WIZ – וויז – גיליון מספר 70

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד… – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
0 י | > 60 0 שלח (בולל מע"מ) באילת 21.40 ש"ח פברואר 1997 ₪ הכ מנחיק שיש = רו ₪ הכי אסטרטגיה שיש = 1/1 01 | יו ₪ הכי טוב 'עיש - ופוס וו אא ו תדאטה, 2 והז תה 0 "שי : > .6% | 1 | הותההוחי ואוו ה | וזור | וו ו ואו 0 ו 01 9 , ) ]1 / 1 |/ | |גיוו ,, 1 וו למשחה םי משחק מחטוב, משחק 4 | ה משחק תפקה ו 0 ועד | 0 / 1% שש ?- | | , | 3 | " | / | | | 1 / | ב | פריט קו-אופ: : . 3(" 8 תמונת השער: מתוך המשחק קיאקו והלילה האבוד | % ו 1 = וז / : . : 0 6-2 25/00 כן, אן' יודא ₪אתם אאוד צסוקים ושאין ]כם אא %אן ]התאניין ו|קרוא כ] א]ה בציתון, אק >ן' בשוח סיצןיין שתכם ]דצת 0 האסחקים בי6ר6] ]ה כיתה, ומהח]6 [יתן ]כחן קה] יאד רחכ וןאוון הרוכ6 א!3רי א!]שיאדיה. בכאויות א3שברות 6] אשרות 0]6' צ|תקים 7 = ג'ל 02 | 0 > ל - / רק | 0הותון הגה 6ו3, הו אנוין, 0כן אם 'ולצים ב-4ו₪) 0כ] האותקים 6] 1 חדשות מעבר לאוקיינוס שדיק מיקחייחטריייי הו "טי ב יי ימר יוויח ה"ע וצר הקיפחה) 4 ב-ו וש | | [ הוראות הפעלה - כוחות האופל ה הוראות הפעלו 1 כ-0015 52010000 0א' 09%ר ]הסג ₪ 6: הקירה מצולטת - אאמד 8שמאא2א ‏ הר | ------5- = 60רא] את 97 660, 9 אאותת ]כ] ו 96: מצעד המשחקים. הווהה 256 = האמ2%ינן 6%2ר] [[2 האפי1י0 ה:1!3'ם ] ₪ מש הרפתקה: הרה וב כב. | = הח]7]. 0/0 4], הווח 070001 כ" ם-) אקשןך הטמוה מואסד.. ו 0 ו בוו 0 ל ג את האס 7 בציון, ₪ טיפים . 0 ול ב גי בב ----) = 1% 6160 ]0/ק ה]חישים הכאים, > 8 = פפור: וס 6 .11 | פדיןיקוים 6בכם, ושי חושבים 60ןי . פס אקשף. אא אי היות !חרי הכ] השוק הישר6]י ו 2 ואו ו % הו ד' קשן ואי 69%ר ]ה6וות כין! ]ארח 75 = 8 פורט: 7 אתו ------ 3 הרחת!ק ]21!ן אאריקה, ]ידרוכה כ אסטרטניה: 2 א מו זט 0 5 ש 2 האצרבית |כוי. באופן אקרוןי את מוזדיקיר=אחיטור== חי יתן רישה יק הרמיקר ו חדיהרח מוייהמחם יינוקקושההקוטרההממתחחיקהיק ב ב בר ב ב 0 0 ב ו ה 8 כ אקשן: ו סמדאטוו אמזאטו | ה שב בש -- 24 = ולקם, השזק ₪]וו קאאת קשן, ל כאי 8 כ אסטרטניה: אא או 0 688 אא = ל 5 ]כור 6090] הי6 יחסית - 6] תסכחו = 6ב6!פן 'חסי 20,000 צתקים 6] = 97 4 בקה] יד 0] 000-0, 0 ב רכן אסחקים פושןי]ייס פה 6109 האון, אה אי וק =וקמי==אייקורשה: . יישך.יק יא יקטדואף שש 5" .] ה 2 % בשוממ ממהמממומת--מממת .4=== ₪ משו משולו חנוה של 2 = 8 ₪ אסטרטניה: 14016 ₪ | טסוט - ל | 3 ג 6קה] ה3רכןים. אתרחב כ הואן. ו אינטרנטו. חדשות האינטרנם -‏ - - % 17 , 34 איק 6]א יהיה, 0% ,ה אבד גס ה₪]פוןים ו אינטרנט: : משחקים 4 | = 36 הן"דים - אין סיבה 0,ה ]6 יצכוד עם 1 ₪ אינטרנט: קור 8 38 א6א7ק. כ 1 וי ה - הד | 4 קוכי ₪0 = ₪ משחקי תפקידים: שיחות עם מורגן לה -פיו. ו 2 -אטהטההט האה הר טוהיר וה . עשרת ה ה-?]/-ים. הבאים. כבר עשר מנוי, וכף השתתפו בהגרלה החודשית וזכו בבובת: 8 זו מתגת באג ו ₪ משחק ה ההטונים ב ו ו <| ₪ משה משחקי תפקידים: קתלוהו - ו משחקי תפקידים כתבו ה חוץ ו טב ₪ מבוקי תפקידים | % -% 7 מולטיסיסטם. הבובה תישלח לבתיהם: ₪ כ הרפתקה: צץא אמפטא = = 46 חימו תמיר מבת ים, מוסטוב יהונתן. 8 לוה 0-00 56 מרעות, לוססמן אדם מתמרת, עיני .זה קת 80 = עמי 1 משחקים באמצע הדר 9% רד ג" פלומי מרושון לציון, סינגו גיא שמחה הננ -המשמשטטר ₪ - - . מחולון, פרקש טל ממצפה עמוקה, 6 מנהלת: לילי צראף * עורך: קובי סיט * קריבה לשונית: זוהרה זולברג * מחלקת מנויים: נורית צור * צלם: צולסקו איגור מכרמיאל, כהנא רועי | יהודה נגטיב * המשתתפים: ד"ר ₪זאו, קובי סיט, דוד זילברשטיין, מורגן לה פיי, דוד אידלס, די ב | -הפרפו ספ ל ל | ערן בן-סער, אבי סבג, אורן רביב, אור פלג, מיכאל אירני, בן כספי, עמית חסון-אלוני ומיבאל לוגסי, | 7 0 7 | ג'ולי קוריסו-עזו, רועי גינסים, אדיר להב וקובי גורלר. * עיצוב גרפי, סד ה עימוד, ובנייה ממוחשבת; | | מירושלים ובוגנים מרדבי מבאר שבעי . אריקה שפיגל, מיקסם טכנולוגיות * דפוס: אומגי אופסט בע"מ * מו"ל: 12 ורחו 5 וו"חון מקבוצת קרדן השקעות | 8 | | ש ו יל המצה - באו *.' + מערכת ומנהלה: כגרת 13, בני ברק * מען למכתבים ולחומר מערכתי: ת.ד. 9 בני ברק, מיקוד: 51114 ה | * טל: 031-5702654 , פקס: 03-5708174 0 =600] כלבד,. -- מחירי המוצרים המתפרסמים בעיתון עשויים להשתנות, המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות. חומר שיישלח ּ = יה בלומדות ומשחהי מחשב 3-50 ו | 0 למערכת לא יוחזר -01 ניהן להשיג בחנוי'וה המחשבי'ם. השברים, המום'קה, הצעצוע'ה |ברשתוהת הגדולות הכונן הבא? שי הקרב על בונן התקליטונים הבא כבר החל. כונן ה-1.5-120 אשר פותח על ידי וערנית המהחשבים ‏ קומפאק, חברת 0% טכנולוגיות ויצרנית אמצעי האיחסון - 3%1) ו ה 3 ד ת הזות5ו15וג]|א ה ענקקית. מאפשר לאחסן או על גבי תקליטון "4.5 יְחיד. הכובן ‏ יכול לקרוא חומר קיים מתקליטוני *3.5 רגילים, ולפעול ככונן אתחול רגיל לגמרי כמו כן, הוא מתחבר ?לכרטים בקר 4 16 ביס) מיוחד ומתאים לכל מחשב 6ק. מחירו בחו"ל: כ-6530 שיח בלבד! 1ז-050 + זב .ג קד -* % "= .. שי . חברת סוני הוציאה מצלמה ריגיטלית חדשה; הטוללת צג צבעוני וחיבור לצג טלוויזיה רגיל לצורך צפייה בתמונות שצולמו ביַתר נוחות. המצלמה מסוגלת לצלם רצף תמונות במהירות, ברזולוציה של 0 ומאחסנת 0 תמונות צבע באיכות גבוהה או 108 באיכות נמובה. מחירה בארה"ב: כ-3,000 ש"ח. 1 0800 שִּ חברה אמריקנית הוציאה לשוק סייפ גיבוי חיצוני שאינך מצריך התקנה יקרה או כרטיסים נוספים. הטייפ החדש מתתבר ליציאת המרפסת וכך שניתן להעביר אותו בין מחשבים) ומסוגל לגבות 800 על קלטת אחת בקצב העברה של עד 30 לדקה! המחיר בחו"ל כ-2,000 ש"ח - שווה למי שיכול להרשות לעצמו. הגיטרה ואני חברת פנהזץ.] הוציאה חבילת חומרה/;תוכבנה בשם אס%א-₪ - המתחברת לכל גיטרה אקוסטית או אלקטרונית ומאפשרת ללמוד נגינה בהדרכת המחשב, עד כדי השתלבות ביצירות ונעימות מפורסמות, המחיר בארה"ב - כ-1,200 ש"ח. שעון פיצוץ שי חברה אנגלית ולשם שינוי) מייצרת ומשווקת שעון קטן ממדים ומדויק להפליא. תאמינו או לא, חלה בו סטייה של שנייה אחת במשך מיליון שנה. משום שזהו שעון אטומי. מעבר ] למשוגעים לצעצועים מדויקים, שעונים כאלו משמשים רשתות תקשורת נתונים, בהן שעון המחשב מהווה בסיס לתקשורת כווון שחייבים לדעת מתי בדיוק נעשה שינוי אחרון בקבצים. דרך אגב, ירוע לי על ייצור שעונים כאלו גם בישראלווו מכונית מקועורח שי חברת אינטל העולמית יצ) בפרויקט מעניין של ב המכונית המשפחתית והפיכתה למרכז מולטימדיה שיכלול תקשורת טלפונית, פקם, אינטרנט ודואר אלקטרוני, מפת דרך ממוחשבת לנהג ומשחקי מחשב לילדים מאחור. מערכת הטלפון תופעל על ידי קול כדי לא להפריע לנהג במלאכתו ומערכת האבטחה והזיהוי תקשה מאוד על גנבי המכוניות, היות והמכונית תשדר אותות מצוקה ופרטים על מיקומה בכל רגע. 8 שִ חברת מיקרוסופט סיימה לא מכבר לפתח את מערכת ההפעלה ₪ השפשתו - גרפה | מוקסנת של 95 פאסטחו | למחשבי כיס, וכבר החלו יצרניות רבות להציג את חומרתם ברבים. אחת מאלו הינה קאסיו שמפרסמת את הקאסיופיה - מחשב 6ץ זעטיר הכולל אפשרות חיבור למחשב רגיל לצורך העברת נתונים, גרטה מיוהרת של מעבד התמלילים גזסאו, הגיליון האלקטרוני |טסאם, חיבור לאינטרנט ודואר אלקטרוני. בוח המדפטת שי חברת 0901166 .1.5 יצרנית מעולה של מודמים וציוד תקשורת הוציאה לאחרונה מודם תקשורת. חיצוני לקווי אספו - קווי תקשורת. מיוחדים המ אפשרים להעביר 12860 רו ויו ןרו -904 נתונים בשנייה (כל העסק מתחבר למחשב דרך חיבור המדפסת). ההתקנה פשוטה ביותר וגם בארץ ניתן לבקש מבזק להתקין קו 8% וליהנות מהעברת וידאו ,או | צליל חי באיכות שירדור ושלא לדבר על קבצים במהירות הבזקו. המחיר בארה"ב: כ-900 ש"ח בלבד] ₪ דפשווט זוש-כ ₪ 62055 2-7 ₪ ד5] שוכ קו/שו-0ו ₪ ד55ונט 7 טורניר קווסטים חדש מסוגו בי .ב ד 8 דט 2-ו ₪ דפפטם ?ושש-0 ₪ דפפטנ 1-2 = ₪ ד5?זוכי קוו-כו ₪ ד4[55 ו . ו | =-- 4 עשי הצ . -- - ₪ יי - ו 1 / - 4 . בכל חודש, עיתון 12ו מתקשר אליך ומעמיד אותך מול שחקני הקווסטים הטונים ביותר במדינה. חוקי המשחק: שלושה קוראים שיעלו בגורל, יקבלו שיחת טלפון בתאריך מפורסם מראש, ויתמודדו עם סדרת שאלות הבוחנת את שליטתם בייקווסט החודש". המנצח בטורניר יוכה בפרס מתנת חברת באג מולטיסיסטם. וה פע ם: 6 ד0055 6א!> תאריך אחרון להגשת המועמדות יהיה ה-10.2.97. ביום שלישי ה-11.2.97, בין השעות 18:00-17:00, נציג המערכת יתקשר אל שלושת הנבחרים. = : ף ₪ | ה | שו 6 5 ט 1 = ₪ לכבור 2-011:51] וי() תור 40% בנ בדק. מיקוד 51114 ברצוני להניש נשעמדותי לטורניר החודשיי הדות שם פרטי י 1 ₪ . תמונה עס משטה ---- מ ----. = עיו ... תארוך לידה ----- -*ו == 07 - (אם שלחת תטונה אין צורך לשלוח טוב) טלטונים זמינים -₪-א 9 2 ₪" ₪ טש האם ניתה | טיה האב ה 0 יה" -- דנברים שאתה עושה חצ מלשחק במחטנ 7-7... ----][ ₪ זז טס לואו-ס 8 ד5טם 2ו-0 ₪ ד5פט0 לואו-0 8 ד5פטם 2וצו-0 6 דפפטס <וו-0 ₪ ד5פטם לוצו-0 6 ז5פטס קווו-סי ₪ ם-וו? 0ח193 ₪ ס-או? 0ח153 6 ס-או? 0ח153 ₪ ס-/21 0ח153 ₪ ס-יו? 0ח153 6 ס-יו? 15300 8 ס-או? 0ח153 ₪ ס-21% 0ח153 6 ס-ו? 615300 ₪02 ד5ט0 ?0-1 ₪ ד55ש0 <ואו- ₪ דפפטס <וא-0ס ₪ ד5פטם <וו-םי ₪ ד5פ5טם <ו/ש-0 ₪ דפפשם כוו-ם- ₪ ד5פטם צושו-םט ששו == ד הוראות הפעכה דרישות מערכת מחשב 386-3381112 ומעלה 358 590,000 זיכרון פנוי הא זיכרון ₪381 ברטיס מסך 04 ומעלה 0 15-2005א ומעלה כרטיס קול תואם =מד5.. 1 א 50 התקנה 3 הכנס את התקליטור לנונן התקליטורים (₪0%1-6.0), 2. עבור לכונן התקליטורים על ירי הקשת :כ וכאשר האות כ מייצגת את אות כונן התקליטורים אשר ברשותךו, ולחץ על זטזתי. 3 הקש .1.1 51א] ו-זטותי. 4 בחר ב-אספאתה5 .4 5א] ג 5. בחר בכונן שאליו תרצה להתקין את המשחק. 6. אם תרצה לשנות את הספרייה שאליה יותקן המשחק, מחק את הכתוב אחרי סימן ההנחיה, רשום את הספרייה הרצויה ולחץ על מיקש ההזשוחם. זל בחר ב-כאטש 50 מהתטסואאסס 5 ו ובחר בכרטיס הקול שלך, לאחר מכן ישאל אותך המחשב אם לבדוק את כרטים הקול (בחר ב-8ץ או ב=00א). 8 לאחר הבדיקה בחר ב-1]א₪ ולחץ על זטוה. הפעלה ההיכנם אל מחיצת המשהק אמזפוס שסטהאתפ. אם השתמשת בברירת המחדל בעת ההתקנה, המשחק הותקן למחיצה כו 5!1 בכונן 6 הקש: אוסכ 1 5כ) ו-זטוהם. אם התקנת את המשחק למחיצה אחרת, היכגס אליה. 2 הקש או)כןה רו ו-זטותי. מקשים מיוחדים הז - שינוי גודל החלון. זיז - מסך הפעולות. 7 - קולות. 8 - מוסיקה. + - שחייה/תעופה למעלה. - - שחייה/תעופה למטה. שה 8 - תנועה קדימה. 7 - תנועה קדימה ושמאלה. 9 - תנועה קדימה וימינה. 34 - תנועה שמאלה. 6 - תנועה ימינה. 1 - סיבוב שמאלה. 3- סיבוב ימינה. 2 - תנועה אחורה. 2% - מקשי בחירה. 0 - פתיחהי/סגירה/הרמה/זריקה. 2 - מפה. 3 - יד ימין, 4 - יד שמאל. 5 - כוח מיוחד א'. 6 - כוח מיוחד בי. שש שש = בי = . ו 7 4 השרה - השמש שמשמה השמומאשן מש המשה העך ממשקהמורמהמחווה השא = > ממקום אחד. ?= הו שלנו 1 0% | 0 / , 7 | / 1% - " מו % | 0 . 28 ₪ וו 1 . . | אי , . ו ב ו : ן ב 4 . - ?₪ 5% 5 : ₪ . " " 1 . ן | . י . || / . | ב 2 | = 7 ". ₪ / ₪ 8 8 בא : . / . ו 8 . . .- . 0 -=ש % ּ : מ " / ב ]ו ₪ - ו ו | 7 ₪ / מ - שַ , | | . : וז | **₪. = 0-5 יצו 5 1% / "4 . 1 4" , א 5 = -י. א . ק ה ₪ : , | [ 7 | / : " . ₪ צ . ₪ ַ | שד- מ א "וו 2 ו -- // : / / 2 . ₪ . ' ₪ | | )| ₪ ) 8 ו || ו ַ 5 [ | / 5 5 שיו ו+| ו | 1 ו | 1 . : . וד מ ו ₪ | | = 5% .ו ו - [ . + . . - ו ח / 1 | א" . 2 .. ה | ₪ ע | " 1 -7] ן % ל ב" ₪ 4 1 - .ו .ה || . 1 | 1 "י. ו 4 ּ ₪7 - [ " - ₪2 | "ל 2 || ₪ ₪ . | | ]הז ּ וי / ור ל .1 א 5% 4 . 4 ל יּ וי" ייר / | - ומשר ו 8 3 > % ]| ו | ₪ : ִּ : מז 9. - ₪ ּ 8 | | | : : ₪ | 7 || 7-7 "| ב | שה ּ 1 ו" 1 1 . . "- - . . . . .' שט = -- ]| 2 5 אק | / היח - - . = ) = מו ! - 5 בש ה מ - 1 - ד . מאת: דוד אירלט וד"ר וויז | בעתיד הרחוק, רגע לפני שיתגשמו להן הנבואות הגדולות מישחו, ייאלץ לחדור למסדר הטמפלרים, להשיג את הגביע הקדוש ולהביא את הגאולה מירושלים החדשח. = בצפוי, "המישהו" הזה הוא אתה, ועליך להיעזר בחוכמה ובזריזות כדי לעבור את המבחן שמעמיד בפניך המסדר. . אך לא הכל כשורה - החומר ממנו עשוי הגביע הקדוש משפיע בדרכים שונות על בני אדם ומפלצות, וגורם לתופעות , נפשיות ופיזיות, שלא ממש מוכנים להן. ישוי ץז שה > .9 5% ימו*..ו 5 ם 8 == 1 - ה ו 8 ו. = ₪ 4א מ ₪ = ₪ שח =יופד""לי.*יה. חיבור נכון של הצינורות והקיטור נוי ודי ל ו וי ו ב ימעיפ אה המכונות. ו 1 ספרייה - מקום יי שו 5 4 איפה המגן?! המעבדה של - = המכונה תפעיל ב-א הוא אומנם גדול, אך יש לי רובה ו יש הוהלז לא יכולנו לתכנן את זה יפה יותר. (1 :)6:0 עשה זאת, וכמש בלי נחיתות ביניים מיותרות את המקום הראשון שניהל רומן ממושך עס 2 אסזוהו.ז זי בחמישייה " הפותחת 3 משתלב הפעם, 2 אנ)ואנ יו הנ ופ ות, שפרץ מהמקום ה-30 אל המקום ה-4 תוך 5 שבועות בלבד. פריצה נוספת מספק ₪07 =-=-[כ)חחת 2 6וסהוא 5 הסוא ששעט, בסערה, 1 הח ד ש היישר למקום ה-6 - ומוכיח עד כמה שוק האסטרטגיה זקוק למשחקים שאפשר לסמוך עליהם עוד לפני שפותחים את האריזה. לעומתו, אחיו הבכור נדחק 10 שלבים אל המקום ה-19 ה"מסובן". 0 הישן והטוב. יורד 5 שלבים למקום ה-7, ומסתבר שלאח הצעיר יש חוצפה ואין יותר מדיי רחמים. כך או בך, תתחרות קשה לא רק למשחקים ותיקים, אלא גם לחדשים כמו -] 41]את סה שמאבד גובה ונוחת במקום ה-10. במבול השינויים, מצליחה לורה קרופט להוכיח למה היא מסוגלת, ומביאה את להיט האקשן אמכ|אא גואס למקום ה-3ו המכובד. חדשות פחות: טובות: מניעות מכיוון 1 אזחץ מאג אס שיוורד 7 שלבים, מכיוון 3 וסאיס 578 שעל אף התחזיות הוורודות יורד למקום ה-17 וכן מכיוונו של 4 , אשר צונח 8 שלבים לקו האדום של ה-20. לראשונה, נפרדים מ-20 הגדולים 1 (אססם שופה . של תקופה?) 1 כ האוב שהרשים בפעם הקודמת ומתדרדר למקום ה-27 ו-2 שגם הוא מתדרדר למקום ה-28. למרות הכל, מעניין ש-97 וז לא נכנם ל-20 הגדולים, נמצא במקום ה-26 ומתכה לזינוק הגדול - אחרי הכל לא קל להיות משחק ספורט במצעד הזה. הכתובת לדירוג: פחסוזסווטסז"] סוסו. 5 ובּהּזו5אח טוב וה טזטווסר 46| 3032 5 חוי] פחז .548 סוס לגולשי אוטוסטרדת המידע: סןסן- וח |5481א. יוור -- הירחון המוביל למשחקי מחי ותפקידים, מציע לך הצעה שקשה לטרב להי חתום עוד הס 2 מנוי שְנתי 1 וצרו משחק מחשב שם החברה שם המשחק מספר דירוג קודם ‏ | דירוג נוכחי י - י 4 שבועות על גב ₪0 7 4 אובמו דה ה ספה 080 4 (-) ₪ | ל סוחסח סו 2 אסודה 2 זויוס 40 [1) בנוסף יק ב ל כ ל מ נוי: סו ל : : 5 1 משחק מחשב אחד לפי בחירתו מתוך פסה קסתסווא 7 2 וסוס וס הדפ הוה : (30) הרשימה המו 9 9 עה בספח ו ההרשמה. חקו ו 2 דסחה 50 4 : 0 ו והסו שא 2 סוג גוו 8 דווטוון זס פפסאפה -‏ = 8 (-) | וי < אובוו שי הפוס ₪ סא הואוסס 1 2 60 כרטיס ₪ במועדון * ו ששו , שיו חס 30 ואםאטוא שאטס 32 [5) | אותו בהנחות ברשת. חנויות. "בא ג טטר" ד 0 (10) ו 3 בכל חודש יוגרלו בין המנויים 10 בובות- אוו : 9 אמא אפ מתנת באג מולטיסיסטם.. ה וקש זאו 2דש 39 (8) 0-0 ה ההשו | 2 050 | 39 (8) , | | ה ד = ;5.60 |האו פד :פסוהגשה - | 19 ן (16) ! ' 2-5 ב ובו ד הססוגה פווסד 8 - 14 צ - | 0/0 %משאאשא מ ורוו 0 אוחק ו 20 7 | לכבוד 72 ו כ ו ד שי הַתוות פסכ; = 6 | - 0 ת.ד. 2409 כני בדק, מיקוד 5111%. טל: 03-5794711 שלוחה מסי 6 הדיצ םה" עד עד הדור הקיפה הלחמה שדר העדיבות וו | 2 וו 9 (17) ברצוני לחתוט על מנוי ל-5,|/ ו שו 3% 3 )סח דווסס חה דפ 3 [(14 %‏ 3] אנ מנוי חדש/;ה ב אני מחדשי;ה ם מנונת מלהמה - תקליטונים | | | 5 8 | - | | שרה ירד רש ו - ה פנכוות הוהב - תקליטונים 0תפפרםי םד 1 | 2 ופהאזפ | 56 18 0 ו שם פד -.. מכ בי = שי םנב שש =ם כים כ כ ב רה ז א ג ה י ם 9 ת ק : יט ורגני םס ם ומסעש שש ובג 5 זווטווו זט פפסחפו 4 (9 רחוב ו ם מתקפת הוובוטים - תקליטונים אובוובט / הסה ואס ו | 3 2ן | 5 ו 2 לפ 2 2 . : ב "> 50 5 = | 2-54 טקטון חש --5 -- -- 45 "== > ב , - = רש = ₪2 5 ךר ו ט ל 1 א .- 6:8 ער" כ הדל ה פפר - אהוי משהקים ב-|6הז?)הו וו > 2 א-- בב +27 | ₪ מצורפת המחאה לפקודת מערכת וויז על סך 284 שייח בטוונון עבור 12 גיליונות ו 0 ב 4 | בו הוראות חיוב בכרטיס אשראי. ויזה / ישראכרט 2 דוונרס (הקף בעינול) ₪ 2 ה ה 2 ה 6-0 1 | שםו בעל הכרטיס כתובת . > ב 2 = - סוד ו ב ו ק יו א םס םח -ם ₪ כ" | כלנופר תח %. == = 2 2 2 == ול מ לולכי ו ו רה ו ₪ ההּ3ף+ - ת ק לי טונוס נל'ראח אשד ההדוב 43.3 ההולצוכווטו הודישייםן שודים רלא4א ריריהת ו בתוקף עד מה ישה ימת ישה ושחר השק האמ שא מ השש המ שמשו ממ האשה א חתימת בעל הלרטשי -*::-5:.. ותה ושח ישה התה ושת ושט השאר ישה ושי שא ₪ ₪ שש ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ = ₪ ₪ ₪ ₪ א | וה ה גי ה יכנ( ם וו 3-1 )0 |ישה 2 3 - . 5 / | ד 9 | ₪ | / | . | / א ו . [ ופ 4 ג" ₪| . כ 1 9 - מאת: אור פלג למעלה מעשר שנים מאז יצא החלק הראשון בסדרת ₪11 אאשפו₪.ו" :זא .ו, ולאחר ציפייה מורטת עצבים במשך שלוש שנים מאז הפרק חשישי, שד מ 1 ול ו בג ו ב ן-ג' שש מב אמרו שהוא רודף נשים, מפסידן, נמוך אמרו שהוא מקרית, לבוש חליפת פוליאסטר שיצאה מהאופנה עוד לפני שנולד, אמרו:על לארי המון דברים נכונים לרבות העובדה שהוא בעצם מחפש אחר אהכת חיין 0 | יי ו אי די ו וי ל מצליח להימלט ונקלע במנוסתו לשיט תענוגות בו מתרחשת עלילת הפרק ה-? כצפוי, מטרתו הסופית היא לכבוש את שי דייל 1 = יר םי וי יי ל תחרות על סיפון מאונשה. מטרת התחהצות היא לפתות מספר נשים הנמצאות בשיט והראשון שיעמוך בפל' המשימות יזכה לבלות שבוע במתוצתה! של הקברניטה יפת התואר. המנשק החדש ג משתמש המשחק הוא שילוב בין המנשק הטובר של "הצבע בג םיש 7ב ו יי ד הישן והטוב, ררכן מקליחום את הפעולה וצור זמור א = 0-ה ןוידמ ןייהו השימוש במנשק החדש בָּאשר נלחץ עם = םי 2-ו( ה וי במשחק, ‏ לפתח"חלו[!המכ;ל רשימת כן ןי ך > = | כ וה ועיצי ו רו הדמות. ובנוסף יביל החלגן את האופציה "אחר,% (השו!וס), שתאפשר לשחקן מ | הדמויות הקטנות הפצינות יי היל ילעי וני רו ינ א = וי יי ה" ₪ - מה : : ןש | קמ ב ל ל ןש בע זל לי ו ה ודיי מו יי | אזור אחד של הספינה לאזור יר ו ₪ ו -- בר ו בש באה ג :ו כ ₪ שא ב ₪ ₪ ₪ | שי שי ג | שש = ןי טיו ה > ]ד ורי | ו יי דר דיגי מ דוי שנות ה-70 המלווה את המשחק, נוסף : 5 ף א הו .₪ -- .מו .מ מש למשחק זה ממד חושי נוסף - ריח ו ד ייק דוי וי ]ודו יי וי | ן יו דה ו וי | 5 בצביוו ו !ייל יי גי ןה תד מו ויוי יור | וו ק | :1 יוצורת =| מל יז ו ל וְעליו | / - . . ₪ - -- ד וי ן- ור וש כו המשחק תתבקשו בנקודות מסוימות לגרד את אחד הריבועים. כל גירוד של ריבוע יגרום להפצת ניחוח שונה בחלל. החדר. ניחות שמתאים לאווירת המשחק. המשתם מפול גימיקים נוספים, כטו שמטרתו למצוא דמות קטנה בשם*טוןוווטי הי שי( - = ]לי יי ו המסכים השונים. אפשרות נוספת הנניצווח ו ו ו המשתנה מ פעם, בהתאם להתקדמותכם יי ד יי וי ו תפ במשחק. אחד הגימיקים המוזרים והיצירתיים יותוושל המשחק הוא האפשרות הניתנת לשחקן להשתלב במשחק עצמו. בעזרת סורק ₪ 50), יכול השחקן לסרוק את תמונתו לתוך המחשב, והמשחק יתאים את הצבעים ואת הגודל של התמונה באופן 7-1 = מ ה וי יו הסצינות במשחק. בנוסף, יכול השחקן בעזרת מיקרופון ותוכנה המסוגלת להקליט קובצי ?הש יי יי ולהקליט דו-שיח המופיע בקובץ טקסט, ואף לשמוע את עצמו מדבר במהלןךן צ- 1 וי | אף על פי שמשחק זה אינו מהפכני, הוא עדיין נושא את אותה המסורת של די למ ד דיג ליי | די ישי ו יש יצופה, חירות שונות וכמות גדולה של ד = | לאו םי = וי ו ד שד יר בי ינ ור ב םד וברי פיי שי של לארי, עלו על האנייה של לארי / הימי ישוג דריי די קצת עזרה... מ כ יע מ - ישן ולארי אינו יכול להיהרג, אין כאן מה להפסיה. א אסוף בדרבך את כל החפצים שתוכבל. בסצינת הפתיחה של המשחק, הקשב בתשומת לב לקולו של מנהל המלון השוודי הנשמע ברקע, הקול ידריך אותך ביצדר להשתמש באפשרויות המשחק השונות ולעבור את הסצינה. מאת: מיכאל לוגסי -4|גי/ פעולה ו גל ]ד-ג |" | אא אריו (ו1 (מפתחי זאכ)נוו המקורי ו-:א .20)), כולם הצליחו להתאהב בגרפיקה המהירה, בשפע כלי הנשק ובאופציות המשחק. אך כמו 1-צריי מ א - ג הופך למטרד - אלא אם עושים אותו כמו שצריך. חברת שו263] 6זט) (שעמדה מאחורי אוטזטקמה] ו הקלאסיו, הביאה לנו את גוו ה גוואס1 - משחק פעולה משכנע ג" ותמ ירי שי אתה משחק את דמותה של לארה קרופט, הרפתקנית קשוחה ורצינית, שנאלצה לקטוע חופשה קצרה עקב שיחת טלפון אשר הציבה בפניה משימה מרתקת - להציל חפץ אמנותי יקר הנמצא בסביבת בית הקברות בפרו. לארה, שלא יכולה לוותר על פעולה ראויה לשמה, לוקחת את ההצעה ויוצאת להרי פרו, שם היא נתקלת בבריונים מתוסבכים המנסים לספל את משימתה ואז... ובכן, כמו בכל משחק פעולה טוב, יפי ה יי וי 1 שנשאר הוא אקשן טהור. לאחר ויסות רמת הקושי, תכוונו את רזולוציית המשחק ותגלו שהגרפיקה בנויה בצורה תלקה מפוליגונים מצומצמים, המאפשרים לשחקן להלך בסביבה תלת ממדית ובשליטה פשוטה בשו נדי לארה מסוגלת לשחות, לקפוץ, לדלג, לררץ והכי חשוב - לירות לכמה כיוונים כו זמנית. זווית הראייה יפולה להשתנות המי גי ב ו המבט האחת במשתקי ואסטו. בנוסף לכך יש לציין את התנועות הריאליסטיות של לארה ולפני קפיצה לעומק היא תרוץ ותיקח תנופה, תחתור ותצלח באלגנטיות את מימי האגםו, כמו גם את העובדה פי למרות שפע הפעולות, המנשק הוא פשוט וידידותי ואחרי כמה דקות של התנגשויות ו יי ותזנקו מעל מכשולים בטבעיות. מהר מאוד תגיעו לשלב השני, ל יי ו יי ו אלמנש מולטימדיה לחוויה. תהיו עדים לקולות, להתפרצויות, לגלים, למפלים שלמים של קרחונים ולהיכרות ראשונה עם יצורי העולם התת ימי, אשר יביא מ בי יי די ו ב ו חמצן, שיצטרך להישאר מלא כדי לבצע פעולות הכרחיות. נכו]. הגרפיקה חשובה מאוד במשחק, אך אפקטים קוליים לא נכונים או לא מותאמים יכולים לחסלו לחלוטין. תשמחו לשמוע כי המכןה₪ הואסוז' משלב את מנגנון הפסאונד הטוב ביותר ששמעתי ו מ ןי ירי יח וו ממרחקים, בהאי 1 חי זב עו בוג" ה הורו ג הכל באופן אוטנטי ומותאם. עוד חלק מהנה במשתק הוא בחירת הנשק. תתחילו עם שני אקדחים פשוטים, א" תחמושת - כנראה בגלל הכמות העצומה של חומר הנפץ שנשלח כנגד האויביםו, ולאחר כל כמה שלבים, תמצאו כלי נשק *גיי* יש יוב מו "שו ו וי יי ומש ומשגר פצצות. לארה היא מקסימה ומסוכנת, היא יורה ומאיימת, והכל כדי לסיים את המשימה בהצלחה. כל זאת בנוסף לשפע תנועותיה עושים את המשחק למאוד ריאליסטי, ונראה שנרקם כאן שילוב מנצח של זריזות וטקטיקה. 2 ג[ עמדתי בחרדת קודש בחדרו של עורך העיתון. | ל *אז למחשב שקך בבית יש וירום וקא תוכל לערוך את מדור הטיפים?" שאל קובי וקולו דמה למורה שאומרת "אז החתול אכל לך בדיוק את הדף שהיו בתובים בו שיעודי הבית?...* "כן!* עניתי באומיץ. *אין בעיה!" אמר קובי "יש לך באן מחשב. מעבד תמלילים וקערת בייגלה עבשים, שב וכתוב.* אודן רבי העורך עזב ונשארתי לבד במערכת. בינתיים שלפתי מכתב מהערימה וגיליתי את שאלתו של עידו רוצקין מדימונה, המעיר על עצמו שהוא אוהב כדורגל, למרות אהדתו הרבה למשחק, רוצקין אינו מסתדר עם הנדא ועל כן פנה בבקשת עורה למדור. ובכן עידו, התחל את המשחק בצורה הבאחה: 9ָ--: ₪ 000 ל ושחקניך ישתפרו ללא היבר. 3 הווה השוההשה אולי לא ידעתם, אבל הטלפון במשרדכם הינו טלפון קסמים. לא, לא צריך לשפשף אותו על מנת שיצא ממנו ג'יני, מספיק פשוט לחייג את המספרים הבאים: 5 - מעניק לך 1.5 מיליון ליש"ט. כ 0 - מביא כל שחהקן ל-99% של כשירות ולשליטה הן ברגל שמאל והן בימין. 84 - מעניק לך ולקבוצתך את עוזר המאמן המושלם. 60 - משפר את כל תכונותיו של שחקן מסוים למקסימום של 99. 3 וטו הנה המשך רשימת הקודים למשחק 3 5א]1השו] ששלחו עידו שלמה וינון בהן מעיר היין, ראשון לציון. 6 - קחותמתיח ית 7 - ]50 ואססאוז5ווא 8 - אאסם [אג.51 מווד 9 - אס צמאאט או - ותואואואו למא חואו 1 - 5407 הסאום אגא 2 - וופו. וס א 577 3 - אסזזה אוואסכ מו 4 - ססאום טא)א ה 5 - אמואוד 0 פמ 6 - = וזואום זאוסט 7 - 1.5] 5 מה 8 - 5המאסו.ו סמואס 9 - >אטאהג ₪03 0 - אכוהא ו צאאכם 1 - 0000 מא פא 2 - אאוס אן 5א5 3 - 1457 אןי טאווא 4 - אההוסט צדך5ו)א 5 - פקכוך משאדד טו. 1 6 - .]וטוט 1 וקאוזק 7 - אאוופ !501 אסא 8 - אה טא .מז 9 - 5א6]אדך אטפוטווד 0 - <מפסן אמ וא 50 עכשיו, בשיוצא המשחק 2 א :הומת הגיע הזמן לגלות כמה צ'יטים למי שעור לא נמאם לן מהמשחק הראשון. הקלר את הצ'יטים הבאים: סדדחל - מוסיף מסלול נוסף וסודי. :ןא - מעניק לך מסלולים חדשים, שהם בעצם המסלולים המקוריים בהם אתה נוסע בכיוון ההפוך ?מקורי. - 0% - מבטל את השעון. שוסיסקוו - הופך את המסך מלמטה למעלה. סח הווא - הופך את המסך מימין לשמאל. כמו כן כדאי לכם לנסות את: 1408 אחטמה. רזאסוא ו- זאוסנ. גם לסינריקט יוצא בימים אלו משחק המשך. עכשיו יהיה יותר קל לכבוש את ברזיל. ואמחד אטא - מאפשר לך לבחור את האריץ שבה תתחיל לשחק. כו .יש ...ואש ב ו - ו ו ו 5 | רועי זוהר שי בן הרוש | רדעי בן ישי 1 מחד ה6דהאח - שעון מהיר יותר. אאהה מא - מעניק לך כסף רב. |אנד אטקססט - מעניק לך גם כסף וגם כלי נשק. 4 ה=טאה וו טאוו את הקוד מ6א6()6- 64 כולם כבר מכירים. להלן שני טיפים חדשים למשחק: בפעם הראשונה שתתבקש להנמנים את ה-א61.1.5[0 שלך, הקלר .141ת]אא. זה יביא אותך למשחק טקסט ישן שנקרא - כמה מפתיץ - וגחותה. מעבר לכך, תוכל להקליד גם אמ אסווזי. המשחק יבקש ממך להכניס את התקליטור השישי לכונן, ואז תוצג בפניך רשימת קרדיטים בהשתתפות מו מה-0%5פיואו. שס כתובה יוסי אוולאי טירת הברמל גיל תמרי 7 ג ית ו .+ מבשרת 4'ון שלום איתי רן | להבים אש | ששב-התמממממטטממממרי השע הששעו | העגרה הששמן - שמש אששגה ‏ המשרה ההג ההשששטרר השמ האשעטר - שששפוה ‏ הלקה מספר פעמים שנבחר למאסטר-טיפ 7 2 המען משצה | אצ השעי השממ השע ההמממשההתעצוה - בשוה הממ מא מ 13 לגיליון וויז 68 צורף המשחהק א וא5ז5צם ולמדור סודות מהדר התמיכח מצורפים הצ'יטים למשחק היפה הזה. לחצו 1.1+8א כדי לקבל מיקום על דלתות סודיות ושאר חפצים נסתרים. תמיד כדאי לך לשאת איתך בטרייה ותיק עזרה ראשונה, זרוק את הבטרייה על הקרקע מלפניך והתקרב אליה. השתמש בעזרה הראשונה על הבטרייה ותקבל ארגייה יקרה. 2 ה|ופחשץ ז0 =6אוחש גם המשחק הזה צורף לעיתון וויז ובעקבות זאת זרמו למערכת עשרות מכתבים שבהם הציעו קוראי המדור הנאטנים אה השיפ הבת: התחל את המשהק בצורה הבאה! האוא גוא האוא ה עכשיו תוכל להשתמש בפקודות הבאות: א+1.1 - לעבור לרמה הבאה. ד+זקץו5 - עוד רמת חיים. + דזן5]1 - הורג את אויביך. [+ :51 - הופך את המסך. 55 - שתיית שיקוי קטן. מיקום הרץ למעלה, הפרש באמצע והמלך בריבוע שמתחת לפרש, קוראים רהים בתקעו בשלב בו הם פמדברים עם הבוס של ה-א/ף, ואז עליהם לזהות את האדם שגנב את האקדח ממעבדות ה-ג1), ובכן, הפתרון הוא פשוט למדיי. בדקו בתיק האישי של דארן כהן (מטו[ט-) הוטזזהכןו ותגלו שהוא שאף פעם לא משתמש במעלית. עכשיו בדקו את תמונת המעקב לאותו יום, ותגלו שהאדם המצולם אינו כהן, האדם שבתמונה הינו טרוריסט בתחפושת. השתמש ב-ווסךהוא סאג אווא על מנת ליצור תמונה של החשוד, לאחר מכן תצטרכו גם להאזין לשיחות הטלפון של כהן. ברקו את קול האישה שבהן מדבר אליה, על טנת לקבל זיהוי וכתובת של החשורה. עכשיו תוכלו לדוות על שמות של שני חשורים ועל כתובת שבה ה-].₪. יוכל למצוא אותם. דיווח זה יקדם אותך לחלק הבא במשחק. בספרד תיתקל בחירת השה שאותה תפתור כך: את הכלים הלבנים אפשר למקם רק בטור האמצעי, מקם את המלך השחור בשח-מט על ידי בעיתונים | [ ב 7 0 7 ו 1 4 09 : 7 היענות גבוהה מאוד נרשמה למשימה בלתי אפשרית מגיליון 67. שאלנו אתכם כמה שלבים מרכיבים את המשחק ₪ א ס, והתשובה היא 8 שלבים במשחק הרגיל (הרלת המסומנת). הזוכה של החודש הוא דויד טייך מפתח תקווה; אנו מוכנום לקבל כל.טים, רעיון, פתרון, הצעות, תגובות, תשובות לחירות או כל דבר אחר העולה על וי-וי ו בני ברק, מיקוד: 51114, או בפקם %, ובמובן לא לשכוח לציין "עבור סודות מחדר התמיכה". = . 0 מאת: מיכאל לוגסי אני מניה שאחרי שתקראו את הכתבה הזו, תתחילו להאמין, כמוני, בי יש מספר סיבות שנותנות לכותר הזה מספיק פוטנציאל כדי להתחרות במשחקי הכדורסל של 6וחטש)שט!:] 5 . ראשית, יש כאן את כל מאגר המידע ההכרחי של 29 הקבוצות, מידע על במעט כל שחקן הז שיכול להיכלל בתוכנה ושאקיל אוו'ניל ומייקל ג'ורדן לא כלולים בנלל סעיפים בחוזיהם האישייםו, ושתי קבוצות זגו5-!41. מהמערב ומהמזרח. המשחק מאפשר אופציה של משחק בודר כדי להתחיל ליגה של 32, 56 או 82 משחסים, בהם ניתן גם לווסת את אורך סדרת הפלייאוף, לשחק רק במסגרתה או לקחת את הקבוצה למגרש האימונים. מעבר לכך, עורך הקבוצות המקיף מאפשר לך לשנות שחקן - החל מממספר ושם ועד לצבע שיערו. יחד עם זאת, רק אחרי שתקבעו את החמישייה הפותחת, תבחרו את אסטרטגיות ההתקפה וההגנה (5 מתוך 0 ותדאגו לשאר הסידורים, רק אז תתחילו לחוות את האקשן האמיתי על הפרקט. 4 כפתורים יעזרו לכם בפעולות וכמעט כפול ממנשקים שהכרנו בהתמודדויות כדורסל קודמו תו, ובעזרתם תגיע לשליטה מלאה על כל שחקן במגרש או על שחקן יחיד שיתפקד בהתאם להוראות שתתנו. אנימציית השחקנים היא ריאליסטית וחלקה ביותר. שחקנים שומרים, חוזרים להגנה כדי לחסום, מכדררים במהירות כדי להימנע מחטיפות, גארדים עולים גבוה ל"זריקות התאבדות" ורכזים מופרים להשלמת הטבעות ומהלכים מיוחדים. יחד עם זאת, המשחק כולל אפקט מעצבן אליו תאלצו להתרגל - בהתקפה מהירה, שחהקנים שמקבלים מסירה למתפרצת, נעמדים פתאום במקום ומאפשרים להגנת היריב לחזור להגנה. עם איתור האפקט, מתחיל החיפוש אחרי שיגעונות ותקלות נוספות של אנשים, שיניב, בתום מספר רבעים, ערימה של אלמנטים לא אמיתיים, שחורגים משיפוט המא רגיל כמו שעון ה-24 שניות, אשר לא יתאתחל לאחר עבירה הגנתית או כמו העובדה שדאבלים וצעדים לא ישרקו במקרים מסוימים או שחמש שניות להוצאת כדור יתארכו לדקה שלמה. בנוסף לאלה, תמצאו גם שגיאות תוכנה משונות (כגון: זריקות מאולצות מחוף לחוף, מאזן עבירות בלתי מסודר ואחוזי קליעה גבוהים מדייו, שאולי מתאימות לגרסאות ביתא אך לא למוצר הסופי. יחד עם זאת, מה שמדהים הוא שעם כל החסרונות הללו, אחזור לשחק ב-חט00 || משום שהוא לא פחות מציאותי מ-1א1 א ומהווה משחק של כדורסל מקצועי וריאליסטי בליגה הטובה בעולם - במלים אחרות, חטס?) וו הוא המושב הקדמי בשורה הראשונה להצגה מאכזבת ומעט מורטת עצבים. | 1] 4+ ומ ₪ פששאש | 4-+-יש ישי 4 ץד מְצ4 / 8 4== ממחנאן בה ₪ ₪ מופן 1 41| | הדות 54 ₪ 5 דדש 1 | 1 ₪ ₪ ו 4 שא רא . מאת: דוד. , - בהשראת "שליחות קטלנית 2" ב [>וויין= ו -ית המ לווה | + --- יבת 6 | מתוחכמת ג מע את 1 א/ ה - משחק 3-ו א גו ד 1 % 2 מיים וו הו אחר כך קרו 0 4 ברים ואז הביע |אכוטכו. ואכיטכ | הוא ללא ספק 5 דרך בעולם משחקי המחשב, שפר מודעות הציבור הרחב, אש בם: א]א- 6 ו-5ודד. וממש כמו אלה, הגל. התעשייתי של. משחקי ההמשך מ ימיו למען האמת. שחקנים 1 רבים. יטענו במידה רבה של צדק, שהעיכ ב במש ד חקי ה-0001 והתדירות בה הם 0 רבים, 1 ממש כמו שפנים. יי ו כדי בחילה, וזאת אולי ה 0 הראשונה של מא רא המלא בחידושים, שינויים וכוונות טובות. / ב- ₪ וג ג" למען האמת, יצרני המשחקים מפיקים מה שהם רוצים ולא תמיד מה שאנחנו רוצים, ואנו צריכים לשחק - במשחקים שהם מוציאים. כך שאם כל החברות וני להפיק שפץ משחקי אסיסט, אין ' ליוו != מ ביצי ה = ו ובא א - ןוב הו דיו3ו, שסדרת ו[ ו ו הי ב יוו 1 0 יי 1 יצרניות משחקי התפקידים הממוחשבים, = ד ה על סגנון הסרט ו נסר קם יב - בסגנון סשא|אי אתטא ה ואואסס. כלומר, עלילת משחק התפורה בין קטעי וידאו אשר מגוללים את סיפור המעשה בליווי משימות. : 1 % ₪ 1 ות מפר 1 ו 4 ששוח ב - ו | / ההפ: ] ד די ₪ ניתו ה להשתמ? מבוסס שי על אקדחיו םן מקלעים, דובו ציד - ה-א/54070₪ |הנצחיו ך! רימוני ם, אקר תי ליי זי ו הור שתתי מצ? שת ב וו ₪ וור המטרח, - מגוונות | ומתווספות במהלך: 8 יל | הוספת רשתית. ה ]יי אם 8 לי טסתי ו / - הדיוק והכיון / קשים ו ל ו 44 כל , התנועה 1 אפ! טרויות ה הודכבת <תט ו של 0 [: : 1 | שב 0 4 וי | ו ו ן 0 | | = ] ןמ הפשוט של | ח י 3 *] . - ₪ : ₪ ב-א ₪ ו 9 ו 6מוא. אי י הכל, חשוב. לזכור שהרעיון ץ כאן איננו החדות בלבד בוו ו - "0 | הג כ + | מ ו ימ - טיו פשות מלאכו ה מו טי 1 ל 0 ות ו 0 הנאה. הז'אנר ולאל ה | - ה 0-ים לו 'מיניהם. עד הו בה להפעם.: בשבוע ובאנקטר 'ש ".= 1 יב - ₪ : [ מ יוו שר מאת: אורן רביב ודויד זילברשטיין שימו לב, לרשות המתמודדים 10 שניות בלבד לץנות על כל שאלה ללא כל שימוש במשחק עצמו או בחומרי עזר. נטו לענות בעצמכם על התשובות טבלי להציץ בתשובות. מעבר לכך, מערכת ‏ 011551 7-12 רוצה להבהיר כי היא שומרת לעצמה את הזכות לפסול משתתף מהתחרות, בשל התנהגות בלתי הולמת או הפגנת חוסר בקיאות ושליטה מינימלית במשחק הנידון. שאלות הקווסט ו. עבור 150 נקודות - איך מרדימים את הסוס? נועה: 140 נקודות בלבד. טורניר ה-ז0059 <וו-0. הטםן מור: מלוא הנקודות. אסף: 140 נקודות בלבד. 7 נ. עבור 200 נקודות - איפה משיגים שואב אבק? נועה: 180 נקודות בלבד. מור: 50 נקודות בלבד. אסף: 170 נקודות בלבד. 3. עבור 150 נקודות - מה עושים עם הספגטיץ? נועת: מלוא הנקודות. מור: מלוא הנקודות. אסף: מלוא הנקודות. 4. עבור 200 נקודות - בשביל מה נדאי לפוצץ את אוזו הליצן? נועה: מלוא הנקודות. מור: מלוא הנקודות. אסף: מלוא הנקודות. 5. עבור 150 נקודות - מח עושים עם המטבעות ממכונת הממתקים? נועה: 0 נקודות. מור: מלוא הנקודות. אסף? מלוא הנקודות. 6. עבור 150 נקודות - כיצד גונבים לוושינגטון את השיניים? נועה: 75 נקודות בלבד. מור: 100 נקודות בלבד. אסף: 50 נקודות בלבד. 7. עבור 500 נקודות - הסבר את כל התהליך שבעזרתו נגלה את קוד הבספת של אריטון. נועה: 300 נקודות בלבד. מור: 200 נקודות בלבד. אסף: 200 נקודות בלבד. 8. עבור 150 נקודות - למה כראי לרחויץ את האוסו? נועה: מלוא הנקודות: מור: מלוא הנקודות. אסף: מלוא הנקודות. 9. עבור 500 נקודות - איך קוראים לשלושת ניבורי המשחק? נועה: 335 נקורות בלבד. מור: 170 נקודות בלבד. אסף: 180 נקודות בלבד. 0. עבור 150 נקודות - איך לוקתים את הקיא המלאכותי? נועה: 130 נקודות בלבד. מור: 0 הנקודות. אסף: 100 נקודות בלבד. שאלות כלליות 1. עבור 100 נקודות - איזה משחק עזר ליצור ראש ת-%.1.:) לשעבר. ויליאם קולבי? המתמודדים שם: נועה שם מעופחה: גולדמו האריך רידה: 13/4/83 מקום סגורים: תל אביב שםהאבי: צבי שם האם: שושנה ביה"ס: ליידי דייוים ניחה: ‏ חי רברים שהיא עוושה חוץ מלעוחק במחוב: משחקת טנים. פרמים (וספים: נועה אוהבת בעיקר את הקווסטים הישנים והטובים בסגנון אאוא 6 5481 וכמובן דסים. היא רוצה למטור ר"ש לכיתה שלה, להורים ול-2 האחיות. כפֶן -< שם: מור שם משפחה: קורן האריך לידה: 12/3/84 מקום מנורים: שדה יואב ₪ם האב: שמוליק שם האם: יפה - ביהיט: צפית - כפר מנחם כיחה:'" דברים אחרים שהוא עושה חוץ מלשחק במחשב: מור אוהב לקרוא ]שש לנסוע כרולר-בליידס ולגדל את החתול שלו לוציפר, מור מבקש למפור ד"ש לחברים שלו מכיתה ז'2 ירדן. שם: אסף שום פמשפחה: שטיינר האריך לידה: 17.6.84 מקום מנורים: קריית אתא שם האב: ראובן עשום האם: רחל ביה'ם: ריאלי הדר - חיפה ביתה: ז' דרברים אחרים שהוא עושה תוץ מלשחק במחשב: כשאסף לא משחק במחשב ולא לומד, הוא יוצא עם חברים. ובמו כל מתטניין עב"מים אחר הוא. אוהב לצפות ב-1.55ה1-א. אסף גט מוסר דרישת שלום למשפחתו ול-ז'3. הטבלה לאתר 5 משחקים מקום שם שי שטיבלמן נָ נועה גולדמן ו אייל קטלר.. . מעיין שחר : דורו קוקליסקי (ְ ארז מיכלק ; אלעד מדן 8 פור קוה]----. : אמיר דולב 0 גרעם סואל .. וו אסף שטיינר = 12 קרן שחר ו קרן גורן 4 גדב שגב - 5 לירן כהן נועה: מלוא הנקודות. מוד: 0 נקודות. אסף: מלוא הנקודות. 2. עבור 500 נקודות - מה מספר המעבד של ת- ]7% נועה: 0. מוד: 0 נקודות. אסף: מלוא הנקודות. 3 עבור 158 נקודות = נקוב בשמותיחם של שני משחקים ששמם מורכב מאות אחת. נועה: 0 נקודות. מור: מלוא הנקודות, אסף: 75 נקודות בלבד. 4. עבור 150 נקודות - מיהו סקס מרפי לרזושת וה אדו נועה: 150 גקודות. מור: 0 נקודות:. אםף: 0 נקודות. 5. עבור 500 נקודות - מה קורה כשמפעילים את המחשב במצב ₪05 בגרפה 6 ומעלה, ולוחצים 7/8 נוטה: מלוא הנקודות. מור: 400 נקודות בלבד. אסף: 0 נקודות. סיכום הנקודות. עוד סבב 01!₪%1) 17או-0) הסתיים. בואו ונראה מה מצב הנקודות: לפי דעת מערכת ה-כט, הניקוד שצבר אסף 1,685 נקודותו אינו משקף את יכולתו האמיתית של הבחור, עצה שלנו - היזהרו ממנו בשלבי הגמר. בינתיים אסף מקבל את המשחק אהו ו הח, מתנת חברת באג מולטיסיסטם. במקום השני עם 1,870 נקודות סיים מוד. מה לעשות, אבל רק מקום שני. עיקר הנקודות ירדו לו בגלל תשובות לא מלאות בחלק הקוופט, וחבל. מור ולוציפר זוכים ב-א ואצ א, מתנת חברת באג מולטיסיסטם. ובמקום הראשון עם 2,410 נקודות, נרצה גולדמן. אוטנם היא לא עברה את שטיבלמן, אך היות ולא נראה לנו שבעתיר הקרוב מישהו יצליח לסבור את שיאו, נראה שנועה יכולה שת יש -עשששה ‏ שן == == == == 022 02 242/82 | 00 אא ו מקום בטורניר מקום מללי ו 50 נקודות 0 נקודות 5% נבקודות. > 5 נקודות 0 נקודות = 1,900 נקודות. 0 ו נקודות. 0 נקודות = 737 נקודות 5 נקודות 4 נקודות 5 נקודות 0 נקודות 0 ו נקורות לראות בניקוד שלה כמה שהביא אותה למקום ראשון, למרות שהיא אוהבת את האולדיז', נועה תקבל את :א( /20), באדיבותה של חברת באג מולטיסיסטם. ונקי ,5‏ וק תשובות לקווסט 1 קוראים לו מהספר המשעמם. מכניסים את עלון הפרפום לתיבת ההצעות של חוקת ארה"ב. ג משתמשים בו כסיער עבור תחרות היופי. 4. כדי לקבל את ה-5השס/ן וט אסוג. 5 שמים ב-451!86 ו 6. נותנים לו סיגר מתפוצץ, וכשעפות לו השיניים אנו מחזירים לו את המקרקרות. זר נחליף לו את הקפה נטול קפאין ברגיל, כרי שיילך לכספת מתוך שינה, 8 ברי שיירר גשם. 9. לגיבורים קוראים: ברנרד, הוגי ולוורן. 0. בחדר שמעליו מפעילים את הרמקול, ואז הקיא נופל. תשובות לחלק הכללי 1 ]א 8086 .2 3 2 ו-כ. 4. גיבור 1042 נ)וזן 11:1א 3 האטא. 5 אפטשר לשלוט בהצלאת קובץ הל 0 ונק מאת: אור פלג בדיוק לפני שנח היח לי הכבוד לכתוב על המשחק המצליח 96' 11/4 וכעת, ו מחלקת ב את משחק ההמשך 97 זז]. את המשחק הזה, סביר להניח שאין צורך להציג. אחרי הכל, רבים מכורים את .שושלת משחקי היח שהחלה" בשנת 95' ולא פסקה מלהצטיין שנה אחה שנה. שאלה העולה פעמים רבות במשחקי המשך שונים היא, מה כבר אפשר לשנות לי ד 1 מ[ יי ו שימשכו קהל של קונים שכבר מחזיק בידו את הגרסה הקודמת של המשחק, את הסוגיה הזו פתרה חברת 3/4 בעזרת הוספת אפשרויות משחק חדשות, בשיפור אפשרויות המשחק שהכרנו בגרסה הקודמת ובהשבחת איכות הקול והתמונה. וכך, יוצא ש-97' אא מעניק יותר מכל משחק אחר, את התחושה המציאותית ו בו ו יי ד בטכניקות החדשניות וכשימוש בטכנולוגיות מתקדמות. כבדי לדמות את יי בי 0 ו 1 כרורגלנים מקצוענים, ובעזרת חיישנים ונ יי ו ב ו תנועותיהם בדיוק רב למחשב., בנוסף. קיבלו מפתחו המשחק את טענותיהם של השחקנים כי הדמויות קטנות מדיי. והגדילו אותן. כל זאת, בשילום טכניקת ה-ואן 514 .והשזאזצ ותשומת לנ לפרטים הקטנים במשחק, יוצרת תמונה תלת ממדית ברורה, הנעה בצורה תלקה על המסך ומשרה תחושת משחק אמיתית. שיפור בולט נוסף הוא זה שחל בנושא הקול, את קולו של השדהן הנשמע ברקע ב-96! %]] החליפו בקולם של שני בצ א-ש תי ו ור הנותנים לכל אורך המשחק פרשנויות וסיבומים. יש לציין גם שאין אלה מספר משפטים החוזרים על עצמם בכל פעם כפי 2 שהיה בעבר, אלא מגוון רחב של פרשנויות שונות הגאמרות בהתאם למתרחש על המגרש. ואם זה אינו מספיק, אז אפשר לגלות שכל הקולות. העולים. מהמשחק הוקלטו באיכות שהווטחוום 1א"ענווטכו. באמור, המשחק מכיל אַפשרויות ו מ ד בת ג בין אפשרויות אלה היא האפשחות לשחק משחק קט-רגל בתוך אולם פגור. כמובן יו םת[ ו המשחק ומאפיוניו משתנים, ואנו מקבלים ו ומאתגר לא פחות. 1 יי רג השכוחות יותר, כגוז: שינוי זוויות הראייה, מצב המגרש. זמן 11 לוו רייו השחקנים במגרש, צפייה בהילוך חוזר, תמיכה במשחק דרך מודם, רשת או חיבור סוריאלי ועוד. פרט לכך, את סרטי הווידאו שהוקרנו על המסך בזמן המחצית ובסוף 6 ת], מחליפים כעת קומץ קטעים נבחרים מהמשחק, הכוללים את רנעי השיא שלו. את הקבוצה גיתן לבחור מבין 12 ליגות ו וי ב והשחקנים עודכנו, אם כי ב ניתן "ד ד וו בי = ג ו ששוער נבחרת ישראל הוא רביבו). ו יי מ יק ב 1 של אימונים, משחק ירידותי, ליגה = טוהניר או פלייאוף, ניתן ?בחור בין שלוש רמות קושי שוגות ובין שלוש | אפשוויות משחק שונות:| אסוזה ושוא!5, מסהסאה או סז א. בנוסף, המשחק עצמו מביל עשרות אפשרויות פעולה הכוללות: תיקולים, מסירות, בעיטות ותנועות נוספות. היה קשה למצוא, אך החיסרון היחידי של המשחק לא טמון במשחק כי אם וי ורצ אי הי א ו ה שאפשרויות השליטה הרבות כתובות בה בצורה מסורבלת ולא נוחה להבנה. -1י ₪ בשנה שעברה הרשיתי לעצמי להכתיר את 96 ]יי כ*משחק הכרורגל הטוב ו םי 7 ו ו שי ל וו כ ן מכובד זה לממשיכו בשושלת, אשר יחכה בסבלנות. ל=98'... | זן ה" . 3 4 והפט שניים בתתן במסלול המרוצים המהיר א'ן חוקים ואין כללים. כל אחד, גם ד'וק נ'וקם מהחרה בך בדרך לחהילה. זי אמור 1-55 החברה המובילה 1 ימת חנויוח: היפרטוי. 5 ₪15 בננוהנסטר, מאמא יוקרו ]ישי גי חן הרוד רוע א ישו או | שימולטור הממוטים שקבע סטנדרטים חדשים וצשחק ההמשך שמוםיף עוד עשרות מש'מוח טב בל' הט'ם בעולם. | ו הו = ו לי שך- 4 וה בשה | וע | ר של אחד הא'זור צבא', מגור ומפוכן. מהרחשים קרבוח יריוח בלת' מוםקים. אקעון עורא [גמרו בלומדות ומשחהי מחש פר יק נרין וה מוטר ואום. פיוח הילד. בספיחן, מ.צ.ם. טאור רקורדם. באו סטור, אוקטנ, סטיחצ .ָ י . .ה ' | ] | . 1 | 4 | שען א 4 1 !₪ | / /. מאת: דוד זילברשטיין במתכון המשלב עקרונות ממשחקי אסטרטגיה מורכבים וקרבות ב"זמן אמת", 2 |א.61א מזוז עס 08 (2 אדס.1) של אאאאופ, מכוון לקהלי היעד של חובבי "זמן אמת" וחובבי האסטרטגיה הקלאסית כאחד. די בהצצה חסופה בסקירה של וא 6 ססס.וט כדי להבין שעולם האסטרטגיה נחצה לשניים - אלו שאוהבים את מנשק יזמן אמת" וצסם תד !אוד .[המת) ואלו שמעדיפים משחקי אסטרטגיה קלאסיים - מונחי התורים (845₪₪ אא כשהיום, הנטייה הולכת וגוברת לכיוון האסטרטגיה ב"זמן אמת". בניסיון להגיע לפלח שוק רחב ככל הניתן, החליטה 518883 לפתח משחק המאפשר *לרקוד על שתי החתונות" גם יחד, וזהו כאמור 2 אז,ן. הסטיגמה "כל מה שהחברה הזו נוגעת בו הופך לזהב" נאמר לא פעם על משחקי המחשב של חחחו5. לדאבוננו, בתקופה שעברה מאז יציאתו של תטמאאטת אה מתוה החברה האמריקנית הענקית החלה לנוח על זרי הדפנה, ולנצל את הקהל התמים שלא תמיד ער לכך שהמשחקים אינם כ(? -6% מגיעים לרמה הגבוהה שאנו רגילים לה. בתקופה זו, שאני מכנה אותה בשם "תום עידן ה-2 [ו]צזא .ומ ויונו הנ" היה עלינו להשלים עם משחקי חידות שונים ומשונים, כמו הטאאוה אה החש דוש ו-הואה, שהיו אמורים להוות תחליף לקווסטים העלילתיים שבל כך אהבנו. כיום, ציבור השחקנים כבר יותר קפדן והשדן כלפי חאם51, ונדמה שהאמון העיוור שלנו בחברה הוא לא מה שהיה פעם. יחד עם זאת, האאט!ם ממשיכה להוציא את המשחקים במתכונות חרשניות ומקוריות, לטוב ולרע. חצר המלכות ב-1.0782 אתה, בתור מושל מחוז, נמצא במירוץ נגד הזמן מול מושלים אחרים במסגרת תחרות שתכליתה להגדיל את אדמותיך ולהיות המלך הבא של הארץץן. אני משתמש במונח "*ארץ" כי למרות שברירת המחדל היא בריטניה בימי הביניים, בנייה של 5644810 משלנו גם היא אפשרית. במחוז, עומדים לרשותך מבצר, נפחייה, יערות, מכרות אבנים וברזל וכן מגדלי בקר ועובדי אדמה (בהתאם למטלות תחלק את האנשים). עד השלב הזה, המשחק הינו מונחה תורים, כשכל תור מייצג עונה אחת, כלומר רבע שנה. מוראל העם משפיע על האוכלוסייה והיא תגדל הודות להגירה ולילודה. המוראל עולה כשלעם יש מספיק מזון, בריאות נאותה, מסים נמובים ואספקת שיכר. לעומת זאת, המוראל יורד כשהצרכים לא מסופקים או כשיש גיוס חיילים. כן, את הצבא שלך אתה מקים מהאוכלוסייה המקומית. אתה רשאי לגייט במה אנשים שתרצה ואחרי הפל אתה מלר וזו המונארכיה שלך, לא דמוקרטיהו, אך עליך לזכור כי גיוס גדול מוריד את רמת המוראל ובנוסף לכך, כל אזרח שיגויס, לא יוכל להמשיך להשתתף בעבודות המחוז השונות. לאחר הקמת הצבא, תוכל לחמש אותו עם בלי הנשק שבנית בנפחייה, או שקנית מאחר הסוחרים הנודדים בין המחוזות השונים. צועד על קיבתו??? כל צבא שגבנה, יכיל מינימום 50 חיילים. ניתן לאחד ולהפריר צבאות כל עוד לא שוברים את תנאי הברזל הזה. בין החיילים השונים, קיימים אנשי-חרב, קשתים, פרשים, רובאי-קשתים, לוחמי אלות, אנשי-רומח ועוד. הקרב עצמו מתרחש במתכונת 2 [קהתאא סיפוסית - המחשב מגריל שטח בעל מכשולים שונים בצורת סלעים, עצים וכד', וממנו רק אחד מהצדדים יצא בחיים. יש לציין כי לעתים, השילוב בין הוראות הקרב שלך, לבין מנוע האינטליגנציה המלאכותית של חייליך אינו מובן, אך בסך הכל, מנוע הקרב פועל כהלכה. כשמתקיפים מבצר מסוג כלשהו, הקרב שונה במקצת - הוא מתחיל כשהצבא התוקף ניצב מול שערי הטירה או מסביב לחפיר שלה ותלוי בסוג המבצר). הקשתים שלמעלה יכולים לצלוף בחיילי האויב והמצב ההפוך בלתי אפשריו, והצבא התוקף צריך לפרוץ אל הטירה בעזרת ציוד מצור מהתקופה ההיא, כגון בליסטראות וקטאפולטות. היידה %.5[1.111%! נשמח לבשר מעל במה זו שגט ?אס | ממופה ב-5/0. אנו מקווים שזה מכתיב את הססנדרט באופן סופי, ושלא נראה יותר משחקי אסטרטנגיה ב-אסש מיושן. במקרה זה, גם במצב הקרב וגם בתשתית ניהול המחוז, הגרפיקה חדה, מלאת פרטים וצבעונית. הדברים הרעים כאמור, לניסיונות של .]5 יש גם צרדים יפים פחות ובן כלאיים זה לא מתחמק מהענגיין. ראשית, מבחינת ניהול המחוז, ההיסטוריה מלאה בשליטים רודנים, אכזריים וקשוחים, אשר ביד קשה הצליחו לנהל את המחוז באופן רווחי ויעיל, כבשהעם הפשוט היה ממורמר. ב-1.07₪2 לא ניתן לבצע רבר כזה, שכן אם המוראל של העם שלך ירד ואתה עוד מתכוון לסחוט ממנו מסים רבים ולגיים רבים מאנשיו, לא תחזיק מעמד. הדרך היחידה להצלחה במשחק מחייבת העלאת המוראל של העם ושמירתו ברמה גבוהה. מנגנון המזון מורכב ואיננו הגיוני - כל התושבים ניזונים רק ממוצרי חלב, עד שהם מתחילים להתדלדל. אז, נכנסים לתמונה מוצרי החיטה והבשר. החלוקה בין אלו נקבעת כשכל פרה שתהפוך לסטייק, למעשה יורדת מרשימת נותנות החלב ואז יש לגו כ פחות מוצרי ו וכתוצאה מכך 3 ד ו ". שש" 0 ( ש והו אנו זקוקים ליותר בשר, המנגנון מורכב- ₪24 ₪ וכאמור לא הגיוני. / | חבל, ווו. חיסרון נוסף הוא שניתן לחמש את היחידות בכלי נשק רק בשעת בניית היחידה. לאחר מכן, כ החיילים שלא חומשו מתקיפים בקלשוני עץ, ובהמשך, כשנצבור כלי נשק נוספים, לא נוכל להחליף את הקלשונים בכלי-זין אחרים, אלא רק להוטיף חיילים חדשים. אסטרטגיה המשחק מורכב, ארוך ומהנה. בשהוא מושתת על גרפיקה מרהיבה הוא נושא נעימות מרוח ימי הביניים ואפקטים קוליים המסמלים בסוף כל תור את מעבר עונות השנה. פרט לחסרונות שלו, הוא תומך ב- את ..זק יד זשוא, תקן שהופך עם הזמן לחובה בכל משחק. אנשי האסטרטגיה - בדאי ו 5 מ ₪ -% ] כ 7 " 2 5 כ 9 22 הת יי - 2 --₪ "שו " ₪ .. 7 0 . - 0 - 4 , ו 1 1 7 * | מאת: בן כספי | גם אם נדמה שמשחקי הפעולה הצטמצמו לתחום התלת ממד בסגנון א , המציאות מוכיחה לנו שמבט | הצד הדו ממדי עדיין לא חלף, ומשחקים כמו %>ומ₪א, אגזאה אסא וכעת גם ממדאטזו אאדאשוז ממשיכים להגיע אל השוק. ו רו בי אי שאלה, שהרי מוזר ש-4 51588 תכנים את עצמה לתחום משתקי האקשן אליו היא זרה יחסית, מוזר שלאחר כל מיני קווסטים של חידות ופוסו זחסו.ו ו-14א תו בחרה החברה לקדם דווקא מוצר זה לתקופת חג המולד, ומוזר מאוד שאם כבר מפתחים משחק אקשן, מדוע הוא לא תלת ממדי בסגנון 0%1. יי ו ב ו גימיק אחד חשוב - בין שתי הדמויות המרכזיות - מינוטאור מפלצתי ורצחני, וג'ייק (בן אדם חסון ושריריו, קיימת ב וכך, בזמן שכל אחד מהשניים בורח מאימת השני, כל אחד מהם גם שואף לחסלו. במקרה זה, השחקן יכול לגלם את דמותו של בל אחד מהשניים. אומנם לשניהם אותו מגוון פעולות והליכה, ריצה, קפיצה וכר), אך קיימים ביניהם הבדלים המתבטאים במחירות התגובה שלהם ובארסנל כלי הנשק העומד לרשותם.: תי מיש- וד ג ו 1 "מצא את היציאה", פרט לעוברה שפרי למצוא אותה עליך להפעיל, לנתק, לחבר או לפוצץ משהר/מישהו, שכן מכשולים, מלכודות ויצורים חורשי מזימות עומדים ו יי ג ו מ למצוא עזרים כמו כלי נשק, תחמושת, ויוי הייו עוד מרכיב שמייחד את המשחק הוה ומבדיל אותו מ-3115₪. השנוי במחלוקת הוא תשתית המישורים (פשאא.1:). כמו סיפור של עגנון, המשחק מתנהל בשני מישורים. אנו מתחילים באזור דו ממדי בעל רקע גרפי עשיר בפרטים, ובמהלך השוטטות שלנו בשלב, נגלה בכמה מקומות. מעין שערים או פתחים בביוון ב ו ה ו מ 1 מעל',מתחת אחד הפתחי | האלו ותנועה מ"ע מ מ מ יש ובאפקט אנימציית תלת ממד) למישור השני, שהוא כמו שלב בפני עצמו, המכיל זי( ו" ור יי | למעשה, לא נמנעה ,51588 מיצירת תלת ממד במשחק בצורה זו או אחרת. הגישה אינה מקורית לחלוטין, אך היא שונה מאוד ווטוב שכך) מנקודת ה-מצ]₪67ץ5אתק אספ5אטץ "פו הממוצה כל כך לאחרונה. השימוש בתשתית זו מגיע למיצוי בשלבים בהם "משחררים" גם את ג'ייק וגם את המינוטאור למרדף. לשלבים אלו, בשונה מהשלבים בהם היה עליך להתגבר על יצורים מזיקים בדרך ליציאה, נוסף גורם חדש - הצייד דולק אחריך. גם הוא נתקל בכל שיקוצי השלב ובמלכודות השטניות, אך הוא נמצא מאחוריך ואתה יודע זאת. המחבוא והמסתור שמספקים בי אי ו וב יי יי ₪ בכר ו התחבולות שניתן לבצע על מנת להערים על רודטינו ואו לטמון מלכודת לקורבן הציד שלנוו, מביאים את המשחק לסצינות של מתח והתרגשות. בעוד הצך הגרפי של המשחק הוא ביא ד ג ₪ בלו יש 1 1 הדמויות אינה חלקה וזורמת. לעתים תנועותיהן נראות מגושמות ורובוטיות משהו: כאמור, המשחק יכול באופן בסיסי לתמוך בשילוב של שני שחקנים בלבד - ו העניין, כך שבמשחק ברשת מספר ו * < ג |( = שו יי איבי יי יוובלו לשוטט יחדיו. שני שחקנים יכולים לשחק במשחק בו זמנית, גם ללא מודם (בשיטת המסך המפוצל), ואילו משחק מרובה משתמשים יכול להיעשות "אחד נגד השני" בתבנית רודף-נרדף, או "אחד עם השני", דבר המחייב שיתוף פעולה בין השניים במטרה להשמיד אויב משותף. בעוד מחמדאשוו אמ דאשוו יכול להביא חידוש וריגוש לחייהם של אוהבי ה ו המי בפני עצמו הוא בינוני וקצת חדגוני. אני ו נהנים יותר. מאת: בן בספי מלחמה לא עושים בשביל אידיאלים, לא בשניל. אדמה ולא בשביל ימ עיך- ה ל ו ו וכ ו מ ו ג ו גי - רעיו ב זג א ערב גא אא 0 שאודזטץואס פס .ואט אמא ירועה בתור חברה של משחקי אסטרטגיה. | יו בר ור ו = המבוססים על תורים (₪35₪₪ אאש =-ור 0 ו ו ו ב ו 7 ו( 0 ו וכל ההמולה ה-1] הסה או-ית סביב האסטרטניה בזמן אמת לא נגעה לה ולא הרעישה אותה כפי שקרה לחברות אחרות: אא זכ פמסוה או הוא משחק שזורק אותנו לעתיד הלא-החוק (כ-20 שנה חי חי יר דימ 1 ליד פרטי. בעלי הון ממקורות שונים פונים אלינו כדי לשכוך את שירותינו,-עם תו היונ שי גו | גי א שר ינ ?יש" ג" שג ו "וק ממוחשב, משימת חיסול של חוליית טרור = 4 היתרון הגדול ביותר במשחק. הוא. ש-שאודשץואס>6 .חס אא ו יי ההכנות הקודמות למשימה עצמה, כ שהאסטרטגיה מתבטאת לא רק בשטה אלא עוד הרבה לפני לכן. ראשית, עלינו להתמקח עם הלקוח, שכן אנו שואפים לזכות במקדמה גדולה, <-וה- 1 ו ו שה- 1-ו ובתאריך-יעד רחוק ככל הניתן. לאחר שלב המיקוח בא שלב המוריעין. בעולם של שנות האלפיים קיימות חברות מודיעין פרטיות, חלקן טובות יותר וחלקן טובות פחות, ואנו יכולים' לשכור את שירותיה של כל אחת מהחברות כדי שתיתן לנו דוח מקדים למשימה, אך זכרו, = בי בי די גר = מ מ יותר ועלינו. לתכנן היטב את: הוצאות איסוף המודיעין. עם קבלת דוח המודיעין-(דוח שיכיל ו א א יש המקום, מפה ותמונות),. עלינו לשכור שמונה שבירי: חרב, מתוך רשימה גדולה יי שד מו | ו כ ו חרב, מפרט. התכונות שלהם וכוח, זריזות, שימוש בנשק חם וכו'ו, פיפור הרקע של כל אחד מהם והתעריף אותו הוא גובה סי למ | שי מ וו במשימה (לשכירי חרב יש פרמיות ביטוח חיים גבוהות. מאוד). השלב הבא הוא רכישת הנשק. סוחר נשק מהמזרח התיכון ישלת לנו כל מה שנחפוץ, ההל מאקדחים, רימונים ומקלעים וכלה בסכיני קרב, פצצות ואפודי מגן. וכך, כשיגיעו שבירי החרב. נחמש אותם כפי ראות עינינו ולפי הקיבולת שכל אחד מהם מסוגל לשאת. כעת, אנו יכולים לשלוח את הצבא הקטן שלנו למחנה אימונים, כדי לתרגל ו שי = יו הו = יי[ * שו רד ועבודה טכנית. לבסוף, כשאנו מוכנים, כל שנשאר הוא יי די ב ודי ו למחוז תפצנו. לחברות יש תעריפים שונים, וכצפוי, הזולה ביותר תביא אותנו ליעד בזמן הארוך ביותר ואל תשכחו שיש לנו תאריך יעדו. חי ₪ מ ץר תי המע = ג וג ל-סו ואססא. אנו רואים את הדמויות שלנו ממבט אלכטוני ונותנים להן פקודות שונות - ללכת, לרוץ, לזחול, להתכופף, לירות, לזרוק רימון או להפעיל מטען נפיץ. לגזור גדר חיל, לפרוץ כספת או להוריד אינפורמציה ממחשב לתקליטון. לכל דמות יכולות: משלה, ועם הזמן, לאחר מספר משימות, הנתונים הבסיסיים שלה ישתפרו. <<( :שי משחק אסטרטגיה מאוד דומה, מכנים גיוון וי נוי ור וי ג או מ" - ה התש ו ופ ובו חאו וס פחגו ו נותן את הפלפל שלו עַל ידי הכנסת אפקטים אקראיים לתוך המשחק. מדי פעם דמויות שרצות נוקעות את הקרסול, אקדחים ורובים מפסיקים פתאום לירות, רימונים שנזרקים מתגלים כעקרים ולעתים אחד משכירי החרב מאבד ל ייר שר לסיכום אוסיף, כי ₪ 0 5 ה מובא בגרפיקת 5603 חלקה, ברמה בהחלט סבירה והוא פשוט מושלם לחובבי הקומנדו למיניהם. | ' == ה יי / == | ו ו 4 | . ".>" ₪" " - . -- . / 5 = | . ש ו . . ; 9-6 = / ש.ת. ו . - כ - ₪ -.] *. ₪ 2 ₪ ". אכ יי 1 . . 0 7-7 - . [ פמט . ₪ 7 /- . "= . ₪ .₪" ב ! == | .₪ | "וי" " ומר א 4 . ף . . . | וק -- ה ּ "א צ 5 - [ . 8 5".פ - . תוכנה הדשה מבית מט"ח בסדרת "מולטי וילו" והפעם בנושא לחץ חברתי. גם בתוכנה זו מגלם שמואל וילוז'ני את וילו, נער בגיל ההתבגרות המתלבט בבעיות שונות. וילו מתאהב בטלי החביבה, אך מגלה שחבריו רואים את טלי באור שלילי. מנקודה זו, על המשתמש להיחלץ לעזרתו של וילו ולהתמודד עם הלחץ החברתי. התוכנה מחולקת למספר שלבים בשטנבכל שלב מפפר תהנות אינטראקטיביות בהן ניתן לעזור לווילו לפנות לפתרון מסוים. למשל, לחיצה על ציור של שפתיים מציגה תגובות שונות למצבים שונים בהם נתקל וילו, ועל 65 שאוצו מכים שנית סיפורי סבתא הוא ספר אינסראקטיבי מסדרת שאן|צןן" "%8סג האיכותית, שזכורה לטוב מהמכותר "הצב והארנב". ממש בקודמתה, גם תוכנה זו עשויה בחן רב והופכת את חוויית הקריאה לעשירה ומהנה מאוד. סיפורי סםבתא מביאה את סיפורו של ערן הקטן, שיוצא ביום קיץ עם סבתו לים, ועובר חוויות חינוכיות רבות תוך היכרות עם דמויות מעניינות. הכל עומד בלחעק.. משחק עם הלב מאת: ג'ולי קוריטו-עזז הצופה לבחור מהי התגובה המתאימה בעיניו. כך או כך, הגימיק המיוחר בלומדה הוא שבסוף כל שלב מבצע וילו שיר ראפ שנבנה בצורה אינטראקטיבית. בין תחנה לתחנה משובצים קטעי קישור ארוכים ומייגעים למדיי, ללא אפשרות יציאה, כבשברקע, הקריינות של וילוזיני, חוזרת על עצמה. ההתערבות האינטראקטיבית בתוכנה היחא || אמך |אאש> ,א ; = איש ו"יישטית מינימלית, ולאחר כחצי שעה של || / 1 | עבודה עם התוכנה ניתן לומר כי | = ממצים אותה. הרעיון של עזרה לנוער |. מתבגר בדילמות שלו מוצלח, אך + סיפורי סבתא מאת: ג'ולי קוריטו-עזז שמכוון את הילד במהלך השימוש (אגב, אין צודך בידיעת קרוא וכתוב לצורך השימוש בתוכנה!. למעשה, יש בתוכנה שני מצבי פעולה, מצב של סיפור ומצב משחק - במצב הסיפור נהנה הילד מסיפור המוקרא באופן רציף, וילד שכבר יורע לקרוא יכול לעקוב אחר הקריאה, שכן המלים מודגשות במקביל לקריינות. במצב המשחק, יכול הילד בכל אחר מדפי הסיפור להפעיל את כל הדמויות ו . ב = ₪ - - -> : א" 415 -. 'ןּ % ווק = 0 ₪ 1 | ל ?- רע | > . - . י 57 1 1 % .₪ -ם₪ . , . . / ]| ב ₪% ו : . / | | * 18 מולם'תדיה ארתק אל עולם וו 0 | נוצר הרושם כי צוות פיתוח התוכנה שכח שהוא מפתח מוצר אינטראקטיבי, והתקבל מוצר שמתאים יותר להיות סרט בטלוויזיה החינוכית. בש | שש / ש ו ₪ ן 7 "וי" = ו ₪ ו 1 1 "ו . / / . 0 4 == ₪ ח ₪ . "ו "= : / / | ניתן לסכם ולומר, כי תוכנה זו היא דוגמה לספר אינטראקטיבי בו צוות הפיתוח האמנותי והטכני עבד תוך כדי שיתוף פעולה פורה, והעשיר אותנו במוצר מוצלח. 0 =." ₪ - דיליבילים המחשב המחנך מאת: רוצי ג'נינגס חבורת הריליבילים הוא משחק הרפתקה חינוכי חדש מבית קינמון והד ארצי מולטימדיה, זהו לא המשחק החינוכי הראשון שיוצא אל השוק הישראלי שוחר ההשבלה, אך הוא פונה לקבוצת גיל חדשה, מבוגרת יותר, שקשה יותר לפתות אותה במשחקי לומדה. המשחק מתוכנן כדי להכשיר ילדים נני 1 במיומגויות אשר על פי רוב אינן נרכשות בבית הספר, כגון: יכולת ניווט, פתרון בעיות, הסתגלות לסביבה חדשה, זיהוי רמזים והתחשבות בזולת. העלילה תעניין כל ילד, לפחות עד גיל 1. הדיליבילים הם יצורים קטנים וחמורים, אשר חיו שנים רבות בעמק ירוק בשקט ובשלווה, עד שהגיעו לעמק בני האדם. סביב העמק, בנו בני האדם ערים וכבישים, ולאט לאט נעלמו כל מקורות המחייה של הדיליביליס. בלית ברירה, נדדו הדיליביליס לעיר כדי לחפש פתרון לצורכיהם. אלא שלצערם, היצורים הצבעוניים והחברותיים האלה לא מכירים את העיר הגדולה והם הלכו לאיבוד בכרך הסואן. לאתר ולהציל את הדיליביליס בעזרת אנציקלופדיה מיוחדת של הדיליבילים, מפת העיר, מכשיר קשר מתוחכם וקרן, מנהיגת סיירת הדיליבילים, השתקנים מנווטים ושיו הור ]ו / % 5% י 3 ' ואוספים רמזים בסביבה מצוירת וחביבה. גיבורי המשחק: קרן, מפקדת סיירת הדיליביליס, היא דמות< אנושית המוסרטת בקטעי וידאו וניתן לקרוא לה בכל זמן דרך השלט. הדיליבילים: בלוף: יצור מימי, ₪] לדילי הזה יש משיכה ₪ מיוחדת לצינורות מים ומיכלי מים. נפטור: דילי נלהב ואקטיבי. הוא אוהב לבנות וליצור אבל הוא לא מצליח יותר מדיי. עוגה: דיליבילי גדול, תמהוני ובודד. עוגה מנסה למצוא דרכים לתקשר עם בני אדם. פיפרי: דילי עצבני שניזון מכותנה. קוו'רטי: חסר ביטחון עצמי ופוחד מאש. וו'ימזי: יצור סקרן לגבי הכל, שתמיד מקדים או מאחר ולעולם לא מגיע בזמן. זאונד: לדילי הזה יש קוצר ראייה, הוא כבד תנועה ועושה את דרכו בעזרת צלילים ומוסיקה. זום: דילי חובב ספורט, מהיר ותחרותי, אשר מנותק מכל מקורות האנרניה הטבעיים שלו (שמש ואוויר גקיו. האפקט ההינוכי והעיסוק האינטראקטיבי מתוך התיאור של תכונות הריליים כבר אפשר לנחש איזו עזרה תתבקש לכל אחד מהם. בביתו של קוורטי למשל, נתקין ציור ביטחון כנגד שריפות, שכן אחרת הוא לא יוכל לגור שם. אין צורך להבהיר את הערך החינוכי שבפעולה, אך הבעיה היא שהשחקן כל כך עסוק בחיפוש אחר רמזים למציאת כל החלקים הדרושים, שאין לו זמן להקדיש מחשבה לאפקט החינוכי. יחד עם זאת, היתרון של משחק זה קומוניקציה עם קרן דרך השלט לאורך כל המשחק וגילוי רמזים והפצים נחוצים. למעשה, לכל דילי ארבעה דפי עבודה אותם השחקן צריך למלא - כאשר המילוי מלווה בפעילות אינטראקטיבית רחבה. אחרי שעוזרים לדילי ובעייתו נפתרה, ניתן לבקר אותו בביתו ולראות את התוצאות החיוביות. עוד על הצד החינוכי: לא צריך לחכות זמן רב בחנות מחשבים ותוכנות כרי לשמוע צרכן המתלונן על האלימות שבמשחקים אותם משחק הילד שלו. מצד אחד, ילדים בני 6-11 עוד לא קוראים אנגלית מספיק טוב בשביל לשחק בקווסטים, ומצד שני, זה כבר לא הגיל הרך של משחקי קומפי ואיתמר. להורה נשארו שתי אפשרויות: המשחקים האינטראקטיביים ומורטל קומבט, דום וכר), או הלומדות ובסגנון לימוד אנגלית או מתמטיקהו, שעליהן הילדים בדרך כלל לא מתנדבים לעבוד. חבורת הדיליביליס היא תוכנה המייצגת משחק אינטראקטיבי, לא אלים, שמטרתו מלווה במסרים חינוכיים. מעבר לכך, חיפוש אחר הצרכים של הדיליביליס ומציאת פתרונות חיוביים, מפתחים אצל הילד את החוש לאחריות, במו גם את הנכונות לעזור ולהתחשב בחלשים הזקוקים לעזרה. כמו כן, הילד מפתח יוזמה וגישה עצמאית כאשר עליו לנווס בעיר, ולומד נושאים רבים הקשורים לחיים עירוניים, כגון: אנרגיה, מחזור המים, בנייה, מניעת שריפות וכו". הכל במסגרת הדאגה לאיכות הסביבה תוך שילוב של הטכנולוגיה המתקדמת. על דומיו בתחום החינוך הוא החלק ה 6 מלווה בקטעי אנימציה משעשעים המצוירות, וליהנות מהמוסיקה הנפלאה = 7% מ 6% העשויים באיכות גבוהה, ובהדרכת ערן ומחוש ההומור המפותח. הנרהנ אותו תופש התתום ב 0 האינטראקטיבי. ניווט בסביבה עירונית, אוו יש - יש הפעם, ולפי בקשות הקוראים מוקדש המדור לשאלות בנושא האינטרנט. איציק מראשליצ שואל מהי תוכנית ה-|התוה *76ז%ק? הקיימה ב-95 6%ו10והו והאם ניתן להשתמש בה לצורך תקשורת באינטרנט. אהלן איציק. [אמומחטדזק/3] הינה תוכנית תקשורת רגילה כמו תוכניות כגון א111, והומסשסח וכו', המשמשת להעברת קבצים בין מחשבים. ניתן גם לתקשר בעזרתה עם מחשב המכיל סט פקודות סטנדרטי לאינטרנט (ראה בהמשך, שיתרגם אות[ עבור המחשב שלך. בשיטה זו יהיו לך שתי מגרעות עיקריות - ראשית, התקשורת תהיה איטות מאוד ביחס לשימוש בתוכנות המיועדות במיוחד לתקשורת אינטרנט (תןז/קי)צ). שנית: יהיה עליך להקיש פקודות רבות אפילו כדי לבצע פעולות פשוטות כמו שיסוט באינטרנט. אז מדוע להמציא את הגלגל? | שלומי מחולון שואל מחו 7/1 16. שלום.לשלומי. כבפי שאתה יודע; מערכת האיגטרנט מבוססת על רשת כלל עולמית של מחשבים המקושרים ביניהם, ומעקבירים מידע והודעות בין מיליונ?ל משתמשים ברחבי העולם. ישנן כמה דרכים לתקשר באינטרנט, וחשוב לדעת כי מערכת האינטרנט בנויה מסט של פקודות וחוקים. אחת הדרכים הינה 16/17 או בשטה המלא: [0סוז 1 [כתוז = 10 הז ]1 ; המאפשרת למחשבים מסוגים שונים "לדבה" אחד עם השני. בשורה התחתונה - בדי לשלוח או לקבל נתונים דרך האינסרנט, עליך להשתמש בתוכנת קן/ק זז ורוב התוכנות. הקיימות כיום, יענו לך על צרכים אלה. אביב מתל אביב שואל באותו עניין מה זה יודיו היי אביב. תח פירושו [0100ז. ז₪]פתהז" 6וו - סס פקודות וחוקים להעברת קבצים בין מחשבים שונים המשתמשים בתוכנת ק107/1. אתרים רבים באינטרנט מאפשרים להוריד קובצי סקסט או תוכניות שונות, ובמקרים רבים כאשר תבקש להוריר תוכנה, תועבר למחשב השירות (ל-7ק בו נמצאת רשימת הקבצים אותם ניתן להוריד). לרוב קיימות ספריות ותתי ספריות כמו אלו המוכרים מ-20025] אז אאיטטחוי. במרבית התוכנות. החדישות לשיטוט באינסרנט קיימת מערכת ניהול קבצים שעושה את "העבודה השחורה" בשבילך. אם תוכנת השיטוט שלך ישנה יותר, ייתכן וייפתח בפניך מעין חלון ₪05 ובשורת הפקודה תופיע השורה ₪2 - אתה תוכל להקיש זו כדי לראות את רשימת הקבצים והספריות, ולהיכנס אליהן על ידי פקודות ₪ רגילות. כדי להעביר אליך קובץ, השתמש בפקודה וְטש. לצורך הדוגמה, כדי להוריד את הקובץ 1א1.הקחוג! עליך להקיש: ה3קה18 05ש כדי לצאת ממצב וםק] הקש בשורת הפקודה ווטף: דור מרמת גן מספר שהוא נהנה מאוד מתוכנת 06ה36ושא ומחשימוש ברשת האינטרנט, ושואל כיצד ניתן לשמור תמונות מעניינות כאשר נמצאים בתוך אתר? שלום דור. כאשר אתה נמצא באתר ורואה את התמונה, הזז את סמן העכבר למרכז התמונה, ולחץ על המקש הימני של העכבר. לפניך יופיע תפריט שיאפשר לך להפוך את התמונה הזו לרקע עבור 5 ]הו או בחר באפשרות 4% שיגה וכדי לשמור. את התמונה כקובץ גרפיו והקש שם. שים לב לשם הספרייה בה נשמר הקובץ - בכל פעם שתשמור תמונה, הספרייה בה יישמר הקובץ תהיה הספרייה מה.שמרת בפעם האחרונה. אחר כך. ניתן להפעיל את מעבד התמלילים זט למשל, ולייבא לתוכו את התמונה. דרך תפריט הוספה-- תמונָה. ירון מפתח תקווה שואל באותו עניין כיצד ניתן לשמור בצורה נוחה ופשוטה טקסטים מעניינים הנמצאים באתר אינטרנט. הוא ניסה לשמור את דף ה-.117%11, אך בקובץ שנוצר קיימים סימנים מיותרים שצריך למחוק - דבר הדורש זמן רב. אהלן ירון, קובץ טקסט מקורי של אינטרנט - .]ואדה מכיל הוראות תצוגה כגון-מרכוזד הטקסט, הרגשות וכו'. ברור שאם תשמור אותו כפי שהוא, באשף תטען אותו לתוך מעבר תמלילים, תראה.כמובן את ההוראות: המשפיעות' על התצוגה באינטרנט (כגון זטזוז6ל) י וכג'). לרעתי, הדרך הנוחה והפשוסה ביותר .הינה להטשתמש בתנונת | 5 %ֶסהמואו להצתיק | ולההמיק, כל מה שעליך לעשות לאחר שנכנסת לאֶתר בו נמצא הטקסט שעניין אותך, הוא. לסמן את הטקסט על ידי לחיצה על הכפתור השמאלי של העכבר ומשיכת הסמן משמאל.: לימין. על גבי הטקסט הכתוב שמעניין אותך. לאחר שכל הטקסט "מוכחל", החזק את המקש. | תו ולחץ על מקש האות | ₪ ופעולה זו מעתיקה ב-95 אוס|חו' כל דבר שסומן לזיכרון), לאחר מכן, אתה יכול להתנתק מהאינטרנט או לעבור ליישום אחר כגנן. מעבד התמלילים, ובתוכו ללחוץ על |זוסש ועל האות צ | ופעולה זו "מדביקה" את מה שהועתק לזיכרון 5 פאט)חו אל היישום בו נמצאיטו. זה הפל. יוסי מחיפה שואל מה צריך כרי לדבר עם חבר באינטרנט? היי יוסף. ראשית יש צורך בפה... מבחינת חומרה, יש. צורך בכרטיס קול, מיקרופון ורמקולים. מעבר לכך, יש צורך באחת מתוכנות הדיבור כגון שתסהוטתזיוה] אותה ניתן לרכוש או להוריד מאתר חברת וטפו!גסט/.. צליך להבין, מטרת התוכנה הינה לאפשר לשוחה בדיבור דוך מערכת האינטרנט - לא לחייג למספר טלפון של חברך. עליכם להיות מחוברים בו זמנית בתקשורת לאינטהנט כדי שתוכלו לשוחח זה עם זה. למרות זאת, בארה"ב קיימות כבר חברות המציעות שירות תמורת תשלום רל יחטית שמאפשר לך להתחבר דרך האינטרנט לקו חיוג. רגיל מקוטי בארהלב ולחייג לכל מקום במחיר שיחה מקומית! צריך רק לזכור שכמו בכל. תחום, קיימים נוכלים רבים גם באינטרגט, המנסים בדרכים שונות וזו עשויה להיות אחת מהן) לקבל מספרי כרטיסי אשראי ולהשתמש בְּהם הלאה. בכל אופן, הרעיון המקורי לא רע. ליאור מרמת גן מספר שבאשר הוא מתהבר לאינטרנט בעורת תוכפנת 3 6קגש5)ש, תמיד הוא מתחבר אוטומטית לאתר שלהם. מה עושים כדי לבטל זאת? שלום לליאור. ראשית, אין לך מה לכעום. הרי המושג "מתחברים לאינטרנט" או "נכנסים לאתר" פירושו חיבורו של המתשב שלך לטמחהשב אחר כלשהו איפשהו... לפיכך חברת 616406 גורמת לך להתחבר לאתר שלהם כברירת מחדל וכי צריך כתובת כלשהי). אתר ברירת המהדל בתוכנת האינטרנט נקרא שעג חזס1! וביכולתך לשגות אותו על ידי כניסה לתפריט אוטווקכ) --- אטטחטוט)טז] [חשטושג), ובשורת !חוור 5חהו5 זטבאוסזבו הקש את כתובת האתר אליו תקושר כאשר תתחבר להבא לאינטרנט. זה הכל. אגב, כדאי מדי פעם לבקר באתר שקפטפושו כדי לראות ולקבל עדכונים הדשים של התוכנה. : עלום שם שואל מה זה ₪)אזק? למען האמת, 0[ הינו מונח השייף לימים עברו. כאשר מערכת האינטרנט רק | החלה לתפקד והייתה בעיה רצינית של אמינות ויציבות המערכת, אפשרה הפקודה 6א1 לקבל מידע אודות מצב המערכת לרגע הבדיקה. כיום מערכת האינטרנט הכללית אמינה ויציבה כך שאתה יכול לשכוח | מהמושג הזה, למרות | שיפה ששמעת עליו. אבי מספר שפעמים רבות המחשב שלו נתקע בזמן תקשורת אינטרנט או שהשיחה מתנתקת. מה ניתן לעשות? היי אבי. אם אתה יודע בוודאות שהמחשב שלך תקין מבחינת חומרה ותוכנה, והוא לא נתקע ביישומים אחרים, -יכול להיות שיש לך בעיה עם.קו הטלפון כנון שיחה ממתינה (גורם מס' 1 לניתוקיםו או אולי רעשים על הקו. אם קו הטלפון שלף תקין בווראות, נקי מרעשים ובוטלה בו אפשרות השיחה הממתינה, ייתכן שהבעיה הינה אצל ספק האינטרנט שלך. באופן כללי, מערכת האינטרנט עובדת בצורה יציבה ואמינה, כך שאין סיבה שלא תיהנה כמו רבים אחרים. מאת: דוד זילברשטיין בכישרון שלה להסתנן לכל ז'אנר | כישןף וכל קסם - לכולם מחיר נקוב אותו 0 משחקים, טומנת ידה בצלחת. אם הם יש לשלם ממצבור ה-%א)1א, יז / 1 מ ףו ף | 5% ו ו : . ]| 5% 0 דאן שולפת. 7 הצליחו להביא את קהאתךךו5 ה"פאשלה" הגדולה של ג [שאמאן הארטילריה הכבדה 209009 | ממץ5 שעלה על 2 הסואאהאוו6עוא = הייתה שהמשחק יצא בגרפיקת אש 3-ו ו ו == | ןי 1 ו ₪ 8 000% של הנפלא. ו |אדאו הלא הוא | ל-/5. למרות זאת, הגרפיקה יפה גי גר 1 ה משחק הביליארר התלת ממדי ועוד ועוד, | והאנימציה זורמת. שום רבר לא יכול היה למנוע בעדם בי" ב מו גנ" בוו ו ו יי לינו 2-ו וע א ה ₪ ו ₪ ו - | . ₪ % א" ₪ גן : או " . 0 ור ה ן ‏ ב ו ו 2 עבור משחק אסטרטגיה ומורכב מ-43 סמן .000 -ק). .0 בסיפתח, שילמו צא.ןשא ]א! ביר | עבברי תקוף, לך אל ועצור. לחיצה על כל ד בי | ו ל ד | לש ד לויו שו ו ₪ , א 0 רחבה לחברת ,א.4. ]' עבור זיכיון על עולם יחידה או מַשַטַח בסביבת המשחק, תביא 5 ןה "5 > ודד צדו רדר 9 5 רן דד ןי 4 קש ₪7 | ב מו יי וק ה-15א. 1 1 אמדדס חס של משחק ישמ ול וינ 1 הצורות והגדלים, 77 ₪8 אש ה . "יי" ה-0₪0), שאבוממנו את הנתונים על כל וס גוא ₪ מססמם מכיל חמישה ₪וורו רצי ]23 זא ]4 באי) | תאעטטסאס. חא לחי" = היצורים, המפלצות והקסמים, וכך נבנתה | אם] תוא 6-ים בדרגות קושי שונוח -- 9- : | 4 זז | | ד 4113 ו-2, סמשחפו את עצולם תשתית המ ו ד מ ר גו ₪ ב | 4% !| 0 המודכבים ממספר משימות בעלות קישוף ומלשחקינ במחיר של לשוחק אחדו תו שו 00 נמו בכל משחק אסטרטגיה, חיובים | עלילת:. לאחר שנסיים את פל 11| מש 6 | להיות לנרמשאבים. ב-[ או אלו ה-6%/04]08-ים, נוכל לשהק -ז ₪ המשחקים, עד שסוג" משחקים סי | יכולים להיות עצים וזהב, ב-2 אא | ב-א6%]גק)א 6 בונוס. בו נבנה דמות == משחקי מש וסימול ו כ יבלו ח ל 8[ ו ל מ מ רו" מ יי בו מה מו זי ו בו יש ל 8 2 ₪ מפהחשבה | אנו שואבים 4 - '/ - - ו רו ן - / זג ₪ | הו בצ ויזרת - רל ה החש חל ו 5אהוהטה 4 קירנדיה 2 !| האסטרטניה הוותיקים, מבוססי התורים קש בשאר הפקטורים של המשחק. ה הו א ו טומלץ ביותר לערת משונעי חש כ לחווו שרג !בלוד לצבוד ולוו ולהישאר וצרנת אל זם | דרקונים ] רדור צנ קווקק נ-+צ 5 בן א 2 וו ונר - | ם בזקניהם רודו" ₪ / : : | - ₪ "ז א + : , ו ₪ ₪ ₪ / . 1 4< ₪ יי ו שק 4 ו : , ₪ ימ ו ייה ' האאה א קאקוע ג של ₪ םש [ " ד וקד דה ף 34 רז . 2 שר רמה שזחתד אגשי שנש חיים חלקים , אנימציה 1 3 ג 58 מו מ-ף5 תת | ₪ דיר- עבקיש ₪ 404ו+ - אלו 1 הם ה 3 ה- 1) ₪ [ . 7 ו 1 יע - > אופנוע' הרעם הדור הצעיר שועט אל התהיקה. וזים, סוגרים את עצמם בקוקון פירמידי ‏ ונדלה עם הזמן. לאלו הלחוצים יותר . : - זו ווה / מה - ף > רף = ד 4 ₪ 5 ו מח 3-ו ו = 0 "וו א וו<א|ו|ו. -- ! 1 רובוקיד חברות המשחקים המתאר זו צר וְנְבְנָמִים לתרדמה. תרדמה זו מפיקה באופז פיגנסית הייתי ממליץ לח - . = . - / | 1 1 | ₪ || זו | 4 והדטחם - ציפודני הזעם סוטור הרפתקאות אינטראקטיכי המשלב אנימציה הראשונות בעולס. תמיכה במטחק רשת של ןו ו וה ל ו 1 םטא ואם ממש חשוב לבם עניין בי בווטאל מתקיים טורניר בהטתתמות אמני ו 8 משתתפים, תואם קסדת מציאות מדומה ב] | 0 8 ו מצבורינו. בעזרת א אאא נוכל לייצר עוד = ה-ם 8 בעלילה, פנו ל-שאזאוא א הלחימה הגדולים בעולם ל > ווו פאהואשוו שר תה הדולרים, ומיררץ מפו ל ביניהם אחן וו רזלת שיצברו טוד א.א יותר שו 4-8 ₪8 משלב משחק לחימה עס סרט מצי אוו ווו 5 הוטו הו| משחק האשטרטגו המושלם. ו וה ודו ו ו = -- ספהעז וו השזווסו:] זפ ז5 ה5ק50 חיינרים) וועמים רודפים אחריל במירון הננוריסעי 3 | ל | מהר. וכך, נוכל ליצור מבנים שונים, בס קז ד וי א הק מ וי גורד ול :רול% וקרהל. ו הו + | נם ימ צ 1 1 1 הידועה אד ד ו ר רורירי ₪ ₪ ה ₪ %5 ' 4 דפט ה הז המשקוום ל ה יגולה תזהים הקורא חינר / רוע מדתה:ן :גד הומן ה |[ הלת 5ק1ו מגו ה י: ם, מאור ות קב י: ₪1 . - בב בנ ג | , בהם = את גלמי הבזלת שלנו . ב ויו ו ימי הונהר של אולטות המשחקים חוודרים בגדו? 5 מ א = | יה ₪ וְעָּך שלרים, הלחימה שלן 6 ליה | למחשב הביתי, בהרפתקת אקטן בחלפ. ‏ + רז בעיר העתיד משחק מחשב הטבוסס על רב המכר והלהיט מקשתים וער לזומבים. | בנוסף לכך. ל-(אהוא יש שימוש | | 0 ו קפא אתה משחהק את פול אטריזים, 6 שד וו הפדווסות דמפהדו תפקטפ משחקים אעטראקטיביי, סי דא מו בו של הוון לט לד סכות נחיכחם יל ו ]| משחק בנעולה מדהים הקורא תינר על יכוכת ו המקומיים ולטהר את חנכית טבני משפחת הרקוגן / | אקטיבי בקרבות. כלומר, - נתגרה בדרקון, הוא יילחם בכל קרב לפי נתוני ההתקפה וההגנה שלו. אך, אם נרצה ? 6 5 לו לנשוף אש, כל נשיפה תעלה לנו 0 + נקודות 14%א. וכך, כל כוח מיוחד, כ 5 ה - ו ו 1 ₪ לוו ההשחפ 29 4 ית העדריט 7 ו . 1 ּ | י = ה ' | אסטרטגיה, כמו א%ן0א/", |65 3 הח דה "וצווקרוח לי חרוזר] ההוזרדוה 1 ו הלחימה שלן באטמן חוזר + באטממן חוזר = מ בד בנפחד העיר ננטהם נמצאת בצדוה סייו לבאטיא להדול העיר גלוהם ומצאחה נלצרוה סדע לבאטטן להציל דרול נהג מוניח את העיר 0 מציטו ני הפינגונין וככב עיטו בקטעים את העור מציפורני הפיננווין וככב עימו בקטעים וו וו " 'ושקגגוטה ך, 71 ודרי הז חן ו ו ,ו א 1 : 0 | "ה דש ו ד הגו כגלנשי הווחו חזץ? המגוייס לכוחות הסורדים לעזור להפיל אח מן הלקהיט הקוקנועי *באטמן רו | העט | יבאטמן חוזר האימפריה. נרפיקה מדהימת, מוסיקה מקורית וקרושו הרווצות | % ות [מרוצי מפזגי ות להשין בנרשת חזויות 0 90 :ו 0 ודחנויו | המחשו | ו המה הד משחק וגפתש ממוהשב, שעוד לא נראה כטותו ₪ | ₪ פן %* ₪ . 7+ 7 נ וז ! | 8 זב ל ד ב - 1 מאת: עמית חסון-אלוני מתכנתים ב-וזדו חברת ₪0655 |8פ5ז6צומת₪ש מפיצה תוכנה לכתיבה מקצועית שונה במקצת של דפי .11%11]. התוכנה החדשה לוקחת אותנו צעד אחר קדימה ומקנה לסביבת הפיתוח אלמנטים תכנותיים רבים יותר, תוך שילוב אלמנטים של .111%81 עם אפשרויות של דפים דינמיים, מידע בזמן אמת, פונקציות רבות, סביבות פיתוח שונות ועוד. בל ואת (לעת עתה) בחינם. סחר חופשי באינטרנט דוח מיוחד של הבית הלבן מציע להכריז על האינטרנט כאזור סחר בינלאומי חופשי, במטרה למנוע הטלת מסים על עסקאות הנערכות ברשת. כמו כן, קורא הבית הלבן להקטין בככל הניתן הגבלות על תכנים באינטרנט, ולתמוך בתקנות הפנימיות ובשיטות הדירוג שמאמצות החברות העוסקות במתן שירותים ברשת. למעשה, הממשל קורא למגזר הפרטי *לתפוט יוזמה" בתחומי התקשורת, בעוד הוא לא יתערב במהלך העניינים. המשך הדוח עוסק בגישה של הממשל האמריקני כלפי נושאים שונים הקשורים באינטרנט, כך שהמעוניינים בפרטים נוספים יוכלו למצוא את מבוקשם באתר של הבית הלבן. דיבור יקר חברות הטלפון בארצות הברית אשר רואות את הסכנה המתקרבת מכיוון השיחות הבינלאומית הנערכות באינטרנט, החלו לנסות ולקדם תקנה, אשר תקבע כי המחיר אשר ישלמו ספקי האינטרנט עכור שיחות הטלפון, יהיה גבוה מזה שמשלמים צרכנים אחרים. פירוש הדבר הוא שייקור השיחות יתגלגל אל הצרכנים הפרטיים של שירותי האינטרנט, עד שיחוסלו השיחות "המבוקשות". הארי מיטשל, דובר בל אטלנטיק, טוען שיש צורך לאזן בין ההכנסות וההוצאות, אך בכל זאת מוסיף: "דבר אחד כ%- ? שאיננו רוצים לעשות הוא להגביל את התפתחות האינטרנט". כסף אינטרנטי בעוד האיחוד האירופי מתלבט ומתווכח על טוג המטבע שישמש להעברת כספים בתוך האיחוד, אלפי אמריקניים כבר ערכו את קניות התג שלהם בסטנדרטים החדשים של העברת כספים באינטרנט. שני הסטנדרטים העיקריים הם הזע האמריקני ו-הפתטנ הנורווגי. אולם, בפני שתי שיטות הכסף האלקטרוני החדש ניצב מכשול אחד עיקרי והוא אבטחת הנתונים. חברות רבות עובדות על פרויקטים שונים על מנת ליצור אבטחה יעילה יותר, ומדי פעם אנו מקבלים דיווחים על שיטות חדשות בצורת חומרה או תוכנה. אין ספק כי תחום זה ימשיך ויתפתח בצורה מוגברת נוכח מדיניות הבית הלבן עליה דיווחנו קודם לכן. זו שתי החברות העיקריות בפיתוח רפדפנים לאינטרנט מתכוננות למערכה הבאה במלחמה על לב הגולשים. שתיהן עומדות בפני הפצת הגרסה הרביעית של הרפדפנים אשר תכלול עדכונים רבים, התאמה לסטנדרטים חדשים ופונקציות מקוריות. גרסת הביתא של הרפרפן של שקתספוט כבר נמצאת ברשת. ובמיקרוסופט מבטיחים כי גרסת הביתא שלהם תצא בזמן הקרוב מאוד. התקפה על ו 6060 התקפה ממוחשבת שוגרה בסוף השנה שקברה נגד וחט")נוט'אי, אחד מספקי שירות ה- ;וש הגדולים ביותר בארצות הברית, אשר מקשר אלפי אתרים לרשת. התזמון היה בדיוק בתקופת הקניות של חג המולד, במהלכן ביקשו לקוחות רבים לבצע הזמנות דרך הרשת.: לאיש בחברה אין מושג מי עומו מאחורי התקפה שכזו (שנמשכה כ-40 שעות). ההתקפה תסמה את הגישה לשירותים על ידי משלוח 200 הודעות דואר בשנייה, וכך הושבתה למעשה מערכת הרואר של החברה ער שהמערכת כולה קרסה. 0 5 לאחר איתור מקור ההודעות, התגלה כי הן נשלחות משרת של ספק שירותי אינטרנט בקנדה מתוך חשבון אשר פרצו אליו. על מנת למנוע מההודעות להמשיך ולהגיע וכדי שניתן יהיה להתחיל בשיקום המערכת, נחסם קו אינטרנט ראשי בין החברות לחברה המקשרת ביניהן. התקפות שכאלו מתוחכמות ביותר ומעט מאוד פורצים ופא א")מ1]) יודעים איך לבצע אותן. ראשי החברה התבטאו באופן מאופק יחסית בדבר הנזק שנגרם, והבסיתו כי כאשר יאותר הפורץ ינקטו נגדו כל ההליכים המשפטיים האפשריים. מדברים |וגוח-= תוכנה מסופרת הנקראת 0 ווה]א 6טוס, מבית התוכנה 01 מאפשרת לשלוח הודעות דואר קוליות ולשלב בהן הקלטות ואפילו תמונות. תוכנה זו מסוגלת לעבוד עם רוב תוכנות הדואר הפופולריות כמו זו של ו ווגו[:], הזס0ו ו-|ו1א זוספטזטו1א, וכן עם גרסאות של רשתות אחרות כמו ]א שאזטבווקוחט"), .1כוה, צהוקסזץ ועוד. הדואר הקולי פועל בדומה לדואר האלקטרוני הרגיל, ומאפשר לשלוח הודעות קוליות בעלי הסיומת ]א /. פתיתים חברת ואב] הודיעה כי בכוונתה להאיץ > אוויטה סש ם וצטודופח!-3!וצט. אואואו//: ווה סרט שמשך תשומת לב רבה ולא רק בגלל שהשחקנית הראשית המככבת בו היא מדונה, פותה את שעריו ומאפשר לך לגלות כמעט כל מה שרצית לדעת עליו. > אופטיקה מתקדמת /וסס. קזםשזה1ושוש. רואו :קוו וו מוצרי האופטיקה של היום ניצבים כחור החנית של מוצרי ההייסק. על העדינות של העבר, כמו גם על הטכנולוגיות החדשות, ניתן לקרוא באתר זה: > 8 וחזה ו הז וח הח אראו :ווח אם באופטיקה | עסקינן כראי | להציץ באתר החדש של חברת הַּעוג)א בארה"ב - חברה + % ו ₪1 הוונ | המתמחה בפיתוח ובייצור של מצלמות מסוגים שונים. פיתוח של תוכנה וחומרה לאבטחת מידע באינטרנט, ולהגדיל את ההתאמה בין התוכנות שלה ליישומי אינטרנט שונים. א מהקרים מוכיתחים כי רק 6% מהפוטנציאל הכלכלי של האינטרנט מנוצלים. א ו60.הסקאוה.. חנות הספרים הגדולה ביותר באונטרנט, מצוידת למזלנו הרב במנוע חיפוש פנימי שיסייע באיתור מבוקשנו (וחסש.תטקונוחה.ארצראר"' וקוווו. * כותבי דפי רשת ואנשי גרפיקה פינת המציאות + מוזיאון צעצועים ו שאר / :כו ₪ מוזיאון הצעצועים של לונדון מכיל באמתחתו מאות רבות של צעצועים מקוריים, וכאלה שהיו בבעלות אנשים השובים | מהעולם הרחב. > קולנועו וח סז אוו הת וטו באתר זה, יש סקירה של נוער על הסרטים החדשים היוצאים לבתי הקולנוע ולספריות הווידאו. בשורה התחתונה, תמצא כאן ביקורת על סרטים ברוח עכשווית והרבה סיפורים מעניינים מעולם הקולנוע. ממוחשבת יכולים כעת לפרסם את יצירותיהם ב: סש ההק שאר" וכןווו. > את המגזין האינטרנטי בנושא זכויות האדם, שהוכר בבריטניה כאתר הלא מסחרי לשנת 1996, ניתן למצוא בי ה |" קז זו טסו רא" וכוה א על מנת לדעת עד כמה תוכנה מסוימת באמת טובה כדאי קזס.5קוווהז. אראראר ו יכןווו!. תרבות קובה וְפַחִבּמט6- /ופח. ותוסקזפח. אתורצר/: הזה אתר מיוחד מטעם גולים קובנים מוקדש למאבקים של העם הקובני למען דמוקרטיה בארצם, אשר נשלטת על ידי פידל קאסטרו הטוטליטרי. האתר כולל מידע על אמנים, מוסיקה קובנית, אלבום תמונות וחדשות מעודכנות באנגלית ובספרדית. > קניית תוכנה וז ומעט :וו האם חשבת אי פעם לרכוש תוכנה, בכסף מלא! אם כן, אז כדאי שתדע שחברת [₪א6% השיקה לאחרונה אתר הנקרא |6שזוכץטוג, בר תמצא מגוון רחב של תוכנות אינטרנט שונות. לבדוק ב = הטכנולוגיה החסרה (בעוצמה של ו [ ו 7 חוסר המודעות ו בפרויקטים מפוג זה. כיום לעומת זאת, = במעט עם בל מחשב חרש נרכש מודם לתקשורת, האינטרנט היא מלה שגורה. בפי כל, המחשבים תזקים עמית ה חס -אלוני 1 וק מול ל אנשים חיים וחושבים נעלי 0 מגות ודמיון היה בו ב עול על ידי רוב שחקני המחשב. ומתנו ולת צפוי, לתכנון המשתנה א ₪ מקי ליוו האדם ג - אוצרת כ 1 רולה, ו ו ניצחו ת ומסקנה מעניינת 8 שבינתיים כך מט סתבר, אין תחליף ליריב | ההבדל האחד בור הבדלים ג יש נותני שירותי המשחק של היום לבין אלו שעשו זאת בעבר. האחד היא דרך ההתקשרות - אל כל השירותים החדשים ניתן להתחבר דרך האינטרנט וחלקם שירו תים של ו ברשת מול אנשים, קיימים מזה : זמן רב, לא כל שכן אנ 0 בח ממ ב 1 סביר להנית שאדם ו ו ו בס ג זה טל ש ותים, לא ראה דוותים הן המודם. | כך: או ב" אלו אשר | אדו ]| מ * ו או <רתן ₪ 0 ב הח ו ה - פס ב 4 הק 1 : ש רהווא יו ו מב וו מ רוי" מ" ןול" רו המשתמש להחזיק גם בחשבון אצל ספק םי ו בע ו םר ו א ה בחשבון אינטרנט נוסף. | בנוסף לכל אלו, קיימות בישראל שתי בעיות רציניות אחדות: האחת, מבחר של ספקי שירותי משחק הוא מצומצם ומוגבל מאוד, והשנייה היא שהמרחק שלנו מספקי שירותי המשחק בחו"ל הוא כל כך גדול, שהפער בין ביצוע הפעולות לתגובת השרת המרוחק הופכת את אפשרות המשחק לבלתי נסבלת. הוסיפו לכך את העומס הפוטנציאלי אצל ספק השירות המקומי והעומס על 1 וה בי ד רינ ד א ב 4 ד יי יי ג(" חפר סיכוי. לאן כל זה מוביל? ובכן, בהנחה שהצורך בספקי שירותי משחק בארץ הוא 1 ו בי ו ו ל" | לקחת על עצמו השקקה גדולה שכזו ללא הידיעה הוודאית כי הפוטנציאל אכן קיים. איך שלא תסתכלו על זה, הפוטנציאל הזה הוא אנחנו ועלינו מוטלת המשימה להבהיר כי אכן קיימת הדרישה. אז לפני שמרימים קול צעקה וחותמים על עצומות, בואו נבדוק כיצד מתנהלים העניינים אצל השחקנים בחו"ל. אל משימה זו רתמתי מספר ידידי רשת בחו"ל. 8[ ו ו ור ו ₪0 | וניסיתי - באמת שניסיתיו. וכך כולנו ביחד וכל אחד לתוד, השתעשענו בחלק מהשירותים הניתנים בארצות הברית ובאירופה. ההבדל השני ההבדל השני בין נותני השירות של = היום לבין אלו שעשו זאת בעבר - נעוץ באיכות המשחקים. בעבר, כמות המשחקים הייתה קטנה ובאיכות ירודה, ואילו היום המשחקים מפותחים יותר ועשירים בגרפיקה מדהימה, אפקטים מעניינים ואפשרות למשחק של משתמשים רבים המחוברים דרן פלטפורמות שונות. רוב המשחקים המוצעים כיום הם יג ימי ב א" | ביר ו" כבר מהשימוש הביתי שא 32 וזטאטוא, צוו-)חוו5, 86הוו) ואחריםו. ולמעשה, נערך "מירוץ" צמוד מאוד בין החברות השונות המציעות חיבורי משחק, על הזכויות הבלעדיות לשימוש במשחקים מסוימיט באזורים בהם הן נותנות שירותים. את הבחירה בספק שירותי המשחק שלך, תעשה בדיוק באותו אופן בו אתה בוחר איזה משחק לרכוש בחנות או לאיזה סרט ללכת, היתרון הגרול של שיטה זו הוא שאין צורך לבזבז שעות של חיבור רק על מנת ללמוד את המשחק או לגלות אם אתה אוהב אותו, אלא הוא כבר מוכר משימוש הו יי ל יי םר 1 האמיתי, כשאתה כבר מאומן ומוכן לקראת בי הז השחקנים הגדולים על מנת להבין טוב יותר את המתרחש, סקרנו את ההתפתחויות בשלושת הספקים הגדולים של משחקי המחשב ברשת בארה"ב. שלושת הגדולים שונים במעט ברקע העסקי שלהם, ובדרך בה הם פועלים ג ‏ ב ג ריי אחד ללא ספק הראשון בתחום הוא אמ - %זטסאטופא |ה6והתוהוזטותם |הוסך הסט 16 שארש" ',נקזזהו, שהחל את תכנוניו ותוכניותיו עוד בשלהי 1992 ונמצא כיום בנקודת הזינוק הטובה ביותר בשוק. א1₪, מבחינות מסוימות, משלב את העתיר עם העבר בכך שהוא "יושב" על האינטרנט, אך מאפשר גם התחברות דרך חיוג ישיר כבעבר. מתקשרי החיוג הישיר יקבלו גם ב תו ה ה ה וו ו האפשרות של משחק לא מוגבל בזמן - עסקה מפתה למדיי. אמ מחזיקים מספר מרשים למדיי של משחקים מתקדמים המוכרים לנו ג 1 האחרונה כמו וחשאטא וכ וואת כל הזכויות למוצרים הבאים בסדרהו, זה 63[12כ], זטווןוהט) ‏ חההוהוטי), 1 זטזגט, 2000 צוו6ז|ו5, = 1 2 הסוזס ]0 זשובהוא. בתחום משחקי בגב א" ד" יי שו "לי ב שי מו 1 ו ו מ ורויל = ישן לי יתווספו בתקופה הקרובה מאוד. התוכנית צנ מו ו וי מ" ו תי ו שרי למשחק ברשת כבר על התוכנות הנרכשות בחנויות ובתנאי שקיים חשבון בחברת אמ כמובז. ₪ ב וי גיב = = בלבר, כנותני שירות בתשלום, אא גב ינמי * יי בו מ תש נוספים בעד הכסף ששולם להם על ירי המשתמשים., בנוסף לשירותי המשחק הם מעניקים שירותי תמיכה לשחקנים, קבוצות דיון העוסקות במשחקים ושירותים הנחוצים לשחקן "המקצועי". ושצהונזא החברה השנייה והמתחרה הגדולה :וי ו 60 וקו ו "ה -- ו שש ב2-שמממעמ השש נאשצנה = שששג ו 1 ו עמשש --- -₪ר, ו 1 ו מגדירה. ( ום ו של משחק אינטראקטיביים מהירים,. ועדיין קשה > לראות. איך היא תשתלב וו אסטרטגיה אשר מתאימים. שו למשחק. ברשת. זטעגוקוא היא יישות אינטרנטית = בלבד ללא אפשרות של. התקשרות ישירה, . 78 ויהיה צורך בקישור מהיר ביותר על מנת | לתפעל את המשחקים במהירות סבירחָי 00 בעתיד הם מתכוונים לספק מלבר - ו שירותי שיחה רגילים גם שירות של דיבו ‏ קולי בין משתמשים ודרך המערכת שלהם/ > ּ ות 3 ם של העברת שרטוטים ויזואליים.. ב-6ח!חס. אם הם יצליחו לממש את | 4 תהיה זו מהפכה של ממש בנוחות שבמשחק ברשת. לשא אמורים מ בערך 1 וי --- ]| לפתיחה ביניהם ניתן למצוא את ו ו [ההוווחד, 2 זו וכז א ועודי. מעבר לכך, חשוב להזכיר שהחברה. מעורבת בעסקי המשחקים, לא הק ד אספקת שירות למשחקי רשת, היות והיא. גם הבעלים של 61701.7 וחברת " משחקים ותיקה אחרתו. בכל אופן. אנשי ‏ בוו" בוו" וש" ב "ו רבים נוספים/ במערכה על ליבו של הצרכן. ב ו א >ששה התסהה אשדה -ההבאאמן וה "ו ו :1 ₪ | ור לק "חן כ ה 2 ונ ילו 2 יפל ₪] = ו וחור משמשור ראי 4 ₪ זוא = 0 הרחות 118 | 5עשפא 2 | 7 - , ו | מאת: עמית חסון-אלוני פעח דואר אפס השבתם שתופעות מעצבנוה המוכרות לכם מחיי היום לא יחדרו גם לחיי המציאות הקוברנטית של האינטרנט, נכונה לכם אכובה מרה. תורעות ה- |ו|הה-אתט[" הגיעו גם לכאן, ותהטרדה אינה פחותה מזו הנגרמת על ידי עלוני פרסום שונים המגיעים לתיבות הדואר הביתיות. כיום, הולכים ומתרבים אתרים היוצאים כנגד הודעות דואר אלו, ומביעים את התסכול והכעס הרב של המשתמשים השונים על התופעה. אתרים מסוג זה מציעים עצות, טיפים, עזרה ומכילים רשימות שחורות של אנשים וחברות המשגרות. פרסומות, על מנת שמשתמשים הרוצים בכך יוכלו *"להפציץ" את השולחים בהודעות וגידופים. יחד עם זאת, לא כולם שונאים את הודעות הפרסום הללו ויש כאלה שאפילו מוצאים כי הן מועילות ושימושיות. חברות מסחריות אשר משתמשות בשיטת פרטום זו, מגינות על זכותן ליצור קשר חלק מהילדות עם "לקוחות לעתיד" בדיוק. כמו בדואר רגיל, ולמרות שבעבר נחקק חוק האוסר פרסום מסוג זה דרך מכשירי הפקס, קשה להאמין כי ייחקק חוק דומה לגבי וח =*!. בהלוף הזמן, מחריפה ההתנגשות התרבותית בין תושבי הרשת הוותיקים - אנשי המחקר והאקרדמיה, אשר למעשה עסקו בבניית הרשת - לבין התושבים החרשים שהם אנשי עסקים ומסחר. ההתנגשות הזו באה לידי ביטוי, בין היתר, בעקבות הטרדות הדואר למיניהן. אז מה עושים אם מקבלים הודעות שבאילו באופן קבוע? 1, פנה לספק השירות שלך, ייתכן והוא יוכל לספק לך מענה, אם כי הדבר אינו נפוץ בארץ. 2. העתק ב-צוק6 את הדואר בחזרה לשולח עם הורעה ההולמת את דעתר. 3. אם הדואר גובל בפעילות פלילית ניתן לפנות לשלטונות - ישנה מחלקה מיוחדת העוסקת בנושאים אלה במשטרת ישראל. אינטרנט בעברית לילדים אחת הבעיות העיקריות למשתמשים ישראלים באינטרנט | היא השפה, והבעיה חמורה עוד יוחר כאשר מדובר בילדים. מגוון האתרים העבריים ברשת הוא מצומצם ביותר ואלו שכבר ניתן למצוא, בדרך כלל מכוונים למכנה המשותף הרחב ביותר ולא ממש עונים על נקודות ספציפיות. אתר חדש שנכנס לאחרונה לרשת הוא קולדיק - אתר מיוחד לילדים שכולו בעברית. האתר מכיל אסרקציות רבות ביניהן פינה לעיתון הילדים פילון. גלריה של יצירות ילדים, סיפורים ופינוה רבות של פצילות הכוללות מדור מתכונים ועור. כ34 1% הוא מעוצב בצורה יוצאֶת מן הכלל ומתאים את עצמו לקהל היעד = העיקרי - ילדים. האתר כולו בשפה העברית והדרבר נעשה על ידי שימוש בתמונות של טקסט ולא בגופנים העבריים השונים, שהם אינם סטנדרטיים לכל הרפרפנים ועלוליט ליצור בעיות למשתמשים שאינם מקצועיים או מנוסים מספיק. העמוד הראשי נפתח בתפריט מצויר המוביל אל הלקיו השונים של האתר. כלבלב תמוד המופיע בצורות שונות, מדריך ומלווה את המבקר לבל אורכו ורוחבו של האתר מתחילתו ועד קצותיו. המטבר בין אזורי האתר השונים הוא קל מאוד, ואין צורך "לחפור* עמוק מדיי כדי למצוא או להגיע אל חלקיו השונים, כל התכנים מותאמים לגילאי 6-10, וניתן למצוא כאן מדורים רבים אשר מנסים לשתף את הקורא בפעילויות שונות כמו הגלריה אליה שולחים ציורים. מדור סיפורים ועוד. כמו כן, האתר נותן שירותים למבקריו הקבועים כמו "חבר לרשת", דרכו ניתן לחפש חברים חדשים, ושוק קח-תן למוצרים שונים. כתובת האתר היא: המסט.11א סט ארי ווה שאלה לעניין אלי מרענגבתו ימה זה 'ו1ץ] !וטוא ואווהה" פירושו של ק7ק הוא: [טשסוסץ]. זש]אמהז 6|וז, בעזרתו המשתמש יכול להעביר קבצים מ/אל אתר מרוחק המחובר לרשת. "קד] פשסואדאסה". הוא למעשה הכינוי למשתמש חופשי היכול להיכנס לאתרים הנגישים דרך ץעז] ללא סיסמה, כאשר יגיע המשתמש לאתר 17 שכזה, יקיש במקום שם המשתמש את המלה 5 צדאטא והמוסכמות אף אומרות שבמקום סיסמה יכניםס המשתמש את כתובת ה-1וו1א-5, אך הדבר אינו מחייב. כעת, יוכל המשתמש להיבנס לאתר ולתור בו אחר קבצים חיוניים, הכל כמובן תחת ההגבלות החלות על המשתטש החופשי, פרט לכך, חשוב לזכור כי חלק גדול מתוכנות הלקוח של ה-ץזק, כבר מבצעות א ת ה - 018% למערכת ה-ץזן וטוא צאטטא ג באופן אוטומטי. אופיר מתל אביב: "איך אני יכול למצוא את כתובת ה-|וג1ת-₪ של מישתו באינטרנט?" ביום, האינטרנס מכילה כל כך הרבה מחשבים ומשתמשים, כך שאין זה אפשרי לשמור "מדריך כתובת [וג1-₪" שלם לכל האינטרנט. הבעיה מורכבת עוד יותר מכיוון שמשתמשים באים והולכים או מחליפים כתובות בתדירות גבוהה יחסית. אך אין זה בלתי אפשרי, ית תוכנות וכלים שונים | 5% 00:00:00 | 2/18/35 00 | וו4 0000 ו 3% 00:00 ₪0 ו ה 504 |ךב...-- : ב [69ך =ן --] | קם ו | 166 8 ₪ | ו 6 |)רך ו 3.- = -0 .₪.ם]|]. 0 | 6הבת; || ]לב -:| - : / ו שיכולים לעזור לך במלאכת החיפושים על ידי מסירת פרטים שונים על האדם אותו אתה מחפש, כמו שמו, מקום עבודתו או לימודיו וכו'. כלים אלו כוללים את טאדזיא, 500:א. 5וטטו או ועוד. כ.ד. מרמת השרון: "אני רואה בהרבח אתרי ?"7" קבצים המסתיימים ב-יוגו או ב-7. ניסיתי להוריד כמה מהם למחשב והבנתי שהם מכווצים, מהם אותם קבצים? איך פותחים אותם?" על פי שאלתך אני מבין שאתה משתמש במערכת 2005]. קבצים המסתיימים ב-=< או ב-זהו הם אכן קבצים מכווצים, אך של מערכת אוא); קובצי 4 מכווצים בתוכנת הכיווץ הפסטנדרטית של אואש (355]אק]א0) וקובצי זגו מכווצים בכיווץ המיועד לגיבוי על קלטות ו"פי וויה מק היד" 5 שניהם לח חא 6 ] |ו₪0] = ₪ ו[ 56 [ >= מ . "רו סה סיט פא פוט דט זה ו % = רויסה ר"): - ב" ו ב שח ב") בי ומוס ב" - 0 -] . וטו 8 1 .₪86 1.08 ₪ לפתוח על ירי תוכנות שירות שונות המצויות ברחבי האינטרנט, ביניהן הגרסאות המתקדמות של קוקחו, אך עליך לזבור שרוב התוכנות המכווצות מיועדות למערכות א]1א0, ולא יעבדו על מערכות 5% א אוטן[אוזרו. יאיר מהרצליה: -מדוע בתוכניות הטלוויזיה אתרי האינטרנט עולים למסך כל כך מהר ואצלי אני ממתין זמן רב עד שכל אתר עולה?* קודם כל עליך לדעת שרוב התוכניות העוסקות במחשבים ובאינטרנט בערוצים השונים אינן משודרות בשידור חי, ואת 30 הדקות בהן אתה צופה צילמו במשך שעות ארוכות - אך אין זו הסיבה למהירות בה *עולים* האתרים. אנשי התוכנית המציגים את האתרים השונים, למעשה מבקרים בתם עור קודם לכן ולפני הצילומיםו וכך האתרים כבר נמצאים בכונן הקשיח של המחשב עליו הם עובדים ותוכנות השיטוט השונות יוצרות זיכרון מטמון - פוט על הכונן הקשיח, וכל האתרים "עולים" מהכונן הקשיח ולא עושים את כל הדרך מהמקום הפיזי בו הם באמת נמצאים. תודה צל כל המכתבים, ה-ווג!א-₪-ים והפקסים שאתם שולחים לנו. המשיכו לכתוב, להביע רעה, לשאול שאלות, להציע הצעות ולספר על אתרים מעניינים. אנו חונכים תיבת ווגַּטוז-5 חדשה מיוחדת של מדור זה בלבד, ונקבל בה כל מכתב או שאלה, הכתובת היא: ו ןאו עדיין ניתן לשלוח לבתובת הרגילה: ?1 - מדור האינטרנט, ת.די 9, בני ברק 51114 או בפקם: 3-34 מי החדש, עולם נות ו רחוב הם עניין ‏ בשי 4 | שא יי ו ו :ד 6 0 הוא ו מלחמת העולם השנייה כלל לא התסיימה, לפחות לא כפי שאנו מכירים אותה, היטלר ל ו בי יי ו א גי וברי ה ל את המשטר הנאצי האפל ובעצם יוזף סטאלין הסובייטי מהווה את האיום הגדול על העולם. ב ו ו כ ו" ו ו 1 הסובייטים, המסתמכים על כוח ברוטאלי, - ו את האמצעים, או לצדז ש רו - הלוחמות בשיטת ובן, שהצד הטובויטו זוכה לרייטניג ולשחקן ניתנת האפשרות רע במסע לטבח שהשיקולים בצד הזה ס נובעים מגורמים שרירו זוינ | המנהיג "קם על צר ש הוא עשוי לפקור ו הרס בכפר קטן, בגלל שמיקומו "מפריע חדר התדרוך הופך אט אט למפה ממבט עליון המלאה יי א" חיילים ב" יש לחימה מתותכמים, אשר דרוכים בציפייה ₪ == | ומאל" | אחת' ‏ 0 > לפקודה שתשמוד א בצ יו ד כנראה הדבר החשוב ביותר שיש במשחק האסטרטגיה - מגוון הכוחות והמבנים שבפרק זה הוא עצום, ומספק אפשרויות אינסופיות לזרוע הרס במטרה להשלים את המשימה. יתרה מזאת, שני הצבאות שונים בהחלט ומשלימים זה את זה לקבוצת ב ב 1 ה-זשלסזופטם של בנות הברית התוקף ו טוטאלית מבנים וצבאות של עיקרון פועל עם החיילים, ה להיות חובש בצבא תאמריקני,. שמסוגי לרפא אדם בגדוד, -) :4 ו יש יל יל ב יי יי ההיגיון כדי ליהנות מצבא שלם ומגוון, תצטרן לג" ו בהזרמת המשאבים. בתחילה. ג ו שי יי = ו = ו ולשחרור משאיות מיוחדות, כדי להעביר באמצעותן את הטיבריום ולהמיר את המחצב לכסף נזיל, וכדי לבצע שיפוצים ותיקוני מבנים, להרחבת גדורים ולשיפור הטכנולוגיה והאמצעים האלקטרוניים.: במשימות הראשונות אולי לא תזדקק לעניין, אך בפעולות הממושכות שיבואו - תשקיע בבנייה של מתקני שימור (51108ו ם-י אופציית מכ"ם, לחשיפה גדולה יותר של שטחי המינרל ולמבט החב על הבסיסים ועל ההתקדמות של האויב. מעלה נוספת במשחק, נעוצה בעיצוב המישי ביגי שי וי ול ארבעים השלבים מתחלקים למספר 1 יו מ יו גוו רו עבקיי ג = | יץ ישן * מיוחדים ואסטרטגיות מסוימות ולפקודות קצרות בעורף האויב, כגון: שחרור בני ערובה, גניבת חפצים והעברתם למפקדה. מירת הקושי בפעולות הוגנת ולא תצטרךיבות ענקי של תיילים כדי להשתלט על:בסיס האם של אויב ולחסל טנקים כבדים), ומגוון החיילים הגדול ניתן לשימוש גמיש אשר פותח בפניך מספר ו וע כ = ל ו ו ב ו ג ברמה הסטטיסטית בטיום חמשימה, האקשן האמיתי מפנה ו 'חסל או על בניינים שהתפוצצו, ה ג מל מ ב נ ימ ו 1 מרשים שיתאר מה שהצלחת להשיג, ומ מחכה לך בהמשך. אחר כך תמשיך 0 התדרוכים ותוך ליווי של קליפים פחות מרשימים! ותמשיך במשחק. ב ו מ בנוסַף לכל האלמנטים המוכרים ב'ת וי ץיב "יי מו נש" בי צר || * כגון: חיילים נוספים, מכונות מלחמה וכלי ג ב גי ור ההתרחשות, כמו גם מספר רב יותר של הגנות לבסים האם שלך, כגון: חומות וגדרות. פדרה רחבה של תותחים וחבויים וגלויים! להתקפות אוויר ויבשה וכלי שיט ] תמצא צוללות וספיגות משי מערכת ההשעלה 1 א 00 ליהנות מגרפיקת 66.4 1 ה וחדה, בכל פעם 0 משוגר. מכונת ירייה מופעלת או מפוקים נוחתי ה ב מ מ םי יי כך שהרזולוציה הגבוחה בה הם נתונים מרחיבה את מבטך על המפה, ומאפשרת שליטה טובה יותר על כל היחידות בזמן אמת. אלה שעוד לא התקינו פשטשחואו, יוכלו ליהנות מגרסת 05-64 הבלולה בתקליטורים, ושני הצדדים יוכלו ליהנות = ויב ישי יו יי יי יב" = וי של * ר משחקים אל המחר + המי ןש עו ו ]ה ₪4 כולל מערך נרחב של משחק רב משתמשים, מחיבור מודם וכבלים פשוט ו ל 1" | חברים =| ב ובץ" : - | ספק ! מחפיםו, ו של. ב שחקנים לרשת אקו עד .> ורויות, התערנויות מו דף פא די םדו יש תיא שת = 1 ו קצת יותר מהאופציות יוות ו במטרה ו את יּ 6 . " מ . ו -] .הרצי ור ו 4.3 . ₪ ₪ [ [ / , : ו [ ₪ | |/ | באשר מחברים את כל אלה, בנוסף 7 ו ₪" - . . ו .₪ 4 .: ו ₪ ₪ = "ץ ו ר] .םה ויו [ 5 = | לוו = ו א ₪ ה ןוי חי ן -0 0 " 1. - |" : ₪ | ₪ ] 4 ₪ .| | . מ מ 5 " ו ו 7 [ םש ₪ 8 -/ %. ,. [ ₪1 7] 4 ו . ₪ .| . [ 8 [ "שב . / 7 בדברי ימי ה ושחק הט[ ₪60 בחוד 0 ניח זע ו תו | ור ג ו ב שנטרקה. גררתי את עצמי מהמיטה |- נצ ג ו למנל בר ו - ו - ו עו וכ ג ביטחון את השכנים החדשים ממול. אחרי זה הכנתי כוס תה, ושפכתי מים רותחים על האגודל שלי. אז כפבר קיללתי את התה, את הקומקום,: הפוכר וליתר ביסחון את השכנים החדשים שלי ממול. שי = | כ ביומי ו 2 - יב שד ייד ני ו וגה ב ג כ בי ו בי בי ל ד ב = מ ב ור וליתר ביטחון את השכנים החדשים ממולו. לבסוף כשמורגן הופיעה ושאלה מה קרה החלטתי לספר-לה שזה הסוף של הוגו. "אה, אין בעיה." אמרה מורגן. נקישה אחת באצבע גרמה לאבי להופיע כשהוא עדיין אוחז את כוט רעל העכברים החמה של הבוקה. "היי מורגן, ציפותי לזה אז לבשתי ישש הי (- ג ולי[ ו = שלבש פיג'מה מנומרת. נקישת אצבע שנייה גרמה לשלושתנו להופיע באמצע יער מסופש מלא שיחים ועצים. 1 ו יי( ליי 1 מברשת השיניים שלו. *מוריהים את הוגו, למהז" שאלתי יגיא" וג, "למה, אגנב? לא שאכפת לי בכלל.' שאלה מורגן. אישו יש + ?= שלוו ו ישן ל "אתה תמיר עצבני." אמר אבי. ב ו בי ו רו יי הוכחתי חניונית את הפיבה שלשמה אני מתפוון "להוריד" את הטרול, ם ומ ו יש א שאלתי את המממ"טות (מכשפה מומחית במציאת טרולים). לאניייבולה להפוך את היער למלחייה,* הציעה מורגן,. "או לזמן לפה | בי לי | ימיו ו וי ו א ך הוא." אבי ררך את מברשת השיניים, "זמנין" הוא אמר. מורגן הטילה לחש זימון זריז ומולנו הופיעה ילרה קטנה:ומנומשת שאחזה טלפון ביד. לאההה..." היא התחילה להגיָד. ל רה וי יי ישי כ ב גיב ןיש וי ריש ב 1 מברשת השיניים בתוקפנות. "איפה הוגו?" "הוא היה בנהר בְפעם אחרונה ששיחקתי. רגע, אתה לא אבי סבגי" אבי פער את פיו ונדם לרגע קל, "איך זיהית אותי?" *לפי הכומתה, יש לי שאלה בשביל מורנן." "מה הבעיהז". שאלה מורגן, שנבנעה ד ל יול שי מו רז ל יי [1 מרוצללים. רציתי לדעת מה ההבדל בקרב במקלעת: מול כרח ומול דקר אחר ואם אפשר ליצוה כרח עם יותר מק6 אחת ליוזמה שלוו" *ובכן אין ממש הברל בון קרב מול כרח ומול דקר אחר. בשני המקרים את חייבת להגיע לטוות. מגע ולהשתמש. בשגרות קרב, אך כשמבצעים מבחן התקפה מגלגלים לפי דירוג התופגה." "מבחן ההתנגדות של כרח שונה מזה של דקר יריב רק בכך שכרח מגלגל מספר קוביות השווה לדירוגו ואילו דקר יגלגל לפי הטבעת שלן, התשובה לשאלה השנייה שלילית, שהרי אפשר לתת בונוסים עצומים יותר:ויותר לזמן התגובה אבל רק אחד." נטשנו את ענת ורצנו אל הנהר, הספקנו לראות את הוגו מזנק פנימה בקריאת "אני בא גרנולהו" "שניכנס פנימהז" שאלתי. "השתגעת?" שאלה מורגן, *השמלה הזו עלתה לי/הון!" ₪ ד ו ו וה הא יג אצ יי ימה רע בזהז" התפרצה מורגן, "שחור הוא צבע קל, הוא הולך עם הכל" "בייחוד עם עוד שחור." אמר אבי. "אבי, מלח נמס במים." אמרתי. "אז?" "שתוק!" "אני מזמנת עוד שחקן!" אמרה מורגן וזימנה בחור גבוה וממושסף. *וואו! לזה אני קורא מציאות מדומה!" הוא אמר, "רגע, אתה לא אבי סבג?י אבי ספר בשקט עד 666 ושאל, "איך זיהית אות ידי "מי עוד מסתובב עם מורגן והוא לא ערןז אגם מורנן, יש לי שאלה." "כמובן," ענתה מורגן, "לא חשבתי אחִת. אבל קודם תצטרך לפסול את הוגו כדי שיעבור מסלול, אני לא נכנסת למים." הממושקף הטביע את הוגו תוך שניות ופנה שוב אל מורגן. "קוראים לי קובי ואני מחררה, רציתי לדעת למה התכונות לא משפיעות על הכישרונות במרוצללים, ואם אפשך לשחק קצת עם טבלת יצירת הדמות כי לא נראה לי הוגן שמטה-אדם יחיה חיינ מנ ו כ ממ ו ו מ הנקמו | ו ו ו בי גי ]ור לוי גי ארי ו" גד ליי כי זו אחלה שיטה.* %קודם כל כבר תרגמו את מריה כספיתאי (הרפתקה למרוצלליםו ואת אל תתעסק עם דרקון וספר למרוצלליםו, וימשיכו לתרגם עוד מוצרים לרוב כי הרבה אנשים חושבים שזה אחלה משחק." אמרה מורגן. *התכונות לא משפיעות על הכישרונות כי רוכשים אותן בנפרד, אך אם אתה רוצה רעיון נחמד אז אתה יכול להחליט שכל כישרון מושפע מהתכונה הכי קרובה שלו ברשת הכישרונות, ואם בני יר ברו ו ד | הי ה מ יו ב ו פחות ממה שצריך ואם היא שש או יותר יי ל ב ו ממליצה לשחק עם דירוגי הגזעים בטבלת ג הנ הויו יו ו ביל כ מטה-אדם ל-₪ אם וה נראה לך מאוד מאוד לא הוגן." קובי הודה לנו ואמר שלעורך יש אחלה שם. אמרנו לו שיש לו אחלה של מזל שהוא ו ו ל ו ור ה ייג | היש- | ייוג רייו ה במערה ומורגן מייד טלפרטה אותנו לפתח המערה שם נתקלנו בדמות מוזרה. מולנו 7-ה ו וי-וי ו םוי צהובים-ירוקים-אדומים-פגולים-חומח ומים, כובע מטופש בצבע תכלת ואקדח פלסטיק ואמר: "תפסיקו עם זה אתם הוחסים את כל התופנית.* זהיי," אמרתי, "אתה לא ויל צצוברלי "איך זיהית?" שאל צצובר. "לְפי הסימן הכחול-שחור של החבטה הגדולה שאבי הוריד לך." אמרתי. יד 1 ו מ וי + ךייש שי 1 שי פיי ל ריב יוו 3 ל ונוי ו *כן? הוגוזי שאלה מישהי באינטרקום. "לא גרנולה, זו מורגן.":-אמרה המממ"מית ומכשפה שמכירה מכשפות זרובות). למממ"מו איזו הפתעה. תעלי.* עלינו למעלה. *תיכנסו," אמרה גרנולה, שלא דומה למורגן למרות שהן דודניות מרוחקות או משהו. להוגו תיכף מגיע, אבל אין לו שום יו" ו ש[י די זה שר |[ ]א ד ןיעו יו יו בו = לש להבטיח בדיוק את זה." אחרי חמש דקות נכנס הוגו לחדר יע ו הרי גר ו ₪ בב יי גל "איזו חדות הבחנה." אמרה מורגן, "היא בחופשה, נתנו לה חוזה חדש, אתה ל ור "ליעי "ו מ אין לך שום טיכוי." "תמוד המכשפות אומרות את זה," אמר בי מס = ו "הפעם זה אחרת.* הבטיחה לו.מורגן, "הפעם באמת שאין לך סיכני." הוגו תהה למה הכלוב מכוסה בד ומשך בחבָל מספר שלוש, מייד נפתח הכלוב בי מ וי בג תי ביני 4/1 לכ מ ו" גי ג ירי יע דיבור צפוף מאוד." הוא משך אותו פנימה ונתן לור *ניסיון אחרון," או יותר נכון "אחרון, אחרון, חביב.* יו ל א מ ו למטבח. אבי החל לשמן את החלקים המורכבים יותר של הארנק שלו. "טוב," אמרתי, "יש לי שכנים חדשים ממול;" מאת: ערן בן-פער ובר מייז "אל מבוך זה ירדו מאות גיבורים ואיש לא חזר." הקריאה ברייבשאדו את השלט בפתח המערה. "אני חושבת שזה עלול להיות מסוכן." אמרה כארמה. "מה גורם לך לחשוב כך?" שאלה ברייבשאדו וגירדה את קצה אוזנה המחודדת. "מאות ניבורים ואיש לא חזר?" "אני לא חושבת שיש מה לדאוג," אמרה ברייבשאדו, "אולי ירדו לשם מאות גיבורים אבל אנחנו גיבורות!" אוי הרפתקאות המבוך, כמה פעמים הרצגו אותן? כמה פעמים שלחנו קבוצות אל קרקעית האדמה בחיפוש אחר אוצרות ומוזרויות, כמה פעמים זחלו גיבורינו בחשיכה, כשאחד מהם אוחז בידו מפה ונר ומנסה נואשות לשכנע את כולם כי הם שמסתובבים במעגלים? כמה פעמים ספרנו עד עשר ועד שגמרנו כבר לא נשאר טרול לרפואה? הרפתקאות מבוך, אגב, אינן מכילות רק מבוכים תת-קרקעיים, אלא הן יכולות לכלול גם מבנים כמו טירות הבנויות ממסדרונות, וחדרים שנכנסים גם הם לקטגוריה המבוכית. העצה הראשונה שאפשר לתת למי שמתכנן להסתובב בין מאות חדרים, אלפי מסדרונות ומיליוני מלכודות - היא לצייר מפה. בנושא זה, אנו לא מתכוונים רק לשחקן אלא גם לדמות ולכן חשוב מאוד לקנות ‏ גיליון קלף משובה, דיו, נוצה באיכות. טובה ומנורת נפט או מקור אור אחר. "אוקיי, שאדו, כבר חיינו בחלק הזה של המבוך,* אמרח כארמה, "תראי הנה הגופה של טורף הגופות שהרגנו," | "איפת?" הרימת ברייבשאדו את ראעשת מהמפה. % "שם, שם ושם." הצביעה כארמה, "וגם קצת שם." "גיבורות להשכיר." העירה כארמה. "נאחס, הכל בגנלל שהתקמצנת לקנות את הדיו הבלתי נמחק, אפילו במים של הגמד ההוא." העצה השנייה היא להצטייד מראש בציוד נגד מלכודות, בחבלי טיפוס, חבלי קשירה, חבלי משיח, יתרות ארוכות לאוהל, יתדות קצרות לערפדים, שמן, לפידים, מגילות קסם מגוונות, סכינים חדות, סולמות תבלים, מזון מיובש לשנתיים-שלוש, הרבה מים, סירה מתקפלת ושק ובשביל האוצרות, כמובזן). כמו כן, מכיוון שבמבוכים יש בדרך כלל רק שלושה סוגים של סכנות אפשריות ומפלצות, מלכודות וחידות קטלניותו, רצוי ניסיון רב כדי לטפל בכל הגורמים האלו. *לדעתי," אמרה ברייבשאדו בזהירות, "הם לא מתכוונים להרוג אותנו." אנשי החילזון הנוראיים הזילו ריר ופסעו לעבר הלוחמות. ר 9 7 | ₪ : יק ₪ - . .> 4 1 , [ . ב "א ה . -₪ | / / ו | ה ]5 ו ' . ₪ | ]| ₪ . , - 5 : ו | | . ' 1 ו ] . ק = | -. ₪ / "חש . ה ₪ 1 2 ₪ ] 1 " ו "לא," אמרה כארמה, "מאיפה תניסיון הזה?" "אריק נתקל בהם פעם, הוא אומר שהם רק רוצים לראות אם יש לך עלים וכאלה." איש החילזון הקרוב ביותר, וה ללא המחוש השמאלי, שלף סכין ארוכה. "אני חושבת," אמרח כארמה, "שכדאי לנו להאמין בזה מאוד, מאוד." בסופו של דבר השה"ם יחליט שנמאס לו ממבוכים רגילים ופשוטים והוא יתחיל לעשות את הבלתי צפוי - להפוך מבוכים להרפתקאות של ממש ולא למנוחה שבין ההרפתקאות האמיתיות. אם זה קורה, צפו לבלתי אפשרי ואל תהרגו את המפלצות בי יש להן מה לספר לכם. אל תקחו את האוצר וזו מלכודת) ואל תפתרו את החידה כי יש דרך אלימה יותר לצאת מזה. "אני חושבת שזת תיה גאוני. מצדי.י אמרה כארמה, "ללכת ולהיראות כמו המשיחה מהאגדות של הננסים הצהובים." "יופי, ממש יופי," אמרח ברייבשאדו והתנדנדה תחת משקלם הכבד של הארגזים. "מזל ששננעתי אותם שחהם צריכים להשמיד את אנשי החילזון בזמן שאנתנו שולחות את המתנות שלחם לעולם תבא, כדי לזמן את צוציק אל הננסים." "מארמה." ב "תפסיקי לבלבל ותתחילי לעזור." 1-5 ₪ ה ל" 1 ' מאת: ערן בן-סער צ ור שו תי מ ו גו -‏ ש יכ ומ ו מ - המי המדצים, כל אחד מושך לכיוונו שלו, פגעו בנו עד עתה רק במעט; אך ביום ג עו שי מו ו יה וי ג מרחבים כה מבעיתים של מציאות... עד כי דעתנו תיטרף עלינו או שנימלט אל עידן חושך חדש." ה.ם. ]אבהר69% יג ב ]יב יי בו יי לאבקראפט על גב הספר "קריאתו של קתולהו", משחק האימה המבוסט על כתביו י ירי מ[בי ורי ו ה שיגי רה בי ו 1 לב ליבו של המיתוס של קתולהו, כי האמת על היקום ועל הקיום היא כה איומה וכה נשגבת מבינתנו, עד כדי כך שככל שנדט יוחר כך נלך ונאבד את שפיות דעתנו. = ןי ה בור מ ןי בשי יי ויד מ 1 (1890-1937), נחשב בעיני רבים לאחד ו בקי [ד | בד ₪" | חי = יווד הי מ ים[ = (י פד אי רינ ם שי כו יש רו מושפע עד מאוד מכתביו וסטפן קינג ו ו ו יפר יי בי ב ו ב ו ו יי וש 1-ו ב ית ו וריו אז לאיפה נכנס המשחקז ובכן בקתולהו אתה משחק בתפקיד חוקר, איש שי 4 כ יו רייו יי יי ב מעדיף שלא לגלות, רברים ששלחו אותך ב ל מ וי ו מ 1 ריפ בי א ולהתעמת עם היקום העוין ועט ברואיו המזוויעים. ניתן לשחק את המשחק בשלוש תקופות שונות: שנות התשעים של המאה הקודמת, שנות העשרים או שנות התשעים של המאה הזו. מעבר לכך, חשוב לזכור כי אתם עומדים להתעמת עם יצורים אימתניים ועם זוועות שונות, כך יל ב 1 1 מדעתה. נושא השפיות הוא הדבר המוזר ביותר במשחק שעושה אותו מיוחד גם בהשוואה למשחקי אימה אחרים. בקתולהו, ככל שאתה יודע יותר על שִיבו האמותי של ב ןי וב שבי וו ו | = ו אתה הולך ומאבד את שפיותך, כך שגם אם תשחק באופן גאוני תצא מזה חי אף מאושפז. מכיוון שבסופו של דבה המשחק בנוי במלכוד שמטרתו לגרש את המפלצות העתיקות, אתה צריך ללמוד את לחש הגירוש וכדי ללמוד אותו אתה צריך לקרוא ספר מסתורין ורק אז לאבד שפיות בגלל הידע שצברת, בגלל הלחש שהטלת ובגלל שראית את המפלצות העתיקות - במלים אחרות, ניצחת ואתה מטורף. וכך, הרגש הוםב באופן טבעי ממשחק של חוקים ונקודות למשחק תפקידים טוב. המשחק יצא לאור בהוצאת חזווופסהור) ג גב ג אי הי || ד ימי ו הסקוחווה6 על פי אגדות המלך ארתור ב יי מורקוק, שתורגמו עד כה לצרפתית, גרמנית, איטלקית, יפנית וספרדית וכרגע אין תוכניות לתרגמו לעברית, כך שהוא נשאר משחק לרוברי האנגלית שביננו). 4% 12 ית 5 ות מ 0 1 ₪ - 2 . דט 1-ו | " / | ₪ 1110176 | קה שר שת ההשמממתתם התממממממערשבה שב הממור הממור ההמממהממורממרוקמחר המר השממראאן נש מש מה בש ה , 1 | וש | *ף "פן 1). . וי₪ !ו ו '. % = = ₪ א ןש 2 1 ₪ ו . . ו" 1 .-.. % .1 : /₪ 1 / : ש 7 . 4 .ו ו . ה ו .> ל.* ₪ . 8 ו /, | ויוי % ו : סו ור 5 ו וי רו ₪ 8 "יז ₪ . הור . "₪ /. ו . א . % ₪ 1 ו ו . ₪ 6% ול .-ג ו ₪ = ה = =ספר הגגיוה= = מאת: ירון קוגלר למרות שאני משחק מרוצללים !עברית אין לי כוח לחכות עד שיתרגמו את כל ההרחבות שלו, ולכן את רובן אני קונה באנגלית ומסתדר איכשהו. לדעתי, ההרחבה הכי טובה היא ספר הגניזה (שיו ןמזו שו]'1'), שמרחיב את שיטת הקסם של מרוצללים ומוסיף עומק לדמות הקוסם או השאמאן הכלוא בעולם הטכנולוגיה. מה לעשות, אני אוהב מטילי לחשים. גם ששיחקתי פנטזיה אהבתי קוסמים ולא לוחמים או גנבים, שהרי ככלות הכל, יש קסם מיוחר בעיסוק בעל-טבעי. ולכן, כשעברתי למרוצללים התחלתי לשחק קוסם הרמטי, ומאז זו הדמות הקבועה שלי. מלבד כתיבה תיאורטית על הצדדים השונים של הקסם כמו על האופן בו גדל ילד קוסם, על הקשר בין הקסם לדת, בין הקסם לחוק ובין הקסם לעולם העסקים - הספר מספק רשימה מעניינת עַל האנשים המפורסמים בעולם הקסם, ותרומה עצומה של חוקים חדשים ואפשרויות חדשות למי שרוצה לשחק בתור קוסם, לא כל שכן, על כמות גדולה של לחשים חרשים מכל הסוגים. הספר מספק חוקים על תכנון קסמים מקוריים, על מציאה או ייסור קבוצות קוסמים, נהלים של טקסי קבלה לחוגים גבוהים של קסם ומידע על מטה קסם שהוא סוג חזק של קסם השמור רק לקופמים גבוהים, מרחיב את חוקי הקסם הטקסיים, מפרט על אלכימיה, רוחות חופשיות, ידידותיות וכל שאר סוגי הישויות. כמו כן, הוא דן במישור האסטראלי ובמישורים שמעבר לאסטראלי ובעוד נושאים רלבנטיים. מעבר לכך, קיימים כאן מטילי לחשים חרשים כמו דרואידים, אשר יכולים להיות הרמטיים או שאמאניים שהטוטמים שלהם אינם חיות, כגון: הירח, האלון, הים, השמש ואחרים. וקיים סוג חדש של ירעוני - ידעוני יסודנאי, שהוא ידעצוני הרמסטי המקורב לאחד היסודות (אוויר, אדמה, אש או מיטו ומוגבל בהטלת לחשיו בדומה לירעוני שאמאני, וכן ששה כוחות חדשים לידעוני הפיזי, שיצא קצת "מושפל" בספר החוקים הבסיסי יחסית לשאר הקוסמים והידעונים. ולבסוף, כדי להוסיף פלפל, ישנו פרק שלם על האיומים של הקפם - קוסמים שניתן להחשיבם רק כאויבים, שאמאנים של רעלים ושאמאנים של חרקים ושני סוגים חדשים של אימה, כך שהפעם השחקגים באמת צריכים להיזהר. אז כל מי שמשתוקק להטיל לחשים כששאר החברה יורה צרורות של כדורים חוררי שריון או משייטים בקשרשת ופורצים לקובצי מידע סודיים - כדאי לו מאוד לרכוש את ספר הגניזה ולקחת את הקוסם שלו צעד אחד קרימה. ספר הגניזה הוא אכן אחד המוצרים הטובים ביותר של בפו. למעשה, הוא התוספת הנמכרת ביותר של מרוצללים. דרור זיתוני מחברת אוליב והמתרגמים של מרוצללים) מוסר, כי ספר הגניזה יתורגם בהודשים הקרובים לעברית, ויהיה נגיש לקהל הישראלי. מי שמעוניין בספר יכול לברר ברשת חנויות סטימצקי, סיפורים, רעיונות, הרפתקאות וכל המוזר והיוצא דופן, שלחו למדור משחקי התפקידים - כתבות חוץן. שששתהו ‏ ו ו / כנס חנוכה של מועדון דמיה 0 -. 7 5 : : ה מועדן דמיה, עליו סיפרנו לכם בעבר, ערך כנס בחופש ב "7 יה חנוכה בבית ציוני אמריקה בתל אביב. הכנס נמשך ארבעה ימים וחולק לשני חלקים: ביומיים הראשונים נערכו קורסים והרצאות מגוונות. ערן בן-סער מרוצללים בעברית [ לימד מרוצללים למתחילים 9/8 והרצה על הרעיונות ‏ | חברת אוליב תרגמה את "אל ' . שמאחורי זשופההחש!ס₪ ושיטת הגיבור. ניר שפיגל, שחקן תתעסק עם דרקון", הספר הראשון 0 ₪] קרב-טכ'ותיק, לימד את משחק ו ולי וערך קרבות בטרילוגיית סודות הכוח של הדמיה מרובים. טל גוטמן העביר קורס מרתק על יצירת הרפתקאות קריאטיבית והנחיית משחק מתקדמת ודני זיסרמן לימד כיצר לבנות עולם פנטזיה, ומערכה שתהיה יותר מסתם סיפור או אוסף של הרפתקאות. ביומיים שבאו אחר כך נערכו טורנירים נושאי פרסים של חיילי החורבן, קרב-טכ' ומרוצללים ונערכה מכירה של מוצרים העוסקים במשחקי תפקידים של חברת מיצוב וחברת מרוצללים, וניתן לרכוש אותו בחנויות הטפרים. הטרילוגיה הזו היא | הראשונה מבין ספרי המרוצללים הרבים ונציג חברת אוליב, דרור זייתוני, מוסר כי "התחלנו ונמשיך לתרגם ספרים ומוצרים למרוצללים כל עוד אנשים ירצו לשחק ולקרוא אוליב. מסתבר כי המועדון הקטן הופך אט אט למועדון כ 3 , הרציני הראשון מזה זמן מה, ומי שרוצה להצטרף יכול לברר וי הספר מגולל את סיפורו של סם ורנר אשר אחותו נעלמה, והוא מצא ו את עצמו נמלט ונרדף בעולם המוזר של תאגידי-על, עולם בו הצעד השגוי הראשון שלו עלול להיות גם האחרון. פרטים בטלפון 09-8941248, או דרך חברת אוליב. חדש של טרי פראצ'ט זט וא, ספר חדש מסדרת עולם הדיסק של טרי פראצ'ט, רואה אור בימים אלה, ועושה ] צחוק מכל עניין פנטום האופרה. העלילה 1 מתרחשת בבניין האופרה של האנק-מורפורק - ₪ בניין ענק ואפל, מקום בו זמרות סופראנו צעירות | ותמימות נגררות לגורל אכזר על ידי מוח מרושע עד מאוד... אך לא אבדה התקווה, סבתא רוח-שעווה, המכשפה המפורסמת ביותר בעולם הדיסק, 4 נמצאת בקהל והיא לא מוכנה לסבול דברים / -. שכאלו. תסולטע - הצלחה או כישלון דיווחנו לכם כי פופו וטנו וו3ן, המשחק הראשון של שיטת וסואוויז, אשר פותח על ידי חברת טזט!] >6וח2) וחברת שזהנ) הההס:[8ך א, יצא לאור, והוא מבוסס על סדרת אנימציה יפנית העונה לאותו השם. ובכן, למרבה ההפתעה המשחק נמכר היטב, אך מעטים מאוד משחקים בו באמת. מסתבר שחובבים רבים של שיטת הגיבור ושיטת אטט[|זשווו! קנו את הספר, רק בדי לראות כיצד פעל המיזוג בין השיטות השונות ועד כמה "אוניברסאלית" התוצאה. בעת; שוקלים להוציא משחקי הטו2] בתחומים קצת עחות מוזרים כמו סייברפאנק, סופר-גיבורים ופנטזיה. טורניר משחקים ישראלי כמדי שנה, גם בפורים הקרוב, ייערך טורניר משחקי תפקידים. אלא שהפעם, כתוצאה מהתרחבות השוק, במקום ט.ד.י, וטורניר דרקונים ישראלי), ייקרא הטורניר ט.מ.. (טורניר משחקים ישראליו. הטורניר ייערך בחסות חברת אוליב, יבואנית מרוצללים וחיילי החורבן. לפרטים: 09-8941248 או 050-553277. 3 אקשן 9 בשפע. ₪ סוף לשלב. מ 0 האלמנטים." ו 3 בה 4 ] זאת דרך מעברים. ודרכבים. מאובטחות, ו ן מסכן את האנושות כולחי- = > . | מאת: מיכאל לוגסי יי המחשב של ב מתחלקים : לשני ' סוגים /- | אלח. בסרטי וידאו- ונותנים ד מאוד. אקשן, ואלה שר ה 8 2 בוו סוף אשר חל 7 1 ב של הסוכן. למרות כל הניסיונות לשלחה | 2 ולהשמידה בחלל, הנובה נגנבה- | | תי ו בעלי ו | ו" ו למי שלא. יודע, מסוגלת ליצור. חיידקים בתאוצה מוגברת ואם ב למערכת בו ו תתפשט ותתרכב עמם ותהרוג כל יצור חי תוך שניות %" " מועטות. חקירה קצרה גילתה כי בפרשת" מעורב סוכן וג לשעבר, מ" שהיה שותפן "‏ | של הסופר-מרגל (עד שזה חיסל מספר || ש?בטח. אנשים בניגור להוראה מגבוה, ישב בכלא = וסולק מהמדינהו = = ּ השותף, שתמיד קינא בניבורנו, מציב ו ומכשולים.. | המנשק שבעזרתו תשלוט על הדמות פשוט וקל, ויורכב מחץ עיקרי אחד שישנה צורתו בזמן שהוא מונח על "נקודות חמות" למבט וולטרא-אדום וראית לילה, ערכה לפירוק ב מיוחדים , " " ₪0 רד ו 8 ממברגים,: ו ויו ומפתחותו, יומן רישום ומכשיר קטר למפקדה וי גי ₪ | ו בסיפור. . | תזוזה = ענמנו יי 8 אופנים - על ידי החץ כשבעזרתו שו נעים ו פתחים ומעברים במסך, או באמצעות מכשיר השיגור עמו תגיע למקומות ו תי 3 סצינה לסצינה, משולבים דו ה קלילה, ד אנימציה על מה שהצלחת להשיב. ומה שמצפה ו בהמשך וקטע בת חרשות, מבט מגבוה על בסיס האויב או ו מנהלים. באחת ב : "מחשבת" , המייצגת הרשמית. של המשחק | ג נפלאות בהוספת גרסה עברית. לכותר, היות והקולות אותנטיים. ומותאמים לתזוזות השפתיים המצוירות, בהקלטה איכותית.. פרט לכך, בתוכנת ההתקנה. תבחר. בשפה הרצויה למשחק, מה שמבטיח הנאה ?11 ?א די | ישי הצעירים יותר, המתקשים בשפה האנגלית, ובמיוחד בקווסטים, המשלבים טקסט רציני ועלילה חשובה לביצוע כל הפעולות ולעזרה בפתרון החידות. חברת "מחשבת" גם השקיעה לא מעט בסאונד, ושילבה מוסיקה שקטה ונהדרת המתאימה למוצר המיוחד הזה, שבהחלט שווה קנייה. נחמדים ואפשרות צפייה בסרט. ו ₪ ₪ | - ו 1 'ירר ור פיפרפר [חםר: | ו" ססר הודטינודווך פמווחשבילנששנב בפשלויווו נבמנוה היו לולדים בגיצויו! :+ 7" על סי ספרה של סוכל טנוניות הרייצות + עפרה ויינגרטן 1% רזל שד יא ימרצשור ו וד מ באדדו 5 ובחנויות המחשבים והספרים המובחרות גוח 7 1 | | ו ד וווהתתרה 4 / כ5 -2 למכירה סגה עם זוג שלטים, זוג קלטות וששוויין 600 ש*חו, שנאי וחיבור לטלוויזיה, הכל במחיר של 450 שזח. עידן, 06-528652. למכירה/החלפה המשחקים הבאים: סיימון 1, לבר בחשכה.!ו, המסא ואס טא ו-אגותוה. מוכן להחליף במשחקים: סאג ואואסש תואוד, אמא פא פאה ואואסי. אדיר, 0-. למכירה פגה מגה ררייב 2 + 2 ג'ויסטיקים + המשחקים פיפא 6 + 96 מצו.1 הא + מתנות: מגה סון עם 2 ג'ויסטיקים ומשחק + טטריס 32 משחקים + משחק המחשב.פיפא 4פ, כל זה במחיר מציאהווו! עידו, 01-6319725. למכירה לארי 6 + פתרונות למשחק ב-90 ש"ח ובטירתו של :דיר מוח ב-50 ש"ח. עומרי, 09-9523362. למכירה משחקים על גבי ואכוא-ם6 ועל גבי תקליטורים: 31155 3 מאם, מתהטס, אה ואדה ה 2 דז ה הא או הז5ה. ןוו (משחק מירוץ מכוניותו, :ןי ה ה:ן1) הו אסויוא הגו .וסוס ומשחק ביליאררו, 2+ משאואק, זאט.וה א 5 זה זפטחוס מחן. וס והימ"מו, אא םןאזוד ו-א ו זאו. כמו כן, למכירה תוכנה של רשימת 5 מכל הארץ, בנוסף לכך מוכן למכור קודים וצ'יטים לכל מיני משחקים חדשים וישנים כמו: ₪ אום, 2 זזוטוןואא . טוה , ספאם ומקס ועוד. כל המשחקים והתוכנות במחירים סבירים בין: 30-150 ש"ח. הקודים עולים 10 ש"ח ל6-7, 20 ש"ח ל-10, 30 ש"ח ל-15, 40 ש*ח ל-20 ובו'. גיל, 9, בכל שעות היום. "₪ למכירה משחקים על גבי ₪₪0%1-0): כ דוואו ואש דווס]. 1 ב-50 שיח, חנוה .ןג זאוחי] ב-50 ש"ת, צזוס. ומ .ו הא]וא א ב-30 ש"ח, אהו זו ב-10 ש"ח, : ש 4 4 רדמפנכירה 6 ולא מס 5 הודדהם ב-10 שזה, וואסואטידת:ן ב-30 שיח. אה וארת ב-80 ש"ח, ]55/2 ב-0ו ש*ח, ₪158 ב-10 ש"ח, שרלוק הולמס ב-25 ש"ח, קירנדיה ב-10 ש"ח, מסדרון 7 ב-סן ש"ת ושוליית המכשף ב-0! שית. עירן, 06-528652. למכירה משחקים על גבי ואסא -ם במחירים מדהימים!! הוגו 4 ב-100 ש"ח, 3 דגנואסא .1 דאכוא ב-200 ש*ה. אוהד, 03-6478145. למכירה ₪ שןמכ :וא עם 4 קלטות, ביניהן: מורטל קומבט, פיפא, במחיר מציאה של 500 ש"ח. נא להתקשר לשי, 1-8 למכירה משחקים חדישים ביותר שעוד לא הגיעו לארץ כגון: 97 :זו מע המא, ועוד ועוד. ניר, 3 למכירה משחק המחשב [סןא הוא על גבי ואסיה-כו). דרור ערד, 03-6312152. למכירה תקליסורים מחר"ל: 6אןה], זו שא א אסווד ם.ווא סצוא, ותקליטורים מהארץ: סיימון 1 ו-א היד א. מוכן להחליף את המשחקים הנ*ל תמורת טריפר וגבריאל נייט 2. אסף שטיינר, 04-8445298 למכירהי/,החלפה משחקים ישנים וחדשים על גבי ואסא -3 7% ). וְםאחכ, = ה )ו ההזה .דיו ה ה וטא - הז ואן.וםהמט, 3 וסאזאסש ועוד. נתנאל, 01-7525549, בין השעות 6:00! 7ל-2300. למכירה מודם/פקס 14,400 מהיר במצב מעולה 250 ש"ח בלבד. נתנאל, 9 -, בין השעות 16:00 ל-22:00, למכירה המשחקים: 2 אחאם חוד א] אס.1ג באריזתו המקורית ב-70 שיח, 3 אאה מוד או אכו:ןוה. ב-40 ש"ח ולא באריזהו, ויומו של הטנטקל באריזה מקורית ב-65 ש"ח. משה, 08-8566614. המשחקים הכי יפים במחירים הכי זולים: 3 מא !וכו ב-28 ש"ח, 2 זאו ב-25 שיח, ואססט ב-15 ש*ח, א ג וו ב-19 ש"ח, א ב-21 ש"ח, מפוונוה ב-8! ש"ח, .1 !אחא ב-14 ש"ח, ועוד הרבה קודים. שמוליק, 04-85514581. למנירה,החלפה משחקי ה-אסודג ד5 צג.1ט, אמט אהואצ ובייסבול, החל מ-250 ש"ח. אלקד, 8, בין 16:00 ל-18:00. למכירה/,החלפה המשחק הבא על גבי ואנ0ה-0: "פדומסא מווך יז מו" ב-25 ש"ח. יניב, 03-5313114, אחרי . || "₪ למכירה המשחקום הבאים: .ו סיד מכואין - משחק מדהים, אנימציה תלת ממדית, ₪51 = מירוץ מבוניות עם:שדרו מלהיב, 6 אוד - משחק כדורגל מדהים, א אי אק - פעולה עם תמונות וידאו,: ואוד - המשחק הטוב ביותר שראיתם מימיכם, 2'או1א > מלחמת הרובוטים, ץאט - ואס מספר 3, ועוד משחקים במחירים זולים: דניאל, 06-65 למכירה קופסת מחשב וללא מסך! "/ הכוללת: לוח אם 2-33 486; 1 3 כרטיס מו כרטיס ג'ויסטיק, ספק בוח א כונן. קשיח 210, כונן *5.25, זוג רמקולים בונ] ה-"3.5 הוצא מהקופסהו. הכונן. הקשיח כולל משחקים ותוכנות כַמו 1 או וי פרוס ו-6 |חסאו, ליאור, 03-6917684. למכירה סגה מגה דרייב.2 +.2 שלטים ואחד של 3 כפתורים ואחד של 6 כפתורים טורבו) + משחק בשווי 350 ש"ח + מתאם. לקונה יינתן במתנה מכָשיר מגאסון + משחק בשווי 9 שיח + שלט נוסף למגה דרייב, כל הַעסקה במחיר של 0 ש"ח. צח, 03-9621732. למכירה',החלפה משחקים על גבי ואטסא-כ6ו 4 ן[אוט"ו) 2 ו)נ)כן ה וא, מחג יוא המשחק ₪ 540, האורח השביעי, בוי)וטי] א הכ גבריאל נייט 2, פנטסמגוריה ומחלקה 13. ניר, 04-9915808. למכיהה מגה כ]:6 + שני משחקים חדש באריזה במחיר מציאה. ליאור, 01-9242164, למכירה משחקים על גבי ואסא -כי: אמ טאי סאג או1ה|אט+ באריוה מולל תקליטור. עם 3 תוכנות צ'יטים מגניבות! ו- צז]אט .1האה - אמא ₪ באריזה, כולל הפיצוח המלא! כל משחק ב-98 ש"ח, שני המשחקים במצב מעולה וכוללים חוברות התקנה והדרכה! איתי: 9-4 למבירה המשחקים הבאים: ? ואסוסום, 2אא, אודא ה הטס, 95חם, 2 )| ז:וא:וה, טונ צד5, הנ דדו נוי זניז55- ועוד. דניאל, 08-9216213. למכירה מכשור גיים גיר כחדש באריזתו 3 2 משחקים, במחיר 250 ש"ח בלבר במקום 599 ש"ח:> המחיר המלא בחנויות. בנוסף אני מציץ למכירה את המשחקים: סיימון 1.2 ובעבריתו, מסע המלך 7 ועולם הדיסק. מחיר המשחק וע > משחקיתבקידים 6 כלמכדירה 6 9 ש"ח באריזה חדשה ומקורית על גבי תקליטורים, כתובת: ת.ד. 15346, ראשון לציון. ממש זקוק לעזרה נואשות לטיפים ל-8 ה והז 1 + 2 זוט]|אא .[מוא ה +51 זו מסז.וטין. בתמורה אעזור בסיימון 1, סם אנד מקט. | אינדיאנה ג'ונס באטנלטים ועוד כל "ש מיני משחקים. דניאל, 03-9013099. "ש וקוק ברחיפות לעזרה במשחקים: "פררי 4 פרקס" ו*מסע המלך 1". בתמורה אעזור במשחקים מסע המלך 2,567 וסיימון המכשף 1,2. אלעד בר-איתן, 06-338195. "ש תקוע יובלות במשחק זאי הקופים [". בתמורה נאו סתם למי שרוצהו, אשמח לעזור במשחקים: סיימון המכשף ו; קירנדיה 1 וב-1 מאזום. אריה, / 2-4 "ש הצילו! 1. איפה אני משיג עוד מטבע לצאת מתאי של קנוק ביבחזרה לזורקי? 2. איך מגיעים לעיר התת ימית של %5 רצו באולטימה 8 ומה קורה לפוקום של ]ות אז הדר, "ש 3-6 "ש הצילוו תקוע במשחק זפ מחוז !סא בתקליטור מספר 3, בקטע שבו מוחזק בן הערובה, בתמורה אוכל לעוור ף במשחק: ₪.וזידסאווד .ו וטיז. גל, 3 . 'ש נתקעתי במשחק עולם הריסק באמצע 2 זו מבקש עזרה דחופה וזריזה! (איף אוכל להיכנם לפסיביאטרז הפקידה לא מ ש ח ק י נותנת לי להיכנסוו, נתקעתי במשחק קינג קווסט ? ומסע המלך זו איך מכינים מים.טריים? בתמודה אתן עזרה ממשית במשחקים קירנדיה 1-3 בכל הנובלינים, בכל מסעות המלך, במסע בחלל ובסיימון 1,2. כתובת: ת.ד; 15346, ראשון לציון. מ עוניין מוכן לעזור במשחק הידוע א זפ. אהוד, 942569 -06. מעוניין להשיג את סים סיטי 2000 ומגה-רייס 2. אלעד, 4 ולא בשבת!. מלוניין לרכוש גיליונות ישנים ולא מאוד) של ;ואו ומוכן לֶשלם עבור כל גיליון במצב טוב - 4 ש"ח. הניליונות המבוקשים הם 443 ומטה. הצעות לְשלוח לכתובת ת.ד. 15346, ראשון לציון. מעוניין לצרף מספר מוגבל של חברים למועדון החידונים והשאלונים הראשון מסוגו במדינה. המועדון ישלח כל שבועיים מספר שאלונים בנושאים שונים לחבריו, החברים יטנו על.השפאלון וישלחן אותו חזרה למערפת המועדון, אנו נבדוק אותו והפותר שצבר את הניקוד הגבוה ביותר יזכה לפרס הקשור למחשבים ומשחק על גבי תקליטורים ,או ספר מחשבו. מהרו עור היום לשלוח בקשה להצטרפות לת.ד. 15346, ראשון לציון. ת פקידים מחפש שחקנים או מנחי משחק בני 6 ל-א!1א 5 הידד םוד או חי*ל החורבן. באזור תל אביב. דניאל, 03-5519389, הדר, 03=5536236. שחקן מחפש קבוצה ו-1א מנוסים בסביבות גיל 15 למשחק אא וסט גוו5 או קחטוא. תומר, 4 שחקנית בעלת ניטיון מעוניינת להצטרף לקבוצה בגילאי 15-18 באזור בנימינה/ זיכרון.יעקב/פרדם חנה. המשחקת כוכ, כואכ או כל שיסה אחרת. נטשה, 06=6389610. וו . זז - טפ יוו ו מפיין: חוקיווצי מה שדי מעצבן במשחקי מחשב חדשים בר בצ ו הי" ב המי ו | באלמנטים של עלילה, אם באלמנטים של מ הי םי לת יי ביכולת שלו לרתק אותנו למן הרגע בו ו למזלנו, מדי פעם יוצאים לשוק משחקים כמו שזטו/ט 5-6 ומוכיחים שנותרו עוד המון הזדמנויות ורעיונות שטרם נחקרו. המשחק מציב אותך בלב ליבו של מאבק ממושך בין בני האדם על מרחב מחייה ומשאבי קיום, בעידן בו המין האנושי מזהם והורס את איכות הסביבה בה הוא חי. משימתך "הפשוטה" היא להביא את הצרדים היריבים לאחווה ושלום, לשלב ב כ ה ו קבוצה, וליישם אותו במחקר מקיף על ניקוי הכוכב - פקודה המצריכה פעולות ארוכות שיעניקו לשחקן שפע אלמנטים ]יו כו יי | וכך, כשהוא משלב גרפיקה עוצרת מ וי ל ד מרתקת, טזוטוווו)-פו5 של ווושזו'* מבטיח הרפתקה שתחזיר את האור החסר למשחקי ה=?)ץ. :ו תלחצו על רווח מפיץ: ששמשושה ושאשטו ממבט חטוף, ניתן להבין כי בותר זה ו לי יי ב מדובר במסעו של אדם משועמם ו יי ב בי לעולם המעוצב בסביבה תלת ממדית מצוירת, המאפשרת תזוזה חלקה בסגנון ואהסטיט. במהלך המסע, דרך ביקור מהיר בכל אחד מעשרת העולמות, נתקלים בלא פחות מ-60 דמויות שונות ו-7ן גזעים, אשו יכולים להאיט או להגביר את קצב החיפוש על ידי מתן רמזים ועצות מועילות. מה שנחמד כאן, הוא שבהיעדר אפשרות להתווכח ולשכנע חייזרים אחרים לעזור לך, ובהיעדר אפשרות להבין את שפתם, גיבורנו ניחן בחוש טלפתי מיוחד, אשר מאפשר לו לחדור למוחו של כל יצור חי ולהשיג את המידע בעצמו. עם מספר קטעי פעולה נחמדים ופס קול מצוין, זה 6טגון5 מתאים במיוחר לילדים שנמאס מבי נוי זס אה 586 יי ונר ינ גכ 4 ב בל כמה חודשים, מגיע אלינו משחק שמכוון אל שכבה מצומצמת מאוד של יי תו הגו יו יי יו !ילו מו יי וי ו כל וי דוגמאות מצוינות לכךו. מתכנתי 1858675 ניגשו לעבודה מתוך אותה קונספציה, ומביאים את תמאסהתס מטה5 לכל מי שנהנה במיוחד לפרוץ כספות או לפצח אתגרים " מחשבתיים עם תיבלון פלילי. בהרפתקה זו, אתה משחק בתור מפקד אבטחה בחברה גדולה אשר עובר מבחני קבלה לעבודה. לאחר שעברת את המבחנים הראשוניים והראיונות, תצטרך לעבור מספר תרגילים ומבחנים מעשיים כדי להוכיח שאתה מתאים, ובין היתר ומ ו המי וי ג ומגירות. ו 1 ב 1 כספות שונות ומנגנונים מסובכים, שלבטת ירתקו את כל המתעניינים בתחום. לוט" ז . ורוי 4 4 : ווח טפ /- 1 5 סנדלים תנכיות מפיץ: ו וי קבועים באוטוסטרדת המידע ובאתרי משחקים, בוודאי כבר נתקלתם באחת מהפרסומות של הקשות העוסקות בכותר זה:;. בפרסומות מו וו - לספק את משחק האימה הטוב ביותר, בשילוב קטעי אלימות וכם בהשראת התניך. ו אבידות ושרידים מלפני 14 אלף שנה, ואביזרים, שבעתיד שי ו ביל האנושות בולה. וכך, תוך תזוזה מדהימה בסביבה תלת ממרית, אשר מתפרסת על פני 500 חדרים, בשילוב מוסיקה המשתנה בהתאם לאווירה . ואפקטים קוליים מצוינים, מתפתח משחק = פעולה, שקטעי הווידאו המיוחדים בסוף כל אחת ממשימותיו פשוט ידהימו אתכם.* 8 הפחהּחַהּקסזק - התעמולה בעיצומה מפיץ: מושזו עולם התעמולה הוא מושלם לעלילת משחק מחשב, וג'ק הלר, החייל שפרש, ל לנצל את העניין לטובתו. | תוך 3 עות ספורים, הוא מקבץ אחריו / ב ו 0 0 הליו 2 ל המלחמות של בריטניה הן טעות, וכי יש לפעול במהירות כנגד הממשל כדי למנוע אי נעימויות נוספות בעתיד. כותר זה מכוון לקהל המבוגרים, אלו שחיו בתקופה ההיא, למרות שלפי הדיוק העצום בפרטים ובמקומות, גם צעירים יותר ימצאו בו עניין היסטורי מיוחד. המשחק צפוי לצאת רק בעוד כחצי שנה, ולמרות שאינו משלב קטעי וידאו וי ו = באמצעות פרסומי החברה וקבוצות העיון הענקיות ות בעקבותיו. 6 | 066% | 07 טסוו 1 גז! מפיץ: 3120 טוטו9 בל מי שמסתובב במרכזי מכונות וידאו ג יו מחשב. כעת, הגוע הזמן לשינוי והכותר נוומי וני בר ורי ו ו ות ההברל. משחק הטניס המציאזתי ביזתר שנוצר. = "גביע דיזוים" - התחרות האמיתית על גביע העולח אמרו שלום ליצורים החמודים, לאנימציית וולט דיטני ולעלילה המסובכת והמורכבת שהכרתם בעבר (אפילו לא תפגשו את המלך גראטםו, והתחילו להתרגל למנשק תלת ממדי מושלם המאפשר ניווט פשוט והוספה של שלל דמויות ויצורים. ו ל מ" לתת מו מושג: כלשהו על / 0 : ו א ' המקום והזמן בו אתה נמצא. | ב . וד "טסיה )אי הרימה תחא - ו ופה נאופדין שריו המטרה פשוטה - לחצות את קו הסיום ראשון לאחר 5 סיבובים. ו של הזרקת דלק מהירה ולחיצה מואצת על דוושת הגז, מבטיח להעיף את הרכב הרחק מעבר למתחרים. וכך, תוך שילוב של אנימציה מעולה לכל מכונית, סיבובים, פניות, התהפכויות ומהירות מדהימה - משחק זה הוא ללא ספק, המירוץ המשובח ביותר בו נתקלתי. בכל אופן, מוטב להשאיר אתכם במתח עד כמה שאפשר (מה גם שסיירה לא נותנת להרבה מידע לצאת לעיתונות), ג וי ₪ לכם להביט בתמונות ולחכות בסבלנות. ₪ תינווי טעות לעולם חוזרת עו שי | | שי 1 ריע ןי וזש ו ךהדיזח עווויק ן זורשי ךא דר הד ההרלתות י מ שחו בי ו מנגנון הצבע ולחץ, רזולוציה גבוהה יותר מעוד פרק... ומדויקת ועלילה מיוחדת - כל אלה 5 1 מאפיינים את גרסת ההדגמה הראשונית ה של הכותר החדש מבית 6קגספווז. אפילו יוצרת הסדרה, רוברטה וויליאמס, מסכימה כי עניין "מסע המלך" בכותר זה, מוצאו של האדם הוא כבר הובן ויושם מספיק פעמים במשחקי בהתפוצצות אטומית גדולה, בה קמו מספר אנררואידים והרכיבו נוסחאות ליצירה וג מ הפי גי בי ו ו שי כלשהי - בני האדם. ב | סוף סוף ‏ 7 בארבעה עולמות, למצוא בכל אחד 88 > ₪ משחק הכדורגל וסימולטור הניהול להרכיב את כל אלה במטרה לעזור לבני מיתי זהיחידי! "ו ל 1 4 12 - מדובר במירוץ מכוניות מהיר, שנותן לשחקנים ולפחות באופציה של הרזולוציה הגבוהה), לראות את כל המסלול אותו יצטרכו לסיים כמה וכמה פעמים. ד ור רמ יו ל וו ורי ויבו5 להיות יהי אספלט, ולכלכלה של סוף המאה ה-20. מדיה פלוס מקבוצת גלובוס-יונייסר וידאו. ת.ד. 6236, א,ת.ח. נתניה/ 42504 | מרה כלוט טל: 09-885-1535, פקס: 11נ09-885-3, ]1 זשת וו ₪ ו | ובוח->] ח'ה ה המנה הרא שונה וו ו ו ו לונ הרוט [ -- ואסטרטאיה המאפשר הגרד בזמן שי תור. אפ קובע ות סדר הפוחות "| .באויר 8% וביבשה. בקצב המשחק ומתווים את מהירות התגובה % ניבולת האישית שנך ₪ | > הגרפיקה מטריפה והביקורת מהלנת: ו ו (מתוך ₪65 /6//8/00) "080 עס יותר ו | ג" ומתוך עיתון 2008 00 ) 4 לש 5 ₪ ₪ 9 -- == בכ הספורט של שנות אלמיים: הוקי קרח הופך להיות משתק פופולארי במשחק זה תיתקל באויבים, שהם רוצחים מקצועיים חמי זו מלחמה אחרת לגטרי. חובה למי שכבר התמכר. המשחק משילב .. . אלים. אלימות חסרת פשרות בדרך לשער היריב. החוק היחיד מוג ואכזריים. אתה חש כל ומס כאילו קנה של נשק רב עצמה שלושה ז'אנרים של משחקי מחשב סימולטור, פעולה ואסטרטניה. על המגרש הוא החובה לנצח, הייפרבלייד - מהיר, יפה, חזק, ומעל תקוע בישבנך - . הכלי שלך הוא מטוס קרב אכזרי. בו-ומנית אתה גם נלחם, גם הכל ברוטלי. למחפשים משהו שונה - הייפרבלייד מטפל במאגרי האנרגיה שלך שנפנעו וגם מתקן מספווים שנפגעו. - | 2 מ 2 9 הְמֶ* שח זטחווו 6 |