WIZ – וויז – גיליון מספר 69

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד… – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
080069 | | 25.00 ש"ח (כולל מע"מ) 1 | יואר 1997 | ₪ בעקבות הטמפלרים - 08₪שו8 א₪א0אם ₪ 500 טון של אקשןך - התחד פמחתד'ד הז .₪ ה-6..א שכולם חיכו לו - ,6601 ₪ המיטב - וו 0א, ואג מפפה, 2 אפו 50 | אא חד )1 אצףפ, םג וותאת6, זאו תג זה ח, זאזא ועוד ועוד... ה'רחון למשחקים: משחקי מחעוב, משחקי טלוויזיה, משחקי חפקידים ועוד.. | מוסף האינטרנט החדשו 8 3 ךשנ = : צ 0 8 7 ₪006 /) ך [וצר דר | | | | | | | | 7 שטכחת' ]אצות א6ה! חשוב הּגָב] בןכציות - תי ]היפרד כא! 30ריק א-1996, שה'יתה 6[ה [הדרת ]א!]ק האחטכים. היא הכ'אה את השיפורים וההתשווות ]-95 440564) !הכה אותה ]ידיותית 1 | : | 4% אד יותר, היא הביאה וושחקים אזהיווים / ו | אלר" 2 9 9 1 : ג'לו| < 9 +" כ א | 6%0, 6אהוום, 2 אסודמקו חס , | - | | הושסשוו, סג וקאוא א וצו וצו - = - . "או | ₪ תוכןות, אסחקים !]ואצות ]כ] שןיין וג']. חדשות מעבר לאוקיינוס - + 6 ה'יתה 6וָה 8] רכישות גד!]ות == - וראות | הפטלר טווסל ג'ורדו | | | 7 והשבחות ית 0 3 בה הפןשיוווים סון: הקירה מצולמת > 110058 1.1017 ₪ | חגא ]'ותר התים בארנן! הקשןשוןת. 6: מצעד המשחקים ד -% | ו כק, ותוק אניאות כ] כק תחרותית כ אקשן טן: 884 ומשאסת ‏ - ב |סופצת ווודרים, |כוסת 1997 6 הכ םש אקשן 2 אמואא ו | :4 13 האחסם, ]א אתכווןים [סותו ת ]ה הןחות, טופים 1 כי ]6!כ אתר1]ים אהר !אס י0 ]ה טש סימולמור: .[₪ד5 15880 1 6 >0/6ה' כציה, שתא6ים את ה6ןה כ אקשן ה תו אי = 17 הק!דאת בסשןדרשים החדסים. [כון, וה 1 0 2 א-7 - 4 | 8 6 ק] ]פיות 6[ ח6ה, אכ] ג ]א ק]. = כ אקשן- מז אצ 4% "ו 0 : ]עקוב אחרי כ]. ההתרחפויות 0 = 6 אקשן ₪5 ואט ו ונוה האסחקים האחרון - ובשח 0]) ק] ]רצות. םש אקשן שאן.וסת 1 3 | את כו]ם. 6 תפקידים .1.1ש40688ם7 77 - = +34 אץכ] אה פחות א! 'ותר אפפרי, !]רייה לו מדות ₪ אא גר 0 רש . אוןח [פןיכס ווי+ 69 קר ] החות וסט 5 | של אי 2 א-4! ]ה'שים יק כפיןות משולחנו של ה" תי 9 % הר 3% == הקכואות!אסדר ]בס 0ג'0ה א ]₪ אחר, הסטרטנית: יעד כמלני | ב-א = א קר אייק] גיורן ] גָבִ' 1-ה 5 ריל 15 ההחחהו:ה ה .וי אפך-ר ף) % ₪ | אראו ו וו א | ו נשרנט ורויה" ל א קדאח' ו ו וו /ו 1 | 8 םהו )!וזה השדקה 5 ואת סת - עמי 3 0% ו "משחקיוח מודרנית קלאטיה" וס 6 | . "קביצת דרך במעוחקי הרבחקאוח" וקהו - - | . ₪ וי תי ילו / שק - + 2 ' | / 4 ₪ . זוה זוז = עמ זן ו = 4 ₪ 1[ א | 1 | | | 5 קוכי 0י6 '.-. 1 הח פים . נטר ו - | ם₪ הרפתכה. אאא 4 עשרת ה-7]-ים הבאים כבר כ הרפתקה. .וא ₪ | .אל" 3 | עשו מנוי, וכך השתתפו בהגרלה האל ו ם תתו הו ו | החודשית וזכו בבובת 6%ז' זגו5 = = '/] = כ | ₪ ₪ 4 = 5|=א משחקי תפקידים: מוות. שקט | מתנת באג מולטיסיסטם. הבובה = שווק |:שררו 2- =וו4 קש משחקי תפרידים: בתבות חוי | 0777070000 | תישלח לבתיהם: ₪ ₪4 | | ו יז = 41| וו | מבזרי תפרידיה | + לנדאו אורי מחולון, פטילין פז ווח 1 הף ' 1 ו וח מדהיולה" 6 שו | עש בבשולה חלח מ'מדיח / ' אמ'חיה | - |]? | | = 1 | כ הרפתקה: אס או5 א אסאגר מתל אביב, ניישוף עומרי מקיבוץ שפיים, לווה אלדד מחופה, נווה משחכים באמצע הדרד הרודין מרמת גן מיטיב אלעד. | : | מרעות, צמח רועי מפתח תקווה;: / 9 | | ה מנהלת: לילי צראף * עורך: קובי סיט * עריכה לשונית: זוהרה זולברג * מחלקת מנויים: גורית צור * צלםי צביק עומרי מקיבוץ מסילות, "₪ "= | יהודה נגטיב * המשתתפים: ד"ר אואו, קובי סיט, דוד זילברשו סִיין, מורגן לה פיי, דוד אירלם, דיזי כץ. הורנשטיין גל ורוזנבלום! מרמת גו ג -פ. | בלי וק רב'ם, באוי - | ערן בן-סער, אבי סבג, אורן רביב, אסי אופנהיימר, אור פלג, מיכאל אירני, בן כספי, עמית חסון-אלוני = ולוי ליאור מתל אביב. ו | | ויר > | ומיכאל לוגסי. * עיצוב גרפי, סדר, עימוד, ובנייה ממוחשבת: אריקה שפיגלו מיקסם טכנולוגיות * דפוס: תשובות לשאלות קוראים / ₪. . 3% אומני אופסט בע"מ * מו"ל: /ואו, ירחון מקבוצת קרדן השקעות * מערכת ומנהלה: בנרת 13, בני ברק = | = | ומנויים בין השעות ₪ - א 2 + - מען למכתבים ולחומר מערכתי: ת.ד. 2409 בני ברק, מיקוד: 51114 * טל 03-5702654 , פקס: 03-5708174 = 0 | בלבד. ₪ מחירי המוצרים המתפרסמים בעיתון עשויים להשתנות, המערפת אינה אחראית לתוכן המודעות. חומר שיישלח | 4 6 -- ההג ₪ 2% + 6 6 הטחד | 6 018005 7-7 ו ץּ . ץ תמורת כ-550 ש"ח תובכל לרכוש | מטוס קרב, בנפרר מעסקת המושב ניתן | /] "עכבר ללא ידיים" הינו סוג חדרש פיתו + אן 9 מדוב 0 בארה"ב את כיסא המשחק הזה, אשר | לרכוש דוושות לרגליים ומתקן מיוחד | של 0 המופעל על ירי זוג דוושות במעמד עליו. 0 בו הי | | , 41 | כולל רמקולים במשענת, ג'ויסטיקים להחזקת המקלדת. 0 הרגליים. | דוושות רגישות / 6 / 1 1 : ")ב - מקצועיים וכיסא המעוצב כמושב של מתאים בול, לאוהבי מדמי הטיסה, ו והגה | הביתן. לסיבו 4 | | | כך שאין חשש לדרוך עליהן בחוזקה : לדחיפה ‏ ולמשיכ! | -.. והן רגישות למגע ב-360 מעלות וסמן | שעליו. ממו ם + ' - | 1 | . / העכבר יזוז בהתאם ללחיצה שתבצע : וקם / יי 7.. ו .-- | | / שו עם כף הרגל לכל כיווןו. מטרת המוצר , ה 5 0% שה 4 | | 1 % = היא למנוע בזבוז זמן הנובע מעזיבת כ המתקן הזה גן . / שר שא ! | | % - | היד את המקלדת, הזזת העכבר לתת תחושהי 2 - ₪ תבהו ".. | | ₪ למקום המתאים וחוזר חלילה. יותר במשחקי נהיגה/י 9 ]. ממשו י ה %) שש | / + | רעיון מוזר לטעמי, אך נקלס ו מפתחיו הו 0 | ויו ₪- זו ₪ | | היטב בארה"ב. יוו ו וו ה 3!'/)- | .ה "5 | | -| 8) חן ון זן ןק ו האע| וק | א ]סק 01 = -. ל . שִ | [ 4 . ₪ חברת זטטהטוו הוציאה מוצר חדרש המורכב מסורק קטן ממדים, המורכב על גבי מקלדת ונועד לבצע 0 הקלרת מסמכים ואחסון מידע. לִי ינטרנטי אלחוטי. מדובר : יליק בדמות מסוף אינטרנטי א למוצר החדש מצורפות כמה 9 0 מע 0 1+ = בלבר, המשלב בתוכו תקטורת סלולרית מק | קן/ / % .]| | ]) תוכנות, כגון: זיהוי טקסט אנגלי תו ותוכנת . ואוו ות תוכנו לקריאת הפו אינטרנטו, המאפשרת למשתמט 9 + הו | | ₪ ברמה גבוהה, זיהוי כרטיסי ביקור | | ב , 4 זב וטיו א ל ח ו זית: / ו טס מכל מקום 7-0 - 0 | ובנייה אוטומטית של כרטסת לקוחות 8 0 ל 1 - ו בו | | 8 7 המורכבת גם מתמונות הברטיסים, 4 0% 0 7 -. ]| 1 שיח בלבר. | | | ן | / | | | 4 .₪ תוכנה מיוחדת לעיצוב ומילוי ספסים 7 | ו. ] שמ קבועים ועוד... ו /- ""י. : ע'ע. - ב ו א =. = יח "קרי ו ו 2-מ יריש הטמה . 9 ס-או2 5300 ₪ ס-ו7 0ח153 6 ס-או? 15300 ₪ ס-או? סח153 ₪ ס-או7 0ח153 ₪ ם-או7 סח153 6 ס-ו2 0ח153 ₪6 ס- 71 1530 ₪ ס-או7 סחהנ915 ד5ץשס ?וצו-0 ₪ דפפשם 2וצו- ₪ דפפ]ט 7ועו- ₪ ד55 טש 2 טורניר קווסטים חדש מסוגו ביעוראכו 1 ₪ 2 - .' . | / (י "שו ". "ו 24 - 0 "= . . 1 תו ב ו 7 1 נש - ו שד לש ור | - כ ד זו = 1= . 2 ה >= . , ו גרה 7 27 ו .ג . - | = ב ₪ 2 2 ₪ , ר : - 4. ₪ . = 4+ 1 אער- -- 27 00/0007" אע פיי 5 ₪ בכל חודש, עיתון ?זו מתקשר אליך ומעמיד אותך מול שחקני הקווסטים הטונים ביותר במדינה. חוקי המשחק: שלושה קוראים שיעלו בגורל, יקבלו שיחת טלפון בתאריך מפורסם מראש, יתמודדו עם סדרת שאלות הבוחנת את שליטתם בייקווסט החודש'". המנצח בטורניר יזכה בפרס מתנת חברת באג מולטיסיסטם. והפעם: '|מ| שר הטנע'קר תאריך אחרון להגשת המועמדות יהיה ה-13.1.97. ביום שלישי ה-14.1.97, בין השעות 18:00-17:00, נציג המערכת יתקשר אל שלושת הנבחרים. = = ₪ ₪ ₪ ₪ >> == == ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ : == ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ = ₪ ₪ א ₪ = ₪ ₪ . לכבוד [5 )וק וי ת.ד. 2400 מי ברק, מיקוד 51114 ברצני להגיטש מתנמדותי לטודניר החודטי תארי .------------‏ 0% 01100000, תארך ודה תמונה ו == מיקוד (אם שלחת תטונה אין צורך לשלוח שוב) טלפונים וטנים -- ו | שם האב ----- שם האס ביה"ס .. 1 כיתה רברים שאתה עושה תוי מלשחק במחשב | דפ טס ?וצו-0 8 פטס 2וצו-0 6 דפפט0 2וצו-0 ₪6 ד5פטם קוצו-0 6 דיפטם לואי-0 6 ד55טם 0-2 6 זפפטם <ושי-90 6% ד5ט0 2ו/ו-0 ₪6 דפפטס קואו-ם ₪ די טס לווש-ם ₪8 היפטוס וו- ₪ ד155 0 6 דש 0-12 ₪ ד55 טר לואו- ₪ דפפ טכ ל!ו-כי ₪ ד55/ובי קוש-םי ₪ ד25 טכ קוו-ם ₪ ד55 0 קו/ש-כ ₪ דפפשר <וע-כ ו 4 הוראות הפערה דרישות מערכת 2-0 עם בואה זיכרון ₪ כרטיס מפך 4 ומעלה ₪ כונן תקליטורים 1א0א- 6 בעל מהירות כפולה ₪ כרטים קול ולא חובהו ₪ עכבר או ג'ויסטיק ₪8 0 5-005וא ומעלה ₪ מ]א4 ומעלה מקום פנוי בכונן הקשיח התקנה וההכגם את התקליטור לנונן התקליטורים (אוא-כ"). 2. עבור לכונן התקליטורים על ידי הקשת יכ וכאשר האות כ מייצגת את אות כונן התקליטורים אשר ברשותך), ולחץ על זשוהי]. הערה למשתמשי 95 ווםהחו\ - כדי לצאת לסמן ה-05ם, בחרו ב"התחל", . על מנת להתקין את 4 7 7 | ו 07 = 1 . " | זו 4 ין/ר-*ן / *תוכניות" ובסמל של ארונ ]וא המשחק בכונן הקשיח, הקלש את המלה ז5א], אחריה את אות הכונן הקשיח ונקודתיים. לדוגמה, ודא ו-זשזח:. . עקוב אחר ההוראות של גבי המסך והמתן עד תום העתקת הקנצים. 5 לאחר הופעת הלוגו של המשחק. תתחיל התקנת הקונפיגורציה וג'ויסטיק, עכבר, כרטיס קול וכד'ו. . עקוב אחר ההוראות שעל גבי המסך עד לתום ההתקנה. הפעלת המשחק [. למשתמשי 0008 - עבור לספרייה בה זוה וו [והה ןוו בומפוגץ5 2716 צ₪ הסוס התקנת את המשחק (לדוגמה! אהמתס סש ו-זשוחםו, והקש ₪83 1-זט)וחי. - למשתמשי 95 פוטחוע) - פתחה את "המחשב שלי". בתוכו בחר את הכונן הקשיח שבו הותקן המשחק, ובתוכו פתח את הספרייה בה הותקן המשחק (וברירת המחדל היא: 9% א 1). מצא את הקובץ ₪8 (הקובץ מסומן על ידי מלבן עם מסגרת כחולה ובתובו גלגל שינייםו ולחץ עליו לחיצה כפולה. שוש [ = / ן ₪ 2 2 " . 3 / | / | | ן . ₪! - : מגנט גדול - נשק נגד ציפורי ברזל. יני צוללת מפצחת כספות. = האקדח הזה יעצור את היצור האפל. "...6.24 מאת: איד;? . ות נד"ר ומ ב - ה שד ל-ז, | לו ל - עוטלת המש העולם הרחוק והמסתורי. ₪ - ציפור קטנה תעזור לך לעבור. המעלית למקדש. השער נפתח על ידי משקולת. | הרכבת הזו יכולה לנסוע לאחור. להתענות או להתעורר - הכל תל" == 7 |) שי 1 | חס וון דב הנסתר על הגלוי. | ו ו וד ראש השום - יש קנ תקקיטון בשבילך. | מחשב הניווט של הצוללת. אמנדה הקטנה - הצל אותה. ( 2 012 8 שר 2 , הפריצות והתנודות הדרמטיות של המצער הקודם עושות את שלחן, והמצעד "סופג" את המשחקים החדשים במטהה להכין את עצמן לשפע מוצרי חג המולד הבאים עלינו לטובה. זה: כמעט מובן מאליו, אך בכל זאת. צרין לומר מלה. טובה על 2 אסודהקנווצוס, שבאש ‏ ובמים שומר על הבכורה.. 86) לעומתו, חוזר למקום השני, ומאותת על כוונת השתלטות מחודשת ואם לא הוא, אולי אחיו- הצעיר | ךא ןג כשא, שבדיקות 5 8 נ וח האולטראסאונד שלו מצביעות מוה זמן רב על כיבוש מטאוריו. :ואג ס, שלמרבה הפלא לא הצלית להשתלט. על הבבכורה, יודד למקום ה-3 המכובד: בצפוי, ,1 [איזאמאם של אוסחוי ממשיך לטפס, והפעם - שני שלבים אל המקום ה-6. במצעד, במו. בחיים, מול הצלחות יש גם אכזבות, וכך "181.)110) .ן6, אשר ידע את הבכודה.. נוחת בקו האמצע של המצעד-= במקום ה-10. את הפריצה הגדולה. מספק שם החברה שם המשחק מספר ‏ שבועות חק טסו 2 אסודהקו וווס 56 אוסחוע סוס 5 סוס 7 טו ּ , -- 7 0ח ?ו וג 2 דוגהסה ג שו | 48 גווס 30 אמאטא פאטם | | 8" וו ו 4 וו 2 אוק סאגהה - | 8 לא המדאו 2 זא506םם ‏ - 5 ם וס שמא וו 8 דוזוטווו וס פפסחפוו 0 אסוסוסה ד דלו וועוס 0וד0 641.4 48 שפסחטסח סו לסו אווחמס 38 ץג וקהח=זאו 4 החוש סואוז 5 חול 2ן 3 8 אובורוו/ 0 05550 ההזם 2 הספז הו 8 ודה 9 הפעם סימולטור הרובוטים, עליו. דיווחנו בגיליון זה, ,ומחד5 שתחדזגוו5 - היישר למקום. ה-13. וכך נוגם הוא במעמדו של להיט הרובוטים הקודם, וז סותא ומא שצונח לקו האדום של ה-20. הפעם נדחקו מה-20, מ8חק3 אסין כטטא מהמקום ה-17 ל-21, !| ₪5ם.561777 מהמקום ה-19 ל-22 ו-2 008 מהמקום ה-20 ל-23. וכרגיל, משחקים ‏ חדשים ממשיכים להתבהג ולחפש את מקומם, אמכ 154)א:) [מחסות שא במקום ה-25, ₪5 גש]ןאט במקום ה-56, | 110/77]80 22 במקום ה-62, אסזם.1א במקום ה-2.,71 ₪₪וא 5 במקום ה-75, ₪005 במקום ה-88. סתטשפ אשאסאם במקום ה-90 ו- ₪1 הטרי במקום ה-100. נמשיך לדווח. ביי, ביי. הכתובת לדירוג: | פחוסו!סוונסז?] סוס 6 ]וטוה !וס 16 30332 זט וד וח. |ו4פאפוסוסן לגולשי אוטוסטרדת המידע: ס|סן- וח 548 וכוה דירוג קודם דוירוג נוכחי 7-ה ההתתאאשה ₪202 .ו ו אומה ‏ מאת לכבוּר 2 שו 0 י' בוח קת כזנו ₪ ו ברצוני כלחתוס על / רו שנתי 5 | תאריך כודת.. ררוןום - מבקש להיות מנוו הנוור מס" כ מצורפת המחאה לפקודת מערכת וויו ב הוראות חיוב בכרטיס אשראי; ויזה שס בעל הכרטיס ה מססר 47 =>-+>->:-.-----.- 1000 בתוקף ער . בכרטיו אשראי החיוב ב-+ תש ת.ד. 2407 בני ברק, מוקוד 51114, טל 03-5794711 שלוחה מס' 6 ₪ אני מנוי חדשי,ה ר] אני מחדשי;ת כזנרי כ ₪ = ₪ ₪ ₪ ₪ שם משפחה 1 ...122.25 שם פרט?. מלספר ₪ ₪4 גשה ישה המה ושה המה :₪8 ה₪! משה רשה ימה המה ימה ושה ימה ימה .₪0 ימה .₪ ימה 0 44 4 4 ועל סך 254 שיח במזומן עבור 12 גיליונוה ושרתכרט , דיינרס (תקף בעיגולן 9 42 .42 כתו ב ב !לפ כהר חתינות בעל הכרטיש=:----- ו לומזיםם חודשיים שווים ללא ריבות ה-א = ה == 2-5 = ו ו הירחון המוביל למשחקי מחשב, טלוויזיה ותפקידים, מציע לך הצעה שקשה לסרב לה! חתום עוד היום על מנוי שנתי ל-.12\ (12 גיליונות), וקבל מדי חודש על בי .סי" בנוסף יקבל כל מנוי: 85 משחק מחשב אחד לפי בחירתו מתוך הרשימה המופועה בספת החרשמה. 3 כרטיט מבר במועדו יבאג סטור - שווכה , אותו בהנחות ברשת חנויות "ב או ג סטור 4 1 בכל חודש יוגרלו בין המנוי אמחד חח הד8, מתנת באג מולטו סיט , טס , |[ רשיה ווכ 10 0 בובו המרת ונוה "גו ו 9 ו טכ נני דר העד "זנ ור מכונת מלהמתהת - תקליויטונ'י'ס מנכוות הזהב - ואג תי'ם ת ק ליט וני םס מתקפת הוובוטים תקליטונים ב :ף5: ₪23 5-5 א ש ח - 5 6 ספור - אהוי משהתהקים ב-|שה:6%!וה! א ופנ וע הרע םש אש הח.> 6 3 ה ה םס םה - ם ₪ טוס וג'רו! - תקליעונים א זוו הגיה ינוס ז ₪₪-ץ ₪ תק ליטונים מאת: רועי ג'ניננפ 2 9-9 ג ו מ ור ה -- מי י- ל ו ו מ א ב ו | משום קפסם מיוחד והכרחי. כך או כך, מסתבר שכמה מתכנתים החליטו כי אין דבר מהנה יותר מלהרביץ למישהו במהירות 200 קמ"ש, ולראות אותו קופץ, עף ונמרח על המדרכה. מלבר, כמובן, לעשות את זה לשבעה אנשים! ופ חכ הכוה - מירוץ אופנועים חדש ל-95 8ט0חו/), מאפשר משחק של 8 שחקנים ברשת בנוסף לכל אופציות המשחק הרגילות. משימתך היא להתחרות בערים, שבילי עפר, דרכים הרריות וכו' - כל זאת תוך כדי הימנעות מסכנות הכביש כמו שוטרים, צמתים עמוסים, ואופנוענים אחרים שינסו להיפטר ממך. | באפשרותך להתחרות באחד מחמישה אזורי מירוץ מסוכנים, בהם ניתן להרוויח או להפסיד כסף בהתאם לתוצאה. בכל אזור יש חמישה שלבים בי אי ו מ וו ויוי אי יו ו פיה ובמירה שתשרור את 25 השלבים - יי מ יי מהירות המשחק תאפשר לך להגיע למקום ראשון גם אם אתה מפגר מאחור, וזאת רק אם תתחמק בהצלחה מכל הטכנות האורבות כמו ג ו ב ו ותכסיסים של בודדים או קבוצות. | | רו | השחקן, כצפוי, לא חייב לעמוד מול ההתקפות בחוסר אונים, ובאפשרותו לבצע מי = א יע ית 3 ירי "יי וע ב יק להניח ידיו על נשק חם, ובשלב מתקרם המימי ינ ו שיש יותר ליריבים. התחום הגרפי בהחלט משביע רצון, אך לא מבריק במיוחד, לאור העובדה שמסכי רקע רבים חוזרים על עצמם. המשחק מצטיין בתחום הסאונד, לרבות מוסיקה של להקות רוק אלטרנטיבי, מה שמכניס את השחקן לאווירה הקשוחה. בתחילת המשחק באפשרותך לבחור בין מצב ה"כיסוח", בו פשוט תיכנס למסלול ותנסה לפלס דרכך למקום הראשון (זוהי הדרך המהירה להיכנס לרוח המשחקו, לבין האפשרות של ה"משחק הגדול" הגורם לשחקן להתחרות עבור מזומנים בתוך ההמולה של האקשן. תוכל להשתמש בכספי הזכיות שלך כדי לרכוש אופנועים חדשים, לשלם קנסות במידה שעוצרים אותך ולתקן את הנזק שתגרום נואכן תגרוםו לאופנוע שלך. אם נמאס לך לשחק מול המחשב, עומד לבחירתך מצב "אחד על אחד", בו תוכל לשחק משחק רב משתתפים ו 1 | מהאופנוענים האחרים באמצעות <]ו* ו וי וד | ה ס'ג ל ןו "|" זאת, זכור כי לשחקני המחשב יש | זיכרון, כך שאין מה לצפות לטיפים ממי שכרגע סיימת "לכסת" - | אדרבא, צפה לנקמה ממנו בשלב הבא של המירוץ. דרישות המינימום לא קטנות: מוא6ו של זיכרון, פנטיום 75, 5 פאוטהוא, הפ ו-₪]א25 של מקום בכונן הקשיח. מאת: עמית חסון-אלוני ב מ שו ג בי ל רגש אחד מהם היה 8₪א1 5006 - שנחל בנ ו -ך מנץ - תו ו פרק זמן קצר יחסית, הגיעה המהדורה השנייה למשחק טוב זה שהצליה במכירות, הלא הוא ה-2 8016 מירוץ מטורף וצמוד במהירויות עצומות והרבה אקשן היה ונשאר עיקר העניין ב-1₪8/ :א 50, שהפעם לוקת אותנו לבריטניה, מצרים, ארצות הברית, פינלנד, שווייץ וקולומביה. פרק ההמשך מאפשר ארבע צורות משחק שונות - משחק רגיל, משחק יג ו ה ו 1 במספר שחקנים, המאפשר לך "להילחם" במסלול המירוץ מול חבריך, במשחק הרגיל על השחקן להתפרץ קדרימה ללא מעצורים כנגד שלושה מתחרים אחרים על פני שישה מסלולים שונים. ונ הי ו בי ו ב ו ביוו !יש וי ו הי וגו הי יקי ור מ רד יק" לתכנן את מכוניתם בעצמם ואת כל שלבי המירוץ עד שהם מגיעים לבכורה. בתחרות ו בי 1 יג ה 1 יי ארבע הליגות, מה שהופך אותן לקשוחות יותר ויותר ככל שאתה מתקדם. הליגה הראשונה כוללת ארבעה מסלולי מירוץ בלבד ואחרי שהם יושלמו, שלושת מסלולי המירוץ הבאים אחריהם ייפתחו לשני מסלולי התקדמות שונים. במשחק מול השעון עליך פשוט להתחרות כנגד השעון המתקתק ולנסות לשבור שיאים - צורת משחק זו יכולה לעזור לך לשפר את טכניקת הנהיגה שלך, וכדי ללמוד את התנהגות המכונית במצבים שונים. ב-1 יי יי 7 ו ו[ יי יכולים להתחרות ביניהם, לשחק ברשת או דרך חיבור סיריאלי. ישנה גם אפשרות משחק של מסך מפוצל גבו שני השחקנים מביטים אל אותו מסך המחולק לשני חלקים), שם יתחרו שני השחקנים על הניצחון. בחירה נבונה? משחק וזה עשיר באופציות שונות ומגוונות, היות והשחקן יכול לבחור בין ארבע קבוצות המתיימרות לייצג סוג אחר של אופי קבוצתי ווצבע). אחרי בחירת הקבוצה עליך לבחור את יי ו ו ד [מי בי וי מכוניות לבחירה, כאשר הנתונים היבשים שלהן מוצנים לפניך, כגון: מהירות סופית והתנהגות כללית. אחרי שמכוניתך נבחרה אתה יכול לבצע בה שינויים שונים כמו הנלי רת ו לי שי יל שי ןי לי 1 אחרות ודבר זה הוא שימושי בגלל השוני הגדול שקיים בין מסלולי המירוץ השונים - מסָלולי' חול,. בוץ,שלג, ‏ מדבר ובנ מעבַר לכך, ניתנת כאן/ם אופציה של שמירת המכונית שייצרת, על מנת להשתמש בה במירוצים עתיריים. במשחק ישנם הפתעות ובונוסים ו[ 1 המקסימום לכל אורכו ותמיד לפקוח טיניים על המתרחש סביב כרי לא לפספס וי מלה טובה בי/מי ב ו -ש ו ו ו ציורית ומדויקת למדי, מתוך כוונה לשמור ולהקפיר על פרטים קטנים המוסיפים לא ה ןי ה יי מ ב ב רע לוו יפ למשחק להיות אטי ומטריד מדיי על ו מחשב מהיר, המשחק רץ בצורה חלקה, יש עדוי ו המ ג ד בי שי "יי יי ו ב ו יי שונות: ב[ ו 1 המושמעת לאורך המסלולים, מוסיפה נופך שאינו קיים ברוב משחקי המירוץ, וללא ספק מגבירה את ההנאה הכללית לאורך המסלולים. והכפי חשוב - אוהבי משחקי המירוץ, ללא ספק יאהבו את המשחק הזה והוא יהווה תוספת מרשימה לאוסף. מדור סיפים נוסף מגיע, ובמיוחד עכשיו, אחרי שבטח נתטעתם בכל המשחקים שקניתם בחנוכה, תוכלו ליהנות ממנו במיוחד. לצורך הכנת המדור הזה יצאתי לטיול קצר לאי קטן באוקיינוס השקט, שם פגשתי את אור מתבודד על החוף עם שתי נערות אקזוטיות שנופפו מעליו בעלים רחבים. לאחר החלפת חוויות שונות והוא סיפר קי על 134 מטעמים שאפשר לעשות מקוקוס ואני סיפרתי לו שמכבי ת"א עושה לי את המוותו, החליט אור לעזור לי מעט במדור ונתן 5+ במה כתובות של אתרי חברות משחקים. שעליהם תוכלו לקרוא ב"אינטר-שיפ". אז תודה לאור, ועד כאן טור העורך להפעם. אזרז רביב נועה ארליך מגבעתיים שלחה למדור ממתב נרגש ובו ביקשה לדעת יהאם ישנם צ'יטים למשחק הנפלא -14):[6א פא זוו:וזוה זט פסאוו" ? ובכן נועה, למשחק הנפלא הזה אכן יש צ'יט קטן וחביב ושליחנו מעכו, יובב אלול, גם שלח לגו אותו. בזמן המשחק הקישי את המספרים 101495, ולעיניך תתגלה המפה הנפלאה. אלעד מריאן מרמת השרון קנה את המשחק ואוו ואהכוו 111 :1, אולם התוא נתקע בכמת קשיים בדרכו לתסל את הרשע, ולאחר שהתאכזב ובכן אלעד, בהתחלה חשבתי לשלוח את המכתב שלך חזרה ?מתחרים, אולם לאחר רפדוף במדור שלהם החלטתי שלא כדאי להשאיר אותך תקוע, ולכן: זסופדסטוטסעסץ - 1,000 כדורים למכונת ירייה. 2 ]- רדהו רד - אקדח פלסמה. מא 25151 ו]זואי :11 - מקסימום אנרגיה. אסכאה אסטאה אס - פסילות אין-סופיות. ]אטאט הזו - תקבל פסילה נוספת. ופ כות תת דהסוא.51 - גישה ל-5 השלבים הראשונים. סאה ואס - גישה ל-11 השלבים תראשונים. צ ד התד - גישה לכל השלבים. כמו כן, כדאי לכם לנסות גם את :סו ואת = כו = = אם אתם רוצים לשנות מראה, למה שלא תנסו את: טאודה 5 .וטץ, טא]ז א 5ם וכ 5111 ו הנה מספר כתובות של אתרי כמה מחברות התוכנה המובילות בעולם, שהובאו אלינו הרחק מהאוקיינוס השקט. בכל אתר ישנו מדור נרחב הצוסק בסטיפים ובצ'יטים למשחקי החברה, ואפשרות להוריר ואמכו של משחקים נבחרים, 5 30 - הח[ 6זו34. הארמהו - כאן יש בעיקר צ'יסים ל-30 ומהטאטא 6אטכ ואפילו ל -חא זטתהותתוכ) וזוכרים'ו. 5 - 6 11 0<הססטה. ור וזה - צ'יסים לתקועים ב-אססוא סאו.ןוא א המסא או בהמשכו, מצןך) או האסטא הק מז נ))אי. ו.]! וב = ש קס] ||ווט. ארארא וזו - אתר מעולה, בו יש לך אפשרות להוריד צ'יטים לכל משחקי החברה, תה ואט - ,וחסש,ווט. שרי '/:ק1!ו! - צ'יסים פתרונות וכוי. דצור 21 "1-2 צ הקוד ל-1.011 =שפואו טטצ הוא 450144286. אם אתה תקוע על הקוה ב-]1 ל חזטחמווה נש הדפם 0 הקוד ל-||6ש פוא הוה !ואו |[ל ווטחט - אה זי ||של פשתוזוווה + - 5) )3כואון). 5 שזו) הו א [[ש ל שזטרותווא - והי אסוןא זז ואדיוה א | בו1והט16ה] - ווואט המזדדא.]. ]| הגווח6] - 4 וא היו של פום.) ואיפוואג]א = אס .והדוסזם. ||שאל 45| - כן4] 3 לפ ||טאל [אזו' וחה. - אסידה א]]אאמ א [|₪ ל טסה ותה - קאה - אסודהלו ןוו . אם תלחץ על || ותקיש 1234567890 תנלה שאתה יכול לראות את כל מפת העולם, בולל ערים או יחירות של האויב. אם גם זה לא מספק את תאוות הכוח שלך, תמיר תוכל ללחוץ גם על ןו ו-₪ בו זמנית, ולשנות את יחסן של ארצות אחרות אליך, == ו 0 = ו ו וו | יוסי אזולאי וו םדדו ו הג היה ונשאר אחד המשחקים היותר אהובים על עורך המדור הזה ולכן,. למרות שהוא יחסית ישן, החלסתי לפרסם לו צייט קטן: על מנת להחזיר את כוח החיים שלן למקסימום, עליך ללחוץ על 0 + | + ₪. בנוסף, תוכל ללחוץ על הו ווה, ה-₪וה5 הימני ו-12ש, על מנת לקבל את מיקומך בקואורדינטות. 6 הו בחר "פסום סד 2" מתפריט הבחירה במסך וכשמפך הקרדיטים יופיע, הקלד ץצ :]א ו-זטווום. פקודה זו תחזיר אותך למסך המשחק הידידותי (ו.[א:]אתו, כשלרשותך חמש קבוצות חדשות למשחק. צ'יט נחמד נוסף, נותן לך תפריט חרש שבו תוכל לשנות את גודל הכדור, לחת לשחקנים תלבושות בצבעים מטורפים וגם להציב קירות בלתי נראים באמצע המגרש. על מנת לעשות את כל זה עליך להיכנס למסך המשחק הידידותי, לבחור מהליגה בארה"ב את ונקובר בקבוצה בצד שמאל ואת נבחרת קנדה כנבחרת בצר ימין. לאחר מכן, יש ללחוץ על |זוב), וא ו=וזשפוו! בו זמנית. לאחר שהפעלת את הצ'יט תוכל ללחוץ במהלך המשחק על 1 על מנת להעלות את התפריט בחזרה. וו 3 פאה ואשוז צורף בזמנו לגיליון 66 של וויז, וכך נוצרה אפשרות לעידו שלמה וינון כהן מראשון לציון להתיישב מול המחשב ולפצח את המשחק. | להלן הקודים שהם שלחו לנו: 1. אסזחום:ץ ₪ . ואו או פאסס.זיו . דאס המאש . 5 באזואת צל אכוטור - | שם כתובת גיל תמרי תל אביב עידו שלמה ראשליצ ינרן כהן ראשל"צ יוב אלול > + 5. :וז אתו 6. הפמה א .ואת 7. הטשןו וסטט: "ד 0 ו)אדדה: נשום ה וו. פהוה כ )או 2 פקואאד 5 3 502117 הא א או 4 סוווא יונ 5ק1א! .| 5 505 א 5ם. זו 6. דוט <אם. זט 7 צחסם צטאאוו 8. וטאאטו 5 ופה פּן, .51 רדת אי 0. ל קסווו) א הטוי 21 מס .]בואה 2 55% ) אססטם ה 3. ]ואונ 4. 31.1.5] )ה ה 5 >א אנןהי דא ו *'.- ₪ *י..- 2 - 4 ריפש ₪ ₪ "₪ -0 "0" א אק | -- ₪ ה ד - ₪ .א ינ = - ₪ < ₪ 5 *.... ₪ "ב" "ו א 2" שא ₪ -?- ז ה |". = /] 5] אחהם יובב אלול מעכו שלח למדור מספר צ'ייטים 5-7 )תסו אאא .1 - משיג כלי נשק. ואה ][וא|4.] - מכסוא וסנ אשכ ואש .1 - מפתחות. מספר פעמים שנבחר בעיחונים ּ למאסטר-טיפ . | 0 6-7 ו 07 | ו ₪90 | 0 - ₪ הת 1-1 המשחק מכיל מספר רמאויות |צ'יטיםו שהחלטנו להביא אותם בפניכם, אך חשוב לזכור שהשימוש ברמאויות יוריד את טכום הנקודות שצברתם במהלך המשחק לאפס, והרמאויות יכולות אף לפגום בהנאה. מעבר לכך, הרמאויות לא יעבדו במשחקי מודם, רשת או חיבור סיריאלי. המפתה לכל הרמאויות הוא "ווה מו המת סי רק לאחר שתקישו קוד זה תוכלו להשתמש ברמאויות הנוספות: * |;זוןא - בעורת קוד זה תקבל את כל המפתחות. ץ-ו|א - אם תקיש קוד זה במסך המפה, תוכל לראות את כולה. יונ - בעזרתו תקבל את ה קוא ה ), אא - נותן לך תכונות של "בלתי פגיע". זוזם].ווד - מכוון את רמת המיגון שלך ל-100. - מאפשר לך להשתמש בכלי הנשק מסוג 6ואוספוט/. אוש - מפעיל את מערכת הטורבו. אזשאם - מעניק לך פסילה נוספת וחיים נוספיםו. מתחסום - מאפשר לך להשתמש בכלי הנשק מסוג טנאוסטויט'אזי ו 1.5 - מאיר מעבר של חבילות אנרגיה עד ליציאה. - מנטרל את כלי הנשק של האוזב. = וסט - משמיד את ה-זטוהט. +( % | | + <% -% +%,+ + א % אנו מוכנים לקבל בל.טיפ, רעיון/ פתרון, הצעות, תגובות, תשובות לחידות או כל דבר אחר העולה על רעתכם, לפי הכתובת: וויז, ת,ד. 2409 בנ ברק, מיקוד: 51114, או בפקס 14 -83, וכמובן לא לשכוח ל א ב = ופי וי ו ו גדל ג . 4% | / 2" / 1 מאת: דוד זילברשטיין לאט לאט ובהדרגה,. מקכל -- משחקי המחשב את סימולטור הרובוטים כז'אנר לכל דבר. חברת אסזפו ווד)ה החזיקה במונופול עם סדרת זוא ה אוזן- ]וה שהושתתה על פי משחק התפקידים השולחני של 45 ו בה עוני ו ו כו ו-1ה 310 + בשלב מאוחר יותר, ו גילתה את הז'אנר הכמעט בלתי מנוצל שו וינו ג ו כ ₪ לו כו וו ו = ו סקירה על > אא ו ומשחק ההמשף. ל-2 :ןאג ]או קאז 1 7 יי ו" מו ו | ומ כ 4 4" וו עושה את העבודה טוב יותר, היות והחבר'ה ויוי ב במהירות ובאקשן שכלל לא בא על חשבון בו רו הצרה עם משחקי )| ה ןו )ו הייתה, ש-447['1/15[00% מחויבים ליצור את מנוע המשחק בהתאם לחוקים של המשחק השולחני של %:ן. המון אנרגיה ומשאבים הוצאו או אפילו בוזבזו על הטמעתם של החוקים השונים, כגון משקלי הרובוטים, משקעי חום, השפטת הנזק על הרובוט וכו'. למרות שמעריצי 5% ודאי ראו יל וי יש יי ו ו | המרפזר הוא בחזות ר- ו נפתת יבסדרת יי ב ב ו יי ה מ הו 1 ו | הרגניל גרפיקת הי רש גי" )יי | י ענו אי וג וגיו בו יגוד וסרבול וני שי :ו ומוי !ימיו שקשה לפצות עליהן. םאט 5 מקיים את עולם המשחק שלו בייקום דמיוני שהומצא לכבוד המשחק עצמו, לפיכך לא היה צורף להתאים את מנגנוני המשחק לחוקים קיימים, שכן חוקי המשחק הוכתבו ונבעו מהנוחות והקלות שביצירתם, אי אי לי גב |[ בי רעי ליי לר". גם ב-.571:1 כמ א:ודד511, אך היתרון - בגרפיקה. אנימציית תלת ממד המלווים במוסיקת אווירה ברמה ובאיכות גבוהה ביותר. סרטונים כאלה ממשיכים להופיע לאורך המשחק בין המשימות השונות, ומנשק ההכנות ובחירת המשימות מוצג ברזולוציה גבוהה ומלווה בדיבוב מלא. מסך המשחק עצמו - מסך "תא הטייס", מראה את סביבת המשחק בגרפיקת פוליגונים משופרת בהרבה מזו שראינו ב-אכוןוא הווטוא ו ב -ורד וה זוא התנועה החלקה והבלתי מרצדת ומהירות גי וי ו בי שי ב יי גי שי יי שוזרים מנוע משחק דינמי ומהיר, שמתאים לאופי משחק פעולה, ימיו ו ד יא 1 נוי 1 בי יכ ו וי = ו משופרת. ומלווה: באפקטים דו ממדיים המוצגים בתוך הסביבה התלת ממדית. טכנולוגיה זו מאפשרת לטיל להיראות כיותר מגוף גיאומטרי, אלא כגוף מתכתי צי תו יד לי ידי ם 1 גי יי שריי ב וו די ו "| ב םאו ןיי ו[ הזיו השונים מוצלתים, נעוצה לאו דווקא :=יולי] אניע * ו | סא הצ ןה יש הרי מאלו שבמשחקי הרובוטים האחרים, אלא מכיוון שכל אובייקט מאופיין בטקססים דו ממדיים, המוסיפים אשליה תלת ממדית לגופים הפוליגוניים. | כמ אדו 51 אף לא מאכזב מבחינת העלילה. השחקן מתפקד כמפקדו של צבא קטן המוסר את הוראות הקרב שלו ממחשב בעל אינטליגנציה מלאכותית. שיקולים כמו חיי אדם וסבל לעתים נתפסים בשוליים בעיני ]או ושמו של המחשב החכטו, וצריך לנהוג בו ביכבדהו וחשדהו", בין המשימות השונות (על כוכבים שונים! אותן מציג לפניך המחשב, נרקמת עלילה סיפורית, ההופכת את המשחק למשהו מעט יותר עלילתי מאשר סדרת משימות קרב, ו יי ץצ ןווי'זא! לדריסת רגל בשטח שער היום לא דרכה בו. הוא ניסיון מושקע ונקווה שהוא יצליח מסחרית לפחות כפי שהצליח איכותית. ו - מאת: דור זילברשטיין לא מזמן, העביר 01:81 ₪51 1 - ב ו 1 בד ו מ ו ו | מ שרי וא.1ח:, לעומתו, חופך את משחקי הר - רו ו ו ב ו ל ו ו צ- ב ב ל בי | למעשה, 1א1:4טם מזכיר בהמון יו שו מ ל סיר א רש *אחרים ‏ כמןְָ ₪ 2 6ן םא צ5 ו-5א/ אכ . אנו שולטים ברובוט שלנו במפת משחק אלכסונית עם מנטק קליל ופשוט: לחיצה על מקום. כלשהו במסך ב הגוי גל = ו גר 1 כפתור העכבריהימני = תשחרר יחייה אן צרור וריות מכלי הנשק הפעילים. כאמוך, |א,01 ₪2 הוא משחק רובוטים, ובתחילת כל משימה יש לחמש את ההובוט ממאגר נרחב של סוגי כלי נשק שוגים בתפלית, החל מלייזרים,. הובי פלאזמה, מקלעים, טילים וכלה ברימונים בי | יי יי א"ד ירע" בו הי וגל ב ידי השימוש בספרות המקלדת 1-9 או על ידי העכבר (מנשק ההפעלה הפשוט, "אפשר לך ליצור בזמן אמת כל תצורה של מטח אש שתבחר מתוך פלי הנשק שבהם חימשת את הרובוטו. סביבת המשחהק היא עתידנית ביציו וענ( ו ל משנה, אותם וש להשלים כדי לשוב לבסים.. בכל. משימה אנו מסיירים במפה יי מו וי מ יקי מ ליי ו רא כ ו - ו ד ואויבים בו וג ו מיל ₪ אד למרות שמפת המשחק היא 2 ותלת ממדית וגודלם של המבנים והיצורים "שי ו ה ו 2 * ₪ * אי מעין ןו ה ו ג לאסוף על מנת לזכות בנקודות, תחמושת, כלי נשק ומוני תופינים.שונים. ככלל, פביבת המשחק היא אינטראַקטיבית. ומלאה בגדרות. חשמל, דלתות, מצלמות, מוקשים וכו',. שהופכים ו[ ב ו לומר שב-ו01.4%1:וג. אם אתה רואה את בו" ב" בי ד = די בל סביבת המשחק, בולל מפת המשחק הפנימית, מוצגת בגרפיקת 4+ בבעונית עם אנימציָה מהיחהה וחלקה, :| י+הום 1 '- ו בר מאפשר פירוט רב יותר והגדלה פיזית של ינעי טוג ור- ושי ב עד ו יו ור בעובדה שהוא אמנם קל להפעלה, אך הוא בר ו ב האלכסוני לא נוח לכיוון מדויק של כלי חנשק, ואנו צריכים להסתמך על מסת האש שלנו ועל ה"בערך" הבינוני של מקבץ הפגיעות. יו ו בי יי ור ל ו שטתי המשהק מהולקים, כשכל חלק מהווה משימה אחרת, כך שאש אש אנו בונים את הפאזל עם השלמת המשימות. | גי הי ו וי | מ א יי רו > | למעשה קובעים את מערכות ההגנה. ו בג ה ובו בי שי ו יל המשחהק מספר פלי נשק המוגדרים | ל ו ו לפכנולוגיות חדישות יותר, ומסבע ה "ויוי ו יקי נוי יי = + ומנ מ דצ שיו לא תמיד נצא בוררים למשימה - ה[ = יי ו וי ו גרסת ואמסוא ורשת. מה שהשוב ב-6א .]2 הוא שהאתגר לא מתרכז תמיד באויב חזק או = גו" וו יי ידיד וו חשמלית שאנו לא מצליחים למצוא את המפסק שלה, או מעלית שמסרבת לרדת, יכולים להיות מה שיפריד בינינו לבין בש יונו" מאת: אורן רביב ודויד זילברשטיין שימו לב, לדשות המתמודדים 10 שניות בלבד לענות על כל שאלה ללא כל שימוש במשחק עצמו או בחומרי עזר. נסו לענות בעצמכם על התשובות מבלי להציץ בתשובות. מעבר לכך, מערכת ₪51 2-12 רוצה להבהיר, כי היא שומרת לעצמה את הזכות לפסול משתתף מהתחרות עקב התנהגות בלתי הולמת או הפגנת חוסר בקיאות ושליטה מינימליים במשחק הנידון. 1, עבור 150 נקודות - מה נמצא על ראש בדור הצמר הגדול בעולם? לירן: 0 נקודות. ג 5 אמיר: 50 נקודות בלבד. שי: 75 נקורות בלבד. 2. עבור 150 נקודות - איך הנצח במשחק הגולף על מנת לחציל את מקס? לירן: מלוא הנקודות. אמיר: מלוא הנקודות. שי: מלוא הנקודות. 3 עבור 100 נקודות - תאם הכלב הוא מקס והשפן הוא פאם, או שמא ההיפך? לירן: מלוא הנקודות. אמיר: מלוא הנקודות: שי: מלוא הנקודות. 4. עבור 500 נקודות - מי זה ברונו? לירן: 250 נקודות. אמיר: מלוא הנקודות. המתמודדי שום: לירן משפחה: כהו האריך לידה: .10/10/83 מקום מנורים: תל אביב שם האב עורא שם האם: הות ביחים: עירוני ט' ביחה:" ח' ₪ רברים שהוא עושה חוץ מלעוחק במחנטב: אוהב לפתור.קווסטים ולפרוק מרץ ב=1 ו פרמים (וספים: שיחק במשחק לפני כ-3 חודשים. שם: אָמיר משפחה: ‏ דולב האריך לידה: : 4/6/86 מקום מנורים: חולון שם האנבי. יורם שם האם: ורד ביהים: גורדון כיחת:" ה' + רברים צהווו טועוה חוץ מרשחק במחצב: קורא, משחק בדורטל וצופה בטלוויזיה. פרמים נוטפים: אמיר משחק כדורסל בקבוצת הפועל חולון ובזמנו.הפנוי קורא ספרי זבנג הוא גם מפקש למסור דדש לכוּתה ח' 4 מבידט גוררון, שי: מלוא הנקורות. 5. עבור 150 נקודות - נגד מ' אתה נלחם במשתק המציאות המדומה? לירן: מלוא הנקודות. אמיר: מלוא הנקודות. שי: מלוא תנקודות.: 6. עבור 150 נקודות - איך אתה משיג את חטיף הפקאן, למי אתה נותן אותו ומה תקבל תמורתו? לירן: 0 נקודות. אמיר: 100 נקודות בלבר. שי: מלוא הנקודות. 7. עבור 200 נקודות - איך תכין תחפושה ביגפוט? לירן: 0 נקודות. אמיר: 120 נקודות. שי: מלוא הנקודות. 8. עבור 500 נקודות - מתם תפצי המזבח שלהם ממתין ראש השבט? לירן: 125 נקודות בלבד. אמיר: 250 נקודות בלבר. שי: 375 נקודות בלבד. 9. עבור 150 נקודות - ביריד תוכל לשחק במשחק הקשור בעכברושים. מהי מטרת המשחקך לירן: מלוא הנקודות. אמיר: מלוא הנקודות. שי: מלוא הנקודות. 0. עבור 150 נקודות - אילו שתי חיות פרהיסטוריות מופיעות במשחק? לירן: 75 נקודות בלבד. אמיר: מלוא הנקודות. שי: מלוא הנקודות. שאלות כלליות 1. עבור 150 נקודות - מה הייתה מטרת המשחק לארי 14 לירן: 0 נקודות: אמיר: 0 נקודות. שם: שי משפחה: שטיבלמן תאריך לידה: ?2/8 29/1 מקום פנורים: רמת ישי שום האב:: נחמן עום האם: רחל ביה'ם: ארזים ביחה: ‏ ח' 3 דברים עשהזוא צושטה חוץ מרטוחק במחב: מוד"ם 0670 רוכב על אופניים, מצייד, קורא:/ן אי ומסייל בקנירן. פרטים נושפים: שי שיחק במשחק לפני כשנה, אולם הוא חזר ושיחק במשחק לפני הטורניר על מנת לחרד את ויכרונו, משחקים נוספים אותם שי אהב הם אי הקופים 1 1ו-2. יי - ₪7 הת ההמאשחהה. ו שי: 0 נקודות. 2. עבור 100 נקודות - מה תם ראשי תתיבות [הנ)או-נןי)ץ לירן: מלוא הנקורות. אמיר: 20 נקודות בלבד. שי: מלוא הנקודות. 3. עבור 150 נקודות - היכן מתרחשת עלילת המשחק 2 16:117 .11 16 לירן; 0 נקורות. אמיר: 0 נקודות. שי: מלוא הנקודות. 4. עבור 500 נקודות - מה שם תוכנת הדפדוף של ₪050.21 )ואל לירן: 0 נקודות. אמיר: 0 נקודות. שי: מלוא הנקודות. 5. עבור 500 נקודות - מי זו סקוטיה? לירן: 0 נקודות: אמיר: 0 נקודות. שי: 0 נקודות. סיכום הנקודות. עוד סבב 1₪57וכ) ]2-1 הסתיים. בואו ונראה מה מצב הנקודות: ובכן, במקום השלישי לירן כהן, עם 1,050 נקודות. כפרס ניחומים מקבל לירן את המשחק המדליק א1)48אצא, מתנת הברת באג מולטיטיסטם. במקום השני עם 1,840 נקודות סיים אמיר דולב. הניקוד שהוא צבר הוא אמנם גבוה, אף מספיק רק בדי להיכנם למקום ה-7 ומה שמראה על רמת המתחרים הגבוההו. לאמיר יש עריין סיכוי סביר להיכנס לגמר. והוא. ווכת ב-א !או א, מתנת חברת באג מולטיסיסטם. ובמקום הראשון עם 2,850 נקודות, שי שטיבלמן. שי הצליח להשיג ניקוד מעולה, מה שמציב אותו במקום הראשון בפער גבוה מהמקום השני. שי לא צריך לדאוג, מקומו בגטר כבר מובטח והוא זוכה ב-מאאשס, מתנת חברת באג מולטיסיסטם. תשובות לקווסט 1. מסעדת דגים. 1 בכל התור, תציב דגל צל כל אחד מהתנינים כדי ליצור גשר תנינים ישר, = מערכת ₪57( ₪17 מבקשת להתנצל בפני דורון קוקלואנסקי. בגיליון 67 זכה דורון במקום הראשון בטורניר ולא בפי שפורסם. = ₪ שיוביל אותך לאקווריום בו נמצא מקס: מקס הוא הארנב וטאם הוא הכלב. ברונו הוא הבינפוט. נגד הדרקון הזהוב. את חטיף הפקאן תשיג בחנות עם פסל העקרב, תצטרך לתת אותו לאיש שיושב בחדר שנפתח במנהרת האהבה ובתמורה תקבל מפתח-גנבים. צריבים לצרף את החפצים הבאים: חולצה כחולה + נפט + פרווה + פיאה, א, שק צמיחת השערות של זמר הקאנטרי. ב. הירק של האיש הזקן מהתמונה. ג. שן הדינוזאור. ד. בדור שלג עם סוסה בתוכו. פ) מטרת המשתק היא למעוך את העכברושים. 8. דינוזאור וממותה. תשובות לחלק הכללי 1 לא היה משחק בשם לארי 4. 3 צ. ]אס וגה וכ ]ואס צאסואיוא. 3 בגרמנית. 4 האס חא הזספטאשוות. 5. המכשפה ב-:א.ן יוט פא = - שר שה ק שששרשבכה | ש- ‏ א :שה > השמששתי - התמשההעשמממממ = תהשמובהמממממ ‏ המממרהשמהתמנטר אממהממממעמ ששו עשר משנהע ‏ תשר הנה 0 וק הטבלה לאחר 4 משחקים ‏ = - מאה דשששההתממת שמשמה שש | >= את - שמשמ המשמ רשא | = המר מאה משמצה ‏ נשמצחר הממההממטררההקקחו ‏ הההההההממהאמאום ‏ מקום. שם 0 מקום בסורניר - מקום בללי | 1 שי שטיבלמן ו 50 נקודות. ‏ | | | 1 << אייל קסְלר ו 5 נקודות -‏ - | = מעיין שחר : 5 נקודות. | ₪ רורון קוקליאנמקי ו 7 נקודות. -- - | 5 ארז מיבלק. ? 0 נקודות; ‏ | | 6 אלעד מרן : 900 נקורות.. | / אמיר דולם.. נָ 0 נקודות ‏ - | 8 נועם סואל . נקודות | 1 ב = = - קרו קול ו = 168% נקודות:......| 0 ו עד גר 1 5 נקודות. -. .| 1 נדב שגב. . 4 8 -- כ-1 בס/תי: . ש-ן 11 2/1002 .1 ו הכ וניר ןר נהרו ה ו תן וק -- מאת: רועי ג'נינגם חלפו 95 שנה מאז החלו הארגונים הגדולים ו ומר ו ג ימר ה וני ב ו ג כ -1 ראשית, אבהיר כי בטולם של ד ואצ מוחות האנשים נשלטים, ולמדענים תפקיד חשוב בעניין. במטרה להוציא את המרב ממוחות האנשים הנשלטים, מוקמת קבוצת מתקר מעשרת המדענים הבכירים ביקום, אשר מפתחים שבב חדש ועוצמתי. השבב הצליח קצת יותר מהצפוי וגרם לתשעה מהמדענים !להשתגע" לחלוטין - הם החליטו להקים כת רתית שתתנגד לסינריקט השולט. בשמטרתם הייתה להגיע למספר גדול ככל הניתן חר מאמינים, "התשעה", כפי שהם נקראים במשחק, התלו לי יי יי ג ו ו רו מ ג ג', למחשב המרכזי של הסינדיקט השולט, וכך גרמו לאבוד שליטה גובר והולך של הסינדיקט באזרתי העולם. *התשעה" הם כה חדשניים ער שהחלו לפתח כלי נשק חדרשים ומתקדמים שלא נראו בעבר. מה עם המדען העשירי? ובכן, הוא החליט ששני הארגונים מושחתים באותה מידה, ושלשניהם אותה מטרה - השתלטות על מוחות האנ/ שים, לכן הקים קבוצה נוטפת, שבה האנשים חופשיים ומוכנים להולחה / מוות למען האידיאלים הס מלחמות השליטה החלו ועליך להחליט במי לבחור ואם יש לך פיכוי לנצח, המשחק עצמו דומה של האזור. כשבאפשרותר רישרם עבור = שי )2 ממודיעים שונים. הסוכנים הנמצאים תחת שליטתן צייתנים לחלוטין, וניתן להרכיב עליהם שיפורים ביוניים שיעזרו להם לשרור בשדה הקרב זמן רב יותר, במחלקת המחקר והפיתוח שעומדת לרשותף תוכל להקצות תקציבים שונים לפיתוח כלי נשק ושיפורים מתקדמים יותר. המנשק במשחק הוא קל שיש - +11 + ד וד מקבל ו]מופ 3 ופשוט בהשוואה למשחק הקודם, וניתן ביתר קלוח לאגד סוכנים לקבוצות, לשנות את החימוש שלהם מנו תי תי וי בתחום הגרפיקה המשחק שופר בצורה קיצונית ועכשיו לא רק שהגרפיקה "מפוצצת", אלא ניתן גם לסובב את מסך המשחק ב-360 מעלות, ואף להתמקד ב-א [א0 יק כמו כן, יש אופציות מדליקות כמו העלמת חלקי הבניין שמסתירים את הסוכנים שלך, ואופציית הדמיה סרמית, שתראה מוקדי חום בצורה ברורה גם אם תנאי הראות קשים. ו ו 5 ובפיצוצים. כמו כן, יש גם רצועות (טרקים! של מוסיקה על גבי התקליטור עצמו ושא המשחקיות טופל - אופן הגיוני. בתחילה מו ומכ ו בר ג ו העניינים מתחילים להסתבך ואם לא תחקרו כלי נשק חרשים - אתם בצרות. מ הו שות ו דומות שי[ | של רוברב . של צ של מקום פנוי על גבי + הכוגן הק 0+ -:- - אצ > ו ₪. | 8 ההמישייָה שץ ר"א | הזחו ו ₪ . - ו ' | | | >" 5% ₪ ור . ₪ם 4 רוד ₪ ] -חחק + אופנועי הרעם ו בי בה = יי ופא ויוי "גי ה ב-1י אית ושלא לדבר על ה-205%18 להתקנה המקסימליתו ויל ל ו וי | ה יי = וי יי לסיכום, זהו משחק ענקי. מי שאהב את הראשון א ב הוואת לו הלוו 4 ווו פאהווטוו טכנולוניתו, אך הוא יותר מתקדם והרבה יותר קל יגוב יי וג [בר = שי בצ = יש ג "1 7 [5. 0 || הפזהוסו? ז55הז5 50758 = . ] . / - ₪ וו אוו וו 4 .4 ] ' וושש זְ ג ף נרין 4: | ו רדה " רסר בוו זי ו רק +11 אחת יי | יק | "ו מ ו ו כדמנות ומ" ו כ : ו ו ₪ | | דפטםהגד5 המק 5 - ה . חק ₪ הווהו ₪ | | ו ו 4 חולית | ואוו = 1 של 5 אן 47| לו וק .ו1-.' ול אודמות החשו שד הווחי נהרפתקח | % | + רז בעיר העתיד 4 סמטד וו הפדווטוץ דפפהד5 ה5קט5 משחקים אינטראקטיביים, טרג 1 ויו |ָ-. ןה ו- הךו צייי =" ף' ₪158 ההשו | פינן ה חודה רא ה*נו || || ₪ הרמח 2 | | | ₪ . > מעבר לפחד לח שי נרשח חטויות ₪ 15 18 כ ודחנניות המחשנים ן השש 1 ₪ מ | ד הו | ו | 1 ו - ו .| ו ו . ות ₪ :]1 - 2 | , | א ]| ₪ ה 5 מאת: רועי ג'נינגס חברת ‏ 06אץ..זשת הידועה בשאיפתה לחידוש ומקוריות, מפתיעה שוב בהביאה משחק חדש שמצטין בגרפיקה ובמשחקיות מעולות, למרות שהבסיס למשחק אינו חדש. אגא תאפס דומה לתבנית אסטרטגיית "זמן האמת" של 060, אך שונה ממנה במובנים רבים. ההבדל המשמעותי הוא בתוכן המשחק - במקום לפוצץ את האויב ולהשתלט אגרסיבית על מרב השטח, פה עליך לפתח את העולם תחת השגחת גזע חייזרי עוצמתי ובאותו זמן להיפטר משלושה גזעים אחרים. עלילת המשחק מתחילה כשהגזע החייזרי - ה"אתריים", מוצא את הגלקטיה במצב של תוהו ובוהו, בו הגזע ה"אתרי" 7-8 7- הפר | האמערו ואורק ו ריב וי ₪ 4 | "א וק ג זה 4 'ע [ . ₪ ₪ .₪ 3 א . ו" /. 1 ₪ 77 1 | = ". . 1 1 א ₪ הא 7 . ו" יק - - . מו . אש . 5 , ₪ ₪ - 1 י - . *י. . . "ליה '₪- שי ה "5 = ₪ 1 "ל א - "וש שו מא ₪ 7-7 % . ו" 1 ו ה ושלושת הגזעים האחרים, מנסים ללא הרף להשמיד אחד את השני, תוך כדי הריסת כוכבי הלכת של הגלקסיה, כשההרס הנוראי גורם באופן טבעי להכחדת מינים רבים של חיות וצמחים. בהיותם גזע שוחר שלום - ה"אתריים"* העוצמתיים מכתיבים למנהיגי הגזעים חוקים נוקשים. הם יטילו עליהם משימות שונות, לרבות משימות של תיקון הנזקים, ובתמורה הגזע המצטיין ייפטר משלושת הגזעים האחרים וישלוט שוב בעולמו. במשחק זה המחצב יקר הערך הוא ה-0002, בדומה לטיבריום ב-086, ובעזרתו אנו בונים מבנים ומהנדסים וגנטיתו מינים חדשים. ההנדסה הגנטית היא חלק מרכזי במשחק - ולא כמו בשיעורי ביולוגיה, כאן לא תזדקק למושגים מסובכים - כל שעליך לעשות יש הוא לבחור שני מינים נחותים, ולקוות שהשילוב ביניהם יהיה פורה עבורך וקטלני עבור אויביך. ה"אתריים" אמנם הכתיבו חוקים נוקשים, אך כשהם אינם בסביבה אתה יפול לפגוע בגזעים אחרים, בעיקר על ידי יצירת מוסציות גנטיות שיזיקו להם: במידה שתיתפס - תמיד תוכל לתרץ שהמוטציה אשמה. ההישגים בתחום הסאונד נתונים במחלוקת, שכן קרוב לוודאי שהמוסיקה במשחק תזכיר לך סרטי מדע בדיוני סוג ב' משנות ה-50 גואם לא הייתה זו כוונתם המקורית של המתכנתים אי אפשר לתאר זאת כהצלחה. אנשי סכות".].₪1!1 הוסיפו למשחק ממד מיוחד' של הומור, וניתן אף לראות שחלליות ה"אתריים" מושפעות בעיקר מהחזון של במאי הקולנוע לגבי המראה של חלליות חייזרים. כמו כן, גיתן להבחין בקלות בדמיון של המונוליט השחור לזה של *אודיסיאה בחלל: 2001". לסיכום, 5אש שאמ הוא משחק אדיר, שיספק כל חובב משחקי אסטרטגיה, והוא בהחלט ראוי למקום של כבוד באוסף המשחקים שלכם. המשחק דורש מינימום של 2א48602, מ1א41 של מקום פנוי, 18א8 זיכרון ו-%4. מעבר לכך, המשחק תומך באפשרות ריבוי משתמשים ברשת מקומית. ררוש שמשו 8 עוצקמו מהמההממממממט הממ בשצ השדההמהההתמשממההההההממטהה = ה וה ם רד | מ -4.. ג ו 40 מאת: דוד זילברשטיין בכדור הארץ בזמן כלשהו בעתיד, כת אנרכיסטית מסתורית מושבת עוד ועוד חברים המאמינים באלימות ובהרג, ופוגדים לאל ממתכת. אדם מן השורה, לכאורה רק טייס להשכרה, נקלע במקרה למשימה שתוביל אותו לקרב פנים מול פנים נגד מנהיגי הכת. 5 את5. אג ]את ]אה שהביאה את מאאסשוא ססם 0 א פתגא השפחס ושאר משחקי צחם. 1 טאזד5101 (מטווחי יריותו, ניסתה בזמנו לשטשלב את היריות בטכנולוגיית וידאו ועשתה זאת בהצלחה יחסית. מא]. ןא 1ן, לעומתם, הולך צעד נוסף קדימה ומשלב אלמנטים של משחק הרפתקה בתוכו. אנו אוספים חפצים, מדברים עם אנשים ויכולים לפנות ₪ וללכת למקומות וכיוונים שונים. | | המשחק הוא מבית היוצר של אוסאז/ ורובו ככולו בוויראו. הוא נפתח כמשתק הרפתקה, ולמרות שנדמה תחילה כי זהו עור ניסיון 7% / לקווסט מצולם כמו צאאחסו ן" שואסאתאאא ו-א .א קש זהמאאווה - מחשבה זו מתבטלת מייר כשאנו מוצאים אקדח בתוך מחסן נטוש... זהו משחק יריות בו טווחים | ברעים על ימין ועל שמאל, לרשותנו עומד מגוון אקדחים המתרחב כבל שמתקדמים במשחק - אקדחים אוטומטיים, רובי ציד, רובי סער ומקלעים. רימונים, זיקוקי תאורה ובו', מהווים ארסנל מגוון לו נזדקק במהלך המשחק. מעבר לכך, הלקי | ה*"הרפתקה" דורשים מאיתנו /₪ להשתמש בחפצים אחרים, כגון: = חבל, מסיכת גז, מפתחות, משקפת ןן אינפרא-אדום ועוד ועוד. סרטי הוויראו כאן איכותיים יותר משל 1.3508 אהסזאטואה 5 אך לרוע המזל, לא ניתן להטשתמש באקדח ה-006 של /0600 א ]א ה, מכיוון שהמשחק הוא של א1₪01/ ולא תומך בטכגולוגיה זו ולעכברים בלבד!ו. לאחר משחק ממושך, כשנחשוב שכבר הבנו את העיקרון ושהוא | ה-5007 באחת ממש אפילו די מוצלח, מאו.וטאגה יפתיע אותנו עם |לעולם לא תנחשוו העלילה.. שהיא הרבה יותר מאשר פטפוטים המלווים את סצינות האקשן. כאמור בפתיח, כת מהפכנית בשם 51 מצד הנוקטת באלימות שלוחת רסן כלפי גברים, נשים וטף, גורפת אליה עור ועוד מאמינים. אל מתכתי ממוחשב לו הם סוגרים, רורש מהם קורבן אדם פעם ביום. אתה טייס להשכרה שנתקל באנשי כ ימותיך ולבסוף מתחבר אל כוחות המורדים. מתפתח כאן טסיפור מדעץ בדיוני /] סייברפאנקו, ואט אט מתברר 8 שהדמות אותה אנו מגלמים, הטייס ==" | ₪ טד ארווין, איננה סתם דמות שנקלעה בטעות למערכה והיא בעלת חשיבות עצומה לכת המסתורית. בעברו של טד נעוץ סוד כה נורא שאפילו הוא לא מעז להיזכר בו. רק ] בלילות, כשהוא חולם, אנו מגלים [] באמצעות פלאשבקים עמומים את האמת לאמיתה - טד ניחן בכוחות על-טבעיים, והוא קרוב לוודאי היחידרי שיכול לעמוד מול אותו אל ולהבים אותו ואת הכת הזדונית שלו. ליהוק המשחק הוא די בינוני ולא תמצאו כאן יותר מדיי סלבריטאים, שו אך השחקנים האנונימיים עושים את ]] עבודתם נאמנה ובאופן מספק בהתלט. מנשק שמירה וטעינה ְ 2 מאפשר לנו לשמור את מיקומנו במשחק סמש כמו במשחק הרפתקה וגם כשמתים, קיימת אופציית * אד המחזירה אותנו קצת לאחור. א וסםאון הוא משחק מבטיח | ומאוד מהנה לכל אוהבי האקשן - עלילה עשירה ואלמנטים של 4 הרפתקה הופכים אותו לרבגוני, מעניין ומאוד כייפי. יתרה מזאת; הוא מהווה שלב חשוב בגישור בין משחקי האקשן וההרפתקה, כשחחזון הרחוק מצביע על מין מולטי-משחק שיכיל 5 בתוכו את שלושת הז'אנרים של 6 3-9 מ . במ ל אממרדד ו טיפורים מרת? ;ים, : | כן . אהם מוזמנים לעויר ולה ולהקליט. לעומוע מוע ולראוה, לצאה למשחקי הרפתקאות כנגד כל השיכויים... נראה אתכם!. / | ו | | ור .= ו / 2 -- | | : : : , 1 ₪ ₪ : . || מה'ן / | תו [ ה 1 - י | | ?מ דוו 00 הו מ 6 | ור רפ (חמר* הסר ל ₪ וו חה: ות ב =ור ] ים. +לדים בגא א 1-8 נויץ פטל 2 0 ₪ 7 / 1 וי ד לד בעידווו גזשוק ון לידדיצו | 7 | 2 . ור עם דודו זר , )ךר ה הנזלורנוה הגש חרוה רפת מולטימדיו היו זסורעת אכזיתי/ת 2 " ןי : | . *יש ג : 1 = 1 4 שה | איוטראקטינית מזה(ה מגוו ממשחקי דמזיון ותשיבוו 0 שירי יכדים | םי 4 1 א" . | | ₪" ווש;ון) ₪ .. י | - ש | > ו רד ןיו ל יי וור והן חן :2 ג || ז או כז4 | כזר ן ור ה חן .1 ינ ץו ן גזגוון נזשחקי :ו כזוס'קה ואמ קשים דודו זר נזפרפר (הגזו . ן 1 5 / ₪וווב; יוחוס המיס הסנות-8111 רו ל . ו ו, ל ןז דה ך 1 3!] : | 44| מעמדה של האינטרנט צובר תאוצה מדי יום, דבר הממחיש היטב את העובדה כי אנו מנסים להשיג את פערי המידע והיכולת, תוך ידיעה שבעצם לעולם לא נוכל להדביקם. ו [ .₪ ןא ' ₪ ה [ וי ₪ שש 1 4 . - = 1 - רת / ו . ל / | | | ל 41 =" 1. 5 אף על פי כן ישנם דברים חדשים ובסיסיים בתחום האינטרנט שחובה על כולנו לרעת, 085 אסא היא הפתרון האיריאלי לכל בעיות הירע בנושא זה. זוהי תוכנה "סופר מושקעת" היורדת לעומקם של פרטים, ובאמצעותה יכול כל בר דעת להגיע לשליטה טובה בכל המונחים והכלים שעומדים בפני הגולש, באוטוסטרדת המידע המתרחבת. קהל היער של 0₪0, החברה הישראלית שיצרה את הלומרה, לא היה ישראל אלא השווקים בחו"ל ובעיקר ארה*ב. ככזו היא פותחה בסטנדרטים גבוהים מהמקובל בארין, הן מבחינת ההשקעה הגרפית והן פמבחהינת הכלים העומדים לרשות המשתמש. היא לא תורגמה לעברית ואני מוצא שזה כלל אינו פוגם בה; שכן מדובר במונחים מקצועיים באנגלית. מה יש שם? התפריס הראשי כולל מסלולים מגוונים שעל פיהם ניתן להתקדם בלומדה. ראשית, יש מדריך קצר שממליץ כיצד להתקדם, ובו הקדרמה אודות עברה של הרשת שהחלה את ה 696% זא ררכה עוד בשנות השבעים וייעוץ למתקשים, שעבורם זו אולי ההזדמנות הראשונה לעבוד ברשת. הפרק הבא מלמד על החלק הטכני הנדרש על מנת להתחבר - המחשב, המודם וספק השירות. הלומדה מחולקת כך שניתן ללמוד באמצעותה דרך שלושה כיווני חשיבה. הבנת הרשת דרך הנושאים המרכזיים בה ואמנות, ספורט, חדשות)ו, הכרת הכלים שבאמצעותם ניתן להשתמש בשירותי הרשת, ודרך נוספת המיועדת לאלו שכבר מכירים את הכלים ומעוניינים בדרך הקצרה והפרקטית. כלים נוספים מחשבה רבה הושקעה גם בכלים שעומדים בפני המשתמש. תוך כדי לימוד ניתן לסמן מקומות שנראים חשובים ושרוצים לחזור אליהם בעתיד. ניתן למצוא מלה מסוימת המתחבאת בלומדה דרך או פשוט ונוח להפעלה, או להשתמש באינרקס הכולל את המונהים והנושאים העיקריים. התוכנה מתאימה ל-₪6ק ולמקינטוש, התקנתה מהירה ונוחה והיא משאירה אפילו א:ו.1 וא הפאווא שמנקה את המחשב מכל ה"זבל" שנשאר לאחר ההתקנה. צ'ופר נוסף הוא ערכת ה-5+..1₪1א: והמצורפת חינטו, המאפשרת צפייה באנימציה מבלי *ילהוריד" אותה למחהשב. ה-:?. ₪1 היא תוספת שלמעשה מתלבשת טל דרפרפן ה-שקהספוטא והופכת שקופה למשתמש. אין צורן לַהפעילה, וברגע שתיכנס לאתר העושה שימוש בשיטת העברת אנימציה זו, תוכל מייר לחזות בה על גבי המסך. לפרטים נוספים - ו ו % ה" 0 1 + 5 8% "יק "- ו 0 "| . / ₪ . ו %-י-. ו ו" 5 20 וי / "יו הרפתקאות לאורך קו החוף א תסו הוציאה עוד לומדה מדהימה לילדים, המספרת על סיור קבוצתי לאורך חוף הים. הלומדה מלאה בסרטי וידאו בהם מופיעות דמויות המזכירות את החבובות באופיין ובצורתן, אשר מלוות את העלילה בשירים ובריקודים. הסיפור הוא על הדברים הטובים והרעים שניתן למצוא לאורך חוף הים, אני לא רוצה להרחיב במלים כדי לא להרום לכם את הסיפור, אך אציין כי בתוכנה משולבים הפעלות רבות ומספר גדול של סרטוני וידאו הכוללים שירים עַל הנושא הרלבנטי בכל מסך. מעבר לכך, פינה שלמה מוקדשת ללימוד איות נכון של מושגים ייחוריים, אשר סביר להניח כי הם מהווים חהשיפה ראשונה מסוגה למשתמש. הכותר מתאים ל-6ץ< ולמקינטוש, וניתן להפעילו באנגלית, צרפתית, ספרדית ויפנית (אגב זו הגרסה המצחיקה מכול]ן). מטריקס מולטימדיה הוציאה לאור שתי לומדות חדשות. "כית המדע על דני" הפונה לגילאי 3 עד 5, והשנייה "בית החשבון של מילי" שגם היא מיועדת לטווח גילאים זה. ב"בית המדע של דני" נוכל למצוא חמש תחנות ייחודיות. בראשונה, הרעיון הוא להרכיב שקופיות הפמתארות שרשרת אירועים על פי הסדר הנכון. כך לומדים מהו מחזור החיים של הפרפר, מה קורה למי שמנפח בלון יתר על המידה ועץוד. בשנייה, המטרה היא להתאים את מזג האוויר על פי דרישת החזאי (הרי אסור לו לטעות), תוך שימוש בפרמטרים של רוח, לחות וחום. תחנת המיון מציבה אתגר לא פחות קשה. כאן יש להכניס בעלי חיים ועצמים לפי הגדרות כוללות. בעלי רגליים מול חסרי רגליים, הפרדת מכרסמים וכיוצא באלה. וי ">" - ו - . ₪ - ו - ₪ = לומדות חדשות מבית מטריקס בסדנת העבודה מרכיבים חפצים לפי תמונה סכימטית של התוצאה הסופית, וכך לומדים על המרכיבים הקסנים שיוצרים את המכלול, אחרון הוא האגם בו יש לענות על שאלות שונות אודות בעלי חיים בהתייחס לעונות השנה. "בית החשבון של מילי" הוא כותר נחמד אך שמו מעט מבלבל. הוא אינו עוסק בפעולות חשבון אלא בעיקר בזיהוי מספרים וחקירה של שבע תחנות שונות. באחת מהן נדרשים להשלים לחרק איברים מצחיקים, בשנייה יש להתאים ליצורים נעליים על פי נורלם, בשלישית בונים מצורות גיאומטריות פשוטות בתים, בלי רכב ודברים רבים אחרים. באחרת יש לשבץ מספר חפצים על פי הוראות מנחה שעשועון הטלוויזיה ובאחרונה אף משתמשים במכונת החישוב. בשתי הלומדות ניתן לבחור ברמות קושי שונות עבור כל תחנה, דבר המאריך את משך השימוש תוך התאמה לרמת המשתמש. שתיהן חמודות אך הראשונה מוצלחת יותר, הן ברמת הגרפיקה והן ברמת השאלות והמטלות. 5 |ט הז 30 כדורסל. המגרש מחולק ל-35 חורים מכה תגרום לכדור לקפוץ מחור לחור בהם יש קפיץ לכל אחד מהשחקנים. למרות שלא מדובר בלומדה הכנסתי אותה למדור. מדובר בשלושה משחקי ספורט שולחן, שהועברו בצורה ריאליסטית אל מסך המחשב. הפחות מוכרים הם ה-צטא6שסת 1 .5 וה-005ו1 א>אוסוי], אליהם מצטרף הכדורגל המוכר לכולם. שלושת המשחקים דורשים שני שחקנים כדי לשחק בהם, והמחשב שמח להיכנם לנעָלי אחד מהם ולהתמודד כיריב קשוח ומחושב. ה-צטתיוטתותה.ום הוא משטח גדול המנוקב בחורים רביט, דרכם מוזרם אוויר כלפי מעלה, הדיסקית על השולחן מאבדת אחיזה וכושר השחיקה עַם השולחן שואף לאפם. כל שחקן צריך לחבוט בחוזקה בדיסקית במטרה להחדירה לשער היריב, ה-0075]₪ אפאסעץ מזכיר ולבסוף להיכנס אל הסל. למען האמת, לא אהבתי את המשחק בגרסתו המקורית וגם עכשין הוא נראה מוזר משהו. לעומת זאת, משחק הכרורגל מוכר לכולם - השולחן ירוק, השערים מוכרים, השחקנים מוכנים והשופט... 2 שחקנים בשני צבעים מושחלים על מוטות וממתינים לדחיפה הקטנה שתגלגל את הכדור לעבר שער היריב. האיכות הגרפית ראויה לציון, כל הפרטים עד לקטנים ביותר, מוצגים בריאליסטיות מדהימה, הרעיון ברוד וכך נם ההפעלה. הבעיה הקשה מכל היא שזה פשוט לא תופס. אלו משחקי שולחן שמצריכים מעט פעילות פיזית וכמה קללות, ופשוט לא עוברים טוב בהמחשה על גבי מפך המחשב. וח = 2 א ' יר ריק ירם ו-8 - ' ₪ ו )₪240 שר יפר - ה ₪64 ." כ בי ו ו לאחר שקיבלתי פניות רבות מקוראים בעלי ירע רב השוקלים לעבור למערכת ההפעלה 95 אאיסטחו/, או כאלו שכבר עברו ועדיין עומדים בפני רברים לא ברורים, החלטתי הפעם להוות טכני" יותר, ולספל בשאלות משותפות הניתגות לפתרון בצורה קלה יחסית. להלן מעין סיפים טכניים' ולאלו המתמצאים בפקודות 58 למשתמשי 5 וו ו: ו כיצר ניתן להתקין את מערכת ההפעלה. 5 ווס[וחז על גבי מחשב שמותקנת בו. מערכת ההפעלה 1 >אטשח1\, ועדיין תוכנית ה-88107. והתוכנה ו / 95 באס ר. 1% - להפעיל את שתי מערכות ההפעלה ללא קשר ביניהן? שאל 5 אכן ניתן להתקין את 95 5אט0תו מבלי שתחליף את 3.11 >אוסוומואו. באופן רגיל, כאשר מתקינים את 5 >אוטמו א בגרסה המלאה, אם תוכנית ההתקנה מוצאת את 1 טחוש תתקבל הודעה שלא ניתן להמשיך במהלך ההתקנה. לפיכך, כרי להתגבר. על המכשול ולצורך ההתקנה, עליף להשתמש בגרסת העדכון של 95 >אפשמואו. הפעל את ו ה 0 תישאל א 1% י להתקין את 95 פשטשחושו לספריית ותו הקיימת, ענה בשלילה ובחר בשם ספרייה חדש, לדוגמה 1%95. מערכת ההפעלה תותקן לספרייה זו ולא תשנה דבר בספרייה המקורית של 1 פאוססהוצ. כאשר תסתיים ההתקנה, עליך להפעיל את המחשב במצב פס (אפשרות הקיימת בתפריט הכיבוי של 5 פאסטוו או, ולבצע שינוי בקובץ בשם 5 קובץ זה מוגן בפני שינויים ומוגדר כקובץ מערכת, חבוי, הניתן לקריאה בלבד. כדי שתובל לבצע ' בו את השינויים, עליך לבטל את ההגנה על ירי הקשת הפקודה! . 8 פסספא: 8- > ע- מזתצזה עתה; ערוך את הקובץ ולמשל בעזרת | התופנית !אס0.ז'ןס₪! והוסף בו לאחר השורה [פהסמטכ)] את השורה; 1= 1 16 טא 6 ססם היזהר מלמחוק או לשנות את הרווחים | הנמצאים בקובץ - הוא יפסיק לפעולו! סיימת. בשלב זה בצע אתחול למחשב 3% וכבאשר תראה את ההודעה:- 5 אאיטתו'ו. 5318 לחץ על מקש ₪8 והמתן לתפריט שיופיע לפניך. אם תבחר | באפשרות 6הגוחחוסי), תקבל את הסימן המוכר :₪ של 5סם. היכנס לספריית | פאוטטתואי. המקורית. של 3.11 פאוסשחו או הקש א]/ו ואתה בפנים! אגב, כדי להחזיר את הקובץ למצבו 4 המקורי, עליך להקיש: 8פצפ. 5008א:0 8+ -ת+ ע+ מנאדדת = תפריט אוטומטי לאלו שעייפו מלחיצה על מקש ₪8 ועדיין צריכיָם לעשות זאת, קיימת אפשרות להצגת תפריט אוטומטית. ערוך את קובץ ה-15005.5%8א וכפי שמוסבר בשיטהי הקודמת) והוסף לאחר השורה [פמטווק2)] את השורה: : 1 ותשא ססט אשר תגרום, להופעת התפריט לאחר הפעלת המחשב (כאילו לחצת על 8:). ביטול הלוגו של 95 8וסחו/ בהפעלה כדי לבטל את תצוגת הלוגו וסמלו של 5 פשטהבחוא, ערוך את קובץ 5 והוסף לאחר השורה [פוטווקכ)] את השורה: הסט | לאחר האתחול, לא יוצג עוד הלוגו של מטרת קובץ ה- ₪ זא דפס אם אתה מבין מה תפקידו של הקובץ ₪1 אדא לא תהיה לך בעיה להתעסק עם קובץ ה-07.8₪7 0551. והון קובץוימודי השייף ל-95 פשסטשהו, ממוקם בספריית פשטשחוא, ומהווה קובץ (6ו₪8 רגיל במבנה טקסט. קובץ: זה מכיל הוראות זהות לאלו הקיימות בקובץ ה- ,רו אתסד א הרגיל אך בהבדל. חשוב אחד = זנ , 0-7 רו בעוד ההוראות הרשומות | |(/' - 7 א ₪ 06 א 05 דג 8 מייד עם הפעלת המחשב, הרי שהוראות בקובץ זז מבוצעות רק כאשר 95 פאוטשמג'א פועלת, וניתן לבחור.מתפריט הכיבוי את האפשרות "הפעל את המחשב במצב 1-5" נמצב זה 95 פאוטשחואי עוברת למצב 5% ללא התצוגה הגרפית ו-03 מתחילה לבצע את ההוראות שבקובץ דא8.ז05870 המכילות לרוב פקודות טעינה למנהלי התקנים, כגון: עכבר, 60-01 ועוד. לרוב אין צורך לדעת על קיומו של.הקובץ כיוון שמערכת ההפעלה 95 >אוט!וחוא דואגת לבנות אותו באופן אוטומטי, אך לעתים אתה עשוי =" גו" 7 -- = ₪71 "ב" צ | "א יו "₪ . - - 7 . וע . - "ה" | . . - 5 ₪ ₪ ₪ ₪ א ו שי יש" ₪ 4 ₪ - .₪ 1 ₪ - -- . 9 . מ 3 = : | חָב צ , , . ! : י . / ו 0 = ₪ , /- ." . "₪ = < שש 00606 80סזסוו/. לרצות לשנות את אותם דרייברים שיטענו כאשר עוברים למצב -005 (לכך נועד הקובץ ‏ 71.37 14 155 כיצד אפשר להפעיל את המחשב במצב 58 מלכתחילה - מבלי לצאת ויך 5 ]וו רד אפשרות זו חשובה לבעלי משחקים רבים הפועלים ב-0058. להלן שלוש שיטות: השיטה הראשונה הינה שינוי קובץ 15005.5%5א שנמצא ב-וטט ראשית יש לשנות את מצבו של הקובץ ממצב "קריאה בלבר" למצב רניל |כפי שמוסבר בתחילת המאמרו, או דרך ל אוטשחואי בעזרת מנהל הקבצים על ידי בחירה בתפריט. *קובץ?, ומתוכו ב"מאפיינים". כדי לשנות את מצבו של הקובץ - בטל את הסימונים ליד המצבים השונים. לאחר ביצוע השינויים, זכור להחזיר את. הגררת מצב הקובץ לקדמותו. ערוך את הקובץ בעורת ה-4הק6וטא ושנה את השורה 30010011=1] ממצב 1 למצב 0. עתה כשתפעיל את המחשב, תקבל את סימן שורת הפקודה של ₪08 אן 5 פאסואהווש לא תיטען. במצב. זה תקבל 008 אמיתי ולא מצב ₪08 מתוך 95 פשסנחוצ ומה שנקרא 11 ומעבשיו, בכל פעם תוכל להפעיל את 95 אשסשתואו על ידי הקשת א]/ו ולחיצה על זטוחה. אפשרות שנייה הינה לחיצה על" מקש 8ק כאשר תראה את ההודעה 5 %וסשחו\ קהוזגופ. לאחר הלחיצה יופיע בפניך תפריט בו קיימת האפשוות "ץ|ח0 וקומטזק 05ם". אם תבתר באפשרות זו, שוב תימצא במצב ₪08 אמיתי, משום ש-95 >שטשחו/ עדיין לא נטענה. שוב, כמו באפשרות הקודמת תוכל תמיד להקיש א]/י כדי להפעיל את 5 ןוו אפשרות שלישית הינה להוסיף בקובץ א את השורה: = 0 כאשר תבצע אתחול. למחשב תמצא במצב 005 כמו בשיטות הקודמות. ההבדל יתקבל כאשר תקיש אן ותתקבל הודעה: אז נותזווסת צלתדאתתטש אחה שסצ מססו 505 ז"תתייפשת סי וססטשה מבהתמק בשסס זו עליך לערוך מחדש את קובץ ה-5צ0.5]תא 60 ולמחוק את השורה [סאז05-5סק לפני האתחול מחרש, אחרת תתקבל שוב אותה הודעה... (קיים "באג" קטן במערכת). מחיקת קבצים ללא אישור באופן רגיל אם תפתח חלון כו בתוך פאוט[חוא, תקיש *,* ספוט ופקודה תואמת ל-,זמם), אזי 05 תודיע באנגלית שכל הקבצים במחיצה יימחקו, ותתבקש לאשר זאת על ידי לחיצה על האות צ. לעומת זאת, 95 >אוטשמוא מאפשרת לדלג על האישור על ידי הקשת של הפקודה כך: 2" סשההעט פשוט, ללא הנקודה. וואוז!!!! בעויות תאימות עם תוכנות המיועדות במקור לפעול עם 3.1 אופשהוו בהר באפשרות *הפעלה" והקש 6 |הקותסטאוה. התוכנית הזו נועדה לפתור בעיות תאימות. בחר בקובץ אותו עליך "לסדר* והתוכנית תדאג "לשקר" אודות גרסת ה-פאוטהחו/ (ישנן תוכנות שאינן פועלות אם הגרסה שונהו, להאט את התקשורת, להגדיל את חלוקת הזיכרון וכו' - זה נראה לי כמו כוסות רוח למת, אך יש הטוענים שהדבר מועיל... מאת: אירני מיכאל המשחק הנפלא הזה משלב יכולות ד תו ד-ג זג שר א = משוכללים. מי שחושב ש"הוא היה | לנסות את יכולתו על מסך המחשב, לפני שהוא בכלל חושב לקחת אחריות על חיי - ג ו יי ו ו ל ללוחמה בטרוךר. ובכזה, מצפים ממך לתפקד תחת לחץ פסיכולוגי ובעיקר תחת מ הימ ו ד ו ו מקסימום בני ערובה תוך. כחי סיכון מינימלי של חיי אדם - שבויים ושובים כאחר, שהרי עדיף להביא את הטרוריסטים לחקירה שממנה ניתן להסיק מסקנות לגבי העבר והעתיד, מאשר לחסלם תוך כדי פעולת החילוץ. היחירה ללוחמה בטרור בנויח ממאנר מו שיש | גו אי בי ג ו 1 ב ו 1 ל = יי להקפצה 24% שעות ביממה. כ מפקד צוות, בטור מ ל ו ב וי בי ההיבטים הנובעים מפעולות המחבלים. המפתח להצלחה הוא. איסוף מידע < הפונ שי = ןי רו יי ה ןי וי לנתחו, להתעלם מהנתונים הטפלים ולתכנן את המשימה האופטימלית. הצלחה במשימה הראשונה תאפשר לך לבחור ביחידה מבין יחידות תלוחמה המובחרות בעולם, כמו גם להתנסות במצבים מגוונים במקומות שונים בעולם. מערכה ראשונה ו הווידראו מהממונה עליך במשרד :ההגנה. שידור הווידאו מהווה .רק תקציר של המידע הרלבנטי למשימה, ומאוחר יותר יתקבלו נתונים לגבי סוג ומיקום האירוע, מספר בני הערובה והעברת האחריות על המשימה לידיך. דרך מסך הווידאו ניתן להתעדכן במידע ולקיים קשר עם בו ימנ | יי ומליש ג יי שי ו ו השלב הראשון לאחר קבלת המשימה בגיו: ימי יונ יי יו בי ומיד 2 איסוף נתונים מקיף בככל האפשר על הפעולה, ולהשתמש במלות מפתח המצויות בדיווחים כרי להוסיף או לקרוא את כל המירע המצוי בספרייה. בדך"חיניתן לסמן מליםפמלות מפתח על-ידי סימונן באדום, מה שיביא לכך שצוות. חוקרים יבצע תחקיר על פי סימונים אלו וי 7 וד וי בב ב ו לתת לצוות החקירה לטפל בעניינים אחרים ולחזור מאוחר יותר, בתקווה שיהיו <|-27 שי וו ור 0 להתייחם. במידה וכל ההכנות הסתיימו וקבלת המידע היא זו שמעכבת את התחלת המשימה, ניתן להאיץ את שעון המשחק לקבלת תוצאות מהירות יותר. כוח האדם הבחירה השנייה בהשיבותה היא בחירת כוח האדם המתאים למשימה. 0%.7- 9 בו וני 1% 5 ₪ ו | * ₪: - -%' בד ₪ | 4 ו" ₪ 1 :]שו ל ומא 5 ₪ ! | ₪2 ₪ ב ₪ /.ף ו ]| ששו שואי + ו ו לפת 2 -- 4 5 יש % : ₪ הכה ₪ - - ג 2 1 / הש .+ - : "= 4 0 יֶ 0% ד ; | | 1 וש ₪ 1 / ₪ " 52 ו = ₪ 5 ' "₪ ץ יוו ו -₪ . ₪ == - 9 . 0 = + 0 אש ְ 1 תה | הז 3% ו 1 7 - יי %] ה חפ | מו | תפ 4 ו 1 [-] | - ו [ "א "ו 1 = . - . כ₪- ₪ [ 1 מו || וו הנק ּ .₪ כמפקד צוות ניתנת לך הזכות לבחור לצורך המשימה את הלוחמים ממאגר לוחמי היחידה. לכל לוחם יש תיק אישי ובו נתונים רבים - כושרו הגופני, יכולת עמידה בלחץ, ניסיון קהבִי קודם, מצב "ציןי ןגינ שריי שי המשחק מאפשר סינון המאגר על פי קריטריונים ידועים מראש. כלומר, ניתן לבקש מהמערכת להציג חק את הלוחמים שעונים לדרישות שהצבת. עשר הדרישות ו יו דש ליי 7 בי בי הי כב מעבר קורס תקיפה, ניסיון, ידע בחבלה ועוד. לכל משומה ניתן לבחור עד שמונה חברי צוות - חלקם יתפקדו כראשי חוליות ורובם יהיו לוחמים רגילים. על הציוד ו עוברים לאפסנאות היחידה. היות ומדובר ביחידה מיוחדת גם הציוד הנמצא במחסנה יוצא דופן. כל לוחם מסונל לסהוב =ש ישוי יש ד ויד 2 שי 1 מבי * ]יר ויר סער ואמצעי תצפית, וברשותו גם ארבעה כיסים לציוך: קטן יותר, כגון: אקדחים, רימונים, מסכת גזים, אמצעי חבלה, 1-‏ ג כ יב ו םי ו :1( ירי ץד יי ו וני מ יב וניתן להזמין השלמת ציוד, אך זו פעולה יב ל תו יניו הו הו ו די * מספר אחד במשחק. לכן חובה להשתמש באפשרות זו במשחק, ויחד עם זאת חובה להקפיד ולשמור שהזמן לא ייגמר, לפני שיצאנו למשימה. תכנון המשימה לאחר שאספנו את המידע, האנשים והאמצעים, ו יר התכנון. נתוני המודיעין מספקים מפה בללית של השטח עם חלוקה לבניינים: ל ל[ השונות בכל בננין. | הרעיון הוא להשתמש במסך התכנון על מנת לתאם "| את כל דרכי הגושה.) והפעולות אותן ינקוט כל לוחם במתקפה הסופטית..| במשימה הראשונה התכנון יונ 1-2 ו אולם ניתן לשנות בחירות אלו כרצונך. התכנוך נעשה על ידי | סימוּן הדרך של הלוחם -1 1-ו המסלול ניתן לתת הוראה | לכל אחד מאנשי הצוות | ב גי יי ו כ ו "ג ינ ו לקבוע את רמת התוקפנות והמעורבות די ' יג בר ידיי מצוין לשינויים ולכן ניתן לשנות דברים שנקבעו בתכנון, אך חובה עלינו להבין שמינימום שינויום הוא מרד טוב לתכנון =[ הפרמטרים תניתנים לשינוי הם רבים - החל מקביעת האקטיביות של הלוחם כאשר הוא בא במגע עם מחבל, דרך הוראות לגבי לקיחה בשבי, ניטרול ללא הריגה ותיסול: ניתן לקבוע לכל לוחם את מידת היוזמה האישית שהוא רשאי ליטול על עצמו, מעצמאות מוחלטת ועד לתלות גמורה במפקד החוליה שלו. נקודות מפורשות ניתנות להגדרה כך שמפקדי החוליות לא ימשיכו במבצע עד אשר כל ו ו ]גי רומו יד [י א ופ שו ידי זמ וגל ו וזייובי בתכנון פריצה וגיבוי. גב וצ ברו הזמן הוא המשאב הנזיל ביותר אך גם הקשה ביותר וניתן לבצע זירוז אך לא ניתן לעכבו ולכן מוקדש לו מסך מיוחד. במסף ב 1-7 לי יי | רוי יו יי 1 שי נקודות זמן קריטטות:; זמן: ער לסיום בי[ וי( מבי יע כ ד א וי 4 זמן מתחילת המשחק ועוד. חובה. להיכנס שח זג אפור לבשכרה ‏ מ ו ו דקות, על מנת לקבל ו - 0 1 היהסי במגבלות ב ג ליו 1'ט !בי זג עכשיו, כבאשר הכל מוכן וכולם נודעים מה לעשות, אפשר לצאת לביצוע המשימה = ו בי מ לי ה יש שי = וי ו של מקום האירוע, בחלקו התחתון נמצא תפריט הכלים והאמצעים. לחיצה על כפתור הפעולה מתחילה את בי ליו היונ ישי גיד 2 יי מ את מה שנקבע בתכנון, ובכל שלב ניתן לראות את התקדמות הכוחות ולקבל (מין יע" ויוי = א מע א ₪ יי ל ]= מ וק שהמצב במציאות אף פעם אינו זהה למה שתוכנן, ולצורך זה חייבים לבצע שינויים תוך כדי הפעולה. בעזרת שימוש בעבבר ובמספר פונקציות פשוטות, ניתן לתת הוראות לכל אחד מהלוחמים בנפרד או כפקודה כלל צוותית. בכל אופן, לצורך עמידה במשימה לא =[ מ | ד יי | | לי ילוד בי נדרשת גם יכולת ביצועית ויכולת קבלת החלטות בזמן אמת. תחקיר והסקת מסקנות בסוף כל משימה נעהך תחקיר. שלב זה חשוב וחיוני ביותר להמשך דרפו של מפקד הצוות. כאן תדע אם פעלת כשורה או שהייתה זר המשימה | האחרונה שלך בשירות הוח מלכותה. = > בתחקיר מקבלים מידע לְגבי יי מ לי 1 חלילה נהרגו: בפעולה, מספר המחבלים שנפצעוונהרגו ומספר בני הערובה שניצלו או נהרגו. במקביל ובהתאמה להצלחות ולמספר אנשי הצוות שנהרנו יש לרענן את אנשי היחידה = יחידה שסבלה מאבידות קשות לא תזכה לאחוז מתנדבים גבוה ושי ל ו( מהפעולות הראשונות להפעיל שיקול דעת בפל אחד מהתחומים שהוזכרו לפני כן. ְ ג ו ה = ב ולהיות מושקע מעט יותר מבחינה גרפית, אך הביצוע שלו ₪ כל כך טוב שפגם זה כמעט ואינו 1:8 יי מאת: עמית חסון-אלוני 3 ב-3.11 חברת מיקרוסופט הוציאה לאחרונה את הגרסה השלישית של ה-זשט!קא שלה גם ל-3.11 פאוסחו/', בגרסה שהופצה ער כה עדיין אין תמיכה מלאה לכל האלמנטים הקיימים בגרסת ה-32 ביט, כמו הצה! או א-6צסה, אך קיימת תמיכה ל -135001, פהחטי], וקת טוה שמוח ו->חו-קוו|₪ של 16 ביט. ההתקנה שלו היא פשוטה יחסית להתקנות האוטומטיות האחרות ב-פאסונוו'ו והישן!, ובדרך כלל אין כל בעיות תאימות. מעבר לכך, מהירותו של רפדפן זה גבוהה ביחס לדפדפנים האחרים בפלטפורמה הישנה, ואין הוא גוזל יותר מדיי משאבי מערכת, אולם לאחר שימוש מסוים, הוא מתחיל *לעכל" כמות נכבדת של משאבים אלו בדומה לדפדפנים אחרים: הבעיה הידועה מהגרסה השנייה, המתרכזת בעיקרה בחוסר היכולת להמשיך ולדפדף כאשר יורד קובץ אל המערכת המקומית, לדיין קיימת בגרסה זו. ובעיות "קריסת" התוכנה מופיעות כאן ממש כפי שבאו לידי ביטוי בגרסאות ראשונות של כל הדפרפנים הקודמים. אבטחה מוגברת חברת מיקרוסופט כללה בגרסת ה-זשזט!ןא: האחרונה שלה אופציה אשר "מאשרת" את אמינותן של אפליקציות ואפליקציות א6צוו6, בעוד הגרסה הבאה (גרסה 14 תכלול גם אופציה חרשה של חיתום הודעות דואר. 06גס8וש4] מצדה, כ4 7% הודיעה כי בכוונתה להפיץ את טכנולוגיית החתימה האלקטרונית החכמה שלה בגרסת הדפדפן הבאה שתצא לשוק. מלחמת הכוכבים כבר כאן אנו מתבשרים כי אתר חדש נפתת ברשת - האתר הרשמי של ₪5 או א המתבסס ברובו על טרילוגיית סרטי המדע הבדיוני הטובים והמשפיעים ביותר שצולמו אי פעם. ישנם, כמובן: מאות אתרים המוקרשים כולם לשלושת הסרטים המופלאים, אך אף אחד מהם אינו נושא את חותם היוצרים המקוריים של הסדרה. אתר זה יצטרף לסררה הולכת ומתארכת של מוצרים המבוססים על סרטים אלו כמו משחקי מחשב, סיפורים חדשים ותקליטורים. בייבי סיטר אינטרנטי רעיון מקורי במיוחר הגיע מחברת 6 ותא א6!קנחו5 שבארה"ב, לשימוש במצלמה דרך האינטרנט. החברה מתקינה מצלמה בפעוטון או בגן הילדים. שמעבירה תמונה אל אתר באינטרנט בכל 0 שניות. טכניקה זו, מאפשרת, למשל, להורים מודאגים להציץ מדי פעם ממקום עבורתם על המתרחש עם ילדיהם. בכוונת החברה גם להרחיב שירות זה הנקרא: "טסיר 506 1" לתחומים נוספים ולשלב תקשורת דו ביוונית. סטנדרט ל-6) בתקופה האחרונה אנו שומעים רבות על התפתהות מהשבי הרשת (8ז₪]ווןז0י) אזטשוטאו - מתהשבים המיועדים לעבודה ברשת בלבד ואינם יכולים לעמוד בפני עצמם. מטבע הדברים, כל החברות הגרולות בעולם המחשוב שמות פעמיהן לכיוון זה, בתקווה לתפוס נתח גדול מהשוק המתפתח. חברת אורוקל בשיתוף עם 600 חברות אחרות ברחבי העולם, עוברת על סנדרט אחיד למחשוב ברשת. "אף אחד לא יהפוך לבעלים של הרשת" אומר אנדי באילי, מנהל השיווק של אורוקל, "הרשת הולכת ומתפתחת למחשוב אוניברסלי ולא לכיוון פלטפורמה מסוימת". מחקרים אחרים מוכיהים שהשוק המתפתח דווקא אינו גדול כמצופה, וסביר יותר להניח שמחשבי הרשת יחליפו את הטרמינלים הטיפשיים בחברות גדולות ולא את ה-₪6 הביתי. אם כן, מדוע שמחשבי הרשת יצליחו יותר מ-06ק רגיל ללא תקליטונים? התשובה לכך נעוצה בעובדה שה-6א איננו הפתרון האידיאלי לצרכן כפי שהוא נראה כיום. כדרי שיהיה לסוג מחשוב זה סיכוי, יש צורך בפיתוח נרחב הרבה יותר של הארכיטקטורה והתפתחות טכנולוגית טניפה לכיוון מבנים ושפות. מהירות חדשה טכנולוגיית המודם התקדמה צעד נוסף עם סיום הפיתוח של מודמים העובדים במהירות של 00%א56% - זוהי מהירות כמעט כפולה מהמודמים המהירים שנמצאים כיום בשימוש, שמגיעים במעט למחצית מהירות קווי ה-50%!. על מנת להגיע באמת למהירות האידיאלית של המודם, יש להשתמש בקווי טלפון דיגיטליים באיכות טובה ולא בקווים אנאלוגיים, לכל אורכו של הקשר. 0 ו עולה לבריטניה האינדקס האינטרנטי המפורסם, ססזז א צ, "פולש" לבריטניה ובכך מתחיל לפרוס זרועות גם אל מחוץ לארצות הברית. האתר הבריטי של האינדקס יכלול בעיקר אתרים בריטיים ואירלנדיים מקומיים. כניסתו של האינדקס האמריקני לוותה בסערה והתנגדות של בעלי 2 ( א זז . הומור > דויד בארי בעולם הסייברספייס 8 כו חצ "אראג קוה ער כבמה התיים בסייברספייס מצחיקים אותך? אסופה של דברים קטנים ומעצבנים. > קניון ההומור ונש | וז וטו . אואואו :קוו כל מה שמצחיק תחת גג אחד, והכל במבצע מיוחד - חינם! > הומור חתולי וח 0685 וא/ו אנשי *תנו לחיות לחיות" לא | יאהבו את האתר | הזה - 39 דרכים לענות את החתול שלך. כל אחד וההומור שלוו אינדקסים מקומיים הטוענים לבכורה, בכל אופן, למתאזרח החדש לא יהיו חיים קלים בין שישה האינדקסים הגדולים הקיימים מזה זמן רב באי הבריטי. לצרכנים, אגב, תצמח רק תועלת מהתחרות החדשה. ברגע האחרון * ה-36או אימץ פורמט נוסף לגרפיקה באינטרנט הנקרא >אזטצווטת 6|טוחסע שוו[קו) וט)אק)ו. קבצים בפורמט זה קטנים בכ-30% (בממוצעו מקבצים דומים בפורמט :]00), ובכך מאיצים את העברתם לאורכה ולרוחבה של הרשת. * בעקבות הסקנדלים האהרונים בבלגיה, מבקש שר התקשורת הבלגי פינת המציאות > 0008 07 859 ו 867/06 - ]סח 15 פה. אראו וה חיות מחמד > ]8 8ח6ה ו וק סה ארארו :וו זהו מקום בו מבצעים מחקרים על ולמען בעלי חיים, ניתן לרכוש כאן חיות ולשוחח עם אחרים על נושאים הקשורים בחיות מחמד. > רשת תת ימית /חנחה/ וט וח 3זט. שתורא/ :111 שירות מידע על העולם התת ימי הסוקר תחומים רבים, כגון: תרבות תת ימית, החינוך, דיג, גיאוגרפיית ליצור חזית מאוחדת על מנת לאלץ ספקי שירות ברחבי היבשת, לפקח ולדווח על כל מקרה של הפרה חמורה של חוקי הצנזורה ברשת. שקגספוטא הכריזה על גרסת הדפדפן שלה למערכת ההפעלה 05/2. ניתן להוריד אותו מאתר החברה ₪0 156 וראו + לאהרונה, הוצנה גרסה חדשה ומשופרת של 00ו8וו₪63!4 ובה קיים כיווץ טוב יותר, אופציות חדשות ואפשרות ל-ע10ס וסטריאו. פרטים ב-ותסס.10 8 [הז. ארארג, + אתר חדש לכל המעוניין לפתוח עסק קטן, כולל עצות וטיפים מעולים נמצא ב-אט.סס, סק אאא עוקיינוסים, אוכל ועוד. גם אנשים אשר | אינם קשורים ?נושא ימצאו אתר זה כמעניין מאוד. > דואגים לחיית מחמד | הח זה וח סש 15 טח רא :זוז ה אתר זה מלא בטיפים 1 ועצות לגבי הטיפול ₪1 - +" בבעלי חיים, בעיקר בחתולים ובכלבים. > כלבים 5 :ה קבוצת דיון המוקדשת לבעלי כלבים מכל הסוגים, שרנה בכל הנושאים הקשורים אליהם. > חיות מחמד 5ן, 85:80 קבוצת דיון כללית הדנה בכל הנושאים הקשורים לגידול בעלי חיים מכל האספקטים הקשורים בכך. ה 35 6 וטאש קמה סביב רעיון של איש אחד וצמחה עד שהגיעה לשליטח כמעט בלעדית בשוק הדפדפנים של האינטרנט. מע מ ה-א ו ענק היה הרעיון ו דפדפן פונקציונלי אשר יתקשר עם כל הפרוטוקלים הקיימים באינטונט דרך מנשק גרפי יחיד, וייעזר תוך כדי כך בקישורי ה-1א16ו06ן19!. כמה פשוט, כמה גאוני. מרק אנדרסון את הרעיון הגה סטודנט צעיר בשם מרק אנדרסון שרק לפני 3 שנים למח באוניברסיטת אילינוי ועבר במשרה חלקית ב-65%א טסו |₪וחש). |החסווג סוזהשו[קן 3 טהווווקהוסטזשיקוופו. אז, רשת האינטרנט לא הייתה מפותחת והתבססה באופן כמעט מוחלט על טקסט בלבד. אנדרסון ראה בחזונו רשת מפותחת הרבה מ יי כ ג יל ד יי 1 לבר שיוט. ביחר עם עמיתו אריק בינה, הם מאת: עמית חסון-אלוני החליטו לבנות מדריך חיפוש מסוג כלשהו, ו נוי ו יי בב שר תחת ידיהם את מוזייק - המנשק הגראפי הראשון 7 המוזייק היתה אבן הפינה שהובילה אל 61566 של היום. חודש מאוחר יותר סיים אנדרסון את לימודיו לתואר הראשון, ויצא לעבר עמק ו כמתכנת. בינתיים, ג'ים קלרק, המייסר של חברת המחשבים סיליקון גרפיקס, יצא ו ו ו ו קשר והחלו להיפגש באופן תדיר כשהם מתכננים. את מהלכיהם הבאים. 7 או כדבריו בתרגום חופשי: "את האבא של | המי שי יי ימי יי יר הפרויקט וכך נולד המוזילה (%..10711.1א). במאי 1994, לאחר חיפוש ממושך אחר אנשי צוות מתאימים, נוסדה ו ובאותו הזמן העסיקה למעלה מ-200 עובדים. וכך, ו יד לרשימת 500 החברות בעלות הצמיחה הגדולה בעולם. אנדרסון, שנלעג לעתים תכופות על ידי רכלני ההייטק והרשת בשל טעמו הרע בבגדים, נמנה כיום על ראשי טקושוטא הנמצאת בלב עמק הסיליקון, ולא נראה יר 7 הגלובלית היא אחת מנקודותיו החזקות: "אני לא רואה את שאקווספושצ! שולטת בעתיד ברשת כולה. היות והאינטרנט דינמית וחדשנית, לא תהיה חברה יחידה שתשלוט בכל". (רבים היו רוצים לשמוע הצהרות שכאלה רווקא מיושב הראש של המתחרה הענקית החדשה בשוק הדפרפנים, הלא זע גי וי - ו ו של חברת המחשבים הענקית - סיליקון גרפיקס, - חברה המתמחה בפיתוח וביצור חומרה ותוכנה ליישומים גרפיים. עַל עזיבתו הוא אומר: "זה הגיע לשלב שלא הייתה לי יותר שליטה על הדרך בה החברה עובדת, ולא ממש התלהבתי מהדרך בה הי - - -י תי -ם . 2 ו כ מ ב ב ו הדברים הוחלטו בידי אחרים. בתחילת 4 זה הספיק, אנשי שכר ] שלטר יבכל, ואני נותרתי רק כדמות . היושבת ו איבדתי עניין במתרחש והתחלתי לחפש אחר משהו מעניין יותר", | והדבר האחר, כפי שהתברר. במהרה, היה האינטרנט. הדברים. התרחשו כמו של ההקמה של סיליקון של הקמת חברה המבוססת על תוכנה מייש "ו ב יי םי וי יי ו היה זה שעסק במימון ובגיוס הכספים לחברה (כמו בסיפור סיליקון גרפיקסו, כאשר אנדרסון מפתח את רעיונותיו עוד לפני ההקמה הממשית שלה. כשהכל היה מאורגן עזבו אנדרסון וכמה מעמיתיו יש לעי ש₪* |בוד יה וו שוג והחברה החלה בפעילותה. תוכנת. זטווקוצש טקהטפוטא היא ספינת הדגל של החברה, ונראה כי היא למעשה מחלקת אותה חינם 7 ל יר ישנו הליך של רישום וישנן גרסאות מלאות יותר אשר נמכרות בחנויות. מלבד זאת, ₪ ספוש מוכרת שרתים לרשת וזהו מקור ההכנסה העיקרי שלה והערכת הכנסות של כמעט 100 מיליון דולרו. ינ ו בעולם המחשוב ובכל התחומים הקשורים ברשתות ובאינטרנט. כרגע, ישנן תוכניות די יב ו ד יי 1 דפדפנים, שרתים וכו'. בחברה מרוצים מהדרך בה הדברים מתפתחים ברשת, ומחפשים כל הזמן תחומים רלבנטיים ד כמובן שתחומי המולטימדיה של האינטרנט חשובים מאוד, ולכן מפתחת החברה אפליקציות שונות בתחומים אלו כמו כ 3ששו. ] 7 .| ותוספות אחרות שהופיעו בגרסת הדפדפן יי (כ-%חו-קט|ץ) - אל אלו מצטרפות ה-/ 1 ואפליקציות שונות של אבטחת םר שי סו וטא רואה את עצמה כאחד השחקנים הראשיים ובעלי ההשפעה על האינטרנט, והיא לא הולכת לוותר בקלות על מעמדה זה. לכן, היא ממשיכה בפיתוח הרחבות נוספות ל-.11א11], ובדחיפה קדימה של טכנולוגיות חדשות. עם זאת, יודעים בחברה שהרשת גדולה מאוד ומשתנה בקצב כה מהיר, שאין אפשרות יי יי וי 1 משמעותית כל כך כבעבר. המלחמה ישנן חברות בשוק המחשבים אשר בולמות את צמיחתן בכוונה תחילה, כדי שלא "להעיר" את החברות הגדולות ולהיכנס עמן למאבקי כוח, | בי יי ומ קש מ ו וי האופציה הזו מעולם לא נשקלה ברצינות על ידי קברניטי שקושפוטא, אך אם בגו רגי יש ץג 1 שאדם כמו ג'ים קלרק לא היה בוחר בה. הענק התעורר ובדיוק בזמן לפני שנהיה מאוחר מדיי. כאשר הבין ביל גייטס, יו"ר וי ו באינטורנט וברשתות מקומיות ואינטרה-נט), הוא הפנה את כל התותחים הגדולים לכיוון זה, והושקעו למעלה ממיליארד וחצי דולרים בפיתוח, כדי להרביק בקצב מטורף את הפער שפתחה ו ג'ים קלרק הצהיר מספר פעמים כי הוא אינו פוחד מהתחרות עם מיקרוסופט, ושיש מקום ליותר מדפדפן אחד טוב במ ער ב מ בי ישן מ-70% משוק הדפדפנים בעולם, ייתכן שקל לו לזרוק הצהרות שכאלו לאוויר, אך את התוצאה נדע רק בעתיד. קלרק סבור כי הסיבה לשינוי כל כך תריף במיקרוסופט היא שבמיקרוסופט פוחדים מ-שקהטפוטא בינתיים, המלחמה בין החברות אף הגיעה לבית משפט, שם תובעת שקושפוטא] את מיקרוסופט על יו ב מ מ ג ומר שני האישים הבולטים ביותר בחברה המובילה באינטרנט, מרק אנדרסון וג'ים קלרק, משלימים אחר את השני 5 ימ ב יל ו ד לאינטרנט. האחד, איש חזון שהוגה רעיונות מופלאים ומעניינים, והשני איש פעולה בעולם הטכנולוגיה אשר שוקד על יישום הרעיונות בפועל ועל פיתוח החברה. מאת: עמית חסון-אלוני זהו הגיליון השני בו אנו ממשיכים לסקור ולעדכן אתכם במשחקי ה-14%8 השונים ברשת האינטרנט. עלינו לזכור שתחום זה עדיין בחיתוליו, ואי אפשר כלל להשוות בין משחקים אלו למשחקי המחשב | המגיעים | מבתי התוכנה המובילים. אי לכך, אמות המידה לפיהן אנו בוחנים את המשחקים שונות לחלוטין מאמות המידה לפיהן אנו בוחנים משחקים אחרים, היוצאים לשוק באופן מסחרי. זגו ה האתר: 11 ] 1" וכה[ וכרא |! הור = שו אראראר ו היסטורית:; משחק מחשב שמקורו בחידרה מתמטית ונכתב במקרים רבים על ידי סטודנטים באוניברסיטאות השונות. ₪ "א | ₪ : " המשחק: משחק חידה/מחשבה מקורי ונחמד. במשחק זה אין כל צורך במהירות תגובה והמטרה היא להדליק את כל האורות, ללא יוצא מן הכלל, במשטח המחולק ל-5%5 ריבועים, כאשר כל לחיצה מרליקה חמישה ריבועים צמודים. המשחק אינו קל ויהווה אתגר טוב לאוהבי משחקי המחשבה. כאשר מגלים את פתרון הבעיה ניתן לנסות שוב, ולקצר עד כמה שניתן את מספר הלחיצות הנדרשות על מנת לנצח. ציון: 4 ו האתר: 1[ 11616[ רוכ 'י, הטסו הא שר" כו היסטוריה: משחק ילדים ותיק, המוכר לנו יותר בשם איקס-מיקס-דריקס. המשחק: למעשה לא קיים הבדל בין משחק זה למשחק האיקס-מיקם-דריקס המקורי, מלבר ההתלפה של האיקסים והעיגולים בראשיהם המצוירים של ביווס ובאטהד, ידירינו הסראגיים מה-+7)א. חמוד מאוד. ציוןו 3 ו האתר: | והזד].<ש[אזו ,111 הבחול1' הזככו[ )וד אראו" זוה היסטוריה: משחק ותיק מאוד מתקופת פלטפורמות משחקי הטלוויזיה ומכונות המשחקים. אנו מגלים אותו בווריאציות שונות עוד מהופעתו הראשונה ובערך לפני עשר שניםו וער היום: המשחק: בגרסתו האינטרנטית המשחק איננו בעל מראה מלבב במיוחד, וניתן היה להפיקו טוב יותר. דבר נחמד ויעיל מאוד הוא האפשרות ליצור תצורה מדויקת על ידי השחקן, וזאת על מנת להתאים את המשחק בדיוק המרבי למחשב השחקן ולמהירות הקשר שלו עם האינטרנט. כך, ניתן לנסות ולבטל למינימום את הפרשי הזמן והתגובה בין השרת עליו נמצא המשחק לבין מחשבו של השחקן. ציון: 3 האתר!: וז" עה[ 5ש1)טרז. רינו וו היסטוריה: משחקי הרפתקאות מסוגים שונים קיימים על מחשבים זה שנים רבות. גם השילוב הנעשה כאן, בין משחק הרפתקה בסגנון הישן ועם או בלי תמונותו לבין משחקי "אתה הגיבור" נעשה בעבר במחשבים שונים, אך רק בעזרת חידושי ה-.11%11] בגרסאות המאוחרות יותר, ניתן להגיע לרמה גבוהה יותר של משחק ונוחות. המשחק: זהו משחק הרפתקה בסגנון של ספרי "אתה הגיבור", וזאת מכיוון שתיכולת האינטראקטיבית של דפי ה-.141%11 עדיין מוגבלת, ולא מאפשרת מרחב מחייה גדול מדיי. בכל אופן, מדובר בהרפתקה גדולה ומורכבת המתמשכת על עמורי .]אדו רבים, אשר קישורי ה-1א16ז6ק,1] הופכים אותה למודולרית מאוד. המשתמש יכול לבחור אחת מארבע אפשרויות כרי להמשיך בדרכו או להגיב בצורה מסוימת על המצבים אליהם הוא נקלע. בנופף, הוא יכול לבחון ולקרוא הפצים הנקלעים לדרכו על ירי לחיצה עליהם. בכל דף ניתן למצוא תמונה קטנה הממחישה את הסביבה הקרובה והרחוקה. ציון: 4 שאלה לעניין קוראים רבים מבקשים כתובות של אתרים שונים ברשת, אך אנו נוטים לענות דווקא לשאלות אשר יעניינו את כלל קוראינו ולא את השואל בלבד. כל מי שמעוניין למצוא אתרים בנושאים שונים, יכול לפנות לכל אחד ממנועי החיפוש המופיעים ברשימה חלקית זו: הוטט.הו15/יה]!הּ. ואי :ה דוה ז.ה .05| אראו 051)?)ר, | הוזנט ה ליעוי 1103124 צר וו וזש[ ג סכ טר ארי חוטש עשוה רצועו :א/.]. [נ)וה וא אסף: "כיצד אוכל לפתוח אתר משלי באינטרנט?" ראשית, עלינו להבחין בין אתר לבין "דף בית" רו קת]ואסווו. על מנת לפתוח אתר מלא באינטרנט, עליך ליצור קשר עם אחד מספקי שירותי האינטרנט ולסכם את הדבר עמו. אני מניח שאתה מתכוון ל"דף בית". במקרה זה, רוב ספקי האינטרנט מאפשרים למנויים שלהם להקים "דפי בית" אישיים ברשת הפנימית. "רפי בית* אלו מוגבלים בנפח ריסק מסוים, ואסור: להם לשאת אופי מסחרי מכל סוג שהוא. ישנן גם מספר | חברות ברחבי האינטרנט המאפשרות למשתמשים מכל העולם להקים "דפי בית" אצלן בחינם, כחלק מתפיסה עסקית מסוימת - נם לדפים אלו אסור להיות מסחריים בשום צורה ואופן. יוסי שר: "קניתי מודם מהיר חדש הייתי רוצה לדעת היכן למצוא פרטים ב-%א1.1- א0 ותוכנות לנגינת מוסיקה בפורמטים שונים, המתאימים למערכת 1 אוו" כפי שציינתי בתחילה אינני נוהג לתת כאן כתובות על פי בקשות ספציפיות, אלא כדי לענות על שאלות שיעניינו קוראים רבים. האפשרות של צפייה בסרטים או ויראו-קליפים דרך האינטרנט היא עדיין מוגבלת מאוד ונמצאת בחיתוליה, אך ניתן להוריד קובצי וידאו לצפייה מאוחרת יותר מהאינסרנס בנושאים שונים ובמקומות שונים ברחבי הרשת. גם למערכת ההפעלה 3.11 אטנהואו ישנן תוכנות שונות אשר מפוגלות להפעיל את כל הפורמטים הקיימים לתמונה ולצליל בדומה למערכת 95 %שסוחוו, וחלקן מורצות ישירות מהרפדפנים. חנן זלצר: "כאשר אני מפעיל את תוכנת הדפדוף, עליי להכניס לחייגן את הסיסמה. רציתי לדעת כיצד אפשר לשמור אותה כדי שלא אצטרך לחזור על הפעולה בכל פעם?" קיימות מספר דרכים כדי להגיע אל התוצאה המבוקשת. ברוב החייגנים, ישנים כחדשים, ישנה אפשרות לשמור את שם המשתמש והסיסמה בתובו, ואחר כך על ידי סימון במקום הנדרש להפוך את ה-ווועס.! לאוטומטי. אז יכניס החייגן לבדו את שם המשתמש והסיסמה. אפשרות נוספת היא כתיבת תסריט (וז5) אוטומטי אשר ייקרא על ידי החייגן במהלך ה-חוקט.1, והנתונים הקיימים בו ייכתבו לתוך המחשב המרוחק. הרוב המוחלט של ספקי הגישה לאינטרנט בארץ מנפקים תסריטים מוכנים שכאלה לחייגנים או למערבות הפעלה ספציפיות ובדרך בלל ל-95 פס!וחו/). אמיר מכרמיאל: "דיברתי ב-:0)₪] וראיתי שאין אף מפעיל לערוץ, איך זה ייתכן?" מפעיל הערוץ הוא למעשה ה"בעלים" של הערוץ והוא זה שמרשה למשתמשים אחרים להפוך גם הם לבעלי זכויות מפעיל. דבר זה נחוץ על מנת לשמור על "בעל בית" ועל הסדר בערוץ. אם המפעיל לא ימנה מפעילים נוספים לצדו, במידה שהוא יעזוב, יוותר הערוץ מלא במשתמשים אך ללא מפעיל. ברגע שעזב המפעיל האחרון את הערוץ, לא יוכל אף אחד מהמשתמשים או מהמצטרפים החדשים להפוך למפעיל בשום צורה, ער שכולם ינטשו ויצטרף שוב משתמש ראשוני. במירה שאתה הוא מפעיל הערווץ, דאג למנות מספיק מפעילים כדי לא להגיע למצב שכזה, אך זכור לבחור אותם בזהירות, שכן בחירה לא נכונה תוביל לבלאגן ול-18035א ]א מיותרים. תורה לצל כל המכתבים, ה-11]א-:-ים והפקסים שאתם שולחים | אלינו. המשיכו לכתוב, להביע דעה, להציע הצעות ולספר על האתרים | המטניינים בהם אתם גולשים. כתובתנו היא: <1או - מדור האינטרנט, ת.ד: 2409, בני ברק 51114, פקס: 03-5708174, או ל-|וה1א -: |ו.וסת.הטופועושת ₪ קנות, ב- 3110 12:51 ו. מאת: אדיר להב ה-27=>(ות, ו וְה- 70 - כל אלה היו משחקים מעולים, ולמרותח ההצהרות שהגיעו ולמ צאתם לשוק, קשה לומר שהם היו באמח יצירות מופת בעלות חשיבות עליונה לתחום סימולציות. הטיסה. לעומת זאת, החזרה לבגדד מצליח להרשים במספר תחומים ואף מתעלה למעלה מהמשוער (אך גם מאכזב מעט בתחומים אחרים). העלילה פשוסה ביותר ומחזירה אותנגו אל המלחמה מעל שמי עיראק. אתה הוא סייס 1-16 בטייסת אמריקנית ועליך להשלים משימות ממשימות שונות, אשר 'וסברו לך באמצעות תדריבים מקרימים. המשימות מגוונות, כמעט כמו>תפקיריו של טוים קרב ב במלחמה. וכוללות . = הפצצה של מתקנים שונים, ליווי מטוסים:אחרים. קרבות אוויר וכדוטה. כך תוכל להתחיל את יהמשימה בבסיס הבית שלך להשתמש באופציית *ההתחלה מהירה" בי ד להתחיל את המשימה כבר באוויר. לאחר מעבר במספר תפריטים, תשב בתוך 16-:] חדש ובוהק. בתא הטייס הכל נראה מרשים למדי, השעונים. השונים : 0 ] : מאורגנים בצורה יעילה והם בעלי רמת / פירוט גבוהה, אשר ממחישה את המאמץ הרב שהושקע על מנת להפור את תא הטיים למקום נוח ומשופר יותר ממשחקים קודמים שראינו. הסימולציה מבוססח 8 מטוטי :161=:], [ה םש אה ליךי ב השימוש בג'ויסטיקים השונים:: עם -זאת. ניתן עדיין לשלוט עְלוּו"גם בעזרת המקלדת, אך ללא ספק,/זה קשה וותר ולא מספק את אותן התחושות. הַשימוש בג'ויסטיק טוב ימה"ש את יק ה*סחיבה" וההתנהגות במנההו/מדויק למדי, ועל פי. עדויות: של בעלי ניסיון אמיתי בטיפות מסוג זה, התחושות בהחלט מתקרבות לדבר האמיתי: הגרפיקה במשחק טובה, ושטחי האדמה רבגוניים ושואפים להיות מדויקים בקנה דה זהה לשטחה של > עיראק. אולם לעתים נתקלתי בבעיה קטנה - האדמה בחלקים מסוימים מופיעה על המסך רק כאשר טסים מעליה, מה שגורם לחוסר סינכרוניזציה ולבעייתיות מסוימת בפל הקשור למרחקים השונים. עיקר הפעילות של המשחק מתרחשת בגובה רב ולכן אפשר לומר שחשיבות פרטים אלו היא שולית, שכן השתקן לא נמצא בקרבה לאדמה במרבית המשומות (אלא אם יש לו עדיפות מסוימת להתרטק אליה בכל הזדמנות). בכל אופן, הנהפיקה יפה וצרין לזכו) שהרגש העיקרי בסימולציה כולה הוא על התיאליסטיות אי לכך, השתמשו יוצרי המשחק נצילומים ובתמונות לוויין, אשר נלקחויעל ידי הצבא ומשרד הביטחון האמריקני לפני ובמהלך המלחמה. תכונה ייחודית וחדשה למשחק שטרם נכללה עד היום באף משחק סימולציה הינה האפשרות לשחק בעזרת שני מסכים בו זמנית. ניתן לראות כאן על מסך אחר את הנוף ואת השעונים, ועל מסך נוסף את ה-1:70א (צג21801] תסוושחט -נווטזאו - נתונים שונים על מצב המטוס. זוהי תכונה סטנדרטית למשחק זה, ועל מנת להשתמש בה יש צורך להתקין כרטים 68!וסז6!] שחור//,לבן או כרטיס תואם אחר, ולהתקין ררכו מסך מונוכרום בגודל "9 (דווקא תנודל הזה נבחר משום שהוא קרוב מאוד לגודל של מסך כיןוא אמִיתוו. על אף כל היתרונות, מצאתי חולשות מרכזיות במדריך הוראות השימוש., במשחקים מורכבים כסימולציות טיסה חשוב ביותר שהמדריך יהיה ברור, פשוס וחד משמעי לגבי ההפעלה של הציוד והמכשירים השונים במטוס. המדריך במשחק זה פשוט אינו כזה - הוא אמנם מלא בפרטים ונתונים על המטוס, על חלקיו השונים, על תכפונותיו וכו', אך לעתים קשה לדלות את הפהטים האמיתיים שאתה זקוק להם..פרש לכך, חולשה נוספת נעוצה בזמן הטעינה הארוך מדיי של המשימות השונות ‏ ולעתים ער כדי חמש דקות תמימות למשימה בודדת) אחרי הכל, זוהי סימולציה טובה, מדויקת ומעניינת אשר מתאימה בעיקר לט לסימולציות טיסה הזסוקים למשתק כמעש כמו אוויר לנשימה. [ור יי ז בח | [ ב ב לורה קרופט גיבורת משחק המחשב של השנה אשוווהא הווטד (שודדת הקברים) תגלה לכם זהי אישה אנזיתית. הווטוא מווטוד הרפתקאה חסרת חי הגו יוהופוזי וני ויחו של שלוש זוויות צילום על הדמות הראשית הופכות את אץנווהו הזו ד ההרפתקאה התלת מימדי המציאותי ביותר עד כה! לורה יוצאת בממזסע להחזרת חלקי קנזע עתיק ורב עצמה. בעזרת שני אקדחים אתם מחסלים חיות טרף, עטלפים, דובים וכו" שעוממדים בדרככם. יותר ממ -- 5000 אנימציות של לורה, מאפשרות תנועה חופשית וטבעית של הגי גיוז גרוב לביק ה[ גי וגוז 1 ירי יר זי ורי ודי שיגרמו לכם לקום בבוקר, לרוץ למחשב, לי יריו בד יי וי להפסיק לאכול, ולחלום על פתרון [ ו ו ב ויוי יה ודיי ןודי רטיר גי לורה קרופט. | האשה שלא)פסיק לרגש אותךן.: % מאת: דוד זילברשטיין מי שעוד לא ידע ודאי ישמח לגלות כי חברת ו1) אדאו האמוחד היא בית התוכנה של לא אחר, מכוכב הקולנוע המופלא רוברט דה-נירו, אשר לפני מספר שנים החליט להשקיע כמה מהמיליונים שלו במשהו שיצמיח תועלת - משחקי מחשב. 9, הוא משחק ההרפתקה הראשון של 6)שמואץ, והוא הרפתקת חידות רוק'נרולית מוזרה, המדובבת על ידי כוכבים הוליוודיים. 9 נקרא בעולם משחקי המחשב אאא אך למרות זאת, שמו האמיתי הוא 9. זה השם תמופיע על גבי העטיפה וזהו שם המשתק. המלה מא]ןא עלתה, שכן ספקי המשחקים בארה"ב היו צריכים לפרסם ו" 8-ה מלה שלימה על ניירות הפקס שלהם, ולא סתם סיפרה בודדת שעשויה להתפר? כטעות רפוט למי שאיננו חד עין וראה המקרה המצער של משחק האימה כו. עקב היותה חברה חדשה, 4)טמןחץך יכלה להרשות לעצמה לעשות דברים בדרך מקורית ללא מחויבות למסורות עתיקות. עם פתיחת המשחק נקבל גלויה; מעטפה חתומה ובתוכה צוואהּ וחוברת הוראות המאוירת באופן חמוד להפליא. בגלויה משתקף לו אי, ועל האי אחוזה - הם הירושה שקיבלת מהדוד הרחוק שלך. האחוזה נראית כמו שילוב של ₪51 ו-₪1!₪57 77 - חדרים מבעיתים, יצורים מכניים ומפלצות, מנגנונים ומעברים סודיים, חידות, טריקים, מלכודות, ובמלים אחרות כל מה שיכול להעמיד בסימן שאלה את שפיותו של ו = הדוד הרחוק. 2 לאחר סיור היכרות = במקום (מומלץ לעשות בו שש :]א) 5 5ו, תיפגש עם שש צוות האחוזה ועם האורחים המוסיקליים. מוסיקאי רוק מתוסכלים | שררכם לא צלחה, מצאו בדרך זו או אחרת את דרכם לאחוזה ותפקידך לעשות להם א-)מ3]אס), זהו עסק לא פשוט, אשר מסתבך עוד יותר לאור העובדה שקודם כל המוסיקאים עצמם צריכים לרצות בכך. המשחק איננו דורש בקיאות או הבנה מוסיקלית, ואתה אפילו לא ממש צריך לאהוב מוסיקה בשביל לשחק וליהנות ממנו. כמו 5]/₪₪5 ו-ד'צ]א, 9 מלא בחידות, פאזלים ושאר משחקי מחשבה, שמטרתם להפעיל את התאים האפורים ולקדוח במוחנו הקודח. עלילת המשחק מוזרה, מסתורית ובלתי מובנת - אך ללא ספק קיימת וחיונית. בדומה למשחק אס צגם ₪ צהשמוא מחד של ה-5דאמפן55א, אווירת פוריאליזם מסתורית אופפת את זירת הפעולה. חדרים צבעוניים ומקושקשים ברמה הזייתית, ולעומתם אפלוליות המסדרונות והשכת האחוזה, מהווים כאמור חלק בלתי נפרד מהמשחק. החידות ב-9 נעות מרמה בסיסית לקושי מתקדם, הכל - מחידות סיימון, דרך פאולים, וכלה במבוכים וחידות מתמטיות. 9 חד לנו חידות, שואל ומנסה אותנו כמעט בכל רגע. אך אל לנו לתת לעניין לפגוע בעיקר - להתבונן ולגלות... אחוזת 9 מעוותת ומופרעת באופן כה ביזארי, עד כי כל חדר בו נתבונן יעורר השתאות, השתוממות ואף פחד ואימה. חשוב לזכור כי איננו מבקרים במוזיאון - מותר להסתכל אבל מותר וצריך גם לגעת ולעשות. חשוב לדעת לאן ללכת ומתי. ויותר מכך, חשוב לדעת לאן לא ללכת. במו בכל כתבה על קווסט המושתת על חידות, החיסרון הוא בעלילה. משחקים כמו 9, יוצאים מתוך הנחה שהסיפוק מתקבל מפתרון כל החידות והבאת הסיפור אל סיומו, כשאלמנטים כמו איך נראה אותו סיום או כיצד נראה הסיפור כולו, הופכים למשניים. הסוריאליזם והמטתורין החידתי אמנם מאפילים על חוסר הסיפוריות ורדידות התוכן, אך לעומת משחקים כמו קאס58% אמאסתם, זהסואא המתואמהה ו-מממפוא ]א זסו, 9 לוקה בחסר. וחבל. 9, לכל מי שאהב את אס צגם הג וה אופזוא חזזד, יהיה פגיעה קולעת. אך אינני בטוח שישנם מספיק כאלו. כל מי שאוהב את הקווסט שלו |אשזסטוא עם הרבה רוטב ותוספות, גרפיקה ואנימציה, פס קול איכותי, דיבובים הומוריסטיים של סלבריטיס וכמובן המון חידות, פאזלים וחירות היגיון - שישים פעמיו לחנות הקרובה, 9 מחכה ל טאת: בן כספי יצאה בהכרזות ענק על קווסט נוסף - 8/4%14. כמו בכמה ממוצריה האחרונים, הציפייה הארוכה להרפתקה ענקית, התנפצה כשנגלה לפנינו עוד קווסט חידות. אך לאחר שמחינו את דמעות היגון מעינינו, הופתענו לגלות ש- ,4.1 הוא משחק מצוין עם עמוד שידרה עלילתי חזק יותר מכפי שזה נראה בתחחילה, והוא בנוי בצורת סיפור מדע בדיוני קלאסי. פתהתצות. אאאאטטא אהמחט ו-108₪780₪8588 - כולם מוצרי חתתן5 שפועלים על אותו עיקרון: גרפיקה מצוינת, מעט עלילה והרבה חידות היגיון ופאזלים. מאז '51'צוא, שהוכיח את הטענה כי הרבה חידות ואיכות גרפית גבוהה יכולים לחפות על חוטר עלילה או עלילה חלשה, קמו הרבה משחקי 5'צוא, חיקויים ודימויים, ומספרים כי 2 ד8ו]א בדה למעשה, התעשייה הפיקה כל כך הרבה משחקים מסוג זה, שבעולם משחקי המחשב יש שהגדירו אותם כז'אנר של הרפתקאות-חידות העומד בפני עצמו. אתאהמן, הברה באמת מפוארת וותיקה, שלמעשה המציאה את המושג .₪ וי .= ים] | = = זפתעהס, נטשה מאז ([5|אםג.ו |1 ]א את עולם הקווסטים ועברה לייצר הרפתקאות-חידות. עובדה דד מוזרה, שכן 062 זכה להצלחה בלל עולמית (ואף לתואר "משחק השנה" במבתר ‏ מגאזינים) ופרט ל-6%3875], אין ל-האאטו5 מתחרים של ממש בתחום. על החסרונות של משחקי-חידות. חוסר העלילה שבהם, היעדר מנשקי ריאלוגים ברמה נאותה ואופי דמויות שטוח ופשטני שקיים בהם, לא נדבר היום. העובדות מדברות בעד עצמן - יש הנוהרים אחר משחקי החידות ויש את אלו הנשארים נאמנים לקווסטים העלילתיים. 1אה, אגב, הוא אחד ממשחקי החידות היחידים שהצליחו לשלב בתוכם אלמנטים סיפוריים ועלילתיים ברמה גבוהה. הסיבה לכך טמונה אולי בעובדה שבראש צוות ]א העמידה 51568 את הסופר הנודע ארתור ם. קלארק - הכותב מדע בדיוני ולא בריוני, אשר על הסרט המהפכני שלו "2001 - אודיסיאה בחלל* ודאי שמעתם ואם לא צפיתם בו בעצמכם) ארתור מציב אותנו, גיבורי המשחק, בעתיד. חללית בצורת גליל ענקי מופיעה בגלקסיה ומשלחת של מדענים, אסטרונאוטים ועיתונאים, יוצאת לחקור אותה, לגלות משהו אודות יוצריה ושבביכול אינם על סיפונה), ולקבוע אם היא מהווה איום או ברכה לכרור הארץ. לאחר זמן מה על החללית, המפקד מת בנסיבות מסתוריות, ואתה נשלת להחליפו. משימתך העיקרית ב-%1 היא לחקור, לסייר, לגלות, למצוא ולפענח. הבעיה היא שהגעת אל החללית הזרה באמצע המשתק. הצוות אמנם מצומצם, אך ישנם מספיק טיפוסים חשודים ואין צורך לספר שהברידות ותופעות הלוואי הנלוות לשהייה ממושכת בחלל, הופכות את כולם לנוירוטים משהו. תשתית המשחק משלבת קטעי רקע מצוירים ואנימציות תלת ממדית עם דמויות ומנשק דיאלוג בווידאו, והכל באיכות גרפית מעולה. עלילת המשחק מנסה להיות נון-לינארית ודינאמית והמשחק משתדל לאפשר מספר דרכי התנהגות עם כל דמות ודמות. אינך מחויב לנקוט עמדה מסוימת ברוב המקרים, מה גם שהשימוש בטכנולוגיית וידאו לא איפשר ומבחינה תקציבית), יצירתם של הרבה מצבי "מה אם", ולעתים תרגיש קצת מוגבל בכל הנונע ליכולת התגובה. אף על פי כן, הואהא הוא כמעט קווסט לכל דבר. מה ששם אותו באופן חד משמעי במשבצת של משחקי החידות הוא העובדה, שהמטרה העיקרית היא לגלות ולחשוף את העולם החרש שנמצא על החללית. זהו קווסט חידות השומר על רמה בכל תחומי הז'אנר, הן של החידות והן של העלילה, על גבי 3 תקליטורים, 4% אוצר בתוכו עולם שלם וסיפור (או יותר נכון סרטו מדע בדיוני מרתק, שאנחנו הגיבורים בו. 1 כוקירה, מאת: ערן בן-סער חובבי משחקי הלוח - עורו! משחק החלליות המדהים של 688], "מוות שקט" הגיע. הוא מדהים, פשוט ללימוד,. מהיר ליישום ומאפשר לפצפץ יריבים בחלל החיצון בעזרת חלליות מדהימות וטכנולוגיה. מתקדמת. המשחס'מדהים בנוחיותו וברגע שיש לךיחף חללית יש לך הכל. הקרבות. מתנהלים כמובן על מפת הקסים גדולה ומיניאטורות מפלסטוק מייצגות חלליות, טילים. | פצצות טורפדו ושאר יהקות מהחלל התוצון. כל זה כלול בערכה המלאהל כמו גם דף סצינות התאלתי שמסייע' בהבנת: חוקי המשחק תוךה פדי משחק שק ממש. לכל חהללית יש דירוג | שטתםם הקובץ עד כמה.היא יבולה לזוז בתור.' תונעה- | קרימה עולה נקודה את פנייה קטנה הצידף "שנלה לוש נקוקוּת ופניות גדולות = עולות עוד יותר, %- יסנם |שלושה. כלי שק ה במשחק: טורְפדו, טילים | ותותח ים. טורפרו וטשים יורים 3 בתחלת: התור עוד לגי התזוזה, ורודפים אתהית)לאורך כל הלוח (כן, גיתן לברוח מטודפ]ןן וטילים, או ליירט אותם. לאחר הנועה מגיע שלב הירי | בתותחים.. והכוונה לתותחי לייזה! שונים ומשונים וחף שלם של 15 סוגי לייזר נמצא בספר החוקִים). קשנו גלגול פגיעה הנקבע על פן סוג 4 וכשרון: התותחן שלך - וכלה |בפגיעות קריטיו גלגול זה צריך לעבור את דירוג ההגנה של היריב (לכל חללית דירוג הנה שנקבע מראש על פי יכולותיה בשלב הבנייה), אם אבן פגעת, אין צורך בגלגול נוסף, משום שעבור כל כלי נשק מצוין אסיהוא גורם לנזק נמוך, בינוני או גבוה. נזק נמוך פירושו שנגרם נזק על פי הקובייףיבעלת הַתוצאה הנמוכה, בינוני - על פי הָבינונית * הגבוהה. מעבר לכך, לכל חללית ישי גם דירוג הפחתת מק המפחית קצת 'מְהנזק שנגרם לה. | נזק מיושם על ידי מחיקת קוביות "במעקב הנזק" של החללית. לפניך מופיעות שורות של קוביות/בהן רשומות תוצאות הנזק - החל, מאיבוד יכולת תנועה,. יכולת חסימות נזק, איבוד נשק : . . . וגבוהה -יעל פי הקובייה עם התוצאה0 | והתפוצצות | קריטיות הזָיהַבְּכה יותר פשוטות מאשן . בשאר השיטות'של ₪ן. : מוחלטת של ₪ ית. אגב, פגיעות. > כמן כן, קיימים במשחק אלמנטים טל]. טפנולוגיה גכוהה במו הגנה לטווח אפס, מסיחי טורפדו, מערכות תיקון נזק פגומי וחוקים ליצירת חלליות משלך, ות קצרנם * או מערכות ארוכות. לצורך.זה, לכל חלל ית יש דירוג הנקבע על פ'שכולות יפכ שרונות טייטיה, כך שאם לכל לאסטרס1. 1 0% חוקים | לקרב תלת ממדא וכמו תמיד, - גם הפעם עשו באטוו עבודה 7 | יסודִית מאוש]- הבונוס העיקרע חגא שפל קרב אורך לא יותר משעה, כך-שנותן לשחק משחקים ברצף ולא חייבים לארגן חמש עד שש שעות, מראש כפי|שנהוג לעשות לפני משחק קרב-טכ'. | , סוי חלליות: 24 חלליות רגילות וספינות תותחים. סוגי תותחים: 15 המחולקים לתותחי מאסה, לייזרים, נפצרים, מפרקים, תותחי איוניזציה, תותחי פלאזמה ויורי אנרגיה. סוגי טילים: משגרים של 5, 10, 15 או 20 טילים. טוגי טורפדו: טורפדו בדירוג 10,; 0 30, 40 ו-50. סוגי בטיס חלליות לבנייה אישית: 4 בסיסים, תו , ן ן ו מאת: ערן בן-סער כמעט רבע מאה הלפה מאז נכתב [וה18ה מוגןי), הטיוטה הראשונה שגלגולה הסופי היח ח- 6 בתסטקחנו, היו וקשה להאמין עד כמה הז'אנר גזיל. בעשור הראשון לקיומו לא חיח לנו כלום מלבד 8.0], ההוצאה הראשונה של ה-0 0 וכמח משחקים נוספים כמו שטוו או 17018 8 >!|שתתט1. חיום, לעומת זאת, משחקי תפקידים מצאו להם פינה קטנה בכל תחומי המשחקים, וגם מי שלא משחק במשחק הקלאסי משחק באחד מגלגולין המרובים. במרוצת השנים, קיבל המשתק הקלאסי את השם מטשופצ5 מס 016גדך ("שיטסת משחק על השולחן") - במה חברים נפנשים לפחות פעם בשבוע ומריצים הרפתקה סביב השולחן, בעזרת מספר דפים וכמה קוביות. למרות שבארץ מתקבל הרושם כאילו לק לאחרונה צצו המשחקים האלה, למעשה כמעט כל המתחרים הרציניים ל-0%₪ קייימים כבר שנים (שיטת הגיבור בת 15, מרוצללים בת 7, זויוס ו-קאנוא בנות 3ן וכרו, אך הבלעדיות של מיצוב על השוק עברה עם ה-2ןאכוה יותר מדיי זמן. בסגנון הקלאסי כבר כיסו כבמעט כל ו"אנר אפשרי, מפנטזיה ועד אימה ומבלשות וער מרע בריוני. אפילו שיטות אוניברסאליות יש לנו בשפט, אבל אנשים דצו גיוון וכך קמו אט אט הסגנונות השונים. הראשון היה קרוב לוודאי !סא 6צן], משחק תפקידים חי, שבארץ קוראים לו כאסשא. חבוהות. של שחקנים, ששפיותם מוטלת בספק, בנו לעצנמם חיקויים לשריונות וחרבות, והלכו לשחק "כמו באמת" בשדות ובגבעות. בהתחלה זה נתפם כבדיחה, אבל אס אט גילו את הפוטנציאל של הרעיון וכיום יש, במיוחד בבריטניה, מועדונים מקצועיים ל-קא.]. כתוצאה מכך, חברות שונות, כמו ]וס שווא, מוסיפות פרק שלם על איך לשחק את המשחק שלהם בסגנון ץקה באותו זמן, ובמקביל לאנשים שהיה להם יותר מדיי זמן חופשי; החליטו האנשים שאין להם את הזמן להיפגש ב סוף שבוע, להקים את !גוא צט 1 "משחק דרך הדואר", וכך, במקום להיפגש עם אנשים מוזרים, אפשר לשתק בהתכתבות. זה תפם, אין מה להניד. בתחרויות הפרסים היוקרתיות של 60% אמט או זוגי] 6וז20) מחלקים פרסים על משחק הדואר המוצלח ביותר של השנה, ובאירופה יש מאות אם לא אלפי משחמי תפקידים מדוורים וגם בארץ פתחו אחד בחיפהו. אלא שאז באו האנשים עם המחשבים שהיו רחוקים מלהתנתק מעולמם הזוהר ותמרובץ. "אוהדי הקרינה" יסדו שני סגנונוח חדרשים של משחק תפסידים. הראשון, והמבוקש ביותר, הוא הרפתקאות בסגנון משחק תפקידים על המחשב, והשני הוקם לאנשים שאין להם כוח ללכת לקנות בול (כמוניו והוא - וחטסטוא צט צגוק - מי צריך לשחק דרך הדואר או לראות את החברים! פשוט נתקשר אחר לשני דרך המודם וזכרו, אלו היו ימי הטרום-אינטרנטו. הלהיס האחרון של משחקי התפקידים הוא משחק הקלפים, טוקג]א - האב המייסד של הרעיון. במקום לקנות ספר חוקים ולאסוף כל שבוע את אותם אנשים נטנה חבילות קלפים ובכל פעם שנפגוש שחקן, נוכל לשחק איתו על המקום וללא הכנות מיותרות. חוץ מזה, זה גן עדן לאספני קלפים נדירים והוצאות ישנות, ואפילו קיימים עיתונים המפרסמים ערך כספי של קלפים שונים (לא מזמן נרפשו ב-1,500% שישה קלפים נדירים שיצאו רק בהוצאה הראשונה של שועגוחו. בקיצור, גם אם כיום משחקי תפקידים לא משלבים מפגש חברתי בכל סוף שבוע, זה עדיין עולם נפלא. מאת: ירון פרי מה שאני הכי אוהב | בסייברפאנק זה קיברה, הרבה | קיברה. לרוע המזל מרוצללים | מכיל רשימה קצרה ופשוטה של השתלות מסוג זה, ולכן חשבתי על כמה רעיונות חדשים. אני יודע שחלק מהם קצת פחות "שימושיים" מאחרים ובעצם, הדבר תלוי בכל שה"ם ושה"ם. מגבר ראייה: מגבר זה מאפשר לראות למרחקים גרולים פי כמה וכמה מראייה רגילה, ואף להנדיל עצמים הנמצאים בטווח קרוב למשתמש על מנת שיוכל לבחון פרטים קטנים מאוד. טווח הראייה המשופר הוא פי דירוג+1 מטווח ראייה רגיל, וניתן להגדיל עצמים הנמצאים ברבע הטווח הראשון. דירוג מקסימלי = 8. מחיר = 1,000% לכל דירוג. מחיר יישות = 0.1 לכל דירוג. בוחן טעמים: יחידה קטנה המורכפבת על הלשון ומצוידת בזיכרון עצמאי. היחידה נרכשת עם זיכרון של שלושה טעמים לבחירת המשתמש, ויכולה ללמוד עד 10 טעמים נוספים. כשהמשתמש טועם דבר מה הוא מייד יודע אם הטעם מופיט בזיכרון שלו ומה בדיוק הוא טועם. דבר זה יעיל במיוחד לזיהוי רעלים שונים. מחיר = 2,500%. מחיר יישות = 0.2. בוחן ריתות: מורכב בתוך אחד הנחירים וזהה בתפקודו לבוחן טעמים. היחידה באה עם זיכרון של שלושה ריחות; מפוגלת ללמוד עוד 10 ריחות נוספים ומספקת כמובן זיהוי מהיר לכל מה שהמשתמש כ40 7% מריח. מחיר = 3,250%. מחיר יישות = 0.3. מגבר ריח: מגבר זה, המושתל בגשר הפנימי בין הנחיריים, מגביר את חוש הריח של המשתמש עד לרמה של חוש הזהה ביעילותו לחוש הראייה. גם עם עיניים עצומות ואוזניים מכוסות, יוכל המשתמש לרעת מה מתרחש מולו ואף להילחם ללא עונשין. מחיר = 10,000%. מחיר יישות = 5, מגבר תחושה: מגביר את חוש המישוש בקצות האצבעות עד לרמה של הבחנה בפריטים שגודלם פחות ממילימטר. המערכת כמעט בלתי נראית לעין אך ניתן להבחין כי קצות האצבעות מנופחות במקצת. מחיר > 3,000%. מחיר יישות = 1 מגבר זריזות: מערכת עצבית שמגבירה את זריזות הדמות (וכל מה שנובע מהזריזותו. המערכת מגיעה בשלושה דירוגים, כל דירוג משפר את הזריזות בנקורה אחת. מחי" = 0% לדירוג. מחיר יישות = נקודה לכל רירוג. מאגר חמצן: בלוני חמצן קטנים המושתלים ליד הריאות, כך שבזמן חירום ניתן להשתמש בהם במקום לנשום | וסך הכל מכילים הבלונים 0ן דקות של אוויר). ניתן להשתיל את היחירה פעמיים ולקבל 20 דקות של אוויר. מחיר = %. מחיר יישות = 1. מסננים לדרכי הנשימה: מסגנים מעולים אלו מורכבים בתוך דרכי הנשימה ומסננים רעלים וחומרים מסוכנים ' אחרים. המסננים טובים לתקופה של שנה אחת שאחריה יש להחליף את המסנן הפנימי. מחיר = %. מחיר יישות = 0.7. מחיר להחלפת המסנן הפנימי: 2,500%. ואחרון אחרון הביב, משהו באמת שימושי: רדאר פנימי לגילוי מורגן: רדאר פנימי זה יאותת למשתמש מתי מורגן לה-פיי נכנסת למציאות שלו, ויודיע לו מה המרחק ביניהם. כשמורגן מתקרבת הרדאר מצפצף בקול רם כדי להעיר את המשתמש במידה והוא ישן. מחיר = 450,000%. מחיר יישות = 5. סיפורים, רעיונות, הרפתקאות וכל המוזר והיוצא דופן, שלחו למדור משתקי התפקידים - כתבות חוץ. מוות שקט חלליות רודפות אחריך לאחרונה שחררה 16₪] הוצאה מחודשת למשחק הלוח שלה "60 וחסוופ", משחק שמהותו קרבות בין חלליות. ללא קשר למערכה ולעולם ישנט סוגים רבים של חלליות 2 וכמובן חוקי בניית חלליות משלך), וחוקים פשוטים ליצירת )]/‏ סצינות קרב. אחד היתרונות הגדולים של משחק זה על פני 6 משחקי חלל אחרים, כמו 50186 זגו5, ו[סטוטז46. אד הצוגוט. ], הוא שכל קרב אורך בין רבע שעה לשעה, כך שניתן לשחק בקובץ של קרבות במפגש אחד. הערכה המשופרת מכילה מיניאסורות מפלסטיק לחלליות הבסיסיות ולטילים ולפצצות טורפדו. כמו כן, היא מכילה גם מפות, ספר חוקים ואוסף סצינות פתיחה שיקלו על לימוד המשחק. מג]זא התג 065 ]00 אלים ובני אדם משחק פנטזיה חדש מנסה את מזלו בשוק המוצף. המשחק נקרא על אלים ובני אדם, והוא הגיע מהוצאה חדשה ובלתי מוכרת העונה לשם >חטוטוו!סז] זטווםו50 - חטו. המשחק מנסה (ולהפתעתי הרבה מצליח) לשלב את התחכום של שיטות כמו זשופהוח6!ס עם הנוחות של ה-20, ומוסיף כמה צ'ופרים משלו כמו קלפי התערבות אלוהית ומפלצות כמו הארנב העורף. פמסותו]א אזה2] :הזזה 110016 עונת הציד למשחק הקלפים בארץ התיכונה יוצאת ההרחבה השנייה והראשונה הייתה "הדרקונים"), אשר משנה את הכללים. בהרחבה ניתן יהיה למצוא קלפי סוכנים וקלפים חדשים וזהים לדמויות שלך), הנשלטים על ידי היריב ופשוט צדים את החבורות שלך. קלפים נוספים מעוררים את המפלצות, גורמים להן להתארגן באסטרטגיות חדשות ואפילו מחזקים את קלפי יהיי .יק האורקים הפשוטים. אתרים חדשים נוספו | לאלו הממוקמים ] מתחת לפני האדמה ₪ ומערות, מחילות וכר)ו וכוללים קלפי מסעות, אשר השלמתם תוסיף לך נקודות שליטה רבות. | | | " | . 0 היה ' - "מ . - שר ₪ ₪ ₪ 2 . | :'יי] ו - 8 ה 16 טוו3 גדול ביפן זהו שמו של משחק תפקידים עתידני וטוקיו 2003) מבית היוצר המשותף של חברת ה13|!503 > ושל 5סהה3כ) 1670 משחק זה הוא הראשון בסדרת משחקים היוצאים לאור בשיטת חסוה] - שיטה חרשה המשלבת בין שיטת הגיבור לשיטת א6!זטוח|. השיטה המשולבת היא מולטי-סגנונית, כלומר כל משחק בשיטה הזו יעבוד על פי אותם חוקים, אך לא יכלול ספר חוקים משולב לשיטות אוניברסאליות. היופי בשיטה החדשה הוא שניתן לשחק בה גם ב-חסועטז, גם ב-א6]!ז6וה] וגם בשיטת הגיבור, כך שכל מוצר של הטוקטו:] מתאים למעשה לשלוש השיטות וכל מוצר מהשיטות הנפרדות מתאים ל=חסוווי]. ספרות סאגת עולם הבאר הוצאת עם עובר שחררה לשוק את "גולים בעולם הבאר", חלקה השני של סאגת עולם הבאר של ג'ק צוקר. החלק הראשון, "חצות בבאר הנשמות", כבר יצא לאור ויש לקוות שגם את ההמשכים נזכה לראות בעברית. בספר הזה מציג ג'ק צוקר את מרווה צ'אנג, הגיבורה השנייה של עולם הבאר, ומתעלל בה קשות. רק ב"שובו של נתן ברזילאי", הספר הבא בסדרה, ייפתרו הדברים כראוי ותוכשר הבמה לאירוע הגדול מכולם. התאזרו בסבלנות... מאת: דוד זילברשטיין חברת א180:1 שנחה על זרי הדפנה מאז חה אס פא פאגזאזאס, ההצלחה המסעירה של החורף שעבר, מקיצה מתרדמתה עם מגוון משחקיט מכל הסוגים -‏ דא₪.1 מא = ההמשך הצפוי של 686, אאו. וס 8 - סרט אינטוראקטיבי במעטפה של משחק פעולה ו-30) 5 את סחתם הם רק החלוצים ברשימה שהכינח. עבורנו החברה המופלאה. מסספם חס מ.שתום, הגיק למערכת תחת השם מא 5 אא אסאם - תופעה הנגרמת משום שהמשחק יוצא תהת שם אחד באירופה ותחת:שם אחר בארהָ"ב. הוותיקים יותר ודאי זופרים כו ט.[אטי אמה טאה ו-סוט מאדדו.ו עאתטדאת סג עשו לנו את אותן צרות. אז בואו נלמד משגיאות העבר ונבּחיר כבר ₪ , / 4 "₪7 ה ה .| שור" | . / ר 2 = . 5 5 | | .ו ₪ ף . ₪ + רו . 4 ]| . || / ₪ ₪ ו 4 .| | חַ . ך 3 ₪ י ש 5 2 - ₪2 | עכשיו - סאסא5 אפאסאהם ו-00.ז₪ יס מ. ואו הם היינו הרו אותו משחק, אותה גרפיקה ורק השם השונה עושה את ההבדל, הכנה גפשית לפנו שנצלול לסקירה עצמה, עלובם להבין ש-כא0או5 א אטח הוא משחק הרפתקה מרהיב ומקורי. מכמה בחינות, החל ממנשק המשתמש, האנימציה וכמובן - העלילה. לאחר אכזבות הוזרות ונשנות מ- הקוב שמאז ]ז [זמסוהא וחוחם הט הנפלא, שכחה איך עושים קווסטים ומביאה לו משחקים המבופסים על חידות כמו 5אקכצן54, גואגא, מבעסהזו .ו ו-אטאאשא אהמהחט, בעוד אנו, קהל הקווסטים, מצפים למשחק שיושיע, וזה בדיוק מה ש-מאסאופ אפאסאם הצליח לעשות ופי אזסאוצ). לש הרגה את החתול כל מאזיני גלגליצ ודא מְכְירִים את תופעת פקקי התנועה הנגְרְָמים לא מהתאונות עצמן אלא מהמוני: הסקרנים הצצים משום מקום ומגיעים למקום האירועץ, השאלה העוברת בראש של כולנו הייתה ונשארה "מה יש להם לעשות שםז אין לְהם בית?י ובכן, תשובה לא נקבל, אבל מאסו5 אמאסאם נותן לנו את ההזדמנות לשחק בתור סקרן. ג'ורג;! סטובארט הוא תייר אמריקני הנמצא בחופשה באירופה. בעודו יושב להנאתו על מררכת בית קפה פריזאי, נהנה ממזג' האוויר הסתווי ולוגם קפה אוילה, ליצן בעל אקורדיון נכנס אל בית הקפה בעקבות איש עסקים, משאיר לו את האקורד!ון ובורח. פיצוץ גדול משמיד את בית הקפה, הורג את איש העסקים ומעלף את המלצרות הצרפתייה החמודה שעוברת במקום. למזלנו, ג'ורג' סטובארט ישב על המדרמה ופרט לעוברה ששולחנו נשבר ונפלה עַליו שמשייה, הוא לא נפגע. לאחר הצהרה רשמית למשטרה, מציע הבלש הצרפתי שג'ורג' ימשיך בטיולו כאילו לא אירע דבר. בהתחשב בנסיבות, זוהי עצה הגיונית ומצוינת שכל תייר או עובר אורח היה לוקח בשמחה, אך ג'ורג' איננר סתם תייר - הוא גם גיבור הקווסט שלנו. לכן, בנגר כל שיקול דעת הגיוני, מחליט סטובארט הצעיר לחקור את הפרשייה לבדו, חיש מהר הוא מתחבר עם צלמת עיתוגות צרפתייה ויחדיו הם מנסים לפתור את התעלומה: חופשה מטורפת באירופה עד מהרה יתברר שהרצח שראות מהווה רק חוליה בשרשרת מקרי רצח מוזרים המכים את העולם בתדחמה. רמו שתמצא, יוביל אותך לעיצומו של מרדף אחר אוצר הטמפלרים האבוד, ומכאן תנסה לפתור את התעלומה. סאחלצי * אלותם, מפג יש אותנו בכל ארץ וארץ עם הנפשות המקומיות. אמנם הדרמויות מועברות בצורה קצת סטריאוטיפית, אך לזכותו של המשחק יאמר שאין בו אפליה, ואותן סטינמות ודעות קדומות, מוכאות בהומור שובבי ובאופן שווה לכל לאום. הצרפתים לא אוהבים את האנגלים - האנגלים לא אוהבים את האירים והסקוטים, וכולם שונאים את האמריקנים - בשלבל כלל יש ווצא מן הכלל. חידות'/ פאזלים נגד .01 זאא. ]סא כאמור, לאחרונה כאילו חלה תמורה במשחקי הקווסס והושם רגש על חידות ופאזלים נוסח ז5 וא ו-פ5חתצווופ. מעטים הם המשחקים בהם החידות מוטמעות! היטב בעלילה וכמ< תמחות ו-גמססאגיו, ולעתים אנו מרגישים| כאילו עלינו לפתור מבחן פפיכומטרי כשעל כל תשובה נכונה, אנף מקבלים "בונוס" של קטע עלילה או ויהאָח לעומתם, קיים גם סגנון אחר של קווסטים. משחקי הרפתקה המאתגרים את מוהנו לאו דווקא בפבהידום מתמטיות/מילוליות, אלא במה שהוגדר בתהום הקווסטים (ובתורף "טסאז.501 [אם.ומסתק" - פתרון בעיות:: באופן מופשט, קיימת בעיה כמו כניסת! לטירה, התגברות על טרול אן תשלום חשבון הטלפון. הפתרון לבעוה ומפתח. לטירה, חרב נגד הטרול או כרטים אשראי: לפירעון החשבון), בררך כלל נמצא רחוש מהישג יד ועל ידי תפטול החפצים השונים והידברות עם הדמויות השונות, נצליח לפתור את הפרובלמה בדרך זו או אחרת; כשניצבות בפנינו מספר בעיות בו" זמנית, ודרך הפתרון האחת משפיעה על השנייה, עומד מולנו קווסט מוצלח, עשיר ומעניין. זאטוזאא טופ היה כזה והראשון והשני), סמומסו 0 חמדפגות גם הוא היה פזה ו- קספ אמ אסאם הוא הכי כזה: = עלילת המשחק תפורה כולה סבוב מנגנון טאן501 ואם,ומסחץ מורפםב, המסתעף לתת-מנגנונים בארצות שונות באירופה. כמו כן, גם ממד הזמן הוא בעל חשיבות, שכן אינך לבד במירוץ לפתרון. פאס 5 אמאסאה מזרים את העלילה באופן רציף, ושוזר את קטסלצי ה-סאזז/.51 ואםח .]טאק בצורה מספיק אינטנטיבית כרי. לעורר אתגה. וגירוי אינסלקסואלי, אך בלי העמסת ותה מתסכלת. מתפנתי המשחק. שילבו בצורה נפלאה עלילה זורמת, אווירת. דרמה קולנועית ומשחקיות. מהנה ומאתגרת, למכלול אחד ללא הגזמות מיותרות. בשווי אלף מלים ( | 0 1 -גרפיקת המשחק מושתתת על אנימציה בסגנון דיפני מבית היוצר של אולפני זודו.ו₪ אסכ (סרטי האנימציה הקולנועיים אמ/יאמגו סז 0 פס 1 1א ו- ההז א 6אמואה). כל האנימציות מצוירות וצבועות ביד ולא בַגרפיקה ממוחשבת וכְתוצאה מכך נוצר סרט אנימציה חלק ואיכותי, העושה שימוש בטכניקות מעולם האנימציה כמו מספר רובדי הקע הנעים תוך כדי יצירה של 1 ₪ מ" 5 . - . ₪ "= ₪ . ₪ - : - . 9 - . אשליה תלת<ממרית וכו. כ'בה:בת הילת המשחק, בפרהיז, אנו שמים לב לתשומת הלב היתרה לרדיום בפרטים. הרחובות והמבנים'= מבפנים ומבחוץ, לכולם אופי פריזאי בציור ובצביעה,:אותה נאמנות קיומת גם בשאר הערים והארצות. אך 7 פריז הייתה העיר המושקעת ביותר, האזנה ערבה למקן האמת וההגינות, אני חייב לציין שיכלה להשקיע יותר בפן המוסיקלי. לאורך המשחק, במקום נעימה מרכזית עמוסה לעייפה שתלווה אותנו, זורמת לאיטה נעימה שקטה כמעט בלתי מורגשת. יש סיבהלדבר, והיא נעוצה בעובדה שמתכנני ממס/5 אאסאם דצו להשתמש במוסיקת הרקע כאלמנט אינטראקטיבי במשחם. בכל פעם בה נמצא משהו חשוב, אפילו אם זו תהיה פיסת אינפורמציה תוך כרי שיחה עם מישהו,; מתוך אותה נעימה חרישית, תעלה מוסיקת מתח ודרמה. הרעיון פועל וההפתעות המנוגנות האלו מצליהות להשאיר אותנו על בהובותינו. עם זאת, ביטול הנעימות העשיהות יותר, כמו מוטיקת רטע עקבית וסום מצד ו -דווסזאא ‏ וחזאה הס הזיק למשחק וותר משהועיל לו, למרות כוונת המתפנת. תמה הצפייה מא5 אמאסאם, או םאו מסס]₪ חס, איך שלא תקראו לו מומלץ, למי ששבע מהחידות. ומחפש עלילה עבת בשר, מומלץ לחובבי קווסטים, לאוהבי אסתטיקה וגרפיקה ואחרונים אחרונים חביבים - לאנשים שאוהבים את פריז. ]0 (4. - | ו / % . ,= ג "| . : " 4 .4 4 כ50 -% למכורה או להחלפה המשחקים )יה + 93 ה-1]. אודי או גלעד, 03-5564221 או 03-5597780. קופסת מחשם ללא מסך הכוללת לוח אם 0-31 486, זיכרון 5 מגה, כרטיס פן, כרטים ג'ויסטיק, ספק כוח 220%, כונן קשיח 210, כונן 5.25 וזוג רמקולים. הכונן 3.5 הוצא מהקופסה, הכונן הקשיח בולל תוכנות ומשחקים: 3.11 באכטחושל, 2 20], 6 | או. ליאור, 03-6917684. למכירה המשחקים: פנטסמגוריה - 120 שיח, 3 אאגהם חווד או תאס.1ה. - סו ש"ח, 2 .]ה חטאתם דיו]ח - סו ש"ח, מכסח הרשא - 50 ש"ח, 95 טא - 100 ש"ח, 2 ₪ - 150 ש"ח. דודו, 3 למכירה/,החלפה משחקי מחשב שעוד לא הגיעו לארץ,כנון: 2 את1א קיו 7 הז 3 .וא דא ג 5 ומשחקים אחרים מכל הסוגים: ניר, 3-3 "ש "ש " למכירה או החלפה משחקים על גבי ואוא-0: 96 מץ].! הו + חוברות הוראות באנגלית ב-140 ש"ח, 5|אאס באריזה מקורית ב-120 שיח; ונטס סאוא ב-45 ש"ח, 1 וא + חוברות הוראות באנגלית ב-45 ש-ת, א11₪1.1 אסאו ב-40 ש"ח, עיתון ממוחשב ה[האזא "זאזודה] גיליון מספר 1 ב-20 ש*ח, גיים בוי במצב מצוין ב-220 ש*ח, 3 קאג.ן1 סז הוה ב-100 ש"ח, 5'כן. וה ארוק )א וא ב-100 שיח. עירן, 09-74 משחקים ל-320: %א0), 95 הזז אהוס אד5. כל המשחקים ב-80 ש*ח במקום ב-180 ש"ח! לקונה את שלושתם עוד משחק מתנה. כמו כן, מחפש ענתיקות סגה-מאסטר ונינטנדו 8 ביט. אשר, 01-7522591. כל המשתקים, כל החומלה, כל זמחשבים - הכל במחירים מדהימים. 4--052, למכירה על גבי ₪081-0:: מסע בין יו כוכבים הדור הבא והאיחוד הסופיו - 0 ש"ח, 405 מזוד חס זג המקורי - 50 ש"ח, א 5 המוה פורוז' - 120 ש"ח. תאזש מצד סד מואס6.וט ו - 100 ש"ח; סינדיקט על גבי [א₪- - 70 ש"ת. בנוסף, על גבי תקליטונים: תוכנה שומר מסך ל ->אוטשחו - 30 ש"ח, 0 - 30 ש*ח, לונה פארק - 50 ש"ח, לאה צ - 30 ש"ח; ות לדה אא - 50 ש"ח, כל המחירים ניתנים למיקוח. רונן, 76 א טל, 07-6581470 בצהריים ובצרב. למכירה מחשב מולטימדיה -- 04 + כרטיס קול של ₪ צ1ן%1 + רמקולים איכותיים ומגבר 4860666 ם.1, מזת8. כונן 1.44, כונן 1.2 מסך אנץ ו הניבה הטיצ, כרסים מסך 4 טריירנט. יביב גייגו, 03-674514593. למכירה 300 + 3 משחקים + שני ג'ויסטיקים + כרטים זיברון מיוחד + ריסק מיוחד לכרטים זיכרון + שני תקעים מיוחדים + תקעים מיוחדים לחיבור למערכת סטריאו + משחק דמוו והכל במחיר מיוחד של 1,300 ש"ח וניתן למיקוחו. עמית, 03-6058771. למבירה המשחקים הבאים: :ואו צז 2 ההפת ה 97 הח וא 5 זווסווא זט פמסאתו ומשחקים נוספים. תומר, 06=3691347. למכירה המשחק 0 חדש ובאריזה מקורית. שי, 03-5052507. למכירה,החלפה: 1+2 וא אטא מ אטם, 5שסם וסט בפטאואו, שט.ום א6, מלך האריות, אלאדין, 4 ה1] ועוד. דז, 03-8245104. למכירה 183 ב-125 ש"ח, או 2 ההדזסןה ז[תתא5 תמעוופ ב-120 שיח, המעוניינים לקנות, נא לשלוח מבתב- עם פרטים מזהים לכתובתנוי האצ"ל 4, קריית ביאליק מיקוד: 21000.: משפחת מינצברג, 04-8770849. למכירה או החלפה המשחקים הבאים על גבי 081 -0): אסואומא, חוד טנד - דסתנסאי אג]אצמחא אס ו-1.16 05 - ב-59 ש"ח כל אחר. מי שקונה את שלושתם מקבל את איחטצ + משחק ב-40 שזח. אמיר, 1-. : למבירה טופר ניבטנדו + כוגן ּ המת משחקים + 3 ג'יויסטיקים - הכל במחיר מציאה. רוני, 09-349137. 'ש למכירה מדפסת אפסון 1.0850 במצב מצוין, גיים בוי + 19 משחקים + גיים ג'יני באריזות מקוריות כולל הוראות. ניב, 03-5470322 למכירה :₪01 .41 ]אוחץק - 90 שיח, סיימון 2 - 85 ש"ח, הקומדי פטור > 80 7 ₪ 0 717 "ה 4 שאי משששהאשממשטאשאי = - ו שית. עמית וערן עופר, 08-858₪4469. - ויו מעוניין לקנות אן להחליף משחקיט ותוכנות,על גבי 0-08 ל-:א] או משחק סוני, משה, 02-9911469. מעוניין לקנות את המשחק 97 :ןז ואו סטרייקר 97 במחיר.:זול, גלעה, 3-22 מעוניין לקנות את 2 5|אאכוו, על גבי וארוא-0 6 במחיר לא יקר. אלון . 0-4 6 מעוניין-לקנות את אי תקופים: 1 במהיר של 10 ש"ח ואי הקופיםי? במחיר של 2% ש"ח, בנוסף, מעונוין להשינ את הקורים של סַם ומקס מתגלגלים בדרכים תמורת תשלום. אפשר להעביר דרך הטלפון או הפקם. אסף, 07-6736093 מעוניין להשיג את תמשחקים העתיקים הבאים ועדיף'?א מקוריים) 4 הישו.וסוק, אה ]א ת] ואת סדרת חנדדי וו אוה.. יחד עם זאת, מעוניין להשיג עזרה במשחקים אטאט א6ש)גה.ום הזז 3-6 008371 טסאזא. כמו כן, מעוניין להשיג את הקודים . יי+יית ע יו ב0ת. ל-3 10857 505 ול-- 001157 :50:8 המחודש. בתמורה, אוכל לעוור בכל שאר משחקי ה-0651) 5085 חוץ מ- ₪51 סא]א המחודש ו-1+1 057 מז וסוץ. אביב, 0-6 | מעוניין לקנות//להחליף את המשחקים הבאים! קירנריה 2-3, ואס 6א1 ה זא יכו וקווסטים אחויט. שי, 9-6 ₪ מעוניין להשיג את המשחקים: הוגהו הגו ו הא, 95-96 הא סרה-נובה, ]א באסוחוה שויוות, סנסןה הג ועוד. בתמורה למשחקים: 20% אוואס, 2 הז אה זאואו, פמסאם1], ספיידרמן ועוד. אסף, 1-9 מעוניין להשיג את המשחקים הבאים: וא פאה ססס וג 2 הפוח ממו הן] אה אי, וכל משחק א וחדש או ישןו,. נתנאל, 3-9 ואחרי השעה 16:00). מעוניין למכור/;להחליף צ'יטים ועזרה ב-ף:תטי] אוואם, ז[אטסיתם, 2 זאמו 2 ואססססט, ₪ ה ₪ "₪ טג ואמאשטא אאשם, 3 צאחז השדחו -את. אזאאמזו. אטאמ ועוד. שני, 08-9349338. "ש מעוניינים להקים מועדון מחשבים שבו ניתן יהיה לתחליף משחקים |או למכור//לקנות). אלדד דהן, 06-595522 או אביעד שפוצר 06-420630. כתובתנו היא: יישוב כדים, ד.נ. וזרעאל, מיקוד 6 "ש מעוניין לקנות את 3 המוטא .1 דאסוא על גבי תקליטונים בלבר, משה, 08-8566614. "ש מעוניינום להקים קבוצת מוד"מ באזור תל-אביב. יונתן, 01-6427378 איתי, 4 וביל 13-15). ש נפתח מועדון מחשבים חדש עם מבחר גדול של משחקים, תוכנות, צייטים ולומדות, טיפים ועזרה בכל המשחקים עדבון על משחקים חדשים + משחק במתנה. עידן, 050-980655: "ש- הצילו, תקוע במשחק כ.וחסש 156 הרבה זמן. אשמח מאוד לקבל תשובה ובתמורה אעזוה במשחקים: אא + 1אה5. = ודדכומוו' ,וזו ה] נ-4 0051 מס1זט. דוד קפלן, 0 ורק ביום א', ב', ג'). "ש תקוע שנים על גבי שנים במשחק גבריאל נייט 1. בתמורה,:אעזור בקווסטים שונים. אסף, 04-8445298 זקוק נואשות לעזרה במשחק זלדה ומחרי ששוברים את הקרח בשלב 8. בתמורה אעזור במשחקים אחרים. אסף: 1 "ש תקוע ב-1.065 פאסטאם איך עוברים את הצמח הטורף בתקליטור 1?. ניב, 04-8758646 ולהתקשר אחרי 14:30). "₪ תקוע ב-תא]א 406 קנמיכ ובחד הבקרה של ה-%]אכואם, הפעלתי את המנועים ואני לא יודע על איזה צבטים ללחוץ ובאִיזֶה סדרו. בתמורה אתן קודים ל-2 זז הוח או, רטדיק, 09-911033. "₪ זקוק לעזרה במשחקים: המייוק, זג א צ5, בתמודה אעזוד בשלל רב של משחקים. שמוליק, 030-821776 אז 3-72 1 "ש קבוצת 0 באזור הקרוות מחפשת שחקנים ושחקניות בנילאים 11-15. ניב, 6. להתקשר אתרי 14:30. "ש מעוניין להחליף ולקנות קלפי טאואחזזד ה טוך שזסגוא. עידן, 1 "ש מעוניין לשחק בחיילי החורבן באזודתל אביב. יונתן, 03-6427378. / " 7 אחרי שרואים כל כך הרבה משחקים ל וי ו 1 מחשבותיהם של המתכנתים בחברות. יוו וריו יו וג מ המי ןיוצי ו | מרגיש שהחברות פשוט לא מקשיבות לשחקן הזועק לשמיים בחוסר אונים - אך בסופו של רבר זה מגיע (בדרך כלל בתקופה זו של השנה - חג המולד וחנוכהו = ו ב וי ו מהציפיות ומאוד מרענן לקרוא על משחקים שכבר כאן, משחקים שהמתיגו בסבלנות על שולחנות העריכה, חיכו לרגע הבהלה הגדול ומבטיחים לתת לנו את חבילת ההפתעה הטובה ביותר לחג. 9 :ו מורדים בלי סיבה מפיץ: ₪5 5 .| אז לאחר כמה קווסטים ומדמי טיסה, 5 פונה לצד האסטרטגיה ונ מ יא טקטיקה בזמן אמת, בו השחקן יכול; כצפוי, לבחור באתד משני הצדרים - ב ו | ורי יד כשלכל צר יתרונות, חסרונות וסיבה טובה לפתיחה בהתקפה, הזמן הוא מייד אחרי "תקווה חדשה", הסרט הראשון בסדרה, בו הצליחו המורדים לחפל זמנית את בסיס השלטון. בעת, יוצא הצד המובס במתקפת נגר עיקשת בלפי אלה שהשפילו אותו קודם לכן, = " האזור מחולק למספר רב של סקטורים ושטחים, בָהם אפקר לבנָות, לפתח ולגלות כמעט הכל. יש לחפש אחר משאבים, לייצר חיילים וחלליות, להקים מבני הגנה ולשלוח מרגלים; תוך כדי התחשבות בהקצבות זמן והוראות מגבוה. ּ₪ וו 5/5 איזה פחדו מפיץ: 5 סיירה ממשיכה לטפח את קו משחק: ההרפתקאות והחידות שלה: ב-ם שני בסדרת. 5]%85 המצמררת)"כותר זה מבטיח לשמור על רוב האלמנטים מהפרק הקודם ולהוסיף קצת יוות אלימות ואימה "2 ₪ הפעולה. במו - נוספה מפה תלת ממדית המאפשרת מעבר ותזוזה ממקום מי ןי יש ו כו העלילה מתחילה בכפר קטן באריזונה, בו מגלה"גיבורנו שכל חבריו נעלמו 0 את כל ו להומ ץ בעיר - צבעים, = אפקטים קוליים ומוסיקה שקטה משחקים כאן תפקיד מרכזי - הכל כדי ליצור הרפתקה אותנטית ומפחידה ככל האפשר. ₪ ב[ גב מו ב: יהוי כ ןו מפיץ: [:]וא :א אם מישהו מכם מסתובב ברסת: באתרים ובחברות של וי רו הוא בטח ראה פרפומות נהדרות"על המשחק הזה ה ןכא סו מבטיחה שהוא יהיה -- דומה ל-אסואס 0 אד53ה!א, וכל מה שנשמע כמו סס)ןא מביא עמו מיידית פוטנציאל אדיר וסיכוי טוב להצלחה. ב ור ימרי וי אב ו ליי יד בודדת, המחומשת הק בנשק קל ובשפע של הוראות ופקודות שיש למלא, כמו הקמת אימפריה חדשה, פיתוחה ודאגת. 2-ו ממ שו ו הידיעה כי יש באזור עוד שמונה צבאות" שלהם אותה מטרה, כך שתצטרך לעבור קשה מאוד, כּדי להשתלט עַל [2 הכוכבים ו ג" נמ ו ור = שווד טאוו.ן!> כשמשעמם לכם מפיץ: סוכש'51 320 האי השקט והמפתורי של מנטקיוס משתרך קדימה, מוקף בעבר לא ידוע. אף אחד לא ביקר פאן, מאז אותה חבורת נערות שנעלטה, והביאה איתה גל שמועות בש וי יי מ יי ורי לא זָדוע בריוק איזו דמות הינך משחק, וכגאה מה שאתה עושה שם זה תיפוש ₪1 עקבותיה של קבוצת הכנות. מה . "שמוזר מאור הוא קטע וידאו, המופיע כל ו " ₪ ו - אה והסטווסם בום! מפיץ: צא. זק ה דאו מאמצים רבים כרוכים בהטנת משחק מוצלח ורב משתתפים. כותר מסוג זה חורש | המסוגל להתנהג כמוך ולבצע את המהלכים שאתה היית בוחר לעשות. , יד הלקוחה ממשחקי הטלוויזיהו. בכל: שלב הי וי( ג רו ומ תב ב ולהרוג את שמונת האחרים, כשחאמצעים 1-ו רשותך הם פצצות והרבה מה כמו כן, ישנם כל מיני בונוסים וחפצים להרמה והוספה לציוהסם-מאישי, כן בורג הגו קדצ ו רמ" רוג ייה (=]=]* וג 5 דד -3] : !ה חוווסה מחלת ים | מפיץ: ה ז:]]א :)או ו ו הרפתקאות לחציית ארצות וימים. לא עוד חפץ חסר ערך משמעותי המשמש ו אלא סימולטור מורפב ומסובך, המעמיך אותך פקפטן של ספינה מימי הביניים, במפע לחיפוש יבשות ותגליות חדשות. עליך להתחשב בממון המועט שיש לך, אשר בעזרתו תרחיב את עמדות ההגגה בי ב די הת רייש שי 1 תש 1% 0% צ, 4 . 8 | שָ וו .= | / 8 7 א 1 ה אחת מ-18 המשימות. המרכיבות 0 מסלולים המחכים לך. 9 5 וי [י ו מפיץ: 50-1 | ו ו בו שת מ | ינר ו יי וי מסך המחשב. עליך להילחם נגד סדרה מגוונת ורחבה ו ו ו בני אדם, חלקם אנדרואידים! במסגרת תצוגה הנושאת רווחים. בעזרת הכסף שתרוויח תממן את טיפולך האישי, תוסיף כלי נשק ותחמושת, תשביח את תכונותיך הגופניות ותיהנה מהחיים. כיוון שהמשחק לא בנוי כקרב אחד , אחד,: אלא בתזוזה תלת ממדית. לאורך רחובות העיר, הוא הרבה יותר מעניין ומבטיח שפע מקומות ואזורים שלא יגרמו לו לחזור על עצמו. ₪ אוהו וס אין תקציב 6 כאן ועכשיוו זמן/רב ניסו המתכנתים להביא נושא זה למשחקי המחשב, זמן רב ניסו להפיק את העניין, אך וא)1א1.וגו עושה זאת טוב יותר מהאחרים יד לחכות. שנת 2070, ה . זי נוי טי ב ב ד מוצר חדשני בשם וורטקס = מעין רובוט משוכלל שתפקידו לעזור לאדם בחייו ולמלא את בקשותיו. בנו של ממציא רובוט זה, שנפטו יום אחרי הצגתו, לוקח על עצמו את ניהול בו" ויו מו ו לד יש חן וי ייר חברות אחרות, המנסות להשתלט על המוצר ולהפיצו תחת שמם. עניין זה ועוד'תגליות שונות ומשונות, מהווים את ההרפתקה היצירתית ובילי יד בו ול 5 קה ההזהפד ‏ ראיתי אותו במסוק הממריא מפיץ: אה וארו . ו ו ו ו | / 6 / 4 > ו ₪ ישי <> --- יי בירי יי יי שתולמים להיות טייסי מסוקי אפאציי - סימולטור מדהים. השחקן יפקד על טייסת שלמה של כלי הסיסה הרצחניים האלה, ועתידו ייקבע בהתאם לכישוריו האסטרטגיים והטקטיים. הכותר תומך במספר רב של אופציות משחק כמו חיבור מודם, רשת ועד ל-10 |ו | יי ו כב ארי | ג יי !יי או ד | ורוד ומושלמת. 9 ו או: קוראים לו פיני מפיץ: שפדוהז] ('ך5ןוווי], חברה חדשה בתחום משחקי הילרים, מבטיחה לעודר התלחבות רבה בכותר חדש מסדרה חדשה, שבמרכזה ו וג 1 שי וו שו לי שו במסע. לגילוי הכוכב החדש, ההומה לכדור הארץ, עליך להשתמש במנשק דמות כדי להרים הפצים, לשוחחה עם ד רי פשוט, אך כדי לבצע פעולות שגרתיות אלה, תשתמשו באמצעי קלט מיוחד שיגיב לפעולות דיבור ותזוזה. ]ןיו פועל 24 שעות, שבעה ימים יי 2 | ב | יי ב רו ונידי רד א יד ורי "10 וד הצ ]וש יוק ז | הג ליו םח ₪2 4 ובשלב מסוים, ידרוש תשומת ל3 רבה יותר. משחק מולטימדיה אמיתי, שהוא הרבה יותר מהרפתקת הצבע ולחץ. ₪ 5פווטם =שחד או אצוססם איזה באסה! מפיץ: פיזו.וווויו החללית שלך התרסקה באזור מיושב ומלא בבני אדם במאה ה-30, וכל שנותר לך לעשות הוא לאפוף את השבוים ולהמשיך ללכת. ו ו בו ו עוקריים, בכל אחד תמצא חלק נוסף של החללית, ובסופם, תעמוד בפני האתגר של *עשה ואת בעצמך". מה שנחמד כאן, הוא האופציה לעבור משלב לשלב בלי לשחק ולסיים את קודמו, כך שאין כמעט סיכוי להיתקע בחידה כלשהי, אלא רק להמשיך ולאסוף רמזים, להכיר ולבחון את המקום אליו היגעת ולהגשים עוד מטרות. מציאת אביזר לחללית יכולה להיות קלה מאוד, בעוד שמציאת הדרך להחזירו מ ו קשה ביותר. משחק מדהים המשלב אנימציה תלת ממדית:והרפתקת קווסט טובה. ₪ סא :זאוסק הופג- הרבה יותר מתוספת משימות 1 האטדדג. ואו ואס יאהו = ג יי מ די 4 | = | רשיי לעצמם וסיימו את פימולטור המסוק, יי וצמאום לְעוד פקודות מהדרגים הגבוהים ייג שי ליי 1 ומסובכות. 5 בביאה לנו את הקמפיין החדש הזה, המתרחש בקוריאה. כמו תמיד, עליך "לנקות" את המקום מאלה המנסים להפיל אתיהשלטון הנוכחי, לפטחהל בין קווי הנבול ולמנוע מריבות בעטודן מתגבשות בלב המורדים. גרפיקה חדה ומדויקת, כמו בכל כותרי החברה, מבטיחים שילוב מהנה של אקשן והרפתקה. הפצה - באג מולמיטיסטם בע"מ וו1-57907ם "איה בלומדות ומשחהי מחשב % -03 ניתן להש'ג בחנויוה המחשבים, הספרים, המופ'קה, הצעצועים וברשתות הגדולו דק אחה וצווח .ה1.ח.0.ד.8 'בולים ‏ גרב'קה חלח מ'מדיח של מלחמה ‏ יצורים ב'ומכניים משתלטים על נשברחת בטיים של חברה המנפה לגלוח אח מקורות האנרג'ה | בעיר עח'דנית. כל' נשק ואבקטים ‏ הבלנמה. נקראח להציל אח כדור להשל'ט מלהמה בבלנטת <> האחרונים בכדור הארץ. משחק | מדהימים בדרך לכיבוש העחיד. | הארקו .8 כל הפלנטה לרגליך. . | אדירו | 1 החברה המובילה ו עו *- מולטיפיפטם בע"ה ייה בלומדות ומשחהי מחשב 1-57 8 -3 ניתן להשיג בחנויות המחשב'ים, הפמוים, המופ'קה, הצעצועים וברשתות הגדולוח שח זטחווו 6 |