WIZ – וויז – גיליון מספר 107

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד… – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
00107 0 ש"ח (בולל מע"מ) - 1 מרץ 2000 7 הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי חפק %₪ תוצאות משחק המילניום | שובו של ה-6 10911 ר.זק - תקעז ודד 0 .וטואו וד - הסלט המוכר ₪ ספיישל תלת ממך מדור אינטרנט מחודש ספיישל משחקי טלוויזיה <= המיטב - 1800815 10%16, 3 פא שד 60, 0 07 68ג, םאת שד06א ועוד ועוד... תמונת השער מתוך המשחק: פווו5 פחז 4 07 7 ל' 9 = : 265 06 | 206 15 2 2/0 אי הטירוף הזה שנקרא 51888 מאך מלווה את התעשיה כבר לא מעט זמן, ואפשר לומר שממש התרגשנו לקבל לידיים את הגרסה המלאה של המשחק - אבל מה שיותר סיפק אותנו זה שהבאנו ראיון מיוחד עם פטריק ביוקנר מחברת 15א1/4א שהגיע לא מזמן לארץ. אם כבר ראיתם את המשחק הזה או את אתר האינטרנט המשובח של חו ץ 0 ?2 ₪ / | ₪ % %58 מצד בטח הספקתם להתרשם שלא מדובר במשחק ו . ] שליוון . . | יי 9 הכי יפה שנראה אי פעם או ₪ וב ושרו 7 ה 1 וו שש ₪ הדשות מעב לקטנום ו 8 בעל איכויות ויזואליות אם אתה מנוי ל-<וו ואתה מביא חבר %! ו יוצאות דופן או סצינות אקשן : 5 הח 1 - | | | ו לו ו 1 ו מ / 7 .ו 0 מיוחדות. מה שבאמת מדהים זה 2|הנטון 0 , א : ה | חי וו 1 ₪ 6ק: חקירה מצולמת לראות את מידת המורכבות שבתרגום ל | | 0 --‏ מסד הנתונים למה שנראה ומרגיש | ₪ 4 | ם ושי מ 4 ד ( . [ | 8] 6ת: מצעד המשחלים | תו | | זו המשחקים | הבאים: ₪ בק | | פצ3 ₪ 1% מבעו הששוק שי יור 0 0 כמו דמויות שעיצבנו עֶם איזשהו ה 7 ₪ 1 0 סיפור שניתן להזדהות איתו ולמצוא : .== ל הקבלות לחי" היומיום. תבלנה - . יי אסטרטגיח: 3 ם סאד סואסז | % יְ 1 כשבונים לשו אנו נדרשים ליצור קזהזד שס זפקנז/וו - - ו ₪7 תרשימי זרימה ולכתוב ספציפיקציות עמי 22 0 פס אסטרטגיה: ואוד תס ו | - 0 = 1 עבור כל חלק וחלק - ותסכימו איתי שזה די מדהים כשחושבים על כמות . 6 אסטרטניה: 342786 3 זהשואא ופוחפה6 ---------- פוחסשפאסא - 4 . 7 0-70 שברומסרר הס שמ ממ | ו וש > | = = המשחק ששינה את ב [ 000-3-4ר---------.---- | זה לא שאין פאך כלימוגו בל | וז | =" האא|)|! "ין | | ב מב המיה מש מצרט גו בק . שבגמ את ג ורמ מרו | פ"<ב-ש דל -ב-עפיד ₪ ?זאו ספיישל: : תלת ממ וררש 5 | להאמין בעניין ולעבור ימים לא ק קלי |] 6 0. / : 7 ₪ משולחנו של ד'ר וויז | ב הלבות - חוץ מזה, מדובר בו ] ו - ו ו שעשוי לפנות לנשים 0 בור ₪ אינטרנט: חדשות אינטרנט השליטה של הבנים בתחום משח? חירה ודיהוהיההההדוויה דהה החדהה ההויהלדוה הההההלהידדה==<-= = המחשב ולאלו מכם שי טיש את. המשחל .| "| | ב גא .א | | : ו וו |ייתי מצי י | א מ ו 1 | רה 4 ו ₪ משחקץן האטטרטגיה + שמוביל | 5 = חוזרים לנילוס ומרימים :₪ / 5 | ]| | | מ אינטרנט: 2 הלינקים | , טר ] 8 2 את הדירוג העולמי ו | שא --- / כ ל ה : | | ₪ אינטרנט: 1.048-א יספ | ]| : | | 1 0 רוצים שיק ל 86 5 000 א אא ]| 4 | ּ ₪ 2ז/ו ספיישל: ראיון צל א מצד 7 2 ו ב | "א | | ל | ו 0 זה 07 ו ו | / 7% | א אל ₪ חדשות משחקי הטלוויזיה > . ו 8 5% ₪ ₪ ₪ . ₪ / . ו א - 7 קז ור [ ב 1 + . ו = 5 וע 5 11 רד שר בצ הלשר קר -=: בר + = . [ -- 8 7 % / 4 : =יו. 2-08 | | - -- , ָ - ו 1 הצע פ6אםת0 פא60םפ + א וי הניטב קינס ה ה הט הנוט כ ב ונבנו ור ו 8 הנש חודה מהוחק וחקי 0 ₪ מיפים ל-10%ד דצ אק | | בו | ו | = שאו ו-] והוו , יי ן | | ₪00.00 ךַ -.- 0 0 | | הנ 7 ה 5 6אופ5סקקס 3 ה - 1 5 ד = עמי 42 .7 0 = המשך תלת-ממדי למשחק | משימות השלמה לגדול | - ו שו | ו = פלטפורמה משובח משחקי הפעולה- ‏ 00/0₪-- - = 0% 0 / עורך ראשי: קובי סיט * עורך 6: דויד זילברשטיין * עורך משחקים: ערן פולוסצקי * עורך 8 אוד רִ | -)] 0 רו ו ,הד 1-0 מה ל חי | 3 ל מק 2% = לא ל : + עריכה תתו זוהרה זולברג * מחלקת מנויים: אורית בן טל * צלם: יהודה נגטיב * המשתתפים: ד שש 2 || לכב' "/,12/ - חבר מביא חבר" קובי סיט, דוד זילברשטיין, מורגן לה פיי, דוד אידלס, רועי ג'נינגס, ערן בן-סער, אבי סבג, פול נריה, טל 7 ידמן, 0 שם המנוי הממליץ = | > >= | שם המנוי החדש | = = = = == | שם המנוי החדש. | מיכאל לוגסי, אור פלג, פול נריה, בן כספי, שי אבני, ענת סבט, עמית חסון-אלוני, רועי זילברברג - א-ש | | מיכאל לוגסי וערן פולוסוצקי. * עיצוב וביצוע גרפי: עוזי דור, אריקה שפיגל, מיקסם טכנולוגיות בע ע"מ + דפוס כתובת כתובת = !/. | כתובת | | | גצ תיץך | אומני אופסט בע"מ * מו"ל:.2זו, ירחון * מערכת ומנהלה: כנרת 13, בני ברק * מען למכתבים ול חי ."₪ תכ + ' | ת.ד. 2409 בני ברק, מיקוד: 51114 טל: 03-6171666 פקס: 03-5708174 | = 0-0 מחירי המוצרים המתפרסמים בעיתון עשויים להשתנות, המערכת אינה אחראית ג לתוכן המודעות. ו | למערכת לא 00/7000 ו" - "0 4 בי | ה רה הדו ה ב | ה | מ 4 > שם המשחק הנבחר וצצ ₪ שו =זר)ש דול 3 8 0 ₪ 60 הרפתקה: ד8מש0 מואזד מצזיד - מקצג 2 עד שכמה קה מחסכם ואום א תי יי 0 : שר ו שף ו == =-=------‏ המוצר המוגמר ומביעים. ". 0 זחקי ים *- .% = ₪ 7 ו כ אסטוטטה וכ וו 1 האפשרויות השונות ה ₪ ההרפתקאות המפוארת > ו | עולםו האסטרטגיה . ₪ 1 ו | 1 6 אקשן: מא 9 1טטת ל 0 ומגרעות אבל ההגשמה של רעיון - | ו 0 באמת עולה על כל דמיון וממש צריף | ד 1 ות המרת רו | 0פו | יי ו המולטימדיה, כאשר היהלום שבכתר הוא מודל רובה 6 המ"מ שמצורף אליו ומקרין למסכים. רובה הפלסטיק שבתמונה קל ביותר עם כוח ירייה אוטומטי מלא - יש צורך להק בו 4 סוללות רגילות וניתן להשיג אותו: במספר דגמים (47 --%/ ,16 -1א ,45 -55]א. ועוד). 6 2 וסודה ד5 ץג וק מלבד 502.4 גם בחברת צצאז50 עשו מאמצים, ולאחר שה- הסוו8ו3עג| הפך לחלק בלתי נפרד מהרבה בתים, . ייצא בקרוב לשוק 2 חסווגו5 ג₪1, שארך חודשים של פיתוח, 2 חסו6191 צג! הוא מכונה עם הרבה כוח, ויש בו 600 שתועח] הסווסותם' ווס 128, מהירות של ?זוא 300 ו- |א/א טוא 32. כל אלה תורמים לכוח וליכולת מדהימים של המכשיר החדש, אבל פיתוח משחקים עבורו הוא משימה קשה מאוד ולכן רוב חברות ו עדיין מעדיפות 2 -₪ עם 6881הוה6זכן 8 = יּ : ו ו " : / 8 ו 1 יְ וז 3 = + ו 4 6 ו / 0 . % ₪ ץ . ו וו , - , 1 % ו ו 4 | מו ן // 4 "9 זו 4 = 2/7 / . / 9 , ו וו 4-מ - יה שמשו | ₪1 | : ּ 1 | '4 ₪ , "ד +. 1 ו וח ו ו שא 5 וו | ה 20 4 יב שיא 7 ] || דיק / ור ו - ו 060 1 | ו / " . - ה י . . . : ו ד גו וו -1417] ]| 77 ו " ו בכ רו וב 0 2 . : ב ןו | . " 1% % ו וו 1 " 0 / 4 שי ונ ,| 141 ו בוו ב | | זו הס 880 = מכשיר ה- 6981ו8טזכן הט החדש הוא חובה לכל מי- ו ווק | | המשודרג מכיל וט 28| שמאפשר גרפיקה מדהימה בזמן | משחק שמשאירה את 64א!, 5% ו-1ג 6 ]0 טסופו 6 > ו במיוחד. | %- | כשמשחקים את 2000 חא ואת משחק המכות 0% . ה 0 = - 6% 00 אוו 50 מפדפאסוו. 10 אא 6 2 מבית חברת הונ - הוא כרטיס קול מפוצץ במיוחד, המבוסס על טכנולוגיות ! 6% חדשות של 385 ו-8ז%30ח56. כרטיס זה מוסיף לחוויית 5 4 -/ המשחק עם סו6טג |גחסווואטק ורטיקלי, וזה אומר קול | !% שיתפזר ויעבור מעליכם ומתחתיכם. כמו כן, יש לציין ש-400 18 מוכן לשדרוג ₪10 שמאפשר רקע אודיו != דיגיטלי וגם זטחטך א בתוך המחשב האישי כ 6% - - ל יא א / , 0 7 5 / "ו ן 0 - = . . . | / י ו ודו . / / 5 ל 9 1 /. ל | + 8 "ו 4 ו 54 ו ו , ₪ , ש , ₪ ו ו 4 4 - - 4-' | !שור , יְּ 4 % - ות ו 1 1 - : . / 4 ., : " . 2 4 וש ייט ממוטרי - ו . . 3 .- 2 1 | . א -% ו מ : . "ז | ש " + ו 01 | - 0 0 . ו | צַ 1" : % ו 1 4 | / . ל שי 4. 0% [ -% 1 ₪ הר , ₪ ב" ../ ו , |" ו -. . || |ג :| / / . - 4 / 9 "ו ! ו 9 [ / / / , : 5 / . 1 ך % , -] | 1 מב ל"ז בג ובו : 1 ה ו : |+ * רד וו ו ו ו -. 5 - - .0 ו : | . .=" 1 '" וצ . . - % " 1 .- ו | 8 / 7 ןו . ₪ 2 / ו . 5 ד | ו . ' ו / . 9 . וו תת /, . 1 ן , 4 3 7 ו ₪ וו , . ם - ו 4 8 5.5 0 9 / ₪4 4 4 - 53 ז | יפר ד ושי [ 8 ₪ . ב*% -.% . ו 8 | ₪0 1 4 9 . 9% ₪ 0 0% | / 0 4 0 - . 4 , 1 1 ] 0 . וו ן . ₪ . : + 6 ?. עו * : ו )+ ) , ו ו 8 ד - "ו .. 4 : = בו ד 7 ו 4 : / ] : . , 1) . יּ 7" -. / ו % ו ב . 1 9% 1 . "/ - מ הו ה ז וי 2% 4 2 1 ו אש- ו 44 גי 1 בג ' ור 7-7 מממ ומוקממ יר פרת 5 . "ן 4 4 | י ₪ = [ :| -% 1 . . - ו 4 . . יְ .4 י ד ' וצ" . ו - = ער ₪ יי הטוא וו - יי הגרפיים החדשים מסדרת 0) התטוח11116/ פותחו במיוחד למשחקי התלת ממד, והם היחידים שמכילים שבב פט8|הט וו 256 המאפשר מהירות מדהימה ואקסלרציה 027/ עם זיכרון ו חדות התמונה משופרת ומציגה מפות בריאליזם תלת ממדי מקסימלי, טקסטורה 8וט 32 ו- 300 או 6 8040 גזוזט 1132 360 שמונעים לגמרי אפשרות של טשטוש תמונה. 5 סדפסאווו חברת לגו לא נשארת מאחור ותורמת את חלקה לעולם צעצועי המחר עם פרויקט %ח63)0מו]. הערכה הזו . 4 מגיעה עם שלל חלקים כך שתוכלו לבנות את הרובוט האישי הדמיוני שלכם עם מיקרו- מחשב, חיישנים, מנועים ולבני הפלסטיק המוכרות, כאשר את התוכניות תיצרו במחשב האישי ותעבירו ל"מוח" הרובוט בעזרת טרנסמיטר | אינפרא אדום. בקיצור, אם תמצאו את האפיקומן בעוד | כמה חודשים, אתם כבר יודעים מה לבקש (דרך אגב המחיר הוא כ-1.300 ש"ח...). אטת שק ₪ ף ה ₪[ ד] ]| . ו ב . נף / 0 / ב .ו / : ]. , / ו . ו | ּ." ו [ "שו . [ - וע 7-0 | ו ו 2 - | . 2 2 1 . ב" 4 | ג / . -+ ך 3 2 2 . ₪7 | % - / : 9 - , | וי . 5 יְ . 18 <*- 1 : 1 4 3%- ּ ו . / 1 ₪1 + ו - . . 0 : + | " ו 5 6 5 4 - 2 "שר == + --- = % : | אב > יש = ,4 ּ | 7-24 - ,אש = 31 - ,₪7 . ו )8 0% -- ְ -- ₪ . . 1 הַ - 1 ! אר- הל 7% --] 0 צ 7 4 ש - - : 7 ₪0 . - -. ית ו 00 וה בסאפוה? סה היצורים החמודים האלה הם רובוטים אישיים של 600 וי יי ית להוראותיכם ולענות בחזרה. כמו כן, ₪100 יכולים לשלוט במכשירים, להקליט הודעות וידאו שיושמעו לאנשים מסוימים ולהציג אינטרנט על גבי מסך הטלוויזיה, מחיר הרובוט עדיין לא נקבע והוא בשלבי פיתוח נוספים מתוך כוונת החברה לשמש אותו לחינוך ילדים, לסיעוד חולים ולתמיכה בקשישים, פד ל לי ו הז 60 שאגז [0זומס) 1866 הוא ערכה ביתית המאפשרת להדליק ולכבות מוצרים חשמליים בבית או בבתי עסק קטנים דרך המחשב האישי. הערכה כוללת תוכנה, שלט שמחבר אתכם יי | יי הכבלים החשמליים למחשב האישי ולמערכות המוצרים דרך שקעים בבית. על ידי המודלים מתאפשרת השליטה דרך המחשב, כך שתוכלו להדליק את הקומקום החשמלי או המנורות בלחיצה פשוטה על גבי מסך המחשב. אגב, את החביתה עדיין תיאלצו להפוך לבד... / ו 4% [ 5 : - 4 ו דר - - . . ו - : 1 וו "7 "וה , - 4 . ו 1 וו ,. . | וו 1 5 5= 5 ה = = םש ב זוז בוו 1 ב | וי ב ו - 4+ - | 1 . ₪- : | ה .= 7 + = - - 5% - ₪ , . , רו - 4 = -- + 4 כ ד --= - 1 שו - - [ ז | + : = | : %-| . 2 ן צר - . / ו 4 '] , . חר 4 - ו = ך | ₪ כ 5 | 4-ו - ב / ץ " / ו 1 2 . ור פןץ - ו 1 +51+- ו ה . 7 ב ו || - + 2 "יו / | = -- - /. ו ן 1 4 בר | -- וו : דן י ] %' ו ו ב וו ןאוק ד ול ו-*7 3%. 0 . ' ₪ , 0 6ק םם/ כל אחד רוצה אתר באינטרנט אבל הבעיה הגדולה היא איך לבנות אותו, כשעד היום הפתרון היה לכתוב קודים | ל-80ק010] - תהליך אטי, מורכב ומחייב למידה של 1. פתרון לכך מצאו בחברת 6זגע5010 ח8![נוחסג!/1 בתוכנת 5.0 035 8 /, המציעה את כל מה שדרוש לבניית אתר עם אלמנטים גרפיים מקצועיים ואנימציות הג[ ללא צורך ב-.111%11, והיא מתאימה במיוחד למשתמש הביתי שאינו זקוק לאתר מתוחכם מדיי. 4 ואוזניות של ספזג 88| | | -- 2 3 שעות מול המחשב - משחקים, מ מוסיקה 0 4 או קולנוע ביתי, יודע עד כמה חשובה איכות הקול, - : "ראי מיי את ההנאה מקצה לקצה, כ כאשר המוצרים ₪ בו א 6 ו הם מהמומלצים. = 5 . צרי = 8 הפעם מדובר על רמקולים. מדגם 0 א ו / כ= יונו , ו ,)92% ו - א 6% המבוססים 4.. ל | טכנולוגיית 70 טסט ץפוסכ [טחוצ - ואט 3 | פואא, כך שגלי ה הקול שי אתכם מכל כיוון ומה שריה . את מערכת ‏ הם. אוזניות ‏ ראש מדגם 0 גצ = שאידאליות. לויהוי 2 ו עם יריבים <ש משחקים 0 3 ו 4 | - + 4 לשב ּ | %וה%<- א | 5 הרש ל ה,, ה ה-|1 א שסץ 6אודוא 5 רתע הככ כ | ו ירש 0 בתכו ול ₪1 ה | 905 סו חשאיס וטסץ ו השרה - = 2 / 54" = 0 5 ' וי ! שר ו וו = תב :111 "די | וי-וי וקכ ען [ב1 -]‏ וה | | ב- ו ו ו ו בח / 1 1 וצ ב וו ו . ] ב ץק ללגמקן - ו" יְ -- הד ו ב -- | ביכרא ה | | ג בי ו 5 - . . -1 = ות -= / = 5 ה = 8-7 ו 4 ו = בס 2 ו 5-2 שב + .== ב ו ו ו ב--ג: 0 4 4 2 | מקלדת אינטרנט. במיקרוסופט | שר כרגיל, על הדברים הקטנים שעושים לנו את החיים הרבה יותר = פשוטים, והפעם. אנחנו. מציגים את | האינטרנט. למראית עין זוהי מקלדת פשוטה ושמרנית, אבל אם מתבוננים ב = מפרק. סגולה. המורכבת ירי = לעבודה באינטרנט, וזה הסוף (ייוום | השחורה והמייגעת ‏ כדי. 8 לאתרים עם העכבר.. |עוד. = נוסיף שישנו לחצן מיוחד - שמעביר אתכם מיד לדואר | האלקטרוני, ותוך שניות תוכלו = להעביר דואר ולבדוק אם יי 1 ו ב ןו := וזו | = % ויו זו ה הו יז ו - נ. ו / 1- ל ' 5 ה וש ל 1 ו || וב 4 ו וב 4 | 1 "ה הוראות התק!ה והפץפה משהו מוזר קרה במוזיאון. עדיין לא ברור מה זה בדיוק, אבל אין ספק שרק אתה, גיבור מוזר בעל כוחות על-טבעיים יכול להציל את המצב. בכל אופן, מדובר בקווסט אמיתי ושווה להתחיל את המשחק מתוך האזור המואר ולהטיל הרבה אנרגיות חיוביות... כדי להתקין ולהריץ את 61/4013 שד 5 אק כ 1( ב - 95/98 8שוסחגצ : . עם הכנסת התקליטור לכונן התקליטים, יופיעו הוראות ההתקנה על גבי המסך. לאחר שתבחרו בשפה הרצויה, תחליטו אם ברצונכם התקנה מינימלית או מקסימלית. לאחר שתבחרו בהתקנה הרצויה יותקן המשחק ויופיע תפריט הפתיחה. דוישות משוכת מי!יחפיות 2 החצים קובעים את כיווני מעבד (90 כקודות שפיטה הליכת הדמות. 8 108 / 2 - זוויות מצלמה. כונן תקליטורים במהירות %4 | - אובייקטים. 6 זיכרון עהפוג" משימה, 50 זיכרון פנוי על הכונן הקשיח = : כושופים. () + הטלת כשפים. 4 - תעופה יוגית, כרטיס קטל 5 אךי) זכ כרטיס גרפי 8/00/4 ןי 1 לעולם שבאמת ניתן להתרגש מבניית ערים, אבל מה שבאמת עניין אותו זה מה שקורה בתוך המבנים האלה שכל אחד בנה שם - במילים ו[ וי את הסיפור. החודש יצא לחנויות 518 פהוד, אחד המשחקים המדוברים ביותר בכל הזמנים שפשוט פורץ דרך ברמת ההזדהות שלנו עם משחקי מחשב ומוכיח שהשימוש באינטליגנציה המלאכותי רק מתחיל לעשות את ההבדל.. ור רוי + : | ה | 1 1 1 וו תו0ך 61 וזו 6 ווה םוק ה ₪ וז - 61 | ה 8 1 ₪ בבוש 4 8 8 57 אא | 6 שש פיי ]5 אקי ו ₪ 6 וו ו ו ו ו . ל יי - נופל זה לא י?אמן, הרווק שלנו פוגָש שתי ו שותפות שגרות בדירה הסמוכה. מהיסוד. 0 | | הדמויות קיימות במסד הנתונים אבל אנו נקבע את הרכב האישיות שיכריע ד דירת הרווקים - מתחילים מכלום, מחפשים עבודה וחושבים ברצינות על עוזרת בית או לפחות ספה בצבע זברה. 1 ו -" - - + . = | | ינ מה שנשאר זה להיכנס לג'קוזי עם .שיל ו . - = יא" - ו אמוי ₪ - -- ₪ 2 ₪ = . 1+ . - :0 . א = , ב 2 | | 0 | / | ₪ . 3 - . , . ]| | / - . ם. ןו / שש - 1 % קש . ₪ --- ., ג | ו ' 4 ו ו 5 49 | . וקה ! "= ודה כ 9 ו 3 | | | ₪ 4 | | -- | . מה עושים? הצלחנו להגיע לדירה שלה... ל מ רצ ל א" -= .4 "ו - כן, רק משהו רומנטי הולך לקרות / 7 לגמרי - אתה מציע לה ובחולות על [חו מ ?יו | נישואין. | 2 | / אוי לא. יש כאן תאונה קטנה | מה פתאום חתונה, אתה עוד רווק | ב ו "אבל זה לא נגמר ומתברר"לנו ספות זברה מזעזעות. 1 ריט 2-1 , שהגברת-הופאח כבית החולים של 7 1-0 ץצ 20-007 8 שו כש-2)| . .ם: 8-ואתש- 1 3 :4-ו .ןמצע חילופי מקומות במקום הראשון - 3 1580858 עולה לפסגה על חשבון 2 4608, כשאת שלושת הגדולים סוגר נאש1ואג אאט ד ,1גא אט. חוץ מזה, יש לנו כמ תנודות ממש מעניינות... במקום ה-4 נמצא = סד 505 מאג. זק שפשוט מטפס 4 שלבים למעלה. מגמה לא פחות אופטימית רשם כ1חאסשט שאסם המהפכני שמצליח לטפס שלושה שלבים לאחר צניחה של 6 שלבים בפעם הקודמת. סיטואציה דומה רשם חט 6ז0ג/וא 6 זוזסחא שפשוט חזר למקום ממנו צנח בפעם הקודמת. ואם כבר אופטימיות שווה לספר שיש מי שאוהב את 3 ד 10אא ,ןח 0 שלמרות ו | ן שם החברה 050 הווש ז | | ץג ומהפזאו ‏ - || דח סואסהזסם ₪ - | ץג וקמשדאו 5-0 םשו סס3ּ םשו אסופועודסא 0.) | ההמפום - | סחג2קו ‏ - | 8 7 דסהחודהה דג סואסחדס= != דח סואסחדס = .6 4 = == ו ==.== מ למור הנקא הנסכ-השטבטר == = - יי א . 2 וו ו או ] -- הת 300 | ו הר - |5 + | ן 1 [9 - 14 א = ₪ 1 הקטילות | בעיתונות | העולמית הצליח להתרומם 6 שלבים למקום ה-11. אבל אין מה לעשות, גם מגמות פחותמעודדות יש כאן והפעם אי יציבות נרשמת מכיוונו של האפאג זז מאהשס שפרץ למקום ה-19, טיפס למקום ה-5 וכעת מגיע למקום ה-12 של הדירוג. לעומתו משחק האסטרטגיה, 40₪8אגק מצליח להתרומם 5 שלבים למקום ה-14 ושווה להזכיר שהוא התרומם כמו שצריך גם במכירות בישראל. בין כל התנודות מצאנו הפעם פריצה מרשימה לצד 2000 8מ0םאג/א פמפתפאסזקוא חס שמגיע למקום ה-16 של הדירוג, ולמשחק אלמוני בשם 155אמכ אותו הביאה חברה 2 שם המשחק -- מספר "7 שבעות - . מה י-] : ' ו ו ₪ | = בת | 1 ] = | = [ 8 | ,9 ז. ₪ |= / ורורוש ור שי ַ 5 ...כ =--... ו יו ו - )יוור ו == יה ו שש מ יצו 0 - ו ו הקההוהההההההוו.-= .ו - = 7 = 7-7 --4- 4 2-35 >> אלמונית בשם 467=זדא. פרט למודחים, מי ששילם את מחירי הפריצות והתנודות היו א5₪ אג18אספזד שצנח חמישה שלבים ‏ למקום ה-18 ו-א0600צ17 6045758 אם 011 למקום ה-20. אגב, אחת ההפתעות באה דווקא מכיוונו של 2000 ]םת שהצליח לשרוד ואפילו לטפס שלב למקום ה-19. המודחים * 9 הגוא ]1 מהמקום ה-11 אל ה-32. * 2 51008 55151 מהמקום ה-15 אל ה-22. שלושת הנמכרים בישראל * 2000 :זה א 01 לק א 5115 מצד 1 הונ המי אטאט שמ אצ = יח | הכתובת לדירוג: | | פמסוזסטטסז) סןסנ. 6 800517881 | 01197080 40 3032 005ח68חז6צ 6חד | |ח. |ו548א 6 סןסן למשתמשי האינטרנט: | | רה5.60הה ה6סוסעצ :סה | דירוג קודם דירוג נוכחי אם אתם קוראים ליי אינטרגט, משחקי טלוויזיה, תפקידים וכו' יי יי כתבו אלינו (לא יותר מ-250 מילים) וצרפו תמונות שלכם או של המשחק. כין השולחים יוגרלו פרסים מתנת באג מולטיסיסטם. כתוכתנו: רח' כנרת 13 בני כרק, מיקוד: 51114. ציינו עבור "הכלתי משוחדים". 2 פקוקווופ זס 68 | .| :| | = הההממטטק 2 מממ מומנ יש המוחה קחוותתט. ב 25-00 ו 5 8 ב וח אה *. ן רי= ו ו ו ו ו ו לפני כמה חודשים שמעתי שהגיע משחק ההמשך ל-85]קואם 05 405 וכעבור שבוע התייצבתי בחנות כדי לקנות אותו. ואכן, ברגע שהאריזה הגיע לידיי - הרגשתי שהגשמתי חלום. האמת היא שהחלום הזה התחיל להתגשם לאחר ההתקנה ולאחר כמה שעות טובות של משחק, שחשפו בפניי כמה דברים שלא היו בגרסה הראשונה של המשחק, כמו בניינים שהיו גדולים יותר מהאנשים, אפשרויות מגוונות להשיג מזון ומשאבים, עובדים משני המינים, סוגים משופרים של חיילים ותרבויות חדשות שלכל אחת ואחת סגנון משלה. חוץ מזה, יש כאן צי ימי מחודש, ביצורים מתוחכמים הכוללים שערים נסגרים, קטפולטות גדולות להרכבה (במקום אותם מבצרים חריציים בבניין הראשי), אבל יותר מכל, המשימות עצמן היו מעניינות וסיפקו אתגר אמיתי. בקיצור, המשחק השני משופר ומעביר טוב יותר את אווירת ימי הביניים, מיבאל זכה במטחק 2אג )אצ 5זססל 01 06 אם אתה משחק עם ה-6680ה11 והצלחת להשיג את הקסם %חוט₪ 816ווח/ (קסם מוות מדרגה 3), אתה יכול להסתער על כל המפה מבלי לעצור, ולהגדיל את כוח התקיפה שלך בתהליך! כיצד? ובכן, אם לא אכפת לך להרוס את הקשרים הדיפלומטיים שלך, אתה יכול להחריב את ערי האויב במקום להמיר אותן כרגיל, ובעזרת הקסם ו 6ו8ההוח/ תקבל המון שלדים. דרך אגב, גם גזעים אחרים שמשיגים את הקסם אחוט 816והוחג/ יכולים להשתמש בטריק הזה, אך אם הם יסתבכו עם גזע ה- 0680ח11, הם יהיו בצרות... מה כדאי להכניס בגיבור מושלם? ובכן, נסה ליצור גיבור עם התכונות 511186 זו .0חו]5168 116 1 816חורתסכ] ו - 6א1ז5 ]וי פמוסגתו!-) 811 / יאפשר לך להכות ראשון, ואולי להיפטר מאויב כבר בהתחלה. >חו[5168 1.116 מאפשר לך להרוויח עוד קצת בריאות כאשר האויב מכה בך, 6 וותסכ] מאפשר לך להמיר את היחידות הטובות ביותר של האויב, ולצרף אותן לכוחותיך. ולסיום, פחוסותו[ 811 מאפשר לך לעבור את חומות הביצורים של ברוכים הבאים למדור מיוחד של טיפים וצ'יטים. הפעם במדור, תשובות לשאלות של רבים מכם על המשחקים 2100 6חס2זג \, 3 12050601, 3 קחוח)וח0:. ] 2, 2 66חג!||] 2800[, 276700656 |-27608107 5 פ8ח6ו!|3. בנוסף, הפעם החלטנו לייחד את המדור ולפרט בפניכם טקטיקות מעולות לטובי המשחקים: 2 68יו1וח:] 1() ₪6/, 2 500% מ0110,57506 11016 ו-1675)חס/0 ]001 86/. + / יל << | 3 | / 4 | :%, 4 האויב מבלי לחכות לאיילי- הברזל. לא מסתדר עם טקטיקות רגילות? צריך צ'יט קטן? ובכן, במצב משחק של מערכה (1/1000 חשוהקותג>) ), אתה יכול לזמן קסם יקר (כמו 5101 ם12681 ,1000 או ח30זכ] מסותותט5) בדיוק לפני סוף המשימה, אך זכור לא להפעיל את הקסם! במשימה הבאה הקסם יעמוד לרשותך, מוכן להטלה, כבר בתחילת המשימה. 5/5168 506% 2 שחקנים רבים נוטים להתעלם כמעט לחלוטין מאספקט הסאונד של המשחק, ולא משתמשים בו לטובתם. אם רק תקשיב למה שקורה סביבך תוכל לשמוע מצלמות ביטחון מרחוק, ולא להסתכן בהפעלת האזעקה. אם כבר נתקלת באזעקה, נטרל אותה בעזרת הישענות לצד, ואז ירי (או שימוש בכוח 281 ). אם במקרה הפעלת אזעקה, השתמש בכוח - "יש - . |) , 41 "+ 8% | ה - שחוסקוחג 7 מ0ע1601= 1016ת46] 51 כדי לבטל אותה מהר יותר, אם אתה משחק עם דמות שנעזרת בעיקר ב-51ק, יהיו לא מעט מקרים בהם יהיה עליך להיעזר ביכולת הלחימה הבסיסית שלך, מכיוון שה - 05קץ11 251 הם נדירים למדיי, וכוח ה-51/ שלך נוטה להיגמר במהרה. בנוסף, מכיוון שגם תחמושת אין יותר מדיי במשחק, כדאי לך לפתח את יכולת הקרב פנים- אל - פנים שלך, ולהשיג כלי נשק מתאימים. נסה להשיג את השתלת ה-00881 73 ואת השתלת ה - 11100981או5, והשתמש ב - 56 8141 ), למרות שהוא פחות מגניב מחרב האור. אויבים שמאוד קל לנצח בקרב פנים- אל - פנים הם הרובוטים (מלבד ה- 016% 0 - פשוט התקרב אליהם כפי יכולתך והתחל להכות. אפילו 58 55811 יתקשו לירות בך כאשר אתה מעיף אותם לאחור עם כל פגיעה. דרך אגב, אם תבחר בשיפור מערכת ההפעלה (466ז8ק!1 025)) של ה - 455101118110₪/-- 61 ץ), תוכל אפילו להרוויח בריאות מהקרבות הללו. ₪ 1 ו . / > 4% הא - | = - . ן / . - - 5 זי / . | ' / + ב ו ן | '"*". ו - + ות . 2 -? '4 | 4 ו ו - " ו י :"7 | ' ] 27 + -% ְ . ₪ ו . . | - " 2 4 ְּ / ו ו " 1 / י - ₪ "20 . ' -- %" ו -. / 5 9 ,ִ ו ָ 4 מ : ". ו , חּ [ | ו ₪ '/. . . ו ו ו , 4 ב 4 ו 1 1 . ₪ - 4 וש %' " 4 ' 5 1 | ח ₪ וו = / 2 . , . . ו > 7-ה "ואג 1 ו * " . . . , ₪ 0 1 " , -. ". לכל אורך המשחק תיתקל בהמון בני- כלאיים שמניפים צינור מתכת. הדרך הקלה ביותר לכסח אותם היא להשתמש בנשק פנים-אל- פנים. פשוט לך לאחור עד שהם יסתערו לכיוונך, ואז רוץ לכיוונם והכנס בהם כמה מכות טובות. אתה יכול לחזור על הטקטיקה הזו כדי להיפטר מהם בקלות ולחסוך בתחמושת (שאין הרבה במשחק...). הדמות הטובה ביותר להתחיל איתה את המשחק היא איש הצי (עְטאצ1), אפילו אם אתה מתכנן להפוך ללוחם או ל"קוסם". במהלך המשחק יהיו לך שפע של אפשרויות לשנות את תכונות הדמות שלך, אך בתחילת המשחק אנשי הצי יכולים לרכוש את התכונות הבסיסיות במהירות (5ח680/ 0870ת518, 14086870 פתו1180%) - ותכונות אלו חשובות לכל סוגי הדמויות. אם בכל זאת אתה ממש רוצה להיות "קוסם", בחר ביכולות ה0ז8 656 , ת6017600 16016 ,651%חו% סז ) ו- פחוז6קותג 1--ה160770 6016 ן בתחילת המשחק. יכולת הפריצה (8תו6%ג11) היא אחת היכולות החשובות ביותר במשחק. אם תצליח להשיג השתלת ג60וסקאת, יהיה לך הרבה יותר קל לפרוץ. אה, ואל תשכח להשתמש בקסם ה- צ11ם4111/ זסטץ?) סנםספסהטעפט, אם הוא עומד לרשותך. כאשר אתה רואה ז68ש₪6 051 לקראת סוף המשחק, חפש את המנחת שלו, שצריך להיות באזור. קסם ה- ם0גז0] 300660 ץזנצוו5ח56 בהחלט אמור לעזור לך בחיפוש זה, ובחיפוש של מטרות אחרות כמו ביצים ואויבים רובוטיים. כדי להצליח במשחק, עליך להתאים את הנשק שלך למצב העומד לפניך. השתמש בתחמושת [6תת80ז6--ו1ח/ נגד יצורים עכבישיים, נגד %ז₪68/6 1פע, נגד קופים ונגד בני- כלאיים. נגד רובוטים, מגדלים ו-5ת45588%1/ שזססץ:) השתמש בתחמושת חודרת שיריון. לסיום, %זס|טותט פגיעים במיוחד לפצצות תבערה. 2 65'ווןוח=] 021 ₪06 כפי שבוודאי שמתם לב, ב-2 4005 כוח הלחימה הגדול יותר בדרך כלל מנצח. עם זאת, תמיד אפשר להיעזר בטקטיקות בהתאם למצב, כדי להפוך למצביאים מוצלחים במיוחד. העניין הוא, שב-2 6(5), מספר גדול של לוחמים יכול לנצח בלי בעיות אויב חזק הרבה יותר. זה קורה מכיוון שהאויב יכול להכות רק פעם אחת, בזמן שהלוחמים שלך מכים בו נמרצות. השתמש במידע זה 78 לטובתך, ונסה לבודד יחידות אויב חזקות ואז לתקוף אותן עם המון יחידות חלשות יותר. לאחר שבחרת מקום טוב מבחינה אסטרטגית להתיישבות שלך, רוב הסיכויים שיהיה לך מושג די טוב לגבי הכיוון ממנו יכולים להגיע כוחות האויב. השתמש בהמון גדרות זולים ובמגדלים כדי לתעל את האויב לכיוון העיר שלך - בצורה זו המערך ההתקפי שלו יישבר, והוא יתקוף אותך בצורה מאוד לא נוחה מבחינתו. בנוסף, אתה יכול למקם מגדלי שמירה על היקף הבסיס שלך ולהחביא מאחוריהם כוח תקיפה קטן. כאשר אחת מיחידות האויב תסטה מהכוח הראשי ותתקוף את מגדל השמירה שלך, שלח את כוח התקיפה המוסתר לחסל אותה. בדרך זו תוכל גם לאגף את האויב לאחר שהוא עובר אותך. בקרבות שמתרחשים בשטח פתוח, השתמש בכוח התקיפה שלך כדי לגרום לאויב לתקוף אותך בחזרה, ואז נסוג ופצל את הכוח שלך למספר רב של כיוונים. כאשר האויב רודף אחריך, בודד את היחידות החזקות שלו, וכסח אותן בעזרת מספר רב של יחידות חלשות יותר. אם אתה מתקשה לפרוץ ביצורים של האויב, אתה תמיד יכול למשוך את יחידות האויב אחת אחרי השנייה, ואז לכסח אותן כאשר הן לבדן. אם תעשה את זה מספיק מהר, האויב לא יספיק לחדש את היחידות שלו, ותוכל להביס אותו ביתר קלות. דרך אגב, אתה מוזמן גם להיכנס באזרחים של האויב, שאוספים משאבים הרחק מהכפר הכללי. הם בדרך כלל חסרי הגנה, ואם לא יגיעו משאבים אל האויב שלך, הוא יהיה בצרות... וס עסו כאשר אתה שולח צי חלליות למתקפה, אל תשכח לשלוח איתו גם כוחות מסייעים כמו: 58 ) 61088 ,5635018 ץ)1ות1אסע, 0-58 | - 0/6108?) 386צ[58. כדאי מאוד לשלוח לפחות יחידה אחת מהחלליות הנ"ל, ואם יש לך גם זסויחג) (שלך, או שלכדת), שלח גם אותה. בתחילת המשחק, אתה לומד פיסת מידע שרוב השחקנים שוכחים במהרה: חלליות האם (8ק5(1 [אוקג:6)) של האויבים שלך פגיעות הרבה יותר מלמעלה ומלמטה מאשר מהצדדים. כדי לעשות זאת, השתמש במקש ה-5[11, או שלח את החלליות שלך במבנה ספרה (6ז6ק5 ). שימוש במידע הזה לכל אורך המשחק יעזור להיפטר ביתר קלות מחלליות האם של האויבים שלך. כאשר הצי שלך מתחיל לקבל ממדים גדולים יותר ויותר, כדאי לך לפצל אותו לטייסות נפרדות שמכילות כל אחת בערך 15-20 חלליות. הקצה לכל טייסת מקש קיצור משלה, כדי לגשת אליה במהירות ובקלות. טקטיקה זו מאפשרת לך גם לתדלק את החלליות שלך בזמן קרב, מבלי להתבלבל, ומבלי לבזבז זמן. דרך אגב, כדי לבחור מספר טייסות, אתה יכול להשתמש במקש ה- 510, ובמקשי הקיצור. בדרך זו לא יהיה עליך לסמן בכל פעם את היחידות שלך. וס = ניסיתי לשחק במשחק וצ6טשז6עם, אך הדמויות שאני יוצר נהרגות במהירות כאשר אני מתקדם קצת במשחק. האם יש דרכים קלות יותר להתקדם במשחק? צ'יטים כלשהם? צ'יטים אין לנו להציע לך, אך אתה יכול לנסות להתחיל את המשחק עם דמות ה - זספֶחגק. לדמות זו יש יכולת מעקב מתקדמת, שמאפשרת לך למצוא ולהרוג אויבים ביתר קלות. כך תוכל להרוויח ניסיון ולהתחזק מהר יותר. . בצ" זסון ומקטשכם ‏ איולט או 2 66חבּו!! ִסטְטַהּ0 רציתי לדעת אם תוכלו לעזור לי ב-2 06ח11:3/ 138860. אני מנסה למצוא את האב ווקר בדראסן, אבל הוא פשוט לא נמצא בכל המקומות שבהם חיפשתי, כמו הכנסייה והבאר. חיפשתי גם במקומות נוספים, אך ללא הועיל. האם פספסתי משהו? אם לא מצאת את האב ווקר בכנסייה, כנראה שביקרת שם בלילה. בלילה רוב האנשים ישנים, ולא נמצאים בכנסיות... נסה לחכות לבוקר ואז לחפש את האב ווקר | בכנסייה. 3 פהוהזחטו!| 22-] לאחרונה רכשתי את המשחק 3 פחוחזו[פ1. 1 22-=, ולמרות שאני מסתדר עם כל מה שזורקים עלי שם, כולל מטוסי אויב, מטרות קרקע וכו', אני לא מצליח להסתדר עם אתרי הטילים נגד מטוסים. בכל פעם שאני עובר לידם המטוס שלי חוטף המון נזק, והדבר הבא שאני רואה זה את הקרקע מתקרבת אלי ממש מהר. מה עליי לעשות? אחת הטעויות הנפוצות ביותר כאשר משחקים בסימולטור טיסה היא להתעלם מחבריך לצוות, ולנסות לעשות הכל בעצמך, העניין הזה נכון במיוחד במשחק עליו אתה מדבר, מכיוון שחבריך לצוות מאוד טובים בהריסת אתרי טילים נגד מטוסים, וכדאי לך לסמן עבורם את המטרות הללו. אם אתה רוצה בכל זאת להועיל, אתה יכול להרוס את הרדארים בינתיים... דודר הרוליכיה א ש.י 5 > - . 656001 3 אני חושב שיש באג בגרסה שלי של 3 ]ח6506. בכל פעם שאני מנסה להשתמש במכשיר ההסוואה האויבים שלי מבחינים בי ומפוצצים אותי לחתיכות קטנות. מה העניין? האם מכשיר ההסוואה פשוט לא עובד? אוקיי, שים לב: כאשר אתה משתמש במכשיר ההסוואה, עליך להיות מאוד זהיר, אם תשתמש במבער האחורי או באורות הקדמיים, האויבים שלך יבחינו בך במהרה. אני משער שזה יפתור לך את הבעיה... 0 ס6ש6הסע2זבּ/ יש לי בעיות להגן על הבסיס שלי במשחק 0 סשהסעזג /\. אני בונה בסיס עם הגנה לא רעה, ובכל פעם האויב מצליח לחדור מבעד להגנות שלי כאילו הם לא שם. האם יש לכם עצות עבורי? ובכן, הגנה על הבסיס שלך היא חלק מאוד חשוב, ודי קשה במשחק 2100 6מס2זג ץ, כאשר אתה מקים את הבסיס שלך בתחילת כל מערכה, עליך לשים לב למספר דברים: ראשית, כמובן שעליך להגן על הבסיס, אך עליך להגן גם על מבנים חשובים כמו בארות הנפט. שנית, נסה להשתמש בפני השטח שמקיפים את הבסיס שלך כדי ליצור יתרון בקרב - אתה תמיד יכול לארוב לאויב בעמקים ובשבילים צרים שמובילים אל הבסיס שלך. לסיום, בכל פעם שיש לך קצת כסף, השקע חלק ממנו ביצור יחידות נוספות, מכיוון שהן יכולות לשמש אותך גם להתקפה וגם להגנה. בהצלחה, גנרל. זס₪6031 15 פחסו!ה איך לעזאזל אפשר להביס את מלכת החייזרים במשחק ז0ז003זק 5 פחטו| ? אני משחק עם ה-ז0ו608זק, אך כלי הנשק שלי בקושי גורמים לה נזק, בזמן שהיא מכסחת אותי. ניסיתי כל מה שאני יכול, ורציתי לדעת אם יש לכם פתרון בשבילי? אין בעיות, אולי המלכה נראית קצת מפחידה בהתחלה, אך די קל להרוג אותה. פשוט השתמש ב - 56380 וכוון אל הראש שלה, כאשר המלכה מסתערת לכיוונך, נסה להתחמק ורוץ לצד השני של המערה. חזור על התהליך הזה כדי להבטיח ניצחון מהיר. ושוב אנו מפרסמים את כתובתנו ומספר הפקס שלנו לכל טענה, בקשה, טיפים, צ'יטים וכל מה שתרצו. אז אל תתביישו - אתם מוזמנים לשלוח כל מה שעולה על דעתכם ליוויז", ת.ד 09 בני ברק, מיקוד:5114. כמו כן, אתם יכולים לשלוח פקס ל-03-5708174. רק אל תשכחו לציין "עבור סודות מחדר התמיכה", בנוסף לשם וכתובת. 0 0 - 5 0 : | - 0 = אמנם שיגעון הטאמאגוצ'י די עבר ו "מהעילם אך מי מכם שעדיין לא נמאס ] לו, יוכל לבלות אינספור שעות של ב ל = ו 8 0 | המשחקים הקודמים בסדרת ה ל | בארץ מבחינה מסחרית, אבל הם ל זאת. הצליחו ליצור קהל קטן | ה 2 ה של מעריצים | שאוהבים לחשוב 0 0 4-5 0 | הלות שלהם. אם כך, מה ב ו בין 169)0108:) למשחקי 7 0 ₪ חיות מחמד כמו 6812 או 082ש? = ובכן, ההבדל המרכזי מתבטא באינטיליגנציה 6 / המלאכותית המתוחכמת עליה מתבססים הנורנים. 5 -. במהלך המשחק עליך לגדל את הנורנים .| 0 0 0 "כמו שצריך", וזה כולל ללמד אותם -. לדאוג שהם יאכלו, לשחק איתם ו > ועוד. בקיצור - לגדל תינוק מינקות ועד בגדות. לאחר שהנורן שלך יתבגר, הוא אפילו = ייצא לחפש לו זיווג, כדי להביא תינוק נורני לעולם. הקטע המעניין פה הוא שהתינוק הנורני באמת מהווה שילוב גנטי של הוריו, "= והוריו אפילו ייגדלו אותו, יילמדו אותו לדבר = = וכו'. אין ספק - האינטליגנציה המלאכותית ו 7 המשחק הזה מרשימה ביותר. הב 1 - = -גלקטית ענקית, שכוללת שפע של דברים מעניינים, הדברים הללו כוללים צעצועים, = מכונות, כלי רכב ועוד, וזאת בנוסף לשני גזעים חביבים נוספים: האטינים הם גזע = = מסתורי אך ידידותי והגרנדלים הם גזע מרושע למדיי, כמובן שגם הגזעים הללו מתאפיינים באינטליגנציה מלאכותית מתוחכמת שכוללת יכולת לדבר, לריב, לשחק ובאופן כללי = להתעסק עם הנורנים שלך. | בדומה למשחקים כמו צץ0-11מזו5, גם ב-6%זט7681:) אין מטרה ספציפית שמהווה "ניצחון" במשחק, ואם תגדל אותם מספיק זמן - הנורנים שלך יבקרו בכל החללית, וישחקו בכל המשחקים והבונוסים הקטנים. למרות זאת, הנורנים ימשיכו להתפתח, וזה למעשה הכיף במשחק: לראות את הנורנים שלך מתפתחים מדור לדור, במיוחד לאור העובדה שהתכונות שלהם עוברות כמו גנים אנושיים. לפני שנסיים, נוסיף רק שהמשחק משופר על פני קודמיו בשלושה תחומים מרכזיים: הגרפיקה של המשחק תמיד הייתה מקסימה, יי כ | לא היה רע, אך הוא שופר ונוספו לו אפשרויות חדשות (כמו האפשרות להתחיל את המשחק עם נורן מאומן, ולא עם נורן "מתחיל"). והאינטליגנציה המלאכותית עברה גם היא שיפור מסוים, שמאפשר לכם לגדל נורנים חכמים יותר מאי פעם. לסיכום, 3 610310168 הוא משחק מיוחד וחביב למדיי, שדורש המון סבלנות אז אם בא לכם לגדל טאמאגוצ'י חכם באמת - נסו את המשחק הזה! /// 1 14 3.4 4 זץ. תווצל לכ שמאפשר לכם לגדל חיית מחמד חכמה באמת! נגד: מחייב המון סבלנות. השחקן פסיבי כמעט לחלוטין. קהל יעד: חובבי חיות מחמד שמחפשים חלופה וירטואלית חכמה. 2 בקטגוריית משחק האקשן זכתה לארה קרופט עם הזג מואסד יי 9 / 7 , + בקטגוריית משחקי התפקידים נבחר (51,0 4 1 בקטגוריית האסטרטגיה נבחרה סדרת :)א;) יא שר ,+ 4 = ו 7 שש של ".בי יש | -וו ולהוחלר -גלַרהררר ולללווירי ה ף ל נמבץ ע משחק המילניום שערכנו אל + ?9 בקטגוריית משחקי ההרפתקה נבחרה סדרת 1 )אא של 5 | בקטגוריית הסימולטורים נבחרה סדרת זז זז 77 6050זא 1 והחפוות התול ולוו ייוו ₪ - זפו ., ו ב בקטגוריית המירוצים נבחר אחסץ כממא בקטגוריית הספורט נבחר 0 1 ל ב יי משחק המילניום הנבחר הוא 2000 4 1111 צ 7 4 > 1/1 :ג ו מאת: גיא אהרון וו + ו אין שום דבר ממש חדשני ב-צוט0חס/ 01 86/, וזאת על אף העובדה שהוא מביא איתו כמה דברים חדשים. נראה שהטבח הכניס לתבשיל את סו138 0חג והפו1א 01 06%ז16ו, הוסיף אלמנטים מ-816ג1/ 1ס 1886 ו-111 68זס!זג /, תיבל בכמה תבלינים משל עצמו וככה נוצר משחק חדש, זט תס / 01 86/. כמו 116706%, זהו משחק תורים אסטרטגי המתרחש | ג כ לצבור כסף ומחצבים, לבנות מבנים וערים, לקנות צבאות גדולים ככל האפשר ולהיכנס באויב שגם הוא, מצדו, עבר את אותו תהליך, המשחק מאפשר לבחור בין שתי מערכות קרב (פחשוהקהוחג )), באחת תוכל לשחק את הטובים ובשנייה את הרעים - המערכה נחלקת לתרחישים (3110%ח806), אשר מתפצלים מהסיפור הראשי באופן לא לינארי והנתיב שבו תבחר כאשר תתקדם בין התרחישים, ישפיע על מצבך בתרחיש האחרון של המערכה. בנוסף לשתי מערכות הקרב ישנם 22 תרחישים נוספים וכן עורך מפות, המאפשר ליצור תרחישים משל עצמך. המנשק של 661%חס/ 01 66/ אינו מקורי אף הוא, ומכיל ארבעה חלונות: המפה הקטנה, המפה הראשית, אזור ההודעות ותפריט המצב וניתן לשנות את הגודל של כל אחד מהם, ואף לסגור אותם, אך כולם נחוצים למשחק יעיל. שתי המפות דרושות כמו בכל שאר המשחקים הדומים - האחת מראה את העולם כולו בקטן, והשנייה היא יפי | יי ב-6%ז10זג /\, מספר סיכומים מהירים על ארועים חשובים, בעוד שתפריט המצב הוא שימושי ביותר, שכן יש בו מידע על כל הנכסים, הצבאות והגיבורים שברשותך ומאפשר לעבור לכל אחד מהם בלחיצה אחת על הכפתור הימני של העכבר, חוץ מזה, גם הגיבורים וגם הצבאות שלך יכולים ו ו מו הגיבורים שלך תלוי בך. תוכל להתחיל עם אחד מהגיבורים הקבועים מראש אן ליצור אחד משלך, שתוכל להתאים לו באופן חופשי לחלוטין, את התכונות והיכולות שלו. כאשר הגיבור יעלה ברמה, תוכל לשפץ אותו בעצמך, על ידי שימוש במספר מסוים של נקודות שיפור שיעמדו לרשותך. באופן טבעי, חלק מהיכולות "עולות" יותר נקודות מאחרות, וכדי לרכוש אותן תצטרך, לעתים, לחכות להתקדמות הבאה ברמה ולחסוך בנקודות. יי יי יי ו ו אפשריים, ובמקבי צבא (ב-]11 1167068 יש שמונה סטים). הסטים נראים בתחילה דומים זה לזה, אך למעשה נבדלים בתכונות ייחודיות שיש לכל אחד וניתן להרכיב צבא משמונה סוגים של יחידות, להעמיד גיבור בראש מ ה המר בר לי יי פיי ו ל ו כ מ | | = כ רפ יי וי יי הוושו 7 7-4 = ו ל יי יי האחד טוב לקרבות החשובים והמורכבים יותר בעוד שהשני מאפשר לא לבזבז זמן יקר על קרבות קטנים וזניחים יחסית. מבחינה גרפית וקולית, זט 6חס/ 01 86/ מתאפיין באי- אחידות. בעוד סרט הפתיחה ומסכי התפריטים מצויירים היטב ומשתמשים באור וצל ובצבעים באפקטיביות, הרי שבמפות, שם מתרחש רוב המשחק, האפקט אינו נשמר. המפה עצמה אמנם יפה ומפורטת, בדומה ל-]]1 116706%, אך היחידות המונפשות זעירות ומעוותות משהו, ומתנגשות באופן בולט עם המראה האסתטי של המשחק. המוסיקה של המשחק, היפה בדרך כלל, הופכת בשעת הקרב למעין רצף של קולות - פגיעה וצווחות, שנשמעים לכ יי שב יר לו בסופו של דבר, 0688ח0/ ]0 486 הוא אמנם לא משחק התורים האפטרטגי הכי מקורי שנעשה, אבל לכל הפחות, הוא לוקח את הדברים הטובים מהמשחקים הטובים, והתוצאה, בסיכומו של דבר, לא רעה בכלל. לפעמים הטבח הטוב אינו ממציא את התבשיל, אלא הק יודע' להשתמש במינונים הנכונים של כל המרפיבים, בעד: שיטת קרב מוצלחת, אפשרות להתאים אישית את הגיבורים, הרבה שעות משחק. נגד: לא מקורי כל כך. מאת: נתנאל מורי ביום חמישי אחד קיבלתי קופסה מוזרה שנראית כמו הקופסאות שמיראז' (זכרונה לברכה) הייתה מוציאה. בתחילה לא ידעתי מה לומר כאשר ראיתי את כל התמונות היפות שמאחורי הקופסה * על המשחק הזה הרי הייתי צריך לשמוע מזמן? ואז עיניי שמו לב למשפט קטן על דופן האריזה: ‏ "1157081041 תתשטדאתצסג". המושג הזה למעשה יכול לתאר את כל המשחק. הרפתקה היסטוריית צריכה להיחשב כז'אנר בפני עצמו שמהווה כמין תת -ז'אנר למה שאנו קוראים לו כיום - קווסטים! לאחר ההתקנה הפשוטה של המשחק (תהליך מאוד לא אופייני ל- 0צ 6 הצרפתית), צפיתי בסרט מרהיב ביופיו שתיאר את חייהם של האצטקים העתיקים. הסרט דמה מאוד לעוד פרק בסדרות האינסופיות של נשיונל ג'אוגרפיק וכך גם כל המשחק. הערים שבהן אתה מסתובב במהלך המשחק ולומד להכיר, הם רפליקנטים מדויקים להפליא של ערי האצטקים שבעבר. בכל פעם שאתה לוחץ על חפץ כלשהו או בן אדם כלשהו, המשחק פותח בפניך דף אנציקלופדי קטן המסביר את הקשר ההיסטורי של חפץ זה אל האצטקים. זהו לא עוד משחק של שיוטים אינסופיים, אלא יש גם עלילה מרתקת (יחסית למשחק כזה - אין פה עלילה מדהימה כמו בגבריאל נייט 3 ) וכמה חידות, אך החידות שבמשחק לא נועדו לשחקני קווסטים מתקדמים אלא לאנשים שרוצים לחקור את עולמם הנפלא (והבאמת נפלא) של האצטקים בלי להשתעמם לאחר כמה שעות. עכשיו, למרות ששחקני קווסטים מנוסים יגמרו אותו תוך כמה דקות) בהחלש הופתעתי לטובה מהמנוע הגרפי, היות והוא משוחק בתלת ממד (אך המנוע איננו תלת ממדי) אלא מורכב ממאות תמונות קפואות וכל מיני סרטים שמחברים את פעולות השחקן יחד, המשחק רץ באופן חלק מאוד גם על מחשבים אטיים ולא מצאתי שום באגים משמעותיים., אך תבינו דבר אחד: למרות שהמשחק הוא מאותה החברה שייצרה את . 5% אטלנטיס ומכיל אווירה דומה, אין זה אומר 2 .- ה שש ?+ 5 (חלילה) שהמשחק הוא ברמה של אטלנטיס. | ו אטלנטיס היה הרפתקה מסיבית על 4 ]. | תקליטורים עם עולם רחב לחקירה וחידות רבות. ‏ 7 >< -- "אצטק" איננו ירוד ממנו מבחינה | טכנית, אך מטרתו הייתה רק לתת לשחקן טעם של "על קצה המזלג" על עולמם המופלא של האצטקים (ובעזרת תקליטור אחד), ואפשר לומר שהמתכנתים בהחלט עשו עבודה נפלאה ונתנו תחושה מרתקת של חיים בעולם אלילי. אז בסיכומו של דבר, נדמה לי שי 7 היא 0-3 אם נ1+ 44 34 פעולה או קווסט עם | |4)05 חידות קשות מנשוא, | | 4% כ אין | לכם | מה ל לחפש כאן. אך |0₪ חווט אם אתם אנשים ‏ |4/0 שנהנים | מלהקור | | כל מיני עולמות | 28 םמ וו ו חדשים למען הכיף מה שיפריע לכם. והאינטראקטיביות, | (ההץעיוף בלי להיות מוטרדים | | בכל מיני אתגרי ‏ | ו שווא ‏ - זה מה 090 שאתם מחפשים! מאת: טלי פרידמן מה שקרה כאן זה שהביצוע >( רובים ומפלצות - אין שילוב מקסים תאאטד6 סא הוא מרשים, אך חסר לו ו יותר למשחק. גם אם היו לוקחים את העיצוב המנחה והתובנה האומנותית כדי להג 2% 9 4 השילוב הזה, = אותו באמצע תועלת ממנו. התסריט שטחי למדיי, קטעי - = עפולה ומציבים חבורת זומבים שתהיה הקישור המפחידים נמשכים שנים והפתרון לרוב - הרוצחים השכירים של המאפיה - עדיין הפאזלים הוא לירות במפלצות עד אשר אחת הייתם מתלהבים מהאקדחים והמפלצות. | ממהן נשברת ונותנת לך מפתח, ובכן, זוהי ההתרשמות מ-1%03%?))אא. עוד נקודה חשובה לציון, היא דובו הגדול של המשחק מתנהל ברחובות | העוכדה שישנם יותר מדט 1 שלישי עם זוויות מצלמה קבועות, אלא שאחת 0 ה ו 41 הבעיות במשחק, היא המגוע הכבד שלו אשך ‏ בְשמאלה ‏ רק כד כמעט וחונק את המעבד. דבר זה נובע מהעובדה / ה 7-ו וסצינות קישור ביחד. שואל: "מה?! איפה ו עילאית בסגנון קומיקס הוא קו העלילה שלו. תקלה נוספת קשורה המשחק מתרחש בשנות ה-30' ועוסק כ בלכ ה הלות ב שים | שלישי. משום מה, ו 0, אשר מתמחה כל מערכת כיוון ל / הנשק בנויה כך עיקרו של המשחק הוא הפעלת " % ₪ 4 ₪ י ו בדמות ממבט ראשון. אך גם אם ולרדוף את כל המפלצות. תתרגל לכוון את הנשק בצורה כזו על הנייר, הכל נשמע מאוד ו | ויו לא יהי - מושך, אבל הרשו לי להבהיר כמה וה עדיין לא ₪ ₪ - 8 . | : . ל נקודות. ככל שתשחקו יותר, תתאכזבו משכ ל ו די א ,ו | ל" י | . יותר. ההרגשה המתקבלת מהמשחק היא תחליף זוויות .- , : הפיקה / ב לל ? וח ןו | שרוב המאמצים הופנו לעבר התכנות ו ל ולא לאנימציה, לסאונד ולעיצוב הכוח, תוכל ללמוד במהרה כיצד 4 -. במילים אחרות, למשחק יש את לפתות את אויביך, הלא חכמים כל המרכיבים להיות משחק מצוין כל כך, לתוך ו - אבל משהו התבלבל בדרך ייתקעו ויאפשרו לך לירות בהם 1 ה : ו|ו . מישהו ‏ היה צריך ‏ להסביר ) בזמנך החופשי - למרות שאני 6 מסופקת אם לכך התכונו / אמיתיים נראים הבגדים של הדמויות 8 - ל הלת קל . ובלי ו ל רו ו כאשר הם מתנופפים ברוח, או כמח פעלולי ו אם רק %₪א/00677)א היה מציג תאורה מכניסים למנוע - ברגע : שהדמות פורצת במחול מטורף בכל ו ובא, של סוף העולם, של אימה פעם שלוקחים צעד הצדה, כל אבל הו ל אפקט המציאות במשחק מתנפץ 87 4 מפחדים ממה שמחכה לכם בחדר מלמי יי הסמוך, פשוט שמרו את המשחק 0 שצריך. וי - כל אלו גם עוזרים לך, השחקן, להזדהות יותר עם הדמות שלך 2 המפחיד בו היא נמצאת. בשלבים מתקדמים יותר של המשחק האווירה "הזומביטית" והמפחידה מורגשת יותר. אחרי הכּל, עדיין יש ב- מא אש 1))צ רובים ומפלצות, מה שמעניק לו מידת הנאה מסוימת, למרות כל החסרונות. שש 5 2 בעד נוסטלגיה, נוסטלגיה. שלא תבינו אותי לא נכון - זה לא שאין אקשן. רובים ומפלצות. נגד חושך מצרים! עלילה שטחית למדיי. יש קטעים שהמשחק הזכיר לי סרט ישן של פרדי קרוגר. לשימושך מאגר כלי נשק חדיש הכולל טילים מונחים, מרגמות, טילי בזוקה ומוקשים. שליטה מוחלטת על שדה הקרב, ניהול משאבים מול ניהול טקטי. תפוס פיקוד על מערכה המשתרעת על פני שישה עולמות אקזוטיים מדהימים. כולל ג'ונגלים סבוכים, פסגות הרי געש וערים המזוהמות בנשורת גרעינית. להש'ג ברששותוח השיווק, חנו'וח המחעובים, הצעצועים והטברים. בנה לך בסיס בו תפקד על 30 סוגי ו ו לוחמי רגלים ומטופים. ציון 03% להזמנוח התקעורו 2% שועות ב'ממה: ם₪3-512406 7 הכר .ץחהקוחסס סזספבּ1] 3 ,.סח| סעוזס3ּזסוח! והז זס אזהוה06ס3ּזו 3 5ו 6ה280|620 .6ח! ,הסופוטוושה 1997-1999 ₪ .שחו הסופועוזס 1ס אזהּוהססבּזז 60זסו5ו60ז 3 15 חסופועווס .0 8וחוז ו|4 .הסוז8ו45500 6זהּשוהסס ופזוסום פשוזס3ּז6זח! 16 1ס אזה ה 1306 3 5ו הססו 5חַחוזהּז 6חחד .6ח! , הסופוטוזס ה זס אזה ה 306 3 5 ]308 וח 60 ו8טוחס;) 5 11 . פזשהעטס 6עו650001/ זוסחז 1ס פסוהסססזס 6ח! 6זבּ 65והבּח 6סבּ1! חב 5אזהּוהססבזו זוסחוס ווה ' 2 . 40 לחישים שונים, |8108ת1018 כפי שהם | משחקים באריזה אחת - משחק הזמן שאתם משחקים במשחק מחשב מאת: אורן רביב איך קורה שהצלחתי להתאכזב ממשחק המשלב את עולם הפנטסיה ו ל המנוע של |863ח[ז? ריצ'ארד ג'ורדן הוא אחד מסופרי הפנטסיה המוכשרים ביותר בזמננו, שמיליונים ברחבי העולם קראו ונהנו מספריו, והוא האיש שעומד מאחורי עלילת =]א]זד 00 .1151 /, משחק המושתת על המנוע הגרפי החזק של ,[4תאא. בכל מקרה, על 3 : % א העניין הגרפי- טענות כי כמו תמיד הבעיה היא לא בקנקן אלא במה שיש בתוכו. עיצובי אין לי שום ו "יר :5 / 4 0 | למרות כל תכונותיו והצגותיו המרשימות של ואד 0 .111 /, נראח כי הן פשוט לא ב ומקורי, וההרגשה אותה קיבלתי הייתה כאילו אני משחק עוד משחק ת3000 חספזס--181]. סליחה, תנו לי לנסח את המשפט מחדש: וה נראה כאילו שיחקתי ב-[69זח!1 בפעם המי יודע כמה (תטילו כדור אש על אחד מהטרולוקים המתקרבים, והוא וי ו יי חוסר עקביות חוסר עקביות, זוהי מילת המפתח לתיאור בעייתו האקוטית של 6וחג'ך 21) [6סמ/ טח . למרות ואולי בגלל שצדדים אחרים במשחק זכו לטיפול ודאגה בשפע, נראה כאילו זה בא על אשונ חשבון ה- ע18ק16ח033, כאילו לא נשארו מספיק אנשים שידאגו שהוא ייצא לפחות ברמה נאותה. לדוגמה, קרוב לתחילת המשחק, תמצאו את עצמכם מסתובבים וחוקר טירה יפהפייה ובתוכה תמצאו את אחד החדרים היפים ביותר שנראו על גבי משחקי מחשב. וכך, ההרגשה הראשונית אותה תקבלו היא שכאן אמורה לקחת חלק אחת מהסצינות המרכזיות, אולם לאחר כמה דקות של שיטוט בחדר ובהייה בריצוף המעניין, תגלו שכל מטרתו של המקום היא לתת לכם הזדמנות לאסוף מספר רכיבים ללחשים. יי מסכים מדהימים מבלי לשחק בהם, וזה נקרא בזבוז משאבים וזה ממש מעצבז! הלחשים והדמויות שלא כמו שאר משחקי היריות עם המבחר הרחב והקטלני של כלי נשק, 001 \ נותן לך = קרויים בלשון המשחק, וככל שתתקדמו יותר = כך תמצאו יותר ויותר לחשים חזקים כמו כדור האש אותו כבר הזכרנו ולחשי ריקבון ומיקום. לא כל לחש הוא לחש התקפה, ואלו שיעזרו לכם למצוא מלכודות או להחליף מקומות עם ו ב יי את דרכם לדמותכם. בשלבים מאוחרים יותר של המשחק תוכל לזמן שדים שיגנו עליכם ויילחמו בשבילכם, זאת כדי להפוך את צורתך לזו של האוייב או לסופת טייפון קטנה, שתרתי משמע תעיף את המפלצות לכל הרוחות. כל האפקטים האלה נראים מרשימים מאוד ויש להם מטרה במהלך המשחק, אולם נראה שכנגד המפלצות איתם תצטרכו להתמודד יספיק "בו"!!" פשוט כדי לגרום להם לברוה. היצור הכי מעורר אימה שתפגשו יהיה מין מערבולות אוויר שתזחל אליכם בהפתעה. שניים במחיר אחד 86 68600₪6], מפתחי המשחק (שעובדים על 2 |ה6זת!)), הביאו לנו שני יחיד ומרובה משתתפים ומלבד האפשרויות הרגילות שבהן תוכל לבחור ([1263]003916) וכו', ישנה גם האפשרות ל"משחק הטירה". כאן יי כשמטרתכם לגנוב מספר מסוים של חותמות | מהאויב, | כשתוכלו להשאיר מלכודות ומפלצות שיגנו ויישמרו על הטירה שלכם בזמן שאתם יוצאים לעבודה. זוהי מעין גרסת כ]3 ל - 6ן398) וח6הץ13, אני לא אוכל לומר ששיחקתי את המשחק דרך מודם, מפני שבזמן כתיבת שורות אלו המשחק עדיין לא מופץ בצורה סדירה, אולם המשחק דרך רשת פנימית היה מצוין, כאן תוכלו למצוא מקוריות ואפקטים חדשים בשפע וההימור שלי שאם המשחק בכל זאת יתפוס, זה יהיה בעיקר בזכות האפשרות הזו, המשחק ב - שוחו 21 [60ח\ יזכיר לכם רוב ולא ינסה לקחת אתכם צעד אחד קדימה ולשכנע אתכם שאתם ‏ משתתפים בדרמת פנטזיה המתרחשת בעולם אחר. למרות שהמשחק המרובה משתתפים מקורי וטוב למדיי, אין בכך מספיק כדי להמליץ על |66ם/ כמשחק טוב יותר ממשחק כמו 2 6ן16701], מעריצי רוברט ג'ורדן ימצאו במשחק מספיק כדי למשוך אותם להמשיך גי ל שחקנים צפויה אכזבה מסוימת, בכל יום, כשאתם חוזרים הביתה, מדליקים את המחשב ומוציאים עליו את האנרגיות השליליות שלכם, האם אתם מקדישים מחשבה למה שמתרחש מאחורי הקלעים של המשחק שלכם? האם ניסיתם פעם להבין למה לוקח כל כך הרבה זמן למשחק בלשהו להיטען? הרי בתחילת העשור ה ב . המחשבים היו הרבה יותר אטיים, 7 המשחקים רצו הרבה יותר מהר ובלי 0 הרבה באגים! אם כן, למה אין פרופורציה בין התפתחות המחשבים להתפתחות המשחקים? ובכלל, מה ההבדל הכל כך משמעותי שיש בין תלת ממד לגרפיקה של פעם"? .= כדי לענות על השאלות הנ"ל במלואן, יש ללמוד מחשבים במשך כמה שנים טובות. אך באופן מיוחד, אנו מגישים לכם כאן "על קצה המזלג" את הבסיס התיאורטי של תורת התלת ממד. 11 - אא זא 3 )260 607 56 הכל מתחיל ו פיאומטריה-<. וטריגונומטריה שלכם בבו"ס. זהו השלב 5. ההכרחי והחיוני ביותךָ ביצירת. צורות תלת" ממדיות על המפך. . הצורות מונחות על המסך בשטת 0 ובידועו בניגוד לדו ממד, / שו 4 קוו 1 אמנם יש המון סוגים של כרטיסים 3 : ה או לת ומאיצים שעובדים בצורה שונה עם ו זש 0 2 שונים, אך בכל זאת הבסיס הוא אותו ב | כאשר ההבדלים היחידים הינם תוצאות ויזואליות שונות :על גבי המסך בשל יחס שונה של הכרטיס למשחק הספציפי. לכל כרטיס יש תוכנה קטנה הנקראת "דרייבר" והיא זו שמקשרת בין שפת המשחק (שפת מכונה) לבין השפה שהכרטיס שלכם "מדבר" בה (לכל כרטיס יש שפה שונה), הנה מספר הבדלים בין 128 4005 ₪ 471 לבין הדרייבר של 7% ₪6 אז;: מונחת על המסך, כל השאר 2 עניין של להניח תמונות על דפנות הצורה, ולכך יש שיטות רבות שיפורטו בהמשך. שלושת המונחים הבאים הינם מונחים שמשתמשים בהם לתאר את התנועה על גבי הצירים; פחו[568 - גורם לצורות להיראות גדולות יותר או קטנות יותר בהתאם למרחק שלהן מהמסך. םמ0ן5]3ת3ז' - מניח את הצורה במקום הרצוי על המסך. 60 חן ו מ ד לנו: לסובב' את . > הצורה סביב מה בכיוונים שונים. =עכשיו נסו לדמיין: לעצמכפם את מספר החישובים שמבצע המחשב שלכם בזמן שאתם משחקים | לכם בניחותא ב-2000 /=1]. כל דמות (או חפץ) מורכבת מעשרות צורות: על גבי המסך,. אתם לוחצים: במהירות. על הכפתורים: והמחשב צריך לחשב את הקהל, את עשרות השחקנים, את המגרש, את השערים ועוד ועוד... רק שתבינו, שאנו עוסקים בכמה עשרות אלפי משוואות בשנייה א חית ! . - ] / 1 | ' -- 8 = / וו 7 0 ב 3 . שג 5 ו ה ד ₪- ש - / 0 -<| וו / / ן : ₪ - אני רוצה לראות אחד מכם פותר מבחן במתמטיקה בשנייה אחת! (דבר שהמחשב מבצע במאית שנייה אם לא פחות - תלוי עד כמה המורה שלכם אכזרית). קו56 6![שחהגּוד זה מה שמעבד את כל החישובים למעלה ומתרגם אותם לצורה שמותאמת לכרטיס המסך שלכם (או המאיץ) כדי שהוא יוכל להקרין אותה (כאן באים לידי ביטוי ההבדלים בין מנועי המשחק השונים ובין כרטיסי המסך השונים). הסיבה שמאיצי מסך נקראים כך ("מאיצי" מסך) היא מכיוון שמאיצי. המסך מחשבים חלק גדול מהחישובים המסובכים הנ"ל ומורידים את הנטל הגדול שיש על המעבד. שהוקכג]) 6%1₪16 ך זוהי טכניקה שמאפשרת למחשב להוסיף פרטים לצורה שהתקבלה על המסך. כדי להמחיש לכם זאת, תנסו להיזכר במתנות הקטנות שקיבלתם כשקניתם ביצת הפתעה של קינדר. בפנים הייתם צריכים להרכיב כמה חלקי פלסטיק ואחר כך היה עליכם להדביק 1 ל מדבקות, כדי: שעל מכונית יהיה ציור 2 דלת או כיתוב כלשהו. ' כאן זה ממש אותו דבר - אם יש לכם צורה של בן אדם על המסך, עבור המחשב זה עיגול: !+ שמונח על שלושה מלבנים שהם נשענים על עוד שני מלבנים. מה שגורם לאוסף צורות ". אלו להיראות לכם כמו בן אדם הוא תוספת הטקסטורות! אך כמובן שתהליך מריחת הטקסטורות הוא מעצבן ביותר |- על המתכנת לעבור על כל פיקסל ופיקסל של הצורה התלת ממדית ה אלין פיקסל מהציור הדו ממדי (הקרוי טקסל). 5 ב שהוזט]א6 1 הווט] אפשרות "זו מאפשרת למתכנתים לשים. מספר שכבות של טקסטורות על גבי הצורה. (מאיצי הוודו השונים מנצלים היטב אפשרות | זו ולפן 01/85 נראה טוב עליהם). פחוקנ3ג] כו זוהי טכניקה שהומצאה כדי להפחית את כמות החישובים שעל המחשב לבצע בעת חישוב הטקסטורות. בשעה שהמחשב קורא טקסל כלשהו הוא מוודא אם מוצמדים אליו 4 טקסלים שווים, אם כן, אז הוא קורא רק טקסל אחד ומקרין אותו 4 פעמים. מלבד העובדה שזה מפחית את זמן הביצוע, זה גם משפר את איכות התמונה על ידי עיגול פינות של הצורה. / '--ש 1 צ 1 - - =- 4 " נָ - 1 5 . - המו = > ' 4 . <- . ז : : : ₪דדי . 1 . מר - 1 : -= 1 . - 8 - = = ₪ . -₪ : * ו "5 וו פחוז11])6 זזה6חו/ 1 - ו ווהי שיטה גאונית ויחסית חדשה שנועדה להחליק את הגרפיקה של המשחק. אם תזכרו ב-| ]008% ז"ל, בוודאי שמתם לב שכאשר התקרבתם לקיר או עצם כלשהו, ראיתם את כל הטקסלים המגעילים שמהם בנוי המשחק. השיטה הזו פותרת בעיה זו בצורה מאוד פשוטה וחכמה: בזמן המשחק המחשב קורא 4 טקסלים מן הטקסטורה, מחשב את הממוצע של מיקומם, ומציג את התוצאה כטקסל אחד גדול. ומאז, בכל פעם שאתם מתקרבים לקיר במשחק כלשהו, אתם רואים מספר הרבה יותר קטן של טקסלים, וזה גורם | לתחושה | הרבה | יותר חלקה. המשחקים האחרונים משתמשים ב-9מ6!ו זגסתו.1 בד, שזה בדיוק אותו דבר, רק שהמחשב קורא יותר מארבעה טקסלים ולכן המשחק נראה חלק עוד יותר. אה)או-₪ ווזוו = פואאטו אוווזו זוס אה!או-ום ווזו/ < טאוועז שאו זזורו שחוס1וגו 7 5 "0 כאשר כרטיס המסך כ קורא פיקסל | כלשהו, הוא.קורא גם את הבא ושומר אותו .= בתוך מחסנית בזיכרון כדי לחסוך זמן חישוב בעתיד. הבעיה היא שהכרטיס לא יודע איזה פיקסל יהיה עליו להציג לפני מי! ולכן, בשעה שהוא זורק למחסנית פיקסל כלשהו, הוא מצמיד ‏ לו ערך מספרי במשתנה 2, אם ערך .2 כלשהו קטן מערך 2 אחר, סימן שעליו להיות מוצג על גבי המסך קודם. : - 2 -. הו 306 ט0ז) טכניקה זו גורמת לעצמים על גבי המסך להיראות | סולידיים יותר. האלגוריתם (החישוב) שהמחשב מבצע הוא פשוט מאוד. המחשב קורא שני פיקסלים/טקסלים צמודים ויוצר מעבר הלק ביניהם. 40 ג.! - והוז וודושש-- | ] : - -* 5 וו 4 שו ררה הטסש וודו/ | 7 6אוטאוו5 | - שהוקק13 קוחו אפשרות זו עדיין לא נפוצה מספיק ועדיין לא עובדת מספיק טוב. הרעיון הכללי הוא לתת לרצפה תחושה אלסטית, רכה, בניגוד לתחושה מעיקה של ריבועים ועיגולים, לסיכום, קיבלתם כאן מבט קטן ומרתק על העולם הרחב של מנועי התלת ממד. אולי עכשיו תבינו קצת אילו סיבוכים כרוכים בהפעלת משחק מחשב, ואני מקווה שתסיקו מסקנות לגבי חשיבותם של שיעורי המתמטיקה בכיתה. %"97. כ-12- -29 6 0 7 4 מאת: אורן רביב התש | ה - ה ו ו ו פעם, ידידי, בימים שבהם לא שי יט המחש 7 - במוחם > של הדור הצעיר, היינו אנחנו, הדור הזק ריכים להמציא לנו : | מתוחכמים משלנו. | : : - = , 9; היה ה כמוכןל לגה - לא מדבר / הלגו הצהוב הפשוט. הלגו ‏ שאני ה 2 7 -- ומה ו בסוף - 1 |מנוע של 8 וולט או בי שפועל על צינורות עם 0 שה ל ו יה יפה ונחמד מא , אב ל מה לז לעשות מ רוצה לעבוד , = שעות נוספו צר | לכנ ות המשחקים שאפשר להמציא עם 1 וכ ית מירוץ / טנה, מלכד ל - את. ב שפונתי המזדמן. 5 ב נכנס. לת מונה הפליימוביל. כמו שלבנות, ויסלחו בנות המין | היפה, יש ת הבובה הטיפשית הזו - ברבי, שחלקיה היו מפוזרים תמיר בכל רחבי ו נות המזדמן, כך למין | החזק | ובעל הל השערו ית היה את דמויות הפליימוביל - הקטנות ושאר האביזרים שהיו מג תוס קד יי לפני- המצ ת 6חגותזס 6 ףחס ) התחוללו קרבות. - יז טנקים עתידנים על גבי שטיח החדר שלי, ושנים ' לפני שמישה 1 חשב | על 8[1ו1א 6021 1167068 | סן2 ו ה התחוללו אינטריגות פנימיות ב ןז זה ממלכות שונות על רצפת הסלון. מה שהיה טוב כל כך בּפליימוביל היה העושר הרחב של האבקרים איתם אפשר היה לשחק. משחקי ל הביניים והמערב הפרוע, כל מה שרציתם - היה. 6 , | אבל בכל טוב יש גם משהו רע ובפליימוביל 1' החלק הפחות מושקע היה הדמויות עצמן. כל | ו אחד יודע איך בובת פליימוביל נראית, ראית אחת, | | / ראית את כולן: עמידה זקופה כמו של פרנקנשטיין, ְ כפות ידיים שנראות כמו צבתות קטנות ופרצוף בעל הבעה מטופשת. אגב, מה שאותי הכי עצבן בפרצוף היה 4 ההתעלמות המוזרה של חברת פליימוביל מפריט אנטומי בשם | // אף. לאף אחת מהדמויות לא היה אף. הי, זה משפט מתוחכם, 7/ לא? --% ה שאה "כִ<-- בש ו 57ב וו ו יש יכו וי שה" איש" 1 / 1 '" ו . ו 7 השחור והנורא, ברנק.. == . וו - . ו 44 - 1 | 8 064 | בחזרה לימינו עלילת המשחק לא חורגת מכללי היסוד של אביר: משימה מסוכנת וכיבוש לב העלמה הבלונדינית התורנית, במהלך טקס חגיגי מושלך גיבורינו, האביר ₪ צ11, אחורה בזמן על ידי האביר יי למצוא דרך לחזור , - ל ו את הממלכה משלטון אכזרי דמויות שנראות אותו הדבר. הנה 6קץ11 צועד בהליכה המצחיקה שלו, והנה 6ץ11 שלבוש בגלימה מופיע מולו. ומתחיל לזרוק עליו פגיונות. הי, והנה עוד 6 בשמלה אדומה ושתי צמות מספר ל- 6 עם כובע מצחיק רכילות פליימובילית. לא מספיק שהדמויות נראות אותו הדבר, ומוציאות אותך מהאווירה הכללית, יש להן נטייה מעצבנת להסביר לך מה לעשות, וכאן אין הכוונה להוראות או עצות בנוגע לדרכי פעולה, הן ממש מסבירות לך ללחוץ על זטוח: כדי לירות, או להקיש על )51 כדי = לרוץ. אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה אם לארה קרופט הייתה מסתובבת אליכם באמצע סד ואומרת לכם ללחוץ על |זוי6 די לקפוץ על החבל. דיבוב הקולות במשחק לוקח צעד אחד = קדימה את המושג "לרשום כל מילה" ובזמן שאחת הדמויות תדבר, יופיעו לכם בתחתית = המסך מילות דבריה. קצת" מיותר, היות והדיקציה של המדובבים באמת ברורה מאוד. -- במשחק : 3 0 3-ו היכולות הביצועיות של מחשב פנטיום חדש ‏ ומשוכלל, הוא שאנחנו מקבלים עשרות > הנ" כ מש המהומים וגרגורי 00 הוא שיוצרי המשחק רשמו לא רק 2 א מלים שהדמות אומרת אלא גם את קולות הכחכוח בגרון שהיא משמיעה ואת המהומי החשיבה או חוסר ו משפט ב שאומר לדוגמה: "אני חושב שכדאי לך = | ללכת משם" ייכְתב -בתחתית | המסך בצורה. ני, המ ממ, חו שב,. אררר, ו - הצ אוסף מלבב של וג [ לדור הצעיר- א כל האמור למעלה נכתב כמובן על ידי אדם שכבר שכח איך נראו החיים בגיל חד ספרתי. אולם אם ננסה שי את נקודת מבטו של ילדון בן 6 או 7, נוכל 0 ל גרועים כל כך כפי שהם מצטיירים לנו. ראשית, אין ספק שההוראות החוזרות ונשנות של הדמויות במשחק יעזרו לילד לא יי פעמים רבות שלא לתקוע את השחקן המתחיל והצעיר יותר מדיי זמן באותו מסך, ועוזר לזרימתו הרציפה של המשחק," = שנית, העובדה שהמילים גם נהגות וגם 1 עוזר ת גם ללימוד השפה האנגלית, דרך קריאה א שמיעה, מה שללא |ספק יתרום לנכונותו של ההורה | להוציא > את כספו, שכן זהו לא משחק שבו קלון א' מו למרות שהדמות הראשית במשחק היא 12 5 4 אביר, מה שרומז:שרוב בעיות המשחק לא יפתרו בצורת. דיונית, אלא יותר בדו- קרב נוסח פופוליטיקה, הדמויות שנגדם יילחם סקץ1] לא נהרגות. לאחר כמה חבטות טובות בחרב הן פשוט יפלו על הרצפה, יפטירו איזה "אוי" חלוש, ישפשפו את ראשן ויתפוגגו לאוויר. דרך פשוטה ונוחה לחסוך את העלויות הגבוהות של חברה קדישא המקומית. ור 6יץ הוא ללא ספק משחק לגיל הרך ביותר, קשה להאמין שלילדים של היום, גם ם הם רק החלו לשחק במשחקי מחשב או 2 "₪ "ה ה יהיה קושי כ יי ו בתור אחד ו יר להעניק לבן 5 ל זוהי יכולה להיות בחירה טובה מאוד במיוחד אם אתם חושבים שאין צורך לחסוך את דור העתיד שלנו מוקדם מדיי לאלימות מיותרת. / 7 שש בעד: צפיחית בדבש [ רק דיבוב וכתוביות מעצבנות, ולמה באמת אין להם אף? לסיכום: קוו לה בצע מ(ויים 2000 ג ד * 0 חתמו על מוי ל-17// וקבלו 4 'רחונים הכוללים 19 משחקים מלאים על גבי /0ח-ק) ₪ גנוסה, תוכלו לבחזור באחד מהמשחקים הבאים: ₪ סויים חדשים יוכלו לרכוש את משחק הפלשפורכזה ?אהת דהא ב-65 ש"ח. |ו, לה אתם מחכים? לכבוד :]5% - מחלקת מנויים, ת.ד. 2409 בני ברק מיקוד 51114 טל' 03-6171666, שלוחה מסי ברצוני לחתום על מנוי שנתי ל-/]/ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ וא ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ = ₪ = = = = ₪ = = = == = = ₪ ₪ ₪ = ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪2 = ₪ ₪ ₪ ₪ = ₪ ₪ (= ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ = ₪ = = = = = ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ שה ₪ ה ה ₪8 שה ה תה ה ה פה ה "הר = = = = א ₪5 ₪2 ₪ א מא א מ פה מא ₪ מא ₪ אש א חא גא מא מש אא אא אא :א אא א = א מא 5 = -ר ₪ - .= = ₪ ₪ ₪ ₪ ימא מא מה מא מא א מש שש ימ מא מ מא מ ₪ ה ₪ ₪ 8 ₪ ה שה ה ה שה מ ה שה מה מה ששה שה שה א ששה פה שה ה שה ה == ה = ה = | 8 | 1 מצורפת המחאה לפקודת מערכת ?זאו על סך 299 שייח במזומן עבור 12 גיליונות [ ] מצורפת המחאה לפקודת מערכת שאו על סך 364 שייח במזומן עבור חבילת מנוי ומבצע המשחק [= הוראות חיוב בכרטיס אשראי: וה / ישראכרט / דיינרס (הקף בעיגול) ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ א ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ כ מא רמה ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ א א א ₪ א ₪ א ₪ ₪ =( ₪( ==( = 7 - ₪ ₪( = ₪ = ₪ ₪ == ₪ ₪ ₪ א ₪ ₪ ₪ = -- - ₪ ₪58 ₪ ( ₪ ₪( ₪8 ₪( ₪ ₪ ₪ ₪8 = ₪8 אש שש שש ₪ ו ראי רשימות הכות(ות יש לסמן 3 אפשרויות על פי סדו העדיפות: משהקים חדשים: ךז 6 אואספהו | ] 05והום/ אחהם ך] 62א | ] הפו הו 0 ווסשוו ךז הפאוועה =פה ו ד ה.ו.חו ך] םוהסשומסס ךז וטוה זוווה5 ב וו ו בו פופו פווד ו הזו ך] וו 105 0 פה ך] || 5מחסעו גם החודש, כמו בכל חודש, תוכלו לקרוא על הבאגים המעצבנים ביותר, וללמוד מטעויות של אחרים, כדי לשמור על המחשב שלכם במצב טיפ-טופ. והפעם במדור: האם כדאי להסיר משחק ידנית, כמה מסוכן להאיץ את המעבד שלכם וכיצד לשחק עם החברים שלכם ברשת. הפעם יש חדש במדור של הדוקטור! מדריך "איך? ככה!" יילמד אתכם מדי חודש את כל הטריקים הקטנים של המומחים הגדולים. והפעם במדריך: איך להסיר את תפריט המועדפים (מישהו משתמש בו בכלל?), איך להעלים את ההיסטוריה של הדפדפן שלכם (אתם רוצים פרטיות כאשר אתם גולשים, לא?) ואיך להיפטר מחלונות הפרסום שמופיעים באתרי אינטרנט. כ(3 -7% 6 אחד החברים שלי התקין משחק (נדמה לי שזה היה 1,16-)1141), וכאשר הוא הסיר אותו, התיקייה שהכילה את המשחק (תיקיית המשחקים שלו) נמחקה. העניין הוא, שאני לא מבין למה להסתכן ולהסיר משחק דרך התוכנה שהגיעה איתו, כאשר אפשר פשוט למחוק את המשחקים ידנית, כמו שאני עושה. חבר שלי לא מסכים איתי, ורציתי לדעת מה אתה חושב. לאו לא! לא! ממש לא כדאי לך להסיר משחקים ידנית (על ידי מחיקת קובצי המשחק), מכיוון שרוב המשחקים מתקינים גם קבצים נוספים בכל מיני מקומות (תיקיית ה - וח6ז5ץ5 של 8/ו60ח1/, לדוגמה), וחלק מהם גם משנים את ה- 46818117 של 8אוס0חג/, אם רק תמחק את הקבצים של המשחק בעצמך, הקבצים הנוספים והשינויים יישארו במחשב שלך,,מה שיגרום לך לאבד מקום בדיסק, ובנוסף גם יאט את המחשב שלך. האמת, בעיקרון אתה יכול למחוק את כל השינויים הללו בעצמך, אך זו שרחה רבה מדיי, ומאוד קשה לעקוב אחר השינויים שכל משחק חדש יוצר, בקיצור, תמיד יש להשתמש בתוכנת ההסרה שהגיעה עם המשחק, ואם המשחק לא הגיע עם תוכנה שכזו, אפשר להיעזר ב - |[569ת1ח1 של %/שססתג/ או בתוכנה מסחרית כמו ק66או8ת199:) מססצז או 6אטןסכ 6|606כ םגצא, באחד הגיליונות הקודמים שלכם, הסברתם כיצד אפשר להאיץ מעבדים, ורציתי לברר שוב כמה בטוח התהליך הזה. האם כדאי בכלל להסתכן? תראה, חבר, אני ממש לא יכול להמליץ לך על האצת המעבד, מכיוון שאם משהו ייהרס, האשמה תהיה שלי, ולכן עליך לשקול את כל הסיכונים ולהחליט בעצמך. אמנם מבחינה טכנית אפשר להאיץ מעבדים (גם של מאזצי תלת ממד), אך תמיד קיים הסיכון שמשהו ייהרס, ושחלק מהרכיבים במחשב שלך יישרפו. לפיכך, אני מציע לך לקרוא באינטרנט באתרים כמו התסס.65ַזַססאפ.שטשש == או ות6.60ז8ש0ז8ה8ומס:.שיא, | ולהחליט בעצמך. בהצלחה. אני קונה די הרבה משחקים, ומאוד מעצבן אותי שרוב המשחקים דורשים שהתקליטור יהיה בכונן. זה מעצבן אותי משתי סיבות: הראשונה, שאי אפשר לשמוע דיסקים של מוסיקה בזמן המשחק, והשנייה, שחברים שלי חייבים כולם לקנות את אותו המשחק, רק כדי לשחק איתי ברשת. והרי משחקים כמו ]786?)ז8/ |-51817)?78 מאפשרים לארבעה שחקנים לשחק ברשת בעזרת תקליטור בודד, אז למה אין אפשרות כזו בכל המשחקים? בקשר לחלק הראשון אין הרבה מה לעשות, למרות שחלק מהמשחקים בודקים אם התקליטור נמצא בכונן רק בהפעלת המשחק, ולאחר מכן אפשר להחליף את התקליטור (בהנחה שהמשחק מותקן במלואו), בקשר לחלק השני, רוב החברות רוצות מאוד שגם אתה וגם החברים שלך תשלמו עבור שימוש במשחק, וזה די ברור (למרות שרוב החברים מעדיפים להעביר משחק ביניהם, ולא לקנות ארבעה עותקים...). חברות כמו 46 מאפשרות להתקין את אפשרות המשחק ברשת גם על מחשבים נוספים, ואנו מאוד מקווים שחברות נוספות ינקטו בשיטה זו. - = = == 0 ---ש = -. ---‏ ה איך להסיר את תפריט המועדפים שנמצא בתפריט התחל? |ככה! ראשית, פתח את תפריט התחל, בחר באפשרות הפעלה..., רשום 68660(1ז ולחץ על אישור. כעת, פתח את - /6ז 5/0 דאתאאשס צמאםה /ת810ז6 )ת6זזטי)/פעס0םו ל /)60501ו/ סק א/6168ו11סק. לחץ בעזרת הכפתור הימני של העכבר על החלק הימני של ]68601א, ובחר באפשרות או1%6, ומתוכה בערך 6טוגּ כ אכ)/צכ. כאשר הערך החדש מופיע, הקלד את השם טח168/]6ותטסעג סא לאחר מכן, לחץ בעזרת הכפתור הימני על הערך הזה, ובחר באפשרות ץ1ו00]א. כעת, הכנס את הערך 1 לתיבה 3 סט[ /, לחץ על 08 וצא מ-8690011. כעת עליך רק להפעיל מחדש את 8אוס6חג/, ותפריט המועדפים ייעלם כאילו הוא לא היה קיים מעולם. איך אפשר להעלים את ההיסטוריה בדפדפן? - ₪ . | = 1% ָ העלמת ההיסטוריה תלויה בדפדפן שלכם, אך אנו נתאר את התהליך עבור 68ם6)ה] זסזס|קאת, וגם אם יש לכם דפדפן אחר, התהליך בו יהיה דומה למדיי. ראשית, פתח את הדפדפן, ובחר באפשרות אפשרויות אינטרנט מתפריט תצוגה. כעת, אתה יכול לבחור בתווית כללי כדי לנקות את ההיסטוריה (נקה היסטוריה), או כדי למחוק את קובצי האינטרנט הזמניים (מחק קבצים). תחת תפריט זה אפשר גם לשנות את דף הבית, לקבוע כמה ימים יישמרו דפי האינטרנט בהיסטוריה, ועוד. איך אפשר להיפטר מחלונות הפרסום שמופיעים באתרי אינטרנט? חלונות הפרסום שקופצים על המסך כאשר אנו נכנסים לכל מיני אתרים, מעצבנים את רובנו, ואני בטוח שאין אחד שלא היה שמח להיפטר מהם. כעת, יש פתרון! תוכנה בשם 6 מבטיחה להיפטר מחלונות הפרסום, כמו גם מפרסומות נוספות, ומקובצי אנימציה שמעמיסים | על החיבור | שלכם. את התוכנה | אפשר | להוריד | מהכתובת: ות6.60)טהה6ותו. ואוש, לתקופת ניסיון של 14 יום. אמנם זה לא פתרון מושלם (גרסה מלאה של התוכנה עולה 19.955), אך הוא בהחלט שווה סיבוב, לא? כו [3 6 | == 7 "הס ד 50 השוא ₪ החו הוור ו | - | | | שי הא 0 // יי הא יודיי יי חן 7" / שאוופט מו :]| 660 )הח | ₪8 צב 3 | 1 , = 6 ב ו | ₪ 4 | 85| ]א 00/ 61360146 | < = 5 רז - | ו חחו | \ . כולל מנוי לעדכונים חינם מהאינטרנט ל ה וז | ץזגזט] | ₪066 ברעה רו ור עיד צ עודי ו<-ן כ 1 20 קן- 22 2> ד | ןכ 1 5 : וצ וו וז 6חו | | ק 6 6008 סוד * , ₪ שו וה 0 5 | > שש , , . 'ְ - ו" ו ו 4 בו "1 - )!000018 00/6 | וי ה אד וטול הוטשחווווה ]םס 68!כ!6חויו 06: טיוס!כ א= ץ'ז0/500%9 ,פָהע!50 הוופ!פסיוק 1 -6/!!817 ענ 560ב3ח0) פחופם .36430168 ית ₪ 0 אופ ' ב 6 ו 2|₪ ) ב רו ₪0 2 "א | ץ- %. ניתן להשיג אצל יודיו הי ולי % התקשוו ענש'! 220-840 * המחיר לא ן כולל 10 | "חח דמי משל 1 מאת: גיל שנברג 69061015100.064.11 הפווט ברוכים הבאים למדור האינטרנט המחודש של 2ז/ו. בכל מקרה, אני אשמח לקבל מכם תגובות, רעיונות ובקשות לגבי כל חלק ממדור האינטרנט של 12/. אז אל תהססו לשלוח לי דואר אלקטרוני, כי אני אקרא כל ביט. והרי החדשות ועיקרן תחילה: ההמתנה כבר ממש בסיומה. ממש לקראת סוף ינואר הוציא ארגון מוזילה את גרסת האלפא הראשונה לנטסקייפ קומיוניקייטור 5 מבוססת !51 ואג ו !2 רו אש אב [עטטא] 50 ::8] +|שתשסק 00 הפאשם5 הפע ₪ 6 ןה 8% 46]686] 13] ב קה נז6תותה זמ 11006 בז6 הטונה 56 6 ]600 ע/ו66ש4 זסה 126 8ז6 ות ו 5 וצו ו | | 606 4 ]תו 366056 ,2000 ,28 /תוהגותה1 164הקנו 181 , צסזסה 1616836 6נ6רד | וטוה 5 4 6 0 10696 .616826 3 11[ 36 10 ומשתנשק 991165 האוסת:] תה עתסטסנרט?תו : | 09% 4 סמה ה ס/תו שופם זס] %גט 66% 56ת16כן 50 ,561086%] 1605076 מטר ה 5 מזה4 קט - | . 7 2 2 ו / זה : 8 8 הפו נדם-1פו] 4 | וז , 8 8 2 | | 3 וה ו | של ]גוס 1 ]וס 86 10 מדוכ! (-תב=: 6תז 1756 .ות גוסץ 5שוול עה דוס תת = - ו | סט זי סאוו וטו 4 | ה [בנפגות 16 סק מו 84 הגש טסץ ]1 69הסקפז ת6סס 2416867 זה 2% 8" ז16יתגו 11625 6 שס[[0] ביתה , ותפזנעע קהנאטהזו הגוס ע קזט הסוח 5 100016 " פנול 8 5008 6 טס ,אוו זס זשס תור 6:גו סק 11 .653[נגוט 6[6זג") [[גו7 ₪6 1156 = 08 11 05ש2) [גות זמ 101160106 3 1/1 6ם חנוה ס[ת40% על קו6ח ה[1ב103/[ [ורור [6ו[0/רונו 201 וה 6 גוס 116% ה הח חדורתו הזכ זו חרות 1% 1[ 91 רו הרההחרו *ח! האטדס זב (והע ><ה+בזק פה אי 2 00070 ( פיפ 1.85 1) שחסים 4השמעוססם ‏ ו ל ו להזכירם, לאחר שתמה התחרות על הדור הרביעי של תוכנות הגלישה (נטסקייפ ואקספלורר), הכריזו שתי החברות על הדור החדש, מיקרוסופט, כהרגלה, הלכה על תוכנת גלישה מסובכת יותר בעלת אינספור טכנולוגיות ואפשרויות חדשות. מהצד השני, נטסקייפ הכריזה על תוכניותיה ליצור מנוע חדש לדפדפן האינטרנט העתידי שלה קומיוניקייטור 5 ושם המנוע גקו. הגקו אמור היה להיות מנוע קטן וזריז - כמגה וחצי במקום יותר מ-10 מגה שמקובלים כיום. מעבר לגודל הקטן שלו, הגקו היה אמור להיות מהיר מאוד, והיו גם תכנונים להתאים אותו למכשירים ביתיים (מין 65 8ש0ס6חו/ של הדפדפנים). מאז הרבה מגבייטים עברו באינטרנט. אמריקה און ליין קנתה את חברת נטסקייפ במחיר מבצע, והחליטה להעביר את הפיתוח של הגקו לארגון מוזילה, שהוא ארגון אב של חברת נטסקייפ, שעוסק בפיתוח של קוד פתוח. אז אמנם הקוד של הגקו פתוח לכל מי שמעוניין לעזור, אבל כידוע, כשהעבודה מתבצעת בהתנדבות ולא בתשלום - לוקח יותר זמן לסיים אותה. ואכן הרבה זמן אנו מחכים. מו ה . 4 4% . , % = 4 7 . 8 ' ו ו וכו ו | . ו 2 םי 1 ו - 0 4 = -- =-) 0 יכו 41 1 / -₪ 5 7 - ₪ - 0 | . ₪ , 8 שי . א . / 3 4 , / ₪ 9 ]1 | || ו 1 יי 1 וו מ - . ו [ 1 , - ז | % | , 0 . = ו . [ . . ו .. 5 ל %/ 7 / - ". = | ו 7 . 7 -* " .ו . . - ו " - - .זה 7 - כל כמה חודשים יוצאת שמועה על יציאת אלפא או ביתא של הנטסקייפ 5, אבל מי שהיה באתר מוזילה וראה את כל גרסאות התוכניתנים 4 - 113א, ידע שהגרסה הסופית רחוקה מלהיות מוכנה. אז סוף סוף יש משהו. גרסת הפיתוח החדשה שיצאה, 113א, הוכרזה כגרסת אלפא - מה שאומר שהיא עדיין מכוונת בעיקר לתוכניתנים ולבודקי תוכנה, אבל היא ממש תפעולית ואפשר לגלוש בה. לגרסה קוראים 113 ויש לה גם שם קוד: ץ6א%ח00ות598 10211]8. אתם מוזמנים להוריד את הגרסה הזו מאתר מוזילה: 21118.078סרו. אואו/ו, אבל לא לשכוח שמדובר כאן עדיין בגרסת אלפא. גרסת ץ08%6ות568 מעוצבת כמו אתר הבית החדש של נטסקייפ שעלה לרשת ממש לפני המילניום, כך שאפשר להבין שהחברה מתכוונת להמשיך את כיוון האינטגרציה בין הדפדפן לאתר הבית שלה. שוק ההיי- טק הוכה בסערה מאז שלינוס טורוואדלס (יוצר ה- אטחו. [) התחיל לעבוד בחברה טראנסמטה, הנמצאת בשותפות עם פול אלן (ממקימי מיקרוסופט). מה עושים הגאונים האלה? האם זה מחשב עתידי, אינטרנט מהיר יותר, אנרגיה חדשה, או הפקת פרקים חדשים לתיקים באפלה? אף אחד לא ידע עד שהתברר שהחבר'ה בונים מעבד קטן ומהיר שייעודו יהיה מחשבים ניידים מחוברים לאינטרנט. עכשיו אפשר כבר לספר: טרנסמטה הכריזה על סדרת מעבדי ה-0801505 שלה, שישתמשו במעט אנרגייה (דבר שחשוב מאוד למחשב נייד), ויעלו בטווח המחירים של 60-90 דולר. כמו כן, הכריזה החברה על שיתוף פעולה עם חברת ]/181. מהירות מעבדי הקרוזו הראשונים שיצאו לשוק יהיו במהירויות של 400-700 מגה הרץ. מאת: גיל שנברג [1936906)/15100.066.1וש בתת מדור שלפניכם, אשתדל לענות על שאלות ובקשות כמו "איפה אני יכול למצוא...", "מה כדאי לעשות?", "איך אפשר ל..?" ועוד. אל תהססו לשלוח לי דואר אלקטרוני - [81]א-5 נבחרים יופיעו במדור. והפעם לפניכם מכתבים שנשלחו אלי לגבי מדור ה - 10863חאוסכ], ₪ יונית מרמת גן שאלה אותי איפה אפשר למצוא באינטרנט משחקים בסגנון סוליטר, פריסל, ודומיהם שהם גם איכותיים וגם ניתנים להורדה בחינם ללא הגבלות ותשלומים שונים... ובכן יונית, בדרך כלל אומרים שאין ארוחות חינם, אבל אני שמח מאוד להפנות אותך ל - 501119116 1166 123 של חברת 68:088866 1:66 שניתן להורדה חינם מאתר החברה: 1ת0ס.80180116. /ועואו, 6 1065 123 היא חבילה של משחקי סוליטר (למשחק יחיד): פריסל, ארבע עונות, גולף, פרמידה וכו'. הם כוללים גרפיקה משופרת וסאונד. במילה אחת - כל מה ששחקן סוליטר צריך. גודל התוכנה 5. עכשיו, רק אל תשכחי לצאת מהבית מדי פעם ותודה על התמונה היפה ששלחת. ₪ שגיא מרחובות שאל אותי איזה מנוע חיפוש הוא המצטיין ביותר בחיפוש קובצי 13/, ובכן שגיא, חבל על הזמן. לך אל 01ס.6005ע3.1קגח ישירות או סתם בצע חיפוש 3קחז באתר הבית של מנוע לייקוס ב- התסס.605ץ1, וקרוב לוודאי שתמצא הרבה לינקים (ביניהם רק חלק פעיל). ישנן גם מספר תוכנות שמחפשות במספר מנועי חיפוש ומציגות תוצאות. בקרוב במדור ה - 10805ת/וסכן. וווזץ. מאיה מרעננה שאלה אותי איפה אפשר לקבל תואר אקדמאי מהאינטרנט בלי ללמוד אפילו יום. ובכן, המממ... אפשר למצוא אתרים קטנים שמציעים תעודות פיקטיביות בשביל תשלום סמלי של כמה עשרות דולרים - אבל תעודה כזו לא שווה את הנייר שהיא נכתבת עליו, אני לא מציע לינקים לעניין הזה בגלל שהם בדרך כלל זמניים מאוד ונוטים להיעלם בתוך מספר ימים. רון מאשדוד סיפר לי שהוא "חולה על נטסקייפ" ושונא את אקספלורר של מיקרוסופט, והוא שאל אותי מתי כבר תצא גרסה 5 של הדפדפן. ובכן רון, אני מציע לך לקרוא את המאמר החדשותי שמופיע החודש לגבי גרסת הנטסקייפ 5 גקו. כל מילה נוספת מיותרת. אגב, גם אני מת על נטסקייפ ועל הלוגו של החברה. נתי גרינברג מקרית אונו שאל אותי "מה עם האינטרנט? - למה האינטרנט עדיין אטי כל כך ולא אמין?" ובכן נתי, יש לי חדשות בשבילך. מהירות הרשת בבית תלויה בכמה גורמים: מהירות האתר שאליו אתה רוצה לגלוש והעומסים שבהם הוא עומד, מהירות קווי התקשורת בין האתר ובין ישראל, מהירות הקו של ספק השירות בארץ ולבסוף, מהירות התקשורת שלך יש עם ספק השירות. בדרך כלל, מהירות הגלישה מושפעת מכל הגורמים האלו - כאשר הגורם המשפיע ביותר נקרא צוואר הבקבוק (606צ1 201116). צוואר הבקבוק יכול להיות העובדה שיש לך מודם מיושן ואטי, או העובדה שהאתר שאליו אתה גולש לא עומד בקצב (כמו אתר אזצן?6) ביום פרסום הדוח של קנט סטאר על הנשיא קלינטון). משנה לשנה הטכנולוגיות משתפרות גם אצל ספקי הגישה לאינטרנט וגם אצל בעלי באתרים (אחרי מקרה הדוח, שיפרו ה-אא0 משמעותית את הטכנולוגיה באתר שלהם כדי שזה לא יקרה שנית). ובקשר לעתיד, אני מכיר כמה אנשים שגרים בארה"ב ונהנים מקווי .251/ מהירים או מקו כבלים שמאפשרים להם להוריד מאות מגה במספר דקות. אז יש עוד תקווה. בקרוב, אצלך. [0121521624544] [||661:5 ז]] 6 זואה|ס50 ס6ו|ו1נעו ו 17 106 חא 05 | = ו ת) 1- 964 ווי. ו'|*: 7% ויוי ו מאת: גיל שנברג 4 1 10 ו כל האתרים הכי מעניינים, הכי חמים, הכי שימושיים והכי מטורפים באינטרנט, שרק מחכים לכם. 206 א - הכוונת על ג'י אפ קיי 820660[ רוצ ו אתר מצוין המוקדש לחייו, פועלו ופרשת מותו של 1% ז"ל. בניגוד לאתרי קונספירציה רבים שעוסקים בנושא, התרשמתי שדווקא האתר הזה עוסק בעניין בצורה רצינית. הוא לא מתרכז רק בתקופת הרצח ונסיבותיו ומספק חומר רב לבעלי עניין ולאלו שקשה להם להיפרד. באתר גם תוכלו למצוא חלק הנקרא "מה היה אילו 1% לא היה נרצח" מן פיסת היסטוריה אלטרנטיבית מעניינת. לאתר גם קבוצות חברים שמקבלים זכויות מיוחדות. ד ו 76 ץָ או 0 ביל / | / ן = | - % 4 2 | וו | : עו | הצואת . - [ טש !( א2ס צם+הפסם 47 ב - 0001 - 000311005 - 35078 ]05| - 0111655 זם. 4 - 3100 ווטםה - - 86 הו = | חו385855 >]"]. 16 . כ" צְ6ַחח !>6‏ = ההס1-0 שו ה סז 0640180 אזסאווסה שהו!חס חם פו 8ח70 >וז!. פורד זנוס חוטן מחפ צ008! עווק -65סזטספפז זטס 01 8וח50 300858 0| סוזוטמפז פזגב נהסו 9 חב 6הההחוספט א טאוד ואה ו 01 5חחווו 0 ה הוה ה6 זהוו6 ;שו ו ה ז20וההשֶהסהג - לגלוש בלי להזדהות 60 126 לתסחה. וראו אתר מצוין שמאפשר לכם הגולשים לעמוד על זכויותכם לפרטיות בעת הגלישה. תמיד מדברים על ההאקרים והקרקרים (והביסקוויטים), שמנסים לדלות מהגולש התמים מידע חשוב. אבל לפעמים אנו שוכחים שכמעט כל פורטל - מייאהו ועד כל פורטל בארץ, מושכים ממחשבינו מספר פרטים ומשאירים אצל הגולשים מידע בצורת 6008168 שמאפשר למנהלי האתר ללמוד על הרגלי הגלישה של הגולש. עד כאן. החברים באנונימייזר מאפשרים לכל אחד לגלוש לכל אתר בלי להסתכן בהזדהות ומשיכת פרטים אישיים. באתר תוכלו למצוא שפע של כלים ומידע שיעזור לכם לשמור על הפרטיות שלכם. מומלץ בחום. 60% ]אסא ו / "מזוח! ו 5פטזטספפה הזו 5 | חס +והק 85 פזספוחטה <] בַהוהס6ושד5 ו זפנוהוץתפהא : 66נדסא דא זאסקוייו זוס 10% פצפח !וא פא 816ומוזוסם 5| םוז וטם פשחכי . 6טבזטקש 598ו58 וטס הרוח גווס טכ טח חצ5 ,קטופום טס 31061 ואי פס פד . הזואיסחבם זחהפדוטום .םחו פזטוח זם] = זנום 586 8258|₪ .צופוחסזפטם קטסצ חש שש 7 בשפשוו 3 שחו םי +88 8ז8 5 ,שו !]18 50 848 10% פיי ₪ | פזסוח איסח ו ופוחש!ח] פוודי ולה * | פחסו||ווח הוח , עזהוט 0ם:ססוחט ההג בוטו 603085 זט זופת] ]0 8105 813016ז3וח 5 אחז הו פשט58! שסהשווק נן" = עשר ששח אי חכ , פטו וה הסגרוסם ןו . = 455 583 ב -14 זסז ₪31 צְפַח! ובהאי ס פצוו הבה טע ו סח 5או₪ ב ", זפ חחוש 7" פט וסטה 8 > אמג פיוכ ו 1 8 .1908 , 1וסספם₪ . 8 15 1% > ו נמצט וספ 5 ופרון קזח "01.27.00 עשוה וח וווו תו | - ו ופ או ו 5 וו | סו זו 8 8% - תנו למשרת לחפש לכם באינטרנט 5.0 אי | האתר 16668 48%/ עבר לא מזמן שינוי קוסמטי לטובה. האתר החביב שמאפשר לגולשים לשאול שאלות באנגלית פשוטה במקום סתם צירופי מילים במנועי חיפוש. בעזרת שיטה מיוחדת 1666% 48% מחפש את התשובה לשאלה במנועי חיפוש ומאגרי מידע ומציג תשובות אפשריות. לצערי אני חייב לומר שבמקרים רבים התוצאות של שיטה זו לא מצטיינות במיוחד, ולכן הייתי ממליץ רק למתחילים שמפחדים מ- 118151 הזאב הרע, להיעזר בשירותיו של 16668 המשרת המסור (אבל הלא כל כך חכם...). במסגרת השינויים שחלו באתר בזמן האחרון נוספו שאלות לדוגמה, שאלות "חיות" שנשאלות באותו הרגע (להציץ למוחם של אחרים) ומהדורה אישית של 196/68 45%/. מין עיתון וירטואלי מותאם אישית, שאמור לענות על כל השאלות של קוראיו, 000 פטס אא = בטט ב | יי | יְ | ם %6ם1] "שעע/. 5 6 כ 1 2 5וו || : : ₪ חס ן 5 ₪ ש אנד . +צ]אסוי ן !) / ו פקץז וט[ מצאאד. || 6 5 חס חן רוזוהזה.: | | = 1 66דשקואס6: || 0 | | דאפואאואדה)זא). | | מהמההשההההה/מההטהטהמהההק]אהההקמההההקהההטהקהטממהההוהיאה- ה ד|ואה]י וי ]וקל 0511005 ₪01 זפסוא 5 56 | ברו ]| 5% א גסז ו מטסכפה8 ת1688 1 תאס שמשתשן שו סופת : ו ו | ? 66שמטס =6ש מ א6]|! 8 = ? שי( 02/11 הָחו5%ם ס|קספק סזם וסו/י - - - - > ה 5 הוחו - סרטי סטודנטים, אנימציות וכל השאר ו רואו מי שאוהב סרטים קצרים מקוריים ואנימציה חייב להפסיק לקרוא ולגשת לאתר הזה. האתר .ח!1)1 מאגד בתוכו כמויות של סרטים קצרים של יוצרים מכל העולם. אפשר למצוא בבית החם הזה סרטים לפי נושאים, לפי טכנולוגית הסרטה, ובכלל, לקרוא ידיעות בתחום. זה כדאי! קוסה 11.8 חס שתות6!ות6תק ‏ > + ל ו ו אוו זחפו אווז הו 8 הס 3-06 7360 8 נא ביססרחו]ו:דז . - ו [ וע 0 508 31 )5 "פזס)" 01 0 8 57 ₪ 50% 4 :046 8 אפ שזפורוו סח 560 א ₪ ! | ₪ הץ- 8 [הסצפם קוו 8:0 5 זחזטם הרוס הלספ 2שחדום1 תסטחטיזום 0 1 םה א 5/5/18 וי 1 - הו וי | == == הד ד הו ו וו ו ו חחמווזם - כבר לא רק לנוער 163.60 ח1]3יז, ל רו חברת בריטניקה הכריזה לא מכבר על השמת כל 32 הכרכים של האנציקלופדיה המהודרת שלה באינטרנט, באתר שיש לי רק מילים טובות לומר עליו. מעבר למאגר הבאמת עצום של האנציקלופדיה היוקרתית, אפשר למצוא באתר גם חדשות וניתוח אירועים עכשוויים. העניין הזה חשוב מאוד, כי הוא הופך את בריטניקה לאנציקלופדיה חיה און ליין שמתעדכנת עם האירועים ב"זמן אמת". האתר כולל כמויות עצומות של מאגרי מידע שיכולים לסייע לא רק ללומדים, אלא גם לכל מי שמתעניין סתם. דף הבית של בריטניקה ממש קורא לכם לקרוא ולחפש עוד קישורים, או ללכת לערוצי המידע לפי נושאים. אין מילים. חפ פואז וקא ו 4! צה פס ה וא וס ו דר צךי 9 - : 9 0 יי 9 ני 5 - 2 ||.80%.00ח6 - אל תצא פרייר ]אוש אתר ישראלי חדש מאפשר לכם להשוות מחירים. האתר בנוי כמו פורטל, רק שבמקום לקרוא כתבות משעממות, אתם בוחרים מוצרים ושירותים - ופשוט משווים מחירים. חבל שאין באתר מנוע חיפוש שמאפשר למצוא את המוצר המבוקש בלי לדפדף יותר מדיי, וישנם גם מוצרים שלא נמצאים באתר כלל, אבל יוצרי האתר הבטיחו לי שהאתר גדל בקצב מהיר ושבקרוב נוכל למצוא שם הכל, לאינדקס האתרים : נדק דוור - ינו עמוד הבית אודות הנוזונים ו השפל | מקיפח של אתרי חקניות בסרמטוול ‏ כיורת ינז צהרבינז כתזזוו יות , ויד בזיקן - ו מטיכיט ,משתקים סיטוריאו 2 ד 1 כביסח מייבשי בבילית הבוללח יאור האח ר וכשצריו, יְ הא נטחה באחר מני משלות, 9תקטורת שתיירות ונופש פרטי חנות-כת ובת, טולמון פקס.. | שלחו לחוייק , סיקדקיד סו לחוייל ‏ השופרת. ב אפשרויות חומעה,ועוד 7 | ו 9 מחירון רכב ירי וא בירי רכביס חדשיט מחירון נדליץ ארצי + נחרנשא] סושתות כ נא ו 52 ית כוי רת כתבות בנשא צרכנות,- . . טיבומטבי נענמטים לית רוציר הדעו מה נטיק לרם? סאוו זו - חייזרים עושים אומנות עכשווית 08 .6 616161, וצו זה קורה | כל הזמן. ברחבי העולם - ובעיקר באנגליה מופיעים מדי יום ציורים ענקיים שבדרך כלל מופיעים בשדות נרחבים. ה"ציורים" האלה מושכים אליהם המונים שמנסים להבין מי ואיך נוצרו הציורים הענקיים האלה בדייקנות כל כך טובה. עד לא מזמן האמינו כולם שמדובר בסימנים מחייזרים מעולם אחר או בסימני נחיתה מוזרים שנוצרו מהשמים על ידי תרבות אחרת, אך נראה שהתעלומה נסתיימה. האתר שלפניכם מציג את כל הפרטים אודות יוצרי ציורי השדות באנגליה. שימו לב לגרפיקה המדהימה ולפרשנות הצורות ומי שעומד מאחורי אחד הסודות הכי שמורים של ארגון מציירי העיגולים. כנראה שלכל אגדה אורבנית יש סוף. יניב פר דוש 8 צ % ד ד גי שופ | 7 4 | ץאוהטסוט - מגזין מוסיקה און ליין | חז800102813%.60. וראו ץאג291) 411010 הוא אתר מוסיקה משובח שגם מספק שירותי חיפוש של קובצי 13 במגזין תוכלו למצוא חדשות על כל תחומי המוסיקה עם דגש על לייבלים פחות מוכרים. באתר תוכלו למצוא גם מידע על חומרות ותוכנות ליצירת מוסיקה, וכן אפשרות לדבר עם גולשים אחרים שמתעניינים בלייבלים אלטרנטיביים. שווה הקשבה. 7 1 / ו ל ₪ 8% 6חד | ו ו ב 0 :.- ן וס ארח ב 1 ויו שמוואו > )!| ה מש קט > ן|! מ ה וצו פוש םחו 7 יי טי וו אוהו !| 11ב טוונ יי - מגזין תובות פ פופ מצוון - ו6.60קת 5 ו א ש. | מי אמר שאין מה לקרוא באינטרנט? מגזין תרבות הפופ הזה הוא אתר עמוס בכתבות מעניינות. ) אפשר. ללכת בו לאיבוד כי ברגע שמתחילים לקרוא הזמן פשוט עוצר מלכת: = | אישית אני אוהב את סגנון הכתיבה ואת הגישה המערכתית, אבל הפיר | | כאן זה העושר בתכנים. | | אז אם אתם מעוניינים לקרוא כתבות על כל מיני נושאים מעניינים- שלא נופלים דווקא. לתחום הרגיל של. המחשבים/ אינטרנט / חדשות. - | אתם במקום הנכון. = | 0 לבני 0 וא וחד 116% | ל 5094 תת 254 מפמעם ל ה ופד כ ₪ ד 89/7 טכוץ סחאר ופהק אסטו | ו 5 מ וי וד זט אחח0 ו 00 טסץ ו ון כ 8 טסץ 6יאף נוחם , ההספוסקן 8פחז ]18 0068 , 89 !קמוס << ₪0 8ווה! וסנ 8 ה8ח] זפוו0 טסץ .- 0 4 34 4 :00 06 0 ה ] /= המע | 9 ן ל הח וזי0 ]910 מתווק 0 96חו! חפ 4% 5 ופצו 610 5'פו| 5 52 שוח וח , 8ה860 הַ910 8חו ""- יהלד שר ק) 358 רע 034 8 ל שפח 01 זסהזגה 9 ו ו כו 525 08186 פ'פוו] , חס 4 ההחזסאר פת] 10 ודטו! השוכהוחו ח₪8 סח הס זסכן וו ד וז וו )5-0 "" - 0 | 608 :0102999 1049 ה | בש | ה 55 מ טסץ דפפז 2 םד שופ וש טס שש , פוויסוח פוה זפ חו 20 561/87 שמ ]ו 0 טויס 00018 10 צהשקקגה !91 , זט ₪90/007 פא = 1= שקוחטכ בחושם -ן בר מו וה ומת שיק | | יּ : ?ו 5% | [= ומ ! זנוס"ר וו 16 ו 17 1 "| דרז נחוייויחה 4 ₪8 במ/| ! גת בג ד בל ₪ זפטו :4 055 פפוקוא וסום | 23 וו 0 4 יורצודיוודיירה 8 53/0165 !ךפה 44| 09 והז טפץ 1604 ו שרנוטץ שוש ווטו! ונוט [אוא] נהטזו וש . נחטזאי | 30004 08 ופט נוסץ 0כן וש . ו - :0 וס חחח שרח זו 01/₪ הטהווהס6 צָם קוו הפפ זו 4 7 1! |4ום !א יי כ ו 9 - ה וו :072 00 וס עסו סוד | בכוש 6 7 פשץ 7 = ד שיש טסץ 08ז]חו פש 001 , 546ורח אושח פחוס! וט 68 וש 0 הא 480 ץ!וח50 3063 , מַתוה6א6 פוהו סו ח0ו00861 6ופשחחו זטוסץ קט נוהואוום ו :.0.0.? 01 50081 עה 59 | ששה 4 ;8 "?אס הפגוצחו!-) 01 הזס>!" פה! ששחו לש אוד 1 וזו!ו] אצו) | 5 2 ו 0 0 שו / שי 0 8 גח 1 הקוור 8 6 8 ג פא ,30/8060 -98282] וס ו הו 9 - האל הירי *< ה 3 ןוי 5 ה[ אוסץ 500 :46 ופוח! 57866 | שד !ו "-98 שה | :ו ותו ןוו 0 חן חנו + 8 99 5% 11 - 4 9% 31 גוו = ירשו מגזיון ‏ ו ו -41 8:3 0881 ₪1 !2 ב 0 בפל 0 +05 101 10 יור ול אשונה 4 בעוג 1219 גזנ! רש ו 4 נמנד ג נהג אוו הו עומוי -- צת ו 2 אא 7 ונ 1 5 ₪ | תסו 1 יר / זי | 9 מ ות זו 1 = 2381 .5 ורוק | צר 53188 .בונ ל [+ התפו) 3/7806 ₪ 8 סו] ו + וטש 58| ופי 54 4'] וטק 0 4808 | עה ספ מ ו 8 ון ואש בהאו[ 4 חמצ ₪ היוה |. פת| 9 577/05 סשטו 9 217 5-21 > ין 14 4862 204 .ההצאבַמָע ,מהפתותוטש 5888 [51 חצוה 431 וש₪ ₪1ש 8 - ד-ג | ידוד ו | 0 אוודץ 944 7 ₪ יור ופ א 05 1 א זוה 68| 61091 ס| זפקחום 834 9 0.0 ₪ : 0 | אל תצאו לגלועו בלי האתרים האלה! הפורטלים המובילים בעולם: [זז00. 6180826 פורטל מצוין - וגם אם לא, תתמכו בחברה של נטסקייפ. שימו לב למראה החדש, וזז31100.60 צ האינדקס הראשון והטוב ביותר. 161166081 הפורטל הטוב ביותר שיש בו הכל. 610.60 | הפורטל בבעלות דיסני. ביצוע מצוין, - הז15)3.60ה)| מנוע החיפוש הוותיק הוא גם פורטל לכל דבר. 3.601 פורטל של -8)6צ1 המצטיין בצ'ט און ליין, 601 חפ הפורטל המקצועי של מיקרוסופט. גישה מהירה לדואר [141ח1101. הפורטלים המובילים בארץ: | 160 הפורטל המצוין של רשת שוקן - לא לפספס את עיתון הארץ און ליין ואת קפטן אינטרנט,מ כמוב]ן. ו 60 תוא)6אז לדעתי הפורטל הכי מעניין ברשת. ד"ש לגדי סוקניק. ל הפורטל העברי הראשון. מה יש עוד לומר. 0 .1[ הפורטל הזה מתקדם בצעדי ענק. מצוין לשופינג ברשת. [ א הפורטל של נטוויז'ן מעדיף בלונדיניות ובעלי דפדפן נטסקייפ. מנועי החיפוש המובילים: וה31)3.60)| ה הראשון ועדיין הטוב מכולם. .)וא מנוע החיפוש של פורטל 0116א6 מתמחה בחיפוש כתבות און ליין. 1ז60.+0)00דן מנוע החיפוש של 6סז1/) שמתגאה באפשרויות חיפוש מעמיקות. משתמש במנוע המצוין של 111 011601, 3 |1)16 62 60 מנוע החיפוש 451/=. הז1002[6.601) עדיין לא גמור, אבל שווה קפיצה, קור = מאת: - שנברג 61.11ח.6115108ח60 הקווט מהפעם לא רק תקבלו רשימה של הורדות מומלצות, אלא גם אתן ציון בכוכבים כך שתדעו עד כמה הקובץ המומלץ מומלץ. ד ו זה לא ייאמן כמה זמן אנשים כמוני מבזבזים על החלפת הרקע של המסך שלהם או ₪)מטסזשאסגט. זה לא רק ההחלטה והשגת התמונה המתאימה (באיכות טובה), אלא גם התאמת התמונה לגודל המסך והחלפתה. ובכן, חולי מסכי הרקע ושומרי המסך, התוכנה הזו היא בשבילכם! קסזא6% 6082015/% היא תוכנה קטנה, שנמצאת בתחתית המסך ואחראית על רקעי המסך. התוכנה באה עם 2,000 תמונות מסודרות לפי קטגוריות והיא מאפשרת להוסיף - = למאגר תמונות נוספות ואף 8 תמונות בין | חברים. התוכנה מאפשרת להוסיף מסכי רקע כל יום בצורה אוטומטית מאתר החברה, ומאפשרת להפוך את התמונות לשומר המסך של החברה. רת60580018.00/ו. ש//ט 1 0 התוכנה חופשית לחלוטין. לאוהבי מסכי הרקע **** \ 0 הוש התוכנה הזו עושה ניקיון בכל הזבל שתוכנות האינטרנט משאירות אחריהן. התוכנה מנקה את קובצי המטמון של הדפדפנים השונים, מנקה ₪%),, מנקה פריטי רישומים שדפדפן האקספלורר 5 של מיקרוסופט משאיר אחריו, וכמובן שהתוכנה לא חסה על קובצי ה-1ם₪606 של 5אוס0תו/ שמתעדים לאילו קבצים אחרונים ניגש המשתמש. התוכנה גם מרוקנת את הזבל מסל המיחזור, ואת כל הקבצים הזמניים שמערכת ההפעלה מייצרת בזמן שהיא עובדת. וזה לא הכל. ז3%06/ ששס4תו/מאפשרת למשתמש לקבוע עוד סוגים שונים של קבצים זמניים שמהם הוא מעוניין להיפטר. היא גם יודעת לעבוד עם פלאגאינים מיוחדים של תוכנות, שמלמדים אותה איך להיפטר מקבצים זמניים נוספים. התוכנה עובדת ברקע ב"זמן אמת", או בכל עת שהמשתמש יחפוץ, והיא נוחה להפעלה והתקנה. לפרנואידים במיוחד אני ממליץ להשתמש באפשרות הניקוי היסודית שלא מסתפקת במחיקת הקבצים הזמניים, אלא גם גורסת אותם דיגיטלית כך שאף אחד לעולם לא יידע איפה היינו ומה עשינו. טאו 1ח601001.00או. שושוט זה זה - 3:0 יום. מומלץ לפרנואידים וחסכנים במקום (כמוני). ו ד מפצל ומוריד קבצים שוב אני מביא לכם תוכנה להורדת קבצים והפעם חידוש. ז08ו16 לא רק מורידה קבצים בצורה מאורגנת, אלא גם מורידה אותם אחרי כמה מקטעים שונים במקביל. העניין הזה מאפשר להתמודד עם סרברים רחוקים אטיים יחסית ולנצל את כל רוחב הפס. 12%0 וזסס 0 שוש 123 06 0 חבילת משחקי סוליטר חינם. ראו מדור המכתבים - 8811 ]סוח6וחז. רח80150116.60. טש גודל הקובץ 960% בלבד. מומלץ לאוהבי משחקי סוליטר. 0% 8 8 0 2 - 5 ו 0 | 1 8 ו ל 7-4 4 משמיע 'קןבפל, ' % | [ . ₪ ד .= 2% - ו ד - - ב בב = 1 שר בדו ל + 4 :0/1 | = . 1 2 ,ו - -1] 7 . = וב -ב=1"ו ש ד = 5 25 וד ודי תו ו %= . הליו = קפ 1 2 7 * | ו 1 1 ש - 4 / ו = ₪ . סש | . 7 , קל יש דיר ריית 55 לוה קש א ו 1] ₪- ן . ב . |עז 1 0 4 - ו 0 :1 = 1 | | . 0 , ₪7 הד - / / 4 וו ו : הד " . . !ב 7% די 1 . 4 "ו הד ₪ ור שה | וב / 1 יצ-ות ₪ ₪ 4 1 1 2 | / .טוב - - ד ]| > : . כ * ב <תו-=- ו - 1" - וו 2 . 74" . ו 1 - = ו ו 0 ו 4 = -% ל 170 .‏ ! *.==/.י . - . . בש = 4 6 בי = . / 1 = | ₪ ₪ 6 -=זו ₪ = 0 | הפ 7 13 ו = ש | 9 / - 1 4 [ ַּ - 1 " - . יי | ב ' ו ]ל 1 . - 1 שד / 1 4 וצ ₪ - -4% * 1 ו ל 1 3 : | -6 7 . ו 5 4 . ג 9 / / | - .1-ל | 1 ו / ב ב י ו . ו , - 51 שר 4 וי" 7 ו ₪ / | ]+ 2 ! בש . . . = ו . " ְ |||- ו :1 1 "= % 1 == | הינאר = יא יו לא + ית ג סכרב ה ב שי ₪5 כ= = ]) 777 ו ו בו = 8 %, * ב ירצ 2 /, , , , 06 = | . 1 [ 1 ₪ 2-ל ו דש = (ל כ ודו , . .> | 92 2 14 א =זיבורם-- + 2 ו ב 7 ב ו 5% ב ו 6 -/ / 7 0% . 2 דר = ו דש כ 5 - ד 4-5 ד . -. | כב :5 2 3 כ ל י--),: 2-4 =בם 2 ככ 7 / לכ % 7 הבוו" "ור ו ד כ 1 כ = . 4 כ ו כ = + ו שו - ו וכ | הו | : > = 5 | . "+ 4 קוב ב ]45 וְ 1 | "ו יש 1 0 1 ו [ | 1 - הק | ופופן האינטרנט הטוב ביותר | - מבוסס על המנוע של אינטרנט אקספלורר.. 0 ושוא הערה: ‏ ל שי ה ההורדות ז בע בין מ מודם ם למודם, ב ל ה : 8 ל 0 בחודש) ל 7 / -5ו +הו4 ל ו 4 0 . 5 ו 31 אוו / הצ - ד ב < (- / - = של שת 1 ו 4 4 | = . 7% ₪ זו | ?3 ] ו כ: , . / )) 4% 0 2 ו בו | 4 . ו ו , ו 6 , -- ונ 5 %- . ב- 6 )ונ בכ לשבב<| ]ו . : ו ו" | / : . 0 ע' 2 ו 1 = > ממא שב ממששו 180 שא האוא = ש. החל" ה 9 2. כשהאומץ פוגש אח ה . ו 8 . . 8 / 5 =-ייץ אש "> == מו ₪ וו / /" .- / 6 1 +6 <<. . - | 1 = ו ₪ | = "ו |ע- יע // קובי סיט בראיון עם זסת 360 אסוזוגץ - חברת 1/4815 | , , ְ | | | | | הוא מאמין שהמשחק הזה מגדיר ז'אנר חדש בעולם משחקי המחשב, הוא חושב שהוא פונה גם למין הנשי, הוא מאוד אוהב את הבוס הגדול וויל רייט אבל הוא חושב שהיו גם כמה פספוסים ורגעים קשים בפיתוח של המשחק הזה. פטשרויק ביוקנר מ-1815/ בראיון מיוחד עם קובי סיט. ביום חמישי האחרון יצאנו לטרקלין העסקים בקומה ה-24 של מלון דייויד אינטרקונטיננטל בת"א. מזג האוויר היה מעונן, הקפה היה בסדר, הסלמון המעושן היה ממש טוב אבל שום דבר לא השתווה למטרה האמיתית של הפגישה - לראיין את = פטריק ביוקנר מחברת 1815 שהעניק לנו את אחד הראיונות הבודדים לתקשורת הישראלית. ביוקנר, אמריקני נעים במיוחד, קיבל אותנו עם הרבה סימפטיה ורצון להסביר כמה | שיותר על המשחק. הוא אמנם לא מתכנת אבל הוא ליווה את הפרויקט מרגעיו הראשונים וכך, כשהוא ישוב ליד מחשב אישי עליו מותקנת הגרסה הסופית של 5 מצד ממנה הוא פשוט לא מסיר את הידיים ואת תשומת לבו. אחרי כמה דחקות ולחיצות ידיים, ניגשנו לשלב השאלות. היורי, כל ימי שמועות, | הרבה שמועות - בעניין כמה זמן באמת עבדתם על 5 ד ובכן, | אין| ספק שמדובר באחד הפיתוחים הארוכים היותר בתולדות התחום, וקשה לקבוע את נקודת ההתחלה המדויקת של העניין היות ווויל רייט, האיש שהגה את המשחק, התחיל לחשוב עליו עוד בתור נער צעיר, אבל נדמה לי שנקודת ההתחלה האמיתית הייתה לפני כ-7 שנים, כשהוחלט ב-15א14 שהולכים לכיוון הזה, בד בבד עם פיתוח 0 ץ07, כאשר העבודה האינטנסיבית יותר נעשתה בשנתיים האחרונות. אגב, איזה מין אדם הוא וויל רייט? הו, וויל הוא אדם מבריק ומדהים במיוחד. כידוע, | הוא האיש שמאחורי ]81% 0 ציד6 והוא היה זה שבאמת האמין שהחזון הזה יכול להתגשם. חוץ מזה הוא אדם ממש צנוע וקרוב לצוות והיה כייף לעבוד ביחד. היכן אתה רואה את הערך הגדול ביותר של המשחק הזה? אני חושב שהדבר החשוב ביותר שקרה כאן הוא כפול - ראשית, ההזדהות עם המשחק היא חסרת תקדים. אם בעבר ראינו שסוד ההצלחה של משחקי 511 היה נעוץ בעובדה שהשחקן פשוט נכנס של לתוך העיר שהוא בנה, והוא הרגיש שמדובר בעיר משלו - בעולם שרק הוא יכול לבנות ורק הוא יכול להרוס ‏ - כעת, הבנו שההזדהות עם האנשים שאתה יוצר ועם תכונות האופי שלהם היא הדבר הכי קריטי שאפשר לקחת לידיים, אין לנו ספק שהסימולציה האישית היא הדבר המהותי ביותר שטבוע בעניין הזה, ולדעתי עדיין לא ראינו משהו שמשתווה או יכול להשתוות ל- 5115 מהבחינה הזו, הנקודה השנייה היא בארכיטקטורה האנושית שהמשחק הזה מציע. בעצם, אם לוקחים בחשבון את משחקי ה-88א91 שראינו עד היום, תמיד התגאינו (במיוחד ב-3000 צ'11) 1א51) שיש כאן דבר חסר תקדים, שהצלחנו לדייק ככל האפשר מבחינה גרפית ואפילו להוסיף עדכונים באינטרנט. במקרה של 15א51 אני חושב שההצלחה היא בארכיטקטורה של בני האדם - איזושהי בריאה של קווי אופי של בני אדם שמוצאים את עצמם באותו משחק, ובעצם מקיימים דפוסי התנהגות יומיומיים לכל דבר, אתה חושב שניתן למקם אותו במקום מסודר במסגרת הז'אנרים שקיימים היום בשוק? לא ממש. אני חושב | שניתן לקרוא לו משחק סימולציה אבל אין ספק שהפעם מדובר בסימולציה אנושית - כזו שעדיין לא נראתה בשום מקום 9 0 ₪ -1 ואין ספק שמכאן זה הולך להתקדם הלאה בעזרתנו ובעזרת חברות אחרות. תהליך פיתוח זה דבר לא קל וכזה שנמשך שבע שנים רחוק מלהיות פשוט - מה היה הרגע הכי קשה בדרך הזו? אני חושב שהיו לנו שלוש נקודות משבר קשות והן לא בהכרח קשורות לפיתוח התוכנה אלא דווקא לשלבים של העבודה הגרפית. היום מותר כבר לספר שהחלפנו את הסביבה הגרפית של המשחק לא פחות משלוש פעמים, וזה אומר שהייתה עבודה שפשוט נזרקה לפח ותאמין לי שלא קל לגשת לארט - דיירקטור מסויים ולהגיד לו, חביבי - תתחיל מחדש זה פשוט לא עובר את קבוצות המיקוד או את ספציפיקציית המתכנתים. חוץ מזה, השלבים הראשונים של התהליך היו מורכבים כל כך והצורך של המשחק לכון תכונות אופי ולהתאים אליהם רצף אירועים שיתן ביצורים האלה רוח חיים היה כל כך מורכב. רק דמיין לעצמך את כמות תרשימי הזרימה ששרטטנו, את כל האופציות שהיו שם - זה היה פשוט לא ייאמן, איפה לדעתך, לא הצלחתם להשיג את המטרות של הפיתוח, הרי מורכבות כזו אף פעם לא יכולה להגיע לשלמות, שלא לדבר ‏ על אילוצים פוליטיים | שהייתם חייבים להיצמד אליהם. אני חושב שלא הצלחנו לתת מספיק דמיון לאנשים ויצרנו סימולציה שיש בה משהו רובוטי .ל | גל ב ל 4 0 5% 5 27 יש יי 8 . "וטק כי- ו ומתוכנת גם כשהיא נוגעת בחולשות אנושיות - אבל מה לעשות, אנו מתעסקים בתוכנה והאינטליגנציה כאן היא מלאכותית. אבל עדיין אני מסכים שהיה מקום לקצת יותר חופש ודמיון. חוץ מזה אני חושב שהיינו קצת יותר מדיי "פוליטקלי קורקט" וקצת יותר מדיי אמריקניים באורח החיים ואפילו בצורתם החיצונית של הבתים. אני יכול לספר לך שהסכמנו לתת כאן מבחר מאסיבי של בתים מפוארים מאוד כי המשוב מהשחקנים היה שזה מה שהם אהבו ב- צן]0 8א81. חוץ מזה, אני חושב שיכולנו לתת מבחר רחב יותר של אביזרים לעיצוב הבית וכאן יש פספוס מסוים כי הדבר הכי מופרע זו ספה בריפוד זברה. מדוע באמת לא הלכתם למקומות רחוקים יותר, שילוב של דתות, הומור של עמים וגזעים שונים - אולי יכולתם לגרום ליותר ריגושים ואפילו לפנות לקהל פחות צפוי. אני מסכים שיכולנו לעשות את זה אבל זה עדיין לא הזמן. אנני חושב שבני האדם לא מספיק ספורטיביים כדי לצחוק על עצמם ולא רצינו ליפול למלכוד של יחסי ציבור שליליים, אבל אם להיות לגמרי כנים אני חושב שאין סיכו" = | לעמוד | בלוחות זמנים ככה כי גם כך היינו חייבים ללמוד מהניסיון העצמי גם אם פה | ושם | נאלצנו להתפשר, בשלב הזה של הראיון אני מבחין שפטריק שלנו עוד טבעת נישואין ואני מרשה לעצמי לשאול אותו איך אשתו הגיבה ל- 5115, ואם יש סיכוי שהמשחק הזה יפנה לנשים ויצליח לשבור את השליטה של הגברים בתחום. קודם כל, עונה פטריק, אני יכול להגיד לך שאשתי עדיין לא מספרת לאמא שלה שאנחנו מתפרנסים ממשחקי מחשב ושזה מה שאני עושה לפרנסה. חוץ מזה, זו הייתה הפעם הראשונה שאשתי שחקה במשחק ואפילו נהנתה מזה. ואני באמת חושב שזו פריצת דרך בכיוון הזה מה גם שבתהליך | הפיתוח היו מעורבות יותר נשים מבדרך כלל והמפיקה הראשית היא אישה. אתה חושב שגבו נשוי משחק אחרת מרווק? אני בטוח בכך, כי שני משחק בשתי גרסאות ואין סיכוי שבגרסה הנשואה הייתי מכניס הביתה את ספת הזברה הזו. מה לגבי פיתוח מרובה משתתפים, אולי בגרסת אינטרנט? בשלב הזה, עדיין קשה להאמין שתיכנס לתמונה גרסת אינטרנט כי זה פשוט יותר מדיי מורכב, אבל אנחנו עובדים על הכיון הזה במסגרת של פלטפורמה פתוחה ומשחקי תפקידים בין הדמויות השונות - אולי אפילו אפשרויות של צ'אט. כי אחרי הכל אנחנו מבינים שלשם הולך התחום. חשיפה ראשונה לפיתוחי ה-6808זס מממ 7 ור ה אוקווה, הממומנת על יד" | = / - = . חברת האם של סגה - 068, = | (/ 0 | / / | %/ אפשרה. סגה למשתתפים | 2 | / להעיף " מבט | בכמה | | | ה 3 וי שלה = ו , המשוי | - ו 7 - 7 : למערכת ה-64₪168%1זכ]. כונן ה-ק1? של המערכת, תו יר ו ה-א ₪ ה ו כבר נכתב רבות, נהשף 60 0 ]ןר יי ין א בפעם הראשונה - היחידה החדשה צבועה באותם צבעי מערכת מ 1 4 | 9% 0-8 8 ָ ה - ]6301634זכ] ונכנסת לחריץ מיוחד בתחתית המערכת. מצלמת המערכת הוצגה גם היא, ותיתן לשחקנים את האפשרות לא רק לראות את חבריהם אלא גם לנצח אותם ולראות את ההבעה שלהם כשהם מפסידים. ישנם גם תוכניות להעביר את התכונה הזאת לאינטרנט ומצלמת המערכת תקבל את נתוני האודיו שלה ממיקרופון, שיתחבר לחריץ ה- (%]1א/ שבג'ויסטיק. 0 ו - שכה ציפו לו. דרך יישומו 1 ו | ח | ו 1 ז ו | 7 .-. : ּ ו . : ו / 1 הכבלים, כבל מחבר פשוט או חיבור רשת ןן[ --- ₪ בםח'ר הנמוך ב'ותד בצולם! מאת: אורן רביב מה אומר העולם? אמיתי - אבל אין ספק שיהיה מעניין לחבר כמה מערכות 68%1ז68זכ], עדיין אין לדעת מתי יצאו הצעצועים יי וי העובדה שאבות טיפוס כבר פועלים, לומי שי יי כ ו יי יי ול [ << היהתו ₪( א ]00 >< ₪ 00 ו ?+ יו --- 6417 שד -- 7 + 2 ך 1 - ק"ש רז 39 דשח,ץ - ---+-2%204 הש .ל ה ורי מ , א %" - 2 4 , זוג.! פחסחַבּזם עולה ל-פטס אם רק קניתם מכשיר /כ ואתם מחפשים משהו שבאמת יינצל את יכולתו של המכשיר המופלא הזה, כדאי שתבדקו את גרסת ה- כ][%] של שני חלקי זוג.1 חסטגזכ ואת 406/ 52806. שלשות המשחקים האלה ניתנים עכשיו למשחק באמצעות מכשיר ה-כ /יכ, וללא שום מחשב או מערכת משחקי טלוויזיה. נשמץ טוב מדיי מכדי להיות אמיתי? ובכן, יכולת האחסון העצומה של הפורמט החדש מאפשרת 1 לשמור את כל הסצינות והפריימים של המשחקים המקוריים, בעוד שהשליטה הפשוטה על מהלכי המשחק יכולה להיעשות באמצעות כפתורי השלט הרחוק שלכם. כל תקליטור מגיע גם עם תוספות שונות, כמו ראיונות עם היוצרים וגרסת צפייה בא תוכלו לראות את כל שלבי המשחק כסרט מצויר אחד גדול- כל שלושת המשחקים נמצאים כבר עכשיו למכירה וכדאי שתבדקו באתר של כ יפ ה 176.60 13116150וו). רורצ התקשוו ענש'| 800-220-840-ו ב מיקסם 7 ל ו ש . פיי . ₪ ?ל זיל ביא ה ויו | ₪ מתקשרת בצורה זו או אחרת יהוז 5 | " ש |% | . 5 1 - ז ₪ יפה בוורוד ₪] איזשהו קיבעון עם הצבע הוורוד, -*) תספורתו הוורודה של טומבה "> שמזכירה ניאון בדיסקוטק 2 ] לוחמים ורעות כדי לעורר את טומבה << חסוזםז5ץם!ז | מאת: אורן רביב בפעם האחרונה שראינו את טומבה, עזבנו אותו ליהנות מהנאות החיים לאחר שגירש ממולדתו עדר ו עכשיו חזרו החזירים השמנים והם כעת פלשו לארץ השכנה, ומקום מגוריו של חברו הטוב של טומבה, = שיוצא לחלץ את חברו במשחק האקשן-פלטפורמה המצוין הזה. למתכנני המשחק היה כנראה | אחרת קשה להסביר איך | לצבט הלילכי הזה. ‏ מלבד וי יוג 2%" ה-70, ישנה גם הבחירה בחזירים, שלמרות שרוב הזמן הם מסתובבים מכוסים בבוץ ל ד יי ו כך אומרות השמועות, ורוד. די יי חזירים רעים היא להפוך את חייו של טומבה *" לכמה שיותר קשים. טומבה לעומת זאת ,/ נלחם בהם בחירוף נפש עם מאגר כלי נשק הכולל בומרנג קרח ופטישי כוח. מלבד הצגת גיבור הפעולה הראשון עם 0 שוזז ו 0 0 ו << ו הז 6הוצו5 |ועם 6חד :2 !סז שיער ורוד, הצליחה חברת צ'א%(50 ליצור סביבת משחק מצוירת להפליא המבוססת על שיטת פוליגונים תלת ממדית חדשה, אולם המשחק עצמו מתרחש בנקודת מבט שאפשר אולי להגדירה כ-2.5 ממדים. תצורה זו גורמת לך לחשוב שניתן להגיע לכל אזור במסך, דבר שבמציאות לא קורה וגורם לא פעם לבלבול מסוים. הרקע, המורכב מסביבת הג'ונגל היפה יחד וי וי הר ו המי יו ורי הופכת את 2 /.1)018 ליוצא דופן בעיצובו בז'אנר המשחקים הזה, ולהשלמת הסגנון הזה מצטרפת גם מוסיקת רקע שמצליחה ללכוד את אווירת כל אחד מהשלבים והסיטואציות בהם תיתקל. אמטוגאא 1054 בטומבה 2 תתמודד כנגד סדרת חידות ומשימות כמעט בלתי נגמרת, כמו איסוף כדורי בוץ, האכלת גוזלי שחפים ועוד פעולות בסגנון הזה, ולמרות שכולם משמשים להנעת העלילה קדימה, אתה יכול להגיע למצב בו אתה כבר לא כל כך זוכר מה בכלל 99 הייתה המטרה המקורית שלך. כאן באה לעזרתך מערכת הבקרה הטובה, 0 2 באמצעותה תוכל לבחון מהי המטרה של כל ו מהפייטים המוזרים שתאסוף בדרך, בצורה כזו שלא תהיה לך בעיה לשלוף אותו בזמן המתאים, חוץ טזה, השליטה על דמותו של טומבה מצוינת ותוכל לעוף באוויר כמו טיל באליסטי, זאת הודות ל - 301% סטזט [(או מכנסי טורבו יי ביל יי | ל יוצאים מתוך מכנסיך ועוזרים גבוה (כן, אני יודע, יש כאן מקום לבדיחה, אבל היא כל אכנס לזה). כשר למהדרין ודוטו46] שחוצ5 |וצם שור :2 !/ 1₪א()1 נראה טוב, נשמע טוב ועם רמת קושי לא גבוהה כל כך. האנימציה העשירה והדמויות וי ו 7 ג וההומור שבין הפלטפורמות יגרום גם גדולים יותר מבינינו לשרוף שעות נוספות על המשחק. אז אם שיער ורוד ומכנסיים ירוקים עושים לכם את זה, קדימה לחנויות! וילפרדו וי-וי ב / לך לשמור על נתיב תעופה . כך רדודה שאני אפילו לא > עִם רצף הזמן- חלל, מה שנותן 1 | הזדמנות ל -%ק!1-ז6אוסק | | יוצאי דופן כמו רחפות ומנועי ‏ 1 | מים. יותר נשק | הנוכחי, פירושם שלא ו ד מאת: אורן רביב איש מדעי המדינה האיטלקי פארטו ציין פעם שההיסטוריה היא בית קברות לאליטות. אז אליטות, ידידי, יכולות להופיע בכל תחום מלבד זה שצץ לכם | בראש. אליטות יכולות להופיע מסתבר , | 4 6131 606ופואו נחשב לדעת רבים יי ] קרבות - מכוניות. מטרת משחקי הז'אנר הזה אינה מתוחכמת ביסודה: תנהג, תבחין, 7 ו ₪] ובעזרתה האדיבה של מערכת הטלוויזיה ש] הפרטית שלו, גם לבצע. אולם עתה הגיע משחק ההמשך | ל-8 ם'דא 10011.4 / המקורי, שגם הוא הציב שיש בזמנו אתגר לשלטון סדרת [1618 סטווצויך ") עם גרפיקה טובה, מוסיקה מגניבה ומנשק <> מצוין. ההמשך לא מאכזב ואוצר בתוכו 8| מכוניות שונות, פאר תעשיית הרכב של ו 7 | עתידניות ואפילו רכב נחיתה על הירח | (שאת מחציתן תצטרך לפרוץ), = ומסע לאורכה של הארץ יחד עם | חברה טובים, רעים, מכוניות קטלניות ו... מסע בזמן? כן, מישהו שיחק יותר מדיי %4) קחשמב‎ יי | מ מ יי ב ל ו המוחצנות | המשתתפות במשחק, כשכמה מהן מאוגדות בקבוצות המתחרות אחת בשנייה. חוץ מזה,יש כאן אופציית קווסט בה תבצע 07 "2 :8 פדאזג וו6ו/ יי יי ית מ "יי משימות שיכללו בתוכן הגנה על מבנים | 180 מעלות סטייל "רונין". מי שרוצה יכול 9000 מסוימים, איסוף חפצים שנים ועריכת קרבות ‏ גם לשנות את הכוונון המקורי של הכפתורים. , כנגד אויבים כדי להשיג את מטרותיך. וכך, יי רו ו יצא שעל כל בחור שתעביר לעולם אחר | מאוד - מגנטים ענקיים, טילים שעפים 0 0 30 | תקבל נקודות שיעזרו לך לשפר את ביצועי המכונית בה אתה נוהג. בנוסף לזאת, שני יי יי ל להחליט שהם עובדים בו זמנית ואפילו לשחק במצב הקווסט ביחד. משחק במצב של שני ל הפירוט הגרפי יורד, כצפוי (אגב, במערכת ה - 391 6ותג6זכ אפשרות למשחק של 4 שחקנים בו זמנית. סתם שתדעו מה אתם מפסידים ממקום למקום, גדרות חשמליות ותנינים רעבים הם רק חלק מהסכנות הסביבתיות איתן תצטרך להתמודד בזמן שתנסה לנפנף | מעליך אויבים ולהשלים את כל המשימות שהוטלו עליך, מה שכן מורגש הוא חסרונו *" של ראדאר, אפילו פשוט ולא מתוחכם. וכך, כשאין לך נקודות מנצנצות או סתם צבעים שונים, קשה לפעמים ואף מתסכל למצוא חלק מהפריטים שאתה צריך לאסוף. בסופו של דבר, עם ערבוב של דמויות חדשות וישנות, שלבים חדשים ופרועים, ועם היתרון של משחק חדש בשוק, ₪ 29 :8 םדא 1 ז/, מצליח לקבור את האליטה הישנה של 4 |66 13160 ולזכות בשלטון הנכסף. וזה, כפי שאומר לא פעם אחד המרצים שלי, תשוקתה של כל אליטה. ובנינטנדו ‏ 64 ישנה כשאין לחץ לייבא את הנינטנדו לארץ), כמוסיקה לאוזניים ככל שפס הקול של המשחק המקורי היה טוב, זה של ההמשך עולה עליו, כשהוא מגדיל את ההיצע הקודם של פאנק ודיסקו בשירי רוק בוגי ואפילו באך (רק שלא תגידו שאין תרבות במשחקים כאלה). ה-תסוּוגּוצֶג|ק כבר מתהחילה להראות סימני הזדקנות עם יותר מדיי פיקסלים ברורים, אבל קצב המשחק המהיר מחפה בדרך כלל על הפגמים הוויזואלים הקטנים יי כ ל לאור מבול הבקשות שהגיעו למערכת, החלטתי להקדיש כמה שורות לנושא בו עסקתי כבר בעבר ( 7 ו ו מככב כמה עמודים אחורה) - בעניין צ'יטים וטיפים. כדי לא לעשות תחרות קשה מדיי לערן, המדור הזה יתמקד כמובן רק במשחקי הסווג וע | 6 ץצ 1666 סיים את המשחק פעם אחת לפחות, לא משנה באיזו רמת קושי, וחכה שי ת צ וג ת 4 הקיר ד יט ים תסתיים. שמור את המשחק תחת השם "דד הי" "טוגג) ואטאז" והתחל משחק חדש. במסך ו 7% % בחר ב - 1006 אסוזהחסטזט], כדי לשחק = במשחק הנוסף החבוי. | 34 - ב-שוט!א תשלטו בקרלוס, מיכאל ₪ 0 בפעולה שתיקח חלק מהרכבת ועד | לחדה בו מתחיל המשחק הרגיל. | יהיו לכם 2 דקות להשל ים את המשימה "=" כשהצלת אזרחים וחיסול האויבים שבדרך "7" יעניק לכם תוספות זמן חיוניות. בסוף = == הפעולה תקבלו דירוג כסף, שישמש אתכם ".+ במשחק הרגיל לקניית כלי נשק ותחמושת, 6 ו ו 0 בצע את אותה 7 הקודם והתחל שוב את המשחק. שימו ץי | (פ וי ב שקיבלתם | את = מפתח הבוטיק. 7 את תלבושתה של ג'יל. ככל שהדירוג בו = סיימתם את המשחק הקודם יהיה גבוה יותר, כך תקבלו גישה לתלבושות רבות יותר. כדי לצפות באפילוג, עליך להשלים את המשחק ‏ ברמה הקשה. סיים את 2 ּ המשחק שמונה פעמים כדי לצפות בכל שמונת ל שהם בעצם קטעי יומן המספרים מה עבר על הדמויות לאחר שהמשחק הסתיים. הקש כל אחד מהקודים הבאים בזמן שהמשחק מושהה: | כדי להשיג את כל כלי הנשק ל מ שי מ ה הנוכחית : 6 א ו א עֶיגול, | עיגול, וא יז 1 בלתי נראה ועובר דרך קירות - 6!001פ, 61, עיגול, עיגול, יי משולש, משולש, משולש. ץול עיגול, משולש, 56|661. מקסימום בריאות - 61561601ט561, עיגול, שג כ כ ב יל עיגול, חץ למטה, חץ למטה, ושט|טפ. לעבור למשימה הבאה - 56!661, 5061661, עיגול, עיגול, 561661, עיגול. הצגת עזרים על גבי המסך - |56|66, ו56166, עיגול, עיגול, 611.], זשט|6פ, וו|טו6ו בחירת משימה - כשאתה בתפריט הבחירה הראשי בחר "התחל משחק חדש", ובחר את רמת הקושי במסך הבא. במסך בחירת המשימות לחץ: 6 , עיגול, עיגול, 1.1 .1.1 עקפול, 1 ₪1 אם ביצעת את התהליך כמו שצריך, תשמע צליל אישור. עכשיו לחץ והחזק את |.1, והזז , ונמי מ גי ו לראות את הסרטים: הכנס דרך ' %. התפריט הראשי למסך בחירת האופציות, 7% - ושם לחץ;: 1 -56]66, - עיגול, | עיגול, ו יי - צליל אישור. עכשיו הדגש את /()1א: ולחץ .1 או | 2 1 ו יל כ הסרט שבמשחק. ב - יי - 1 - * = ש=א=. 3 + ! - סיים את המשחק תצליח לעמוד בקצב הזה, יופיע ו מסך המודיע לך ל המשחק לכרטיס הזכרון והתחל משחק חדש עִם המידע ששמרת. עכשיו תוכל לשחק בנוסף עוד שני משחקים: אזוא מכ] ‏ ןו-"|שכ) שקו/ מסו!הוטכ)". הכנס לתפריט האופציות, בחר באפשרות הסיסמה והכנס את הסיסמה הבאה: חץ עליון, משולש, חץ תחתון, |.], משולש. | התחל | משחק | ב-₪006 | מתחיל תשים לב שההתקפה המיוחדת שלך נטענת במהירות רבה יותר מאשר בדרך כלל. < בויי. שעות. אם | 6 א 5 ה קוו ]רזיו וכר ות 1 כ ית יו היקסם * לא בולל דמ' משלוח בסך 15 ש"ח :ו יי הרול ? *= למכירה משחקים מקוריים: תמסזגא אסד, את605 פחד 1 000.ז, 545558 תהד, 9 גתזת, 2ת₪04א תח את מא - 85םנ) ), - ו ה שת [ זא + 64 סשאמדצאזא, 3 1 5, 2 4ד0, 5אס הב אגזפאז, ד [זסצ-5א, דד אסואמכ כם95פ5. כמו כן, למכירה התוכנות הבאות: 8 1.15 5/וכססצ א 6 אדא = כמכירה 6 למכירה 6451א תכ 5004 אמריקני, חדש! 128 ביט + עם שלט + משחק הדגמה ומשחק תנדאת שקא, במחיר מצחיק של 1,880 ש"ח. ערן, 0, = למכירה 2000 4ת1ת מקורי, חדש באריזה סגורה ב-100 ש"ח. כ 1חסו תדג או מקורי ב-30 ש"ח. גל, 09-8945714. למכירה המשחק 2 1185 ,ואת 00 40 באריזתו המקורית - חדש!!! במחיר מוזל. ג'ויסטיק של 15א515צ5 פפשסוא עם ארבעה כפתורים ועוד 2 כפתורי מצערת וידית לנקודת מבט בטייס - גם במחיר מציאה. רועי, 88, למכירה המשחקים הבאים: 5צאתד ג נזדךי), 5 שו מצד 0 אהו 5 אגא אאוסדסחא, 0 חזת, פנז6 מאט ד 4 פםםק5 אס סמתא, 0 צד [אז5, 2 אק גא א6שאד אמדפאסוא 0 אא ע?)ץ, צ6מצקסאץ אתסאגאא0ס6 פטצאש , 3 08ב אגא <ות5אסזאג 1 - כל משחק במחיר של 35 שיח, משלוח על ידי הדואר. רם, 8, למכירה מבחר משחקי מחשב חדשים וישנים. יגאל, 050-222708. למכירה משחקים ל-1אד5צ15ד זוא אסזדג דפצא. זק | 2000 15 3 אא :61515 סאזפ, 5 0 )11551 8 צפהדאג .1הבאזת, טאגאד טא לעוניינים 6 הצילו ס0אזאטסד אגא 68 100, 7אג אצזדטס, 2 זאד 2 ,41 דטוא פמד5זאוד, 2 001 גדא +62 סאג.,זק, ובנוסף סרט למחשב: 8%גק אדש0ס5. כל המשחקים במחירים נוחים. קובי, 83, למכירה: מחשב 100 ]אנדצומט, זיכרון א32, דיסק קשיח 208, [א0א-62, מקלדת ועכבר, מסך 54, כרטיס מסך 00000/, תוכנות ומשחקים. רם, 053-516839. א למכירה: 51/4110 1.4 אוניברסלי הכולל: 6 תקליטורים, 2 ג'ויסטיקים וכרטיס זיכרון. בנוסף: סגה סאטורן אמריקני הכולל: 4 תקליטורים, ג'ויסטיק וקלטת המרה. מחיר 2 המכשירים יחד 1,000 ש"ח, כל מכשיר לחוד 750 ש''ח. אשר, 03-7522591, או 1 בשעות הערב. * למכירה: מחשב פנטיום 3 + 48 ]א + 411 + 08 במצב מעולה!!! בנוסף: משחקים אסוא, 2 אב]א, ה=זק. לוח אם פנטיום זז + אטארי מקורי + משחקים למבינים. גיא, 052-596989. למכירה: אפ6אגצאת ₪א4ס ל-א51/110צג.1ק. מתאים למשחקים אמריקניים ולכל סוגי המשחקים. בעל זיכרון 1 מגה, כולל צ'יטים ואפשרות להוספה. ירון, 81. - מעוניינים מעוניין במשחק זא דאג חק (7 תקליטורים). בתמורה אתן את אחד המשחקים הבאים: את/זאס, 5 טא סאג אמספו, סגא ואאס/ הדא 4 פמסזגת פואסד, 2 51008 ואד צ8, הסג ההחק, כ זאסש]אסט, פאסד5אאגכ, אס ג אגזסצת, 3 דג או5, 3 פאה שס, אג אג תפ ועוד. רון, 5 -066. . ,/" / % 6 משחקי תבקידים 6 כרמכירה 6 א מעוניין לקנות חוברות 12/ ממספר גיליון 89 ועד 105. יוסי הורביץ, 2 או 03-5728506/7. אד מעוניין לקנות את המשחק 3 84105 8ואסד המקורי, בתמורה אתן משחקים אחרים או סכום סמלי. צחי 04-9978949. = מעוניין להשיג את המשחק ]א דא 5 במחיר של בין 0 שר"ח. חן, 09-7674174. * מעוניין לקנות את "הספר לשחקן" של הוצאת מיצוב 188, מבוכים ודרקונים מורחב. ליאור, 8, רפו,י.- * מעוניין לפתוח קבוצת 4085 באזור השרון/מרכז. לשחקנים מנוסים ורציניים בלבד! לבני +16. ליאור, 09-7746288. אי מעוניין להצטרף לקבוצת 'מרוצללים" באזור רמת אביב בגילים 13-14. עודד, 03-6429823. ואו ב ₪ 5-7 6-6 6 45-04 5-8" :מ 1 אד 0 2000 מסזחתס. בנוסף למכירה סרטים למחשב: אזג א 0 צ15640, אז5 ו-2 ₪55אפג/א א6שחד אמדפאסוא. ערן, 054-630625. סאות'פארק והמפקח גדג'ט. הכל א למכירה/החלפה המשחקים הבאים: במחירים נוחים. קובי, 07-6330063. דודי, 054-530613 או 03-6341274 0אזאטסד סאג *= למכירה הפריטים הבאים: לוח אם בשעות הערב בלבד. 2 10170060055א, 4 אס" זת, .1 ו ז כולל דרייבר וחוברת - 150 = למכירה משחקים 2 ְ4/00, (כ6 2) ש"ח. זיכרון מהיר ]41 א 502 32 - ל-10%ד4 ד5 צ ג 1ק: 2000 ג =זה, אש5 א18אתם, 2 צ08ד5 צסז, 0 ש"ח. מאיץ 71 כ3 םזא4 - 0 גהםצ, 4 פחא, סש6אחד, לג אס פאג. זק, 0 שיח כולל תקליטור עם ספא 1 ועוד. יגאל, 050-222708. 2 001 ג זזד1, 2 ,זג ידוא דרייברים ותוכנות + חוברת. על כל א למכירה/החלפה: (26) כם ד ודך, 2אג אהדחכ, קנייה - מתנה 2 משחקים מקוריים. אש אה1חםםדד, [1 כ1.00ם, 5 סזם, אמצזאפ, איציק, 057-738158 או 08-8555471. 0 1.600% 2 68055סדסוא, 4 | 7 300 14155, 2000 תא 2 0צק5, 3 דטסמקזו ועוד. מחיר כל משחק בין 30-60 ש"ח. . == 5ד64וא השדאושהםעפא = :. 6 מיוחד :2 = מפיץ: חוקזו/ /צְג1קז6הז 68 זט1תו אהוס טצ1 הוא משחק. המציע קו 0 לסיפור ב"זמן ב ומורכב 3 : הגיבור. ₪ הדח 6 ו ג טיסה קשההה 3 וא > לפי הכותרת ‏ ניחשתם בוודאי המעוננת,- ב': 7 אחריותכם הפיקוד ב 1 מבצעים אסטרטגיים החל מתכנון ת ופה ועד ד לאמצעים שתצטרכו כדי 0 ו 9 01 שדה 8 = להימנע' מלהיפגע מאש. האויבים. נציין שגם נהר, עיר או מסילת 8 ד -=- = - % 5 ב- 9 = %. שש ששו , = = 2 שב .-‏ ופפר 6ב - בצ 4-2 דבו - : אש - "ה - - 11 ב ית - שר ב 74 = 'חר- = הגרפיקה מרשימה ומפורטת ביותר, 0 -= ו 23% % ב - וש 1 את + כ / ויו 2 | ל ו שי ו -- | 2 = - ₪7 וחק -. 2 ב ל שח ק' | 6 דסםסחק. ' == חיקוי מוצלח ל-007 | מפיץ: 1 5 1 ןס הוא. משחק ג'ימס בונדי לגמרי, כאשה. את התפקיך הראשי תופס ג'ונס, סוכן השאי מיוחד של סוכנות הביון הבריטית. העלילה עצמה מורכבת מרצף משימות די קשות, כמו שחרוף. אסירים ביטחוניים מארצות אויב והכשלת. תוכניות סוחרי נשק ביולוגי להחהיב את ארצות . : הברית. : כמו. כן,< המשחק גדוש. בנופים | ובגרפיקה. מיוחדת שמאפשרת את מיקוד התמונה, ותנועות חלקות שרק ג'יימס בוד ינ םי ו נוסעת, שימוש בחבלים, גניבת מטוס ממחנה = = אויב וכו') ועם כלי הנשק >המתוחכמים" ' שלו. לסיכום, לפי ההתרשמות בי -/ מ-0.1.] 0[661זק . לא נתפלא אם בַעַתִיד , - -א : . 9 / 1 ז']!/ -4₪ > - אוש עי קאה" -* .= 5 5% . המשחק יהפוך לסרט ו | : - 3 %* ַ בל : 4 ַ , הפטפהס אפאטא פאטם ‏ " / המשך מוצלת 7 077 | - וש ל 0 מפיץ; 16 0עי ,<> שששע. | בעולם כולו: מחכים המון חודשים ליו | י ה לחנויות, והוא משחק המשך די | | ככ | 7" 0-4 ₪ || -% ₪ = | ב ו 2 = ור = ₪ | -3ה הוה 0 / זסצסזס] ותשאטצא] מככב שר פרוטוס אי | 1 | ] | או | שריש , ₪ 1 ו - ששחרר זן חייזרים. אכזריים ותפקידכם; כמובן, להציל את העולם מפניהם ולעצוה:את . | הָד"ר הרשע. בנוסף;"מובטחים כלו. בשק" -מציאותיים וגם דמיוניים כאשר הקרבות "נערכים ברחבי ארצות הברית (למשל לאס שו ברמה גבוהה ביותר. 9 [ 7.6 ו :כ ו גי :+ מרוסיה באהבה מפיץ: 6ו16361ח] '[;) וווג16 52 / א משלב סימולציה של טיסה עִם משחק פעולה, בו תקבלו את הפיקוד על 0 רוסיים מתקדמים ביותר בעיצומן של מלחמות במזרח, מפתחי המשחק מתחייבים להעביר דרך משימות את ב הראשון, כאשר עליכם לתכנן ולבצע התקפות עם צי של 6[ הליקופטרים תוך' כדי אינטראקציה עם כוחות יבשה,:פך שמשחק סימולציה פשוט לא מסתתר פה,: עוד נציין, שכל משימה מחולקת לארבעה שלבים: הפנה, התקפה, התקפת הנגד והכרעה, בשילוב של גרפיקה עם נופים מפורטים של כפרים, חוות, יערות ותחנות כוח ואפשרות למשחק רב משתתפים. דסםסחק הוסדו/ו הוג.ום מחד הסיוט שאינו נגמר מפיץן: 5100105 116901 מהוחוטות הצלחתו של הסרט "פרויקט. המכשפה מבלייר" הפתיע אנשים רבים, ולאחר שיצאו כל כך הרבה מוצרים נלווים-(חולצות. טי, כובעים, חוברות קומיקס, ספרים, דיסקים, מחזיקי מפתחות וכן"')/גם משהקי מחשב לא ולי את המ' שחקים פיתחו חברת '(ן.(61.6 בשיתוף פעולה מלא עם יוצרי הסרט, ועומדים לצאת שלושה משחקים בסדרה, כאשר כולם מבוססים על מנוע 6תעטוטסצ! %-צ)26111] חזוחע6 , וכל אחד מהם תמקר בחלק אחר של אגדת בלייר, עוד נגלה,; שהשחקנים יהפכו לחוקרים שיפשפשו בסיפור הרקע המאוד מוזר של הסרט, תוך כדי משחק ב"זמן.אמת" = מנקודת מבט ראשונה. 7% = 7 7 בב ן /. % ויל יפי 211 0. ה לשטוף את העיניים יו אמנם כבר הזכרנו אותו' במדור, אבל 6 יי החשובים 09 השנה, והמיוחד בו הוא הדינמיות וכיווני חק האין סופיים. כך תוכלו את אותה יי לי מ אמצעים תת ימיים, וההתקדמות בשלבים תחנה בהתאם לכישורים האישיים של כל שחקן צד אחר שפותח במש ו הוא המשחק הרב משתתפים, שמציע מגוון רחב ביותר של כלי רכב ונשק. ואפשרויות למ באזורים סגורים או פתוחים, והאפשרויות = עד שיש צורך שכל שהקן יתמחה בתחומים מסוימים. עוד נוסיף, שיצרני 1/1.)2] השקיעו מאמץ:אדיר בטכניקות הגרפיקה ואפשר להתרשם מאנימציה סקלטלית (שילדית), ב לי אלה מתבטאים בתנועות גוף מציאותיות, ל בקיב צור, מחכה לכם חגיגה אמיתית. > כשמציאות ופנטזיה מתאחדים.. ו 15 אמוחל ציון 92% וזוס05.6/ס / ||.80-812|.60ח 6 םווח 5620/0577 להשויג ברשתות הש יווק חנו יוח המחעובים, הצעצועים והסצרים. להזמנוח התקשרו 2% שעוח ביממה: ם2408ו13-5ם הסופזפץ 06 .110 ,.00 500876 זו 901510100 3 ו ד 50023550 .116 , .00 50816 01 806% 00 זוז | 5 דאז = .|| .9507060 פוחףוז ווה .10 .0 6זוס5 2000 ,1999 .365660 8וחשורו || .6 ,.00) 6זהט50 וחסז! 96ח06ו! 3 זססחט 2000 80וחו | 6עווס8זס)ח| פסשום עפ ספחפווסטק 8ו |ווצ צסהדמ- גצות וס .- 1 3 ו ו -. 4 - > "-*<ןן = 4< .4" ו "(4 1 7- שור יו ונ 7 1