WIZ – וויז – גיליון מספר 99

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד… – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
5( 0 שר"ח (בולל מע"מ) באילת 24.10 ש"ח 1 1 0 רמשחקים ו מחשב, משחקי לוה משחקי תפקידים ועוך... עו . | | | מי מ אכ יי = ו ו ו וו ₪ הקירה מצולמת ו ₪ כתבת תחקיר - 3 תסו עו ו ה ו וזו :7 0 7 9 3 "9 9 2 0 0 4 להראת חגיגות ה-100 של ?ו שימד לב, האיש שיביא למצרכת ות מספר המ ו ו ז הטובים ביותר. | בשוה -* הנובצע בתוקף עד גיליון 101 בצולם משחהי המחוו ידו = -- - [ א |ן // ₪ | 1 הן. | ; ונר ₪ ו הא ₪ 1 9 ו ן / 1 % 1 | ן | | | " 0 וי " | ---₪ 5 ב 1 ג : [ .0 | ו 4 1 ₪ ₪ .1 ו ן , = - :. דד - | : | : ) | ו | | . | | : [ / -") ז ביו 1 . זו ₪ ו | 1 - == . 1 . . , ג | 7 די |% ויר לתו | ח חדשות מעבר לאוקיינוס 0 > .= + גוס זו ₪ ₪ ה ₪ הוראות הפעלה הר הר וווץ 01 05 8 א חקורה דחפ ב שכר הבר א ו , ₪ ₪ 0 ₪ | ₪ 0ק: מצעד המשחקים. 7 / 4 י ₪ / + | -₪ ו -- ו 09 4 א 1 ] - ספיישל 1 19008 וא 2 ₪ 0 ₪ 2 000055! 01001055! . יי" | י מלחמת הכוכבים, פרק ראשון = == 1 0 בו" , 27 1 1. , . זניה: 99 ג . | /. ₪ הווה מהה)-% מש % - - ו עמ' 16 ו 1 ו כ . 5 2 הסס)ץ1 ז600510 ז6||סח -] 2 . -- מ . .₪ ] / מ אסטרטגיה: 7 5 22 : ב 2-ו , 07 ב | | 4 ; 4 608 פימולטוה או "ד 29 4 2 12 ו 1" . = | ן = שמשו א - 8 4 2 7 | : || ה6 וזה -‏ . 4 4 . ו | ₪0 סימולטור חלל: אאא סז 7 ב 54 -. "ו = %- ו ל א / | ך-- ייוו 40 | | / ו וויז עסקים:. 8.. ו | 6 ₪ הס טטף5 6טף0ח >זט) זטז5 % ו "| (ון רא / -/ = ודיע השח 1 יק + = - ו ...| "7 > 7 --0 )ו 3 מש ו טל 2 2 0 ₪ הסס)ץץ סטסזווסת ₪ ₪ | 1 ל << - 6 1 = | == 7 | 7 ₪ זסום60זץ .5 ו - 4-ו ₪ ו פס משחקי תפקידים: בחזרה ה לקרונדור > 8 3 1 | | %ט" + זו | / - . 2100 6הסנזט/ | | ₪ אינטרנט: | חרשות. אינשהנם > -75 0 7 ל 34| 0 ו הרצב - 1 4 : 0 (. ב יק ' ₪ - א - "ק ו 4 - - א -- 79000000 0/0 | | אמא - עמ' 22 0 (דרכי מסחר אלקמרוניוה. 4 0 אמ מש | 36 | ₪ 4" - 3% שי ג = ג 2 ילש קת - = שב ז יו | 4 6% 1 ₪ אנטרנ סדנת הפא , . 4 1 0 ₪ [ה6הוםהזטסז |ס6זח - ] '% 2 . יְ כב -- וו 5 0-7 | % - 8 | 1 ה אש ' 5 אפטר טגה 2 4 צוא ה - == 1 | . | פא - 2 .3/ ה[ הש . "4 | > וו 2 סימולטור: > 1 - ו 0 . 7 | 4 4 7+ 0 / 8 "ו 4 0 103 - עמ' 40 . משחקים באמצע הדרך 9 / 2 ו "ער 0 1 העפשטר - = שש יא = -- ---------------- | עווך ראשי: : קובי סיט * עורך 6: דויד זילברשטיין * . עורך משחקים: ערן פולוסצקי * עריבה לשונית:. זוהרה זולברג * מחלקת מנויים: מיכל מצליח * צלם: + יהוז רה נגטיב * המשתתפים: דיר 12, קובי | | סיט, דוד זילברשטיין, מורגן לה ו פיי, דוד אידלס, רועי ג'נינגס, ערן בן-סער, אבי סבג, פול. נריה, טלי פרידמן, מיכאל לוגסי, אור פלג, פול נריה, בן כספי, שי אבני, ענת סבט, עמית חסון-אלוני, רועי זילברברג, ענת סבט, מיכאל לוגסי וערן פולוסוצקי. * עיצוב וביצוע גרפי : אריקה שפיגל, עוזי | לכב' "מנצט ן -100" | שה ----..-------=. 119 1 רשימת המצטרפים | הו | דור, מירי פליגמן, מיקסם טכנולוגיות * דפוס: אומני אופסט בע"מ * מו"ל: ?1או, ירחון * מערכת 0 ו המות 3 0-0 > ומנהלה: | כנרת 3, בני ברק * מען למכתבים ולחומר מערכתי: ת ד 9 בני % מיקוד: 14 | 07| 1-77 טל: 03-6171666 פקס: 03-5708174 ג'ץ | שם: מחירי המוצרים המתפרסמים בעיתון עשזיים להשתנות, המערכת אינה אתראית לתוכן המודעות. חומר טיישלת למערכת לא ווחזר. 2 + | במידה ויש מצטרפים נוספים, צרפו או תם בדף נפרד עם פרטיכם. > ן | 4 שע 1 אחרי הכל, וויז רחוק מלהיות משימה . "= 2 ו *. עד .4 ינע 0 4% התחלתי. לערוך את וויז ב גיליון: 58 ואחד הדברים הראשונים שעשיתי היה להיכנס עם איש יקר בשם דויד זילברשטיין לאחת החנויות ולשאול אם אפשר להשיג כאן וויז. המוכרת הסתכלה עלינו בתמיהה | ושני ילדים שעמדו שם אמרו "הא וויז, זה עיתון של חנונים!". דויד ואני הסתכלנו. אחד על השני והרגשנו יותר חנונים מאי פעם, אבל הבנו שאין דרך אחרת ושצריך לעשות את הטוב > ביותר, כי לא ייתכן שדווקא בישראל לא יהיה מגזין שמתמחה - במשחקי מחשב. ל יצאנו לררך,. צירפנו במשך השנים המון כישרונות ( שחלקם איתנו עד היום, ולא מזמן הבנתי שמשהו גדול הולך לקרות שזה או-טו-טו כאן = גיליון ה-100 של וויז בדרך וגיליון. = 9 כבר אצלכם ביד. במובן מסוים מדובר. בחגיגות מילניום צנועות שלנו כאן במערכת, אבל לפני כל הניצוצות והזיקוקים ויתר ההפתעות. שמחכות לכם כאן, ן, כדאי לנצל את" ., הבמה הזו דווקא כדי להוו רות ' לכל > אותם אנשים נפלאים שמאמינים בנ > . ובמה שאנחנו עושים, כי בלעדיהם זה באמת היה בלתי אפשלט 0 קלה והעבודה עצמה שוחקת מאוד ולא פעם כפוית טובה, אבל יש את אותם רגעים קטנים שמסתכלים = 2 = לאחור ואומרים, "וואלה | עשינו ₪ משהו", "הצלחנו להזיז כמה דברים", = *הדה כדאי". 4 אני חייב להודות שדווקא הימים 4 האלה מוכיחים יותר מכל דבר אחר עד כמה היה כדאי, ער כמה היה > שווה ואין לכם מושג איזה סיפוק. = אדיר זה להכריז על ו ג' = של העיתון הזה ולהביא אליכם : ו כ מלא ברמה של 0 י : חוץ מזה, אני מציע לבם לעבור טוב 4 טוב על הגיליון, להסתכל על העמוד ‏ | שמשמאלכם ועל המבצעים השונים -‏ | שמחכים לכם כאן, וכל זה עור לפני. שגיליון 100 החגיגי מגיע אליכם עִם = כל הסיבות. האמיתיות לחגיגה. - > וכז 06 /. ו | - תשובות ל קוראים. - ומנויים בין השעות. ‏ ' < -|25 | 16:00-13:00 בלבד. > . ְ - שו - 4 ה " 2 לק == 2 . ₪ שר -- ד וש-- - ₪ =<₪ - - ₪ = שד א "₪ שר 2 . / ד אשושה ‏ ₪ ₪ הצע 4 /. - - | "שו על 8 ₪ מווקר ‏ הא | - . ₪ ₪ . , " - = "שו - = רד] " 1 ָ . / "> - . ' / . 0 לש ו - -. -₪ | .. 8 ל 1 ₪ - -שר | . . צ' 1 . א = ₪ 4 / 1 - . . | .'. - . % . | | , ---. 34 / ."₪ ו . . ₪ = 57% = / - /1 - / ן . 3 ₪ ה . . יד | / 1 ָ ' שש . ! - 0 י/ . 1 1 ו 2 1 | 1 ₪ . / : / ₪ + == . " 1 | . 0 -₪ ₪ ₪ - . . [ . / -- - 5-0 7 ד 1 ו 1 "| - / . ו" ול . 7( - - * - - ל . - - - 1 ד . יו כ . . . | בר 4 , . . / ₪ ו - - 0 4- . - . - . . ,. 1 שי - | . | א | . / ב" . . . . . שו - . - 2 --=את. ַ 2 - " . וְ > -. ; שי ]/ -. ₪ "קד 4 1 - : . - -ש י/ - - . - יְ : - - : - ' , = | . : 1 - . -₪ ₪ ₪ . ] - . ₪ - 2 - | ו | *. , י 4 5 : == ו / 7% 2 ₪ | . . | . . 8 4 . - / . , , 0 / ₪0 ו ) = 3 ]1 / , . | | ] | . "ש.י 4 = ו . % "'<) 9 | - - "ה 1 -/ בו - - ( ₪ 6 = ב . .או ]| 2 | 1 | 1 ; | 535 :5 - - . / / | | | | ו / קד ו ו שיד 5% - ?2 2 22/7 " / . ש' ₪ = | , - - *"- / ' 7 " . ,. . ו / ר | | -%) . - . - 0 / | / , : - / 5 עו - / 7 | יוור -0 7 : ]||[ +שר ד" וצ 0% -6 *%+/+ 7 + 00% 2 90 .]1 7 ו י יְ 4% / : / ! ו .ןאי ₪ 2 . , א 2 י/ / 1 , - י . 2 : ל . / | . - -% <' ה .₪ + . . | | | ִּ [ שרי : 6 : 0 . 7 : | יַ 2 ד : -, ו , ו י ּ / . "ַ . . 4 )ו ו . זי . 3 %' "+ : | זר יּ - | 17 4 4 יצ ְ 1 ₪7 : % . * 1 עו מ שו ' ו + 9 ו יוו ו ו ו 5 של פוסוקא גם לנו מגיע להרגיש חשובים ולכן חברת | | | ₪ תאמינו או לא, אבל מערכת משונה זו היא מחשב אישי ב ימו ו יי .-הות, זיהוי על פי טביעת אצבע. כלומר מהיום תוכלו לשכוח ‏ | ": | מסיסמאות ולהחליף אותן בטביעת האצבע האישית יי הותקנו כרטיסי תלת ממד שמאפשרים לנו לשתק רק נשאר להוסיף שהתענוג איננו זול אבל זה אעאטח6נ) של חברת 6זט[< האמריקנית נבנה כך משחקים כמו 11311-1.16 ברזולוציה סופר גבוהה, = מה שמשלמים עבור שלמות. שיהיה עמיד באופן כמעט מושלם לנזקי אבק, מים, אבל לא נמנעת התחושה שהמוניטור קטן מכדי | שלכם, ובכך תקבלו גישה מידית. ל - %אוס םוש טמפרטורות קיצוניות, בעיטות ונפילות, ובנוסף הוא |. "יל -תו | לנצל עד הסוף את מה שהמחשב האישי יכול ולאינטרנט במגע אחד, ₪ )| מגיע בכיסוי מגנזיום. ".ות :₪ ו ו המצרכת קלה להתקנה, לשימוש ומתחברת ל - 5]3!), +- / * / ל וּ' .מותי, | 2 2.6 ' כדי לפתור את הבעיה יצאה חברת אושה אבל העניין הוא שאפשר להשיג את !0.81 רק | = /משווון] | היתרונות 22 -- 1-0 כ ק' > 2 שמיש הי בי הדי ד : ה ו = 2020202 ]07,000 -7 אה ?)תתלו לו במ ה שטק = שישו | ]7 27 4 גבי מסך או קיר לבן עד לגודל של %ן במיוחד חזק היות ‏ ]| | שר ,0347 772 ,0-מ ג לו 2-ו 0] | - :0:5" בנוסף, תוכלו לחבר את המקרן | ו | 0[ 2 | ימת בו יש - | 77 2+ :| ,77 07 ",| ישנ )= ו וי ישן בושה. מחירו /, ל / 7 0 מדר קילק לכ- 18,000 ש"ח! ₪ 4 = - -*י ""ץ : 7 4 - כל מי שמשתמש במחשב נישא יודע שהבעיה הכי ו ש ןי "02 גדולה בו היא שמתפשרים בכל מרכיב, והזיכרון, מהירות ו יו ו ו ו ' קוא ,ו | ה-60, זולוציית המסך ואיכות המקלדת הוקרבו 2 2 0% = לטובת רעיון הניידות. אבל מה? הודות ל-אאוסקוו= 2 4-ל +98 = אחסון המידע לא מהווה בעיה, כיסא 50465 זההופ מחקרים גילו שבני אדם שמשתמשים במחשב משיגים 2006 יותר כאשר הם עובדים בשכיבה, ובהתאם לכך הברת "3 עיצבה כיסא למחשב שניתן לכוון אותו למספר גדול של פוזיציות. מי שינסה אותו ירגיש כמו בכיסא חלל <>>-1ב. . 1 = " 0 | . . ". ו - , | 0 . 3 - ו . ו ₪ - ₪ שי 0 א א - 1 2 ה- 128%%סו1י] של חברת ומסטגות. הוא מהחדישים ביותר שיש בשוק ויתרונותיו בעיצוב נפלא, איכות מצוינת ושימוש 2 קל ופשוט. הוא מתחבר ישר 5% לחריץ | 0/6114 | של המחשב הנישא, מיךד'.- מזוהה 0 ה סא כבר ישנם מכשירי טלפון סלולריים שנותנים גישה לדואר אלקטרוני, אבל 7710 פואט! מביא אליכם את האינטרנט לכל מקום שתרצו. הוא מבוסס על שיטת (₪ \) | [סשטוסז תסנוהטו|קק, 688|סזרא, כשהרצוצעה הכפולה ]₪05 | . | ₪00 היא גם קטנה יותר והוא כולל מסך 1.)"12, מקלדת מסך רגישה | .0% 7 | 7 > | > את ו ץ ,* "יח ₪ למגע, מערכת קול מקיפה המורכבת 3 << 4% "שי ' גי" 7 > , ?"| -0/< | 1 ומבחינת מהירות, | 0 ד . | . | , | / מהירה יותר בכל הנוגע במשענת הראש. : ו" | ו 94 0177 א 6 | 8 וו | להורדת נתונים, וזה בהחלט בכל אופן אנהנו נשארנו בפה פעור, | -%=- ...= | "| , ג : 2 ויוי > ה "ה | כ-סוא! לדקה. 3 ו , לוו מוכיח שבנוגע למולטימדיה השמיים הם הגבול. ה" 1 . . / 1 1 ו ל % ₪ . % . | - | 2 נש 85 אה כבחא. . "א << ה / שר >" 4 שד י ₪ | | [. . , וצ |, - ו ]| " - ו " ,1 - | | .0 % , 1 ' " / || " ו ] [ ו 34 7 . 0% . זִּ / - וצ - ה י . 3 "' שש 0 4 /. . ו 1" ו / . . ' .- ₪ שה > . 7 - ו" - 0 ער 1 ₪ "יט / 1 ּ זו , הו ₪ = / ₪ ו 8 1 ן שש ו ,.' :יא 24 2 ', 7%" משדאוחק דפו. של אחהוואם ו 16% מביאה הפעם מדפסת שמדפיסה מהמחשב | האישי שלכם כמו כל מדפסת אחרת, אלא שלזו תוכלו להוטיף כרטיסי גו0סותוזהוח5, שיאפשרו לכם להוציא הדפסות של תמונות שצילמתם עם מצלמה דיגיטלית בלי | שום צורך לחבר כבלים נוספים. להערכתנו, מדפסת זו בהחלט מומלצת גם למי שאין | ברשותו מצלמה דיגיטלית ולו רק בגלל המחיר ההוגן של "ץ + ץש" חדשות מעבר לאוקינוס [ ההיגל וה יי אם אתם חושבים שכרטיסי הביקור שלכם מגניבים, יי לי שי יי וי תי יל יי כ יי ד ד של חברת חסוזגזסקת 0 05), למעשה, מדובר על 02%1)א-כ0 שנראה ככרטיס ביקור עם שמכם, לוגו החברה וכו', ובנוסף מכיל ₪]א16 של נתוני מולטימדיה שמתאימים ל-[.3 >וסבחו/, הוראות התק!ה והפץרה וי רזיו זיז הו :ו ןי גי זו 0 ש"ח. 5 פשיסשחוול, 98 פשוסחו/ל ואפילו ל - 25) 6ג1א. לו . המחיר הוא כ-5,500 ש"ח להזמנה מינימלית של 500 02 מיועד למערכות ההפעלה 95/98 פאסחו ו יחידות. בלבד, בר'0// 220 פנטיום 166 (מומלץ פנטיום 2) 0 זיכרון 0 מקום פנוי על הדיסק הקשיח להתקנה מינימלית ו- 400010 מקום פנוי להתקנה מלאה כונן תקליטורים ;/02-800%ם-)) במהירות מרובעת כרטיס קול ומומלץ כרטיס תלת ממ 8" ו % * הכנס את התקליטור לתוך כונן התקליטורים ([אכוא-0")). * לאחר מספר שניות, תוכנית ההתקנה של 51100000 תתחיל לפעול ב 0 בצורה אוטומטית, לך "למחשב , שרי 2 שלי", ולחץ לחיצה כפולה על כונן התקליטורים (2-302?)), טלפונים ציבוריים סלולריים אי - 0% 1 א ו - * פעל לפי ההוראות שעל גבי המסך 5 דא א מספר פעמים עד סיום מדובר בפרויקט אירופאי משותף בשלבי ניסוי של | וו 7-7 יק = .7.7 ההתקנה, ה ימי ל" ל ריש" די ב ורי | 5 / , | ]+ 07 * תוכנית ההתקנה תשאל אותך אם ברצונך להתקין או לעדכן את אל , ו - [ / לפני כל נסיעה ארוכה יש לתכננה היטב בבית. = : 0 ה 0% ג = 0 0 וכ ו מטילים כ ה תוכלו להניך שלום - ניתן להתחיל את הנ ושחק דרך מ *. "התהל", ששו ר= יוו שש בתיקיית ל / 9 0 פאסד) סאק ודו וסאסוא. אלקטרונית ניידת = רות ]' "קל וש ו ו רז 0 0 סלולרי ג[0ז0ז10א ור רו מו + .7 ) לתנועה השתמשו במקשי החצים על המקלדת 0 דרך במהירות. במ - ירי. ו תו - 71 <-. וו - ריצה. שרוצה להשתמש בהתאם לשירות 0% 08גי) - ריצה מתמדת. במכשיר הטלפון | |/ | הגיאולוגי והטופוגרפי ו|. - צעד הצדה. 15 2 ית ₪ %-% האמריקני והכל ו | ולאחריו ב | 5% בצבעים. יתירה מזאת, 30% - סיבוב. , 1 אפילו אפשר להתמקד חש - מבט למעלה. : ו ולהגדיל מקומות חכ - מבט למטה. | השימוש יורד מחשבון > | ששב -------- = | שונים, להרפיס 9 - בחירת נשק. הבנק שלו, מצרןו 2-ו -:₪-- א = 0% וול שליטה אמצעות בעכבר לתיירים, - | | -= ירק <כנ יו כ המרי כו ₪1 | | ְ וד י ‏ : 0 י כפתור 2 - זוז הצידה. /.ב כפתור 3 - נעים קדימה. - - -0 6 ו ב יל , בק | יי המק : ₪ וצ יי / אוו אוו 5 ב .1 | : / 1 זה שא חחר] ו [ / 27 ₪1 1 ₪ ,יש ה זז ( - 4 1 | 7 / = ו - "ו וי רש 47 א-ש | = [ ו - - = ב := 0דהפפתץ .5/ 5א=ו1ה הוא הדבר החם בכל הנוגע ליריות בתלת ממד או מה עונקרא בעופה המקצועית 5ח=ד0סוו5 ם3. אם להיות כנים, עדיין לא ברור לאן הכותר הזה יגיע ואיזה פייט הוא ייתן למתחרים גדולים כמו =זזוו-והוו, והשחט דאפווהאהטסד או ווו =אהטם, אבל להערכתנו חדובר באחד המעוחקים היותר טובים ויותר קעוים עול העונים האחרונות, ואי אפעור לאהוב את התחוח תבלי לקחת אותו ברצינות. הוזריה לטוד 5-3 . ו ]| ₪זפב הראה %4%א 88 ה .: וו מו ו ו ₪ | יק "תו ו יו זז 8 א ג צ ו - ₪ " - + ₪ ד? ₪ ₪ ₪ ₪4 | ארוין וו ו 7 ||אווואו 1 - ב ו : "7 ששתצז ' א' .0 = - ₪ - = 4 , / '. 0 ...- -יָ 4% "יוה . . 1" : | == . א 4 ו - - הש : ₪ - | רא "ץצ . . א 5 | ₪" "₪ 40 ₪ ₪ ₪ ₪ > '-₪ "יי כ= = שש שו וש ₪ ₪ ו - ו : אש = "ישו = 1 - - = 9 / | | .מו = - = 4 1-מ במ א א = | = ה ב 1 וי | הי | ש | ף יקב ₪ | הב יי ו די ה = | == = = ]3 זו | - . ן ה-4 - -₪ -- 7 ₪ 3 = *% ו בו 4 -- שה יווש ו 1 1 1-ו יי - יו ₪ , . ן ! ף ו = קל | | ו כ ל ה-א 4 בק 0 שן | שב יש ד * = !| שו = זז יי ן בול 1 7 2 - 0 7 0 | = ]| ו יי( = | = | תי , / חי | ודו )ו תדו ו 2 ל יוורה -|ווו רו .)הר בוו הארהראה חוד דחו "₪2 ש4ו -חן. | | = וירות שתקות וואויה. | דש = יו ןו ?"יק | = ו - .| / וא 4 ו ו ג תו יתייח ת וד ו וי ג - ]611-416 סק גת -₪ 1 | 2 ג | / | 1 5 - - פד = | | 0 יי -- .ד וד | ו ו שש == שש ה > % ץמיא ב ו 4-ו [ [ 4 | 7-56 ל ה ב ככ | ה זה לא היה קל, אבל 3 1168005 הצליח להגיע אל המקום הראשון ולהדית. את זט דא גזוק.1ה = בשורה לא רעה בכלל עבור מערך השיווק של המשחק חזה. קצת יותר למטה, לקראת סוף העשירייה הראשונה, נרשמותנודות מעניינות - כך למשל, הו קפץ שני שלבים למקום ה-8 ו-אסס6צד סא חא התקדם שלב אל המקום ה-7. מצד שני, העליות האלה לא באות סתם כך ומי ששילם את המחיר. הן וז - אס רד אס א 1 וכ שירד למקום ה-9. את המקום העשירי סוגר שאג1.] זג סא]ו-% המשובח שטיפס 4 שלבים לאחר הפריצה של החודש הקודם, ובשורה לא פחות מעודדת נרשמה דווקא ל-111157 שלאחר צניחה בת 5 שלבים מצליח לבלום את הירידה ולטפס למקום ה-12. למקום ה-13 הגיעה צניחה לא נעימה של אסדדג. הצאה .זאיחסד שירד 4 שלבים. מהחודש הקודם וכמעט שגורם לנו לשכוח שהוא הוביל את הדירוג חודשים ארוכים. מגמה דומה = שם החברה. [ > שם המשחק יר מע המה 217 הש 300 5זחג 6ואסה 6 != ץג וחח= דוו השפ כ וחסצ ששו סהג לקו | 1) בלכהו 5 אסופוצודה6ה סססום ו 1 ₪ ד פ'חטס והם == !| 1-=. והה אסודה ווהואא ה - וה דסז 5 3 = ה הו קוהפאסוקהוהה זה סואסם דש = ה ופ ץצ ושח דוו שה ספסאווא 5 זרא סוסה ד0= = 8 כ10 -2/ | גפ | | נרשמה לצד משחק התפקידים 2 0077 531.1 שממשיך להתדרדר ובמשך השבוע האחרון צנח מהמקום ה-9 אל ה-11 וכעת אל המקום ה-17 בדירוג. אבל מה, לא רחוק מהם מצאנו את 3 אמטהאג/א קו[תפאסוטואהוד) שמטפס שלושה שלבים לאחר הפריצה מהחודש הקודם, ואיך אפשר בלי עוד כניסה חדשה ל-20 הגדולים | והפעם מדובר בפריצה | של 1א15 ]4 זח-יאז אל המקום ה-18 של המצעד. מיד אחריו נמצאים שני כותרים ישנים יחסית שחוזרים ל-20 הגדולים, ככל הנראה בגלל ההמשכים שעתידים לצאת. ה מ וד הי ם א ] א מהמקום ה-18 אל המקום ה-22. 087 ז0א=/י מהמקום ה-19 אל ה-22, א 3000 11508א-20. 111 מהמקום ה-20 אל ה-34. הכתובת לדירוג: פחסווסטטסז סןסו. | 6 ובּבז5>|זט0ובם וחה0זם!!סר] 40 3032 5חהופחו! החד וח.|548א ₪ סןסן | לגולשי אוטוסטרדת המידע: רדס .5 בה סם!זסצוו. שא :ןזח דירוג קודם | | דירוג נוכחי ה ה | ₪ 6 => ₪ קונים בבאג סטור! אתם קונים את 712 ועכשיו, רשת באג סטור באה אליך בהצעה מיוחדת: קוו שלושה גיליו(ות של 17/12 ברשת באג סטור 4 / / ו 7 / ש / "א א ₪. ₪ דכו ידה הבצה - 3 מ>! א | ]יא ן ו ג ₪ >> צדק 4 5 חש מ 2% בר| | | זיא .ה ₪ ו מובש וה ₪ מש ד 5 ו שמ 4 נא וד שר ותו ומגרת רעד עד ןוי תע שד 1 כ ו ג 08-5 ד 6 גיליון מס" | גיליון מס' | גיליון מס' | גיליון ג/ מ ! 4 - יי 0 1 וח רול' 3-553%268ם. ירושלים: רח' הילל 4 טל' 01-6250254. אבדמוו באוניברסיטה העברית טל' 02-5882164. ראשל"צ: מרכז רוטשילד טל' 03-9500795. קניון הזהב טל" 7659 0 0 ה 7 ₪ א אביב קניון אביב טל' 03-64372/8. רחובות: קניון רחובות טל' 08-9456433. אזור הדרום אילת: קניון מול ר זנ אשדור. קניון ור הבע אי טל' 08-8569678. באר שבע: קניון הנגב סיפרי טל' 07-6286653. היפו, ב"ש מרכז ביג 07-6297420. אדור השרו הרצליה: בית מרכזים וטג א.ת. | 57 -09. "באג עודפים" הרצליה צמרות 2 "מרכז צמרות" טל' 09-958716%. כתניה: קניון השרון טל 41363 אזר הצפון חדרה: קניון לב חדרה טל' 06-6342430. ח'פה: קניון חיפה, דרך פרויד, מבואות חיפה טל' 04-8500583. קרית ביאליק: קנ'ון הקריון טל' 41691 חתימת המוכר | חותימת הסניח -- ...ור" רק לפני גיליון פרסמנו צ'יטים למשחק החביב הזה, וכבר מצאנו נוספים. כדי לגשת. לכל השלבים, הקלד את אחד המשפטים הבאים במסך בו עליך להכניס את השם שלך: 4 - גישה לשלבים המתקדמים. ססחסזג. - גישה לשלבי המומחים. 623530 - גישה לכל השלבים. אמנם אםאא[זחמק .זט הוא משחק מעט ישן, אך הוא עדיין משחק משובח. כדי לקבל אספקה בלתי-נדלית של מזומנים, התחל משחק חדש ברמת הקושי הקלה, וכאשר 600 נעמד מול חנות החיות לו ] | , "ו 4 ן 2 : . = / -- ,₪ צן 7-2 ש ₪( ₪ ₪ ₪ 0 חופת | ₪ | - (141.5א[אג 5'אם זןשאזא), התחל שוב את המשחק (גם הפעם ברמת הקושי הקלהו. כעת יש לך כסף בלתי מוגבל - אתה יבול לבדוק זאת עַל ידי מבט חטוף בכמות המזומנים שמוצגת בתפריט. כדי.: להשתמש. בצ'יטים הבאים, עליך להחזיק את המקשים 8ו51, וס ו-7 לחוצים בו-זמנית. אל תדאג בקשר לסיסמה, פשוט לחץ על זטותם. כעת, הכנס את הקודים הבאים באותיות קטנות וכאשר אתה רוצה לחזור למשחק, לחץ שוב על [זז"), 5111 ו-7. אפן סא סא - מאפשר לך ללכת דרך קירות וכו'. 5 - מבטל הליכה דרך קירות. 00 - נו, באמת. תנחש... מססאש - מבטל את הצ'יט הקודם. דאסקם. זט - מעביר אותך לכל נקודה במפה. הש קוא - טריק נחמר שקשור לקירות... לפני שנעבור. לצ'יט הבא, נסביר: עליו מעט: הצ'יט [עצם כלשהו] ₪/01, מאפשר לכם לקבל כל דבר שמתחשק לכם. שימו לב: שמות העצמים רגישים לאותיות קטנות/גדולות ולכן, אם אתם חושקים בפטיטש קרב, מוטב שתרשמו זט וגרא ]6 שמות עצמים נוספים, לדוגמה: ₪11 000005), 6 ותשנ)סזו וכו". לחץ על המקש "-", ורשום את אחד משמות העצמים הבאים לאחר המילה = כדי לקבל אותם: התוגו[' ) שחוא א וה3ט3] 3הה5הו זטו|שחווה. 1 אסזק 8 ותה 6וטוסכו ששו זש)חנודן זר ז06ם616 סזטו 6טההטפה6/י סוחס |א- ה 0% ) א[ זט תהפט|קקטכן 5 (תחמושת ל-:דם) אסזץ (תחמושת ל -זשה6תווב. 1 אסזק) | . ה-"08 00" לא מצליח לעזור לכם? נסו את הצ'יטים הללו;: מפת משחק = כאשר אתם ברגל, החזיקו את המקש שגורם לרמות להתכופף למשך 5 שניות. מגנים - באשר אתם ברגל, החזיקו את המקש 6 לחוץ למשך 5 שניות. הטסת ה-0א]\-א - כאשר אתם במצב קרב, ואתם משתמשים ב-"אש1]אד0", החזיקו את מקש 6 לחוץ למשך 5 שניות. הטסת ה-א1076ת-110 - החזיקו את המקש 6 לחויץ למשך 5 שניות, כאשר אתם מטיפים את ה-1%6)-א. הטסת ה-המכ]07₪ - כדי לחזור אל ה- ]א ד11, החזיקו שוביאת המקש 6 לחוץ למשך 5 שניות כְאשר אתם מטיסים את ה-א תג)ן;-או). כרי לבחור שלב - כאשר אתם מתבקשים להכניס את השם שלכם, הבניסו את השם הבא: "א ₪06 שופ ]". כדי לראות את סצינת. הסיום. - במסך הכנסת השם, הכנס את השם *070688)". חשבתם שלמספר 3000 בשם המשחק יש קשר לשנה 3000? אין סיכוי - הסיבה האמיתית היא שיש לו בערך 3,000 צ'יטים. כדי להכניס ‏ את הצ'יטים, החזק. את המקשים [60, 411,511 ו-6 לחוצים בו-זמנית, חלו קטן יופיע, ובו עליך להכניס את אחד המשפטים הבאים: אמם ו וא 1 - כל פעולות הבנייה, התחבורה, נטיעת העצים וכו' הן בחינם. מזאאוצ אזפשסס 041 - עצם נוסף יופיע בחלון הפגישות, ויכריז על אירוע התרמ מקומי. אם תסכים להצעה, אפשרות זו תוסיף לך כסף. אם תסרב, תוכל להשתמש בצ'יט הבא. טטששאצק - כדי להפעיל צ'יטו זה, יש לסרב להצעה שהופיעה ‏ בצ'יט הקודם; כעת, יופיע הארמון של צז61- 81 בתפריט הפרסים, וזה יגדיל את. שווי האדמה ודברים טובים נוספים. זטס 0405ק 6 או 05 םס - מאפשר לכל בנייני הזבל להיבנות. 5 דד ד אט סק - מאפשר לכל בנייני ה-58 0% להיבנות. וזאתפפע טתך א] אמדה - מאפשר לכל בנייני המים להיבנות. 0 ו|59 - הופך את מי הים למלוחים. 0 531 - הופך את מי הים למתוקים. קם מאס אןהאתטד - מעלה את פני הקרקע. אאוסכ אאס אזג התמד - מוריד את פני הקרקע. קשט אחך אזג תקד - מעלה את פני הקרקע דרסטית; אאיסם אחד א]א אד - מוריד את פני הקרקע דרסטית: בכל הנוגע למשחקי מירוצים, המשחק הזה קשה למדיי וניתן להשתמש בטיפים הבאים כדי לשפר מעט את הביצועים = כאשר אתה מתחיל קריירה חדשה במשחק, נסה להתרכז בשיפור השלדה ובשידרוגים במקום במהירות ותאוצה, א אל תיתן "פול גז" ברגע שהרמזוד מראה אור ירוק. האץ בעדינות, ותן לגלגלים זמן כדי להשיג אחיזה טובה בכביש. . ₪2 2 / -7 - - ה - |" ."יי א במצב משחק של קריירה, שמור את המשחק לאחר תוצאות טובות. כך, תוכל לטעון אותו מאוחר יותר, אם השיפורים שעשית לא מוצאים חן בעיניך. א גם אם אתה לא זוכה באליפות הליגה, הכסף שהרווחת בזמן העונה נשאר שלך. לכן, הישאר בדיביזיה שלך למשך מספר עונות, נצח במירוצים מדי פעם, וכך תוכל לאנור כמות כסף רצינית כדי לשפר את המכונית שלך. אבי רוזן כותב: "המ שחהק קץג,ז :605 תאש משגע אותי! לא משנה כמה אני מנסה, בכל פעם אני נפסל וחוזר לתחילת השלב (הראשון). פעם אחת הצלחתי להגיע למפלצת ענקית בסוף השלב, אך הג'ויסטיק שלי עשה לי בעיות ושוב מצאתי את עצמי זועם, על הרצפה. מה אפשר לעשות??" חבוב, אני מבין אותך. השלב הראשון הוא בהחלט אחד השלבים הראשונים היותר מעצבנים שנתקלתי בהם. אתה צריך לעשות הכל לאט לאט ולפעמים ניתן כ4] -2 54 0 2 לחסל אויבים כאשר הם נמצאים ממש בקצה המסך. בקשר למפלצת סוף השלב, הרעיון הוא לנוע לצדדים ולהסתתר כאשר היא יורה טילים, ובהפסקות לצאת מהמסתור ולירות חזרה. המשך לעשות זאת ולבסוף תגיע לשלכ ה הבא. 49 // 0 1% = 4 - ו 1 6+ " י אצ ו | [ 0 שר " 78 | | / -ידצע"" , ₪ ₪ 1 /" . ₪ ידד | וו וו ו וצ וב 2 ל 7 וו ל "שש / 1 "7 -י 0 . , ו 7 [ שי % . . לו ₪ 3% ,ז ",/ " 0% . ו 0 74)] שי 5 עו 0% 4 || / . 2% 1 ו צ2 ודרי דציכ משה מקריית אונו כותב שהוא מנסה לנצח כמה מירוצים במשחק 00151008 א 6 6 , אבל זה נראה כאילו המכונית שלו לא בנויה למשימה (זה לא קשור אלי, אתה יודע). האם יש לך עצות שיסללו עבורי את הדרך לאליפות? בחייך, בנאדם - אתה צריך לקחת קצת אחריות. בכל מקרה כדאי לך להוריד לחץ מדוושת הגז בכניסה לפניות, להאיץ ביציאה מפניות ולנהוג בהתאם לתנאי המסלול. מלבד זאת, זכור לחגור גם מאחור, ולשים לב למה שקורה בכביש. נו, האליפות סלולה כבר? טלי כהן מהרצליה מספרת: "לאחרונה רכשתי את המשחק 00021580 :2:51:65 :זא "), ואני מתקשה להבין את עקרונות המשחק. האם יש לך עצות כלשהן עבורי." אחד הדברים החשובים ביותר במשחק זה הוא לבחור את האנשים המתאימים לבל ב-א ו מ י ו ו בי ממ שב . חס שה "ה משימה. שימוש נכון בגנגסטרים וביכולות שלהם מוביל להצלחה לכל אורך המשחק. גם מפקדים טובים הם מצרך חיוני, מכיוון שהם מארגנים את. ה"חבורה" ביעילות, ומבצעים פקודות טוב יותר. מקווה שזה מספיק כדי לעזור לך... בן סלם מפתת תקווה כותב שהוא תקוע בתקליטור השביעי של 111,06-%א. לאחר שיריתי בטבח וברחתי ממאלדר, אני לא יכול לפתות אותו להיכנס למיכל הזכוכית המוזר. מה עליי לעשות? כמו תמיד, הפתרון פשוט למדיי כשיודעים אותו. פשוט זרוק את התוכנית לסקאלי. היא לא תירה בך ואתה מנצח במשחק. פשוט, לא? אורי | מירושלים כותב: אני משחק ב-2 10:00 6 מזה זמן מה, ואני תקוע בשלב ה- "אתו דתם 6 זאם". מהו כלי הרכב הטוב ביותר לטיפול במכוניות המשטרה? וכיצד אפשר לבצע את המשימה בפחות מחמש דקות? אני מקווה שתוכל לעזור, מכיוון שאני כל כך - -] המשחק. |] 0 :6031 וב שש | % | 05 8-ו ור ה ויר )| . 0.77 = כלי הרכב הספציפי לא ממש משנה בשלב זה. הפתרון הטוב ביותר הוא לגרום למכוניות המשטרה לרדוף אחריך, ולגרום להן להיתקע בקירות ובמלכודות קטלניות שונות. אם אתה תופס את הבונוסים המתאימים, ונוהג כמו מקצוען, תצליח לבצע את המשימה בפרק זמן של 4-5 דקות. אחת השאלות שהגיעו למערכת הייתה של עופרי המספרת: "רכשתי משחק בשם 5 זא ,זה /ז1ה, והוא מגניב למדיי, אך אני לא יודע כיצד לתקן את הספינות הפגועות שלי. יש לי נמל והכל, אך הספינות מתעקשות להישאר במצבן הקלוקל. דוקטור, מה עושים? אני חושב שאת סובלת מתסמונת "לא קראת את חוברת המשחק". אם תלחצי על מד הכוח של הספינה, היא חוזרת לנמל ועוברת תיקונים מקיפים. אבי מהוד השרון: "יש לי מספר בעיות עם המשחק :א םת א ג ]601 ₪אז :10 00ג. אתחיל בזה שאני לא מצליח לפוצץ חלליות אויב, ונוסף לכך הטייסים שלי לא מבצעים את הפקודות שאני נותן להם. רמז או שניים בהחלט היו יכולים לעזור לִי." עליך לזכור שחלליות האויב מחדשות את המגנים שלהם בדיוק כמוך, לכן עליך להוריד להן את המגנים ואז לפגוע בהן מספר פעמים ברצף כאשר אין להם מגנים. אתה יכול גם לנסות לפגוע במנוע שלה], מכיוון שזה האזור הכי פחות מוגן בחללית. נוסף על כך, כאשר אתה משגר טיל, רוב הסיכויים שהטיל יפגע באזור זה (אלא אם כן אתה נמצא פנים אל פנים עם האויב). בקשר לטייסי המשנה, הניחוש שלי הוא שטייסים מחוסלים לא יכולים לבצע את הפקודות שלך. קאפיש? שולח אנונימי: "אני מתקשה לעבור שלבים במשחק 3 108 100%18, ורציתי לדעת אם יש דרך כלשהי לבחור שלב ספציפי או לקפוץ על שלבים?" בטח שיש. הזז את הג'ויסטיק שלך או את המקשים לפי הרצף הבא, כאשר "י" זה פעמיים ימינה, ו-"ש" זה פעמיים שמאלה. שים לב: פעמיים כל דבר, לא פעם אחת! ש,י,ש,ש,י,ש,י, שי ש ש,ש,ש,י, ש,י,י, יי ש. הערה נוספת: יש לבצע את הרצף במהירות. | לאחר | לחיצות המקשים המרובות, והתנועה החיננית של לארה קרופט, תוכל לבחור כל שלב במשחק, ושוב אנו מפרסמים את כתובתנו ומספר הפקס שלנו לכל טענותיכם, בקשותיכם, טיפים, צ'יטים, וכל מה שתרצו. אז אל תתביישו - אתם מוזמנים לשלוח כל מה שעולה בדעתכם. כתובת: וויז, ת.ד. 2409 בני ברק, מיקוד: 51114. כמו כן, אתם יכולים לשלוח פקס למספר 4. רק אל תשכחו לציין "עבור סודות מחדר התמיכה", בנוסף לי[ יי 4 יים שנה, כשאיש בשם ג'ורג' לוקאס ביים את הסרט הראשון בסדרת מלחמת הכוכבים. בימים אלה, הסרט החדש של מלחמת הכוכבים נראה כאירוע התקשורתי הגדול ביותר של העשור, קוראים לד 1 52015006 >זה \ ז8ז5, הוא כנראה יהיה אחד הסרטים הרווחיים ביותר בתולדות הקולנוע, והוא זוכה להפצצת מולטימדיה הכוללת שני משחקי מחשב חדשים. הכל התחיל לפני עשר 65 1.0088 הם אלה שאחראים להפקתם של שני המשחקים שישווקו סמוך ליציאת הסרט לאקרנים - המשחקים ינסו לתפוס את מהות הסרט, לתרגם אותו לצורה דיגיטלית כשקהל היעד הוא המעריצים והשחקנים של סדרת מלחמת הכוכבים. המשחק הראשון, 8ם400/א, לוקח 15 דקות מהירות וממצות מהסרט ומרחיב אותן לחוויית משחק שלמה. המשחק השני, 5א4 ₪ 51.48 = אםזא ואסדאה חק מזד :1 פסספוק, מנסה משהו גדול ומרהיב יותר, והוא יצירת וריאציה אינטראקטיבית של הסרט (וואו!). כל אחד מהמשחקים נוקט בגישה שונה כדי להגיע לאותה המטרה - לכידת הקסם של [] 20180066 פזג/\ זגו5 והבאתו הביתה למחשב האישי. אבל אנחנו לא מצליחים להתאפק ולפני שנציג בפניכם את שני המשחקים נגלה שמדובר פה בשני השחקנים הראשיים החדשים בעולם משחקי המחשב, וסביר להניח שיהיה קשה מאוד למצוא להם תחליף - זג \ 5181 על המפה! 15006 1: רייסים וחרקות בחלל גת הוא בעצם משחק מירוצים המשלב בתוכו מדע בדיוני, והוא כולל אלמנטים של מהירות, כוח עצום ופעולה כשקטעי הסרט הם רק התפאורה. המפתחים מבטיחים ש- את )גא ייתן לשהקנים לשחזר את אחד מהקטעים המדהימים ביותר של הסרט החדש, וגולת הכותרת של המשחק הם כלי הרכב, אותם לא תראו בשום משחק אחר. חוץ מזה, מדובר על 8ז806ז4סץ הבנויים משלושה חלקים: תא טיסה קטן ורגיש שמחובר לשני מנועים ענקיים המצוידים בטילים ועוברים את מהירות הקול (מסלולים של 20-30 מיילים ניתן לעבור בפחות משתי דקות). במילים אחרות, השחקן יהיה זקוק לביטחון, שליטה במהירויות גבוהות ואומץ לב! אגב, השילוב הזה בין האקשן למיומנויות הטיסה אף מתבטא בצוות הפיתוח של שני הכותרים, האלה אשר כלל מפתחים שהיו קשורים ליצירת 6זוקוח= 7116 01 פאוס0התפ, פחג\ א ו- זתפוחא 1661. בכלל, יש לציין שלקה זמן עד שהושלם פיתוח הפיזיקה המורכבת של כלי הרכב, ואפשר בקלות ובאופן חלק לעבור פינות בזמן הסיבובים והקפיצות, כך שמדובר בדינמיקת מירוץ שטרם נראתה שמביאה אתגר גם לשחקנים משופשפים, במיוחד אם משחקים בג'ויסטיק נפרד עם כל מנוע. מסלולים אורגניים מבחינת הסביבה יש סביבה אורגנית, טבעית שמשתמשת ברמזים ויזואליים כדי לכוון את השחקן לכיוון הנכון, כאשר המשחק מתרחש בשבעה עולמות ובכל עולם יש לפחות שלושה מסלולים. המירוץ הראשון מתרחש ב - 6חוססזגּ'ך והוא מבוסס על הסרט + כמה הפתעות, כאשר מירוצים אחרים כוללים מסלולים בכוכב קרח שם יש לשלוט במהירות הרבה יותר גבוהה ולהיזהר מסיבובים בתעלות קרח, במכרה גז ובמסלולי קרח שלוקחים אתכם דרך כפר בהר, ביצות ועוד עד שתגיעו בסופו של דבר ללבו של וולקנו, כדי להעלות את רמת הריגוש מהמשחק הוסיפו כל מיני סכנות כמו מנהרות לבה, אגמי מתאן בוערים, נפילת מטאורים וציקלונים. אבל עם קצת סבלנות תלמדו להזיז את ה - ז001300/ כך שתוכלו לחמוק מהסכנות השונות. חוץ מזה, אפשר להימנע מהתרסקויות אם מנצלים נכון שבילים וקיצורי דרך שכל מירוץ מכיל ובנוסף, לכל זססגז סי שרות תיקון עצמית אבל זה יאט את - | ]| מ ב ה = 8 פיק שמ ג תכנון ואסטרטגיה יש יותר מעשרים כלי רכב במשחק כשרק שישה נגישים לכם בתחילת המשחק, ואם תעברו מסלולים יגדל המלאי שעומד לרשותכם ותוכלו לבחור בהתאם למירוץ את כלי הרכב העדיף וגם את הדמות הכדאית. בנוסף, תוכלו לשפר כרצונכם את כלי הרכב (מבחינת תאוצה, יכולת סיבוב, מערכת קירור מנועים או מהירות גבוהה יותר בגבהים) בהתאם למסלול בו אתם נמצאים. בומן המירוץ המתחרים שלכם ינסו להדוף אתכם לכיוון הקירות, לפוצץ מכרות, להקפיא או להלהיט את המנועים ואף לשלוח קרניים מגנטיות שימנעו מהמנועים לשלוח טילים, אם תשרדו אחרי כל אלה תגיעו ל - 560188 שזה שמה של התחרות הסופית (וגם אחת הדמויות מהסרט), ואם תנצחו את 108ש560 תוכלו לשחק את תפקידו ויהיה לכם יתרון במיוחד במשחק רב משתתפים (דרך האינטרנט או אג.] אפשר לשחק עד שמונה משתתפים). בסיכומו של דבר, 80-58 בהחלט ראוי להפוך לסיפור הצלחה, ולו רק בגלל הרעיון החכם של שילוב משחק מירוץ (ז'אנר חם עכשיו) וקטעים אותנטיים מהסרט. המשך בעמוד הבא --->- :1 1180016 [אטידאג חש אהד 5 )ג וא חיים את הסרט אין מה לדבר, זוהי פשוט הווריאציה הדיגיטלית של הסרט ובעצם במקביל לצילומים של הסרט הכינו את המשחק, אבל יש כבאן את האפשרות לשנות מסלולי עלילה תוך כדי כך שהמשחק שם אתכם בנעליהן של עד ארבע דמויות ראשיות, עכשיו אל תיבהלו, זה לא נכון שאין מה לשחק אם כבר ראיתם את הסרט היות והתקדמות העלילה היא בידכם ותוכלו להתמקד במקומות שחולפים במהירות על מסך הקולנוע. מה מחכה לנו שם? אין לצפות למשחק הרפתקאות מסורתי, אלא יותר לשילוב בין משחק פעולה מסוג זט הפו 1 הספזש וזוחיד, ובין משחק פלטפורמה עם הרבה דיאלוגים וערבוביה של דמויות שמביאות את הסיפור. כמו בסרט גם המשחק מתחיל במלחמת אזרחים ענקית ברפובליקה הגלקטית על מסלולי הסחר, כשאבירי הג'די נשלחים להתערב בעניין. שניים מהם, ו00ח%6 הבה |כ2) והמדריך שלו תתו[ מ0:) וש() נשלהים למשימות בין עולמות שונים, וזוכים לביקורי מלכות, סנטורים ואחרים תוך כדי ניסיון לשמור על השלום. במהלך המשחק תוכלו לבחור להיות 36 ה066() של כוכב ססטגצ], השומר שלה גהחהת, ההו[] ה00) |ש2כ) או ו0סת6 הג/ |ו0כ), אבל לפני שאתם מתלהבים, נציין שבתחילת המשחק תוכלו לשחק רק כדמות אחת ורק בשלבים הסופיים תמצאו את עצמכם מנתבים בין שתי דמויות, תוך כדי אפשרות לניצול חכם של התכונות של כל אחת מהן. בכל אופן, לא משנה איזו דמות אתם משחקים, מהלך השלב הוא זהה ועליכם לחקור את הסביבה אליה הגעתם, להיזהר ממצבים עוינים, ממבוך או ממקרב עם דמות, כך שחוץ מסכנות אלו יש כשבעים דמויות שתפגשו, חלקן סתם בתפקיד ניצב, חלקן ינסו להסתער עליכם או להטיל עליכם משימות, אבל במרבית המקרים הן יבקשו טובות (למשל חייזרית תבקש מכם למצוא את בנה ותמורה תקבלו ממנה חפצי עזר או מידע שאין דרך אחרת לקבל אותם). אלו הן משימות צדדיות שאינכם חייבים לקבל אולם הם עשויים לשנות את העלילה ורוב השחקנים מהסרט משתתפים בדיבוב. אחד העקרונות המנחים בכותר הזה הוא לא להשתמש באלימות שלא לצורך כי אז נמצא את עצמנו במצב של חרם חברתי - דמויות יברחו מאתנו, לא ידברו אתנו או שיגיבו ביתר אלימות, מה שיעכב את ההתקדמות שלכם בשלבי המשחק. במשחק !1 שלבים שמתרהשים בשישה עולמות שונים - לכל סביבה (עיר תת ימית, ממלכת המלכה 6וח6ג, ביצות טסססגאז, גורדי שחקים ומדבריות) יש את המראה, הדמויות, הקולות והדמויות שלה והמעבר בין השלבים מזכיר פרקים בספר קריאה כאשר כל שלב הוא המשך רציף של השלב הקודם. לעומת 806.28, אין כאן אפשרות למשחק רב משתתפים אבל יש כל כך הרבה אוהדים לסרט כך שהצלחת השתתפות ולו וירטואלית דרך משחק מחשב מובטחת. כך או כך, לקראת החופש הגדול סוף סוף ההורים יבולים להיות רגועים, ואפילו חודשיים לא יספיקו לכסות את כל מה שקשור ל -] 15006 :וג זו5. מאת: ערן פולוסצקי ליגת הכדורגל בארץ אולי נגמרה, אבל כל מו שיש לו-מחשב בבית לא צריך להתבאס. שוק משחקי הכדורגל הממוחשבים מתוחב בלי הפסקה ובנוסף לסימולציות של המשחק ו ו ב ו ו ב-4055 אגא חםו]אתתק ולנהל 7 2 ל ו ו 4 די שבוי כ ו כ 3 ]1 אך הוא פונה אל קהל יעד שונה מעט, קהל יעד שמעדיף משחק קליל יותר, מנשק סופר - פשוט ואפילו סימולציה של. הרגעים הטובים ביותר במשחק בסגנון "הדקה ה --91", מי ששיחק כבר במשחקי אם זוא התסה אגוא בעבר, ישים לב בוודאי שהמנשק נשאר בדיוק כמו בעבר = ברוה; תמציתי וקל לניווט. אך עבור אלו מכם שלא התנסר בעניין כדאי להזכיר שאת רוב הזמן מבלים מול המנשק ולא מול גרפיקת תלת ממד מרהיבה, ולכן יש חשיבות עליונה לכך שהמנשק יהיה פשוט, ברור ותמציתי. עם זאת, השינויים הבאמת גדולים נחשפים רק בהמשך: כל שחקן מכל קבוצה אירופאית (בנוסף למספר קבוצות דרום - אמריקאיות) נמצא במרחק לחיצת עכבר, ולמרות. שהמידע בנוגע : לכל שחקן הוא ‏ לא מפורט. כמו במשחקים ‏ אחרים. (₪[511סזק וא ג 6 ו מידע ‏ כהי לההליסט החלטות נבונות." מעבר לכך, גם שוק ההעברות ‏ מציאותי ‏ ביותר וניתן לקנות שחקנים בעזרת הצעות מפתות מספיק, בכל הנוגע להצגה טובה של המשחק בין הקבוצה שלך לקבוצה היריבה נעשתה, כך שבניגוד למשחקים אחרים שמשתמשים בכתוביות כדי להציג את התפתחות המשחק, 99 אמט אגא הטוא אי מאפשר לך לצפות בנקודות קטנות שמסמלות את השחקנים, נעות על גִבי מגרש קטן וכך אתה יכול לראות. אם השחקנים משחקים לשביעות רצונך. בנוסף לכך, אתה יפול לבחור באפשרות ‏ לצפות ברגעי השיא (גולים...+ ובעזרת מנוע תלת ממד אמיתי שנראה. קצת ‏ יותר טוב מהמנוע ‏ של 3 08 השזה. | היחידה ‏ ב- = םת ןוא א 9 0 אא נעוצה בכך שהוא יכול להיות קל מדיי, ואם אתה מתחיל את המשחק עם קבוצה.טובה, ועושה כמה החלפות וקניות סובות ‏ - אתה מגיע לאליטה של. ליגת הכדורגל במחירות, בלי קשַר לרמת הקושי שבחרת. עם זאת, אפשר להתעלם מהמצב ג מו מל לי יש יי ו בי ₪ קבוצה קטנה מליגה. ג', להעלות :אותה בי 1 - כויו ו ₪ יע משימה קלה כלל. וכלל, | לסיכום, ": למרות "--שבסיס הינתונים של המוש קק 9 אתס אגא לא מכיל הרבה נתונים = בנוגע לכל שחקן כמו 11051112 1 > 3 םםו)ה אא , הוא מציע מנשק קל יותר | " לניווט,. משחקים שמוצגים בצורה טובה, שוק העַברות פשוט וריאליסטי ואפשרויות ניהול פיננסי (החל ממחיר השתייה שנמכרת במגרש / ועד למספר התוכניות שמודפסות לפני כל משחק). בקיצור, הרבה יותר כיף לשחק ב- 09 א זא חםזואא, והוא הרבה יותר ‏ קל . לשליטה = וזה טוב לשחקנים מתחילים), אפילו אם חסר בו העומק של 3 האמחה אגא קז פא סואה הי 17 1 111112 בעד ל | העברות פשוטה, והצגה ברורה + של המשחקים. נגד בסיס נתונים קטן: יחסית, והמשחק עצמו קל במקצת. קהל יעד משחק מצוין למִי שמתעניין בניהוד קבוצת כדורגל ולא ניסה עדיין משחקים בסגנון (בקיצור: ניהול למתחילים). 'כבוד רוגיגות גיליו של העירתזון ?ועו מחבצע מיוחד לטכורצוים בשיתנוף הד- ורצי ה ₪7 1 ו י * וי . - , = 2 5 ב . - / -% 2 < . =‏ ' . | 4 .₪ ] / 23 ו . " | ב 4 4 5 שר - ; ₪ , רו רוי | =;) 1% ' הדו בש בר 1 / ו + %. 1 שי 4 | 7 | + / / % ק זו וו %. + . / " 2% 3 יוא% 9 * = 0 ד לי וי 4 2 . / 1 4% וו 2% [ ה "₪ == %" 1 . א * ו /- 3- / - ., ויהי וו -4. = ו / ₪ 7 - - % / / 0 ור 2 ] : ו " | - ₪ , 7 | - / ב 1 [ [ , 8 0 . = % / - ד א !ן - העיתונות" ם -זכקשוע ירנ ו-ום לי בו ג מ תי כ וס סצוו]הס 6 - 9/10 הםן/0 76 - 90% ו םל הונ = וש ו ו ו שי "ןיי ות יגאש ובו םייה מ ימוג ליד = ודי 2-ו ו | והבל חולצת ;עח במתוהי | ה = 1-ה 1 ה - 2 בשיו ו << 8 ₪2 הי הומו תתו הש מ ה 5 ו % *לצו כולל דמי משלוח ןי - ג הארונלן כ - ו שצריך אפפ א 7 מתבסס על סגנון | " 7 הטסה פשוט יחסית, אך מכיוון שהוא ממקם אותך בתא הטיים של חללית מתוחכמת וקשה לשליטה, עליך ללמוד את השליטה | למשחק עצמו. מערכת - השליטה | של אפטאה] מרתקת, ובמקום הסגנון הסטנדרטי של מנועים בצד האחורי של כלי- הטיס, בחללית של אא.1 המנועים נמצאים בצד התחתון ומייצרים רחף אנכי בלבד. וכך, כדי לנוע קדימה עליך להטות את החרטום משה, מה שגורם למנועים להיות מופנים לאחור ולהזיז את כלי הטיס שלך. כאילו השליטה הבסיסית לא קשה דיה, מכילה החללית גם קרן-גרירה (070₪ אד ]/הםם) שמעסיקה אותך ללא הרף. קרן הגרירה חיונית כמעט לכל משימה מכיוון *אָ"י,. שהיא הדרך היחידה לאסוף או להפקיר את הסחורות שנדרשות על ידי המשימות השונות, והבעיה כאן היא שהקרן צורכת כמות רצינית של דלק (אחד הדברים הכי פחות נפוצים כאן). מנוע פיזיקלי = התוצאה של כל הממבו-ג'מבו הפיזיקלי הזה הוא מנוע הפיזיקה הטוב ביותר שנראה עד היום. פשוט כך. אף משחק אחר לא ה לשומה אובי ימי יי | ' . | 1 / ' ות 0 | - : ./ - : 2 ו | | | ו - -0 = 471 - = מסה משטן] ינ שש - %אליסטית. נוסף: על כך, מהאקשן מתרחש ב וערות לשלוט בּחללית *< 2 נוסף למנוע פיסיקלי מציאותי, אחד האלמנטים שחביב עליי מאוד במשחקי מחשב הוא האפשרות לצבור כסף ולהמיר אותו בשיפורים שונים. זה התחיל עוד מימי 80% אמפאס/י 5 הי = = א = סי הטיס שלך מסוגל לאכלס בתוכו כלי נשק ראשי ומשני ואת שניהם אפשר לשדרג ברגע שיש לך מספיק כסף. חוץ מזה, יש כאן גם חלליות חדשות שניתן לרכוש אם יש מספיק כסף ואלה החדשות מתאפיינות במנועים טובים יותר, ביציבות משופרת בזמן טיסה ובמגנים שונים. חלק גדול תת - קרקעיות, שמגינות לכל תנועה קטנה של. - 1 55 ₪1 בי % ו 2 - . - ו ו שד 4 ד - , , , -- | זי "2 / . "". | או ו 2 | 2 2 : = . אוש 0 -- "ו ₪ ₪ ₪ ןה . 2 [ . "ו - - = ו 4 , = " [ "ו . יב | ְ *! - [ / ] /. 1 4 4 זו |-- = ₪ 4.9 אתה נמצא בסביבות- חשוכות שמשרות > הרגשת בדידות, אךף באשר. כדורי פּלְסְמה מתחילים לעוף לכל הכיוונים, הסביבה הופכת = ליריד ססגוני של אור וצבע. גם האפקטים = = הסביבתיים מוסיפים המון לאווירה במשחק, כ שאם אי-פעם תהית כיצד נראה הירח ו = ההזדמנות שלך לגלות. כדי לספק המחשה נוספת של העניין נספר שבאחת המשימות, אתה צריך להגיע לאתר ארכיאולוגי לפני ארגון מתחרה - גשם יורד, ערפל כבד שורר והראות נמוכה, כאשר לפתע - בהבזק ברק - הסביבה מוארת לטרתחק קילומטרים סביב וחללית ענקית. נוחתת מהשמים ומחטיאה את כלי- הטיס הועיר שלך בסנשימטרים ספורים. שווה:.. תאורה גם השימוש ש - ₪מ1%12. 1 עושה בתאורה בל = ו וסילון תאוצה הם מקור אור בפני עצמם, והאפקט המצטבר קשה לתיאור בכתב ("סתכלו בתמונות!"). למעשה, בזמן שאתה מפלס את דרכך באטיות דרך מנהרות חשוכות, ורק התאורה הקדמית החלושה של החללית שלך מפלסת את החשכה, קשה מאוד להבין מה קורה במרחק. אבל זה לא דבר רע - זה בסך הכל אחד האלמנטים בהם המשחק משתמש כדי להשאיר אותך בלחץ תמידי ולגרום לך להוציא מעצמך את המקסימום, ג ממך לבצע ו מ שימו זות. כנגד = עלילה בנוסף למשימות רבות שאפשר לקחת בשביל הכיף או המזומנים, המשחק נע סביב . עלילה חביבה ולמרות שהיא לא מקורית במיוחד, היא משלימה את הפעולה בצורה מושלמת. בתחילת המשחק אתה משחק כטייס חללית עו ₪" שאינו משתייך לשום אגודה ופשוט מבצע משמות כדי להרוויח כסף. בהמשך המשחק? כז אשר אתה משתפר וקונה לעצמך מוניטין, שני אְַמָנָיִם גדולים בשם סא ו-מטא און / מתחילים להעסיק אותך 6 בסיס פחות א שש קבוע, ולא עובר זמן רב לפני שאחד מהם [מבקס השני. בהמשך המשחק,: שני הא הגונים : תחו - , בראש על פריט הירי 0 3 בוו ארגון :>)ז/ / א0/41, והעניינים מתחיליו | להתחמם. הביקורת היחידה שאפשר להטיה ו ור הי ופי לי ירי ור המסובכת שלו. והיא ממש מתסכלת כאשר המשחק מתחיל לזרוק עליך. משימות שמוגבלות בזמן. עַם זאת, זה רק עניין של אימון, לפני שאתה מרגיש: שהעניינים נמצאים בשליטה מלאה, ורק אז אתה ממש | מתחיל | ליהנות שי עץ///////// 5 12 בעד: גרפיקה מעולה, מנוע פיזיקלי מדהים, אפשרויות שידרוג שונות ותוחלת חיים ארוכה. נגד: | מנשק קשה לשליטה (אחד הקשים בהם נתקלתי, אם לא הקשה | מכולם) ולוקח זמן עד שמתחילים באמת ליהנות מהמשחק. קהל יעד: חובבי סימולטורים של טיסה שלא חוששים ללמוד מערכת שליטה חדשה ולא קלה בכלל. 4 מאת: מיכאל לוגסי מאות מגהבייטים של מידע ונתונים עוברים לי מול העיניים בהעתקות בלתי פוסקות, אלפי קבצים, תמונות וקליפים מבצבצים מכל פינה ומנסים: למכר ולרגש אותי עם כלי נשק מפלצתיים וענקיים, | עם מכוניות = מפוארות ובחורות בשפע. ואז, ביום. אפור אהד, יחד עם הבילה .של 4 תקליטורים נוספים, הגיע לידי זאג זזה שאזו-א... 7 =" מבט מהיר בשעון הבהיר לי שיש לי בדיוק 2 דקות, להתקנה, צפייה והסרה של המוצר ובלי היסוסים אך גם בלי ציפיות מיוחדות, 'הקלקתי' (מלשון "דאבל -קליק") את דרכי לסרט הפתיחה, בשלב זה, מסך הסוני השטוח ההיץ קליפ וידאו מהיפים שראיתי, מאלה שמשאירים את מלהיב ומשלהב והצליח להדליק את כל חושי ההרפתקנות ויצר הגיבור שקיים בכל פריק מחשבים, היה קשה מאוד לצאת מהשוק הראשוני של סרט הווידאו, קשה לעבור את שלב ההלם בתפריטי ההתחלה של המשחק וקשה עוד יותר להסביר לחברה שמחכה לי, שלא אוכל להגיע כי אני פשוט חייב לגלם את דמותו של אייס אזמין, בן הזקונים במשפחת סוחרים בין- גלקטית. סקר שוק בניגוד למשחקי או- א קודמים, לרשות השחקנים עומדת כעת סוללת ספינות וחלליות הפשוטים של 5 ץצ 5 -א, פנ)א]צ-, | פנ)א]/י- ו-2-95% יעמדו מצוחצחות, נקיות וחמושות עוד מספר מעבורות מסע והובלה וספינות קרב קטלניות (שהגדולה מהן היא ה-אסס.1הת זאשזאחת ו זוא). איים אזמין המופלא יעבור באומץ לב מרשים ויתקדם משימה משימה, כשהוא חובר למורדים מהפרקים הראשונים ומפגין את כישוריו במילוי כל ההוראות והפקודות מהמטה העליון, ולפני כל יציאה מבסיס האם, יוקרן סרט וידאו נוסף, שיפרט את מה שהצלחתם להשיג עד כה ומה עוד ממתין לכם בהמשך, כמו כן, יינתנו תדריכים והסברים ‏ לגבי צווי- השעה כאשר מטרותיכם משתנות. ויכולות ל הופ י ע ה כמשימת תובלה (בה תהיו אחראים - על העברה נקייה של סחורה מנקודת ציון זו לאחרת, על טעינה נכונה ופריקה מלאה של ציוד ואספקה של מזון, * כלי: נשק ותחמושת) או כמשימות פשוטות וידועות (ריגול תעשייתי בחנויות ו או ₪ י/ = ₪2 וו מו ה ו יי א 2-/-/-/// << - ', + ה)+1ת -- 1 "ההמען ?₪4 למשחק המחווב.*= < המוצלח ביוחר לשנה זפפו"- ו כ א דא זס = * 14 ₪ ו ₪ = --- בבסיסי אויב מרוחקים, | השמדה של מתקן או צי חותמם בפיצוצי חלליות מרהיבים וקריינות | רחבה מאוד, ובנוסף רצינית ודרמטית, כאשר סיפור הפתיחה היה | למערך כלי התחבורה ו ₪ ממה > | | 6 ] 6% 7 להזמנות: 1 ₪ 0 נח- עד ו וידאו| מאת: בן פספי המשרד הווירטואלי חדש בבלון הבתום גלישה באינטרנט, קבלת דואר אקטרוני, משלוח פקסים ופעולות משרדיות נוספות בזמן נסיעה, נעשית כיום באמצעות טכנולוגיית ה-0051, מכשירים סלולריים מתקדמים וסדרת כרטיסי ‏ 1014א0, ההופכים כל מחשב נייד ומחשב כף יד למערכת סלולרית. המשרד הווירטואלי אמור לאפשר לאנשי עסקים, מנהלים, סוכנים ואנשי שטה ליהנות מקשר רציף עם המשרד או עם הלקוחות, גם כשהם נמצאים מחוץ למשרד, ללא תלות בטלפון קווי בארץ או בחו"ל. מי שתהיה אחראית על שיווק החבילה הזו היא חברת באג מולטיסיסטם המונה 27 סניפים בכל הארץ, כאשר נקודת המוצא היא שאותו חיבור בין מוצרי המחשב והתקשורת הנישאים לבין התחום הסלולרי תופס תאוצה בעולם, ולמען האמת מנחה את צוותי הפיתוח של החברות הסלולריות בעיצוב המכשירים החדשים. 0 ₪ אסא "הסדה6ואטווווס6" למרות הכרטיסים הנלווים שציינו, המגמה היא איחוד המרכבים השונים במוצר אחד, ודוגמה מצוינת לכך הוא ה-9110 00813 הטלפון החכם הראשון שישווק בישראל והוא משלב טלפון סלולרי עם מחשב, ללא צורך באביזרים וחיבורים נלווים. מדובר באמצעי תקשורת מושלם, קטן, קל ונוח הכולל בתוכו טלפון 15(1) מתקדם, פקם, דואר אלקטרוני, נלישה באינטרנט, משלוח וקבלה של תמונות דיגיטליות, שירות מבזקים אלקטרוניים, ספר טלפונים ויומן פגישות המתעדכן עם ו - ]0% 5ך0). ו במחשב ה-")]. 2-ו אס 55 כרטיס מודם סלולרי של חברת )זיד0), המיועד למחשב כף יד (1/007זק |א.041) הכולל תוכנה לניהול דואר אלקטרוני, תוכנה למשלוח מכזקים אלקטרוניים וקבלתם, ניהול יומן פגישות, ספר טלפונים אישי וחוברת הדרכה בעברית. מחירו: 799 ש"ח כול כבל ותוכנה. מכשירי 2₪)%..2₪) התומכים בחיבוריות לכרטיסים החדשים הם: 768788 165500 0 (1!א0א. 610 ]אסא ו-516 5ם]אם]5. 06111 0 3 מדובר בכרטיס המודם של מוטורולה, המאפשר ליהנות מכל שירותי המשרד בכל מקום וזמן והוא מאפשר משלוח וקבלה של דואר אלקטרוני, יומן פגישות, שליחה וקבלה של מבזקים אלקטרוניים, אינטרנט ועוד. מחירו: 799, | ש"ח. מכשירי 414025 2) התומכים בחיבור כזה הם (130 ג 14 ד5, (וכפכן) ג [כ)אכ)דכון א ו-520כ] .1 0001)ד3)ן1א. ץצ .ה [אפנ) כרטיס מודם של הברת 10%דק0, המאפשר חיבור לטלפון מרשת סא 08 או למחשב נישא ומאפשר שליחה וקבלה של דואר אלקטרוני, יומן פגישות, שליחה וקבלה של מבזקים אלקטרוניים, אינטרנט ועוד, מחירו: 599, 1 ש"ה. מכשירי 8025 28) התומכים בחיבוריות הזו הם: 768/788 %[16550אם. 0 (1!]8א0א,. 6150 גב1א0א ו-516 5ם]א]5. | המחירים ברשת באג סטור כוללת התקנה, | ץ]]- 5:7 והדרכה של המערכת ללקוח והם כוללים מע"מ, סורקים חדשים קצן ישראל הכריזה בארץ, במקביל להכרזה העולמית, על חידוש כל קו הסורקים המשווקים על ידה, והציגה 3 דגמים חדשים המיועדים לעסקים קטנים ולבתים פרטיים. הדגמים החדשים מצוידים בטכנולוגיות מתקדמות ביותר ומוצעים בישראל ברמת מחירים נמוכה (החל מ - 5145), שתאפשר גם למשתמשים ביתיים ולמשרדים קטנים להצטייד בסורק איכותי. שלושת הסורקים החדשים מצידים במערכת. 151 (טא]אא 56 דאססן 1 דא א )ד המאיצה את מהירות הסריקה, ובתוכנת. %]5):4סו5ן)פשאץ ק 0 המנתחת בסריקה אחת את הדף המורכב ומגדירה לגבי כל אזור (טקסט, תמונות, זתה םא וכו את הרזולוציה מתאימה לו, את עומק הצבע, את פורמט הקובץ וכו'. 0 זז א קת דגם אידיאלי למשתמשים ביתיים הרוכשים לראשונה סורק המאפשר ביצוע סריקות איכותיות במספר צעדים פשוטים. תוכנת הסריקה מאפשרת להפוך את המכשיר למכונת צילום צבעונית כשמחברים אותה למדפסת, ויש כאן גם תוכנת עריכה גרפית (טטסט א םא[ ומטנ)+דנ)הץ) וכן תוכנת באנגלית מתוצרת 0565 הרזולוציות נעות מ- [60022 עד רזולוציה מורחבת של ]96002, והמחיר הוא 5145 + מע"מ. :0 ץעו דגם ביתי מתקדם יותר המאפשר ביצוע פעולות "ישר מהקופסה" בגון סריקה, צילום ושליחה מידית של מסמכים שנסרקו בדואר אלקטרוני. הדגם הזה גם מצויד במגוון רחב יותר של תוכנות וניהול 18035א1, ביניהן: תאט. וט .1 [גאיום אנדסה טשא]זו)ג ואן נפטרים מהאנציקלופדיות זוכרים את כל האנציקלופדיות עליהן דיווחנו בשנים האחרונות. ובכן, המרכז לטכנולוגיה חינוכית החליט לצאת בגישה אחרת ולשווק שש . אנציקלופדיות במארז אחד, ביניהן: "חלונות אל גוף האדם", לגעת בשמיים" ו"השפה האנציקלופדיות . המופלאה של הטבע". מתאפיינות בקישוריות לאתר אינטרנט מיוחד בעברית ובו: חידות ומשחקים, שאלות למומחה, | ניסויים | ופעילויות, = כאשר התקליטורים מכילים מאות קטעי מידע, קריינות מלאה, המחשות חזותיות וסרטוני וידאו. מחיר המארז הוא 399 ש"ח במקום 897 ש"ח (עלות האנציקלופדיות בנפרד), וניתן למצוא אותו ברשת החנויות של באג. קלפ 58 2 | ו 5 וא - ו - רייר ו | ₪ שא 2 = / . " | . י"ש / . 7 85 1 / 5% . ו ו " ₪ ₪ ו 4" ו ן הלות חי ב ןוו | / 1 7 , יו -- | ה - 9 : 44 . = ש - . [ ד - | , % / ג מרהיבות בסולעיס 2 !| הלל 5 ₪ ו ל . : ציונות בחלל אתר "ישראל בחלל" (8173%0306ו/]1.טה. וסט ארצוצ//:קזוו! מאפשר הצצה אל עולמם של האסטרונאוטים הישראלים הראשונים בחלל, שמתאמנים במתקני ג/5/] בטקסס ארה"ב. האתר מסביר את המשימה המדעית המוטלת עליהם, מלווה בתמונות והמחשות וכולל מידע על פיתוחים טכנולוגיים של ישראל הקשורים לחלל, וקישורים רבים לאתרים נוספים בתחום. גולת הכותרת של האתר הינו טדור "ת.ד 01 יוסטון" שדרכו ניתן לשלוח שאלות המופנות לאסטרונאוטים הישראלים ולקראת ן תום האימונים והשיבוץ למשימה, מבטיהים | האסטרונאוטים להקדיש זמן גם למתן תשובות בנושאי המשימה ותנאי החיים במעבורת, האימונים והחיים במרכז החלל ביוסטון ועוד. מעבר לכך, דווח לנו כי בעתיד יכלול האתר האסטרונאוטים וכן ליווי וירטואלי של המסע . לחלל. (ניהול תמונות) ו- 15₪/ך= 5 הרזולוציות הן 600071 עד 9600071 והמחיר הוא 5250 + מע"םט. א ץש רגם המיועד למשרדים ועסקים קטנים כשבנוסף לכל התכונות ‏ של שני הדגמים הביתיים מציע הדגם הזה מהירות סריקה גבוהה יותר, תמיכה בהעברת דפים מורכבים יותר לתוך תוכנות שונות, וכן אופטימיזציה של 1%10255 לאינטרנט באמצעות תמיכה במגוון רחב של פורמטים גרפיים. הרזולוציות הן 600071 עד 9600071 והמחיר הוא (5320 + מע"מ. == ןד ה נך הו הראה ץק ו וודדהד) א *א-י;!] ץק 1-=‏ 608 <| עוד משהו מיקרוסופט החלה בהפצה מוגבלת של ה- 55!ו0וא1. 1.1 11 בגרסה השקופה. מגניב ביותר... 6 לאחו חתמה על סנוי ש(תי, תוכלו לרכוש את להיעי החומרה האחווים בה(חות גדולות: חודש משחק , מחשב במת(ה, יוצא במבצע מנויים חדש: ₪ חתמו על מווי ל-17// וקבלו 33 'רחו(ים הכוללים 13 משחקים מלאים על גב' תקליעור. ₪ גנוסה, תוכלו לבחור באחת משלוש המת[ות הבאות: מפורף, אקסן הד'ר מדבר קיץ. חופש. אתה מתעורר מוקדם בבוקר, נגיד - בסביבות 14:00, מפעיל את המחשב ומנסה להתקין את המשחק שרכשת אתמול בערב, רק כדי לגלות שיש לו בעיית תאימות עם כרטיס המסך/כרטיס הקול/כונן התקליטורים (מחק את המיותר) שלך, ועכשיו אתה צריך להתחיל לחפש את התיעוד, את התקליטור שהגיע עם החומרה, ואולי אפילו תצטרך להיכנס לאתר של החברה באינטרנט... באסה, לא? ובכן, הרשה לנו לסייע לך!: בשיטוטנו כ(3 -%) 0 3" זע האחרונים באינטרנט נתקלנו באתר שנקרא 60%1.מפ1אם ]אס ואתם יכולים לנחש את הכתובת שלו?) והוא מהווה מקור שופע למנהלי התקן חדשים וישנים כאחד, כמעט לכל סוג חומרה. אמנם צריך להירשם (בחינם), אבל בזבוז הזמן הקטן הזה שווה את משקלו בזהב! למעשה, בעזרת האתר הצלחתי למצוא מנהלי התקנים לכונן התקליטורים (ואסא-00) א 4 הישן שלי במהירות, אז לפני שאתם ניגשים לאתר כדאי רק להזכיר שהגישה אליו היא על אחריותכם הבלעדית. כעת, לאחר הטיפ הקטנטן הזה, אפשר לעבור הלאה ולהגיע לאקשן האמיתי. והיום במדורנו: בעיית תאימות של 5פפאפסם אז]אק כ אא ₪ חס ו-0200 אזַאַדך1א, דיסק קשיח קטן והקשר שלו לשיטוט באינטרנט, מערכת הפעלה אלטרנטיבית (לא, לא אשאן.) ומה כדאי לעשות עם 48604 (תנו לדמיון להשתולל). לפני זמן לא רב רכשתי את המשחק 5 31 כ \:3:), ובחוברת המשחק היה רשום שכדאי לנסות להריץ את המשחק במהירות של 30 תמונות לשנייה, אך כאשר בדקתי את מספר התמונות לשנייה (בעזרת המשחק), שמתי לב שהוא רץ במהירות עלובה של 10 תמונות לשנייה. הדרך היחידה לגרום למשחק לעבוד במהירות של 30 תמונות לשנייה, הייתה לבטל את רוב האפרויות הגרפיות, וכך המשחק נראה כמו משחק מגאסון עתיק. דרך אגב, המחשב שלי הוא פנטיום 2 במהירות 233, ומותקן בו כרטיס מסך של ]4 6200 0%אד]א שלא נתמך על ידי המשחק. האם מאיץ 2 00200 יפתור את הבעיה? במילה אחת: כן. אם כרטיס המסך שלך לא נתמך על ידי המשחק, אתה בצרות גדולות, ואין כרגע אפשרות אחרת לשפר את מהירות המשחק. חוץ מזה, כדאי לך לרכוש מאיץ מסך חדש מכיוון שהמחירים יררו לאחרונה וקרוב לוודאי שמשחקים רבים יפעלו בקושי (אם בכלל) במחשב שלך. לאחרונה הבחנתי שכאשר אני משוטט באינטרנט, נשמרים קובצי :156 וקבצים אחרים בתיקיית אינטרנט זמנית. זה תופס די הרבה מקום בכונן הקשיח שלי מכיוון שאני מרבה לשוטט, ומכיוון שיש לי כונן קשיח של 10:0, זה גורם לי לבעיות רבות. האם יש אפשרות כלשהי לכבות את שמירת הקבצים הלא-נחוצה הזו? כמובן שיש, אך זה תלוי בדפדפן בו אתה משתמש. אם אתה משתמש ב-4 סא מקה 6פדטא, היכנס לתפריט 5017 ובחר באפשרות 5 א תתיתת. כעת תראה שלושה תפריטים, כאשר אחד מהם נקרא סם שא צפא. בחר בו ותגיע לתפריט ה-640₪5, שם תוכל לשנות את ההגדרות המתאימות. אם אתה משתמש ב-דמאאפדאו אםתס וקאם של 05077ק6וא, היכנס לתפריט שםן%, בחר באפשרות 5 דמאתפדאן ובחר באפשרות 5 שנמצאת תחת הכותרת 868 7טאהטדא] צאה הסקואטד. בשני המקרים, ברגע שאתה מגיע למסך הנכון, קל לשנות את ההגדרות כרצונך. עם זאת, שים לב שהורדת השטח ששמור לקבצים זמניים עלולה לפגוע במהירות הגלישה שלך. יש לי מחשב 4860284 במהירות .120%1117, בונן 0-0(1 6 א 12 וכרטיס מסך 418 ו 53. רק לאחרונה שדרגתי את כונן ה-600-8001 ואת כרטיס המסך שלי, אך המחשב שלי עדיין לא מצליח להתמודד עם הגרפיקה של משחקים חדשים יותר (ואפילו של כמה ישנים!). האם כדאי לי לשפר את המעבד, לוח האם או הזיכרון? אולי כדאי לרכוש מחשב חדש לגמרי? אוי אוי אוי. ברגע שראיתי את המכתב הזה, הייתי בטוח שהוא נתקע בדואר איזה שנתיים... אבל, לא. מתברר שעדיין יש מישהו עם 486 שמנסה להריץ משחקים עדכניים... חבוב, תשכח מזה. ועכשיו ברצינות: המחשב שלך מפגר בשני דורות לפחות אחרי המחשבים כיום, והחומרה היחידה שאולי שווה לשמור בו 2 זחון 8 זסחזזו היא המסך, המקלדת, העכבר, ה-1א0א-60 וזהו פחות או יותר. אולי גם את הכונן הקשיח. אבל כדי לעדכן את המחשב שלך יהיה עליך להחליף את כל הרכיבים הרציניים, כולל לוח האם, המעבד, הזיכרון, וקרוב לוודאי שתרצה גם כונן קשיח חדש וגדול יותר. שדרוג באמת לא יכול לעזור ובמקרה שלך, עדיף למכור את המחשב שלך (בכל מחיר) אם רק תמצא קונה, אבל מכיוון שהמחיר של מחשבים כיום הוא די ברצפה, אני ממליץ על מחשב חדש, מבוסס על סלרון או פנטיום 2 עם לוח אם טוב (כדי שיהיה אפשר לשדרג אותו). בכל מקרה, זכור שמערכת בסיסית טובה תאפשר לך לשדרג בעתיד ולקנות רכיבים נוספים ומאיץ טוב, תוספת זיכרון וכו'), כאשר יש לך את הכסף. לכן, אסור להתפתות למחירים זולים מדיי, וכדאי לרכוש חומרה של יצרנים ידועים, שיש להם תמיכה ושירות טובים בארץ. שמעתי שיש מערכת הפעלה אלטרנטיבית טובה ל-0000%ח:/1, בשם 86025 או משהו כזה. יש לך מושג אם היא שווה משהו? איפה אפשר להשיג מידע נוסף? גם אני שמעתי עַל מערכת ההפעלה הזו, והגרסה האחרונה (4) שלה שוחררה בסוף שנה שעברה. מערכת ההפעלה הזו מתוכננת בעיקר עבור יישומי מולטימדיה, והיא מעין גרסה מואצת של 95 פאוסטווואו בתחום הזה. למרבה הצער, התמיכה שלה בחומרה ותוכנה היא רלה למדיי כרגע, ולכן היא לא מהווה אלטרנטיבה אמיתית -5אוס0וא, בכל מקרה, אתה יכול ללמוד עליה יותר באתר 1א60,מ./טש, 1 מממא השא . - 1 = = = ו כ לענות על שאלות נוספות | בכתובתי: | וה0ש.]וה 1011 69 ץאוס דאסויס. ו . במ םת מממא מ - | | | = מאת: גיל שנברג הפעם הראשונה שהייתי בקוונדור הייתה מזמן. באותה תקופה היו מחשבים חלשים ומשחקים שהסיפור קבע | אם משחק מחשב הוא טוב או סתם עוד אריזת קרטון מבוזבזת. נתחיל בעלילה, ג'יימס, המוכר לנו מ"בגידה בקרונדור", עומד גם הפעם במרכז העלילה והוא עדיין עובד למען הנסיך ארטורה מהממלכה המערבית (זה הנאט"ו של עולם קרונדור). בתחילת המשחק אנו פוגשים את ג'אזארה המהממת, קוסמת הבית החדשה, והעניינים מסתבכים כאשר טליה, ארוסתו של חבר קרוב, נרצחת בברוטליות במסבאה השכונתית. ! 4 יו + שלצי ו בכל אופן, מתברר שמאחורי הרצח עומד "בר", פיראט מרושע שהחליט שחחיים בקרונדור שקטים מדיי, והחליט לקחת על עצמו "להחיות* אותם במקצת. מכאן הסיפור ממשיך ומתפרס על פני 10 פרקי המשחק, כאשר דמויות ומשימות הולכות ובאות. אגב, עשרת הפרקים במשחק עוברים די מהר וההרגשה בסוף היא שזה נגמר מהר. בחורה לקרונדור הוא. משחק תפקידים ובמשחקים מהז'אנר הזה, יש בדרך כלל הגש על הדמויות והעלילה - ניתן לשלוט בדמויות בקרונדור, לשפר את מאפייניהן מפרק לפרק ולהתעמק בסיפור המעשה, אבל בניגוד לז'אנר משחקי התפקידים, העלילה כאן די לינארית והכוונה היא שכדי להמשיך בסיפור יש להשלים מספר מטלות ועד שאלה לא יושלמו, לא נוכל להמשיך את המשחק. זה מה שקורה כשמערבבים בין קווסט ל-220 בלי לתבלן מספיק, כאשר השיעמום, העצבים והבציות הטכניות, הייתי | 1 אי . <-- ]> א יי > = - > - "מרחפות" מעל הקרקע ללא האנימציה המתאימה, עם ואת, יש כאן גם כמה דברים טובים * גרפיקת הרקע וקטעי הסרטים המקשרים עשויים טוב ומתמזגים היטב עם מוסיקת הרקע, העלילה מתפתלת ובדרך כלל מעודדת אותנו גם ליזום כמה דברים, בסך הכל, קצת יותר השתדלות במנשק, בקרבות ובאנימציה, ויכול היה להיות כאן משחק ממש משובח, אבל כמו: שכותבים אצלנו: בשביל זה יש את לוקאס. אפשרויות משחק תמוהות ומנשק משתמש לא הגיוני הצליחו להוציא אותי מהריכוז - נראה אתכם מחפשים שעה בין מסכי האפשרויות כשכל מה שרציתם זה להשתמש באיזה חפץ שאספתם קודם לכן ואחרי שמצאתם כבר שכחתם מה רציתם לעשות, ועם מה. סיבה טובה להפסקת המלחמה המשחק מתנהל כמו קווסט רגיל - קצת שאלות ותשובות, קצת שיטוט חוצות מרדים וקצת קרבות. דווקא החלק המלחמתי בקרונדור, שיכול היה להיות הכיף שחותך את השיממון, הוא הכי מעצבן במשחק. אמנם מדובר ב- א וככזה הוא. אמור לכלול קרבות לפי תורים, אבל בסוף היום, כשמחברים את כל רגעי .ו או השול -1קן |*1 יר יה נוע" ממדרח מרוצ' ונה הטובה בעולם. יוחד וח יוחר מסלולים 'וחר טיצונים ויוחר ריגושים בגרב'קה מדהימה שעוד לא דא'יחם. מצפה למצוא אתנחתא באקשן מספק ואלים ובמקומה קיבלתי עוד שיעמום, עצבים ואכזבה. ואת משום שהדמויות השונות שאמורות להכות אחת בשנייה במהירות פשוט עומדות שם, ובאטיות נוראית מכות אחת בשנייה כאילו הן קבוצה של פנסיונרים בגן הציבורי. | מרשים: גרפיקה וסאונד סבירים, סיפור טוב. משמים: שליטה קשה, וקרבות שאפשר | להירדם בהם. 2/7 לא להירדם, הא? הגרפיקה בקרונדור בסדר אבל לא יותר מזה, המשחק מאפשר תמיכה של כרטיסי האצה תלת ממדית, אך מה שמאוד הציק לי בעולם הגרפי של קרונדור היה שהדמויות ולסיכום: רק לחולי הקווסטים שלא מפחדים להתאכזב מההמשך לל"בגידה בקרונדור". 1 " '4 "5 סזאסאדטס .וט מָנוח התקשרו 24 שעוח ב'ממה לטלפון: ם3-512404ם . . ו ר: ו 5% 5 ] 1 | . ₪ . . 2 שו + 21 1 6 אש 2 0 9907 יזע ינשו אצ 156 וע 2 | / מ | ₪1 הרת וע ג-א 5% 2 ם-י יע שורה ]ריכה :ככ ? 54 בִשָוהם חומר | 1 - ב 6 | ן "> ו ה ן5 -קנכ ך₪2 .ב א <*ם אסכ | כשועה1 וד ה בי כ 47 רובש 3 , / . |-.. זב ₪2 שחל] ] ? ל של ₪ ןאש > 4-יוש י* :₪ 40 ' | 7 ו ו 3 'ּ ו%. אני] ] 1 > << 4 |% בן- מאת: עמית מורסון כו צוסבחועל עזס)ספזום ו 05 0 | סו ]וב= 6 | 0 6 חצ | עזס)ס6זום ו 8 ספ אשוצ. ו 6 0 = אאא | וזכויות יוצרים קיברנטיות כבר לא רק משדרת ₪איקו | = ץ) | | | / בתי ספר, מכללות ואוניברסיטאות רבות בעולם ,? //;/ 0 | משתמשות באינטרנט כחלק מתהליך הלימוד | | לעשות עסקים באינטרנט זה כמו = התחרות היום לקחנו אתנחתא קלה בדי 9 ₪ |כ)כונ:2. -6-₪ כפי שניתן לראות חלו שלהן, ותוך כדי כך המורים משתמשים בדוגמאות, - | * בחמה לשירותי התינם שמסמקים | 2 במירוץ מכוניות מטורף, תיסע מהר תגיע לפסגה להביט אל האתרים המובילים של הכש 00 .0% | שינויים לא מעטים ב בטבלת | רעיונות, תזונות ויישוטמים המופיצים באינטרנט יק 1 '% א -. ואחרים 'צא שירות הינם | מהר, אך אם תעשה טעות אחת שה תמצא שנת | והיכן הם נמצאים 2 / ש המ 1 ורבים מהאתרים 1 4% ו פמ ה מק רה = פפף מו הט סח יים | | מיף - הרי ןסה | ₪5 ְּ ה , 2 > = וזאת ללא כל רשות מהבעלים או היוצרים, ה - ו 9 שרת א 0% 7 % , | עצמך מרוח מאחור, מלקק את פצעיך. זהו עולם היום, שלוש שנים אחרי, דירוג = ב יוו חלק מרכזי בסצינת הכניסה המסיבית של ארגוני הוראה לאינטרנט 2 מה מתקד "כם מתבצז; ן א האתרי הוא של הברת יי ב ₪ האינטרנט של 1996 כבר הכניסה המסיבית של ארגוני הוראה לאינטרנט הור ה | .- . = : העסקים באינטרנט ומי שלא מסוגל להתאים את 0" נדים / א ש חברת : ו - האינטרנט של 1996 כבר הגבירה את השיטוש בחומרים מהרשת, עד ו 5 9 2 ₪- ץק עסקאות של העברת כספים ורכישות). השירות |] [ שש מוטב לו שלא ייכנס אלין כלל, את ארזוג]א הושט] על פי בחירתם ב בו ו אינם קיימים עוד. בין | [] שהמשרר האמריקני לזכויות יוצרים סימן זאת ל הרוצ לור 4-9 החדש נקרא |וגותה(8ט1] ונמצא בכתובת: |] . | של משתמשי אינטרנט מרחבי 0 ₪ הכישלונות הגדולים ניתן 1 2 6 ופט :הזו | הצלחות הגדולות של האינטרנט לומדים כיום . ינ ג : "| | , כתופעצה שר ממש, קם זאת, נם ביחם לחוקי זכויות 34 1]) [ - אי 5 הא - 7 2-9 ור אמררד הח וגוחההפצו ו ו :וו . 1 ו - % סקים 05 אלו 2 . י | 1 ולם בשתי השנים. . / למצוא את לפוססוץ, 1 היוצרים החדשים וכן ביחס לצורות הלימוד מרהוק ל 6 | הטספ לקי ו ור 6 900! שהייתה ספקית מידע חלוץ ומוביל | וו ו ה הח גחה הו הא *וצאוא חז' א ָ | יות . עולה כי יש קושי גדול ליצור חקיקה אפקטיבית ו שב ל ( )!הוה ו ותר כשלו כמעט אף אחד אינו זוכר: | | 00 ן ‏ | - ----------| באינטרנט וכיום בקושי מתפקדת כספקית | וסטנדרט עולמי אחיד. ויוי -- | ו החסט.זט! וטש 5 נרכש על ידי 616 || שירותי חיבור לאינטרנט. כך גם | ושי הנמ -- - שצושטרווטחוט"). שדייתה ספקית שי | | ₪ 7-9 < , 0 קוש נרכש על ידי .4021 ו | סחייתה ספקית שירוה | הסרט כבף ברשת | הברת 1 1 החלת כ את = ן ש הטוי [ / הי דע הטובה ביותר 0 והתפפף | מתברר שלא חייבים ללכת לקולנוע כו דרי לראות תהום פצילותה אל מעבר לשידור בלב! ₪ % 0 - 4 וסט וה . חלק מ- וזוס. 03600 חטיבה ב-,4)(1 8 \ 7 שבצבר ו את מלחמת הכוכבים 4 הפרק הראשו / שהרחיבה את הפם שלה. יצאו בבירים בחברה - / | / | 2 4 החטש 8 01 6 הפך ל- - ?] 5] הייתה אתר הקהילה הטובי"ל ' הט מרכזי | | עותק של הסרט בפורמט 17:03( מסתובב | בהצהרות על שירותים נוספים אותם תספק החברה. . הובגמ | ּ ]| בג וספ תס 8 הלק מ 0100 | "לור בור בא נשרנט הלו היא | באינטרנט כבר מספר חודשים - הסרט אשר בין השירותים החדשים ניתן למצוא ניהול 6 יקי | ו - - | הס וו חח | | | מדשדשת מאחור כאשר אתרים קהילתיים ] | ה גר במספר הי ה ו ב 2 2 יי * להקת צוחשח5] טו]טוו'] החלה את מלחמתה [ | ה שת יש = | וחסט. וטתשותוז 9 5 ענקיים כמו 26001]!8> ו- צעזוטאוגד ובצ'כיה, אירלנד, בריטניה ועוד מספר מדינות) נתונים ושיגור "או ישירות לתחנות טלוזיזיה. עוד | . / - ד 2 ה - ו וי - 5 | / או מ א חס 11 עברו אותה מזמן. | הוא בנודל של 3)1₪ | ומחולק לשני קבצים, אחר יצוין כי החברה לא מסרה תאריך מדויק לתחילת בחברות התקליטים הגדולות ומכרה את אלבומה | | = וד . 9 | בגורל של מ72)(%1 והשני בגודל של 580%1₪ השירותים החדשים, אך לרא ספק יהיה קשר ישיר החדש ררך האינטרנט - הלהקה טוענת -. 4 . ו דבר הגורם לכך שלהוריד אותו זו משימה בלתי | למיזוג המתוכנן עם יאהו בחודש הבא. להיות הלהקה הראשונה שמוציאה אלבום 1 מלא להורדה דרך האינטרנט. זאת דרך האתר: - 0 | | | אפשרית למשתמש הביתי הרגיל, מה גם שהדבר | ₪ יי - וו - | אינו חוקי לחלוטין. וירוסים עולים ברשת ] ותסט.קטקשווחטוג//:כןזונו. | | | 25 - אל 8 | =₪ רשוות החוק כבר מנסות להתחקות אחר מקורו מומחים מדווחים כי פעילות הווירוסים || אתר זה שייך לחברת ההפקות "המון ווליום" המייצגת אמנים ישראלים בקלות לאחר מילוי תופס אלקטרוני קצרצר בו יש להכגיס של הקובץ 0 את השרתים דרכם הוא מופין. באינטרנט גדלה מאוד בהצי השנחה האחרו נה ולא א % 2 7 | . ְ : שונים מו תח |יש המוסיקה. באתר ניתן למצוא את לוה ההופעות של הזמרים מספר פרטים כגון שם, גיל, כתובת רואר אלקטרוני וכ". מדובר רק בווירוטים חדשים המופיע ים ברס חוד ש | אה . 1 ל 8 5 ב + ו והלהקות ה מ'וצאים על 2 דה ומידץ רב עליהם. וכ-(300 וירוסים חדשים נוצרים מדי חודש), אלא ג ב : 1 | : הז עם הכניסה אל האתר ניתן באתר ניתן למצוא דפי מידע על האמנים השונים גם שימוש חוזר בווירוסים ישנים בני שנה או אפילו 4 : ו ב להתרשם מהעיצוב היפה אותם החברה מייצגת הכוללים תמונה, מידע על האמן, . ו אז | בו בני כמה שנים. ב 8 והמעודכן שתואם את סגנון הצלחתו האחרונה, האנשים המרכיבים את הלהקה, קט ו א עלה / שוב על סדר היום לאחר ו ב - קהל היעד, עירים אוהבי עיונות, | ושרי לאתרי ' ו 2 | | יוך?לריר - יי ה ה וס 6 וה-2] 8 0 0 אמנים ישראלים שונים, באוטן, האלבומים שיצאן לפי ההערכות 1 בם יום התקפ חו של | כ ודו 6 [ | כמו כרמ? לה ה גרוס וגנר, קרה ועצוד מידע מגוון ורב. הראשון (ב-26 לאפריל) נפגעו למעלה . - ' : 9, גידי גוב, דנה ברגר חן * מחקר חדש מגלה כי עלותו ההתחלתית ש? החד חטם שו 4 מ-260,000 מהשבים, ורק בקוריאה הדרומית ]| | * מחקר חדש מגלה 8 90 - % | | עוד. העיצוב פשוט וקל גרם הווירוס למחיקת כל המידע ולשיתוק מוחלט ‏ 1 אתר מסחר אלקטרוני ממוצע מגיע לכמיליון דולר. | להתמצאות והוא נשמר שכזה לכל אורכו ורוחבו של האתר. אל דפים המפרטים מל תפי * ניסיונות פריצה של האקרים לאתר ּ. 1 | את לוח ההופעות של אמני החברה ומצעד הפזמונים העכשווי ניתן להגיע * ש חלו כיש שית של החטי יקית רתתו רורר לסיכום, נספר כי יש לנהוג בזהירות רבה יות- = ] | נחלו כישלון, אך שיתקו את האתר בשל החק רה | | | בלחיצת כפתור קלילה. | כאשר פותחים קובצי 6א6 וקבצים של מעבד ] שהחלה כנגד הפורצים. | ! בחלקו של האתר המכיל את מועדון ווליום, ניתן למצוא הודעות על הנחות התמלילים ₪זס/ המכילים מאקרו-ים. | | | | מיוחדות לחברי המועדון ומדודים נוספים כמו "רוק ברשת", "טדברים רוק" | של | וחדשות שאינם נגישים מהתפריט הראשי וחבל. אל המועד דון ניתן להצטרף ה ו וק ו 005 0 ששו יכ 6 מפהו תטעה | שַ אלמנטים המח פתחים ‏ = טרחה וב | 2 ו | בקנ - 6 ה ₪ קילומטרים - הוא | המסחו .6 הקונבנציו בלית. = "ּ למע רל שר מעקט יותר.- -% זידה שזוהי . וללא א ספ 3% פוך תוך ו ש חנות מרכזית וגדולה במיוחד. מעבר לכך; = 1 5 ו | התחומים | החשוו 2 ו אך יש-לה ג בחנות שכזו הצרכן אינו יכול לעבוד על ג בילים והעיקריים באונטרנט, > חריפה מאוד בפיתוה שי . נל רשימת - 6 הספרים 6 ק 9 6 בב =" "מידע ועולים, | הספרים השלם :הוה באינטרנט עדיין מהוות שבריר קטנטן מסך כל וחזורי המסחר ברחבי וונ' זמ יר 3-4 .א , העולם, אך ו 2% על עכבר לב אם ‏ הצמוחה האדיר חמתפתח כאן,: כמובן "= - אתה באפריקה, אירופה או אסטרֶליתן. ל <שהמסחר = האלקטרוניילא 3 יכול להחליף = השששששושק ;קוש מב את המסחר הפיזי הנהוג - וב , ב שב אך בו ד ו אתי .= ציפיות. הצר - צר את 0 5 ו בינתיים, הנושא עדיין 0 4 צרכני הק!ן ה בכי 2 , מספר בעיות שביניהן מו לִ תגובה, יכולת נושאי. האבטחה ברשת ואת הפסיכולוגיה | ושירות. . האנושית ‏ שעדיין מקשה . ביצוע פעולות מסחר או רכישה אלקטרונית, בייחוד על אלו שאינם מגיעים מרקע שא ₪ סדק ששההא)]| ₪ שמת שאו = |₪ 7" זכ-ק צק-ו 5- | == גיל 5% יששורישו ימא ההקמעוו מנ-ם המשגה ₪ דוע | המער | ממהטקם : . ו , מרחב - עם זאת, בתקופה האחרונה החלו זו מל שר יגרנ לאיבוד 2 להסתמן כמה שינויים במבנה העסקי של ונופול. . מספ א שלוש חו 2 העולם וחברות מתחילות בהכנות לעסקים + " ד = - אותו סוג באי נסדנס 8 טּ = ב ל ל בשוק האלקטרוני העתידי. וכך, יוצא -1 ו בי מ וי ב יו ב לעולם האינטרנט מוסיפים לעצמם ממד כ פרסומי חדש, פותחים עוד ערוצי שיווק, מסחר | | = . בווכ ג ו מגבולות. גיאוגרפי משנים את תפיסת העולם העסקית. | קום בעול 0 יות הת = בל - בו הגדולות בש וע | | יי מ ! 3 ונוצו ח היא יי פונה נן יחת ו 8 ל לה | למשל, = נים. לת היוו ו 8 ויד על ב הלקוח. = קל חנות. הספרום גדולים לצרכנים, מכיוון ל - וחס6. חס ל ה | עות ללקוחות > ה באופן. | ד | מחוץ ו ארה" ב % צורך לנדוד' ממקום למקום כדי למצוא כל הוא פשוט א חנות פיזית הייתה משרתת בדרך כלל | סוג של פריט 6 אוסטחועצ עזסו60זום פהסטסם 00 0ב אצ ₪08 6ן: - 7 י 6 - + % יש = מכניס תר אנש -] ופיל לא ב בשביל +" באינטרנט אנו רואים התפתחות מעניינת לכיוון התמקדות בתחומים ך מוצר אחז וי וי מסוימים, כ שבעצם "חנויות התחום" = | 20 א תשששששם | - ו 7 צצות שוב, ברו פותחיה / | חנויות. 4 ממוקאש <הב" | - 0 /-- הממוקדות בסוג צר. של מו צריםא = . - בלילה. באינטרנט פת ו 24 שעות ביממה, 5 יום בשנה. רוזדונחה / ך *- ו 0 3 ' נדיוק ב-] 2 0 , = ב 1. 6 פעמי . --- המה הורגת:: ₪ שה א ישת נותנת אותותיה בתה 7 - 2 להתפתחויות ת ו -. 8 | ולתם ע שבדיוק יי וקה חצ 5 ו הקרוב לית -. 1 ר לא ל ואת עצמם בעתיד ללא לקוחות, 07 4 % כ - סל" | / ור 2 בחרתי כא מספר ה מקוונות מן ל מותר א = ו ם ות מק ב יי האי | " 5 . | 2 -=שש. ₪ סי א"י 5 2 -- - ג ו ו ו - עוד חנויות רבות, . ועָצַם ההופעח של חלקן כאן' ונז מ: אשי ד בהכה על גודלן בוחס לאחרות. בעולם: התנטש. ג ס.א אי]/:כ טסוו - הסט תה טפטסוזק. שואי יאק ואתה | רהש זטכן 5302 או א זו וידאו; 1 ה סוס שו 0 "4 = מוסיקה: סש :עו ו 00 8 וזו החטש חסקה רו :2 0 הטש ב ₪ ה 8 ג ₪ וח-טק. אושו//:כ111 מכירות פומביות: 0 8 ו וק ₪ ו ות ון הסט ו 7-7 /-/ ל 5 ₪ ו | הי ו ק 5 ל ו | |! 1 ב "הח 1 ומכר רזין םי - | | ה א /א/ //:קזזתת 1 ו 1 פוט אאי// כ וה | - ב עו / כ 11 ]| ן ה [ 5 ָ ₪ אראו / / ו ו | 1 ו ו אי :קוו | 0 ספורט: ואר (:קוות. | - = 6-ו ן 010.00 וט שארכ | / בהז0ש. 361 ז ו הט א ]: :קוו וו 1 זט 1 1 ]תת / ש ]| ₪ ה | / 1 5.00 | 0 1. 0 לשו / ו 1 ו 2 / / / א /נקזות . 1 ן הרו 0 0 ה א אק ו [ו.0 6.חגו שוח-? הזת שור 2 / יש :0 )ו ₪ .ו 0 1 ור ו ]: קוו , צ\י 4 כ 3 מאת: עמית מורסון (חסון) = | 160 תו | עזסוספזום. בי 008 5 סו 0 ₪ 6 | | ו טריק זה קיים ד תקופה ארוכה שלושת המספרים הראשונים מציינים ב ו | ב הודעות סודיות זידונין הר כ | וח בחטנם / | 8 ו 2 5 | : ו הנ כ 2 8 ה שש 8 0% . 6 !| / ההוסט. אהוטר1. רעי :1 הטריוויה ‏ שונים, איך? חיכנס בת ור - ו ו ו גוג ל צבע הפתיחה. שלישיית | נגיד ואתה רוצה לשלוח לחבר שלך ‏ | מחולקים . ; - ץ = || ובדוק, בחלק גדול מהם משתמשים בכל נחשב לטריק חביב ושימושי שיגרום לרקע המספרים השנייה מציינת את שלושת 1 ₪ נוי ד ג טי לנושאים | הוקמ :508 אטוזץ ע!81זסד > | = 2 מיני טריקים קטנים כדי לחשלים לשנות את צבעו תוך כדי מעבר בין צבעי צבעי הבסיס (אדום, ירוק, כחול) של צבע : | ו ו כגון: חיות, חדשות כדור את האפקט גי ש-י מו ל הביניים במהירות. רבה. בדוגמה ניתן הסיום והמספר השביעי מציין תוך כמה | | רוצה להסתבך עקב כך עם תוכנות בידור, סביב, אוכל ומשקה, גיאוגרפיה, הארץ םש" מטריקים אלו ימשתמשים לראות. כי יש מעבר מהיר משהור | ו וי כ ככל שהמספר גבוה הצפנה מורכבות ומסובכות.. מה-תצעשה? ב חרקים, חוקים, חלל, ספורט, אי 8 ו ל יל ורוי 4 8 7 0 טכנולוגיה ועוד נושאים רבים אחריב | בתוכניות ‏ |קוחשפג יג | קטנות | שהוא אכן הרקע הסופי לעמוד האינטרנט. = יותר כך הטריק יימשך זמן רב יותר. תלך..לאתר' גתסט,אחט]], תקיש"את "| טכנלוגיה ועח" נרשאיט רבים אחרים; 0 היוצרות את האפקט הרצוי . > 0 אש =" יי וו פוה לתוך חלון קטנטן; 1 ל כמו כן, תמצא כאן גם ציטוטים מעניינים : אם כדור ג מו היה ו-0. צכ ל 2 באותו הדף ניתן לראות את קוד המקור , ... וחור *[ ההש" ודרויש- בובש- = - וחומר מענייז אחר בכלל - %- 9 | ו | קתו ו גב לך לדה וחומר מעניין אחר בכללק. יפ ליו | != ו ₪ | - ן . "ד י רן 1 0 . / וזו 5 / 00 * ל ₪ יי | סאיט לא יכוז ללה יפר ל ל > עונטק 7 היותר נפנצים'ברחבי האינטתנט, כדי שגם' ₪ וי ור ו | להעתיק אותה ולשלוח ה שכבר יחזור צַ ו ברחבי העולם סביר אתם תופלו ו לאתריכם הי מי ו" וש ו !|| ו 2 | אל האתר ייתו רגם את הנאמר בהודעה. רז לוכ ו להניח שהיה פונה | ₪ י 7% 6 .. 2 = הדי . 0 9 8 0 8 . יְ 5 | . | ל ן : ]| וליצוך את אותו אפקט <יקודִי+ את הקוד [ ד 8 5 | 8 | פשוט, יפה ונות. עזוווטה?לטוק 6 3 הזה. כ ליציחת הטריק שמתי בדף א'נטרנט כדי ָ שכדוך הארץ איגו לחסוף כאן אי להעתיקם ללא שגיאות אל דף האינטרנט הפרטי שלך. קישור לדף ניתן למצוא בכתובת: /ח60011165.60ם. ורא /:כח /6/0]/5359זהט655החו"ך מקום, = וכדי ‏ שיהיה קל" כדי ליצור את אותו אפקט עם צבעים. בסו בס תו קוה בת גוד בתוכנית: ו 5 ואי עם שבעת ה המספרים.. בתצורתו ‏ ההתחלתית הופך המסך יהשחור (20;0,0. | למסך->"" לבן (255;255,255) תוך 150 שלבים. יי וי יי 0 | שי תג נוספים - שניתן ..להוסיף? לאתרינו כדי 4 אותם א נוחות לסיור בהם. 7 ה המופצים. באינטרנט הינן בעייתי מאוד ועדיין נדון בבתי המשפט, יש כמובן הבדלים בין אימולטורים שונים והמעמד החוקי של כל אחד מהם. חברות משחקי הטלוויזיה עידן רבינס מרמת גן: "בתקופה האחרונה ראיתי אימולטורים באינטרנט למשחקי טלוויזיה וגם משחקים המיועדים לאימולטורים אלו, הניתנים להורדה בחינם. האם זה חוקי? האם ייתכנו וירוסים במשחקים אילו?" ו הפשבו דדובת דדש ]ג ₪14 3.תרזיאפה שמדיקת.ןה אצוים) הא] מק הר צכא מ ו" 8 וז א-4ץ רת | ווערוך עוידגר! 41 גד 41 ו פר- ולו | ₪ ")= וחקם. יר]7 |ההבןח"! ₪4 ]1442 1 ]קר > 343 !כ 5-8 90 ה לול יצ = 13-11 ו .7 ו ו 5-ו שי 3 .=-₪ 41 ]*₪‏ אא|וותוץן 2 ] ישוווו רשק יעוזקג דה ו9 2 קרט | ית !1 ד ץג' 8 ור 4 | ₪ הששו 51 .1 .מו 3 ו 7 | ]1 1 ]יכו ישוי רו יו --. ה יי ו וג]| חדשה |דג. מכווך !] ה ו ו ן.. דדן "א ₪ :כפיר! 4 נה! ₪ ששו 5 תופיך ש-₪9 08% 7 דש == 5 דכ! > יחק 4 5 ו 04 4-5 ו | 4 בא , דד 7 רק 1 ונד ד ד ו .]0 קו|הקגביתון 58)ר..! 1 [א-ששרצתיר מש .8 8 ,1 1 %|-24 ל 55 "4 (סוני, סגה, נינטנדו וכו') זועמות על הפעולות של החברות.; והארגונים האלו וטוענות שהם פוגעים באופן קשה בעסקיהם. על הפרק כמובן נמצאים נושאי זכויות יוצרים של המכונות עצמן והמשחקים המיועדים להן, ביחס לווירוסים, סביר לחנית כי ‏ | כותב התוכנה עצמה ישמור ויפיץ אותה, שכן הוא לא ירצה לפגוע' | בתוכנה עליה עבד קשה כל כך ומצר שני אין אנו יכולים לדעת מה עבר הקובץ מהרגע שיצא מידיו של המתכנת ועד שהגיע לאתר זה או אחר. בכל מקרה, אם מדובר באתר מסודר הוא ישתדל יותר | 1 את הקבצים מהמקור הראשוני ולא יהרוס את המוניטין שלו.. . | ליאת מרמת גן: "ראיתי פרסומים שונים על אינטרנט ג - האם הדבר נכון?" . ו ב חינם, אפילו כאן - 0 / ב אך יש להבדיל בו ב בר ה מצד אחד יש חברות המפרסמות כי יתנו אינטרנט חינם בתמורה לשימוש בשירותים אחרים שהחברה מספקת, מקרים בהם יתברר | | | יר . ה 9000 3-כ בָעוד כפחוּת מחודָשיים יוּצא משחק ו ₪ הטלוויזיה. יי הטלוויזיה כבר כמרקחה. כולם מתכוננים | לקראת הבאות, לא מעט מההתרגשות ניתן לספוג באתר הזה של סגה. טריוויה אבסולוטית רהש 6 | ספסוה. א :כו זהו מן אתר שער תכולל מנוע חיפוש ידוני טריוויה ברחבי האינטרנט. ובעולם המספקות את קישור האינטרנט, בתמורה. לצפייה בפרסומות הנשלחות למחשב של המשתמש ותופסות חלק משטה המסך שלו. עם זאת, כדאי לזכור שאיכות השירות של חלק מחברות אלו מוטלת בספק. עידו מירוחם: "מהו רוחב פס?" המושג רוחב פס מציין את כמות המידע שניתן להעביר דרך קו | מידע יחיד או קבוצה של כאלו המהווים את נקודות המוצא של מחשב או רשת מחשבים מקומית, אם אתה משתמש במודם 28.8 ימ יר אם כבר טריוויה אז למה שלא נמשיך לחידות? אם הזיכרון הוא לא הצד החוק שלך אך אוהב אתה לחדד מדי פעם את מוחך אז כדאי לך לבקר באתר זה, במידה שיש לך אתר משלך תוכל להיעזר באתר יכול לקרוא עיתון | אך יש רבים מבינינו המתעניינים בשלומו אז'נוצר למקננו אתף:זה, המכיל-כתבות" רבות ומעודכנות על המתרחש מסביםב | לגלובוס. | אינדקס הרמאות / 60 6 וה טח שאר :כ מרכ חדש נפתה לאחרונה לרמאות | מ מ0וזץג1, 64 600וחוצ!, משחקי 5 ועוד כמה דברים מעניינים. להסביר?" כמובן. אכן יש הבדל בין המושג אינטרנט לבין המושג 60//. הוא מתבטא בכך שה-60/% שהוא קיצור ‏ ל-4]זס/ו סט/ סטו\, הוא חלק או אחד מהיישומים או אחד מהשימושים הקיימים לאינְטרנט. ה- 69 \ הוא השם לרשת הלוגית שנוצרה עקב שימוש במסמכי .11א/111 המחוברים אחד לשני בקישורים לוגיים, ואילו האינטרנט היא הרשת הבסיסית. עליה ה- 60/ ויישומים אחרים מתבססים. וכך, כשם שלא תוכל לראות טלוויזיה אם לא היו שם אנטנות השידור והרכיבים האלקטרוניים, כך לא תוכל להשתמש ב-60// אם לא היתה מונחת קודם תשתית האינטרנט. נשמח לקבל מכם כל תגובה, רעיון, שאלה, עצה, אתר מעניין במשחקי מחשב, אך לא רק בהם. ניתן | | 7 ג לה הבנתי 5 או כל הודעה אחרת שברצונכם להעביר בקשר לפעילות המדור. ג בין ב מ | ה-טס/, האם אתה יכול כמו כן, ברצוני להדגיש שוב כי איננו מגיבים חזרה לתיבת | שה =] הדואר של השולח ואיננו פותחים קבצים מוספים מכל סוג שהוא. כתובתנו היא: החסט.11הוזסה 1269את6]חו | לרוב כי החיגם עולה מאוד ביוקר. מצד שני, ישנן חברות בארץ | וה יה דח וג .₪ 1 החיים הקשים - שש 4 . 0 0 : > - ל יו יק = . "ש . לבניית ןפ ו | שונינ | = ד ב יק 1 % 4 : ו 1 . | - + % , - / , << ₪ ₪ ו אשי מח ע תי ה הגי קנ ומו צ/ ₪ קוטל איזה דרקון א | ו הוא בונה :, זַ האחרים שברשותך, וניתן , ו לחכנש) א | 1-6 '/ - מרבית המבנים:לפהות פעם אחת. קל | ויציבה. ו 7 4 ב ו ו | . ד, חברת ] ה ל 4 1 המשחק האחרון ]וב (0 ב 5 בקרוב את החלק השבי . ְ המשחק כולל יעשרות אתרים, מקדשים תיים, | ודמויות שונות,:שרבים מהם יכולים להוסיף לספר הקסמים קסם-נוסף מתוך ה-04 שהמשחק מציע, או לאמן את הגיבור באופן מודיו באחד ‏ מ-28 הכישורים המשניים הקיימים שבאים בשלוש רמות. הכישור 1571]6-5. 41.1 , לדוגמה; מאפשר ליי ו ופ ו ד ]שד )) וכיסורים אחרים משפרים | אשר משלכ בתוכו אלמנטים של מש וו ו ו טא א זו אוו זר ה שבו אנו אם השם 1026 א 1017] נשמע ‏ | עוסקים, מתרחשים בדיוק | עולם לכם מופר, זה כנראה בגלל שהוא הופיע על פנטסטי, אלא שכאן הרעיון המרכזי הוא לפחות שמונה אריזות משחק שונות עד היום. אסטרטגיה ולא משחק תפקידים. בכל אופן, ששת משחקי )3 7 הפעם מתרחשים הקרבות בין צבאות ולא 7 א היו משחקי הפקידים- קרבות - 7 לצ ב יי ראשון, המתרחשים בעולם דמיוני דוגמת = צבאות, שיפור הערים ו וחיפוש | את יכולת הטלם הקסמים, מעניקים תוספת מבוכים ודרקונים, / אוצרות, אשר נשארים << של מי זהב ואף מגייסים לצבא אויבים מתים משדה . הקרב שיילחמו כשלדים או כזומבים. תנועה. - = וחיפוש מתבצעים במשחק במפה דו- ממדית ולוח בקרה שממנו ניתן להגיע לכל עיר או גיבור שבשליטתכם. וכך, כאשר מתחיל קרב, המשחק עובר למסך הקרב, אשר מציג את % ₪ 6 / -- ב ו - ה ְ - . 1 הש עין. | ד 1 זג בור -- יי סחר של | |( ג ו כאשר במסך הגיבור ניתן לראות את כישוריו, את צבאו ואת החפצים המיוחדים שהוא:נושא. | המסכים מתוכננים ומעוצבים היטב > כ ו של ו -- צריך כדי לעבור מתצוגה לתצוגה, והמטרה היא לבנות צבאות חזקים וגדולים יותר ויותר, כך שתוכלו לשלוט במפת המשחק, להשתלט | | על ערים ומבנים שונים (כמו מנסרות ומכרות והב) ולחסל את היריבים;"עםיזאת; אחת האכזבות היא שיש מעט מאוד דיפלומטיות ומשא ומתן במשחק, ויוי ו יוו מ וי לעשות זה להרוג או להיהרג. . 1 ו -" "- ' +" .- מוגדרי 1 אחד מתוך שי 9 מז משחק (פא10 קוא 6), ו ב ו מתהילים לשעמם, קיים במשחק. שה המאפשר ליצור תרחישים חדשים עבוו | יי יי ו 0 - ו 7 1 4 - , וש בב 8 ל ל ג קנים ) אחרינ םי רשת, מודם ואינטרנט או לה ליב בשיטת "הכיסא החם". עַם ו התכוננו לציפייה ממושכת, שכן זהו משחק המבוסס על תורים. בפתיחת ;המַשחק. יעמדו לרשותנו עיר, גיָבור וצבא קטן / יי ורי שוגו ערים: טירה. (8ז. ה (55= קד 0ת), סוללה (ךא ג קוא ל מערה תת -קרקעית (א0ת+)א!זכז), שאול (0אאם-א]!ו, מגדל וא צד), מצודה (כ. 0011001 5) ועיך- מתים | (01.18 000 ז), כשכל אחת מהן מייצרת שבעה סוגים שוצים של יצורים לוחמים מתוך ה-128 שקיימים, << ה יי בססנדרטיים כמו אבירים ומכשפים;: וכלה בדמויות | אקזוטיות פמו מאלפי-חיות [מכשפי-מתים. כל עיר אגב תומכת בשני 0 > סוגי גיבורים בלבד: סוללות; לדוגמה, מושכות ' אקראיים שיהפכו את:חקרב למעניין יותר. . ו 3.. יי - אחד ההי - == 4 .. - ה ]| = ן / בצ 9 41 0 זוא א | את 4 עול מות שו מ 4 ש - שש ה"כ ל 0 4%" גת = 0 בו הקרב יופעל באופן אוטומטי (אלא אם כן יצורים, יותר - וי ו יליע ג מ כשהצבא שלך יופיע בצד אחד ואילן הָאויב בצד" השני ובאמצע" מופיעים מכשולים לק אסטרטגיה רבים ייראה המשו מש ורדוד מדיי, בייחוד בהשוואה למשחקום מ וי גי היצורים הזריזים יותר משהקים האשונים, והם יכולים. ליהות מרחוק:או להתקרב לצבא היריב לקרב פנים מול פנים ובנוסף, הגיבור [מן ו כ ב ו = = וו יו קרב. למרבה הצער, בכך מסתכמות למעשה בו ככ כ 0. 6) 4 4 | 1 4 1 1 אם נמצאות בבעלותך יחידות רבות של = צלפים, קשתים למשל, תוכל לנסות לעמוד ולירות לעבר היריב, אך כך תחשוף את היחידות האלה לאש.נגדית, והצלפים הם לרוב קשים יותר להשגה. גיבוף עם קסמים טובים לקרב יכול לשנות.במשחו, אך בסופו של דבר המזל ולא היכולת הם שיכריעו את המערכה חון מזה, לא קל למצוא את האסטרטגיה המועדפת על מפת המשחק-=לאייניתן לבנות ערים חדשות ולאחר>שנאספו כל האוצרות באזור אין מח'לעשות אלא לנוע הלאה. אין שום דבר מהפכני ב-|!] 11₪02₪8, יש בו גרפיקה של 16-8]]‏ ברזולוציה: של 0, אבל למרות הפירוט הרב של המפה היא עדיין נראית קצת מיושנת. | מסכים יפים, מפות ססגוניות, = משחק שובה וממכר, טוב | | הפן [ ו | תפקידים, לא ניתן לבחור גיבור מי 5 את השילוב בין אסטרטגיה ופנטזיה. מאת: אוסנת דולב כשיצא הפרק הראשון ‏ של אפוא צזאאג, חשבתי לעצמי שהנה יש כאן רעיון יפה - חיילי פלסטיק ירוקים שנעים במדרגות מכוסות שטיחים וערוגות פרחים, ממש כמו חיילי הצעצוע ששיחקנו בהם כשהיינו ילדים. אבל מה - הפרק השני בסדרה קצת מאכזב ולהערכתי הוא די רחוק מחוויית המשחק האמיתית של חיילי הצעצוע. יחסית לפרק הראשון, המפות כאן הרבה יותר גדולות ואינטראקטיביות ומאפשרות לשרוף עצים, להיכנס למבנים ולהשמיד אובייקטים שאינם מכשולים מובנים אך ישנן כאן כמה בעיות שלא שופרו והגרפיקה לא מעודנת מספיק. חוץ מזה, יש גם פגם בהיגיון המשחק - - | החיילים לא יכולים אפילו לזחול ו ₪ ו | | | ₪ /-- == ן על סכין חמאה ופטרייה פשוטה אינה חדירה לאש מרגמה, בזוקה ולהביורים, כשהתוצאה היא שמפות רבות נראות לא הרבה יותר טוב ממבוכים מפוארים. אבל הבעיה הבאמת גדולה היא שבמקום להיות משחק אסטרטגיה ב"זמן אמת", 2 א=]א צ]₪ הוא יותר משחק פעולה ואנו מקבלים שליטה ישירה על חיילים המתפזרים סביב כשמדי פעם תוקפים אויב מזדמן שנכנס לטווח שלהם. בעיקרו המשחק מבוסס על הסתערות ראש בראש עם האויב, אך בגלל שיש כמות מוגבלת של פקודות בהן ניתן להשתמש אין הרבה דרכי פעולה אפשריות, והיה נחמד יותר לו יכולנו לפצל את האנשים לכמה קבוצות כדי לכסות שטח נרחב יותר. למעשה, אין ל-2 םוא צ]אאגי בינה מלאכותית ותגובות האויב צפויות וקבועות או שהן מופעלות כאשר אתה נכנס לטווח מסוים, ]ו מזה, | ניתן לשחק ₪ | | משחקום רבי משתתפים נגד [ צ . *" <. | המחשב אבל הוא פשוט ₪4" | מגייס כמות עצומה של 1 | כוחות ויוצר שיירה לעבר . | היעד כאשר הנחמה היחידה שלו נמצאת באפשרות | ה-וו. קדה ו חא, - שם נעשתה עבודה לא רעה שמאפשרת התמודדות עם חיילות אוויר וצנחנים. | בסופו של דבר, יש כאן | התקדמות ביחס למשחק הראשון אבל הייתה כאן נפילה ה בקונספט הבסיסי של אסטרטגיה ב"זמן אמת". כך או כך, 3 אם]א צ]א כבר בדרך, / .,7 שש גנ הרבה יותר מוצלח מהמשחק הראשון. יש קצת מפות טובות ומשחק רב-משתתפים נחמד וגמיש. נגד: עדיין מחמיץ את הפואנטה - בינה מלאכותית לא קיימת ושליטה על חיילות ידידותיים די עלובה. ז)א] \-א (המשך מעמוד 24) ספינות היריב, ליווי מעבורות תובלה אחרות או פענוח אותות מצוקה וכיבוש כוכבים אחרים). שינוי מרענן ללא קשר למטרה הכללית של המשימה אליה יצאתם, צפו לשינוי דרמטי וקיצוני באמצעה או לקראת סופה. אחרי הכל, מפתחי המוצר השתדלו שלא לתת מנוח לשחקנים העייפים והם יעשו הכל כדי להנחית מאורעות בלת"מים (בלתי מתוכננים) ומטרידים. כך למשל, לאחר שעה ארוכה שאתה רודף אחר חלליות האויב נקלט שדר מהמטכ"ל שקורא לך לסייע להציל ספינת | רדיו | שנלכדה במעבר האטמוספירה, או הודעה בנוסח "אנחנו יודעים שזה בא לך כהפתעה, אבל אתה הסיכוי היחידי שלנו", "אנחנו מודעים לעובדה שסבלת פגיעות קשות בקרב, אבל אם תוכל רק לקפוץ למאדים ולהעמיס עוד ארגז לחם...", "ראש המטה הורה לנו להודיע לך להישאר במקומך, למרות שהמשימה הושלמה..." וכו'. אין מה לעשות. התפקיד מחייב! מעבר לכך, מנוע הדיבור ותיבות הדו- שיח בתא הטייס שוכללו ועודכנו, ומעתה לכל משימה יש את מאגר המשפטים, השאלות והתשובות המתאימות לאותה הסצינה ותוכל להקניט את יריביך (ובכך לגרום להם להתקרב ולנסות לתקוף), לדבר לשכלם הישר גואולי לגרום להם לברוח או להיכנע) או סתם להעביר חוויות בינך לבין טייסי המשנה והמזכירה החתיכה בפיקוד. מראה עיניים ₪ טסא]/ש-א לא רק מהנה יותר מ- 011158]ה-=]11 .5 ש)ןו-א, הוא גם נראה הרבה יותר טוב. למעשה, חברת 5 החזירה לשולחן השרטוט את כל העורכים, הגרפיקאים, התכנתנים ושאר הירקות מהפרקים הקודמים לתכנון מחודש של מנגנון הגרפיקה והתאמתו לשלל הכרטיסים והמאיצים התלת ממדים החדשים (1-3 אתכ3 וס כתוצאה מכך, ספינות החלל שופצו מבפנים ומבחוץ וטקסטורת המדחפים, הגלגלים וכל פיסת מתכת עליהם עודכנה ושוכתבה. הפיקסלים כעת נראים מצומצמים יותר; הרזולוציה גבוהה יותר ופיצוצי החלליות, הפגיעות, המגנים, הטילים ותתי- המקלע מהנים ומושקעים בדיוק כמו במדמי הטיסה החדשים (של 1/4465 ואחרים). כמו כן, הגרפיקה החדשה והברורה לא מטרידה במיוחד את מערכת ההפעלה, כך המשחקים יפעלו מצוין, במהירות הדרושה, גם על מערכות אטיות יחסית (פנטיום 200 ללא טכנולוגיית א1א1/). חוץ מזה, זוויות הצילום והמבט על שדה הקרב שודרגו גם הם, וניתן 7 % לערוך זום פנימה והחוצה בשלל כיוונים, עד כדי ראיית הטייס באופן מפורט. משמע אוזניים סאונד ‏ תלת ממדי גם כן נתמך ב- ש6צזג].1 ]ג שאז/-א למרות שגיאות תוכנה בהוצאה הראשונית של המשחק (ההוצאה שהגיעה לישראל היא הגרסה המתוקנת, כך שאין מה לדאוג). בכלל, אפשר לומר שחברת 275 /5 1.104 לא שכחה גם את אלפי השחקנים העשירים והסנובים, שהצליחו לשים את ידיהם על אחד מהג'ויסטיקים הרוטטים של מיקרוסופט. 5 שא /ו-א ישלח רעידות ותחושות מצמררות לידית המשחק או לכלי ההיגוי בכל פעם שייעשה שימוש במאגר התהמושת, בכל פגיעה, נהיתה, המראה והגברת כוח למנועים. לסיכום כפי שניתן להבין מכל מה שכתבתי עד כה, 1.1.15 נ)א1/ו-א הוא מסוג משחקי המחשב המשובחים האלה שיוצאים לעתים נדירות לחנויות. גם כאן, למרות שזהו אינו תחום שיווקה העיקרי, הברת 5 45.147 )!ו | לא אכזבה והביאה לנו כותר המשלב מדמה חלליות מהיר בהרפתקה מעניינת, כשהכל עטוף בסיפור רקע ועלילה מיוחדים. לידיעתכם, המוצר מוכר את עצמו מצוין, בלי צורך בביקורות וסקירות במגזינים - הסרט החדש של ג'ורג' לוקאס מפרסם אותו בלי סוף, והאינטרנט מלאה בקבוצות דיון ואתרים המשבחים אותו. לאחר הקנייה הנדרשת שלו, שווה לחפש באוטוסטרדת המידע אחר טיפים, מפות נוספות וקובצי שדרוג, עדכון ותוספות, בהמשך למשחק רשת. ב יי יר 2 2% ו 2 5 מתי סדרת 5אג או ₪ 51 של 5815 6 | מאכזבת. המשחק ממוקד סאוד, תואם או מס = אס ותומך היטב בריבוי משתתפים. נגד: לעתים מורכב מדיי ולוקח זמן רב עד | שנכנסים לעניינים. וו 1 - ₪ :| 2 - ו - ומא ישי %- - 2 7 מי לא רצד ה אי | עוד ג גל נ לה 2 רחבי העולם, מעל כל הנשב ל ב ל ו מיני דברים. לא חשובים כמו לקום בבוקר, ללמוד, 5 ₪ או 0 לשכוח ל : 4" טוב, בשח כבר הבנתם את ה פעם להיות טייס? איך שלא יהיה, במשך אחרי שרשויות הצבא החליטו שזה לא מה 0% שמספר דקות בסימולטור המצוין ו -= נתנו לי את התשובה; לא 8 לאנדה חיה, וליתר דיוק הייתי גורם לתאונה האווירית הכי גדולה בהיסטוריה ל בשביל זה יש מחשב. בבר הימים חלמתי בייד ל ו ו שאני 5 8 בחיים. | הרבה פעמים אני והייתי. ב לכות טייס שי ו בשקט יחסי הוציאה א])א] את 0 יו כ וו ודי הסימולטור הראשון עם מודל טיסה מדויק, וזה לא רק מה שהחברה המפיצה טוענת, אלא גם מה שמבינים בעניין אומרים. (0 1 6760 כ ו בי = יי | מקצועי ואמין שלא מבזבז זמן על פרסום עצמי ועל לוגואים מתנופפים. לא, במקום אלה המשחק הזה נותן לך את החוויה הכי אמינה וקרובה למציאות של טיסה ב -16-:. החבילה הצנועה מגיעה עם ספר הדרכה מפורט בעברית, שמסביר איך לעבוד מ מ וי ל המשוכללים שלו, וגם נותן שיעור יי ג מהמראה, נחיתה ותמרון ועד לפרקים ו הטיסה: אטמוספירה, הכוחות שפועלים על המטוס, ההיסטוריה של המטוס וכו'. מרשים. חוויה בשחקים במשחק ניתנות ‏ לך כמה אפשרויות בסיסיות: משימות תרגול והדרכה כדי להכניס אותך לעניינים, 4 מערכות מרכזיות שכוללות 40 משימות קשות ותובעניות להכניס אותך לבוץ, וכמובן אפשרויות לקרב "קוויקי" מהיר חסר מחויבות או קרב ברשת. במשימות התרגול, השחקן יבצע פעולות שגרתיות בסיסיות (המראה, נחיתה, ומעקב אחרי מטרות) תחת עינו החצי פקוחה של מגדל == | הפיקוה, ואני אומר "חצי- 0 יז ינמ | 6 ( ישקממה בי 7 = =ו4 2- - , 3 ו . | ו ג 1 יי .ן : . ו - - / פם' 0 ' ממ =י=פאא. :ו פקוחה" כי ייתכן שתוגדר כ"מוכשר" הרבה לפני שתרגיש כך. זיכרונות מאפריקה בחלק הארי של המשחק ארבע מערכות קרב ארוכות, שבמהלכן השחקן משחק יחידת טייסים שכירי חרב שמבצעת משימות סודיות מעל שמי אפריקה, כשעל השחקן לעבור 40 משימות, 10 בכל מערכה. כמו כן, השחקן מקבל תמלוגים כאשר הוא מצליח לבצע את משימותיו בדרך הטובה המשך בעמוד 46 ---- עולם העשחקים והפנאי של מיקדופופש 1 1 ₪ / - | ., ₪ ון 2 " | - - א | שו" > - .4 0 11 | "שב ו לפרטים: /08115 3865/60 501.60 0ז6וחח. צועאצוצצ//: זז ח ררש ב לסו ריר מ ה רו ל וו הו וו רוי א ב וי 0105507 6 1-= (המשך מעמוד 44) [<]1ם). "ו" ו ו כ46] אשאסבחוצ עוסוספזום >חסווק 0866א800 ₪0 אפסו ו0ם ₪6 בין מודם למודם, בין שעה לשעה ובין ספק אינטרנט לספק אינטרנט. כך | שאם יש לכם בעיית מהירות קשה (מודם (/14,40, ומנוי לשעתיים בחודש) [! | מומלץ לכם לעבור לעמוד הבא, או סתם לקרוא אילו קבצים מופלאים לא תורידו החודש מהרשת. | אז יאללה, הצטיידו בדפדפן נטסקייפ או אקספלורר והתחילו להוריד. ]| | ובכן, הפעם נעבור על הקבצים הבסיסיים שכל אחד צריך שיהיו אצלו במחשב. ]| הקבצים האלה יסדרו לכם את החיים, אז אל תצאו מהבית בלעדיהם! 4 אמרו על האינטרנט שהוא מין ספרייה ענקית מלאה ש במידע, שהוא כלי שיכול לקשר בין אנשים ובין עמים ושהוא הקניון הענקי ביותר שאי פעם קם. לי האינטרנט | נראה דווקא כמו 62-802%1 ענקי מלא במשחקים ובתוכנות, | ושמשימתי היא להוריד, להוריד, ולהוריד. ברוכים הבאים אל מדור ה- 25 ).41 /2)2%]. כאן תוכלו למצוא בדיוק אילו קבצים כדאי להוריד מהרשת ולמה, רק שימו לב שזמני ההורדות נעים | הורדות חובה: | קןקאווו /] תיאור: תוכנת הכיווץ וההרחבה הכי ידועה בעולם, שמאפשרת לפתוח ולכווץ קבצים מסוג הו .. ).יו תיאור: תוכנת השמעה לקובצי 173, אותם קבצים מרוברים שבהם המוסיקה היא גם איכותית זוה 5 תיאור: תוכנת פלא שמתחברת אל הדפדפנים, ועוזרת להוריד קבצים מהאינטרנט בצורה מסודרת ויעילה, התוכנה גם מאפשרת להפסיק ולהמשיך ואחרים, בקלי קלות. וגם דחוסה. ביותר והכסף הזה נועד לחמש את המטוס שלנו בכלי נשק וציוד טובים יותר, למעשה, אי אפשר לעבור למשימה הבאה מבלי לסיים את המשימה הקודמת בהצלחה, ואלה די קשות, כך שרק אחרי שתלמדו להפעיל טוב את מכונת המלחמה המשוכללת הזו תוכלו ליהנות מהעניין. בכל אופן, כמו שאומרים אצלנו: קשה באימונים - מתרסקים פחות בקרב, רק קצת חבל שאי אפשר להוסיף לסימולטור המשובח הזה מפות חיצוניות כמו במשחקים דומים, דנר שיאפשר למשל לטוס מעל פרים, במקום לטוס מעל מדגסקר ואתיופיה, מנוע סילון הדבר הראשון ששמתי לב אליו מהרגע הראשון שאחזתי בסטיק הייתה קלות התנועה והרגישות של הגאי המטוס. במילים אחרות > אתה מתעטש קלילות והמטוס נכנס לסבסוב שבדרך כלל נגמר בפגישה מוחצת עם אימא אדמה. אבל מה שבאמת תורם להרגשת הקלילות הוא המנוע הגרפי המצוין שתומך בתקנים הגבוהים ביותר ועובד על מחשבים שאינם פנטיום 400. עם זאת, ככל שהמחשבים חזקים יותר כך 1/7--405 גם גוברת האיכות הגרפית ומאפשרת רזולוציה מהממת של 1600 א 1200 עם 32 ביט צבע! ל יי ו ו ממדי), נם בטיטות גובה וגם בטיסות נמוכות ניתן לראות גרפיקת קרקעי איכותית ומציאותית ורק אם ממש מסתפלים טוב, ניתן מדי פעם לשים לב לעובדה ששכבת הקרקע בנויה ממרובעים שתפורים אחד לשני היוצרים את שטח הפנים. מעבר לכך, אפשר לראות את המטוס מאינספור זוויות. ובכולן הוא נראה פשוט מצוין. פנים המטוס ‏ מדויק להפליא וכשמטיסים את המטוס מנקודת מבט פנימית (כולל מד שעונים וחלון קדמי) ניתן לראות את המחוונים ואת ידי הטייס זזים בצורה מציאותית לחלוטין ובדיוק לפי תנועות המטוס. מה שקצת איכזב אותי כאן היה דווקא הסאונד, וגם אם ברקע המשחק נשמעת מוסיקה מקורית, קולות הקרב והמטוס קצת פחות מרשימים מאלה שאליהם הורגלנו בסימולטורים אחרים גם אם הדבר בא על חשבון הריאליזם. מתאמנים לסיכום, מצר אחד המשחק מתיימר יהיות ריאליסטי מאוד והוא. אכן כוה, אבל לפעמים עודף הריאליזם יכול לאכזב שחקנים שמחפשים אקשן בפלטפורמה שהיא תחפושת של סימולטור, כאן הכל אחד לאחד, גם לטוב וגם = הי ה = בי הרי להתאמן ולהתאמן. /]2 ₪5 מרשים: וו גם על מחשבים ישנים. 40 משימות ו אפריקה. יי חבל שאי אפשר להוסיף עוד מפות, סאונד אותנטי ונטול אפקטטים מלהיבים. ולסיכום: סימולטור רציני מאוד שרק חסר לו קצת ברק. שורת מחץ: דיאטה לקבצים גדולים, וכלי חובה למוריד הקבצים בעולם. גודל: 2298 כתובת: וווסט. !?חואו ואוו תיאור: התוכנה הידועה של מירבליס הישראלית שכבשה את העולם בסערה אינטרנטית. (000] מאפשרת תקשורת מהירה בין חברים בלחיצת כפתור. חוץ מזה יש להם עוד כמה מאות אפשרויות ויכולות. שורת מחץ;: תוכנת התיקשור האישי הטובה " בעולם. גודל: 4/]0 כתובת: החוסט.שסו. ואו ספיישל החודש - דאא..1 0 א שורת מחץ: אוסף המוסיקה שלכם עומד א 5 ג 2 5" גודל: 54024 בתובת: 60 כן הג ו1'אי. א אראו או וו50.60]|טם. שוש שם תמצאו עוד כמה תוכנות חביבות. תיאור: ניאופלאנט הוא דפדפן אינטרנט מסוג אחר. הוא מתלבש על הדפדפן של מיקרוסופט + אינטרנט אקספלורר לדורותיו מגרסה 3 ועד ל-5 החדשה, והופך אותו למשהו לגמרי אחר. המנשק מהמם, וכולל כפתורים מקפצים עַם גרפיקה מדהימה ביופייה שאפשר להחליפה בלהיצת כפתור, אבל חוץ מגרפיקה קופצנית לא נורמלית 401 מציע גם הרבה יותר. החדשות זורמות מכל כיוון בעזרת רפדפן החדשות בצרדי הדפדפן וררך שורת קיצורי הררך, דבר שהופך את חוויית הגלישה ליעילה יותר. הדפדפן עצמו מציע כמות נכבדת של ערוצי מידע עניינים ולמי שלא הבין, לא מדובר על חדשות במובן של ערוצי שיחה טקסטואליים, אלא באתרים נוצצים שרק מחכים לך שתבוא. ניאופלנט גם מכיל בתוכו תוכנת דואר אלקטרוני כלל לא רעה, ואפשרויות האצה למודמים דרך תוכנה על אף שהגרסה הנוכחית של ניאופלנט עובדת יד ביד עם אקספלורר של מיקרוסופט, כבר קיימת גרסת 58 1 . שתומכת גם באקספלורר 5 וגו במנוע החדש שישמש את 5 75 :156 א, להוריד קבצים כרצונכם. שורת מחץ: תוכנת הבית של המדור! גודל: טוא 3, | כתובת: החסט.וו|18זו6ש. ואו או ה- (0-)6)15 מומלן בחום. שורת מחץ: מפלגת המרכו של הדפדפנים, אם אתם מחפשים דפדפז! גודל: ₪] 7.1 לגרסה הרגילה כתובת: וחטט.]טחו:!קטשה. שאו אם אתם עדיין מתעקשים על הדפדפנים הסטנדרטיים יותר לכו אל /הח05011.60זשור. אאא :112 .011 5/16/0761 טאו כדי להגיע לאינטרנט אקספלורר 5 החדש או ל - הסט שק ספוש שרגצ כדי להגיע לנטסקיים בגרסתו האחרונה 4.5. טוב, זה הכל לפעם הזו. בפעם הבאה נעבור על מספר תופינים שיעשו לכם כיף לא נורמלי, וגם נעבור על מה שחשוב לעשות לפני שמורידים קובץ. אז תיהנו מההורדות, לא לסתום לי את האינטרנט ולא לדבר עם קבצים זרים. ביי. 647 -- | א עמ ₪ (ת2 52 < פע כו ת5 ,3 'כופהר 5כ ת.ב, ע5 כ5 כשהי עש>ע2, רו כה. ב שופו שי5 -ד:בר ,ה לעיו | פשוט ופי עו | 7 5% כ !5 5 | | . כ5.-2 1-1 ה! (₪25 %5עמ22יה כדי פהיעל חש, [א 248 כ 24 +קת, הסעב ון! | כזס פרי עש>כשר וב 24וער הוא ר4 ערוסם יח !בת בע "רקה "- שו +קתי | ' - גב -. 4 א ב -) 0 "= ₪ ו ו ו "-- ם --=]]).. הי,דוכעת- +222 5+ ודע סה הב.עיה1 כזה 5 כתו.ב.... ללש ו רעי , ככוו ותכזידד. הרק כמעה | , דזכ('ת. 1 2 | | >[ 5* שוכ ?עו פשור | | ה>'יע' 5% .2 9/2 65 | 'ודע/ת. מכ 5 ע ט\ת. * רך1+ ₪ יה זכם יו[ 45ת ‏ הת 'ה 5 ו בעועיה +<'< 5 שעור אית ונלתידת עחבית .במ ! המ5ק , ופתשיכ כגדא | | / 5 תר ע | | 1 | כזהי קירה? < עי .גנד ' וק כץח םע | פִּסטר 5 ע כו ד- הא :וכע | |א > תת 14ב + ת, ה רגע | | כצבו1. 5 < , +/כ ה %ן 245 שי וו תב).. ר, 22% 907% ש(1. -. ק + | תהי ד פה א (יוְכאו] ה א פ'סיה+;', ה+? תעשב ע5 כות המעויכ ה +< תרי צי(פ5% ל' יע5!ח ע5 כ ר>עצ +יק , ראות '+ק תה | ית כשמה-, בת + * פעי(1 5% סח ופעי | 5פתות. לאע/ת יה | פה רק תח 3' מהחו 6/9 התדו5 בס ככבה | ב'< תע .בוד בבורכ; | | |5כה שה 5ד26 ה יק | ית ב | | רפסק תשימצ, +קרף, -ב!+/ (ד:בר ע5 | א יי ] 2% ב7+ +עת* שוכר | שמשיש ל וד ה+<2מצ. ו | 24( כזר) ת. 0 | ש ( ש+;ר ו 5(! ת עי 'כצורם לחורת! | 55 תתפיעות, כ-ב-ר 5>;] | כנווקשויות.... ו +<;י| 5( - ו "ש למכירה קודים וצ'יטים למבחר רחב של משחקים, כולל 7 0-8 5 במחיר סמלי. יוני וצחי, 04-8225413 או 04-8227999. ש למכירה משחקים מלאים: 1.0 זכ, אס אא ד תד 9 םעז המא 3 6]ג)ג ]א טא [הס1וא 0 פטסאטת, 9 א 2 הדצוא, (א00ם0ג )ואג 3 5]אמחסא, 2 7[ אסא ו התא םמד בנוסף דיסק הכולל את המשחקים: תסחסץ גד וטם, פס אדשטס, א איסמאזגא, .זססק. 1 5 2 זי דאמס51םא, 05 תאטק, 5 513 םי אסג מ התתס ושאם דמאאת זא - במחיר 0 ש"ח. עומרי, 04-8373491. ש למכירה: .1151.1, צשסממוא סא, כ( [ז12 א 5 ]א, פד ה[ םי)הים, שאזד צעגא, אאס2 סד אסאפודסא, 8 ה ואדד זט 2 םאזם, דהסז 157 כ זאסאי פיפאר א אםאשד פשט, גלגל המזל 2 וקפטן הוק. מחיר למשחק - 20 ש"ח, כל הקונה 3 משחקים מקבל משחק מתנה. עדיף מאזור חדרה. אלברט, 7,, למכירה//החלפה: מיני פיפה, קפטן הוק, טושטוש, הבלגאן של קרלו, 6 כ)אום, טאוא, סד אמ צטא, אמם.זסס, מסאהס- חנו.ום, ועוד. אבני, 03-9226652. ש למכירה 514710₪צג.1ק צא50 + 2 ג'ויסטיקים + 3 משחקים. הכל במחיר 0 ש"ח. רוני, 03-6966591. "ש למכירה המשחק 04%051885 באריזה מקורית. לירן, 08-9286543. "ש למכירה מסכים: 1/40₪א, חה דפס.זס, 58 בכל הגדלים. כרטיסי קול: למכירה 6 ם .ןה ל טן1 טצז[ךהםא) במחיר 0 ש"ח, 071 64 1די ב-200 ש"ח. כרטיסי מסך: 618 ( כ )כ 200 ש"ח, [ץ 8[א12 כסססססט/ 580 ש"ח, קנוג. מזא8 11 250 ש"ח, 27ח]א100 32 [א אכ 250 ש"ח ו-/11א100 1₪א64 ]%/ 514 430 ש"ח, בנוסף מחשבים 23 2ק [ק. אמיר, 9-. למכירה משחקים ותוכנות: 4 א]א, אמא פתסט, 5.ך..ם, אספסאם ;ג דודה מ, 2 5 אאא 2 41 דם]וא קמדפ1וך, 99 החד 8 סוט ד5 .15141 5 פסצפסדסווט, סם. וטג את ומ קמתת/ 5 וא 98 פוספאזו, פססזן א ימא 2 תאזקוא 0 05 2 אזאות, 3 פםםק5 אס סתמא, 8 אסדג. וטוא זז ד 2 סא]זאז, 3000 רךזאז8, ₪ ממ אק דאמ ספמס. כל משחק במחיר 40 ש"ח, חוץ מ-98 5/ששא1/ שהוא במחיר 60 ש"ח ו-אסזדוסם 0012 מס במחיר 0 ש"ח. טל, 03-9214447. "₪ למכירה המשחק המקורי ססאהפאג וא במחיר 70 ש"ח, כוכב בחול (154) במחיר 30 ש"ח, כמו כן, מוכן להחליף את אחד המשחקים במשחק אחר. אבינועם, 08-9264585. "ש למכירה: 054% .1 דם]א, 07 מאזזזד!ז], מפקץ, ]ה "כ סח האוא האוא אהם. ]ית ואס טאזדתס, צססאד סאגח טופס 2 וום דאמם]זפטא, המכ וזאי ו- 107 א ם]אסיז. ארנון, 90 "ש למכירה: 98 6115 כ.[אסו, 98 החז, 2 כ55ץ% חסת סמתא, 2 הטסןגא הואסד, =חוקואת אהד :0 5שסס 5 וחולה הגה. מחיר כל משחק 40 ש"ח, 3 משחקים ב-100 ש"ח. דורון, 1-0 למכירה משחקים ל-א110ג צפצג.זק צא50: 2 א אד 3 פשא, 99 הח שלט רגיל, שלט אנלוגי וכרטיס ויכרון, רדיק, 053-250232, בשעות הערב. 4 4 למכירה המשחק: סגא מוזד אס מאס פאמטא ו ערן, 03-7398156, 03-6317175. למכירה משחקים חדשים וישנים במחירים נמוכים. התקשרו ותרוויחו. אמיר, 03-9644592. למכירה: מגסון עם 2 שלטים + אקדח מתנה עם 4 קלטות: דה מואסא .זג ידאסוא, בייסבול, כדורגל, סנוקר, סופר מריו, מירוץ מכוניות ועוד. עומר, 06-6767440. למכירה משחקי מחשב מגוונים. יגאל, 8-. למכירה: 15171041 - מתנגש 2015, קפטן הוק, מילניה, אן 0 פ5אוסס 5 במחיר 20 ש"ח. חולית 2, באטמן חוזר, מיסטר לו, נקמת הצעצוע, הרפתקאות בפירמידות - במחיר 30 ש"ח. הרפתקאות במצולות. חולית 1, כוחות האופל, קירינדיה, מייקל ג'ורדן, התםאסשד פטג, .זי זטת - במחיר 40 ש"ח. בנוסף משחקים מקוריים: יצורים 2 ו-סאדוא-שסט. אלון, 3-1 למכירה/החלפה: גלקסית החלומות (1025א), 200 משחקי ה-₪א 511 הטובים בעולם (1!05אמס), דיסקברי - 100 משחקי מחשב מעולים, אטרקציה אוסף מהמם של משחקים. בנוסף: הגומונים, קריוקי סטודיו, אפצ'י - הרפתקאות השבט המכושף, הפנתר הורוד - משימה בין לאומית. נ)אזי)א א 1 8 הא 5 -א מחן, זז )אה 5 זתס תאז, 1 .ו צסס וחד אוא, 1 דפס 13% 5035 +א4]א דה 2 דיןא הא ו ךז אה או ו םוא 8 .ד ס, אאסחט 1.5 אטאאוא טטגי.ום, טש 51, אמא אוד מטום. בנוסף תקליטור ובו למעלה מ-1,200 משימות הרחבה למשחקים: -666, א 2 1 )אה אי וכן מלמעוניינים 6 הציכו 6 משחקי תבקידים קודים למשחקים. גיא, 03-9621195. "₪ למכירה 2 תקליטורים מלאים במשחקי מחשב במחיר 100 ש"ח, ביניהם: 2 אסאשץך, אספאס.ז דט 5 ואס 757 2 פספצוזג 1א]אסס, שם ךז 2 אמוא צואאה, אספחסג ]אא 5ואחסש ועוד. אלעד, 03-6311534. ש למכירה 4 משחקים מקוריים: אטפפסת פד - 2 ססס.זט, .1 ת() 500 - 2 אטסאט1, צדי) 1א51 א ז5 51 עהסא טח אס מא פאתטא א כולם במחיר 200 ש"ח + מתנה המשחק הטסם]ז4 א מזאסד. ערן, 5 או 03-7398156. "ש למכירהי,החלפה: אחאסשד סשם, ()ג )ה א ג ]ןא 6 2 אססטנ [א :6 35 5 2 53 אב )ה כססהא צפא, מאזא, אד /]א, אסכ וסםם, 2 1 5, 3 כקאג.51] 0 רמכירה 6 צמאאסוא 0 מפאשס מה הפנתר הוורוד - משימה בין לאומית, החיה שבתוכו. בן, 03-9656249. מיעובייגבים "ש מעוניין לשדרג מחשבים מ-1ק ל-2ק או ל-23 במחיר מוזל. אמיר, 9--, ש מעוניין לקנות את המשחק 05 עד סכום של 50 ש"ח. עומרי, 04-8373491. "ש מעוניין לקנות את המשחקים: ואד דוא5, ךז אא 5 5האי פססחם , 2 הדוא 5 ואס הס זפ 2 ₪11 [כ 1 2 זכ 1 1הז, 2 ה 21), 2 05 ]אא 2 חקו 0 מס - כל משחק עד 100 ש"ח. משה, מעוניין לקנות תקליטור עם משחקים חדשים מלאים. דואר אלקטרוני, המוטט. סט 5150 וו ו מעוניין להשיג קודים למשחק אסא 1.0 014, בתמורה אתן צ'יטים למשחקים שונים. גבריאל, 06-6595828. ' מעוניין במשחקים: 2 55חד חס ואמדך ו-פפטא ה וא א איסד סוא. בן, 03-9656249. ה צילו!!! הצילו!!ו! תקוע במשחק אמאסשד סש בקטע שבו אני מדבר עם מוכר הדגים, אחרי שגנבתי את הפלאייר מרופא השיניים, לפי מה שידוע לי אני אמור לקבל רשת כדי לתפוס המבורגר. אבני, 03-9226652. ש הצילוו!! תקוע במשחק +15 .₪41 בתקליטור הראשון. אני נמצא בתוך המפעל של שינרה במטרה להציל את 05000 15אםג, יש איתי שני חברים לקבוצה: זאטת )1 החוד ו-5?). 1 1ב ד אא ה ם. בתמורה אשמח לעזור במשחקים אחרים. גיא, 5, ) 1% חק" מאת: ליאור אהרוני 6 אגא אשוספוו פנו דרך! מפיץ: 1)ספסשו] וזהו משחק המשך של סדרת משחקים וי חי שי יי הי יד ו *צטהה]א אסטשז1 זשואתסוא אחר הגיע יי היטה השוטוו!א ך הפולל שלל מכוניות ומשאיות המתהרות | ביניהן בתוך עיר אמיתית. מי / בי ו יפי - = באמצע היום - מה| שאומר שתצטרנו להתמודר עם פקקי תנועצה, מערכות משטרה, הולכי רגל, רכבות, מטוסים ואפילו גשרים שנפתחים ונסגרים לתנועה בזמנים שונים. אם חשבתם שזה הסוף אז טעיתם, כי במיקרוסופט דאגו גם לפרטים הקטנים כמו פחי אשפה, פנסי רחוב ותיבות עיתונים יי יש השלכה שונה - בנוסף, אפשר | לבהור את מזג האוויר, והחורף, למשל, מביא אי הת | ₪- ". א 4 0 "יו ו ז ",/ ל ב[ וי אש | ם היק ד ו / | תצפו להרוג הולכי רגל, הם תמיד קופצים ב יי ל זו הי)זדי).. 6:1 ואיזזא:ויוו או החלל במיטבו מפי"ן: %6ו61הו6וו1 61 לא לרבים זכור 60ו1שה281) התטוחטקתוז המקורי, אבל לנו יש הרגשה שמשחק ההמשך | לי הפעם מדובר על משחק שהמפתחים שלו ניצלו את כל מה שטכנולוגיית: המחשוב הצטברות של שלג על הכבישים | מה שגורם ) המשחק עצמו נותן בחירה בין חיפושיות מודרניות ומוסטנג והוא אפילו מתמקד במירוץ ולא בהשהתה, כך שאל המודרנית יכולה להציע, וכל זה עטוף בתוך עלילה של משחק אסטרטגיה. בנוסף חשוב לציין, שמדובר בגרפיקת תלת ממד מדהימה שבולטת במיוחד בזמן קרבות בחלל, ומבחינת יו שמ וי ו שי 1 במיטבה ופה ניתנת לכם יד חופשית לעיצוב ובניית ספינות חלל. מעב הו ילבך, משימה ‏ כאשר לפניכם לא פחות מ- | 0 טכנלוגיות | 'המצאות | שונות | שיסייעו לכם. כמו כן תוכלו לשחק לבד עליבם' לתכנן כל | שמונה משתתפים שיכולים לשחק יחד בקרב חלל אחד. בקיצור, נראה של - נמשחויאןוהון מ אוד להציע ואם הוא יישכח כמו ו < | ₪ 1 ! ואוד זט 51.1 ו האקדח מת מצחוק 4 - ו למעריצי הונדה בלבד זה יהיה משחק חובה על שולחנו של כל מי מפיץ: 61461₪6)ח1 :וא שמעריץ משחקי יריות. שחשווט"] 01 ז6ו50!0 יי מ יי מבוסס על מנוע ]] 6אגו() ולכן המשחקנראה | המתרכז במיוחד במבנה ריאליסטי של מציאותי בצורה מפחידה וגם התנועה:משלבת | אופנועי הונדה, התנועות שלהם, המסלולים בתוכה את כל תוקי הפיזיקה, במיוחד ‏ | וכח. כשמדובר על דמויות שנפצעות או מבנים כ + שי עוד יצוין שתשומת לב מיוחדת ניתנה על בלי הנשק ויש ברשותכם רובים ואקדחים דווקא פשוטים שיש צורך לחטעין מחדש מדי פעם, אבל אנחנו חושבים שדווקא זה סוד הקסם של המשחק. מבחיעת עלילה נציין שהיא בהחלט תגשים פנטשזיות למי שתלם להיות ולו להגע רמבו. *-- ₪ 1 8 7 . ן -- ו שר | ישי ו 1. 3 ו | . / . | .% > ו . . + - = -- ו = : *- 2 0 2 מה שמבדיל אותו ממירוצי אופנועים אחרים הוא' שאם למשל תיפלו מהאופנוע תוכלו ממ ממ ב" ו ו יי ו את המשחק ובכלל הרבה יותר קל לשחק פה מבחינת איזון ההגה, המהירות ושיווי המשקל. לנו בכל אופן קשה להתלהב ממשחק כזה, יי מ יפ ייר ל אופנועים, א()אא:) 1.0000 רובין הוד נוסח מיקרוסופט מפיזן: 1]ספטיטו][ משחקי פשע אלימים כבר אינם מקוריים כל כך גם אם לגיבור יש מכונית משוכללת יי אבל מיקרוסופט התאמצה תוך התמקדות בעלילה מרהיבה, ומלאת אתגרים ההופכים את המשחק למסע הדפתקאות מרתק, ותמצאו את עצמכם בהרבה מצבים והצטלבויות בהם תצטרכו להפעיל שיקולי דעת שישפיעו על ההתקדמות שלכם, | הפעם מדובר. על גיבור ו נגד 4 = | המ" בי וי ה וההצלחה מובטחת כששומרים על 7 ₪ חוקים פשוטים. = למל אם 2 ההישרדות שלכם נמוכים יותר אך כך תועלו להיות מהירים וותר, או שאם!תדרסו בדרך הולכי רגל תמצאו את המשטרה רודפת אחריכם ועוד. מה שבאמת יפתיע אתכם היא א" פיק לי | יי | (למשל אנשים נשרפים חיים) שבדרך בלל מיקרוסופט נמנעת ממנה. קמאי) וח התאהבנו מפיץ: גוחות 80ח1 / וא שוב מדובר על משחק יריות: וכנראה שזה יהיה הז'אנר המוביל השנה אחרי ששבענו ומושיי תי המרי וכך, מלבד משימות שהשחקן יכול לבנות בעצמו יש עוד 150 משימות אותן אפשר לשחק או בדמות :המתנקש או בדמות הצייך, כאשר לכל אחת מהדמויות יש מאפיינים, קו סיפור וכשרונות שונים. קוד - > יצוין יי לבן מ | מ ם צר מדים 6 מה שמצא חן בעינינו היא -= . יל = 2 037 אכזריים שמשתנים בהתאם לשלב בו אתם נמצאים. ₪ -8 | - | 1 " ו ו 4 + . ו "> - - כ א ן בלעדיות של ]יש ו ב 1 "3 ואסטרטניה מהשורה הראשונה. וו ג עו + ח- 378 | | . 2 7-7 אי" המיר = קן 7 6 = 1 יַ | וו וש 2 0 | - 0 ! ו יְ . : - 1 ח 1 זו )ו 4 " -- ו 7 + ןו יה שר 9 - 1 6ב דודו | הזתנות בררטיםי אושראי. חייגו: 800-220-840-! א ם = ₪ א ₪ הורני וזוגתו, חוזרים... ובגדולו גל את צידו האפל בשעה שאתה בונה את ממלכתר התת קוקעית. אך ראה הוזהרת !!!ו עולם התלת ימד הופר את הרוע לממשי ואכזרי יותר מתמידי הפצה ושיווק ע"י הד ארצי מולטימדיה חס .2 0606 60 סה טב . אא - 4 . טאו וח( 6חז חו 5דוה סוהסזז86!= 01 5אז3 306 זז 80ז0ז5וח8ז זס הזו זה 66607 הססחחנו 18 סחהב ,וו ]םס 0ח38! שחד ,סחס! מסזוו|ום פז ,חסזז! ₪0 ,5דוה 6וחסזז6פום .15 6והסזז60ו₪ 1993 6 הטסש ד 5דוג סותסזזסט|] חב 5 16| פהסווסטטסזק חַסז!וונום .7858780 זוז || .605 זפחזם זס/טח8 518105 להשיג ברשתות השיווק, חנויות המחשבים הצעצועים והספרים. : להזסנות התקשרו 24 שעות ביממה לטלפון: 03-5124040