זומביט – גיליון מספר 28

מגזין מחשבים צעיר – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
= -- ב שש . לגזין 7 צעיר 0 ג'ליו מש 28 . מבדואר. ₪7 6 המחיר ו 1 ₪ באילח 1 7 ₪ 90 7 ודי -₪ גג ויוי וה ה ו ו ה ויוי הרי ורי נימרה, > ריש חוץ מהתעמלוחי - יי 1 ה ₪ ₪ . ₪- = | | = = ' יש ה 4] רט והמעשחק 2 ו ו בוא תדלין או ( |( (ה אתר גיתד רונה להעתתף בבנ'ת. אתר גלידה מדליה? כל מה שעליך לצשות. הוא: גה שלושה מ0כים מטריפים שהיית. רונה לשייט נהם. - א)- תפש שלושה אתרים שאתה מתוק עליהם והדפס אותם. - א|- נייר טלושה מסכים 'פים שע'| אדם עוד לא ראתה. לת אל'[ למערכת. זומביט: דרך ב|-כג' ₪4 ת"א עד לתאריך 10.3.97. בין המשתתפים (ומסכיהם יכנסד לוותר של שטראוס גרלו 5 סורקי גבל "כותיי. 0% 2% 45 0 = 5 0 7 :. ו = / , - ₪" = % א . אד 9 = סילי צי , 5 ו 0 9 4 / . 0 "שי + ל בי ,יש 2% . 0 % , ", 3 [ - " 0 ל ואי % . יע 2-7 % > = " , וע כ - , . א 0 ' . 00 "7 המבצע באחרדיות זומביט. ו . לוו" אי ו הק ל 2 3 = ; / 7 עב ּ" . 6 + . ב 4 .> 7 / . ו ל *- 2% 4 , .ו . [ יי ו 0 ליק + . + עורכת: נאורה שם-שאול עיצוב ממוחשב: משה אלחנתי הפקה ועיצוב מלל: לילך גול עורכת משנה: עדי עליה עימוד ממוחשב: עדי אורן, עמית הלחמי כתובתנו באינטרנט: 0 6/0 וה 5 :110 6 הקיר של נאורה 1 2 | צייר המערכת: קוון שדמי | - / משתתפים קבועים: עידו אמין, תום ברגר, עון פיין, 7 הקיר שלכם | 11 10 / |' תפקידים 8 ון הווש, טל גוטמן, טל פוץ, יניב קסנו, דורון יו . 2 5% ) 0) 6/6 פוידמן, אבנר הנמן, שבי עוזיאל, טל לזר, ישראל - | | .| בנימיני, דני רופ, אורי שביט, אורי פומרנץ, עומר 9 8 חידושים ומשחקים שבדרך | 3 4 "427 טכני | 9 הולצינגר, אורי וייץ, איתמר רזניקוביץ, עדן לוין. | עיצוב השער: גיל בידרמן 10 סיפורי , , 4 7 3 מו"ל: כ.פ. עתונות ותקשורת בע"מ כ | 3% 27 26 אייס //20! % ) או עורכת אחראית: גלית שוף | | 0 )כ 7 5 סטאר-טרק מנכ"ל: אורלי עטיה-רוזנבון סמנכ"ל: שיוי אבישאול ;1 1 - / / 285 מזכירת מערכת: שיו ליטבק ז 1| [202ו)! | מחלקת מודעות: 8 ב 22 ! 72 ּ |ג)2 2 סו זזה | /3) - 06002 5 הלקת מניים: טל ראה גי שומ 2 וט, 5א ,3חחוד... 7 פינה מלאכותית. כתובת המערכת: דרך בן"צבי 84, תל"אביב 68104 % 8 03-5180820 (רב קוי) | 7 367 - בקצרע וכ 279 9 92 ע / 2 3% 6מננ ל בע"מ | א /ק' 2 0 0 4 9/9 . ,יכ ְי / / . מדכיק 'צמ ומ" 7 9 - טיפים וטריקים 8 מוזיקה 9 הפצה: בר 8 03"6952118/9 | 0 20 0/0 |[ יי 3 1 ל ו / = 49 סטייל . נ? 2/ : 1 | לאפילזיו, ָכוקזא, להזמנות טלפוניות ולבירורים = 022-3733 :דד)) ?ן 14 הכל חוץ מהתעמלות רכ / ל אץוכיא, . / 50 אנטי .+ כיק1ל1א /] כועכווע ליש] 15 אי ם על הקו וליק )וויק 7 מחשבים לומדים אוקיס) ו[21612. 18 מיחשוב בתיכון אורט ובתיכון מטרו-ווסט 0 כגריון הבא 1 לומדים איך ללמוד 3 דלת 0 בחוץ י תו 9ו//20 24 ה חיות מגוירות 5 ( מורידים את האבק מהגיטרה . - - - ₪ 1 - = . , [ - - , : 7 | 2 9 ו + א . ש < ₪ % + . - . 1 - < 0 כ . ; . 0 , ו; + . ו. 3 - ". =*, , ₪ 7% % י-3+". 356% :4% .1 4 5/ 2% 3 ".ו "-% " ". , , וצ . . . - , ץ,ר'. , 'י , , -*. = 9% ַּ - - ג . . -. 4 . ג ₪ ] . ₪ 4 1 - - = 7% . ₪ ב . ו יור '. "ו ה - | 2/1 1 . -/ .. . . . , 4 '.%ל ' , 4 '. . ו '". 4" :כ:ן בר 08 2 1 . תו = יכ ונ יד א - 4 - 1 | , 2 + ו, ּ- , של יו ' ל , / -/ . / . ₪ - - . . .)| -.-. "/ . - - 4% .*]-%- 0 *ף 7 | . 0 ₪ " -*]% וך; ץ יא 5 1" 09 .. 1 " 0%ה א אא [.-0. 6-ו 27 וק |-. , 1 ן -] מדקה=- -2 == | 2-8 שי כ וי ל : ,> <| 8 - : = 2 . שאשבר זר הי שאה , )0 -. 1 . ( . " . . , / . : ; , | ' + 1 [ / . , | לפני שני עשורים, כשהתחילו לחקור ולנסות את המחשב ככלי ללימוד יחידני, עבדתי כמתכנתת במרכז לטכנולוגיה חינוכית (עמ' 14). למרות זאת, בעצם התחלתי להתפעל מהטכנולוגיה ככלי חינוכי רק כאשר התוודעתי לאינטרנט (וגם זה משהו ששייך לעשור הקודם) והבנתי שצפויה לנו מהפכה אמיתית, ולא רק בגישה למידע. החודש, בשעה שהאזנתי לכמה הרצאות בסמינר העוסק בנושאי לימוד מרחוק (עמ' 12-13) נוכחתי לדעת שלמרות ההתפתחות המואצת של הטכנולוגיה, ואולי דווקא בגלל המהירות שבה הדברים קורים, עדיין נשאלות אותן השאלות. עדיין לא ברור מהם המרכיבים הנחוצים לתהליך הלמידה הנכון. אולי נבין יותר טוב את מהות תהליך הלמידה בעזרת בינה מלאכותית (האם משם תבוא ההארה? עמ' 47* 6), אולי על ידי ניתוח ופיתוח מערכות הלומדות מעצמן (עמ' 16-17). ואולי ניאלץ, מורים ותלמידים כאחד, להסתגל תוך ניסוי וטעיה (עמ' 15), ולהתאים את עצמנו למציאות הטכנולוגית והשפעותיה על תהליכי הלמידה שלנו. השאלה שמעסיקה אותי בהקשר. הזה מתעוררת כאשר אני מתבוננת סביבי בדור מקצועני המחשבים בתחומים שונים. רובם, החל מביל גייטס וכלה בנוער ההיי-טקי בארץ, לא למדו את המקצוע בתיכון, ולאו דווקא באוניברסיטה. האם הם למדו אותו בשיטת ה"מאסטר ‏ ושולייתו" | של לפני קום האוניברסיטאות? האם הם ספגו את המקצוע מקריאה עצמית =. 4 בספרים ולִימוד עצמי ברשת? | 9% 2 וי | יי אולי, אם נצליח לענות על השאלה הזו, נוכל להבין ולפתח מערכות לימוד משוכללות בעזרת המחשבים והרשת העומדים לרשותינו. כאשר הורים מודאגים מתלוננים בפני על "מצב הנוער בימינו..", אני מתפלאת. הנוער הזה - בן בית בכפר הגלובלי, מחובר לקצוות עולם, יוצר אמנות ויזואלית ממוחשבת ומוזיקה אלקטרונית, לומד בעצמו ממרחב המידע הפרוש בפניו ומפתח | חדשים - דווקא מוצא חן בעיני.. תהיו בריאים וחכמים, . - ב 207 . > ₪" - 1 . 4 . = ]660.00 סה נ.ב. נכון, הרשת אינה כולה מאגר חינוכי. כדי לשמור על איזון, יפורסם מהחודש הבא מדור חדש, שיעסוק בתחלואי הרשת. ב ו א ו ור היואר .םור הה- ו הש 0 5 70 ->-- יד ג ו 7 / 1 עול 4 ל / ו - . - *ן + 6 ו 5 אל 8 1 4% א 5 אצ 8 +1 על מה מפנטזים כל אנששי האינטרנט בארץ? בזיקי, חכה תראה אותי בפרקטיקה אני אומר לך... ה"בזיקייי הזה עוד יהיה בסוף ראש ממשלה ור :ג ור פיי בויקי בוא נראה אותך .ו ו ראש בראשי אבל דונט-פורְגֶט, מהיוס גולשיס באינטרנט | | דרך בזקנט. 2 הו בזיקי, אתה פשוט גבר מושלס! האחרון שהתעסק ענ יצא "בזיקי" על כל 2 גזויצים את זי ראשות התמשלה = גרשת בזקנט ₪ וזונים בפרסים מדליקים! | כל מה שאתם צריכים, זה תוכנת חיוג וגלישה באינטרנט, ואתם בהגרלה!!: מטרת המשחק היא לעזור לבזיקי להגיע מסתם דמות מצויירת - לראש . תדר ממשלה מכובד. כדי לעשות זאת תצטרכו לעזור לו לפתור 10 חידות הקשורות לאתרים שונים בבוקנט (135). כל פתרון חידה יקדם. את בזיקי שלב אחד נוסף בדרך לייראשות הממשלה" ואתכם להגרלה הגדולה'!! הפרט הראשו[: חופשה באירופה* הפרס השני: 50 מכשירי טכפון מנגו + בוקכרט ועוד 150 כרטיסי בזקכרט. אז נו, עכשיו נראה אתכם עושים את זה ו... זוכים! הכנסו לכתובת:חחו] ק1טם/61ח020/ מווסט. אשקשס.144..אראושו ] :קוו ₪ תקנון המשחק נמצא במשרדי אגף השיווק 8 ההשתתפות במשחק אסורה על עובדי חברו בוקס, פרסום יהושע ושות' ובני משפחותיהם. ₪ תוקף ה 8 הנות בוק רשאית להפסיק המשה עקבו אחר ההוראות והתחברו לבזקנט (135) - בזיקי מחכה לכס שם בקוצר רוח... למידע נוסף פנו לטלפון 171-011-0135 * בכפוף לתקנון המשחק. טריוויה... בנושאי חינוך ולמידה... טריוויה... = מיקרוסופט ישראל תתרום תוכנות בשווי של ארבעה מיליון דולר עבור פרויקט "מחשב לכל ילד". במסגרת המבצע יחולקו 0 אלף מחשבי פנטיום חדשים לילדים בשכבות מצוקה. = גירסת עדכון לתקליטור של מכון הנרייטה סאלד בהוצאת סי.די.אי. סיסטמס כוללת מידע ביבליוגרפי על כ-45,000 פרסומים של חוקרים ישראלים, בעיקר בנושא מחשבים בחינוך. = לוגל-תוכנה ומערכות לימודיות הודיעה על עשרה מוצרים חדשים ברשת החינוכית ו8 064 ! באינטרנט. החברה התאימה מוצרים ללימוד מתמטיקה, ביולוגיה, פיזיקה וכימיה להפעלה אינטראקטיבית ברשת. * בטקס חגיגי בהשתתפות שר החינוך, בבית הספר רוטברג ברמת השרון, הודגמו שיטות הוראה ולימוד של שנות ה"2000. בין השאר הודגמה למידה באמצעות האינטרנט ושיתוף תלמיד חולה המרותק לביתו במהלך הלימודים בכיתה. * א5 ו"אוקיינוס הידע" חונכות פרויקט למידה מרחוק בבתי הספר בקליפורניה. בין השאר יאפשרו פיתוחי הפרויקט לתלמידים להפעיל מצלמה תת-ימית מרוחקת הממוקמת באקווריום מעבדת פפחוזג) סוסוו בקליפורניה ולתקשר עם ביולוגים במעבדתם לבחינת התוצאות. * ראשי תעשיות היי-טק בישראל ביקרו במרכז הטכנולוגי לחינוך, במטרה להירתם לקידום תוכניות לימודים טכנולוגיות. מנכ"ל מוטורולה, אלישע ינאי, אמר כי בממשלה יש הבנה לגבי הפניית משאבים לחינוך בתחומי ההיי-טק, כדי שלא יקרה שרק 40% מהפונים ללימודים אלו יתקבלו, מחוסר תקציבים. * התערוכה הבינלאומית - 97 טוזסש ופחזפוחו - תגיע ביוני לירושלים. הכנס מאורגן על-ידי חברת מקלרמדיה ואנשים ומחשבים, יגיעו אליו חברות אינטרנט מחו"ל, משקיעים ויזמים. בכנס יתקיימו ימי עיון מקצועיים בנושאים כמו: דמוקרטיזציה של המידע, כלי חיפוש מתקדמים ברשת, תפקיד האינטרנט במיחשוב נייד, ועוד. * יבמ עורכת ימי הדרכה בנושאי ה/ג ו"פששו. לפרטים נוספים - 03-6978275 * מכללת סיון למחשבים הוכרה על-ידי משרד העבודה והרווחה כמוסד מאושר להכשרה מקצועית. בעקבות זאת יוכלו חיילים משוחררים להשתמש במענק השחרור המיועד ללימודים, לקורסים שונים בתחום המיחשוב. אתר חדשני, אינטראקטיבי, בנושא "100 שנות ציונות", מציע דרכי הפעלה למוסדות חינוך - .100.00חס2.שאשווו. גבנה על-ידי נטוויז'ן וחמיצר. סידרה של 13 תוכניות תשודר בטלוויזיה . 3 החינוכית, מדי יום ב' החל מ-27 בינואר ‏ <.-ריים ער הפר 7. בשעה 8:00 בערוץ 1, ובשעה 19:00 1 / 8 מתושבים ומימטר / ו גר א מנחח את הסידרה דיר ואב בב | .בי יק ₪.. . ג 4 + האורחים פרופסורים ומומחים ממדעי שש רבכ ה יו | המחשב, אמנות, גיאוגרפיה, ספרות, משחקי מחשב, ביולוגיה, פיזיקה ופילוסופיה. בתחלואי הרשת. :) | הסידרה הינה אשכול העוסק בנושא "מחשבים ואינטרנט" והשפעת הטכנולוגיות <2-ּ-]-הא/, .= החדשות על החברה, הכלכלה, המחקר המדעי, התרבות וחיי היומיום. |ר ₪7 שר- * קואלה קומית אחד התיאורים שניתנו ל"זטקותג.1 ג|4טא קווסט החדש של חברת מטטוטשסום הוא: "הקוסם מארץ עוץ על אסיד". תודו שזה נשמע די מעניין. הרבה מאוד אנשים חיכו בקוצר רוח להרפתקאה הבאה של החברה, שאחראית לאחד הקווסטים המקוריים המצליחים ‏ % ביותר בעולם: ובע( (ובקרוב 2 ובעא) אבל מי שציפה למוצר שיזכיר מעט את המשחק הראשון, הן מבחינת התוכן והן מבחינת הסגנון הטכני, יופתע לגלות ש"קואלה" הוא ההיפך 6 המוחלט ממנו. מדובר באחד הקווסטים הקומיים הכי משוגעים ומטורפים שנוצרו אי פעם, / וניתן אולי להשוות אותו לסדרות מצוירות של רשת /7]א. העלילה סובבת סביב דוב קואלה שמתמחה בתורת הזן המיסטית, ובטעות משלח לאוויר איזו קללה נוראית, שאם לא תבוטל במהרה, תבוא על העולם אפוקליפסה קומית. אין לי | ₪" מושג מה זה בדיוק אפוקליפסה קומית, אבל אני בטוח שזה לא משהו טוב. בכל אופן, על .]4 מנת לבטל את הקללה, "קואלה" יוצא למסע ארוך ומייגע עם כמה מחבריו כדי למצוא את == חלקי המגילה האבודה שתביא לביטול הקללה, ותהיו בטוחים שזה לא יהיה מסע קל, או לפחות נורמלי. ועוד פרט מעניין לפני סיום: השחקן עצמו מגלם דמות של זבוב, שהוא בעצם סמן העכבר. מה שנקרא "ממשק מעופף". ₪ פיצוצים מציאותיים יש אנשים שאומרים שעולם משחקי המחשב מתחלק לשני חלקים: משחקי מחשב עם קטעי וידיאו אינטראקטיביים, ומשחקי מחשב טובים. המהפהקטז?, המשחק שחברת וירג'ין עובדת עליו בימים אלה, אמור לשנות את צורת המחשבה של אותם אנשים. כשהם מצוידים בטכנולוגיית המחשבים המתקדמת ביותר ובצוות של אנשי קולנוע מהשורה הראשונה, לוקחים אותנו אנשי וירג'ין לעולם עתידני, שאומנם לא חורג מהקונספציה של שלטון אכזר ועריץ, רחובות חשוכים ואפלים וגיבור קשוח יחיד שמהווה את התקווה האחרונה לעתיד האנושות, אבל נראה הרבה יותר טוב מכל משחק אחר שניסה לצייר את אותה התמונה. הסיבה לכך היא שוירג'ין לא חסכה באמצעים, והלכה עד הסוף בליהוק השחקנים ורמת הפעלולים המיוחדים של המשחק. לדוגמה, בעוד שכמעט כל משחק אחר היה מפוצץ איזשהו מבנה עם אפקט ממוחשב, כאן פוצצו מבנה אמיתי לגמרי, וכתוצאה, כמובן, ההרגשה הרבה יותר מציאותית. מלבד קטעי הווידאו, חלק ניכר של סז מתקיים על הכביש, בקרבות ובמרדפי מכוניות אינטנסיביים בין מכוניתו של הגיבור לבין צבאות * של כלי רכב משוריינים וחמושים עד השיניים. גם כאן המדיום החזותי לא מאכזב, ולפי ההצהרות, גם השליטה לא תחרוג מרמת המצוינות שאליה שאפו היוצרים להגיע. אנחנו מחכים. ₪ שובם של הנורדים הנולרוטים לאחר שלוש שנים, חברת ץגוקושוח] החליטה לייצר משחק המשך לאחד הלהיטים החמודים והמפתיעים שלה, שחו ' 1.051 שוד, משחק פעולה/ מחשבה אסטרטגי, שבו מוטלת על השחקן המשימה לחלץ שלושה ויקינגים מטורפים, שנחטפו מעולמם השקט על ידי חיזר לא סימפטי בשם טומטור, מכל מיני מלכודות וסכנות שאורבות להם מסביב. היות שכל ויקינג ניחן בתכונות יחודיות לו בלבד (אחד חזק, אחד חכם, אחד זריז), ההתקדמות במשחק ופתרון השלבים חייבים להתבסס על שיתוף פעולה בין שלושת הנורדים הנוירוטים, כאשר השחקן צריך להחליט איזה ויקינגים מתאימים להתגבר על כל מכשול ומכשול, היכן, כיצד ומתי. המשחק השני בסידרה יתהדר באינספור כלי נשק ועצמים חדשים, שתי דמויות חדשות, דרקון-פירומן ואיש- זאב צמחוני, גראפיקת אנימציה תלת מימדית מתקדמת, ואפשרות למשחק שיתופי בין שני שחקנים. כדאי שתתחילו לגדל זקנים בלונדיניים כבר עכשיו... ₪ ו | סיפורים מהחיים . אוזניים גדולות צוצוו מרגיז של אורות ניאון נשמע מסביב. תחנת ההאזנה זמזמה בדממה מורטת עצבים. עוד מעט יגיע הזמן להחלפת משמרות, והעכוזים הדבוקים לכיסאם החלו לנוע, מודעים לחופש היחסי שבו יזכו עוד מעט. חוטי השידרה של חסרי המזל שנאלצו לעבוד במשמרות לילה כל השבוע החלו לנוע, משמיעים קול מוכר של חוליה האומרת שלום לרעותה דרך סחוס דואב. ליאם הביט מסביבו וקיווה ששירות הקבע יסתיים כבר. הוא שנא כל רגע בתחנת ההאזנה הזו, שתכלית קיומה היה להמתין ולייחל לקולות העשויים לבוא מצידם של טילים בליסטיים מרעישים או של יצורים מהחלל החיצון. ליאם תהה בינו לבין עצמו איך יישמעו אותם יצורים, וכיצד יזהה את הצליל המאפיין אותם. הוא דמיין לעצמו את הגעתם של יצורי החלל תוך קונצרט של קולות נפיחה רמים, וצחק בקול רם כשתיאר לעצמו את הפאניקה שתאחז בתחנת החלל כאשר הוא, משולהב ונסער, יודיע למפקדו: קולונל אברמסון, קולות איומים של נאדים נשמעים מכל הרמקולים, הפלצנים נחתו...." ליאם שנא במיוחד את הצורך האובססיבי של מפקד לפקח על הנקיון באוזניו. אחת מדרישות התפקיד היתה כמובן שמיעה מעולה, ותכונה זו הושגה בעיקר על ידי הקפדה על הגיינת האוזן החיצונית וטיפולים בקטריאליים באוזן הפנימית. ליאם שנא במיוחד את השמיעה המעולה שלו כאשר היה יוצא לחופשות. קולות הרחוב, נאקות הנשים מבתים מרוחקים, צווחות הנמלים הנדרסות ושאר הקולות שאוזן אחרת לא היתה מסוגלת לשמוע, צרבו את אוזנו. אחת התחרויות האהובות במיוחד על עובדי תחנת ההאזנה היתה הימורים על מרבי-רגליים. הם היו קוטעים כמה רגליים של היצור, והראשון שניחש כמה רגליים נותרו לחיה המסכנה רק על פי הצליל של מגע רגליה בנייר אורז, היה מוכרז מנצח. ליאם היה מנצח כמעט בכל פעם, פרט לזו שבה התקף השיהוקים של מפקדו באגף מרוחק הסיח את דעתו. הוא היה הראשון ששמע את הקרקוש המוזר והמרוחק, בעל הסאונד המוכר משהו. הקולות באו ממרחק, דרך הרמקולים הענקיים שהובילו אותם הישר אל חלל מרכז ההאזנות שלפתע החל להצדיק את קיומו. חיש קל נאספו כולם, חלקם ישנים עדיין, חלקם אצים פנימה מעמדות השמירה שלהם להאזין לפלא הקסום, קולות מהחלל החיצון. / היה זה צרצור מוכר, וכולם קימטו את מצחם במטרה לנסות לזהות את מקור הקול ומדוע לעזאזל הוא מוכר כל כך. הדיסקט הסודי הוצא מהכספת בתרגולת שכולם היו אמונים עליה, הארץ, מברכים אתכם לשלום. עשיתם ודאי...." לליאם לא היה כוח לשמוע את הקשקוש ההוליוודי הזה. הוא היה מרוכז בנסיון לזהות את הצליל המוזר, לנסות לשייך אותו לקולות שכבר שמע בעבר. משהו גרם לו לגשת למחשב קטן שהיה מונח בפינה... הוא הביט בכרטיס המודם החיצוני שלו וחיוך מעוות עלה על פניו. הוא זיהה את הקול. מאחורי הקונסולה הגדולה הוא מצא מחבר שסייע לו לחבר את המודם ישירות אל הבאפר שהעביר והעצים את הקול מן החלל. מודם החל לדבר עם מודם. פרוטוקול החל לתקשר עם פרוטוקול אחר. לחיצת היד המפורסמת נרקמה מול עיניו על המסך. מודם למודם.... התקשורת המושלמת אל החלל החיצון. על המסך החלו להתרוצץ אותיות. המחשב שלו נסרק במהירות ועל המסך הופיעה פליקציה שלא ראה כמותה מעולם. הפונטים כאילו נצרבו על המסך בנקודות אש קטנות, ופרצופים טיפשיים רצו ברקע, כמו תוכנה לילדי הגן. לליאם לא היה ספק, הדברים האלה מהחלל ידעו להתעסק עם הסיסטם.. "שלום", הוא כתב. "התגלתה תקלה ב-ם6/.611 שלכם. לנקות עכשיו?" השורה הזו הדהימה אותו. "מה?" "התגלתה תקלה. המין האנושי המתלא ביותר מדי פרטים לא רלוונטיים. יש צורך לנקות את ה-606118 שלכם והכל יסתדר. תוכלו פשוט ללמוד הכל מהתחלה..." "ללמוד?" "איך נאמר לך את זה... ה"ושוגץ5 שלכם מלא זבל..." על המסך הופיע קשש-טק. "כן" או "לא". ליאם התלבט. למה לא בעצם... הוא לחץ על הכפתור המאשר את הפעולה. כלום לא קרה. ליאם חשב שאולי מדובר בבדיחה לא מוצלחת של אחד מחבריו לעבודה. הוא הביט לכיוונם אבל הם היו עדיין נסערים ליד הרמקולים, מנסים להבין איך לתקשר עם הקולות החדשיים. על המסך הופיעה הודעה. ליבו של ליאם דפק בחופזה. "כדי שהשינויים ייכנסו לתוקפם יש להפעיל מחדש את המערכת. לחץ א0 לאישור". הוא צעק. כולם הסתובבו אליו. דמעות היו בעיניו. "אני כל כך שמח בשבילנו, חברים... כל כך שמח. אנחנו הולכים | ללמוד הכל מהתחלה. חברים, מפקדים, אני שמח כל כך... אני אוהב אתכם". הוא לחץ על המקש. הכל הפך שחור. הכל נמחק. שוב. הכל התחיל מהתחלה... ₪ 7 ה 8 | כי בשבילו זה דני ובשבילי חלב ההורים של ימינו לא חוטכיםו כשמדובר בחינוך הילדים. הילדים כבר הבינו מזמן איך להוציא מאבא ואמא עוד ועוד תקליטורים. עכעיו זה ברור גם לחברות מעשחקי המחעוב יש איזה סיכוי שהמילים "למידה" ו"הנאה" ישתלבו אי פעם במשפט אחד בעל משמעות חיובית? מסתבר שכן. בארצות ניכר קוראים לזה שחשוחפוט0ם", שילוב של המילים זהשהומופחשותם (בידור) ר"חטוזגשו6 (חינוך), ואילו כאן קוראים לזה לומדה. מבט חטוף בחנויות המחשבים יגלה עשרות תוכנות לומדה שונות ומשונות שנחטפות מהמדף כלחמניות טריות. הורים לא יחסכו בהוצאות כשמדובר בקידום ילדם הרך, זו עובדת חיים ידועה, וכשמדובר במחשבים, מסתבר שההיסטריה גדולה עוד יותר. ההורים, כשהמשפט "קניתי לו מחשב, לפחות שילמד מזה משהו" בפיהם, רצים כל עוד רוחם בם ומתסלים סטוקים שלמים של לומדות. ההורים שקטים, והילדים מרוצים עד השמים. שמחים לאכול את המוצר חברות משחקים גדולות (למשל חברת סיירה, שייצרה בעבר משחקים בלבד) תפסו את העקרון והוסיפו מחלקות העוסקות אך ורק בייצור לומדות. מהו סוד ההצלחה של הלומדות, ואיך יתכן שאולי בפעם הראשונה בהיסטוריה האנושית, הורים וילדיהם מסכימים על משהו? אפשר להסביר את זה כך: מכירים את המשפט "כי בשבילו זה דני ובשבילי חלב"? העקרון הוא פשוט: ההורה קונה את המוצר כי הוא מאמין שיש לו ערך תזונתי, והילד ישמח לאכול את המוצר כי הוא ממתק. בתוכנות הלומדה השיטה עובדת בצורה דומה: ההורה קונה את הלומדה כי היא חינוכית, והילד ילחץ על הוריו לקנות אותה כי היא נראית לו כמו משחק משעשע. הילד לוחץ, ההורים קונים, והממון זורם אל כיסי העוסקים במלאכה. הלומדות שעל מדפי החנויות הן רבות ומגוונות, ורובן מיועדות לילדים ולו אפשר למצוא לומדות מתאימות לכל גיל ונושא, מסיפורים אינטראקטיביים ליי ועד תוכנות לימוד מתוחכמות ומסועפות לבתי ספר. את הלומדות ניתן לחלק ל קבוצות. לומדות לגיל הרך מיועדות לילדים הנמצאים בשלב שבו הם עדיין יודעים קרוא וכתוב. לומדות אלו יציגו לילד אתגרים בתחומי זיהוי צבעים, כמו התאמת צורות, ומשימות נוספות שאינן דורשות קרוא וכתוב. לומדות לגיל מתקדם יותר ילמדו את הילד קרוא וכתוב, יעמידו בפניו דיל מוסריות שונות, ישחיזו את חוש התמצאות שלו וכן הלאה. בגיל העשרה יכ הנער או הנערה להיעזר בלומדות בנושאי מתמטיקה, תנ"ך, התבגרות ואפילו למעשה, כל נושא שעל פני כדור הארץ שלנו, ואפילו מחוצה לו, יכול לשמש כו ללומדה. החומרה והתוכנות הולכות ומשתפרות בחלוף השנים, וכעת אין סיבה ממ המונעת מלומדה להפוך למורה הטוב ביותר שאפשר למצוא. הלומדה לא תתי לא תהיה חסרת סבלנות, לא תעדיף תלמיד על חברו, לא תצא לשביתות, ואם לנצל מאגרי מידע עצומים כמו האינטרנט, היא תוכל לשלוף את הדוגמה העד ביותר לחומר הנלמד. כבר היום יכולים תלמידים להתחבר אל האינכ ולשלוף מידע בנושא הרצוי, ולהגיש שיעורי בית מודפסים באיכות מקצו עם תמונות, מפות ומידע מעודכן שאפילו המורה לא ידע על קיומו. נו, מה הלאהו כשמדברים על לימוד בעזרת המחשב, אין הכוונה למציאות עתי הלקוחה מסיפורי מדע בדיוני. ניקח לדוגמה שיעור בביולוגיה. נושא השי תאי דם אדומים ותאי דם לבנים. התלמיד יושב בכיתה ולומד על תפקידם תאים אלה. החומר הנלמד עודכן לאחרונה בקורס שעבר המורה לפני חודשים (במקרה הטוב). כשמגיע התלמיד לביתו הוא יכול לפתוח את המר להיכנס לאתר של .5א (סוכנות החלל האמריקאית) ולקבל מידע עדכנ מחקר חדש המראה כי התנהגות כדוריות הדם משתנה כאשר אדם נמצא מ חודשים בתנאי חוסר כוח כובד בחלל. התלמיד יחזור לכיתה כשברשותו שאינו נמצא כלל ברשות מערכת החינוך, ובוודאי לא ברשות המורה שבכ למרבה הצער, המצב היום הוא כזה שבזמן שהמורה הממוצע לומד + לוחצים על מקש ה51817 בחלונות 95, התלמיד מסוגל להיכנס ל המעודכן ביותר, ללמוד את החומר בחצי שעה ולשאול: "נו, מה הלאה?" אם כך, מה יהיה תפקידו של המורה בעתיד? הדעה הרווחת היא שתפ של המורה יהיה להגיש את הנושא, ולעורר בתלמיד מוטיבציה לחפש ולחקור בע מורי העתיד יידעו לכוון את התלמיד למאגרי מידע וללמד אותו מה חשוב ומה כיצד להתייחס לחומר שהוא מוצא ואיך להשתמש בו. אי אפשר בלי מנע אישי אבל לכל מטבע יש שני צדדים. לשעות לימוד רבות מול המחשב יש גם חסר (להוציא בעיות עיניים והתנוונות כללית, התוקפות בשניות אלו את עבדכם הנא ניתן לשער שתלמיד שיישב מול המחשב שעות רבות מדי ולא ילמד בכיתה תלמידים אחרים, יסבול מחסך חברתי קשה. אחד הדברים החשובים בהליכה נ הספר הוא "התמודדות חברתית", כלומר, ללמוד איך להסתדר עם אנשים. המו גם לעולם לא יוכל להחליף את המגע האישי של המורה כשצריך עצה טובה, טנ על השכם ועידוד בשלב הקשה ביותר בחיים, שלב ההתבגרות. אפשר רק לנחש מה צופן העתיד כשעוסקים בחיבור של טכנולוגיה ולימוד. | זה קשה להתנבא איך תיראה מערכת החינוך העולמית בעוד שנתיים מהיום, אבי שבטוח - שווה לחכות. יהיה מעניין. ₪ [ו. זטח. מ0ו18זטח ₪6 וחסטה / ההסש ה /1טח. זו ה20. שרארע/ :11 הוראה דיגיטלית למה ללמוד אלגברה אצל מורה שבקושי %דבר עברית, א| מבוא לכלכלה אצל מרצה שמלמד חומר בן 20 ענה, אם אפשר להתרווח על הסמה ולהביא הביתה את ברוב' מייכאל רבין ואת ברוב' פול טמואלטון? הקורטים הווירטואליים בדרך אלינו עבור גיורא, תלמיד שנה א' במינהל עסקים, הדבר הטוב ביותר במהפכת התקשורת היה שהוא לא נדרש יותר לרשום את דברי המרצה בכיתה. הוא קיבל בתחילת כל שיעור תדפיס של טקסט, הדיאגרמות והטבלאות שיוצגו בהרצאה באותו יום. עבור פרופסור ברגמן, המרצה הקורס, הדבר הטוב ביותר במהפכת התקשורת היה שהוא לא נדרש יותר לגרור אחריו לכיתה את דפי ההרצאה העבשים שהכין כאשר לימד את הקורס לראשונה לפני 15 שנה. כל החומר היה מאוחסן במחשבו וכל מחשב אחר בקמפוס היה יכול לעיין בו. הכיתה שבה לימד היתה מצוידת במחשב מולטימדיה המקושר אל רשת הקמפוס, ודרכה אל האינטרנט. הרצאותיו של ברגמן היו בנויות מסדרות שקפים ממוחשבים שהקוין על מסך ענק שהחליף את הלוח המסורתי. רוב השקפים הכילו מיצגים גראפיים וסיכומי הרצאה באנגלית, שאותם נהג ברגמן לתרגם לעברית במהלך השיעור. בתחילת הסמסטר התלמידים מחו על הבלבול הלשוני, אך אחר כך הבינו שהם לומדים אנגלית מקצועית "תוך כדי תנועה", והמחאות הפכו למחמאות. חלק מהשקפים הוכנו על ידי ברגמן, וחלקם - בפרט אלה שהציגו נתונים סטטיסטיים מעודכנים - נשלפו בזמן אמיתי ממחשב הבנק העולמי בוושינגטון. שקפים אחדים הובילו אל קטעי וידאו קצרים שהמחישו תופעות שהיה קשה להסביר במילים, וכן אל קטעי ראיון מוקלטים עם חתן פרס נובל שפיתח את המודל שהסביר ברגמן בקורס. כאשר יצא גיורא מההרצאה, נזכר שהוא צריך להשלים חומר של שני השיעורים האחרונים שנעדר מהם. הוא ניגש אל אחד ממחשבי הקמפוס, פתח את הספריה הציבורית של פרופ' ברגמן והעתיק אל תקליטון את השקפים של שני השיעורים שהפסיד. הוא בדק את תיבת הדואר האלקטרוני שלו, שם חיכתה לו תשובה ממתרגל הקורס על שאלה , ששאל בשבוע שעבר. כאשר יצא ברגמן מההרצאה, חש שאחד השקפים לא עבר טוב בכיתה. הוא ניגש אל המחשב שלו והוסיף מספר מילים ודוגמא פשוטה יותר אל השקף הבעייתי. אחר כך שלח דואר אלקטרוני לרשימת תפוצה שכללה את כל הסטודנטים שלו, וצירף אליה את השקף המתוקן. וזינוך דיגיטלי בנל בית מדע בדיוני? תחזית לשנות האלפיים? לאו דווקא. מוסדות שונים ברחבי העולם כבר משתמשים בשיטות לימוד כאלו, וזוהי רק התחלה צנועה המרמזת על הבאות. בשנים הקרובות, התפתחויות בתחום התוכנה והתקשורת עתידות להשפיע, ובמידה רבה לאיים, על תפקודם מוסדות חינוך קונבנציונליים בארץ ובחו"ל. פרופסור ברגמן מקדים אמנם רבים מעמיתיו בהווה, אבל גם הוא ייאלץ לעבור שינויים משמעותיים כדי להתאים את עצמו אל כיתת העתיד ואל תלמידי המחר. עד לפני כשנה, החיבור לאינטרנט נחשב למותרות. כיום, מחשב אישי לא מקושר מתחיל להידמות למכשיר טלפון מנותק. האבחנה שהרשת היא למעשה המחשב, גורמת לשינוי תפיסה מהותי אצל יצרני החומרה. במקום להמשיך לפתח מחשבים שולחניים חזקים יותר, שוקדות היום חברות אלו על מחשבי רשת זולים שישאבו שירותי אחסון, תוכנה, ומולטימדיה ממחשבי שרת מרוחקים. מחשב הרשת העתידי, שיהיה למעשה מסוף מתוחכם עם כושר עיבוד מקומי, יעלה פחות מאלף דולר. רמת מחירים זאת, והנגישות לאינטרנט, יביאו את מהפכת החינוך הדיגיטלי לכל בית בישראל. הקישור לאינטרנט יהפוך לשירות בסיסי, כמו חיבורי גז, חשמל ומים. בנוסף לאביזרים הסטנדרטיים, יצויד המחשב הביתי של הסטודנט במצלמת וידאו דיגיטלית זעירה (שניתן לרכוש כבר היום בפחות ממאה דולר), ובמיקרופון. בעוד מספר שנים יוכלו תלמידיו של ברגמן לקיים איתו ועם שקפיו קשר חזותי בלי להטריח את עצמם אל הקמפוס. בשלב זה איננו יודעים מי יהיה הבעלים המאושרים של ערוץ התקשורת העתידי דרכו יחובר כל בית בישראל אל האינטרנט: חברות טלפונים, חברות כבלים או חברות לתקשורת לוויינית. אלפי מדענים שוקדים בימים אלה על הגדלת רוחב הפס (הקיבולת) של כל אחת מהטכנולוגיות הללו, ועל טכניקות משלימות לדחיסת נתונים והגברת קצבי שידור. תוצאת המאמץ הזה תהיה עווץ תקשורת ביתי מהיר פי אלף מממשק המודם האנלוגי המקובל היום. החידוש האחרון הרלוונטי לענייננו הוא דור חדש של שפות תוכנה, סביבות פיתוח ומערכות הפעלה חדשות, שיאפשרו הפקה והפצה מהירה של מערכי שיעור ושיטות בחינה אינטראקטיביות. בעזרת כלים אלה, מורי עילית (מטו!סג6ו זטוצגוו) וחברות הוצאה לאור עתירות הון יבנו בשנים הקרובות מאגר נרחב של קורסים בכל נושא אקדמי שהוא - קורסים שיועברו דרך רשת האינטרנט לעשרות אלפי משתמשים. עקב הוצאות המימון הגבוהות, חומרי החינוך העתידיים יפותחו בעיקר על ידי הסקטור הפרטי. לדוגמה, בשנה שעברה שילם מו"ל אמריקאי שכר טירחה ראשוני של למעלה ממיליון דולר למרצה צעיר מאוניברסיטת פרינסטון, כמקדמה על פיתוח קורס מרושת למבוא לכלכלה (המדובר בשכר סופרים בלבד, שהוא מרכיב קטן בתקציב הפיתוח הכולל). הקורסים המרושתים ילוו במערכת גביה מתוחכמת ונקודתית. המערכת תאפשר לחייב את הסטודנט ברמת הקורס, השיעור, או אפילו לפי מספר וסוג השאלות שהוא מפנה אל המרצה או אל מערכת המומחה המנהלת את השיעור. התוצאה תהיה כפילות מעניינת: מצד אחד, מהפכת החינוך המרושת עשויה להביא את רמת ההוראה הטובה ביותר בעולם לכל בית בישראל, ובכך לתרום למחיקת פערים סוציאליים הקשורים למקום מגורים ולרמת הכנסה; מצד שני, סביר שהמערכת תישלט לא על ידי הסקטור הציבורי, אלא על ידי כוחות קפיטליסטיים שואפי רווח. יחד עם זאת, האינטרנט תאפשר מודל של 060 חס הסווהטט60, שבמסגרתו יופצו חומרי לימודים באופן אוטונומי לאוכלוסיות סטודנטים בלתי מוגבלת בזמן ומרחב, בלי להזדקק לשכבות אנשי המכירות והאדמיניסטרציה הנהוגות היום בענף. כל זה יגרום לכך שעלות הלימוד לסטודנט בקורס מרושת תהיה נמוכה בהרבה מזאת של קורס קונבנציונלי. קורטים מודולריים איך ייראו קורסי העתיד המרושתים? קיימים שני מודלים עיקריים. במודל המקוון, מורה עילית מלמד באולפן לפני מצלמת וידאו, והשיעור מועבר בזמן אמיתי למספר רב של תלמידים באזורים שונים בעולם. התלמידים יושבים בכיתות המצוידות בציוד קליטה, ובמקרים מסוימים במסופים המאפשרים להם לתקשר עם המורה / באופן אינטראקטיבי. המודל המקוון מיושם כבר היום בהצלחה בישראל על ידי האוניברסיטה הפתוחה. למודל השני אני קורא "קורס וירטואלי". קורס וירטואלי מורכב ממאות אבני בניה מודולריות, הכוללות קטעי הרצאה פרונטלית, דוגמאות, סימולציות, תרגילים ובסיס נתונים נרחב של תשובות על שאלות סטודנטים נפוצות (פחטו!ושט 25806 ע!וחסטף6ז1). בניגוד למודל המקוון, כל חומרי הלימוד של קורס וירטואלי מופקים מראש, מאוחסנים על הרשת ונגישים לכל אדם. אחד היתרונות החשובים ביותר של קורסים כאלה היא האפשרות לשמר לזמן רב את יכולת ההוראה של מורים מעולים. לפני כשנה זכיתי לראות סרט וידאו מטושטש של שיעור שנתן פרופסור ריצ'רד פיינמן, מגדולי הפיזיקאים במאה העשרים, שהלך לעולמו לפני מספר שנים. השיעור היה פנינה פדגוגית, והשאיר בי אכזבה עמוקה על מאות השיעורים הדומים לו שלימד פיינמן במכון הטכנולוגי בקליפורניה, שירדו לטמיון יחד איתו. אם מהפכת המידע היתה מקדימה בעשרים שנה, סביר להניח שהמוציא לאור של פיינמן היה משכנע אותו להפיק סדרת קורסים וירטואליים בפיזיקה. נכון להיום, לא קיימת תיאוריה או מתודולוגיה לבניית קורסים וירטואליים מרושתים, ועדיין איננו יודעים מהי הדרך היעילה ביותר להפיק, להפיץ ולתמחר אותם. לצורך זה נזדקק בין היתר לסביבות פיתוח חדשות, למערכות הפעלה ייעודיות ולמודלי למידה והוראה חדשים. למה ללמוד אלגברה אצל תלמיד דוקטורט שבקושי מדבר עברית, או מבוא לכלכלה אצל מרצה שמלמד חומר בן 20 שנה, כאשר ניתן להתרווח על הספה ולהביא הביתה את פרופ' מיכאל רבין ואת פרופ' פול סמואלסון? אלה הן שאלות קריטיות שכל מנהיג אקדמי חייב כיום לתת עליהן את הדעת. כמחנך שהתנסה בשיטות הוראה מסורתיות ודיגיטליות כאחד, אני שומר על אופטימיות זהירה. כפי שלימד אפלטון, אין תחליף למגע האנושי בין מורה לתלמיד, בין תלמיד לתלמיד, ובין מורה למורה. ברוח זו, אינני מאמין שתפקיד האקדמיה הוא להקנות הכשרה מקצועית. אנשים צריכים לבוא לאקדמיה כדי ללמוד לקרוא, לכתוב, להקשיב, לדבר, להתעניין, להתלונן, להפגין, להכיר אנשים מסוגם, ובין היתר לקחת סידרת קורסים מקצועיים בתחום זה או אחר. אי לכך, אין תחליף לאווירת הקמפוס, ואין דרך דיגיטלית לשמר את המתח המפרה הבין-אישי ששורר בכל מקום בו נמצאת קבוצת אנשים תאבי דעת. ₪ | = | 8 שמעון שוקן הוא דיקאן בית הספר למדעי המחשב והמדיה, המרכז הבינתחומי בהרצליה. דואד: [ן.46. 6066862106 רשת: [ו.6ג.סטו. ואואו]/:קזוח מורים על הקו | || | =ש מודים שמבינים במחשבים כמעט כמו התלמידים שלהם. המורה עליזה, למשל, פתחה בי.ב'.אם משלה הכל חוץ מהתעי לא קל להכניט את האינטרנט לעוימוש ככלי לימודי בבתי הספר. אנש' מט"ח [המרכז לטכנולוגיה חינוכית] עדיין נאבקים בקעיים טכנולוגיים ובבורות, אבל לא מאבדים את האובטימיות "אמ גיאוגרפיה לומדים בעזרת אטלס וספרים, לא?" - זו היתה תגובתם של תלמידי כיתות ח' בכמה בתי ספר בארץ כשנאמר להם שהם עומדים להיעזר בתלמידים מארה"ב, מצרפת, מתאילנד ומעוד 21 מדינות במסגרת לימודי הגיאוגרפיה שלהם. אותה תגובה חשדנית חזרה על עצמה גם כאשר הודיעו לתלמידים בבתי ספר אחרים שהם עומדים לכתוב מגזין נוער באינטרנט, ועוד באנגלית, שלא לדבר על תלמידים מתקדמים במתמטיקה, שחלקם שאלו "מה לאינטרנט ולמתמטיקה?". יותר מ"600 תלמידים ומורים משתתפים השנה בתוכניות לימודים של המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מט"ח), הרותמות את יתרונות האינטרנט לשירות החינוך בישראל. עבור מט"ח, הפעלת רשתות תקשורת על ידי תלמידים ומורים אינה דבר חדש. פעילויות שונות בתקשורת נערכות בשנים האחרונות במגוון רחב של נושאים. מספר המשתתפים השנתי הגיע השנה ליותר מ"20 אלף תלמידים ומורים. קשר אישי הפעילות באינטרנט מבוצעת מתוך האתר של מט"ח (0).46.1ס שאוש//:קזות), והיא כוללת גם פעילויות בהיסטוריה, במדעים ועוד. הגיוון מתבטא לא רק בתכנים ובגילאים השונים של המשתמשים, אלא גם בשימושים השונים. חלק מתוכניות הלימוד המשלבות אינטרנט שמות דגש על הרשת ככלי חקר זמין, יעיל, נוח ובעיקר מעודכן. למשל, באתר "גולשים אל מדינות במרחב" (260/0700011-/[80.1, 001 אעד//:קז1]) = מתרחשת פעילות משלימה לתוכנית הלימודים של מט"ח בגיאוגרפיה לחטיבות הביניים, בשם "אנשים במרחב". במהלך הפעילות, התלמידים לומדים על מדינות רתוקות לא רק בדרך של השוואת חומר כתוב ממקורות שונים (מתוך האינטרנט ומחוצה לו) והתבוננות בתמונות ובמפות, אלא גם על ידי יצירת קשר אישי עם תלמידים מ-24 מדינות בעולם. אחת הדרכים ליצור קשרים בין התלמידים היא חיבור שאלון בנושא הנלמד, הפצתו ברחבי העולם והשוואת התוצאות המתקבלות עם המצב במדינות אחרות ובארץ. מילון מושגים אינטרנטיים תוכניות לימוד אחרות, למשל "מתמטיקה מקשרת" (.001.80, אואחט//:קוום הוגוח-%60מ11/םואנם-) ‏ שמות | דגש על היתרונות הגדולים ‏ |2205) שיש לקבוצות | למידה כתוצאה מהיכולת ללמוד גם: מתהליך הלמידה של קבוצות תלמידים אחרות. התוכנית מגיעה לתוצאות טובות מאוד בעיקר כשמדובר בקבוצות, קטנות. | בפעילות | זאת: משתתפות קבוצות של תלמידים מתקדמים במתמטיקה, המקבלות משימות שהותאמו לתוכנית. הלימודים ולמבנה המיוחד של: האינטרנט. את רוב התרגילים באתר| ניתן לפתור בכמה דרכים, >אמתמט במערכת דיונים (פמווחטי] מסוצצטטצוכ) המאפשרת להם להציג באתר את פתרונותיהם למשימות שונות, להשוות את הפתרון ואת הדרך שהובילה אותם אליו עם הדרכים והפתרונות של קבוצות תלמידים אחרות מהארץ, ולהגיב על דרכי הפתרון של קבוצות אחרות. מתוך מודעות לכך שרוב התכנים באינטרנט הם באנגלית, התחילה שמִט"ח להפעיל השנה גם פעילות בשם אחו|-661 טוו1, המשתלבת בהוראת האנגלית בכיתות ח' עד י'. במהלך תוכנית הלימודים, המשתתפים לומדים את מילון המושגים האינטרנטיים, ונחשפים לשיטות קריאה ולכלים שמקלים את הגלישה בשפה זרה. הם לומדים לאתר חומר מתוך מאגרי מידע, וגם לכתוב כתבות 4 אותן בטפת , והכתבות מתפרסמות באתר הפרויקט (6-11₪6: /[1. 0 : לא קל להכניס את האינטרנט וש ככלי לימודי בבתי הספר. התחום עדיין סובל מבעיות רבות, ובראשן קשיים טכנולוגיים וחוסר היכרות מספקת של מורים ותלמידים עם הכלים והאפשרויות שהאינטרנט מזמן. גם עלות התקשורת עדיין אינה זולה מספיק. בעיה זו עשויה להיפתר כבר בזמן הקרוב, עם הנהגת מערכת התעריפים החדשים במסגרת שירות 135 של בזק. למרות הקשיים הקיימים, מט"ח מתכוונת להרחיב את הפעילויות במהלך השנה הבאה לתחומים נוספים, ולהגדיל את מספר המשתתפים. גם הטכנולוגיה אינה שוקטת על שמריה. בשנה הבאה ישולבו בחלק מתוכניות הלימודים המתוקשבות שיעורי טופס שישלבו טכנולוגיית אינטרנט מהירה יחד עם מרצה שינחה את הפעילות מתוך אולפן שידור משוכלל. הציבור מוזמן לבקר באתרים של מט"ח יש גם פעילויות פתוחות לכל. מי שמתעניין בחקר החלל יכול לבקר באתר "לגעת בשמים" (11-5000006/80808.סג וסט שוארא//:קשונן), ‏ שבו אפשר להתעדכן בכל הנוגע לחידושים בחקר החלל, לעיין במדור התצפיות לרקיע, לפתור חידות חלל ועוד. מי שרוצה, יכול גם לצאת למסע בזמן, אל ארץ ישראל של לפני כמעט מאה שנים, תוך מעקב אחר המסע שערך הרצל בשנת 1898. אתר המסע "בעקבות הרצל בארץ [מו3 א :אתו |] - 415676 4 ₪ ישראל" 360 אסשה/ ע40שא הטקר ואשתאא0ם 50 יושע ]₪ ששא!: את תוגום היומן ערז וס לתמ .3/7 סו ומש אחיותש/'/ קמע | | 56 | שו | 0 | שש | סש | שי = שכתב, תמונות אותנטיות = שצולמו במהלך המסע, ומידע רב אודות היישובים שביקר בהם. אפשר גם לקבל הנחיות באמצעות דואר אלקטרוני ְ 8 מהיסטוריונים, בריקה ב להשתתף | בדונים בתקשורת ועוד. או קה מקשרת אני בטוח שלא רבים מכם יכולים לדמיין את המורה הטיפוסי שלהם כמישהו ששולט ברזי המחשבים, מישהו שאפשר להחליף איתו עצות טובות למשחקים, או לדבר איתו על אתרים חדשים שגיליתם. למה זה ככה? למה אין מורים כאלה? ובכן, דווקא יש, אבל באמת לא מספיק. המורה עליזה, שמלמדת | מתמטיקה בתיכון החשמונאים בבת ים, שייכת לזן הנדיר של מורות | שדווקא כן שולטות בחומר. בבית הספר שבו היא מלמדת מפתחים ומרחיבים כעת את מעבדות המחשבים, ובימים אלה מנסים למצוא דרך לתת גם גישה לאינטרנט לכל התלמידים. עליזה היא שותפה בפרויקט, ויש לה לא מעט ידע לתרום. לפני כמה שלוש-ארבע שנים, בתקופה שבה עדיין נהגנו להתחבר לרשתות מחשבים פרטיות (בי.בי.אסים) שהופעלו על ידי חבר'ה כמונו, התוודעה גם עליזה לבי.בי.אסים באמצעות המודם הראשון שלה. הרעיון שאפשר להתחבר מבלי להזדהות, למוקדים שבהם ניתן לפטפט עם מתחברים נוספים, היווה אתגר עבורה, ויום אחד היא החליטה שגם היא רוצה אחד כזה. עליזה התקינה תוכנת תקשורת בשם >6טטג טוסוווטו ופתחה בי.בי.אס משלה, שהציג טקסט צבעוני שנקרא "וצחג", כיאה לכל בי.בי.אס שמכבד את עצמו. תגובה אוהדת בתחילה היתה השמועה על הבי.בי.אס החדש, שנקרא עליזה"נט, עוברת מפה לאוזן, ובשל הביקוש הוסיפה עליזה מודם וקו טלפון שני. בפסח האחרון היא הבינה שכדי לספק את הביקוש עליה להעמיד כמה עשרות קווים נוספים לרשות המתקשרים אליה, וכך עשתה. היא אף רכשה מחו"ל תוכנת תקשורת יעילה הרבה יותר, שמאפשרת ליצור מסכים גראפיים, להשתמש בצלילים, לספק שיחות | ועידה | ואפשרות | למשחקי | ושת ‏ כמו שזטףחט) 8 שחההומוט) , הוססכ ועוד. מה חושבים תלמידיה של עליזה על העיסוק שלה במחשבים? "אני מנסה שלא לערב את תלמידי בענייני הבי.בי.אס שלי", היא חברי הבי.בי.אס נפגשים פעם בכמה חודשים כדי להחליף חוויות, וגולשי האינטרנט יכולים לקבל פרטים נוספים ב: ווס6. 01ח4117. ארצרר/ :1 רו אותיות מצוירות גם אלומה להב, שמלמדת אנגלית בתיכון תילם ברמת גן, עוסקת במחשבים אחרי שעות הלימודים. חוץ מהוראת אנגלית היא נומרולוגית (תיאוריה מיסטית שמסתמכת על ערכים מספריים של אותיות, קצת בדומה לגימטריה), ובמסגרת העיסוק הזה היא מסתייעת במחשב. גם בתיכון תילם שבו היא מלמדת הוקמה מעבדת מחשבים לשימוש התלמידים, שמגיעים מכל הארץ ללמוד שם. השנה הם מקבלים, בפעם הראשונה, שיעורי אנגלית אינטראקטיביים. מכיוון | שמדובר בתלמידים בעלי קשיי למידה, הם מתחילים ללמוד את יסודות השפה האנגלית רק בתיכון, | בעזרת תוכנת הציור הבסיסית של חלונות ‏ 3.11 אפורכ ]וג]. אחרי שלמדו איך לצייר כל אות, עוברים התלמידים לתוכנת | עיבוד התמלילים שזט/ ומתחילים להרכיב משפטים שלמים. מותר לכם לקנא בהם, משום שבמבחן המסכם (לתעודת החצי) שלהם הם צריכים לבחור נושא אחד מתוך קטעי עיתונות שונים שהוצגו בפניהם. לאותו נושא הם מתבקשים להכין הסבר גראפי, שאת תוצאותיו מנציח בית הספר על פוסטרים התלויים במסדרונותיו. חשוב לציין שכל אחד מן התלמידים האלה ניגש לבגרות רגילה עם סיום לימודיו בתיכון. לעיסוק של אלומה בנומרולוגיה עדיין לא מודעים בבית הספר. אולי ברגע שתלמידיה ישמעו על כך, הם יבקשו ממנה לחזות את ציוניהם בבחינות הגמר, ואת זה אין לה שום כוונה לחשב. ₪ ולכן נעזרים התלמידים, לקרלת מידע נושף על הפעולות באתר, לחצ על "אודות האתר" או פנה אל מרכוּת הפעולות גווות המתמטוקה במטח ( ( עמטון וה נותן לווכוש לחדר הדוונום של ול ה משתתפים בפדוועט צֶם טשחובּ!חובוח ץו/ם שוחה 166 5 ספווםף שוח ז |- | - קרי ו = | אומרת, "אבל באופן כללי התגובה היא אוהדת". | ₪₪ ייב פלדמו םן וקים ונבואות מערכות מחהעוב לומדות הן כלי עויעועוי במיוחד. הן צועלות לזיהוי פוצרים בגוצים על קו הייצור, לזיהוי לקוחות העלולים לפעווט רגל, במערכות דיוור יעשיר, לזיהוי לקוחות בוטנציאליים, או במערכות רנואיות, עשמקבלות את הסימפטומים ומכשיקות דיאגנוזה עול המ%חלה כ חשבים קיימים בעולם כ-50 שנה. מתחילת העידן הזה ניסו לפתח מחשבים ותוכנות שיבצעו פעולות "אנושיות". זהו תחום הבינה המלאכותית. אחת המשימות בתחום זה היתה לפתח מערכות מחשב שיכולות ללמוד, לא משהו מסובך, כמו הפקת מוסר השכל מסיפור, אלא פעולה פשוטה יחסית: למידה של תבניות מתוך דוגמאות. זו השיטה שבאמצעותה אנשים לומדים מושגים חדשים. לדוגמה, כדי ללמד תינוק להשתמש כהלכה במושג "שולחן", מציגים לו דוגמאות שונות של שולחנות, ודוגמאות של לא-שולחנות (למשל, שרפרף), ואחרי תהליך שעדיין אינו מובן די צורכו, לאחר כמה דוגמאות, הילד לומד מה זה שולחן. כאשר מראים לו חפץ, הוא יודע לומר האם זהו שולחן או לא. אם נשאל את הילד מה ההגדרה של שולחן, לא סביר שיידע להשיב כהלכה. למעשה, על אף שבלשנים ופילוסופים של השפה השקיעו מאמצים רבים בנסיון למצוא הגדרה מדויקת של המושג הפשוט כל כך, "שולחן", עדיין אין הסכמה לגבי הגדרה כזו, ובכל פעם שמועלית הצעה להגדרה כזו, מיד מביאים לה דוגמאות נגדיות. אנו אומרים אפוא שהילד למד מה זה שולחן, לא משום שהוא יודע מה ההגדרה של מושג זה, אלא משום שהוא יודע לזהות כהלכה שולחנות. זו המטלה שמערכות מחשב שלומדות אמורות לבצע. איך מבדילים בין ס' ל-טי? = מי צריך מחשבים לומדים? העניין בתחום הוא גם אקדמי וגם מעשי. מבחינה אקדמית אנו מעוניינים במערכות מחשב בעלות יכולת למידה על מנת להבין טוב יותר מה זו למידה, וכיצד אנשים לומדים. אך מערכות כאלו חשובות גם לצרכים מעשיים. חישבו למשל על תוכנת 068 (תוכנה שיודעת להמיר צילום של טקסט ל-]501ג). איך התוכנה יודעת שהתמונה שנקלטה בסורק היא, למשל, האות "ט"? מערכות ה"06 הראשונות פיענחו את התמונות באמצעות חישובי קורלציה. המחשב שמר תמונות (בפונטים שונים) של האותיות השונות, והוא "הניח" את התמונה של האות לבדיקה על גבי כל אחת מתמונות אלו, וחישב מה מידת החפיפה של כל אות. האות שנבחרה היתה זו שלגביה מידת החפיפה היתה מקסימלית. רעיון פשוט שלא עבד. הסיבה: תמונת האות בסורק אינה אחידה, ובדרך כלל יש שיבושים קלים עקב ספיגת הדיו בנייר או לכלוך על הדף או עיוות שנוצר על ידי הסורק וכד'. כתוצאה מכך, היו מצבים רבים שבהם התוכנה זיהתה "ט" בתור "ס" או בתור "מ". כדי לפתור את הבעיה ניסו לבנות אלגוריתמים מתוחכמים יותר, שמחפשים את התכונות "המהותיות" של אות. למשל, לאות "ט" צריך להיות פתח בחלק העליון, בעוד שלאות "ס" אין פתחים בכלל. אבל גם הרעיון הזה לא עבד. במקרים רבים, כתוצאה מספיגת הדיו בנייר או כתוצאה מלכלוך, האות "ט" נסגרת למעלה, אף כי כל אדם מזהה בקלות שהאות היא אמנם "ט" ולא "ס" (מי שלא מאמין, שייקח זכוכית מגדלת ויבחן את העיתון. אפשר למצוא מקרים כאלה אפילו בזומביט, על אף ההדפסה האיכותית, אבל הרבה יותר קל למצוא אותם בעיתונים היומיים). רשתות עצבים ועצי החלטה אז איך מצליחות תוכנות ה-00₪8 לפענח את האותיות בצורה מדויקת כל כך? הן משתמשות במערכות מחשב לומדות, וזוהי רק דוגמה אחת לצורך המעשי באלגוריתם של למידה. משתמשים באלגוריתם כזה גם במערכות לזיהוי מוצרים פגומים על קו הייצור, או בבנקים, לזיהוי לקוחות העלולים לפשוט רגל, או במערכות דיוור ישיר, לזיהוי לקוחות פוטנציאליים המועדים לרכוש מוצר, או במערכות רפואיות, שמקבלות כקלט סימפטומים ומפיקות כפלט דיאגנוזה של המחלה. איך פועלים האלגוריתמים הלומדים? הנושא הזה נמצא בחזית מדעי המחשב, ותשובה מפורטת לשאלה הזו דורשת ידע נרחב במתמטיקה. בשורות הבאות אציג את שתי השיטות הנפוצות בקצרה ובפשטות יחסית. אלגוריתם אחד מכונה בשם "רשתות עצבים". השם אמור לרמוז על כך שהאלגוריתם הזה מדמה את מה שקורה במוח. כידוע, כל עצב במוח מקבל גירויים מעצבים אחרים (דרך הקולטים, הדנדריטים). חלק מהגירויים האלה מעוררים וחלק מהם משככים. תא העצב מסכם את הגירויים, ואם הם עוברים סף מסוים, התא "יורה" ומעביר פלט (באמצעות האקסונים) שנקלט כקלט בתאי עצב אחרים. רשתות עצבים במחשבים פועלות באופן דומה. כל תא מציין תכונה כלשהי, שמערכת המחשב קולטת כקלט. התאים קשורים זה לזה בשכבות שונות ובמשקלים שונים. בכל פעם שמוצגת דוגמה חיובית (שולחן) הרשת מחזקת את הקשרים, ובכל פעם שמוצגת דוגמה שלילית (לא שולחן) הרשת מחלישה אותם, עד שהיא בונה מערכת שמזהה כהלכה. אלגוריתם שני מכונה בשם "עצי החלטה". האלגוריתם הזה פועל כמו המשחק "עשרים מי יודע". גם כאן הקלט הוא תכונות שונות של כל דוגמה. האלגוריתם עובר על הדוגמאות (החיוביות והשליליות) ומחלק אותן לפי התכונה המשמעותית ביותר לחלוקה. אחר כך הוא ממשיך לתכונה הבאה, וכך הלאה. בסופו של התהליך מתקבל עץ שבאמצעותו אפשר להחליט, בהסתברות מסוימת, לגבי כל מקרה, האם הוא דוגמה חיובית או שלילית. אלגוריתם לזיהוי תבניות אחת הבעיות העיקריות בשני האלגוריתמים שלעיל היא התאמת יתו. קל לבנות מודלים שמתאוים כהלכה את הנתונים שלפיהם לומדים, אך אם המודלים האלה צמודים יותר מדי לנתונים אלה, אזי כאשר מיישמים אותם על מנת לנבא במקרים חדשים, הניבויים מוטעים לעתים קרובות. הקושי הוא אפוא למצוא את שביל הזהב: מודל שאינו צמוד מדי לדוגמאות שהוצגו בתהליך הלמידה, ושנשאר תקף בעת הניבוי. עד כאן ההקדמה, ועכשיו הפרסומות. חברת חשבשבת פיתחה תוכנה בשם עטג\קו/ו, שהיא אלגוריתם חדש לזיהוי תבניות. האלגוריתם הזה מחקה את דרך החשיבה המדעית. כאשר מדען מתבקש לזהות תבנית מסוימת במסד נתונים נתון, הוא מחפש מהן התיאוריות שמסבירות את התופעות, ולגבי כל תיאוריה הוא בוחן באיזו מידה היא סבירה. עו אקו/ט פועלת באותה שיטה. היא מוצאת את כל החוקים (חוקי אם... אז... וקבוצה מסוימת של נוסחאות מתמטיות) שחלים במסד הנתונים, ולגבי כל חוק היא מחשבת את ומת המובהקות שלו. כאשר צריך לנבא לגבי מקרה חדש, התוכנה מחילה את החוקים על המקרה הנידון תוך התחשבות ברמת המובהקות של כל חוק. למה לא חשבו על זה קודם? דווקא חשבו, אבל ההנחה המקובלת היתה שאי אפשר לגלות את כל החוקים במסד נתונים מסוים תוך זמן סביר. נניח שיש לנו קובץ עם 10,000 רשומות, ו207 שדות, כאשר בכל שדה יש בממוצע 10 ערכים. לכאורה קל מאוד לכתוב תוכנה שמוצאת כל חוקי הז"אם.. אז..", שחלים בקובץ זה. כל מה שצריך הוא לייצר השערה עבור כל ערך בכל שדה, עם כל ערך בכל שדה אחר, ולגבי כל השערה כזו, לעבור על הרשומות בקובץ ולבדוק האם ההשערה מתקיימת. אחר כך צריך לחזור על התהליך לגבי כל צירוף של זוג ערכים (משני שדות) וכך הלאה. לא צריך הרבה זמן כדי לכתוב תוכנה כזו, אבל צריך הרבה הרבה זמן כדי להריץ אותה. המחשב המהיר ביותר הידוע כיום לא יסיים בדיקה כזו במשך אלפי שנים. צוות חוקרים בחשבשבת הצליח לפתח אלגוריתם שמוצא את כל החוקים במשך זמן קצר. בדוגמה שלעיל המחשב יסיים את החישוב תוך כמה דקות, ואפשר יהיה להוכיח מתמטית שכל חוקי "אם... אז..." אמנם נמצאו. בנוסף, כאמור, התוכנה מחשבת את רמת המובהקות של כל חוק. רמת המובהקות מציינת מה הסיכוי שהחוק הנידון קיים במקרה, ולכן היא מציינת עד כמה אפשר לסמוך על החוק. ההתחשבות ברמת המובהקות מונעת את בעיית התאמת היתר. דבר זה חשוב במיוחד כאשר נתקלים במקרים שבהם כמה חוקים מנבאים בכיוון אחד וכמה חוקים מנבאים בכיוון אחר. כאמור, התוכנה משקללת את החוקים לפי רמת המובהקות שלהם. בבדיקות מעשיות נמצא שהניבויים של עמ \קו\ היו בדרך כלל מדויקים יותר מהניבויים שהתקבלו באמצעות תוכנות המבוססות על רשתות עצביות או עצי החלטה. אפשר למצוא את תוכנת ע\קוצ באינטרנט באתר: וחסט. 125011 אואואו. ‏ אפשר למשוך מאתר זה דמו פעיל של התוכנה שניתן להפעיל.אותו על קבצים שונים, בתנאי שהם כוללים לא יותר מ-250 רשומות (אין הגבלה על כמות השדות). התוכנה פועלת בסביבת חלונות 95. ₪ |₪₪ אברהם מידן ₪ בתיכון מטרודוופט שברעננה מתחברים התלמידים מהבית אל מרכז התיקווב שבבית טברטם באמצעות מודם. בקרוב בכל בתי הסבר בארץ רויקט חינוך ממוחשב ראשון מסוגו בישראל נחנך לפני חודשיים בתיכון מטרוזווסט שברעננה. בשיתוף עם משרד התקשורת, עיריית רעננה ובזק, הוקמה מערכת מיחשוב בעלת שרת ראשי ומספר עמדות מחשב, המאפשרות כניסה לשירות 135, הקיוסק הממוחשב של בזק. שירות זה מאפשר לתלמידים גישה בלתי מוגבלת למאגרי מידע בתחומים כמו חינוך, מדע, אמנות, כלכלה, חברה ועוד, בשפה העברית. באמצעות הקיוסק יוכל התלמיד גם להפנות שאלות אל המורים, לקבל הודעות מהנהלת בית הספר ולהצטרף לחוגים ולשיעורי תיגבור שלאחר שעות הלימודים. לצורך הפעלת המערכת הותקנו קווי טלפון (מסוג א50!) המסוגלים להעביר מידע במהירות גבוהה ולשרת מספר רב של מתקשרים. תלמידים רבים בארץ משתמשים במחשבים אישיים בבית לתרגול וכתיבת עבודות לבית הספר, ולכן איפשרה הנהלת מטרו"ווסט לכל תלמיד להתקשר למאגר בית הספר ללא תשלום, באמצעות המחשב והמודם שבביתו. על המורים במטרו"ווסט מוטלת המשימה לעדכן את המאגר לאחר כל שיעור. לדוגמה: אם בשיעור היסטוריה למדה הכיתה על יוליוס קיסר, קיבלה שיעורי בית לערוך סיכום על פעילותו והתבקשה לחזור על פרקים 8 עד 12 לקראת המבחן בשבוע הבא, מעכשיו לא תהיה יותר סיבה לתירוצים כמו: "שכחתי מה היו שיעורי הבית". בסוף החופש הגדול יידרשו המורים לחזור לעבודה כמה ימים קודם, כדי לעדכן את חומרי הלימוד. תלמידים המבקשים לקבל חומר עזר מספריית בית הספר יכולים לקבל גישה אליה, ואלה המעוניינים בהדפסת שיעורי הבית או כל עבודה אחרת ואין להם מדפסת בביתם, יכולים לשלוח חומר למדפסת שבבית הספר. ועד ההורים תרם לא מעט להרצת הפרויקט, ונלחם כדי שהשכבה הצעירה יותר במטרו-ווסט, כלומר כיתות ז', תקבל גם היא כשעתיים שבועיות של שיעורי מחשב. לשיעורים אלה מגיעים תלמידים ללא שום רקע במחשבים, והם מסיימים את השנה עם המיומנויות השימושיות ביותר. בבזק ובמשרד התקשורת צופים כי במהלך שלוש השנים הבאות תוקם רשת אורט מוציאה סידרת טצרים וג רנק קו זו ויו יי סידרת ספרי ההדרכה החדשה שהוציאה רשת בתי הספר אורט מאפשרת לתלמידים להתעמק בנושאים מגוונים ללא עזרה של מורה. הספרים הראשונים בסידרה מוקדשים למעבד התמלילים 6 6וזסש ולגליון האלקטרוני 6 |66א5. הם מתאימים לתלמידים שַאינם מכירים את סביבת המחשב ומעולם לא השתמשו במעבד תמלילים או בגליון אלקטרוני, וגם לתלמידים שמכירים את מעבד התמלילים רק באופן שטחי. לכל ספר מצורף דיסקט עם תרגילים ודוגמאות, החל בפעולות בסיסיות כמו הקלדה בעברית ובאנגלית, וכלה בשילוב תמונות בתוך טקסט. רשת אורט החליטה ללמד דווקא את גירסה 6 של זסא, משום שגירסה 7 רצה על מערכת הפעלה חלונות 95, ולא כל משתמשי המחשב כבר הספיקו להתעדכן. אגב, גם ברוב מעבדות המחשבים של אורט משתמשים עדיין בחלונות 3.11. אז מה חדש תחת השמש? הרי ספרי הדרכה לתוכנות נפוצות מסוג זה קיימים בהמוניהם בכל חנות מחשבים. השלב השני של הסידרה, המיועד לחטיבות הביניים ונקרא בפי אנשי אורט "הסידרה הפתוחה", הולך צעד קדימה ומשלב לימוד בכלים פתוחים: מעבד התמלילים והגליון האלקטרוני, אבל גם מסד נתונים, תוכנות תקשורת ומצגו סידרת הספרים הזו כוללת נושאי לימוד נוספים, כמו תנ"ך, היסטוריה, אנגלית, מתמטיקה ועוד. התלמידים מתבקשים להגיש את העבודות על דיסקטים, ומי שרוצה יכול לצרף מהצד גם תמונות או קטעי עיתונות. החסרון העיקרי כאן הוא שלא לכל התלמידים יש מחשב בבית, ומי שאין לו - ייאלץ להישאר שעות נוספות בבית הספר ולהשלים את השיעורים הממוחשבים, או ינסה ללחוץ על ההורים להוציא כסף שאולי אין להם, על מחשב ותוכנות. מערכת זהה לזו של מטרו-ווסט בפריסה ארצית מלאה. מערכת עתידית זו, שהקמתה תושלם לקראת שנת 2000, תחבר בין כל מוסדות החינוך בארץ - בתי ספר, מכללות, אוניברסיטאות ומתנ"סים. ביחד יקימו כל הגורמים האלה מאגר ענק שיאפשר לתלמידים ממקומות שונים בארץ ללמוד, באופן עצמאי ובאמצעות המחשב, חלק מהשיעורים. אם תצטרכו, למשל, תקציר של הספר "החטא ועונשו", תוכלו לדפדף במהירות במאגר המידע, למצוא את התקציר ולקרוא אותו. אפילו שרת התקשורת, לימור לבנת, שהתראיינה לכבוד תחילת הפרויקט, כבר הכירה באפשרויות הגלומות בלימוד בעזרת מחשבים. "המהפכה התקשורתית, שאנו נמצאים רק בתחילתה, תשנה את אורח חיינו", אמרה ליבנת, "וכשרת התקשורת אני רואה חובה לעצמי לתת לילדינו את ההזדמנות והכלים שיאפשרו להם להשתלב בסביבה הטכנולוגית החדשה בעידן של תקשורת לוויינים ואינטרנט". למותר לציין שתלמידי מטרוזווסט לא יצאו מגדרם. וובם מקבלים את השירות הממוחשב החדש כמובן מאליו, ומנסים להתרגל לשימוש נכון בו. ₪ |- |- וסיו קה = | בצעם, העתקת עבודות היתה עבודה ידנית מייגעת שבאה לחטוך מאמצים של המוח. היום, כל מה שצרירךר לעשות זה להוריד עבודה מוכנה מהאינטרנט, ולהדפים י מאיתנו לא חולם לפעמים על איזה שד או יצור גאוני אחר, שיתיישב ליד שולחן הכתיבה שלו ויכין בשבילו שיעורים ועבודות שהטילו עליו בבית הספר? אם חלמתם, תחזיקו חזק ותמשיכו לקרוא. בשורות הבאות תגלו בדיוק איך להזמין את השד הזה, דרך האינטרנט. כבר בכניסה לאתר, ששמו 06%ט5 001ו56, תראו את השורות הבאות: "עד עכשיו אנחנו אכלנו אותה על פאשלות של מערכת החינוך. עכשיו תורם!". מה יש לאתר להציע שיכול להאכיל ככה את משרד החינוך? דווקא די הרבה: מאגר עבודות מוכנות של תלמידים וסטודנטים, ממוינות לפי הנושאים הבאים: ספרות, שפות, תנ"ך, כימיה, אזרחות, ביולוגיה, גיאוגרפיה ושונות. תחת כל נושא יש עשרות עבודות, וכל שעל הגולש לעשות הוא להוריד את קובץ ה-?21 למחשב, ולפתוח אותו באמצעות תוכנת טו?חו/ לחלונות. כדי שנהיה בטוחים שהעבודה שאנו מחפשים היא באמת זו שאנו מורידים אל המחשב, כתב מפעיל האתר, נמרוד כרמי, שורת תקציר לכל עבודה. סכנות מתלמידים וסכנות ממורים כאן חשוב להבהיר מגבלה אחת, שנכתבה בבירור גם בין דפי האתו: משרד החינוך מסכים לקיומם של מאגרי מידע ממוחשבים מקוונים לסטודנטים, ומתיר את השימוש במאגרים מקוונים אלה כאשר הם משמשים מקור לידע נוסף. הורדת עבודות או סיכומים ממאגר ומסירתם בבית הספר או באוניברסיטה כאילו נכתבו על ידכם הן אסורות בהחלט ויקבלו יחס בהתאם. הכניסה לאתר היא בחינם, הוא כתוב כולו בעברית ומחולק לכמה חלקים: עבודות מוכנות לפי נושאים, יומן אירועים, לוח מודעות, הוספת עבודות, קבלת עזרה טכנית, דברי משרד החינוך וחדשות האתר. דנה ד., בת 15 מרמת אביב, לא ששה לספר לאחרים על האתר מוזיאו|. / | 7 הזה, מתוך חשש שאם יגלו חבריה לספסל הלימודים או אחד המורים כי היא משתמשת במאגר, היא לא תוכל להמשיך ולהשתמש בו. הסיכון מצד התלמידים האחרים הוא שהם עלולים להגיש בדיוק את אותה עבודה, כך שבידי המורה יהיו כמה עבודות זהות. מצד המורים, אלה מהם שגולשים באינטרנט ויגיעו לאתר, יוכלו לתפוס העתקות בקלות. כשאלתי את דנה אם יצא לה כבר להגיש עבודות מוכנות מן המאגר היא ענתה בחיוב. לא פחדת להיתפס כמעתיקה? "פחדתי קצת, אבל לקחתי סיכון". והסיכון הזה השתלם? "אני חושבת שכן". עניין של ניסוח עבודות מוכנות הניתנות להעתקה החלו את דוכן בבי.בי.אסים שלפני ימי האינטרנט בישראל. באינטרנט כבר היו אז אתרים מהסוג הזה, רק שהעבודות נכתבו כולן באנגלית, מה שלא הביא תועלת מרובה לתלמיד הישראלי. למעשה, 5 56001 הישראלי הוא אחיו הקטן של אתר אמריקאי. זה התחיל כשבחור בשם עידו לוין החליט לבנות ממיר שיהפוך את העבודות בעבריות שהסתובבו במאגרי המידע, מהפורמט "0%" שבו היו שמורות, לפורמט קריאה סטנדרטי לחלונות 95. אפשר למצוא את תוכנת ההמרה הזו תחת אייקון העזרה הטכנית שבאתר. רוב העבודות נבדקו ותוקנו במידת האפשר, כך שהסיכוי לטעויות הוא קטן. הבעיה הגדולה יותר היא עניין של ניסוח. אם תלמיד בכיתה ז' מנסה להשתמש בחומר שכתב סטודנט לתואר ראשון, יהיו הבדלים גדולים למדי של רמה, שיעוררו חשד מיידי אצל המורה. כדי לפתור זאת, צריך לעבור על העבודה ולפשט חלק מהניסוחים, עד שיגיעו לרמת ההגשה המקובלת. באתר יש חלוקה של העבודות המוכנות לפי כיתות (ז' עד יב'), סיכומים לבגרות ועבודות אוניברסיטאיות. בלוח המודעות אפשר לקנות ולמכור ספרים, לחפש דירה או שותף, להכיר מישהו חדש, ועוד. ועכשיו, הכתובת: /[86ז18/הסט. 86001506 אראו מומלץ, כאמור, להשתמש בחומר שבאתר כחומר עזר, ולכתוב עבודה מלאה באופן עצמאי. בנוסף, אפשר להיעזר במאגר הספרות הארצית והעולמית של "סנונית", פרויקט של אוניברסיטת ירושלים, שהיה הראשון לפתח פונט עברי לאינטרנט. כתובת האתר של סנונית: והזו זט 36 11/11 12 א ]והטח8. אראראו//:ק1וח. |- | - איהו = | *.ב40שו:-₪ | > 0 ו 1 ! קצת אחרי עידן הקרחונים, בערך שנתיים אחרי מות הדינוזאור האחרון, כלומר בערך לפני 20 שנה, היתה לאדם הממוצע, ששאף לאסוף מידע בנושא זה או אחר, בעיה רצינית מאוד. הגישה למאגרי מידע היתה מוגבלת ומספר מוגבל של אנשים שלטו במקורות המידע. באותם ימים אפלים ומרוחקים נוצר מטבע הלשון "מידע הוא כוח". בימים אלה, כאשר האינטרנט חודרת בגלוי לכל בית, אין בעיה לכל משפטן חובב לשוטט בנחת לספריית המשפטים של הקונגרס האמריקאי ולהוריד ממנה את כל התקדימים המשפטיים שהוא צריך, וזו רק דוגמה אחת. מכאן נובעת הבעיה הנוכחית: יש כל כך הרבה מידע עד שאין לנו כבר מושג מי נגד מי. התפוצצות המידע | אינה | דבר חדש לאינטרנטאים כמונו, אבל זה רק צד אחד של המטבע. הצד השני הוא צידו של הצופה /גולש/ מחפש המידע. בצד זה נוצרות שאלות כמו: מה אני בדיוק רוצה, איך אני משיג את זה, ואם כבר השגתי, מה אני עושה עכשיו? בדידים ונינג'וצו בשאלות אלו עוסק תהליך הלמידה. ואם בלמידה עסקינן, לא קשה לי להיזכר שלמידה במסגרות קונבנציונליות אף פעם לא הועילה לי איך אפשר ללמוד בַלי להשתעמם, בלי להתעצבן ובלי לאבד את הרא בנפתולי החומר הנלמד? במיוחד, ולכן אולי כדאי לבדוק מה קורה בתחום הלמידה האלטרנטיבית. בחיפושי אחרי מישהו שיוכל לספר לי על שיטות למידה כאלו נזכרתי שבילדותי לימדו (או ניסו ללמד) אותנו חשבון בעזרת שיטה שנקראה שיטת הבדידים. העסק הזה מצא חן בעיני כבר אז, ונראה לי שכדאי לתפוס איזו שיחה עם ממציא השיטה, אלא שאז התגלה לי שאיחרתי בכמה שנים טובות. האיש, פרופ' כלב (פטובט) גטניו, נפטר בשיבה טובה, אבל הוא השאיר מספר לא מבוטל של כתבים, ספרים, מאמרים קלטות אודיו ווידאו שניסו לשקף את עיקרי תובנתו. החומר של פרופ' גטניו התפרסם בשפה האנגלית, אבל הוא שווה מאמץ. את דרכו של הפרופסור ממשיך שאר בשרו, אילן גטניו, מורה לנינג'וצו (ובעל חגורה שחורה דאן 6), שמעביר סדנאות בכל רחבי העולם בנושאי לימוד והוראה תוך הישענות כבדה על הלקחים שלמד מבן-דודו כלב. גטניו כתב ספר בשם "לדעת ללמוד", והוא משמש כעיתונאי בכיר ב"ידיעות אחרונות". את הידע ששאב מן הפרופסור שילב גטניו עם ידע ממקורות נוספים, למשל מורים כמו גרנד מאסטר ד"ר מסאאקי הצומי וד"ר משה פלדנקרייז. למידה בעזרת סמלים אני מודה שהלכתי לפגישה עם גטניו בהרגשה שאני הולך לחטוף הרצאה משעממת בנושא התפוצצות המידע. להפתעתי, הוא טען שזאת לא הבעיה, או לכל היותר לא הבעיה המרכזית. על פי גטניו, הבעיות נחלקות לשני צדדים: צד המידע, וצד דורש המידע. בצד המידע, הבעיה היא הכמות העצומה, שאינה ניתנת לקריאה, הבנה וניתוח. לכן נחוץ ליצור פתרון בדמות שפה אחרת, שתישען על סמלים או צבעים או תווים, או לחלופין, מנגנון שבעזרתו נוכל להעביר ולקבל מידע רב בחסכון גדול של זמן ומאמץ. דוגמאות לכך ניתן למצוא בשפות הסינית והיפנית, הבנויות על סמלים. מי שזוכר את סצינת הענק מהסרט "מפגשים מהסוג השלישי", שבה נוצר קשר עם החללית הענקית בעזרת תווים וצבעים יכול לדמיין את התמונה. אבל לדברי גטניו, הבעיה האמיתית לא נמצאת במידע אלא במידען (והכוונה היא אלינו). כאשר אנו צריכים להשיג מידע בנושא מסוים, אנו צריכים לחשוב טוב טוב מה בדיוק אנו מחפשים, שהרי הים הוא גדול ובלי מפה ניתן בקלות ללכת לאיבוד. לצורך זה יש מנועי חיפוש מתוחכמים ומשוכללים ורובוטים, והמידע מגיע בשצף קצף. עעות שימושיות ללמידה יעילה עכשיו מגיעה הבעיה הגדולה - מה עושים עם זה? לגטניו יש כמה עצות שימושיות: ו. קודם כל צריך לזהות את מטלת הלימוד הבלתי מוכרת ולנסות להבין את המשמעות הכוללת. דוגמה טובה לכך היא הצורה שבה לומד תינוק את שפת האם שלו. הוא נחשף אליה במלואה, ורק לאחר מכן הוא לומד אותה תוך בירור הפרטים. 2. התנסות ואשונית מתוך הבנת התמונה השלמה בצורה שטחית, לפני שיורדים לפרטים. דוגמה טובה לכך היא לימוד תרגילים באמנויות הלחימה. תחילה מביטים בהדגמה ומקשיבים להסבר הראשוני. לאחר מכן, יש צורך לחוות על בשרינו את התרגיל, ורק אחר כך ניתן לרדת לפרטים קטנים ומדויקים יותר. 3. תוגול להפחתת שגיאות ומעבר ממצב של ידיעה למצב של יכולת. כדי להבין שלב זה, יש להבין שלעשות שגיאות אינו דבר רע, בתנאי שאנו מנצלים את השגיאות כדי ללמוד מהן. דוגמה טובה לכך היא האופן שבו ילדים קטנים לומדים כיצד להפעיל מחשב. מי שיזדמן לו לראות זאת יבחין שהם אינם נבהלים מהודעות השגיאה וקריסת המערכת, אלא ממשיכים ללא לאות עד שיצליחו. 4. משחק כאמצעי למידה. כולם אוהבים לשחק. לא ניכנס כאן לפירוט על משמעותו העמוקה של המשחק בחינוך ובתרבות, אך נציין שהזמן היחיד שבו ניתן ללמוד באמת, מבלי לחשוש משגיאות ומלחצי הסביבה, הוא זמן המשחק. 5. הקשבה להשראה של מורה או של בעל נסיון. לאחר שהגענו למצב של יכולת והבנה בסיסית של מטלת הלימוד, יש לנסות לחפש מורה טוב, או בעל נסיון, כדי לקבל השראה. תפקידה של ההשראה הוא חשוב במספר תחומים: המשך תנופת הלימוד לאחר שרכשנו הבנה בסיסית, חומר למחשבה לאחר מפגש כזה, ועידוד היצירתיות והעניין במטלה. | 6. שכלול היכולת באמצעות תוגול עד למיומנות הבסיסית. דוגמה: נניח שאנו רוצים לבצע במדויק את אחת הקפיצות המדהימות של הרקדן מיכאל ברישניקוב | (בהנחה - שיש מאחורינו אי אלו שנות בלט) ויש לנו צילום של הקפיצה בווידאו. לאחר צפיה ראשונה נלך לנסות את הקפיצה, וכמובן שלא נצליח לבצע אותה בשלמות, לכן נחזור לצפות בקפיצה שוב. כך / נבצע את הטקס הזה מספר ל פעמים, כשבכל פעם נשים לב לדבר נוסף שלא ראינו קודם, ובכל צ פעם נשים דגש על אותו גורם חדש שאיתרנו ונתרגל אותו עד שנשיג רמת ביצוע טובה. 7 ביצוע שני, המוודא שהביצוע הראשון היה מתוך הבנה ולא הצלחה אקואית. ראיתם פעם ילד קטן שמנסה לטפס על הספה? התהליך הוא זהה לחלוטין. לאחר מאמצים אינסופיים מצליח העולל לטפס על הספה, ושם הוא עומד לרגע ומשקיף על העולם בגאווה. לאחר מכן הוא יורד מהספה ומנסה לטפס שנית. פעם שלישית אינה מתבצעת לעולם, והתינוק עובר לאתגרים אחרים. הסיבה לכך היא פשוטה - בפעם הראשונה הצלחתי, ואני מנסה פעם נוספת, כדי לוודא שזה לא היה במקרה. 8. פניה לאתגר חדש. לאחר שהשגנו את המטלה אנחנו | מתחילים להשתעמם. עובדה, אפילו התינוק מהדוגמה הקודמת משתעמם מטיפוס שלישי על הספה. זה הזמן לחפש אתרים חדשים, כמו טיפוס על ארון הספרים או מדף הסטריאו. דבר חשוב נוסף: נקודות אלו אינן חוקים נוקשים שאין לעבור עליהם. אלו הם קווי הנחיה כלליים ואפשר להתאימם לכל מטלה על ידי שינויים ספציפיים. ₪ |- | - נוי הש = | הוכנות מיוחדות עוזרות לבעלי קשיים בתקשורת ללמוד להגות נכון, לשלוט בעוצמת הקול שלהם ולתרגל באמצעות משחקים כדי להגיע למטרה העליונה: להיות עצמאיים יותר 1 מיינו לעצמכם שיום אחד, כל מחשבי העולם נמחים מעל פני האדמה ולא נותר מהם זכר. לא נעים, אבל אולי לא כל כך נורא. בסופו של דבר, רוב בני האדם יתגברו על האובדן ויתרגלו למציאות החדשה בקלות יחסית. הרי עבור רובנו, המחשב הוא כלי עזר המספק לנו נוחות, יעילות או סתם שעשוע לשעות הפנאי. אבל יש בינינו גם כאלה שהמחשב עבורם הוא בבחינת דלת לעולם, האמצעי היחיד המאפשר להם את מה שנראה לרובנו כמובן מאליו - לתקשר עם אחרים, לבצע את הפעולות הפשוטות והיומיומיות ביותר, כמו לדבר, לכתוב, לשחק וללמוד. היעלמותו של המחשב מחייהם של מי שמוגבלים בעשיית פעולות אלה תסגור בפניהם אותה דלת שנפתחה ותגרום להם קשיים עצומים בניהול חיים "רגילים" ועצמאיים. ב"משעול", מרכז לתקשורת תומכת וטכנולוגיה שיקומית בבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים, מתייחסים אל עצמאותו של המוגבל כאל מטרה מרכזית. משעול הוא מרכז ארצי להערכה, ייעוץ והדרכה, המסייע במציאת דרכים שיאפשרו תפקוד יעיל יותר לאנשים בעלי ליקויים חמורים בתקשורת ובנגישות לטכנולוגיה. לעתים מדובר באנשים בעלי ליקויים מוחיים, כמו שיתוק מוחין, פיגור שכלי ואוטיזם, ולעתים באנשים שמוגבלותם פיזית בלבד. במרכז עוסקים בהערכת היכולת של המטופל לתקשר באמצעות דיבור או כתיבה, ועל פי הערכה זו ניתן להתאים לו תוכנות מחשב ועזרים נוספים המספקים את צרכיו. השימוש במכשירים ובתוכנות המיוחדות מותאם לכל מטופל באופן אישי, על פי יכולתו וצרכיו. לעתים קרובות חשוב להתייחס תחילה ליכולת הפיזית של המטופל להפעיל את התוכנה, ללחוץ על מקשי המקלדת או להפעיל את העכבר. עבור מטופלים אלה מתאימים במשעול אמצעים טכניים ותוכנות מיוחדות. ישנן מקלדות בגדלים שונים, מגוון עכברים וכן מקלדות מיוחדות, שאליהן ניתן לחבר מתגים. כך, למשל, יכול אדם מוגבל, שאינו מסוגל להשתמש בכלי כתיבה רגילים או במקלדת, להגיע למצב שבו יוכל לכתוב באמצעות הנעת ראש בלבד, דבר שללא המחשב לא יוכל לעשות לעולם. במשעול משתמשים לפעמים גם בתוכנות מחשב פשוטות. לדוגמה: בעוד שבמחשב סטנדרטי אנו נדרשים, למשל, ללחוץ על שני מקשים בו בזמן על מנת לבצע פעולה מסוימת (1 + 51171 = !), בעזרת תוכנות מסוימות מסוגל המחשב לזהות את הלחיצות כאשו הן מתבצעות בזו אחר זו, ולא באותו הזמן. אם במחשב סטנדרטי תניב לחיצה ממושכת את הכיתוב הבא: אאאאאאאאאאאאא, הרי שבתוכנות המותאמות למוגבלות פיזית, יזהה המחשב את הלחיצה ויתייחס אליה כאל לחיצה אחת. בנוסף, ניתן למשל לאפשר הפעלה של משחקי מחשב שונים באמצעות לחיצה על מקשים בודדים או על מתגים מיוחדים המחוברים למקלדת. לדוגמה, במשחקי זכרון או במשחק "מצא את יוצא הדופן", ההפעלה תתבצע על ידי לחיצה על מקש ₪168 ומקש הרווח בלבד, המחוברים למתגים, ללא שימוש נוסף בעכבר. שיבותם של משחקי המחשב שבשימוש משעול אינה לצורך שעשוע בלבד, אף כי אין לזלזל בחשיבות היכולת של אדם מוגבל ליהנות ממשחק בשעות הפנאי ללא עזרה של אדם נוסף. משחקי המחשב המותאמים לשימוש המטופלים מאפשרים גם לסייע באבחון של יכולת השליטה הטכנית של המטופל, אם על מנת להתאים לו תוכנות מיוחדות לדיבור או כתיבה, ואם על מנת לאבחן את יכולתו להפעיל כיסא גלגלים ממונע. 4 "4 1 -%/ 4 לצ , . בדרך זו ניתן למצוא את הפתרונות המתאימים לכל מטופל, שלעתים הם פתרונות טכניים פשוטים אך עבורו הם מאוד משמעותיים. כאשר המטופלים הם ילדים או נערים, הגירוי וההנאה שבמשחקי המחשב גורמים להם לתרגל את הפעלת המחשב, על מנת שיוכל לשמש אותם כאמצעי לתקשורת מלאה בעתיד. צברית קשה שפה חד האתגרים העומדים בפני אנשי משעול הוא לתת פתרון לבעיית הדיבור. למרכז מגיעים מטופלים שאינם מסוגלים להפיק צלילי דיבור ברורים, ומכאן שהם נתקלים בקשיים בתקשורת בין-אישית פשוטה ביותר. במספר מדינות בעולם הצליחו להתגבר על הבעיה באמצעות תוכנות מחשב המאפשרות דיבור ממוחשב. כך, כאשר המטופל מקיש את המילים שהוא מעוניין לומר, המחשב מתרגם אותן לצלילים ו"מדבר" במקומו. בישראל עדיין אין אפשרות להשתמש בתוכנות מסוג זה, מכיוון שבשפה העברית אין התאמה בין דיבור לכתיבה, כאשר הכתב אינו מנוקד. חישבו על המילה "ספר" - תוכלו למצוא בקלות לפחות שלוש משמעויות שונות למילה, ומספר דרכים להגות אותה, ועדיין לא נמצאה דרך שבה יוכל המחשב לזהות לאיזו מילה התכוונתם, על מנת לתרגם אותה לצלילי דיבור. במשעול משתמשים בינתיים בתוכנות ובעזרים חלופיים, המסוגלים לספק פתרונות חלקיים לבעיה. למשל, הקלטה של כמות מוגבלת של משפטים מוכנים מראש, שבהם יכול המטופל להשתמש על פי בחירתו, או בניית מילים תוך שימוש בהברות שהוקלטו מראש, כדי לאפשר למטופל ליצור מגוון רחב יותר של משפטים לפי רצונו. תוכנות ועזרים אלה אינם מהווים פתרון מלא לבעיה, משום שאין אפשרות להקליט מראש את כל מגוון המשפטים או ההברות הקיים, ובשל מוגבלות הזכרון של המחשב. השימוש בתוכנות מחשב מיוחדות למוגבלים החל כבר בתחילת שנות השמונים, ובמשעול מקפידים על התעדכנות והתחדשות, תוך קבלת אינפורמציה ותוכנות מגופים מקבילים בעולם. למרות ההתפתחות הניכרת בתחום בשנים האחרונות, עדיין נתקלים שם בקשיים מרובים, אס מטעמים כלכליים ואם בשל המוגבלות הטכנית של המיכשור והתוכנות הקיימים בארץ. תוכנות שיאפשרו דיבור ממוחשב בעברית נמצאות בשלבי פיתוח, וכך גם תוכנות שיאפשרו לילדים מוגבלים לבנות משפטים באמצעות תמונות, המייצגות מילים שהוקלטו מראש. עם זאת, קיים חוסר ניכר במשחקי מחשב המותאמים להפעלה פשוטה באמצעות תנועות מינימליות של אחד מאברי הגוף. רוב התוכנות מגיעות מחו"ל וחלקן מוסבות ממשחקי מחשב רגילים הקיימים בשוק הישראלי. לצוות במשעול יש רעיונות רבים למשחקים חדשים שיוכלו להוות עזרה משמעותית למוגבלים, ושם עדיין ממתינים למישהו שיוכל לסייע להם להפוך רעיונות אלה לתוכנות של ממש. לימוד דרך מכוניות מתנגשות גם במיח"א, גוף התנדבותי של מחנכי ילדים חירשים-אילמים, מהווה המחשב כלי עזר משמעותי בדרך לעצמאות מלאה. למיח"א, הקיים מאז שנת 1955, ארבעה מרכזים בערים הגדולות בארץ. למרכזים אלה מגיעים ילדים עד גיל שש, המאובחנים כבעלי בעיות שמיעה ברמות שונות. בנוסף עזרה האישית שמקבלים הילדים מהצוות במיח"א, מרבים בשנים האחרונות להשתמש במחשב ככלי טיפולי לכל דבר, אם כדי לפתור בעיות תקשורת המיוחדות לכבדי שמיעה ואם כדי ללמוד ולהתפתח, כפי שמשתמשים בו בחינוך הרגיל לגיל הרך. אחת התוכנות הנמצאות בשימוש במיח"א מלמדת את הילדים לדבר באופן מדויק וברור. התוכנה פותחה לפני כעשר שנים בחברת ]18% בפריז ויובאה לישראל על ידי עובד החברה בארץ, שבנו הוא ילד כבד שמיעה. התוכנה, שהותאמה בארץ להיגוי המיוחד של השפה העברית, מזהה את קולו של הילד המדבר אל מיקרופון ומגיבה אל הצליל באמצעות ציורים המופיעים על המסך. למשל, אם השמיע הילד צליל חזק מדי, תתנגש המכונית הנוסעת על הכביש בקיר. אם השמיע הילד צליל חלש מדי, לא תנוע המכונית כלל. רק כאשר ידבר הילד בעוצמה נכונה תנוע המכונית על המסלול בביטחה. התוכנה מאפשרת לילד ללמוד איך לשלוט בעוצמת הקול בזמן הדיבור, ובנוסף, מלמדת אותו לשלוט בגובה התדר בו הוא משתמש - בשל הנטיה של ילדים לדבר בצלילים גבוהים מדי. חלק אחר של התוכנה מלמד היגוי נכון של הברות. מדובר במבוך, שבו ניתן להתקדם לכיוונים שונים באמצעות השמעת הברות שונות. לדוגמה, ההברה "אי" תפנה את הדמות שמאלה, ההברה "אה" תפנה אותה ימינה וכן הלאה. המיקרופון המחובר אל המחשב קולט את הצליל והמחשב מתרגם אותו לתנועה, המראה לילד באופן פשוט אם השמיע את הצליל הנכון. בנוסף על תוכנות אלו משתמשים במיח"א בלומדות המקנות לילדים מושגים שונים, כמו צבע, מרחק ומספרים. ככל ששוק הלומדות מתפתח, הולך המחשב והופך לכלי טיפולי חשוב, שבאמצעותו יכולים ילדים כבדי שמיעה להתגבר על מוגבלותם. עם זאת, גם במיח"א נתקלים בקשיים כלכליים ואחרים, המעכבים את יכולתם להתעדכן בתוכנות חדשות ומתקדמות יותר. חלק מהקושי הוא בחוסר המודעות של מפתחי התוכנות לצורכיהם של כבדי השמיעה. ככל שיכירו יותר את הצרכים אלה, כך יוכלו להקל על הנזקקים לתוכנות מסוג זה. גם במיח"א וגם במשעול מדגישים כי השימוש במחשב ובתוכנות המיוחדות אינו בא להחליף באופן מוחלט את הגורם האנושי. במיח"א פועל צוות של קלינאי תקשורת, המלמדים את הילדים דיבור נכון, שהוא בסיסה של תקשורת אנושית לא ממוחשבת. במשעול משתמשים במחשב לצורך הערכה וייעוץ בפתרונות טכניים, אך גם אלה הם כלי עזר נוספים לצוות של קלינאי תקשורת, מרפאים בעיסוק ומורים לחינוך מיוחד. עם זאת, לשני הגופים אין ספק שכניסתו של המחשב לעולמם של אנשים מוגבלים עשויה להפוך את חייהם לקלים, פשוטים ונעימים יותר, ובעיקר, וזו המטרה העליונה, לעצמאיים יותר. אגב, אם יש בין הקוראים מישהו שמסוגל לבנות תוכנות מחשב פשוטות, במשעול ובמיח"א ישמחו לקבל עזרה בהסבת משחקים ולומדות לצרכים מיוחדים. בעניין זה אפשר לכתוב אל 86 (ח0056503ו055 0 ₪ ₪ א שביט בו 1 - נדמה לנו שכבר המציאו כל מה שניתן היה להמציא בתחום הלומדות, ובמיוחד כשמדובר באנציקלופדיות. כמעט לכל אחד יש איזו אנציקלופדיה על המדף (בריטניקה, אביב, עברית), וכשמדובר בתקליטורי לומדות, ההיצע בשוק הוא אפילו גדול יותר. סידרת האנציקלופדיות החיות שמשווקת בארץ חברת מיראז' מולטימדיה מוסיפה לערימה עוד כמה וכמה תקליטורים, משום שכל חיה מקבלת כאן אנציקלופדיה (כלומר תקליטור) נפרדת משלה. באנציקלופדיית הדוב, למשל, תלמדו על הדוב דברים שאפילו הוא לא יודע - החל מרמה שמתאימה לילדים קטנים ("כך נראה הדוב") ועד לניתוח האופי ודפוסי ההתנהגות של החיה במצבים שונים ובמקומות שונים בעולם. גיור כהלכה שפת האם של החיות דובבה כאן לעברית, מה שהופך את הסידרה לשימושית עבור ילדים שעדיין אינם דוברים אנגלית. כולנו כבר נתקלנו באנציקלופדיות שהן תירוץ עלוב לקצת טקסט משעמם עם כמה תמונות צבעוניות, אבל זה לא המקרה. כל עמוד כאן מעוצב כמו עמוד בדפדפת או קלסר, סרגל אפשרויות מתוח בחלקו העליון של המסך ויש שפע של פעילויות במהלך הקריאה. מי שיבחר לקרוא על הפיל, למשל, יקבל בעמוד הראשון הגדרה משעשעת של הפיל, המצויר שם עם מדתף על הגב. בנגיעה הראשונה של הסמן בפיל, הוא מנסה להתניע את המדחף, אך ללא הצלחה. בנגיעה השלישית נדלק המדחף והפיל מתחיל לעוף בתוך העמוד. כשהוא מסיים את מסלול התעופה הוא נוחת ושב בחזרה למקומו. הטקסט והכותרות כתובים בעברית קלה לקריאה, כך שגם מי שנכשל בשיעורי הבנת הנקרא יוכל להתמודד עימה. מי שמתעקש להתעצל בלי גבולות, יוכל לשמוע את כל המידע הזה מקוריין בעברית על ידי קריינית חביבה. לחטיבת ביניים, מקסימום בכל שלב ובכל עמוד אפשר לפתוח את כפתור הגלישה ובעזרתו לקפץ לכל דף מדפי האנציקלופדיה מבלי לחזור לתפריט הראשי. אפשרות זו יכולה להיות יעילה במיוחד, אם למשל רוצינו לחפש את כל קטעי הווידאו או את כל האנימציות שבתקליטור. קשה לי להאמין שסטודנטים לביולוגיה, או מישהו שצריך להגיש ביוטופ על אחת החיות שכוללת הסידרה החיה, יוכל להיעזר בתקליטורים אלה, | משום -שהם מכילים כמות קטנה של אינפורמציה | כתובה, בניגוד לספרות המקצועית, המפרטת באריכות על כל נושא אפשרי. דרישות המינימום להפעלת התקליטורים הן: מחשב 486 ומעלה, כונן תקליטורים, כרטיס קול (אם אתם רוצים לשמוע משהו) ושמונה מגה זכרון. ₪ ₪8 טבממ ם מעט כל ילד ישראלי מוצא את עצמו, בשלב זה או אחר של ילדותו, לומד לנגןץ על איזשהו כלי.- זה משהו שטבוע בתרבות הישראלית, והרבה הורים ירגישו אשמים אם לא ישלחו את ילדם לשיעורי נגינה. לא חסרים גם ילדים שַלוחצים על ההורים (אמא, תקני לי סט תופים!), ובכל זאת, כמה פעמים שמענו את המשפט: "לנגן זה תרבותי וחשוב, אבל זה לא מקצוע"? כשבראשם מהדהד המשפט הזה, קורה לפעמים שההורים חוששים שאחרי שבועיים יעלה סט התופים היקר אבק בפינה, והגיטרה תישאר בארון. הלומדה "לנגן כמו גדולים" בהוצאת הליקון מולטימדיה ובהפצת מחשבת היא אולי הפתרון לאלה שהגיטרות שלהם מעלות עובש, והיא עשויה להפיח בהן חיים חדשים. למידה מתוך חיקוי היתה תמיד אחת הדרכים הטובות לרכישת ידע, כך לפחות סבורים יוצרי "לנגן כמו גדולים", ז'אן"לוק טראמוי ודידייה קורנו. הם טוענים שחיקוי הוא יותר מסתם העתקה, כלומר, שכל אחד שהתחיל אי פעם לנגן עשה זאת מתוך רצון קודם כל לחקות מישהו אחר ששמע, ורק אחר כך באו המקוריות והרצון לחדש. לומדה זו מנסה לעזור לאלה שכבר יודעים כמה דברים על הגיטרה לשפר את המיומנות שלהם בסגנונות לייס / שונים. 5 0% כידוע, להיתקע בסגנון מוזיקלי יחיד, ולכן מציעה | הלומדה מגוון של סגנונות, כמו רוק אמריקאי רך, | רגאיי ועוד. בעזרת התוכנה אפשר ללמוד סגנונות |] פריטה קלאסיים, כמו "פריטת אצבעות" ו"חסימת | ] מיתרים", ולתרגל את הטכניקה של נגינה מתוך | שמיעה, כלומר, חיקוי. [ חוברת ההסבר הנלווית לתקליטור היא | מוצלחת למדי. אם מדפדפים וחולפים על הוראות | שבעבודותיהם השתמשו שייכים כבר לעולם המתים, ואחד מהם אפילו התאסלם (ג'ימי הנדריקס, בוב מרלי, קט סטיבנס, בוב דילן ואחרים). אולי אלה לא אמנים שהופיעו בשנים האחרונות בראש מצעד הפזמונים, אבל בהחלט כאלה ששווה ללמוד מהם. אין כאן שימוש בקטעים שבהם הכותבים עצמם מנגנים את הקטע. במקום זה, חביאו גיטריסט שמנגן- בצורה ברורה מול המצלמה ומאפשר לראות בבהירות את האצבעות והמיתרים. קצת חבל שלא שולבו קטעי וידאו של הביצועים המקוריים. זה היה יכול להיות נחמד ולימודי באותה מידה. פונקציה שימושית אחרת היא כיוון הגיטרה בעזרת.- "מכוון גיטרות". אם ברשותך גיטרה חשמלית או אקוסטית עם "פיק אפ" (חיבור למגבר), תוכל לחבר את הגיטרה לכניסת הסאונד בכרטיס הקול שלך, והתוכנה תודיע לך מתי הגעת לכיוון הנכון של כל מיתר. את השירים ניתן לראות ולשמוע בכמה צורות:-ביצוע מלא,-נגינת גיטרה בלבד, רשימת תווים, מילים ותווים וכו". התוכנה כולה מתורגמת ומדובבת לעברית ומספקת מסך הסברים לכל אחת מהפונקציות שהיא מאפשרת. הממשק נוח להפעלה וברור מהרגע הראשון, והסאונד איכותי ונקי. רק בעיה אחת אני צופה לרוכשי המוצר: כדי למצות את המירב מן הלומדה הזאת צריך לעבוד קשה ולתרגל. היא לא תעשה את העבודה הזאת בשבילכם. 0. פונקציונלי ונוח, כולל קטעי וידאו. 5. גיטָרות מעולם לא נשמעו טוב כל כך על גבי המחשב. 0. למי שבאמת רוצה ללמוד גיטרה מצפות שעות של למידה ותרגול. "ני יי | > | ו ול = | [ו שת ח611510ח 6 הסה הטעינה וההפעלה, מתגלים כמה דפי מידע על | 5-אההאטה ‏ | הא המוזיקאים שכתבו והלחינו את השירים שבהם | נעשה כאן שימוש, וכמה ציטוטים מדבריהם, | למשל, בוב מארלי מסביר איך כתב את | "ץְזט סח הגוחס'\ סא". במבט שני מתגלה שחלק גדול מהמוזיקאים | ו ₪930 46כט אסייש 54קס. ₪0 2/6096 6% פסיס ₪23 6 אטס'שיט. סן5 ₪ 61 6 ת56! ש"י ₪030. 4פס'יס אטישומ. כ4 מ!69 ספין!מ 46 כפשקס 9/0684 ₪מ פן! ₪5 /6. י: = "ו | 4 1 ב-.-. 1 פמא!כה 4ככ 452 ₪932 6, שן' אית 26266 ] )| ₪ | שש 1 . 6 פ5 אכ ס'מ. 1 -- 1 2 1 ] יְ 4 1 [ 6 4 בש( 2 7 ג - ְ | ( הק 5 /ל,; 2/7/ 6?/// שייס איש שט 5607 4ימ2 -1 כ ₪ןככ, ₪6 סמ כ64/יע (תצ' 6[![6₪' !ת3' 6שכ!ק'] שמת 3 4לעמ מכ4 4 מ65קס, 6''ס? פה 42 מסיפ!כ, ‏ ץ כים [מא? 4 שמ כט, ]₪ פא'י/ח? ₪!מ2 ₪/'0. | גר" שתכי אציו 1,6מ. 3/1156ים הסכ! מ₪5קס יע 0ש,6,]6/46ייע 64069 קסיה, 6 6 1 ח!מ/ט פי1מ5 160כע. 5 060!5₪ ₪60 כא! א/25 ₪ן|6. ₪ 45% כט א₪3! פימכו] מס 3ריע כסיצ4יע. אל6יאומ פי.₪[.6/. 46 פן+ 6/1₪. (פן ימ!ח אסופכ כ65קס או6מ4 9764 1א452 שציו 6 64 > וע [2ל 12 יב ל ₪ 6, ש''ס, חכמ מע ₪4 כו יכו4יע 4מופיש 5139מק ו / / וו / ו 4 4 | 0 ה - המועג "משחק לכל הלבחה" הוא בדרך כלל מילים ריקות מתוכן, אבל לא במקרה של :3 וווז, משחק מחעבה חדעו ₪ל89זז96 ל"ש משחקים שעל אריזתם כתוב "משחק לכל המשפחה", כשבעצם כולנו יודעים שאם אמא או אבא ינסו לראות במה מדובר, תוך חמש דקות נישאר בלי המשחק, או בלי המשפחה. ניסוחים מושכי לב ורומנטיים אלה ("לכל המשפחה", "המשחק לגיל 7 עד 70" וכו') הם כנראה מקדמי מכירות לא רעים למשחקים, שכן הם מאפשרים לילדים, שהם בדרך כלל הגורם לקניה, לצאת בטענה משכנעת מאוד: "אמא, כתוב שזה לכל המשפחה!". משחק חביב העונה לשם פשחסם, שראה אור כבר לפני כמה שנים טובות, היה אחד שענה להגדרה הטעונה "לכל המשפחה". למה אני נזכר עכשיו בבונוס, משחק שבץ-נא פשוט של חברת מט"ח? כי הוא היה היחיד, עד כה, שהצליח לגרור את אמא שלי לשבת מול המחשב ולקרוע אותי קשות. שיהיה ברור: אמא שלי לא נגעה במחשב מאז אותו יום עגום שבו נתתי לה לשחק ב"וספשום. הטראומה הקשה שנגרמה לה בעקבות מתקפת היצורים הירוקים הקטנים מנעה ממנה לחזור ולגעת במקלדת מאז ועד היום. פנוחה לעינייס עייפות נראה ש-3 11%1, משחק חדש מבית גחשו5 שנופל עלינו בול בזמן - יכול אולי לעשות את הלא ייאמן ולגרום לאמא שלי לעשות קאמבק ולשבת מולי במשחק אחד- על"אחד. קודם כל, מי שאנו מכיר את |א]1, ראשי תיבות של "שה1861/( 6|טוסחטח1 6ו'1", לא זכאי לשאת בתואר "פריק מחשבים" או . "מכור כבד". אם יש לשנות ה"90 קלאסיקה אלטרנטיבית ל"זששפוכ או לד אג]-26 של שנות ה"80, הרי זו סידרת 11(1 של גחטו5. ממש ברגעים אלה, כידוע, עושה מבול של משחקים חדשים את דרכו אלינו בצינורות ההתובלה והמכס. ככה זה בסביבות חג המולד: משחקי אסטרטגיה מפה ועד הודעה חדשה, קווסטים עד בלי די, ארקיידים למפרע, ומלאנ'תלפים משחקים שיעסקו בחיזרים ובעולמות קסומים של 82 - ובכל זאת אני לא לגמרי מרוצה. למה? כי תמיד, אבל תמיד, נמאס מתישהו מהמשחקים הכבדים, ולכן אימצתי לעצמי שיטה שפועלת בימים שבהם אני עושה לעצמי נופש מרוכז מול המחשב: בכל ן מ = ! - פעם שמשחק מסוים מתחיל לרצד לי מול העיניים, או | אם נתקעתי חזק"חזק באיזה קווסט, אני עושה 55 עף החוצה ומפעיל משחק מחשבה קטן. כפי שבוודאי הבנתם, אצלי ההפסקה נראית בצורת |אז1. מה יותר כיף מלנסות לפתור משימות שונות באמצעות בניית מכונות מחפצים משונים ומקוריים?| לדוגמה, משימת הפתיחה של 3 1א11: מטרת המשימה היא להכניס שני כדורים לתוך אקווריומים. לרשותכם עכבר מעבדה שמניע כל הזמן גלגלת, חבל ארוך, וו לתליה | וגלגלת משוחררת. קומבינה נכונה בין החפצים (אחרי | כמה דקות של נסיונות ומחשבה) ופתרתם את החידה עם | סיפוק אדיר. מצוין טוב מאד- 6 בינוני ₪ רע 0 טוב | ייעוץ שן הדולטור לא כדאי לנסות להגדיר את קהל היעד של המשחק, כי התשובה ברורה: זהו בהחלט, במלוא מובן המילה, משחק מהנה מאוד "לכל המשפחה". ב-3 111 נוספו כמה אופציות חדשות ומגניבות: קודם כל, המארח שלכם במשחק הוא דוקטור 18(1, מומחה להמצאת מכונות שאף אחד לא צריך. כעת, ביכולתכם לקבוע אם תשחקו את החידות לפי הסדר, או שמא אתם רוצים לשחק זה נגד זה, כאשר זמן הפתרון מוגבל. אלה מכם שישתעממו מהר מדי מוזמנים לבנות לעצמם מסך משלהם באחת משתי הדרכים הבאות: או לבנות ממש"ממש לבד, או להיעזר בעצותיו של דוקטור ]אד המנוסה. המשחק, שתוכנן במיוחד לחלונות 95', בנוי בצורת מסכים שאפשר לגלול ולכווץ. כך יוצא שאת "מחסן הכלים" שלכם בכל משימה אתם יכולים להציב בכל מיקום שהוא על גבי המסך, בצורה הנוחה לכם ביותר. הגראפיקה משלבת אנימציות חביבות של דמויות מצוירות, כפי שאולי זכור לכם מהמשחקים הקודמים. אבל דווקא הגראפיקה, שבנויה בצורה מאוד חמודה ומתאימה לרוח המשחק, הרשימה אותי פחות מהסאונד - שלל קולות ומנגינות לא רעות בכלל, שחוברו במיוחד למשחק. אחרי שלוש שעות רצופות של משחק אני יכול לסכם במשפט אחד: 3 ואד הוא משחק חמוד להפליא, כיפי נורא ומומלץ בפה מלא "לכל המשפחה" ולכל הגילאים (לא הייתי נסחף עד סבתא, אבל מי יודע?) ₪ גראפיקה - 90. חמודה מאוד, אנימציות מדליקות. סאונד - 99. מעולה, מנגינות מצוינות. שליטה - 855. לוקח קצת זמן, אבל תופסים. מוטיוי וו = %ם המתכנתים של משחקי המחשבים היו מנהלים מדינות, יתכן שהיינו עדים לאורך ההיסטוריה לצורות לחימה, כיבוש וניהול אחרות לגמרי. למזלנו זה עוד לא קרה, ולכן מסתפקים מתכנתי המשחקים בלימוד יסודי של ההיסטוריה ושאיבת רעיונות משם. בכוכב ששמו אמוק, כך מתברר לנו מפתיחת המשחק באותו שם, היתה מלחמה שארכה כ-47 שנים, עד ששני הקואופרטיבים הגדולים שניהלו אותה החליטו לנצור את נשקם והכוכב חזר להיות מקום רגוע. הקואופרטיב א. .1 א.0.א חתם על הסכם השלום מחוסר רצון. הוא הפסיד בכמה קרבות מכריעים והאפשרויות שעמדו לפניו היו מלחמה גרעינית כוללת או שלום. נו, טוב, כנראה שמוכרחים לעשות שלום... תושבי הכוכב דווקא די שמחו על ההחלטה, אבל מתחת לפני השטח ארבה שנאה וחשדנות וחיכתה לרגע המתאים כדי להתפרץ. מומחה להתנקשויות "המשרד" - ארגון שהרוויח בשנות המלחמה סכומים דמיוניים מגיוס שכירי חרב למשימות מיוחדות, החל בפיצוצים קטנים ועד התנקשויות מסובכות - היה נחוש בדעתו לספק את השמן למדורה. לשם כך צריך "המשרד" לסכסך שוב בין שני הקואופרטיבים היריבים, והבחור שנבחר לעשות את העבודה המלוכלכת הוא גרט סטאן, מומחה להתנקשויות. סטאן הוא מתפעל מוכשר של כלי המלחמה המשופר שזופוחג51, המצויד במגוון טילים, מכונות יריה ופצצות. כפי שבוודאי ניחשתם, אתם משחקים בתפקיד סטאן ומפקדים על ה- !5 בתשע משימות וארבע משימות"משנה, שבהן עליכם לחמוק כל פעם ולהשמיד מטרות בשטח שאמור להיות במצב שלום. "המשרד" בונה על כך שהקואופרטיב ששטחו = הותקף ישתכנע שאלה מעשיו של הקואופרטיב. היריב, ויתחיל במלחמה נוספת. | קשיי התמצאות המשחק מתרחש בשטחים הרריים, מתחת למים ובשמים, וכל אחד מהאזורים בנוי בסביבה תלת מימדית שאפשר אפילו ללכת בה לאיבוד. לכל משימה יש מטרה מוגדרת: למשל, להשמיד משדר רדיו המצוי אין שקט .אמוק השוהים בו. כמובן שלאחר שחרורם הם הופכים לחבריך ומסייעים לך. יש כאן כחמישה כלי נשק שונים, הכוללים טילים, פצצות ומיני מכונות יריה. לרשותך עומד גם רדאר משוכלל, שמציג את החיילים כנקודות אדומות שיש לחסלן. תוך כדי משחק מצטרפים אויבים חדשים וגם עמיתים חדשים, שעוזרים לך במשימתך. בהתחלה קצת קשה להתמצא בשטח התלת מימדי המאוד מפורט של המשחק, ויש צורך בשימוש רצוף במפה המצורפת. כלי הנשק מבוססים על כוונות אוטומטיות, כך שכאשר נכנס מישהו לטווח הנשק, יופיע על המסן ריבוע אדום וכל שעליך לעשות הוא לירות. צריך לזכור שהחיילים מחזירים אש ופוגעים בך אם לא תתחמק מספיק מהר. נשמע קל, אבל זה מאוד קשה מציאותי אבל מיותר הטריק הייחודי של "אמוק" הוא תצוגה גראפית שנקראת "טטטוא צך" הפועלת ברזולוציה של 6408480 ויוצרת אפקט של צפיה בטלוויזיה עם פסיב לרוחב המסך. מתכנתי המשחק טוענים שזה יותר מציאותי. אני חושב שזו סתם לא יפה ומציק. ועכשיו, אם תסלחו לי, אני הולך להתחיל איזה מלחמה... תקפצו לבקר: ₪ 0. תלת מימדית מרהיבה עם המון פרטים. 0. המממ... אין מוזיקה. למה? 0. מקשי היריות רחוקים מדי זה מזה. 0. רעיון נחמד. | - | - שוהההרו = בשטח המותקף, להוציא חיילים מכלל פעולה ביעילות שקטה, או לפרוץ לתוןך בית סוהר לפושעי מלחמה ולשחרר את האסירים טוב מאד - 6 טוב 0 בינוני רע 2% חלק מהפגזות חג המולד של דיסני, הגיעו לידי שני משחקים חדשים למחשב האישי, שהחלו את דרכם על מכשירי ה5807 וה"00גו5ץגוק ותורגמו לקראת החג לחלונות 95. אחד מהם הוא משחק פלטפורמה חביב ששמו 5000 0010 :6זג!!ג1א וטוג]. הברווז מאווי מלארד הוא כוכב אחת הסדרות המצוירות של דיסני, ונראה שגם למשחק המחשב מתוכננים כמה פרקי המשך. מאווי הוא בן דודו של דונלד דאק, והוא מתגורר באי שמוגן על ידי פסל עם שם מוזר למדי - שאמו שאמו. הפסל מגן על האי כבר יותר מ-400 שנים, עד שיום אחד הוא נגנב משם. מאווי נחלץ למשימת איתור הפסל, כשלעזרתו עומדות שַתי חיפושיות נאמנות, והוא יוצא איתן לכיוון המקום האחרון שבו נראה הפסל - טירת מוג'ו. הרחש שעל המועש לחיפושיות, מתברר די מהר, יש תפקיד חשוב במשחק: הן משמשות ככלי הנשק של מאווי. הוא (או יותר נכון, אתה, השחקן) מתחיל עם שתי חיפושיות מזן נפוץ, ובדרכו נקרות גם גחליליות, שמספקות לו יריות של אש, וחיפושיות שמפיקות יריה כחולה. בניגוד לשאר משחקי הפלטפורמה, אתה שומר על כל סוגי החיפושיות שאתה לוקח, ויש אפשרות מעניינת לשלב בין שני סוגי חיפושיות ולירות אותן ביחד. התוצאה היא יריה מגניבה בעוצמה חזקה יותר. אויביו של מאווי הם יצורים שונים | [א]אן- ומשונים בפני עצמם. למשל, איש חסר 1 000 ה ראש שמסתובב עם מגש מכוסה ביד, וכאשר הוא פוגש את מאווי הוא כל כך שמח, שהוא מראה לו את פרצופו שנמצא על המגש. הפרצוף לא נשאר אדיש אף הוא ומנשק את מאווי, מה שמוריד לך 15 נקודות כוח. ניקוד הכוח חמוד מאוד ונותן הרגשה ששווה להמשיך ושאתה משחק כדי ליהנות ולא כדי לסבול. יש שלוש פסילות, וכל פסילה מחולקת לד = 0 נקודות קטנות שיורדות על כל הנהו ה = מצוין 07 טוב מאד - 06 טוב 6 בינוני ר) רע > מאווי, בן דודו של דונלד דאק, יוצא בחטות דיטני להרבתקאה מטוכנת, כשלצידו עומדות עותי חיבושיות שימושיות בליוחד מגע עם חיפושיות לא ידידותיות, תנינים למיניהם, שדים ושאר חיות לילה בעלות חזות לא נעימה. רזוכוציה מעצבנת כמו ב"ספר הג'ונגל', מו[ מחסשמהגת ושאר משחקי הפלטפורמה, גם כאן יש מאפיינים קלאסיים: בונוסי כוח, בונוסי'פסילות וסמלי ראש ברווז, שבהם נשמר המקום האחרון שאליו הגעת במשחק. בפסילה הבאה תתחיל משם. המשחק מאופיין בקפיצות רבות, יריות וזריזות ידיים. צריך לקפוץ מסלע לסלע כשמתחת שורצים תנינים, לטפס על חבלים ולירות תוך כדי הטיפוס. משחק פלטפורמה קלאסי. המשחק רץ תחת חלונות 95 (מערכת הפעלה שאין לי חיבה מיוחדת אליה), בחלון או על מסך מלא. הוא רץ במהירות סבירה, רק חבל שהרזולוציה נמוכה יחסית - 200א320% (אולי משיקולי מהירות). "מאווי" מגיע על תקליטור וכל המוזיקה במשחק מנוגנת מן הסי.די. האפקטים במשחק חביבים וכוללים צרחות למיניהן, ו רוח נושבת וצחוקים אפלים של האויבים. ₪ / גראפיקה - 80. מושקעת נורא, אבל למה רק 200א320? סאונד - 90. טוב, מוזיקה מהממת מהסי.די. שליטה - 90. טובה ומדויקת. אם תיפסל, זו רק אשמתך. אורך חיים - 80. משחק לחודש או חודש וחצי. | 50300 016 חו !וה וט .6 6 ה6ש5 מהסטקם 6 כזה שיצר סטנדרטים חדשים כְּשִיצא, וזמן ההתיישנות שלו היה ארוך במיוחד. משחקים מקסוג הזה הם וזש אטא! 6אטכ] , 6א4ט2) , וססכ],. וכולנו ממשיכים להזכיר אותם בכל הזדמנות ולהשוות אליהם ,כל משחק שיוצא. עכשיו נראת לי שהולכת ונוצרת כאן קלאסיקה חדשה, ששמה 5א. עוד לא הספקתי לנקות את הרובה קצוץ הקנה שלי מאבק השריפה, והדם וווי הפיקסלים האדומים עוד לא יבש, אבל אני בטוח שהמשחק הזה השכיח ממני את כל מה שידעתי עד כה על משחקי פעולה. | 1 0 בינה באופן כללי אפשר לומד. שהוא שורה ל"וחסטכ] בראש, שוחט את 6אט מאחור וטובח את 6 בצרור יריות עז. ועכשיו לשאלה עקרונית: לא נמאס לכם לירות במפלצות טיפשות ובשאר אויבים שרק מתנפלים עליכם ובעצם מבצעים יפה יפה את האלגוריתם שהכתיב להם המתכנת? אם נמאס לכם, הרי שב-5א הושקעו מחשבה ופיתוח בהענקת התנהגות מבוססת-בינה מלאכותית ליצורים השונים, מה שמבטיח לכם המון אקשן, מתח וכיף מסוג חדש. השחקן מתחיל את המשחק בבחירת מספר שחקנים שנגדם יתמודד (מתוך רשימה של 60 שתקנים). לכל יריב יש דרגה, ועל ידי הבסתו, דרגת השחקן עולהָ - כאשר הפרטים על הצלחותיו נשמתים: במעין "כרטוס הרג" שבו מתועדות כל הרציחות, השחיטות והשפיכות של שחקני היריב. כמובן שאת כרטיס ההרג שלך אתה יכול לשמור כקובץ ולחָמשיך לשוזק במחשב של חבר למשל. אם אתם מודאגים שמספר השחקנים לא וספיק לכם, תפסיקו מיד: 60 שחקנים שונים לא רק מתבחינה הגראפית, אלא גם מהבחינה השכלית, |בת תיה (חמודי, אמרתי לך לא לירות בין שתיים לארבע..), ואפילו ברמה רפואית ומכנית שונה. . הרבה משחקים זכו 5 של "מִשחק קלאסי", אלימות בלי עכבות המסכים בנויים בצורה מצוינת: כיוון שלכל אחת מהדמויות יש יכולות שונות, בכל מסך באים לידי ביטוי החסרונות והיתרונות של כל שחקן יריב. לכן, יש חוכמה רבה בבחירת מסכים שהווקא יפגינו את החולשות של אותה דמות, כמו לדוגמה: דמות שרצה בצורה איטית יחסית, "ישתלם" לכם לכסח בשטח מלחמה פתוח, שבו | ישה ו ממנה בקלות, ובעוד היא משתרכת | מאחור אתם תוכלו כבר להתארגן, לסדר את הנשק ולבצע גיחה נוספת. למשחק נבנו עד כה 20 אזורי לא נמפאם לכם כבר לדבר על מלשחקים "סט''ל והסספ" או "סט"ל 06גט0"? אם כן, עכעיו אבעשר להתחיל לדבר על משחקים "סטי'ל 6א" ץ משחק שונים, כשלכל מסך פרטים ייחודיות משלו, כמו למשל סוגים שונים של מלכודות. בחלק מהמסכים יש<אפילו אובייקטים שניתן לקחת, או לבצע איתם מַשחו. מה שבטוח הוא שכל שטחי המשחק ו[ מספיק כדי לאפשר לשחקן לרוץ, ואפילו להתחבא [מאוציו בשלל מקומות'/מִסתור. כמובן שניתן לאסוף מגופות יריביכם את 0 4 ו בהמשך הדרך ובמסכים הבאים. יש מבחר מצוין של כלי נשק - אקדחים, רובי קנה, רובה"שרשרת (אפילו רואים את הקליעים עפי אלמנט גראפי | ליק), טילים מונחי חום, פצצו רדיואקטיביות וא , מומלץ להפעיל בש תנו למחשב להשתלט הגראפיקה, כאמור טובה מאוָד - למרות שנכון לעכשיו, המנוע הגראפי בנוי לרזולוציה 6 נמוכה, בכל זאת, חברת א יצרָנית. המשחק, : מבטיחה. לנו שאוטוטו . יהיה למשחק מנוע | שיעבוד טוב יותר ברזולוציה גבוהה, יחד עם רמת ביצועים כבדה. כמובן שיתאפשר משחק ברשת, ואם תרצו להפסיק לזמן מה, כדי לענות לטלפון או סתם ללכת לטייל בלי לכבות את המחשב, . כל שעליכם לעשות הוא להפעיל את אופציית "זסצס-186", שתגרום למחשב להשתלט על דמות | השחקן שלכם ולשחק במקומכם, כך שאתם יכולים לעשות מה שבראש שלכם. בקיצור, מובטח לכם משחק אקשן חם, שאולי יטביע חותם חדש בעולם משחקי הזפג. מהיום אל תאמרו עוד: "סטייל וחססס". אימרו: "סטייל 5א", וינוח וסט על משכבו בשלום. ₪ גראפיקה - 95. פיצוצית תרתי משמע. סאונד - 95. טוב מאוד, אחלה קצביות ואפקטים. שליטה - 95. שום חידוש מיוחד - כמו שהכרנו. אורך חיים - 99. כשתשחקו תבינו למה. מצוין טוב מאד- 6 טוב בינוני רע | = 8 - | -| אוה אם יש פן הגור שעוד פא התחבר ל |/ם|ב| יש חגר *ר הומו! כל אה שאתה צוין לצשות ה לחגו חבר 5 %|4/₪|3| יש ואתה אקבף השחק אחשג כחתנה, ליהרן המזבים המוביל ביטראל. עובדה, ...ו ור - . 4 7 . . 2 ₪ מ ₪ ו ו או או או או מו מו או או מו מו או או או אק לכבוד: "כ.פ. עיתונות ותקשורת בע"מ ", דרך בן-צבי 8 4 תל-אביב 68104 כן, אני מעוניין//ת להצטרף כמנוי לירחון "זומביט" לשנה שלמה (12 גליונות) במבצע "חבר מביא חבר" ב-225 ש"ח ובחמישה תשלומים שווים ולקבל גם התחברות חינם לאינטרנט ל-48 שעות שנתיות. פרטי המנו': שם פרטי ----------- שם משפחה וו לדה 77 - 2200-כ ו אני מעדיף א באופן הבא: !! 5 המחאות המצ"ב על סך 5 שקלים כל אחת. | | אני מעדיף/ה לשלם באמצעות כרטיס האשראי שלי. -- סוג הכרטיס (סמן/י איקס) [] ויזה || ישראכוט !| דיינרס מספר תיז: [ |[ ][ ]1 זר ]1 ו 1 ו[ ו | מספר הבוסי [ 1 ]| ]ה |[ ]ךז[ ]| |[ זר ו[ ]1 |[ 1 ו וו ו שמ רל הכרם ---=----- ב ג | | בוו ק .211 == שם החבר הממליץ- ----- / 2 ₪] מספר מנוי בזומביט --------- : כתובת הממליץ (למשלוח משחק המחשב מתנה) <-<---- : 1 ₪ - - מו מירוץ ההישרדור במשחק ההמעוך 7 עפזס הסווסטזו65ם המנצח הוא לא זה שיגיע ראשון אל קו הגמר בימים אלה כבר קשה למצוא בשוק משחק ממש מקורי. עסזטכ] הסווטותו6 היה אחד כזה, שהביא רעיון חדש לגמרי: מכוניות שאינן מתחרות על המקום הראשון, אלא על מי ימות אחרון. עכשיו, לכבוד בואו של סנטה קלאוס, החליטה 0888ח2ץ6 לזרוק לנו את 2 עטז6 חסווטותוג6ס. בשנה שעברה הופתעתי לגמרי מהרעיון הגאוני של 0588ח8ש6: משחק שבו מוכנסות 20 מכוניות לתוך קולוסאום המכונה "הקערה", ומתחרות מי ייצא חי. איך נותנים נקודות לדבר כזה? פשוט מאוד: אם סתם תתנגשו במכונית, תגרמו נזק למכונית שלכם ולמכונית הקורבן, ולכן אין טעם לתת נקודות, כי הנזק הדדי. אם תתנגשו במכונית ותגרמו לה להסתובב במקום סיבוב של 90 מעלות, תקבלו חמש נקודות. כל התנגשות שתניב סיבוב של 180 מעלות תיתן עשר נקודות, ואילו מכה שתסובב את היריב סיבוב של 360 מעלות תזכה אתכם ב"20 נקודות ובקללה עסיסית מקורבן ההתנגשות. הרעיון עצמו היה מקורי ויפה, ולכן החליטה חברת 980056 להשקיע בו כהלכה ונתנה בו גראפיקת תלת מימד משובחת וסאונד הולם. בשביל לא לבאס את אוהבי מירוצי המכוניות המסורתיים, הוסיפו למשחק שלושה מסלולים רגילים למירוץ רגיל (ומשעמם). עונש, ואחר נך פרסים ראתה 800848 שכתבתי עליהם ביקורת טובה, והחליטה ליצור המשך. התקשרו ושאלו אותי: מתי להוציא אותו? "לקראת כריסמס", עניתי. וכך הגענו לרגע הזה, ו27 עפז6כ] חסווסנתו6, משחק שאישית ציפיתי לו מאוד, נמצא בידי. במשחק החדש אנו מקבלים קודם עונש, ואחר כך פרסים. העונש הוא שהמשחק רץ תחת 95 8אס6ח/, מערכת הענישה מבית מיקרוסופט, שיתרונותיה מתגמדים לעומת חסרונותיה (אבל זה משהו שאני דואג לומר בכל פעם שאני משתמש במעוכת הפעלה זאת). באגף הפרסים (חידושים) נמצא שלוש מכוניות חדשות 4 09 צבועות ממש ממש יפה, שמגיעות למהירויות גבוהות ממקבילותיהן ב-1פ. המכוניות לא יכולות לנסוע בחלל הריק, ולכן הוסיפו לנו ארבעה איצטדיוני הרס, עם מקפצות ושלל צעצועים חדשים להשתעשע בהם. כל אלה הם דברים צפויים במשחק המשן, אבל מה שהפתיע אותי הוא אופן המשחק עצמו, שצויד בתוספות רבות שאינן מורגשות בהתחלה אבל פתאום צצות כמו הפתעות קטנות ונעימות במהלך המשחק. = מצוין | טוב מאד | טוב בינוני רע אופציה לוזראקות המשחק מתחיל כאשר כל המכוניות מסודרות במעגל ופניהן למרכז הזירה. כאשר נשמעת יריית הפתיחה שועטות כל המכוניות למרכז בבת אחת, והתוצאה היא התנגשות המונית! אם במשחק הראשון היתה תוצאת ההתנגשות הזאת שגרתית למדי, כלומר, בום גדול, כאן המכוניות מתחילות להתעופף באוויר הפתוח ולבצע היפוכים והתגלגלויות, מה שמקנה לכל המשחק נופך מציאותי ומהנה מאוד. הכל גם יותר גדול ויותר צבעוני ויותר אמיתי, כל בום נשמע כמו קריסת בית של ארבע קומות, והמכוניות, כך נדמה, שופצו וקיבלו צורה יותר אווירודינמית ואמיתית. השליטֶה זהה לשליטה במשחק הראשון: מעצבנת. המקשים 4 ו-2 משמשים לנסיעה קדימה ואחורה, ומקשי החיצים מכוונים את הרכב לצדדים. תוספת חדשה היא אופציה שנקראת ז0טו5 זטסט, כלומר הגה כוח שנותן הטיה קיצונית יותר של ההגה, ותוך כדי כך מגביר את הסיכוי לנעילת גלגלים, או בלשון העם, חראקה. ₪ סאונד - 90. מצוין. גראפיקה - 70. הגראפיקה גדולה מהחיים, אבל המהירות בה היא נבנית היא איטית עד מוות. שליטה = 70. מעצבנת במקצת אך ניתנת ללמידה. אורך חי"ם - 90. המשחק הזה פשוט מעורר יצר נקמה בלתי מוסבר שגורר אותך לשחק שוב. | 8 | | ו --₪"ה > קש רוהמנטי 91-ה = |7|ה, = = הצע ;| | "% . ו צ' שו אמור -- = = שו - . - | ונה הוא שוב חוזר לאור הזרקורים; לארי לאפר, הגמד הקירח והמצויר הכי סקסי בעולם משחקי המחשב. לארי עושה הפעם קאמבק עצבני ביותו, בפרק השביעי והפרובוקטיבי ביותר בסידרת משחקי עחג.1 זוט5 6זטו16 של חברת סיירה, שנקרא "81 זסי] 6צס]". יחי כפל המשמעות. הפעם חברינו החרמן יוצא להפלגת חייו כאורח על ספינת פאר היוצאת לשיט תענוגות אי שם באוקינוס השקט. וכשאני כותב "שיט תענוגות" אני מתכוון בדיוק למה שאתם חושבים שאני מתכוון כאשר מדובר-בלארי: בחורות, בחורות, ועוד בחורות, לבושות בביקינים מינימליים" ביותר ואפילו בפחות מזה, כיאה למשחק מסוג זה. המטרה, ברורה מראשו, כמובן: להגיע עם אותן בחורות לאן שצריך להגיע, כלומר, להביא אותן למצב מאוזן (בדרך כלל...), ולמצוא את האושר האולטימטיבי. על מנת להגשים את המטרות הנשגבות הנ"ל יעבור ידידנו היורם היומרני כהרגלו אינספור הרפתקאות מסמרות שיער ויתנסה באינסוף" סיטואציות מבישות. מה לעשות, ככה אנחנו אוהבים אותו, וככה הוא יישאר. הסיפור מתחיל כאשר לארי עובר לילה סוער במיוחד במיטתה של שמרה, אותה חתיכה אקזוטית שאותה פגש בסוף הפרק הקודם בסידרה. משום מה, העניינים מתחילים להתחמם שם קצת יותר מדי, ולארי מוצא עצמו קשור בחבלים לאותה מיטה, בדיוק כשהדירה מתחילה לעלות בלהבות. עסק ביש של ממש, אבל אין מה לדאוג. לאחר פעולת חילוץ נועזת, הכוללת סצינת קפיצה מדהימה שלא היתה מביישת אפילו את הריסון פורד בסרט "הנמלט", לארי מסיים את היום כשהוא משופד על קקטוס דוקרני. אל תשאלו אותי איך הוא הגיע לשם, זה קצת מסובך. לאחר שהוא מחלים מפצעיו הנפשיים והפיזיים לארי מחליט שהוא זקוק לקצת חופש ובטלה, כלומר, לחזור לשיגרה, והוא עושה את בגדול כאשר הוא עומד על סיפון ספינת האהבה, מנפנף לשלום לכל אותם חברים וחברות. שאין לו, ו'וצא לחפש את אהובת (ורצוי ‏ אהובות).-חייו בין הגלים הסוערים. לאחר שסיכמנו בקצרה את סיפור המעשה, הנה כמה פרטים חשובים ומעניינים שנוגעים לצד הטכני של המשחק: ו אל לאו, היוצר האחראי של הסידרה ואביו הרוחני של לארי, הגיע למסקנה שהרבה מאוד אנשים מתגעגעים לסגנון הישן והטוב" של הקווסטים הישנים של סיירה, שבהם השחקן צריך להקליד את הפעולות שרצה שהגיבור יבצע, וכך מגוון הפעולות האפשריות רחב הרבה יותר מזה של הקווסטים החדישים של היום, כשכפתור אחד 7 מצוין 0 של העכבר עושה את כל העבודה. מכיוון שלארי הוא משחק שמיועד- | טוב מאד ‏ 6 בעקרון למבוגרים, שהיו בסביבה | 315 0 | ביני 0 רע 27 ₪ - טו ו - | ה על הרציף כשאותם משחקים קלאסיים שלטו בשוק ומכירים את הסגנון שכבר נכחד מעל פני האדמה, לאו חש שעכשיו הזמן לנסות ולשלב בין שני הסגנונות, ויצר הכלאה מוזרה ויעילה המאפשרת ליהנות משני העולמות. העניין פועל ככה: את הדמות עדיין מנווטים עם סמן העכבר, אך כאשר מוצאים איזשהו חפץ שבו רוצים להשתמש, ניתן לפתוח חלון מהסוג החביב והמוכר, ולהקליד את הפעולה שאותה רוצים לבצע על אותו חלק.: תסכימו איתי שזה הרבה יותר מעניין ומהווה אתגר הרבה יותר גדול מאשר סתם ללחוץ עם הסמן על החפץ ולחכות לתוצאה. בנוסף, לאו שילב במשחק עוד כמה גימיקים חמודים, שבעזרתם תוכלו לשמוע את קולכם האמיתי ולראות את תמונתכם, או כל תמונה אחרת שתרצו, במקומות מסוימים, אם יש לכם הציוד הרצוי. ועוד בצד הטכני: הגראפיקה נשָאֶרה כפי שהיתה במשחק הקודם של לאו, "מסעותיו של טורין", בסגנון של סרט מצויר. הסאונד עושה את עבודתו כראוי עם שפע של גניחות ואנחות כמצופה, וכמובן, לא ניתן לשכוח את חוש ההומור המטורף והקצת סוטה של לאו, שהפעם, לדעתי, אולי חרג קצת יותר מדי מגבולות הטעם הטוב בכמה סצינות. ביחד, שלושת האלמנטים האלה ממחישים מה היה קורה אילו וולט דיסני היה עושה סרט אירוטי. בקיצור, מיקי מאוס זה לא, אבל מבוגרים ימצאו כאן בדיוק את מה שהם מחפשים, מובא בצורה המקצועית והטובה ביותר, כמו שרק סיירה יודעת לעשות כשהיא רוצה, רק חבל שהיא לא תמיד רוצה. בכל מקרה, צריך להיזהר לא להירטב, הים קצת סוער עכשיו... 0. יש על מה להסתכל... ופ. שקט שם למטה! השכנים רוצים לישון! 5 סופסוף הם למדו. כל הכבוד! - 89. די קצר, למען האמת, אבל נהנים מכל רגע. הטמו יקאמט --- 02 : וְ . | - 1 סְ /- + ,2 | | >= : . .+ . / : = | 2 . : : 5 : יְ . / ּ 5 והווו םה וו . ו 7 . ב , ורוי ופ ₪5 ץ|2680 :פסחגוווה הַפַחַחָהּנ. הוא משחק אסטרטגיה שבו אתה שכיר חרב ללמה בכ . 1 . השב ול מהמאה ה-16 ועליך לאסוף חבורה של פוחזים וחמומי מוח, להעמיס עליהם 9 9 | ציוד מלחמה ולבצע משימות שונות ומשונות בתמורה לכסף. נשמע מעניין, 5 ךףּ חף | נכון? ובכן, זה לא. פתח בחמשיר: למה אני לא רגוע? כי יצא משחק גרוע. מיד עם תחילת המשחק יצרח עליך המפקד הבכיר ויתן לך משימה חסרת הגיון. מדוע לבי קרוע? כי יצא משחק גרוע לחבורת שכירי החרב שאתה יכול לגייס יש אופי של מלפפונים חמוצים, אין להם ח 0 וצל 8 == הו וי ל ו ו ותי, ו דמנויו : ת. | ציוד משמעותי, וההזדמנויות להשיג נשק הן מעטות ו , חמשיר זה נכתב ברגעים הקשים שעברו עלי לאחר ששיחקתי (אם אפשר לקרוא לזה . אין איזה גורם מסוים שהופך את המשחק לגרוע במיוחד, אבל יש אוסף של המון כך) במשחק (אם אפשר לקרוא לזה כך) שטסטם סז פחס0ופחזטוחו של חברת חזסוו ו הזוח | . דברים קטנים ומרגיזים. למשל, הריאליזם במשחק הוא בעייתי כשזה מגיע ה - ל לתשלום: איך יכולים 6.000 דולר להספיק כדי לשלם לשמונה שכירי חרב שירוצו י המשחק משתבח בגראפיקה ירודה, בשחקנים חסרי פרופורציות ובמהירות שלא היתה ויהרגו עבורך? לעומת הגראפיקה המזוויעה, הצלילים הבוקעים מהמשחק הם , .| מביישת תחרות צבי מים למרחקים קצרים. דווקא סבירים. במשחק מסוג זה אין צורך באנימציה תלת מימדית מדהימה, 2 / לא ברור לי איך אפשר בכלל ליצור משחק כזה, שפשוט בלתי ניתן לשיחוק. כל הקשה אבל אפשר לצפות שהיא תהיה לפחות ברמה של "סינדיקט" הזכור לטוב. לכל ו מתבצעת יומיים אחרי הלחיצה, השחקנים הם בעלי ראשים גדולים במיוחד ולא משימה אפשר לבחור שכירי חרב שונים, כל אחד עם אופי משלו ואוסף משפטים מאפיין. אפשר לפתח אהדה לחלק מהדמיות, אבל לרוב הן יפעלו כרובוטים 4 מטומטמים. זוהי דוגמה קלאסית לרעיון טוב שמתקלקל בגלל ביצוע בינוני. אם - אתם קונים רק חמישה משחקים השנה, עשו לעצמכם טובה ואל תהפכו את 1 המשחק הזה לאחד מהם. ₪ 5 פ נורמליים לגילם, ואין מנוס מהשחקן שבא מולך ורומס את ישבנך לפני שתצליח לברוח. | הגירסה העברית של שם המשחק הותאמה כנראה במיוחד למדורנו: רע-גבי. ועם שם כזה, למה שבכלל יהיו לנו איזשהן ציפיות? ₪ גראפיקה - 35. חבל על הזמן. -] סאונד - 55. סביר. ] משחקיות - 70. אין אפשרות לדלג על קטעים מרגיזים, אבל הממשק די ברור. | | 9 9 / אורך חיים - 20. באתי, ראיתי, הלכתי. [> | ו = | | צמ מ לר | ו פט - 2 | | | ל | 0 /" | 6 7 פני שמונה שנים בערך היה לי משחק כדורסל, חמש על חמש, עם כל שחקני ה-ב8. "שיו ו ו / : | ו | 0 פני זמן מה, בעודי משוטט לתומי באינטרנט, נתקלתי בפרסומת מאירת עיניים 9 ף 9 ק ו ף הביצועים של כל שחקן נקבעו לפי הסטטיסטיקה שלו במציאות, הגראפיקה היתה יּ שו שי מק ה -- 8 5 | נחמדה, ויכולתי לשחק בו שעות, נגד חברים ונגד המחשב. מיקרוסופט מנסה לשחזר את | . ו ת וו " | יְ ]/ '/ בטוב טעם (כן, יש דבר כזה) חיכיתי בקוצר רוח לכל ספסוחאוסט אפשרי של המשחק, וזה בינונית, השליטה לא הגיונית, המשחק לא כיפי ואלוהים לא בא לעזור. למרות הרזולוציה 4 1 ו = לאיר לבואי. הגבוהה הגראפיקה כלל לא מרשימה: הדמויות קטנות ונקודת המבט רחוקה מהכדור. 1 מה אומר לכם, אכזבה טוטלית. המשחק כשמו כן הוא - טמטום וירטואלי. אינני יודע מה כשעוברים מהתקפה להגנה, תפקודי המקשים משתנים. המקש ששימש לזריקה לסל 1% עלה בדעת המתכנתים בשעה שעבדו עליו, אבל ברור שאפילו אם אגדיר אותו כזוועה, משמש להחלפת שחקן, המקש ששימש למסירה משמש כקפיצה. למה? לא ברור. 1 בדרך כלל, משחקי כדורסל לחמישה שחקנים בקבוצה הם איטיים, אבל המשחק הזה גם לדוגמה, באחד משלבי המשחק, השחקן ניצב על גג שמשקיף מלמעלה על הרחוב כבד (100 מגה בהארדידיסק). במקום לנסות לעשות את משחק כיפי, מיקרוסופט ראשי, ומטרתו היא לירוק על העוברים ושבים, כולל מכוניות, רוכבי אופניים, אנשים ניסתה לעשות משחק מציאותי, אבל גם עם אפשרויות אימון וסטטיסטיקה שרק עופר תמימים ואפילו.. סנאים. כדי להעניק עומק למשחק, החליטו המתכנתים ליצור כמה שלח מסוגל להתמודד איתן, המשחק נראה אקראי לחלוטין. איך בדיוק קלעתי שלשה נגד וכמה סוגים של יריקות בצבעים שונים, בהתאם לרמת הניקוד (על הוואריציות השונות דניס רודמן? תחשבו כבר בעצמכם). בקצרע - איחס. המלצה חמה: להתרחק כמו מאש. ₪ וכדרכה, מיקרוסופט ממשיכה לדבוק במוטו שלה: "אנחנו נקבע מה יהיה במחשב שלך". התקנת המשחק מעתיקה למחשב את הדרייברים של 2 אוספזום ומחקה לי את 3 או0פזוס אחרי שהתקנתי אותה פעמיים. מה יש, אי אפשר לשאול קודם? ₪ גראפיקה - ימי ה:608 בפתח. סאונד - הא הא הא (בקול של 6ַפפחו8₪). שליטה - זהירות! עשויה לגרום לנכות קשה. גראפיקה - 60. נחמדה ללפני שנתיים. אורך חיים - 60 שניות ולמחוק!ו סאונד - 70. נסיון נחמד לחקות שדרי אן.בי.איי. שליטה - 50. החלפת מקשים בין התקפה להגנה. אורך חיים - 20. שניים וחצי משחקים. | = ו 1 [ 7 ג / 6 31 , ש 2 יי 1 " ג 5 - 6 : שו ו ₪ 5 . שי / א > ששו רע שי ב ל ברב = 2 מס קודים ל"116 ז46: מי שמתחשק לו חיים קלים, יכתוב 5691 (מימין. לשמאל). שימו לב שהמתכנתים שתלו באג, וניתן להקיש את הקוד רק חמש פעמים. : משעמם לכם? כדי להוסיף קצת לאווירה הקישו א ]אאא 5 שלש פעמים. הקפידו על אותיות גדולות; "> לחצו 5:0 ובאותו זמן 421, הלבט תוספת כסף. היזהרו לא להשתמש בו פעם אחת יותר מדי... קודים 7" סחהותס 6 6וחוז: הקודים הבאים, שנותנים את האפשרות לקפץ בחדווה ובגיל לכל עולם שיתחשק לכם, הם לרמה הנורמלית: האימפריה הרומית .481 /.0151) | ימי הבינים ביפן 005 צ א ימי הבינים באירופה 22 2590)א תקופת הכיבוש של הספרדים 0000ת11א ג המערב הפרוע 816% | מלחמות העולם 10%80. זצ העתיד סחז יץ. זה מעבר לזמן אמג .]שם צ קודים ?ל "6וחסנסז66א: לפני כל קוד יש להקיש 7 ותיפתח תיבת שיחה שבה יש להקיש את הקוד. הקישו זטפו[ג6א6: וחיסכו לעצמכם חיפוש ארוך ומייגע של כלי נשק. הקישו אטסו!591 וגם החיפוש אחר תחמושת יגיע לסיצו עד הפעם הבאה. | אם אתם רוצים לחסוך לעצמכם גם את הפעם הבאה, הקישו סומוחה קתו סחטזטי6ח. הקישו 6504198 ס66וטוט כדי לקבל-את כל הנ"ל בבת אחת. עזסטטטזו: יתן לכם את כל הציוד הדרוש עד הפנסיה. הקישו אס!!האו3 אד אסז[1ה/ו5ח06ג!חט ולא תראו יותר תחנות דלק בחיים. ג ימלא את כוח המגינים. להקיש זטוו6פזסקו זה תמיד טוב. כדי להיות בלתי פגיעים הקישו והפוא. וזש יתן לכם את דגל הארינה ובעזרת. |סוסמג6 תוכלו לכבוש אותה. הקישו 006ז80ע0ה6זוג וכל הארינות יהיו גלויות. כדי להיפטר מהיריבים הקישו השסוזהגּ. ולבסוף, אשמח אם מישהו שידוע לו מה >וטמסטסט עושה יודיע לי על כך. רמזים ל-4ססו8 ]0 ששוס; = 1. תן לליצן את מספר הטלפון שלך, אתה לא יכול לדעת מתי זה ישתלם. | 2. חפש אף של ליצן. 3. נסה להראות את התמונה למספר הרב ביותר של = אנשים שתוכל. 4. אנשים נוטים להשאיר חפצים כמו תעודות זהות | בכיס המכנסיים. 5. בעזְרֶת תעודת זהות תוכל 1 למישהו אחר, וכך להוציא את חפציו מהכספת, למשל. 6. אם אינך רוצה שתפץ כלשהו יתגלה, עליך להיפטר ממנו זמנית ואחר כך לחזור ולקחת אותו. 7.. לפלסטר. יש שימושים . רבים. לכסות. בורות, . | למשל. | 8. אם תלבש מעיל רופאים, תוכל להתחזות לרופא. 9. כדי להסיח את דעתו של השומר, פתח את החלון ואחר כך התחבא. 0. חור בקיר יכול לשמש כפתח הצצה מצוין. 1ד. במשחק השחמט אפשר להציב את הלבנים רק בטור האמצעי, 2 נקה את הפסלון השבור בעזרת המטלית. רק כך = תוכל למכול אותו. 3. לא בריא לשקר לקהאן. 4. אפשר לחרוט על סבון בעזרת מפתחות. 5. אפשר גם לשכפל מפתח בעזרת סבון. צ'יטים ל מח00צז6פ/66-6זסוקחו155: = כדי להשתמש בצ'יטים יש לערוך את הקובץ ותו והזסו63. הוסיפו אחת מהשורות הבאות בשורה חדשה, ותפריט חדש יופיע כשתאתחלו את המשחק. הוסיפו פחוא 6ט 10 6ססש וו כדי לקבל עוד קרדיטים. הוסיפו 6וו |גטו וכך תוכלו לתקן את הטיסות. עסמה עוסזט יאפשר לכם לעלות בדרגה; הוס?פו 6זסוח 6וחז80 שמ וש וכך תוכלו לרכוש את כל ה"הרסים". צ'יטים ל אזג 6וח6חז: עידו זק שלח את הקודים הבאים. כדי 0 קיראו ללמ ה זסו] כ"טותההאטום. הקישו 1-6ו6 כדי לקבל עוד כסף: הקישו 5-2 כדי לקבל את כל האופציות: של השירותים והעצים. 2 יתן לכם את כל האופציות של החנויות. הקישו 1-2 ותוכלו לבנות את כל המתקנים. אם יש לכם הערות, תוספות, טיפים חדשים וכו", ניתן לכתוב ל-|ו18א-5 שלי: | ושח הסוצועז6ח והות ה)ו ₪ וס לוי 0 6 66 6 ו 68 טסט טא 0₪6) יג אפ 66 00 )לשו 40066 שש שא 6 או |ו0,060 01 60 16 טסט 4 000 0000 101.08 ותוטצט 66 ₪ 000% 06 41 6 ששא 66 00 םסש 66 שת)ט6 +46 66 1 לשט,ט שא 06 60626 ₪16 ₪00 64 |טססט ,066 שא 06 2 א "46 טש6 | שש 066 |6ססט שא 466 :6000 םא 606 שא טשס) 0606 0 06 0001 6 6001 וט ₪ 060 ₪ שא 0 ישש 40624 ₪16 שא שס 040 601 61 ילוט ₪ 0 שא 61 | וש 66 6 61 טסוש או 004 00 שא וש סש 264 שא טשס 27 |טסם שש ₪000 שא 0 64 ₪ סוס 6 אוט שש 'אא 060 0006ס םא6 וסט שא )₪ 60 אא וסט 462 60 ם6ספסט )וא טא א 9 טס 00 ₪ 004 604 4-0 לו םיתותןסכ[טנווה 6[טטון .6 6 9 |סם 06 ₪042 66 )₪ = א)ש ןס וא 1060 1 6656 1 6 00066 06 06% 66 6סא 60606₪ 0.00 00 20008 ש) וטאש לוט 11 6 טטתפטןכהוצ. 6 61 "0 ₪001 66 610₪ם >וכןןפוכ שא וטסט סש 406 16 שצוא או0 שוכ סן [טטןווטטוו.₪ שא אתוט 'ם וטבסט 164 שא טסא)וט 66 60| 066 ₪1 ₪000 אסטט שא 4 שט ו א 615 ₪000 66 זאש שא ₪ שוח ₪6 ₪062 06 אא שא 06 600 646000 6166006 06 0 1,000 06 +01 ₪ וטא ₪ 0 ₪ ססם 600 טק א6ם או ₪64 שלש 666 61 ₪606 6סאא ₪ שא ₪041 |,סש |זא שטאם סש ש)וסט ם50) שו60א₪ ₪ ₪600 סיט שם 00664 61 /6או06 466 >וקןןפנכג, 0 א :060 6646 00 וש 0 .ם שטא א 0 ו 8 טשינ ג ונ | וא 06 ₪ מא קנטוס לו שא 006 ₪ 60 ₪060 ש0\ 06 6066 6ושצט טא 65 סט ₪ 6 ם6סש וצו ₪4 טאתסט שא 460 0014/06 010 קוו ט שא 66 00 שא טטס 66 'א.6 60666 שצוא ם614 6א א 6טט טא 6000 טא)טט אא ",60.68 6,סשט שא וט ם6סט 00 64600 טא\ טטא םא 086ש 06ו 6806 ש66ט0 )סש שא 041 "וכטןווה 00ככנ* הסנכוה כטנוט' ]בול קנחה' [טאר 000טו :םאס םוז₪2 שא ₪ סטיק 6.000% 41 ₪ קנסטס כו שא 04 שש00 )וטא 60006 ₪660 6% ₪0 42 0600 0 ומכ 66 6סא!) 'כטנהסג מטז, 6 61 יקנסטט כו0.₪ נוא 001) א 6 ₪60 )אש שא טט6 מצפ 06 טחטט 6000 6 ,אש ם)סבט שא 4 וסט +סם שא 006) ףכ אה0) ט6.א ₪6 6 60 06 0)סש וס טשס 660 ואו נספן-6 61 סט שא א46) וש )ואס בוח שא 40 שחס6טט. 6 םאש וא )א ןגס > טוהןכן[חף. 6 61 וסט ₪641 ₪66 צוס סט שא א00 -06 אש ווצט 1 טס ₪00 סט ₪ שצא ₪60 41 וט 'אאסז סט פא הסט א6 שש00 1 )| קפטוטט5 ]6 שא 66 'שהטס שא טס ₪000 6ב 106 שא ₪04 "טמא סט שא אאוט םשסט צטווט 00₪ שא ₪4 00 65 סט |ואטס בוש שא 06 ששוא או6 סט שא 06 /זש |אט שא טס 600 6 60₪ו600א₪ 0)66ס שוטט שא 006 ₪640 שא 66 06ב 20 06 6₪ 6 שסחאטס 6 שא אא "₪006 שא םוט שא 'שאט שא חס אחוטו טש ₪004 שא 06 ₪64 שא 4 000 א 06 6 6 2 %. . 8 , , *ך :קמ 424.2 66 סט שא .6 00 ₪0 6 6)6זסט טא סה = ,6 ו וסט וא 06 שא 0 006 06 טוט 6000 = 2 "10 0 %ן10' 108 ןוה כו סג :1 קש[ט 0800, .6 םאס וו שא . 0 .6 וצ טוא א.0 סט שא 06 6006 00ט סט > שא ₪41 צסכחנסק סטנטוקטנ,6 ב 606604 7117 ₪06 שא 0 | 6114 ל טס 6166 ם₪00 9%. ל שוגו טס וטוט | טס66 066 שא)וש אא 6סחטט שא 6) וש 6סחטט |א טא ] טש סט שא 06 סקטה 6.0 61 יש אסט טא ט0 טוא ונ אאא 00040 1 60 סט 66 ₪606 שא ב:₪ 6 קט 6 1 שו שסטהןטכוחנוטה ש[טטן. 6 000)ט ואט שא 61 ל שו .600 | שש 08 ם)6וטט 64 61 "6 ושכנ ןס !סהנוטן | שא א שאו את) וש סט 18 000 ₪ חצכק ג 6 6 ו | (ם00ט 61 | אס ₪6 - [₪]) ש000460 ם)אפצט 6 שא 06 ש00 65 ו | אוט 0004 ואט שטש6ס שא שא טכ וסנ וסטפכ כ | 61 006אט 66 שא וטוא 6 ם) וו טא 6604 הסט םס ו | ₪1 ואט צשטטסם שא אאוט שו 61 וג 06 ₪00 טא ]|| 1 טנס 06 שש שא ט6שט 06 סוט שא טשס | ₪06 06 ם,66)0 000 04 וופט 6א 6 'םו0ו6ש ו | 616 6006 ם)0וט ונוט שא וו 0 66 טש - [א] = וס 0 גוא 6 ₪4 ו וט 6 ו צא ו ]| | א ו 000 6 סט סט בא ו 6 ] 06 ם6ט ₪ 65 - [6 ₪] "₪0 06 604 א 0 - | ו | [₪₪₪] ש6)שטט ם6א6 61 'ם)ש6סט 06 6166 6 וסט - ו | [)]) :06400 60044 61 שם טסא 0600606 ₪060 שא 06 :0 וו | ₪1 שא סט 6 ,₪ 0004 שא סט וח 66 סש 66 640 60 טוט שא סט לו וסט טא 66 0 ,א066 60)סט שא אאוט) 0/0001 ₪06 60041 61 שא2)וט 60 שא- 06 סש .6 ₪ שעוא או6 באש צ ] לש שא 66 "7117 062 66 00 6שסט טא 06 0 א 5 שש 06 ₪ שא טשט) ₪00 שש - 66)) = 0 6 6604 686א זככק פושטפסט-6 ₪066 שם0 אהס || א ?ו 60 61 טסוט שא 0 - [₪] שם6 שא 1 טסוט שא ₪0 - []) ₪604 ₪6 טא 6₪ םסק א שא עס שט שא ₪04 )טוח ה 000080 ₪6 06 ₪66 ₪0604 שא 'םש6ס0 וט שא 06 ₪ טא 6 - [₪] :60,060 ₪ שום סצחש - [6] )וס שא 64 - ]2 )וט שא 66 66 שח 066 6006 אא ט "0 06 0006 שו א 65 שאאסט ,₪66 שא |טס) ט,וט טא א שאחסט ,00 = שא סש ,1 שא שס)אסט שא 6 צאט ב 06 6 טא ו | ששם ,זט טא 06 חטש |שא- 16 טא טש6. 00 שוטצססט. ו שא 06 שו 06 6 ₪0 ₪06 06 )000 סא שא 0 - ] ישוש ₪4 61 ט שאסט שא 106 חא טסט 1606 שא . 0 )סט 100 שא ₪ טסט 6 00 )סט שא 0 -- . [6] ")6 0004 06 6אוסט שא 6 - ]]) שצוא א ופ ו 8 2 1 וטוא 600 ש0)סט ₪ חס 0066 הסט ונכ = [06] "אקטוונב | = [0] 'ןטזן = [)] ו = [6] יושפכף = [)] כ = ]₪[‏ 000 | שג שצוא0 שוסט |ש שא סש טש וש שא ₪ אסא | אא ₪ סא ₪ שווטא 104 6 םס שו 1% 66 0 או 04664 ש66 040 או 0 טשסס/ן ו | קגזעים של | טלאן ,| בחודש שעבר הצגוו כאן , עולם חדש בום טלאן. הבעם נכיר מקרוב שני גזעים, המינוטאורים והאלבים, החיים בעולם התחחתון ובעולם העליון של טלאן בטלאן נבראו 42 גזעים (אחד עבור כל גשר), ומתוכם רק שבעה שרדו את שלושת הימים הראשונים (ביום הראשון הם נבראו, ביום השני הם אכלו, וביום השלישי השתמשו בהם ככריות אוויר). ועכשיו ברצינות: כמו האל גאר, החליטו גם האלים האחרים לברוא להם גזעים שיעבדו עבורם ויעצימו את כוחם (ויוום אחד אולי, במקרה, ממש במקרה, בלי שום כוונות זדון, < משחק? תפקיחים " ישתלטו בשבילם על טלאן). לפני שממשיכים, חשוב להסביר שטלאן מחולק לשני עולמות גיאוגרפיים שונים - העליון והתחתון. דמיינו שהעולם העליון הוא מעין קליפה, יבשת ענקית אם תרצו, שמרחפת באופן קבוע מסביב לעולם התחתון (שהוא בעצם הכוכב). בקליפה הזו יש כמה קרעים שדרכם ניתן לעבור/ליפול לעולם התחתון (עוד פירוט בנושא בכתבה הבאה). נוודים מתנחלים ועכשיו אל הגזעים: חמישה מתוך שבעת הגזעים בטלאן קנימים בעולם העליון: האלפים, המינוטאורים, הקנטורים, הננסים והלנתארים. בעולם התחתון של טלאן יש שני גזעים נוספים: הגמדים והגשראן - אנשי הלטאה. המינוטאורים/אנשי השור - זהו הגזע הראשון שנברא בטלאן על ידי גאר, כדי לאפשר לו להשתלט על טלאן. אי לכך, המינוטאורים הם מהגזעים המפותחים ביותר בטלאן. מראם החיצוני הוא כשל אדם שרירי במיוחד ורחב כתפיים, פניהם הם פני אדם חייתי, ועל ראשם קרניים. ניתן להבדיל בין הזכרים לנקבות על ידי מבנה האגן והחזה (לנקבות חזה אשה אנושי), בנוסף, הקרניים של הזכרים קרובות זו לזו יותר מאלו של הנקבות. התפתחות התובות המעוטאווית - בתתילת דרכם היו המינוטאורים נוודים, הם נדדו בשני העולמות של טלאן, בלי שיידעו בעולם האחד על קיומו של האחר. הם מיפו את טלאן מקצה עד קצה ולמדו את סודות הניווט והקריאה בכוכבים, ובשלב מסוים החלו ליצור מבנה חברתי מאורגן יותר. המשפחות התלכדו לשבטים, השבטים התלכדו והקימו ערים וכך התפתחה תרבות שלמה. המינוטאורים למדו את סודות המדע ובהנחייתו של גאר החלו לנצל את שתי המתנות שנתן להם: השמש והאש. הם פיתחו טכנולוגיה פרימיטיבית שפעלה על אנרגיות סולריות ואנרגיית חום שהפיקו מהאש. בהמשך למדו גם לרסן את הקיטור, אם כי בצורה גסה למדי, והמשיכו להתעמק בסוגיות מדעיות. כשהחלו להופיע בטלאן גזעים נוספים, המינוטאורים עקבו אחר התפתחותם וניסו לנווט אותה כך שתתאים לצורכיהם, אך כל אחד מהאלים שמר על עמו, ורובם, שראו בגאר יריב, הורו לעמיהם לתקוף את עמו של גאר. המינוטאורים לא יכלו לעמוד בהתקפות ההמוניות עליהם. יחס הכוחות נטה בצורה חדה לרעתם, הערים הקטנות התמוטטו ורק הערים הגדולות והמרכזיות שרדו. המינוטאורים חזרו אל התרבות הקדומה שלהם, וו ד 4 מוזר בין שלטון צבאי ושלטון דמוקרטי (עוד על תרבות של מלחמה, אבל הם הפסיקו לחיות כנוודים. הם הקימו ערי ענק, ורק הטובים ביותר הורשו להמשיך ולעסוק במדע. השאר חיו את חייהם כלוחמים. השלטון בערי המינוטאורים הפך לעירוב השלטון בגליונות הבאים), והם הפכו לעם של לוחמים, עם תרבות וידע מדעי עצומים שהפכו אותם לגזע החזק ביותר בעולם העליון של טלאן. חיים קטים בעולם התחתון בעולם התחתון של טלאן ההתפתחויות היו שונות. המינוטאורים הקימו את ערי הענק שלהם, אך לא ניסו כלל להשפיע על התפתחות הגזעים האחרים. האקלים בעולם התחתון היה קשה יותר - מדבריות, יערות עד, הרים אדירים, ביצות ענק שבהן ישבו רק אנשי הלטאה המתבודדים, וכמובן, מדבריות הקרח. ההתמודדות עם קשיי הקיום לא השאירה לאף אחד מהגזעים זמן להתעסק במלחמה רצינית בגזע אחר, והמלחמות היו קטנות ומקומיות. תרבות המינוטאורים התפתחה באסכולות. אסכולת האש (שעסקה בפיתוח ומימוש של שימושי האש), אסכולת המלומדים (חוקרים), אסכולת המלחמה (צבא לוחמים), אסכולת הסוחרים ועוד. שברירייס וחזקים האלפים - כשראתה ליר, מלכת הרוח ושליטת השמים, את מעשיו של גאר, החליטה גם היא (יחד עם שאר האלים) לברוא לה עם משלה: האלפים. זה היה הגזע הראשון שבראה ליר, והוא גזע קליל וחינני, שברירי למראית עין, אך מי שיפול באשליה זו עלול לגלות שהם הם קטלניים למדי. לאלפים יש ברוב המקרים שיער בהיר ועיניים בהירות (כחולות או ירוקות), והם רזים ומבנה גופס צר. למרות זאת, הם יכולים להיות חזקים למדי. התפתחות התרבות - האלפים היו עם נודד מאז ומעולם. לא ניתן לראות שינוי רב במבנה החברתי שלהם, אך התפתחות התרבות שלהם היא מרתקת. נדידת האלפים נעשתה תמיד בשבטים, כשלכל שבט היררכיה פנימית משלו. בתחילת דרכם הם היו נוודים פשוטים, אך בהמשך הם ל אומנויות רבות, בעיקר סיור וניווט. כשחלפו השנים והאלפים החלו למל גזעים נוספים הם נאלצו ללמוד, בעל כורחם, את אומנויות המלחמה (כמעט לא ידוע על מלחמות בין בני אותו גזע, לפחות לא בימיו הראשונים של טלאן, לפני פילוג הגמדים. עוד פרטים בגליונות הבאים). האלפים התמחו בעיקר באומנויות הסיוף והקשת, ופיתחו גם תחומים אחרים, כגון פילוסופיה, מוזיקה, ספרות ועוד. = אמו יעשמוו ' ו 4 0 א 7% אין השפעה לקסמיט מערכת השלטון וההיררכיה בשבטי האלפים היא פשוטה למדי. בכל שבט יש קבוצה שבה חברים מספר מצומצם של אלפים, בדרך כלל נציג אחד מכל חמולה, או בשבטים קטנים יותר, נציג אחד מכל משפחה. בראש קבוצה זו עומד ראש השבט. לראש השבט זכות וטו על החלטות הקבוצה, בתנאי שיש לו עוד שני תומכים לפחות. בעולם התחתון התפתחה תרבות האלפים בצורה שונה למדי. מכיוון שהעולם הזה היה מאוכלס במפלצות והוא גם קטן יותר, הם נאלצו ללמוד את אומנות המלחמה כבר בתחילת דרכם. רוב השבטים הפסיקו לנדוד בכל רחבי העולם ונדדו רק ביערות העד ובמדבריות החול והקרח. חלק קטן מהם אף התיישב במקוס קבע. האלפים בעולם התחתון פראים יותר מאחיהם בעולם העליון, ולא פיתחו את האמנות היפה באותה מידה שבה פיתחו אותה האלפים בעולם העליון. כל האלפים (בשני העולמות של טלאן) קיבלו חסינות גבוהה לקסם. יש להם סיכויי של כאחוז אחד לכל שנת חיים החל מגיל 0, עד למקסימום של 80 אחוזים, לא להיות מושפעים כלל מקסמים והתקפות מנטליות. כמו כן, לא ניתן להרדימם או להקסימם בקסמים שלא יועדו במיוחד לאלפים בלבד. על הגזעים הנוספים בטלאן אמשיך לפרט בגליון הבא. אם יש לכם רעיונות, בקשות, הערות או תגובות, אתם מוזמנים לכתוב ל- וח וח8ו12653סמושוחט (באנגלית בלבד). (ותודה לאודי מקורי על עזרתו). ₪ | | - רל ל = | שיט קאייקים בנהר העסקים | השמש זורחת, עסקים קטנים נמנעים לפעמים מהתקנת רעשת מחעובים מקולית בגלל העלויות הגבוהות וחוטר כוח אדם מיומן להפעלת המערכת. אּעְגא, מערכת הבעלה חדשה של נובל, מנטה לתמום את השוק הזה ]ברת נובל מזוהה כיום כסטנדרט לרשתות תקשורת מקומיות ומרחביות לעסקים גדולים עד בינוניים, בעיקר בזכות מערכת ההפעלה החדשנית 6גושאגזוח!, | המבוססת על מערך ה-8שא, המאפשר ניהול קל של רשתות בסדרי גודל כאלה. בשוק הקטן יותר של רשתות תקשורת המיועדות לכעשרה עד 25 משתמשים קיימות המון אופציות למשתמשים. חלקן מבוססות על מערכות ההפעלה שנועדו לרשתות גדולות יותר, ולכן מצריכות גם כוח אדם טכני מיומן - משאב שלא קיים תמיד בבתי עסק קטנים. אופציה נוספת היא שימוש ברשתות פשוטות יותר, מסוג זשטק סו זטטק, המספקות פתרונות חלקיים בלבד, ויציבותן מוטלת | ןי בספק. מבדיקה שערכה חברת 106 עולה כי כ"90 | אחוזים מבתי העסק בעולם מעסיקים פחות מ507 | משתמשים, ולכן מי שיצליח להציע פתרונות טובים 00777 לשוק הזה יוכל לעשות קופה נאה ביותר. נובל החליטה לפתח מערכת הפעלה שתבוסס על : | המערכת הקיימת, שתיתן בעיקר פתרונות שיתאימו לבתי עסק קטנים, הזקוקים למיחשוב רשתי פשוט, קל | לניהול ויעיל. מערכת ההפעלה החדשה נקראת בשם || הקוד אגּעְגּא, והיא תשווק לציבור הרחב בתחילת שנת ּ 7 || בלי מחלות ילדות במסגרת עבודתי כסמנכ"ל טכני בקומ"ליין, מרכז || התמיכה הרשמי של נובל בישראל, קיבלתי לידי עותק | | ראשוני של ה"אגע3א. ממבט ראשון נראה כי מערכת זו !| היא למעשה 6וגאווטאגזוח! לכל דבר, אך במבט מעמיק | !! יותר נראית גם ההתאמה לעסקים קטנים. התבססותה | ' של ה"ע על מערכת קיימת (שזגא6גזומ]) תמנע = | ממנה לסבול ממחלות ילדות של מערכות הפעלה חדשות ותבטיח כי כל המוצרים שפותחו עד היום למערכות ההפעלה של נובל ירוצו, ללא צורך בשינוי כלשהו, גם על ה-"אבּע4א. בהיותה מיועדת לעסקים קטנים ונטולי כוח אדם טכני, ההפעלה של ה"אגעֶג%3 היא פשוטה מאוד. ההתקנה אוטומטית לחלוטין, כולל זיהוי התקני וו ("התקן ונגן"). היא אורכת לא יותר מ"20 דקות, ומבוססת כולה על מדריכים אוטומטיים (קטו%0 ₪860 ווטפסט). הדבר יאפשר לכל אדם בעל ידע בסיסי ביותר במחשבים להתקין את מערכת ההפעלה הרשתית לארגון, ללא צורך בתשלום לגורמי חוץ. דא (1001.5 חסווגזוצוחוו40. עגת |וטוסא!) - כלי זה מאפשר ניהול פשוט של ה-פשא, כך שכל אדם ללא רקע טכני מעמיק יוכל לנהל את הרשת בצורה שוטפת. תמיכה מלאה בתחנות 005, חלונות לקבוצות עבודה, חלונות 95', מקינטוש, ו08/27 באמצעות ה"אוחשו[6 הסטנדרטיים של נובל - 2חוו ו"זא. 1 בנוסף לתכונות אלו, הוסיפה נובל כלים פשוטים לביצוע שדרוג של מערכות קיימות (כגון נובל א.2 או א.3) למערכת ה"אּעְגא. כחלק אינטגרלי ממערכת ההפעלה הוסיפה נובל ל"אגּעְגא כמה מוצרים נוספים: ]תח 0) 6זבאווטא - מוצר זה, שנמכר עד כה בנפרד ממערכת ההפעלה, מאפשר למשתמשים להתקשר ממודם הנמצא על השרת אל כל מקום בעולם. בנוסף, הוא מאפשר לכל משתמש בעל הרשאות מתאימות להתקשר מכל מקום בעולם לרשת ה-אגּעגּא, לצורך עבודתו השוטפת. זוי קוא - תוכנת הניווט המוכרת של נטסקייפ לגלישה פס 1 חסווב ז!5וחוחו40 ע35 = |וסצםא פפ 69 אפצ 50 86 וסט 7 הווחו ע35 = ף"] || 06 = באינטרנט וברשתות האינטרה-"נט מסופקת כחלק ממערכת ההפעלה. למעשה, ספרות מערכת ההפעלה מגיעה בפורמט ,1ואז11, ומי שירצה לקרוא אותה יוכל להעלות את עמודיה אל הנטסקייפם. זז סש - עבור כל בית עסק קטן הרוצה לנצל את האינטרנט לצורכי פרסום או כל יישום אחר, מספק ה"38ע4א את שרת ה"טט/ הזה בחינם. בעזרת שרת זה תוכלו להקים אתרי אינטרנט מלאים בקלות ובזמן קצר. חוסכים ברשיונות כדי לא לגרום לעסקים קטנים לבזבז כסף מיותר על קניית רשיונות למערכת ההפעלה, מציעה נובל אפשרות לקנות את הרשיונות לפי כמות המשתמשים המדויקת (עד כה נמכרו רק יחידות קבועות של רשיונות). ניתן להוסיף כל פעם רשיון בודד, או חמישה או עשרה רשיונות, עד 50 רשיונות שימוש בו"בזמן. עסקים שיש בהם יותר מ-50 בעלי רשיונות יוכלו לשדרג את המערכת לרמת מערכת ההפעלה טסזהאחטאגזוח! ₪ ם' חיט אינגר ם דחה זה 0-ה הח 97 %-- הרי | הקפה רותת | ! ברת המחשבים א!5 חשפה בחודש נובמבר משפחה חדשה של מחשבי רשת בשם ה0וגו5גוג[ (הידועה גם כ-60/66 .זוא). זוהי המשפחה הראשונה של מחשבי רשת גשג1 "טהורים", שהותאמו במיוחד להרצת יישומי גצג1 ומציעים גישה רבת עוצמה לנתוני אינטרה"נט ארגוניים, ליישומים ולמערכות שאינן דורשות כל ניהול ("אפס ניהול"). מחשבי הסווגו5ג+ג1 נותנים לארגונים נשק יעיל לשינוי דרך פעולתם, על ידי העברת ניהול המחשבים ותמיכה בנתונים וביישומים, מהמחשב האישי אל הרשת. מודל מיחשוב זה הוא בעל יחס עלות/ תועלת גבוה בהרבה מזה של מחשבי 6 מרושתים, והוא מאפשר לחברות לפתח אסטרטגיות עסקיות חדשניות. "חברות רבות מודאגות מפעילויות של תחזוקת רשתות גדולות, הכוללות מאות ואלפי מחשבי 6, שלפי מחקרים עלות התחזוקה והתפעול השנתית של כל אחד מהם היא למעלה מ-10,000 דולר", אומר קובי ליף, מנכ"ל א!50 ישראל. "מאחר שסביבת ג%ג1 מאפשרת למפתחים לכתוב פעם אחת בלבד יישומים שיפעלו על כל הפלטפורמות, בלי חשיבות למערכת ההפעלה, היא נותנת למנהלי ארגונים ועסקים דרך חילוץ ממלכודת כספית זאת". הרצה יטינה של יישוזווניח חטו%35191ג1 מפחיתה את נטל הניהול, מאיצה פיתוח יישומים ותפעולם ומשפרת אבטחה - מה שתורם לחסכון כספי ומשפיע לטובה על השורה התחתונה של החברה. סביבת ה"מסוזג451+ג1 כוללת מערכת הפעלה 05ג/13 ומעוך מוצרים הנקרא %א6ו' 1101138 הכוללים יישומונים לעבודה אישית ודפדפן 11011+3 גראפי אינטואיטיבי. 5 היא מערכת הפעלה שתוכננה במטרה להריץ תוכניות וג מהרשת במערכת שולחנית. המערכת, הכתובה בשפת גג!, כוללת את מכונת גּעג! הווירטואלית וספריות רכיבי תוכנה יחד עם משבחה חדשה של מחעבי רעשת באה 7 ח8/95180 של א90 התוכנה הדרושה. מערכת ההפעלה תופסת רק 3.5 מגה-דבייט, להרצה יעילה של יישומים קומפקטיים (יישומונים). המערכת יכולה להריץ יישומי מדף קיימים ויישומי גשג! "תפורים", או להריץ סביבות מסופי מחשב מרכזי ותיקים כמו 0 ,5250 ,3270 ג/א5. למרות שמטרתה העיקרית היא להריץ יישומי גוג( בסביבה ידידותית, היא יכולה גם לגשת ליישומי מיקרוסופט 6? משרת דא, ולהריץ יישומי חלונות תוך שימוש ביישומון מערכות פתוחות בשם ם60|חזא של חברת פחסוז]50 הוחפו5ה]. בהתאם לתפיסתה של א]5%, ה"מסווגו5גץג1 בנויה באופן פשוט. אין לה דיסק קשיח או חריצי הרחבה, אין לה כונן דיסקטים או [א0א-62 או מחברים (משקחוטן), אבל היא מכילה את הדרוש לארגונים כדי לקשר את המחשב השולחני עם האינטרנט או עם רשת ארגונית. מעבד 11 6א שפסשוז מספק את עוצמת העיבוד, הזכרון נע בין שמונה עד 64 מגהזבייט, והתחנה מצוידת במסך צבע 0 א בגודל 14 או 17 אינץ'. ה"חסווהופגּוג! קלה להתקנה ולאיתחול, ובמקרה של תקלה אפשר להחליפה במערכת אחרת בלי לאבד אף יישום, קובצי משתמש שמורים, או זמן השבתה משמעותי. חטיבת הטכנולוגיה של פירסט יוניון נשיונל בנק, למשל, בוחנת את ה"ח0וו9519וג13 ככלי להפחתת ההוצאות על תפעול עמדות של אלפי אנשי שוק ההון שלה, ולהאצת התפעול של יישומיה התפורים. פיהוחיה חדעויה קרוב ל-450 יישומים לפעילויות קריטיות, יישומים משרדיים, יישומי פט\, אינטרנט וכלי אינטגרציה, שירות ופיתוח - כבר פותחו עד היום לסביבת ה"חסווגו5גג1, כשבין הגופים המפתחים נמצאים מכון 6 ,545 רויטרס, א/8 ,57 יבמ, קורל, אינטרליף, אינפורמיקס, לוטוס, סייבייס ואחרים. בישראל משווק בחודש האחרון דגם הכניסה של ה-ח0ו9590+ג1, עם שמונה מגהזבייט זכרון ראשי, בכ-800 דולר. חבילה בתצורה מלאה (כולל מקלדת, עכבר ומסך צבע 14 אינץ') תימכר בקצת יותר מאלף דולר. א/5 הודיעה באחרונה על שיתופי פעולה עם כ"400 מפתחי תוכנה עצמאיים ולקוחות ארגוניים גדולים, כמו בריטיש טלקום, פדרל אקספרס ואחרים. ₪ 01 1 הסרם מה קרה לאנטרפרייז, שהושמדה בסופו. כאן נוכל להתוודע לדגם חדש ומשוכלל של הספינה, הנקרא אנטרפרייז ₪. היום שלפני היום שאחרי עלילת "המפגש" תופסת אותנו בדיוק כשספינת הבורג עומדת להגיע לכדור הארץ. כל צי החלל של הפדרציה יוצא לעצור אותה, וכאשר האנטרפרייז מגיעה לאיזור, ספינת הבורג שולחת מעין כדור- לווין לכיוון כדור הארץ, במטרה לחזור לעבר כדי לשעבד ולהכניס כוכבים", ייקרא בישראל "המפגש", והוא כל מה שטרקיז, .= את תושבי כדור הארץ לתוך אותה אסופה הנקראת ה"בורג". כאשר יכולים לחלום עליו. גם צופים שלא זכו להכיר את קפטן האנטרפרייז מגיעה, בכדור הארץ יש תשעה מיליארד תושבים, כולם פיקארד וצוותו ייהנו מהאקשן והמדע הבדיוני, החל בורגים. מסצינת הפתיחה המדהימה, הגורמת לצופה לנוע פיקארד והצוות חוזרים לעבר בדיוק יום לפני שממציא מנוע במהירות על"חלל 9.6 עד רגע הופעת כתוביות העל"חלל, זפרם קוקרין (ג'יימס קרומוול, שהיה מועמד לאוסקר על הסיום. תפקידו בסרט "בייב") יוצא לטיסת מבחן עם ההמצאה שלו. לפי אם לא מתייחטים ל"דורות" כאל חלק מן "הדור ההיסטוריה, שיגורה של טיסה זאת גרם לספינת מחקר של הוולקנים הבא", הרי שזהו הסרט הראשון של "הדור הבא" לגלות שלכוכב חסר החשיבות יש יכולות טיסה בחלל, והם נוחתים והשמיני בסידרה כולה, ולדעת רבים הוא גם הטוב בכדור הארץ. כך נוצר בעצם המגע הראשוני של אנשי כדור הארץ ) ביותר. על כך מגיעים קרדיטים לשחקן הראשי, עם חיזרים (שימו לב, הוולקנים הם לא ירוקים ולגמרי לא קטנים, פטריק סטיוארט, ולבמאי הטרי - קומנדר וויליאם אבל הם בעלי אוזניים מחודדות). חוץ מזה, לצוות האנטרפרייז יש | רייקר. את הסרט ביים לא אחר מאשר מס' 1, הלא עוד בעיות עם הבורג, במיוחד כאשר הם מגלים שלבורג יש מלכה. ) הוא קומנדר וויליאם רייקר, מס' 1, מפקד האנטרפרייז = ]שי - השחקן ג'ונתן פרייקס. פרייקס ניתב בחוכמה את תקציב הסרט לשתי סצינות לגולשים | מרכזיות, האחת היא סצינת הפתיחה המדהימה, שבה המצלמה אגב, מי שעוקב % יוצאת מתוך תקריב על אישון העין של פיקארד, עד לתמונת אחרי | הפרקים חוץ שַל ספינת הבורג, כדי לתאר את ההתרחשות בפרק המאוחרים יותר "הטוב שבשני העולמות", שבו פיקארד נתפס על ידי של "חלל עמוק 99" הבורג. הסצינה השניה היא טיול של פיקרארד על ושואל את עצמו הדופן החיצונית של האנטרפרייז (כאשר היא אם וורף בחלל, כמובן...) הקלינגוני נמצא הסרט סוחף בסרט, יכול את הצופה לשעה להירגע. וורף וחצי של סיחרור קיבל תפקיד בחלל יחד ‏ עם בתחנת | ההחלל, הבורג, אך לא על והוא מפקד על | אפקטים לבדם הוא ספינת הקרב של עומד. גם השחקנים ה ה תו ו ה, ראויים לציון לשבח, ה"דיפיינט". בנוסף, ובייחוד פטריק במיוחד לכל סטיוארט, שחוזר בסרט הטרקי"ז, | הסרט זה אל מקורותיו כשחקן שזור | בבדיחות שייקספירי (סטיוארט חבר פרטיות שיגרמו בקבוצת הרויאל שייקספיר לכל חובב רציני המהוללת). | אם בסרט של הסידרה לצחוק פי שניים יותר מאחרים. הקודם פיקארד תיפקד כמעין מילה לסיום לכל הגולשים ברשת ולחובבים של "מסע בין בובה או אביזר, ב"המפגש" כוכבים": חברת פראמונט והחברה האם שלה, וויאקום, מנסות הוא שוב פיקארד הלוחם, לסגור את כל אתרי "מסע בין כוכבים" ברשת, באיומים של הגשת הפוחד, בעל וגשות אך עם תביעה על הפרת זכויות יוצרים. המטרה הסופית היא להשאיר רק אחריות על הספינה. את האתר הרשמי (והדי עלוב) של "סטאר טראק" ברשת מי שזוכר את הסרט הקודם, מיקרוסופט, שצריך לשלם כדי להיכנס אליה. לפרטים נוספים;: "דורות", בוודאי שואל את עצמו וו "/ י ( /התנגדות לא תועיל", הסרט החדש בסידרת "מסע בין יום עצוב סח 6ה05ט. ואר | נכןום. - אווקיי, בואו נדבר ישירות. "מסע בין כוכבים: הבורג" הוא לא משחק. מי שחושב שכל קופסה עם שלושה דיסקים מכילה משחק מהמם מלווה בגראפיקה מדהימה, עדיף שילך לחפש במקומות אחרים. לעומת זאת, מי שרוצה לראות פרק ארוך במיוחד ועשוי היטב של הסידרה "מסע בין כוכבים", מוזמן להישאר בסביבה. תקליטור זה מיועד בראש ובראשונה לחובבי "מסע בין כוכבים", והוא יצא לשווקים בדיוק עם צאת הסרט השמיני בסידרה - "המפגש". עלילתו מתחילה ומסתיימת בזמן שספינת הבורג עושה את דרכה לכדור הארץ, כפי שעלילת הסרט החדש מתארת. אין מקום לשחקניוו "הבורג" צולם באולפנים שבהם צולמו פרקי "הדור הבא", והוא אף עושה שימוש בתפאורות שלהם. ההתייחסות להפקה היא כמו אל סרט טלוויזיה: יש באן במאי, תסריטאי, מלחין ושחקנים, אבל יש כמה הבדלים מהותיים. קודם כל, את התוצאה תראה על מסך המחשב שלך. שנית, הסרט עשוי בפורמט וידאו דיגיטלי של קוויק-טיים, עם דחיסה למסך מלא, אבל הכי חשוב - זהו פרק אינטראקטיבי, כלומר השחקן מקבל את התפקיד הראשי, והכל מוצג מנקודת המבט שלו (מצטער, בנות, תצטרכו לשחק כאן בדמות של יוום הכנסתי את התקליטור הראשון לכונן, ביצאתי את ההתקנה הראשונית (אגב, הכותר מיועד גם לחלונות 5 וגם למקינטוש), חיברתי את יציאת הקול למערכת הקולנוע הביתית שלי כדי לקבל צליל סוראונד) והתחלתי לצפות בסרט. ]וה לאחר הקדמה וכתוביות פתיחה (ממש כמו בפרקי הטלוויזיה) מופיעה הישות שאיתה אני צריך לעבור שעתיים של משחק (אמרתי משחק? מצטער, צפיה). רצה הגורל והמנחה שלי לאורך הפרק הוא (0), בגילומו של השחקן ג'ון דהזלנסי, שמככב גם בסידרה המקורית. ), למי שלא מכיר, הינו ישות קוסמית שיכולה לעשות מה שהיא רוצה ואיך שהיא רוצה. אני, לעומת זאת, מגלם כאן דמות של קדט (צוער) בשם קוולין פארלונג, שנמצא על ספינת החלל בזמן שמגיעה ידיעה על ספינת הבורג שעושה את דרכה לכדור ל ה שאינני כשיר מבחינה פסיכולוגית לקרב עם הבורג, עקב מותו של אבי בקרב עם אותם כוחות רשע (קרב וולף 359 מהפרק "הטוב שבשני העולמות"). בעודי אורז, 00 מופיע ומציע לי את עזרתו, ובלי ל יי ב כ ד צ'ייאן, עשר שנים אחורה בזמן, יום אחד לפני הקרב בוולף 359. באותה ספינה אני פוגש את אבי, וההחלטות שאעשה בהמשך יקבעו אם אצליח להציל יי לי לפעמים ההחלטה היא פשוט לא להחליט. ממש פילוסופי. אחרי שעתיים, כשהייתי כבר בדיסק השלישי, נמצאתי מול הבורג והתחברתי אליו במטרה לנטרלו על ידי שיבוש התוכנה הפנימית שלו. אחרי שתיקתקתי את קוד הכניסה ולחצתי על אישור, הופיעה לפתע על המסך הודעת שגיאה של מערכת החלונות, עם הכותרת - "א0אא .1 זג :סאסם". נצחון של הטובים אחרי 20 דקות של נסיונות לא מוצלחים. נשמתי לרווחה. אפשר לומר בשקט שזהו פרק די טוב של "מסע בין כוכבים", כתוב ומבוים היטב, מכיל אינפורמציה חשובה על הבורג, הרבה הומור, לעתים כזה שרק מעריצי הסידרה האדוקים יבינו, ושחקנים טובים. הובי הען הצבויוד חלקו הראשון של טיפור מאת מארקיג'ייטון דומלינוט תירגם: ישראל בנימיני הערת המתרגם: את הסיפור הזה מצאתי בשיטוטי באינטרנט, תוך חיפוש אחר הומור בתחום הבינה המלאכותית. למעשה, לא חסר הומור בתחום זה, למרות שכבר נמאסה הבדיחה הקבועה על ההפך מבינה מלאכותית - טיפשות טבעית. הסיפור נוגע בנושאים שבהם עוסק בדרך כלל הטור שלי, ומארק-ג'ייסון הסכים בנדיבות לאפשר לי לפרסם אותו בזומביט. עוד על מארק:"ג'ייסון אפשר לראות ב: 6שח'-/ו80. ההסקט. 615 שיאו וסיפורים ומאמרים נוספים שלו נמצאים ב: יז 60/0/01 הה6כט.015. שוו. ₪ נדי מילר היה מאד מרוצה מעצמו ומהובי. לא שכל הקבוצה היתה לא מרוצה, אבל סנדי היה מסוג האנשים שמתנפחים מגאווה על כל דבר שהם עושים, מעבר לכל פרופורציה. לאחר ארבע שנים של עבודה קשה היה בידיו התינוק שלו, הובי, מכונה ותוכנה שלדעתו יכלה אולי לעבור את מבחן טיורינג. לא אשעמם אתכם בהסברים ארוכים של שיטות ייצוג הידע שפיתחה סיובהן מרפי, או תיאורים של החומרה המסובכת שבנו יחד מקס ג'יימסון והסיין-הוי וו, שהיתה יכולה לשנות את תצורתה בתהליך דינמי. אומר רק שסנדי חשב שהיתה לנו מכונה עם סיכוי טוב לזכות ב"12 מיליון הדולרים שהציע מכון טיורינג, ושאני חשבתי שהיתה לנו מכונה עם הגירסה הכי מתוחכמת בעולם של "אלייזה", ונסתפק בזה. ערב אחד, סיובהן ואני היינו במעבדה עד מאוחר, "מדברים" עם הובי, מנסים להכות אותו במילים כדי לראות איזה חלקים לא עובדים. ניסינו עליו כמה דוגמאות קלאסיות: הובי, אנחנו עומדים לספר לך סיפור. כולכם ביחד? זה הקפיץ אותנו. ציפיתי לשגיאות קשות, אבל לא למשהו כזה טיפשי. עוד לא התחלנו לנסות לבלבל אותו. זו לא היתה התחלה טובה לערב. קראתי לסיובהן, שהסתכלה במסכים הדיאגנוסטיים - אולי עוזר לחשוב עליהם בתור התת-מודע של הובי. "סיובהן, זאת היתה בדיחה, .או מה?" סיובהן התעמקה במסכים והקישה כמה פקודות. היא הביטה לתוך הפרטִים המכוערים והמפותלים של תהליך הפענוח של הובי. "לא", היא אמרה לבסוף. "הוא הבין את 'אנחנו' בצורה מילולית מדי". לעזאזל, חשבתי. אצטרך לעקוב אחרי בעיה זו ולתקנה. סימנתי באדום את המקום בפלט המודפס. אני מתכוון שאני עומד לספר לך סיפור. אוקיי. אני מוכן. עז הגיעה בטעות לחצו שג'ק צבע, ונמרחה כולה בצבע. כשאמא ואתה את העז, היא שאלה "ג'ק, אתה עשית את זה?" היתה הפסקה קצרה. אוקיי? כן? אז מה? סיובהן גיחכה. משכתי בכתפי. הקשקושים האלה הם סתם אחיזת עיניים. אז מה שאני רוצה שתגיד לי זה למה התכוונה אמא ב"זה". אני לא בטוח. צרעת על'נבלה מרקיבה של עכבר אוניה שטבעה! בבקשה תנסה לנחש. זה מאוד חשוב לנו. : היתה הפסקה ארוכה. ארוכה מדי. אם הובי נאלץ לחשוב על השאלה כל כך הרבה, ברור שהוא הגיע לבניה של תשובה קיצונית, מסובכת ואבסורדית. לכן לא הופתעתי כשהוא סוף סוף החליט לענות: אולי העז עשתה קקי? אני מניח שנראיתי זועם מאוד, כי סיובהן קמה ובאה אלי. "מה התקלקל?" היא שאלה. "תסתכלי," אמרתי. "אני מתכוון, זאת בעיה די קשה - המילה "זה' לא מתייחסת למשהו קונקרטי, אלא פחות או יותר לכך שג'ק גרם לעז לנטוף צבע. אבל הובי לא הבין, והגיע לניחוש המגוחך הזה. את יכולה אפילו לראות בדיוק מה קרה אצלו בפנים. הוא לא ידע, אז הוא שלף את מסגרת ה'עז' שלו וחיפש בה מה יכולה עז לעשות שיגרום לאמא לכעוס ככה, והחליט שאולי העז המחורבנת חירבנה על הרצפה המחורבנת. אף אדם בעולם לא היה יוצא עם ניחוש מקרי אבסורדי כזה". סיובהן נשכה את שפתיה, ואז פנתה לעבוד על הפלטים הדיאגנוסטיים. אני בהיתי במסך. ישבנו שם בשקט לזמן מה, כשסיובהן כירסמה את ציפורניה ועקבה אחר צעדי החשיבה של הובי. לבסוף היא אמרה, "זה לא היה אסון גדול. אתה צדקת: הובי חיפש במסגרת ה'עז' שלו ועקב אחרי הפניות עד שמצא את השרשרת מד'עז' לז'מבוית חלקית' ל-'מחונך חלקית להרגלי הפרשה'. הוא גם מצא שנוכחות הפרשות נחשבת לא רצויה, ושבעלי סמכות נוטים להאשים את הכפופים להם במצבים לא רצויים, ועוד כמה דברים, וחיבר את הכל יחד. סך הכל, לא עבודה רעה בכלל". "כן," אמרתי. "נפלא. מקס עשה עבודה נפלאה. הובי לעולם לא היה מצליח להגיע להסבר המשוגע הזה שלו בלי החומרה המבריקה של מקס. הוא באמת חושב מהר מאוד. וגרוע מאוד. את יכולה לדמיין את זה? העז מחרבנת על הרצפה. אמא רואה את זה, ורואה את העז, ואומרת 'ג'ק, אתה חירבנת פה?' לעזאזל, זבל, צרעת, טינופת, שטויות". הסתובבתי והצבעתי על המסוף. "ורק תראי את זה! לא אמרנו להובי שום דבר כבר 20 דקות, והוא סתם יושב לו שם, מאושר כמו כרוב. למה לעזאזל הוא לא שואל אותנו אם הוא הגיע לתשובה הנכונה או לא?" "תפסיק לרתוח", אמרה סיובהן. "לא סיימנו איתו, זה הכל. תראה, בכלל לא בילבל אותו שהשתמשת במילים המיותרות 'אז מה שאני רוצה שתגיד לי זה' בשאלה שלך". "נכון", אמרתי. "מצטער, אני מתוח מדי. אולי כדאי שאני..." ואז פרץ סנדי פנימה. הוא חייך כולו והעניבה שלו היתה משוחררת לגמרי. "תנחשו מה, חבר'ה", הוא צעק. אף אחד לא ענה לו. "תנחשו מה", הוא חזר, בלי לשים לב. "מה?" שאלה לבסוף סיובהן. "כרגע גמרתי לדבר עם מכון טיורינג. הם ישלחו לכאן בוחן שבוע אחרי מחר כדי להעביר להובי את מבחן 8". לא אמרתי כלום. סיובהן נשכה את שפתיה וציחקקה בעצבנות. "נו?" שאל סנדי. "מה הבעיה?" ב"20 השנים האחרונות, מכון טיורינג בחן טענות של בינה מלאכותית והציע את הפרס הגדול למכונה הראשונה שתוכל להטעות את הבוחן שלהם. אולי אני צריך לתאר את המבחן, כי לא כל אחד יודע איך הוא פועל. אלן טיורינג היה אולי האיש הראשון שהבין את המרכזיות של תקשורת באינטליגנציה, והציע את המבחן מזמן, כבר בשנות ה30"7 של המאה ה"20. אתה משחק במשחק: יש שני חדרים, אחד עם גבר ואחד עם אשה, ומסוף בכל חדר. הגבר והאשה מדברים דרך המסוף עם בוחן בחדר שלישי, וכל אחד מהם מנסה לשכנע את הבוחן שהוא האשה. המנצח הוא זה שמצליח לשכנע. עכשיו, אם אתה רוצה לבדוק אם מכונה היא אינטליגנטית, אתה מחליף את הגבר במכונה, ובודק האם המכונה יכולה לנצח באותה תדירות שהגבר מנצח. אם היא יכולה, היא כנראה בעלת בינה - היא יכולה לתקשר באותה צורה שאנשים יכולים, היא יכולה להבין נקודות עדינות ומורכבות בדרך שבה שפה, מידע והעולם האמיתי עובדים, וכך הלאה. אפשר ללמוד הרבה פילוסופיה כתשתית תיאורטית למבחן, ונראה שהוא עובד בשטח בהצלחה די יפה. אם אתה רוצה לבדוק אם מכונה באמת מבינה את אותו סוג דברים שאנשים מבינים, איזו דרך יותר טובה ממבחן בעל פה? מבחן טיורינג בצורה שכרגע תיארתי הוא מה שמכון טיורינג קורא 'מבחן \'; זהו המבחן הקשה. הצורה היותר קלה, מבחן 8, כוללת רק מחזור אחד, עִם בוחן, אדם ומכונה, והמכונה מנסה לבלבל את הבוחן כך שלא יידע מיהו האדם ומיהי המכונה. מבחן 8 הוא מהיר יותר ופשוט יותר, ולכן בדרך כלל מנסים לעבור אותו קודם. מובן שאף מכונה לא יכולה לעבור את מבחן 4 אם היא אינה מסוגלת לעבור את מבחן 8. כמובן שהפרס עבור הצלחה במבחן 4 גדול יותר. "אני לא יודע למה אתה בכלל טורח לגשת למבחן, סנדי", אמרתי. "אין שום סיכוי שהובי יעבור. זה רק בזבוז זמן גדול". "אני חושב שאתה מעויןך פחות מדי את הסיכויים שלנו, קארל". "אני לא". "השקענו ארבע שנים ומאות אלפי דולרים בהובי". התאמצתי מאוד לשלוט בעצמי. סנדי הוא בחור נחמד בשביל לצאת איתו למסעדה, והוא ממש אלוהים בתחום המדע הקוגניטיבי, אבל ההתלהבות הבלתי מרוסנת שלו והנאיביות שלו היו הדבר הכי. מעצבן שיכלתי לדמיין באותו רגע. "אז מה?" כעסתי. "אז אתה חושב שהיקום | תייב לך אינטליגנציה או שכספך יוחזר לך כפול שניים? 'אם אתה לא לגמרי מרוצה, הזמן שהשקעת יוחזר לך?" "אולי הוא לא אינטליגנטי, אבל אני חושב שהוא יכול להטעות את הבוחן". "הוא לא יכול להטעות יתוש! אתה צריך אינטליגנציה כדי לשכנע אדם שגם אתה אדם. זה כל הרעיון של המבחן. אתה לא יכול לזייף אינטליגנציה. הובי ודאי וודאי שאינו מטעה אותי". "כן, אבל אתה מכיר את כל נקודות התורפה שלו. בוחן אולי לא יידע איפה לחפש". "תראה", אמרתי. "תראה. תסתכל כאן, בחלק הזה". הראיתי לו מה הובי אמר על העז. "אני חושב שהובי ענה לזה יפה מאוד", מחה סנדי. "אולי הוא לא היה צריך לעשות את הטעות בהתחלה, אבל אני בהחלט חושב שהוא התאושש יפה מאוד. זה היה די סביר". "כן", אמרתי בקול הכי מאנפף והכי סרקסטי שלי. "זה בהחלט היה יותר סביר מלנחש שאולי חתיכת גבינה צהובה נפלה מהירח ושברה את התיקרה, או שהעז הקיאה כי ג'ק שכח לתת לה את. מנת היוד שלה, או משהו כזה, אבל אנשים לא שולפים ניחושים לא רלוונטיים כשהם לא יודעים את התשובה". "אני לא חושב שיש איזשהי סיבה להיות ציני", אמר סנדי. "שים לב שאמרת לו שזה מאוד חשוב לנו. אז זה טבעי שהוא מצא משהו להגיד, אפילו אם הוא לא חשב שזה לא היה כל כך סביר". זה היה נכון, אך זו גם לא היתה הטעות הראשונה שהובי עשה. ניסיתי שוב. "אתה מבזבז את זמנך", חזרתי. "החומרה טובה בהחלט, אפילו לחישובים רגילים. שיגרות החיבור של תוצאות נלוות במסגרות המצבים הן מאוד חכמות; סיובהן עשתה שם עבודה גאונית, וזה באמת הקל עלי להכניס כמויות גדולות של מידע כללי לתוך המכונה. הובי משתמש היטב בלפחות חלק מהמידע הנכון בזמן הנכון. אבל זה לא מספיק. הניצוץ, או המשהו הקוואנטי, פשוט אינו שם, ואתה יודע את זה ואני יודע את זה". "אולי הבוחן לא יידע את זה", חייך סנדי. משכתי בכתפי. "בסדר", נאנחתי. "זה מעצבן אותי שאתה זורק לפח את הסיכויים שלנו במבחן, אבל אני מבין שלא אוכל לעצור אותך. רק שאם הייתי במקומך, לא הייתי מפרסם בכל מקום על הבחינה". "יש משהו שלא סיפרתי לך", אמר סנדי. "אני אהיה הבקרה". הוא התכוון שהוא יהיה האיש בחדר השני, והוא יצטרך, לפי שיטת המבחן, לנסות להוכיח שהמכונה היא הובי ולא הוא. כמובן, הוא לא יהיה חייב להשתדל יותר מדי, וככל שיהיה יותר עצלן, כך יהיו סיכוייו של הובי לזכות בפרס טובים יותר. = כמעט הפלתי את שיני. "מה? איך הצלחת להביא אותם להסכים לדבר כזה?" ₪ כאו9) 629, פפיץ 29: קווכם] | | | ו וטש | - 1 ור 1 מה המשותף לאבקספ טווין, השובב האלקטרוני ולאיעו האוונגרד פילים גלאם? פקס טווין, הידוע גם בשמו האמית, ריצ'רד ג'יימס, הוא עוף מוזר בשמי המוזיקה האלקטרונית. מי שעקב אחר התפתחותו המוזיקלית בשנים האחרונות היה עד לקו דק של הומור מהסוג של: "נכון שבא לַךָ לשים לי סטירה לפעמים?" לכל אורך הדרך, כשבזמן האחרון הוא הולך ונעשה יותר מצחיק ואינטליגנטי, ופחות מעצבן. בשנה האחרונה שיתף אפקס טווין פעולה עם אחת הדמויות היותר ידועות בתחום המוזיקה ה"נסיונית" - פיליפ גלאס. במוזיקה שכותב גלאס נוהגים להשתמש ביצירות מחול אוונגרדיות יותר או פחות, בסרטים אמנותיים, והבעיה היחידה שלו היא שהמון פלצנים אוהבים להשתמש בשמו כדי להוכית את מבינותם ומעודכנותם. כששאלו את גלאס מה הוא חושב על אפקס, אמר: "אני לא מקנא כלל בנאיביות של היצירה של אפקס, כי אני רואה מוזיקה בצורה אחרת ממנו. אני בא מרקע מאוד שמרני, ולמדתי להבין את השפה ההיסטורית של המוזיקה. את אפקס זה לא מעניין בכלל. מצד שני, גם אותי זה לא תמיד מעניין. יש לי חברים שלמדו מוזיקה בבתי הספר הטובים היותר בארה"ב, ומה שמלמדים שם זה איך לכתוב להיטים. אפקס טווין, שבתור ילד הרכיב סינתסייזרים מחלקים. שמצא, למד להרכיב מוזיקה ממשחק בסאונד ובתדרים". כשאפקס נשאל על ההבדלים בין צורות העבודה שלו ושל גלאס, אמר שהתפלא לגלות כי כל שאיפתם של הנגנים בכלים הקלאסיים היא להוציא צליל נקי ככל האפשר, שיישמע ממש כמו דגימה, לעומת ההעדפה שלו, להקליט את הכלי האקוסטי או האנאלוגי עם כל הלכלוך והחריקות הטבעיות. כדאי | לחפש | את | שני האלבומים | האחרנים. ‏ של אפקס, "וחשפ]. 06%וה2) זהו16 ג/", שיצא לפני כחודשיים, ו""0כ] טס 008086 6זג > [", שאת עטיפתו (דיוקן עצמי של הבחור) אתט רואים למעלה. דבך אחד אפשר לומר בבטחון על .כל המוזיקאים - 4 הלביק כולם, ‏ כולל אפקס טווין, אחוזי דיבוק | 4 להשיג. כלי נגינה אנָלוגיים: ישנים, מהתקופה שלמרות 4 | שלמקלדות היה אוצר סאונדים מוגבל, השליטה בהן / בזמן אמיתי איפשרה משחק מגוון באופי הצליל. מי שמחזיק מקלדת מהסוג שבתמונה התחתונה 4 (נוביישן בס) ייחשב לבַר מזל בעולם המוזיקה האלקטרונית, שבו משחק עם תדרים והבנת 4 הצורה שבה מופק הצליל יכולה לתרום למקוריות הסאונד, במדבר של ספריות סטנדרטיות ומשעממות"אוזן. = חוץ 4 מכמה שיותר מקלדות מיושנות 4 ואנאלוגיות, ‏ חייב כל מוזיקאי : אלקטרוני שמכבד את עצמו להחזיק כמה שיותר סינתסייזרים, אם' ככרטיס מחשב ואם כמכשיר נפרד, -נדי לא להרדים את 4 | עצמו למוות. | הדרך הראשונה לייצור צליל במחשב היתה בעזרת ז0וגז6ח26) 10 (סינתסייזר צליל) פרימיטיבי. מאוחר יותר, הטכנולוגיה התפתחה וזכרון הפך לזול, ואז אפשר היה להשמיע צליל דגום. נוצר קיטוב: מצד אחד, צליל מוכן מראש (דגום), שאינו מוגבל על ידי יכולת ההפקה של המחשב המבצע (אפשר אפילו להקליט תזמורת סימפונית באולם קונצרטים), אך צריך הרבה זכרון ומשאבי מיחשוב כדי להשמיע אותו. מצד שני, צליל שמקורו הוא בסינתסייזר פרימיטיבי (למשל רכיב ה-1א:] בכרטיס הקול) אינו דורש משאבים, אבל איכותו מחורבנת, ועם ריבוי כרטיסי הקול קשה לנבא איך תישמע התוצאה הסְוְפִית אצל כל אחד ואחד. עם הטמעת סטנדרט ה-1101. במחשבים אישיים נוצר תקן להשמעת צלילים מתוך הסינתסייזר שעל כרטיס הקול, והצטרף לפורמט. ההטגאו, שאיפשר השמעת צליל דגום. האם אין אפשרות לפשרה בין איכות ויעילות? מתברר שכמה שנים לפני המצאת הסאונד"בלאסטר היה מחשב אזוטרי בשם אמיגה, שאיפשר השמעה של ארבעה צלילים דגומים בו-זמן, ולכן היתה אפשרות להשתמש בו ככלי נגינה איכותי. על האמיגה נולד פורמט בשם "100א%", שמצד אחד, כמו בקובצי ה-[כ]וא שהופיעו מאוחר יותר, הכיל הוראות איזה צליל להשמיע, מתי ובאיזו עוצמה, ומצד שני, לצורך הפקת הצלילים השתמשו בצלילים דגומים קצרים במיוחד. עד אמצע שנות ה"90 התעלמה תעשיית המולטימדיה מהאופציה ה"מודית", אבל תאים מחתרתיים (שנשארו נאמנים לדוס לצורך ניצול מקסימלי של משאבים) העבירו את שיטת המוד ל"")6, ושיכללו אותה. נוצרה תרבות שלמה שהקדישה עצמה לייצור יצירות מוזיקליות והפצתן ב 5 ם, אך התעשיה המשיכה להתעלם. אגב, תופעת הלוואי של אותה תרבות היתה המצאת מוזיקת הטכנו. עם הופעת מערכות ההפעלה של 32 ביט, נכנסו שיטות סטנדרטיות להשמעת מספר צלילים בוזבזמן, ואיתן החלה ההגירה של תוכנות להשמעת קבצים דמויי 1000 אל חלונות. קשה לדעת אם ביל גייטס יחליט לייצר סטנדרט בשם 11 6צ:61. או ]53% 60%6ג, אך ברור שלא ירחק היום והשמעת מוזיקה בפורמט דמוי 100 תהפוך לסטנדרט, כמו עיבוד תמלילים או דואר אלקטרוני. אתרים שבהם אפשר לשמוע ולקרוא על מודים: :או חאו טס 31 חשופו. ] אפקס באתר של חברת | שלו, זג ו אטוהו מה פטוכ 1+[ הטומ - | * תודה לנמרוד קרת ו )ו הוטן!ו תו | ו:ויחקא אתשויזה [9 |8|ב]5] > |9 |8]=]= כ וי ] וטו 4 וט טוזסעו 01 | תנא06) 26סון ] שח) ₪ ות טק חו 00 האוסק חאו הזס]) ד 1 - |(6)066%9-נ50ט-00נט/0/6ן80006/ן9619ן ה בב א | האספק'ת 06 רכ/ת 16 3ח/ק /הן אק 1א6%ה, [(ראת 6 וו ]0 16 ו זג 600 6 שאי 4103 שש ,חק 610 6 נה 0 תו גוז עט יש ]שו 0+ שאסון 0656 2 00200 416 :ח4ם ופנ עם מי יס כ+ כך ק6ה כ].' 4 כר. %כס6י/ '6/ מ"כ ת הּח'ינ/רְ 0 )ו - 2 - = = = + ל < 2 / - . אק = ' 7 . . . - - 0-3 = '. 0 = /0 ; . כ == ]2 =- שש = עס מס לא 0 8 והי 7-95 = ,קְסהָריה" 0% ג ₪ כ%/4ס: 10%1, כאו/ר 1% הר13יה /ראת ‏ ) = כ/אים 16/2/13 ר/%ה הר43יאן: 20/6 2 = *010 א(קר60ה" 16 אייקר/69/0 א41 ק6אים 5 == רו ו סכאייקר/60/0 א/רטי +א3כ 6כן הקיא) 6 או 6 אית 4 7 כ ג סא6ת תכ | |[ 40 11010015 א 5 6 ]] סי אסנתוצ ]| 008054 ₪0092%0%% 70 * 8 2 .2% יל לוככ 78 אל == 5 לעי וו 5 ְ וו : ן א) . | ו וד[ וזאו חודה זפסה ו > האוט)תאיכ 6ח] 19095 , סְָ3!] פחד 3 פה )5968 עס = 6זה ₪01 ע0ַזגסח 4705 6 ק הסח דח 6לו0 ]0 03% מס ללכנו תה 09 12118 , המסח8 11606 6 חס ת812-/- 2 ה 0 66% ₪ ₪ |האו ₪ עווהנומונתל: :ב )] חאוכת.-| אי 61 4000 0 פב)סה ננווגווו | |- |שאו 8 5 א וו ה לצו ₪6 6 00 = חח בס לספו 6לגח בב | יש "ל - , > 7 *אן/4% ג'סא], | 7 ל דוק יי ,0/)' / הא)רת. 7 [ ם החכם: -| | ו | ה - יר ,'. 4 5 % 4 %; וש" = 5 2-5 40 = 9 ו + % 22 4 ד יוק ו לק 4 "א := לפ הי א ,.7 ל" . ₪ | % וי . 7 1 | ל וש 1 ₪ ו 49 - | י: 0 1+ שריי כו נ .071 כ '.% ," 2 - 1 = 4% = 4+ 2 ו הו ושי הכל חוץ מהתעמלות וגם סטיי וני ו רק ההתחלה לומדים איך ללמוד | גי ור זי שבחוץ [/אוניברסיטה כמוסד דיגיטלי מתוחכם: "מדע בדיוני? תחזית לשנת אלפיים?" שואל שמעון ומשיב: "לאו דווקא". ובכן, זה שהאוניברסיטה תהפוך דיגיטלית, זה בטוח, אבל מתותכמת - נו, עד שימציאו את מעוכת ההפעלה שתגוור את האקדמיה הישראלית לשנת אלפיים, לאנטי יצמחו שערות על העכבר. אנטי ציני במיוחד כי בימים אלה הוזמן לשמוע פרופסורים המלמדים באירופה אינטרנט (כן, בדיוק) מרצים לעמיתיהם הישראלים. אלה הרצו על בניית מנועי חיפוש, ואילו אלה חיפשו את המודם של בית הספר שהיה בחדר אחר. בכל מקרה: אם אתה רוצה ללמוד, אנטי לא נתקל עד היום בשטח האינטונט בהרבה דברים שלא ניתן ללמוד באופן מהיר ומעניין יותר מהבית. ומי שלא רוצה ללמוד, שילך לאוניברסיטה. הרעיון ללמוד גיאוגרפיה בעזרת ידידים מאוצות אחרות באמת מגניב. במט"ח מוצאים שהוא יותר חינוכי מהאטלס, ובמיקרוסופט מוצאים שהוא יותר מעודכן מן האטלס. פסקל, הילד מהולנד (ראה "סטייל") מזכיר לאנטי את ספרי "דירק הילד מהולנד" שהיו נפוצים כשהוא חבש את ספסלי הלימודים, בטרם נטש אותם במפתיע כדי לנסוע לאוצות רחוקות ולהכיר אנשים מעניינים בעצמו. מסתבו, בדיעבד, שזה היה הרעיון החינוכי והעדכני מכולם. אין כמו ספר אינטואקטיבי! אז עד היום עשינו סיכומים על נייר ועכשיו נסכם על המחששב... הזהו העתיד שייחלנו לו? אנטי חשב על משהו יותר טוב, משהו אינטראקטיבי ופתוח שישחרר את נפש האדם הצעיר מכבלי החשיבה הממסדית, אותם כבלים שניתץ אנטי יחד עם סיכוייו להשלים את הבגרות (לא נורא). אבל אולי נקפיא לרגע את השליליות ונישיר מבטנו אל החזון שפורש לפנינו יניב: "בתי ספר, מכללות, אוניבוסיטאות ומתנ"סים... ביחד יקימו כל הגורמים האלה מאגר ענק שיאפשר לתלמידים ממקומות שונים בארץ ללמוד, באופן עצמאי ובאמצעות המחשב, חלק מהשיעורים. אם תצטוכו למשל, תקציר של 'החטא ועונשו', תוכלו לדפדף במהירות במאגר המידע, למצוא את התקציר ולקרוא אותו". באופן עצמאי? אנטי יאמין כשהוא יראה את זה. אנטי זוכר את הסצינה מהסרט "מפגשים מהסוג השלישי", ולא אחת מצטער שפיספס את המפגש ההוא (אנטי תיכנן להתנדב כשפן נסיונות אנושי, בתמורה לטרמפ לעולם טוב יותר). הרעיון שבמפגש ההוא בעצם דיברו בבדידים היכה את אנטי בתדהמה, אך במחשבה שניה דווקא נשמע טוב: הרי שפת הסמלים מתקשות יותר עם הצד הלא מילולי של המוח, ומן הסתם, אם נדבר בסמלים ובאייקונים נוכל להעביר אינפורמציה עמוקה יותו. מצד שני, אנטי שמע שבשיטה הסינית אין כמעט מי שיודע קרוא וכתוב, ושבסין לומדים כתיבה במכונה באוניברסיטה במשך שלוש שנים! כנראה שעד לשלב המעשי נצטוך לחכות עד שמחשבים יוכלו לשמוע בקולנו במקום להגיב להקשותינו... ואז ננגן להם את "כה אמר זרתוסטרא" ונראה איך הם יגיבו. מ שאבים לשיקום ופתיחת אפשרויות למוגבלים תמיד היו קשים יותר להשגה מאשר, נניח, משאבים לפיתוח אמצעים להריגת אנשים. אך רעיונות לא חסרו, ומאז שהומצא המחשב האישי ישנו זרם הטורח על פיתוח והרחבת יישומי תקשורת למוגבלים ואף על החדרתו אל הזרם המוכזי של מפתחי מעוכות הפעלה (בדומה לגישה המודונית הגורסת שבכל בנין ציבורי צריכים להיות מעלית ובית שימוש המותאמים לכלל האוכלוסיה). בזרם זה היה מחשב אחד פופולרי במיוחד, ה"אפל | |", שכרטיסים, 2 מ לא נזכר בכתבה ו-"1(₪|" כן. עם כל הכבוד לחברת |ג!|, שפיתחה לפני עשר שנים תוכנה לזיהוי קול, הרי יש לזכור ו מאוד שהם בינתיים השתחררו ממוגבלותם! אנטי קרא וקרא ועד עכשיו לא בטוח על מה כל הרעש. אחד היתרונות של התוכנה הוא שהיא נותנת אפשרות להתחבר למערכות דואר אלקטווני שונות: גם לאינטרנט וגם ל-1א1/. אנטי מבין שיש אנשים שרוצים להתחבו למעוכת 1%1, אך אינו מבין למה. הרי מערכת זו, עד לשלבים מאוחרים יחסית בהתפתחות האינטרנט, חייבה את מנוייה על פי מספר המסרים ששלחו וגודל הקבצים. מי שנשאר מנוי בחברה כזו, על מה יש לך לדבר איתו? ירמיהו כוס קקאו ירמי עמיר הולכים לגן סמדר שיר החיוך העצוב של דובי הפנדה אורן ציבלין ואני אין לי דבורה זילברשטיין 5 , . 0% 1 4 <-- -% 1 : 5 :4 ו סרטי וולט דיסני מדוע עשנה הלויתנית מקטרת משה דור ₪ מו הל מו ₪ ₪ ₪ 3 9 בַּבָה סיטר רלה מזלי וגם נועה קנגורותי גליה ברנשטיין = %קרר -% *= ש= וצייר דימי זבאי וגיבן מנוטרדם 1 דרכים להעיר אותי דובי זכאי ג'ימס והאפרסק הענ רואלד דאל דלית אורמיאן / 2% / / , , % משחק הטנים המציאזתי ביזתר שנוצר. "גביץ דיזזים" - התחרות האמיתית על גביע העזלם ו 04 ף סוף משחק הכדורגל וסימולטור הניהול האמו 0