מוסף קפטן אינטרנט – גיליון מספר 38, 25 בנובמבר 1997

מוסף הארץ למולטימדיה. עורך: דרור פויר. סגנית עורך: נטע גורביץ. עיצוב: אמיר חסון.

OCR (הסבר)
ערו ץש אל א א א ₪ א ₪ א ל ₪ א ש על 0 0 טטר ו לשל *,% 1% ד יריו תיה טיה יו וכיה כו ל הליסו ו 0 ניר חוד: יייש. = . יגאל תומרקין: . / / באינטרנט 87%" "המחשב אמוות ישראליה משהו נוראי :. חירבן את 1 מבחינה אנושית" איכות החיימ'י . ש 1 | / / 8 ( . 0. "אני אוהב לשחק עם בתי בת השנה וחצי בתוכנות של בארני (ועכד שיו אני כל הזמן מזמזם לעצמי שירי בארני). 9, כל דבר בביתי החדש נשלט על ידי המחשב האישי שלי (ולפעמים זה גם עובד). 8 באיזה עור מכונה אפשר לעשות דברים כגון ץג!ק תה פטוק? 1. בעזרת דואר אלקטרוני, כל אחר יכול לשלוח לי את מחשבותיו בלחי- צת כפתור. 6. אני יודע לתכנת בכל השפות הקיימות. 5. בסוף שבוע אחד אני יכול לשבת מול המחשב שלי, לתקשר עם עורכי דין מסביב לעולם, ליצור מסמך תגובה של 48 עמורים ולשלוח אותו למשרד המשפטים האמריקאי. 4 אני יכול לאסוף מידע על כל נושא באינטרנט, וככה אני מבטיח שלא לחזור על עצמי בנאומים שאני נואם. 8. את העבודה הטובה ביותר שלי אני עושה על המחשב הנישא שלי, בטי- סות, ואפילו לא מבקשים ממני לאחסן אותו מתחת למושב. 2. המחשב האישי נותן לכל אדם בעולם את היכולת לפרסם את רעיו" נותיו, דעותיו והחלומות שלו על שינוי העולם. 1 אני יכול להשתמש בתוכנת והנסזגי) של מיקרוסופט כדי להראות לראלף נאדר (ראו עמ' 4) את אוסף המכוניות שלי". (ביל גייטס מונה את עשר הסיבות שב" 7 28 הפפוהפטסא בפתוסהספ5 זסוטפתסס הס והטוזסזבזסות טסה 23 / אס שד 4סאצוסם .להא אחיצ החסו1 זטוסץ חס ,אזסאו 8% קט | זו -%!! שסץ 6זסתשץחה זס ,14606 הקפטן שלכם, מחנך דגול ואב רוחני לא קטן, תמיר העדיף את שיטת החי" של זוק החיובי. אבל אין ברירה, לפעמים ‏ -%. צריך גם להצליף. והפעם מזמן הקפטן 3 לחדר המנהל את חבר השופטים של % פרס פוליצר היוקרתי לעיתונות. הם | 6% כבר יחטפו ממנו. ג הרקע: עד השנה לא חולק פרס פוליצר לעיתונות און-ליין. לא נורא, הרשת רק עשתה את צעדיה הראשונים בעולם, וממילא לא זקפה לזכותה שום גילויים עיתונאיים מרשימים. אבל השנה כל זה הש- תנה. עיתונאי מטעם "אמריקן ריפורטר", עיתון אינטרנט (כזה שמתפרסם רק ברשת), חשף כי גורמים בצבא האינד דונזי מתכננים להרוג את ראש המפלגה הדמוקרטית. העי- תונאי נחשף לסכנה רבה בעת עבורתו, וגילויו הצילו חיי רבים. מו"ל העיתון, ג'ו שיאה, הגיש מועמדות לפרס פו- ליצר. המועמדות נדחתה. הסיבה: הסיפור פורסם באינטרנט. שיאה המאוכזב התלונן לפני הוועדה ונאמר לו כי הנושא בבדיקה. הבריקה הסתיימה, ואלו מסקנות השופטים: פרס פוליצר הבא, לשנת 1998, יינתן גם לפרסומים און-ליין. אלא מה: רק אתרים של עיתונים היוצאים גם (בעצם, בעי- עורך: דרור פויר. סגנית עורך: נטע גורביץ. עיצוב: אמיר חסון. 61 ודד אהד ,אס 60 סא] סט 6015) | אוסו! וס 1304 6 זסְםט? קפמן אינטרנט 25.11.97 אד האתר מלא החשראה של "חבלני התרבות" מציע למבקר להשתתף באופן פעיל במלחמה בקונספירציה של המריה, שמשקיעה מיליארדי דולרים כדי לשטוף לציבור את המוח במוצרי צריבה. תרבות הצריבה המוגזמת על פני כדור הארי = שגוסס מתחת לנעלי התעמלות מיוחצנות, נועדה למלא את חריקנות של העולם המערבי, כך טוענת החברה שבנתה את > האתר, ומוציאה גם עיתון ושמו 5 (מבסחי הפרטומות). לא ברור ממה מתפרנסת החברה הזאת, בי בל הרעיון שלה שולל חסויות בלשהן לחלוטון. ברגע הם מכריזים בהומור אנרכיסטי כובש על "היום הבינלאומי = בלא קניות", שיתקיים בז28 בנובמבר (שנחשב ליום הראשון של היסטריית הקניות לקראת חג המולד). בשנה שעברה הסתובבו במקומות שונים בעולם אנשים ‏ . שנדבקו ברעיון, וגזרו בפומבי ברטיסי אשראי, עשו תיאטרון רחוב מול קניונים, תלו פוסטרים, חילקו עלונים, לא קנו דבר במשך 24 שעות והטיפו לאחרים לעשות במותם. השנה ניסתה החברה לקנות זמן אוויר ברשתות הטלוויזיה אןזבודסי וסי" ביזאס לשם שידור פרסומות אנטי" צרכניות, אך ברוב המקרים נענתח בשלילה, בטענה שפרסומת כזאת מאיימת על המדיניות הכלכלות של ארח'יב. בין הסוסמאות שאפשר למצוא באתר:. ייבקש מחבריך לבלות איתך זמן במקום לבזבז עליך כסף', *אנחנו לא רוצים בלום ואנחנו רוצים את זה עבשיוזוני', מהאתר אפשר להוריד קובץ של הפוסטר ץש קחוחוסא' עטם, ופרסומת של 30 שנוות המטיפה לאידצרכנות. בקרוב: שבוע בלי טלוויזיה (30724 באפריל). |0)80.ם2/31זס.8ת510 205 רורא / /:ק1 נתן ברנד קר) בדפוס יהיו רשאים לזכות בפרס היוקרתי. תגידו מה שתגידו על הקפטן, ההי- גיון שלו עדיין עובד. לא לתת פרס פי לסיפור עיתונאי טוב רק בגלל שהוא % לא הודפס על נייר? ממתי נוחות המוש" 5* בים באולם קולנוע היא קריטריון לזכייה באוסקר? ממתי עובי קרשי הבמה הוא קריט" ריון להצגה נהררת? ממתי ווקמן מקולקל הוא סי- בה לשלול יצירה מוסיקלית? הקפטן יכול להמשיך ככה עוד שעות, כדאי שתעצרו אותו עכשיו. מצר שני, הקפטן יכול להבין את השוללים. הרשת מק" שה על ההבחנה בין טוב' לרע, בין אמיתי למזויף, ובין גבוה לנמוך. גילוי עיתונאי מצוין מתפרסם ברשת לצר אתר של אספני סוליות נעליים משנות ה-20, וקשה להב" דיל ביניהם. : הרשת, כפי שאנחנו מדווחים מדי שבוע בשבוע, הולפת וכובשת מקום נכבד בחיינו, חברי ועדת הפרס ניסו למנוע ממנה מלהיכנס לתחום נוסף. לא נורא, אולי עד מועד הצ" גת המועמדים לפרס על שנת 1999, יבינו חברי הוועדה את מה שמבין היום כל ילד. עד אז, הישארו עם חקפטן שלבם כתובת המערכת: עיתון "הארץ", רחוב זלמן שוקן 21, תל אביב 61001 טלפון: 03-5121755 פקסימיליה: 03-5121753 דואר אלקטרוני: [ו.6-00שזההו6/1ת!הוקטט המהדורה האלקטרונית של המוסף "קפטן אינטרנט" עולה מרי שבוע באתר של הקפטן: 1₪ק68/!ו.0ש.?וטתתפו! אואואי//:קוווז. האתר מתוחזק על ירי .101 = [.סט.[ו,אואוצי//מקוזוו. הכתובות המומלצות מהוכזות גללן הוא אוהב את המחשב האישי שלו, בנאום הפתיחה של תערוכת קור מרקס 97'). / מרי שבוע באתר"העל "נטקינג": הנגוקןהש/מוס6.קחנ6)טם.אוצ אר//:וןזוון. המהרורה האלקטרונית של שטזוא מתעדכנת מרי יום באת1: וסט טסזואוסו[ וא //:קווות איור השער: אפרת בלוססקי . , | 0 | : ו . | א 5 8 - 0 0 2 . 4 8 : 0 2 : ₪5( ₪ 8 ₪0 ו 8 : 0 כל השוואה בין צג המחשב של שח:פי₪ לכל מסך אחר מסתכמת בשתי מילים: קטן עליו! קטן עליו ברזולוציה.. = - 9 / קטן עליו באמינות... קטן עליו באורך חיים. וחספ מתאים עצמו בקלות לכל תחנת עבודה והופך את תמונת .| העולם שלך לחוויה חדה, בהירה, עשירה ומושלמת. אין פלא שקטף את כל השבחים האפשריים במדורי הביקורת = 0% של כל העיתונות המקצועית בעולם. : "ץ 0 | ב הובוה הוובילה בשיווף וושביב שירוה וייעוץ מלצוני (ב פתח תקווה: ה(ופ| 5, קרית אריה ת.ד. 3563, מיקוד 48130, טל: 03-9212040, פקס: 08-8211198 1 סגיף חיפה: טשרניחובסקי 35, בניין סטרקו, מיקור 35709, טל: 04-8331111, פקס: 04-8331110 הדיחה הוה ו מ ונ ו ו ב ו - נטע גורביץ תקציר הפרקים הקודמים: משרד המשפטים האמריקאי, בראשות שרת המשפטים ג'אנט רינו, עושה את הלא- ייאמן, ומגיש, לפני כחודש, תביעה נגד חברת מיקרוסופט. נשוא התביעה הוא הפרה לכאורה של צו הסכמה שע" ליו חתמה מיקרוסופט בשנת 1995, שבו התחייבה שלא לבצע אינטגרציה בין התוכנות השונות שהיא מייצרת, וכן להימנע מהתניית שימוש בתוכנה. אחת בשימוש בתוכנה אחרת. משרר מיקרוסופט גורסת כי הגיעה למה שהגיעה בדרך הברירה הטבעית, בלי לעבור על החוק והבל לרווחת הצרכן המשפטים טוען כי ניסיונות של מיק- רוסופט לשלב בין מערכת ההפעלה שלה - חלונות 95 ובהמשך חלונות 8 - לבין הדפדפן שלה - האקספלו- רר - מהווה חריגה מהמוסכם בצו הה" סכמה, ובנוסף מהווה הפרה של החוקים האמריקאיים האוסרים על יצירת מונופול. משרד המשפטים טוען עור כי ההפרה מהווה ביזיון של בית המשפט, שבנוכחותו נחתם צו ההסכ" מה, ומבקש אישור לקנוס את החברה במיליון דולר ליום, כל עוד יימשך בי" זוי בית הדין. עולם ההיייטק כמרקחה. במשך כד 1 מגייסים שותפים 4 שעות לאחר הגשת התביעה נחשב משרד המשפטים לגיבור הפרשה, דוד שקם נגד גולית וכיו"ב. אבל אז, כמו תמיד, מתחילים להישמע הפקפוקים: התביעה לא מבוססת, משרד המשפ" טים נטפל לתחום השולי ביותר שלג- ביו קיים חשש כי מיקרוסופט תיצור מונופול, והטענה המוחצת: משרד המד שפטים, שמחר גיסא היה נתון ללחץ הולך וגובר לתבוע את מיקרוסופט בגין יצירת מונופול, אך מאידרך גיסא סבר כי יש לתת לחברה להמשיך בד- רכה, החליט לסתום לכולם את הפה על ידי הגשת תביעה שממילא לא יי- צא ממנה כלום. מסכת ההשפלות שעוברים ראשי משרד המשפטים, בעיקר מצר התקשו" רת, מגיעה לשיאה עם פרסומה, לפני שבועיים, של תגובת מיקרוסופט לכתב התביעה. על פני 48. עמודים טוחנים עורכי הדין של ביל גייטס עד דק את טיעוני משרר המשפטים. החברה טוע- נת שהתביעה לא יכולה להתבסס על צו ההסכמה ולכן אין לה בעצם עוגן, שא" פשר לחפש את מיקרוסופט עד מחר, אבל אף אחד לא יוכל למצוא בפעילות שלה הפרה של חוקי המונופול, ושמש" רד המשפטים פוגע בעצם בצרכנים, בכך שהוא מונע ממיקרוסופט המשך מהיר ונטול הפרעות של פיתוח מוצרים אופטימליים, ולכן עדיף שהמשרר בכד לל ושרת המשפטים בפרט ייטפלו למי- שהו אחר, שתורם קצת פחות לחברה ושיש לו תפקיד קצת פחות חשוב בהו" בלת העולם לסף המאה ה217. מיקרוסופט גם זורקת שני משפטים על כך שאם הצדרים לא יגיעו להבנה, יש יכ ש משכורת! רואי החשבון, יועצי המס, אלפי חברות ומפעלים בכל מגזרי המשק. בחוו ב- מ'כפל. תוכנת השכר הנפוצה בישראל טלפן עכשיו: 1-800-590-590 נשמח לספק לך מידע מפורט ולראותך בין לקוחותינו. 7 = ש'וות: ( " התלוש טל ופו520י03, פקס: 80ו5620י03, הזמנות: 03-5619475 את לבל עולם ההיי-טק כמרקחה. כולם תובעים את כולם, מלכלכים, מאיימים, מסחירים מידע, תידרש לה אורכה כדי להגיש כתב הגד נה, מה שאומר, במלים קצת יותר עממיות, שאם משרר המשפטים לא ימד שוך את התביעה, מיקרוסופט תשתמש בכל תכסיס שכתוב בספרים כדי למ- שוך את ההתריינות על פני שנים, וכד שבסוף יינתן פסק הדין, פרשת דרעי תיראה ליד פרשת מיקרוסופט כמו הכ" רעה בשיפוט מהיר. משרר המשפטים מגיב על הדברים באומרו כי אין לו כוונה להחליף חבטות עם מיקרוסופט מחוץ לבית המשפט. לכאורה, לא נותר אלא להמתין לדיון הבא, שיתקיים ב"5 בדצמבר. הגיבור החדש נכנס לחזית הבמה: ראלף נאדר. בני" גוד לגארי ריבאק (ראו "קפטן אינטר- נט" מס' 23), שעשה את המיליון הראשון שלו בייצוג חברות כגון סאן ואוראקל בתביעות נגד מיקרוסופט, נאדר הוא עורך דין ותיק, עם ניסיון מו- כח בתחום הגנת הצרכן, ובעיקר במלחד מות | נגר תעשיית המכוניות האמריקאית בשנות ה70. לתחום ההיי- טק הוא נכנס רק בשנים האחרונות. לטד ענתו, כדי להציל את העולם ממיקרו- סופט; לטענת מתנגדיו - כדי לראות את השם שלו כתוב בעיתון. נאדר חבר ל"פרויקט הצרכנים בנו" שא טכנולוגיה" (מס 0[661 עשוחטצתס) ץקסוסמו160), עמותה להגנת הצרכן, שעוקבת אחר מגזרים שונים בתחום הטכנולוגיה וההייזטק. בראשותו של נאדר קיים הפרויקט לפני עשרה ימים כינוס בוואשינגטון די.סי, תחת הכות- א ודי ט 9 המדיגה ומפרקים חברויות. "קפטן אינטרנט" מעדכן רת "הערכה של מיקרוסופט ושל האסד טרטגיה הגלובאלית שלה" (שתופוגתקק לפטו3זו5 [01003) 115 6מ8 1ספסתס1!/) על סדר היום: השימוש לרעה שעושה מיקרוסופט בג'אווה (תביעה של סאן נגד מיקרוסופט, ותביעה נגדית של מי- קרוסופט נגד סאן, נמצאות כבית המש" פט), | האסטרטגיה העסקית של מיקרוסופט, סוף עידן הדפדפנים, איך מיקרוסופט מקיימת מונופול בלי שאף אחד יידע וכדומה. המשתתפים: נאדר, מנכ"ל חברת סאן סקוט מקנילי, פרקליטת נטסקייפ רוברטה כץ, העוזר לתובע הראשי של טקסס סמואל גודהופ, גארי ריבאק, ועוד שורה מרשימה של עורכי דין, עי- תונאים, פרופסורים לכלכלה ומינהל עסקים, וסתם בני אדם שחושבים שה- גיע הזמן לסגור למיקרוסופט את הברז. נאדר הזמין גם את ביל גייטס, ואפילו שמר שורה של כיסאות לו ולעוזריו, אבל גייטס לא היה יכול להגיע. הוא היה עסוק. מסביב לכינוס, שלא חידש דבר, הת" נהל בעצם קרב על הייצוג האותנטי של העוברות, כפי שהן מוכרות בתעשייה. נאדר ואנשיו טוענים כי מיקרוסופט, חברה שכבר מזמן הפכה למעצמה כמר עט פוליטית, מכתיבה את האופי של תעשיית ההיייטק ושל כלכלת המירע באופן שמסכן כלכלה בריאה במדינה רמוקרטית. מיקרוסופט ותומכיה הלא- רבים (שקיימו מסיבת עיתונאים בתגו- בה לכינוס) גורסים כי מיקרוסופט, חב" רה שהגיעה למה שהגיעה בדרך הברירה הטבעית, בלי לעבור על החוק והכל לר- ווחת הצרכן, לא צריכה להתקפל רק בג- לל שכמה חברות לא יכולות לעמוד בתחרות, ובוחרות להילחם בה בטקטי- קות מפוקפקות, שכוללות, בין היתר, השתדלות אצל משרר המשפטים. נאדר, שמוביל את המתקפה על מי- קרוסופט בקול תרועה רמה מאוד, סבור שהטענה הזאת נשמעת קצת מופרכת מפיו של ידיר קרוב של נשיא ארה"ב ושל סגן הנשיא. "יכול להיות שמהמטה המרוחק ברדמונד, ואשינגטון, במיקרר סופט הרגישו שאם הם יכולים לקרוא להם ביל ואל, משרר המשפטים יבין כבר את הרמז. עד לא מזמן הייתי אופ" טימי לגבי הסיכויים של התביעה הזאת, אבל עכשיו נראה לי שבאגף מש- רד המשפטים, שאחראי על אכיפת חוק ההגבלים העסקיים, קורים כל מיני דב" רים מוזרים...". שימת הטועון הסיבובי כרי להמחיש את הכוח שיש למיק- רוסופט בתעשייה, תיאר נאדר בנאום הפתיחה שלו בכינוס את מסכת הייסו- רים שנדרש לעכור כדי לשדל גופים - שהאינטרס הברור שלהם הוא לחשוף את שיטות הפעולה של החברה - להש- תתף בכינוס. לדבריו, חלק גדול מהחב- רות בתחום ייצור החומרה והתוכנה חתמו עם מיקרוסופט על הסכמים לפיהם הן אינן רשאיות להתבטא בפו" מבי נגד החברה: חכרות אחרות, הוא הרגיש, פשוט פחדו פחד מוות מתגובה של מיקרוסופט. "היה ברור שמי שייצא נגד החברה בפומבי, יחטוף אחר כך, בטיעון זה או אחר. במצב השוק כיום, חברות פשוט לא יכולות להסתכן בסכ" סוך עם מיקרוסופט", אמר. לפי ההיגיון הזה, ציין נאדר, גם חב" רות שיזומנו להעיד על ידי משרד המ- קפטן אינטרנט 25.11.97 רז שפטים ישתמטו מהחובה הזאת בטיעו" נים שונים, או שפשוט ישקרו על הדר" כן. מיקרוסופט, במלים אחרות, מחזיקה אותן בביצים. "מי שיישאר הוא האוי" בות הנצחיות והמוכרות של החברה - ובראשן נטסקייפ, סאן ואוראקל. אבל אז מיקרוסופט תוכל להגיד, כפי שהיא טוענת כיום, שהמניע של כל הנפגעות לכאורה הוא קנאה או נקמה". ואת הטי- עון הסיבובי הזה, הוא טוען, מישהו צריך לפצח. הדברים האלה יכולים להישמע כמו הרהורים של פרנואיד, אבל עוברות רבות מדי מתיישכות איתם. כך למשל פרשת גביית הערויות על ידי משרד המשפטים. שלוש חברות גדולות, של" משרר המשפטים היה יסוד להניח כי חויבו על ידי מיקרוסופט להשתמש באד קספלורר כתנאי לקבלת רשיון לשי- מוש בחלונות 95, זומנו להעיד בפרשה!: קומפאק, גייטוויי 2000 ומיקרון אלקט- רוניקס. שתיים מהחכרות חזרו בהן לפ" תע מדברים שטענו קודם לכן, ואמרו למשרד המשפטים שטיב המוצרים של מיקרוסופט - ולא איומים מצדה - הם שגרמו להם להשתמש באקספלורר. נשיא ומנכ"ל "מיקרון" ג'ו דאלטוזו, אמר כי טענות שהושמעו בעבר נגד מי" קרוסופט על ידי אחד מהמנהלים הבכי- רים בחברה לא היו בבחינת תלונה, וג'ון רוז, סגן נשיא בכיר בקומפאק, אמר כי דרישה של הצרכנים -- ולא מכתב איר" מים ממיקרוסופט - גרמה לחברה לש- לב את האקספלורר בכל מחשב מתוצרתה. , "היה ברור שמי שייצא נגד החברה בפומבי, יחטוף אחר בך. במצב השוק כיום, חברות פשוט לא יבולות להסתכן בסכסוך עם מיקרוסופטיי מפחיד? זה יכול להיות אפילו עוד יותר מפחיד. כי כבר עכשיו, והדבר לי עשה מוחשי הרבה יותר בעתיד הקרום, המאבק הוא לא על שוק התוכנות או המחשבים, אלא על כל עולם התקשר- רת. "זה לא שהאנשים במיקרוסופט יש- לטו במה שייאמר בחדשות בטלוויזיה", אומר נאדר, "אבל הם ישלטו בכל כך הרבה חוגים כלכליים"פוליטיים, עד שמה שיהיה להם להגיר יהפוך לבעל משקל גדול יותר ויותר אצל אלה שכן מחליטים מה יהיה בחדשות". וגארי ריבאק מוסיף: "זה יהיה חסר משמעות בשביל מיקרוסופט אם החר- שות האלה יגיעו לצרכן דרך הלווינים בבעלותו של ביל גייטס, דרך הטלוויר זיה שנמצאת בשליטתו של גייטס על ידי החזקותיו בכבלים, או ררך המח- שב, שנשלט על ירי מערכת ההפעלה של מיקרוסופט. בכל המקרים, מיקרו- סופט תהיה שומר הסף. היא תהיה הב" עלים של צינורות התקשורת, של אמצעי התקשורת ושל- הסטנדרטים של התקשורת". מיקרוסופט טוענת, שבעסקים כמו בעסקים, המפסידים צריכים ללמוד לחיות עם המצב החד דש. ריבאק ונאדר אומרים, ששוק חו- פשי אינו חזות הכל. ומי שתושב שהסוגיה הזאת תיפתר בבית המשפט - פשוט טועה. ץ א / 1 % 1 . קש ו / / % | | / ְ 0 וסוס | : (6 | - : בכה זה בשואחה וובד ₪ 07 09/5 - הכל הופך להיות קל יותר. שיל דווקא כשהעניינים זורמים על מי מנוחות ונדמה לך שהכל עובד כמו שצריך, זה הזמן לעצור ולבדוק מה אפשר מא ₪ ₪ ₪ 6% - מא מם מש מ ד . 3 / לשפר. איך אפשר להפוך טוב לעוד יותר טוב. ואת בדיוק ההרגשה שתקבל מרגע שתראה מה 97 0ז 200 : לב ו / / יכולה לעשות בשבילך. חבילת 97 סז 2800) כוללת את הגירסאות החדשות ביותר של התוכנות: מעבד תמלילים - 8 0 ל 9 ו 7 0זס// > גיליוןן אלקטרוני 97 ₪000 > תוכנת מצגות גרפוות-97 1חו00 ז6ש20] > מסד נתונים 97 00858 8 ו י / > ואת החידוש המהפכני, שוכה לשבחים רביס ‏ 97 201100)- באמצעותו ניהול המשרד הממוחשב הופך : 0 7 סומ | מסודר, פשוט ואפקטיבי נותר מאי פעם, עד כדי כך שתשמח לגלות איך יוס העבודה שלך מתקצר. יתרה מכך, ה . 0 | 7 סז 06ו26) מאפשרת לך לייצר בכוחות עצמך, ללא צורך בספק חיצוני,. מסמכים מעוצבים, דוחויית, מצגות / לשל ן ומסדי נתונים שבנוסף להתייעלות משמעותית חוסכיס לך גם הרבה כסף. אל תישאר מאחור בומן שכולם מסביבך ו ו | כבר הבינו את זה. * . ו למועדי הדגמה ופרטים נוספים חייג עכש: 1-800-801-800‏ < . : : בתוקף עד 207 וג 1 בונוס נוסף לרוכשים עכשיו: תוכנת "חשב" - .)- 9 6 פקס חוור 0375275222 שו הט + זפ א וא 111177 23-3270222 הו !+ מו א 1 . לוו || / דכבו אח-/ 3012 | א 0 , מבית 6 ותוכנת פורמטיקה של ח8!ס₪ .. מיר כהן (יעקבסון] מי קונה באינטרנט? לפי סקר חדש של חברת בינארי קומפאס אנטרפרייז: ₪ 74% מהקונים הם לבנים 8 79% מהקונים הם גברים 6 81% מהקונים הם בעלי תואר ראשון 6 9% מהקונים, שקיבלו את ההזמנה שלהם בזמן, העידו כי קיימת סבירות גבוהה כי יקנו שוב באותה חנות און-ליין. אלה שקונים בחנות און"ליין בפעם הראשונה מוציאים בממוצע 127 דולר. אלה שקונים באותה חנות שוב מוציאים בממוצע 251 דולר. היום בשעה 10:00 תתארח הסופרת סמדר שיר בצ'אט חי באתר הילדים, "קוּלקיד". שיר תענה בצ'אט על שאלות ותקיים > דיון בנושא "חברות בין ילדים לילדות, בחיים ובספרים". קת מוקרוטופט השיקה בשבוע שעבר שני מהריכי "סיידווק" מקומיים נוספים - של ואשינגטון הבירה וסן רייגו. בכך עלה מספר המרריכים המקומיים של מיקרוסופט באינטרנט ל-10, והם כוללים את הערים בוסטון, דנוור, יוסטון, ניו יורק, סן פרנסיסקו, סיאטל, מינאפוליס" סנט פול וסירני. השקתם של המדריכים באה על רקע התגברות התחרות בשוק המדריכים המקומיים. לפני שבועיים גייסה "סיטיסרצ'" 84 מיליון דולר, במסגרת תוכניתה להתרחב מ-16 מדריכים ל-30 עד תום 1998. זיפ2, המפתחת כלים לפיתוח מדריכים מקומיים, גייסה בשבוע שעבר 25 מיליון דולר, בשיתוף עם חברות מו"לות של עיתונים, אלכט הארטמן, בן 17, תושב סירני אוסטרליה, לומד בכיתה י"א, ובסופי שבוע עובר בחנות מחשבים גדולה. הוא הבחין שבני ארם רבים חוששים להתחבר לאינטרנט בגלל הפעולות הרבות הכרוכות. בהתחברות, ולכן חיבר תוכנה שעושה הכל בלחיצה אחת. חכרת - = הטלפונים של אוסטרליה רכשה | מהארטמן את הזכויות לתוכנה 2 בכי700 אלף חולר. הארטמןן - טרירר % 1 ב + לו 5 רתיו הק יס חכרת - ו קפטן אינטרנט 25.11.97 האדז הוותיקים בקוראי "קפטן אינטרנטיי ודאי זוברים את הנבואה מגיליון מס' 4, על אודות אינטרנט על שמשת חמכונות. ובכןן. החזון חופך למציאות. בתערוכת החיויטק המכובדת "קומדקט" בלאס וגאס, הצוגה איייבי-אם (בשיתוף עם נטסקוים, דלקו וסאן) את מכונית האינטרנט הראשונה. המכונית, המאפשרת לנהג לקבל דואר אלקטרוני, לקבל חוראות נהוגה ולגלוש ברשת (וגם לנהוג), עושח שימוש בטכנולוגיות קיימות; מסך"מגע צבעוני, דפדפן של נטסקיים ומערכת זיחוי קולי של אייזבי"אם, ואפשרו לנהג להורות למחשב לקבל את הדואר, למצוא מסעדה מסוימת או מלון נחמד על חוף הים; הקשר לאינטרנט נעשה באמצעות לוויינים, פיתוח של חברת דלקו מאפשר להקרין את המידע שהתקבל מהרשת על שמשות המכוניתן המושבים האחוריים, המיועדים לולדים, וצוידו בג'ויסטיק בילטיאין שיאפשר להם לשחק משחקי מחשב ולא להרגיז את ההורים. מה יש לדבר, גן עדן עלי אדמות. הפיתוח מצטרף לחשיפה של מרצדס לפני בחודש בתערוכת מכוניות ביפאן, של מכונית עִם חיבור מוכן לרשת. בל שנותר הוא לחכות לשיווק של המכונית, אבל זה לא וקרה בשלוש השנום הקרובות. אלא אם כן אחד מהיצרנים הגדולים יתלהב ממש. הצלום: אי.פי אז ' בא| הםושה? - > איזה מסר מקבלים ילדים, שעבודתם הקקשה ברשת נתפעות הכירו נא את ברוק אוורט בת ה"16. ברוק היא:תלמידה מצטיינת, שואפת להתקבל למכללה מובחרת, מעוניינת ללמוד יחסים בינלאומיים ודוברת ספ" רדית. היא פעילה במגוון פעילויות חב" רתיות, חברה במועצת התלמידים ובמוערון הררמה. את כל המירע הזה בלא יותר מפיתוי זול לסוטים אלמונים? ניתן למצוא ב"פרופיל" שלה באתר הר- שת של המעודדות בבית ספרה (כן, עוד נשאר לה זמן לעודר). שם ניתן גם לה- תבונן בתמונתה המטושטשת, ברזולו- ציה נמוכה. התמונה, והמידע החושפני, הפחידו כנראה את העיתון המקומי, "פוסטאון אמור לי מי הם לקוחותיך ואומר לך מי אתה! נמנים על לקוחותינו: תדיראן, התעשיה האוירית, טלרד, בזק, בזק. בינלאומי, סלקום, דיגיטל, פרוטרום, דפי זהב, משרד הבטחון ועוד. אביאם מרקורי" שמו, ואת הרשות המחוזית המפקחת על בית הספר התיכון אוון ג'. רוברטס בפנסילווניה, שבו לומדת ברוק. במאמר מערכת של העיתון נטד ען, כי תמונות תמימות של מעודרות מבית הספר התיכון הן בבחינת "פיתוי" גדול מדי בשביל צבא הסוטים, הדמיר פתרו| לכל מערכות אל פסק רשת החשמל מא טכנולוגיות מתקדמות המאפשרות ייצור המערכות הקטנות והקלות ביותר בעולם מערכות בכל גודל ג%א3000 - 0.5 נסיון של 15 שנה במערכות אל-פסק אביאם מערכות בע"מ .סד! 5₪5 ד5צ5 שפוצה טל: 03-5407047, פקס: 03-5498793 כ/32י]/ הטכנולוגיות המתקדמות ביותו בעולם מש טכנולוגיות מתקדמות החוסכות צריכת חשמל ממא טכנולוגיות מתקדמות המונעות זיהום טוויג וריה ני כמובן, של משתמשי האינטרנט. חבר הרשות המפקחת אמר כי "יש שם בחוץ יותר מדי בני אדם חולים. אני לא סבור שצריכות להיות שם (ברשת) ביוגר- פיות של בני אדם". במאמר נטען עור: "תמונה של המעודדות באינטרנט עלר- לה להוליר אלף מלים המדווחות על טרגדיה, אם היא תדליק פסיכופת שי" בקש לממש את חלומות האינטרנט הא- לימים שלו". התוצאה: הרשות המחוזית המפקחת על בית הספר ביטלה את בק- שת המעורדות לכונן אתר ברשת. לסיפור נכנס עכשיו דאגלס אוורט, אביה של ברוק. מוטרד ממה שנראה בעיניו כ"פארנויה מובנית" כלפי האי- נטרנט, הוא החליט לקחת את העניינים לידיים ולסייע למעודדות לכונן אתר משלהן ברשת. אוורט שיחק לפי הכללים. על אף שהרבר לא נדרש, הוא קיבל בכתב את הסכמת כל אחר מהורי המעודדות לה" צבת תמונותיהן והפרופילים שלהן באד תר. לא היה הורה שסירב. עם זאת, באתר מצוין רק שמן הפרטי של המער" דדות. הקשר היחיר שניתן לקיים בדואר אלקטרוני עם המעודדות הוא באמצעות מערכת זיהוי שאוורט חולש עליה. הנערות מוגנות באתר הרשת יר תר מכפי שהיו אילו היה העיתון מרפיס את שמותיהן. המפקח הכללי של בית הספר אישר את כינון האתר ברשת - לפני שלמר כי זה יכלול תמונות. לאחר שנודע על הצ" בת התמונות בית הספר שינה את עמ" דתו, ובכך יישם מדיניות אינטרנט רשמית, הקובעת כי אסור לפרסם תמר- נות או מידע שעשוי לסייע בזיהוי תל" מירים. אפשר היה לגחך על ההיסטריה של > הרשות המפקחת על בית הספר והעי- תון המקומי אלמלא היתה כה מזיקה. זה האל קפטן אינטרנט 25.11.97 לא שהאינטרנט נפגע בכללותו - הוא יכול לדאוג לעצמו. אבל איזה מסר מק- בלים ילדים, שעבודתם הקשה והאמבי- ציה שלהם נתפסים כלא יותר מאשר פיתוי לסוטים אלמונים? מה הם צריכים ללמוד מכך על השימוש בטכנולוגיה, שתהיה חלק אינטגרלי מחייהם הבוג" רים? הבער קטן מיקרוסופט מדביקה את נטסקייפ השקתו של האינטרנט אקספלורר 0 צימצמה את הפער בין מיקרוסופט לנטקסייפ בשוק הדפרפנים - כך עו- לה ממחקר שנערך על ידי חברת דא- טהקווסט ופורסם בשבוע שעבר. מהמחקר עולה כי ברבעון השלישי של 7 נטססקייפ מובילה בשוק דפרדפני האינטרנט עם נתח של 57.6%, נתח השוק של מיקרוסופט הכפיל עצמו בתוך תשעה חורשים ל-39.4%. החוק" רים מעריכים כי בקצב ההתקדמות הזה תדביק מיקרוסופט את מתחרתה עד אמצע 1998. נטסקייפ הטילה ספק באמינות המ- חקר, וטענה כי הסקר עשה שימוש רק במנוע חיפוש אחד, "אלטה ויסטה". דוברת החברה אמרה כי אתר הבית של נטסקייפ, שהתעבורה בו היא מהג- בוהות באינטרנט, כולל קישורים לכ" מה מנועי חיפוש, ואלטה ויסטה אינו אחד מהם. היא אמרה גם, כי ממחקרים אחרים עלה כי הנתח של נטסקייפ נו- תר בסביבות 70%. ומה האמת? נתחי השוק של הדפד- פנים משתנים בהתאם למגזרים בשוק. מנהלים בנטסקייפ העריכו בספטמבר, לדוגמה, כי נתח השוק של החברה בחד ברות הוא 70%, אך נתח השוק במשת- משים ביתיים נמוך יותר. עם זאת יש לציין, כי ממחקר שפירסמה "זונה ריסרצ'" לפני השקת האינטרנט אקס- פלורר 4.0 עולה, כי נתח השוק של נטסקייפ בחברות הוא 62% בלבר, לעומת 36% של מיקרוסופט. בתום הרבעון הרביעי של 1996 היה נתח השוק של מיקרוסופט 20% בלבד. נט" סקייפ נהנתה אז מנתח של 73% משוק הרפרפנים. "אם הצמיחה של מיקרוסופט בשוק הדפדפנים תימשך, הרי שראטהקווסט מעריכה כי האינטרנט אקספלורר יגיע לשוויון עם הנטסקייפ נוויגייד טור כבר ברבעון השני של 1998", אמרה קיית הייל, אנליסטית ראשית בחברה. הע'מוח הווירטואל' שהגיע למעוטרה. עימות שהחל בדואר אלקטרוני הסתיים בתלונה על תקיפה. האם היכה מנהל אריאל ברוש אינו דמות אנונימית בקהילת האינטרנט הישראלית. ברוש, סטודנט בישיבת ההסדר הר עציון, עבר ללמוד באוניברסיטת בר אילן, שם העמיק בבירור שאלות הק- שורות לחילוניות ולמיניות. באותם ימים למד גם יגאל עמיר בבר אילן, אך בניגוד לעמיר, שחשבון האינטר- < נט שלו לא נסגר מיידית לאחר מעצ- רו, הרי שחשבון האינטרנט של ברוש היה מטרה למעקב הדוק מצד סגל האוניברסיטה, ולבסוף נסגר - משום שברוש השתמש בו למטרות נלוזות, כגון שיחות בערוצי צ'אט. ברוש, אינדיווידואליסט ואתאיסט גאה, טוען כי כל שרצה אז היה למד צוא חברים ולחלוק את תפישת עול- מו, הקודרת במקצת, עם העולם. לאחר שנותק מהאינטרנט על ידי האוניברסיטה חזר לרשת בגדול, באופן עצמאי, והציג את הצד שלו בסכסוך עם האוניברסיטה, בפרטי פרטים של הפרשה, באתר שנקרא "שריפה, אחים, שריפה - דפי השנאה לבר אילן". /[1.קתס.0151ת1ה. אוצרצ/ /:קזזו1 [ותז.000[/101 מאז יצר ברוש סדרה שלמה של אתרים שבהם הוא חושף את תפישת העולם שלו - אתרים שכל אחד מהם היה גורם להעפתו מהאוניבר- סיטה ההיא, מחדש. בין השאר, בת" גובה על ריבוי אתרי הפתקים לכותל (יש חמישה כאלה) בנה אתר הקולט מסרים לריבונו של עולם ושולח אותם אל הסייברספייט. הא" חרון שבאתרי ברוש: אתר לייצור ומשלוח קמיעות, מעין הרב כדורי הווירטואלי. קזס. בגו ווה 1 / :כו 11 חברת האינטרנט את העובד לשעבר? אבל הקמיעות של ברוש לא הג נו עליו השבוע כאשר, לדבריו, הו- תקף פיסית על ידי דמות אינטרנט אחרת, שחדרה ליקום הקרוי בפי המכורים ,81 - 16 8641, או בעב" רית: "החיים האמיתיים". רבות נכתב על נטייתם הטבעית של אנשי האינטרנט להמיר את המד גע האנושי האמיתי ביחסים וירטוא- ליים. כמו מלחמת ההישרדות של האתר "קול" (ראו דו"ח אמין מהש" בוע שעבר, ובהמשך טור זה), כמו הפתקים לאלוהים וכמו הקמיעות, קרבות ניטשים ובריתות נכרתות באינטרנט, בלי שהצדדים ראו זה את זה מעולם. הנטייה הטבעית של עכברי המקלדת היא לעשות כל דבר באיזמייל, בצ'אט או בקבוצות דיון. . אבל על פי תלונה שהוגשה בש- בוע שעבר במשטרה על ידי ברוש, יש גם מקרים הריגים, שבהם עימות יכול לחרוג מהמישור הווירטואלי, ולעבור למישור הפיסי. העימות שבו אנו עוסקים התחיל לפני כמה חודשים, עת הכין ברוש עבודת תכ- נות לחכרת "ברק אנד תאנדר". החד ברה הקימה, בין השאר, את אתרי סוכנות. הדוגמניות אימג', חברת התה ויסוצקי, מועדון שחיתות, הגל" ריה של הצייר שאול נמרי, רדיו 1א103, מנוע החיפוש "איתורן" ועוד. החברה גם מנהלת את בית הקפה-אינטרנט, ‏ "אין"באר" שמו, ברחוב המלך ג'ורג' בתל אביב, ומע" בירה שיעורי אינטרנט. באתרי החב" רה מתקבלות, על פי דיווחה, כמיליון פניות בחודש. 61ח6011/10.%ת:31ז15.ערוצר//:קזות לטענת ברוש, לא שילמה לו החד ברה את המגיע לו, ולטענת אלכס, ברק, בעלי "ברק אנד תאנדר", לא ביצע ברוש את העבודה שהתחייב לה, ונעלם עם כסף שקיבל תמור" תה. ולמרות זאת, ייתכן שכל הע- ניין היה מסתיים אחרת אלמלא הצעקה הווירטואלית. בחליפת מכ- תבים אלקטרוניים בין השניים, שלח ברק לאריאל מסר שרובו ככו- לו נכתב באותיות גדולות (605). לדבריו, נעשה הרָבר בלי כל כוונה רעה. אלא שלפי כללי הצ'אט, נחשב שימוש באותיות גדולות לצעקה. כתגובה לצעקה, שהיתה או לא היתה, התפתחה בין הצרדים "תכתו- בת לא נעימה" כדברי ברוש (או "מ כתבי איום", לדברי ברק). לבסוף, הכניס ברוש את ברק לרשימת ה"אי" גנור ליסט" שלו, כלומר דואר אלק" טרוני שנשלח מברק לברוש, הוכנס מיר עם הגעתו לפח האשפה הוויר" טואלי של ברוש. העימות היה יכול להישאר בסייב" רספייס, אבל בסוף השבוע האחרון נפגשו באקראי המתכנת ומעסיקו לשעבר לא באוטוסטרדת המירע, אלא ברחוב אלנבי בתל אביב. התו" צאה: העימות הווירטואלי גלש לטו- נים חריפים. ההיתקלות הסתיימה בכך שברוש ניגש לטלפון ציבורי, הזמין ניידת משטרה והגיש תלונה על תקיפה נגד אלכס ברק. ברק מכחיש את האישומים שמד טיח בו ברוש. לדבריו, "הסיכוי שחד קירת המשטרה תמצא אמת בהאשמותיו של ברוש הוא פחות מק- לוש". את ברוש העסיק, לדבריו, למ- רות שידע על אישיותו המיוחדת. "כל מי שמכיר אותי יודע שאני אוהב לעזור לאנשים", הוא אומר, "ואני מו" כן לקחת סיכונים בכך שאני עוזר לאנשים". הפעם, הוא אומר, כנראה שטעה. מוסר השכל מספר 1: תמיד כדאי לוודא שנורית ה"106% 085% אינה דולקת. מוסר השכל מספר 2: לא כראי להכניס ל"איגנור ליסט" את מי שעלולים לפגוש ברחוב האמיתי. |לונלך נהלנה המנהל הצעיר של האחר למבוגרים מגיב לפני שבועיים דווח כאן על חי- לופי האשמות קשים בין רועי בן הד 5, מנהל אתר "קול" המיועד, בחל- קו, למכוגרים בלבר, לבין מני נחמן מ"אקוואנט". הנושא: סילוקו של אתר "קול" באופן פתאומי משרת "אקוואנט", בגלל היותו אתר "מלרר כלר: בתגובה לדברים שפורסמו מפי מארחו-לשעבר, אמר השבוע רועי: "ראשית, מעולם לא נטרק הטלפון בפני בגלל 'פה מלוכלך" שכביכול יוחס לי. שנית - כאשר אקוואנט הסכימו לארח את האתר הם ידעו טוב מאור על גורלו, ובגלל סיבה זו נדרשנו לשלם מחיר כפול, 100 דו- לר במקום 50. ושלישית - מעולם לא נשלח דואר אלקטרוני, מלוכלך. - או אחר, אל חברת אקוואנט מטעמד בר . ולגופו של עניין. בתגובה לטענה לפיה האתר "בלתי חוקי ומלוכלך", אומר רועי כי האתר "חוקי בד. %. ומה בקשר ללכלוך? רועי: "נכון, 'המין הוא מלוכלך, אבל רק אם הוא נעשה כהלכה', כפי שאומר וורי אלן". חודרים לך מהאינטרנט! +05 שו ₪ 2 קט רדר 1787808838787037144 קמ ו עינת כתב מוסיקאים יכולים להעביר שירים באינטרנט, סופרים מעבירים טקסטים ובמאים - וידיאו קליפים. אין שום בעיה. אבל מה יעביר סוחר אמנות, טבע דומם? כיצר יצליח לתאר 282 מטר, יכתוב שזה גדול? תופס את כל הסלון? איך יתאר את הצבעים האמיתיים? כחול פטרול עם ירוק בקבוק? אמנות אפשר להעביר דרך הרשת, כמו כל דבר אחר. השאלה היא מה זה עושה לאמנות. לא בחנו את האמנות המיוחדרת לרשת (בעניין זה, ראו קפטן אינטרנט מס' 25), אלא את האמנות הי- שראלית "הרגילה", ואיך היא משתק- פת ברשת. המצב לא מי יודע מה. שני אתרים של מוזיאונים גדולים שמייצגים את הצר הממוסר, מוזיאון תל אביב לאמנות ומוזיאון ישראל בי- רושלים, מספקים בעיקר מירע על הא- מנים, תערוכות קרבות, תערוכות קודמות והכי חשוב, מאפשרים לראות את מה שתלוי על הקירות. האתר דובר אנגלית ויש בו מירע הכרחי על תערו- כות קבע, תערוכות חדשות, תערוכת בביתן הלנה רובינשטיין והפעילויות במוזיאון: סרטים, קונצרטים ועוד. האתר של מוזיאון ישראל מציע מנוע חיפוש לאמנים ישראלים, מירע על התערוכות, שלל הפעילויות במו- זיאון, פרטים על סיורים מודרכים במ- קום ואפשרות לשלוח פירבקים לספר האורחים. בינתיים הרשת לא מציעה תחליף לחוויה שמעניקה הגלריה. פתיחות של תערוכות מועברות בשירדור חי לעתים נרירות. אמנים המעלים את תערוכו- תיהם גם באינטרנט מקובצים בדרך כלל באתר אחד. "אינטרארט", שמעיר על עצמו כגלריה הווירטואלית הראשו- נה בישראל, מקבץ אמנים ישראלים, מציג עבודות ונתונים על הגלריות המ- ציגות ויש בו גם קישורים לאתרי אמ- נות מהעולם. במרכז המידע אפשר למלא טופס הרשמה עם שאלות, למי שרוצה לקבל נתונים על אמנים או מי- דע אחר, ליצור קשר עמם ולבקר ביש- ראל. ניר הוד, אמן: "עם כל הכבוד למה שקורה באינטרנט, יש בזה משהו נוראי מבחינה אנושית ורגשית. לא בא לי לקחת חלק בדבר מטופש ודבילי בזה" עמוס קונן (מימין) ויגאל תומרקין. אפשר גם בלעדיהם האמן כאיש מיוען אמנים ישראלים - מיגאל תומרקין ועד גר הוד - חושבים שהאינטרנט הוא מדיום קר, מנוכר, משעמם ולא ראוי לעבודות שלהם. אמנוח ישראלית ברשת, תמונת מצב "ארט וויו 2000" הוא אתר של 12 אמנים, שבו כל אמן מקבל מקום לתע- רוכה שלו וגם עמוד רזומה. גם "גלארי" היא גלריה וירטואלית שנותנת לכל אמן שטח להציג עבודות ורזומה. "בימה אחרת" הוא אתר של אמנות וספרות, ויש בו בעיקר טקסטים. זאת גם הסיבה שהוא עולה מהר יותר משאר האתרים. לא מנייו כדי להקים אתר צריך לשבת מול המחשב, לגבש קונספט אמנותי ולנצל את המדיום. הבעיה היא שאמגים גדו- לים ומשפיעים, עמודי התווך של האמ- נות הפלסטית, לא מחפשים ולא זקוקים לדרכים אלטרנטיוויות, וכך אין לאמד נות הישראלית ייצוג הולם באינטרנט. מי שיריץ חיפוש על אמנות ישראלית ייאלץ לפלס את דרכו בין אתרים שמ- ציעים חפצי יודאייקה, תמונות של ירו- שלים ותכשיטי כסף. לעמוס קינן, סופר, צייר ופסל, אין אתר. למח? "אין לי שום אמנות באינטרנט ואין לי שום אתר באינטרנט, יש לי אמנם אי- נטרנט אבל אני לא משתמש בזה". למהל ֶּ "זה משעמם אותי, אני אוהב לקרוא". גם באינטרנט יש טקסטים לקרוא, "אני מעדיף ספר". זאת עוד דרך להגיע לקהל. "נכון. אני יודע, אני יודע. יש לי חבר שהבטיח לעשות לי אתר, לבוא עם סו- רק אופטי ולהעביר את כל השקופיות. אני מחכה. גם זה יהיה". יגאל תומרקון, מה דעתך על הגל- ריה הווירטואלית? "המחשב חירבן את איכות החיים וע- שה את כל הדברים בלתי אפשריים. הוא צמצם את המוזיאון למסך של מחשב בלי אפשרות לגעת בחומר. האתר היחיר שמעניין אותי זה אתר של פלוצים, זה אני שומע, צוחק ונהנה. אם מוזיאון מעו- גיין לשים את העבורות שלי - אהלן וסהלן. אינטרנט זה כמו לקרוא ספר טל- פונים ואני נמנע מכל הז'אנר הזה שממ- לא לי את התיבה. אני לא מחפש באינטרנט. זה לא מעניין אותי. יש לי אשה שיודעת להרפיס ובן חולה מחשב וזה כבר מספיק מעצבן". ומה עם זה שזה יכול להגיע לכל מקום בעולם? "יש לי ייצוג באתרים גרמניים, למ- של. זה נותן המון אינפורמציה, כל החיים הווירטואליים. זה רק מקל על הד- ברים מהצר הטכני, לצבוע עיניים בצבע אחר, אבל מבחינה של דיבורים זה כמו ספר טלפונים ואצל המון אנשים זה בא במקום. כשמכניסים סי.די רום ומטיי- לים בלובר, זה לא כמו לטייל בלובר, אנחנו מאברים את ההנאה, זה כמו לא- כול גורמה משימורים. לא שאני שולל את זה, השם שלי מופיע בספר הטלפו- נים, אבל זה לא בא במקום להיות תומ- רקין". ברק גם מי שלא מציג רק במוזיאונים ומ- חפש חללי תצוגה אלטרנטיוויים, ימצא שהאינטרנט, שגם הוא חלל אלטרנטי- ווי, דורש קצת יותר מלבחור קירות ול- רפוק מסמרים. לניר הוד אין אתר משתי סיבות - הפרקטית והאידיאולו- גית. הוד: "מבחינה פרקטית ראיתי כמה אתרים של אמנים, מוזיאונים וגלריות עם אוספים, וזה לא נראה לי מספיק מקצועי ומושקע. אם אני רוצה לעשות את זה, אני רוצה לעשות את זה הכי מושקע, אני לא רוצה לעשות משהו רק כרי להיות באינטרנט. ואידיאולוגית, עם כל.הכבוד למה שקורה באינטרנט, יש בזה משהו נוראי מבחינה אנושית ורגשית. תהליך שהביא למשהו סופני". בלומר? "אמנות, הבסיס שלה זה רגש ואנו- שיות, ומחשבים יכולים רק להיכשל אם הם ייגעו בדבר הזה. אנשים הולכים אח- ריו כמו עדר. לא בא לי לקחת חלק בר- בר מטופש ורבילי כזה. אני מעדיף לעשות ספרים ופוסטרים. ויזואלית ואד סתטית זה לא עובר. הרבה דברים אפשר לעשות עם האינטרנט, הייתי מנצל או- תו בכל תחום אחר, אבל אמנות ואינטר- נט זה לא הולך". למח? "גם ככה אמנים, מבחינתי, שכחו מה זה רגש וחום וזה נוראי. אינטרנט הופך עמוס קינן, סופר, צייר ופסל: '/אין לי שום אמנות באינטרנט ואין לי שום אתר באינטרנט. זה משעמם אותיי את הדברים למנותקים וקרים. אמנות הפכה להיות שכלתנית וזה בכלל קובר אותה". ומה עם להגיע לבני אדם מכל העו- לם, שלא יכולים לבוא לתערוכות שלך. "נכון. הבטיחו לי אתר מפואר, גם כשיצא הספר זטשטזסם, אבל בינתיים זה לא קרה. אבל לא הייתי משתמש בחשי- בה נאיווית שאנשים מהעולם יקנו את העבודות שלי מהאינטרנט. עדיף לי שי- קפטן אינטרנט 25.11.97 השפרץ תצלום: מיקי קרצמן ראו את זה בני אדם במספר מצומצם, מדימוי עם רזולוציה נוראית. זה יכול רק להזיק". האמן אורי קצנשטיין: "אנשים עדיין לא משתמשים בזה. אנשים הבינו מזמן שהגישה דרך האינטרנט מוגבלת. יש לזה עלויות גדולות. אני באופן אישי משועמם ער מוות. זה טוב לשופינג. לא קונים אמנות באינטרנט". למה זה כן טוב? "אם נוסעים לחו"ל אפשר למצוא תערוכות. זאת אופציה נוספת. זה לא חרר עדיין בגלל שהעבודה הגרפית נע- שית לא על ידי אמנים אלא על ידי טכ- נאים. עד שהחוויה ‏ לא תהיה סמי-אורגנית, זה לא יעכור. לקבל מידע מפורק דרך הטלפון זה הישג. אנחנו מתייחסים לזה כמו לייצוג מת. אין לזה את הקסם של החושך בקולנוע למשל, אינטרנט זה כמו דף חלק, אפשר לשים בו הכל. אחר כך נשאלת השאלה מה עו- שים עם המידע, איך להפוך אותו לכלי או לכוח". כשהיה לך יוצוג באינטרנט דרך האתר של ייהפה תקשורות" קיבלת פי" דבקים? "לא קיבלתי רבע פידבק. אבל גם לא עשיתי מאמצים. להקים אתר זה כמו לעשות תערוכה". ראובן כהן, אמן ומעצב, למה אין לך אתר באונטרנט? "זה בטוח יקרה. אם היה לי מחשב והייתי יכול לבנות לעצמי אתר הייתי עושה את זה איך שאני רוצה, אבל כמו שזה עכשיו, רק בונים לך מין אתר מטו" פש, עם כל הכוונות הטובות, זה לא נראה מספיק מייצג". זאת לא דרך ביטוי נוספת? "כמו שאני מכיר את הנושא, ואולי אני לא מכיר מספיק טוב, לא מתנהל דוד שיח עם המחשב. זה לא הולך. אבל לאט ו | 4 הארד קפטן אינטרנט 25.11.97 לאט אני מאמין שזה יבוא, אני חושב על זה כבר הרבה זמן". הטוחרים מי שכבר קנה את כל הציוד מזמן הם אקווה קריאיישנס (אקווה גלארי) של אילה שפרלינג צרפתי, אמנית יי" צוא. צרפתי, ובעלה אלבי, משווקים את הרהיטים בעיקר לחו"ל, ומשתמ- ינאל תומרקין, צייר ופסל: *המחשב חירבן את איכות החיים. האתר היחיד שמעניין אותי זה אתר של פלוצים. זה אני שומע, צוחק ונהנה" שים באינטרנט ככלי עבודה. באתר אפשר לקרוא את סיפור הצלילה בים סוף של אילה כשהיתה בהריון, מה שהוציָא ממנה סדרה של רהיטים שהם בעצם פסלים שנראים כמו אלמוגים. חוץ ימזה עכשיו יש באתר גם לינק לגלחיית ‏ התמונות ‏ של. הצלם .רונן ללנה. אלבי צרפתי, למה לא מצאתי את האתר במנועי חיפוש של אתרים יש" מוזיאזנים וגלריות = 6 מוזיאון ישראל, ירושלים סו / כ 6 מוזיאון תל אביב לאמנות בת 18 טרא //:קזור1 6 ארט וויו 2000 1 ששחה אווש / /:קזזת ₪ אינטרארטש 60.11.הגזסזחו,צוצוש//:קזות ₪ גלריית אמנים 88116.1 אראו / /:קזזת 6 גלריית אמנים 602016 ך/זטח. חב אראואי/ /:קזזת [1תזח.1515ה/. [15736/ותסס>[ וצ 6 אוסף היודאייקה הישראלי /[. 60 תס הרת ארארא //:קזות [ותז. א06ת1/ותטותסקות6 8 נחום גוטמן, הציור האחרון מוצע למכירה 80108 1.6011 [ סק תב צרארא//:ק111 8 בימה אחרת לאמנות ולספרות ישראלית ה[ צראא/ /:קז1ו1 אמנים: 6 אקווה קריאיישנס גחסט.6![הפגטחג. אורש//:קזות 8 עידו אמין מרתה/רוזסס.זטו[צט. אאא / :111 ראליים? "אף פעם לא הלכנו על השוק היש- ראלי". מי מוצא אתכם באינטרנט? "מגלים אותנו". למה אי אפשר לקנות את הרהיטים דרך האינטרנט? "אלו דברים יקרים מאוד, והם בקושי נמכרים דרך האינטרנט. באמנות צריך לראות את הצבעוניות. אני לא הייתי קונה אמנות באינטרנט, אלא אם כן היי- תי פוגש עבודה שחיכיתי לה כל חיי". איך האתר משמש אתבם? "כשאני מדבר בטלפון עם אנשים מחו"ל אני מפנה אותם לאתר כדי לראות משהו ספיציפי או להתרשם מהחברה, במקום לשלוח קטלוג". הרשת היא גם דרך ההתקשרות הנוד חה והזולה ביותר עם סוחרת האמנות לימור גורן שמתגוררת בניו יורק ומיי- צגת גם את אקווה קריאיישנס. בראיון מקוון היא מספרת שגם היא שולחת קונים פוטנציאליים לאתר של אקווה גלארי. נראה לך שמישהו יקנה דרך הטל" פון? "מכרתי עבודה בכמה אלפי דולרים דרך הטלפון לברון בלגי שרצה עבודה של ציירת מסוימת. הוא ראה. את הת- מונה רק בשקופית. כשהבאתי לו את העבודה הוא היה מרוצה מאוד כי הצב" עים נראו לו אפילו טובים יותר במ- ציאות. ככה זה עובד. למה לטוס עד ניו יורק בשביל זה?". 6 גלריה של רונן ללנה 1168 וחסס./60[[הקהטףה. וצר /:קזות בחי ספר לאמנות: 6 בצלאל [6210[.801 אא //:קז1ו1 6 המכון הטכנולוגי בחולון אא //:קז1ת אחרי אמנות נוספים: 6 אמנות באוניברסיטת חיפה /שוצוע/110.80,11ה10.[1[- שוצרצר//:קוזת [התזו[.ד1ה/1ה 8 גלריה ברונו ות 6 מדריך גלריות 11156851 /5התטט8ורת /ותסס-זב ריא / /:קןזו1 1573611111 רת 86וורת 8 מדריך גלריות בתל אביב וקשורים ]זנ[ עה [5/16ת+/ מסט.זה ראי // :וזו 6 גלריה וירטואלית של גיל גולן 118 טרמ 1/5 שטתטט--/[36.1 8 העין השלישית /[16.60.1ה6ו. וצרא / :קוו [ותזג[.16/66ה 0 ₪ גלריה סם פיליפ כ .יריא / :קז 8 אמנות מקסיקנית שבטית וו ססקה2. אאא //:כן1111 גולש אינטרנט-עסקי ופרטי הפתרון - משלם 200 שקלים בשביל שבועיים"שלושה? = תודה, מתן. <, | הקסטן משיב: משחקי פעולה המכילים מסלול מוגדר מראש מסתיימים (כדרך לפט ו צ' שבהן אתה נתקל מעניינות ומורכבות יותר, אבל אחרי שמגיעים לסוף, להתחיל 4 שוב מהתחלה זה לא תענוג גדול. משחקים בלי תסריט אינם מצטיינים במורככות, אך הם משתנים ממשחק למשחק. בכל מקרה, 200 שקלים בעבור כמה עשרות שעות של כיף זו אולי לא עטקה גרועה כל כך. קסטן שלום. האם עבודה בכמה חלונות של הדפדפן בו בזמן מאיטה את פעולת המחשב? האם מספר החלונות, שניתן לעבוד עליהם בו בזמן, מוגבל? יש לו פנטיום 182193+192(18/ זיכרון. = תודה, תמיר חקפטן משיב: כל עור מסוגל זיכרון המחשב שלך להכיל את כל החלונות הפתוחים - מצכך טוב. כאשר מתחיל המחשב להשתמש בדיסק לאחסון הזיכרון (קְא5), נעה מהירות הפעולה של המחשב פחות או יותר כיחס הפוך למספר החלו" נות הפתוחים. תיאורטית יש בחלונות 95 מגבלה של חלונות פתוחים, אך הרבה לפני שתגיע למספר הזה, המחשב שלך יידרש לעבוד למהירות בלתי אפשרית. לקפטן שלום רם. איזו תוכנה מאפשרת לצפות בקובצי .זטי) ו"2/ז)? בתודה, יובל הקסטן משיב: ניתן לצפות בקובצי אנימציה של המשחק "דיאבלו" באמצעות תוכנית שאותה תוכל להוריד בכתוכת: [מזזו!.0/%/1010נת--/00,ח][תטפ--5-101ס-זספט //נקוזתת לפטן שלום. אני מחובר לאינטרנט במאעות שני ספקי אונטרנט. כיצד אוכל להכון שתי תצורות של הקומוונה : קסר בשביל כל שק הקסטן משים: הפעל את התחל/תוביות/עוא 06 0 והתוכנית כבר- ן - תרריך אותך בכל השאה 00007 ה טים השבוע: העברית נולשת לבם לשורות הבאות? הגוע חזמן להקטין , זמנית, את גופני העברית שלכם: ]יוו יעשה את המלאכה בקומיוניקיוטור "₪11 יעשה את הפעולה חהפוכה). בנוויגייטור תיאלצו לערוך. את /665/70065ת6]676ק 631ת5/)26תסגוק0, ובאקספלורר אפשר לבצע את השינוי בעזרת ו או באמצעות הפפתור 8ח10. אם אינכם רוצים גלישה תמידית של השורות, הקפידי על גודל גופן ו קסטן הצילו! האם יש מנוע חיפוש המוצא רק אתרים דציניים", המתאימים לעבודות אקדמיות? ניסיתי את הק: טגוריות של יאחו!, אך בלא הועול. ₪ : תודה, 2 דז הקפטן משיב: תוכל למצוא אתרים המדרגים אתרים אחרים, ולהיעזר בשיטות הרירוג שלהם. כמובן שרירוג הוא יז | של טעם, ותוכל להסכים או שלא להסכים עם השיטה שבחר לעצמו כל אתר: 100 זהוסק//:קזוח -- הדירוג היסודי והענייני ביותר שנעשה.ער כה. בת091.00ט--10.אואוש//:קוזו! -- מציע את עשרת האתרים:הטובים במגוון קטגוריות. הטסו שואוש//:קזזון -- מעניק ניקוד וכיקורות לאתרים לפי קטגוריות.: קת 10 א סק א6/ 1.60 10030רת.6בתסר1//:ק1ת - העולם על פי מיקרוסופט. קפטן! כיצד מתחברים לקבוצות דיון, ומאיפה משוגים תוכנה? |נתן הקפטן משיב: ספק האינטרנט שלך אמור להעמיד לרשותך שרת קבוצות דיון. הרם אליו טלפון ושאל אותו מהו שם השרת. ההתחברות לשרת יכולה להיעשות באמצעות הרפרפנים המקובלים כרלהלן: בקומיוניקייטור: עבור ל"/פקטסז00) תסופפטספוכן 1 ובחר ב-- 566 קטסז) . 215055100 שסאן/16ן . לאחר שהגד דרת את השרת עבור ל"/צקטסת6. מסו%פ1500כ סו 6טמספסט9/טוויז, והירשם לקבוצות הדיון המבוקשות. בנוויגייטור: עבור ל"/8אוטאן | 6300006 1%/שס החוש ובחר ב"/0004:ת66. 1165 6תה. [5//88חסגוככ). הגדר את זסעז50 אא סאד ואשר. לאחר מכן הירשם לקבוצות הדיון באמצעות ו ו באקספלורר: עבור ל-/8שו146. 60/686. הגדר את השרת ב"/56/6/אמסנוקכ)/5אוסא! והירשם לקבוצות דיון ב"/פקוסופפוטאו/פעוסאך. חודרים לך מהאינטרנט! ))] 0 ה מבית אלישים. . : 1] 0 תוכנה מהפכנית וידידותית להגנת המחשב באינטרנט | ת1וג8תוזו‎ מפני חדירות, גנבות מידע ופגיעות אפשריות של יישומי א-ע1ד20 ,2/8 ועוד. ניתן להוריד גרסת הדגמה : : ה 65816.00.שמצו//: 11 להזמנות צלצל עכש'! 04-8429696 חיפה או 03-5628620 ת"א || 0.60 !658166026|1850 :!|והוחם 0 קסטן שלום, אני חושב לקנות את המשחק אמזא. אבל הבנתי מהמוכר . יְ בחנות שאחרי שבועיימ"שלושה אני אגמור את כל המשחק. זה נכון? אנו. ) הטבע) כאשר אתה מגיע לסוף המסלול. מאחר והם מבוססים על תסריט, הבעיות ' 0 המבקר ים האמיצים של הקפטן לא נחו גם השבוע עוברים למצב ספורמיווי 2 148 הוא אחד מהמשחקים האהובים על מבקרנו האמיץ משה פרסטר במשחק המחשב "הרפתקה קטנה גדולה" נתקלתי לפני כשלוש שנים, וזו היתה הפעם הראשונה ששיחקתי בהרפתקה צב- עונית תלת"ממרית משעשעת, מלאה חירות ופאזלים וקטעי אקשן סוערים. הרפתקה שלא הירפתי ממנה עד הסוף המתקתק. מאז אני ממתין בקוצר רוח לצאת משחק ההמשך. שלוש שנים אני כוסס ציפורניים, מסתובב עצבני וחסר מנוח בביתי, קופץ לח" נויות המחשבים ומנדנד למוכרים המבוהלים. ואתמול, סוף סוף, זה קרה: 1.842 נכנס לחיי!!! והוא הרבה יותר טוב מקודמו המשובח! כמובן שמבחינה גרפית הוא השתפר - הכל גדול, חלק וצבעוני יותר ומלא בצלילים משובבי נפש. הוא גם פחות קשה, אבל הכי חשוב: יש לו 5366 נוח וזמין בכל עת (וכל פריק ממוצע מבין כמה זה חשוב במשחקי מחשב). במשחק זה אתם שולטים בטווינסן, שחי בכוכב הלכת המקסים שלו, בתוך עולם ירוק ונקי עם ים תכול ורוגע ומלא פרפרים צב" עוניים. ברחובותיו פוסעים פילים חכמים, קוסמים מבולבלים, די- נוזאורים חייכניים, ועכברים קוצניים מהלכים על שתיים. טווינסן גר בשלווה עם רעייתו ההרה (אותה הציל במשחק הקורם) בביתם המסודר. את שלוות העולם הזה מפירים לפתע יצורים מוזרים מעולם אהר שרוצים לחטוף את ילדיו ולהמיט עליו שואה, וכמובן שעל טווינסן (בעזרתנו) להציל את עולמו. אנו שולטים בטווינסן בעזרת ממשק מיוחד (שצריך קצת להתר- גל אליו) אפשר לשנות את מצב רוחו לספורטיווי (שבו הוא רץ ומקפץ), אגרסיווי (חובט באויביו) או ריסקרטי (מתחמק בשקט ממפלצות מפחידות). יצוין כי צריך לשנות את מצב רוחו בחוכד מה ובהתאם לסיטואציה במשחק. בדרך לניצחון הגדול צריך לאסוף חפצים, קסמים, כסף ונש" קים וגם נקודות קסם ובריאות (שלמרבה המזל אפשר למצוא בכל פינה). המשחק משלב משחהקי הרפתקאות, אקשן, פאזלים וגם משחקי מכוניות (בשלב מסוים טווינסן דוהר על מכונית מירוץ מצחיקה). פה ושם המשחק מסתבך ואפשר להיתקע בו, בכל מקרה אני מציע שלא לנסות ולחסל אויבים אכזריים, פשוט לבלוע את כברר דכם, לעבור למצב "ספורטיווי" ולנוס, בלי בושה, על נפשכם. ולסיום הרשו לי לזרוק פצצה לחלל: זהו המשחק הטוב ביותר בו שיחקתי בשלוש השנים האחרונות! בום טראח זבנג! 2 סזטוחפט0 ₪0 סוווו1, הפצה: הד ארצי. מחיר: 199 שקלים על כמה מחהעבים תרצו לנגן? מספועהםק טפ : לשליטה מזנמדה אחת במחשבים רבים עם 1500%'א811/1:8 של מיניקום צריך רק מסך אחד, מקלדת אחת ועכבר אחד כדי לשלוט במספר רב (2-256) של מחשבים. היישומים רבים: לניטור ובקרה של קווי ייצור ושרתים, לריכוז נתונים פיננסיים מזירות שונות, לעבודה טווו|-ווג()+ מול ספקים שונים תוך הפרדה מוחלטת, | להתחברות בטיחותית | לרשתות חיצוניות כגון אינטרנט ועוד... מיניקום - כל הפתרונות לקישוריות מיניקום מערכות מתקדמות, יצרנית תסאוצוטקטפ זטווה1") , וטווכ! ועוד, המובילה העולמית בתחום ה-1\א (טגט10א - 160 - טס ץטא), מציעה טגוון רחב של פתרונות קישוריות, מוצרי מדף, מערכות התפורות לפי צרכי הלקוח ופתרונות |אט. אנו נתפור את הפתרון הדרוש לך בפשטות. מיניקום. החוכמה שבפטוטות. 6 |א ו אוה ש6זאצ8 ש6סמהצ6ה רוח הפרסום השאי מיניפוס מערכות מתקדמות רח' ביוז הדפוס 11, ירושלים טלפון: 8593 02-651, פקסימלית: 02-6518971 | וג אחטח זהשאווזות וראו //-קוו | הפלום השביעי למה קוראים לזה משחק אסטרטניה, אם לא צריך לחעווב ובכלל הכל עניין של מזל? עירו רב זה היה רק עניין של זמן, ובסוף זה הגיע. אחרי הצלחתם המסד חררת של משחקי אסטרטגיה כגון ו גזסזג/ש, "רד"אלרט", "סי אנד סי" ודומיהם, הוצף השוק במשחקים דומים, כאילו מדובר בסניפים של מקרונלר. אחד מהם הוא המשחק החדש מסוסטו הו7 סוד ("הל" גיון השביעי"), שיצא בימים אלה בארץ. יוצרי המשחק, שביקשו לקפוץ על עגלת ההצלחה של משחקי האסטרטגיה, שכחו משום מה להכליל ב"לגיון השביעי" את המרכיב החשוב ביותר: אסטר" טגיה. למרות עודף ההשקעה בגימיקים השונים (הסאונד, למשל, מדהים), מתקשה המוצר להסתיר את הפגם הרציני הזה, שהופך אותו למשחק רע, אפילו רע מאור. גם כאן, כמו בכל משחקי האסטרטגיה, סיפור המעשה לא ממש משפיע על אופי המשחק. "הסצינה" מתרחשת אי שם בעתיד הר" חוק, שהוא תקופה חביבה על יוצרי המשחקים מהסוג הזה. העלי- לה (כרגיל): מלחמה עקובה מדם, שבה החיילים הם רובוטים קטלניים המתקוטטים עם כל מיני יצורי כלאיים. גם במטרה אין הפתעות: צריך לחסל את האויב. זה אולי נחמד ברמות הראשונות, אבל אחרי חצי שעה זה מתחיל לעצבן, גם את מי שניחנו בסבל- נות מפוארת. קשה למצוא תחכום כלשהו ב"לגיון השביעי". כשתופסים את. הפרינציפ (וזה קורה די מהר), אפשר בקלות ללכת 7 איישם ‏ במעבה המשחק, לבהות בשעמום בהרג וכהרס שעל המסך, בלל שום אתגר ממשי. המשחק גם לא דורש מהמשתתפים תכנון מוק- רם או הפגנה של טכניקות הישררות, ממאפייני הבסיס במשחקי אסטרטגיה טובים. כל מה שצריך לעשות כרי לשחק היטב זה לה" רוג כל דבר שזז (אפילו עצים) בשרה קרב עתידני. וזה לא קשה במיוחד. במשחק יש כ-50 סוגי "קלפים". כל קלף הוא מן קסם, שיכול להשמיר בתוך שניות צבא שלם. הבעיה היא שהקלפים מגיעים באקראיות, ולאו דווקא לפי הישגים או כל שיקול הגיוני אחר. אל תיבהלו אם תקימו צבא ענק וחזק, שפתאום ייעלם לכם מן המפה. הכל עניין של מזל. ומזל, להזכירכם, לא ממש מתבקש במשחק. מסוג זה, שמתיימר להיות רציני. בניגוד למשחקים אחרים, יוצרי המשחק לא העמידו לרשות השחקנים כלים ליצירת רמות משחק חדשות. כלומר - צריך לה- סתפק במה שיש, ואם זה לא מספק, הולכים למשחק אחר. סולי- טייר למשל. המשחק יכול להתאים, איפוא, לכל אלה שאין להם שמץ של ניסיון ומושג במשחקי אסטרטגיה, ומעוניינים בטבילת אש רא" שונה, שבח ישחקו "על יבש" באחת המדבריות הגדולות והצחיחות של משחקי המחשב שירענו בתקופה האחרונה. חסוס6! 71 6חד. הפצה: מחשבח; מחיר: לו שקכים , רנו מגאן - המשפחתית המעולה דגם 16 זק היוקרת5 1500 מ/ק. בולל נעילה מרכזית, חלונות חשמל וכרינת אויר. כ 6% ו : / וכית בשרותי האינטרנט הטובים והמהירים בישראל. : טרקטורון 7 זכית בשרותל - = - רשת אעטרנט בעברית 4 מדגם 8 זוע 0 2 בנפח 200 סמק הגדולה בישראל - לחודש מתנה! ועכשיו אתה גס יכול לוכות בפרסים מדהימים, בשלוש הגרלות ענק! 8 ,פרם: | 0 - , 90. א 2 7" טובנות הנסיעות הווירטואלית הגדולה בישראל קטנוע סאן- יאנג בנפח 50 סמ""ק איך אתה משתתף1 0 , מדגם ג'נגל - הדגם החדיש אם אתה לקוח ות'ק, היכנס לדף המבצע המיוחד באתר הבית שלנו: / ] א ביותר גשוק 11/3 וח מסנפושוטה-צוווצי מלא את פרטיך האישיים.. החוק אצבעות ואתה משתתף בכל שלוש ההגרלות! אם אתה לקוח חדש, אתה מתקשר עכשין לנטווזין ומתחבר לאינטרנט. | ככל שתתחבר מהר יותר, תשתתף ביותר הגרלות ותגדיל סיכוייך לוכות. רק אל תשכח להרשם באתר הבית שלנו. ה א ד ר ז'! לקוחות. נל'ץ: כל. אחד מהמשתמשים ונאי להשתתף בהגרלה יש למלא את הפרטים בדף המבצע: ה|הזטגו!/]1. ושח טסופו זטמ. צצ'\ 4. 7 , - לאוי | ההגרלות ייערכו בתאריכים; 1.12.97 / 15.12.97 / 1.1.98 (כולל המכונית).* 4 4% 2 חברת האינטרנט המובינה בישראל. כשירותך. : מלפז . [ 20 200 0-ו ב 3 : ₪ 1 - 9 98 ש 2 [].]שת. מ6]1510מ. שש ץש +תמבצע בתוחף עו" 97 31:12 בכבוף לתקטון תגמצאת במשרדונו (מונם הלכה] ובאתר הבית של [טווו | הזג ו וכ סשוואנ איאראי-, יההגרכה נטכת כפיקוח משרד רווני הוזשבוך לוזבושייך קפירר הסהוז', בית אומגה, מתיס חיפזה 31965 * נסמיתן שומרת לעצחה את הזכות להבסיק או המקצע בכל עת. *הממונוף להמחטה בכבד. יההגיכה מורכת בהתתאם להיתר הבללו לעריטת הגרכות לפרטופות מסטריהץ, עפיל חוק העוניויך ה ל "ק % ימי גליק הגיע הזמן לנפץ את המיתוס שקובע שברשת אפשר לעשות הכל, בלי שאף אחד יידע. האינט" 6 רנט יכול להיות מדיום הרבה פחות = אנונימי ממה שנהוג לחשוב. אם מישהו רוצה באמת לעקוב אחריכם, ויש לו את -] המשאבים לעשות זאת, אתם צפויים לגלות, לח- רדתכם, שכל פעולה שלכם ברשת משאירה עקבות עמוקים מאוד. מצד שני, לא צריך להיכנס לפאניקה. סביר להניח שאתם לא מספיק מעניינים מישהו כדי שתהפכו למושא למ- עקב, או שמחשבכם יהיה מושא לחרירה עוינת. ושימוש באמ" צעי הגנה מתאימים יקטין את הסיכויים האלה עוד יותר. | כל מי שמשתמש באינטרנט צריך להגן על עצמו בכל הח- + | זיתות: הגנה על הקבצים החשובים לו המצויים במחשב, על הגישה למחשב, על הגישה לרשת, על המסרים היוצאים .והנד 4 - כנסים, ועל "טביעות האצבעות" שהוא משאיר אחריו כשהוא. > 2 | מבקר באתרים שונים. את רוב: אמצעי ההגנה הללו ניתן . : להשיג ברשת - ורובם בחינם. ראשית חוכמה: תמיר צריך לזכור שבאינטרנט אין סודות. | במקרה זה, האח הגדול הוא ספק האינטרנט של המשתמש, או | כל מחשב המשמש תחנת ממסר באינטרנט (ורוב הפעולות המד ור בוצעות ברשת עוברות דרך כמה מחשבים כאלה). גורם ממש- לתי, כלכלי או אישי, שמצליח להשיג גישה לספק האינטרנט, יכול לעקוב אחר כל תנועה של גולש שיזכה לכבוד הזה. לפי- כך, בתור-המלצה כללית, כראי להימנע מעשיית דברים ברשת שלא ניתן אחר כך. להגן עליהם בבית משפט, או, ברמה האי- שית, לעמוד מאחוריהם. מעבר לכך, יש לתכנן אסטרטגיית הגנה. זו מורכבת משתי חזיתות: אבטחה ופרטיות. אמצעי אבטחה מתרכזים במניעת כניסה של גורמים לא מורשים למחשב האישי ו/או לשרתי הרשת שבהם משתמש הגולש, והאמצעים לאבטחת הפרטיות משמשים למניעת דליפה של מירע לעולם החיצון באמצעות הפעולות שמבצע הגולש ברשת. היקף האמצעים שנוקט כל אחר צריך להיות ביחס ישר לחשיבות הנכסים הווירטואליים שברשותו. כמובן שאין צורך להקים מערך אבטחה בעלות של 0 אלף דולר למחשב המשמש רק למשחקים של ילדי הבית. מיטמות! אמצעי האבטחה הראשוני הוא הצבת סיסמה, שתיררש עם פתיחת המחשב. רוב המחשבים כוללים את האפשרות לבצע זאת, וניתן להגיע אליה באמצעות הקשה על מקש מסוים בזמן "ההתארגנות" של המחשב, מיד לאחר הדלקתו. בדרך כלל תופיע ההודעה ‏ א 668זק" "קטוט5 זס!. א הוא מקש כלשהו. בכל פעם שיופעל המחשב יתב- קש המשתמש להקיש את הסי- סמה. לא יידע - לא ייכנס. זוהי אינה הגנה הרמטית, אך היא פועלת היטב נגד מזיד קים לא-מקצועיים. אם אתם מחוברים לרשת על ידי תוכנת "פיירוול"? אבטחת הרשת בעייתית יותר מאבטחה של מחשב פרטי. בבסיסו, החיבור לאינטרנט הוא דודכיווני: אתם משוטטים באינטרנט, והאינטרנט משוטט אצלכם. משמעות הרבר אינה בהכרח שכל אחר יכול להיכנס למחשב שעל השול- חן שלכם ולמחוק את הריסק. מה שכן, כל שירות ברשת טן ו"פיירוול". אם הנתונים שלכם מאוחסנים ברשת ודאו את מצב ההרשאות של הקבצים שלכם - ואה ררנואידים: אם אחם חועובים עועוקבים אחריכם ברשח, אולי אתם לא טועים. ארגז הכלים של הקפטן סוקר את הסיכונים, מציע פתרונות וממעויך לגלוע נובל/1א, חשוב במיוחד לציין סיסמה. במקרה זה, תוכלו אפילו להגן על הגישה למדורים (0868ו60זוע) במחשב של" כם, באמצעות 68:60 -0100ת, | הנמצא | בכתוכת 710 1595/ותס6.אגק.ק//:קו1, סיסמאות הן אחר המרכיבים החשובים ביותר באבטחת נתונים, אם לא החשוב שבהם. יש להשקיע מחשבה בבחירת הסיסמה, ולהשתדל לכלול בה אותיות קטנות וגדולות, מס" פרים וסימנים מיוחדים (:98%69*). כדאי לבחור סיסמה שיש בה לפחות ששה תווים. השמות שלכם/ ילדיכם/ חיות המחמד שלכם, ווריאציות שונות עליהם, הן המטרה הראשונה של כל מפצח סיסמאות מתחיל. סיסמה גרועה נראית כך: 1זוחזג, סיסמה טובה - כך: ואואפג. אל תַפיצו את הסיסמה שלכם, ואם נאלצתם למסור אותה בשל צורך מיוחד - מהרו לשנות אותה. הנוהג הנפוץ של הרבקת פתק ועליו הסיסמה על צדי המסך אינו עוזר כל כך לשמירה על בטיחותכם. דואר אלקטרוני דואר אלקטרוני הוא מדיום שחשוף במיוחד לפורענות, ול- כן כדאי, למשל, להימנע ממשלוח דואר בעייתי לקבוצות דיון. בירור מקרי לגבי כותב בקבוצת דיון פוליטית הוביל לגילוי הודעות נוספות של אותו אדם בקבוצת דיון אחרת, שבהן הציע הצעות שונות לחיילים צעירים ונאים. אם הש- תתפתם בקבוצות דיון, עיברו ל"ומסט.פאוטת60[8. ושוא //:כ1הו, הקישו על 58610 זטאוסט, הקלידו את כתובתכם האלקטרו- נית וביחרו ב-0[0. מהרד מאוד תוכלו לדעת מה שאחרים כבר יורעים עליכם מזמן. למרבה הצער, לא תוכלו למנוע מאח" רים מלהתחזות אליכם ולשלוח בשמכם הודעות מביכות, אבל לפחות לא תהיו האחרונים לרעת שזה קורה. אם חשוב לכם לשלוח דואר בעילום שם לגורם כלשהו או לקבוצות דיון, תוכלו להשתמש ב" 68!והו56 זסופהוחאג!/, שהם שרתים המסתירים את זהות השולח. על ה"8זס!091ח6 תוכלו לקרוא ב4110/7וחטז/10%1-/ותסס.הזטספטס.שושראו/ /:קזותת ז0-- טרח א ורות אם חשוב לכם שהרואר ששלחתם לא ייקרא על ידי גור- מים לא רצויים, או שאתם שולחים הודעות רגישות הדורשות זיהוי ודאי למניעת התחזות, כמו במקרים של אישורי תש- לום, ודאי תשמחו לדעת שיש פתרון, שנקרא 267 (עסגטוק 6 עוזסז). הרעיון שמאחורי שיטה זו מבוסס על שני מפ- תחות - ציבורי ופרטי. המפתח הציבורי ניתן לכל מי שמעו- ניין לשלוח אליכם דואר, שייקרא על יריכם בלבד, והמפתח הפרטי משמש לקריאה של מסמך דואר שהוצפן באמצעות אם שן היא תעודת הזהות שלכם ברשת. כשאתם מתחברים לרשת באמצעות ספק אינטרנט האם יש למשתמשום אחרים אפשרות לצפות בקבצים שלכם, וחמור מכך, האם יש להם = אתם מקכלים ארבעה מספרים, מז0 עד 255, המופרדים בנקורה זה מזה ומרכיבים מספר הרשאת גישה לחשבון שלכם. אם הרשת שלפם מחוברת לאינטרנט - האם היא מוגנת = מזהה, המשתנה מחיבור לחיבור. ברשת מקומית מקבל כל מחשב ו קבוע. ניתן לאפשר המפתח הציבורי. זמן ' פיצוח ההודעה בלי שי- מוש במחשבייעל מוערך בשנים. מעבר להצפנה, מאפ" שר ה697ש זיהוי וראי של שולח ההודעה באמצעות השוואת המפתחות. ניתן להוריד את הגרסה האחרונה של התוכנה בכתו- בת [ותזופ.30ס[תעו00/קטק/סם.סוט. 11 אואוא//:כוות האתר הנורווגי קפק/סת.סוט.1.אוצוי//:קזו מכיל פרטים חשובים נוספים על אודות הכלי. הסי" בה לכך שהתוכנה נמצאת דווקא על שרת נורווגי | היא מדיניות ההצפנה של משרר המשפטים האמרי" קאי, המונע יצוא של טכנולוגיית הצפנה אל מחוץ לארה"ב וקנרה. מפיצי תוכנות המשתמשות בטכנולו- גיה זו חייבים "להבריח" את התוכנה אל מחוץ לארה"ב, ‏ ₪ ולהציב אותה על שרתים במדינות זרות בשביל משתמ" שים מרחבי העולם. / פסף , נכס וירטואלי נוסף הוא כסף. אם אתם מעוניינים לקנות /) מוצרים באינטרנט, הקפידו על כך שהאתר שררכו אתם קונים ' נמצא על שרת מאובטח -- .551 1.360 5006018 6זנו566). קנייה באינטרנט מסוכנת פחות מהזמנת פיצה בטלפון שהתשלום בעבורה נעשה באמצעות כרטיס אשראי. אם אתם מוכנים לתת את מספר הכרטיס בעת קנייה דרך הטלפון, אין סיבה שלא תמר סרו אותו דרך שרת מאובטח. פריצה לאתר החברה היא אמנם אפשרית, ויכולה לגרום לנחיתת מספר כרטיס האשראי שלכם ביריים הלא-נכונות, אך הסיכוי לכך שואף לאפס. בנוסף, קיים נוהל משפטי לטיפול בהונאות כרטיסי אשראי, ובסופו של דבר יוחזר לכם (קרוב לוודאי) כספכם. (וגיות טכניקה דרך נוספת שעלולה לסכן את הפרטיות היא "הער גיות" (000₪63) שנשלחות על ידי אתרים למחשב שלכם, כדי לעקוב אחר פעילותכם ברשת. לעתים זה נחמד, ומאפשר לא- תר למסור לכם פרטים המבוססים על ביקורים קודמים שלכם במקום, אבל לפעמים מדובר באיסוף לא סביר של מירע על או- דות הרגלי הצפייה והצריכה שלכם. ביכולתכם למנוע מהאתר לבצע את המעקב באמצעות עוגיות, או לפחות לפ- קח עליו באמצעות שינוי הערכים. בקומיוניקייטור: /665//40/88060ח6ז6]6זק /501, ,. באקספלורר: /660ח8ש40//פחסוזק 0 /שסג, ובנוויגייטור: 60065/010106015ז6]6זק סוק בקומיוניקייטור ניתן לרחות לחלר- טין את העוגיות. אם יש ברשותכם רפרפן אחר, תוכלו לרחות אותן סו- פית באמצעות "רוצח העוגיות", הנ- מצא בכתובת: : /טטק/ת1131,60ק 01.כ11//יקו1 !0/3116 /סזסו רת ק1|.21ואסאקה/זסתו/ 95 תו הפנימית שלכם הפועל בפרוטוקול הרשת (שן/10) - כגון סוגים רבים של דואר וע- בודה במחשב מרכזי - פתוח לקהל הרחב. ככל שהרשת שלכם מתקדמת יותר ומציעה מגוון שירותים רב יותר, גוברת הטכנה לפריצה. על הרשת להגן על עצמה מפני חרי" רה לא רצויה, ויש כמה דרכים לעשות זאת. שתי הדרכים הנפוצות הן הגנה ברמת ה- עבודה ברששת מקוול'ח לם החיצון. התוכנה מנתחת את התמטורת בין הרשתות, ומאפשרת קביעה מדויקת של הה- רשאות הניתנות למשתמשים מבחוץ לפי סוג הפעולה אותה הם מבקשים לעשות: החיסרון בשיטה זו הוא מגבלות שימוש בשירותים כגון שידורי וידאו ואודיו וצ'אטים למיניהם, המזוהים לעתים כחדירה לא חוקית לרשת, ודורשים הגדרות מיוחדות מצר מנהל הרשת, שלא תמיד יכול או שמח לעזור לכם. למחשבים מסוימים ברשתות מרוחקות אפשרות כניסה לר- שת המקומית באמצעות הרשאת כניסה ל"ץ1 של המחשב האורח. החיסרון של שיטה זו הוא האפשרות לזייף ?1, הרור- שת אמנם מקצועיות רבה, אך אינה בלתי אפשרית. פתרון מלא (ויקר) יותר ניתן להשיג באמצעות פיירוול. זוהי תוכנה המותקנת על מחשב, החוצץ בין הרשת המקומית לער- הדרך לקבל . וו18-= בלי לבתוח אח המחעוב הפטן-311 הו הוא חידוש עולמי, המעדכן אותך בומן אמת על קבלת דואר אלקטרוני חדש! השירות החדשני יכול לסנן עבורך את ההודעות החשובות, ומאפשר לך לקבל אותן ישירות לטלפון או לפקס - בכל שעות היממה ובכל מקום בו אתה נמצא. שירות וַאטק-111 חוסך ממך את עלות החיוג לספק האינטרנט שלך ואת זמן ההמתנה, ומתאים לכל הטלפונים הסלולריים. חדש! 505 - קבל את שם השולח והנושא כהודעה כתובה על מסך הסלקום שלך או על מסך הביפר/איתורית שלך. 0-ל ב גם לארה בנחשפות אם אמנם נכונה ההערכה כי מרבית משתמשי האינטרנט הכברים, הפורצים ומתעללים באתרים לא להם, הם נערים בשלב של טרום ההר בגרות המינית - יש מקום לחשש כי הדור הבא של הגברים גדל מול עינינו כשהוא משוכנע שלנערות יש מותניים בהיקף 12 סנטי- מטרים וכי שריהן עשויים פחמן טהור, ומזרקרים בזווית של 45 מע- לות. כך לפחות נראית לארה קרופט העירומה. כוכבת "שורדי הקברים"הפולחנית, זכתה כאן לגרסה מעורטלת, ולגרסה שבה חמו- קיה דחוסים בטייטס הדוקים. [בחזו1זט101הזת/181הטג1/1תזט] /8ז 50 /1טם.31ס5. ארצרש/ /:ק11ו1 גם דיטני בנחשפים אתם לא ממש רוצים לדעת מה בדיוק עושות יסמין, בל ובת הים הקטנה כשאתם מכבים את הווידאו ושולחים את הילדים לישון. איב, בחורה אנרגטית, הכינה באתר הפרטי שלה ארכיון נאה ובו תמונות עירום מצוירות של גיבורותיו וגיבוריו של ריסני, לצר אלילות בעלות פיגורה בלתי אפשרית ממשחקי מחשב מפורסמים. להבדיל מאתרים דומים, שבהם נעשו הפוטומונטאז'ים של הסלבריטאים המד צוירים ביד חובבנית גסה, וכתוצאה מכך יסמין נראית שם יותר כמו | הכלאה של מיס פיגי וסחלב, כאן הציורים טובים למדי. האתר של איב כולל מוסיקת רקע עולצת, הבהובים אינטנסיוויים של אורגן אורות ומיני פטנטים שמעידים על מצב רוח מרומם במיו- חר של היוצרת. רטוז א וטערווש--/ח.11 4 א אראו צר / /נכן1ו 1 גם יפה וגם אופה אם תמונותיה של לארה קרופט והאוסף של איב זעזעו אתכם, זה הזמן לנטוש את המחשב ולחזור לשחק בדוקים. לא ברור למי בדיוק מיועד האתר חזה, ואם מבקריו מגיעים אליו כחלק ממסלול גלישה התר אחרי אתרים פורנוגרפיים ביזאריים. הוא מצחיק, הוא מוזר והוא בעיקר סר טעם, אבל כל אלה לא עושים אותו יוצא דופן ברשת הכלל עולמית. תמונות תכולות ער כחולות של גיבורים מצוירים מפורס- -מים - אריאל, בל ויסמין הן הפייבוריטיות - ועמיתיהן לאקשן נמ- צאים אף הם, לצר דמויות מקומיקט, ברכות לכריסמס ועוד. במזג[. 2007/03 1-צ-- סא 1טמןווג. 1 6הזסג1/ :רוד 7 8 ה ל ו 02 5 ל וי ור ו 17 התד*ך:התרעיא 0 וו המאסיווי כשאלוהים ברא את העולם, הוא ברא ביחד איתו גם את "סטמפ יוני- וורס"- יקום הבולים, אתר המשתרע על פני דונמים של שטח אינ- טרנטי מנוצל היטב. פה יכול כל בולאי מתחיל ללמוד את האל"ף"בי"ת של המקצוע, וכל בולאי משופשף למצוא עמיתים לשיגעון, שיהיו מוכנים לשוחח איתו ולהראות את שלהם, אם הוא יראה את שלו. האתר מהיר וקל לניווט, וישבו גםתפריט נגלל המא פשר גישה ישירה ומיידית לכל הפונקציות המרובות החבויות בו: יש לו שתי מערכות צ'ט, לוח מודעות לאספנים, רשימה אין- סופית של כל המכירות הפומביות, הגלריות, התערוכות הנודרות וירידי הבולים, מיפאן ועד אילת, לוח שנה בולאי ומאות קישורים. עמור הקישורים מצויד במנוע חיפוש פנימי שמאפשר הגדרה מדויקת של מה שאתם מחפשים: ארץ, נושא, שנת הוצאה, ערך נקוב וכדומה. יש שם הכל, מבולי איגרוף דרך בולים כנושא פצצת האטום ועד בולים של מיקרונזיה. ניסיון להציץ ברשימה המלאה הסתיים במסע מייגע שנמשך על פני קילומטרים רבים של הייפר טקסט. [ותזו[, א06ת1/רתסס.6פ טש ותט--ק 1תה51//:ק11 בולים בנושא פצצת האטום: 6ז0ססת--/3מ61.00תץ[תסשת). וצרא //יקזות הישראלי העמור הבולאי המקומי חביב אך תמוה. הוא מכיל משחק שבו אמר , רים המבקרים לנסות לזהות מפורסמים שפרצופיהם מתנוססים על בולי ישראל - אלא שהבול מרוטש ומעוות. האתר כתוב באנגלית, ומי שמחליט להצטרף לאתגר, יכול לבחור קטגוריה: רבנים, אישים פוליטים, אמנים ועוד כהנה וכהנה. יש גם לינקים לאתרי בולאות אחרים ולאתרים בעלי זיקה יהודית. [6ג30%.01.1%תו:52/610[1/51--/66. וס רת ט.1ה מ ספזשק- וער //:קזות האתר של האמן פול קור, המוכר לרבים מספרי הילדים יוצאי הרופן שהוא כותב ומאייר, מייחד חלק משטחו לציורי הבולים הישראליים של קור, שאחראי גם לעיצוב שטרי כסף בארנקינו. 600110001 ושוא //:קזוו1 הוותיק מאוד האתר של האגודה הבולאית האמריקאית שנוסדה שבנת 1886, מצדיע להיסטוריה המכוברת של הנ"ל. החברים באגודה מפוזרים ביותר מ-110 מרינות. חלק מהם נידבו מירע וכתובות לאתר, ואפשר למצוא אותם לצר מירע מקיף על חכרות באגורה, כתובות של חנויות בולים בעולם, חדשות, תערוכות וירידים, המלצות על ספקים וקישורים לקבוצות דיון. .1/0 כ 310 51--/ זט ח- זא טש. וש / /:כן11ו1 דון וארלין, זוג קליפורני עתיר זמן פנוי, נוהגים לקייט לפחות שתי תערוכות בולים בשבוע, ולנדור לשם כך ברחבי אמריקה. השניים מתמחים באיסוף בולים של חבר העמים הבריטי. 15.1 "1/1 הס זג /מזס6.תסטזשה. 1 ערכן/ :זור תערוכת בולים וירטואלית, המתחרשת לעתים קרובות, ומחולקת לפי מפתח ארצות ונושאים, אפשר לקנות ישירות מהתערוכה, אחרי שמעיינים בבולים ובמחירון המצורף להם. בתסט.זטו[318 טכ אראו9/ / :111 שש "שכנים טובים שומרים את הרעש שלהם לעצמם", זהו המוטו המו" פיע בראש אתר הפועל נגד מסגוטווסק ספוסאז, זיהום קולי או זיהום רעש. העוברה שאין לזה אפילו שם מוכר בעברית משקפת היטב את רמת המודעות לעניין בישראל. תנועה בכביש סואן, מטוסים, משאיות לאיסוף אשפה, אתרי בנייה, בתי מלאכה ובתי חרושת, כל" בים, מכסחות דשא, כלי נשיפה ועור שלל מפגעים מטרירים את מנר" חתנו, ולפי האתר הזה גם פוגעים בבריאות. מפגעי רעש גורמים לבעיות שמיעה, מתח, לחץ דם גבוה, חוסר שינה, בעיות בריכוז, אובדן כושר העבודה, ירידה כללית באיכות החיים ופגיעה בזכותנו להיר- גע. האוויר שלתוכו משודר הרעש לא שייך לאף אחד, הוא שייך לכולם. אגודות שו" נות, בעיקר מארה"ב (קלינ" טון, כירוע, סובל מבעיות שמיעה), מנסות להעלות את רמת המורעות לעניין בכל דרך אפשרית. הן מספקות מירע, מזמינות את המבקרים באתרים לתרום משלהם, נר- תנות ייעוץ לפעילים ברחבי העולם, מקימות קבוצות עבודה, מרימות קמפיינים ומחתימות על עצומות. האתרים כוללים מילון מונחים, רשימת תקדימים משפ" טיים של תביעות על מפגעי רעש (מדובר במיליוני דולרים), חומר מרעי, וחיבור לאתרים אחרים בנושא. מה עושים נגד רעש? למדחיקנים מומלצים חלונות כפולים, קירות עבים ופקקים לאוזניים. האקטיוויסטים מוזמנים לשלוח תלונות למשרר לאיכות הסביבה או למוקד העירוני. אם הרבה אנשים יתלר ננו בסוף יעשו עם זה משהו. וכמובן שתמיד אפשר פשוט לצרוח:ש ק טווו .סוס מסח. שו //:קזר/ המזוז א86/1806וטח /שזס. גומ[ שרוש / קזנ לתשומת לב בעלי עסק שלא טורחים להפסיק אזעקות שווא, בעלי מכוניות שלא מתעוררים, אלה שצועקים או צופרים מלמטה וכל מי שמוציא את התסכולים שלו על הצופר של המכונית: באתר הבא יש שלל עצות למרעישים. והרבה יותר מזה. טסוט ח6/ז שתטק תט-/ 5010 ששצש/ :קת [תזו[.1/1%5001ה ]1‏ מה 6פוסת מאמר מתוך המגזין וצגוחטוס8 עוסצז, הטוען שמפגעי רעש פוגעים בכישורי השפה של ילדים. 10/0561 05 97 /5ם :ו 151 תש וספ טר שר // כ דר המכון להנדסת בקרה על רעש שמודיע בין היתר על סימפוזיון שית- קיים במישיגן באפריל 1998 בנושא איכות סאוגד (לא לסאונרנר. נים). זו 00/1 900 //לקפוור / 0-0 מכל הלב "סין היפה" הוא אתר מֶרהיב, המציג את מכמני סין לדורותיה למי שמתכוונים לתייר במקום, או רק להתרווח בכיסאו ולהת ענג לנוכח המראות. האתר, שיש לו גרסאות בסינית ובאנגלית, : מיועד | לקהל האירופי/אמריקאי שוחר התרבות, המוכן להתעלם מאי-אילו בעיות של עוני, מיליטריזם וחופש ביטוי, כרי להתפעל בקול רם מקליגרפיה מופלאה, שירה, ספרות, פילוסופיה, ציור ופיסול יוצאי דופן. האתר, הבנוי כמעין מגזי משוכלל המתעדכן לעתים תכופות, נוסד לפני יותר משנה, כחלק מחגיגות 5,000 השנה לתרבות הסינית, והוא כולל קבוצת דיון פעילה, שמבקרי האתר מוזמנים לקחת בה חלק או רק לשלוח שאד לות. הלוגו המעטר את האתר הוא תצלום אוויר של סין. את הסיפור - המלא מאחורי התצלום תמצאו באתר. גחסס.86הקהחוס. צראש//:קוות עיתון חדשות יומי מסין, המדווח על פוליטיקה, כלכלה, ספורט ותר- בות, כולל דיווחים מקונגרס המפלגה הקומוניסטית בסין באנגלית. 0 אלף איש ואשה כבר מנויים. מהדורת האינטרנט מתעדכנת בכל יום בשעה 15:00 לפי שעון ישראל. [החז. 69161 60/66 /ו6ה.ע6011התותס.צרצרי//:קזות ממעוף העכבר אחת הדרכים המופלאות לסייר בסין מבלי להזרקק לוויזה ומבלי להת" רושש, היא לצאת לסיור וירטואלי, וכאלה יש למכביר באתר "לגלות את סין", אתר מופלא המביא קולות וצלילים מסין. הגרפיקה המצוינת של האתר מאפשרת חיפוש נוח של עובדות וחדשות מסין, לצר מתכון שבועי באדיבותה של "מא הקטנה" - שהשבוע הציעה לשוחריה לבשל עוף מאודה בתוך קני במבוק. לפני היציאה לסיור וירטואלי בשנחאי, בייג'ין, על החומה הסינית או בעיר האסורה, אפשר לעיין בנתונים על הכלכלה, עסקים, הדרכה לתיירים ועוד - והכל באנגלית משובחת. הסיור הווירטואלי המרשים ביותר הוא הטיול בעיר האסורה. יש כאן הכל - מפה, הדרכה בהירה של האתרים השונים דרכם עובר הסיור, וגם רקע היסטורי של כל ארמון, מכוא וסמטה. כרי להשתתף בסיור המלא ישלעקוב אחר סמל הדרקון יורק האש, אבל אפשר גם לדלג משער הה- רמוניה העליונה אל היכל השלום השמימי בלחיצת עכבר. | 11ת1ג[.1/0180001ח00.ה151שהחזגס. וצור //:קז1ו1 "היפר סין" הוא קורס שלם ללימוד מנדרין, הניב השלטבסין, שנבנה על ידי המרצים לסינית באוניברסיטה של קליפורניה. מחברי הקורס מעי- דים כי הוא מהפכני בגישתו ומבטיח תוצאות מהירות בקריאה, כתיבה וריבור. זו[ תג[ )זט 11 / הסט טוק 010ה81. רצוא //:קן)1ג1 בראש צעיר "אסיה לילדים" הוא אתר המיוחד לקידום ההבנה והאחווה בילדי תבל, בתקווה שהצצה מוקהמת לתרבויות רחוקות תיצור גישה חיובית ולא עוינת בילדים מכל העולם חוץ מאסיה, ובילרי אסיה ביטחון עצמי והעד רכה עצמית גבוהה. האתר מביא פכים קטנים מחיי ילדים בפיליפינים, סין, יפאן, תאילנד וקוריאה ויש בו גם עמודים המוקדשים לילדי אסיה הגדלים בארה"ב. האתר כתוב כשפה קלה ובחיוך סימפטי. ' 1/2 סיפורי אימוץ אישיים של ילדים מסין שהגיעו למשפחות בארה"ב, כולל הסברים על הליכי אימוץ, והדרכה פסיכולוגית כללית. 0.111 13/0111 7/ 01010 רתע--/ רד 0, 1ב וט בח01. צר אויא///:11180 אתר הקפטן! ה 2,00,11/0301ז0 םהה שו //:קת עשרת האתרים הטובים ברשת בתחום הסטרות, לפי דירוג +עשרת הנבחריםיי (תז2051.60--10.אר אע / /:10)גו)? ותת[ט- היער +11 .+ [ד ו 1161065 ה 001 זע וסט חק הוח ראדר / :כו 0 ששס.זוע, טאי / /:נן)ו! 0 631 שוכן--/1ת. 54211 רורא // :101 6 16.0 טכ א ארצר/ :10 ₪ 7 0 / 60ע110/ ונוטט.5הזהשז51/ /:ק)1ת ₪ רת 0 511.1 שאר / :)ו ₪ 00/6 00%//06110ת]צ6ר- 101.16 אואריר/ /כן1) ו 0 הרון של כל הדונים. "נאש ברירג'ס", המשודרת גם בערוץ 2, אמורה להיות הקאמבק הגדול של רון ג'ונסון. על זה יחליטו מבקרי הטלוויזיה, כל השאר מוזמנים לבקר באתר הרשמי של הסררה ולגבש דעה משל עצמם (אה, נכון, ואפשר גם לצפות בסררה). 805.00 תטפהת.אוערא//:קזת מלחמת הצללים האמיתית. ערוץ 3 בכבלים הוריד מלוח השידורים את "בבילון 5", סררת המד"ב המצוינת, והשאיר את אנשי הלילה עם דיוויד דוקובני בסדרה סמייפורנוגר- פית. באתר הזה אפשר לחתום על עצומה להחזרת "בבילון 5"ולהפציץ את תיבת הדואר של ערוץ 3. יוזמה יפה. 662 7/ת800011105.00. אושרו/ /:כ1ת מגזינ"ם. אתר המציע מינויים למגזינים שונים, כגון "ראש צעיר", "טבע ונוף", "אופניים", "ארץ וטבע", "בריאות על בוריה", "על השולחן", "מחשבים וכיף" ועוד. אפשר לחתום על.- מינוי דרך הרשת או באמצעי תקשורת עתיקים יותר, כגון פקס, רואר או.טלפון. 316-060 קהרת. ארגרא/ /:כףו ו דווקא מו/ל. העובדה חסרת התועלת של היום תגיע אליכם דרך הדואר האלקטרוני. הה- רשמה, דרך האתר, היא בחינם, ויש בו ארכיון עובדות המכיל פנינים רבות, למשל: העוברה כי לנפוליאון ולהיטלר היה רק אשך אחר, או העובה שבכל פעם שאתם מלקקים בול, נוספת לכם עשירית קלוריה. שווה ביותר. 0 // קת דירה להש'ר, מאגרדירות להשכרה בתל אביב. השירות עולה כסף, בי 30 ל-60 שקלים, ניתן להירשם באתר או לשלוח פקס, ואלו גם הדרכים שבהן תקבלו את המירע. האתר מעוצב וירידותי ביותר ומאפשר לבחור דירה לפי חתכים שונים, כגון אזור וגודל. [601. חש טיט //:קזזת אל הנב 1, האתר של עמותת דג"ם (דרך גאולת מדבר), שהוקמה על ידי שלושה צעירים בני 18, נותן את הפתרון הכולל לכל בעיותיה של המדינה: יישוב הנגב ופיתוחו. האתר מפרר רט, נעים לעין ומנסה לעשות רושם רציני. הדכר היחיר שמונע מאיתנו להתייחס אליוממש ברצינות, היא האכסניה, גיאוסיטיס (ונצטט בעניין זה את דו"ח אמין שקבע כי הדבר דומה. לקביעת פגישת עסקים חשובה בבית תמחוי. או במלים אחרות: ככה לא מיישבים נגב)., , 7 1/7 105.00זוססטק.שועט//:קזות / אשה /בריח. אתר שעוסק אך ורק במשחקי בנות. מהם משחקי בנות? מתברר שכל משחק יכול לעמור בקטגוריה, אפילו "קווייק", בתנאי שבנות משחקות בו. טרק 1/9 אל 3337 2, האתר של מדרשת שרה בוקר. מעוצב, נוח, אמין ורציני. מכיל המון מירע. ,א בהכנת המדור השתתסו: נתן ברגד, דפנה לוייינדבי: פפלרככאאפצפ> ככ טש :ככ 2 2 - כ 2+ כל םת 3 2 התה א לקחנואת השלז של - ך) פאפסאתוש | ובנינו סביבו מערכת שתיקח אותך רחוק | 8 סיבות לעבור ל- 861068:-) מלא ושלח לפקט. 035-5765632 8 ביצועים ₪ שילוב במערך הקיים א יינםומים ופתרונות ₪ אורקל בישראל התוצאות הטובות ביותר במבחני | מסד נתונים לכל הפלטפורמות: מאות יישומים משותפים עסקיים, | אורקל מובילה בשוק מסדי הנתונים. > 0, פ-6סך 5וססתו/\, דאז, |וסשסצו, מחסון נתונים (פחִהּו/הוה), בישראל עם למעלה מ- 1000 ר 0 ר - ר ₪ רר = פונקציונאליות פע אשסס, אואט, =וטהה=אוהוא. | שרתי פפצו ומסחר אלקטרוני, | לקוחות ו- 100 שותפים עיסקיים מסד אחיד לכל סביבת עבודת: יכולת 615 במסד הנתונים וספקי פתרונות שילוב עם מערכת ההפעלה מעבר אישית, מחלקתית, ארגונית למגבלות ה- זא, יכולת שרידות ₪ תאימות מלאה = מחיר אטרקטיבי וזמינות נתונים גבוהה במיוחד ₪ נטירות ותמיכה ארכיטקטורת מיחשוב רשת (64א) ללקוחות ובתי תוכנה, 2 עם ז56/6 |6ו|8ז8ק 80|6זכ, | מערך שירות מנוסה לרשותך הכוללת יישומים, פתרונות, כלים | עלות שימוש כוללת (ססד) נמוכה. > כולל תמיכה ב- ₪ 5 ימים בעונה ומחשבי קצה במיוחד 5 אורקל (ישראל) זיבוטינסקי 55 רמת גן טל. 05-5765627 פקס. 05-5765652