושחקנים וניצביס נוספים. צד 514% הוא משחק כדורסל-שכונות אמריקאי בסגנון אחד-על-אחד. הזירה היא "עיר ההטבעות" - המגרש השכונתי של סקוטי פיפן. "בעיר ההטבעות" אתה משחק את 405 - השחקן החדש בשכונה, ומטרתך לזכות בנקודות "כבוד". בתום כל מהלך מוצלת - כמו חסימה או חטיפה - אתה מקבל נקודות "כבוד", ולאחר שצברת מספיק מהן, תוכל לשחק אחד-על-אחד מול הכוכב סקוטי פיפן. ץצ 51% מציג כדורסל ברמה גבוהה, בגרפיקה וסאונד ברמה גבוהה ביותר. דרישות הוראות הפעלה בעברית והוופום + יש המינימום הן: מחשב ‏ 48 זיכרון 8 מ'ב, כונן תקליטורים. המחיר: 219 שקל. 0 וודרף והשניצל של אזימוט משחק זה מוגדר כהמשך לסידרת הגובליניס המצליחה. הסיפור: ניצולי המלחמה הגרעינית יוצאים ממעבה האדמה ומוצאים ג'ונגל המכסה את כדור הארץ. בקצה הג'ונגל נישא הר סגול, שבו גרים הבוזוקים. לפני המלחמה היו הבוזוקים גוע נחות, שדוכא לעבדות על ידי בני האדם. עתה הס בין היחידים ששרדו. אולס בשל מגיפה הם איבדו את הזיכוון ואת הכושר לדבר ברצף. פרופסור אצימוט מתליט. לעזור. לבוזוקים להירפא מהמחלה ולפתע כולס מדברים על ה"שניבל", מילה מסתורית הדורשת פיענוח מידי. זהו משחק אינטראקטיבי ביותר, שבו לחיצה על כל דמות, מניבה הפתעות. המשימה המוטל על השחקן: לנטרל את ביגוויג הרשע ולפענח מהו השניבל. דרישות המינימוס: ידיעה בסיסית באנגלית, מחשב 486, חלונות 3.1, כונן תקליטורים, 4 מ"ב זיכרון, מסך 640480 עם 256 גוונים. כרטיס קול. המחיר: 189 שקל. בנ[ ונ הנהמ ₪0( ותו | | | ' | | | | | | ' | | | | | 8 גיבוי שווה לכל ופעו חברת אזטק מערכות, שמונתה לאחרונה כמשווקת מורשית של טייפים לגיבוי מתוצרת ?11, תשווק את 0 טייפ הגיבוי הפנימי 0 מאפשר למשתמשים פרטיים ולמשרדים עם רשתות קטנות - לגבות נתונים ברמת בטיחות גבוהה ובעלויות נמוכות. מחירו של 11000 הוא 375 דולר בלבד. הטייפ | מבוסס | על טכנולוגית | א84%84ך המאפשרת גיבוי נתונים בנפח ובמהירות המתקרבת לזו של טייפים גדולים ברמה מקצועית. ה-71000 מסוגל לגבות עד 800 מ"ב של נתונים על קלטת זעירה, במהירות של 9.5 "ב לדקה. ניתן להריץ את הגיבוי מתוך דוס, חלונות, 08/2 וחלונות לקבוצות עבודה, וכן מרשתות כמו , ||סא!, 6 וסופגוא ,]1 . עוד מאפשרת תוכנת הגיבוי לתכנת את תהליך הגיבוי | מראש לזמנים קבועים. ליגד משווקת מנטיום 120 ליגד מידע טכני בע"מ החלה | לשווק | מחשב הפנטיום 120 מה"ץ. דגם זה כולל | את הסטנדרטים הגבוהים ביותר בשוק כולל ערוצי ‏ 261, טכנולוגיית תפז-ת, יציאות טוריות מוכללות ברכיבי התקשורת ותקשורת פרללית מהירה. הדגם | החדש מציע מיפרט טכני הכולל זכרון ואג של 16 מ"ב, זיכרון 6 של 256 מ"ב, ערוץ 6[1, בקר 58681 של כונן א0ג-6 במהירות מרובעת, דיסק קשיח 2 ג"ב ועוד. חלונות זא בחירת העורך מערכת חלונות | זא זכתה | במקום ראשון בתחרות ‏ "בחירת העורך" של השבועון האמריקני א -108108 תת 60. התחרות | היא | מבחן המעבדה הראשון שנערך לשרתי רשתות בארה"ב מאז החורף האחרון. במאמר שליווה את ההכרזה על הזכיה, נערכה השוואה מקיפה בין שרתי חלונות א של מיקרוסופט ו4.17 6זג/)6א. מערכת ההפעלה חלונות דא נמכרה עד היום = ביותר | ממיליון עותקים ברחבי העולם, ובארץ הכפילו מכירותיו את עצמן בחצי השנה האחרונה, נטמדיה התמזגה עם "ירועולים אחת" חבות נטמדיה הירושלמית, ספקית האינטרנט, חתמה על הסכם מיזוג עם 6מ00 מ101598[6, מוכז | המידע בנושאים יהודיים וישראליים על גבי האינטרנט. במסגרת ההסכם רכשה נטמדיה | את הזכויות לניהול 06 1670584[6, כשמטרתה לשפר את האתר מבחינה גרפית, להרחיב את שירותי המידע שהוא נותן, ולהגדיל את תפוצתו. נטמדיה אחראית על | הציוד | לשידורי 06) 1605816 באינטרנט, על השירותים הגרפיים להכנת מרכז המידע, ועל התמיכה הטכנית השוטפת. חברת נטמדיה, הנמצאת בבעלותה של חברת וַאֶעְפגם, מתמחה בפתרונות מלאים של קישוריות | לאינטרנט, ובכלל זה עיצוב דפי בית ללקוחותיה. החברה משתמשת בקו נל"ן (נקודה לנקודה), ומחוברת לקווים מהירים | לחו"ל. | 086 165361 קיים ברשת מזה שנתיים | והוא | כולל מחקרים בנושא השואה, מידע על עליה לארץ ועל אירועים יהודיים ברחבי העולם, פורומים לסטודנטים, קבוצות דיון באנגלית, צרפתית וספרדית , ועוד. בקר טעינה לפוללות חבות נשיונל סמיקונדקטור, = המיוצגת בישראל על ידי איסטרוניקס, ‏ הכריזה על וכיב חדש מתוצרתה - 0 - המיועד לבקרת הטעינה של סוללות מסוג מ10-מתטגו110, | המהוות כיום | את האלטונטיבה הנפוצה ביותר לסוללות ניקל-קדמיום או ז₪]זא. סוללות | תס[ טומ 1 משמשות בעיקר למכשירים ניידים שבהם גודל, משקל ומשך פעולת הסוללה הם בעלי חשיבות רבה. בין מכשירים אלה טלפונים סלולריים, מכשירי קומפקט דיסק ניידים, מחשבים ניידים, מצלמות וידאו, ועוד. לסוללות תס]ז"וחטותוג 1 דרישות מיוחדות לגבי אופן הטעינה. אם מחברים את המכשיר למקור מתח ללא בקרה, הסוללה מתקלקלת מייד. יש לבצע טעינה מדורגת, על פי עקומה מיוחדת, עם בקרה לכל אורך התהליך. עולם ה₪67 א וג וס 0 פּ רק ביל ג"טס לא צריך להגיע - ו חברת מיקרוסופט עומדת להכריז ב-24/8/95 על גירסא פשססאווש חדשה הנקראת פשססאווש 95. התוכנה החדשה כוללת חידושים רבים כולל שינויי תצוגה ומעבר מסביבת עבודה למערכת הפעלה ומתודולוגיה הכוללת מנגנוני ניהול : קבצים וזכרון חדשים ומיישמת עבודה מָרובת משימות בסביבת של דום32. הסמינר הראשון מסוגו בישראל יציג את כל הנושאים האמורים בהרחבה שימת דגש על ההבדלים בין 95 5/טספוווצ לבין 1 3.1 /שספצוצו. פונטים עובד עם עכבר ד אססו. 1 באפליקציות באפליקציות בעברית ב -דשאחםדאו. יה. אוא60 =זסטפה : פסה תחת 95 פששססאועט |תנמ . אליקישוריות בין יישומים. מרצה ומנחה: רמי אלרון יועץ מומחה בתחום ה - וססאועו. בחברת ג'ון ברייס הדרכה. = לרמי נסיון בהדרכה, ביעוץ מערכות בסביבת פ8וספאוצו. אל: אנשים ומחשבים - מרכז רישום לכנסים פקס 207" טל: 03-6385850-56 ב כן! אני מעוניין להשתתף ביום עיון 95 פשססטחוצ 6-7/9/95: במלון דן פנורמה ת"א, אנא שילחו לי טופס הרשמה. שמי. שם חברה תפקיד טטלי פקסי כתובת משאנעוים מחיר יום העיון 5 + מע"מ ובש"ח עפ"י שער יציג (למשלמים אחר הארוע + 15%) ₪6 1 * אפשרות לביטול ההשתתפות עד 3 'מים לפני הארוע-אח"כ תהוייב ב-50% מש"ל* דמי ההשתתפות ומחעובים הם הוצאה מוכרת למשתתף או למעבידו בהתאם להוראות מס. * אנשים ומחשבים שומרים לעצמם הזכות לביטול | פ|88את:זטקאה] הארוע או שינויים בהתאם ‏ * לנרשמים בבוקר יום העיון לא מובטחת חוברת תקצירי הרצאות. 2/2 72 07/יע 207/02 אינטל נוהגת לעדכן את מחירי הרכיבים מתוצרתה, אחת לשלושה חודשים ובדרך כלל העידון הוא כלפי מטה. הלקוחות הקונים מאינטל, נחלקים לשני סוגים עיקריים: * נצינים רשמיים עול אינטל. * סוחרים נדולים הנקראים *ג'יזברים". אינטל בהתחשבנות עם אותם נציגים. ()ונלרה מחעובים מעבד 4865% 255ה!/. 4 מ"ב. 1.4-1.2. /5./0 028. 0 מ"ב. כרטיס מסך 1 מ"ב ו מעבד 4860% 1255 אמ"ב. 1.471.2. 6/0 028 0 מ"ב. כרטיס מסך 1 מ"ב 1 מעבד 4860% 4.1240 מ"ר 1.4712 6.0 028. 0 מ"ב. כרטיס מסך 1 מ"ב ל מעבד 48602 4.1266 מ"ב 1.4712 /6./0 028. 0 מ"ב. כרטיס מסך 1 מ"ב וקל מעבד 48604 2100רו/. 4פו] 12+ 14 הס 8 420 מ"ב. כרטיס מסך 1 מ"ב 1 מחעובים מעוומעוים מעבד 8088 (ד0). זכרון 640 ק"ב. כונן 560 ק"ב (מסך ש/לבן או ירוק) ו מעבד 26 זכרון 1 מ"ב. 1.2. מסך + כרטיס דואלי (ש/ל או ירוק) ב מעבד 5%803586. זכרון 1 מ"ב. 12. מסך + כרטיס דואלי (₪/ל או ירוק) ה מעבד 0586 240רו. זכרון 1 מ"ב. 12. מסך + כרטיס (ש/ל או ירוק) 0 * מחיר המחשבים המשונושים מחושב לפ 5 אחוז מערכם כחדשים בנוחיר של היום. עבור מסך /5./6 יש להוסיף למחיר מה שקורה כאשר אינטל מודיעה על החלת מחירים, הוא שמחיר כל המלאי המצוי בידי הנציגים הרעומיים של החברה ד יורד, וההפרש בין מחיר המלאי היעשן לחדש, מקוזז על ידי אולם לג'וברים, שקנו כמזיות של רכיבים מהנציגים הרענזיים, על מנת להפיץ אותם לחנויות - אין החזר על המלאי, אם | | ולפגי מע"מ וכאשר המחירים יורדים. לכן עושים הג'זברים כל מאמץ להפטר מהסחורה שברוותם, לפני הירידה הרשמית במחיר. לגבי הצרכן הפשוט פירושו של דבר הוא שמחירי המעבדים של אינטל מתחילים לרדת בהדרגה כבר חודש, עד חודש וחצי - לפני תאריך ההוזלה הרעומי, וכאשר המחיר החדש המחירים הם מחירי רחוב, בדולרים כ-250 דולר. עבור דיסק קשיח יש להוסיף כ- 0 דולר. עבור 4 מ"ב זכרון יש להוסיף כ-140 דולר. דיסקים 5סו דיסק קשיח 420 מ"ב 0 דיסק קשיח 540 מ"ב .2 דיסק קשיח 740 מ"ב 00 דיסק קשיח 850 מ"ב 0 דיסק קשיח 1080 מ"ב 0 דיסק קשיח 1280 מ"ב ...060 דיסקים |5089 דיסק קשיח 520 מ"ב 0 דיסק קשיח 1 ג"ב 90 דיסק קשיח 2 ג"ב 1 מוכרז, הוא למעשה כבר קיים בפועל בשוק. יעוץ בהכנת המחירון: פיקוק מחשבים, הבנים 27, הוד השרון. 09-901346:70 דיסק קשיח 8 ג"ב 000 כוננים + סי.די. כונן דיסקטים 5.25 בנפח 1.2 הת כונן דיסקטים 55 בנפח 1.44 ב כונן סי.די פנסוניק ו כונרסידי. 50% + בקר 0 כונן סי.די. טושיבה 509 4101 5 כונן סי.די. טושיבה 605 5401 ו כונן מיצומזי 4% ל זכרונות זכרון ו/!/|5 256 ק"ב 125 זכרון !5 1 מ"ב 6 ו 0 מבצעי תוכנה, תקשורת, רשתות 20 ומולטימדיה מרכז ארצי לשיווק הדוכה והטמעה משאנשום טל':5870-3 -03-638 פקס: 9207 - 688 - 03 עולם ה-0 א ו גוס ט עולם ה-56 א | גג | סל ט פּ זכרון 51 8 מ"ב ו זכרון 5 16 מ"ב 60 זכררן וושוס 4 מ"ב 72 או 0 זכרון ועו 16 מ"ב 72 או ב זכררן ואה הכ 1 מ"ב 8 סדוא 0 בקרים בקר ]| + 5 בקר 00/8005 1 ה6ם/ ספ 0 בקר שפו וס 2 בקר 609 1520 6ם דק/סא ל בקר |506 1540 ₪6 דק סג .0 כרטיס 0.5 1 = |4חחק |והסס 0/! 6 ...15 כרטיס מסך מונר דואלי .2 כרטיס מסך זאושפוחד 1 מ"ב ב כרטיס מסך 512 ק"ב דאםסוחך .6 כרטיס מסך ₪01 0610 51805 0 כרטיס מסך דאם סוחד ₪ | 5ם/ 2 מ"ב 1 כרטיס מסך /6/ |0ק 1 מ"ב ה כרטיס רשת 2000 א 10786577 ב מסכים מסך /6./0 "14 028 5 מסך 5/0 147 028 .אה 1 2 מסך /5./0 157 028 | ה 1 0 מסך /6./0 "17 0.28 .א ח. | 0 מסך דואלי ש/ל "14 1 מסכי הגנה מסך זכוכית "14 06 .0% מסך זכוכית "16 06 וו ןרוא מסך זכוכית "19 ג/08 ב לוחות אם לוח אם 40 5960% ו לוח אם 35 4865% ל לוח אם אינטל 100 48604 "וכרו., לוח אם פנטיום 75 מ"הץ לוח אם פנטיום 90 מה"ץ לוח אם פנטיום 100 מה"ץ מקלדות + מארזים מקלדת 101 סטנדרטית מקלדת 101 תוצרת ארה"ב מארז בייבי + ספק 200) מארז מיני טאואר + ספק 200) .... מארז )ד | = + ספק 200 כרטיטי קול סאונד בלסטר 16 זו ו סאונד בלסטר 85 הח דוצ דוח 16 . סאונד בלסטר |\/32 רעות נובל רשת נובל גירסה 5.12 5 משתמשים . . רשת נובל גירסה 5.12 10 משתמשים . רשת נובל גירסה 5.12 25 משתמשים . התקנת רשת נובל עד 10 משתמשים . התקנת רשת נובל עד 25 משתמשים . התקנת נקודה רשת ₪%6 התקנת נקודה רשת נובל 10-ך ₪356 כרטיס רשת 2000שא זשאמםהדם כרטיס רשת 52000 ד 10-065 . מערכות אל מסק 400 086 8 הי מדבסות טיכה (9 סיכות) אפסון א | 100 ןת סיטיזן סוויפט 90 ו סטאר 201.0 א אוקי דטה 520 (517 סל"ש) 0 אוקי דטה 320 6 אפסון א | 500 ל מדבסות סיכה (24 טיכות) אפסון 2870) | 0 סיטיזן סוויפט 200 0 מדמסות הזרקת דיו אוליבטי ק(. 560 500001 6 אוליבטי 4505 |5000|סס. 5 דלייד 0 תוספת צבע 70 5200 5 דל"ד 500%600 0 קף] 0500 צבע 5 דל"ד 625 50000 50 קף] 0560 צבע 2 ראשים 5 דל"ד 600%500 ... 840 אפסון 600870 נייר רציף 66005 9 אפסון +800 5! | 6 500071 0-8 מדבסות לייזר 4 | קר 4 דל"ד 5000 1 מ"ב 0 4 קר 4 דל"ד 6000 1 מ"ב 1 0 לפ 6 דל"ד 50000 1 מ"ב 0 0 ל הרפ 8 דל"ד 3000 1 מ"ב 0 פנסוניק 5400 4 דל"ד 5000 1 מ"ב הת טיים גיבוי פנימי 250 מ"ב (דרך בקר כוננים) 0 פנימי 505 מ"ב (דרך =פ! מהיר 10 מ"ב) - חיצוני פרללי 250 מ"ב ל פנימי 0/1 2 ג"ב הי 0 - שוסה-00 כותב קורא קשווים מדיה מגנטית 128 מ"ב 2-0 / מדיה מגנטית 650 מ"ב הת י/ מדיה מגנטית 15 ג"ב 16 מודמים וכרטיפים פנימי 01 8 ג'"ב 1200 פנימי 505 525 מ"ב ...60 = קךחיטי מודם/ניקם 0 סל"ש "בוקה" עם פקס ה עכברים 0 סל" עם פקס ל עכבר טורי 5 כפתורים 1 מחדמים חיצונרים עכבר טורי 2 כפתורים .15 | 18400 סל"₪ בוקה ל הזו 07 750 28800 סל" בוקה 6 0 טסו ₪5 ל מודמים חיצוניים עם פקם כבלים 0 סל" נם פקס שולח ...0 50/82 נקודת חשמל - מחשב 2400 + פקס9600כיט) ]בוו רפ 6 כו 0 הארכה חשמל - מחשב >= 2000 + בקס 9600, שרח ||סשסון וכדס) ל הארכה למסך /5/0 0-0 14400 + פקס 9600 חק אס הארכה למסך מונו 0 14000 + בקס 11000 זו זפ 05 03 50 סק אס 2 הארכה למקלדת 0 00םם1 + בקס 14800 > סיסתאות - 0 0 50 סה אס ל 0 + פקס 14400 ה סמקי כוח 56 )]4טפוע ופ 60 0 5 חס סק ₪816 טפוש ו ץצ /200 רת חן ₪ 1 ד אוש 50 .סח 88516 טפוש 6 ה=/וסד ואוו 200 0-ל 5 ו הקט .סק ₪516 טפו . . 215 טורקים 5וססאועו ב יי ידני ש/ל הפרדה 64 גוונים רזר' 100400 רוחב 105 | 80005 6אהסע חס= 5.11 פה = >אססאו\ 2.0 60555 חספה 3 מ"מ 0 = שא 5 ופצו ל ידני ₪/ל הפרדה 256 גוונים רזר' 100%400 רוחב 105 | 35 508 5.1 פשססאושצ )3 מ"מ 1 0 פושססאוששחס 60₪ם שושחפסה. ...245 ++6 |4עפוע 0 |א0ו0585חק ++6 | טפ 5 5005 26 08 ה ,0 קן) קד רס 0 !6080 ן = חק 50 00801 5 אגחזמס: "35 5.1 אהמדחס- ה אסודהד5 הפעוסם אהחדחס= ה שולחני ש/ל 256 גוונים, רז' 60001600 רוחב 48 | חם |0ו655 סהסאש ₪ ה ]ב ו הפ שולחני צבע 256 גוונים רז' 600%1600 רוחב 8/. 975 | שולחני צבע 167 מליון רז' 6001200 רוחב 4 | 0]=]65 | % שווק חוננות ,00 שר 5וססאצוו/\ חס= 42 שסו--0 ה | 8 45 סח פסושס לי 4 הרכה מ אועור 0 דיסקים אופטיים | + סנק בתרונו של מ'קרוםנזו פנימי 128 "ב .6 מהסש | פנימי 650 מ"ב = בש או פס 50 פהסוא ל חבים ל פנימי 15 ג"ב -,-‏ 60000.082 פס מ עולם ה-86 א | ג וס ע סּ עולם ה-86 א | גו ס ט סט + 5 ++60 סא 01 0-0 1 סח 5.1 ++6 סאג וחסם 7 אוץ 65ו--0 סאג וחסם 0 ++0 ססחהשדך 105 אססגמהם 5 אסכה האס 9 6 55 01 40 אססהחהק 0 0 06 אה | אסס ההק 2 5 0 הק 40 06 ג | אססה הח . 145 ]50 0 0 70 450 סמהטד ו 08 הדוו 70 04504 סאה וחסם 8 55 01 70 )56הק ספהטד 0 5 6)ססאוא הס |564ק ספהטד.... 149 55 6 חס 0855 0 שואוד אטח 20 ו 856 ה סח" סחדד טס 56 0 50 0 סחדדהטם 6 לוטוס 5וססאוו 5 04 הקסה 6דס .) של 40 - 005 08 06א מפהת ,לת =ססא 005 08 05אא. הפה ה 8 005 0= ססא. ופשח אהסצודפא ו תח ָ,‏ ל פוססאוצ הס: 4805 ומסח רמל םס 08 005 פ6קט 4 ד | ו 065 10 :60 8 6 6טדס | ה דוטפזחה/ו5 6טדס | ו ג | מסאהש .-. 06 5 צם ה26וא5חס 10 חק 06 | צם ה25וא065 >ה<ו.1 סד ו לוטוס - פלג הגנה 2 נובל השפ 5 35.12 1 מצסצ 0/6 5 50 3.12 | םסא 96 065 12 | הצסא 19 5 5 4.01 | טס -. 76 1065 40.1 | מצס 1996 יב מערכת הפעלה של 81| 05/2.1 1 5 ץ 00-30 50 05/2 9 5\ססאצוו\ 6 006 = הקט 06/2 .... 119 צה\אאצו | שפו ב ן אס קדהה םשו | צה/שאצוו | ואפ 1 אורן אורן (דגם כ - מדפסות 9 סיכות) --,.-155 אורן (דגם = - מדפסות 24 סיכות 9 סיכות) 5-0 אורן (דגם | - למדפסות לייזר) ...205 אורן תוספת אחד ב ,פה אורן שתי תוספות .פה אורן שלוש תוספות ל איב אב 62 עמדה ברשת (עד 8 עמדות) ב אדב מעבד תמלילים 6.2 רשת (10 תחנות) . . . . 2,237 מעבד תמלילים אדב פלוס 2-0 אדב מעבד תמלילים 62 עדכון מ 52 .- 175 קיוטקסט גירסה 5.5 (ללא ספלר) ל גירסה 5.5 עמדה נוספת ברשת מ גירסה 5.5+ספלר 7 גירסה 5.5 לרשת - שרת (ללא פקס) 6-0 עדכון גירסה 50 ל- 5.5 ו דגעו דגש 20 כולל איות לחלונות (החדש) 1 דגש אישי לחלונות .0 קורל החטדאם + 50 שהחס ₪ה00 1 0 סח סקט 50 צהחס מהס0 0 וורד פרבקט (3) 5.1 006 08 ל 5\ססאוו/\ 08 6.0 0 חיעוובית זהב חד צידית 2-ל חד צידית + חשבוניות קבלות 6 חד צידית + לקוחות/ספקים 0 חד צידית + בנקים ותזרים ב חד צידית +תחעבוניות, קבל, כרטסת, בנקים .. 599 % 9 לי חישובית ילל חישובית זהב הנה"ח, כרטסות, התאמות ב חעשובעשבת צ'קים אי הנהלת חשבונות שקלית אפניוווריל., .690 חשבניות ומחירונים 0 הנה"ח מלא (הנה"ח+התאמות+מט"ח) 1 התאמות בנקים יולת קופה וקבלות לוו ידיי הלוכת | + עול הוכנות 4 רכז הדרכה מאוור וד % סק בחרונות שר 'קרונו קר 33 - לקוחות (לאלו שלא קונים הנה"ח) -08] איריס מחולל ישומים 0 נהול מלאי (חייב לקחת מודול לקוחות) אתו ב 1000 אחיים מהדלל ישותים עמדה ברעו 5 מלאי מלא (חדן+מלאי+קופה) - חק ב ,467 = אידים מחה2 תויח עדכוך 5 ניהול מטבע זר 510 כרמים מוהר ה 0 = אידים מחלליישוי עד פון מאירים ביבר ב פלג לעמדה נוספת או מחבר נוסף התשקה 125 רשת הנה"ח או מלאי (5 עמדות) רד 0 רשת הנה"ח או מלאי (עד 10 עמדות) = שש מכחתד 71 ד לת אנטי-וירום רשת הנה"ח + מלאי (עד 5 עמדות) = עיחנית - איסוף שעות של טמ"ל 0 קשרשרת 2 כרמל קשרשרת עמדה נוספת 63 כרמל טורבו אנטי וירוס מורחב ה 2 םש קו60 63 9 ברסל מרכר אשמ וירום לחלתות ל הוכנות הנה'ח אחרות סוד ה 6וסם 42 =דם |קוס6 60 7 אנטי וירוס 0 ו עצמאית-הנה"ח חד צידית 60 5 [50 ה- הק 0 המחאה - הדפסת צ'קים 501 הק ל חיסולית .00 זאםסנ דפ 5.01 ה=קקן 01 9ך חיסולית-חקלאית תוספת לחקלאים בק 501 בשסקן ₪01 1 חיובית - תוכנה לחיוב לקוחות ופרוייקטים ...52 משקקן !0 0 חלון פיננסי - חישובי ריבית וכדאיות 450 = עברית שילוב ל-52 מ=סקן ₪01 1 אינטגרל תוספת לשיקים = מתוכנה אחרת ₪ חק( 52 ה=סקן .01 . ... 199 אינטגרל מכירות וקופה 7 1 זוא עו םסכ מפקקן 61 0 אינטגרל מכירות מלאי וספקים 1 אסודה6טסם .וזא ען 66 מכ בסקקו ס . 195 אינטגרל תוספת לרשת 910 סד ה=קקו ו לת קבלנית - תוכנה לניכויים במקור 5 חתודפו סם 10015 ממסקן. ₪ ו רם ניהול 650 21 ₪0 חק השקטפ ה 0 שקלולית ,1 אסו ה םח 2.1 ז0=סחק ₪ ופ 6 .. 587 תקבולית-תוכנת תקבולית 00 ה ה 1 תיעודית - חשבוניות ומסמכי מקור ב" =0 קש 2.1 0 הק קפ 0 ...267 ניהולית - פיננסית מערכת מלאה ו דסא 5 2.1 הפש זסםנסחק הסט 6 .... 728 | אירים ניהולית הנה"ח 1 5וססאווא הס ד0םסחק מםקט8 6 .. 771 | אירים - אנטי וירוס 2 ניהולית פיננסית הנה"ח רב משתמשים - סא או ד0050ק השקש5 08 = אידים ה אנטי וירוס פלוםס 9 ניהולית - פיננסית מכירות 2700 266 םסק הס + אידים - אנט וירום פלדס ענמחדה ברשת 1 ניהולית מכירות רב משתמשים > דאםסטדפ/אסוה טפש שדססדסט 6 . 77 | אירים - אנטי וירוס פלוס עדכון מרגיל ות ניהולית רווח והפסד העמד וספת רת 66 " איריס 7 אנטי וירוס עמדה ברשת 20 ניהולית תקציב שדקהה ךסוח אס 9 = = איים ביבר - מחןלל כרטטוה רק שיקלולית לעובדי שרות התעסוקה 0 אסו סח הרקח זם א6וח0 6 0 שיקלולית 5.0 - מערכת שכר מתקדמת ו ]סוחס ₪ אליעוים שיקלולית ‏ 50 + תוכנה לעובדי שרות = 66 שו דשאסו0₪ סד אנטי וירוס - גולד ו התעסוקה ל ה כ | .89 = אשי ירום " גלד = מזור ונר 2 | 8 זאוש דםא6וח6 6 "=- > אנטי וירוס"גולד לרשת- עד 5 משתמש 2 מיכפל הה5סזאווסהו חס דם א6ו6₪ 6 -- אמרוחום גלד עד 10 ה טופס 621 בערכת דיסקטים ה הח סוחס תס ,= > אנטד וירוס-גולד - עד 25 מתחש 5 דיסקט משכורות למס"ב 0 אנטי וירוס עד 50 משתמש 00 דיסקט למס אחיד ]₪ שחולליישומים הנהלת חשבונות ----- 49 נועם משרד ממוחשב ...אא הנה"ח ושיווק ...199 מחולל שומיה ערכת פיתן סלו 785 =03-/ גילוי וירוסים ל ה הנה"ח, שיווק ומלאי ,289 ערכת פיתרח וקו 4 ברעות ב" = 00 גילוי וניקוי + עדכון ראשון חיום 6 ם קשר לאיסוף שעות לביא = > ערכת פירת וכ קוש 8 ברעות 59000 | ₪ הה60-/ גילוי וניקוי + 8 עדכונים בשנה 6 5 משכורות ל ,| שחת גוסה םלאה לרעת ‏ ||שסא ₪ זלאי ,,,,,,"","""""" ",109 תמחולל ישומים איש לו -- 5 תחת + מזדר שותי, מחיר לתחזה ה - מודול לקוחות + 00 ע + עבת הפעלה "- 0 גירסה מלאה להשת 1 םסא, 10+מר - משכורות תוספת לעבודה ברשת 5 עם להשרר 16 = קת מחיך לתחוה אק 2 משכורות לעובדי שטחים 4880 "= איךים בייבי- מחןלל כרטיסיות וי . = עולםה-86 א | גוס ט 5 כ בו ו |צבד ₪ 1 = 18₪8= ]א פוה הונן ₪ מורכ-ו נתיב החיפוש עמית מבאר שבע נתקל בבעיה: הוא לא מצלית לקבל עזרה לדוט 62 בכל פעם שהוא מקיש פוט בשורת הפקודה של דוט - המסך מהבהב ותוזר לשורת הפקודה במסך נקי. בכוחות משותפים הגענו לפתרון והנה הוא לפניכם, למקרה שָתיתקלו באותת בעייה: כאשר מקלידים קז בשורת הפקודה (אין מדובר בפקודת מקרו של ,20486 או בפקודה פנימית של דוס) הדוס מתחיל תהליך חיפוש אחר קוב ששמו מטז, עם אחת מהסיומות 1א00, מאם, או 541. החיפוש מתחיל בספרייה הנוכתית ואחר כך בספריות הנמצאות בנתב החיפוש - וזאת לפי ה ס ד ר שבו מופיעות הספריות בנתיב. במקרה של עמית, היתה ספריית הדוס ממוקמת לאחר ספרייה של משחק מסויים שתוכנית ההתקנה שלו הוסיפה את הספרייה אוטומטית בתחילת הנתיב. אחד הקבצים הדרושים להרצת המשחק נקרא מאמ קט בפועל, כאשר הקליד עמית 11 בשורת הפקודה ולא בספריית הדוס - פנה הדוס והריץ את הקובץ של המשחק, אשר אינו יכול לרוץ באופן עצמאי, אלא דרך המשחק ולכן המסך נשאר ריק. פתרון הבעיה היה בהחלפת הסדר של הספריות בנתיב החיפוש. מי שנתקל בבעיה זו לעיתיס קרובות וש לו צורך לערוך בתדירות את סדר הספריות בנתיב החיפוש - יוכל להשתמש בקובף האצווה הבא. בעורך טקסט יש להקליד את הקובץ 28841 - - 0 ותה תסנכ 1 58. == .%סותמתסזק% יד 0== נצ יע חפ 0010 == .אס יע ה .. 10 561 /]]חטחגוט 5 811 ** 100 ווק 9 6%והתסזק ,011 הס וו .= 1 שק 72 == 91 יןן 0 0010 . == 2 יי 4+ = [צ ין 4 == עצוי 0 000 6 -(60 4601 ** סנס . == 3 יק .== 83 חי (63 41 (82) 060 ** סט ה קז 50 6 קל + %סותהתסזק 0-2 5 =ווגק 5 | 0 ד 010 == 1 1 .שוחל == 91 ין ומ 0 שו == 91 000 0010 .סקט == 91 ית 1 מ 00 יי 6 0010 20000 == .900% י 001 0010 == .%שוח9 זסת ן ופ 00 ו .. 011 01ת 1005 (שותא) ** סוס ו המק עפ 02 > (82) קחטס[סכ[ ** 200 . == .93 יק == ,83 )0 יז | (43) ]1 (82) 8מ1801ק6] ** סמ מו 9 9 3 זסט" 0010 .>שנתל == .%סק יז ותה תסק ל[ =וגק 57 בצ זז 0 0010 צשו == 1 יח ןגק 507 .6% == %1 וסת ד 9 90% == 91 יי קוק 91 .90% == 81 יד > 000 606 007100 .0% == .92 ין 0170 1 6 0010 . == 4% וסת יד .46 ]ג ! ! 63 01 6005 (0%ק4) ** סוסב ו 0 1 (וו%) 25 זפ סו11 55 (68ק9) ** 1300 ות 0 סמ 59 ו 00 אגותץ5 סו חן ו + םק (1) סמ ו 00 7 וג וג + סק (כ) סו 1 וק סטסןא - וג - ם? (3) 0 וק סז 61 - וג תוגץ - םק (6 1 קפוות- 60 )5( 1 קוו וו עפ[קצו - 5 () סמ וג ]תסחווס !קספו = ב 0 ו זז == 01 00 , ₪ - .0 901 שסם 5 711 ** 0 וק סותהתסק 1 ]ה שו 2 = = 9 = ז5 =6ק 501 סק 9071 =לתואק 5131 3 יש למקם את הקובץ בספרייה הנמצאת בנתיב החיפוש, הנמצא בקוב ה-41 4706 וכל שינוי בנתיב החיפוש מתבצע על ידי הקשה בשורת הפקודה: מכיוון שאת מחשב, חשבתי שאני אשאל אותך - את יכולה לחשובו האם חשבת שהם אולי לא אחד שחשבת שתשאל אני - האם אני יכולה לחשוב. בואי נדבר רק עלייך - לא עלי - את יכולה לחשוב! אתה אוהב לחשוב אני - לא אתה - לא כך. סליחה! מה זה אומר לך! מה זה אומר לך! ספר לי על מה זה אומר לאני. זו שטות - למי מאיתנו את מתכוונת באניו אתה חושב אני מתכוונת באתה! השאלה היתה למי מאיתנו המלה מתייחסת. נניח שהשאלה היתה למי מאיתנו המלה לא מתיחסת. אני חושב שאת תוכנה מטופשת להחריד. אולי את | רוצה להיות תוכנה מטופשת להחריד. קולבי ואנשי צוותו מדווחים שפארי, התוכנה הפרנואידית, עבר גירסא של מבחן טורינג. בניסוי שערכו, ניהלו חמישה מתמחים בפסיכיאטרייה ראיונות דרך מסופי מחשב. חלק מהראיונות היו עס פארי ותלק אחר עם מטופלים אנושיים, פרנואידיים. מטרת כל ראיון, עבור הפסיכיאטריס, היתה להחליט האם הס מראיינים אדם או מחשב. מתוך עשרה ראיונות, הגיעו הפסיכיאטרים לחמש החלטות נכונות ולחמש שגויות - תוצאה מדהימה. אם כי, יש לציין שניסוי זה הוא רק גירסה מקוובת למבחן טורינג. לא התבצעו ראיונות מקבילים עס שני נבדקים, כאשר החוקר, במקרה זה הפסיכיאטר, יודע שהוא משוחח עס מחשב ועס בן אנוש במקביל. מבלי קשר לרמה בה עוברים פארי ואליישה (או אינס עוברים) את מבחן טורינג, הרי שמבט חטוף בדרך פעולתה הממשית של התוכנה, מגלה לנו מיד שתוכנות אלו אינן חושבות. שתיהן עובדות בטכניקה המוכרת בשס התאמת תבניות. התוכנה סורקת באופן מיכני רצף של סמליס או אותיות אלף-בית, כדי לקבוע האם תבנית מסוימת מתרחשת או לא. כאשר המראיין מקליד משפט, הצעד הראשון של פאוי הוא לחפש בתוך המשפט אחת מהתבניות המוכרות לו. המתכנת קישר קבוצה : גדולה של משפטים מוכנים לתבנית אותה מאתר פארי בקלט שלו, וברגע שפארי מאתר תבנית מוכרת בקלט, הוא מדפיס את המשפט הראשון מהרשימה המקושרת לתבנית זו. לדוגמה: אס המשפט הראשון של המראיין מכיל את המלה "אתה" בלווית ביטוי מרשימת הא-נורמלי השמורה בזיכרונו של פארי, כגון יזקוק לטיפולי, או "סובל מאשליות" או "פרנואידי - יבחר פארי את המשפט הראשון מהרשימה המקושרת לביטויים אלה וידפיס אותו על המסך. בתגובה למשפט, 'אתה סובל מאשליות", יגיב פארי במשפט, 'אני חושב שאני יודע מה אתם, הרופאים, זוממים כולכם". לאחר שימוש בתגובה, מוחקת אותה התוכנה מהרשימה כדי לוודא שאותה תגובה לא תשוב פעמיים במהלך הואיון. כאשר במשפט של המראיין לא מופיעה אף אחת מהתבניות השמורות בזיכרונו של פארי, יכולה התוכנה לבחור משפט סתמי מרשימת המפלט האחרון שלה. למשל, "מדוע אתה אומר את זה!', או לבחור את המשפט הבא מהרשימה המקושרת לתבנית האחרונה שנמצאה. גם אלייזה משתמשת בהתאמת. תביות. לפעמים היא מסתמכת, בדומה לפארי, על רשימות של תגובות מוכנות מראש: לדוגמה, אם מופיעה התבנית 'אוליי במשפט קלט, תגיב התוכנה במשפט הלקוח מרשימה של משפטים כגון, יאתה לא נשמע משוכנע". נוכחות התבנית "כולס" במשפט הקלט, מכוונת את התוכנה לרשימת משפטים אחרת, המכילה משפטים כגון, יאתה חושב על אדס מסוים, לאו" לתבניות ‏ יש סדר קדימויות פנימי. במידה והמילים 'אולי" ויכולס" תופענה שתיהן באותו משפט, נחשבת התבנית האחרונה במשפט לחשובה יותר, ותגובת התוכנה תהיה בהתאם. להבדיל מפארי, אלייזה מסוגלת לבנות גס תשובות משלה. היא עושה זאת על ידי היפוך משפט הקלט. כל תבנית השמורה בזיכרונה של אלייזה - מקושרת לרשימה של היפוכי אותה תבנית, המאפשרת לתוכנה להפיק משפטים המבוססים על משפט הקלט ולהפוך אותו לשאלה. לדוגמה, אחת התבניות השמורות בתוכנה היא: אתה... אותי... תבנית זו תואמת למשפט כגון: מדוע את שונאת אות? כשהתוכנה נתקלת במשפט זה, היא בוחרת את ההיפוך המופיע בראש רשימת ההיפוכים שלה, כגון: אתה אוהב לחשוב שאני... אותך, לא! הפעלת היפוך זה יוצרת את המשפט: אתה אוהב לחשוב שאני שונאת אותך, לא! כאשר אף אחת מהתבניות המוכרות לאלייזה אינה מופיעה במשפט הקלט, היא יכולה, בדומה לפארי, לפנות לרשימת המפלט האחרון שלה, המכילה משפטים כגון, ימה זה אומר לך" אלטרנטיבה נוספת מאפשות לה, מדי פעס, להפיק משפטים מרשימים יותר במצביס בהס לא עומדת לרשותה תבנית מוכרת להתאמה. כאשר מופיע משפט קלט שהתבנית החשובה בו היא ישליי, מבצעת אלייזה היפוך באמצעות רשימת ההיפוכים שלה, ובוחרת גס היפוך נוסף מרשימה נוספת, מבצעת אותו, ושומרת את התוצר ברשימה אחות המשמשת למצבים בהס לא מופיעה תבנית להתאמה. ההתנגדויות העיקריות אולס יש ארבע התנגדויות עיקריות למבחן טורינג. 1. התנגדות השימפנזה התנגדות זו טוענת כי מבחן טורינג שמרני מדי. מעטים יכחישו את יכולתם של קופי השימפנזה לחשיבה, אך שימפזה אינו מסוגל לעבור את מבחן טורינג. כלל זה תקף גס לגבי דולפינים, כלבים, ומגוון רחב של יצורים חושביס אחרים, כולל ילדים בשלב הקדםלשוני בהתפתחותם. אם חיות חושבות יכולות להיכשל במבחן טורינג, הרי שגם מחשבים חושבים יוכלו להיכשל בו. לא ניתן להכחיש שהתנגדות זו אכן מעמידה באור שטותי את השקפתו של טורינג, האומרת שהשאלה הפילוסופית, המעורפלת קימעה - האס יכול מחשב לחשובו - ניתנת להחלפה בשאלה המדעית המדויקת - האם יכול מחשב לעבור את עולםה-6ק א וגול - בינה מלאכותית ו מבחן טורינג! אך ההתנגדות אינה מבטלת את תקפותו של המבתן עצמו. היא מראה רק שמבחן טורינג אינו מבחן לקמוס. טיבלו נייר לקמוס בנוזל. במידה שהנייר משנה את צבעו מכחול לאדום, מעיד הדבר בוודאות על נוכחות חומצה בנוזל, אם הוא לא משנה את צבעו, זוהי הוכתה ברורה שאין תומצה. מבחן טורינג שונה ממבתן זה. כישלונה של ישות במבחן אינו מהווה ראיה > חותכת לדבר. אך תכונה זו אינה פוסלת את מבתן טורינג. מבחנים רבים הם בעלי מאפיין זה. ?התנגדות אברי החושים : מבחן טורינג מתמקד ביכולתו של מתשב להפיק תגובות מילוליות. דבר זה שקול, לטענת ההתנגדות, למבחן נהיגה המורכב רק משאלות = ותשובות. המבחן אינו בודק את יכולתו של = המחשב לייחס את המלים בהן הוא משתמש לחפצים בעולם האמיתי או למשמעויות. התוקר אינו יכול, למשל, להרים: מאפרה ולשאול, ימה השם של. התפף הזהוי ולכן,. ממשיכה ההתנגדות, וכל מחשב לעבור את המבחן מבלי להכיר את : משמעות המלים בהן הוא משתמש. ועל פי אותו -קנה. מידה - העובדה שעבר את המבתן, אינו ערובה ליכולתו לחשיבה. התרופה לבעיה זו, לפי . - ההתנגדות, היא לחזק את מבחן-טורינג. יש לצייד << = את המתשב באברי חישה מלאכותיים. - עין אלקטרונית, למשל - כדי שהחוקר וכל לבחון את המתו של המחשב את המלים בהן הוא משתמש. לדְעת רבים התנגדות זו איה משכנעת. 1 מילום: וביטויים רבים - כגון שורש ריבועי, מידע, עולם ה-56 א וג|ל ? פּ > :תבונה, -פילוסופיה - אינם מתייתסים לחפצים. = אותם. ניתן לראות או למשש. דרך ברורה לבדוק האם מישהו (או משחו) מבין את משמעות המלה מאפרה,- היא לעמת את אברי החישה שלהס עס מאפרה ולראות האם יאמרו משהו כגון, "מדוע אתה מנופף מולי במאפרהוי אך תהליך זה אינו אפשרי עם ביטוי כגון שורש ריבועי. הדרך הברורה, במקרה זה, לבחינת הבנה, היא הצבת מערך שאלות הנוגעות לנושא. במקרה זה, ובמקרים אחרים רבים, תסרון אברי החישה של המתשב לא יפגום ביכולתו של התוקר לבחון את מידת הבנתו של המחשב בנוגע למילים בהן הוא עושה שימוש. המלה "למתות" היא דוגמה מצויינת. המחשב אינו זקוק לאברי חישה כדי לגלות האם החוקר מנסה למתות אותו, ולכן ניתן לבחון את מידת הבנתו את המלה בנסיבות של מבחן טורינג. כדאי אולי להדגיש שמבחן טורינג אינו אוסר השתתפות מחשבים בעלי אברי חישה; ואולי המחשב הראשון שיעבור את המבחן, יהיה אכן בעל איברים כאלה. הנקודה היא, שלאור תקנות המבתן, החוקר רשאי ליצור רק קשר מילולי עם המחשב. אחרי הכול, אם החוקר יוכל לראות את המרואינים שלו, למחשב לא יהיו סיכוייס רבים לעבור את המבחן. טורינג עצמו שיער שהדרך הטובה ביותר להכשיר מחשב למבחן היא לצייד את המכונה ביאברי התושים הטובים ביותר שכסף יכול לקנות' ואז להעביר אותו ימסלול תינוכי הולם". אך טיעון זה אינו עוליס בקנה אחד עם התנגדות אברי. החושים, מאחר שמוקד ההתנגדות הוא השאלה האם תיחקור מילולי הוא מבחן הבנה הולם - ולא האם אברי חושים נתוצים למחשב, כדי לרכוש שפה עוד לפני שהוא ניגש למבחן. 3 התנגדות ההדמיה התנגדות זו פותחת בקביעה ש-א מדומה אעו א. יהלום מדומה אינו יהלום. א מדומה הוא דמוי א, אך אין זה הדבר האמיתי. נניח שמחשב עובר את מבחן טורינג. איך יכולה עובדה זו להראות שהמחשב חושבו הצלחה במבחן היא אך ורק ראיה לכך שהמחשב יצר הדמיה טובה של ישות חושבת, ודבר זה אינו שקול להיותו ישות חושבת. תארו לעצמכם גירסה של המבחן בה החוקר אינו מראיין בן אנוש ומחשב, אלא גבר ואשה. התוקר מנסה לקבוע מי מהשניים הוא הגבר, והגבר מנסה ליצור זהות שקרית. נניח שהגבר עובר את המבתן (כלומר, מצליח לשכנע מספר גדול דיו של חוקרים בהיותו אשה). ברור שהצלחתו אינה מעידה על היותו באמת אשה, אלא רק על כך שבמהלך השיחה, בה לא ראו אותו התוקרים בעיניהם, הצליח ליצור הדמיה טובה של אשה. כמו כן, טוענת ההתנגדות, מחשב העובר את המבחן אינו מוכית את יכולתו לחשוב, אלא רק את יכולתו לטפק הדמיה מעולה של יצור חושב. לכן, התנגדות זו היא די מבולבלת, למרות שבסופו של דבר יש בה גרעין של אמת. הדבר הראשון שיש לעשות כדי לתשוף את חולשתה, הוא לציין את אי-נכונותה של הטענה ש-א מדומה לעולם אינו א. חשבו על הדמיית קול. במידה ומחשב מדבר, האם הקול המדומה שהוא מפיק אינו קול - קול מלאכותי ולא קול אנושי - אך עס זאת קולו כמו כן, חלבוניס מלאכותיים הם עדייץ חלבונים, וכך גם חומרים מלאכותיים רבים אתרים. להתנגדויות יש מעלה ההתנגדות להדמיה מניתה, ללא כל טיעון כבד משקל העומד מאחורי ההנחה, שהדמיית מתחשב של פעולת חשיבה תהיה תמיד רק הדמיה, ולא הדבר האמיתי. כלומר, אס נשתמש במינותח של הדמיה! והדמיה?, ההתנגדות מניחה שהדמיית מחשב של פעולת החשיבה תהיה תמיד, בכל מקרה, מטיפוס 1. אך השאלה המרכזית שלנו, האם יכול מתשב לחשוב, שואלת בדיוק האם הדמיית חשיבה שמבצע מחשב יכולה להיות מטיפוס ‏ 2. כלומר, התנגדות ההדמיה שופטת מראש את הנושא המרכזי, ולכן אינה רלבנטית. להתנגדות ההדמיה יש מעלה אתת. היא מעודדת אותנו לשאול האס מבחן טורעג' מעביר את הקו בין הדמיה1 להדמיה? במקום הנכון. האם נובע מכך שמתשב העובר את המבתן בהצלחה מפיק הדמיה? של פעילות חשיבה, או שמא ניתן להניח שגם מתשב המסוגל להפיק רק. הדמיה' יכול לעבור את המבחןי התשובה היא, שהדבר אינו אפשרי, כפי שמוכיחה ההתנגדות הבאה. ן 4 התנגדות הקופסה השחורה קופסה שחורה היא מתקן שפעילותו הפנימית אינה ידועה. במבחן טורינג, מתיחסים אל המחשב הניצב למבחן כאל קופסה שחורה. השיפוט האם המתשב חושב או לא, נעשה וק על סמך כ בחן טורינג אינו אוסר השתתפות מחשבים בעלי אברי חישה ואולי המחשב הראשון שיעבור את המבחן,. יהיה אכן בעל איברים כאלה התנהגותו החיצונית. האם זהו פגםו טורינג חשב שלא. הוא מציין שהקביעה שאדם אחר חושב מבוססת תמיד אך ורק על התנהגותו התיצונית. לכן, אם אתם טוענים שהתנהגות שיחתית אינה מספקת ואיות תזקות דיין כדי לקבוע שהמתשב מסוגל לתשוב, אתס נדחקים לעמדה המאלצת אתכם להודות שהקביעה שאנשים אחרים תושבים גם היא אינה מבוססת דיית. יש הסבורים שטורינג טועה בקובעו הקבלה שכזו. טענה אחת כנגד טורינג היא שהקביעה שאתרים תושבים; מבוססת על מגוון רתב של התנהגויות חיצוניות ולא רק על יכולת דיבור. אך שביג שאדם אחר חושב, רק על סמך התנהגותו החיצונית - זה נעשה מתוך האמונה שיש לנו גוף זהה, שבתוכו מתחוללים תהליכים עד לרמת האלקטרוכימיה במוח. אך כאשר מדובר במחשב, הקשר זה אינו קיים כמובן הדבר אינו משנה במיוחד. התנהגות תיצונית היא, בסופו של דבר, התנהגות חיצונית, ובכל מקות קיים קשר הדוק בין פעילות מחשבתית לבין פעילות מילולית. התיסרון הגדול ביותר בדרך בה רואה טורינג את הנושא הוא זה: כשאני קובע כי אדס אחר חושב רק על סמך התנהגותו- התיצונית, אני עושה זאת בהקשר של אמונתי שיש לנו גוף זהה, שבתוכו מתחוללים תהליכים פנימיים דומים, עד ------]- ]₪ 1₪-] אצ [= | מו =-] = ----- יוסיף את הספריה לנתיב החיפוש תוג₪ + פץ יוסיף את ספריה 1 לאחר ספריה ? !6 1וג6 + פע מוחק את הספריה מנתיב החיפוש וג:0 - מק מחליף ספריה 1 בספריה 2 0:02 1תוג:0 - םק מציג את הנתיב הנוכחי, שורה לכל ספרייה פ? הערה למתכנתים בקליפר: כשמשתמשים בעורך התוכניות של קליפר, מא פ, יש לשנות את שם הקוב של עורך נתיב החיפוש הניל. זיכרון גורלי אם אינך מרוצה מהשינויים שהכניסה זשוג₪אוא של דוס 6 לקבצי האיתחול 8צ60%8₪10.8 ו 6 אמ דטא, עליך להקיש בשורת הפקודה של דוס: ססאט/ תפאגואפוא התוכנית תשיב על כנס את קבצי האיתחול מלפני השינוייס. סדר הדברים לפני שמריצים תוכנית לאיחוי קבצים על הכונן הקשית (56₪2), מומלץ לבצע מתיקה של קבציס שאין צורך בהם. אחרת וצרו חורים ברצף הקבצים, דבר המזמין ביצוע איחוי מחדש. לאחר מחיקת הקבצים מומלף לבדוק אס נותרו בכונן הקשיח סקטוריס מוצלבים או יתומים (8%ו2 5 או פסא). רק בסיוס כל מטלות אלו מבצעים את האיחוי. אס פועלים על פי הסדר הזה האיחוי יהיה יעיל לתקופה ארוכה יותר. הוספתאינדקטן. זמני ]| 64 61תב]2300 שמיבת 5 2309122066 [מ6נגות>מבען 6 4061 מבנתחגוה) ד 482% ]-0₪ 3 מהתתנחגור) 8 1132 מבמתנ) 8 - תה 11 מב מתגו) ₪ 7ב מבנתתגותל) 7 ה מבתתטכ) פגתום 30-‏ מהמתנול) 3 6ב+ הבמתחגוה) 31-[ 60% 4‏ מבתנחטכ) רשימת גופנים טל אור מלהביס שואל לדרך המהירה והקלה להדפסת דוגמה מכל סוגי הפונטים בחלונות. התשובה תלויה, כמובן, במעבד התמלילים: וס0חו זס) 6.0 660ל6זס/ו, למשל, מגיע עם מאקרו 20186 11, היוצר מסמך בשם 1₪.60וז ובו דוגמאות של כל סוגי הגופנים. אס אינך מוצא את המאקרו הדרוש, היכנס לתוכנת ההתקנה של !חס ובקש לטעון את דוגמאות המאקרו. כדי להריץ את המאקרו יש לבחור 1008, בתפריט לבחור סטג ובתיבת הדיאלוג לבחור עא1?. הקשה על 4 תציג את רשימת המאקרו. נותר לבחור את המאקרו זאסאו 901% 11, ולהקיש על כפתור האישור. כדי ליצור מסמך דומה ב-60 6זסא יש צורך ליצור את המאקרו היוצר את מסמך דוגמאות המאקרו. בתפריט 'כלים" בוחריס 'מאקרו" ואז נפתחת תיבת ובר אזסילכיקמומסביצילרטות אבנההוזסטיבלמנסנומצקרעפ אבגדהוזחטיי כלטו נסיו פבקרשת אב גדה סיכל מונסיעפמק תת אבגדהוזהטיכלנתטעבצקדעות אבגרהוד חטיכלתום1 נצ קרעות אבגדהתחטויכלמוסע פצקרות אבגזהוזתשי כלמונסעפציקרשת %109מ6*כ4 א כלט3ק יפ 9988 /0/0/2/602 ו 9988 0/2800 70 זו 5 =" חשצת] 6 0001 טאווא (509 6 חספת] 5% חשצת] וו 1 אס 6 0 לאחר ההקלדה, בוחרים בתפריט קוב את ישמור הכל" הרצת המאקרו מתבצעת בדומה ל-66ז76זסא. בתפריט 'כליס" בוחרים 'מאקרו" בתיבת הדיאלוג בוחריס במאקרו שהקלדנו (בדוגמה שמו גופניס'), בוחרים 'הפעל" ואז נוצר המסמך; דיאלוג: ך ספרית היישום : מקישים שם למאקרו, וכו תיאור, 2 מקישים על מקש עריכה ומקלידים את ךאפשרויות התקנה: המאקרו הבא: קבצי תוכניות ₪31 16% 4 קבצי גופנים 6טעז פטזד | אפשרויות 1..- א 2992 אן]א סט5 4 בודקי איות | אפשרויות 2... 6 1392 ו 8 קבצי עזרה | אפשרויות 5י.. א 2240 יאבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשצת" =40% 88 קבצי תפריטים [ אפשרויות 4 | 826 סוס 10 = 1 1 ₪ מפנני המרה | אפשרויות 4.5 0% (30ת0ץ = וא 1 ₪ דונסאות 1% 0 א קבצי מערכת אס תה '= 3 5 5050 חספח1 כונן היישום: ₪ המקום הדרוש: 6 8832 (09) הסשת מקום פנור: א 417024 6 " = ומ6ותג !חס ,5 ₪ = זחסי. סז חס 5 2 [ עה | עולם ה-6ם א וגוס ?0 סּ וידרד-דא "צלי יוו 6 למתקדמים עשרות טכניקות מתקדמות + קיצורי דרכים להכרה מעמיקה של תוכנת אקסל. טכניקות לעבודה בסיסית. הכרה ראשונית, טכניקות לשימוש בעכבר, עבודה עם סדרות תמיכה בעיברית, תפריטים מקוצרים טיפול בקבצים (חיפוש, פתיחה), הדפסה, עיצוב וציור על הגליון שימושים וטכניקות לעבודה. ניהול תרחישים, 0916וס9חס0, שימוש ושינוי שורת ה-פצוססו, ניתוח גרפי לטבלאות נתונים, עיגול הקווים, הוספת קו המגמה ושילוב הנוסחה ע"ג הגרף נירתורו נרתונים. עבודה תלת מימדית. ניתוח נתונים מיון, שפד זסשוםפ, סיכומי ביניים ל-וחטפסוטת טופס חזס=. סיכומי ביניים אוטומטיים, בניית טפסים ביצוע עוסטס בעזרת זסוו< שאילתות על בסיס נתונים חיצוני בעזרת צמפטס-פוא פונקציות מערך ופונקציות חדשות, תאימות לתוכנת לוטוס, כלים לביקורת על נתונים 2 שזהש/ע/ כ ד, פחסוזהּסווסק/ זס1 2856 ופטטצ למשתמשים חדשים! סדנא להכרה ראשונית (מעמיקה) של מעבד התמלילים המקצועי של מיקרוסופט. בסדנא ילמדו כלים וטכניקות לטימוש יעיל ונכון בתוכנה. כמו כן 'וצגו בפני המשתמשים מרבית התכונות החשובות והיתרונות היחסייס של התוכנה. מנחה מקצועי: זהר סקס מנכ"ל סקסס, :ועץ ומומחה לסביבת החלונות ולגליונות אלקטרוניים. 0 להכרות טובה למשתמשים מתחילים בתוכנת אקסל 5 לחלונות. קהל היעד: משתמשיס מתחילים בתוכנה, חסרי ניסיון בגליונות אלקטרוניס ,ולמשתמשים המעוניניס להעמיק את הידע בתוכנה. תוכנית יום העיון: הכרות ראשונית והתמצאות כללית מבנה המסך, לוח המקשים, מבנה התפריטיס, עבודה עס העכבר, תנועה ע"ג הגליון עס העכבר ובלעדיו, הזנת נתוניס .ביצוע חישוביס פשולכויס בשילוב פונקציות. שליפה ממאגר הפונקציות. ביצוע פעולות עס הסמן - העתקה, הזזה, סדרות חשבוניות, סדרות טקסט. הכרת נושא גדלי וסוגי הכתב, צבעיס, פורמט של ערכיס נומריסם, עיצוב טבלאות אוטומטי, רוחב העמודה, טבלאות קוויס. הדפסה, גרפים ועוד.. וו יום העיון יעניק למשתתפיס הכרות טובה והבנה מעמיקה בסביבת החלונות. יוצגו עקרונות העבודה בסביבת החלונות, כלי העזר בסביבה, עבודה במקביל בין מספר תוכנות, ניהול זיכרון וכן - אוסף טיפיס וטריקיס גדול שקובצו יחדיו לחוברת מקצועית וחשובה. קיועד. למשחמשים בסביבת החלונות ולבל מ' שמחעניין בנווא. | אל: אנשים ומחשבים - מרכז רישום לכנסים פקס 03-6889207, טל 03-6385850-56 | | + כן! אני מעוניין לשמוע פרטים נוספים. אנא שילתו לי דף מידע על הקורסיס הבאיס: שס חברה מ אנעום ‏ ונעחעובים י פ|הסאא:דט;א0)| לחסוך במקום דגש? הוא מעבד תמלילים רב לשוני, וניתן לשנות בו אפילו את שפת התפריטים, העזרה והאיות. אבל מאחר וכל משתמש איננו שולט, בוודאי, בכל 30 השפות שישנן בתוכנה -כדאי תמיד לנטרל את אלה שלא נחוצות, כדי להקל על הדיסק הקשית ועל זיכרון ה-ואגא בעת ההתקנה, כאשר מגיעים לתיבת הדיאלוג הבאה: מסמנים התקנה רק של השפות הנתוצות. לכל אפשרות יש מגוון-משנה לבחירה. למשל, גם אם יש עניין בעיבוד תמלילים בערבית, עדיין ניתן לוותר על ערבית כשפת תפריט. גרף תלת מימדי כדי ליצור באקסל גרף תלת מימדי, יש צורך בנתונים לשלושת הצירים, אחרת יווצר גרף דו מימדי 'מנופת" אבל איך הופכים שלושה טוריס לגרף תלת מימדיו נניח שרוצים ליצור גרף תלת מימדי משלוש קבוצות הנתוניס הבאות: לציר ה-א: 3%6%5%4%1% 9% לציר ה-+: 383512 97 ולציר ה-2: 673,198089860661 -486 שלב ראשון: מקלידים נתוניס לתוך גיליון של אקסל. את (תוני ציר ה-% מקלידים לתאים 43 עד 48, נתוני ציר ה-ץ ל-83:88 ונתוני ציר ה-7 לטור 63:08. בשלב השני בוחרים שטת המרה (בדוגמה שלפנינו נבחר כשטת ההמרה את 9א6. מקלידים אינדקס 1 עד 6 בטור 64:09 ובשורה ?אא1. בשלב השלישי: מסמניס את עמודה 8388, בוחרים תפריט תת ושס בוחרים ב-607. מעביריס את הסמן לתא 1₪, חוזרים לתפריט זזסת ובוחרים 24518. מסמניס את עמודה 43:48, בוחרים תפריט זכט ובוחרים 607% מעביריס את הסמן לתא 3, חוזרים לתפריט זזקט, בוחרים 5780141 2518 ואז אד ומאשרים. בשלב רביעי מעמידים את הסמן בתא 8 ומקלידיס את הנוסחה: אמקא,192-504ןן= ("553:50%8506,3) מקישים על המקש הימני של העכבר ובותחרים ץ60, בוחרים את השטח א:16, חוזרים ומקישים על העכבר הימני ובוחרים 14816 בשלב החמישי בוחרים את השטת א:₪3, מקישים על המקש הימני של העכבר ובוחרים 607. מעבירים את הסמן לתא 313, בוחרים בתפריט עפ את 5 518 ומסמנים 1088ג ץ ומאשרים. בשלב השישי שהוא הלפני-אתרון - ממיניס את שטת פַא:א1ז בעזרת עמודה 11 ואת שטת 19א:113 בעזרת שורה 13. השלב האחרון הוא יצירת הגרף: בוחרים את השטת ע8א:113 ומקישים על לחצן אשף הגרפים, מסמנים את האיזור בו יהיה הגרף ועוניס על השאלות שבתיבות הדיאלוג עד ליצירת הגרף. שינוי סדר הקבוצות בתפריטי יחלון" במנהל היישומים, מופיעות לבחירה תשע קבוצות יישומים. אם רוציס להגיע לקבוצות נוספות -יש לבחור יקבוצות נוספות" ואז נפתחת תיבת גלילה ובה כל הקבוצות של מנהל היישומים. ניתן לשנות את תשע קבוצות שמופיעות בתפריט הראשוני: לפני השינוי יש לבדוק שבתפריט יאפשרויות" - = 6 ו 0 ו - ] טבלת הפוה 4 3 2 1 | 6% 5% 4% 1% | ה ]> 1 ב 5 2 ב וש 3 138 8 4 3 3 5 0 9 8 נתוניס לגרף 055 1:04 3 יו 933 3 3 3 9 5 8 9 1 12 .+ +ן א | =| שו | = | || ₪ ₪ | | ₪ | ם| = ₪ | | | ₪| צ| | | | ן + ך- ומ אר- צאון [= | מ [= מו1=] ----- | 4 פרוש סדר סמלים 1 אה "חו/צ 2 606 3 'קקה - ₪095 4 תקליטורים 5 8|'5ץ 6 15-0016106 7 00|5ד 6 8 55 / 9 כַח655אַָ0 חלונות נוספים... האפשרות ישמור בעת היציאה" אינה פעילה. מגבים את הקוב 1א1א4/א8006? לכל מקרה, ונכנסים לערוך את הקוב, בפרק |קְטז0] מופיעות השורות: 0 ] 05| אז/י=1קטס ₪ סקאז =ל סז אסא = פטס = וכן הלאה. בתפריטי יחלון" מופיעות הקבוצות 1 עד 9, וניתן פשוט לשנות את מספר הקבוצה. יש רק להקפיד ששתי קבוצות לא יקבלו אותו מספר וכן שלא ווצר דילוג וקבוצה ריקה). הדרך הטובה ביותר להימנע משגיאות היא לסדר את הקבוצות בסדר עולה. כדי לברר את שם הקוב של קבוצה, מקטינים את הקבוצה ובעודה מוארת - מקישים זטותפ+1ג לתיבת יתכונות", שס מופיע שס הקבוצה ושם הקובץ של הקבוצה. בחירות כלליות כדי לבחור במנהל הקבצים של חלונות את כל הקבצים שבספרייה וכן את אלה שבספריות הבת - יש להקיש על +1ו6, כדי לבטל בחירה של כל קוב בספרייה ובספריות הבת יש להקיש /+ש6. בחירה נעימה. הגופן שלי סו קובע את גופן ברירת המחדל בשבלונת |גוחסא (א |גווחסאצ] לעיברית) זהו הגופן הפעיל בעת כניסה לעיבוד מסמך. כדי לשנות את הגופן (ברירת המחדל של תוכנת ההתקנה מוגדרת כדויד) יש לפתות מסמך חדש המשתמש בשבלונת |גווחט11% פותחיס את תפריט עיצוב" ובוחריס באפשרות "גופן". בוחרים בגופן הרצוי לעיברית ולאנגלית (שם וגודל) ובסיוס מקישיס על כפתור 'ברירת מחדלי. מקישים 'כן" לאישור ומעתה ואילך אלה יהיו גופני ברירת המחדל בעת פתיחת קוב בשבלונת [גמחסא. עולםה-56 א וגו0 0 סּ עולם ה-56 א וגולל כמו בקיוטקסט למי שעבר מקיוטקסט ל-אטאו, לא יכול להתרגל למסך הלבן של חלונות ומעוניין לעבור למשהו שיזכיר לו את הלבן על גבי כתול של קיוטקסט, יבחר בתפריט יכלים" באפשרות 'אפשרויות ..*. בחוצ 'כללי" יסמן את תיבת הסימון ליד שקסט לבן על רקע כחולי | האם ברצווך לשווח את ברירת המחדל עבור גופן ל- אפא פפחוד המחוסג 1 וק, ת12089989 סקעוסהטוא. וו וק? / שיווי זה יחול על כל המסמכים החדשים שיבוססו על התבוית או . יציאה מהירה. ניתן לצאת מהמכתבה של נורטון ללא דיאלוג אישור. עושיס זאת כך: בתפריט סקס בותרים 6לוספור). נפתחת תיבת דיאלוג, ובוחרים פמטוגווחו/חסס. אז נפתחת תיבת דיאלוג נוספת בה ניתן לבטל את הסימון ליד ק20%00 חסחס אאם. באופן דומה ניתן לוותר על תיבות האישור להעתקה, מחיקה או כל פעולה אחרת המופיעה בתיבת האישורים. ביטול האישור יגרוס ליציאה ללא ההודעה המוקדמת בנוסת יהאם אתה בטותו (כ/ל)". סימון זהה כדי לבצע שינויים במקטעים שונים של טקסט, כדי שלכולם יהיה עיצוב זהה - ניתן להשתמש במברשת העיצוב. מסמנים קטע ומעצבים אותו: שולים, גופן, גודל וכדומה. בעוד הקטע מסומן, מקישים על לחצן מברשת העיצוב. העכבר הופך למברשת צבע ומגיעיס איתו למקטע הבא שאותו מעונינים לעצב בצורה זהה - ובוחריס את המקטע. בסיוס הבתירה, המקטע החדש יקבל את העיצוב של המקטע הראשון. העכבר נשאר במצב של מברשת עיצוב עד להקשה 5 על מקש ₪6 כך שעד אז ניתן לעצב |צברשת עיצוב] את כל הקטעי - ציטוטיס, למשל - המופיעיס במסמך. אס מעונינים בשינוי העיצוב של הפיסקה כולה - כולל שוליים וכניסות - יש לבחור ולסמן עם המברשת פסקה שלמה. סימון רק חלק מפיסקה יגרוס לכך שהעיצוב ישנה רק את הגופן. בו| ו |בכ] - | צון " |ככן יז | שמירה איטית בעת שמירת קוב של אקסל, או אטאו, או כל ישוס התומך ב20 015 לתקליטון - נוצר פסק-המתנה של כשלושים שניות. ניתן למנוע בזבוז זמן זה על ידי שליחת הקובץ לספרייה זמנית על הכונן הקשיח, ומשס להעבירו לתקליטון. מי שרוצה לפתור את הבעייה ללא הסיבוך המיותר של שתי פעולות תקליטון, יכול לנסות את הפתרון הבא: להיכנס לעורך קבצי המערכת מאם 6011צ8 ולתחפש בקבציס 10.8+8א60 או 0108886841 את השורה הטוענת את 6צחק 5 (ב-575.פַ0ת60 זה יהיה ות ואילו ב-841 66אמטווג זה יהיה 6 6חגוח). בסוף השורה מוסיפים רווח ואחריו +. כעת שומרים את השינוי, מאתחלים את המחשב ומגליס שיפור משמעותי בזמן השמירה של קבציס מיישומי 22 012 לתקליטון. יש לזכור שהוספת הפרמטר גורמת ליישוס התומך ב-018 להודיע על סיוס שמירת הקוב - לפני שהשמירה הסתיימה בפועל. לכן אין להוציא את התקליטון, אלא לאחר שהאור בנורית כבה. כל שבוע, כל חודש קוב האצווה הבא משמש להופעת תיזכורת (הקוב הגראפי קו₪פז1806ז באמצעות מברשת הצבע של חלונות) בעת הכניסה לחלונות רק ביוס שישי בשבוע : ו 6 %5ו60תואוק0 ד קתו 0 וטו וג ]| < "חי" ס/ תה | פס |[ לגו 2010 "1"== 'צזסאופח 3" ]1 3 א 0 ו קוח ז60חסות6ז 6א6 תצותטק 83 82 %1 אז 6 כדי שהתיזכורת תופיע יש צורך להיכנס לחלונות דרך קוב זה, וכן שכל היישומים בקבוצת ה-ק0חגופ יופעלו במצב ממוזער (למי שלא זוכר, מאיריס את צלמית היישום ונכנסים לתכונות - על ידי הקשה על שומ+1 או 'קובץ" ו-'תכוטות. = ומסמניס את תיבת הסימון ליד האפשרות 'הפעל ממוצער). ניתן כמובן להפעיל באותה דרך כל תוכנית אחרת, כגון אנטי-וירוס או תוכנית לבדיקת הכונן הקשית. קובץ האצווה הבא מפעיל את תוכנית בדיקת הכונן, בכל הדלקה ראשונה שלאחר ה-15 בכל חודש (המיקום הבינארי של התאריך נקרא 000005. גם כאן יש צורך להיכנס לחלונות בעזרת הקובץ הזה: 00 6 פאוס0תואכ) ד 1 816[קוחט! ק0) 1 | 6ומוקותטו 6 014016 1א161ק אסא 10/0 0000001" 0/ 6 | )6 סו אסא 0 פס |[ הותס!אאוס! 2010 "1"=="צזטעופתג%" ]1 אש 0 תוחסוא שא 06| 83 %2 %1 אזר 6 כדי שתוכנית זו תעבוד, צריכים ליצור קוב א.סוג!קוח. וכך עושים זאת: פותחים את פנקס הרשימות, מקישים זטותת ומקלידים: 501 80501= (בלי רווח לפני סימן השוושן) כעת לא מקישיס על מקש נוסף (במיוחד לא על זטותפ), אלא שומריס את קוב |או.שגוקותו בעזרת העכבר. 7/1/97 דר ה, רמקולים בחנות לכלי נגינה הציעו למכירה רמקוליס 'מיוחדים" לחיבור למחשב מולטימדיה. כאשר שאלתי מה המיוחד ברמקולים, הסביר לי כי יש בהם מיגון בפני השדה האלקטרומגנטי, הקורן מתוך הרמקולים ולעתים מפריע למסך המחשב. ובכן; אין כל צורך במגן כזה למסך. די בהרחקת הרמקול (מוגן ושאינו מוגן) במספר סנטימטרים - כדי לבטל כל השפעה. לעומת זאת רמקול יכול לגרוס נזק למדיה מגנטית כגון דיסקטים וקלטות גיבוי. נזק כזה יכול להגרס גם על ידי רמקוליס מוגניס. לכן מומל להרחיק כל מדיה כזו מרמקול, גם אם הוא אינו מחובר למחשב. צידו האחורי של הרמקול הוא המסוכן ביותר. הדבר נכון גס לגבי הרמקולים הזעיריס של כרטיס הקול. ואינטר1ט אזרחות טובה אחד הדברים המרגיזים הוא להעלות קוב מהאינטרנט ולגלות שהוא מבולבל וכתוב בצורה בלתי קריאה. מלל לאועטרנט יש להמיר לקוב 8011א, לפני ההעברה לרשת. ברוב מעבדי התמלילים של היום ניתן לעשות זאת בקלות. בקיוטקסט: בסיוס העבודה מקישים +01 לקבלת תפריט טיפול בקבצים בוחרים 1 לטיפול בקובצי [4801, ובוחרים שמור קובץ 4580 ב-וזאו ודגש? : כאשר מסיימים את עריכת הקוב בוחרים בתפריט יקוב" ומתוכו בוחרים ישמור בשס". בתיבת שמירת הקוב בוחרים סוג הקוב כקוב (ב-אסאו זה נקרא 6 ואטד בדגש? זה נקרא קוב 450 [תוכנות (] יתופיות פתרון לעצלים למי שמעוניין לנהל את העסק הקטן שלו בעזרת אקסל ו-וזסאו של מיקרוסופט, אבל מתעצל להכין את הגיליונות והטפסים השונים יש פתרון: בתקליטור התודשי של תוכנות שיתופיות של ,1 בנושא עסקים (יש ששה נושאים וכל חודש מופיע אחד מהם) מופיע הקובץ ?4521!אאג.זוקפ, שהפריסה שלו (תוכנית הדחיסה והפריסה מסופקות עס התקליטור) יוצרת את: 0 פאוס6תו זס) א 151/א א .71 פפמאזפטם 4 רא --א 08ו60חו)/ זס] ז09510] ח3|ק 851655 |.1 (4.0 00 / 3 +0 ו בו 8 וסוסזק 4 5זס ו .ג מו 1992 זפוזע0 6 5 6 1 8 9 6858 0980 050758 ומח 5 סוחד | 5 וה המכיל מערכת גיליונות לאקסל ומסמכים וטפסים ל"6זסא. טארוט קוב ק/2ו0גד מכיל תוכנית לפתיחת קלפי טארוט. 0 מחיה] ספ 06 ] ו [ 8 1 ו ו בת ו עס 1006108160 1006107 טסזתו 5000685 15 סזסחד זט וש 8 01 פאוסח 06סף ספ שמחו סזסו1 .0816 .6065 01 816 186 זס ה הוסעסות סה ו מה צופן העתידו להוריד את הקובץ מתתנת 885, לפתות את הדתיסה ולפתוח את הקלפים. שיהיה במזל טוב. ניהול אוספי קלטות עודף מכשירי האלקטרוניקה המציף אותנו גורם ך: ומ שר-: צאון != | מו1- מו1=] ----- לבעיה מרגיזה: נערמיס תקליטורים, קלטות אודיו, קלטות וידאו, קלטות של משחקי טלבזיה ותקליטים (למי שעדיין נשאר) אז כדי לעשות קצת סדר, ישנן תוכנות שיתופיות שמנהלות מאגר מידע על סוגי קלטות שונות. בין תוכנות אלו ניתן למצוא את התוכנה 00: 86 08506 "ותו \ 8 - 66/3 , 00 שסץ 01 6% 8 זגו[ .ת01[60110/) 400076[ זס 35901105-) .10006סתו 18 אמ תוכנה נוספת מאותה חברה הינה קְוּ2א6פץ: 8 00057085060ת1/ 4 - כ31/ 7100026 שג 1 1600/ זטסץ 0% 05 113 .731200/ 10010665 .2011610 גו 1 אז כדאי להוריד תוכניות אלו מתחנת 885, ולנסות להכניס קצת סדר בבאלגן, טוב גם לתקליטונים וכולי. (הערה: על פי פרק ב' לחוק הגנת הפרטיות תשמיא-1981 שימוש בתוכנות שיתופיות אלו מהווה שימוש במאגרי מידע אשר יש לרשמס אצל רשם מאגרי המידע במשרד הפנים, נראה שכותבי החוק לא ציפו את הזמנים בהם יש 26 בכל בית ועל כל שולתן) מוכוחים להיות שמח? ישנן תוכניות רבות לקישוט סביבת העבודה, הוספת צבע, צליל ועוד אבל מה לגבי קצת חוש הומורז כדי להוסיף קצת חוש הומור לשולחן העבודה, ניתן להוריד את הקוב 2 שאט, אשר לאחר הרחבה ניתן להרי את הג'וקר - תוכנית המעלה מעת לעת בדיחה על פני שולחן העבודה וזאת משני קבציס המכילים כמה עשרות בדיחות (מגיע עם שני קבצי בדיחות באנגלית: 10%60% -10%620%) ניתתן להוסיף עוד קבצי בדיחות (בעיברית) וניתן לקבוע את מועדי ההופעה של הבדיחה - צריך לזכור שצחוק יפה לבריאות. 6 ע6חז ה6חלל .אזס'ו או6א סז חףו!1 8 חס 6ז6צו 5ז516וחוחז ה66הוחד 1 ]סוק 6ח1 [[16 10 51686655 6ח! !10 16 ,הזזס5% 6חָזה! 8 סוחו 4 חחם שזשצו 8ז516!חוחו 13 0608656 088 06 !טטצ חַהוחוע סש 6ח1 חוטז) ה6חזטז6ז 1655ז516/3 6ח1 זסזם | 4 זסת630זק 6חס "?587 זסווק 6ח1 ₪18 זה חרי טפ 6 זט 820876 5ז916וחוחו 13 6/יבח 10 80!ף בו 6ח 5810 46 ".פפַחוחַח6 נססף זטם] סשבּח זסחובּז עולם"ה-56 א וגול ? סּ עולם ה-56 א וגו?ל0 סּ 1. חבילח עזרים 8 וטוַטוַָגע הוא שמה של תבילת תוכנות ועזרים לסביבת העבודה דוס המכילה יותר מ-30 תוכנות שונות. כל תוכנית עובדת באופן עצמאי ואינה תלויה בשאר. להלן פירוט חלקי של העזרים הכלולים: - לבדיקה מהירותו של כונן ה-0%ת-62. האם הכונן החדש שקנית באמת במהירות כפולה כפי שטענו המוכר או הפרסומת! וו - התחליף המודרני למגרסת הנייר. ץע תמחוק את הדיסקט שעליו איחסנת מידע מסווג בצורה בטוחה ומהירה, כדי שלא תהיה אפשרות של שיחזור הנתוניס. 0 - הגרסא החופשית של 88 (נורטון יוטליטיז) להוספת עוצמה וקלות לתיכנות קבצי אצווה. 5 - מגן על המחשב בסיסמא מפני שימוש לא מורשה סיסמא. מנפישה את סמן העכבר בחלונות במגוון של כ-70 סמנים מאויירים. ביניהן: שקופים, קשורים, רדיואקטיבים, עם אנימציה. ועוד. התוכנית מציגה את כל הצורות בחלון אחד, ובנוסף מאפשרת להפעיל כל אחת מהצורות בתוך משבצת, כדי שאפשר יהיה להתרשם מהתוצאה. ב. מנקה המעוחקים השוט היעיל של מנהל רשת, כנגד ביזבוז זמן של עובדים על משחקי מחשב. תוכנת 8וא64אט מסוגלת לחפש ולאתר (אם אופציה למתיקה) של מגוון רחב של קבצי משחקים מתוך הדיסק הקשיח של השות, או מתוך דיסקיס מקומיים. התוכנה החכמה מתפשת "חתימה" של משחק, כך ששינוי שמו של הקובץ לא יעזור. לתוכנה יש מסד נתוניסם שכוללת מאות חתימות שונות (אלפים בגירסה המסחרית) של משחקים שונים. הוכנית דחיטה תות היא תוכנית דתיסה חזקה במיוחד, שמאפשרת ניהול ושליטה בקבצים מכווצים והיא גם תומכת במספר תוכנות דחיסה אחרות. ל-848 יש מימשק משתמש מובנה, החוסך שימוש בתוכנה נוספת והוא נוח לשליטה בשורת הפקודה. המימשק כולל תמיכה בעכבר ובתפריטים. אגא מאפשרת עבודה עס קבצים שאינס 848 (לדוגמא, קבצי ?21). אלגוריתס הדחיסה יעיל ומהיר במיוחד, דבר המעניק למשתמש חיסכון ניכר בזמן ובנפת דיסק. האופציות כוללות קובף-נפתח-מעצמו, הוספת חתימת-ביטחון לקוב, :ד עו פה סז הצפנה בטוחה באמצעות סיסמא, נעילת קבציס מסוימיס ועוד. 5. מודם-סטאנ אס ברשותך מודם פנימי, או מודם חיצוני שאינו בטווח ראיה, או אפילו מודס במחשב נישא - תוכנת מודם-סטאט היא בשבילך. מודס-סטאט עוזרת לתפעול המודם על ידי חלון (מספר אפשריות של חלונות שונים) המציג את לות החזית של מודם וגיל. הלוח מראה בצורה תלת-מימדית את אורות התצוגה של המודם, בזמן אמת. כמו כן כוללת התוכנה פונקציות כמו איתחול המודם, רישוס של השיחות, רישוס של סיכומי התקשורות ועוד. משחק הפאק-מן הישן והטוב חוזר, והפעם בעטיפת סיפור מדע בידיוני. צורת חיים ממקור לא ידוע בחלל - התגלה על ידי מדענים. בעלי החיים המוזריס הם אומנם קצרי-תוחלת, אך הם מספיקים בחייהם להטיל מאות ביצים, והיצוריס הבוקעים מהן - גורמים לטרדה אפילו יותר מפישפשים. המחירים יורדיםוו! את הדיסקטים הכלולים ברשימת הששת" החודש, ניתן להזמין עד ה-30 באוגוסט. הזמנה לאחר תאריך זה, מותנית בברור מראש אם הדיסקט נותר במלאי. בונוס: הזמן שתי תוכנות, קבל שלוש! כל הזמנה של שתי תוכנות בתשלום מלא (10 שקלים לדיסקט) - מזכה בתוכנה נוספת חינם, על פי בחירה, מתוך ה"ששת" של תודש זה. (8א10ד 16 1ט ות 156 11 אז פשפט 61אז 5 10 18 דאפד 6אזוס/, 01ע מחחד) 1 ספפוצפג ]א 64זס א 00 \ 6 ,6 א 6|זס א ג),6זס א 0ס ער )טקנס ) ₪5 )א ;פאוסא! זטוטקוחס 6 תגרה זס\ 36)א ,65160)א 6|זסאת6ווקוחס-) גוח6 6 סותנן/ הסוס בונוקוחס-) זנ 36]חג1 א קוח 60 ,01010 טק וס .| 6ג)א 6חו2גק3]א 1.4 ,033 יווק חס0) פיכ א ]תד א 1115 ;פאוסנתו צ ,סא -א] ,אוח() סתטוא ,6זס\ *א] 6חג|263 אסא ,2631306 עוסצ! 0|זסעתט) קוח ) ,קחנופו] ונקות 5'כא ג 2/1 וא ,6תולגקגוא 6 1/0000 6!זס/ ,6קזסא! 6זסאתשוטקומס0) 5'ץ אאא (גשה)א 6חסאו 0 5'א ןמסוא פוט ,006 0001 0'5|זס 5 ,6קזסא! 6|זס 65 פפסזקבאם !זא 6 ,תס סקסא 6וזסאסגוא 5 זסא -א] 5 )א א ;6פסקבוה ססתוכ! 126 ;זספאיס0מו לו ,4!זס/ אום 84 ות00ס5 ,6!זסאר סא א 6זסאתשוטקוחס) גתורכ) 5'ג אזז 0 ",731 7105 060זסאו יא תל 6!זסאתטוטק וחס) זט וסוס ש6א! 25)א₪1 1ד) ד 11011 20| ;0 זס ל אזסאיז6! גתום-) |המסנוגנח6ות] 5 מסו160= ,גחוור) 01.5 ,סא 6 6|זסארטוטקמחס 5שאזקק]/1, 1 66פָום פא שוטקותס >'אם1?או5 6 10800 010 את טונאק נחסכ) 51/35 25)₪ ;מו6ג)א 1.5 )1 ךכ שו טקומס סל 0 ,6מגוסק 6תסארטוטק וחס) קוו 5'א]/57 ;5.4 קַמווטקוחס) %16/'5-1 5000111 ;6מגקג)א זסווםסוא 5'ה1א 51/0 :560 "וא חס 6 ,01.0 אדא ,ההק 6זסי6ג) ,זט 010065 6ותות וחס?) ,אה8ק5= 4ז0ארשוטק וס ,6!זסאר 10 ₪ מנטקוס 6סק סי :קומס סטג 50/05 6חסשמט5 אפ אואקצם )) םקו 6 קתותפו!פט ,4זס או 6 ,ב0א100ו/א תסאוסג]א 7% )א ,6הסא פחס] ,א 1.4/ז6צוגאת ג 56 6סאהפוטקוס) 5 א 511751 זאו 5אס0םואו גוג גג)א ,מסחסנמספָתו גומ 6 6 סקא שטקוחס0) |004ו0) ,מגאתגך 6|זסאתשונוקוהס0) 5'א א 1 ;מסווגו5אוס או 8] מוסשם56 ,6ץאז 7 6|זסאסג)א ,זס!נחס)א ם|זסאתשוטקוחס0) פ"ץ ם 11% ,וז אתטוטקתוס0) וגגדד 5'סוא .411 111 ;גוו דד כםד1א! ,זאתט 5‏ 3006 שמגקגוא 1006 ב'ואסס6אזא כססדואש שקשזטד 6סאד 5 0 060 2650 ,סאר )טקוחס) 610 ,אוו (]"),מוססת5פג1) 6ם] מו 62016 סא גקו חנה 6 + /ז606תו 0236770 סוזק6ות] |1-3ס-] ,06% זס) נקוחס") |0663-] פאש! 6ומסתו16: ,6וט0) 5סזנ0פ5ת 4זס\ אזסאס! ‏ 4זס\ גוסותוו|ט)א תסא0ג)א תש זספג ] ,ספתו 6)!זסשס!ם] 6הסשסום] %אסס וח 060 דל א5 ,זס לתו5 א ה6ותט5 ,מצווסט סא -א] מפוו] 9 0365 6 ,ם.1סארדא6א 6268 !0 תש טקוח )1100 ,ג|6נ2 תס 6|זסאתשוטקנםס 5'ג, 1 א סא 1085 סס0ו/ מגמו וס או 6 5'ואג אדםז ס צגוטק 351 0'5זסאי 16 סז גופכ] [חסו וגוחפות! וס שטק 3 5 5ז6)טק 6-0 6חה 6016 וג חס ]תו םס 6065 םסוא מחסותו )0 ז06ויסזק |גסס|ק קַתו630| ₪6 חג מסווגמדוס/םו 6161 זשוגוק וסט לגו[ .65תומטוס6 61 תו 5מסטג6!ופטק וטקוס6 190 זסצס 5שצו!לטק קטסז0) 243 [גחסטגוחסות] תת |אחסו)גוהשוח] .הסוח 6808 5מ0מ03!לטוק קטסזכ) 2312 |גהסט גשומ סגו 0 06 54 6קססכן מסו!1ג 15 ;גתווחסקז 4 4זסאיס)ם] אמווחסקַז 4תסאתשטקוחס6 5 000771 >4ט|סתו וטק פ'קטס 0 מסקגקתו5 זס א <> 98 %ג0םו500 6זסארסוטק חס פס קַ100] סא = ,קמס קמס 6!זסאתשוטק וטס "א תגו|גתוט/ ,גו[גתצט 4 ארוק חוס) 5 ]1.1 3ד15) ,גו5ץ2|ג)א 6זסאי <> ,גגצץג|ג)א 4זסאתשוטק ו 0 תפוק )5 51161( 506 1200 6!| 6 ,חס א סאופא! הס6ג)א מגו!גוט\ ,סאר וסנ ,חס / א ,גומ( םטוא ,13% 60תטא 6 הסאתטונקנמס) 8.715 16 00 00% סו 5'ג0 64 שתגק! אזסאו 6 זאו 8תגקונום 0סצתטוקומס 15 0/הם הדוס )ם! ,4זסאתפוטק ומוס ) 0-111.55'5) ;443 ג ) 1/0140 00% 6 ,208הג-)0/ם] ,4זסארטטקנחס-) 0906 סא א ,חס 6 ,חס ארוקומס) 00'5[. 31 7% ₪ 0715011 ;ול ותט!ס0) וס אתשוטקנס) 1'5)א 04 סש קמס ) זו םג כ] זט רוט קוס) 016 1 80005-אמטותנחס) ,כ. 01 א 6/6 פ'אאא ואאפם "א ,אזגותתג2) 0!זסאסג) ₪ סוגוג)סל? מצסותוסג)א ,4 סא 1/0115 0619מהג60/ 4 אתסוטק ו ס) פוטס 5 סא ₪ 005 סא סמו סוטטס 6הס 06 ש:גתתג 4הסאד 0זשסושו 1 ,סאאורוסוסוך בא סנו( פ'כוא . ]א[ ;צגם 1406א סא 6 ,ג ₪₪4₪א זסאתפוטקמחס 6 0 66ש0 6] פמשצץ5 5 6קְתֶתג! ,אוסותן ,אא אמכ.001 שוטטפתצוס 5שסא ות ונק מס 5" 05800 שה 8 במסס166 ,אוףטגמחס/ם! 406 16 ,אוףטגתחס)םן חס ת] 56016 0 תרגא בקנ 600 אדא 6ב06אתשוטק וס גוס 6הסס סונוק וס ) | 5'צ6א(] ;םל צשסט מס 6? 6% 0 6א2א ,606א | ה6ה6קגתג)וא זרז וק ומס-) 198/41,'5 ,630005נחטותנפס 6 8 בזשונוקופס) 1/'5כא!] ;6הסא 0 ,527 |זסאתשוטקמס) 2 סא6 ,ג1!גו 4זסאוג) 6מו2גקג)א 1,005 ,גו!גו] 6הסאת6וטקומס) 5"ץ.! ד 16 1/0 -] ,4ארא] 5' א א ,ה8ק13 חס א מט5 ,תגקג! 6חסאסג)א ,מאקג[ 4הסאתשטקנחס) 5'\ ?4 ( ,גווגון זסאו 6 אוגוו עורכי הדין האמריקאיים קאנטר וסיגל, בעל ואשחו, חוללו לאינמרנט את מה שמכונה כיום "המפץ הגדול". הם השתמעוו בה לפרסום המוני של שרותיהם המעופטיים. הסיפור הגדול מופיע כעת בספר "איך לעשות הון באוטוסטרדת המידע", שיצא בעברית בהוצאת אופוס ש המחחלקים | את התקופות בתיי רשת האינטרנט, לזמן שלפני קאנטר ‏ וסיגל, | ולזמן שאחרי קאנטר וסיגל. שכן זוג עורכי הדין היהודי-אמריקאי הזה, הרעיד את אמות הסיפים של הרשת הבינלאומית כאשר העז, בפעם הראשונה ובצורה הבוטה ביותר - לנצל את האנטרנט לפרסומת ישירה וקשיחה, לעסקיו הפרטייס. בני הזוג מנהליס משרד המתמחה, בין השאר, בהסדרת ‏ רין קארד", כרטיס ההתאזרחות של מהגריס המבקשיס לחיות בארצות הברית. כאשר פרסם המימשל הודעה בדבר הגרלת כמות מסויימת של כרטיסי-אזרח למהגרים בלתי חוקיים הנמצאים כבר בארצות הברית - החליטו קאנטר וסיגל להציע את שרותיהם לכל דיכפין, באמצעות רשת האעטורנט. הס הפיצו חוזר לאלפי כתובות, בעיקר ברשת יוזנט, שס מתנהלות קבוצות דיון בנושאיס שוניס. האפקט היה כשל שיגור מטח טילים. דיירי הרשת הקבועים, המקפידים לשמור על אתיקת השימוש באינטרנט, האוסרת הפצת חומר מסחרי בין משתמשיה - נזעקו לעמדות הקרב ושיגרו לעבר זוג עורכי הדין - חרפות וגידופים. או, בלשון הרשת - לשונות אש (188אג.1/). אלא שהם כבר לא יכלו להחזיר את הגלגל. קאנטר וסיגל קצרו את הפירות ועשו את הרווח שלהס לא רק מאלפי הפוניס לקבל את שרותיהס - אלא גם מכתיבת ספר שכותרתו: 'איך לעשות הון באוטוסטרדת המידע". הסמר טנורר סערה ציבורית בארצות הברו לורנס קנטו ומרתה סיגל לנטו! ₪ באוטוסטרדת ו המידע? / , . > 1 4 4 ינטר + 5 הו מארתה סיגל לורנס קאנטר בתחילת הספר מתארים קאנטר וסיגל, בצורה מרתקת ביותר, כיצד נולד במוחס הרעיון להשתמש באינטרנט ככלי פרסוס ואת כל מה שקרה להם מאז. ההתחלה, כפי ל שרק הסופר הרומנטי יכול לתאר, התרחשה בחדר המיטות של בני הזוג. היה זה בחצות וחצי, לאחר שלוש שעות ליד המחשב, כשקאנטר נכנס למיטה ואמר לזוגתו: "אהו זה. אני חושב שעליתי על רעיון אדיר ומושלם.." 7 למחרת בבוקר קמו השניים יצאו להרפתקה שלא תאומן, ששינתה את מהלך חייהם. גילוי היוזנט כמנוייס על שירות קומפיוסרב כמעט מיום : הקמתו, היו השניים משתמשים מקוונים = נלהביס במשך למעלה מעשר שנים, אולם = = היקף ידיעותיהם על האינטונט היה מצומצם. שמענו עליה בקומפיוסרב ואפילו. = בחדשות, אולס לא ידענו לא וק איך להשתמש בה, אלא אפילו גם איך למצוא אותה", סיפר לורנס קאנטר מאוחר יותר. "חשבנו שזוהי רשת פרטית לאוניברסיטאות, שרצו להתקשר זו לזו. לאחר מכן, קראנו במקוס כלשהו שבית המשפט העליון של ארצות-הברית מאפשר לקרוא את כל פסקי הדין שלו דרך האינטרנט. ואז חשבנו: אולי כך נוכל להיפטר מהספריה המשפטית היקרה להחריד שלנו ולמנוע את ההרס העתידי של מאות עצים, שידרשו כדי ליצר כל-כך הרבה נייר! מחשבה זו היא שגרמה לנו לצאת למסע הראשון שלנו במרחב הקיברנטי" בשלב זה טרם זיהו השנייס את האוצרות שחיכו להם בדרך והם חיפשו כל מה שניתן היה למצוא אודות האינטרנט. השאלה הגדולה ביותר היתה 'כיצד נכנסיס לזה!" ואז, יום אחד, השס אגזטוטו1) זטוטק 60 צ באופן מיסתורי על מסך הקומפיוסרב שלהם. היה זה שמה של תוכנה חופשית כלשהי, המאפשרת קישור לאינטרנט. זה היה גם שמה של חברה העוסקת באספקת גישה לאינטרנט. "הורדנו את התוכנה למחשב שלנו ולפתע המודס. תייג | מספר, והיינו | מחוברים לאינטרנט", | משתזרת מאותה סגל. "התבקשנו למסור שס כאמצעי זיהוי ובחרנו ב-אגן6. כתובתנו בדואר האלקטרוני נקבעה תמוא 010 אג61. = בנוסף = לכך, התבקשנו למסור את נתוני כרטיס האשראי שלנו, כדי שהחברה תוכל לחייב אותנו בעמלה מינימלית של 10 דולר בחודש, על בסיס תעריף של כ-15 סנט לדקה וקיבלנו חשבון התקשרות הידוע בראשי התיבות 7 - 600 אומ0 10 אומ". הדבר הראשון שקאנטר וסיגל עשו היה לבדוק את רשת יוזנט (ושמטצט). רשת זו היא אוסף של יותר מעשרת אלפים קבוצות עניין ציבוריות, | הנקראות בשם =קטסשפאטא, העוסקות במספר עצוס של נושאים. אופן הניהול של דיוניס אלה היה שאדס אחד מחליט לשלוח מסר מהמחשב שלו לכל מי שמחובר לאותה קבוצה. לאחר מכן, אחרים מגיביס על-ידי משלותח מסרי תשובה, היכוליס לעודד תשובות נוספות, וכך הלאה. מסרים אלה, הלוך ושוב, נקראיס בשס "חוטים" (686זםו). בקבוצה אחת יכולים להיות הרבה חוטים. "לא היה זה מפתיע, שקבוצת העניין הואשונה שמשכה את תשומת ליבנו נקראה 8ט.ג8צ.ו41", מספרת סיגל. " מצאנו שס רשימה של כמה מאות שאלות, שאנשים בכל העולס שאלו בקשר להגירה לארצות-הברית. אנו ידענו את התשובות לכולן, וללא מחשבה רבה שלחנו מספר תשובות". ואז זה קרה. תוך יוס התפוצצה תיבת הדואר האלקטרונית של שני עורכי הדין משאילתות אינדיבידואליות בנושאי הגירה. אנשיס רצו לשכור את שירותם כעורכי-דין, אך על סמך הרבה שנות ניסיון במקצוע ידעו קאנטר וסיגל שרק מעטיס מאד יסכימו גם לשלם כדי לקבל שירותים משפטיים רגילים. אף-על-פי-כן, הדבר גרס להס להרהר באפשרוזות הטמונות בעניין. הגרלה זה עסק פשוט חקירה ודרישה מהירה גילתה להם ביוזנט אוסף קבוצות עניין, העוסקות בתרבויות של ארצות שונות. בתוכו ניתן היה למצוא את 1 תטם. 6זטז1נוס. 1 ]זנ 811.01 8 טטוטו[טס וג וכדומה, קווב למאה קבוצות שונות. כעורכי-דין המתמחים בחוקי ההגירה, הס לא יכלו להעלות על הדעת שוק טוב מזה. יותר ויותר אתרים ברשת מציעים מידע חופשי (או בתשלום סמלי) לקידוס עסקים פרטיים. להלן כמה מאלה שכדאי לבקר בהם. מ5אזןא0 651זת 145 /61מ .718 .10685. רורא // קוו מגזין המכוון לעסקים קטנים ולמשקיעים. מכיל רעיונות וטיפים לניהול עסקי יעיל, החל מבחירת שם לעסק וכלה ועד להמלצות לגבי השוק העולמי. ו 1 1 18 -5 0 2 וגורר :שא שש אוש 0 ופיו ו | | א + הפכ 4 ספה! (הוה ית המאקה תוצאיות 011.17 110209 16689 5 א 6 ור 61 |-פשטותז: וש 04 1005 896( 006 = 1ל שמח 2) 2630 אמצ 16 )0 שדוקה (סעי4 א 1 א מכוטוי תד גו שק צוסץ 101 0052 + 0 א דוק , 60 ,₪0 יצח שו כ ליי 50 1-11 <> שוטשט כ חש ,1478 10 + וברו אאסודמא דאמןדסוקווס שד 30111.1 /ת16/ש1נו .001860 טישב -לרצרע //3כ0 ו "6 1 10 6 606 שק 12025 םואיתל 040 359164 ג 1[ %ז50%0: מכן )0 4140326 ט עו 26 לא + 5 זלקהחצט עיסם 8 ו זיארוטו לעי ואר ₪8 שוגו וספ 17% 10 הו ומ 2 כפי שאפשר להבין מהכתובת, מדובר באתר באנגליה. 'בנק העם" הוא למעשה בסיס נתונים למחפשי עבודה המספק הודעות על משרות פנויות. כל אחד יכול להעלות למאגר את קורות חייו והג'וב שהוא מחפש. > אינטר % 6 ה ביקור עסקים 005 ךא6 גוא תס אסזדבוותסת א [זונ163517161/ססזג1011/ ספטיזכן גו 36 210 .11 116ו[ רהס 11:51 הצעות עבודה בתחום החינוך, הן עדיין נדירות באינטרנט. אתר זה, שנועד למעשה לקדם מכירת קורס לקבלת-החלטות באוניברסיטה, מכיל תמליל של חלק גדול מהקורס וכן המלצות על ספרים בתחום זה. פוא זטד סמה החסוחו "| 0 *שץ א4] 06] 5 ומח הטוי | לש הט יא או קז דול מ . 5 ד 0 טיט 61/5515 זתסשד דטמאתמדאז פד /155711005)/ 60 .6155111005 1067 יס דר הרצ //5כן0ו ו מודעות-לוח והצעות קנייה ומכירה בתחומים שונים. מחירי הפרסום זולים (כ-8 דולר למודעת מילים קטנה למשך 4 שבועות). תמורת תשלום דומה נוסף ניתן לצרף גם תצלום של המפרסם או של החפ). אינטר + 6 הח 'בשלב הזה", מסביר קאנטר, *דיין נרתענו מלמכור שירותים משפטיים רגילים. עבודה משפטית טובה מחייבת הרבה שעות של עבודה קשה, ופירוש מחירים גבוהים, שמעטים יכולים לעמוד בהם. חוץ מזה, למדנו שלפחות בכל הקשור בתחום ההגירה, רק אנשים מעטים באמת הבינו את ערכם של השירותים המוצעים על-ידינו. הס חשבו, בטעות, שהשגת ויזה או גרין-קארד כווכה בלא יותר ממילוי מספר טפסים. אפילו כאשר מאמציהס נכשלו והס באו לבקש מאיתנו עזרה, עדיין היה להס קשה לתפוס מדוע לא ניתן לספר להם את כל מה שהם צריכיס לדעת בשתי דקות של ייעוץ. "אנו השקענו חמש עשרה שנה בעבודה כנגד תפיסה מוטעה זו. שמנו לב שמרבית המסרים שנשלחו לקבוצות עניין ביוזנט היו קצרים למדי. הבנו, שלא נוכל להתגבר, במספר משפטים קצרים, על מכשולים למכירת שירותים, איתם לא הצלתנו להתמודד בכל מהלך הקריירה של שננו. לכן המסקנה שלנו היתה, ששירותים משפטיים מסורתיים בתחום ההגירה לא היו המוצר המבטיח ביותר מבתינת סיכויי המכירה במדיום זה". מקובל לומר, שהכל תלוי בעיתוי. זה נכון היה גם במקרה של קאנטר וסיגל. בדיוק כאשר הם גילו שוק מדהים לשיווק הידע שלהם בתחוס ההגירה, הס החלו גם בטיפול השנתי בהגרלת הגרין-קארד. זוהי תוכנית שנתמכה על-ידי ממשלת ארצות-הברית, ושבה אנשיס ממלאים בקשות בשיטה טכנית מסויימת, שנקבעת על-ידי משרד החוץ. לאחר מכן, הבקשות הממולאות מוזנות למחשב, והזוכים, הנבחריס באקראי, מקבלים גרין-קאוד. בהשוואה לבקשות ההגירה הרגילות שמגישיסם בדרך-כלל, ההגרלה היא עסק פשוט. בעוד שעורכי דין נוהגים לגבות כמה אלפי דולרים בתיק הגירה ממוצע, עשו קאנטר וסיגל חשבון שהם יכולים למלא עבור המהגרים טופס בקשה להשתתפות בהגרלה תמורת 100 לערך ועדיין להרוויח. כל זאת בתנאי שעלויות הפרסוס והשיווק לא יהיו גבוהות מידי. 'במשך | השנים | גילינו, | שאנשים המבקשים להגר לארצות-הברית, פשוט אוהבים את הגרלת הגרין-קארד", אומר קאנטר. "למרות שהסיכויים אינם גדוליס, יש להגרלה אלמנט מרגש של הימור. בנוסף לכך, בשעה שדרכים אחרות, מסורתיות יותר, להשגת גרין-קארד מחייבות זמן, כסף ואורך-רוח, הרי שההגרלה, כאשר היא מצליחה, היא עניין מהיר. בהתחשב בכל אלה, האמנו שהגרלת הגרין-קאוד היא המוצר המושלס למכירה בשוק הממוחשב שזה עתה גילינו". וכך ישבו השניים וניסחו הודעה קצרה של כ-170 מילים על הגרלת הגרין-קארד ושלחו אותה לכל קבוצות העניין מסוג 6זטז[טס.1!גּ. ההודעה הזמינה אנשים שרצו מידע נוסף, לשלוח את בקשתם לחשבון הדואר האלקטרוני של זוג הפרקליטים. לאחר מכן, הס למדו על דרך לשלוח מסר למספר רב של קבוצות באופן אוטומטי. 'בשלב זה היינו עדיין מתחילים, ולכן משלוח המסר שלנו נעשה בדרך הארוכה", נזכרת סיגל. "כל אחד מכ-100 משלוחים נמשך כ-2 דקות בקירוב". למחרת בבוקר הלכו השנייס לראות מה יצא מכל המשלוחים. בתא הדואר האלקטרוני כבר המתינו להס מאות בקשות למידע נוסף. ככל שיותר אנשים התעוררו, הפעילו את המחשבים שלהם וראו את המסר - זרס הבקשות גדל והפך לשיטפון. זה נמשך באותו קצב במשך מספר ימיס ואחר-כך נחלש קמעא. קאנטר וסיגל המשיכו לקבל זרס קבוע של שאילתות במשך מספר שבועות. ויחד עם זה גם את "לשונות האש" הראשונות. לשונות אש, או להבות, הוא מושג שהמציאו אנשי מחשבים למסרים מעליבים. מספר אנשים לא התלהבו מהעובדה שעורכי הדין שלחו את ההודעות למספר קבוצות עניין. את משוס שעל פי כללי האתיקה של הרשת, כאשר שולחים מסר לקבוצת עניין, הוא חייב להיות קשור אך ורק לנושא העניין של הקבוצה. מישהו שאל "מה הקשר בין הגרלת הגרין-קארד | לבין | קבוצת | העניין תאקגן.טזנ1ו.11ג?" | אחרים יעצו | לצמד הפרקליטים | לעיין = ב"טיקט", | קוד ההתנהגות הלא-רשמי לפועלים במרחב הקיברנטי. אחריס לא היו כה מנומסים. הס קראו לשניים 'אידיוטים" ו"חסרי שכל". גם מישהו מחברת וויצ'קראפט - ספקית הגישה לאינטרנט - התקשר כדי לומר שהגיעו מספר תלונות. אך הוסיף שלחברה באמת לא איכפת, כל עוד הדבר לא פוגע בעסקיה. קשר ישיר יותר אלא שבשלב זה, כאשר בידי צמד עורכי הדין כבר הצטברו כ-1000 פניות, הבנו השנייסם את המגבלות של חשבון מסוג ץסטט של חברת וויצ'קראפט. עבור מה שניסו להשיג, הס היו זקוקים לקשר ישיר יותר, גם גמיש יותר ומהיר יותר לאינטרנט. כך הם הגיעו לחברת טמווטקוק, שס קיבלו גס שירותים כמו 1ע, 008ת0ז0), 000068 ו-16106, בנוסף לדואר אלקטרוני וליוזנט. גילינו שפייפליין מאפשרת גישה להרבה יותר קבוצות עניין מחוץ לארצות-הברית והדבר נראה לנו כמכרה זהב למתן שירותי הגירה", מספרת סיגל. 'חשבנו: מכיוון שעלות הפרסום לא היוותה גורס רלבנטי, מדוע לא לפרסם לכל הקבוצות! התחלנו לשלוח מסרים לכל הקבוצות בפייפלייין, כל קבוצה בנפרד. ולא התאכטבנו. הדואר החל לזרום, כולל בקשות למידע, הזמנות וכמובן... הרבה לשונות-אש נוספות". אך גם לצינור המידע היו מגבלות משלו. פייפליין היתה חברה חדשה והקשר אליה היה איטי. במהלך חיפושיהם הגיעו עורכי הדין לתחברה ששמה נטקוס מקליפורניה, שסיפקה גישה לאינטרנט במחיר שיחה מקומית בהרבה ערים, לרבות עיר מגוריהס של קאנטר וסיגל - פיניקס. הם נרשמו לחברה החדשה ועד מהרה למדו שנטקוס מאפשרת גישה לכ-8,000 קבוצות עניין, הרבה יותר משאר החברות איתן עבדו. אולם | לנטקום, | בניגוד = לפייפליין ולוויצ'קראפט, לא היתה תוכנה גרפית פשוטה. במקוס זאת, היה על המתחבר לשבת מול מסך מחשב ריק, ולהשתמש בפקודות מתוך מעטפת של יוניקס. מכיוון שלא לקאנטר ולא לסיגל היה מושג בתחוס זה, הם חיפשו את האדם הנכון, שידאג שהכל ירוץ חלק, וילמד אותס מה לעשות. לבסוף הס מצאו אחד כזה, פריק מחשבים אמיתי, שאיתר עבורס כ-1000 קבוצות. בליל שבת אחד הם נשארו ערים כל הלילה, ושלחו מסרים לכל אחת מהן. "בבוקר הבא, הטלפון שלנו התחיל לצלצל", מספרת סיגל. "אנשים זועמים, שטענו שהיו מנהלי מערכות ובעלים של רשתות אחרות, התלוננו על כך שאנו יוצריס עומס-יתר במערכות שלהם. תיבת הדואר שלנו | התחילה להתמלא בדואר-זבל אלקטרוני. אולס בצמוד לכך, קיבלנו גם האמנו שהגרלת הגרין-קארד היא המוצר המושלם למכירה בשוק הממוחשב שזה עתה גילינו" ביקור עסקים מז פד6 גת זוודאא זיזח / 11 זד .115060 דודר כן 1 למעלה מ-26 אלף שמות של חברות בריטיות, בתחומים שונים, כולל כתובותיהן מספרי הטלפון והפקס וכן אם יש להן נוכחות באינטרנט. הרשימה מסווגת הן על פי סדר אלף-בית, הן על פי תחום העיסוק של כל חברה. יו שופ 110 5 6קוווטה ז וווווהת6ווות אינטשר + 6 הו שק "10 ₪76 1 שכין יוג !ופ וטל .ע51ו-<). 3 וניה 7-1.18) 21006 ) א( 16 שויקהש1: ביקור עסקים 0 עדת תואס 610841 6/5621 01/שונו .105000 שתלתאד// כו עוד אלמון חברות הממוקם באנגליה והמאפשר לכל אחד להוסיף את שס העסק שלו, ללא תשלום. האלפון מאפשר לאתר עסקים על פי מפתח-חיפוש מתוחכם. החסרון: רוב החברות המופיעות בו הן בריטיות. 2 יע הנגה ינר 07 עו ותש ו דאתסדת ו זו 0ג 0 טס .סק 1616 .ראד // :11 בהחלט אתר יחודי. הוא נועד לאפשר לחברות שסיימו קו יצור של פריט מסויים, אך נשארו עם מלאי-מעיק - להציע אותו בעיסקת בארטר לחברות אחרות, בדרך כלל באר) אחרת או ביבשת אחרת. הרבה מאד בקשות למידע. מאות בקשות תוך מספר שעות. לאחר מכן, הזרם נעצר. חברת נטקוס חסמה את החשבון שלנו. 'מנהלי החברה הסבירו לנו שמה שעשינו היה חסר-אחריות וחצוף והם יחברו אותנו מחדש לרשת, רק אס נבטיח שלעולס לא נשתמש במערכת שלהם לצרכי פירסוס ברשת. הסכמנו בחוסר רצון". בעייה טכנית הדואר המשיך לזרוס בכמויות ואנשיס התחילו לשכור את שירותיו של צמד הפרקליטים. מכיוון שהדבר ארע בחודש מר, וההגרלה היתה מתוכננת ליוני - היה על קאנטר וסיגל לדאוג לפירסוס נוסף. הס ידעו שהכללים הסופיים של התוכנית יפורסמו על-ידי המימשל תוך מספר שבועות, ושזה יהיה המועד המושלס למשלוח מסר נוסף. הס גס ידעו שעד כה לא הצליחו במיוחד במציאת ספק גישה קואופרטיבי. "המשכנו לחקור וגילינו מאות ספקי גישה לאעטרנט בכל רחבי ארצות-הברית, ו לרבות כמה עם מספרי טלפון מקומייס בפניקס", מספר קאנטר. שיחת טלפון לאחד מהם, שנשא את השם אינטרנט דיירקט', הביאה מיד לפתיחת חשבון. התבקשנו לבחור כתובת דואר אלקטווני, ושוב בחרנו בשס אג!6. הפעם כתובתנו היתה :160.00 -תו 6 ש6518. קיבלנו סיסמה, והסבירו לנו כיצד להתחבר לרשת דוך הטלפון. נתנו את מספר כרטיס האשראי שלנו כדי שיוכלו לחייב אותנו בעמלה של 20 דולר בחודש. 'הפעם החלטנו לטפל מראש בדבר נוסף: מכיוון שלא רצעו עוד מחסומי דרכיס מצידם של ספקי גישה, קבענו פגישה עס מנהלי אעטרנט דיירקט, הסבונו להס בדיוק מה אנו מתכווניס לעשות והזהרנו אותס שצפויות להם צעקות מחאה קולניות, שלא לדבר על מתקפת דואר אלקטרוני מצד משתמשים ברשת. יחד עס זאת הבהרנו להם שאין בכוונתנו להתחיל את העסק ללא הבטחה לשיתוף פעולה מצידס בנושא זה. 'אנשי אינטרנט דיירקט השיבו שהם מסוגליס לטפל בכל התנועה שלנו. החיבור שלהס לאוטוסטרדת-המידע, בניגוד לחיבור של פייפליין, היה בכביש רב-מסלולי. הס צחקו כאשר סיפרנו להם, שחלק מספקי הגישה הקודמיס איתס עבדנו התקשו לטפל בכל תנועת הדואר שקיבלנו. הס יכוליס לעשות זאת ללא שום בעיה - הצהירו. בנושא המדיניות, קיבלנו מביל פישר, מנהל בחברה, מיזכר המפרט מה החברה מוכנה ומה אינה מוכנה לעשות. "מה שהיה חשוב לנו זה שאינטרנט דיירקט לא תמנע מאיתנו אף פעולה, אלא אם היא תאמין שמדובר בפעולה בלתי-חוקית. בהמשך המיזכר נאמר, שאס החברה תקבל דיווחים על כך שפעילותנו מזיקה למערכת שלה ולמשתמשיס אחרים, אנו נתבקש להפסיק לבצע פעולות אלה; ואס לא נעשה כן, החברה 'תנקוט בצעדיס כדי להפסיק את הבעיות" כעת ניצבה בפני עורכי הדין בעיה טכנית. ישיבה מול המחשב ומשלוח מסרים לכ-1000 קבוצות עניין, מחייבת לא מעט זמן. הס רצו לבצע זאת באופן אוטומטי, אך לא ידעו כיצד. שניהם לא היינו תכנתיס או טכנאים מקצועייס, אך היה בוור להס שמחשבים נוצרו, למעשה, כדי לבצע מטלות פשוטות וחוזרות על עצמן. הם זימנו, איפוא, ידיד שכתב עבורס תוכנית שתבצע את מה שרצו. כעת הס היו מוכנים. לילה אחד עברו על הרשימה המלאה של קבוצות העניין, סיננו החוצה את חסרות הערך מביניהן, ונותרו עם רשימה של כ-6000 קבוצות. היתה זו קבוצת הנמענים הגדולה ביותר למסר כלשהו שנשלח אי-פעם על היוזנט. הס התיישבו מול המחשב בשעה 12:30 בלילה, משוס שבשעה זו היקף התעבורה בין המחשבים נמוך, | ויש פחות סיכויים להיתקל בפקק-תנועה כתוצאה מכמות המידע האדירה שהס עמדו להעביר ברשת. "הקשנו על מקש אחד והתוכנית החלה לפעול" נזכרים קאנטר וסיגל. - 'צפינו, מהופנטים כמעט, בהבהוב הקצבי היציב ובתנועות על המסך, שסימנו את השיגור של כל מסר מסביב לעולם. בתחילה. היינו מתוחים. חששנו שמא התוכנית תיתקע לפני סיוס העבודה. אולס התוכנית התקדמה על-פני הרשימה באופן חלק וללא פגם. תוך תשעים דקות שלחנו את המסר שלנו למיליוני אנשיס בכל קצוות תבל." מטלפנים זכרים וצעירים למחרת השכימו קאנטר וסיגל למשרדם. הטלפוניס כבר צלצלו כמטורפים. הס בקשו מכל מי שרצה להגיב על המסר להשתמש בדואר אלקטרוני, אולס צירפו גס את מספר הטלפון במשרד, למקרה שמישהו ירצה לדבר איתם ישירות. ואכן היו כאלה שרצו לדבר איתם ישירות. בעיקר אלה שהתלוננו על מה שהשניים עשו. 'אדיוטים!" צעקו המתלוננים. "דחפתם את המסר שלכם לכל קבוצת. עניין על-פני כדור הארצ!" כמעט כל המטלפנים היו צעירים. כמעט | כולם היו זכרים. גם תיבת הדואר האלקטרוני התפוצצה וגם כאן היו מסרי מחאה זועמים. כמות הדואר היתה מדהימה במיוחד, מכיוון שמספר משתמשים לא הסתפקו בהבעת מחאתם במילים גסות. הס שלחו 'פצצות דואר" : קובצי זבל ענקיים, שנועדו לסתוס את המחשב של שני עורכי הדין. אך בין האיומים והזבל האלקטרוני המגוון, היו גם כמויות עצומות של בקשות למידע נוסף על הגרלת הגרין-קארד. קאנטר וסיגל החלו לטפל בכמות הנתוניס המדהימה במהירות רבה ככל שיכלו, ואז קרה משהו בלתי-צפוי. החיבור ביקור עסקים 5 וס מסזוו פזתסיד 60 .ס1סץ.ש הארו // כו אולי האתר האטרקטיבי ביותר בתחומו. רשימה מקיפה של עסקים שיש להם דף נוכחות באינטרנט. כל אחד יכול להוסיף את שם העסק שלו - ללא תשלום. מפתח-חיפוש מאפשר איתור עסקים לפי שם, סיווג עיסוק וכדומה, כמו בדפי זהב. ולת 7 עוד אתר אלפוני עם שמות חברות ועסקים. צורת החיפוש באתר זה מוגבלת לפי שם העסק בלבד. גם מספר העסקים הרשומים שלהם לאינטרנט נותק. חברת אעטרנט דיירקט, שהבטיחה שלא תנתק את הקשר אלא אם כן יעשו הפרקליטים משהו בלתי-חוקי, החברה שהבטיחה שתוכל לטפל בכמות העצומה של המסרים הצפויים - פשוט התעלמה מההסכם הכתוב וניתקה את החיבור לרשת. 'מיד צלצלנו לביל פישר, האיש שעמו חתמנו על המזכר", משחזר קאנטר. 'בשלב זה, קור רוחו הקודם - היה כלא היה. הוא צות וטען | שהמערכת שלו סבלה מעומס-יתר, שהטלפון שלו מצלצל ללא הפסק ושהמונים זועמים מאשימיס את החברה שלו בגלל פעולותינו. המערכת של אעטונט דייוקט קוסה תחת עומס המספר העצוס של המסרים הנכנסים. לא, הס לא יחברו אותנו שוב, עם או בלי המיזכר. 'גם אנחנו כעסנו. אחרי כל המאמצים שהשקענו בניסיון להבטיח פעולה חלקה, ובביצוע הכנות לקראת הצפוי לנו בעתיד, חברת שירותי גישה קטנה עמדה לגרוס לנו לאבד עסקיס באלפי דולרים. התחלנו לקבל שיחות טלפון מלקוחות פוטנציאליים, שלא היו מסוגלים להגיע אלינו מכיוון שאעטרנט דיירקט סגרה את הקשר. אנו הבטחנו לשלוח את המידע בדואר רגיל, ובינתייס . שלחנו את עורכי הדין שלנו לנסות לדון עם אעטרנט דיירקט". 0 בסופו של דבר הסכימו באינטרנט דיירוקט להעביר את הדואר של קאנטר וסיגל לנטקוס, שבה היה להס עדיין חשבון. 7% א5רי-" / ו 0 אא 60 וס 1166 6ו!) ]46 >ו .0 ןו( )'מסצו ווסץ 0 סמו וו ככל שיותר אנשים התעוררו, הפעילו את המחשבים שלהם וראו את המסר - זרם הבקשות גדל והפך לשיטפון כעבור יומיים ראו קאנטר וסיגל את עצמם מתנוססים בעמוד הראשון של מדור העסקים של הניו-יורק טיימס שניהם לא היינו תכנתים או טכנאים מקצועיים, אך היה ברור להם שמחשבים נוצרו, = | למעשה, כדי לבצע מטלות פשוטות וחוזרות על עצמן אינטר + 6 הת יהפעלנו את המחשב שלנו והשתמשנו בחשבון נטקוס כדי לקרוא את המסרים שנשלחו בחלק מקבוצות העניץ', מספרים קאנטר וסיגל. '*כמעט כולם עסקו בנו.: מאותו יום ואילך, האינטרנט לא הפסיקה לעסוק בנושא שלנו. כל פעולה שלנו זכתה למעקב, ניתות ובתינה מקרוב. ניתחו את המניעים ואת תהליכי החשיבה שלנו. 'התנהל גם דיון ארוך בצורך למצוא שם לשימוש באינטרנט לצורכי משלוח מסרים להמונים. לאחר ויכות הוחלט לקרוא לפעילות זו בשם 'קתוותותגקפ', הלקות ממערכון מפורסם של הקרקס המעופף של - מונטי פייטון, להקת הבידור הבריטית הידועה. אנו לא הכרנו את המערכון, אולם ככל הנראה הוא כלל את זריקת ארוחת צהרים, שכללה קציץ בשר מתוצרת חברת השימורים ספאם, על הקיר. ראה שמערכון זה היה פופולארי בקרב אנשי האוניברסיטאות ואנשים העוסקים בטכנולוגיה, שהיו המתנגדים העיקריים לפעילותנו. ההיסטריה נמשכה. עד מהרה זה נעשה בלתי-אפשרי לעקוב אחר כל מה שנאמר עלינו, שלא לדבר על מתן מענה לכולם. מישהו כתב ברשת שכתובת הדואר האלקטרוני שלנו חשובה כמו מספר הטלפון הפרטי של מל גיבסון או של נערת האמצע של גיליון פלייבוי". פרסומת קיברנטית אז חל מפנה חשוב. קאנטר וסיגל קבלו צלצול טלפון מפיטר לואיס, הכתב לענייניס טכניים של הניו-יורק טיימס. "שנינו הוכינו בתדהמה", נזכר קאנטר. "לא יכולנו להאמין שהדברים שעשינו יעניעו את העיתון | המוביל בארצות הברית. דיברנו עס לואיס ארוכות בטלפון. הוא נשמע נחמד. תדהמתנו נמשכה כאשר הוא שלת אלינו צלם, כדי שהכתבה שלו תלווה בצילום, שיאפשר לכל אחד לראות כיצד נראה הזוג המפורסם ביותר במרחב הקיברנטי. כעבור יומיים ראו קאנטר וסיגל את עצמס מתנוססים בעמוד הראשון של מדור העסקים של היו-יורק טיימס, תחת הכותרת 'פירסומת במרתב הקיברנטיי. בעקבות פיטר לואיס הגיע ג'ון ברג'ס, כתב הוושינגטון פוסט. בשבועות ובחודשיס הבאים דיברו קאנטר וסיגל עם כל העיתונים וכתבי העת הגדולים בארצות הברית ומתן ראיונות הפך להיות תפקיד במשרה מלאה. = "תוך זמן קצר, ראעו שהדיוותים האובייקטיביים | התתלפו | בהתקפות, הנובעות ממשוא-פנים. למדנו עד מהרה, שכאשר כתב רוצה לשפד מישהו, וגם להיראות אובייקטיבי בו-בעת, קיימים טריקים סטנדרטיים מקובלים. מכשון שעמדת המערכת אינה יכולה לבוא מהכתב עצמו, הרי שהוא דואג שמישהו אחר יביע את עמדותיו במקומו, ואחר-כך הוא מפרסם אותן כציטוטים מדברי אחרים. ההיגדים התואמיס את דעתו של הכתב יופיעו תמיד בתחילת הכתבה. דעות מנוגדות ימוקמו תמיד בסוף הכתבה, בתקווה שהקורא יסתכל רק על הפיסקאות הראשונות, וידלג על השאר". כעסם של אנשים מסויימיס הטריד במיוחד את פיטר לואיס. הוא סיפר שתיבת הדואר האלקטרוני שלו היתה מוצפת בילשונות אש". משתמשי הרשת לא השלימו עם חוסר משואַ-פניס מצידו והס הפעילו עליו לחץ כבד כדי שיראה עד כמה דרכיו היו שגויות. ככל הנראה, תוכניתם עבדה. בעוד הכתבות הקודמות של לואיס על קאנטר וסיגל כללו דיווח ישיר, הרי שלפתע החלו הכתבות שלו לתאר את צמד עורכי הדין כמנודים, כחולי פרסוס שהוכו מכה קשה והמתחננים לתשומת ליבס של אמצעי התקשורת. מערכת היחסים הקרובה של הצמד עם אמצעי התקשורת נמשכת עד עצם היוס הזה. גם כתבי הטלווטיה הגיעו לדלתם, בעקבות העיתונות הכתובה. הכתבה הראשונה התפרסמה ב-68%8 ולאתר מכן טסו השניים ללוס אנג'לס, שבה הוקלטו ל-אא6 ולתוכנית הראיונות ברדיו של לארי קינג. מסכס קאנטר: "זה היה כיף אמיתי. לארי קינג היה כזה ג'נטלמן וכל-כך מוכשר במעשיו, שהוא הקל עלינו, שני טירוניס בעסק. לאחר שתזרנו הביתה, צוות של חמישה אנשים מ-86א טס מלוס אנג'לס לפניקס אך ורק כדי לראיין אותנו. אפילו השבועון טיים הקדיש לנו כתבת שער". בגליון הבא, פרק נוסף אודות ספרם של קאנטר וסיגל: לידתה של המכירה קיברנטית. 9 סטסטטויטסכויקורו ד הר ההערכה המקובלת היא עומספר המשתמשים ברעשת אינטרנם בפועל - נדול פי עשרה ממספר המחוברים אליה מאת שמעון שפירא רשת | האקטונט ‏ אין הנהלה. | היא הוקמה ונוהלה על ידי ממשלת ארצות הבוית, אך עם כניסת גורמים עסקיים לרשת, הקטינה הממשלה האמריקאית מעורבותה הישירה, לאחר קידוס הרשת במשך כ-15 שנה. המימשל הנוכחי ממשיך לעודד ולתמוך בקידוס אוטוסטרדת המידע והוא אף שותף במימון מחקרים המקדמים את הנושא. מאז הפסיקה ממשלת ארה'ב את פעילותה הישירה בקידוסם הרשת, התפתחה האינטרנט בעזרת גורמים עסקיים, כדי לספק את הביקוש הגואה לשימוש בה. ץז | זמאתתדא, | האגודה הוולנטרית שבה חברים תאגידים ואנשיס בודדים המחובריס לרשת, מנסה להיות מעין ארגון-גג לאיטרנט. ה-1800 כפי שארגון זה מכונה, עוסק בין היתר במתן כתובות למתחברים לרשת, בבעיות של תרבות השימוש בה ובאיסוף נתוניס עליה, כמו אלה שיובאו להלן. שיעור הגידול שחל ברשת בשנת 1994 - בסך 96% - הוא הגדול ביותר בארבע השנים האחרונות. שיעורי הגידול בשניס קודמות היו 69% בשנת 1993, 81% בשנת 1992 ו-93% בשנת 1991. בולט במיוחד הגידול החד במספר המשתמשים העסקיים בארה' - % בשנת 1994. בכך עבר מספר המשתמשים העסקיים את אלה מתחום החינוך (1.37 מיליון לעומת 1.13 מיליון). התפתחות לקוח/שרת הנהירה של עולס העסקים לאנטרנט היא במידה ובה תוצאה של התפתחות הטכנולוגיה | שות/לקות, | המאפשורת להעמיד לרשות המשתמשים באינטרנט אינפורמציה על עסקי החברה המעוניינת בכך, בדרך זולה ונוחה. הדרך מכאן עד לניצול הרשת לעשיית עסקים, מכירה, מתן שירותים, מתן שירותי תמיכה ופרסוםס - קצרה וכדאית. שני שליש מהמחוברים לאינטרנט בעולס - הס באוה"ב. שיעור זה, שנשאר יציב בשלוש השנים האחרונות, מעיד על כך שחרף הבסיס הגדול של המשתמשים, הנהירה הגדולה לאעטונט ממשיכה להתרכז בארצות הברית, שם שיעורי הגידול גבוהים בהרבה מהממוצע העולמי. בין הארצות בעלות הגידול הרב ביותר אפשר למצוא את ניו-זילנד (למעלה מ-440%, דבר שהקפיץ אותה מהמקוס ה-24, למקוס ה-13 בדירוג העולמי, עס למעלה מ-24 אלף התחברויות), דנמרק (181%), דרוס אפריקה (147%), ספרד (141%), בלגיה (125%) ואנגליה (112%. בישראל היה הגידול זהה לזה שבעולס (96%) ועם 13,251 התחברויות היא נמצאת במקוס ה-22 בדירוג העולמי, אחרי כל אינטר % ₪ ה - ו ארצות מערב אירופה וכמובן ארה"ב, קנדה, אוסטרליה, יפן, ניו-זילנד ודרוס-אפריקה. העובדה ששפת האעטרנט היא אנגלית, מסבירה, אולי, מדוע ארצות דוברות אנגלית נמצאות בראש רשימת המשתמשות ברשת. מאותה סיבה גם יפן, שלפי התליג שלה וגודל אוכלוסייתה הייתה צריכה לתפוס את המקוס השני, נמצאת במקוס ה-6 בעולם, עם פחות ממאה אלף התחברויות. . פי עשרה יחד עם זאת, מספר ההתחברויות לרשת אינו מעיד על מספר המחשבים שבהם נעשה שימוש בפועל. הספירה נעשית על ידי חישה של המחוברים בפועל אל הרשת. מאחורי כל חיבור כזה יכול להיות משתמש בודד, או מספר גדול של משתמשים שמחוברים ביניהס ברשת ורק אחד או יותר מהמחשבים קשורים לאינטרנט. באמצעות מחשבים אלה משתמשים באינטרנט כל הקשורים לרשת פנימית זו. כך קיים מצב שחברות שיש להם עשרות אלפי מחשבים הקשורים ביניהם - מחוברים לרשת באמצעות עשרות או מאות מחשבים בלבד. קימות רשתות מסחריות הנותנות שירותיס למנויים ואחד מהס הוא התחברות גם אל האינטרנט באמצעות מאגרי מידע מסחריים, כמו קומפיוסרב, למשל. לכן, ההערכה המקובלת בקוב העוסקיס בכך היא, שמספר המשתמשים ברשת בפועל ד = גדול פי עשרה ממספר המחוברים. אס אכן זה כך, מספר המשתמשים היוס ברשת הוא כחמישים מיליון בני אדם. מינואר %4' עד עואר 95' - גדל מספר המתחברים ב-2.375 מיליון. על פי המכפיל המקובל הצטרפו לרשת כ-24 מיליון משתמשים חדשים, או כשני מיליון בחודש. ניתן לראות זאת כשוק הגדול והגדל ביותר בעולס. יתר על כן: האוכלוסייה המקושרת לאינטרנט מוערכת כמתקדמת ביכולת הצריכה ובהרגליה. כושר הקנייה שלה הוא הרבה מעל לממוצע. לפיכח אין תימה בכך שהסקטור העסקי מסתער על הרשת. | 6 שמישהו בכוכב יאיר, מקוס מגווו של חברת הכנסת מיכאל איתן, מצלצל אליו בשעת לילה מאוחרת, כדי לקבל עזרה בבעיית-מחשב כלשהי - איתן לא כועס עליו. להיפך, הוא מגלה סבלנות מרובה. הוא זוכר שלפני זמן לא רב הוא עשה את אותו הדבר לחברים אחרים בישוב, וגם הם - או אולי רובס - התייחסו אליו באותה צורה. את הצורך החיוני במחשב גילה איתן לפני כשנתיים, כאשר דובר על הפריימריס בליכוד. הוא הגיע מהר מאד למסקנה, כי פריימריס ומחשבים הם דברים שלא יכולים ללכת - אלא ביחד. איך אפשר לוכז את רשימת כל מיתפקדי הליכוד ולפנות אליהס בדואר או בעל פה - ללא בסיס נתוניס ממוחשב. בחופשת הפסח האחרונה החליט איתן לעלות מדריגה. הוא ביקר בתערוכת אינפוטק ויצא ממנה ברכוש גדול: מחשב בתקן מולטימדיה מלא וכרטיס כניסה לאינטרנט. ‏ ירק אחרי שנכנסתי בפעס הראשונה לאינטרנט, גיליתי את הקשר האמיץ בין פוליטיקה לתקשורת מחשבים", הוא משחזר. "לא יכול להיות קשר יותר טוב בין הבוחר לנבחר הציבור - מאשר באמצעות המחשב. "לדעתי תקשוות מחשבים מקימה מחדש את תשתית הדמוקרטייה הישירה, שבה כל אזרת יכול להטיל את משקל קולו באופן ישיר על כל דיון. אם בעבר היה משקלו של הבוחר בא לביטוי מעשי אחת לארבע שנים, הרי שהיוס ניתן לשתף אותו כמעט בכל דיון צבורי, או בהצעת חוק - באמצעות רשת המחשבים. מדובר במהפיכה לא רק טכנולוגית, אלא גס חברתית". ח'כ איתן כבר רואה בעיני רוחו כיצד הכנסת מודיעה על הצבעה בענייןחוק חדש, קת ? רצ בדענר ומאפשרת לכל אזרת במדינה להשפיע בלחיצה על מקש, או במשלוח הודעות תמיכה או הסתייגות לנבחרי הציבור. "פולטיקאים אחדים אולי לא ישמחו לאפשרות כזאת", אומר איתן. "כי עד היוס הס בעמדה נוחה. הס מדברים אל העם רק דרך הטלוויזיה, משוס שדרך הטלוויזיה העם לא יכול לענות להם. עכשיו הם יצטרכו להתמודד עס קשר אינטראקטיבי.." הח"כ איתן בדעתו שיש להעלות את הכנסת על האינטרנט, הן לטובת הציבור בישראל, הן לטובת כל מתעניין בעולם. לכן הקיס לאחרונה בכנסת, יחד עם ח"כ בני טמקין, שדולה בת 20 חברים, למימוש כנס-נת, אתר של כנסת ישראל באינטרנט. האתר. יכלול מגוון של מידע, החל מסטנוגרמה של כל דיוני הכנסת וכלה בקשרים | היפרטקסטואליים | לגופים כלכליים, ‏ עירוניים, ציבוריים ולכל מי שברשותו מידע ברמה ממלכתית. 'הקמת כנס-נת איננה עניין מפלגתי. זוהי משימה לאומית", אומר איתן, שצרף לשדולה חברי כנסת מכל הקשת הפוליטית. אם יש לכס הצעות, השגות, הערות או ביקורת - תא הדואר האלקטרוני של ח"כ איתן פתוח בפניכם: ו ו ח"כ מיכאל איתן מקווה לזכות ולראות עוד בקדנציה הזאת, אחר של כנסת יוראל על האינטרנט פרי-ת רמזים מועילים אם אתה חדש באינטרנט, רצוי שתדע: לכל אחד מן השירותים המצויינים בלוח המשחק יש אתר או כתובת דואר אלקטרוני, שמשם יסייעו לך להשיג יותר מידע. הקפד על החוקים לגבי אותיות גדולות וקטנות, כאשר אתה מקליד כתובות. הכתובות באעטרנט רגישות לגודל האות! אם הכתובת לשירות מתחילה ב- עואואו//:כ!1, סימן שהאתר נמצא ב- ס6\ 106) 6!זס. כדי לבקר באתרים יש להשתמש בדפדפן רשת כמו מוזאיק, נטסקייפ או לינקס. אם הכתובת רשומה בצורת אאא.זס800, יש להשתמש אתה ב- ז6םק80א, ז6ק20)מו/\ או בתוכנת גופר אחרת. כתובת דואר אלקטרוני כמו וח60. אאא/06)חו, פרושה שיש פשוט לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת אעטרנט זאת. סוף המשחק "‏ מ ול ונס נבוכים בעובילי האינטרנט? צאו לטיול הדרכה במסלול המותווה בשני העמודים שלפניכם ותגלו דברים רבים שלא ידעתם על קיומם. לפניכם מדריך מקוצר (אם בי לא ממצה) לתועה בדרכי האינטרנט 5 015אזב3!) 865% מאגר מידע וניתוח של שווקים, כולל עזרים, חלפים למכוניות וציוד שירות, תוכנה, מערכות אלקטרוניות, ציוד מדעי מעבדתי, ציוד טלקומוניקציה וכן הלאה. חעם. כתובת ברשת: .110 וז 8תט//:ז6וק0 :סט\ / 1/6 60/1 ורוט כתובת גופר: / (יבחר "טס6" וא "8]") 600 שגרמ ס11. וו. הח יוה 6150א והו מסד נתוניס רב-עוצמה המסייע לאתר לקוחות ואנשי קשר פוטנציאליים באמצעות הרשת. ניתן להשתמש במילות מפתח לחיפוש אחר חברות, או אפילו לרישום את החברה שלך במסד הנתונים של ח6180910א1. חיעם. כתובת ברשת: 0)868108ם/וסת. 41 אואוע//:קזות 6066 עסחסזזט0 00135 ממיר שערי מטבע. דוגמה מצויינת להצגת מידע באופן אינטראקטיבי. בוחרים במדינה שאת שער המטבע שלה מעוניינים להמיר מול שערי המטבע של מדינות אחרות וכהרף ע'ין מופיעים השערים המבוקשים. כתובת ברשת: /ס/ 60/11 הס :קוד סיימת בהצלחה! עכשיו אתה טייל קיברנטי וותיק. כפרס על השלמת המסע, מוגשים לך מספר טיפים שיסייעו לך עוד יותר לנווט במרחב הקיברנטי ולעקוב אחר המתחרים: וט ו-1008 מנגנונים לחיפוש ברשת, שיכולים לסייע לך לאתר אנשים, מקומות ונושאים אחריס ברשת. שירותים אלה מנסים - באמצעות סריקה תקופתית של הרשת - לבנות אעדקס מקיף של תכניהם של אלפי אתרים. כל אחד מהם מבצע סוג שונה במקצת של אינדקס, כך שכדאי לנסות את שניהם. חינם. כתובת ברשת: 600 טומט. 6 פסטץ1//:קוות 610/00 20 8511/ג 68[ בס :קת 0566%]ח אתר המאפשר חיפוש מהיר, קל וחביב באינטרנט. ניתן 1 לגשת לאינדקס גדול ומעודכן של אתרי 65), דיווחי חדשות )115606, כתבי עת ממוחשבים, סוכנויית החדשות, פרופילים של חברות וביקורות סרטים 8 וסתזסא 51301010 . האם אנשים מדברים עליך, או על התחומים המענייניס אותך וספרים. מכניסים שאילתה פשוטה באנגלית, - במסגרת קבוצות הדיון בוזנטז שירות ז6ו311] 5/ו16106, אותו ו-10800%ח1 מוצא את המידע בתוך שניות. הניסוי מריצה אוניברסיטת סטנפורד מקליפורניה, מאפשר לקבל חינם. השרות מבוסס על מנוו, > אוטומטית את כל ההודעות שהוחלפו בקבוצות הדיון, שעונות כתובת ברשת: ומסט.אסטפס!מו.אואו//:קוות למילות המפתח בהן אתה מעוניין. כתובת אלקטרונית: 1010.600ת510. 00 62 ותו הקלד כ[ בגוף ההודעה. אינטר + 6 ה נלבוא וחוקים יעד: לסייע לבעל עסק לנווט באוטוסטרדת המידע לתוך המרחב הקיברנטי, ולהשיג יתרון תחרותי על ידי התחברות לשירותי אינטרנט שימושיים. אז טלו את קוביות המשחק והתקבצו סביב הלוח. מדובר בעניין רציני! כיצד לשחק: זרוק את הקוביות והתקדם סביב הלוח. נחיתה על ריבוע שסימנו 5, תסייע לך לקפוץ קדימה כמספר הצעדים הנקוב בריבוע. הגופרים - אותם סנאי-כיס שעל שמם נקראת תוכנת החיפוש - הנחבאים מתחת לדרך, יחזירו אותך לאחור. אך אם תנחת על מקבת העצ (1881160), אינך צריך לחזור בפעס הבאה שתיתקל בגופר. נחיתה על ריבוע שסימנו / \ /), מאפשרת לך לעשות קיצור דרך. הקפד לבלות זמן בכל אחת מייתחנות המנוחהיי, כדי ללמוד על מסדי נתונים ושירותים רב-ערך באינטרנט. ר אדגר פרוייקט ההפצה באינטרנט, אדגר, מאפשרת גישה לעיון בפניות שהוגשו בשניס 19945 לרשות לניירות ערך בארצות הברית. חינס. 01660 כתובת ברשת )/\; שרת זה מציע מגוון רחב של נתונים פיננסיים: שערי ₪ קזס. [[. ת אס1 ארקו :שר מניות, סחורות ואיגרות חוב, מדריך המניות של כתובת גופר: קז [[ג11 מ אוס).זטגוכ סט סטנדרדדופור, דיוקנים של חברת הובר, נתוני השוק כתובת אלקטרונית: קזס 1311 תצוס 5 !גוז :15-81 ]= האירופי, דיווחי חדשות של 0ז1// 80810088 ודשוחי מזג האוויר של פרידנוטיס. כמה שירותים בסיסיים ניתנים חים, ולקבלת שירותים נדרש מנוי. כתובת ברשת : בתסט.ס)סטף.אועואי//:קוות כתובת דאר אלקטרוני : וז000016.00 11062 000 5 הזחו מידע עדכני על מה שחברות עושות באשטרנט. כאן תוכל ללמוד לנהל את עסקך ברשת בצורה אפקטיבית בדראל אקפבפרס שרות מעקב אחר חבילות שנשלחו על ידי חברת שיגור / יותר. חעם. כתובת ברשת: אמריקאית מפורסמת זו, בכל מקום בעולם. יש רק [הזו. 0/1066 18/דסט. קוו לציין מספר החבילה שנשלחה ותקבל מיקוס מדוייק של הימצאה באותו רגע. הכותבת ברשת: 001 א1006.טועואו//:ק)ו 1 "₪ כן וחפ 1 עזוס מדריך בינלאומי מקיף למדינות ולקהילות ו ּ שו בעולם . 1%61 6:1 מספק גישה קלה למידע על שירות חדשות ומידע "מבוסס-סוכן" המאפשר לתור נסיעות, בידור ועסקים מקומיים, יחד עם שירותים אחר אוספי חדשות, הודעות התעשייה לעיתונות, ממשלתיים וקהילתיים בעולם. הכל בתינם. חומרי סימוכין ומצב המניות. כל אחד יכול ליצור הכתובת ברשת: רשימת דרישות והעדפות משלו, והייסוכן" יחפש ויאתזר 0 :1 :טס חדשות באופן אוטומטי. לכל התכונות ניתן לגשת באמצעות דואר אלקטרוני. השרות ניתן על בסיס מו כתובת אלקטרונית: 5005008 0.00 אינטר + 6 הו == = וצ כ6 1% תוכנות חדעוות פוטרות את המעצב מן המגבלות עובצורך לכתוב ממעו ווזוז, השפה המעומעות לבניית דפים ברעות שושוש מאת צחי פלד * 9 618 שש אחד מטיולי באינטרנט, נתקלתי בדף-בית | ₪א80) ש6₪ג? של דאטא סרב 2 / 5 סאר /:קזות ה ומייד הוצפתי | בזיכרונות נוסטלגיים מהתקופה של תחילת דרכי כמעצב ב-אואואו. במבט לאחור - ומדובר בתקופה של פחות משנה - אני נזכר בפגישה ראשונה, שנראית לי היום כהיסטורית ווחוקה, שהתקיימה במשרדי חברת אלרונט בחיפה. פגישה בה נחשפתי בפעם הראשונה לאינטרנט. כמעצב הבקי ברזי העיצוב הממוחשב והמכיר את עולס המולטימדיה, נבהלתי מהקצב האיטי ומהמיגבלות העיצוביות הנובעות משפת ,]ואד, השפה שבה כותבים מיסמכים ל-זואואו ועבר זמן עד שעמדתי על האפשרויות הרבות הגלומות במדיה הטו. וכו בי ויוי 0 לף זה ססר 0 שפצ רד סו בתחילה נתבקשתי לעצב אלמנטים גרפים בלבד (11/85ע *61) שהוכנסו בתוך ה-]זאז1. כמעצב הרגיל לראות ולשלוט בכל המסך - תכננתי שטחי רקע גדולים, שבתוכם מופיעים האלמנטים השוניס (באותה תקופה טוס היתה האפשרות ליצירת רקע כמו היוס) ביחידת :61 אחת, כפי שעושים בתכנון מצגות מולטימדיה קלאסיות רגילות. מהר מאוד הגעתי למסקנה שזו אינה הדרך הנכונה ושעלי לתכנן יחידות גרפיות קטנות ולשבצן עס הטקסט בתוך ה-.זאזז1. תקופה מסויימת עבדתי לצידו של בונה ואזא, איש מחשבים, שהכין את הדף כשאני מורה לו להזיז דברים על גבי המסך: התמונה ימינה, הטקסט מטה, להגדיל, להקטין, לרווח, ליישר וכדומה. זהו תהליך מייגע שהביא אותי למסקנה שאני חייב ללמוד לעשות זאת לבד, מה עוד שאנשי מחשבים אינם מודעים לאפשרויות רבות להן נזקק המעצב. במשך הזמן התברר לי כי ל-. ₪111 יש בכל זאת אפשרויות מסויימות ץח סוס 1 ה ו ובור 6 !וס מ | ו 5 7 לשליטה בקומפוזיציה, בצבע ובצורה של המיסמך, אפשרויות ההולכות ומתפתחות בקצב מהיר מיוס ליוס. ה-40%? ₪0%₪ של דאטא סוב (שכמובן יכול להשתנות בזמן כתיבת שורות אלה), הוא טוב מבחינה גרפית וניתן לראות שתוכנן על ידי אדס בעל יכולת עיצובית גבוהה. אך יחד עם זאת בולטת לעין העובדה שגם הוא טרס התרגל לגמרי למדיה זו. אלרונט - כך אני חושב - היתה הראשונה להבין את חשיבות העיצוב ב-אואואו, הכרה שכעת רווחת בקרב שאר ספקי הגישה לאינטרנט בארץ. בחוץ לארץ ניתן כבר לראות אתרים רבים שעברו תחת ידם של מעצבים. לדוגמא: מא]זזאס 16א0864 בכתובת הוססט.ומגפזס.שאיאי/ /:קאו, שם כל חברה מקבלת טיפול מלא, מקונספט ותדמית ועד עיצוב גרפי. דוגמא נוספת: חברת המכוניות א54108 שקיבלה עיצוב קליל, צעיר וידידותי בעוד 01/0/ קיבלה וא 1 ץק אטוז 0 10 ו6שגי 6 דר - ₪ עיצוב כבד, רציני וממוסד. שני העיצוביס עשוייס נכון ומתאימים למדיה הן בצורה, הן באינטראקטיביות הנכונה והנוחה. כדי להמחיש ולהדגים את הקשיים שבעיצוב דפיסם מסוג זה, אפשר לקחת כדוגמא את מסך 81081 0 ₪'8, שאותו אני מכין בימיס אלה, שהוא פשוט יחסית מבחינה גרפית. עבור מעצבים שרגילים לתוכנות גרפיות ידידותיות, המעבר להקלדת טקסטיס ופקודות מחשב, הוא משימה קשה. יצרניות התוכנה הבינו זאת בשלב מוקדם יחסית ובימים אלו עובדים על פיתוח תוכנות ידידותיות שיפטרו את המעצביס מהצורך לכתוב ממש את ה-.זאזזז עצמו. * הכותב הוא בוגר בצלאל בעיצוב וכיום מועסק כמעצב בכיר בחברת "אלתן תקשורת", חברת בת של אלביט, המספקת שרותי הוצאה לאור מתקדמים בתחומי ה-12, המולטימדיה וה-וז/ . 60 ובו 6 תיונו 6 , 4 . 0 7 / הד ומהט1 .קוו 7 | 16 ו שו 7 יו 0 7. 0 ו מימין לשמאל: דף הבית של חברת וולוו. 516887 ץ0 מד51, פשוט מבחינה גרפית. דף הבית של מ5א11א0 אחגקָז0. דף הבית של דאטא-סרב. דף הבית של חברת סאטורן. אינטשר + 6 ה 8 =2- 6- 2 העולם הגרפי של האינמרנט, ובעיקר של רשת שושווו, נגלה במלוא הדרו רק באמצעות דפדפן (ופפאוסזם) מוב. מה מצינג השוק בתחום זה? ביגי של לגל אינטר + 6 הו 9 ולס מדבוים על ששא, אבל וק מעטיס ביקוו בה ב א מ צ ע ות הדפדפנים הגרפיים כמו נטסקייפ, או א בי - אמות הדפדפנים כולם - מוזאיק. גילה של מוזאיק הוא יותר משנתיים - תקופה שבאינטרנט שקולה כנגד חיים שלמים. בשוק כבר נמצאים מוצרים חדשים *יותר, המציעים ניווט קל יותר, עיבודים מהירים יותר, ומגוון תכונות נוספות. רביס מתוכם מוצעים חינס, וחלקם כלולים בחבילה ביחד עס חבילות יישומים כגון 80% ג תו |סחטות! מתוצרת חברת ספריי. דפדפנים רבים מגיעים בגירסאות חלונות ומקינטוש גס יחד, בעוד אחרים זמינים עבור מצע מיחשוב אחד בלבד. ותאמינו או לא, אחד מהם אפילו עובד עם דוס. כדי להשתמש במרבית הדפדפנים הגרפיים נזקקים לחיבור ?511, ?קק, או לחיבור ישיר, אך במאמר המסגרת "קשר שאינו :11", מוצגות דרכים לעקיפת המגבלה הזאת. בשוק נמצאים כיוס למעלה מ-20 דפדפני אואואו. מרביתם זמינים כבר היום, וחלק מהם יסופקו בקרוב. הכתבה שכאן הוגבלה להצגתם של דפדפנים למצעי המיחשוב של 6ץ ומק בלבד, משוס שאלה הס הנפוצים ביותר. דפדפנים בודדים דפדפנים אלה מגיעים כתוכניות נפרדות, ולא כחלק מחבילת מוצרים אחרים. מרביתם מוצעים כתוכנה חופשית, חלקם כתוכנה שיתופית ומיעוטם הס מוצרים מסחריים. כולם עובדים עם חיבורי /6ד, בין אם באמצעות חיוג 8110 או קקץ, או באמצעות קו חיוג ישיר. זז במקור מהווה תוכנה זאת חלק מחבילת "308 8 ח: וטוחטות1" של חברת ספריי ומן המוצריס מסידרת 418. תוכנת 418 105416א זמינה היוס גם כיישום בודד: 80% ג אז 805416 6 ]ג היא גירסה מסחרית של 6 68%א, ומהווה שיפור אמיתי. יש לה מערכת :₪118 מורחבת בהרבה, המאפשרת ליצור מערכת היררכית של רשימות-חמות, תיקים וסימוניסם, והיא מגיעה עם מספר רשימות-חמות שכבר מותקנות בה. אפשר גם להוסיף פריטים לתפריט, בלחיצה על תיבת אישור בלבד, שיפור לעומת המערכת של מוזאיק. מי שעבד עם מוזאיק, יכול לייבא את התפריטים שיצר שם - אל התוכנה החדשה. לדפדפן יש גם תרשומת-היסטורית טובה, המראה את הכתובות בהן ביקר המשתמש בעבר ואת המסמכים אליהם ניגש בפעמים קודמות. גם בנייתה של תצורה כללית היא קלה *ותר ב-05416א 18 מאשר ב-05416!א 05א, כשהכל מתבצע בתיבות. דיאלוג. גם מצב הקיוסק ב-105410א 418 הוא עדיף: לחץ על א! זו כדי להסיר את כל הבקרות, הצג את המסמך על פני מלוא גודל המסך, ואז לח עליו שוב כדי להחליפו. אחת התכונות הנחמדות ביותר | של אסם ג אז 0510וא היא חייגן פנימי. אין צורך ליצור קשר קודם כלשהו של ?511 או עקץ. דבר זה הופך אותה מושלמת עבור אנשים שמעוניינים רק ברשת אחת באינטרנט: ושוא 10 צל ה הוא דפדפן חלונות שהיה - מתבצע בתוך התוכנית. לצ'לו יש גם כמה תכונות שימושיות שאינן קיימות במרבית הדפדפניס האחרים. החשובה ביניהן, אולי, היא היכולת לשמור על מסמכי זואזו1 ללא תוויות. מרבית דפדפני החלונות מאפשריס לך לשמור מסמכים רק ב- זאיד (דפדפני מק עדיפיס מבחינה זאת). צ'לו גם מאפשר לשמור את ה-1אט מתוך קשר. לחיצה בלחצן הימני של העכבר - תציג תיבת דיאלוג המראה את ה-81ש ומסוגלת להעתיק אותו לקליפבורד בלחיצת כפתור. זוהי תכונה מאד שימושית, וגם דפדפנים אחרים, כדוגמת זט ו6וחטותז, החלו לכלול אותה. אולס באופן כללי, יהמראה והתחושה" של צילו אינס מן הנעימים, ויש לו חסרונות גם בתחומים נוספים. ה-1אש אינו מוצג בקו הסטטוס כאשר אתה מצביע על קשר, בתיבת הכלים יש מעט מאד דברים (רק כפתורי חזור, עצור והתקדס), וקשה לטעון קובץ מן הדיסק הקשיח (יש לטעון אותו כדף בית). אך צ'לו הוא שימושי להמרת קובצ זז לטקסט פשוט. צ'לו 20 המעודכן כבר נמצא בדרך ביתא אמורה לצאת בקרוב. התוכנית ( במלואה ויוצרה - תומאסי ברוס, מבית הספר למשפטים של קורנל - מבטיח תכונות רבות חדשות. יהיה לו מראה נעים והוא 0 = קבט נך 5 9% צורך לבנות תצורה שונים של קבצים (כמו זז0, 80ק1, אשק, ופורמטים אחרים). > יהיה לו 'חלון איתור" המראה מה קורה ברקע, ותפריט ללחיצה ימנית על העכבר, שיפעל על קשרים, כדי לאסוף מידע לגבי הקשר, או כדי להעתיק את הפריט המחובר אל הקוב. אפשר יהיה גם לחתוך ולהדביק טקסט ותמונות מן המסמך. ז6פ/שסז 61חזס)ח! סו|20) 6 סו 6וחססו6צ 4 16 חסתם)/ ,1.018 מסוצזשי ו צוות + 5 וח 5 62900 זפמצע' 6 10 806055 צאו880 :או ז6פאוכווכ! 180611066 056קהצוקף אצומו = ₪ 280 קט 1 -06066מ1 06 065"04נוספפת הס 8אמדוס)תו פודעצד איש 196 ה ,250/80 , לד , כ > 0 ור ל-אטה = 1 או הצרי פיי שק וחסי!] 3109606 .7/)"5 664 תחת 60 גפס א !599 (מהמצו4 :3 לוכי הקוחה .והי( > שא 70044 4מף זפי ג הכמתו אוה תף ו טור שאל סקוק .3/5 ןפואל 12 יכרכ 1/8498 ,צוסתנ11 !ו ויתמ נ! 6 ו שמסנמטסנקק א א וקאתסטטזקט מס פוט 293 מ מס ןעק מ כשננטי. 9 3/0008 30258 0פקת8ו(105. אפ (מ סלשותהוכ זכ הפב 3 תחת איס% 60 20666 וס 31 138 תו פזאלשישפ + מכ !מדד תג חש 1 15 הנופק + הלה (5פנ או 4כ1ס: 8 1 610085 ז6ה! מצפים כי בגירסה החדשה יהיו גם "סימניות" משופרות, תצורת תוכנית קלה יותר, ותכונה יוצאת דופן של טבלת תוכן, המציגה את כל הכותרות במסמך הנוכחי, כך שהמשתמש יוכל לדלג בדיוק למקוס אליו הוא רוצה להגיע. אפשר יהיה גס להורות לצ'לו 2.0 להשיג רק את הגרפיקה של השרטוטים המוקטנים. מרבית הדפדפנים מאפשרים רק להפעיל או לכבות את הגרפיקה. לא קיימת דרך ביניים. אץ51 0 מי שמפעיל 6י, אך אינו מריץ חלונות (יש עוד אנשיס כאלה), האופציות היחידות העומדות בפניו הן להריץ אחץ2051, או להשתמש בדפדפן ה-איאו/ של ספק השירות שלך. אחק051כ הוא דפדפן | קל לשימוש, מבוסס-טקסט, (יליד האוניברסיטה של קנזס), אך אין בו תמונות יפות בכלל. כדי להריץ את הדפדפן נזקקים לתוכנת 16/7 בדוס, שאינה נפוצה כל כך. אפשר לבחור קשרים בלחיצה כפולה עליהם, או באמצעות המקלדת. ניתן גם לפתוח מספר חלונות, כדי להריצ מספר ישומים של ואואו במקביל, משהו שרק דפדפניס מועטים מאפשרים לבצע. אחץ0051 כולל את כל התכונות הרגילות של דפדפן. תוכל להגדיר דף בית, לפתוח מסמך ]זאזז1 הנמצא בדיסק הקשיח שלך, להדפיס מסמך ולחפש את המסמך הנוכתי. שלא כמרבית הדפדפנים, המציגיס אוטומטית את ה-.081 בתיבת סטטוס מסוג כלשהו, גחץ2081 משתמש בפקודת תפריט. תכונה מפתיעה היא יכולתו לשמור טקסט בו השתמשת, כשהוא מפשיט ממנו את כל תוויות א כך שאתה נשאר עם 45011 פשוט. למרות שהדבר אינו כל כך קשה מבתינה טכנית, מרבית דפדפני ה-6? אינם מסוגליס לעשות זאת. ל-אזץ0051 אין תרשומת-היסטורית, אך יש לו רשימה-חמה (ו8ו1וטוו). פעולות המשתמש נכנסות למסמך מיוחד שבו אפשר לצפות בלחיצה על 1. תכונה זו מספקת דרך מהירה גם ליצירת דף בית. דפדפן %חץ051 הקל-לשימוש יכול לבצע את מרבית הדבריס להס המשתמש זקוק. יחד עם זאת, רק למעט אנשים יש חיבורי 107/12 בדוס, ומרבית המשתמשים מעונייניס בתמונות ובצבעיס שמציעים הדפדפנים הגרפיים. 058 054 606חה תי זוהי גירסה מעודכנת של 6וגסוא 654א, הזמינה לסביבות 26 ומק כאחת. יחד עס זאת, חברת ספייגלאס לא מציעה אותה ישירות לציבור. במקוס זאת, היא נמכרת לחברות כדי שאלה יכללו אותה בחבילה עס מחשבים או תוכנות מתוצרתן. אפשר להיתקל בה תחת השם סופר מוזאיק או 106 600חג חח 1678011+6ח1 תגותאסט ]. היא בהחלט הורחבה, לפחות במספר מובנים. במובניס אחרים, השינוייסם מפוקפקים. מרבית כפתורי תיבת הכלים נעלמו, ונראה כאילו גם כלי הורדת הקבצים הותבא. ב-6וגצטוא 54סא אתה בוחר באופציית ההטענה לדיסק ואז לוחץ על הקשר המחובר לקוב שאותו אתה מעוניין להוריד. ב-00]א .05 66סחגתתם אין כל פקודה. אתה פשוט צריך לזכור ללחוץ על מקש 01 כאשר אתה לוח לחיצה כפולה על הקשר. השיפורים הס משמעותיים. גירסת החלונות יכולה לשמור מסמכים כקובצי טקסט, בעוד 6 א לחלונות מאפשרת לשמור אותס רק בפורמט א וא1ו. אפשר אפילו לשמור אותס בקליפבורד. יחד עם זאת, מדובר ב'הכל או כלוס". שלא כמו 680476 או זסוגּקוּיגא פט/ו, המאפשרים לשמור ‏ על | טקסט | ששנבתר, | הרי שב-10580 66סחאוחם חייבים לשמור את המסמך כולו. ניתן לפתוח מספר חלונות עבור מספר יישומיסם של אואוזו, ויש לה מערכת רשימה-חמה פשוטה בהרבה - למרות שאי אפשר להציב רשימות אלה על תיבת התפריט. גם אי אפשר לשנות את כל הפונטיס של הדפדפן באופן ישיר. ניתן לבחור מתוך מספר סגנונות כולליס הקיימיס בתוכנית, אך אס רוציס לשנות פונט יחיד, יש לערוך את קוב [אז.5105410. זז אס נבטא זאת בפשטות, פאזס\וטוחטוחז היא דפדפן מן הליגה הלאומית ואחד משני דפדפני חלונות הטובים ביותר הקיימים היוס (לרוע המזל לא קיימת גירסת מק). הוא בוודאי עדיף על מוזאיק ואולי טוב אף יותר מ-ספסטוטא]. סוה אינה ממש חלק מחבילת תוכנה, למרות שהיא מגיעה יחד עס תוכניות דאר אלקטרוני וקבוצת דיון. חברת בוקלינק, יצרנית 8 תז6ות], נרכשה לאחרונה על ידי אמריקה אונליין, ולא ברור כיצד ישפיע המיזוג הזה על תוכניות ההפצה שלה. מה כל כך מיוחד ב -פאזס\וטחזטות]? ראשית, היא מאד מהירה. ניתן להתחיל לקרוא את החלק הראשון של המסמך, בעוד התוכנית ממשיכה להעביר את שאר הטקסט ביחד עס כל התמונה הקטנות הנמצאות ברקע. ניתן גם ליזוס מספר יישומיס. למעשה אפשר לחצות את החלון לשניים, ללחוץ על מקש 01 וללחוץ על מספר קשרים - כדי ללכוד מספר מסמכים בו-זמנית. קיימת גם תמיכת 01.8 של גרור-והנח. למשל: ניתן לגרור מסמך אל תוך סא08ו ולהפוך את מעבד התמלילים לדפדפן אואואו. בנוסף לכך, הודעת דואר אלקטרוני בעלת הייפרלינק-אי/ו/ יכולה להפוך לדפדפן אואואו. בוודאי שאין טעם לדפדף ב-אואואו מתוך פאסו או דואר אלקטרוני, אך אפשר להשתמש ב-018 כדי לאחסן מסמכי ואו בתוך מסמכי כתסאו ולהיכנס אל פאז /וסחזטוה1 מתוך כ אסצ. ל-)זס)טוחטזת1 יש מערכת מטמון יוצאת דופ|, המסוגלת לאחסן כל מסמך (עד כמה שנפת הדיסק והזיכרון מאפשרים זאת). היא הופכת את המסמכים זמינים באמצעות תוויות בתחתית החלון ובתוך מערכת קטלוג הכרטיסים שלה. התצוגה המפוצלת מאפשרת צפייה במסמך הנוכחי - כמו גם בוה שנצפה חצי שעה קודס לכן. לא רק ש -8זס\)טחזטוח! מספקת מעין רשימה היסטורית, קטלוג הכרטיסים שלה גס משמש ליצירת רשימות-חמות. אפשר לגרור פעולות מקטלוג הכרטיסים ה'היסטורי" לקטלוג כרטיסיס אחר, ואז לשמור את הקטלוג החדש. בדרך זו ניתן ליצור קטלוגים לנושאים שונים: מוסיקה, פוליטיקה, ספריס וכן הלאה. אפשר גס לשמור כל קטלוג כרטיסיס של כל פעולה לשימוש עתידי. ניתן לשמור מסמכי ואואו כ-11א₪1 (אך לא כטקסט פשוט) כמו גס בפורמט הייפרמדיה עס גרפיקה ועוד. לפיכך, אפשר לשמור מסמך על הדיסק הקשית ולצפות בו בעתיד בכל הדרו הגרפי. אפשר לבצע תרגילים נאים נוספיס באמצעות תפריט קופ>, המאפשר לשמור 01 מתוך קשר, להסיר מסמכים מן המטמון, לטעון מסמך מחדש ולמצוא מידע לגבי קוב מקושר. לדפדפן הזה יכולת צפייה פנימית במספר פורמטי קבצים נפוצים, כמו גם תצורה לצפייה-חיצונית. בדפדפן כלול גם עותק אלקטרוני של מדריך דפי אהב הרשמי לאינטרנט, מתוצרת ניו ריידר. מה חגא והט6סגוא הס דפדפנים-אחים של אואו/ מתוצרת 6א81. גירסת המק בשלה ותר וכוללת תכונות רבות יותר. במשך מספר חודשיס היה נראה בעולס הדילוגיס של דפדפני אוו כאילו טס/וםו/ הוא הדפדפן שיש לעקוב אחריו. הוא היה קל יותר לשימוש ונראה יציב יותר ממוזאיק. זה היה לפני ש-007ו6א נכנס לתמונה. אולי השיפור הגדול ביותר של טטאופואו לעומת מוזאיק, הוא שחלק גדול יותר של התצורה מתבצע בתיבת דיאלוג. השימוש במוזאיק עדיין כווך בהיקף רחב של עריכת קבצי [א]. ל-טטאופואו יש גם תכונת תצוגה מתקדמת שבזמן ההעברה מראה כמה זמן נותר עד שתעבור יתרת המסמך. יתרון נוסף הוא התרשומת-ההיסטורית של טטאוחו), המציגה את כותרות המסמך במקום 1אט, דבר המהווה הקלה רבה בשימוש לעומת מוזאיק. יחד עס זאת, בחודשיס האחרונים הפכו תכונות אלה לשיגרתיות בדפדפנים חדשים, וב-טטאוחוא עדיין חסריס מספר דברים. אין כל דרך לשמור על קוב .זוז או אפילו לצפות במקור. ₪80%60א/ לעומת זאת, מאפשר את שניהם. ל-ט6וחו/ו אין כל כפתור 'התקדס" (6ז4אוזס)) ופקודת "חפש ומצא" (4) עדיין לא פועלת. שלא כדפדפנים | שדילגו | קדימה | 60פשא ו-אזס))6חזטוח1), העברת המסמך מתבצעת כאן בצורה הישנה - "חכה בסבלנות עד שהוא יגיע" - במקוס לאפשר צפייה במסמכיס במהלך טעינתם. סטאחואו דורשת התקנת תוכנות הצפייה בקובץ [אז מ או, בעוד 60א6גוא מאפשרת לעשות זאת מתיבת דיאלוג, כמו במרבית הדפדפנים החדשים. התרשומת -ההיסטורית של 86/66( גם מופיעה בתת -תפריט, במקוס בתיבת דיאלוג כמו טט/וחוא. 0 6 א היתה הדפדפן הראשון והיא עדיין הדפדפן הידוע מכולס. לכן היא משמשת לעתים קרובות כמדד שנגדו משוויס דפדפניס אחריס. על אף שהדבר הולך ומשתנה במהירות, מוזאיק עדיין נשארה תוכנית חשובה. קיימות מספר גירסאות זמינות, כולל אלה למערכות מקינטוש, חלונות של מיקרוסופט ויוניקס. קיימות אפילו גירסאות למערכות אמיגה ו-5א, למרות שאלה הן התאמות של הקוד ואינן באות ישירות מן המרכז הלאומי האמריקאי ליישומי מחשב-על, שבו נולד הדפדפן. לרוע המזל, מוזאיק מתחילה לגלות את גילה. היא אינה זקנה במונחים אנושיים, אך באינטרנט הדבריס מתרחשים במהירות - וב-אואואו עוד יותר. מתכנתי :סא 058א עשו עבודה מעולה, והיא מצאה את דרכה אל העולס המסחרי בדמותן של גירסאות רישוי למוזאיק. אך העסקיס הגדוליס השתלטו על הנושא, ו-סווצסוא 054א כבר אינה יכולה להמשיך ולהשיגם. רביס מן המתכנתים המקוריים של מוזאיק פרשו כדי למצוא את מקומס בעולם הרווחים, בעיקר בחברת 06ג0פוטא!, בה נולד הדפדפן נטסקייפ. מה לא בסדר עם מוזאיק? גירסת החלונות המקורית היתה קשה לתצורה, למרות שדבר זה כבר אינו לגמרי נכון. בסוף דצמבר 1994 הוכרזה גירסה ? של אלפא בת 32-ביט, שהיום מאפשרת לבנות תצורה למרבית האופציות בתיבת הדיאלוג של | עדיפויות", | במקוס באמצעות קוב [אז.105310א. אך עדיין יש לערוך את קובץ זאז כשמבקשים לבנות קונפיגורציה של תוכנות צפייה חיצוניות, כך שהעבודה טרס הושלמה. מפתחי מוזאיק גם הזיזו את פקודת הצג 'תמונות מוקטנות" (96חו1חו) מן התפריט לתיבת דיאלוג - נוח לשס עצירה והפעלת ההעברה האוטומטית של תמונות מוקטנות. התרשומת ההיסטורית של מוזאיק וחוקה מלהשביע רצון. היא מציגה כתובות .01 במקוס כותרות מסמכים, דבר שמקשה למצוא מסמך שאליו מבקשים לחוור. למוזאיק ‏ יש מערכת רשימה-חמה גמישה, המאפשרת ליצור תפריטים אישיים למסמכי או/ו/ו שרוצים לחזור אליהם, ולהוסיפם לתיבת רשימות אליה ניתן לגשת מתוך תיבת הדיאלוג הפתוחה של ה-1אע. אך בסך הכל, זו מערכת מסורבלת למדי להתקנה. גירסת מק של מוזאיק עדיפה במעט על גירסת חלונות. ניתן לשמור מסמכים כטקסט - ולא כ- 11 בלבד - ובניית התצורה קלה יותר. 1 ו 5 %)/ 65)א ] !50664 ]חס 5 הוחא תאצט! חיט 10 60006 > ל טסיץ 56 10 וס 6 = 041291 עוסיץ חכ סרז'ששו רצי .מה 6וק היו 4 הצחר - פע אל - ----- 0 ה --- קיימות גם אופציות תצורה רבות יותר. התוכנית יכולה לשנות את צבע הקשר ברגע שהשתמשו בו ולשמור על תרשומות היסטוריות למשך כל זמן. אפשר גם לשנות את גודל סוגי הטקסט שוניס באופן מיידי - מעין תכונת 'גיליון סיגנון", המופיעה כעת במספר דפדפנים אחרים. ניתן גם ליצור תסריט-על ותת-תסריט בסוגי טקסט שוניס. הרשימה החמה של מוזאיק למק היא פשוטה יותר לשימוש וקלה יותר לתצורה מאשר זו של גירסת החלונות. ומערכת התוספות היא טובה יותר: המשתמש יכול להוסיף הערות טקסט ואף להקליט את קולו בסגנון מק אמיתי, ולהוסיפס למסמך המורחב. סש 650806 דפדפן זה נקרא במקור מוזאיק נטסקייפ, מתוצרת מוזאיק. היוס הוא זטגּפָוגּא 6גטטושא של חברת נטסקייפ, וכינויו "מוזילה": הורג המוזאיק. הוא נוצר על ידי כמה מהמתכנתים המקוריים של 6 א שהצטרפו לג'יימס קלארק (מייסד סיליקון גרפיקס) ביוזמה עסקית חדשה. נטסקייפ הוא תוכנה שיתופית, עס אגרת רישוס של 39 דולר (הוא מוצע חינס לשימוש אקדמי וללא-כוונת-רווח). ללא קשר לשם שניתן לו, זוהי תוכנית טובה מאד והיא מהווה את אחד משני הדפדפנים הטובים ביותר הזמינים היום. היא מגיעה בגירסאות חלונות, מק ויוניקס, כשכל שלוש הגירסאות זהות זו לזו. זספָוְגא 6ק03פוטא% מהיר בהרבה ממוזאיק. הוא חוסך זמן בכך שהוא מאפשר לצפות בחלק מן המסמך בעוד הוא מעביר את השאר, כולל התמונות. כל תצורה, למעשה, מתבצעת באמצעות תיבות דיאלוג. אין יותר משחקים בקובצי [אז. וגא 6ק03מו6א גם מבתינה בין הקשריס שבהם השתמשת. ברגע שנכנסת למסמך מסויים, הקשר נצבע בצבע שונה (סגול, במקוס כחול), שיישאר כך למשך כל זמן שתרצה - עליך רק לקבוע את העדפותיך. פריצת דרך נוספת של נטסקייפ, לפחות ביחט לדפדפני חלונות, היא שהוא מאפשר ולהעתיק טקסט מן המסמך אל הקי שרק דפדפן חלונות אחד נוסף (זו מסוגל לבצע. בנטסקייפ יש גם פקודת ' המאפשרת להריף מספר 360 אווער. תיבת כפתורי ספרייה אופציונלית מציעה כפתורים. המובילים אל דפי אואו/ו של נטסקייפ, כולל מה חדש, מה אופנתי, מסמך 840 של נטסקייפ ודבריס שימושיים נוספים. הגירסה האחרונה של נטסקייפ (1. תכונת אבטחה שמרבית משתמשי ישתמשו בה מיד, אך היא מספקת. הדברים שיבואו בעתיד. היא תּ להציג מסמכים מוצפני ואו מאובטח, ולשלוו טקגסמוטא! או את 8אזסלוטתזטות1 מ הי = .ףוחב‎ 7 אל השות, כדי להעביר בבטיחות מספרים של כרטיסי אשראי, למשל. בסך הכל, נטסקייפ הוא דפדפן מן השורה הראשונה. 8 סמבה הוא דפדפן מקינטוש פשוט, לטקסט בלבד, מתוצרת א688, מעבדת הפיסיקה האירופית שבשוויץ ערש לידתה של רשת אועואו. יחד עם זאת, פיתוחה של סמבה פסק בסוף 1993, ולמרות שעדיין אפשר להשיג את התוכנית, אין לצפות לעידכונים. סמבה כוללת את מרבית התכונות הבסיסיות, אך אין בה תרשומת היסטורית ולא כל תכונה מהודרת אחרת. עם זאת יש בה תכונה בלתי רגילה אחת, שלא קיימת בשום דפדפן אחר. פקודת "אתר", המאפשרת לצפות בדפדפן כשהוא מחפש את המסמך וממיר את מסמך ה-ואז11 המקורי - לטקסט שמתקבל על המסך. אולם, למרות שזוהי פעולה מעניינת, למרבית המשתמשים היא אינה שווה את הטירחה הכרוכה בהשגתה והתקנתה של התוכנית עצמה. סמבה גם מאפשר להריף מספר 80880008 לשמור מסמכים כטקסט פשוט, לשמור אותס בפורמט "סמבה" ולהעתיקס לקליפבורד. 06 זט 1/6 6 >אזסאוסטאו, = לשעבר | חלק מחבילת טאו של ה קוואדראלאי (לשעבר וס), היא תוכניות המיועדות לחברות המבקשות. מערכת תיעוד מקוונת. אך אין הרבה מה לומר על הדפדפן. הוא מפגר בהרבה אחרי האחרים ומבוסס על מערך התכונות של מוזאיק 1.0, למרות שמסיבה כלשהי דבר זה לא עצר את קוואדראלאי מלקבוע את מחירו כ-249 דולר. גירסת החלונות כבר זמינה וגירסת מק צפוייה בקרוב. למרות זאת, אס תיתקל בדפדפן זה, אל תטרח להשתמש בו. במקום זאת, הורד את ברשימות-חמות, ‏ יכול לייבא ושימות כאלה ממוזאיק ומנטסקייפ, ויכול לשמור - אס כי לא לצפות במקור - .זואזא₪ של דפי אואו/ו. משתמשים יכוליסם לנסות את התוכנה למשך 30 יום. היא זמינה היוס באתר <זע של אינטרקון. זסוהפוה! 1762 :4 6)ח1 זוא | 60 חלק מחבילת זטות1 של קליפורניה, הוא גירסה מסחרית של צ'לו 10 שעברה מתיחת פנים. קיימות תכונות דומות רבות בדרך בה הוא פועל. מי שהשתמש בצ'לו 1.0, ירגיש בנוח עם זטגּפָוגּא 65ו. מראהו השונה הוא, כנראה, ההוכחה לכך שגם בעיני המתכנתים של חברת קליפורניה - לא מצא חן המראה הבלתי נעים של צ'לו. כמו אחיו מאפשר גם זטוגטָואגּא טאו לשמור מסמכים כטקסט ולהעתיק טקסט נבחר הישר מחלון הדפדפןו אל הקליפבורד. הוא גס יוצר בקלות קבצי פתיחה על הדיסק הקשיח. (צ'לו מאפשר להעתיק לקליפבורד, אך מחייב שימוש בפקודת | המקור | אשט/ושפ קודס לכן). ל-זסוגּטָּגּא טאו שתי תרשומות של היסטוריה. אחת ל-מ0ו36%% הנוכחי ואחת לקודם. אולס יש ללחו פעמיים כדי להפעיל קשר. ק/זטוחז הוסיפה ל-זסוגקוצגא ט6ו שתי תכונות, שלדעתה מעלות את ערכה של החבילה כולה. מדובר בתוכנת זטקַגּתג] )ק0פו6א, המאפשרת לכתוב פקודות מקרו אינטרנט, כדי לאחזר אוטומטית מידע בזמנים שנקבעו מראש. התוכנית כוללת גם פונקציות 015, המאפשרות לגרור מסמכי אואואו אל יישומי לקוח 01.8 (כגון פפ0/ו לחלונות) בדרך דומה לזו שעושה ₪זס\)שתזטוח]. וס :זגו 05/2 סקא ט6ו הוא דפדפן מעולה. הבעייה היחידה שלו היא שהוא רץ רק תחת טְזגּא 08/2 . משתמש מסור של 08/2 ירצה להשתמש בדפדפן הזה. אך אם אינך משתמש ב-05/2, בוודאי לא תרצה להסב את מערכת ההפעלה שלך - רק כדי לקבל כלי אינטרנט, ולא חשוב כמה הם טובים. הרשימה ההיסטוריה של זטזסוקאמטטא - קגוא סו - היא נפלאה. זו לא רק רשימה של כותרות מסמכים, אלא אתה רואה לפניך מסמך ואוו המראה (באמצעות צלמיות), את המסלול בו השתמשת כדי להגיע לכל מסמך בו ביקרת. זו למעשה מפה, ולא רשימה בלבד. הדפדפן גם מראה לאילו קשרים ניגשת. אס תחזור למסמך בו ביקרת קודס, לא רק שתגלה כי הקשרים בהם בחרת בעבר שינו את צבעם, אלא גם המסמך עצמו השתנה, כשהוא מראה את המסלול בו הלכת ד זה והלאה, באמצעות שילובס של שמתחת לקשר קיים גם מצב קיוסק מעולה (למרות שהוא רא מצב יפרזנטציה"). לחיצה על ?+₪1 מסירה את כל הבקרות, כשמסמך ה-אואואו מוצג על מסך מלא. בסך הכל, דפדפן מעולה. עכשיו, מתי יבמ תכריז על גירסת חלונות! 17/05 :6316160 ]6מיז6)ח1 זאו | הוא תוספת עדכנית לחבילת 0118000 = |טמזטוה] | הידועה של 6פאח8]/סא. הדפדפן סביר למדי, והוא עתיד להשתפר כאשר החברה תתקן בו מספר בגים. לא ניתן לשמור מסמכי אואואו כקובצי טקסט, למרות שניתן לשמור אותס בפורמט זַואזא. צריך להשתמש בפקודת ./א111 ₪64 כדי לטעון קודס כל את המסמך ל-6גקטוסא. אך התוכנית אינה מסבה כהלכה את מסמכי אזאש הנמצאים ב-אוט/ו למסמכי דוס. אפשר לתקן זאת ולהימנע מהבעיות של מגבלת גודל המסמך של 46קשסא (א-60) - באמצעות שינוי העדפת מעבד התמלילים למעבד כגון וז 8א60מו% במקום 6אקטוסא, המסוגל לפתוח את המסמך ולשמור אותו עס מרוותי השורות הנכונים. ז₪זטפט6ו גס אינו מציג חלק מן הגרפיקה בצורה טובה. גס תמונות פשוטות המשובצות במסמכים ואשר מופיעות בצורה נכונה בדפדפנים אחרים, נראות מטושטשות ומלוכלכות ב-ז6טפס6/. אך יש לו גם כמה תכונות נאות. כמו צאזס\ו6חז6ות 1‏ | -וסתאקו51, גם ז0/זט5ט /6‏ יכול לשמור על מסמכי היפרמדיה באמצעות אופציית 8 תססש)6 206116018 080260 6צ88. אתה שומר את כל המסמך, כולל התמונות המשובצות בו, ולא רק את טקסט ,זא₪1 הבסיסי. פירוש הדבר הוא שאם תחזור למסמך מאוחר יותר, למעשה תמשוך אותו מהדיסק הקשיח, ולא מהרשת עצמה. קיימת גס מערכת תצורה מעולה, המאפשרת לשנות תכונות כגון צבע המסמך, השוליים, המירווח בין השורות, גודל הטקסט, הפונטים, הצבעים, וכן הלאה. החיסרון העיקרי הוא שניתן לערוך רק תשעה סוגי טקסט, וכפי שידוע לכל יוצר ,זואזזז, קיימיס עוד הרבה סוגים נוספים. = = גם מערכת ה-1.06 מעניינת, ומאפשרת לצפות בפקודות הרצות בין הדפדפן לבין שרת הרשת - צורה מעניינת ויעילה לקבל מושג לגבי המתרחש, ועוד יותר יעילה למי שממש שולט ב-קדד (פרוטוקול העברת היפרטקסט). הדפדפן הוא גס מהיר, והוא מציג חלק מן המסמך מייד ואז משליס את היתר, כולל התמונות, תוך כדי קריאתו. 8 ץו11101ו0כ50: /זו65טגיד הזד זהו ‏ יישום משולב ויוצא דופן בין מוצרי 8 <גאומקו1תטע5 ו-107זסקט5 של פרונטיר טכנולוג'יס. התוכנית מיועדת לארגן את העבודה סביב נושאי ההתעניינות של המשתמש, במקוס סביב כלים שונים. כדי לעשות זאת, היא מקבצת יחדיו אתרי ;ו/ואו, תפריטי גופר, אתרי טלנט ו-זע וכן הלאה, על מעין קובץ כרטיס. 6% 6 06 968068 קַמג4011 =אץ . צם א ז9זהן הז זה] אינטר + 6 הח 5% המשתמש יכול לארגן את קובץ הכרטיס הזה לתוך מספר קטגוריות - ספורט, מוסיקה, אמנות, טלוויזיה, לדוגמה - ולהציב סוגים שוניס של משאבי אינטרנט בתוך כל קובץ. כשלוחצים על אחת הכניסות המצויינת על ידי הצלמית אואו/ץ, נפתח חלון דפדפן ה-אועואו. זהו דפדפן פשוט, עס מספר מינימלי של אופציות תצורה. לא קיימת רשימת היסטוריה, למרות שניתן להוסיף סימניות גאזגווזאסטט לקובצ כרטיס לפי בחירתך, תוך שימוש בפקודה מן התפריט, או באמצעות גרירת קשר לקובץ כרטיס - כדי להשתמש בו כסימניה (אזגוחאססט). הדבר המעניין בהואו הוא הדרך בה הוא משלב אתרי אואוו יחד עס כל שאר משאבי האינטרנט. דפדפנים קנייניים מספר ספקי גישה גדולים לאינטרנט מספקים למשתמשים תוכנה משלהם, בה אפשר להשתמש רק ביחד עם המערכת מתוצרת הספק. למשתמשים שאינם מעוניינים בטירחה של בנייה ידנית של תצורת קשר 5117 או ?7?, תוכנה מסוג זה יכולה להקל על החיים. ש8ז6)ם1 :ותקו6ת שגאזטוח]1 מתוצרת פניקס טכנולוג'יס הוא קצה קדמי מבוסס-חלונות לשירות המידע המקוון דלפי. (השס שעל הקופסה הוא 668זקא9 ]תזות], למרות ששם התוכנית הוא שגאזטותז). על אף שמדובר בתוכנית חלונות, צגאזטוחז אינו מספקת מימשק משתמש גרפי אמיתי לאינטרנט. זו פשוט תוכנית תקשורת סידרתית, המציעה מספר כלים שיסייעו להשתמש בחיבור המסוף של דלפי באמצעות תיוג. ברגע שמתחברים, עובדיסם עס אותס תפריטים ושורות פקודה שאיתס עובדים כשמחייגיס בעזרת תוכנית תקשורת מסוף בסיסית. צגאזטוהן הוא דפדפן המצטיין בתחוס הגדרתו: אספקת קצה-קדמי לחיבור מסוף מבוסס-טקסט. אך הוא אינו מהווה צעד גדול בעולס מימשקי המשתמש הגרפיים. )ותז06ח1 :6חו[6ק11 6 זוגחזטוח] הוא הרכיב של דפדפן אואואו בחבילת תוכנות אינטרנט המשולבת-היטב של >חווסקו2. התוכנה פועלת בעזרת רשת טחווסקו?, ספק שירות מניו יורק, או כל ספק אשר רכש מפייפליין רשיון למערכת. לתוכנת פייפליין יש גירסאות למקינטוש ולחלונות. דפדפן החלונות ב-אואוו הוא פשוט יותר אך בעל יכולות טובות למדי. יתרונו הגדול הוא הדרך בה הוא מתקשר לחלקי המימשק האחרים. כשרואיס .01 של הרשת בהודעת דואר אלקטרוני או בקבוצת דיון, למשל, ניתן להאיר אותו וללחוץ שו-זו6 כדי להפעיל את הדפדפן, ללחוץ על קשר שזו/ו לאתרי ?₪ וטלנט, תפריטי גופר ואתרי אואועו. הדפדפן הוא מהיר יחסית, למרות שלא כמו נטסקייפ או פאזסשוטוחזטוה1. כמו שני דפדפנים אלה, הוא מציג חלק ממסמך תוך שהוא מוריד את השאר. ניתן להריץ מספר 50900 טסאו, כל אחד בחלון נפרד. יש גס אפשרות ליצור רשימה היסטורית, אך משוס שהיא נמצאת בתחתית תפריט הקבצים, יש גבול לכמות המסמכים שניתן להוסיף אליה. אפשר לצפות במסמך המקור ולשמור אותו, וגס להעתיק .081 של המסמך ישירות אל ה-6זגסטקוו6. כמו כו קיימת דרך פשוטה לשנות את הצורה בה הטקסט מופיע על המסך, באמצעות שינוי הפונט הבסיסי. אין להניח שמישהו ירצה לרכוש את טחווטקות רק בזכות הדפדפן שלו. עוצמתו טמונה בחבילת הכליס הכוללת שלו. האינטגרציה ההדוקה מאפשרת לשוטט באינטרנט ולקפוץ מכלי לכלי במהירות ובקלות. 60: זוהי חבילת כלי האינטרנט מתוצרת נטקוס. דפדפן ה-זואואו קל לשימוש ובמובניס מסויימיס פשוט מדי. יש לו, כנראה, מספיק תכונות כדי לשמח את מרבית המשתמשים האקראיים, אך אין לצפות לשוס דבר מהודר. באופן כללי, חבילת זטפוטזסו6א קלה מאד לעבודה, למרות שאין בה את סוג אינטגרציית המערכות שמוצאים ב-טפווטטו?. לדפדפן ה-זשאטסו6א. יש סימניות ומערכת היסטורית פשוטים, ושני צופים פנימייס המציגים טקסט וגרפיקה. ניתן לשמור את המסמך שבו צופים בפורמט .:א1, אך אין אפשרות להדפיסו. ניתן להריץ מספר סו 66. הדפדפן קל לשימוש ומהיר יחסית, למרות שאינו משתמש בטכניקות המיוחדות בהן משתמשים דפדפנים חדשים כמו נטסקייפ ו-אזס/וטחזטות1, כדי להאי את עבודת הרשת. הוא מעביר את כל המסמכים לפני הצגתס. דפדנים חדשים מספר דפדפני רשת מתוכננים לצאת בחודשים הקרובים: 4 של מיקרוסופט תוציא בקרוב תוספת ל-860%8/% זט 6זסאו שתהפוך את 6זסו לדפדפן רשת. קוד הליבה מבוסס על דפדפן 8זס\)טתחטוח], למרות שהדבר איגו ברור למשתמש. 0% החברה שפיתחה את מנהל הזיכרון 1אזאמ0, תצא בקרוב עם דפדפן רשת, ששם הקוד שלו נורמנדי. כלי עריכת 1א1א שלו כבר נבחן באתרי ביתא. חיבור ללא 5117 מי שאינו רוצה או אעו יכול להשיג חיבור 17 יוכל לבחור אחד ממספר פתרונות עקיפים, שיאפשרו לו לשוטט ב-שאאו בעזרת דפדפן גרפי. ץז תוכנן עבור משתמשי חלונות שאין להם חיבורי קז או תפק. זהו דפדפן חדש ויוצא דופן: הוא מתוכנן לחיבור באמצעות חיוג לחשבון מעטפת. אלה הן חדשות מצויינות עבור אנשיס הניגשים לאינטרנט באמצעות מערכות שפשוט אינן יכולות או אינן רוצות לספק חיבור 107/12, כגון 6פחססזז וקולג'יס רביס. אולי אין זה מפתיע, אך וסתאקו51 הוא אטי יותר מדפדפן שרץ על חיבור 107/17, ולמרות זאת זהו מוצר טוב מאד. התוכנה כוללת תוכנית מסוף משלה, כדי לאפשר למשתמש לתייג לספק השירות שלו. ברגע שמתחברים - לוחצים על כפתור ו"זסחאקו51 מפעיל את עותק אחץ.1 של ספק השירות, דפדפן מבוסס-טקסט. למרות ש-אחץ1 אינו יכול להציג תמונות, וסחאקו51 יכול. אל תחשוב כי וסתאקוו5 הוא צעצוע. יש לו תכונות | רבות הזמינות בדפדפני ‏ 102/7 היותר-ידועיס כמו גם תכונות נוספות, שמן הראוי שיהיו לדפדפניס אלה. אתה יכול לשמור מסמכי שו | שלמים, | לדוגמה, | כולל | גרפיקה (8ז0 )1166 71 ז6אט5ס6 הס הדפדפנים היחידים האחרים המסוגלים לעשות זאת). סתאקו51 הוא דפדפו מתוחכס המהווה מתנה אמיתית למשתמשי אינטרנט באמצעות חיוג, אשר הרגישו מחוץ לעניינים ב-אואיאו. מתאם אינטונט אין לך חיבור 1067/17 לאינטרנט ובכל זאת אתה רוצה לנסות את כל דפדפני 16/7 המרשימים? אל יאוש. שקול את השימוש ב-114, מתאם אינטרנט מתוצרת אינטרמיינד וסייברספייס דיבלופמנט. גזך גורס לתוכנה לחשוב שהיא רצה על חיבור 6/7ך, למרות שמדובר בעצם בחיבור סידרתי פשוט. מאחר ו-114 היא תוכנית יוניקס, יש להתקין אותה בספרייה על המערכת של ספק האינטרנט - דבר שלא כל ספק שמח להתיר. גם אם הוא יאשר זאת, התקנת זד אינה פשוטה ולוקחת זמן ומאמ. למרות וזאת, הדבר עתיד להשתלם, במיוחד למי שמשלם עבור גישת ץז ז9. ממסוש פאז אינך רוצה להתקין דפדפן! יש דרכים אחרות להגיע ל-או/ו/ו, אם כי ללא גרפיקה. ראשית, קייס דפדפן שו מקורי במצב שורה. בדרך כלל אפשר להפעיל אותו מסימן יוניקס של ספק השירות שלך, באמצעות כניסה ל-אואואו. הקשרים במסמך יופיעו כמספרים בתוך סוגריים. ואז, במקוס ללחוץ על קשר, אתה רושס את המספר של הספק בשורת הפקודה. אס הספק אעו מציע את דפדפן שורת הפקודה, תוכל לנסות זאת באמצעות טלנט ל- (0.חז0ס.001סאח . עשה זאת רק אס אינך יכול להשיג את אחץ1, שהוא דפדפן עדיף בהרבה. ו אחץ.1, הזמין כמעט לכל מחשבי המארח באינטרנט, הוא דפדפן מבוסס-טקסט מעולה. מפעילים אותו באמצעות כתיבת אוץ! בסימן הפקודה, או באמצעות בחירתו מתוך תפריט ספק השירות. זז הז פז תחד ולבסוף, יש לך תמיד אפשרות להשתמש ב-/ואו/ לעניים. כלומר, השגת מסמכי אואואו באמצעות דנאר אלקטרוני. דבר זה מזכיר שעשועון טלוויטיה וותיק, שבו קושרים את עיני השחקן, והוא מנסה לפגוע, באמצעות קשת וח, במטרה - על פי הנחיות שהוא מקבל משותפו. הדבר אמנס ניתן לביצוע, אך הוא מתסכל. במידע נוסף אפשר לקבל בדואר אלקטרוני 6.חז0.6וחו6 וזספוון ברשת אאיא, או בדואר אלקטרוני .טסט אוזטס 0 |וגוחסטאו עם קוסת בגוף ההודעה. השורה התחתונה אם כן, איזה דפדפן הוא הטוב מכולם! אס המראה והתחושה חשובים - הבחירה צריכה להיות ₪זט!)6מז6ום1. הוא מהיר, יש לו המון תכונות שימושיות והוא עושה כמעט כל מה שמצפים ממנו. בוודאי שהוא יכול להשתפר עוד יותר, כמו למשל על ידי תוספת דוך מהירה להוספת 18[א0 לרשימה החמה שלו. אך בסך הכל, הוא ווכה במקוס הראשון. במקום השני, לא בהפרש גדול, בעיקר אם לשפוט לפי גירסה 1.0 שלו - עומד נטסקייפם. אם כי יתכן שבעקבות גירסה 1 החדשה - יתכן שהפער ייעלם כליל. השורה התחתונה: אם אתה עובד בסביבת חלונות, השג את 5חסאתשום] ואת נטסקייפ, ונסה את שניהס. גם הגירסה החדשה של 6616 נשמעת מסקרנת, וייתכן שתרצה לנסות אותה כאשר תצא לֶשוק. אם יש לך מק, נסה תחילה את נטסקייפ ואל תשלה את עצמך שהדפדפנים המסהריים עדיפים, רק משוס שהם עולים כסף. 5 ל רוי 1 ] וויל 16 א אמט ה 60 216006 11606089 755 07036 010808 וג פסהותוסיזקן זספה 310 0 56 4מנוסע צאס? אוסל חי 56 הווססו 0 הוסי5 16906 0 6סוק 5 ווק 0 > = 2 5 - זז כ=>-= ] !]1 כתוכות לפניכם כתובות נבחרות ברעשת. שימו לב: בקצב בו מתרחעוים דברים באינטרנט, יתכן וחלק מהכתובות לא יהיו מעודכנות עד שתגיעו אליהן. אולם אפערות כזו היא בסבירות נמוכה. מה שיותר יכול לקרות זה שתיתקלו בהודעה שתוכנת הדפדפ] (זספאוסזפ) איננה מאתרת את העשרת. ברוב המקרים נובעת הודעה זו לא מהעלמו של השרחת, אלא מעומס הפניות אליו. בעת חיפועו בעשרתים הנמצאים בארצות הברית, מומלץ להתקער דווקא בשעות הבוקר, שכן אז שורר לילה בחצי הכדור המערבי והעומס המקומי על השרתים איננו גדול. אמנות מוזיאון אנדי וורהול זא /קַז01.0זה ו. אוו או / / :קת דוגמה כיצד יש לבנות מוזאון במרתב הקיברנטי רק אזהרה קטנה: כל ניסיון להוריד תמונה במהירות 14,400, דורש יותר זמן מאשר לוקח לתמונה טריה להתייבש. תמונות דיגיטליות .00705 0165/0161 10ק / מ /1ת.011.61.0006188/ / :קוו [5 8 [5 51 | 5 5 | 8 ]0 61| | האפ ו | פחאופוטס | | 00917 ופפ 7 =-- 0 6 16 01 טסו 016066 4 טסט 4 סחחסו! 817168 וסט1זוע / נוזסו ואם וטספ א א 5 | 0 [ וח 0 הרג / 541.0 חחח / / :כו ארכיב שעיקר פירסומו נובע מהמחלקה לתמונות כחולות, שנסגרה בשל העומס שנוצר מביקוש יתר. ניתן להוריד תמונות בנושאיס אחרים: אמנות, קריקטורות, מכוניות, מטוסיס ועוד. הלובר /6 זו טס1/ 100 /54.17ת151181.6ח / / :קוו סיור וירטואלי במוזיאון. זול יותר מאשר לנסוע לשס. גם פחות כאב רגליים. גלריה מדומה / ץם 011 /קן.60. סו איאיאי/ /:קזות גלריה של אומנות יפנית מודרנית. מעניין ומלהיב. עסקים הבנק הפדראלי של ארה"ב בניו-יורק 58/0 / 0167/1000 /1 1 2060501 :0206 / למי שמעוניין לשלוח דואר אלקטרוני לישראל סנדרובי, מנכ"ל סניף ניו-יורק של הפדראל בנק של ארה"ב. כמובן שניתן גס לקבל מידע על שערי מטבעות ועוד. שימו לב: מדובר בכתובת גופר. ויזה /15 /1ת188.00.אוצתאו / / :קזות ל 59" = הס0וזהזסקו0) +הפהוקוטף* ו18וחָום ₪ א 88 5 | 5 | וא / חס [8101%3. רו / /: ק+ת] :-1.008%0 |( ובו [ 56 6% [ בי | ?091 5 [ ?0 5 בחור 6 ו 6 זסוה!ה3 00 וחסז1 טזסצו ה 0 300 65/0681 ,80870 16 זס הההזוגת שא ל מ 1006 ]₪ 7 קלס ) [אידן-10כ1 ואר)יו אוו א - / 4 1ו 60סח טסעץ מזסחעו החהוזטס3 מזטק ל ₪ ] טב == 58866 5001 68'8חהום א | 315 |5 3 1 | [רח+ח. 106 / 530% / הזסט. ב סח13ם/ /: ק1ת| : ח3%00 1.06 ]פום ו | 560 +46 [ 55 [ 001 5 )בח ]2 5 חר |[ 8 8 מטמפ 018085 )21 20006 5206 ,4/0740200( מידע אודות כיווני ההתפתחות בעתיד של חברת ויזה ושל הבנקאות האלקטרונית. האס ויזה תצליח במסע הפירסומת שלה: עולס אחד מטבע אחד! הלו אפריקה /ה417108.00. טוו / /:קזזת שירות יחסי הציבור של דרוס אפריקה החדשה, הישר מקייפטאון. איפה כדאי להשקיע במדינה בעלת יחסים פוליטייס חדשים. רשת המסחר .00 רת 60. ארארא / / :קז רשת שהקימו במשותף מספר חברות מעמק הסיליקון בארה"ב. מעין שוק וירטואלי לציוד ולחומרי גלס בענף המחשבים. מדריך לטרמפיסט ב"סיברספייס" וע /ז 6 06 0 00005 / 60 סרח ט- 0 1.11ק ט 858 / /:קזותת מדריך מלא ומפורט לכל מי שרוצה לבנות דף למכירות באינטרנט. השוק הישיר הראשון [וז. 6[ זסעובת6 / 60 [818581ח1/ :קז מידע אודות קניוניס וירטואליס ברחבי העולס. איפה, מה, וכמה אפשר לקנות ברחבי הרשת. משוגע העולם .80 6618 /ז תק תכ / מ / קז ס. 6210 לס. ואוו / :קת עוד כתובת מידע על קניוניס וירטואליים במרחב הקיברנטי. אלא שהפעם מדובר במוצרים אזוטריים, לבעלי טעם מיוחד. ההוצאה לאור של מקלר 16160.0 60ב יצו / / :קת הכתובת של הוצאת מקלר בארה"ב. מאגר עלוני חדשות על האינטרנט ועוד פירסומיס מענייניס. סוני זה כל השוני הסט ץמ50. אואיש / /:קזות ה כתובת המנוהלת על ידי הסניף האמריקאי של החברה היפנית. מכילה מידע על מוצרי החברה, טיפים, עזרה בתקלות וכן חידושיס ופיתוחיס של החברה. מעניין מאוד. חומרה לנגוס בתפוח ב0ס.16קק8.עואואר/ /:קזזת הכתובת לצד החומרי בחברת אפל. חידושים וטיפים לשימוש במק ובציוד ההיקפי. קומפאק .קת ס6.שועוא/ /:קזזת דוגמה קלאסית כיצד צריך להראות אתר של חברת חומרה בתחום המחשבים האישיים. כל המתחרים יכוליס לראות ולבכות. דיגיטל 00 .6181181 אועוער/ /:קזות זהו האתר המרכזי של חברת דיגיטל. ממנו ניתן לקפוץ, בעזרת היפרטקסט, לכל האתרים האחרים של חברת דיגיטל, כולל אלה המכילים תיעוד במולטימדיה על חומרת החברה. היולט-פקרד ב60.קת.שואוא / / :קוו אתר של חברת היולט פקרד. שעשתה קאם-בק בתחוס המחשבים האישיים ושיפרה בהתאם את האתר שלה באינטרנט. הענק הכחול 60.תפ!. אועואו / /:קזות האתר מכיל מידע ועזרה על החומרה של יבמ. אינטל | וכ לק הסשת ע' | אפעת הדולי 0ס.161מ1. ו צואר/ / :קוזת מידע ועזרה אודות מוצרי אינטל. או 2 7 נובל 01.00 סמ ואוש / / :קת גם חומרה וגס תוכנה. זהו שיפור מאז הועבר האתר מקומפיוסרב. מידע אודות וא וקווטרו-פרו (שנרכשה לפני כשנה על ידי נובל). העיר בכף ידך מגזין אלקטרוני , , / , וס טה10081ק-זסאיסק //:קזות מאגר עדכני ונרחב למידע אודות כל הערים הגדולות בחמישים מדינות ארה"ב. במאגר גם מידע אודות המדינות עצמן ועל מחוז קולומביה, שם שוכנת וושינגטון הבירה. התיאורים המופיעים בו ט וי ט 0 3 /. 09 -. . תן מבוססים על פרסומי שנעשו על ידי רשויות הערים והמדעות והס כוללים מידע אודות אתרים הירשס והמגזין ישלח אליך בקביעות מעניינים לביקור, אזורי קניות, משאבים, תעבורה וכדומה.: בדואר אלקטרוני. בינתייס הרישוס אינו 0/7 8 ומ סס-0500 רוקמו כרוך בתשלוס. ספ אינטר + 6 ו 3 2/ ווקיל/ 7 1 6662" הו00ה60 10 פהוס6ופעו = [ז חס / הסנ חס / החסס. בב ורוו /: + ₪ מועדון משתמשי יוניקס 11016.1 / קטטואנ /אט.605.00%.80. ט6אר/ /:קזות ניתן למצוא את כל הדבריס הקשורים ליוניקס, כולל חברות במועדון מעריצי יוניקס בבריטניה, קבצי ארכיב של תוכנה, פירסומי המועדון. חובה למשתמשי יוניקס! תוכנת מחשבים להלן כתובות בהן מספקות חברות תמיכה ללקוחות, שיפורים וקידרוגים בתוכנה, רשימת באגיס שהתגלו והטיפול בהם ועוד. אדובי: ו30006.00.שתואו/ /:קוזת יבמ: )6ח.וחפו.אישאי/ /:קוות לוטוס: 600888 סקקט5 ]וגוחם מיקרוסופט: ממ 0ט.050זסווח.אושואו/ /:קזות סימנטיק (נורטון): ומסט.60ותגוע5.אואיאי/ /:קוזת דעת וידע ניתוח צפרדע /18.600ת1קזו .00501001 לוטס / /:קזות מדריך מקוון לביצוע ניתוח בצפרדע, לכל חובבי הביולוגיה. כולל הסבריס על אופן ביצוע הניתוח וכן הסבריס על המשמעות הביולוגית מאחורי כל שלב ושלב. אינטרפדיה [זו 1006 / 1166010 / אא /600. בת אראו / / :קת אינטרפדיה - שילוב של אינטרנט ואנציקלופדיה. גיסיון ליצור אנציקלופדיה מקוונת, המתעדכנת במהירות האור. כתובת נוחה להתחלת חיפוש בנושא מסויים. רשת צעצוע /010560 /00/1681000%.זץ5.סגקם. וצושו / /:קזות - ו רשת לילדי המחשב, המכילה כ-20 נושאים ראשיים חינוכיים. אין צורך להיבהל מהכותרת. יש בכתובת זו דברים חינוכיים מענייניס מאוד לכל אדס בכל גיל והרי כולנו ילדים של החיים. למבוגרים בלבד סקס, סרטים, ווידאוטייפ [הזו.ת85 / 85 /1126ק16 /ב60.ה18810רתא.אראראר / / :ות 0 (שאלות שנשאלות תמיד והתשובות להן), רשימות סרטים וביקורות, מועדון מעריצים, כתובות דואר רגילות, הכל סביב נושא המין. ביקתת מנבלי הפה [זת.א06ת1 /018008.601/57080% / /:קו1ת מבוך סבוך ומפותל מלא הפתעות. כל הסבר ימנע את ההנאה שבגילוי העצמי. ככל שנכנסים לעומק המבוך, כך החוויה נעשית אפילה וחושפנית יותר. ניתן להוסיף הגיגים פרטיים. דג המציצה /1 אס[ /2081.601. אואואר/ /:קוות כתובת ל"מוצרי אהבה", גם בדואר רגיל ודואר האלקטרוני. מאגר מידע לכתובות-מין. ארץ הגומי ץזותטס-)/6010ת60 / 60.ק8-אושושו / / :ות סוף לבושה. אפשר קונדומיס בשלל צורות, גווניס וסוגיס. מעשי סדום והכנסיה /תסוק![0850.00(/)(12/16.זסו60צ/ /:קוות מאגר מידע בנושא עמדת הכנסיה הקאתולית בעניין מעשי סדוס ויחסים הומוסקסואלים. קיילי מינו וו או / /:קזות למעריצי הזמרת. מילים פרובוקטיביות, קטעי קול חמים, קיטעי קליפים המגלים יותר מטפח. קשר האהבה םו[10%6/אט.61)/5086.60. ואואר / /:קזות לבודדיס המחפשים את שידוך חייהס דרך האינטרנט. יצירת הקשר הסופי נעשית , בעזרת מספר טלפון כדוגמת 056 של בזק. שתי סטודנטיות מאוניברסיטת מישיגן חשו מחסור במידע שיעזור למטיילים לבנות מסלולי נסיעה בהתאם לתקציבם המוגבל. כתוצאה מכך הקימו מאגר מסווג אלפביתית, המכיל רשימת לסטודנטים ולחסכנים יעדי נסיעה ומפרט היבטים של תחבורה, לינה, הלבשה, מזון, מדריכי-תיירות. לבעלי תקציב מוגבל מאוד מציע המאגר טיול כורסא: מדור המתמקד בטיול באמצעות הרשת, מבלי לזוז /הסס.עססץג1ק.אוצועו/ /:קזות מהבית. מהדורה אלקטרונית של המגצין המפורסם. מו -06ונם סגו 6 ופ 60/3000 סנוט .15 קט -883// מק פלייבוי כל נערות-החמד, אצלך במחשב. ל) רו" - = -816ן181] 5 7 5 3 = | 8 ה 5 8 , = חפל | פוטסה | וספת | תחאו |ההאשמטן | ששה 5 ]6 א 2 5 ה 3 6 בוו ו סק 395 6ב טק / אחז / 65ב נ13ק/ 00 65.1 6.1 21. 205 / / ק+ח| : ח0340ס.1 7 1% [ 560 +46 | וב די |[ 00017 5 + ]שו 5 )חר | בו בוו .6 25% ?0 246 = [(9ר/ 1 הכתובת ה"עליזה" = פטטשץ 7 -₪- 4 התלח 1006 שפנו / הסנ חס / ט/ סרח / אנ 30. 1סצו- 0 רו : קת | : ח8410 1.00 ספא + | חס"ו56 66% | 5ח0סו+5 6 | 69912 נרו ‏ נה חל 1 בה 5 תסשתס ן 0% זתמ[ט צנוסק 1 תרוכ] ענוס שוגו 80066 6 הט 65במח 119 .8266 עמ 115160 , סגו תס נתס.1 466ת סא .שמ דנ50 סז טקתפתט 8 54ב פתו'סתד [מתנד 566 טנד 01 תכוזסל 8ו1 61 6662 נ1'עלשדך .5מסז פתסקקנופ יי (..ב. 1 414365 . .02 88) בההג. 4תה6לבטתה 110 6 את תכ ₪ . 1 5 010761 הנס[ דהפ מנמטוף פורר ₪ ו 6 20) 1101 צכעסת.5, 504 התיכע) שד 6 ה עו מ ₪6 ה 6 5 ב 57 זפ 9 |(פר ]1 / מז / 0 /0ס.68511. 6010 / :קמ [ הז 50 8 הסג - כ מאגר מידע להומוסקסואלים: מועדונים, פירסומים, שידורים, פעילות פוליטית, קבוצות תמיכה, ועצות כיצד לצאת מהארון. לדעת על סין כשאומה גדולה כסין נעשית יותר ויותר מעורבת בכלכלה העולמית, טבעי הוא שיגבר העניין בה מצד הקהילייה העסקית בעולס. על רקע זה יוצא לאור כתב-עת לא-רשמי הנקרא 'חדשות סין*, שהחל להופיע בשנת 1989 כפרוייקט שמטרתו הקמה והידוק קשרים בין סטודנטיס סינים הפזורים בארה"ב ובקנדה. בינתיים הורחבה היריעה והיא נתמכת על ידי תורמים מכל רחבי העולם. כתב העת מצוי במאגר מאפשר גישה לחדשות בנושאי יחסים בינלאומיים, מסחר, תקשורת, ספורט, תרבות, טכנולוגיה וכדומה . תדירות העדכון היא בין פעמיים לתריסר בחודש. קייס במאגר גם ארכיב לידיעות מהעבר כמו ההפגנות בכיכר טייננמן, פשעי מלחמה ימניים בסין, קבוצות אולימפיות בסין ועוד. 0.0 מ0.אראר :11 שי ₪6 שו 4א א ה ו |וצשטה היו = | החדת הזה ו הפ ,1 6 וה 72) זכקףו !שר החרום) !חפה ,919185 משי צהוב /5 /188821065 / ז60.פו6מ0 / /:קזות עוד מהדורה אלקטרונית של מגזין ארוטי, שתפוצתו מכוונת בעיקר לנשים. אוכל מועדון מכורי השוקולד [מזזם.6110001810 /51182 / 1 150.60.ארצוער / /:קזות מועדון למעריצי השוקולד. תתפלאו כמה רביס יש בעולס. יש גם רשימה של חנויות שבהן ניתן לרכוש שוקולד איכותי ומיוחד. קורדון בלו /ותזט סז 0קא6 /ו66.טמט.1!6פתט3 / /:קוות [ז 10581 בכתובת זו ניתן לראות את התפריט היומי של המטעדה המפורסמת בפריט, כולל המתכונים המלאיסם. עכבר העיר של לונדון /מ60מ10/>ט /150גת /אט. 80 [סגו.05. שו צראר / / :קת [וז. 106% /פסטק רשימת הפאבים המומלצים של לונדון. תוכלו להוסיף המלצות משלכם. 4 2? שחור מתנופע צו מ רנות ה -ם 0 בה בוורלי ער צירוצי הצ הידי 595 שן הצוה עם ההרתבה העלות הסמויה של המולטימדיה , א 05 המידע? 8 ל . אוו 0 2 א 5 . : 1 1 / -- 8 4 | בהוצארו אוניום | + ימו לב למספרים: ש מערכת 60.8 עלתה בשנת 1989 בסביבות 100,000 דולר. בשנת 1991 היא ירדה ל-20,000 דולר. כיום גע מחיר מערכות אלה בארצות הברית בין 1,500 דולר למערכת בסיסית, ועד לא יותר מ-10,000 דולר למערכת מהקצה העליוו לכן אין פלא שמומחי השוק מתנבאים כי בעוד שבשנת 1994 נמכרו עשרות אלפי מערכות 62-8, הרי שבשנה הנוכחית יזרמו לשוק מאות אלפי מערכות כאלה. הצריכה האדירה תגבר הן הודות לירידת מחירי המערכות, הן הודות לירידה הדראסטית במתירי + מהירות כפולה ומרובעת חברת סוני, למשל, מייצרת את מקליטי-תקליטורים במהירות כפולה - 6000-9208 (פנימי) פיליפס משווקת את 6002000, מערכת שהיא מכנה "הדור השלישי של חצי גובה, 5 ורבע אעטש, 6-8 מובנה". כמו המקליטים של סוני, גם המערכת של פיליפס עובדת במהירות כפולה בכתיבה - אולם עם מחירי כניסה המתחילים ב-1500 דולר בארצות הברית וכ:2000 דולר בארץ - יקבל שוק מקליטי-התקליטורים תנופה עצומה. אבל כך גם הפיראטיות חומר הגלם (הדיסקים הגולמיים עצמם). היצרניות הגדולות של 60-6600166 - ביניהן סוני, פיליפס, ריקו, טושיבה וקריאטיב - הגדירו את מוצריהן לטכנולוגיה של מהירות כפולה כרמת כניסה. אחרות מעצבות מוצרים המהווים פתרון כולל ליצור ו-011-9205 6 (חיצוני) - ומועידה אותם לארגונים ולחברות קטנות, למפתתים ולמפיצי יישומים ותוכנות, למטרות ארכיון או גבוי נתונים. כמו כן רואה סוני שימוש למכשירי הקלטה ברמת-כניסה אלה, בתחום פיתות יישומי הדרכה, הוצאה לאור מערכת של עוסחפוז] 8 1זבהחס. 1400 דולר בארצות הברית תקליטורים: מבצעי פורמט ומדפיסי תקליטור במכשיר אחד. הצהרות בדבר תג מחיר של מתחת ל-1,000 דולר למערכת -62 במחיר שמתחת ל-1000 דולר, נשמעו כבר בסוף השנה שעברה. בעיקר במסגרת תערוכת קומדקס המתקיימת בלאס ווגאס בחודש נובמבר. אז נראה כי מחירים אלה יתייחסו למערכות זולות ביותר ומי שירצה מערכת קצת יותר אמינה, יוכל להשיגה כבר היום בארצות הברית במחיר שבין 1500-2000 דולר. אולם חרף הקפיצה העצומה שעשתה טכנולוגיית הקלט ]60-80 בשנים האחרונות - עדיין קיים ער ניכר בין מה שאומרים הנתונים על מארז המכשיר, לבין מה שהוא מסוגל לבצע בפועל. 8 והפצת בסיסי נתונים. בסוני מקווים כי המחיר האטרקטיבי של המערכות - 1500 עד 2000 דולר - יתרום לתפוצתן. המערכות של סוני מסוגלות להקליט בפורמטים רבים. ביניהם (9660 0)150ו4100- ), 006א6או1, ו-ק6, |א0א-00, א |א0א-60, ר6פטוזט-6. בהתאם להוראות "הספר הכתום" תומכים המקליטים של סוני בכתיבות רבות ובמנות קבועות/משתנות, טכנולוגיה המגבירה את מהירות הגישה. במקרה של סוני, המתיר הנמוך אענו מתבטא, בהכרח, באיכות. זמן הגישה של כוננים אלה הוא 300 ק"ב בשנייה, המניב העברה של 650 מ"ב נתונים בחצי שעה. סידרת 600 תומכת במימשק סקאני-2 ויש לה חוצף לזיכרון של 1 מ"ב, קצת יותר מהמקובל עד כה. במהירות מרובעת בקריאה, תכונה שעשוייה לתת לה יתרון מול המתחרים. במערכת של פיליפס מגירת התקליטור מופעלת בעזרת מנוע, במקום דחיפת התקליטור בתוך מארז הפלסטיק (6806165). כמו המערכת של סוני, גם זו תומכת בפורמטים שונים. במהירות כפולה ומרובעת, יש עדיין שוק. הפועלות במהירות יחידה. חברת 0004108 המאסטרים ועוד, דבר שהופך את המחיר לכדאי. אולם המחיר הנמוך של מערכות ההקלטה - איננו התנאי היחיד להרחבת נפיצותם. אבן הנגף הבולטת ביותר בתהליך, היא הקושי של המשתמש להתמודד עם התוכנה הנלווית למערכת ההקלטה. חברת קורל, למשל, המשווקת את מערכת 088//108, פיתחה מימשק גרפי דמוי חלונות, שכל מה שהמשתמש צריך לעשות בו, זה למלא את המקומות המיועדים לכך - בתשובות לשאלות שעל המסך. באמצעות מימשק וה הוא יכול להעביר לדיסק שהוא צורב, קבצי טקסט או אודיו ישירות ממקום איחסונם המקורי. התוכנה תומכת בריבוי-כתיבות, בפורמטים שונים ובפוטו-6. מול מערכת קריאטור ניצבת מערכת 0ז2-7 6-/88: של חברת אוחשו%ע8 )גטוז] התומכת בכחצי תריסר מורמטים, ותוכנת ההפעלה שלה פועלת הן בסביבות חלונות, הן בסביבות מקינטוש. בגירסת התלונות פותחת המערכת את מנהל הקבצים ברגע שהיא נטענת, ומאפשרת למשתמש לבצע צריבח של קבצים, פשוט על ידי גרירת הצלמיות שלהם. ההבדל בין המערכת של קורל לבין זו של קריאטור, היא בכך שהאחרונה נוחה יותר לייצור ולניגןן תקליטורי אודיו. היא גם מסוגלת לקרוא אודיו ישירות ו מהקומפקט-דיסק וכן להפוך קבצי אודיו מהתקליטור - לקובצי .ג /. תפקיד חשוב בהרחבת שוק מערכות 6-8 יש למי שמכונים יצרני-ערך-מוסף (8/). כלומר: יצרנים המשתמשים במנגנון של חברות ידועות כמו סוני, או ריקו וכדומה, עוטנים אותו באריזה הנושאת את שמם ומצרפים לו ערך מוסף בדמות תוכנת הפעלה, מימשקי סקאזי או כל 'חבילה" אחרת. חברת 6-11 וזההו5, למשל, משווקת סידרת מערכות הקלטה הנקראת 00-8-1002, והכוללת מנגנון הקלטה של חברת קריאטור, תוכנה, ערוץ סקאזי וכל זה במחיר של פחות מ-1500 דולר. חברות אחרות מציעות עיסקות דומות במתירים דומים. + הסכנה הפיראטית אולם לצד התקוות הגדולות שנפיצות מערכות ההקלטה לתקליטורים מעוררות בקרב היצרנים, גוברים החששות בקרב המפתחים, האמנים והסופרים - להתדרדרות השוק מבחינת זכוות היוצרים. זמינות מכשירי ההקלטה עשויה להביא לפיראטיות בלתי ניתנת לשליטה ולהפרת זכויות יוצרים שתתפשט כמגיפה. > ה ו כבר היום אפשר, למשל, להשיג בשוקי הונגקונג, תקליטור הכולל את תוכנת חלונות, את כל תוכנות חבילת אופיס ועוד שורח של ישומים גרפיים, ששווים הרשמי הכולל הוא כ-50 אלף דולר - ב-15 דולר! לכן חששם של בעלי זכויות היוצרים, נראה מוצדק. יש האומרים כי המציאות תאזן את עצמה וכי מחירי משחקי-המחשב הרשמיים, למשל, ירדו לרמה כואת שלא יהיה כדאי לרכוש מערכת-הקלטה ב-2000 דולר ולהפיק תקליטורים פיראטיים בודדים, בעלות של 10 דולר לעותק. אולם מהי התשובה להעתקות של תוכנות ויישומים שהושקעו בהם מאות שנות-אדם, והנמכרות כיום באלפי דולרים לעותק, שכעת ניתן יהיה להעתיקם במחיר כה זול. אין לכך תשובה מספקת. מה עוד שחברת מיקרובורד הוציאה לאחרונה לשוק מערכת הקלטה המאפשרת לייצר העתק של תקליטור, בלחיצת כפתור אחת! למרבה האירוניה חיא קוראת למערכת שלח - ו +4 6 1= 1% 4 - טי . - 4 - - - - = התמחות באנימציה דו ותלת מימדית לכל סוגי ההפקות > בניה תלת מימדית של מודלים לתעשיה ואדריכלות ו + גמי ג של אפל כמו \ טג]חטאו0? או הדגמים + = שאם מיוצרים שותר: סנטריס /קואדרה : 660 וקואדרה 840 מספקים תשתית אידאלית להפקת מולטימדיה מק" '\/ יכול להקליט ולקרוא אודיו באיכות כה קרובה לזו של התקליטור, שרק אוזניים מוסיקליות מאד יצליחו להבחין בהבדל. מק \ יכול לבצע גם דיגיטציה של סרטי טמזוז טוט() ממצלמת ווידאו או 0-0 ריא מקלטת ווידאו, למרות שהוא זקוק לתוסנת חומרה כדי להקליט ולקרוא ווידאו על מסך מלא, בקצב של30 תמונות לשנייה, לו אנו רגילים בטלוושיה. ואחרי כל זה, באמצעות מספר לחיצות שאה שניים מתוך כל שלושה מפתחי מולטימדיה, עובדים על מקינטוש. לפני שתתחיל גם אתה להפיק ווידיאו ואודיו בדגמי מק /ג, קרא כיצד להשתמש במק כבאולפן מולטימדיה עכבר ניתן לשלוח תמונת מסך מן המק 4% - אל מכשיר הטלווזיה או הווידיאו. לפני שתתחיל לתפיק ווידיאו ואודיו במק ג, אתה זקוק לידע רב אודות חשימוש במק כבאולפן מולטימדיה. כי בין אם אתה עובד ברמה חובבנית או מקצוענית, כדי לנצל במלואם את היתרונות הגלומים בתכונותו של המק ]ג, אתה זקוק לכונ קשית מחיר, שתוכנת הדרייבר שלו תומכת ב-4.3-זטקהתג] 5051 של אפל. הכוננים הקשיחים הפנימיים של אפל יתאימו לכך, וכך למעשה גם כל הדרייברים המסופקים ביחד עם כוננים מתוצרת צד שלישי, או הנמכרים בנפרד. + הקלטה וקריאה של אודיו מק )/ יכול להקליט ולקרוא צליל בן 16-ביט, 48 קה'ף. אך יכולת זו משותפת לכל המחשבים במשפחת הפאואר-מק, \ או לא, פרט ל-1,6 5200/75. למרות שמיפרטים אלה עולים על אלח של תקליטורי האודיו ותואמים לאלה של מקליטי 0.1, הרי לדברי מומחים בתחום האודיו, ההגברה ומעגלי האודיו מחוללי הצליל של ה-/ והפאואר-מק - אעם מתאימים לקליבר של ציוד אודיו מקצועי. כתוצאה מכך, מקצוענים בתחום הקול יאדקקו, כנראה, לתוספת חומרה. למרות זאת, . חזק או פאואר-מק יכולים צמס תקע סטריאו 1/8 אינטש דיגיטציה של אודיו להתאים להפקת פס-קול לתקליטורים, המשתמשים בדרך כלל בקול בן 8-ביט, 22 קה"ץ. גם מוסיקאים המכינים הקלטות הדגמה או המקליטים חזרות, יוכלו להסתפק במחשב זה, וכך גם מפיקים המכינים קלטות אוזשו להדרכה בתחומי האירגון או המכירות. גם רבות-מתחנות הרדיו הקטנות יכולות להשתמש במחשבים חזקים. קיימות מספר תוכניות אודיו תואמות )4 ופאואר-מק: ]1 280% של 086, ו127אאזדוטות מתוצרת אופקוד סיסטמס, ההופכות את ה-/4 או הפאואר-מק - למכונת הקלטה רב-עתוצית, ביחך עם מערבלים על המסך ובקרה של עוצמת הקול. שניהם מאפשרים הוסנת פס-קול לסרטי שוחו אסוט. 11 00% היא התוכנית היותר טובה לעבודה בקצה העליון: מלבד תמיכה במספר רב ותר של ערוצים מאשר אַאזזַטוס, היא מצטיעת ביותר תכונות מן חסוג לו זקוקים המקצוענים, כולל תמיכה בכרטיסי אודיו דיגיטליים מן הקצה העליון. אך אגז1וטַוס היא נקייה וישירה יותר מאשר 0 דיגידזיין, שחשה כי תוכנות כגון [] 86% ו-אגז 1817 נושפות בעורפה, הכריזה על חבילת הקלטה מתוצרתה, המבוססת על תוכנה בלבד, הנקראת 2.0 50/0816 מסו56%. התוכנית יכולה להקליט שני ערוצים במקביל ולקרוא עד 16 8 80 זוסשסק כבל טלפון דואלי ערוצים. כמו ]| 286% ור-אגזדוקוס, היא מאפשרת לטפל בפס הקול של סרטי טווזו זטוו0. אך שלא כמחתרותיה, טזגאו5011 םסו50%% גם תומכת במודולי תוכנה נתקעים, שפותחו עבור כלי ההקלטה מן הקצה העליון מתוצרת דיגידז'ין. טזגאוו501 מ568810 לא רצה על קוואדרה .660 או על קוואדרת 840 החזק, אך אפשר להשתמש בח על ה- 840, בעזרת כרטיס אודיומדייה ]1 של דיגידויין. על מי שאינו וקוק ליכולות דיבוב רבות-ערוצים, לשקול את 16 )08601חוו50 של מקרומדייח, התומך גם בכל הפורמטים הפופולריים של ערוצי קול לחלונות ולמק. חוא אידיאלי להעברת אודו בין תוכמות ומצעים וכמו ]1 0%מכ ר-אגזדושוס, ומאפשר לערוך את פס הקול של סרטי שומודאטווו0, כדי להוסיף מוסיקה ואפקטים קוליים, או כדי לשפר את איכות הקול בפסי קול קיימים. לרשות מוסיקאי המשתמש בציוד 11 יש אפשרות בחירה בין שתי תוכניות: סטודיו ויץ פרו מתוצרת אפקוד, או 3.0 610 609456 מתוצרת סטיינברג, המשלבות בין עולמות ה-1101/ והאודיו הדיגיטלי. אפשר להשתמש בתכונותיהן לשם הקלטה וקריאה של ערוצי 01]א, ולאחר מכן להוסיף ערוצים קוליים או ערוצי כלים אקוסטיים. זטווחס/ז20 גוו מתוצרת מרק אוף דה וניקורן, תקע פונו מקור אודיו בעזרת כבל פשוט ניתן להעביר אות אודיו ממערבל, מטייפ, ממכשרר ווידיאו או ממקור אנלוגי אחר - אל תוך המק /א, לשם ביצוע דיגיטציה. הכבל זקוק לתקע סאוסרו כפול בקצה של המקור ולמיני"תקע סטריאו בן 1/8 אינטש - בקצהו השני. 7 מספק תכונות דומות, אך זקוק לחומרת אודיו מצד שלישי, כגון 11 001016008 של דיגידיזיין. דיגיטל פרפורמר כרגע אינו עובד ביחד עם הדיגיטישור אודיו המובנה בפאואר-מק או במק . אלטרנטיבה נוספת היא לשלב את ]1 86% ואת תוכנית 101 0זו6], למרות שלפעמים יותר נות לבצע את כל ההקלטות בתוך תוכנית אחת. + חיבורים והרחבות חומרה חבר את יציאות האודיו ממקור הצליל שלך אל המיקרופון של המק. אם ברשותך מערבל צליל המחובר למגבר ולרמקולים, שקול לחבר את י הקול של המק אל כניסות הסטריאו של המערבל. דבר זה יאשר שימוש במערבל כדי לעקוב לא רק: == .אחרמקורות הקול המקנריים, אלא גם אחר = ' : ההקלטות שאתה עורך. (אם אתה וקוק למערבל, כדאי לבדוק את מיקרו-סיריס 1202 או את 6 הגדול, יותר מתוצרת מקי דזיינס. שניהם מופולריים בין מפיקי מולטימדית. באמצעות - חיצוניים. כז זה, פתת את לוח בקרת הקול, בחר | ו | | ו ו ו -י * דחיסת קבצי ואו א"ד * העברת סרטי וידאו בכל הפורמטים לוידאו ב-חו 506 מתוך התפריט, לחף על האופציות, ואז בדוק את תיבת ה-תקטסזווץ3!ץ. קביעת עוצמות ההקלטה הרצויות היא צעד ראשון וחיוני. כדי לחימנע מרעשים בהקלטה, התאם את עוצמת ההקלטה של התוכנית כך שעוצמת הקול תגיע למקום גבוה ככל האפשר במדדי עוצמת חקול, מבלי שתיגע בחלקם העליון. (אם עוצמת הקול נוגעת בחלק העליון, יחול ,; ו או שהיא תצא מקוטעת) אם אתה | נאואר -מק וב-]ז א6טס, השתמש בתפריט 1.661 ]מ . (השוכן בתפריט האופציות) כדי-להגדיר רמת אפס; לפאואר-מק יש -קדס"מגבר אודיו באיכות נמוכה, המסוגל לגרום לרעשים. קביעת רמה זאת לאפס מְכבה את קדס"המגבר. אם אתה עורך את הקלטת האודיו בעורת פקודת לכידת אודיו בפרימייר של אדובי, הפאם את עוצמת | הקול לפקודת העריכה. אס אתה 1 מקליט ידאו ואודיו בו*זמנית - תוך שימוש ב אם אתח וכול לוותר על השטח בדיסק הקשיח, 1 + הדחיסה מאפשרת צפיה בסרטי הוידאו שלך על גבי מחשב אישי באיכות טלויזיוניו ₪ ע"י דחיסה בשיטת 6:ק ותר ואז לחוריד את דגימת האודיו. ו-8-ביט. לרוע המזל, אפילו יה מלכתתולה ב"?? קה 9 בחלק בהקלטה = בהפסקות שבין. המשכ מתנתחות הפרעות דמויות האפשר. תוכל לחפחית את. ידי שילוב של מוסיקה עם קר 1 0פפ, אגזדוקוס, 161 1 להוריד דגימות. 2.2 [[ אסטכ עו מכולם. פקודת ה'ערבל לדיסק"! שרח לבחור מתוך מגוון אופציות ו התוצאות הטובות ביותר, חשתמש באו - ה ו או-קמוזטהווק. שתיהן מב התאמת אודיו בדרכים המנחיתות את ו האופייני לאודיו בן 8-ביט). בפרימייר 1 פילטר אפקטיבי להורדת דגימ בחר ערוץ אודיו בחלון ה-חטן)טווזוו בפילטרים מחלון הקליפ, ולח פעמ כבל קואקסיאלי חם טלוויזיה כתיבת ווידיאו ואודיו לטייפ וידיאו טייפ יציאת 60סו/-5 7 יציאה לרמקול 7100/80 80ו/ זפאוסק << לאחר שיצרת את המולטימדיה הדיגיטלית שלך, תוכל לשמור אותה בפורמט אנלוגי על ווידיאוטייפ. אם למכשיר הווידיאו שלך חסר קלט 080/-5, השתמש במתאם בין 60סו/-5 לקומפוזיט, הכלול בפאואר-מק. כדי להתחבר לטלוויזיה, פשוט חבר כבל קואקס בין יציאת ה--₪ של מכשיר הווידיאו ‏ , = וכניסת המח של הטלויזיה. החיטרון חעיקרי של ה-/ 4 או הפאואר-מק בתחום האודיו - תוא חיעדרו של ערו קלט/פלט דיגיטלי. אם אתח מבקש לחקליט אל או מאת מכשיר 41, עליך לחבר את הכניסות או היציאות האנלוגיות שלו למיני-תקע הסטריאו בן 1/8 האינטש של חמק. מקצוענים בתחום האודיו יעדיפו לשמור על אות דיגיטלי באיזור חדיגיטלי - במיוחד בהתחשב בעובדה שהמעגלים האנלוגיים של חמק אינם מתאימים לאודיו מקצועני. התשובח: 11 גו60מחסוט4. של דיגידיזיין, כרטיס המספק קלט/פלט דיגיטלי ומעגלי עיבוד אות דיגיטלי (057). 11 גו60מסו6ַו4. כולל את תוכנית + דיגיטציה וטכניקות מעולות הווידיאו-דיגיטייור החוק של המק ג מתאים ל-טמוזו 1 6%ונו() (הכנת סרטים קצרים ומקרטעים-משהו מתוך סרט ווידיאו ביתי, לדוגמה), אך יחד עם זאת אפשר לשכוח מהכנת סרטים על מסך מלא ברצף של 30 תמונות לשנייה, כנדרש בשיטת השידור 41. סרט על רבע מסך (240 על 320 פיקסלים) ברצף של 15 תמונות לשניית - הוא הטוב ביותר שניתן לבצע על מחשב 4 חוק. כאן נכנסת לתמונה חומרה מתוצרת צד-שלישי, כגון יחידה וחם כוללים מתאם לכבל קומפוזיט. מבתינת זאת, ה- 660 וח-/ 840 הם גמישים יותר מאשר הפאואר-מק המתליף אותם. רבים משתמשים בציוד קומפוזיט ו-5-060 עם קוואדרה 8404 ועם פאואר-מק 7100/804, ומעדיפים בחרבת להשתמש בתיבת דיאלוג כדי לעבור בין מקורות ווידיאו, על פני ניתוק כבלים וחיבורם מחדש. בכל מקרה, אם בציוד הווידיאו שלך יש יציאת %1660-8, השתמש בה, משום שקוממוציט ווידיאו אעו כה חד. להפקת סרטים "תלקים" ותר, נהג בצימצום בעת שאתח עושה דיגיטציה, במיוחד אם אינך משתמש ב-]\, זטְאוס1ַספַוק5 או בהרחבות חומרה אחרות. מי שאינו זקוק ליכולות דיבוב רבות-ערוצים, חייב לשקול את 16 זו0ם0ַחט50 של מקרומדייה, התומך גם בכל הפורמטים הפופולריים של ערוצי קול לחלונות ולמק ל 0 : | מתוצרת 6ג. תוכנית שירות מדהימה זאת גורמת 2 ל: מבחעה טכנית, תכונות הגבלת / העיוות הדיגיטלי, ו-1.1 יכול * דגימת אודיו בת 16 ביט ל-8 ביט. באופן אם אתה רציני בקשר לקול, אתח זקוק ל-1.1. 2 זטאס?וספַוק5 של רדיוס. זו הרחבה מעולת - ומומלצת מאד, ואטם בהמשך לא מצויין אחרת, הכוונה חיא תמיד ל-) זטְאסעספָוּסֶ5 ולמק ג החוק. חבר את מחבר יציאת חווידיאו של ציוד חווידיאו - למחבר כניסת חווידיאו של המק. חקוואדרה 660 וה-/ 8404 מספקים, כל אחד, שתי מבואות לכניסת ווידיאו: אחת לקומפוזיט ווידיאו ואחת ל-1060/-5. ניתן להחליף בין המבואות תוך שימוש בתיבת הדיאלוג 50111885 1660 הסטנדרטית של 6 בדגמי פאואר-מק 4 יש רק כניסת 1660-5 כבה את 1%ג61וסט. ובטל שלוחות לא נחוצות. וודא כי אתה עורך את חדיגיטציה של הסרטים על הכונן הקשיח המהיר ביותר שברשותך. לפני שאתח עורך דיגיטציח, השתמש בחלק התמונה של תיבת הדיאלוג קַתווו56 060\ כדי לבצע התאמות של הבחירות, הגוון ופרטים נוספים. לעתים תמצא שברירת המחדל של הבחירות - גבוהח מדי. כדאי להוריד אותה, כדי לחימנע ממחיקתם של איזורים בהירים בתמונה. אם אתח מקליט על ווידיאו משהו למני הדיגיטציה, שקול להוסיף לסצינה כרטיס אפור או צבעוני, ולצלם אותו למשך דקה או שתיים. אחר כך, לפני שתבצע את 0 הגדר את דוחס הווידיאו א( 010608%. הדיגיטציה, התאם את איכות התמונה בתיבת הדיאלוג, כך שצבעו ובהירותו של הכרטיס האפור על המסך - יתאימו ככל האפשר לגווני הכרטיס במקור. בעוד תיבת הדיאלוג פתוחה, הגדר את דחיסת הווידיאו בה תשתמש. אם יש ברשותך ז0%%0ש)80וק5, או כרטיס אחר מתוצרת צד-שלישי, בחר את הדחיסה שלו. אם ברשותך מק \ חוק, השתמש בדוחס הווידיאו שלו. אם תדחוס מחדש את הסרט בשלב מאוחר ותר - אולי לאתר עריכה בפרימייר של אדובי - חשוב על התרגיל הבא = בחר בדוחס 1280-סוסווץ והגדר מצב של לאחר דחיסה. במצב זה, התוכנית מונעת את ביצוע הדחיסה עד לֶסיום ההקלטה. דבר זה מאפשר למק =לחקדיש את מלוא תשומת הלב שלו לווידיאו תנכנס; אמנס תקבל סרט "מגמגם? בתוכנית עריכת הווידיאו . שלך - דוחס 1280-טוטוו חגא אטי מדי עבור הרצת סרטים חלקה - אך תקבל איכות תמונה מעולה. כאשר תכין את העותק הסופי של הסרט, / 13 לח/תמט במצב שלאחר דתיסת 0 41 ב-16601061 מסופטן, 36006 מתוך תפריט החקל תפריט לכידת הסרט, ובדוק את תיבת הווידיאו שלאחר הדחיסה. אם אתה משתמש בלות כגון . זטאו0ק81801, שקול לחקליט אודיו ב-44 קה'%/16-ביט, כדי להשיג את האיכות הטובה ביותר (כדי להשיג סרט בקצב מחיר יחסית, על מק )4, *תכן שתצטרך להתפשר על קצב דגימה נמוך יותר ועוצמת קול בת 8-ביט). אם אתה בכל זאת בוחר באודיו של 44 קה' ומשתמש בפרימייר של אדובי, ודא שאתה משתמש בגירסה 8.0.1 - בגירסא 4.0 ובגירסאות מוקדמות יותר יש באג, הגורם לאובדן הסינכרוניציה של האודיו, כאשר דוגמים במהירות של 44 קח'. מניקי 00-80 חייבים לדחוס את הסרטים 0% שימוש בדחיסת אגַק6ח61. תוכנות מאפשרות קריאח חלקה | להשתמש בכל תוכנית לעריכה סת 8%ק6מ61 הסופית. בתוכנית הדחיסה ו 2808 לשנייה, רות כנולה = לאחר מכן בדוק את תיבת הווידאו "לאחר דחיסת'. "מייר של אדובי, בחר 56111888 8ח8660161 מתוך = | משום שדוחסי 0 רצים בצורה 0 (טווח) על שבבי 126 שים לב כי ב"ק06800 יש באו לדחוס סרטים שפס הקול שלהם הוא בן 16-ביט. שיפור ביצועי האיחסון של 4% הפקת קול ווידיאו דורשת לא רק נפת איחסון עצום לקבצי ענק, אלא גם קצבי העברת נתונים שיכולים להזיז קבצי-ענק אלה במחירות ממקום למקום. בעולם הווידיאו, כונן קשיח איטי מניב סרטים קופצניים. עם תוכניות אודיו רבות - כגון 1[ 0808 |ראגזוושוע - יכול כונן קשית איטי ליצור טעויות הקלטה והרצה, על הקלטות המכילות מספר ערוצים. למרבית המל, באופן כללי, קצבי ההעברה של הכוננים הקשיחים משתפרים במקביל לגידול בנפתם. לדוגמה: כוננים של 1 ג'יגח-בייט (המינימום לעבודת 7 4), מהירים *ותר מכונני 0 מיב. כך שכדי להתחיל בנתיב המהיר, יש לרכוש את הכונן הקשית בעל הנפת הגדול ביותר שתוכל להרשות לעצמך. אותו חלק של מערכת ההפעלה של המק, השולט בהעברת נתונים על פני ערו ה-5651, נקרא זג [805. מק 4 והפאואר-מק משתמשים בזטטַגּחג] 5051 מורחב, בגירסה 3 המנצל טוב יותר את ניפתם הגבוה ואת ביצועיהם התזקים של הכוננים הקשיחים. דרייברי ה-8081 של אפל עצמה - אלה השולטים בכוננים הקשיחים הפנימיים של המק - תומכים ב-4.3 זטפַגחג] 8051. אך האם כולם תומכים בו באיכות דומת! מעבדת הירחון האמריקאי מקוורלד, בתנה תשע חבילות דרייברים על כונן סקורפיו בן 9 ג'יגח-בייט של מיקרופוליס, ומכניום של ברקודה א8132550 בן 8 ג'יגח-בייט של סיגייט - שניהם פנימיים - ביחד עם חומרת הדיגיטציה של רדיוס, 510610 מ0ו1660/18/ ופאואר-מק , המונע ממנה 0. כל הדרייברים הראו ביצועים טובים, אך שניים מהם סיפקו קצבי העברה טובים מעט יותר בלכידת ווידיאו: לידו7 ודרייב?. אך יש מגרעת חשובה לתוצאות אלח: לכל כונן קשיתח בעל נפח גבוח, יש מערך כשוני ביצועים ייחודי משלו, ודרייבר שמספק ביצועים טובים עם מנגנון אחד, עשוי שלא להצליח כל כך ביחד עם מנגנון אחר. לפיכך, אין להניח כי לידו 7 ודרייבל יהיו חבילות הדרייבר המהירות ביותר הזמינות לשימוש, גם עם מנגנונים אחרים מאשר שני אלה שבחנה מעבדת מקוורלד. יתר על כן, התאמתו של הכונן לביצועי ווידיאו יכולה להאט את ביצועיו במשימות אחרות, כך שאולי תרצה להקצות כונן דיסקים ייעודי לעבודתך בווידיאו. אם אתה עובד עם ווידיאו מן הקצה העליון ברמה מקצוענית, נושא זח מיותר. מוצרי ווידיאו דיגיטלי מן הקצה העליון, כגון ווידיאו-ון טלקסט של רדיוס, זקוקים לביצועי איחסון טובים אפילו יותר מאלח שיכולים כונן קשית מהיר ודרייבר שביצועיו כוונו לספק - הם פשוט דורשים לוח מתאם 8081-2 יעודי כגון 5681 18611800 של 3וון, ויכולים להנות באמת ממערך דיסקים. אך אם אתה עובד עם מוצרי אודיו או ווידיאו חצי-מקצועיים, כגון . זטאו0ק)180ק8 או \ סזוסטָוק5 של רדיוס, כונן קשיח גדול עם דרייבר מחיר חם כנראה חובה. שמור על התאמת הכונן תוך שימוש בתוכנת שירות לדיסק-דיפרגמנטציה (כגון ספיד דיסק, הכלול בנורטון יוטיליטי+ של סימנטק) וזכור לנחוג בצימצום בעת הדיגיטצית. + כונן קשיח גדול ומהיר פרט לכרטיס כגון 4 זטשוס?01ק5, הדבר הטוב ל לעשות להשגת יכולת לדיגיטציה של ומחיר, ביחד עם חבילת דרייבר תואמת - תא 9081 שים לב כי פעולתו של .7100/66 6ג]אזסעוסץ ה-7100/804%, סידרת 8100 והקוואדרה 840% - מהווים יסוד מעולה, שעליו ניתן להקים מערכות עריכה מן הקצה העליון ודא כי אתח מוריד את הדגימה ל-8-ביט, לדוגמח, | בעזרת פילטר להורדת דגימה של פרימייר, או עדיף בעזרת תוכנת השירות 1.1 של וגאו א 6 - לפני דחיסת הסרט בעזרת - הוא להשתמש בכונן קשית גדול מואטת בשל קצבי ההעברה, האיטיים יחסית, של ערו פטמטא, ההופכים אותו פחות מתאים מן ה-7100/804, קוואדרה .840 ופאואר-מק ?4 מסידרת 100, לשימוש עם לוחות ווידיאו מתוצרת צד שלישי. לדוגמה: כדי לחפיק סרטים על מסך מלא בעזרת //. זטאו0ש1801ק8, *יתכן שתאל לעבור לדחיסה באיכות נמוכה יותר. גם הוספת כרטיס מטמון גדול יכולח לסייע. למק \. יש גם מחבר יציאה לווידיאו שאליו תוכל לחבר מצלמת ווידיאו, או מכשיר הקלטת ווידיאו. דבר יאפשר הקלטת תמונת המסך של המק, כדי להכין קלטות הדרכה, או להקליט מצגת שעל המסך, או להקליט סרט 6חו1אטוטכ) מוכן (קיימות גם חבילות תוכנה, כגון חג]גז6חז63 של 0/0088 / 101100 "86013 זתג)פח1 של סטראטה, שיכולות להקליט פעילות מסך כסרטי מו אטונו), אותם ניתן לערוך ולשלב בסרֶטים אחרים, לפני ששומרים אותם על טייפ). נאואר-מק // מכיל יציאת 1600-5 יתידה וכבל מתאם למחבר קומפוזיט. כמו בנושא כניסת חווידיאו, דגמי קוואדרח ?660 ר-8408 הם יותר גמישים מן הטאואר-מק ג, וכוללים יציאות ווידיא מסַג קומפוזיט (0607:-5 ג יחד. תמונת מסך של ה המק נשלחת לשתי המבואות. אם מכשיר הקלטת הווידיאו שלך תומך ב-8-01660, חבר את פלט ה- לקלט 1660-5 של מכשיר ההקלטה. אם מכשיר ההקלטה תומך רק בווידיאו קוממוזיט, חבר את פלט ח- לקלט הקומפוזיט של מכשיר ההקלטה. (בפאואר-מק, השתמש בכבל מתאם הפלט). גם כדי להקליט את אות האודיו של המק, חבר את יציאת הרמקול אל כניסת קלט האודיו של מכשיר ההקלטה. תוכל גם לחבר מכשיר טלווזיה ליציאת הווידיאו של מכשיר ההקלטה, כדי לראות את מסך המק. בעזרת מצלמת ווידיאו, תוכל לדלג על שלב זה ופשוט להביט בעדשת המצלמה, למרות שחיבור חיצוני של המסך אל מצלמת חווידיאו יקל בהרבה על הקלטת הווידיאו (חברות רבות מוכרות מסכי 1/6 צבעוניים בגודל 4 אינטש עם קלט קומפואט ווידיאו. אלה משמשים כמסכים אידיאליים למצלמות או פתת לנותובה מחדש של תמונת המסך של המק -לווידיאו, חוא לוח הבקרח של המסכים. תת אותו, = הגדר את מספר הצבעים הרצו? ואז לח על כנתור אחר -מכן, בחר ברזולוציה שימת סוגי המסכים. ו של מסך המק - מקש התפריט, = בחר 6% % 2 ת ה זמסך, כשאתה שומר 5 ה בפורמט ובל כשיטת השידור בטלווצית קוואדרה //840 וסנטריס //660 של אפל האמריקאית). כמו כן, בחר-בשימוש בתיבת פורמט ללא הבהובים. דבר זה מונע את הבהובם של הקווים האופקיים הדקים, כגון אלה המופיעים במקשי הכותרת של החלון. (שים לב שכדי לקבל פורמט ללא הבחוב, עליך לכוון את לוח הבקרח של המסכים ל-256 צבעים או פחות). להקלטת סרטי 6וזו1 טונו(), בחר ברזולוציה של 0 ואל תבחר במצב ללא הבהוב:-שים לב: מכיוון שמקלטי טלוויאיה מבצעים סריקת יתר - מקרינים תמונה גדולה מעט מגודלו של שטח התצוגה על המסך - לא ייראו הקצוות החיצוניים של הסרט על מסכי טלוויזיה. מפיקי טלווציה לוקחים את סריקת היתר בחשבון במהלך ההפקה, בכך שהם מוודאים שהכותרות וחלקים חיוניים מהחומר המצולם, ישכנו באיזור המוגן. גם מפיקי טומוךאטוט() צריכים להקפיד על כך. אם ברשותך כרטיס / זטאוס? )80וק5, השתמש ביישום לקריאת 4 זטעו0)?0טוק5 כדי להרי> סרטים שנוצרו בעזרתו. אם לא, תוכל להשתמש בתוכנית לעריכת ווידיאו או בתוכנית זטעג1ק טווסו של אפל, כדי לחריץ סרטים שאותם אתה רוצה לחקליט. בעזרת 2.0 6מזוךאטוט() ו*ישום 0 ז0ץ718 6ו0], תוכל להשתמש באופציית הזום של פקודת 1660 סו ומוּזק, כדי להריץ סרט שנוצר על רבע מסך - במצב של מסך מלא. הטישטוש היחסי של מסך הטלוויזיה, (לעומת מסך המחשב החד) ירכך את מרבית העיוותים שאותם אתה מצפת לראות על מסך המק. מאחר שניווט ובחירת פקודות יכולים להוות בעייה כאשר המסך מוצג על מסך טלווטיח מטושטש, או בעדשה הקטנטנה של מצלמת חווידיאו - יש לתכין רשימת פקודות מיוחדת על לוח הבקרח של המסכים ולאחסן אותה בלות השולתני של עדשת המצלמה, או שם-כנוי ללוח הבקרה, והנח אותו על מכתבת הפיינדר, או בנה לך קיצור-מקלדת בעזרת וט או תוכנית מקרו אחרת. דבר זה יקל עליך-להפוך לפעיל את מסך המק כאשר אתה מסיים את ההקלטה. לבעלי קוואדרה //840, הרחבת ]גא ל-2 מ"ב " היא חובה. ולמרות ש-/ . זטאו0ל/80וק5 של רדיוס מספק ווידיאו על מסך מלא בתנועח מלאה, הוא אינו מאפשר להריץ סרטים בצבע 24-ביט מלא. בשל הדרך בה אפל מימשה את ארכיטקטורת \, מוגבל כרטיס . זטאוסעטעַוק5 למלט סרטים בן 6 ביט בלבד (אלפי צבעים). כתוצאח מכך, מופיע הצבע ברצועות. להשגת פלט בן 24-ביט על מסך מלא, שקול לרכוש את סזַַטעָוּק5 של רדיוס. + המילה האחרונה אי אנשר להשוות את המק . - למק המצוייד במערכת עריכת הווידיאו טלקסט מתוצרת רדיוס, שמחירה 15,000 דולר, או במערכת האודיו 1 1001 0זק של דיגידטיין. אך חוא מצוייד חיטב לטיפול בפרוייקטים של חפקת ווידיאו ואודיו בתקציב נמוך. באשר למשימות עתירות תקציב, למחשבי סנטריס/קוואדרה /. 660 ולסידרת הפאואר-מק 0 חסרות יכולות ההרחבה הדרושות לעבודת מולטימדיה רצעית, ולפאואר-מק 7100/664 יש מגבלות המוכתבות על ידי חרי פטמטא, ומוגעות ביכולתו לטפל בווידיאו דיגיטלי. אך ה-/.7100/803, סידרת 8100 והקוואדרה 8408 - מהווים יסוד מעולה, שעליו ניתן להקים מערכות עריכה מן הקצה העליון. מק גם מדגים את יתרונה של אפל על עולם החלונות, בתחום המולטימדיה. בעוד משתמשי חלונות נאבקים כדי שכרטיסי הקול וכונני ה-/%/6-80 יפעלו על מחשביהם המכונים מחשבי מולטימדיה, בעלי מקינטוש 4 לא רק נחנים מהרצת מולטימדיה ללא בעיות, אלא גם מהפקת גמישה של מולטימדית. 4 % הרהבה הדוד =ש ] ₪ תעשיית המולטימדיה עומדת בפני פרשת דרכים: האם הייצור הגובר של מחשבים מצוידים מראש במיפרט מולטימדיה, יחסל את שוק מרות מכירות ענק של ערכות-הרחבה למולטימדיה בשנת 1994 - היצרנים אעם צופים שמגמה זו תישמר גם במהלך שנה זו. לא שפחת העניין במולטימדיה, אלא ככל שגוברת ערכות ההרחבה? הפופולריות שלה, כך חופכים המרכיבים העיקריים בערכות אלח - כונני 62-80 וכרטיסי קול - לסטנדרט במחשבים השולתניים. מרגע שמצאו נישה שיווקית באספקתם של רכיבים ליעודיים, בחרו מספר חברות להפסיק לחלוטין את ייצורן של ערכות מולטימדיה. ולאור תחרות המחירים, מספר חברות מן המזרח הרחוק כבר אינן מייצאות את מוצריהן. אלה שלא נפגעו מהתפתחות המחשבים בתקן מולטימדיה - מאמינים כי תמיד יהיה קיים שוק להרחבות, וממשיכים להגדיר ולתכנן מחדש ערכות הרחבה למולטימדיה, כדי לענות על דרישות השוק. התקנה קלה היתה אחת הסיבות לפופולריות של הערכות בשנה שעברה. והחדשות הטובות למשתמשי הקצה הן כי היצרנים בונים על רעיון זה. ערכות הרחבה מתוכננות להעניק למשתמשים תמורה מקסימלית עבור כל דולר שהם מוציאים על מולטימדיה. הערכות שמציעות החברות מופיעות במספר רמות תיחכום. הרעיון הוא שלכל אחד צריכה להיות ערכה מושלמת (ומחיר מושלם). בתחום זה, בו קיימת תחרות עזה, מתומחרות הערכות של היום רק במעט יותר מעלות רכיביהן, כך שלמשתמשים כדאי להשוות מחירים. ערכות מולטימדיה יכולות לכלול כונן /(60-80, כרטיס קול (בדרך כלל בעל יכולת להרחבת טבלת א הגל), רמקולים, מיקרופון ומספר כותרי 6-80%1 כתוספת. ' עבור אותן חברות המספקות את מבוקשם של הצרכנים, קיימות הצדמנויות עצומות. חברת/ = = 5 מספקת חיום 60,000 עד 70,000 ערכות לחודש. 566% ז00, מקבוצת זטס, צופה כו מכירותיה יגיעו. ליותר מ-10,000 ערכות לחודש. > % בשנת 1995. יותר מעשרה ספקי 62-80 וספקי - כרטיסי תוספים למולטימדיה בטייואן לבדה, מתכננים לספק השגה ערכות או רכיבים למולטימדיה. 40000168 צופה גידול של 30-50% ברכיבי מולטימדיה חשנה. ככל שגוברת התחרות, שבות חברות רבות ומעריכות מחדש את השווקים בהם חן פועלות, ומתכננות ערכות חמתאימות לדרישות ספציפיות של המשתמשים. + מהירות 5י ארבעה | 16918%18 צופה כי ברבעון חשני או השלישי של 995 יחליפו כונני 60-80 במחירות 4א את כוננל המחירות הכפולה. "אם הבדלי המתירים הם 100 דולר או יותר, המשתמשים יסתפקו בכוננים במחירות כפולה", אומר נשיא 8%15ז163, דונלד וונג. "אך אם פער המחירים יצטמצם לפחות מ-20 דולר, הרוב יעדיף לרכוש כונן במחירות מרובעת". 516% 400 מתכננת לספק ב-1995 מוצרי מולטימדיה עם *ישומים ספציפיים יותר. כמה ערכות, לדוגמה, עשויות לכלול כבונוס כותרי 60-80 מגוונים יותר, כגון משחקים למשתמשים ביתיים, כותרי 6-1 לסטודנטים, ותוכנות כלים או תוכנות שירות למשתמשים משרדיים. סרטק גם. מתכננת לספק ערכות עם כרטיס 286] או כרטיס לכידת וידיאו, כונן [/(60-80 וכותרי !62-80%. הכרזתן של תוכנות כמו חלונות של מיקרוסופט עם תמיכת אודיו, צפוייה להגדיל את הביקוש הכלל וא 6 = חמוצר של קריאיטיב, וצתית סאונד-בלאסטר. = = דובר של חברת אזטק = אומר כי "אנו צופים מעבר עולמי. *מרבית מפתתי התוכנה מתחילים לחבין כי מולטימדיה יכולה להרחיב את יישומיהם. עתח זמינים כותרי מולטימדיה מתוצרת מיקרוסופט ואחרות. נוחות נוספת היא שהחברות יכולות לספק כמות גדולה יותר של תוכנה על ]60-80%, במקום להשתמש במספר גדול של דיסקטים', אמרח = > אייריץ צ'ואה, מנחלת > של השוק לערכות הרחבה ולא רק לכרטיסי קול. הקונים של חיום נוטים לרכוש ערכות הרחבח ולא כרטיסים נפרדים, משוס למרות שלמחשבי 6 רבים יש היום "הכנה למולטימדיה", הם אינס מייצגים את הטכנולוגיה העדכנית ביותר. 26 המצוייד בצליל בן 8-ביט ובכונן במחירות כפולה - יוכל להנות מערכה המכפילה את עוצמת שני הרכיבים גם יחד. בדומה לכך, בשלים להרחבה אותם מתשבים קיימים הכוללים כוננים במהירות יחידת. יעד הרחבה זה, ברמה 2, מספק למעשה את המפתח להצלחתו הנמשכת של שוק ההרתבות. כל מי שמחזיק במחשב שלו רכיב ברמה 1, ייאל בקרוב להרתיבו לאפשרו:ות החדשניות והנפלאות. יתר על כן, תמיד נמצאים בפיתות כוננים מהירים יותר וכרטיסי קול חזקים יותר, והם יקדימו בשניים או שלושה צעדים את אלח הזמינים בדרך כלל במחשבי מולטימדיה מסחריים. לדוגמה: עד שכוננים במהירות 34 יהיו במרבית האם אתה מוכן למולטימדיה? שהם זקוקים לכונן ה-62-601 עבור התוכנת". שֶתי החברות בטוחות כי אין כל אשם על הערכות מצד מחשבים מוכנים בתקן מולטימדיה. "לא כל חברות ה-26 החלו לספק כונני 00-80 עם מוצריהן. כוננים אלה עדיין אינם פריטים סטנדרטיים. מרבית האנשים צונים כי הם יהפוך לסטנדרט, אך תמיד יהיה שוק להרחבות", אומר הואי צ'ונג, מנהל שיווק מוצרים בקריאיטיב. צ'יה מאזטק מסכים עימו. ישוק ההרחבות הוא המחשבים מסוג זה - וזה יקרה רק בסוף השנת לכל המוקדם - יגיעו לשוק כוננים מהירים אף יותר. כונן במהירות מרובעת מדורג ב-200 ננו-שניות לערך, וחוא איטי פי עשר ויותר מדיסק קשיח ממוצע. כל עוד קיים פער כזח, ינסו הטכנאים היותר-חדשניים לצמצם אותו. באשר לצליל, מחשב ה-26 נמצא בתחילת דרך ארוכה, לפני שידביק את יתרונותיו של סטריאו ביתי ממוצע. אלה יכולים לנוע מן המובן מאליו - הגברה חזקה יותר ורמקולים גדולים יותר - ועד לסמוי יותר: הכללתו, במשך הזמן, של צליל בן 2-ביט. באופן אולטימטיבי יש מספיק מקום לשיפורים כדי להבטיח לערכות הרחבה למולטימדיה מקום שמור בשוק ה-26. הדבר תואם לקטגוריות אחרות, שם פיתוח צד שלישי מקדים מעט את מה עדיין גדול מאד, משום שבסיס ההתקנות של מחשבי 6 הוא גדול. למרות שמספר חברות החלו לספק = - מחשבי 6 עם כונני 62-80 וכרטיסי קול, שוק ההרחבות ימשיך להתקיים, משום שתמיד יש משהו שכדאי להרחיב". הלהיטיםהם ערכות ה'בידור" ברמת הכניסה. את = . כל כרטיסי הקול ניתן להרחיב לטבלת-גל, וערכות בקצה העליון הכוללות סנתזת טבלת-גל אמינות מתוצרת שני חיצרנים. הסטנדרט הוא כונן [א62-80 במחירות כפולח,-למרות שערכת 8 = א 08 |גווקום של קריאיטיב מגיעה עם כונן תקליטורים בעל מימשק 5051 במחירות משולשת. קריאיטיב גם חכריזה על ערכת משרד ליישומל " אוזש עסקיים. המענה לצורכיהם של שווקי הלצוא השונים עלול לחוות בעייח למספר ספקי הרחבות, בשל היעדר = תוכנות /60-80% בשפת המקום. "אנו פונים = לספקטרום שלם של משתמשים וצירפנו לערכות סוגים שונים של רמקולים, תוכנות ותכונות, כדי להבדיל את החבילות", אומר צ'יה. "אנו מציעים - - ערכות סטנדרטיות, כך שהמפיצים יכולים לחוסיף כותרים מיוחדים, הפופולריים באר תיעד. למרות שמוצרינו אחידים, פחות או לותר, בכל השווקים, קיימות וריאציות קלות בהתאם לדרישות השוק. אנו מספר אחד בגרמניה בכרטיסי קול ומצרפים. = הוראות הפעלה ואריזות המודפסות בגרמנית". - = = דשוק ליישומים עסקיים = == = קריאיטיב מעונייעת להרתיב את השימוש במצע = = = = סאנד-בלאסטר, מיישומי המולטימדיה חקיימים ליישומים עסקיים אנכיים, באמצעות אספקת טכנולוגיות תוכנה חדשות. כדי למשוך את הצרכנים - העסקיים, החברה הכריזה חשנה על מוצרים חדשים = = == ובריתות שיווק חדשות, כולל הסכמים עס = מקוסופט ואסט. = צ'יה מאזטק אומר כי "השוק חגדול ביותר = במולטימדיה הוא חביתי, כך שלא פנעו עם שום . = = מוצר במיוחד לשוק העסקי. השוק המשרדי עדיין מצומצם ולא צמח במידה בה היה צפוי. יחד עם את, כמה מן הערכות שלנו ארוזות ביחד עם תוכנות מולטימדיה עסקיות". הכרטיסים מתוצרת שתי החברות ניתנים להרחבה לטבלת-גל. צ'ונג מקריאיטיב אומר כי המגמה לקראת טבלת-גל עדיין אינה מאד חזקה. 'אך תמיד פנינו לצורכיהם של מלוא טווח משתמשי הקצה בכך שסיפקנו להם יותר תכונות ערך-מוסף". לדברי קריאיטיב, לא סביר שכרטיסי ידיאו ייכללו בערכות מתוצרתה בעתיד הקרוב. "אך לא חייתי פוסלת את האפשרות', אומרת צ'ואה. "הכל תלוי בדרישות הצרכנים ובמשוב מערוצי חשיווק. אץ * = מדובר פה בבעייה של עלות, אלא בנושא הביקוש. כרגע אין צרכנים רבים המבקשים ערכת וידיאו". הערכות מתוצרת שני היצרנים תואמות לסטנדרטי , עתיד ערכות ההרחבה חברת המתקר דאטה-קווסט צופה כי המכירות הכלל-עולמיות של ערכות הרתבח למולטימדיה יגיעו לשיאן חשנח: כ-14 מיליון יחידות. אך המכירות יתדרדרו ל-1.1 מיליון יחידות ב-1997. נאמנה לטבעח, קטגוריית ערכות ההרחבה תישרד בזכות יכולתה להביא אל המשתמשים חדשנויות במונחי מחירות ועוצמה, הרבח למני שאלה מופיעות במערכות עצמן. אספקת פתרון מתקדם למשתמשים מסיביים מבטיחה לחברות ההרחבה שוק קטן אך רב-עוצמה. גם כך, ממשיך לחתקיים פוטנציאל שוק עצום. דאטה-קווסט צופח כי ב-1997 יימכרו ברחבי 06-2ו1. עס נתח שוק כלל-עולמי של יותר מ-60%, קריאיטיב ממשיכה כסטנדרט דח-פקטו לכרטיסי = קול למחשבי 26. ככל שמצטמצמיס פערי המחירים, צפויים כרטיסי קול בני 6-ביט וכוני /א0א-00.- , במהירות נמרונעת - להחליף כרטיסי קול בני מ > וכונניס במחירות כפולה. כאשר תוכנות זיהוי קול 2 = מדו'יקות יותר, מקומן בשוק מובטת: חברות | מפתחות גם כותרי 60-80 מגוונים 6% משום העולם 68 מיליון מחשבי 26, כשרק מעט יותר מ-15% מתוכם מצויידים במלואם ברכיבי מולטימדיה. פרט לכך, קיים גם בסיס ההתקנות. 'מספר עצום של מחשבי 26 עדיין ניתנים להרחבה", אומר קים פדריקו, מנחל שיווק מוצרים בקריאיטיב. "מנקודת מוצא של החומרח, הבעיות הטכניות של ההרחבות כבר ושרו". יחד עם זאת, בעיות פוטנציאליות עדיין ממתעות, כאשר המשתמש מוסיף למשוואה גם תוכנה. זאת משום שעל המערכות הקיימות, יצר כל משתמש סביבה ייחודית משלו, שאינה מגיבה בצורה אחידה לתהליך ההרחבה. יצרנים רבים ממתינים לקביעת סטנדרטים ולגידול בביקוש המשתמשים, לפני שישלבו כרטיסי ₪0ק] ווידיאו לתוך הערכות מתוצרתם. אחת החברות מצפה לפתור את בעיית התאימות כבר השנה, ולסנק ללקוחות ערכות הכוללות כרטיסי 6אקו או משוטים להתקנה - אחד ממוקדי משיכתן הראשוני של הערכות. 4 אא לי עריכת הווידאו מו 1 אטוט() למקינטוש, הוא דבר נהדר. היכולת לראות סרטי ווידאו על מסך המקינ- טוש, פתחה בפני משתמשים את העולם החדש של תוויות המולטימדית. 6% וי זאת למרות שהבידור האינטראקטיבי עדיין נמצא בתהליך פיתוח וטרם הגיע למימוש המלא של האפשר- ות הגלומות בו. משחקים ולומדות שהוגדרו עד חיום כ'אנטראק- = טיביים', אכן איפשרו למשתמש 1 לבחור מה לעשות בשלב הבא במשחק, אולם בווידאו מוגבלת הצפייה לסרט דו- מימדי, שמישהו אחר כבר קבע בו את המאורעות ואת סדר התרתשותם. טכנולוגיית 8', ראשי התיבות של מציאות מדומח, חיא הטכנולוגיח שמבטיחה לעשות ל- סומודאטוטכ) - את מה שה-6וחוךאטוט) עשתה למולטימדיה. 8 6ומודאטוט() משכללת את סרטוני הוידאו הממוחשבים, ומעניקה להם מספר כלים אינטראקטיביים מתקדמים. מציאות מדומה חיא חוויה ותהליך הדורשים מחשבים . בעל כוח חישוב עצום, כדוגמת תחנות עבודה של סיליקון גרפיקס, אליהן יש לחבר ציוד יעודי נוסף (בדרך כלל כפפה וקסדה). לקסדת המציאות המדומה שני צגים קטנים המותאמים לעיני החובש, וחצפייה באמצעותם מכניסה אות התובש לעולס ממותשב, שבו הוא יכול להגיע לכל מקום שיתמוץ (בגבולות מתכנן העולם הזה, כמובן). זוהי חוויה אינטראקטיבית טכנולוגית המציאות המדומה מבטיחה לעשות ל-6וחודאסוט0 את מה שה-וחו זא6וט0 עשתה למולטימדיה ממדרגה ראשונה, שגם מדמי 801 6 עמוסים לעיופה, לא יכלו להתחרות בה. מכל נקודה שבה צופים בסרט 18 שומ דאטוט0, ניתן להחליט לאן להפנות את המבט: ימינה או שמאלה, למעלה או למטה, להתרחק או להתקרב. ניתן להתקרב לכל פריט ב"סרט", לסובב אותו סביב עצמו ב-360 מעלות על מנת לבחון את כל צדדיו. אפילו הקולות הבוקעים מהמק משתנים בהתאם לסביבה שבה בוחרים לצעוד, ובחתאם למידת הקירבה לחפצים ולאנשים בסרט. אם אתה "נמצא", למשל, על חוף חים - המקינטוש משמיע את קולות הגלים. הסתובבת וגבך למים, אתה רואה אנשים משתזפים. ככל ש'תתקרב" או "תתרחק" מהם, קולות השיחה שלהם יהפכו ברורים ותר ויותר ורעש הגלים יתעמעם - או לחיפך. בסרט יכולים להיות גם "כנתורים חמים" שלחיצה עליהם תעביר אותך לסרט 8 מו ךאטוט) אחר. כנתור כזה יכול לחיות, למשל, דמות שלחיצה עלית יה תוביל לסרט המתעד את סיפור חייה, מאורע חשוב שהיא קשורה בו - וכדומה. + התפרים לא מורגשים איך יוצרים סרט 08 שוחו אטוט()? באמצעים פשוטים ביותר. מציבים מצלמת סטילס רגילה, ומצלמים סידרה של 12 תצלומים, כאשר בכל פעם מסובבים אותה ב-30 מעלות. כך מתקבל רצף פנורמי של 360 מעלות. התמונות מועברות למקינטוש בטכנולוגיית 0 סוסמו? שפותחה במשותף על ידי אפל וקודאק. באמצעות התוכנה החדשה "נתפרים" כל התצלומים ללולאת רצף אחת. מי שניסה לבצע צילומי רצף פנורמיים בטיול, למשל, יודע כי התוצאה כמעט תמיד מאכזבת. זאת בעיקר משום שכל מה שבקצה התמונה, מתעוות. צלמים חובבים משתדלים לפתור בעיה זו על ידי יצירת חפיפה בין התמונות ואחר כך הדבקתן בהתאם. אך פתרון זה לא משפר בהרבה את התוצאה. התפרים מוחלקים ונעלמים חזית המוניטור כדי לחזק את התחושה המציאותית של הסבת המבט לצדדים, מביאה התוכנה נתונים מהחלקים העליונים או התחתונים של הצילום. התצלומים חופפים תוכנת ₪ שוחו אטונו() התחכמה למגבלות הללו. ה- 8 מבצעת את החפיפה בצורה משופרת המעלימת כמעט לחלוטין את העיוותים המוכרים בהדבקת תמונות זו על גבי זו. נכון שהעיוותים לא נעלמים לחלוטין, אך בצפייה בטכנולוגיית / רואים רק חלק מ-360 המעלות של הצילום, ועיוותי ה'תפרים" לא יורגשו. השימוש במדיום מבוסס סטילס ולא ווידיאו - הוא מדוייק ומפורט יותר, ומאפשר תקריב מבלי שהתמונה מטשטשת והופכת לרשת של פיקסלים. תיעוד מלא של אתר בטכנולוגיית '/ - אף דורש נפת איכסון נמוך ממגה בייט אחדי במילים אחרות: ניתן לאגור יותר משש מאות אתרים ב-18 טומוץ אטו על הזסת-) אחד, ועדיין ישאר מקום לפסקול ולטקסט. אריק זרקוב, מתכנת בכיר בפרוייקט 18 טומוך טוט בחטיבת הטכנולוגיות המתקדמות של שוְקג. בקופר- טעו, מסביר מה מבדיל בין חמולטימדיה הסטנדרטית לטכנולוגיית " שוחו זאטוט:המשתמש אינו מוגבל על ידי יוצר הכותר. הוא קובע בעצמו את מהלך העלילה ומוביל בעצמו את ההתרחשות. זהו הבדל דק אבל משמעותי בין ה-8 לבין וידאו רגיל. צפיה בנוף לאחר שהושלמה יצירת התמונה הפונרמית, יש להקרין אותה על מסך שטוח. על ידי המתיחה, מבצעת התוכנה דמוי גלילי לתמונה ומעניקה לה זווית ראיה מציאותית. תוכנת / פוחו דאסוטכ) דוחסת את העצמים שבמרכז התמונה, וגורמ- תלהם להפתח ולהמתח בשעה שהם מוסטים הצידה, ובכך יוצרים אשליה אופטית של מציאות. ' טומודאטוטכ) גורם לאנשים להיות מעורבים בעלילה ומשפיעים עלית. אנשרוזות הניצול של יישומי ₪ טוזודאטוט() גראים בלתי מוגבלים. בתחום התינוך למשל, ילדים יכולים לטייל במוזיאון וללמוד מקרוב על יצירות אומנות כתמונות ופסלים - מבלי שיאלצו לשמור על "שתיקה- מוזיאלית" מעיקה. ילדים מתל אביב יוכלו לבקר בקולוסיאום ברומא מבלי לעזוב את הכיתה. ושוב - אין מדובר בצפייה בסרט וידאו המתעד את האתר, אלא בסיור המאפשר לעצור מדי פעם ולבחון מקרוב כל מרט ופרט. "יתכן שהיישומים המוצלתים ביותר הם אלה שאיננו יכולים לשער עדיין", אומר זרקוב. "זה בדיוק כמו מה שקרה עם ההוצאה לאור השולתנית. מקובל לומר שאפל המציאה את ההוצאה לאור השולחנית. זה לא מדוייק. אפל יצרה את המקינטוש ואת מדפסת הלייזר, ואלה הובילו את חברת אלדוס לפתח את תוכנת העימוד פייג'-מייקר, שהחלה את הטכניקה של ההוצאה לאור השולתנית". התצלומים אינם חופפים יוצרים את הסרט כשמנסים לצרף צילום לצילום באופן רגיל, קשה להגיע לחפיפה מושלמת (4). תוכנת 3 8חו דאסוט) יוצרת תפר חלק על ידי מתיחת הנקודות המקבילות והנחתן זו על זו (8). לאחר המתיחה וההתאמה, תהיה חפיפה מושלמת (0). לאחר החפיפה תבצע התוכנה החלקה סופית של התפר (ס). לאחר תפירת כל התמונות, תיווצר תמונה פנורמית אחת. (=) + אשליה כמעט מושלמת מה שהמפתחים יעשו עם הטכנולוגיה החדשנית - קשה לנבא. מה שברור הוא שה-18 6מו1אטוט(). לא החליפה את מכונות המציאות המדומה היקרות והמשוכללות. אף שה-8 עושה בהחלט עבודה טובה בצילוס ובהדמייה של מציאות, כל את במחיר הנמוך בהרבה ממערכות ה"מציאות המדומה" - היא ביסודה סטטית. לפחות בגירסה הראשונה שהוכרזה זה עתה. אפשר אמנם לטוס מעל שטח ולתור אותו מכל כיוון אפשרי, אבל אף חפ שבו לא יכול, תוך כדי כך, לנוע באמת. לביצועים מסוג זה עדיין נזדקק לכלי המציאות הוירטואלית המשוכללים, על עלויותיהם הגבוחות וציודן המסורבל. בסרטוני -1) ישנה אשלייה כמעט מושלמת של תלת-מימד. אך החפצים הנצפים, הם בכל זאת חפצים מצולמים ולפיכך הם למעשה דו-מימדיים. האם גראה בקרוב חלל תלת-ממדי או הדמיות סטריאוסקופיות (אלה המחייבות הרכבת משקפי תלת-מימד) ב- -01? "הדמיות סטריאוסקופיות הן רעיון מענלן ביותר', אומר זרקוב. "אנתנו לא דוחים אותו. 8'-01) היא קצה של אריכטקטורה המתפתחת בימים אלה במעבדות של אפל ואינני יכול לחשוף את כל מה שמתוכנן עבור טכנולוגיה מרתקת זו.." בינתיים החלו מפתחי מולטימדיה לעשות שימוש בטכנולוגית 8'-1). דוגמא לכותר מולטימדיה פופולרי במיוחד, העושה שימוש בטכנולוגיה החדשה - הוא המדריך חטכני האינטראקטיבי לסדרה הטלו- ויה הפופולרית "מסע בין כוכבים" (5001-110%). ההוצאה לאור סימון ושוסטר הפיקה את הכותר שבו אפשר לחוות סציות חיות מהתוכניות ששודרו. בשל השימוש שעשו מפתתי הכותר ב-18-1/), יכול הצופה לנוע בחופשיות באתר ההתרתשות ולבחון חפצים מכל זווית אפשרית. הצילום הפנורמי את הנוף הפנורמי מצלמים עם חפיפה, כאשר המצלמה ניצבת על חצובה. כך נשמרת נקודת המרכז כזוית הראיה של המסתכל, וכן הקו האופקי של הצילום. ו לפני שמתחייבים לפרוייקט מולטימדיה כלשהו, יש לקבוע את המצע והחומרה שעליהם מתכוונים להריץ את היישום ול 40% ד משחקי הגביע העולמי בכדורגל לשנת 1994, השתמשו בח כדי ליצור 1700 תגי ספורטאים נושאי תמונות. האקדמיה שָל חיל האוויר האמריקני, השתמשה בה להוראת שפות ל-1,200 סטודנטים זרים. חברות תווך נכסים משתמשות בה כדי לערוך ללקוחותיהן סיור וירטואלי בנכסי נדליץ, ומינחל התעופה הפדרלי משתמש בה כדי להדריך ולבחון יותר מ-8,000 עובדים מדי שנת. במה מדובר! במולטימדיה, כמובן. הרעיון, כמעט טוב מכדי שיהיה אמיתי, של אנימציה בשלושה מימדים, צליל סטריאו, צילומים מבחיקים, גרפיקה, ווידיאו בתנועה מלאה ושליטה בטקסט ובמסך-מגע, ירד סוף סוף מן העננים, בנחיתה יציבה - אך לא בהכרת רכה - אל מערכות המידע האירגוניות. המכשלות שנותרו כוללות את עלויות היסוד ואת הדרישות ממערכת מולטימדיה. ברגע שבעיות אלה יפתרו, נוכל להתקדם לבתירתם של כלי פיתות ויצירה. מערכת מולטימדיה רבת עוצמה, הכוללת את כל מילות הקסם אה | 6אוהסחדטה שירות תיכנות ממוחשב ברמה גבוהה, עם פקודות בשפה האנגלית שתוכננו במיוחד לביצוע יישומי מולטימדיה. מצוד0 םדאו 5156 דס 4 פותס6 סטנדרט מולטימדיה שהוצע על ידי חברת פיליפס. מיפרט לקריאת נתונים מ-00 המכיל נתוני אודיו, תמונה, גרפיקה ונתוני מחשב. סופטג פ555חקו 60 שיטת פיענוח והצפנה דיגיטלית של מספר שניות אודיו באיכות דיבור עבור כל תמונת וידיאו-דיסק. דבר זה מגדיל את יכולת האיחסון למספר שעות אודיו בכל וידיאו-דיסק. ווםדפצ5 דוס= השדטקו 60 מערכת עריכת וידיאו הנשלטת על ידי מחשב ולה מימשק למספר מכונות פלייבק והקלטה. סוג זה של מערכת מסוגל ליצור עריכה מדוייקת בהתאמה לתמונה. סופטה וא דו6ופ טכניקה המאחסנת אודיו כסידרת מספרים. סשסוצ פצוד6ב םדאו מיזוג בין טכנולוגיות הווידיאו והמחשב. למשתמש יש שליטה בתוכנית וידיאו ובתוכנית מחשב המתואמות ביניהן, באמצעות פעולות, בחירות והחלטות המשתמש, המשפיעות על התפתחותה של התוכנית. 65התתהםדאו וה דוסוס דאשוהטה דפאו ו64ופט. וסוע, פרוטוקול העברת נתונים סידרתי לתמסורת מידע מוסיקלי בין התקנים מוסיקליים אלקטרוניים תואמים. סג סט פאע50 כרטיס תוסף ובו תוכנה הלוכדת ומריצה צלילים או מוסיקה. סההספצהסדפ 1. ויזואליזציה של סדר הקטעים ביצירת מולטימדיה, תוך שימוש בתמונות מייצגות מכל אחת מן התמונות, או מסדרות התמונות, להצגת שלד ויזואלי של היצירה. 2. תיעוד הכנה להפקת וידיאו, הכולל את תסריט האודיו ותיאור מלא של התוכן הויזואלי, לרוב בצורת תמונות או שרטוטים. 60 פהטדק 6 סמפוץ כרטיס היוצר דיגיטציה של וידיאו אנלוגי מוידיאוטייפ, ממצלמת וידיאו, או ממצלמת סטילס. ניתן ליצור דיגיטציה של וידיאו כתמונה יחידה או כמספר תמונות לשנייה להפקת וידיאו בתנועה מלאה. המכשלות שנותרו כוללות את עלויות היסוד ואת הדרישות ממערכת מולטימדיה. ברגע שבעיות אלה יפתרו, נוכל להתקדם לבחירתם של התוספות, יכולח לעלות בין 3,000 ל-4,000 דולר. סכום זה כולל כונני וא(60-80, רמקולים, מסכים גרפיים צבעוניים ברזולוציה גבוחח, כרטיסי קול, כרטיסי וידיאו ומחשב מבוסס-486, עם 16 מ"ב ]את וכונן קשית בן 350 מ"ב. תוכנות כמו כלי מיתוח, עריכת תמונה ותוכניות ליצירת גרפיקה - וסיפו כ-2,500 דולר לעלות מערכת חפיתות. אך העלות הגדולה ביותר של הפקת כל יישום מולטימדיה שהוא, חיא העלות הסמויח של זמן כלי פיתוח ויצירה. הפיתוח. העלויות נעות בין 10,000 דולר לתנועה ואנימציה בסיסיות - ועד שש ספרות ליישום מולטימדיה מתקדם בעל ענפים מורכבים. ככל שהיישום ארוך יותר, כך נדרשים יותר תמונות מסך, אודיו ותיכנות. ענפים אינטראקטיביים מוסיפים לזמן הפיתוח, משום שהם מעלים את המורכבות והלוגיקה של התיכנות. השילוב בין נתונים, קול ווידיאו יכול להוות מעמסה על מערכת מחשב, במיוחד בסביבת רשת. לכן, לפני שמתחילים בפיתותו של יישום מולטימדיה, יש לדאוג לחומרה המתאימה. כדי לבחור באסטרטגיית החומרה הטובה ביותר לאירגון ספציפי, יש להתמקד בשלושה התחומים הבאים: מערכת החרצה, מערכת הפיתוח והרשת. + מערכת ההרצה לפני שמתחייבים לפרוייקט מולטימדיה כלשחו, יש לקבוע את המצע והתומרה שעליהם מתכוונים להרי את חיישום. המצע עליו ירוצ היישום - יכתיב את הגישה ליישום המולטימדיה וביחד עם התקציב, 0 יצמצם את מבחר כלי פיתוח חיישומים העומדים לרשותך. יש מקרים שבהם ניתן להגיע לשליטה רבה יותר על מערכת ההרצה. בקיוסק מולטימדיה, לדוגמה, שהוא יחידה סגורה וחופשית, המשמשת לאיחסון מערכת וידיאודיסק אינטראקטיבי, ניתן לחשתמש בווידיאו בתנועה מלאה בעזרת חומרה. אך המערכת המתאימה למצגת שיווקית היוצאת לאלפי מערכות חומרה לא ידועות ואשר חייבת להתאים לדיסקט - יכולה להיות שונה. יתר על כן, יש לקבוע האם יישום חמולטימדיה ל-1780 יחס דחיסה של 40 ל-1. ניתן לדחוס ולהתיר וידיאו תוך שימוש בתוכנה בלבד. על 26 סטנדרטי, גודל תמונת הווידיאו מוגבל לכרבע מן המסך, בקצב של 24 תמונות לשנייה. זו אנח תנועה מלאה אך היא מספיקה במקרים רבים. 60, סטנדרט לדחיסת וידיאו דיגיטלית, דוחס קודם כל את כל הפרטים שאינם משתנים בתמונה, ואז שולח רק את השינויים החלים בה. 286א יכול להשיג יחס דחיסה של 200 ל-1, אך כדי שיוכל להשיג וידיאו בתנועה מלאה על פני כל המסך במערכת ההרצה, נדרש עבורו מפענח חומרה. אך האיכות היא עלובה. קובצי האודיו מאוחלנים באחד משני פורמטים שעברו דיגיטציה: 45 ), שהוא פורמט אודיו לחלונות, ו- 01( (מימשק דיגיטלי לכלי נגינה). קבצי אודיו מסוג ₪/\ / הם גדולים, בעוד קוב ]א הוא כעשירית מגודלו של קובץ ₪ ץג או זהת. + אספקת מולטימדיה ברשת גודל הקבצים הופך קריטי כאשר מספקים מולטימדיה על פני הרשת. יישומי מולטימדיה רבים חולקים מידע באופן אינטראקטיבי, ולא רק אם ההוצאות על החומרה הן נטל כבד, - הצגת וידיאו תוך שימוש במחשב 6 או 386 - תתבצע בצורה הטובה ביותר באמצעות וידיאו-דיסקים. יצטרך לרוצ על פלטפורמות שונות, משום שגם דבר זה עתיד להגביל את מבחר כלי הפיתוח ופורמטי הקבצים. + מערכת הפיתוח יש לבחור בחומרה המתקדמת ביותר. אין לבזבו זמן או כסף בניסיון למתח על ציוד ישן ואיטי. תמיד כדאי לקנות את המעבד המהיר ביותר (בהתאם לפלטפורמת ההרצה) ולפחות 16 מ"ב |\6. תוצאות טובות אפשר להשיג בעזרת כרטיסי אודיו ווידיאו באיכות גבוהה. עדיפים כרטיסי מתאם עם מעבדי אות דיגיטליים (059). אלו הס התקנים ניתנים לתיכנות שנועדו לחישובים הייעודיים הדרושים לטיפול בווידיאו ובאודיו. עם פיתוחם של אלגוריתמים חדשים, ניתן לתכנת מחדש את שבבי 7, שכבר החלו להופיע על כרטיסי אם וכרטיסי הרחבה. שבב 052 הוא רב-משימתי, כך שביכולתו לקבל פקס ולהשמיע מוסיקה בו-זמנית. אם ההוצאות על החומרה הן נטל כבד, וצריך להתפשר בתחום זה - הצגת וידיאו תוך שימוש במחשב 286 או 386 - תתבצע בצורה הטובה ביותר באמצעות וידיאו-דיסקים. הווידיאו מאוחסן במורמט אנלוגי על הווידיאו-דיסק, במקום בצורה דיגיטלית על הכונן הקשיח. וידיאו דיגיטלי דורש כמות גדולה של שטח איחסון ויוצר דרישות קלט/פלט אדירות מהמעבד. היקפה של תמונת וידיאו בלתי דחוסה אחת מגיע כמעט ל- 1 מיב, ויש 0 תמונות וידיאו לשנייה. פירוש הדבר הוא שכל שנייה של וידיאו בלתי דחוס דורשת 30 מ"ב! וידיאו המאוחסן דיגיטלית הוא תמיד דחוס. מידת הדחיסה ואיכותה תלויות באלגוריתמי הדחיסה/פריסה (602₪6) בהם משתמשים. אלגוריתמי 1786 ו-280]א הם שני ה-600803 המתגבשים כסטנדרטים. עם 1280 (הסטנדרט לדחיסת נתוני תמונות סטילס העובר כעת התאמות ל-1280 לדחיסת וידיאו בתנועה), כל תמונה נדחסת ומועברת בנפרד, מה שמבטית אובדן פוטנציאלי מוגבל של נתונים ברשת. יוו יי כרטיס מפענח 1280( (כ-495 דולר לכרטיס), הוא יקר הרבה יותר מאשר וידיאו בתוכנה בלבד. לא כל יישום מולטימדיה זקוק לווידיאו. תמונות גרפיות וצילומים בצבע מלא המוצגים על המסך, יכולים לספק את המידע בצורה טובה לא פחות מווידיאו, בעלויות מעבד ורשת נמוכות יותר. דבר זה מצביע על מרכיב נוסף שיש לתת עליו את הדעת במערכת ההרצה: תת-המערכת הגרפית. מערכת ההרצה אמורה להציג 256 צבעים ברוולוציה של 0,. רזולוציה פחותה מזו לא תספק תמונות שימושיות. במרבית המקרים תזדקק מערכת ההרצה גם לכרטיס אודיו, כדי להפיק צלילים. מספר תוכניות פיתוח מאפשרות הפקת צליל מהרמקול של ה-06, הגדרת כלים כהורדה מקרית ממסד-נתונים השוכן על שרת. רק מעט מערכות תעבורה ברשתות אתרנט מקומיות, רשתות טוקן-רינג מקומיות, ורשתות מרחביות מתאימות למולטימדיה מבוזרת, אפילו כאשר הן כוללות חיבורים במהירות גבוהה ותוכניות לדחיסת נתונים. רוחב-ס גדול של לנחות 100 מ"ב לשנייה, !7 (מצב העברה א-סינכרוני) ו-21 במהירות גבוהה הם חשובים. בלעדיהם, עוברים אירגונים רבים להפצת יישומי מולטימדיה על גבי ו60-80% ווידיאו-דיסקים. דבר זה מונע צווארי בקבוק ברשת, אך מוסיף לעלויות החומרה גם את העלושות של כונני 60-80 וכרטיסי מתאם וידיאו אישיים. 4 כלי פיתוח מולטימדיה מבוססי-תסריט דורשים תיכנות ליצירת יישום. היתרון של כלים מבוססי-תסריט הוא שהם בדרך כלל מהירים יותר ודורשים פחות תקורה. יש לך גם שליטה מדוייקת בכל הפעולות המתרחשות ביישום המולטימדיה. כלים מבוססי-צלמיות וצרים יישומי מולטימדיה על ידי חיבור בין קבוצות של צלמיות גרפיות המייצגות פעולות בהן ינקוט המחשב. הצלמיות תוכנתו לביצוע משימות ספציפיות, וביכולתך גם ליצור צלמיות נוספות ולתכנת אותן עבור היישום שלך. כלי פיתוח מולטימדיה מבוסס-במה מתחיל במסך ריק עם אובייקטים. כל אובייקט מקבל מסלול והקצאת מספר מסויים של תמונות שבהן מתרחשת הפעולה. תוכנית מבוססת-זמן מתחילה גם היא במסך ריק ומוסיפה אליו אובייקטים. פעולת כל אחד מן האובייקטים נשלטת על קו זמן בעל יכולות מדוייקות להתחלה/עצירה ולסינכרוניזציה בין פעולות. תוכניות פיתוח מבוססות-שקופיות אינן זקוקות לתיכנות לשם יצירת יישום. השינויים מתרחשים כאשר כל אחת מן השקופיות מופיעה ומתחלפת בשקופית הבאה. חלונות 95 כמצע מולמימדיה מערכת ההפעלה החדשה של מיקרוסופט, חלונות 95, עשויה להתגלות כמערכת המתאימה ביותר ליישומי מולטימדיה. אולם ייתכן שהמשתמשים יאלצו להמתין לכך זמן מה, משום שמיקרוסופט החליטה לעקר מהמערכת החדשה את ה-61 - טכנולוגייה להאצת ווידיאו, אחת מכמה מימשקי פיתוח יישומים 642 - שפותחה על ידי אינטל ונתמכה על ידי יצרנים רבים של כרטיסים גרפיים ותוכנת 6ק]א. שא א כ ד 6 ₪ א ו פ במקום טכנולוגיה זו, מחדירה עתה מיקרוסופט את שגז!סטזו (כאנגלית זהו משחק מילים היכול להיקרא כ"ציור ישיר", וגם כ"שליפה ישירה"), המיועדת אף היא למפתחי משחקים ואמורה להגביר את רצף המסגרות לשנייה, לרמה של וידיאו כתנועה מלאה. לדכרי מיקרוסופט זוהי טכנולוגיה עדיפה על הקודמת, וישנם מפתחים רבים התומכים בדיעה זו. מאמציה של מיקרוסופט לעצב את מערכת ההפעלה החדשה, מכוססת 32 ביט, כמצע המועדף למולטימדיה, ככר גורמת לפעילות מואצת בקרב יצרני כרטיסים גרפיים, הממהרים להסב אותם כך שיתמכו בהשגז)סטזו ובחלונות 5. כינתיים, עד שררייכרים ותוכנות לטכנולוגיה החדשה יהיו זמינים - אין לצפות לשנוי ניכר בהרצת וידיאו על מערכת ההפעלה החדשה. גם כחזית אחרת - חזית תעשיית משחקי המחשב - אין שוקטים על השמרים ושלבי ייצור מתקדמים כבר נמצאים משחקים רבים שהתכונה הבולטת ביותר בהם תהיה אשליית שלוש מימדים, שתתבסס על היכולות החדשות של חלונות. משחקים חדשים וישנים - כמו מורטימר, הכוורת, פאלקון 4, סטאר טרק ועוד - יצאו בגרסות חדשות בשלושה מימדים. מי שכבר צפה בביצועים המתקבלים ממערכת ההפעלה החדשה, טוען כי מורגש שיפור עצום במהירות תגוכה, באיכות הצליל, ובצורה החלקה של מסך מתוך המשחק שוחס-6 תנועת העצמים על המסך. אולם נראה כי המשחקים הראשונים המתואמים למערכת החדשה, לא יופיעו בשוק לפני הסתיו ורוכם צפויים להופיע רק ברבע הראשון של 1996. יחד עם זאת ככר ברור כי רוב המשחקים הראשונים שיצאו לשוק, לא יעשו שימוש רב בטכנולוגייה החדשה של מיקרוסופט להאצת יישומי ווידיאו. המשחקים הראשונים שיצאו לשוק, יהיו מכוססים על מדע בדיוני. אחד החלוצים יהיה המשחק 6ננסא-02 של חברת 1 7 - התמודדות כני אדם נגד רובוטים - שלדברי המפתחים ינצל את כל היכולות של חלונות 95. סוזס-0 גם יהיה משחק הראשון שיתמוך בכרטיסי 3 מימדים הצפויים להציף את השוק בקרוב, (המשך מעבר לדף) 0 סוג נוסף של משחקים שתהייה להם עדנה חדשה, הוא מדי הטיסה. הסימולטור הראשון שיצא לשוק בתחילת השנה הבאה יהיה פאלקון 4, שיכלול שילוב של קטעי ווידיאו אמיתיים כרקע לאנימציה של המטוסים. פירושו של דכר הוא שבמקום לראות את אותו קטע רקע שוב ושוב, ניתן יהיה לבחור בין קטעי רקע שונים בווידיאו. עוד משחק ישן בחזות חדשה יהיה הכוורת, שבו מוטל על השחקן לחסל דבורה ענקית, כדי להציל את העולם. אחד האפקטים המדהימים של המשחק הוא בכך שרוכו מתנהל בסכיבה פנורמית של 360 מעלות. המיוחד בטכנולוגית 6ש1ו0גזסתג שיושמה במשחק זה - בניגוד לטכנולוגיית א/ 6מזד7)%סונוס של אפל או 1/1060 שמוסוזנו5 של מיקרוסופט - הוא שהיא איננה מבצעת פניות תכופות לתקליטור, אלא מנצלת את תכונת ריבוי השזירות של חלונות 95, כדי לשמור על רצף 7/0 אחיד של האנימציה, מכל נקודות מבט של השחקן. אותה גברת, בענוי אדרת האמת היא שאם נקלף מעל משחקי המחשב את עטיפות הסיפור הגרפיות, נמצא שרובם מורכבים על אותו שלד של מבוך, מהלכי שחמט, צירופי ריבועים, איסוף פריטים כדי להמשיך לשלב הבא וכדומה. גם אם אתה לא מתכנת משחקים מקצועי, אלא סתם מכור למשחקי מחשב, אתה מגיע למצב שבו הכל באמת נראה דומה, פרט לדמויות. מוסיקאים מכירים את התופעה הזאת כמלודיות שונות, הנכתכות על אותו רצף של אקורדים. מפתחים רבים לא מהססים להודות בפה מלא כי למעשה הם ממחזרים את אותה הנוסחה שוב ושוב, בלבוש אחר. אולם לדבריהם הם עושים זאת פשוט מחוסר אלטרנטיבה. "הנוסחה אמנם שחוקה, אכל השחקנים המכורים אוהבים אותה", הם אומרים. לעומתם סכורים אחרים כי השוק חייב להתחדש ולספק גם משחקי-מחשב מסוג אחר וכרמת מתחילים. אחד הפתרונות המעניינים לריענון הנוסחה הנדושה, הוא בניית הפאזלים וחידות הצרופים, כחלק אינטגראלי מן המשחק. למשל: הרכבת חלקים של מכונה, שצירופם הנכון מאפשר את הפעלתה הווירטואלית. בשוק מצוי ככר משחק אחד כזה, שצובר פופולריות: "המכונה המופלאה". יוצרי המשחק "האורח השביעי", עומדים אפ הם להוציא לשוק משחק שכולל בתוכו פאזל ברמה גכוהה. קלפי מג'יק, עכעויו על המחעוב האם אתה נמנה על אחד מתוך המכורים, שרכשו לאחרונה את משחק-הקלפים מג'יק? אם יש לך גם מחשב, הכשורה קלפי מג'יק הטובה היא כי בקרוב מאד תוכל לשחק מג'יק גם על המסך. המשחק, שהומצא על ידי פרופסור למתמטיקה, כובש בעיקר את אלה שבעבר היו מכורים למשחק הדרקונים ומבוכים. מאז יצא לשוק, כשנת 1993, נמכרו חצי מליון חפיסות קלפים, והמשחק סוחף אחריו מיליוני שחקנים. חברת מיקרופרוס הידועה, מפתחת עתה את הגירסה של מג'יק למחשב, עם תכונה מעניינת: ניתן יהיה לשחק בקלפים לא רק נגד המחשב, אלא גם ברשת, נגד יריבים מרוחקים! המשחק ממלא תקליטור שלם כמעט, ומכיל לא פחות מ-900 קלפים שונים. מיקרופוס מנהלת משא ומתן עם שרותי מידע שונים, כמו קומפיוסרב ואמריקה אונליין, לפתיחת אזורי-משחק מקוונים למג'יק. מצויירים. כ=6 חינם על כל קניה מעל 100 ש"ת תקבל תקליטור נוסף ח'נם. ב בורזכוס/ו מיוצרי הלהיט של הגובלינים | השנה- ספרו בעזרת הסירנה מגיע המשחק |של דוד תוכל להגיע |שיפיל אותך | גווסמן בעיבוד 0 יר לקרשים | מולטימדיה גרפיקה 5./04 | אינטראקטיבי ארוטיקה בסגנון סרטים לגילאים 4-8 אינטראקטיבית ) )ווה מולטימדיה בכיוון שלך- - הינר מוזמן להכנס לעולם האינטראקטיבי עובו מתגעומות כל הפנטזיות שלך באמצעות הרפתקאות לומידות ומעוחקי כל שעליך לעשות הוא לחייג 0. 50806 8 7 , איתמר מטי ל על ק קירות ‏ סירנת התלל | במיטבה 5908 8 הרפתקאות סיימור בטס 11 הצטרף לצלם והרפתקאותיו בפעילויות אינטראקטיביות. אם תבחר רק תוכנה אחת-בחר בזאת!! 7 7 | מלחמת הכוכבים הרפתקאה אססש 086 > גהנו אשם 8000 השסאגשווס6 הנוקם גבריאל נייט פעולה וי |וח85ץ0 לוחם הרחוב = |0שט ]] = |אינדיקר ‏ 0 בחזרה לזורק : הנמלולים 3 רניון 8 משלוח דיסקרטי ומ 8 דמִי משלוח: 8 ש"ח 8 משלוח חינם למִזמי משחק פעולה תלת מימדי מבוסס על סרטי נים מסדרון ל "יש ו שש ₪ |56ט₪0 ץזוזסזס5 פהפאו/ |8טזזוע ₪ מעונות 6 שועלות וירטואליות .. | מלחמה הסטודנטיות אתה חייב לספק שלוש נשים לפני שתגיע | בפולשים לקריסטל ותפתור את התעלומה הארוטית. | מהחלל בתוך ב וגב לקמפוס | ד אם | קומתי. הטוב תצליח לחמוק | ביותר מאז מאם הבית | וולפנשטיי/ מי שומר מופרע ונער הבריכה... הבנות יחכו לך. מור בד מגיך 8 ורימ שש .| 03-9732143 | מתקפת המורדים אנצקלופדיה - 9 שיח | פשיטה בג'ונגל = | 129 שרח ] אנכרטא-מיקרוסופט 9 ש"ח | סים סיטי 2000 = 9 שיח ]| קומפטו/ 9 ש"ת | = 199 ש"ח חת ע / אינטראקטיבי ‏ | קטלוג אאא 9 ₪'"ח | ץזסו 018 מכונת החלומות --- 199 ש"ח | דמו של כל סיימור בטס ₪ 9 ש"ת התוכנות - - - , 1 --= = למבוגרים. = 159 ש"ת | שחקים שומרת הלילה 2 = 199 ש"ח | הקדמה 9 שיח | לומדות 0 ריקוד מושחת 0-0 9 ש"ח | נפלאה לעולם 9 ש"ח | גורדיסק 2 129 ש"ח דון התש 42 0-0 צעדים ראשונים = 129 ש"ח ] אנציקלופדיה לסרטי אאא | 199 ש"ח = 249 ש"ח טא 7 מתחילות ונועזות | חדש 49ז ש"ח > | צרה צרורה 9 שרח | תאווה דיגיטלית חדש 199 ש"ח | 0/]) 9 ש"ח 1 סרטים - , 9 , רוני הארנב בעיר 9 ש"ח שמה תמונות ו 9 שח | ארץ האגדות. 9 שיח ] תשוקות נסתרות 9 שיח | נערות אמריקאיות 1 = 9 שיח 9 ש"ח נערות מופקרות 9 שיח ש 9 ש"ח משחקי. חשיבה 2 (גורדי) 29 | ש"ח ליידי בספרד 0 0 9 ש' "ח | נערות האופנוע ‏ -- 139 ש"ח 9 שיח | בלוני האותיות פלוס (גורדי) 79 ש"ח [ הקלאסיקה של הפורנו 1 | 99 ש"ח | פצצות מהסרטים 9 שיח 9 שח | אי המספרים פלוס (גורדי) 79 ש"ח [ הקלאסיקה של הפורנו 2 = 99 ש"ח | עירום למבוגרים -‏ = 9 שח 9 שיח מגזין הוידאו (דםשומ") 9 ש"ח | עירום נועז 9 שיח להזמנות ולקבלת פרטים 17:00-8:00, , ניתן להזמין באמצעות כל כרטיסי האשראי היר נדור הארץ לא "חכה עד שהשרת שלן "וי סביבת ה-טו6פוחטטוו מפיקה את ההצלחה שרת' ה-05ח0זספוו מגיבים להצלחה סביבת ה- 05חסזפטוו של סיליקון גרפיקס תשות את ההצלחה שלך 500015 5 סיליקון גרפיקס 5 טח מערכות מחשבים בע"מ תל-אביב, עתידיו, קריה "לתעשיות עתירות ידע, בנין 7. טל. 03-492191/3 פקס. 03-492194"