WIZ – וויז – גיליון מספר 100

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד… – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
0 | 0 שי"ח (כולל מע"מ) באילת 24.10 ש"ח אוגוסט 1999 - רגיליון זה מצורף משוחק ההרפתקה המלא | 8 |ן וששוו | ווזור 2 ו ההשו 4 93.4 07 7 ל' 9 ₪ ספיישל 100 - תולדות משחקי המחשנ ₪ ספיישל 100 - מה-1 ועד הפנט ₪ ספיישל 100 - דברי ימי האינטרנט ₪ חקירה מצולמת - אא 0% א ₪ הכי אקשן - 1.5816 58 דאס גמד ה 0. ו :1.1 1 4 57 אס עץא ועוד ועוד... * המבצע בתוקף עד גיליון 101 0-| לקראת חגיגות ה-100 של קוא ייצרך מבצצ חסר תקדים יורקו מעוחקי הווה שימד לב, האיש שיביא למצרכת את מספר המנויים הרב ביותר. יזכה 1- 21 המשחטקים הטזבים ביותר בשוזק: ]| זי - יו . תי -. ה[ .- ו . - ₪ 6שחטון!ה חחו))-א יר ₪ 2 הסס)ץ ז600516 זס|וסח בר -- || חס ץוחזה ור . ₪ חסז 0 טטף5 06ף0 5זט/ זטו5 ב 5 הסס6ץ1 נססזווטח ויר . וו ו - . תאו -. וו . ₪5 [ה6הוטחזטסז |ט6זחש צר "ה .-. -. כל מה שצריך לצשות, הוא לשלוח אלינד את פרטיהם של המצטרפים החדשים ולוו יי -- = 7 תמלאו את פרטיכם. כמו כן, יוגרלז בין השולחים, 0 פרסים מדהימים - מתבת מיטב החברות! לכב "סנצט ה-100" במידה ויש מצטרפים נוספים, צרפו אותם בדף נפרד עם פרטיכם. ] ₪ חרשות מעבר לאוקיינום. - שיו .> :+ 1 הוראות הפעלה + ,ב ₪ 07 7" ₪ 0 הקירה מצולטה 8-7 | 4. א 7. ה 7 8.08 ₪ 20: מצעד המשחקים 0 0 | - 0 ₪ סודות מחדר התמיכה ,"+ 4 - 12 ₪ 62 אקשן: האם3א :וז] פאהטס - ו | 97" גמ זת פאס - עמ 7-6 בוקוא ו 7 אקשן 1.1 ) בבטא זא [אאט1 0000 000 ",יו ו ה ₪ ספיישל 100: תולדות משחקי המחשם רהה ררה ה הר כ > 8 : ₪ כ אקשן: 1וא015 ₪50 24 - ו כ מווצים: 1 .081101 . 11 6% 6 1 ₪ 60 מרוצים: 4 פפם?5 08 ספפא. 000 - 3 | מ 'עטולמגר של דר ידיי קיק 5 ו וי וי 2 0.7 ₪ כ מרוצים: ₪85 אכ גוא אאוסדפווא - ' 32 5 הזה אזוסדפווא 0 אינטרנט: חדשות אינטרנט 4 אבי כ 7 ד שר ד 8 ה לעי ₪ אינטרנט: דברי ימי האינטרנט 7 7 3 ו אינטרנט: נקודות ציון בזמן = .-‏ 38 ₪ כ") אסטרטגיה: 781885 + מפאמצזאט קוהפתהז8 ---- ----- 40 ₪ 62 משחקי תפקידים: ע08/ופ 6815 מאטסאם ------- 42 שש ₪ מפיישל חומרת: להוטו אמ'8417 77 0 0 0 0 0000 00000000 48 ל % דד-ליין: *מאהבעיה?". - -- | - 5-9 -48 4 8 לוה = ו בש 0 ותד + קומפת הז 87 משחקים באמצע הדרך 1 7 עמ 40 שי וי - וי - | עורך ראשי: קובי סיט * עורך 6: דויד וילברשטיין . עורך משחקים: ערן פולוסצקי * עריכה לשונית: זוהרה זולברג * מחלקת מנויים: מיכל מצליח + צלם: יהודה נגטיב * המשתתפים: ד"ר 2ז/ו, קובי | סיט, דוד זילברשטיין, מורגן לה פיי, דוד אידלם, רועי ג'נינגס, ערן בן טלי פרידמן, מיכאל לוגסי, אור פלג, פול נריה, בן כספי, שי אבני, ענת סבט, עמית חסון-אלוני, | רועי זילברברג, ענת סבט, מיכאל לוגסי וערן פולוסוצקי * עיצוב וביצוע גרפי : אריקה שפיגל, עוזי דור, מירי פליגמן, מיקסם טכנולוגיות * דפוס: אומני אופסט בע"מ * מו"ל: 12או, ירחון * מערכת ומנהלה: כנרת 13, בני ברק * מען למכתבים ולחומר מערכתי: ת.ד. 2409 בני ברק, מיקוד: 51114 |. = טל: 6 פקס: 03-5708174 -סער, לי בלום, פול נריה, מחירי המוצרים המתנרסמים בעיתוי עשויים להשתנות , המערכת אינה אחראות לתוכן הטודעותב חומר טייולח למרכה ל לא יוחזר. =- = המשה השמהחממעת ‏ ין פ-000 אחד הדברים היותר אופייניים לטור החודשי הזה הוא איזושהי התרפקות נוסטלגית, אבל הפעם אנסה לחרוג קצת מהמנהג המגונה הזה ולומר לכם שיותר מכל גיליון אחר, גיליון המאה של וויז מבשר שזוהי רק תחילת הדרך ושיש עוד כל כך הרבה מה לעשות וללמוד בתחום הזה בארץ ובעולם, כך שגם אם העיניים של חברי המערכת התעייפו, גם אם הגב כואב והצוואר תפוס משעות המסך הארוכות וגם אם הפלנו כמה מחשבים ושרפנו כמה מעבדים, אין לנו שום כוונה לחשוב שהגענו לשיא ולהפסיק את החגיגה. למען האמת, החגיגה שלנו רק עומדת להתחיל וזה אומר שאנו מכינים לכם הפתעות באמת גדולות בחודשים הקרובים. בשלב זה, הרברים עדיין במשא ומתן ועדיין אין לי אפשרות לפרט את הכל, אך כשהתוכניות ייצאו לפועל ווזה יהיה ממש בקרוב)ו, תוכלו לראות כיצד עבודה של שנים מקבלת ביטוי והכרה דווקא בגלל שהצלחנו לשמור על איכויות שלא מביישות אף כלי תקשורת שעוסק בתחום הזה, איכויות שאפשר להתגאות בהן במיוחד כי הן מבטאות דבקות אמיתית במשימה ואמונה אמיתית שהכל אפשרי. התוצאות האלה לא היו מתאפשרות בלי חברת באג מולטיסיסטם, אנשי המערכת ובמיוחד הכתבים, עורכי המדורים, העורכת הלשונית המופלאה, מחלקת המנויים, הגרפיקאים, הכורכים, המפיצים, בעלי הקיוסקים וכל מי שאולי שכחנו להזכיר. הדבר הבאמת גדול הוא שמי שעבד על הגיליון ה-1 של הוויז יכול להיות עוד יותר גאה ביום הזה, וזה המבחן האמיתי כי זו לא ממש חוכמה גדולה להתלהב בשלבים הראשונים אלא לשבור שיא ועוד שיא ורק להתקדם. אז הייתה אמירה לעתיד, הייתה קצת נוסטלגיה וציונות - מה שנשאר זה ליהנות מ-, ]4 תזס ]א ד6, לתת גם מילים טובות ולהמשיך הלאה, כי יש עוד הרבה מה לעשות ובעצם רק התחלנו... 4 סי תשובות לשאלות קוראים ומנויים בין השעות 0 -16:00 בלבד. = = ד' - - שש ל > 5 ' 3 הירדה] 5 , | י / . - 0 34" . שמ |" ₪ '.' 0 - | | - 4 )) . "7 ירי א - ב .ל" .מ -. * -7 4 4 / ו % / 7 < 4 % , - | - לת . - , /- | [ | "₪ 2 - - - ש . , . "| ''40. 47 ₪ '. = 4 -% - " | ש 1 , - 4 - - - 4 =- 2 - = . , . , . ו . 4 -- [ / . ' - 4 . --.-- ו % . > ] 4 א .שש -%]א 4 שש = . ₪ . - 4 - 1 . - = = 0 21 ₪4 ר] . / ן ₪ עדי - אשד "א % . . : . | בד ₪ 3 שו = ₪ . 5 1 . / / 1 1 "ו עד" 4 ' | . רז - / 8 . 1 ". 4 / / - "שיא 2 . "> / צר ₪ 0 ו היד חר | ו . . ." ₪ ה % / 2 3 | /- יק -- - . /- ו . 4 א "₪ . מל 1 .| - וי . ב 1 1 + : 5 [ " ת / '" + / ₪ / 4 . - 1 , / - = ו . + -2 ל" 5% ; וגבו" + /. * . ₪ , + ו" .= "ל .. 5% ' = > ( = 4 1 "...ה ו 1 / = | 4 4 .. 4 יְּ א 9% חן "א 2 א חן ו תק ג " *%- > | .2 2 4 ₪ ₪ "-. ב-א ₪ | הייריה = 1 )-- מחשב יותר ויותר מהירות. פנטיום הכיל 3.2 מיליון טרנסיסטורים וב- 1995 הפך . ₪ 4 == | | ם שטנד ב- טהווטקותסטזטקט5 זס] זסות66 |ההסטוגו פחטוזהטו ]סק ה-6ו10%9א, ‏ אמצע היום. כמובן שהאי 'מ: 0ו0%3] נתן פתה לאינטרנט כמעט ל 2 8" > == בלר: שה 1 זה / 1 ו / " 1 1 ו [ ז ְ "ו ן | ו ב 7" ן ו .9" / . 3 0% - ו ן וו חק. אוסן/ 01 ₪ | 211.1 . . / "ו ]₪ . 4 - = | | לו יק . . 7 . | 0 | / 1% | | 4 ו -. . - ה גו , / . , ]0 1 ₪5 | . ש" ו - ₪ / . | | 1 2 חי ו / 4. ₪ ₪ | , / ו ₪ של א / ּ | | ו - 4 - " ג - "4 | 4% 6% / % 6 זם | |ה/ו זוהי קפיצה קדימה אחרי שהומצא המחשב הנישא. מדובר בארנק כיס רגיל המקופל לשלושה חלקים ומצויד במיני סורק, מסך תצוגה זעיר ומקלדת! זוהי מערכת שתשרת אתכם כמחשב אישי, ו ל יי ,וו י.יּ -‏ 0 קסד א וק 300 שח חברת 0ז30%3 ז61|או16] שיכללה את המחשב הזעיר והמצליה א.2001 11 כדי לעמוד בתחרות עם ₪ פאסטחו/, ה- א.3001 ק1] מצויד ב-2%]0 של [(הא, הריץ ‏ 6ק ]1 ש6קץ7 68761 וחריץ ל- 6 צזסוחשות 135. היתרון הבולט של ,3001 117 מול ה- 6-5 פאוסשחו/ הוא שב-6₪ 60 עמודות ורזולוציה של 480 על 240 ואילו ב- %,3001 :11 80 עמודות ורזולוציה של 640 על 0. יתרונות נוספים הם ששתי סוללות /4/ יספיקו לשימוש של כחודש, התצוגה רגישה למגע כך שאין צורך בעכבר, והערכה תמורת כ-2,000 ש"ח מגיעה עם טרנסיברים אינפרה אדומים, חסק 561131, רמקול מורכב ומתאם -6/. פשוט לרוץ ולקנות! 2 א ,7 4 , קוב 1 ואולי :ןי וטוח פסותטז)66]] זטותטפתטי) והפוטטפוו]1א ו ומכירת ה- 77% טש טחסווהוכו. המוצר המוגמר ייתן שירותי אינטרנט דרך מכשיר הטלוויזיה, כ שתוכלו לקבל דואר אלקטרני, פחופאיסזם 60', תמיכת בהצגן, אקסטנציות .11אך1] המבוססות על /ייך ועוד. וכך, תהפוך חברת א6ו% ]638 לספק השירות והטכנולוגיה תבוא מכמה הברות ענק, כמן: טזג אוסזטו], ה[סזסוס]א ו- פאג|פץק5. סליחה, תיקון! בטעות פרסמנו בגיליון 98 שבובות נמ :3 0 וי יש ד זך ימור יי לרכוש אותן בחנויות המובחרות. | <> ₪000 שק 2 ש >- ו ו הוראות התקגה והפעלה המשחק מיועד למערכות ההפעלה 8 > \ בלבד 3 200 פנטיום 166 (מומלץ פנטיום 2) / ₪ זיכרון 05 מקום פנוי על הדיסק הקשיח להתקנה מינימלית ו- 400/10 מקום פנוי להתקנה מלאה בונן תקליטורים (1א()א-602) במהירות מרובעת כרטיס קול, מומלץ כרטיס תלת ממד 8 *ס הו 200 1. הכנס את התקליטור לתוך כונן התקליטורים (01א-כ.)). 2. לאחר מספר שניות, תוכנית ההתקנה של .41 5015%] 0251 תתחיל לפעול באופן אוטומטי. אם ]0 = היא לא מופעלת בצורה אוטומטית, לך "למחשב-שלי", לחץ לחיצה כפולה על כונן התקליטורים תאסא-60) ואז לחץ על אא סיט ה. 3. פעל לפי ההוראות שעל גבי המסך ולחץ 145017 מספר פעמום. עך סיום ההתקנה. 4. לסיום לחצו על 1%1511, 5. ניתן להתחיל את המשחק דרך תפריט "התחל", "תופניות" - בתיקיית ) > )כןכוצוין וזדדו. וכאצזכ)ז1א, לתנועה.השתמשו במקשי החצים של המקלרת [] - עזרה ופירוט כל המקשים הנדרשים. [זו - התקף. ופ - קסם. 6 - דיסק מגן. - חא הפרק הראעוון בסדרת תםץ₪] ז[₪0ו6ז01כ הגיע לארץ באיחור מה ובעצם מנע מרובנו לעכל את הסיבות להצלחה האדירה עוזכה לה ברחבי העולם. הפם מגיע אלינו הפרק העוני שדורו מאיתנו להצטרף לצדם עול הרעים בסיפור, להצליח לצאת ממעמקי האדמה אל אוויר העולם ולחסל את הטוב עוניצח בפעם הקודמת. - 3 ותראו את תיבות הכספים במשתק. ותראו את הטרולים הירוקים. מלכודת הפחד - מי ימצמץ ראשון? ו ה5"בצ'"]י ...= 3 + ץ . . ו | . , ו | | | י"הה. ו / מ | . , . . ו ו / | ' ו | 15 . 1 יּ | , ו | ן [ , * . ד / " הק " - | 4 . ' 1 / 1 7 | | .%4 . מלאך החושך יוצא מהקריסטל. הענק המטופח. המלכודת המסוכנת ביותר - אי אפשר לזוז! לאחר היעדרות של חודש תוזר זג דא6 .1 לפסגת המצעד, מיד אחריו נמצ% ה-06ע82 של השנה, ₪ך6 >'חטס.41ת ואל המקום חשלישי צונח 111 1880085 שרק בחודש. הקודם כבש את הפסגה בסערה גדולה. פריצה גדולה נרשמה במקום ה-5 בדירוג אליו הגיע הפרק השביעי בסדרת הפנטזיה המופלאה, 6 סססם אס - חצ סוסגוא 6 ותשא מסאסו הלד אד ממוקם אחז הבתר "חר אאטז קס דה א גוא מגדד, הלא הא הפחק חשישי בסחדה. 5 מהמקום ה-5 עד המקום ה-10 נמצא אזור 5 היציבות של המצעד שלנו וניתן לראות תנודות מינודיות * של הקלאסיקות שמצויות = כאן. בהזדמנות זו אגב, כדאי להזכיר כי חלק מהכותרים המוזכירם בחלק הזה כוללים גם את קטגוריית משימות ההרחבה ל-ךץ א 5 1 םתאש ואחרים:. את העשידייה השנייה פותח ")1.13 1ה. כ אר- א שצונח שלב למקום ה-11 ומיד אחריו ניתן למצוא פריצה חדשה, את 3 הס|מאג וצמוא שפשוט נכנס היישר אל המקום ה-12 ומבטית להביא לנו סימולציית חלל ודובוטיקה מרגשת במיוחד. במקום | ה-1% - ממשיך | לדשרש םוסק סד .1.1 ונס שבניגוד למקור של סיר מאייר - לא בדיוק הצליח לכבוש את פסגת הדירוג. אבל מה, הקלאסיקות לא נעלמות אף פעם ולקראת צאתו של הפרק ה-8 בסדרת צ5הדאגת .זהאזת, מצליח הפרק השביעי לטפס ברבעון האחרון מהמקום ה-26 אל ה-20 וכעת אל השלב ה-16 בדירוג העולמי. | לעומתו, על 99 ₪1 עוברת תקופה לא קלה והוא צונח שני שלבים אל המקום ה-17 וכך גם 3 םסא גוא 5ק51אסזקוא ג ו שלאחר התאוששות מעניינת וטיפוס למקום ה-14 חוזר אל המקום ה-18. אותה מגמה אפיינה את 3 5 שיורד שלושה שלבים אל המקום ה-19 אבל לא הכל שחור ובמקום ה-20 של המצעד " ניתן | ?מצוא | פריצה | חדשה, אסוך אס אוד פס מודאזט אפד הגד ה מ וד הי ם אד 2 1.007 1 מהמקום ה-17 אל ה-21. א 2 1.15%1 זא מק]א] מהמקום ה-18 אל ה-34. * 3 555 אסש מחטא מהמקום ה-19 אל ה-25. | הכתובת לדירוג: פחסווסטנסז סןס. 6 [88ז51א|ז8 וה וההםזפזוסר 46] 3032 פ5חההּהפחופו החד וח 5438 ₪ סןסן לגולשי אוטוסטרדת המידע: רחסס. פוה הסם!זוסאי. תוכזו ונ 1 די יי אתם קוראים את 12 אתם קונים את 712ש, ועכשיו, רשת באג סטור באה אליך בהצעה מיוחדת: קוו שלושה גיליו(ות של 712 ברשת באג סטור | שי ₪ בד -₪ 2 | ב הף '.--- שם החברה | שםהמשחק | מספר דירוג קודם | דירוג נוכחי... = שבועות 5 סוסה ד0= 5 - 3% ג הסדא 24 כסס3ּ ורוו ור[ 3 9 ב | / | 16 ההחפופ שפן | וה 00 ססג3 = וו סוה 8 דווסווו 3 ?לו ו סה ד -. דש ופא 66 | = : ו ו 0ו פסה קסחסווו | -% 3 אסופושוד0 4 ו ו ו )תו ןז גיליון כזס' 8 24 , יק ות ו ו יונ 1 ור חתימת המוכו ]ג 5 מ ב 49 טוט הצור ש חראת הקבות ₪7 ₪04 == שיש דהא סואס דסם ום 17 "| ₪ -+ 0 6 ו | - , 3 1% | חתימות הס(יף המשו 3 - 66 0 = : 0 אשד דפ | ת"א: דיזינגוף סנטר טל' ו03-528828. דיונון אוניברסיטת ת"א טל' 03-6430470. רמת אביב קניון אביב טל' 03-6437218. רחובות: קניון רחובות טל' 08-9456433. אזור הדרום אילת: קניון מול ו 3, אשדוד: קניון אשדוד רובע א' טז' 08-8569678. באר שבע: קניון הנגב סיפרי טל' 07-6286653. היפו, ב"ש מרכז ביג 07-6287420. אזור השרון הרצליה: בית מרכזים 2001 א.ת. | פיתוה טז' 09-9585457. "באג צודפים" הרצליה צמרות : "מרכז צמרות" טל' 09-9587169. נתניה: קנ'ון השרון טל' 841963 אזור הצפון חדרה: קניון לב חדרה טל' 06-6341430. חיפה: קניון חיפה, דרך פרויד, מבואות חיפה טל' 04-8500583. קרית ביאליק: קניון הקריון טל' 41691' בת ים: קניו| בת ים טלי 8. ירושלים: רח' הילל 6 טל' 01-6150254. אקדמון באוניברסיטה העברית טל' 01-5882164. ראשל"צ: מרכז רוטשילד טל' 03-9500795. קניון הזהב טל' 7659 --6 - . % 747 "3 .ו ו 6507 וו5 ד67ו1] דהמוס6 התחל את המשחק בקואורידנטות ב ו |[ ו יי יי ו וחפש את הענן. מתחת לענן, בערך בגובה של 2,000 רגל, תוכל לראות חזיר ורוד ענק מרחף באוויר. כדי לגשת למשימה סודית, חפש את הקובץ " 11א.1א /='1", שנה את שמו ל-"115א.]151" (אם יש לך כבר קובץ בשם 115א.1\י=י1, מוטב שתגבה אותו) ולאחר מכן הפעל את המשחק. כפעת, משימה חדשה ומעניינת בשם "סוט ואד ואו הזז זג מ]אטחייי תופיקע ברשימת המשימות לשחקן יחיד. :ספם הוקואם ]0 ₪05 5סא 0 55ו₪. כדי להפעיל את הקודים הבאים, ו חלון השיחה בעזרת המקש זטוח=, הכנס את הקוד ולחץ שוב על המקש זשוהם. 6 מ דכ מ כ לדרקונים, משאתקפא .ד א - הופך חיות רגילות לחזקות יותר. א - מוסיף לכוחותיך יחידה חדשה בשם קת אע 3 - תינוק רכוב על תלת - אופן. יפ|חוד דאהשאכ) - מופיף יחירה של סופר - כוהן. "ז, ₪ | .5101311 - מוסיף יחידה בשם 9 10/, רובוט בק ל א ו - מוסיף לכוחותיך לוחם 6 ָ( 4 - - משתמש באיכרים בתור תחמושת לו פולטות, 01055 פווד :2 פססום ‏ כדי להכניס את הקודים, פתח את חלון השיחה בעזרת המקש 1, הקלד את הקוד ולחץ על המקש זטוהת. ספות - מצב "אל". 3!)קחז - מוסיף מגוון של כלי נשק. טח]סטט]סאתהטטקות - מוסיף עוד כלי נשק. סהווחגקווו - תחמושת מלאה. ית עו[ו!ה6ו!קוח. - בריאות מלאה. והתה זט עקות - מציג את הקואורדינטות ל 066 קוו - מעלים את הצגת הקואורדינטות של המיקום שלך. 6 שטוו - הופך את כלי הנשק שלך לעוצמתיים יותר, ||ח6!]ואקות - הורג את כל האויבים בשלב. קט60סקקות - מגביר את מהירות הדמות. זטטחטזופקות - מחזק את הדמות. ו ווח - משנה את הדמות ל- 1 151 0. [סהותהאוקות - משנה את הדמות ל-, 1[ 1 15. הפקות - משנה את הדמות ל- ,1. ]3 / 00 זטטקות - הקלד פעם אחת כדי לקבל | סוזונו 4 ברטה. הקלד פעמיים כדי לקבל שניים. הטטטחוהטה ות טפקרו - מוסיף לך את מכונת הירייה. הקלד פעמיים כדי לקבל זוג. חטטוסופקוח - רובה תקיפה קצוץ -קנה. הקלר פעמיים כדי לקבל שני רובי תקיפה. 86 זטקוהיקות - מוסיף לך את רובה הצלפים, עשעז סקוו - הוביצר, מסתתהטהו!הקהחקוה - אש! אש! אש! זוז ]טטהופקוה - מוסיף לך את ה-10₪ אמא) צדוג ג אפ חטופוהנחוקות - שם קטן. נשק גדול. ו ל את רובה התקיפה.. . וטוט קתו - נשק ה- 300800558 וקו * - רובה הל זר מתווסף לכל נשק שלך. ₪ * חטהחהשה!אטוקוח - תותח הטסלה עומד- פיי : וכוה - מוסיף לך את בובת הוודו.. טוטטו|וכןחו - נותן לך את ה- ₪ 0). אמוקקטחסטקוה - נותן לך את כל החפצים. שפזטחטטוחקות - מוסיף 25 לבריאות. זט טסו הץ11ה6זכוח - מוסיף (300 לבריאות. ה אוקחו - מוסיף 25 לשריון שלך. ה שסזסאוטתקוח - מוסיף (100 לשריון שלך. ששוח - מעלים אותך. זטווחזט וכוז - הנזק מוכפל פי 3. > -ק | | כ . ו | / == הקלד 06080 בזמן המשחק כדי לאפשר את מצב הצ'יטים (המשקפת שלך תופיע בזמן שאתה מקליד, אבל אתה יכול להתעלם). כעת, הדינוזאורים מתעלמים ממך כל עוד אתה לא יורה, יש לך תחמושת אינסופית והלבה לא פוגעת בך. נוסף על כך, במצב זה אתה יכול להקליד את הקודים הבאים: ₪ - מאפשר לך לרוץ ממש מהר. 5 - מצב אטי מופעל/מבוטל. 7 - מציג את מספר הפוליגונים בכל תמונת מסך וכן את הזמן שלקח להציג את תמונת המסך (במילי- שניות). :05 אוו 6 צדטס וס .+61 פווד פאסץפפ] [ 0 6 ירי | בר בער | אתה יכול להשתמש בקודים הבאים! - ש+ווות5 - אתה הופך לרואה ואינו נ יאה ו כ לצב על פי בחירתך. השתמש בעכבר כדי לקבו את 6 1% -- ו ומטהדאפס הוזק וג לעורך המפה, דרך עורך המפה אתה יכול מ ל ד צ - מראה את כל המפה. [-+וח - יוצר יחידה, 2 - מגלה טכנולוגיה. יש ב ו 4 - משנה/קובע אנרגיה. 5 - משנה שנה. 6 - מחסל את היריב, 7 - מציג הילוך חוזר, וי שי מיוי 9ז+1/וה5 - עורך את סוג הדיפלומטיה של אחת הקכוצות. 3 טפ הס פפפא - הי יר בכל תפריט כדי תי עמ וכ ל לי סז - מגביר את התנועה של המחשב בכביש. וו פיי מ מ יו ה-"ץ67 מאןק]אם". (0 | ידיי מ ליי ו | וי נמ 07% - מאפשר לך לנהוג במרצדס. 07 - מאפשר לך לצלול במהירות:> | בזמן משחק לשחקן יחיד. 5 - מאפשר גישה לכל המכוניות. בזמן המשחק, לחץ על + כדי לגשת הקלד אחד מהקודים הבאים לפני שאתה לוחץ על כפתור :8/0 כדי לנהוג באחת מהמכוניות הסודיות הבאות: [200) - מאזדה מיאטה. 2 - הלאנד -קרוזר של טויוטה. 3 - משאית. 43( )+ - 31 סדרה 5. 5 - פליימות' ברקודה משנת .11 6 - שנדר פורד מיוחד. 7 - ג'יפ צ'ירוקה. 8 - טשנדר פורד מוגד 9) - מוסטנג משנת 64-65" 0 - שברולט 66'. | 001 - ראנג' - רובר; 2 - אוטובום. 3 - מונית, 4 - משאית של שברולט. 5 - טנדר של וולו. 6 - סדאן. 7 - מכונית משטרה תס זשו תאוסז). 8 - מכונית משטרה של מוצובישי. 9 - מכונית משטרה וח/ התגזכ). 020) - מכונית משטרה ראנג'- רובר. 4 :ו 5 כדי להפעיל את הצ'יטים, לחץ על המקש "* " בזמן משחק ולאחר מכן הקלד אחד מהקודים הבאים; סא ד - מצב "אלי:לפל הקבוצה. סדה א - מצב "אל" לשחקן כ אמקקסט ]6 - מגדיל את הידיים והרגליים של הדמות. :ו ו הדמות. יו ו הראש של הדמות. ₪6 וכ והי = הפאז אסא - מכבה את האינטליגנציה המלאכותית של ב אאא א אד - הופך את הדמויות התלת ממדיות לדו ממדיות: 0 - נשימה כבדה. א ]ןאט - ניצחון. :הש ההד5 אסהפהט50 פטססם כדי להפעיל את הקודים, בחר באפשרות 5 ולחץ על ". 1 הת אזז:)", במסך שיופיע, תוכל לראות משבצת שמכילה את המשפט "ממ 556005 זטותם". לחץ על המשבצת והכנס את הקוד. לחץ על .[ +51 כדי לבטל את הצ'יט. 5 - תודות בסגנון ₪ 5 זו אא ]1.5 - מפעיל את ב 76 5 | ב 0 9 (0 םי וי יתמו שי יי אאא - משנה את הבקרה של נחמים. = ו שו א ג'ויסטיק ה-"א') 008 = )אכ)ת". א - מאפשר לך לשחק כ-[1-5. צ.ז 1/1001 - חיים בלתי - מוגבלים. 0 סט סד - נותן לך את כל תוספות הכוח שקיימות במשחק. וו לחץ על המקש "-", ורשום אחד מהקודים ובשיי סותוחג!] - תחמושת מלאה. - יכולת תעופה. 1 - יכולה תעופה, גם דרך קירות. 06 - מצב "אל". \ - חזרה למצב נורמלי. 1 - הפעלת היעלמות. 0 שוחו - כיבוי היעלמות. [ג!1ו% - מחסל את כל האויבים בשלב. פוב ומוי תו ינימי ירי א ב 0 - החברה שלך זוכה ב-100 , החזק את המקשים 0 30061 למוצם וה החברה שלר זובה במיש. | והקלד אחר מהקודים הבאים: -- ורי | ₪20 - מגנים בלתי- מוגבלים, : תכל א - טייסים ומשאבים בלתי- 8 5 4 מוגבלים. ל 2 - מפה מלאה של שדה הקרב. 8 - מהירות הרכבות המרבית דא - תח לתי- מוגבלת. 4 | 2 3 - כל המנועים משודרגים לדגם 03 (עבור חלק מהרווחים). פחופ 16 שוח 50 - מאפשר גישה לכל סוגי המנועים, הזעו ' - מגדיל את גדלי הערים, 5 ד = 'צ ל . 2" | ל - "רה א" 4 2 4 ן .₪ םּ 3% 778 | הש ה השממ ממ ראתר השמא=תא לרך 7-ו | | . . 3% | יי 8 - אתה מת (שימושי?), חסוזותט5 - נותן לך את החפץ או הנשק המבוקש, כאשר במקום א אתה רושם את שם החפץ. כדי להפעיל את הצ'יטים, לחץ על המקש ע], והקלד אחד מהקודים הבאים: שש - ניצחון בדרגת "זהב". שוגן בדרגת "כסף". ב [בות"י 5 הי הקלד את המילה שחזעט, ולחץ על המקש זט)ח. כעת, אתה מוזמן לנסות אחד 1 ב מין; בן וו ןוניי 6 לחץ על /0+]ן6, וכאשר אתה שומע | / צפצוף כפול, אתה יכול להיות בטוח שמצב ' הצ'יטים מופעל, פעת, אתה יכול להכניס אחד מהצ'יטים הבאים: ו :7 כו ב 5 - אתה הופך לבלתי- פגיע. 7 | 0 | [ | . 5 ו 1 = 2רודירי הדונליכיה הימי ₪4 יי 3 - לחשים 4+ - בניינים כ+1730 - 4 1% ]א כ :7 וב [ ןי :1 פתח את הקובץ 1א]. א זכ]. ₪31 שנמצא בתיקיית המשחק בעזרת עורך טקסט והוסף עו כ ו 5 קדה ו "פא קכ) ם1א/ ג)". כעת, שמור את הקובץ והפעל את המשחק. כאשר אתה נמצא במשחק, לחץ על 8ג'7+|זו:) כדי שהשורה בה אתה אמור להכניס את הצ'יטים תופיע (לחץ שוב על מג'+ן) כדי לסגור שורה זו, כאשר סיימת להכניס את כל הצ'יטים), הקלד את הצ'יטים בדיוק כמו שהם רשומים כאן ולחץ על המקש זטוה: כדי להפעיל אותם: (6316207204ז)16 06815:1> - מזמן 10 תרנגולים מטורפים לחלוטין שיגנו עליך. (0וזו-]:זהטח-> - מוסיף לך 5 שיקויי ריפוי, 5 שיקויים שמנטרלים רעל ומגילה אחת שמחזירה לחיים דמויות שהפכו לאבן. :)הט - מוסיף לך 500 זהב,. 0 רת ו מאת: בן כספי הכחול של ז'אנר ה-500016 הספוש ור וקשה למצוא לה מתחרים או יורשים. = 1 גל 7 ל ו וזה מה שמשרת גם את הפרק השלישי ו למשחקים מרובי משתתפים. מסיבה רבת משתתפים צוות המפתחים של המשחק משוכנעים שהפעם הם יצרו את משהק קרב המוות המושלם - העלילה מאוד ממוקדת ופשוטה, קרב מוות ברור והתקשורת במשחק יעילה ומהנה. בנוסף, יוכלו השחקנים להתחבר | למשחק אינטרנט ולעולם ה-20866) בלא יותר משלושה קליקים, וכדי ליי יי ושל מודם א56) שייתן מהירות מפליאה מבלי לפגוע באיכות הוויזואלית של המשחק. למתחילים המטרה הראשונית של 3/4) בגרסה של שחקן יחיד היא ללמד ולחזק את השחקנים החדשים בקרבות מוות, עד כדי כך שאפילו השחקן הכי שלומיאלי יוכל ליהנות. המשחק בנוי מכ-40 רמות ברמת קושי עולה, וי[ ב לי המשחק יתאים עצמו לרמתכם עד שתנצחו. סדרת 02486 היא ללא ויכוח הדם" המותאמות באופן דינמי ומדהים ליכולות דע את האויב מטרתם של ה-₪01% היא להשמיד אתכם. די ] נ יג = מ ד ל ה ל 0 יי ל ו עליכם להיות סופר עירניים, התנהגותם של ה-%ו₪0 משתנה בין הרמות השונות של המשחק ק ובשלבים ההתחלתיים הם יוכלו לירות בכם או שהם ירדפו אתכם אבל לא יהיה להם נשק לדו 5 מבחינת כלי הנשק שיעמדו לרשותכם אין הרבה חדש, שוב תמצאוהו את ה - שה>הוגּה)) לקרבות פנים מול פנים ואת מכונת הירי. בנוסף תוכלו להשתמש ברימוני יד ובמשגרי טילים שמהירות. הירי שלהם גדולה מתמיד אבל על חשבון מהירות ' הטעינה מחדש. לגבי כלי נשק משוכללים, תמצאו את אקדח התאורה, ג ]3 אכזרי מתמיד ולהביורים. המשחק נטו מנוע המשחק שוכלל וזה בולט מאוד תוך כדי הקרבות. מפות המשחק גם מעניינות . כוללות אלמנטים של תאורה מרשימה, ערפל ופוליגונים, כאשר העיצוב האמיתי בא לידי ביטוי בזירות הקרב שהשאירו אותנו, בכל אופן, עם פה פעור. וד יה יו ןי יי תיתקלו = יו הייו לבה, בורות ללא תחתית ורמפות, כך שבעצם חשוב מאוד שתשמרו כל הזמן על הבריאות והנשק. יי ו ברוטלי ואכזרי, שידרוש מכם להיות דרוכים כל הזמן והוא יהיה בין המשחקים הטובים ו = הדמ 1 מה ב נשווה את /0(3 לקודמיו, השינויים העיקריים הם במהירות, בעיצוב ובאפשרות למשחק רב משתתפים. מעבר לכך, כאשר מגיעים לרמות גבוהות המיועדות לארבעה עד שמונה שחקנים מגלים את 06 סודות הקסם של .6 33% - כך למשל, ל בפלטפורמה בחלל עם 731 לי | במרכזה, כשבכל צד של הפלטפורמה המרובעת הזו תמצאו משטח מרחף שיוביל אתכם למחול מטורף ומלחיץ יימ ות ל שבסופם תצאו שטופי זיעה. /, . 7////// ש// 1] | בעד: משחק רב משתתפים מבריק, מהירות ועיצוב נהדרים ורמות משחק המותאמות לכישוריו של השחקן. נגד: ו | ממוקדת, אין, אין, אין! - - 7 ". - רש ו . / "ל . << 5 - . | ו "לעי " "יי א ,| 1+ 3 1 2 א -' , . "" .יי , ו ] 2 / ₪ 7 ו' | יו - ה ב 1 .| א 1 .*. - ה - -' 4 - א - ₪ ג . ץן | "ו א || 2 י< חקו וי ד ויוי 0% שו 2% ג + 6 4 | ו ו " ₪ % = . ו -) ' .1 ₪ ו ו 2 ו מאת: ערן פולוסצקי לאחר ההצלחה המדהימה של תו :]או אין פלא: שחברת טי וא מנסה להטביע את חותמה גם במשחקים שמבוססים על ריבוי משתתפים = (בדומה ‏ ל-3. מאה שט ול-דאת1.אאשסד ג םאא) ומביאה אלינו את 0%5>ודאסת וא אמד." 6 חלנם. אין-כסף.. קצת לפני: היציאה - הבומבסטית . של.> [אהמיד 41 55 2 ₪ ו 9 ל ב בעצם" גחסה ‏ מחודשת | של ]7541 0 0 יג של 8 א/), המשחק משתמש במנוע המעולה. של- =-.1-=.11/1 ומשאיר את 8 0 יי ל רמתו ו ואאמה, בראג 4 לק ש- 8% אס זא ד לא | שעומד בפני עצמו; אלא' תוספת מרשימה. | ל מדיי..ל - ₪ א.א 000 -וכעת גם ל-םת1] .11 ו = משחק .ישן והמנוע. הגרפי. המשופר ' של" ו לא א אותג: בצורה.: י - בכל מקרה, 0₪18₪55ק |אגחד הוא- --. דרסטית, אך| 087805%ק (אהטך 6 לא אמור להתחרות במשחקים חדישים כמןו 3 ₪ א0)14) ובעצם כוונת המתכנתיפ הייתה להכין את קהל השחקנים לקראת.-2 ₪55 0816 ]א ם! שייצא בקרוב,וככזה, הוא תוספת מעולה: . מדוע, אתם שואלים? ובכן, החלק"הגאוני ב-0818588ש |א הח -טמון במגוון הדמויות, :לא רק שאפשר לבחור דמות מסוימת מביו 9 סוגי דמויות; אלא שאופן המשחק בכל אהד מסוגי הדמויות הוא שונה לחלוטין ה משלימות היטב אחת את השנייה. חוץ מזה, ריבזי. פוגי- הדמויות מכניס ‏ גם. טקטיקות חדשות ומתוחכמות למשחק, כאשר תקשורת שוטפת בין השחקנים משחקת תפקיר עיקרי במשחק. למעשה, כבר מהפעם הראשונה שמשחקים באחד מסגנונות. המשחק ואפשר להבין שבלי שיתוף פעולה הדוק, הקבוצה שלף לא הולכת לנצח ואף אחד לא הולך לשחק את "רמבו" 5 הזה! 2 - 2 דבה נוסף שמייחד את החוויה. של . ל ₪ סי או הוא 5 0 = = את סו ה[ בעורה ולא ריצה מטורפת לעבר בונוסים ותוספות כוח בתחילת המשחק. למעשה, חמשת סוגי המשחק נעים בין "תפוס את הדגל" למשימות התנקשות /הגנה, ובכל אחת מהן יש להשתמש בטקטיקות שונות כדי לנצח. עַם ואת, 08₪770755ץ ]אמ אינו משחק מושלם וחלק מהחטרונות העיקריים בו הם מערכת הודעות מסורבלת ומספר השלבים המועט (5 שלבים בלבד - למרות שהתכנון שלהם מעולה). החיסרון האחרון שמצאתי הוא הגרפיקה של המשחק - אי אפשר להגיד שזו גרפיקה גרועה, אך היא בהחלט פחות טובה מזו של שלושת המשחקים שבאים עלינו = וו וו 3 ו-2 55 הדא זאד לסיכום, .61.4.5516 1-55 חכ ואג יד הוא תוספת מעולה למשחקים מרובי משתתפים - הוא מכיל מגוון-דמויות, שלבים טובים (תפוס את הדגל,-וכן"), ובניגוד לשאר המשחקים הוא .מחייב' שיתוף: פעולה בין השחקנים. בנוסף.לכך, מכיוון ש - 45516. ]) 58 אד לא. עולה אפילו אגורה שהוקה אחת; כולכם מוזמנים לנסות ל וי ישי הי את 67148516 אד סי ]א אד). | מדד ד קיו בעד: מגוון סוגי דמויות, שלבים מתוכננים היטב, חינם! > 7% נגד: מערכת הודעות מסורבלת. | מעט מדיי שלב [ם וגרפיקה שהולכת' ומתיישנת. > 3 קהל יעד: ו מי שיש לו :1 7 (בל 5 בי = מוזמנים לנסות את 05 | שפד הישו ותה 0-7 = ו 2% .%א<- -.י 0 7 הקלור "ו ו ל = ₪ זי = ור שה 4" 1 חר ?> 8 + 2 ד הו וש ו ב | . . : ב 7 "4 ₪ - 4 של 74" ]| ו 0 ₪ פה ה ה | %- '.'" 4 1 1 - ו 7 7" - 17% "+ 3+ 4 > 7 % + 1 - 2 יי 1 איש -;' ) .7 ו = וי ו הל" 3 זז ל 9%" + 0 - : 1 ירוה ו--מון גפ יע וש 7 די בע / . - *.- 1+ [4ץ 4 .1 1 1 ג" . , - ו . 0 .2 8% 2 ₪9 , 4 -%/ / 0 0 ₪ 4 א א ה | * 1 0 ליי : בל 7 <-<1700175, א ו 9 11.11.7-י2רי רדרדה 65 ל ו 1 יה - הו הש = = 1 7 = 6-7 2 שמ ע ₪: 7 , . ו ור 7 = : 0 / 7. ' ד 5 4 = . - ...4 + |ש - 2 , . - - 0 0 . זו ". 0% - . " ₪ < *% 4 !2 0 א = .= -- 0-7 , ₪ = - ₪ * - | 6 ' 0% 4 5% וי %- .₪ א "₪ ₪ ₪6 76% %- + 3 " ₪ . ₪ 1 א-ש ₪ וו 9% 0 . ₪ 5 -"ק % ₪ . 1 5 ₪ ₪ ש - - % %3 ₪ 1 "ג 2 ₪ % ה" ₪ 9 - 1 ע- ₪ ' = ל* ... 59 , - ב 9% "-.' 1 - %. + ₪ - מ -- שי ₪ .+ ₪ ה "עור ו ויר ₪ ₪. . =--% 6 - נן ₪ - י/ . 2% 7 זו פשוט 2 נוראית. אני יושב לי ליד המחשב, מתעלם מכל הסובבים אותי - משפחה , חברים, החברה שעזבה אותי, החברה שהולכת לעזוב אותי - הם כולם שם, אבל מבחינתי הדבר היחידי שחשוב לי בחיים באותו הרגע - זה לעבור עוד שלב במשחק. האוכל יחכה, הבוס יתאזר בסבלנות והקפה יתקרר - רק תנו לי עוד שלב! היסטוריה פעם שחקני משחקי מחשב היו חבורה קטנה של פריקים מביני עניין, באותה התקופה (שנות השמונים), לשחקן המשחקים הממוצע היו כמה אפשרויות: ללכת לחנות משחקי הווידאו, להשחיל לתוך לוע של מכונת משחקים אסימון, ולשחק פאק-מן עד שהוא התרושש, - | רת כל | ל וב ב | הו חה- ב הוור ₪ 6 | 0 כ ]| מק זו = 8000092000 5 - . או לחכות עד ליום הולדת שלו ולקבל משחק אלקטרוני קטן (חס1ה/ 6 06ח28)) שהכיל בדרך כלל רק משחק צרוב אחד או פשוט לחכות לנס שבו הוריו יחליטו לקנות לו אטארי (ה- ח0גו13/513 של אז), ואז לפתע, בלי רעש גדול, נכנס לו המחשב הביתי לתוך אותו עולם קשה יום של הילד הממוצע שלנו, בהתחלה היו שם הטקסס אינסטרומנטס, הסינקלר ספקטרום הקטנטן וה-2 ₪,1ק / (האב הרוחני של המקינטוש של ימינו), ובהמשך נכנסו לאותה זירה גם הקומודור, האמיגה, האמסטד ועוד מחשבים ביתיים שאת שמם שכחה ההיסטוריה מזמן. חוץ ממחשבי ה- 71.5 שכבר אז היו דומים למחשב ביתי בן ימינו (מקלדת, כונן, מסך ירוק וגוף), המחשבים של פעם נראו כמו עו -4 1 לך מחשב עם מסך צבעוני גדול. פשוט חלום. בכלל, כדי לטעון ולהקליט משחקים ותוכנות, השתמשו המחשבים הקטנים בטייפ רגיל עם קלטות רגילות. המידע קודד בצלילים צורמים שאותם רק המחשבים (ואיזה ילד שהכרתי; יכלו לפענח. אבל מה, באותה תקופה סדרת מחשבי ה-71.5/./ כבר כללה מסך ירוק -לבן וכונן מגנטי גדול שהוא אביו ההיסטורי של כונן התקליטונים שבו אנו משתמשים כיום. גם כונן קשיח עדיין לא היה בשימוש, ולכן בכל פעם שהדלקת את המחשב, היית צריך להעלות את הכל מהתקליטונים או מהקלטות שלך, ובקשר לזיכרון, אם היום למחשב ממוצע יש 32/10 זיכרון, אז בזמנו למחשבים הביתיים שכבר נתנו לך את האפשרות לשחק - היה רק 048 ... ו יי וו , % 5 4 - הקטע המצחיק הוא שמאז ועד היום המחשבים הביתיים גדלו במקום להצטמק. חוץ ממחשבים ניידים, כמעט כל מחשב תופס שולחן עבודה, דבר שפעם בכלל לא היה רלוונטי, מאז ועד היום חלו שינויים רבים. המחשבים הביתיים הקטנים נעלמו כלא היו, ובזירה נשארו רק מחשבי ה--0 ומחשבי המקינטוש, כאשר בשוק משחקי המחשב, כמו גם ביתר שוק המחשבים, שולט ה-6ק ביד חזקה. אבל השינוי הכי גדול בענף משחקי המחשב מאז ועד היום הוא בעובדה שעכשיו כמעט בכל בית יש מחשב, דבר שהפך את תעשיית משחקי המחשב לתעשייה גדולה שמגלגלת כסף רב, כשהיא מספקת משחקים גם לפריקים של משחקי המחשב וגם למשתמשים ביתיים 7 שנהנים כל חודש מהיצע ענקי של כותרים שונים בז'אנרים שונים. או בצינ ירבדו ו ו ו ו ו ו בנ מ | מששצטו הא אם פעם שחקני המחשב היו חבורות של פריקים לדבר, אז היום שחקני המחשב מחולקים לקבוצות של פריקים לז'אנרים. לאט לאט התפתחו להם ו'אנרים של משחקים בעלי סגנון ועיקרון דומיננטי דומה, ואליהם התחברו משפחות של שחקנים שזה מה שהם אוהבים. בין קבוצות הגיימרים (02/4%]585) השונות אפילו התפתחו דעות קדומות: שחקני פעולה תלת ממדית נחשבים נוקשים חסרי לב ומוח, ולעומתם חובבי הסימולטורים וחבריהם אוהבי משחקי ההרפתקה נחשבים לאינטליגנטים ועדינים.., ובכן, קודם כל אסור לעשות הכללות, וחוץ מזה הרבה שחקני משחקי מחשב אוהבים כמה ז'אנרים (אני לדוגמה חולה גם על אקשן תלת ממדי ברוטאלי וגם על הרפתקה אינטלקטואלית). בעת האחרונה קיימים ניסיונות רבים לערבב את הז'אנרים, במטרה ליצור משחקים רעננים שיפנו לקהל יעד רחב יותר. לפעמים הניסיונות האלה נכשלים ולפעמים הם מצליחים בגדול, כאשר ערבוב האלמנטים במשחקים החדשים שיוצאים גורם לבלבול רב. האם /0:11וח51 הוא אסטרטגיה או סימולטור (ואיך מטיסים את העיר?), ולמה חסז30₪ש50 6טפסח שיצא לא מזמן ובו אנו מטיסים חללית דמויות מטוס בשדות אויב, הוא משחק אקשן ולא סימולטור? גם אם קיימים במשחק אלמנטים של אקשן, זה לא אומר שהוא משחק אקשן, וההיפך. ולכן, כדי לסווג את המשחקים לפי ז'אנרים אקטן צריך להיות עיוור כדי לא להכיר את ז'אנר האקשן. במשחקי האקשן הדגש הוא על ה... אקשן. יריות, פיצוצים, חרבות ואפילו תרנגולות מעופפות, הכל הולך במשחקי אקשן והעיקר שיהיה יריב ראוי שיהיה מוכן למות בצורה הכי גרפית, ושישאיר מאחוריו כלי נשק ומפתחות שיעזרו לנו לעבור לשלב הבא. בכלל,| על אף שתחום משחקי האקשן התחיל במשחקי הפלטפורמה העתיקים | והמאוד : בסיסיים, שבהם היה 3 ₪ על השחקן לירות בחלליות אויב ולאסוף כלי נשק מסוגים שונים, המצאת | | משחקי האקשן התלת | | 3% % ממדיים היא המהפכה הגדולה ביותר בתחום, מאז הטירה הנאצית (המשחק התלת ממדי הראשון ממבט ראשון), שבו שיחקת חייל שמנסה לחסל את החיילים הגרמנים ומנהיגם במגרש הביתי שלהם, כללי המשחק פשוט השתנו לבלי הכר. הרעיון המבריק שמאפשר לשחקן לראות את האקשן מנקודת המבט שלו, גרם לשחקנים ממש לשקוע במשחק ולחוש שהם אלה שמהלכים במנהרות האפלות ומחסלים את כל הבא ליד עם כל הבא ליד. אחרי הטירה הנאצית הגיעו הסדרות ₪0000%1 ו- 5א.211/4) ומיליון ואחד חיקויים חלקם טובים וחלקם פחות. בשנה האחרונה יצאו משחקי אקשן תלת ממדי ששברו את כל השיאים; גרפיקה מעולם אחר (. 5/1 ₪צ!11) ואינטליגנציה מלאכותית של מפלצות שנותנת לשחקן הרגשה שהוא משחק נגד דמויות בשר ודם, שיש להן אופי, רגשות וממוצע גבוה בבגרות... 1/6 1-]131]), התחרות בענף משחקי האקשן קשה, והחברות שמנסות להתחרות על לבם של צרכני האקשן, מנסות לשפר כל הזמן את המשחקים, ומפתחות את מנועי המשחקים לביצועים טובים יותר ולתמיכה בטכנולוגיות חדשות. חלק מהחברות שמוציאות משחקי אקשן תלת ממדי מטבט ראשון (ז6זססו[5 36) מעדיפות להתרכז בעיצוב הרמות ולא בפיתוח מנוע - 7 ₪" 2 ₪6 6 6 ישו * | : 4 % - = ב-א 2 | 3 6 + א * ₪ .1 - = 2 - וצב לש ד ו א ₪ ו | 5 5 "+ 0 :י / יי . . . מקלדת מנופחת שהכילה את גוף המחשב, והם באו ללא מסך וכוננים. בצורה טובה, צר צריך לנסות ולהפריד אותם לפי רוה המשחק הכלל תו % ' י | / ₪ ו%ף , פשוט לקחת את המחשב וחיברת אותו אל הטלוויזיה הביתית - והנה מה שולט במשחק - האקשן, ההרפתקה או האסטרטגיה. ₪ . מ . 2 , | , - " ו "ץורי ץ וי 2 ב ל 12 / ל דכ 25 6 4 5 26 066 46 אול %. שב א א חן תא מ > " + . | 2 - 8 ו 1% ? >" ן> 4 7 1 ₪ 2 4 - - 5% + את - - איש ץק - 4 ל -<ל ל 7 1 מ" ./ 6" %" יְ .5 א ;א ד * א א. א א ₪ 2 4 .- . . 5 9, ב .ו 2 שת 5 ו 2 6 .₪ ה שש -- יי9%. 2 %- '%; ישיש = ש1 "7" = 6 464 ַ המי / ₪ . ₪ , 5 מ 8 2 9 ו ריר 90 %%%*+ ל כיגי..י.:: 0 7 ו 0 %". ו אע( 0% , *1 7 .+ 2 7 ה % = שש שי ₪- 1 א לול., 4-). 1 1 .* 1 ו 7 יש ג ו , 1 ו 0 =.5 5 .6.0 5., | 7. ו י+-ח' 6-2 ]ו 7 ו 5 לש ב ל ו %% ו מל יל 0 יע שרי 64 3-7" -י' ו ו א א וו 1 ויר יב ." 55% ל כ .%ג:'.%.*.' 1 0 ה אא ."; 7 . 5 = 5 .4 ג ב +11 4 2% 8-7 ₪ 8.6 8 יל ה רע 7 - % 4 -:% עמ -. . /- ו על שי . .. 4% יי 2% :. / 0 4 .%. 5 . 1 ". / 0% שי 5% ₪ := . "וי " א 85 ו 6 . "4 *". , 'ש וו 5 4 /, : 2% ₪ ל : " 7 '0. . : 6.0.8.8.5.5, 0" * 0" " "₪ א 4-ו 0:00 0 ₪060.06 00-00 ₪ 0:06 0 0.06 | " "ספ" 38 א 0 / 7 . 6% . 8" * מ 0% א 5 ב 7 א 0 וכ א א : ₪ 0" 09 א 2 8" 0 6 "ל" "3" ")".".'. /" ו | א ₪ א 6 ו בירי א << ריל ושי ל 5 הי "0 9 כ 5 4% 6 -7, א א ו לש רוש א" 0 ". % 0% 0 5 1 . . ו % . ו כ פס 6 ה 7 יי דיו ו ' 10 1 8 . 1% | א 4 | ." ₪ עצ" ג 27 + 9 ₪ ל ל 0 1% ₪ בי =-> ₪ א אא 0 5-ב 4-1 = = ור - כ-- 97 - 08 ₪ ף : -=- = = שמ ליכ וי-וי ב וי ויר הור "7 זי וי א הור ו 2 ₪ = .-*/ / 7% ₪ ", ָּ 1 7 א מ - ₪ ₪ 5 2% - ו == ו יי או מא ₪ ₪ -. = ה ב-- ₪ 0% הי 0800 ₪. > שיש | -כי=ץ << . 2 א | .₪ ₪ י גרפי תלת ממדי, וכך נוצר לו שוק של מנועי תלת ממד שבעצם מטפלים בצד הוויזואלי והטכני של המשחק. בראש הרשימה עמדו תמיד המנועים התלת ממדיים של חברת 112 - החל מהמנוע המדהים (בזמנו) של |₪002% ועד למנוע החדש של המשחק 3 208%6) שעדיין לא יצא, אבל מנועו כבר נמסר לשימוש במשחקים עתידיים. כמובן / 8% שחוץ מהמנועים של 12 מתחרים על 6 הסט זםז אסזו.: השוק עוד מנועים, ביניהם המנוע של מ אא עם הגרפיקה המדהימה, המנוע של 13[1-1.16] ששבר שיאים באינטראקטיביות והמנוע של היד זיד].] של חברת 17711 001א100א - שהניע את המשחקים 000 ו-2 ₪1000. אבל לא כל העולם הוא פזטוססו]|5 312. לפני שנתיים יצא לאור משחק מדהים בשם 76 776( 57 ד1, שאיחד את ז'אנר מירוצי המכוניות עם משחקי האקשן התלת ממדיים, ואף הוסיף לקופה המדהימה הזו אלמנטים של הרפתקה כמו משימות וסיפור סוחף. מה שאני מנסה לומר זה שאקשן זה לא רק ללכת ברחובות ולירות - אבל זה חלק לא קטן... וזה כיף לא נורמלי. המשחקים הבולטים בז'אגר: ₪ סדרת ווססס 8 סדרת =אגס ₪ 30 אשאטא =אטם | ₪ !החוש ₪ =;| |-= | 6 סדרת שדדפהפדאו מאפייגים בולטים: יריות, פיצוצים ומעבר בעולמות ויורטואליים עם סביבה עוינת. בדרך כלל המשחקים הם ליניאריים וכדי לגמור אותם צריך לעבור מסלול די קבוע. מתח קבוע באוויר. טבגולוגיות עיקריות: חובה האצה תלת ממדית, מומלץ סאונד תלת ממדי. מתאים ל: מי שלא בא לו לחשוב יותר מדיי. 7% / שה ה ")ל - משחקי הרפתקה ז'אנר משחקי ההרפתקה עבר מהפכות בולטות בשנים האחרונות. בהתחלה, משחקי ההרפתקה היו ז'אנר שהוביל את משחקי המחשב לצד משחקי הפלטפורמה (פאק - מן, פולשים מהחלל). באותה תקופה הגרפיקה במשחקים הייתה ממש תמונה סטטית וכל הפקודות לגיבורים בוצעו בהקלדה, דבר שגרם לתסכול רב כי את רוב הפקודות המחשב לא זיהה, וחלק ניכר מזמן המשחק התבזבז על "המחשב לא מבין אותך". אט אט התקדמו משחקי ההרפתקה ועם השיפורים בגרפיקה ובמנשק, הם הלכו ותפסו חלק נכבד מסצנת משחקי המחשב. כיום קיימים מספר תת - ז'אנרים שונים בתחום ההרפתקה; משחקי הרפתקה הנשלטים בעזרת העכבר סאג 7א01 8% - לא צריך יותר להקליד פקודות, שכן הכל מבוצע בעזרת הסמן ואפילו ניתן לבחור שאלות מוכנות מראש כדי לשוחח עם דמויות משנה. בסוג המשחקים הזה כיכבה חברת ₪15 05| שהוציאה פנינים כמו 5/1 6 א ]א ו- פטאסן ה אה זטאז. תת - ז'אנר נוסף הם משחקי ההרפתקה מנקודת מבט שלישית, 4 .3--) -₪ = "6 ".אי + ₪ ל ץצ וי ]ץצ ליא ד * 1% ד -" / . ו | .ה ₪ ₪ 0 0 0 0 ₪ 0 :ב" ו | / ".7 "₪2 ₪ ! ו -₪ה +. 1 ו 1 5 % צ % לי 7 46 1% בו* כ > 6 0 ב 3 0% 9 0% % ." % "- - ו 2-ו / --7%/ = ") א 1 2% / = . % ורש 4% <; 2 ₪ לשלוט בדמות בעולם תלת ממדי, להוליך אותה בעולם וירטואלי, למצוא מידע וחפצים ואף לפתור חידות מחידות שונות. בתת -ז'אנר הזה מככבים סדרת ,₪%11 51987 שמזכירה מאוד את אחהם ממחך א אא1/0ג. הישן, ואפילו סדרת אמסא 018ד בכיכובה הזוהר של לארה קרפט, על אף ש- חת10 א 1018 ממש נמצאת על הגבול הדק שבין הרפתקה ואקשן. המשחקים ד5ץצ]א ו- [6סמ[סאקץ אגואצטאאטס פתחו בז'אנר הרפתקה ממבט ראשון, שבו השחקן חווה עולמות מדהימים ביופיים ופותר תעלומות מפתוריות עם מינימום אלימות ומקסימום אווירה. התת - ז'אנר הזה מתאים בעיקר לאנשים עם הרבה סבלנות. ואחרון אחרון חביב, ז'אנר הסרט האינטראקטיבי, שהוא בעצם משחק הרפתקה קלאסי שפשוט צולם מראש. המשחקים האלה, ובראשם /4)000081 51 דא חק ו-2 זה ]א .[םןהם 6 היו פשוט יקרים מדיי, וספק אם נראה כאלה, בזמן הקרוב (פרט ל- 65 א:זא זאסדוזג חק שיצא לאחרונה). לסיכום: משחקי ההרפתקה נמצאים | במצוקה | קשה בשנתיים האחרונות. פשוט קל יותר ליצור משחק אקשן או אסטרטגיה מאשר ממש לכתוב תסריט אינטראקטיבי ולא ליניארי שיהיה גם מותח, גם מצחיק וגם ימכור בחנויות... המשחקים הבולטים בז'אנר: ₪ סדרת אא/ מצד א ם אכ). 1 ה ₪ 14% ₪ 5/1 הישן והטוב 6 א סא = 011 החדש והמצוין וכל יתר ההרפתקות מבית 41815 1)55). | ₪ סדרת ₪6 ()/ 8 זוא ₪ סדרת 1162117 .3311 6 8 התאאשא מכג.1 | 8 וגם סדרת ]₪ 10218 שהיא צירוף של הרפתקה תלת | ממדית עם אקשן. מאפייגים בולטים: דגש על הסיפור והאווירה, חיפוש אחר | | חפצים והשימוש בהם כדי לקדם מטרות, שיחה עם דמויות משנה ופתרון חידות. טככולוגיות עיקריות: משחקי ההרפתקה בדרך כלל מסתדרים עם מחשבים ביתיים רגילים (תא₪ /1.0 ורק התלת ממדים שבהם מעדיפים האצה תלת ממדית. מתאים ל: מי שאוהב לחשוב קודם, לירות אחר כך ולאלה שנהנים לחוות עלילות מקרוב, משחקי תפקידים קרוב משפחה של משחקי ההרפתקה הוא משחקי התפקידים או םזאנ) ט)אצה, ]ק .001 - ג ז'אנר המשחקים הזה התחיל כמקבילה הממוחשבת למשחקי התפקידים בסגנון פנטזיה (הלא ממוחשבים) שהיו נפוצים מאוד התה תו -ש ןו משחק שבו קבוצת שחקנים מקימה עולם ודמויות ומשחקת בעולם - - 5 .. 4" * 2 ו . ₪ 4" %* = . : א ₪ 98 0% "יו יו ב כ %" 8 הזה בעזרת קוביות והשכל הישר. באופן עקרוני במשחקי ה - א הממוחשבים מתרכזים בדמויות המשחקות: בכוחותיהן, ביכולות שלהן, בחפצים שהן נושאות ובכשפים. מכיוון שהעלילה במשחקי התפקידים מבוססת על הדמויות ומה שהן עושות, העלילה במשחקים האלה נוטה להיות פחות ליניארית ויותר פתוחה. הפעולות שצריך לבצע אינן תמיד קבועות מראש - הכל פתוח. עַם החידושים הטכנולוגיים האחרונים, משחקי התפקידים, כמו אחיהם משחקי ההרפתקה, התחילו לנצל גרפיקה תלת ממדית כדי ליצור עולמות וירטואליים. המשחק 213.001,0] חיבר בין משחק תפקידים שמתרכז בדמות, לבין משחק אקשן (ואגב, אם זה היה תלוי רק בי, הייתי מגדיר את כ1.480)01.0 ודומיו כמשחק פעולה בראש ובראשונה). איך שלא יהיה, האקשן תופס מקום של כבוד גם בז'אנר התפקידים ומאיים להעלים את האלמנטים הקלאסיים יותר, ומשחקי ה- ₪70 שבדרך כלל עושים בתקופות קדומות או בעולמות קסומים, אך בזמן האחרון הצטרפו לז'אנר גם משחקים שמחברים ₪70 ומדע בדיוני (סדרת ‏ 21!7).]. 31 =]). המשחקים הבולטים בז'אגר: | 6 זטחסז חו וגעגזוסם | 6 1316 הג והטו]א | ₪ סדרת 11 זז 8 1.076 01 הג | 8 801.0 וס | 6 07 1:1 מאפיינים בולטים: דגש על דמויות ויכולותיהן. הדמויות שבשליטתך מתקדמות ומתחזקות במהלך העלילה. משחקי | התפקידים עוסקים בדרך כלל בתקופות קדומות, בייצורי מיתולוגיה ובכשפים. | טכגולוגיות עיקריות: משחקי ה- ₪260 מסתפקים בדרך כלל במחשב חזק ובהרבה זמן פנוי, מתאים ל: שחקני ₪0 לא ממוחשב, כאלה שמעונינים ללכת עם דמות כברת דרך עד השקיעה. . = ה ק שו 1 < ו ₪ שי - 7 / . 5 / וו . |/ . 1 על ל .4ב ו ₪ שג שי א + ק-א 2 אש הת ₪ 1 או ה זע ו - "ה ₪" ₪ | מש "יי "ש. / + ל 6 . ה / - משחקי אסטרטגיה אחת ההפתעות הגדולות של עולם משחקי המחשב. בהתחלה משחקי האסטרטגיה היו משחקים מסובכים כמעט ללא גרפיקה, שעיקר הווייתם הייתה בהעברת כוחות ממדינה למדינה על פני מפה מפוקסלת לעייפה. אחר כך הגיע 2 מצז[1ע של חברת 5000 / הנהדרת ושינה את פני עולם המשחקים לעולם. עד 2 טא[זכ רוב משחקי האסטרטגיה היו משחקים לפי תורים, פעם אתה ופעם המחשב. מסספסא זא הכניסו | קונספט חדשני שבו הכל קורה בזמן אמיתי - יצור כלי נשק, אימון חיילים בניית מבנים וקרבות. בצורה הזו אמנם קשה להיכנס לפרטים | הקטנים (כשיש לך זמן בין כל תור לחשוב ולבדוק) אבל האקשן הופך לאמיתי ולמוחשי יותר, והפעולה היא תחת לחץ הזמן, שהוא כידוע, גורם חשוב במלחמה. עסס/וךפם/י הגדילה לעשות והוציאה משחק נוסף - כסאג]אאסט א אמא 60 ואחריו את 1.547 םא , שיחד פשוט הגדירו מה זה משחק אסטרטגיה ב"זמן אמת" ואיך הוא צריך להיראות. ההצלחה חסרת התקדים של סדרת 686 ושל עשרות משחקים דומים שהלכו על הנוסחה המנצחת של ד ו פשוט הותירו מאחור את משחקי האסטרטגיה לפי תורים ואת משחקי האסטרטגיה המקצועיים, שבינתיים הפכו להיות תת -ז'אנר - משחקי מלחמה. זי יי 1 = / 41 0 , ₪ % שה 0-77 = הלא איין: %ה--א 0% . ּ: % . 1 % 4 - - % י שי . . ₪ גת . , ₪ 4+ ו = % : ". = ₪ "ן 5 . / / , ו ₪ ₪ון | "וו יי ד ו . . . . . ו 2 שש ,יי ב-- 2" ₪ ה / | / " / ' 1 / "צה. . ₪ "| % | - - 1 1 | " , 58 זן ו +! [ 3+ "רוי יש 3 "5 2% 0 4 98 6 > ₪ יג ₪2 יד .- ב ! 4 - - - / ] . / - 3% . | ₪ - ₪ 1 ו - - - / ד -- 1 , ב וי , . % . . ₪ - ] ₪ . [ י , 4" יר 7 הי ן ₪ ' ' ₪ 3 ו / - 9 2 ו | = ₪9 0 5 ")בי ו ו ו | ו אשע' ‏ של ה בו 7% בש א 2" : 1 . - ש' . ₪ ₪ 4" / 1 1 . 0 . | + . . ו [ | ו 0 ור אל צ' 000 ₪ שר ₪ - / ]1 - - > 1 שש + = % -*.. 2 = 7 ' "כל שק" 4 ב= , בש . הק : = 7 67 ש ה הת / ו ששובון. 4 =- 5 מ - או 3 6 שר" 34 - פרק . ₪ן 1 [ [ 1 "ד 1 . -% , + - " - | ך7 || .-. -,. ₪ ל 0-0 א ץ- 4 * "> ..* .> -י* 1.' את ץ שיעי / בשנה שעברה יצא משחק מצוין בשם 111.20 ₪ ויצר מחדש את ז'אנר האסטרטגיה ב"זמן אמת". ב -₪ 004 ודד4. ₪ היה על השחקן לא רק לשלוט בכוחותיו ברמה אסטרטגית דרך פקודות לכוחות השונים, אלא גם להילחם בכוחות האויב, והכל ב"זמן אמת". לצערי, המשחק המצוין הזה לא הלך כל כך ולכן גם עדיין לא ראיתי אותו יוצר תת - ז'אנר, אבל בקרוב יצא 2 מאסאם. ]דד 8, ואתם מוזמנים לחגוג עליו. בז'אנר משחקי האסטרטגיה נכללים גם משחקים כמו סדרות צ'ךן516 ו- ₪5ם 6. המשחקים האלו שמים דגש על בנייה ולא על הרס. יש כאלה שמסווגים את משחקי סימולציות העיר ב"זמן אמת" כסימולציות לכל דבר - יש לייחס חשיבות לכל אלמנט בעיר, החל משוק העבודה, ועד לרגשות התושבים. ב-3 6/4058 ישנה : גם מצב מלחמה, אבל זה באמת לא הרעיון שעומד מאחורי המשחק, דבר נוסף שחשוב לומר בקשר ל"סימים" למיניהם זה שעל אף שבמעט ואין כאן קרבות, המשחקים האלה קשים ביותר, לפעמים, יותר מבני דודם הלוחמניים. | המשחקים הבולטים כז'אגר: | ₪ ל]א]א]א0)י) אא ש)אס) ו- דאט.וה סא 8 או | ₪[ 5 8 1355 -() 65 | ₪ השוא | ₪ אסודג. אא .זג דסד ₪ 0% ודדגם ₪ | ;()")- א מאפיינים בולטים: מבט על עולם קטן. בדרך כלל בונים בסיסים ואז נלחמים באויבים. טכנולוגיות עיקריות: במשחקי האסטרטגיה ב"זמן אמת" |האחרונים יש שימוש בטכנולוגיית האצה תלת ממדית (2100 00 ג או, חידרצוא). מתאים ל: כל מי שאוהב אסטרטגיה ואקשן מבוסס על קרבות רבים מול רבים, ו שה ₪ 5 . .8- 9 ₪6 | ₪ ב ₪ ש | מק - יּ ₪ ₪ *י- '] . / ₪ י סימולטורים הסימולציה הראשונה ששיחקתי בה הייתה ]1.0187 7 של מיקרוסופט. זה פשוט היה מרגש לראות את כל הכפתורים ומדי החיווי השונים שלוו ברעש מנוע מצרצר, כמה דקות של ניסיונות והייתי באוויר. באותה תקופה אף אחד לא חשב בכלל לכלול אפשרויות קרב, המחשב בקושי הצליח לצייר על גבי המסך את הפסים השונים שסימלו את הנוף המתקרב והולך, הסימולטורים של היום קוור | מתוחכמים הרבה יותר, לא רק | | שכל האפקטים החיצוניים ‏ | | (כמו רוח ופגיעות שונות) | ₪אשוו + מ יור נלקהים | בחשבון, | אלא שהמודלים החזותיים של כלי הטיס השונים, כלי הנשק ותוואי | הקרקע מדויקים להפליא. חלק מהסימולטורים כל כך קרובים למציאות, עד שיוצריהם נתבקשו לא לכלול אספקטים מסוימים באווירוניקה של המטוס כדי לא לחשוף מידע סודי! | מ ו'זואלית, המטוסים | שש[ [ ו ] ] ] ]| = והנוף בסימולטורים | ב וו | 1 ובסימולציות קדבות האוויר פשוט קרובים למציאות, כך שכדי להריץ סימולטור כזה מומלץ להשתמש במחשב חזק, ולצרף לנוסחה המנצחת הזו כרטיס האצה תלת ממדית כדי לגרום לעניינים לרוץ ולא לקרטע. תת - ז'אנר שהתפתה בשנים האחרונות הוא סימולציות חלל. המשחקים הללו מזכירים את סימולציות הקרב רק שהמטוסים הם חלליות עתידניות. בדרך כלל סימולציות חלל מדייקות פחות בכל הקשור לפנים המטום, והפעלת החלליות פשוטה בהרבה (דבר שגורם למשחקים הללו להיות בגבול שבין סימולציה למשחק אקשן תלת ממדי). המשחקים הבולטים בז'אגר: ₪ הסדא זז זוא51 ד1זג)ן. זי 5וא ₪ דס. ןוש סא ₪ יא ]1 53 פאז 8 ווכו)א) | שחי)ה יה ₪ אתטאג אא טאזש ₪ )א קפא - דא)פ מאפיינים בולטים: מעוף לשם מעוף, ומעוף לשם קרב וספרי הדרכה בעובי של החטא ועונשו, טבגולוגיות עיקריות: בלי מאיץ תלת ממדי וג'ויסטיק חבל לכם על הזמן. מתאים ל: חובבי הטיסה למיניהם, אנשים שהדיוק בפרטים חשוב להם יותר מכל דבר אחר. המשך בעמוד 46 --->- רא 1 6-6 ו 5 וה 4 ו בוו ד ₪ ... 4 > יג 65 בעורה מאת: ערן פולוסצקי רוב משחקי הפעולה ממבט ראשון ו רקע מדהים ובדרך כלל זה לא מפריע לאף | אחד (במיוחד | במשחקים באינטרנט)... ואם]!)()₪₪ הוא משחק פעולה ממבט ראשון, מלא אלימות עם סיפור בו אתה משחק מן מלאך שנשלח כדי לחסל קבוצה של מלאכים אחרים, שמנסים להביא את יום הדין קצת יותר מוקדם מהמתוכנן. מבחינת המשחק עצמו, ותחלתו היא די אטית והוא נפתח באזור שנקרא "אזור הכאוס", שנראה די דומה לענןי 1 את זמנך בחיסול מפלצות בעזרת | כדורי אנרגיה שנורים מקצות אצבעותיך. בהמשך, אתה מועבר לכדור הארץ, | ושם | הענינים מתחילים ממש להתחמם. בדומה ל - =:].]--]. ]ה 1 יי |[ מסוימים וכוח החיים שלך יורד במהירות כאשר אתה נפגע, אלא שההבדל העיקרי בין ואווס:וא ל-=זזו.ו--ן.1 וו הוא שהאינטליגנציה המלאכותית ב-1א01113:] א מחווירה לעומת זו של ::]1.1-₪.1/1]. המפלצות והאויבים פשוט רצים לכיוונך עם רובים שלופים, אין מחשבה, אין תכנון ואין אסטרטגיה. עם זאת, :]א מצליח לפצות על כך בעזרת מגוון מפלצות ואזורים, אפקטים 8 מרשימים ותכנון שלבים מעולה. מבחינה גרפית, ההפקה וי יי ו בלו ה בתחילת המשחק (בניגוד למה שקורה בדרך כלל), כאשר מלבד הארכיטקטורה והתאורה הצבעונית, גם האנימציה של האויבים מציאותית מאוד. כך לדוגמה, כאשר אתה יורה בשומרים, הם לא תמיד נופלים לרצפה באותה צורה והם יכולים להתגלגל על הרצפה תוך כדי זעקות כאב במשך שעות (קצת יותר מדיי מציאותי, לא?), ככל שמתקדמים בשלבים גם חוויית המשחק משתפרת ולא רק שאתה משיג כלי נשק טובים יותר, יי מיוחדים שמאפשרים לך להגן על עצמך, לשכנע אויבים להצטרף | משתפרת ק ונראה * אליך זמנית, | להאט ‏ את האויבים ואמסזדסוא /51.0%), להפוך אותם לגביש ואז לראות אותם מתפוררים ברוח וכו". יי יי יד וי 2 העלילה, 50000151 הוא משחק לא רע שמשלב כלי נשק וקסמים מקוריים בסביבות מגוונות ומפורטות. אמנם המפלצות לא חכמות במיוחאד אך הן מפחידות למדיי, במיוחד כאשר הן מזנקות עליך מהצללים ומתחילות לכרסם את הפרצוף שלך. 4 "(2/0/24 .2 1 4 2 4 ו בעד: מנוע גרפי טוב, קסמים מרשימים ומקוריים, סביבה מגוונות ותכנון שלבים טוב, מפלצות מקוריות וול נגד: עלילה. עלילה. עלילה. אינטליגנציה מלאכותית לא מרשימה ואפקטים קוליים מוזרים. קהל יעד: חובבי משחקי פעולה ממבט ראשון שלא אוהבים משחקי רשת (3 =אאטם, זאם/ומאחטסד וג=חופט), ומחפשים משחק טוב לשחקן יחיד. 3 קוו): גוו רה 5 -₪-- - - - וו ל ] ו ב 2 . . המחיר נולל: דמי מעולו להזמנות בברטיםי ו ו ין: 800-220-840- 36% ₪ וש ד 5 ודוטוו מאת: טלי פרידמן 36 [ג[טתחס [הו00ו1כ) הוא ללא ספק סימולטור המירוצים הטוב ביותר שנתקלתי בו - כמה הסתייגויות פה ושם, אבל בסך הכל הוא פשוט משחק מעולה. המשחק מצויד בערכת דרייברים (פזשטוזכ) ומעודכן לשנת 1999, אך הדוברבן שבקצפת הוא המנוע המיוחד שפיתחו במיוחד עבורנו, אשר מקנה למשחק תכונות של פעולה בנוסף לסתם עוד סימולטור מירוצים. וזה עוד לא הכל - ישנם כמובן הדברים הרגילים למשחקים מהז'אנר כמו למשל השפעת חיכוך האוויר, בלאי הצמיגים ושליטה מלאה על מהלכי הרכב, כאשר מעבר לכך יש כאן עוד הפתעות אשר מתחבאות להן בפינות הקטנות של המשחק ומחכות שתגלו אותן. חלקן לא בהכרח נהוצות אבל זה נחמד כשיש אלמנטים כמו סיור מודרך בהליקופטר בתחילת כל מסלול (ססהמס1/ הוא המרהיב ביותר), מוסך באנימציית כ]3 עם מכונאים עגלגלים, רעש אוויר שנשבר על חלון המכונית ואפשרות ההחזרה אחורה שמאפשרת לראות מחדש את כל מהלכי השלב ולהתחיל לשחק מאיזו נקודה שתבחרו. זהו בונוס עצום לכאלו שמתרסקים כל הזמן כמוני. אפשר גם לכוון א את המצלמה אשר רועדת בכל אחת מהפניות החדות הללו, ! מה שמעניק תחושת מהירות אדירה, אך למרבה הצער אפשרות זו פועלת רק כאשר המבט שלך הו = מתא הנהג, שם תחושת הריאליות היא . הנמוכה ביזתר. מבחינה גרפית, המשחק הוא מבין הטובים שראיתי אי פעם - למכוניות האחרות יש צלליות, ישנן תוויות על הצמיגים והכי חשוב, אין הברל משמעותי כל כך אם עובדים עם מאיץ גרפי או לא, כדי לבדוק את אפקט ההתנגשות לא הייתי צריכה להתאמץ הרבה - פשוט נסעתי לי כרגיל בכיוון ההפוך. למרבה הפלא, למרות העובדה שנכנסתי באחת המכוניות במהירות של 400 קמ"ש לא ראיתי אפקטים מזוויעים של התנגשות, ומהבחינה הזו המשחק לא שונה בהרבה משאר הסימולטורים. אחת ההסתייגויות היחידות שלי היא חוסר תחושת המציאות במשחק, לעומת משחקים אחרים בהם המציאות מורגשת יותר כמו למשל 2 אה 6תוחנ) - המשחק אמנם מדהים, אך כדאי לזכור כי מדובר אחרי הכל רק במשחק. עוד דבר שכדאי לציין הוא של- פתוספא [8]טהחסת [8ו0ו2/1) יש סגנון טלוויזיוני, כשאחד הדברים הכלולים בו זה המצלמה המתרוממות במהירות מהמסלול לאחר שסיימה לעקוב אחר מכונית נוסעת או מתרסקת. בסך הכל, המשחק הוא מצוין ויעסיק אתכם שעות רבות. 7 5 | * ריענון מבורך אחרי חרישה מרובה על אוזק סחפז. * גרפיקה מרשימה, ואפשרות | תמיכה ב-30. | * אקשן, אקשן, אקשן.. נגד: | * ישנם משחקים עם תחושת | מציאות חזקה יותר. | * מירוצי מכוניות נוטים למצות את עצמם. מאת: פול נריה כשכתבנו על הפרק הראשון בסדרת כםם תסק סחמא דובר על מכוניות יוקרה אמיתיות כמו פורש, מרצדס, למבורגיני וכו' בתוך מירוץ ריאליסטי. כן מירוץ מכוניות ממוחשב שנותן לגו תחושות מציאותיות ומדויקות ביחס למהירות כלי הרכב השונים ודיוק עד לרמת סיבובי המנוע - כל זאת תוך תאימות לתנועות הרכב ולרזולוציה גרפית ברמה לא רעה. אם להודות על האמת, באותם ימים לא ממש התלהבתי מהעניין הזה וחיפשתי משהו עם קצת יותר דגש על ה-אשת, על ההשתוללות ופחות משהו שיזכיר לי את הטסט שפשוט התקשיתי לעבור. אני מספר לכם את כל זה היות וחברת 4415 6]אא )₪ ז: המוכרת לנו יותר מכותרי 153 ו- 84 ובעצם מתמחה בז'אנר הריאליסטי של לכידות תנועה וכו', הפנימה את הלקח כבר מהפרק הראשון והחל מהפרק השני בסדרה שולב הרבה יותר אקשן בהפקה הזו והדבר הגיע לשיא מסוים בפרק השלישי ששם את עיקר הדגש על "מירוץ חם" בינינו לבין המשטרה | / שבעקבותינו. עכשיו, לא רק ש- 53 הוסיפה לסיפור הרבה יותר אקשן אלא שהיא גם הבינה את הפוטנציאל הטמון בריבוי משתתפים ובמשחקי רשת במיוחד ביחס לכותרי מירוצים. וכך, הוספו אפשרויות מובנות. לרינוי משתתפים וככל שהזמן חלף ראינו יותר כלי רכב, יותר מסלולים, יותר מכוניות פרס וחשוב לא פחות - יותר האצות תלת ממד נקיות שפשוט הביאו לנו משחק שוטף מאוד שרק הגביר את תחושת המהירות, אז אכן מדובר בתופעה, והנה מגיע הפרק הרביעי בסדרה הזו שפשוט לוקה את כל הדברים הטובים שציינתי ו"מקמבן" אותם בחבילה אחת, כמובן תוך עדכונים טכניים (תמיכה בהאצות מתקדמות יותר ואפשרויות רשת יותר פשוטות), כאשר מעבר להבאת דגמים חדשים של מכוניות יוקרה (19 כאלה) ומעבר ליכולת פרספקטיבה מתוך תא הנהג, יש בו שני חידושים חשובים מאוד. 2% 7 דוי כיירן- ירוצי - האחד, הוא תחושת מרחב - הפעם אנו לא מאולצים לנהוג בתוך המסלול הצר וגם אם נסטה מהמסלול לא יהיה זה אסון גדול כי פשוט נמשיך לנוע בשולי הדרך. אמנם, המהירות תקטן אך היציאה הזו גם מכניסה אלמנט יותר מציאותי לעניין אך מצד שני מגבירה את הכיף של השחקנים שפשוט יוצאים מגדרם בכל פעם שניתן לעקוף דרך השוליים. ההיבט השני, הוא "לכלוך המירוץ" מה שאומר שפשוט הכניסו יותר באלגן (1655זכ .1א) לתוך העניין ואנו לא נדרשים לנהיגה נקייה, כך שאל תתפלאו אם תיכנסו בכל מיני ספסלים ותבצעו סלטות באוויר. עם זאת, כדאי לזכור שיש כאן מד-נזק ומצב המכונית לא נשאר סטטי כך שהעניין לא מנותק מהמציאות לגמרי. בסך הכל לא מדובר במירוץ קל והדרישה מאיתנו היא לעבודה אינטנסיבית ולאימונים מפרכים במיוחד משום שהמצבים משתנים גם מבחינת סיטואציית כלי הרכב וגם מבחינת תנאי מזג האוויר, בסך הכל אהבתי את העניין הזה ובמיוחד את העובדה שניתן להוריד דגמי מכוניות נוספים מאתר האינטרנט של סי כמ צ. מירוץ שלא ממצה את עצמו מהר, אופציית רשת טובה והרבה אקשן. נגד | סטייה מנהיגה נקייה על חשבון התמקדות. - ה'רחון שמוביא לך כל חודש משחק חשב בסות(ה, יוצא במבצע מנויים חדש: חתמו על סנוי ל-17/ וקבלו 13 'רחונים הכוללים 13 משחקים מלאים על גב' תקליעור. ב(וסף, תוכלו לבחור באחת משלוש המת[ות הבאו מו ו ו ₪ לאחו חתימה על ןוי שותי, תוכלו לרכוש א לה'עי בה(חות גדולות: חצי מחופשת הקיץ כבר מאחורינו, אני יודע, אך זה עדיין משאיר לנו חודש שלם נוסף ללא דאגות ושיעורי בית, חודש של משחקי מחשבו וכמובן, שכדי לשחק משחקי מחשב, המחשב שלנו צריך להיות במצב מעולה, ללא וירוסים, בעיות בדיסק או התנגשויות בין כרטיסים. לכן, אני מזמין אתכם למדור נוסף של דוקטור וויז,. מדור בו נטפל בריבוי מדפסות (ועכברים),. בדפדפן שנתקע, בחוסר בברגים, בחיבור עכבר דרך יציאת 1158, בשיקולים בעת קניית מסך ובחיבור מספר רב של ג'ויסטיקים. במחשב שלי מותקן מפצל שמחובר לשתי מדפסות (דרך היציאה הפרללית - דק,1) ומאפשר לבחור ביניהן - אחת לתמונות צבע ברזולוציה גבוהה ואחת להדפסות טקסט מהירות ופשוטות. רציתי לשאול אם יש מפצל דומה גם עבור חומרה שמתחברת ליציאה הסיריאלית (עכבר וכדומה). אני לא מכיר שום מפצל שכזה, ונוסף על כך, רוב הסיכויים שהחלפת חומרה שמחוברת דרך היציאה הסיריאלית תתקע את פאיס4חו/ץ. כמובן, אתה יכול לקנות כרטיס שמאפשר חיבור סריאלי נוסף, אך עדריף לעבור לסטנדרט החדש - 188. 8 נוצר בדיוק למטרה הזו - כדי לחבר במהירות, וללא קשיי התקנה, חומרה רבה. מידע רב על 58 תוכל למצוא באתר הבא: 115.00 אראראו, לאחרונה, בזמן ששוטטתי להנאתי באינטרנט, 00:8םו/ נתקעה לחלוטין והייתי חייב לכבות את המחשב. הפעלתי אותו שוב, וניסיתי להתחבר לאינטרנט. כלום, פשוט כלום. בכל פעם שהתחברתי והדפדפן ניסה לטעון אתר, הוא נתקע, וה '\ הודיעה שהתוכנית ביצעה פעולה בלתי חוקית, והייתי חייב לסגור את הדפדפן שלי. דוקטור, מה לעשות? כנראה שכאשר פשסשחוי נתקעה, אחד הקבצים של הדפרפן שלך נדפק, וזה מה שלא מאפשר לך לשוטט באינטרנט. נסה להריץ את 018% 56 (אם עדיין לא הרצת אותו) ולאחר מכן התקן מחדש את הדפדפן על הדפדפן הקודם. אם זה לא עובד, הסר את הדפדפן, הפעל את המחשב מחדש והתקן שוב את הדפדפן. אם זה עדיין לא עובד, קרוב לוודאי שעליך להתקין מחדש את פאוס6חז/ט, בכל פעם שאני רוכש אביזר חומרה חדש למחשב שלי, אני מוצא שאין לי איך לחבר אותו למחשב שלי. אפילו נאלצתי להשתמש בברגים מהמארז שלי כדי לחבר את כרטיט הקול שקניתי. למה הם לא מספקים ברגים בזמן שאנשים רוכשים ציוד במאות שקלים? הא? היי, חבר, קח את זה בקלות. כונני תקליטורים ודיסקים בדרך כלל מגיעים עם ברגים, וכאשר אתה מחבר כרטיס הרחבה כלשהו, בדרך כלל אתה צריך להסיר חתיכת מתכת שמחוברת ב... בורג! ודרך אגב, ברגים עולים ממש גרושים, אז אתה יכול לנסות לחסוך קצת דמי כיס, ובכסף שעולים שני ארטיקים, לקנות בערך 20 ברגים חדשים. האם עכבר שמחובר דרך יציאת 1/58 יעבוד טוב יותר במשחקים כמו 008485 או 1-1 זל אני לא בטוח למה אתה מתכוון כאשר אתה אומר "טוב יותר", אבל אם אתה מתכוון לתגובה מהירה יותר, מכיוון שיציאת ₪55 מהירה יותר מיציאה סיריאלית, רוב הסיכויים שלא. אמנם בתיאוריה, עכבר שמחובר דרך 1158 אמור להיות מהיר יותר, אבל אני בספק אם זה המצב. אתה יכול גם לנסות לשנות את הגדרות העכבר שלך ב-פסצחו/ו, כדי להפוך אותו למהיר/אטי יותר, לשלוט במהירות הלחיצה הכפולה וכו'. אני מתכוון לקנות מסך חדש בעתיד הקרוב ורציתי לברר מספר מונחים: מה ההבדל בין "גודל המפך" ל"שטח הנראה"? מה זה אסא דואזתד ו-אסא דסאסואגופ? ומה זה גודל נקודה? "גודל המסך" הוא האורך האלכסוני של נורת המסך, הוא נמדד באינץ' ואין שום קשר בינו ובין הקופסה שמקיפה את נורת המטך, ה"שטחה הנראה" הוא החלק של נורת המסך שממש אפשר לראות, והוא בדרך כלל קטן באינץ' אחד מגודל המסך. אספ8זזאואד ו-אסאדפאסואגוס הם פשוט שמות של נורות מסך ידועות מהיצרניות סוני ומיצובישי (בהתאמה). גודל הנקודה (170 001כ), הוא המרחק בין שתי נקודות צבע במסך והוא שקובע את חדות התמונה במסך. גודל נקודה גדול מפחית מאיכות התמונה, ואפשר להבחין בקלות בהבדל בין גודל נקודה קטן וגדול אם משווים מפך מחשב לעומת טלוויזיה. גודל הנקודה נע בדרך כלל בין 0.25 ל-0.28 (מילימטרו, ועדיף גודל נקודה כמה | שיותר קטן. עצה אחרונה - כדאי גם לחפש מסך עם קצב ריענון ₪7 5 אתת) גבוה ברזולוציות גבוהות, ועם אחריות לתקופה כמה שיותר ארוכה - מסכים הם עסק יקר למדיי. ניסיתי לחבר שני ג'ויסטיקים אנלוגיים כדי לשחק עם חברים ב-99 1ץ, אבל גם לאחר שקניתי מתאם, וחיברתי שני ג'ויסטיקים עם ארבעה כפתורים, בכל ג'ויסטיק עבדו רק שני כפתורים. ניסיתי שוב עם ג'ויסטיקים משוכללים יותר (עם שמונה כפתורים) והבעיה נשארה. מה עושים? הבעיה מוכרת, והשורשים שלה טמונים בעבר הרחוק של המחשבים האישיים. החבר'ה שתכננו את המחשבים פשוט לא חשבו מספיק קדימה, ואנחנו נתקענו עם מגבלה טיפשית שכזו. למרבה המזל, יש פתרון - אפשר להשתמש בג'ויסטיקים דיגיטליים של חברות כמו את ו-אפד5גאד5טתאך, שידועות בג'ויסטיקים האיכותיים שלהם. אפשרות מומלצת נוספת היא לקנות את הג'ויסטיק מסוג אתמפאושמפ51 של מיקרוסופט. יש לו עשרה כפתורים, אפשה - לתכנת אותו, והכי טוב - אפשר לחבר מספר ג'ויסטיקים אחד לשני, והכל עובד פיקס! | אם נתקלתם בבעיה, המחשב נפל, התקליטור לא עולה, המאוורר עושה קולות של תתול וכו', כתבו | ל- 811.60 10110 9 ?ויו או שלחו | | פקס למערכת. מאת: ערן פולוסצקי לחברת 6'₪02501:1ן!א יש רקע בעייתי עם משחקי נהיגה. מצד אחד, א | 0055ק א | הוא משחק אופנועים מעולה ומצד שנ, אא א ואד או ד5צ סא הוא, ו ב מ יי ו מל 5 א וא אשסזזמווא, | משחק שמנסה לדמות את חוויית הנהיגה בעיר מ ו | ו כ עמ 0 משחק מכוניות הדש של חברת | , הייתי סקפטי / למדי, אך כבר בפעם הראשונה / / ששיחקתי ב - 1/120%1:%5/₪ אצוסזווא. ' , הרגשתי כאילו אני נמצא באולם משחקי מכונות! המחשב עליו שיחקתי היה מצויד בהגה 8 )/ 1:1:1213] :1 46]()י], בזוג דוושות, ובמאיץ תלת ממד (3000 0212020()/ חדיש ביותר - והמשחק נראה מדהים! אין סק ג 6 0 פשוט 7 5 ע עמוסה או % |( וי ד ₪608 מציאותית להפליא, המכוניות נראות נהדר, האפקטים השונים מצוינים (השתקפות, הצללה וכו') ואפשר אפילו לבחור אחת משלוש זוויות שונות כדי לצפות בביצועי המכונית שלכם. נוסף על כך, הצורה של המכוניות משתנה כאשר הן נפגעות ומשקפת את הנזק בהתאם, מה שמוסיף המון אוו"רה למשחק - במיוחד אם חושבים על זה שהמכונית שלכם וושל המתחרים שלכם) תחטוף לא מעט נזק במהלך המשחק... למרבה המזל, הגרפיקה היא לא היתרון היחידי של המשחק, וגם המנוע הפיסיקלי של המשחק עובד בצורה מדהימה, כאשר האלמנטים השונים במשחק מתנהגים בדיוק כפי שהייתם מצפים לראות במציאות: רמזורים מתחלפים, מכוניות נוסעות ממקום למקום, המתחרים שלכם נוהגים כמו מטורפים, המשטרה רודפת אחריכם, גשרים מתרוממים עולים ויורדים והולכי רגל, ובכן, הולכים ברגל. יתרון נוסף של המשחק הוא מבחר לא רע של מכוניות, שכוללות את החיפושית (החדשה) של פולקסווגן, מספר מכוניות ספורט, טנדרים, מכוניות קלאסיות ואפילו אוטובוס אחד. אמנם אפשר לשנות את צבע 00% המכונית כרצונכם (כדי ליצור אוטובוס של אגד, למשל), אך היופי האמיתי , 2 | | טמון בשליטה של המכוניות - כל | מכונית מתנהגת. כמו במציאות, ( ו וי 0 מרבית כמו במציאות ואפילו | לוקחת ליי ו ראיתם פעם אוטובוס לוקח פנייה רחבה באטיות? ככה בדיוק פונה האוטובוס שבמשחק. כמובן, גם כמות הנזק שכל מכונית יכולה לחטוף לפני שהיא שובקת חיים משתנה בהתאם לסוג המכונית שבחרתם, כאשר האוטובוס יכול לחטוף המון נזק, בזמן שמכונית ספורט מהירה תתפרק לחתיכות אחרי התנגשות אחת או שתיים במהירות גבוהה. המשחק עצמו מתרחש בעיר שיקאגו, כאשר 40050771 ]א עשו עבודה מעולה ודגמו את העיר בפירוט רב. למעשה, כל מי שביקר בשיקאגו יוכל 2 = יי ו הכבישים המדו קתוו ב 0 מכיר את שיקאגו - יכיר אותה | = << ו מ = מש 5 לעומק + המשחק הזה. ך 3% ןוא י הכניסה למשחק ג כ "בונוסים" בדמות ₪ 4 " מרכזי קניות אליהם. אפשר להיכנס, מנהרות, גשרים מתרוממים ועובדים, כמובן) והפתעות נוספות שמתגלות בזמן המשחק. בין שתי נקודות עובר... בניגוד למשחקי מירוצים שדורשים מכם לנצח את המתחרים במסלול סגור וקבוע, 5 אכ הא אאוסזכווא דורש מכם להתחרות במספר נהגים מטורפים אחרים בתוך עיר מציאותית. אמנם יש נקודות ציון קבועות דרכן יש לעבור, אך אפשר לבחור את ו כרצונכם ובאחד השלבים הראשונים אפשר אפילו לקצר דרך מנהרה וקניון ריק מאדם, בסגנון "האחים בלוז". לסיכום, 55:]א2כ] ]א צז/אוסידכ]]א הוא משחק מעולה: הוא נראה מצוין (אם יש לכם מחשב חזק מספיק), הוא מספק חוויית נהיגה / מציאותית והכי חשוב - הוא כיפי! 24 ///// 5 א 2ו /2 |. ,= שה | 7 :0 . י האוצ 22 דפםת? הטסצ 01 4ו. צר 48 ? פהטסו או ומחך ופוס ו'הפם ו :₪ 7-2: 8 רוצי והים 2 בוא והתנדב לסיירת! 4 בוא והאטרף ליתידת/עילית מל ההעולם ה-2! קח חלל במשימות מסובנות ששובבשיטות ליליות! % ו ו רב של משימות מגוונות 1 > |ומהתקות 5 */קח שליטה על בלי רכב מקוריים <-ממלחמת העזלם השניה * המעל לוחמים שונים בקרב - לבח!רתך באיזה תמקיד להילחם * ממות קרב יסייעו לכם במשימותיכם,.. ו הר | ב / יי % - זסוהובּב) <)2] :ב וכ הזיו 76306 - 5 ו:וותי מצי ו להשיג ברשתות השיווק, חנויות המחשבים הצעצועים והספרים. -פח והובו 2 ופ ל ג זה = הל?ין זי הי ץג 3 0% קוס 3 אוסטו/צ עוסוססזו פהססק 800868 0ב אשצ 68 6 | 2 / | ==--= א | | והעניים הופכים קניים יותר. השרתים, ועם מ מץ קל ניסף אף כניסה חופשית ₪ - / ' .+ - 7 ₪ 5% [ 2 ]1 הנה הגענו לגיליון ה-100 של וויז. הדוח נמשך על פני 102 דפים וכולל 45 | אליהם, 1 אוכלוסיית האינטרנט גדלה | * הברת כרטיטי האשרא ב ]יי [] בזמנים כאילו רובנו נוטים להישען לאחור טבלאות מבוסס על מידע שנאסף ממגוון רחב בכל מקרה, לאחר גילוי הבאג מאות אתרי 5% | אוכלוסיית משתמשי האינטרנט ב בגילים 6| + י זרת סק . בב . <] בנחת ולהביט לאחור אל כל מה שהצלחנו של אתרי מחקר אמינים ביותר. אינטרנט הושבתו בעקבות התקפות של האקרים , -- ן ומעלה בארה"ב וקנדה כבר מתקרבת ל -95 מיליון 1, חתמו על הסכם חסות ענק = | ו | הש 1 | ו 7 0 ן או ו " וי הק קולייה שי -7 2 'פיו שירותי האשראי של אמרי כ 5 | להשיג. מדור האינטרנט של וויז שהחל חובבים אשר רק רצו לבדוק האם תוכנת הפריצה | .. איש ואישה. מתברר כי יש עלייה של 16% במספ לפיו שירות הל אי של אמריקן 1% 6 - | > < | . ו כחוו ר ק סו יינתנו לצסקי סני = . 3 ₪ ן לקרום עור וגידים לפני ארבץ שנים לערך, אפריקה באינט רנכ שנכרו חבה במיוחד כךדי לחד ור דרך פרצה זו , . 2 | ן , הנ משתטמש ים מאז וו המהקר האחרון שנעשה לקו את אקס פ ך 0 ינת נו 4 עסק : קסנ ב - 5 --2%]| ממא 4=- 1 - ₪ 1 | | | 5 ו - . = 4 ₪ "ו | = | הוא התפתח באטיות ועבר שינויים רבים עד ייתכן שאפריקה עוברת. התוכנה כמו שניתן להבין עובדת ולאחר 1 סוף השנה שעברה. הר ילחר ארקי הקעהיהי ץק ב * 6 | = . . ל א | 5 עו מלש+ - ' | 2 1. ן 5% 5ן יֶ 5 -%ףפפלה ן י מישה הב טסקיים,. 2 | שהפך לחלק חשוב במגזין ל כמו מתחילה מאוחר אך כמעט שבועיים של עיכובים הודתה מיקרוסופט | 2 | כעת, יותר משני אנשים מתוך המישה הם בטפקייפ .0-2 ' "<> | שהאינטרנט וצל היות הלק חשוב בעולם | - א 2 | 2-ו | משתמשי אינטרנט - מאלו שכבר מחוברים | 1 ן בתקופה האחרונה קיימת כי אכן ק יים באג שכזה והחלה לעבוד על תיקון. : 5 | | | 2 98 80806808080808080000 68 הלטס עו פטוום זסחו זטום 8 | משחקי המחשב, ולעתים אף לחלל מכריע. 0 06 -. ו ה 4 | 3 ₪ | לאינטרנט משתמשים בשירותי מידע, מבצעים / | !| | . ו התפתחות עצומה בנושא הורעה זר התבצקה רק לאחר שמגלי הפרצה | -₪ש- | רכישות ומנהלים דיונים. אחוז אלו המבצעים קניות | אם בעבר היינר מוכירים את האפטיות | האיבטרנט ורשתות הפיצו את תוכנת הפריצה לכל דורש מכיוון שזו 0 | - ו * מעת לעת אנו מגלים כי יש סוג חדש של אתרים "חמים", האם הפעם אתרי המכוניות ניטשים | ו לשחק ברשת כעוד אחת מתכונותיו של 6 | ₪ -| באינטרנט עלה ב--40% ל-28 מיליון איש ולש חב / : 5 המחשבים ביבשת הרדומה. אפריקה קקפה את ותעלמה מהם. ואני שואל, למה בכוח? | 1 | = 5 אאוורן 4 יותר רכישות באופ לטובת אתרי הרהיטים, מקבץ קטן של אתרים חדשים ומובילים: = המשחק, הרי כיום בהרבה מן המשחז'ם | כל המחוזות האחרים בעולם מבחינת קצב || 5% ד ד הצ וי ו ב [אפשרות. לי נט הינה חלק ו ו | יחסי, | ְ 9/7 / | האפשרות לשחק 2 - הינה חל הצמיחה של שרתי אינטרנט, ולא נראה כי הולכת פיראטים - אגדה מודרנית ו 5 0 4 וחטש %ז3 וח ו[שחטכ. ררג /:כן1 , רתסט. שחו1]. רטור :110 | יריזו את וי = | ק אות . | | ₪ | ּ | = ו ב ו 9 | = להתרחש האטה בזמן הקרוב. מיולי 1998 ועד הנ ושכד לאנזות של עולמ השפטלונק | = | = | צמאי - קוזי האי והירים יו י תו ד : . | "יי : / / | 7 : . 7 ן <> 6 ]| .ו 0 ינואר ל במחה האינטרנט באפריקה והעסקים בשנים האחרונות - אלו הם ביל גייטס | 4 | | ההסט. ת66שזטסב, שאראר/ /:כן1ז התס6. חבט 6תט] וט שיאיו/ :קזוח ן שעור ל ] שרתי המשחקים לחוקים יותר ותוכנות - 396 מ יל-1 - י | 5 ד | | כ שת המשחק לי ילות יותר אם / - - שנ יים ב 1 ₪ = מ - 70 שרת 05 0ן עוד ל קרוסופט וססיב ג'ובס מאפל, ולמז ען האמת 1 1 % 4 ב | ו 5 חק ל 57 4 8 1 שבשאר אזורי העולם הקצב עומר על 8%[ זה היה רק עניין של זמן עד שמישהו יעשה סרט. | ו ון ומסט. כ ששו 656 צואוצ//:כ]1ח ותט6.>תטוווחט]. :11 . ו" 5 ₪ חיריון הכורן5 יר הילוי י/ . 1 [ | -2 / , | | ינר ] א ה . מעיזים לחשוב -- בוק משחק לערך, הצמיחה הגדולה מתבצעת בעזרת חברות ב-20 ביוני השנה הוקרן לראשונה סרט | : | * חברת סיסקו רכשה את חברת 16018ףהגז ד | 7 | ול שחקוים ₪ ִּ : שי ', ושבה | ּ - ו ו | 0 0 0 טלפוניה זרות המגיעות בעיקר מצרפת ואנגל'ה טלוויןי שלהווטר הבכר, 1 4 תמורת 4007 מיליון דולר. העסקה תקדם את וסט ושוחט. אראר/ /:111, ההסס. 508% צרצוצ/ :ווה = | 5 ] אנו עושים זאת מבלי לחשוב פעמיים וברוב וששסישות. ‏ ממפום ‏ מק פהה ההלפוהי ווידיה נן עת הנק | -. | | | | 7 ומשקיעות בספים רבים בתחום הטלפוניה *ההור לתו המיליהוו" | = 5. ק טכנולוגיית הנתבים - | "ל ו 2 המקרים לא נרו ריש בבעיות מיוחדות. והץ 2 4 09 . 00 0 - ר א ט ם של עצמ וק הס ל קון | , ] 4 < : | היא -- - | -] 7 ועברת נתונים. נכון להיום שוכנים )0 וב" מ60ו[91 0 שפרוזק אורדיו, שלח !| .ו << | של סיסקו, 10 מ | | | אז אם כן, זהו הזמן להביט לאחר ולרא | = = מתוך 200.000, | המשתמשים בדרום אפריבה, | !06/7 הו 01 פסזגזו ל הלות ב 5 | מ סג יצ 59 | = 0 פטצוע החשי יפ . 8 מיליון דולר ומככבים בו גוח וויל (מ- 5+ 3 + ו | . ו | 0 מה התרחש כדי שנוכל לקרוא חדשת | = אך אט אט המצב משתנה ויש התפשטות כללית | | * ו 1 | בר שא . 5 ו = ן = :2 מהעולם הרחב, ללמוד על המחקו'ם | = של טכנולוניות האינטרנט כסטיב ג'ובס ואנטוני מייקל כביל גי ו ₪ "0480 התתחחתן 0 85 בדו בת הדע | = - | ו | | = ש2! , : מהא אל בכ - רלה תרויכווית שחר ,.'--0 שו זודר "ד ו א 0 0 כ האחרונים בזואולוגיה, סטהו מזג האוויר | הסרט הזה הצליח להק] :5 אש ם אהרים | ₪ 1 0 - 6 או 7 ו = -- 3 = ל בפלורידה, מצב חשבון הבנק, הבורסה, | הנמצאים בעבודה על עולם ההיי>טק הטודרני | 22 ו ב ו < ₪ זפק | |-- ו | אין תשובה / ונקי הטכנולוניה של היו | 1 הסט 51006 אראראר/ :כ !. ץ ₪ ווה ץג 4" | זשקקסתע' פחפת ה 0 לדבר עם אנשים, לשלוה דואר, לשחק לשחר שלוו בע הטול בשרתר הקתטרנם וסיפור ההצלחה של ענקי הטכנו? היום, | / | | 1 15% שי ברו רו א . | 7 , הו וא = תּ . היה הבו ב 5 - 1 םוז 2 ל במשחקי אינטרנט או במשחקי מחשב ועו | = המבימם ו קט ב ,| בכל אופן, נותר רק להמתין עד שהסרט יגיע | בל . ררה -- 0 | א . - 1 ִּ 1 1+ 1 -7ה | ב לְ . : ו : ₪ "= ₪ ו | ₪ 4 יר 4 ול ₪ %ן - | * 1 | וו ו 4 ב! ל | 5 1 %4 ;א ו 1 > . ב כמה דברים. מיד לאחר עדכון חדשותי קצר 8 6 8 אלינו, מי שקצת מעוניין לשמור על מתח שלא !| | חברת 2,001 בעלת היותר וס וסט 60 -7] :86 1-888-225-2251 .58 | 40 |* ו ל כ | ב 5 0 האחרון, עוד ועוד אתרי אינטרנט הפסיקו לענות. ב | פיי רכשה את חברת התוכנה פאראלוג'יק ב גנפה לפרו קט היסטורית האינטרנט . רו חי מ | בנות /. א את הידיעה הבאה. | - ₪ "ה | ! 2 * רד זפ אסא זופטזס | זז ₪ זוה! זז ושסיו| 5 טסיר :| הז קוטסוו 5-26 = 5 . משטבר לניפין הנוכחי מתברר כי באג החדש שנתגלה בכמה מתוכנ | ]שה 7 : תמורת 34 מיליון דולר. השילוב . י שת ץז | פוט ₪ז! 1 5100 !26 וח צצסם וזובונוסת ךר וסט 2 / > = ש תפ סַ מלט מעב : ן ו :| 0 - = הח שו - ר הר - - 7" 2 2 ו - )1 - ; - : שש ורוו ו | [ ב הרשת של מיקרוסופט איפשר השבתה קלה ש | | 23 | החברות יישפר את אתר הקהילה ש? 9% 4 ימ לה = ְ | מיהם האנשים האלול 1 " | . 1 הוס! 635% , ה ל = | שש ו == ' | = וחססא. 5 גת 7 כ . ר-ר 5% : - | - . זשתוגבאו ל ווו? ארולרה אז מתברר שיש כאלו שכבר ראו את הפרט | 6 ו | 4" דוח פרט ום ו יקורות - 5 חוצירי לכות אותו הדמויות | 3 1 0 1 - ל (%? 6 נתונים העו לים ממה קר חדש העוסק | בפרסום - 7. - כ" | | : / ן * בבר ניתן למצוא תכנים ם מוסיק לייט באתר ₪ >שחוחש ג חו 1ש4>בח> טווסאו 00 שי" "י 6 7+ מ .- ₪ ₪ . : - : ל גיים . |[ דומו הגנו .2% |סי0) חב 828 001 זשווג | הווש ' ל באינטרנט מגלים כי 95 אחוז מ הפרסומות : 0% ו 4 של יאהו המגיעים מאתר - "טחטג. [" ו ו 2 / | - > עאוותיה די דיר לררה ּ יּ רל ד טי *לקדר | , 2 וו [ ו . ו באינטרנט מתבצעות ב-50 האתרים המובילים 2 ודל האג ב 0 | -% אתר המתמחה בתחום המוסיקה ומספק עב 2 דד ב / ן-=. שי תוות שרר ההורוח ויוי ₪!- 5 -. - 8 -ץ ו של האינטרנט. על פי הדו"ח ניתן ללמוד כי ₪066 - | תה אי פעם אבל מקוות ידעי דר כברדאגו לעדכ הר |[ חדשות, רעיונות, מולטימדיה, כולל הורדה | | ההה: ו א לשכ = כ ק ב מ 3 %-ד4- = >> | | 08-76 איחוי ₪ 8 ₪> ו ה בעבר יחס הפרסום היה 80/20 (שמונים אחוז ולצני צנ מע מ ו אותנו, 1 . | של סרטי וידאו. עד היום ניתן היה למצוא 5 ₪ 5 ( 7 6 ה 7 7% : ה ושי שמרשר: ממממנר *"י""ותי גייםש =- 5 יחו . ל ור 7+ 1 7 | 10 | / ל מהפרסומות הלכו לעשרים אחוז מהאתרים) ואילו ידוו "יה מכ סקמ נטנלמנם | = == | גייטס מוצג 9 , מחושב וחוזר על עצמ | 3 1 תכנים מוסקלים מ - 6]61וח 0 יי חן | 7 היום היחס הוא 95/1 ותשעים וחמישה אחוז הא == ן,, המב-משי וג'ובס מתואר כבעל מרץ בלתי נלאה וקצת | + 4 %ס וו 51086 פהו[501] ואחרים אשר |= קונ השבי בגר ו מהפרסומות הולכות לפחות מאחוז אחר של ||" ייל | = משוגע. לא שתכונות אלו אינן נכונות, אלא | 2 ימשיכו לספק את תכניהם. 2 ₪5 שה שו ל ד 0 0 0 ם תרשו | ייחא קמור : | האתרים), כך שהעשירים הופכים עשירים יותר, 4 = | הלה . שהדמויות מוצגות בשטחיות והחיים הם לא ממש ;| שו פשוטים וחד צדדים כמו שהם מוצגים בסרט | | ְ ש וה בוו - וו | 0 | . 2 4 2 | - מו : | כאשר כל רשת מתוכננת ומפותחת נ באופן למען אפליקציה אחת בלבד. ל ל | התר תרחשה ב- 1. בינואו 3 . ביום זה [ ור ל להתחבר לרשת. ]| הוכנסו תוספות אילו לפרוטוקול ת הבס ה ב בוצ ו עברה כלי לית של כי = <> !]| | 5 ד |כ-0-- <)) (האינטרנט), | אלא הן יגיעו מאוחר יותר ' כפרוטוקולים. 1 ְ ל ל ו 2 מה-6א ו ה קהה ויר וש עפ - > | אולם ל זונים ץ | שי 41 כים". עלה 10/7 | והפ 1 8 ששימט ו ברש ל ב; ה | ל ה קר 1 | וכהמית". הוא חזה ריחת החשריחה רהו והז 8 |" -. "ו 5-ה למל | | החיבו וי . מש" .4 2 << הנ זשב היך | רק | מידה גדול מאוד שתאפשר גישה חופשית - של (1965 -2: וב-.1קא 0 בו 0 עולם. התקשורת. | ו 2 ו מ מ הי - -- -| 4 . ל ל ם עם אונינה יי סטג גי ד, אג 8 באפן 6 ללא תקלות. לאדר 0 החדש. האינטרנט נחשבה 4 = ימשהו הדומה מאוד למה רו הר - 7 -ן , 0 0 = ו-:]')/1 כדי ליישם את ה-16/15 הצלחת ל 5 5 [ -מן = בז כלאיים שכזה המשלבת חלק פרט ללי בי ה ו יו וות "עב --. ] 9 . 2 2 5 : : .₪ | , "א [ 8 = ולהקים רטת ז בקנה ד גדול, 7 ו ". | מצורות התקשורת הידועות ד בדו ו ו | | 6ב הוישום הראשוני של דעיונות הרשת "₪0 3% <. "שו טרוט 1" 5 - ' 2 אך = = ו אי התפתחותה היא בצ קליינרוק ו | יטקטוו , -/ ה ןו י כ א ₪ מו 0 2 ו 4 | / ז אה פה וה- 017 )"'בו; בעו על מחשבים. גדולים - דתי יאת ה; 0 2 אב ריכי חלק טבע? מעולם -הטכנולוגיה '. ' הִרָאשון. על תיאוריית ניתוב חבילות = של וקיש מאזניברסיטאות הו 7 ₪( ₪ ָ )| > א 5 וכמו,אטחס ו-1)0520, כך שברגע ה-/ 6 שלוש ₪ ו = המודרכי. המידע ואת+ הספר- הראשון בנושא ארח"ם. > הנקודה : הראשונה = של 8 = - | ץ ב ,‏ שהופיעה, לראש ינה המחשבים השולחניים ‏ " שני + נם על ידי ה 0 ו -/ ה האינטרנט'היא רשת:מחשבים " " בַ-1964. למעשה, הואי שכנע אחרים כי ו = ו 0 2 2 ו ₪ צמ 2 .היו שהשב בי 4 זה' הוא.גדול, + קהילות משתמשים צבאיות ולא - מרת ה: 0 בלל עולָמית המאפשרת שליפת מידע, > ,[תיאוריה זו חקא 0 | 1 - 2 ה )| 0% ומורכ מ בה 1 ל מעבר לכך, המעבר מ-67א ל ; ב משמשת ‏ כמדיום לדיונים, תקשורת, | באפ בפ 7 לע ל ו 0 0 | -- 7 ויד קלארָק (! ו ב רנ הרקמ מ = שי יע בן יחירים והמחשבים | הצעד הבא יהלח לגרום למחשבים לדבר" : אוניברסיטאות לרשת ומשנים שלאהר | ןוו |[ העבודה המשולבת <של הצוותים כי נותן להף זרכיב ק9%>לרשתות" של, מחקר' ופיתון ת, = תשתות | ]| ש88] שלהם ללא קשר למיקומם הגיאוגרפי. אחד עם השני. ונב 00000 | 4 יקול.. ייהודי (100) שנותן = וקלות 104% ופותח 0 העבת נתונים ורשת צבאית שָל הצמא". 2 - 2 י שכזה חיברו החוקרים ב וד , 5 0 - | ' מ כ הי לי ו אא ( זכנת ז עבודה שפותחה על. 2 ל וב , ₪ ו [ | 2 302 וסטס באוקטוברי 972| הוצגה " הרשת שק > 5-0 נונים, ותומך גם בהעברת נתונים אמינה ידי זורוקל ז) שהותאמו- = >< 7% לפ "יליש ְ 2 52% > 2 2 2 5 42 )ןונ : לראשונה באופן. 1866] יי כ 1 וגם-בסנָני ה ייתכן אובדן של | מאוחר ₪ שש א | ₪ -(-₪ וי | ב גב שו 7 5 1 ו * ₪ מפשוגם | 8%6ק ל | - 1 ך אטית. זטו וס ) שוכ > :דורו לש > שו 0 וידע סויים שנערפו התברר כי עדיי של ואג - 2 | ₪ | 2 5% 407 ₪1 שש ל - ל יָ 8 - ו מ וב | | 1 א צר | | , וב ב / יי 5 יותר. תוצאת- 1 0 ב-1972 אם 1 27-25 מו 5 | | מ | ו וק וי יד 1 | יל שש הפיתוח של רשתות | 6% ו 8 2 + 4 6.5 | *ַםתמהתמהתחקה מ !| ב" | בכר 7 שו ה ה - )+ | או בביצוע פעולות התחברות אך בעייתי = מקומיות. ו 4 ₪2 5ים ו . . ן ן ן 1,] 9 5 ,40 4 | ו , . . 7 7 )| 21,215 | 78 110,068 ג19% ל . מעבר לכך, | נלמר ד 7 הדואר האלל ₪ > "ו ה בקנה ה בש סכר ) - | ו בע ו שה שה -- | | 7 / 02020000 0 ב רב - השנה פותחה האפליקצ כ או | | תוך כדי הפיתוח הוברר כי לעתים ₪ 2 ב וני 7 מאוריימו | הישנות א 2 יצל ' יש | האפליקציה הראשית ברשת למשך ע! ה כ | 7 תיקון השגיאות של ה-76.7 עלול לפגום | איפשר | את הפריחה ה 1 יז ה האי בג "₪ - י ל ו כ-1 לשיטת נית בו חב 2 7 יר שממ | ה 2 בנתונים ואז החל פיתוהו של ה-1. | האינטרנ נטי בקן טנותת ה-80,, | המער % וום של פרוטוקולי :16.0/1 לתון ה 5 | בי 8 | | 9- ו פרוטוקול ה-;] יועד רק להעביר את ל צומצם ביותר של רשתות עם להי הת עקר לתוך. דה-אוא 0 ד ו ניסה, רוברטס לפתו יונות ה רשת / ]| םה א | הנתונים כצינור ובמידה ויש צורך תיקון 4 ו 8 בים לרשתות בקנ 7 שהיתה מערכת - פעלה השלטת ום 4 2 , | רשת המח? -. אטאט נדלה ה-1 7 אק % א 0 | השגיאות ברמה הזו, ייעשה הדבר על ידי" - ליד רעי ל [מ ןי 2 קד גה עדיין - השלטת בו | 5 5 מקרות = אע 7 טרנט הת. 7 ₪ ->+ן , | האפליקציה עצמה. למען העברת נתונים. | הח ת של רשתות, רמה. הנט), הרבה לפני פיתוחו. של ) או 2 | ל , נות מחשבים שונות המחוברות ₪ --<. אלו | פותה ב גוסף 24 ] ל 6 . ות קנה מידה | ה-08. 2 | . בוו עידה בה פרסם את ברעיונר " הן ועד ₪ כללה גַם רשתות |, ₪ : ' . ה: - קש ו וט 30 לאומי, רמה 13 0 | 0019 - רשתות בשנת 1985 האינטרנט כבר התבספו 2 הו 71 ו נוספת 2 ל שני י מד דענום ש שבדו בשיטות שונות אך התבס שש > = אשר בי ק גישה ישירה 5 הבסיסי אזוריות, רמה "+ - רשתות מקומיות. בשטח והבסיס של המבנה הפיסי והרבדים ו ריטיים, ד .. | ב -4 2 1 בריי א רשבמ ---- . - של ה-]. היו אפליקציות אחרות | יא רשימה 2 | נושא ניו ובו ו מיד ובאותה וע הו > ו כפי שאו ו | 00 שרה ן שפותחו ל לסוגי נו נתונים יי ב שו טרשם ג':סי.אר 1 יקלינו וה ססת התברר יש היו טלושה צוותים = 1 7 9 , זמרה הגרולה > + [ ו * = -₪ : שה א 1 שש . / ו . > 1 - | | -בי= 4 4 | 4" ]| ₪'. - 9 2 תון בחירה של ו ו - 5 העברת קול, טל 0 ה חק גמ דיסקים אחת מנקו ות ה ף = 1 7די א ' 3 - - - | רע דא כ 2 בנושא "רשת | במקביל על פיתוח התיאוריה | קימות ובחירת הטכנולוגיה הטובה ביותר | ו וו | וכו'. אך עקרונות האי טרנט פותח באן = | ] ש | | יי / -- | | "יי ו . ה . / 5 - 9 - - ד | - "ו "". / ( סש ו ו . : -5 - -- , 5 השק . [ = - - -= = ה - י"ש דר - , = ". 4 5 ₪ 4 4 - . - . -- - > *. ב ₪ ץ, [ - . - - - - .- - -= 4 - .' = - = שר - - "/ - ה / -- ,4 = ₪ 1 -₪-- ₪ 1 - / - ₪ - . 4ב - מאת: עמית מורסון (חסון) 9624 77 ₪ - ו ו 968 | | | | --- == -- 0 שב הממשטטוהממממם אבצנ בשו ב שב בנ ו ממ ב גה - קו חוצה ראשון הוקם על ידי .4 > - לארי רוברטס כותב את תוכנת ניתוב הדואר הראשונה סונו כו6 סו עזס!60ז ם סו זה אססם ₪0 שוש 8 6 -- -- - ו אההקוחוקה)ה תויוור מ = = ה ה ה 4-0 ה 0 0 7 ה 6 רוסיה משגרת את החללית ספוטניק. בתגובה ממשלת 197988 - יוצאת רשימת הדיוור הראשונה ב- דא /. ארה"ב מקימה את /?41/ -. הסוכנות למחקר מתקדם - הושלם פיתוח ה-1/1563 - תוכגת הדואר השלמה כחלק ממשרד ההגנה כדי לקדם פיתוח טכנולוגיות הראשונה הכוללת אפשרות לתגובה, פילטרים ועוד. מתקדמות לשימוש צבאי, - הקישור הראשון בין שתי אוקיינוסים (בין הוואי 6 קליינרוק מ- 1]1 מוציא מסמך ראשון על > מ" יי חבילות מידע, ₪ - מלכת בריטניה, אליובט השנייה, שולחת את הודעת מוצגת תפיסת הרשת הגלאקטית בחוגים המדעיים. הדואר האלקטרוני הראשונה. קידום שיטת גיתוב. חבילות המידע, . ה ה-11116:7 (ץ0?) אוח0-11!-אוח1 1). /:6, ממנת מחקר-שיטות "שח1זגו5 טהויד". 197714 - ךא 1118008 מוקמת על ידי לארי : תוכנית /471] 41% ₪./ עולה טרעיון לראשונה. -. באוניברטיטת. ויסקונסין מ מעבדות .. 1121 באנגליה מפתחות את 61018 . זקצז, הנותן שירותי דואר אלקטרוני ליותר 7 4 מציגה אתה - זס )46 55]. | ממאה חוקרים, ה-2)\ 1% מתחילים לארגן-פיתוח פרְוטוקולים ₪ - ה-107 מפוצל ל- 07 ו-]. לתקשורת על ה- 1:1 ]5 0. = 97908 - פנושה בין ₪ .כ ל- :145 ומקימים את המחלקה ג מוקמת עם ארבע שרתים: | ב למדעי המחשב. [.., [?) 1 30 באוגוסט) 77 - מוקם ה- 1 :51% 115 בעזרת ₪607 בין אוניברסיטת 2. 5131070 (1 באוקטובר) ט6אטכ ל- שא 3. 1()35 (1 בנובמבר) - מוקם ה-10/]2 הראשון ג%11121). 4. 1118 01 ץזופזשצומ1 (דצמברו - /7 4 / מקימים את ה- ב ;)?)ן. - 1 ג תחילת מימוש ה ה-ק6א. (30816 |סזוחט" ) 60 1 וטוטה | יו כל האינטרנט כוללת 15 נקודות ובהם 23 שרתים בסך הכל. = 198008 - 6/4117 מגיעה. במעט לקיפאון מוחלט עקב ריי טומלינטון ממציא את הדואר האלקטרוני. תי גמ יי ו ו | | :₪ תו ו :| בין האוניברסיטה העונת של ניו וו יורק לבין אוניברסיטת ייל, | . - המיניטל (טלאטל) מוקם בצרפת על ידי 161600 6סתגו-]. קו6 סחחוצ עזסזס6זו פהסטקס וס ס₪ לש וב ₪ מוקם גשר בין ] 2.146 14 ו- 5]%₪1). ?]1% מחולקת לשתי רשתות האחת נשארת בשם 1 והשנייה הופכת לרשת צבאית ונקראת זטא,וווא. ' המצאת תחנות העבודה השולחגיות. ‏ ,> )4 ה- 43[ > (32036 65ו11/ו]6, וטחזטוה]) אי 6% מחליפה את ה- 3[ )?6]. % מוקמת 141% 5/4 ו" סז 6500 םה טורתטסכהט/ הגהשקס) הדומה מאוד ל- 1%]31 [ [11, הקישור מיוסד על ידי 3/1]]. טום ג'נינגס מפתת את 13100161 - ה- 55167(:121%5 סרחה 1% הזרת 0כ1) מוצנת לראשונה. == מספר השרתים עובר את האלף. ו 5 7 שזסאווסצז 6ווח0406: וחוס1) מוקמת באנגליה. ד תד ו מ מו" | האוניברסיטאות שלה לרשת וזאת מחוברת ל- ₪ אך]₪ בטורונטו, | רוסיה מתחברת ל - ] ₪%]4 15 1 31 (את1. 1 שותסזושט. ]. הטזב] 6[טה ו) מוחל. ו אחריות מלאה על 121%5. ו הראשון, | נוספים | שנרשמן ‏ באותו הזמן ‏ היו; (אתט 161 05010 [התסו6 הסזב. 33 מוקמת תוך שימוש בקישורים מהירים ביותר. - כל אזור ניו אינגלנד בארה"ב מנותק מהרשת עקנ קריסה <<<י ב ןי מ 9871] - 11141 מוקמת ומספקת שירותים מסחריים. קישור דואר אלקטרוני מושג בין גרמניה לטין בעזרת 514111 ), ה-:)1% ה- 000 1 נכתב. מספר השרתים עובר את ה-10.0000. מספר השרתים ב- ₪1 1317714 עובר את ה- (000 1. ₪ - .12.42 מקימה את - 117 ) (1א/15 1 1650005 ע6הספזסות3] זטוטכןוחס- )). כ | ו א ) (אטז6ח הטוזהע000י] הטזה 656 [אחה: הטווה שו[ ה1ח07]ו41 :> הוקמה על ידי סוזן אסטרדה. ה- 3 א ] (101119ן01 3 פצטותט1 60השו58/ ושהחטוח!) מוקמת. ה-*184 6180 ע46|3 01ה6)ה1) מוקם ומופעל על ידי ג'רקו אויקרינן. מתחברת לרשת ומאפשר העברת דואר אלקטרוני וקבוצות דיון בין הרשתות. המדינות שהצטרפו ל- 1 1%517% הן: קגדה, דנמרק, פינלנד, צרפת, איסלנד, נורבגיה ושבדיה. 4 - - . | ₪ | . . . - | , , - . 7 . " . - . . 0 . = ו 3% א = . - . ו - 4 = = . 1% 4.4 | 4 : [ + ₪ 4 - ב | . 77 >< / "%-ך | . 1 . .- : - - ₪" 0 | : : ו 2 - 0 (היום נקרא תוכנות לקוח לדואר אלקטרוני). - שיחת האינטרנט הראשונה מתרחשת בין שני מחשבים | 198218 - נורווגיה עוזבת את הרשת כדי | | ₪4 שונים תוך כדי ועידת ?102020. להתחבר בקישור 1):2/17 דרך א - הוקמה ועדת עבודה לרשת העולמית. ו 8 ו ה-+]12/7 (סשזסי] 1758 שהו6מושה5] ז6הזסוה]) - חיבור ראשו בין האינטרנט לספקי שירותי דואר אלקטרוני מסחריים, - - תחילת המאמץ להקים רשת דומה בצרפת (1235 ג[ )) כחבילת פרוטוקולים הידועה מעתה כ- 17/ק?), | בו 2 בד ו ו וו - ה[46%670] 107 הסוזהזסכף0?)) צזם צן) 8 - הקישור הבינלאומי הראשון מתבצע לאוניברסיטת - 211061 (אתסוז6צ? אוה11 מהסקסזטם) מוקמת + מוקמים. (פמואס את6צ הטו1ה 0 שחגּ לונדון. כדי לספק שירותי דואר אלקטרוני ושירותי קבוצות דיון 1 ה - ]6606זי] הראשונה עולה לאוויר בקליבלנד. עו הי ו וק | כ כמ ו ו שו כ - קווי היסוד הראשונים ל - |סחזזטה!13, הרשת הראשונה וו פרוטוקול 12 א - תגיגות ה-20 ל- ךא ל מוקמת, : ה לש 2 פרוטוקול ([01000ת? 80%]67 1 אוסצ] אזסעווטצ]) מתוכנז מ ל ד לי מ ל ענ | א כ שה בי תשר - 581 מתחילים בפרסום חדשות אא 6 36 אי = ג | 0 גרמניה, ישראל, איטליה, יפן, מקסיקו, הולנד, ניו זילנד, ו ו תו 2 המעבר מ- א ל-קז/קסין. רישומי ה- 1% (62808061א5 |0131) מופתחו על ידי פורטו ריקו ואנגליה. - פרסומים ראשונים של תיאוריות שיובילו בסופו של דבר - שרת שמות מיושם באוניברסיטת ויסקונטין קרייג פרטריהגי. לפיתוח ה- ‏ 1)2, | - 1 א סצז מטוזהותזס1ה1 וה6ות6צסן) השם ‏ 121%131 115 משונה ל - 8ק0₪ז116/39 אולם רבים 8 .10 - 313 פותחים את ה-)טח[ט1, הש מוקמת באירופה. ממשיכים להשתמש בשם הישן עד ימים אלו. נשמח לקבל מכם כל תגובה, רעיון, שאלה, עצה, אתר מעניין - הרשת 1 2% , 3 או כל הודעה אחרת שברצונכם להעביר בקשר לפעילות המדור, 8 | | כמו כן, ברצוני להדגיש שוב כי אינגו מגיבים חזרה לתיבת הדואר של השולח ואיננו פותחים קבצים מוספים מכל סוג שהוא, 4 | = כתובתנו היא: החסט.[1א הסח ל176א16חו 6 סט 0טק, 000 ססות, 000 ה[טט, יסם-פ5ט, שזס.6 198981 - מספר השרתים ברשת עובר את ה-100.,000. ו צ ו וו 51 נוצרת. גישה אירופאים. מאת: גיא אהרון ו (אהח צטהחו ר- אסוא ג וא שואבים את העולם הבדיוני שלהם ל ובנתה כאן מיתולוגיה מקורית ועלילה 7 ל ו 6 | יע שתי מערכות משחק כלולות שו ו ןיכי מ הבסיסית יותר תשחק את המורדים מ אשר לוחמים נגד השלטון הקיסרי בעזרת כלי נשק מתוחכמים. באפשרות המתקדמת יותר קיימת מערכת רובוטי המשרפרים את ם ור ור ים מן השמים על גבי מטאוריטים כדי לכבוש את הארץ. התנועה של הרובוטים עצמם, הנקראים | האר הזג ייל יוה מלתנוטת אדם. כך, המשר , לא תוכל רר? בבצ 0 | מה "= תחושה כמעט דו ממדית בלחימה של ו מתחזקת. בזכוו הגמישות שלהם, כך שבניגוד למשחקים המת | ₪ ₪ לרח יבולת של סיבוב מלא של גופם גזווית התקיפה שלהם היא של מאה ושמונים מקלות בלבד). חוץ מזה, לא כל כלי הנשק שלך יוכלו לדייק בפגיעה, שכן הדבר תלוי במיקום מ ה ו ו כ | טקטי ובעת בניית מכונת ההרג החביבה עליך, לא - שתצטרך להחליט אלו כלי נשק לבחור, אלא גם היכן למקם אותם על גבי הרובוט כדי לקבל אפקטיביות מרבית. אבל מה, הבעיה עם 51502₪א// 51 היא שהוא כל כך מתמקד באספקט של הסימולציה שלו שהוא שוכח שהמטרה המרכזית בכל משחק היא ליהנות.. כמעט כל המשימות דורשות | צעדות | משעממות וארוכות כדי להגיע למטרה, וקיימת | הגדרה צינית לסימולטור כ"משחק פעולה אשר מתרץ את הקטעים המשעממים שלו כריאליזם". | חבל, אבל 8 ,57 מתאים להגדרה הזו. 5[ המשחק השווה באמת כל הככור 7 המחשבה הנכונה ‏ של המשווקים. בהבינם את החשיבות של משחק רב משתתפים 09 צ .קוידו ו]ןא), הם צירפו ‏ את 5ם8]אהך7 כבונוס 8 |[ ו ורא ודיי ו ד ב יו ש"עושה" את החבילה, כך, בקנותך את 5, שהוא סימולטור קרב טוב וממכר אך לעתים מייגע, תוכל לנוח בבטחה 6 איתו גם אפשרות מצוינת למשחק 7 135 05 ]5 [פ. הו אכן משחק קבוצתי כפי שמשחק קבוצתי אמור להיות, עם תחכום שלא רואים ברוב המשחקים, שבהם האפשרות למשחק רב משתתפים נראית כמו משהו שנזכרו בו ברגע האחרון. במקרה זה, השלבים עצומים בגודלם, והתלת ממד נראה טוב בהרבה מאשר ב- 5156030 51: גבעות ענקיות חולפות תחת עיניך וערפל מצטבר בעמקים ומסתיר את הקרבות, מה גם שהמשחק הקבוצתי משופר על ידי מפקדים אשר מתאמים בין חברי הקבוצה באמצעות סימני- דרך (אף על פי שכל השחקנים יכולים, באופן תיאורטי, להשתמש במפה). מה עוד יש כאן? אביזר-קפיצה יאפשר לך להעביר את עצמך למקומות שונים במפה, תוכל למנות מפקדים לכלי רכב ולבסיסים, תצטרך לבחור בין וו כבד ומו גן לבין | קל ונייד, ומעל לכל >. יהיה עליך להיות | - בקשר צמוד לחברי הקבוצה שלך כדי להצליח. שש 2 4 ו הך ברו ושיוון עדיי הד ורצי מוולינודש: משחק ההרפתקאות אסטרטגיה המרשים ביותר, מבית היוצר של חסווג!גותת ג 0141ד. שחקו כשליטים של כל אחת מארבע הממלכות הייחודיות - לכל ממלכה אסטרטגית קרב משלה. פקדו על צבאות אדירים של קשתים, אבירים, מכשפים, מטילי קסמים ורוכבי דרקונים. "...משחק שיכול לשבת על כס המלכות של משחקי אסטרטגיה בזמן אמת." 6216 ז336) .קרב פנטסטי בקנה מידה גלובלי , ומלודרמה, ה והתרגשות, ועובד." ב[זס\ שחנות33נ) עשזטקותס. ) 0 וכ ב = להשיג ברשתות השיווס, חגויות המחשבים הצעעועים והספרים. להזמנות התקשרו 24 שעות ביממה לטלפון: 03-5124040 |ו.21.60זה-₪80. שאו 680060 אראו לי הבטידריזו מאת: טלי פרידמן חבילת הרחבה למשחק התפקידים המפתיע של השנה - האם זה עוד בזבוז כסף או כמו שלימור היתה אומרת: יש דברים בג'ו? ובכן, מדובר במשחק תפקידים נוסח פנטסיה, המבוסס על חוקי משחק התפקידים הפופולרי ביותר של כל הזמנים - מבוכים ודרקונים (2788008] 86 5מס6פהטכ]). המשחק הזה הצליח לכבוש את טבלאות דירוג המשחקים בסערה, וכצפוי החליטו המשווקים לסחוט מאיתנו עוד טיפה קטנה של כסף בכך שהם הוציאו חבילת הרחבה למשחק. אך יש משהו שמצליח לעכב את ההתלהבות - אותו כותר הרחבה משתלב במדויק בתוך חמשת הכותרים המקוריים של המשחק, ומעניק לנו עוד 20-30 שעות משחק שלא משפיעות על תוצאות ההרפתקה הראשית. כך למשל, אם למשל שמרת משחק רגע לפני המהלך הסופי, אתה יכול בשקט ובבטחה להתקין את חבילת ההרחבה, להעלות מחדש את המשחק ולחזור מעט אחורה בחיפוש אחר הפתעות חדשות (אבל החבילה לא תשנה את הסוף המקורי של המשחק השמור). כמו כן, ניתן לשמור משחק לאחר שכבר סיימת אותוּ וחבילת ההרחבה תשנה את השמירה לנקודה שהיא למעשה הקרב הסופי כרי שתוכל לנצח בקרב, לחזור אחורה ולגלות את האזורים החרשים, בכל הנוגע לחישול החיילים אנו נדרשים לאימוני הרפתקה רבים, וחבילת ההרחבה 1) 6זסצו5 6ח] 01 716% נותנת יותר מקום תמרון ומרחיבה את עולם המשחק בעזרת אזורים חדשים ותוספות מרובות של מפלצות חדשות, סוגי נשק שונים ואביזרי קסם. יתרה מזאת, חבילת ההרחבה מאפשרת להעלות את נקודות ההתנסות של חייליך עד ל-000, 161 ובדרך זו, דרואידים, סיירים (פזספחהא), קוסמים וגנבים יכולים להגיע שני שלבים גבוה יותר מאשר במשחק המקורי (רמה עשירית עבור גנבים ודרואידים, תשיעית לקוסמים ושמינית עבור לוחמים, למשל), עור נספר כי ישנם ארבעה אזורים חדשים אשר הוכנסו לחבילה: אי מדרון החרב, אשר ניתן להגיע אליו רק ררך הים, נמל דייג קטן בשם 26880 %'ה11!801, מבוך תת - קרקעי ומגדלו של דורלג 104960 5'פהווט) אשר מכיל חמישה תת - שלבים ואויבים חדשים. לא אגלה לכם את המיקום של אלו, כיוון שכל הכיף הוא לגלות אותם בעצמכם ולמעשה, לקח לי עשר שעות משחק כדי לגלות היכן הם וכיצד אפשר להגיע אליהם. חבילת ההרחבה אינה כוללת שינויים בסיסיים למשחק המקורי, חוץ מכמובן תיקוני באגים ושיפורים מעטים, ובעוד החבילה הופכת את רוב הטילים למהירים יותר, היא גם מעניקה לך יכולת התחמקות גבוהה יותר והדרואידים מרוויחים גם נשק חדש בדמות חרב כפולה. = ] אגב, אם תרצו לשחק נגד חברים, עליכם לוודא שגם אצלם מותקנת חבילת ההרחבה, אך לפחות החבילה מאפשרת תמיכה מרבית לשישה שחקנים שיכולים גם לדבר ביניהם ] במהלך המשחק בעזרת מיקרופונים, ₪ לסיכום, הבילת ההמשך * מקומות חדשים ומעניינים. * אפשרות להעלות את נקודות ההתנסות. | * אפשר לדבר במיקרופון במצב של ריבוי השחקנים. | נגד * אחרי הכל זה תוספת למשחק שכבר קיים, ולא משחק חדש. 5 ומא 5 | אם אנו עוסקים כבר בגרסאות הרחבה כדאי | לספר כי גרסת ההרחבה של 0005אג//000, | משחק האקשך/אסטרטגיה, ראתה אור לפני | כמה חודשים, ואם אתם גרופיס של העניין הזה | כדאי שתנסו את שמונה המשימות החדשות, המשימות האלה מתרחשות גם כן בתקופת | מלחמת העולם השנייה, ודורשות מאיתנו פעולה | ממוקדת כדי לחסל אויב גדול בצעדים קטנים | כמו זריקת אבנים, חבלה במטוסים, שימוש באזיקים ואפילו קרב מגע, כמו כן, יש כאן שתי | דמויות חדשות וחשוב לזכור שלא חייבים | להחזיק בגרסה הקודמת כדי ליהנות ממנה. 4. אין ספק שאחד הגורמים העיקרים שקובעים עד כמה נהנה מהמשחק הוא הג'ויסטיק המתאים. הפעם נסקור את קו המוצרים של 58116 ונציג את הג'ויסטיקים הקלאסיים, ומי שמתעניין בעוד מוצרים יוכל למצוא מידע נוסף בדואר אלקטרוני 1510 כ 0 6. עוד נספר כי המוצרים של א53116 זוכים לביקורות מצוינות גם בעיתונים הזרים, הם נוחים מאוד לשימוש, מתחברים לכל מחשב אישי ועלותם סבירה. "שי 36 אוה ה-36< מיוחד לסימולציות של טיסה. הג'ויסטיקים האלה הם המילה האחרונה בתחום הדיוק, | הגמישות ואפשרויות התכנות (את | התאמת | הג"יסטיק לדרישות המשחק עושים עם חלון ידידותי מיוחד שנפתח ב- 5סשחוי) והנוחות. בנוסף, העיצוב המיוחד מאפשר לשחקן לשחק במשך שעות מול המחשב מבלי | | לעייף את הידיים. גי 1ג- 002000 ,( הג'ויסטיק הזה מצטיין בעיצוב- על, | ארגונומיקה נהדרת והתאמה מושלמת . לכל משתשמש (ימני, שמאלי, כף יד גדולה ] או קטנה). בנוסף תוכלו להשתמש בו לכל + משחקי המחשב ולהתאים אותו למהירויות ₪ ולשלבים שונים, כך. שתקבלו תחושה של שליטה במשחק. דוה 4 א53116 הוא הגה מירוצים, הנחשב לצעקה האחרונה המביאה את מיטב הטכנולוגיה בתחום. ₪1 ההגה מעוצב אינטואיטיבית, כך : שכל השליטה נמצאת בקצות | האצבעות, המראה אותנטי, יש כאן | | ארגונומיות טובה ותכנון מחושב של כל | | פרט ופרט, הנותנים כיף מושלם וממושך מול | משחקי מירוצים. וכמובן שהערכה כוללת דוושות רצפה יציבות. ל |6 אדו זהו עכבר משחקים (כן, יש חיה כזו) המאפשר יציבות ליד ושליטה גדולה יותר תוך כדי משחק. ה- 11א2) | מורכב מ - הטזוש5 111 (לשליטה), גלגל | (להרחבת הפונקצייה במשחק), משלושה לחצני | 6 והוא מתאים גם ל-1158 וגם ל - 015 [1ז56. ל 3000 א;זוה5 חשבו גם על ה-הסווגו5ע13 והוציאו | | לשוק את ה - 30 023006 3000 שמייצג את הדור השני בטכנולוגית 7. 111, בנוסף, יש בו מכניזם של ]0 51916 500% 6מטסכ זוה 6ו!ז, הוא נותן אפקטים של זעזוע בכל משחק | וז0ו5131 13 ומכיל הגה קטן החשוב במשחקי מירוץ וטיסה. בקיצור יש בו הכל ומתאים לכל סוגי המשחקים. האסטהטונה של4בל הזמ ניםקפותח "לך4את 'המלניום הבא |. = | |. = - | | 1 / | . | דב | הק המקרה זז | | התוול (תו ונהי ויוי :]ד ומ ןו ו המי וי רקי הרי הו היו תל ב-"זתזוה ם8זחה" שיניתם את פני היסטוריה 2 ש מכ ₪ א-ש = ממשו ייוו 2-3 2 : | זן -----] | - 5 1 כ ₪ = ₪ּ) 0 = רש . = וק -תז |" = | = | ככ-> 6 | -. | 4 | | וו | 1 | [ | . | | | | ו | | | ן | | | | ] ו ו | | || | | ן | | . | "ון | [ ו | 4 % | | הת | הש = | ו | שה / | ל ב ן | 1 ₪ | צ / | = ו / / | | | | | 1 . ו 1 | צ ו | | | | | | | 1 | | .| | 1 ו ן | | | | | | | 1 [ 4 ' 0 / ום ' / / | = ' | - , ער | 4 1 -.]] / וק | - | | | , / , -- - 4 | : | || 4 ש 4 ו | מבצע מיוחד לקוראי "וויז" לרגל צאתו של גליו[ ה-100: 199 ש"ח* במקום 25% ש"ח * בתוספת 15 ש"ח דמי משלוח להזמנות התקשרו 24 שעות ביממה לטלפון 1-800-220-8840 -% = % 9 - 5 ! / 0 ו ם 4 5 6]אס דוט דד כ , ה ₪ שרשי דוש . הס עש] פ צש שועצשעש 4 " ו ו ₪ ו יז , -- "=" 2-2 א "1 ,5 4 = ו אד ו | 2 ו ₪% 7 | ו 51 657000 וטירומ5מז והוז | .ןת םס זסחום זם בה 5 (! פחז חן סש אוחם 60 ]0 אוהה זז כו5ו[ש )ו + 5 ופ ו6ה ו 6 . ₪, 8 8 א א ע " . -' < א‎ ₪ "0" א ו א א ן -| | ₪ = "א .ה" ץ. . ₪- | ₪ ₪> שש % 8 ₪(" " | "ו ₪( 67086 +. משחק' ספורט משחקי ספורט זה בעצם שם כולל לכל משחקי המחשב שעוסקים בספורט. הז'אנר כולל את כל תחומי הספורט: "₪ "עו כדורגל, כדורסל, הוקי, מירוצים ועוד. + חכרת 75 סוא0אד0 1 | ב 3/2107 חרטה על דגלה את תחום הספורט תחת העל-כותר 5202815 /ם, והיא מוציאה סדרות רבות מכל תחומי הספורט. מגמה שמייחדת את משחקי הספורט בשנים האחרונות היא הוצאה חד שנתית של הכותר (99 4 -1ת, 98 ב חז]), כל פעם בגרסה מעודכנת. מה שעוד יותר מדהים זה האיכות הלא מתפשרת של המשחקים האלה, גם בסאונד, גם בגרפיקה וגם בחידושים השונים, בסדרת ,1% שלדעתי היא המפורסמת ביותר מבין משחקי הספורט, המשחק ממש מכניס אותך לתוך רחבת מגרש הכדורגל - עד לפרטים הקטנים ביותר! / 5 7 הססססססספת(שאסמפחמחמח]מ']חְ[]זמז[זְ[ְזפמְָמְְְָ232צ3 וצו תו השחקים והאינטרגט האינטרנט מלא באתרים נהדרים, הנה כמה מהם:; הסרתה טק רויאו :כ הסיט 16 סא טרה ששכ ואר /:כן11 ה התסט. ת0]₪110ס-6 רה אא /:ק11 ה התסש.11ה רה :כו החטש חור סרחה אא :כ הסט 610 רה סכ אאא :קוח התסט. 01 שרג אאא :כו עתיד המשחקים אז מה צופן לגו העתיד? קודם כל ברור לחלוטין שהחיבור בין משחקי המחשב לבין האינטרנט ימשיך ויתחזק, כשכל שחקן יהיה מחובר 24 שעות ביממה לאינטרנט, והוא יוכל להרשות לעצמו לשחק כמעט רק עם שחקנים אנושיים והמשחקים הללו יתעדכנו אוטומטית בצורה שתהיה ידידותית לשחקן. העברת קול דרך הרשת תהיה קלילה ולכן כל השיחות בין השחקנים יתבצעו דרך קולם שלהם (דבר שכבר קיים במשחק המופלא ספת - דאמ 56מכ). טכנולוגיות זיהוי קול מתקדמות יאפשרו לשחק נגד המחשב בקול אנושי, ואני כבר יכול לדמיין אותי צועק על קבוצת חיילים ונותן להם הוראות קרב במשחק אסטרטגיה. השימוש ב- 1/0 יאפשר לחברות המשחקים לשים יותר קטעי סרטים, ואלה יהיו איכותיים יותר וארוכים יותר, וכמוכן יאפשרו י : 1 םד ה - | / -% 6 1 א | 4+ / ו א : . 1 1 - [ 'ו = 7-ה . . "ל : ו-- | 3 א פיק 4 27% 7 8 6 ו 6 4% :יצ א ו ". -- | ₪ ואר ול ו | יְ "" , . , / - "ו - של די שא ".2 בכר = 7 יי א | נ 3 / 1 0 9 שב ו / ' - .ו א % | ו ₪. -. ה 7 ."."." <-<% המשך המדריך המלא למשחקי מחשב - עם' 23 *.י/"-1411/4707% דירוי המטשחקים הבולטים בז'אגר: ₪ סדרת =[ ₪ סדרת 3 ₪ סדרת .111 ₪ אמט אהא .1 ]ג 0078 6 נא 53 ₪ 4%4+ םתכ ד5מך ₪ סדרת אכ0כ 4005 ]א 6 מאפיינים בולטים: ספורט על כל סוגיו וגווניו. טכנולוגיות ע'קריות: האצה תלת ממדית וסאונד תלת | ממדי, מתאים ל: אההה... חובבי הספורט. שר ל ל לראות את אותה סצנה מאין ספור זוויות. ובעתיד היותר רחוק - אני בפירוש יכול לראות מערכות מציאות מדומה ביתיות, שיאפשרו לשחקן פשוט להיכנס למשחק עד לדרגה של שוויון מוחלט בין מראה המציאות והדמיון. | ) י/וָייס - 9 6 . ₪ ו 8 ו רהש | שת ₪ ה ה ₪ שה שש 7 - 2 . | / 4 5 ב% . . 1 , 1 ד |, / . יּ ₪ . 4 [ ₪ 3 -. , 2 ₪ . / + תכ 0 / 4 "ו | 4 - : . . - 2 '/, : / / ו ₪8 6 ==<8 א" ₪ יַ יש 1 % 4 = ה . . | . . 7 / - 2 - ו , . ' - ' -- שו | - , ו / | , ּ . 2 , . . | 1 - / . : / רייו ו 5 9. . . 6 וו שש - 4% 2 . . - : : [ 1 1 1 = *ש- = . 2 8 . - ₪ . "= ]. | - 1 ו - יח . , 2 ך [ , . . 1 . - . . 4 . י מ | : " | 4 " ! ה . צ' .ל ₪ / % : ו | 1 -* א ו" : = = , 4) - / ..'.מו. "97 ו . ] " */ . . + . 3-ו ' . - ₪ -- = | בירי הרי 1 - 2 ו" + 4 . : , 2 ₪5 . , 5 - . גו .- ד 2 = : : , = מ" 5 + ָ . 1 בא ו" ד ₪ - -] חּ - ₪ - " - מש -. ד . ְ ד .מ - 1 ו , הש . . " , 4 ₪ . . 4 1 ד ו 5 - | [ / 4 - - יר / ₪ / + ר . 4 -. , 1 שר - ש''א. 4 / 4 ה-א " 3 / 4 יּ | 8 ּ / "| ו - 4 .. 1 [ | 4 -- ור ו ו ו שק ,1" /". את א 4 - | ₪ א "ור 5ו. ₪ וו 1 - . . 0 : - ] ; | - וו עשרת המשחקים ששיגו את ההיסטוריה = 00 אמנם הטירה הנאצית היה ראשון המשחקים שהכריז את בוא המהפכה התלת ממדית הראשונה, ]000% ויורשו = יהיו תמיד זכורים כאלה שהביאו את משחקי האקשן התלת ממדי לכל בית ובית, ואשר יצרו חבורות מגובשות של שחקני מחשב שכל מה שמעניין אותם זה לחסל, 0 זז)ווזו5 על אף שחברת 1/4815 הוציאה כמה משחקים מצוינים בו'אנר הסימים, 2000 1א51 הוא המשחק שחיבר בין מראה תלת ממדי לסימולציית בנייה מתוחכמת ולא אלימה. זו פווזסד מה אפשר עוד לומר על המשחק שלא רק הביא אחריו מלאי של תואמים, אלא המשחק שהכניס לשורת משחקי המחשב דמויות חזקות של נשים. זט 60 .8 הוחו 60 על אף שז'אנר האסטרטגיה הומצא כבר ב -2 ₪ אזו12, > ההג תזוחס:) זטטוףחט") הוא המשחק שהגדיר את ז'אנר האסטרטגיה ב"זמן אמת", עד היום... 6 -זו ו לדעתי,| המהפכה השנייה במשחקי התלת ממד ממבט ראשון. עד ₪ת1 1-=.1181 כל משחקי התלת ממד ממבט ראשון היו חיקויים של 00081 עם גרפיקה וסאונד משופרים, 11 פשוט לקה את | "= ₪ כל התחום צעד ענקי קדימה, עם אינטליגנציה מלאכותית מדהימה, סביבה חיה ונושמת ואווירה מפחידה שפשוט מכניסה אותך לסרטי הנוסע השמיני - מי בא? ". פמ > מש ו 1 4 | .4 בוה זז מעבר לעובדה ש - ז-ן ₪08 5 היה הראשון ממשחקי האסטרטגיה ב"זמן אמת" שלקח את עניין הגזעים ברצינות, ומצא לכל גזע ייחוד אמיתי (מעבר לשינויים קוסמטיים בצבע החיילים), 7 ₪086 9 יצר מהפכה בדרך שבו הוא חיבר את השחקנים לאתר האינטרנט של החברה - בהחלט תפנית חשובה. א%זם 16 הז 6חס|ה משחק ההרפתקאות הראשון שהפחיד, צמרר וכל זאת מנקודת מבט חדשה (ממבט שלישי(. החיבור המושלם הוה בין הרפתקה, אקשן, פחד וסיפור טוב מקנה לו מקום של סגה זסזט[טוהו5 זחףו] הסימולטור של כל הזמנים שממשיך לספק דורות שלמים של טייסי כורסה. אסד וא 17 ןת היה הראשון שאפשר לשחקנים לחבר מפות ממוחשבות למנוע המשחק וכך לטוס מעל כל מקום בעולם. סא :הז זוה אה 8 הוה5 משחק ההרפתקה הטוב 4 האק = של כל הזמנים שבעיני 5% רה הוא ‏ האב הרוחני 0 4 א של כל הרפתקאות ‏ | :₪2 3 ה - א6ו[-6 6חג זתוסץ של --57 1--] -- : חברת לוקאס ובכלל, השילוב המוחץ בין הרפתקה אמיתית והומור מצוין נשאר עד היום כמעט בכל ההרפתקאות שיוצאות לשוק. או5 /שספחוטא איחוד מושלם בין אקשן ממבט ראשון ואסטרטגיה ב"זמן אמת". המשחק הזה כל כך מרתק שבמקום לדבר עליו, פשוט צריך יער+?!..- הרעיוות,. ע59 ככ הש בסדד.. . | 5 +57 י5י!] הִ- 56] כר' " לככ יוות <זנכיו... | | 6% ) העצע) 5 שרד 0 8% יכ (ות: ₪ רתע-, שאי = | אאבי| - <תם- | | 5 רוצ'ם | ע5'2'| ה- 0‏ | !ה/ה בצעו | שה ב דיו ככוזו | עבות הזתה הו ] [א/ק'- שספיק / ממפלספו'ותע "פ.מה 5 27 *2ר | שכת 32 -2 מקוכן ' 1 ה גה - עכ עי ל | כויעק ד כ + בחדדר ה%ה, ואת אאזכור ט-/5 ' כִ-100 'ה'ה יש 1(5- ספ'ת ה ע" לח ות-כטיב!ע"ל 5 וי צאעות! ע שא שומוע | || בוצע עצי+/ עוד | ְ הי5ון 93 .= טיב!ע"כם?? 85868 אג' 25 כץצ+כ/']/ 5 כשה | : . | . --- בת"כ 2 1שפיק. ‏ בטאבוע:יק| | = חוד 5 וב ע 5 ' רעיו (וי דש < .| . | |24ב5 ד ((5. ב+קמ | |%/2 כץסכ 'כ | | -. +532 >קתב1 תב ד, | ו+%ו / 8 1 יש 5 < עו ד הל5יון 39... | כזכ]" | - א(! ה 51ב 5 הודיע 5.בע.5 | העיתען 52 השי"ק. מש | 5 יתיה פשול), אב אע חועוב. ש%//. 532%'ת כשב כ כ" | ל למכפירה ש למכירה המשחקים החדשים ביותר ל-ואמד5 פד וזא אסנדג ד5 ג זק במחירים נמוכים של 40-60 ש"ח למשחק. סיוון, 09-7716092/3. ש למכירה תקליטורים חדשים של תוכנות, משחקים ומוסיקה. לדוגמה: 3 פ)חמה, 6ואוא, פספאג;ואואס, 9 גיז, 99 באז 99 .ונא 9 5שא, 4 א.1א, 2 0.1.3 התוכנות: 868 פ5אוסטא, 97 מסוס, 5 הסאס. זקאם דמאתמדצן ועוד. כל התוכנות במחירים נוחים. טל, 03-9364178. ש למכירה משחקים על גבי תקליטורים: 0 >*+ הלפייר, 6 תסס.1ם, משימת המלך;: מסכת הנצח, חזרה לקונדור, מססגותט ופא ועוד. בנוסף: םס 5]א0 + 7 משחקים. הכל במחירים סבירים. שון, 08-9445318, עד 20:00. כ( = ומוי - ו 6 | | | ו | ה | / ו 4% ' ולוטוה: ן ] ואי | | % | | : / % | י ש למכירה: ליגת העל בכדורגל ל-99 :1ש, כל הקבוצות והמשחקים, מעודכן כל יום לפי ההעברות בחדשות בין הקבוצות. מיקי, 6, ש למכירה: מודם/פקס 56.6% 058 חדש עם אחריות במחיר 400 ש"ח, בנוסף: כונן קשיח ]אס 4.3 .זג סוס אאםדפ ו במחיר 500 ש"ח. דימה, 051-577148. ש למכירה: 4.א.]א, אם א 5מסק, .7 2 אהסטטאוס ?ג הדודה מס, 2 05סאג ]אס 2 1 מא סמ ד15אוד, 99 גאות, 8 זט ד5 .1 שפנ 5 507סדסו, סם.זם. אם ותמ 5 זסאם 8 5אוספאזאו, פססוואשיתא, 2 טאןקואת 0 אסג, אגואצק 3 ?5 08 סמטא, 8 ךות ד ה יו 2 ]1 3000 ודוא שסתפממת זאמפם. כל משחק במחיר 40 ש"ח פרט ל-98 5/וסשאז/ו שהוא במחיר 60 ש"ח, ו-אסןדזס₪ 601.0 אסה במחיר 100 ש"ח. טל, 03-9214447. "ש למכירה: 2000 אמאשם, א וא]אסס, תמח [זחסו, ד םאסא 0 155א, כל משחק במחיר 65 ש"ח. בנוסף: אטאשא מאפ, ספסס.זם, אאא אי שיסם ג 5, אסתא ספא - בגרסה מלאה, כל משחק במחיר 60 ש"ח. יצחק, 03-6195056. ש למכירה: אס11ד 1.51 אמריקאי + 14 משחקים + כרטיס זיכרון + ג'ויסטיק רגיל + ג'ויסטיק מיוחד + מפצל ל-4 ג'ויסטיקים במחיר 1,000 ש"ח. מורדי, 04-8324292 או 9, ש למכירה: צ'יטים, פתרונות, קודים ועצות למגוון רחב של משחקים. אבי, 8-, ש למכירה 1108 1.457 + 2 ידיות משחק (אחת טורבו) + 2 משחקים חדשים, הכל במחיר 750 ש"ח. זיו, 4-6 ש למכירה משחקים על גבי ואסא-סס: זא דא הצק [ה, 3 י)ונ) וא סאג דת6זא אס פמסאזה 9 יז דג הת ד עשאסי גד ז[טס, אא אס מוד-פ5טס זקסק, אסזדא, אא .הדסי 5 ]0 5]אג סאג א 7 צ5 דא ,זה אזח, כוכב כחול ועוד. נמרוד, 09-8948696. "ש למכירה משחקים מלאים: את 1 אספפ סה וא 9 ם] המא, 99 החזת, 3 קםם?5 תסת סמתא 2 ]1 אלא או םק 56 [אג. 51 8 > כ.1אסאי, מאןח, ןוט + 1 זם, 3 5ואאטסעו (אסססמס ואה 3 13016 4 דמסזוא תס פמסאיו 4 עםםק5 אס סמאא 5 1 בנוסף דיסקים עם משחקים ותוכנות: סטג הדשס, מהחס- ד זחם, 1), זג םא, אוסמאזג, אן5, =) אאחזת, 2 .1וום דאתסופט, 5 העשת את 5 אםאס ועאם דתאתםדאן, הכל במחיר 300 ש"ח ניתן לרכוש בנפרד. בנוסף: ]אסא 0 5-15 הוואת אס 05 סאזאם, 2 אספפםג ]אי שאן.ן-ש.11, 2 תג או ם.[אסשו, 5 98 אאא תםצ.1 אססטג תפ מזוד אג ספה 3 המטסוגת האס אםאוסץ סך .1.1 6-אסודג ןוד ]אא 2 41 דהוא סמד15אוד, שאט. ומס טאאא אסשסשחד הא [אטג זא ההץ.]1ה, 2 מא שטס, שחדך פאסצםפם פססאג ואואס צדטס חס .11 א 0 פטססת-5אה ו א ד9, = 86 :ב 7% + 60 - צאפאשס 6וא50, 8 1.5.]הם ₪ 5דא 4 הפ זם, 5 פואזצ [דא. אסדאסא. עומרי, 1, ש למכירה קופסת מחשב (ללא מסך) הכוללת: לוח אם 33-א 486, כוננים 5+, זיכרון 5 מגה, כרטים פ], כרטיס ג'ויסטיק, ספק כוח /220, דיסק קשיח 210, זוג רמקולים, מקלדת, 1אכ0א-0 6 במהירות מרובעת. הדיסק הקשיח כולל תוכנות ומשחקים: חלונות 3.11, 6.2 05ום, וורד 6.0. ליאור, 03-6917684 או .053-820026. "ש למכירה: מגה דרייב, סופר-נינטנדו אמריקני, סגה סאטורן ותקליטורים. המוצרים במצב מצוין ויש תוספת לכל מכשיר, מחירים נוחים. אשר, 46-, ש למכירה: משחקים ל-]א ד צפדך. וטוא אסזדג דפ רא זק: הפ תס, 99 המא אה חהד, ם) .41 דש]א, 3 זססזפאגם ועוד. דודי, 054-530613. מ פעפוניינים ש מעוניין לקנות את המשחק 3 108 שס פ5סאג.1 באריזה מקורית. יניב, 03-9344668. "ש מעוניין להשיג את המשחק אהא ם]וסוא 3 המקורי (לא ניקלודאון. ניב, 03-9307081. ש מעוניין להשיג בובת-סוניק, היכן מוכרים? בתמורה אתן טכום כסף מכובד. ערן, 03-5528050. ש מעוניין לקנות ספרי פנטסיה מכל הסוגים, במיוחד של "מיצוב". מריאל, 2-, "ש מעוניין במשחק א תוא ₪ 015]אא במחיר סביר או בתמורה למשחקים אחרים. נמרוד, 09-8948696, ש מעוניין לקנות או להחליף את הספר 4, מקדד פורמטים של מוסיקה ובתוכנת 338 ₪1₪1[4 תת. במחירים נוחים. איציק, 08-8555471. ש הצילוווו זקוק לעזרה במשחק אטלנטיס, מהי חידת הכוכבים המשונה? (שמש, ירח וכדור הארץ) ואיך פותרים אותה? בתמורה אתן עזרה בקווסטים ומשחקי אסטרטגיה שונים. איטן, 03-5568206. מעוניינים 6 הצילו 6 משחקי תבקידים 6 כלמנירה 6 "ש הצילוו!! אני תקוע בשלב הרביעי במשחק :8א3/ו 58 אסא 50 מ ססא, כל פעם אני הורג את כולם עד שאני מגיע ליצור הענקי והוא הורס לי את מגדל העיר. האם אני צריך להשתמש בחבל כדי לקשור לו את הרגליים? ואם כן כיצד? אורי, 04-9952446. ש הצילווו! תקוע במשחק אסא 50 0005 מסדרת משחקי 5 או 578 זקוק לקודים, בתמורה אתן קודים למשחקים אחרים. דני, 06-6733905, | מ שהק'ם מאת: ליאור אהרוני 8 ו 2 דיצ מפיץ: ()ו"ד ]סטהאהסום הוא משחק מירוץ ממש לא שגרתי, ולכן גם לשחקנים ותיקים צפויה הפתעה. המפיצים מבטיחים שפה מדובר במנוע תלת ממדי גמיש שמציב בפנינו אפשרויות משחק רבות. - נוכל לבחור בין הרכה מסלולי מירוץ רגילים ויחד עם זאת אחד החידושים המרנינים הוא קרב המוות בו תוכלו להתנקש בחייהם של היריבים בדרכים מגוונות, או לחבל במסלוליהם על ידי שפיכת שמן על הכביש למשל, בנוסף, עומד לרשותכם מבחר כלי רכב כמו מכוניות | מירוץ, | משאיות מפלצתיות, סופרקרטינג ואפילו /-20, בקיצור, שווה לחכות. ו ו לא משהו מפיץ: ץג!קיו6)הן וזהו משחק ;4% (משחק תפקידים) ויש כאלה מהמרים ש - והסחזס1 6קגספטהה וק יכבוש את המקומות הראשונים במצעדי המשחקים. בכל מקרה, הדבר המיוחד פה הוא שיש לכם הזדמנות לבנות את הדמות כך שתתאים לדרך בה אתם רוצים לשחק. , ₪ ד / -- . . ו | י | . // % 4 . -6 , - % - 7 4 4 ח 0" - ₪ ₪ "א | 5% / ; יְּ ( 2 - . - - יּ -. . 6 7 4 ץ--."] [ | - 2 %צ . ד ₪ - - 4 4 = 1 4% 3% "ש. "= - . - 2 ₪ - :ל א 1 כו ואכ)ו אוטאוז אסז) וו פאס גם מפיונר וגם קבלן מפיץן: פ6הוגיוקטוה] המשחק מביא את אמריקה המאפיונרית של שנות השלושים (דומה מאוד ל - 3809%101%)) ומעמיד אותנו בעולם של גנגסטרים עם משימות בנייה רבות, כאשר לרשותכם מפות גרפיות מדהימות. . - 1 " ו ₪2 |! - % == , ) -% , . . - = 47 ד" - "י, . "'*- = ' 7% ד 4 2 שר . 0% 0 7" ". ו 1 ו - *" + - ; = בו ל 0 במ ן 5 " "יי [ . 4 . - - 1 1 - ו *" - 0 ו * .. 6 .5 הדמות שלכם מתחילה את המשחק עם תוכניות מאוד בסיסיות ודרכי הפעולה שלכם יקבעו איך היא תתפתח במשך הזמן בהתאם למיומנויות ולכשפים שתטילו עליה. אבל למרות הכל, העלילה כאן די מאכזבת ומדובר על סיפור לא לינארי בו אתם שבים לחיים 1 יי ל ב = לכל אורך המשחק, הגרפיקה מיוחדת במינה למרות שהיא נטולת תלת ממד וזהו משחק נחמד לכמה שעות כשרוצים לברוח מהשמש אב הווש ול 4 ול ה תח ב א = בחדר ממוזג. ואוד זכ .וזו \ סורה חושך הלאה שחור מפיץ: 6ש64611וח] ]6 טותו1 01 [66ח\ הוא שילוב של משחק פעולה ואסטרטגיה ומבוסס על פדרת הנובלות של רוברט ג'ורדן. המשחק הוא עולם של ענקים עם חרבות גדולות ואתם תצטרכו (וואו כמה מפתיע) להילחם ולגרש את כוחות הרשק האפלים. | עולם המשחק מלא במסתורין ובאתרים אין סופיים ובנוסף המפתחים שמרו על אופנתיות והכניסו אפשרות של משחק רב משתתפים, אפקטים מרשימים של התפוצצויות, עשן, גשם שלג, רוח וכנ'. הבנַננ[ וננ ו ו ו וו ו ו 2 וא מצחיק בטירוף מפיץ; מוקעו ‏ ]א המקורי הוא ראשי תיבות של |!וא ה681כ] זשוט]א ולמרות שמו, העיקר בו הוא השנינות -* וההומור, כאשר הפריטים ורמות = | הקושי נקבעים לפי הגיבור בו בחרתם 7 לשחק. 2 דמות לא פחות מורכבת שצורפה לעניין היא זו של מקס הכלב, מכונת ירייה שתחסל יתיה זדקן קה - 2 דבר שז 0/% 4 - הגיבור הוא דמות מצחיקה 2 בשם 1160066 זז הלבוש --- מ ו ו אי העטלף והוא נלחם באויביו כ + יו | רובים, פצצות אטו 4 ומכשירים ההופכים 8 את הגוף למולקולות נ = יי פח ליו 4% פלישה לכדור הארץ. ו פרסי במיטבו מפיץ: מיו() 466 בשנת 989] עולם המשחקים השתנה עם הופעת 3ו%ז6] ]₪ 6סחוז;, משחק פאזל פלטפורמה שכבש מעמד בכיר בתחום בזכות אנימציה משגעת, עלילה זורמת ומשימות מעניינות ויש שחושבים ש -1310661] מוחוט"ד התפתח ממנו. * במשחק המחודש לקחו את כל הגורמים שהביאו להצלחתו של גופזטץ ]0 ש66חח המקורי, ושילבן אותם בתוך עולם של תלת ממד כך שהתוצאה בהחלט מבטיחה. במקרה זה, "מי שעמד מאחורי תכנון הקרבות היה צוות כוריאוגרפים מיוחד שפיתח המון סגנונות תקיפה, הגנה ושימוש בנשק, כך שתמצאו את עצמכם דואגים לתנועות הנסיך עם יד ימין על המקלדת ועם יד שמאל - בנשק (בעיקר חרבות). פרגטאוזדרזי) עלי באבא בקריביים מפיץ: 1816401146 1005 זה יהיה חלום לכל אוהבי הפיראטים! 1 ה יי ב הפ זי = יביפ ו עלילה המתרחשת בימים הזוהרים ביותר של . "ו | יי כ 1 7 | /. רק [ - ₪ו4 ְ 0 מקפ.- 6 4 וה מש . ָ 4+ | : ףִ ו , וו וא <והא. הפיראטים, אי שם באיים הקריביים של המאה די את המשחק מתחילים עם ספינה אחת, מבחר מצומצם של כלי נשק וצוות מסכן בונ לגנוב מטען מספינות מסחר תמימות העוברות בדרככם. לפני שנסיים את המדור רק נספר כי מבחינה גרפית תמצאו מספר אלמנטים הדומים למשחקי אסטרטגיה וקרבות ב"זמן אמת" | 3 המוצגים בתלת ממד מושלם, לפרטים: /8115 0 365/60 501.60 סזור ואוש /: כ ח ת | ל ה ש'ג א צ ל ה מ שווקים ה מ ור שטים = 1 מממ 5 6ססזוו ]ו | צפגזאג-0 1 אנגלית לבני 12-7 ,. ' כל לומדה ב-169 ש"ח בלבד! א(גלית ל(וער ולמבוגרים - לשיפור ולרענון השפה, וללימוד א(גלית לבחי(ות הבגרות - 5-3 יחידות לימוד | = "4 ]| . : 1 =-= /0 , ₪ 4 . , | י/ 1 2% קורל יקי כ עה | : | - בש 4 .2 ןג ב ורי 1 . : [ " ו . -- | . 1- י : הניווב 2 ב-169 ₪"ח ב-279 ן"ח ב-279 ש"ח. מ'קםם 6 ו 6 7 מה להשיג ברשת תנויות באג סטור ובח(ויות המחשבים המובחרות הזת'נו ענכש'ן בנרטע'ס' אשוא': 808-228-848-ו.