אנשים ומחשבים אישי, גיליון 25, יולי 1986

מה יוכל הדואר האלקטרוני לעשות עבורך? על שירותי "עורק רשת זהב"

OCR (הסבר)
0 גליון 25 ה הח אנשים ומחשבים , שבועט ומגזין למחשבים ולטכנולוגיה. מתקדמת 7 מה יוכל הדואר האנקטרוני נעשות עבורר? על שירותי "עורק רשת זהב" תוצאות סקר משתמשי מחשבים אישיים כוכב נולד: העיצוב הוא המסר -- טרי, מחשב חדש המיוצר ביושראל מבט מקרוב לטאנדי 1200 בוחנתוכנה !אד ב 3 106 מה אתה יודע על המעבד? וזריראו ל קוווררר - בוס' 8 החויטרר ההצלחה מדברת בעד עצמה. קומודור הוא המיקרו מחשב הנמכר ביותר בעולם. בשנת 1984 מכרה קומודור יותר מיקרו מחשבים מאשר ם |סקג ו-וא.8.| ביחד. לקומודור רמת ביצועים מתקדמת ביותר, הן בחומרה, הן בתוכנה והן בפיתוחים וחידושים מתמידים. תדיראן קתנצרן האלקטרוניקה מס' 1 בארץ מייצגת את קומודור. כך מובטח לך שרות אמין ויעיל מרגע הרכישה. לבחירתך מגוון רחב של מחשבים בהתאם לצרכיך ולאפשרויותיך: 4 -המחעב הנפוץ ביותר בשוק הביתי ובמערכת החינוך. למחעב - 64% זכרון, 16 צבעים, 8 תוססנים, מבחר עצום של תוכנות/לונדדות. 8 -גולת הכותרת של קומודור - 5 מחשבים במחשב אחד. 8 מורכב: מ-664 מ-0128 המכיל: 1286 זכרון פנוי למשתמש, אפשרות הרחבת זכרון ל-|/ח-א512, ואמסח-א48 זכרון, 7.0 3516 ומ-מערכת הפעלה של5! ןק ואחס, 80 טורים 25 שורות (640/200). 8 מתאים לבתי עסק, למגזר החינוכי והביתי. 0 - המחשב העיסקי של קומודור עם המבחר הגדול ביותר של תוכנות. ל- 610 תואם ד/6ק |שפו, מיקרופרוססור 8088, אופציונלי 8087, בעל שני כונני דיסקטים של 3606 כל אחד, זכרון בסיסי ₪ - 8א256, ניתן להרחבה 8-7א512 או 640%8, מערכת הפעלה ₪8005. 0 - זהה בתכתותיו ל-6-10ם, שונה ממנו רק בקבולת הכוננים ל-620 כונן דיסקטים = דצ / 360% וכן כונן קשיח של 8ו₪ס1 דא רכוש את קומודור מתדיראן. השילוב שמעניק לך עוצמה כפולה. ₪ = ו וח ייה אא 5 , ז"א, בבר הגורינה, ה' באיר 04. ל 03-27256-9 ההוצל ה מרררת. ו יוו הי 2 ם 3אסופט; ם 6 ם ואוא שדק 60 +/דסד ם 8 ם . גזור ושלח נלעורומלעוי 6 0,343 .5 המחשב שלכם מסוגל להרבה יותר! טכס, בית התוכנה הגדול בישראל מציע לך, משתמש י.ב.מ., מגוון מוצרי תוכנה מתקדמים ביותר, שיגדילו באופן משמעותי את תפוקת המחשב וייעלו את עבודתך. מערכת מרכז המידע לי.ב.מ. 5/34. הפקת דוייחות, שאילתות וגרפיס, הקמת קבציס ותחזוקתס, אפשרויות קישור אל ה-50 - עייי משתמשי הקצה או אנשי יחידת המחשב. מערכת תומכת החלטה למחשבי י.ב.מ. 5/34, 5/36. המערכת הנפוצה מסוגה בארצ ובעולם. תכנון פיננסי מתוחכס לחשבים, כלכלניס ומנהלי חשבונות. מערכת מרכז המידע ל-י.ב.מ. 8/36. המערכת החדישה המשלבת את כל אפשרויות איחזור המידע הקיימות - שאילתות, דוייחות גרפייס וקבצי פלט, עם אפשרויות להקמת קבציס חדשיס ותחזוקתס. במסגרת החידושיס שבמוצר - קישור מתוחכס אל ה-0ם. מערכת מסד-הנתונים (א5ז5צ5 דאשוא 6 אגאג 855-ג דהס) היחידה בעולס למחשבי המיני י.ב.מ. 5/34, 5/36. תוכל להקנות למחשב המיני שלך את כל התכונות המתלוות לעבודה עס 8486- גדגס, בזמן קצר ובעלות מינימלית. מוצר שפדפצ5 למחשבי י.ב.מ. 5/34, שיעניק לך חסכון של עשרות אחוזיס בזמן ה-ס/ . עייי ביטול הצורך ב-ז508 צפא והגדרות חדשות של קבצי ה-אשסאו, יתקצרו עיבודיס כבדיס בצורה משמעותית. הפתרון הכולל לבעיות התוכנה | עתידים נוה שרת, רח' דבורה הנביאה, ט ם 5 8 - תל-אביב 61130 טכנולוגיה מתקדמת בע"מ | טל. 03-491262 למידע נוסף ציין את כלי התוכנה הנחוצים עייי סימון בריבוע הריק, ושלח לטכס. אדי מור סיפור שער טרי מחעוב מתוצרת ישראל העיצוב, היופי, התחושה שמחשב אינו חייב היות קוביה אפורה ומכוערת. 186 ומ.ל.ל. ייצרו מחשב תואם פיסי, הכולל במארז אחד, מצג ומדפסת. מי, מה, כיצד? דליה פלד הסתיים סקר משתמשי מחשבים אישיים. הסקר הנרחב ביותר שנערך אי פעם בישראל בנושא זה. תוצאות מפתיעות, גילויים. חשוב ! מערכות ממחה בתוכנה | גלן ריפקין שמשמה של סדרת המאמרים בנושא "ההור החמישי". מעוכות מומחה ושפות בינה אכותית. בגיליון הבא -- "הצורך בשפה אנ =" ב | עירוי מידע ישירות מהעורק ניסו כהן =( 2 עורך המגזין בוחן את שירותי עורק -- רשת זהב. דואר אלקטרוני, גישה למאגרי מידע בעולם. מי משתמש, עלויות, האם אתה זקוק לעירוי מידע מן העורק? ככלי העבודה של 0 שמשון (סמס) הררי חבילת תוכנה המספקת כלי עבודה למדען, למתמטיקאי ולאחרים, לפתרון משוואות מתימטיות. טאנדי 1200 שקד 20 הכותב מעמת את טאנדי 1200, מחשב המשווק בישראל בידי סיסמל, מול יבמ אקס-טי ומסיק את מסקנותיו. האומנם תואם? דיגיטל מלדברת (כןי) עם 34 יוג'ין הופמן על שילוב חומרה-תוכנה לקשר דיבור אדם-מחשב. יישומים מעשיים בעולם, ראשונים מסוגם. מה מבשר העתיד של מערכות דיבור? מה אתה יודע על המעבד? 6 סאטפאני די דונאטו על מבחר זעיר המעבדים (מיקרופרוססורים) הקיים בעולם המחשבים האישיים. תכונותיהם של מעבדים וחשיבותם למשתמש. מהי הפילוסופיה העומדת מאחורי תיכנון מעבד חדש? | גיליון 25 המגזין המוביל למקצועני ענ'א, מנהלים ומשתמשי מחשבים אישיים | ה חריה בהר הט הב יוגה רפה עלים רת הנר הקיוה תש להי הח הי ה גוח 57 אשד יה רל רורט רוויד ה אס ב שער בכ יה הכ לגל םי אה ינש ששכ -נל, כנו לבנ 4 -שש18 ב > 4 ב" בבני פה בוק טוג אב לשל = הנשנש0 4 סויל9, יצ ב .בגב ב ב ב שו ג ה בנרכן | מדודינו הקבועים מסוף 6 מבזק 025 % סקר שוק ו אירועים בעולם ₪ שימושים 5 קלטפלט ב 75 מחשבשעשוע . ישראל פלד , ניסו כהן . נחמה בוימייסטר סמס הררל" נאוה אלון, ורדה מבשוב דורית יקיר לאה סופיר *עקב שיבי -ראובן ליבנה ניהול הפקת עורך טכני עיצוב גראפי קלדנית , ריכוז מאמוים תוכנה ודעת תיב'ייס משתתפים קבועיס אלבר גרשון, אריאלי גיל, בן-שחר ערן, הבר יהודה, ירדן עידן, לביא יניב, לוטס עמנואל, לוקר ירוס, ליבנה ראובן, סופר אביב, פישמן אלון, פניני גד, קלופמן צחי, שלגי מנחם, צורי חלילי, אריה חשביה. מנכייל | רענן רוגל מנהל מח' מודעות | יובל אופק. מודעות | לבנה דמירל חשב שלמה ונקרט הנהחייש שושנה גרינהויז, גלית פלד תפוצה וגבייה | מנחס צוקר הפקה דליה פלד בעיימ מזכירות דורית גולד . יועץ כללי . יורס יוסיפוף סדר-מחשב מופת-רוזמרין הפצה גד לוחות | שירותי ליטו הדפטה דפוס כחול לבן המען למודעות: . פינסקר 64, תייא, טלי 295148, 280640, 287560 קו"פתוח למנוייס; = מנתם צוקר, טלי 295148 מען למשלוחיס ; תייד 33325, תייא 61332 אין המערכת אחראית לאובדניסם ואינה מחזירה כתבי יד. אין לראות בסקרי תוכנה וחומרה, ובטבלאות-חשוואה משוס המלצות לפעולח או חוות-דעת. להנחייה גרידא. המערכת מסירה מעצמה אחראיות לנוקיס ישירים או עקיפים כלפי צד כלשחו. כל המודעות מתפרסמות על אחריות מפרסמיהן בלבד. חס טס 5 6ח89821!₪ פזסוטוקוחס) 4 6/קספט ו8הספזסקן ץש 60סטססזם סח8 פחסוו8סוופטום 6+ עס עותוחסוח .21/8015 26/16 8!וחהם עס וחסהץק00 ,61332 עוש-/79 ,33325 אסם.0 סש .01 חן 86)חחק שו 6+ 7 29/1960 /5786! מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 אש . אנשים ומחשבים -- מוספים מיוחדים > אנשים ומחשבים -- מוספים מיוחדים האם אתה מציע מוצרים או שירותים למשרד הממוחשב? גליונות אנשים ומחשבים 31.7, 7.8 ומגזין 26 -- אוגוסט 85'! האם אתה מציע מוצרים או שירותים בנושאי כוח-אדם ? גליון אנשים ומחשבים 14.8 ! האם אתה מציע מוצרים או שירותים למערכות ניב"ם -- |6? גליון אנשים ומחשבים 21.8 ! האם אתה מציע מוצרים או שירותים למערכות פיננסיות ? גליונות אנשים ומחשבים 28.8, 4.9 ומגזין 27 -- ספטמבר! האם אתה מציע מוצרים או שירותים למחשבים בחינוך? גליון אנשים ומחשבים 11.9 ! אם כן אנו רוצים לכלול אותך במדריך אנשים ומחשבים שיתפרסם במוסף המיוחד לנושא. אם פיתחת תוכנה או שאתה משווק מערכות, או מציע שירותים מתאימים לנושאו של המוסף המיוחד של אנשים ומחשבים, אנא מלא את הטופס המצורף. המיפרטים יישקלו להכללתם במוסף המיוחד. עבור כל מוצר עליך למלא טופס נפרד. אנא מלא רק עבור מוצרים שהינך המפתח / המשווק המקורי שלהם. על הטפסים להגיע לא יאוחר משבועיים לפני מועד הופעת הגליון הראשון הדן בנושא. אנא מלא בצורה ברורה ביותר למניעת טעויות ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ .ו שם החברה כתובת מלאה שם בעלים/מנכ"ל שם המוצר במלואו שלח הטפסים בהקדם עורך מוספים מיוחדים, אנשים ומחשבים, ת"ד 33325, ת"א 61332, 03-280640 מ-ס-ו-ף האנ אלפל נופלת? אירועי השבועות האחרונים, מעמידים בספק רב את יכולתה של חברת המחשבים האישיים להחזיק מעמד, נוכח מבול .הבעיות שהתגלעו באירגונה. אמנם, לא הכל רקוב בתפוח הגדול, אולם לבטח, לא כל העניינים מתנהלים כשורה, כפי שמנסה החברה להעמיד את פני הדברים בפני העיתונות. ראשיתן של הידיעות על קשיי אפל, מלפני שלושה חודשים. אז, דווח לראשונה כי החברה מוציאה 1,200 פועלי ייצור לחופשת פסחא ארוכה. אותם 1,200 לא סיימו את חופשתם עד היום ובינתיים נודע עוד, כי אפל מתכוונת לפטר מאות פועלים נוספים, לסגור מפעלי ייצור ולצמצם בקווי הייצור של כל אחד ממחשביה האישיים. עוד תרם לתהליך, שינוי אירגוני מהותי שביסודו, נטש סטיבן ג'ובס, ממקימי החברה, את משרתו כמנהל חטיבת מקינטוש. את השינוי יזם ג'ון סקאלי, נשיאה הנמרץ מאוד של אפל, שהובא אליה מפפסי קולה לפני פחות משנה. מה קורה באפל בימים אלה, שמחריד את שלוות כולנו? - נחיתה עצומה בשווי מניות החברה בכורסה הניו יורקית. - פיטורי אלפי עובדים במפעלים שונים. - כישלון עסקי שהוביל להפסדים בשני רבעונים רצופים. - כישלון בהחדרת מחשב מקנטוש אל האירגונים הגדולים בארה"ב. - ירידה כוללת במכירות כל מחשבי אפל. - ביטולי תוכניות שעמדו בשלבי מימוש שונים. ... ומרחף מעל ראש כולם, כאמור, העימות הגלוי בין ג'ון סקאלי לבין סטיבן ג'ובס. אם נחזור ונביט מעט לשורשי בעיותיה של אפל, נחזור שנה וחצי לאחור, למועד שבו הוצג מקינטוש לראשונה. הביקורות הרבות, במקביל למחמאות הובות, שלהן זכה המחשב, ותחזיותיהם של מספר פסימיסטים, החלו להתממש, בעצם ימים אלה. המחשב אינו מצליח להימכר בקצב הרצוי; פיתוחי התוכנה וכמות התוכנות הקיימות עבורו אינם מספקים עדיין; רק מעט תוספי חומרה הוכללו בו מאז הצגתו. "מקינטוש סירב למלא אחר התחזיות. החברה חיה כעת על הכנסות אפל 2," טוען ויליאם קוגשל, בעלי בית תוכנה אמריקני גדול. האם חיה אפל, אכן, על רווחי אפל 2? אם כן, מצבה יורע אפילו יותר. נפילה תלולה במכירות המחשב הכה פופולרי בעבר, עלולה להביא לסופו הקרוב. אפל 2 נותר, ארבע שנים לאחר הצגתו, מחשב "סגור", שאינו מסוגל להתרחב מעבר ל-64 ק"ב זיכרון ראם שלהם יועד מלכתחילה. מעטות הן התוכנות ה"רציניות" הפועלות בתחום צר כל- כך. למרות השמועות (שדיווחנו עליהן בעבר), כי מעבד 6502 המותקן במחשב יוחלף למעבד בעל כושר גישה לזיכרון רחב יותר, עדיין לא נעשה הדבר. המחשב, שהיה יקר ללא כל שיעור ממחיר מתחריו (ותואמיו), אינו נמכר בקצב הרצוי. יש לזכור עובדה חשובה אחת, שמדידה שינה מעיני חובבי תפוח מובהקים שכמונו: לאפל אין רזרבות. קו המוצרים של החברה צר מאוד וכולל בעצם שני מחשבים בסיסיים שהאחד אישי והאחר אישי, המתיימר למסחרי. זו אינה דיגיטל, עם מחשבי המיני וכמובן לא יבמ, עם מחשבי הענק. אפילו קומודור, המתחרה הגדולה, השכילה לייצר מחשבים עסקיים רבים, הנחשבים, עדיין, לנפוצים מסוגם בעולם (1). נחזור למקינטוש, ספינת הדגל של אפל. מפעל הייצור הראשי, האוטומטי לחלוטין, של מקינטוש, ירד מקצב ייצור ממוצע של 2,000 יחידות ליום -- עד ל-900. "כריסטמס חלף עבר לו ליד מקינטוש," העיר סטיבן ג'ובס בעצב, בתחילת השנה. מהי צרתו של מקינטוש? רבים מאשימים את סטיבן ג'ובס דווקא, שיצר מחשב "סגור", לעומת פיסי של יבמ. אמנם, בימים הראשונים הרוויחה אפל מכך שאף יצרן אחר לא היה רשאי לפתוח את מקינטוש ולהכניס בו שינויים (כמו תקליט קשיח למשל, עד שפיתחה אותו אפל בעצמה) ותוספות. ואולם, דווקא בגלל סגירת המחשב (ואובדן האחריות הכרוכה בפתיחתו) הפסידה אפל זמן רב במירוץ. יצרנים רצו לייצר תוספים, ולהפוך את מקינטוש למכונה רבת יישומים ושימושים ואפל לא נעתרה. טען גם יצרן תוספים אחד: "סטיבן ג'ובס גאון. הוא יצר מחשב ידידותי מאוד למשתמשים, אולם מחשב מאוד בלתי -ידידותי לנו." מכנהו המסובך של המחשב, מערכת ההפעלה ומצגו המיוחד, הפכו את שיפורו למשימה טכנית קשה מאוד. ובתוכנה? רק לפני שבועיים"-שלושה הוכרזה סוף"סוף תוכנת ג'אז, היא גירסת סימפוניה למחשב. לוטוס, שהיתה אמורה להציג את התוכנה לפני חצי שנה, התאחרה מאוד ואפל הפסידה נקודות חשובות במאבק על השוק המסחרי החשוב וההכרחי לקיומה. מה יקרה כעת? אנו שומעים על כוונותיה הרציניות של אפל "לפתוח" את מקינטוש ליצרני ציוד היקפי ותוספים, וכך לצמצם מעט את קווי הייצור שלה עצמה ולחסוך בהוצאות. אנו שומעים על שינויים אירגוניים רחבי היקף שאותם ממשיך ג'ון סקאלי לבצע, למרות התנגדות ג'ובס. אנו יודעים כי מוצר חדש אחר, אפל 2 סי, ממשיך להימכר בקצב מניח את הדעת. אנו מצפים לשיפורים באפל 2 המקורי, והעיקר -- אנו מחזיקים אצבעות ! מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 ביסי 2 בדרך? לאחר שכבר נדמה היה כי אפשר היה לנוח בשקט ולהמשיך ולסמוך על פיסי ג'י הוותיק והנוח, נודע בימים אלה כי יבמ הציבה מספר מכונות פיסי 2, הדור החדש של משפחת פיסי, למבחני ביצועים (בטהטסט). מה מבשר המחשב החדש? כפי הנראה, יותקנו בו, בפעם הראשונה בדברי ימי פיסי, כונני 3.5 אינטש (מכבלי לוותר על כונני 5.25 אינטש הקונבנציונאליים); המחשב יתאום במלואו, אומרות השמועות, לפיסי הרגיל ובעצם "הוא דומה מאוד לאיי. טי. בלי תקליט קשיח." האם יוצג פיסי 2 עד סוף השנה? לכאורה, מבשרים מבחני הביצועים על כוונה ברורה לעשות זאת. אולם יבמ עשויה גם להימנע מן הצעד הזה ולהמשיך ולשפר את המחשב, עד שיגיע לרמה שבה יוכל להיות מוצג בקול תרועה ובמסע פירסום ענק. יבמ למדה את לקח ג'וניור. ג'אז ‏ - כלא מסכי עזרה תוכנת ג'אז למקינטוש -- גיליון אלקטרוני מורחב המכיל גם מודול גראפי, מעבד תמלילים, תקשורת ועוד, הוכרזה לפני שבועות מספר לאחר איחור רב. לתוכנה אין מסעי עזרה ובימים אלה נודע, כי חברת ?א6 מקליפורניה, הודיעה על תוכנת "עזרה לג'אז", שתימכר ב-869 ליחידה. אינפוורלד, שהביא מבחן בזק לג'אז, טוען כי התוכנה קלה מאוד להפעלה, אולם מהירות פעולתה אינה מספקת וגם מעבד התמלילים מוגבל. הבעיה העיקרית שאותה חזו אכן מתממשת, והיא: חוסר מקום לקובצי עבודה, שכן תקליטוני התוכנה תופסים שטח כונן שלם ועוד מחצית מן הכונן האחר. כללית -- מחמאות ! המחשב הגדול בעולם - עגול המחשב בתמונה. קריי"2 הוא המחשב המהיר והגדול בעולם! החודש הכריזה חברת קריי על הסופרמחשב הזה, הנחשב למהיר פי שש לפחות מן המחשב הקודם שהחזיק בשיא זה, הוא קריי-1. קצת מספרים מחכימים על המחשב המהיר בעולם: זיכרון הראם של המחשב הוא 2 גיגה-בתים לערך (אלפיים מגה); למחשב 14 יחידות עיבוד (העמודים האנכיים בתמונה) הפועלות במקביל; המחשב המהיר בעולם שוקל כשתי טונות. גובהו כמטר ועשרים והוא מכיל 320 מודולים רב-שככתיים שכל אחד מהם מכיל כד750 מארזי מעגלים מודפסים שכל אחד מהם מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 מכיל כרבע מיליון שבבים. הכפלתם? העיקר -- המהירות. זהו אחד המחשבים הראשונים בעולם המגיע למהירות שמעל מיליארד פעולות אריתמטיות בנקודה-צפה -- בשניה אחת. ניסיון להשוותו למחשב אישי יגלה כי מהירותו של מחשב-הענק הזה היא פי מיליון וחצי( !), לפחות, ממהירות מחשב אישי ממוצע. מי זקוק למחשבי ענק שכאלה, שמחירם, אגב, מתקרב ל-18 מיליון דולרים? בעיקר, משמשים מחשבים אלה לבסיסי נתונים ענקיים; לחישובים הנדסיים מסובכים המשמשים בעיקר מהנדסי אווירונאוטיקה | ואסטרונאוטיקה; | לחישובי מזג-אוויר ולהפעלונ אלפי מסופים -- למי שזקוק להם. מחשב זה הוא מחשב-הענק הראשון, המריץ את מערכת ההפעלה יוניקס סיסטם 5, מתוצרת איי. טי. אנד טי. עבורה, זהו ניצחון חשוב במיררץ ההכרה ביוניקס. תחנות עבודה פיניות מפעל אמריקני חתם על הסכם בן 40 מיליון דולר להקמת מפעל בדרום סין, לייצר תחנות עבודה גראפיות ומדפסות לייזר. מטרתה העיקרית של החברה האמריקנית -- להוזיל מאוד את מחירי תחנות העבודה והמדפסות, שמחירם נע כיום בין חמשת אלפים לששת אלפים דולרים. קלייב טינקלייר משחק בצעצועים חעשמליים לאחר שזכה לתואר "סר" מידיה של מלכת אנגליה ו"שם את אנגליה על מפת המחשבים", יכול היה קלייב סינקלייר לחזור לשגעונותיו המקוריים, ובעיקר לצעצועים החשמליים, שאותם הוא מחבב במיוחד. אולם הצעצוע שבו בחר בשנה האחרונה מפסיק לתפקד כמשחק. סינקלייר קיווה לייצר מכונית חשמלית עירונית קטנה, במחיר שלא יותיר כרירה לעקרות הכית אלא לוותר על מכונית הבנזין הוותיקה. בינתיים, נוצר תלת-אופן חשמלי ואפילו נמכרו כמה אלפים ממנו. התיכנון היה למכור 100,000 יחידות (במחיר 8500 האחת) ובנקודה זו נקלע סינקלייר לצרות מימון עצומות. כיום, עומדת חכרת סינקלייר על סף פשיטת רגל וכל המחשבים שאותם יצליח למכור, לא יצליחו לחלצו מעשרות מיליוני הדולרים שאותם הוא חייב לבנקים ולנושים בריטיים עצבניים. מיקרוטובט בותחת חלונות החודש האחרון חייב היה להירשם כחודש ההתנצלויות על איחורים. לאחר שהוכרזה ג'אז, התוכנה המוכללת למקינטוש (איחור של שישה חודשים לפחות), הוכרזה גם תוכנת חלונות של מייקרוסופט (איחור של שמונה חודשים). הרקע למבול ההכרזות, הוא כמובן, באירוע השנה: תערוכת נ.סי.סי. בשיקאגו. 1 1160206 89 3+6,/ום | זו9-שווות 1 81 ]191 ב חלונות של מיקרוסופט תימכר במאה דולרים וייכללו בה מספר מודולים נוספים, כשעון, תאריכון, מחשבון ועוד. חלונות היא תוכנת-מטרייה היכולה להפעיל, בכת-אחת, מספר תוכנות מס-דוס ולקרוא לכל אחת מהן באמצעות "חלונות" במסך. בעבר, היתה צריכה חלונות להיות התוכנה המומלצת על-ידי יבמ למחשביה, אולם יבמ העדיפה לפתח בעצמה תוכנת מטרייה משלה, היא טופויו. מדיווחים ראשונים, זוכה חלונות להיענות מצוינת. תקליט אונטי לאטארי ז075 אמנם, את המחשב אין רואים עדיין בשטח, למרות ההכרזות המפוצצות של ג'אק טראמיל (גם לכתבנו | עצמו, כתעווכת האנובר לפיי כחודשיים), אולם אטארי ממשיכה להפציץ. אטארי הודיעה כי היא מתכננת להציג תקליט אופטי בעל תכולת ענק של 500 מ"ב, שיימכר תמורת 5500 בלבד. לשם השוואה, מחירו של אטארי), מוערך בכחמשת אלפים דולרים. נתונים ענקיים, ספריות וגיבויי-ענק. נוספות "בפיתוח". מיליון מילים. בינתיים, ערך הירחון הבריטי פרסונאל קומפיוטר מבחן הפעלה ראשון למחשב אטארי 1 כותב המאמר מעיד, כי נתקל בקשיים מרובים בהשגת מחשב לבחינה, שכן כמעט ואין מחשבים במצאי... בכל מקרה, מפגין המחבר התלהבות מסוימת מן המחשב ולדבריו, "זוהי בהחלט מכונה מרשימה". הוא מתלהב מאפשרויות הקלט/פלט של המחשב, הכוללות מימשק סריאלי, מקבילי, ‏ יציאת טלוויזיה, עכברון, מוט משחקים, סינטיסייזר, תקליט קשיח, כונן 2.5 אינטש ועוד ועוד. העיקר כמובן, כשמגיעים לאטארי, הוא המחיר -- מחשב בן 2 ק"ב יימכר בפחות מ1,0007 דולרים. מרשים. חצורות חוארה חדעות לוואקם 00 דיגיטל הכריזה על שורת הרחבות של ואקס 0 ("ונוס"), ועל תוספת אופציות נלוות למחשב. : החברה הציגה מערכת ברמת כניסה בסיסית, הכוללת בקר משולב לסרט ולתקליט מסוג חדש, וכן שתי מערכות חדשות, המחברות את עוצמת המיחשוב של 8600 למערכות שיחבור. המערכת הבסיסית, מטרתה להעניק עוצמת מיחשוב ברמת 0 למשתמשים,' ששטח הרצפה העומד לרשותם מוגבל. דיגיטל מכוונת את המעבד החדש ליישומים מסחריים"משרדיים, יישומים תקליט אופטי בן 1 ג"ב (כפול מהתקליט של תקליטים אופטיים ניתנים לכתיבה ולקריאה, אולם לא למחיקה. עיקר יישומיהם -- מאגרי אטארי א, שעליו הוכרז כבר מספר פעמים, בשתי גירסאות של גודל זיכרון, יימכר בארה"ב החל מחודש זה. למחשב, בינתיים, תוכנה גראפית אחת, גיליון אלקטרוני אחד ומספר תוכנות בתמונה: מהנדס אטארי מדגים את אב הטיפוס של התקליט האופטי המתוכנן. מהירות גישה מוערכת -- 3 שניות למציאת ערך באנציקלופדיה בת 58 מיס.ו-ף ה טכניים, להדמיה ועוד. מחיר תצורה זו -- החל מ5355,5007, ומועד האספקה המתוכנן הוא ספטמבר הקרוב. הבקר המשולב החדש, אומרת דיגיטל, מאפשר למשתמשים להכיל במערכת עד 1.8 ביליוני בתים על תקליט 14071 מיליון בתים על גבי סרט. תצורה זו תומכת במערכות ההפעלה 5אצ/אגצ ר2377או81ד01. שתי תצורות חדשות תוכננו, כדי לאפשר למשתמשים לבנות תצורה מיוחדת משלהם ל-8600, שישתלב במערך שיחבור קיים, או יהווה בסיסה של תצורת שיחבור חדשה. תקליט קעשיח על גבי כרטים ביסי הארד-קארד הוא תקליט קשיח בן 10 מ"ב, העולה כאלף ומאה דולרים בארה"ב. בתמונה, מפתח התקליט החדש, סטפן ברקלי. הוא אינו נראה כמו תקליט רגיל? נכון, כיוון שהוא בעצם כרטיס הרחבה, המכיל תקליט קשיח 3.5 אינטש. רעיון? יותר מזה. צריכת החשמל של הכרטיס נמוכה ביותר (כ-10 ואט בלבד); הוא חוסך כרטיס שלט (קונטרולר) ובעצם -- זהו תקליט קשיח על גבי כרטיס שלט... ביצועיו מרשימים: מהירות גישה של 65 מילישניות, לעומת 85 מילישניות בתקליט הקשיח המקורי של יבמ אקס-טי. התקשורת במעשחקי המכבייה ה12"7 מערכות קשר ותקשורת חדישות שחלקן הוכנסו לשימוש לראשונה בישראל מופעלות במשחקי המכבייה ה-127. המערכות המשוכללות מתוצרת מוטורולה. חברה זו הפעילה גם את המערך התקשורתי באולימפיאדת לוס אנגלס. במשחקי המכבייה מופעלים עשרות מכשירי קשר נייחים וניידים מדגמים שונים, וכן מכשירי איתור מיוחדים, שיופעלו בשטחי התחחויות ובמלונות שבהם מתגוררים הספורטאים. מוטורולה נבחרה על-ידי הנהלת המכבייה לרכז את תיכנון הקשר ותקשורת-הנתונים באתרי התחרויות השונים. מוטורולה יישמה בתיכנון מערך הקשר והתקשורת את הלקחים שהופקו מהפעלתו של ציוד זה באולימפיאדת לוס אנגלס. במכבייה זו מופעל לראשונה גם מרכז תקשורת משוכלל, שמוקם בשטח כפר המכבייה ומשרת למעלה מ-300 כתבי חוץ ואת כתבי הספורט הישראליים. תוצאות התחרויות בענפים השונים יועברו באמצעות ציוד ממוחשב ומיוחד להעברת נתונים, מאתרי התחרויות השונים אל המרכז הממוחשב. ציוד תקשורת הנתונים הוא מתוצרת חברת קודקס מוטורולה והוא כולל, בין היתר, מודמים ומרבבים. בין האתרים שבהם יופעלו מסופים מיוחדים ובהם מחשבים להעברת נתונים ותקשורת בין מחשבים: הבריכה האולימפית באוניוורסיטת ת"א, איצטדיון האתלטיקה הקלה שבהדר יוסף והיכל הספורט שבירושלים. מערכות תקשורת הנתונים של מוטורולה יאפשרו, לראשונה, הצגה בו-זמנית ובזמן אמיתי של תוצאות המשחקים בכל התחרויות והעברתן מהמרכז הממוחשב אל הכתבים השונים, אמצעי התקשורת והקהל הרחב. דיגיטל לשווקת מלהדרי "עדה" באירונצה דיגיטל החלה בימים אלה בשיווק מהדרי עדה למערכות ואקס ברחבי אירופה. זאת לאחר השלמת מספר שלבי בדיקה אצל 60 לקוחות ברחבי אירופה וארה"ב. כידוע, רכש משרד ההגנה האמריקני את שפת התיכנות עדה לשימוש בתוכניותיו. בעקבות זאת החלו מדינות רבות באירופה להשתמש בשפה זו לשימושים ביטחוניים. מהדר עדה .של דיגיטל משתלב בכל מחשבי ואקס, החל במערכות מיקרו ואקס 2 וכלה בוואקס 0 הענק. השפה שולבה בסביבת פואצ של דיגיטל באמצעות מערך התמיכה ל"שפה משולבת". יציאתו של מהדר עדה של דיגיטל לשוק מהווה את השיא במאמצי המחקר והפיתוח שהוחל בהם בשלהי שנות השבעים. מהדר עדה לוואקס פותח במימון חברת דיגיטל החל מראשיתו. מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 ה/זּ: קזוניםו ב- ההק מעל 2000 לקוחות מרוצים ממליצים על...66ק מועדון | המחש1 האישי נע" נ ח ו ו סז זוה והאספחז כן, לפני זמן לא רב הצטרף הלקוח האלפיים למועדון המכו- בד של משתמשי המחשבים האישיים של פי.סי.סי. עשרות עורכי דין, רואי-חשבון, בעלי מקצועות חופשיים, מפעלי תע- שיה ועסקים כבר עובדים בעזרת מחשבים עסקיים ותוכנה שנרכ- שה והותקנה על ידי פי.סי.סי. הצטרף למועדון המכובדים של פי.סי.סי. דיזנגוף סנטר; תל-אביב, 1, 03-204605. סיקיר דליה פלד פחות ממחצית מהמשתמשים במחשבים אישיים משתמשים במחשב יבמ פיטי. כך מתברר מסקר משתמשי מחשבים אישיים שנערך לראשונה בישראל ע"י אנשים ומחשבים בחודשים פברואר, מרץ ואפריל השנה. האחוז המדוייק -- 44.4%. כ 28% משתמשים במחשב אפל 2 אי ר11% נוספים בתואמי אפל. משתמשי דיגיטל מהווים כ16% בשוק המשתמשים במחשבים אישיים. מחשבים עיסקיים אחרים, בהם נכללים 2ם תואמי יבמ, נמצאים בידי 6.8% מן הנשאלים. כרבע מהנשאלים סקר זכה להענות שיא של יותר מ-3500 ה משיבים. | הסקרים הופצו בעיקר באמצעות דיוור ישיר, ובאמצעות שבועון וירחון אנשים ומחשבים. עורכי הסקר עיבדו 1304 שאלונים כמדגם סטטיסטי. את תוצאות הסקר המפורטות ניתן להשיג במערכת אנשים ומחשבים. מתוצאות הסקר מתברר שמרבית משתמשי מחשבים אישיים משתמשים בו בעבודה או בלימודים (37.5%) או גם בבית וגם בעבודה - ו רק 26% משתמשים במחש יותר משנתיים 7 (45%). מעטים משתמשים במחשב רק בביתם (17%) ויש להניח כי המדובר בעיקר בצעירים ובמחשבים ביתיים. היישומים העיקריים, ‏ לצורכיהם מחזיקים אנשים במחשבים אישיים, הם בעיקר עיבוד תמלילים (54%0), תיכנות ופיתוח תוכנה -- 48%. אחוז גבוה יחסית זה של משתמשים לצורכי 10 - 2 / מסלששננכנבפבכנרכר----- בכר המ ו משתמשים במחשבים ביתיים, חלקם הנדול במחשב נוסף. תיכנות אינו צריך להטיל מורא על בתי התוכנה בישראל: רוב המשתמשים במחשב לתיכנות ופיתוח תוכנה הם בני נוער, המתכנתים לעצמם. סייג להערה זו היא קוראלציה ראשונית שנעשתה בין נתונים אלה לנתונים אחרים שבידינו, המראה כי מרבית העונים עובדים בחברות גדולות וחלקם הגדול אנשי מחלקות ענ"א בחכרות אלה. יש להניח כי חלק גדול גם מהם עוסק בתיכנות. יישומים נוספים הם מחוללי יישומים - %; משחקים -- 25%; חינוך -- 25.5%; חישובים פיננסיים -- 17%; תיכנון הנדסי - %; ניתוחים סטאטיסטיים -- 14% וניהול מלאי -- 12%. מהן התוכנות הנפוצות ביותר? התוכנות הנפוצות ביותר הן מעבדי תמלילים (31%) וגליונות אלקטרוניים (26%). כ-14% מהנשאלים משתמשים במחוללי יישומים, 15% במשחקים וכ-9% בלבד להנהלת חשבונות. מחשבים אישיים, כבעולם כולו, נפוצים בישראל אך שנים מעטות בלבד. על פי הסקר, ה"עליה" הגדולה של מחשבים אישיים ארצה היתה בשנה שנתיים האחוונות. רק 26% מ', כמה, כיצד? מעלכת אנשים ומחשבים מלישה תמצית נבחרת מתוצאות סקר משתמשי מחשבים אישיים מהנשאלים משתמשים במחשב יותר משנתיים. התפלגות התוכנות לפי יישולים כפי שאמרנו בפתיחה, היישום העיקרי למחשב האישי הוא עיבוד תמלילים (54%), הוורדסטאר (23%) ווורדמיל (19%) הם מעבדי התמלילים הנפוצים ביותר. אחריהם תוכנת מעבד התמלילים א"ב של איכות (13%) ו-א דוש 8 וקא (13%). דא ד פק, סאג א ותמר, הוזכרו גם הן על- ידי הנשאלים. - | % להמשתמשים קשורים לתקליט קשיח!/ - 0 מחולל היישומים הנפוץ ביותר הוא דיבייס 2 וד3. אחריו צועדים לוטוס (21%) ואיריס (15%) העבריות. כצפוי, הגליון האלקטרוני הנפוץ ביותר הוא לוטוס"372 (40%). ויזיקאלק (20%) ומאלטיפלאן (17%) נפוצות גם הן. ציוד היקני פריט הציוד ההיקפי הנפוץ ביותר הוא מדפסת המטריצה, בה משתמשים 75% מהמשתמשים. מדפסות איכות נפוצות בקרב 30% מהמשתמשים. כמעט מחצית מהמשתמשים קשורים לתקליט חיצוני (45%) וזהו אחוז גבוה מאוד, הגבוה אף משהשיעורים המקובלים בארה"ב (יותר מפי מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 שניים). % מהנשאלים ציינו שהם מתכוננים להרחיב את החומרה שברשותם תוך שנה, מהם כשני שליש -- תוך ששת החודשים הקרובים. % מאלו המתכוננים להרחיב את החומרה שברשותם טענו שלדעתם ירכשו יבמ פיסי. כ"-13% הצהירו שירכשו אפל 2 אי. כ-9% כתבו שירכשו מחשב דיגיטל. רק כ-%!1 העידו כי יעדיפו תואם יבמ. מגמה ברורה זו של הרחבת השימוש ביבמ פיסי, תכבוא אם כך, בעיקר על חשבון תואמי יבמ. הגורמים העיקריים המשפיעים על בחירת מחשב הם אפשרויות התוכנה (55%) ותנאי הקנייה ‏ -- מחיר ואשראי (53%). כשליש מהנשאלים ציינו את הסוכן בארץ וחוזה האחזקה והשרות כגורמים עיקריים לבחירת מחשב. גודל הזכרון, אפשרויות ההרחבה וביצועי המחשב, גם מה הם קוראים? משתמשי המחשבים האישיים קוראים את ידיעות ומעריב במידה שווה (כ*-56%). גם בארץ נפוץ בקרב אוכלוסיה זו (37%). הלחעוב מלאחד מלעובחות מעט על פרופיל המשתמשים במחשבים אישיים: אלה ברובם גברים. רובם בני 22 עד 40 (609%) ורק 16% מוגדרים כנוער מתחת לגיל 18. אצל רוב המשתמשים יותר מבן משפחה אחד משתמש במחשב האישי. לתשובה זו חשיבות רבה במיוחד. מתוצאות הסקר מוכח, כי המחשב משמש הן הורים וילדיהם והן בעלים ונשותיהם. המחשב, אם כן, מגביר את האיחוד המשפחתי כן צוינו כסיבות קובעות בבחירת מחשב. האנעוים הקובעים ענו על הסקר על מידת חשיבותו של סקר זה למשווקי ציוד מחשבים בישראל, תעיד העובדה כי רובם קובעים איזה ציוד יירכש על ידם או על ידי מחלקתם: מרבית המרואיינים קובעים במידה רבה מאוד (30%) או במידה רבה (25%) בקניית מחשב. ומעסיק את בני המשפחה יחדיו. המשתמשים הם בחלקם הגדול אקדמאים. הם רכשו את השכלתם בתחום המחשבים במסגרת לימודים האקדמאית (30%) או במסגרת קורסים בעבודה (15%) או בתי ספר אחרים למחשכבים (15%). עיסוקי העונים לסקר, שונים ומגוונים. כ-22% מהנשאלים הם אנשי מחשב; 11% הם מהנדסים; % הם מנכ"לים, כלכלנים ובעלי עמדות ניהול אחרות. בעלי מקצועות חופשיים הם כ-5%. התלמידים מהווים כ7-3%! מהמדגם וכ8%"7 נוספים הם סטודנטים. מעטים (16%) אינם קובעים כלל איזה מחשב ירכשו. מרבית | הנשאלים | מרוצים | מהחומרה שברשותם (52%) או מרוצים מאד (30%). רק % טענו שאינם מרוצים כל כך ומעטים (2%) אינם מרוצים בכלל. בשאלה דומה על התוכנה גם כן מתברר שסה"כ המשתמשים מרוצים מהתוכנה שברשותם. 24% מרוצים מאד, 49% מרוצים ואילו 15% לא כל כך מרוצים, 3% אינם מרוצים בכלל. או.. > בקרים מתוכנתים. > רובוטים תעשייתיים. על פי סקר איגוד תעשיית הרובוטיקה בארה"ב -- תוך 5 שנים יפעלו 90 אלף רובוטים בארה"ב. * חלונות של מיקרוסופט. הגיע הזמן. > בינה מלאכותית. הטבעית נגמרה. עדה. %א65, תוכנת מטרייה של דיגיטל ריסרץ'. סאייטקס, בכל העיתונים. ברקודים. > ביטוח משלים. בנוסף, או במקום חוזה שירות. זטס.. > איל"א? > ספארי-יוניוואק. אף אחד לא רוצה לקנות. גם לא בורוז. שיחקו אותה.. > יבמ. משלוחי 3090 -- בשיעורניכר השנה. אולי התחזיות השחורות של הנשיא אינן מדויקות כל"כך? > מט"ח, ספקי מערכות תוא"ם. חוזים להתקנת 14 מערכות ביישובים שונים. > חברות אמריקניות. עדיין מובילות את שוק המחשבים בעולם, סקר דאטהמיישן. > יבמ. הצליחה להיפטר מחלקה בחבות הלוויינים ס.בי.ס. שהסבה רק הפסדים. > ברון בלומין, עובר אלביט. פרס על המצאת תהליך חדשני החוסך בהוצאות הייצור. הפרס -- ע"ש שמשון צור ז"ל. = מרגלים יפאניים, בישראל. קשה לזהות 12 די הלמיריכיי די --------25 ְ אותם. סיפר עליהם יצחק ניר, יו"ר ארגון התעשיות עתירות הידע. > קידרון, יצרני מדפסת הלייזר הישראלית, לא עומדים בקצב, הם אומרים. > י.ב.ס.. שני פרויקטים גדולים בתחום זמן אמת. > מנוף. 15 בנקים שוויצריים מעוניינים לרכוש את מערכות התקשורת הבנקאית. > ישראטל. זכו בנציגות איי. טי. אנד טי. בישראל. אכלו אוחה... > עובדי איי. טי. אנד טי. 1650 במספר. מפוטרים. "עקב תחזית בלתי נכונה ויומרנית מדי של מכירות בשנה הנוכחית." > שבבים יפאניים. במרכזה של סערה בארה"ב: יצרנים מקומיים דורשים להגביל ייבוא. פתאום לא נוח להם. 6 אנשי מחשבים, בישראל. ירידות של עד % בביקוש לכוח אדם בחודש יוני. סקר לירן סקרים מבוסס על מודעות דרושים. אלסינט. 6 איי. טי. אנד טי. יבמ משחקת על מגרשה שלה: רכשה 20% מחכברת הטלפונים השנייה בגודלה בארה"ב. > עובדי אפל. מפטרים אותם בקצב רצחני, סוגרים מפעלים. אם בארזים? 5 אטארי. הבטיחו להתחיל לשווק מחשבי 512 לפני חודשיים. > נ.סי.ר. ארה"ב. הפסידו 5.8 מיליון דולר בתביעה משפטית על "פירסומים בלתי נכונים". התקינו.. * מוטורולה. מערכות מידע במשחקי המכבייה, תקשורת ותעבורת נתונים. * תים מחשבים. מ.וי. 4000 ראשון בשוק האזרחי בסוכנות הביטוח צמרת. * עין השופט. מידע חקלאי ממוחשב, יבמ/36 וד13 מסופים. > טלרם. טלוויזיה בכבלים ביבנה, 10,000 בתי אב יחוברו. > מיחשוב מערכות מידע. מערכת לניהול ספריות וידאו בהד ארצי. > צ.ל. הנדסה אלקטרונית. יחידת בקרה פיקולוגר ‏ 100 באלסינט. מאפשרת לתפעל מחשבים 24 שעות ביממה. * סולן תקשורת מחשבים, מתאמי טלקס מתוצרת סינטל חיפה. * תיב'"מ, באוניברסיטה העברית -- תוכנת אוקליד. > מושבית, מבית היוצר של מושב יעד. בשני מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 ל מושבים נוספים. = ניצן. מערך סופרקומיסיון לחברת הביטוח שחם. 6 קומ שירותי תוכנה. תוכנה לניהול שעות עבודה לפיסי, איי. טי. ואחרים. > טג מחשבים, מערכת ת.ל.מ (תוכנה לניהול מפעל) על בורוז 25 במפעל מוצרי ממכרנות במכון וייצמן. > י. א. מיטווך. נ.סי.ר 9300 במכבייה. הכריזו חומלרה בעולם.. > ממורקס. מצגים ובקרים חדשים. מצג תואם יבמ 2080 ובקר תקשורת חסכני. מייצגים בישראל: כלל ציוד היקפי. > טאנדם. מחשב אל פסק חדש, זול יותר מהקודם. > יבמ, בייבי 36. המחשב המקשר בין המחשב האישי לבין המיני 36. 6 פאראדיין. מודמים חדשים. מייצגים בישראל: אלדור. > אינטל. שבב זיכרון חסזק6, מונע גניבות תוכנה. > קונטרול דטה. הכפלת זיכרון סייבר והוזלת מחירו של דגם 180. > דטה ג'נרל. דסקטופ 45. יוניקס שולחני. > בי.בי.סי. דגם חדש בי+. 64 -- 192 ק"ב. הכריזו חומרה בארץ.. > לרגו ברוש. דגם צבאי למחשב הסקי הנטר מ-208. > רשף מחשבים וציוד היקפי. סדרת מדפסות הרמס השוויצריות, רב תכליתיות. > ישקום. מכשיר הצפנת נתונים בתקשורת. > אמפיסל. מדפסת בראדר עם ראש הדפסה כפול: מטריצה ומניפה. > אלקו רובוטיקס. מערכות ראייה לבקרת תוך, מיוצאות לחו"ל. > אי. אי. אס. מסופים חדשים למשתמשי 34, 36 וד38 בדגמים שונים. הכריזו תוכנה... > רייטר. מערך ניהול שלבי אנוש. פיתרון מלא לעיבוד נתוני השכר של עבודים בהתאם להסכמי עבודה. יצטרך לעבוד שעות נוספות כעת. > קומ שירותי תוכנה. תוכנת קומ ניהולית על גבי מחשב יבמ איי. טי. > טג מחשבים ותוכנה. תוכנת מתנה על גבי מחשב-הירך דטה ג'נרל 1. > גושן מחשבים. תוכנת בורלאנד בישראל: מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 פסקאל, טורבו פסקאל ועוד, בזול מאוד. > אזימוט תעשיות תוכנה. מערכת לניהול מלאי טכני, מתקצבת את המפעל. > אי. אס (איריס). תוכנת איריקאלק לחישובים מתימטיים. * תומר מחשבים. שפת מחברים חדשה תפו"ח = אינטרסופט. גירסה 3.15 למעבד התמלילים וורדמיל. שיפורים. > סמ"ל לאפל. = י. פי. אי.. מאגר מידע ממוחשב, לניהול מאגר לקוחות וציוד, בפחות ממאה דולרים. > פרי אינטרנשיונאל. עכרית לפריימוורק ולדיבייס 3. כנסים עוהיו... > נ.סי.סי., שיקגו. אנשים ומחשבים מציג בביתן קומפיוטרוורלד. > אוטומציה תעשייתית. יומעיון בבאר שבע מטעם המכללה הטכנולוגית. 0קומפיוטקס. | מפגש חברתי מהסוג החד-שנתי. מעט חידושים. מייצאים.. > פיברוניקס. מרכבים לארה'"יב. עיסקה בהיקף 2.5 מיליון דולרים. > תעשיית מחברים בינלאומית. ייצוא מחברים למעגלים מודפסים. > רייטר מערכות תוכנה, תמחשב כורים גרעיניים בארה"ב. > חולדה. שנאים למחשבים. הזמנה מקונטרול דטה באירופה. > יותס מחשבים. תוכנת פורמולה 1 לסוכן מכוניות בדרום אפריקה. > קיבוצים, מתארגנים לייצוא לגרמניה. מייצגים.. > מלל מיקרו מחשבים. מערכות צילום מצג מתוצרת קודאק. > מגמ, מפיץ מורשה של דיגיטל. > א. מ. מיחשוב. מחשבי א50 בישראל, תחנות עבודה טכניות. הוקם... > קודא מחשבים. מעבדות לאפל ותואמיהם - עברו לרמת השרון. > מעבדה השוואתית למחשבים, בידי המכון לפריון העבודה והייצור. תצוגת קבע השוואתית של מחשבים, תוכנה וציוד משרדי. > מכון ליישומי מודיעין בניהול. המכללה למינהל ומודיעין אזרחי. לעיגיך בלבד. > קונטאל, מרכז הדרכה למערכות בקרה. > אהרן זלר, מנכ"ל כלל מחשבים וטכנולוגיה, על התוכנית הכלכלית: "המצב לא ברור, הדברים אינם סופיים. מדיניות הממשלה עלולה להביא לפיגור עמוק בתחום המיחשוב בישראל." = גיל וויזר, מנכ"ל דיגיטל, כאותו נושא: "אופטימי, רואה הצעדים בחיוב. לדעתי לא ייפגע ענף המחשבים בצורה דראסטית." = יהושע מאור, מנכ"ל יבמ ישראל, באותו נושא: "המצב עדיין לא כרור, הדברים אינם סופיים ואי אפשר לדעת, בשלב הזה, איך יגיב המשק." > שלמה הלוי, יו"ר מועצת המנהלים של מלם מערכות: "אין בישראל גוף שיעצב את מדיניות עיבוד הנתונים הלאומית. גדעון פת האזין. = משתמשי דיגיטל: "קורעים אותנו במחירי אחזקה והדרכה." כנס אמצ"ד. חדעו במאגרי מידע > אלנט. וידיאוטקס לא רק למחשבי צבע, לכולם. > אנשים ומחשבים מחוברים. ידיעות בדואר אלקטרוני, למספרנו -- 1806970. בקרום -- ידיעות "חמות" ב-1פ5סץ ! כיסאות מוסיקליים... > מוטי גורה ואוסקר גלוטמן, פורשי פיברוניקס: חכרה חדשה. בהצלחה. > טובה פרנקו, עוזרת למנכ"ל בחכרת אזימוט, בהצלחה. > טוביה מרמרלי, לאי. אי. אס. מנהל שיווק ומכירות למיני. בהצלחה. . רחוק אל תוך העתיד עם אורכב תקעוורת + פריסת מערכת כבלים של זַאא1 א התקנת תשתית תקשורת למחשבים + ייעוץ והכוונה בהתקנת המערכת המתאימה לצרכיך. אורכב זה תקשורת >ורכב עחווחס חשמל ותקשורת מחשבים מעפילים 2 כפר שמריהו, 052778530 135 מלערכות ממלומרוה בתוכנה חקקו השני ₪ל המאמ7 *לקראת הדור החמי1? (חלק ראשו] -- בזיליון 24, "זי 55) גלן ריפקין. שירות קומפיוטרוולד תרגם וערך: אריה חשביה מי עוסק במערכות מומחה? רז ברת סימבוליקס האמריקאית מוכרת את מערכותיה רבות-העוצמה, המשרתות משתמש יחיד והנחשבות ל"קאדילאק" של התעשייה, במחירים שמתחילים ב-60,000 דולר ומגיעים ל-150,000 דולר. זירוקס מנסה גישה שונה עם הטכנולוגיה שהיא מפתחת מאז 1970 במרכז המחקר שלה בפאלו-אלטו, קליפורניה. מכונת ליספ 1108 של זירוקס נמכרת בתצורתה הבסיסית במחיר 21,950 דולר. "אנו משתדלים לקדם את מהפיכת התבונה המלאכותית (ת"מ) ולהחרירה למאה החברות המובילות בארה"ב," מסביר בו שיל, מנהל פיתוח המוצר ביחידת המערכות העסקיות של תבונה מלאכותית האם ניתן לשכפל אדם? אנשי מערכות-המומחה אומרים שכן. לטענתם, זהו התחום היחיד בו מנוצל הידע המקיף של מומחה, או מספר מומחים, לשם הפקת מכונות"ידע מתוחכמות, המפיצות ידע זה, המשוכפל למספר העותקים הדרוש, לכל המקקים לו. בזירוקס. במסע אל הדור החמישי, הכוכב הזוהר הראשון היה -- מערכת-המומחה. אף-על-פי שנמתחה ביקורת רבה על הנושא הזה, נעוצים שורשיו בחקר התבונה המלאכותית וגם אם עדיין רב המרחק בינה לבין תבונה אנושית אמיתית, היא כבר משמשת גשר אל המהפיכה הנכספת. מערכות-מומחה ומערכות"ידע מושתתות על תוכנות-מחשב שנכתבו לאור העיקרון של אם-אז ואשר אפשר להשתמש בהן כדי ליצור מודלים של בעיות מורכבות. מערכת-המומחה שואבת את הידע שלה ממומחים בשר-ודם הבקיאים בתחום מסוים, ואילו מערכת-הידע יונקת את הידע שלה מספרים, דו"חות ומקורות אחרים שאינם בשרזודם. 3 מעדכות מומחה חייבות לעבור מפנה מיישומים ייחודיים אל יישומים אזרחיים נדחבים - ה מערכת-מומחה מבוססת על מומחה בשר-ודם, שאותו מתחקר מהנדס"ידע -- מקצוע חדש שנולד מתוך המחקר בתחום התכונה מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 איך יגדל עווק תוכנות חבונה מלאכותית (הכנסות ספקים אמריקניים ברחבי תבל, במיליוני דולארים) כא כהצט1 16 בוני מערכות עשפות תיכנות ותמיכה בוני מערכות מערכות הדרכה מומחה 7 בעזרת 7% מחשב. הדרכה בעזרת מחשב | מערכות שפות-טבעיות מערכות מומחה שפות תיכנות ותמיכה 5 מיליון דוכלאר 0 מיליון הלאר 06 !60 6 500 ו5107ט6 וחסח 1660065 65שטוסחו * 50066. 6 חסוז6עח51חי 8:060 - ז6זטק 0 * המלאכותית. מהנדס-הידע מכין את מסד-הנתונים ובונה את חוקי הקשת ההיקשים, כשהוא משבץ במערכת את מירב התיחכום האנושי. החוקים מעובדים בתוכנה תומכת-החלטות מטיפוס שנקרא "מכונת היקשים". העיבוד נעשה "אחורה" (מן המסקנה אל העובדות הדרושות לביסוסה), או "קדימה" (איסוף עובדות על-מנת להגיע אל מסקנה). בדרך-כלל, מטוננות התוצאות דרך ממשק בעל שפה טבעית. המשתמשים במערכת יכולים לעבוד בפקודות בשפה האנגלית. מדעי-המחשב של אוניוורסיטת קארנגי-מלון בפיטסבורג, | פיתח מספר מערכות-מומחה מוצלחות מאוד, ובראשן מערכת איקסקון עבור חברת המחשבים דיגיטל. מערכת זו מתאימה את 1 כמעט העתק-אדם שש - וב "מערכות"מומחה הן הדבר הקרוב ביותר להעתקת החשיבה האנושית," אומרים ויליאם טיילור וריצ'ארד מורלי מחברת גולד. "אנו קולטים את המומחיות של מנהל-ייצור מעולה. / אנו מפיצים את החוקים על-מנת להפיץ את / 0 \ המומחיות הזאת. אין עוד צורך לטלטל את המומחה עצמו מקצה העולם ועד קצהו." מערכות"מומחה כבר מופעלות בהצלחה 9" בתחומי הרפואה, הגיאולוגיה והצבא. המפתח / / / / להצלחה במערכות כאלה קשור קשר הדוק למידת // // / / הקושי של הבעיה שצריך לפתור. אם הבעיה - : 2 רחבה מדי, סביר שמערכת-המומחה של היום לא ו ,0818 וא :50406 ג'ון מקדרמוט, המדען הבכיר בתוכנית מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 תצליח להתמודד עמה. שנה מחשבי ואקס של דיגיטל לצורכיהם הייחודיים של הלקוחות. מעריכים שאיקסקון חוסכת לדיגיטל מיליוני דולרים בשנה. "שיחק לי המזל בכחירת בעיות בהיקף המתאים למצבה הנוכחי של הטכנולוגיה," אומר מקדרמוט. "הבעיה היא, שאם אתה בוחר בעיות קלות מדי, צוחקים לך בפניך. אם אתה בוחר בעיות קשות מדי, אתה נכשל. מציאת הבעיה המתאימה למצב הנוכחי של הטכנולוגיה -- זהו סוד ההצלחה." המצב הנוכחי של הטכנולוגיה מוגבל על-ידי עוצמת החישוב ונפח הזיכרון של המחשבים, והצורך בפיתוח אלגוריתמים חדשניים שיעבירו את ההיבטים המתוחכמים יותר של החשיבה האנושית והתבונה האנושית -- למחשבים. יש המעמידים בספק את קיומה של "תבונה" במערכות-מחשב. המבקרים טוענים שמערכות-המומחה הקיימות אינן נכונות יותר מהרבה תוכנות"מחשב מקוכלות, וכי פעולתו המכאנית של המחשב אינה דומה כלל ועיקר ל"עושר האסוציאציות, הדימויים וההכללות שמעוררת השפה האנושית במוחו של האדם --והלא זוהי התמצית של החשיבה ושל המשמעות," כותב הירחון פורצ'ן. קארל ויג, מנהל התכונה המלאכותית בחברת ארתור ליטל מקבמרידג', מסצ'וסטס, מודה כי מפריזים בחשיבותן של מספר מערכות-מומחה. הוא מזהיר מפני ציפיות מוטעות בתחום זה. "יש אנשים הרואים עצמם מרומים מפני שהם מצפים שהמערכות יעלו בקנה אחד עם ציפיות מוגזמות," מסביר ויג. "עליהם להבין שעלות הפיתוח של מערכות אלה הרבה יותר גדולה מפיתוחן של | שוק העומה"הטבעיות ו | 7 1981 1982 1983 4 סקר שק סקר מחירים מחעבים וציוד היקמי קומודור 64 - א8 (( ל גר 1-0 1-0 תואס יבמ - מחלר טמה יי מרויר גבבוה וינר פיסי: 0 ,3 3 ,60 אפל 2 סי - כולל עברית 2/2 תואם אפל - כולל . - כונן ומסוף (64ק') 1,020,000 1,050,000 מחשבים מעוומעוים ב מחער נמוד" | מהיה/גברה + רשמקול 210,000 2,000 מצג ירוק 0 ןךן 0 1 בדולרים בדולרים אמסטטראד 464 ₪020 - אוריק-1 48 ק' 12000 12000 וכש גצ ןהו אטארי 400 5 100 ורשמקול 35 5, 883 אטארי 600 מא - אמטסטראד 464 020 - (כולל רשמקול) 0 120 כסכי וטג קרוהק אטארי 800 מא - וכונן 0 | 1,281,900 (כולל רשמקול) 200 20 אמסטראד 464 020 - אפל 2 200 1400 הככ הצ וציבע הריל תואם אפל - ורשמקול 3 96 13 (וינר 48 ק') 200 12000 אמסטראד 464 020 - בי בוק הל הר 020 10 כשהככ צטג ‏ ציבעוך רכ דראגון 32 ק' 60 220 וכונן 6 פופ 1 דראגון 64 ק' 200 200 5-5 ₪ 70 70 ויק-20 60 100 דראגון 64 12-00 9-00 טקסאס אינסטרומנטס/ דראגון 32 206,000 20600 1 200 10 כופו 0, 554 0, 554 מיקרופרופסור 2 140 10 ספקטרום 48 .22 220-000 סינקלר 81א2% 00 100 כיהוגין 0, 240 200,200 ספקטרום 1 ק' 60 60 ספקטרום ‏ + 000" 180 ספקטרום 16 ק' 10 10 קומודור 64 0 9,000 ספקטרום 48 ק' 81א2 רשמקול 0 0 6 (כולל רשמקול כוגו 0, 435 0, 506 ועט אור) 25 1200 ידית היגוי 0 10 קומודור 64 220 200 מצג ירוק 0 1 2500 קסיו פע 300 2200 220 0, 526 520 שארפ 731 2א 200 2200 מצג צבעוני מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 א-י-ר-ך ע- יי פיפ רל ₪ 1 ,01778 ,98 ,0ה718ץ%8 ,א א0.80.ק ‏ ,66ה%676ה00 8 :6001 6זהשף+50 -- אש ,אסקא0] ,23-24 יתת 800-441 ת8ת1ש56 558868168 188 :8808ה 00‏ .6611+168%1023ק5 .1 ,10017 צא ,צא ,.55 תם47 .2 345 , -6קההגן 6 טק מס זאז 00‏ - הקגאג0 ,מאתאצאסא ,9-13 .זקם5 ב 5 ,.50 2661 2055 האסץם .7.8 .צ0102םתם766 1466 83 1005641 7161660₪ צעשפסטת .4 51000.1 24)ג - 6 ,61500אגתץ אג5 ,22-26 ץנת. 7+*א אתס?]-ששא .55 8ם42 ₪685 11 04 :865שה00 4זקא].5א' 68גבםק8זקסזגת - מסאגאק ,108א ,9-13 .57 0 .761 0 (3) 761 בת :וי - םאא6 פפטטססאגץ 16-20 ,7 6קסן - 04 ,ה6אקטמאזסק ,2-25 צתת. 511962 639 2.0.8 414008 .מטנפסקמץ5 מ0ס1= בנ ו ו = .578665 ת:6ק+ 8 קהומש זקס:ץ 2 (301) 20901 00 ,8ח1זק5 , טא ,הקזטפה241 ,5006 א:8ק 6קס0!] 2 ,86ש5615תך 56051886, 161. 71 ו ד 5 5 0 6 120:8:108)ם00 2:6ם+50 -- א₪ ,108008 ,25-26 צנשנ 8 [1 ב6ה:בנק צא צא ,.58 ת8פ47 .₪ 345 ,1208 :005865 .:ם6קהחגון 10017, 761. 71 = : : 0 ,1אזפספאת ,51008 - מסאגאק ‏ ,8זהא? ,16-20 .5077 .16 6:גש 501‏ - 06 ,אסעא 10‏ ,29-30 צמטנ 8 66 1866ק ‏ ,4 ,51008 :005865 .אקזסטסדץ 8 : ל 2 צ+חא צא ,.ש5 ת478 .2 345 ,משט 1‏ :865:ה60 2 261). .7, 161 6 :חעפא1 | - אד ,24115 ,23-25 .50% : 0 41א0עא1 :0005866 .שמת 8מ1:טפ2180:1 ,מ10שטפ8:)1גת בר ( 6₪6ם1ש5 ,60ת8א 4‏ 2301 ,867ה06 5ה168510הטממ60 1 ה 0 5 1 רק 0 ל שי 0 75201 1% ,81188 :2 6מאת - 5616668 1160קק8 105 6מט18פ5תהך .1 10 ,80118 ,1488 0.8.ק ת6מ0ק₪ס00 6םמ - צא ,אא0ך טא ,2 30-007.‏ .5077 ב 8מ81:10סק<] 4מה 6-מ6צם/מכ ‏ קם1ממ-ן .06 85886/85מ2 - 0, ,]|₪אאסם ,2 29-00057 צת בגנל לצית הספם'! 060+86‏ ,5 3825-1 ו ,8ח1ז66ה1קה2 ה1 ת26068:10 קתנטת1:ה00 ,:5865ת600 0 % 22001 / ב תסם1טץ 2223 ,ת10פת6םא 18ה07ס+0811 ]0 .צגתש 2 2 01 00 ,צ616א267% 96₪1602006:07 - - אע א 9 3 .00 5 . 8 8 0800685 | :5865ת00 | .85102818ם:6:ם1 7 8 5 2 0 1 מההה6א1616% 80864 ה0ס6ת0] 59-61 1086 ו ,2 00051ג-29 | צ]טנ ‏ .212-705-7907 ,461 ,10017 ת1 8ת67פטקש60 תס 66ה1676ה00 90:10 - גל ,אמסקאסא .0096606 1588 85 -- ג ,גזמקתמסצטק ,1-3 .002 ה 1 טה6תט 81ה88510 :884605ה600684%100.00ק ,8 "0668845 371 2.0.8 .%ת00 1688 .68פה1 :0005865 % .0.6 ,חסשאָה1תפגא 8151 .מא ,225 .8188 0 (201) 07927 1א 0 ,אמק45 4ה8 05א1אק5 60108820 ,10 22-0060057 צמטק 506 0% 16 הד 1 טסו 06% - 5' אססט. וצ - א51 , סדאפג1 1-0 00 ,6 ,3521 08ק ,9156 :5805ה600 .קתן1זססת1קתץ .00 160 6-63 111 2 |,.761 ,80303 00107800 8 .ג 3473 2.0.8 ,1200 :0008865 6 ,מ4068:10ק :אמפא 1‏ - אך7 ,5ג]/גכק - ,1-3 .400 טק 00 - 51קא0פא1 ,גזקגאג 8-12 .007 :2 .106085100 קם1צשסתט// ץ:112:8 616610216 1 0866508 11 56791668 .הא 09678688 :0000865 6 ,8-6 2301 ,567ה606 8תה168:10הטהמ0ס6 7 סקאד 1 5485 1% ףתס4חס] 0 75201 א1% ,81188 ,110 1 ,0 :0008865 .85' 40244 -- 00 ,הפטאמק 18-16 .007 4 ָוצבשזא1 - .60 ,01500אא2 א58 ,26-29 .406 9 212 .7161 ,10036 לא ,אפס+ ששא .55 6ת42 ₪630 אמ 66מ002+616 01027םת166 בס1:מתס)ת1 10628866 00 1 ,400 186ש5 .1פט7 717866 81ה8:10( .םסג:נפנתצק 64 (;7 ,0:18ה8א16% ,6צ4 6שסהת2186 018% 8 קִקְ018 .85 סעאת - לצא ,אאסצ אשא ,16-17 .007 : 2 2 0)] 08 [4ם4:10מז6:ם1 תם 8‏ - אש ,א0קעא10 ,27-30 .06 8 ,1058 88 000586::16 .8ם1ז66ת1קת 50)048:6 2 (301) 058 20901 2 ,8ַח1תק5 ע6צ511 639 6 356 - 02 ,01500אאק אג 5‏ ,18 .007 0 (6017) 78126 668שק00₪ 4 411א ₪16608:016 - .0.0 ,א670א1ה5גא ,4 :507 :2. .2668606 45א6א 6ם] 01 ש16*16? 3 :338212 .5 688םהץ5 - *אג05₪1 .א ,ה10אעא ,1 +סא-28 .001 9 ,300 186ש5 ,ת 4580618:10‏ 8811 166::0816ם 0 (201) 5800618568 ההמ%811 :0005866 6 .2.0 ,ה0ם8ה1ה₪48 ,א( .6ע 18ה8ט1ץפהה6ק 68 1685 16ם166::0ע [פעך - אט ,אסתא10 ,29-31 .007 6תטק₪ס) [8מ80ז6? 882 -- אט ,א0קא10 ,4-8 .9077 .םת 5ת17166 :5865ה00 .ם8:10:תהמטז:5ת1 קת1זט185 11 ,118טסםהס4 :8865ה00 .שסם5 14:ס₪ א ,840 7119 תסצ6כ2 7815606% ,כ תסטסמץנק 21 1 .161 ,548 ₪18 ,ה60ה] ,500856 .4 2166870166 -- אט ,א0קא10. 29-31 .007 :0 ₪ קםוקהםבא -- אאא ,א80570 ,8-12 .5877 ,,1005 6-8פת1:? | פםה6טם אתס>ם6א ‏ :5865ת00 ְ‏ אם1קזסמ 6ם8 8ם1:טק7ש00 :6-086םק א ,178 018 מהתקה1אסטם ,11ג₪ ]טח 408860608 ת0₪8510]ה1 "10 ץ506168 :0085866 .= 111 ,600 56186 ,618ה08 ץ1₪56:1א 6/0 ,001676066 6 :85 6054 - .2.0 ,א610א₪4581 11-13 .לס .1 ,1 0816820 ,0-16 86%67/ 838 :0088600 | .66ת8ת412:6/ | 8:6שם501 | מס ח 50860‏ ,+45 ,21866 88588 .55 141 ,צ20שה601צ2 1 [1הנתםג 88 -- 20 ,א670א581א₪ ,9-11 .5077 21 212 :161 .10301 ]א ,0ת1818 טק 0 7606781 :0008468 .06מ00₪)6-6 *ז6שטקם 0 מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 7 15 מערכות תומכות"החלטה. לא מדובר כאן בבן-אדם הלומד בקלות יחסית. מדובר במכונה שצריך להאכילה בכפית. כתוצאה מכך, עלות הבקיאות בפרטי-פרטים של נושא היא גבוהה מאוד." קעויים נוסבים היועץ הנרי פירדמן אומר שיש עוד קשיים בדרך לבניית מערכות-מומחה לשימוש נרחב. לדוגמה, הנדסת-ידע דורשת כוח-אדם ומימון רבים -- ומיומנות שאינה מצויה בשפע, כיום. כמו כן, כלי החומרה והתוכנה הנוכחיים יקרים, וקשה ללמוד להפעילם. ולבסוף, קיימת התנגדות מצד מומחים שהמערכות מסיגות את גבולם. "אנשים אינם אוהבים להיות מוחלפים עלזידי מכונות," אומר פירדמן. כך נוצרו שני מחנות מתחת למטרייה של מערכות-מומחה. מצד אחד ‏ -- חוקרים אקדמאים, המעוניינים בעיקר בפוטנציאל הגלום בהעברת תבונה אנושית למכונות. מצד שני -- אנשי תעשייה, הבוחנים את הנושא בחינה מעשית יותר. "אני צופה פיתוחן של מערכות צרות מאוד וייחודיות מאוד, שיוכלו לספק מומחיות בתחום מוגבל מאוד," אומר שיל מזירוקס. "לדוגמה, מערכת-המומחה בתחום חיפושי הנפט, שפותחה על-ידי חברת שלומברגר ושנקראת דיפמיטר אדווייזור. במקרה זה, מספר קטן מאוד של אנשים מתמקדים בתחום מוגבל מאוד ומגבשים החלטות שמיליוני דולרים תלויים בהן. ניתן להצדיק מערכות שיסייעו בידם להחיש ולו במעט את גיבוש ההחלטות. התבונה המלאכותית מתאימה במיוחד לתחומים כאלה, שהם צרים ועמוקים יותר מאשר רחבים," אומר שיל. "האקדמאים משתדלים להבין את התבונה," מוסיף ארנולד קראפט מקבוצת התבונה המלאכותית בדיגיטל. "אנחנו מעשיים יותר. אנחנו אומרים: 'הנה עוד מערכת כלים מתוחכמים המיועדים לעזור לאדם בפתירת בעיות'." השימוש הנרחב שעושה דיגיטל במערכת איקסקון חורג בהרבה מן החיסכון הכספי הנובע מהתאמת התצורה של מחשבי ואקס לצורכי הלקוחות. לדברי קראפט, החברה מתקדמת במלוא המהירות בחקר התבונה המלאכותית. יותר ממאתיים איש עוסקים במחקר ופיתוח בתחום זה. "מטרתנו היא ללקט את כישוריהם של הטובים באנשינו ולהעמידם לרשות כל האחרים. כך תשופר היכולת של כל אנשי החברה," אומר קראפט. "כך ניתן לאנשים מעולים לעבור לטיפול בבעיות אחרות, במקום להיתקע בהדרכתם של אחרים בהתמודדות עם בעיות קודמות. האחרים לומדים מן המערכת, שהיא לדידם עיניו ואוזניו של המומחה." התעשייה נכנסת יותר ויותר למחקר בתחום הת"מ. מעריכים שיותר ממאתיים מתוך 500 18 החכרות המובילות בארה"ב כבר הקימו קבוצות מחקר בת"מ, אם כי יש מאמצים גדולים יותר ויש מאמצים זערוריים. ענקים כמו ג'נרל מוטורס, ג'נרל אלקטריק, מרטין מרייטה דאטה סיסטמס, לוקהיד, יוז ועוד, מנהלים פרויקטים גדולים בת"מ. לפי אחד האומדנים, יגדלו ההשקעות של ממשלת ארה"ב והתעשייה האמריקנית בתחום זה עד שיגיעו ל-1.25 מיליארד דולר בשנה ב-1990. אבל כדי שהשוק יגיע להיקף אדיר כזה, חייבות מערכות-המומחה לעבור מפנה דראמטי מיישומים ייחודיים כמו רפואה, גיאולוגיה וצבא, אל יישומים אזרחיים נרחבים יותר כגון גיבוש-החלטות בעסקים ובכספים, בדיקות ציוד ואחזקה ותכנון ייצור. איירה גולדסטין מן המרכז לחקר מחשבים בחברת יולט-פקרד, עומד בראש מאמץ גדול להביא את הת"מ ואת מעוכות-המומחה אל מחשבי-השולחן של החברה. הוא מסרב לגלות פרטים על עבודתו, אבל אומר שהמוצרים הראשונים יוכרזו כבר השנה. לגבי יולט-פקרד קיים קשר טבעי בין ציוד החישוב והבדיקה שהיא מייצרת | לבין | מערכות-מומחה. מערוכות האלקטרוקארדיוגראפיה של יולט-פקרד כבר מצוידות במערכות-מומחה. אבל החברה מעוניינת להרחיב את השימוש במערכות-המומחה שלה לפיתוח תוכנה, לייצור ולמשרד הממוחשב. לדעת גולדסטין, הבעיות הטכנולוגיות בטלות בשישים לעומת סוגיה גדולה הרבה יותר: "אחת הבעיות הגדולות ביותר שניצבות בפנינו היא, כיצד להכשיר אלפי מהנדסי-תוכנה ביולט-פקרד, שיוכלו להידבר עם הטכנולוגיה החדשה." בעוד החכרות הגדולות מתמודדות עם הבעיה הזאת, השאיפה להביא מעוכות-מומחה אל הציבור הרחב הולידה את ההזדמנות העיקרית מבחינה עסקית, בתחום זה: כלי-הפיתוח החדישים מהווים קליפה או מסגרת שלתוכה משבצים מערכות-מומחה קיימות. המסגרת הראשונה היתה אמיצין, שפותחה באוניוורסיטת סטנפורד. זוהי מכונת-היקשים ומערכת ניהול-ידע המשרתת את מיצין, מערכת-מומחה ישנה שפותחה אף היא בסטנפורד ונעשה בה שימוש באיבחון רפואי. מאז צצו חברות חדשות רכות -- רבות מהן בעלות קשרים עם אוניוורסיטאות -- המשווקות כלי-פיתוח כאלה. בין המתחרים הראשונים נזכיר את טכנולג', ג'נרל ריסרץ', סמארט סיסטמס, אינפירנס אינטליקורפ. חכרות גדולות כמו זירוקס, מקדונל דאגלס אוטומיישן וטיימשייר מציעות אף הן כלים כאלה, ואילו אחרות, כמו דיגיטל, דאטה ג'נרל, טקסאס אינסטרומנטס ויבמ, מפתחות גירסאות משלהן בשביל לקוחותיהן. צמיחה בת 60% בעונה התחום של כלי-פיתוח של מערכות-מומחה יצמח בשיעור של 60% בשנה, בתוך זמן קצר, להערכת פרדריק הייסדרות, המדען הראשי של טכנולג', חכרה בת ארבע שנים, שמרכזה בפאלו-אלטו, קליפורניה, ואשר מובילה בשוק בתחום זה. ג'נרל מוטורס הוציאה שלושה מיליון מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 424 3518 3%5578 %3 כרטיס המנהלים העסקי של ,דיינרס" מאפשר לך ליהנות מהקצבת מטבע חו4 מוגדלת עד--.%2,400 נוספים לכל נסיעה. בהתאם להחלטת בנק ישראל בעל כרטיס ,דיינרס* היוצא לחו"ל בנסיעה עסקית מטעם חברה בע"מ או כיצואן יכול ליהנות מהקצבת מט"ח מוגדלת בנוסף ל-800 הדולרים המותרים לכל תושב ישראל. 0 ליום עד למקסימוס של %2,400 נוספים לנסיעה. לכרטיס המנהלים של .דיינרסד יתרונות רבים לחברה ולמנהל. הנה כמה מהם:- +.דיינרס"- הכרטיס היחיד שמחייב רק פעם בחודש בארץ ובחו"ל. כרטיסי האשואי האחרים המונפקים בישואל מחייבים את מחזיקיהם אחת לשבועיים על קניות בארץ ובאופן שוטף על כל הוצאה המתבצעת בחו"ל. + חינס - כרטיס אשראי אישי לחיוב ההוצאות הפרטיות. + בלעדי -- העתקי השוברים של הקניות מחו"ל נשלחים אליך במצורף לחשבון החודשי. + לנוחותך - .דיינרס" עובדת עם כל הבנקים בישראל. + כרטיס ,דיינרס" מכובד בלמעלה מ-150 מדינות בעולם. יתרונות אלו דייס כדי שתחליט להזמין כרטיס מנהלים של דיינרס קלוב אולם בנוסף להם קיימים יתרונות נוספים, שעליהם תוכל לשמוע בטלפון - 8 מחלקת השיווק. עכשיו כאשר אתה יודע מה הס היתרונות של.דיינרס" הן לחברה והן למנהל כדאי לחשוב אס יש בחברה שלך בעלי תפקידים נוספים הראויים לכרטיס המנהלים של.דיינרס". 5( 6 סח6\ס 5 \סד \חש זו 5 \ס(ם 6\ 6% סס6\ס שח !(סא = ס ס)]... ד ו .6 -ו ו 4 - היחיד שמחייב רק פעם בחודש בארץ ובחו"ל. וימר טמיר כהן (יעקבסון) 0 ח:י-ד-ו-₪:י-ם עירוי מידע יעוידות מהעורק במה מסונלים לסייע 2ך הדואר האלקטרוני, מאנדי המידע הבינלאומיים ויתד שירותי עורק דשת זהב? ניסו כהן לפני כשבועיים, חנכה מערכת אנשים ומחשבים את קישורה לדואר האלקטדזני | כדי לקשר את המסוף"מחשב שעל שולחנך אל הבינלאזמי, במשלוח ידיעה היישר מתעדוכת נ.סי.סי. בשיקאגו. הידיעה, ש[כתרק | מרכד המחשבים של רשת זהב, שם מנוהלים במעבד תמלילים במקום, נשלחה כקובץ בשיחה מקומית אל מרכז תקשורת מקזמי ‏ | לית" המירע והתקשורת. במערכת אנשים ומחשבים בתל אביב, הופיעה הנדעה על מסך מחער 1 || החמומו "ידיעת אקספרס ממתינה לכם!" את הידיעה העברנו כקובץ למעבד תמלילים, עדכנו אותה, וכבר באותו יום הועברה לסדר הדפוס הממוחשב ונקבעה בעמודי מחיר השירות, שבועון אנשים ומחשבים. ד מצטרפים כמנויים לשירותי הדואר הדואר האלקטרוני, תשובתנו אחרת ובסגנון עמנו = האלקטרוני של עורק רשת זהב ייהנו = | נענה בשאלה: "רגע, ועם הדואר הרגיל אתה 253 202 מחשנ. בקרוב משירות נוסף, המוגש בלעדית בידי מסתדר?" מערכת אנשים ומחשבים: ידיעות טריות וחמות מעולם המחשבים; לוח אירועים עולמי מעודכן איר מועל הדואר לאותו יום, מבזקי ידיעות מן השבועות ותקצירי ההההההההתההההההההההם מאמרים מן המגזין. עוד, ייתכן מאוד כי גם שירות האלקטרוני? במחשב המרכזי נשמר עבור המנוי "שטח קלטפלט יהפוך בקרוב לאלקטרנני... דואר אלקטרוני מאפשר לך להשתמש בטלפון עבודה", העומד לרשותו עם הקשת סיסמה כרבים אחרים, ראינו גם אנו את שירותי הדואר האלקטרוני, הגישה למאגרי המידע בארץ ובעולם ויתר השירותים המוצעים כיום לבעלי מחשבים בישראל, כמשהו מן העולם הבא לפחות, אך בטח לא מן העולם הזה... הנושא נראה מורכב מאוד, מסובך מאוד ושאלנו את עצמנו שוב ושוב, בעצם, מי צריך את זה? מי לא צריך את זה? כך אנו שואלים כיום. ואם נביט מעט לאחור, ניווכח ששאלה דומה שאלנו גם על המחשב האישי ולפני עשרות שנים -- גם על מכשיר הטלפון. העניין הוא, שהפעם לשאלה זו תשובה אחרת: המחשב או מכשיר הטלפון יכלו להיות, בזמנו, מכשיר מותרות שניתן היה להסתדר בלעדיו. לגבי אולם המחשבים הנדול של עורק, המשרת גם את דפי זהב. / מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 אישית. בשטח העבודה יכול המנוי לקכל ולהעביר מידע, החל ממכתב פשוט ועד קבצים שלמים (שהוכנו מראש במעבד תמלילים). באותו משטח עבודה, מתויקים גם המכתבים היוצאים או הנכנסים והם ניתנים לאיתור מהיר על-פי הנושא, מילות מפתח, רמת הדחיפות, שם חשולח או הנמען ועוד. כשולח, תוכל לוודא בכל רגע, האם נקרא המכתב בידי הנמען ומתי. תוכל להעניק לו מידת דחיפות (אקספרס) ועוד. כנמען, תוכל לסלק ידיעות בלתי רצויות, להותיר את החיוניות, לאשר קבלת מכתב ועוד. אתה צריך 21002 את עצמך שאלה פשוטה: *ועם דואד ישראל אתה מטתדר?? זוהי חיבת הדואר האלקטרונית. הגישה אליה -- בשיחת טלפון מקומית אחת, מכל מקום בעולם! מכל בית-מלון, בית פרטי או כל משרד שבו מצוי שקע טלפון, תוכל להתקשר אל המרכז המקומי ולשלוח ידיעות. מכל מקום בארץ, תוכל להתקשר ולקרוא את הידיעות שהגיעו עבורך. מערכת הדואר האלקטרוני היא אחת מ-127 מערכות ברחבי העולם, הקשורות ביניהן באמצעות רשתות מיתוג מנות מקומיות ובינלאומיות להעברת נתונים. בישראל, נעשה המיתוג באמצעות רשת ישראנת. |כיתת הדרכה ללקוחות הרשת בפעולה. מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 ח:י-ד-ו-₪-י-ם | לוח ההודעות הנפתוח לכל רשת זהב נמנעת מלספק ללקוחותיה מדריך כולל של מנויי הרשת. הסיבה -- רצונה לשמור על פרטיותם של לקוחות אלה ולמנוע את תופעת תיבת הדואר המתמלאת 3. זי 5% וקוייי -%ל מאגרי מלידע בינלאומיים השם המפוצץ הזה, פירושו תועלת רבה לכל מי שעיסוקו בדליית מידע. אין צורך לומר עד כמה מופצץ עולמנו במידע רב המצוי בספרים, פירסומים, מגזינים, עיתונים ועוד. בדרך כלל, -.. ליאת רומן מדריכה לקוחה, מזכירת חברת שילוח כע"מ. ב"זבל" -- פירסומים, הודעות פוליטיות או הודעות של מתקיני אנטנות... אלה, השואפים לעדכן את כלל מנויי הרשת בחידושים שיש להם להציע, יכולים לעשות זאת באמצעות גישה אל לוח ההודעות הפתוח שהגישה אליו תלויה ברצונו של המשתמש. לוח הודעות זה פתוח להודעות "לוח פתוח" בסגנון קלטפלט; להודעות מקבוצות שונות ואפילו להודעות שידוכים... | כל המעניין -- ייכנס ויקרא. כל המעוניין -- ייכנס ויכתוב. הבעיה העיקרית היא מיון המידע הקיים, כדי להגיע אל המידע הרצוי והתועלתי. רשת זהב קשורה למספר מאגרי מידע בינלאומיים שהגישה אליהם פשוטה (אם כי יקרה, כמובן, יותר מגישה אל הדואר האלקטרוני) והיא בתהליך קכבוע של חיפוש מאגרי מידע חדשים, העשויים להסב תועלת ללקוחותיה. לשרחה של ישראל ולשבחו של משרד התקשורת, יש ליי פ? לצ קפ ובישראל, הוקמו הרשתות המקומיות -- בבעלות ממשלתית. הגישה אל מאגר המידע נעשית באמצעות מילות קוד. מעבר להן, מודרך המשתמש 50 4 211 טרי ניסו כהן השיווק של 11ראל אלקטריק. ש א לחינם סבור אדק אפלבאום, הוגת הרעיון ויוזם המחשב, כי בעולם המיקרו קיימים טרי -- וכל היתר... במחשב זה הושקעה חשיבה שונה לחלוטין מהמוכרת לנו בדרך כלל. אנו מכנים מכונה זו כ"מחשב המעוצב ביותר בתעשייה". הסיבה מזרקרת לעין: אין הוא נראה כמחשב כלל וכלל! מעטים ינחשו כי בקופסה זאת, הנראית יותר כמכשיר סטיראו, הוכנסו מחשב תואם פיסי, מצג ומדפסת 80 טור. מאחורי העיצוב הייחודי עומדת התחושה הראשונית כי מחשבי שנות השמונים מכוערים מדי מכדי שיפארו את שולחנינו... וכמובן, התחושה כי קופסה אחת, מעוצבת ונעימה לעין, עדיפה על שורת קוביות-ציוד התופסת שטחו של שולחן שלם, שלא לדבר על הכבלים המעצבנים הללו... "עיצובו החיצוני של המחשב היה השלב הראשון והחשוב ביותר," טוען אדק אפלבאום, יהודי אמריקני-ישראלי נמרץ ונעים שיחה שבחר את ירושלים כביתו ואת מעלה האדומים כבית היוצר למחשב. אדק אפלבאום אינו מתיימר לומר שהמחשב הוא "צבר" מלא. התפיסה הארכיטקטונית-פנימית של המחשב, היא תפיסה שאולה ממחשב בריטי. לוח האם, גם הוא מיוצר בחו"ל -- אולם העיצוב החיצוני, התוספות הייחודיות, התוכנה הנלווית וכמובן ההרכבה עצמה, -נעשים בישראל ועל כך מגיעות לו 22 2 5 המחעוב המעוצב ביותר בימים אלה ממש מוצג מחשב המיוצר בישראל והמכיל ב2וף אחד ₪2 מצ2 זמדפטת המחשב טרי, המיוצר בידי 156 מקבוצת מ.ל.ל., הוא מסוג המחשבים עליהם אתה שומע הרבה אולם כדי לראות אותו, בתבניתו המושלמת, מוכן לעבודה -- עליך להמתין זמן רב. על טרי שמענו כבר לפני שנה וחצי. לראעונה, הוצג בתערוכת איל*א הקודמת, בביתנה של מ.ל.ל. מאז, ידע שינויים ושיפורים ובימים אלה, הוא מוצג בישראל רשמית, לאחר שהוצג לקניינים זרים בתערוכת האנובר 85, דרך חברת תשבחות רבות. "זהו מחשב המבשר את דור העתיד ונת מארז חיצוני נעים לעין ובתזכו מחשב, מצ2 זמדפסת במחשבים," ממשיך מר אפלבאום. גודלו הפיזי פחות מגודלה של מכונת כתיבה גדולה, המצג מתרומם לזווית ההפעלה כאשר פותחים את המכסה העליון; הפעלתו נעשית באמצעות כרטיס מגנטי אישי ועלותו של המחשב, כך נטען, פחותה מעלותם הכוללת של מרכיביו השונים, כאשר הם נרכשים בנפרד. מה יש בו? ראשית, המעבד. זהו מעבד אינטל 8086 16 סיביות מלא, הפועל במהירות שעון 4.77 מה"ץ, מהירות השווה למהירות מעבד פיסי. מעבד 8086 מצוי במחשבים תואמים רבים ויתרונו בדרך כלל, הוא במהירותו הגבוהה ממהירות מעבד 8088 התקני של יבמ. חסרונו הגדול הוא בתאימות שאינה מלאה לפיסי. על מידת תאימותו של המחשב ועל מגוון התוכנות המורצות עליו, נדווח בהרחבה בקרוב, לאחר שייבחן במערכת אנשים מגזין אגשים ומחשבים יולי 1985 ומחשבים לקראת מבט מקרוב. זיכרון הראם ההתחלי של המחשב הוא 256 ק"יב. יכולת ההרחבה -- עד 768 ק"ב. הרום רחב במיוחד -- 68 ק"ב ולבד מתוכנית דיאגנוסטיקה, מכיל שבב הרום את בייסיק של מייקרוסופט -- במלואו. עובדה המבטיחה עבודה מהירה ונוחה יותר בבייסיק. מקלדת המחשב היא מקלדת תקנית, דמוית מקלדת פיסי ומכילה 84 מקשים. המצג מציע כושר הפרדה כפול: 200 על 320 נקודות בתבנית יבמ וגם הפרדה כפולה 200 על 640. המצג התקני מכיל 80 טורים על 25 שורות או לבחירה, 40 טור. גודלו -- 12 אינטש. איחסון שני כונני תקליטונים בני 360 ק"ב כל אחד ובאופציה -- תקליט קשיח 10 מ"ב היכול להיות מוחדר לגוף המארז. ממשקים בגוף המחשב הם ממשק 85232 טורי, חיכור לרשמקול ושקע לעט-אור. ארבע תושבות ההרחבה בפנים המחשב מציעות תואמות לכרטיסי יבמ 8/16 סיביות בעוד שתי תושבות נוספות מיועדות לכרטיסי 16 סיביות "אמיתיים". מלדבסת באוף המחעוב ייחודו של מחשב זה הוא כאמור, בתפישה הגורסת הכללת מירב המערכות השימושיות בתוך מארז אחד. זהו תואם פיסי הראשון בעולם המוכר לנו, המכיל מדפסת בגוף המחשב. לפני כשנתיים, הוצע בישראל מחשב יפני 6וא8 שכלל אף הוא מסוף נפרד עבור המנחק -- שלא יאלץ לפנות את המזכידה 0277 מדפסת ומצג אולם בשוק הישראלי הוא נכשל. המדפסת שבגוף המחשב היא מדפסת יפנית ברוחב 80 טור. מהירות ההדפסה היא 130 תווים לשנייה, הנחשבת לסבירה למרבית היישומים. במצב איכות-אות, מפיקה המדפסת פלט סביר מאוד לעין. שהמנהל יוכל לשחק תפישת העיצוב והשימוש הייחודית למחשב זה, גורסת כי מחשב, במקרים רבים, אינו מנוצל במשך כל שעות היממה ואם כך, מדוע שיכער את מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 טרי מלפנים: מצ2 ומכסה מדפסת מורמים. מימין למטה -- פתחי הכזננים כל הסביבה המשרדית? כשהמחשב סגור, מתקפל המצג פנימה וגם מכסה המדפסת נסגר. כעת אפשר להחזיר את העציץ. מעטים ינחשו שכתוך מארז זה נמצא מחשב של ממש, בייחוד כשהמעצב מבטיח שלושה צבעי מארז שונים: בהיר, שחור וחום (!) אני מצדיע לרעיון. מי אמר שמחשב חייב להיות צבוע תמיד בצבע יבמ"משעמם? עד היכן הרחיקו המתכננים בחשיבת "המשרד הנעים", ניתן להיווכח מהעובדה הבאה: לבד ממארז מוכלל סגור זה, מוצעת ללקוח יחידה נפרדת, הכוללת מצג ומקלדת בלבד. בעצם -- מסוף. מסוף היכול להתחבר אל המחשב ולתפקד משולחן אחר (המנהל!) בעת שהמחשב אינו מועסק בגוף העיקרי (המזכירה!). מי שנאלץ לשלוח את מזכירתו מדי פעם לחופשה בת שעתיים בדיזנגוף, כדי שיוכל לשחק מעט במחשב היחיד במשרד, יעריך מאוד תוספת מעניינת זו. תוכנה חכילת המחשב כוללת מעבד תמלילים אנגלי-עברי, להבדיל מהמעבדים המוכרים לנו שרובם במתכונת עברית-אנגלית. ההבדל, גורס מר אפלבאום, הוא ביעילות הכתיבה האנגלית. בקרוב מתוכננות גם תוכנות עצמיות נוספות לצרכים ייחודיים, כמו מיחשוב קהילות יהודיות ועוד. אוניציות לבד מכרטיסי ההרחבה הרגילים לפיסי, יכול המשתמש להרחיב את המערכת כאמור, בעזרת תקליט קשיח פנימי (או חיצוני -- לאיחסון גדול יותר); לקשר למודם ועוד. בגוף המחשב כרטיס צבע, המאפשר חיבור למצג אי"כ (808) ואפילו למקלט טלויזיה רגיל. לשואפים להשתמש בו לביצועים מיוחדים, מוצע להכליל מעבד אריתמטי מהיר, 8087. תוכנת טלקס תאפשר קכלת טלקסים סדירה, מבלי שתופרע פעילות המחשב הרגילה. 4 עויווק כאמור, ההיסטוריה של המחשב אינה קצרה ויוזמו, אדק אפלבאום, ידע, כפי הנראה, ימים בלי כל הכבלים המעצבנים קל קשים יותר, לפני שנכנסה מ.ל.ל. לתמונה. כיוס, משווק המחשב ישירות בישראל בידי חכרתו של מר אפלבאום, 186 ובחו"ל -- באמצעות חכרת השיווק העולמית המסונפת לקונצרן ג'נראל אלקטריק. אדק אפלבאום וטרי, בהצלחה ! שמשון (סמס) הררי ב-ו-ח.ן ת-ו-כ-נ-ה כלי העבודה של היפותדן" מעבד נוסחאות זמשזוואות, חלומו ₪ל המתימטקטאי חש 501 ד, תוכנית המיועדת לפתור בעיות מתמטיות. התוכנה עושה לנוסחאות ולמשוואות מה שעושה מעבד התמלילים למילים והגיליון האלקטרוני למספרים. כל בעיה שאפשר לצמצמה לנוסחה -- בהנדטה, בעסקים, או במחקר מדעי --תיפתר בצורה קלה ומהירה בעזרת השש 501 0ד. גיליון האלקטרוני פותר בעיות בכיוון חד ה סיטרי בלבד. "פותון" פותר אותם בצורה. דו-סיטרית. לדוגמה, בחישוב המחיר הכללי של מוצר מסוים, יחשב הגליון האלקטרוני את המע"מ בתא מיוחד ויוסיף את התוצאה שקיבל למחירו הבסיסי של המוצר ויציג את המחיר הסופי בתא אחר. אבל באותה נוסחה, אם נכניס רק את המחיר הבסיסי ואת המחיר הסופי של המוצר, הגיליון האלקטרוני לא יוכל לחשב מהו המע"מ. לעומת זאת הפותרן, לאחר שקיבל את הנוסחה ומספיק נתונים שונים -- יחשב את הנתון החסר. כך, שאם תציג לו את המחיר הסופי ואת המחיר הבסיסי, הוא יציג לפניך את המע"מ. פותרן ממשיך איפה מהמקום שהגיליון האלקטרוני נעצר. את התוכנה פיתחה חברת 4818 פא /505, אותה חברה שיצרה את הגיליון האלקטרוני הראשון -- 181616 (ובינתיים נרכשה על ידי חברת לוטוס מפתחת 3-2-1). דהא פה אאו50, שהכירה במגבלות הגיליון האלקטרוני, החליטה לייצר כלי עבודה (אד פירושו דוא.1001) לאותם אנשים הרוצים להשתמש בכוח החישוב של המחשב מבלי לדעת לתכנת. בפותרן אתה כותב את הנוסחאות בצורתם הרגילה, ממש כפי שלמדנו בתיכון, ולא כחלק מתשבץ נתונים כמו בגיליון האלקטרוני. לאחר שכתבת נוסחה אחת או יותר וקבעת את החוקים המתימטיים הרלוונטיים לפיתרון הבעיה, פותרן יחשב עבורך את הערכים החסרים. התנאי -- ספק לו מספיק ערכים ידועים כשלסוג הנתונים ולסדר הכנסתם אין חשיבות. סוגי המלחעובים פותרן פועל על מרבית המיקרו מחשבים האמריקניים החל מאפל 2 אי (כולל כונן 128 ק', כרטיס 80 טור ו3.37 05); מקינטוש; יבמ פיסי [ 0 ₪ ש הציב רעוש בור ה רב ]= את התזכנה פיתחה אותה חנדה שהמציאה את [יזיקאלק קז וב א ומעט (עם כונן 256 ק'); תואמים; וכן ריינבו עם 512 ק' ור86 | א/ק0. | יש להניח שחברת 8אאאוד50 אא נשארה נאמנה למסורת הוויזיקאלק. ופיתחה גירטאות לכל המחשבים האישיים הנמצאים בתחום זה של ביצועים ומחירים. ההבדלים בין המחשבים זניחים. למעשה כל המחשבים מבצעים אותו הדכר. גראפיקת התוכנית מוגבלת ולכן יתוונו של מקינטוש בתחום זה אינו מורגש כמעט. בין המחשבים האלה, ההפעלה במקינטוש מקוזזת על ידי מהירות הפעולה של פיסי. בתמונה מספר ! אפשר לראות שכמעט ואין הבדל בין מסך המקינטוש למעלה ליבמ. במילים אחרות, אין צורך אף לא כדאי להחליף מחשב כדי להשתמש בתוכנה זו. מחיר התוכנה נקבע בהתאם לסוג המחשב ונע בין 300 עד 400 דולר בארה"ב. האריזה כוללת, פרט לתקליטון ולתקליטון גיבוי ספר הפעלה, סאג6 ש6א5 אא ושמונה מודלים כדוגמה. עקרונות הפעולה של בותרן פותרן פועל בעזרת דפים -- 84581%. למרות שקיימים דפים רבים (תלוי בסוג המחשב; באפל 2 אי יש 9; במקינטוש 8 וביבמ 13), הוא מציג רק אחד או שניים בו-זמנית על גבי המסך. בעזרת דפים אלו אתה קובע את הנוסחאות, מציב את הערכים, ולאחר שקיבלת את התוצאות מציג את הערכים בצורת טבלה או גראף. את התשובות מחשב פותרן בשלוש דרכים: הדרך הראשונה היא 8ססוא 61.001.4108: אתה מקליד את הנתונים והיחסים ביניהם:2 + 3. המחשב יחשב את התוצאה: 5, ויכניס אותה למקום הנכון בדף הנתונים. פותרן מכיר את רוב הפונקציות השימושיות ולכן 641001.4108 =ססו יכול להציג גם ביטויים מתימטיים כמו (64) 51₪1. התוכנה תחשב את הערך 8 בעצמה. בשיטת מכסוא 108 .וט1.0א6, המחשב הופך להיות מחשבון מתוחכם, המאפשר לך להשתמש בו גס מבלי לדעת לתכנת. הדרך השנייה היא שיטת החישוב הישיר פססוא 08+.501 018687 בשיטה זו פותרן מחשב כשיש לו מספיק נתונים מהמפעיל על מנת לפתור מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 ך- את המשוואה וזו השיטה הראשונה שבה הפותרן משתמש כשמציגים בפניו בעיה. התנאי לפיתרון מוצלח הוא שהנעלם יופיע פעם אחת בלבד וכן שלא יהווה פונקציה מסוג 485 ,דאו או ססאא, זו השיטה שבה היינו נוהגים לפתור משוואות באלגברה. את הביטוי א בריבוע פחות 4 שווה ל-0, מסוגל המחשב לפתור בשיטת החישוב הישיר (2). לעומת זאת, המחשב אינו מסוגל לפתור בשיטה זו את הביטוי 4=0-ג*ג שמבחינה מתימטית שווה לדוגמה הקודמת בערכו. זאת מאחר ש-א מופיע פעמיים. במקרה כזה, עליך לעבור לשיטה השלישית של החישוב, פצטודא את זאו פססוא 58צ501. על פי שיטה זו מבצע המחשב חישוב חוזר עד שהוא מגיע לתוצאה מקורבת. על המפעיל לנחש את הערך של הנעלם החסר (בעזרת התו 6 והמחשב יחשב עבורו את התוצאה, בזמן מינימלי. מערכת יחידות כלי עזר נוסף של הפותרן הוא מערכת יחידות - %זוא. זוהי אפשרות להציב ערכים ונוסחת היפוך ולקבל מיידית את הערכים החדשים. לדוגמה, כדי להפוך מסנטימטרים לאינטשים, די שתציב את נוסחת ההיפוך והמחשב יבצע את העבודה אוטומטית. הצב עדכים זיזנעים ד?י קשר לסדדר ההצבה ופותדן ימצא את העדך החטד הפותרן נותן, איפוא, אפשרות למפעיל להגדיר פונקציות חדשות וכך, מבלי להזדקק לשפת מחשב, מסוגל המשתמש לנצל את מלוא כוח החישוב של המחשב ולארגן לעצמו ספרייה של פונקציות הדרושות לו לעבודתו. רשימות (5ד5!)) ושירטוטים הפותרן אינו מוגבל למשתנים חד-ערכיים. יש לו אפשרות להעסיק גם מערכים (פצאאִא) חד ממדיים (וקטור) שבהם משתנה אחד (סימן) מייצג יותר מערך אחד. המערכת אינה מטפלת במשתני מערך דו-ממדיים (מערכי מטריצות). אם ברצונך לחשב, לדוגמה, את היחס שבין טמפרטורת הרתיחה של המים והלחץ האטמוספרי עבור יותר מערך אחד -- עליך לייצר מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 ב-ו.ח-ן ת-ו-כ-נ-ה 5 ו ה6 0 תמונה מספר !1 דון פנוי (שאר דפו.ו של ערכים עבור שם של משתנה ץ (לחץ) ולבקש מהמחשב שיחשב עבורך 1.181 נוסף של ערכים עבור המשתנה 1 (טמפרטורה). הפותרן פותר בקלות בעיה כמו: מהם הממדים המינימליים של גליל, הצריך להכיל בנפחו 200 סנטימטר מעוקב? הס %]66ה% 5 6זהעו5011 פָם 6 זפטוס5!אד ₪ +66ת5 6!פםותבט 1 תע טסוטם 6סא שסח! 51 % 1 6ושה 6 ]]6 1 :םוט (2) 9. 8 - ל 6וטת * 4 - (א)ק] > | | 47 3 וטסחו (ו2) = שש ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ = = ]5706 = ]0]40)/) ₪ ₪ ₪ ₪ ש ₪ש ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם ₪ ₪ רס ווחש [טסוטס 6וחהאז וטסחו 91 09 ץ א 3 ב ב ₪ = = ₪ ₪ ₪ = = ₪ ₪ = = = ]5/1565 =](|[] = ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם ם ₪ ₪ םש 8 5 4% - ((0)אם = ץ דפי עבודה במחשב מקינטוש (למעלה) ומחשב יבמ (למטה). כשני סוני המחשב אין הבדלים ממשיים בהפעלת הפותרן. המספרים בחלק העליון של המסכים 15 וש4) מציינים כמה זיכי במקרים שכהם גראף הוא הדרך הטובה ביותר לבדוק התנהגות של מודל, מסוגל פותרן לייצר עבורך שירטוטים. כל שירטוט מורכב מנקודות עבור ציר א הנלקחות מרשימה אחת, ועבור ציר צ מרשימה אחרת. הגראפים עצמם אינם מעשה אמנות אך מספקים בהחלט. כמו כן ניתן להעביר אותם למדפסת או לשמור אותם בתקליטון נתונים. מחשבי יבמ מסוגלים להדפיס העתק מתמונת המסך, ומק מסוגל גם להעביר שירטוטים אלו ישירות דרך 80480ש61.1 לחכילות תוכנה אחרות. התכונה החשובה ביותר בשיטת העבודה של הפותרן היא יכולתו להעביר נתונים מ58517 ל-ז5098 בצורה אוטומטית, הפוטרת את המשתמש ממעקב רצוף אחר שינויים. השימוש ב-501/58 ואד לשם הדגמה של פעולת פותרן והשימוש 25 ב-ו-ח.ן ת-ו-כ-נ-ה ]טוב = ל = בתוכנה, נבחן את הצורה שבה הוא פותר בעיות, תוך כדי שימוש ב-ד1,158 ובגראפים. (כן... כן... אני יודע שיש גם דרכים אחרות). הבעיה: יש לבנות גליל שיוכל להכיל נפח של 0 סנטימטרים מעוקבים. מצא מה יהיו ממדיו המינימלים של גליל זה (ראה ציור 2). 1 צחטהההס) +!6שה5 %/6] שון] ‏ 6 " | 5 6זפעו5011 טָם 6 זסטוס5! אד : )טסח! (7) וקו 1 05!6וחם0 עוד מהתיכון אנו זוכרים את הנוסחאות 0 וח] | טשוטם טח | הבאות: 58 ח0665ה04!1 א ?0 ₪ 1581 660ה0411 3 : 1 שטח החלק העליון/החלק התחתון יק ₪ 2-ו טפ 0 שטח הדופן (12א) * |ק = קסד 54 0 80%108/ק10 669ה0411 6 קלסז 8 שטח הגליל (ל*א) * |ק *2 > 0₪ו5 4664 60 5166 66%ה0!1 5 8580510 ((2זע) * |₪) * 2 = 50 6 "06110686 פחט וסט 200 * ]ק.* 2 + ( צ* 2זא) * |ם = =וזט ו0צ פועשת נפח הגליל 6 5 ידנית, נפתור את הבעיה כך: 4 > | מאחר שנפח הגליל ידוע = 200, נוכל להציב . (%72)*|ק =ק0זה5ה (צ*א)*|ק*₪5|06=2:הה ( ל זמ )*2=ח50 %*(2>א)* |ץ=םחט ו0ט במקום + את הנוסחה הבאה: (2א)*200/71. בחישוב של ערכי א שונים נקבל ערכי פטי. נצייר את התוצאות שקיבלנו על גראף ונגלה שהערך אעט5 (שטח הגליל) המינימלי הוא 189.3 סנטימטר מרובע, כשערכו של א (רדיוס הגליל) שווה בערך ל-3.2 סנטימטר. כדי להגיע לתוצאה, עלינו להשתמש במחשבון ובנייר מילימטרי לציור הגראף. אם נטעה, נתחיל מחדש את כל התהליך. אותה בעיה תיפתר בעזרת הפותרן בשיטה הבאה: . לאחר שטענת את התוכנה מציג המחשב על . גבי המסך שני דפי עבודה (ראה ציור מספר 3): בחלק העליון, זהו דף המשתנים 58557 5 גצ ולתוכו אנו מכניסים את ערכי המשתנים. החלק התחתון הוא דף החוקים 5551 5 שבו אנו מכניסים את המשוואות תמונה מספר 3 מהם החוקים שלפיהם מתנהג המודל ומכניסים את הערכים הלא ידועים ומכניס אותם לעמודה נדפי העבודה של בעיית הנליל: אנז משתנים ידועים. כמו נפח הנליל. המחשב מחשנ המתאימה קובעים - 50888518 כמו צ 1.181, אפשר לקבל פרטים נוספים על כל אחד מהמשתנים האחרים. כעת ניתן לעבור לדף הטבלאות -- 8481 5 - ולקבל את כל התוצאות בצורת טבלה מסודרת. כבר מתוך הטבלה אפשר לקבל את התשובה הנכונה, מאחר שהטבלה מראה את כל המשתנים בעת ובעונה אחת. על מנת לקבל שירטוט של הגראף, עברתי לדף - והנוסחאות: זהו הדף שבו אנו מתחילים לעבוד. כדי להגדיר את המודל, קבעתי בדף החוקים את ערכו של ןי (3.14) ואת הנוסחאות המתארות את שטח החלק העליון (או התחתון של הגליל); שטח הדופן; השטח הכללי ונפח הגליל. מיד לאחר שהגדרתי את החוקים, הציג החסרים ויציג אותם כפלט (דטפדטס). כך נקבל את ערך שטח הגליל הכולל את שטח הדופןואת שטח המשטח העליון או התחתון. בדוגמה שלנו מדובר על ד8ו.1 ולכן עברתי לדף דפ 151. כאן קבעתי ערכים אקראיים עבור א (המחשב מסוגל לבנות 1181 בעצמו). המחשב חישב את ערכי השטח הכללי אש - והציג אותם בדף מתאים תחת השם ואטפ 1181 (ראה תמונה מספר 4). תהליך זה הוא הארוך ביותר ולוקח כמעט שנייה שלמה עבור כל ערך. בדוגמה שלנו לקח למחשב כ-2! שניות לחשב את הערכים של ואט5 בעזרת פתיחה של דפי משנה 6 6 ]|6 ]6/) 5866685 6008006%5 5 5 6זפעו5011 טָם 8 זסטוס5!אז = וקו השפ :ופון 0 202 1 6!וטה = 6 | == 86 (72)* 1 =ק0זה חח (ל*א)* | 2*7= 06 | 5 שחת 5+ ( 0 5 )*2>ח90 ל*(2יא)* | ק= שחש 01 תמונה מספר 4 המחשב חישב את ערכיו השונים של המשתנה ומציג אותס על הדף המתאים. 00 מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 60 6 : 8 :6ט!00 (|) המחשב את המשתנים השונים בחלק העליון של | ה 1% המסך ב-ד5858 ש.81א1א א , מאחר שנפח הגליל ו ידוע, הכנסתי אותו לתוך הקלט (דטתאו) א 1 ב-ז88 8 פ .11 צ. כעת, עבור כל ערך של א 22.2 2 שאכניס כקלט, יחשב לי המחשב את המשתנים 3.,. 89| 3 4 9. השירטוט -- ד5488 דס.וץ. כשלב ראשון, עליך לקבוע מה תהיה כותרת השירטוט; אילו נתונים יש להכניס במישור א, אילו נתונים במישור + ומה יהיה גודל וסוג הגראף (קווים בלבד, סימנים בלבד או שניהם). דף 101 מציג למשתמש את הגראף, שהוא תוצרת היחס שבין רדיוס הגליל לשטחו (ציור מספר 5) מהשרטוט אפשר ללמוד כיצד מתנהג המודל ולוודא שאכן, כשלא (רדיוס הגליל) ערך של 3.2, ה" (סה"כ שטח הגליל) יהיה הקטן ביותר. תיעוד וקלות בעוימועו התוכנה קלה יחסית להפעלה ואפשר להגיע בעזרתה לביצועים מוגבלים בשימוש דפי החוקים ובדפי המשתנים, כבר לאחר כחצי שעה. במחשבי יבמ ואפל 2, יש ללמוד את כל הקיצורים של הפקודות. לעומת זאת, במק, כמעט אין פעולה שאינה בחירה מתפריט. גם המעבר מחלון לחלון קל יותר במק, אך לוקח זמן רב יותר. לתוכנה יש מערכת עזרה (ק .וַ₪א) בתוכנית הניתנת לקריאה בשתי אפשרויות: אפשר לבקש נושא מסוים ואז לקבל מסכי הסבר, או לבקש הסבר על הטעות האחרונה ולקבל מסך הסבר המתאר את הטעות וכיצד לתקנה. התיעוד מצוין. הספר אמנם עב כרס ומכיל נושאים רבים שחלקם ללא שימוש מעשי, אך החלוקה הנבונה של הנושאים ושלל הדוגמאות מאפשרים "כניסה" נוחה לפותרן. יהרונות וחסרונות פותרן היא ללא ספק תפיסה חדשה בתוכנה. חברת 481% 85 אאוד:ז50, שהיתה חלוץ הגיליון האלקטרוני, הצליחה לייצר תוכנת המשך לויזיקאלק שתשמש מודל לחיקוי בשנים הקרובות. התוכנית מסוגלת לפתור כמעט כל משוואה; יש לה מספר פנקציות לטיפול ברשימות כמו ‏ אט5%; חיבור של כל האברים ברשימה ו-אגוא -- מיקום של האיבר הגדול ביותר ברשימה. היא בעלת יכולת גראפית וכלי עבודה רבים לטיפול בנוסחאות. פותרן נותן למשתמש שאינו יודע לתכנת, כות חישוב שלא ניתן היה להשיג אלא בעזרת שפות מחשב כמו בייסיק ופסקאל. חסרונו של פותרן: הוא נותן תוצאות בלבד ואינו מציג בפני המשתמש את הדרך שבה הגיע לתוצאות. קהל המטרה של פותרן הוא כל מי שאינו מסתפק בכוח החישוב של הגיליון האלקטרוני, כמו מהנדס שצריך לבדוק את התנהגות המודלים בניסוי מעבדה (דגם של מטוס בניקבת רוח) ולחשב כיצד יתנהג המוצר השלם. מהנדס זה ימצא בתוכנית פיתרון מתאים. האוכלוסייה קטנה ביותר: מדענים, מהנדסים, מורים, תלמידי מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 ב-ו-חין תי הכיה 0 |0)סך 8נ0 220.2 1.3 72 4 200.8 299 270 292 7 364 7 2 75. 63 9. ל 34. 7 [6.2201433 5%. ל 3.2 3.3 2.7 | .7692852[ | .29988301 .3 הח השסוו לס +6וה 5 - 0 60 2 ת6 0 ג - ₪ 60 60 60 2 א- ת 09 5-0 7 ₪ ₪ ו 0 406066 |ו0] 6וה] 6 טָוקפופ סוץ ּיּי 0 8 או לס תמונה מספר 5 פלט הנתונים מדף הטבלאות (למעלה) ודף השרה טוט (למטה), מאפשרים למצוא מהם ממדי הנליל המינימליים. מקצועות מדויקים ואנשים הצריכים לכנות מודלים מתימטיים מסובכים. לרוב המשתמשים היום-יומיים מספיק בהחלט הגיליון האלקטרוני. התוכנה מומלצת, איפוא, בהסתייגות אחת: בדוק היטב האם באמת כוח חישוב שכזה נחוץ לך. לי אישית מספיק מולטיפלאן או לוטוס 3-21 אך כאמור, אינינמנה על קהל המטרה של 08 ואד 7 המחעוב 1-דח0 נולד כצנבר בביתיסצר תיכון השיעו הצידד וד דיבי חק -- אפשר להשיג הרבה. זאת הוכיחו תלמידי אורט סינ??ובסקי ישראל וייל המחשב והזמס פותח בעזרת תלמיזדים בבי*ס ידדסיננלובסקי, ומשמש זה ארבע שנים כעמדת לימוד בסיסית במעבדת מיקרורמחשבים. שבע מערכות מחשב כאלו נבנו בינחיים, חוץ מכמה שנבנד בידי תלמידים באופן פרטי. מאמץ מיוחד נעשה לפיתוח ולהרחבת המחשבים הקיימים, יותד מאשר לבניית מעדכות נוספות. ה מחשב, במצבו הנוכחי, נותן תשובה ₪ הולמת לכמה בעיות הוראה: 1. הקניית הטכניקה של הכנת תוכניות מחשב בשפת אסמבלי, תוך שימוש בסמלים, הגדרות משתנים, תוויות, וכל הקשור בשפה זו. 2. שיטות איתור תקלות וניפוי תוכניות משגיאות, תוך שימוש בנקודות-עצירה שקופות למשתמש וביכולת העקיבה (65ג8ד) שלו, אפשרות פיענוח מנימוני של הזיכרון ועוד. 3. ניסויים בחומרה. ניסויים אלה מבוצעים בשתי שיטות: 3-א. בדיקות וחיבורים על כרטיסי המחשב עצמו, הבנויים בשיטת הליפוף (קאאִאו-185/). שיטה זו מאפשרת בקלות לבצע ניסויים, תקלות מכוונות ופיתוח, מה שאינו אפשרי כלל במחשב קנוי, הבנוי ממעגלים מודפסים. 3ב. הרכבת מעגלי ניסוי על כרטיסי ניסוי מיוחדים, המאריכים את כל קווי המחשב (805 אפסאףדא5) ומאפשרים חיבורים נוחים ללוחות הרכבה (885080880). כרטיס ההארכה, יחד עם מעגל הניסוי, מקבל את כל קווי המחשב ממחבר על ה-"808" שלו. 4. המחשב משמש בסיס לאימון התלמידים בפיתוח נרחב בקנה מידה תעשייתי. פרויקטים רבים שבוצעו עליו ולמענו אינם נופלים בהיקפם = מתוך עיונים בטכנולוגיה, בטאון לענייני חינוך טכנולוגי, אורט ישראל, המחלקה הטכנית פדגוגית. גיליון 2, יוני 1985. 28 ובתחכומם מפרויקטים של בוגרים שנעשו בתעשיה. בשנתיים האחרונות משכה מעבדת המחשב, המצוידת במערכות אורט-1, תלמידים ממעבדות אחרות ומבתי-ספר אחרים. תלמידים אלה ניצלו הטטק הבחירה במעבד 6802 היתה וק 7 - 0 את המחשב להכנת תדפיסים מסודרים של תוכנות, שפותחו עבור מחשבים אחרים, ולתכנות רכיבי זיכרון מסוג |א8?80. אחד המחשבים במעבדה נושא עליו מתכנת רכיבים כאלה, שפותח בידי הנדסאי בפרויקט גמר (1984) ומסוגל, כרגע, לתכנת את הרכיבים 2764, 2532, 2, 2516, 2716. פיתוח המחשב החל בשנת 1981, כפרויקט גמר של שני הנדסאים: אורי בראור בנה כרטיס שהכיל מעבד 6802, רכיבי זיכרון ורכיבי קלט-פלט מקביליים וטוריים. הבחירה במעבד זה היתה מקרית למדי; "רצינו לבדוק את תכונותיה של תוכנית משגוח ואיתור תקלות, שקיבלנו ממוטורולה והתאימה לצרכינו." התלמיד משה שפירו בנה כרטיס וידיאו סביב הבקר 6845, והפעילו עם תווים ועם גראפיקה של סיביות. הכרטיסים חוברו בפס חיבורים (80%), שהיה פופולרי באותו הזמן, של המחשב 8ש08618א8. עם סיום הבניה התברר שהמחשב מוצלח מאד, וכדאי לנסות ולהרחיבו לכלל עמדת פיתוח מלאה. בשנים 198271981 עסקנו בעיקר בבניית העתקים של המחשב. ההבנייה בוצעה בידי הנדסאים בכיתה י"ד, בשיעורי פיתוח. המחשב הורחב מיד ל-32ק' זיכרון ו247ק' זיכרון וא80ק. עוד בשנת 1981 הצלחתי להתאים לו תוכנה של אדיטוראסמבלר, שחלקה קנוי וחלקה נכתב בבית"הספר. בשנת 1982 התאמנו למחשב רשמקול ספרתי מסוג "6.600 188א881". מערכת ההפעלה שלו נכתכה בידי התלמיד מיכאל ביטון ממגמת ענ"א, כפרויקט גמר. פרויקט זה ננטש בהמשך, משום שהוברר שהיקף האגירה על הקלטת קטן מדי, ויש צורך לעבור לתקליטונים. בגלל בעיות תקציביות התעכב פרויקט התקליטונים, ועדיין אוגרים אצלנו מידע ותוכניות על המיקרו-קלטות ועל רשמקול ביתי רגיל. דבר זה גורם לבזבוז זמן, אבל מוזיל את ההשקעות במחשבים. בשנים 1984-1983 פותח על המחשב מתכנת רכיבי /א8780, שהסתיים כפרויקט גמר של התלמיד דן רביקוביץ. המתכנת מוצלח מאד ובכוונתי להעתיקו לעמדות נוספות בשנה הבאה. השנה הועלה הרעיון להפוך את המחשב לעמדת פיתוח אוניברסלית, שתתאים גם לבתי-ספר שר מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 המעוניינים לפתח עם מיקרו-מחשבים אחרים. לשם כך היה צורך לתכנן מחדש את המחשב, כדי להתגבר על כמה ממגבולתיו, ולהוסיף כמה כרטיסים. חלק מהפרויקטים שבוצעו עליו השנה קרובים לסיום, וחלק התגלו כמוטעים וזקוקים לתכנון מחדש. כדי להציג תמונת מצב מלאה, אסביר את בעיות המחשב ואת הפתרונות המוצעים: 1. שיטת הכנייה בליפוף אינה מתאימה לרמת תלמידי תיכון וטכנאים, אלא להנדסאים. ברמות הנמוכות יותר דרוש מחשב אמין יותר. למחשב מסוג זה צריך לתכנן מעגלים מודפסים וזיווד קשיח יותר. המשך הפיתוח בכיוון זה חורג מן התקציבים של יד סינגלובסקי ולא יוכל להימשך בלא "עידוד" מבחוץ. 2. פס העברת הכתובות והמידע בין הכרטיסים תוכנן בהתאמה לתקן ישן של מוטורולה, שאינו מתאים עוד לרכיבים מודרניים. המחשב החדש יורכב עם מחברי-פס מהסוג המקובל במערכות *ואצ (תקן אירופי) 96 פין עם תקע ושקע מתכתיים, אם כי אין כוונה לשמור על תקן שואע מדויק. 3. העברת המידע בין כרטיסי מעבדים שונים תוכננה עם רכיבי קלטדפלט מקביליים, דרך מחברים של כבל שטוח, אלא שהמחכרים מסורבלים, ולכן הגירסה הסופית תהיה עם רשת טורית, דרך בקרי תקשורת 6 .וא בפורמט 6.וסא. את מספר הקווים הקטן הדרוש לשיטה זו אפשר יהיה לצרף למחכר 96 פין הסטנדרטי. התוצאה תהיה כרטיסים זולים יותר ופשוטים יותר לבנייה, אף שמהירות התקשורת תואט במקצת. שיטת תקשורת דומה לזו אפשר למצוא ב-"80%-% של מערכות בתקן !וא/. 4. הוכנו כרטיסי מעבדים נוספים עבור 8085, 9, ו-68008. האחרון הוא המעניין ביותר, משום שזהו למעשה מעבד של 32 סיביות מידע ו"32 סיביות כתובת בתוך המעבד. מעבד זה הוא "האח הקטן" בסדרת 68,000 וזהה לו לחלוטין מבחינת תוכנה. בכוונתי להוסיף בעתיד גם 8088 או 8086 אם יינתנו לי האמצעים הדרושים. משלושת הכרטיסים שהוכנו, ברצוני. לציין במיוחד את הכרטיס 68008 שהכין התלמיד שאבו כפרויקט גמר. התלמיד עסק במעבד שלא הכיר כלל, והצליח להגיע לכרטיס פועל. 5. התוכנה עבור שלושת הכרטיסים, שעדיין לא הושלמה, תכלול שני אלמנטים עיקריים: רוטינות תקשורת בין כל כרטיס ובין המעבד הראשי (6802), ותוכנית 81.58/א6808-4885 על המחשב אורט-!. נשקלת גם החלפת המעבד הראשי למעבד משפחת 68000, אבל הביצוע דורש אמצעים יקרים, שאין בידי כרגע. 6. הכרטיס הראשי תוכנן מחדש עם רכיבים מודרניים יותר. כל הזכרונות הוחלפו לרכיבי 8ק' (6264,2764), רכיבי התקשורת הטורית הוחלפו, מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 ועוד, הכל במטרה להגיע לכרטיס קטן יותר ולצריכת זרם נמוכה יותר. התכנון החדש יאפשר זיכרון ראם של 56"'8ק', תלוי בסוג התוכנה המופעלת, וזיכרון וא80?? 48ק', חלקו במכפלות (צג וחפצס). התכנון והבנייה בוצעו בידי התלמיד יוסף שליאן והאב-טיפוס כבר פועל. 7. תיאום לכונן תקליטונים "5.25 תוכנן ובוצע חלקית. מערכת זו עדיין בפיתוח. והתחליף לה כרגע הוא שימוש ברשמקול ביתי רגיל ובסרט ספרתי ברימאר ממוחשב. 8 הבעיה הקשה ביותר כרגע היא חוסר מערכת +6ו במחשב. במשך שנה זו אני מקווה לפתור את הבעיה, אבל צריך להדגיש שהפיתרון אינו קל. לשם פיתרון המעבדה זקוקה לכמה סוגי ציוד שאינם בידינו, כמו נתח לוגי טוב. בכל זאת - אני אופטימי. ללא הציוד החסר נוכל להכין כרטיסי +6! ברמה לימודית-דידקטית, עלדידי האטת מהירות הפעולה האפשרית בכרטיס. שלושת המעבדים הראשונים שעבורם יוכן +16 הם 8085, 6802, 6809. שנה אחר-כך ננסה להכינו גם עבור 68008. 9. מחשב ללא תוכנה אינו מחשב. צד זה של המחשב מכוסה היום במערכת הפעלה מקורית שכתבנו. מרבית התוכניות נכתכו, קטעים קטעים, על-ידי תלמידים, וחלקן נקנו מן המוכן ושונו כדי להתאימן למחשב. התוכניות הפועלות כיום הן: א. תוכנית עריכה -- 01108ץ. ב. תוכנית אסמבלר. השפה היא שפת אסמבלי תקנית, של מוטורולה. ג. תוכנית לאיתור תקלות -- 00658ט068₪0. מאפשרת הפעלת נקודות עצירה, מעקב אחרי הוראות ותקשורת עם הסביבה. ד. תוכנית הקלטה -- מאפשרת הקלטה ובדיקת נכונות על רשמקול ספרתי ממוחשב או רשמקול ביתי רגיל. התקשורת בקצב מהיר של כ-2,000 סיביות לשנייה. עם סימון שם קובץ, הצגת שמות קבצים העוברים על פניהם ובדיקת 6 על כל 256 סיביות. ה. תוכנית אמד8אקא>דא! 8/510. השפה היא שפת בייסיק תקנית, עם מערך דו-מימדי, אריתמטיקה בנקודה צפה בדיוק של 9 ספרות, טיפול במחרוזות וכדומה. אין שום פעולות גראפיות. למעשה איננו מרכים להשתמש בבייסיק במחשב זה, בגלל איטיות הפעולה. התחליף יהיה מהדיר של מפדוקוא60 83516 ספמטד6טאדפ, הנמצא בשלבי התאמה סופיים. שפה זו דומה מאד לפסקל, ועדיפה על הכייסיק הקודם גם מטעמים דידקטיים, מאחר שהיא מכשיר להוראת תיכנון מובנה, וגם מפני שהיא מהדיר, המייצר תוכנה סופית בשפה מכונה, הניתנת להפעלה ישירות מרכיב רום. ו. תוכנה של מקרו-אסמבלר מצפה לתורה, אבל לא תושלם לפני הפרויקט של התקליטונים, כי אין להכין תוכנה כזו עבור רשמקול. ז. תכנות רכיבי א280פ. פרויקט זה בוצע מראש בדרך המקילה על הרחבתו לרכיבים חדשים לפי הצורך. התכנון הראשוני כלל רכיבי 4, 2732, 2516, 27!6. מאז הוספנו שני רכיבים: 8755, "!אסא 107771. בשנה הקרובה נוסיף 68764, 27128, ואת סדרת הרכיבים הקודמת בסיומת 4 (המהירים יותר). ח. כרטיס וידיאו. קיים ופועל, ומאפשר הרכבת מקלדת וצג זולים במקום מסוף מסחרי. עלות הכרטיס + מקלדת + צג -- כ-300 דולר, לעומת צג מסחרי שעלותו -- 800 דולר. אינני סבור שכדאי להשקיע בזה מאמץ נוסף, משום שנוח יותר לעבוד עם מסוף חיצוני, וההפרש בין המחירים אינו כה גדול. אם יוחלט לייצר את המחשב, צריך יהיה לשקול מחדש את הפעלתו עם יחידת וידיאו אינטגרלית. להערכתי נוח יותר להפעיל מחשבים עם מסוף נפרד, משום שאותו מסוף יכול לשרת גם מחשבים אחרים במעבדה. סיכום בידינו מערכת פיתוח מוגבלת במידה מסוימת, לעומת מערכות קיימות בשוק. אולם המערכת זולה מאד ונמצאת בשליטתנו המלאה מבחינת תכנון, תוכנה וחומרה. הניסיון של ארכעה מחזורים של הנדסאים שהתחנכו עליה מעיד שהיא טובה כבסיס ללימוד מערכות פיתוח, ושאין לתלמידים שום בעיה לעבור ממנה למערכות מסחריות. אני מציע לבתי-ספר אחרים לבנות מערכות כאלה. מסלול הייסורים שעברנו איתה ייחסך מהם, והם יקבלו מערכת טוכה, יעילה וזולה. במקביל פותחו גם אמצעים לאיתור תקלות במערכת. לקחת שרטוט מוכן, לבנות לפיו את המעגל ולקבל רכיבים צרובים עם כל התוכנה בתוכס -- אין פשוט מזה. בניית מערכות כאלה היא פעולה שגם תלמידי תיכון יכולים לבצע, בהשגחה המתאימה. החשוב מכל -- לא לזלזל ביכולתנו. גם עם הציוד הדל שיש בכתי-הספר אפשר להשיג הרבה, אם רק מעיזים. המחשב 08171 איגו סופה של הדרך: הוא רק שלב אחד בהתקדמות הלאה. < 29 מ.ב-ט מ.ק-ר-ו-ב לבט מקרוב כלטאנדי 1200 בזחן שימוש למחשב עסקי נוסף, והפעם ל*בן האמצעי" בסדרת טאנדי שקד עם הארגון מחדש של חברת הענק יפא גד (חברת האם של 5006 סוםגח) ולאוד הבעיות שהיר לחברה בעבר, הוחלט לשנות את התדמית וגם את השם. מחשרי החברה יישאנ אך ורק את השם ץסאוגד ולא יהיה זכר למחשבים תחת השם סוסגח 5. כזכור, חברת ץכא ד תחת העט 576% סוס אא נדחקה משוק המחשבים הביתיים ב2לל מדיניות שיווק קצרת רואי. העובדות מדברות בעד עצמן -- חברת טאנדי מוערכת כחברה הרביעית בטודלה בארה"ב בתחום המחשבים האישיים (המובילות במצעד הן יבם, דיגיטל ואפל). כפי הנראה מדיניותה להיות מעורבת בשוק העסקי, הוכיחה את עצמה. סדרת המחשבים המיועדים לשוק העפקי כוללת את 1000 ץסאגד, סח 1200 ץסאצד ר2000 +סאואד. בסקירה להקן, נבדוק את ה1200 שסאוגד. ננסה לבחון אותו בקווים כלליים ואף להעריך את חברת סיסמל, משווקי המחשב בישראל. בלוח המקשים גורמת להדפסת אותיות, בלא כוונה, והטרחה בתיקון המעוות רבה. משני צידי המקלדת רגליות קטנות המציבות את המקלדת בזווית הנוחה למשתמש. 2 רבים הם אלה החושבים רי מחשב צריך להיות תואם יבמ מלא כדי להיות טוב. רצון לייצר מחשב שיוכל לנגוס בשוק ה פיסי מאפיין הרבה חברות מכובדות. חלקן הצליח בצורה מרשימה, חלקן הסתבך במשפטים עם יבמ (בגלל העתקת >סופ) וחלקן "מדדות" מאחור עם תואמי יבמ לא מוצלחים. בשיחה עם אנשי סיסמל נאמר לי בפירוש כי המחשב תואם בתוכנות היישומים שלו ליבמ ולכן מיועד לאותם פלחי שוק כמו יבמ אקס-טי. חיאור חיצוני המחשב מסופק ללקוח בשתי קופסאות בגודל בינוני. באחת נמצא המצג ובאחרת גוף המחשב, המקלדת וספרות העזר. עס שליפת החלקים מתוך הקופסאות, מתגלה לעינינו טאנדי 1200. הגוף מתכתי ומשרה הרגשה מהימנה. צבעו אפור ובצורתו החיצונית דומה מאד לאקס-טי. מידותיו קטנות יותר ולטעמי, מידותיה הקטנות יותר של המקלדת מהוות יתרון: נוח יותר להציבה על הברכיים בזמן עבודה. גוף המחשב -- מלפנים כונן תקליט קבוע ומשמאלו חריצי אוורור. לתקליט הקבוע נורית מרובעת אדומה הנדלקת כאשר התקליט הקשיח בפעולה. גם לכונן התקליטונים נורית אדומה קטנה יותר. סגר הכונן הינו בצורת לחצן (אס <1.1) לעומת מנוף המקובל בכונני יבמ. בצד האחורי של הגוף ממשקים למצג, למדפסת ולמקלדת. מתג ההפעלה הראשי מצד ימין מאחור. מבנהו פשוט. הייתי מעדיף אותו בצד בתוך שקע כמקובל ביבמ, או מלפנים, כפי שעשו מספר יצרנים אחרים. אין למחשב חיבור לרשמקול קלטות. המקלדת -- מתוצרת אפד | - דומה למקלדת יבמ. מספר הבדלים: נוספו 2 נוריות, אחת למקש א6751.00 ואחת ל-א1.00 ואטא. עם הלחיצה על מקשים אלה הנוריות בוהקות להפליא, ומספיקה תנודת עפעף לוודא את מצב הלחצן. שינויים אחרים והעיקרי שבהם: המקש הימני-תחתון שסימנו ביבמ "+" הפך במחשב זה ל-אפדא5 הגדול והנוח. שינוי זה מזכה את המקלדת בציון טוב מאד. הייתי מתפעל ממנה הרבה יותר לו היו נותנים למקשים אופי פחות רגיש ויותר חד- משמעי כמקובל ביבמ. כל נגיעה ובכן, טאנדי 1200 אל אינד תואם במאת האחחים, אולם הוא בהחלט מחשב טוב! - 0 מצג -- מודל 3-ואצ מתוצרת טאיואן. מסך חדיצבעי מעולה. אין שום מויחות צבע ו"זיכרון". הכפתור הימני-עליון משמש לבקרת בהירות ולהפתעתי גם להפעלת המצג. להודות על האמת, עם הפעלת המתג הראשי במחשב, נחרדתי -- המסך נשאר חשוך ואדיש לחלוטין. מבט נוסף ב"פאנל" של המצג גילה את הסוד. יש למשוך את מתג בקרת הבהירות. ספרות עזר -- עם המחשב מסופקים שני . מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 הואמותו עול טאנדי -- דברי המעוווק אומר קמיל משעל, מנהל השיווק של.סיסמל: "עד היום, לא נתקלתי בתוכנה שאינה תואמת את טאנדי 1200. כל תוכנה הרצה על יבמ פיסי תרוץ גם על טאנדי."לצורך הכנת המאמר בחנתי את תואמותן | של תוכנות ישראליות | כא"ב, לוטוס(כולל תוספת עברית של געש) ובין התוכנות הזרות את דיבייס 3, סימפוני, ודא5ץ0 5, התוכנה המוכללת. כולן פעלו ללא בעיות. בחומרה, מוסיף קמיל משעל, כל כרטיסי ההרחבה הקיימים עבור יבמ פיסי פועלים היטב על גבי טאנדי. אוגדנים: 2.1 8-008וא 8481671 או6, הכוללים תקליטונים | מתאימים וכן אוגדן הדרכה למשתמש, המוביל את הלקוח החדש צעד צעד ובמיומנות, אך ללא ה"טרחנות" המיותרת המלווה את ספרות יבמ. בחוברת יש מספר אי-דיוקים, אך הם קלים ונעמוד עליהם מאוחר יותר. היאור בנימי שיחרור 4 ברגים בצד האחורי של המכשיר מאפשר הסרת (משיכת) מכסה הגוף וגילוי פנים המחשב. מצד ימין -- תקליט קכוע ולשמאלו כונן התקליטונים. מעניינת היא תוספת המכסה המתכתי על כונן זה להגנה מפני חלקים ולכלוך. מאחורי התקליט הקבוע ממוקם ספק כוח (אי128) מתוצרת 5156א. מיד מאחוריו, בדופן האחורית, מאוורר ורמקול קטן תוצרת 4אטוא. כל שאר השטח, והוא אינו גדול במיוחד, תפוס על ידי לוח האם המשתרע גם מתחת לכונן התקליטונים. (עובדה זו מהווה בעיית שירות ללוח האם בגלל ההכרח לפרק את כונן התקליטונים ממקומו כשמתעורר הצורך להגיע לחלקים שמתחתיו.) על לוח האם מוצאים את המעבד 8088 ולידו תושכת למעבד נוסף, 8087, המיועד לעיבודים מתמטיים או כאלה הדורשים עיבוד מהיר במיוחד. עוד על לוח האם חמש תושבות לתוספות הרחבה (באקס-טי 8 תושבות וזה כנראה, המחיר שיש לשלם כאשר מייצרים מכשיר קומפקטי). המכשיר שקיבלנו לבדיקה הכיל שלושה כרטיסי הרחבה ממוקמים בצד שמאל בגוף המחשב. האחד כהרחכת זיכרון ושני האחרים לבקרת התקליטים. שתי יחידות ופ (לתיאום המחשב עם הוספת וגריעת כרטיסי הרחבה) ממוקמים על לוח האם במרכז, קרוב לספק הכוח. נראה כי לוח האם מאורגן כהלכה וקל לבצע בו שינויים ברמת מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 מ-ב-0 מ-ק-ר-4 המשתמש הסופי. ההסברים הנלווים באוגדן ברורים. הציון בפרק זה גבוה. הפעלה חבר את המצג ואת המקלדת לגוף וקיבלת מערכת מחשב פועלת, מחברי הככלים קלים לזיהוי וגם משתמש שאיננו טכנאי יתמצא בהם בקלות: הם פשוט אינם מאפשרים חיבור לא נכון. הכבל המתחבר למצג מחייב חיזוק שני ברגים קטנים, כהבטחה מפני התנתקות. מזכנים ?ומד שמחידר טאנדי 0 הנא 1500 דוכרים פחות ממחיר יבמ אקשיטי. 0-2 המחשב עבר "פירמוט" בחברה ומגיע מוכן להפעלה. עם הפעלת מתג ראשי, עובר המחשב תהליך דיאגנוסטיקה עצמי במהירות העולה פי שתיים על מהירות יבמ. הודעות המסך במתכונת דומה והפעלת המכשיר מזכירה מאוד את יבמ. אבל, יש גם הכדלים קטנים -- המאוורר "חוגג" קצת יותר מדי והרעש גורם לאי נוחות. הרמקול מאחורי המכשיר נשמע היטב ו"ציוציו" בהחלט לעניין. הכנסת תקליטון לכונן מעוררת קשיים קלים. השימוש בתקליטונים קשים יותר (ויקרים יותר) הוא פיתרון אפשרי. למרות שהמחשב מגיע עם תקליט קשיח "מפורמט", ביצעתי את התהליך מחדש (בתקווה למצוא איזה סקטור מקולקל בדיסק או תקלה אחרת כלשהי, אך לשמחתי היה הכל כהלכה). - תוכנה עסקית משולכת להנה"ח, %; שיווק 2 - מעבד התמלילים תמר = - תוכנה לניהול פדגוגי של בתי וסמינרים -- מינהלית - תוכנת טלקסים -- תוכנות לימודיות כמכ"ל, סמ"ל ה הלומדה מכלול יּ - תוכנה לניהול מוסכי = = - תוכנה לריכוז שעון נוכחות. > = - תוכנה לניהול כוח אדם = > = - מעבר בערבית - אוגדן ההדרכה הוביל אותי בכטחה ובסופו של דבר הכל מוכן. וכאן הערה -- יש אי-התאמה בין הודעות המסך לאוגדן ההסבר. מפעיל לא מנוסה יכול ל"התקע". עצתי לחכרת סיסמל להוסיף הסבר מדויק יותר, אשר ימנע אי הבנות, בעיקר בצעדים הראשונים של הפעלת המכשיר. הואמלות רבים הם אלה החושבים כי מחשב צריך להיות תואם יבמ מלא כדי להיות טוב. ובכן יש לי חדשות עבורכם: 1200 צסאגז אינו תואם מלא, למרות חיצוניותו המרמזות על כך, ולמרות זאת הוא טוב מאוד. ובהמשך יתברר גם למה. רשימת התוכנות שהועמדו על ידי טאנדי לרשות לקוחותיה מרשימה, ומחולקת למספר קטגוריות, אשר רק את חלקן הקטן יכולתי לבדוק. המחשב פועל במהירות, ה ב 10% ממהידות יבמ אקס-יטי. + בסיסי נתונים -- 68552 ו%537ג48, פועלים מצוין. גם ₪115 ו7ד₪1908 מוזכרים, אך אינם מוכרים לי אישית. * מעבדי תמלילים -- ברשימות נמצא את פזופא וראגזצסאסא. בדקתי גם מעבדי תמלילים אחרים והם פועלים מצוין. > גיליונות אלקטרוניים -- רשומים כפועלים היטב הם אג.ן? ו"אחסאופוא8). בדקתי את לוטוס 3-2-1 ואמנם התוכנה פעלה היטב, אך תוכנית 10108 דווקא, "נתקעה". בשטח המשחקים המחשב חלש מאוד -- לא מצוין אילו משחקים ניתן להפעיל בו, ונראה שהמחשב מיועד לשוק העסקי ולא לבידור. רשימת משחקים מכובדת מופיעה תחת השם 0 שסאג;ז, הוא הדגם הקטן יותר, המזכיר את ג'וניור. לגבי 6ו5ג8א6 שהוא בייסיק משופר, הוא מופעל לאחר טעינת ה-₪00% כרגיל אך אין להפעילו על ידי פקודת 16ג8או0,א אלא על ידי ס.א או א816א8,א. אין לטעות -- זה אינו אותו בייסיק של יבמ והוא לא יתאים למחשב. מהירות שִוַ5ג8א6 עולה ב-80% על זו של יבמ. לגבי התוכנות שנזכרו לעיל, מהירות הטענתם גבוהה ב-10% מאשר במחשב יבמ אקס-טי (מקורי), שמולו ביצעתי השוואה. כך גם כל שאר הפעולות כמו 084583-0%081, או כתיבה וקריאה מתקליט, או "פירמוט" תקליטונים עם וא51818 ובלעדיו. בו רב המקמהמהמהההטהההההמקההההמקטמתהטהקקקאתר< ד קחשה. .רקו נראה שמהנדסי טאנדי הצליחו להפיק כאן עבודה משופרת ואני מקווה כי באמתחתם הפתעות נוספות. יש לזכור שההבדל במהירות עבור המשתמש הסופי אינו משמעותי. קשה לראות כיצד 10% ישפיעו על יעילות בעבודה. אך על הבדל חייבים להצביע ומה עוד שעל שיקול כזה יכולה ליפול החלטה לרכוש מחשב זה או אחר אצל מי שהמהירות היא עניין עקרוני עבורו. שירות כידוע, הלקוח בארץ רחוק ממרכזי השירות הגדולים בארה"ב (אין פלא, המרחק עצום). אך לא זה המצב כשמדובר בחברת צסא;ז. ביקור בסיסמל, משווקי המחשב בישראל, גילה לעיני חברה מאורגנת למופת. בחברה עמלים על יישומי תוכנה עבור לקוחות מעוניינים וגם יחידת השירות שוקקת חיים. היות וזהותי היתה ידועה, החלטתי לבדוק "בעילום שם" את היחס אלי כלקוח מן השורה. ואמנם גם טלפונית קיבלתי שירות מהיר. בביקור אישי ביחידת המכירות נתקלתי ביחס אדיב ובתשובות מקצועיות. יפה. טיכום המחשב טוב מאוד ו"שווה" את המחיר הנדרש עבורו. מבחר התוכנות הפועלות עליו מספיק לצרכנים בעלי יישומים מגוונים. השירות ברמה גבוהה. לו הייתי צריך לבחור מחשב, הייתי בהחלט מעיין גם בתכונותיו של מחשב זה. מחירים טאנדי 1200, ביחידה הכוללת 256 ק"ב ראם, 85 ודס8451ש8; כונן תקליטונים ותקליט קשיח (10 מגהבייט); מקלדת (84 מקשים) ומוניטור חד-צבעי: בסיסמל מסרבים לנקוב במחיר מחירון אולם מוכנים לומר כי המערכת הזאת, השווה בתכונותיה הבסיסיות לאקס-טי של יבמ, תימכר ב-1500 דולרים פחות ממחיר יבמ. עד היום נמכרו, לדברי קמיל משעל, כארבעים מערכות. פלח השוק העיקרי שאליו ממקדת סיסמל את מאמציה הוא שוק החנוך, בו מסורתית, לסיסמל אחיזה טובה. בבבם ממפםט ו סופ | + משמפם מפפם מגזין א(שים ומחשבים יולי 1985 2 היום צריך לדעת שפות לתכנן תוכניות לשרטט טבלאות למיין ולשכלל. בקיצור: 1-)625ת?6וו/ ₪108050₪7 מציעה את מיטב הכלים, שיעזרו לך להפיק את המקסימום ממחשבי ₪6 שפו ו"הו5סדאו6ג. שפות - כלי פיתוח ק5)], ]4504 6, אגמזח0-, 00801, 845/60 א ]סוד - גלון אלקטרוני עם 5 ג ביצועים מעולים. / 4 "007 - לתיכנון העומד בזמנים. 87 = תן לגרפיקה לדבר בשבילך. "5087 - למיון ואיחוד קבצים. 5 - העכבר ששאג: שים את המסך בכף היד. [6<5507וו/ כלי-תוכנה עם ביצועים מעולים נציגים בישראל: משוב חומרה, תוכנה, שרות ותמיכה תחת גג אחד. . 7 , שוב: יגים בישראל של: מעווב מחעובים בע"מ יב בין תוכנות משוב: | נצע = ניהול 2000 סופחזזסא < רחי ירמיהו 4, תל-אביב, טל. 03-453202 | | . כתבנית 2000 0 משוב ירושלים , בנין כלל (247), טל. 027234174 | (הששש< * מלאי 2000 - 2% יבר משוב חיפה, רחי נורדאו 28 טל 772% ל : 7 7 * מחולל-ישומי משוב באר- שבע, רחי ההסתדרות 73, טל. 057-33012 ם גאוס 10/0 * המשרד הממותחשב צעדב2/כוכידו-ו וםעסא גם לי טוב לעבוד עם משוב יוג'ין הופמן ח:י:ד.ו-ש:י-ם דיגיטל מדברת (כןו) ענ נלעותלעויה מעדכת המחשב הראשונה בעולם שאינה רק עושה -- אקא ₪1 אומדת... חברת דיגיםל נודעה כמי שהקלה על האדם להידבר עם המחשב. החל במחשרי המיני הראשונים, ועד למסופים החדישים של היום, תוכננו מוצרי דיגיט?ל כך שיעמידו את עוצמת המיחשוב בהישג ידו של כל משתמש. מעדכת 50741 פותחת דלת נוספת לגישה לנתונים, תוך הפיכת כל מכשיר טלפוך?לחצנים רניל למסוף מחשב משוכלל. בכל מקום שיש בו טלפון, ניתן לגשת ולשמוע מידע המאוהטן במחשב, הממזקם באתר אחר וצר ההמרה טקסט"-דיבור החדשני של 1 דיגיטל, שגודלו פחות מתיק מסמכים, ואשר הופך טקסט מחשב בתקן אסקי לדיבור באיכות אנוש בשפה האנגלית, כבר זכה להצלחה ניכרת. מערכת דקטוק היא יחידה עצמאית, בתאימות מלאה לכל קשת מערכות המחשבים של דיגיטל, החל בואקס וכלה במחשבים האישיים, וכן לכל היצע הציוד מתוצרת יצרנים אחרים, המצויידים במחבר תיקני מסוג 852326. המערכת מדברת - ואף שרה -- בתשעה קולות שונים (קולות נשיים וגבריים המתאימים לגילאים שונים, החל בילדים וכלה בקשישים) ובקצב דיבור ניתן להתאמה, מ-120 ועד 350 מילים בדקה. המערכת מסוגלת לדבר באמצעות הרמקול שבתוכה, או דרך כל מערכת שמע או טלפון לחצנים. היא מצויידת באוצר מילים נרחב באנגלית, וביכולת דקדוקית ופונטית, המאפשרת לה ביטוי נכון של ההטעמה על ההברות והמילים המתאימות במשפט. מחיר המערכת -- 4,000 דולר. לפני השמעת המילה, "מתייעצת" מערכת הדקטוק עם מילון היוצאים מן הכלל שלה -- המכיל מילים שדרך ביטויין שונה מאופן כתיבתן, כגון +0 (שבה אין מבטאים כלל את ה" כדצ) "פצס 1" (שאינה מתחרזת עם "0%8ז8"), או "אואסואפפאק" (אין מבטאים את הדקץ. אם המילה אינה מופיעה במילון החריגים, פועלת 18 המערכת לפי ספריית הכללים להתאמת האות לצליל -- ספרייה המכתיבה הוראות כמו במקרים שיש לבטא ", כד"?", מתי הצירוף "11" מבוטא כד"א5" ועוד. אוצר המילים של המערכת, הכולל 0 מילים, עולה בהיקפו על זה של בוגר מכללה ממוצע. למעלה משנה מאז הופעתו, ממשיך המוצר ליהנות מקיום בלעדי חסר-תקדים. דיגיטל נשארה היצרנית הגדולה היחידה, המציעה לשוק מוצר מסוג דקטוק. מספר חברות מציעות מערכות תגובה קולית, הפועלות על עיקרון קול ספרתי: אלה הן יחידות מוקלטות של דיבור אנוש, המצורפות יחד באופן אלקטרוני, בדומה למידע המתקבל כשמחייבים לקבלת פרטי מדויך מחברת הטלפונים. בנוסף להיותו קשה יותר להבנה, הקול הספרתי הרבה פחות גמיש, והוצאות אחזקתו גבוהות מאלה של מערכת דקטוק להמרת טקסט לדיבור. לדוגמה, כל הודעה כב תנפונ קט התנפ ט/ דיניטל נהנית משוק בלתי מוגב2 (עדיי) והיא מנצלת אותז היטב. חתותל רחאלש תקמעה חדשה יש להקליט מחדש באולפני קול; ההודעה מחייבת השקעהנ נוספת בתיכנות, ותוספת נפח איחסון מסיבי במערכת. שינוי או תוספת הודעה במערכת דקטוק מתבצעים באותה מהירות, שבה יודפסו הנתונים החדשים על-ידי הגורם המעדכן. מספר מחקרים בלתי-תלויים קבעו לרמת המובנות של דקטוק את הדירוג הקרוב ביותר לדיבור אנוש, שהושג באמצעות סינתסייזר דיבור כלשהו. ייעוומלים מסחריים: מבול רעיונות מספר השימושים השונים למערכת דקטוק הולך וגדל ככל שנותנים יותר חופש לכנפי הדמיון. חלק מן היישומים כבר עמדו במבחנים פנימיים בחברה, במשימות סיוע למחלקות המכירות והאחזקה של דיגיטל להשגת תיפקוד משופר. צוות המכירות של דיגיטל מקבל מידע מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 עדכני (נכון לרגע הדיווח) על מצב ההזמנות, באמצעות מחשב ואקס 11/782 המחובר ל-24 יחידות דקטוק; יחידות אלה ניגשות אל מערכת לוח העבודה המשותפת, הפועלת באגף הייצור. נציג המכירות יכול, על-ידי הקשת מספר העובד שלו ומספר ההזמנה המבוקשת, לשמוע דיווח מפורט על מצב ההזמנה של לקוח מסויים -- מתי נתקבלה, מתי תסופק וכו'. שירות זה, הקרוי "מערכת דיווח טלפוני מלוח עבודה", מטפל בד500 שיחות ביום. מערכת ניתוב הודעות למכירות הפכה אף היא לשוק מסחרי גדול ליישומי דקטוק. דיגיטל מציעה מימשק דקטוק |-א11-1ַא, המאפשר לאנשי מכירות הנמצאים בנסיעות לקבל את הדואר האלקטרוני הממתין עבורם, באמצעות מכשיר טלפון לחצנים. רופאים שזמעים את היסטוריית המחלות ל חוקים. אחד השווקים המבטיחים הנוספים הוא ניהול מערכת שירותי האחזקה. למעלה מ-25 סניפים של מחלקת האחזקה של דיגיטל בארה"ב כבר משתמשים במערכת למטרה זו. מהנדסי השירות, בארה"ב ובאירופה, | הנמצאים כנסיעות, מתקשרים למשרדיהם על מנת לקבל ולהשאיר הודעות, ולרשום את הזמנות השירות שהתקבלו. מערכת דקטוק השתלבה גם בסביבת הייצור; כאן זכו ביקורת אולם הייצור וביקורת האיכות בתיגבורת בצורת הכרזה קולית על תקלות במערכת, הפסקת ייצור בקווים וכל בעייה אחרת המתעוררת בתהליכי קוו הייצור. המערכת מוצעת למכירה כתוספת המצורפת למערכת התוכנה החדשה למיחשוב הייצור של דיגיטל, תוכנת ץצ בנוסף עשויה המערכת לפעול כ"כלב שמירה" במרכז עיבודים. המערכת מזעיקה את מומחי האחזקה שבמקום עם הופעת בעיה כלשהי במחשבים, ובכך מאפשות לצוות העובדים להתפנות למשימות חשובות יותר. מכללות ואוניברסיטאות הפכו זה כבר למיגזר מרכזי של לקוחות דקטוק. המחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת פרדו, בלאפאייט, אינדיאנה, רכשה מערכת דקטוק המשמשת להכרזת כל הפלט המתקכל בתהליך העיבוד של פרויקט המחקר ברשתות, הנערך במחלקה (אףסאידפא אסואמפ). המערכת מודיעה לכל הגורמים שברשת את הודעות המחשב המרכזי שאינן קשורות למשימות השוטפות -- כגון מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 ח:י-ד-ו-₪:י-ם "ממתינה לך הודעת דואר חדשה", או "המערכת עומדת להיסגר בעוד חמש דקות"; הודעות שבעבר היו מועברות במיבזקים אל מסכי הצגים של המשתמשים, ומפסיקות את מהלך הביצועים השוטפים. במכללה קטנה בנין המפשייר, יכול כל סטודנט להאזין בטלפון המותקן במעונות הסטודנים, למידע מפורט אודות הקורסים המעניינים אותו. כך יכולים עובדי משרד הקבלה לחסוך זמן יקר, שהוקדש בעבר למסירת מידע החוזר על עצמו, ולהתמסר לייעוץ אקדמי אמיתי. שוק מרכזי נוסף מהווה תעשיית הבנקאות. בכל בנק גדול מתקכלות מידי בוקר מאות שיחות מלקוחות המבקשים מידע אודות היתרות בחשבונותיהם. מערכת דקטוק מסוגלת לטפל בשיחות אלה, כשתחילה היא מבקשת מהלקוח להקיש את מספר החשבון והצופן הסודי שלו על מכשיר הטלפון, ולאחר מכן היא משמיעה באוזניו את יתר חשבונו, בדיוק כפי שמכשיר "כספומט" מדפיס אותה. בשעות אחר הצהריים, כשמרבית השיחות נועדו לדווח על ההפקדות היומיות, מופעלות יחידות דקטוק למתן שירות זה. לא זו בלבד שדקטוק מהווה דרך יעילה יותר להתמודדות הבנק עם הלחץ בשעות העומס; זהו גם פיתרון מהיר, יעיל, ישיר יותר עבור לקוחותיו. בנוסף מסוגלת המערכת גם לבצע שיחות יוצאות. בנק גדול אחד מציע ללקוחותיו הגדולים אפשרות לקבל את דיווחי היתרות ולהודיע על ההפקדות היומיות ביוזמת המערכת. האפשרויות הטלפוניות של המערכת הובילו להפעלתה גם בתחום הרפואי. במקרה חירום, זקוקים הרופאים במרפאות גדולות, המטפלות לעיתים במאות ואלפי חולים, לגישה מיידית לפרטי החולה, דווקא כשאינם נמצאים במרפאה. דקטוק מוטרת יתרות בטלפון. באמצעות מערכת שפותחה על ידי לקוח 08% של דיגיטל, המכוססת על דקטוק, יכול הרופא להשתמש בטלפון, בכל מקום בו הוא נמצא, ולבדוק באמצעותו את תולדות המחלה של כל חולה, לשנות ולעדכן את מועדי הטיפולים, ולקבל הודעות. יכולתה של דקטוק להגות במדוייק את כל המונחים הרפואיים והתרופתיים המסובכים עושה אותה לפיתרון אידיאלי ליישום זה. כך יכול הרופא לשאת איתו אסימון, במקום לטלטל עמו מחשב נייד. תאגיד ופא עוסק בהפצת מידע ממוחשב בנושאי מזג אוויר שנתקבל באמצעות לווין, וכן חדשות בנושאים שונים לרשתות טלוויזיה ותחנות עצמאיות בכל רחבי העולם. באמצעות סוללה של 40 מכשירי דקטוק, מעניק התאגיד שירותי מידע בדיבור באמצעות הטלפון, בשלושה ערוצים שונים: א.ז דא גזק, א.ז דו5%, רא.1ג דד 0ק5. אוגזפא1ת הוא שירות מידע מזג-אוויר המיועד לסייע לטייסים בתכנון מסלולי טיסה. או דוא5 נותן לפונים מידע על תנאי מזג האוויר ואפשרויות הגלישה בלמעלה מ-300 אתרי סקי בכל רחבי העולם. א.1גז5ד5?08 משמיע את התוצאות העדכניות בכל המשחקים המקצועניים בכדור-בסיס, כדורסל, כדורגל והוקי וכן במשחקי המכללות העיקריים. אם מעוניין הפונה לברר את התוצאות להיום, כשמשחק מסויים לא הסתיים, מדווח שירות א.41ז520815 על התוצאה בעת הפנייה, תוך ציון פרק הזמן שחלף מתחילת האירוע; כל זאת תוך עדכון מתמיד באמצעות מסד הנתונים המקוון של המערכת. בכל פנייה, סטודנטים יכולים 2172 מידע בטלפון על קורסים. ישמעו המתקשרים רק את המידע שביקשו מבלי שייאלצו להמתין למידע הרצוי להם במשך דקות ארוכות של הודעה מוקלטת. כל שירות מסוג זה עולה 50 סנפ לדקה, וניתן לחייב את חשבון הפונה באמצעות כרטיס אשראי, לאחר בדיקת אימות המתבצעת מייד בתחילת השיחה. עזרידיבור לנכים ומוגבלים נערה בת שש-עשרה מאריזונה, שנפצעה אנושות בתאונת דרכים, היתה לאדם הנכה הראשון שהשתמש במערכת ככלי עזר לדיבור. למרות שאינה מסוגלת לדכר, והיא רתוקה לכיסא גלגלים, יכולה הנערה להשתמש ביריה על מנת להדפיס. היא נרתעה משימוש בעזרי דיבור אחרים, מאחר שהם צוידו בקולות גבריים בלבד. עתה היא משתמשת בדקטוק עם אחד הקולות הנשיים שלה -- על מגת לדכר. המערכת מותקנת על כיסה הגלגלים שלה, פרי תכנון מיוחד של מרכז המו"פ לתקשורת, בקרה ומחשבים באוניברסיטת ויסקונסין. יחידת דקטוק משולבת במחשב אישי, ובעזרת מתאם מיוחד היא מנצלת להפעלתה את סוללת הכיסא, נכים המוגבלים בדיבור או בראייה היו בין הראשונים שהכירו ביכולתה של מערכת דקטוק להסיר מדרכם את המכשולים בהם נתקלו בעבר. עבור עיוורים או בעלי ראייה פגומה, שמיעת מידע מדובר הינה משימה מהירה בהרבה מאשר קריאתו באמצעות קצות האצבעות מתוך מסמכי ברייל. למוגבלים בדיבור מעניקה המערכת דרך 55 48 4 ח-ו-מ-ר-ה זעירנלעבדים מה צריכים להיות שיקוליך בבחירת מעבד? סטפאני די דונאטו, שרות קומפיוטרוורלד מיוחד לאנשים ומחשבים תרגם וערך: אריה חשביה מנקודת ראותו של המשתמש, הזעירמעבד הוא הרכיב הרחוק ביותר של המחעו. זהו חלק שברוב המקרים, לא יביא אותו המשתמש בחשבון כשיגבש החלטה לרכז₪ מחשב. העיקרון הראשון בבחירת מעבד הוא זה: אם אינך עומד לכתוב תוכנית בשפת הפקודות של המעבד עצמו, עליך לבחור מעבד שנודעת לו השפעה על המערכת הקרובה ביותר לשימוש שתעעה בה. בנה בבחירת מעבדים דורשת הכנה ה בתהליך כולו. ראשית, יש לאתר תוכניות יישומיות שישרתו את הצרכים המיוחדים של השימושים שייעשו במחשב בהווה ובעתיד הנראה לעין. שנית, יש לאכן את שפות התיכנות הדרושות לתמיכה ביישומים אלה. אם היישומים כבר תורגמו לפקודות המחשב, אין צורך בשלב זה.שלישית, יש לזהות את מערכת-ההפעלה הדרושה להרצת היישומים ושפות-התיכנות. ולבסוף, יש לשקול את הדגם של המעבד ומערכת-המחשב הדרושה למערכת-ההפעלה הזאת. לא תמיד קל לקניין של ארגון ליישם את הגישה הקלאסית הזאת, משום שאולי נעשית הרכישה במגמה לתמוך במערך וחב של מקבלי-החלטות ואנשים שאינם אנשי-מחשב. אפשר שהארגון מתכונן ליצור סטנדרטיזציה של ציוד, שיתאים למיגוון רחב של יישומים. במקרה כזה, לא יהיה אפשר לחזות את תמהיל היישומים ועל כן כדאי בדרך כלל לרכוש מעוכות המתאימות לקשת המגוונת ביותר של יישומים. במקרה כזה אפשר ליישם נוהלי-בחירה עקיפים, בכל הנוגע למעבדים. לשם כך צריך הקניין לדעת איזה מעבד משולששבמווהם שהארגון חושב לרכוש, ומהו הצע ביותר בשוק. השאלה הראשונה שיש לשאול בנוגע למעבד היא, באיזה מידה הוא נפוץ? אמנם, אין זו שאלה טכנית ביותר, אך היא חשובה מאוד. מעבד המשולב במוצרים שונים מדרבן מתכנתים רבים לתמוך בו ולכתוב בשבילו.ִוְכננַת | רבות יותר. הפופולאריות שלו מעידה:על הצלחתר. עדכה ועל תאימותו לשוק. 4 -% לבסוף, מסתבר שאנשלאחְם שעמדר ללפני אותה החלטת-רכישה, החליטנף לבחור בּמעבד הזה. אמנם, קניינים של ארגונים. אינם>צריכים לרוץ עם העדר, אבל עליהם להיזהר מאור בלכתם במשעול שמעטים דרכו בו לפניהם. השאלה השנייה בנוגע למעבד היא - תאימותו כלפי מעלה. זו שאלה טכנית יותר, ונוגעת לשאלה אחרת: האם המעבד הזה הוא ן'/. / . למשפחה של מוצרים שמאפשרת גידו ועמקחת: > על אותו בסיס של מערכת-פקו ת-וטקרונות הפעלה. מי שקונה את ה לגירול.,,. ליה האֶחרוה. ארי ל / הגדולה ביותר, אינו לוםיל. לצצמן אופציה / השאלה האחרונה שיש לשאול - האם התהליך הקודם הניב יותר מאפשרות אחת - נוגעת לטכנולוגיה של המוצר. מדעני"מחשב הם שצריכים להעריך טכנולוגיה של מעבדים. במידת האפשר, ישתתף צוות של מומחים בגיבוש החלטה בשלב זה. הצוות צריך לכלול מנהלים ואנשי-עסקים. מומחים נוטים לבחור טכנולוגיות מעניינות, עכשוויות, חדשניות -- ולאו דווקא מעשיות. מנהלים ואנשי-עסקים צריכים לנהל את תהליך הבחירה. ו הוא עוצמתה של מערכת הפקודום. תי יש מעבדים. בעלי פקודות גמישות ומתוחכמות, והשימושי ה אלה עשוי לשפר בשיעור משמעותי את את בחישובים עשרוניים (נקודה 9 באורח ישיר באמצעות פקודות רגילות. אם אינך מתכונן לתכנת ישירות בשפת מכונה (או בשפת אסמבלר), עליך לוודא שהשפה שתבחר תשתמש בפקודות מסוימות, קודם,. שתקנה מעבד התומך בפקודות כאֶלה; אתה עלוליר* - שוב שכל שפה שנכתבה "למחשב תתמוך 7 בפקודות הקיימות במעבד = אך. אין הדבר כך. מסווגים מעבדים על. פי- רוחב פס"הנתונים (805 א1אכ). זו המרירת, חמשמעותית. היְתִידַת.. של גודל הסיביות. לפי סיווג 'קן המעבר 066 של" אינטל, 32016 של נשיונל סמיקונדקטוב" יי של מוטורולה -- כולם בעלי 16 סיביות.--, יש שבבים, כמו 32000 של אי-טי"אנד-טי שאינם משווקים אלא מיועדים לצרכיו של. היצרן. > עצמו. הערכת מוצרים הכוללים מעבדים מיוחדים " אלה אינה נעשית בשביל משתמשים חסרי תמיכה הנדסית או מקצועית אחרֶת, המחשבים בעלי 8סייות, , המָבוססים על טכנולוגיית ‏ 6502 . (בעיקר אפל." 2) 8 תמיכה מלאה בשפת תיכנות מערכות הפעלה סיפי/אם 16 סיביות מווו''ווצוזזזווחפוטב-ה-רר---יי.. - ""-'פפפמטר--",, ‏ סיפי/אם 8 סיביות מעבדימשותף אריתמטי תכונות פנייה לזיכרון בכוח פקודות נקודה צפה חיומ.ר-ה זעידמענדיק 6 מ"ב או יותר פנייה לזיכרון בפועל תמיכה בזיכרון עד פחות מו מ"ב כ 9 9 6 ס 10 6 "הממחה רוחב מילה 8 סיביות 6 סיביות 2 סיביות המפתח 0 5- ד 87 ד [6)ח!/ 5!זז13] [6זחו )חן וזו > 5671600000 |החסוז3א << ז60010חס0!וח56 |8ח800א = > ]56600000 |החסוזהא 000 סזס)סוא 01008 = 8סזס)סוא | 0!8ז0+0 > 8סזסזסוא 77 0107008 - 3סזס)סוא 0 = |6)ח! וח - [6)חו מגזין אנשים המוצר אהשסזסווא/ + 8 0 56א;: 2 0 פע 80088 8 6 2 68000 5 68000 08 0 2 0 200 ד | 6 8 6" 7 ₪ מ ומחשבים יולי 1985 ממדף הספרים של דליה פלד ספרים חדשים מנהל ברגע 8 קנט בלאנצ'ארד ספנסר ג'ונסון 0 2 תוכניות בייסיק למחשב אפל מאת: תום ראג ופיל פלדמן. שדטאזא פאס פחד גאט אגא מנהל ברגע עברית: רות שדר מאת: קנט בלאנצ'ארד אם אתה משתמש אפל, זהו ספר וספנסר ג'ונסון צעדים ראשונים חובה בשבילך: 32 תוכניות מלוות עברית: יוסי מילוא בתיעוד מקיף ומלא. יישומים רב המכר העולמי, עכשיו בבייסיק מ עולמי, ע מעשיים, שימושים חינוכיים, סוףיסוף בעברית! מאת: רודני זקס. משחקים וגראפיקה. הזן את זהו משל קצר וקריא על אנשים עברית: עמנואל לוטם המחשב בתוכניות --וזה עובד! המנהלים אנשים. למד את יסודות שפת המחשב מחיר רגיל: | 22,000 ש' תמצא בו השתקפות מעשית שלך הנפוצה בעולם בקלות ובהנאה. מחיר מיוחד: | 18,700 ש' ושל האנשים שלצידם אתה עובד. תוך שעה תכתוב את תוכנית ספר חובה לכל מנהל ואיש מקצוע. הבייסיק הראשונה שלך! מחיר רגיל: 4 ש' מחיר רגיל: 0 ש' מחיר מיוחד: 0 ש' מחיר מיוחד: 0 ש' ₪ דליה פלד מוציאיס לאור בעיימ - אנשיס ומחשביס / ספריס בחר לך ספר, צרף המחאה ושלח עוד היום בצרוף פרטיך המלאים לאנשים ומחשבים/ספרים, = ₪ ₪ ₪ א ה ₪ ₪ ה ₪ ה אה ה ה ה ה .ה אחה ה חאה חאה אחא אאא אנשיס ומחשביס/ספרים, תייד 33325 תייא 61332, טל. 03-295148 אני מזמין את הספרים הבאים 5 רצב המחאה ע"ט ‏ --- 0 הר הרב שב שמ וול כל מק טלפון = הר הר הו תאגוךי----- ב 1 ו ו == ₪ ₪ א ₪ ₪ שח שא חא = כ :58 + 06 64 06%6צס >אסשש = = כא לספרות בלבד על ההיסטוריה של נראפיקת המחשב, יישומים וביצועים אלברטה ביילי "פרספקטיבה* הוא שמו של כתב עת המוצע לאור בידי דיגיטל העולמית. ניליונז האחרון, מוקדש לגראפיקת המחשב. הנושא קונטרוברסאלי מאוד. רבים הטוענים כי גראפיקת המחשב, בדרך כלל, מפגרת מאוד,*ילדותית" וחסרת כל טעם מעעי. רבים אחרים יאמרו כי בהיסטוריה הקצרה של עולם המחשב, התפתחות הגראפיקה הממוחשבת מדהימה. מבלי להתעמק בויכוח זה, ננסה להאיר מעט את הנושא. תדפיסי המסכים במאמר זה, באדיבותה של דיגיטל ישראל. ה מושג הכולל, היושב תחת השם גראפיקת ₪ מחשב, מתייחס בעצם, ליישומים המעשיים השונים של יכולת המחשב להפיק שרטוטים. לאיש העסקים יישומים משלו; כך גם לאמן ולגרפיקאי; למהנדס, למשרטט ולמדען. במובנה הכללי, גראפיקת המחשב היא כלי שנועד לספק למשתמש דרך לשרטט ולהציג אינפורמציה ויזואלית צורנית. ההיסטוריה תספר כי בראשית שנות החמישים, נהנו מהנדסים ומתכננים להפעיל את מחשב ווירלוינד מעבר לשעות העבודה ולהריץ בו תוכנות שיצרו שירטוטים פשוטים על המסך. באותם ימים, עלות יחידת זיכרון היתה כה גבוהה וכמות הזיכרון הנדרשת להפקת שירטוט אחד כה גדולה, עד כי יישומים מעשיים לנושא, נראו רחוקים למדי. המחשבים הראשנים, עוד אנו יודעים, היו כה איטיים עד כי הפקת שירטוט פשוט גזלה זמן וכוח עיבוד רב. כמובן, גם רמת הידע באותו זמן היתה נמוכה. השימוש הגראפי נראה אז רחוק מלהיות מעשי שכן אמצעי קלט ופלט גראפיים פשוט לא היו בנמצא. פריצת הדרך היה זה בשנת 1962, עת נמצא גואל לרעיון. עבודת הדוקטורט של איוואן סאתרלנד, איש המכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס, עסקה בנושא בהרחבה. כותרת העבודה היתה: "מערכת תקשורת גראפית אדם-מכונה" ובתיזה שכתב, פיתח סאתרלנד את הכלים התיאורטיים לניצול פוטנציאל התצוגה הגראפית של המחשב. טיעוניו שיכנעו מוסדות מחקר להשקיע בפרוייקטים שעיסוקם גראפיקת מחשב. ביתוחי חומרה בשנות השישים, פותחו אמצעי החומרה הראשונים, שאיפשרו קליטת איורים ושרטוטים, בעיקר באמצעות מספרת שטוחה ועט מתאים. טבלת המספרת קלטה את מקומו של העט ואת הקואורדינטות האלה העבירה אל המחשב. גם כיום, נפוצים אמצעי קלט גראפיים בסגנון דומה: מוט משחקים, עט אור, עכבכרון. במשך השנים, פותחו גם אמצעי הקלט המתאימים ליישומי גראפיקה ובעיקר התווינים השטוחים הצבעוניים; מדפסות גראפיות חד ורב-צבעיות; מדפסות הזרקת דיו ואמצעים אחרים כמו סרט צילום צבעוני עליו מוקרנת תמונת המסך. בעוד שעיקר המאמצים היה בתחום החומרה, מעט תשומת לב הוקדשה לתוכנה שהיתה צריכה | להפעיל אמצעים אלה. אולם גם כך, פותחו במשך השנים האלה אלגוריתמים שיכלו להפיק תמונות גראפיות שונות. מחיר המיחעווב יורד אולם, הדחיפה העיקרית לכניסתה של הגראפיקה הממוחשבת להילוך מעשי, היתה תמונה מס" 1: מגוף זה שורטט בעזרת תוכנת דיגום מוצקים (סוליד מודלינג) על גבי מחשב ואקס 0 המצג הוא ראמטק 9460 והתוכנה סא בירידה התלולה שחלה במחירי המיחשוב בשנים האחרונות. ירידת מחירי המיחשוב קירבה את המחשב אל אנשים שהגראפיקה היתה מקצועם או תחביבם ואלה החלו לגלות את האפשרויות הגלומות במדיום. "לפני עשר שנים, רק מעט מומחי מחשב יכלו להניח את ידיהם על כלי גראפיקה ממוחשבת," אומר טום ואלץ', האחראי על תוכניות-יישומים למחשבים אישיים בחברת דיגיטל: "במשך הזמן מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 ירדו מחירי החומרה, כושר ההפרדה ואיכות הצבע שופרו מאוד." יישומים הנדסיים לוח-השירטוט הממוחשב אותו הגה איוואן סאתרלנד היתווה את הקוים הראשונים לתפישות המנחות את יישומי תיב"מ (כוג6 תיכנון-בעזרת מחשב. תיב"מ הוא מהתחומים בהם מנוצלת גראפיקת המחשב לשיאיה. בדוךך כלל, "מונחתים" ביצועי גראפיקה מתיב"מ מטה, אל יישומים ככדים פחות. תמונה מס' 2: תיכנון אלקטרוני שבוצע על גבי ואקס 11/750 בעזרת תוכנת 6 והוצגה על גבי מצג גראפי טקטרוניקס. 4115. התחומים בהם משמשת גראפיקה ממוחשבת אנשי תיכנון רכים ומגוונים: תיכנון ארכיטקטוני; הנדסה אזרחית (חישובי שלד-חוזק-כמויות) הנדסה מכנית (כולל אנליזיות סופיות לחוזק, מעמס, עמידות בחום ועוד); תיכנון אוירונאוטי; תיכנון צנרת (בתי זיקוק, מפעלים כימיים ועוד); תיכנון אלקטרוני מרמת תיכנון המארז ומטה, דרך תיכנון מעגלים מודפסים עד תיכנון מעגלים משולבים ממוזערים. זהו אחד התחומים בו בפרוש, מתכנן מחשב אחד את המחשב שיבוא אחריו... אין לשכוח תחום משנה אחד, בו מפגינה גם ישראל יכולת עצומה והוא תחום יישומי גראפיקה ממוחשבת בעיצוב, כדוגמת מכונות רספונס מתוצרת סאיטקס. בתיכנון ארכיטקטוני ומכני מספק כיום המחשב כלים להדמייה ויזואלית מלאה של חלקים, החל מן השרטוט הדו מימדי, דרך שרטוטי-השלכה תלת מימדיים ועד לשרטוטי גופים מלאים (דיגום מוצק) והנעתם בחלל. יישומלים עסקיים מה שנראה בשנים הראשונות כמעט כקוריוז, הפך כיום להכרח. מרבית, אם לא כל, התוכנות המוכללות הקיימות כיום לביצועים עסקיים ובייחוד גליונות אלקטרוניים לסוגיהם, מכילים מודול גראפי, להמחשה ויזואלית של נתונים מספריים וסטאטיסטיים. גראפים, עמודות, טבלאות ו"עוגות" משמשות מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 ג-ר.א:פ.ייקיהו מנהלים לתיכנון וניתוח. בעזרת תוכנות גראפיות פשוטות, יכול המשתמש להתוות כיוונים עסקיים, לנתח השקעות, להשוות עלויות, לאתר פלחי שוק, לתכנן לעתיד -- ולהחליט. זהו כלי אידיאלי בשנות הששים, עלות יחידת זיכדון היועה כ (בוהה עד כי ליישומי (ראפיקה ממוחשבת ₪72 7 עק שיש להצגת רעיונות עסקיים בפני קהל שומעים. אמצעי הפלט מאפשרים הפקה קלה של תמונות צבע, שקפים, שיקופיות, שרטוטים ואפילו תצוגות על גבי מסכי וידאו ענקיים. ייעשומים מדעיים ותומכי-מדעים ברפואה, משמשים כלי גראפיקה ממוחשבת להמחשת מידע רפואי וביולוגי לצרכי מחקר, 857 667 0+ 658% לוס חס] 8 'זסיץךזס) 017 8ו1 01% 58162 | פטרר/ |- ] 211 -4-1;1:4.1-]=[4[ תמונה מס' 3: תרשים *עוגה" שביצע 5008478 אאצ, מדגים את יכולת ההמחשה הטמונה בתוכנות גראפיקה עסקיות. דיאגנוזות ותיכנון ריפוי. יכולתו של המחשב ליטול מידע ויזואלי דו מימדי (כדוגמת תמונות רנטגן) ולהפכו לתלת מימדי, מסייעת בידי רופאים לאתר בעיות בגוף החולה. גראפיקה ממוחשבת משמשת גיאולוגים; חוקרי איכות הסביבה; גיאוגראפים ועוד. תוכנות יישומים מיוחדות מאתרות ריכוזי נפט וגז אפשריים, | משרטטות חתכים גיאולוגיים וארכיאולוגיים. בתחומי התקשורת, משמשת גראפיקה ממוחשבת מתכנני רשתות חשמל, רשתות טלפון ועוד. יישומים צבאיים רבים הם נתמכי-מחשב ובהם ניתוחי תמונות מכ"ם; קריאת שטח והעברת תמונת הקרב למפקד; הדרכה צבאית, סימולציה ועוד. באמנות מעטים יודעים את חלקו של המחשב בסרטים ידועים. בסדרת "מלחמת הכוכבים" לדוגמא, נחסכו אפקטים ויזואליים רכים, שהכנתם בעבר דרשה בנית מודלים מסובכים. אפקטים אלה נוצרר באמצעות תוכנות גראפיות מסובכות. כיום, רב תמונה מס' 4: אין זה *פלייט סימולייטור* הידוע. התמונה "החיה* היא קטע מסרטון וידאו. שעוני הטיים -- גראפיקה ממוחשבת והמערכת כולה --%15] של דיגיטל. חלקו של המחשב ביצירת סרטי הנפשה. אם היה נאלץ וולט דיסני להעסיק מאות ציירי דמויות ורקע עת יצר את פנטזיה ושלגייה, בשנות הארבעים הרי כיום, מבצע מחשב אותה עבודה בקלות רבה וביעילות מדהימה. תוכנות גראפיות, גם הפשוטות שבהן, מאפשרות לצייר-גרפיקאי לבחור לעצמו את רוחכ ה"מכחול", את צבעו (עד מבחר של מאות צבעים, בייחוד במערכות תיב"מ), ליצור ציור ראשוני דו מימדי ולהפכו לתלת מימדי בהקלדה פשוטה. תדמיות מוכפלות במהירות, מועברות מאיור אחד לאחר ועוד. בהדרכה ובלימוד לומדות מחשב רכות, גם כאלה הפועלות על מחשכים ביתיים פשוטים, משתמשות ברוטינות גראפיות כדי להמחיש רעיון מסוים בדרך הקלה ביותר להכנה. מחשבים ביתיים רבים מסוגלים להפיק בין 8 ל-32 צבעים כקלות רבה. משחקים "חיים" יותר ומרתקים יותר בגראפיקה ובצבע. אולם, ביישומים מתקדמים יותר, נמצא שילובים מסובכים בין אמצעי מדיה שונים. כך הן מערכות וידאודיסק, דוגמת 15/ו של דיגיטל, בהן מסוגל המחשב להקרין תמונות וסרטוני וידאו ומעליהם -- שרטוטים ואיורים גראפיים. מערכות וידאודיסק משמשות בעיקר למטרות הדרכה, אולם גם לשיווק, כמאגר תמונות ממוחשב ועוד. את התמונות המציאותיות מאוד +1 האלה, מלווה קול ומוסיקה, המוקלטים, יחד עם פס התמונה על גבי תקליט מיוחד, הנקרא בעזרת ראש לייזר. הגראפיקה והטקסט הכתוב מועלים אל המסך מהמחשב והשליטה על המערכת כולה היא מן התוכנה. היתה זו דיגיטל שהפכה את וידאודיסק מקוריוז למערכת פועלת וגדולה: תמונה מס' 5: איתור מאגר נפט אפשרי (הקטע האדום) בוצע בעזרת תוכנת ו ץג וא08;או על גבי מחשב ואקס 750/ו1 בתחנת עבודה 0-1 דיגיטל מדריכה את עובדיה בכל העולם באמצעות תחנות וידאודיסק. התוכניות מופקות במרכז אחד ומופצות לאתרי דיגיטל בעולם. כך חוסכת דיגיטל כסף רב באימון ובהדרכה לאנשי מקצוע המרוחקים ממרכזי החברה בארה"ב ומביאה את כולם לרמת ידע שווה. כיוונים לעתיד המונח | השחוק משימוש, | "מחשבים ידידותיים", מקבל את מלוא משמעותו כאשר עיסוקנו בגראפיקה ממוחשבת. זהו כלי שבמהותו וב ו ו נועד לשימושם של אנשי מקצוע שאינם מתחום המחשב. אלה שתיכנות אינו מעניינם. הם זקוקים לכלי יעיל, נוח, רב אפשרויות וביצועים וכמובן, קל להפעלה, ממש כמו המכחול והנייר. נכון, את מונה ליזה, על עושר גווניה ודיוקה, יקשה לצייר בעכברון או במספרת וגם כיום מהווה החומרה הקיימת מגבלה. אולם, מאמצי היצרנים בכיוון זה גדולים וכנים. פשוט -- השוק לגראפיקה ממוחשבת רחב מאוד וחוצה את כל הגבולות הדיסציפלינאריים. בחומרה, נעשים מאמצים רבים להוזיל את מחירי של תחנות עבודה ומסופים בעלי כושר הצודרך בתקנים כיום, פעילות מערכות גראפיות, ברמות שונות, הן על מחשבי ענק, מחשבי מיני וגם על כמות וסוגי השימושים חייבו סטאנדרטיזציה בתוכנה, | שתאפשר ליישום | אחד | או לתוכנה-יוצרת-יישומים לפעול על מכשירים שונים, מחשבים ואמצעי קלטפלט. כיום, קיימים שני תקנים לגראפיקה: ראשון הוא תקן הגראפיקה שאינה תלויה במיכשור. אלו תוכנות (או רוטינות משנה בתוכנה) המתרגמות פקודות גראפיות אל אבזרי החומרה המתאימים. תקן זה מאפשר שינוי והחלפת מסופים, תחנות עבודה ואמצעי קלט, מבלי להחליף את התוכנה המפעילה אותם. התקן האחר הוא תקן הגראפיקה נתמכת-החומרה: אלו פרוטוקולים התלויים במיכשור אותו הם מפעילים. - 6( + מערכות מומחה בתוכנה דולר לרכישת 11% מטכנולג' ב-1984. זה היה האות לתחילתו של קשר עסקי ארוך-טווח בין שתי החברות הללו. "בתוך חמש עד עשר שנים יימצאו מערכות-מומחה בכל מקום," אומר הייס-רות. "איני יודע אם תדע שאתה משתמש במערכת-מומחה. ‏ יש אנשים שמשתמשים במערכות כאלה ובת"מ כדי להתאים את מוצריהם ללקוחותיהם, ואינם יודעים כלל שהם משתמשים בת"מ. יש לקוחות שפשוט אינם מוכנים לכך, ובמספר מקרים אין החברה מעוניינת שהמתחרים יידעו שהיא משתמשת בת"מ." עלות היישומים תקטן ככל שיפותחו מערכות-מדף, טוען הייס"רות. אבל הבעיה של ספקים כמו טכנולג' היא, שהטכנולוגיה חלשה עדיין ויפה רק לשיחזור כישורים מיוחדים. כל עוד אין מימון לתפירה-לפי-הזמנה של מערכות בשביל מספר רב של לקוחות, נראה למנהלי טכנולג', כי הדרך הטובה ביותר היא לעזור 412 לאחרים לפתח מערכות-מומחה לעצמם. מומחים מעריכים שהתעשייה צוברת ניסיון באופציה זו, ועם שיפור התיעוד תתחזק עד-מאוד הגישה של עשההזאת-בעצמך. לפי אחת ההערכות, יהוו כלי-הפיתוח יותר ממחצית השוק ב-1988. "בתוך שנים מעטות יפותחו כלים לרכישת-ידע אשר יאפשרו לאנשים בעלי ניסיון מוגבל בת"מ לפתח מערכות מצוינות," צופה מקדרמוט. למרות ההתרגשות הרבה סביב התעשייה החדשה הזאת, שומרים העוסקים-במלאכה על פרספקטיבה: "האם ישנו מערכות אלה את חיינו בעוד חמש או עשר שנים?" שואל הייס-רות. "מסופקני. המחשב לא שינה את חיינו בתוך חמש או עשר שנים. אבל חברות רבות יגרפו ממון רב בפרק-זמן זה." "אין שום דבר מיוחד במערכות-המומחה העכשוויות," אומר מקדרמוט. "אבל ככל מחשבים אישיים. מבחר היישומים -- גדול. | הפרדה גבוה מאוד. איכות תמונה של 0 0 נקודות-מסך אינה נדירה. המחיר -- תמונה מס' 6: עולם העתיד בעיניו של האמן המצייר על גבי מחשב דיגיטל פרופשיונאל 580 בעזרת תוכנת 0/516₪81אק. רת עדיין גבוה. תוכנות תיב"מ משוכללות עולות עשרות ומאות אלפי דולרים והן דורשות כוח מיחשוב וזיכרון עצום והעיקר, כלי השרטוט והאיור אינם "ידידותיים" כפי שהיינו רוצים שיהיו. בתחומים קרובים, אנו קרובים לשלב בו העברת שרטוטים וסכמות מסובכות ייעשו באמצעות רשתות תקשורת. כבר היום, מועבר מידע ויזואלי-גראפי למרחקים גדולים באמצעי תקשורת מחשבים; מוקמות ספריות שרטוטים ועוד. תיקנון מושלם יסייע ליצור שפה משותפת בתחומי תיב"מ ובקשר בין מדענים. אולם יש לזכור תמיד: הכלי אינו העיקר במקרה זה של גראפיקה ממוחשבת (המדיום אינו המסר דווקא...) -- היישום הוא העיקר והיישום - הוא כבר בדמיוננו. שיפותחו טכנולוגיות חזקות יותר, הן ינוצלו בתוכניות יישומיות אשר -- בתהליך אבולוציוני שיימשך 30-20 שנה -- יהפכו למערכות מרשימות באמת." ויג סבור, שהשפעתן של מערכות-מומחה על ענף עיבוד הנתונים תורגש רק בעוד זמן רב. "שפת קובול תמשיך לשרת אותנו עוד שנים רבות, רבות מאוד," הוא אומר. כמו כן, רוב השימושים בת"מ מתמקדים בניהול ידע בתוך הארגון ולא בכתיבת קודים. אבל בעתיד ישפיעו מערכות-מומחה על האופן שבו פועל ארגון. "אני מכיר מנהלי ענ"א ובים, שהתקשו להסתגל לתפיסות החדשות של ביזור מידע בארגון, " אומר ויג. "הם רצו להמשיך לנהל את מרכז המחשב ולא נטו | לתמוך ישירות בהנהלה. בתחום מערכות-המומחה אנו עוסקים במהפיכה הרבה יותר קיצונית." חלקו השלישי של המאמר, "הצורך בשפה טבעית", יפורסם בגיליון הבא של המגזין. = מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 4 58 וטכנולוגיית 280 של זיילוג ומחשבים שונים, המבוססים על מערכת-ההפעלה וא/6 של דיגיטל ריסרץ', שלטו בשוק עד לפני שלוש שנים. בהדרגה עבר השוק למוצרים בעלי 16 סיביות, ורוב מאמצי המחקר והכתיבה נעשים בכיוון זה. אבל מוצרים בעלי 8 סיביות, הנרכשים היום, עדיין נהנים מהיצע עשיר של יישומים ותוכנה. המעבדים הפופולאריים ביותר הנמצאים היום בשוק הם: 2 -- הוותיק בין השבבים הפופולאריים היום. ידוע בעיקר בגין הימצאותו במחשבי אפל 2. מעבד זה מהיר למדי ולא יקר, אבל יש לו מערכת פקודות מוגבלת וזיכרון בן 64ק'. נעשו מספר מאמצים להגדיל את הזיכרון ל-821ק' על-ידי ניהול זיכרון, בעיקר במחשבי אפל 3 (שייצורו נפסק). בהתחשב בבסיס הרחב של מחשבי אפל 2 ובתוכנה הרבה שנכתבה בשבילם, סביר כי משפחת השבבים הזאת, הכוללת את 0, תאריך ימים ביותר בין המוצרים בעלי 8 סיביות. 0 -- שבב שפותח עלדידי זיילוג ונועד להרחיב את מערכת הפקודות של השבב הוותיק יותר, 8080 של אינטל. מכיון שהשבב הזה תאם את השבב של אינטל, הוא ירש את מערכת-ההפעלה שפותחה בשביל 8080 - א/?6. שילוב זה היה המוצלח ביותר בשוק. אמנם, שבב זה לא נמכר באותה כמות כמו השבב של אפל 2, אבל הוא כבש רבים מן היישומים המורכבים ונהנה ממוניטין מצוין בתחום העסקים ובין אנשי-המקצוע שהיו מעוניינים ב"מוצר הקרוב ביותר למחשב של-ממש". אבל המחשב האישי של יבמ פגע בשוק הזה. אין היום מוצר-מוביל יחיד בשוק של 280 ואין סיכוי שיהיה מוצר כזה בעתיד. מעבדים בעלי 32 סיביות -- שהם המוצרים החדשים ביותר, והם נמצאים בקצה האחר של הקשת. האם הם גל-העתיד? בוודאי, אך השאלה הנשאלת היא, באיזה עתיד מדובר: קרוב או רחוק? הזמן לא הספיק לערוך סקר-שוק לגבי 32 סיביות: מוצרים מעטים בלבד כוללים שכבים כאלה. הסיכויים הטובים ביותר בשוק 32 הסיביות הם אלה שתואמים ביותר את השבבים הוותיקים יותר, בני 16 הסיביות, משום שיהיה קל יותר להשיג תוכניות בשבילם כאשר (ואם) הם ייכנסו לייצור מסחרי. סיכויים טובים יש גם לשבבים שמספקים ארכיטקטורה תואמת למיני-מחשבים הקיימים, כגון מיקרו"ואקס של דיגיטל. 0 -- שבב זה הוא האלוף בין מערכות 32 הסיביות של מוטורולה. למעשה, הוא אולי המעבד המוביל בן 32 סיביות, מפני שרבים סבורים כי כל הקו של 68000 הוא בן 32 סיביות (ואין זה כך, אלא אם כן תהיה מוכן לקבל אמת-מידה שרירותית למדי -- רוחב הפס הפנימי). כמו רוב בני המשפחה האחרים, 68020 הוא חיזוק של מוצרים קודמים. מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 ח-ו-מ:ר-ה ורקיק ההולמההמטטקטון פקודות עשרוניות נוספו למוצר זה, כדי לשפר את ביצועיו החישוביים בתחום העסקים, ומוצע גם מעבד-עזר מתימטי לשיפור הפעולה של הנקודה הצפה (העשרונית). מאחר שיישומי יוניקס כני 16 הסיביות יעברו לשכב הזה, ללא כל קושי, ומאחר שיש לו מיבנה חזק של זיכרון ממשי, קרוב לוודאי ש-68020 הוא ההימור הטוב ביותר בין השבבים בעלי 32 הסיביות, בכל הנוגע להצלחה עסקית. 6 -- שבב זה של אינטל הוא עדיין בחזקת רוח-רפאים, אבל מצפים שמוצר זה יהיה חיזוק של 80286, מבחינת הארכיטקטורה של הזיכרון. פיתוח זה יוליד מעבד שיהא תואם את המוצרים הקודמים לו, אבל ייתכן שהוא דוחף את ניהול הזיכרון אל קו קדמי יותר מכפי שמעוניינים רוב מפתחי התוכנה. שבב זה נועד לצאת לשוק ביחד עם שבב-עזר לביצוע פעולות מתימטיות -- גירסה משופרת של 8087 -- אבל לא כרור עדיין באיזה פעולות הוא יתמוך. אם יבמ תמשיך להשתמש במשפחת אינטל, עשוי 80386 לזכות להצלחה בשוק. 2 -- שבב זה של נשיונל סמיקונדקטור הוא אולי האלוף הטכני בין המעבדים בני 32 סיביות אשר ימצאו יישום מסחרי. מוצר זה תואם לגמרי את כל הקו של 32000. לפיכך מובטחת ניידות הקודים. למוצר הזה נלווה מעבד-עזר לניהול זיכרון וגם שבב בעל נקודה צפה. הפקודות שלו קומפקטיות בהשוואה לשבבים אחרים בני 32 סיביות, והן מקטינות את גודל התוכנית ומאיצה את ביצועה על-ידי הקטנת מספר בתי-הפקודות שיש לשלוף מן הזיכרון. את השבב הזה כבר מציעים במחשבים מסחריים. הוא היחיד שהופיע עד כה בשוק הכללי. משפחת 16 הסיביות היא הטוכה ביותר בשוק של היום. שני המובילים בה הם 8086 של אינטל וד68000 של מוטורולה. 6 - שבב זה הוא אביה של משפחת אינטל הפופולארית, אבל בימים אלה מתחילה השמש שלו לשקוע. גירסה משופרת, 8088, פותחה בשביל המחשב האישי של יבמ. עובדה זו הביאה את המשפחה אל ראש רשימת הלהיטים בשוק. באורח טבעי, הושקע מאמץ הנדסי בשכלולה, כדי שתאריך ימים. המאמץ הניב את 6 -- גירסה של 8086 עם מספר פקודות חדשות ועם מעגלים שהיו חיצוניים בגירסה הקודמת והוכנסו פנימה בגירסה החדשה. התוצאה היא שבב זול יותר ומחשב זול יותר. בן-משפחה חדש הוא 80286 -- שהוא מהיר יותר ומצטיין בניהול זיכרון גמיש. הבעיה הגדולה ביותר שיש לאינטל עם הסדרה הזאת היא גם הסיבה להצלחתה הגדולה: משפחת המחשב האישי של יבמ. מסתבר, שכאשר חברת מיקרוסופט פיתחה את מערכת-ההפעלה 6-005ץ בשביל יבמ, היא השתמשה בפקודת זש ₪0 אפזאו בשבב 8088 שנועדה לשימוש על-ידי החומרה בפיתוחים בעתיד. השימוש בפקודה זו נכלל ברוב התוכנות שנכתבו למחשב האישי של יבמ -- והן נמנות באלפים. והנה, מאחר שהשבבים החדשים של אינטל, כמו 80186 ו802867, משתמשים בפקודה זו למטרה שונה, עלולה לצוץ בעיה של תאימות תוכנה. 0 -- מוצר של מוטורולה, שנהנה זמנית מעדיפות על פני משפחת אינטל, עד שחברת יבמ בחרה באינטל בשכיל המחשב האישי שלה. להבדיל מסדרת המחשבים של 8086, שהשתמשה אך ורק כזיכרון מקוטע, יכולה סדרת 68000 לגשת ישירות אל זיכרון עד 16 מגאבייט. 0 הוא שבב בעל זיכרון ממשי ואוריינטציה של עמודים. יש לו סדרת פקודות דומה מאוד לזו של פי-דדי-פי-11 של דיגיטל. שילוב זה גרם לכך שסדרת 68000 הפכה למטרה הראשית של מערכת-ההפעלה יוניקס של אי-טי-אנד-טי. | יוניקס | מציעה למשתמשים במחשב האישי נתיב-הרחבה מצוין, כי היא נתמכת גם על-ידי מחשבים גדולים. המגרעת העיקרית של סדרת 68000 נעוצה בהיעדר תוכנות מסחריות טוכות ליוניקס. רוב תוכניות יוניקס נכתכות בשפת-התיכנות ₪6 שהיא כלי לא-שגרתי לתוכנה מסחרית, אם כי היא שפה טובה כשלעצמה. 68000 מיוצר במספר דגמים. האלוף הנוכחי הוא 68010. יש גם 68000 עם פס-נתונים בעל 8 סיביות -- 68008, שמציע גמישות דומה לזו של מוטורולה 8088, אבל עד כה לא נקלט היטב בשוק. לשכב זה יכולת מורחכת של טיפול בעמודים, ותוכנית משופרת להכין מראש פקודות, כך שהיחידה הלוגית האריתמטית מוצאת תמיד תעסוקה. משפחת מקינטוש של אפל משתמשת במעבדים מסדרת 0, אבל לפי שעה גם המשתמש וגם המפתח מנותקים במידת-מה מן השבב על-ידי השפה ומערכת-ההפעלה של המכונות. אם אתה חושב שאתה זקוק לשבב 68000 מסיבה טכנית כלשהי, קרוב לוודאי שמקינטוש לא יאפשר לך גישה קרובה אליו. 0 -- משפחת המעכדים של נשיונל סמיקונדקטור מציעה הרבה יתרונות מצוינים, אבל נעשה בה שימוש מסחרי מועט בלבד במיקרו-מחשבים. משפחה זו כוללת דגמים בני 8 סיביות, 16 סיביות ו-32 סיביות, ובדרך כלל היא תואמת כלפי מעלה לכל אורך הקו. השבב 32032 בעל 16 הסיביות הוא בעל אותו נפח-גישה כמו השבב 68000 בעל 16 מגאבייט, ולצידו פועלת יחידה לניהול זיכרון המציעה תמיכה של זיכרון ממשי. מערכת הפקודות נחשכת על-ידי רבים כטובה ביותר במעבד. כניסה לפרטים באשר לתכונותיו של מעבד כלשהו, חשובה רק כשהדברים אמורים במוצרים לטווח ארוך, או כשהמשתמש עומד לעסוק בתיכנות ברמת-מכונה. הטכנולוגיה של השבב תשפיע על תאימותם של מוצרים בטוותח הארוך, מכיוון שבהיעדר איסטרטגיה ברורה ונתמכת-בקלות של תאימות 3 ח.ו-מ.ר-ה בעיניו של מתכנן על פילוסופיות התיכנון של זעירמעבד אריק פרת על יצרן צירד מקורי להתחשב בקורמים רבים כשהוא מייצר מחשב. אחד הגורמים החשובים הוא בחירת המעבד המתאים. השיקולים בבחירת מעבד שונים מיצרן זה לאחר, בהתאם לפלח השוק שאליו הוא מפנה את הציוד. במאמר זה, מנסים אנשי מוטורולה, מיצרניות המוליכים למחצה הנדולות בעולם, להתוות את פילוסופיית התיכנון שעמדה בפני מהנדסי החברה עת החליטו לייצר מעבד 32 סיביות. ₪ ש לזכור כי זמן התיכנון של זעירמעבד מרגע הרעיון ועד לייצור אב הטיפוס, נמשך שנים מספר. השקעה עצומה בתיכנון ובייצור עלולה לרדת לטמיון במידה והזעירמעבד לא השיג את מטרותיו הראשוניות. יצרני ציוד מקורי מבקשים במעבד מסוים את היתרונות הבאים: > ביצועים הצורך במוצר קיבולת קלות שימוש אמינות עתידו של המוצר גורמי אב אלה, משמעם סעיפים ולילות ארוכים של שקילה והשוואה. אנו סבורים כי הגורם החשוב ביותר שעל יצרן הציוד המקורי לשקול והצריך לעמוד לנגד עניו, הוא פילוסופיית הארכיטקטורה, הניצבת מאחורי תיכנון המעבד. זאת מכיוון שכל יתר הגורמים המוזכרים, נגזרים מפילוסופיה זו. טילוסוביית הארכיטקטורה בתיכנונו של מעבד רב שימושים ורב עוצמה, על המתכנן לשאוף ולהגיע לארכיטקטורה שתשרת את המספר הרב ביותר של יישומים ולמספר הרב ביותר של לקוחות. מובן שלא כל היישומים יכולים להתבצע בצורה הטובה ביותר בידי אותו מעבד אולם על היצרן לכוון את מאמציו לאותו פלח שוק של יישומים כדי שייצור השבב יהיה רווחי. --- 0 תאימות למעבד ישן עלולה לעלות בכושר ביצועיו של המעבד החדש. 00 בס 5 כדי להגדיר את צורכי המשתמש בשוק הפתוח, ארכיטקטורת המעבד צריכה להיות גמישה מספיק כדי לענות למירב הצרכים. זו גם התפישה שעמדה מאחורי צוות הפיתוח של מוטורולה, עת פיתח את משפחת 68000. ייעוומלים מעבד שתוכנן בארכיטקטורה רב-משימתית, יפעיל יותר יישומים ממעכד שתוכנן לביצוע יישום בודד. כמובן, מעבד שתוכנן ליישום בודד, יפעל טוב יותר ממעבד רב-משימתי. כך, מעבד שתוכנן במיוחד עבור משימות ניווט אוויריות יתפקד בצורה טובה ביותר במטוס קרב מאשר במעבד תמלילים. מעבד רב-משימתי יבצע את שתי המשימות בצורה סבירה, אולם, מובן שלא יבצע את שתיהן בדרך הטובה ביותר האפשרית. מערכת הוראות ארכיטקטורה רב-משימתית תתאים למספר רב יותר של שפות עילית. בדיוק באותה דרך בה מעבד ייעודי יריץ טוב יותר שפה אחת, יריץ מעבד רב"משימתי מספר שפות ויבצע את פקודותיהן ברמה סבירה, אם לא הטובה ביותר. האימות למעבדים קיימים שיקול ארכיטקטוני חשוב הוא יכולתו של המעבד לתאום לארכיטקטורת מעבדים קיימים, וכך לנצל את מאגר התוכנה הקיים עבור המעבד הקיים. לעתים, זהו הגורם החשוב ביותר העומד בפניו של המתכנן והוא עשוי, בשלבים מאוחרים יותר, לקבוע את גורלו של מעבד מסוים בשוק, לשבט או לחסד. למרות זאת, תאימות "טובה מידי" עם מעבדים קיימים, עשויה להיות בעוכריו של מעבד חדש, שכן משמעותה, בדרך כלל, היא פשרות רבות מידי בחידושים הטכנולוגיים אותם יכול המעבד להציע. לפשרות רבות מידי מחיר בעוצמת המעבד. המצב אפילו חמור יותר כשגם המעבד הקודם תוכנן תוך פשרות עם מעבד שקדם לו, או כהרחבה לאותו מעבד. תאימות היא אם כן, מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 אי ה"להיות או לא להיות" של מעבד חדשני וזהו מאבק שאינו מסתיים לעולם בין החדש-ומשופר לבין הישן-ומנוסה. על המתכנן 72אן2 ?העיד "אזודי פיתזה" ענ77 חידושי העיד וענבזד מעבדי הדור הנא. לעיתים, יוותר מתכנן על תאימות למעבד קודם במידה והמוצר אותו הוא מתכנן משופר במידה כזו שיתרונותיו עולים על חסרון התאימות. לעיתים יוותר מתכנן על תאימות עם מעבד קיים במידה ששורת הפונקציות שאותן ביצע המעבד בעולם השבבים, עלולים משתמשים להיתקע כשיופיעו בשוק מוצרים טובים יותר.אף אחד מן השבבים הנוכחיים בעלי 8 סיביות אינו בעל תאימות נרחבת. הם נשענים על תאימות ברמה של שפה עילית ולא על תאימות ברמת-מכונה. כל מי שמשתמש בשפת בייסיק במספר מערכות יודע עד כמה תואמות הן שפות עיליות. לעומת זאת, כל השבבים בעלי 16 סיביות מציעים גישה טובה = מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 ח-ו-מ.ר-ה הישן יהיו ללא שימוש. היכנון נכון עול מוצר על המתכנן לדאוג לדור העתיד. משמע, אם יחליט היצרן ליצר מעבד חדיש יותר בעוד שנים מספר, חייב המתכנן לדאוג לכך שהמעבד שאותו הוא בונה כעת יכלול בתוכו אפשרות להרחבה או לתאימות עם המוצר החדש. מתכנן חייב עוד, להניח במעבד "אזורי פיתוח" בלתי מנוצלים בהווה, אך כאלה העשויים להיות מנוצלים בעתיד. תיכנון נכון בכיוון זה ייצור מעבד שהרחבתו העתידית תהיה כרוכה בתיכנון יעיל - ולאו דווקא בפשרות מן הסוג שעליהן דובר לעיל. רמת הביצועים מהירות הכיצוע של תוכנה מסוימת תלויה, במספר גורמים, בארכיטקטורת המעבד. העיקרי שבהם, הוא כושר ניצול רוחב המילה של אותו לטכנולוגיה של 32 סיביות. העובדה שיבמ משתמשת במשפחת 8080 של אינטל במחשב האישי שלה, היא אולי הסיבה המשמעותית ביותר להמשך גידולה של הסידרה הזאת. אם תחליט יבמ, בשלב כלשהו, לעבוד עם משפחת שבבים אחרת, סביר שייחלש מעמדה של אינטל בשוק. לא סביר שייווצר מצב כזה, אם כי יבמ כבר עברה לשבב 80286 בסופר-מיקרו מעבד. אם למעבד מסוים רוחב מילה של 32 סיביות אך האוגרים מסוגלים לטפל במילה ברוחב 16 סיביות, ברור כי ניצולת מהירותו של המעבד תהיה נמוכה יותר. אם מערכת ההפעלה לא תנצל את מלוא אפשרויותיו של מעבד, יישאר מאמץ התיכנון והייצור ארוך ומייגע, וללא תוצאות מעשיות. על המתכנן 2שאוף לְארְכי- טקטזרה שתעשרת מספד דב: ביותר של יישומים. | ליכולת האיחסון של אוגר רחב יתרונות רבים. תוצאות ביצועים מתימטיים יכולות להיאגר באוגרים מהירים ורחבים, במקום להיזרק החוצה/פנימה לזיכרונות. צוואר בקבוק רציני עשוי להיחסך. איידטי בעל מערכת-ההפעלה זניקס ו18-0057א. תיכנות בשפת-מכונה היא סיבה טובה לבחון את החומרה. רוב העסקים לא ימצאו סיבות מספיקות להצדיק תיכנות בשפת אסמבלר, אבל אפשר שיישומים מיוחדים בתקשורת או בבקרה על מיתקנים, יחייבו זאת. אין ספק, שמשפחת 6 של אינטל קשה יותר לתיכנות*מאשר מחשבים | בני | 16 סיביות. | מסתבר, שהארכיטקטורה המקוטעת גורמת למתכנתים של מיקרו-מחשבים ומחשבים גדולים קשיי"העברה רבים יותר מהמבנה של 68000 או 32000. אבל, יש גורמים אחרים העשויים להשפיע על התיכנות למיקרו-מחשבים. לא כל המחשבים מאפשרים שפת אסמבלר (מקינטוש הוא אחד מאלה). יש מערכות המשתמשות בחומרה פנימית המגבילה אחדות מן האופציות של המעבד. אל תבחר במחשב מפני שיש בו שבב 68000 של מוטורולה עם זיכרון ממשי, אס תגלה שהמשווק החליט לא לספק מערכת לניהול זיכרון. תחום המעבדים משתנה במהיוות ונעשה מורכב יותר ויותר. רוכשי מיקרו=מחשבים עלולים למצוא עצמם נמשכים אל התעסקות בפרטים טכניים מיותרים בבואם להעריך מערכות. אם היישום שלך דורש באמת הקדשת תשומת-לב למעבד עצמו, יש הצדקה להתעמקות בפרטים אלה. ברוב המקרים, אין זה כך. פיתוח הבנה בסיסית בנושא המעבדים -- רצוי לכל מי שמתכוון להשתמש במיקרו-מחשכים או לרכוש אותם, אכל אסור להניח להבנה זו למשוך אנשי-מקצוע עסקיים אל הטכנולוגיה במידה כזו, שישכחו את היישוס... 4 5 רדה דב דרום דבי פורוש חיים מנוס נערך ניסוי בשיתוף פעולה בין היחידה ללמידה פעילה במשרד החינוך והתרבות, בין המכון לאמצעי הוראה ובין המפעל עץ הדעת בקיבוץ יסעור. מטרת הניטוני להתמודד עם כמה מהשאלות הרבות המנטרות בחלל עולמנו על אודות מחשנים בחינוך. תחום זה של *מחשבים בחינוך"* טומן בחובו הרבה יותר שאלות מאשר תשובות. שכגודל התנופה כן גודל הבלבול לגבי המטרות החינוכיות הכרוכות בכך. יצאנו מההנחה שהמדיום העשוי להבטיח רבות הן השאלות המטרידות אותנו ובי- תנאים אלה עד כמה שאפשר הוא שפת- ניהן השאלה המרכזית מה צריך להיות אופיו של המפגש הראשון של הילד עם . עולם המחשבים? שהרי במפגש הראשון - טמונה חשיבות רבה, המפגש עשוי לקבוע + רבות את יחסי-הגומלין בעתיד בין הילד ובין המחשב. כדי שיחסי-גומלין אלה יהיו חיוביים, חשוב שיתמלאו שלושה תנאים: = הילדים יחוו חוויות של הנאה ושל הצלחה; אלה ישפיעו על רצונם להמשיך לעבוד עם מחשבים. הילדים ירגישו שהם שולטים במח- שב. ס. פפרט -- אבי שפת הלוגו - שאל: "האם הילד יתכנת את המחשב או שמא יתכנת המחשב את הילד?" בשאלה זו בא לידי ביטוי ההבדל בין העבודה בלוגו ובין העבודה ב-.ו.6.4; לומדות למיניהן וכו'. חשוב שהילד יחוש שהוא שולט על המחשב ... ועל תהליך הלמידה בכלל. 6 הילדים ילמדו ויפנימו רעיונות, דרכי חשיבה ומיומנויות של פתרון בעיות. -0 [ ו 7 7 1 66 התנופה של תהליך הכנסת מחשבים אל בתי הספר היא אדירה, ולפעמים נדמה לנד, מלחעובים בחינור - יקלדים ולחעובים ממתי כדאי שלילדך יהיה מחשב? לוגו. הספרות הענפה בנושא זה מצביעה על ארבעה היבטים של שפת לוגו העושים אותה מתאימה לגילאי בית הספר היסודי: א. לוגו היא שפת תיכנות מתקדמת. בהיותה שפה אינטראקטיבית ופרוצ- דורלית, נרכשים בעזרתה הרגלי חשיבה ועקרונות תיכנות, אשר ישמשו את התלמיד בכל לימוד עתידי בתחום תיכנות מחשבים. ב. האינטראקציה בין הילד ובין המחשב מתרחשת ב-"שפת בני"אדם". הילד מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 "מדבר" עם הצב כמו שהוא מדבר עם ילד אחר -- "לך קדימה!" ... "פנה ימינה!" וכו' הוא אף מזדהה איתו גופנית, כלומר הוא נע על הרצפה באותו מסלול שבו הצב נע על הצג. כל אלה עושים את המפגש לידידותי, לא- מאיים לילדים החסרים ידע קודם במתמטיקה ואף לאלה אשר צברו כבר כשלונות ואכזכות בלימודי החשבון הפורמליים. ג. לוגו מאפשרת יצירת סביבה חינוכית מיוחדת במינה, אשר בה הילד מתפקד באקלים של אוטונומיה, של גילוי וחקירה, של הנאה ושל יצירתיות. הילד חש שליטה על תהליך הלמידה. ד. לוגו היא אמצעי ללמידתם ולהפנמתם של "רעיונות רבי-עוצמה" הן בתחום המתמטיקה והן בתחום פתרון בעיות בפלל. השאלה שהעמדנו בראשית דברינו אודות אופיו הרצוי של המפגש הראשון בין ילדים למחשבים מעוררת שפע שאלות- משנה: = באיזה גיל רצוי שמפגש זה אמנם יתרחש? > האם ניתן ליצור תנאים שבהם המחשב יהיה חלק בלתי-נפרד מהכיתה של חיי היומיום ? >= האם אפשר להכשיר את המורים הקבועים של הכיתה להוראת לוגו? > האם אמנם מתאמתות הטענות של חסידי-לוגו לגבי החיוב הרב שביי- שומו עם ילדים צעירים? > האםניתן להשיג את כל אלה בעזרת מחשבדלוגו הישראלי -- מתוצרת "עץ הדעת", שהוא בהישג-יד של כל בית-ספר? שלבי הניסוי שלב ראשון: היחידה ללמידה פעילה הצביעה על שבעה בתי-ספר שבהם הילדים לומדים לפי העקרונות של למידה פעילה. כל בי"ס החליט בכמה כיתות ובאילו כיתות להכניס את המחשבים. הניסוי עתה הקיף 35 כיתות -- ובהן כד1000 תלמידים. שלב שני: כל המורות עברו שני ימי השתלמות במכון לאמצעי הוראה: בתום היום הראשון הן קיבלו מחשבים לאימון בבית. בתום המפגש השני, שנערך שבוע לאחר מכן, המורות הביעו נכונות ורצון להכניס מחשבים אל כיתותיהן ולהתחיל היתה זו חוויה מיוחדת עבורנו, להיווכח בשינוי שחל אצל המורות. הן באו ביום | הראשון בתחושות חרדה לגבי "המפל- מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 ל-ך מידיה צות" הללו, בבחינת "מה לי ולמחשבים ?" ואילו בתום היומיים, ביטאו תחושתם במילים כגון "מרתק ... מסקרן ... חוויה עמוקה ..." ועוד ביטויי התלהבות. באותה עת הוצאנו לאור חוכרת-עזר למורה בשם "לוגו -- שישה רעיונות" וכה סיוע למו- רים בהנחיית דיונים לימודיים, אודות הרעיונות הטמונים בלוגו. שלב שלישי: המחשבים הוכנסו לכיתות. העבודה התנהלה לפי העקרונות של למידה פעילה. אל כל שאר מוקדי הפעילות בכיתה התווספה פינת מחשב צמדים של ילדים עבדו על המחשב לפי התור לאורך כל הבוקר, ללא קשר לפעי- לות שאר הילדים בכיתה. בתנאים כאלה, כמובן, נוצרת סביבה לימודית שונה עד מאוד מזו שבמעבדת- מחשבים מרכזית, כפי שזה מקובל ברוב בתי-הספר. פה -- המפגש עם המחשב מתרחש בסביבתם הטבעית של הילדים, כחלק בלתי-נפרד מחיי היומיום שלהם. המחשב זמין, לפי התעניינותם ולא לפי מערכת-שיעורים נוקשה. לאורך כל הניסוי התקיימו בבתי-הספר ביקורי סיוע, תמיכה והדרכה ואף מפגשי- השתלמות למורים. ההשתלמויות נערכו בשיטה של 6או58066, כלומר המורים העלו לדיון את הטעויות (806), אשר הפריעו להן "בהרצת התוכנית", ועל יסוד זה התקיימו דיונים שבהן מורות אחרות העלו אופציות שונות של דרכי פתרון. במהלך העבודה עלו ונידונו הבעיות הבאות: התאמת בני הזוג בצוות. משך הזמן המוגבל של עבודת כל צוות ליד המחשב. אי-בהירות במטרות. כיצד המורים יוכלו להתפנות בו- זמנית הן לצוות העובד ליד המחשב ובו זמנית לעוד כ-30 תלמידים? = בעיות מיוחדות של "תלמידים חל- שים". > בעיות מיוחדות של "תלמידים מתקד- מים". *> הבעייתיות של המעבר מ-"פקודות ישירות" ל-"כתיבת הליכים" (תיכנות). > תקלות טכניות במחשב, בעיקר מגעים רופפים הגורמים למחיקת התכניות (תקלה זו טופלה ע"י "עץ הדעת", שדאגה לתחזוקה תקינה של המח- שבים). > אנחנו לא יודעים די!" בעיה זו טופלה על-ידי קיום השתלמויות נוס- רפות בלוגו מתקדם יותר. שלב רביעי: איסוף מידע ונתונים אודות הניסוי נעשה בדרכים שונות. המידע נשאב מהתלמידים, מהמורים והן מתצ- פיות ישירות. הילדים המשתתפים בפרויקט הביעו שלוש תחושות עיקריות (הן בכתב והן בעל פה): > תחושת הישג. הם מתקדמים במהי- רות וזה מקנה להם שכיעות רצון וביטחון עצמי. > תחושת שליטה. הם מביעים סיפוק רב מכך שהם מסוגלים לשלוט בכוחות עצמם על המכשיר בעל הטכנולוגיה המתוחכמת. > תחושת הנאה. תהליך הלמידה מלווה הנאה מרובה ואף התלהבות. תגובות המורים: המורים, שגם לגביהם זהו "מפגש ראשון" עם מחשבים, מכיעים שביעות רצון מהחיוב החינוכי שבעבודה עם לוגו. הן מונות את הנקודות הבאות: > לוגו מפתח חשיבה. > לוגו מפתח דמיון. חגובות התלמידים = לוגו מפתחיצירתיות. > השפעה חיובית על תחומי למידה (הבנת המרחב; זויות; קנה-מידה; פריסת גופים וסימטריה). * הגכרת ביטחון עצמי אצל "תלמידים חלשים". > שיתוף פעולה, עבודת-צוות ועזרה הדדית בין התלמידים. > העשרה הדדית בין התלמידים. * שיתוף המשפחה בנעשה בכיתה. > למידת האותיות האנגליות והכרת פירושי מילים באנגלית. > הרגשת שליטה, בחינת "אני אומר לצב מה לעשות". > הרגשת ההצלחה שבעבודה עם לוגו, משפיעה על יכולת פתרון בעיות בתחומי למידה נוספים. = הגברת מוטיבציה לימודית בתחומי- למידה נוספים. > חוויות מגוונות ויצירה לכולם. > היכולת להתמודד עם שגיאות, תוך כדי תיקונן. * הישגים -- כפרי של חקירה עצמית. > לגיטימציה להתקדמות של כל ילד בקצב האישי שלו. > אווירה של התלהבות. סיכום הניסוי מהמעקב המתמשך אחר מהלך הניסוי הנמשך כבר למעלה מארבע חודשים 17 מתבהרת התמונה הבאה: א. אנחנו מתרשמים שילדים צעירים -- בכיתות ב' ו-ג' מפיקים תועלת משמ- עותית מעבודתם עם המחשב. נוכחנו לדעת, שכבר בגיל זה התלמידים לומ- דים בקלות את עקרונות התיכנות, ומיישמים אותם הלכה למעשה. הם אף נותנים ביטוי מילולי לתהליכי החשיבה שלהם ולהתלבטויותיהם בפתרון בעיות. כבר בגיל זה מלוּוה הלימוד חוויות של הצלחה אישית. . אנחנו מתרשמים שמרבית המורים מצליחים להדריך את התלמידים בלוגו על הצד הטוב ביותר. הן אף נהנות מכך, לא פעם התלמידים "עולים" עליהם בידע ובהבנה. ג. אנחנו מתרשמים כי העבודה בסיגנון נו ל- החידה המאהההקאמאהההממתקאקאקעגה -שכיהדאטני בלנלי) של למידה פעילה -- בתוך הכיתה ועם המורה הקבועה, חופפת את העק- רונות של לוגו. כל מי שנכנס לכיתות אינו יכול אלא להתפעל מגילויי היצי- רתיות, החשיבה לעומק, החקירה, העצמאות, שיתוף הפעולה, תחושת ההנאה וההתלהבות אצל התלמידים. ד. אנחנו מתרשמים שמחשב "עץ הדעת" מקל על המורים ועל התלמידים את המפגש הראשון עם המחשב ובכך תורם להיווצרות הרגשת הצלחה ושלי- טה. הייחוד שלו בשלושה תחומים: > הוא מעוצב בצורה "ידידותית" ומושכת. = לוח המקשים שלו פועל על העיקרון "מקש אחד לכל פקודה" = יש בו הקלות חשובות בתחביר, במבנה, בעורך המסך ובתהליכי תיקון השגיאות כך שהאנרגיה של התלמידים מושקעת יותר בלימוד עקרונות ופיתוח משבצורך בהקפדה על פרטים טכניים. בראשית דברינו הדגשנו שלא די בעצם המפגש בין תלמיד למחשב בגיל צעיר. טיבו של המפגש נבחן במשמעותו החינוכית וזו באה לידי ביטוי חיובי רק במידה ומתקיימים שלושה תנאים: 6 אם הוא יוצר חוויה של "האדם שולט על המחשב" (ולא של "האדם המופעל ע"י המחשב" כפי שזה מתרחש ברוב הלומדות העומדות לרשותנו). 6 אם המפגש יוצר חוויה של הצלחה ושל הנאה. 9 אם המפגש מפתח חשיבה והפנמת רעיונות חשובים. ממהלך הניסוי, עד עתה, אנו מתר- שמים כי התנאים הללו אכן מתקיימים. < ])/''''''''''''''''''''''''''''ה'''טט'ח'''''' ''הרדה רה )= == ---ם--= ה םהה הההה החנהה הרהה דידיה דהה קצנוד ייה 4 > דיגיטל מדברת (כןי) עם מעותמעויה חדשה לתקשורת -- הם מדפיסים, או פשוט נוגעים במסך-מגע מדגם 08610068 באיזור אותו הם מעוניינים לבטא, ואז מדברת המערכת. במרכז הרפואי של בית החולים לילדים בבוסטון, מסצ'וסטס, עוסקת מרפאת התקשורת בסיוע לילדים מוגבלים להתגבר על מומיהם. חברת דיגיטל תרמה למרפאה מספר יחידות דקטוק, והילדים שם נעזרים בהם בשיטות שונות, בשילוב עם מחשבים אישיים מדגם ריינבו ומסכי מגע מדגם 056100068. לפי הערכה ישנם כמיליון וחצי אמריקנים הסובלים ממומי דיבור, אך ללא פגיעה בשמיעה. אם הם מסוגלים לגעת בלוח תקשורת כלשהו, או להשתמש בלוח מקשים של מכונת כתיבה, הרי שהם משתמשים פוטנציאליים של מערכת דקטוק. בדומה לכך, יש כ-1.4 מיליוני אמריקנים עיוורים, או בעלי ראייה פגומה בדרגה שאינה מאפשרת להם לקרוא עיתון רגיל, אפילו בעזרת משקפיים. אם כי קיימות מכונות קריאה אישיות בשוק, הרי שרמת המובנות הנמוכה שלהן ומחירן המרתיעה (למעלה מ-30,000 דולר לדגם המוצלח ביותר) משאירים כר נרחב לשירותי דקטוק, העשויה להפוך למוצר הנבחר בקרב אוכלוסיה זו. העיתון "וול סטריט ז'ורנאל", למשל, יוצא לאור בצורה ממוחשבת מקוונת, בו-זמנית עם יציאתו בדפוס. מערכת דקטוק יכולה לקרוא את העיתון, או כל פרסום היוצא לאור בשיטה מקוונת, באוזני כל אדם מוגבל בראייתו או עיוור, וכך לאפשר לאנשים אלה גישה למידע העדכני ביותר. במרכז השירות ללקוחות של דיגיטל באטלנטה, ג'ורג'יה, משוחחות שתי יועצות טלפוניות בכל יום עם עשרות לקוחות, שקרוב לוודאי, אינם מודעים לכך שהן עיוורות. סינדי דאגר ולורי סימפסון משתמשות במערכת דקטוק 88 ב 23332 למעמַווששע ...וי אתו לשליפת תיעוד תוכנה ממוחשב, ומסייעות ללקוחות לפתור בעיות תוכנה. כמו כן הן משתמשות במערכת לחיבור דוחו"ת שבועיים המסכמים את פעילותן, ולגישה ועידכון מסד הנתונים המכיל את פרטי הלקוחות. ודאי שהלקוח המפורסם ביותר של דקטוק הוא סטיבי וונדר, אחד הזמרים/מלחינים המצליחים ביותר בתולדות המוסיקה הפופולרית. סטיבי, שהוא עיוור מלידה, משתמש בסניסייזרים ממוחשבים ביצירתו. לוחות נוריות, המפיקים מידע מוסיקלי מסויים, מעבירים את המידע לפענוח ופירוש במילים באמצעות מחשב, ואלה מושמעות באמצעות דקטוק. סטיבי מפעיל את המערכת גם כדי שתקרא עבורו, לשם עריכה ותיקונים, את התמלילים, אותם הוא כותב על מחשבב ריינבו האישי שלו. > 1.-=-==== מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 - - עכשיו בעברית ! 1 5 015 ניהול מסדי נתונים על מחשבי 6 סיביות. פיתוח של ו1ו08455, המתבסס על הניסיון והידע הרב שנצברו במוצר זה, הנחשב כאסמכתא בנושא מסדי נתונים. .וגו \ןו בוו התוכנה החושבת במילים ובמספרים: * מחולל רעיונות א גליון אלקטרוני * מסד נתונים אגראפיקה * תקשורת * גישה ל-005 * מעל 140 פונקציות מוכנות * שפת תיכנות == רק אצל פרי אינטרנשיונל תוכל לקבל את התמיכה המקצועית למוצרי =5דג ד--אסדו 5 * תמיכה מלאה בעברית (מאושרת ע"י שדג ד-אס דו5ג) * עדכון מהדורות * עזרה בעת תקלות * ייעוץ מקצועי ללא תשלום * כתיבת יישומים פרי אינטרנשיונל -- תמיכה לעומק ופיתוח כלים נוספים למשתמשי וו! 68455 ו-אמסעצשוה ה ₪ אדא מפיץ בלעדי: טר י איננוד נעויונל משווקים מורשים: תל-אביב: גטר, קרליבך 29 ת"א, 03-285282. לרגו, קרליבך 27 ת"א, 03-285151. איכות מיקרו מחשבים, היצירה 29 ר"ג, 03-721536. 0 : ו 4 - - רח' אבן גבירול 2 ת"א חיפה: מיקרוליין בע"מ, טשרניחובסק' 35, 04-337123-6. ] ירושלים: לרגו הראל, ינאי 3, 02-247041. טל. 252059, 03-252761 רק קניה אצל משווק מורשה מקנה למשתמש גיבוי ועדכון מהדורות. פָּרי אינטרנשיונל -- תוכנות שמניבות פרי 8 0 והאתהתתשתתאהההקהההאומנהםהההההההההמש ך " 4 21 באמצעות תפריטים, אל הנושא, הידיעה או המידע המעניין אותו (ראה מסגרת). שירותי מאגרי המידע זוכים לפופולאריות רבה בקרב לקוחות הרשת. הגישה לידיעזת מסוכנויות הידיעות הגדולות בעולם ברגע שבו נוצרו, גישה למאגרי המכרזים הבינלאומיים של ממשלת וצבא ארה"ב, מאגרי מידע מדעיים-ביבלוגראפיים ועוד. איך עועוים את זה? כדי להתחבר כמנוי לרשת זהב עליך להיות, כאמור, בעל מחשב אישי, מסוף או מעבד תמלילים ייעודי. טכנית, עליך להיות מצויד בממשק | 85232, בתקשורת | אסיכרונית ובפרוטוקול תקשורת 5611 המקובל. לאחר שראגת שיהיה ברשותך מודם (עם תוכנת תקשורת מתאימה), תשלם 8100 (תשלום חד"פעמי לחברה). עלות מודם ותוכנה, בין 150 ל-8450. כל משתמש מקבל מספר מנוי (ם!) ו"סיסמה", שמטרתה להגביר את מכשולי הגישה בפני קוראים בלתי רצויים. בכל עת ניתן להחליף את הסיסמה. עוד מקבל המשתמש ספרות הדרכה ובכל זמן, עומד לרשותו מרכז ההדרכה של עורק רשת זהב, על מדריכותיו החמודות (ראה תמונות). מרגע זה, תלוי היתר בך. רשת זהב אינה גובה דמי שימוש חודשיים או שנתיים. לאחר התשלום הראשוני, תלויה ההוצאה במידת השימוש שלך ברשת. כל דקת התקשרות למחשב המרכזי של הרשת עולה 33 סנטים. כלומר, כל דקה מרגע יצירת הקשר ועד ההתנתקות. בתעריף קבוע זה מחויבת גישה אל הדואר האלקטרוני המקומי. במידה שאתה מבקש לשלוח מכתב לחו"ל, הוסף עוד 50 סנט על כל אלף תווי הורעה. הגישה למאגרי המידע יקרה יותר. למאגרים אלה מחירים משתנים, בהתאם למידת הפופולאריות והצורך בהם. לאחר שסיימת את עיסוקיך עם הרשת, ידווח לך מחשב הרשת, על גבי המסוף, כמה זמן מחשב ניצלת. בסיום החודש תקבל את החיוב המתאים. אגב, לבעלי מחשב אישי יתרון יחסי רב בגלל יכולתם להכין מראש את המכתבים שברצונם לשלוח, באמצעות מעבד תמלילים. לאחר שהכנת מכתב או קובץ, אתה מקים תקשורת, שולח את הקובץ -- וזהו. התהליך קצר מאוד. לחילופין, הם נהנים גם בקבלת הודעות, או בגישה למאגרי המידע, שכן ביכולתם לאגור את המידע הרצוי על גבי תקליטון ואין הם חייבים לבלות זמן יקר, כבעלי מסופים טיפשים (המסופים). 0 מנוייבן במאתיים חברות מאז החלה רשת זהב בפעילותה, לפני חודשים ח:ייד-ו-ש-י-ם 100 מספר, צברה לה 200 לקוחות, המהווים יחדיו 0 מנויים. לקוחות רבים, שביניהם חכברות בינוניות וגדולות, מחזיקים במספר תיבות דואר. לחלקם, כמה עשרות תיכבות. עמוס סלע, מנכ"ל רשת זהב, מנוע מלהרחיב את הדיבור על לקוחותיו. הפרטיות נשמרת, גם כשסיפורי לקוחות מרוצים יכולים לשרת את מטרתו -- להרחיב את הרשת. האם מספר המנויים הקיים מצדיק, כלכלית, את קיומה של הרשת? נכון להיום, אנו מתקדמים בקצב שקבענו בתוכניות ההקמה. כמובן, אנו מקווים להגדיל את מספר הלקוחות בהתמדה ועל-פי תוכניותינו, יהיו מנויות ברשת, לקראתשנת 1988, בין 3,000 ל-4,000 חברות, שיהיו להן יחדיו בין 12 אלף ל-15 אלף מנויים. עמוס סלע. מנכ"ל עורק -- רשת זהב לאחר שנצליח, כמקווה, לכלול בין מנויינו את מרבית החברות הגדולות, מוסדות הממשלה, בנקים ואחרים, נפנה אל המגזר הפרטי. מגזר זה של בתי מסחר קטנים, חברות קטנות, עדיין אינו בשל ברובו להימנות על הרשת ואינו זקוק לה כל כך. אני מניח גם שעד אז, יוזלו מאוד מחירי התקשורת וכמובן -- מחירי המחשבים בכלל. השיגה עבודה דרך הרעות הסיפור להלן, הוא סיפורה של יוזמה יפה, שנקטה הרשת כדי לסייע בהבאת עולים לישראל. בכנס עולים"בכוח שהיה בצרפת, הוקם קשר עם ישראל דרך הרשת. כשהתלננה אחת המשתתפות, רופאת שיניים במקצועה, כי אינה בטוחה כי תשיג עבודה בישראל, נשלחה הודעה מתאימה לארץ ובתוך דקות הגיעה התשובה: שני מקומות עבודד ממתינים לך! מהו פרופיל המשתמש, כיום? טבעית, מדובר בחברות שלהן ביזור גיאוגרפי גדול, הנובע מאופי פעולתן או מגודלן. חכרות אלה, העסיקו עד עתה שירותי שליחויות פרטיים או בתשלום, להעברת חומר חשוב. כיום, מבוצעת תעבורת הדואר הפנימי ביעילות רבה מאוד, בעזרת שירותי הרשת. כמובן, המנויים הראשונים הם אלה שלהם גם תכתוכת רבה עם חו"ל. בהנחה (שנבדקה בידי סאיטקס, מלקוחותיה הגדולים של רשת זהב), שמחירי הטלקס עולים לפחות פי שניים על ממחיר שירותי הרשת (וללא כל היתרונות המוספים), לקוחות אלה זוכים לתועלת רבה משירותי הרשת. אלה חברות העוסקות בייצוא ובייבוא שמגיעות רובן מן המגזר הטכני הגבוה, חברות שלהן תשתית מיחשוב קיימת, העוסקות באלקטרוניקה, תעשיית המתכת וכדומה. כיצד בהרתם לאיזו רשת להתקעשר בחו"ל? בארה"ב, קיימות כיום מספר רשתות דואר אלקטרוני וגישה למאגרי מידע. מהן ותיקות מאוד בשוק (12 שנים לפחות). אנו בחונו ברשת ואס ואום- , שהיא היחידה המאפשרת הקמת מרכזים לאומיים. לא היתה כל תועלת בהתקשרות עם רשתות אחרות שכל גישה אליהן היתה נעשית בשיחות טלפון טראנס-אטלאנטיות. לשבחה של ישראל ולשבחו של משרד התקשורת, יש לציין כי לבד מארה"ב וישראל, ביתר המדינות המשתתפות ברשת, הוקמו החברות המקומיות -- בבעלות ממשלתית. מרגע שלקוח מקושר לרשת שלנו, הוא יכול, תיאורטית, להתקשר באמצעותנו אל כל מאגר מידע ואל כל רשת תקשורת אחרת בעולם. קיימת 9 נוגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 עדיין בעיית תאימות בפרוטוקולי התקשורת של הרשתות השונות, בעיה שכנראה תיפתר בקרוב. מדוע עלינו לנהל תעבורה באנגלית בלבד? נאפשר בקרוב תעבורת עברית מלאה וגם נסב את תפריטי המערכת לעברית. קיימת בעיה במגוון הקיים של מצגים בישראל, שלהם סט אותיות עבריות שונה. הבעיה אינה קריטית כלל וכלל ובקרוב יוכל כל לקוח גם להכין כל קובץ, במרבית התוכנות, לתעבורה ברשת. מהן תוכניות הרעות לעתיד הרחוק יוחר? אנו רואים, לבד מהרחבת בסיס הלקוחות, חזכת תקד קודא את הנמען אכן קרא את המכ ששלחת ל1. 7 7 77 מיכל קליין, האחראית על מאכר המכרזים הבינלאומיים, בעל הפופולארינת הנבוהה. מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 ח:יד.ו-ש-י-ם [ הדשכ לש רה אס שו ה וי :| שימוש נרחב ברשת לצורך תעבורת מידע רחבה הרבה יותר: העברת קבצים ממחשב למחשב, תוכניות גראפיות, מסדי נתונים שלמים, תעבורה קולית, תעבורת וידאו ועוד. אנו רואים גם שילוב טבעי בין דפי זהב לבין רשת זהב (שתיהן חכרות בנות של חברת האם, עורק). אנו רואים דפי זהב ממוחשבים, מעמיקים הרבה יותר. סיווגי משנה שיאפשרו לכל משתמש לקבל, לבד מכתובתו של ספק, גם את מפרטי הציוד אותו הוא מייצר או מספק. רשת מידע שכזו יכולה לבצע עסקאות ממכר ורכש מקוונות ואם היא תקושר גם למוסדות הבנקאיים -- לחייב את חשבון הרוכש, אוטומטית. הפנדקלר אינו הולך יחף אחד הסיפורים המעניינים הוא סיפור הקמת רשת זהב בישראל. אחד התהליכים היה כמובן התקשרות חוזית עם חכרת התקשורת בארה"ב. חוזה שכזה מכיל עשרות עמודים, בדרך כלל, ותהליכי אישורו ההדדיים, גם על-ידי ההנהלות וגם על-ידי פרקליטי הצדדים עלול להיות הליך מייגע מאוד במציאות הדואר. ברשת זהב, נפתרה הבעיה בקלות רכה. לאחר שנוסח החוזה הראשוני, נשלח כקובץ אל הנהלות החברות ואל הפרקליטים. אלה הכניסו את השינויים הדרושים ושלחו שוב את הקכצים מעבר לאוקיינוס. כך, תוך שבועיים בלבד, נחתם החוזה שבישר את הקמתה של רשת הדואר האלקטרוני הראשונה בישראל. ממה במאגרי המלידע? כיום, יכול הלקוח הישראלי ליהנות מיידית משירותי סוכנויות ידיעות כאסושיאייטד פרס (87), יונייטד פרס (טץט) וסוכנויות נוספות מאמריקה הלטינית, משרד החקלאות האמריקני ועוד. הידיעות של סוכנויות אלה מגיעות אל מסוף הלקוח, כרצונו, זמן רב לפני שפורסמו בעיתונות. עיתונאים, רשתות שידור ואחרים, זקוקים כמובן למידע זה. מאגר או -- אס -- 680 נחשב לפופולארי מכולם. בעלי המאגר הם מערכת עיתון הנושא שם דומה, המתמחה במכרזי הממשלה האמריקנית וצבא ארה"ב, הפתוחים בפני ספקים מכל העולם. הגישה למאגר זה יקרה יחסית ודורשת דמי מנוי מיוחד. התועלת, עבור מי שעיסוקו בייצוא לארה"ב -- עצומה. הזמן הנחסך בקכלת המכרז קריטי. עוד במאגר גם פרטים על מכרזים שהסתיימו וכיצד הסתיימו. יצרנים ישראליים יכולים לבדוק מה היו ההצעות הזוכות, ולהתכונן בהתאם, למכרזים הבאים. כאמור, מאגר זה נחשב לפופולארי מאוד בקרב לקוחות ישראליים ואנו שומעים (לא לייחוס) על הצלחות עסקיות שנבער מהשימוש במאגר זה. מאגר רב תועלת אחר הוא המאגר הביבלוגראפי ואאסא!/ופג, המספק תקצירים בני 200 מילה על נושאי בנקאות, ניהול עסקי, ביטוח, חוק ומיסוי, תקשורת ועוד. המאגר קשור לשש מאות פירסומים בנושאים עסקיים אלה והמשתמש יכול לקבל, בנוסף לתקציר, גם את המאמר המקורי, בדואר רגיל. מי שמבלה את זמנו בטיסות בעולם, ייהנה ממאגר מפ[ט6 פאז.ןאוא .1א05101, המרכז שש מאות אלף טיסות של 640 חכרות לעשרות אלפי מלזאער המכרזים הפתוחים של ממשלת וצבא ארהיב הוא הפופולארי (זהיקר) ביזתל. אתרים בעולם. משתמש יכול להשיג מידע מיידי על הטיסה המתאימה עבורו, בקלות רבה. עוד במאגרי המידע מאגר של משרד הפנים האמריקני, שבו מידע על מיסוי, תחיקה, פעילות משרד הפנים ומשרד העבודה ועוד ועוד. מדענים וחוקרים, גם ישראליים, נהנים זה מכבר משירותי מאגר ואט, שהוא מאגר מיקרופילמים בינלאומי בנושאים מדעיים, עסקיים, חינוכיים ועוד. מאגר זה קשור ל-8,000 תקופונים העוסקים במבחר רב ביותר של נושאים. היוזמות הפרטיות עול סאיטקם סאיטקס היא אחת החבוות הישראליות שהביעו את נכונתן להיחשף לכתכה זו. החברה מנצלת את שירותי רשת זהכ בדרך המעוררת התפעלות. לבד מדואר פנימי בין סניפי החכרה בכל העולם (50 תיבות דואר), עושה החברה שימוש רב במאגרי המידע למיניהם ומחלקה מיוחדת בחכרה, המארגנת טיסות עבור עובדי החברה | ומנהליה, | משתמשת במאגר מידע-הטיסות, כדי לפתור בעיות תנועה בעולם. אולם סאיטקס עשתה יותר מזה. היא פיתחה מסכי תפריט משלה, לשימושם של אנשי המכירות של החברה וסניפיה בעולם. דרך מסכי תפריט אלה, יכול כל איש מכירות להתייעץ עם מרכז החברה, לקבל מידע מפורט דרוש על כל מוצר של החברה ועוד. + 38 ארנולד באום הדי היפ הו האקלטרנטיבה של יוניקס במה שונה מעמדה של מערכת ההפעקה כיום מן העבר? ברחבי העולם קיימות כיום למעלה נ100,0007 התקנות של כל גירסותיה וצאצאיה של מערכת ההפעלה אזאש, על כל סוני ציוד המחשבים הקיים בשוק. כמעט 80 אחוזים מהתקנות אלה מהווים מחשבים אישיים. מתוך 20 האחחזים הנותרים, הרוב המכריע הם מיני מחשבים. יש אירוניה בעובדה שתוכנה זו, הזוכה עתה לפופולריות רבה כמערכת הפעלה *תיקנית", החלה את דרכה כמאמץ פיתוח אינדבידואליסטי ויחיד במיננ. ד לפני כשנתיים חילקה חברת דא את טי הזכויות | לתוכנת | יוניקס ‏ עם אוניוורסיטאות ומוסדות מחקר ללא כל תשלום, לפי צו בית המשפט. יוניקס צברה פופולריות גבוהה ודור שלם של צוותי הוראה, תלמידים ומרצים למדו את המערכת, התרגלו אליה ונהגו לשתף איש את רעהו בניסיון החלוצי שבשימוש בה. קהיליית המשתמשים שצמחה מתוך שיתופיות זו נהנית עדיין מרוח נון- קונפורמיסטית, | מעשההבית, | של "קרבה לשורשים". "יתמותה" של יוניקס, שלא נתמכה עלדידי שום יצרן חשוב של ציוד מחשבים, הביאה לאימוצה על-ידי חומרות שונות ורבות, ובעיקר לשימוש מדעני המחשב במעבדות חברת בל ובאוניוורסיטאות | השונות. | רק כשהפכה הפופולריות שלה לעובדה, החלו יצרני המחשבים להתעניין במערכת ואימצו אותה לשימוש על חומרה מתוצרתם. כיום מייחסים חלק ניכר מן הפופולריות של יוניקס דווקא לעובדה שהיא מערכת עצמאית ובלתי-תלויה בארכיטקטורת חומרה כלשהי. דור חדש של משתמשי יוניקס נמשך אליה בגלל נידותה -- אותה יכולת להריצה על דגמי מחשב רבים ושונים, החל במחשבים אישיים קטנטנים וכלה במחשבים גדולים. "אם השקעת סכום ניכר ברכישת תוכנת 2 יוניקס, אינך צריך לחוש כבול ליצרן חומרה כלשהו," מסביר גלן ג'ונסון, מנהל פרויקט יוניקס. "אם יצרן זר מוציא לשוק ציוד בעל יחס מחיר/ביצועים טוב יותר, יהיה מחיר העברת התוכנה אל החומרה החדשה מיזערי, מאחר שעל שניהם ניתן להריץ את יוניקס. ניידות זו מהווה יתרון גם עבור לקוח המשתמש, ומעוניין להמשיך להשתמש, במספר סוגי ציוד ודגמים שונים של מערכות מחשב." ונכ בונ המת קטקםבנמטטה *כאשר משתמעי יוניקם מזולים באנים, הם מחליפים ביניהם פתדונות 0 הודות ליתרונות אלה, הולך השימוש ביוניקס וחורג מתחוס האקדמיה ומעבדות המחשב, לעבר עולם היישומים העיסקיים והמסחריים. יצרני ורוכשי תוכנה יישומית הם הנהנים העיקריים מיתרונות הניידות של יוניקס. מאחר שיישום שנכתב להפעלה על יוניקס ניתן להרצה על מספר רב של סוגי ציוד, פתוח לרשות יצרן התוכנה שוק נרחב יותר לשיווקה; היבט זה מהווה תמריץ עצום לפיתוח חכילות יוניקס חדשות. זמינותה ההולכת וגדלה של תוכנה יישומית מסוג זה, בתורה, מקנה יתרון רב למשתמשים, מאחר שהיא מעמידה לרשותם מערך אפשרויות נרחב ביותר. וכך, הגידול ביישומים, במיוחד למחשבים אישיים ומערכות רב"משתמשים קטנות יחסית, מושך מספר הולך וגדל של משתמשים חדשים. קהיליית יוניקםס לב ליבה של קהיליית יוניקס מורכב מאלה, המאוהבים במיבנה שלה, הפשוט והאלגנטי. בהיותה פרי תכנון של תוכניתנים, לשימוש תוכניתנים, מהווה יוניקס באופן טבעי מוקד משיכה לתוכניתנים, המסוגלים להעריך באיזו קלות ופשטות יוכלו לנצלה לבניית שגרות חדשות, מתוך קטעי תוכנה ישנים שכתבו בעבר. מערכת יוניקס מורכבת ברובה מתוכניות שירות גמישות ותת-שגרות, אבני בניין וכלי עבודה שניתן לזמנם מתוך המערכת או מתוך התוכניות עצמן, ואשר ניתן להשתמש בהם בצירופים אינסופיים. המערכת אינה כופה כל עיקרון משמעתי לארגונה -- זאת חייב המשתמש לעשות. ההבדל בין מערכת ה-פואצ ליוניקס מוגדר כעניין של טעם. באסיפה השנתית של בעלי המניות בסתיו שעבר, הסביר ביל הפנר, מנהל מערכות תוכנה: "אם אתה רעב לאוכל סיני, כל הסיכויים שתלך למסעדה סינית. אם חשקה נפשך באוכל איטלקי, ודאי תלך למסעדה איטלקית. לכן, במקום לערוך השוואה בין אואדוט ו5ואץ, אומר פשוט, כי אנו בונים תפריטים שונים, שישביעו את רעבונם של לקוחותינו בעלי הטעמים השונים." אפשר אולי להוסיף, כי לא רק מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 ₪ התפריט, אלא גם הסגנון והאווירה משתנים. במסעדה סינית, אתה אוכל בעזרת מקלות - מערך שונה של כלי "עבודה" -- ובאווירה המבוססת כולה על מסורות וערכים תרבותיים שונים וייחודיים. בעוד שהמשתמש האופייני במערכת ההפעלה של דיגיטל, פואצ, מעוניין ביישומים תיקניים וקבועים, יעדיף משתמש יוניקס טיפוסי מערך כלי עבודה וקטעי תוכנה אותם יוכל לארגן ולסדר בהתאם לצרכיו הייחודיים. במהלך החודשים והשנים של השימוש במערכת יוניקס, תוך התאמה לדרך חשיבתך והרגלי העבודה שלך, הופך טעם יוניקס הפרטית שלך למעין שלוחה מתוכך, אמצעי להבעה-עצמית. לב ליבה של קהיליית יוניקס מורכב מאלה המאוהבים במיבנה שלה, הפשוט והאלננטי. בימים הראשונים של יוניקס (לפני עשר שנים בלבד), לא היה בנמצא כל הסדר תמיכה רשמי. התיעוד היה לוקה בחסר וקשה לשימוש והיו במערכת מספר רב של באגים. העניין הזכיר את בנייתה של בקתת עץ בלב הערבה, כשעל הבונה לחפור בעצמו את הבאר, לברא את היער, לסלול דרך ולהסתדר ללא שירותים. אבל כסביבת ספר זו נהגו אנשים לסייע איש לרעהו. כשמישהו איתר ג'וק, היה מודיע ליתר הקהילה מפני מה יש להיזהר, איך אפשר לתקן את התקלה או לעקוף את הבעיה. כך הצליחו אותם אינדיבידואליסטים לשרוד, תוך שיתוף פעולה, וטיפוח תחושה קהילתית חזקה. האנשים בקהילייה זו שומרים על קשר ביניהם באמצעות רשת מחשב בינלאומית של משתמשי יוניקס, הידועה בשם ד5אש8ט. כאן הם מחליפים דעות ורשמים בנוגע למה שקורה במערכת יוניקס עצמה (לעיתים קרוכות הם מחליפים ביניהם בחופשיות תוכניות שכתבו בעצמם), מספקים הצעות כיצד לעשות דברים שונים, חדשות לגבי מוצרים חדשים, דעות על כל דבר ועניין, החל בפוליטיקה וכלה בדת. לא תוכנתים בלבד, אלא גם פרופסורים, תלמידים ואנשים הקשורים באוניוורסיטאות, | מוסדות מחקר וחברות מחשבים הקשורות ברשת ךַשאפפט, הבטיחו לעצמם גישה לאמצעי תקשורת ייחודי זה. בנוסף לדואר האלקטווני הרגיל, של מוען-לנמען, יכול כל מי שקשור לרשת ד5א098 מגזין אנשיס ומחשבים יולי 1985 ת-ו-כ:נ:ה בר שב = לקבל דואר לסוגיו השונים או למסור מידע להפצה לקבוצות ידיעות שונות. המשתמש מקכל הודעות דואר אלקטרוני בתדירות יומית כמעט, המפרטות את כל התנועה בקבוצות הידיעות שביקש להימנות על תפוצתן. קבוצות אלה נידונו בסרט האחרון בסדרה "מלחמת הכוכבים", בעיות בתוכנית מעבורת החלל, תורתו הפילוסופית של ויטגנשטיין, או הפרק האחרון בסדרה "דאלאס". המשתתפים יכולים לשקוע כטורניר שחמט או במשחקי-תפקידים דמיוניים, וויכוחים עמוקים על המוסריות ועל החוקיות שבפורנוגרפיה או ביתרונות היחסיים של מחשבים ביתיים מסוגים שונים. זוהי תנועת מידע ללא כל עריכה, המיוצרת ומועברת על-ידי קבוצה של אנשים עצמאיים, המחזיקים בעיקרון "עשה-זאת-בעצמך". ההליך ההתפתחות של אוחדו בדיגיטל צוות אואזוט של דיגיטל עכר תהליך גידול מהיר מאוד. "כאשר החלטנו לראשונה לצאת עם אולטריקס, היה לנו קומץ אנשים," מסביר גלן ג'ונסון, מנהל פרויקט אולטריקס. "כיום יש לנו כז30! איש, בתחומי ההנדסה, שיווק המוצר והתיעוד." "בתחילה לא הקדשנו זמן רב לתוספת תכונות על מה שברקלי כבר פיתחה," מסביר גלן, "תחת זאת התרכזנו באמינות ובתחזוקה יעילה של המוצר. חיסלנו את ה"ג'וקים" שהיו ידועים לנו, ושיפרנו את התיעוד. עקרונית אפשר לאמר שברקלי, בהיותה אוניוורסיטה, אינה מעורה בעיסקי | מכירת | מוצרים; | משתמשים אוניוורסיטאיים הם בעלי ציפויות שונות לחלוטין מאלה של תחום העסקים." "כאשר משתמשי יוניקס מגלים באגים, הם מחליפים ביניהם פתרונות. אך לא קיים ארגון הבודק את שילובם הכולל של פתרונות אלה, ושולח אותם למשתמשים, כפי שדיגיטל נוהגת במערכת 8וא/. "משום כך התרכזנו בתיקון הבאגים הידועים ובכדיקת המערכת, כדי לוודא שכל חלקי המוצר עובדים יחדיו בצורה נאותה. כמו כן שיפרנו את מרכיבי התחזוקה, כך שיכולנו להתחיל למכור מוצרי אולטריקס בידיעה שנהיה מסוגלים להעניק ללקוחות את אותה איכות שירות, לה הורגלו כלקוחות דיגיטל." "בשלב זה אנו יכולים להתחיל לבחון דרכים נוספות לשיפור המוצר," מציין גלן. "אנו עוקבים באופן רצוף אחר ההתפתחויות בקהיליית משתמשי יוניקס, מפני שמוקד משיכתה נעוץ באי-תלותה ביצרן כלשהו, בניידותה. אילו היינו מוסיפים ליוניקס, היינו מסתכנים בכך שהיו מתחילים לראות בגירסה שלנו ליוניקס, מוצר "דיגיטלי" מובהק." "אנו מנסים לשמור על שביל הזהב, שבין תוספת פונקציונלית נחוצה, לבין שמירה על שקיפות המוצר ליישום, כך שהשקעת המשתמש ביישומים מבוססים, תמשיך יוניקס להיות ניידת ובטוחה. אנו חייבים לשמור על ניידותה של מערכת יוניקס שלנו, ובמקביל עלינו להשתדל לשפר את ביצועיה ואמינותה, כך שיישומי יוניקס יפעלו באופן מוצלח יותר על חומרת דיגיטל, מאשר על כל חומרה אחרת." לגמות בהתפתחות יוניקם "בעתיד נהיה עדים לשימוש נמשך בתוכנות מבוססות יוניקס בתחום היישומים הטכניים, ובעיקר בתחנות עבודה לביצועים גבוהים. אך הצמיחה המהירה ביותר בשימוש ביוניקס צפויה עתה בתחום היישומים המסחריים, כשמרביתם של אלה נוטים דווקא למחשבים אישיים ותחנות עבודה בעלות נמוכה," מסביר גלן. "כבר עתה אנו צופים להצפה רבתי של תוכנות גיליון עבודה וניהול מסדי נתונים מתוצרת יצרני תוכנה צד-שלישי. זמינותן של חבילות חדשות אלה מהווה מוקד משיכה למשתמשי יוניקס חדשים." "לרוע המזל, חסרה מערכת יוניקס מנגנונים טובים לאיתור שגיאות והפעלה לאחר נפילה. כמו כן אין בה מערכת טובה דייה לניהול קבצים, שתכלול פונקציונליות מלאה, ביצועים גבוהים ואבטחת אמינות הנתונים. קשה להאמין שיוניקס תוכל להמשיך לגדול ולהתפתח כזירה המסחרית, מבלי שתצוייד בתכונות אלה. "אנו רואים מגמת גידול מואצת במבחר תחנות העבודה מכוססות יוניקס," מציין גלן. "ציוד ₪150 (עם מערך הוראות מוקטן), החומרה שנועדה להשגת ביצועים אופטימליים בהרצת תוכנה זו, בניגוד להפך המקוכל -- הולך וכובש לו פלח שוק נרחב. לחץ המשתמשים לסחוט עוד ועוד מהתוכנה שברשותם יוביל גם לבניית מערכות יוניקס לריבוי-מעבדים, ואפשרויות תקשורת מורחבות. "לרוע המזל," הוא טוען, "אנו עלולים לחזות גם בתגובת-נגד זמנית של המשתמשים כלפי יוניקס, כשזו לא תוכיח את עצמה בתחומי יישום שעכורם חסרות לה תכונות מתאימות. לא משנה מה שנאמר לאנשים על יכולתה הלקויה באיתור טעויות ועל פגמיה הנוספים של יוניקס, תמיד יהיו כאלה שינסו להתאים בכוח את המערכת לצרכיהם, ביישומים שפשוט אינס מתאימים לכך. רק אז יחזרו אנשי קהיליית יוניקס, יצרנים שיהיו מעוניינים בכך ומשתמשים שאכפת להם, אל לוח התכנון, יתקנו את המערכת וישפרו אותם מבפנים, ובמרוצת הזמן יצברו מיומנות והשימוש בה תקבל תאוצה מחודשת." 55 לאה סופיר קונאן -- א60%4 חברת דאטה סופט. מיועד לאטארי, קומודור ואפל ומבוסס על הסרטים קונאן הברברי וקונאן המשמיד. משחק הרפתקאות עם ידית היגוי, הבנוי ממספר רב של מסכים, ובכל מסך קיים אתגר שונה העומד בפני עצמו. המטרה היא למצוא את וולטה הרשע ולהשמידו. אין. אפשרות להמשיך למסך הבא במשחק אם לא עמדנו באתגר. ההתקדמות נעשית ממסך למסך ובכל מסך אנו אוספים רמזים (מפתחות, ועוד) שונים העוזרים לנו לעמוד באתגרים. גראפיקה יפה. המשחק קיים על תקליטון וקסטה. 58 עלית =דו |= חברת פיירבירד. מיועד לקומודור-64 ולביביסי. משחק הרפתקאות בחלל המוגדר כמשחק לכל החיים. המשחק עם ידית היגוי ומקשי המקלדת. המשחק מתחיל כשיש לנו חללית שאינה מצוידת ברובה, ומטרתנו -- לרכוש ציוד עבור החללית שלנו כדי שתהיה מצוידת היטב, ועלינו להיות טייס חללית ברמה עילית. כל זה נעשה תוך כדי קרבות חלל אדירים בין החללית שלנו לחלליות האויב (השייכות בדרך כלל לפירטים), תוך כדי תימרון שעליו להיעשות בדרך הטובה ביותר. גראפיקה מעולה מלווה בצלילים יפים. המשחק קיים על תקליטון ומלווה ב-2 חוברות, תקציר הוראות וקרטון להנחה על המקלדת -- המקל על מציאת הפונקציות המיוחדות למשחק זה. צל - האעו ששסס חפ - שחו חברת ביאונד. מיועד לספקטרום 48 וקומודור-64. משחק הרפתקאות מסוג חדש שאינו כולל טקסט, והמשחק נעשה בעזרת ידית היגוי בלבד. הפקודות שלנו מועברות למשחק בסמלים גראפיים, שכל אחד מהם מבצע פעולה אוזרת. הרקע למשחק: תוכניות לבניית חללית מסוג חדש, המסוגלת לקפוץ מכוכב לכוכב ישירות. קיסר האימפריה מעוניין בתוכניות החללית החדשה כדי להשמיד את אויב האימפריה גנרל זופ. זופ מעוניין גם הוא בתוכניות כדי להשתלט משחקים לוהטים על האימפריה. לרוע מזלם של השניים התוכניות נמצאות בידי שגריר האימפריה, קרייקסיס, המוחזק בשבי החללית זופ"5 השייכת לגנרל זופ. המשחק שולט בצוות המורכב מ-6 דמויות: 2 רובוטים, איש"חרק, 2 אנשים (גבר ואשה) ואיש-מעופף, המהווים את צוות אניגמה. מטרת המשחק היא להחדיר את הצוות כולו או חלקו לתוך זופ"5, לשחרר את קרייקסיס, לקחת בשבי את זופ ולהשמיד את זופ-5. הזמן הנתון הוא 100 דקות (בזמן אמיתי) בעיקר עבור שיחרור קרייקסיס לפני שיישבר תחת לחץ החקירה של זופ ואנשיו. ניתן לשמור חלקי משחק על התקליטון. גראפיקה יפהפייה ומנגינת רקע מעולה הנמשכת לאורך כל ההרפתקה המרתקת. המשחק קיים על תקליטון. רצח בעיניים סץך םג חכרת דומארק די 1. מיועד לספקטרום 48 ק' וקומודור 64. המשחק מבוסס על סרט באותו שם והמשחק מתפקד כג'יימס בונד. המשחק מורכב מ-3 משחקים שונים, הקשורים אחד בשני על-ידי צופן, הנמצא בסוף כל משחק והצופן הוא שמעביר אותנו לתחילת המשחק הבא. במשחק האחרון המשחק נמצא במכרה ושם עלינו לעצור את מקס ז'ורין מביצוע תוכניתו הזדונית לפוצץ את עמק הסיליקון. גראפיקה: בינונית, ‏ מוסיקה: ניתן לבחור במוסיקה של הסרט או בשיר של דוראן-דוראן. כללית, המוסיקה בינונית ומטה. המשחק קיים על תקליטון. * מגזין אָנשים ומחשבים יולי 1985 8 | ל"ר 5 משוב ירושלים, בנין כלל (247), טל. 02-234174 - 0 .ד07ס5חווא הוסף עוצמה ל- ₪6 8₪ו שלך = עם מוצ3? 1 ו סד - פתרונות מלאים, המוסיפים עוצמה למחשב שלך ומאפשרים לך להפיק ממנו הרבה יותר. מוצרי מעבדה - 45758 148 כלי מתוחכם לעבודה מתוחכמת: ניסויי מעבדה, בקרת תהליכים, איסוף נתונים בזמן-אמת, ערוצי קלט-פלט אנלוגי-דיגיטלי. מוסדות המחקר המתקדמים בארץ כבר משתמשים בו. כרטיס רב-תכליתי -- א!74ד040 כל מה שמציעים לך בכרטיס רב"תכליתי אחר* ועוד 24 תוכנות "חפש את המטמון" למשרד האלקטרוני חינם! עד 8א 380 זיכרון, שעון מגובה בטריה, יציאה מקבילה, יציאה סידרתית. - השוע | 44 אסְגסאו5 (סימן רשום של ₪ כרטיס רב-תכליתי ל- 47 - מאסטוו כל מה שאף אחד לא מסוגל להציע לך עבור 47: הגדלת עוצמת המחשב מ-8א128 ל-2₪8. 24 תוכנות משרדיות: ממחשבוךכיס ועד לוח תזכורות אוטומטי. יציאה מקבילה, יציאה סידרתית, תומך ב-אושא. ב עו גרפר 2 גב שי : ה 4 * לוז בדו גרפיקה צבעונית ה5ד5ו 60407165 ב ' ססרו י שער הוסף צבע לחבילות התוכנה הנפוצות ל-₪6 8₪!. כ ב 8 חינם: זאוגאם ₪56 העכבר המצייר בצבעים מלאים. ל ופי / ו העוצמה מאחורי ה- 6 נציגים בישראל: משוב חומרה, תוכנה, שרות ותמיכה תחת גג אחד. מעווב מהועובים בע" יגמ בין תוכנות משוב: נציגים בישראל של: * ניהול 2000 2 רחי ירמיהו 4, תל-אביב, טל. 03-453202 : %זופחוזסא משוב חיפה, רחי נורדאו 28, טל. 04-642217 * מלאי 20 0 משוב באר- שבע, רחי ההסתדרות 73, טל. 057-33012 * מחולל-ישומים גאוס .וז * המשרד הממוחשב בעד2כוכצו-ו ומשטסא גם ל' טוב לעבוד עם משוב ₪.י-מ-1-₪.י-ם בייסיק באטארי מה המיוחד לשפת בייסיק של אטאלי? אלי רון בייסיק היא שפת מחשב עילית. ככומר -- שפת תיכנות דמוית שפת אנזש. במקרה זה -- שפה דומה לאננלית. שהוכנסו בה גם ביטויים אריתמטיים ולוגיים. לב המחשב- זעירמעבד מדגם 6502 -- כמו כל מעבד דומה -- מסונגל לבצע רק פקודות מכונה בסיסיות המיוצגות כסידרת ספרות. על מנת ש -- 6502*"יבין" את פקודות הבייסיק יש במחשב מנענון המתרגם את פקודות הבייסיק לסידרת פקודות מכונה בסיסיות. ב עולם המחשבים קיימות שתי שיטות מקובלות לתרגום שפה עילית לשפת מכונה: האחת קומפילציה והשניה אינטרפטציה. האינטרפרטר, או הפרשן, מתרגם את פקודות הבייסיק לקוד ביניים אשר ממנו מסתעפים בזמן הריצה של התוכנית לשגרות בשפת מכונה. מחשב אטארי מגיע עם פרשן ביסיק. בסדרת|א הוא צרוב ברום, באחרים נמצא הבייסיק במחסנית. בארה"ב, וייתכן כי גם בארץ, ניתן לרכוש מהדר (קומפיילר) בייסיק לאטארי. בייסיק באטאד' - יתרונות וחטרונות לשפת הבייסיק של אטארי מספר יתרונות ומספר חסרונות. הכרתם והבנתם תאפשר כתיבה יעילה יותר של תוכניות והתגברות על מגבלות של שפה זו.מבין היתרונות: 1. בדיקה תחבירית של כל שורת בייסיק עם הקלדתה במחשב. פעולה זו מאפשרת איתור שגיאות תחביריות טרם הרצת התוכנית. 2. שליטה פשוטה ברוב האפשרויות הגראפיות של המחשב. 3. שליטה קלה בציוד ההיקפי המוכר למערכת ההפעלה כגון עט אור, רשמקול, מוט משחק, מדפסת. 4. הסתעפות פשוטה לשגרות בשפת מכונה ויכולת להעביר או לקבל פרמטרים. 66 5. תמיכה ב-900% -- מערכת הפעלת כונני תקליטונים על-ידי פקודות כגון פ'דסא ,זאוסי. חסרונות: 1. שליטה קשה בתוססנים (9ם.11551א אגא ₪5 ץא.1ק). קשה לכתוב בבייסיק בשיטת תיכנות מבני. 3. תוכנית חישוב מתמטי -- בעלת ביצועים איטיים ביותר. 4. אין אפשרות להגדיר טבלת משתנים. עיקרי פעולות הבייסיק כאשר אנו מקלידים פקודות בייסיק למחשב, מתרחש התהליך הבא: 1. בדיקת תחביר, אם הוא שגוי נקבל הודעת שגיאה. 2. קידוד משפט הבייסיק לסידרת ספרות בבסיס הקסה-דצימלי. 3. הקוד מצורף ליתרת התוכנית שכתכנו. 4. התוכנית, בצורתה המקודדת, מבוצעת (רצה). משפטי בייסיק ללא מספר שורה עוברים את התהליך שתואר כאן, אך מבוצעים מיידית - ללא הפקודה אט8. אובן הקידוד במשפט בייסיק עשויים להופיע המרכיבים הבאים:> פקודה (ז₪.1 א5ק0 אמםק)% משתנה ( א ו =אסוא)9 קבוע (1.6485/ 12)% אופורטור ( + * )9 פונקציה (1אע א8. א51) מקובל להקדים למספר הקסה-דצימלי "8" (כי כך הוא מיוצג באסמבלר) וכך ייעשה גם כאן. מספרים עשרוניים ייכתבו כרגיל. לכל אחד מן המרכיבים שהוזכרו, קיים קוד הקסה-דצימלי המייצג אותו. אביא מספר דוגמאות: שא0ע מיוצג כדש81 (31 עשרוני), האופרטור 08 מיוצג כ-29 8 (41 עשרוני), הפונקציה 8188 (61), קבוע נומרי יתחיל תמיד עם 05 8, קבועים אחרים יקבלו קידומת 0% 58, משתנים, לעומת זאת, מיוצגים על"ידי טווח המספרים "85 -- 80 8 (255 - 8). זו גם הסיבה שלא ניתן להשתמש ביותר מאשר 128 משתנים בתוכנית אחת. עוד מילה לסקרנים שביננו: רשימה כמעט מלאה של פקודות הבייסיק מול ערכיהם בקוד הקסה-דצימלי ניתן למצוא בסדרת .וא בכתובות 4 - 42143. לסיכום בייסיק הינו פרשן ההופך את משפטי הבייסיק שאנו כתכנו לקוד ביניים הקסה-דצימלי. קוד הביניים מתורגם לשפת מכונה בעת ויצת התוכנית. תחום הקודים הוא המגביל את הבייסיק ל-128 משתנים בתוכנית. לבייסיק יתרונות וחסרונות, אשר הכרתם מאפשרת כתיבה טובה יותר של תוכניות. חוכנית דוגעה הבה נעבור מן ההיבט התיאורי להיבט המעשי. מהרצת תוכנית מספר ! המצורפת למאמר תתקכל רשימת רוב הפקודות של הבייסיק כפי שהן נמצאות באטארי. התוכנית אינה נותנת את תרגום הפקודה לקוד ביניים. נבחן את פעולת התכנית: 4 58 מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 צ ₪-י-מ-ר-ש₪.י-ח מסצרים אקראיים כתבת המשך לכחבת *לוטרי ובה הבהרת השימוש במטפדים אקראיים יעקב שיבי ליעקר שירי קראתי בעניין רב את רשימתך *לוטו" ונהניתי מאוד. ברצוני לשאול מספר שאלות בקשר לצד המתמטי של בחירת המספרים האקראיים. 1. אתה מזכיר ברשימה מספר מקרי וכן כמו מקרי. מה ההבדק ביניהם? 2. כיצד בוחר המחשר (שלי מדגם אפל 2) את המספרים האקראיים (הכוונה לנופחה המתמטית) ומדוע הכנסת מספר שלילי יוצרת סדרת מספרים אקראיים חדשה? אני מניח שתשובות לשאלות אלו חורגות ממסגרת מאמריך ולכן אודה לך באם תפנה אותי לספרות כלשהיא העונה על כך (שם הספרים והיכן ניתן לרכשם). תודה, י. אילנבר2, קיסריה א ת המאמר הזה אקדיש הפעם למספרים אקראיים. אשתדל להתייחס בו לשאלות שנשאלתי. למספר אקראי שימושים ובים בתחומים שונים, החל מקביעת מהלכים אקראיים במשחקים אלקטרוניים וכלה בבחירת מדגם לצורכי ביקורת חשבונות. התהליך היוצר מספר אקראי במחשב האלקטרוני, יוצר אותם בדרך כלל בסדרות הכוללות 213 מספרים (8192) או כפולות של מספר זה. המספרים נשלפים מתוך סדרות מעגליות, כלומר, לאחר הופעת המספר האחרון בסידרה, יופיע המספר הראשון. כשהסידרה הנוצרת היא קבועה וחוזרת על עצמה בכל הרצה של התהליך, אין הדבר כשלעצמו מונע מאיתנו להשתמש במספרים אלה כמספרים אקראיים, למרות שמספרים אלה הם "כמו אקראיים." שליפת מספרים מהסידרה, אפשרית בשתי צורות: שליפת מספר מסוים, נאמר, המספר ה507 בסידרה ושליפת מספר שאינו מתיחס לפרמטר מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 של הפונקציה. בדגמים רבים, משפט הבייסיק: (7) דאואת אא 10, יגרום להצגת אותו מספר "אקראי" בכל הרצה מחדש של התוכנית. אין פירוש הדכר שלא ניתן למנוע, שבכל פעם שיורץ המשפט הזה, יתקבל מספר "אקראי" זהה. במקרים כאלה, אפשר לקבוע את ערכו של א, בדרך שתמצמם את ההסתברות לקכלת אותו מספר. אפשר למשל לקבוע את ערכו של א כפונקציה של נתוני התאריך, או השעה, או שניהם. במחשבים שאינם מצוידים בכרטיס שעון כזה, אפשר לצבור במונה מתאים, את מספר הפעמים שהתוכנית הורצה, או את מספר הפעמים ששגרת משנה זו או אחרת הופעלה, את מספר הפעמים של הטענת התקליטון וכדומה. אפשר לכלול בתוכנית גם הוראת קלט לתאריך ושעה, שיילקחו בחשבון כקביעת הערך המספרי ממנו נגזור את הפרמטר של הפונקציה. בדגמים שונים, קיימים תהליכים המאפשרים שליפת מספר אקראי מסידרה מעגלית קבועה, בהתחשב בנתון שאין למשתמש שליטה רבה עליו. יש והנתון הזה הוא מספר מחזורי זרם החילופין של רשת החשמל מזמן חיבור המחשב לרשת החשמל ועד לביצוע ההוראה הכוחרת את המספר האקראי שיוצג. באשר לערך המספרי הנכלל בפונקציה (א)פאא בשפת בייסיק, ראינו שבמקרים מסויימים יקבע ערכו המספרי את המספר האקראי שיישלף מהסידרה ובמקרים אחרים, נוספו גורמים אחרים לתהליך בחירת המספר שישלף. במקרה הזה, הארגומנט הינו ארגומנט סרק. הפעם הבאתי שבע תוכניות קצרות בנושא של מספרים אקראיים. התוכניות כונסו בתפריט אחד, בעזרתו אפשר להפעיל כל אחת משבע התוכניות. כל תוכנית מחוללת תריסר מספרי אקראי, בדרך שונה מקודמתה. המספרים מוצגים בשני טורים: באחד, מספר האקראי, שהוא שבר עשרני, קטן מ-1, בשני, מספר שלם, קטן מ-1,000,000, שנגזר מהמספר האקראי בטור הראשון. התוכניות נכתבו בשפת בייסיק המתאימה לרוב המחשבים ונמנעתי מלהשתמש בהוראות אופייניות למחשב מסויים. לכן נכללה ההוראה דטא! גם במיקרים שנוח יותר היה להשתמש ב-צפאאו או ב-081. המשפטים 10-290, מתיחסים לתפריט הכללי. בתפריט כזה אפשר לנהל שבע תוכניות שונות. כל שיש לעשות הוא למספר את משפטי התוכניות בהתאם, דכר הניתן לעשות ידנית (דרושה סבלנות), או בעזרת תוכניות שירות,הקיימות ברוב המחשבים. התפריט מתאים בעיקר למי ששומר את תוכניותיו בקלטות. ההסתעפות לתוכניות השונות מתבצעת במשפט 250. 0 זו (7 06 זוזל 0: 7 ש:י-מ-ו-ש.יים / יאר שנב ו 2- > זן 600 2 ד = ז סז 340 'מספרי אקראי * זווזזז 20 1 (3 + 252 + 4) זא > א זשן| 699 [ל) מא = א ז5| 350 1 - 0 | גאו אק > א זשן 795 6 1 מו זא ,ח זאזקץ 350 זאזא? 40 : (6םן + א) זאז ,א זאנקס 7:5 ז זשון 270 | 'רצ'פת ההוכנ'ות : י זווזח? 50 1 ד דוו 725 0 5 260 זווז? 60 | 0 500 230 זונקץ : זא:פק : זאנקק 393 *1. הוכנ'ת א' י זוונתץ 70 | זוזקץק : זאןקץ : זאזפל 740 ודנווורודוניודונג'י זאןם? 400 זוז 80 )1 זז זזקל 750 2 סד 1 = ז מםז 418 *?. חוכנ'ת ב' * זוונח? 90 2 | = ז 08? 760 (דו פאק > א ז]! 420 זוןק? 100 8+ 3 ]1] * 7+ ד > ג זפן 770 6 + א זא ,א זאנקק 450 *3. תוכניח ג' י זונפ? 1!0 (או זא = 2 זשן 780 ד זאפו 446 זטןק? 120 5- > 0 ז;שן 790 0 0 450 *4. תוכניח די * זונק? 30 1/2 "0 = זקן 800 זעזקץ : זאןק; : |אזמק 460 זאןא? 140 ו זא - 2-כ זקן 810 | (11:11111)11111101:1:1:0זווון))וצו%'י ךאנק? 476 *5. תוכניח ה' * זאנק? 150 (6שן + עו זמז ,5 זאזסק 820 2 ףד | = ז ק0] 490 זזקל 160 ז דושון 850 וד: ₪ > א זשן 400 '). תוכניה ו' * זאןפץ? 170 0נ מז 840 מו ₪ -אה! 500 זאןק? 180 | 6 זאזק; : זא1קץ : זאנא? 350 (₪ש! + א) זא[ ,ה זוונקץ 510 *7. תוכניה ז' י זאןפק 190 +11111וו1ווןווווון1ווןוו11ו11צג' זא1ם? 860 ז דשא 520 זאן?? 206 2 סד | = ז 05] 870 0 608 556 זאנק? 210 (+ 1/3)י17ז-ג זאן 880 זאזקץ : זאזקץ : זאנקק 546 זוינתץ :'הכנה 'צקב ח'בי ‏ * זאזקץ? 220 ב || + 255 + ג) זא = 2 דען 890 | :44+:1111111+11):111:111:1ו1ו1וז+ז' זא[ס 5‏ 550 זא 230 1 )ו נאק > 6 זשן 900 2 נן | = ז 08] 560 'הקלד אח מיספרה הסידורי ש" הת|כנית טבתרה' (]1) %5-כת] 90 8+ 3/))י7+ז-ג הן 570 < זטסאן 240 ה+-יזת 90 ג זוז = 2 זשן 560 0 017 2 0% 250 (72 41 ז ]1 * 7 + = - זם] 6ב 1 > -פן 500 י זפ:םץ 25% מו ואי 6-0 (16 + 2 ד ,2 זאנק ₪05 יהתפריט נועד ל-7 תוכנ'ז בלנד. נסה שוב. [! + 255 1 6) זא = א זשםן 950 ד זשא 6!5 (7) ₪56 [ט:סק פֶלק 6 + (מו מו = | זשן 960 6 228 "נבתב למאמר פל יצקב :'בי י זאןתק 280 וז זא - ]1 > 6 8ם! 970 דאזאץ : זאנקק : זאנספ 533 0 00 150 (0ם] + 6) זא] ,60 זאזתק 980 | :11111%ן1ו1ו11+וווווצוווווונצוווווצי זא[קץ 540 5 זטקקן 206 ד זאפוו 990 2 ד ] = 7 06 650 0 ד 3:6 0 600 1000 + >= זם]1 660 ןקל : זאןקק : זאזקס 320 וה זו = זםשן 670 יוווווזנון)ןזוונוו+דזי ךאנקז יַדִב 4 -' בייסיק באטארי 2 קובעת את השוליים השמאליים של בפאגאאסס 5510 1'8אגדת 2182 אשת 30000 . מאנקתסגא 0+ - אספ זםם צם אפת 30001 22 אשאסכ 30002 2 פאסק: (088%)253; (125) פתאס צאנתס 30003 המסך לטור 0. 3 ניקוי המסך ופעולות הכנה נוספות. 7 לולאת הדפסת הפקודות. כל 6 0 77 פקודה מסתיימת באות שעוכה גדול מ-128, סש 69 ושי ררה ב מ כלומר ספסוזט פפףפאו. הדפסתה באופן רגיל פספסס אשמך 127:ג 18: (פתסג)אסעס-ת 30005 נעשה על-ידי פנייה לשגרה. בשורה 30009 7 6020: 22+פַתכ(-88כ30009:(2 . מבוצע דילוג על שני הבתים המכילים את הערך ;(ג)פַת0₪ ? 30006 5 אשא 30007 פאש 30008 אשעצשם צלפגת לאזתס אשת 30009 1מתע-מתע 30010 (קוד) של הפקודה הבאה. 5 שנגרה בעלת שני תפקידים: הדפסת אות באופן רגיל ובקרה על עימוד. כתובת 5 שולטת על מיקום ה ל 5 ו לפותוח' עצמי: במקום לרלג על שנל הְבת 0 מאספ אשטץ 0-מגע 18 30012 המכילים את ערך הקוד של הפקודה -- לכתוב 5 תאסס אשמל 1-מגע 18 30013 שגרה אשר אשר תתרגם את תוך הבתים לערך (י ו שאסס אמפחץד 2=מתדך שד 204 עשרוני. במקרה כזה יש לקחת בחשבון כי קוד 0 ? אשחץ 2:מג1 פ1 30015 אפטצשת 30016 + הפקודה הראשונה נמצא בכתובת 42143-42144. מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 8 חידועוי תהערוכת. קולציוטקט קומפיוטקס, יוני 85. התעדוכה האמזרה ?הצינ את חידושי השנה, הפכה לאירוע חברתי יוסי שחר כתערוכת חידושים והמצאות בתחום המחשבים, אין קומפיוטקס מצינה כל חידו₪ מהוחי, למעט שניים שלושה פיתוחים שנעמוד עליהם בהמשך. כתעדוכה מסחרית, שמטרתה ללכוד לקוחות חדשים, כדאיות קיזמה במלון הילטון אינה נבוהה. *פים" היא עממית יותד, ממוקמת טוב יותד (בגני התערוכה), בעלת שטח תצוה דול יותד והחניה בסביבתה קלה יותד. ב קומפיוטקס, כך מסכימים ביניהם מציגים רבים, נפגשים בכל שנה אותם מציגים, באותם ביתנים, למפגש חברתי נחמד, שאף אחד אינו מתייחס אליו ברצינות רבה מדי. נעים להיפגעו בעונית מה ואת מי בכל זאת ראינו בקומפיוטקס? ראינו את אדי אדלסברג, מנכ"לה המעונב ונעים ההליכות של גטר מחשבים, הנחשבת בצדק רב, לחברה האלגנטית ביותר בשוק פיסי כיום, אם לא הגדולה שבהן. נעים לראות את תצוגת גטר, נעים להבחין בחידושים, כמעט בכל אחת מפינות הביתן הגדול שאותו הם נוטלים לעצמם באופן קבע. בכלל, נחמד לראות שדילר אחד לפחות -- מיוצג בתערוכה... נעים להיפגש עם מחשב חדש"ישן כדטה ג'נרל |. מחשב זה יובא לישראל לראשונה לפני שישה חודשים ומאז נאלמו מייבאיו ונעלמו עקבותיו. תים, מייצגי דטה ג'נרל בישראל, עסקו כנראה בדברים חשובים יותר ולא הקדישו תשומת לב רבה מדי למחשב קל הממדים, הנישא, שהיה עשוי להפוך ל"אס" עבור לקוחות ובים המחפשים מחשב נייד אמיתי. אבל לבסוף נמצא כנראה המוצא ותים שכרו את שירותיו של עמי שחר, איש אלעד, שהסתער בהתלהבות רבה על המחשב הנחמד, התקין בו עברית, התאים תוכנות = כוורדסטאר ואחרות והחל לתמוך ולשווק את מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 המחשב במרץ. לא יכולנו להתגבר על הפיתוי להתיישב ליד המחשב הנחמד, המזכיר יותר את הרמס בייבי החביבה מאשר מחשב, ולתקתק במרץ. מעמי שחר סחטנו מחשב עבור המערכת לתקופת מכחן ובגיליון הבא, יופיע מבט מקרוב עליו. דורון הרציקוביץ וניב בלייך, אנשי קומ שירותי תוכנה, הציגו את החידוש מספר אחד של תערוכה זו: מחשב איי. טי. של יבמ הפועל על זניקס בשלוש תחנות. הופתענו מאוד לשמוע מפי ניב בלייך כי את זניקס ניתן להשיג כיום ב"מרכזי מוצר" רשמיים של יבמ. הכרזה רשמית על קיומה של זניקס עבור איי. טי. ממשמשת עדיין. יבמ? מה קורה כאן, קצר בתקשורת? קומ מציגים את איי. טי. עם זניקס ועם מכחר תוכנות ניהוליות -- ניב בלייך ודורון הרציקוביץ (משמאל) נהנים ממעשה ידיהם; איי. טי. פועל כמחשב רב משתמשים, על זניקס אמיתי של יבם. 99 ות רוסל .5 6 15560 סע .קתותתטל] .+37%6ח 106 14 0) 5הת6ו5ע5 16ט-8/16/32 .5111611176 5 6ת4176307-0620-6 ,60ח16הק- ת6טרח 3 ח0וו613ת6ק-)אסת )0 1665[ 6[) זס] 066151005 [1163-) .0050166606 )0 15% 106 וטסת:// ץ!סגוו6 א/ ה6חצש )סצ .ובש ]'ח0[טסצ ]60 5וח6ו5ע5 חסו)3ותס)טב 166)/ס חב זס)136 .5ט1:0// ]וצ סק 6ת3 קט 261 תשת 1 .6זהקותס-) 30 קתוק[סת -- 3016 ]בב ע69011ז 6זסעט 665סזק ץ[6זסות 6 ס) )טס הט [נוסעש )חש ]0 [השרחג 06! זס! של |[ הס הג ד 6 צהגזאפואואסס | | וו * טפודוטוא הה1555+0/ רו 0 . - | :| 5 60 עזהּ! ו 0ב 00075 ]0 זסטוחטא 5 8 60 5 !6631 ו 60 ה!וחוז ₪5 | [ | 0%0601ז] |ספוטו?)קאמזפותו | | שחואסופוזוטוא. 2 [% ₪ ] . ו בש ה 0 00 = !704060 805 !507!8 .+ 4% ₪ ₪ 24 2% 1-2 ו 5 :₪ 5% 6 7% ₪ ל של 8 עס הד : וסוס 6100 וחסז :595 וס די 058 נ+וסקקט5 ₪85 וטאש 60ה6)בותתט 6ת) סטב פזספט ,18 זו וו *פטפוטעוא הספתב קוה 60 065 0זק 6[סג|1הש ,06 סע 6ת3602 )תות 150 זטטס )0 1110) טי תב תה 560-ע1061צ ,660תה/30 )5סרח 106 15 פטטם]/ן/ תבט ואו 3 8תח16/ס ,600705ת 136% תשטסזק תווצו" .סו 06) הו 6זט611006ז3 פטכ )4ט-8/16/32 60)זסקק טפ :6 קוח ס 6 .030615כן 16 3 קוחס6-פט0ם]// פט1ס- 700 ]סי .6חסח זה - | 66163]! 5 למידע נוסף סמן 623 לקבלת אינפורמציה נוספת למוצרינר סמן 622 או התקשר ישירות למוטורולה ישראל מוליכים למחצה ומערכות (ס.פי.ס) בעימ רחי קרמיניצקי 16 תל-אביב 67899 ת.ד. 25016, טוחס)פטס 116 :וטוסל | טלפוך 03-388202, 03-388315, פקסימיליה 5, טלקס 33569/341674 ) בזונוור ולה ישורצול מוליכים למחצה ומערכות (ס.פי.סו בע"מ ו ו | 1 ו | י 1 | | | | | 2 | באממו. 4 ו" - ו פטסנווטוו! והעסק עובד.יפה וחלוצי. לקומ נשבר כפי הנראה מהמחשבים היפניים שבהם התמחו עד עתה, בהצלחה. עוד חברה ש"נטשה קונספציה" היא טלקוד, המשווקת את הדסטארט בישראל. המחשב הוצג לראשונה לפני שנה ויותר ומאז כרח מהכותרות למרות הפוטנציאל הרב שהיה גלום במחשב, > = מגה פיסי (משמאל), תחנת משתמש (מימי) והיצרן קורונה (מלמעלה). המיועד לעבודת רשת במספרי מסופים גדולים. סוף סוף יש הדסטארט בישראל, המריץ מס-דוס בתאימות יבמ, ובקרוב מאוד תהיה גם רשת. קרט, יבואני קנון, ממשיכים לעורר התעניינות בזכות מדפסת הלייזר שפותחה במקור בידי קנון ומולם, עושה זאת ברדר, עם מדפסת ראשונה מסוגה אולי המכילה ראש הדפסה מטריצה ומניפה משולבים. מעניין ורב תועלת. מחשב חדש בישראל, בעל סיכויים רבים ככל שיבמ תמשיך להתמהמה עם זניקס שלה, הוא מגה-פיסי מתוצרת קורונה, המיוצגת בישראל בעולם, 2 אדי אדלסבורג ממשיך לחייך בקומפיוטקס, שנה ואפל בתערוכה בידי פיסי האוז, סמך פיסי, לשעבר. המחשב, קופסה בגודל בינוני, יכולה להכיל עד שמונה כרטיסי פיסי המשרתים שמונה מסופים שכל אחד מהם הופך, בזכות הכרטיסים, לפיסי עצמאי. שמונת המסופים שואבים נתונים מתקליט מרכזי (בגיבוי סרט) 40 מ"ב. רב-משתמשים ושימושים אמיתי. גם מחשב זה, כך מובטח, ייסקר לעומקו במגזין אנשים ומחשבים. עמי שחר, איש אַלעד. מפעיל דטה ג'נרל 1, המחשב הנייד באמת. 7 אחר שנה, בתצוגה מעניינת. כדילר היחיד של יבמ :1 וש וס6: 50510050 0 | רמי יגרמן מקרט מוכר קנונים מילה טובה לאקסאטק, המחשב מתוצרת ישראל. המחשב היחיד בתערוכה המצדיק את כותרת "מחשבי המיני" שבשלטים. במקביל לתערוכה, נערכו ימי עיון בנושאים שונים. המרתק ביותר היה יום העיון בנושא וידיאודיסק, שאכן ריתק אליו עשרות אנשים שביקשו לבחון מקרוב את החידוש. א אא וז יומעיון וידיאודיסק; הנושא החם ביותר כיום. מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 אילת -- עשמע, ים ו... עהעוביםט *עיר השמש" מביאה כלנד משפחה שננתה את המעבדה הנדולה בארץ הבנזיה על הרבה אידיאלים, מחקר, שיטת לימזד חדשה ז... עבלדה קשק. לאה סופיר אצל רוב באי אילת, הן מהארץ והן מחנו"ל, מתקשרת העיר בתת מודע עם היופי שהטבע העניק לננ. 7% ובכן היה מי שחשב שיש להביא לאילת 2ם את היופי שהאדם יצר. חשב ועשה משה ארוך, מהנדס אנירונאנטיקה, מחנך ומוסיקאי, שאת רוב זמנז עשה בתעשייה האוירית כמהנדט מחקר. / שה ארוך חי באילת כשמונה שנים ומתוכם מקדיש כשש שנים למחקר ולימוד בנושא חינוך ילדים ונוער (בעיקר) במרכז המחשבים, דינוזאור, שהקים באילת. ליד משה עוזרים פסיה, רעייתו -- יועצת חינוכית, מורה ותיקה (כ-17 שנים) וסגנית מנהלת בבית-הספר ערבה באילת, ושמוליק ארוך (אחיו) -- תוכניתן, המתמחה בעיקר בתוכנות גראפיות, משחקים ושפת מכונה; מהנדס קול (אולמי סיגמה) ומוסיקאי ותיק. "האנ' מלאמין..." מאחורי יוזמת הצוות עומדים מספר עקרונות חינוכיים: > ללמד ילדים תיכנות מגילאים צעירים מאוד (טרום כיתה א') ללא שום תנאי כמו מבחני משכל (.10, למשל). מפרש משה: "...בשום פנים ואופן אין נושאי המחשב קניינם הבלעדי של בעלי מנת משכל גבוהה", הטענה מאחורי עיקרון זה היא, שהילד נולד היום לעולם מלא בגירויים מדעיים של המאה ה-20 ורואה במחשב חלק בלתי נפרד מעולם החוויות שלו. מאחר שכך הדבר, גישת הילד למחשב ישירה ובלתי אמצעית. לדעת הצוות המוביל -- משה, פסיה ושמוליק -- הילד המתחיל ללמוד אינו חייב להיות בעל כישורים יוצאי דופן; בנוסף, הם מאמינים, שבמידה שיסופקו לילד המתחיל הגירויים מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 המתאימים, הוא ישמור על מוטיבציה גבוהה. מכאן שהעניין שניצור בו והמוטיבציה שתיווצר אצלו יביאו אותו להישגים ולשליטה טוכה במחשב ובהידברות עימו. > הצוות מאמין שעל המתחיל ל"נחות נחיתה רכה" בתחילת הידברותו עם המחשב. והדרך ה"רכה" ביותר, לדעתם, אינה דרך שפת הבייסיק, כפי שרבים נוהגים לחשוב, אלא על-ידי שפת לוגו, מאחר שכלוגו התגובה הצורנית המיידית היא בעלת אפקט ידידותי (דבר חשוב ביותר בהידברות עם מחשבים -- אם לא החשוב ביותר), ומכאן המעבר לבייסיק או אל כל שפה עילית אחרת יהיה פשוט וברור מבחינת המבנה הלוגי. תלמידים במרכז ההדרכה -- דינחאור. > הלימוד עצמו נעשה בקבוצות קטנות של כ-6 עד 10 תלמידים -- דבר המאפשר התייחסות אינדיבידואלית של המדריך לכל אחד ואחד מהתלמידים. דבר זה מאפשר לכל אחד מתלמידי ונק במרכז ההדרכה למעלק מל 0 תתלמידים זביניהם טף, ילדים, נועד ומבונדים. החוג להתקדם לפי רמתו הוא ללא קשר לגילו. במידה ותלמיד מסויים עובר את הרמה הכללית של התלמידים קיימת עבורו האפשרות לעבור לקבוצה אחרת, בפיקוח הצוות כמובן, ולהמשיך ללמוד איתה ללא עיכוכים סביבתיים ושאינם תלויים בו; מצב שהיה נוצר אילו התלמיד היה > 5 7 זה (5) 8. 19. )2( 42. 44 לתלות 5. 17. .8 1. קיים (2 4 לרועוביצ אבי בלישר במדור חדש זה נשעשע את הקוראים בתשבץ מתוחכם הכולל הגדרות מעולם המחשבים. ההגדרות השייכות לעולם המחשבים מסומנות ב-* (בסוף ההגדרה). פתרון התשבץ יפורסם בגיליון הבא. שלושה מבין הפותרים נכונה את התשבץ יזכו בשוברים לקניית ספרות או תוכנה מבאג בערך של. 0 לכל זוכה. מאוזן 1. מול המגזין יש פרח מתכתי (3,4) 5. אם תעזרי לי במשקל הכבד, לא אמחוק אותך מזכרוני (7*) 9. אלה שרצו הורה ערבי (3) .0 .3 .4 .5 זה היה הסימן לתחילת המסע (3) לועזי שמסתובב לאחד משלנו (3) כל מה שאחשוף בפניך זו רק טיפה בים (3) טוב להעניק לבהמות בבירה (3) הוא כל הזמן שותק ואת תספרי ותראי איך בשעת רתיחה, עולה לו הדם לראש (3) אני ארים יד ואכחיש כי זה מצלצל בצורה דומה (5) . אצל הרוסים עם פטיש, אצלנו עם חרב (3) . עוסקת באפייה לסמל התמימות (3) יש אומרים שהוא אויב הכלכלה שלנו (4) . חלוקה שתמיד צודקת (5) . המקצוע חישל בדרך כלל נערים (4) . בתנועה משמאל לא מאבדים כיוון (4) . זה די קל להשתמש בו (4*) . זוז מדרכך, היא לא מקובלת (4) . כך נדרוך בארצות זרות (5) . יש גם מוצק עם תכונה כזו (4) . בצורה מקוצרת מתארים רק חלק מהאיגרת . הוא הולך רק על גדול (4*) . משהו מסתורי בחברה הזו (4*) תופס תפקיד קטן אבל חשוב בספר (2) למרות שהוא שייך להן, הן לא יכולות בו תקוות (3) יש קדושים ויש קדושים (3) היא ממששת, בן זוגה הפוך. הוא אוהב מחשבים (5*) מישהו ישן בחברה הזאת (3*) 0. משהו הם עשו באמצע, אבל בכל זאת הכל לא רציני (5) בהתחלה, רק חלק קטן של ישראל היה 3. מספיקה לו חצי דירה (2) 4. חיפש תבואה בכל מיני חורים (3) 6. תבלין מואר (2) 7. אם תמשש זה ישמע כמו ברווז (2) 8. הוא איטי מדי, אולי בגלגול הבא הוא יתחיל להתפרפר (3) 0. מגישים באוויר (2) 2. מריץ תוכניות תוך כדי ריקוד (5*) 6. שייך לגוף הראשון בישראל שעסק במסחר (2) 7. מחשב קל לשימוש (7) 8. משמשות לספרים, אצל הפמיניסטיות, כנראה לתקליטונים (7) מאונך 1. צליל בקרן זווית יכול לתאר דיסקט (4,2*) 2. דם ובוץ בתוך יער הם רק הדרך למטרה הצבאית (4,3) 3. מזיזים תוססנים כמו אופניים (5*) 4. בגלל זה עוד ישנו את סמל הצבי לאטום (8,3*) 5. כדי לחשוב על תאו מבולבל שנצמד לגילגולה השני של אשת השיכור הקדום שאיבד כסף ביפן -- צריך דמיון מושלם (7,4*) 6. תופרות ומתכנתים מגלים בה בקיאות רבה (5*) 7. עם מספר תזוזות, רקטה מס. 15 לכיוון מערב (8) 8. הטיס הגיע מרוצה, בלי הרבה תנועות באוויר (3,3) 2. בסוף גימל, ילד כבר עושה עיגול בעין (2) 6). הכי קטן והכי חשוב, באולמות קונצרטים והדגמה (2*) 21. מגיע לחוף עם חצי גלגל באוויר (2) 3. תמים שמגלה את סוף המעשה.(2) 5. כשמישהו נפטר, אז לא תמיד יש הצגות )4( 5 6 אבי בלישר 2. חברה של סנובים שכנראה נשרפה (4*) 8. זה די פופולארי להיות שייך לעם היהודי 9. כשאנחנו נפגשים, אני מכה בידי על ידו (4) 2. הצגת קולנוע מרתקת שנחרטת בזיכרון (5,3*) 3. במקום מגוריהם הקודמים יש פרח הפוך (3) 4. מלמעלה הוא נראה כמו נקודה קטנה ומלמטה נראה ממש שמן (3) 6. כך רק סנובים מדברים (5,3*) 9. למרות שבסוף היא תמימה, בהתחלה לא קל להתמודד איתה (5) 1. כשהחורבות הפוכות גם הקדוש הפוך בליבן וצריך מישהו שיעזור. זה יכול להתחיל ביהודה ושומרון (5) 3. חברה דרומית עם מוטיבציה חזקה (4*) 6. חברה לוהטת, סודית, עם חבר ממשלה בתוכה (4*) 9. חברה עם גורל משתנה (4*) 2. רכושו של הנפטר עבר לידי עובדת הגזבהות (4) 3. הוא שותק לו כי זה הנס שלו (4) 5. במכשיר עינויים כזה רק השמיים יכולים לעזור (3) 9. החידקים תקפו אותם ברגע שנכנסו לתוקף (3) 1. מקדים את רוב מכשירי המדידה בעיקר בבתי ספר ובמקומות עבודה גדולים (2) 3. נמצא בתהליך ביולוגי שהפך לסמל (2) 4. המילה הראשונה שנאמרה ליהודי הראשון בקשר לעלייתו אהצה (2) 5. מאכיל אותנו חוכמה מיסטית (2). מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 קשרי מחשבאים > דרושים מתנדבים למחקר רדיו-טלמטרי ממוחשב של נחשים הנערך במחלקה לזאולוגיה באתיוורסיטת ת"א. על המתנדבים להתמצא בנושאי חומרה ותוכנה של מחשבים אישיים ביתיים בכל גיל. מיכאל סטנר, אוניוורסיטת ת"א טל. 03-42005677 בית: 03-498516 > מעונין ליצור קשר עם בעלי קומודור 64 עם כונן וטייפ משחקים מעולים בשפת מכונה, טלפון 3, שמוליק יורמן, נתניה. ההסתדרות 13/8 מיקוד: 42441. > מעונין ליצור קשר עם בעלי מחשב דראגון מאזור המרכז ומנתניה. לצורך החלפת משחקים, דעות וספרות. כתובת: איל גרוס, תחכמוני 6 נתניה, 42611, או טלפנו טל: 053-25401. > דראגון, להחלפה, מכירה, קניה. תוכנות ומידע. מעונין ליצור קשר עם בעלי דראגון להחלפת ידע ותוכנה. צפריר קוטר 063732174 חדרה, שכ' ביאליק, רח' הגפן 1. : ספקטרום-נפתחה הספריה. כל-בו ספקטרום: החלפת משחקים, הלוואת משחקים וקניית משחקים במחירים מצחיקים. מבחר עצום של תוכניות ומשחקים. גיל מודיעין 7 הרצליה 2, טל: 0527557387. > אני מוכן לעזור לבעלי 585780 דגם 3 או 4 להיפטר מהמחשב. שי, טל: 055741581 הגלים 2, אשדוד 77410. > מועדון בי.בי.סי פותח מחדש את שעריו לקבלת חכרים חדשים מכל רחבי הארץ, מספק מידע ותוכנה שחלקה בתשלום. גל ביטון טל: 8. > מעונין להתקשר עם בעלי אמסטראד כדי להחליף/למכור תוכניות ומשחקים, ולהחליף ידע אישי על המחשב. אלי שיילובסקי א.ה. סילבר 21 חיפה, 32696 טל: 04-229834, רצוי מאיזור חיפה. > בן 16 בעל ידע במחשבים נותן שיעורים פרטיים בבייסיק. במשך השעור עבודה על המחשב. אמיר נאור, טל: 04-254162. = לכל בעליקיו.אל. מעונין בקשר על-מנת להחליף תוכנה וידע. למכירה/החלפה דראגון 32, עברית ברום. זוג ידיות, תוכנה וספרים. פטר יעקב טל: 04-929774, ת.ד 172 נהריה. > מעונין מאוד בקשר כלשהוא עם בעלי קומודור 710 (מחשב עיסקי). מדובר בעיקר בתוכנות עיסקיות ובתיעוד עזר למתכנת. טל: 8 כתובת למכתבים: עודד מלכי, מושב ניר-צבי. מיקוד 72905. = מעונין ליצור קשר עם בעלי ספקטרה ווידיאו להחלפת תוכנה על גבי קלטות. עופר ישראל, ליוויק 5 קרית"חיים מערבית, חיפה 0. = א. מעונין ליצור קשר עם בעלי אוריק, בבעלותי מגוון רחב של משחקים. צביקה זילברמן 067-95803. ב. מגוון רחב של משחקים מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 ק.ל.ט פ:ל-ט לקומודור 64. יגאל כהן 067796388 (כל המשחקים להחלפה או למכירה). > מעונין ליצור קשר עם בעלי ספקטרום באזור השרון, לצורך הקמת ספריית קלטות. כמו-כן אני מעונין להחליף/למכור תוכנית פיצוח והעתקה של המשחק גוסטבאסטרס. אורי דור, קרית שרת 246 ב' רעננה. טל: 052-446490. > מעונין ליצור ולהקים מועדון התכתבות עם כל בעלי רקדו .108 בישראל לצורך החלפת מידע ותוכנות. כתבו לכבוד אפפט.זאג ת.ד 1233 לגיורא נצרת-עלית 17000.נא לצרף מעטפה מבויילת לצורך קבלת מידע. תוכנה = לדראגון ספרות ופוקים. עשרות משחקים והרפתקאות מעולות. תוכניות העתקה. תוכנית מיוחדת המוסיפה למחשב פקודות ופעולות חדשות בגרפיקה. שפות -- פסקל, פילוט, פורת' ואסמבלר ועוד שפות. הדפסת תוכנות. אופיר: 063765518 צפריר, 063-32174. ). ברשותי 150 תוכנות מעולות כמו: 175- 10880, מעבד - תמלילים, גליון אלקטרוני, שפות: פורת', פאל, פילוט, והרבה קרטרג'ים מפוצחים. שלח קסטה או מעטפה מבויילת לאיתן מדינה, ת.ד. 97, ערד, 80750. ב 20 >= מעוניינים להחליף משחקים חדשים בלבד בשפת מכונה לספקטרום 48 ק' בעיקר מעוניינים במשחקי הרפתקאות. אייל לטמן ויצמן 8 רחובות 76280 או ערן דינר מילר 7 רחובות 76284. = מעונין להחליף/למכור משחקים לספקטרום 48% ק'. כל משחק 700 שקל. על כל 10 משחקים 2 חינם. ברשותי משחקי חשיבה כגון 108811 וד א0ד1.6. יריכ רגב, טשרניחובסקי 15 ירושלים 92581, 02-632947. = מעוניין להחליף או למכור משחקים לקומודור על גבי קלטות כל משחק ב-% דולר. דורון קרית-אונו 03-716196. = | יבמ פיסי מעונין בדיבייס 3 למחשב. 0 יובי. > למכירה תוכנית המדפיסה גראפיקה לאפל עבור מדפסות אפל בלבד. ליאור לוי טלפון 04-444263 (בשעות הערב). > אפל להחלפה קומפיילרים שונים, אפל פסקל, מערכת הפעלה מהירה, תוכניות ליצירת גרפיקה ומוסיקה, מישחקים, תוכניות העתקה, מעבדי תמלילים, לימוד אלגברה, שח-מט סרגון 3 ועוד. ברטר עפר טלפון 03-749686. > אטארי.1א800. מעוניין להחליף משחקים ותוכנות. ברשותי משחקים כמו: בלו-מקס, לנדסקופ וסטר ווד. וכו'... לפנות לאופיר מל-מור 03-483988. לכל המעונין להחליף תוכנה לאפל ולאטארי להתקשר למרטי 02-534364 או להתקשר לאריה 02-537464. מעוניינים להחליף או למכור תוכנות לקומודור 64 -- ברשותינו מאות תוכנות מהחדשות ביותר בעולם לכונן ואף לטייפ דנקנר אבי 053-34656 ועופר אלוני 0. מעונין להחליף או למכור תוכנות למחשב אפל ואי ותואמיו. מזרחי 6, פ"ת 7 03-9082811 דרור. למכירה/החלפה משחקים לספקטרום 48% בדבר פרטים להתקשר לטל. 04-988659 ולבקש את מאיר. נ.ב. -- מחפש אנשים בעלי ידע בתיכנות לכתיבת תוכניות להתקשר למספר הטלפון הרצ"ב למעלה. מעוניין להחליף או למכור תוכניות לקומודור 64 כמו כן מעוגין במעבר של האפל לקומודור עמית קרת 052-454188. מעונין למכור מחסנית וקסטת וא = אס.1.1 לתיכנות באסמבלר לדראגון. כמו-כן מעונין להחליף משחקים בשפת מכונה ופוקים ופיקים למחשב. אהוד 03-946643. קומודור 64 מעונין להחליף/למכור (ב- 0 ש') תוכניות ומשחקים וכן מעונין לקנות שפת .60801 על טייפ בלבד דניאל ניר 037846168. דרושה דחוף תוכנה ללימוד קריאה למחשב יבמ פיסי לגילאים 7 --6 מאירוביץ אייל 03-583972. למכירה ספרים פוקים וידע למחשב דראגון 32/64 לקבלת רשימה של 200 תוכנות באסמבלר שלח מעטפה מבוילת ליעקב לרר הנריטה-סולד 26 פתח-תקווה 2 או התקשר ל037-93277637 (מעוניין להחליף חוכרות מחשב ופוקים לדראגון). למכירה/החלפה משחקים מדליקים לאפל ותואמיו. עידו גרין. 037-357167. לאפל 2 אי ותואמיו מעונין במשחק פול פוזישן בתמורה אתן משחקים אחרים 7 דרור מזרחי 6 פ"ת. למכירה תוכנת דיבור ס.א.ם + קסטה רק 0 שקלים ניר דבש רחוב החשמונאים 4 נתניה 053722332. לכל בעלי דראגון! למכירה, קניה, והחלפה תוכנות בבייסיק, ובשפת מכונה. קובי 03-444326. אפל: מעוניין ברשימת ה-אש מ וה-0%% המלאה בעד תשלום או הסדר אחר לפנות למעין 057-958471. מעונינים להחליף תוכנות עם בעלי אטארי .1. ברשותנו כ-80 תוכנות על גבי דיסקטים בלבד סימולציות, ומשחקים, שפות מחשב, הרפתקאות, ועוד. עמיר 6 גדי 037584212. מעוניין להחליף/למכור כ-200 תוכניות בשפת מכונה. שרון סייברי, כרמיאל 0. | 5 + אילת - ומע ים ו... מהעובים חייב להישאר באותה קבוצה עד גמר הלימודים. בקבוצה, משפרים את הדימוי העצמי ומחזקים את הביטחון העצמי של התלמיד, בעיקר אם הוא נכשל בעבר במקצועות שונים. ילדים "נועוני תעוולת בקבוצה, דואג הצוות לפתח בתלמיד דרך , חשיבה לוגית ואנליטית, דבר המאפשר לתלמיד לב לשפר את הישגיו בתחומים שונים לחלוטין. המאה העשרים, על הקידום שבה, הביאה אלינו מגוון רחב של פעילויות ורבים הטוענים - 0 *אין נדשאי המהעב קניינק הבלעדי של בעלי מנת 1 0 א 4 - משכל (בזהה". אומד משה תלמידים מתרגלים במעבדה | ששאשכ א "טב 108-800 סיר המופ ביני יפו יו 1 מבושהכ- יו תלמידי מרכז ההדרכה מתרגלים ולומדים על שדבר זה, בעיקר, גורם לירידה ברמת תשומת הלב מחשבי אפל 2 אי ואפל 2 סי, כשקיימת מגמה שההורים מקדישים לילדים, ומחסור בתשומת לב להכניס בעתיד למעבדה גם יבמ פיסי ומקינטוש. לילדים גורם לכך שכל הצלחה או כישלון הם במעבדה לומדים 9 שפות תיכנות, 3 מערכות גורם מכריע בהתפתחותו של הילד. הפעלה ומתרגלים עבודה על תוכנות מסחריות שיטת הלימוד היחידנית וחוויית ההצלחה הקיימות בשוק (למבוגרים). הסשבת מפקודות היה רצוי שירחיבו את הספר לעוד מחשבים -- כדי לענות לצורכי משתמשי המחשבים שם הספר הרבים. 60/05/05 045/60 5 = 4 ח0= ₪505 7705--80 40 57 מחבר: בראיין באנק וצוות עוזריו. הוצאה לאור: היידן בוק קומפאני 60 800% אפסמל גת) אם חשקה נפשך בתוכנית של מחשב אפל אולם יש באפשרותך לעבוד וק עם מחשב ה-1857-80 תוכל לבצע הסבת פקודות בעזרת ספר זה. הספר בנוי מארבעה חלקים: החלק הראשון בנוי משלושה חלקים שהם העיקריים והעוסקים בתרגום הפקודות ממחשב למחשב (המצוינים כל מאה עשרצית לעיל). החלק השני בנוי משלושה נספחים: נספח שמכיל| שגרות (פפאוַדסט5088) שונות לדע ח על.. ה = | שם הספר: קטלרג יישומים של ממחשב למחשב (מהמחשבים המצוינים לעי ונספח המציין לפנינו את קואורדינטות המסך של בתי תוכנה למערכות יבמ. המחשבים הנ"ל ו"תרגומם" ממסך למסך וכמו כן (מהדורה 5/85). את התווים ומיקומם בזיכרון המסך. מחבר: יבמ ישראל. 6 כמו כן במרכז ההדרכה מקכלים הנחיה הנדסאי מחשבים לעבודות הגמר ובנוסף, המרכז מכין תלמידים לבחינות בגרות לרמה של 3 ו-4 יחידות. 6" הח שה הנהרמטוהי. תק המחשב -- חלק בלתי נפרד בעולם החוויות של הילז. שו לשם עידכון אינפורמטיבי, המרכז מחובר על-ידי מודם למקורות אינפורמציה ומאגרי נתונים במקומות שונים בארץ. והתוכניות לעתיד "...להפוך את מרכז ההדרכה למרכז מחקר מדעי והעיקרון של המודל החינוכי-לימודי יעבור לבתי הספר באילת", אומר משה ארוך ומוסיף, שתקוותו היא "שניתן יהיה לשלב את אנשי המדע והמחקר במאמץ החינוכי". מלמלדך סצרי מהעובים הוצאה לאור: יבמ, ע"י מירב הוצאה לאור. מהי ניהולית? מהי מטרתה? מה היא עושה?... ואם היא מוצאת חן בעיניומתאימה לצרכי -- אל מי עלי להתקשר כדי לקבל מידע מפורט? אני לא אענה על השאלות הנ"ל, אולם אוכל לספר לכם שקטלוג היישומים של יבמ עונה על השאלות הנ"ל ביחס לניהולית ולתוכנות רבות ומגוונות נוספות של יבמ. שירות נאה ויעיל של החברה ללקוחותיה. מגזין אנשים ומחשבים יו?י 1985 זוכר את מחירי המנוי הקודמים ? הם לא יחזרו בכל זאת כדאי לך לחתום על מנוי, היום ! בגליון 23 (מאי 85) הצענו לך מנוי למגזין אנשים ומחשבים במחירי מבצע: 28,745 ש' במקום 37,200 שי. בגליון 24 (יוני 85) נענינו לבקשותיך והארכנו את המבצע עד סוף יולי 85. כך קרה שבצעדים הכלכליים האחרונים "נתפסנו עם המכנסיים למטה" במחירים נמוכים במיוחד. אם בכל זאת לא קפצת על המציאה ולא חתמת על מנוי, צר לנו. עכשיו אנו נאלצים להעלות את המחיר הקודם של 37,200 ש' ב-22% שאושרו לנו, ל-45,380 שי. אבל יש לנו סוכריה בשבילך. קראנו לה "עסקת מזוודה": חתום עכשיו על מנוי שנתי למגזין אנשים ומחשבים ותקבל מזוודת מנהלים ("תיק ג'יימס בונד") כך תהנה מ121 גליונות של מגזין אנשים ומחשבים וממזוודת מנהלים כחול"לבן (תוצרת קיבוץ גשר הזיו). עשה את החשבון ותגיע למסקנה: אסור להחמיץ הצעה זאת! מלאי מזוודות המנהלים מוגבל, לכן הזדרז ומלא את התלוש עוד היום. המבצע בתוקף עד 1.9.85, או עד גמר המלאי. 4 אנשים ומחשבים/ "עסקת מזוודה", ת.ד. 33325 ת"א 61332, טל. 03-295148 כן, אני רוצה להיות מנוי על 12 גליונות אנשים ומחשבים אישי. אני מצרף המחאה ע"ס 45,380 ש' לפקודת אנשים ומחשבים בע"מ. שמי מסי טלפון רחי מסי עיר מיקוד גיל מקוס עבודה/לימודים תפקיד תאריך תייז חתימה המבצע בתוקף עד 1.9.85, או עד גמר המלאי. מעוניין להחליף/לקנות משחקים לקומודור 4 במיוחד מעוניין בתוכנית 61 ברשותי משחקים לוהטים מגרמניה אייל דרוק רימון 341869 -- 03 מעוניקים להחליף תוכנות ומשחקים לקומודור 64!!! על טיפ בלבד (ישנה אפשרות מכירה). אני מעונין גם להשיג את 2 א0אאא2 קסד שמ אסוד6, ,א10דו05 01.5ק 2049 ממ אזוא מ ופ6טתם א6הדדא דא א וא5 אד 5 6אסא צפאאסכ דוד 4 בועז 052-551553. מעוניין למכור או להחליף משחקים בשפת מכונה ובייסיק של דראגון 32, יגן משה 0 ביל" 15 פ"ת. מעונין להחליף/למכור משחקים לקומודור 4 על גבי טייפ. בבעלותי משחקים 65 שו10560א אמצס פסזא ₪םואוא5 ועוד חפץ בעיקר בפלייט סימולטור 2 אמיר 03-726130. דראגון 32. ברשותי מעל 180 שפות תוכנות ומשחקים מן החדשים ביותר כגון: 6ואג )וא 8פאזוא-- 85ופקטוא א6 אד א86, ועוד... איל 04-703044. ברצוני להשיג את הקומפילר מאפל לקומודור 64. בתמורה אתן את הקומפילר מקומודור לאפל או תוכנות ומשחקים לשני סוגי המחשבים. דוד קוקרל 4-. בעל תוכניות רבות ומגוונות על גבי קלטות לספקטרום, מעוניין להחליף או למכור. שי חלפון מאפו 5 רחובות 76203 1.. מעונין להחליף/למכור משחקים לספקטרום. אסף 03-459194. מעונין בהעתק של האסמבלר 1.05 (מאת ריצ'ארד מנספילד) על קלטת לקומודור 4, תמורת תשלום. דוב רצמן, ת.ד. 407 שדרות. 051-98871. מעונין להחליף תוכנות (תוכניות ומשחקים) לאפל ותואמיו. ברשותי מאות תוכניות יואב אילינברג לימון 3 ת.ד. 1233 קיסריה 30660, 063-62923. מעוניינת להחליף את המחסנית ואאפחם .11 של הדראגון במחסנית אחרת. כמו כן מחליפה משחקים בשפת מכונה ובבייסיק. אילנית ביידנקופף סוקולוב 18 בת"ים 59373. מעוניין להחליף או למכור תוכניות לקומודור 64 ברשותי כ-500 תוכנות רמי בלנק 04-751373. מעונין להחליף ספקטרום 48ק" + יותר מ-200 מישחקים + טייפ + אינטרפס + ג'ויסטיק + טלויזיה 5485 שחור לבן 4 אינץ כמסוף. בעד מחשב קומודור 64. בורוס לוין 04-756313. למכירה ג'וק פריצה מתוחכם במחיר מצחיק. לבעלי אפל 2 אי בלבד! 8. מעונין בספר של שפת פסקל לאפל כמו כן קיל.ט פ:ל.ט מוכן להחליף משחקים ותוכנות על רמה תמורת א/ וא מט.1מ, דלאס. לאורן 2. = מעונין להחליף/למכור משחקים ותוכנות לימוד, עסקים לכונן דיסקטים או טייפ למחשב אטארי צור רייס ק. טבעון 36000 טל. 04-935410. = למכירה או החלפה משחקים לספקטרום 8 כגון הוביט דיפנדר ועוד. אלי איזנשטיין, נצרת-עילית, 0657-78691. = מעניין לקנות משחקים עם גראפיקה "מדליקה", וגם תוכנות מעניינות אחרות. לספקטרום 48. זאב שורץ 04-661755 בערב. רחוב מונטיפיורי 2 חיפה 33725. חומרה > מעונין למכור מחשב 11.44% במצב טוב כולל ספרים וקסטת בייסיק מורחב: ל-36 ק'. צבי גנל, סמטת חצור 5 טל: 883392, מיקוד 59614. > למכירה דרגון 32 עם ג'ויסטיק 2001 ותוכניות. זאב, טל: 846441. > למכירה דרגון 32 עם ג'ויסטיק והמון תוכניות. מירון רח' הרצוג 18, חולון. טל: 1. > למכירה מדפסת איכות ברדר 15 ₪צ טורית, ומזין גליונות נייר. ד"ר שלו אריה ביאליק 28, פ"ת טל: 03-914504. > מעונין לקנות מחשב ספקטרום 48ק' משומש + תוכנה. גולן זבידה, טל: 04-933870. > למכירה בהזדמנות דראגון 64ק' תוספות רבות: ג'ויסטיק, ספרים באנגלית ועברית, משחקים רבים בשפת מכונה ותוכנות הרחבה, מוניטור ועוד. גיל וולשטטר גולומוב. 30, גבעתיים מיקוד 53463 טל: 03-318611. > למכירה קולור ג'יני במחיר מציאה. אורי שנער, כפר סבא, טל: 052724151. > למכירה מחשב טי.אי. א/99 + כבל לשני טייפים + הסטת משחק מעולה + ספרים וחוכרות + משחקים במחיר מציאה. איתן כהן, הרצל 4 צפת מיקוד 137217 טל: 067-30290. > למכירה ספקטרום 2881 1 ק', 860 כמעט חדש וספרות. גיא, טל: 04-732414. > .4 / 99 1ַד אמריקני + חיבור לטייפ + קסטות ללימוד בייסיק ובייסיק מורחב + ספר משחקים. טל: 476065. > למכירה מחשב ספקטרום + מדפסת + מגבר + טלויזיה + תוכנה + ספרות + ריהוט + טייפ במחיר מציאה, להתקשר לצחי ראם טל: 4. > מעונין בכונן דיסקטים למחשב אפל 2 או לתואמיו. עמית טל: 02-720714. > למכירה דראגון 64 + 100 תוכניות בשפת מכונה + ג'ויסטיק + אחריות לחודש + ספרים לבייסיק ולשפת מכונה + חוכרות + כל החיבורים במחיר מציאה. אייל שרוני 03-746154, ר"ג. 5 למכירה מחשב תואם אפל 64ק' + כונן + מאוורר + כרטיס ,41 + ספרים + תוכנה. דרור דותן טל: 04-252788. 5 למכירה אטארי 600וא חדש בן 8 חודשים + טייפ מיוחד + עשרות משחקים + ספרות במחיר מפתיע 8120. להתקשר לקובי ורד 04-523469. > למכירה דראגון 64 במצב מצויין כולל חיבור לטייפ, מישחקים רכים על קלטות, ספרים בעברית ובאנגלית, ג'ויסטיק. לפנות לאלון תבור טל: 051-81632, הלימון 22, קירית"גת 82000 (בין 16.00 ל-20.00). = למכירה טי-אי במצב מצוין + מחסנית בייסיק מורחב + כבל לטייפ ותוכנה בבייסיק ובבייסיק מורחב. ב-8200 בלבד. מאור קשנסקי, גולומב 7, רעננה. טל: 052729631 (אחה"צ). > מעונין בכונן תקליטונים לאטארי 600 א. בן-נחום מאיר, טבריה ת.ד. 1502 טל: 64, מיקוד 14288. 6 למכירה מחשב ספקטרום 48ק' + טייפ + עט אור + אינטרפייס לג'ויסטיק -- שניהם מתוצרת דקטרוניקס + ספק-כוח + שישה ספרים + 85 תוכניות מעולות. הכל יחד 8350. לפנות לעדן שרובמן רמים 26 כרמיאל 20100 טל: 4 (אפשר לקנות לחוד). 5 למכירה ספקטרום 48ק' כולל מוט היגוי, כולל מתאם למוט היגוי ועוד כ-100 תוכניות ומשחקים. (המחשב כחדש). 5265 להתקשר בשעות הערב 03-363497 יהוד. 5 למכירה כונן דיסקטים חדש למחשב ביביסי 0 ק' או 200 ק' דו צדדי. להתקשר בשעות הערב. 7 יהוד. > ברשותי מאות משחקים להחלפה באפל ותואמיו. תוכנות וספרות. הולצר סמדר, בנימינה 0 טל: 063788738. > למכירה ספקטרום 48ק' + מתאם לכונן + ספרות ותוכנה רבה. דני, טל: 03-340488. > מוכר טייפ קומודור במצב מעולה במחיה זול מאוד, כמו כן מוכר משחקים מעולים ותוכנות שונות. שרון דגן, טל: 03-350791. > למכירה קולור ג'ני + 3 ספרים + חיבור לטייפ + מחסנית בהזדמנות. בהר גיל, אילת 32/3 חולון 58361, 03-853770. > בהזרמנות למכירה סינקלייר, ספקטרום 48ק בקופסה + ספר מחשבת | וספר באנגלית ובעברית + קסטת הדרכה ומשחקים. צחי סביר רח' ששת-הימים 22, בתיים 59503 טל: 02. > דראגון 64 + טייפ + שני ג'ויסטיקים + שנאי + כבל לטלוויזיה + שלוש קסטות משחקים + ספרות בייסיק ומשחקים. למכירה או החלפה בקומודור 64. אלון שושני, שכונה דרומית 3 מטולה. מיקוד 10292. טל: 067-49216, = למכירה ספקטרום 48ק' + ספרים (גם בעברית) + 200 משחקים ותוכנות + יחידת דיבור (מפא.זד זטפצו5) + אינטרפייס לג'ויסטיק (עם מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 ווה ₪000 6 למכירה: מחשב אוריק-1 48ק' במחיר 0, כולל 15 משחקים. עופר שמשון, רח' אברהם שפירא 11/7 אזור ו', אשדוד מיקוד: 6, טל: 055723492 או 055754508. = למכירה חדש מהאריזה ! הפסקאל העוצמתי + .וא משופר -- עם תוכנת העזר ?57 למחשבים וא/?6. | חבילת תוכנה והתיעוד השלמים והמקורים. דני, טל. 03-786294. > למכירה מחשב כיס 1.5511 הניתן לתיכנות, חדש באריזה 140,000 ש' לבעלי אפל טבלת ציור מאת-.1 0א כולל תוכנות שונות לציור ולשרטוט ליצירת גראפיקה ברמה גבוהה 70,000 ש'. לבקש את דרור טל: 03-891602. > למכירה מחשב אישי נייד קסיו 787-300 + מדפסת + הרבה תוספות וסיפרות 230,000 ש'. לבקש את דרור, טל: 03-891602. > דרוש בדחיפות קומודור 64 אטארי .זא 800, להחלפה במחשב מיקרובי. במצב מעולה + הרבה תוספות. 04-728850. (בערב). > למכירה משחק טלויזיה פיליפס במצב מצוין + קסטות משגעות + מוטות היגוי + ספק-כוח. לפנות ליאיר גולד טל: 052-551487, הרצליה. > למכירה אפל 2 אי חדש לחלוטין + כונן + מוניטור + 80 טור + 128 ק' + מדפסת בהזדמנות נדירה לרגל נסיעה. ורד, טל: 03-245014, 8. = אפל 2 אי אורגינלי + כונן אורגינלי + מסך אורגינלי + כרטיסים + תוכנות (1-2-3) למכירה בהזדמנות לרגל נסיעה טל: 03-9221128 משה קידר, הזית 2 נוה עוז פ"ת, 49214. > למכירה ספקטרום 48ק ספר הדרכה, עט-אור ומוט היגוי חדשים + קסטות ניתן לרכוש בנפרד לרגל קניית מחשב חדש. להתקשר לאוהן שהם, טל: 063-77404. ד הותך ןו ו ןוו ₪ אא אא א מו מה אה או או אה אה אה חק אה אה אה אה מה אה אא אה אא חש מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 קיל.ט 5פ:ל-.ט מקום לקרטריג') וכל זאת במחיר מציאה! אבי רוזן 04-80848, חיפה. (המחשב במצב מצוין). > למכירה מחשב טקסס אינסטרומנסט + חיבור לטלויזיה + ספק + כבל לטייפ + ספרים עם תוכניות + קלטת לימוד בייסיק + מחסנית לבייסיק מורחב + 2 ידיות משחק במחיר מציאה. חגי רוזין, אילת 24 חולון טל: 037-848678. * למכירה מחשב ספקטרום 48ק' + מתאם לכונן + כונן + מתאם לג'ויסטיק + ספרות ותוכנה רכה. דני, טל: 03-340488. > ספקטרום 48ק' במצב טוב + תיעוד מלא + עשרות משחקים מלהיבים: ווילי, אקספרס, פנטרטור, פיניקס, שש-בש ועוד. אלכס טל: 8.. > מעונין באפל 2 סי, אפשרי ללא צג. בנצי טל: 08-457936, ת.ד. 47 רחובות. > למכירה דרגון 32 ק': ג'ויסטיק, קומפילר, פסקל, אדיטור פלוס, בייסיק מורחב, משחקים באסמכלר, ספרות מקצועית נרחכת, חיבור למדפסת ועוד. כמו-כן תוכנה ליבמ פיסי, טל: 3.. = למכירה: דראגון 64 טייפ, שני ג'ויסטיקים, קסטות משחק, ספק כוח, כבלים לטייפ ולאנטנה וספרות. ‏ 8300. אלון שושני מטולה, טל: 6, מיקוד: 10292. אפשרית החלפה בקומודור 64 וטייפ. > אם הינך בעל 185780 מודל 3 או מודל 4 וחשבת למוכרו, מצאת קונה. שי, טל: 1, הגלים 1012 אשדוד 77410. > למכירה טקסס במצב מצוין + ספק + מתאם + ככל חיבור לרשמקול + ספרי הדרכה + ספרי תוכנות + מבחר תוכנות מגוונות על קלטות. יעקב אריאן דרך מצדה 91/29 באר שבע 0577410715 המחיר: 150,000ש' בלבד. טופס פרסיום במדור קלטי/פלטי 8 בל הודנותיר חייבות להיבתב בבחב"ידברור וחריא על טופם וה הביל טוד50 חלים לסירב. כאזוב -- אוהופס -- חזילה אחת לחמצבצת בבהירות רבה. שטזר. בתובחר החלאה. (בולל חיסור) ן או טלפוגר חייבים להיכלל בצשלוצים החלים. אורחקבלים הודטצות מקוראים פרסיים בלבר. לא גוכל לחוור על הודטחר אלא -אםיכ השחסצ בטופס חדט. המטרכת איוה יבולה לטרוב להדפסת הודנה בלצהי במוצד כלצה. וטינה נושאח בטחריוו לתוכ המודעות. אנא טוור לור לטוור ?ךר בכחב"יד נה ו / וברור. המודטות הפורסמנה ול בסים "בל הקודם וובה". שלח אה הסופם בסטסספה ציין בצרה הצוחאלי זוכירו קָל0] פלס: בהצלחה. ו ב הקבר שך. ה א מו 3 ב הפר ור ו ]1 ב 1 חן 5-ו וו י ב- התך.- 2-4 ! מעונין בכונן דיסקטים 1541, במדפסת 1 5 1א, בפלוטר 1520/25, עבור קומודור-64. מעוניין בקרטרידג'יים לאסמבלר, ולמעבד תמלילים עברי ואנגלי, ובתוכנית טורבו לטייפ לקומודור-64. צמח ראוכן, מעונות סגל 5/4 הטכניון חיפה. 4, 04-510379. בהזדמנות! מחשב ספקטרום 48ק' + כונן דיסקטים + ספרות + שפות + ספרות עשירה ותוכנה מגוונת כפרטים לפנות לגיא קרן טלפון 051-33857. (בערב). למכירה טי-אי 99/43 + כל האביזרים + כוורת + כונן + הרחכת זכרון + מחסניות: מיני ממורי, אסמבלי, לוגו בייסיק -- מורחכ. תעוד רב, משחקים רבים בדיסקטים, כבל ג'וייסטיק. אפשרות לקנייה בחלקים. גיל אופיר 03-941907 הרימון 9 ראשל"צ 75202. למכירה מיקרופרופסור !! תואם אפל + כל החיכורים + כונן תקליטים + שלוש קלטות משחק + קלטת עורך מסך + מוט היגוי (ג'ויסטיק) + ספר לימוד בייסיק, פורת דוד 059-77747. למכירה מחשב סינקליר ספקטרום 486% + קסטה מלאה במיטב המשחקים היפים של המחשב |2200% 455 161ד4 שכ (₪ד:6--מואוד טנקים 3 ועוד) + ג'ויסטיק + מתאם. שחר אלון 1. למכירה מחשב דראגון 32% + טייפ מוניטור ירוק 6א ספרים חיבורים ספק וקסטות תוכנה של משחקים. חנן ניסו 0. למכירה כונן תקליטונים לקומודור 64 במצב טוב 052-552294. מעונין להחליף משחקים ותוכניות בשפת מכונה למחשב אטארי .600%1 037800099 משה יניב. 9 ב 0 ניקוי אקדן הרבה פעמים ניסית בוודאי לנקות את האקרן ע''י פקודת 01.5 עם צבע כלשהו. הידעת שאפשר לנקות את האקרן עם כל התווים של 1 בדראגון, למשל אפשר לעשות זאת בעזרת התוכנית הבאה: 3 = 2 0 10 6 20 (85 + "צזא") ]אץ, 4 פאס 30 א דאפא 40 שפא: 50 80,939 ,86 ,00 ,04 ,85 2/7 60 התוכנית מבצעת את פעולתה ונמחקת מהזיכרון. הרץ אותה. דבר לא יקרה. התוכנית מכינה את הזיכרון לפעולתו החדשה. כדי שתיווכח מה באמת עושה התוכנית, הרי לך דוגמה: 5 = ג 0% 10 0 60א: ,20005 5א 00 20 0 =- 08 30 ג, פדאפא 40 הרץ את התוכנית. האקרן יתחיל להתנקות, אבל לא בצבע אלא בתווים של 5611 של דראגון, לפי סדרם. לכשתרצה להשתמש בזאת בתוכניותך הדפס: 1 660 אם:א,20005 0085 (מספר שורה) א הוא מספר קוד התו של 85011, שבו ברצונך להשתמש. 1 6םא הוא הכתובת של הזזת המכונה. עשתיים שהן אחת הֶעְלֶה אי פעם בדעתך לשלב שתי תוכניות לאחת? לדוגמה, הוראות משחק והמשחק עצמו? נניח שכתבת את ההוראות בתוכנית אחת והקלטת אותן, ואת המשחק הקלטת בנפרד. האם אפשר לשלב את התוכניות? התשובה היא כן. הרי במחשב אפשר לעשות הכל (כמעט). גם במחשב דראגון הדרך לעשות זאת היא בעזרת הפקודה א656? ודפאסע. הדפס 61.03 והעלה את התוכנית הראשונה. הדפס: (5) אתחק ,(25) אמש דאואץ רשום את שני המספרים המופיעים על האקרן. הדפס: (28) את דאזאץ אם המספר גדול מ-1 הדפס: 2 - (28) 255% ,2 0085 :(27) א55 ,25 פאסק אם המספר קטן או שווה ל-1 הדפס: (28) 7551 - 256 ,26 05 :1 - (27) אםפ ,25 מאסת הדפס 61.04 והעלה את התוכנית השנייה. כשהמחשב יענה לך 0% הדפס: (את המספר השני שרשמת), 6 ףאסש: (את המספר הראשון שרשמת),5 05 אכן ביצעת את כל ההוראות נכונה, שתי התוכניות ישולבו לאחת. 270 ה ו וו ...רככ רכ וח וו ו ור רהש חקלה במקודות לדראגון פקודות רבות, שכל אחת מהן מבצעת את המוטל עליה, אך יש לפעמים תקלות בפקודות אלו. נבדוק אחת מהן, את צמאאז. פקודה זו בודקת לחיצת קליד על המקלדת. הבעיה היא במשחקים ובציור על האקרן בעזרת הרצים. עלינו ללחוץ על כל קלידד כמה פעמים שדרוש לנו. זה עושה את העבודה מעייפת וגם לא נוח, אבל אל דאגה. יש לזה פתרון. פקודה אחרת בשם אא6ת יכולה לבדוק את המקלדת כמה זמן שקליד לחוץ ולבצע את הפעולה הדרושה. הפיקים של המקלדת מתחילים בזיכרון ב-338 (הקסה 152) ונגמרים ב-345 (הקסה 159). כל אחד מהם מחזיק כמה קלידים. כדי להשתמש בזאת עלינו לרשום את מספר הפיק ואת הקוד של הקליד שבו אנו רוצים להשתמש. למשל: .א 254 = (338) אזפק ץן (מספר שורה) אבדוק אם נלחץ הקליד 0 במקלדת. אבל איך נדע את הקודים? את זאת מראה הטבלה הבאה: מספר הקוד:ו 19‏ 223 239 247 |25 253 254 הפיק אפדאת א 1 1 8-6 0 38 אג:]6 + ש | + 8 1 39 7 0 ] 8 : 2 00 | 5 / ( : 41 ! 1 1 הדב 4 2 - טִ א 5 - 5 3 - ץ א ץ י 6 4 ץ 0 06 ]/ 7 5 לחובבי הגראפיקה. האוהב גראפיקה ישמח בתוכנית ה''דרקונית'' הבאה: "203,005 ₪ דאז :615 10 א זא א:000 088-110 20 0-4 40 1 א5,1:7015:50 מססואק 50 5-4 = אא 0 60 ד = אא 208 = אא :]1 70 0 2555 0170 = א 0 80 אא-05177 25510 = 08 90 (191/256 4%) 1 = ץ 100 9 ) - ,)פאז 110 - 255,191) - (191,א) פאז1 120 0 - 255) - (צ - 191 ,255) מאז1 130 ,0 - (4,0 - 255 פאז1 140 4 אא 150 דא א :1000 10 = כ 0 160 5 170 5 דאא 180 0 190 מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 מ-ח:ש.-ב ש.ע:ש.ו-ע עברית 283 רענן הרמן אני קורא ותיק של עיתונכם וברצוני להציע כאן רוטינה קצרה מאוד ומעניינת עבור מחשב אפל, שתאפשר לכתוב בעברית מימין לשמאל. על הרעיון שמאחורי התוכנית עליתי ביחד עם חברי אבי פרידלנדר (שנינו חובבי אפל ותיקים -- שלוש שנים ! !). רצ'"ב פלט מקורי מהמחשב שלי לתוכנית והייתי רוצה גם לתת הסבר לגבי אופן פעולתה: התוכנית מבוססת על שינוי בתוכנת ה-'רום' של האפל אבל כולנו יודעים ש'רום' הינו תוכנית קבועה בזיכרון המחשב ואי אפשר לשנותה. כדי שאוכל לעשות את השינויים הָדרושים ב'רום' אני מעתיק את ה'רום' לתוך ה'ראם' (צעדים 10-25). כאן אתן הסבר: הפקודות 10-20 מכניסות את כל המידע הדרוש לביצוע ההעתקה אל זיכרון המחשב. בכתוכת 65068 ישנה שגרה המבצעת את ההעתקה עפ"י המידע שהוכנס קודם לזיכרון - זוהי למעשה השגרה שמבצעת את פקודת העתקת הזיכרון במוניטור של האפל. שימו לב לכך שתוכנת ה'רום' הועתקה ליראם' אבל היא עדיין לא מופעלת מה'ראם' -- לשם כך יש צורך ל'כבות' את ה'רום'. בשלב השני אני משנה את תוכנת ה'רום' שכעת נמצאת ב'ראם' בשני מקומות בזכרון (צעדים 30-40). הסבר: פקודה 30 מודיעה למחשב שתחילת שורה תהיה מעכשיו בעמודה 39 ולא 0 כבמצב רגיל. פקודה 40 גורמת לכך שהסמן יזוז על המסך מימין לשמאל ולא משמאל לימין. כעת הכל מוכן ויש להפעיל את התוכנה החדשה שב'ראם' ע"י 'כיבוי' ה'רום'. הדבר נעשה בצעד 45. כדי לחזור למצב הקודם יש ליגשת' למקום 49281 ע"י פקודת ה'פיק' ואז 'נדלקי ה'רום' בחזרה. אשמח לענות על שאלות נוספות בטלפון 03-760108. שר 5 100866 דמזוו :1 6₪א00 :67,208 5א0הק ‏ 16 5 1%6060א8561 ששא ‏ 58%קה 8 שאסס :61,268 םאסק | 893 6₪א0ק :62,255 5א* ₪0‏ 16 5 066 26 85 םא :65668 04)1]‏ 25 9 שאססק, 36 8 שאסכ 38 0₪ 43‏ א8םה :(49283) א5שק ‏ > 2ב 45 הגה 7"א2 צחי פנחס התוכנית היא תוכנית"הגנה למחשבי התפוח ותואמיו בתוספת הסברים. את השיטה פיתחתי בעצמי והיא, למעשה, שומרת את טבלאות המהדיר של הבייסיק בתוספת הפוקים של ההגנה ולא את התוכנית עצמה. רבים מבקשים להגן על תוכניותיהם בצורות שונות ומכיוון שתוכנית זו אינה חדירה כלל (אף למתכנת), לכן היא יכולה לענות על ציפיותיהם. התוכנית בבייסיק תישמר בבינרית בתוספת פוקי הגנה כך שאי אפשר יהיה לראות 1157 או לשנות בה דבר. הסברים כלליים: א. המהדיר: המהדיר של בייסיק לא מתרגם את התוכנית מבייסיק לאסמבלר וּמבצע אותה אלא שומר אותה בטבלאות ורק בזמן ההרצה מפענח ומבצע אותה. תוכנית ההגנה שומרת, למעשה, את הטבלאות של המהדיר כפי שהן מבלי "לרמוז" למחשב שזוהי תוכנית בבייסיק. כתובות 103-104 מכילות את כתובת ההתחלה של טבלאות אלו. כתוכות 175-176 מכילות את כתוכת הסיום של הטבלאות. ב. בשיטת הגנה זו התוכנית פועלת כך: |-מ6א5ש5כ = תוכנית זו מאפסת את המקום ההתחלתי שאליו תועלה התוכנית. (שָמה ב-103-104 את הערך 8801). לאחר מכן העלה את תוכניתך. 2סאתמכ = קובץ זה משנה את כתובת ההתחלה של התוכנית למעט אחרי הכתובת הסופית של תוכניתך ולשם תועלה התוכנית 3סאפפס. 3 אפס = זהו השלב הסופי בו נשמרת תוכניתך המוגנת. היא מחזירה את המצביע של תחילת התוכנית לכתוכת 8801 בו נמצאת תוכניתך. לאחר מכן היא שומרת את תוכניתך מכתובת 0 ועד סוף 3אספתפס. פקודת אט₪ בסוף התוכנית מחזירה את"רשות הדיבור" לתוכניתך -------------------ו ר ה ההההבב ב בבהרוויליט 00| ה מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 71 מ:-ח:ש:ב ש:ע:ש:ו-ע המוגנת. אפשר לשנות דבר. ב. התוכנית המוגנת נשמרת בשם 80756762 אך אחר כך ניתן, יצירת התוכנית: כמובן, לשנות זאת ב-8וא4 אתא. א. הקלד תוכנית ראשונה ושמור כ-1-פסאפעמס. ב. הקלד תוכנית שניה, הרץ אותה אך אין צורך בשמירה. (בונה קובץ 2-פסאמשטפ). ג. הקלד תוכנית שלישית ושמור כ-3-מסאמשמס. הגנת תוכניתך: (בצע את השלבים הבאים) א. [-פס6אפפפס אשת ב. <שואאאם > 1.05 ג. 2-פסאםתמכ 6מא5 ד. המחשב יבקש: דאפד ד015,)60(5() לחץ על 6 אם שמרת מסך טקסט או על ₪4 אם לא שמרת כזה. (על שמירת מסך טקסט -- בהערות). זהו!!! כדי להריץ את התוכנית המוגנת בצע: 280180150 כ ג0.ו8. כל פעולת 05 אחרת תלווה ב-פִסַפאם. הערות: א. על תמחק את תוכניתך המקורית! !:: כי בתוכנית המוגנת אי ג. בשמירת התוכנית המוגנת, נשמר גם מסך הטקסט הנמצא בכתובות =:5400-5. כדי לנצל זאת בצע את השלבים הבאים: שופא פאס : דאפד 10 פקודות 7א281 שיכילו את שמך, כתובתך או כל דבר אחר שברצונך לרשום. 0 600 1000 לאחר שתהיה מרוצה מההרצה, שנה את שורה 1000 כך: "00 ,אד 5 צ61185)4("85 דאזחק 1000 והרץ את התוכנית שוב. פקודה זו תשמור את מסך הטקסט. בזמן הגנת התוכנית, כשהמחשב יבקש דאפד ד₪(1(0%15,)6) לחץ על 6 אם בצעת את ההוראות הנ"ל של שמירת מסך, ואם לא -- לחץ על א. לשיטות הגנה נוספות ולתוכניות עזר לעיבוד מסכי טקסט וגרפיקה פנו ל: צחי פנחס, זלמן ארן 7, חולון 58319, טל' 03-856589. תוכנית מס' 1 0 600 אאפאס -1 0 שאסק 2 0 א06ק :104,8 ₪005 :103,1 םשאסק ‏ 10 =סו - 15 2 = 1 אשהד 96 > 1 15 :1 פגםאה :2168 סז 2155 = 1 אס= 20 =אמסדפםה : זאשא :1,1 םאסק - 23 |האאסא :י45הא1ק 201 צם" דאזמק : ₪57 25 < פאהא= ו1-> 045 :פצד, אסא" זא1אק :5 פהדט 30 "65-2א5"5ע 50א₪ 5 = םםס5 100 דאשא :1,1 םאסק :1 פהמאה :1037 סז 1024 = 1 אםס= ‏ 105 110 םאע‎ *!!! אפנע שהד 6א51האם* זאנחק : שפאםעא1 :255 =65ש5ס 5‏ 500 זאפא :1000 סד 1 = 1 אס= ‏ 505 510 8 = ותש‎ )133( *"זם₪5א/ |אדס צם +צואס פשקסקסזפ 56 אב6" דאנמק ‏ 515 | |אאסא | 520 1000 0,65,72,73,9ל,66,89,96 הדגע‎ ,+ָ,"",,,,3 תוכנית מס' 3 תוכנית מס' 2 + (13) %אהס ‏ = 2% 10 *65-2אם=פת" = : %* זשס :%א זש6 -1 0 5 5 066 :1012,0 5א0ק -5 7 ב 5 %; "א5קס"2% זאנאק 30 (4) 628% - + (13) 632% - > 2% 6 7 , %; 57ד1ק0י%ע דאזחק ‏ 40 =אס :8%;"דאשד ד=(6),םתס(ה)* דטקאז - 8 -1060אסמסא* זאזחק 50 = ב 9 6 * (1726) אםםק ‏ + (175) א5םק 256+0א(176) א55ק+(175) <55ק=ה* זא1קק ‏ 60 זאזאק אהד "₪" > 8% 15 10 *8,0 5א0ק" דאזקהק ‏ 70 *4%400, דאשז פ08ס|פ"2% "8=6+1* דאנחק 80 8 אס :103,1 5א0ק 15 "4/256(%256)דא103,8-1 םאסק" דאזחק 90 ם5500י% זאזחק ‏ 19 * (8/256)זא104,1 5א0סש" זא1קק 100 "- . ו ו אטחה" דאזאק ‏ 110 אטח 20 5 דאזקק 120 4 0/8 ברב ט בהי ב יי יקוה מש וי כ פא ב בול יי םהה ל קש ה ה א הדחה ה הרת 72 מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 ו ו 2 תיקון למעבד התמלילים אפקלרייטר מעבד התמלילים אפדוםופ וקקא למחשב אפל | בגירסתו | העברית | הוא | אחד ממעבדי-התמלילים הנפוצים בארץ. המשתמשים בו ודאי שמו לב ל"באג" רציני שיש בתוכנית ההדפסה. אם האות "א" נמצאת בסוף או בהתחלת שורה היא מושמטת ומילים בסוף שורה המכילות "א" באמצע נפרדות לפעמים לשני חצאים. לאחר שסיפר לי מישהו שכתב עבודה בת 0 עמודים במעבד תמלילים זה ורק בסוף התכרר לו שלא יוכל לקבל מימנו הדפסה סבירה, החלטתי לתקוף את הבעיה. לאחר שבוע של עבודה מאומצת הצלחתי למצוא את השגיאות הגורמות לתופעה. אני מביא בפני הקוראים את התיקון הפשוט שיש לעשות בתוכנית ואני בטוח שיועיל לרבים. 1. הכנס את הדיסקט של 8פ5זואשפןק?ג לכונן. 2. בצע אק סאס.8. 3 הקש 127, 3830 פאס וראמטזא. 4. הקש 127, 3851 פאסק ו"אאשז6א. 5. בצע 14066, 8803א, אק 854%5. זהו! העסק מתוקן. בהצלחה. חגי כתריאל, קרית טבעון. חגי, אנו מודים לך, בשם הקוראים, על תשומת הלב והאכפתיות. ערון האיכבתניק שמי שרון סייברי ואני בעל דראגון 32. אני קורא נילהב של עיתונכם מראשיתו, ועד עתה שלחתי אליכם מספר מכתבים עם הערות. ברצוני להתייחס לגיליון 23 ולשאלותיו. [. לממי "האכפתניק" -- אני מסכים עימך שנושא האסטרולוגיה שרוי עדיין במחלוקת אך בכל אופן הסכמתי עם לאה סופיר וכתבתה. 2. על משתמשי המחשבים לדעת ולהבין את נושא המיחשוב מכל זוויותיו וזה כולל גם אסטרולוגיה. ואם התיחסותך לנושא -- "שלא הוכח והוא בגדר אמונה בלבד" הוא כזה, אזי עליך לומר זאת גם לגבי דברים רבים אחרים. אדרבא, דווקא כתבה זאת, משכה אותי וגרמה לי לכתוב תוכנית אסטרולוגיה נחמדה מאוד שהעשירה את ידיעתי ואת ניסיון התיכנון. (לכל המעוניין !). ועודד כל עוד שנושא מסויים, יהיה מגוחך ו"חסר הוכחה" ככל שיהיה מעשיר את ידיעתך וניסיון התיכנות שלך אזי, כשר הוא. 2. גם אני כתבתי לכם מכתב מפורט לגבי שאלותיו של שלומי טולדו, ובכל אופן פירסמתם 2 מיכתבים דומים אחרים. 3 לשאלת "הגברת אילנית ביידנקופף" -- תוכנית בייסיק שתעלה אוטומטית ניתן לעשות מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 זי-ה ע:ס:ק:י באופן הבא: ישנה תוכנית שקרוייה אטפסדטג. תוכלי למצוא אותה באחת מחוברות חפפט א860ס (תוכלי גם להשיגה אצלי -- פני לכתובתי בהמשך). לגבי תוכניות שפת מכונה; אפשר לעשות "התחלה אוטומטית" לתוכניות שפת מכונה כך: כתובת ה867א5 של התוכנית הוא -- א (מספר כלשהו). רשום 9 ,א 5א0סק 0 ,ו+א מאסק 6 ,2+א 8 א0קולבסוףא 56א5 המחשב יטעין את התוכנית ויריצה באופן אוטומטי. אגב, אפשר לשלב רעיון זה לפני תוכנית שפת-מכונה בתור תוכנית בייסיק ! לגבי מהירות הטייפ- התייעצי עם טכנאי, אינני חושב שאפשר להגביר את מהירות הטייפ אלא את מהירות קליטת הנתונים. 4) מי יודע? איך משתמשים ב-שאון₪ ב-דראגון? כלומר ב-61.058 וב-א5ק0. ולבסוף לקבלת תוכנית להתחלה אוטומטית ולכל המעוניין (אפשר להשיג גם את תוכנית האסטרולוגיה אצלי), לפי כתובתי, רח' הברושים 21/1 כרמיאל 20100. שרון סייבר, כרמיאל. תודה ואנא, התקשר למערכת, ללאה. מדמה טיסה מנהריה לסמס הררי, ברצוני לקכל חומר הסבר למשחק "סימולטור טיסה". אודה לך באם תפנה אותי למקום בו אוכל להשיג את ספר ההסברים + המפות. אודה על עזרתך, גלס עופר, נהריה. סמס הררי עונה: תיעוד עכור פלייט סימולטור מקבלים יחד עם התוכנה. התיעוד כולל ספר אחד המסביר את עקרונות הטיסה, תרגילי טיסה, ופרטים על סוג המטוס. חוברת שנייה מכילה את כל ההסברים להפעלת התוכנה. חוכרת שלישית מכילה עדכונים אחרונים לגבי השימוש בתכונה שאינם מכוסים בחוברות הקודמות. כן ישנן שתי מפות המתארות את איזורי הטיסה ועזרי הניווט וכרטיס מיוחד המכיל תיאור קצר של הפעלת המטוס בעזרת המיקלדת. תוספנים אטאריים אני בעל מחשב אטארי 7800א. אני נהנה מעיתונכם שערוך וכתוב בצורה יפה. דבר אחד "מקלקל" אותו והוא הזמן בו הוא מגיע. לפעמים אני מקכל את העיתון שבועיים ושלושה לאחר שיש אותו בחנויות וזה מרגיז מאוד. יש לי גם מספר שאלות: 1. איך שולטים ומזיזים את התוססנים (ספרייטים) באטארי? 2. איך כותבים שורה בתוכנית מתוך התוכנית, ז"א האם יש פקודה לכתיבת שורה מהתוכנית או דרך כלשהי? אבנר הורוביץ, הרצליה. תודה. הבעיה עם משלוח המגזין -- היא עיכוב בדואר. אנו יודעים שהתשובה נשמעת בנאלית -- אולם זו הסיבה האמיתית. המגזין נשלח תחילה למנויים ורק לאחר מכן נמסר למכירה בדוכנים. המיקרוברופטור הנעלם ברצוני לשאול > היכן אפשר להשיג רכיבים למחשב מיקרופרוססור 2 (פקוא 2) כגון כונן, מקלדת, קלטות, חיבורית ועוד? > האם ה-גדאס וה-א5פ? | של | מחשב | אפל | שוים מהמיקרופרוססור והאם שפת המכונה שונה? > כיצד מערבבים צבע במיקרופרוססור 2? מחשבתי הכללית: העיתון אנשים ומחשבים אישי השתפר בצורה אדירה וכן נענו לבקשות הקוראים כמעט במלואם. מדוע אינכם כותבים אף לא מילה לכיוון מחשב המיקרופרוססור הרי יודעים אתם, כי איני הראשון הפונה אליכם. רק כשפונים אליכם, רק אז אתם נזכרים לכתוב משהו אם בכלל. סוף סוף בגיליון 22 הופיעה תוכנית על מיקרופרוססור 2 הרי בסך הכל הוא מחשב טוב. אנא מלאו את בקשתי אשר לדעתי היחידה החסרה. | לקניית ציוד היקפי ניתן לפנות לגוטאל, בדיזינגוף סנטר בת"א -- שהם כידוע היבואנים של המיקרופרוססור. במידה ואין להם תשוכות מספקות עבורך -- אני בטוחה שיוכלו לספק לך לפחות את שם החכרה בחו"ל -- להתקשרות ישירה איתם. לגבי שאלותיך האחרות, בגיליון 24 פורסמה כתבה ששמה, המיקרופרוססור הנעלם שכתב שריג רייכרט. שריג אף מבקש מבעלי ספקטרום ליצור איתו קשר. גם אתה, אייל, מוזמן לכתוב אלינו בנושא שלדעתך מקופח -- ובמידה ויימצא ראוי לפרסום -- נשמח לפרסם. סבפקטרום מנמעיל כלים? האם יכול ספקטרום להפעיל כלים ואביזרים חשמליים חיצוניים שלא ניבנו במיוחד עכורו והם אייל דרור, חולון. ₪-( כלים חשמליים רגילים כגון קומקום חשמלי, נורות, סוללות וכו'. אם כן, אודה לכם אם תנחו אותי ב"פרויקט" זה ותספקו לי את המידע הדרוש. יואב מרדר, ירושלים. עימות בנועוא יוניקס גליו| 25 מולא' 85 ברצוני להבהיר מספר נקודות שהועלו בעימות בין אהרון גולדברג וג'ין ייטס (עמ' 33 בגליון הנ"ל). כבית תוכנה העוסק בפיתוח מערכי תוכנה בשפת 6 תחת מערכת ההפעלה יוניקס יש לנו נסיון (כנראה בלעדי בישראל), בנושא פתוחי יישומים ב-6 תחת יוניקס במחשבים שונים. מתוך נסיון זה אנו למדים עובדות שלא עולות בקנה אחד עם קביעותיו של מר גולדברג. טענת גולדברג לא-קיום גירסה תקנית אחת ליוניקס אינה רלוונטית למשתמש כלל ועיקר. המשתמש הסופי מקבל מוצר, וסביבת הפיתוח של אותו מוצר אינה מעניינת אותו ברוב המוחלט של המקרים. בתי התוכנה העוסקים במערכות יוניקס משתמשים בגירסה הנוחה להם ביותר לפיתוח ומעבירים את התוכנה (ברמת המקור) למחשב היעד ומבצעים בו את הקומפילציה. טענתו של גולדברג כי העברת תוכנה 6 מכונה למכונה במקרים רבים אינה מאפשרת ביצוע הסבה, מצחיקה. השפה היחידה כיום (אולי מלבד תקן משרד ההגנה האמריקאי ל-6) שיש לה סטנדרט היא 6 (הסטנדרט הוא הגדרה שבספרם של ואג 68א581א 5ו6ו סאג ) ולמי שמקפיד לכתוב בסטנדרט זה, ולא להשתמש בתוספות יחודיות למכונות כגון קריאות מערכת מיוחדות (6115 1א5+5815) הסבת התוכנה בין המחשבים דורשת ברוב המוחלט של המקרים קומפילציה ובמיעוטם, שינויים מינוריים. מעבר לעובדות שהעלתי לעיל, חשוב להזכיר כי מערכת ההפעלה יוניקס עובדות על הרוב המוחלט (אם לא על כל) המיני והמיקרו מחשבים מרובי המשתמשים הקיימים בעולם. אין עוד מערכת הפעלה בעלת תפוצה כה גדולה או אפילו שמתקרבת לאותה מידת נפיצות, קשה לדרוש ממערכת כזו התאמת 100% לכל מחשב בכל מבנה חומרה וסוג מעבד שהוא. העובדה שכתיבה ב-6 ברמת 8ַא8א עדיין מבטיחה כמעט באופן מלא את תאימות התוכנה בין יצרני חומרה שונים, היא עובדה שהופכת את יוניקס ‏ ו"> | לסביבה האופטימלית לגופים המחפשים תאימות תוכנה מקסימלית. טענתו של גולדברג כי בקובול ישנן יותר תכניות מאשר ב-., וכי הוא אינו רואה מצב של 74 וק נטישת קובול, מגוחכת. אך כמוכן ששפה בת כמעט 30 תהיה בעלת שורשים עמוקים יותר מאשר שפה בת בעוך שליש, האם כשהמציאו את המכונית המשיכו האנשים לנסוע בעגלות רתומות לסוסים? ליישומים קיימים יקומו מערכות תירגום מקובול ל-6, ומערכים חדשים יפותחו במחוללים (וגם גולדברג מודה ש-6 יעילה בהרבה מקובול) זמני הפתוח ב-6 עם תשתית מתאימה נמוכים בהרבה. (אופיה המבני המובהק של 6 מאפשר לכתוב תכנית קובול בת 10,000 שורות בפחות מ-1,000 שורות 6). טענתו האחרונה כי גם הענק הכחול נבוך -- מענינת. עד יוניקס, יבמ מעולם לא קנה מערכת הפעלה לפתוח עצמי (ה-5סס-5וא פותח לפי הזמנתו בחוץ) שינוי מהותי בתפיסה זו של יבמ, רק מוכיח את ההכרה של יבמ במיוחדות של יוניקס, העובדה שמחלקות שונות מפתחות גרסאות שונות, רק מחזקת את טענתי הראשונית שההבדלים בין הגרסאות (כשיוניקס דומה ל-3 אפזפו5 ועל המכונות הגדולות מופעלת צ-ו%פ5+51 של יוניקס) בסביבת הפתוח, לא משנות את גישת המשתמש הסופי למערכות הישומיות הרצות תחת יוניקס. ההשקעות העצומות של שני הענקים יבמ ו1817א מוכיחות שיש גופים רציניים ש"שמים את הכסף במקום הדיבורים", ומה שיבמ ו1817א ביחד מרימים, אף אחד ואפילו מר גולדברג הנכבד לא יוכלו להפיל. אפרים ברנד, חברת מחשבת מה קורה להתלהבות? פעם הייתי קורא נלהב של עיתונכם אולם מחודש לחודש ההתלהבות הזאת פוחתת לצערי, וזאת מכמה סיבות, שהראשונה שבהם היא שהפירסומות הגדולות והמגושמות באות על חשבון דפי העיתון "היקר" כך שכמעט ולא נותר מקום לכתבות. הצעתי היא שתגדילו את החומר הכתוב כולל תוכניות, טבלאות מחשבים וכו'. שוב למרות הקשיים, אם לא תעשו כן אני מצטער להגיד שלא יהיה טעם לקנות את עיתונכם "היקר". הסיבה השלישית והכי חשובה היא שאתם מקפחים כמה מחשבים. למשל חודשים רבים לא נאמר בעיתונכם ואפילו מילה אחת על מחשב ביביסי. מה פשר הקיפוח הזה? בתקווה שלא תשתמטו משאלה זו. ראובן בן-נתן, קרית אתא. להערתך הראשונה, ידוע שעיקר הכנסתו של עיתון היא מפירסום. זו הברירה היחידה שאינה באה על חשבון ייקור נוסף במחיר המגזין והמינוי. אגב, שטח הפירסום במגזין אנשים ומחשבים אישי אינו גבוה כלל וכלל ובמבט כולל, גדל מספר העמודים המוקדש לכתכבות ולטבלאות כמעט מדי חודש! בבקשה, קח לידך כמה מן הנפוצים והטובים שבמגזינים בעולם וראה, עד כמה "צנועים" אנו בעמודי פירסום. עיניך רואות, כי בכל גיליון מתחדש נושא או מדור. קשה מאוד להחזיק "מאגר כותבים" על כל אחד מעשרות המחשבים שנמצאים בישראל בעיקר מכיוון שכותבים רבים נבחנים בבחינות בגרות או, גויסו לצה"ל. אנו מוכנים לקבל מאמרים שנכתבו על ידי כל חוכב מחשב ובמידה ויהיו מעניינים, יפורסמו. חהוכניות עוהיו ברצוני לבקש מכם, אם תוכלו לשלוח לי תוכניות שהיו, למחשב אטארי |א 800. אודה לכם מאוד מאוד אם תעשו כך. שלומי לוי, ירושלים. אנא פנה למערכת (ללאה), במידה ונוכל לעזור - נשמח. לחדור למערכות מחעבים.. ‏ ברצוני לשאול שתי שאלות ולהציע לפרסום תוכנית | בייסיק | פשוטה ביותר שכתובה לקומודור-64, ובעזרת שינויים קטנים ביותר ניתן להסב אותה לכל מחשב הפועל בשפה זו. - האם בארץ ניתן לחדור למערכות מחשבים המחוברות לרשת התקשורת הארצית בְעזרת מודם, והאם ניתן לעשות זאת על-ידי חיוג מספרי הטלקס של כל מיני מוסדות? - תכננתי על-גבי קומודור-64 תוכנית קצרה על פלישה מהחלל, אך אינני יודע כיצד להעביר את השליטה ל-ג'ויסטיק. האם יש סדרת פוקים המאפשרים ביצוע פעולה זו, או תוכנית קצרה למשימה זו? התחלתי בקריאת ירחונכם רק לפני חודשים אחדים ואני נהנה ממנו מאוד ומפיק ממנו את מלוא התועלת. אך, הייתי מעדיף כי תפרסמו יותר תוכניות למחשב הנפוץ ביותר כיום, הלא הוא קומודור-64. אגב, מדוע כבר לא מופיע המדור "משחקים הלוהטים"? והמדור "גראפיקה בקומודור-64"? רונן דוד, צפת החדירה למאגרי המידע של מוסדות בישראל אינה עניין פשוט ולא אנו שנצביע על דרכים לעשות זאת. בכל מקרה, למספר הטלקס אין מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 78 4 3. מ.ח:ש.ב ש:ע:ש.ו-ע > 72 ללשכ שקנ מ מב לט הששו המשא ויו עמ רא יי ייצורך מעטצות דואד רן הדרי 2. ענה על כל השאלות. (אם אין את אחד הפריטים לחץ על קליד לכ לויה-אי-הספליוהה- הר ו עו ו ור ה-אאטדפא). 3 הפעל את המדפסת - ואת השאר המחשב יעשה לבד. התוכנית מסמנת מקום לבול. התוכנית נכתבה על מחשב ווינר 64 והודפסה על מדפסת אַדמת 0פס. התוכנית עובדת על אפל ותואמיו וכל המדפסות. לבסוף, הרשוני לברך אתכם על עיתונכם היפה -- המשיכו בדרך הנכונה. התוכנית מייצרת מעטפות דואר לשימוש יומיומי, המעטפות הן בגודל סטנדרטי ויכולות לשמש גם כאגרות, ע"י כתיבה על החלק הפנימי של הנייר. התוכנית פשוטה וקלה לשימוש. הוראות הפעלה: 1. הכנס את התוכנית למחשב. %, ( (6%ק2) נ 6:"ן(27 )0ק5 דא1הק :10 פהדט 300 אשאה <ס!שטאם *רח'י (15 תו | דשקא:ז :20 פהדט :250,128 שאסק 10 נ | 0 6₪א0ק :5%קא;" " נ | 10 אשחז 15 < (59א8) אםן 15 320 1 אפםן| ‏ - 25 60%ק5 זא1אהק :10 פהדט ‏ 350 + א58אבא₪ ק0)מטאם * אמאה -1 56,; ( (₪56) + צההעהה אהה צם % | אםה -2 | ):*;(27 6%ק5 זאזאק :11 מהדש 25 +.ז5 4א18קגה5 14 * 21 [= *עיר (10 תו %א5-2108| א1530א % | אמאה -4 | זטשסא1 :20 פהדש :250,128 םאסק 2-0 03-99557%9% .מז * אש 5 0 ש=אסק :%זא;* * %+21/84/צ|טנ (60) + אשםא ‏ 6 0 אפחד 10 < (%דא) אםן -ת 1‏ 3550 7) 8ח 07‏ = 4(:55%) 07325 - = 2% 70 א=. - 25 500% זדאזנאהק :11 פהדש 51-19 ) %זאה; ((%דא) סמסה : דאשד 0 | ):"ן(27 )570 דאנהק :12 פהזט ‏ 370 זו):"|(25 )6ק5 דא1הק :3 פהדע 100 "*מיכוד (5 תו "השולח (15 ת / 5 * זטקא1 :20 מפאזט 380 זטשא1 :20 פהדט :250,128 שאסק ‏ 110 0 מפחד 5 < (2%א) אם =1 220 0 6₪₪א0ק :8א5:" * א=. - 25 500% זדאזחק :12 מהדש 200 10 אשחהז 15 < (%א5) א5] =1 120 %] ( (26א) אפן| ‏ - 23 )570 זא1אק :3 פהזע 130 ₪ אשזאנהק השסצ אאעד" דאנזאק 410 6 ו ( (שא5) והאחסא :ו"אס" זא1אק : 556א5עא1 ו):"ן(27 )60ק6 זאאק :4 פהזעט 140 *:<08> 5₪55אק פאה " זא1אק : "רהי (15 ת %אהג ז 65‏ 415 זטקא1 :20 הדע :250,128 5אסק 150 זאנזחק :"1אהקי|ופע זאנאק : זאזאק 420 0 8₪₪א0ק :85786;" " (0ס1) %ק638 50 אשמחהחד 15 < (8ד57) א5] =1 10 סד 1 = 1 אס;= :|ן(7 6%ק5 זאזאק 430 אש - 25 )670 זא1אהק :4 פהאדט 170 דאזאק :1 זאשמא :|ו"-" דזדאזאק :65 =ד | ((%ד57) | 6 57600 ן"/"|(6 )556 זא:אק : ו):"ו(27 )6ק5 דא1אק :5 פהזט 180 ""|ן(5 *עיר (10 ת (67 )506 |ן"/"ן(5 )60ק5 זאזנאק 440 דטקא1 :20 פהאדע :250,128 שא0סק 190 ""ז 0 ₪6ש6א0ק :₪07%|" . זא1אק :4 סד 1 = 1 א0ס= 450 0 אשחד 10 < (שד0) אםן ‏ =1 200 1 זדא=א ‏ 460 =ד;((8ד0) %|| = %ק|:"! !'" = 11% 470 ו):"ז(26 )60ק5 זאזאק :6 5הז 0‏ 220 סז 1 = 1 א08= :]50 )00ק5 זאנאק 480 "מיכקוד (5 ת זאזחק :1 דאשא :|"-" זא1אק :69 %ק;,;" " דטקא1 :20 פהזט 2350 0 מפחד 5 < (%ק2) אם| 1=‏ 240 7 )5070 |*!/"ן(4 )50 דאנאק 490 א| ‏ - 25 5766 זא1אק :6 פהזט 250 *!*ן( 5 ( (22%) 6 5600 |"! /*ן(3 )60ק5 זאנאק 500 ו):"|ן(25 )6%ק5 זא1הק :ל פהז0 260 0 8מ 60508‏ 510 זטקא1 :20 פאז :250,128 6א0ק 270 |" "](2 )5760 זא1אק ‏ 515 0 006₪₪ק :06ק|" " /*‏ !"ן(67 0 מאםחז 15 < (60%8א) א5|ן ;1 280 6 5760 |*! "|(3 )60ק5 זא1אהק 520 א - 23 )576 זא1אק :9 פהזע 290 אוו ו מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 5 .ו ו מ.ח:ש:ב ש:ע:ש:ו:ע זדאמא :1000 8ע605 :7 סד 1 = 1 אס 655 0 1 7 70% |"!"ן(4 0%ק5 זאנאק ‏ 530 (40 )0ק5 [2(:|1% 60%ק5 דא1נהק 660 */ו"וו 8% )6 !"לכבי"ן סז 1 = 1 האס :|ַ(5 06%ק5 זא1אק 540 0 60508 670 דאנחק :1 דאשא :|ו"-" דאזהק :69 - 44 570% |2(]|!18 6%ק5 דא1אק 680 8 )+50 |08קה|((08א) א5| 2 סז 1 = 1 08= 550 1 (67 )8706 |"!"ו(5 )0ק5 זא1אק 560 - 44 00ק5 |2(]|18 0%ק5 דאנאק 690 לוי 8 (23 50% וַ5%ה!((258ה) אשן 1 דאשפא 570 % סז 1 = 1 אס; :]50 )66ק5 זא1אק 580 - 44 )570 |[2(|1!]18 0%ק5 דא1אק 700 1 דאשא :|"-" זאאהק :69 8 )520% ופדא|((פ8דהא) אש | עא= :"סאהק":%כע זא1אק : זאזאק 590 . - 44 520% ][2([]|1%8 0%ק5 זא1אק ‏ 710 5אא שחהד ס6אזזא1אק %א%- 58%אה 600 8 )0%0ק5 :2%ה|((2%8א) אש ן 66 |"! 0 /"%](2 60%ק5 דא1אק - 610 וְץ . ;"מחת "וַ%א5!((%א5) א |5‏ - 21 3 סד 1 = 1 א08= 720 (5 )0ק5 |" -------"%)(30 506% 0 80568 730 לצ ו5] - 21 )576 |06]|]ן(2 550% זא1אהק 620 66קם ו"רה' 5ו8ז8((:5ז5) אשן 5 (5 )500% ;*! !":; (350 - 21 )500 |2(]]19 0%ק5 דא1אק ‏ 630 6% ;"עיר ":%ד8((;60ד6) אש %)] 5 )06ק5 ;*! בול !":(30 - 1% )5760 |[2%)!%!(2 0%ק5 זא1אק 640 6% ו"מיקוד "]%ק2|((%ק2) אשן אחהטדשא :1 דאםסא 740 7 6%ק5 ןַ2(]|!)]18 526% זאזאק 1000 *הו)|ן( אאהטדםא 1010 5% )60 ;"! [!":(30 , (5ם )576 [2(|11%9 )500 זא1אק 650 86 )50 |" --7----": .- י ר הורובי בול 1ג'19 אבנר ה ץ למנצח מחכה הפתעה קטנה... התוכנית נכתבה עבור מחשבי אטאר6007. הערות: העתיקו את התוכנית עם הרווחים הנכונים, כפי שכתבתי. כללי המשחק: 1. פקודות הפוק בתוכנית שולטות בצבע. המשחק מיועד לשני שחקנים: 2. הכנסת המספרים הסודיים והניחושים נעשית על ידי כתיבת המחשב שואל לשמות השחקנים (שמות קצרים מ-5 אותיות), סיפרה ולחיצה על א8שד88,ולא ארבע ספרות ואח"כ ומדפיס טבלה המחולקת לשניים. לכל משתתף חלק ובו יכתבו אאטדפת. ₪ ניחושיו; מספר ה"בולים" והפגיעות. תיקון טעות בשורה 5100 -- השורה צריכה להיראות כך: המחשב שואל למיספר הסודי של כל אחד מהמשתתפים (המספר הסודי כולל 4 ספרות שונות וקטנות מ-10). ברגע שאחד מצד דאזםץ אפ דד ₪9 08 09 0 29 0 9<ץ קז 5100 2 השחקנים מכניס את מיספרו הסודי השחקן השני צריך להפנות את 0 6070 : "10 אמצד 1.1.58 א5 85 ד5ט/וא פמ תפ ואטא ראשו בכדי לא לראות את המספר הסודי של יריבו וההיפך. כעת מגיעה שעת הניחושים -- המחשב שואל לניחושו של כל כתובתי היא: אבנר הורביץ, רח' הדר 61א' הרצליה 46326. שחקן ומדפיסו בטבלה בצירוף מספר ה"בולים" והפגיעות. (כתובתי פתוחה גם לבעלי אטארי-600 שרוצים בקשר). 1 )| 100 ":"1א [%1%=] ששפסע 2:2 -1]:-ן] פוקש ז ז[אשא ששפש 6 - )1.11 שש ש] סך7 251 אש- שפלק< וע ב שן; ‏ = אנ)ין 4 2 110 1(:-| וש 4 ?7 ש06?! ₪ "="בשא |1%ת₪ פטלע ששט 0ז₪007 אמחד |-( "1 שטשס 2 ואשצו ששב (5)%ח, (55)], (2%)5, (0%)9, (₪%%1₪, 1+ וע ששל לן סז 1>א תט- ש21₪ "618 ות" :95 [צו51ש :₪4 טג | גפטי שפט ,14 אט1ו1טטה קשפשר ".ת.אהשאטה צע":85 זאן+מ:4.1₪ אט1ד1פשש ששס ".'נשא וצו1א'י] שש5 "ששבבבבכב=ב==" :45 [2,9:721]48 צוט1 11 ₪5 שש | א וגשצן קש 0 [א6א :19 סשך ₪1 חטם ששנן ה מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 16 הרהה ת-=ש מ-ח.ש.ב ש.ע:ש.ו-ע 9 70 1== אש- ששפב = וש | 051 52 | רא שו שא ו 1: 1 ₪ רגש 2 11082 באש שקש1 7 שת שש:כ3 1 22 שתוו שש14 ₪ן. ₪ יש שש15 "-1 הםצה)ה" :85 |!/41"] פושם | + ]1-2 ששל1 "-2 אצות" :8 [144.]:]| ששש1 %₪ ][114-00 ₪של1 ב 0ן344) עשת של12,197; ש:טק 0ש21 7 6 עה פפעע שן טז 71 מטת ששסק 4 זט 1%" וצו1א= אפהחז 5=₪ אם 5שק אט קבט אס ם-ש חם₪ -=7 הט סשש 15:₪.ק,ס.ש זש-4ו1 שש45 ששפ45 0ז60:"פאסעפהטא ז549אש--1ק 8ן אפחד אש |ובה5 5 1057 פתמשתטצו פתד" וצותתק אשפחז ₪29 אס ל<8 אס ₪29 תש דרשט -1 430 ששו סדסס:" דא1ת: |4|גת] פשם4 6% זא1א-:"-ם מםפעסם שה7" 1448<=- ששלב 4 וטשא1" זא1ת- אפחז ת=0 אס א=נ אס 0ס= אס ת-* אס ס0שצ הס נש=צ -1:₪.ש.ש,ז וו1 ששטס קש 0070: "םעש [:20תט--1ע "א שתז" וא1אק אפחד ל<א אס ש<ט חש לתעש אש 7 , ו1 גת [18א-: ([13ק "אהעיר" זוו1אק:4א ו1|4גה7 , 8.0.2 ונשת הטא זאפתט--1ע 4 דטקצו1" זו1ת= אטחהד פ=ש תט ע=₪ אם ס=₪א אש ע2=ב הס ש5ה ₪4 5 1 (ע249 0₪018: 7-כ 1 צשחד אם ]הדפ ₪5 זפמון פתפטווטא שמד" זצונאק צושחתו *:ע אס ל-ם הש 2%א חט .3 :1 7 ₪ ! חז ₪ 0 "ם' :₪5 זטזהס:11,.1 ";]יי 355 147 1 1.5 | '9:י :45 ז[1:3193,ל "ת":%5 זא1אש:1.ל אסז1ז1בשק %*א:פ% [א1הק:1.1 (ש1ז)1כגות פה:פאף זא1א1:2.ס: צוס1וופטק +₪ ז1%4ה:"-ס טפסט שהו" וצ,1א. ו 0-2 ]7932 ₪517 1:1 0 :96;0 21%7-:1.5 4% 160זנפכ- רז ענש 1 - | אכןוו כ ו- 11 + 1 ]םעז 2-5 "1 אשגס 1 1 1 4 )| 1 18 עקעשס 1 גאט 2-4 16 מששכס 1 צושרו לי1=1] | ב1+|ורות טוש .ו ז21%:.ת וג ו21ש: ששפס 2 1 שש 11 וושהןז 3-8 05 ₪50 ₪01 0050 -1 ש;ם 1 134 = 082 250 070 ז5אע 12 טששטט 11 ווש3ה] א-₪ תש ₪5 אש ק;-ש -1 מפלפ 1 אשחז 0-ע אס עכע מש +-ע :1 שטש? -=צ| אפד 4-1% 107 :1+)0!1.] סו 7 1 18א:0.ל מש דוש ע2? 4-ל טזטטש אטהו %4- 7% "אתעדך" ]18א3₪2:72 | )ו 2 אהט ש=7 :4/1 7-1 !1 פשם; ששטל ט/]הט:"-פטחת ₪ג אשחז אם)]|הפם ₪5 ז5בה3 פהםתתטצו מהד" זצונאק אמטתו *0ז אם %<ש₪ הם 42%]| חש +2- 10 3 משת סזשס:" 4 (וושתו 1%=₪ ]1:1וא-₪0 טשב? ךז :85 ז41%4-:₪.15 1 ונששיץן ששל? ש- ]| עשעשעשט 1 4]ו 7 | |[ שפונש 1 בהז ש-)ו7 18 ששכם 1 |![ ---₪ |1 פשהםשם 1=| שגד 32[ -1 4 :שו דצ|1ת11,/1:]7 1034 ד1 שש סט וע=2 שב הטא זאפתם--1עם 4 זטקא1" הצונתק אמאד [=0 אם 4-7 אטע ₪4>0 מש ז5>- 1 אשב םש=ת אם ש=ק אט 6-ק₪ 18 פשקש 1 >4שחהז לכה הש 3=5 מש 4-6 17 פפבם 1 אםשה] 058 אט ש=ש חש ם-₪ "1 ששלם 21 אםהך ק>ז ₪א0 ם>ך אס ש>1 ק1 שקטל 2 ]1!1 :12.4 צוסג] ₪051 שפנל שש 0ן00 א5ה] 54| ש1 שסכקל 9 010 אעשכל א,712 5א0ק:18,1₪,א,₪ פאעספ:1₪ טד 18>א אס-:2 שש1משההס שבל "!פאזא ";%6 [ז%5;8%;:72184 זאזאק:0,8 אס דגפסש שש05 יְ 5 ₪5 6א712,1653:20 שמםק:4 ראשא ששפל ₪ אס1ז051;::%א;%6 זא1אק:;" <ם =פסס 89:75 זא1אק:1,₪ אם1ז₪251:₪,9.₪,₪ עאעסם 9708 5 זמא1אק:2. %; %5 זאנתק:;" תם פטס שהד":;%6 זא1הק:2,ש הט1זנפם הקאבל 2 חזְא1אק:0.4 אפ וופסק שפלס מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 7 866 זא1אק:;%6;05 זא1אש:;" מ-ח:ש:ב ש:ע:ש.:ו-ע א,712 5א0ש:1₪,1₪,א,ש פצטס19₪:9 טז "[פאזש 170 ודסט 1 ₪ אסת:2 4165-חאס ₪ש101 ":%5 [%5:2%::718 זא1אק:2,₪ הט1ון05סש ששכטן 5 ,71 שאטק:712,163 מאטק:א ]אתא 1506 = שפסס שהד":6א% זא1אק:1,ש אטזזזפסק:ש,ש,0.ש פצאשטם 1040 1 :3 :15 א=ט טשפסט שהז":6* זו1תק:2 40: ;: 7:5 %:%6 7א1אק:;" "(17א-2, 1=570787 057% תשה] סאם ששכ ו צוט1 0517 : :35 זא1תשק:43.₪ 10 ד1פטש ₪ש1 זאהש שסצץ סע" ז8צ1אש< ששקש1 ₪ |אצו1 קש1 טד :1 שאטתהו 51 1₪ ששלשן :1!16₪5-הצוט ‏ 10 | 4 74 ז.ה ע.ס.ק.י לרוב, כל קשר, למספר הטלפון אליו מחובר המודם. שני מאגרי מידע הפתוחים לציבור הם של עורק ואלנט. החיבור אליהם כרוך בתשלום, רכישת תוכנה מתאימה ומודם. תודה עבור התוכנית ששלחת, אולם אין באפשרותנו לפרסמה מאחר ואינה קריאה ואינה מודפסת על פלט ממדפסת. הדגש הוא על פלט ממדפסת. שלח שוב! בכל מגזין מתפרסמות כתבות הנוגעות למחשבים שונים. גם תור הקומודור יגיע. ערן בן שחר, שכתב לנו חודשים רבים, נכחן לבגרות בימים אלה. יחסי קוראים - כותבים אנא ענו ליעל השאלות הבאות במהרה בדואר. = תואם איזה אפל הוא המחשב עלית-6? > תואם איזה אפל הוא המחשב ווינר? > האם יש ספר ובו רשימת הפוקים של האפל? = האם יש ספר ובו רשימת פקודות הד ( ) 20005 > האם אפשר לחבר למחשבים עלית-6 ודווינר "עכבר" כמו במקינטוש. = האם אפשר לשנות את עוצמת הרמקול במחשבים עלית-6 ודווינר. > האם יש ספר המסביר את פעולות המודם? = מהם האפשרויות הגלומות במודם? > איזה מודם מומלץ ביותר ומהו מחירו? שחר פרנקל, ת"א. שחר, לאור העובדה שברצוננו לשתף קוראים בתשובות לכותבים ‏ -- התשובות/תגובות תפורסמנה במגזין. פוקר של זיו אלירז אני מנוי על עיתונכם ומאוד משבת אותו. אך יש לי כמה נקודות שאני רוצה לשאול ולהציע. 1) מאוד רצוי לתת בכל פעם מילון לתיר- גוס פקודות ממחשב אחד לאחר. 2) מחשב (דרגון 32). בעיתונים מס. 19, 0 יש תוכניות (פוקר, ציור) של זיו אלירז. 6 יש הרבה פגמים בהדפסה, אותיות קטנות ומאוד לא שלמות. לאחר מאמצים מתגלים הרבה שגיאות דפוס והתוכניות לא פועלות. אבקש להדפיס באותיות בגודל נורמלי וכרור ואם אפשר לקבל דפים ברורים לתוכניות הנ"ל -- (אין לי כתוכת של זיו אלירז). מצפה לתשובה מהירה. מועלם ניסים, ר"ג תודה. בקשר לשאלתך -- גם אנו סבורים שהה- דפסה אינה סבירה לכן הוחלט שלא נדפיס בעיתון תוכניות שאינן ברורות דיין או שכתובות בכתבדיד. הגרלות... אני שמח מאד להשתתף בהגרלה של מחשב ריינבו. אני כרגע לומד ורוצה להמשיך ללמוד בעתיד לתכנן תוכניות. ואני חושב שע"י המחשב ריינבו, וקומו- דור 64, אני יכול לזכות לכך ! רציתי להגיד כמה הערות ברשותכם: התוכנית שהודפסה בגיליון 20 בשם "נחיתה" ע"י אתי רז, בשביל הקומודור 4, אינה רצה בלי כמה שינויים בשורה 3. כלומר, יש לה כמה טעויות, וזה היה צריך לבדוק לפני ההדפסה. בשורה 13 המחשב לא מקבל את המרכאות. ואפילו שמורידים את המרכאות הוא לא מקבל את "זטסאו" בצורה הזאת. השורה צריכה להיות כך: א; 0-20 דאוחק 13 החיסרון בכך הוא שאי-אפשר לבנות את הבניינים כרצונונו, המחשב בונה אותם באופן אוטומטי בדרך הקצרה ביותר. כיצד לתקן זאת, אינני יודע. עוד דבר, אני מציע, שכשאתם מדברים על מחשב מסויים, כדאי שתפרטו יותר על היכולת של המחשב. ועוד אני בהחלט נהנה מהעיתון שלכם. תודה רבה! ! סינמן, צפת שאלות זהות (ראה: שחר צרנקל) אנשים ומחשבים הירחון המצליח ביותר! הייתי רוצה לשאול אתכם כמה שאלות: 1. איזה אפל, תואם המחשב ווינר? 2. האם אפשר לחבר "עכבר" למחשב הנ"ל? 3. האם ישנו ספר העוסק ב-"פאסט", ואם כן היכן אפשר להשיג? 4. האם ישנו ספר העוסק ב-" ) 5 6₪8, ואם כן היכן אפשר להשיגו? בבקשה ממכם, פרסמו יותר תוכניות משחקים לאפל ותואמיו! תודה. אורן דואק, ת"א. התרעשמלות אני מביע את התרשמותי מעיתונכם אני קונה אותו כמעט כל חודש וקורא אותו בעיון. זה עיתון מעניין אך יש מקום לשי- פור, לפי דעתי עליהם להוסיף מאמרים על מבנה הפנים של המחשב. גיא קרן אנו לוקחים את הערותיך בתשומת לב רבה ונשתדל להכליל כתבות גם בנושאי מבנה המחשב. 4 מגזין אנשים ומחשבים יולי 1985 דנ 1 שדוחו הדיראן בבר העורם <; מר ונ ור יי מ שא ו חטיבת התקעוורת ₪ תדיראן חטיבת תקשורת רח' הסיבים 18, אזור התעעיה, פ"ת, טל 9262484, 9262215, 9262399 ₪ "סברלופון* בע"מ -- רח' צה"ל 10, קרית אליעזר חיפה, 0ל. 04-559227 ₪ *רם-טל" בע"מ -- מערכות תקשורת, רח' תפוצות ישראל 5, גבעתיים, טל. 05-770141 (5 קוים) ₪ -איילת תקשודת": רח" הלני המלכה 5, ירושלים, מ?. 222606 -- 02-2480404 ₪ "אורטלקו" בע"מ -- רח' מטלון 55, ת"א, 573731, 381814, 582069 ₪ "שמרד אלקטדתיקה" (1977) בעדמ -- רח' השומר 72, בני-ברק, טל. 05-772171. ₪ א.ר. מערכות תקשורת פראג ו ירושלים טל. 02-221857. מגיעה לישראל, כשחברת התוכנה מס' 1 בעולם 0 היא רוצה להיות בידיים טובות. 7<- א.\\ 6.6 --₪0ס לכן, מסרה .18 -- חברת התוכנה הגדולה בעולם, את יצוגה בישראל -- לידי יעל תוכנה ומערכות. יעל -- חברת התוכנה השניה בגודלה בישראל, הוכיחה במשך 2 שנות פעילותה גידול מתמיד ומרשים, ויכולת מקצועית גבוהה המתבטאת בביצוע פרוייקטים גדולים, בתחומי הכספים, המינהל, הלוגיסטיקה, הרפואה, העסקים והתעשיה. יעל -- מעמידה לשרות לקוחותיה צוות צעיר, מנוסה ודינמי המונה 260 איש מהם 190 "מקצועני ענ"א" -- לגיבוי מעולה ואמין בכל תחומי עיבוד הנתונים. יעל -- ביצעה תוכנות "לפי מידה", פיתחה ומשווקת "תוכנות מדף" מעולות למגוון רחב של לקוחות קפדניים, ביניהם: בנק הפועלים, קופ"ח, צה"ל, התעשיה האוירית, משרדי ממשלה, ו "אל-על", "אלביט", קרן הפנסיה המרכזית, כלל-ביטוח, | ו כלל-מחשבים, בתי חולים, ועוד עשרות לקוחות מרוצים. חשוב על כך, לפני שתחליט לידי מי למסור פרוייקטים בעיבוד נתונים. יעל תוכנה ומערכות אתה בידיים טובות היצירה 29 רמת-גן, טל. 7519191