WIZ – וויז – גיליון מספר 65

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד… – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
ו *שאצל שר "| הירחון למשחקים. משחקי מחעוב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועור.. האימפריות חוזרות - 8תאוקוגת דאחז6א זס 808 8 ₪85 % המשך עכשיו - ]1 אפ ץזו6ז1/ ועידת אדמה - 0081 המיטב - 1סו8א] פדתקקטןוא, אס0שא1.1א, 615 מזהמו דאא, 2 .ו וא צדן ןה ןאאסא, 05ז16והסז כ.ץ.ץ.5, א.ה.ת.ד הסתאטד ועוד... ו ה- 001 7 8 גפ - , / | ו | | | | | 72 פר'ש שופרפל: 3 שתי-- קו-אופ צפוה: ראשדל"צ: א םח ורושולייטו: אשדוד בפר שבא: פתח תת קוה 8 מיטב הלומדות, ביוייונ ירי יידי ומולטימדיה שהדהימו את העולם , "ורי יול ": 7 ו משחק הכ כדורסל סוסוי ו מש חק הרפתקואות + לה איפה מע רז ]1 וי ודו | \ % | 4 ה ה משחק הרפתקאות ₪ | 2 = ₪ דשה מ בי ו יימחשב שלכם, רנות גן: טבנ קז 1 טל 01-4416554 קוית שנוונח: אפדתע י: ביל ב =- 0 1-7 ךר 0[-08 :1:6 מודיש י 4 חייפה; זרך נ" יתדה ₪ דרו - ]5 נזוביק ורד 0 ן רחורותהי אה ה ₪ 4 4 ה-הי 11511 1.150 קנ :1 נצרת ו האשאאק << חחח = | / מפלצות ולוחמיין שב בנר " - | בי משחק הנדורגל ה טוב ביותר שראית נמ ומִציה לבל המשפתה. מטל 60 של בים. | ' : ו = ו גו צא כאז 1 = ובגשים מלאים דם בו רד ₪ 7 מש . "0 : ! 1 = ג'ל'ון- ד /- ספטמרר 596 ₪0 8 הרשות טעבר לאוביינוס 4 ו ג 4 4 ו - 2 / מ 8 4 הא צר הסשחלם ו ד ו ד א | ₪ - ₪ הוראות .חפנל ה והתקנה = 5זנהכות טו תכ וג ד ה הקירה מצולטת ו ל | | 8 ו 0 8307 הור 0 8 וזא דאתןסאא תס וטא ₪ ₪88 ו -] ₪ם שק; מיפים 8 זו באד אא ה | | 6 4 יק וא מואפ אדא | 1 4 הוה [ ו אצ ו 9 ו ה בו ואי ה חצ 8 אינטרגט: חדשות חאי נשרנט .1 ב שר 0 | זו !אסא ₪ 0 יצ הכר 81 "וע אה אד מסאאתד -. . מ י"חא "₪=ש שר + = | 8 ₪ משולהנן של דיר וה > . 30 ו 6 ו א 0 | | 32 1 אונטרנמו אסופועיד פא 8 37 . שי אססאו. 1 40 7 חפ" 5-00 7 10 ₪ 50 ₪ 555 השממוהר-שה ה ההמוא ממהאמממאמממ | = - בהאמה השמ השמ מ שמשמה הש המאת שמרעשם- ההמאמהתשש הי השמ אית - המ שמהשששאהר השמשמוהה: האשמנששית השמ הקטאטט ה 6 הק תור האששאקש) .הג הטטק טהטמטמנמיענ/] | הש 1 -< שעת" . = -8] יש8. השיאש 2 שש ו טשחקי תפקידים: שוחות עם מורגן לה פיי | 4+ הר מאקהתתטרי ב בהחייימןו 7 שח | החור ב בשקה -2 ממהש-תמ1 277==:שא .1 || מפאאה =ממאאמאאק80]ם : : - : | ₪ וי | ו ה ו וויה יי ויוי ו 8 משהקי תפקיהים; ו ' 4 ₪ רריויי- במ ממחשה שר ומיש א.ת ה = ה וי - הפקין היו = ד | יסחיה 5 ₪ | וש - ור ייוו ו וי וצ = ו 7 ו 7 ₪ משחקי תפקידים; פתבות חוץ 46 רשו יו ודי רו ו ₪ שן הש ה שמשת השש בדה 2 4 ו .₪ מש ו ו 2 .כ 7.מ רה ו ו ד ו ו מש שחכי הפפיודיתי מפזקי תפרודים א סופא פדקקעטוא. סי % 18 לוה ב ₪ 7 ,₪ בא: משחקים. נאמצע הדרך 0 2 2 ו 0 ו ו מנהלת:.לילי צראף * עורך: קובי מָיט * עריבה לשונית: זוההה זולברב.* מודעות: אשכולות תקשורת, מלי 3- "+ מחלקת מנויים: גלי רביב * צלם: יהודה נגטיב + המשתתפים: דיר יקזאו, קובי סיט, דור וילברשסיין, מורגן לה פיי, דוד.אידלט. דיזי בץ ערן:בן-סער, אבי סבג, אורן רביב; אסי אופנהיימר, אור פַלג, מיכאל אירני, בך כספי; עמית חסון = אלוני ומיכאל לוגסי. י עיצוב'גרפי, סו הר קומוד; ובנייה ממוחשבת: יי אריקה שפיגל, מיקסם טכנולוגיות * דפוס: אומני אופסט בע"מ ; מו"לז .2 ויחון מקבוצת קרדן השקעות | + מערכת ומנהלה: כנרת 13, בני ברק * מען למכתבים ולחומר מערכפתי -ה .ד. 2409 בני ברק, מיקור; 51114 + סל: 03-5702654 , פקס: 03-5708174 9" מחירי המוצרים המתפרסמים בעיתון עשויים להשתנות; המערפת.אינה אחראית לתוכן המורעות. חומה שזישלח"| למערכת לא יוחזר, שוכיה: 2נ/2 תט עידן החופש. הגדול. נכון, זה מעצבן וזה אפילו לא נכון מבחינה פוליטית, אבל לכל דבר טוב יש סוף. סוף הוא: תמיד התחלה של: משהו אחר, לפעמים החגיגה נגמרת ואולי עוד קיץ גיִפָנש... אחרי. מל הקלישאות ניתן להתנתם בעובדה שהחופשים הבאים כבר בדרך, והקרפיונים בסופר כבר בטיצומה של החרדה השנתית, חרדה אשר מקדימה את הכחדתם הברוטאלית המלווה במכות אלה ובחניקת גזר. חוץ מהקרפיונים, גיבורי תשרי. אינם משחקי המחשב, לא האינטרנט, לא משחקי התפקידים, ל% שעת ה-וא0א-60 ואפילו לא טורניר ה-2!851) 17-כ החדש ופרטים בעמי 19 גימורי.החוהש הם מוהי ומורות מערכת החינוך, אשר שעתם הגדולה הגישה לאחר חודשיים של הפוגה. זוהי שעת המשפטום המוכרים לכל דור ודור. של ישראלים. גאים, משפטים כמה "את הבגרות שלי כבר עשיתי", "זה הזמן שלכם", *מי. שלא רוצה להיות פה שיקום ויילך", "6:80 בשער האחורי" ועוד ועוד קלאסיקות: אם לא שמתם לב, או אם לא טרחו להוריע לבם, כדאי שתהעו שתקופת ביה"ס היא באמת נהדרת.וקשה שלא להתגעגע... באופן. אישי, חוץ משעת אפס, לא הייתי מתנגד לחזור לתקופה, אולי אפילר לאוזה טיול שנתי, פך שאם חסר לכם איזה מלווה, הרגישו חופשי לפנות למערכת. קובי סיס עשרת ה-]/ו-ים הבאים כבר עשו פמנו", וכָךִי השתתפו בהגדלה החודשית. וזכו בבובת .אש זגו5 מתנת באג מולטיס!סטם: הבובה תישלח לבתיהם: מסלר דרור מכפר מלל, לובזנס עופר מחיפה,. פוגל לירןך מאשדור, קבטה רועי. מחצור הגלילית.' ינאי ליאור מכפר הס, קראדי מאיר מתקמי-יוסף, תל-ניר גיל מתל אביב, ולצברג אורי מכפר יונה, הניק עמיר. מקיבוץ חצרים ואגטשטיין יאיר מנבעתיים. תשובות לשאלות קנראיט ומנויים-בין השקות 0 6 קפ | סזק והטוזח6ק שק חברת אינטל, יצרנית מעבדי הפנסיום, החליטה לאפשר לאלו בנ ני ד ו יי ו יר ולהגשים את חלומם. בתחילת. דפ המרי ם-י שיהיה מעין גרסה זולה של מעבד הפנטיום פרו, ולא יביל זיכרון מטמון מיוחד הקיים בפנטיום פרו הרגיל. -7-₪ 6 5 וו = "ת / | 0 . ' ₪9 / "' 4 27 ו 6 - - 1 4 ל כתוצאה מכך; מחירו של הרכינ ל ג ור ו ב ו שויי ‏ [ וי ו מטמון חיצוני. הרכיב החדש ייוצר בשלוש גרסאות: 200112, :ז]1א266 ו-+333%11 !ו עד אז, לפחות תוכלו לראות כיצד הוא גראה:.. 0 וחגזףַסזק 6ק שִ בארה"ב החל להימכר ג'ויסטיק יי ו ו ב לתכגת מהלכים מראש וטוב במיוחד מז ב וי ו מ ימי הג'ויסטיק החדש מאפשר לשמור 30 תנועות, כולל תנועות משולבות כמו קפיצה, בעיטה וכו'. מחיר השעשוע: 330 ש"ח בחו"ל. סאוו שִ ו ו ו ל וי 1 שי שליטה בצלילי המחשב. 50א6וט2) הוא לוח מקשים המאפשר שליטה מלאה בצליל שי יי בנ יי - מעבר בין שירים ועור ועוד. מ מ יי יי ג לשנות דבר מה, עם שה ס5אטוווס ב ב גי יע | - 8 ₪ י 3 לשלוח אותן בדואר אלקטרוני לחבר ו יי שי במדפסת צבע וכ', המחיר: כ-1,200 ש"ח בארה"ב, 7 הסוווצהק קךו / חברת ע4, אגדה בתתום המדפסות והמחשבים ליישומים גרפיים, מציעה מחשב הכולל בתוכו ו זי ו 1 (פי ירי 00 ץּ וגו ו םיו ד יב ה צילום, הוציאה מצלמה דיניטלית אוטומטית קטנה, יפה ואיכותית. 21 4 ל שי[ = יי ג תמונות, אין צורך בסריקה או המרות קבצים למיניהן, ואין צורך לחכות. = בעזרת תוכנה ידידותית, התמונות" מועברות למחשב האישי ומכאן ניתן: הרעיון פשוט ביסודו; אם כבר רוכשים מחשב לעבודות גרפיות, יש צורך גם בסורק. המהשב החדש מאפשר לקבל קבצים גרפיים דרך כונן התקליטונים, או לסרוק בן רגע תמונה ולהפוך אותה יי | 6 ו חברה אמריקנית העוסקת בזיהוי כתב, החלה למכור סורק מנהלים קטן ויעיל ו(בגודרל טוש הדגשחהו.. היכול "לקרוא" בר-קורים, תווים מוסיקליים מש אש מש וולשבצם בתוכנת תווים! או שורות מלל, להקריא אותן ב-15 שפות שוגות ובולל פורטוגזית ואוקראינית...), ואף להמיר את המלל לתוך מעבד תמלילים, המחיר בארה"ב: 1,500 ש"ח. מעניין מי צריך את זה? יג וירב" שר ג יוגש ב החדשני כולל מעמד מתכוונן ובסיס - "ו הניתן להפרדה, מעבר לכך, הצג ג ו בר ו וי | מנהל עשיר או לתלייה על הקיר בביתו המפואר... הרזולוציה מגיעה ל-800%600 עם ב לכ-6,600 ש"ח. 0 שחו 6016160061 / חברת צטווטפטת 05, יצרנית מודמים אמריקנית מובילה, החלה לשווק מכשיר טלפון חדש המאפשר לבצע שיחת ועידה בנוחות וברמה גבוהה. המכשיר החדש מעוצב היטב, מונח במרכז שולחן הישיבות, כולל 3 מיקרופונים הפונים לכיוונים שונים ורמקול רב עוצמה. ה-₪051000 מכיל טכנולוגיה מיוחדת המאפשרת לדבר ולשמוע בו זמנית את כל הנוכחזים בחדר. הוא גם מתאים אוטומטית את עוצמת הקול יי שי מ יי יי המשוחחים. מחירו: כ-1,500 שיח. 3 משחק נוסף שלא מפסיק להתקדם בדירוג הוא 2 ]וא .המוא הס שבשלושת | החודשים האחרונים טיפס מהמקום ה-23 למקום ה-16 ועד לשלב ה-13 במצעד. כמו וטוא תס פמטאן, 6 ₪ בזמנו, גם רת .1131 ]| ממשיך להתקדם בזוגות מאז שובו ל-20 הגדולים פריצות חשובות של משחקים מוכרים וחדשים, עלוות, מורדות ואכזריות אופיינית, ליוו הפעם את הדירוג העולמי. 2 פאז ]6 ממשיך להופיל, כאשר מתחתיו נמצאים שלושת המשחקים שרלקו מאחוריו גם בחודש הקודם: במפום ה-2 נמצא 3 |אםאוא מאוונם, שהתקדמותו המתמדת מאז בניסתו למצער נבלמה הפעם. במקום ה-3 התבסם לוך 86 טא !תואס אשטטָאסט הוותיק, כשבעקבותיו: דולק 2 ןאח ו המצוין. כהרגלו, ₪146 6 זוא זכ פמטסאמנו ממשיך לטפס במעלה המצעד בקצב פחות או יותר. קבוע, ואף מצליח להיכנם לרשימת עשרת הגדולים. שם החברה שם המשחק מס שבועות שפסחסטסו 2 אסודה לו ושוס 20 הס סאפאט טאטם ‏ = 12 אווש וס 8 סאה וווסס - - 41 סגן3?קו ₪ עמוו ד 30 סוסה ד 2 פאסודה ?ו ושוס סודסג. 81 -- - 29 ומוה דוו | 09%82פשם ‏ ]| 19 ם וחסעש א וגו 8 זווסווו זס פפסהפה - | 44 ספוש וד 2 הסוההה סש 7 וו 9 ₪ אוסאו = 1 וב)וחס 6 ו באו 20 0 ההזה 36 סח סו ואוו 2 דהה 1 ו 2 וטוא ופוהמהה - 18 ה ווח דוו 9086 = 1 טמטוא 2 אוהק ₪0 . סו פחפוודוזהק ופדם 41 אוגחוש ו אה / ההות וו סוחס 0 ה דה יו 4 ד ₪ ₪ וו 65 ודד85 פחז / זרת סואסח = = יב43 11ב ₪ 40 (מ-20 ל-18 ל-16). את הירידות. והאכזבות להפעם סיפקו רווקא משחקים שצעדו בבטחה יחסית עד כה: 4 אמסא הואואס6 סאואי ממשיך לאכזב ויורד למקום ה-10. מעבר לעצם הירירה, האכזבה הגדולה נובעת משום שציפינו לפריצה משותפת של 64 ובן דורו אמאש 30 וא א!וא שלא מראה סימני ירידה. 5 תס אאגם לא מצליח למנוע את הירידה למקום ה-17, ממש כמו ממחא וזו ומיפ אס שהתררדר למקום.ה-20. שניהם מוכרחים להתעורר לפני ההדחה הכואבת. את- הפריצות- הגדולות ל-20 הנדולים מספקים הפעם שלושה משחקים מצוינים, אחד ותיק ושניים חדשים מהאריזהי 2 וצה משחק החלל תנדול פורץ בגדול ובמשך שלושה חודשים משפס מהמקום ה-29 אל המקום ה-21 ועד למקום ה-11. איזה יופי: מירוץ | המכניות ‏ החדש | מסדרת 1 ,הטיו - 2 א[שק כותה א פורץ היישר למקום ה-15 המכובד. פריצה נוספת מספק || פ>את.ודה5 שנוחת בשלום ובביסחון במקום ה-19. משחק נוסף קליןו דיוותנו בגיליון זה שמתמקם היטב במצעדך, וא אאהטט הנפלא, שנמצא בעמרת זינוק מבטיחה ל-20 הגדולים מהמקום ה-26; הפעם הודחו באכזריות שלושה משחקים מַ- 0 הגדולים. 5]א אס / ירד מהמקום ה-7ו למקום ה-29, .1 וטו הו א הק מה-פן ל-27 ומי היה מאמין שאחרי כל האזהרות והסםימנים ‏ המקדימים, - משחק ‏ כמו 3 אמטאהואואסש טאזאי יספוג מכה כה קשה וירד מהמקום ה-20 למקום ה-39. מה שלא תגידו, זה לא החודש של אמטאהותואס אדא הכתובת לדירוג: טסוו סז סוס סו [ההּזופאח טוב | וחהחזסווסר :16] 3032 | 5הוסתוו הפחד ח.!|548א ₪ סןסן | לחולשי אוטוסטרדת המזידע: סןסן- וח |ו548א. אהת וכזו | דירוג קודם דירוג נוכחי ה וו הנועו ב אליך את משחק המכות המלא - 5% מז 00 15₪א. משחק ו ב ו המכות אשר תמכו בגרפיקת :5/6. ויוי ו שי|י 6 מעבד 25111 %א% 386 ' וו . [ | -₪ = הצ לו ורי" ל רמ ו ג שבי ד מ1א4 זיכרון פנימי גרפיקת 03 מהלכים 1] אגרוף מהיר ₪ + למעלה בעיטת קפיצה ₪ + למטה אגרוף נמוך ₪31 + להתרחק בעיטה | ₪1 + להתקד אגרוף עצום | 1 - למטה + בעיטה נמוכה | להתקדם /] למטה + אחורה | הגנת התכופפות /- 4 התחד אא ררישוח מומרצות ו כונן תקליטורים 0 מהירות כפולה ₪ מואם זי 0 פני *(ה"טי ימי ו גי דא כרטיס ם קול תואם א 1.5 מא [ ₪ הח הר > ף 5 5 ₪ סט 4 א 0 4 . | || ל" החקנה כדי להתקין את המשחק, הכנס את תקליטור המשחק לכונן בג א הר ו יי בג וי הרי ב בי הפטיל, טל ידי הקשת :2 |-זטוח= וכאשר האות ₪ מסמלת את אות ו ו הקש 5517 ו-זשותי!]. ₪ עקוב אחר ההוראות שעל גבי המסך. העשוליטה במשחק במשחק ניתן לשלוט באמצעות לוח המקשים או הג'ויסטיק. מגיי ב ו וי ו בי ד "שי דוו שי ו מקש ה-:א1י הוא רווח, וניתן לתכנת אותו מחדש מתוך המשחק מהלכים מיוחדים למעלה + למטה | נגיחת ראש + ₪3 להתרחק + מכת כתף | להתקדם + 1] מקש פעולח למעלה קפיצה | למטה התכופפות שמאל/ימין להתקדם/ להתרחק מהיריב ולהתרחק=הגנהו 1 (1]ו בעיטה /,אגרוף 2 חסימה ורק | | , | | / ₪ ₪ ₪ 0 של ₪ | / ₪ לאחר שהפפיק לנצח את "הרעים', להתמזג עם יצור מתכת מלאכותי, להתרפק על אדמה סלעית ולהיכנם להספאה, חוזר זאק לעמוד במרכז עלילת הפרק השני בפדרת האקשן - ]א ץצ שש . מגדל הפיקוח של חרעים. בשלב זה, גוף מחתרתי דואג להשיב את זאק לחיים ולהציבו בפני האתגר החדש.. קרב ק'ז מהמגדל . 41 | ₪ : 4 ./ מנ-השוה הרשע הזה גורם לתסכול ואפזבה. = בר ד ו "א ו וש ו" ₪ א ל ₪ אוו הזה והולד יעזרו בל ולצה"ל היה טנק כזה. זתום יכול להרוג. = | עקוב אחרי המנגינה. הלוואי | 06 הלווא 0-ו מאת: אדיר להב זוכרים את "הנרדף" - שעשועון טלוויזיה עתידני שבו הגיבור בורח מציידים שונים עד לסוף המטלול או עד מותו. אם כן חתירוץ (או העלילה אם תרצו) למשחק זה, הוא דומה - אתה משתתף בסוג של שעשועון טלוויזיה עתידני כשברקע נשמעים דבויו של פרשן ספורט אמריקני בלתי נסבל. בשלב הראשון, אתה בוחר אחד משלושה טנקים הנעים בדרגות מהירות שונות - אחד הוא חלש וזריז והשלישי הוא מסיבי אך איטי. בעזרת הטנק עליך לנוע במבוכי מתכת, לאסוף יהלומים ולתסל כל אויב ומוזר ככל שיהיה), שנקלע בדרכך, ברגע שאספת מספיק יהלומים, דלת היציאה תיפתח ותוכל לעבור לרמה הבאה (פאק-מן?ו, בה תיאלץ לחזור ולאסוף עוד ועוד. יחר עם הטנק שלך (בדרך כלל הטנק האמצעי בעל מגנים, זריזות ומהירות ממוצעים), אתה נכנס לעולם הבנוי ממבוכי מתכת הדומה בסגנונו לתפאורת הסרט 00א'1. לאחר כניפתך תותקף על כּןןן. 2 +הו: 0% ידי טנק אותו תשמיד בקלות יתרה ואחר כן תמשיך להתרוצץ, להרוג ולאסוף יהלומים. כל אזור אליהתגיע, בכל פטם שתעבור מסך, ילבש צורה אחרת: קריקטודה, סגנון מלחמת עולם השנייה, אזור תעשייה, מדע בריוני וכו'. בין המעברים תרגיש את העלייה ברמת הקושי - טנקים נוחתים עליך משום מקום ומחשבות על שיפור כלי הלחימה עוברות בראשך. תוך כרי השיטוט במבוכי הברזל תמצא במקומות חשוכים בלי נשק, כנון: טילים מתבייתים, פצצות, טילים מתכווננים ועוד, אשר יישפרו את יכולת הלחימה שלך. כאן גם תתחיל לפתח סגנון לחימה מוגדר יותר, ותוכל להשתמש בטנק מהיר וקל עַל מנת למהר לאסוף את כל היהלומים ולסיים את המסך (בעוד אויביך מתנגשים אחד בשני, או לבחור בטנק מסיבי איתו תילחם ער הטוף המר. אם משטחי המשחק היו רק מבוכים שטוחים המשחק ודאי היה הופך למשעמם במהירות, אך למרבה המזל יש כאן מעליות המובילות למספר קומות נוספות, אזורים הנמצאים בתנועה, גבעות פוליגוניות אשר יכולות לשמש כמחנוא ודברים נוספים ההופכים את האזור למגרש משחקים מקניין. מספר בעיות קיימות עם הטנקים הללו וזה מתחיל בזוויות הירי; למרות שיש כאן אלמנטים של גובה אין אפשרות של ירי ב-90 מעלות, כך שלא תוכל לירות לעבר מטרות הנמצאות בדיוק מעליך. הבעיה נעשית חמודה יותר כאשר משחקים מספר שחקני אנוש עד שמונה ביחר) - היעדר האפשרות הזו מבטל הרבה מהאפשרויות הטקטיות. בעיה נוספת קיימת עם כפתורי השליטה; המשחק מותאם לג'ויסטיק בעל שני כפתורים, כך שרוב כפתורי השליטה האחרים מצויים על כל המקלדת. אם תשחק עם המקלדת בלבר, תגלה שלא קל למצוא את המקשים הרצויים ודרוש תכנון מחרש עד לאחרון שבהם. 58 5% מיועד לאוהבי אקשן ותמרות עשן, אם כי לא מדובר ב-ק3 אמאטא מאשספ או אפילו ב-ואססכ. אין במשחק הרבה מן הריאליסטיות, ואיפוף של יהלומים באמצע זירת קרבות הוא רעיון די בינוני, צנשיו כדאי לך יותר לחתום על מנוי שנתי ל- הירחון המוביל למשחקי מחשב, טלוויוּיה ותפקידים, מציע לך הצעה שקשה לסרב להי חתום עוד היוס על מנוי שנתי לאו (12 גיליונות), וקבל מדי חודש את גיליון 17/ בצירוף משחק מחשב על גבי וא0א-60 בנוסף כל מנוי יקבל: 69 משחק מחשב אחד לפי בחירתו מתוך הרשימה המופיעה בספח הרשמה 9 כרטיס חבר במועדון באג סטור, שייוכה אותו בהנחות ברשת חנויות באג סטור. 9 בכל תודש יוגרלו בין המנויים 10 בובות 186 6גז5, מתנת באג מולטיסיסטם. משיון" ויו != | ודי ורצ + מ = 1 - ] הב₪7 [|:-=== הצ == - ש המחה -- כ שבנבמעמםה ==-- חן =--אתם | מייקומן 4 מש | ממשמשמאו ששר בככן | ) 1>"-%") ₪ שש מה התעו שא | - הוה ו . י==ף | ישמחטטוה יצ" 1 =-הההמממושן | המות 0 == -] | 3 0 5 י==>-חי | שחו | שריה מ ממראב | מש עציה | = 2 ה לכבוד 9 - מחלקת מנויים ת.ד. 2409 בני ברק מיקוד 51114 ברצוני לחתום על מנוי שנתי ל-קז רשימת ההתנות יט לסמן 3 אפשוויות על פ' טסזו העז'פות | ב] אני מטוי חדש/ה | [] אני מחדש/ת מס' מנוי | שם משפחה . | | | ו | רו מנונת הלחמה , תאריך לידה = | | | | | ן | ו | | ] מנרות הזהב רחונ - יד | זאב הים ₪ השא ישה ממה המה המה .₪ השק יא . ₪ ₪2 ₪ משה מאה ממה האשה חשה משה חשה ישה השק ₪5 מבקש להיות מנוי מגיליון מסי מו . מצורכת המתאאה קפקודת מערכת קוו על סך 254 ש"ח במזומן עבור 12 גיליוטות רז הוראות חיוב בכרטייט אשראי: ויוה / ישראכרט / דיינרס (הקף בעינול שם בעל הכרטייט =5---2 0 000 מספר ת.. , מספר כרטיס . . ' ... - . נתוקף עד . חתימת חתימת בעל הכרטיס -. בכרטיטס אשדאי החיוב בי4 תשלומים חודשייים שוזים ללא ריביח [ ] פר - אחרי ו 1-וספרוסזחו ו " - . ₪ ₪ םש = כ וי י/ ₪ "] - == = ₪--.ת ‏ "אתה והחחחתם [ההחתתם המכמ | ב נוחות האופל (ווסם-ם: 3 | מתקפת הרובוטים ₪ ₪ ₪ ₪ה וה משה נש מאת: דוד זילברשטיין זאאו)אא אוד עס ₪.זוא 8 פוא תאזו הוא משחק האסטרטגיה ו - כ ו בי ו ג גנ - בושנ ו העיר הגדולה ₪ 5₪]|א הוא ממשהקי האסטרטגיה מבוססי הערים - לרשותך עומדת עיר, אותה ניתן לפתח בתחומים שונים וברמות שונות, ומתוכה ניתן להוציא חיילים, פרשים, סוחרים ודמויות אחרות. וכך, בבוא הזמן, תבנה או תכבוש עיר נוספת ותוכל לבצע גם בה את אותו התהליך. ושבתחילה היא מינ מערך האיזונים | עד כאן אין כל חידוש גדול. כבר ראינו את כל זה ב-זן החפ המ ב-5אשום :6 וב-8%1/!א ‏ פשסוא:וו. בניגוד לאחרים, א כ מ5וא משתמש במנשק גרפי לכל עיר, המתאר את רמות הפיתוח שלה. בכל עיר ישנם שישה מבנים: העירייה, האקדמיה, הנפחייה, הסדנה, השוק ומחטן יי לי 2 בשלוש רמות. ברגע שבעיר אחת ששת המבנים מפותחים לרמה שלישית, העיר מיצתה את הפוטנציאל שלה, וכל שנשאר לה לעשות הוא לייצר חיילים וכלים מהסוג המשובח ביותר. את הפיתוח אתה מנהל על ידי מנשק יש שי די ישי וימי ושי ויק היצע וביקוש. את האוכלוסייה של העיר ימליתו עליך לחלק בין 1%. 0 ₪ .- . ץ " חן ו 4 ּ / - .0 . ₪ - ו / | "/ | ו רש ו ב ל ו תגדל האוכלוסייה ויהיו ברשותך יותר * אנשים לביצוע שאר העבודות. ככל שירבו האקדמאים, כך יתפתח הידע שלך מהר יותר, תוכל לפתת את המבנים לרמות גבוהות יותר, לפתח חיילים וכלים מזן משובה יותר ותוכל לבצע את יתר העבודות בקלות יתרה. ככל שירבו וו ו ו - יי המו ב[ ץ יש" שברשותך, ככל שירבו מעבדי המחצבים וי יי כ | רב וי ו ו ביכ מבנים וכליםו תיעשה במספר תורים קטן יותר וכן הלאה. 1 ומ וג וגו כמו בכל משחק אסטרטגיה המכבד את עצמו, התשתית מבוססת על עיקרון של תור אחר תור, כך שאת המהירות והלחיצות בעכבר השאירו במקרה זה ל-] אא או 1-?)?), בהתבוננות מעמיקה במשחק, ניתן להבחין שכמעט כל החסרונות שלו נובעים משיטת תור אחר תור. בבל תור ניתן לבנות בעיר רק דבר אחד. כלומר, אם ברצונך לפתח את האקדמיה ולבנות חייל יי יר זו |* וגיצי לרשותך נוי הדרושים. רוב משחקי האסטרטגיה מטילים מנבלה מסוימת על בנייה, אך לרוב חל איסור על בניית מספר מבנים באותו תור או שניתן לפתח מספר מירבי של חיילים | מ םה נמ ויוי ןימוי ינ יי שי שי המנשק" למוצרים, ומותר לפתח רק מוצר אחד בכל תור. = וג = שו עיוות מציאותי עוד היה נסבל אלמלא החיסרון האמיתי. במשחק אתה מתחרה בתרבויות קדומות אחרות, אותן משחק המחשב באיטיות מטרידה. נכון, כולנו מכירים את המצב שבשלבים מתקדמים במשחק, המחשב זקוק לקצת יותר זמן מאשר בהתחלה, בה הוא פשוט מהבהב ב ב ו מ ו ב ג ור גי | המחשב הוגה ומהרהר זמן כה רב, כך שהוא שלא יבייש את תוכנת "כחול עמוק" (אליפות העולם בשחמטו בודדים ששורדים ומגיעים לשלבים = וי = ות תי וי = שעמום או זקנהו, לא יכולים לתאר לעצמם כמה זמן דרוש אז למחשב ירום הודו. כדי לתאר זאת הייתי אומר שאם התחלתם את ו י -מיו-ה- וי ע-- | כשהמחשב יטיים את תורו, פנטיום יהיה משהו שרק ההיסטוריונים שמעו עליו, בני ד ו שת במאדים ויחגגו את הסילבסטר של שנת 0 לספירת הנוצרים. למרות ההיסחפות, קשה, אך מוכרחים מג נג-ת ‏ - - | ו ב וו ו - 1-1 מסחר מורכפב ברוב משחקי האסטרטגיה מוותרים על מסחר, כי הוא רבר מסובך, שהרי אם אתה מייצא - תפסיר את חומרי הגלם, אם אתה מייבא - תקבל חומרי גלם, לאלו אתה משלם ועבור אלו אתה גובה תשלום, כך שכל כאב הראש הזה, למעשה מחזיר אותך מ ונ ב ג מ נש יי יר ו ד יי ה יי ו יש ב( ו ו וי ו מסחר מעלה את כמות הזהב החורשית באחוז מסוים. או לא הסכימה להתפשר בעניין המסחר ובוודאי שלא לבטל אותו; ב-15₪ "1 | ( 9 ש - ל ₪ ₪ ₪ שי שי שי שי ב לבנות סוחרים, ממש כמו היילים. אתה שולט בתנועתם של בי וג ו וני" יש | בי כ ו ב ל ו זר יש יי ימ שור ו ב ור ו" יוור שי ינ וני הו זב ו ו ישי עד כאן דיברנו רק על מסחר בין הערים שברשותך, אך אין כל בעיה לסחור עם אחד מהמשתתפים האחרים כל עו אתם ביחסי שלום. יחד עם זאת, ייתכן מצב בו צורכי הייצוא והייבוא של המשתתפים השולטים בערים האחרות, יתנגשו עם התוכניות שלך. מעבר למסתו, ע[עטח שאה 58₪]א מציע עוד חידוש מבריק והוא הפילופוף. פילוסוף הוא דמות ו ולהעביר את חוכמתה לאקדמיה המקומית. וי ג מ 1 ההשקעה האקדמית בעיר מסוימת, ועדיין לפתח אותה על ידי שיגור פילוסוף אחד הגוע מ וו ו וו הי בו ו וצו ד בצ וב א ירוי פיי חכם ומתוחכם. תשתית ניצול המשאבים בו היא נוחה, נרחבת והוא מכיל מנשק קרב יש מע ו בעיית האיטיות בו קשה מנשוא, ומתוך סקר ב מ יפ שיש 2 ו = וי למשחקי אסטרטגיה, שבעה מתוכם נטשו את בי ב מ ו ג וי יי ה יכלו לחכות בין תור לתור ונשבעו שלא יגעו בו יזתר. חבל, חבל, חבל. ₪ ו₪> מד כ בו = ₪ ₪ מה ו ב ] העורכים החופש הגדול אומנם נגמר, אך זו לא סיבה להתייאש. נכון שעכשיו יהיה לכם פחות זמן למחשב. אולם אנו בטוחים שלא תזניחו אותו או אותנו, ותמשיכו לשלוח אליגו פתרונות, צ'יטים ומה לא. החודש נוספה לנו פינה חדשה - מאסטר-טיפ, אותה תוכלו לראות בסוף המדור. אוד ואורן. עואליוה זובות מ -- - מתן גילת ולירן קרן מפתח תקווה שלחו לנו פקס ובו בקשה צנועה: מה עושים בחידת הפחיות באורח השביעי (]6:1!₪5 הו7)? מתן ולירן, הפתרון לפניכם: הוקחסט זוא וט 5 וצח חצ ו ופיאב) 5 * לאחר שהבסתם את אאא .זוא, הדפיטו > במסך המפה, ותגלו משחק נוסף. א כתבו אטאווק בעולם המם ה ותקבלו קוד מעבר לשאר הטלבים.. 2 5 ה בזטן המשחק הקישו -41.7 ולחצו זטום= בתור סיטמה. עכשיו תוכלו להשתמש בצ'יטים הבאים: +;- מוריר/,מעלה נזק. א-41.1 יעניק לכם פסילה נוספת. .1.1-1א. יעניק לכם פסילות אינטופיות. וו החטשו וודח = דסאפדסה טי - 1,000 כדורים למכונת ירייה. [הקווס ודו רד - אקדח פלסמה. אא .זופת ווואיו: הזד -מקסימום אנרגיה. סוסא אסא אנט - פסילות אין-סופיות. ןיאד - פסילה נוספת. .51 - גישה ל-5 השלבים הראשונים. 00 - גישה ל-11 השלבים הראשונים. הג אפס דחו ודד - גישה לבל השלבים. כמו כן, כדאי לכם לנסות גם את א אכ ואת - מססוסמ1: אם אתם רוצים לשנות. מראה, למה שלא תנסו את: טאוד 5ושק., האזמחדפחץק ו-כזם. ןיו 5 הוה להלן הקודים ל- : זסוו ג [ זו :5ואא ו [: ל זאש 2 חס 3 35 )אוו 4 רוק ות אוו 5 )סט 6 אעאזא 5 7 כו וצו 8 פ: ןוו 0ן: )4 ג)אנטט.ו וו: אסח צמו 2 ]א 5 3 ]התסה התא 4 ]6 5 ו ) 6 ולו וד לז: טםא]אחדקו 8 9 :)וי 0: אנדיזוהוואד [2: כווט)ו ה ג הק 2 האוא 3 זוא וש 4 דא בא 5 ]ךא הפעם יש לנו צ'יטים נם לגרסת ה-א :זה הדוב וגם לגרסה המלאה. לגרפת ה-:141 :]א 511: דאתאפאמזזום - מפעיל קירות מתחלפים. ]טואא דטוא - גישה לכל כלי הנשק. כמו כן, כדאי לכם לנסות את ואטוכו ואו 1 אי ואת א:ואא סוי בגרסה המלאח: פחגחו - אפשר להפעיל את הצ'יט הזה 3 פעטים ובכל פעם הוא יהרוג אויב אחרו. דטאסטאואיסס - צ'יט זה יביא לעזרתך סמו ₪1 א ₪ ה 4 יוני פרלשטיין מנווה שאנן שבחיפה שלח לנו כמה טיפים ל-:6ן 1116', והנה הם לפניכם: א את הצב יש להרכיב לפי ה-.405511] ולהרכיב בו (בצטו פצצה. * בפלנטריום יש לכוון את הירח הגדול לכיוון האור ואת הירח הקטן מאחוריו. * כשתלכו מכיוון המערה, תבריחו עכברוש. יש לתפוס אותו, לענוד עליו את הצמיר ולהשתמש ב-מש[שמם על מנת שיראה לכם את הררך. על מנת להביע את הערכתנו העמוקה למספר אנשים שבאמת מתאמצים ושולחים טיפים חדשים וטובים, החלטנו לייסר פינה קטנה שבה יוענק לאלו התואר "מאסטר-טיפ". החודש הזה זוכים בתואר: שגיא סולומון מלוד, יוסי אזולאי מטירת הכרמל ואלעד שדן שלא ציין מהיכן הוא. כל הכבוד רבותייו הפעם משימה קלה - אך מבלבלת, שכל בוגר ואססו] צריך לעבור בשלום. ספרו לנו כמה מפלצות אתם צריכים לחסל בשלב באחרון ב-7 אטטט|ואטיא בין הפותרים נכונה יוגרל פרס מחתנת באג מולטיטיטסם בע"מ. אנו מוכנים לקבל כל טים, רעיון, פתרון, הצעות, תגובות או כל דבר אחר ב ו ו יי מ שי ת.ד. 2409 בני ברק, מיקוד: 51114, או ו ו ו ו ו יי לי . י | וד ] /י 0 0 1 יי 1% ו | / , : רשכ - רו / 0 /. ו . 4 ישי | % , ת: אֶדִיר לחם | > 4 להנו שץ עמ כמה שמְקָנים | ,המגי ממו ל .ל : ₪ %* !משהק ההמשך ' קרי ובע השליטה יבָאי בו כ ₪ 4 ל / הא 1 ] 0 / ' את עצמם = א 7 8 בבושון. % = ה) האסט ב 7 עקרוגית,: הרעיון הוא. טוב יפאוד, אך ;= אנימציתן קבועה על | | % | *יש | טרטניר ₪ בפועל בולטן א ההצךלי) .6 - פני 0 מ וד אי ; ה 7 יוצָא לוע 0 אסטרטגיה 2 למשחק 8ַע,לָהה. קבוצת' מת*ישבים: יש גורה 'שונה; בל 0 דדוא, זה " בו 0/7 = אסשהֶטגְיָה/במשחקים כמו] ₪61 08 ש. | דמות וכל מגה שָנִים זה מוהן 2 : ו ו ו ,; = 1 וא ₪ ו ו ימוחת שר | הקרב ל בשדות. ושתייטבים. ה ְדפְדְפים ב ו 4 ל ובל ב-2 [7 :10 \, / 7 ,מדולקם. "אך. 6 / ופ ד וני (להוראות, מ אד 2% ו 4 - / ל ם ופ א0ן11//1ש1:+וקורט' של 0 "יי 47 נוצאת/הַקרב , 7 ₪ / המקומה/ 10 < 2 009 77 ו ו ו / 4 , אי 1 1 ל / לי הד ן /. = דרישות . ימס על 1 חיצרן 1 6 * 4 שרהש 0 8 גו 0 הת קן 0% 4 | מַחֶשב 266 ו ב לב ו ו ו שק [מקלטוריס 00780%ו אר + ;+ 1 י ' מִסְפר מרמובים, מציקים ער. 2 ביס הרישו המל שו 1/7 / / 1 קלות. הפניס8!למבנקם היא קבגעה! ו 9 %. 6 % ₪. |נעסית בכיוון אחר. ואי א שי לסגבם /" "4 אותם כדן שיפנו לכיוון הרו המקומית. 0 / ּ , כתוצאה 2 | עליף, לסלוי את הדרך " '/ 0 %- 3 ב תריט 2 :העיקר 1 - ו /. 0 את לביוון הנכון) ב-זו! וי 9 | 4 / קש זי - 8 5 ע 7 וכול להעָ המכשול ו / שוהמ/00 < 4 / 7 / / ו | למות' היותו המסך ראוי 'ושאפור : | יְ // עודי דווקא בקצה השנִי של ,הי 9-ו . להי / למ' עחק. הראשו]; הבעיה: האָמִיתיּת 0% | ב ו / , יול לחטְוב עצום ללא כל הקחשבות.. גובעת מק טניתן שש צו באשר אתה 2 7 41 יקום הגבול, ולעתים ממש' מתחת משתמש בטָכניקה של המשחק ה*אשון. ' , | 2 | 1% /למגי השמיתה שלך וואף לוחם לא ורד ברכ ו ו ן "אלמנטים שו ג כ ] 2 , ו כ "/ וטקטיקה | מוסקבת שת ו ד | אזורי ספ 2 ., 1 | 1 / 2 תוספות אחרות, אך אין א 7 / | - ו ו המצויר - ' - )ינול ושיפור מושלם במו. ₪ ינ 2% 87 0 , / תת על לגרסה 86 2% ו | = > |הפעיון המרפון מן ב בב בנ : *מיוחחת להִתִמָצא צר: | לג 2 את ד כ יו את בג ו 6 "שי | המשחי הזה-למ) גי ₪ ,| סש 1 |+<. | > עעמך תסוע 07 ניר3/6:ך שרוך,/) | השלנמוא ה ' "ו ו טרופה. הַתָל משלז זתי לעבו ' / שתוצרף שחס, ב' ] 2ו טָסְתִים כדי לתפַקדם: 1-ה [ 8 : התווַרֶת בין חלקניהמדונה; ! , - | * אתהחוזר;למסך)חראשי ו הב 2 ירצות" רעיץעי ? / 7% 2 0-מ שפוגע ₪ ב ל ו" / , ה > . / , 4 יי -%. , 2 8 > ₪ ...ו 7 - 2 | " ץש %/ / | ]-. העל ילהן) '/ , א , 8 ו 34 2 ימלו 4 ו ₪ בחזים 1 מם. את 0% ₪ רה וי 3 8 2 זה את כל וג ל 6 | טְבעותת ותב שמעוקתם ותו 'למחזה ןז ון ו 4 ו לק 0% 2 ציק - / ₪ 1 משחק המקו ורי, ובנוסף להם 0 4" המד 1 הצבא לאמ ביריה לקראח/ | ו הלות 'ולשגו? את מקרות - ₪ 0 2 (הריגה מ ה ו לו הו גישי חרשום קמו בל לפת סייהים ו : און ל (כרות/זהב או.- , מ לי | את האתגר ולגוונו, בַכָל ,משחק ו | 'ְ 1 ות ו משחק. אם תיק מעוד. | כי : 6 4 י/ : המפות " 4 4 אך, לחוע בי 0 שחקי ' *" בחשפן ג / ְשַיפוְע*ם שלאו ץך הדך 7 | ,למדות. שא כליבעיה לשרנד בלי חלק כ יי אנאלו לגי /" ן במפות 2 דולןת יש "ל בָ-ו 8 2 / הש פעה, הלה .+ שלא 5 2 ה ' נ'ן המבנים במפות זז ימו |ד*! ו מתיושבים חבים יופשוסים לשו הת הצבא. " /' 4 . לפחות ‏ / ," : 2 | ל נלתשתית 4 7 "בה א ה / בש 09% יו למאמץ המלחמתן המתמשך. בק | טק יוּבִילו 2 אל הביצחןן: [ 1 | , | במשחק, / קיימ 7 [ ו ו / % 1 י ' יד | 5 2 "שו 1 . 1 4 3 / / | | , . | /; / ' , 1 / שק . ו . ₪ 4 - 2 4 0 0 / | י | | "ו או 4 ו | / .]. . : + . י / "וו .₪ | 4 ₪ ( . /, 0 , 7 / / / 4 | / / ו | | 4 / , "2 1 , , 4 א : / % / ' מאת: אור פלג לפני מספר חודשים שודרו בערוץ הספורט בכבלים תחרויות ה- 5 ]אא שריתקו למסכים צופים רבים. כעת הוציאה הברת "6 .א! צא50" משחק המבוסס על תחרויות אלה, המאפשר לשחקן להתחרות במירוצים השונים בסביבה חלת ממדית. 5 )א הדא הוא משחק מירוצים ש"כלי התחבורה" בו מבופסים.על כלים לא ממונעים: אופניים, רולר בליידס, סקייט בורך ועגלת רחוב. אחך הדברים שהופכבים את המשחק ליותר מעוד משחק מירוצים הוא הצורך בביצוע עבירות כדי לנצח במירוץ: כאן יש לשלוט במיומנויות של אגרופים, בעיטות ומכות' ולא רק במיומנויות של נהיגה טובה. במלים אחרות, בהחלט יותכן פי בזמן שתהשוב שאתה בדרך לניצחון המיוחל, יופיע לצדך אחר המתחרים ובבעיטה קלה יגרום לך ליפול לכביש, כך שעד שלא תלמר לשלב בין נהיגה מהירה לניהול קרבות, תתקשה לנצח במירוצים. בתחילת המשחק, על השתקן לקבוע את הדמות שתייצג אותו ועל בסיס כישוריהו, את כלי הרכב הרצוי ואת אחד המסלולים מתוך השישה המוצעים. במו כן, ניתן לקבוע את רמת הקושי שתשפיע על מספר המכשולים לאורך המסלול ועל הרמה של חיריב. הגרפיקה במשחק היא ברמה גבוהה ומתאפשרת תנועה חלקה ואמינה על גבי המסך (בשחקן, אתה עשוי להיבהל כשאתה "טס" במהירויות עצומות בירידות סן פרנסיסקו כשמשאית שחוצה את הכביש מולך). למרות שהגרפיקה במשחק היא ברזולוציה של 200א320, היא עדיין באיכות מעולה בזכות פרטים קטנים המעשירים את התמונה, כגון: שיחים, ברזי כיבוי וכד'. יחד עם זאת, היעדר תמיכה ברזולוציה של 5%0 פוגע באיכות התמונה במחשבים האיטיים יותר. לסיכום, ניתן לומר ש-שואתדא ואס הוא משחק עם הרבה אתגר ועניין. הניסיון להפיל את המתחרה מאופניו במקביל להגברת המהירות לקראת קו הסיום; וכן האפשרות להשתמש בכלי רכב לא שגרתיים ובמסלולים מגוונים, יוצרים משחק מירוצים שונה, שכמותו לא נראה ומן רב, דרישות המינומום אינן גבוהות..- מעבד 2/66א48602 ו-8%18 זיכרון וא בלבד, וגם בהפעלת המשחק לפי הדרישות דפפטם ?וצו-0 ₪ דפפשס לוצו-ס ₪ דפפטט ?<וש-כ ₪ דפוטם לש 2 ד נ?וצו- ₪ דפפטשכט נוצו-0 ₪ דפשושכ ?וש ה 1 / / מ אי שֶ : | בכל חודש, עיתון ?זו מתקשר אליך ומעמיד אותך מול שחקני הקווסטים הטובים ביותר במדינת. -‏ = חוקי המשחק: שלושה קוראים שיעלו בגורל, יקבלו שיחת טלפון בתאריך מפורסם מראש, ויתמודדו | עם סדרת שאלות הבוחנת את שליטתם ב'יקווסט החודש". | המנצח בטורניר יזכה בפרס מתנת חברת באג מולטיסיסטם. והפעם: | שוליית המנטףֶ 1 ( 6066167 6% ה0תו5) | תאריך אחרון להגשת המועמדות יהיה ה-17.9.96. ביום חמישי ה-19.9.9%, בין השעות 17:00-16:00, נציג המערכת יתקשר אל שלושת הנבחרים. 1 יי ג ₪ | ₪ |₪|₪ = ₪₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ א ₪ ₪ ₪ צאט | ּ . = / יְ / 4 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ | לבבוד 1:51 וכ)-/] ו-() וז ד. 2309 בני ברק, מיקוד 51114 ברצוני להגישט מוצטדותי לטווניר התרדשל תאריך = )1105101 .................................... !)1/0 117 ...ב תמונה רו ש=....... ‏ ]!....... /17 מיקוד. אס שלחת תמונה טֶם האנ שם האם אין צורך לשלוח שוב) ניהדש כותה ₪ר ₪ - 0 32 ---=----- = ה ההא דברים שאתה עוטה חור מלשחק נמחשנ ח>₪ - ₪" יד | ₪ 7 2 ו ו = ₪ וד - 7 ₪ דפפשם <2וצש-0 ₪ דפפטם 2וצו-ם ₪ דפפושט <וצש-0 ₪ דפפטטב <וצו- ₪6 דפ קוצו- ₪ דפפ]טשם כ<וצו- ₪ דפפטם זוצו-כיו ₪ ס-או2 0ח153 ₪ ס-או2 0ח153 ₪6 ס-ו7 0ח153 ₪ ס-ו2 15300 ₪ ס-או 15300 ₪ ס-או? סח153 ₪6 ס-יו? סח153 ₪ ס-או2 סחה153 ₪ ס-ואוז סהנ₪1>3 מאת: בן כספי | א הפכו לז'אנר בפני עצמו. לאחר 3 זה אזא =אשם הוציאה חברת כו1, גג ו 1 ו אס ב ו בי *3 ותססם" הוא אותה גברת בשינוי האדרת. נכון, ישנם חידושים, בלי נשק, יצורים, שלבים ורעיונות נוספים, אך עדיין מדובר באותה מכונת הרג משומנת היטב, הצופה בעולם במבט ראשון ויכולה לבצע את ההרג שלה דרך מסך המחשב, דרך קסדת ‏ 1/0 של מציאות מדומה, או ביחד עם חבר;ים דרך מורם או רשת תקשורת. לפני שנתחיל "לשפוך" את רשימת החידרושים, ראוי לציין שמנוע המשחק הבסיסי של 065 עבר כמה שינויים בסיסיים. מקש הרווח, שעד היום נועד לפתיחת דלתות, לחיצה על כפתורים וחיפוש מעברים סודיים, שינה את ייעודו ומתפקד כמקש הקפיצה. פתיחת דלתות, לחיצה על כפתורים וכו', יבוצעו פשוט על ידי נגיעה בהם ללא כל הקשה. פתיחתם של מעברים סודיים או הפעלת מנגנונים מיוחדים תבוצע על ידי ירי, אומנם, זהו בזבוז תחמושת, אך בסך הכל הרבר מקל על החיים. עוד שינוי מהותי הוא באנימציה - במקרה של אא שס, ללא כל קשר לרזולוציה בה אנו מריצים את המשחק, האנימציה חלקה וזורמת יותר מתמיד. מבחינת הגרפיקה, מפסתבר ש-₪א4 השכיל ללמוד מכל משחקי ה-ואססם השונים שראו אור מאז 2 ו|אסם, והוא תומך גם ברזולוציות גבוהות יותר מאשר 320%200. מעבר לכך, חידושים כמו התבוננות מעלה ומטה ומשטחי דמכקם. ומד נכנסו למשחק הזה מ ו די להפתעתי הרבה, דווקא מנוע בד שי יס ב"ע יי 17 וי בי ורי ו ב | = ור כ ב ב ו 1 1 יותר מפותחת מאשר "הסתערווו!"), לא פותח במיוחד. למעשה, לא הרגשתי כל הבדל בהוכמת האויבים ב-0₪0868 לעומת אלו של 2 ואסוסים. העניין מצער ומפתיע נוכחת ההתקדמות המרשימה ודיי ו ?הי ולי וו רוי ו ו 0 ד ו-30 ]א אווא > אווט. לעומת זאת, ב-5א1!4כ ישנם מספר אסים כבדים. הוא מאפשר שחייה וצלילה, היו ופי שי יו יי ו ם = 7 - ו השחייה מועברת בצורה מדויקת מבחינה גרפית ואי אפשר להחמיץ את ההרגשה שאתה נע בתוך מים. בנוסף, הצלילה ו ו שי ו" תת-מימיים שלמים, אם כי חשוב לזכור לצאת מדי פעם לשאוף אוויר. גם בתחום הדמויות והאויבים יש חדש ב-:אג)0) - מגוון יצורים תלת ממדיים, הולכים על שתיים, מעופפיט, כלבים ומה לא, בכל הגדלים ובכל הצורות. כקוריוז משעטשעט, הכניסו מתכנתי המשחק אויב הנראה כבריון מגודל שיורה בך עפ אטסזסח5 או תוקף אותך | יי 1" אליו. נשמע מוכר? בעת. יובל המתהשב לנקום בך על כך שהתעללת בו כל השנים, בעזרתו האדיבה של מססממו. בנוסף לאלה, מכיל אא רפרטואר שלם של מלכודות קטלניות, שלא היו מביישות את פירמידות שבטי האינקה או את מ שי ב [י בי יי" המשחק מלאים במלכודות אדם, החד צמססם, ומלכודות בכלל, החל מתקרות שיורדות ומאיימות למחוץ אותך, דרך דלתות הננעלות ברגע שלחצת על משהו לא נכון, וכלה בגרמי מדרגות הנשמטים מתחת לרגליך. עם כל החידושים, היתרונות וי יג ו 7[ | מ = 1 קש וא 50071 אלים, אכזרי - ואחד המוצלחים בשוק. . יא מז 4 | 0% 200 ל עסע הקופ / | - 4 | הי ו יכול לעזוב או הפקום. הזמן ואפילו או המימד בו אתה נפז ₪ (אמר שבלחיען עחסומים אין-ח ש ל היח די הוא הדפ לא הייח לוחץ / 2 בחר שה ו ולכן החלטנן לשים בידן , ו 0 טוה - - / 4 כן, כן, א(ח(ו סופכים עליך שחפחור כעה שיוחר חידוח. חאסוף כפה שיוחר חפצים. ' שחהיה חכם, זריז, מקסים ואולי גם העיל או העולם. = עו 2 וו ו 2 בבר וב'נ חי ץיב 2 חק גרפ 2/2 | ₪ ₪ 9 / // / : || 41 . : "ה" ₪ / 0 . - " ו / | 5" ו י ד ₪ ו ע 2 . ז ג : , | | . , ג ו ₪ . 8: וו - : = | וו ו] .₪ | וו יישקו - | 0 ו מ 5 זו יע | ₪ ! - 1 ּ . ו - ] . ₪ | . 4 | ₪ + . ו ₪ יו 4 - וו = ן | | ו | " . | | ₪ , 7 יְ 2 ו ג [ ב 1 אמוי ₪ *ן.. של 20 / 0 ]ו ו ו / שי 3 / 8 נווהויו ד ו :0 4 / , / / / ו ./ 1 : 4 "ו ב רתוח 9 ו ן ו ₪ מנוע חדש בעבר דיווחנו על שוק החפשנים המתחמם ועַל הדור החדש של מנועי החיפוש, כעת מצטרף לתחרות חפשן חדש מבית חברת א55ץא]. החפשן החדש נקרא!: א₪5 הא 7 ט, והוא משתמש בטכנולוגיות החיפוש החדשות והמהירות ב'יוחר. ה'ז+וגו ] וו ו *ההז-ו] א5: ]א א רה זו1--ו]>/ 4 לפרטים נוספים: וסוס א 5 הזווט. אואחוי//:כווח. 0 6150806 עוד לא הספקנו להתרגל לדפדפנים החדשים הנופלים טלינו מכל עבר, וכבר אנו מתבשרים כי בקרוב מאוד תצא לשוק גרסה חדשה עוד יותר של הדפדפן הנפוץ - יפוסא הגרסה החדשה תכלול את כל החידרושים האהרונים בתחהום יישומי האינטרנט, וכן אמצעים לשיפור התקשורת עם קבוצות דיון, פורומים והגדלת שיתוף הפעולה של המשתמש. אנשי החברה לא קופאים על השמרים, וכפי שהצהיר לאחרונה ג'ים קלארק, יו"ר טקהשפוטא, "יש לחרש את התוכנה מדי שלושה עד שישה חודשים, על מנת להמשיך ולהחזיק ביתרון הגדול שיש לנו בשוק. מלחמה בתאונות דרכים בחודש יולי האחרון פתחה חברת נטקינג אתר מיוחד למלחמה בתאונת דרכים. האתר כולל עדויות, אזורי שיחה, פינת דיון ציבורי ופינת הבעת דעות. בשלב הראשון ניתן להוריד את לונו הקמפיין כדי להצטרף למאבק, כתובת האתר היא: כסז/רחוסי6. וזח תוי ו:כו. הגנה חדשה חברות ₪6דךא א צ5 ו-6קהספוטא טוענות שהן הצליחו למצוא את הפתרון המיוחל לבעיות וירוסים העוברים באינטרנט. הפתרון מבוסס על שילוב תוכנת כ( - 7% מאת: עמית חסון-אלוני זט חחהס |שותחשוה] שוחל -ווח, הסהטא עם חבילת 2.0 6% זטאוס'] שקהשפוטא המיועדת לתוכנת באיסשתואל. פרטים על המוצר החדש ניתן למצוא באתר ימדו ]51 דוס 0 רו וח אא :כו . שאלה לעניין לא תמיד הכל ברור או מובן ושאלות רבות מתעוררות תוך כדי הגלישת והעבודה; לכן אנו חונכים פינה חדשה, אותה נקדיש לכל שאלה שברצונכם לעלות בנושא תאינטרנט. נתייחס למגוון רחב של נושאים וננסה להתייחס יותר לשאלות הנוגעות לכלל המשתמשים ולשאלות דחופות במידה ויועלו כאלו - את השאלות ניחן לשלוח למדור בכתובת המצוינת מטח. גיא מחולון: "באיזה /0287] יש להשתמש כאשר אני מתחבר לשרת :110] שאינני מכיר?" ה-01ץ הנפוץ ביותר הינו: 6667 כאשר התווך נע בדרך כלל בין 6660 ל-6670. אם אינך מכיר את השרת או שיש לך ספקות השתמש ב-0ו: 6667. רונן מגשה: *א. האם ניתן לחלק עם תגיליון תקליטור/תקליטון של תוכגת מודם של 2 גג ב. "אני רוצה לדעת כתוכות של מורטל קומבט, מקומות להורדת קובצי מוסיקה וסרטים." א. רונן היקר, ב-17או אנו בדרך כלל עוסקים בכתיבה עיתונאית ולא בתכנות תוכניות מחשב, אך אם תנוא דרישה מאסיבית מקהל הקוראים, ייתכן כי בעתיר נאגוד לתקליטור מספר תוכנות אינטרנט ונחלקם עם העיתון. ב. ישנם מאות אתרים בהם יש התייחטות למשחק מורטל קומבט ביניהם: הזר 130 ארח/א ישוס :כו וטואו סה .5 תבכור ו ו 5 קיימים עוד אלפי אתרים המכילים קובצי מוסיקה בפורמטים שונים, ומומלץ להשתמש במנועי החיפוש השונים ברשת או בתוכנת 480-1118 על מנת לאתר אותם. ש.ב. מרעננה: "האם יש רשימה של כל שירותי האינטרנט, אם כן היכן ניחן למצוא אותה?" לא,. רשת האינטרנט כוללת יותר מדיי מחשבים כדי לעקוב אחרי ההתפתחות שלה ובכל יום מצטרפים אלפי מחשבים אל הרשת ברחבי העולםו. עם זאת, קיימת רשימה מוגבלת של מקורות מידע, המתוחזקת על ידי סקוט יאנוף ומתעדכנת מדי שבועיים. את הרשימה ניתן למצוא בקבוצת הדיון: 5 א דתי דא זזה ובאזורים נרחבים אחרים ברשת, רשימה זו מקיפה מגוון רחב מאוד של נושאים. 0 ז6ז0!מאם ]6חז6)חו בגיליון ו " הקודם סקונו 6%ז0!0אם | את הדפדפן התדש מבית 6קגשסא, הוא ה-3 שקה אושא, אך מולו ניצב מתחרה לא קטן מבית התוכנה המעולה של מיקרוטופט. עוד לא עברה שנה מאז הוציאה מיקרוסופט דפדפן וכבר היא הופכת לאיום ממשי ל -%ג50וטו, המחזיקה בכתר. עם צאת ה-3.0 זשזט!קא₪ הפער מצטמצם עוד יותר. לאחרונה הציגה חברת מיקרוסופט את ה-א6צוו46 - חבילת כלים המאפשרת פיתוח יישומים אינטראקטיביים ל- וא"/ו. באותו הזמן היא החלה להפיץ ברחבי האינטרנט ערכת פיתוח שלמה ליישומי אינטרנט (קיימת בעיה "קטנה" עם ערכה זו היות והיא קובץ 216 בגודל של :)/א112, וגרפאות טרום-מסחריות של הרפדפנים החדשים ל-95חו/ ול - 47 אחא בחרתי לבדוק את התוכנה שמיקרוסופט מגדירה כדפדפן הטוב בשוק, ה-3.0 זשזט|ק4] וטוחטוה]. למרות שהגרסה שבידי אינה הסופית וכך שהיא מועדת לפורענות ועלולה להתרסק אל נבכי מערכת ה-5פחו בכל רגע נתון), הבדיקה עברה בשלום יחסי וחיזקה את התקוות כי מערכת זו היא אחד השיפורים לקראת הגרסה הבאה של ה-95חוא, ה-6ן]ושת5האז. 00 ה למעשה, הדפדפן שלפנינו ממשיך את המירוץ בו פתחה חברת אקוספושו (בגלגולה הקודטו, כשהוציאה את הדפדפן הראשון ליישומי .11141]. מאז, כל תוכנת דפדפן היוצאת לשוק תומכת בסוגי יישומים חדשים וכולל יישומי המתחריםו, כדי לא לפספס אף יישום אשר עלול להיות חזק יותר בשוק. כמו ה-2 שקושטט גם דפדפן זה תומך באופן מלא ב-1%8, למרות שלגרסת האלפא הנמצאת בידי היו מספר בעיות עם יישומים שונים לרבות דף הבית והתמיכה במסגרות של שקהספוטוז. כמו כן, קיימת כאן תמיכה ב-ו7ח386/ ו(שפה של מיקרוסופט ליישומי אינטרנט המבוססת על 356 |הוופו), בתמונות רקע, ב-₪.]0 ואם עומדות לרשותך 95 ח=6וידוס, מאסא או א, תוכל להשתמש בקישור אליהן על > חולצת אינטרנט ופטח סה |]. אראואף/| :וו רוצה חולצת אינטרנט? באתר זה ירפיסו כל חולצה שתרצה. את הדפס החולצה אתה יכול לבחור מבין מיליוני האתרים ברחבי הרשת. הכל בתשלום כמובן. - המדען המטורף 1-58 11 . שרוכ | זוכרים את המדענים המטורפים שנהגו להשתולל במעבדותיהם ומעל מסכי הקולנוע שלנו. ובכן, כעת יש להם אתר אינטרנט משלהם, וכל אחד יכול להצטרף אליהם ליום ואו לילו עבודה. פינת המציאות ליקרים ולמרהיבים שבסרטי הקולנוע. | בין הסרטים העכשוויים לקלאסיים ביותר. מנת לערוך מסמך בו במקום. בעתיר מתכננת מיקרוסופט להוציא לשוק תוספות רבות לתוכנה, וביניהן: השקת הגרסה הסופית ל-|שםזטזה! 0 זטתטוק3 והוא מועמד להפוך לדפדפן העיקרי של ה-5פחואו. בעלי אתרים ונותני ₪ ₪ ₪-₪ מא שים == מו מא ₪ "יי 2 | גי | -- 7" ו 4 | ו | ]| ו | . = ן - רב .-. - ב ₪ אש אשוש. - ד , - | / 4ת ו . זו 2 פו שפז :)ווצא]ן ו650101וא והואפזע! | : + / . -- א 9-7 / | .' - א 4 זז ו 01 ;ו 0 )/ זא4 *אע זוסופה:וה א ו 5 = 4 2 / : ו / . 4 גַזם מה" 4550000 -=-שששטשמער -שממתטהמאאשרקמטאשוה -ש -בממוכה מא המשא = / אש - 7 שוקוווַמוווויווווואוודדהה.ררר / שָ . % , ה 78 ₪ יי 2 -- + 4 ו ו 3 ב | || זְםטכַסא] ז"טב גפ | 8 וטספ את 5 זט בוחה 516 0018 אוש 5'וחס6. ופוח 1וו עי 7 ואסכ ויאטח ה 8106 כ 8 זטחח דוחה .חס , חכ 10 , 55 15כיק5 10951 שת] 59 4 ו]מהאזום . 6 ד 26| הלוו : שפצ 5175 0 הסט : 1 = 201 - =. ּ 5-ה ששמממממטטשששושששש ה 8 7% יה | 700 בשש כ 1 רב ו 5 > ו 1 = ----=מענמקו אש > תוכנות לקוח ל-?11], קוראי חדשות, תוכנות דואר חכמות, מערכות לשיחה קולית דרך האינטרנט, תמיכה נרחבת יותר ל-8ז56/ ועוד. כל ואת כדי לנגוס בשליטה של וט בשוק המתעצם מיום ליום. על פי כל התחזיות, הקיץ מתממשת > זהסם-חשצוה והטזחוצ ו ו הח ו ו 3 - א בספינה מדומה זו תוכלו לשוט לאורך נהר המייסון שבארה"ב, לראות את הנופים ולשמוע את הצלילים של החיים מסביב. > אמנות סרטי המדע הבדיוני 5 15.51 הקזחאו סרטי המדע הבריוני הפכו עם השנים הדיונים בקבוצה זו מתרכזים סביב הנושא; שירותים ודאי יממשו את הפוטנציאל הרב הטמון ב-א6%צווסה שניתן בחינם, וחברות רבות המשתמשות ברשתות :1/1 ינצלו את הקלות שבתרנום מסמכים וקבצים שונים מהתוכנות העסקיות של מיקרוסופט, כרי לשלוח אותם לסניפיהם האחרים. אני משוכנע כי קיימת דאגה מסוימת בקרב אנשי 76ו6פוט נוכח ההתפתחויות האחרונות, אך התחרות רק תטיב עם גולשי הרשת. חלק מהתוכנות שהוזכרו תוכל כמובן למצוא באתרי מיקרוסופט השונים (החסס.5011 ורד את כ הו). כל תגובה, שאלה, פירוט על אתרי אינסרנס מעניינים או כל דבר אחר העולה על רוחכם, יתקבל בשמחה | במערכת 17 - מדור אינטרנט, ת.ד. | | 2409, בני ברק, 51114. פקס: 3-4 א :411 ]ו זאו" הוואר ו קורו הר = > מאת: דוד זילברשטיין ]הא סא לוקח אותנו לעתיד בו פולם צריכים לחוות רגילים, משעממים, אפורים ומעל הכל, כולם חייבים לצפות בטלווחוה 24 שעות ביממה. נשמע מוכר, לא? היסטוריה בתלת ממד על אף ניסיונות העבר, קונסט בתלת ממד עדיי נחשב לרע יון חדש יחסית. לצורך העניין, סביבה תלת ממדות. היא סביבה הנצפית ממבט ראשון על. די השחקן, הזוכה לחופש תנועה מסטם שמאפשר לו ?ננע)גלהתבונן לבל כיוון. יאטטוא 6אז ואיא אטםאש היה הקווסט הראשון שפעל בסביבה תלת ממדית ולמעשה, פעל כמו ואססם,: רק כקווסט. בטכנולוגיה דוטה, השתמש עסג|אתת ו אשר למרות שהיה בעיקרו משחק פעולה, הוא הכיל דיאלוגים עם דמויות, מנשק נשיאת חפצים, וכמה אתגרים שכליים. 4-ו ₪ ₪ : "שי ק ו ה 5 0 ו -- - 9" ו 7]. 4 ₪ 4 4 1 > שש יעשי = - == ט ₪ יש - = 8 זו מיייו וו ₪ טייוו **" 1 - ו , (,. - לאחר מכן, נינטש הרעיון ש 8 קוופט בתלת ממד, שכו ענף הקווסטים נע לכיוון הווידאו !דור ממדי)ו, כתשתית, הקווסס המרכזית. סוג זה של משחקים הלך והתפתח וניתן לומר שהגיע לשיאו זפהחג ₪ ב-]] זה טואא .ומוחם ג אותדוא, בו קפצה הסכנניקה הזר כמה 5ערים קדימה. רעיון התלת ממד שב לאחרונה עם הקווסט המדהים ₪518וא₪א 208% בו אומנם לא יבולת לנוע בחופשיות במרחב, אך יכולת להתבונן לכל כיוון ב-360 מטלות, ולצפות במסכי המשחק בגרפיקת הסל 8מ50 - באמת באמתומרהימה. לו והואמכוא-חוזר לשיטת ה-ואסטכו, כלומר, ממופח?עבורנר סביבת תלת ממד בח ניתן לנוע לטל/עבר, ולמרות ובעקבות ואת, חופש התנועה במרחב הוריד מאיכות הגרפיקה שהתדרדרה ל-.6? 6ולוציית 0 טוב.לי על הלב? הסָביבה הגרפית מתארת את ארה"נ של העתיד, בה מתרחשת עלילת המשחק. אתה מגלם את דמותו של קנט, צעיר שלא מכבר השתחרר ממעצר. מעצר שנגרם משום שקנט הלך לו ברחוב במצב רוח טוב. קצת קשה לתפוסז אזז הנה ההסבר. ההיגיון של ]11 אסא מוביל לכך בי בעתיר השלטון והמששר יהפבו לקפדניים מאוד. עם התפתחות הטכנולוגיה ובעיקר המדיה (עם דגש מיוחד על הטלוויזיה ואלפי הערוצים שניתן לצפות בהם), האדם החל להשתמש פחות ופחות בדמיון, במחשבה ובאינטלקט שלו, עד כדי כף שהאדם הממוצע, הנורמלי, הפך ליצור משעמם ואפרורי, המבלה את ימיו בעבודה ובצפייה בטלוויזיה הממלכתית, שמשדרת כי מצב האנושות מעולם לא היה טוב יותר. המיעוט השולט מרוויח כמובן מצייתנותו ואדישותו של הציבור, ולכן כשאתה הולף ברחוב, עליז ושורק, השוטר הראשון שרואה אותך, יזעיק תגבורת ויפתח בנוהל מעצר חשוד. שבירת שגרה בחמותו של קנט עליך להצטרף למחתרת, קומץ של אנשים המסרב לחסום את המוח והדמיון, ולנפץ/אחת ולתמיד את שגרת ה-צין והואאטא אליה שקע האדם. מבחינה עלילתית,יהמשחק הוא רב-גוני, והרעיון שהטלוויזיוה תביא על כולנו חורבן רוחני ושפלו | מוצג בצורה מרתקת ואף מעלה כמה נקודות ככלל, המשחק מתקדם כסיפור מדע ברווגי ובמעט כמו בכל קווסט, גם באו משולב הומור מתוחכם המלווה את הפשח ו ה כולו, החל מתריסר תגובות טקסט שנונות. חרך ניסיונום חתרניים.כושלים ומגוחכים, וכלה במגוון/דמויות קומיות וכמות נכברה של דיאלונום משעשטים. כמו כל משחק מחשב שני שרואה אור בימינו, גם ע4]1 ואאסא מלוה. בקטעי ביניים שמטרתם לשפר את אווירת המושחק. בניקרה הזה לא הלכר לפיוון סרטוני הוניראו אלא דווקא ל -4₪408אס אס 9 ואנימציית תלת ממד. המנשק הקלאסי את מנשק הקווסט הקלאסי של ₪ 4גן בתחתית המסך, המכיל מספר סמנים בגון "לך אל", "התבונן", "פתח" וכו', מחליפה צובת וסט קטנה שתופי ע בבל פעם שתלחץ על הכפתור הימני של העכבר. 5ל הפקודות המפורתיות שציינתי יופיעו על גופה של ,הבובה והן מופעלות .בעזרת לחיצת עבבר, בֶךְ ששום רבר דהסטי לא השתנה. הפשרת הקווסט בקווסטים רבים/אנו;נמצאים במצבים בהם עלינו להתגבר טל אתגר מסוים ולרשותנו. עומד. זמן בלתי מוגבל.. כדי לעורר את המערכת, צדו [הואאסא מציע פתרון. מעודן יותר מאשָר שעון הסופה אחורנית והוא.שילוב של ההאצה, או ממד הזמך החולף בעלילה עצמה. לדוגמה, כבר בפתיח המשחק, בו אתה מסייר' בדירתך ולומד':להכיה.אותה ואת שיסת המשחק החדשנות וצריך קצת זמן = ממדי של מסכי המשחק, גרעי עצמר הוא רגיל, אפרורי ווח להתרנללתלת ממד הזהו,. הטלומוזיהו שלך ואותה על פי החוק יש להשאיר רלוקה בכל עתו נכבית כל כמה ₪7 א רקות. אם לא תפעיל אותה. שו8/ על הבית .(אשר שומע שהיא ו שיקרא למשטרה. וכך, נוצר ממד של זמן ושל אינטראקציה עם סביבת משתק דינאמית, ולא עוד מצג 0% ו בין קטעי העלילה. החיטרון 1 נובע מהנטייה הטבעית שלו ה פוך למטרד מיותד. 1 עקב אכילט האמיתי של ה₪ מש בהתבוננות ו החידות, ו האתגר//0ים והפאזלים, לא מרתק במיוחד והפי וב - לא מאוד מקורי. אין כל העתקה שיטתות ממשחק אחר, אך גם אין שום חידוש! בתחום הקווסט עצמו ולמרות הפירוטפניקה ! המפוארת, עדיין יש לאגור חפצים ולדבוי ] עם אנשים). זה אומנם קצת אירוני, אך ניתן לומר ש- צדו.1 ]אמסא סובל בעצמו מתסמונת ה-צדן.1 ה ןוטסא אותה אתה מנסה למגר במשך כל המשםק. כלומר, מעבר למאפיינים חיצוניים כמו המו רחב התלת מקודמיו, ממש כמו רוב הציבות; בעולט העתידני שבמשחק, ללא כל ניצוץ ₪ ברק מיוחדי: 00000 ב מאת: עמית חפון-אלוני זמז)וואהסזז ת..ש.5 מבוסס על מקרה אמיתי שהתרחש במציאות, ורק שמות האנשים והמקומות שונו לצורך שמירת פרטיותם. ביומך הראשון כבלש מתגלה גופת גבר לא מזוהה במימי מפרץ סן פרנסיסקו, מול מזח 91. על אף היותך בלש חדש במחלקת הרצח של משטרת סן פרנסיסקו, אתה ממונה על חקירת הפרשה בתנאי אחד - עליך למצוא את הרוצח תוך שבועיים, ולא, יועבר התיק לחוקר אחר. מצויד ביומן אישי מסודר, מזכירה אלקטרונית טורדנית, מחשב אישי מיושן, מפה מדויקת, שעון מתקתק ושותף שלא עוזר אף פעם, אתה יוצא לחקור את מקרה הרצח. במהלך המשחק תנדור בין כ-20 מקומות שונים ברחבי סן פרנסיסקו, בהם תחפש רמזים חדשים ועדויות נוספות ותנסה להשיג צווי חיפוש ומעצר, ער או שתשלים את החקירה בולה ותצליח "לבנות תיק" מלא וקביל בבית המשפט. את כל פעולותיך תבצע בעזרת העכבר שבאמצעותו תלחץ על החפצים השונים וכדי לבחון אותם) או על דמויות ועל מנת לגבות את עדותםו. בעזרת המפה בה יצוינו המקומות הרלבנטיים לחקירה, תגיע לעדים, אותם תחקור בעזרת מידע שצברת מחקירות קודמות, מידרע שבולו נרשם באופן מסודר ביומנך האישי. העלילה מורכבת ומתפתלת בין קצוות שונים; הנרצח שנראה תחילה כאדם תמים וחסר אויבים מתגלה כאדם שידע אויבים רבים בתייו. וכך, התקירה שמתחילה ממבוי סתום, מסתעפת לכיוונים רבים וחושפת מספר רוצחים פוטנציאליים - הבן המסוכסך, סוכן ההימורים החלקלק או מטורף שפוטר מעבורתו על ידי הנרצח. העלילה ברורה ולמשחק מסגרת נוקשה שלא נותנת יותר מדיי מרווח הופשי. מעבר לכן, ההגבלה על זמן החקירה המקסימלי אומנם מונעת בזבוז זמן, אך עלולה להלחיץ לקראת הסוף ולסרבל מאוד. המשחק פועל רק במסך של 256 צבעים וכל ניסיון הפעלה בפורמט של יותר או פחות צבעים נעצר עוד בתחילתו, מה שמאלץ את השחקן להוריר את המסך למצב זה. התוכנה כולה מופיעה בדיניטציה מלאה כאשר כל אזורי ההתרחשות וכל עדויות האנשים במקומות השונים הופקו בווידאו; בסך הכל, זסזוןואס1 כן...5 מכיל למעלה מ-80 דקות של וידאו באיכות טובת. העלילה מצוינת והמשחק כולו עשוי היטב כיאה למשחק בלשי טוב; אך ככזה ניתן למצוא בו גם בעיות אופייניות לז'אנר זה של משחקים, כמו היעדר האפשרות לשחק שוב לאחר שסיימת את המשחק, אם לא הצלחת לפתור בפעם הראשונה, תתחיל את המשחק מחדש או מכל מקום אחר ובו ביצעת שמורהו, אך תיאלץ לחזור ולשמוע שוב את אותן העדויות. מאת: עמית חסון-אלוני מה שהתחיל כספיפורים מסביב למדורה במאות הקודמות, והפך בהמשך לסרטי קולנוע ברמה ד', מתחיל להפוך לסרטים אינטראקטיביים מלאים בדיגיטציה משולבת בקטעים מצולמים עם צלילים, מוסיקה וקולות. א...א.יך הוא הפקה שכזאת המורכבת מקטעים מצולמים בתפאורה מתאימה ושחקנים מקצועיים המגלמים תפקידים מוגדרים. א. א.א הינו משחק או למעשה סרט אינטראקטיבי, בו אתה הוא הגיבור או ליתר דיוק הגיבורים. וזהו סיפור המעשה: בארצות הברית קיים ארגון פדרלי הנקרא א..א.ז 0 ווחהש]6 26ץ]8ת | שזבטפטג 6ספזך) שמטרתו, בדיוק כמו שמו, לחפש, לחקור, לאתר ולחסל יצורים ומוטציות המאיימים על עולמנו. אתה מפקד בארגון ותחתיך פועלים סוכני שטח הנשלטים על ירך ועל ידי המחשב, שלמעשה מגהל בעצמו את כל ההצגה. תפקידך הוא לשים קץ למה שנראה תחילה כשרשרת של מקרי אלימות קשה נגד נשים, אשר סימני ערפד נראו על צוואריהן. אתה יכול לראות את כל המתרחש בזירת האירוע דרך משקפי הסוכנים, ובשלבים מסוימים של ההתרחשות, המחשב - בצורת פנים נשיות ממוחשבות - מוסר לך מידע כלשהו או שואל אותך על המשך הדרך. כל זה קורה בדרך כלל בתנאי לחץ כאשר הסוכן בסכנה. הבחירה שלך תיעשה על ידי הקשה על מקשי 4 או ₪ במסגרת זמן מוגבלת. תוכל להבחין בזמן הנותר על פי צבע הטקסט של תפריט הבחירה - ירוק, צהוב ואדום; במידה שלא תעמוד בזמן, המחשב יבחר בשבילך ובדרך בלל בחירה לא נכונהו כדי למנוע את הפזיזות שעלולה להיווצר ממהירות התגובה, ניתן ללחוץ על 50306, שיקפיא את המשחק, ולקחת זמן למחשבה. כשקוראים את חוברת ההדרכה ל-א..ח.ך מייד מבינים שמרובר במשחק בעל מנשק פרימיטיבי, אשר אינו מאפשר אופציות רבות לשחקן. אין שליטה באמצעות העכבר וכל השליטה מתבצעת דרך המקלדת וללא תפריט מסודר) על ידי כפתורים שונים: 8,. - החלטות: 5 - שמירה; = - חוזר לשמירה:; % - יציאֶה מהמשחק; ] - מעביר אותך לנקודת ההחלטה הבאהן ששהק5 - מקפיא את המשחק. חשוב לציין כי אפשרות השמירה תקיפה רק למקום אחד ורק אליו תוכל 6 6 לחזור. המשחק כולו הוא סרט, ולמרות הצילומים היפים והתפאורה המרשימה. ניתן להבחין שנעשה כאן ויתור מסוים על איכות התמונה, כדי לשמור על המהירות הנחוצה כאשר נמצאים בקרב או במרדף (למעשה רוב רובו של המשחקו. כדי לשמור על איכות הסרט ומהירותו גם במחשבים פחות חדישים, ניתנת כאן אפשרות להשתמש במסך קטן |ועשירית מגודל המסך); המשחק מלווה בצלילים ובקולות לכל אורכו והם באיכות מעולה. האווירה אף היא משובחת - החדרים והמסרדרונות החשוכים מלווים בקריינות מותחת, וצלילי הרקע מכניסים אותך לתוך ההתרחשויות וסוחפים אותך לתוך העלילה - קצרה ככל שתהיה. א. אחז הינו ניסיון יפה לפתח סוג חדש של בילוי המשלב סרט עם משחק ויוצר למעשה סרט אינטראקטיבי. למרות זאת, המשחק מוגבל מאוד וכמעט כל החלטה לא נכונה מובילה למוות או לפיטורין מסיבות שונות (למשל פניעה באזרחים חפים מפשע) - דבר שמאלץ אותך לחזור אחורה שוב ושוב. העלילה מאוד ליניארית וקבועה מראש, והמשחק קצר מאוד וניתן לפתרון בשעה וחצי, גם אם טועים פעמים רבות. = 2[ אורן תבור מרעגנה מספר שלאחרונה הוא הצטרף אל משתמשי האינטרנט. הוא משתמש במתשב פאקרד-בל עם 1 אצשוס][וםו\, ומנסה לפעול באינטרנט בעזרת תוכנת 6קה6):6א, אך בכל פעס שהוא מפעיל אותה, מתקכלת ההודעה: יש שק ג 6פווהט 5] 5026)א 6 >₪!ט1טו ו 3011 תסוושט)סיונן 6 וה 0% .1024 היי אורן. הודעת השגיאה המתקבלת, מעידה על בכך שתוכנת 6קו96ו6 מתנגשת עם הדרייבר (מנהל ההתקן) של כרטיס ₪ ,ה ₪ זי ₪ 4 7 מ " 1 ""אאי...., % % כ ₪ .6 ל ₪ התצוגה במחשב שלך, ויש להניח כי כרטיס התצוגה פועל ברזולוציה של 8 עם 256 צבעים ועל פי הודעת השגיאהו. ניתן לבדוק בקלות אם זו אכן הבעיה על ידי שינוי זמני של מצב התצוגה שלך למצב 6 בסיסי. עשה זאת על ירי לחיצה כפולה על הסמל הוגוא,. לחיצה כפולה על הסמל "התקנת %אסהחואו", ושינוי מצב התצונה.למצב ₪03/ ברזולוציה של 480א640 במקום המצב הקיים. אם הכל מסתדר, נסה להתקין מחרש את הדרייבר של כרטיס התצוגה שלך (הוא קיים בצורת תקליטון או גיבוי על גבי הכונן הקשיה), או פנה לפאקרר-בל ובקש דרייבר תצוגה חדש יותר. אלון מנתניה מספר כי מאז שהתקין את 5 >ווסשמו), הוא נאלץ להפעיל את המשחק 8חו\-%א עם תקליטון אתחול (800'1). פרט לכך, שואל אלון, האם 5 >זוסשהו)\ לא אמורה לתת פתרון לבעיות כאלה. שלום לאלון, הבעיה אינה ב-95 5טשווו. הבעיה נובעת מצורת הגישה לזיכרון של יישומי 05וכ ישנים - במיוחד משחקים *הזוללים" זיכרון לצורך ביצוע אנימציה טובה או הקרנת קטעי וידאו. אוווא-א ומשחקים אחרים זקוקים לכמויות. זיברון גחולות, והם תופננו בהתאם לצורת העבודה של מנהלי הזיכרון הישנים יותר, כולל זה של 6.22 0005. חברת 1%פהטוו.1, כמו חברות אחרות; מפרסמת מעת לעת דרכים להתגברות על מכשול התאימות למערכות הפעלה קודמות, ולגבי קחוא-א היא מציעה לבצע קיצור דרך בשיטה הבאה: לחץ פעמיים על סמל "המחשב שלי" (טוווקוס:) צ1א), מצא את הספרייה אליה הותקן המשהק (שחו/- א) וגרור אותו אל משטח העבודה. 5 אאוסהחו תיצור סמל בו יהיה כתוב: קיצור דרך ל =קחו\-א. לחץ עם בפתור העכבר הימני על סמל קיצור הדרך, בחר באפשרות "מאפיינים" (שן:אןטז! וממנה בחר בלשונית יישום. . (הזואזקטזץ). לחץ על כפתור "מתקדם" מה ואז על "הצע מצב 5סם-8וא כהכרחי" % 6|וח 2605]-15א [5טקקטפו לזופפטטטטוי קתה, יש לבצע שינוי בקובצי זג אתסדטה ובקובץ 5צ10.5] א דאג שבקובץ 5צפ.סהאסס בשורת %.366ואו יהית כתוב: ]= מסוזעימם 6 ]3% 2560 [1386.5% ואת כמו כן, ראג לשנות את קובץ ה-847.שמאמסדה, כך שבשורת ה- 0% 15א, הפקודה המפעילה את כונן התקליטורים, יהיה כתוב: אאים מא אמם5א5אוססאזת (אם יש אצלך תוספת לשורה, השאר אותה כתובחל = זהו סיימנו. אחרי שתצליח לבצע את כל ההוראות, כל השאר הוא רק משחק... דור מרמת גן מספר אף הוא על תלאותיו ו % ]. ₪ 4 ' ₪ 4 . 1 / ₪ . - . /, ] "7-7 ו יי 7 וי ה עם מערכת ההפעלה 95 אהסהם:/ו. ברשותו נמצאים גיבויים ישנים שנעשו בתוכנת ?"₪ א6.ת-5א דוך 2 0025 -15א, וכאשר הוא מנסה לשחזר חומר דרך תוכנת הגיבוי של 95 >ווסווםו/, הוא מקבל את ההודעה: ץ"ושקטיוכן ₪01 15 565 50סישו] 5516 115 מ 1]6ה81הו מה עושים? דור, לצערי חברת מיקרוסופט לא דאגה לתאימות בין גרסאות הגיבוי: של מערכות ההפעלה השונות, כך שגם אם היית מגבה את החומר ב-00% גרסה 3.3 ומנסה לשחזר אותו דרך 4 5סם-5)א, היית נתקל באותה בעיה. עתה, לכשיצאה מערכת ההפעלה 95 פשטשמוא, טרחו אנשי מיקרוסופט לחשוב שאנשים זקוקים לדרך כלשהי לשחזר חומר שעבר גיבוי דרך מערכת הפעלה קודמת. לְכִן, אם תחפש בתוך התקליטור ממנו התקנת את 5 >ט))ח|א, אתה אמור למצוא ספרייה הנקראת 5008!אם.ו (בתוך ספריית חן סט, בה קיימת התוכנית הקודמת - קנואי)הפוא. הפעל אותה כפי שאתה מכיר מ-6.22 15-0005א, וצא לדרך. בהצלחה. ו 4 - | , מ אבי מחדרה מספר שיש לו מחשב עם 5 >צוס[וחו\, [כ)א-2:) וכונן קשיח אליו הוא הוסיף עוד כונן קשיח. ה-₪₪1008 של המתשב זיהה את הכפונך 95-1 איטשמוו\ הציגה אותו בחלון מנחלי ההתקנים, אך עדיין אין לו גישה לכונן שצריך להיות 0, כיוון שפונן ה-01וא-(1:) שלו תופס את האות . מה עושים? אהלן אבי, היית קרוב לתשובה כאשר הצצת לחלון מנהל ההתקנים. לחץ עם כפתור העכבר הימני - על סמל זטוגוקות0) עוא (המחשב שלי) ובחר ב"מאפיינים" (6וח>קסתי). אחר כך, לחץ על "מנהל ההתקנים" 6עאחתה1א 6סוצסכ), לחץ פעמיים על סמל ה-ואכ0א-60 ובחר בסמל מתאים לכונן שלך. לחץ על כפתור "מאפיינים* (בטוחשקטז?]ו הנמצא בתחתית תיבת השיחה, בחר בלשונית ה"הגדרות" השחוווט5), ובחלון שיופיע שנה את *אות כונן פותחת" וטש חגופו ואת "אות כונן סוגרת" (טצוז4 שהת) לאות ₪. לאחר שתבצע אתחול הססם) למחשב, הבעיה אמורה להיפתר.: במידה והבעיה עדיין קיימת; היכנס ללוח הבקרה ובחר *בהוספת חומרה חדשה". כך או כך, 95 8אוטטהואי תנסה לזהות בעצמה את הכונן ול"הזיז" את האותיות הרצויות בעצמה. עדי מחיפה שואל האם כדאי להכין תקליטון הצלה כפי שמציועה תוכנית ההתקנה של 95 8ווסחו\. שלום עדי. כאשר אתה מתקין את גרסת העדכון של 95 פאסשחואו על גבי מחשב בו מותקנת מערכת 3.11 פאסחו'א, יגיע שלב מסוים בו תציע 95 פאסשחו לייצר עבורך תקליטון המכונה "תקליטון הצלהי. במידה ותתליט לחזור בך מההתקנה או אם תחליט להסיר את 5 אאו0חו ו ולחזור לגרסה המוכרת של 1 >אוסשחו, מכל סיבה שהיא, תזדקק לתקליטון זה - אחרת, "אכלת אותהו", אגב, במקרה של %חזרה לאתור" מהגרסה העברית של 95 צאטוחו/, עדיין יישארו כמה ספריות בתוך ספריית 1 אוטנחוצ עם שמות המורכבים מאותיות עברית חסרות משמעות, שלא תוכל להסיר, אך הן תופסות נפח קטן על גבי הכונן הקשיח, הן אינן מפריעות לעבודה תקינה ותיאלץ להתעלם מקיומן. טיפ >ווס[ווו א בל משתמשי המחשב, ובמיוחד אלו המפעילים משחקים שונים, מפעילים ומכבים את המחשב (מבצעים אתחול - זְנְםו מספר פעמים בומן המעבר בין תוכנות, משתמשי 95 באוטטחו/וי מכירים | את הבעיה מקרוב היות ותהליך האתחול | אורך ומן רב יחסית, והוא מורכב ות תקינות חומרה, זיכרון, תצונה וכוננים, אשר רק לאחריה] מתחיל תהליך טעינת מערכת ההפעלה - 95 שוטשחוול. ובבן, ישנו קיצור ררך. באופן רגיל, כדי לאתחל את המהסב תחת 5 פאוסשחוא, יש לבחור מתוך תפריט אפשרויות הכיבוי את האפשרות השנייה: "להפעיל מחדש את המהשבץ" 07 6 חהו6הו בשלב זה, אל תטהרו ללחהוץ על כפתור העכבר| לאישור. במקום זאת, החזיקו את מקש | ה-ז|5(1 לחוץ בזמן אישור הפעלת המחשב מחדש. 95 השסטוואי תטעז מחרש מבלי לבבות ולהפעיל את המחשב ומבלי לבצע בריקות חומרה. ו" וי וש שי הריו מאת: אירני מיכפאל רק לפני הודש צורף ל-5], א]צוא.6ד], משחק בפגנון %]-131 המתרחש בעולם של אבירים ואגדות. התיום אנו מביאים בפניבם את הפרק ביי שו ול ולו ונ שומר על אופי העלילה המקורי מחד, ב טי ם-י ו ד ד ד ו הכוללת שלו. וי ב ו ב ו וי יי זו הסימולציה שמביאה להרגשת הזדהות מוחלטת עם דמות הגיבור, או אולי זו ההזרמנות להוציא את האגרסיות על מפלצות ודרקונים במקום על האתים הקטנים. בכל אופן, חברות משחקים רבות מבינות זאת ומנסות להתחרות על פלח שוק זה. וזו הסיבה לכך, שמדי חודש יוצא לחנויות משחק חדש מהז'אנר הזה, ולנו נותר רק לכוון את הכיסא לגובה המתאים, להביא הרבה אוכל ולהתמוגג. | השיפור ברמת התכנות מאפשר לדמות 5-ו ו מ ו יו 1מ= םג אי יב שי וי ט3 אאאשא וב-2 אטוז וא, הכניסה מ ד יי ל ג בי יי לאפשריים. מלבד הליכה גוספו אפשרויות כמו ריצה, קפיצה (שהייתה יכולה לפתור הרבה בעיות ב-ואטכםו, התכופפות ותזוזה לצרדים באשר המבט עוקב באיטיות לעבר כיוון הפנייה. אין כמעט מקום במסך שאי אפשר להניע אליו ולנוע בהתאם לתנאיו;: כניסה לתוך המים מלווה בסאונד וההתקדמות מואטת, הליכה בתוך תמרות אש ועשן אפשרית (אך נשארים בחיים רק אם נוטלים לפני כן את השיקוי המגן מפני אשו, ומעבר בתוך ביצות משאיר רק ריח רע על הבגדים. על מנת להצליח ב-]] אמ ודוא חייבים לקרוא היטב את חוברת ההוראות, לא רק כדי להבין את ההקדמה למשחק, אלא בעיקר כדי להבין את האפשרויות הרבות הגלומות בו. סוד הקסם המופלא גיבור א=14% זוא - בנוסף להיותו נמ ב ב = יי בעל כוח רב. בספר הקסמים ישנם 8 קסמים ן שהשימוש בהם מוגבל ואת הכישופים המפעילים אותם יש לאסוף תוך כדי ההליכה במבוכים ולצרפם לספר). הקסמים מגוונים, פועלים נגד האויבים ולעתים יש יוג שי ל הפחדרה - קסם זה חודר לתוך נפשם של חלק מהאויבים וגורם להם לברוח. ראיית לילח - מאפשר ראייה במקומות חשוכים לזמן מוגבל. הקפאה - מקבע את האויבים למקומם יי מ | = ו חץ מכושף - יורה עד 10 חצי אש בו ו פתיחת דלת - זוכרים את המצבים המתסכלים ב-ואוסוכ] כשנמאס לשחק רק בגלל שכבר כמה שעות לא מוצאים את אחד המפתחות? הקסם הזה ימנע מצבים אלה, משום שהוא מאפשר לפתוח כל דלת הניתנת לפתיחה. ריחוף - אחד מהקסמים היותר מוצלחים:; מאפשר להתחמק, לאסוף מפתחות וקסמים, ובסופו של דבר להגיע למקומות בדרכים לא מקובלות. כדור חאש - משמיד אויבים בקוטר של 16 מטר. פטרייה - משמידה את רוב האויבים בקוטר של 45 מטר. את כל הקסמים בוחרים בעזרת מקשי הפונקציות ומפעילים אותם בעזרת המקש שנמצא משמאל לספרה "!1". קח שיקוי יי ו ב-ן] אמצ ה>דוו, חמישה שיקויים עוזרים לך לנגח את בוחות האופל. אחד מגביר את "רמת הבריאות", השני מגביר את עוצמת הכוח, והאחרים מאפשרים הליכה על לבה, ריפוי והפיכה לרואה ואינו נראה. את השיקויים בוחרים בעזרת שני יל ב * | בריי א יי וי ל 7 כ ו כ רו 1 - מגוון כלי הנשק גם הוא ראוי להערכה, החל באגרופים ובפגיונות, דרך אלת מסמרים, חרבות, גרזנים הניתנים להטלה וכלה בחץ וקשת ורומת. רוב הכלים ניתנים לשימוש גם במצב משופר ואחרי מעבר בבריכות אנרגיה), בו עוצמת הפגיעה מוכפלת. לכל אלה מצטרפים גם עצמים אחרים כגון: צלב מצרי וקמיעות הנותנים רמות שונות של הגנה וכוח, שלושה סוגים של אפודי מגן (המצמצמים את עוצמת הפגיעהו, מוסות, גולגולות, מסכות ועוד ועוד... ו ) עבודה רבה הושקעה ביצירת 22 דמויות האויבים המגינים על המבוכים המפותלים; החל מדרקונים דרך אבירים ועד לרוחות רפאים, כולם ברמת פירוס | ד ו | | ו דאינו. ו יי 1 יי[ יימ ו "יש וו ו וי נעים לכל עבר, מתקיפים פעם מהצד ופעם מלפנים: אם פגעת באחד מהם, הוא יזוז לאחד הצדדים ויכה בשנית. חלקם מצוידים בכלי נשק ובחץ וקשת או רומח), ובכוחות מוגברים המאפשרים להתקיף < מ ירי יו ו יי | הרמה הגרפית אחינה נופלת מזו 1 ניתנת לבחירה ולא מומלץ להשתמש ב-640%480 אם אין ברשותכם פנטיום). כמו ב-₪5 )חס אאאכ, בעזרת שני מקשים ניתן להתבונן למעלה ולמטה ולהרחיב את זווית הראייה. רמת הריאליסטיות גם היא שופרה - מכה עם חרב ליד קיר תשאיר בו את חותמה, ומכה בחלון תפוצץ אותו ותפתח פתח להתקדמות חדשה. 0 כ רע בנוסף להיותו אחד ממשחקי ה-68808ע-131 המובילים בשוק, מביא וז אםל ההש דואו חידוש המעמיד אותו ברמה מעל למתחריו. למשחק צורף עורך מסכים, בעזרתו יכול כל אחד לתכנן את הרמות כראות עיניו. אני לא מתכוון רק לקירות, אלא גם לדלתות, מים, לבה, ביצות, חלונות, מיקום אויבים, נשקים, מדרגות וקומות. אני מתכוון "לדבור האמיתי" - בבר היום יש כתובות באינטרנט שבהן ניתן להחליף רמות עם אנשים אחרים, כך שהמשחק הזה לבטח יהפוך לאינסופי. לרעתי, המשחק הוא הלהיט החדש. לא שאני מזלזל במתחרים שלו. אבל רמת המורכבות המשולבת ביכולת גרפית ותכנותית גבוהה הופכת אותו לרכישה כראית. | צ'יטיט לא יכולתי להתאפק, אז הנה רשימה ערכנית של צ'יטים. כדי להפעיל צ'יט יש ללחוץ על מקש ה-ששותא>)טהם, להקליד את הקוד ואחר כך ללחוץ על זשוחג. טאוו א+ ות - נוי - = וטואה - וא - 5 - - 5 א - או - זאשא - ו - מצב של כל יכול. נותן את כל הנשקים. מוסיף בריאות. מוסיף אפוד מגן. <וי יוו מוסיף שיקויים, מוטיף קסמים. נותן את כל המפתחות. בי לי "מ מחסל את כל האויבים באותה הרמה. מעביר 5 וו לרמה 48 "7" 1 2% [ / = 4 שק > + ) , | . . . 1 7 4 . - 2+ ו / , | =| ;שקקשקקק ביאו עקמרזה אעאירה, "> |%8א:, % 8 ₪ ,0 4-7 ו . 7 7 ב 8 | י ל + | מו ' ייר יר ב . 4 מאת: מיכאל אירמי".. ". יא ו ל ה "א / "תה % . י% ו . 8 יי .₪ ו יק / ]| ו . / 4 - ' ישי הח -2- .3%" ל - 0 " דש | 0 י 9 4 ז[ *. 4 . | - . . 2 -₪ 2 . " צ יו *- | 3 4 : : 0 ₪ + ג " ָ 1 . 7 / : : / ! ו 0 0 1 4 . ,ו ₪ י - / | -- . : , - -/ ₪ = - -= . | . " + אנת אור לילה אור לילה הינו אחד התקליטורים החדשים שהוציאה חברת הד ארצי מולטימריה במסגרת הסדרה - צעצוע אינטראקטיבי. מטרת המשחק היא לסייע לילדים לרכוש אומץ לב ולהתגבר על הפחד טפני חשיכת הבית, המהווה את זירת ההרפתקאות של המשחק. בעזרת כלב פחדן וחתול אדיש, יוכלו הילדים לחקור את הבית ולראות כיצר משנה הדמיון חפצים פשוטים והופך אותם ליצורים מפחירים. קומיקס בעברית? מיראז' מולטימדיה הוציאה לחנויות כלי גרפי חדש ליצירת קומיקס. בעזרת התוכנה, כל אחד יכול ליצור חוברות קומיקס הדומות מאוד לאמיתיות. התוכנה מציגה בפני המשתמש מגוון עצום של אובייקטים - גיבורים, רשעים, אפשרויות רקע, צליל, נשקים ועוד... כל מה שנותר לעשות הוא לתת לדמיון לפרוח ולשלב את כל הגורמים לסיפור בעל משמעות. ההפעלה קלה להחדיד, והיא מתבסט על העיקרון הפשוט - סמן וגרור, כשאת הסיפורים שיצרנו ניתן לשמור, לערוך, להציג ברצף ולהוציא להדפסה. על אף העובדה כי התוכנה תורגמה והותאמה לעברית, את הכתיבה ניתן לבצע רק בפונט קטן ומעצבן. במידה ומצאת במקום אחר על המחשב גרפיקה שאתה רוצה להכניס לקומיקט, אין בעיה, משום שהתוכנה מאפשרת לייבא ולייצא מתוכה קובצי גרפיקה בפורמט <וא₪ ו-ז)ןי. במאגר קיימות כ-30 דמויות של טובים ורעים, שלכל אחת מהן מצורף הסבר על ההיסטוריה שלה, תכונות האופי, היכולות המיוחדות והקשרים החברתיים עם דמויות אחרות. הצד הפחות טוב הוא ברמת האיכות הגרפית; מקובל לצפות מתוכנה העוסקת בגרפיקה שתעמוד לפחות בסטנדרטים הקיימים כיום בתחום. ואכן, כל האובייקטים נראים בדיוק כמו בקומיקם אמיתי, אך הוא מצויר מפמך היסטורי מרתק על אחת המתקפות הנדולות ביותר בהיסטוריה, הידועה ב-+%א₪-כ, היום בו פלשו "בנות הברית" אל חופי צרפת במתקפה נגד האויב הנאצי. ו 7 זו ו צטאהווהסא ופאאהה6 צחם צ560ום ו ד פד מלחמת העולם השנייה פרצה ב-1939 בפלישת גרמניה ורוסיה לפולין. הגרמנים, מתוך כוונה להשתלט על העולם, הגיעו ב-1940 למצב בו רוב מערב אירופה, חלק מסקנדינביה ואפילו צפון אפריקה היו תחת שליטתם. לאחר שספגו התקפות קשות מהנאצים ובעלות בריתם, הבינו מעצמות העולם החופשי (בריטניה, בריה"מ וארה"ב), כי רק איחוד כוחות יביא להבסת המפלצת הנאצית וכך נוצר המושג "בנות הברית". "בנות הברית" תכננו כבר מ-1941 את המתקפה הנדולה. מתקפה אשר בסופו של דבר יצאה לפועל ב-6 ביוני 1944. מקום הפלישה תוכנן לחוף נורמנדי שבצפון-מערב צרפת, בשל מיקומה הקרוב לאנגליה, בה רוכז כוח הצניחה הגדול ביותר בהיסטוריה האנושית. התקליטור מציג סקירה מקיפה על התקופה, תוך שימוש בזוויות הראייה הצבאיות והאנושיות של המפקדים, הלוחמים, הנשים שנשארו בבית והמשוחררים. בנוסף למגוון הסרטים והצילומים האותנטיים צורפו עשרות מכתבים, שידורי רדיו מקוריים, מפות מפודטות וביוגרפיות של הדמויות המרכזיות, ההופכות את הנושא לחוויה שונה לחלוטין משיעורי ההיסטוריה בבית הספר, בכל חלק מחלקי הבית יש באופן גס מדיי וחבל. ב **, | - צ " 7 | למצוא חמישה חפצים אשר שינו רד -* 1 אי 5 א ו את צורתם בשל השפעת החושך. 6 -:8 ו - . ו ב "] 2 שש --6 ] ל ו לעתים זה ממש "משחק ילדים" | ב 2% 5% ;ג ב ולפעמים התשובות נסתרות מהעין. במירה והתשובות נפתרות משתמשים בפנם, בעזרתו ניתן להסיט לרגע את החושך ולגלות את החפצים כפי שהם נראים באוד יום. הצרדים החלשים באים לידי ביטוי במונוטוניות של המשימות ובאורכו, הקצר יחסית, של התקליטור. מצד שני, רמת הגרפיקה מצוינת, הפאונד גם הוא משופר וגולת הכותרת היא העובדה שכולו בעברית. המשחק עובד על 5אפחואו ועל מקינטוש, תפעולו קל והוא מיועד לילדים בגילאי 4 עד 9. תקליטור זה הוא הוכחה נוספת ליכולתו של המחשב לשמש בכלי לימודי ממדרגה ראשונה, ולא רק כפלטפורמה להרצת משחקים. פיתה-רון הוא ילד מחונן אשר הגיש את עבודת הדוקטורט הראשונה שלו כבר בגיל 14. כישרונותיו הרבים הביאו אותו לפתוח חנות שתספק פתרונות לכל בעיה, כאשר 6 הבעיות שאיתן עליו להתמודד הפעם קשורות באוד וקול. הלימוד נעשה בדרך מתוחכמת המאפשרת למשתמש להיות מעורב בבעיה ולהביא למציאת פתרונות נבונים. אחרי שמוצגת הבעיה נפתחת הגישה למספר פונקציות. אחת היא אפשרות לאיסוף מידע לגבי החפצים השונים שעל המסך. פרופטור פיתה-רון פונקציה שנייה היא חקירה (היא המעניינת ביותרו, המאפשרת צפייה ב-15 ניסויים הקשורים בבעיות ואמורים לספק רמזים לפתרונות. כמו כן, ניתן לקבל ביוגרפיה קצרה על מדענים כמו: איינשטין, ניוטון ואדיסון, כשנפתחת גישה למילון מונחים. הפונקציה השלישית מאפשרת שיבוץ עצמים בצורה הנכונה כדי לפתור את הבעיה. המוצר איכותי מאוד ועולה בהרבה על הציפיות העולות מהתבוננות בעטיפתו הרדודה. הגישה לנושא מאוד ] ידידותית ומוצגת באיכות גרפית מצוינת, בעוד המטלות מציבות אתגרים שבהחלט מתאימים לגילאי 0ן עד 14. המעבר הצפוי של רוב משתמשי ה-6 למערכת ההפעלה 95 טראה גורר גל של מוצרים המתיימרים להקל על חיינו בהסתגלות למוצר החדש. ₪ ג 7 משששת ב | ו 4 ₪ ג . ודו . 7 שו << |יקה אוה / -1 חברת מצוד6 האמזאו אצאס הוציאה זה לא מכבר את 5 אזא6וטס, לומדה העומדת מאחורי הבטחה זו. התוכנה מלמדת את היטודות הבסיסיים הדרושים על מנת להתחיל ולנצל את מערכת ההפעלה החדשה, והיא משתמשת במנשק ידידותי המדמה את "שולחן העבודה" ומאפשר 7 ב ! ו ₪ הדו 5+ כ א ב" 4 + | | || 5 אושא6ועס שליטה פשוטה בלומדה על ידי שלט הדומה לשלט וידאו. היסודות חולקו לשישה פרקים עיקריים: מבוא כללי = מסביר את הניסיון ליצור סביבת עבודה מציאותית ככל האפשר, ולשלב את עקרונות העבודה עם סמלים. התמצאות בסביבת העבודה - עבודה תוך כדי שימוש ב"מחשב שלי", "שורת המשימות" ותפריט "התחל". עבודה עם יישומים - מציג את החלון כשפה המשותפת לכל היישומים. דיק ד רוח ואו" 1 ' ו ו " עבודה בקובץ - יצירה, שמירה, פתיחה ומשלוח קובץ להדפסה. ניהול המערכת - מראה כיצד לארגן את הקבצים באמצעות כוננים ותיקים, מראה את הדרך להתקין תוכניות חדשות ואת הדרך למחוק קובץ. ולבסוף, פרק המסביר כיצד לנהוג במקרה שנתקעים בבעיות הפעלה שוטפות, המתאר כיצד להשתמש באפשרויות ה"עזרה" המתוחכמת ששוכנות בתוך מערכת ההפעלה. למתחילים באמת, שאפילו לא יודעים כיצד לשלוט ב"עכבר", מוקרש פרק הדרכה ולמשתמשים הוותיקים שעוברים ממערכת ה-3.1 אשטשהחוא, הוכן פרק המסביר בקצרה את השיפורים והשינויים שהוכנסו במערכת החדשה. בסך הכל, מדובר בלומדה אינטראקטיבית הבנויה בצורה פשוטה וברורה שלבטח תקל על המשתמשים המתעתדים לעבוד עם מערכת הפעלה חשובה ואלמנטרית כמו 95 5אוסוחו'או. + וי דע ' "- .1 = 2 " כ" רא יש 6/2 וא ₪ - >+=. ] כו . ד-> פן - = ' ד 8 יק ור ו . 1 ₪ + - 2 . : - . / 4 - - = 0 4 = ₪ 4 / 1 ן רו הז | | א | ף" | וט / ו ו ד ד ו ו ב ו ו | | . 5 7 = .יח ו | ! ". .. . וי : . 11 - . ד : 2 . ו . ו .₪ ט ". 7 . 1" רוא ו 5 : . : 4 : א / 4% ' ₪ / " 1 החד 8 ' * - - . / + ז - "= :ו 15 ד - ם 0 -17 וי 3 + יול ד + 1 ו ןייל ו 4 . א ית - ו 1 כלולריה ב- ₪604 0 2 5 ו ו 4 ₪ = . מןק] חצרש | 1 | 5 חן 5-0 הפיח | ןק =שפרא אה > | 4-ו ' ₪ ₪5 . . . ו - - /: ּ 2 / י יְ ₪ ] ו | ו : . * =אעה 3 : ו - . - . היו . . ו מו | יּ ה 7 4 ד יש" ה ג 5 ו "א ג'. ב ₪ ן יְ ו ו הו" תה זרא | ב : חש - ל שמ 9% 0 ב יי יור ' אש ו ו וק : -. ו דהדיקויות השודםי ₪ "= ופ ו : = וג אעו אה ועו . 1 2[ 50 1 ]| ב-<=<--:ד"- <<< המוקותתותתההמותתוקהתותתתוה החנ ] = בול יך. לרפ נוכד. פוום-ה .- | הכי :ור !חן בתיודיןה ין- ייוו ןי שדק או ילדיכקז בחאך ועדי המוי ןור וו אובמו מו ו ולי ] בג" מה נחנ ו בוג מולטיסיסטם בעיימ - ההוצאה לאור וו" | רישק רחי כנרת 13 בני-ברק. טלי: 03-5794711, פקס: 03-5708176 החברה המובילה ב'עוו משתמשת במחשב אסאא זוא נמהשב השומהי העתק מדויק. של החומר הנמצא' במחשב המקורי למקרה של תקלהו ל שרת פעול. במקרה של תקלה, מחשב ה-א !וא ייכנס אוטומטית לפעולה, עד שהטכנאים יחזירו את המחשב המקורי לפעולה סדירה, בנוסף לכך, חברת נטוויז'ן מחזיקה עוד אתר בארהלב, המהווה העתק המריזץיאת תוכנת ה-.].] שו חן - תוכנה הנשענת על מנגנוני בקרה ואמצעי בטיחות ברשת, ומאפשרת שליטה מוחלטת על בל פיסת מידע הנכנסת לרשת או יוצאת ממנה. התוכנה בורקת כל נתון העובר בנקודת מפתת ברשת |(קשוף הרשת הפנימית כלְפִי חוץ) ומשתמשת בכלים שועים של בקרה, התראה, דיווח ותיעוד. בנוטף לאלה קיימת בנטוויז'ן אבסחה ברמת הנתב (₪00)/1'6₪);: בעזרתו ניתן לשלוט על מעבר הנתונים בין רשתות שונות, לנתב מידע ברמות שונות, לבודד אינפורמציה, לקבל מירע על ניסיונות פריצה ולחסום ניסיונות של התחזות בתובות וסאזיוסטי. %* צהריים. %"", אי חדר :המחשם הישן של נַטוניזין: הוא כיום חדר התקשורת של החברה. מאות קווי טלפון יוצאים ממרכזיית בזק חדשה ומתקדמת |הישנה קרסה תחת העומס), ומתחברים למאות מורמים מהירים ומשוכללים המסודרים בארונות גדולים - - | וצפופים וומדובר רק על הקווים ₪ של אזותי - . חיוג 4 * - | הגור ת. המהבהבות, מתוך האהונות 4 % | 7 תושבי האזורים האחרים במרינה (02%,03, | תשתית נרחבות שמטרתן לעקוף כל מקור 0% רבריו. 4" %* = = = בעיה העלול לגרום להתנתקות התקשורת, יה > כמויבכל דבר, גם פאן ב הן של התברה עצמה, הן של בזק והן של + >את מדינשת ה"גיבוי בכל' מחיר"ו"לב ל לווים בינלאומיים. תוך די כך התקשרה.. עשרה מודמים לערך, קיים מודם גיבוי =" התברה.עם מספר ספקי שורות בארה"ב ברגע שמתגלה תקלה באחד המודמים. .= ובכך ביטלה את התלות במקור התחברות שבשימוש שוסף, הוא מוחלף מיידית ‏ יחיד לרשת. ללא יוצא מן הכלל, נטוויז'ן במודם תקין על מנת לשמור על השירות | משתמשת במיטב החומרה הקיימת בכל המלא, גם בשעות שאינן נחשבות לשעות | הקשור לציור תקשורת ולכאורה מעל העומט. | % ומעבר לנדרש))(כרי לספק את הביטחון 2 בל לקוח של החן דה באזור הצפון חדרוש מל % "₪ מֶתחבר ישורות ו המודמים השוכנים : י א לא זייתָ,בזק, *" אחר הצחריים 'ְ . " לאחר השיטוט בין עשרות המחשבים, י"ש האישור מתאפשרת כניסתו אל המערכת ‏ " המכשירים ומאות הכבלים, הגענו לבסוף והוא מועבר אל מערך המחשוב בו אל מחלקת התמיכה. כאן יושבים עשרות מתבצעת העבורה עצמה. אנשי צוות ותומכים, שהם המלאך המושיע | מחדר זה יוצאים קווי התקשורת של | של רבים מן המשתמשים ברמות השונות. ְּ החברה לנקודות השונות בארץ ובעולם. | מחלקת התמיבה מתפצלת למספר - . ו ". , * % '- % ₪ . . ו יו . %- : %* - - ', מציינות אילו ימ המודמים מעבירים ברגעים אלה מידע אל המשתמשים השונים ברחבי אזור הצפון. את מספר המודמים המדויק לא נמסור כאן, אך מדובר בשיעור של כ-1/10 - מודם אחד תקשורת על מנת לשמור על מהירויות גישה גבוהות, וכדי לגשר על המרחק כל אזור חיוג - שיעור הנחשב למעולה בכל סטנדרט. מערכת תקשורת דומה של האתר המצוי בישראל ומאפשר לחברה -- ע ן *" לספק שירותי מידע לגולשים מן העולם. א 2 " נטוויז'ן משתמשת.ממיטב טכנולוניית ‏ 54 % | ןו 1 האל-פסק ו65[ו, על מַגַת למנוץ פגיעות | ל . : - אפשריות: בפעילות, השוטפת של הרשת - ע | בשל נפילת מתח) הפסקות חשמל או כל - ק בטיה בזרם הסריר של החשמל. ציור זה ' אלה קווים מהירים מאוד, המסודרים כשתי נועד לייצב קפיצות מתח, להחזיק את - ה וערב בין אתרי נטוויז'ן השונים, כך שכל הרשת עד שהגנרטור הראשי יפעל או עד - מ אחת מנקודות השירות הישראליות שובו של המתת הקבוע ופחות או יותר; ב (באזורי החיוג השונים) מחוברת למספר באדיבות חברת החשמלו, 1 נקודות"אחרות, כדְג למנוע מצב בו תקלה ‏ **" בנוסף לאבטחת הנתונים על ידי גיבוי, > 5 = בקן מסוים או בתחנה אחת תנתק אזור ור חול קיימת מערכת הגנה"ולמניעת פלישות 1% | שלם מהרשת או. את אחד האתרים מכל 'למערכת או גניבת' מידע) המבוססת על ".ם ד. " האחרים. . מחשב .₪1 אמ א1יו: זהו למעשה מחשב ב נטוויזין השקיעה רבות בתשתית קיימת גם באזורים נוספים ברחבי הארץ, ומטרתה לאפשר שירות חיוג זול לכל הגדול שבין ישראל לרוב אתרי האינטרנט החשובים בעולם. בוצעו כאן עבודות '% . 7 | מחלקות: ביניהן נמצאת מחלקת הא המיועהת לתמיכה במשתמשים מסחריים של קווי גַל"ן, 180 וכל החיבורים "הקבועים לרשת של;טוויזין, והמחלקה לתמיכה | במשתמשים פרטיים או משתמשי חיוג, שהיא גם"הגדולה ביותר ומונה עשרות אנשי תמיכה העובדים סביב השעון. באותו הבניין נמצאת גם מחלקת התמיכה המיועדת ללקוחות נטמנג', חברת האם. אנו נתרכז במחלקת התמיכה למשתמשי חיוג שהיא למעשה זו המשמשת אותנו כלקוחות פרטיים. בעשָחות תאים,מול מסכי מחשב בוהקים, מחוברים !באנזניות ומיקדופונים אל המשתמשים השונים, יושבים אנשי התמיכה של נטוויז'ן ועונים על שאלות. נותנים עצות, טיפים ומכבדים כל מתקשר במלוא תשומת הלב. מרכז התמיכה הזה מצויד בשיא הטכנולוגיה של התקשור הפנימי - תקשורת, טלפונית; מערמות העברת. מסרים, דואר פנימי, מכ סטטיסטיים לחיתוך.+מהויק של. 1% והדרישות ומבשירי מעקב השומרים על רמת שירות גבַוהה ביותר. מכשירים אלה מאפשרים מעקב תמידי אחר מספר המתקשרים בכל שעה נתונה, זמן ההמתנה של בל מתקשר, זמני השיחות ובזמן ב זמן השיחה הממוצע של תומך עם קקוח היה 9 דקות) וכדומה,. מהירות ימתגובה לְבְעיות הלקוח גבוהה-ביותר, כאשר ממוטו המוביל בכל מחלקות," השירות הוא: *האחדיות. על המנת הלקווד מוטלת על איש התמיכה בלבד", אנשי התמיכה של לקוחות החיוג מורכבים לרוב מנערים בגילאי תיכון ומפטודנטים הלומדים במוסדות האקדמיים השונים של חיפה. לעתים קשה להבין אַפָּזו סבלנות דרושה בעבורה שכזו, -ן 2 כאשר מדובר במְשְתְמשִיס - - בשןותיר ופותחת במבצעו עתה קיבקַוּ חיבוח א*נטרנט ביחר: עם המחשב החדשו ואין בידם ירע' בסיסי להפעלה של התוכנות השונות. קוריוזים בנושאים אלה לא חסרים, החל מדברים "נפוצים* ו"קלים" כגון שימוש לא נכון בעכבר ומשתמשים בו כשלט, דורכים עליו כאילו מדובר במכונת תפירה וכר), וער למוזרויות ה 'המקרה בָו תומך ביקש מאישה לפתוח חָלון > (בתוכנת חלונות כמובן! והיא ניגשה אל % חלון בביתה ופתחה אותו. העבון ודה" כאמור דורשת. סבי נות;<במו וכלג.ולדים ובני נוער הלילה % החו תמשים חדשים וותיקים. על אחדישכזה. המתבשרנו לאחרונה 6 פהוק-נט = בו גלוש בכל שעי ש הגדול במחיר של 399 > שלח ולקבל, 0-כ המיל תוכנות אונטרנט חינם. 4 . % 2 גם ידע והתמצאות. ענף המחשבים מתפתח במהירות רבה כולל תתום התוכנות השונות לאינטרנט, לכן יש צורך בהתעדכנות מתמדת בכל התידושים האחרונים. המתלקה עצמה מורכבת מאנשים המתמחים בתחומים השונים, כך > שאדם המשתמש במחשב שאיננו נפוץ או > .1 בתוכנה ותמיכה. כפטרון עיקרי בארץ, נטוויז'ן תומכת בפעילויות רבות הקשורות באינטרנט, מתקשרת עם חברות לשילוב אינטרנט א לא יישאר ללא עזהה חוזרים הביתה הביקור נתן מבט נוסף על דרך עבודתה של חברת אינטרנט. (אור בכל אופן, איך חברות באלו צריכות לעבודו, ועל מה שמתרְחש מאחורי גוס גבוהה ושיטות עכוְדְתָ אמריקניות המהוות בסיס בכל הקשור למתן שירות. ושיטת עבודת? מניבות תוצאות טובות ביותר. ובעצם, מה שחשוב בכל הסיפור הזה הוא שהלקוחות מרוצים ועם זה אין מה להתווכח. קקלעים. רמת אבטחת - > באז הקניון האלקטרוני של נטוויז'ן אחד מהשירותים המסופקים על ידי חברת נטוויז'ן הינו הקניון האלקטרוני, הנמצא ברשת ה-אואיאו, שירות זה מאפשר לחברות מסחריות ולגופים אחרים להקים אתרים ברשת "בתוך" מחשבי נטוויז'ן אשר ישמשו לפרטום, מכירות או למתן שירותי מידע. יש יתרונות = רבים לשימוש בשירות: העלויות ביחס לפרסום קונבנציונאלי | נמוכות, החשיפה היא כלל עולמית (לאתר מגיעים משתמשי אינטרנט מכל רחבי העולם, ובנוסף לכך, לנטוויז'ן יש אתר מראה בארה"ב המקל על הגישה למשתמשי חוץו, וניתן לקבל מידע מדויק על מספר המבקרים באתר. בקניון האלקטרוני של נטוויז'ן מצויות, נכון להיום, חברות רבות ומגוונות כמו: בזק, בנ ק המזרתי, שטראוס, מלונות רן, ה-ותשופפווזט, 08 משרד החוץ הישראלי, מוזיאון הארץ וגופים גדולים וקטנים אחרים. ימי " ₪ ז ₪ ה שמח פרק. . מאת: דוד זילברשטיין חוא מושקע, מבוים היטב ומופיע על גבי שלושה תקליטורים. הוא נאמן למקורות א 18 81%8, ואף מתבסס עליחם בחודושים ובאלמנטים המקוריים שהוא מעביר. עם זאת, שחקן ה- 6 הממוצע, אפילן כזה עם חיבה יתרה למדע בדיוני, ‏ לא יקבל את התמורה הראויח לכסף ולזמן שישקיע בו. כמי שצפה ב-90% מהפרקים, מכיר את משחק התפקידים, ביקר באתרי הסררה | באינטרנס ושיתק בכל מוצרי א 51 הממוחשבים שיצאו עד היום, אני נמצא בקטגוריה המפוקפקת שבין צופה-מעריץ לבין ₪15 א אד אמיתי. ה-₪5] אא חד, למו שלא יודע, ה אותם מעריצים פנאטיום שאזכלים, שותים ונושמים אהד 518 זוכהים את כל הפרקים ששודרו גַם לפי סדד הופעתם ואפילו לפי התאתוך. 8 הפותח כל פמי שטוו בתואר "צופה אמחד 51.8 נאמן עם אופציָה לשנתיים להפוך ל-₪]אא :אד" יבולתי לבחון את אססאו.וא :אמאד 8 גֶם מנקודת המבט של שחקן ה-0/ הפ שוט וגם מזו של מעריץ אמיתי. למעשה, מכיל המוצר /שתי מערכות נפרדות לחלוטין. - מעבדה ללימוד שפת הקלינגונים וסרט אינטראקטיבי ללימוד הפולקלור של אותו גזע.. לימוד שפה זרח רק המהשבה על מעבדה ללימוד קלינגונית צריכה לחוות שלט אזהרה כתוב באותיות ניאון של קידוש לבנה: "למעריצים מושבעים בלבדל. עם זאת, המילון הקלינגוני-אנגלי (שיצא לאור לפני מספר שניםו, כמו גם הרמזים בסקרה, מוכיחים שמלמולי "הג'יברישי שדמויות הקלינגונים אומרות זו לזו: הם למעשר שפה בעלת תוכן ומשמעות. )ה ששה ה.ן אסטאןוא מחט" "דט דודו הוא מוסד וירטואלי שקיים זה מספר שנים באינטרנט, המכיל מאמרים שונים בנוסשא השפה הקלינגונית ואף מספר קבצים האוצהים בחובם מלים בשפה זו ופירושן באנגלית. במוצרי אמא 5138 השונים; כולל סדרות הבת ההולכות ומתהבות;:כבר נלמדו כמה מלים ומשפטים שבל ]א אד ייצרף מייר למאגרי. המירע שלו. היתרון הגדול של המעבדה ללימוד השפה ב-אססא].א נאמתך ו מתבטא בכמה אספקטים - הראשון שבהם הוא אוצר המלים. להאשונה תחת קובץ ‏ אחד, מאות מלים, משפטים, ביטויים ופקודות, כולם בשפה הקלינגונית וכולם מלווים בציורים ואנימציות כאמצעי המחשה. האספקט השני בחשיבותו הוא התמיכה הקולית - מערפת האודיו של המחשב מאפשרת לנו לשמוע כל מלה, ביטוי ומשפט שנאמר על יחי קלונגון - בקול רם וברור; הרת לת ל ידו המדריך לחייזר האכזר 5 ₪ הממשה למניעיהם של הקלינגונים, הוא מנסה בן-אנוש אפשרית אף היא, והיא | ] מוסיפה לנו מידע אודות המלה ודרך | ההיגוי שלה. | שלישית ואחרונה, מערכת הלימוד העצמי - המפעדה ללימוד | קלינגונית, מפילה:בתוכה טגוון של || תרגולים ומשחק? ז?כרון, שכולם נועדו ללימור, לשונון ולהפנמת | השפה. מסע הנקמה של אבא החלק השני של המוצר, זה שנוער ללימוד הפולקלור של גוע | הקלינגונים, מתרחש בביכול בסיפור | ההולוגרמות של הַָאנטרפרייז. | אסא סס, מנהיג; הקלינגונים, מסביר שעקב חוסר הִהַבָנה האנושית לבצע עליך תוכנית שתעביר אותך הרפתקה בקלינגון צשיף.. מטרת ההרפתקה היא להסביר לך.לחבין מה מניע את הגזע הקלינגוני, ומדוע הם אינם רוצחים אכזריים:הנְהנים מכל טוג של הרג. ההרפתקה מתחולה ומופיע סרט וידאו המצולם מנקורת מצטו של 08 ודמותך החדשה!, נער קלינגוָני עָרָב הפיכתו ללוחם. לאחר שאביו נרצח בַזהוניות, מנסה 8, בעזרת א0אא0%. מנהיג הקלינגונים, לאתר את קת ולנקום את מות אביו. האינטראקטיביות של הסר: היא כה רדָודה, כך שכל כמה דקות הסרט קופא ולרשותך עומרת בחירה בין שתיים או | שלוש אפשרויות, אותן תוכל לְבַצַע בעזרת יהעכבר. אף על פי כן, ישנו כאן סרט אד ₪ חדש, באורך של פרק בסדרה, בו מככבים הקלינגונים; שירי עם, מנהגים ומאכלים, ממלאים את הסרט באווירה מתאימה, בגזע הקלינגוני, המושתת על כוח וכבוד, לכל ההלשה חשובה יש השלכות. החל ממה שתאכל בארוחת ערב, דרך המקום בו תבחר לעמוד בספינה ועד לנשק בו תשתמש כדי לאיים על קורםן, עיוות מוזח ומעניין נוצר בגלל שהמוות אינו נחשב תמי כדבר רע אצל הקלינגונים. אם:מתת בדרך מבישה או מטסופשת, המשתק יסתיים כש-0% 0 נוזף בך ועליך להתחיל את הסצינה האחרונה מהתחלה. לעומת זאת, אם מתת כגיבור, המשחק וסתיים 8 בתשואות וקריאות הידד, גם אם. לא הגעת לסוםו. לסיכום, כמוצר ל-פ5ש|אאמתץ, נעשתה כאן מלאכה נאה, הצינות ומקצועות - הן מבחינת עיבוד משחק לסרט האינטראקטיבי והן בעבודה הבלשנית במעבדת לימוד השפה. אין לי כל ספק, שמי שישתמש ב-אססאן]א ילמד את השפה ואת תרבות הגזע הזה בהלכה, הבעיה. חיא, שאם אינך מעריץ מושבע, אין לך כל סיבה לעשות זאת ובניגור ל- לדו .ואה אק ול-0:8א31 :14 זה לא קווסט בעולם ד הדפ אז זכרו: ל-₪8ןא אמק בלבד! שיחות עם מורגן לה פיי מאת: ערן בן-סער, אבי סבג ו ( "ארטיק, קרטיב, שוקולד, בננה, ארטיק..." עיניו של מוכר השלגונים נתקלו במורגן שנמנמה על החוף בביקיני מזערי. לאחר כמה דקות הוא נתקל בגופתה המיובשת של מדוזה סביבתית ונפל אל תוך ארגז הארטיקים שלו. למרות שעיניה היו עצומות, מורגן חייכה. אבי ואני היינו עסוקים בלשחק "זהה את המדוזה" בין הגלים, ויצאנו מהמים רק אחרי שמוכר השלגונים הצליח לחלץ את עצמו מבין השוקולד בננה ונדד לכיוון הברזים, דביק וממורמר. פילסנו דרכינו בין הגברים הכרסתניים שבחרו לשחק מטקות מול מורגן, שכנראה התרשמה מהמשחק עד כדי כך שהמשיכה לישון, אם כי לצרה עמדו שש מלחיות שלא אנחנו הבאנו לים. "אהה!* הכריז אבי, מציית לצורך פרימיטיבי פנימי, "בגללך הים מלוח." מורנן פתחה עין בלתי מכוונת, "ותהי מדוזה על ראשו של אבי!" ציוותה. אכן, הייתה. אבי נפטר מהיצור תוך ניצול מקטימלי של מיתרי הקול, אשר היה מרשים אף את שלושת הטנורים, ותוך שימוש באוצר מלים בלל-לשוני שספק אם אי פעם יופיט במילוני האוניברסיטה העברית. הוא חזר והתחיל לבעוט חול לעבר מורגן, *תתייבשי, זקנה.* מורגן עמדה להוסיף מלחייה שביעית לאוסף הקטן שלה, אלא שאז מוכר הארטיקים חזר, "סליחה, את לא מורגן לה-פיי?" "כן," ענתה מודגן, "איך ירעתזי "זיהיתי אותך לפי הפופיק, יש לי שאלה בקשר למשחקי תפקירים." עזבתי את ארמונות החול שלי (דו-מפלסיים עם מנחת למסוק) ואמרתי "תמיד נשמח לענות על שאלות קוראינו, גם אם דבוק להם שוקולר-בננה לראש." "קוראים לי דורון רוקה ואני שה"ם מתחיל, רציתי לדעת איך לעקוב אחרי התנועה של הדמויות שלי בעולם. איך אני יודע את מיקומן? איך אני מאפשר להן לנוע בעולם המשחק? איך אני מחשב את התנועה שלהן בים, ביער ובמדבריות? והאם הן נעות;, תור אחר תור או בסיבובים" "תראה דורון," ענתה מורגן, *אתה חייב להבחין בין תנועה בעולם לתנועה במבוך, טירה או בכל מקום רווי סכנות. משחק תפקירים הוא לא משחק לוח, כך שתנוצעה בצולם נמדדת בימים, שבועות וחודשים. על פי קנה המידה של המפה שלך אתה מחשב את המרחק בקילומטרים, ומחליט תוך כמה ימים יעברו הדמויות שלך את המרחק. לדוגמה, אדם רכוב על סוס בדרך סלולה מסוגל לעבור כבמעט 0 קילומטר ביום רכיבה מאומץ. לעומת זאת, דרך יער עבות האיש יעבור רבצ מזה. פרק התנועה בספר לשה"ם מסכם את המרחק היומי שיכול לעבור אדם בתנאי שטח שונים. הנקודה העיקרית היא שאין צורך לרעת ולסמן היכן נמצאות הדמויות בכל רגע, ואין צורך להתעסק עם סיבובים או תורים. אתה פשוט קובע עובדה, כגון: 'עברו שבועיים והגעת מעיר הנמל לשולי ההרים.' והנה, הדמויות נמצאות בשולי ההרים." דורון היה מרוצה עד כדי כך שנתן לנו ארטיקים בחינם לפני שעזב. בינתיים מספר הגברתנים משחקי המטקות גדל פלאים, מורגן קמה לסדר את המגבת ער שלפתע פגע בה כדור. המכשפה טובבה את ראשה במהירות ונעצה את מבט ה"הררר...", שלה בזוג שחקני מטקות חטרי כדור. שנייה מאוחר יותר החל הכדור לרדוף אחרי הזוג לאורכו של החוף ולחבוט בהם שוב ושוב באלת בייסבול. שחקני המטקות האחרים הביטו בזוג, הביטו במורגן, הביטו בכדור ובאלת הבייסבול, ואז צרחו כולם כשהבינו שהכדורים שלהם מנסים לאכול להם את הרגל. הקהל התפזר בצרחות. מורגן שלפה קולה מהצידנית. "רוצים לשתות?"* שאלה. אבי חפר אותי החוצה מהחול, ושפשף את ידו שנרמסה על ידי הקהל הנמלט. "כן, למה לא." ענה. מכיוון המים התקרב אלינו בחשש בחור גבוה בחליפת גלישה וגלשן, שפניו היו צבועות בפסים זוהרים. "סליחה, את לא מורגן לה-פייץ" שאל בחשש. "איך זיהית?" שאלה אותו מורגן. *זה כתוב לך על הצידנית. יש לי שאלה קטנה." *תמיד נשמחה לענות על שאלות קוראינו," נחשו מי אמר את זה, "גם כשהתם מטפטפים מים לתוך הקולה שלנו." הבחור זז קצת, "קוראים לי יוני לב ויש לי בעיה קטנה. עד לא מזמן שיחקנו פנטזיה ב-0₪ אבל עכשיו קנינו את מרוצללים. אני השה"ם של החבורה ורציתי לדעת אם יש סרטי סייברפאנק וספרים מתאימים שאת ממליצה עליהם." "ועוד איך!" אמרה מורגן, "הקלאסיים ביותר הם 'ניורומאנסר' שנחשב לגדול ספרי הסייבר "'האם אנדרואידים חולמים על כבשים חשמליות' שזה בעצם השם המלא של 'בליידראנר'. מלבדם אפשר למצוא עוד ספרים רבים במו 'נגיף עיר', 'המאחז האחרון של בוקרי ה'דנא', ישמיים בוערים בחצות' או ינהר השמיים הגדולי שהם חלק מהסייבר החדש. אם אתה מחפש סרטים, אז כבר הזכרנו את 'בליידראנרי, 'פריג'קי, 'ג'וני נמוניק', 'מכסח הדשא' או 'השופט'. יחר עם זאת, כדאי לזכור שבסרטים בדרך כלל מתרכזים בפן אחר מסוים של הסגנון ולא בסגנון בכללותו." "תודה.* אמר יוני ורץ חזרה לגלים. מורגן הביסה בו זמן מה, *יודעים מה, אני נכנסת למים. אתם באים?" "אוקיי," אמר אבי ודרך על הקוטג' עם הגינה שלי. הבטתי כמה רגעים בהריסות ואמרתי, "שיהיה, גם אני בא.* נכנסנו למים ושחינו לעבר שובר הגלים, אני ואבי תימרנו בין המדוזות, אבל נראה היה שלמורגן הן לא מתקרבות. הן כנראה יודעות מה טוב בשבילן, הכחולות הקטנות. בסוף מורגן שלפה מזרן ים גדול ונשכבה עליו. קצת לפני ששקעה בתרדמה הגיח לידנו צוללן שכמעט הפך לה את המזרן. "סליחה, לא התכוונתי,* הוא אמר, "רגע, את לא מורגן לה-פיי." *כןו" השיב לו אבי לפני שמורגן תתעניין איך זוהתה. "וואו, איזה מדהים, יש לי שאלה בשבילך." *תמיר נהיה מוכנים בררר בהר בהררר." אבי הטביע אותי קשות. נחלצתי מהמים בריוק כדי לשמוע את הצוללן מדבר. "קוראים לי יניב, אני מקריית גת ואני די פריק של משחקי קלפים. ראיתי את הכתבה על 1₪80|6א 8 76 :הוזגהם ובמדור החדשות את המשחק עוו6 וחו5, ורציתי לרעת איפה אני משיג אותם וגם את חיילי החורבן?" "תראה, את שלושת משחקי הקלפים האלה מייבאים לארץ אנשי אוליב, החברה שתרגמה את מרוצללים וקרב-טב', אז למה שלא תתקשו אליהם ‏ לסלפון: 3, ותתעניין." "תודה." אמר יניב וצלל לדרבו. בינתיים התרכזו טביב מורנן ניצולי כדורי המטקות וכמה נולשים שהרשימו בביצועיהם. "אוף, הם נמאפו עליי." התלוננה מורגן. "אז אולי תלכיז" הציע אבי. מורגן הפכה את אבי לברווז גומי כדי שלא יטבע. "זאת אשמתך." אמרתי לה, "את קנית את הבגד ים הזה, יכולת לוודא שיש בו טיפה יותר בגד." ₪ - - 2 +0 ]: ₪: "לא רוצה, שיילכו כולם ועכשיו." "אל תדאגי, בסוף יימאסו עליהם המדוזות." הרגעתי אותה. *המם," אמרה מורגן, *זה נותן לי רעיון." אט אט החל להתרזמם הר כתול גדול בעומק המים. זרועות ארוכות נשלחו לתפוס שוחים תמימים, והמדוזה הענקית החלה לעשות דרכה לקהל שהתקבץ סביב מורגן. מאת: ערן בן-סער ובר מייז משחק הקלפים הפופולרי ביותר, קהוזשה)0:8) 16 :שןקה]א נתקל לאחרונה ביריב רציני בדמות הזו 786 :ה|חה₪ 100!6א, המבוסס על עולמו של טולקין ומספק כמה חידושים בנוגע לתכנון חבילח הקרב. לכל צבע יש אופי מעניין בפני עצמו הגורר אחריו טקטיקה ידועה מראש: החאדום משתמש בכדורי אש ודיסאינטגרציה. השחור מחזיר לחיים יצורים מתים ומחסל יצורים חיים בהנד עפעף, הכחול מבטל כל מה שרק תטיל עליו,. הלבן מסתמך על הגנות מפני כל דבר והירוק שופע יצורים וכוח חיים. וכך, כל שחקן לומד להכיר את התחמונים הבסיסיים של הצבע שלו. מי שמתרכז בירוק, למשל, לומד מחר מאוד את הכותח הטמון בשילוב הבאסיליפק עם קסם ה-6זו.1 (כשיתקוף, ייאלצו כל יצורי האויב לחסום אותו ויושמדו מייד). מי שמשלב לבן וכחול יכול להטיל ומזסי] 5ט5ה2) על שומר הראש שלו ולא לספוג עוד נזק לעולם, ומי שמשלב לבן-ירוק יכול להטיל הטווותטושקטת על שומר הראש שלו ולגרום לתוצאה דומהו. להלן, אם כן שתי חבילות קרב המבוססות על תחמון לא רגיל, מפתיע להחריד ויעיל למדיי; חבילת המטמון האגדי חבילת המטמון האגדי היא חבילה המבוססת על הצבע הירוק, ועל 866!וח. ברמת העיקרון, כל |ט8]וח מתאים לחבילה הזו אך רצוי שלפחות שליש מהם יהיו יצורי ווח שישרדו עד לרגע המכריע. בר היה זה ששיחק מול רון, בעל חבילת ההפתעה, וחשב שליריבו "נפל בורג" או | משהו, משום שמלבד קפמי | החזרת היים ירוקים 8-1וסה]וח. הוא לא עשה דבר, אפילו לא תקף. בר הוריד אותו פעמיים למספר נקודות חיים נמוך, אך רון החזיר לעצמו חיים מדי פעם. בסופו של דבר, כשבר היה בטוח שהוא מנצח, שלף רון את קלף ההפתעה - שת50 5 העתוווך וכל ה-8618]וחה שלו הפכו ליצורים ותקפו. מוות בסיבוב אחד, מפתיע וקטלני. די נחמד, אך כמובן שחבילה כזו 44 ו פועלת רק פעם אחת, שכן בפעט השנייה היריב כבר מכיר את הטקטיקה ושומר על יותר יצורים להתגוננות. אסטרטגיית נגד | פשוטה למדיי. כל קלף | שמתסל, גונב או משבש 5 יעיל גם כאן. מעבר לכך, ניתן לנקוט באותה | אסטרטגיה כנגד היריב | ולהשתמש בהמון פוסה]וח = משל עצמך. בכל אופן, הצבע היעיל ביותר כנגד החבילה הוא ללא ספק כחול. נקמתו של ה-56 א6הו₪ חבילה מוזרה זו תוכננה על ידי ידיד של ערן, ליאור ברנע, ופעלה בכלל לא רע, החבילה משתמשת בלבן להגנות חזקות מאוד, וליתר ביטחון מגובה בכמה קלפי השמדה לבנים כמו וס טקהוחזה, 6שחהזה 2 ושני קלפי 5סאהטסו|זג: ₪ אדומים שמטרתם לטפל באויב בעל עודף יצורים. במו כן, החבילה מכילה !וז (אשר עיקר מטרתם היא לשתק את האויב) כמו זשוחואי טז?), ] פזטוהו|טקותגא צפ|ן הפו אשנו. החבילה לא מכילה ולו יצור אחד! תודו שזה לא רגיל, האפקט העיקרי של החבילה הוא לשתק ולהאיט את משחקו של היריב, עד כמה שניתן, ולהרוג אותו מרוב >סגזם. וזה פועל. החבילה המצחיקה הזו מנצחת ארבעה מתוך חמישה משחקים מול חבילות באותו סדר כוח (לחבילות ש חנילות ו וו חלשות יותר אין שום םיכויו. וריאציה נוספת ופחות משמעותית לחבילה היא תגבור האדום /] בכדורי אש וברקים, רק כדי ₪ להגביר את יכולת השמדת היצורים או להוסיף עוד קצת גזק ליריב. אסטרטגיית נגד | להיפטר מהקלפים, | להשתמש במתסלי =וחיותוההה6ה] כנגד הגנות הלבן ובהורטי 5ו6ם]!. הצבע היעיל ביותר כנגד החבילה הוא השחור, כשהוא מתוגבר בהרבה הזססוג) המגביר את עלות ההגנות הלבנות וכמעט משתק אותן. יש עוד המון רעיונות, ואם תשלתו אלינו תיאורים של חבילות קרב יוצאות דופן (לא רק ל-6וקגואו, נשתדל לפרסמם. מאת: ערן בן-סער חסוד של החוריקסים כגזע משחק, טמון בעצם היותם גזע חזק המותאם לאוהבי הלחימה. אלא שלא כמו גזעים דומים (הגמדים, האורקים או הטרולים) הוא לא נמוך, מכוער או מכוער מאוד, בהתאמה, ולכן הבחירה לשחק הוריקס נעשית בדרך כלל על ידי מי שמעדיף דמות שרירית, חזקה, יפה וגאה. קיימות שלוש דרכים לשלב את הגז בעולם: א. הם היו שם תמיר, צצו יחר עם האלפים והגמדים, והם הלק בלתי נפרד מהגנזעים שהתעוררו. ב. הם החלו לצוץ רק לאחרונה ומאלפים ובני אדם! ועדיין לא התרגלו אליהם. ג. כל אחת משתי האפשרויות הקודמות, אך ניתן למצוא אותם רק באזורים גיאוגרפיים מצומצמים יחסית, ולכן הם כה נדירים. הוריקס - וו פחשוק הזז זיחוי: גובהם הממוצע של ההוריקסים הוא שני מטרים ומשקלם כ-80 קילוגרמים. מכיוון שהם מכוסים בפרווה חומה-צהובה לא ניתן להבחין בגוון העור שלהם, אך למעשה הוא חום-ורדרד: להוריקסים יש 32 שיניים, שמתוכן בולטים ניבים חדרים, מבנה הגוף שלהם הוא שרירי למדי, והפרווה עבה יותר בכפות רגליהם מאשר בחלקי הגוף האחרים. יש לו הם טפרים קטנים, אשר יעילותם אינה מוטלת בספק, ולזכרים יש רעמת שיער צהובה או אדומה, אותה הם נוטים לגדל ולייחס לה כבוד מיסטי. אזור מחייה: נראה כי ההוריקסים אוהבים משטחים נרחבים ופתוחים; בעיר הם היו מעדיפים דירות גבוהות ומרווחות ער במה שידם משגת. הוריקסים דלי משאבים ישתדלו לרכוש דירות בהן קל הוריד את כל הקירות ולהשאיר מרחב פתוח. מנחנים: הורויקסים פעילים ביום ובלילה והם אוכלי בשר מושבעים. הם לא מראים העדפה יתרה להתקבץ יחד, וחלק ניכר מהם מסוגל להעביר עשורים מבלי לראות הוריקס אחר. תוחלת חייהם זהה לוו של בני אדם, אם כי המערכת החיסונית שלהם יעילה יותר והם נוטים לחלות פחות מרוב הגזעים. ההוריקסים לא נישאים, אך | מערכות יחסים בין זכרים ונקבות | אורכות מספיק זמן כדי להביא > צאצאים (זמן ההיריון הוא 0! חודשים) ולגדל אותם ביחד ער % הילדות. לאחר מכן לא נראית | העדפה|בהורה למין ההורה שממשיך לגדל את הצאצא, והוא | יכול להיות הזכר או הנקנה. 1 צעירים: בדררך כלל שניים, לעתים שלושה או ארבעה. משקלם בזמן הלידה הוא כ-5,5% ממשקל האם ותקופת היניקה היא כ-11 חודשים. ההוריקסים נולדים חסרי טפרים אותם הם מגדלים כחודש לאחר הלידה. ה המושט ₪ ּיר ו 3'! . . [ , הערות: ההוריקפים חמי מזג במקצת ובמיוחד הנקבות) והם בעלי נטייה למחויבות רבה לחברים. כמו.כן, להוריקסים טפרי יר נשלפים קצרצרים, בדומה לחתולים. הסתרה: 9/-, הישג יד: 0, נזק: (בוחוק. תכונות מירביות: גופניות: פ9, זריזות: 6, כוח: 8, כאריזמה: 6, תבוסה: 6, בוח רצון: 7 יישות: 6, קסם: 6; תגובה: 6. השפעה על התכונות: 3+ לגופניות, 2+ לכוח, 1+ לכוח רצון. אתם תחליטו אם וכיצד לשלב את ההורקסים במרוצללים. בכל אופן, לא 5 נדי 2 הייתי זיממליץ למהר לסות: את ההיסטוריה העתידית של העולם ולהקים מדינת הוריקסים וכמו שיש מדינת אלפים), אלא להשאיר את ההוריקסים נדירים יחסית לשאר הגזעים או לחדש אותם. מאת: שירה הנער סיים לכתוב את המלה האחרונה על הדף האחרון, ונשען לאחור בסיפוק. הוא עבד על הספר הזה הרבה מאוד זמן, | / אך למרות שהרגיש מצוין כשסיים אותו, | 0 קצת הצטער על הפרידה מהגיבורים || ) שלו. הלילה נכנס למחציתו השנייה והנער נרדם. צלצול אלקטרוני של שעון הסתנן לתוך חלומו, הנער פקח עיניים ושלח אחריו יר מגששת. לשבריר שנייה הטשטשה ראייתו, ומראה חדרו כאילו נרעד. הצלצול פסק. לא היה תקתוק. הנער קם מהמיטה ופנה להתלבש. מאוחר יותר, איתר את השעון הסורר בפינת שולחנו והרים אותו כדי לבדקו מקרוב. כבשהביט לרגע מבעד לחלון, הבחין כי יונה שהייתה באמצע מעופה לעץ קרוב, קפאה ונשארה באוויר ללא תזוזה. "אל תיבהל כל כך," אמר קול רגוע מאחוריו "רק רצינו... להודות לך." הנער הסתובב ובהה באיש שניצב בחדרו. הוא נראה כמו לוחם מוכר. "אהה..." הבין בתדהמה, זהו אחד מגיבורי הספר שכתב. כפי שתמיד דמיין אותו. "מה אתה עושה פה? איך...? למה...?" שאל. "שאלות, שאלות," חייך הלוחם "אני בא מ... מקום אחר. מקום עם תכונה מיוחדת. מקום שהופך מחשבות ורעיונות חזקים מספיק לממשיים. רבים מאיתנו דועכים עם הזמו, כשאתם פה מפסיקים לחשוב עלינו. בנוסף לכך, איננו מסוגלים להתרבות ולהתחדש מבלי שאתם תחליטו על כך. וזה די קשה ונדיר." הנער הביט בו המום, בעוד הלוחם המשיך ברבריו. "נשלחתי להודות לך על שהגדלת את מספרנו," הוא שלח מבט מהיר לעבר כתב היד של הספר, "ולהציע לך דבר שאתה רוצה בו כבר זמן רב. אנו מזמינים אותך לשוטט בעולמנו, יחד עם חבורת גיבורים מהזמנים העתיקים. אבל אל חשש, ברגע שתרצה תוכל לחזור בדיוק לשנייה הזו, כי, כפי שבוודאי שמת לב, הזמן עומד," הלוחם צדק. הנער תמיד חלם (כנגד כל הסיכוייםו שדבר כזה יקרה לו. הוא המשיך להרהר עוד רגע | ולבסוף הסכים. הוא עמד באמצע מדבר שומם, וערך היכרות עם חבורת הרפתקנים מופתעת. הם הסכימו ברצון שיתלווה אליהם, ואפילו הילוו לו פגיון עשוי כסף. אחוז התפעלות, שמט הנער את השעון שהחזיק עד אז, ולקח את הנשק בשתי ידיו. החבורה נתנה לו לסחוב את הסירים והמחבתות, והם החלו לנוע לעבר עיר מרוחקת שנראתה מבטיחה מאוד, לכל מי שמחפש הפתעות. מאחורי אחת הדיונות ניצב הלוחם, וחייך. שנים עברו. הנער הפך לגבר חסון, מיומן בנשק ובהישרדות. הוא החליף כבר מזמן את הג'ינס והטריקו בבגדי עור נאותים. מדי פעם היה פוגש את הלוחם שלו, שהיה שואל בגיחוך אם ברצונו לשוב כבר, ומזכיר שהוא לא יחזיק את הזמן עומד לנצח. אך הגער היה באמצע הרפתקה. "עוד מעט." היה אומר, "אל תשחרר את הזמן, אני כבר בא, אני רק צריך לסיים כמה סידורים עם הרוזן ההוא... הוא לא מוצא חן בעיני...* הלוחם היה משיב: "טוב.* ומתרחק בחיוך. הפעם האחרונה בה ראה אותו הנער, הייתה כשהופיע באמצע קרב קטן עם גובלין. ינו," אמר לו כתמיד "רוצה כבר לחזור?" והנער בלם מכה עם חרבו, ממלמל: "כבר, אחרי הגובלין הזה..." הלוחם לא חייך. לאחר זמן קצר, אמר: *יש לנַו יותר מדרך אחת להתרבות ולהתחדש... האם אתה מבין עכשיו" הוא לא הוסיף דבר ונעלם מעיניו, לתמיד. בלב מרבר שומם, משהו נצנץ בחול. שעון פלסטיק קטן ניעור לחיים בצלצול חד, והחל לתקתק ברציפות. אז, נסחף ונחת עליו מהאוויר גל גדול של חול, מחניק את תקתוקו, קובר ומסתיר אותו מעיני כל לנצח. ב-45:] כבר ניתן לראות קטגה תפתחו את העיניים ותגלו דרש של מוצרים בארץ, בייחוד של החברות ם הטכניים של | בארננו, בארננו ה 4 ₪ + מלאי מחו ! הגדולות 6₪] ו-145]. | . את המפרטי יצורים, מפלצות וגזעים מכל זן, טוג טשתהטזג תסותגקוח0), העוסק כולו הקדמונית והמוזרה: של טולקין ובמשרתיהם. 4 ות - משחק סלפים חדש "אגרוף צללים" הוא שמו של משחק קלפים חרש של חברת 5% 60681][068ג₪. במקום קרב אימתני לחיים ולמוות בין שני קוסמים, כפי שמתרחש ב-שועקגוא, מדובר בקרב בין לוחמי קרב מגע שונים על האתרים הקדושים ולא, לא ירושלים). האמנות מרשימה מאוד ומגוון הקלפים גדול במיוחד יחטית למשחק חדש; יש לציין בי בניגוד לרוב משחקי הקלפים הבנויים לשני שחקנים ויכולים להתאים למספר גבוה יותר, "אגרוף הצללים" בנוי לארבעה או חמישה שחקנים וניתן להתאימו לשניים. בנוסף לכך, ידוע שמשתק הקלפים הוא הקדמה למשתק התפקידים החדש של חברת =טווהנ> 5ו[ה60הכ] בשם וט5 קחטין. שנת 3057 ו-3058, הממשיכים את מירוץ ההתחמשות חסר התקדים של מדינות הירושה ₪ אל מול השבטים החיצוניים. ב-168 ניתן לראות את ה-טופחט]א ₪ פטז!ושזי) - ספר המפלצות של ההוצאה החדשה של זטופהוחט!ט3 המכיל יותר מ-300 עמודים של גם ל-זטו5ה0|!6/ ניתן למצוא כבר את ה- להוצאה השנייה של 887 אפשר לצרף את ה-6ו) הקוגקוחה"), המכיל הרים של מידע על עולמו האגדי של טולקין, ואת ה-זווהוא 6 זג!ג/י העוסק ב"אלים" וצבע. מעבר לכך, בממלכת הקסם 7 ו 2 ו בעבר דיווחנו כי משחק התפקידים שו!וץ!א של גרי גייגקס (היוצר המקורי של ה-8₪ שהועף לפני שנים מ-188), עבר בשל פלפולים משפטיים בינתיים, ל-55']. יפסיקו לתמוך במשחק והמעריצים לא צריכים לחשוש, כי הכל יהיה בסרר. ממש, כמה זמן עברז כמה מוצרים חדשים של פוהוץ!א ראינו? נכון, המון זמן ואפס מוצרים. שג 2% ד 8116 - משחק קלפים חדשה קטנה אך מעניינת - חברת שו ]סט 5וההיו/ו רכשה מ-ההיץז את הזכות להוציא לאור משחק קלפים המבוסס על קרב טכ'. שתי התברות עובדות כעת על משחק הקלפים, ומעניין יהיה לראות את התוצאה. לחובבי המשחק כבר הובטח שכל מה שאהבו במשחק הלוח יימצא גם במשחק הקלפים. ב = ./ / | 1 ל ₪ '. לא ברורים מחברת /0%), שפשטה רגל ובכן, ב-758 הבטיחו כמובן שלא ל זס וס ז6צ2) - משחק קלפים של 8סוותסי) [6עזג]א חברת הקומיקם |טצזה!א, המוציאה לאור של ספיידר-מן ואקס-מן, הוציאה לשוק משחק קלפים משלה המבוסס על הגיבורים והאויבים ₪ של הקומיקסים הפופולריים כיותר. במשחק אתה שולט בארבעה גיבורים של שאזגוא המאופיינים על ידי שלוש תכונות - אנרגיה, לוחמה וכוח, כשמטרתך היא להשיג מספר גבוה יותר של פגיעות באויב. חשוב לציין, כי מעבר לרעיון החמוד מצויה כאן תוספת אדירה של צרכנים לשוק משחקי הקלפים - הקהל העצום של קוראי הקומיקס האמריקני. ]א - מיתוס של חורבן הייתכן כי ‏ 5₪ד חוזרת על התרגיל הישן שעשתה ל -2651) וקו לפני שנים כה רבותז למי שלא זוכר, ופסט) הסקוזכ] היה משחק תפקידים ממש לא רע שנמכר טוב מאוד וכמעט סיכן את הבלעדיות שהייתה ל-40%]2 על השוק, אלא שאז 5₪ד רכשה את החברה והמשחק והבטיחה להמשיך ולתמוך בו. הבטיחה ולא קיימה. מאת: דוד זילברשטיין החבובות של ג'ים הנסון יודעות לעשות בלאגן שמח בכל מקום ובכל זנ - ו 1 המחשב שלך. גמ ב ו ונוי אסוטטסאץ אספאחזו ואוו הפיקו מוצר מולטימדיה חרש ומהנה - החבובות בפנים ומש!פא] פדמקק]א). לאתר יר ו חשק לצלול לתוך הכתבה, לפתוח ולספר על כל המשחקים, המערבונים, הבדיחות והרמויות שבתוכו. אלא שאז היכתה בי המחטשבה עדיי 1 בלמ( שי יי יודעים כלל מה זה החבובות. אותה סדרת סלוויזיה רתי - | ןי רישי יי ה וגיו רו מטורפות ומעשה ידי האמן ג'ים הנסון שנפטר לפני מספר שנים), שיגעה את אמריקה והעולם כולו במערכונים ושירים מצחיקים ומרגסים. התבובות (אזמתקטוא פאז הפכו את שנות השמונים לעשור קצת יותר ורוד, שמח ומשעשע, תוך אירוח עשרות סלבריטיס מתחום הבידור והאמנות לפחות בפרק אחר של הסדרה, ממש כמו שבשנות ה-90 כל סלבריטי טורח להופיע בסדרה משפחת סימפסון. סדרות. המוכרות גם לצעירים וני ו ו וז הן רק מיחזור של שנות התשעים מבי ו רו ג ור מדוע 0₪]%א1 פזק!ווא יוצא לשוק כל כך מאוחר? אחרי הכל, סדרת החבובות ירדה מן המסבים כבר מזמן ובמבט ראשון זה אכן נראה די מוזר שבשלהי שנות בנ 2 ]|- ד הי יי ₪ מולטימדיה של החבובות. ובכן, כפי שהחוברת המצורפת תסביר, המשחק הוא אנדרטת הנצחה מודרנית לניים הנסון, שמפעל חייו היה לא רק החבובות, אלא גם הסדרה הנפלאה סיפורי עמים וחא.].1ם דצאסד5 א1ז), הסרט וז ץצ אאא מזוז ועוד פרויקטים מדהימים שהזדקקו לשירותיו בעיצוב ו וי ייר ימי התום כל התקליטור, הוא מעין מסע לנבכי המחשב בלוויית החבובות. כל מי שמכיר יו בי ית ב ד ג ב 1 נשטף בזרמי נוסטלגיה מתוקה וזיכרונות מיוחדים. במהלך המשחק, קשה שלא להכחין שאותה "נאיביות" שאפיינה את ההומור של. ו גם כשהוא תחמני ואכזרי במקצת, לא הצליחה לעבור אל עולם הקומדיה של שנות התשעים, הגדוש בסארקאזם אפל, פסימיזם והומור מיני בוטה יותר. מבט פנימי על המחשב כותרי מולטימדיה בסגנון מונטי פייטרן;. א 5 חלו ו-ז10ו5 ו הור מא הם דוגמאות טובות. במוצרים אלו, הכותר בררך בלל מכיל מספר משחקים פשוטים, קטעי וידאו/ אודיו ומערכונים, שירים וכו וקטעי "שונות", כגון: שומרי מסך, רקעים ל -5טשמואו, א0ש]-ים, צלילים, אפקטים קוליים וכו'. כין הררי האינפורמציה הללו, אנו מנווסים בעזרת מנשק כלשהו המבוסס מ ג מכי שי ג גב ד ו 6 וכופאן! פמק שוא, המכיל את כל בל וג גב מ ת וס שמ תי וי ו משפע המירע שבכותר כחלק ממשחק עלילתי בלשהו, ולא רק לנבור בהררי יי שו ל ו במקרה זה מתווסף ממד של אתגר ושל מ 1 2 לי נוי יי ייר יו" אחרים מסוג זה, המשחק נפתת באמור, כאפליקציית מולטימדיה ידידותית ושלווה, המונחית על ידי החבובות, כמו בכל דבר שהם נוגעים בו, משהו מתפשל, ומין וירוס מפזר את החבובות בתוך המחשב שלך. כן, כן, על לוח האם, בין כרטיס המסך לבקר הכוננים. מאחורי כרטיס הקול, ומתחת לשביבי הזיכרון הפנימי... ואתה, לאחר שתבחר את דמות ה-7:7ק0) שתרצה לשחק וברירת ו ו תתחיל לנסוע ברחבי החלקים הפנימיים של המחשב שלך, כשהנהג שלך הוא הדוב פוזי וכלי הרכב הוא מכונית הסטודיבייקר הנאמנה שלו. הנסיעה בתוך המחשב היא:חוויה גרפית וכדאי מאור להסתכל על הנוף - משטחי סיליקון, מעגלי חשמל מודפסים הנפרסים עד האופק, הררי שבבים מרובי וג" ובע יש" מ ו ב 1 קפואים, ומגדלי קבלים, נגדים, דיודות וסרנזיסטורים המתנשאים לגוּבַה רב ומטילים את צילם על הדרך שלפנינו. כל התענוג מעוצב בגנרפיקת ]דוקה הנ חטיש)ן.5[1 איכותית, ונצפה מבעד השמשה הקדמית של הסטודיבייקר. אם וכאשר תעצור, פירוש הדבר שהגעת לאהת מהנקודות בהן נמצא דמקקזווא. כדי לחלץ את הבובה, תצטרך לשחק במשחק כלשהו ולפתור אותו. כל "וי [יויןי וי = לטל הסדררה ומעובדים מ וי ו ה משחקי זוכרון, פאזלים וכו'. כל אחד מהמשחקים מיוצג על ידי אחר מהחבובות ומנוהל עַל ידו. שעשועון טריוויה וריז יוני בו אתה מתחרה, 1 ה | 5 7% מעבדה לשחזור מוח, אולפן לשחזור הקטעים הכל "מגעילים" מהסדרה = כל אלו הן רק חלק מהחוויות המשעשעות ו משחק או לא משחק ו רה - ו נה ל ץמואו 5[מעע טוא הוא לא יותר מכמה משחקי היגיון ומחשבה פשוטים. הוא אינו מחדש דבר בתחום הקווסט או ההרפתקה ובוודאי שלא בתחום הקואורדינציה וזריזות הידיים. לא צריך אף להפעיל בו ב-א מ ומר ישן שג = ה ל = ה יי קשה לסיים אותו. העניין ב-5108א] פדמקקשוא הוא ב ו ב יי | ג בר ו יליו הו יי אך במקרה הנ"ל זה אפילו עוד יותר נכון. אני מניח שאני פונה לקהל הקוראים המבוגר יותר, אבל אם גדלת על החבובות, ואהבת אותם, קשה לי להאמין שתעמוד ו ו לשבח מיוחד ראויה החוברת המצורפת, שמעבר לענייני התקנה והפטלה, מכילה = הר מ המ לי | ב" די במירע ובתמונות בנושא משחק המחשב, בחבובות בכלל.. בפרטים ביוגרפיים על יול "ש 4 כונן קשיח 1₪א850 חדש באריזה .שי + לוח ומעבד 486. אביחי; 3-3 למכירה/החלפה התוכנה 6 סמאשיך ו-4 ₪516 ו תמורת התוכנה 4 פה .]ה ופצ או סוטוז5 טוג גרסה 3.0 ומעלה או המשחק החדש = 7 ואאא,ן. אביב, 03-6492797 3 אוו בדואר אלקטרוני; ]1397 למכירה המשחקים הבאים על גבי ואסא-0 וכולם אורגינלייםו: ב-30 ש"ח 2 מאסןא א מאש.ומם, ב-50 ש"ח 3 )וט .וה א וותוד, ב-80 ש"ח א 6ןן-אי, ב-60 ש"ח וטס תסןוא 1 ב-30 ש"ח [אזו. וק 5תו5 דא הז ,31.1 תו ב-70 שיח כ .1 ות הץ, ב-40 ש"ח ןא חא תמח יט .ו הווא נא, ב-50 ש"ח ()ה ה 2 מא א פ, ב-30 4 "ש ש"ח )א .וה טסט הן, ב-30 ש"ח . וא די אאום, ב-50 ש"ח דוו ואש דווסו.דז וב-30 ש"ח שן..וסיצ 5.ודדה .1 א ידהיתח עידן, 528652 -06. למכירה סגה מגה.דרייב 2 עם שנאי ושני ג'ויסטיקים + 4 קלטות ששוויין 0 ש"ח. כל העסקה ב-800 ש"ח. עידן, 528652 -=06. למכירה משחקי מחשב חרשים מכל הסוגים. לפרטים: בנ', 08-8556826; מאיר, 08-8652867. למבירה המשחק 3 וא אווא אוו כולל קודים (משחק מלא) ב-600 ש"ח. יוסי, 04-8412310. למכירה המשחקים |א60-א, אמאמו הצא סז 5.זדדו. ג 2 הזה )וא ועוד. עומר, 7-35 או אור, 07-9959342. למכירה לוח + מעבד 12486 + 8106 זיכרון + כרטים מסך ב-700 שיח בלבד. רון, 03-7523443. למכירה |אוא-0) מהירות א 6 מקורי למכירה 6 של מצודהתה + חוברת הסבדה + 8% הפעלה + משחק ב-400 ש"ח בלבד. נתנאל, 03-7525549. למכירה משחקים לטופר נינטנדה; כגון! זפטט זוא 5 ה אייזוום, "וח ודווסוא זג ועוד, כל אחד ב-200 ש"ח. תמיר, 050-8648766 למכירה מחשב 486 2אכן של .1 גוג סא א הכולל לוח אינטל מקורי 4 מגה זיכרון פגוטי, ברטיםס מסך סירקום לוג'יק 1 מגה עם 16.4 מיליון צבעים, מסך פקרר-בל "14 עם רמקולים צמודי מפך והגברה, סאונד בלאסטר פרו גרסה 2.0 8/16, 1אכ0א-0 6 מהירות מרובעת של קריאטיב, כונן תקליטונים "3.5 1.44, כונן ריסק 425 מגה, 5נו 1 -8אוס!)הואו, עכבר ומקלדת עם משטח לעכבר וכיסויים מקוריים למחשב ב-2,300 ש"ח. רונן, 02-351963. למכירה משחק למגה דרייב - סטריט אוף ראג 3 ב-80 ש"ח, משחק המחשב 6 הז ב-80 ש"ח, משחקים שונים לגיים בוי ב-40 ש"ח למשחק, מכשיר גיים בוי ב-170 ש"ח, גיליונות ?וש ישנים במחיר 10 ש*ח לגיליון, ספרי הרפתקאות מכל הסוגים במחיר 10 ש*ח לספר ומשחקי מגה דרייב ומגה ם?) במחירים נוחים מאוד. רונן, 02-351963. למכירה/החלפה > | אהנית אס אהואךא באריזה מקורית ומשחקים שונים על גבי ₪0 כגון: אסא 2 ד] או או, מוכה ירח ועוד משחקים ישנים וחדשים. יעקב, 9-3 למכירה ערכה חדשה של סגה מגה דרייב 2 עם 16 ביט ו-2 שלטים ב-399 שיח + 3א!א ב-299 שיח, אגוא-% ב-249 ש"ח, םו)אא זז זמ ב-199 ש*ח + מתאם מג'נסים ב-49 ש"ח וכולם מוזלים ב-50 ש*ח לפחותו. לקונה יינתן במתנה מכשיר מגאטון ומשחק בשווי 149 ש"ח. ערן/עדי 03-6313586, למכירה משחקים לל גבי ואסא-ש באריזה מקורית: פנטסמגוריה והחיה שבתוכו וגבריאל נייט 2 כל אחר ב-100 ש"ח. ענת, 03-6049730. למכירה מגה דרייב 2 + 2 שלטים (אחד של 3 כפתורים ואחד של 6 כפתורים וגם ידית להברגהו + שני משחקים אד הנוח ו-1הה! ה.ם.ו הכל במחיר של כ-500 ש"ח עם אפשרות מיקוח. יובל', אילן, 03-9210812. ₪ למכירה גיים בוי +.6 משחקים. הקונה יקבל במתנה את האוזניות המקוריות של הגיים בוי, וכבל חיבור לשני מכשירי גיים בוי במחיר מצחיק של ב-100 ש"ח. יובל//אילן, 03-9210812. "₪ למכירה הקודים המקוריים של אי %> % הקופים 2 ב-7 ש"ח. יובל, 210812פ-01. למכירה משחק הכהורגל הו אוו 4 50. אסי 3 אן 569165 -050. למכירה 2 1 אי ב-100 ש"ח. רודיק, 09-911033: למכירה משחקים חדשים למחשב. יוני, 3-9 למכירה החלפה משחקים על גבי |ואוא-2): אמאתו] - 150 ש"ח, החיה שבתוכו - 95 ש"ח, 96 ג :זה] - 138 ש"ח, - 100 שדח ו-אוטוך תח גד - טל ש"ח. ליעד, 01-6522776 למכירה/החלפה משחקים חדשים שעוד לא הגיעו לארץ במחירים זולים, כגון! 2 ה דהוטר:), האוא ועוד. שותם; 06-6424846 ,06- 8 למכידה מולטי פגה (מגה דרייב+מגה כו במצב מצוין. כל הרוכש מקבל במתנה 2 משחקים של מגה כ ו-3 משחקים של מגה דרייב בשווי 500 ש"ח. כל הקודם זוכה!! יאיר, 09-663408 ולא בין השעות 14:00 ל-16:00). למכירה משחקים במבצע, כגון: צדושוואו5 - 45 שיח, 60 - 75 ש"ח, ואה1 ה.ם.א - 55 שדח, זוואואה! - 40 שיח ועוד. מודעה זו מיורערת לילרים מיהוד, סביון, נווה מונוטון, מגשימים, קריית אונו ואוד יהודה. יהודה, 3-9 למכירה מגה ₪2 חדש באריזה + 2 משחקים + אחריות. כמו כן, למכירה מחשב 286 + | מגה זיכרון + כונן קשיח + מסך 503 + תוכנות ומשחקים, במצב מצוין. ליאור, 03-9242164. למכירה משחקים על גבי ואסא- ותקליטונים: אוהה הטנוא. שוליית המכשף [, אנציקלוירע, :.ם, 5.0, עולם הדיסק, אבודים בזמן 1+2, בחזרה לזורק, חף מפשע, זול 2, בייבי ג'ו, לוחמת התהילה, אולטימה 7, פגיון הדמים ועוד. אורן',אידן, 09-559589. שימו לבו למכודה 508 )א ומשחק כדורגל תלת ממדיו ב-70 ש"ח, ד א )א או 2 ב-60 שיח, אדא - 57 וסימולטור צוללות ברמה גבוההו ב-1006 ש"ח וכן זכ אאא וסימולטור חלליותו ב-50 ש"ח, כל המשחקים על גבי תקליטורים עט אריזה וחוברת מקורית. אמיר, 5-. למכירה מחשב א48602, 18₪א8 זיכרון אא, אז]ץ 72, כרטיס קול, זו 16 א:דד5א. וג פאס כונו [א1/4",1.2 5 גכ אוו, כונן 1.44 *3.5 וכז אוו, כונן קשיח 1א240, כונן קשסיח א420, מסך צבעוני "14-:1./6, כרטיס מפך |א1 1006 פואחוט, מארז א אוו ד-ואזוא, עכבר + מקלדת 101 | מעוניינים 6 הצילו 6 משחקי תנקידים 6 רמנדירה 6 מקשים, 1אא-:) מהירות מרובעת 9-8 ( א זו, 6.22 2005 ו-פאוטשחואו. אבי, "₪ מעוניין לקבל מידע על המשחקים מורטל קומבט 3, ז5) א הת אד ו-3 זי ]וא ה ו. מתי יצאוז היכן ניתן להשיג אותם? ולגבי האחרון, האם המשחק קיים ואם כן מתי יצא? אבי, 03-6659001 2 4 (וביתו, 03-5485693,/'4 ועבודהו. "₪ למבירה מחשב 234 486 הואסו, הז הלו זיכרון, !א 600-ו ואכוא -סי) מהירות מרובעת וכרטים קול + רמקולים. משה, 04-8713580. - יז ו זע מעוניין להשיג את:התוכנה "₪ הצילוו נתקעתי במשחקים: איש הקרח, סומ 3 מגרסה 3.0 ומעלה ואת המשחק החדש 7 דחאה אביב, הוביסוס והסוד האפל של יערות העד. בתמורה אעזור בקווסטים שונים. רון, 77, 050-8588423 אה בדואר 891 ולא בין השעות 17:00-14:00 אלקטרוני: .1001..11 6 11397 א. או אחרי השעה 22:00)., "₪ מעוניינת לקנות כונן קשיח משומש עד "ש זקוק לעזרה בקירנדיה 1 |איך מכינים 0 טגה. דינה, 09-645112. ב "₪ מעוניין להשיג את המשחקים הבאים - שמכרתי את האבן תמורת 20 מטבעות על גבי ואוא-0: פטהוחסון א זהבו. רונן,01-5529703. אהא מפתטואי סא, "ש זקוק לעזרה במשחק לארי 6 (איך סזם מזוד, שוטהזא שא פסס.וט וכל מדליקים את מנורת השמן?ו. בתמורה משחק 2 אנו. נתנאל, 03-7525549 אעזור בסיימון 1 ולא אעזור למי שלא "₪ מעוניין לקנות תקליטוני "3.5 של = יעזור ליו. יובל/אילן, 03-9210812. משחקי אסטרטגיה, או ו- 5 0). "₪ הצילו! נתקעתי במשחק צז.₪11 רצוי כאלה שאינם דורשים זיכרון 5וא. (אשםו, בבקשה, בבקשה עזרו לי! אורן, כמו כן, מעוניין בקירנדיה 2+3 וחולית 0-9 3. בנוסף, ניתן להחליף בתקליטונים! ופא הואשה, אבירי האלים, זאב הים = ו-1 מאוום. יעקב, 03-6968519. "ש מעוניינים להשיג את המשחק "3 המכ. וסוט ודד זט מו" שגיא שלו, 04-9918140 ובין השעות 0 ורד 20:00). "₪ מעוניין ביותר במשחקים 2 לאס. חס וגוט ו-3 ₪108 חס ד5ת0. אור, מ ש ח קי ת פקידים "ש זוג בנות מתחילות, מחפשות חבורה בתחילת דרכה בגילאי 10-13, באזור בנימינה, חדרה וגבעת עדה. מיכל, 0 -06 וענת, 188166 -06. "ש למכירה 10 ספרי כישוף 1-9 ו-12 ב-15 ש"ח כל אחר. עומר, 04-9988361. 2 ו ו -] הוח זהכן ה 8'ס(. >< ₪5 שמרררה-מש זששחוה האשה המשמטרהתטרר העששטוה ‏ העשת >₪! זהו משחק הרפתקה אסטרטגי, אשר מעמיד את השחקן במפקדה של חטיבת חרקים המתכוונת לעשות לבניין דירות שלם מה שחרקים יודעים לעשות הכי טוב - לאכול זבל, להתרבות, ללכלך ולהתחמק ממוות. עליך לבחור באחד משמונת המבנים, לשגע את הדיירים ולאכול כל מה שרק אפשר. בין השלבים, מפוזרות שאריות מזון שונות שיגבירו את כוחם ותאבונם של חייליך ויאפשרו לך להפיק מהם את מרב התועלת, למרות אורך החיים הקצר שלהם. ₪ 581191 סרוד :סוחהא ומטטוגו' לא נותנת לכמות להשפיע על ב ו ומר גי וי ועשירי במספר בחודשים האחרונים, שווראי ישמח מאוד את חובבי המבוכים והדרקונים. 7 4 : זק 8 אחרי שתרכיב את חבורת הלוחמים והקוסמים הטובה ביותר, תוסיף להם את הציוד הנחוץ ותלמר לחשים, תהיה מוכן לצאת לדרך ולהרוג כל מי שזז, לקחת את נשקו וממונו ולהמשיך הלאה, לאויב ולמפלצת הבאה. ו ג ו" מב ו בסרטון וידאו על מה שהצלחת להשיג ומה שעוד מחכה לך בהמשך, והעלילה לא תפסיק להסתעף ולהתפצל, מה שמבטיח משחק לפרקי זמן לא מבוטלים. ₪ 6800 0% נכון, בטח תגידו שעדיף לצאת ולשחק את הדבר האמיתי, אך ווועזו' מתעקשת ומבשרת לנו על משחק מיני גולף הצפוי לצאת בסוף הקיץ. תוך כדי מעבר ממגרש למגרש, יצטרך השחקן לחבוט בכדור קטן למרחקים עצומים, דרך שלל עצמים ורלתות עד הגיעו לחור הנכסף. קיימת אפשרות לשחק במודם או רשת ב ו ה ו מ בי 7 ל" שי א "יא יותר שלבים ויכה פחות בכדור עד למטרה הנכספת. וז 01 16871 מה לא עושים למען כלב נאמן? אנדי, גיבור המשחק, מוכן לצאת למסע חילוץ עתיר מפלצות ואויבים משונים, רק כדי להחזיר הביתה את חיית המחמד האהובה שלו. שחקנים שיסכימו לקחת את הסיכון יצטרכו לקפץ, לרכוב, לטפס ולירות את דרכם, במבוכים חשוכים מלאי חידות ובעיות: מעבר לכך, אפ6האזגם 1 ה6ו משתמש במנוע של התוכנה המקצועית - יי בי ו ג בי גר גבוה גבוה מעל משחקי אנימציה אחרים. 6זטזהסעסה פ'סזפרו ב-65!וטז6], הפיתוח האחרון מבית פוטוו.], תשחק בתור אחד מגיבוריה ברש וי מ ו ימ בי ג גי בילי וד כל מלווה בציודו האישי ובתכונותיו המיוחדות יוצא הגיבור למשימה, שנעה בעיקרה סביב היעלמותה המפתורית של נ יי ו שי מ בהתחשב בסגנון הגרפיקה המיוחד של החברה ועקרונות הקווסט המשעשעים שטמונים בו, הרקולס נשמע מבטיח ביותר. 0 הססוה- יי בי ובירי ו כ = יי בי םי יי 1 הסימולציה - חסטוגו], והיא משחררת למשוטטי האינטרנט גרסת הדגמה מיוחדת של הפיתוח החדש. ראש בראש נגד המחשב או חבר, תוכל לטוס במשימה בודדת או להתחיל בקריירה צבאית, המבטיחה לספק משימות אוויר/ים/,יבשה של 16-: יחיד. שמועות מספרות כי המשחק עצמו יהיה מפורט להפליא, ירוץ חלק על מערכות בינוניות יחסית ותאריך היעד לסיומו הוא אביב לָפִ'. עד אז, יהיה עליכם להסתפק ב-:4177 או ב-2000. ₪9 6והסזסהוהטם בעולם מתועש ומלא בפשע חל פיצון | | : ל אופלוסין. אזרחים נמצאים תחת חסריו של - | ידי [ | | א-ש . ל השש המער = ממשל אלים, וניתנת להם האפשרות "1 שת יו ו 05% '. ידי ניצחון במשחק אכזרי. | ב-6וחטז0ו!261, אתה מוקפץ לזירה עם עוד שבעה רכבים מסוכנים בתקווה להיות האחרון שיישאר בחיים. אין חוקים! עליך להשתמש ברפלקסים מהירים ובנשק המועט שעל רכבך במסע להצלת חייך. המשחק משלב מספר רב של שלבים בגרפיקה תלת ממדית מיוחרת, אשר נעה במהירויות אדירות. ל 32 ₪05 עשר 4% | + 1 = ו ב א = יו ו שלזכותה נזקפים משחקים מצוינים כמ)ן אחספ ו-65061, מציבה בפנינו עוד אתגר נהדר בפיתוח מעולה. המשחק מתרחש בתקופה שלאחר בי שא יש יי ד | ו מב |" ויוי ה וכפך, בסביבה תלת ממדית מרשימה, מ מ בהי(" מ |" ו[ אי ואיך תיראה האנושות בדורות הבאים. אתה פועל כמפקדה הנבחר של חבורת ניצולים, כשמטרתך לחלץ את חבריךף מהצרה ולהתחיל ביצירת ציביליזציה חדשה, משימה לא קלה, בהתחשב במחסור הגדול במשאבים, במאגרים ובמזון בסיסי. בקרוב בחנויות: אוהו ₪1 0 6 !50 .60 6ז118 00 פצו61הז6ח! 31 צֶם הפוטפוזו5ום .שחו פזהאוו501 4! עם סה פוופט חה 0168160 - סטזפפה פוחשוח |ום .שחו , מזפאיו501 ₪ 1996" "פטס ב ו ו ו קנ | משחק הריגול המדובר ביותר בעולס ב = משחק ההמשך -. משעשעת ללימוד אנגלית . העולם המופלא בחצר האחורית אנציקלופדית הטבע לילדים ק | הדור השלישי | ל ה 0 | 8 ויז מוצו של ₪ - 4 מולטימדיה ו בסידרת ההרפתקאות לד לשיעור אנגלית 1 0 0 ליימסע בין כוכביםי שק 2 79/7 370 27/0/00 "המו לייס ו מיך .ה ב- 2-3‏ | ( |י! |( ה 2 2 תחילתה של ההופתקאה המופלאה 2 מסידות הפסקולים המפווסמים קבל קלטת ו של נשיונל ג'יאוגרניק מיסידרת. הבע "להכךם קב פמסידרת "מסע גין נוכנביםי םש ל ב 'חדר 0 ספרו רב המכר של טום קלנסי 4 יום? 10 היזוווזסח | מו דיסק של דיטני סמר '"מטע בין כוכבים" בדוקנד 2816 = שח זטחווו 6 |