מוסף קפטן אינטרנט – גליון מספר 16, 24 ביוני 1997

מוסף הארץ למולטימדיה. עורך: דרור פויר. סגנית עורך: נטע גורביץ. עיצוב: אמיר חסון.

OCR (הסבר)
פלישחם של חוטפ' הקבצים שש ממשלח הרשת ענ 6 מה זה בכלל אינטרנט? ענמי 2 יבוב קל "אם לא היינו מתעס- קים כל כך הרבה בחוק ההמרה, היינו יותר מתקדמים מארה"ב בענייני אינטרנט" (ח"כ מיכאל איתן נואם בפני אורחי התערוכה אינטרנט וורלד) בשביל מה זה טוב, בעצם? "הרבר הגרוע ביותר בחדשות טל" וויזיה או רדיו או במידע באינטר- נט, הוא בדיוק העובדה שלא מוצגת שום סיבה המסבירה מדוע נמצא שם המידע" (ניל פוסטמן, פרופסור לתקשורת מאוניברסי- טת ניו יורק) החתול הווירטואלי? "אנחנו ו | תצלוס: יואב רוקאס : לא נהפוך לשותפים של המחש- בים שלנו. אנחנו נהפוך לחיות המחמד שלהם, ואני רק מקווה שהם יטפלו בנו באהבה" (ארתור סי, קלארק, בראיון ל"אינטרנט אנדרגראונד") שלושה ימים, 20 אלף מבקרים, 123 חברות, 5,000 מטר מרובע, עשרות מרצים רמי מעלה, כמה חברי כנסת והרבה גימיקים הוו המרכיבים הבולטים של. תערוכת אינטרנט וורלד. עושרח של התערומה הבינלאומית הראשונה לאינטרנט, שהתקיימה בבנייני האומה בירושלים, הצביע לא רק על ההות שמיה - חסים בארץ ובעולם למתרחש בחלל הקיברנטי, אלא נתן גם הזדמנות להתוודע אל התושבים הנבחרים של האומה הגלובלית הנבנית. מתצפית לא מדעית |. אפשר לקבוע בבר עבשיו שהרוב המכריע של האומה החדשה הוא גברי, ולדום זוכים לאזרחות כבוד והעניבה היא אביזר האזפנה הדומיננטו. מבחינח גיאו" = פוליטית, ישראל - וגם העברית - זוכות לכבור שמשום מה נעדר מהחיים האמיתיים. "... לא דיברתי עברית מאז הברזמצווה שליי, הקדים להתנצל אד. זנדר, נשיא חברת סאן, לפני שהציג בשפת התניך את תחזיתו המהפכנית על עתיד האינטרנט. חבל רק שבשזה מגיע לאיזמייל בעברית, אין עם מי לדבר איול ברוך חבלי לידה "אנחנו ממש חיים את החווייה של הפיתוח" (העיתר נאי אורי אלוני בעת הצגת גרסת הביתא של אקספלורר 4 בתערר- כת אינטרנט וורלר, שלוותה בת" קלות רבות) רק הזמנים משתנים "זה היה דומה לתגובה של ג'ורג' בוש, כשהוא ראה בפעם הראשונה את קורא הברקוד בסופרמרקט" (פרנ" קלין רידר, לשעבר בצוות הבית הלבן, על הרגע שבו הוצג האתר עונת החתונות בעיצומה, וזה עושה לקפטן שלכם הרבה טוב על הלב. בחור רר מנטי, הקפטן, אין דבר שמרגש אותו יותר משני אנשים הנשבעים אמונים זה לזו. לא פחות מכך משמחת אותו העוברה שיש אל- כוהול בחינם. אבל לא הכל ורוד, אתם יודעים. מה שמדיר שינה מעיניו של הקפטן לפני, במשך ואחרי כל חתונה, זו העוברה שיש יותר מדי סמבה. הקפטן שלכם לא סובל סמבה. יותר מכך, הקפטן שלכם מקבל פריחה מסמבה. ברגע שהוא שומע את הצ'יקיצ'יקיטה, הוא מתחיל לה- תגרד. לכן, כשהקפטן מתקשר לאשר את הגעתו הוא מתעניין לרעת אם ישמיעו סמכה. אם כן - הוא מביא איתו ווקמן. לא שיש לו, חלי- לה, משהו נגד העם הברזילאי. הכדורגל שלהם הוא עילאי, זו רק המר" סיקה שלהם שמחורבנת. אבל חוץ מזה, חתונות זה נהדר, חיי נישואים ואינטרנט הם זַ'אנרים דומים. בשניהם צריך קשר טוב וחזק, הרבה סבלנות, הבנה בסיסית - או לפחות סקרנות - בכל הנוגע לא הרבה אנשים עמרו על הרמיון הרב בין שני הרברים, וזו אולי הסיבה שלמדור הפר- : פולרי "קפטן הצילו" מגיעות יותר שאלות נא בענייני אינטרנט מאשר בעניינים של בינו לבינה. חבל. אם יש משהו שהקפטן שלכם ה ף 0 מבין בו יותר מאשר באינטרנט, זה יחסים. ו ן אתם יכולים לשאול את הקפטן שלכם הכל, ש נם אפשר לקבוע, במירה מועטה במיוחד של , צרק, כי אנשים מתחברים לאינטרנט ומתחד תנים כמעט מאותן סיבות. אפשר גם לקבוע, במידה.קטנה בהרבה של צדק, כי אנשים מתגרשים ומתנתקים מהרשת בעיצומה של עונת החתונות, מבקשים הקפטן ואנשי צוותו לברך את הזוגות הטריים ובני משפחותיהם וגם את המתחכרים החדשים (את משד פחותיהם פחות), על הצער החשוב שעשו לקראת חיים טובים יותר. זה אולי גם המקום להזכיר שוב, שבכל בעיה שעלולה לצוץ -- מפונט עברי הוא מבשיח לענות. בשל אותן סיבות. ועד בגירה נבזית במיוחד ‏ - אתם תמיר יכולים לשאול את של הבית הלבן לנשיא קלינטון) לטבע האנושי והכי חשוב: שניהם הרבה יותר טובים בלילה. הקסטן שלבם מנוחה והרבה נוזלים "וירוס מחשב יכול לגרום לתחושת אי- נוחות וחולשה, שהיא לעתים יוררובוווויווווורווייריי'ווווררווווווווורווורדוווורוייווווו'ויווווורדוויוווווווויוו'ויייודיויוויוודווודו'ויוווווי''יייויוווווווווייווווווווווווויייו'וווווו'וווויווויוייוייוייייווווווויוו'יויייויו' *'וודוי-י.י.י. 9 י'וודוויי.... 8 קשה יותר מזו הנגרמת על ידי עורך: דרור פויר. סגנית עורך: נטע גורביץ. עיצוב: אמיר חסון. / כתובת המערכת: עיתון "הארץ", רחוב זלמן שוקן 21, תל אביב 61001 טלפון: 5 פפססימיליה: 0375121753 רואר אלקטרוני: ו 1 1 אחיו הביולוגי" (סטיב ווייט, בכיר בצוות הפיתוח של איידביזאם) המהדורה האלקטרונית. של המוסף "קפטן אינטרנט" עולה מדי שבוע באתר של הקפטן: 18(0ק612.00.1/69זההנן. אראושר//:וזו. האתר מתוחזק על ידי .101 - [.סס.101.שיאיש//:קזות. הכתוכות המומלצות מרוכזות מדי שבוע באתר-העל "נטקינג": ווופווןג6/החס6.עה81וסמ אווצו//זקזוון. המהרורה האלקטרונית של וג מתערכנת מרי יום באתר: החטט.60ןאוזסו]:אתאצש//:קוזו1 שיד )סח יי ום ו +ץ ום].ו נשרשרומשש עדיף לך לפרטם באינטרנע זהב 0 נבתי אב ביעוראל בבר מחוברים כרעות האינטרנט. מספר זה גדל בקצב של 3% לרעות או יציאה ממנה, היא מהגבוהות ביותר ונאמדת ביום ב-4 מיליון חשיפות לחודעו. בחודשו ועד שנת 2,000 יהיו בארץ בחצ' מיניון גולשים. אתר הבית של חברת אינטרום זה המון וזה המקום למקם את הפירסומת שלך. הגולעוים נחשפים לפרטומת ב"קליק" = זהב, אחת משתי ספקיות שירותי אינטרנט המובינות בישראל, משמש באחד הצמתים אחד בעבבר. לא צריך להיות מבין ודול ברשת, או בעל אתר, אלא רק לעבור דרך היותר סואנים באינטרנט. מספר הפעמים שהגולעוים נחשפים נאתר, תוך בדי בניסה אתר הבית של אינמרנט זהב, ואת זה הגולשים עזוים 4,000,000 פעמים בחודמווו 6% 2 -%56206%מ1 ו - 6% םה . הנצינים שנו] (" ויניעו הצוף נהתחבר לטוכם | מוב יותר ו אולי בגל ע שהיא וירטואלית. ולת האינטרנט שקמה באחרונה - וזו לא בדיחה - מבטיחה "להיטיב את הא יוטרם" ולייצג אח קהל המשתמנוים לפני הממשלות השונות בעולם האמיתי דפנה לויזינוביץ גם לאינטרנט, מעוזם האחרון של האנרכיסטים האמיתיים, מפלטם של שוחרי החירות, מחבואם של מתעבי הממסר ומקדשם של האינדיווידואליס- טים שאינם חייבים דין וחשבון לאף אחר - יש, תאמינו או לא, ממשלה. "ממשלת האינטרנט" או בשמה הר" שמי 0גאטוחז, היא למעשה איחור של חמישה גופים: משמרת התככים, משמ- רת הנוער, המועצה הצרכנית, משטרת האינטרנט וקולו של האינטרנט. חמשת הגופים פועלים בנפרר מ-1991, ועכד שיו הגיעו למסקנה שביחר זה גם יותר יעיל, וגם יותר כיף. המטרה הרשמית של הממשלה, כפי שמנסח זאת פיט המפטון, נשיא הארגון, היא "להיטיב את האינטרנט". הרעיון הוא להפעיל באופן מרוכז פיקוח וביקו- רת על הנעשה באינטרנט, כרי לספק לגולשים תמימים מידע על רמאויות, נוכלים ואנשים רעים באופן כללי, המד נצלים את העובדה שהרשת אינה שיי- הי הודעת נחטף לפני שנקטף. דגש 2 בגירסה החדשה עם כל השיפורים האפשריים קפ למעבד התמלילים הכי מבוקש בארץ! 6 תאימות משופרת לחלונות 95' כולל ערבית 6 סיעוף אוטומטי, תבליטים, סימניות, בלוני עזרה. ₪ קריאה ישירה של קבצי ודו מהאינטרנט. ₪ עזרה מקוונת בעברית, אנגלית ורוסית. ₪ גרפיקה מקושרת. ₪ פילטרים חדשים, דואר ו כת לאיש ואינה פועלת תחת סמכותו של איש, על מנת לרמות את הזולת. הצהרת היסור של הממשלה, שמונ- תה מטעם עצמה, אומרת כי תפקירה הוא הגנה על זכויותיהם של משתמשי האינטרנט, שמירה מפני ניצולם לרעה והשמעת קולם ברבים. לשם כך היא מפעילה מאגרי מירע גדולים שבהט רשומים כל מי שאי פעם ניצלו לרעה את המרחב הקיברנטי: כל מי שניסו למכור, לסחוט כספים, לרמות ולנצל אחרים ותרמיתם נחשפה - על מנת שלא יוכלו להפיל בפח גולשים נוס- פים. השירותים השונים שכל הגופים האלה גם יחר נשבעים להעניק לאזר- חיהם"מרצון יוענקו כולם בחינם. מלה של המפטון. המפטון, המקפיד להרגיש כי אינו ראש הממשלה החרשה - שכן תפקיר כזה כלל אינו קיים, ומדובר בהתאגדות הנשלטת על ידי החברים בה - מעיר על עצמו כי הוא ההוגה המייסר של אי- נטרגוב, וכי הרעיון עלה בראשו כבר ב- 6. בימים אלה, אומר המפטון, מצט- רפים לארגון שלו כמה אלפי משתמשי והכל בסכום חד פעמי של: ר--- אינטרנט בכל שבוע, "והיום אנחנו מר נים 2 מיליון חברים רשומים". הפעולה הראשונה שעשתה הממש- לה החרשה היתה סיווג של אתרים, כדי שהמבקרים בהם יוכלו להחליט במבט מהיר אם מדובר בסביבה עוינת או באתר שהם מעוניינים לשוטט בו. קבו- צות הריון הבינלאומיות של הממשלה, שהכניסה אליהן חופשית, אמורות לרטקט בתחומים המעסיקים את קהילת האינטרנט ולחפש פתרונות שיהיו מקובלים על כולם. וחשוב יותר: הממשלה החרשה אמורה להיות הגוף הראשון שייצג את משתמשי האינטר- נט לפני ממשלות העולם השונות, המד נסות לשלוט בתופעה הסוציולוגית הגדולה וחסרת הגבולות ביותר שירעה האנושות ער כה. לממשלה יש גם שגרירים - משת- משי אינטרנט בארצות שונות, שתפ" קידם לרווח להמפטון על כל אקט מוסרי/ממלכתי שעלול להשפיע על חופש התנועה באוטוסטרדת המירע, ובמקביל גם ליצור קשרים עם הר- שויות השונות באותן מרינות, על מנת "770 ש*ח לפי 3.38 שהללו יהיו מודעות לקיומו של גוף מרכזי המייצג את משתמשי הרשת. מי שרוצה להתלונן על מעשי נבלה שנעשו בתחומי האינטרנט. מוזמן לעשות זאת אצל הזרוע החוקרת של הממשלה החרשה, שמצדה תנסה לחשוף את הנוכלים ולהוקיע אותם בר- בים. מאחר שגם משטרת אינטרנט יש כאן, המתלוננים לא רק יקבלו ברואר אלקטרוני חוזר את תוצאות החקירה, אלא גם יקבלו דיווח על הסנקציות שננקטו נגד האחראים לפשע. המשט- רה אינה רק גוף וירטואלי, אלא קבוצת אנשים שמבטיחה להפעיל במקרה הצורך את המשטרה המקומית האמי- תית וסוכנויות מתאימות ברחבי תבל. הממשלה נולדה, כך אומרת הצהרת היסוד, מתוך הכרח ושאיפה לייצג את אזרחי האינטרנט באשר הם, מול שאר העולם. האתר שלה אמור להיות מקום מפגש בינלאומי, שאפשר יהיה להע- לות בו לדיון כל נושא, בכל שפה, ומבלי לחשוש מצנזורה. חלקים נרח- בים מהאתר עדיין נמצאים בשלבי בנייה שונים - אבל אחד' מחלקיו 1 ו :ות -5 4 0 שר קוו - % שי ' תתחדש על הדגש.. היותר חינניים כבר מוכן: ממשלת הנר" ער, המכונה "אינטרגוב ג'וניור", מנסה לא רק לאפשר לצעירים (בלי הגבלת גיל) לפתוח את הפה, אלא גם לחנך אותם לאזרחות טובה - גם אם מדוכר באזרחות העולם הווירטואלי. האתר הראשי של ממשלת האינטר- נט, נמצא, לדברי המפטון, בין תשעת האתרים | הפופולריים | באינטרנט, למרות שנפתח לפני כחורש בלבר. "חשוב שמשתמשי האינטרנט בכל - העולם יתאגדו", הוא אומר, "מפני שאם כל קבוצה תנסה להתדיין עם הממשלה המקומית שלה, זה רק יחליש את כוחנו. ההתאגדות שלנו תהפוך אותנו לגוף חזק וגדול שממשלות העולם לא יוכלו להתעלם ממנו". הל" וואל. שאלות, טענות, חמיכה או ביקורת אפשר לשגר לםנהל הכללי ול מסעולת האינטרום: קזס, 0 (000ז16ת1 260 תג 116% החרעומות כלליח, חוםר רקע והרעומה יע באחר הבית: קזס.ש 0כאטום1.אושואי//:קוות א וי הו טש 0 0 0 1 יקור ב. בהודש 0 שיציד' וס 01 וא + וםזצו קהל גולשי האינטרנט נחשף לפירסומות מתוך בחירה ובזמן הנוח לו ביותר. הוא נחשף בי הוא מעוניין, תשומת ליבו נתונה לך - אל תוותר עליה. הגולש אינו צריך לטרוח, הבל מופיע על המסך, הבל נעשה בקליק אחד עם העבבר: רישום מספרי טלפון, מיכוי טופס הזמנה, השתתפות בשאנון או סקר, גם קניה מתבצעת ע"י הנצ ציגים לו %. 288-6%ת66ת1 . תח / : ק%+ת ו מוב יותר המשא | אתה בהוץ או בפנים? ‏ / הקלדת מס' ברטיס אשראי. עכשיו אתה רק צריך להציג את: המוצר, המבצע, המותג החדש, המלאי שאתה רוצה לחסל, מונדון הלקוחות שאתה פותח... בעצם הבל. רק תציע. לא צריך להיות מבין גדול ברנשת, או בעל אתר, אלא רק לעצור דרך = אתר הבית של אינטרנט זהב, ואת זה הגולים עועוים 4,000,000 פעמים בחודשוו! = - ה 7 2 ו בורה ל גליעוה הנה סיפור מוכר על ניצול, עם : היבט חדש של היי-מק : אם לא תכננתם לעשות משהו מיוחד : ל עם המחשב שלכם בדקות הקרובות, : < סנדרה האקר, אשה מסינסינטי, תוכלו לתרום את זמן המחשב הפנוי כדי ‏ : חשודה שנעלה את שלושת ילריה לסייע בחיפוש חייזרים (ראו ידיעת : בחדר מט ליפול שהונחו בו זכוכיות חרשות בעמור זה), פיצוח הצפנות ואולי : שבורות וצואה. בעלה הסגיר אותה בניית פצצת אטום. הרעיון הבסיסי: למשטרה. תוכנת שומר מסך מתוחכמת מאפשרת הסיבה? המשטרה טוענת, כי לכם לתרום זמן עיבוד מיותר ממחשבכם ‏ : האקר היתה מכורה לגלישה : האישי, לצורך פתרון משימות הנשלחות = : באינטרנט, ולא היתה מוכנה שילדיה : אליה ממוקד תיאום באינטרנט. יפריעו לה. היא תואשם בשלושה - : עידן אמ התוצאה: נוצר כוח חישובי קולקטיווי המשתווה למחשבי-"על, אותם מחשבים האסורים ליצוא למדינות מסוימות, משום שהם יכולים לשמש לבניית פצצות אטום. זהו ציון דרך פיקנטי: פעם, דווקא בעלי מחשבים קטנים היו עומדים בתור כרי לקבל כמה דקות מחשב ממחשבי הענק. למעשה, אחת ממטרות האינטרנט היתה לאפשר לחוקרים במקומות מרוחקים ועניים להסתייע במחשבי האוניברסיטאות הגדולות. עכשיו, דווקא האוניברסיטאות הגדולות, אך המדולדלות, מחזרות אחר דקות פנויות בפנטיום הפרטי של תלמידי בתי ספר: על עוצמת הכוח המתקבל ניתן ללמוד מהסיפור הבא: חברת /5א8, יצרנית ההצפנה המשולבת בנטסקייפ, מקיימת זה זמן מה תחרות, שהפרס בה 10,000 דולר, למי שיפצח ססמה מוצפנת. עוצמת ההצפנה היא 56 ביט, כלומר - קיימים 72,057,594,037,927,936 מפתחות שיש לבדוק כדי לגלות את המפתח שיפתח את הססמה. זה מספר לא זניח עבור שום מחשב, גם מחשב" על. מה עושים? משתפים פעולה. בשוודיה הוקם פרויקט לפיצוח הססמה על ידי איחוד זמן החישוב של מחשבים פרטיים רבים באמצעות תוכנה שפותחה במיוחד לכך. התוכנה מקכלת סררת מפתחות ממאגר שבמוקד הפרויקט, בודקת אותם בזמן שאתם שותים קפה, ושולחת אותם בחזרה. כך הגיעו מפתחי הפרויקט החרש לעוצמת חישוב קולקטיווית של 3 ג'יגה מפתחות בשנייה. יום לאחר שהפרויקט יצא לדרך, פוצח הקוד. לפי כללי הפרויקט, המפצחים יקבלו אלף דולר מהפרס, מארגני המבצע יקבלו אלף דולר, ואילו השאר יוקדש לפרויקט תוכנה ללא כוונת רווח. איזה פרויקט? לי יש רעיון: הבה נקים רשת בינלאומית של אזרחים שיפצחו הודעות מוצפנות שרשויות השלטון שולחות אלו לאלו. הנה, התפקידים התחלפו. או אולי נסייע בפתרון משימות לאומיות? באחרוגה מאיימות סנקציות אמריקאיות על אוניברסיטת באר שבע, הנחשרת על ידי ממשלת ארה"ב בשימוש במחשב-על מתוצרת ארה"ב לצורך בניית פצצת אטום. אולי, במקום להסתבך עם האמריקאים, נשלח להם בחזרה את מחשב" העל שלהם, ואת משימות החישוב המסובכות נחלק בין המחשבים המפוזרים בבתי הספר שבארץ. אז מה אם הם מיושנים? המחשב שפיצח את הקור של 54 היה בסך הכל פנטיום 90 מגהרץ. הנה אם כן, היכונו לעתיר: מחשב"על סעיפים של סיכון ילדים. הילדים - בני שנתיים, שלוש וחמש, הועברו לחסות המשטרה. למומחים כבר יש מינוח לבעיה ממנה סבלה האקר: הפרעת ההתמכרות לאינטרנט. כמו כל התמכרות אחרת, הם טוענים כי היא עלולה לגרום לאיירצון לאכול, : לישון או להתפרנס. ואנחנו אומרים: ; משוגע זה משוגע. בכל אופן, אם גם אתם מרגישים בקבוצת הסיכון, גלשו נא לאתר "אינטרנטוהולים אנונימיים". מצחיק ַ ביותר. חסתה)טת/וחהק--/1סת. ת1ה5. אשש//:כות : [ח.06%תו/ : מחבעים את איחי : גם אתם 'כולים להשתתף : | בחיפוש אחר צורות חיים חדשות משתמשי האינטרנט יוכלו להצטרף לציד החוצנים אם ינצלו : את המחשב שלהם כדי לעבר מירע : מטלסקופ, המנסה לאתר בחלל : החיצון אותות רדיו. לאחר שקוצץ : התקצוב הממשלתי של תוכנית : החיפוש אחר חוצנים בארה"ב - : 5 - החליטו המדענים שלא ב תל מזה של. כל מחשב-על שברשותנו". גם בתי ספר יגויסו למבצע, ועבורם יתוכנת שומר מסך מיוחד. היעד הבא. : : מחשב מקומי "רזה". "דפדפן אינו : רזה", אמר באלמר. מול הניידות : המפורסמת של ג'אווה, שססמתה : "כתוב פעם אחת, הרץ בכל מערכת : הפעלה" הוא הציב אסטרטגיה , | של אנדרסון: גיוס המתנדבים לפרויקט של ניתוח הדי-אן-איי האנושי. רוצים לעזור? וחלונוח לנל... אם אין מחשב-על, נוכל למצוא את אי.טי גם בעזרת מחשב איטי במ6.00סה125016ל. שש 1 : פשוטה:"'חלונות בכל מקום' זה : בחלקו חלק מאסטרטגיית "כתוב פעם. : אחת, פעל לתמיר' שלנו. אבל איננו : מתחילים מהתחלה. לפחות כאן הכוס שהציגו אורקאל, סאן מיקרוסיסטמס : ואייזבי-אם, על פיו המשתמשים יפעילו תוכנות ג'אווה ודפדפנים על לכל ילד. ועכשיו ילדים, הראשון שיגלה חייזר יזכה במשטח לעכבר. : לקנות מחשבי-על חדשים, ובמקום : חצי מלאה". במלים אחדות: : זאת להשתמש בכוח העיבוד של | : | סגן הנשיא הבכיר של : כשהעולם כולו יעבור לחלונות, לא : אלפי מחשבים אישיים שבבעלות : מיקרוסופט, סטיב באלמר, הציג את | : תהיה שום בעיה. התשובה של ענק התוכנות לחזון :| אלא שמזיגת חציה השני של איך לקנות נעליים באינטרנט גם אם הקניות באינטרנט תופסות תאוצה, והמאבק על השליטה במכירת הספרים והתקליטים מחריף, עדיין נראה כי יש מוצרים שיישארו מחוץ לטווח ידו של הארנק האלקטרוני. למשל, קשה לרמיין איך אפשר יהיה לקנות בגדים ונעליים באינטרנט. קשה? אני מוכן לעזור. השבוע פנה אלי ידיד בבקשה בלתי שגרתית: עזור לי למצוא את הנעל שלי באינטרנט. הבחור רכש.במיטב כספו (כ400 שקל) נעליים מפוארות של ריבוק - לא באינטרנט, אלא בחנות נעליים ברחוב אלנבי בתל אביב. כאשר קרא את התווית (כאלה הם ירידי), גילה כי בנעליים אפשר להתקין משאבה שתחזק את אחיזתן בעזרת אוויר דחוס. למרות שבעל החנות טען לקשרים הרוקים עם יבואני הנעליים, ידירי אינעל האינטרנט נמכרים ללא בושה דגמי השנה שעבויה של ריבוק, שכבר הוצאו מחלון הראווה האמריקאי, כך גילה ירידי - לעוגמתו ירשימו איש בהארלם. העדיף לברוק את נושא המשאבה אצל היצרן, ולכן גלשנו לאתר ריבוק: אתר מפואר הכולל קטלוג ערכני של נעליים, מידע על ההיסטוריה של החברה, שירות לאיתור משווקים ואף קבוצות דיון. בגלישתנו באתר של ריבוק ובאתרי נעליים אחרים גילינו שני רברים: 1. שנעליים עולות בחו"ל פחות מאשר בארץ (נו, בשביל זה צריך אינטרנט?). 2. בישראל - כי נעליו היקרות מאלנבי לא רגע, אבל מה עם המשאבה? בארה"ב אין בעיה להשיג אביזרים מן השנה שעברה. משאבה עולה 4.98 דולר באחת החנויות באינטרנט, ואפשר להזמין ברואר אלקטרוני. למה כל כך בזול? כי כמה כבר אפשר לדרוש בשביל אביזר לנעל שעולה כז70 דולר? : תקשורת. : :| למחשב האישי ייקח בערך יומיים ; : לבחון כל פיסת מידע, ובסיום : : הניתוח יועלו התוצאות על שרת : הפרויקט, שירכז וינתח את ; התוצאות. כשהמשתמשים יבקשו : פיסת מידע נוספת, הם גם יקבלו : דו"ח התקדמות על הפרויקט כולו. משתמשי האינטרנט. בקרוב יוכל כל מי שחפץ לסייע : לפרויקט חיפוש החוצנים להוריר : תוכנת שומר מסך מיוחד וקובץ : מידע בגודל של מגהבייט אחד, : מתוך מירע שנאסף על ידי טלסקופ : החלל אדקיבו בפורטוריקו. כאשר מחשבי המתנדבים לא יעסקו בדבר : חשוב יותר, תנצל תוכנת שומר ; המסך את המחשב לגיתוח גוש המירע בניסיון לאתר סימני אם במידע יימצאו תופעות : חריגות, תנחה 5₪1'1 את ארקיבו ; לשוב ולבחון את האזור, כדי לבחון : אם התדר היה השתקפות מכדור ; הארץ או רעש רקע מהחלל. "קיימים ; : כללים עולמיים שייושמו אם : : המרענים יאתרו תשדורת חוצנים : כלשהי", אמר דיוויר אנדרסון, מייסר : : "מרע בגדול", הארגון שמאחורי : ; הפרויקט, "לא נוכל להאזין לאםזטי-וי של : החוצנים עם הדבר הזה, אבל אולי נוכל לקבל תשרורות מאי.טי", אמר ; אנדרסון, והוסיף: "אם נוכל לגייס : לעניין 100 אלף משתמשים, הרי : שהשגנו בכך כוח עיבוד גדול יותר מחשב הרשת: חלונות, חלוגות, חלונות. בנאום שנשא בשבוע שעבר בתערוכה 26 אקספו, הציג באלמר חלונות הפועלים כמעט בכל סוגי המערכות: שרתים, מחשבים רגילים, מחשבים נישאים ואפילו מחשבי רשת. על פי באלמר, "חלונות יהיו בכל מקום". "חלונות בכל מקום היה רעיון די מטופש ב-1987,1985, 9. אבל ב-1997, דברינו על חלונות בכל מקום הם בעלי משמעות". באלמר הציג את הגישה הזו כניגוד לחזון מחשב הרשת הק הגזרה סטיב באלמר: חלונות בכל מקום במקום מחשבים רזים : הכוס מתעכבת: הגרסה הבאה של : חלונות דא תצא מאוחר מכפי ; שהעריכו קודם במיקרוסופט. לעומת = = : הצפי הראשוני של 5 זא בתחילת : 1998, באלמר אמר כעת כי היא תצא | : "כשנה מהיום" - כלומר, כמעט ; שנתיים לאחר ש-4 דא שוגרה : לחנויות. , ער הברל : מוכ"ל (מסקיים בהחקפה על | ניימס מנכ"ל נטקסייפ, ג'ים קלארק, ; אמר בנאום לפני כנס הפרלמנט : האירופי בנושא הטלקומוניקציה : במאה ה-21, כי על צירי הפרלמנט : האירופי ועל הפקידות בנציבות , : האירופית לעמוד על המשמר על /-‏ > : רקע מהלכיו של ביל גייטס בשוק ; רפרפני ותוכנות האינטרנט. קלארק, אחד מחלוצי הרשת, אמר - > : כי היא חושש שמיקרוסופט תשיג ; שליטה באינטרנט בכך שתרכוש : לעצמה "אחיזת חנק" בתחום : התוכנות הפועלות ברשת. "המסר : שלי לאירופה הוא זה:'היזהרו'. ; האינטרנט חייב להישאר פתוח", אמר. החד קפטן אינטרנט 28.6.97 "על המשתמשים לשים לב למה שקרה בשוק המחשבים האישיים, ציין, "אף אחר לא העריך לפני 15 שנה שחברה עם מערכת הפעלה תהפוך לחזקה כל כך". מנכ"ל נטקסייפ אמר, כי הוא מקווה שרשויות ההגבלים העסקיים בארה"ב ובאיחור האירופי יבינו בסופו של דבר את משמעות המונופול האפשרי של מיקרוסופט. הרשויות "ישברו" את ענק התוכנות מיקרוסופט לחטיבות נפרדות. "אני סבור כי מיקרוסופט תאולץ להתפצל ממש כמו 4787 וסטנדרר אויל", אמר. קלארק אמר עוד, כי נטסקייפ תמשיך להתמקר בשוק העסקים ולא בשוק הביתי. ג'ים קלארק, מנכייל נטסקיים. הזהירות משתלמת בג העובוון: התקפת "ג'יהאד" סגרה את האתר עול מיקרוסופט אתר מיקרוסופט נסגר זמנית בסוף השבוע האחרון לאחר התקפה של האקרים שניצלו באג בשרת האינטרנט של חלונות 4 ידא. הבאג התגלה על ירי מתכנת, טור פאסט. פאסט בחן כיצר בודק שרת מיקרוסופט כתובות אינטרנט, וגילה שאין כל בעיה לגרום תקלה באמצעות בקשת כתובת לא קיימת. הוא כתב, והעמיד לרשות הקהל, תוכנית בשם "ג'יהאד", המאפשרת לכל דכפין להיות "סייבר- טרוריסט", כהגדרתו. "זהו באג מביך ביותר עבור מיקרוסופט, במיוחר כשבאחרונה הם גוברים על נטסקייפ בתחום השרתים", כתב פאסט. "העוברה שכל אחד עם מעט טינה ומקלדת עצבנית יכול לסגור כל אחד מאתרי לקוחותיהם צריכה לשבת להם על המצפון". בסוף השבוע האחרון נמצאו בעליל מספיק בעלי טינה עצבניים, שניצלו אותה כנראה לגרימת סגירתו הזמנית של אתר מיקרוסופט. נציגי מיקרוסופט אמרו שהבעיה הזמנית בשרת שלהם נגרמה בחלקה על ידי הפופולריות העצומה שהאתר שלהם זוכה לה, והשיפורים שהם מכניסים באתר על מנת להתמודד עם הפופולריות הגואה. באג השנו1 - 7 שר הוטלא הבאג בנטסקייפ שבוע לאחר שרווח על פירצה בטיחותית בתוכנת הלקוחות החרשה, ולמרות החוסר בשיתוף פעולה מצד מגלה הבאג, העלתה נטסקייפ בשבוע שעבר לאתר הד קז שלה תיקון לבאג. הבאג מאפשר לבעל אתר לקחת קבצים ממחשבי המבקרים באתר. נראה כי המנגנון שבעזרתו נשלף הקובץ מן המחשב המקומי קשור לפרוטוקול העברת טפסים אלקטרוניים, שכן נטסקייפ מציעה למשתמשי נטסקייפ המודאגים לשנות מיד את סימוני הערפותיהם בענייני בטיחות, כרי שיופיע מסך אזהרה לפני כל העברת טופס אלקטרוני. כרי למנוע לחלוטין נזקים מהבאג הזה, מציעה נטסקייפ למשתמשי הנוויגטור להוריד את הגרסה המעודכנת של הקומיוניקייטור (או הנוויגטור) הכוללת את התיקון. יצוין כי הסכנה העיקרית מן הבאג לא נשקפת למשתמשים הפרטיים, אלא לאלה שמנהלים רשת מקומית. במערכת הקבצים של מנהלי רשת יש קבצים חשובים ששמותיהם ידועים, והבאג בנטסקייפ יכול להקל על ניסיון פריצה למערכת מוסדית. פתרון לבעיה החרשה נמצא על ידי החברה הישראלית צ"קפוינט, במסגרת תוכנת "פיירוול" שלה. את הפירצה הבטיחותית איתרה החברה הרנית קאבוקום, שררשה לקבל עבור מלוא הפרטים סכום משמעותי יותר מאלף דולר, הסכום הקבוע שמשלמת נטסקייפ למאתרי באגים בתוכנותיה. במסגרת תוכנית הנקראת "מטמון הבאגים", נטסקייפ העניקה פרסים ל"20 "לוכדי באגים" - אך במקרה זה הודיעה כי לא תשלם מאומה. יה הכשף הגדור? הפרסום באינטרנט גדל, אבל לא מספיק מהר הפרטום באינטרנט צומח במהירות, וההכנסות ממנו הגיעו ל- 5 מיליון דולר ברבעון הראשון של 1997, על פי הרו"ח החרש של "משרד הפרסום באינטרנט". ביל באס, אנליסט בפורסטר ריסרצ', אמר כי החברה שלו מעריכה כי השנה ההכנסות יגיעו ל-400 מיליון דולר, וכי אחוז הצמיחה מרי שנה יהיה כ"250%, ער שנת 2000. "מחירי המודעות לא יעלו", אמר באס. "אם כבר, אז הם ייררו, כל זמן שיש יותר היצע מביקוש", הוסיף. עם זאת, נראה כי יש סיבה למסיבה, ולו רק משום שהגידול בהכנסות מפרסום מאשש את המודל הכלכלי של הכנסות מפרסומות ברשת. בעייתיות המדירה של החשיפה לפרסומות' ברשת נתפשה כגורם המעכב את גידול נפח הפרסום - אך למרות השיפורים המוגבלים בשטח זה, ההוצאות על פרסום באינטרנט גדלו כיותר מ"300% מאז עמדו על 0 מיליון דולר, לפני כשנתיים. וראו עו שכר )ו , ו , ג'ורג' קלוני - ד"ר דאג רוס בסדרה "אי-אר" - נולד ב-6 במאי 1961 במרינת קנטאקי בארה"ם. עסקי השעשר עים ליוו אותו מילדותו: אביו הנחה את "המופע של ניק קלוני", תוכנית אירוח ברשת טלוויזיה מקומית; ורודתו; רוזמרי קלוני, היתה זמרת ג'אז מצליחה למדי. למרות זאת, קלוני עצמו עשה את צעריו הראשונים בברגז'ה בגיל מאוחר יחסית - 21, לאחר שהוא לא התקבל לנכחרת הבייסבול של סינסינטי. ההופעה הראשונה שלו היתה בפר- סומת לרשת למכירת מערכות סטריאו. אחרי כמה פיילוטים כושלים ותפקידי אורח בקומדיות, בחן "רוזאן", הוא נחת ב"איזאר", ובתוך שבועות הפך ל"רווק המבוקש ביותר בהוליווד". כצפוי, וכפי שקורה באחרונה ליותר מרי שחקני טלוויזיה, הוא נחטף לטובת המסך הגדול, ואף תפס את מקומו של ואל קילמר בסרט "באטמן ורוכין". בשנה שעברה הוא חתם על חוזה לשלוש שנים עם חברת וורנר. קלוני היה נשוי לטליה בלסם, וכיום הוא חי עם סלין באר ליררן. הוא חושב שההצלחה הגדולה באה לו בשל העיניים. באךְבי"סי, לעומת זאת, יודעים את האמת: "יש לו אחלת תחת", אמרה המלהקת של "אי"אר", "רק בגלל זה הוא קיבל את התפקיר", 7 טוט[ "ה 116.00וססטק.אשאר/ :קוו 6 ותסס,תוסס- ההוב לוע /:ןוות ₪ רזג[ טסט טפ /ט 51| מש הנה תרח סט-טת, ט/ | 9 זז דח 111-ה 1 שארש :וז ₪ [ומונז-א66/1006 27/ ססשיע11011/וחס6,אטוווטססק. יש / !קוו ₪ .1/11/16 אתו 161 / 20 סור ,7 כו ₪ זו 11/1 6 ןו 200 ור ללכנו 6 קמ ₪ ו % דרור פויר רונה שגב, מנכ"לית ונשיאת "קידום מולטימ- דיה", היא אולי נקודת המפגש היחידה בין "קפטן אינטרנט" והשבועון "לאשה". בכל זאת, אשת עסקים בת 28 שחתמה לא מכבר על חוזים בינ" לאומיים בהיקף של יותר מחצי מיליון דולר - סיפור הצלחה מאיפה שלא מסתכלים על זה - בהחלט שווה כתבה חושפנית על "איך זה להיות אשה בעולם של גכרים". אבל אנחנו פה, במער- כת הקפטן, מה אכפת לנו אם היא אשה? גם זה שהיא בלונדינית עם עיניים כחולות וחיוך של מיליון דולר לא מזיז לנו בכלל. אנחנו אדישים לזה לחלוטין, עולם של גכרים זה בסך הכל ססמת פרסומת לבירה לא מוצלחת במיוחחד. זהו. סיימנו עם סוגיית הג'נדר, אפשר לגשת לעניי- נים. שני רברים חשובים קהו באחרונה בגזרת שגב. הראשון הוא חתימה על החוזים שנזכרו לעיל. מדובר בחוזי הפצה למשחק החרש של קירום מר לטימדיה, שנקרא "וירוס". המשחק, שייצא לשוק בתחילת אוקטובר בארה"ב, אירופה ויפאן (גם 0, תורנו יגיע), הוא משחק אסטרטגיה מורכב עם אלמנטים של אקשן מהסוג הישן. אם רוצים, אפשר להתייחס אליו כאל המשחק הפוסטדמודר- ני הראשון. "וירוס" מדמה, בתלת ממר, את המחשב האישי שלכם - על כל התיקיות, הקבצים ומערכות ההד פעלה הכי פרטיות שלכם - הנתון להתקפה של וירוס קטלני. תפקיר השחקן להיכנס, להילחם בווירוס ולהציל את המחשב. המוטיווציה, במקרה זה, תהיה גבוחה בהרבה מאשר לנהל איזה כפר של איכרים מטופשים במאה ה"16. אפשר לשחק "וירוס" גם ברשת (בינתיים רק לשני שחקנים) כשאחר הוא הווירוס והשני הוא האנטיזוירוס. אם אתם לא רוצים - וזה יותר מלגיטימי - להכניס מישהו אל תוך המחשב האישי שלכם, קיימת גם אפשרות של מחשב וירטואלי - קרקע נייטרלית. מדובר, ואני שיחקתי את זה, בחוויה מפחידה ביר- תר. במיוחד כשהווירוס, שמעוצב כמו ג'וק מהחלל החיצון, מתקרב: לתיקייה עם תמונות העירום. לפני כשבועיים הטיסה שגב לארץ קבוצה של 5 עיתונאים מאירופה, ששיחקו את המחשק וה" תלהבו בערך כמוני (רק יותר בנימוס). חכרת טל- סטאר הבריטית (החברה העצמאית הגדולה בבריטניה) תפיץ את המשחק באירופה. חברת סירטק האמריקאית, גם היא חברה מכובדת, תפיץ את המשחק בארה"ב וחברת אימאג'יניר, החברה השנייה בגודלה ביפאן להפצת משחקי מחשב, תפיץ את המשחק ביפאן. ברגעים אלה ממש מוצג המשחק בתערוכת ₪3, אחת מתערו- כות המשחקים החשובות בעולם, המתקיימת באד טלנטה, וזוכה להתעניינות גבוהה ביותר. שתי החברות, אגב, הבטיחו מכירות של 100 אלף עותקים בשלושת חודשי ההפצה הראשונים. מה שמרהים במיוחר בווירוס זה העוברה שעל כל מחשב יתקבל משחק אחר לגמרי. אם אתם בעניין של משחקי אסטרטגיה, כראי לכם מאור לחכות. ועוד דבר, "וירוס" רץ על חלונות 95 ולא על רוס. מבחינת המשתמש זה לא אומר כלום, אבל מבחינת החכרה זה אומר,מבט לעתיד. השלישי'ה הפותחת קידום מולטימדיה קיימת שלוש שנים, וזה המשחק השני שהיא הוציאה לשוק. המשחק הראד שון, שנקרא "רובוקווסט", יצא ב-1995 (גם הוא עדיין לא הגיע לארץ). "דובוקווסט" הוא מעין "דום" לילדים - ילדום -- המשלב לגו ואקשן. הי" לדים בונים לעצמם רונוט ויוצאים להילחם באויבים. בגלל. שמדובר במשחק לילדים, אין אלימות. אתם יורים בועות סבון, נעקצים על ידי זבובים חייכניים, הופכים את אויביכם לעציצים חביבים. אין שפריצים של דם, אין איברים קטו" עים. "רובוקווסט" הופץ על ידי פיליפס אינטרא- קטיב מדיה ונמכר די טוב, אבל בגלל כל מיני עניינים (מייגעים ביותר), פרשה פיליפס מהריל. בקידום מתכננים לצאת בקרוב לסיבוב שני עם "רובוקווסט". המשחק השלישי של קירום, 60856 6וח, מתו" כנן לצאת בתחילת 1998. זהו משחק אקשן תלת ממדי שעריין נמצא בפיתוח. ממה שראיתי, גם הוא נראה מבטיח - בערך כמו העתיר של שגב. הדבר השני החשוב הוא ההכרזה של קידום על טכנולוגיית תלת ממד חדשה לאינטרנט, שנק- ראת 35 (30₪7 זותוטחטוחם |גוסד). הטכנולוגיה מאפשרת למשתמשים להיכנס לאינטרנט ולהס- תובב בעולמות תלת ממדיים בזמן אמת. מדובר באותה הטכנולוגיה של המשחק, פרי פיתוח מקורי של קידום. אם אתם רוצים להתרשם, קפטן אינטרנט 28.6.97 השפדיל הכנסו לאתר של קידום ‏ - .אאש//:קחות טא -- הורידו פלאג-אין קטן ופשוט, ותר" כלו לראות במה מרובר. באתר יש צ'ט (בינתיים בג'אווה, אודטודטו יהיה צ'ט תלת ממדי), חומר על החכרה וגם משחק אקשן חמוד שנקרא סא במלים פשוטות: מה שמיוחד באתר של קידום, ובטכנולוגיה שלהם, הם:-1. הזרימה. לא צריך לחכות שבע שעות עד שהכל יירר, כל החומר זורם דרך הרשת בשלבים. אתם משחקים, ולאט לאט המשחק נפרש. 2. השילוב של אודיו ווידאו. ער היום הייתם צריכים להוריך פלאגדאין מיוחד לכל דבר - פה הכל ביחד, בפלאגיאין אחד. אפילו הסאונד תלת ממדי. קידום מולטימדיה היא אחת מחברות המשה" קים הבולטות בארץ, אולי הבולטת שבהן (זה לא קשה, יש משהו כמו שלוש). למה מצב חברות המשחקים בארץ כל כך עלוב? שגב: "זה לא מצב עלוב. יש חברות טובות של משחקים. יש כמה בעיות בתחום הזה. כדי להצליח צריך הרבה אורך רוח, שלוש או ארבע שנים לפ" חות, ער שיכירו את השם שלך. השוק שלנו פה הוא קצר רוח, אולי זה עניין של מנטליות. ודכר נוסף, השוק של המשחקים הוזנח בארץ. בניגור למוצרים חינוכיים למשל, שהפריזו בהערכה שלהם. ויש גם את העניין של העלויות האדירות. עלות של פיתוח משחק נעה בין חצי מיליון למי- ליון דולר. סכומים אדירים, הרף מאוד גבוה. את המנוע התלת ממדי שלנו לקח לפתח משהו כמו 2 שנות אדם, שזה המון. פה אין הרבה סבלנות, מפתחים איזה משהו במהירות, רצים להנפיק ונע" למים". כמו בסרטים שוק התלת ממר באינטרנט הוא, איך לומר, די עלוב. נכון, יש כל מיני תוכנות, אבל רובן מאכ- זבות. .זאחץ, למשל, זה משהו די נחמד, אבל כמה מכם ניסן"אותו יותר מפעמיים בלי להז תייאש. הסטנהרטים של מי שרגיל לשחק במש- וירוס קטלני, מכוער ומפחיד, משחלט על המחשב שלכם. אתם מוסים להציל את החיקיות, ואחם ממש יכולים לראות אותו אוכל את הקבצים ומגהק בקול גדול. זה לא סיום. זה המשחק "ירוס" מבית היוצר של רונה שגב ו"קידום מולטימדיה" ד ממ ₪ . חקי מחשב גבוהים בהרבה. למה התלת ממד באינטרנט כל כך עלוב? "אתה אוהב את המלה הזו, 'עלוב', הא? הסיבה היא שברוב המקרים מדובר בחברות שלא באו מתחום המשחקים, אלא מהרשת או מהשוק של סי- מולטורים, והן לקחו כיוון ריאליסטי יותר. ניסו לחקות את המציאות, אבל זה לא מרשים בכלל, די משעמם אפילו. אנחנו, שבאנו מעולם המשחד קים, יש לנו תפישה אחרת. אנחנו לא מנסים לחקות את המציאות אלא ליצור אשליה של מציאות. הפער הוא לא בטכנולוגיה, אלא בגישה. הפער בין המשחקים לרשת הולך וגדל, ואנחנו מנסים להדביק אותו". איך? "צריך להפסיק לחשוב על אינטרנט במושגים של דפדפנים, טקסטים אינסופיים ודאבל קליקים על אייקונים קטנטנים. לחשוב יותר בגדול, כמו בחיים -- אתה הולך ממקום למקום, פוגש אנשים. "בהתחלה האינטרנט היה עולם של גאונים יו- רמים ואנשים שבאו מתחום של הנדסה תעשייתית - כל מיני סימולטורים, מודלים ותיב"ם (תכנון באמצעות מחשב). הכל היה מאוד טכני, ניסו לה- עתיק.אחר לאחד את החיים. החשיבה היתה טכנו- לוגית, לא בידורית. זה כמו ההברל בין קולנוע לצילום רנטגן. ברנטגן המטרה טכנית, הכל מאוד מדויק ומאוד נכון - אבל מה? משעמם רצח. עכשיו התפישה היא לעשות את זה כמו סרט. קצת מרמים אותך, מעבירים לך את הזמן, משלים אותך. המשחקים עשו את הצעד הזה מזמן..." אנחנו עוד זוכרים את "קומבט' באטרי הי* שנים. "כן, עולם המשחקים עשה את הקפיצה הזו, ועד כשיו הרשת מתחילה. האינטרנט יכול להיות מדיום סקסי מאוד, עם הרבה כיף". שגב לא באה מתחום התכנות. היא למדה פסי- כולוגיה ופילוסופיה (תואר ראשון). אחרי הלימו- דים עבדה כעוזרת מחקר של ד"ר רן פרוסט, שעסק במחקרים בנושא פסיכולוגיה קוגנטיווית. רונה שגב. חושבת קדימח | תצלום: יואב רוקאס דרכו היא נחשפה למחקרים שניסו לדמות מודל אנושי על מחשב. זה היה המפגש ראשון שלה עם בינה מלאכותית. אחרי הלימודים התחילה לעבוד בקידום, במחלקת מחקר ופיתוח. בלי שום קשר למולטימריה. בערך אז (לפני שלוש שנים) הסתו" בב בקירום הרעיון להקים חברה בת למשחקי מחשב. שגב באה עם הרעיון ל"וירוס" והעניינים התחילו להתגלגל. "היום, כשאני מסתכלת אחורה, היה שם הרבה יותר אומץ מחוכמה". ממש כמו הביליויים. "כן. ההתחלה היתה קשה. השנה הראשונה היתה ממש קשה בהיסטריה. עד שמישהו יסכים להיפגש איתך, ולמה בעצם שהוא יסכים? בשנד תיים הראשונות ביליתי משהו כמו שנה בחו"ל, בנסיעות". באמת נורא ואיום. "אני לא אוהבת את זה כל כך, זה לא נעים לטוס לבד עשר שעות ואחר כך לעמוד חמש שעות בפרזנטציה מול חבר מנהלים חמורי סבר של חברה עולמית גדולה. זה קשה. אתה מכיר הרבה אנשים שרוצים לעשות את זה?" אני רוצה. "תאמין לי, אתה לא. אבל יש סיפוק ולומדים המון. על שיווק, על טכנולוגיה, כספים". ומה היעד הבא של החברה, אחרי שזצייוסיי ייצא לשוק? "יש התעניינות גדולה בכיוונים של "וירוס 2". הכיוון הראשון הוא של וירוט בחומרה, כי המשחק פצי הראשון עובר רק על התוכנה. הכיוון השני הוא של "מולטיפלייר און-ליין" - המון שחקנים שמד שחקים ביחר על הרשת, חלקם מייצגים את הווי- רוס וחלקם את( האנטייוירוס. הטכנולוגיה מאפשרת לנו ליצור הדמיה של כל האינטרנט, מופשט ככל שזה יישמע, בתלת ממד. זה יכול להיות מדהים. החוכמה בדברים האלה זה להסת- כל קדימה, אבל מצר שני לא להקדים את הזמן שלך יותר מדי". ועולם המשחקים בכלל, לאן הוא הולך? בש- נתיים האחרונות יש תחושה שהכל קצת נעצר, חוזר על עצמו. "אין לי ספק שהצעד הבא במשחקים יהיה בכי- וון של ריבוי משתמשים ברשת. זה ישנה את הקר 2004 ה ויוי , נספט של המשחקים לגמרי, ואת המשחקים עצמם. אי אפשר לקחת את מה שיש עכשיו ולה" עביר את זה לרשת בלי שינוי. היום אתה משחק, גומר לשחק, מכבה את המחשב וחוזר אחר כך לאותו מצב. אבל המשחקים האלה, של העתיד, ימשיכו גם בלעריך. משחקים אינסופיים, שלא יחכו לך. מדובר במשחקים של חלוקת תפקידים, צבירת כוחות, שיתוף פעולה. משחקים יותר חב" רתיים. דווקא החברות הקטנות עושות את הפרי- צות האלה". ומה עוד מחכה לנו? "שילוב של ז'אנרים. 'וירוס' זה דוגמה טובה - שילוב של אקשן ואסטרטגיה. שחקני אקשן ותי" קים מתחילים לחפש משהו אחר, קצת נמאס להם לרוץ ולירות סתם.:וגם שחקני האסטרטגיה אותו רבר, בסל הכל זה חוזר על עצמו. צריך להביא אותה במשהו חדש באמת". 7 0 0 צבא גדול וטופש משחק אסטרטגיה מאתגר שמחקיים אחרי השואה האטומית הקרבה. ויש גם טיפים על אופנת שנות ה"70 טל לזר זה התחיל בשואה אטומית גדולה. כל האנשים נאלצו לכרוח אל מתחת לאדמה לכמה עשרות שנים בגלל הנשורת. אבל לא כולם ברחו. אלה שנותרו על פני האדמה נאלצו להתחבר עם חיות שונות וזוחלים (מדובר כאן בחיבור פיסי), וכך נוצרו המוטציות. לאחר כמה עשרות שנים החלו המשאבים מתחת לאדמה להידלרל, ולכן החליטו הניצולים לחזור אל פני הארמה ולכבוש אותה מחרש. המוטציות, כמובן, לא ייתנו לדבר כזה להתרחש בלי מאבק, וכך, בקול תרועה רמה, נפתחת המלחמה בין המוטציות לאנשים. זהו סיפור המסגרת של אאא - ראשי תיבות של עסש6כ "א' |1גא ,מפנחא - משחק, שכמו אפזא, נכנס לז'אנר של משחקים ששמותיהם הם ראשי תיבות של מעשי אלימות, המכונים בשפה המקצועית משחקי קשמ"א (קריעה, שיסוף, מוות וארונות קבורה). במקרה שלנו מדוכר במשחק אסטרטגיה נוסח גזסזג/ או ח864416, שהמטרה בו היא לפקר על צבא, להקים בסיסים ולנצל את משאבי הטבע כרי להגדיל את הכוחות ולנצח את האויב. אלא שב"ס אא א, לעתים הרבר דומה יותר לפיקוד על חבורת ילדים מפגרים עם רובים. למשל, חיי- לים שטועים בדרך וגורמים לכוחות תקיפה ענקיים של האויב לרדוף אחריהם הישר לתוך המד חנה, או טנקים "עצלים" שלא טורחים אפילו להביט לעבר חיילי האויב, שכבר החלו בהרס מבני המחנה. אין ספק שעל המפקר לגלות אורך רוח וס" בלנות רבה. מי שניחן בתכונות האלה, וגם מתעניין במד שחקי אסטרטגיה, ימצא את ההשתלטות על האדמה וההגנה עליה, שמציע שאאא, מהנה מאוד. למשחק 30 שלבים, 15 לכל צד במלחמה, שאת תפקירו אפשר לשחק. בשלבים הראשונים השחקן לומר להכיר את הכוחות שלו ושל האויב, והמשימות הן קלות יחסית. אבל, כמו בחיים, בהמשך הרברים מסתבכים. המשימות המתקדמות יותר מעמתות את השחקן עם מצבים שבהם נראה כי למחשב יתרון כמעט מוחלט, והאתגר גדול. האתגר כל כך גדול, ער שהמתכנת של המשחק נאלץ להגיב על האשמות כי המחשב מרמה, ותגובתו נמצאת כמובן על הרשת. השלבים המאוחרים משלבים פריסת כוחות המתאימה לשטח והחלטה על מיקום הבסיס עם יצירת מערכי הגנה וכוחות תקי- פה. העוברה שהשחקן השני, המחשב, פועל בערך באותם התנאים שיש לשחקן, מורג" שת מאוד, ותורמת להנאה. כך ניתן, למשל, לפגוע באופן שיטתי במתקני הקידוח של האויב ולגרום לכך שיישאר חסר משאבים, או להילחם במספר חזיתות ובבת אחת לאחר את הכוחות לפלישה למחנה האויב, ולהפתיע אותו באמת. הניצחונות בשלבים אלה שווים את המאמץ. ל"טאאא מצורפת חוברת ההרכה, שאפשר ללמוד ממנה, חוץ מאיך לשחק במשחק, גם למה חוזרת אופנת שנות ה- 0, כיצד פועלים תנורי מיקרוגל, ומה לעשות כשבן הזוג מתלונן על שימוש מופרז במחשב. בחוברת ניתנים הפרטים של מחלקת התמיכה הטכנית של חברת מיראז', המשווקת את המשחק, למקרה שתתקלו בבעיות שאין להן פתרון בחו- ברת. במקרה שלי, מחלקת התמיכה לא היתה זמינה בשעות המובטחות, ולבסוף גם לא סיפקה עזרה ממשית. ולסיום, טיפ קטן: חפשו פתחי בונק- רים עם סמל של קרינה רריוראקטיווית עליהם. תמצאו בהם שרידי טכנולוגיה מהמאה ה217, שמתגלים כשימושיים ביותר. אתר קטן עם עזרה וגם קישורים מו- עילים, בין היתר להגיגיו של המתכ- נת: /|חאא/שא00/0.ה[הוטז.צוצואר//קזוון כואאא. הפצה: מיראז' מולטיםדיה. מחיר: 9 עוקלים המבקרים האמיצים של הקפטן לא נחו גם העובוע אין זו אגדה בערך מחציח מנכסי צאן הברזל עול הספרות הקדומה גובבו לתוך המעוחק הזה, אבל זה לא מונע מהעלילה לו להיות על הפנים שלומציון קינן סוף סוף - משחק שמעוצב בצורת ספר. לא רק שהוא מספר על ספר או מבוסס על ספר, טוטג (שזה באנגלית אגדה או משל), הוא מעין דוגמית של ספר. אפשר להניח את האריזה שלו בספרייה, ולהשתמש בה כמקום מסתור אידיאלי לאקדח או לבקבוק ויסקי. אילי הנפט הסעודים, כמו גם ילדי ישראל, לא יצטרכו יותר לקנות ספרים לפי מטרים - מספיק יהיה למלא את הספרייה במשחקים בצורת ספרים, וכך צועד לו עולם הבירור צעד נוסף לקראת העד למתם הסופית של הספרים מהספרייה. כמעט בכל סרטיפנטסיה או משחקיפנטסיה משתרבב לעלילה איזה ספר עבה ומצהיב, כאילו מנסים היוצרים לחפות על רגשות האשם שלהם באמצעות העוברה המגוחכת שהם מצלמים ספר או בכלל מתייחסים למשהו עם כריכה ודפים. כך למשל, ב"סי- פור שלא נגמר", נעלם העולם בגלל שאנשים הפ" סיקו לקרוא ספרים. נו, והרי אם לא היו צופים בסרט, אולי היה להם זמן לקרוא את הספר ולמנוע את התד רסקות העולם. גם בעולם המשחקים, ספרים הולכים ומקבלים בהררגה מקום של כבוד. החל מ"מיסט", שכולו מבוסס על ספרים, דרך משהקים של ספילברג, ועכשיו גם במשחק היומרני 6טגי, מבית החברה הצרפ" תית 6צ011ז6זת1 8וצסוסותץ5. מטרת היוצרים, ללא-ספק, היתה לגרום לנו להניח שהמשחק הוא תחליף מצוין לספרי מיתולוגיה ואגדה. ואכן, יש במשחק סממנים מיתולוגיים, רק שהם מגובבים זה על גבי זה. הכל מתחיל כשבחור צעיר בשם קווי- קתורפ יוצא להציל את הכפר שלו, ובכך גם את העולם כולו, במסע לארבע ארצות. קוויקתורפ הוא בן לתרבות עתיקה שפעם היתה עתירת חוכמה ויופי. רק מה? בא יש- מעאל (ובמקרה הזה במקום לחפש את מובי דיק יש לחפש הווקא את ישמעאל) וניסה יחד עם ארבעה מוררים לגנוב משהו מהאלים השולטים, שהם בכלל חייזרים. החייזרים הרעים הענישו את ארבעת המוררים וחילקו את הארמה לארבעה גושי ארץ נפררים שמרח- פים להם בחלל: ארץ האש, המים, האוויר והאד" מה. בכל אחת מהארצות שולט אחר המורדים בעזרת אחת מאבני החן שנגנבו מעמו של קוויקי תורפ. ושימו לב כמה סיפורים שונים משמשים בערברר ביה כבר בשלב הזה: הנפילה של לוציפר מגן ערן, יבשת אטלנטיס האבודה, תיקים באפלה, פרומ- תיאוס שגנב את האש מהאלים, ושאר אגדות שמסד בירות את חלוקת כדור הארץ ליבשות נפררות. מכל מקום, כאן יוצא קוויקתורפ למסע (שהוא אכן מסע מאור יפה עם גרפיקה מרהיבה ומלאה פרטים) מחלץ פיה כלשהי מספינת רפאים, גוגב מיני מרקחות וחפצי ערך מביתה של המכשפה הרעה פוגש נזיר טיבטי על גזע עץ חלול (הגזיר מתפוגג והופך לענף), קוטף (ב- עזרת כפפות) את הפרי "שממנו עשויים החלומות" וגם משתלשל בחבל לתוך באר ומוצא בה לוח אבן עתיק עם כיתוב מיסטי שיכול לחולל רעידות אדמה. כשמגיע קוויקתורפ לארמון הקרח הוא ממיס את ענק הקרת בעזרת קוקטייל מולוטוב ומתיירד עם ציפור ענק שנושאת אותו לארץ הבאה, הלא היא ערץ הערפילים. בארץ יפה זו האח וויר כולו ערפילים צבעוניים והאדמה כולה ביצות' מבעבעות ויצר רים זוחלים. שם הוא פוגש עכביש ענק, לטאה, תנינה כושית מג'מייקה ועור שלל יצורים. מארץ לארץ עובר קוויקתורפ הלא שנון במיוחד, בעזרת ממשק מאוד מסובך, ואוסף את האבנים האבודות וזה בערך הסיפור כולו, בסיכומו של רבר, נראה שעריף להשקיע יותר בתסריטאים ופחות באריזות בדוגמת ספ" רים, כרי שהעלילה תצליח גם להצדיק את היומרה, וכדי שהספרים והאגדות והמשלים לא ית" ביישו, ולא יתייבשו על המרף. טוטגי. הפצה: םיראז' מולטימדיה. מחיר: 249 עוקלים : .---- | אם הרשת שלך סתומה כדאי שתכניס את = 6 למשחק אם רשת המחשבים שלך איטית מדי, אם היא נופלת לפעמים, יש לזּה פיתרון אחד: 188₪6/. משפחת מתגי תקשורת מחשביס המתקדמת בעולם. הרבסע. מאיר. קלפר יתרון הגמישות יתרון הביצועים | ירון האמינות 6 גו ליישוס רשת בארגון קטן כגדול. | 6 היחיד בעולם בעל יכולת שירשור ב-4090. ₪ ארכיטקטורה פנימית מבוזרת עייי שימוש 8 6 סוגי מתגים לשילוב מודולרי. ₪ מיתוג 5.8 מיליון מנות מידע לשניה. ברכיבי 1.51 מתקדמים. 6 מיתוג 61וח106, זטמחסחו> זפ ₪ יימנועיי [1.5/ פרי פיתוח ייכחול לבן". 6 ספקי כת כפולים. ו-1א41 בכל תצורה אפשרית. ₪ תמיכה בקבוצות עבודה וירטואליות (5א1.81)). הרשת עמידה בפני תקלות! ₪ קישוריות הן דרך קווי נחושת והן דרך > בקרת א8%)0. הטוי 0 דאס 51015 סא סיבים אופטיים. == תקשורת מחשבים בעיימ ניר רפואה מרוב דיבורים על אינטרנט, גם אנחנו שוכחים לפעמים שלא כולם שולטים בכל המושגים והסודות. יהיה קשה להסביר את ' הכל על רגל אחת, אבל הרי צריך להתחיל איפשהו. אז הנה, בואו ונתחיל. האינטרנט היא רשת תקשורת בין מאות אלפי מחשבים הפזו- רים ברחבי העולם, והיא מאפשרת יישומים כגון גלישה ברשת הכלל עולמית, שליחת דואר אלקטרוני, השתתפות בקבוצות דיון וקיום שיחות בזמן אמת. כל הפעולות האלה מתבצעות בע" זרת תוכנת הדפרפן, וחלקן מסתמכות על חיפושים במנועי חי- פוש. נכון, זה נשמע אפגנית, אבל ככה נשמעו פעם גם טלוויזיה, טלפון ומיקרוגל. מדובר בכלי העבודה של העתיר, ו - לא תא- מינו - הם פשוטים למדי: הרשת הכלל עולמית הרשת הכלל עולמית (ס6/ 66גאו 6|מס/צ - אואואו) היא אסו- פת מסמכים. כן כן. 50 מיליון מסמכים פזורים בתוך אלפי מח- שבים, הממוקמים ברחבי העולם. מסמכים אלקטרוניים אלה מכילים טקסט, תמונה, וידאו או קול מידע בכמעט כל תחום שקיים, והם זמינים לכל בעל מחשב ומודם, שקיבל אפשרות גי" שה לרשת. חברה מסחרית המאפשרת גישה לרשת תמורת תש" לום מכונה ספק אינטרנט. אתר אינטרנט הוא אסופת מסמכים המאוחסנת במחשב המחר בר לרשת באופן קבוע. לכל אתר ברשת האינטרנט כתובת מש- לו, כאשר היא מוקלדת בירי המשתמש בתוכנת הרפרפן מוצגים המסמכים על צג המחשב, ואפשר לשמור אותם במחשב האישי, להדפיס או סתם לקרוא ו"לגלוש" הלאה. ה"גלישה" מתבצעת על ידי לחיצה על "אזורים רגישים" במסמך, המקשרים את ה"גו- לש" למסמך אחר. באמצעות חיוג ררך המודם של המחשב האישי מתחבר המש" תמש לספק האינטרנט בשיחה מקומית. משם, ררך מחשבי הס" פק, הוא יכול לקבל מירע מכל מחשב המחובר לאינטרנט, ללא תלות במיקומו הפיסי בעולם. המירע מועבר מהמחשבים הפזו" רים בעולם למחשבי הספק, ומשם ישירות למחשב של המשתמש הפרטי. הדבדפן הרפרפן, שמו העברי של ה"וספאיסזם, הוא תוכנה, המחולקת לרוב בחיגם, שמטרתה העיקרית לקרוא ולהציג למשתמש מסמ- כי אינטרנט. בתחילת הדרך הכילו מסמכים אלה רק טקטט, או- לם כיום הם כוללים גם תמונות, קטעי קול ווידאו, וקיימים גם גיסיונות ליישם מציאות מדומה (ע₪631:0 |גווחזג/) בעמורי הר" שת, אחת התכונות החשובות של מסמכי רשת, ושל תוכנת הדפר- פן, היא יכולתם להציג הייפרטקסט. הייפרטקסט מאפשר למלים מסוימות, המודגשות בררך כלל בצבע כחול, להיות קרש קפיצה לטקסט אחר, שלרוב קשור בצורה זו או אחרת למלה המטומנת. הוא יוצר קישורים (לינקים) בין עמודי הרשת. הקישור לא חייב להיות לטקסט או מטקסט, וייתכנו גם קישורים מטקסט לתמו- נה, ולהיפך. קישורי הייפרטקסט הם אחר המאפיינים הבולטים של הרשת. הם מאפשרים לרלג באופן קל בין מסמכים, ולכן גם לעקוב אחר מידע בתוך מגוון מקורות, גם בלי לרעת מלכתחי- לה על קיומם של מקורות אלח. לעתים הקישורים מובילים את המשתמש ל"מסע דילוגים" - ומכאן גם הכינוי "גלישה", המש" מש לתאר את פעולת הרילוג באינטרנט - שעלולה להרחיק את הגולשים מהמירע אותו יצאו לחפש, אבל לעזור להם לגלות דב- 3 ותחומים חדשים, שאליהם לא היו מגיעים בדרכי חיפוש רגי- ות. חברת נטסקייפ וחברת מיקרוסופט מייצרות את שני הדפרפ" | נים הנפוצים. נטסקייפ משווקת את הרפדפן נוויגייטור, ולפני שבוע היא החלה להפיץ - בתשלום - את גרטתו החדשה, הנק- מה זה אתר? מה עושה דפדפ]ן? על מה מתדיינים בקבוצות הריו צוחקים דרף המחשב ולמה מכנים את הישיבה מול המחשב "גליו | לרשת. גזרו ושמרו מורה נבוכים למצטרפים החדעוי ראת קומיוניקייטור. חברת נטסקייפ מתמחה בתוכנות שינ.ישיות לאינטרנט. היא חכרה חרשה יחסית, שבשנים מועטות צמחה בק צב מדהים ורשמה גם הצלחה כבירה בוול סטריט. חכרת מיקרר סופט, ענק התוכנה בראשות המיליאררר ביל גייטס, משווקת את הדפרפן אינטרנט אקספלורר, ובקיצור - אקספלורר. מיקרוסופט נכנסה יחסית מאוחר לשוק הרפרפנים, והגרסה הראשונית של אקספלורר היתה, אם לומר זאת בעדינות, זוועתית. בימים אלה מפתחיט בחברה את גרסה 4.0 של הרפדפן, האמור לצאת לשוק בעור מעט יותר מחודש. לחברות יש פלח שוק רומה בגורלו, עם יתרון קל לנטסקייפ, אולם מיקרוסופט עומלת על שיווק מאסי- ווי של אקספלורר. הגרסאות המאוחרות של אקספלורר משתוות באיכותן לרפדפן המתחרה, ותומכות בעברית. דואר אלקטרוני הרואר האלקטרוני (1/181 טוחסצטטום, או, בקיצור, 5-1 הוא אחר השימושים הנפוצים - והחשובים - של הרשת, שיטת התכתבות זו הפכה את היוצרות בתחום התקשורת הביןיאישית על המחשב האישי. לא עוד דוורים הנמלטים מרוברמנים, והקץ ₪ % לתיבות אדומות, בולים ופקירים עייפים. לכל משתמש ברשת כתובת משלו, המורכבת משמו (או מכ" = = נויו), שאחריו הכוונה למחשב השרת המספק את גישת הקווים : לכל רחבי העולם. כתובת דואר אלקטרוני אופיינית גראית. מגיעה בתוך רקות מספר ליערה, גם אם הנמען שוהה: רוחקת אלפי מיילים, המכתב לא חייב להכיל כיתוב בלבר. חב" = רות ובתי עסק נוהגים להעביר גם רו"חות קוליים, תרשימי מודלים גרפיים ומאגרי נתונים בעזרת הדואר האלקטרוני, ומש תמשים פרטיים שולחים זה לזה תמונות, משחקים, תוכנות, קו בצי קול ועוד. עם הזמן פיתחו חסידי הדואר האלקו רכה לדואר הסטנררטי, והם נוהגים לכנות אותו 1וא: ("רואר צב"). 4 הבוטזת ד 0 קבוצות הדיון, שמן העברי של ה"פקטטוקפא שים הוותיקים של הרשת. קכוצות הריון הן כדרך כ עות ממוחשב המיוחד לגושא. אחר, שעל גבי הרצ קפטן אינטרנט 24.6.97 להרביק פתק חרש, להגיב על דברים שנאמרים בריון ולנהל וי- כוחים ענייניים יותר או פחות. פתקים נשארים על גבי לוחות המודעות ימים מספר ואז נמחקים, כרי לא לסתום את הלוח. הפ" תק נקרא, בשפת הרשת, ופסש. מגוון הנושאים שעליהם מתריינים אנשים הוא עצום. כיום פו- עלות ברשת, על פי ההערכה, כ"40 אלף קבוצות ריון. הן עוסקות בתחומים שונים, החל מנושאים שברומו של עולם, וכלה בקבו- צות דיון על פרות והשפעתן על הפוליטיקה העולמית. לעושר הזה, כבר מותר לגלות, פנים לכאן ולכאן. הפתיחות הרבה בדיונים (רוב קבוצות הדיון באינטרנט לא מנוהלות על ידי אנשי מקצוע, ולא מופעל בהן שום סוג של צנזורה), גורמת לכך שבמקרים רבים הופך לוח המודעות לרצף של פרסומות מעצב- נות וריבים לא נעימים, המלווים במכתבים חריפים ומלאי קללות (המונח המקובל למכתב מסוג זה הוא טותג13). בנוסף לבעיה זו יש לציין גם את קיומן של כמה קבוצות דיון העוסקות באספקת תמר נות פורנוגרפיות ותוכנות גגוכות, קבוצות דיון של אנטישמים ופרופילים, ושאר תחומים מעוררי מחלוקת ועל גבול הפלילי, הרשת, מעצם היותה משוחררת מכל סוג של פיקוח, נותנת כיום חופש ביטוי מלא. זהו סור קסמה, אבל יש שיאמרו - גם אחת מב- עיותיה הגדולות. מנועי חיפושם מנועי חיפוש (שנסקרו בהרחבה בגיליון 11 של "קפטן אינטר- נט") הם בעצם האינדקס של הרשת. המחפש מכניס למנוע החי- פוש מלה, כמה מלים, משפט או שאלה, והחפשנים מציגים את כל דפי הרשת הרלוונטיים. מאחר שכיום יש יותר מ-50 מיליון עמר <- דים ברשת - מספר הגדל בקצב מסחרר - יש מירוץ תמידי אחר טכנולוגיה שתאפשר למצוא בדיוק את מה שהמחפש מחפש, במהירות מרבית ובמעט מאמץ; שיחה ברשת שיחה ברשת, או צ'ט 0גו66), היא אירוע המתבצע בזמן אמת, ומאפשר למנויי הרשת לשוחח עם אנשים מרחבי העולם, שספק אם היו נתקלים בם אי פעם בארץ הקודש או בכלל. המשתמש נמ- צא ב"חהר", ומשוחח בעזרת המקלדת עם אנשים אחרים, שגם הם נמצאים באותו חדר. ברגע שהמשתמש מסיים להקליר שורת תמליל, מופיעים הרברים על צגי כל המשתתפים בשיחה. חובבי השיחות הללו, שמאפשרות ליצור קשר אישי מיידי דרך הרשת, פיתחו לעצמם במשך הזמן שפה משלהם, המורכבת בעי- קר מראשי תיבות וסימני.פיסוק, דבר שעשוי להבהיל משתמשים חרשים, שעבורם המלה 03 (פתוחקטג.1 זססות סד 0 08 - מתגלגל על הרצפה מרוב צחוק) לא נמצאת בלקסיקון. על מנת להביע רגשות - דבר הנמנע בהעדר קשר עין או קול - פותחו סימני רגשות, כמו (: (אם תסתכלו על הסימן מצר ימין, תראו פרצוף מחייך). גם אזורי השיחה ברשת מחולקים לפי נושאים, ובשיחה ממוצ" עת ברשת משתתפים בין 20 ל-50 איש, לרוב בשמות ברויים וכי- נויים משובבי נפש (אסש טו, לרוגמה). הורדת והעלאת קבצים ברשת האינטרנט מספק גט, בין השאך, העכרת קבצים דו צדרית (0הס1ק1 "0הס1חוסכו). המנויים ברשת מוזמנים להוריר מאתרים מקוונים ברשת תוכנות עסקיות וביתיות, משחקים וקובצי טקסט גדולים שלא מיועדים לקריאה און-ליין. משיכה, או "הוררה", של קבצים אלה מכונה [אס!חאוסכן, ובסיומה נשארים קבצים אלה על המחשב האישי ער מחיקתם, ולא נעלמים לאחר הניתוק ממחשב השרת. הפעולה ההפוכה, קרי מתן קבצים מתוך המחשב האישי לעמדת משתמש אחר או לאתרים ציבוריים, מכונה ואסוש. זהו להיום, אנחנו עוד נחזור אליכם. ואם תרצו עור הסברים, גילשו נא אל זג[ 6 חג/רתסט. ד טנסו )טואא //ק וזו!,. שם תמצאו את המילון המקיף לכל המושגים הקשורים ברשת. בהצ" לחה. .ל 5 ל %, יי ו רורצ לש רע לש - לציבור כדלקפן: הינו מפיץ מורשה מטעם חברתנו. מחברתנו. ₪ טכנולוגיות (3000 קפטן שלום. האם יש דרך לשנות את התמונה המופיעה בפתיחה של חלונות 95? כבר נמאס לי לראות אותה היה הקפטן משיב: לא רק שניתן לשנות את תמונה הפתיחה, אלא גם את הודעת ההמתנה לכי- בוי המחשב, ואת הודעת הכיבוי. התמונות שמורות בקובץ, שלמרות הסיומת המטעה - 8צ8 - הוא למעשה קובץ קגוחוו, שניתן לפתוח בעורך הגרפי שמגיע עם חלונות 95, ה"דא[/5)א. | הקבצים בהם שמורות התמונות הם 0 עבור הודעת הפתיחה; ואו עבור הודעת. הכיבוי. ו- 5 000 צפ/וספא/ואי עבור ההמתנה לכיבוי. אם אינך רוצה לראות כלל את ההורעה בזמן הפעלת חלונות, וי בי את רא צר ל ל . + 7 ו אזהרה. לציבור השתחשי [וחשבים (יידי לאחרונה נתגלה כי גורמים שונים ייבאו לישראל מארה"ב מחשבים ניידים מתוצרת 1058, שמרביתם משופצים קמאסזפאססטם או יד שניה 8-5106% ופובן שמחשבים אלו סוצעים במחירים זולים. אותם גורמים, לא הוסמכו ע"י קונצרן 105184 לשווק את המחשבים הניידים מתוצרתה ואינם ערוכים בציוד מעבדה וחלפים לתסיכה. ספעיל טכנולוגיות (3000) בע*מ. משרד ראשי: תל-אביב - אחוזת בית 4, על. 03-5103081-8, פקס: 03-5103089. ירושלים: קרן היסוד 11 על. 02-6251226 בדש: הפלמ-ה 2 (פ. האשל) טל. 07-6270527. חיפה: ט.הכרמל, התנופה 3 טל. 04-8577599 אילת: בית עברונה חנות 3 על. 07-6376904 יי ו בעקבות ריבוי תקלות אצל לקוחות אשר רכשו שלא במודע ציוד פשופץ, פודיעה חברת *מפעיל טכנולוגיות (3000)" בע"ם, הנציגה של קונצרן 105184 בישראל במחשבים משופצים, האפשרות לתקלות גבוהה מאשר במחשבים חדשים ולפיכך, חשוב שאחזקת המחשבים תיעשה עזי גורם מוספך. : המחשבים הניידים המסופקים ע"י "מפעיל טכנולוגיות (3000)* בע"פ, חדשים בלבד, וניתנים עם תעודת אחריות בינלאופית לפשך 3 שנים פיום הרכישה. המחשבים המסופקים ע"י חברתנו, נושאים את מדבקת אגף השירות של החברה. כדי להבטיח רכישת מחשב נייד של 1051184 ללא חשש, יש לוודא 5 הציוד נושא תעודת אחריות מקורית של חברת "מפעיל טכנולוגיות (3000)- בע"פ, וכי המפיץ למותר לציין, כי ו:ברתנו אינה מתחייבת לתת שרות ללקוחות. אשר לא רכשו מחשבים > הםוהפסד כח מנצחה בעולם העסק'ם ערוך את 18005.8%8א וחפש מתחת לקטגוריה פחסווקס את ההגדרה 1.080=1. אם היא מופיעה, שנה את הערך מ-1 ל-0, אם אין שורה כזו, הוסף את השורה 1080=0. עוד כמה דברים בקשר | לשינוי | תמונות | תוכלו | למצוא | ב- 0 10 95 0/1 זט רת רתא 5.00 160סגות עשי / לזג קפטן! הקמתי אתר ב"06062/0005), אבל אוני יודע אוד = >= להעביר תמונות (01/106) מהמחשב שלי לאתר. סער חקפטן משיב: 0600106 הוא אתר המספק בחינם מקום להקמת אתרים וכתוכת רואר אלקטרוני, ער לגודל 2 מגה, שהם רי והותר לכל אתר סביר. כתובתו היא (ח260011165.00.שושיע//:קוזנן. הסבר מקיף על העלאת תמונות מהמחשב לאתר ניתן לקכל בכתובת רת 1065166110 11165-00ססטק. או שר//:ק זי - בהצלחה. ו לאור הפופולריות המדהימה שצבר האתר הרשמי של בית המלוכה האנגלי, צפוי היה היום - והוא אכן הגיע - שבו ייפתחו האתרים הלא רשמיים והלא מנומסים. האתר המקיף והממצה ביותר בכל הנוגע לרכילות הקשורה למשפחת וינדזור על ענפיה השונים הוא אתר החדשות המלכותיות, שלמרות עיצובו הצנוע יש בו הכל על דיאנה, קמילה, וויליאם, המלכה האם בת ה-97 ויורש העצר רחב האוזניים, צ'רלס. .5 ות ל1/> .60 מ0רח610116.06. עוער //ק11ת אתר חובה אחר למעריצים, מבית היוצר של העיתון הבריטי הנפוץ "ריילי מייל", מכיל המון כתבות, תמונות, סיור וירטואלי בארמונות השונים השייכים למשפחה והיהלום שבכתר: שעשועון מורפולוגי שבו אפשר לזווג את בני המשפחה לבני זוג בלתי אפשריים כמו מדונה או מייקל ג'קסון, ולקבל תמונה של הצאצאים הפוטנציאליים. בתסס.א1ושו31 0ז.צואואו//:ק1ת האכזרי האתר של "רויאל נטוורק" צבעוני להפליא, ומעוצב כראוי לאתר המיוחד לשעשועונים מחוצפים. הוא מגיש אין-ספור אייטמים המאירים את הפן המגוחך בחייהם הציבורים בי ה | והאישיים של בני המשפחה, ואינו חס אפילו על וויליאם, הנסיך רך השנים ויפה התואר. בעמוד 5 המכונה "קלאב רי" מופיעה הנסיכה דיאנה 6% כבובת משחק שאותה אפשר להלביש בשלל . תלבושות, בעיקר כאלה הכוללות עור, גומי, ניטים ושוטים. אפשר גם להרכיב עמודים ראשונים של עיתונים בדיוניים ובהם כותרות משמיצות במיוחד. ותסס.18ס 016 עס שו אראר//:קן1111 המעמיק לכל מי שהתעניינותו במשפחה המלכותית נובעת מטעמי מחקר היסטורי. מאחורי העיצוב המאוד סטנדרטי והרקע האפור, מסתתרות כמויות אינסופיות של מידע גנאולוגי, או במלים אחרות: העץ המשפחתי המורכב, העצום, המסועף והשלם של המשפחה. מלבד רשימות ארוכות מאור של לינקים, המאפשרים לעקוב בסבלנות זהירה אחר ענפיו השונים של העץ המשפחתי הזה, אפשר למצוא כאן חומר עיוני רב ערך, ולהתעמק בתולדותיהם של אבי אבות הממלכה הבריטית, קרוביהם במשפחות מלוכה אחרות והקשרים המשפחתיים המדויקים שלהם עם מיני ארחידפרחי שלא זכו לרשת את הכתר. [התזו[.ח126ה 1/0 ע0ז/שוה>--/ט00. טפ סהט.כ1//:כוות אתר המכיל תיעוד מפורט של כל מחלות הנפש, התופעות המגלומניות, הנוירוזות וההפרעות האישיות של מלכים שונים לאורך ההיסטוריה נמצא בכתובת: והזח 0ו :גפ( תטיא--/11.01: 34 א, ארצרשר//:כן11ו1 בית על העץ אומרים שהמירע המלא על המשפחתולוגיה של המין האנושי מתועד בקפידה אצל המורמונים, אי שם באיזה מקלט אטומי תת קרקעי ביוטה. שם הוא נשמר מטעמים דתיים: המורמונים מקווים לגאול את נשמות כולנו לקראת עולם אחר וטוב יותר. באינטרנט אפשר למצוא מירע קצת פחות מלא, אבל עדיין מענג בהיקפו, ומפורט במידה שתסייע לכל מי שמנסה לחקור באופן עצמאי את תולדות משפחתו. "בית העץ המשפחתי" הוא אתר חביב במיוחד לצורכי תחקיר על שורשים משפחתיים. כדי להשתמש בו חייבים להירשם (בחינם)- מה שאומר שמחפשי שורשים אחרים יוכלו לנכור במידע שאגרתם, ואולי להתגלות בפניכם בעתיד כקרובים"רחוקים שעליהם לא ירעתם, יש גם אופציית בנייה של עץ משפחתי לילדים, בעיצוב חמור באמת, כך שהמשפחה כולה יכולה לקחת חלק בפרויקט יצירתי. מומלץ. 58110.0 ורא //:קזות1 "גנאולוגיה און-ליין" הוא אתר הרבה פחות אטרקטיווי, אבל הרבה יותר ענייני, שמאפשר מחקר של ממש: חיפוש שורשים מקצועי, שבעבר חייב חיטוט בארכיונים, נבירה בספריות ובמשררי רישום וכיתות רגליים מדלת לדלת, וכיום מחייב שליטה ברזי העכבר הממוחשב בלבר. למעשה מדובר ברשימה מפוארת מאור של לינקים לאתרי גנאולוגיה וארכיונים ברחבי תבל, שאליהם אפשר לשלוח שאילתות בנושאים שונים של חקר שורשי המשפחה. מחפשים את תאריך הלירה של סבא יוליוס? תוהים באיזה בית ספר למדה סבתא זלמה? הגעתם למקום הנכון. האנשים הטובים שיושבים בסנטה קרון, קליפורניה, אגרו למענכם כמויות אינסופיות של מידע, ויעבירו אתכם בלחיצה קלה למקום שבו תוכלו למצוא את כל התשובות לכל השאלות. מי שאי פעם ניטה להתחקות אחר אבותיו, יחסיר פעימה נוכח האפשרות לעיין בארכיון האגודה הגניאולוגית הבינלאומית, המודעות המתפרסמות בכתבי עת גנאולוגיים או להשתמש בשירותיו של אתר שמחפש עבורכם שמות משפחה הנשמעים כמו זה שלכם, בכל צורות הכתיב האפשריות בתבל. חובה. ו66.00סרת6. ₪ 6810ח6ש //:קזות 6 טס ו הנקודה היהודית ההיסטוריה היהורית רכת הנרורים מקשה במיוחד על איתור שארי בשר, שאיש אינו יורע לאיזו פינה על פני הם הגלובוס התגלגלו, "אתר הגנאולוגיה היהורית" מנסה, ודי בהצלחה, לסייע בירי כל מי שיורע מהיכן יצאה משפחתו, ומנסה למצוא את קרוביו האבודים בחמש היבשות. יש כאן מאגר מידע עצום, המאפשר חיפוש על פי שמות משפחה או ערי מקור, מדור מיוחד אליו אפשר להפנות שאילתות ולקבל מירע ממחפשים אחרים, קבוצות דיון של מחפשי שורשים, וקובץ ענק של עיירות יהוריות קטנטנות שרובן לא שרדו אחרי השואה, עם אפשרות לקבל תרגום אוטומטי משמה הקודם של העיירה לשמה הנוכחי, במידה שהאזור החליף ידיים מגרמניה לפולין, לרוסיה וכרומה. יש כאן גם תרגומון שיסייע לכם לתרגם תאריכים עבריים לתאריכים לועזיים - למקרה שאתם מתחילים את החיפוש ובידכם תעודות יהודיות ישנות. חובה מומלצת. קזס השק 18שטן, וצרא / /:11 1 | בכל מה שזז : מאז אמר סוקרטס "הדבר היחיד שאני יודע הוא שאיני יודע דבר",. 'ְ : אקרמיה החוקרים תופעות לא נורמליות : מדובר באנשים שקולים ורציניים, זרם הרבה מידע בעולם. דקארט, מאות שנים אחריו, מתוך ניסיון : להטיל ספק בקיומו של העולם הפיסי, אמר "אני חושב משמע אנל + קיים", ובאתר הרשמי של קהילת הספקנים הופכים את סדר המלים - במשפטו של רקארט: "אני קיים משמע אני חושב" - וחושב זה = כמובן מטיל ספק ומבקש ראיות. באתר של הספקנים אפשר לקבל פרטים לגבי כנסים, לקרוא מהכתבות במגזין שלהם, ובעיקר לצאת החוצה משפע הקישורים שיש שם: מגזינים, ארגוני ספקנים, ארכיונים, קבוצות דיון, עמודי בית של ספקנים ועוד. מנוחה הולמת מהשיטוט אפשר לעשות באתר של משחק לוטו (בראש.- : עמור הלינקים לאתרים אחרים), שבעצם מבהיר למה לא כדאי : לשחק לוטו. | אלוויס חי או מתז "הסקפטים האוסטרלים"הם קהילת אנשי ופסאודו-מדע מנקודת מבט מרעית. שמטרתם להביא ליריעת הציבור לארק | וו אמיתות לגבי עניינים אופנתיים כחייזרים ואסטרולוגיה, אלא גם לגבי ערכם התזונתי של ויטמינים, למשל. יש להם קמיע () מקסים - דוב : הקואלה - ושעשועים סקפטיים כגון "מה קורה כשמתבוננים. בריכוז רב בצילום של בומרנג". ברשימת הנושאים "הדברים לגביהם אנחנו סקפטיים" תמצאו את משולש ברמודה, המפלצת מלוך נס, הכוחות הטמונים בפירמירות, נומרולוגיה, אסטרולוגיה ועור. אלוויס פרסלי חי או מת?די בשתי קריקטורות כדי למצות את : הנושא. [ותוח א66ח1/ נה 1105.00ק 5% ווע// :קת המילון המלא לפקפטים רשימת המונחים באתר של רוברט ט. קרול, רופא ופרופסור : לפילוסופיה מאוניברסיטת קליפורניה, סן דייגו, יכולה לשמש גם כרשימת מלאי לאוהרי ניו"אייג' באשר הם: במה מאמינים ומה הן : טענות המתנגדים. תמצאו שם הליכה על אש, בתים מאוכלסי רוחות, נטורליזם, תיבת נוח, חוויות מחוץ לגוף ואורי גלר - עליו יש מעט מידע, ממש על קצה הכפית, ומלוא החופן קישורים. האינרקס עצמו לא משהו, אבל יש מנוע חיפוש ובעיקר יש תכנים טובים, המשמשים כמבוא למי שאינם בקיאים בתחום, עם קישורים לאתרים אחרים. [ב1.1ת116/010100ק701/56תה10--/15.08,105:80ש03. ת40.[ש6ת//:קזות הזס.סנזקט8%.אראראו//:קזת. . וצר :בכ ו מ רק ל ₪ האריד קפטן אינטרנט 24.6.97 ומה זה לעזאזל ק)1ו1? באתר הזה תמצאו תשובות לכל השאלות המטרידות שגולשים חרשים נתקלים בהן, כמו מה זה אואואו, או 0 :ז, מה זה בכלל אינטרנט, ומה זה כל הקיצורים המוזרים בצ'טים. יש רק עניין אחד - אין שום קשר בין האינפורמציה באתר לבין החיים האמיתיים. וחלק מה שובות שהם המציאו שם אפילו די מצחיקות. תודה ליונתן סילבר 105 /ח1100/ /60011105.60ק-שואו/ /:ק)זו1 הפלא ופלא סגנון חיים זה הכל, קובע האתר הזה, ולכן הוא מציע לכם לרכוש רובוט שיביא לכם את הקפה למיטה, שישנה לכם את המוסיקה לפי האינטואיציה, ידליק לכם את האור כשהשמש שוקעת ובכלל יהפוך אתכם למיותרים למדי בסצינה הביתית. אם, כמובן, יש לכם מלא מלא כסף. 5.00 610 סה שרוש // קת נתחיל ונאמר שהאתר היעיל של השבוע הוא מבחינות רבות גם האתר האידיוטי של השבוע. כל ייעודו הוא לברר בשבילכם אם מישהו שאתם חושקים בו מחזיק ברגשות דומים כלפיכם. וככה זה עובד: דרך האתר אתם שולחים דומה אלקטרוני אל מושא ההערצה (בין אם אתם את או אתה, וכאן אנחנו כותבים בלשון זכר מפאת הנוחיות וכו'). המכתב מגיע אליו באופן אנונימי, והוא מתבקש להיכנס לאתר. שם הוא מוזמן לשלוח בעצמו מכתב אלקטרוני לבחיר או בחירת לבו, יהיה אשר יהיה. אם רצה אלוהים, והבחורה (נניח) היא אותה בחורה ששלחה לו את הצהרת כוונותיה האנונימיות, ישלח השרת של האתר מסר לשני צדרים המאושרים, ויודיע להם "בינגו!". בשלב הזה יוצא האתר מהתמונה, והזוג הצעיר יכול ליפול זה על צווארו של זה ולצעוד ביריים משולבות אל עבר השקיעה,: ולמה כל זה כל כך אידיוטי? כי ההנחההמובלעת של האתר היא שיש לכם את כתובת האיזמייל של מי שאתם רואים בו רע לחיים (או כל דבר אחר). השאלה הראשונה שעולה, היא למה לעזאזל צריך את התיווך של האתר. השאלה השנייה שעולה היא, אם אתם מוגבלים לאנשים שאתם יודעים את הכתובת האלקטרונית שלהם, אז מה הועילו חכמים. בואו נודה, אתם הרי מאוהבים בסתר לבכם לא בזה שיושב בשולחן לידכם בעבודה, אלא באסף מכיתה י"א, או במישהי שישבה לידכם באוטובוס, בדרך לאילת. אנשים, בינתיים, לא הולכים עם כתובות אלקטרוניות על המצח, ונגד זה באמת אין מה לעשות. 00ש 11 0 סט וא/ו : וקא ות אתר הקפטן!: ה 0 / / ₪ ו ו ו עשרת ה הכניטות הגזדדל: ביותרממנוע.. החיפוש "ותפוד": ל 7 ב הוולת , 0 א/ קת 9 9 ו ו 21 וח 1 :קוו סי ה ה יתשו( הסש/ קוו ₪ |תמנתסו1--11:80/06 טוק אשנו ס סוס ההזי אק ו ו קת 2 [שותצו/ הק לוחשחלר דזה ההקר קלח להז רקיה הלוק יהה/ ה "הקהול הִרנוזדהו "הלחר הק 0 . מרטים (1) האתר החרש של ₪ מיועד לסייע לכם לא לפספס את הסרטים שלא תשכחו. בעזרת שאלון הבודק את טעמכם האישי ממליץ לכם האתר על סרטים שמציגים עכשיו ושאסור לכם לפספס. זה אמנם לא חרש, אבל האתר מציע לשלוח לכם דואר כשסרט חרש מהז'אנר החביב עליכם ייצא לאקרנים, ובכלל לדאוג לכם יפה יפה. יש גם כמובן ביקורות מקיפות, הכי טובים והכי גרועים. עוד אתר חדש, פחות רשמי ומהודר, מציע ביקורות ודירוגים של סרטים רצים. 100.00 סרח אראוצ//:קוות קז166.0ג1ק סגש סרח אראשא//:קזזת טרמים (2) פסטיבל הקולנוע הבינלאומי בירושלים, ה-14 במספר, ייפתח ב-10 ביולי, ולוצגו בו 0 סרטים מכ-60 מדינות. לקראת הפסטיבל נפתח אתר משנה באתר של ה הסוקר את הסרטים ומדווח על מועדי הקרנתם. 11.10 /16511/ הזר /11, סש תנס-ז6 ,אראו 15/9 דיבורים היום בשעה 22:00 יתקיים "טוקשואו" בהשתתפות כוכבי הסדרה "הפוך". בצ'ט אפשר יהיה לשאול שאלות, להעיר הערות, ובכלל להרגיש מאוד אמריקה אוןליינים. אפשר להיכנס לצ'ט דרך האתר של קשת או של וואלהו, המארחת את האירוע? [1סס.עש--665061. שת //:קות ו אש / יכ מנוע" חיפ1ש "משמר מנועי החיפוש" הוא דוגמה קלאסית למדיה שמתעסקת בעצמה, אבל במקרה הזה זה גם מעניין ויעיל. האתר סוקר חירושים במנועי החיפוש הקיימים, מנפק סטטיסטיקות לרוב, מעניק שיעורים קצרים ויעילים בטכניקות חיפוש, נותן טיפים ומדווח איך זה עובר באמת. 0.0 תק םת 563 רשע // יק אסטרונומ'ח "שאל את האסטרונום", אתר חדש מהקונגלומרט של נאס"א, מעמיר לרשות הגולשים את ידיעותיו המופלגות של האסטרונום התורן, ד"ר סטן אודנוואלד. אודנוואלר עונה בנימוס ובקוקטיות על שאלות מגוונות מתחומים שונים כמו האם היקום מסתובכ? אם הרבה עוברי ממשל הודו שראו עב"מים, האם זה אומר שהם קיימים באמת? אם היקום הוא סופי, מה יש בצד השני? וגם כמובן כל שאלה שתרצו להפגות אליו. השאלות מסודרות לפי נושאים, ויש גם עמור של 15 השאלות הפופולריות של החודש. > ]0 10/85/8518 ת006--/ סק .858ת.5]0ש.סתש[סט//:קוזו. 2 טפרים לא אמזון ולא בארנס אנד נוכל, אבל ישראלי וחכיב. האתר של הוצאת הספרים מורןן שקם, איך לא, לכבוד שבוע הספר, מציע לקנייה ספרים מתוך קטלוג של 3,000 כותרים. ניתן לחפש לפי נושאים או על ירי מנוע חיפוש, ליד שם הספר מופיע תצלום של הכריכה, והרכישה. ניתנת לביצוע ישירות מהאתר או, לחוששים, כאמצעות פקט. ולרגל שבוע הספר -- מחירים מיוחדים ומשלוח בחינם. עָבָרִית היא השפה הִטְּבְעִית שלנו: קיוטקסט, מעבד התמלילים הישראלי לסביבת חלונות, פותח במיוחד- עבור מי שכתיבה עברית היא הצורך הראשוני שלו. היכרות רבת שנים עם אלפי צרכנים ישראלים, שהפכו את קיוטקסט למעבד התמלילים הפופולרי בישראל, איפשרה לנו לפתח תוכנה הנותנת מענה > בעברית לסביבת חלונות. 6 התוכנה מאפשרת עריכה טבעית טקסט מעורב עברי/אנגלי. 6 ניהול המסמכים המתקדם ביותר בעברית ובאנגלית | | ₪ אוסף עשיר של תמונות הקשורות להוויה הישראלית. > אפשרות קלה ונוחה לניקוד. מילון עברי-אנגלי, אנגלי-עברי. 6 מתקן שגיאות כתיב משוכלל ביותר. ₪ מגוון רחב של גופנים (עיצובי אותיות) כולל גופנים מסורתיים. 4 התאמה מלאה לכל סביבת חלונות. - ₪ אפשרות עריכה ב-23 שפות שונות: עברית, אנגלית, ערבית, רוסית, גרמנית, צרפתית, ספרדית ועוד.. שיגור וקליטת פקסים. ₪ כלים משוכללים להפקה חוברות וספרים. לפרטים והזמנות: דביר מוצרי תוכנה: קיבוץ דביר ד'ג הנגב 85330, טל. 07-9910777, פקס. 07-9910151 סניף תל-אביב: החרוץ 6 ת"א, טל. 03-5375234/5, פקס. 03-5375236 אינטרנט: |ו.01881.00./ש/\צ