WIZ – וויז – גיליון מספר 40

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי שולחן, סגה, נינטנדו, מבוכים ודרקונים, ועוד – נסרק על ידי gushacha

OCR (הסבר)
0 0 ש"ח (כולל מע"מ) באילת 8.40 ש"ח אוגוסט 1994 הירחון כמשחלים משחקי מחשב משחקי שולחן סגה נזטודו מבוכים ודרקונים ועוד | | / / /. ) 0 1 / וו 0 -2 | ב ו | | | : , ן | | | . 6 01 | 7 ראי הט 4 | מה העניינים? בונים בניינים! - ץיך]6 511 בעמוד 22 מה עושים? אוספים! - 2 אוספים חדשים בעמוד 26 עשרת ה-12א-ים הבאים כבר עשו מנוי וכך השתתפו בהגרלה החודשית וזכו במשחק 06 מתנת 8 קַָ80 - המשחק יישלה לבתיהם: מנור גולן מחיפה, ציבולסקי נמרוד מקיבוץ גבעת חיים מאוחד, גילייון 40 אוגוסט 1994 קומיקס מיקס חדשות מעבר לאוקיינוס 6: זפס.ואם/ ₪ -6: חקירה מצולמת - 51צוא : מכרות הזהב 6: המחסל - שחמט 6: זו מדן.זם - אמזדאסא יי 6 7 אססואאס6 %: במרומי הפסיפיק 6 היחידה הארצית לחקירות הנאה: מלך האריות 6: צדז ואז5 פוסטר 6: אוספים גיים בוי סגה מגה דרייב ו 2 סופר נינטנדו סקירת ספרי פנטסיה משחקי תפקידים: מופע האימים של מורגן לה פיי משחקי תפקידים: וי ל קומיקס: סהרון אהלן וויזים הפעם, כדי שתהיה לי הזדמנות לחלק לכם פרסים, החלטתי לשבץ בטור שלי, טור שכבר הופיע פעם: "התחיל לכם החופש הגדול, ‏ הא? אל תתנו לאף אחך לתקן אתכם - זו לא החופשה הגדולה" ולא שום דבר אחר - זה החופש. הגדול! החופש לעשות:הכל ובעיקר לקרוא וויז חדש בלי שאף" מישהו או משהו יפריע. מה על שולחננו (אג מה בעיתוננו) הפעם? שוב חוזר המדור "וויזים כותבים" בו מתפרסמות שתי רשימות מצוינות על משחקי תפקידים, שוב חוזרת החקירה המצולמת על עמוד כפול צבעוני - היום זו חקירח של "חולית 1", שוב חוזר נבוך במבוך עם שלב שלישי להרפתקה אבל גם עם שמות הזוכים בפתרון הסצנה הראשונה, שוב חוזר אלינו סהרון - גיבור הקומיקס הכחול של העמודים האחרונים עם תסבוכת מצוירת חדשה ושוב ושוב ושוב... בגיליון זה בדקה נבחרת וויז המפורסמת (שמסתבר שהיא הנבחרת הטובה ביותר בישראל אם נשווה אותה לנבחרת הפדורסל והכדורגל), משחק חדש "כַוח המהץ" או בשמו הלועזי "תתפאגאאסס מא[אדפ5". אחד המשחקים הטובים, המשוכללים והחדשניים ביותר בשוק - אם לא הטוב, המשוכלל והחדשני ביותר." יַ נג, מה אתם אומרים? זיהיתם מאיזה גיליון הטור הזה? כתבו לי,- לניר צוק "טור העורך". ₪ המחשב פבר בדרך אליכם! , בהצלחה . ל ירי | בירומי נסים מעכו, זילבר יובי תשובות לשאלות קוראים ומגויים בין השעות 00 :1 -16:00 בלבר. | מכרמיאל, הריס פנינה מקיבוץ ה-₪35 פועל בין השעות אחת עשרה בלילה ועד לשבע בְבּוקר, שניר, מוריניק אלון מערד, ריגלר מפעילי ה-38 אינם | מספקים תשובות או שטינ צפי וגילי-אברמוביץ מרמלה, ארז "א ] אלעד ממעלות, דויטש עודד יבנה מחירי המוצרים המתפרסמים בעיתון עשויים להשתנות | ויושאי שלומי מנתני 6 אינה אחראית לתוכן המודעות. ו שישלח 9 רנ מאת: ד"ר וויז מתחבר האר רו ₪ - - ליתאם 7% צל 7 מכ ונות אמיתי = הטוב הז ין - ו 4 1 שר %'5פ- ברפתורים. ניתן לקבל את הג |ישש 7 /,= / 4 / : לט 0 "ש לקונמו", הינה מערכת 2 ביט שסף ליה גם את מערכת ה-05כ הקיימת. כפתור ‏ 01668 ו החדשה המעניינת היא שמפתחי תוכנה אמיתית. מחיר ה ב-800%6ו/% יוכלו להעביר את התוכנה שייח, ומחיר תוכנת משחק מכונה | הקיימת שלהם למערכת החדשה. אחד 0 ש"ח למשחק כגון מספגזכ 6 המשחקים הראשונים שהוצגו על גבי | ו-1,500 ש"ח ויותר למשח גרסת ניסיון של שיקאגו היה ]א0סספ! סטזט1 :1910 517001. המשחקים יפעלו במהירות כפולה ובתי התוכנה הגדולים כבר מפתחים משחקי 32 ביט. שיקאגו צפויה להופיע באופן רשמי בסביבות ינואר 1995 (אם לא יהיו דחיות נוספות) ותחייב מחשב 486 לפחות. 5 4 יפ [וכנן חדשה ששמה >*א אשר ו וד 1 וו .. 2 רו שת .ו 5 , , המאפש טעון לתוכה קטעי 5 3. ר- דאו וצליל - אפילו סרטי וידאו יא תואמת לכל מערכת ההש ןה - ו ות בשיטת 1060 חסווס!א [[וג ב 7 -- ה וו - 8 מוצרי המולטימדיה השנייה 7 ". | בגודלה בעולם. היא הראשונה בפיתוחים מעניינים כגון כונן התקליטורים הנישא 0א6א, אשר זכה בפרס העיצוב בארה"ב. הכונן פועל עם סוללות או ספק כוח, מאפשר לשמוע מוסיקה רגילה כולל כפתורים ל-!7/ קדימה, אחורה וכו'. יש בו תצוגה דיגיטלית של מספר השיר וניתו לחברו למחשב דרך חיבור סטנדרטי. מתאים במיוחד למחשבים נישאים ולכל אחד שרוצה מוצר יפהפה. הכונן המדהים הינו המהיר ביותר בין כוגני המהירות הכפולה ולהלן הנתונים הטכניים: | זמ גישה 180, מהירות כפולה 306%0 לשניי יו / + מה ו | 7 משחקי הטוויזיה שש << ".= 1 סגה הופכת להיות דומה לסוכנות החלל האמריקאית 454א בזכות שמות סופית, מערכת ה-32 ביט החדשה של המערכת מספקת 8תו!0ז50 6פַגהן, המוצרים החדשים שלה. היא מייצרת סגה תדע לפעול עם משחקי 6 וקלטות כלומר אפשרות להגדיל ולהקטין שתי חומרה המתחברת למגה דרייב והופכת גם יחד. סגה "מאיימת" להתחרות באיכות | דמויות בו זמנית ולאפשר בכך אנימציה אותו למערכת חדשה המאפשרת לשחק עם כונות המשחק. תלת מימדית אמיתית יותר. קלטות ותקליטורי משחק 32 ביט. ₪ ב -.* -רר | -- ‏ ו מ ב ₪ = ₪ צ -- | ילאוד = - ו =₪.' - ו 5.2 שו ליבו !1 חח ₪ - 2 הטלוויזיה הטתידיים מ ₪ == מש אי אד | | 2 " יוג - ו ווע יו 2 תי בכ להופיע מתי שהוא במהלך 1995. עם - --%. ו י ₪ וע או גר ₪ מעב ד -- עלוצמה יינש א + ןיי הי ב ו" הגרפיקה פסותקהזנ) תססוןופ, ק בדיקה של המש ל-ץ₪64[1 66|סזק תהיה נגיסה גדול שאתם יכולים לראות הווא 1 וז 1 ומערכ וק. ,ינל ויש₪*+ שד יד ,180 יי תהון ₪ )א מ שי +ן | = ₪ 4 - . יג ו" יי מ מ יי יי ישי ות תוצרת 6מא, מערכת - 2 ביט הזו, אך הסודיות יְ תמונות מסך מלאות בשני סביבה גדולה מזו של הכור הגרעיני | בדימונה, המכיל 80 פצצות אטום ו... י'ג מ" הו שי ו בריב ג ריש ר 9 4 ףר = - יי . 4 . 1 , גבי יו" וו" ינוד ןמייר אוריו"ר ןר ר- יע ,4 וחוו5. המערכת תומכת בגרפיקה מהירה מאוד של 60,000! פוליגונים לשנייה. ]=1'ומייוג תומכת במשחק כ'?) בלבד ץ יו חר - ו רי ואר ור ר- 0 -- ' = 14 0 בתי תוכנה אמוו עבור 2 ג תויווחה הצר ררורפו לת ויררר- ו- 9+ 4 +יוןין יו יי ירעי "ירוגא ורוי םא ודי = 5% -י סולו | *. - - - )יו | יי ונדו (?) עדיין), אך ! בת'י / -- 7 זא תוזיו פיי (גיש" ומר" שרי לי שו 10 רת 581 עם הופעתו של המשחק דקס. ]א א, מנסה חברת | פקידים. למרות בת ית ה קל רא לד בכדי לגרה ופתיחה הרגילה | | ב ל החשוך הזה, ברגע. שתתחיל את. המשחק תמצא כמה ל הדמויות הוא המקום בו מתחיל כל הכיף. אתה יכול לבנות דמויות משלך או להשתמש בדמויות א - לקרוא את חוברת ההסברים לפני כן, מפני שיש שימוש בנשק, הטלת קסמים, שימוש בחפצים שונים וחיפושים אשר לא יהיו ברורים מיידית: כאשר תתקדם, תגלה שזה חכם מאוד לשמור את המשחק לעתים תכופות, לפחות עד שתיכנס לקצב המשחק. זכור גם כי שימוש בקסמים ובכוח הקדמי שלך בכדי לנצח את אויביך הוא חשוב ורצוי - אבל כדאי גם לנוח בכל עת שתוכל. המכניקה דומה לזו המצויה בסדרות של אולטימה כ 1אסשאפפאט. התזוזה מתבצעת על ידי לחיצה על חיצי כיוונים הנמצאים בתחתית המסך, או בלחיצה במקום הנכון על גבי מסך המשחק עצמו. חבל שאין אפשרות להסתכל למעלה ולמטה - משהו שהוסיף המון לאווירה של משחקי האולטימה. השליטה בכיוונים די גמישה כאמור, ובכל זאת בתחילת המשחק קל מאוד ללחוץ על הכפתור הלא נכון של העכבר, ולעשות משהו טיפשי כמו לזרוק את החפץ אותו מצאת הרגע, למשל. בנוסף, יש המון אזורים במשחק בהם אתה נתקע אחרי גוש של עצים, למרות שלפי הגרפיקה אתה היית יכול לעבור ביניהם, החיפוש אחר המכונה המושלמת עדיין נמשך... חוץ ממסך המשחק הראשי עם מבט תלת מימדי של השח אק שק שירק מסך אחד עיקרג באנס,]טל .0 תפדי ופט ל א נפורמציה קל לשימוש, בעל צורה מרשימה - בדייקנות. רוב האינפורמציה נמצאת במרחק של כמה עכרר. יהמעצב הצליח, לדחוט את אדפעת. האנק הגמ שלהם והיכולות הקסומות שלהם, למסך אחד. זה לא קל בכלל. הנסיגה העיקרית היא השימוש בכמה חפצים | | קן ה שו במשקחרלי יך לשיים אותו ביד הפועלת של הדמות את מצב הפעולה ואז להפעיל את היד המחזיקך > ורמות, זה קצת רשלני ולא כל כך = קה את המשקה. שי | מושי באמצע הקרב. הכףיהטן2. גר 2 הרפןייותףי- ‏ משה! מאפשר לך להוסיף הערות. "ו עוזר לך למצוא את ריכוזי ה יכולה הרי להשעות אות המיפוי הוא טיפוסי 2 לב בר לפרטים וְלרבגוניות. אין המפלצות ה , גים ומוכנות להשמיד את | 5 אצת יי קכוצתך, וחסוגים השונים של מפלצות הכוללים א םל : ו הכולל ם את הוורגים הפשוטים חדו יס לכלב,רי = 7% וגואולים ועוד. הסופר גואול הזה % ו ; ₪ למשל, ג'זון מגוף ח / 2-62 בנגיחות ושריטות, וגורם לשיתוק ולמחלת ריקבון מבהילה. לא מישהו שכדאי להיתקע איתו במעלית. הנשקים אינם מעניינים כל כך כמו הקסמים, 60 במספר, המפוזרים בין שש רמות של גיס"ון-לכל;:אחד מהם יש אפקטים גרפיים מעניינים וייחוד משלהם, ורוב קסמי הרמות הגבוהות חזקים מאוד. .כמובן, אל תשכחו שרק כמרים וקוסמים יכולים להשתמש בקסמים. בףל. דלתת המשחק הוא לא רק על לוחמה ומפלצות - 01 2אן"המגן דמויות ידידותיות לסביבה, קל להיכנס עימן לשיחה: אם תלחץ על הדמות שעל גבי מסך המשחק, תוכל לקבל אפשרויות בחירה של כמה שאלות או תגובות. זה לא מתוחכם במיוחד, אבל יש כל כך הרבה דמויות המספקות אינפורמציה, שאין צורך ביותר. כמה מהן אפילו יצטרפו לקבוצתך אם תבקש מהן בנימוס. חיז מהתקלויות במפלצות ודמויות שונות, המשחק מוצף בפאזלים הרגילים של פתיחת דלתות, משימות (מצא חפץ בכדי לזכות בטובה) ובעיות והשלם את החידה בכדי להמשיך במשחקי. כפי שציפית זה מתחיל קל והולך ומסתבך ככל שתתקדם במשחק. זה לא כל כך מקורי - אבל בכל זאת כיף ויש גם כמה הפתעות חדשניות פה ושם. כל האלמנטים הגרפיקה והקולות. במשחקי תפקידים. לק בקיצור:; המש ₪ שן" ריטים ויספק אתגר ממשי והב לשחק אותה? ל ה - ל כ יי 0 ליי סולו / ארז 0 - 7-7 ו לכבוד .12\ מחלקת מנויים ת.ד. 1409 בני בוק. מיקוד 51114 טל'; וו03-57947, 03-5701654 ברצוני לחתום על מנוי לוויז. 4 או 28 גיליונות (הקף בעיגול) שילחו לי מתנה סמן א ליד בחיותך (מתנה אחת) רשימת מתנות 0 מכשיר טטריס ב משחק ל- 50 סופר קוף משחקים : 0 כובע מצחיה | 3) מדריך בזק 3 שוגזם |9ז0 -- 3 פלאשבק כ שר הטבעות עם מאווור כ מעבדת לימוד לשפת 84810 כו אלופי הפסיפיק כ מדריך בזק 3 30ק סמדזהטם הירחון למפמשחקי מהשב. שוכתהן. שרוויויה. הפקיריהם ועוד . כדי להיכנס לטריפ של המחשב שלך עד הסוף ולא ללכת לאיבוד בין המבוכים, צריך לפתוח וויז ולפתוח את הראש כל חודש מחדש. -- מהר מאוד תלמד שהדרקון לא נורא כל כך. = > לכל מערה יש פתח ויציאה : ולכל משחק יש סוף והתחלה. ₪ 6 רוצה טיפ מנצח לסיום!! ₪ 5 עשה עכשיו מנוי וזכה בכרטיס חבר של ,17). המעניק הנחות ופרסים וויזיים לאללה, > חאני מנוי חדש/ה ם אני מחדש/ת םב הוראת חיוב בכרטיס אשראי:; שס משפחה ופרטי > >= )>= )=) =] )== = = וטה / ישראכרט / דיינרס (הקף בעיגול) תאריך לודה שם בעל הכרט0 ד + א ש 9-9 כ -- ₪ ₪( ₪ .--99 ,* רחהוג-=<<>>- >---.. מספר כתונת ד החדה ₪577 ₪ = ₪ 0 8 ן עיר מיקוד - טלפון 7%7י9----->2 ₪202 י<<ישי שווופייה:; ]וגיגי ְ טלפון תדר ר"א ו *וגיי ןוויו | מבקש/ת להיות מנוי מגיליון זוז מס, | 2ת'7790 הח רהה הרד רד רדר / ו 20 הנחר " "= | , ר כרנוי ₪ 9 אל א ו - וז 1 רבגל % ₪. של שה | מצורפת המחאה על סך 140 שייח - / 0 : עם הצג ו 3 + במזומן עבור 14 גיליונות. תימת על הלטס - ד ההחד--- ו 1 :1 7--י. 1 ₪ מצורפת המחאה על סך 240 שייח הערה - בכרטיס אשראי החיוב ב-4 ו תלוש זה מקנה 4 בר במזומן עבור 28 גיליונות. תשלומיס חודשיים שווים ללא ריבית. : משחקי מחשב של . המשחק נכתב במקורו על מקינטוש | תוך שימוש מירבי בכל האמצעים | הגרפיים שהוא מאפשר. אתה מגלה את עצמך בארץ ו ספרים שמישהו כתב. ככל שהוא כותב אותם - כך היא מתפתחת. איך נפלת לשם? איך תצא? זו שאלה! כל שביכולתך לעשות הוא להפעיל את הראש ולקרוא כל דבר שתמצא. אגב, | בכל העיתונים בעולם קיבל המשחק ציונים מקסימליים. הנוף ל כל מה + שיקרה לספינה באמבטיה - מבטיה - יקרה גס לספינה בנ יעזרו לך. מל. הכוכבים המגדל - הוא המקור לדעת לסובב אותן | 7 " לרמזים. - צריך | .₪ . . 0 % שְ ו שי , ומיקה שתיים-שתיים--אחת. נכון, זו זהו המספר, 4 אפשר להגיע אליו אם הגלגל נע בזוגו ,אד ת? בלי מגדל מים מלא במים - שום דבר לא | יעבוד בארץ העצים. "5 : | ; | | רתוות ₪ - ב 2-1 -.-% | למי שאין חוש שמיעה טוב יש סיכוי קלוש להגיע לארץ הקולות. '. ' .- 16 | ּ הבריכה הזו יכולה גם למסור הודעות השתמש במשאבת מים כדי לפתוח את אחרי שהפעלת את כל המכשירים, מצא 0 ל | ( הקופסה בה מצוי המפתח למגדל. את התדרים על ידי החיישן המרכזי. - . [ % ! " ץש ז / 1 7 בלי חשמל אי אפשר לראות כלום. חשוב אבא'לה. תן ל את הדף, שחדר אותו ואולי | - מאוד להטעין את המצברים. הזהב הזה? במשחק הבא הוא יעזור לך לצאת. ‏ = - 2 ל .. *- "* .. ' השוך לך בחוץ? מצא את המעבר הסודי אם תצליח לסובב את המבצר תדע גם את > ולאחר מכן חשוב איזה כפתור מדליק את הקודים שיעזרו לך לצאת מהארץ. האורות. = הרירק *<איחה, קחקהיקרונחה 7 מאת: דינה שונרא "חשוך במו האופל ולח כמו הט הפחד בפול והעונג - בכלל = השמש בחוץ והגשם מעל: : חשוך כמו האופל, במכרה הקל - שיך מורים אמריקאי העולם התת-קרקעי הפעיל ₪ קסמו גם על חברת מילניום, במשחק "מכרות הזהב". יש הילה של כשף בחיפוש אחר זהב: בכל פעם שמתהלכת שמועה שיש זהב,; איפה שלא יהיה, נוהרים לאתר ולכל סביבותיו כורים פוטנציאליים. זה קרה באזור סן פרנסיסקו בשנת 1849 - ואפילו מארק טוויין שמע את קריאת הזהב; זה קרה בדרום אפריקה, וכל הזהב הפך לקרוגר-ראנדים ומימן את שלטון האפרטהייד, שסוף-סוף חוסל; עכשיו זה קורה על כוכב הלכת זארג. כרגיל במקומות כאלה, תנאי השטח של אזור החיפוש קשים מדי עבור בני אדם. ככובש נאור, תשכור לך חמישה פועלים מקומיים ותתחיל לפקח עליהם, בנוסח "אתה שם, השמן! תתחיל לחפור למטה! אתה שם! ג'ינג'י! תחפור ימינה!". עניין שכירת הפועלים מסובך, משום שעליך להרכיב את הצוות על טהרת אחד מארבעת המינים שהתפתחו על כוכב הלכת. לא קוראים להם לולב, אתרוג, הדם וערבה אלא בשמות חוץ-עולמיים אחרים. לכל מין יש דרגה אחרת של תכונות יסוד וכמו במשחקי תפקידים), כולל כוח, סיבולת, מהירות חפירה (עניין חשוב - כי הזמן מוגבל לחודש אחדו), סבלנות, תוקפנות, חוכמה, כוחות מיוחדים, עוצמת טלפורט וכוח ריפוי עצמי. "אז בואו אלי, חברים צעירים חפשו גורלכם במקומות אחרים המכרה האפל יכשף נשמתכם זהב כבר יזרום במקום זרם דמפם. > בעצם, גם משחקים על % לךי כרייה נוטים ייות ממכרים. בשונה 4 + מהמשחק. 'כורי הזהב", שסקרנו בוויז הזהב" תוכלג גם 24" ה אסטרטגיות ב בצע כ | ע כמה החלט נושא כרייה. וחיפוש, טן מזה, במשחק הזה אתם עשויים למצוא גם אבנים טובות, לא רק זהב. בתחילת המשחק, הכורה האמיץ מצביע על אזור במפה, אליו יישלח צוות הכרייה שלו. כצפוי במשחק המתנהל על כוכב לכת אחר, השמות הם לא מהעולם הזה. תחילת הכרייה מתבצעת באזורים אז'רג או דהובס, אך לאחר שמוצה הפוטנציאל שלהם, תוכל לחפש באתרים האקזוטיים דז'יני, קלינדייק ואפילו באזור הכרייה שאת שמו הכי אהבתי: דינה! "רבים הגברים שראיתי כיום החיים כל הזמן רק כדי לעבוד כמכור לסמים, אלכוהול או קלפים קשה לעמוד בפיתוי המכרות..." ניכרת ההשקעה הרבה שנעשתה בגרפיקה של המשחק ובכל אופן, -גרפיקה שמסביב למשחק. התמונות 6 מרהיבות, חוץ-עולמיות ובכלל 0 קשה לעומת זאת להשתמש במספר . שי את קטעי האנימציה, שהם . המשחק. כל אחד ממיני החופרים 5 ץפח - אבל הרמה היא מצ | שמַתה- 1 5 '8 במשחק מודרני סח /, הגרפיקה שש79 ' "'* מאבד את- כל מהמשחק לתוך | אצבעות וקשה לכוון את הכורים שלכס!. למשחק. התופעה השנייה בעייתית במיוחד. כלומר, אתה משחק לך במרץ, עובר לרגע למחשבון בתוך פאוסטתו'\, כדי לחשב מה ערך הזהב והאבנים הטובות שצברת עד כה, וכשאתה חוזר למשחק - כוכב הלכת זארג נראה כמו:סדום, ביום שאחרי הגופרית! עוד בעיה שקשורה אולי בתיעוד ואולי במשחק, והיא עגומה למדי: אי אפשר לצאת מהמשחק הזה! אחרי שגמרתי לנסות את כל האפשרויות המעניינות (ועוד כמה) ורציתי לחַזור: לענייני כתיבת כתבה זו, היה עלי לבלות עוד. כמה דקות בלנסות לצאת בחזרה ל-008ם, אז עוד כמה דקות בלקלל ואז עוד חצי דקה בַלעשות 860001 למחשב. התיעוד, בכל מקרה, לא עזר לי בדרך החוצה. ואולי כשאמות ושנים יחלפו מחצבים יקרים מגופי יתהוו ואביט מדלתו של ביתי במרומים לנוד לכורים שעצמותי עוד חופרים... אז האם כדאי לצאת למסע אל כוכב הלכת. זארג? כן, אם משחק אסטרטגיה נראה לכם מעניין. כן, אם מוצא חן בעיניכם משחק שהניקוד בו הוא במונחי כספים. לא, אם אתם לא ממש זדריזי | גרפיקה %% קול ?? אין לרמקול 21 4 %% = | המשחק בכלל: ‏ 6 ₪ 6, למי שחולם על כרייה. ה = בש ץד[ בוו מאת: קובי קרלבך הבה ונפתח בהכרזה: המשחק "שליחות קטלנית 2 - מלחמות שחמט" הוא משחק יפה; שמשלב בתוכו גם שחמט וגם גרפיקה יפה. כולכם בוודאי מכירים את הסיפור (אך אני אחזור עליו בכל זאת, למען אלו שלא מכירים אותו): לפני מספר שנים שלחו המכונות של סקיינט מחסל מן העתיד, כדי לחסל את שרה קונור, שבנה עתיד להיות מנהיג המורדים. גם המורדים שלחו מישהו, אך לא מחסל אלא אדם רגיל שתפקידו היה להגן על שרה קונוך. המכונות- נכשלו, וכעת. הן מנסות שוב. הפעם המטרה היא בנהּ של שרה-קונור.- ג'ון קונור. משחק זה אינו. משחק פעולה, שבו המנצח הוא זה שהורג: יותר, .אלא משחק שחמט, שבו מי שחכם יותר מנצח. אתה משחק בכלים הלבנים ועליך לנצח את הכלים השחורים, שהם למעשה הרובוטים של סקיינט, שבראשם עומד המחסל מהדגם החדיש. אם תנצח - הסיוט יגמר, וסוף סוף נוכל לחיות בַלי לדעת מה טומן לנו העתיד, ובצפייה שהעתיד יהיה.ורוד יותר וכך לפחות נאמר לנו בסרט). אם תפסיד > עזוב, יותר טוב שלא.נדבר על זה - ושלא תפסיד. משמק ‏ וזה -דומם מ א%ד ל ,דד ₪, שאותו בוודאי רבים מִכם מכירים. במשחק זה משחקים לפי כללי השחמט, ופשוט לאחר כל מהלך שבו אחד הכלים גָאכל על ידי.כלי אחך, המחשךףּ מראה מעין סרטון שמתאר את הקרב. בין הפלים: במקרה אתחד- לדוגמה, רואים פרש לבן ושלך) יורה .טיל כתף ומפיל הובוס של סקיינט, ובמקרה אחר רואים רובוט יורה לייזר על חייל ומשמיד אותו. המיוחד במשחק זה הוא שכל הכלים בנויים על פי דמויות מהסרט. אתה משחק בכלים הלבנים, והמחשב - בכלים השחורים. כלי המשחק הוא לוח שחמט רגיל של 8 עַל 8 משבצות כדי להקל עליכם וכדי שתקבלו מושג החב יותר על המשחק, החלטתי לתאר את כלי המשחק: הכלים הלבנים: החייל - 11107 ות6660זת. שירת תחת ג'ון קונור בשנת 2029. הרץ - ג'ון קונור (רכוב על אופנוע), הוביל ב-2029 את המורהים נגד המכונות. הפרש - תספצסע 66א. השתמש בחלקים מהמחסל הראשון שנשלח לחסל את שרה קונור, כדי להקים את סקיינט. הצריח - ז6ו12] (ז66600/ 66זג.1. גם הוא שירת תחת ג'ון קונור. המלך = זסוגמוחחטי 1-800. נשלח להגן על ג'ון קונור מפני ה-1-1000. המלכה - שרה קונור, אמו של ג'ון. הובילה את מסע הצלב בעבר להשמדת סקיינט. הכלים השחורים: החייל - תסוזטווחט"). מכונת המלחמה של סקיינט. הרץ - :ז810מ16701 7-1000. דגם ניסיוני, שנשלח לעבר כדי לחסל את ג'ון קונור, כשהוא היה עוד ילד. הפרש - זטו[1א זסומט11 פַמוּצֶה. כלי טיס משוריין. הוא צד והרג את חכרי המחתרת מן האוויר. הצריח - %תגך א11. כלי תקיפה קרקעי משוריין היטב. המלך - (₪348) ח20605%616)0. שירת בשדה הקרב ב-2029 בתור מחסל של חברי המחתרת. המלכה - (ש68416)) מ0ו5666ס0תע. גם היא שירתה בשדה הקרב של 2029 בתור מחסלת של חברי מחתרת. אני מקווה שתצליחו לנצח את סקיינט ולהציל את העולם, ואני גם מקווה שתיהנו/. מהמשחק. אם לא, לא נורא! מחר נקנה עוד 6 (או שלא). לאלו מכם שאין להם" סבלנות לראות את סרטוני הקרבות," הדיסק מכיל גם משחק שחמט 32 רגיל. > אז אתם רואים - המשחק העתיק והנחשב בעולם יכול להיות גם מעניין > ואטראקטיבי לפעמים. מה גם שהוא משלב > מדע בדיוני וסרט שובר קופות בתוכו | = | סוג המשחק - מחשבה (שחמט) + | סרטוני קרבות גרפיקה - > 6 6 > וחצי 1 קול (כרטיס קול) - > > > > וחצי |, כיף - 6 6 6 % - כללי - 6 6 6 % . | שווה את המחיר? למי שממש אוהב. שחמט או למי שכיסו אינו מאפש קניית 2 יותר טוכי | | .. " צ' מאת: שחף בן-צור לפני הרבה הרבה שנים, כשהמחשבים עדיין היו בחיתוליהם, נמכר משחק מרהיב בשם "אי זט" (עילית). משחק זה לא היה בעל נרפיקה מדהימה והצלילים גם הם לא יזכרו לטובה, אבל העלילה היתה מהטובות שנראו באותה תקופה. בעוד משחקים רבים ניסו לנצל באופן מירבי את הגרפיקה (עד 4 צבעים) והצלילים - התרכז המשחק הזה בעלילה. רבים מאלה המשחקים במחשב, יגידו לכם כי הדבר החשוב ביותר במשחק הוא זמן המדף שלו (משך הזמן שאפשר לשחק בו מבלי להשתעמם). גם אם משחק הוא בעל גרפיקה מדהימה וצלילים של תזמורת סימפונית, הוא ייזרק לפח אם יחזור על עצמו או ייפתר במהירות רבה מדי. / 8 - ַ .₪ 201 % / יק = וע יז = 3 : ,% ו 1 " . 54 וו - ! ג ּ 0% בדו ופי זי ג -. 2-0 ן כ% - . . ' 5 א - 4 7 - / וו -₪ ב . . "הט ו . :- צ ‏ - זול ה : , % א - 4% | , .> - | 4 -- 8 ₪ אל . , : / % 1 . 2 -% / 2 % : | חן - 2 %. . 2 / 2 "תת , 2 4 חל + ₪ שק - קְּ 8 7 ר, 2 ' 7 ] 7 " "ז //. ישנם דברים שפשוט לא משתנים! בכס א עליך לקנות ציוד, לטוס לכוכב בו למבור אותו במחיר גבוה יותר ולהדווין מספר דולרים נוספים. בכסף זה תקנה צי : נוסף וחוזר חלילה. - . בנוסף לשיטה זו תוכל לקבל עליך משימות שונות מגופים שונים, כמו: צב; אנשים פרטיים, תאגידים וכד', % המשימות תוכל להעביר חבילות לאותו כוכב - הן לא תופסות מטען דב ולרוב תרוויח כמה מאות דולרים עליהן, להעביר מסמכים סודיים של הצבא וכד'. תוּכל להמשיך בשיטה הבטוחה הזו כל יה או אנשים אחרים רה המבוקשת (כגון ִ . תיקים יפתחו נגדך מבוקשים" יעלה בהתאם. 9 = ת הכסן יהקל" שתעשה תוכל - וצלח כל כך. מספר הכוכבים הוא אשר לכל כוכב יש דומה. אתה (או את) יכולים יודיי מרוכר ררורר. להרוויח כסף וכו" ער שימאס לכם. מניסיון, למשחק מסוג זה תמיד חוזרים לאחר כמה ימי הפסקה, ולכץ יש לו חיי מדף ארוכים מאוד. הגיפיקה במשחק, כפי שציינו, הינה גרפיקת. פיליגונים (שטחים) מה שמקנה למשחק את המהירות הרבה והתנועה הרציפה. בזמן נחיתה יוצג על גבי המסך הראשי מהסן החלק ולאחר ההמראה נראה, 9 5 - ר' 5 רי כ ף* ₪ וי - ₪ ך' ריררן רו מהירו תח - חו] -- - - - ו 17 - - בנ 1 | 5 - - ' 7 - - יי -3- חל" / .4 אפס ש פיצת 14 ל 4 = 14 , , קרבות עם חלליות אחרות ומעבר ליד תהנגת הלל וכוכבים אחרים. בכל קטע חוכל לצפות מכמה נקודות צילום החוצה, אי לצפית מנחוץ על החללית (כולל סיכובו מצלניה מַלאים). הצלילים במשהק מורכבים ממוסיקה מקירית. ונילופיקה קלאסית של שטראוס וכמו בכרס *אודסיאה 2001"). המשתתף כל לבחיר מַתי לשב וע ניוסיקה ונחייזה, קרבות או סתם טיסה) ואיזה (אם לשמוע את כל 10 הנעימות או רק חלק מהן). העלילה אינה מורכבת רק מטיסות וקרבות פשוטים ויש להפעיל מחשבה רבה בקבלת החלטות. לדוגמה, אתם יכולים לקבל מידע על יבוא ויצוא של כל כוכב. עליכם להביא לכל כוכב (על מנת להרוויח כסף) את הדברים אותם הוא מייבא. את אותם דברים יש לקנות בכוכב שמייצא אותם (יש כ-30 סוגי סחורה - חוקיים ולא-חוקיים). כמו כן, יש להתחשב במידע כמו לאיזה גוף שלטון שייך הכוכב, איזה סוג שלטון יש בו, אם הוא מקבל סוחרים או מעדיף לשמור על בדידות ועוד דברים דומים: את המשחק אפשר ורצוי לשמור בכל שלב, ולחזור אליו במידה ונתקלים בבעיה או מתחרטים על המסלול שנלקח. ותאמינו או לא... כל המשחק הזה תופס תקליטון אחד! בזמנים בהם כל משחק גוזל מעל 10 תקליטונים ומעל 15 מגהבייט - זה באמת חידוש. אז לכל מי שהלם להיות טייס חלל וכולל מקום ש למרחקים ארוכים בדיוק כמו בסרטים - יש פתרון... אט1דא 40 צשיונים סוג משחק: חלליות | גרפיקה; | > 6 *‏ חצי | צליל: % 06 6 6% | כיף: % 4 6 + כללי: % 4 6 % שווה את המחיר? למי שאוהב | משחקים חכמים ומתוחכמים... . מחשב: 386 ומעלה. זיכרון: 2 מגהבייט.. | מקום בכונן הק . / / 1 % "0 .ו רצוי: עכבר, כרטיס קול אבנר מתן, גדרה ₪ הויקינגים הקודים עד שלב 17, כולל האחרון: 2 - 18871). 3 - ךז 001 - 4 5 - 10א.1.1. .₪1.01 - 6 .7855 - 7 8 - 85אא. 9- אאצס. .₪₪1.8 - 0 1 - א1.60/. .00%85 - 2 3 - סאחק. .6180 - 4 5 - 6א508. 6 - אאואז. 7 - 8אדך. שלב אחרון - 1878א. מורטל קומבט ריידן: ברק - למטה, קדימה ואגרוף נמוך. טיסה - פעמיים אחורה ואז קדימה. השתגרות - למטה ואז מהר למעלה. * סאב זירו: הקפאה - למטה, קדימה ואגרוף נמוך. החלקה - אחורה, אגרוף ובעיטה נמוכים יחך. |אזא פאז - > % % % % % % % % % א % א א % % % > ₪ * קדימה, למטה, קדימה ואז אגרוף נמוך. א סקורפיון: שליחת בידון - פעמיים אחורה ואגרוף נמוך. קפיצה בלתי ניראית - אלכסון אחורי, למטה ואגרוף נמוך. !א₪1 18א1 - לעמוד קרוב אך לא קרוב מדי ליריב, ללחוץ 5 או 5, להשאיר לחוץ וללחוץ הרבה פעמים למעלה. * ליו קאנג: כדור אש - פעמיים קדִימה ואגרוף גבוה. בעיטה העופפת - פעמיים קדימה ובעיטה גבוהה, א ג'וני קייג'י כדור אנרגיה - אחורה, קדימה ואַגרוף נמוך. בעיטת צל - אחורה, קדימה ובעיטה נמוכה. |אזוז ה5זאז - פעמיים קדימה ואגרוף נמוך. * סוניה: טבעות עגולות - פעמיים אחורה ואגרוף נמוך. טבעות רגילות - למטה ואגרוף נמוך. תפיסת רגליים - אלכסון למטה ואגרוף ובעיטה נמוכים. 1א1 1181814 - פעמיים / קְְימָה, פעמיים אתה וד5 או 0 * ₪ וז %> שלב 3 - סזומםם6הה, א א 1064א31.)0. 4 בוס 3 - 8178012 * שלב 4 = 04/0404 מ 5 1/0 צמסט > המספרים הבאים בצירוף אחד ממקשי ה-[511]8 מבצעים דברים טובים ל - + 1 - השחקן הראשון מקבל מקסימום כוח. , דזז511 + 2 - השחקן השני יורד למינימום כוח. ךז + 3 - השחקן הראשון הופך לבלתי פגיע. 511 + 4 - השחקן השני מקבל מקסימום כוח. דדח + 5 - השחקן הראשון יורד למינימום כוח. 8 + 6 - השחקן השני הופך לבלתי פגיע. - א /% -*% * -א, 4+ מיכאל בסן ₪ אינקה 2 * כדי לפתוח את הכספת שבמנהרה > * עליך לקחת את כל הדברים שנמצאים על השולחן ולשפוך את המים מהבקבוק על הכספת. * כדי לדעת את הקוד של הכספת עליך ללכת לארון שנמצא בצד השמאלי. * יש לחתוך את החבל על ידי סכין גילוח, לשפשף את המפתח על החלודה ולפתוח את המגירה שבתוך הארון. | * בספר שנמצא במגירה למטה יהיו כתובים לך שלושה מספרים שהם הקוך. רון קדרון, הרצליה ₪ 6 צחא הז : א. ליך שולחן הקבלה יש תיבה עם מפתחות, קח את המפתח. * קח פרחים מהשולח - 2% להון. [ בחדר שלך "חן 0 * + 5 ים והתק : גדל ענלד - ה התקשר ל-75 פעמיים, צא מהחדר וקח מהעגלה פל מה שתוכל משני הצדדים, חזור לחדר ותמצא מתנה על המיטה. כדי לתקן את המכונה לשאיבת שומן; לך למטבח; חפש בפחים וקח קופסה, לך לחדר כושר וקח רצועה. שמן את הרצועה סביב החלק השבור, פתח את הברגים וקח את הפילטר. לך למטבח ונקה אותו, אז תרכיב את המכונה ונסה להפעיל אותה. חזור ללובי ודבר עם ג'יימי. לך לבריכה, קח גלגל ונפח אותו במטבח. התקרב לבאר הצף וקח נרתיק למשקפיים, קח גם מטלית וחוט דנטלי ותעשה מהם בגר ים. דבר עם המציל ואז שפס למגדל ותוכל להעתיק את המפתח בעזרת סבון. השתמש בפצירה ובמפתח נוסף כדי לשכפל את המפתח המקורי. קפוץ לבריכה ותן את המפתח למרילי. דבר עםקבריצ'י וקח ממנה כרטיס מגנטי, אז תוכל לפתוח את השער החשמלי ולקחת יין בשביל בורגונדי. כעת תוכל לגנוב את האזיקים מהשומר ולתת אותם לת'נדרברד. היעזר בכבל החשמלי כדי להרוס את המנעול בדלת הימנית, בחדר של אמבטיות החול. סע עם העגלה של ארט.ימינה עד לשער, רד מהעגלה, אם ארט יחפש משהו - תן לו גפרור וכשהוא ילך נסה לקלקל את המנוע של העגלה. כשארט יחזור ויבקש ממך להחזיק את הפנס הוצא את הבטריות ותן אותן לשרלוט. לך לשפת הים וחפור בחול. לאחר הפגישה עם שבלי, לך לשפת הים וקח את השמפניה. אל תשכח להוסיף קרח מהמכונה שליד החדו. ג'יימי רוצה שתתקן את המכונה, בוהגנדי רוצה 12 בקבוקי בירה/ קבריצ'י קובעת איתך בסאונה, שר צריכה בטריות, מרילי רוצה מ מפתח. ו - | שמן שיזוף ועשה תספורת. קח את * קח מגזין לטו ותמצא בומלהע. - כ -] - הדרכון מהפח ליד הבית של איב חשוב. --. 9 - ובסוף לך לחנות המוסיקה. "'. ₪ + טס סאזא ‏ - ו * כדי לברוח מהאוניה, לך לחדר המכונות ולחץ על המתג. היכנס * השתמש בחליל בדי-להפנט את ה > ששומר על הפרי. [ לסירת הצלה, חבוש את הפאה, מרח שמן שיזוף וזרוק את מטבל התרד | | * פתח את התיבה בעליית הגג ו שיק . למים. אם תאכל אותו תפסיד נקודות. ע - וקח - - התווים. לך לאורגן ונגן לפי התודים. 7 ב ז קח מהמגירה שבחדר לידך ערכת תפירה ואל תשתהה בו יותר מדי. קח את המפתח ולך לבית הקברות = = . 01 .16:5 ₪51 4 ₪ מלת הצופן של המחשב.נמצאת בתמונה במגירה, המספר נמצא על התג שלך. = תן לקתרין את החפצים של בוב והיא תתן-לך אפוד מגן. קח את הקליעים שתקועים בקיר של הסמטה. + + לאחר שיזעיקו אותך לסנטרל פארק, סע לשם וכשיתחילו היריות - הסתתר + לך למספרה בשדה התעופה, הסתכל פתח שם את הדלת הסודית, קח את | | > מאחורי המכוניָת, לבש אפוד מגן, בספרית, אחרי התספורת קנה מצנח התיבה ותן אותה ללולוט, לי הוצ אמ התנבהימת א הט ל ןז והזמן אוכל במזנון. חפש בצלחת וקח * היזהר שלא תיתקל בשומרים הושנים. > = תִיה 4 הפושפים) 4 סיכה, לך לפס הנע של המזוודות וקח * קח ספר מהבית הנטוש ותן למנגן. תור . : ₪ כשרריס הנקו תק" או בע ה את העשירית, אז תוכל לקנות. כרטיס לנשר את החצי שנשאר. 08| כוון אליו אקדה ופקור עליו 3% למטוס. השתמש בסיכה כדי לפרוץ א זרוק את הפשטידה על היטק קחי 05 , ל > 4 << על הרצפה: כבו את המנעול בדלת החירום. לבש את גביש מהמערה. = 4% 2 0% המצנח ופתח את הדלת, פתח את * השתמש בגביש כךי לעמזר בין.. ף | * הראה את התג שלך למי שאתה חוקר ור ה 6 . ורשום עדויות בפנקס. > שים את השקית בבקבוק והדלק .. תן לכסימה את התליון. 4 ₪ - .. ₪ 4 00551 סאפם אותה, זרוק את הבקבוק לתוך ההר *= תן את התוף למפלצת במבוך וקח את, 4-7 , -- ורד במעלית. הסיכה. - 3 ב א הסתכל בסימנים על קשת האבן, קח כשמוררק תוקף אותך, השתמש " "= ] ₪5 --₪ בקסמים לפי הסדר: נמה, ארגבת, = - ₪ * אם תשים את סימן האופל על הדלת מתחת לתמנון, תוכל לעבור. תן שום לתמנון מעל לאח ובדוק את המוטות לצדי האח - תמצא.פתח סודי. * תן-פרחים לאישה באגם אך אל תתקדב אליה. נמיה וגשם. ₪ ": -- - * לאחר שדיברת עם תולעת. שו 7 ב -לך לאי החיה; ו 0% / ל *: היעזר בחבל פדי להגיע אל השתיל >= הענף ותן לו "את 5 ושתול אותו בגן הקסום. | | | אותו לתולע | והיא תתן לך ס * אל תתקרב לשיח הטורף; נסה לפגוע ₪ 3 וא << = תתן למוכר המיר 0% בו מרחוק בדי להשיג את הפרי. * תן לטאוני כרטיס אשרא = | . תב לו 2 בו *‏ תן לדיר קרניום את התמרים שהוא * חפש במטמך הגט וקח את הכרטיס,. = : 0 צריך לניסויים. הפוך אותו ותמצא את מספר הארון , ואת הצופן של המנעול. 8₪ן ואא.ן * קטוף עלי מריחואנה ועשה מהם חבל . * לאחר שהשתחררת מהחבל, קח אותו ואל תעשן אותם! אתה תיפול מהצול .> לפני שאתה יוצא-מהחדר. תפסיד נקודות ותמות). קשור א 77 א אל.תיכנס לסמטאות חשוכות. החבל לצוק בצד השני ולעץ, קרע את > '- * קנה תפוח מהאיש שמסתובב מול השמלה כדִי לעשות ו המלנֶן: זא תנפל לצבורעך ",-*" .א * אל תנסהּ לברוח בלי לשלם בחנות או * תן לפאטי ו ל וגטי ‏ | במונית. ו 7 ₪ 5 צאת גו היק ו א * אם האיש לא נותן לך לעלות = במדרגות, השתמש בשלט רחוק כדי = להפעיל את הטלוויזיה וא תעביר עד. - * קח תקליט זהב.ונסה להשמיע אע בש במהירויות ובכיונים שונים ד > א* תן לביאז בקבוק שמפניה..> > להואותשגי 7 .) - - * -תן לצ'י צ/י -4; 5 = א חיכנס ח 4 ו 52 "ו (16 3:3 95 % הוא משחק מלחמה תלת מימדי חדש של חברת ץקגאזץ50 8אַ870קס. אלו מכם שישחקו במשחק הזה ייתקלו בוודאי בתחושה של דה ז'ה וו (רגע, כבר ראינו את זה פעם...), אבל אל תדאגו - התחושה מוצדקת. לפני מספר שנים יצא לשוק 7 1 הנאצית" (א51₪1א5ת.01/), והמטרה בו היתה לפלס את דרכך לחופש על ידי חיסול השומרים ומעבר של מספר קומות. בעקבות ההצלחה לה זכה המשחק, החליטה החברה לקנות את זכויות הטכנולוגיה של "הטירה הנאצית", והיא הוציאה לשוק משחק דומה עִם מספר שיפורים. בניגוד למשחק הקודם ומסריו הלא חינוכיים - למשחק הזה, כנראה, לא יתנגד אף הורה. והנה הסיפור: השנה היא 2012. קבוצה של מדענים מארה"ב חוזרת ממאדים עם חפץ מתכתי קטן - ההוכחה הראשונה לקיומם של חיים מחוץ לכדור הארץ. החפץ מאובטח בבסיס תת קרקעי סודי ביותר, שמכיל סדרה של חדרים ומסדרונות בצורה של מבוך. החפץ נשמר במעבדה הנמצאת בקומה הנמוכה ביותר יי 0 0 יי לקרני גמא, החפץ התפוצץ והפך לשער רדיואקטיבי, שגרם לכדור הארץ לזנק מהמיקום שלנו לאזור ולגלקסיה אחרים. ורי מ - עתה החלה הפלישה מהחלל! אתה סוכן של הכוחות המיוחדים הנשלח לחסל את כל הפולשים מהחלל - קומה אחר קומה בתוך המבוך, בעזרת כל בכ ו( ולהשיג את מטרתך. עתידה של האנושות נש ו הרעיון של המשחק הוא למעשה זה: עליך להילחם ולחסל את אויביך, כאשר הקרבות מתרחשים על פני מספר קומות, 1 פעם נוספים אויבים חדשים. בעוד ו בג גוו יצורים מן החלל: עין 6 טרול וכדומה. במהלך המשחק רו הרי במוו ב ימ מו בי בו בוו הי - ור מו הו ו - ו בוג "ג גו יר 26 5 .5 "ה יאסו8ג צאז אחז.1ה וצה צאו אמו.וו המיוחד במשחקי המלחמה של תת 650 הוא שרואים את המתרחש בתלת מימד מנקודת הראות של הדמות אותה משחקים. כלי הנשק של בי ב ו על ידי תזוזה שמאלה וימינה - כמעט מציאות מדומה. כפי שאמרתי, במשחק זה נעשו מספר שיפורים. אחד מהם הוא התקנת סוגי ראייה שונים - בנוסף לראייה הרגילה יש ו (טוב לגילוי אויבים על פי חום גופם) או 1 ל רואים כמעט כלום). "הראיות המיוחדות? מוגבלות ב נוסף היא העובדה ו הקושי של המשחק בתחילתו: אם אתה מחשב: א3865 ומעלה. זיכרון; וא 8וא2. 0 08 ומעלה. מסך: 0 ומעלה. | קול: וו ן ₪ ואוו / י- | סא / ג שק :6)ק, -. בוחר לשחק כרב טוראי - אתה בוחר ברמה הכי קלה, ואם אתה בוחר לשחק כרב סרן - אז אתה בוחר ברמה הכי קשה, ואתה נעשה פגיע יותר. שיפור אחרון הוא שיוצרי המשחק הוסיפו גדרות חשמליות, תאי ריפוי, מרתפים סודיים ודברים יפים נוספים, שעושים את המשחק למעניין גש אני מקווה שתנצלו במשחק הזה את הידע שצברתם ממשחקי מלחמה קודמים, בוג ו גב ו ל ישן ו יו יל ג ל הראשונה, אך העצה שלי היא להמשיך תמי תו עו ג ו 7 הקלישאות). סוג המשחק - פעולה גרפיקה 4 + קול (כרטיס קול כיף 6 6 6 + וחצי כללי 6 6 > > וחצי שווה את המחיר? כן. זה משחק פעולה יפה עם טעם של עוד. ו שו 7 "1 . 5 ל 5 כ ה - - - כ הדמויות, החלליות, הפייזרים ושָאר אביזרי "מסע בין כוכבים", הכוללים אפקטים חזותיים וקוליים ממט כמו בטלוו'ז'ה יכולים לה'ות שלכ:! מאת: עידו שמש =>* ברוכים הבאים למתקפת הפסיפיק. סימולטור חדש זה מבית התוכנה (הפורה מאוד) של א0101, הוא הדמיה של מלחמת ארצות הברית. ביפן במלחמת העולם השנייה. תוכל לשחק במבחר של מטוסים אותנטיים, מהטובים ביותר שהיו במלחמה. מטרתך היא להשמיד (איך לא) את צבא יפן. כדי להשיג מטרה זו, יהיה עליך לבצע מספר משימות מרתקות כגון - בלימת ההתקפה על פרל הארבור והתקפת צבא ארצות הברית על יפן. המשחק גדול מאוד (18א 25), וכולל בתוכו שפע של משימות, גרפיקה וקול טובים ביותר. בשביל להעלות אותו תצטרך מחשב מתקדם - לכן כדאי מאוד לעיין בדרישות המערכת בתחתית העמוד. > במשהק זה, כמו בסימולטורים אחרים לאחרונה, אתה יכול לשחק במסגרות של אימון או משחק רשמי. אני ממליץ לשחק במסגרת האימון עד שתרגיש שאתה כבר יודע לשלוט במטוס, מפני שאם לא - תזכה להלוויה צבאית מלאח, כמה וכמה פעמים. במסגרת האימון תוכל לנסות את כוחך בפעילויות של דו-קרב, התקפת מטרות קרקע רות ים, כשכל פעולת אימון מתאימה ימשימה אחרת במשחק. אופציה טובה מאוד היא האפשדות להיפנס למסך שיב האפשרויות ולבחור שם בין היתר את רמת טייסי האויב, ועוד מגוון אפשרויות המקלות עליך את המשחק. תוכל גם לקבוע את רמת מורכבות הגרפיקה ואת מגוון הקולות. במידה והמשחק עובד בצורה איטית, תוכל להוריד במסך האפשרויות סעיפים של קול וגרפיקה, ועל ידי בך לעשות את המשחק למהיר יותר. אחלה שכלול שבעולם! > המשחק ידידותי מאוד למשתמש, ותוכל להתאים אותו לרמת הביצועים שלך. במסגרת המשחק תוכל להתאים לך מטוס לפי בחירתך, לחבר אליו סוגי נשק שונים, ולקבוע את סוג השליטה על המטוס (ידני או אוטומטי) ואת זווית צילומי המצלמה. בין יתר החידושים שיש במשחק, רציתי לציין את מכשירי הקשר המועילים מאוד - במקרה שתיכנס לתוך קרב גדול ותצטרך תגבורת, תוכל להודיע זאת במכשיר הקשר, ובעזרתו תוכל לבצע עוד מספר פעולות. =-> מומלץ לשחק בעזרת ג'ויסטיק, איתו תוכל לחוש טוב יותר את חווית הטיסה. ==-=<>-> הגרפיקה במשחק פשוט מרהיבה, ומלווה אותך במשך המשחק באמצעות נופים יפים. כמו כן, משולבים במשחק המון אפקטים קוליים של יריות, פיצוצים ומנגינות, המתאימים למצב בו אתה נתון ולמיקומך. תוכל לבלות הרבה שעות של כיף, הנאה ויריות עם המשחק ואפשר לומר בהחלט שהמשחק מספק מספר חידושים בתחום הסימולציה, ומתאים לכל אחד. אז למה אתם מחכים? קפצו למטוס, והשמידו את המטוסים היפנים. רק אל תקחו את זה ברצינות - זה רק משחק. לריטות מערכת: מחשב: ]אם] או תואם א4865 ומעלה, 0 0055 ומעלה, מומלץ מחשב בעל מהירות גבוהה. | זיכרון: 4 מגהבייט ומעלה. כונן קשיח: 25 מגהבייט פנויים לפחות. מומלצים: כרטיסי קול וג'ויסטיק. גרפיקה 4 0 9 4 קול (כרטיס קול) 6 6 6 6 כיף % 6 6 > וחצי כללי 4( 0% 6 4 שווה את המחיר: לכל אוהבי הסימולטורים - מומלץ ביותר! מאת: דוד אידלס יש משחקים שנראים גדולים עד כדי בלבול מוח - הם כל כך מפחידים בגודלם ומורכבותם, עד שאתה חושב שיקח לך שנים עד שתשתלט עליהם. כזה הוא המשחק אסזאטפא, ערבוב מחוכם של אסרטגיה, מחקר, כיבוש, זריזות וסיבולת פוליטית. זהו אפזדא0את הנפגש עם ד [א51 ועוד הרבה יותר. אבל הוא דורש הרבה סבלנות. לא כל יום רואים למשל סרט הקדמה מעייף כל כך, ארוך וחסר כל ערך. הוא נמשך... ונמשך... ונמשך... הרבה מהתמונות בסרט הפתיחה מוצגות בשחור לבן, עד שאתה מתחיל לשאול את עצמך מדוע השקעת בכרטיס /8/0 בכלל? ואז, ברגע שעיניך מתחילות להיסגר - זה נגמר ואתה מגלה שאתה לא רק רוצה לכבוש את היקום כולו, אלא שאתה צריך לגלות את שורשיך. הכל מתחיל בשנת 2927 על כוכב "הארץ חדשה" אשר משגשג תחת השלטון הנשיאותי שלך, חופשי ממאבקים, חיכוכים. ורעב.. החיים הם שובים, ובלי דאגות להישרדות יומיומית, תשומת הלב מופנית לחקר החלל. אך מה באמת נמצא שם? איפהשהו ברחבי החלל העצום נמצאת הארץ הישנה שאבותיך יצאו ממנה לפני המון זמן. אחרי שנים של רווחה ושלום פרצה בה מהפיכה מהירה, מיסתורית | ועקובה מדם, שבסופה תפסו המורדים את + השלטון. אבל לפני שהסדר הישן הושמד, חללית בשם "2 08א0קאם" נשלחה למצוא חיים ותקווה חדשים במרחבים האינסופיים. הם מצאו זאת על כוכב הארץ החדשה. מה גרם למהפכה על הארץ הישנה ומה קרה לניצולים? לא ידוע. אנשי הארץ החדשה החליטו ליישב את מערכת השמש הקרובה שלהם, אך המטרה הסופית היתה איחוד מחדש עם כוכב הארץ הישנה, כוכב הבית. מה שעליך לעשות זה לצאת באומץ לחלל, לשמור על החיים הטובים של תושבי הארץ החדשה ומושבותיה בחלל, להגן עליהם מפלישה וגם להימנע מדיכוי וממיסים גבוהים מדי. זהו איזון עדין שעליו יש לשמור. אני מקווה שברור לך שלא תוכל לעשות זאת לבד. עליך לבחור צוות של יועצים שכירים אשר יעזור לך. יש ארבעה תחומים וסוגים של יועצים: בנייה (עוזרים לבנות ולהחזיק את מבני התחנות), מחקר (מפתחים מכונות חדשות להישרדות בעתיד), כוחות מזוינים (אחראים על כיוון הלחימה) ולבסוף צי של יועצי חלליות (אשר מפקחים על כל התנועות של טייסי החלל). בכל סוג יש מבחר של שלושה אנשים, כל אחד מהם בעל אופי, ניסיון ויכולת משלו. השכר תלוי ביכולת של כל אחד מהם, אך תוכל לשכור אותם רק אם תצבור כמות מספקת של כסף. מכאן זהו רק עניין של תכנון תוכניות וביצוען. למזלך המכונה של "הצבע ולחץ" במשחק עובדת ממש טוב. היא ברורה, לא מסובכת ומאפשרת העברה בין המשימות. בקלות וללא בלאגן. קבלת ההחלטות היא מה שמסבך את העניינים. להיות אחד הראשונים בר2 לב המשחק הוא חדר בקרה שלך. כאן אתה עומד - כאשר אתה משחק דמות גברית או נשית - מוקף ביועצים שלך, מכריע הכרעות גורליות ומבצע אותן. השלב של בניית מושבה בחלל לא כל כך רחב כמו 611 ]א51, אך בכל זאת בנייה של תחנות כוח, בתי חולים, בתי מגורים, פארקים ומפעלים לייצור מזון ותרופות, היא מלאכה מרתקת ומשעשעת.. עליך לזכור תמיד את רצונם של > האנשים. אם תטיל מסים גבוהים ותהפוך" 7% את תנאי המחייה לקשים - האנשים = יכולים למדוד בך ואפילו להחליף את | | שלטונך... | 7-4 הר המוסיקה של המשחק כבדה, לא -- קצבית ולא מעלה את המורל. היא אינה > | מוסיפה כלום למתח ולאווירה של המשחץ; > | לעומת זאת, אין מה להתלונן על 00 הגרפיקה, למרות שרוב הפתיחה ה[ תמונות של שחור לבן - אבל באמף זה לא מה שדרוש במשחקים מסוג זה | ק אם אהבת את המשחק 108א סו שי או אחד ממשחקי המחקר/חלל/אסטו האחרים - ואהבת את הכוח שהג צדו ואו5 מקנה לך, אסוא; . ו 4 ו % . % . תי , ש . % 2 - ג . - 3 - 90-הו < צץ א ורזם . / | ₪ ל זז 0 (ג / % . | ץ ץז | 1 % [) הו / וש . , ₪ ₪ ג מ יו ** | ן % ?יו שו . וח וו = | ו - | | . | ₪ % 1 1 " | + ד מו | פוה ן . גי | כ תויו | = י | |מ"" שו" 4 | ג0. ו | ול ר יו * ו "ןז רלו .0% א( וש ]5 ו !י) י' ו = " 1 1 ב 44 4 | ה כ א בכ ₪ 1 של אדם לאורך כל הסרט הווה 9\ יו 2 י | | ₪ 2 0 1 הא=וג , "וו ₪ [ 1 שי . ן גי ה-ר מנת לת של ות ו ב ות 1=1 צעו אי 2 "| או ₪" ור ריתוי סיורים מ' וו" לא מ" וי ו ס לאחר שהם 4 חזרו הובאו . באפריקה, וג נם האריות | ללר האריות - שו / . ו מספר את ₪ - :5 של "וח מממלכתו לאחר סימבה. שנאלי ש ו וא מואשם 8 = דודר טג נהריגת אביו, מופאס ₪1 המלך הקודם . סימבה. | ושכמובן לא. 2-0 נדל דל הרחק- ממקום. ד הולדתו. שנשלט על ידי אות + -- | 1" מלכה תקפה בצורת א וכה בע זיות / - ו 1 יש" ו הזרת 4 ל כ ו יי וחיות בשקט או. הד ות -] ".א י ו 0 2 1 ם סרטטו מע ל הסרט עשה | משראל ססרה קשנה : לפני שקבעו את המ ר | ור ו ה דוגלים בהפצת. הדמויות הראשיות.. גם בר ז השונות. ב ג-ן | בארצות-הברית תחילה ורק לאחר. כחצי שנה מפיצים אותו בשאר העולם, הוחלט לאפשר את הקרנתו בישראל | ו עקב ההצלחה ב "אלאדין" בארץ. נראה כי ב ו צודקת בהחלט כי מספר ימים. לפי ההקרנה הראשונה בארץ (24 ליוני),. אזלו הכרטיסים לכל הצגות סוף השבוע והוחלט להוסיף הקרנה נוספת במיוחד בשבת בחצות. אני אישית קניתי כרטיסים שבוע לפני וכבר ראיתי את הסרט 4 פעמים. ב-א שחושש (או מקווה) שהסרט יהיה כמו "אלאדין" ו בר של סרטי דיסני היא שלמרות המספר הרב 1-1 בי ג-א זו אף סרט אינו דומה לקודמיו ו 1 ול בב" ג' "אי !4 וגואנו .ו לש "ו 120 | בקיצור, והדבר נראה בסרט - האנימצ יה פשוט מושלמת! החיות נעות על גבי המסך <> במציאות. הרקעים השונים נלקחו + בי בב ו ב 1 (המדבר, המערות האפלות ויערות העד) וכל דבר נראה במקומו - רק בדיסני אפשר לראות בו הי ב ב טים רייס אחראי גם לשירים של "אלאדין" שזכו לאוסקר לפני = עער- 0% ג'ון הוא זמר פופ ותיק (אל ג 1 נראה טוב ו ו 2-ו מאוד, צבעוניים ונראים כאילו נלקחו מקליפ חדש של /זוא. נראה כי בהתאם למסורת, ב ו לסטודיו. של הם חיות (גם 4 ות ונמדים.. " ₪ ב ו ל ו - "קש : / 4 , ש - : [ 2 %' % ד [ " רוג" ו -= | נפ ג" = -. סרט טים | קקודנ :1 מדוו -. ב הסרט | * המוג" או לם בזמן הכנ ת הסרט ב אנגלית ' דואג ים אולפני דיסני י להש שתמ ש בשחקנים. ו כקולות כר גת ב-"אלאדין" שיחק רובין ווילי אמס כקולור של הג'יני. בב זחליף. יו ינ 1 קן ות . -"מלך האריות" . * השתמשו במגן 2 3 = שחקנים - - מתי יו ב ברודריק לוודר ג" שחקי | מלח ומה") גר ג ה 2 יירמי" איירונס ה כו ב ו ו ]גה של החיות וכגון | הליכה, ריצה, אכילה > סקאר (הדוד המרושע), 0-ה בי ו כלליים), נבחנו בב בי ו ו "עלילות הפתן השחור") בתור זאזו יועז ב בדרך כלל להשתמש << ליי טוביה צפיר היה השד באלאדין, דני ליטני בב ב וימי ב 7 ג ]ן נראה (נשמע) אתכם מצליחים לזהות מי מדובב סרט זה. בו == ו ב רו מ ג רו כזכור, האנימטורים של אולפני דיסני ו וי ב[ כשהדבקות במדיניות זו יוצרת סרטים מושלמים מבחינת האנימציה. באנימצית ג ו ו ב למשימות מ-גיץי ה יר במחשב יכול לחסוך זמן || שימוש ו | - - | %%' * ופקה מב ר-.יללר האריותי ליי | 4 4% מלך האריות". הניחוש שלי הוא, .2 יְ | 5 ההויראו ו ₪ א ממו יי 1 14 אולם 5 ג % | וי שר לה יות בטוחים. י | | , ח' ינה כ כלכ' לי "ו 9 "מלך / - ות .- | אף 5% " א : | ש 11 בור את השי) 1 - . 0 ( יאלאדין", שהיה ה בג תפפור ₪ ב ונים - 00 4% יש ד ₪" ₪ כשי 7 + 5% "ה זוה שעבר ג ₪ וש ₪ גי לפני כ של 2 במחשב בלשל = ו קודים 2 | היום ה ד ה | '-%.) ף=₪ שי ₪ 0 - שו = בה 9-5 -'-ש " 4 / | 4 9 -- לאר מו ח השול יו . / 3 ג בסופשב ע אח ל טרום רי ל [- וה בשני בתי ב ו ופף. ) אמנם ציור - ל רל | לש ם בדייקנות שלהם א בלבד, הכניס הסרט מיליון וחצי דולר 6 2 2% = ;א בשיווק הסרט הושקעו כ-100 של שתי |השי טיטות ' | מיליון דולר שהם סכום שיא לתקציב הגב ו ה וי ו גי רו וני ב ו למבצעי שיווק עם "ברגר קינג", | אולם, ‏ "קוקה קולה" ושאר חברות. גם לסרטים הקודמים, .ה אצלנו אפשר לצפות להופעת גיבורי המצויר לממוחשב מטושטש מאוד, ‏ = הסרט על מוצרים שונות: החל וקשה להבדיל ביניהם. בעוד ממחברות ופנקסים, דרך אוכל 4 ו ם של ₪ %ך ובובות ועד לנעליים וחולצות. יש ג ל ים ר הניח שמה ש ; בעבר 0 1 : ר, אי אפשר לפשות ‏ זאת 9 א" | מה לאחר יציאת הסרט לאקרנים - יקרה גם כאן. צריך רק לשבת ה ולחכות. למי שלא השתכנע 4% לרו] סיים ולראות את הסרט הנפלא הזה במלת מפתח שמופיעה בסרט לאמץ אותה כסיסמת חיים (אם אתב רוצים לדעת את המשמעות שלה - תצטרכו לראות את הסרט...) אקומה מטאטה! אי מאת: דוד אידלס המשחק 011 1א51 היה במקור משחק שר תכנון ערים. המטרה שלך (בתור ראש העיר) היתה לייסד את העיר תוך שימוש בתקציב הדל שלך, ולהפוך אותה לעיר תוססת עם תושבים מחייכים. כל עיר ו לאזור מגורים כדי שהתושבים יוכלו גור בו, אזור תעשייה כדי שהם יוכלו ל ואזור מסחרי כדי שהם יוכלו לעהוך בו קניות ולנהל את עסקיהם. מעבר לכל זה אתה חייב לספק להם תחנת כוח ליצור חשמל, דרכים ומסילות ברזל, תחנות משטרה וכיבוי אש ומוסדות חינוך ושעשועים. כל זה עולה כסף, ומאין אתה משיג כסף? מהמיסים כמובן. אין לך אפשרות לפתח משהו חדש או אפילו להחזיק את הקיים ללא מזומנים, לכן עליך לנהל את התקציב בצורה האופטימלית. אם תטיל מיסים גבוהים מדי - התושבים יעזבו: אם המסים יהיו נמוכים מדי - לא תצא מהצרות. תוסיף על כך את השפעת המצב הבלכלי במשק, הזיהום סביבתי ואסונות הסבע, ואתה מגלה שזה לא כל כך קל כפי שזה נשמע בהתחלה. קל להיכנס, אך בהחלס לא קל להיות בפנים. אם לא שחקת מעולם ב- 611 1א81 זה בוודאי נשמע משעמם. לא כך הדבר. בכלל לא מרגש לראות מישהו משחק במשחק הזה, אך ברגע שהתחלת לשחק - אתה נסחף לחמש שעות (לפחות), ואחר כך שואל את עצמך לאן נעלם לך היום. יש משהו מרגש בצפייה בבתים הראשונים הניבנים על השטח שהקצאת, וברגע שזה קורה אתה כבר לא יכול להינתק. אתה פשוט חייב להמשיך עד שתיבנה את האיצטדיון שעבורו חסכת כל הזמן, או עד שתמלא סוף סוף את פיסת האדמה הפנויה הזו מהעבר השני של הנהר, או עד שתוסיף עוד מסלול לרכבת - וכך הלאה. אז אם המשחק הוא כל כך טוב, מדוע לעבור למשהו אחר? מפגי שכמו בכל משחקי הסימולציה הטובים האחרים, ברגע שהיגעת לרמת ביצועים מסוימת, התעניינותך דועכת ואתה עובר למשהו אחר. הסיבה השנייה היא ש- צדך61 1א61 הוא משחק בן 4 שנים, והגרפיקה שבו בהחלש נראית כך. כתוצאה מכך עשתה לו חברת 15א]א שיפוץ כללי והעניקה לו גם שם חדרש. המשחק "2000 צ6]7 ואז5" נראה שונה מקודמו, למרות שהוא.פועל על פִי אותם עקרונות. בזמן שהמשחק המקורי היה דוּ מימדי עם מבט מלמעלה, 0 צ+ץ07 ]א51 הוא בעל גרפיקה תלת-מימדית המאפשרת שינויים בגובה השטח. אפשר לסובב אותו ב-360 מעלות ואף לעשות 200%1, מה שמאוד עוזר לך לבנות את הדבר הנכון במקום הנכון. אפשר לשנות את השטח עוד בטרם תתחיל בבנייה של עירך, וזהר כיף בפני עצמו. אפשר לעלות ולהוריד את האדמה בסגנון ה-1/005שפסק, להוסיף עצים וליצור אגמים. אם ברצונך לבנות תחנת כוח הידרו-אלקטרית הידידותית לסביבה, עליך קודם לבנות מפל מים גדול. (אפשר אפילו לרשום את שמך בעזרת עצים). אין . שום דבר שיכול להפריע לעשות זאת גם בעיצומה של בניית העיר - אך כל זה עולה " כסף רב, לכן רצוי לעשות זאת מראש. ההבדלים בין שני המשחקים אינם רק במראה החיצוני. ב-2000 צד61 ]א51 יש עוד הרבה: יש הרבה יותר דברים לבנות והתכנון הפיננסי הרבה יותר מורכב. הדבר הבולט הראשון הוא השוני בהצבת אזורי הבנייה. ב- צ'ך61 1א51 האזורים הם קטנים ומרובעים בגודל מוגדר מראש כאשר מציבים אותם על. המפף. ב-2000 611 ]א51 השטח בנוי מריבועים קטנים, ואתה יכול לבנות עליהם את האזור בגודל ובצורה הרצויים לך. עליך רק לזכור שאנשים לא יגורו במרחק של יותר משלושה ריבועים מהכביש. בנוסף, האזורים יכולים להיות בעלי צפיפות גבוהה או נמוכה. זול יותר לבנות אזורים בעלי צפיפות נמוכה, אך האוכלוסיה לא תוכל לגדול בהם כפי שהיא גדלה באזורי צפיפות גבוהה. יש גם הרבה יותר דרכים לספק כוח לעיר. ב- 011 1א51 היו לך רק שני סוגי תחנות כוח: פחם וגרעין, שניָהם ניכללים גם ב-2000 617% ]א81. עכשיו יש לך. ברירות נוספות, של דלק, גאז, גלים קצרים, אוויר, שמש והנעה על ידי מים. לכל אחד מהן יש יתרונות וחסרונות ‏ | משלהם: כמה מהאפשרויות זולות אך : לא ולכוי 5 ה יותו -/< :% . % - - . - להחליף אחרי 50 שנה וחשוב לחשוב על זה לפני שהולכים להשקיע 0 בתחנה גרעינית. הטכגולוגיה יה החדשה עומדת לרשותך רק באשר הי הומצאה, 'כן עִ ול תצפה לבנות תחנה ה בשנת 1920. כך גם לגבי סוגי תחבורה: אם אתה ; בוחר להתחיל בשנת 1900 אתה תהיה מוגבל לרכבות ודרכים - פשוט מפני שרכבת תחתית, בבישים מהירים ותחנות אוטובוסים הופיעו מאוחר יותר. אזורי השעשועים הורחבו לגני חיות, מארינות. ופארקים ציבוריים, וכך יש גם ותר שירותים עירוניים לספק. לא רק שעליך למצוא כסף לתחנות משטרה וכיבוי אש, אתה גם זקוק לבתי חולים, בתי בלא, בתי ספר, אוניברסיטאות, ספריות ואפילו מוזיאונים. לא שמוכרחים לספק אותם, אך זה בדיוק ההבדל בין ראש העיר של ניו יורק לראש מועצה באיזו עיירה קטנה. כמובן שעכשיו עליך לדאוג להספקת המים כנוסף לחשמל. על ידי לחיצה על הכפתור "תחתית" תוכל לראות מה קורא מתחת לעירך. צינורות קטנים מונחים באופן אוטומטי ברגע שבניין נבנה, אך תפקידך לחבר אותם למשאבת המים. רמת המים משתנת בהתאם לעונות השנה ויש צווך במגדלי מים באזורים הצחיחים. אם עירך מוקמת על שפת האוקייאנוס, תוכל לבנות יחד איתה מפעל להתפלת מי ים, אבל אפשרות זו תופיע רק לקראת שגת 0. עם כל כך הרבה דרישות יהיה לך קשה לשלם עבור הכל. מס רכוש הוא המקור להכנסתך והוא נע בין 0% ל-20%, 7% היא ברירת המחדל, יש גם דרכים אחרות לגייס כספים: החלון של התקציב מופיע בסוף כַל חודש ינואר וניתן להעלות אותו בכַל עת שתרצה. מכאן תוכל לשנות את המיסים 'את. סמות. התקציבים הניתנת למשטרה, כיבוז אש, לחינוך, לבריאות, לרווחה רה. תראה בו גַם כמה אפשרויות חדשות של תחזוקת העיר ותשלומי חובות. - "תחזוקת העיר" הן תכניות שונות 4 . "ש , קל 2% 1 - 0% קר" -= '* . 6 -%* "- - - ג 0 - -." שאתה יכול להריץ, בכדי לגיים יותר כספים לשיפור רמת החיים בעיר. תוכל למשל לגבות מס על מכירות, אבל זה ישפיע על אזורי העסקים שלך. 7% העדיפה היא להנהיג תשלומי חנייה בכד להוריד את לחצי התנועה: אפשר לבזבז את הכסף גם על דברים כמו חיסכון באנרגיה, מרפאות בחינם, פירסומי התיירות או המשמר אזרחי. כל התוכניות שתשקיע בהן ישפיעו לטובה על הקהילה ועל מצב הרוח של תושביך, אך לכל דבר יש מחיר כמוכן. אפשר להוריד בתקציבים של המשטרה או החינוך | ל בכוגי לצמצ+ם את | הבזבוז, אך היזהר שלא להפריז. לכל שירות יש יועץ משלו אשר יגיד לך אם יש צורך להוסיף עוד כסף או להוריד - אבל ההחלטה הסופית היא שלך. . אם העניינים מתדרדרים, תוכל % להכריז על מלווה, מפני שזו הדרך היחידה 5 לגייס כספים מתושביך מעבר למיסים הרגילים. את המלווה יש להחזיר עם ריבית, לכן לא כדאי לעשות זאת אלא אם המצב באמת חמור מאוד. בכדי לסבך את העניינים עוד יותר, יש לך גם תחרות: על גבולות העיר שלך ניצבות ערים יריבות ואתה יכול אפילו לבנות דרכים אליהן. אז כיצד תדע שאתה מתקדם יפה? קודם כל האוכלוסיה גדלה. בכל פעם שהאוכלוסיה מגיעה לרמה מסוימת אתה מקבל בונוס המתחיל מבית העירייה ב-2000. ב-12,000 תוכל לבנות ארקולוג'* 8% > (מיני עיר תחת כיפת זכוכית) - כמובן אם 7 /‏ המציאו אותה עד אז. ב-60,000 הממשל 5% - שואל אותך אם תוכל לבנות בסיס צבא*, = > ליד עירך. בסיס צבאי, ימי או אווירי, יכול > להוסיף לתקציבך, אבל תוכל להיתקע גם , . -5 עם שדה.טיליט לא כל כך חווח". ,-* .7 ₪ למשחק 2000 צ611 ]א51 יש עומק > . עצום וכמו קודמו, הוא מבטיח כיף לא, .1 - . נורמלי לשחקן. יש בו גוונים חדשים > שימשכו ויגרו את אלה המכירים את | המקור - מבלי להיות כל כך שונים בכדי'. - להפחיד אותם - וגם שחקנים חדשים. בל ימצאו שלא קשה להשתלב מ 0 צץ7 1א81 הוא דוגמה עו | ד העדכון באמת משתמש ביתרו הטכנולוגיה העכשווית. הוא יכ גל בהחלט להופיע בגרפיקה משוכללת.' ובכמה אמצעים נוספים, או ל מספיקים בכדי לעשות. ות ו ה מו 4 לא מאת: שחף בן-צור מפעם לפעם יוצא לשוק אוסף משחקים (בדרך כלל עם מכנה משותף) הכולל מספר משחקים ידועים מאותו תחום. במחיר הכולל הוא יוצא זול יותר, אולם הסיכון הוא כמובן, שיש לכם כבר את אחד מהמשחקים בבית. השיקול הוא שלכם. לאחרונה יצאו שני אוספים חדשים: *"אגדות חלל" ו-"אוסף הזהב". הראשון עוסק במשחקי חלל והשני במשחקים שזכו לפרסים שונים. האוסף הראשון כולל את המשחקים "פמסאאוא60 סאזי", "פד 1" ועל משחק ההמשך אתם יכולים לקרוא בגיליון זה) כולל המשחק "₪1178 פלוס" ו-"חת ] ]םג אד נ)ם]א". את המשחקים הראשונים אין צורך להציג - הראשון נמכר בארץ בהצלחה והשני נחשב לקלאסיקה במשחקי המחשב. אם תקראו את הכתבה על משחק ההמשך תבינו במה מדובר ואיך המשחק הזה פועל ועמוד 12 למי שלא זוכר). אם|וטצהאךה0מא - המשחק השלישי - מבוסס על משחק לוח שעיקרו היא חליפה טכנולוגית בעלת אפשרויות רבות המותאמת לך. המשחק דומה למשחק תפקידים (שימוש בנתונים שונים כגון כוח, אינטיליגנציה וכד'), בשילוב עם משחק לחימה, נגד רובוטים אחרים. המשחק דורש מחשבה רבה אולם לא משאיר הרבה מקום לטעויות: צעד לא נכון ואתה מסתובב (במידה ואתה נשאר חי, שעות נוספות למצוא את הדרך חזרה. הצלילים מתאימים לאווירה הכללית וגם המשחק מתנהל במהירות טובה. מספר הדברים שעליך לשלוט בהם הוא רב - תקשורת, לחימה ואיסוף מידע - והדבר רק מוסיף למי שאוהב משחקים כאלה. כל המשחקים באוסף זה דורשים מהירות, שליטה וידע בפרטי המשחק כמו תפעול חלליות ומכשירים. לשני המשחקים הראשונים יש המשכים ומי שלא מספיק לו האוסף הזה יכול תמיד לרכוש את ההמשכים למשחקים שמצאו חן בעיניו. האוסף השני הינו "אוסף הזהב" - אוסף זה בולל משחקים אשר זכו לתשבוחות ופרסים כשיצאו והיתרון באוסף, שהוא מורכב מ-4 משחקים שונים מאוד אחד מהשני, המשחקים הנכללים הם: "זולי, שטוו פלוס", "אליפות אירופה בכדורגל" ו-"סנוקר" את "גדז ז: ו-"₪1/11₪ פלוס" אין צורך להציג וראה התייחסות באוסף הקודם). "זול" הינו משחק הרפתקאות חדש יחסית. מדובר בנמלה-נינג'ה מכוכב אחר שגרפה המון מחמאות כשיצאה לשוק (לפני פחות משנה). משחק זה נמכר טוב ודומה מאוד למשחקים בהם עליך לעבור מסכים, לאסוף בוּנוסים ופרסים וּהכל למען מטרה טובה - שתתגלה לך בסוף המשחק. "אליפות אירופה בפדורגל" הינו משחק כדורגל רחב, הכולל את הקבוצות אשר השתתפו באליפות אירופה לכדורגל לשנת 1992-93. במשחק מופיעות כמובן כל הקבוצות ופירוט מלא עליהן ועל כל השחקנים שהשתתפו (עם סטטיסטיקה מלאה). המשחק עצמו אינו שונה ממשחק כדורגל רגיל - מבט מלמעלה על המגרש, מצב שחקנים על המגרש מוקטן בצד וכדומהּ. המשחק מתנהל פאשר בכל פעם אתה שולט בשחקן אחד. נחמד. "סנוקר" הוא משחק שנעשה בשיתוף עם ג'ימי וייט, שחקן פנוקר (ביליארד מפורסם בארה"ב. מי שמכיר את המשחק יכול לבחור בסוג המשחק (כ-8 במספר), ולמי שלא מכיר - חוברת הוראות מפורטת מצורפת. המשחק עצמו עשוי טוב מבחינה גרפית - קיימת אפשרות לשנות את זווית הראייה. על השולחן, אפשר לקבל זווית ראייה מהכדור הלבן (בו מכים) או מהכדורים האחרים (שאמורים "לחטוף" את המכה ויעשו לך פרצופים!!!). בניגוד לאוסף הראשון המיועד לאוהבי סוג מסוים של משחקים, מיועד האוסף השני למי שרוצה אצלו בבית כמה משחקים שונים והדבר גם יכול להועיל למי שיש לו "שותפים" למחשב, כמו אח או אחות שדורשים משחקים שונים ממה שהוא רוצה. באוסף הזה אני בטוח שכל אחד ימצא את מה שהוא אוהב חוץ מקווסטים). האוספים מומלצים כאמור משום שהם זולים יחסית ו(במקום לקנות כל משחק בנפרד), וגם טובים מבחינת המשחקים. עצמם (בחרו אותם לפי טיב המשחק ולא לפי נוחות). 1 לא חילקנו ציונים משום שעל רופרי א המשחקים אפשר לקרוא בגיליונות. - 0 קודמים של וויז ולראות את הציונים ' שניתנו שםי > > ו 0 1 0-9 2 - 0 ל 3 2 2 * * .- ל 0 2 %-- 5% , 66 00 5 6 66 0% > 66 0 6 מאת: אלון שומרוני משחק זה מתחיל כאשר לינק - גיבור ממלכת א.111א צ11, מביס את כוחות הרשע המעיבים על ארצו, ומחליט לצאת לחפש ידע, אשר יעזור לו לחסל את הרשע אחת ולתמיד. לאחר מסע ארוך ומייגע מחליט לינק לחזור לביתו, אך כמו בכל סיפור טוב, ספינתו טובעת בים והוא נשטף אל אי קטן כשבראשו מהדהד קולה של זלדה אהובתו - נסיכת 11.5 צ1: "אתה תהיה בסדר..." באמת תודה רבה. לינק מתעורר בבית לא מוכר ויוצא לדרכו חמוש במגן בלבד, בדרכו הוא מוצא את חרבו בין הגלים (צריך לעשות מזה סרט). בהמשך נוחת לידו ינשוף ענק אשר שולח אותו אל היער, ואומר לו שדג הרוח צופה בו. במהלך המשחק צריך לינק לאסוף שמונה כלי נגינה קסומים משמונה מבוכים ובסופו של דבר לפתור את חידת הסיוטים. ברוב המשחק, זווית הראייה היא ממבט מעל, אך יש קטעים קצרים בהם המבט הוא מהצד. המשחק תופס 4 מגה כולל אפשרות שמירה. שלושה אנשים יכולים לשחק ולשמור במקומות שונים. ן הכז:2/ א א א בצוה 5צוא אז]. לאחר "באשמן" ו"באטמן חוזר" מגיע לגיים בוי המשחק השלישי שהוא "באטמן איש העטלף". מי שצופה בסדרה בערוץ הילדים, יודע שמדובר בסדרה מצוירת שלעתים אפילו עולה על הסרטים שהיו וכך גם המשחק - טוב יותר משני קודמיו. סיפור העלילה בקיצור: 7 פושעי-על מטילים טרור בגוטהם סיטי. באטמן, כרגיל, נקרא להילחם בהם ולגאול את גוטהם סיטי. באטמן לא צריך המלצות ממני, אבל בכל זאת, הוא אחלה גבר. למרות שהפושעים לא פוחדים ממנו, הם עוד ילמדו. כמובן שגם טיפוסים כמו באטמן זקוקים לעזרה, וכאן אתה נכנס לתמונה. אפילו אתה, השחקן הכל יכול, זקוק לכמה כלים אלמנטריים: 8 יחידות כוח, לב שמחזיר 4 מהם, אגרוף חזק במיוחד, כפפות ומגפיים שיאפשרו לך לקפוץ מקיר לקיר, בומרנג, עטלף שניתן לזרוק מרחוק על האויבים ואפילו פלצור שנורה לתקרה, ונותן לך אפשרות להגיע למקומות גבוהים (בונוס). אם כל זה לא מספיק, ישנו גם רובין שיש לו אמנם 5 יחידות כוח, אבל הוא יכול לתפוס ת'תקרה עם הידיים שלו ולקפוץ ממקום למקום בחופשיות. כבר בתחילת המשחק (למי שלא ישחק לו - זה המשחק בשבילכם, אם לא - בכפתורים) יש קטע אנימציה של התחלת הסדרה הטלוויזיונית, מלווה במוסיקה מתאימה והדבר מתקשר להמשך. המשתק מחולק לחמישה חלקים אבל במקום לקרוא לכל חלק שלב קוראים לו פרק;: הבדיחה עליך (באנגלית זה נשמע הרבה יותר טוב), רעד החיים, הטירוף הירוק, שוד בנק זה 6005 (מה לעזאזל הכוונה) והצחוק האחרון של הג'וקר. בחמשת הפרקים תצטרך להילחם ולהביס את מר קיפאון, אשת החתול, פרח רעיל, חד החידה, הדחליל, הפינגווין והג'וקר (לא בהכרח לפי הסדר). הדבר היפה במשחק הזה הוא שנגד הבוסים אין צורך להשתולל על גבי המסך כמו משוגעים בדומה למשחקים אחרים. נגד כל בוס יש אסטרטגיה מיוחדת המאפשרת להביסו מבלי לאבד אפילו יחידת כוח אחת! הגרפיקה מעולה, ברורה וחלקה, הקול מעולה (בתחילת המשחק בפרק 2 שומעים צופרי סירנה של משטרה בקול אמית, התנועה של הדמות מגוונת מאוד והשליטה בה טובה. במסך הפתיחה ניתן בעזרת 51.67 לשנות כמה דברים גורליים. לסיכום: אם לא משחק חובה - אז בהחלט מומלץ מאוד. ציונים סוג משחק: הרפתקה גרפיקה: % 9% | קול: 4 6 0 0 % משחקיות: 9 9% | שליטה: 4 6 6 % כללי: 4 6 6 > וחצי| שווה את הכסף? אם אהבתם את המשחק צ48 דא .41 א ודומים =... | , | . 9 . / ו 4 7 , ' א .- וי ל 4 4 / 8 6 3 - ". - + ' . 6 ₪4 ₪ ' 4 ₪ = . . ה ₪ .₪2 = גצ ב ' |<: אא 4 2 7 6 , +' י והו!ָ )ו / | | 3% 3 / . 3% + | 3 | " | | 1 מ 1 ]. זו " ' 8 .| -- הפגיעות מסומנות על"גבי צו העיינית א0-א1.06 ערכת סימולציה לירי אינטראקטיבי - הכוללת אקדח היורה קוני אור אינפרא אדומות עם עיינית אינפרא אדומה ועוכת ואש עם עיינית אינפרא אדומה וממנה יוצא צג המסמן את ה"נעילה" ואת הפגיעות. אפשוות לשחקן בודד או למספר משתתפים. 4 וזש 3 להשג בחנוות המובחרות לצעצועים ומחשבים = משווק ע" באג מולטיטיסטם :2% || 8(]] נצגת [1ש] שרו 588 606 66098 6 מאת: דוד אידלס טום וג'רי - לכו לכל הרוחות; החתול והעכבר המצחיקים והקטלניים ביותר בכל הזמנים על מסכי הטלוויזיה מגיעים בקארטריג' של מגה דרייב! אם צפית במשפחת הסימפסונים, בסדרה הטלוויזיונית או באחת מקלטות הוידאו המסתובבות בשוק, אתה יודע בדיוק מי הם 1164 ו- צ568410. אם לא ראית את משפחת סימפסון עד כה, אז אין לך מושג מה הפסדת ואתה כנראה בן אדם מאוד עצוב. חשוב לדעת ש- צ163] ו-צ56841608 הם צמד אנימציוני המככב בהופעה של "קרסטי הליצן", והם התשובה הספרינגפילדית לטום וג'רי: צזזיד 50 הוא חתלתול ביש מזל אשר תמיד נדקר, נורה, נחנק, מאבד את הראש ובדרך כלל נרדף על ידי עכבר פסיכוטי הראה איך ה- 1111 סובל כאן נורא, רק בגלל שבטלוויזיה הוא תמיד זה שנותן את כל המכות. כאן לא נראה שיש לו הרבה סיכוי, אחרי ש-/ 10111 א-)5 תוקף אותו כשהוא רוכב על סוס טרוייני. אותם במשחקי פיראטים. בשם צ110₪8. עכשיו גם אתה תוכל להשתתף במריבות התמידיות שלהם - במוצר הרשמי החדיש ביותר של חברת ו הצמד צ116₪ ו- צ508416₪1 - או "גרדוד ועקצוץ" בתרגום העברי הקולע - הופיעו לראשונה באחד הפרקים של המשחק הטוב ביותר (עד כה) של חברת אגא - מתג אד זא 5 . הופעתם היתה מוצלחת כל כך עד שהם המשיכו בדרכם לקבל משחק השייך רק להם. עם רמות שונות של טכנולוגיה קטלנית ושלבי זמן שונים, המשחק החדש שואף להיות המשחק האלים ביותר - אך גם המצחיק ביותר שנוצר עד היום. האם חברת 661,418 תצליח לעשות זאת או לא? נראה בעת"ד, בינתיים הסתכלו בכמה תמונות שהישגנו. הערה חשובה: גרסה זו מתאימה גם לסופר נינטנדו, כן כן. ל אל תתנו לעצמכם להפסיד את סדרת הטלוויזיה המצוירת המדהימה הזו - תוכלו לצפות בה גם בערוץ 6 וגם בערוץ 1. רוצו לעיתון השידורים, סמנו שלא תפסידו והמתינו בסבלנות ל-21 דקות של תענוג ממכר מול המרקע. אם ישאלו - תגידו שניר מ-17/\ שלח אתכם. 56/0 660 6 הצמד הקטלני אוהב גיוון: הפעם אנחנו מוצאים כמה כותבים שואלים לגבי הקו החם המציע עזרה למשחקים: מדוע אין תשובה ופתרון לגבי כל משחק? קו העזרה למשחקים נועד לעזור, כשירות ללא תשלום, בהתקדמות בשלבי המשחק. החברות המספקות שירות. זה, עושות זאת מתוך רצון לקדם את מכירת המשחקים אך בשום אופן אינן מחויבות לספק תשובה והדרכה לכל משחק! האנשים העוזרים עושים במיטב יכולתם - אך קשה לבוא בטענות כלפיהם אם הם אינם יודעים כיצד לפתור בעיה במשחק מסוים - כיוון שזהו שירות בלבד. תארו לעצמכם שכלל לא היה שירות כזה, מה אז היה קורה? עמית אלישע מראשון לציון שואל: 1. מדוע אנו מרחיבים בנושא *%] ומקדישים רק עמוד אחד או שניים למגה דרייב ולסופר נינטנדו? 2. האם יש קסדות מציאות מדומה למגה דרייב או לג'נסיס? עמית, 6 בישראל פופולארי יותר ממשחקי טלוויזיה, ולכן באופן הגיוני עלינו להקדיש יותר מקום בגיליון למשחקי מחשב. פשוט מסתבר שהרבה יותר אנשים אוהבים משחקי 6/ מאשר משחקי וידאו למיניהם. לשאלתך השנייה - קיימת קסדת מציאות מדומה גם עבור המחשב וגם עבור משחקי הטלוויזיה אך מחיר מוצרים אלו מתחיל ב-1,600 ש"ח בחו"ל... בך שכרגע זה עדיין יקר מעט. ערן המבורגר מנשר שואל מהו מחירו של 1ג(62-80 בחו"ל? והאם סאונד בלסטר 2 פלוס מתאים למולטימדיה? כונן תקליטורים 60-80%1 עולה בחו"ל 200-400%, כאשר בארץ מחירו נע כיום בין 300-5008 לצרכן. סאונד בלסטר 2 מתאים בהחלט למטרת מולטימדיה. עידן ברזילי מחדרה שואל: מה ההבדל בין מולטימדיה ל-60-80%1 ואיך מדפיסים בצבעים באמצע משחק למדפסת? כמו כן, עידן מבקש הסבר פשוט בלי סיבוכים על "מה זה מודם". מערכת מולטימדיה פירושה מחשב בעל מעבד %א3860% לפחות, צג .0/, כרטיס קול וכונן וא0א-62 זה לגבי השאלה הראשונה. הלאה - ברוב המשחקים אין אפשרות להדפיס בצבע כיוון שהגרפיקאים של המשחק מעוניינים להגן על יצירתם והמשחק מונע זאת. ולגבי מודם, זהו מכשיר אלקטרוני המופיע בצורת כרטיס הנכנס למחשב או קופסה חיצונית המתחברת ליציאה ויה במחשבך 858-232), ותפקידו להעביר מידע אלקטרוני שהמחשב מייצר אל מחשב אחר, לרוב דרך קו הטלפון שבצידו השני מחובר מחשב עם מודם. המודם עושה זאת על ידי המרת המידע האלקטרוני של המחשב לצלילים, אותם ניתן להעביר דרך קו הטלפון. המודם. המחובר בצידו השני של הקו, הופך את הצלילים למידע אלקשרוני כך שהמחשב השני יוכל להבין את המידע. רוב המודמים (לפחות אלו שנועדו לשימוש ביתי) פועלים בצורת תקשורת מסוימת (פרוטוקול תקשורת) ששמו >ץג1. מודם מודרני פועל בקצב של 14,400 באוד, המקביל בערך ל-1750 סימנים בשנייה. אם אתה מתעתד לרכוש מודם - ודא שהוא תואם 138, רצוי 14,400 באוד, אך אם אין ידך משגת, אפשרי גם 2,400 באוד, לא פחות, ועם חומרה לתיקון שגיאות בתקן 5קאוא. מיכאל בס מקיבוץ אל-רום שואל באיזו תוכנה כותבים משחקים? שפות התכנות הפופולאריות. ביותר למשחקים תחת 05 הן ++6 ובורלנד פסקל. תחת %אסשחו\ מתווספת שפה נפלאה חדשה 34516 15041 - שרבים אינם יודעים, אך חלק מתוכנות מיקרוסופט כגון [סשא, 6 שזס/צ ועוד - נכתבו בעזרתה! אסף פבזנר מקרית אונו כותב לנו: חברי קנה את המשחק אינקה 1 בישראל ואני קניתי אותו בחו"ל. כשראיתי את שני. המשחקים, שמתי לב להבדלים עצומים - חשוב: אני רוצה לדעת מיהם ד"ר וויז, שחף בן צור וערן בן סער? | לא אמורים להיות הבדלים בין משחקים (למעט שינויי תרגום לעברית.) בהחלט עשוי להיות מצב, כפי שקרה עם מורטל קומבט, שיצא בסוף 3 (לקראת חג המולד) למכירה בארה"ב על ידי חברת הססוו1] עם 8 תקלות רציניות, ורק לאחר 3 חודשים יצא המשחק לאירופה וישראל על ידי חברת וירג'ין - ללא הבעיות ועם שינויים פנימיים מסוימים. לגבי קווסטים. - כדאי שתעיין בגליונות. וויז קודמים הממליצים.על קווסטים שונים ומגוונים ולגבי ד"ר וויז - לא נענה. מתן ביליג שואל באיזה פקודות להשתמש כדי להפיק יותר מ-609472 מתוך 654336 בתים (לאחר שימוש ב-8 א. א18א11) בזיכרון העליון (בין 1(1 - .א640) ורק בפקודות של 0008. 2 ו ו נבחרת 12/, נבחרת כתבי המשחקים הטובה ביותר בארץ, פותחת את שורותיה. אנחנו רוצים אותך - אתה שמבלה שעות מול המחשב | ומכיר כל משחק יותר טוב מהמתכנתים שיצרו אותו, אתה ששורף את היום בהחלפת קלטות סגה ונינטנדו, ואתה שמכור | למשחקי תפקידים מכל סוג שהוא ורץ לשחק, להתעדכן ולספר לחבר'ה. בקיצור, אם אתה מרגיש (או את מרגישה, כמובן) שזה הייעוד שלך בחיים - או לפחות בתקופה הקרובה - לכתוב על המשחקים הכי חדשים שיש, לסקור מוצרים שזה עתה יצאו | לשוק ולהיות עם היד על הדופק בכל מה שקשור למחשבים, משחקים וכיף - איך זה שעוד לא כתבת לנו כלום? אה, כן. חשוב גם לדעת לכתוב. כי הרי לשחק במחשב | הרבה אנשים יודעים, אבל גם לכתוב על זה אחר כך - בשפה קולחת וברורה, בניסוחים שירתקו אנשים אחרים ובתיאורים שיתנו חשק לעוד - זה כבר קצת יותר מסובך. אוקיי. קראת הכל והחלטת שמה שכתוב זה בדיוק אתה. מה עכשיו? פשוט. בחר לך נושא מעניין לכתבה שמתאימה לוויז אבל לא הופיעה בו אף פעם, כתוב כתבה בת 500 מלים לפחות, הקלד את הכתבה במעבד התמלילים 71א018 ושלח את התקליטון + עותק מודפס של יצירת הפאר שלך - אלינו (לת.ד 2409 בני ברק, מיקוד: 51114. לידי ניר צוק). אנחנו כבר נעשה את השאר - אנחנו נבחר את הכתבים בי 7 ג כב" ימי ור" ב ג ב ל יי רו יי ו ג אנחנו מחכים לא פירטת מה עוד קיים בזיכרון המחשב שלך, אך כבר יש לך מספיק זיכרון פנוי למרבית המשחקים הקיימים הדורשים לפחות 590% זיכרון בסיסי פנוי. נסה להוסיף את השורה 05=₪8₪10₪,0%8 אחרי השורה של 8צ5.ואםואזז. במקרים מסוימים הדבר מפנה זיכרון בסיסי נוסף מתוך ה-640% הראשונים. אם השורה כב ד, " ק% יפות *. ב כוגב ] ה-5צ10.8תא60 שלך, נסה להוריד את ה-18א!1 כך שיופיע הסז=5סק. אם מחשבך הינו בעל מעבד 386 ויש בו )2% זיכרון לפחות, עליך להפעיל את תוכנית התמיכה בזיכרון מתרחב של ₪205 ששמה 886ַ1ָא. קובץ 5צ710.5א60 עקרוני צריך להראות כך: שאם. תת ד 55ססי= מיוצסס 5 אסכ )= 6וצטס וא 86א.1386אוא=5 ס:6=תיצמכ 05-01 מאת: דייזי כץ אחרי ההצלחה המסחחרת בחנויות למתנות בכל רחבי העולם, הטרולים של מןשתתט 81055 נמצאים עכשיו בסכנה על מסך הסופר נינטנדו תחתוניהם בהעברתם למסכי נינטנדו, על הטרולים לשתף פעולה במירוץ סביב חמשת האיים של ארץ הטרולים. שים לב: טרולים שונים מבצעים סוגים שונים של פעילות, תוך היתקלות בבעיות שתמצא במהלך המשחק - טרולים עם שיער ורוד יודעים לקפוץ גבוה; טרולים עם שיער | אדום רצים מהר מאוד; הירוקים | חזקים מאוד והכחולים יודעים לשחות מתחת למים. כל צבע והתכונות המיוחדות רק לו. חשוב לזכור. מה המטרה? לצבוע את הסביבה נטולת החיים, כך שהיא תהיה שופעת צבעים כמו הטרולים עצמם - זוהי מטרת המשחק. סולמות, חלונות והחלקים המשעממים האחרים על המסך, חייבים להתמלא בצבע בכדי לסיים כל שלב. אחרי שצבעת, המסך מתמלא כאמור בצבעים וגשם של חפצי בונוס יורד מהשמיים. אתה חייב לאסוף במהירות את כל מה שאפשר בטרם יחל השלב הבא. כל חפץ שתאסוף מביא לך נקודות של בונוס - אבל את הקטע הזה אתם מכירים מאינספור משחקים אחרים. כמובן, יש כאן גם "רעים" המשוטטים ומנסים להפריע, וחידות "קרקע" שעליך לפתור בכדי להגיע למקומות הבלתי ניתנים לגישה (לכאורה). לדוגמה, לפעמים אתה מוצא בור של קוצים קטלניים ועליך לדחוף אבן גדולה לתוך הפתח, בכדי להפוך את אותה מלכודת למעבר בשוח. אך אם תעמוד במקום אחד יותר מדי, ענן מכוער יופיע וירדוף אחריך. זוז קדימה. הנשק העיקרי שלך היא צלחת של עוגה אשר מכסה את אויביך ומכינה אותם לאכילה, אך ככל שאתה מתקדם - דרך 50 השלבים של המשחק - אתה מגלה שהדרך הטובה ולפעמים היחידה לניצחון, היא בחירה נכונה של הטרול הנכון, בזמן הנכון ובמקום הנכון, שיבצע את העבודה הנכונה. נכון? משחק בהיר, חייכני ומקורי הם המאפיינים של משחק רמה זוהר זה. טרולים הם כיף של ממש, והם ימצאו חן בעיני השחקנים הצעירים על בטוח. החיפוש המדבק, השוטטות ברמות והטרולים הניתנים להחלפה בכל עת, הם הגורמים העיקריים של המשחקיות כאן - ולכן ההנאה וההנעה שלכם מובטחת. סופ סופו מאת: דייזי כץ נראה שאנשי חברת 1א4601.41 נדלקו על כל מה שקשור במשפחת סימפסון; לא רק שהם נמצאים בשלבים המסיימים של משחק רשמי ל-צ508416₪ 6 צהסתז המופלאים, הם גם עובדים בשצף קצב על המשחק ש-2481 וחבורתו מככבים בו. במשחק ₪487 .1041א1/, בנה גיבורינו מכונת מציאות מדומה כפרוייקט מדעי לבית הספר שלו. לרוע מזלו - ובגלל שבארט אינו חכם במיוחד - המכונה היתה חייבת להתקלקל בכל פעם שהוא שם על ראשו את קסדת | המכונה, אי לכך | אין לדעת היכן 6 ש ל ספרינגפילד יסיים את דרכו, ה מ ש ח ק זאג .והשזאזץ ממשיך ומקיים את מסורת המשחק אאגאדת סא 5 "31 בו יש כמות של תת-משחקים שונים, אשר אותם עליך לגמור בכדי לסיים את המשחק כולו. ב-₪487 5516 או גיבורנו הופך לחיה פרה-היסטורית, וחייב לפלס לעצמו שביל וללחום דרך מכשולים אינסופיים, הכוללים דינוזאורים וגרסאות פרה-היסטוריות של הדמויות האהובות עלינו ממשפחת הסימפסונים נינטנדו * בוסיזיא 5 )רוד פראש פחנ<> ₪ חזו הטלוויזיונית. במשחק ירי העגבניות, בארט השובב יכול לזרוק עגבניות על החברים שלו (שפטסא.1 ]זוא ו-א14871א למשל,, אך אוי לו ואבוי לו אם הוא פוגע במנהל או ב-דאטוא א1.80טא. בכדי להשתעשע ב ארש: מגיל .גם ל פ א'היק " המ "₪ ו 7 > ₪ 00 ₪ א 0 א 5 4 .1 5 המפורסם, והוא מוכרח למצוא נתיבי'באחל המסלולים המרגשים על ידי בחירה נכונה בדרך, והתחמקות מסכנות כמו כדורים מקפצים ועכוזו החוסם של הומר. מה קורה בהמשך? המפעל הגרעיני של ספרינגפילד מתפוצץ והופך את העיר לשממה. זוהי ההזדמנות הטובה ביותר של בארט לצאת למירוץ נוסח המשחק א 4040. נינטנדו נמשיך: כאשר בארט חוזר לילדות, הוא יוצא מעריסתו וחייב "לעשות טרזן" בין הענפים בכדי להימלט על נפשו. נפילה על האדמה תגרום לכך שתאבד את חיי בארט הקטן, אז כדאי מאוד לתפוס ענף. כל אלו הם רק חתלק מהמשחקונים ומהאתגרים השונים הניצבים בדרכו של בארט. הפיצול להרבה משחקונים מוסיף המון עניין ויש כאן יותר 8 - אתגר מסתם משחק. שימוש ב-7 פססוא 0 4 של סופר נינטנדו, אנימציה מצוינתל 0420 | מוסיקה מקורית של הסימפסונים, קולות / /‏ של בארט והמשפחה והמון יצירתיות > -. ומקוריות שנונה - זה המתכון להצלחחי | > על משחקים כאלו, באיכות רעיונית = וטכנית כזו פשוט תענוג לכתוב ביקורת. = ערן בן-סער "לוחמי החלל" הוא אחד מספריו ב וכ המדע הבדיוני הידוע (ולעניות ם-י ו פדרציית טרה לבין גזע של דמויי | 1-ב ריקו, הוא חייל במלחמה אכזרית זו, ב מ מ ג מ ו ל קר וכ ₪ להיותו קצין המפקד על מחלקה | שלמה. "טענתי את משגר הטילים של מצאתי את המטרה ולחצתי על ההדק ההאשון, כדי לתת לטיל לראות את המטרה שלו. לחצתי על ההדק השני ושלחתי אותו לשלום, ומייד קפצתי שוב ארצה. דילגתי מעל שורת הבניינים הבאה, ובזמן שהייתי באווירריססתי את השורה הראשונה שליד הנהר בלהביור-יד. בזמן שנחתתי, פלט משגר הגב שלי שתי פצצות חומר נפץ קטנות מאתיים משר לכל צד, ימינה ושמאלה, אבל לא ראיתי מה הן עשו, כי באותו הרגע פגע הטיל הראֶשון שלי, באותו זוחר שאין לטעות בו של פיצוץ אסומי." הספר עוּרר מחלוקות רבות, הן בשל תיאורי הקרֶב הקשים שבו והן בשל הדעות שהיינלין הבִּיע דרכו. חיינלין, לאורך:כל ספריו," התפקד- 5מס7+ם חברתיים-פוליטיים אותם הוא שוזר כרקע לעלילה. המוטיב החוזר ברוב ספריו הוא תיאור החברה שלנו לפי אמות המידה של חברה שונה לחלושין. החברה העתידנית ב"לוחמי.החלל" היא חברה שבה רק לחיילים משוחררים יש זכות הצבעה, חברה שבה העיקרון המרכזי לעגישה הוא להרתיע עד כדיכך שלא והיה סיכוי לפשע חוזר. אחד הקטעים הטובים ביותר בספר הוא כאשר נזכר חואן באחד ממודיו שהסביר לכיתה עד כמה גוראה היתה המאה ת-20: *אנשים שומרי חוק כמעט לא העזו לצאת - / . 4 - ₪." -% . 24430" *-= לפארק ציבורי אחרי רדת החשכח.: כל מי שהעז לצאת הסתכן בהתקפה מצד כנופיות ילדים חמושים בשרשראות, באקדחים מתוצרת בית, באלות... במקרה הטוב הוא היה נפצע, קרוב לוודאי שהיה נשדר, ויש לשער שהיה נשאר בעל מום לכל ימי חייו, אם לא היה נהרג." תיאור טוב של ניו יורק? רק זיכרו שהדברים נכתבו ב-1959, הרבה לפני שכל זה באמת הפך למציאות של ימינוו! הפתרוגות לפי היינלין? תקראו בספר, אבל לא לחיגם קנה לו הסופר הזה שם של פאשיסט, אם בי בספרים מאוחרים יותר מצטיירות דעותיו של היינלין כאנארפיסטיות. | הספר מתאר באופן מפורט להפליא את חייו של החייל, העתידני, מהטירונות המפרכת והשיטות הקשות בהן נוקטים המפקדים כדי לאמן חַיילים מובחרים, דרך חיי היומיום של חייל פלישה, בזמן קרב ועל ספינה בין-כוכבית, קורס הקצינים, הפיקוד הראשון וכו' - והפל בצבעים ססגוניים למדי, לפי סגנונו הקשה של היינלין. אם אתה אוהב את הסגנון של היינלין אתה תתאהב בספר הזה, אם אתה מחפש ספרי מלחמה בדיוניים גם אז לא תתאכזב, אבל מי שמצפה לרומן מלחמה ארוך וקליל העוסק בפילוסופיה של גזעים זרים יתאכזב. היינלין לא טורח לדבר על גזעים זרים ולאורך כל ספרין, למעשה), אנחנו מעניינים אותו הרבה יותר.ובספר זה, כבכל האחרים, ממשיך הינליין לרדת אל מעמקיה של החברה האנושית ולֶציג אותה ללא דעוו קדומות וללא החמים. = 7 במלים אחרות: קנו אותו, אִם לא קראתם את הינליין. חייכם לעו יהיו אותו דבר לאחר הקריאה." , וי , . ',-- -% "שי -27 = - צ - ו 7 זָ "א -- 0 ו 7 0 יי 2 : ל 2 8 9 2 2 ו 2 2 כ ו 5 ה 2 2 . - ל 2-2 בנ לש לכויש 2 ו שי 2 11 , . 2 2 2 רו : 2 / - 1 ל 41 א " 22 מא == וו מו ה ו 2 ** -- ₪‏ 400 9 075 "שה ישן ₪ 7 6 ו 65 שו = - מאת: ערן בן-סער ואבי סבג "קומו כבר בטלנים!" הכריזה הזקנה וגרמה לשמיכות שלנו לרחף באוויר, "אתם רוצים לישון כל היום?י "כן!" ענה אבי וניסה לחטוף את השמיכה שלו בחזרה. "עוד חמש דקות, אמא" לחשתי (תלוש משהו מהמציאות), "שיעור ראשון זה תושב"ע". "אני אתן לכם תושב"ע" אמרה מורגן וגשם זלעפות ירד עלינו מהשמיכות. "אאאאאאההההה" הגבנו יחד. "זה היה תרגיל מלוכלך!" צעק אבי. "את מתה, מכשפה!" קראתי לעברה, "בשרך החרוך יהיה שווארמה בפיתה שלי!" קמתי בהחלטיות וצעדתי לעברה בתנועות חניקה אגרסיביות. נתקלתי בכרית הרטובה ונפלתי על הפנים. מורגן ואבי אהבו את זה, אותי זה העיר. "תסתמו" אמרתי בקול עייף נוכח צחוקם ההיסטרי וגררתי את עצמי לאמבטיה. מאוחר יותר, בארוחת הבוקר, נעצנו אבי ואני מבטים כעוסים ביותר לכיוון בת-האלף במטרה לפחוט מידע. מורגן לא נשברה. עברנו לטאקטיקה מחוכמת יותר: "מורגן, למה הערת אותנו בשעה כזו, קיבִינימט - ישנו רק ארבע שעות. בטירונות ישנתי יותר מזה" אמרתי. "אנחנו הולכים לטיול קטן" אמרה מורגן. אני ואבי החלפנו מבטים, "מה את זוממת מורגן" שאל אבי, כי רוב הטיולים הקטנים של מורגן משאירים לנו סיוטי לילה למזכרת, "טוב, נו, אני אגיד לכם את האמת. הפעם אני צריכה את עזרתכם במשהו רציני," נכנעה מורגן. "עזרתנו?י חשבתי, אבי הביט בי במבט שואל, כאילו יש לנו ברירה. "אני צריכה להשיג את צמח 'העלים הצהובים הדהויים בקצוותיהםי" הסבירה מורגן, "הוא קיים רק במקום אחד שאני מכירה, עולם פנטזיה בשם וילמיר". "נו אז מה הבעיה?" שאל אבי. "וילמיר הוא עולם שנוצר באופן מיוחד = מאוד, כוחות הקסם שלי נמוכים בו יותר מבכל מקום אחר". "ואת צריכה אותנו?י 99 020/0/ 9 3 2 שאלתי, "קחי את סנטלארד או את נרימריידר ו 4 יותר - ל בי בוסליום* ל "יאה, הם לא יכולים מאוחר יותר. "אה, ה | להיכנס לעולם הזה" אמרה מורגן, יזה קצת מסובך וטכני להסביר לכם למה". אבי משך בכתפיו, "אין לנו ברירה, נכון?" שאל. "לא" ענתה מורגן. אחרי ארוחת הבוקר יצאנו מדירתה של מורגן ונכנסנו אל המעלית . מורגן החוותה תנועה קלה בידה ולפתע הרגשתי שסותמים את אוזני. מורגן אמרה מספר מלות צופן ולוח המקשים. הופיע. הלחץ באוזני פסק. המכשפה הקישה על מספר כפתורים יחד והמעלית החלה לנוע. לא זזנו למעלה או למטה - פשוט היתה הרגשה של תנועה, הדלת שינתה צורה וצבע במהירות גבוהה ואנחנו זזנו באלכסון . לבסוף.עצדנו-מןל,ידלת שנראתה כעשויה מעץ. "בואו" אמרה מורגן ופתחה את הדלת. מצאנו את עצמנו יוצאים מתוך גזע עץ. הדלת נסגרה מאחורינו. אבי התחיל לצחוק, בהיסטריה. "מה קרה?" שאלתי. "אתה נראה כל כך | מטופש בגרביונים!" צחק אבי. מורגן הסתכלה עלי ופרצה גם היא בצחוק. "שתקו שניכם, אתה ממש נראה שגעון בחצאית הסקוטית הזו" אבי הביט על עצמו והשתתק, "למה אבי מקבל חצאית ואני גרביונים?" שאלתי את מורגן. "כן," אמר אבי, "ולי יש גם. חרב מגניבה". הבטתי בעצמי: היתה לי חרב קצרה מאוד, קשת ואשפת חצים. החלטתי שאני נראה כמו רובין הוד. "מגניב" צעקתי, "עכשיו אני אשדוד מהעשירים ואתן לעצמייי "תפסיקו עם המריבות" אמרה מורגן, ו נראית פצצה בגלימות קוסמת שחורות עם מחשוף נדיב (מאוד, העיר אבי , מאוחר יותר), "עוד תעירו את כל היער", | היער היה צפוף, אבל לא יותר מדי ומספר > מטרים לימיננו היה שריל המו = ' "ננרהיה שביל קטן. סנאי הביט לעיר לפני ה פה בלילה". התחלנו ללכת לאורך השביל( > ₪ 4 % 9 - | 0% 9. ו בי 1 זים. "אנחנו חייבים להגיע , חשכה" אמרה מורגן, ימסומן -- העצים היו ירוקים ורעננים - מלבד מספר עצים סגולים שגידלו פירות גדולים ומוזרים בצורת תפוח. "מה זה?" שאל אבי. - "תפוח" ענתה מורגן בלי לעצור, "סגול" הוסיפה. "רעיל?" ניחשתי. "דווקא לא, אבל משלשלי. | החיות היחידות שראיתי היו סנאים. ומספר ארנבות בעלות שש רגליים, "יער > נחמד" אמרתי. "נעשה פה פיקניק.. בהזדמנות" הציע אבי. עמדתי לענות לו = אבל אז שמענו קולות שבאו מלפנינה ‏ ולפתע עמדו שלושה אנשים על השבילי > כלומר, במבט ראשון חשבנו שהם אנשיםו. | אבל לאנשים יש כמות פחותה בהרבה של > שיניים, עיגיים, שערות וכיעור. אנחנו גם = | פחות אדומים מהם. "שלום?" ניסיתי - 5 והאאארר טראראררר > מהם, ונופף בחרבה = ֶּ - | א 9% א היה ית טום". זה , אמרה 4 ה ".7 אותי אל מנהיגך" אמרה לו. בתשובה החלו היצורים לרוץ לכיווננו עַם חרבות שלופות, ידיים מתנופפות, שיניים חשופות ומבט של רצח בעיניים. עכשיו אני רוצה לעצור ולהסביר משהו קטן: אני ואבי באים מנתניה, או בשמה הידוע יותר 'ארס-לנד', ולכן יש לנו ניסיון מסוים עם אנשים שרצים אלינו בכוונות רצח. מאוחר יותר תסביר לנו מורגן שהיא הגבירה את מעט הכישרון שיש לנו כדי שנוכל להילחם ברמה מינימאלית. לכן אולי תבינו מדוע אבי שלף את חרבו ורץ קדימה גם הוא, בעוד אני טוען חץ אל הקשת ויורה אותו. החץ שלי פגע באחד היצורים והוא נפל, אבי חסם במיומנות מכת חרב שניחתה לעברו והשחיל יצור אחד על חרבו, בעוד מורגן יורה חץ קסום על היצור השלישי. "אמרתי לכם שמסוכן פה" אמרה מורגן. "מה מסוכן?" אמר אבי, "איפה יש עוד?" נשאתי תפילה חרישית בליבי. | לקראת הצהריים הגענו לעיר. מורגן קראה לה ניו-הארל והסבירה שהארל המקורית נהרסה שלוש פעמים - בשריפה, בשיטפון וברעידת אדמה - עד ששינו לה את השם, העיר היתה קטנה במקצת, ומוקפת חומת אבן נמוכה, שמעבר לה ראינו את גגות בתי העיר ואת הבניינים הגבוהים יותר. במרכז העיר עמד מגדל גדול (מקדש לפי מורגן). ניגשנו אל השער ומורגן פנתה אל השומר. 380 "שלום" אמרה, "אפשר להיכנס לעיר?י. "לא" ענה השומר, "לא לפני שתגידו לי מי אתם ומה אתם מחפשים". "אני ער..." התחלתי וקיבלתי מכת מרפק לסרעפת ממורגן. "אני היא מורגן לה-פיי ואלו שני המלווים שלי, אני עוברת בניו-הארל כדי לבקר ידיד וותיק". "מי?י שאל השומר. "לא עניינך" השיבה לו מורגן. "לא תיכנסי" אמר השומר. מבט המלחייה עלה בעיניה של מורגן, היא לקחה מרחק של שני צעדים אחורה והחלה להטיל לחש, "אסוניטי קיוראכא באזלבור." אמרה מורגן. "לא, לא, אתם יכולים להיכנס!" אמר השומר בפחד מוות, "בבקשה אל תעשי לי כלום". מורגן הורידה את ידיה והשומר פתח את השערים ונתן לנו להיכנס. "מרשים" אמר אבי, "איזה לחש זה היה אמור להיות?". "שום לחש, סתם לחשתי שטויות" השיבה. "לאן הולכים?י שאלתי. "לראש העירי ענתה מורגן, "בגינה שלו צומח השיח שאני צריכה". פילסנו את דרפנו בהמון האנשים השונים, רובם נרתעו ממורגן גם ככה - כנראה בגלל הגלימות השחורות. - 7 שמנו לב שהרוכלים בשוק הפסיקו צעוק "הכל בזוז, הכל בזוז" כשמורגן -- נער אחד שנעץ יותר מדי מבטים, באישה זקנה עם סלים והיא הרביצה ₪ מקל ההליכה שלה. ראינו גם אדם ₪ צועק על פקחי העירייה שגררו לו את וסוס, כי הוא החנה אותו ליד שלט "דרקונים בלבד". משהו צד את עיני בצד הדרך - הבטתי ונעמדתי דוּם. אבי הביט אחרי. עמדנו מול מסעדת 1611670 'פונדק הדרכים ללוחם העייף' כפי. שהּיה כתוב. "אה, מורגן" אמרתי. מורגן פנתה והביטה בי, "מה?". "מה זה?" שאלתי. מורגן הביטה במסעדה, "עזוב," אמרה, "זה עולם מאוד מוזר". "אני רוצה להיכנס" אמר אבי, "לא אכלתי מהבוקר". "אוקיי" אמרה מורגן, "אנחנו לא מהממהרים ולא מהממהרות". נכנסנו פנימה, המסעדה היתה מרווחת, עם שולחנות עגולים שסביב רובם ישבו לוחמים עייפים ומאובקים. בפינה היה פסל של זמר-נודד. ניגשנו לקופה (גוש אבן עליו מניחים ניירות כדי שיהיה נוח לרשום). "מה בשבילכם?" שאלה קופאית קטנה ומחוצ'קנת, היא היתה לבושה בחולצה ומכנסיים ששריון לוחות צוייר עליהם ונראתה מגוחכת לחלוטין. "מה יש להציע?" שאל אבי, "או, קודם כל יש לנו שלושה סוגי בורגרים," אמרה הקופאית, "מק'כורגר שעשוי מבשר חזיר בר, היד-בָוּרגר שעשוי מבשר הידרה וכמובן ביג-מק מבשר דרקון," הקופאית המשיכה, "יש גם נגיסי גריפון וצ'יפס. לשתות יש כל מה שתרצו". "אני רוצה ביג-מק" אמרתי. אבי הביט בי כבמטורף, "היי, תמיד רציתי אחדך" אמרתי. "ואני גַם רוצה קולה גדולה | ועיפס".. "נד טקב> נבפע אבי לקרקוי* 1 ר' בטנו, יאני אקח בגיסים, צ'יפס ומילק-שייק אם. יש", "יש, יש," אמרה הקופאית, "בטעם גרגרי-יער, תותי-שלג, תפוחים סגולים או בננה?". "אני אקח קולה* אמר אבי. מורגן לא היתה רעבה אבל היא גילתה שיש להם רפרפת (ג'לי) והזמונה מנה כפוּלה לעצמה. שילמנו. על הכל (37 זוז וחצי פיסת כסף! וק'בלנו את האוכל יחד עם פאזל קטן ומרתק של. טרול אוכל. באחת ממסעדות הושת, התיישבנו לִיד אחד השולחנות הפינתיום. הדרקון-בורגר שלי היה נהדר, אני ממליץ בחום לכל מי שיגיע למקום לנסות אחד, מַה, גם שהקופאית. אמרה סהם משתמשים רק בדרקונים אדומים מונָחרים. הנגיסים של אבי היו נחמדים אגל לא וותך מזה - לגריפונים יש בשר ?סה במקצת - אבל שיא ההפתעה היה "צ'פס שהיה עשוי מתפוח אדמה פשוט '"נ'לו כו.הקולָה היתה עשויה ברזל דק אא חרוס עליה הוביט-קולה והטעם "ל'ר מאוד ספָרייט. ללא ספק - הכי היתה הרפרפת של מורגן - לאחר 0 הראשון עלתה הבעת הפתעה גמורה 8 |,של-מורגן, *היי," אמרה, "זה , 7 יהחלה לטרוף את הרפרפת. אבי = > == טעמו גם וגְְלקנו מייד, אז הזמנו זי ש לגות קטנות לעצמנו+עוד ששה זוז. 3 הארינ עברה הקופאית לידגו. אש ' שאתם נהנים", "מאַוד)* אמר > .77 קלח רפרְמת שבָעול". "כן, כולט 3 .- 4 9 ' 1% * 2% * יז 1 4 ע" / | | 4 . אוהבים את עין הבוהה". "פווווו!" ירקנו שלושתנו את כל תכולת פינו אל השולחן. "איכס!" הכרזתי, "אני עומד להקיא את הדרקון שלי!" ברחנו כל עוד נפשנו בנו. לאחר שנרגענו קצת בחוץ קמה מורגן: "גמרנו, בלי עוד התעכבויות מיותרות. אנחנו הולכים, משיגים את הצמח שלי וחוזרים הביתה - בלי אוכל, בלי שתייה ובלי רפרפת!" קמנו והמשכנו בדרכנו. לאחר זמן מה פינו הסמטאות החשוכות את מקומן לרחובות מרוצפים ומפוארים ("צפון העיר" הסבירה מורגן). רוב האנשים כאן לא טרחו להביט בנו חוץ מילדה אחת שטענה שדרכנו בי"צד שלה" של הרחוב. לבסוף הגענו לבית מפואר מוקף חומה. מורגן ניגשה לגדר האחורית של הבית כָדִי שלא יראו אותנו. "פה אני צריכה את עזרתכם" אמרה. אבי שלף את חרבו, אנ" עשיתי שרירים, שנינו הכנו עצמנו נפשית למשימה הקשה, וברקע נשמעה מוסיקת משימה בלתי אפשרית. "אני צריכה סולם ננבים" אמרה מורגן - לקח לנו שָנִי רגעים , ימכשפה זקנה ומלאת צעק אבי, "סחבת אותנו סולם גנבים?". "קסמי עובדים כאן* הצטדקה מורגן. הייתי מיואש, "בואו נגמור עם זה" אמרתי. | ומורגן טיפסה מעבר לגדר, ונעלמה. בחמש 4 2 אבי ואנִי ע וינו לה סולם גנבים . הדקות שלקח למורגן, לפי מף שסיפרה לנו מאוחר יוּתר, להתחמק מהכלבים, השומרים, שלושת ענקי הסערה, דרקון כחול אחד, ליץ' רמה הבינונית ושאלת טריוויה קשה במיוחד = (אבי לא מאמין לה, אני מכיר אותה יותר טוב - אנו הספקנו ללמוד מדוע חתולים אינם חיות מחמד בעולם הזה, שהמלים "נו כבר" נשמעות בדיוק כמו המלה "נוקבאאר" שפירושה בשפה המקומית = הוא תיאור מזעזע למדי של מעשים מגונים . באמו של הקורבן, שלילד הקטן ביותר שתפגוש יש את האח הגדול, השעיר. והאלים ביותך בעיר ושיש סוסים ‏ שמדברים עברית. / מורגן חזרה בדילוג מעל הגדר, היא 0 אחזה כמה זרדים שעליהם היו מספר עלים > > כתומים, "תודה, לארן" היא קראה | כשעברה. "איך עברת מהצד השני" -/ שאלתי. "לארן, הבן של ראש העיר עזר > לי,." ילמה?" שאלתי אותה. מורגן חייפָה | ולא ענתה לי, "אז זזים עכשיו?" שאל אבי = ידיו היו שרוטות מהחתול ההוא. "כן, חזרה. = ליער,+ ענתה המכשפה,. | 7. 7% 7 יצאנו מהעיר (לא לפני שאבי לקח עוד כוס של הוביט-קולה מה-0ז06/א) ושמנ, | = פעמינו לכיוון היער. השומר בפתח הק נופף לנו לשלום כשהתרחקנה ₪ שמחים מאוד לעזוב את. קעולם המוזו במ היה שם > חוסב שהתעלפתי, הדבר הבא : | , -- : / -- וב ו 7 - 4 - 23 | | .ו זה את אבי צורח על מורגן שעמדה המומה לחלוטין (לראשונה מאז שפגשתי אותה, אגב). "זקנה! מיובשת! חסרת כל כישרון באופן אבסולוטי! בת-אלף! הייתי מקלל אותך עוד אבל ערן בטח לא יכניס את מה שיש לי להגיד לך לוויזו" מורגן התאוששה (אם כי לא מספיק בכדי להפוך את אבי למלחייה). "חייבים לעקוב אחרי מי שכרת את העץ הזה!" היא אמרה, "הקסם יישאר פעיל רק לעוד ארבע שעות ולאחר מכן נהיה תקועים פה" הבטתי סביב, ליד העץ הין סימני גרירה מטושטשים, "בואו אחרי" קראתי. מורגן ואבי הלכו אחרי, הגרירה נמשכה עד השביל ושם על החול, היו סימני עגלה עם סוסים. מיהרנו לרוץ בעקבותיהם. "אני מקווה שזה לא רחוק," אמרתי, "אני אסטמתי". "זה בסדר," אמרה מורגן תוך כדי ריצה, "הקסם שהעביר אותנו הנה החליש לך אותה כדי שתתאים לאדם מהעולם הזה". אחרי כעשר דקות בתנועה (שנעו בין ריצה להליכה מהירה) הגענו לבקתה קטנה עשויה מעץ. עשן הסתלסל מהארובה. "אני מקווה שהם לא שורפים את העץ שלנו" אמר אבי. "אם הם היו שורפים אותו היו רואים את הפיצוץ מהעיר," אמרה מורגן ופרצה את הדלת. בתוך הבקתה קפץ אדם זקן מכסא הנדנדה שלו וזינק לכיוון חרב שהיתה תלויה על הקיר. "לא, אתה לאי" אמר אבי, שלף את חרבו, זינק עליו ושניהם נפלו על הרצפה ברעש גדול. אבי סובב לזקן את היד והצמיד את חרבו לצווארו. "איפה העצים שכרתת היום?" שאלה מורגן בקול זועם. "מכרתי אותם" ענה הזקן, "אני יכול לתת לכם את הכסף". "את כולם? היה שם עץ אלון שמן וזקן, בכיוון העיר. למי מכרת אותו?". "אותו, אותו כרתתי במיוחד לקוסם סלורם, הוא אמר לגביו משהו על שדה קסם חזק, שילם לי שישה זוזים עליו". "שיט," אמרה מורגן, "איפה הוא גר?". "במגדל שבקצה הצפוני של היער" הזקן עבר לתחנונים, "בבקשה, אני אתן לכם הכל רק אל תגעו בי". "יש לך רפרפת?" שאל אבי. ּ שעה וחצי מאוחר יותר עמדנו בשעריו שר מגדל קוסם גבוה. "ראיתי גדולים יותר" אמרה מורגן, "רק לא בעולם הזה". "שנרפוק בדלתז" הצעתי. מורגן ואבי הסתכלו עלי במבט שאמר "רואים שאין לך ניסיון עם מגדלי קוסמים" שברנו את הדלת בכוחות משותפים, חלפנו כרוח סערה על פני שלושה יסודני אש מופתעים, רצנו במעלה המדרגות ודחפנו בדרכנו למעלה שוליית קוסם מסכן שנפל מאה מטר מטה - ישר אל זרועות יסודן מים שניקה את הבלטות. ליד דלת גדולה שעליה היה שלט שאמר "מעבדה" הכרזתי "זו המעבדהו". "ערן," אמר אבי, "לפעמים אתה מפתיע אותי בגאוניותך" מורגן פרצה את הדלת בבעיטה ושלושתנו נכנסנו פנימה. בתוך המעבדה עמד קוסם בגלימות אדומות שלהבות אש רקומות עליהם. המעבדה עצמה היתה מבולגנת, אבל מכל השטויות שראינו שם גזע עץ האלון שעמד במרכזה משך את עינינו במיוחד. "כלב שוטה!" צעקה מורגן (היא חוזרת לקללות שלמדה בילדותה כשהיא ממש מעוצבנת), "היכון לטעום את נחת זרועי!". היא הניפה יד לכיוונו ולחשה מספר מלים מהירות. לצורך הבהרה: כבר ראיתי מורגן מטילה את קסם הברק הכפול שלה וזה ממש מרשים, אבל במקום מה שציפיתי, זץ חשמלי קטן חצה את חצי הדרך בינה לבין הקוסם. גם אם זה היה פוגע בו הוא היה מת מצחוק לפני שהיה ניזוק מהשטות הזו. "חה! אני לא יודע מי אתם, אבל אתם בטח יותר מצחיקים מקרקס האלפים" אמר בקול חורקני, "עכשיו תראו כוח אמיתיי" הקוסם הרים את שתי ידיו ולפני שהתכווצנו בפחד הספקנו לראות כדור אש ענקי עף לעברנו. היה פיצוץ ענק. "אני מת!" חשבתי פקחתי עיני, ראיתי את מורגן. "לעזאזל אני בגיהנום!" צעקתי. "לא רוצה למותיי המשכתי ליבב, "יש לי עוד דברים לעשות". "ערן," השתיק אותי אבי, "אנחנו לא מתים" בינתיים מורגן תפסה פיקוד. "אאהה," גמגמה קצת ואז הזדקפה וקראה בקול סמכותי, "היכנע טיפש, הקסמים שלך חסרי השפעה כנגדנו!" הקוסם קיבל גוון לבן מוזר וזינק אל תוך המראה שלו. ללא התעכבות מיותרת זינקנו שלושתנו אל תוך גזע העץ ונפלנו על רצפת [מודגש] המעלית [סוף-מודגש] הדלת נסגרה מאחורינו. מורגן לחצה על לחצן והתחלנו שוב לנוע, באלכסון . חמש דקות מאוחר יותר ישבו בדירתה של מורגן עם כוס קולה (אבי עם ההוביט-קולה שקנה). "אז איך לעזאזל לא נפגענו?" שאלתי. "אני לא בטוחה," השיבה מורגן, "אבל יש לי רעיון". "נו?" שאלנו אני ואבי. "אני חושבת שבגלל שאכלנו עין של בוהה הפכנו חסינים לקסם למשך זמן מה - אני חושבת שלפחות למשך שבוע". "מגניב!" אמרתי, "אז הכל הסתדר בסוף." "כן. והשגתי את העלים הזהובים הדהויים בקצוותיהם". "מה הם עושים בדיוק?" שאל אבי. "מה זאת אומרת למה הם משמשים?" שאלה מורגן, "מוסיפים את זה לתה." "מה?" קרא אבי. "כן," המשיכה מורגן, "זה גורם לכך ' שהעוגיות שאתה טובל בו לא יתפוררו". "מכשפה," אמרתי, "בגלל זה לא יכולת לקחת את סנטלארד או גרימריידר, הם יודעים מה זה והם לא יסכימו בחיים להיכנס לעולם המזופת ההוא". "כן" אמרה מורגן, "אבל תודו שהיה כיף". "כיף?" שאלתי, "בטח! ניסו לשדוד אותנו, חתולים התעללו בנו, קוסמים ירו עלינו, כמעט ניתקענו בעולם הפנטזיה המטומטם ביותר שראיתי והכי גרוע, הפסדנו פרק של מסע בין הכוכבים!י אחר כך, כשמורגן הלכה להכין תה התכופף אבי אלי ולחש "היי אנחנו חסינים. לקסם לשבוע נכון?" חיוך זדוני עלה על- 1 שפתנו, "מורגן!" קרא אבי... + /" . את הם נקראו לוחמים. הם שוייכו הקריש , 0 חברתית, כל אחד מהם ככל 4 , רבים לפיתוח תורות לחימה, אחת - . נם הם דגלו בפילוסופיית חיים האלים ל היא החיים" וגם בעיני אך ו היו בנפש ובמהות. ארץ, 4 היו שונים, שונים. כשמיים ב הענק נשלפה מנרנה, חרב גסה ל להב גדול מימדים חסר כַלִי מוות הבנוי להרג. ב זו ניחן באותן תכונות ב - אדם פרוע, ברבר"/ היו עשויים עור חיות, כל איברי גופו וצלקות על כל גופו. הוא עמד שם, מחכה ליריבו, מול הצומת שהכיר כה טוב. הניצחון והחיים, התבוסה והמוות. החרב השנייה יצאה מִכלובה, הנדן/ למראית עין./ ליטוש או צורה, היצור שאחז בחר שהיו מצויות בחר עצום ונורא. בגדיו שרירי ענק בלטו מ עמוקות היו טבועות | - . " 4 '% . מחפשת אחר דם, מחפשת את בשר אוטפה, - בניגוד לזו העומדת מולה. חרב זו היתה. מעודנַת ויפה להפליא, הלהב המלוטש. היה > רק ועמיר, בוהק באור השמש, אבני-חן יקרות היו משוכצות בניצב, וסמלי וד 1% נימוס לכל בריות העולם. שני הלוחמים נכנסו לעמדות הקהב שלהם, והחלן מחפשים נקודות פירצה בהגנת ו = % - של ים נוטע את רגליו 8 את חרבו לאוויר בקרקע בעוצמה, מניף נא ונוהם באיום. הלוחמת השחורה שסבלה מנחיתות בגלל גודלה, ידעה שסיכוייה: היחידים לשרוד בקרב הם-זריזותה והיכולת הפסיכוגנית המולדת שלה. לעת עתה החליטה שלא להשתמש בכות המיוחד המצוי בה. היא נכנסה לעמדת הקרב שלה והחלה לנוע כחתול-בר חינני הבוחן את טרפו ומחכה לזמן המתאים לתקוף ולְהרוג. מעגל ההגנה נשבר לבסוף. הברברי. התקדם באיטיות. לעבר הלוחמת, מניף את חרבו מעל לראשו ומשלח מהלומה אדירה לעבר רגליה, הלוחמת זינקה לאוויר בכדי לחמוק מהמכה, הלהב הענקי חלף במסלול ליד גופה וננעץ בסלע ענקי, שובר אותו לרסיסים. עוד במעופה הצליחה הלוחמת לשלוח הצלפת חרב לעבר פתפו של הברברי - היצור המגודל, שהגנתו התערערה עקב פגיעת חרבו בּסלע, לא הספיק לחסום את ההתקפה והחרב שיסעה את בשרו. הבַּרברי שאג בכאב ונסוג לאחור מחזיק בכתפו הפגועה. כף המאזנים החלֶה נוטה לטובתה של הלוחמת - היא ידעה שהקרב יהיה שלה, לו רק תתכגן את צעדיה הבאים. היא אף החלה לעשות כן, כאשר דבר מוזר מאוד החל להתרחש - דבר שהרס את תקוות הניצחון שקיננה בלבה של הלוחמת. הברברי נפל על ברכיו ונשא את עיניו השמיימה, אז החל לזמר וללחוש משפטים בשפה עתיקה, מלים מועטות נַָקלטו באוזניה של הלוחמת, מלים שבישרו את אובדנה, *"גוראק שד-הנשמות, אנא עזור לי, ואתן.לך את נשמתה של הלוחמת." פניה של הלוחמת קפאו באחת, כשהאויב החזק בּיוותַר החל מחלחל אל תוך לבה - הפחד. גוראק שד-הנשמות. האגדות סיפרו על שד העונה לשם זה, הוא היה כורת בריתות עם אנשים מסוימים ומקנה להם כוח עילאי ורב-עוצמה, ובתמורה היה מבקש מהם את נשמות קורבנותיהם. רוח שחורה נחה על הברברי, גופו החל 148 / "א לגדול, שריריו טפחו למימדים עצומים, פניו התעוותו - נהפכים אט אט לפני מפלצת. המפלצת. הברברית הסתערה לעבר הלוחמת השחורה, נעה במהירות מדהימה ביחס לגוף כה גדול ומגושם. הלוחמת לא הספיקה להגיב, ולפתע הרגישה כאב עז החולף בה. כעבור רגעים ספורים נוכחה לדעת שידה השמאלית נקטעה, היא נפלה לאדמה אחוזת הלם ועילפון, אך החזיקה את עצמה בהכרה . 5 24- א + ובחיים, בשל סיבה אחת: היא ידעה שלפני מותה עליה לשים קץ גם לחייה של המפלצת הברברית - רק כך נשמתה תגיע לאל לו סגדה כל חייה, ולא לשד-הנשמות גוראק. הברברי המפלצתי עמד מעליה, חרבו נוטפת דם. הוא בחן את עיניה. מחכה שלהבות חייה ייכבו, רק אז יוכל להתחיל בטקס לעילוי נשמתה לשד-הנשמות גוראק. קיימת כת שלימה של כוהנים, הטוענת שהישועה מגיעה לקראת הסוף - מסתבר שהם צודקים. בַלהט הקרב, לא יכלה הלוחמת להשתמש ביכולת הפסיכוגנית המולדת שלה, ביצוע המחייב רגעים ארוכים של התרכזות מוחלטת, אף ‏ " עכשיו ברגעי חי אפשרה לה זאת. 95-. -'" היא החלה לאמץ את חשיבתה, מרכזת - הנוגע את מהות קיומה בפגיון הנעוץ במגפה, - ל: ו הא 4 וי יי '/ - *- . . . יה האחרונים, המציאות . . ו | יז -הק יר . "4 .. משנה את מכנה חומר-היסוד שלו מפלדהי לאש, אש המוות. היא נטשה את החרב שבידה, ושלפה את הפגיון ממגפה. במאמץ סופי הטילה אותו לעבר ליבה של המפלצת העומדת מולה - הפגיון התלקח באוויר, ופנע במטרתו, שוקע עמוק בחזהו של המפלצת ושורף את ליבו. הברברי הענק צרח בכאב וזעם ובשארית כוחותיו נטשע את חרבו בכוח בלבה של הלוחמת. אז נפל למותו, אכול ה באש-התופת. שתי חרבות נחו על האדמה, שלובות זו בזו, קשורות זו לזו, אך כה שונות זו מזו. * איש-הקוב, הדמות הראשונית והבסיסית ביותר במשחקי תפקידים, החלה גוועת בשנים האחרונות, עת הופיע הקסם האלים והבלתי-יאומן בממלכת הדמיון. חרבות מבזיקות.באור הרקיע הפכו לשגרה יומיומית, מלחמות כבוד נשכהו ואינם, אנשי-קהבות הנלחמים למען הצדק ולהגנת החלש החלו להיות דָבַר חסר חשיבות ואף מיותר, ואנשי הפלדה והמתכת נעלמים אט אט מעולם הדמיון. עם כל אלו, החלה דמות הלוחם - הפשוטה והבסיסית מבין כל אנשי-הקרב במשחקי תפקידים - לגווע גם היא אנשים כבר לא מעוניינים לגלם את דמותם של הלוחמים. הם מבקשים להיות מכשפים רבי-עוצמה, כוהנים מדתות מסתוריות, נוכלים ערמומיים ורבי חן, יצורים שונים ממימדים אפלים - העיקר לא לגלם אֶת ההוא שמסתער לכל קרב, המאמין בכוח הפלדה ומסרב לקבל את הקסם העולה ופורחי == | אם נבחן את הבעיה בצורה כוללת, נראה שיש אמת בטיעונים המובאים כנגד הלוחם. הנה רק:אחת הדוגמאות המדגישה בבירור את הבעיה שנוצרה בדמות הלוחם: בעוד עושי הכשפים מדשדשים בין עמודי ספריהם, מחפשים בעניין אחר הלחש . היעיל ביותר למצב בו הם נתונים = הן" מבחינת מקום, ירים, וגורמים אחרים - הלוחם, יכול לרוב.רק לרוץ לעבר האויב" . עם חרֶב מובפת באוויר, ולקוות שלמפלצת. > יי להדגים (כפי שנוכחתם הילת הבתבה) ולהסביר [, אשר יאפשרו לך לפתח %צת ומלאת גיוון, בלא כל - פה אותך, או לעולם בו קיים. מעבר לפיתוח אישיות 4% תן להוסוף שלושה עקרונות אשר 4% ניסים בדמות הלוחם. 0 ן הראשון הוא עבר אפל או עבר - טייד - ף" 24 "תפי / כ: מ *- 0 .> 7 - | ל (4 תבר "+ / --- ל . ק % צִ = , . 1 4 0 44 . 3 . 4 / 3 . , .ב , ג כ %₪ ו [ -א הטיקרון השני מתייחס למבנה ואופי והעיקרון האחוון נוגע 4% אשוּן בא כדי הר | ד ונוּפך לדמות זם. הבסיס לבניית עבר אפל או 4% > ערדוף הוא פשוט מאוד: חייבים צר עבר המשפיע ופוגע בדמות 6 ו ית מסוימת שקרתה ּ ללוח ת:או פוגעת בו כל ה חל הצורה הקלה ביותר = | לקבל את המקסימום. מהעיקרון ; 4 "היא לבנות את כל 1 9 של הלוחם מסביב * ן/ 0 חייו. דוגמה, לוחם-נסיך שחיכה שת - המלוכה מאביו מלך. מכ בקלהשפעה זמם נגד המלך, ולבסוף הצליח להתנקש בחייו. הוא אף ניסה ל "של המלך, אך .- , "3 הצליח לברוח ור" -וכאן מתחיל גילום ם-נסיך. בידי שחקן: הדוכס מיד ל קרי %, שונים ורוג את הלוחם-נסיך, יו ובוא והוא יחזור את כס המלוכה. כור שברוב המקרים י רודף, המשפיע גל דמות הלוחם, ובכך 25 וקשים לשחקן בא בכדי ליצור הבדלים 7 למשנהו. ניתן, במצרה ת הקטמיף של מכשפים: ! ה הדבר הבסיסי ביותר בון מ שף אחד לאחר וכך גם המבנה | והאופי של כ דרי ל :א מ ; הדמויות במשחקי תפקידים - התכונות. אם נרצה למשל לגלם את הלוחם-ברברי, נבחן אותו מכל ההיבטים הקשורים לתכונותיו (כוח, חוכמה, תבונה, זריזות, כושר ואישיות) ונחליט באילו תכונות להוסיף נקודות ובאילו תכונות לחסר. במקרה של הלוחם- -ברברי - שחזק מאוד בעל שריריו הענקים וגודלו, אך אינו זריז בשל אותה סיבה, ושמראהו וצורת התנהגותו אינם כובשים כלל - נוסיף 2 נקודות לכוח ונקודה 1 לכושר, אר 7% וד 2 באישיות; ל %, 2 נקודות לזריזות, ע כל 1 בתבונה. כך בודקים כל סוג של לוחם 1 ה כונות!. ומחליטים כמה נקודות להוס יף ולחסר בכ 75 תכונה. חשוב לציין שמספר תג" 0 ת ירים תמיד יהיה גדו 4 ו שמוסיפים, בי הרי -- | הנקו לו ל - לוחם שמשתווה ללוחם ה לס השלג הסג ו ו השני יתמזג יפה עם השלב הראשון, ויווצו מרכזי, נבחר לבטח ביהירות ובנימוס : - הוא יתייחס לכולם בנימוס, אך ניתן יהיה" > לראות שהוא מאמין שכולם במעמד אחך .= נמוך ממנו, הרי בו זורם דם אצולה. השלב %" סוג של לוחם השונה במקצת משאר לותמי. : תבל. העיקרון האחרון בא דלי. = לי להוסיף צד מיוחד ללוחם, עד 8 שיתאים אותו לעולם הקסם בן ‏ 7 הוא קיים. אין פשוט מלבצע את" העיקרון האחרון. כל שעליכם : לעשות הוא להחליט על היכולת היחודית אך ורק ללוחם שלכם. בסיפור בתחילת הכתבה הבאת" - שתי דוגמאות לעיקרון זה - היכולת הפסיכוגנית המולדת של הלוחמת, המאפשר לה לשנות את * יסוד החומר של חפץ מסוים, ". והברברי שנפל לידיו של 5 שד-הנשמות גוראק, דבף |" המאפשר לו להפוך ליצור רב-עוצמה, קיימים שלושה חוקים ‏ - לעיקרון האחרון: 1. היכולת; ‏ המיוחדת אינה נגזרת של קסם. מוכר, כלומר, אין 0% 5 כמו טיל-קסום או יכו התעופה, -- להמציא משהו- , ללוחם שלך. 2. 8 | להניח מגבלות ליכולת המי | כי אסוך ו (ביא | ] עוצמה יפר "יכ ₪ הבר ריג אס יה באפש *אב א "וי - %- / א 2 שלחת: א ור2ך בִמזיומד 2 לכצל א 1 ככ ב2צ הבר , ואתה נכשכת. . אטב מבי שבהכל 53305 ככובב 'לרס? צכשו הצובר ישמ'ד כככ! [ד אי שאתה 5 וכו אוו . אפ מפה ממך ספרון. אצ אע ודצ, נבשכתי . כל צז( ש' הכובב אב/דים . שבלמת: אזות.ך ל5מש חית. הכל נהרס. התרטצזים פשחורים, *'ב5 תבין , כל אבל את.3 נבשפת, וצכשיו הכל אב/ד. כףצנבר מיס5 כבכ, ספירון. אך יבפתַ כאכלב כ5--ך 9ב אעשים ? ל*מן הצדה ההקשתי אע ר"תי חסר סהכון , וככטיי אל חוצר, הנחו בת חבר שנית ! | מעואלוח "וי + למכירה משחקים ל-6ק: גלקטיקה = 0 ש"ח (ללא חוברת הוראות), לוחם הרחוב 2 = 90 ש"ח והסנדק - 40 ש"ח. יניב ושי הירש, 03-9232880 בערב ולא בשבת. % למכירה/החלפה משחקי 6ק. גלעד, 072, ומכירה נינטנדו יד ראשונה עם רובה ומשחק אחד. עדיאל אלקסלסי, 9 לא בשבת. למכירה קלטות לסופר נינטנדו: פארק היורה, דארקמינג וקרפדות הקרב - וכל זאת ב-250 ש"ח. חגי מזוז, 03-5781877. א למכירה משחקי מחשב במגוון גדול ובמחיר מצחיק! אסף, 09-5017867. א למכירה פןפר נינטנדו + ג'ויסטיק טודבו/רגיל + 2 משחקים: ברק סימן טוב, 09-663628. * למכירה המשחקים פלאשבק וסינדיקט מקוריים - 35 ש"ח כל אחד. ירון, .03-- 0 א למכירה משחק הגיים-גיר המומלץ אלדין (כחדש). בועז, 08-349149. * למכירה המשחק 455401.7. זשממה ל-60 (באריזה המקורית) במחיר 140 ש"ח בלבד. לירן, 07-375634. אי למכירה משחקים מקוריים: מייקל ג'ורדון - 70 ש"ח, השבלולונים - 40 ש"ח, רוביו הוד - 70 ש"ח ועוד רבים אחרים. איציק חורב, 03-800105. ₪ למכירה 4 משחקים: 006 כגוא, אשז, 0 60זוא ומתקפת המורדים. גיא דותן, 03-807175. * למבירה המשחק דברי ימי קירנדיה באריזה מקורית, עם חוברת הוראות 8 בעברית ובאנגלית. רועי, 03-6315294, למְכירה סופר נינטנדו עם כל התוספות, 0 משחקים במחיר מבצע של 250 , ש"ח בלבד. תומר וקסמן, 09-4351455, יאו משחקים מקוריים חדשים כיותר מהארץ ומחו"ל. אריאל כהן 9% %%-09. בין השעות 21:00-16:00. 0 . %"י" נינטנדו + כונן + 2 שש . "וש במצב מצוין, *' למכירה מחשב 286 + מ שולחן ומבחר של משח מקודית, לרגל נסיעה 4-7 * למָכַיֶה המשחק סם ומקס במצב מצוין סך + עכבר + וקים באריזה לחו"ל..ארז, - 90 ש"ח. 04-245240. למכירה משחקים חדשים באריזה כולל ספרי הדרכה: םס א, פגיון הדמים ודרגון לאיר 3 בהנחה גדולה. גבאי נדב, 4. : למכירה הערכה הבסיסית ש אמיד ואה זסא, ובנוסף 6 א פאשדד א באריזה מקורית ובמצב מעולה - 170 ש"ח. גיא, 3 בערב (לא בשבת.. למכירה מערכת סופר נינטנדו בסיסית - חדש באריזה. שחר, 03-6738947. % למכירה/החלפה המשחק בעקבות אקסקליבר באריזה מקורית - 70 ש"ח. ערן, 09-973103. למכירה משחקים לסופר נינטנדו, המשחקים בין 200 ל-250 ש"ח. גיא דותן, 03-806175. למכירה משחק למגה דרייב + = ודד 1.451 במחיר 110 ש"ח. כמו כן, משחק טריוויה למחשב במחיר 25 ש"ח. דוביק, 09-446282. * למכירה ווילי ביימיש וסאם ומקס - 70 ש"ח כל אחד. אור כרמי, 03-5700129. א למכירה בזיל הזול משחקי מחשב ל-דא. כל מי שיתקשר אשלח לו בדואר קטלוג, כל משחק עד 5 ש"ח. יוגב עובד, 7,. למכירה המשחקים: סם ומקס, סינדיקט, זיכרון גורלי, יומו של הטניטקל, בודד באפלה ועוד, כל אחד במחיר 20 ש"ח. אסף, 09-501787. למכירה %1 מהיר במצב מצוין +.2 כוננים + כונן קשיח + מקלדת ומשחקים. עידו פרבמן, 04-512888. למכירה המשחק לוחם הרחוב 2 לסופר נינטנדו במחיר נוח. אמיר, 03-6476301. * למכירה 4 משחקים חדשים למגאסון ו-2 משחקים לנינטנדו. בגוסף מתאם בין מגאסון לנינטנדו בחצי מחיר. עמית אלישע, 03-9673975, למכירה מחשב 1.3.1 25/1 286 זכרון 1 כונן קשיח ועכבר - 2300 ש"ח, תמר, 09-914395, למכירה כרטיס של מסך 00/4 4 צבעים במחיר 100 ש"ח. יוגב עובד, | 3-7 למכקהת משחקים מקוריים באריזה כולל קוד ם: אינקה 2, מסע בין כוכבים ויום הדין, כל אחד ב-110 ש"ח. גיא 0-, | ו המשחקים: פארק היורה, מורטל מ קרונדור וזיכרון גורלי, כל אחד ג ש"ח. אסף, 09-501787, | מכירה מחשב 286 * 1 + כונן קשי + תוספות. בנוסף המשחק 7 לארי 6, בטירתו של ך* 9 היורה חדש = החלפות א למכי . 0 " ה המשחטי . - "ודו י ור / 0-4 6 רוצים להתכחב 8 למכירה | באריזה מקורית, כולל חוברת הסבר בעברית ב-70 ש"ח. רואי ברזילי, 1 אן 03-5590765. * למכירה גיים-בוי עם כבל לחיבור ניים-בוי נוסף ומשחק במחיר של 350 ש"ח. יוני, 03-5536917. למכירה משחקי מחשב מקוריים: 2 פאק ו-6 00581 סא1א במחיר 0 ש"ח כל אחד. רועי, 02-333694. למכירה תוכנת הציור המתקדמת לאונרדו באריזה מקורית במחיר 110 ש"ח, המשחק תעלומת שרלוק הולמס באריזה מקורית במחיר 90 ש"ח, המשחק רובין הוד האגדה במחיר 60 ש"ח. יוני, 7. למכירה משחק הרפתקאות 085 ממוחשב מקורי למחשב 13%. יוני, 7. למכירה מחשב דא, זיכרון פנימי, מסך 64/, משחקים ועוד, במחיר 700 ש"ח. יניב ליטמן, 09-432765 לא בשבת. א למכירה משחקים רבים וחדשים: בודד באפלה 2, אולטימה 8 ועוד. שי סולומון, 3, = למכירה המשחקים המגניבים: האורגים - 90 ש"ח, הטוב הרע והרוקח - 110 ש"ח. מי שיקנה את שני המשחקים יקבל במתנה את המשחק קירנדיה 1 או 2. דרור, 08-432598. א למכירה משחקים ב-45 ש"ח כל אחד: מורטל קומבט, לוחם הרחוב, הנסיך 2 ועוד רבים. אלעד אביטן, 07-898781 בשעות הערב. * למכירה משחקים חדשים כמו: בודד באפלה 1 ו-2, לארי 5 ו-6, הרצון לעוצמה, לוחם הרחוב, מורטל קומבט, גבריאל נייט ועוד רבים וטובים. יוסי או אבי, 04-495774. א למבירה אינקה 2 - 40 ש"ח, או להחליפו במשחק אחר. עידן ברזילי, 0-, * למכירה כל הטיפים והרמאויות האפשריים למשחק מורטל קומבט במגה דרייב. אלון, 03-6969840 בשעות הערב. רה סגה מסטר סיסטם המתאים לטלוויזיה מולטיסיסטם בלבד, 10 משחקים ואקדח לייזר, ג'ויסטיקים ועוד, הכל במחיר 450 ש"ח. צבי, 08-491606, * למכירה משחקי מחשב חדשים ביותר שעור לא נראו בארץ באריזה מקורית. ניתן גם להחלפה. כמו כן, למכירה ג'ויסטיק של מגה דרייב 6 לחצנים, באריזה מקורית, במח' % "% ₪0 * רח > 5 ש"ח. כמו כן, מעוניין י ו הכה - ד-- א את הקודים לאלוף החל 2. עידן בְרְְילִי, 334670 -06: 096-0004 1.1- מעונייץ במשחק 148 אַ1 11.10 אס ) ידא שמססזוא . בתמורה אתן עזרה במשחקים וקווסטים שונים. אייל נחום, 2 לא בשבת. 4"מעוניין להתחבה:דרף מודם במהירות א למשחק של 2-4 שחקנים כדי לסחק במשחק 1א000כ. מי שיודע איך להתחבר מוזמן להתקשר. גלעד באומן, 972, מעוניין להחליף משחקים מקוריים כמו: פוליס קווסט 4, אינקה 2 וסם ומקס תמורת בודד באפלה 2 או משחקים אחרים. ערן רוט, 08-410224. רופא שמפתח משחק רפואי ממוחשב, מעונייץ למצוא מתכנת צעיר, רצוי בעל ידע בוויז'ואל בייסיק. ד"ר אבָּיב, 78-,. מעוניין להחליף משחקים למחשב ולגיים-כָּוי חדשים באריזה. אלון, 72-"-. מעוניין להחליף משחקים חדשים מחו"ל. ג'ניה, 03-5349318. מעוניין להחליף את המשחקים במלפודת. הפיתו", אייסמן , פרדי פארקס והאמזונס. אלון, 03-6761032. מעוניין למכור/להחליף את המשחקים: לאךי 6, איגקה 2, רובין הוּד, הרצון לעוצמה + חוּברת ופתרון. אלעד יוגב, 5-,. מעוניין להתבְתִב-עֶם בנים/בנות בני 4+ שמכורים ללוּקס-ארש-ומשחקי מחשב. אור כרמִי חיבת ציון 21 ר"ג 4 * מעוניין לקנות ג'וסטיק למגה דרייב. " , * מעוגיין לקנות את המשחק איי הדרקון 2 כן, מעוניין לדעת כיצר מגיעים יפל במשחק מורטל קומבש בגרסת *. אביב, 07-517795: . לעוניין להחליף את אינקה 2 בתמורה . - - * מעניין להחל משחקים חדשים כמו: בודד באפלה, ל"רְגְדָיה, פוליס קווסט ועוד. עידן בוזילי, 0 -06, לעוגיין להחליף מַשחקים מַכל הסוגים "60% כ6. בני, 08-556829. יף את המשחקים: באטמן | 0 פרקס, הרצון 3, אינקה 1, 4 ועָוּד במשחקים כמו: י או אסף, % א מעוניין לעזור בכל משחק שבו נתקעתם - במשחקים חדשים וישנים, עזרה ופתרון מובטח. אריאל כהן, 09-904560: מעוניין לקנות את ספר השחקן ואת ספר השה"ם ל-080 במצב טוב. כמן כן, מעוניין לקנות את אסופת המפלצות הראשונה. שי סולומון, 03-4684673. א ה צילו הצילו! לכל האנשים הטובים באשר הם: אנא עיזרו לי במשחק סוניק 3, בשלב ליל הקרנבל. מה עושים כשננעלים בתוך המקצפת המסתובבת? בתמורה אתן את כל הקודים למשחק פארק היורה. אלעד, 06-338731. הצילו! בדחיפות, אם יש איזה וויז גאון שיודע מה עושים בפוליס קווסט 5 ברגע שמגיעים לחללית בפעם הראשונה - שיתקשר אלי דחוף. בתמורה אעזור במשחקים: יומו של הטנטיקל, סם ומקס, מורטל קומבט, פוליס קווסט 4, בודד באפלה 1,2 הילד הויקינגי. תום, 9, הצילוו אני תקוע המשחק רצח במיאמי, איך עוברים את הקטע עם האורגן וגלגל המזלות? בועז, 09-506634. הצילו! תקוע במשחק אינדיאנה ג'ונס וגורל האטלנטיס באג'יר. איך משיגים כרטיס לכדור פורח? אודי, 03-5226294 (אחה"צ). הצילו! זקוק לעזרה דחופה במשחק סיימון הקוסם. בתמורה מוכן לעזור במשחקים: אינדיאנה ג'ונס והגביע הקדוש; נער הנבואה, סם ומקס, במלכודת הפיתוי וביומו של הטנטיקל. יואב רוט, 08-525362. הצילו! תקוע במשחק דומ אא זוא 0, איך עוברים את השעון בעליית הגג בבית של סבתא? אמיר פילוסוף, 03-9618267. הצילו! תקוע נואשות מ 0 07 פכאא.1, בשלבים שריה בתמורה מוכן לעזור במשחק אינקה 2. ערן רוט, 08-410224: הצילו! מה עושים בגובלנים 3 אחרי שחוטפים את הנסיך בפעם השניה), בתמורה-אעזור בגובלנים 1-ו-3, באי הקופים, בלארי 6 ועוד. דניאל, -04. ולוו חק במשחק עולם אחר במאגר חמים וזקוק לעזרה, דוד, 02-343391: א הצילו! זקוק לעזרה במשחק ו 0 8אא-1 - מה עושים כדי לקחת את השיקו". נְגַד המלך מהאוראקל. 1י. כמו כן, במשחק אבורים בזמ 5 - צליח לפתוח את התיבה ש הקפטן ולא מוְצא את האקדח. בתמוה מוְבֶן לעזור במשחקים! חול - 4+ שב כ > ₪ ישן :/ 4 ט "ץ / = 2 5 1 .ָ / 4 | ( . -* לית [, פוליס | | | ₪ אי מעוניין להקים קבוצה של סאם או. : * קווסט ויומו של הטנטיקל. שי או יניב, 0 ערב ולא בשבת: הצילו! נתקעתי במשחקים 4 0051 מ0116ק, 4 ד8ש0 סחסם ופגיון הדמים. בתמורה אעזור בקווסטים אחרים. רון, 09-504881 ולא בין 0 ולא אחרי 22:00) הצילו! צריך עזרה דחופה במשחק פוליס קווסט, במלון, לאחר שמנצחים את ברימור השני. מורי, 03-9330527, הצילו! זקוק לעזרה במשחקים הבאים: אולטימה 7, חף מפשע, עין הבוהה:2, האורח השביעי, גובלינים 3. בתמורה אעזור במשחקים חדשים ביותר. אלון, 69,. הצילו! יש לי בּעיה במשחק פגיון הדמים - איך לפעול במוזיאון ולהתקדם במשחק. מתן, 03-5491572 או 5. הצילו! זקוק לעזרה במשחק םאםהק5 א00גאק. בתמורה אעזור במשחקים שונים אחרים. ירון, 24, הצילו! נתקעתי במשחק זרע האופל. מוכן לתת בתמורה טיפים לגובלינים 1 והרפתקה במצולות. אורי, 08-581978. הצילו: צריך עזרה במשחק סם ומקס. בתמורה אעזור במשחקים לארי 6, אנדיאנה ג'ונס וסודה של אטלנטיס, קינג קווסט 6 ועוד. דרור או זיו, 12. ג באזור הקריות, עם *לדים בגילאים 12-14. שרון כהן, 04-7688080. שה"ם מנוסה מעוניין להקים חבורת %מיל אכ באיזור ראשון לציון בגילאי 0 - 3, עדיף שחקנים עם ניסיון. רפי, -ת 1.. בל וה שחקן עם דמויות מחפש חבורה ושה"ם | = > מנוסה של 082 באזור אילת. אביב. + אייל, 07-376683. = / 5-