אנשים ומחשבים, גיליון 27, ספטמבר 1985

כיצד להתגבר על משבר התוכנה

OCR (הסבר)
| -<--==אהת'0הת2 ...ב ברוכ-.. בההואהפוי-יקקנוהצו ההוש וק ₪ ג קושו ו ו ב ב א ו ופ ב א 0 גיליו] 27 8 ספטמבר 1985 עיתוני אנשים ומחשבים מגזין למחשבים ולטכנולוגיה מתקדמת כיצד להתגבר על משבר התוכנה אקספלורר -- מערכת עיבוד סמלים מבית טקסס אינסטרומנטס. עמ'54. מבחן עצמל: אתה וה- :)0 עמ סו בוחן תוכנה: 5 8 0 עכ"או וידאודיסק בפעולה עכ' 26 למד פרולוג ושיו עמו'30 ו * כובט מקרוב: זניט 58ו עמ' 28 אגדת כויקרוסופט גי 1: | תרירא גגאו לוציכ קורור-סי = ולה החויקרו הנבי ההצלחה מדברת בעד עצמר. קומודור הוא המיקרו מחשב הנמכר ביותר בעולם. בשנת 1984 זכרה קומודוו ותר מיקרו מחשבים מאשר = |סקג ו-ו.8.! ביחד. לקומודור רמת ביצועים י. נקדמת ביותר, הן בחומרה, הן בתוכנה והן בפיתוחים וחידושים מתמידים. תדי, אן קתצרן האלקטרוניקה מס' 1 בארץ מייצגת את קומודור. כך מובטח לך שרות אמץ ויעיל מרגע הרכישה. לבחירתך מגוון רחב של מחשבים בהתאם לצרכיך ולאפערויותיך: 4 -המחעשב הנפוט ביותר בשוק הביתי ובמערכת החינוך. למחשב - 64% זכרון, 16 צבעים, 8 תוססנים, מבחר עצום של תוכנות/לומדות. 8 -גולת הכותרת של קומודור - 5 מחשבים במחשב אחד. 8 מורכב: מ-664 מ-0128 המכיל: 1286 זכרון פנוי למשתמש, אפשרות הרחבת זכרון / ל-|/|4ח-א512, אמסח-48 זכרון, 7.0 !435 ומ-מערכת הפעלה של5 !₪ וחס, 80 טורים 25 שורות (640/200). 8 מתאים לבתי עסק, למגזר החינוכי והביתי. 0 - המחשב העיסקי של קומודור עם המבחר הגדול ביותר של תוכנות. ל- ₪610 תואם 56/1 ושפו, מיקרופרוססור 8088, אופציונלי 8087, בעל שני כונני דיסקטים של 3606 כל אחד, זכרון בסיסי |/\/₪ - 8א256, ניתן להרחבה ל-8א512 או 640%8, מערכת הפעלה 8005וש. 0 - זהה בתכונותיו ל-6-10, שונה ממנו רק בקבולת הכוננים. ל-620= כונן דיסקטים =ם דץ₪ / 360% וכן כונן קשיח של 108‏ 4 6 דאו. רכוש את קומודור מתדיראן. השילוב שמעניק לך עוצמה כפולה. | ז"א, בבר הנורינה, ה" באייר 04. (2: 03-217256-9 ההצ?ה רררח בע עב . .אוו ות ממלעורונלעוי 6 0.34 || י המחשב שלכם מסוגל להרבה יותר! 2 ם 3/אסופט: ₪ 6 ם ואוא יֶ ד 60 +4זסד ה 8 ם גזור ושלח טכם, בית התוכנה הגדול בישראל מציע לך, משתמש י.ב.מ., מגוון מוצרי תוכנה מתקדמים ביותר, שיגדילו באופן משמעותי את תפוקת המחשב וייעלו את עבודתך. מערכת מרכז המידע לי.ב.מ. 5/34. הפקת דוייחות, שאילתות וגרפיס, הקמת קבציס ותחזוקתס, אפשרויות קישור אל ה-56 - עייי משתמשי הקצה או אנשי יחידת המחשב. מערכת תומכת החלטה למחשבי י.ב.מ. 5/34, 5/36. המערכת הנפוצה מסוגה בארצ ובעולם. תכנון פיננסי מתוחכס לחשבים, כלכלניס ומנהלי חשבונות. מערכת מרכז המידע ל-י.ב.מ. 5/36. המערכת החדישה המשלבת את כל אפשרויות איחזור המידע הקיימות - שאילתות, דוייחות גרפייס וקבצי פלט, עס אפשרויות להקמת קבציס חדשיס ותחזוקתס. במסגרת החידושיס שבמוצר - קישור מתוחכס אל ה-6ס. מערכת מסד-הנתוניס ( א ז5צ5 זא א65אהאהגוא 55גם- זהס) היחידה בעולס למחשבי המיני י.ב.מ. 5/34, 5/36. תוכל להקנות למחשב המיני שלך את כל התכונות המתלוות לעבודה עס 8485- גזגס, בזמן קצר ובעלות מינימלית. מוצר ופדפצ5 למחשבי י.ב.מ. 5/34, שיעניק לך חסכון של עשרות אחוזיס בזמן ה-6;ו . עייי ביטול הצורך ב-ז508 ץשא והגדרות חדשות של קבצי ה-אפסאו, יתקצרו עיבודיס כבדיס בצורה משמעותית. הפתרון הכולל לבעיות התוכנה | עתידים נוה שרת, רח' דבורה הנביאה, - תל-אביב 61130 טכנולוגיה מתקדמת בע"מ ו טל. 03-491262 למידע נוסף ציין את כלי התוכנה הנחוצים עייי סימון בריבוע הריק, ושלח לטכס. אדי מור גיליון 27 המגזין המוביל למקצועני ענ'א, מנהלים ומשתמשי מחשבים אישיים סיפור שעד מערכת אקטפטלורר לעיבוד טמלים 07 בהמשך לסידרת הכתבות בנושאי מחשבי על והדור החמישי: "אקספלורר", מערכת עיבוד הסמלים של טקסס אינסטרומנטס. במערכת זו באה לידי ביטוי שפת הבינה המלאכותית ליספ, טכנולוגית הרכבה חדישה ותיכנון מתקדם למארז. אקספלורר תוצג בישראל, לראשונה, במסגרת כנס איל"א. קרא עליה בעמוד 54. מחעובים במדינות ערב אריה חשביה 14 תולדות קליטתו של המחשב בעולם הערבי. האם אנו יודעים הכל על שכנינו המתמחשבים? כיצד נהתגבר על מעובר התוכנה? 1% קן אור משבר התוכנה שאו שמא -- משבר ניהול התוכנה? כיצד נתארגן לעתיד? טכנולוגיית וידאודיטק ניסי ניסו כהן 27 מערכת וידאודיסק, יחידה במינה, תשרת בקרוב את לקוחות המחשבים האישיים בישראל. מהו וידאודיסק וכיצד תפעל המערכת ? למד את ענת הבינה המלאכותית! עמוס מלר 10 שיעור שני בסידרה החדשה, שבה תלמד את יסודותיה של שפת הפרולוג. שיעור ראשון - בגיליון קודם ! מבט מקרוב מבט מקרוב לזניט 158"ק 34 ניסו כהן האומנם עוד מחשב תואם? לזניט סידרה שלמה של מחשבים למטרות שונות, שאך מיעוטם מוכר לחובב ולמקצוען. מה יכולה להציע זניט? בוחן תוכנה בוחן תוכנה ל"גישה הפתוחה" 1 אלי רון המחבר סוקר את תכונותיה של התוכנה המוכללת 84606085 א0058 ומציג את מסקנותיו. מסוף מבזק 027 סקר מחירים אירועים בעולם מחשבץ קלטפלט זה עסקי מחשבשעשוע מו'יל עורך ניהול הפקת עורך טכני עיצוב גראפי קלדנית ריכוז מאמרים תוכנה ודעת תיב''מ ישראל פלד ניסו כהן נחמה בוימייסטר סמס הררי נאוה אלון, ורדה מבשוב דורית יקיר לאה סופיר יעקב שיבי ראובן ליבנה משתתפים קבועים אלבר גרשון, אריאלי גיל, בן-שחר ערן, הבר יהודה, ירדן עידן, לביא יניב, לוטס עמנואל, לוקר ירוס, ליבנה ראובן, סופר אביב, פישמן אלון, פניני גד, קלופמן צחי, שלגי מנחם, צורי חלילי, אריה חשביה. מנכ'יל מנהל מח' מודעות מודעות תיאוס פרסוס חשב הנהח'ייש תפוצת הפקה מזכירות יועץ בללי סדר-מחשב הפצה לוחות הדפסת המען למודעות : רענן רוגל יובל אופק יואב תדמור לבנה דמירל שלמה ונקרט שושנה גרינהויז, גלית פלד מנחם צוקר דליה פלד בעיימ דורית גולד יורס יוסיפוף מופת-רוזמרין גד שירותי ליטו דפוס כחול לבן פינסקר 64, ת''א, טלי 295148; 280640, 00 קו-פתוח למנויים: מען למשלוחים: | תי אין המערכת אחראית עופרה לביא, טלי 295148 יד 33325, תייא 61332 לאובדניס ואינה מחזירה כתבי יד. אין טבלאות-השוואה ות בסקרי תוכנה וחומרה, ובמשום המלצות לפעולה או חוות-דעת להנחייהח גרידא. המערכת מסירה מעצמה אחריות לנזקים ישירים או עקיפים כלפי צד כלשהו. כל המודעות מתפרשמות על אחריות מפרטמיהן בלבד. ספחפווסטכ 5ו 18242186 פזשוווקוחט )> ₪ 06 1901 עס סשסטססזק 800 פחסוואשוופנוץ 6+ עס עותוחסוא .111511618 11160 הוותהכן עס זחפהץקסש ,61332 שהשג-ו9ד ,33325 אס0.80 .₪ 1 [( חו 60וחוזו .100 6+ /5188/ 29/90 057 מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 הקידמה הטכנולונית עול דיסקונט-לעורות הלקוח טלבנק מגזוב,לווין דיסקונט -ונכעויו: מטאור דיטקונם ווי||יועי:-*י|רצאווו .ה מה מספק לך ,,מטאור דיסקונע"? + בנקאות אישית: מידע בנקאי במשרדך או בביתך. יתרות ותנועות בכל סוגי החשבונות שלך בבנק דיסקונט ובנק ברקליס דיסקונט. + מידע על שרותי בנק דיסקונט ותוכניותיו תוכניות חסכון והשקעה, שרותים פיננסיים, אשראים לסוגיהם, מידע מהבורסה לניי'ע בתל-אביב, שערי קרנות נאמנות, שערי חליפין של מט'"'ח, שמות, כתובות, טלפונים ועוד. + גישה למאגרי המידע של ,, אלנט'" למנוי על שרותי,,מטאור דיסקונט" יש גישה למאגרי מידע מגוונים של,,אלנט": + מידע מהבורסה לני"'ע בתל-אביב (שערי מניות עדכניים והיסטוריים). + שערי קרנות נאמנות (כ-100 קרנות). + שערי חליפין של מט"ח, עסקות 50 רסא אואס. + שרות ,,מדד אלנט". , + נתונים מ,,דן'ס גייד' של דן אנד ברדסטריט אודות 5200 חברות בישראל + דואר אלקטרוני בין המנויים. + מידע בינלאומי ממאגרי 1 א ד אמסא פשאסנ שסס * מאגרי מידע מקצועיים בתחומים שונים בעולם. + חדשות ממערכות של עתונים וכתבי עת חשובים בעולם (כגון: וול סטריט ג'ורגל). + אפשרות גישה לכל מאגר מידע בעולם המחובר לאחת מרשתות התקשורת של דפאת וד רהזאאואי. וע וזוהי רק ההתחלה. ,,אלנט" שוקדת על העשות מאגרי המידע ובעתיד הקווב צנויים יישומים נוספים ובהם:- * מידע מהבורסות השונות בעולם. > העברת וקבלת טלקסים. > ידיעות ,,טריות" מחדרי המערכת של העתונים בארץ. > מדריכים מסווגים. + מידע לבעלי מחשבים אישיים. + רשימות תפוצה פרטיות של המנוי. + עידכונית מידע - כלי המיועד לארגונים ומאפשר גישה ואספקת מידע לציבור לקוחות רחב. ב11101 . עובר ושב .בצייחות ער . מטבע הוץ 5. הפקדות בפה"ם, פק"צ 6. תוכניות הסכון 7?. הופות גמכ;מיצויים הפהדות בתפ"ס 8. השבונות עיםסייםס +, ,4 / לזקופה >< 7 4 %| סעיפים מאזניים. ?37, 164 בתוקף החל מ-19/06/85 סכום בשקהלים 7% עד 95,000 06 עד 4 4 4 עד 2 ,,אלנט" מאפשרת מיגוון יישומים נוספים:- + דואר אלקטרוני אפשרות לכתיבת מכתבים והפצתם לכל מנוי של ,,מטאור דיסקונט" ו,,אלנטי". + הזמנות בעתיד ניתן יהיה לבצע ב,, שרות אלנט'' הזמנות ורכישות שונות. ריבית נומינכלית 7-ו ב ו 18.0% % 192 %ס. 198 של 5,000 שקל> כדי להשתמש ב, מטאור דיסקונע'' צריך רק לדעת לקרוא! ,,מטאור דיסקונט" הינה מערכת מתוחכמת ביותר ועם זאת מדהימה בפשטות הפעלתה. כדי להתחבר לשרות ,, מטאור דיסקונט", הציוד הדרוש הינו מחשב אישי, או מסוף-מחשב ומודם לחיבור לקו הטלפון או פענח (דקודר) המתחבר למכשיר הטלוויזיה שלך ולקו טלפון. איך להיות מנוי של ,,מטאור דיסקונט'"? הכנס לסניף בנק דיסקונט או בנק ברקליס דיסקונט בו מתנהל חשבונך וקבל ממנהל הסניף את אוגדן ,,מטאור דיסקונט", הכולל בקשת הצטרפות לשרות, מלא את הבקשה, ותוך זמן קצר יתקשרו אליך לתאום חיבורך לרשת. ביצוע פעולות ,,מטאור דיסקונט" מספק לך מידע מקיף. באמצעות ,,טלבנק דיסקונט", תוכל לתת הוראות ולבצע את פעולותיך הבנקאיות ממשרדך או מביתך עד שעה 10 בלילה, בטלפון. וב ב אלנט בע''מ, מערכות מידע ותקשורת. מרכז שרות למנויים: טל. 03-494141 מטאור דיסקונט תמונת מצב במהירות האור 4 <- דיטקונט 8 0 וימר טמיר כהן (יעקבסוןו) מ-ס-ו-ף מקינטועו יהטפוך צבעוניל לשמור את תצורות ההסבה על גבי תקליט, אפל הכריזה על יחידת הסבה עבור מחשב מקינטוש, המאפשרת הפעלת המחשב בצבע. כזכור, אחת ממגבלותיו הגדולות של המחשב, למרות יכולתו הגבוהה בתוכנות איור ושירטוט (מקדרוו, מקפיינט), היא חוסר יכולתו לפעול בצבע. את יחידת הצבע עבור המחשב, לא ייצרה אפל עצמה. בהתאם למדיניותה בחודשים "לפתוח" את המחשב ליצרנים האחרונים, נוספים, הפקידה את פיתוח היחידה בידי חברה חיצונית. היצרנית -- 6₪שך א886. עוד מכריזה אפל על יחידת הרחבה שתאפשר תוספת כרטיסים (בדומה לכרטיסי פיסי) למחשב. יחידת ההרחבה תכיל כרטיסי תקשורת, שלטי תקליט קשיח ועוד. היחידה תתחבר אל המחשב דרך ממשקי 857-242. נודע, כי אפל תכריז על "חידושי מק" נוספים בקרוב -- תקליט קשיח בגודל 20 מ"ב, שרת קבצים עבור רשת תקשורת מקומית ועוד. הוכנות אמטל 2 על מק עוד חידושים מאפל, שישמחו כל חובב "תפוח". יחידת חומרה מיוחדת, שפותחה בידי חברת אבטון הקאליפורנית, תאפשר הסבה מהירה מאוד של תוכנות שנכתבו עבור אפל 2 - לפעולה על גבי מקינטוש. במידה שאכן תצדיק היחידה החדשה את התקוות שתולים בה, ירוויחו חובבי מקינטוש את אלפי התוכנות המנוסות שפעלו על גבי אפל 2 במשך שנים. היחידה תימכר בעיקר לבתי תוכנה שכן מחירה -- כ85,0007 -- ירחיקה מן החובב המצוי. תחילת האספקה -- בסתיו. ביירון ואגנר, איש חברת אבטון, מתאר את פעולת היחידה כ"הסבה ישירה של קוד מעבד 2 לקוד 68000. בכל שלב, טוען ואגנר, ניתן לבדוק את הביצועים עד אותו שלב לש בפעולה. היחידה יוצרת "אשנבים", המקובלים במקינטוש. הסתייגות אחת -- היחידה לא תפעל על תוכנות אפל מוגנות. מגבלה זו נקבעה במכוון, כדי שהיחידה תתאים במיוחד לבתי התוכנה שייצרו תוכנות אפל 2 בזמנו. ואגנר מדגיש כי בניסיונות שנעשו בחברתו, הוסבו, ללא בעיות, מרבית התוכנות הקיימות, לרבות תוכנות גראפיקה. מבקרים מקבלים את יחידת ההרחבה של אבטון בתגובות מעורבות. הצפת שוק מקינטוש בתוכנות 8 סיביות איטיות, לא תעודד ייצור תוכנות מקוריות עבור המחשב. "לשם מה נוצר מקינטוש?" הם שואלים. "האם כדי לחזור ולפעול בסביבת אפל 2 שעבר זמנה ?" 0 הוכנות עבור יוניקם ביסי איי. טי אנד טי מודיעה כי 120 תוכנות קיימות כבר עבור יוניקס פיסי 81(7300 01ג). כשהוכרז המחשב, באפריל, היה מצויד בעשרים וארבע תוכנות, מבית היוצר של איי. טי. אנד טי. עצמה. רובן -- תוכנות פופולריות שהוסבו מסביבת פיסי. תוספת התוכנות האחרונה מעשירה מאוד את המחשב, שהביקורות הגדירו אותו במשך חודשים ארוכים כ"יתום מתוכנות". מספר בתי תוכנה עצמאיים פיתחו, במלוא המרץ, תוכנות עבור המחשב החדש, הפועל בסביבת יוניקס בלבד. איי. טי. אנד טי בררה את המוצרים ואישרה, כאמור, כמה עשרות תוכנות חדשות. | בינתיים אנו שומעים כי מכירותיו של המחשב החדש מתנהלות בעצלתיים לאחר ההתעניינות הראשונית. המחשב עצמו, אגב, אינו מיוצר בידי איי. טי. אנד. טי. עצמה ! מתברר כי הייצור עצמו מתבצע במפעלי קונברג'נט טקנולוג'יז, סנטה קלארה, חברה ידועה בזכות מחשביה שלה עצמה. יצרן תקליטים קשיחים בצרות את הלקח שכותרתו "לעולם אל תעשה עסקים רק עם יבמ", לומדת על בשרה חברת קומפיוטר ממוריז. יבמ הודיעה לחברה כי לא תחדש את הזמנות התקליטים הקשיחים מן החברה, בתום השנה. קומפיוטר ממוריז ייצרה את התקליט הקשיח עבור פיסי איי. טי. חוזה ההתקשרות עם יבמ היה מקור ההכנסה העיקרי של החברה -- 67% מכלל הכנסותיה. יבמ הגיבה על ביטול החוזה ואמרה כי "זהו שוק תחרותי ודינמי, עבור יבמ עצמה ועבור ספקיה. ליבמ מספר ספקים עבור תקליט 20 מ"ב של איי, טי. וזהו תהליך פשוט של איזון ההזמנות בין הספקים השונים." "איזון ההזמנות" יעלה במשרתם של מאות עובדי | קומפיוטר ממוריז בקאליפורניה ובסינגפור, אתר הייצור העיקרי. את לקח ההתקשרות עם יבמ עברו כבר על בשרן שתי יצרניות תקליטים קשיחים בעבר. אגב, אחת המפסידות תהייה דווקא יבמ עצמה ! יבמ מחזיקה ב"20% ממניות חברת אינטל, יצרנית השבבים. אינטל עצמה מחזיקה ב20%"7 ממניות קומפיוטר ממוריז. וידאו משולב מחעוב דאטהפוינט, שהתמחותה במחשבי מני, הכריזה על מערכת פיסי מיוחדת, הקרויה אאזוא. המערכת מאפשרת תקשורת קול-תמונה בין משתמשים, בנוסף לביצועי מחשב רגילים. המערכת היקרה (%15,000 לתחנה הכוללת תקליט קשיח), תשמש בעיקר מנהלים בדרגים בכירים, לתקשורת "אישית" ביניהם. כל מחשב מצויד במצלמת וידאו ובמיקרופון. וליעבד 80286 חדעו גירסה חדשה למעבד 80286 של אינטל, המעבד הממוקם במחשב איי. טי., מוצגת בימים אלה. המעבד החדש תוכנן לתקן כמה מטעיות התיכנון של המעבד הקודם, ובעיקר לאפשר הפעלת מערכת הפעלה ובת-משתמשים המבוססת על 15-005א. את מערכת ההפעלה מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 0% עבור איי. טי. מפתחת חברת דיגיטל ריסרץ', ולא חברת מייקרוסופט. היא תיקרא 286 ₪05 ו( המעבד החדש יוכל לפנות לעד 16 מ"ב זיכרון ראם, בסביבה רבת-משתמשים וכאשר יושלם הפיתוח -- יוכלו משתמשי קצה להפעיל תוכנות יבמ פיסי רגילות על גבי המחשב -- כל אחד בתחנתו שלו. דטה ג'נראל מכריזה על תואם ביסי דטה ג'נראל מכריזה על "דאשר", מחשב מס-דוס המפעיל כונני תקליטונים 3.5 אינץ', בדומה למחשב הקודם מתוצרת החברה - דטה ג'נראל/1 הנישא. הכרזת המחשב השולחני (בתמונה) היא הצהרת "כניעה" מצד דטה ג'נראל בתקן התעשייה שיצר יבמ פיסי. מ-ס-ו-ף שני המחשבים שייצרה דטה ג'נראל יעניקו לה, כך היא מקווה, גישה אל האירגונים הגדולים וכן תיגבור נוכחותה בשוק מחשבי המיני. שני המחשבים תואמים ל-080, מערכת המשרד האלקטרוני הכוללנית של דטה ג'נראל. למחשב שתי גירסאות מעבד. הראשון מפעיל את 8088 הוותיק והאחר את דגם 2, המציע מהירות הפעלה כפולה, 8 מה"ץ במקום 4.7 מה"ץ, כמקובל בפיסי. עד עתה, נספרו כמה עשרות תוכנות שהוסבו לפורמט 3.5 אינץ' בארה"ב, בעיקר עבור המחשב הנישא די-ג'י/1. תואם איי. טי. לא". טי. אנד ט". איי, טי. אנד טי תציג בקרוב מחשב חדש, 8300 6, תואם איי. טי. של יבמ. לאחר שהציגה במשך השנה את 6300 6, תואם פיסי (המיוצר בידי אוליבטי) ואת 7300 26, מחשב יוניקס פיסי, מסתערת איי. טי. אנד טי על יבמ "ראש בראש", עם דגם מחשב חדש. גם 8300 מיוצר בידי אוליבטי. על-פי המידע שבידינו, יכיל המחשב 1 מ"ב זיכרון ראם מינמלי, כונן תקליטונים ותקליט קשיח 20 מ"ב, בנוסף לממשקים התקניים. המחשב יתאום לרשתות התקשורת המקומיות של איי. טי. אנד טי -- א18 ו7א.11גו5. כאופציה, יכיל המחשב גם יחידת דיבור. עוד 1 לגבייט ראם עבור מקינטועו כרטיס הרחבה חדש (בתמונה) מרחיב את ביצועי מקינטוש ומכפיל את זיכרון הראם של המחשב עד 1 מ"ב. כידוע, אחת ממגבלותיו הגדולות של מקינטוש עד עתה, היתה כושר זיכרון הראם המוגבל שלו. גם מחשב מק השמן, המכיל 512 מ"ב, פועל ביעילות מועטה יחסית עם תוכנות "כבדות". | מקמגבייט ישפר פעולת תוכנות אלה. שתי אופציות עומדות בפני המשתמש -- תוספת זיכרון ראם של 512 מ"ב ותוספת תקליט-ראם מהיר באותו גודל, או הרחבה של 1 מ"ב שלמים לזיכרון המשתמש. התוכנה שלא תעעוה דבר ריצ'ארד לופטין, מיקרומארקטוורלד מה יהיה החידוש הבא בעולם המחשנים, החידוש שיציל את התעעייה ממכירותיה הנופלות מחודש לחודש? התעשייה בפאניקה, כזלנו יודעים. אולם, למדו להפעיל את המחשב האישי. הם דואגים מאוד מאוד לתדמיתם כ"בורי מחשב". הם לא משתתפים בשיחות המחשב עם חבריהם אני מכיר לפחות אדם אחד שלא איכפת לו כלל מן המהזמה. למען האמת, 17 | לעבודה. בכלל -- הם מרגישים מאוד לא אז." חושב לנצל את הנפילה לטובתו שלז. 2( הפתי סקר מיותד | על מחשנים אישיים,"הוא | מגלה לי. "גיליתי שקיימים שלושה פלחי שוק עיקריים. הראשון, של אלה שאוהבים מחשבים. השני, של אלה השונאים מחשבים והשלישי -- של אלה המתביישים בגלל מחשבים. אלה מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 שאוהבים מחשבים קנו כבר מחשב, לכן עבורנו הם שוק אבוד. אלה השונאים מחשבים לעולם לא יקנו מחשב, גם הם שוק אבוד. מי שנותר הם אלה המתביישים -- וזהו פלח השוק שלי." "מי הם אותם המתביישים ממחשבים?" שאלתי את ידידי. "אלה בעיקר צעירים. עובדים הנמצאים במעלה הסולם, כאלה שעד עתה לא "אני רואה את קצה של תוכנית פעולה," אני , אומר. "אתה תמכור מחשבים לאנשים אלה." "טעות, אני אמכור להם מחשבים בזכות תוכנה. תוכנה שלא תעשה דבר. פשוט -- שום דבך. " "מי צריך תוכנה שלא עושה דבר?" אני תמה. "טיפוסים אלה בדיוק. אותם לא מטרידה הפעלת המחשב לעבודה ממש, אלא תדמיתם בין החבריה.* "במקרה זה, מה לא-תעשה התוכנה שלך?" "אוהו, הרבה דברים. זו תהיה חבילה שלמה של תוכנות שאינן עושות דבר -- לא-גיליון: אלקטרוני + לא-מעבד תמלילים + לא-דבסיס נתונים ועוד ועוד," "איך לא-יפעלו התוכנות ?" "הרעיון | פשוט. לדוגמה, הלא-גיליון אלקטרוני. התוכנה תציג מסך לוטוס 3-2-1 עמוס במספרים ובנוסחאות. בכל פעם שמישהו יתקרב, הוא יהיה בטוח שהבחור שלנו עסוק בהרכבת גיליון ענקי ומסובך." "ואם יגלה אותו מישהו שחברנו מרמה ?" "במקרה זה, עליו ללחוץ על 1ת. הגיליון יחושב מחדש. חברנו לא יידע מה היה החישוב, העיקר שיהיה אקשן על המסך." "ועם מישהו יבקש ממנו פרטים על עבודתו?" "שתי אופציות. אם זהו ביישן-מחשב כמוהו, הוא יגלה לו את הסוד ואני מרוויח עוד מחשב. מירוץ קריפטמם מתלהט לאחר שהוכרז אמיגה של קומודור (ראה גיליון קודם), וחודשים ספורים לאחר הכרזתו של אטארי 51 520, עדיין אף לא אחד מן המחשבים המתחרים אינו מוכן להסתערות הגדולה על שוק הקונים העצום של חודש דצמבר, חודש מתנות חג-המולד. אטארי הספיקה אמנם לשווק כמה אלפי יחידות מן המחשב וציידה אותו במערכת אם זה מקצוען, הוא ילחץ על מקש "פאניקה" 1, שיזרוק אותו החוצה, למערכת ההפעלה." הפעלה המבוססת על /%א65, מנהל הסביבה הגראפית, שפיתחה דיגיטל ריסרץ'. אמיגה של קומודור מצויד במערכת הפעלה זמנית. שתי החברות מודיעות כי מערכת ההפעלה תיצרב בשבבי רום במחשביהן. עבור אטארי, זהו הכרח, אם ברצונה להוזיל את מחיר גירסת המחשב הזול יותר -- 51 260. קומודור מעכבת עדיין את הצריבה עקב בעיות איכות שנתגלעו בפס הייצור. שתי החברות מתחבטות בבעיה משותפת -- גודל מערכת ההפעלה בזיכרון המשתמש מותיר נפח זיכרון מועט מדי עבור תוכנות. | האם עלה ידידי על מכרה זהב? אפל לא תמכור בדרום:-אבריקה "כמוסדות רבים אחרים, גם אפל תנתק את יחסי המסחר שלה עם דרום-אפריקה," מודיעה החברה. "אפל מתנגדת למדיניות האפרטהייד המפלה של הממשל הנוכחי." לאפל עבר עשיר בדרום-אפריקה -- שש שנות פעילות נרחכת. החברה מסרבת לפרט את היקף פעילותה במדינה. 4 ה ] קרא על האקספלורר של טקסס אינסטרומנטס! המשו לפרטים נוספים פנה אל : טקסל אלקטרוניקה בע"מ מקבוצת קצנשטיין מש ה אדלר, דרך פתח"תקוה 37 תל-אביב, טל. 037614668 מו 8 מגזין אנשים ומחשבינ ספטמבר 1985 כל אחד לחוד... וכולם ביחד! 5 0% 6 מודולים בחבילה אחת. "תוכנת 466555 א=סס, הינה התוכנה המשולבת הטובה ביותר עימה עבדתי..." מדבריו של ג'ורג' יוז, בוחן התוכנה של עיתון המחשבים היוקרתי אוהו .6 ס. (אפריל 85). היום גם אתה יכול ליהנות מכל היתרונות הטמונים בתוכנה זו. הקש על המחשב וכל אחד מ-6 המודולים של תוכנת 466555 אש=קס יעבוד עבורך לחוד כיחידה עצמאית או ישתלב ביחד עם המודולים השונים. לחוד 1. ניהול מידע (8456 זגפ) 2. גיליון חישוב אלקטרוני (דש59854056) 3. גרפיקה צבעונית תלת-מימדית 4. מעבד תמלילים 5. תקשוות למחשבי מיקרו אחרים או למחשב מרכזי 6. יומן פגישות וספר טלפון למנהלים. ביחד שילוב 6 המודולים והעבודה האינטגרטיבית ביניהם, מאפשרים לך לשלוט על מרבית הדרישות האופייניות הנובעות מעבודה עם מחשב. באפשרותך להעביר קבצים בין 6 המודולים מבלי לשנותם, להעביר ולקבל קבצים מתוכנות חיצוניות ולנצל את גמישותם של הקבצים אשר אינם תלויים ומוגבלים ע"י הזיכרון הפנימי של המחשב. בקלות 6 אםסס הינה תוכנה ידידותית המאפשרת לך לדבר בשפה אחת עם כל המודולים ולהפעילם בקלות ובמהירות. עכשיו כשהתוכנה במגרש שלך, דבר איתה לחוד... או ביחד. . . כ 5 = 6[ 8 תכנה ומערכות בע"מ - ה' באייר68. תל אביב 62198, טל' 453104 03-453265 מהו ה"60ק שלך? בחן את מידת היכרותך במחשב האישי של יבמ! שאכקון מיוחז ניסו כהן ד. השתמש ב: (פש8070זט6)--(6+1) ,(6םת) (017801101)) (01801168)) האם אתה משתמש ותיק, מעורה בכל *התרנילים", בכל האיקתורים ובכל הפטנטים? עורכי פיסי"וורלד ערכו שאלון מיוחד, המיועד 2משתמשי המחשב האישי ותוכנות היישומים הנפוצות. לאחר שסימנת לך את התעובות, עבוד % לעמוד התשובות ובחן עד כמה אתה שולט ביבמ פיפי. התשובות הנכונות מופיעות בעמוד 89 1. כונן 4011תמכ הוא: א. הכונן שמתקלקל ראשון. ב. הכונן לצד שמאל. ג. הכונן שבו מצויה מערכת ההפעלה. ד. הכונן ש"205 מניח שאליו התכוונת. 2. איזו פעולה אינה יכולה להתבצע מתפריט ' הפתיחה של וורדסטאר? א. 058 א 6. ב. 7 א 0ת. ג. פקודות 08 פנימיות. ד. פקודות 84516. = 3. המעבד(ים) שבתוך מחשב איי-טי הוא: א. 808672. ב. 8286. ג. 80286. .ד. 80287. ה. ב+ג. ו ג+ד; 4. אם תלחץ על 61 ועל 00% 1ותטא: א. תפסיק את התוכנית ותחזור ל-05. ב. תגרום למחשב לעצור. ג. תגרום לכל המספרים לימין -- שמאל. להתהפך 10 ד. תפחית את ניצול ספק הכוח. ה. אף אחת מהתשובות לעיל. 5. 64 ק"ב הם בדיוק: א. 65,536 בתים. ב. 64,000 בתים. ג. 6400 בתים. ד. 2 קילו. 6. ממשק טורי הוא לממשק מקבילי במו: א. 1 בית ל-1 סיבית. ב. 1 אס עזגל ל-1 וט ק300. ג. 8 סיביות ל-1 בית. ד. 1 סיבית ל-1 בית. 7. "יהלום" כיווני הסמן של וורדסטאר הוא: א. כובע ישן. ב. ידידה הטוב ביותר של האשה. ג. קלידים א,8,5,0. ד. קלידים 0,6,7,. 8. כיצד תגדיר במהירות את מידותיו של גיליון עבודה בלוטוס 37271 ? א. הסתכל ב-182010% של התקליט. ב. השתמש בפקודת 88ז:16/6 במאקרו. ג. השתמש ב: (0ם10)--(0ת2) ,(110₪6). 9. ההבדל בין פרשן למהדר הוא: א. הפרשן יכול לטפל במספר שפות עילית בעוד שהמהדר קשור לשפה אחת בלבד. ב. הפרשן מתרגם את פקודות התוכנית בזמן שהתוכנית רצה. המהדר מתרגם את כל התוכנית לפני שהורצה. ג. פרשנים יש רק לבייסיק. ד. פרשן יכול לפנות ליחידות זיכרון בנות 64 ק"ב בלבד. למהדר אין גבולות. 0. לכמה זיכרון ראם יכול לפנות מעבד 8088 ישירות? א. 640 ק"ב. ב. 64 ק"ב. = 1 מייב, ד גיב 1. כיצד תעתיק קבצים מתקליטון לתקליטון בכונן בודד? א, :4:*.*9 צ007. ב. :4:8 צ188607. ג. :9:ש *.*ץק60. ד. :8*.*צק60. 2 מה מבצע ה-57001.28? א. מעתיק את המסך אל התקליט. ב. מדפיס מסמך אחד בזמן עבודה על מסמך אחר. = ג. מותיר את המודם שלך פנוי. מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 ד. מאפשר חיבור לטלוויזיה ביתית. 3 כמה צירי-מסך (פיקסלים) יכול מסך פיסי מונוכרומטי להציג? א. 252,000. ב. 128,000. ג. 64,000. ד. 320,000. ה. אף לא אחד מהמספרים לעל. 4. מהו ההבדל בין 840 לבין 9- (05)? א, 80 מגדיר נתונים ששודרו. סל"ש -- נתונים שהתקבלו. ב. סל"ש מגדיר נתונים שיצאו מהמחשב. סטג מתייחס למהירות תעבורה פנימית. ג. אין הבדל. ד. סל"ש מבוטא בספרות בינאריות. 80 הוא מספר אירועי השידור בשנייה. 5. 8006כ הוא: א. אסמבלר. ב. דרך להדביק תוכניות. ג. פקודת מערכת הפעלה חיצונית. ד. כל התשובות לעיל. ה. תשובות א,ב. 6. םכסא הוא כל פיסי ש: | א. מחובר למחשב מרכזי. ב. נמצא ברשת תקשורת מקומית. ג. מעורב בסביבה רבת-משתמשים. ד. יוצר לפני שנת 1982. ה. תשובות א,ב,ג. ו. תשובות א,ג. 7 מהו ההבדל בין ריבוי"משתמשים לריבוי"משימות? א. סביבה רבת-משתמשים מבוססת על חומרה בלְבד. סביבת ריבוי"משימות מושגת בתוכנה. | = ב. | ריבוי-משימות | מאפשר (0א1א1/06) לקובץ ולרשומה. ג. ריבוי-משתמשים הוא ביזור מעבד אחד או יותר ליותר ממשתמש אחד. ריבוי-משימות הוא מצב שבו מעבד אחד מתפקד בו-זמנית עבור מספר תוכנות. ד. בסביבות %5,000. נעילה 8. מהם ]4801 8060171 ? א, יצרני שבבים. ב. סימנים שמשמעותם: "מוכן לשדר" מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 5 ו"מוכן לקלוט". ג. סימני צופן המסמלים תווי נתונים. ד. תקני גראפיקה מוצעים. ה. גיבורי המיתולוגיה היוונית. 9. פקודת מערכת ההפעלה 18/2כ : א. מקרינה רשימות 188610 ארוכות, מסך אחר מסך. ב. מקרינה את רשימת שמות 24111. ג. מקרינה את כל קובצי ההדפסה. ד. משנה את כונן 4011תפכ לד. 0. שני קובצי 005 הנסתרים הם: א, א18%1810.00 ו-05.60%כוא18. ב. 210.25 ו57א05.5%סכ. ג. [%(05.00כ ו-%7א60.סז3. ד. 5א1205.5א18 ו-810.60%1וא18. 1. תוכניות הדמיה מאפשרות לפיסי: א לשלוח מידע ממחשב מרכזי אל מיקרו"מחשב ב. לטעון קבצים אל מחשב מארח ג. לתפקד כמסוף מסוג מסוים ד. לת את המחשב למודם 2. *.*א05%א61 אומר ש: א. לתקליט יש סקטורים בלתי"שמישים. ב. קבצים לא נסגרו. ג. קבצים חוברו ביניהם. ד. א,ב. | ה. א,ד. 3. ההבדל בין פעולת 1 ל-845 הוא: א .91 מבטל קבצים מחוברים בלבד. ב..88/45% מעדכן את 47//. ג. 88/55 לא ניתן לשנות לאחר מעשה. ד. אין הבדל. = = 4, ניתן לתכנן מחשבי רב"משתמשים: א. עם מעבד אחד המשרת מספר מסופים טיפשים. ב. עם מספר מעבדים, אחד לכל מסוף, על-גבי 805 אחד. ג. עם מעבד בודד ותחנות עבודה חסרות כוננים. ד. כל התשובות לעיל. 5. כמה יחידות 64 ק"ב יוצרות זיכרון 512 ק"ב? א, 64. ב 72 ג. 36. ד. 16. 6. למה משמשים התווים הגבוהים בסט התווים במחשב? א. לגראפיקת תווים נוספים. ב. לאיור חופשי. ג. כתווים אלפא-נומריים. ד. לתיכנות פאסקאל. ה. לשבירה וכניטה. 7. תחזתק תסנכ 05כ הוא: א. כל תוכנת יישומים ששולחת נתונים למדפסת או לתוויין. ב. מעבד 8088. ג. תוכנה המיתוספת למערכת ההפעלה ומטפלת בציוד היקפי ייעודי. ד. מעבד נוסף המיועד לסייע למעבד הראשי ולשפר את מהירות המדפסת. 8. מהי הדרך המהירה ביותר לאתר' שם, כתובת, או מיקוד בבסיס נתונים שנוצר עלדידי דיבייס"2 ? א. אפסא]. ב. 58081 ג. אף תשובה אינה נכונה. אסא ו5017 הן אותן פעולות בדיוק. 9. 6105 הוא: א. שמה של חברת שבבים ידועה. ב. קיצור ל 880ז5)0 6סקמגוק0 אהוגוא 0 ג. אבזר זול מאוד, המסייע לקירור ספק הכוח במחשב. ד. אף לא אחת מהתשובות לעיל. 0. איזה תו 45011 ייצור תודפרצוף ? א. .5‏ = | ב. 6. 3 ל 1. ההבדל בין שרת-תקליט לשרת-קבצים הוא : א. שרת-התקליט יכול לבצע נעילת רשומות. ב. שרת-קבצים זכאי למשכורת גבוהה יותר באירגון. | ג. שרת-הקבצים יכול להעניק גישה לקבצים. ד. שרת-התקליט יכול לדלג על סקטורים בתקליט הקשיח. 1 ה-מ.ד-ו-ר ה-מ-ר-כ:ז.י ממבזק 027..מבזק 027.. או. איל"א להיות ב"טראומת אלסינט". בנקאות ביתית. מלחמת כוכבים ומזלות. להיות חלק מקבוצת תדיראן. ניב"מ. דעס.. לקוחות. שיחקו אוחה.. לרגו מחשבים. התלבשו על הכשרת היישוב ויצאו מהצרות. יבמ, אף אחד לא יודע דבר על פיסי 2, עדיין. ממשיכים למכור את פיסי 1. סימנס. שנייה בגודלה באירופה לפי סקר דאטהמיישן. אוליבטי, מקום שלישי. אלביט. זוכה לפיצויים מחברה אמריקנית. סמדר. מוכרת תוכנת תיב"מ לאפל העולמית. ניצן. הסבת חבילות התוכנה למאגר נתונים יחסי שיאפשר התאוששות מחשב לאחר הפסקת חשמל. סוויפט. הסכם עם דיגיטל העולמית. סוויפט תשווק ואקס ומוצרי תוכנה. סי,סי,אי, | עלייה של בניודיורק. דיגיטל. רשמה זכויות הגנה על מיקרוואקס 2. הראשונה המנצלת את צו הגנת שבבי מוליכים למחצה בארה"ב. % במניותיה אכלו אוחה... ]א6ת. דיגיטל תובעת אותה על הפרת זכויות פטנט על כרטיסי 581. התקינו.. י.ב.ס,. מערכת תומכת החלטה בכרטיסי אשראי לישראל. אל"שפ. מסופונים בראש אינדיאני. י.ב,ס. מערכת תומכת החלטות .5.ק../ בבנק הפועלים. יבמ. מערכת ניהול חשבונאי ושיווקי בחברת עיט. יבמ 36. דינם מערכות. ניהול, תיכנון ועידכון טיסות. בנתב"ג. יבמ אקס-טי. נ.סי.ר. מערך עיבוד נתונים מבוזר בסונול. טאוור. תל השומר. תוכנה פרמקולוגית. יבמ פיסי. רבינטקס. התמחשבות בניהול פיננסי, תיכנון ייצור ומלאי מידע העמק. תקשורת סיב אופטית במפעל העמק. יבמ. מאפיקס באל-אופ. אגנטק. משגוח לפיקוח על פגייה. ביה"ח בצפת. הכריזו חוולרה בעולם.. 5אז. שבב מיקוומעבד עבור מחשבי הדור החמישי. אגירת מידע של מיליארד בתים בין 4-2 שניות. קונטרול דאטח. כונן קשיח 8 אינץ', 368 מ"ב. דייזי. בורדמאסטר. המוצר הראשון מהמפעל בישראל. היולט פקרד. תחנות עבודה הנדסיות חדשות. אינטל. בקר גראפי חדש. שספ). דטה ג'נרל. מסופים חכמים חדשים. דטה ג'נרל. דאשר. תואם פיסי. דיגיטל. מרכז מידע ואקס, כולל כלי תוכנה אינגרטיביים. פרקין אלמר. סופרמיני חדש, 3203. הכריזו חולרה בארץ.. נ.סי.ר. מחשב תקשורת חדש. דגם 5620 קומטן. רייטר. תשווק את פיסי סידרה/[ משוב. מכונה להשמדת כסף. משבזק 027..מבזק 027.. מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 קונטאל. בקרים מתוכנתים חדשים. אלן בראדלי. שפיר הנדסה. רובוט תעשייתי חדש. הכריזו תוכנה.. ענא גל. מרכז המחשבים של משקי פיתוח הגליל. ניהול בתי אריזה. יבמ 38. דיקל תעשיות. מערכת לניהול מחספני רכיבים. טכם. מאסטרפיס. מערכת פיננסית משולבת חדשה. ניקוב. הסבת תפנית ליוניקס. מיחשוב ומערכות מידע. עידן. מערכת פיננסית רב מטבעית חדשה. אזימוט. אזימוט-1. מערכת ניהול פיננסי. ליבמ 36. אדר מחשבים. מערכת ניהול עסק. יבמ פיסי. הליוס הנדסת תוכנה. תוכנת אנליזה תרמית לרכיבי אלקטרוניקה. אגאאפא. | אשל מערכות. תוכנות מסחריות עבור קומודור 64. אומניטק. מערכת /ש865%15/א1 לעיבוד תמונות. סי. אם. אס. מערכת לניהול תקציב להיולט פקרד 3000 17312. אלרן מחשבים. מערכת לניהול קייטנות. כנסים עוהיו.. ג'קסון סיסטמם. סדנת עבודה באוניברסיטת ה-מ.ד-ו-ר ה-מ:ר-כ:ז:י בן גוריון. אלביט. לפרו. 6 מיליון דולר. אלישרא. מערכות לוחמה אלקטרונית נ.סי. 0 סרוולקס. שיתוף פעולה בפיתוח, ייצור ושיווק רובוטים עם אודיטקס מארה"ב. קומ. תוכנות לארה"ב באמצעות חברת שמרוק סיסטמס, בוסטון. קונתהל. תמיכה בתוכנות קאלינט ביוון. פרינט אלקטרוניקה. מעגלים מודפסים לארה"ב. | פיברוניקס. יצוא ל-ד11 ולחברות טלפונים אחרות בארה"ב. סינטל. מערכות איסוף לבריטניה. מ'יצגינם.. 6)., תוכנת 6א]!א. מערכת מומחה בעיבוד שבבי. ואקס. אפליקום. מוצרי התוכנה אס. אס. אי, מערכות פיננסיות ועוד. טלביטון. נציגת 6785585 לזיכרונות 65 מהירים. אורדעקרד. מערכת לחריטה על כרטיסים מתוצרת אדרסוגרף פרינגטון. לבזק 027..מבזק 27ס0.. ת.א.ת. היי"טק. בקרים גראפיים תואמי פיסי להפרדה צבעונית גבוהה. אדואוד טלו, ממפתחי פצצת האטום: "השתתפות ישראל בפרויקט מלחמת הכוכבים תסייע לביטחונה שלה. ישראל יכולה לתרום רבות לפרויקט." שלמה הלוי, יו"ר מלם: "יש להסב עובדים מהשירותים לתעשייה בסיוע יהודי התפוצות." עוד תרומות. | חדו במאגרי מידע... עורק רשת זהב. קישור לרשת העולמית של משתמשי מחשבים אישיים. נבתח... קומפיוטרלנד. מרכז שיווק והדרכה בחיפה. מוטורולה-תדיראן, | תקשורת סלולרית. עוברת למשכן חדש. מליבזק 027...מבזק 027.. מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 15 מחעובים בעולם הערב' - מה אנו יודעים? ממצאי מחקר: העולם העדבי מתהמחעשב -- ובקצנ/ אריה חשביה בניגוד לרושם שעלול להצטייר אצלנו ובעולם המערבי, המחשב האלקטרנני אינו "עולה חדש" במזרח"התיכון. הוא הופיע בראשונה בעודוולהנפט שבמפרק הפרסי, לפני שלושים שנה, טוען דניאל פייבל, בפירסום של המרכז למידע במרכז דיין של אוניברסיטת ח"א* . בסקירה מאלפת, המבוסטת על מקורות רבים ומגזונים, עדביים ואחרים, מספר פייבל את תולדות קליטתו של המחשב בעולם העדבי ומצייר את תמונת המצב היום. ךר מחשב הופיע בראשונה במדינות ערב 8 לפני שלושים שנה. הוא שירת בתחילה יאת החברות שהפיקו נפט במפרץ. הפרסי. מורכבות ההפעלה של שדות-הנפט בערב הסעודית, בכוויית ובבחריין, חייבה את חברות-הנפט האמריקניות הרב-לאומיות להתקין מערכות-מחשבים גדולות לניהול בתי-הזיקוק ויחידות הפיקוח בשדות-הנפט עצמם. דרג המנהלים הערביים, שהועסק בשדות-הנפט ובמרכזים של חברות-הנפט, עמד בהדרגה על הפוטנציאל הגלום במחשבים ולמד את יתרונותיהם בניהול מערכות-מידע. בשנות ה607 החלו מדינות המפרץ הפרסי להכיר בחשיבות המחשב והחלו ו של מרכזי-מחשבים. בשלב הראשון נועד המחשב בארצות אלה בעיקר לשימושים מינהליים. בשנים האחרונות, חדרו המחשבים לתחום העסקים והמסחר ובהדרגה החלו חודרים גם למערכת החינוך. במדינות ערב האחרות, חדירת המחשבים היא תהליך איטי יותר, מעיר פייבל ומפרט: במדינות *מבוסס על סקירתו של דניאל פייבל, שראתה אור בגיליון מס' 12 של עלון רשת המידע הישראלית בנושאי המזרח התיכט. מרכז דיין, מכון שילוח, אוניברסיטת תל-אביב. הקמת | כגון סודאן ובחלק מארצות צפון-אפריקה, תפוצת המחשב מוגבלת למדי האמריקניות עדיין. מחפשות דרכים ושיטות להיכנס לשווקים המקומיים. העובעת "עראמקו" המחשבים הראשונים במדינות ערב הין מתוצרת יבמ. הראשון סופק לחברת הנפט הסעודית "עראמקו". מעבר לפיקוח ולבקרה על מורכבות ההפעכ2ה 2₪ שדותהנפט, חייבה את חבר וז הנפט האמדיקניוות הרב"2אומיות, 2התקין מעדכות מקהש. שדות-הנפט, וחברות-המחשבים ן הקנה השימוש במחשב זה אפשרויות לערוך מחקרים גיאולוגיים על-ידי צוותים מקומיים של החברה. חברת-הנפט של אבודדאבי החלה מנצלת את המחשבים רק כעבור 15 שנה. מרכזי-להעובים ערביים השימוש האינטנסיבי הראשון במחשבים גדולים על-ידי ממשלות ערביות נעשה בכוויית בתחילת| שנות ה607, לאיסוף נתונים סטאטיסטיים. בכוויית הוקם באותה תקופה מרכז לאומי למחשבים, לשימוש משרדי הממשלה. המרכז הלאומי למחשבים ולמיקרופילם מספק שירותי מחשב למגזר הציבורי, למשרדים ולמוסדות ממשלתיים. המרכז הכווייתי גס מכשיר צוות מקצועי ממשלתי להפעלת המחשבים. שני מרכזי מחשבים דומים קיימים היום באיחוד האמירויות ובריאד שבסעודיה. עידן| המ'קרו"מחב .- עידן המחשבים קיבל תנופה רבה עם כניסת טכנולוגיית המיקרו מחשב לשוק זה. השימוש במיקרו מחשב נעשה בעיקר במוסדות כמו בתי-חולים, בתי-מלון ובנקים. אזור המפרץ הפרסי' הפך במרוצת השנים למרכז"העסקים של המזרח-התיכון, במיוחד בשל תעשיית הנפט וירידת משקלה של לבנון כמרכז: מסחרי. בעקבות פיתוח זה, הפך אזור המפרץ לצרכן ראשון ועיקרי של מיקרו-מחשבים. חברות המחשבים האמריקניות דאגו לשווק במהירות את > 48 מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 מדפסת איכות רחבה 1 שש דיסקטים ואביזרים למחשבים + מדפסת איכות מהירה מוניטורים מונוכרום וצבעוני 1 80 למחשבי = וקסה/6ק-שפו מדפסת סיכות אמינה 100 תל"ש 0 סשם תווינים ומספרתים דאםטעטחדפאו אסדפטסח כרטיסי הרחבה למחשבי 6ס-שפו כרטיסי הרחבה למחשבי = |ססה כונני דיסקים למחשבי = |קקג ו . ּ ב בו ד וכוהחם= 7 0 שוחה דרוו 6 זרו06 6354436 השדטקואסס .וא.ס.₪ וכו ו רו 036% רופ הנוזה וקם:ו 6ואם וו ₪ שר ה רסים. מחעובים בע"ם .פו (ע) דרך הרצליה 18, תייד 39844, תייא 61397 טלפונים 476225, 485192, 491942. מחעבים וציוד היקבי אפ 2 ₪ = פופפ עברזות + כונו צג ורוק תואם אפל - כולל כוינ:ו אטארי 100 סקר מחירים סיקיר ש-ויק ‏ המחיריס הודפסו כס'י ממחירים בשקלים + מוניטור הד-צבעי רשמקול ב וינו אמסטראד 464 0פעס פופ שג ירוט ורשמקול אמטטראד 464 0פס כולל צ2 הרוש וכו אמטטראד 464 0פעס פיול' צגו צבעורנ ורשמקול אמטטראד 464 0פעס כולפיצג צבעוג הפיו פופ 3 אדןאי מדפסת 801 מהדולטהר לטלוו'זיה ב פה 04 (התואם אפל 2) דראגון 64 דראגון 32 מוהניטור הגו וינר (תואם אפל 2) יהמ > כוכלל 2 פונניס + מקלדת + מטסך חד צבעי טפקטרום 0 | מחיר נמוך 2 ,80 00 22,000 255 ,0 0 00 1 ,0 1 ,0 1 ,0 2 ,0 40 ,0 (0000 [1 0 1 ,0 000 22000 255 ,0 554 ,0 1 ,0 4 0 5.00 מחיר גבוה 2, 0 860 ,0 2,0 255 ,0 1 0 40 ,0 1 ,,0 0, ן 1 ,0 2,890 24000 506 ,0 0 ן 1 ,0 0 220000 255 ,0 554 ,0 1 ,0 4 ,90 2.000 ישניס סקר מחירים וח נערד בתחילת ספטמבר, שנמסרו ופוככיםימע"מ: פעלל"ידי קומודור 64 רשמקול כו ו מצגיירוק מצג צבעוני מוניטור קומודור 64 - %ם ונודר) קןא 150 - כולל 2 כהננים + מסד גע צבע אוריק-1 48 ק' אטארי 400 אטארי 600 מא - (בפולל רשמסול) אטארי 800 םא - (כולל רשמקול) אפל 2 תואס אפל - ( כ 45 סי ) 3'נ קולוףר דראכרן 32 טי דראגצון 64 סי ויק-20 טקסאס אינסטרומנטס מיקרופרופסור 2 סינקלר 81א2 ספקטרום 1 ק' ספקטרוט 16 ק' ספקטרום 48 ק' 81א2% (כולל רשמקול ועט אור) קומודור 64 קסיו מע 300 שארפ 731 2א המשווקים עצמם. 95,000 50 ,0 0 ,,0 220000 725 0 25,000 , , 790 8 ,0 מהעובים מעוומעוים מהיר נמוד בדולרים 2000 95 120 200 00 2000 00 10 2000 60 200 110 100 60 10 - - 25 20 220 220 80 0 540 ,0 220000 725 ,0 2,000 1 ,0 8 ,0 מחיר גבוה בדולרים 15000 100 120 20 100 1200 10 20 1200 100 10 10 100 60 20 500 200 220 200 מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 א.י-ר.ו-ע.י-ם ב-ע-ו:ל.ם 6 :85 054 - .2.0 , א610א581 11-13 . סא 8 :0058606 .66ת8מ66ת441? 50189876 םס ח56856 ,45% ,21866 8א%87% .55 141 ,520%ת621צ2 21 2122 :761 ,10301 א ,60ת1818 םס קת%1ת3( ,66תאם1ץ :צעסאת - אך ,5ג1]גס 11-13 .סא 008 0%81א1 :%586%ה00 . ץ0102תת166 1 78 ,281188 ,110 58156 ,6ת8א2 2301 ,ת56ת606 00 00 - 00005 - אע 0 8 578508. 1: , 87 ץ16אסתת1 1 |( 6פטסה ב ל 0 = .4 7811 פא ,אַם1זק5 005708 ,22-23 ה6אגא 4380618+108 3686816 |+ 001076206 . 140 ,058 ,60811 4801 24- 6 0: ₪27 '86, 4 6-6 ,ָ,8 ₪. 6005866: 8 1 4116. 0 9 761. 41. 1986 - ג ,61500א4אע אכ | ו :2 .0מ0₪4:10ת40 86 20206168 םס 1676266םכ0 8 ,ההחץ8 ץ"-ב!] 6/0 ,ת8:10הססצ4 פת8 6168סמסת 1 41 ,שַת1תק5 תע6צ511 ,.7ת16 ת158%6ת/ 06 165 - אך ,8א₪07 עאסק ,2 צגא-28 מזאעג :1 .7167ש566 6ם8 6025701 ,10615 ז66טק₪ס60 מס 41 816םת56 .5 373 ,מ08510תטסץ 416028ט4 קקע ,8 ,1 ,557688 08701 מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 0 ו לאוי ענ ב טק 00 שגד - צא ,7088 אשא ,2 .30-001 .577 ,2220816100 6ת8 66ה60021676 קת16881 8 ,86*צ2:1 ת%4880 060786 .5 3825-1 ,0016886 .22041 72 ,ת6עטת60 צ0060ם56₪160 - אש ,אגה6א1ו21₪ ,1-3 .007 8 09898ע6מםת08 :%86%ה60 ,8[18ם8%10ם56ה1 1 מהתת6א1%16% 086 ת640ם0ס1 59-61 10088 ג0:6א858ת6 .22 + 85 - (ק ,גזהק1[טת11וזק ,1-3 .001 8 .000% 1686 .ע6מת1 :0025865 0 (201) 07927 א 4 ,108אמ? ,1-4 .007 / 1 אס א6ועאמעץאסס , וי 0 ה.7111 1 00: 0% ו ןו ₪ .0601676266 1 ,סח ,218 . 077 %) 573508 ב10+מתס+ה1 1 נ81ח88510 ,11167 ,1 ז*א,ץא ,58.0 3186 0686 8 - זאאתם0 .א ,ה10אטא ,1 צסא-28 .001 0 (201) 1880618568 ה8מ%811 :0606865 8 108% 16665016 ץעפמד - אע ,א0כא0ת ,29-31 .007 .םת] :1166 :000586% .מ8:10)תבמטז:8ת1 קם1ז6850 א ,840 2019 תסצ26 א78%18606% ,כת תסטסמץנק 21 .41 8166870166 - א0 ,א20א10 29-31 .001 ,068 5678ת271 ,( 8פת6טם א%ת0א66/ :605805 אע ,118 18א מהאתקת1נא6טם ,111ה 7 כיצד נהגבר על קן אור*, שירות קומפיוטרוורלד תרגם וערך: אריה חשביה ארבע בעיות אדירות ניצבות היום בפני מנהלים של מערכוודמידע: העבודה רבה מדי; הזמן קצר זדי; קיים מחטור בכוחדאדם מיומן והאופציות רבות מדי. מומחים בתעשיית המידע אומרים שאנו שרויים במשבררתוכנה, אך למעעה, קיים משבר של ניהול תוכנה. ה לחצים יצרו מצב של או/אן: יש לקצץ ₪ את הפיגור ביישומים על"ידי פיתוח תוכנה מהירה יותר, או להקל את נטל האחזקה על-ידי שיפור איכותה של התוכנה. סביר, שבחירת הדרך תכתיב את שיטת הפעולה: לשפר את השימוש במתודולוגיות המקובלות לפיתוח מערכות; ליישם מתודולוגיות מתקדמות יותר לפיתוח מערכות; או -- לנקוט גישה נועזת ולהתחיל לעבוד עם שפות מהדור הרביעי. תיתכן מזיגה של אחדות מן האופציות הללו. כתבה זו מיועדת להקל על מנהל מערכות-מידע לגבש החלטות נבונות על-פי מגמות עכשוויות או עתידיות בטכנולוגיה של המידע. היום, סוגה דרכם של מנהלי מערכות-מידע בבעיות ובאפשרויות. עליהם לרתום את הטכנולוגיה של שנות ה807 -- הטכנולוגיה של המידע -- ולהמשיך ולשמור על רציפות ההשקעות הקודמות שהשקיעו אירגוניהם במערכות-מידע. אין צורך לאזכר את ההשפעה שנודעת היום לטכנולוגיה של מערכות-מידע על עולם העסקים, *קן אור, נשיא חברת קו אור ושות', הוא אחד המפתחים הראשונים של המתודולוגיה לפיתוח מערכות המבוססות על מסדי-נתונים. אור מילא | : תפקידים בכירים בפיתוח מערכות-מידע עסקיות = וציבוריות וחיבר את הספר "מתודולוגיה ברגע". או את הפוטנציאל הטמון בעתיד. אבל, בהתלהבותם כי רבה, מתעלמים רבים מן הקשיים הכרוכים בניהול תמורה טכנולוגית מעין זו. מאחר שמחשבים וחומרה נעשו כה חזקים, מצא דרג הניהול הבכיר דרכים נוספות להפעלת מחשבים לטובת העסקים. פירוש הדבר, גידול בנטל העבודה של העוסקים במלאכה. סקר שנערך באחרונה גילה כי הפיגור ביישומים גדל להקל על מנהל מערכות- מידע ?קבש החלטות נבונות עללפי מגמות עכעוויות או עתידיות בטכנוקוניה 2₪ המיע מ-19 ל-27 חודשים בשנה שעברה. לא זו בלבד שיש מספר רב יותר של יישומים לכל תוכנית, אלא שלמרבה הצער, עדיין קיימות מערכות ותיקות שצריך לתחזק אותן. אומדן זהיר מגלה, כי מעובר התוכנה? בין 80750 אחוז מן ההוצאות על תוכנה, מושקעים היום באחזקת מערכות. עלות זו גדולה מדי, במקרים רבים, בגלל איכותה הירודה של התוכנה הקיימת. ככל שעולם העסקים נעשה דינאמי יותר, כך גדל הצורך בפיתוח מערכות מהירות יותר. כתוצאה, נלחץ מנהל מערכות-המידע בין השאיפה להפיק מערכות איכות לבין דרישת העסקים לפתח במהירות מערכות מקוונות. הביקוש הגואה למערכות-מידע יצר מחסור בכוח-אדם מקצועי מנוסה. עוד לא פגשתי מנהל שיודה כי יש לו מספיק תוכניתנים או מנתחי"מערכות טובים. סטאטיסטיקה של משרד-ההגנה האמריקני מגלה כי היום חסרים מאה אלף מהנדסי-תוכנה, וכי הגרעון יגדל ל-900,000 עד 1990, אם לא יימצאו טכניקות חדשות לפתח תוכנת איכות באורח יעיל יותר. בסוף | ושימת הקעות | של ממחלי מערכות-המידע, נציין כי התפשטותו של עולם מערכות-המידע .עודדה אלפי אירגונים לפתח מוצרים בשביל שוק מערכות-המידע. מעריכים כי יש היום יותר מ-40,000 חבילות יישומיות. לא זו בלבד שיש אלפי חבילות-תוכנה לכל צורך שעולה על הדעת, אלא שיש גם מאות דגמים של מחשבים, | מעוכות-הפעלה, | מסדי-נתונים ומתודולוגיות של פיתוח מערכות. ההיצע מסחרר. ניתן לומר, שהטכנולוגיה הנוכחית של מערכות-מידע היא פשוט "יותר מדי -- ויותר מדי טובה..." טכנולוגיה משופרת טובה אך ורק אם אפשר לשלוט בה כיאות, ומנהלים רבים של מערכות"מידע מתקשים היום לשלוט בשימוש |. היעיל של הטכנולוגיה של המידע. 4 22 מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 מפעלים מצליחים מפעילים מערכות יעילות זוז המפעל הממוחגיוב נטול קז 17] מחטבים. הברירה האינטליגנטית. אבנת | קרמון |שיפרין |נעמן: מפעלים רציניים אינם יכולים לחכות. מפעלים המתחרים על ראשוניות בשוק חייבים לצעוד קדימה ולמחשב את פעילותם היום, בפתרון שיענה גם על צרכי המחר. זאת יודעים לקוחות 45 בארץ ובעולם המפעילים בהצלחה את מערך המפעל הממוחשב של היולט פקרד - אסוא. אחו/ הינו מערך משולב של מידע ובקרה על פעילות המפעל, המאפשר לך בתוך זמן קצר ליהנות מיתרונותיו - הגברת הייעול בייצור, ניהול מלאי חסכנני, פריון גבוה, איכות מבוקרת וקבלת החלטות המעוגנות במציאות הדינמית של מפעלך. למפעל הממוחשב של 46 כלי ייחודי - וסוט - המהווה פריצת דרך בטכנולוגיה של חבילות תוכנה, בעזרתו תוכל "'לתפור" את מערך התוכנות, להתאמה מלאה לצרכים המשתנים של מפעלך. את השינויים שיידרשו, מהותיים ככל שיהיו, תוכל לבצע בקלות, במהירות ובגמישות בעזרת כוח האדם הקיים במפעלך, וכל זאת בדו"שיח פשוט עם המחשב וללא ידע בתכנות. התפיסה הייחודית של ₪ מציעה לך פתרון מודולרי, גמיש, קל להתאמה ומהיר ביישום - פתרון הכרחי במציאות המשתנה. דדש צשר כםג6גכ 07 מערכות מהעווב ומדידה (פוא6) בע" רח' מסד ו1. תל אביב 67060 טל 03-388405 מפיצים בלעדיים ש:י-מ:ו-ש.יים ניהול מידע במעבדה ג'ו ליסקוסקי היכנס למעבדה -- כל מעבדה שהיא, בכל תחום מדעי -- והסתכל סביב. במבט ראשון תראה מכשירים, שולחנות"עבודה, ארונות-תיקים וספסלי"מעבדה. כ2 אחד מן הפריטים הללו מייצג מקום שבו צוברים מידע, מנתחים אותו, מאחטנים אותו, שולפים אותו, קולטים אותו או שולחים אותו למקום אחר. כי כל המידע הזה יש ערך וגם עלות. שוויו הכולל הוא פועל יוצא של כמות המאמץ המושקע בנתונים על-מנת להפיק מהם ערך, הערך עצמו והתועלת הגלומה בנתונים. הבה נדגים זאת בבעיה פשוטה -- איך ניצור עקומת כיול לבדיקה כמותית, תוך ניצול נתונים המייצגים נקודות-שיא בריכוזים שונים? * מאמר זה מבוסס על כתבה בעיתון פרספקטיב, גיליון יוני 85', היוצא לאור עללידי דיגיטל בארה"ב. 20 שיטת הריבועים לבחירת הקו הישר הטוב ביותר בין מערכת של נקודות, פותחה לפני שנים, אבל עד להופעתו של מחשבון שניתן לתכנת אותו, בשלהי שנות ה607, לא היתה בה תועלת מרובה ברוב המעבדות. הזמן שנדרש לחישוב המשוואות היה רב מדי, ואפשר היה למצוא תוצאות "טובות למדי" על-ידי הצבת הנתונים על נייר מילימטרי ועריכת אומדן חזותי. את הערך היחסי של הממצאים הסטאטיסטיים היו קובעים "על-פי התחושה" ולפי הערך "נטו" של התוצאה הסופית. איש לא ערער על הצורך בכלים טובים יותר, אבל ההשקעה הכרוכה בהם היתה גבוהה מדי, בהתחשב בהבדל הקטן יחסית בין התוצאות הסופיות של שתי הגישות. ככל שהוקטנה העלות של ניתוח מתוחכם יותר, כך גדל הערך "נטו" של הנתונים שהופקו על-ידי הבדיקה, ומספר רב יותר של אנשי-מעבדה יכלו לחדול מן הטכניקות הידניות. אף-על-פי שכל עיבוד-נתונים משפיע על הערך "נטו" של הנתונים הללו, לא תמיד ההשפעה חיובית. לפעמים ניתן לך להפיק יותר נתונים ולפעמים נראה לך כי הנתונים המקוריים לא היו מועילים כפי שציפית בתחילה. אחת מאמות-המידה לניהול נאות של מידע במעבדה היא ההבחנה - בשלב מוקדם ככל מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 האפשר - בנתונים המועילים (מתוך הים הגדול). דרך אחרת היא לעבוד על הנתונים על-מנת להפיק מהם ערך "נטו" רב יותר. השגת המטרה הזאת קשורה למדע שמאחורי עבודתך, לא פחות מאשר לכלים שבהם אתה משתמש. אתרכז בכלים ואשאיר לך את המדע. עד כאן הגדרתי את הערך נטו של הנתונים כתוצר של הערך הגלום בהם והתועלת שניתן להפיק מהם. אבל הערך נטו מושפע גם על-ידי הסביבה שבה אתה עובד על הנתונים- האם היא סביבה סגורה או פתוחה? לדוגמה, שקופית בגודל 35 מ"מ המכילה הדגמה ברורה של תפיסה מורכבת, שווה הרבה אם כל מה שניצב בינך ובין הקהל שלך הוא מקרן-שקופיות. הגבלה דומה תקפה לגבי כל מידע. אם הוא קיים בסביבה סגורה, תועלתו מוגבלת ויש תקרה לערכו נטו. אבל כשאתה נוטל את המידע ומציב אותו בסביבה פתוחה, ומשפר את ערכו נטו, אתה ממלא אחר אחת מאמות-המידה שצוינו לעיל לגבי הניהול הנכון של מידע. מה מבדיל בין סביבה פתוחה לסביבה סגורה ? במונחים של מערכות"מחשב למעבדה, או תחנות-עבודה במעבדה, מערכת פתוחה היא מערכת שבה המידע מועבר בקלות ממשתמש למשתמש ומשיטת"בדיקה אחת לשיטת-בדיקה אחרת, או משימוש אחד לשימוש אחר, בלי הגבלות תיאורטיות. חשוּב על מה שעשו בני"אדם כאשר הועמדו לרשותם מחשבים "ביתיים". הם הכניסו מחשבים אלה למעבדה ופיתחו תוכניות שסייעו בידם בביצוע רבים מן החישובים השגרתיים. ספרות המחשבים הפופולארית מלאה ב"איך יצרתי ממשק עם המחשב שלי, מדגם - - -" ו"מודל מולקולארי בבייסיק"... אבל מה קרה כאשר ביקשו אנשים לתרגם את הנתונים או התוכניות שלהם למערכת של יצרן אחר, או כאשר ניסו לעבוד עם תוכניות של מישהו אחר, או ניסו לגשת אל מסד-נתונים אחר? | במקרים ובים הם נוכחו לדעת שאין ביכולתם לעשות זאת, או שהעלות הכרוכה בכך אינה מוצדקת. במקרים רבים נדרשו פיתוח תוכנה, תיכנות-מחדש או הזנה ידנית של נתונים למערכת אחרת. זו המגרעת של מערכת סגורה. חברת דיגיטל מציעה גישה של סביבה פתוחה עבור מערכת-המחשב המעבדתית, בתוכנית שנקראת "מיכון מעבדתי משולב" (11.4 -- ם1014110ט/ /ז1,8007810 06018106ת1). התוכנית מורכבת מן הרכיבים הבאים: 1 היכולת להעביר נתונים ותוכניות מתחנת-עבודה אחת לאחרת במערכת, והיכולת מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 שי-מ-ו-ש-י-ם רש ב הש ריב 0 רישו == יו לגשת אל נתונים ותוכניות | שנמצאים בתחנות-עבודה שונות במערכת. 2. מבנה של מסד-נתונים משותף לאיחסון נתונים ולשליפתם. 3. שיתוף"פעולה בין דיגיטל ובין משווקי מכשירים, יועצים וכותבי תוכנה, לפיתוח התוכנה המעבדתית הטובה ביותר בשביל המערכת, וליצירת האפשרות לחבר מכשירי מעבדה לרשת. המערכת גמישה ומאפשרת למשתמש להגדיר את יישומה על-פי סולם-הקדימויות שלו. היא מאפשרת גם צמיחה בהתאם לצרכים המשתנים. היכולת להעביר נתונים מתחנת-עבודה אחת לאחרת, או למחשב ואקס, יוצרת סביבה פתוחה ומגדילה את הערך נטו של הנתונים העומדים לרשותך. דיגיטל מציעה לך יכולת זו עם תוכנת"הרשת שלה, 8686. עם תחנת-עבודה יחידה, כגון פרופשונל 350 או 380, הערך נטו של הנתונים שלך גדל, הודות לכמות הגדולה | של תוכנה העומדת לרשותך לפתרון הבעיה המסוימת שניצבת בפניך. 25056 מאפשרת לך להעביר מידע למערכת גדולה יותר ולשלב את הנתונים במסד-נתונים גדול יותר, לתאם אותם עם ניסויים אחרים או לשלבם בקלות בדו"ח מחלקתי על ניהול פרויקט, בלי להזין מחדש את הנתונים. זה מגדיל את הערך נטו של המידע, בלי להגדיל את העלות. תוכנית 11.4 מבססת את התקשורת שלה על השילוב של 368600786 בזכות רוחב הרצועה (10 מגאביטים לשניה -- 25% מרוחב הרצועה של פטפומט על פידדי-פי-11), ובזכות גמישותה של תוכנת %ת6מ. תוכנה זו מתייחסת אֶל רשת מחשבים כאל מערכת-מחשב | גדולה, יחידה, של מעבדה. כל חלק מוקדש בכל רגע נתון לביצוע פעולה מוגדרת, ופעולה זו יכולה להשתנות -- לדוגמה -- מניתוח נתונים ועיבוד תמלילים, בלי להשפיע כלל על המערכת כולה. העבודה ברשת מחברת את שולחן-העבודה במעבדה, את משרדו של המדען ואת משרדיהם של המזכירה ומנהל-המעבדה, ונותנת להם את היכולת לעבוד במשותף על מידע, ביעילות רבה יותר ובעלות נמוכה יותר. ארכיטקטורת המידע של ואקס מספקת בסיס. איתן לפיתוח ולניהול מסד-נתונים של מעבדה. המוצרים של מערכת ניהול. מסד-הנתונים של מעבדה (11/88) של ואקס המבצעים את המעקב והניהול | של נתונים שמקורם במכשירי המעבדה, מבוססים על הגישה הזאת של מערכת מוצרים התואמים זה לזה. תואמות זו מאפשרת להעביר מידע מיישום ליישום, להשוותו עם נתונים שנאספו ממקורות אחרים, ועלדידי שימוש בתמיכת 40900666 תחת -881 - לבצע בדיקות נוספות. כתוצאה, יכול הערך נטו של מידע שנאגר במערכת זו לגדול: מכוח האפשהות להשתמש בו בתוכנות יישומיות אחרות:: כל מערכת שאינה מאפשרת למשתמש בה לבדוק עבודה שנעשתה עללזידי אחרים במעבדה, מציבה סייגים מיותרים בפני הערך נטו של המידע שנמצא במערכת. נתונים חייבים לעמוד לרשותן של שיטות בדיקה חדשות, וחייבת להיות אפשרות להשוותם עם נתונים שנאספו ממקורות אחרים. דיגיטל משתפת פעולה עם יצרני מכשירים, יועצים ומפתחי תוכנה, על-מנת לאפשר להעביר את הנתונים, התוכנה והחומרה שלהם למערכת דיגיטל. אחדים, שהם יצרנים המשתמשים במוצרי דיגיטל (א08) יכולים לעשות זאת על-ידי תקשורת ו6מ1:0. אחרים עושים שימוש בתקשורת טורית או בהעברת נתונים אנאלוגית, או בניהול הנתונים המרכזי של ואקס -- אם אפשר, על"ידי התקשרות עם חבילת (ג)68 ואתפא11 | 4% + מג5ת1) םגוז סק הת8וז. מקורות אלה יכולים להעביר את התוצאה הסופית של בדיקה למערכת המעקב של דיגיטל -- ]8% 8א11 אגץ. דיגיטל מעודדת מפתחי תוכנה לשלב חבילות בדיקה מתקדמות במערכת 11./4. יישומה של מערכת מיכון מעבדתית יכול להיעשות בדרכים שונות, בהתאם לסולם הקדימויות של המעבדה. מערכות פרופשונל 0 או 380 מספקות תחנות-עבודה מתאימות לצבירת נתונים ולניתוחם על-ידי מודול הנתונים האנאלוגי עם ספויית הזמן האמיתי של פרופשונל ועם -551 (הספרייה כוללת פרוצדורה להבאת נתנים אל -851). צסתתאת5 מאפשרת לעבוד עם נתונים ולהעביר נתונים בין גיליון-חישוב אלקטרוני, גראפיקה ומעבד-תמלילים. 510111 מאפשרת פיתוח גראפיקה להדגמה ולהצגה של רעיונות. אפשר להתחיל בניהול נתונים, כיעד עיקרי, ולהשתמש בואקס כמערכת-מחשב מרכזית. בהמשך:ניתן לגדול לתוכנית הכוללת רשת של איסוף נתונים, ניתוחם וניהולם. מאחורי כל אלה ניצבת גישה שמאפשרת להפיק את המירב מן המידע ולהגדיל את ערכו נטו בכל שלב בתהליך שבין נקודת-ההתחלה ובין היעד הסופי. 5 21 תדשים מסםי ז שורשי הצמיחה איכות ושליטה, אלה הם השורשים של מתודולוגיות לפיתוח מערכות. בשנות ה-70, נעשו מתודולוגיות אלה פופולאריות במיוחד באירגונים שהתקשו לשלוט בתהליך פיתוח התוכנה. פרויקטים של תוכנה נעשו גדולים יותר ויותר, ורבים מהאנשים שעסקו בכך לא היו מנוסים בניהול פרויקטים או בפיתוח תוכנה. מערכת הביטחון האמריקנית פיתחה מגוון של כלים וטכניקות לניהול ולשליטה בפרויקטים גדולים של פיתוח חומרה, והמתודולוגיות המסחריות הראשונות לפיתוח מערכות תרגמו רבים מן הרעיונות הללו למונחים של תוכנה. התוצאות היו מעורבות, כאשר טכניקות תוכנה שונות, בהן תרשימי-זרימה ותיכנון כללי, שולבו במספר רב של דרכים לניהול פרויקטים (ראה תרשים מס' 1). הדרג הניהולי האמין כי הוא מיטיב לשלוט בפיתוח תוכנה, אך במקרים רבים, נעשו מתודולוגיות לפיתוח מערכות שם נרדף לניירת ולטכניקות מיושנות לפיתוח תוכנה. ברוב המקרים, המתודולוגיות הראשונות לפיתוח מערכות לא ניסו לפתור בעיות טכניות קשות הכרוכות בפיתוח המערכות המבוזרות, המקוונות, בעלות מסדי-הנתונים, של שנות ה707 וה-80. הן הניחו -- בטעות, כפי שנתברר בדיעבד - שברוב האירגונים הגדולים יש אנשי מקצוע בתחום התיכנות, ניתוח-המערכות ומסדי-הנתונים, שכבר ידעו כיצד לתכנן מערכות מתקדמות. נדרש רק ניהול פרויקטים משופר. אף"על-פי שאירגונים רבים, ובמיוחד הגדולים שבהם, יישמו מתודולוגיות מסורתיות לפיתוח מערכות, למעשה, לא נעשה בהן שימוש. מהביכת האיבנה בשנות ה-70 הראשונות, סמוך לזמן שבו החלו לשווק בשוק האזרחי את המתודולוגיות המסורתיות הראשונות לפיתוח מערכות, צצו מספר רעיונות חדשים בדבר פיתוח תוכנה. יישום הרעיונות הללו הביא את מה שמכנים היום 22 "מהפיכת המיבנה". מהפיכה זו החלה באורח פשוט למדי, בשימוש בתיכנות מובנה, אך היא הציגה גם מספר תפיסות חדשות. התפתח תרשים מפל שונה לגמרי, שבו היה הפיתוח מלמעלה למטה מורכב ממעט תיכנון, מעט קודים ומעט בדיקות. אך במרוצת הזמן, חזרו להשקפה המסורתית יותר, שבה ניתוח המערכת והגדרת הדרישות מילאו תפקיד חשוב יותר. לעומת המתודולוגיות המסורתיות לפיתוח מערכות, שהדגישו את השליטה של הדרג הניהולי, המתודולוגיות של המערכות המובנות שמו דגש על איכות התוכנה. תוכניות מובנות היו טובות יותר, משום שהיה קל יותר לתחזק אותן: הן הדגישו הגדרת דרישות ותיכנון. בנוסף, לעומת המתודולוגיות המסורתיות, | שהדגישו את השימוש בצורות, המתודולוגיות המובנות שמו דגש בשימוש בכלים, ובמיוחד בכלים גראפיים. ועוד: לעומת המתודולוגיות המסורתיות, שנועדו בעיקר למנהלים, המתודולוגיות המובנות היו מכוונות בעיקר לטכנאים -- למנתחי-מערכות, לתכנתים ‏ וכיו"ב. | אחרון-אחרון, | לעומת המתודולוגיות המסורתיות, שהדגישו ספרי הדרכה שהכילו סטאנדארטים, הושם הדגש על הדרכה במתודולוגיות המובנות. הניסיון שנצבר במתודולוגיות מובנות לפיתוח מערכות היה חיובי, בדרך-כלל. התיכנות השתפר, הודות להגדרת הצרכים, אבל המתודולוגיות המובנות תבעו עבודה רבה יותר במהלך הפרויקט. כך נוצר חיכוך עם הטכניקות של הניהול המסורתי, שעודדו כתיבת קודים ובדיקות בשלב מוקדם. למעשה, רבות מן הבעיות הקשות ביותר של מהפיכת המיבנה צצו בין אנשי המקצוע שהחלו להשתמש ולטפח תיכנות מובנה ובין מנהליהם, שלמדו להשתמש בטכניקות רשמיות פחות. תדשים מסי 2 ההליך מול נחונים בתחילתה של מהפיכת המיבנה, שררה תמימות דעים נרחבת, פחות או יותר, בדבר מהותו של .הפיתוח המובנה: פיתוח מלמעלה למטה, תיכנות שאינו מרבה כל-כך בפקודה "עבור אל" - 6010 -- התקדמות מובנית, צוותי תיכנות וספריות | תיעוד. | אולם, | אלה שתמכו במתודולוגיות מובנות, התפצלו עד מהרה. מחנה אחד צידד בניתוח-מערכות מסורתי יותר, ואילו המחנה האחר צידד במסדי-נתונים. הפיתוה המובנה: פיתוח מלמעלה למטה, תיכנות שאינו מדבה כל כך בפקודה *עבודר אל המתודולוגיות בעלות הכיוון התהליכי הטיפו לבחינת התהליך הקיים באירגון, ולבניית מודל של התהליך הזה בתיכנון המערכת (תרשים מס' 2). הן צידדו בתיכנון מודולארי, המבוסס על עקרונות מקובלים. גישת התהליך הנפוצה ביותר היתה זו שהציע דה-מארקו, על-פי עבודות של רוס, קונסטנטין, יורדון ואחרים. המחנה שתמך במסדי-נתונים היה מושפע במידה רבה על-ידי ההלכה והמעשה בתחום מסדי-הנתונים. מחנה זה טען כי הנתונים הם המפתח לכל. הנתונים יציבים, ואילו התהליך משתנה בלי הרף. המתודולוגיות של המערכות מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 המובנות, המבוססות על נתונים, דרשו ללמוד את הנתונים של יישום, במיוחד את התפוקות ואת מסד-הנתונים, | כאמצעי לבניית מודל של המערכת. תיכנון המושתת על נתונים איפשר להפיק את מיבנה התוכניות באורח ישיר מן המיבנה של הנתונים (תרשים מס' 3). פן אחר של גישת הנתונים היה דגש בהגדרת התוצאות (התפוקות) בשלב הגדרת הדרישות, ואחר-כך תיכנון לאחור, מן התפוקות ‏ - למסד-הנתונים -- אל התשומות. מתודולוגיות של פיתוח מערכות בעלות כיוון של מסדי-נתונים התמקדו בתחילה על תיכנון לוגי ואחר-כך פיזי; על תיכנון מסד-הנתונים ורק אחר-כך פיתוח התהליכים, שיאפשרו גישה אל מסד-הנתונים הזה. במווצת הזמן, החל להתמזג שתי המתודולוגיות, שהבשילו בהדרגה. כללית, מתודולוגיות התהליך נעשו מקובלות יותר, אבל עם התפשטות הפופולאריות של מסדי-הנתונים ושפות הדור הרביעי -- שהן בעיקר שפות הבנויות על נתונים -- פנו אירגונים רבים יותר אל מתודולוגיות של פיתוח מערכות בעלות כיוון של נתונים. מספר בעיות אף-על-פי שהניסיון עם מתודולוגיות מובנות היה חיובי ביותר, עד כה, יש ויש בעיות. מתודולוגיות אלה תובעות מידה רבה של תרשים מס 3 מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 ניתוח"מערכות ותיכנון, לפני שהמשתמש רואה את התוצאות. במקרים רבים, קשה להניע את המשתמשים ואת ההנהלה להשלים עם פרק הזמן שנדרש לניתוח הדרישות ולתיכנון, במיוחד בלי תוכנית מפורטת של הדרכה, ייעוץ ושימוש בכלים אוטומאטיים שיתמכו בגישה החדשה. חסיזי השפוו מהזול הרביעי שאלן: מדוע ?א נשתמש בשפות אלה כדי לעבוד עם המשתמעים בפיתוח אבות-טיפוס של המעדכות עאותן מנבקעיק 72 בעיה אחרת היא, שגישת המיבנה משתמשת בכלים חדשים, במיוחד גראפיים, להגדרת מערכות ולתיכנונן. כלים חדשים אלה מקלים תרשים מםי 4 מאוד בהגדרוז דרישות המשתמש, אך עד לזמן האחרון לא היה בהם כדי להגדיר את הדרישות בצורה שתהיה מובנת למכונה, כך שאפשר יהיה לתחזק אותם. מעודדת העובדה, שהמתודולוגיות המובנות, המשתמשות בטכניקות אלה, נחשבות בדרך-כלל כשיטות שהרבה יותר קל לכתוב בהן קודים, לבדוק מערכות ולתחזק אותן. הודות לזמן שנדרש להגדרת דרישות טובה ולפיתוח מיבנה טוב, מקוצר הזמן שנדרש לבדיקות, ליישום ולתחזוקה. התוצאה היא פריון רב יותר. הכלים החדשים לתיכנון תוכנה בעזרת מחשב מקלים עוד יותר את תהליך הפיתוח המובנה. פיתוח הידברותי פירושו, בדרך-כ22, שהמשתמש מפתח אביטיפוס של המערכת הרצזיה, עד ₪770₪ מדוצה מה בפרק-הזמן שבו החלו להיקלט המתודולוגיות המובנות, זכו לפופולאריות מספר כלים חדשים וטכניקות לפיתוח מהיר. אלה כוללים שפות מהדור הרביעי, יצירה מהירה של אב-טיפוס וניתוח-מערכות מהיר. שפות הדור הרביעי -- הטכניקה הידועה ביותר והמקובלת ביותר מכל אלה -- התפתחו מעבודה שנעשתה בשנות ה-60 וה-70 בתחום מחוללי הדוחות, מחוללי המסכים והמערכות לניהול מסדי-נתונים. שפות אלה ניצלו את העובדה | שיש מכנה-משותף נרחב למטלות רבות בעיבוד-נתונים. על-ידי ניצול הפונקציות 25 הסטאנדארטיות הללו ופיתוח שפות ידידותיות למשתמש | כממשק | עם | מסדינתונים סטאנדארטיים, יכלו שפות הדור הרביעי לקצץ בהרבה את כמות הקודים הדרושים ליישומים סטאנדארטיים של עיבוד-נתונים, כגון הפקת דוחות או מילוי מסכי קלט של נתונים בסיסיים. לא זו בלבד ששפות הדור הרביעי הן פרודוקטיביות יותר לגבי סוגים מסוימים של בעיות, בהשוואה למתודולוגיות המסורתיות של פיתוח מערכות, אלא שהן גם מכוונות אל ציבור גדול יותר. במידה רבה, שפות הדור הרביעי צמחו מן הניסיון לפתח שפות, שיוכלו להשתמש בהן מנהלים ופקידים בלי עזרתם של מתכנתים. כתוצאה -- רבות משפות הדור הרביעי פותחו על-ידי משתמשים. בנייה מהירה ול אב-טיבום מאחר ששפות הדור הרביעי אפשרו לפתח מערכות, לפחות קטנות, במהירות גדולה הרבה יותר משהיה אפשר בשפות מסורתיות, התפתח באורח טבעי הרעיון של בנייה מהירה של אב"טיפוס. חסידי השפות מהדור הרביעי שאלו: מדוע לא נשתמש בשפות אלה כדי לעבוד עם המשתמשים בפיתוח אבות-טיפוס של המערכות שאותן מבקשים לפתח? כך יקל על המשתמש לחוש את המערכת שאותה יקבל, בסוף הפיתוח. מוסד בעל מחשב מיני גדול עם מסופים מחפש שותף פעיל לצורך הפעלת המחשב במסגרת בי"ס למחשבים. נדרשת השכלה אקדמאית במדעי המחשב. נסיון הוראה ויכולת שיווק. (ניתן להקים בית תוכנה) נא לפנות לת.ד. 13056 ת"א, 61130 עבור א' 28 אחדים מחסידי הבנייה המהירה של אב-טיפוס טענו שעם שפות הדור הרביעי אין עוד צורך בביצוע כל התהליך הממושך של פיתוח הגדרת דרישות רשמית. במקום התהליך המסורתי של "מפל", התפתח מחזור חדש, המבוסס על פיתוח הידברותי, ‏ אינטראקטיבי. פיתוח הידברותי פירושו, | בדוך-כלל, | שהמשתמש מפתח אב-טיפוס של המערכת הרצויה, עד שהוא מרוצה מהתוצאה. אחר-כך מריצים את האב-טיפוס עד שביצועיו משביעים רצון, לעתים תוך הוספות ושכלולים. | הסכנה | טמונה | באפשרות שהאב-טיפוס לא יגיע לעולם לשלב של מערכת מוגמרת. הפיתוח המהיר שם דגש על מהירות ומעורבות מוקדמת של המשתמש. כאשר המשתמש משולב בתהליך בשלב מוקדם ומקבל כלים המאפשרים לו לראות תוצאות מיידיות, יש לו שליטה רבה יותר בתהליך פיתוח המערכת מכפי שהיה בשיטה המסורתית. אך כתוצאה מכך, בניית האב-טיפוס מצליחה ביותר כשהיא מוגבלת למערכות קטנות ולעבודה עם משתמש יחיד, או עם מספר קטן של משתמשים. ניתוח מהיר ניתוח מהיר -- גירסה מתקדמת יותר של בניית אב-טיפוס מהירה -- יעיל בהיותו מיושם במערכות בינוניות, עם מספר משתמשים. ניתוח מהיר כרוך בגישת הקבוצה. מכנסים את תוכנה עסקית למחשבי 64 110008%א60 * מחולל ישומים "שמשון" א הנהלת חשבונות כפולה א* הנה"ח -- תקבולים/תשלומים חבילות תוכנה נוספות ומתאמים למדפסות להשיג בחנויות המחשבים ברחבי הארץ. אשב (60 תל-אביב: ירושלים: חיפה: מערכות תוכנה 03-2331800 ,9 "9 "2 המשתמשים לדיונים נמרצים בני שלושה עד חמישה ימים, שבהם הם מגדירים את התשומות העיקריות של המערכת, את תפוקותיה העיקריות ואת מסד-הנתונים שלה. בדרך-כלל, דיונים אלה מנוהלים על-ידי גורם חיצוני המארגן את הישיבות ושולט בהן. בניתוח-מערכות מהיר, האב-טיפוס מבטיח שהמשתמשים מבינים לאן הם חותרים (תרשים מס' 4). אחד היתרונות בגישה זו הוא בכך, שניתנת למשתמשים הזדמנות לשמור מה חושבים משתמשים אחרים במערכת, בכל הנוגע לדברים שעל המערכת לעשות. בדיונים אלה מזהים חיכוכים וניגודי רעיונות, ומיישבים אותם לפני שהם הופכים לשגיאות יקרות. עדיין צריך לשפר את איכות מערכות-המידע העכשוויות ואת המהירות שבה מפתחים אותן. למרבה הצער, רבים סבורים שלא ניתן להשיג את היעדים הללו. הם רואים בפיתוח מהיר סילוק מוחלט של המתודולוגיות הקודמות. למעשה, המצב עודנו מעורפל. 4 25:20 == הסזטפוהדפוס אאהו 250והסווזטג 50+5 זאו עכשיו בידייס טובות הפוך את ה-56/א8ז למסוף 3278 חכס מסוף מיצגת בלעדית את השס למוצר' ה -ואחו בישראל גירסת תוכנה 133 עברית מעודכנת = חיקוי מלא ושקוף לחלוטין של מסוף 3278. - חיבור ישיר אל בקר 3273/3276. + תוכנות להעברת קבצים בין ה-₪6 למחשר המרכזי. במערכות הפעלה 50ד/8עוא |-5וא6/ושצ + תמיכה מלאה בעברית. צוות הפקות חיפה: | רח' טשרניחובסקי 35 ת.ד. ו665 חיפה 0ל: 330524, 3 047-3305 הרצליה: רח" וינגיט 142 הרצליה פיתוח 46762 טל: 052-7550073 מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 עכשיו בעברית ! 5 ניהול מסדי נתונים על מחשבי 6 סיביות. פיתוח של |ו=0845, המתבסס על הניסיון והידע הרב שנצברו במוצר זה, הנחשב כאסמכתא בנושא מסדי נתונים. גו( \וו ויו התוכנה החושבת במילים ובמספרים: * מחולל רעיונות * גליון אלקטרוני * מסד נתונים אגראפיקה א* תקשורת א גישה ל-₪005 * מעל 140 פונקציות מוכנות א שפת תיכנות 550: רק אצל פרי אינטרנשיונל תוכל לקבל את התמיכה המקצועית למוצרי =ד4 ז--א0סדר45 + תמיכה מלאה בעברית (מאושרת ע"י =דג ד-אסדו5ג) + עדכון מהדורות * עזרה בעת תקלות + ייעוץ מקצועי ללא תשלום + כתיבת יישומים פרי אינטרנשיונל -- תמיכה לעומק ופיתוח כלים נוספים למשתמשי ווו 308455 ו-אחהסעצםהחה- וי מפיץ בלעדי: משווקים מורשים: תל-אביב: גטר, קרליבך 29 ת"א, 03-285282. פרי אינטור [עויונל לרגו, קרליבך 27 ת"א, 03-285151. איכות מיקרו מחשבים, היצירה 29 ר"ג, 03-721536. : / 0 חיפה: מיקרוליין בע"מ, טשרניחובסק' 35, 04-337123-6. ] רח' אבן גבירול 2 ת 0 ירושלים: לרגו הראל, ינאי 3, 02-247041. טל. 252059, 03-252761 רק קניה אצל משווק מורשה מקנה למשתמש גיבוי ועדכון מהדורות. פרי אינטרנשיונל -- תוכנות שמניבות פרי טכנולוגיית וידאודיטפק לסיוע רוכעשי מלחעובים וחוכנה בימים אלה קורה משהו בענף המחעבים האישיים; כיצד תעייע הסכננקוזיה 1 7ך? + = ניסו כהן המזבד, איש מערכת אנשים ומחשבים ומנהלה של חברת וידאודיסק ישראל בע"מ, פורס 2פני הקוראים את רעיון *וידאודיסק -- פיסי". כיצד תסייע טכנולוגיית הווידאודיסק לשיווק ולהדרכה של מחשבים, אבזרי חומרה יכולת אינטראקטיבית מלאה כאשר מתחבר המחשב למכשיר וחבילות תוכנה בישראל? משהו קורה בימים אלה בענף |/] המחשבים האישיים. למשהו הזה קוראים "וידאודיסק-פיסי". רגע, את ההקדמה הזו אני חייב לקוראים: האינטרס שלי בנושא וידאודיסק הוא אישי מאוד: את רעיון המבצע ואת כל "האופרציה" שמאחורי העניין, הגיתי והקמתי בעצמי, בסיוע ידידים מחברות אחרות שבשוק. כבעל רקע הן בתחום המחשבים (כעורכו של מגזין זה, במשך שנתיים) ובתחום סרטי הקולנוע והווידאו (תסריטאי פעיל ובמאי), בער הנושא בעצמותי, מאז התוודעתי אליו לראשונה. מהו, בעצם, וידאודיטק? ביסוד המערכת מונחות שתי טכנולוגיות צעירות במידה שווה. הטכנולוגיה הראשונה היא טכנולוגיית תקליטי הווידאו. בשנות השבעים, ניסו כמה חברות אלקטרוניקה לשווק מכשירי הקרנה ותקליטי וידאו לשוק הביתי. הן נכשלו. המערכות היו יקרות מאוד ולמערכת היה חיסרון בולט -- לא ניתן היה להקליט על התקליט, כפי שניתן לעשות על גבי סרט וידאו רגיל. היתרונות של הווידאודיסק התבטאו, לעומת זאת, באיכות תמונה וקול מעולות (לייזר!) ובעיקר -- בגישה מהירה בין "רצועות" הסרט בתקליט. ממש כבתקליט אודיו רגיל לעומת קלטת, ממש כבתקליט מחשב לעומת סרט מחשב. לאחר תקופה, שבה ליקקו החברות את פצעי הפסדיהן, חזר הווידאודיסק לכותרות והפעם, סייע = בידיו לוידאודיסק: המחשב האישי שהעניק הווידאודיסק (באמצעות ממשק פשוט), מסוגל מפעיל המערכת, באמצעות תוכנת הפעלה מיוחדת, לשלוט על כל ביצועי התקליט וביניהם: פלהגיע לכל תמונה בודדת בתקליט (מתוך 0 תמונות שונות) תוך 1 עד 4 שניות בממוצע. פלהגיע לכל קטע סרט באותה מהירות. ניסד כהן מציג וידאודיסק פיסי: "הנושא בער בעצמותי " 26 מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 פלברור בין ערוצי הקול בתקליט. פלהקפיא תמונה, להאיץ ולהאט את תנועת הסרט ועוד -- ללא כל שינוי באיכות. פלהעלות טקסט על-גבי מסך הווידאו, גראפיקה ועוד. ..וביצועים רבים נוספים, המעלים קנאה על-פני כל איש קולנוע ווידאו. בעיקר, איפשר המחשב לכנות תוכנית מסודרת, שעל-פיה ייראו קטעי הסרט השונים בתקליט, בוואריאציות רבות. במידה רבה, ניתן לדמות את "המשחק" בתוכנית זו למשחקי ההרפתקאות הידועים מן המחשב הביתי. אתה בוחר לראות קטע סרט, אתה נשאל לאיזה קטע אתה רוצה להגיע, רואה את הקטע ונשאל שוב. בעצם, מעניקה התוכנית לכל משתמש אפשרות לבנות את הסרט בעצמו, על ההתחלה, האמצע והסוף שלו. ההבדל בין המערכת לבין משחק המחשב הרגיל הוא כמובן בתמונה: זו תמונה חיה, | מלאה, בצבעים, בקול, בטקסט ובגראפיקה. בעצם, זוהי המדיה המושלמת. המאחדת בתוכה את מדיום הווידאו, האודיו והמחשב. בניית תוכניות אינטראקטיביות לא לחינם, קובעים מומחים, שהמגבלה היחידה לשימוש בווידאודיסק היא מגבלת הדמיון בלבד. מבחר היישומים הוא עצום. כללית, מחלקים את היישומים המתאימים ביותר לטכנולוגיה זו, לתחומי האב הבאים: הוכניות הדרנה זהו השימוש הנפוץ ביותר של הווידאודיסק, בעולם ובארץ. תוכניות הדרכה הכוללות סרטים, קריינות, שיקופיות ואפילו לומדת מחשב, נכללות בתוכנית אחת, המוצגת על-גבי מצג אחד. במקרים שבהם דרושה ידידותיות יתר, יהיה זה מצג-מגע מיוחד. כזה אשר נגיעה בו, באזורים מוגדרים מראש, גורמת לביצוע. הפעולה הבאה. השוק הופואי האמיקני קיבל את הווידאודיסק בזרועות פתוחות. כיום, ניתן להשיג תוכניות וידאודיסק העוסקות בהוראת רפואה לאוניברסיטאות וקורסים שלמים לאחיות, למנתחים, ללימודי המשך ועוד. תוכנית הדרכה קלאסית תורכב מקטעי סרטים קטעי מבחן שרק תשובה נכונה (בבחירה מגזין אנשים ומחשָבים ספטמבר 1985 על גבי המסך, או דרך המקלדת) תעביר את הנבחן לשלב הבא, ועוד אפשרויות רבות. בחירת קטעי הסרט נעשית באמצעות תפריטים, המועלים מן המחשב אל המסך ובעזרת תוכניות מחשב שונות. ניתן לבנות תוכניות הדרכה ברמות שונות -- על-גבי אותו תקליט וידאו. אותו סרט יכול לייצג שיעור למתחילים ושיעור למתקדמים. כל אחד מהם יבחר בערוץ הקריינות שלו ובמסלול ההתקדמות שלו. תוכניות עויווק - נקודות מכירה דמה בנפשך נקודת צפייה, בתוך "קיוסק" קטן-ממדים בפינת הרחוב, בלובי של מלון, בבית-קולנוע. אתה רואה לפניך תפריט המציע לך לבחור בין תקליטים, ספרים, כלי-בית, מתנות, תכשיטים, ועוד ועוד. אתה לוחץ על סעיף "מתנות". אתה מגיע לתפריט, המבקש ממך להגדיר את התחום הכספי שאתה מוכן להוציא. אתה לוחץ במקום המתאים ומתבקש לבחור בתחום המתנות: לגבר, לאשה, לילד, לילדה, לבית. השקתה המ קטקתו המוחת יכולתו הייחודית שק הווידאודיסק ?הקפיא תמונה באיכות מעולה לזמן בלתי-מונבל, והגישה המהידרה לכל אחת מעע רות אלפי התמונות בחק- ליט, יצרה את מאנ7 7 לחצת "לילד". אתה מתבקש להגדיר, שוב, בלחיצת קליד, את גילו. לאחר מכן, אתה צופה בסידרת סרטונים חיים ובשיקופיות, המתארות < מתנות שונות, כשליד כל אחת מהמתנות מופיע טקסט המגדיר את מחירה. בקריינות נשמע תיאור מפתה של המתנה. פריטים מסוימים מופיעים במחיר מבצע. לחצת על המתנה הנראית לך. אתה מתבקש להעביר כרטיס אשראי במקום המיועד וזהו -- המתנה תגיע לביתך וחשבונך יחויב. נקודות מכירה אחרות יכולות להכיל קטעי סרט ובהם אתרי נסיעה לחו"ל, דירות, מכוניות, אבזרי בית ומה לא. מלאגרי תמונה מללורועובבים יכולתו הייחודית של הווידאודיסק להקפיא תמונה באיכות מעולה לזמן בלתי מוגבל, והגישה המהירה לכל אחת מעשרות אלפי התמונות בתקליט, יצרה את מאגר התמונות הממוחשב. מאגר שכזה, בצירוף תוכנת בסיט נתונים, יכול להכיל תמונות פושעים, טביעות אצבע, תמונות רנטגן, פריטי ציוד ועוד ועוד. לכל תמונה מוגדר כרטיס בבסיס הנתונים ובהתאם לכך ניתן לשלוף דו"חות ויזואליים של פריטי מידע בתמונה בהתאם להגדרות שבכרטיס: לדוגמה, כל תמונות הפושעים ששמם מתחיל ב"דו...", כל תוכניות החשמל בקומה 8 של אגף צפון-מזרח של הבניין המרכזי, ועוד ועוד. מבצע יוידאודיטסק ‏ -- ףזוןו וידאודיסק ישראל בע"מ מפיקה תקליט וידאודיסק, לשיווק ולהדרכת לקוחות בנושאי המחשב האישי של יבמ, אבזרי חומרה וחבילות תוכנה עבורו. התוכנית שבתקליט תהיה אינטראקטיבית ותדבר בלשונו של הצופה, על-פי רמת הבנתו במחשבים. בשטחי התקליט, יתחלקו ביניהם משווקים מורשים, בתי-התוכנה ויתר ספקי השירותים עבור המחשב האישי. יבמ אירופה הפיקה לפני כשנה תוכנית וידאודיסק. תוכנית זו מופצת בין משווקי יבמ באירופה. עד עתה, אנו מתבשרים, הותקנה התוכנית אצל 750 משווקי פיסי ביבשת. מטרת התוכנית היא לסייע למשווקי המחשבים להסביר את "משפחת פיסי" ללקוחות, לוודעם לחבילות התוכנה עבור המחשב האישי וליתר 27 תוספי החומרה הקיימים עבורו. הדגאה תוכנה - בליווי קולי בישראל, תופק תוכנית מיוחדת בשפה העברית, | שתהיה אינטראקטיבית מלאה. המשתמש הסופי -- לקוחו של משווק המחשבים - יוכל לבחור בין שלושה תפריטי גישה עיקריים: "תפריט גישה ישירה", המיועד לאנשי המקצוע, תפריט "המשרד-המחלקה כללי" ותפריט מיוחד עבור בעלי עסקים מיוחדים: עורכי דין, מנהלי חשבונות, מנהלי מוסכים, רופאים ואחרים. בתחילת התוכנית, יבחר המשתמש גם בערוץ הקול העדיף לו: למתחילים או למתקדמים. עקרונית, יוכל כל משתמש לבנות לעצמו תצורה מתאימה, בהתאם למידע שקיבל וגם, וזהו חידושה המהפכני של תוכנית זו ד לתרגל בעצמו את תוכנות היישומים השונות, בליווי קולי, המסביר ומדגים את אפשרויות התוכנה. סיוע בייצוא אחד מיתרונותיו הגדולים של וידאודיסק הוא היכולת להטביע מספר רב של ערוצי קול עלדפני התקליט (בלי יחס לזמן התמונה) ולבחור את ערוץ הקול הרצוי באמצעות התוכנה, בנגיעה במסך. וידאודיסק ישראל מציעה לבתי-התוכנה הפועלים לייצוא. לצרף ערוצי הסבר בשפות . נוספות, ולהשתמש בתקליט כץדמוץ מעולה בחוץל. כאָמור - בהתבסס על מאות יחידות וידאודיסק דומות הקיימות באירופה והמאות הנוספות שיותקנו בעתיד. מה ירוויח הלקוח מן התוכנית? זמינות -- על-גבי נקודת צפייה אחת, יוכל הלקוח לברור לעצמו מבין אפשרויות החומרה והתוכנה השונות, לנסות ולתרגל לעצמו את - התוכנות השונות ולהחליט ביניהן. רמת הבנה -- הלקוח, הן המתחיל והן המתקדם, יוכלו לבחור לעצמם את דרכם בתוכנית, בעזרת התפריטים השונים. לקוח מנוסה יוכל להגיע תוך שניות מעטות אל הפריטים המעניינים אותו ולסקור אותם. הלקוח המתחיל יוכל לקבל מושגי יסוד על המחשב האישי של יבמ, על תוספי החומרה השונים וגם לתרגל בהתאם לרמתו שלו את התוכנות . השונות. חידוש מהפכני: הלקוח יתרגל בעצמו את תוכנות היישומים השונזת, בליוזי קולי , המסביר ומדגים את | אפערויות התוכנה. ידידותיות רבה -- עבור הלקוח המתחיל, תהיה זו התנסות חדשנית. המגע במסך הוא ידידותי וטבעי הרבה יותר מן המקלדת ה"מאיימת". בשלבים מסוימים בתוכנית, יוכל לתרגל הקלדה על-גבי המחשב וכאמור - תוכנות יישומים מתאימות. מה ידוויח בית" התוכנה מן = התוכנית? נוכחות ‏ -- כיום, מרבים בתי-התוכנה להתלונן על שהמשווקים השונים אינם מתורגלים מספיק בהדגמת והדרכת תוכנות היישומים הנמכרות באתרי המכירה שלהם. וכי כיצד יוכלו?1 בשוק הישראלי מאות תוכנות שונות. עבור בית-התוכנה יהיה "דמו" התוכנה החי מעין איש מכירות אנושי ברמה מעולה - בכל אחד מהאתרים שבהם משווקת חבילת התוכנה שלו. ייצוא -- רבים הם בתי-התוכנה המבקשים לייצא את תוכנותיהם לחו"ל. ייצור ספר הדרכה בשפה זרה ושיווק באירופה עולים ממון רב. כשלדילרים האירופיים יהיה תקליט מיוחד המכיל את התוכנה הישראלית, עם הסבר מתאים בשפה המקומית, ירוויח בתי-התוכנה נוכחות חזקה גם בחו"ל. אגב, בתי-תוכנה מסוימים בישראל פועלים לייצוא בסיועה של יבמ ישראל ואירופה. בכל אחד ממרכזי המכירה של יבמ עצמה באירופה, קיימת נקודת צפייה בווידאודיסק. מה ירוויז המעוווק מן התוכנית? קטלוג ויזואלי -- של כָּל הפריטים שאותם הוא משווק. לעתים קרובות, זמינותם של אותם פריטים היא מכשול בדרך למכירה. בנקודת הצפייה, יוצגו כל הפריטים הנמכרים, על מעלותיהם. זמינות אנשי שיווק -- |אנשי השיווק יוכלו להתמקד במשימותיהם שמחוץ לאתר המכירות. תהליך המכירה עצמו, ההתמקחות, ימשיך להיות "אנושי", אולם כל התהליך המקדים, הגוזל זמן, ייעשה באמצעות יחידת הצפייה. לדילר האירןפי יהיה תקליט זידאו ובו תוכנות ישראליות דובדות בשפת המקום. גימיק שיווקי -- עבוה המשווק, המתחרה במשווקים אחרים, זהו גימיק שאין שני לו. ניתן לקחתו לתערוכות, ניתן להציב יותר מנקודה אחת באתר עצמו וכמובן] -- באתרי המשנה ברחבי הארץ. אייל גפן מככב בסרט במשך חודש ספטמבר, נפגשו בעלי בתי-התוכנה, משווקים ואנשי מקצוע בענף, לימי עיון, שבהם הודגמק המערכת בפעולה. בימי העיון הוצג סרט וידאו חביב, המדגים את פעולת נקודת הצפייה לכשתושלם. בסרט מככב אייל גפן, הוא הלקוח המתחיל, המנסה לברור לעצמו את דרכו בין ז'ארגון המלים והמושגים שבהם הוא מופצץ אצל המשווק. בחלקו השני של הסרט, ניצב אייל גפן מול נקודת הצפייה ובוחר לעצמו תצורת חומרה ותוכנה עבור משרד עורכי הדין שלו. 4 28 | מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 בב החיבונוים אחר צ'! במחעוב נגוזרים צממ - יצור, יבוא ושיווק 0 ּ | של ציוד ואביזרים לכל סוגי ד סקט . ניקוי ובדיקה של המחשבים ולחדר המחשב. .. מדיה מגנטית המבחר: בצממ תמצא את המגוון הגדול ביותר בארץ של מוצרים, שרותים ופריטי ציוד למחשב ולחדר המחשב. המחיר: המחירים נמוכים 0 , סרטי דיו במיוחד, הודות להיקף כריכות ואביזרים הפעילות הגדול של החברה, / לאחסון נייר רציף ובגלל החסכון בפער התיווך - ' / צממ היא היצרנית והיבואנית של כל המוצרים. / עגלות ושולחנות השרות: אספקה תוך | למחשב, למסוף 8 שעות עד דלת = ארנות ואביזרים | ולמדפסת הלקוח. לאחסון מדיה מגנטית .+ ]) | האיכות: בצממ תוכל למצוא את המוצרים הטובים ביותר בענף. 2 / ]1 | כספות חסינות אש / | | | למדפסות צמ תוכנות מדף ציוד מערכות מחשב בע"מ למחשב .>).?ן תל-אביב: דרך השלום 7, 03-253358 > חחיפה: גאולה 25, 04-532580 > ירושלים: הלל 23, 02-223440 > גלאור 03-289375 למד את עופת = הבזה המלאכותית! / לתיכנות בלוניקה ולשפת התיכנות פרולו2 (ב). עודד מלר המאמר השני בסידרה ממשיך בחיאור הרכיבים הבסיטיים של תוכנית בפ17ל27, | = בצורת כתיבה זו, ניתן לשאול "האם העץ בעיקר מושג הביטוי ‏ (שוחשד) ומספק זוגמאות ראשונות הממחיעות את העוצמה הגלומה בשפה זו. כמו כן מכיל מאמר זה פיסות מידע שונות, העשויות להועיל למִי שרוצה להיכנס ברצינוות לעולם התיכנות בלזגיקה. א"טרופו ברולוג ‏ עוד לא נדמה המדפסת שבאמצעותה, הדפסתי את המאמר הראשון בסידרה, וכבר הגיע לידי גיליון חודש אוגוסט של "בייט", העיתון בה'א הידיעה של חובבי המחשב האישי (עם כל הכבוד למגזין "אנשים ומחשבים"). ולמה' מוקדש רובו של גיליון זה, אם לא = בר בש למיודעתנו החדשה פרולוג ? ליתר דיוק, מוקדש גיליון זה לנושא השפות ההצהרתיות (דקלרטיביות), כשעקרון התיכנות בלוגיקה ושפת הפרולוג זוכים שם לנתח מכובד ביותר. |00 המאמרים בגיליון ‏ זה מומלצים מאוד למתעניינים | בפרולוג | ובשפות | לא פרוצדוראליות אחרות. גם עיון במודעות הפרסומת ב"בייט" ובעיתונים אחרים, מגלה מפרשים רבים של פרולוג עבור ה-26 ודומיו, החל ממפרש המופץ חינם דרך רשת "בייטנט" (אם מישהו מחובר לשם ויכול להשיג, אז שיודיע לי), דרך מפרשים שמחירם הוא בסגנון בורלנד וטורבו פסקל (כ-70 דולר) וכלה במערכות כבדות המיועדות למקצוענים ושמחירן בתחום האלף דולר. באחד הגיליונות הבאים נסקור חלק מההיצע בשוק זה, אך קודם כל, עלינו להשלים את לימוד השפה. אז קדימה לעבודה. ביטויים מלורכבים בטרולוג בפרק הקודם עסקנו בעובדות המייצגות טענות כשהן. ההתייחסות לטענות היתה כאל יחידה אחת. את המגבלות של גישה זו נראה בדוגמה הבאה. נניח שיש לנו שתי עובדות במסד-הנתונים: "העץ הוא ירוק" ו"הדשא ירוק". בפרולוג הן תיכתבנה כך: בהששחט 15 6שש"+ שה ירוק?" או "האם העשב ירוק?" אך אי-אפשר לשאול שאלה כמו "מי ירוק?". אנו כבני"אדם רואים ששני המשפטים מיןְצגים תוכן דומה, דהיינו תיאור של משהו ירוק, אך עבור המחשב אלו הן שתי מחרוזות שונות, הפתרון שמספקת הלוגיקה (ופרולוג) מתבסס על ביטויים מורכבים. ביטוי שכזה |מורכב מפנקטור (6108א0ת) ומארגומנט אחד או יותר בצורה הבאה: < 1סחם> >< הסדשצו] > (2ה88ה>, ...027 > שתי העובדות תיכתבנה עתה כך: . (5₪₪) הט ב ( 389 יט הסט חט בצורה דומה ניתן לכתוך טענות המייצגות יחס בין שני אובייקטים או יותר: "טום מחבב את מרי" ב ( עו 660 11069 "פריז היא בירת צרפת" . (18חהק., ש6ה73+) 1631ק. "אחד ועוד אחד הם שניים? ב (₪.1,1 )השס "עודד כותב על פרולוג באנשים. ומחשבים בחודש ספטמבר" מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 00000 ₪5 1 חא נוחה 56"5וקהס6 56 = ₪ ₪7 ( . וכן הלאה. את אותה הטענה ניתן לכתוב בפרולוג בדרכים שונות, תוך בחירת פנקטורים שונים, או שימוש בסדר שונה של ארגומנטים. מה שחשוב הוא שנשמור על עקביות. אם החלטנו בשלב מסוים שבביטוי כמו: (ץבה,הס%) ₪5 או1 הארגומנט הראשון מייצג את המחבב ואילו הארגומנט השני את המחובב, עלינו לשמור על מוסכמות אלה בכל שימושינו העתידיים בביטויים כאלה. אם לא נעשה זאת, או אם תהיינה שגיאות כתיב בפנקטור או בארגומנטים, סביר שלא נקבל עבור שאילותותינו את התשובות שלהן אנו מצפים; ככלות הכל, המחשבים של ימינו עדיין רחוקים מלהיות אינטליגנטיים. ייתכן שדברים אלה מובנים מאליהם למי שבקי במתמטיקה (פונקציות וכו') או בתיכנות. (פרוצדורות | עם פרמטרים, מסדי-נתונים יחסיים), אך סידרת מאמרים זו מיועדת גם לחסרי הרקע והניסיון. את האחוים נפצה באמצעות הגדרה פרומאלית של הביטוי (פד) שהוא מבנה הנתונים היחידי בפרולוג: ביטוי הוא : קבוע, או משתנה או ביטוי מורכב. | קבוע הוא: או אטום או מספר שלם אטום הוא: מחרוזת המורכבת מאחד או יותר תווים אלפנומריים, כאשר התו הראשון חייב להיות אות קטנה. (פרט לתווים האלפנומריים יכולים להיכלל באטום גם תווים מיוחדים כמו - או 5; למעשה אפשר ליצור גם אטומים אחרים, אך בשלב זה נוותר על 100% דיוק לטובת הימנעות מעיסוק בפרטים שוליים). מספר שלם הוא: כשמו כן הוא. תחום המספרים האפשריים שונה ממחשב למחשב וממפרש למפרש, ויש מפרשים שימוש גם ' במספרים ממשיים. משתנה הוא: מחווזת המתחילה באות גדולה או בסימן קו תחתון (--). על משמעותם של משתנים נדבר בסעיף הבא, כאן רק הגדרנו אותם מבחינה תחבירית. ביטוי מורכב הוא: אטום המשמש בתפקיד פנקטור וביטוי אחד או יותר (בתוך סוגריים ומופרדים בפסיקים), המשמשים כארגומנטים. מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 הארגומנטים יכולים להיות ביטוים לכל דבר, זאת אומרת קבועים, משתנים או ביטוים מורכבים בזכות עצמם, = = דוגמאות לביטוים פשוטים: אטומים: .......(להכניס אנגלית 11) שלמים: 453 12 | משתנים: (להכניס אנגלית 21 דוגמאות לביטויים מורכבים: (ב1.1,00)++++ ‏ (ץ.א)+ ((ץ+0)+ ‏ (ל,א)05א11 את החוקים שהצגנו בגיליון הקודם נוכל לכתוב כעת כך: . ( 3 , הס 11265 . (0308) צח16אסה ב( 0)ת16ח עוילועו במעותנים בשאילתות מה שהרווחנו עד כה מהמעבר מטענות שלמות לטענות המופרדות לפנקטור וארגמנטים מתבטא בכך שצמצמנו את מרחב הצורות האפשריות של ייצוג טענה בפרולוג, בהשוואה לשפה טבעית כמו אנגלית. היתרון העיקרי של צורת כתיבה זו באה לידי ביטוי כשמשתמשים במשתנים. כאן המקום להדגיש באוזני כל הקוראים אשר מחשבתם כבר הושחתה על ידי השפות המקובלות, שאין דין משתנה בפרולוג כדין משתנה בבייסיק או בפסקל. משתנה בשפות אלה מייצג תא כלשהו בזיכרון היכול לקבל ערכים שונים במהלך ביצוע התוכנית, כשכל ערך חדש מוחק את קודמו. משתנים בלוגיקה או בפרולוג דומים יותר למשתנים המוכרים לנו מאלגברה. לפסוק הצבה כמו 1+א-א בבייסיק אין כל משמעות בפרולוג. בכדי להבין מהם משתנים בפרולוג, נתבונן במשפטים הבאים: ג (הוסם גב צץחהה) ₪5 א 11 "מישהו מסתכל עלינו" "ראיתי משהו לא נורמאלי" = "מי רצח את ארלוזרוב? "דרוש אדם אחראי לתפקיד מעניין" מה משותף למילים "מישהו", "משהו", "מי", "מה", "אדם"? כולן מתארות אובייקט לא ספציפי כלשהו, שזהותו אינה ידועה בעת אמירת המשפט. הטענה הראשונה אומרת שקיים מישהו שמטתכל עלינו. אנו נקבל טענה זו כנכונה אם נדע שיש לפחות יישות אחת המסתכלת עלינו, למשל "האח הגדול מסתכל עלינו". במקרה זה, האח הגדול הוא מקרה פרטי של "מישהו". השאלה "מי רצח את ארלוזרוב ?" מבוססת על אותו עיקרון, הטענה היא שיש "מישהו" שלגביו נכון המשפט "מישהו רצח את ארלוזרוב" ואנו מבקשים לדעת את זהותו של אותו "מישהו". נניח שהכנסנו למסד הנתונים את העובדה הבאה: 21 . (ה1נ% 311 + על השאילתה ב (מ1נ%311)0 -9 שמשמעותה "האם ג'ים גבוה?" נקבל תשובה חיובית: פשץ אם, לעומת זאת, נשתמש במשתנה ונשאל: ב(א+311ב)] 5 יבין זאת המפרש של פרולוג כ-"האים קיים א כלשהו שעבורו הטענה א גבוה היא נכונה ?" בשלב זה יתבצע חיפוש במסד הנתונים אחר עובדה שניתן להתאים אותה לביטוי שבשאילתה. כתשובה נקבל את הערך שיש. להציב במשתנה שבשאילתה, כדי שיתאים לעובדה שמסד-הנתונים. במקרה שלנו התשובה תהיה : הגנ = א בשלב זה ימתין המחשב לתגובתנו על תשובתו. אם נתספק ב"פיתרון" (הצבה) זה, נקיש אדא והוא יענה לנו: כב אם נרצה לראות פתרונות נוספים (אם ישנם) נקיש ;.אם אין פתרונות נוספים נקבל תשובה שלילית, ואילו אם יש, נקבל כתשובה את ההצבה הבאה. נניח ששאלנו: ב(א) השסחםט ה" התשובה שנקבל היא: נקיש ; ונקבל: נקיש ; ונקבל: סה יש גרסאות אחרות של פרולוג (למשל מיקרו-פרולוג) מאפשרות הצגה מיידית של כל הפתרונות האפשריים. נניח שבמסד הנתונים העובדה הבאה: 2 ((1588₪,הבהההכקעה) ושת3%+ -2 ב ( 15886[ התה הםה) קפה6ב3ך = יש ארבע שאילתות שניתן לשאול לגבי עוברה שכזו: 1. האם (זה נכון ש...) אברהם הוא אביו של יצחק? | (אש שש 2. מי אביו של יצחק? = או: עבור איזה א מתקיים המשפט "א אביו של יצחק?" נא ב (158380,א) תשה%ה+ -7 ההההבחכעה > א 3. מי בנו של אברהם? או: אביו של מי הוא אברהם? (א 303 וםה3) קשה3%+ -? 16 4. מי אביו של מי? או: עבור אילו שני אובייקטים מוגדר יסד האבהות במסד הנתונים ? או: האם קיימים א ו-ץ כך ש-א אביו של צ? ב( א) קשה3%+ -92 86 >= 7 הבחההחםא > א נזכיר לקוראים שאין חובה להשתמש בשמות כמו א ודצ למשתנים, ובדרך כלל עדיף להשתמש בשמות משמעותיים יותר. למשל: . (הסס, חספה+ה-) השת3%+ -? ההההםב = מאשהת%ב- 58 = הספםפ הערכים המוצבים במשתנים אינם נישמרים בין שאילתה לשאילתה, ואין כל קשר בין משתנים בעלי אותו שם המופיעם בשתי שאילתות שונות. כפי שראינו בגיליון הקודם ניתן לשאול שאילתות מורכבות. למשל: "מי אביו של יצחק: ומהי בירת צרפת ?" גי | (198380,א)תפה83%+ ה . (צ ששהה ח+) 6321%31 פנגחהק = ל ההההחסבה שאילתות מורכבות מענזינות יותר הן אלו בהן אותו משתנה מופיע בכמה תת-חלקים של השאילתה. נתבונן בתוכנית הבאה. ב (8ש311%18+ . (ה11) 311+ - (375%1304פ . (ה3%)[1+ ב ( 313 ) א 11 . (119,א6 )115 נניח שאנו רוצים לשאול; "מי גבוה ופיקח ?" אנו מחפשים מישהו גם גבוה וגם פיקח: ב(א)%חהה5 , (א*6811% -2 התשובה שנקבל היא ההצבה היחידה (במקרה זה) של ערך ב-א שעבורה נכונים שני חלקי השאילתה: שאלה נוספת: מי גבוה, שמן ומחבב את מרי? ) (8%%%+ , (811%%+ -2? . (ץ7הה, א שא 11 הגנ מי גבוה ואת מי הוא מחבם? - (ל,א)פסאו11 , (א%311% -2 כאן נקבל שני זוגות אפשריים של פתרונות: 8 הנ = + "3 >= ץ (שימוש במשתנים משותפים בשאילתות מזכיר את הוראת ה-א101 במסדי נתונים יחסיים). | 4 58 מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 יותר מ-9 מיליון אנשי מחשבים בעולם סומכים על עיתונינו, ואתה? הווחו | * 7771 .....+* ,?707...........-+ .554559955955%.. 'י%.%....4...5. 'י'יי+55555.5+). שוס תהליך טכנולוגי בהיסטוריה האנושית לא היה כה מהיר כמו התקדמות תעשיית המחשביס ב-40 השניס האחרונות. כדי להיות בענייניס בקצב שינוי כזה, יש צורך במידע אמין ומתעדכן. כאן אנו נכנסיס לתמונה, אנו 5חסוז68וחטו 00 צ), המוציא לאור הגדול בעולס של עתוניס ומגזיניס בנושאי המחשב. יותר מ- 0 אנשיס הקשוריסם לנושא המחשביס סביב העולס סומכיס עלינו בכל הקשור למידע הדרוש להס כדי להתקדס. אס אתה משווק מוצריס או שירותיס למקבלי החלטות אלה סביב העולס, או שואף לעשות זאת, אנו יכוליס לעזור לך. אנו נעזור לך להגיע למנהלי יחידות עיבוד נתונים(ץכ/פווא) האחראים על טכנולוגיית המחשב בארגונים בינונייס וגדוליס. יש לנו 7 עיתוניס ומגזיניס המוקדשיס להס ולצרכיהס בארהייב, ארגנטינה, אוסטרליה, ברזיל, קנדה, ציילה, דנמרק, פינלנד, צרפת, יוון, הודו, איטליה, יפן, ישראל, קוריאה, מקסיקו, הולנד, נורבגיה, הרפובליקה העממית של סין, דרוס אפריקה, דרוס-מזרח אסיה, ספרד, שבדיה, שווייצ, בריטניה, ונצואלה וגרמניה המערבית. אנו נעזור לך להגיע לאנשיס המוכרים את מוצריך כמפיצים וכ-שס (משלבי ציוד מקורי) בשווקי צרפת, בריטניה וגרמניה המערבית. אנו נעזור לך להגיע למשתמשי מחשבים אישיים באמצעות מגזיניס כלליים או מגזיניס יעודייס למחשבים שוניס, אנו משרתיס את צרכיהס ב-19 ארצות עס עיתונינו באוסטרליה, ארהייב, ברזיל, קנדה, ציילה, דנמרק, פינלנד, צרפת, יוון, ישראל, איטליה, יפן, מקסיקו, הולנד, נורבגיה, ספרד, שבדיה ומערב גרמניה, 7 / היווכח בעצמך כמה קל להגיע לקהל המטרה שלך בשווקים אלה כשאתה מוכר מוצרי או שירותי מחשב, אנו מספקים שירות פרסוס אל-פסק. בישראל בחרנו ברשת עיתוני אנשיס ומחשבים כנציגי הפרסוס הבינלאומי שלנו. הקשר המערכתי והשיווקי השוטף שלנו עס עיתוני אנשיס ומחשבים עומד כולו לרשותך. אל תהסס לנצל אותו, התקשר בהקדם לישראל פלד (מוייל עיתוני אנשיס ומחשביס) או לרענן רוגל (מנכייל עיתוני אנשיס ומחשביס), ותקבל פרטים נוספים. התקשר לטלפון 03-295148 או פנה בכתב לאנשיס ומחשבים, ת.ד. 5 תל-אביב 61332. עשה זאת כבר היוס. 1 / 4 60/0/74 1 ,ההג קחוה גז] ,880 א80 ,₪030 60416/ת06 375 0 (617) נציגים בישראל: 00% ואחשבי2/ 1 2 מ יקי ויב מ' מכיר? זניטם 15896 "2 סקירת ביצועים ל2מחשב, שהוא אחד מתוך סידרה של תואמי יבמ שמייצדת זניט ניסו כהן זניט? רגע, אין זו טלוויזיה שחור לבן ותיקה? מדוע אין השם זניט מתקשר בקלות למחשרים, לא בארץ וגם לא בעולם? זניט היא חברה הממעטת מאוד בפירסום, ביחסי ציבור ולעחים נדמה כי לא מעניין אותה העולם שמסביבה. למכור היא מוכרת, והרבה. אחד המכרזים הנדולים ביותר ₪ל השוק הביטחוני האמריקני "נתפס" על"ידה ונוכחותה בצבא ארהלב (ונם בצה"ל) ניכרת מאוד. זניט מייצרת סידרה שלמה של מחשבים ורק בחודשיים האחרונים הכריזה על חמישה () מחשבים חדשים. על שולחן המערכת הונח זניט סש -2158, הדנם הכולל תקליט קשיח 10 מ"ב. אליו חובר מצג צבעוני. כ א רק אנחנו ממעטים לשמוע על זניט. אחד הספרים הידועים, "הנה באים התואמים", שחיברה מלודי ניורוק, קרוי את המחשב בישראל. נניח. בכל מקרה, אין לה במה להתבייש. חברה המנפיקה ארבעה מחשבים שולחניים, "המדריך המושלם לתואמי יבמ פיסי". גם בו, לא נמצא זכר לזניט. "זניט בקושי מצליחה למלא את הזמנותיה, לכן אינה מרבה בפירסום," טוען יעקב רייזר, מנכ"ל ישראדטה, המשווקת 6 מחשב נישא, מחשבדירך, תואם איי. טי. ומי יודע מה עוד, אינה בטלה בשישים. גם בישראל, אין ישראדטה מתאמצת כל-כך לפעול בשוק הפרטי. פעילותה ניכרת מאוד בשוק הצבאי, בשוק המדעי, באוניברסיטאות ועוד. ברשימת הלקוחות הנבחרים שמפיקה ישראדטה בישראל, מופיע שמו של עסק פרטי אחד בלבד. בעבר, התמחתה זניט בשוק /א-62 והמחשב שכבש את השוק הצבאי האמריקני הוא דווקא המחשב הקודם בסידרה, -2100, שאינו תואם פיסי. בימים אלה, מציידת החברה את מחשביה הישנים בכרטיס הרחבה, האמור להפוך אותו לתואם פיסי מלא. זניט 6 -2158 הוא גירסה משופרת למחשב 0, הנחשב למחשב הנמכר ביותר בידי זניט. השיפור העיקרי מתבטא במהירותו המוגברת -- 8 מה"ץ, לעומת 4.7 במחשבי פיסי. כדי להמשיך ולשמור על תאימות מקסימלית ליבמ, מוצעת גם אופציית מהירות רגילה. חולרה הגירסה שהונחה במערכת אנשים ומחשבים לבדיקה, כללה 10 מ"ב תקליט קשיח + מצג צבעוני 12 אינטש + כונן תקליטונים + זיכרון ראם 256 ק"ב וזוג ממשקים סטאנדרטיים. המחשב עצמו הוא קופסה מגושמת מעט וגבוהה מקופסת הפיסי. שטחה, לעומת זאת, קטן הרבה יותר כך שאת שולחן העבודה ניתן לייעד גם לדברים נוספים. העיצוב אינו מרנין עין, אבל זה כבר עניין של טעם אישי. בעבר, התמחותה זניט בשק או-קסש והמקהע שכרש את השוק הצנאי האמדיקני הוא 2177 המחשב הקודט בטידרה, 0, שאינו תזאם פיםי זניט משתמשת בכונני תקליט חצי גובה כתקן. שני הכוננים ממוקמים האחד מעל האחר או, כונן תקליטון למעלה ותקליט קשיח למטה. הכוננים עצמם מיוצרים בידי מיצובישי היפאנית והם מעוצבים בצורה שונה מכוננים רגילים. מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 כשאתה רוצה לשלוף את התקליטון החוצה ולוחץ במקום המתאים, הוא נזרק החוצה כמה סנטימטרים. נוח. הכוננים פועלים בשקט מפחיד, צריך להתרגל. המיקום החסכני של הכוננים לא יאפשר החדרת תקליט קשיח גובה מלא עם כונן תקליטון בנוסף. תקליטי 20 מ"ב ומעלה יכולים אם כן להתחבר, רק באמצעות קופסה חיצונית. קל להסיר את המכסה החיצוני של המחשב ולגלות את תושבות כרטיסי המחשב. שלא כבמחשבים אחרים, שבהם קיים לוח אם גדול אחד ועוד מספר לוחות משנה, הרי בזניט מחולקים כל פונקציות לוח האם למספר כרטיסים. לכל אחד מהם נורית אזהרה, 80 1, המגלה צרות כשהן מתגלעות. למבנה פנימי זה יתרון רב בתחזוקת המחשב ובייחוד בהחלפה מהירה של כרטיסים פגומים. נראה שהיתה זו אחת הסיבות להצלחתו של המחשב בשוק הצבאי. למבנה פנימי זה יתדון רבב בתחזוקת המחשב. נראה שהיתה זו אחת הסיבות להצלחתו של המחשב בשוק הצבאי האמדיקני ונס התיה קה השקה ה קתה ה קההההקהותה המנה! למחשב ארבע תושבות הרחבה תקניות, לכרטיסים נוספים. גם אם נוריד כרטיס אחד עבור התקליט הקשיח, -יש לזכור: כי בגוף המחשב נמצאים כבר הממשקים התקניים ואופציית הצבע. כך שמדובר בשלוש תושבות "נקיות". את זיכרון הראם ניתן להרחיב עד המקסימום שמתיר מס-דוס -- 640 ק"ב, מהם 0 על-גבי כרטיס הזיכרון הראשי. בדיקה עצמית ברום עם הדלקת המחשב, הוא יציג לך את כמות זיכרון הראם הקיימת וגם ייתן לך אופציה למספר בדיקות שתוכל לבצע בעצמך, למסך מונוכרומאטי או לצבע. בין הבדיקות הקיימות + מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 מ-ב-ט מ.ק-ר-ו-ב -- הצגת פסי צבע 845 ובין הפעולות המתאפשרות -- הדמיה של -21007, המחשב הוותיק של זניט (שאינו תואם פיסי), זאת במידה שהותקן כרטיס מתאים במחשב. המקלדת = במבט ראשון, זהה המקלדת של זניט לזו של יבמ פיסי. הסידור הכללי דומה -- מקשי פונקציות משמאל, מקלדת נומרית מימין. אולם מבט שני יגלה את השיפורים -- סידור קלידי ד האפטדע בדומה למקלדת מכונת הכתיבה הנפוצה יבמ סלקטריק. נוסף קליד אתטדתת מימין למקלדת הנומרית (נוח מאוד) וגם נורות זעירות בקלידי 100% אטא ר100% 64258. זניט מציגה את הסימנים המשונים של יבמ, שאינם ברורים למשתמשים חדשים (חיצים) אולם מוסיפה כיתוב מבאר. טוב מאוד. תחושת ההקלדה טובה, אם כי משתמשי יבמ שרופים לא יוותרו על תחושת ה"נקלט" שמעניקה יבמ בהקלדה. הלצג ביקשנו מצג צבע וישראדטה שמחה לספק לנו מצג שכזה. כך שאת מצג העבוד המונוכרומאטי לא נוכל לתאר. מצג הצבע, בכל מקרה, הוא חגיגה. הצבעים חיים מאוד אין "זיכרון" מעצבן והוא בעל תאימות מלאה למצג הצבע של יבמ פיסי. לניסיון הרצנו עליו את פלייט סימולייטור ונהנינו מאוד. מסתבר כי לזניט ביצועים גראפיים טובים מאוד, המוצאים חן בעיני לקוחות רבים. בהזזת כפתור, הופך המצג למונוכרומאטי ירוק/שחור או לבן/שחור. לא מלהיב, אולם אף אחד לא טען אי פעם שניתן לעבוד על גבי-מצג צבע כמצג מונוכרומאטי במשך שעות. תצוגת האותיות מקשה על העיניים ותופעה זו אינה ייחודית לזניט, אלא להרבה מצגי צבע אחרים. תוספת הירוק (היא בעצם, ביטול הכחול והאדום), בכל מקרה, היא ייחוד לזניט. למצגי צבע אחרים אין אופציה כזו. מערכה ההפעלה זניט מציידת את מחשביה, כתואמים אחרים, במערכת ההפעלה מס-דוס של מיקרוסופט, בגירסה מיוחדת עבורה. אין כל הבדל בין פעולות מס-דוס של זניט לבין פיסי-דוס של יבמ, למעט נושא בייסיק. ביבמ, כידוע, נמצאות חלק מפעולות בייסיק ברום של יבמ פיסי. בזניט . וביתר התואמים, כל פעולות בייסיק נמצאות על-גבי התקליטון. מחשב סביר, שתמורת מחירו, 83,900, מקבל הקקוח הרבה יותד מאער ביבמ אקסיטי מקבי? למערכת ההפעלה של זניט, עם זאת, תוספות משלה. האחת היא פעולת 1608עא60, שמטרתה התאמת הציוד ההיקפי והממשקים למחשב. הפעולה החשובה יותר היא פעולת [אק6א. באמצעות פעולה זו, מבטיח ספר ההפעלה, יוכל מפעיל זניט 158 לקרוא קבצים שנכתבו ב-1א/62, על-גבי. זניט הישן, דגם > 0, ולהעבירם למסרדוס. יתרון חשוב לדבקים בסידרת זניט "מימים ימימה. תוספת נחמדה היא תוספת פעולת 011 5, המזכירה במעט את פעולת 1858 בפיסי-דוס, אולם היא טובה יותר, שכן היא מאפשרת למשתמש לגלות קובץ ספציפי על-גבי תקליט קשיח שלם. הוכנה -- תאימות מלאה? לזניט רשימה ארוכה של תוכנות הפועלות, 5 לטענתה, באופן מושלם, על-גבי המחשב. בראש הרשימה ניתן למצוא את לוטוס 3-2-1 ואת פלייט-סימולייטור, הנחשבות כידוע ל"בוחני התואמים". אולם נוסף להן, כוללת הרשימה עשרות תוכנות אחרות, כלולה כל סידרת צ5ת, סידרת 48 58, פשק, 151/, ! אד 018 ותוכנות רבות אחרות. לזניט מבחר 2171 מאוד ₪ל מחשבים, היכול לענות לדרישותיו של כל משתמש כמעט. לגבינו, התחילה הצרה בתוכנות הישראליות דווקא, שרובן, כידוע, מתעתעות ביצרני התואמים. ביקשנו להפעיל את מעבד התמלילים וורדמיל, התקני במערכת אנשים ומחשבים. לא הצלחנו. ביקשנו מחברת אינטרסופט את גירסת וורדמיל לתואמי 8088 וגם היא לא פעלה. ביקשנו את גירסת איי. טי. -- והיא לא פעלה. כך שכדי לכתוב את המאמר הזה, נאלצנו להשאיר את זניט בצד ולחזור ליבמ, קורה. בישראדטה טוענים שוורדמיל פועלת על-גבי זניט, לפחות במקום אחד. למה רק לנו אין מזל? בדקנו את וורדסטאר בגירסה העברית של אלישים והיא פעלה ללא בעיות. אילו מחעובים נופטפים מציעה זניט? לזניט מבחר גדול מאוד של מחשבים, היכול לענות לדרישותיו של כל משתמש כמעט. בנוסף למחשב המערכה העיקרי, 26 -2150 ולגירסתו המהירה, שאותה בדקנו, 76 -2158, מציעה החברה את המחשבים הבאים: 6 ספא צק. ‏ 2200 -- תואם איי. טי. של זניט. על-פי טענת החברה, מהירותו גבוהה ב"-40% ממהירות איי. טי. המקורי וכושר ההרחבה שלו גדול הרבה יותר -- עד שלושה תקליטים קשיחים בני 120 מ"ב כל אחד (!). בישראל, יגיע מחירו של המחשב, בגירסה הכוללת תקליט 20 מ"ב, 512 ק"ב זיכרון ראם וממשקים, לכ-87,000 לערך. חיסכון של יותר 56 מ.ב.0 מיק.ר:1 ...ו בחומרה, טוענת זניט כי מרבית כרטיסי ההרחבה הקיימים, גם מתוצרת יבמ עצמה, יתאימו למחשב. עוד מציינת החברה תואמות לכרטיסי אירמה, מיקרוסופט, קוואדרם ואחרים. חיעוד המדריך למשתמש של זניט הוא ספרון קטן וקל, המעורר אופטימיות בקרב משתמשים חששניים. הוא עשיר באיורים מסבירים וקל במינוחים מקצועיים. טוב מאוד. בנוסף, הוא מצויד באינדקס מהיר. לסיכום אי-אפשר למחוא כפיים אולם גם אין על מה לקטר. מחשב סביר, שתמורת מחירו, 83,900 לגירסה הכוללת תקליט קשיח 10 מ"ב, מקבל הלקוח הרבה יותר מאשר ביבמ אקס-טי מקביל. מבחני מהירות שנערכו למחשב בגירסתו האיטית -- -2150, הראו פעולה איטית במקצת משל יבמ. למחשב זה, בזכות אופציית מהירות השעון הגבוהה יותר, מהירות טובה יותר משל יבמ פיסי. תוכנות מסוימות, ובייחוד תוכנות תקשורת, תפעלנה רק במהירות השעון הנמוכה יותר. מעלותיו העיקריות הם בביצועי צבע וגראפיקה. לא פלא שהמחשב מצא את דרכו לשוק "המבינים", במפעלים ובמוסדות לימוד ופחות בשוק העסקי. כאמור, אין ישראדטה מתאמצת במיוחד לכבוש שוק זה. עצתנו, יש לבדוק את המחשב בפעולה עם מאלף דולרים לעומת איי. טי. בגירסה דומה. זניט מתיימרת בפירסומיה למהירות גישה גבוהה לתקליט הקשיח של מחשב זה -- 40 מילישניות. 6 58 - נחונים מעבד -- 8088 אינטל מהירות שעון -- 8/5 מה"ץ זיכרון ראם -- 128 ק"ב, הרחבה עד 640 ק"ב מצג -- 200א320 צירים (צבע) 6400 צירים (ש"ל) וידאו -- אי"כ (868) ומונוכרום אות"מסך -- 8א8, כל 255 סימני אסקי"י מקלדת -- תואמת יבמ, נוריות לקלידים מיוחדים ממשקים -- 852327 עד 19,200 יחס באוד סנטרוניקס מדפסות -- תאימות למרבית הקיימות בשוק כוננים -- 360 ק"ב תקני קשיח -- 10.6 מ"ב מפורמט הרחבה -- ארבע תושבות ספק כוח -- 165 ואט תוכנות ישראליות רצויות, אחת לאחת. כפי שגילינו לא פעם, התוכנות הישראליות תפעלנה על מרבית התואמים, בשינויי גירסה קלים. שינויים אלה צריכים להיות מקובלים על יצרן התוכנה ולא תמיד יהיה שווה לו המאמץ עבור תקליטון תוכנה אחד או שניים. על ישראדטה להרכיב רשימת תוכנות ישראליות הפועלות בוודאות על-גבי המחשב, ולתמוך בהן. נשמח לסקור בעתיד את יתר המוצרים של זניט (ראה מסגרת). חלקם, כנראה ממבט ראשון, מלהיבים הרבה יותר באפשרויותיהם ובמחירם הנמוך יחסית. 6 - מחשב נישא בעל עיצוב חיצוני מעניין. כנראה בתמונה, מצויים שני כונני התקליטונים מעל המחשב עצמו. המחשב מתהדר בתאימות מלאה ליבמ. מחירו בישראל 0 לשני כוננים. ניתן להחליף אחד מהם לתקליט קשיח 10 מ"ב. מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 מיט קריב 5 2-171 מחשביירך בעל מצג : 2 ל גביש-נוזלי 10 אינץ'. המחשב מזכיר בצורתו ] > בו קדם ובתיפקודו את דטה ג'נראל/1 שבחנו בחודש -₪ | / שעבר, למעט הבדלים ניכרים אחדים: מכללה למחשבים ומערכות מידע בע"מ למחשב זה שני כונני 5.25 אינץ' רגילים. | | | ו "קדם" פותחת לפניך עולם מחשבים ומלואו למצג תוספת תאורה אחורית, המשפרת, טוענת ₪ | זניט בכתובים, את הצפייה. ההבדל החשוב -- : /2 70 4 א2/57 2/ 7 המחיר. מחשב זה יימכר בישראל תמורת 7 0 בלבד, לעומת 85,200, מחיר דטה | גנראל. למחשב סוללה נטענת לפעולה עד 6 1 קורס ניתוח מערכות ממוחשבות 500 שעותו (בקר 19.11.85, ערב 28.10.85) שעות ברציפות. 7 * כולל עבודת פרוייקט מעשי בשטח. אגב, כל מחשבי זניט מצוידים בכרטיס ל , א סיוע במציאת מקום עבודה צבע-גראפי, ללא כל תוספת מחיר וגם מצג | ]| 1 מוכנוכרומאטי מסוגל להציג רמות שונות של 2 קורס מבוא לניתוח מערכות למנהלים (2?ל שעותו אפור (8 בדרך-כלל), במקום צבע. (בקר 8.10.85) = 10 מפגשים בימי ג' בין השעות 08.30-16.00. 3 סדנא: 1-2-3 1.0115 (30 שעות) (בקר -- 30.10.85, 15.10.85, ערב -- 3.11.85) * לימודי בקר -- 5 מפגשים בין השעות 08.00-14.00. * לימודי ערב -- 10 מפגשים בין השעות 17.00-20.00. * תירגול מסיבי במעבדת 6ס-שפו. 4. קורס הכרת 6 זאמו למנהלים 19 שעות) (בקר -- 9.10.85, 28.10.85, ערב -- 2.10.85, 23.10.85) + לימודי בקר -- 3 מפגשים בשעות 08.00-13.00. * לימודי ערב -- 5 מפגשים בשעות 17.00-20.00 5 קורס תיכנות -- תוכניתן סוג 1 (55 שעות) בפילקוח משרד העבודה (בקר -- 27.10.85, ערב -- 22.9.85) * בקורסים לתיכנות יושם דגש על עבודה מעשית במחשב ובמסופי ואפו של המכללה פרטים נוספים ותשקיפי הדרכה במשרדי המכללה (פתוחים ברציפות עד השעה 20.00) "קדם ץ, רח' קהילת ונציה 12 (בית מגור) נאות אפקה טלפון: 03-490114 (רב קווי) 6 148--2 - זהו מחשב מעניין ביותר, העשוי לעשות משהו לשוק הישראלי, אם יקבל את החשיפה והטיפול הנאות. מדובר במחשב תואם פיסי מלא שמחירו בישראל, בגירסת 2 כוננים -- 82,200 בלבד! נקודת התורפה היא בפנים המחשב, שבו קיימת תושבת הרחבה אחת בלבד. עם זאת, משתמש פיקח יוכל לרכוש כרטיס חיבור ליחידת הרחבה, שתהפוך את המחשב לתואם פיסי רגיל. המחשב פועל, כדגם 8, בשתי מהירויות -- 5 מה"ץ ו-8 מה"ץ. יהיה מעניין להניח עליו את הידיים, כשיגיע. מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 27 אגדת מיקרוסובט סיפור ההצלחה שאינו נמ7 קתלין סאליוון, שירות קומפיוטרוורלד תרגם וערך: אריה חשביה ...כבד במפנש הראשון הבהיר מנהל קשרי החוץ של יבמ מדוע הצטרף לדינן. *זה הצעד החריג ביותר שעשתה החברה שלנו אי"פעם," אמר. ביל גייטס, מנהל בית התוכנה *מיקרוסופט", אמר לנפעוו, שגם החברה שלו לא עעתה צעד מעין זה, מאז היווסדה. נייטס ועמיתיו נדרשו לחתום על מסמך רשמי שבו התחייבו לשמור בסוד כמוס כל מה שיידון באותו מפנש. רק אחר-כך ראו את התוכניות ל*פרויקט שחמט"*: יבמ עמדה לבנות מחעב איעי... יאור דראמטי זה מובא בספרם של פול 1 פרייברגר ומייקל סוויין, "אש בעמק", העוסק בהיסטוריית המחשב האישי של יבמ. ניתן לראות באותו מפגש אירוע היסטורי בתעשיית המיקרו מחשבים. יבמ, "הענק הכחול", החברה שהתמחתה במחשבים גדולים, חיפשה וירטואוז בכתיבת מערכת הפעלה למיקרו מחשבים. חיפושיה הביאוה אל היערות הירוקים של צפון-מערב ארה"ב, שם ניהל תוכניתן צעיר בשם ביל גייטס חברה שפיתחה ושיווקה שפות מחשב למיקרו מחשבים. באוגוסט 1981, כאשר נכנסה יבמ לשוק עם המחשב האישי שלה, עמד העולם על חשיבותו של אותו מפגש. כל מחשב שיצא ממפעלי יבמ, נשא את חותמה של חברת מיקרוסופט, שציידה את המחשב של יבמ במערכת ההפעלה שלו, לזעיר-מעבד בן 16 סיביות. ב"1985 חגגו כותבי 05ס-5!א עשור למערכת ההפעלה הזאת. להבדיל מחברות אחרות שהתחרות חיסלה אותן, מיקרוסופט עשתה חיל והציגה צמיחה מרשימה, שנה אחר שנה. מבחינת ההכנסות, מיקרוסופט היא בית-התוכנה העצמאי השני בגודלו בעולם המיקרו מחשבים. חברת לוטוס דיוולופמנט מקיימברידג', מסצ'וסטס, שכבשה את פסגת השוק עם גיליון החישובים 8 האלקטרוני לוטוס 1-2-3, נהנית מן הבכורה בשנתיים האחרונות. אבל מיקרוסופט נהנית ממספר יתרונות על-פני לוטוס, בין היתר משום שהיא בנויה על בסיס איתן ורחב ועל קו מוצרים מגוון. השנה צופה מיקרוסופט הכנסה בסך 150 מיליון דולר, 40 מיליון דולר יותר מאשתקד. "בטווח הארוך, מצבה של מיקרוסופט טוב מזה של לוטוס, מכיוון שמיקרוסופט היא החברה העצמאית היחידה שפיתחה גם תוכנת-מערכות וגם תוכנה יישומית", אומר בוב לפקוביץ, איש חברת אינפוקורפ מקופרטינו, קליפורניה, המתמחה במחקרי שוק. "מיקרוסופט שולטת בגורלה בשני התחומים העיקריים". הכנסותיה | הנוכחיות | של מיקרוסופט מתחלקות שווה בשווה בין תוכנה יישומית לבין מערכות הפעלה, אומר ביל גייטס בן ה-29, מנכ"ל החברה. בזמנו היתה מיקרוסופט ידועה בעיקר הודות לשפות המחשב ולמערכות ההפעלה שפיתחה. היום היא מצליחה בה-במידה בתוכנות יישומיות. "צמיחתנו מהירה בתוכנות יישומיות", אומר גייטס. ביל הלך שבי אחר המחשבים בשלהי שנות ה607, בהיותו נער בסיאטל. כתלמיד תיכון הוא מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 מבצע עיסקת המזוודה של אנשים ומחשבים 9% חתום עכשיו על מנוי שנתי למגזין אנשים ומחשבים ותקבל מזוודת מנהלים ("תיק ג'יימס בונד") חינם ! כל זאת תמורת 45,380 שקל בלבד, מחיר מנוי שנתי למגזין. כך תהנה מ-12 גליונות של מגזין אנשים ומחשבים וממזוודת מנהלים כחול-לבן (תוצרת קיבוץ גשר הזיו). עשה את החשבון ותגיע למסקנה: אסור להחמיץ הצעה זאת! מלאי מזוודות המנהלים מוגבל, לכן הזדרז ומלא את התלוש עוד היום. המבצע בתוקף עד סוף חודש אוקטובר 85. * לא כולל משלוח המזוודה. א א שא מ מ א = = = = = - - יי - "ג אנשים ומחשבים/ "עסקת מזוודה", ת.ד. 33325 ת"א 61332, טל. 03-295148 כן, אני רוצה להיות מנוי על 12 גליונות אנשים ומחשבים אישי. אני מצרף המחאה ע"ס 45,380 ש' לפקודת אנשים ומחשבים בע"מ. שמי -- - מס' טלפון השרוו ויר ורוו יי חי .יריו 2 0 וליוו תורו ו ונר "ייר יו ,וו נננהףנרנ;;ננ ''''יי.,. ין .יי ג גי ורוו ור רייה ,ב חיוורי ירי | כ ב רצ"ב המחאה ע"ס -.45,380 ש' + -.3,000 ש' ב אדאג לקחת את המזוודה ממשרדכם ברח' פינסקר 64 ת"א. למשלוח המזוודה באגד חבילות. המבצע בתוקף עד סוף חודש אוקטובר 85. עבד, בלי שכר, בניפוי תוכנות שנכתבו למיני מחשבים בדיגיטל. החברה שייסד גייטס ב-1975 עם ידידו פול אלן, עשתה את העסקה הראשונה שלה במכירת שפת המחשב בייסיק לחברת מיקרו אינסטרומנטיישן טלמטרי סיסטמט, שבנתה את המחשב אלטייר, מראשוני מחשבי המיקרו בעולם. מליקרוטופט ומקינטועו היום עושה מיקרוסופט חיל בתוכנות יישומיות. החברה קוצרת הצלחה מיוחדת בחבילות המיועדות למקינטוש של אפל. "עד כה מכרנו יותר מיישום אחד לכל מקינטוש שנמכר יבמ תחליט לחדול לעבוד | עמה? ו ורוקנכחההקיההמועהתתתתה הנושו תכתמה וקה בעולם," אומר גייטס. באחרונה הפתיעה החברה את התעשייה בגיליון החישובים שפיתחה בשביל מקינטוש -- ,1פסאפ. כאשר הוכרזה חבילה זו בתחילת מאי, הפתיעה מיקרוסופט את לוטוס, שאיחרה בפיתוח 1422 -- התוכנה המשולבת שלה, שרבים ציפו לה זמן רב. אף-על-פי-כן, אין הנהלת מיקרוסופט מרוצה. אומר ג'ון שירלי, הנשיא בן ה-47 של מיקרוסופט: "אנו זקוקים ללהיט בתחום היישומים של מערכת ההפעלה דוס." תוכנת אסא של מיקרוסופט כמעט השיגה יעד זה, "אך אני מעוניין במשהו שעליו אוכל לומר שהוא באמת מס' 1," אומר שירלי, שצבר ניסיון בן 25 שנה בחברת טאנדי ומונה לנשיא מיקרוסופט לפני שנתיים. תפקידו העיקרי היה להשליט סדר בחברה שנוהלה "בתפזורת". "בזמנו נוהלה החברה עלדידי ביל (גייטס) שאהב 20 | מה עלןל לקרות לחברה אם להתעסק בעניינים טכניים," מסביר שירלי. היום מנהל שירלי את הפעילות השוטפת של החברה הגדלה במהירות. היום עובדים במיקרוסופט כ9007 איש, מהם 300 שהצטרפו אל שורותיה מאז 1984. בשנה הבאה תעבור החברה לשטח חדש בן 200 דונם ליד רדמונד, במדינת וושינגטון שבצפון-מערב ארה"ב. בתעשייה שעיקרה יצירתיות ויזמות, עלול הגודל להיות בעיה. מיקרוסופט משתדלת איפוא למנוע ביורוקרטיזציה. שעות העבודה גמישות בחברה, יש בה הרבה קורסי השתלמות, מפגשים חברתיים וכיו"ב. לכל תוכניתן משרד משלו, שהוא רשאי לעצבו לפי טעמו. מי שעובד על מוצר שעדיין לא הכריזו עליו, נוטה למתוח וילון על החלון הפונה לפרוזדור. פרויקטים מפותחים על-ידי צוותים קטנים. "הקבוצה הגדולה ביותר היא קבוצת חלונות, המונה 22 איש. וגם קבוצה זו מפוצלת לארבע חוליות," אומר שירלי. חלונות תוכנת החלונות של מיקרוסופט, פאוספאנשו, היא הרחבה של מערכת ההפעלה פיסי-דוס ומיועדת להעמיד לרשות המשתמש מימשק גראפי. חבילה זו הוכרזה בתופים ובמצילתיים לפני כשנה וחצי, אולם רק עתה היא משווקת. הרבו למתוח ביקורת על החברה בשל הדחיות החוזרות ונשנות בהוצאת המוצר הזה לשוק. מאז הוכרזה התוכנה, בשלהי 1983, הצטרפו לתחרות גם יבמ ודיגיטל ריסרץ', שבסיסה בפאסיפיק גרוב, קליפורניה, ואשר פיתחה את מערכת ההפעלה |א.ת6. | שירלי טוען, שהמוצרים המתחרים אינם מגיעים לקרסולי המוצר של מיקרוסופט. הוא אומר: "חברת יבמ נחלה כישלון ברור בתוכנת או02/15ד ואילו תוכנת 68% צנועה: ביותר במטרותיה." לדעת קתלין ליין, מחברת דאטאקווסט העוסקת במחקרי שוק בסאן-חוזה, קליפורניה, חבילת חלונות של מיקרוסופט ניצבת בפני עתיד מעורפל בשוק שעדיין לא נבחן הלכה למעשה. 6251ה?)ון/ "נשאלת השאלה: מי מעוניין בחלונות?" אומרת ליין. "השוק עדיין לא החליט לאמץ אל ליבו מוצר מעין זה." גייטס משוכנע שחלונות ילהיב את הציבור. לדבריו, לא תמיד קל להסביר את היתרונות שבמימשק גראפי למי שעדיין לא השתמש בו. אבל הספקנות היתה גדולה יותר אילולי הופיע מקינטוש בשוק. "אחרי שרואים את מקינטוש, מבינים מה ניתן להשיג מִכָּל היתרונות של 'דוסי ושל יישומים משולבים המופעלים עם צבע," אומר גייטס. "חלונות היא מערכת מעולה, שלמה, שעושה הרבה יותר ממה שראו הבריות אי פעם." *חקלונות" ניצבת בפני עתיז מעור9פ? הקעור עם יבל הנזק שעלול להיגרם למִיקרוסופט מכישלונה של חבילת החלונות, בטלן בשישים לעומת מה שעלול לקרות לחברה אם יבמ תחליט לחדול לעבוד עמה. גייטס ושירלן דוחים אפשרות של ניתוק. כאשר הוכרז איי. טי, הובטח שמערכת הרב"משתמשים שלו תפעל באמצעות מערכת ההפעלה זניקס של מיקרוטופט, וכי מערכת ההפעלה הבטיסית שלו | תמשיך להיות דוס (משופר). לדברי.גייטס, יבמ מתלהבת מתוכניות הפיתוח של דוס, ולמיקרוסופט כמה וכמה תוכניות בתחום זה. "מותך להניח שנפתח דוט רב-יישומי," הוא אומר. אנשי החברה משתדלים לגבור על הגבלת הזיכרון של דוס הנוכחי (640 ק"ב). -- זו תעשייה דינאמית, אומרים במיקרוסופט, והחברות שיאריכו ימים הן|אלה שיידעו להסתגל להתפתחויות הטכנולוגיות החדשות לבקרים. אנשי מיקרוסופט מוכנים להתמודד עם האתגר האדיר הזה. מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 ו" גייטם, ביל גייטס? דאיון עם ביל (ייטס, מקים מיקרוסופט. ביל נייט ייסד את אימפריית מיקרוסופט. מיקרוסופט היא חברת התוכנה האחראית למערכת ההפעלה הנפוצה ביותר בעולם המחשבים האישיים כיום, פיסי"דוס, ולגירסת שפת בייסיק על יבמ פיפי, תואמיו ומחשבים רבים אחרים. מיקרוטופט *בנחה" עצמה על יבמ במשך תקופה ארוכה, אולם נראה כי יחסי החברות עורערו במקצת בשנה האחרונה לאחר שיבמ נטנעה מלהטיל את חסותה על תוכנת "חלונות" שפיתחה מיקרוסופט כתוכנת'מטרייה למחשב רבייישומים. יבמ העדיפה מוצר מפיתוח עצמי שלה, טופוייו. בימים אלה עמלה החברה על שיווקה המאסיבי של *חלונות" תוך עימות ראש בראש, מזל יבמ. כחבת קומפיוטרוורלד פגשה אותו לרעיון. מהו תפקידך הנוכחי בחברת מיקרוסופט? אני אחראי על פיתוח התוכנה והכלים הדרושים למימוש היעד שהצבנו לעצמנו: שעל כל שולחן-כתיבה -- ולימים, בכל בית -- תהיה תחנת-עבודה שעליה ירוצו תוכנות שלנו. = מה חשוב ללקוחותיכם העיקריים? = הם מעניינים במה שאנו מעוניינים. גם הם מעוניינים בתחנת-עבודה על כל שולחן. הם מעוניינים בצמיחה. כולנו מעוניינים בהתקשרות ברשת-מחשבים ובשילוב גראפיקה בעבודה עם מחשב. ‏ = מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 כידוע היום, עברנו בחלק ניכר מן המערכות שלנו לזעיר-מעבד אינטל 80286 ואחריו יבוא 6. דברים נפלאים מתרחשים בשבבים גראפיים ובמצגים חדשים, ועלינו להתאים את התוכנה לחידושים אלה. זה מתקשר למה שאנחנו עושים עם חלונות. מה מצפה מיקרוסופט להשיג בחלונות? היום חסרה אחידות בין מערכות. מטרת חלונות לאפשר למשתמש לעבור מתפריט לתפריט ולגלגל מסכים מעלה ומטה וימינה ושמאלה בלי לצאת מגיליון העבודה שלו. הדור הנוכחי של יישומים אינו מאפשר זאת. מדוע חשוב המימשק הגראפי? חייבים להיות כלים אחידים מסוימים, לשימוש במצבים אחידים, שכיחים, כדי שכולם. יוכלו לבנות על התשתית הזאת. כאשר עובדים על גיליון חישובים אלקטרוני וצריך לדעת איזו נוסחה להציג באיזה מקום ואיזה משתנה מתייחס לאיזה משתנה אחר, נתקלים בקשיים. הוא הדין בגראפיקה. על-ידי מימשק ידידותי למשתמש, ייקל על רבים יותר להשתמש בגראפיקה ממוחשבת. כאשר נשיג את היעד הזה, נתמקד בבעיות אחרות. האם הנתונים שלך חייבים להימצא בקבצים שונים? האם אתה מוכרח לזכור איזה יישום יצר את מסד-הנתונים שלך? האם אתה מוכרח לדעת אילו נתונים מתייחסים לנתונים אחרים? אולי אפשר להידרש לנתונים כשם שנדרשים לאסוציאציות בשיחה חופשית בין שני מומחים? תוכנת חלונות הוכרזה לראשונה בנובמבר 3, אך יצאה לשוק מאוחר יותר. האם מוצרים. אחרים האפילו על חלונות? |31 קבוצת. התוכנה. שלנו בונה את הרכיבים החשובים | לבניית -יישומים על-ידי המשתמשים. מבחינה. זו אנחנו צועדים לפני הצרכים של המשתמשים, מפני שעלינו לבנות גם את התשתית 0 רב מראש. לדוגמה, יבמ הוציאה לשוק את , רו איי.טי. : ואחרזכך הכריזה על המתאם הגראפי המורחב. מוצר זה החל להימכר לפני ומן קצר בלבד. בגראפיקה, ככל שאתה יכול | להשיג. ביצועים טובים יותר, מצבך טוב יותר. דרושים | לכך דברים כגון מדפסות לייזר. ההבדל בין הדפסת אותיות ובין הדפסת גראפיקה טמון במהירות. ובהפרדה. יום. יבוא והכל יתבטא בגראפיקה. == = || אלה: | שינויים חלו במיקרוסופט במווצת השנים?. .2 | קבוצת המערכות שלנו הוכפלה בשנתיים האחרונות. ‏ לפני שנתיים מנתה החברה 250 עובדים. היום מספרם 900. הצלחנו מאוד | ביישומים והשגנו את יעדינו בתחום זה. אנו נוקטים. בגישת היישום לעומק. תוכנות כמו. | פרוג'קט, צ'ארט ואקסס הן "טויס לעומק רציניים מאוד, אני מאמין שהגישה הזאת נעשית מקובלת. בענף. גישת המכלול 8א0-א411-1. - | פחות מוצלחת מכפי שציפו רבים, במיוחד מאז הופעתת של חלונות,. תוכנה. המאפשרת להפעיל מים רבים, ושונים ולהעביר נתונים מיישום | אירופה יש לנו יישומים 90 בינתר, | מולטיפלאן שלנו היא הרב"מכר מס' 1 בצרפת. ובגרמניה, הוא הדין ביפאן. קו המוצרים שלנו עבור מקינטוש קוצר. הצלחה מסחררת, יש לנו תוכניות שאפתניות מאוד בתחום היישומים. > אולה תוכניות ?. :> | בעיקר. בתחום היישומים שיפעלו ברשתות. כמו כן, נרחיב את השימוש בגראפיקה ביישומים : שלנ ו נשתמש בגירסה מתקדמת יותר של ד דוס. 0% דא110/810.1 מכיל 2295 סיביות, עלדפי 18 מה יקבע כמה שטח תקליט יתפוס הקובץ? א. אם התקליט מפורמט כתקליט סיסטם. ב. גודל המצרר (61/05155). ג. מיקום הקובץ בטבלת מיקום הקבצים. ד. אם הקובץ נמצא על-גבי תקליט ראם. 3, כששני משתמשים בסביבה רבת-משתמשים מגיעים לאותם נתונים באותו זמן, המידע נמצא בסכנה, אלא אם כן: א. הם מבצעים פעולות אבטחה הדדיות. ב. מערכת הפעלת הרשת מבצעת נעילת 12 נאפשר העברת נתונים מיישום ליישום, בעזרת חלונות. המשתמשים דורשים: הרבה דברים ברורים מאוד. אחד המומחים מעריך, שהאתגר הגדול ביותר בפני מיקרוסופט בשנים הקרובות הוא, למצוא תוכנות איכותיות שיישאו את התווית של החברה. מהי תגובתך על הערכה זו? איני סבור שזו בעיה. יש לנו קו מוצרים שלם למדי, שאנו רואים מחויבות בפיתוחו ובשיכלולו. מאז ומתמיד נהגנו להכשיר אנשים להשתמש בטכניקות הפיתוח שלנו, במקום לעבוד עם אנשים שכבר גיבשו דרכי עבודה משלהט. גישה זו הועילה לנו מאוד. אנו חברה הכותבת תוכנה מגוונת מאוד למיקרו מחשבים. מעולם לא האמנו שמוצר יחיד יבטיח את עתידנו. אנו מאמינים בכלים שלנו, בגישתנו, במוניטין שלנו ובאנשינו. אף לא אחד ממוצרי מיקרוסופט אינו מהווה יותר מ-15% מהכנסותינו. מתי, בכל זאת, רוכשת מיקרוסופט מוצרים מבחוץ? כאשר מוצר דורש מומחיות שאינה ברשותנו; כאשר המוצר מוצע על-ידי חברה בעלת מוניטין; כאשר הדברים אמורים במישהו שיודע מה הוא עושה. לדוגמה, קשרינו עם חברת אי-טי"אנד-טי בנושא יוניקס. האנשים שעבדו עמנו על תוכנת התקשורת 8, עבדו בתקשורת של מחשבים גדולים | במשך כשמונה שנים לפני כן. ויש לנו מספר תוכניות שהחלטנו לממש בבית. לדוגמה, תוכנות כמו וורד (מעבד התמלילים), דוס וחלונות, פותחו אצלנו. כשאני רואה מוצר טוב באמת, שעשוי להשתלב בגישת העברת-הנתונים שלנו, שמתאים > למימשקים שלנו ושנהנה מתמיכה ברחבי העולם, אני רואה בכך הזדמנות טובה. מאז ומתמיד דגלנו בתמהיל מאוזן. נמשיך לקיים איזון זה. רשומות. ג. הן מערכת הפעלת הרשת והן התוכנה מאפשרות הגנת הקובץ. ד. התוכנה מכילה צפנים ופרטיות מידע. ה. התוכנה עצמה היא רבת-משתמשים. עבור נעילה 4, קליד 4 בלוטוס 372-1: א. מגדיר כתובת תא ככתובת אבסולוטית. ב. מחשב את כל הערכים בשנית. ג. מפעיל מאקרו א. ד. ממקם במהירות יחסים סיבוביים. ה. מוציא למערכת ההפעלה. האם יש למיקרמופ - מומחים. | לבונה מלאכותית? 1 ּ 0 כן. אנו הפעילים ביותר בתחום זה בי בתי. התוכנה העוסקים במיקרו, | מחשבים. אני עצמי: מעורב מאוד בפעילות זו, | שבה אנו רואים את" עתידנו. הסיכוי למזג את הצלחתנר כבית *תוכנה . הפועל בעולם המסחרי, עם טכניקות של תבונה: מלאכותית, מסעיר מאוד, במיוחד היום |באשרש. לנו השפעה על בניית חומרה מתאימה. 0 גישתנו פרגמטית מאוח בכל הנוגע לש טכניקות | למידה | לחבילות. = העוסקות. בפריון-עבודה. תוכנות אלה יוכל לרוץ. בתוך. שנתיים על החומרה חקיימת היום. טכניקות הלמידה הללו יוכלו לעזור|לנו לגבור: על דברים שמכונות אינן מסוגלות לעשות היום, / מה תאפשר לנו ה'"תוכנה הרכה יותר" 'לעשוק: התוכנה הנוכחית אינה| מאפשרת למשתמש לחזור לפעולות קודמות ולומר: "הבה נעשה שוב את מה שעשינו בטוף החוחש שעבר, אבל הפעם בשינויים גראפיים מסוימים ותוך הוצאת אותם מוצרים | שעליהם הפסדנו כסף,: מתוך מסד-הנתונים שלנו." היום על המשתמש לומר:. "בסדר, על איזה קובץ עבחתי לפני חודש? אילו רשומות כלולות בו? באילן כלים עלי להשתמש הפעם ?" | התוכנה הרכה יותר תאפשר למשתמש לחזור ליישום הקודם ולדרוש דרישות שונות, , הכוללות | נתונים שלא שולבו בקובץ האחרון. " / האם | התוכנה | הרכה | ותר- למערכות-מומחה ? 0 לא. מערכות-מומחה אינן לומדות. הן מנצלות. ידע שניתן להן מראש. הן מדקלמות מה שלמדו.. עלדפה. אם אתה מעוניין לחזור על אותה פעולה, > עם אותם נתונים, אתה יכול להשתמש.. במערכת-מומחה. למעשה, אין עדיין משהו: שדומה לתוכנה רכה אמיתית, | | 8 /<. חומה | 5. %א/40% הם: א. פקודות בשפת מכונה. ב. אישור/אי-אישור על שידור נתונים. ג. קבלת/אי-קבלת מבחן זיכרון. ד. ציפצופי המקלדת. 6. למודמים שלוש שיטות לאיפנון גלי סינוס (המציינים נתונים): . א. אסינכרונית, ביסינכהונונית, סינכרונית. ב. תדירות, משרעה ופאזה. ג. סיבית-גבוהה, סיבית-נמוכה, אין-סיבית. ד. אף לא אחת מהתשובות לעיל. 2 מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 במרוץ נגד קנט בלאנצ' ארד הווים הווא הרי דב ושרון מ" ג% 60 | דליה סליד מוצישים לושר בע" =דטאוא פ=אס פטד במרוץ נגד הזמן לכסיקון המחשב מאת דב ושרין קינן הלכסיקון הראשון והיחיד בעברית, הם אהא "שיו הפוך 60 דקות עבודה ו127 מושגים. ספר חובה לכל מנהל ברגע 7 דקות תוצאה. עוסק בענף. רב מכר עולמי = עכשיו בעברית. עם הספר הזה גם אתה תוכל מחיר רגיל: 0 ש' הספר הטוב ביותר לכל מנהל, לנצח במרוץ נגד מחוגי השעון! ספר חובה לכל מקצוען. מחיר רגיל: 0 ש' מחיר רגיל: 0 ש' מחיר מיוחד: 5 ש' מחיר מיוחד: 4 ש' מתוכניתן בייסיק >,, ועד מנהל יחידת מחשב - | מורץך המקצועות והעיסוקים בענף המחשבים מתוכניתן בייסיק עד מנהל יחידת מחשב 2 תוכניות בייסיק | חדשו למחשב אפל | הזמ | מחיר מיוחד: 7 ש' צעדים ראשונים בבייסיק למד את יסודות שפת המחשב הנפוצה עצור! * שתקנה מחעוב דוגה מיילאך עצור לפני שתקנה מחשב המדריך היחידי בעברית שיספר לך כל מה שכדאי לדעת על מחשבים אישיים ותוכנה. מחיר רגיל: 0 וש' מחיר מיוחד: 1 <' חדשו מדריך המקצועות והעיסוקים | בעולם בקלות ובהנאה. תוך שעה 1 ג יעו ב ספר גדוער תוכטיום מלוות בהיעוד תכתוב את תוכנית הבייסיק הראשונה שלך! ספר חובה לכל המתכנן קריירה מקיף ומלא. יישומים מעשיים, שימושים בענף הלוהט ביותר בשוק. חינוכיים, משחקים וגראפיקה. מחיר רגיל: מחיר מיוחד: 7 ש' מחיר רגיל: 0 שי מחיר רגיל: 0 ' מחיר מיוחד: 5 <' מחיר מיוחד: 7 ש' 0 ש' בחר לך ספר, צרף המחאה ושלח עוד היום בצרוף פרטיך המלאים לאנשים ומחשבים/ספרים, ת"ד 33325 ת"א 61332. ₪ ₪ ₪ ה ה ה ו ה ה ו .גנ אנשים ומחשבים/ספרים, ת"ד 33325 ת"א 61332, טל. 03-295148. אני מזמין את הספרים הבאים רצ'"ב המחאה ע"ס כתובת מלאה (כולל מיקוד) ת"ז חתימה שמי טלפון תאריך המחירים בתוקף עד סוף אוקטובר 85. לפקודת אנשים ומחשבים. הגן על תוכנותיך. ליצד מרכינית ך וטינות הננה מפני וניבת תוכניות אפל? חגי כתריאל ת-ו-כ-נ-ה האם גם אתה חובב "אפל", שוכב בלילה במיטה, דועד, מזיע, וכזסס ציפורניים | בפחד שמא גנב ערמומי מציץ ברגע זה בתוכניך האחרונה בבייסיק ושודד ממך את כל הרעיונות המבריקים? או אולי הוא מעחיק את התקליטון שבד שמודה התוכנית בעזרת תוכניוהעתקה? במאמר זה אציע מספר שיטות הגנה לתוכניות בבייסיק ולתקליטונים שלא יאפערו לאיש לקרוא את תוכנותך או להעחיק את תקליטוניך! הגנה הפשוטה ביותר היא פשוט לשנות 8 את פקודת ה"פאע בסוף התוכנית לפקודה אופא. זה יגרום למחיקת התוכנית כך שהגנב לא יוכל לבצע 1181 ולקרוא את התוכנית. הגנה מפני 6- וחז6 >מובן שהגנב יוכל לבצע 6181-6 בזמן שהתוכנית מתבצעת והיא תיפסק מיד ואז יוכל לבצע 1181. גם לכך, מסתבר, יש פתרון. ישנה פקודה בשם 8א8א0 ב"אפלסופט בייסיק" והיא אומרת למחשב לאיזו שורה לקפוץ במקרה של שגיאה (88808). אם הפקודה אינה קיימת בתוכנית מסוימת ויש בה שגיאה, התוכנית פשוט תיעצר עם צפצוף והודעה בקשר לשגיאה. מסתבר שלחיצה על 6781-6 גם היא נחשבת לשגיאה וגם היא תגרום למחשב לקפוץ לשורה שמצוינת ב-אאפאס. אגב, תא 222 מכיל את המספר המתאים לשגיאה שבתוכנית (טבלה : מופיעה במספרים) ואם הוא מכיל 255 סימנים 6 נלחץ. הנה תוכנית "סגורה" שתקפוץ להתחלה ברגע שמישהו ילחץ 6181-6: =555ק9 ( 5 האס זאזאחק 10 0070 0 10 פד ססדב ד'68% טסץ" 20 י"וס-1חזס הדזנש מבהחסהם אק 0 60070 30 0 6070 :" י'סא!סא!סא" זאזאס - 30 הגנה מפנ' 5551 גנבים היום הם מתוחכמים והגנב שיראה שאינו מצליח לעצור את התוכנית באמצעות , ילחץ על דַפפתא, וגם זה יעצור את התוכנית. אך גם למכה הזאת יש תרופה. אפשר לגרום | לכך שלחיצה על 80581 לא תעצור את התוכנית אלא תריץ אותה מחדש. זאת נעשה באמצעות 3 פוקים בהתחלת התוכנית: או מאסס ו כ אם אתה מעדיף אפשר לגרום לכך ש-7ַ550א יגרום לביצוע . בצע בשורה הראשונה בתוכנית: תףתםאסדסו אפשרות שלישית היא לגרום לכך ש-ד885א אכן יפסיק את התוכנית ויחזיר את המשתמש לבייסיק, הראשונה שהוא נדפס אבל באותה הזדמנות גם ימחוק את התוכנית: 0 4 שר ו 34 +-+- 1 =א0הש תתםאחק הפירמטר המסתורי עוד הגנה מעניינת| נקראת "הפרמטר המסתורי". זהו תא הזיכרןן 214, שברגע שהוא מכיל 255, במעט כל פקודת בייסיק שתתקבל מהמקלדת, כולל 1181, תיחשב ל-אטא ותגרום להרצת התוכנית. אם תשים. באחת השורות הראשונות בתוכניתך את הפקודה: = 5 מ8א0ספ גם אם הגנב יעצור את התוכנית, ברגע שינסה לבצע 1.181 תור התוכנית| מהתחלה ! ההגנה המועולמת! כל ההגנות עד כה הן טובות ויפות, אך כולן נעשות מתוך התוכנית עצמה. אנו זקוקים לשיטה . שתגרום לכך שאי-אפשר היה לבצע 1181, אבל לא תהיה תלויה בהרצת התוכנית. ישנה אכן שיטה כזאת, וזהו אחד הסודות הנפלאים ביותר של ה"אפל" (זוהי הפעם בעברית). אם שורה בתוכנית בבייסיק בנויה כֶך. שמשמאל הפקודה ואמא, מימין לפקודה בדיוק 25 רווחים ואח"כ פ-ןאז6 ופקודת 008 כְּלשהי, הפקודה לא תתבצע, כמובן, כשנריץ את התוכנית (כי זה ואפא, | 48 מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 \ נלר: רוידוור הזה הדוור הזה לדוור הזה חוסך לך חוכמה של מאות זמן וכסף. מאגרי מידע. שעות רבות ביום אתה משקיע בהתקשרויות יש לך שאלה? ובטיפול במידע הזורם למשרדך וממנו. חלק נכבד אתה צריך לאסוף מידע ממקורות רבים בזמן מהן אינו מנוצל כראוי, כך קובעים מחקרים קצר כדי לנתח נכון את מצב השוק? שבדקו את יעילות עבודתם של מנהלי חברות אתה רוצה לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות ברחבי העולם. הפיננסיות בבורסות העולם? "רשת זהב'" מציעה לך פתרון יעיל וחסכוני - הדוור האלקטרוני שלך חולש על מאות מאגרי דואר אלקטרוני. אתה זקוק להעברת תכתובת מידע מכל העולם: מאגרי חדשות, מידע פיננסי, מהירה, אמינה ומיידית לכל מקום בעולם? מאגרים ביבליוגרפיים, מאגרים תירותיים, מידע אין בעיה, לחיצת כפתור והדוור האלקטרוני עיסקי ועוד. עובד בשבילך. לחיצת כפתור והדוור האלקטרוני אוסף עבורך דוור נוח: אתה שולח ומקבל מידע בכל מקום כל מידע שתבקש. בארץ ובעולם וזאת בשיחת טלפון מקומית. דוור מהיר: המידע מגיע לנמען תוך שניות. דוור סודי: לך בלבדיש גישה למידע הנשלח אליך. דוור מתוחכם: קרא, טפל, ענה, תייק, עקוב - והכל בלחיצת כפתור. דוור חסכוני: אתה מנצל את הציוד שברשותך (מחשב אישי, מעבד תמלילים או מסוף) ומקבל שירותים בעלות של 50% מכל שירות אחר כמו טלקס או פקסימיליה. תן לדוור האלקטרוני לעבוד בשבילך. הדוור הזה עושה עסקים בשבילך. "לעשות עסקים" פירושו יד על הדופק ועיתוי נכון. אתה רוצה לקבל את רשימת המכרזים של ממשלת ארה"ב 31 יום לפני פרסומה בכתובים, כדי להקדים את המתחרים? אתה מנהל מו"מ קשוח בלוח זמנים קצר וזקוק למידע רב במהירות? ואולי מענינים אותך שמות החברות שזכו לאחרונה במכרזים גדולים,כדי להתקשר עמם כספק משנה? התקשר מכל נקודה בעולם אל תא הדואר האלקטרוני שלך ב'"רשת זהבי" ותוכל לקבל, לטפל ולהעביר כל מידע במהירות 24 שעות ביממה. הדוור הזר. עובד באמצעות מחשב. יש לך מחשב אישי, מעבד תמלילים או מסוף? חבר אותו לטלפון ועלה על "רשת זהב" - פשוט, קל, חסכוני ונוח. לחיצת כפתור והכל זורם: שירותי דואר אלקטרוני; משלוח וקבלת הודעות טלקס; קריאה וקבלת נתונים ממאות מאגרי מידע; תיוק, שליפה, ועבוד מידע. כן, כמעט שכחנו הדוור שלך אינו דורש שעות נוספות, ואינך משלם דבר מעבר למידת השימוש בפועל. נשמע מעניין? טלפן ונתאם פגישת הדגמה בלתי מחייבת. רשת זהב מקבוצת עורק - דפי זהב אבא הלל 23, רמת'גן 52522. טל. 03-7532666 כלומר הערה בגוף התוכנית) אבל תתבצע כאשר נעשה [118!!! לדוגמה: סע פ-1+6% אגתססתס 15מ" שמשפד] שפתתם מםמםזא "!!!סמצסזת אך התוכנית הזאת מוגנת לחלוטין מפני 1.181 כי ברגע שנעשה 1181 הפקודה ץ+ שבשורה 10 תתבצע (זוהי פקודת 005) והיא תגרום למחיקת התוכנית. דוגמה אחרת: עסשסתק אסתכ-0%6+1 אשת 10 187 צסאאתס טסצ" 20 "!אתתססתס 15מך שוב, הפקודה 01801אץ אטא בשורה 10 תתבצע אם מישהו ינסה לבצע 1181. באותו התקליטון שמים תוכנית קטנה בשם ד6פדסא8ק. ז>;זהת 5% 10 יה ה התה" זאזקק 20 טסל 5וסד ז 1 סא בקיצור, זוהי שיטת הגנה מעולה, שנכנסת לפעולה ברגע שמעלים את התוכנית מהתקליטון. שיטת כתריאל עוד שיטת הגנה נקראת שיטת כתריאל (כי ככל הידוע לי אני הוא הממציא). בעצם, היא אינה מונעת מהגנב מלקרוא את התוכנית אבל הוא לא יכול לשנות אותה. השיטה היא להפוך את מספריהן של כל השורות ל-0 כך שהשורה היחידה שאפשר יהיה לשנות היא השורה הראשונה. המספור-מחדש בדרך זו ייעשה לאחר גמר כתיבת התוכנית, בעזרת תוכנית קצרה בשפת מכונה, שניתנת לביצוע בעזרת תוכנית בשפת הבייסיק. התוכנית בשפת מכונה: 0+ 0340 1 1 5 - 56 740 3 3 בת !| ₪ 7 5/2 = 46 %שמוחם 20 אשת 10| שוו ז דוס תיו-כ:1:-ה ו ו .| 0 צם) - %]ד4פא 5 65 צך5 7 + (6+) בס | 5 8 5ד5 פ שא 10 התוכנית בשפת בייסיק: 65 סאז 1 צא: פטאזדאס: 12 *, ו%5) א | 2 9 בד 4 דאפס סאפ 15 == אס | 5 1 סד פאס ל צז זאסס 8! 0 5 | - + (%6) בךַ5 20 צאז 4 אחר-כך בצע: ל, (6>) הד 22 5 מס 3 6 בך5 24 9 םס | 25 7 5760 268 א ודאפא שד 27 - חחד5 20 פא= סל ואז, כל פעם שתגמור תוכנית בבייסיק, בצע תוא דא אטאפ והתוכנית תתמספר כך, שכל השורות יהיו 0. אחר-כך שמור את התוכנית בתקליטון והיא תהיה מוגנת בפני שינויים. הגנה על התקליטון ועתה ננגן על התקליטון שלנו ונגרום לכך שאי-אפשר יהיה להעתיק אותו בעזרת רוב תוכניות ההעתקה הקיימות (תאמינו לי, ניסיתי גם תוכניות העתקה חזקות ביותר!). ברוב הספרים כתוב שיש בתקליטון 35 מסלולים (טראקים), שהם טבעות האחת בתוך השנייה, בדומה לתקליט. למעשה יש 36! רוב תוכניות ההעתקה מעניקות רק 35 מסלולים, כי במסלול ה-36 בדרך-כלל לא משתמשים. בתקליטונים רגילים מסלול 17 משמש כ"תוכן העניינים" ובו רשימה של הקבצים ומיקומם בתקליטון. אנחנו נעביר את "תוכן העניינים" הזה למסלול ה-36 שאותו, כזכור, תוכניות ההעתקה לא מעתיקות וכך, אם יועתק התקליטון הוא יהיה | ללא "תוכן עניינים" ולכן לא יפעל ! | כדי לעשות את כל זה יש, בשלב ראשון, לשנות כמה תאי-זכרון במחשב: =44003,0 מטקסן 5 =ש=האססו 5 489994 >אססן 3 447:4 סשססו כעת, כדי ליצור תקליטון בלתי-ניתן להעתקה הכנס תקליטון ריק לכונן ובצע זואו 8511.0. עכשיו יש לך תקליטון בלתי-ניתן להעתקה ועליך להעביר אליו את התוכניות שעליהן אתה רוצה לשמור במיוחד. כדי לעשות זאת הכנס לכונן תקליטון רגיל (לא מוגן) ובצע ץא. אחר-כך העלה מהתקליטון את התוכנית שאתה רוצה להעביר לתקליטון המוגן. בצע: 0 תאחקן '-רו- ושמור את התוכנית בתקליטון המוגן באמצעות 54%5. כדי להעביר עוד תוכנית לתקליטון המוגן בצע: 7 ,4033 מאססם העלה את התוכנית מהתקליטון הרגיל ושוב בצע 44033,35 08% ושמור בתקליטון המוגן, וכך הלאה. הבאתי בפניך שיטות הגנה שונות. לרוב כדאי להשתמש בצירופים של שיטות אלה כדי למנוע כל אפשרות של פריצה. עכשיו אפשר לישון בשקט... 4 מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 בצ הנחות- ססר מ | בצע הנחות - ספטמבר 985 ו ספרי לימוד והכשרה במדעי המחשב *מחיר רגיל *מחיר מבצע 1 המחשב האלקטרוני - ₪ עיבוד נתונים ותכנות בייסיק -.21,700 ש' -.19,500 ש' . בסיסי נתונים -- עקרונות מודלים ויישומים | --.17,290 ש' -.15,550 ש' | ₪ ארגון נתונים ונהול קבצים -.14,030 ש' -.12,600 ש' ם תכנון ותכנות יישומי מחשבים - | תרשימים, פורטרן, קובול, פלו -.14,030 ש' -.12,600 ש' ם מערכות תקשורת נתונים | -.11,430 ש' -.10,280 ש" ב יסודות בניתוח ותכנות מערכות מידע -.11,430 ש' -.10,280 ש' זר מיקרו-מחשבים וה"6800, חומרה ותוכנה -.5,590 ש' -.5,100 ש' | [ * המחירים כוללים מע"מ ומשלוח אל: הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים ת.ד. 560 רמת"גן 105 52 (טל' 052-541207) ו אבקשכם לשלוח אלי את הספרים שציינתי במבצע ההנחות: / מצורף התשלום, כולל מע"מ ומשלוח, בסך שקל. שם משפחה ופרטי: טל' כתובת: א בתוקף עד 10.85 .15 | ומבצע הנחות - ספטמבר 7 ]) == == == == == == = ₪ ישראל ומיחעווב מדינות ערב מפגשים בין יצרנים ישראליים, בתחום התוכנה, ולקוחות ערביים, מתרחשים ללא הרף בכמה מישורים. בישראל עצמה, מנוהלים מגעים באמצעות אנשי קשר בשטחים. לעתים קרובות, 4 כאשר נקשרת עסקה כזאת, מוותר בית-התוכנה הישראלי על שמו ומבטיח אנונימיות תמורת כסף. בתערוכות בינלאומיות, המפגשים ערים. עדיין אנו זוכרים את הכרזותיהם של כמה בעלי בתי-תוכנה גדולים מישראל, על "עסקות ענק" שנקשרו עם לקוחות ערביים. האמת, כפי שהתברורה לאחר זמן קצר, היתה פאנטסטית פחות. למעט כמה יישומים מיוחדים, שבהם יכול בית-תוכנה ערבי לנצל את הפתרונות הישראליים בנושא הכתיבה מימין לשמאל, אין מכירה מאסיבית של תוכנות ואין סיכוי שתהיה, בעיקר בגלל חוסר היכולת לתמוך בתוכנות בעתיד. גם תקוותיהם הגדולות של בתי-התוכנה לקשרי ייצוא אל, או בתיווך מצרים, נתבדו, יחד עם ההתקררות הכללית ביחסים. כיום, אם כן, למעט כמה עסקות קוריוזיות, אין ישראל מייצאת למדינות ערב. המיקרו-מחשבים החדישים בכל רחבי המפרץ, ובמיוחד בחברות-תעופה, באוניברסיטאות ובבנקים. שוק המיקרו-מחשבים במזרח התיכון החל בתחילת שנות ה-80, כאשר חברת אפל האמריקנית חדרה בעיקר לכוויית ולסעודיה, מדינות שבהן דפוסי השימוש במחשב השתרשו לא מכבר. עד 1980 הגיעו המיקרו-מחשבים רק לבנקים ולתעשיית הנפט. מאז ואילך החלה תעשיית המיקרו-מחשבים לחדור גם למפעלים, למרפאות, לחברות ולבתי-מלון. מסדי-ינתונים ערביים המיחשוב בעולם הערבי הביא בעקבותיו דרישה גואה לבניית תוכנה בערבית. מספר רב של ארצות ערביות מעוניינות להכניס תוכנות ערביות. אלג'יריה, שאימצה מדיניות דומה לזו הסעודית, דרשה במשך שנתיים, שכל חומרה או תוכנה שייובאו אליה, יהיו ערביות, או לפחות דו-לשוניות. סעודיה, כוויית ועיראק (אשר ביחד מהוות, לפי הסקירה של דניאל פייבל, 45% משוק המחשבים הערבי), ואפילו ארצות פחות עשירות כמו מרוקו וטוניסיה, פעילות בייבוא מחשבים, [8 ואת כולן מעסיקה הבעיה של פיתוח תוכנה בערבית. שורה של עיתונים ערביים, ובמיוחד סעודיים, מנהלים | היום | מו"מ לרכישת תוכנה ערבית-אנגלית, | כדי לעמוד בדוישות של מפרסמים יפאניים, אמריקניים ואנגליים ‏ - גורמים המעוניינים שמודעותיהם יודפסו גם באנגלית, לצד הערבית. גם הליגה הערבית מעוניינת ברכישת תוכנה דו-לשונית לצורכי ניהול, תיעוד וניהול חשבונות. המחשבים הראשונים במדי- נזת עדב היו מתוצדו יבמ. פה 5 066 ה 0 ה ו על-פי מידע של משרד המסחר האמריקני, שנכלל בסקירתו של פייבל, סך כל החומרה והתוכנה שהעולם הערבי ייבא ב19827 היה 238 מיליון דולר, והתחזית ל-1987 עומדת על 682 מיליון דולר. הדרישה לשפה הערבית כשפה רצויה בתוכנת מחשב בלטה בתערוכות המחשבים שנערכו במפרץ הפרסי בשנים האחרונות (האחוונה נערכה בדובאי במרכז לסחר בינלאומי ב-1984). הגידול הניכר בייבוא מחשבים ובשימוש בהם במזרח-התיכון נובע, לפי ממצאיו של דניאל פייבל, בעיקר מגידול בהיקף העסקים (כגון בנקים, | ביטוח ומינהל ציבורי), ממחסור בכוח-אדם מיומן, ומחדירת ההכרה בחשיבות המחשבים, במיוחד בתעשיית הנפט, כאמצעי סיוע למהנדסים, לצוות הטכני ולניהול העסקי. עדיין בחיתולים הייבוא המאסיבי בלם את התפתחות תעשיית התוכנה המקומית, ובמיוחד את ההתמודדות עם פיתוח תוכניות בערבית. בהעדר כוח-אדם מקומי מיומן, נוצרה תלות כמעט מוחלטת בידע של מומחים זרים. התעשייה המקומית עודנה בחיתולים, אך מדי פעם צצות חברות, המבקשות לפרוץ דרך בתחום זה. "החברה הסעודית לתעשיית מחשבים" היא מן הבודדות במדינות ערב, הדואגת להפצת תוכנה המבוססת על ידע של קורבוס. מסד המידע הסעודי, הנקרא על שם המדען והפילוסוף הערבי אל-פראבי, הוא דו-לשוני (ערבי-לועזי). ‏ החברה בחרה להכין תוכנה יישומית ערבית בשם חאלד, שהיא הראשונה מסוגה בערבית. בתחילת שנה זו, חנכה החברה תוכנה על טהרת הערבית. תוכנה זו מציינת את ההינתקות מהשפה האנגלית, ששלטה במערכות הממוכנות הערביות ב-20 השנים האחרונות. על-מנת למלא את הצרכים בכוח-אדם מיומן, עומד לקום בריאד מוסד פרטי להכשרת כוח-אדם, בשם החברה הסעודית החינוכית לווידאו ולמחשבים. חברה זו תעביר קורסים לתיכנות ולניתוח-מערכות. המאמצים הממושכים לפיתוח תוכנה בערבית הביאו השנה למצב, שבו המיקרו-מחשבים המיובאים למדינות ערב, כוללים תוכנות בערבית. באזור המפרץ הפרסי מכרה אפל ב-1983 0 יחידות ואילו יבמ מכרה 680,000 מחשבים אישיים. אשתקד, הגיעה יבמ להיקף מכירות של 1.5 מיליון יחידות. היום מעריכים את שוק המחשבים באזור המפרץ הפרסי בלבד בחצי מיליארד דולר. רעשתות-מידע ההכרה בחשיבותן של רשתות-מידע, לקידום הפעילות הטכנולוגית והמחקרית, שוב אינה נחלת המדינות המתועשות במערב בלבד, מציין עלון מרכז המידע של מרכז דיין (המנוהל על-ידי עמי סלנט). באחרונה מגלים הירדנים התעניינות רבה בהקמתה ובפריסתה של רשת-מידע משותפת לספריות המיוחדות והאקדמיות בירדן. הירדנים שואבים את השראתם מעבודת-מחקר של ד"ר ערבית ועברית, מה ההבדל? הערבית, בגלל מאפייניה המיוחדים, קשה מאוד ליישום מחשבי. מספר התווים גדול מכל "סט" מוכר, כיוון שלכל אות ערבית ישנה גירסה מיוחדת בתחילת מילה, באמצעה או בסופה. עוד בעיה חשובה היא העובדה שהאותיות מתחברות זו לזו. בתחום התוכנה והמסכים, נמצאו הפתרונות, לאחר שנקבע סט תווים מיוחד ומוסכם לערבית, כפי שנעשה הדבר בעברית. תחום בעייתי במיוחד הוא ייצורן של מניפות מדפסת להדפסת איכות. בניית מניפה שכזו, שתכיל את כל כמות האותיות, על גירסאותיהן השונות, ותעמידן במרווחים היחסיים המתאימים, קשה כקריעת ים סוף. בישראל עוצבו כמה מניפות ערביות למדפסות ומכונות כתיבה -- בהשקעה של עשרות אלפי דולרים. מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 יונס עבד אל"ראז מצטפא (1983, אוניברסיטת פיטסבורג, ארה"ב). צוות המחלקה לאסיה ואפריקה בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי באוניברסיטה העברית, ירושלים, איתר את ממצאי המחקר של החוקר הירדני, ועלון המרכז למידע של מרכז דיין מביא את עיקרי הדברים בגיליונו האחרון, ואלה הם: המחקר מנסה לקבוע את האפשריות המעשיות להקמת רשת-מידע לאומית בירדן ומנסה לגבש את הרכיבים העיקריים של הרשת העתידית. המחקר התבסס על איסוף מידע לאורכה ולרוחבה של ירדן. רואיינו רוב מנהלי הספריות | המיוחדות והמדענים הירדניים החשובים. לבדיקת אפשרויות הפעולה המעשיות, הורכב מודל תיכנוני, השואב ממיבנה של רשתות התעובות הנכונות לחידון ()<)0: 4-5 2. ג. מסך הפתיחה של וורדסטאר מאפשר מספר פעולות מערכת הפעלה חיצוניות, אולם פעולות פנימיות כמו 18 אינן מתאפשרות. 3 ו. מובן ש-80287 הוא אופציונאלי (מעבד מתמטי). 4. ב. 5. א. 1 ק"ב אינם 1000 סיביות אלא 1024, כך ש"64 ק"ב שווים 65,536 סיביות. 6. ד. ממשק טורי שולח מידע סיבית אחר טיבית. מקבילי שולח בית אחר בית. 7 ג. צורת "יהלום" הם קלידי הזזת הסמן לכיוונים שונים בוורדסטאר. 8. ג. 9 ב. 0. ב. 1. א. מערכת ההפעלה תאמר לך להסיר את התקליטון מן הכונן ולהחדיר את התקליטון השני. גם תשובה ד. נכונה בחלקה. קח נקודה אחת מתנה עבורה. 2 ב, 3 252,000 לפי הפרדת 720%350 צירים של מסך יבמ מונוכרומאטי. 4 ד. | 5. ד. 05806 נחשב לאסמבלר-זוטא. מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 הייבוא המאסיבי בלם את התפתחות תעעיית התזכנ המקומית, ובמיוחד את ההתמודדות עם פיתוח תוכניות בעלבית. 6. ה. 7 8. קוד 80216 מייצג תו ב-8 סיביות וימיו כימי מחשבי יבמ העתיקים. קוד אסקי"י, המייצג תו ב-7 סנביות הוא בשימוש מיקרו ומיני מחשבים. | 9. א. 0. א. 1. ג. לעתים מבלבלות תוכנות הדמיה עם תעבורת קבצים למחשב מרכזי. מסוף אמיתי מאפשר צפייה ותיפעול המחשב המרכזי. 2 5 4. ד. 5. ב. כל בנק 64 ק"ב של שמונה שבבים משתמש בשבב נוסף לבדיקת צ24817. מחשבים תואמים שאינם נזקקים לבדיקה זקוקים לשבבי 64 ק"ב בלבד. 6. א. קודים 129-255 בסט התווים משמשים לשפות נוספות, לסימנים מתמטיים ולעוד סימנים שאינם בסט אסקי"י. 7 8. א. | 9. 6605 הם ראשי התיבות של 1665א) 1/16081. זוהי שיטת ייצור שבבים מודרנית |המאפשרת קירור השבב, הגברת יעילותו והקטנת גודלו. שבבי 6105 נמצאים בשעונים חיגיטליים ובמחשבי-ירך. 0. ג, ד. שאלה מכשילה. קיימים שני תווי-פרצוף. הענק לעצמך שתי נקודות. בארה"ב, כמו מדליין. ממצאי הסקר מעלים, שעיקר הבעיה של הקמת רשת-מידע ירדנית לאומית נעוץ בפער שבין שתי הספריות האוניברסיטאיות הגדולות, העשירות באוספים, בכוח"אדם ובתקציבים והספריות המיוחדות -- הדלות באמצעים ובתשתית. יחד עם זאת, מורים הממצאים, שבכל הספריות, ואצל מעצבי המדיניות, קיימת מודעות גואה לצורך בשיתוף-פעולה ספרייתי. בפעילות הנוכחית של גורמי המידע בירדן, . נעדרים לגמרי התשתית של טלקומוניקציה ומחשבים. מכשולים נוספים, הניצבים בפני הקמתה של רשתדמידע לאומית בירדן, הם הצורך בחקיקה, שתבטיח גניזה לאומית ממלכתית וכן העדר מסורת של הפקת "ביבליוגראפיות לאומיות". | | 2 1 ג. שרת-הקבצים שולט על גישה לקבצים. שרת-התקליט מאפשר גישה לקטעי תקליט קשיח אולם אנו מגן על קבצים ורשומות. | 2. ב. בתקליטון דודצדדי, "מצרר" הם שני סקטורים -- 1024 סיביות. 3. ג. 4. א. 5. ב. 6. ב. ניקוד: הענק לעצמך שתי נקודות עבור כל תשובה נכונה. א. 66-72 נקודות: איפה אתה עובד בדיוק? במייקרוסופט? קפוץ לשיחה קלה. ב. 44-66 נקודות: אתה משתמש ותיק ומנוסה. נראה שאינך משתמש בכל התוכנות שהוזכרו. י ג. 24-44 נקודות: קנית מחשב לפני חצי שנה ואתה לומד אותו. ד. 12-24 נקודות: עוד תאכל מרורים, אל תדאג! ה. פחות מ127 נקודות: אתה בכלל משתמש במחשב טאנדי-קולור. זהו מבחן לבעלי יבמ פיסי! 129 קומודור רוצה יוניקם האם תצליח חברת המחשבים הביתית לקבוע תקן עסקי? ניסו כהן גייל ווליננטון, בוגרת פקולטה להנדפה, בוגרת חברות האניזול ורייטון. בארבע השנים האחרונות, עסקה בפיתוח תוכנה למחשבי קומודור. בשנה האחרונה, מונתה כמנהלת העולמית בקומודור, האחראית על פיתוח תוכנה למחשני החברה. אשה בתפקיד כה רם היא חזיון גדיר בחברות המחשבים בעולם, וגם בארץ. הקבי ווליננטון היתה אורחת תדיראן ליום העיון מיקרו מחשבים בחינוך. פנשנו אותה לראיון, בלעדי למנזין אנשים ומחשבים. ה גב' וולינגטון, אתם מציגים בישראל ₪ את המחשב 67-128, דור ההמשך של 4 ותואם פיסי. האם אלה כל החידושים שיכולנו לצפות מחברה יוזמת כחברת קומודור בתחומי המחשב? ראשית, יש להדגיש כי קומודור 0-128 אינו בבחינת "חידוש סתם" גרידא. זהו מחשב הכולל בתוכו שלושה מחשבים שונים, שלושה אופני פעולה. הראשון, מחשב 64, השני, מחשב 128 עם גירסה מורחבת לבייסיק והש- לישי, מצב פעולה סי-פי-אס. ובאשר לתואם הפיסי, זהו בהחלט חידוש. המחשב מבוסס אמנם על תואם פיסי אחר, הַאיפָריון הקנדי, אולם שיפרנו ושיפרנו והפכנו מחשב זה לתואם ב98%7 את תוכנות יבמ פיסי. המחשב יוצע במחיר הנמוך ב-20% בממוצע ממחשב יבמ, הרבה יותר מאשר יבמ מציעה. ובכל זאת, זו הפעם הראשונה בה הינכם מייצ- רים מחשב-חיקוי. האם איבדה קומודור את יוזמותיה שלה, ליצור תקן עולמי בעצמה? כלל וכלל לא. לייצר תואם פיסי, זו הזדמנות להינות מפלח שוק קיים. אולם קומודור | מחדשת, ועוד איך -- וכולכם שמעתם על על המחשב, אולם יהיה זה מחשב בעל יכולות גראפיות גבוהות מאוד. והעיקר, אנו מקווים להכריז, כבר בסתיו הקרוב, על מחשבי סדרת 0. תהיה זו מערכת מחשבים רבת-משתמשים, שתבוסס על מעבד 28000. המחשב עצמו יוכל להפעיל עד חמישה מסופים נוספים. קומודור 128, המחשב החדש קומודור תצייד את המחשב במערכת ההפעלה יוניקס סיסטם 3 או 4. המחשב יצוייד ב-512 ק' זיכרון ראם ובתקליט קשיח עד 0 מ"ב. תהיה זו מערכת "מולטיוזר" רבת ביצועים במחיר נמוך. ליצור תקן יוניקס משלה? האם פניתם לבתי תוכנה כדי שיפתחו תוכנות למחשב החדש? קומודור, לידיעה, מכרה יותר מחשבים אישיים מכל חברה אחרת בעולם, כולל יבמ. אם נסכם את כמות מחשבים האישיים בעולם, מכל גודל, נראה כי קומודור מחזיקה ברוב המכריע. חברה כקומודור יכולה לקבוע תקן למערכת הפעלה פשוט בזכות כמות המחשבים הגדולה אותה נמכור. ואכן, בפניותי לבתי תוכנה בימים אלה, שיפתחו תוכנות עבור מחשב 900, אני זוכה להענות חיובית ביותר -- בזמן שהמחשב יוצג, יהיו עבורו כבר תוכ- נות יישומים. הגרסה הבאה של אותו מחשב, תהיה גרסת חד"משתמש, במצג 800א1024 צירים, שתוכל לשמש גם כתחנת עבודה זולה מאוד לביצועי תיב"מ. יש לזכור כי ג'אק טרא- מיל עזב את קומודור בטריקת דלת והפך מתחרה מוצהר של חברה אותה הגה וניהל. האם נפגעה קומודור מעזיבת מנהלה? בטווח הקצר, בהחלט. במשך מספר חודשים, פיגרנו בתוכניות הפיתוח. יש לזכור כי ג'ק טראמיל נטל עימו כמה ממהנדסיה הבכירים של קומודור. אולם בטווח הארוך, אני מאמינה כי קומודור הרוויחה מעזיבתו של מר טראמיל. הניהול כיום מקצועי הרבה יותר משהיה. האם הציע לך ג'ק טראמיל לעזוב את קומודור? אכן, קיבלתי הצעה כזו וסירבתי לה. לא ניצלתי אפילו את "ההזדמנות" לסחוט העלאת משכורת, למרות שהצעתו של מר טראמיל היתה נדיבה ביותר. למען האמת, אפילו לא סיפרתי עליה לבוס שלי... האם נותרה קומודור אותה חברה אגריסבית מחשב אמיגה אותו עומדת החברה להציג | אנו יודעים שיבמ תומכת ביוניקס גרסת | כשהיתה? בחודשים הקרובים. איני יכולה להסביר פרטים |זינקס (מעבדות בָּל). האם מקווה קומודור! יו בט איט. 4 0 מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 ב-ו-ח ת-ו-כ.נ-ה 05% 6 תוכנה מוכללת. מן הראשונות בעולם פיטי. מה היא יודעת לעשות. אלי רון זוהי חבילת תוכנה משולבת, המכילה שש תוכניות מודולריות העובדות יחדין, אשר מטרתה להקל ולשפר עבודה מערדית. שש התוכניות עוצבו ונכתבו כדי לשמור, לאחזר ו02פל בנתונים באופן ממוחשב. היות 4605557 ששסס הינה חבילת תוכנה משולבת, ניתן 2902 בנתונים השמורים במערכת בצזרות שונות באמצעות אותו מחשב וחבילה אחת. דרישות החומרה הן כדלה2ן: 8 מחשב 6 /א18 או תואם בעל שני כוננים או כונן ותקליט קשיח. 8 מינימום 192% זיכרון !א/8. 8 מערכת הפעלה 2.0 05כ-15א01ק. 8 מומלץ מתאם גראפי ו/או מוניטור צבע. 8 מומלצת מדפסת. (ניתן לחבר מגוון רחב של מדפסות.) לב המערכת הינו מודול מסד הנתונים (דאשוא 6 אגא אסודה אחסתאז), אשר מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 משמש להכנסת נתונים, שמירתם, עידכונם ואיחזורם. נתוניו יכולים לשמש שלד לגיליון החישוב האלקטרוני (דש8854055), או להיות מוצגים באופן גראפי על-ידי מודול גראפיקה, לשמש בסיס לחישובים סטאטיסטים או ליצירת דו"חות שונים. מודל ניהול לוח זמנים (4658א א >!ואזד) מארגן לוחות זמנים לישיבות, פגישות, דיונים, אירועים, מאפשר שמירת כתובות, מספרי טלפון, כתיבת טיוטות (אפילו תוך קיום שיחה טלפונית אשר נוצרה על-ידי מודול זה ומודול תקשורת...) ועוד. מודול התקשורת (5א64110]אטא]א60) מאפשר למחשב שברשותך ליצור קשר עם מחשבים אחרים במשרדך או במקומות מרוחקים. המודול היחיד שאינו שימושי למשתמש העברי הוא -- מעבד התמלילים. מודול זה אינו ערוך די הצורך לטיפול בתכתובת שאינה מבוצעת משמאל לימין. (נחמה פורתא ניתן למצוא בעובדה, כי גם סיני מצוי לא ימצא במעבד תמלילים זה כל תועלת). החבילה כולה עובדת בשיטת ה"חלונות". היתרון העצום של חבילת תוכנה משולבת הוא -- שניתן לטפל באותם נתונים באופנים שונים. בעוברך ממודול אחד למשנהו, הנתונים המטופלים מלווים אותך וחוסכים זמן יקר של הקשה מחדש ובדיקות נכונות ותקינות. מסד הנתונים מסד הנתונים של 4606885 א8ץ0 הוא מחולל יישומים פרמטרי. באופן כללי ביותר -- מסד הנתונים הינו מערכת אגירת נתונים שמוחשבה. מבחינת אירגונה היא דומה לכל תיקייה משרדית המוכרת לנו, אך יעילה ומהירה פי כמה מונים. הנתונים אשר נאספו על אלפי טפסים ודפים נשמרים כיום על תקליטון אחד. מציאת הנתונים בים הניירות, שגזלה שעות רבות לפנים, הופכת למשימה של שניות בלבד. אין נתון שאבד או נשכח, כפי שעלול לקרות בעבודה ידנית. הוצאת דיווח על סמך הנתונים הופכת גם היא למשימה של מה בכך. ביתרונות מהו מחולל ייעשומים ברמלטרי זוהי תוכנה שתפקידה לספק למשתמש "שפה" עילית, שבאמצעותה הוא מתאר את היישום במקום לתכנת אותו. מכאן ברור כי משתמש הקצה אינו צריך להיות תוכניתן ויחד עם זאת הוא מסוגל לפתח בזמן קצר יישומים הדרושים לו. בנוסף לכך, תחזוקת המסד מבוצעת על-ידי המחולל ובכך מקלה מאד על המשתמש. חסרונו של מחולל יישומים פרמטרי הוא -- בהיותו כלי בלתי גמיש הוא מוגבל במורכבות היישומים ואינו ניתן לשינוי עלדידי משתמש הקצה. כל זאת בהשוואה לשפת תיכנות רגילה. אלה ואחרים עיקר כוחה של מערכת ניהול נתונים ממוחשבת. תיפעול מסד הנתונים נעשה עלל-ידי בחירת 1)א6וא-0שאן בתפריט הראשי של ה-8668%887 אםקס. בתגובה, מתקבל חלון רחב בתחתית המסך. זה חלון התפריט של מערכת ניהול הנתונים. כדי להבין את אפשרויות העבודה השונות של מסד הנתונים, נציג את מגוון הפקודות המופיעות בתפריט: 1 -- מציגה את הרשומות בצורה טבלאית על המסך. ץק -- מציגה רשומה בודדת על מסך ערוך. צדאת -- הכנסת רשומה חדשה לקובץ. פד סש -- עידכון/שינויערכי שדות בכל הרשומות בקובץ. 01 - מיון רשומות לפי שדות מפתח בסדר עולה, יורד או משולב. 05 -- התבוננות בקובץ תוך מתן אפשרות נוחה לעידכון, ביטול והעתקת רשומות בודדות לפי בחירה. סאפץ? -- הוספת רשומות מקובץ אחד לקובץ שני. וא 0 -- יצירת והגדרת דו"ח. תת -- הדפסת דו"חות ערוכים ומסודרים מנתוני הקבצים הפעילים. זוא - יצירת מכתבים או מדבקות "אישיים" מתוך נוסח כללי, תוך התייחסות לנתונים מקבצים שונים. 8 -- ביטול רשומות נבחרות או כל הרשומות מקובץ פעיל. שא -- סיום שאילתה וניקוי המסך מהצגת 2 ב-ר-ח-ן ת-ו-כ-1-ה הכיון חישוב חישובים נוסהאות בנית מודלים תחזיות "מה אם" מסד נתונים קוים, עמודות, תלת-מימדי, משוכב מבנה מודולרי של 466585 אפסס רשומות וניקוי הזיכרון מקובץ פעיל, כדי לאפשר עבודה על קובץ אחר ועל שאילתה נוספת. ץ 0-0 -- ביצוע שאילתות ללא כתיבת .501. (אלה הם ראשי תיבות של שפת השאילתות ב-0.4.) 8 -- הרחבת גודל הקובץ כדי לאפשר הכנסת רשומות נוספות מעבר להגדרת הגודל הראשוני. אפס -- שינוי או יצירת מסך ערוך. צשוססוא -- שיוי מבנה קוב - ביטול/הוספת שדות, שינוי איפיון שדה. 07 - יצירת והגדרת דו"ח. סא - "ייבוא" של קובץ ממודול אחר של ה-466055 אםס0, או ממערכת חיצונית. את - "ייצוא" של קובץ למודול אחר ב-4606185 א06, או למערכת חיצונית. - ביטול ושינוי שמות קבצים, מסכיט ודו"חות. זאפדא 60 - ""ייצוא" של רשומות שנשלפו על-ידי שאילתה למודול אחר ב-א075 5 ועבודה בו. 5 -- יציאה לתפריט ראשי. תהליך הגדרת קובץ חדש הוא פשוט ומהיר: על-ידי פקודת 5516 משרטטים על המסך באופן חופשי את צורת המסך (או הטופס, אם תרצו) וממקמים את השדות. עם מיקום של שדה נפתח "חלון", שבו יש לענות על תכונות השדה, כגון: גודל, איפיון (מספרי, תאריכי וכו'), תלות בשדות אחרים ועוד. ניתן לפרוס טופס אחד על-פני כמה מסכים. המעבר ממסך אחד למשנהו הוא רשומות, שאילתות עדכונים, תהחזוקה או בטכלפון מעבד תמלילים לועזי קבצים. דוחות, ניהול לוח זמנים פהּישות, ארועים כתובות, טלפונים טיוטה, הייהּך תקשורת שידור/קליטת קבצים ברשת מחשב מחשבי מיקרו, מיני, שהב-+הגבת אוטומטי. הכנסת נתונים נעשית באופנים שונים. ניתן להעתיק רשומות ולשנות רק את הטעון שינוי. מובן שניתן להכניס רשומות באופן עוקב ללא תלות ביניהן. כל זאת תוך שימוש בטופס ששורטט בתהליך הגדרת הקובץ. איחזור מידע נעשה על-ידי שאילתה. לרשות המשתמש עומדת שפת שאילתות פשוטה להפליא. זוהי שפת .801. יש בה בסך הכל ארבע מילות מפתח: אק אס, תתפאאו, ד0ם.501, ואס ב"/א80? | מגדירים | מיהם הקבצים המשתתפים בשאילתה. זוהי מילת החובה היחידה. כל יתר מילות המפתח הן רשות בלבד. ב-158/ו מגדירים את תנאי השליפה. ב-058 0 מגדירים את סדר מיון הרשומות השלופות. את תוצאת השאילתה אפשר להדפיס כדו"ח, או להסתפק בקבלת רשימה במסך. מחולל הדו"חות מחולל הדו"חות של מסד הנתונים מאפשר להגדיר מסיכת דו"ח כללית ולהשתמש בה לצורך שליפות שונות. בעזרת המחולל מוגדרות כותרות הדו"ח, השדות המשתתפים, מיקומם, סה"כ ביניים, הוראות הדפסה ועוד. כל זאת עלזידי שרטוט פשוט על-גבי המסך. מסיכת דו"ח נשמרת לצורך שימוש נוסף. גיליון חישוב אלקטרוני בלועזית הוא ידוע כ-[585405850. מודול זה מכיל פונקציות סטנדרטיות, שניתן מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 ]11 ...| ה למצוא אותן גם בגיליונות חישוב אחרים. עשרות פונקציות מתמטיות, עסקיות ופיננסיות. עריכת עמודות, שורות או שטחים וכמובן התייחסות לתא הבודד. ניתן להגדיר רוחב עמודות, תכונות נלוות כגון - הגנה נגד כתיבה, תא/שטח נסתר, "ריפוד" רווחים (על-ידי כוכביות, מינוסים וכדומה) ותכונות נוספות. ניתן להגדיר תאים כ-"תאי קלט" וכך לגרום לסמן לעבור רק מתא קלט אחד לשני. ניתן לשלוט על כיוון התקדמות הסמן. את המסך ניתן לחלק לשישה חלונות שונים כדי לראות חלקים שונים של הגיליון בו-זמנית. ניתן להגדיר קשר דיפדוף בין החלונות (כולם או מקצתם) בציר אנכי בלבד, בציר אופקי בלבד, בשני הצירים או ללא קשר דיפדוף כלל. ניתן לפתוח שלושה ערוצי קישור למודלים (קבצים) אחרים, להכניסם לתצוגת המסך ולהגדיר התייחסויות הדדיות. למשל -- במודל עלות בנייה ניתן לפתוח ערוץ למודל טבלת פחת ושחיקה של ציוד וערוץ שני לטבלת עלות חומרים, לראות את שתי הטבלאות על המסך יחד עם המודל המטופל, ולכתוב קשרים (על-ידי נוסחאות) בין שלושת המודלים. גיליון החישוב האלקטרוני מאפשר מיון שורות לפי עמודה מסוימת, בסדר עולה או יורד כרצון המשתמש. יש בו גם אפשרות לדימוי מצבים, מעין משחק של "מה קורה אם...". קיימת גם אפשרות של פעולה מותנית 8155 א18ד ]1). תכונה חשובה נוספת היא אפשרות העברת נתונים הדדית בין גיליון החישוב למסד הנתונים, שיגור נתונים לגראפיקה ומעבד מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 ב-ו-ח.ן ת-ו-כ-נ-ה 6 0 תמלילים וקליטת חומר מקובץ חיצוני למערכת. מעבד תמלילים מעבד התמלילים אמנם אינו מטפל בעריכה מימין לשמאל ולכן אינו מתאים למשתמש העברי, אך מיועדים לו תפקידים נוספים בחבילה זו. 8 להחזיק במכתב כללי (בעברית) כמלל קבוע לאחר שעבר עריכה ידנית,לצורך אפשרות שיגור מכתבים לרשימת נמענים כלשהי שנשלפה ממסד הנתונים. 8 עריכת 680ג)א, שהוא למעשה קובץ (לועזי) המכיל סידרת פקודות ביצוע של 8 אססס. למעבד התמלילים אפשרות שילוב נתונים וטבלאות ממסד הנתונים או מגיליון החישוב וגם שילוב גראפים ממודול הגראפיקה. אך כאמור -- הוא אינו מבצע עריכה מימין לשמאל. גראביקה מודול הגראפיקה מאפשר שירטוט גראפים שונים ובכמה שיטות. עמדות, 15ץ חתוך או שלם וקווים. שתי אפשרויות נדירות מצויות בו: גראף תלת-ממדי, וציור של מספר גראפים באותו מסך. זאת בשתי שיטות: חציית המסך למספר חלונות כמספר הגראפים ובכל חלון שרטוט גראף עצמאי, או לחלופין ציור כל הגראפים הדרושים זה על זה עם קנה-מידה משותף. המודול יכול לקבל נתונים ממסד הנתונים, מגיליון החישוב האלקטרוני או מהמקלדת. לכל גראף ניתן להגדיר כותרת עליונה, כותרת צד וכותרת תחתית, בנוסף לתת-כותרות המתלוות לכל עמודה/נתון. קיימת אפשרות להדפיס גראפים, לשומרם בקובץ |8561, או לשומרם כ"שיקופיות" המוכנות להקרנה מיידית (כלומר, ללא עיבוד מחדש). ניתן גם להגדיר אוסף שיקופיות תחת שם גג כדי להקרינן בזו אחר זו על-פי סדר שנקבע מראש. כדי להפעיל את המודול יש צורך בכרטיס גראפי ורצוי מאוד מסך צבע. תקעורת בארץ, תקשורת בין-מחשבית אינה מפותחת. אך אין ספק כי הפוטנציאל הטמון במודול זה ראוי לתשומת ליבו של הקורא. בעזרתו ניתן להגדיר את המחשב כ"מסוף טיפש" או להתחזות למסוף מתוחכם יותר. ניתן לקשר את המחשב ישירות ל-6? אחר, אשר עובד גם הוא עם 406185 05% ולקבוע יחס של 68ד48 וא ודפץג.51, כאשר למחשב ה-48188 יש אפשרות לטפל בקובצי 0.4 של המחשב השני וגם בקבציו הוא. המודול מאפשר התחברות למגוון רחב של מודמים, החל ממודם אקוסטי ועד מודם "חכם", לצורך יצירת קשר תקשורת למחשב מרוחק על-מנת לשדר/לקלוט קבצים ותוכניות. המודול מאפשר שליטה על פרמטרים תקשורתיים, כגון קצב שידור, א6150% ץד , סוג הקו (דופלקס, חצי דופלקס וכו') ועוד. ניתן גם לקלוט שידורים בקובץ מיוחד, במקביל לעבודה השוטפת של המשתמש. יש אפשרות להשתמש במודול כחייגן בהתאם לרשימת מספרי טלפון המסופקת לו. המודול אינו מסוגל לשמש כעת כרשת תקשורת מקומית (א.1..4), אך ייתכן כי פיתוח נוסף המבוצע כעת יקנה לו כושר זה. ניהול זמנים מודול זה מאפשר קביעת פגישות ותיכנון לוח-זמנים תוך ביקורת והתראה על חפיפת זמנים, סתירות בתיכנון וגלישה מעבר לשעות פעילות. קיימת בו אפשרות לרישום תזכורות בכל יום לצורך עבודה שוטפת. 5 תרגם וערך: אריה חשביה אוקטובר אשתקד הוכרזה מערכת | ₪ "אקספלורר", תחנת-עבודה למשתמש יחיד בעלת זעיר"מעבד רב-עוצמה, מותאם במיוחד לעיבוד סמלים, מימשק-משתמש מתקדם וסביבה משוכללת ובעלת עוצמה לפיתוח תוכנה. אקספלורר נועד לפיתוח תוכניות נרחבות ומורכבות ולמחקרים בטכנולוגיות חדשות, לרבות בינה מלאכותית. הוא מתוכנן במיוחד לעבודה בשפת ליספ (1.185), המאפשרת עיבוד סמלים המייצגים תפיסות מופשטות, כמו גם מספרים. אקספלורר מבוסס על ליספ ו"צטפטח, שפותחו במקורם במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס, אבל משתמש בטכנולוגיית הרכבה ובתיכנון מתקדם למארז, המצמצמים את הנפח של מחשב רב-עוצמה זה. אקספלורר, הקטן די הצווך להציבו מתחת לשולחן-העבודה, והמעוצב בחן, שולף את הבינה המלאכותית מהמעבדה ומכניס אותה למשרדו של החוקר. מצג הידברותי בעל הפרדה גבוהה (1024 על 8 פיקסלים) תומך בגראפיקה ובמימשק הנוח לשימוש שפותח במעבדה למדעי המחשב של טקסאס אינסטרומנטס. עכבר אופטי ומקלדת שטוחה משמשים להזנת נתונים, וכבר יש חיבורים לאוזניות או למיקרופון, לקראת היום שבו אפשר יהיה להפעיל את המחשב הזה 7 העיסוק בשטחים חדשים, בתבונה מלאכותית, מצריך כלים ושפות מתאימים. ליספ הינה שפה מסוג זה; שפה שפותחה במכון הטכנולוני של מסציוסטס ו"נרתמה" למערכת אקספלורר על-ידי טקסאס אינסטרומנטס. המערכת תוצג ותודגם לראשונה בישראל במטגרת כנס איל"א, שייערך בחודש הבא בירושלים, על-ידי מומחה מחברת טקסאס אינסטרומנטס מארה"1.. באמצעות הקול. סביבת התוכנה של אקספלורר מורכבת ד :12 היא קַהותא%ק! מערכת אקספלורר לעיבוד סמלים משפת ליספ, מימשק למשתמש, ומערכת מגוונת של כלים המשתלבים במערכת. אפשר להשתמש בכלים אלה, ביחד עם הפונקציות של המערכת, כאבני-בניין לפיתוח מהיר של אבטיפוס פונקציונאלי. זה מעודד תיכנות ניסיוני כאשר מורכבותה של בעיה אינה מאפשרת הגדרה מדויקת מראש. התוכנה הבסיסית של המערכת, כמו החומרה -] מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 שלה, פותחה ב-11וא. המהדר של ליספ, זסת0] 1157, ז00וו6ם 21865 וכן שיטת החלונות, הרשת וכלי התיכנות גזסטגן? בעל האוריינטציה לקוד ביצוע (6%טס כל אלה הם פירות של הרבה שנות פיתוח וניסוי ב-דזוא. הכלים של אקספלורר -- גראפיקה, פרולוג, מימשק שפה טבעית, מעצב תמליל, מנהל טבלאי ועוד -- זו תרומתה של טקסאס אינסטרומנטס. מימשק הפקודות של ]1, שנעשה בו שימוש ברוב תוכניות-השירות של המערכת, כולל תפויטים של פקודות, מסכי-עזרה נרחבים, ורשימות של הצעות לפעולות שוטפות, העוזרות למשתמש המתחיל. חומרת אקספלורר בנויה על גפטא, המספק ארכיטקטורה עצמאית, 32 סיביות לכתובת ורוחב נתונים ומהירות העברת-נתונים בשיעור 5 מגאבית לשנייה. המעבד תופס חריץ יחיד ומספק מעברי-נתונים בני 32 סיביות. כרטיס-מימשק מספק חיבור של סיב אופטי עם המצג, ויציאות טורית ומקבילה למדפסות או לציוד היקפי אחר. שעון זמן אמיתי ו-/8% לא-נדיף נתמכים על-ידי סוללה חשמלית, על-מנת לאבטח נתונים חשובים על תצורת המערכת, במקרה של הפסקת חשמל או נפילת מתח. המערכת מתחילה עם זיכרון בן 2 מגאבית. אפשר להרחיב אותה ל-4 מגאבית עלזידי כרטיס-זיכרון נוסף. שימוש ב-84%6₪ של % יאפשר הרחבה עד 16 מגאבית. בקר האיחסון משמש מימשק אל היציאה הסטנדרטית 866₪ש5 זטוטקגת 60 |!גת5 (/8065) 6. מערכת-האיחסון הנפרדת מאפשרת כל שילוב של שני ציודים: תקליט וינצ'סטר בן 2 מגאבית (מפורמט), או סרט מגנטי בן 60 מגאבית. אפשר לחבר בשרשרת עד ארבע יחידות כאלה לכל מערכת. בקר רשת שמזטגום מאפשר חיבור לרשת אתרנט סטנדרטית. כל הכרטיסים המודפסים הם בפורמט סטנדרטי של 6גססזטם תקַות3- ומתחברים אל הלוח האחורי במחברים בני 96 פינים. קצת היטטוריה כיצד עושים מוצר "זוכה"? הסוד כרגיל טמון באנשים. אנשים כשרוניים, נלהבים, המשתפים פעולה זה עם זה. אמנם, דרוש שוק שמוכן לקלוט את המוצר, אבל ובנוסף המוצר חייב להיות מושלם. אנשי | טקסאס אינסטרומנטס | יצרו מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 באקספלורר משהו יחיד במינו, שנבדל ממוצרים דומים של החבורה שכבר הוצאו לשוק. ההבדלים גלומים בתוכנה, באריזה, בטכנולוגיה המתקדמת ובאמינות. חוכנה מהנדסי חומרה אינם ששים להודות בכך, אך התוכנה היישומית היא שהופכת מחשב למערכת שיש בה תועלת ושימוש. תוכנת אקספלורר מבוססת על שפת התיכנות ליספ, שפותחה על-ידי ג'ו מקארתי בהיותו במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס ב-1956. כיצד עושים מוצר זוכה? הטיד טמון באנשים! ליספ (קיצור של קחופצסטסזק +115) היא שפה בעלת אוריינטציה של סמלים שמטפלת בקלות רבה בסמלים לא-מספריים שמהם מורכב רוב הידע האנושי. ליספ אינה פועלת ביעילות מירבית במעבדים מספריים קונבנציונאליים, משום שיש לה אוריינטציה מיוחדת לעיבוד נתונים והיא דורשת זיכרון גדול. חומרה בעלת ארכיטקטורה ייחודית המאפשרת שימוש יעיל בליספ, פותחה ב-ד1א בשנת 1975, בקירוב (08ג6 זזוא). מחומרה זאת, ומעבודה חלוצית שנעשתה במרכז המחקר של חברת זירוקס בפאלו-אלטו, קליפורניה, צמחו הכלים והתפיסות שהיום משתמשים בהם בחקר הבינה המלאכותית: פמחשבים אישיים -- להאצת הביצוע; פרשתות מקומיות -- לשימוש משותף בנתונים; פמצגים ממוּפי ביטים -- להצגת טיפוסים רבים יותר של מידע; פשיטת החלונות -- כדי לראות תהליכים מקבילים; פעכברים -- להזנת נתונים מהירה יותר; פתיכנות נוטה קוד-ביצוע (0816₪160 60[ט0) -- לפיתוח מערכת מורכבות. אומרים שחקר הבינה המלאכותית מצריך את יכולת התיכנות המתקדמת במחשבים כיום. ליספ וסביבת התיכנות שפותחה במכונות ליספ, חיוניות להתמודדות עם האתגר הזה. מעניין, אחרי שרבים מן הכלים והתפיסות הללו הוכיחו את תועלתם, הם הועתקו לטיפול בבעיות תיכנות קונבנציונאליות יותר. ג'ורג' היילמאייר | הצטרף לטקסאס אינסטרומנטס ב-1977 כשהוא רואה בדימיונו כיצד הטכנולוגיה של הבינה המלאכותית תשנה את עתיד המיחשוב. מעבדת מדעי המחשב הופנתה מיד אל מחקר בתחום זה. פרויקט 8 55 מלרועוביצ אבי בלישר במדור זה נשעשע את הקוראים בתשבץ מתוחכם הכולל הגדרות מעולם המחשבים. ההגדרות השייכות לעולם המחשבים מסומנות ב-* (בסוף ההגדרה). פתרון התשבץ יפורסם בגיליון הבא. שלושה מבין הפותרים נכונה את התשבץ יזכו בשוברים לקניית ספרות או תוכנה מבאג בערך של 208 (30,000 שקל) לכל זוכה. מאוזן 1. כשהאו"ם נמצא בין אחד שבתזוזה לאחד שמבקש לקחת, יש מיקוח (4,3). רצ 5. אם שואלים, מוצאים את הבהמות בשטחים 5 (7). 2 9. את מערכת ההפעלה לא מגלים הפוך (3*). ח 0. מספר שיניף חרוזים כלפי מעלה (7). תִ 4. על ראש של בהמה לא סומכים בהשקעות 22 (4,3). 9ּ. ממטרים אחרונים, יש מישהו מנגד, שבודק | 11. החברה מורכבת משותפים (4*). 5. בחברה זו למד יוונית (4*). את כובדם (5). 2. חברה עם משל (4*). 6. החברה הוקמה אחרי שהוקמה חברת סיון 0. כבר אין עבודה בספורט (5). 3. גיס ענק כחול (3*). (4*). 2. החיה הזו, מאז שמתה, כבר לא קיימת (5). = | 15. חברה בעלת האיבר החיוני ביותר (3*). 7. שאלה של דייר שעוזב את הארץ (4). 4. נגמרים במשולש לנגינה (4,3). 6. זה יאה למי שמשתמש באלימות (4). 8. מי שמתעסק עם החברה הזו, מתרומם (4*). 9. רכש תכונה בגודל יחסי (4,3). 7. חברה שדווקא מלמטה תיתן פרי (4*). 0. הנשים אוהבים חזק יותר וברבים (6). 31. צאצאים דוקרניים (7). 8. היכן שהם נמצאים זה גורם למרי (5). 1. זוג מוזג לכלב (6). 2. אנצל את המספריים במכונית (5). 0. מחמם מלמטה עם חתיכת עץ קטנה (4). 3. לא קשה לה לנבל את הפה (4). 3. מאורעות מעץ (5).. 21. למד עם כף ועשה ברגליים (2). 4. אין ספק שמלמטה יהפכו הנוזל לגז (4). 5. בעיית יסוד של עניים (5). 2. איש עם טעם (2). 6. חברה של ילידי הארץ (4*). 8. לא ישן לבד כשמשתמשים בנשק (5). 3. תתאים לכאן (4). 7 חברה עם סניפים (4). 9. החברה מתכננת אריה מוטס (4). 0. משהו בחברה כבר מכין את הסוסים לרכיבה ‏ | ךָך] רון מחשבצ מגליון 6 (4). 2. זה מפחיד בגלל שמצד שני יש בו גופה (4). | | מאוזן 0. רבו. 3. ראיה חדה. 2. לקה. 9. חד. מאונך 1. בגרות. | 21. מת. 6. כלא. 5. רום. 0. חדק. [. יש טעם למה שהוא עושה בלילה מלמטה | 4. פסל. | 22. שמי. 7. קומודור. 2. שתי. 41. הוד. (4). 6. מקשים. 23. אחו. 8. מקינטוש. 4. חבשים. ‏ 42. הכר. 2. אדם שלא אוהב אף אחד מהצד השני (4). | | 9. ביוני. = 25. תחת. מאונך 6. תים. 3 ראם. 3 נגד ריש מקימים חברה (4*). 0. ויקרא. = 27. מלבני. 1. בסיס נתונים. | 27. מח. 4. ישי. 4. משוטטים מצידה השני של חברת מחשבים | 11.סלו. | 29. ישים. 2. רובוט. 8. יל. 5. הקש. (4). 3 פאב. | 31. חישמל. 3. תנומותי. 0. מתעלה. שמות הזוכים - 5. בא ישר מלמעלה ומאחז עיניים מלמטה (4). | | 14.גרס. | 32. ממשי. 4. פריפריאלי. 3. משלים. 6. החברה תופסת חבל ארץ (4*). 6. נקטלו. = 33. מעבד תמלילים. ‏ 5. לקו בגרונם. 4. דרג. מחעובצ 25 7. מרוב פעולות נקיון הוא כבר לבן מלמטה | 17. פיתות. = 37. בשל. 6. משקיפות. ו 6 - ו (4). 8. תה. 8. פתח. 7. שואגת. 6. מתחרט. בנארי דליה, הנטקה 70/5 י"ם, 96782 8 שיך לי בתנך (4). 9 תאי. | 40. חולה הגה. 8 מדפסת תרמית. ‏ 37. בו. 0 66 מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 קשרי מחשבאים קומודור. מעביר שיעורים למתחילים בלבד בבייסיק, בייסיק מורחב, ותכנות בעזרת תוכנה מיוחדת. למכירה משחק הופתקאות מעולה באריזה מקורית ב-128. כמו"כן מחליף ומוכר תוכנות מעולות לקומודור, שפות,וטורבו מקוצר. דוד טל. 02-818142. מועדון הנפוצים מכריז: משחקים מעולים וחדשים לשלושת המחשבים הנפוצים ביותר, דראגון, קומודור 64 וספקטרום להחלפה או מכירה. דראגון, טל. 04-934835. קומודור, טל. 1. ספקטרום, טל. 04-934115. כדאי! כדאי! כדאי! בן 14 מעוניין לתת שיעורים פרטיים בשפת הבייסיק למחשבי ספקטרום, אמסטראד, פאל 2 באזור רעננה. טלפון 052-440719, אורי. 8 מתארגזמועדון דראגון. בעלי ובעלות מחשב זה, תושבי בת-ים והסביבה מוזמנים להצטרף. המעונינים יכתבו אל אילנית ביידנקופף, סוקולוב 18 בת-ים 59373. ויציינו: כתובת, מס' טלפון, רשימת התוכנה והציוד ההיקפי שברשותם. מעוניין ליצור קשר עם בעלי מחשב אטארי (רצוי 800 אקס אל,600 אקס אל) יובל אמיר, האילן 1/24 עכו מיקוד 24411 טל. 1, 8 מעוניין בקשר עם בעלי מחשב סינקליר קיו אל רציניים להחלפת תוכנות מידע וידע. לכל המעוניין נא לפנות לאסף סמו, דרור 6 אשדוד מיקוד 77308. טל. 055-24881. 8 מעוניין ליצור קשר עם בעלי מחשבי אפל ותואמיו כמן-כן להחליף ידע ותוכנות. עמי משכיל-לאיתן טל. 894471 חולון (באיזור המרכז -- עדיף ת"א וחולון). כתובת' רח' פייארברג 14 חולון מיקוד 58294. 8 אם אתה תלמיד תיכון המתעניין במשחקי מחשב ומתמצא היטב בגראפיקה במחשבים אשמח לשמוע ממך ולהציע לך עבודה משותפת. כתוב אל: ירון שורר ת.ד. 7956 ירושלים 91077. מייד. 8 מעוניין ליצור קשר עים בעלי יבמ פי.סי. להחלפת מחשקים ותוכנות. ניב מוסרי טל. 1 עבור שלוחה 7452. חומרה למכירה מחשב דראגון 64 + טייפ קסטות מיוחד ‏ -- סניו + ספרות רחבה באנגלית ובעברית. גיורא פורטר, ול. 03-418511. קיל-ט 5:ל:0 8 למכירה תוכנת שבץ-נא (תפזורת) בעברית למחשב הספקטרום 16 ק' או 48 ק' במחיר של 6 לקלטת לפי שער יציג ביום הקניה. כמו כן, תמלילינים במחיר 8% לקלטת. לפנות לשחר טלפון 059-74249. 0 ספקטרום 48 ק' + מוניטוור "12 צרוב + טייפ מונו למחשב + תוכנה מכל הסוגים + תיעוד, הכל כחדש. נדב סלמון 03-457355. פלמכירה ספקטרום 48 ק' + 21 משחקים (שש בש 4 רמות, הוביט, מדמה טיסה, דיבור וכו') המערכת בת חצי שנה במצב תקין. גיא פל] טל. 065-98686. 8 למכירה משחק טלביזיה פיליפ במצב מצויין עם כל הציוד הנלווה, כולל קסטות שונות גם נגינה ותיכנות. המעוניין לפנות לאלון טל. 5, חייב להימכר! מחשב מיקרופרופסור 2 תואם אפל בייסיק 64 ק' כולל חיבור לטייפ, כולל פרות ותוכנה. במצב מעולה. מחיר מציאה 58. המעוניין יפנה לאלכס טל. 08-488717. 8 למכירה ספקטרום 48 ק' + כונן דיסקטים + מדפסת + ג'ויסטיק + יחידת דיבור + ספרות מגוונת + שפות + משחקים. קניית פריטים בודדים אפשרית. טל. 03-484911 בערב. 8 למכירה קומודור 64 + כונן, חדש לפני שימוש. ישראלי עמנואל. כבירי 4/30 קרית חיים טל. 04-703782. (רצוי להתקשר בסופי שבוע). 8 למכירה מחשב בי.בי.סי. כולל מדפסת צבעונית, טייפ, מוניטור, קסטות, תוכניות וספרים. טל. 067-72160 צפת. 8 למכירה ווינר 64 ק' במצב חדש כולל 2 כוננים, מוניטור, /א671, שפות רבות, ספרים, עיברית, ודיסקטים. שמעון 052-555992. 8 למכירה ספקטרום 48 ק' (מצב מצוין) + חיבור וידאו + חיבור טלויזיה + ספק + ספרות מקצועית + 20 תוכנות בשפת מכונה לקבלת פרטים נא לצלצל 055-51160 ולבקש את צבי. בהזדמנות שרפ 700-אמ זד (64 ק'. + טייפ + מדפסת (פלוטר 4 צבעים) + רשמקול + גוק עברי, אפשרות לתוכנה. יעקב ג'ראסי הירדן 6 ראשל"צ מיקוד 75236 טל. 03-044073. למכירה מחשב ג'ני 1 של חברת רדיו שייק במחיר מפתיח 100 בלבד או קניית המחשב אם מוניטור במחיר 300% בלבד לפנות לאפק עותניאל מושב בקעות ד.נ. הבקעה מיקוד 5 טל. 02-94110. למכירה פינקליר קיו אל כחדש (128 ק') במחיר מציאה 780%. המחשב כולל שני מקרוכוננים 100 ק' כל אחד. כולל ספרות + 8 בהזדמנות! למכירה מיידית! תואם אפל 4 ק' + כונן מעולה + צג ירוק + 80 טורים + כרטיס פאל ועוד. טל. 0763-90297 בשעות עבודה. טל. 063-90501 לבקש 323 אלי שרפשטיין קבוץ מעגן מיכאל 37805. 8 אטארי 400 למכירה + טייפ + קסטה משחקים + ספרות אסף, 052-21630 מיקוד 1 ת.ד. 211 הוד השרון ישורון 55. 8 מעוניין לקנות כונן לקומודור 64 במצב טוב. מוטי פונציק השקדיה 9 רמת -- גן מיקוד 6 טל. 03-7516397. 0 למכירה מיקרובי 16 ק' + מתאם לטלויזיה ושנאי ספר המחשב והספר מאה התוכניות הראשונות שלך. גדי 03-470794. = 6 מעוניין לקנות מחשב יבמ פיסי במצב טוב ובמחיר סביר מוטי פונצ'יק השקדיה 9 רמת -- גן מקוד 52546 טל. 03-7516397. 8 למכירה דראגון 64 ק' + ג'ויסטיק + 100 תוכניות משחקים ושפת מכונה + דיבור + הוראות + ספרי הדרכה וחוברות + חודש אחריות במחיר מציאה: אייל 03-746154. 8 למכירה מחשב אפל 2 אי + 2 כוננים וציוד היקפי רחב. יהודה 03-940116. 8 למכירה מחשב טקסס 4/99אי כולל מאות תוכניות מגוונות אפשרות להחלפת המחשב הנ"ל במחשב ספקטרום או ויק 20. יעקב דרך מצדה ‏ 91/29 באר--שבע 84454 טל. 5, 8 למכירה שארפ 700 12 + טייפ + מדפסת + מוניטור "12 ירוק + ספר בעיברית ייחודי + כ- 50 תוכניות ייחודיות. לפרטים נא לפנות לאייל שפוץ טל. 052-33735. 8 למכירה ספקטוום 48 ק' + מתאם ג'ויסטיק קמפסטון + 80 משחקים בשפת מכונה + ספרים וחוברות + כל החיבורים הדרושים + טייפ. אלירן חזן ברל 23/9 קרית שמונה טל. 5,, 8 מציאה ! !! למכירה מחשב ספקטרום זד אקס 48 ק' + טייפ סאניו חדיש ומשוכלל ביותר למחשב + עשרות משחקים מפורסמים כולל תוכנות מקליטה + ספרים למחשב. הכל במצב מעולה כחדש 285% אורי, טל. 03-764247 משעה 20.30. למכירה מחשב מקינטוש חדש באריזה כולל תוכנה ספרות ודיסקטים לכל המעונינים נא להתקשר לטל. 03-914647 בשעות הערב ולבקש את יהודה. למכירה מחשב ספקטרום 48 ק'26 + ספק כח + משחקים + ספרי למוד + תוכניות למשחקים מרתקים. אמיר אלאלוף, טל. מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 7 554 מערכת המידע הנבונה, ההידברותית (1815) ובמרכזו ג'ורג, ג'ין קרומר והארווי קראגון, התפתח בהדרגה עד שאיפשר לטקסאס אינסטרומנטס לייצר "מכונת ליספ זולה". בתוך זמן קצר התפתחה פעילותה של המעבדה וחבקה תוכנית מחקר ופיתוח על מערכת 28002 ו6487. המחקר שעשתה קבוצתו של הארי טנאנט במימשקי מחשב לשפה טבעית, הניב אף הוא מוצר שצורף למחשב המקצועי של טקסאס אינסטרומנטס. מימשק השפה הטבעית הוא אחד הפיתוחים של 5 המהווים את 168ַ1א₪ (ראשי תיבות של המלים האנגליות שתרגומן לעברית הוא: קל לשימוש, מיועד לטירונים העובדים בסביבת מיחשוב של טקסאס אינסטרומנטס). זו התוספת הייחודית של טקסאס אינסטרומנטס לתוכנה המקורית של ליספ, מתוצרת המכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס, הנמכרת יחד עם אקספלורר. לא היה קל להעביר את התוכנה מכלי- הפיתוח המקוריים שלה אל אקספלורר. באפריל 3 החלו פיל מילר, ויין גיבסון וסטיב קרוגר בעבודה שנמשכה 16 שעות ביממה ושמטרתה לנפות משגיאות את המיקרוקוד -- במעבדת החומרה של ג'ורג' מרטין באוסטין, טקסאס. בחודש מאי הצטרפה אליהם אלן ואלדראם, על-מנת | לפתח את תוכנת המערכת. אחרון-אחרון, דאג ג'ונסון והצוות שלו הביאו את 1105א לשלב הדגמה ב-28 ביוני, אחרי שעבדו כל הלילה ב-27 בחודש. אחר-כך הועברה התוכנה למספר וב של מערכות אקספלורר, לצורך בדיקה ושיכלול. (אגב, אקספלורר ראשון יצא לגימלאות וקורותיו הונצחו בספר מאויר שבו מנציחים תצלומים כל 324 תמרור ותמרור בדרכו ההיסטורית). האריזה = קבוצת המערכות של טקסאס אינסטרומנטס, שפיתחה את אקספלורר, עבדה על מספר מחשבים שכלל לא הגיעו לשוק. ויקינג היה פרי מאמץ גדול לפיתוח מחשב ייחודי של טקסאט אינסטרומנטס, בעל 32 סיביות. תחנת-עבודה אנעשי סקסאס אינטטר מנטס יצדו ב%ק290לו77 משהו יחיד במינו, שנבד? ממוצדים דומים 20 החברה שכבר הוצאד .2 שו | מתקדמת (5א4) היתה תוכנית. לבניית תחנות-עבודה רבות-עוצמה על בסיס השבב של מוטורולה 68010. קבוצת פרויקט 1115 עבדה עם כל אחד ואחד מן הפרויקטים האלה כדי לפתח בצוותא מכונת ליספ "זולה". בינואר 1983 רכשה טקסאט אינסטרומנטס למד את עופת את הזכויות לייצר את 6מוג86]אטא של המכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס, ולהשתמש ב-גטופטא של חברת ווסטרן דיגיטל. הנומאשין כולל רבות מן התפיסות שתוכננו עבור תחנות-העבודה המתקדמות: פתחנות-עבודה אישיות; מעבד מוטורולה 68010; 9 סיביות לנתונים ולגישה; פיכרון וירטואלי; פמצג הפרדת-סיביות גבוהה; פצכבר; פמערכת הפעלה יוניקס עם חלונות. הוחלט שהמאמץ של תחנות-העבודה המתקדמות יתרכז בחיזוק משפחת המוצרים של נומאשין על-ידי הוספת אריזה חדשה ומעבד סיביות (נוסח 64%) בעל מיקרוקוד שיבצע ביעילות את ליספ. כאשר נרכשה נומאשין כבר מלאו שישה חודשים לעבודת התיכנון של תחנות-העבודה המתקדמות. קית דיפנדורף היה המטיף הראשי לפיתוח מימשק-למשתמש מתקדם שישולבו בו כל המגמות האחרונות של הגראפיקה המהירה, הזנת נתונים באמצעות לוח-מקשים ועכבר אופטי, עיצוב ארגונומי, מארז נאה המתאים למשרד, וכבלים סיבאופטיים. מאות תרשימים ותוכניות, עשרות מודלים מקרטון, ‏ מספר מודלים מ"קל-קר" ולבסוף מודל מפלסטיק, הוכנו לפני שהשביעו את רצונם של המעצבים הסופיים (לרבות נילס דיפרינט, יועץ של טקסאס אינסטרומנטס). התוצאה הסופית נמצאת עתה בשוק, בדמות מערכת אקספלורר. / - הבינה המלאכותית! מבוא לתיכנות בלוגיקה ולשפת התיכנות פרולוג. (ב). טיכום ביניים מסבצר 2 אז מה למדנו בגן היום? 1. ניתן לכתוב בפרולוג ביטויים מורכבים על-ידי שימוש בפנקטור וארגומנטים. 2. השימוש בביטויים מורכבים מאפשר ייצוג עובדות ושאילתות בצורה אחידה. 3. ניתן להשתמש במשתנים בשאילתות פרולוג, כשהמשתנים מייצגים אובייקטים לא 8 ספציפיים, כפי שעושות זאת מילים כמו "מישהו" או "משהו" בשפה העברית. 4. כדי לענות על שאילתה עם משתנים, מנסה מפרש הפרולוג למצוא במסד הנתונים מקרה פרטי של הביטוי שבשאילתה שניתן להתאים ביניהם על ידי הצבת ערכים במשתנים. 5. כתשובה לשאילתה עם משתנים מקבלים את ההצבות המתאימות, אם ישנן. 6. תחום ההגדרה של משתנה בפרולוג הוא רק מתוך השאילתה בה הוא מופיע. ערכי משתנים אינם נשמרים בין שאילתה לשאילתה. 7. ניתן לשאול שאולות שונות ומתוחכמות על תוכן מסד הנתונים תוך שימוש בביטויים מורכבים, | שאילתות מורכבות ומשתנים המשותפים לוחזלקים השונים של השאילתה. בפעם הבאה נלמד על שימושי המשתנים בעובדות ובחוקים. . מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 . דע עברית פלא דור אנציקלופדיה לימודית - 4 פה סססוטואס0/סגה דפואא אד משחקי לימוד מגיל 5 ומעלה. הכרת אותיות, צמדי מילים, ביטוייס ופתגמים. התוכנית מאפשרת תרגול ב-5 צורות שונות. דע יהדות פלא דור אנציקלופדיה לימודית - 4 ה סססואוא 0ס6/סג הח דפואא ד נושאיס נבחריס מפרקי אבות. יחסים בין האדס לזולתו ובין האדס למקוס, התכלית שלשמה בא העולס ועוד, מועבריס בצורה ברורה ועניינית. לקראת פתיחת שנת הלימודים המבחר המלא של תוכנות לימודיות מבתי ההוצאה חפהפו:] וחק ו- השאגאאוק5 למחשבים = וקק, והאדה 6471 הסססווואסס. * בקרוב דע אנגלית פלא דור אנציקלופדיה לימודית סגחדפוצה/ וג דה/64 שהסססושווסס לימוד השפה האנגלית בדרך משעשעת, ביחס של יידו שיחיי עס המחשב. שיטות התרגול המיוחדות עשויות להצדיק את הכותרת יילימוד ללא מאמצ'יי. דע חשבון פלא דור אנציקלופדיה לימודית - 4 פה טסוו ס6/ס גח דפוא אד לימוד יסודות החשבון - רכישת בקיאות ובטחון. מומלצ בעיקר לגילאיס 2. אך יביא תועלת גס לגילאים גבוהים יותר. השליטה על גבור התוכנית באמצעות פתרון תרגיליסם. דרגות קושי רבות להקל על הלימוד ולעניין את התלמיד. פתוח זכרון שמיעתי פתוח החשיבה -- פתוח זכרון שמיעתי 4 שה סססוטווס6/סגח דפוג אד לגילאים 5-8. מיועד לאימון הזכרון וכלי עזר לילדיסם עס קשייס בקריאה. התוכנית מטפלת ברצף של פריטיס חזותיים ושל צלילים. אוצוות הים הדרומי פתוח החשיבה -- אוצרות היס הדרומי 4 שח סססושו 0ס6/סגה דפואג אל לגילאיס 9-14. משחק חשיבה ואסטרטגיה לשחקן אחד או שניים. חידוד החשיבה, תוך משחק מהנה ותחרותי. ורי מעבד תמלילים מקצועי 4 = סססואוס6 למשתמשי קומודור, מעבד תמלילים רציני ללא פשרות. מבחר אפשרויות עריכה, בליווי ספרות הדרכה מפורטת. נמכר על גבי מחסנית (65ו זה 6) שמבטיחה שימוש נוח ואמין. מבצע ש. לוגו -- קיט ל-ואע8זד5060א2 צמד"חמד פלא דור אנציקלופדיה לימודית -- סגחדפואה מחולל לומדה ביתי עריכת משחקיס ותרגילים ללימוד שפה, גיאוגרפיה וכוי. מחשבת אונבת קורס כתבנות עברי אנגלי 4 פהסססואואס6 חדש בארצ! למד להדפיס בשיטה עיוורת, במהירות של 18 מיליס בדקה, בעזרת המחשב האישי. 2 קורסיס מקביליס -- עברית ואנגלית -- כולליס 20 שעוריס כל אחד, תרגיליס ומבחניס. רמות לימוד שונות. לימוד משעשע ונושא תוצאות. צבע את המפה פתוח החשיבה -- צבע את המפה 64 פהסססואואסס6 / סג דפווג ד משחק חשיבה לגילאיס 8. צביעת שטחים על פי חוקיס מוגדרים. מחייב את הילד לתכנן את צעדיו מראש. גירסת לוגו בעברית מלווה בחוברת הסבר מפורטת. כניסה קלה לתיכנות לילדים שאינס דובריס אנגלית. מחיר היכרות מיוחד. מבצע 4 פחסססושואסס -- 080. חבילת לוגו לקומודור 64 - 2 דיסקטים או קסטה של 080 ) אוסגמחפד וספר הדרכה. מחיר מבצע עד גמר המלאי. מדריך לעסקי צביס - לוגו הספר הקלאסי ללימוד שפת הלוגו. נכתב במיוחד לגירסת 060 ) אוקג4ההפד במחיר מיוחד לכל הרוכש חבילת לוגו לקומודור. פרטים נוספים בחנויות 806 תל-אביב - דיזנגוף סנטר שער 5 למטה, תל אביב 03-290142 חיפה -- הנביאים 20 פסגי תחתון חיפה 04-672854 רמת השרון - סוקולוב 49 רמת השרון 03-499720 *בו₪ חדש חולון -- סוקולוב 54 חולון 6 המרכז לספרות עזר ותוכנה למחשבים בקרוב דיזנגוף סנטר תל-אביב 64332, טל. 290142 03 ר וולי פה השע 50 ₪ 80065 54 דטקוס6סחסווא 6 רושל ם 2 03 005ווק,64332 טועה - ו=ד הפדא05 +-60א>2ופ | במ דרחוב 6 פקניון בקניון איילון 574 6 קרית גת. כמו כן מעוניין להחליף ולקנות ולמכור משחקים לספקטרום. מעוניין במחשב ביתי 64 ק' לפחות (לא למשחקים) אהרן, ת-ד 4390, חיפה 31043 טל. 1, 8 למכירה אטארי 800 ,1א + טייפ + ספרים + ג'ויסטיקים + 51 תוכניות כלולים גם סינטסייזר דיבור ותוכנה בעברית 04-449044 לאסף. 8 מעוניין לקנות מחשב כגון אטארי, ביביסי, מיקרו פרופסור במחיר עד 1008 יציג מחשב במצב טוב + הרבה תוכנות והרבה ספרות או מחשב קומודור 64 ק'. טל. 9 לצבקש את מיכאל אלבז. 00 למכירה מחשב דראגון 64 + ספרים + ג'ויסטיק + חיבור לטייפ + עשרות מישחקים ותוכניות (הרפתקאות שפות, עיבריים ומשחקים בשפת מכונה ובבייסיק) אלון תבור מישעול הלימון 22 ק. גת 82000 טל. 051-81632. מעוניין לימכור מחשב ספקטרום 48 ק' עם מיקלדת מלאה דקטרוניקס, וכל הציוד הנילווה ‏ 200 אלף שקלים. יש אפשרות לתשלומים, מריוס קייזרמן ורח' הרב קוק 6 אשדוד מיקוד 77336. מעוניין בתואם אפל יד שנייה אמיתי מדן קיבוץ מעגן מיכאל ד.ג. מנשה 37805 טל. 2 לבקש שלוחה 521 (קו פנימי). 0 ג'ני צבעוני חדש + תוכניות מכול הסוגים + משחקים מעולים כגון: פלישה מהחלל, פאק מן, טניס, מכוניות, דונקי קונג, מפציצים, עברית... + תוכניות לימודיות + שפות: 10 אדיטורים לאסמבלר + הדרכה + ספרות 100 דולר. ערן 03-593767. תוכנה 8 מעוניין להחליף משחקים לאפל 2 בעיקר אדואנטור (ובמיוחד מדמת של קומודור לאפל), בראשותי שמחקים רבים. תומר שגיא התאנה 3 ראשל"צ טל. 03-991046. 8 המעוניעים להחליף תוכנה של ספקטראוידיאו 328 ואמ.אס.אקס, יתקשרו לנתן טל. 03-940226. 8 מעוניין בשפת פסקל למחשב קיו-אל עם צלום או ספר הלימוד המקורי שבא עם הדיסקון. כמו כן מעוניין באסמבלר. מוכן לשלם. שרון להב טל. 03-944525 ראשל"צ. 8 מעוניין להחליף משחקים לספקטרום 48 '. איתי בנוש, שלונסקי 27 הרצליה פיתוח 7 טל. 052-555249. קיל.ט 5:ל:0 8 מוכר/מחליף תוכניות בשפת מכונה לאפל ותואמיו מחירים זולים ותוכניות חדישות. ברשותי הוראות -- רייט סימולטור, כמו כן מעוניין למכור/להחליף פוקים ופיקים. אבי פגרצמן אחד"העם 48 פ"ת מיקוד 49507 טל. 7,,. מעוניין למכור או להחליף תוכניות לספקטוום 48 ק' לפנות לבווך טל. 4,. 8 מעונין בתוכנות לקומודור 64 כמו דטה באס, לימוד הדפסה בעברית ואנגלית, מעבד תמלילים עברי אנגלי. להתקשר למאיר טל. 8 בשעות הערב בלבד. 0 תוכנית עיסקית למחשב טקסס אינסטרומנטס בקטריג. טל. 03-706962. כהן יעקב קובלסקי 10 בני ברק 51243. למכירה תוכניות משחק לספקטרום 48 ק' בין | התוכניות | - | מכויות-מרוץ, סימולציות-טיסה, קרבות טנקים, ההוביט, מלחמות חלל, ועוד הרבה. וכן תוכניות אסמברל, שפת מכונה ופסקל 4. אמיר טל. 4, פמוכר ומחליף תוכניות בשפת מכונה לאפל ותואמיו מחירים זולים ותוכניות חדישות ומשוכללות, כמו כן מעוניין למכור/להחליף פוקים ופיקים. אבי גרצמן אחד-העם 48 פ"ת מיקוד 49507, טל. 03-908097. = 8 מעוניין לקנות קסטות משחק למחשב אטארי 800 אקס אל. סופרין מיכאל רח' אשור 30 שכונה מערבית כרמיאל מיקוד 20100. 8 קומודור 64 מעוניין למכור/להחליף, תוכנות מעולות כגון, בלודמקס, פול-פוזישן, להיט מרוצי המכוניות, סינטסייזר דיבור ועוד רבות. רונן טל. 067-70635, מחליף גם דרם מודם -- פרוטק. 0 דראגו[32/64 מוכר תוכנות מתוך כ-300 תוכניות באסמבלר -- משחקים, שפות תוכניות עזר וכדומה. לקבלת רשימת התוכנית שלח מעטפה מביילת ליעקב לרר הנריטה סולד 26 פתח-תקוה 49532 או לטל. 03-9327763. מעוניין לרכוש ספר ללימוד אסמבלר לקומודור | 6502/64, | מעונין | אף להחליף/למכור תוכנות מעולות למחשב זה. (לימודיות, משחקים). יוסי טל. 04-922661. 8 מעוניין מאד בקשר כלשהוא עם בעלי קומודור 26710 (מחשב עיסקי). מדובר בעיקר בתוכנות עיסקיות ובתיעוד עזר למתכנת. טל. 8 כתובת למכתבים' עודד מלכי, מושב ניר"צבי. מיקוד 72905. קומודור 64 משחקים מלהיבים למכירה ולהחלפה לדוגמה, מכסחי השדים, ברוס לי וכדומה במחיר 500 שקל בלבד. טל. 4 משה. מעוניין לקנות ג'ויסטיק למחשב דראגון 2 וכמו כן משחקים. עופר חביב טל. 7 הרצליה. 8 מעוניינים להחליף תוכנות על גבי דיסקטים למחשבי אטאוי. אופיר טל. 6, דני טל. 04-247656. 8 למכירה מחשב דראגון 64 + ספרים בעיברית ובאנגלית + חיבור לטייפ + ג'ויסטיק + עשרות משחקים ותוכניות. אלון תבור טל. 2, 8 מעוניין להחליף או למכור תוכניות לאטארי על גבי תקליטונים.יהודה טל. 6 חיפה. 8 מעוניין להחליף תוכנה ומשחקים עבור קומדור 64 על דיסקיות בלבד. שי יניב רמת-גן טל. 790761. 8 למכירה אוריק 1 כולל כמה שמחקים ואת כל החיבורים במצב בינוני 1008 להתקשר לעינב טל. 993266 לבקש שלוחה מס' 2401. 8 למכירה שפת מחשב אפל פסקל עם הדיסקטים והספרות המקוריים של אפל, כולל שפת אסמבלר, מתאים לאפל עם 128 ק', 64 ק' וד48 ק' טל. 03-748574, ארז. 8 מעוניין להחליף תוכניות למחשב טנדי צבעוני או דראגון על גבי קלטות ג/או דיסקטים כמו"כן מעוניין ליצור קשר עם בעלי תוכנית שמעבירה תוכנות מאפל לדראגון וההפך. רון יערי טל. 08-491733, = שלגומודור 64 מעוניינים להחליף משחקים בשפת מכונה. ברשותינו -- אולימפיאדה, טניס, 3 סוגי מרוץ מכוניות, מרוץ אופנועים ועוד. רצוי בקסטות טייפ. | מאור גרינבאום ואבי שגב טל. 6, למכירה ו/או החלפה משחקים, שפות, סטרים, תוכניות עזר, ציורים ומוזיקות לקומודור 4. יאיר רוזנבאום טל. 03-998574. קומודור 64 תוכניות למכירה החלפה אילון ראובני יבנאל 15225 טל. 067-50647. ברשותי בטאוני חיל האויר ואני מוכן להחליפם בעד משחקים או תוכנה ל16קומודור. תומר כדריה 712110. 8 למכירה שפת פסקל לאטארי המתאימה לכונן אחד. יהודה 04-644896 חיפה. 8 למכירה קרטריג' אולדרים לתוכנותת באסמבלר בדראגון. כמו-כן מעוניין להחליף משחקים בשפת ממכונה. אהוד שוף טל. 3, מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 0 מעוניין להשיג שירטטוט חשמלי של מודם למחשב אפל בתמורה אתן משחקים. זילברשטיין עופר קיבוץ יד חנה ד.ג. לב השרון מיקוד 42840 טל. 053-83800. 8 מעוניין להחליף למכור תוכנה קומודור 4 תמורת מישחקים ולימוד אנגלית התוכנה מוקלטת על גבי תקליטים וטייפ. מיכאל אזולאי טל. 08-220332 או אבי חסדאי טל. 08-229232 להתקשר אחר הצהריים, משחקים מרהיבים אסור להחמיץ! !! למכירה מעבד תמלילים עברי/אנגלי למחשבי מיקוו פוופסוו ‏ 2. גאי טל. 6,, 8 למכירה מישחקים לאטארי על קסטות ועל דיסקטים. דיסק מקורי של קונן הברברי וקסטה מקוריות ועוד רבים. טל. 04-933870 גולן. 0 קומודור 64 זקוק בדחיפות לקובות + הוראות הפעלה לאדיטור שלו (כונן). גלעד פיטוסי איילון 1 קרית מוצקין, טל. 04-716807. 8 לבעלי טי.אר.אס 80 בילבד ! 2 קרטיג'ים + הוראות אורגיסיות. 15,000 שקל בלבד כל אחת. שרון סייברי רח' הברושים 21/1 כרמיאל 0 טל. 04-986230. משתלם וכדאי! !! ספקטרום. מעניינים להחליף/למכור מהמעולים במשחקים בשפת מכונה. ברשותנו למעלה מ"100 משחקים. בבלי 43 ת-א 62917. תומר שפירא טל. 446738, יובל עצמון טל. 0 מעוניין בתוכנית שמעבירה משחקים מדראגון לספקטרום כמו-כן מעוניין בתוכניות בלו מאקס, גוסט בסטרס ועוד לספקטרום מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 קיל-ט 5:ל:0 בתמורה אתן משחקי מכונה מעולים לספקטרום. יגאל טל. 954258. מעונין להחליף משחקים לספקטרום 48 ק' ברשותי משחקי הרפתקאות חדשים.רון בוצר טל. 04-7094654. 8 מוכר משחקים לספקטוום 48 ק'מהמשחקים החדשים ביותר בשוק: כדור"בסיס, המשחקים החדשים של וילאימט ועוד... 3000 שקל התוכנית פנות לגיל בן-אוליד הגאולה 4 הוד-השוון מיקוד 45272 טל. 4, 8 אטארי למכירה החלפה תוכנות על גבי קלטות ותקליטונים תוכניות העתקה מכל הסוגים. מני לוינסון טל. 769534 הבילויים 44 ר"ג או טל. 03-768582 אילת 20 ר"ג. אטארי 800 אקס אל מעוניין להחליף מישחקים. ברשותי משחקים כמו ס.א.ם. (סינטיסייזר דיבור ), בזר מקס, וכו' לפנות ליוס טל. 052-21062. 8 מעוניין להחליף תוכנות למחשב אפל 2 מעוניין בעיקר במשחק "בלו מקס". גיא סגל רח' הדבר 54 אשדוד מיקוד 77413 טל. 5 8 מעוניין לתת משחקים יוקרתיים כגון מכסחי השדים, טניס, אולימפיאדות, סוגי שפות (כולם), מירוצי אופעונים ומכוניות, משחקי חשיבה והרפתקאות, סימולציות של טיסה ועוד, בעד דיבור (תוכנית). המעוניין לפנות לשי, ראשל"צ טל. 03-942201. 0 נער בן 15 מעוניין בנתינת שיעורים בשפת הבייסיק של הספקטרום בעל ניסיון של 4 שנים. טופסי פרטום במדור קלטי/פלט ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ או ₪₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ּ בל הודטנוזיר זייבווז לה יבב בבתב"ידברור וחריא צל טופס וה הביל צדספ חילים לוירב. בזוב -- או הרפס -- חיילה אחת למשבצת בבהירות רבה. שחר בתובתר החוראה. (בולל מייסוד) ו|או טרפור חזייבים להיבלל בשלושים הסילים. אג טבלים הודטות סוראים פרטיים בלבר. לא גובל לוזוור על הודעתר אלא א ב השח בטופס חדטצ. המערבח אינה יבולה לצרוב להדפסח הודצה בלשחי בסוצד בלצה. ואינה נושאת באחריו לתוב המודוווז. אגא צוור לוו לצוור לר בבתב-יד גאה ברור. המודטגווז הפורסמוה על בסים "כל הסודם וובה". של א הטופס בטנופה ציין בצדה הטמאלי חזבירות הָלֶט] פל6. בהצלחה. הו | או | 6-00 ה 200000 00% כו הט 0 | 000 | | 097 - - הממ 8 2000 השקש פיי | מק | ומשש | הור "הקרא | שואשאמטשם ה אהי ו קש ב 0 9-0 0-ו 00008 - | כדאי מאוד לנסות טל. 02-414717. לאפל מעוניין במעבד תמלילים דו-לשוני טור אפשר בסי.פי.אמ. על גבי דיסקט בלבד. אמיר לוי טל. 03-476548. הבנים ‏ 42 רמת-השרון 47223. למכירה מחשב דראגון 64 עם ג'ויסטיק, חיבור לטייפ, ועשרות מישחקים וספרים בעיברית ובאנגלית. אלון תבור טל. 051-81632 (בערב). 8 למכירה מאה תוכנות בשפת בייסיק על קסטה היועדת לקומודור 64 משחקי ווידאו, משחקי מחשבה, שפות מחשב, מעבדי תמלילים ועוד המחיר 50%8. ישראל רוב טל. 04-226322 אבא הלל סלבר 16/5 חיפה 32694. 8 מעוניין להחליף משחקים למחשב אטארי 0 אקס אל על כונן ועל טייפ, יש לי משחקים מעולים סימולציות, ותוכניות שונות. דור טל. 64,. למכירה דחוף ספקטרום 48 ק' + טייפ + עט אור + אינטרפייס לגףויסטיק שניהם מתוצרת דיקטרוניקס + ספק כוח + חמישה ספרים + 80 תוכניות מגוונות ומעולות הכל יחד %8. לפנות לעדן שריגמן רמים 26 כרמיאל 0 טל. 04-986314 אפשרות החלפה בקומדור 64. 8 מעוניין להחליף משחקים ותוכניות לספקטרום 48 ק' יש לי משחקים יוקרתיים כגון מכסחי השדים, טניס, סוגי אולימפידות, דיבור, מרוצי אופנועים ומכוניות, משחקי הרפתקאות כל סוגי השפות, ומשחקי אולטימטי. לפנות לרון טל. 03-942201. - 01 גד' עוגיב עונה לשואלים 1. לאמיר אשכנזי: קיימות לומדות לאפל, שמפותחות ומשווקות על-ידי תומר מחשבים במסגרת מערכת תפו"ח. 2 לאייל | דרור: הפקודות גת ורשאתסא משמשות לשירטוט צורות המתוכנתות על-ידי המשתמש בגראפיקה גבוהה. הפורמט של הפקודות הללו הוא: ,א 1 1 (הפקודה), כאשר משמעות הפקודה: שרטט את הצורה ה-1 בקואורדינאטות /,א. הפקודה אוג5כ ו-או4 סא משרטטת את הצורה בצבע שנקבע בפקודה 860108 קודמת. השימוש בפקודה אוגכא מסובך מעט יותר, אך תוכל לקבל הסברים וחומר מפורט בנושא זה (חומר כתוב ותוכניות הדגמה) באם תפנה אלי לפי מספר הטלפון והכתובת | המצורפים.. 3. ושוב, לאמיר אשכנזי: אינני יודע על אפשרות למניעת שינוי או גישה לתוכנית באופן מוחלט, אך ישנן כמה אפשרויות המונעות גישה לתוכנית באופן חלקי: > א. אם רצונך למנוע אפשרות טעינה, תוכל להוסיף תווים הנלחצים ביחד עם .601801 בין תווי שם הקובץ, תווים שאינם נראים ב"6411.00 רגיל אך לא ניתן לטעון קובץ מבלי להקישם בסדר שבו הוקשו מלכתחילה. ב. פוקים המנטרלים השפעת [מפעת (פורסמו בגיליון 11 במכתב מאת יאיר אפרתי): 0 08 - לחיצה על דמפפא תגרום להתנעה קרה. לביטול הדבר יש להקיש 6 מפאסע. 4 05 : 40286,252 20% -- פוקים אלה מנטרלים השפעת 214,255 5. פוק זה גורם להרצת התוכנית מתחילתה, עם כל הקשת פקודה באפלסופט. אם תפנה אלי, תוכל לקבל רשימה מפורטת של פוקים ופיקים בתחומים רבים. גדי שגיב, אבן-יהודה. טל. 053-99555. רמה בינלאומית ברצוני להביע בזאת את הערכתי למגזין שלכם אנשים ומחשבים. תוך עיון בגיליון 24 מיוני 1985 גיליתי, להפתעתי הנעימה, כי המגזין הוא ברמה 2 ר זיה ע-ס:ק.: [ בר שש הבר ירש שיר השש ההק .הרשו שר כ ב] בינלאומית, מעניין, מכיל חומר מקצועי, ערוך בטוב טעם ומורגשת העבודה הרבה והרצינית המושקעת בעריכתו ובהדפסתו. אני מקווה שתמשיכו בדרך זו ומאחל לכם הצלחה. זאב רפואה, מנכ"ל ניקוב מחשבים. תודה ! קומלודור 128 הנעלם קראתי במוסף מסוף על המחשב קומודור 8 (6/128) והתרשמתי ממנו, וכמו כן חיפשתיו ולא מצאתיו, וכן הייתי רוצה לדעת האם הוא נמצא בארץ ואם ניתן לקנותו, ואם כן, באיזה מחיר וכמובן איפה אפשר לקנותו. תודה רבה ! אלעד פרסיקו, ראשל"צ. אלעד, המחשב עדיין לא נמצא לשיווק בארץ ומתדיראן, שהיא היבואנית הרשמית, מוסרים שהמחשב לא יהיה בארץ לשיווק המוני לפני נובמבר 1985. ואולם, אם אתה מעוניין בפרטים טכניים על מחשב זה, תוכל למוצאם ברוב עיתוני חו"ל. בעיות דראגון לאילנית אני בעלת מחשב דראגון ולא מזמן רכשתי גם כונן תקליטונים. יש לי הרבה תוכניות בעלות הרצה אוטומאטית ואינני מצליחה להקליט אותן לכונן. א. האם קיימת תוכנת העתקה לכונן שתבצע עבודה זו? אם כן - היכן אוכל להשיגה? ב. נתקלתי בתוכניות שבגלל הדוס אינן פועלות כרגיל. האם אפשר לעשות משהו כדי שתוכניות אלו יפעלו כרגיל -- יחד עם הדוס? ג. מדוע הפסקתם לפרסם את פינת הדראגון? בתודה, אילנית ביידנקופף, בת-ים. אילנית היקרה, לצערנו, הכתבים אינם מתמידים לכתוב. ברגע שיימצא כותב נוסף -- נמשיך לפרסם את הפינה. אסמבלר באטארי אני בעל מחשב אטארי 1.800א, רציתי לברר מה להדפיס כדי שאוכל לכתוב בשפת מכונה אסמבלר במחשב שלי. אודה לכם מאוד אם אקבל תשובה מהירה. אדי דוברובסקי, בת-ים. ושוב דיר ברץ.. ברצוני לעזור לבעיתו של ד"ר ג. פרץ, שהתפרסמה בגיליון 24 בקשר למדמה מורה של פדהצור, שבה הוא נתקל בבעיה בשורות 140, 0 ולכן ברצוני לפרסם את שתי השורות מתוקנות: "הקש בחירתך :נן ]" " צאזקק:10,25 שצתססם 130 | צטפאז:10,26 מעתססת 140 (:%ב)תץ=2:צת 0 070 אשטיץ 2=54 א1 0 0050 פע וזה הכל. רונן יערי, רחובות. רונן היקר, אני מודה לך בשם דר פרץ. ד'יר פרץ, אנא התקשר למערכת, ללאה. בירטונו תעוובות במגזין בגיליון מס' 24 פורסמו שתי שאלות. אחת של אייל דרור בקשר לאוג כ וראו א של האפל (מה משמעותן). והשנייה, של אמיר אשכנזי מהרצליה על נעילת תוכניות גם כן באפל. הייתי מודה לכם אם הייתם שולחים לי את התשובות לשאלות אלה. מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 ב בשני הגיליונות האחרונים הופיעו תוכנות לאפל אחרי בצורת קשה. המשיכו בכך. יריב זאבי, כפר ורדים. יריב, כפי שציינו בגיליונות קודמים, תשובות לשאלות מתפרסמות במגזין מאחר שלעניות דעתנו יש עניין בתשובות לקוראים רבים. אנא עקוב אחר מדור זה לשם קבלת תשובה לשאלותיך. טענות, טענות... ותהשבוחות ראשית, מדוע הפסקתם את המדור שפת מכונה לתפוח? כנ"ל לגבי המדור של יעקוב רוזנווסר, שהוא מעניין מאוד. שנית, חלק מהתוכניות שאתם מפרסמים הן שגויות ומלאות בבגים. | נוסף לזה, לצערי הם על רמה נמוכה כך שאין כל טעם להקליט ולהריץ אותם על-גבי המחשב. שלישית הפירסומים שלכם באים על דפי העיתון היקר שממילא הוא לא מספיק וזה חבל מאוד כך שלא נשאר חומר לקריאה. רביעית, הפירסומים הענקיים שלכם באים על דפים גדולים ולעתים פרסומת בעלת כמה מילים אתם מפרסמים אותה על שני עמודים שלמים כך שהם מתאימים לעיתון שיש לו לפחות 180 עד 160 עמוד ולא לעיתון כמו שלכם בעל מכסימום 75 עמוד. אולם עלי לציין לשבח שמדי פעם נוסף איזה מדור חדש או פינה חדשה, אני מקווה שתמשיכו בזה. יהורם חזן. יהורם, המדור שפת מכונה לתפוח ומדורו של רוזנווסר הופסקו מאחר שהם... הפסיקו לכתוב. במידה שיימצא כותב תחליפי ראוי -- כתבותיו יפורסמו. קורה שתוכניות שגויות. במידה שמצאת תוכנית כזו -- אנא הער את תשומת ליבנו ונפרסם ידיעה לכותב התוכנית. לגבי פירסומים, לא אחת עניתי לקוראים ששאלו -- הפירסום הוא חובת המציאות מאחר מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 זיה ע.ס.ק.י | ש בטצניק יכ הרע שש הנחש = ===== = | שללא פירסום ניאלץ להתקיים על תרומות - ואיננו רוצים בכך. ולבסוף, תודה. אדיבותו של ברקת תשובה לאייל דרור (אפל, גיליון 24): הפקודות יגת השעא משמשות לציור צורות שתיכנתת. התיכנון מסובך וארוך (ולכן לא כתבתי אותו). = = אם תשלח לי את כתובתך, אשלח לך את כל ההסבר והדוגמאות. בגיליון 24 פירסמתם תוכנית של שחר קמיניץ. לתוכנית בעיה קלה: אין אפשרות ל"טייל" על המסך הגראפי, והתוכנית צובעת בצבע הנוכחי. צירפתי שיפור קל של התוכנית (כמה = תוספות), שמאפשר "טיול" על המסך הגראפי בלי שינוי. אני מצרף גם תוכנית קצרה בשפת מכונה שמאפשרת | מספר "פקודות" (ל- 1קק)). אפחסא : 8 סזסס : אשד ₪ 5 > צ,א זם 1 הטתס ‏ ממחד "ק" % משחז "ק" 6% +ם כאם "8" = :% = 3 מז :6% 22 =חם והש %ם זאזקק :17 המזת : אסתז "ק" = צםבם חן "9 ם 0/0 / בזם :₪ > |-:3478 םבהם. 27 !-. - %- כ עה 4 כ בק כ כ שו כ 2-6 ג 2 ₪ 4 סד + שח ך ₪ כו בה = 0 ₪ ב כ 1 כ 1 תו כ פה כ בדו פא בק הכח 24 6 כס / רב | ו ל וי רד 68 ₪2 2-9 כ עו כ 10 44 2-14 | ד 4 כ ₪1 ₪60 ₪ ₪ חכש םע שש כ שו כ טפ םת | 2 כ טםצי טפ פד 2 םי שד 5 4 ם 07 כ כ ₪2 כ ו כ ו ו ע כ | גותי יו ו 0 4-- ₪ וש חש פי הח עו ₪ כ כס כס זו וד 3 תש - 0 ו ככ עדו 02 9 ככ כ ₪03 כ ו אוו 5 ןד פיפ ₪ ₪ + 40 [ וד ד ₪ עו םר כ ספ 5 4 + כ כ 6 ה םת כ כ קר 1 לט כ עו כט תד נוספות. . - ו 4 4 ו ₪ כ כ ₪ ₪ קש כ כ הצצ 4 ער 4 צר שד 4-74 צר 4 גר 4 4 וש ג שאסם=31 1 -. ,דתי = (סש) טשא>אא מפתמטא- 81-01 2 ,4% 662 נאבפ=ק8 מדליק את המחשב=>80 רז ברקת, ת"א. חעוובות לרחל וסרמן מכתבי בא כתשובה לשאלותיה של רחל וסרמן בנוגע למחשב ביביסי. בקשר לבייסיק. כידוע, למחשב ביביסי יש בייסיק חזק מאוד ומורחב ביותר, שלפי דעתי,אף מחשב אחר לא מציע. בנוסף לזה הוא מכיל פקודות מפסקל ונותן תמיכה מלאה הן לגראפיקה והן לשמע כך שאין צורך בפקודות הפיק והפוק המייגעות. נוסף לבייסיק את מקבלת אסמבלר שהוא חלק'מהרום. הגראפיקה, ותסלחו לי על האימרה הבלתי צנועה, היא ממש אדירה והרזולוציה. 6 מדברת בעד עצמה. כמו כן, אפשר לייצר מהבייסיק, ולא בפוקים, חלונות גראפיקה וטקסט בכל מקום על המצג. הצליל משובח ובעזרת שבב מיוחד, המכיל 4 רגיסטרים שונים לקול, אפשר להגיע להישגים מרשימים ביותר וגם כאן תמיכת הבייסיק מלאה. הן המקלדת שמכילה 10 מקשי פונקציה נפרדים והן המסך במוד 80 טור בעלי רמה מאוד גבוהה. לגבי התוכנות, משתמשים. במחשב ברוב בתי-הטפר באנגליה כך שיש תוכנות רבות לכל יישום ולכל מטרה וכן מעבדי תמלילים שונים. במקרה הזה אפשר לחבר מעבד נוסף סי.פי/אם או 6502, המשלב בתוכו 64 ק'. מבחינת הזיכרון אפשר לחבר יחידה נוספת המכילה 256 ק'. הציוד ההיקפי הוא בעל מגוון רחב מאוד, החל מסתם טייפ ביתי ועד לזרועות רובוט. כמו כן, : קיימים למחשב חיבורים מיוחדים כגון חיבור 21א00, חיבור לטלטקס ופריסטל ועוד. אולם עם כניסתם של מחשבי ביביסי דגם סי הכוללים 64 ק' לשוק היצע התוכנה וההרחבות יגדל כך שהמחשב יוכל לשמש גם בעתיד. | חיים הלוי. 5 זיה ע.0.ק.י - י וויזו ההבדלים בין = העובוחות וה...ביבים : 3 ת<258% ₪0 43 20 |0300:‏ האשתכל עלי להגיד שמדי חודש אני רוכש המלקרו ברובטור את עיתונכם והתשבוחות לגבי עיתונכם כבר לאפל 1 פאס ₪01 ₪9 :0303| יועות, אם כי חסר הרבה חומר וזאת לגבי 1 ל ו ל ברשותי מחשב מיקרו פרפסור 2 וברצוני | מ%030 סשם 3 ₪0 :0305 5 . 0 - 5 להגיב בקשר למכתב של גולדנבלום חיים --) 0 .4 בנחי ר ינויים א , , , , 7 -; מב ו"ט א" | 80030 העם ₪0 30 עג :0308| לותי | ו%י . ב. אם הכוונה היא לקבלת פקודות | 50300 עאע 03 00 46 :0302 לפי דעתי ראוי המחשב לתשומת לב רבה מהמקלדת, אז מספיק אם נשתמש בפקודה (39) 0 =א. ג. מאחר שאחד ההבדלים הוא בפנייה לכתובת 80010 ר900007, הייתי רוצה לציין את הרוטינה הבאה, שממלאת את תפקיד שתי הכתובות הנ"ל והיא 89043. השימוש בשגרה זאת נעשה על-ידי הפקודה הבאה: 581043 188. הנ"ל מקבילה לפקודה (5%)39?= א שבה אנו משתמשים בבייטיק: להלן תוכנית בשפת סף, המדגימה את השימוש בשגרה הנ"ל: 4 525 למודול גם כרטסת שמות וכתובות. כל משתמש רשאי לגשת לכרטסת זו, המשותפת לכולם. לעומת זאת, כל משתמש יכול לנהל יומן עצמאי משלו, המודול מאפשר הדפסת לוח פגישות, חיפוש פגישה לפי נושא, או לפי נשוא הפגישה או לפי שניהם. הוכניות ירות 58 אתל מאפשר קליטת קבצים חיצוניים ועיבודם במספר מודולים. קיימת גם האפשרות "לייצא" קובצי נתונים ממסד הנתונים, מגיליון החישוב האלקטרוני וממודול הגראפיקה. "ייצוא" ו"ייבוא" כזה נעשה על-ידי קובצי (ם.זז פ6א 1 6תמדאז גד4כ) חזת או (ע1זת 65א4מ6תפדאו כתגפא 61 [פ. עלדידי תוכניות שירות ניתן להפוך קובצי . לקובצי ע81, =זע ל-519 ולהיפך, להפוך קובצי 51 לקובצי 0.3. קיימת תוכנית שירות לבדיקת אינדקס של קובץ נתונים, אשר מבצעת איתור בעיות, ואם ישנן כאלה -- ניתן לשקם את האנדקט בעזרתה. קיימות מספר תוכניות שירות נוספות, בעיקר לנושא תחזוקת קבצים, אשר לא יפורטו: במסגרת מאמר זה. 64 תוכנית זאת תיצור צליל רק אם נלחץ על המקש "4". ניתן להרחיב את התוכנית בדרכים שונות. ד. ישנן רוטינות נוספות בשפת מכונה השונות בין האפל לבין המיקרו-פרופסור. כמו כן הייתי מעוניין ליצור קשר עם בעלי המחשב המעוניינים בכך ובפרט עם גולדנבלום חיים, לשם כך ניתן להתקשר ל: 052-455711. יצחקי שמעון, רעננה. "צעצוע" חביב ושימושי הינו מחשבון שניתן להפעילו בכל מצב בלחיצת כפתור. בחלון שנפתח ניתן לבצע פעולות חשבון בסיסיות ואף להעביר את התוצאה כנתון למודול שעמו עובדים. היעוד חבילת התוכנה מגיעה עם ספר עב כרס (באנגלית) המחולק לשלושה חלקים עיקריים. חלק ראשון מוקדש להתקנה והדגמה של 58 אמפס, חלק שני מכיל הסברים מפורטים ודוגמאות לכל פעולה בכל מודול. חלק זה בנוי כשיעורים למשתמש ומוביל אותו צעד אחר צעד למטרה. החלק השלישי מכיל הסבר ברמה מתקדמת לגבי כל פעולה בכל אחד מן המודולים. הוא מכיל אינדקסים, טיפול בתקלות תיכנות מקשי > ומספר נושאים מתקדמים נוספים. ככלל -- התיעוד מפורט וקריא. כיום מתלווה לחבילה ספר הסבר בעברית, אשר לקוחות ותיקים יכולים גם הם לרוכשו אצל נציג 0.4 בארץ. הספר העברי אינו מכסה את כל אפשרויות החבילה. הוא מתרכז בעיקר בלימוד תיפעול החבילה, שילוב העברית וניצולה, תוך שימוש בקובצי הדגמה מיוחדים, אשר מבוססים יותר בעיתונכם לנוכח העובדה שבעיתונים לועזיים הביביסי נוטל חלק נכבד מחומר העיתון. אילן יבין, נתניה. תודה, אילן, אנו מודעים למעלותיו של המחשב ונשתדל לשלבו בין דפי המגזין. בכל מקרה, אשמח אם תשלח אלי חומר על הביביסי. על השפה העברית ומכוונים למשתמש העברי. עבריח ל-40055 078% אין גירסה עברית וזוהי אחת ממגבלותיו הקשות. נכון, ניתן לחקיש מחרוזות בעברית, ניתן לכנות שדות בעברית, ניתן אפילו, תוך שימוש בתכונות העברית של 0 להקיש מימין לשמאל. אבל... כל התפריטים הם באנגלית. כל מסכי העזרה (ויש עשרות כאלה!) הם באנגלית. אין אפשרות להגדיר שדה עברי, כך שאוטומטית הסמן יכתוב מימין לשמאל, ומובן שאין אפשרות סבירה לבצע מיון עברי. כאמור ישנם מספר "טריקים" לטיפול במגבלה, אך הם אינם חלק מן החבילה. כפי שהוזכר בפרק התיעוד, יש כיום תיעוד עברי כך שלפחות בעיה זו נפתרה בחלקה. טיכום 58 אע היא חבילה רב-גונית, המציעה אפשרויות עבודה נרחבות. יתרונותיה, גם בהשוואה לתוכנות דומות, מגמדים את חסרונותיה. אין ספק שהיא אינה יכולה לבוא במקום שפת תיכנות, אך זהו כלי מעולה למשתמש שאינו תוכניתן. 4 מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 15 מ-ח-ש.ב ש-ע.ש-ו-ע עזי 1171-2111 יו אדלר. הראשונה -- "דַתת/א60" -- תכנית קצרה להפיכת מספר בכל בסיס לכל בסיס אחר. (הרצה מצורפת). התכנית תרוץ על כל מחשב שיש בו הפקודה "א שפכ". השנייה -- | היא תוכנית גרפית המציירת צורות צבעוניות המשתנות ללא הרף. בחירת הצורה נעשית לפי.קוד: א זפא: |חהאסא: = את 28 = 0 אסת: ש ההזט: = פמזחה: "-" זאזאק: ₪ [אםא: 3 קםז5 22 0ז 5 > ₪ אס0; 86 9 0ז 6 = 8 אס:: 8 שהזש: = ההזחה: "ן]" זאזאק: ₪ ז[אםא: 2 סן 3 זְ 2 קםז5 1% סז 6 3 0פז5 22 סז 5 = 5 אם; 90 2 0םז5 19 ס0ץ 6 = 8 אסם:: 8 מהזטש: = במזקה:: "+" זא]אק: ,₪ ז[אםא: "מא" = %א -] 186 נ7)7,7 חה[ם 118 6 ההזט 126 6 תםזר4: "1 אםצה|ק" זאזאק: 7 הפזט: 6 ההזח: " --------" זָא1[אק: 3 המזש: 26 מחמזם: "2 אתצהוק" זאז[אק: 4 החזטש: 65 ההזר: . --------" זא1אק: 6 אםהץז "כא" = %א -1] 136 9 ההזט 146 אאטזםא אתחהז מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 6 ק8חזה: "ת]אנסצ 0055" זאז]אק: 68 םחזש: 6 םהזח: המספר הפעולה (89-) ומטה דנטס - יציאה מהתכנית. (88-) עד (90) = צורות דינאמיות בצבעים שונים -- מספרים זוגיים לצורות סימטריות ובלתי זוגיים לצורות אַסימטריות. כדי לעצור את הפעולה הקשה 6 צורה כלשהי שציורה נפסק בשלב מסויים (לחץ על מקש כלשהו כדי לעזוב את מסך הגרפיקה). %--/ הצגת מסך הגרפיקה ללא שינויים. (91) עד (470) (471) ומעלה גם תוכנית זו בשינויים קלים תרוץ על רוב המחשבים האישיים. תוכנית 1: זז ?אס דסאטו ןסא אסאמד דם אשזז1אא השקה 0 ₪ 16 שומקם שהז אס = 18 זטקווס ₪0 0 זז .ז5 4384484 2ן 72 13 42 - 83 : .סא שאסהסם וז +44 צצצצצאצצצ ‏ האשה 1 68 890700 אאסשאםס 16 זאםז 26 ₪ )מ1אסא: שש שש שש שש םש בש צם נש נש בש בש בש בש בת שש נש שש שש 2 שש ₪ = "| [ צ] [ א] | 36 טא ; "צא+אצא%" דא אק: = 5 ו" א שש ם ץז ₪ ₪ א א 0 6" זאזאק: פאז "%%%%אאא" זאז חק: 1 הסא: ששכבשפבבבבבבכבבבשב-ב-=====" [4א1אק: 5 =אסס: 28 ק₪0508 40 56 06 א 60 4 סז 1 = ₪ אם:: 5 + = 8ז0: 5 מ-ח:ש:ב ש:ע:ש:ר-ע | 5 ההזת: "תזןחא-" זאזאק: 3 ההזש: 5 מהזתח: "א6מום-" זאזאק: "א" = (6)1קם: ים" = (6)2ק6: 8 ₪00700: 6 םפזע אתחז "כ" = 0% ת[]ן 126 5 םמזת: "א166ם-" זא]אק: 3 םהזש: 5 הזתח: "שזןתא-" זאזאק: 8%" = (1)%קם: "₪" = (80)2ק6: :007]0 6 8 0ז80 188 אאשזםה אפחד "בק" = ₪8 <1 196 9 זט 2006 6 08ך: * זאזאק: 6 מזח: * זֶאזאק: 79 1.= 1[ א0ס; 218 1) זא] = 2 < 1 =[ 220 2 = 68 0ז₪0: 230 ₪ = 0 אםקז 1 = [ ת] 248 | אסא 256 (נק - )) 8 7 + 2 המזע: 6 המזה: "8" זַאזאק: 266 ]| 50 1 - ק א ק הַהזע: 56 ממזה: ק" אשדה וק" זא[אק: 1 = 33 > ₪ = ]) %.7 ההוט: 6 ממדת: אסא 3 + נק -- 30" אפזם וק" [אזקק: אהטזםא אםהז "מא" = %א -] 226 | ק % 2 + 2 ההז0 280 6 המזת: *": שטסה אטסצ" זאזאס: קאי .3 החזט: ק אפחז (2 תוכנית 2: אס]זןא];םם אסן ז6אט- חפא 16 (48 - 8) % (58 > 8) = (6)8ב א- -םם 20 (9פפ - ₪60 % (98.₪ 2 ₪8) + (48 + 2) % (18 6 8) = (0)₪ א- -25 308 (55 + ם) % (18 = < ם) + 68 ₪070 אאשאםס 46 855 5008065 זטקאן םא 56 5 וה 5065 5 א10 דא 055 5 606 = 50080" זטקא] 26 = 500805" זטקאז: 5 אס זא ז55כ" זטקא1: 5 = )שה אש : חפא 86 אסןזזאן-5ם 1 = 1א 908 2א: 3 %י" 2 ו שת סז זא5שא60 : חא 186 1 57 7 הך 18% אפטי= 1 706 118 6) 710% ) ₪56 )8 א- * 1[א + ש נננ1:1: 1 %* 1[א = 1א: 1 [אםא: סז זַא5עשא60 : חםה 126 פא אס זחא ז5שם 5 0 זהא ז5ם זא[ אק אס וןהאןזפתק" זא[אק אםקז 8 = 0 -] 136 68 0ז0ס: ₪0 זא] א 2 - ש6ם א- )6 %א0 = 87% 146 4 210 7 (₪2 2 60 זא] = : 68 60100: התא 156 5₪א 166 כא=: ":נא;ם) א0%0םם" זאזאק: 68 ההזט 156 8 הםזת: ו 6% [םם: 6 ההזט אפחז "א" = 6% ת] 166 קסזםפ אא : מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 הוצאת ספרי % כתב עת ישראלילצילום עת ישראליל צילום גיליון מס'2 הופיע ונמצא למכירה בדוכני העיתונים "צילום'" הוא דו"ירחון, היחיד בישראל, העוסק בצילום. תמצא בו חדשות צילום בארץ ובעולם וכתבות באמנות הצילום, טכניקות צילום ומעבדה ועוד. הוצאת "פוקוס" - ספרי צילום,;, הינה הוצאת הספרים היחידה המתמחה בהוצאה לאור של ספרי צילום בעברית. עתה תוכלו ליהנות ממבחר ספרינו במחירי מבצע מיוחדים. פרטי המבצע: ו. המחירים הנקובים כאן כוללים מעלמ אריזה ודמי משלוח "|| בדואר. תוקף המבצע עד ה-20 ביולי 1985. / 2. כל הקונה 2 ספרים כלשהם, יקבל הנחה של 10% מהמחיר הכולל. 3 כל הקונה 3 ספרים כלשהם, יקבל הנחה של 15% מהמחיר הכולל. 4. כל הקונה 4 ספרים כלשהם, יקבל הנחה של 20% מהמחיר הכולל. להלן רשימת הספרים: לקסיקון הצילום/ד''ר שאול טל ומשה אילן לקסיקון מקצועי עברי-אנגלי ובו כ-2700 ערכים מוגדרים ומאוירים בתחומי צילום, הסרטה, טלוויזיה, המחשה אור-קולית, צילום לדפוס ולזיעור. הספר כולל גם מילון אנגלי-עברי. מכיל 340 עמודים. (מחיר: 18500 שקל). פוטו-אינדקס ד''ר שאול טל המדריך השלם לחומרי הצילום בישראל המתאר כ-300 סרטים, ניירות, מפתחים וחומרי-עזר לצילום, הסרטה, דפוס ורנטגן. משווק בקלסר ומתעדכן מעת לעת. (מחיר:18000 שקל). המחיר . תצלומי צבע במו-ידיך/ד''ר שאול טל ספר מקיף, מפורט ומעודכן שילמד אותך לעבד סרטים ולהדפיס תצלומי צבע במעבדה שלך במו-ידיך. הספר מפרט את כל תהליכי הצבע המקובלים. אושר כספר"העשרה לבתיה"ס על-ידי משרד החינוך. מכיל 232 עמודים. (מחיר:2200 ושקל). מדריך לצילום - ספר נתונים לצלם המתקדם/ד"ר שאול טל חלק א' - נתונים לצילום הספר שיענה לך על כל מה שרצית לדעת בצילום. ספר שימושי לכל צלם. אושר כספר-עזר לבתיה"ס ע"י משרד החינוך. מכיל 148 עמודים. (המחיר:7200 שקל). מחיר העיתון - 3000 שקל דמי מנוי ל-6 גיליונות - 18000 שקל (כולל מע'"'מ ומשלוח בדואר) כל החותם על העיתון עד סוף חודש אוקטובר יקבל במתנה את העט הגרמני '"'סנטור'' דגם ?810-אסא . חלק ב' -- נתונים למעבדת צילום הספר שיענה על כל מה שרצית לדעת אודות תהליכי הפיתוח. ספר חובה למי שמפתח סרטים ומגדיל תצלומים. כולל 100 נוסחות של תמיסות. אושר כספר-עזר לבתיה"ס ע"י משרד החינוך. מכיל 220 עמודים. (המחיר:8200 שקל). תורת הצילום - הצילום הנגטיב והתמונה/ד'"ר שאול טל הספר מתאר בצורה פשוטה את היסודות העיוניים של הצילום. ספר חובה לכל צלם רציני, תלמיד או מורה לצילום. אושר כספר- ><כ-ההההההההההההההההההההה---- אל הוצאת פוקוס, רח' חגי 5 ר''ג 52246 (טל: 773898; 03-767320) 1. ברצוני לחתום על עיתון "צילום" ל-6 גיליונות החל מגיליון מס-- רצ''ב המחאה ע''ס 18000 שקל לפקודת הוצאת "פוקוס". 2. נא לשלוח אלי את הספרים הבאים (הקף בעיגול): פוטו-אינדקס/ לקסיקון/ תצלומי צבע/ מדריך א'/ מדריך ב'/ תורת הצילום/ בוא נצלם! המחיר הכולל של הספרים (בלבד): קל, עזר לבתיה"ס ע"י משרד החינוך. מכיל 128 עמודים. (המחיר: 8200 | 3 7 הנחה: = . סה''כ לתשלום: שקל. שקל). בוא נצלם!/ מ. לנגפורד רי'ב המחאה עייס | שקל לפקודת הוצאת "פוקוס". ספר יסוד למי שמתחיל את דרכו בצילום וספר-עזר לצלם השואף שם משפחה: שם פרטי: לקדם את עצמו בצילום יצירתי. הספר המתאים ביותר לחוגים ולמגמות צילום בבתי-הספר. אושר כספר-עזר לבתי-הספר ע"י כתובת: מיקוד: ב-ב-ב-ב-ר-בר-ב-ב-ב-ב-1ב-+- .1 ר-ב-ב-ב-ב-ב-ב-צנע2,+++ ?+ משרד החינוך. מכיל 128 עמודים. (המחיר: 9800 שקל). ב ו ל כ = ,; "6% . ' עיצוב: שלומי גולד סטודיו מ+ח:ש:ב ש:ע:ש:ו-ע רת ב שא לג שש ו ב יי 8 70ז₪0: ו 6 קמזַר: 6 ₪070 418 % זטקאז: +מהאסא 426 6 אםחץז "קבא" < > 87% תן: ק 7% + 2 ההזט: "מא" = %א 290 6 פחזת: 8 00500ם: "סא]אאןזא אפזאם" זא[]אק: 8 ק050₪0₪ם: ₪ % 7 + 3 המזש: 6 050₪ם: 6 החזה: | 6 005088₪: ": א8ם1ז000" זְא[אק: "" = 8א: ק % 7 + 4 קהזט: 6 ₪070: 6 תםזה: אם "8" > (1,%ה) %ז;ם| ;[ 3080 (4)%₪,(0)20,₪%6)3)%₪,(₪%6)1 זטקאז: נ%ה) %ם1ה אס "8" < (1,%ה) %ןז;ם | 4 סז 1 = הם אס; 436 (נ03%,2,1) 10% אם "1" > (2,1 (00(,1)%₪) 2]76| = 8% 440 | 068 אפתך "7" < ג(00:1)%) %[ז107]א ) בש = ם: (נ(0%,2.:1) 812% ) ₪₪ע = א 318 1 > אם "₪" < 8% אס "םב" > 8% ;ן: 64 - (70%.12) %[]ן:1)2 ) ₪56 = : 0% 8 אפתז 2 < 8₪ אס 06 אםהז 8 < (1:א)ה ;1 326 (נ8%)073(,1) %[107]א = %א 456 6 אםתץז 1 = א 1 336 (%ק) .מ : 06₪ אםחץז 8 > 1.2 - א)ה 15[ 346 נ073(,1)%₪) %ז:2] = : 2 % א - 21 ההז 356 4 6%7 52 ן: 3 % ]| ההזת: 8 אםפחץז ק < > (14,א6 15 466 ם=פאםשאן אםהזך "א" = (ק)צקם -ן: א = (7ם)א 426 "אא" זא[אק 366 = (ה6)צ+: ק = [)],א)ה: חס [אםא: 6 אפחהז "אא" = (0)8%,.3,2 312% -1 328 (1)4 = (1)3] > (10)2 = 2613 -ן]: 1 [אםא 386 (4)א אם (4)א = 3 - (1)א פאה ומאסא 396 686 אפחז (1)א = 3 - 3 0] 5 = ₪6 אס0:: (נ9%8 = [3):א = (2)א = .(1)א -1 4008 8 ההזט: (נ2)64 א (264 = 3 - 2610 סאה 6 ההזה: ₪ 0125 יכ - " זא]אק: - (4)א אם (4)א = 3 - (1)א 1 498 ₪ זאםא: נ768 30 -.[61ד ₪0 013ת = 2 ההזע: 608 אפה] 1)+7 = .3 =.432)ך אס 5 הםזת: 6 60700 566 =פאםשאן]: +חהאסא 18 "7 ...אםאא]א סא -" זאזאק: 1 70 5 = ₪6 אם:: 68 6070: 8 ההזע: ק % 2 + 4 ההזט 4066 6 החזת: 6 םחזת: " זַאזאק: ופח.);: 8 זאםא: "5 םסה כן והטא1" זא]אק: 3 5260 068 0 1 > מס אסם:: 5 החזת: קם זאםא: חפ |-: ק א% 7 + 4 המזט: =תז כצם * זאן]אק: 6 םחזת: 2 החזש: שמאסא: 26 ההזת: " זאןאק: 8 ו מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 סא=: 7 סן 1 = א אםץ 608 7 סז 1 > 1 אם0-: 2 * א - 21 708₪/: מ.ח.ש-ב ש-ע.ש-ו-ע 3 % ]| הפזת: כההאסא אמחז 6 = (1.א)6ה תן: "> זַאזַאק: 6 0ז0ם: "א" = (1)%ק קאה 1 = 200.א)6ה ת1ן 618 =פאתטאן אפחז 48 0ז0ם: "א" = (%0)2קם כקאה 2 = (1,א)16 -1 626 אא אפחז :₪0700 8 |מ]אסא 6306 "אא" זאן]אק 646 או [א3₪5 656 |חואסא: 1 0ז 5 = 0 אם:: 0 מהזש: 5 ההזח: " זאן]אקי 0 זאםא: 2 ק8₪ז0 666 " זֶאזאק: אאז;א: 6206 5 5 החזטש: 5 זא ז19%5 *<<אאאאאאאאאא" זא אק: '" 66% א + אסא: ".02 5אםצה וק סמז" זא]אק: זא אק: "זןםסאהץז" זא]אק: "==-===" ז4]אק: זא] אק: ]וש אטסצ 05 אטסץ זְ56אַא60" זאזאק: 00 86 ,םא1)! 8 א1 5 סצ 1 ככאם +ןוהאססהזסם אס אח " צאסזםשזט 1 68 0050: זאן]אק 688 "5ם |צא" זאן]אק: "=====" זָא[]אק: ח אטסצ אפזאם גאאטז אטפצ אפס" זא]אק: מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 : 5 אפאאזא -" זא[אק: 4 סז 1 = = אסם:: 2 % (])א - 21 ההזט: 3 % (:)זד פהזה: "אא" זא]אק: = [אםא: 3 המזט: 6 פמזה: *רור"ק" אשדהוק " זאזאק: 8 ₪070: 4 0ז 2 = 8 אס; 536 / זאזאק: ₪ ז[אםא: ק % 7 + 4 ההזטש: 6 המזת: חפח |-: "? םטסה כ וטא" זא1אק: 6 סך 1 = ככ אס:: סם ז[אםא: ק % 2 + 4 במזע: 6 פ8מזה: |מו)אסא: : " זְאזאס: ק % 2 + 2 המזַ0 540 6 ה8מזח: ": שטסה 0857" זא1אס: ק % 7 + 3 המזטש: 7 פחזה: 6 זאזאק: :₪070 68 אסא 556 6 8מז0: 656 המזה: "א דח |ק" זאן]חק: 1 המזע: 6 המזח: " ? נא;ץך)" זאזַאק: 1 קז 568 4 פחמזח: :0=[ % 508 אפחז "ך" = 8% ;ן: 6 0ז₪07: 680 אםחז "א" < > 8% 1 5206 "סא" זא1אק 580 08 =>אסק 598 3 ₪₪ד0: |מואסא: 69 מ+ח:ש:ב ש:ע:ש.:ו-ע טסז אפחא נקאהסם א[ַמקםא-) ",005 אטסד אס: כ50א5ה םאה 5 )א טסצ - צאאסא זיאסכ)" זא[אק 226 8 שז[אהא פטס אטסדאתםזאם סז םכב " כא1ת-2אה 52הן <2ן|. זא אק: זא אק: םפאפשאן]: "5 םהןז כס0ס6 סאה א206 כסססס" זאןאק: שחהאסא: זא]אק: זוא זא]אק: 4% [=ם0: 5 8בפזט 736 1 הפזם: * ]1 אאטזם;א: זא[אק 246 4 פחזט: =טא זאם מך דא זאה זר" זא]קחס: 6% [םס: =סחה: אאטז;א: 3" 5 זהטק הז 667 זא ך1" 0 8 קאה אש]|12 8 ₪7 05 "א םפהטו ".נסאהסם םהחז אס כםאאהה)" זאזאק: סא[זהוק אטסצ זטק זפטח טסדצ" זא[אקי: 8%5) פאס אשאס. 8 אם כהז כ יזוק אההזם שו אס טמד =שקדד ,זאסושנש 130108ם כז" זא1אק 6פם ] סז יאא' כסה כאהפטסה זאסז16ש א 5" אפםזאת סז כפאפה שם )2[א טסדצ" זא[אק: באזאא]א אטם;ת םחז --0 אסן]ז0:3₪. 7 095 5 טא זם וק =ז[האהה: ןז י3:3 06 ".נהשהז א=<אז-ם ] אם םא8[ז115 8 םאהה טסצ 1" זא[אק 266 " ]58 סך וא סאז]אאןא םחז ס6א1אשזאם 5 [הא" פד "05 ₪1 טטז זא אק: באז ".אחטד א 46 0050: זאןאק 216 "פהאזאם' זא]אק: "ש=תפככ-" ]0] את זא אק: זא]אק: נ,אספהםא זאה 05 56055 8 כפסהההם ₪35 קאהסם מהז -;ן" שי צ ו מגזין אנשים ומחשבים ספטמבר 1985 / 0 - הבצועים עשלנו עמים את הלתחרים "בכים הקטויי חיר האוויר האמריקא' המליץ ואיעור כשמדברים על "קרוממקו" בארה"ב כולם "מורידים את הכובע" זהו המחשב עם יחס ה-05אפואהס=השק/=0וחק הטוב ביותר. זו גם הסיבה, שחיל האויר האמריקאי העדיף את ססושפואס8ס על פני 139 מחשבים מתחרים. הקהיר'ה המדעית בישראר מעדיצה "קרוממקו" גם בארץ, תוכל למצוא את ה-ססואסווסה6 ב"נקודות המפתח" המדעיות - המכון הוולקני, חזוי מטאורולוגי ב"שחם מקורות", התעשיה האוירית, אוניברסיטת ירושלים, אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת באר-שבע, "מיקרו קאד", חיל האויר הישראלי ואחרים. לאן הוא ממהר ה-60ששווסחה0 הזה? אם תשאל את אנשי המחשבים במוסדות האקדמים ובמכוני המחקר הצבאיים והאזרחיים בישראל, מהי התכונה היותר בולטת של ה-ססושפואסמס התשובה תהיה אחת - 86או₪₪06599 מהירות העבוד המתמטי של "הקרוממקו" מדהימה, וללא מתחרים! 0 ו ווסה6 מה עושה אותו ל"טונר מ'קרו" בס| 8.5 מעבד 68010 סוא, 2הואס1 זכרון החל מ 8וא 1/2 ואג עד 8וא16 דיסק קשיח החל מ 2088 עד 12008 טייפ גיבוי 8וא32 מערכת הפעלה צ אואט / וכן אוואסחס לאפליקציות זמן אמת. כרטיס יק מ=קוואואגוא לחישובים מתימטיים מהירים 5% )+ ומערכות תיב"ם 32/ו8/48קווא 12 5 כל התכונות האלה יחד עם מחירו % התחרותי של ה"קרוממקו" עושות אותו ל"סופר מיקרו" במיני-מחיר. וזהוכלל!ו ל ע ] : א , 4 ₪ ו 5(" רח'הירדן 29 רמת-גן/5227 ב 6 שת %'ד2 -2"9/ וי -- אבנת | קרמון |שיצרין |ועמן: באיזה מחשב אתה יכול לעבור מ-16 ל-32 ביט, מזיכרון 0.5 ל-7 מגה-ביט, מצג מונוכרומטי לצג גרפי צבעוני חד, | ממשתמש יחיד לרשת רבת | משתמשים... מחשב 9000 17 במהירות, בפשטות ושמירה ל על ההשקעה המקורית! חומרה הזהק הזש0ס34 תוכנה 6 . 6 צהסשטפש זאוסס סאוזה סי = ססט שאו השס דה הדהק 5% ספ וגו 08אא - 9 8 5 דאוחק סאג : קְ סאואהסעע ד6א סאוקקגוש זום פ5צג וספופ =246-ח= זאו אהואמשם הדש 630 ציוד הקפי ורשתות נתונים תחנות גרפיות לתיב'יס |6ע8 | צזזּח= ךז |8ע6.] חטו סו כ 6 זס1ז6= חאו ם קז מחטבים. הברירה האינטליגנטית, | זד5 אפ קת מערכות מהעווב ומדידה (פוא6) בע"ס רח' מטדוו. תל-אביב 67060 טל 03-388405